ЗАСІДАННЯ ШІСТНАДЦЯТЕ

 

С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

У к р а ї н и.  3  б е р е з н я 1998  р о к у.

16 г о д и н а.

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.

 

     ГОЛОВА. Прошу    депутатів    зареєструватися.    Проводиться реєстрація.

 

     Устигли зареєструватися   298  депутатів.  Вечірнє  засідання оголошується відкритим.

 

     Розглядається проект  Закону  про  передачу   державного   та комунального майна (друге читання). На трибуну запрошується Угаров Геннадій Юрійович.

 

     Перед тим як розглядати це питання,  хочу наголосити, що воно дуже важливе. Сьогодні всі структури місцевої влади наполягають на тому,  щоб цей закон було прийнято,  оскільки без  нього  вони  не можуть  реалізовувати своє право щодо здійснення влади.  Без майна здійснювати її не можна.  І тому я прошу, послухайте дуже коротку, 3 хвилини, інформацію Геннадія Юрійовича, а потім визначитеся щодо голосування.

 

     УГАРОВ Г.Ю.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної   Ради України  з  питань  економічної  політики  та  управління народним господарством (Мелітопольський міський виборчий округ,  Запорізька область).  Уважаемый  президиум,  уважаемые коллеги!  Законопроект рассматривается  во  втором  чтении.   Почти   все   замечания   и предложения,  которые поступили,  комитетом учтены. Те, которые не учтены,  касаются  не  данного  закона,   а   Закона   о   местном самоуправлении   в   Украине.   Считаю,   что   комитет  поработал основательно,   поэтому   предлагаю   перейти    к    постатейному рассмотрению, а если нет возражений, то, может быть, проголосовать в целом окончательную редакцию этого проекта.

 

     ГОЛОВА. Є потреба обговорювати це питання? Немає.

 

     Я дуже прошу підтримати цей варіант,  оскільки він  відкриває можливість  для  реалізації  місцевими  органами  влади,  органами місцевого самоврядування своїх повноважень.

 

     Ставлю на  голосування  цю  пропозицію.  У  другому   читанні голосується  проект Закону про передачу державного та комунального майна.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать.

 

     "За" - 174.

 

     ГОЛОВА. Ще  раз  ставлю  на  голосування.  Не  зорієнтувалися депутати,  про  що  йдеться.  Будь ласка.  Іде голосування.  Треба підтримати цей проект. Це вже я кажу те, чого не повинен казати.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Просьба  поддержать,  это  говорю  я,  уважаемые коллеги.

 

     ГОЛОВА. Володимире Миколайовичу,  підтримайте,  будь ласка, з усім правовим комітетом.

 

     УГАРОВ Г.Ю. За, уважаемые коллеги!

 

     "За" - 208.

 

     ГОЛОВА. Депутат Шеренін просить переголосувати ще  раз.  Будь ласка, ще раз ставлю на голосування.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать, уважаемые коллеги.

 

     "За" - 216.

 

     ГОЛОВА. Олександре  Миколайовичу  Стешенко,  що  ви скажете з цього приводу?

 

     Слово надається депутату Стешенку.

 

     СТЕШЕНКО О.М.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  державного  будівництва,  діяльності  рад і самоврядування (Сватівський  виборчий   округ,   Луганська   область).   Шановний головуючий,  шановні колеги! Дійсно, питання комунальної власності є одним з найвідповідальніших,  я б сказав,  центральних питань. Я прошу підтримати проект,  який зараз доповідає депутат Угаров, щоб ми рухалися далі вперед.

 

     УГАРОВ Г.Ю.  Уважаемые коллеги,  я скажу больше. Были вопросы относительно   постановления  Кабинета  Министров.  Так  вот,  тот порядок,  который  уже   действует,   по   предложению   депутатов закрепляется  законом.  Тем  самым  усиливается действие нынешнего порядка.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування ще раз.  "Єдність",  зберіться, будь ласка, з силами. Сумські депутати, будь ласка, голосуйте.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Просьба поддержать, уважаемые коллеги.

 

     "За" - 232. Прийнято.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.

 

     УГАРОВ Г.Ю. Спасибо вам, уважаемые коллеги.

 

     _________________________

 

     ГОЛОВА. Про  ратифікацію  Угоди  між урядом України та урядом Республіки  Вірменія  про   виробничу   кооперацію.   Законопроект представляє   Гладуш   Віктор   Дмитрович.   Документ,   здається, недискусійний. Є запитання до Віктора Дмитровича? Немає запитань.

 

     ГЛАДУШ В.Д.,  перший заступник міністра зовнішніх економічних зв'язків  і  торгівлі  України (Центрально-Міський виборчий округ, Дніпропетровська  область).  Прохання  підтримати.  Це  -  рамкова угода, дуже вигідна.

 

     ГОЛОВА. Ставлю   на   голосування   цей  проект  закону.  Іде голосування, будь ласка.

 

     "За" - 206.

 

     Одну хвилинку!  Я прошу,  заспокойтеся. Голосування йде. Будь ласка, зосередьтеся.

 

     "За" - 215.

 

     Слово має Георгій Едуардович Мозер. Будь ласка.

 

     ГЛАДУШ В.Д. Може, є якісь заперечення, то скажіть. Немає ж...

 

     МОЗЕР Г.Е.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з  питань  економічної  політики  та  управління  народним господарством  (Богунський  виборчий округ,  Житомирська область). Для того чтобы мы,  товарищи,  могли  работать  в  рамках  СНГ,  в совместном экономическом пространстве, думаю, нужно поддержать это соглашение.

 

     ГОЛОВА. Ще раз ставлю на голосування цю пропозицію.

 

     "За" - 225.

 

     Ще раз ставлю на голосування.  Хай  і  Гладуш  голосує.  Одну хвилинку!

 

     ГЛАДУШ В.Д.  Зараз  і  я  проголосую.  Це дуже вигідна угода, особливо для наших промисловців.

 

     ГОЛОВА. Голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 230. Прийнято.

 

     ГЛАДУШ В.Д. Спасибі. Щиро дякую.

 

     ---------

 

     ГОЛОВА. Проект Закону  України  про  ратифікацію  Угоди  щодо співробітництва  у  розвитку  та використанні систем стільникового рухомого зв'язку.  Доповідач - Женжера Віктор  Леонідович,  перший заступник голови Держкомзв'язку України.

 

     Запитання до доповідача є?

 

     Василь Іванович Радько. Будь ласка.

 

     РАДЬКО В.І.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань державного будівництва,  діяльності  рад  і  самоврядування (Кролевецький виборчий округ,  Сумська область).  Шановний Вікторе Леонідовичу!  У мене одне дуже коротке запитання. Ми розуміємо, що сьогодні   губимо   все   вітчизняне  виробництво  (маю  на  увазі телефонізацію),  а переходимо на якийсь стільниковий  зв'язок.  Я, наприклад,  не  знаю,  щоб  в  Україні десь виробляли засоби цього зв'язку ("Моторола" та інші).  Ми що,  для них  зараз  відкриваємо шлюз  сюди,  в  Україну,  у  зв'язку  з  цією  угодою чи для свого вітчизняного виробництва? Будь ласка, дайте відповідь.

 

     ЖЕНЖЕРА В.Л.,  перший заступник  голови  Державного  комітету зв'язку  України.  В  данном случае речь идет об эксплуатации этих сетей, а не о производителях. Мы рассматриваем вопрос о том, каким образом наши операторы связи могут взаимодействовать с операторами связи стран СНГ и Европы.

 

     ГОЛОВА. Суть  угоди  зрозуміла.  Мова  йде  про  сприяння   в налагодженні нормального використання систем цього виду зв'язку. А це,  безперечно, велика перспектива для нашої держави, і не тільки для нашої. Тому треба підтримати цю пропозицію.

 

     Я ставлю на голосування цей проект. Будь ласка, голосуйте.

 

     "За" - 208.

 

     Іване Івановичу,  голосуйте,  прошу  вас.  Черкащани!  Ще раз ставлю на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 220.

 

     Хто в  нас  від  Комітету   з   питань   паливноенергетичного комплексу,  транспорту  і  зв'язку?  Хто  цей комітет представляє? Депутат Мірошниченко? Будь ласка. Не будете виступати?

 

     Борисе Іллічу,  що ви скажете з цього приводу? Як ваш комітет ставиться до цього питання?

 

     ОЛІЙНИК Б.І.,   голова  Комітету  Верховної  Ради  України  у закордонних справах і зв'зках з СНД (Запорізький  виборчий  округ, Запорізька  область).  Шановні колеги!  На засіданні комітету було підтримано цей законопроект.

 

     ГОЛОВА. Комітет  у  закордонних  справах  і  зв'язках  з  СНД підтримує цей проект і просить ще раз проголосувати.

 

     Ставлю на  голосування.  Будь  ласка.  Сумчани,  будь  ласка, голосуйте.

 

     "За" - 225.

 

     Анатолію Андрійовичу!  Як  там  ваша  фракція  голосує?  Будь ласка,  голосуйте.  Я  ще  раз  ставлю  на голосування на прохання тернопільських депутатів.

 

     "За" - 251. Прийнято.

 

     ------------

 

     Проект Закону про ратифікацію Конвенції між урядом України  і урядом    Французької    Республіки   про   уникнення   подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно.

 

     Олексій Іванович Шитря запрошується на трибуну.

 

     Це стандартний закон, який ні в кого ніде поки що не викликав заперечень.  Тому я відразу прошу:  проголосуйте "за".  Ставлю  на голосування. Будь ласка.

 

     ШИТРЯ О.І.,    заступник    голови    Державної    податкової адміністрації України. Прохання підтримати.

 

     ГОЛОВА. Не говоріть, коли йде голосування.

 

     "За" - 232.

 

     Сідайте, будь ласка, списибі. Рішення позитивне.

 

     ------------

 

     Проект Закону про внесення змін  до  Закону  про  податок  на додану   вартість   (стосовно   матеріального   резерву).   Проект доопрацьовано  з  урахуванням  думок  різних  депутатів  з  різних комітетів.  Доповідає  Ямковий Іван Олексійович.  Депутат Сокерчак підтримує. Таким чином, уже немає заперечень.

 

     ЯМКОВИЙ І.О.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань бюджету (Тростянецький виборчий округ, Вінницька область). Шановні народні депутати! При відпуску матеріальних цінностей з державного резерву  всі  одержувані  кошти  направляються,  як відомо,  на їх поповнення. Однак, приймаючи Закон про податок на додану вартість, ми не визначили механізм відшкодування при відпуску цього податку. У результаті гроші вносяться в бюджет повністю,  податок на додану вартість забирається і поповнювати резерв немає чим.

 

     Тому пропонувалося встановити нульову ставку при закладенні і відпуску матеріальних цінностей.  Але проти були Комітет з  питань фінансів і банківської діяльності і науковоекспертне управління.

 

     З урахуванням   зауважень   Комітету   з  питань  фінансів  і банківської   діяльності   та    науково-експертного    управління розроблено  механізм повернення цих коштів,  оскільки в бюджеті на 1998 рік ми цих коштів не передбачили і виконати бюджет по доходах із держрезерву практично немає можливості.

 

     Тому на  ваш  розгляд  внесено  проект  Закону  про  внесення доповнень до  Закону  про  податок  на  додану  вартість.  Я  його зачитаю: "Доповнити статтю 11 Закону України про податок на додану вартість пунктом 11.22 такого змісту:

 

     "11.22. Установити,  що  податок  на   додану   вартість   по операціях  з відпустки матеріальних цінностей,  які були закладені до  державного  матеріального   резерву   згідно   з   договорами, укладеними до 1 січня 1998 року,  використовується Держкомрезервом виключно  на  закладення  матеріальних  цінностей  до   державного резерву  з  метою  підтримки  незнижувального  запасу  в  порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

 

     Повторюю, що   цей   проект   підтримано   науково-експертним управлінням.  І Сокерчак Вячеслав Михайлович його підтримує,  тому що він відповідає закону і там встановлюється механізм.

 

     ГОЛОВА. Уже немає заперечень?

 

     ЯМКОВИЙ І.О. Спасибі. Заперечень ніяких немає.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування цей проект (Шум у залі). Одну хвилиночку! Зніміть голосування.

 

     Слово надається депутату Звягільському. Прошу запитання.

 

     ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ Ю.Л.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань економічної політики та управління  народним  господарством (Київський  виборчий округ,  Донецька область).  Вы закладываете с НДС? Теперь вы говорите, что надо без НДС...

 

     ГОЛОВА. Юхиме Леонідовичу, вставте картку правильно.

 

     ЯМКОВИЙ І.О.  Закладається  і  відпускається,  шановний  пане Звягільський,  з  ПДВ.  Тільки треба визначити механізм повернення цих 20 відсотків,  щоб незнижувальний запас підтримати.  І все!  У межах закону, який сьогодні прийнятий!

 

     ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ Ю.Л. Еще раз спрашиваю. Вы закладываете с НДС?

 

     ЯМКОВИЙ І.О.  Повторюю,  що сьогодні і закладення,  і відпуск здійснюються з ПДВ.  Але в держрезерві знаходиться продукція, якій 10-15 років,  і коли вона закладалася,  то ПДВ не виділився.  Тому потрібно  визначити  механізм,  і  все  буде  нормально.  Тобто  і закладення,  і відпуск повинні здійснюватися відповідно до чинного Закону про ПДВ.

 

     ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ Ю.Л.  А что это за резервы лежат по  10-15  лет? Там давно ничего нет. О чем вы ведете разговор?

 

     ЯМКОВИЙ І.О. Є така номенклатура. І ці резерви замінюються.

 

     ГОЛОВА. А яка думка уряду? Це не той варіант, що був. Нульова ставка взагалі неприйнятна, ми тоді її відхилили.

 

     Що ви зараз скажете, Олексію Івановичу?

 

     ШИТРЯ О.І.,    заступник    голови    Державної    податкової адміністрації України. Спасибі, Олександре Олександровичу. Шановні народні депутати,  той варіант,  який  ви  розглядаєте  зараз,  не суперечить  чинному  законодавству про податок на додану вартість. Інша справа,  що треба було б обрахувати,  яка  це  сума  буде.  І Міністерство   фінансів   повинно   було  обрахувати  цю  суму  на поновлення запасів держрезерву.  Цього розрахунку, на жаль, немає. Тому сказати щось...

 

     ЯМКОВИЙ І.О.  Це  бюджетна організація,  і практично з однієї кишені бюджету перекладається в другу.

 

     ШИТРЯ О.І. Практично так.

 

     ГОЛОВА. Вячеслав Михайлович Сокерчак. Будь ласка.

 

     СОКЕРЧАК В.М., виконуючий обов'язки голови Комітету Верховної Ради   України   з   питань   фінансів  і  банківської  діяльності (Савранський виборчий округ,  Одеська  область).  Шановні  народні депутати!   Наш   комітет  цього  проекту  не  розглядав.  А  якщо подивитися з точки зору спеціаліста з ПДВ,  хоч і  невеликого,  то скажу, що це краще, ніж нульова ставка, яка пропонувалася.

 

     Закон про  податок на додану вартість передбачає,  що все те, що Державним комітетом  по  матеріальних  резервах  витрачено  при закупівлі, маю на увазі перевищення вхідного над вихідним, повинно фінансуватися з державного бюджету.  Якби працював  по-справжньому Закон  про податок на додану вартість,  ніяких проблем тут не було б,  усе було б нормально.  У зв'язку з тим,  що Кабмін не  виділяє коштів з урахуванням ПДВ,  то це просто як вихід із становища,  на який можна було б погодитися.

 

     ЯМКОВИЙ І.О. Правильно, спасибі.

 

     СОКЕРЧАК В.М.  У нинішній ситуації ці гроші збираються цим же державним  комітетом  і  залишаються  для  того,  щоб  можна  було недостатню суму фінансування  компенсувати  за  рахунок  зібраного ПДВ.

 

     ГОЛОВА. У  мене  є  така  пропозиція:  зараз  прийняти проект закону в першому читанні,  а на  ранок  нехай  Мінфін  дасть  свої розрахунки   з   цього   питання,  і  тоді  ми  зможемо  остаточно визначитися тут шляхом голосування.

 

     ЯМКОВИЙ І.О.  Олександре Олександровичу,  можна  одразу,  там розрахунки...

 

     ГОЛОВА. Почекайте,  можна все,  але розрахунки потрібні, і це передбачено Регламентом. Нехай міністерство дасть свої розрахунки. Частина   депутатів,  можливо,  не  зовсім  орієнтується  в  цьому питанні, а міністерство повинно відповідати за цю справу.

 

     ЯМКОВИЙ І.О. Олександре Олександровичу, у бюджеті передбачено в дохідній частині 1 мільярд 120 мільйонів.  Крім цього,  потрібно ще передбачити ПДВ.  Якщо 1 мільярд 120  мільйонів  передбачено  в бюджеті, беріть 20 відсотків і рахуйте. Це елементарно.

 

     ГОЛОВА. Юхиме Леонідовичу,  можна підтримати?  Можна. Я прошу підтримати.

 

     Ставлю на голосування проект. Будь ласка.

 

     ЯМКОВИЙ І.О. Вставте мою картку, будь ласка.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилиночку! Не розмовляйте під час голосування.

 

     "За" - 208.

 

     Ще раз ставлю на голосування. У першому читанні!

 

     "За" - 230.

 

     Була пропозиція проголосувати відразу в  другому  читанні.  А Мінфін  нехай  звернеться  до  Президента.  Якщо  він  вважає,  що розрахунки неправильні, нехай накладе вето на цей закон.

 

     Немає заперечень? Ставлю на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 233. Прийнято.

 

     Спасибі.

 

     ------------

 

     У переліку питань,  що можуть бути  розглянуті  за  наявності часу,  є давнє-давнє питання, яке розглядається вже півтора року - про проекти законів про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (статті 328,  330) та до Кримінальнопроцесуального кодексу України (статті 384,  387,  388).  Проекти  подав  депутат Шеренін.

 

     Я прошу  Юрія Шереніна на трибуну.  Він коротко пояснить суть питання. Будь ласка.

 

     ШЕРЕНІН Ю.Л.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  правової  політики  і  судово-правової реформи (Гагарінський виборчий округ, м.Севастополь). Уважаемые коллеги! Я очень коротко.  Считаю,  что данные законопроекты очень важны,  их нужно рассмотреть и принять.

 

     Мною поданы предложения о внесении  изменений  в  Гражданский процессуальный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс.  Речь идет о предоставлении судьям Верховного Суда  Украины  права  приносить протесты  на  решения  и приговоры нижестоящих судов.  В настоящий момент такое  право  предоставлено  Председателю  Верховного  Суда Украины,    его   заместителям,   председателям   и   заместителям председателей областных  судов.  А  судьи  Верховного  Суда,  имея статус  выше,  чем  областные суды,  лишены такого права.  Если вы заметили,  часто при обращении в суды мы получаем от председателей и  их заместителей просто отписки на просьбы рассмотреть вопросы и принести протесты.

 

     У вас может возникнуть вопрос:  могут ли все судьи  потом  по одному  и  тому  же  делу приносить протесты?  Сразу отвечу:  нет, потому что в Верховном Суде есть журнал  движения  рассматриваемых жалоб  и в случае рассмотрения жалобы повторно она рассматриваться не будет.

 

     Есть заключение  нашего  научноэкспертного   управления.   На заседании  комитета этот вопрос был рассмотрен.  Комитет поддержал законопроект и просит вас проголосовать за него.

 

     ГОЛОВА. Іншими словами, мова йде про те, щоб судді Верховного Суду мали не менші права,  ніж голови обласних судів у провадженні судових справ. Немає заперечень?

 

     Проект Закону про внесення змін до Цивільного  процесуального кодексу ставлю на голосування. Підтримайте, будь ласка.

 

     "За" - 195.

 

     Ще раз ставлю на голосування. Будь ласка.

 

     ШЕРЕНІН Ю.Л. Поддержите, пожалуйста.

 

     "За" - 221.

 

     ГОЛОВА. Ще раз ставлю на голосування. Будь ласка.

 

     ШЕРЕНІН Ю.Л.  Активнее голосуйте.  Вопрос очень простой, а мы по десять раз голосуем.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка,  не робіть зауважень депутатам,  ви  самі голосуйте.

 

     "За" - 226. Прийнято.

 

     Тепер ставлю  на  голосування проект Закону про внесення змін до  Кримінальнопроцесуального  кодексу.  Це   вже   приведення   у відповідність   із   Цивільним  процесуальним  кодексом.  Я  прошу підтримати. Будь ласка.

 

     "За" - 218.

 

     Київські депутати, голосуйте, будь ласка.

 

     ШЕРЕНІН Ю.Л. Еще раз прошу поддержать законопроект.

 

     "За" - 231. Прийнято.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.

 

     ШЕРЕНІН Ю.Л. Спасибо большое.

 

     ГОЛОВА. Проект Закону про внесення змін до Закону України про запобігання  захворюванню  на СНІД та соціальний захист населення. Він віднесений до переліку тих питань,  які  можна  розглянути  за наявності часу.

 

     Є на місці доповідач депутат Пасько?  Знімається це питання з розгляду.

 

     -------------

 

     Проект Закону про  внесення  змін  до  Закону  про  обмеження монополізму   та   недопущення   недобросовісної   конкуренції   у підприємницькій  діяльності  (друге  читання).  Кужель  Олександра Володимирівна.

 

     Це питання  теж  віднесено  до  розряду  тих,  що можуть бути розглянуті  за  наявності  часу  та  в   міру   готовності.   Його підготовлено до розгляду.

 

     Будь ласка.

 

     КУЖЕЛЬ О.В., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики та управління народним господарством (Ленінський   виборчий   округ,   Запорізька   область).  Спасибо, Александр Александрович.  Я хотела бы напомнить, что необходимость внесения   изменений  в  действующий  закон  возникла  в  связи  с принятием новой  Конституции  Украины.  В  сравнительной  таблице, подготовленной  ко  второму  чтению,  15  поправок  депутатов.  За исключением четырех, все поправки учтены.

 

     ГОЛОВА. У авторів поправок є якісь зауваження?

 

     КУЖЕЛЬ О.В. Почти все они согласились.

 

     ГОЛОВА. Немає зауважень. Тому я прошу підтримати цей проект у другому читанні. Іде голосування.

 

     КУЖЕЛЬ О.В. Пожалуйста, комитет просит поддержать.

 

     "За" - 182.

 

     ГОЛОВА. Ще які пропозиції є?  Проти ніхто не голосує. Скажіть тільки суть,  два слова.  Очевидно  не  всі  зорієнтувалися.  Будь ласка.

 

     КУЖЕЛЬ О.В.  Речь  идет  о  внесении  изменений  в  Закон  об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности.

 

     В связи   с   принятием   Конституции   нами   было   принято постановление  о   необходимости   привести   в   соответствие   с Конституцией  действующие  законы.  Поэтому  и предлагается внести изменения в закон.  Поступило всего 15 поправок.  Из них четыре не учтены.

 

     Это очень  нужный  закон.  До  начала  работы  нового состава Верховного Совета должны быть урегулированы  вопросы  штрафов  при создании монопольных организаций и другие.

 

     Уважаемые народные  депутаты,  пожалуйста,  давайте  за  него проголосуем. Надо, чтобы закон работал уже в ближайшее время.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 177.

 

     Не розумію:  ті, хто не голосував, перейшли до категорії тих, хто  проти.  І  це  після такої глибокої і грунтовної аргументації Олександри Володимирівни. Просто не розумію.

 

     КУЖЕЛЬ О.В. Если есть против, пусть скажут почему.

 

     ГОЛОВА. У кого є зауваження? Тоді можна піти по пунктах.

 

     Галино Федорівно, будь ласка.

 

     РАДЧЕНКО Г.Ф.,  член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (Прилуцький виборчий округ, Чернігівська область). Шановна Олександро Володимирівно,  мабуть,  багато хто  в  цьому  залі  не зрозумів  суті запропонованих змін до закону.  Я хотіла б,  щоб ви чітко і дохідливо пояснили, що конкретно вноситься.

 

     КУЖЕЛЬ О.В.  Тогда будем  действовать  по  процедуре  второго чтения.

 

     Закон об    ограничении    монополизма   нужно   привести   в соответствие  с  Конституцией.  В  связи   с   этим   предлагается определить,  что  такое  "орган  влади  і  управління",  что такое "інформація" для антимонопольного  комитета,  что  такое  "суб'єкт господарювання", в каком виде предоставляется информация и как она контролируется,  каким  образом,  в  каком  размере  увеличиваются штрафы   за   нарушение   монопольного   законодательства,   какие соглашения являются правомерными и какие неправомерными.

 

     Я хотела бы обратить внимание народных депутатов на  то,  что этот  проект прошел экспертизу нашего юридического управления и не получил ни одного замечания. Хотела бы также подчеркнуть, что если мы  не принимаем законов,  касающихся ограничения монополизма,  то действует такая система,  как в ситуации с транспортировкой  газа. Так  как  мы  не  приняли  в  третьем  чтении  закон  о  природных монополиях,  то на сегодня цена транспортировки газа возросла с  3 до 15 долларов.

 

     Либо мы  принимаем закон по сокращенной процедуре,  либо идем постатейно. Как можно коротко сказать о двадцати пяти статьях?!

 

     ГОЛОВА. Ви і так переконливо сказали. Будь ласка.

 

     КУЖЕЛЬ О.В.  Уважаемые народные депутаты, Комитет по вопросам экономической политики просит поддержать.

 

     ГОЛОВА. Одну  хвилинку!  Послухаємо думку Кабінету Міністрів. Будь ласка.

 

     МЕЛЬНИЧЕНКО О.І.,  заступник голови Антимонопольного комітету України.  Шановний Олександре Олександровичу,  шановні депутати! Я хочу   сказати,   які   труднощі   виникнуть   при    застосуванні антимонопольного  законодавства,  якщо  ви  зараз  не приймете цей закон.

 

     Сьогодні Антимонопольний комітет здебільшого розглядає справи про   зловживання   монопольним  становищем  на  ринку.  Стаття  5 практично  не  працює,  хоч  вона   є   серцевиною   конкурентного законодавства.  Усі  конкурентні  відомства  саме  на  неї роблять ставку.  Понятійний  апарат,  який  застосовується  в   судах,   є недосконалим,  і  з  прийняттям  Конституції  перед  нами  постало завдання привести у відповідність з нею норми,  які діють у нас  з 1992 року.

 

     Тобто я просив би вас проголосувати за цей проект.

 

     ГОЛОВА. Як бачимо,  і Антимонопольний комітет,  і уряд, і наш комітет виступають за приведення цього закону  у  відповідність  з нормами  Конституції.  Виходячи  з  цього,  я  ще  раз  ставлю  на голосування цей проект і прошу його підтримати. Іде голосування.

 

     "Єдність", будь ласка, голосуйте активніше, підтримайте, будь ласка.

 

     "За" - 187.

 

     Я не розумію... Сідайте на місце, будь ласка...

 

     Слово має депутат Носов.

 

     НОСОВ В.В.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань бюджету (Октябрський виборчий округ,  Полтавська область). Шановні депутати!  Я хотів би звернути вашу увагу ось на що.  Так,  як ото трасти зловживали  цивільним  законодавством,  так  і  комерційним законодавством  можна  зловживати.  Якщо вийшов недосконалим Закон про   обмеження   монополізму   та   недопущення   недобросовісної конкуренції,  то будь-що треба зробити його досконалим, бо саме це і спричинює скандали.  Скажімо,  в Америці з 1890 по  1914  рік  у скандалах вишукували всі ці елементи і будували законодавство.  Ну не можемо ж ми це повторювати!  Тому треба те,  що ми вже знайшли, включати  в роботу.  Це дуже тоненьке-тоненьке і таке дуже слизьке законодавство,  його треба ретельно доопрацьовувати. І я прошу вас проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Валентина Петрівна Семенюк. Будь ласка.

 

     СЕМЕНЮК В.П.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради  України з питань   агропромислового   комплексу,   земельних   ресурсів   та соціального   розвитку   села   (Андрушівський   виборчий   округ, Житомирська  область).  Шановні  колеги  народні  депутати!   Якщо проаналізувати    кількість    підприємств,    які   на   сьогодні приватизовано, то фактично від державної монополії ми вже перейшли до  приватної.  І  саме тому сьогодні цей закон украй потрібен для того, щоб регулювати систему недобросовісної конкуренції.

 

     Повірте, я працювала над цим законопроектом.  I ви знаєте, що в  усіх  виступах  я  критикую  Антимонопольний комітет.  Але йому сьогодні потрібно працювати, а для цього потрібен закон.

 

     Давайте підтримаємо,  тому що  це  сьогодні  вкрай  необхідна зміна  до  закону.  Я  вас дуже прошу,  Олександре Олександровичу, поставте його ще раз на голосування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я  ще  хочу  привернути  вашу  увагу  до   Перехідних положень  Конституції.  Там  зазначено,  що  чинні  закони діють у частині,  що не суперечить Конституції. Якщо ми не відрегулюємо ці норми  відповідно  до  Конституції,  значить,  вони не працюють і, отже,  закон не може працювати.  Немає ніяких сумнівів у тому,  що закон треба приймати.

 

     Я ще  раз  ставлю  його  на  голосування.  Тим  більше  що ми прийняли його в першому читанні. Підтримайте, будь ласка.

 

     "За" - 229.

 

     Спасибі.

 

     _________________________

 

     Наступне питання,  яке я тільки що оголосив, має і моральний, і політичний, і соціальний аспекти. СНІД став епідемією в Україні. Сергій Олексійович зараз скаже кілька слів стосовно проекту Закону про  внесення  змін до Закону України про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення. Дуже коротко, будь ласка.

 

     ПАСЬКО С.О.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства і дитинства (Звенигородський виборчий   округ,   Черкаська    область).    Дякую,    Олександре Олександровичу.  Внесення  змін  і доповнень до Закону України про запобігання захворюванню на СНІД та  соціальний  захист  населення зумовлене   необхідністю   гармонізації  законодавства  України  з основними вимогами Європейської конвенції з прав людини  та  низки протоколів   до   неї   як   основного  політичного  та  правового зобов'язання України при вступі до Ради Європи.

 

     Деякі положення  чинного  Закону  України   про   запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення, прийнятого 12 грудня 1991 року,  не відповідають вимогам  згаданої  конвенції  з точки  зору  захисту  прав людини,  а визначені в ньому медичні та профілактичні заходи втратили доцільність.

 

     При доопрацюванні   законопроекту,   прийнятого   в   першому читанні,  народними депутатами - членами Комітету з питань охорони здоров'я,  материнства і дитинства внесено ряд змін  і  доповнень, спрямованих  на  усунення  деяких  положень,  що мають репресивний характер,  забезпечення рекомендацій Ради Європи щодо забезпечення гарантій   прав   ВІЛ-інфікованих   та  хворих  на  СНІД  з  числа наркоманів, ув'язнених та іноземців.

 

     Враховано також  усі  пропозиції  народних   депутатів   щодо редакційного    вдосконалення   багатьох   статей   та   структури законопроекту.

 

     При підготовці законопроекту  до  другого  читання  комітетом враховано  також  більшість  пропозицій та зауважень юридичного та науково-експертного управлінь Секретаріату Верховної Ради України, зокрема  стосовно  державних  гарантій у сфері боротьби зі СНІДом, підвищення  відповідальності  медичних  працівників  та  посадових осіб, фінансування профілактичних заходів тощо.

 

     ГОЛОВА. Шановні  депутати,  усі  33 поправки до законопроекту враховано. Можна приймати закон? Немає заперечень?

 

     Ставлю на голосування проект закону в другому  читанні.  Будь ласка, підтримайте.

 

     ПАСЬКО С.О. Комітет просить підтримати цей законопроект, який доопрацьовано з урахуванням усіх пропозицій і зауважень.

 

     "За" - 209.

 

     ГОЛОВА. Ну, будь ласка...

 

     ПАСЬКО С.О. Шановні колеги, прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Ще раз ставлю на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 253. Прийнято.

 

     ПАСЬКО С.О. Дуже дякую. Усім здоров'я!

 

     _____________________

 

     ГОЛОВА. Шановні депутати! Ми трохи раніше закінчуємо сьогодні засідання,  тому  що  перенесли  кілька  питань порядку денного на завтра.  Я просив би вас серйозно  підготуватися  до  завтрашнього дня,  особливо  з  таких  питань...  (Шум у залі).  Я прошу уваги! Михайле Васильовичу,  послухайте,  бо без вашого голосу завтра  не можна буде вирішити державні проблеми. Будь ласка.

 

     Ви мали    змогу   зустрітися   з   кандидатами   на   посаду уповноваженого з прав людини.  Завтра  відбудеться  голосування  з цього  питання.  У  нас  є два кандидати,  ви їх знаєте:  нинішній депутат Ніна Карпачова і депутат Сергій  Головатий.  Вони  набрали найбільше  голосів  під  час першого голосування,  і відповідно до закону депутати повинні щодо  них  визначитися  шляхом  повторного голосування.  Будь  ласка,  визначайтеся,  щоб  ми  могли все-таки одержати результативне голосування.

 

     Відносно пропозиції Президента щодо  повторного  внесення  на розгляд  Верховної  Ради  кандидатур  Ланового і Литвака на посади голови  Фонду  держмайна  і   Генерального   прокурора.   Оскільки Президент  наполягає,  завтра  ми послухаємо їх.  Їх уже запрошено сюди.  Вони,  очевидно,  переконають  депутатів,  і  ми  проведемо голосування перед 16 годиною,  щоб,  так би мовити, підвести риску під розглядом цього питання.

 

     Але я  дуже  прошу...  Ні,  оскільки  наполягають,  претензії пред'являють,  що,  бачте,  не зустрілися, не так голосували і все інше, зробимо все за буквою закону. Але я дуже прошу вас усіх бути завтра   до   16   години,  щоб  ви  могли  зареєструватися  перед голосуванням і проголосувати.

 

     Стосовно членів   Вищої   ради   юстиції   -   у   такій   же послідовності.  Спочатку  порадьтеся у своїх комітетах і фракціях. Мені здається,  що пропозицію внесено  оптимальну,  ви  можете  її підтримати. Голосування по кандидатурах членів Вищої ради юстиції, я думаю, ми проведемо також перед 16 годиною.

 

     От приблизно ті питання, які треба додатково опрацювати перед тим, як провести голосування, причому результативне.

 

     І ще  одне.  Завтра  буде  розглядатися дуже важливе питання, пов'язане з організацією  виборів.  Кожен  із  вас  зустрічався  з виборцями,   з  членами  окружних  комісій,  і  вони  пред'являють претензії урядові насамперед з приводу того, що не вистачає коштів на  організацію  виборчої  кампанії.  Ми  в бюджеті передбачали ці суми.  Те,  що їх не вистачає,  це одне.  А те, що вже залишається менше  місяця  до  виборів,  а  кошторис  на  проведення  виборчої кампанії виконано десь на 10 процентів, це друге. Я просив би, щоб ми  у  зв'язку з цим завтра врахували пропозицію Комітету з питань бюджету.  Депутат Пустовойтовський доповідатиме.  Щоб  можна  було прийняти  рішення,  яке прискорить вирішення проблеми фінансування виборчої кампанії.

 

     Депутат Марченко. Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної   політики   та   управління   народним  господарством (Роменський   виборчий   округ,   Сумська   область).    Александр Александрович!  В  план  работы  сессии  включен  проект  Закона о трудовых коллективах. Он был в повестке дня, обсужден в комитетах, и  я  просил  бы выделить время на обсуждение этого законопроекта, чтобы мы его доложили и приняли  хотя  бы  в  первом  чтении.  Это первое.

 

     И второе. Мы с депутатом Степенко предлагали: завершая работу Верховного  Совета,  собраться  и  поговорить  с   Президентом   и Кабинетом  Министров  о  том,  что мы натворили все вместе и какие выводы мы должны сделать с тем,  чтобы  следующий  парламент  смог учесть  наши  ошибки.  Предложить,  как  можно  их  исправить.  И, конечно,  попросить Президента,  чтобы свои  задумки  относительно приватизации он не реализовывал. Потому что, безусловно, это будет неизбежный кризис.  И вообще мне представляется необходимым просто собраться всем здесь и поговорить,  что делать со страной или,  по крайней  мере,  выполнение  каких  решений  сегодня   окончательно разваливает   государство.  Чтобы  не  продолжать  работу  в  этом направлении.

 

     ГОЛОВА. Я не проти цієї пропозиції, прошу її підтримати. Якщо депутати  шляхом  голосування  висловляться  за таке доручення,  я звернуся  з  листом  до  Президента.   Будь   ласка,   підтримайте пропозицію  депутата  Марченка  щодо проведення засідання з участю Президента  для  з'ясування  ставлення  до  нинішньої  економічної ситуації   і   перспектив   діяльності  уряду,  Президента  ще  до сформування нової Верховної Ради. Я гадаю, що підстави для того є. І в тому числі щорічна доповідь повинна прозвучати.

 

     Романе Петровичу,  відносно  щорічної  доповіді?  Що це буде? Коли це буде? Будь ласка.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  постійний представник Президента України у Верховній  Раді  України  (Макарівський  виборчий округ,  Київська область).  Шановний Олександре Олександровичу!  Шановні колеги! За попередніми даними,  які в мене є,  така доповідь готується.  Тези цієї доповіді незабаром буде  надруковано  в  пресі.  Ця  доповідь готується  і буде направлена Верховній Раді.  Термін я вам не можу назвати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло.  Шановні депутати, слідкуйте за пресою, як підказує Сергій Леонідович.

 

     А тим  часом  я  ставлю  на  голосування  пропозицію депутата Марченка. Будь ласка, підтримайте її.

 

     "За" - 173.

 

     Тоді це просто доручається Секретаріату: підготуйте текст листа до Президента, я сьогодні його підпишу.

 

     Ставлю на  голосування пропозицію включити до порядку денного на завтра проект Закону про трудові колективи. Будь ласка.

 

     "За" - 146.

 

     _________________________

 

     Я просив   би   підтримати   проект   Закону   про   списання заборгованості   ВАТ   "Київський  мотоциклетний  завод".  Кабінет Міністрів просить підтримати,  потреба в  цьому  є.  Тільки  почав підніматися  завод  на  ноги.  І тому потрібно вирішити це питання (Шум  у  залі).  Правильно,   маються   на   увазі   і   Київський мотоциклетний завод,  і завод "Газель" у Сімферополі, і Волинський автомобільний завод,  Матеріали готові,  висновки  і  комітету,  і Кабінету Міністрів позитивні.

 

     Ставлю на  голосування пропозицію про включення цього питання до порядку денного на завтра. Підтримайте, будь ласка.

 

     "За" - 181.

 

     Я прошу  всіх:   голосуйте!   Вашу   пропозицію   тільки   що голосували.  Виходить,  що  вона  потрібна.  А цю пропозицію,  яка потрібна тим більше, відмовляються голосувати.

 

     Ще раз ставлю на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 190.

 

     Що, Юрію Григоровичу?  (Шум у залі).  Питання щодо суддів  ми будемо розглядати завтра.

 

     Ще раз  ставлю  на голосування цілком конкретне питання - про три підприємства:  Київський  мотоциклетний  завод,  автомобільний завод  у  Сімферополі  й автомобільний завод на Волині,  у Луцьку. Висновки Кабінету  Міністрів  -  позитивні,  висновки  комітету  - позитивні.  Потрібно вирішувати питання. Будь ласка, ще раз ставлю на голосування (Шум у залі). Завтра скажете, і ваше проголосуємо.

 

     "За" - 180. Не підтримується.

 

     Оголошується перерва до 10 години. До побачення.

 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку