У круглому столі, який відбувся 19 квітня у режимі відеоконференції, взяли участь народні депутати, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, представники професійних громадських організацій, проектних інститутів та вищих навчальних закладів, експерти.

Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, відкриваючи круглий стіл, зазначив, що сьогодні містобудування в Україні перебуває у стадії трансформації і це давно назрілий процес.

Очільник Комітету наголосив: «Ефективне використання територій може бути забезпечено лише шляхом запровадження чітких процедур на основі відкритості та прозорості проектних рішень, у тому числі шляхом представлення результатів відповідних проектів в електронному вигляді. Також важливе значення має належний контроль у цій сфері та невідворотність покарання за порушення містобудівного законодавства».

Андрій Клочко також зазначив, що певні можливості в оновленні містобудівної документації та наближення її до європейських вимог відкривається з набранням чинності з 24 липня цього року Законом №711 «Про внесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель». Цим Законом, зокрема, передбачений новий вид містобудівної документації - комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, який дозволить поєднати містобудівну та землевпорядну документацію, що раніше розроблялася без комплексних підходів у ефективному використанні територій.

Заступник Міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська поінформувала учасників про ті кроки, яке робить Міністерство для імплементації Закону №711 «Про внесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель». Вона повідомила, що Мінрегіон наразі працює над п’ятьма постановами Кабінету Міністрів, які дозволять імплементувати цей Закон, а також розробляє Порядок ведення містобудівного кадастру та Порядок використання коштів на створення містобудівного кадастру.

Голова підкомітету з питань будівництва та проектування Олег Дунда повідомив, що відповідно до Угоди про фінансову підтримку між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку в рамках Програми з прискорення приватних інвестицій у сільське господарство протягом 2021-2024 рр. заплановано розробити близько 600 планів просторового розвитку територій територіальних громад. Витрати на це передбачено з державного бюджету у розмірі 62,5 млн гривень.

Він також зазначив, що в першу чергу потрібно зосередитися саме на розробці і прийнятті підзаконних нормативних правових актів на виконання Закону «Про планування та використання земель» та забезпечити належне фінансування, «інакше замість повноцінного розвитку територіальних громад отримаємо нові корупційні схеми».

Голова підкомітету наголосив, що всі ці нормативно-правові акти мають бути реалізовані комплексно і одночасно. За його словами, «саме комплексний план просторового розвитку території - це надзвичайно складний документ, для якісної підготовки якого вкрай важливо отримати повні вихідні дані, мати технологію погодження проміжних результатів». Такі комплексні плани просторового розвитку територій, розроблені сертифікованими фахівцями, дозволять більш ефективно реалізувати внутрішній потенціал громад, використати наявні ресурси, визначити пріоритети в управлінні території громади та сформувати політику просторового розвитку на перспективу.

Він також зазначив, що на етапі реалізації цих планів доведеться стикнутися з відсутністю професійних кадрів, що значно ускладнить їх реалізацію. «На національному рівні зараз важливою є підготовка висококваліфікованих фахівців, вдосконалення законодавства, завершення реформ, розподіл бюджетів, створення державного містобудівного кадастру та розробка генеральних схем.

На регіональному рівні органи місцевого самоврядування повинні створити ефективну місцеву систему управління просторовим плануванням, провести інвентаризацію та систематизувати дані про свої території та активи, створити сталу систему моніторингу та забезпечити свою громаду прозорою та легітимною документацією просторового планування», - наголосив голова підкомітету.

Директор ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.Білоконя Іван Шпилевський зупинився на тих проблемних питаннях, які потрібно вирішувати в першу чергу: необхідність прийняття Закону «Про генеральну схему планування територій України» і приступити до її розроблення; внести зміни до державних будівельних норм; Комітету повернутися до розроблення Містобудівного кодексу; відсутність фінансування, відсутність наявної вихідної документації, зокрема, складно отримати матеріали Земельного кадастру і ці питання потрібно вирішувати; необхідності розробки Містобудівного кадастру, необхідність узгодження порядку розроблення і затвердження історико-архітектурних опорних планів, недосконалість проведення процедури розроблення стратегічної екологічної оцінки, усунення недоліків в проведенні професійної атестації відповідальних виконавців.

В обговорені взяли участь представники асоціацій органів місцевого самоврядування та експерти. Вони обговорили питання щодо стану законодавчого регулювання сфери містобудування та просторового планування, визначення порядку розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, а саме комплексних планів просторового розвитку території територіальної громади, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території в межах відповідних громад, а також складу, змісту та порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту тощо.

За результатами обговорення учасники круглого столу висловили пропозиції з обговорених питань, які будуть враховані Комітетом під час підготовки рекомендацій щодо внесення змін до законів та доручень центральним органам виконавчої влади.

Круглий стіл, організовано Комітетом спільно з Міністерством розвитку громад та територій, ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.Білоконя, асоціаціями органів місцевого самоврядування, Національною Спілкою Архітекторів України, німецько-українським проектом «Інтегрований розвиток міст в Україні II», що виконується федеральною компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), яка діє за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

18 травня 2021 18:21
18 травня 2021 16:53
18 травня 2021 12:08
18 травня 2021 11:51
18 травня 2021 10:22
17 травня 2021 10:45
17 травня 2021 10:04
14 травня 2021 17:19
14 травня 2021 16:04
14 травня 2021 15:20