У ВІВТОРОК, 11 БЕРЕЗНЯ, ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРОДОВЖУВАЛА РОБОТУ В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМІ.

В часових межах ранкового засідання в сесійні залі проходив День Уряду України.

Було розглянуто питання:

1. Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні;

2. Про заходи Кабінету Міністрів України щодо організації оздоровлення дітей влітку 2003 року.

З першого питання доповідав міністр освіти і науки Василь КРЕМЕНЬ, співдоповідав голова парламентського Комітету з питань науки і освіти Станіслав НІКОЛАЄНКО.

Відзначалось виняткове значення, якого набуває на сучасному етапі реформ в Україні кадрове забезпечення економіки, а відтак - і система професійно-технічної освіти як джерело відтворення трудових ресурсів держави. Шляхи її вдосконалення визначено Указом Президента України "Про основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні" від 8 травня 1996 року, Законом України "Про професійно-технічну освіту", прийнятим Верховною Радою України 10 лютого 1998 року.

Доповідач і співдоповідач проаналізували стан здійснення заходів, спрямованих на оптимізацію мережі та урізноманітнення типів професійно-технічних навчальних закладів за фаховим спрямуванням відповідно до вимог ринку праці, загальнодержавних і реґіональних потреб у кваліфікованих робітничих кадрах.

Увагу присутніх було привернуто до нагальних проблем галузі. Зокрема, до переходу на ступеневу професійно-технічну освіту (створення вищих профтехучилищ, центрів профтехосвіти, входження ПТНЗ до комплексів з вищими навчальними закладами тощо). Йшлося про потребу вдосконалювати нормативно-правову базу галузі, систему управління нею, науково-методичне забезпечення, матеріально-технічну оснащеність та інформатизацію, фінансування профтехосвіти, міжнародне співробітництво в цій галузі.

В цілому підкреслювалось, що, адаптуючи галузь до потреб ринкової економіки, слід відродити її кращі здобутки в доперебудовний період з одночасним впровадженням новітніх світових досягнень.

Доповідач і співдоповідач відповіли на численні запитання учасників засідання.
В обговоренні доповіді й співдоповіді взяли участь народні депутати України: Микола ШЕРШУН, Юрій КАРМАЗІН, Володимир ПУЗАКОВ, Юрій ШИРКО, Олександр МАСЕНКО, Михайло ПАВЛОВСЬКИЙ, Анатолій МОРОЗ, Тамара ПРОШКУРАТОВА, Сергій МАТВІЄНКОВ, Олександр МОРОЗ, Володимир РИБАК, Володимир ДЕМЬОХІН, Петро СИМОНЕНКО, Михайло БАУЕР, Володимир КАФАРСЬКИЙ, Володимир БОНДАРЕНКО, Ігор ОСТАШ, а також президент холдингової компанії "Київміськбуд" Володимир ПОЛЯЧЕНКО.

Вони гостро говорили, насамперед, про те, що Кабінет Міністрів України не має чіткої концепції забезпечення народного господарства кваліфікованими робітничими кадрами. Що матеріальна база галузі вкрай занедбана. Система управління нею - недосконала. Бракує засобів навчання, насамперед, підручників, наочних посібників. Заклади профтехосвіти найгірше забезпечені комп'ютерною технікою. Наголошувалось, що неприпустимою є ситуація з фінансування видатків на харчування учнів, утримання дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей.

Вносились пропозиції та зауваження до проекту постанови з цього питання. Президентові України, зокрема, рекомендувалося посилити вимоги до органів центральної виконавчої влади, місцевих органів державного управління за виконанням у повному обсязі законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про Державний бюджет України", інших нормативно-правових актів щодо розвитку освіти, в тому числі професійно-технічної. Урядові пропонувалося відновити роботу Міжгалузевої ради з профтехосвіти при Кабінеті Міністрів України, забезпечити фінансування в повному обсязі державних професійно-технічних навчальних закладів у поточному році, при потребі внести в парламент проект закону щодо відповідних бюджетних змін. Міністерствам економіки та з питань європейської інтеграції, фінансів, праці та соціальної політики, освіти і науки пропонувалося невідкладно створити механізм цілісної національної системи підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки робітничих кадрів. Йшлося також про потребу істотного доопрацювання Верховною Радою законодавчої бази з профтехосвітньої проблематики.

Одним словом, як сказав, підбиваючи підсумок розмови, перший заступник Голови Верховної Ради України Геннадій ВАСИЛЬЄВ, ситуація в галузі тривожна. Розуміння її проблем, зазначив він, є. Треба взятись за їх вирішення. Г.ВАСИЛЬЄВ закликав народних депутатів відповідного парламентського комітету доопрацювати проект постанови з розглянутого питання і внести його на голосування.

З другого питання порядку денного доповідала голова Державного комітету у справах сім'ї та молоді Валентина ДОВЖЕНКО. Зі співдоповіддю виступила голова Комітету Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму Катерина САМОЙЛИК.

Як зазначалось, Державною програмою відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року визначено основні завдання, спрямовані на створення сприятливих умов у зазначеній сфері. Згідно з Програмою відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади вживають заходи й стосовно оздоровчої дитячої кампанії 2003 року. Порівняно з попереднім часом є позитиви, зрушення, навіть здобутки, що дали можливість торік оздоровити один мільйон 700 тисяч хлопчиків і дівчаток. На досягнутій основі готуються кращі можливості сьогорічного відпочинку дітей. У доповіді й співдоповіді було проаналізовано заходи з підготовки до нинішнього оздоровчого сезону. Йшлося про стан фінансування, удосконалення мережі відпочинкових закладів, поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення діяльності дитячих оздоровчих комплексів.

Водночас приверталася увага до низки проблем, що потребують вирішення на державному рівні.

Пропонувалось, щоб з наступного року в держбюджеті окремим рядком визначалися кошти на оздоровлення та санаторно-курортне лікування дітей пільгових категорій, а в місцевих бюджетах - на оздоровлення дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, а також дітей, батьки яких тимчасово не працюють і перебувають на обліку служби зайнятості населення. Підкреслювалось, що необхідно призупинити дію статті 55 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" стосовно оплати за землю дитячими оздоровчими закладами. Потребує, зазначалося, змін і Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" щодо обов'язкового страхування дітей, які оздоровлюються у відповідних закладах, за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

По доповіді та співдоповіді відбулася дискусія, в якій взяли участь народні депутати України: Микола ШЕРШУН, Анатолій РАХАНСЬКИЙ, Юрій КАРМАЗІН, Олександр МАСЕНКО, Андрій ШКІЛЬ, Андрій ПОЛІЇТ, Михайло МЕЛЬНИЧУК, Василь НАДРАГА, Василь ХАРА, Кирило ПОЛІЩУК, Михайло ЛОБОДА, Ігор ОСТАШ, Олександр СТОЯН.

У перебігу розмови було висловлено ряд істотних зауважень і пропозицій до розповсюдженого в залі проекту постанови з цього питання. Пропонувалось посилити контроль за виконанням постанови Кабінету Міністрів України "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні". Було висловлено рекомендацію Урядові невідкладно підготувати окрему Державну програму організації цілорічного лікування дітей-інвалідів, дітей з хронічними хворобами, передбачивши максимальне використання для цього цілющих умов чорноморського побережжя, зокрема Євпаторійської санаторно-курортної бази в Криму. Раді Міністрів АРК, місцевим держадміністраціям і органам самоврядування пропонувалось у двомісячний термін підготувати регіональні програми відпочинку та оздоровлення дітей, вирішити в межах своєї компетенції питання щодо пільг для відпочинку дітям з малозабезпечених родин.

Наприкінці розгляду питання мав слово віце-прем'єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК. Він подякував народним депутатам за висловлені пропозиції й рекомендації.
Підсумки розмови підбив Г.Васильєв, який вів ранкове пленарне засідання. Серед інших аспектів дитячооздоровчої проблематики він привернув увагу до важливості правової бази з цього питання.

З 16-ї години у вівторок, 11 березня, зранку у середу, 12 березня, народні депутати України працюють у комітетах і фракціях.

У СЕРЕДУ, 12 БЕРЕЗНЯ, З 15-Ї ГОДИНИ, В СЕСІЙНІЙ ЗАЛІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, В ЧАСОВИХ МЕЖАХ ВЕЧІРНЬОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ, ПРОХОДИТИМУТЬ ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ: "ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ".

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку