Під час спільної прес-конференції у вівторок Голова Верховної Ради України Андрій Парубій і Співголова Міжпарламентської ради Україна-НАТО пані Рейнел Андрейчук повідомили про спільну заяву співголів Міжпарламентської Ради Україна-НАТО та подальші кроки у напрямі поглиблення співпраці.

Зокрема, А.Парубій, дякуючи пані Андрейчук за співробітництво, зазначив, що саме вона була одним з найперших політиків, які заявили про те, що Україна має бути партнером НАТО. За словами Голови Парламенту, «шлях України в НАТО є одним з стратегічним напрямків в розбудові країни». Він нагадав, як під час Революції Гідності делегації Глав Міжпарламентської Асамблеї НАТО приїхали на Майдан і разом з головою Міжпарламентської Асамблеї пані Рейнел «була на барикадах в ті дні, і в ті ночі, коли ми відстоювали наш європейський та євро-атлантичний вибір». «Для мене велика честь, що представляє Раду Україна-НАТО пані Андрейчук, яка є великим прихильником та великим другом України. Я впевнений, що спільно ми дійдемо до тієї позиції, яка була прийнята на Бухарестському саміті і Україна стане членом НАТО», - наголосив А.Парубій.

Голова Верховної Ради підкреслив, що Україна проводить дуже активні реформи нашої армії. За його словами, «можна впевнено сказати, що армія, яка була на початку 14-го року, і армія сьогоднішня – це зовсім інші по своїй суті та по своїй формі армії». «Ми змогли зробити багато кроків вперед. І ми намагаємся кожного пленарного тижня ухвалювати закони для зміцнення нашої обороноздатності, і, найголовніше – для того, щоб вийти на стандарти НАТО, - сказав він. - Адже ми поставили важливу ціль – щоб до 2020 року українська армія вийшла на стандарти НАТО. І ми до цієї цілі дуже твердо йдемо».

А.Парубій повідомив, що український парламент прийняв у вівторок дуже важливий закон про оборонні замовлення. Більшість депутатів в залі, за його словами, незважаючи на належність до тієї чи іншої фракції, підтримали цей законопроект. Він також зазначив, що до порядку денного також має бути включений законопроект 4563, яким передбачається розвиток Сил спеціальних операцій. «Це одна з тих реформ, яка нам необхідна для стандартизації наших відносин, про створення Об’єднаного оперативного штабу. І я дуже розраховую на те, що в залі буде належна підтримка, і ми продемонструємо готовність і здатність України пройти той шлях», сказав він і висловив сподівння на підтримку з боку пані Рейнел як « великого друга України» та на підтримку «всіх партнерів України у вільному світі в ці найтяжчі місяці та роки, коли нам доводиться захищати нашу незалежність».

 

Спільна заява додається.

Ukraine-NATO Interparliamentary Council (UNIC)

 

Tuesday, 14 June, Kyiv, Ukraine

 

Statement by the UNIC Co-chairs

 

This meeting of the Ukraine-NATO Interparliamentary Council has demonstrated once again the Assembly’s strong support for Ukraine’s territorial integrity and independence as well as the Assembly’s condemnation of Russia’s aggressive policy which seeks to destabilise Ukraine politically and economically.

 

Following today’s programme, we warmly welcome NATO efforts to deepen cooperation with Ukraine, especially in security and defence sector reform, capability development, and capacity building. We support Ukraine’s ambition to pass reforms that will make its armed forces compatible with those of NATO member states by 2020, according to its updated military doctrine. We also welcome the fact that the Ukrainian people have an increasingly positive view of the Alliance as Ukraine’s strategic partner and increased support for the country's membership in NATO.


We strongly encourage Ukraine to continue successful implementation of the Annual National Programme (ANP) of cooperation with NATO for 2016, which identifies goals, objectives and practical measures to reform the security and defence sector. Successful implementation of this programme will contribute substantially to Ukraine’s progress towards Euro-Atlantic integration. We also encourage the Ukrainian parliament to be fully involved in monitoring and evaluating the implementation of the ANP.

 

We call on all NATO countries to increase bilateral assistance to Ukraine. The Euro-Atlantic community should demonstrate patience as vis-a-vis Ukraine implements military, political and economic reforms. However, Ukrainian politicians should do more to accelerate the pace of reforms and, in particular, to eradicate corruption and oligarchic influences.

 

We regret that the Minsk II agreement has yet to be fully implemented. We call especially on Moscow and its clients in Eastern Ukraine to stop regular violations of the ceasefire, to return to Ukraine full control of the border in Donbass and to support the conduct of local elections in the temporarily occupied territories according to Ukraine’s law. We welcome wholeheartedly the release of Nadiya Savchenko from illegal detention in Russia, but we also call on Moscow to release without delay the remaining Ukrainian political and prisoners of war illegally held in Russia.

 

We support the continuation of international sanctions until Russia convincingly demonstrates that it will abide by international law.  This would include steps by Russia to return Crimea and the occupied territories in Donbass to Ukraine’s jurisdiction. We condemn in the strongest terms the massive violations of human rights in the illegally occupied and annexed Crimea, particularly the systematic oppression of Crimean Tatars, Ukrainians and others minorities.

 

The Summit in Warsaw will be an important opportunity for NATO Allies to assess Ukraine’s progress with reforms and to confirm their support for a sovereign, independent and stable Ukraine. We accordingly look forward to intensifying our work in the Ukraine-NATO Interparliamentary Council.

 

The Joint Monitoring Group with Ukraine was created in 1998 and adopted its current name - the Ukraine-NATO Interparliamentary Council - in 2003.  This body is a parliamentary counterpart to the NATO-Ukraine Commission to demonstrate parliamentary interest and involvement in co-operation between NATO and Ukraine. Over the years, it has become an active political forum where members of parliament from NATO and Ukraine can discuss any issues of common concern and interest.

 

UNIC brings together ten high-ranking parliamentarians from Ukraine with an equivalent number of their counterparts from NATO member countries. The Council normally meets twice a year: in Brussels and Kyiv.

 

 

 

 

Міжпарламентська рада Україна-НАТО

Вівторок, 14 червня, Київ, Україна

Заява співголів Міжпарламентської Ради Україна-НАТО

 

Засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО ще раз продемонструвало  тверду підтримку Асамблеєю територіальної цілісності і незалежності України, а також засудження Асамблеєю агресивної політики Росії, яка прагне політично та економічно дестабілізувати ситуацію в Україні.

 

У рамках сьогоднішньої програми ми щиро вітаємо зусилля НАТО поглибити співпрацю з Україною. Ми підтримуємо прагнення України здійснити реформи, які зроблять її збройні сили сумісними зі стандартами державам-членів НАТО до 2020 року, відповідно до оновленої Воєнної доктрини. Ми також вітаємо факт постійного зростання позитивного ставлення Українського народу до Альянсу як стратегічного партнера України і підтримку вступу країни до НАТО..

 

Ми наполегливо закликаємо Україну продовжувати успішну реалізацію Річної національної програми (РНП) співробітництва з НАТО на 2016 рік, в якій визначені цілі, завдання та практичні заходи щодо реформування сектору безпеки і оборони. Успішна реалізація цієї Програми значною мірою сприятиме прогресу України на шляху до євроатлантичної інтеграції. Ми також закликаємо український парламент брати  найповнішу участь у моніторингу та оцінці реалізації РНП.

 

Ми закликаємо всі країни НАТО збільшити двосторонню допомогу Україні. Євроатлантичне співтовариство має продемонструвати терпіння щодо того, як Україна здійснює військові, політичні та економічні реформи. Проте, українські політики також повинні зробити більше, щоб прискорити темпи цих реформ, зокрема, викорінити корупцію та олігархічні впливи.

 

Ми шкодуємо про те, що Мінські угоди-2 досі не виконані в повному обсязі. Ми закликаємо, особливо Москву та її пособників на Східній Україні, покінчити з регулярними порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі, щоб повернути Україні повний контроль над тимчасово окупованими територіями, а також підтримати проведення місцевих виборів на Донбасі, згідно з українським законодавством. Ми щиро вітаємо звільнення Надії Савченко із незаконного утримання в Росії, але ми також закликаємо Москву негайно звільнити решту українських  військових і політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії..

 

Ми підтримуємо продовження міжнародних санкцій, допоки Росія переконливо не підтвердить те, що буде дотримуватися міжнародного права. Це включатиме кроки Росії щодо повернення Криму та окупованих територій Донбасу під юрисдикцію України. Ми рішуче засуджуємо масові порушення прав людини на незаконно окупованому та анексованому Криму, зокрема, систематичне пригноблення кримських татар, українців .та інших меншин.

 

Саміт у Варшаві стане вагомою нагодою для членів НАТО оцінити прогрес України у проведенні реформ і підтвердити свою підтримку суверенної, незалежної та стабільної України. Відповідно, ми з нетерпінням очікуємо активізації нашої роботи в Міжпарламентській Раді Україна-НАТО.

 

Спільна моніторингова група з Україною була створена в 1998 році і набула нинішньої назви – Міжпарламентська рада Україна-НАТО -  у 2003 р. Вона є парламентським аналогом Комісії Україна-НАТО,  покликаним забезпечити участь парламенту у співпраці між НАТО і Україною. За багато років Рада стала активним політичним форумом, де  члени парламентів від НАТО і України можуть обговорювати питання спільного інтересу..

 

Міжпарламентська рада Україна-НАТО об'єднує десять високопоставлених парламентарів з України та еквівалентну кількістю своїх колег із країн-членів НАТО. Рада збирається двічі на рік: у Брюсселі та в Києві.

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Топ-новина”

12 червня 2024 21:25
12 червня 2024 20:51
12 червня 2024 20:07
12 червня 2024 18:50
12 червня 2024 17:47
12 червня 2024 17:42
12 червня 2024 14:55
12 червня 2024 12:58
12 червня 2024 10:23
12 червня 2024 10:13