Члени Комітету розглянули проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною №3695 та альтернативний проект №3695-1 на засіданні 9 вересня.

Законопроектом №3695 пропонується забезпечити рівні можливості матері та батька на догляд за дитиною та поєднання трудової діяльності із сімейними обов'язками; усунути законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною; створити передумови для посилення ролі батька у процесі вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні.

Проектом, зокрема, передбачається:

1)доповнити Кодекс законів про працю та Закон України «Про відпустки»  новим видом відпустки - відпусткою при народженні дитини тривалістю до 14  календарних днів, що оплачується за рахунок роботодавця.

Така відпустка надається одній із перелічених осіб: чоловіку, дружина якого народила дитину; батьку дитини у разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки; бабі або діду, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір’ю (батьком);

2) визначити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків дитини (матері та батька) та внести відповідні зміни в статті 179, 181 Кодекс законів про працю України та  статті 18, 20 Закону України «Про відпустки»;

3) доповнити положення статті 182-1 Кодексу законів про працю України та статті 19 Закону України «Про відпустки» щодо права працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку;

4) доповнити положення статті 51 Кодексу законів про працю України щодо можливості встановлення скороченої тривалості робочого часу для чоловіків, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, та батьків, що виховують дітей без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі).

Альтернативним проектом №3695-1, крім доповнення Кодексу законів про працю та Закону України «Про відпустки», пропонується імплементувати норми передбачені статтею 186-1 Кодексу законів про працю України в статті 56, 176, 177, 179, 181, 182-1, 184, 185, 186 цього Кодексу в частині гарантування прав батьків, що виховують дітей без матері на:

а) неповний робочий час;

б) заборони залучення до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження. При цьому пропонується встановити, що батьки, які виховують дітей без матері, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, можуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою (стаття 177);

в) заборони відмовляти у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю;

г) надання путівок до санаторіїв та будинків відпочинку і подання їм матеріальної допомоги.

За результатами обговорення члени Комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного обидва законопроекти та прийняти за основу законопроект №3695.

На думку народних депутатів, прийняття даного законопроекту сприятиме утвердженню гендерної рівності у сфері трудових та шлюбно-сімейних відносин; забезпечить можливості для поєднання трудової діяльності із сімейними обов'язками працівникам обох статей; усуне обмеження, що порушують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною; створить передумови для посилення ролі батька у процесі вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

30 вересня 2020 18:03
30 вересня 2020 17:39
29 вересня 2020 18:20
29 вересня 2020 18:03
29 вересня 2020 17:45
29 вересня 2020 09:14
28 вересня 2020 18:03
28 вересня 2020 16:45
28 вересня 2020 16:45
25 вересня 2020 16:26