ЗАСІДАННЯ ДЕВ"ЯТЕ

Сесійний       зал     Верховної     Ради України.      16     лютого     1993.   року. 16     година.

Веде засідання Голова Верховної Ради України Плющ І.С.

 

 

 

ГОЛОВА. Продовжуємо роботу.           Прошу депутатів послухати інформацію про те, що ми зробили під час перерви. В обговоренні взяли участь 34 депутати. Тепер можна підсумувати, що вони пропонували. За те, щоб продов­жувати обрання, висловилися 20 депутатів-            За те, щоб відкласти   - 6. Щоб утворити погоджувальну комісію -теж 6. І не внесли конкретних пропозицій 2 депутати.

 

Керуючись цим, я сказав на засіданні погоджувальної комісії, куди входили голови постійних комісій, члени Пре­зидії, представники територіальних і сформованих за іншими ознаками депутатських об"єцнань, що в мене немає ніяких підстав міняти те, відносно чого ми визначилися і згідно з Тимчасовим регламентом продовжуємо обговорення першого пи­тання - про утворення Конституційного Суду. Тобто виконує­мо рішення Верховної Ради, яким було визначено, що 16 лю­того розглянути першим саме це питання.

 

68

 

Але для того, щоб це обговорення провести відповідно до процедури, треба, щоб у нас була бойова й дієздатна лічильна комісія. Тому прошу вислухати заступника голови   комісії народного депутата Козаренка, який внесе пропозиції про дообрання членів лічильної комісії.

 

Прошу, Василю Івановичу.

 

Першою була названа кандидатура депутата Галаса Івана Івановича, заступника голови Іршавського районного об'єднання "Іршавсвдвинпром", виборчий округ № 171,  Закарпатська область. є заперечення? Прошу проголосувати.

 

"За" - 250. Приймається.

 

Я не оголосив результати. Тільки що подали результа­ти. Біля столів зареєстровано 252 народих депутати. А в  залі зареєстровано 274.

 

Наступна кандидатура - депутат Ніколенно Анатолій Миколайович, Запорізька область, виборчий округ № 189. в заперечення? Перший мікрофон.

 

ВОРОБЙОВ О.М., член Комісії Верховної Ради України у питаннях законодавства і законності Довпаківський       виборчий         округ,    Сумська область/. Я все-таки настаиваю, пусть   тогда члены Комиссии мандатной и по вопросам депутатской   этики станут между рядами и посмотрят, не голосують ли двумя и более кар­точками, потому что нет кворума. Я этого требую. Постоянно

 

 

69

 

мы нарушаем Конституцию. И это с вашего согласия делается.

 

 

 

ГОЛОВА, підтримую народного депутата Воробйова і про­шу всіх депутатів не порушувати цей принцип.

 

Депутат Ніколенко   Анатолій Миколайович. Є запере­чення?

 

Третій мікрофон.

 

ЗАЙЕЦЬ І.0., голова підкомісії Комісії Верховної Ради України з питань економічної реформи і управління народ­ним господарством /Святошинський       вибор­чий       округ,    м.Киї в/.  Іване Степановичу! Ви говорите, слідкуйте за цим. Добре, ми слідкуємо. А ви знає­те, що, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, якщо конг­ресмен проголосує за когось, він піде у відставку. От  пан Причкін...                                                                    

 

ГОЛОВА. Зрозуміло, продовжуємо.     

 

ЗАЄЦЬ І.0.  Пан Причкін тільки що грав на оцій гармош­ці, тобто голосував не тільки за себе, а й за інших.

 

ГОЛОВА,  Прошу проголосувати  кандидатуру депутата Ніколенка.                                                                          

 

"За" - 246.  Приймається.

 

Депутат Мороз Олександр Володимирович, виборчий округ № 283, Миколаївська область. Є заперечення? Прошу про­голосувати.

 

"За" - 245.  Приймається.

 

70

 

ГОЛОВА. Депутат Петренко Микола Якович, виборчий округ 324, Полтавська область. Є запитання? Немає, Прошу проголосувати.

 

"За" - 242. Приймається.

 

Депутат Даниленко Володимир Макарович, виборчий округ № 385, Харківська область. 6 запитання, заперечен­ня?Прощу проголосувати.

 

"За" - 246. Приймається.

 

Василю Івановичу, вас прощу, проведіть засідання лічильної комісії...

 

Потрібен мікрофон? Будь ласка, говоріть.

 

КОЗАРЕНКО В.І., секретар Комісії Верховної Ради Украї­ни з питань державного суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних відносин /Антрацитівський     міський виборчий     округ,      Луганська           область/. Запрошуються в кінозал такі депутати: Галас Іван Іванович, Ніколенко   Анатолій Миколайович, Мороз Олександр Володимирович, Петренко Микола Якович, Даниленко Володимир Макарович, Бабій Дмитро Васильович, Бойко Кате­рина Володимирівна, Біцяк Павло Іванович, Гринів Ігор Олексійович,   Дупляк Микола Степанович, Збітнєв Юрій Іванович, Козаренко Василь Іванович, Матійко Анатолій Семенович,  Меньшов Володимир Олександрович, Мороз Олександр Олександрович,     Мотюк Мирослав Павлович, Подчос Григорій Сте­панович, Пудінець Павло Миколайович, Пушик Степан Григорович, Савельєв Олег Єфремович, Семенець Сергій Володимирович, Сербін Юрій Сергійович, Старіченко Олександр Гаврилович,  Шуршун Микола Харитонович, кандидатура Шишкіна Віктора Івановича випадає, Ярчук Микола Миколайович. Усіх названих

71

 

депутатів, крім Віктора Іванович Шишкіна, ще раз прощу спуститися в кінозал. Там буде проведене організаційне засідання комісії, на якому ми оберемо голову, секретаря і заступника голови комісії. Буде написано протокол № І, а новообраний голова лічильної комісії доведе його до .. вашого відома.        

 

Дякую.                                                                                

 

ГОЛОВА. Прошу названих депутатів взяти участь у за­сіданні лічильної комісії. А ми цей час можемо використа­ти для розгляду питання про забезпечення діяльності Консти­туційного Суду. Згода?                   

 

Другий мікрофон.

 

ГОЛОВАТИЙ С.П., член Комісії Верховної Ради України у закордонних справах /Сирецький       виборчий        округ,     м. Киї в/, Прошу вас, пане Голово, пояснити, на якій підставі ви оголошуєте, що рішення при­йнято, коли навіть дуті результати голосування висвітлені на табло, не відповідають вимогам Конституції щоцо правомочності рішення? У Конституції записано, що Верховна Рада правомочна приймати рішення тільки за умови присут­ності на засіданні не менше двох третин депутатів від загальної кількості. А 270 - це не дві третини. Дві третини, як ви знаєте, 290. На якій підставі ви заявляєте, що рішення      прийнято? Ця   комісія не, дообрана, і рішення не прийнято. Це не моя особиста точка зору, а вимога Конституції. І прошу вас дотримуватися Конституції.

 

72

 

ГОЛОВА. Сергію Петровичу! Ми виконуємо рішення Вер­ховної Ради, прийняте на минулому пленарному засіданні. Ми тоді вирішили першим розглядати питання про Конституцій­ний Суд,  і       своє рішення виконуємо. Я співчуваю депута­там, які не відстояли своєї позиції, оскільки не вистачи­ло кількості голосів. Але це не є підставою для ще більшо­го розколу між депутатськими групами. Ми погодилися з тими Двадцятьма виступаючими депутатами, які пропонували   все-таки розглянути це питання. А вже які будуть результати -покаже голосування. Лиш так ми знімемо це питання.

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає кворуму!

 

ГОЛОВА.- Кворум, є, Віталію Опанасовичу. В опублікова­ній у пресі заяві Народної ради не лише висловлюється протест Голові Верховної Ради, а й робиться застереження, що Народна рада не буде брати участі в голосуванні. Це офіційна заява, і вона дав право тлумачити справу так, що депутати беруть участь у роботі, але не голосують. /Шум     у залі/.

 

Давайте порадимося, що ми будемо робити, поки засідає. лічильна комісія? Зробимо перерву? Значить, оголошується перерва. Після закінчення роботи лічильної комісії ми вас запросимо до залу.                       

 

73

 

/Після      перерви/

 

ГОЛОВА. Мені під час перерви зробили зауваження, що ми порушуємо розпорядок дня. Але враховуючи, що ми його порушуємо сьогодні    зранку, то, гадаю, нам вибачать. Все-таки треба завершити це питання порядку денного. .    Солово надається депутату Козаренку.

 

КО3АРЕНК0 В.І. Шановні депутати! Дозвольте доповіс­ти вам про результати організаційного засідання лічиль­ної комісії Верховної Ради України.

 

На засіданні були присутні 20 чоловік. Більшістю голосів головою лічильної комісії Верховної Ради обрано народного депутата Козаренка від округу № 54.

 

Народного депутата Мороза Олександра Володимировича від округу № 283 обрано заступником голови лічильної

комісії.

 

Народного депутата Бойко Катерину Володимирівну від округу № 416 обрано секретарем лічильної комісії Верховної Ради.

Підписи всі є. Прошу взяти до відома.

 

Шановні депутати! Дозвольте повідомити вам   порядок проведення таємного голосування.

 

У Тимчасовому регламенті засідань Верховної Ради Украї­ни дванадцятого скликання в основному висвітлені питання проведення таємного голосування. Зупинюся на деяких дета­лях.

 

74

 

Лічильною комісією організовано виготовлення бюлетенів для таємного голосування щодо виборів заступників Голови та членів Конституційного Суду України, в яких зазначено прізвище, ім"я та по батькові кандидатів. Ось зразок. Бюлетені будуть окремі: на кожного кандидата -бюлетень.

 

Видаватимуться вони   членами лічильної комісії за столами, де депутати проходили реєстрацію після пред'явлення посвідчення народного депутата України. Повторюю; після пред'явлення посвідчення.

 

Якщо хтось не має посвідчення, то він повинен звернутися до голови або до заступника голови лічильної комісії. Пи­тання вирішуватиметься індивідуально.

 

Оскільки голосування буде проводитися за кожного канди­дата окремо, ви отримаєте по вісім бюлетенів. Прохання при одержанні перевірити кількість бюлетенів.

 

З бюлетенями ви можете працювати в кабінах  для таєм­ного голосування, які знаходяться поряд із столами реєстра­ції, «заповнені бюлетені опускаються до однієї із скриньок, які стоять за кабінами для таємного голосування. Ви або залишаєте прізвища кандидатів у бюлетені, або викреслюєте.

 

Хочу нагадати, що відповідно до Тимчасового регламен­ту недійсними вважатимуться бюлетені невстановленого зразка. Прізвища, дописані у бюлетенях,враховуватися не будуть.

 

Шановні депутати! Все вже підготовлено, і за вашою згодою,- можна приступати до голосування.

 

ГОЛОВА. Василю Івановичу, запитання можна?

 

К03АРЕНК0 В.І. Одну хвилинку, будь ласка. На кожному бюлетені у правому верхньому кутку поставлений штамп. Бюлетень без штампу недійсний. Прошу вас.

 

ГОЛОВА. Павло Михайлович   запитує, чи дадуть йому бюлетень, коли він покаже посвідчення, але при цьому не зареєстрований?

 

КОЗАРЕНКО В.І. Бюлетені роздані на всі столи. Хто братиме участь у голосуванні—отримає їх.

 

ГОЛОВА. Ви зрозуміли, Павле Михайловичу? Якщо є пос­відчення, то можна отримати, хоч ви і не зареєструвалися. Так?

 

К03АРЕНКО В. І. Так.

 

ГОЛОВА. Тоці зробіть оголошення    і підемо голосувати.

 

КОЗАРЕНКО В.І. Прошу, шановні депутати, взяти участь у голосуванні.

 

/Цим пленарне засідання було закінчене/.

 

76

Повернутись до публікацій

Версія для друку