У ЧЕТВЕР, 17 КВIТНЯ, ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЗРАНКУ ПРОДОВЖИЛА РОБОТУ В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМI, ПОПЕРЕДНЬО НАМIТИВШИ ПРИЙНЯТИ РIШЕННЯ З БIЛЬШ ЯК 150 ОБГОВОРЕНИХ ПИТАНЬ.

Спершу було ухвалено низку постанов з внутрiшньо-органiзацiйних питань парламентської роботи. Зокрема, про змiни в персональному складi комiтетiв, в Календарному планi проведення поточної сесiї Верховної Ради, про проведення в липнi 2003 року Дня Уряду щодо виконання заходiв з питань вступу до Свiтової органiзацiї торгiвлi, про парламентськi слухання
у травнi.

Було прийнято Постанову про схвалення Програми дiяльностi Кабiнету Міністрів України на 2003 - 2004 роки. У цьому зв'язку Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, звернувшись до присутнiх, висловив сподiвання, що парламент i уряд поглиблюватимуть i розширюватимуть спiвпрацю з реалiзацiї програмних завдань.

Повторно в першому читаннi було поставлено на голосування проект Закону про вибори народних депутатiв України. Але вiн не отримав належної кiлькостi голосiв. Фракцiями опозицiйних сил це було розцiнено, як порушення домовленостей, досягнутих iз бiльшiстю стосовно пiдтримки ключових законопроектiв. Пiд час тривалої перерви, оголошеної на вимогу, проходили бурхливi консультацiї.

Пiсля перерви В.ЛИТВИН поiнформував про висновки, яких дiйшли учасники мiжфракцiйних зустрiчей та засiдання Погоджувальної ради голiв комiтетiв i керiвникiв депутатських фракцiй i груп. Вiдповiдно до їх рiшення повторно голосувався проект Закону про вибори народних депутатiв України та варiант проекту (в редакцiї авторiв iз бiльшостi) Постанови про пiдсумки парламентських слухань "Реформа полiтичної системи в Українi: мета та концептуальнi засади конституцiйних змiн". Але й такий крок до порозумiння не вдався. Як висловився один iз народних депутатiв, торг пiд назвою "Ми вам Програму уряду, а ви нам - Закон про пропорцiйнi вибори" заблокував ранкове засiдання.

ВЕЧIРНЄ ЗАСIДАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ У ЧЕТВЕР,
17 КВIТНЯ, ПОЧАЛОСЯ З РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ПРО ОБРАННЯ СУДДIВ.

За поданням голови Верховного Суду України було ухвалено вiдповiднi постанови про обрання безстроково на посади суддiв апеляцiйних судiв Днiпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорiзької, Iвано-Франкiвської, Кiровоградської, Київської, Тернопiльської, Херсонської, Чернiвецької, Чернiгiвської областей, а також мiсцевих судiв Автономної Республiки Крим, Днiпропетровської, Донецької, Запорiзької, Iвано-Франкiвської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Рiвненської, Тернопiльської, Харкiвської, Херсонської, Хмельницької, Чернiвецької, Чернiгiвської областей, мiста Києва.

Головуючий привiтав новообраних суддiв.

Слiд зазначити, що збуренiсть полiтичних пристрастей, яка виникла пiд час ранкового засiдання, позначилась на розглядi як цього, так i подальшого питання порядку денного (проекту Закону про ратифiкацiю Європейської хартiї регiональних мов або мов меншин).

Обговоренню бракувало зваженостi, компромiсного пiдходу, навiть тактовностi. А як наслiдок - i результативностi. З намiчених до розгляду на цей день майже ста питань було розглянуто лише одинадцять.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН мусив достроково оголосити засiдання закритим.

ЗГIДНО З РОЗКЛАДОМ РОБОТА В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМI МАЄ ПРОДОВЖИТИСЬ 18 КВIТНЯ, В П'ЯТНИЦЮ.

 
Повернутись до публікацій

Версія для друку