Додаток № 1 до рішення Комітету з питань правової політики від 14 вересня 2023 року (протокол № 139)


Зважаючи, що 20 серпня 2023 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України» від 27 липня 2023 року № 3277-ІХ, за поданням Комітету Верховної Ради України з питань правової політики від 14 вересня 2023 року Апарат Верховної Ради України оголошує про початок прийняття пропозицій від депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатури до першого складу Дорадчої групи експертів та її заступника.

Відповідно до частини четвертої статті 2085 Регламенту Верховної Ради України депутатські фракції (депутатські групи) протягом 10 днів з дня опублікування цього оголошення подають до Комітету з питань правової політики пропозиції стосовно кандидатури до складу Дорадчої групи експертів разом з документами, що підтверджують відповідність таких кандидатів вимогам статті 102 Закону України «Про Конституційний Суд України», а також письмову згоду кандидата на обробку його персональних даних та оприлюднення копій таких документів.

Відповідно до статті 1012 Закону України «Про Конституційний Суд України» суб’єкт призначення одночасно з призначенням члена Дорадчої групи експертів обирає одного заступника члена Дорадчої групи експертів на строк його повноважень в порядку та за правилами, встановленими статтею 102 цього Закону. Заступником члена Дорадчої групи експертів може бути обрана особа, яка відповідає вимогам до члена Дорадчої групи експертів.

Членом Дорадчої групи експертів та його заступником може бути особа, яка:

1) на день призначення досягла сорока п’яти років;

2) має вищу юридичну освіту ступеня магістра, здобуту в Україні, та/або вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту за кордоном;

3) має стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше двадцять років;

4) має високі моральні якості;

5) є правником із визнаним рівнем компетентності;

6) відповідає критерію політичної нейтральності.

Членом Дорадчої групи та його заступником не може бути особа, яка:

1) є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншому політичному об’єднанні, або бере участь у політичній діяльності;

2) є обраною на виборну посаду в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;

3) бере участь у конкурсному відборі кандидатур на посаду судді Конституційного Суду;

4) за рішенням суду визнана недієздатною або такою, цивільна дієздатність якої обмежена;

5) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) є суддею, прокурором, слідчим, дізнавачем, державним службовцем або обіймає політичну посаду відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України». Обмеження щодо призначення суддів не поширюється на осіб, призначення яких здійснює з’їзд суддів України;

7) має громадянство держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України.

Депутатська фракція (депутатська група) пропонує виключно одну кандидатуру до складу Дорадчої групи експертів. Депутатська фракція (депутатська група) може запропонувати виключно одну кандидатуру заступника члена Дорадчої групи експертів.

Депутатські фракції (депутатські групи) можуть узгодити спільну пропозицію стосовно кандидатури до складу Дорадчої групи експертів.

Строк для прийняття Комітетом з питань правової політики пропозицій щодо кандидатури до першого складу Дорадчої групи експертів та її заступника завершується 27 вересня 2023 року (включно)
Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини”

14 червня 2024 18:59
14 червня 2024 15:49
14 червня 2024 15:23
13 червня 2024 15:08
13 червня 2024 14:30
12 червня 2024 21:25
12 червня 2024 20:51
12 червня 2024 20:07
12 червня 2024 18:50
12 червня 2024 17:47