У П'ЯТНИЦЮ, 7 БЕРЕЗНЯ, ЗАВЕРШИВСЯ ЧЕРГОВИЙ ТИЖДЕНЬ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМІ.

Зранку, розглянувши депутатські запити до вищих посадовців держави, сесія заслухала Звіт міністра палива та енергетики України Сергія ЄРМІЛОВА щодо соціально-економічних наслідків запровадженої Міністерством реорганізації вугільної промисловості. Доповідач відповів на запитання народних депутатів.

У співдоповіді голови парламентського Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Андрія КЛЮЄВА було зазначено, що запроваджувана Мінпаливенерго реорганізація вугільної галузі не має, на жаль, комплексного наукового та фінансово-економічного обгрунтування, грішить декларативністю. Співдоповідач привернув увагу присутніх до потреби забезпечити реорганізацію законодавчою базою. Підкреслювалась необхідність системного виконання загальнонаціональної програми "Українське вугілля", невідкладного прийняття досконаліших законів щодо банкрутства гірничих підприємств, реструктуризації заборгованості, яка виникла внаслідок неповних розрахунків за енергоносії.

У перебігу обговорення було піддано різкій критиці за допущені помилки Міністерство палива та енергетики, Кабінет Міністрів України. Вносилися пропозиції та зауваження до проекту Постанови з цього питання. Пропонувалося, зокрема, створити робочу групу з підготовки Плану реорганізації вугільної галузі, залучивши до її складу народних депутатів України, фахівців Мінпаливенерго, органів місцевого самоврядування, галузевої науки та профспілок.

По доповіді першого заступника голови Фонду державного майна України Михайла ЧЕЧЕТОВА та співдоповіді першого заступника голови парламентського Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій Володимира ДЕМЬОХІНА було розглянуто й рекомендовано для взяття за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання правових відносин при оцінці майна).

Річ у тім, що 12 липня 2001 року парламент, після тривалих доопрацювань, врешті-решт ухвалив Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність". У зв'язку з цим постала необхідність внесення змін до дванадцятьох чинних законодавчих актів. Наприклад, таких, як "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства", "Про заставу", "Про приватизацію невеликих державних підприємств", "Про приватизацію державного майна", "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" тощо. Розглянутим законопроектом і намічено привести зазначені правові акти у відповідність з базовим законом.

В основному підтримуючи його, учасники обговорення внесли, однак, низку істотних пропозицій стосовно вдосконалення проекту. Наприклад, щодо точнішого сформулювання термінів (скажімо, "ціна, визначена під час приймання майна в заставу", "початкова ціна" чи "початкова вартість" і т.ін.). Водночас відзначалися важливість і невідкладність прийняття цього законодавчого акта.

У двох редакціях (урядовій і депутатської авторської групи) розглядався законопроект щодо внесення змін до Господарського процесуального кодексу України. Доповідали: заступник голови Державної податкової адміністрації Григорій ОПЕРЕНКО та голова підкомітету парламентського Комітету з питань правової політики Юрій КАРМАЗІН. Зміст пропонованих змін зводиться до пропозиції звільнення органів виконавчої влади від оплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Перевага віддавалася редакції депутатської авторської групи, яка, на думку промовців, краще сприяє оперативності розгляду справ і водночас більше захищає інтереси громадянина-позивача.

Відповідальності осіб за порушення роботи автоматизованих систем стосуються пропозиції урядового проекту щодо змін до Кримінально-процесуального кодексу України. Питання розглядалося по доповіді заступника голови Служби безпеки України Володимира ПРИСТАЙКА та співдоповіді голови підкомітету парламентського Комітету з питань правової політики Юрія КАРМАЗІНА. Йшлося про розширення повноважень слідчих органів СБУ щодо здійснення розслідувань злочинів, зокрема у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж.

Законопроект в основному було підтримано. Водночас промовці привертали увагу відповідних органів до застережних заходів, які попереджали б скоєння таких злочинів.

За скороченою процедурою сесія розглянула й рекомендувала взяти за основу законопроект щодо внесення зміни до Закону України "Про підприємства в Україні" (доповідала голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ, співдоповідав голова підкомітету парламентського Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій Володимир ЧЕРНЯК.

Законопроектом передбачається надати визначення малим, середнім та мікропідприємствам, в розрізі кількості працюючих та обсягу валового доходу, а саме:

- Мікропідприємство - середньооблікова чисельність працівників не більш як 10 чоловік і обсяг річного валового доходу не більше як 100 тисяч євро.

- Мале підприємство - середньооблікова чисельність працівників не більш як 50 чоловік і обсяг річного валового доходу не більше як 500 тисяч євро.

- Середнє підприємство - середньооблікова чисельність працівників не більш як 250 чоловік і обсяг річного валового доходу не більше як 2 мільйони євро.

Думка учасників обговорення була однозначною: підтримати законопроект, оскільки класифікація підприємств сприятиме уникненню подвійного тлумачення законодавства щодо визначення поняття і критеріїв суб'єктів господарювання.

На пропозицію першого заступника голови парламентського Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Івана ЗАЙЦЯ рекомендувався на прийняття в першому читанні законопроект змін до статті 64 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Проектом пропонується, зокрема, щоб об'єктами Червоної книги України були об'єкти права державної, комунальної, а також приватної форми власності.

Наприкінці засідання відбулася дискусія за пунктом "Різне" порядку денного.
У вівторок, 11 березня, з 10-ї години, у сесійні залі Верховної Ради України проходить День Уряду України з питань:

1. Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні;

2. Про заходи Кабінету Міністрів щодо організації оздоровлення дітей влітку 2003 року.

До кінця дня 11-го та зранку 12 березня народні депутати працюють у комітетах і фракціях.

З 15-Ї ГОДИНИ 12 БЕРЕЗНЯ, В СЕРЕДУ, У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ПРОХОДЯТЬ ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ: "ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ".

13-14 березня - робота в комітетах і фракціях.

У ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМІ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРОДОВЖИТЬ РОБОТУ 18 БЕРЕЗНЯ, У ВІВТОРОК.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку