Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування критичної інфраструктури і є складовою законодавства України у сфері національної безпеки.

Законом передбачено:

створити уповноважений орган у сфері захисту критичної інфраструктури - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері захисту критичної інфраструктури, здійснює функціональне управління національною системою захисту критичної інфраструктури, забезпечує координацію діяльності міністерств та операторів критичної інфраструктури з питань забезпечення стійкості та захисту об’єктів критичної інфраструктури;

здійснювати незалежну зовнішню оцінку діяльності уповноваженого органу шляхом проведення Рахунковою палатою щорічного зовнішнього аудиту його діяльності. Незалежна зовнішня оцінка діяльності системи захисту критичної інфраструктури здійснюється один раз на три роки Рахунковою палатою у визначеному нею порядку на підставі міжнародних стандартів оцінки;

визначити повноваження органів влади у сфері захисту критичної інфраструктури;

джерелом фінансового забезпечення робіт і заходів із забезпечення захисту критичної інфраструктури визначити кошти державного і місцевих бюджетів, власні кошти суб’єктів господарювання, кредити банків, кошти міжнародної технічної допомоги та інші джерела, не заборонені законодавством;

включити до основних функцій Національної гвардії України охорону об’єктів критичної інфраструктури, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

доповнити перелік видів обов’язкового страхування страхуванням ризику фінансових втрат, викликаних кризовою ситуацією на об’єкті критичної інфраструктури, віднесеному до Переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про критичну інфраструктуру» з набранням чинності відповідного положення через 3 роки з дня набрання чинності відповідним законом.

Закон передбачає парламентський контроль у сфері захисту критичної інфраструктури. Контроль за дотриманням законодавства при здійсненні заходів із забезпечення у сфері захисту критичної інфраструктури здійснюється Верховною Радою України в порядку, визначеному Конституцією України.

Закон також передбачає громадський нагляд сфері захисту критичної інфраструктури.

Право громадського нагляду реалізується громадянами України через громадські об’єднання, членами яких вони є, через депутатів місцевих рад, особисто шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до державних органів у порядку, встановленому Конституцією України,

Законом України "Про громадські об’єднання" та іншими законами України, участі у діяльності громадських рад при органах, що формують та забезпечують

реалізацію державної політики у сфері забезпечення захисту критичної

інфраструктури, проведення незалежного аудиту їх діяльності, право доступу до

публічної частини звіту щодо забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Згідно із Законом, доступ до інформації у сфері захисту критичної інфраструктури для реалізації громадського нагляду здійснюється у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», та може бути обмежений виключно Законом України "Про державну таємницю".

Проект Закону зареєстровано за №5219.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини”

21 травня 2024 18:48
20 травня 2024 19:18
17 травня 2024 18:21
17 травня 2024 16:52
15 травня 2024 20:57
15 травня 2024 17:41
15 травня 2024 17:35
15 травня 2024 14:46
15 травня 2024 12:27
14 травня 2024 20:02