ЗАСІДАННЯ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЄ

 

Сесійний зал Верховної Ради України. 11 жовтня 1991 року. 10 година.

 

 

Головує Перший   заступник  Голови  Верховної  Ради  України ПЛЮЩ І.С.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго    ранку,    шановні   депутати!   Прошу підготувати картки для реєстрації.  Прошу реєструватися.  В  залі 277   народних   депутатів.   Ранкове  засідання  Верховної  Ради оголошується відкритим. Прошу уваги.

 

     Шановні народні депутати! Пропонується такій порядок денний. Ви  знаєте,  що  нам  належить розглянути і прийняти рішення щодо всеукраїнського референдуму.  Це ми повинні  зробити  обов'язково сьогодні.   Документи   Секретаріат   роздасть  пізніше.  Комісія завершила роботу пізно ввечері,  матеріали подали вранці,  - вони друкуються і розмножуються.

 

     Після того,  як  ми  домовимося  і  приймемо  ці  документи, перейдемо до розгляду пакету законів,  пов'язаних з обороною.  Це буде закрите засідання.

 

     3

 

     Тому я  буду  просити  всіх  наших  гостей  і  шановну пресу звільнити зал на час закритого засідання.

 

     А зараз давайте обговоримо розданий вам новий проект змін  і доповнень  до  статті  62.  Вчора  ми  його розглядали і доручили комісіям доопрацювати.

 

     Отже, проект  Закону  про  відповідальність  за  діяльність, спрямовану  на  порушення  територіальної  цілісності України.  Є потреба  депутату  Кондратьєву  доповідати  та   відповідати   на запитання? Немає.

 

     Ставиться на голосування.

 

     Хто за  те,  щоб  поставити  на голосування без обговорення, прошу проголосувати.

 

     Прошу включити табло.

 

     "За" - 230. Рішення приймається.

 

     Депутате Шеховцов,   займіть   місце.   Товариші   депутати, ставиться  на  голосування  проект Закону про відповідальність за діяльність,  спрямовану на  порушення  територіальної  цілісності України. Прошу проголосувати за нього.

 

     "За" - 254. Приймається. /Оплески/.

 

     Шановні товариші!  Вам  роздано  проект  Закону  України про внесення змін і доповнень до закону Української РСР  про  місцеві Ради народних депутатів та місцеве самоврядування.  Є у вас такий проект?  Що будемо робити?  Михайле Васильовичу,  ви  не  просите слово для доповіді? Голосувати?

 

     Другий мікрофон.

 

     4

 

     РОМАНОВ Ю.С., завідуючий відділом астрономічної обсерваторії Одеського державного університету імені І.І.Мечникова  /Жовтневий виборчий   округ,   Одеська   область/,  У  меня  предложение  по последнему абзацу пункта 1. - переставить слово "самочинне" таким образом:  "якщо  Рада  прийняла рішення,  спрямоване на самочинне порушення   територіальної   цілісності   України"    зміну    її адміністративно-територіального  устрою"  і далі за текстом.  Щоб слово "самочинне"  було  перед  словом  "порушення".  Тоді  можна голосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ, Погодитися, Перший мікрофон.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д., провідний інженер-програміст спеціалізованого проектно-конструкторського і технологічного бюро по  модернізації і  технології  ремонту  обладнання "Важмашремонт",  М.Краматорськ /Новокраматорський виборчий  округ,  Донецька  область/.  Шановні депутати!  Я  вважаю,  що  такі  важливі  рішення,  приймати  без обговорення не можна.  Що стосується цього законопроекту,  то тут сказано:  "якщо  Рада  прийняла  рішення,  спрямоване..." Що таке

-"спрямоване...?  Може,  не  "спрямоване",   а   "про   порушення територіальної цілісності",  тоді це буде зрозуміло,  "Спрямовані щодо порушення територіальної цілісності" ще можна прийняти.

 

     5

 

     Отже, зрозумілі ці формулювання,  вони не юридичні. Будь-яка Рада     може    прийняти    рішення    про    ініціативу,    про загальноукраїнський референдум, про зміну територіального устрою. Це  внутрішні  питання  Української держави.  Чому в одну статтю, навіть  в  одне  речення,  потрібно  об'єднувати  поняття   зміни територіальної цілісності і внутрішнього переустрою держави? Це - перше.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, ми вже проголосували.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д. Слава демократії.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  прошу  хвилину.  Михайле  Васильовичу,  дайте відповідь на зауваження депутата Шеховцова.

 

     ГРИШКО М.В.,  голова Комісії Верховної Ради України з питань діяльності   Рад   народних   депутатів,    розвитку    місцевого самоврядування /Бахмацький виборчий округ, Чернігівська область/. Даю відповідь на зауваження.

 

     Шановні народні депутати!  Комісія у питаннях діяльності Рад народних  депутатів  підходила  до  цього зважено.  Це доповнення вносилося в зв'язку з тим,  що останнім часом порушуються питання про   розмежування   республіки   на   землі,  автономії,  навіть економічні райони,  що може призвести до  загострення  політичної ситуації.

 

     6

 

     Водночас слід підкреслити:  те, що сказав депутат Шеховцов - слушно.  Проблема федералізації є,  вона  з  порядку  денного  не знімається,   мас   праве   на   існування.  Це  питання  повинно вирішуватися  на  основі  глибокого   вивчення   суті   проблеми, історичних  та  інших  особливостей з урахуванням думки населення тощо. Отже, одне другого не виключає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член  Комісії  Верховної  Ради   України   у закордонних справах /Роменський виборчий округ, Сумська область/. Я попрошу товарища Гришко ответить на вопрос,  который  я  сейчас поставлю.

 

     Я в принципе не против того, что в пункте 1 говорится о том, что если депутаты новоизбранного Совета не могут  решить  какието организационные  вопросы,  они  должны  самораспуститься.  Но мне представляется,  что з этом законопроекте не определен  вопрос  о том, почему они не могут собраться.

 

     Так, например,  если  в  Сумах была организована блокада /не выпускали  депутатов  областного   Совета/   или   еще   какие-то принимаются  меры  не  по  вине депутатов,  например,  может быть организовано то,  что депутаты вообще не  могут  прийти  к  месту заседания, то что - тоже распускаться? Поэтому я считаю, что этот вопрос должен быть учтен и чтобы было конкретно сказано:  по вине депутатов Совета,

 

     Спасибо.

 

     7

 

     ГРИШКО М.В.  Про  це  сказано в статті 67 Закону про місцеві Ради   народних   депутатів   Української    РСР    та    місцеве самоврядування. Так треба.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є ще зауваження? Другий мікрофон.

 

     ГАВРИЛОВ А.В.,  секретар  Комісії  Верховної  Ради України з питань правопорядку та боротьби із  злочинністю  /Розпольненський виборчий округ,  Кримська АРСР / . Я хотел бы спросить Гришко, но он уже ушел.  А если здесь  будет  написано:  "прийняла  рішення, спрямоване  на  порушення  територіальної цілісності України"?  А если  это  решение  будет  продиктовано   каким-то   референдумом определенной части территории?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  вам вдячний,  Ми знаємо настрій цієї частини, яка диктує референдуми.

 

     Так, є  ще  зауваження,  пропозиції?  Немає.  Проект  закону ставиться на голосування. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 261. Приймається.

 

     Шановні депутати!  Вам  розданий також проект Закону України про доповнення до статті 63 Кримінального кодексу України.

 

     Є зауваження?  Нема.  Можна ставити на голосування?  /Шум  у залі/.

 

     8

 

     Шановні депутати!  Він  і  вчора був,  ви подивіться в своїх папках.  Його  підтримує  заступник  голови   комісії,   народний депутат,  Генеральний  прокурор  України  Шишкін,  а  вноситься - народним депутатом України Білим. Я зачитаю.

 

     "Закон України  про  доповнення  статті   63   Кримінального кодексу Української РСР.

 

     Верховна Рада України постановляє:

 

     З метою   недопущення  порушення  територіальної  цілісності держави Україна,  сепаратистської діяльності організацій чи осіб, спрямованої  на  відторгнення від України її земель чи територій, внести доповнення до статті  63  Кримінального  кодексу  України, виклавши  її  в  такій  редакції:  Стаття  63.  Пропаганда війни, відторгнення  територій  від  держави  або  іншого  порушення  її територіальної цілісності.

 

     Пропаганда війни,  відторгнення  територій  від  держави або іншого порушення її територіальної цілісності,  в якій  би  формі вона не велася, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з засланням на строк до п'яти років чи без  такого". /Шум у залі/.

 

     Третій мікрофон.

 

     БЕДЬ В.В., адвокат Тячівської юридичної консультації /Тячівський виборчий округ, Закарпатська область/.

 

     Шановні народні  депутати!  Я  прошу  хвилиночку  уваги.  Ми тільки що прийняли в нормальній редакції: статтю 62 Кримінального кодексу і доповнення до закону про Ради.

 

     Цих санкцій і законів зараз  достатньо,  щоб  регулювати  ці відносини.

 

     А це,  що  пропонується  у  статті 63,  воно не вкладається, розумієте, в рамках юриспруденції.

 

     9

 

     По-перше, об'єднуються  два  об'єкти  -  питання  роздування війни і питання,  наприклад,  територіальної цілісності. Це різні речі.  Крім того,  якщо залишиться  таке  формулювання,  то  коли навіть   на   симпозіумі  говоритимуть  науковці  про  можливість подальшого розвитку території -  це  вже  є  склад  злочину  і  є підстави для їх арешту.

 

     Тому прошу цей проект зняти з порядку денного.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Знімається? Все, знімається.

 

     Шановні народні  депутати,  візьміть,  будь  ласка,  роздані вчора  проекти  постанов  Верховної   Ради,   внесені   Президією Верховною Ради...

 

     Третій мікрофон.

 

     ШИШКІН В.І.,   Генеральний   прокурор   України  /Кіровський виборчий округ,  Кіровоградська область/.  Иван Степанович,  то,о чем  сказал сейчас депутат Бедь,  все правильно.  Я не знаю,  кто раздал документ и зачем. Дело в том, что я его подписал для того, чтобы обсудить как концепцию в комиссиях.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми його знімаємо.

 

     10

 

     ШИШКІН В.  І.  Я полностью согласен с Бедем, что этот вопрос уже решен в статье 62.  Поэтому  совершенно  верно,  что  мы  его сняли.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми ж зняли його.

 

     Так, візьміть,  будь ласка, проекти постанов Верховної Ради, внесені Президією Верховної Ради.  Проект постанови "Про передачу Тернівської  сільради  Бахчисарайського  району  Кримської АРСР в підпорядкування Балаклавській районній Раді міста Севастополя".

 

     Є у вас це? Потрібно обговорювати? Прошу проголосувати,

 

     "За" - 301. Приймається.

 

     Наступний проект  постанови  -  "Про  перейменування   міста Нестеров та Нестеровського району Львівської області".

 

     Другий мікрофон.

 

     КОСІВ М.В., заступник голови виконавчого комітету Львівської обласної Ради народних депутатів /Пустомитівський виборчий округ, Львівська  область/.  Іване  Степановичу і шановні колеги народні депутати!  Я хочу просто  внесли  дві  історичні  довідки.  Місто Жовква засноване в 17 столітті. Там працювала відома на весь світ жовквіська  школа  художників.  В  усьому  світі  знають,  що   є жовквівська школа художників, є картини цих художників.

 

     У Жовкві  працювала  друкарня,  яка  також  відома  в усьому світі.  У Жовкві була перша папірня  по  виготовленню  паперу.  У Жовкві

 

     11

 

     працював батько  Богдана  Хмельницького,  а міста немає.  Не може ж такого бути, потрібно відновити історичну справедливість.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Чи є в депутатів ще  зауваження?  Немає. Ставиться проект постанови на голосування. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 264. Приймається.

 

     Проект постанови  "Про  зміну меж міста Кіцмань Кіцманського району Чернівецької області".  Є у депутатів зауваження до  цього проекту? Немає. Ставиться проект на голосування.

 

     "За" - 282. Приймається.

 

     Наступний проект постанови Верховної Ради України "Про зміну меж міста Макіївки Донецької області". Є зауваження? Немає. Прошу проголосувати за внесений проект.

 

     "За" - 288. Приймається,

 

     Проект постанови,  внесений  Президією Верховної Ради,  "Про перейменування  Ленінського  району   міста   Львова   Львівської області", Чи є у депутатів зауваження? Немає. Ставиться проект на голосування.

 

     "За" - 234. Приймається;

 

     Дякую. Чи роздали вам ще якісь документи?  Роздали.  Ми  всі проголосували.

 

     Шановні депутати!   Ви   одержали   проект  постанови,  який вноситься  Президією  Верховної  Ради,  "Про  внесення  змін   до Тимчасового   положення   про  забезпечення  діяльності  народних депутатів Української РСР".

 

     12

 

     У народних депутатів України є зауваження?

 

     Депутате Сметанін, ви працюйте до того, як роздано проект.

 

     Немає потреби обговорювати? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 275. Приймається.

 

     Я прошу уваги. Ви так емоційно схвильовані, що мені незручно оголосити привітання нашим гостям, які знаходяться на балконі. До нас прибула делегація бундесверу,  яка  перебуває  на  Україні  з гуманітарною місією, Члени делегації провели велику роботу, зараз знаходяться у нас в гостях.

 

     Ми вдячні вам. Просимо передати народу Німеччини, що Україна чекає на тісне співробітництво між нашими державами і народами.

 

     Вноситься на розгляд проект постанови Верховної Ради України "Про тимчасовий порядок присвоєння вищих військових і спеціальних звань".  Я думаю,  що це не є секретим документом. Є він у вас? Я його зачитаю, "Верховна Рада Україна постановляє:

 

     До обрання Президента України надати Президії Верховної Ради України  право  присвоювати  вищі військові звання,  дипломатичні ранги, інші спеціальні звання і класні чини".

 

     Є потреба обговорювати? Немає. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 309. Приймається конституційною більшістю. Дякую,

 

     Товариші! про  Концепцію   роздержавлення   і   приватизацію підприємств, землі та житлового фонду ми розпочати не можемо.

 

     потребує багато часу. Давайте домовимося тек.

 

     Сьогодні проведемо  закрите засідання.  Вислухаємо доповіді, інформації,  потім,  як  роздадуть  документи,   приймемо   якесь рішення. Я думаю, що нам приступити.

 

     Я прошу у гостей і звертаюсь до всіх, окрім запрошених на це питання,  з проханням залишити зал  і  дати  можливість  провести закрите   засідання.   Це   стосується   і  працівників  радіо  і телебачення.

 

     13

 

     ЗАКРИТА ЧАСТИНА ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ /не стенографується/

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажіть,  будь  ласка,  ще  по  мікрофонах,  щоб депутати зайшли до залу. Деякі депутати говорили під час перерви, що треба було зразу ставити питання референдуму  на  голосування. Але  у  нас  було  закрите  засідання,  і  якщо  ми  на закритому засіданні будемо вирішувати питання референдуму, то нас можуть не зрозуміти.  Зараз  у  нас  іде  відкрите  засідання,  прошу  всіх депутатів звести картки,  тому що ми не можемо сьогодні розійтися з  цього  залу,  поки  не  проголосуємо за проекти постанов,  які пов'язані з проведенням референдуму.

 

     Олександре Павловичу,  прошу   до   трибуни.   Якщо   будуть запитання -з'ясуємо, обміняємося думками, порадимось.

 

     Проект постанови     Верховної    Ради    "Про    проведення всеукраїнського референдуму в питанні  проголошення  незалежності України".

 

     Взяли цей документ? Які будуть міркування? Проголосувати?

 

     Дуже слушна пропозиція. Прошу включити табло,

 

     "За" - 271. Постанова приймається.

 

     Олександре Павловичу, будь ласка.

 

     КОЦЮБА О.П.,   голова   Комісії  Верховної  Ради  України  у питаннях законодавства і законності /Радянський  виборчий  округ, м.  Київ/.  Шановні народні депутати, є одне доповнення. Минулого разу прозвучав  текст  Звернення,  над  яким  ми  працювали,  але технічно  випустили.  Прошу  "Звернення Верховної Ради України до народу" схвалити,  текст вам розданий.  Щоб від увійшов саме в цю постанову. Так ще прошу проголосувати.

 

     14

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте  схвалимо текст Звернення.  Він у вас є. Цей текст треба оголосити.  Анатолій Матвієнко прочитає, він один з його авторів,

 

     Прошу уваги.

 

     МАТВІЄНКО А.С.,  голова  комісії  Верховної  Ради  України у справах молоді /Бершадський виборчий округ,  Вінницька область /. "Звернення Верховної України до народу. Шановні співвітчизники!

 

     1 грудня ми маємо зробити світ вибір - висловитися щодо Акта проголошення,  незалежності України. Це вибір для себе, для своїх дітей   та   онуків,  поколінь  прийдешніх.  Ми  не  маємо  права помилитися.  Хай кожен з нас у хвилину визначання залишиться  сам на сам зі своєю совістю і своїм розумом,  щоб ніхто і ніщо, окрім відповідальності перед народом і майбутнім,  не вплинути на  волю кожного, бо в наших руках - доля молодої незалежної державі, доля Батьківщини, рідної землі.

 

     Акт проголошення  незалежності  України  -  це   не   витвір політиків,  депутатів  чи  партій.  Незалежність - мрія батьків і прадідів, рівність із іншими народами, величезна праця й безмежна відповідальність,  почуття  гордості за свій народ і державність, любов до отчого і вірна дорога в майбутнє. Це об'єктивна потреба.

 

     Але незалежність  -  це  не  мета,  не  політичний  а  засіб досягнення економічного,  політичного, екологічного і культурного стану країни, користуючись яким більшість народів планети досягла поваги і добробуту, прогресу і демократії.

 

     15

 

     Акт незалежності  -  це продовження і реальна дія Декларації про  державний  суверенітет  України,  логічний  підсумок  всього суспільного  розвитку  останніх  років,  розуміння необхідності й невідкладності кардинальних змін у нашому житті.

 

     Ми маємо  величезний  економічний  і  ресурсний   потенціал, підтримку  в  світі,  наш  народ працьовитий і мудрий,  а тому ми переконані у правильності обраного шляху.  Ми віримо,  що  тільки незалежна  Україна  може  забезпечити  своєму народові,  до якого належать не лише українці,  а й росіяни,  болгари, угорці, євреї, білоруси,  молдавани,  поляки, вірмени, румуни, гагаузи, греки та інші національні групи нашої землі,  високий  добробут  і  вільне життя.

 

     Незалежність України - невід'ємне право народу,  передбачене Статутом ООН, самостійно приймати політичні і міжнародні рішення, обирати собі друзів і партнерів у світі.

 

     Незалежність України  -  єдина можливість зупинити зубожіння нашого народу і створити гідні наших людей такі  ж  умови  життя, праці і відпочинку, якими відзначаються передові країни світу.

 

     Незалежність України  -  не  відчуження  і  самоізоляція від світу,  а лише потреба  жити  власним  розумом,  власною  працею, відповідаючи  за  кожен свій крок і відчуваючи реальні результати своїх трудових і творчих зусиль.

 

     Незалежність України  -  це  право  і  обов'язок   збудувати правову   демократичну   цивілізовану   державу,   де   основними цінностями будуть  реальність  прав  і  суверенітет  особистості, гарантованість   розвитку   і   гідності   кожного   громадянина, представника будь-якої національності,  всебічна повага до кожної етнічної меншини, що живе на українській землі.

 

     Іншого шляху, крім незалежності, для України немає.

 

     Такою є позиція Верховної Ради. І тому, довіряючи мудрості і політичній зрілості народу України, ми свідомо йдемо на

 

     16

 

     всеукраїнський референдум.  Ми закликаємо вас підтримати Акт проголошення незалежності України.

 

     Співвітчизники! Будьмо єдині в прагненнях наших, у розбудові незалежної державності України!  Наша земля пережила багато кривд і страждань, неволі, лихо засівало її - тож 1 грудня сама історія дає нам шанс,  можливо,  останній,  стати справжніми громадянами, творцями  своєї держави,  будівниками "власної хати",  де панують "своя правда, і сила, і воля".

 

     Верховна Рада України". /Оплески/.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дозвольте  ваші  бурхливі  оплески  вважати   за одностайне схвалення тексту Звернення.

 

     Але зараз треба за нього проголосувати. Прошу проголосувати. "За" - 297. Приймається. Дякую, Перший мікрофон.

 

     АЛТУНЯН Г.О.,   голова   Харківського   міського    комітету народного   контролю   /Київський   виборчий   округ.  Харківська область/.  Це ж взагалі - надзвичайно серйозна справа.  Я  цілком підтримую т Звернення,  Але у ньому перелічити всі нації, які є в нас на Україні,  але чомусь забули про кримських татар. Я вважаю, що  тут  помилився  або  депутат  Павличко,  або хтось інший.  Це редакційна правка, невже ви не можете її зробити?

 

     Крім того,  що то є - "етнічні меншини?" Може,  треба  якось більш   поважно?   А,  може,  взагалі  не  треба  цього?  Давайте подумаємо.

 

     17

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,  вірне зауваження.  Я перелічив  всіх,  але кримських татар там немає.  Впишемо! Так, є згода? Є. Все. Другий мікрофон.

 

     ДЕПУТАТ /не  представився/.  Я  тільки  прошу  не  виключати мікрофон!

 

     Ми під   час  попереднього  обговорення  постанови,  за  яку проголосували /і слава  Богу,  що  проголосували/,  схилялися  до думки про інший текст бюлетеня.  Там мова йшла про Народну раду і уточнення відносно турботи держави про добробут.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане  Дмитре,  ще  окрема  постанова  буде,   ви спішите.

 

     Третій мікрофон.

 

     ПОГОВСЬКИЙ М.І.,  заступник  голови  Народного руху України" голова   координаційної   ради   /Рівненський   виборчий   округ, Рівненська    область/.    Шановні   депутати!   Шановний   Іване Степановичу!  Я хотів звернути  увагу  на  те,  що  ми,  справді, прийняли  прекрасний документ.  Але,  на мою думку,  нам треба до нього прийняти таке доповнення,  щоб редактори  республіканських, обласних,  районних  газет  забезпечили  публікацію  тексту цього Звернення у всіх друкованим виданнях,  його треба пропагувати  по радіо  і  телебаченню.  Варто  звернутися до Кабінету Міністрів з пропозицією,  щоб це Звернення було надруковане масовим тиражем - мільйон чи три мільйони примірників

 

     18

 

     у вигляді  плакатів  і  зобов'язати  місцеві  Ради  народних депутатів обладнати плакатами із  цим  Зведенням  всі  громадські місця.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  звертаюсь  до  депутата  Поровського.  Миколо Івановичу, ми дамо таке доручення всім засобам масової інформації і Кабінету Міністрів, Ваша пропозиція приймається. Дякую.

 

     Шановні депутати!   Проект  постанови  Верховної  Ради  "Про забезпечення проведення  всеукраїнського  референдуму  і  виборів Президента   України   та  створення  рівних  умов  кандидатам  у Президенти". Цей проект слід розглянути.

 

     КОЦЮБА О.П.  Шановні депутати! Нам треба ще затвердити текст і  форму  бюлетеня.  У  вас  є проект постанови про зміст і форму бюлетеня  для  голосування  на  всеукраїнському  референдумі.  Це проект окремої постанови, внесений Президією Верховної Ради. І ми його вже обговорювали,  враховуючи пропозиції народних  депутатів /а їх 20/.

 

     Вчора ввечері і сьогодні вранці відбулося засідання комісії. Дійшли до спільної згоди,  що з  першій  частині  бюлетеня  треба вмістити текст Акта проголошення незалежності України, а в другій

- якраз ті питання, про як; йдеться в постанові, яку ми прийняли. Може,  й  так" але це вже "художнє оформлення".  Проте суть треба викласти так, щоб людина, яка прийшла на виборчу дільницю, бачила текст Акта проголошення незалежності Україна.  Адже якщо ми цього не зробимо, то доведеться Центральній виборчій комісії вивішувати плакати  про  те,  за  що голосуємо.  Але хто побачить,  а хто не побачить цей плакат, а ось якщо тек

 

     19

 

     Акта буде вміщено у бюлетені, тоді всім буде ясно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон.

 

     ГЕРЦ І.І.,  голова правління асоціації організацій орендарів "Закарпатліс",    м.Ужгород    /Перечинський    виборчий   округ, Закарпатська область/.  Скажіть,  будь ласка, чому так вийшло, що на  одній  сторінці  надруковано і Акт незалежності,  і бюлетень? Хіба так можна?

 

     Бюлетень має  бути  на  другій  стороні,  окремо,  бо   люди заплутаються. Почитайте.

 

     КОЦЮБА О.П.  Шановний  депутате,  ми  вчора кілька варіантів розглядали. Можна, дійсно, з одного боку і з іншого друкувати. Це вже справа Центральної виборчої комісії,  не буде ж Верховна Рада вирішувати ці питання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     МОСТИСЬКИЙ А.Б.,  секретар Комісії Верховної Ради України  у закордонних   справах   /Ковельський  виборчий  округ,  Волинська область/.  Я взагалі підтримую цей бюлетень, але хочу висловитися щодо форми відповіді на запитання. Річ у тім, ви, мабуть, знаєте, що 17 березня на референдумі багато людей перебували у  замішанні і не

 

     20

 

     в якій   формі   відповідати,   що  закреслювати,  а  що  не закреслювати.

 

     КОЦЮБА О.П.  Якщо ви звернули увагу, то ми дещо додали, хоча взяли  саме  таку  форму:  так і ні.  Справа в тому,  що ця форма затверджена у статті 36 Закону про проведення  всеукраїнського  і місцевих референдумів,  і ми не можемо її міняти, бо треба міняти закон.  Однак,  щоб  уникнути  цих  помилок,  ми   все   детально розписали. І, я думаю, люди зрозуміють.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви знаєте, у нас ще не було жодного випадку, щоб текст задовольняв усіх.  Немає вже одностайності,  текст хороший, тому давайте проголосуємо. За постанову і за текст.

 

     Отже, постанова  Верховної  Ради  України  про зміст і форму бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі. Прошу.

 

     "За" - 288. Приймається постанова. А тепер я зачитаю,

 

     тому що це треба для телеглядачів і радіослухачів,  щоб вони були обізнані.

 

     21

 

     "БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ РЕФЕРЕНДУМІ

 

     АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

 

     Виходячи із  смертельної  небезпеки,  яка  нависла  була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня  1991 року,

 

     - продовжуючи   тисячолітню   традицію   державотворення   в Україні,

 

     - виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами,

 

     - здійснюючи  Декларацію  про державний суверенітет України, Верховна Рада Української  Радянської  Соціалістичної  Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави - України.

 

     Територія України є неподільною і недоторканною.

 

     Віднині на  території  України   мають   чинність   виключно Конституція і закони України.

 

     Цей Акт набирає чинності з моменту його схвалення,  Верховна Рада України.

 

     24 серпня 1991 року"

 

     Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?

 

     Так, підтверджую.

 

     Ні, не підтверджую.

 

     Залишіть одну із зазначених відповідей, іншу викресліть.

 

     Бюлетень, у якому під час голосування викреслені обидва слова

- "Так"  та  "Ні"  або  не  викреслене  жодне  слово,  визнається недійсним".

 

     Що ще треба? /Шум у залі/.

 

     22

 

     Товариші! Там було зазначено: при голосуванні. Проте Михайло Андрійович  Голубець  поправив:  "під  час  голосування".  Перший мікрофон.

 

     ПАВЛИЧКО Д.В.,  голова  Комісії  Верховної  Ради  України  у закордонних  справах  /Збаразький  виборчий округ,  Тернопільська область/.  Як я розумію,  ми за основу цей  текст  прийняли,  але маємо право, мабуть, його поправляти?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, нічого немає.

 

     ПАВЛИЧКО Д.В. Треба було обговорити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Все інше є у Зверненні.  Хто буде уважно читати, переконається в цьому.

 

     Дякую, Олександре Павловичу.

 

     Яка ще   постанова?   Зараз,   зачекайте.   Постанова   "Про забезпечення  проведення  всеукраїнського  референдуму  і виборів Президента  України  та  створення  рівних  умов   кандидатам   у Президенти".

 

     Знайшли? Перший мікрофон.

 

     ХОМЕНКО М.Г.,  Керівник  Секретаріату Верховної Ради України /Конотопський виборчий округ,  Сумська область/.  Взагалі  проект підготовлено  грунтовно,  але тут є один зайвий пункт 4,  в якому зазначається,  що  кандидат  у  Президенти  України   з   моменту одержання  реєстраційного  посвідчення  припиняє  виконання своїх службових обов'язків.

 

     23

 

     По-перше, ми дискримінуємо кандидата в президенти,  оскільки вказуємо, що йому робити.

 

     По-друге, постанова,  проект якої пропонується,  йде врозріз із  Законом  України  про  вибори  Президента,  де  в  статті  14 "Гарантії   діяльності  кандидатів  у  президенти"  записано,  що зареєстровані  кандидати   в   президенти   на   час   проведення передвиборної кампанії мають право на звільнення.

 

     Тому я пропоную пункт 4 просто зняти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте справді його знімемо,

 

     КОЦЮБА О.П.  Шановні  народні  депутати!  Це  було предметом розгляд в комісії.  Розглядалися і  варіант,  про  який  говорить Микола  Григорович Хоменко,  і варіант,  про який у нас в комісії говорив Іван Іванович Макар.

 

     Дійсно, в статті 14 Закону  про  вибори  Президента  України сказано, про що говорив Микола Григорович, Але виникло питання" в комісії  воно  дуже  довго  дебатувалося   відносно   того,   що, наприклад, визначилися вже кандидати - Леонід Макарович Кравчук і Вячеслав Максимович Чорновіл.  І от,  виконуючи  свої  обов'язки, вони  можуть певною мірою відредагувати себе.  Через це ми внесли на ваш розгляд.  Якщо правильно, по закону, то треба погодитися з пропозицією  Микола  Григоровича.  Якщо ми будемо на цьому тексті зупинятися, то треба внести зміни до статті 14. Оце Верховна Рада нехай і вирішить.

 

     24

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо по закону,  то треба зняти. Давайте знімемо цей пункт.

 

     Перший мікрофон.

 

     ВОРОБЙОВ О.М.,  заступник  голови  Сумської   міської   Ради народних   депутатів   /Ковпаківський   виборчий  округ,  Сумська область/.  Уважаемые коллеги! Давайте пойдем на такой компромисс, рекомендательный,   так   сказать.   Мы   сделаем   отсылку,  что рекомендуем всем претендентам после получения удостоверений  уйти временно с занимаемых должностей,  и это поставит действительно в равные условия всех претендентов.  Именно об этом  идет  речь.  Я предлагаю поменять текст, сказать что Верховный Совет рекомендует всем зарегистрированным кандидатам после получения  свидетельства освободиться от занимаемой должности.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати!  Олександр Павлович казав,  що він весь час дотримується закону.  Є закон,  давайте  ми  знімемо пункт.  Хто за те,  щоб вилучити пункт 4 з цієї постанови,  прошу проголосувати.

 

     Все, знімається. Ще які поправки?

 

     МАКАР І.І.,  член Комісії Верховної Ради  України  з  питань агропромислового комплексу /Старосамбірський

 

     25

 

     виборчий округ,   Львівська   область/.   Є   одна  маленька поправочна.  Шановний Іване Степановичу!  Я хотів  висловитися  з мотивів  голосування,  але  ви,  на  жаль,  не  дали.  У  мене  є пропозиція,  і я, очевидно, маю право обгрунтувати її. Якщо ви не даєте такої можливості, то я тут не потрібен просто-напросто.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вважайте,  що  ви  це  вже зробили.  Хто ще хоче висловитись? Перший мікрофон.

 

     НОСОВ В.В.,  член Комісії Верховної Ради України у  питаннях законодавства   і   законності   /Октябрський   виборчий   округ, Полтавська область/. Справа в тому, що в пункті 2 ми записали, що кандидат  у президенти після закінчення виборчої кампанії повинен звітувати про витрачені кошти,  що надійшли на його рахунок.  а у нас  десь  записано  щодо  цих  коштів,  що  розпорядження про їх витрати дає кандидат.  Щоб не вийшло,  що комісія  дає,  а  потім комісія економить і так далі.

 

     КОЦЮБА О.П.  Шановний Владиславе Васильовичу!  Ми в пункті З записали:  доручити Центральній виборчій  комісії  по  Президента України  встановити  порядок  обліку,  надходження й використання коштів добровільних пожертвувань та державних коштів ї звіту  про їх використання кандидатами у Президенти.

 

     26

 

     Я гадаю,  що  Центральна  виборча  комісія  підійде до цього подержавному і це зробить.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Другий мікрофон.

 

     ЯЦЕНКО В.М., заступник голови Комісії Верховної Ради України з питань Чорнобильської катастрофи /Коростенський виборчий округ, Житомирська область/.  Олександре  Павловичу,  звертаю  увагу  на другий   абзац  пункту  І  про  повернення  особам  грошей,  якщо надходить більше 150 тисяч карбованців.  Я вважаю  так;  стосовно громадян України це можна прийняти. Але якщо мова про закордонних громадян,  про  багаті   підприємства,   організації,   установи, кооперативи, то чому повертати?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Залишити Національному банку.

 

     ЯЦЕНКО В.М.  Ні.  Їх слід передати для охорони материнства і дитинства,  наприклад.  Або у  нас  є  такий  фонд  "Чорнобиль  - допомога".

 

     КОЦЮБА О.П.  Шановний  народний  депутате!  Ми  це   питання обговорювала.  Більше  того,  узагальнювали міжнародну практику з цього приводу.  Ви розумієте,  якщо ми ці гроші залишаємо, а вони не пішли на витрати по виборах, то т ніби конфіскували гроші, які пішли не на  ті  цілі.  Погляньте,  який  ми  прийняли  механізм. Надходять   гроші,   набрали   150   тисяч   з  пожертвувань  або добровільних внесків. То ми повертаємо лише те, що

 

     27

 

     перевищило 150  тисяч.  Якщо це закордонна якась організація чи особа,  то,  я  думаю,  що  Центральна  виборча  комісія  може написати листа,  що можна зарахувати на спецрахунок кошти, які не використав кандидат. І це буде мирне розв'язання питання. Так, за бажанням  ми  це  зробимо.  А  інакше  не  можемо.  Цільові гроші передбачалися на вибори,  ми не можемо їх використати.  Через те, гадаю,  правильно,  щоб  гроші,  які  не  використав  кандидат  у президенти, були зараховані на спецрахунок,

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре Павловичу,  давайте  домовимось  так. Коли будут ці кошти,  нам Центральна виборча комісія доповість, а ми тоді вирішимо,  куди їх діти;  може у фонд Чорнобиля, може, ще кудись.

 

     Третій мікрофон.

 

     ШКАРБАН М.І.,  член  Комісії Верховної Ради України з питань державного суверенітету,  міжреспубліканських  і  міжнаціональних відносин /Кобеляцький виборчий округ,  Полтавська область/. Іване Степановичу!  Я  хотів  би,  щоб  ви  вислухали.  Це   стосується Звернення.  Я вважаю, що не треба писати слова "інших народів", а щоб було  написано  "багатонаціональна  сім'я  народів  України". Протокольно доручити поправити цю справу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати! Справа в тому, що от і зараз вносять нові пропозиції до бюлетеня. Цьому кінця не буде. У нас у Зверненні все є, тому треба надрукувати його

 

     28

 

     таким тиражем,  щоб  воно було на кожній виборчій дільниці і всюди і щоб кожен, хто захоче, прочитав. Ми зараз робимо проблему там, де її немає.

 

     Гарантія успіху  референдуму  буде  тоді,  коли люди свідомо підійдуть до цього питання і проголосують.

 

     Перший мікрофон.

 

     МОВЧАН П.М.,   письменник,   Секретар    правління    Спілки письменників     України    та    Київської    організації    СПУ /Березняківський  виборчий  округ,  м.  Київ/.   Шановний   Іване Степановичу!  Я  до  вашого відома,  шановний депутате,  хотів би донести таку інформацію.  У Вірменії була прийнята постанова щодо кандидатів   у   президенти.  Той,  хто  не  набирає  відповідної кількості голосів /а у нас в даному випадку 100  тисяч/,  сплачує штраф  15  тисяч  карбованців  і  більше.  Я  думаю,  що  Україна обійшлася б без тієї сотні претендентів,  коли б ми це  своєчасне передбачили.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так що,  може,  приймемо таку постанову? Давайте так:  коли  у  нас  буде  кворум,  тоді  внесемо  це  питання  на голосування.

 

     МОВЧАН П.М. Шановний народний депутате! Ми таким пропозиціям можемо надати  зворотну  силу.  Людина,  яка  йшла  в  Центральну виборчу комісію з добрими чи іншими намірами,  не знала,  що буде платити будь-який штраф.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що це не останні вибори, і ми врахуємо

 

     цей досвід при підготовці наступних виборів.

 

     29

 

     Все, давайте проголосуємо за  таку  постанову  із  внесеними змінами і додатками.

 

     "За" - 272.. Приймається.

 

     КОЦЮБА О.П.  Комісія  у  питаннях законодавства і законності дякує всім депутатам за допомогу,  за участь у роботі Центральної виборчої комісії. Спасибі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Олександре Павловичу,  шановні депутати! Під час перерви у кулуарах депутати висловлювали таке  побажання, щоб  у  зв'язку  з  великою  значимістю  таких  питань,  як пакет військових документів,  пакет  документів  про  роздержавлення  і приватизацію,  розглянути  їх  на  першому пленарному засіданні у більш повному складі,  а  сьогодні  завершити  роботу  пленарного засідання  і  дати  можливість  попрацювати в комісіях.  Ви чули, скільки вчора надійшло зауважень від депутатів,  що не було  коли працювати.  А сьогодні ми роздали такі папки, над якими треба хоч тиждень попрацювали.  Отже, працюватимемо в комісіях і продовжимо пленарне засідання 22 жовтня о 10 годині. На все добре.

 

     30

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку