У ВІВТОРОК, 18 БЕРЕЗНЯ, ТРЕТЯ СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ПРОДОВЖУВАЛА РОБОТУ В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМІ.
На пропозицію першого заступника Голови Верховної Ради Геннадія Васильєва, який відкрив ранкове засідання, присутні в залі вшанували хвилиною мовчання пам'ять народного депутата України Ярослави СТЕЦЬКО, що померла 12 березня на 83-у році життя.
Склали присягу Сергій ЛАРІН та Геннадій СТАНИЦЬКИЙ, обрані народними депутатами України в загальнодержавному виборчому окрузі від блоку партій "За Єдину Україну".
Було оприлюднено зміни в персональному складі парламентських фракцій і груп, депутатські запити до вищих посадовців держави.
Згідно з регламентними нормами пленарного вівторка впродовж години проходило оголошення заяв і повідомлень, внесення пропозицій уповноваженими представниками фракцій і груп Верховної Ради. Порушувались питання, що стосуються реформування політичної системи та дотримання законності, вдосконалення бюджетного процесу і податкової системи, підвищення соціального захисту громадян. Багато хто з промовців висловлював пропозиції і зауваження до проекту програми діяльності Уряду, який Кабінет Міністрів подав цими днями до парламенту для вивчення і підготовки до пленарного розгляду.
Після цього розглядалися законопроекти за процедурою першого читання.
Проектові внесення змін до Закону України "Про оренду" була присвячена доповідь голови Державного комітету по земельних ресурсах Анатолія ДАНИЛЕНКА і співдоповідь голови підкомітету парламентського Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Володимира ЛЕЩЕНКА. Зазначалось, що внесенням поданих змін можна буде врегулювати певні розбіжності чинного законодавства в питанні оренди землі, пов'язані з введенням у дію Земельного кодексу. Зокрема, йшлося про важливість пропозиції стосовно можливості надавати власникові земельної ділянки право передачі її в оренду навіть тоді, коли ділянка перебуває в заставі. Адже це сприятиме швидшому поверненню власником кредиту, отриманого під заставу.
Висловлювалися й зауваження до проекту. Зокрема, стосовно невизначеності права спадкоємців орендатора на земельну ділянку. Викликали сумнів і пропозиції щодо зміни орендної плати кожні три роки, п'ятиденного (після державної реєстрації договору оренди) терміну подання відповідних документів до податкових органів.
В цілому ж законопроект було підтримано.
Від авторської групи розробників народний депутат України Віктор КАПУСТІН представив проект Закону про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень. Зазначалось, що в цілому законопроект спрямований на вдосконалення правової бази захисту кредиторів, має сприяти пожвавленню економічної діяльності, зокрема в банківській і промисловій галузях. Адже в загальну систему забезпечення реалізації зобов'язань пропонується ввести механізм податкової застави. А для цього - створити державний реєстр інформації про випадки обтяження майна, розширити число видів забезпечувальних договорів, ввівши, крім договору застави, договори про притримання майна, про репо (зворотну його купівлю), про фінансовий лізинг, про передачу права власності на майно за умовою тощо.
Ці позитиви відзначались і в співдоповіді першого заступника голови парламентського Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій Володимира ДЕМЬОХІНА, у виступах народних депутатів. Водночас приверталась увага до істотних недоліків проекту, його неузгодженості, зокрема, з загальновизнаними положеннями цивільного права стосовно застави. Деякі запропоновані норми, підкреслювалося у виступах, суперечать вимогам як чинного, так і нового Цивільного кодексу України. Це, наприклад, стосується скасування необхідності нотаріального посвідчення для забезпечувальних договорів з нерухомістю. Наводились і інші сумнівні положення проекту. Скажімо, щодо механізму адміністративної, майнової й кримінальної відповідальності. Дехто з промовців взагалі говорив про передчасність такого законодавчого акту, зважаючи на те, що для його чинності немає бази - того ж таки, наприклад, державного реєстру власності.
Як суміжний з попереднім розглядався законопроект про внесення змін та доповнень (щодо захисту прав кредиторів) до деяких законів України. Приверталась увага до неузгодженості проекту з Цивільним кодексом. Деякі його положення, як висловився один із депутатів, взагалі суперечать здоровому глузду.
По доповіді першого заступника голови парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Василя ЦУШКА було розглянуто проект Закону про акцизний збір (попередньо планований до розгляду ще один проект з цього питання представник авторської групи Олександр РИМАРЧУК зняв з обговорення). Як одна з переваг варіанту авторської групи В.ЦУШКА відзначалася та обставина, що в проекті пропонується цілісна форма законодавства з цього питання, яка має увійти узагальненою блок-частиною до Податкового кодексу України.
Законопроектом формулюються поняття акцизного збору, його платники, об'єкти оподаткування, перелік підакцизних товарів, які не є об'єктом оподаткування, види ставок акцизного збору, порядок визначення баз оподаткування, обчислення та сплати збору, його зарахування до бюджету тощо. Визначаються також особливості оподаткування акцизним збором алкогольних напоїв і тютюнових виробів, чітко виписується процедура їх маркування. Крім того, пропонується запровадити новий вид ставки збору - змішану, яка визначається одночасно у відсотках до оподаткування (як адвалорна ставка) і у твердих сумах з одиниці виміру (як специфічна ставка). Окрім змішаної, законопроектом передбачаються окремо адвалорна та специфічна ставки збору. Датою виникнення податкових зобов'язань пропонується визначати дату відвантаження товарів. У відповідності до положень чинного Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" при визначенні дати виникнення податкових зобов'язань застосовується так зване правило першої події, тобто або дата відвантаження, або дата зарахування коштів на рахунок платника збору, залежно від того, яка подія відбулась першою. До переваг відноситься, як ішлося, і та обставина, що зміни ставок акцизного збору повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня поточного бюджетного року, а самі зміни набиратимуть чинності з початку нового бюджетного року.
Вносились до проекту і зауваження. Наприклад, стосовно того, що в ньому об'єктом оподаткування вважається сам товар. Але ж, говорилось, оподатковувати слід операції з ним, з його реалізацією.
Законопроект було рекомендовано прийняти в першому читанні.
Народний депутат України Василь ШПАК (від авторської групи) представив проект Закону про захист прав покупців сільськогосподарських машин. Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин (від нього співдоповідав перший заступник голови Комітету Василь КАЛІНЧУК) виніс рішення: пропонувати законопроект для прийняття в першому читанні. Але цю пропозицію було сприйнято неоднозначно. Дехто з учасників обговорення вважав взагалі неправомірним прийняття такого окремого правового акта. Адже взаємостосунки покупця й виробника сільгоспмашин, мовляв, мають регулюватися універсальними законами співвідносин покупця і продавця. Інша частина депутатів доводила необхідність такого окремого закону саме з огляду на стан справ в АПК, на пріоритетність розвитку села.
На цьому ранкове пленарне засідання завершилося.

НА ВЕЧІРНЬОМУ ЗАСІДАННІ У ВІВТОРОК, 18 БЕРЕЗНЯ, НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ ПРОДОВЖУВАЛИ РОЗГЛЯД ЗАКОНОПРОЕКТІВ У ПЕРШОМУ ЧИТАННІ.
Одноголосно, як запевнив голова парламентського Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Іван ТОМИЧ, комітетські фахівці вирішили внести на сесійний розгляд проект Закону про фермерське господарство.
В перебігу відповідей на запитання, а далі - й у виступах стверджувалась конча доцільність такого правового акту, у зв'язку з тим, що прийнятий 11 років тому Закон про селянське фермерське господарство застарів. А новим законопроектом, як зазначалось, пропонується механізм врегулювання проблем фермерства з врахуванням змін, що відбуваються в агропромисловому комплексі після ухвалення Земельного кодексу України. Основа основ у цьому механізмі - забезпечення умов для становлення дрібного й середнього власника-землероба.
Серед пропозицій і зауважень, що висловлювались під час обговорення, привертали увагу думки стосовно посилення державного протекціонізму фермерству, поліпшення цінової політики в земельних відносинах, розширення доступності для аграріїв-одноосібників навчальної й наукової бази з сільськогосподарського виробництва. Рекомендувалося прийняти законопроект у першому читанні.
Було розглянуто законопроект щодо внесення змін до деяких законів України стосовно надання земельних ділянок працівникам культури, освіти та охорони здоров'я, що проживають у сільській місцевості. Від авторської групи проект представив народний депутат України Богдан ГУБСЬКИЙ. Розмова з цього питання проходила не без жалю й взаємодокорів у зв'язку з тим, що цю категорію сільського населення залишили поза увагою, коли приймались базові правові акти з розпаювання земель. Висловлювалось застереження, щоб цього разу не трапилось чогось схожого, щоб жодна верства працівників сільської соціальної сфери, жоден житель села не лишився поза законом з такої болючої проблеми. Дехто з промовців у зв'язку з цим наполягав і на невідкладному перегляді Земельного кодексу. Не страшні складності, страшна несправедливість, як сказав один із народних депутатів. Свою незгоду з проектом висловив представник Державного комітету по земельних ресурсах.
За скороченою процедурою було розглянуто й рекомендовано для прийняття рішення в день голосування законопроекти щодо внесення змін: до Митного кодексу України та до деяких законів України (стосовно митних тарифів); до Кодексу України про адміністративні правопорушення (стосовно штрафів за насильство в сім'ї); до Закону України "Про участь України в міжнародних миротворчих операціях" (стосовно приведення у відповідність з міжнародними нормами порядку забезпечення витрат на такі операції); до Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" (стосовно готельного збору); до деяких законів України (стосовно збору за проїзд автотранспорту по території прикордонних областей).
Сесія розглянула також проект Закону про захист суспільної моралі від продукції, що пропагує порнографію (автор Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ). Голова парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації Микола ТОМЕНКО оприлюднив висновок комітетських фахівців. Вони висловили низку серйозних зауважень до законопроекту. Аж до того, що за своїм змістом він не відповідає назві. Рекомендовано істотно доопрацювати документ.
ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ 19 БЕРЕЗНЯ, В СЕРЕДУ. ЗРАНКУ ТРИВАТИМЕ РОЗГЛЯД ЗАКОНОПРОЕКТІВ У ПЕРШОМУ ЧИТАННІ.
З 15-Ї ГОДИНИ ЦЬОГО ДНЯ В СЕСІЙНІЙ ЗАЛІ ВІДБУДУТЬСЯ ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ: "ПРО СТАН ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ (СОТ)".

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку