Комітет в рамках виконання контрольних повноважень на засіданні 14 квітня поточного року розглянув інформацію Міністерства фінансів щодо виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в частині предмету відання Комітету.

Членів Комітету було поінформовано про виконання фінансового плану держави за минулий рік, зокрема, щодо:

1) засад місцевого самоврядування та регіонального розвитку.

За підсумками 2020 року до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів в обсязі 311,3 млрд грн.

Трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році перераховано в сумі 160,2 млрд грн, у тому числі за загальним фондом 135,8 млрд грн, за спеціальним фондом - 24,3 млрд грн. Обсяг дотацій склав 21,6 млрд грн, а субвенцій - 138,6 млрд грн.

Видатки загального фонду місцевих бюджетів (без урахування коштів трансфертів, що передаються між рівнями місцевих бюджетів та без урахування коштів, що передаються до державного бюджету та непідконтрольних територій) профінансовані у сумі 348,9 млрд грн, що на 20,8 млрд грн, або на 5,6% менше порівняно з плановими призначенням на рік.

Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів (без урахування коштів трансфертів, що передаються між рівнями місцевих бюджетів та без урахування коштів, що передаються до державного бюджету та непідконтрольних територій) профінансовані в обсязі 120,4 млрд грн, що на 3,3 млрд грн, або на 2,7% менше ніж у 2019 році.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів (з урахуванням 246,6 млн грн на депозитних рахунках у «проблемних» банках, розміщених у попередніх роках) та бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, станом на 01.01.2021 становлять 42,7 млрд грн, що на 1 млрд грн (або на 2,2%) менше порівняно з початком 2020 року.

У 2020 році встановлено міжбюджетні відносини з державним бюджетом для 872 бюджетів об’єднаних територіальних громад, які створені згідно із Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад».

Завершення процесу формування адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів забезпечило реалізацію одного із ключових напрямів реформи міжбюджетних відносин - створення дворівневої системи взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами. Таким чином, у 2021 році в результаті укрупнення районів та територіальних громад стало близько 1,5 тисячі місцевих бюджетів, які можуть отримувати напряму з державного бюджету належні їм дотації та субвенції (проти 12 тисяч місцевих бюджетів у 2015 році, з яких прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом мали лише близько 700 бюджетів);

2) забезпечення засад регіональної політики.

На реалізацію бюджетної програми «Підтримка регіональної політики» у 2020 році Мінрегіону було передбачено 923,73 млн грн, які профінансовано у повному обсязі, а на реалізацію бюджетної програми «Державний фонд регіонального розвитку» - 4 900,0 млн грн, з яких профінансовано – 4 872,91 млн грн;

3) забезпечення містобудування, будівництва та архітектури, благоустрою, енергоефективності будівель, житлового господарства та житлової політики.

На реалізацію бюджетної програми «Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» у 2020 році Мінрегіону було передбачено видатки в обсязі 6,85 млн грн, які профінансовано та використано у повному обсязі. За бюджетною програмою «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» було профінансовано 23,4 млн грн, проте використано лише 15,19 млн грн, що становить 64,9% порівняно з плановими показниками. Крім того було профінансовано 40,9 млн грн за бюджетною програмою «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов», з яких використано 34,51 млн грн, що становить 84,4% планових показників;

4) забезпечення організації державної влади, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

У межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на 2020 рік на оплату праці працівників державних органів, Кабінетом Міністрів України було прийнято низку рішень щодо підвищення розмірів посадових окладів державних службовців (постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 №16, від 09.10.2020 та від 12.02.2020 №72). Також постановою Кабінету Міністрів від 03.06.2020 №441 переглянуто розміри посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування;

5) забезпечення фінансування засад організації надання адміністративних послуг, створення центрів надання адміністративних послуг.

У 2020 році центри надання адміністративних послуг при районних державних адміністраціях функціонували як їх структурні підрозділи і утримувалися за рахунок видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним обласним державним адміністраціям як головним розпорядникам бюджетних коштів.

Фінансування центрів, утворених при районних державних адміністраціях, до початку роботи центрів надання адміністративних послуг, утворених відповідними міськими, селищними радами, забезпечувалося обласними державними адміністраціями як головними розпорядниками бюджетних коштів;

6) забезпечення фінансування проведення виборів.

Видатки на проведення місцевих виборів у 2020 році затверджено за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» в обсязі 2 252,2 млн грн.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 №1563-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік» з метою збільшення обсягу видатків за програмою «Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками», серед іншого, скорочено видатки споживання за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» на 251 млн грн та профінансовано в обсязі 2000,3 млн грн або 100% планових призначень.

За наслідками обговорення Комітет ухвалив рішення взяти до відома інформацію Міністерства фінансів щодо виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та скерувати Кабінету Міністрів рекомендації щодо покращення бюджетної політики та поліпшення управління бюджетними коштами в частині предмету відання Комітету.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

18 травня 2021 18:21
18 травня 2021 16:53
18 травня 2021 12:08
18 травня 2021 11:51
18 травня 2021 10:22
17 травня 2021 10:45
17 травня 2021 10:04
14 травня 2021 17:19
14 травня 2021 16:04
14 травня 2021 15:20