ЗАСІДАННЯ СІМДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЕ

 

Сесійний     зал     Верховної     Ради України.        7     травня     1997     року.

16     година.

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.

 

ГОЛОВА. Прошу всіх сідати.

 

Прошу депутатів підготуватися до реєстрації. Проводиться поіменна реєстрація. Зосередилися.

 

У залі зареєструвалися 350 депутатів. Продовжуємо засідання.

 

Прошу вас не гаяти часу на ті питання, . які цілком зрозумілі. Закони треба або приймати в першому читанні, або відхиляти. І не розгортати дискусію там, де в тому немає потреби. Тим паче що ніхто ж не чує в Україні, про що йдеться. Так?

 

Слухається питання про проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України. На трибуні Володимир Макарович Матвійчук. Увага!

 

3

 

МАТВІЙЧУК В.М., заступник міністра фінансів. Шановні народні депутати! У зазначеному проекті закону передбачається уточнення порядку митного оформлення вантажів суб'єктів підприємницької діяльності. Це одна зміна до проекту закону. І друга зміна стосується норми щодо права службових осіб митних органів на безплатний проїзд у громадському транспорті.

 

Погоджувальна група доопрацювала частину третю статті 37. Ми погодилися з її пропозицією стосовно того, що форма митної декларації повинна узгоджуватися Держмиткомом із Державною податковою адміністрацією. Дійшли згоди і щодо позбавлення права на безплатний проїзд працівників митних органів у громадському транспорті.

 

ГОЛОВА. Гадаю, що можна приймати в першому читанні цей законопроект. Він не викликає ні в кого заперечень.

 

Ставлю на голосування пропозицію про прийняття цього проекту закону в першому читанні. Будь ласка, голосуйте. Леоніде Олександровичу, голосуйте.

 

"За" - 234. Прийнято.

 

Слухається питання про проект Закону України про внесення змін до Закону України про Єдиний митний тариф. Він кореспондується з попереднім документом.

 

Володимире Макаровичу, будь ласка.

 

4

 

МАТВІЙЧУК В.М. У статті 19 зазначеного закону передбачено, що громадські об'єднання громадян,потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, користуються пільгами при ввезенні товарів. Погоджувальна група розглянула це питання і підтримала пропозицію Кабінету Міністрів про призупинення таких пільг. Ми знаємо, до чого призвели ці пільги в нашій державі.

 

ГОЛОВА. Ми в законі про податок на додану вартість, якщо не помиляюсь, вирішили це питання.

 

МАТВІЙЧУК В.М. Ні, це стосується не податку на додану вартість, а ввізного мита.

 

ГОЛОВА. Є потреба обговорювати цей проект чи можна голосувати?                                                                     

Запишіться, будь ласка, хто хотів би висловитися. Депутат Терьохін. За ним - депутат Кіяшко. Будь ласка.

 

ТЕРЬОХІН С.А., член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (Комсомольський  виборчий  округ,  Полтавська  область). Шановні народні депутати! Ця пропозиція погоджувальної групи відповідає останнім змінам до законодавства. Ви пам'ятаєте, що були призупинені пільги для підакцизних товарів після прийняття Закону про податок на додану вартість. Сьогодні пропонується те саме щодо мита. Це стосується не фізичних осіб (мається на увазі

 

5

 

чорнобильців), ще раз підкреслюю, а комерційних організацій, які або правдиво, або не зовсім правдиво користуються пільгами для чорнобильців.

 

Тому щоб не порушувати логіки нашої законотворчої роботи, треба було це рішення приймати. До того ж Україна має угоди про вільну торгівлю з 14 країнами, наприклад, із Білоруссю, Росією, іншими країнами СНД та Прибалтики, де просто ввізного мита нема,  тобто там це не застосовуватиметься.

 

Дякую.

 

ГОЛОВА. Депутат Кіяшко.

 

КІЯШКО С.М., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (Ворошилов с ький  виборчий  округ,  Донецька  область). Спасибо. Прошу передать слово Нине Марковской.

 

ГОЛОВА. Депутат Марковська.

 

МАРКОВСЬКА Н.С., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства (Замостянський виборчий округ, Вінницька область). Дякую.

 

Шановний доповідачу! Як цей законопроект вплине на ввезення ліків, тобто на гуманітарну допомогу нашій державі? Ми ж прийняли закон стосовно цього.

 

6

 

МАТВІЙЧУК В.М. По-перше, ці обмеження стосуються, ще раз наголошую,лише об'єднань громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

 А стосовно медикаментів, то на них встановлена нульова ставка, і ввізне мито за них не сплачується. Гуманітарна допомога ввозиться в державу без ввізного мита і без оподаткування. Ви знаєте, що Верховна Рада цього року ухвалила спеціальну постанову, де надала право Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів у кожному конкретному випадку розв'язувати ці питання, і вони розв'язуються успішно.

 

ГОЛОВА. Ставлю на голосування проект закону, запропонований Кабінетом Міністрів, у першому читанні. Будь ласка.

 

"За" - 191.

 

Ще раз ставлю на голосування.

 

"За" - 225.

 

(Шум  у  залі). Будь ласка, ще раз ставлю на голосування.

 

"За" - 249.

 

Я прошу Петра Володимировича Шейка і вас усіх ухвалити поправку до Регламенту чи бодай окрему постанову, яка дозволяв головуючому ставити повторно на голосування ті або ті питання. Під час розгляду складних питань ми часто стикаємося з тим, що частина депутатів не зрозуміла,як голосувати, за що голосувати,

 

І якщо на переголосуванні наполягатиме десята частина, наприклад, присутніх на засіданні, то треба переголосо-вувати..А то я боюся, що ви звинувачуватимете мене в порушенні Регламенту.                                                            

 

7

 

Розглядається проект Закону про внесення змін до Основ законодавства України про культуру.

 

МАТВІЙЧУК В.М. У зазначеному законопроекті пропонується внести зміни до двох статей. Стаття 28, що стосується гарантій оплати праці працівників у сфері культури. У нашому законодавстві було передбачено, що заробітна плата працівникам культури встановлювалася на рівні середньомісячної заробітної плати в цілому по народному господарству.

 

У Законі про державний бюджет України на 1996 рік встановлено порядок, що Кабінет Міністрів визначає посадові оклади всіх працівників бюджетної сфери. З огляду на це Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 565, якою встановив для всіх працівників бюджетної сфери посадові оклади, що переглядатимуться в певному порядку.

 

І стаття 29 стосується того, що працівники культури сільської

місцевості мають право на безплатні комунальні послуги.

 

Пропонуємо призупинити дію чистини другої цієї статті, оскільки кожний громадянин України має право на субсидії. Якщо працівник культури, обмежений доходами, не має можливості сплатити повністю вартість житлово-комунальних послуг, то він має право на житлові субсидії.

 

Погоджувальна група розглядала зазначені пропозиції і не заперечувала. Просимо підтримати та прийняти в першому читанні.

 

ГОЛОВА. Є потреба обговорювати? Запишіться. Висвітліть, будь ласка, список. Депутате Косів, за ним - депутати Головко, Черепков, Камінський.

 

8

 

КОСІВ М.В., голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності (Пустомитів-ський  виборчий  округ,  Львівська  область). Шановний Володимире Макаровичу І Ми не раз, зокрема і за вашої присутності, обговорювали питання, внесені на розгляд. Комунальні послуги, ясна річ, не скрізь і не завжди компенсуються сільським працівникам культури. Але все-таки в багатьох районах, де є можливість, за рахунок місцевих бюджетів ця оплата компенсується. Якщо ми сьогодні ухвалимо запропонований вами проект, це все абсолютно й безповоротно відпаде.

 

Друге. Підтримуємо запровадження тарифних ставок для працівників культури з їхньою індексацією. Проте я щось не пам'ятаю, хіба Кабінет Міністрів уже затвердив ці ставки? Ви. ж їх щойно пропонуєте.

 

МАТВІЙЧУК В.М. Шановний народний депутате...

 

ГОЛОВА. Володимире Макаровичу, запишіть, потім відповідатимете.

Депутате Головко, будь ласка.

 

ГОЛОВКО В.І., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки (Ленінський виборчий округ, Полтавська область). Дякую, Олександре Олександровичу! Шановний доповідачу, я розумію, що державі треба наповнювати бюджет, треба платити пенсіонерам. Але ж не за рахунок пра-

 

9

 

цівників культурні Мені доводилося часто зустрічатися, зок-     рема і минулого тижня, з працівниками культури. Вони кажуть: якщо держава хоче замість української духовності насаджувати якусь іншу, тоді потрібно зруйнувати культуру. І не треба    платити цим людям.                                                                                                    

 

Я наполягаю на тому, щоб стаття про гарантії працівникам культури залишилася в тому вигляді, в якому була.

 

Культура завжди і за радянських часів була на останньому місці. Тому, мабуть, і Радянський Союз зазнав краху. Якщо ми залишимо культуру на тому самому рівні й платитимемо за залишковим принципом, ніколи в Україні духовність не буде відроджена.

 

Дякую.

 

ГОЛОВА. Депутате Черепков, прошу.                                                                

 

ЧЕРЕПКОВ В.Ф., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді, спорту і туризму ( Артемівський     міський     виборчий     округ, Донецька     область). Фракция Социалистической и Селянской партий Украины. Ни одно цивилизованное государство не экономит на культуре,    образовании и здравоохранении.Зедь если мы освободим библиотекаря, который, кстати, сегодня не получает книг, освободим музыканта    (а сейчас в селе баяниста не найдешь), то от культуры вообще ничего не останется.

 

Поскольку не приняли еще закон об оплате труда в полном объеме, предлагаю статьи 28 и 29 оставить так, как есть. Призываю голосовать против внесения изменений в Основы законодательства Украины о культуре.

 

10

 

ГОЛОВА. Зрозуміло.

 

Що скаже депутат Камінський з цього приводу?

 

КАМІНСЬКИЙ Л.О., член Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку (Сніжнянський виборчий округ, Донецька область). Фракція Соціалістичної та Селянської партій України. Я підтримую сказане Володимиром Федоровичем Черепковим і пропоную всі норми, які стосуються зарплати, взагалі не розглядати до запровадження в дію у повному обсязі закону про оплату праці. Бо всі оці гарантії Кабінету Міністрів не що інше, як пустісінька декларація, що. ніколи не виконується. Треба запроваджувати в повному обсязі закон про оплату праці.

 

11

 

ГОЛОВА. Дякую.

Володимире Макаровичу, прошу.

 

МАТВІЙЧУК В.М. Шановні народні депутати! Я прошу ще раз  звернути увагу на статтю 28. Я сказав, що в Законі про Державний бюджет України на 1996 рік, прийнятому Верховною Радою України, в статті 28 записано, що посадові оклади працівників бюджетної сфери визначає Кабінет Міністрів. А в галузевих законах про освіту, культуру, охорону здоров"я визначено інший порядок установлення посадових окладів. І ми приводимо у відповідність закон про культуру з Законом про Державний бюджет України на 1996 рік. Ми не можемо через день змінювати систе-му оплати праці. І ще раз підтверджую, що на виконання статті  Закону про Державний бюджет на 1996 рік Кабінет Міністрів у червні минулого року ухвалив постанову № 565 , якою вже встановив ці посадові оклади, вони діють на сьогодні. З І серпня ці посадові оклади були проіндексовані на 10,8 відсотка, ви це знаєте.

 

Тому ще раз повторюю, що це приведення у відповідність різних законів.

 

Тепер про безплатні комунальні послуги для працівників культури. Ми постійно говоримо в цьому залі про те, що має бути адресність у наданні допомог. Пільги стосовно житлово-комунальних послуг, оплати за електроенергію тощо надаються всім підряд, незалежно від доходів. Тому ми пропонуємо реалізовувати ці пільги через субсидії, тоді кожен працівник залежно від своїх доходів матиме таку пільгу.

 

Я прошу підтримати.

 

12

 

ГОЛОВА. Дякую. Я прошу, Володимире Макаровичу, стисліше висловлюватися.

 

Шановні депутати! Прозвучало три пропозиції. Перша пропозиція - прийняти в першому читанні проект, запропонований Кабінетом Міністрів. Друга - прийняти в першому читанні без пункту 2, який стосується статті 29 іншого закону. І третя -відхилити цей варіант.

 

Ставлю на голосування за черговістю надходження. Пропонується прийняти в першому читанні законопроект, внесений Кабінетом Міністрів. Прошу проголосувати.

 

"За" - 100.

 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Марковської: прийняти в першому читанні без пункту 2, який стосується статті 29 Основ законодавства про культуру. Прошу проголосувати.

 

"За" - 100.

 

Ця пропозиція теж не набирає потрібної кількості голосів. Таким чином,закон переходить до категорії, віднесеної до пункту 3 проекту постанови.

 

Далі. Про проект Закону України про внесення змін до Закону про приватизаційні папери. Володимире Макаровичу, будь ласка.

 

МАТВІЙЧУК В.М. Пропонується у статті І Закону про приватизаційні папери частину першу доповнити абзацом третім такого змісту: "До приватизаційних паперів належать: майновий сертифікат, житловий чек, земельна бона, компенсаційний сертифікат".

 

ІЗ

 

Пропонуємо також вилучити другий абзац частини четвертої: "Для випуску приватизаційних паперів використовуються бланки спеціального зразка, які затверджуються Національним банком України.

 

Випуск приватизаційних паперів може здійснюватися у формі безготівкових депозитів.

 

І з урахуванням пропозицій погоджувальної групи статтю доповнити частиною п"ятою такого змісту: "Приватизаційні папери, за винятком житлових чеків та земельної бони, перебувають у вільному обігу". Це всі зміни.

 

Ще раз наголошую, що погоджувальна група дуже ретельно опрацювала ці зміни. Ми згодні з ними і пропонуємо прийняти в першому читанні.                                                                                                      

 

ГОЛОВА. Чи є зауваження? Є. Будь ласка, депутате Юрковський. За ним - депутат Мухін.

 

ЮРКОВСЬКИЙ А.В., член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики і судово-правової реформи /Ленінський  виборчий  округ, м. Севастополь. Фракция коммунистов. Я считаю, что эту поправку принимать нельзя, поскольку она открывает "зеленую улицу" для превращения земли в товар. Это недопустимо.

 

ГОЛОВА. Це не зовсім так, бо тут є визначення. Але ваша думка, я думаю,буде врахована депутатами. Будь ласка, депутате Мухін.

 

14

 

МУХІН В.В., голова Комітету Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки /Київський  виборчий  округ,  Харківська  область/. Александр Александрович, я предлагаю, чтобы сначала обязательно была изложена позиция комиссии. А то у нас три депутата выступают и позицию не излагают.

 

ГОЛОВА. Зрозуміло.

 

МУХІН В.В. Поэтому я бы хотел услышать позицию нашей профильной комиссии по этому законопроекту.

 

ГОЛОВА. Тут профільна комісія економічна.

 Депутате Чечетов, що скажете з цього приводу? Підтримуєте? Профільна комісія підтримує.

 

Ставлю на голосування пропозицію про прийняття законопроекту, внесеного Кабінетом Міністрів, у першому читанні. Будь ласка.

 

"За" - 148; Не приймається.

 

Треба продовжувати обговорення?

 

Оскільки цей документ не має безпосереднього стосунку до бюджету, то ми розглянемо його пізніше. Уряд додатково внесе його і роаглянемо.

 

Слухається питання про проект Закону України про внесення змін до Закону України про Службу безпеки.

 

Прошу уваги! Володимире Макаровичу, будь ласка!

 

15

 

МАТВІЙЧУК В.М. У зазначеному проекті закону ми пропонуємо переглянути пункт 15 статті 25 стосовно безплатного проїзду працівників Служби безпеки всіма видами міського пасажирського транспорту. Ми пропонуємо, щоб вони користувалися цими пільгами на підставі проїзних квитків, які органи Служби безпеки можуть закуповувати за рахунок власного кошторису.

 

ГОЛОВА. Депутате Мухін, що говорить з цього приводу профільна комісія? Решту прошу записатися на виступи.

 

МУХІН В.В. Александр Александрович! Наша профильная комиссия это предложение обсуждала и единогласно решила отклонить. Прошу депутатов поддержать нас.

 

ГОЛОВА. Хто бажає висловитися з цього приводу, запишіться, будь ласка. Опублікуйте список.

 

Депутат Горбатюк. За ним - депутати Кириченко, Бублик.

 

ГОРБАТЮК М.П., член Комітету Верховної Ради України з питань науки та народної освіти /Радянський виборчий    округ,   м. Київ/.  Шановні колеги  депутати!   Прошу  вас  усіх. замислитися над тим, чим відрізняється звичайний працівник Служби

безпеки, який відправляється на роботу, від учителя, який того самого дня також їде на роботу? Це одні й ті самі службовці, наші громадяни. Чому ми повинні відокремлювати їх, одним надавати переваги, а інших не помічати. Прошу вас підтримати положення, запропоноване Кабінетом Міністрів.

 

Дякую

 

16

 

ГОЛОВА. Справа в тому, що коли вчителя затримують "зайцем", то це одна річ, а коли працівника Служби безпеки, то це вже зовсім інше. Я маю на увазі не Івана Олександровича, як ви розумієте. Тому тут є, звичайно, відмінність.

 

Думка комісії висловлена з даного приводу. Будь ласка, що скаже депутат Кириченко.

 

КИРИЧЕНКО М.О., член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах і зв"язках з СНД /Лохвицький виборчий  округ,  Полтавська  область/. Шановний доповідачу! У мене два запитання. Перше. Чому ви з профільною комісією не погодили це питання, перш ніж внести його на розгляд?

 

 І друге. Скільки коштуватиме державі надання таких пільг?

 

ГОЛОВА. Теоретично 3,6  мільйона, а на практиці -хто його знає.

 

Депутате Бублик, прошу.

 

БУБЛИК D.T., член Комітету Верховної Ради України з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та соціального розвитку села /Тростянецький     виборчий     округ,     Сумська     область/.

Прошу передати слово депутату Донченку.

 

ГОЛОВА. Депутат Донченко.

 

17

 

ДОНЧЕНКО Ю.Г., секретар Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці /Старобідьський  виборчий  округ, Луганська  област ь/. Уважаемый Владимир Макарович! Это тo  же самое, что касалось органов милиции. То есть мы опять лишаем людей льгот, а должен быть другой подход. В принципе люди, которые направляются по приказу на любое место проживания, должны быть социально защищены. Если человек -выходец из данной местности, к нему иной подход. Вы же, несмотря ни на что, режете всех под корень.

 

Вы не хотите идти навстречу профильной комиссии, доводам депутатов. Предлагаю ни в коем случае не поддерживать предложенные изменения. У меня есть для вас персональный подарок. Я его сейчас вручу, может, вы поймете, что вы всему залу, всей Украине рассказываете.

 

Спасибо за внимание.

 

ГОЛОВА. Воно не вибухне, ні?

 

ДОНЧЕНКО Ю.Г. Это вермишель.

 

ГОЛОВА. А що це означає? /Шум  у  залі/. Будь ласка, ці подарунки не входять до категорії тих, що забороняються чи не забороняються - вони взагалі ціни не мають... Але я прошу, Юрію Григоровичу, будь ласка, заберіть назад. Коли зварите, тоді дасте... /Шум  у  залі/. Прошу вас, Юрію Григоровичу, заберіть, будь ласка, не треба цього робити. Ніно Степанівно, заберіть, будь ласка, я прошу... /Шум  у

залі/. Ви вчинили некоректно.

 

18

 

Володимире Макаровичу, я прощу вибачення за вчинок депутата.

 

МАТВІЙЧУК В.М. Нічого, нічого! Я думаю, що це рівень інтелекту, так що це нормальна річ... Я й не очікував від вас більшого... Ви цьому й дітей своїх навчаєте...

 

ГОЛОВА. Та ніхто цього не бачить, тому ніхто нікого нічому на вчить... Спокійно.

 

 Я прошу вибачення за вчинок депутата Донченка перед заступником міністра,     представником Кабінету Міністрів.

 

Ще раз підкреслю - усі наші дії тут є доказом наявності або браку елементів культури в нашій поведінці. Будьте взаємно коректні, стримані і не вдавайтеся до непродуманих вчинків.

Ставлю проект закону на голосування в першому читанні.

 

"За" - 113. Не підтримується.

 

Слухається питання про проект Закону України про внесення змін до Закону України про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу. Будь ласка, Володимире Макаровичу.

 

19

 

МАТВІЙЧУК В.М. У зазначеному законопроекті передбачено надання пільг з електроенергії сільським жителям та працівникам агропромислового комплексу.

 

Погоджувальна група розглянула зазначені пропозиції Кабінету Міністрів призупинити надання таких пільг. І ми разом пропонуємо нову редакцію: "сільські жителі, а також працівники агропромислового комплексу, виробники сільськогосподарської продукції, які проживають у селищах міського типу", мають право на такі пільги. З правої колонки порівняльної таблиці ви бачите кошти, які потрібні на реалізацію пільг.

 

Шановні народні депутати! У кожному проекті закону з правої колонки ви бачите увімкнений лічильник, який рахує, скільки  потрібно  додати коштів до проекту бюджету.

 

Усього на ці 63 закони потрійно 17,7 мільярда гривень. Доходи бюджету в нинішньому році 28 мільярдів. У 28 мільярдах і в тих видатках, які вам запропоновані в проекті бюджету, жодної копійки на це немає. Тому ми можемо з таким успіхом пройти до кінця обгрворюваного проекту закону і зайти в безвихідь із бюджетним процесом.

 

Я прошу зважити на ці речі й доходити консенсусу,

 

ГОЛОВА. Є потреба обговорювати це питання? Від профільної комісії слово має Валентина Петрівна. Запишіться на виступи.

 

20

 

СЕМЕНЮК В.П., секретар Комітету Верховної Ради України з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та соціального розвитку села /Андрушівський     виборчий     округ,     Житомирська     область/. Шановний доповідачу! Я погодилася б із вами, якби в нас не була така страшна картина із вимиранням у сільській місцевості. Ми дожилися до того, що закриваються хати-амбулаторії, дільничні лікарні, .   смертність у сільській місцевості в 3,7 раза вища, ніж у містах. 1 ви ще хочете забрати пільгу, яка нині є в селян. Скажіть, будь ласка, що ви пропонуєте натомість? Чи не здається вам, що     невдовзі нам доведеться виділяти з бюджету гроші жителям села на те, щоб вони там ще працювали й жили?

 

Пропоную, шановні колеги, не підтримувати законопроекту, який не допомагав сільському трудівнику.

 

Дякую.

 

ГОЛОВА. Депутате Кочерга, будь ласка.

 

КОЧЕРГА В.П., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики /Довгинцівський     виборчий     округ,     Дніпропетровська     область/. Шановні народні депутати! Я не згоден із тим, щоб вилучати частину   третю - пільги, які поширювались на пенсіонерів. Не можна

 

21

 

цього робити, адже пенсіонери не можуть придбати твердого палива, вирубують посадки.  І якщо їх позбавити ще й пільги на електроенергію, то це для них взагалі буде крах. Пропоную залишити зазначену пільгу.

 

ГОЛОВА. Чи в інші думки в депутатів? Депутате Носов, прошу.

 

НОСОВ В.В., член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету /Октябрський     виборчий округ,    Полтавська     область/. Прошу передати слово депутату Шеховцову.

 

ГОЛОВА. Депутат Шеховцов говорить.

 

ШЕХОВЦОВ О.Д., член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету /Новокраматорський виборчий     округ,     Донецька     область/. Уважаемые коллеги!  Я, может быть, и не брал бы слово, но после поступка депутата Донченко хочу обратить ваше внимание вот на что. Когда вы в своей семье, предполагая, что получите зарплату, планируете купить обновки всем членам и еще на юг съездить отдохнуть, а потом получаете реальные деньги и они меньше, то у всех хватает здравого смысла сесть семьей, обсудить и что-то сократить.

 

22

 

Мы приняли столько законов, обещающих расходы, но не имеем доходов, чтобы их обеспечить. У нас почему-то не хватает здравого смысла сказать: либо мы найдем общее согласие и скажем законодательно, что прекращаем финансировать, отменяем, приостанавливаем /нам дано такое право и народом, и по Конституции/, либо за нас это сделает правительство. В любом случае что-то финансироваться не будет.

 

Правительство внесло свой вариант. Если нас не устраивает, принимаем что-то в первом чтении, изменяем, дополняем или предлагаем свое.    Но все равно все же прекрасно понимают, что выбора-то нет - все равно не будет

все финансироваться.

 

И во всяком случае не издеваться над докладчиком:

он представляет правительство. Спасибо за внимание.

 

ГОЛОВА. Дякую. Я вже вибачився перед Володимиром Макаровичем за некоректний вчинок депутата. Прошу до цього більше не повертатися, хоча ваша пропозиція зро-.    зуміла й правильна.

 

Будь ласка, Володимире Макаровичу.

 

МАТВІЙЧУК В.М. Шановні народні депутати! У мене складається враження, що або ви взагалі не маєте документів перед собою, або... Шановна народний депутат Семенюк, якщо ви маєте перед собою документ, то я не розумію, про що ви говорите. Ви почитайте праву колонку.

 

23

 

Де там є скасування пільг сільським жителям? Прочи
тайте написане. Ви якраз говорили про сільських жителів.
То добре. Якщо ви маєте щось проти частини третьої, що
стосується пенсіонерів, які проживали в сільській місце
вості, а потім виїхали, то це можна поправити, у другому
читанні прийняти пропозицію. Проте в першому читанні на
писано, що пільги сільським жителям залишаються, а ви
оголосили, що ліквідуються.      

 

ГОЛОВА. Праву уваги! Третя частина справді стосується інших категорій жителів. Думаю, що уряд мав слушність, приймаючи таку пропозицію, хоча, скажімо, я як один із авторів цього законопроекту дивлюсь на це з тривогою. Одначе вважаю, що в нинішній ситуації можна зважитись на таке.

 

Ставлю на голосування проект у першому читанні, як пропонує Кабінет Міністрів. Будь ласка, голосуйте.

 

"За" - 128.

 

Шановні колеги, йдеться про перші дві частини, які практично не змінилися, тільки в частині третій є зміни. Може, хтось не зрозумів? И ще раз поставлю на голосування за пропозицією депутатів /Ш у м     у     залі/. Голосуйте, я потім поясню.

 

"За" - 150. Не прийнято.

 

Я Леоніду Олексійовичу пояснюю. Справа в тому, що 1 той, хто із села переїхав до міста, і той, хто в місті, одержують мізерну пенсію. Але є надія одержати компенсацію

 

24

 

за рахунок субсидій. Тому на сільських жителів ця пільга поширюється, а на тих, хто проживає в місті, не поширюється, оскільки вона компенсується механізмом субсидій, от про що йдеться. Але це не підтримується депутатами, тому нехай окремо вноситься урядом.

 

Розглядається проект Закону України про внесення змін до Закону про приватизацію державного житлового фонду. Володимире Макаровичу, будь ласка.

 

МАТВІЙЧУК В.М. У зазначеному законі пропонується пункт І статті 2 після слів "До об"єктів приватизації належать квартири" доповнити словом "/кімнати/".

 

І пропонується доповнити закон статтею 14. Як ви бачите, в останній колонці порівняльної таблиці пропонується, щоб до ЗІ грудня 1998 року громадяни приватизували своє житло. Якщо вони не приватизують його, то повинні укласти договір на оренду житла, а потім вирішувати це питання в установленому порядку.

 

Погоджувальна група розглянула цей законопроект і, як ви бачите, уточнила статтю 2. Ми погоджуємося на таке уточнення і пропонуємо прийняти законопроект у першому читанні.

 

ГОЛОВА. Думка профільної комісії з цього приводу? Будь ласка, депутате Дронь. Хто ще бажає висловитися, будь ласка, запишіться.

 

25

 

ДРОНЬ А.А., голова підкомітету   Комітету Верховної Ради України з питань базових галузей та соціально-економічного розвитку регіонів /Ріпкинський     виборчий     округ,     Чернігівська     область/. Шановні колеги! Шановний Володимире Макаровичу, насамперед дозвольте вам доповісти, що Верховна Рада вже прийняла зміни до Закону про приватизацію державного житлового фонду і однокімнатні квартири залучені до об"ектів приватизації, тому тепер цього робити не потрібно.

Що ж стосується припинення   приватизації 1998 року, то я закликаю колег не голосувати за це. Ми чітко визначили принципи   приватизації, зокрема, добровільність, а зараз ми тиснемо на людей, погіршуємо їх умови.  І це не передбачено Концепцією державної житлової політики. До речі, нічого такий захід для бюджету не дасть. Тому пропоную відхилити і першу, і другу пропозиції.

 

Дякую.

 

ГОЛОВА.. Депутат Ківшик. Він відмовляється від слова. Олександра Володимирівна Кужель. Будь ласка.

 

КУЖЕЛЬ О.В., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики та управління народним господарством Ленінський     виборчий     округ,     Запорізька     область/.

 

Спасибо, Александр Александрович. Действительно,   надо

 

26

 

поддержать депутата Дроня, эта поправка уже есть в законе. Однако если принимать законопроект в первом чтении, то этот момент нужно учесть. Необходимо     также учесть и многоквартирные дома - по этому поводу граждане обращаются в нашу комиссию. Но и это учтено в законе       и сегодня не является спорным моментом. Просто материалы готовились, когда это не было еще принято...

 

ГОЛОВА. Ваша пропозиція, Олександро Володимирівно.

 

КУЖЕЛЬ О.В.    Эти поправки уже есть в законе...

 

МАТВІЙЧУК В.М. Треба уточнити чинний закон. Привести у відповідність з тим, що прийнято.

 

КУЖЕЛЬ О.В. Абсолютно правильно. Мы его уже и привели...

 

ГОЛОВА. 6 пропозиція депутата Дроня відхилити цей проект, оскільки ці питання врегульовані внесеними та ухваленими змінами.

 

А інша пропозиція - прийняти в першому читанні законопроект, внесений Кабінетом Міністрів. Немає інших думок? Можна ставити на голосування? Ставлю на голосування пропозицію прийняти в першому читанні.

 

"За" - 118. Не підтримується.

 

Але оскільки це не впливав на бюджет, то можна буде розглядати пропозицію пізніше.                                        

 

27

 

Розглядається проект Закону України про внесення змін до Закону про ветеринарну медицину. Будь ласка, Володимире Макаровичу.

 

МАТВІЙЧУК В.М. Вважаю за потрібне сказати шановному народному депутату Дроню, що саме ця стаття впливає безпосередньо на бюджет, оскільки вона пов"язана з платою за житлово-комунальні послуги. А несплата громадян за житлово-комунальні послуги призводить до того, що житлово-комунальне господарство просто гине.

 

Що стосується законопроекту про внесення змін до Закону про ветеринарну медицину. У зазначеному законі пропонується призупинити надання пільг спеціалістам ветеринарної медицини щодо безплатного користування житлом, опаленням і так далі. Ми пропонуємо, щоб ця пільга надавалася цим працівникам через житлові субсидії, як і всім громадянам України.

 

ГОЛОВА. Зрозуміло?

Валентино Петрівно, думка профільної комісії з цього приводу? Хто бажає висловитися, запишіться, будь ласка.

 

СЕМЕНЮК В.П. Ми зовсім недавно прийняли Закон про ветеринарну медицину. Навіть не встигли сільські трудівники отримати цю пільгу, а ми вже хочемо її скасувати.

 

28

 

Я лише наведу статистичні дані. Шановні колеги народні    депутати! Сьогодні на 9 потерпілих районів Житомирської області - один ветлікар. Тому відміняти це неможливо.

 

Я розумію, що повинні бути адресні субсидії і таке інше. Одначе сьогодні вже не вистачає ветлікарів у сільській місце вості. Не чіпаймо їх, ради Бога! Завтра не буде кому худобу доглядати! Не так багато тих надходжень, щоб бюджет зазнав суттєвих втрат. Що ми ліквідовуємо?!

 

Тому я прошу все-таки врахувати те, що ми прийняли нещодавно Закон про ветеринарну медицину і не скасовувати дану пільгу.

 

Дякую.

 

ГОЛОВА. Депутат Марковська.

 

МАРКОВСЬКА Н.С. Передаю слово депутату Кіяшку.

 

ГОЛОВА. Депутат Кіяшко.

 

КІЯШКО С.М. Спасибо, Нина Степановна. Я не соглашусь с Валентиной Петровной, хотя уважаю ее как знающего специалиста. Ветврачи у нас, я думаю, живут не хуже всех на селе, ведь помимо основного заработка они имеют дополнительные дохода. Поэтому, может быть, надо распространить на них то, что касается всех жителей. То есть, не получаешь заработной платы - получаешь субсидию, как все остальные граждане.

 

 29

 

Поддерживаю решение Кабинета Министров и предлагаю принять законопроект в первом чтении.

 

ГОЛОВА. Депутат Камінський.

 

КАМІНСЬКИЙ Л.О. Дякую. Не казатиму нічого щодо цієї норми, бо я не фахівець. Проте я категорично проти, щоб вилучати друге речення частини шостої статті 7. Тобто, що право на пільги зберігається за спеціалістами ветеринарної медицини. Я вже раніше казав про розмір пенсії працівника сільського господарства. Тому це я б залишив.

 

А щодо першого речення, я цілком згоден з депутатом Кіяшком. Дякую.                                                                      

 

ГОЛОВА. Депутат Чапюк.

 

ЧАПЮК P.С., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики та управління народним господарством /Ківерцівський     виборчий округ,     Волинська     область/.

 

Дякую. Є таке прислів"я, що лікарі лікують людей, а ветеринари - людство. Це особлива     категорія людей, від роботи яких залежить наш продовольчий добробут. Прошу колег відхилити запропонований Кабінетом Міністрів проект закону.

 

Дякую.

 

ЗО

 

ГОЛОВА. Ставлю на голосування законопроект, внесений Кабінетом Міністрів. Прошу підтримати.

 

 "За" - 131. Не підтримується.

 

Розглядається проект Закону України про внесення змін до Закону України про заставу. Прошу.

 

МАТВІЙЧУК В.М. У зазначеному законі пропонується частину Другу статті ЗІ викласти в такій редакції: "Відповідно до законодавства України предметом іпотеки можуть бути також земельні ділянки, земельні частки /паї/, що перебувають у приватній /у тому числі спільній частковій і спільній сумісній/ власності громадян та недержавних сільськогосподарських підприємств, та багаторічні насадження".

 

Погоджувальна група розглянула ці пропозиції народних депутатів і не прийняла їх. Ми пропонуємо все-таки прийняти законопроект у редакції першого читання.

 

ГОЛОВА. Ставлю на голосування проект закону, внесений Кабінетом Міністрів, враховуючи думку робочої групи. Будь ласка, голосуйте.

 

"За" - 110. Не підтримується.

 

Проект закону про внесення змін до Закону України про" охорону праці. Стаття цього законопроекту відповідно до прийнятого нами рішення знімається з розгляду, оскільки суперечить Конституції.

 

 ЗІ

 

Розглядається проект Закону України про внесення змін до Закону про статус народного депутата України. Увага! Прошу.

 

МАТВІЙЧУК В.М. У зазначеному проекті  закону пропонується позбавити народних депутатів пільг щодо безплатного проїзду. Також пропонується обмежити розмір пенсії, як і всім державним службовцям /Шум  у  залі/.

 

Погоджувальна група розглянула ці пропозиції і погодилася з ними. Тому просимо ухвалити законопроект у першому читанні /Шум     у     залі/.

 

ГОЛОВА. Прошу уваги! Тут про пенсії нічого не згадується. Петре Володимировичу, що ви скажете з цього приводу? Решта -залишіться.

 

ШЕЙКО П.В., голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів /Бобровицький     виборчий округ,     Чернігівська     область/. Шановні колеги народні депутати! У нас уже протягом чотирьох місяців лежить готовий на друге читання проект закону про внесення змін до Закону про статус народного депутата, де ми врегульовуємо проблему матеріального забезпечення народного депутата. Проте не хочу, щоб ми народного депутата ставили на один рівень із ветеринарними лікарями,     іншими категоріями працівників. І тільки тому, що його статус - народного депутата - визначений спеціальним законом. Таких законів не-

 

32

 

багато - Закон про Президента, Закон про статус народного  депутата, Закон про суддів і все.

 

Ми його розглянемо, він навіть є сьогодні в порядку денному. Одначе Кабінетові Міністрів не варто втручатися в цілковиту компетенцію парламенту. Ми його самі розглянемо та зробимо в ньому відповідні корективи, винесемо нормальну загальнодержавну ухвалу.

 

Дякую.

 

            ГОЛОВА. Депутате Яценко, прошу. Ви маєте іншу думку?

 

ЯЦЕНКО В.М., голова Комітету Верховної Ради України з питань Чорнобильської катастрофи /Коростенський виборчий     округ,     Житомирська       область/. Дякую, Олександре Олександровичу. Шановні народні депутати! Я в принципі підтримав би Петра Володимировича в цьому    плані.    Відхилити,      то відхилити... Ми повинні дати доручення Кабінету Міністрів підготувати законопроект, який би регулював питання використання службового автомобільного транспорту на території міста, району і так далі для всіх без винятку категорій державних службовців, починаючи з Президента України. Це надзвичайно принципове питання.

 

Ще з мотивів голосування. Депутат Шеховцов вважає, нібито ми повинні поділити лише, те, що маємо.

 

Шановний Олександре Олександровичу, ви пам"ятаєте, що 5 років тому ми мали набагато   більше, ніж маємо нині. Весь час пристосовувати обсяги

 

33

 

соціальних гарантій під наявну економічну ситуацію - аморально. Ми мусимо змінити економічну політику так, щоб вона забезпечувала прийняті нами соціальні закони. Тому депутат Шеховцов принципово неправильно вчинив, виступивши з мотивів голосування. Дякую.

 

ГОЛОВА. Він має право на власну позицію і виклав її. Будь ласка, депутате Федорин.

 

ФЕДОРИН   Я.В., член Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку /Голосіївський     виборчий     округ, м. Київ/. Фракція Народного руху України. Шановні колеги! Підтримую пана Шейка в тому, що нам справді треба обмежити пільги, зокрема   щодо проїзду.

 

Справді, соромно, заходячи до автобуса, показувати посвідчення. Часто доводиться просто платити.

 

Щоб нас люди не звинувачували, нам це треба буде зробити.

Кілька слів щодо процедури.

 

Шановні колеги! Може, треба згрупувати весь пакет, який нам пропонується, створити погоджувальну комісію    і в режимі відкритого голосування проголосувати. Тоді щось би з цього вийшло. А так це просто марнування часу.

 

ГОЛОВА. Я прошу звернути увагу всіх, зокрема    і Ярослава Володимировича, ось на що. Ми обрали найоптимальніший

 

34

 

спосіб. Іншого не дано. Бо коли вдатися до традиційного         способу або якось інакше керуватися Регламентом і нормами, то нам на розгляд даних законопроектів потрібна була б ціла сесія.                                                                    

Повторюю: це найоптимальніший спосіб. Ми можемо відразу відкладати питання, що не розглядаються, і приймати рішення там, де в цьому є потреба. Прошу зважити на такі обставини.

У цьому ж питанні є політичний момент. Я більш ніж певен, що сьогодні депутат власного посвідчення ніде в міському транспорті не показує, а платить. Тому заради цього політичного моменту, що ми зняли щодо себе пільги, давайте приймемо законопроект у першому читанні. До того ж, ті пільги нічого не варті самі по собі /Шум    у     залі/.

 

Ставлю на голосування пропозицію уряду прийняти проект Закону в першому читанні.

 

"За" - 245. Прийнято.

 

Дякую,

 

Якби ми не прийняли цього рішення, то про все інше, що прийнято чи не прийнято, ніхто б не згадав. А от навколо цього робили б політику. Тепер платитимемо в містах у тролейбусі і так далі. А доручення підготувати проект, який пропонує депутат Яценко, слід проголосувати.

 

Ставлю на голосування пропозицію, сформульовану депутатом Яценком: підготувати проект закону, який регулюватиме порядок використання службового автотранспррту.

 

"За" -221.

 

35

 

Ще раз голосується /Шум     у     залі/, Та ви ж розмовляєте і не чуєте, що ваші колеги кажуть.

 

"За" - 247."Прийнято,

 

Розглядається проект Закону України про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров"я. Будь ласка.

 

МАТВІЙЧУК В.М. У зазначеному законопроекті пропонується так само, як і в Основах законодавства про культуру, уточнити дві статті. Одна стосується такого самого порядку встановлення посадових окладів, а в другій пропонується вилучити пункт про безплатні комунальні послуги працівникам охорони здоров"я на селі.

 

Оскільки ви підтримали в першому читанні зміни до Основ законодавства про культуру, то треба і тут підтримати. Прошу прийняти в першому читанні.

 

ГОЛОВА. Увага! Від профільної комісії слово бере                

Ніна Степанівна Марковська. Запишіться на виступи.

 

МАРКОВСЬКА H.С. Дякую, Олександре Олександровичу. Шановні колеги! Те, що сказав нам тільки-но доповідач стосовно культури, - жарт. Адже ми не підтримали той законопроект. Тому я прошу зміни до закону, що стосуються і працівників охорони здоров"я, які нині не отримують заробітної плати, також не підтримувати.

 

36

 

Тепер про працівників охорони здоров'я сільської місцевості. Ви самі розумієте, що на село посилали людей. І якщо зняти ці пільги, які вони мають, то хто ж туди поїде? Тому я прошу не підтримувати законопроект, внесений Кабінетом Міністрів.

 

ГОЛОВА. Депутате Ковтунець, будь ласка.

 

КОВТУНЕЦЬ В.В., член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету /Вересневий  виборчий  округ, Рівненська  область/. Група "Реформи". Шановні колеги! Я розумію позицію Кабінету Міністрів, вій би хотів змінити систему оплати праці працівників охорони здоров'я і освіти - це ми далі питання розглядатимемо. Але підтримувати такого не можна, бо діють ті положення, які закладені за схемою посадових окладів (ставок заробітної плати), тобто ставки у народному господарстві прирівнені до середніх ставок у промисловості. Іти на подальше зниження рівня забезпечення таких категорій при загальному занепаді виробництва не можна.

 

Дякую.

 

ГОЛОВА. Депутате Марченко, будь ласка.

 

МАРЧЕНКО В.P., член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики та управління народним господарством (Роменський  виборчий  округ,  Сумська область). Уважаемый Вла-

 

 37

 

димир Макарович! Назовите, пожалуйста, реальную заработную плату врача, ту, которую он сейчас получает. Сравните, соответ ствует ли она статье 48 Конституции? Уменьшая льготы, вы тем самым снизите минимальный жизненный уровень. Скажите, насколько снизится жизненный уровень граждан согласно статье 48 Конституции, если вы снимете льготы? Прошу ответить конкретно.

 

Спасибо.

 

МАТВІЙЧУК В.М. Тепер середньомісячна заробітна плата лікарів становить 150 гривень на ставку. Я наголошую: на ставку. Бо коли мовиться про доходи медичних працівників, то треба врахувати, що багато з них працюють на півтори ставки, мають різні доплати й надбавки.

 

Порівнювати зі статтею 48 Конституції я не можу, оскільки там не подано ніяких цифр.

 

Ще раз наголошую, шр йдеться лише про приведення у відповідність двох законів. Це питання вже вирішено Законом про Державний бюджет України на 1996 рік. І виходить: в одному законі записана одна норма, а в другому - інша. Ми діємо за нормою, де записано, що ми встановлюємо посадові оклади... І ми це робимо, ми нікого не обмежуємо...

 

ГОЛОВА. Володимире Макаровичу» не хвилюйтеся, будь ласка. Тут є одна обставина. Закон про Державний бюджет на 1996 рік діяв на 1996 рік. Якщо буде потреба цю саму норму пролонгувати на 1997 рік, ми це зробимо. Тут ідеться про постійно діючий закон, а закон про бюджет - це закон тимчасової дії.

 

38

 

МАТВІЙЧУК В.М. Шановний Олександре Олександровичу І У законах про державний бюджет мусять прийматися норми, які постійно діють. Не може бути такого, щоб система оплати праці в бюджетній сфері на один рік була одна, а на другий - інша. Не можна змінювати це кожного дня. У нас діє система, яку ми запровадили, змінити її сьогодні просто неможливо.

 

ГОЛОВА. Дякую. Я думаю, не треба вести правову дискусію, ви тут не маєте рації. Але ви вправі мати особисту думку, під час підготовки інших проектів ви її можете висловити. Ставиться на голосування пропозиція прийняти законопроект у першому читанні.

 

Будь ласка.

 

"За" - 73.

 

У зв'язку з тим що його треба приймати відповідно до попереднього Закону про працівників культури, про культуру в тому числі, було б незрозуміло, якби ми обмежували права тієї або тієї соціальної групи. Я думаю, що і Володимир Макарович підтримує такий підхід.

 

Розглядається проект Закону про внесення змін до Закону про статус суддів. У нас присутній Голова Верховного Суду. Будь ласка, підійдіть сюди, скористайтеся мікрофоном. А тим часом Володимир Макарович зробить аргументацію. Будь ласка.

 

МАТВІЙЧУК В.М. До зазначеного закону пропонується внести такі зміни. Перше. Частина третя статті 43 звучить так: "Судді, який пішов у відставку, виплачується вихідна допомога без сплати податку у розмірі місячного заробітку за останньою посадою за кожен повний рік роботи на посаді судді,

 

 39

 

але не менше шестимісячного заробітку". Тут слово "менше" треба замінити на слово "більше".

 

Друге. Під час опрацювання проекту ми припустилися помилки в частині обмеження розміру пенсій для суддів.     

 

Тому за пропозицією погоджувальної групи пропонуємо додати, що розмір пенсії судді не може перевищувати 20 мінімальних пенсій за віком. На сьогодні це становитиме близько 320 гривень.

 

Далі. У статті 44 передбачено, що судді мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Ми пропонуємо скасувати ці пільги.

 

Передбачено також, що суддям надається 50-відсоткова знижка плати за житлово-комунальні послуги. Ми пропонуємо, чщоб вони також, як і всі громадяни України, користувалися правом на таку пільгу через житлові субсидії.

 

Далі. Суддям і членам їхніх сімей за рахунок державного бюджету надається путівка на санаторно-курортне лікування. Ми пропонуємо скасувати й цю пільгу.

 

Погоджувальна група народних депутатів розглянула ці пропозиції і з урахуванням уточнень, які ми підтримуємо, пропонує прийняти законопроект у першому читанні. Ми підтримуємо таку пропозицію.

ГОЛОВА. Слово має Віталій Федорович Бойко - Голова Верховного Суду України.

 

40

 

БОЙКО В.Ф., Голова Верховного Суду України. Дякую, Олександре Олександровичу. Шановні народні депутати! Я прийшов сюди не захищати пільги суддів, а захищати їх матеріальне забезпечення. Ми з вами прекрасно розуміємо, що пільги -це форма відшкодування тієї маленької частки заробітної плати, яку повинен отримувати суддя відповідно займаній посаді і виконуваній ним роботі.

 

Голова Верховного Суду отримує ставку 198 гривень. У мене 25 років стажу судової роботи, я маю вищий кваліфікаційний клас, тому я маю надбавки. Ставка судді становить не більше 60 відсотків моєї як Голови Верховного Суду. Тобто районний суддя, а таких більшість, отримує 120-130 гривень. Близько 50 відсотків суддів мають стаж роботи до трьох років. Вони не мають вислуги років, не мають такого класу, як Голова Верховного Суду. І, якщо зняти ці пільги, ми практично передамо суддю на самообслуговування. Ви розумієте, що я маю на увазі.

До того ж у нас, як кажуть, лава запасних для заміщення посад суддів майже порожня. Звертаю вашу увагу на те, що чинні на сьогодні норми законодавства якоюсь мірою стримують відплив кадрів, хоча вакансій у нас дуже багато.

 

Дякую вам за увагу. Сподіваюсь на ваше справедливе рішення.

 

ГОЛОВА. Можна ставити на голосування? Будь ласка. Депутат Анісімов хоче висловитися.

 

41

 

АНІСІМОВ Л.О., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань базових галузей та соціально-економічного розвитку регіонів (Заводський виборчий округ, Запорізька область). Уважаемые народные депутаты! Обращаюсь к представляющему тут суддей товарищу Бойко.

 

Можно согласиться со всем, что вы сказали, но вы не прокомментировали 320 гривень пенсии, которые будут получать судьи после ухода на пенсию. Если следовать логике ваших высказываний, то средняя заработная плата судьи составляет 150 гривень. Для того чтобы набрать 32О, необходимо пенсию выплачивать более 200 процентов оклада. Согласно пенсионному законодательству, которое мы будем рассматривать во втором  чтении, для группы людей первого списка (шахтеров и металлургов) предусматривается пенсия в размере 85 процентов средней заработной платы. Прокомментируйте эту норму, для того чтобы мы могли принять правильное решение.

 

МАТВІЙЧУК В.М. Стосовно виплати пенсій. Суддя має право на довічне утримання після виходу у відставку, якщо він пропрацював суддею не менше 20 років. Водночас законодавством передбачається можливість працювати, отримувати заробітну плату, отримуючи разом із тим і додаткові кошти, призначені йому після виходу на пенсію. Так що це треба мати на увазі.

 

42

 

ГОЛОВА. Іншими словами, після того як він це право отримає, то в нього і пенсія становитиме не 200 відсотків зарплати, а навпаки. Так, як і передбачено законодавством. Його зарплата буде більшою на той час. Так чи ні? (Шум у  залі ).

Є пропозиція цей проект закону голосувати частинами (Шум  у  залі). Спокійно, будь ласка. Спокійно!

 

У частині третій статті 43 слова "без сплати податку" вилучити, а слово "менше" замінити на слово "більше". Зрозуміло? Формулювання у вас перед очима.

 

Можна голосувати? (Шум  у  залі). У першому читанні цю пропозицію голосуємо, будь ласка. Увага! Голосуйте.

 

"За" - 168.    Мабуть, не зрозуміли. Це турбота якраз про суддів.

 

Ще раз ставлю на голосування.

 

"За" - 197.

 

(Шум     у     залі). Ще раз ставлю на голосування. /Шум    у    залі/.

 

"За" - 228. Прийнято.

 

В останньому абзаці частини четвертої слова "право на безплатний проїзд у громадському транспорті (крім таксі)" вилучити. Ставлю на голосування цю пропозицію (Шум  у залі). Навіщо ви мене агітуєте? Ви агітуйте сусідів.

 

"За" - 214.

 

Бракує голосів. Ще раз ставлю на голосування за наполяганням депутатів.

 

"За" - 253. Прийнято.

 

43

 

У частині восьмій статті 44 слова "безплатне користування на території України всіма видами транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею за рахунок державного бюджету" вилучити. Ставлю на голосування цю пропозицію.

 

"За" - 160. Не підтримується.

 

Наступна пропозиція: частину дев'яту статті 44 вилучити. Вона стосується придбання на пільгових умовах житлових приміщень комунального фонду із знижкою на 50 відсотків їх вартості та на одержання кредитів на індивідуальне і кооперативне житлове будівництво тощо, а також 50-відсоткової знижки плати за наймане суддями, членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання тощо). Аргументував свою позицію з цього приводу Віталій Федорович. Я просто зобов'язаний поставити на голосування цю пропозицію. Будь ласка,

голосуємо.

 

"За" - 115. Не підтримується.

 

У частині тринадцятій слова "за рахунок державного бюджету, а" замінити словом "і", оскільки це відповідає вимогам Конституції. Це не тільки за рахунок державного бюджету передбачено.

 

Ставлю на голосування цю частину, будь ласка.

 

"За" - 193.

 

Очевидно, хтось не зрозумів. Буква "а" замінюється на букву "і". Ставлю на голосування ще раз.

 

 "За" - 237. Прийнято.

 

44

 

Слухається питання про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України про акцизний збір. Володимире Макаровичу, прошу.

 

МАТВІЙЧУК В.М. Ні, про податок на додану  вартість.

 

ГОЛОВА. Про акцизний збір. Номер ЗО.

 

МАТВІЙЧУК В.М. Номер 29. Проект Закону про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України про податок на додану  вартість. Але ми пропонуємо його не розглядати, оскільки ухвалено закон...

 

ГОЛОВА. Отже, я правильно прочитав - про акцизний збір. Одну хвилинку. Тут погодився і Голова Верховного Суду, а я щось оминув.

 

МАТВІЙЧУК В.М. У частині четвертій статті 43 Кабінет Міністрів пропонує обмежити розмір пенсії двадцятьма мінімальними пенсіями за віком. Це 320 гривень. Ми не проголосували.

 

ГОЛОВА. Це з другого боку? МАТВІЙЧУК В.М. Так.

 

ГОЛОВА. Я так розумію, що це підтримують і депутат Ані-сімов, і

Голова Верховного Суду, і депутати.

 

45

 

Ставлю на голосування абзац перший частини четвертої статті 43.

 

Будь ласка.

 

"За" - 201.

 

Хтось не зрозумів, яку кнопку треба тиснути. Ставлю на голосування ще раз. Це суддів стосується.

 

"За" - 216.

 

Не судіть, і несудимі будете. Ще раз ставлю на голосу-вання.

 

"За" -240.

 

 Повертаємо до питання про акцизний збір. Будь ласка, Володимире Макаровичу.

 

МАТВІЙЧУК В.М. У зазначеному декреті пропонується уточнити положення: акцизний збір із товарів, виготовлених для внутрішніх потреб, має сплачуватися в установленому порядку. Це - основна зміна.

 

До речі, погоджувальна група розглянула цю пропозицію і підтримала її, оскільки таку норму вже зафіксовано в проекті Закону про акцизний збір, прийнятому в першому читанні. Прохання підтримати.

 

ГОЛОВА. Ставлю на голосування. Будь ласка, голосуйте.

 

"За" - 205.

 

Юрію Олексійовичу, Володимире Васильовичу, проголосуйте, будь ласка. Ще раз ставлю на голосування.

 

МАТВІЙЧУК В.М. Норму прийнято вже в першому читанні.

 

46

 

ГОЛОВА. В іншому законі ця норма прийнята слово в слово. Ставлю на голосування.

 

"За" - 259. Прийнято.

 

Розглядається проект Закону про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України про державне мито. Будь ласка, Володимире Макаровичу.

 

МАТВІЙЧУК В.М. У зазначеному проекті закону передбачається уточнити порядок стягнення державного мита із позовних заяв немайнового характеру, коли ставиться питання про визнання недійсними повністю або частково актів ненормативного характеру за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріусами. До речі, тут передбачено, щоб приватні нотаріуси сплачували державне мито, як і державні.

 

Також уточнюється надання окремих пільг, зокрема громадянам, які віднесені до першої і другої категорій потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи. До речі, тут передбачено не скасування пільг, а уточнення порядку їх надання.

 

Також передбачено уточнення порядку надання пільг громадським організаціям. Якщо в чинній редакції встановлено звільнення їх від державного мита, то пропонується уточнити, що такі об'єднання звільняються від державного мита тоді, коли захищають права людей, яких вони об'єднують. Тобто щоб через них не розв'язувалися різні господарські питання. Пільга має надаватися лише тоді, коли громадські об'єднання захищають права людей.

 

47

 

Погоджувальна група розглянула зазначені зміни, і ви бачите, що тут є цілий ряд уточнень. Кабінет Міністрів з ними погодився, тому просимо проголосувати в першому читанні.

 

ГОЛОВА. У мене така пропозиція. Тут є один спірний момент. Він зводиться до того, що хтось завжди даватиме оцінку: громадська організація захищає інтереси тих людей, яких представляє, чи не захищає? Це політичний момент економічного закону, його не повинно бути. Але в першому читанні проголосуємо, а до другого щоб усі з'ясували свої позиції. Ми тоді й відхилимо в другому читанні. Не згодні? Будь ласка, висловіть свої думки. Запишіться. Депутате Матковський, прошу.

 

МАТКОВСЬКИЙ О.Б., член Комітету Верховної Ради України в питань законності і правопорядку (Здолбунів- ський виборчий округ,  Рівненська область). Шановні колеги депутати! Шановний доповідачу! Звертаю вашу увагу на міжнародні норми права, які передбачають конкретно захист прав людини. Це стосується, зокрема, й немайнових спорів, які виникають у суді.

 

48

 

Візьму для прикладу захист честі й гідності громадянина. Буквально три місяці тому ми ухвалили зміни до Цивільного процесуального кодексу з приводу того, що від сплати звільняються як юридичні, так і фізичні особи. Сьогодні ви хочете все це перекреслити. Ми ніколи не визначимо в суді, так би мовити, підстави для захисту прав людини, якщо проти виступатиме громадська організація. Це буде спекуляція.

 

У Цивільному процесуальному кодексі це чітко визначено, отож не ламаймо те, над чим ми працювали три місяці тому.

 

ГОЛОВА. Володимире Макаровичу, давайте знімемо це питання. Воно нічого не дає ні для бюджету, ні...

 

МАТВІЙЧУК В.М. Ні, дає для бюджету... Саме через ряд пільг бюджет недоотримує кошти... Через громадські організації розв"язується багато господарських питань.

 

ГОЛОВА. Дає кошти для бюджету - каже Володимир Макарович. Депутате Марковська, будь ласка.

 

МАРКОВСЬКА Н.С. Передаю слово депутату Кіяшку.

 

ГОЛОВА. Депутат Кіяшко.

 

КІЯШКО С.М. Спасибо, Нина Степановна. Уважаемый докладчик І Я больше поддерживаю депутата Матковского, чем Кабинет Министров. И вот почему. Если устанавливать льготы по налого-

 

49

 

обложению, освобождать от пошлины и так далее организации, которые занимаются правозащитной деятельностью, то любая коммерческая организация запишет в свой устав, что она является защитником интересов прав человека и на нее будет распространяться эта льгота. Я согласен с Александром Александровичем. Давайте мы сначала разберемся, что это такое, а потом будем вносить на первое чтение. Спасибо.

 

ГОЛОВА, Депутат Горбатюк. Він відмовляється від слова. Депутат Оробець. Теж відмовляється.

 

Ставлю на голосування проект, внесений Кабінетом Міністрів... /Шум  у  залі/. Ви не були тоді, коли приймалася процедура... Я ж не винен, що вас тоді не було в залі. Прошу проголосувати.

 

"За" - 132.

                                                                      

Голосів бракує. Отже, відноситься до пункту І проекту

постанови.

       

Розглядається проект Закону про внесення змін до Закону про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Будь ласка, Володимире Макаровичу.

 

МАТВІЙЧУК В.М. До зазначеного проекту закону передбачається внести ряд уточнень. Зокрема в частині п'ятій статті 9 встановлено порядок, за яким учні і студенти навчально-вихов-нитс закладів мають право на пільговий проїзд залізничним, повітряним, водним, автомобільним транспортом.

 

50

 

З урахуванням пропозицій погоджувальної групи ми пропонуємо частину п"яту статті 9 викласти в такій редакції: "Для учнів і студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів державою гарантуються пільги на проїзд залізничним, водним, автомобільним транспортом з І вересня по І липня. Для зазначених учнів та студентів, а також для учнів загальноосвітніх шкіл у період навчального року пільги на проїзд у міському /крім таксі і метрополітену/ транспорті надаються через пільгові проїзні квитки".

 

Далі. Пропонується уточнити норму стосовно одержання за рахунок бюджету пільгових довгострокових державних кредитів.

 

Ви знаєте, що зараз ми взагалі не реалізовуємо цю норму, тому пропонуємо, щоб ця пільга надавалася в межах коштів, які вами ж передбачатимуться в бюджеті.

 

У другому абзаці частини четвертої статті 10 передбачено, що молодь, яка переселяється в трудонедостатні сільські населені пункти на постійне місце проживання, а також місцева молодь, зайнята в сільському господарстві, забезпечується житлом і господарськими будівлями за рахунок державного бюджету. Ми пропонуємо, щоб ця пільга надавалася в межах коштів, передбачених на зазначену мету у відповідних бюджетах.

 

В абзацах третьому і п"ятому цієї статті передбачається, що молодим сім"ям повинні надаватися кредити за рахунок бюджету. Ми пропонуємо, щоб це також здійснювалося в межах коштів, передбачених на зазначену мету у відповідних бюджетах.

 

Так само ми пропонуємо, щоб і молодіжним організаціям дотації і субсидії надавалися в межах коштів, передбачених на зазначену мету у відповідних бюджетах.

 

51

 

Погоджувальна група народних депутатів розглядала ці статті і запропонувала внести зміни. Ми з ними згодні і просимо прийняти законопроект у першому читанні.

 

ГОЛОВА. Депутат Черепков - від профільної комісії. А решта, хто бажає висловитися, запишіться, будь ласка.

 

ЧЕРЕПКОВ В.Ф. Фракция Социалистической и Селянской партий Украины. Принятие предложенного проекта Закона Украины о внесении изменений к Закону о содействии социальному становлению и развитию молодежи в Украине означает похоронить всю молодежную политику в Украине.

 

Объясняю. Сведенный бюджет, о котором докладывал Пинзеник в присутствии Премьера, не наполнен на 16,3 триллиона. Так вот, непокрытие половины идет за счет свертывания молодежных программ.

 

Теперь конкретно о законопроекте. В статье 9 предлагаются льготы на проезд "через пільгові проїзні квитки", но не указан источник финансирования. В действующем законе финансирование определялось Кабинетом Министров Украины.

 

Далее. Статья 10 относительно молодежи, которая пересе ляется в трудонедостаточные сельские населенные пункты.

 

Было четко указано: осуществляется за счет государственного бюджета, а теперь во всех статьях, чтобы их не отменять, ввели - в межах коштів, передбачених на зазначену мету у відповідних бюджетах".

 

А я говорю: там средств нет. Вот если бы добавить слово "обов"язково" /чтобы обязательно вводилось/, тогда другое дело.

 

52

 

А так, еще раз повторю, покрытие этих 8,2 миллиарда идет как раз за счет молодежи. Единственное, чему я рад, так это тому, что у Кабмина хватило ума оставить: "Учні, студенти, неповнолітні мають право на безплатне і пільгове користування об'єктами культури".

 

ГОЛОВА. Дякую.

 

ЧЕРЕПКОВ В.Ф. Прошу не голосовать...

 

ГОЛОВА. Одна хвилина дається! А ви  виступали 2,5 хвилини. Правда, від профільного комітету. Депутат Долженко.

 

Будь ласка.

 

ДОЛЖЕНКО Г.П., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Чорнобильської катастрофи /Чернігівський  виборчий  округ,  Чернігівська область/. Спасибо. Я никак на ногу согласиться с тем, что мы ставим в зависимость от  возможностей  местного бюджета посещение студентами и несовершеннолетними объектов культуры и спортивных сооружений. На этом мизер экономится - 2,6 миллиона гривень по всей Украине. Если думать о развитии нашей молодежи, то ни в коем случае нельзя принимать эту поправку.                                                                                                             

 

Поэтому я предлагаю не принимать поправки, касающиеся пользования нашей молодежью объектами культуры и спорта.

 

53

 

ГОЛОВА. Депутат Чікал. Немає його. Депутат Єськов на місці? Немає.

 

Депутат Пресняков. Прошу.

 

КРАСНЯКОВ Є.В., член Комітету Верховної Ради України з питань науки та народної освіти /Горлівський-Калінінський  виборчий  округ, Донецька  область/. Я обращаю ваше внимание на то, о чем уже говорил депутат Черепков. Мы действительно экономим на будущем /хотя это достаточно избитая фраза/.

 

Владимир Макарович, ну мы же прекрасно знаем, что если записываем во всех статьях оговорку "в межах бюджету", то этих денег просто не будет, и мы лишаем, понимаете, каких-то льгот, социальной защиты, например, молодую семью,которая переселяется в сельскую местность. Мы знаем, что этих денег не будет ни на местном уровне, ни в государственном бюджете.

 

И еще об одном. Мы записываем, якобы даем возможность проезда, устанавливаем временные рамки... Но кто будет платить? Если в прежней редакции статьи 9, которую мы хотим изменить, прямо записано, что это определяется Кабинетом Министров и местными органами, то кто теперь будет выплачивать средства за проезд студентов, учащихся общеобразовательных школ и так далее?

 

Поэтому давайте прямо признаем, что бюджет мы верстаем на плечах наших детей, на плечах нашей молодежи.

 

ГОЛОВА. Зрозуміла позиція. Давайте по пунктах проголосуємо. Перша пропозиція спрямована проти законопроекту в цілому. Тому спочатку ставлю на голосування проект, внесений Кабінетом Міні-

 стрів. Будь ласка, голосуйте.

 

54

 

"За" - 86. Не підтримується.

 

Про проект Закону про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України про систему валютного регулювання і валютного контролю.

 

Володимире Макаровичу, прошу.

 

МАТВІЙЧУК В.М. У проекті зазначеного законодавчого акта йдеться в основному про одну зміну: валютні кошти, які надходять на рахунки підприємств, не підлягають обов'язковому продажу, як це було передбачено раніше. Кожен для своїх потреб повинен закуповувати валюту і використовувати її на свій розсуд.

 

ГОЛОВА. Я вважаю, що для виробника це дуже цікава пропозиція. Я ставлю законопроект на голосування. Будь ласка, підтримайте .

 

"За" - 203.

 

Ще раз ставлю на голосування;

 

"За" - 245. Прийнято.

 

 Про проект Закону про внесення змін до Закону про аудиторську діяльність.

 

Володимире Макаровичу, будь ласка.

 

МАТВІЙЧУК В.М. У зазначеному законопроекті йдеться про . уточнення порядку проведення аудиту. Пропонується записати, що проведення аудиту є обов'язковим для "підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності комерційних

 

55

 

банків, фондів, бірж, компаній, підприємств, кооперативів, товариств та інших господарюючих суб"єктів незалежно від форми власності та виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється, за винятком установ та організацій, що повністю утримуються за рахунок бюджету..."

 

Далі передбачено, що проведення аудиту є обов'язковим для "перевірки фінансового стану засновників - фізичних осіб комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових компаній, інвестиційних фондів" і так далі.

 

Пропонується також встановити обов"язковість аудиту для емітентів цінних паперів, державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів, при порушенні питання про визнання неплатоспроможним або банкрутом...

 

ГОЛОВА. Володимире Макаровичу, це все депутати читали. Хтось це підтримує, а хтось - ні.

 

56

 

Депутату Пономаренко надається слово. Потім - депутатам Кужель і Семенюк. Немає заперечень? Будь ласка.

 

ПОНОМАРЕНКО Б.Й., член Комітету Верховної Ради України з питань базових галузей та соціально-економічного розвитку регіонів /Смілянський  виборчий  округ, Черкаська,  область/. Дякую, Олександре Олександровичу. Я просто нагадую вам, що десь, мабуть, рік тому ми дуже довго дискутували щодо прийняття відповідного закону з питань аудиту і так і не знайшли прийнятного рішення.

 

Я просив би народних депутатів утриматися сьогодні від голосування і внести цю норму в окремий закон. Я просто вам нагадую, що не може бути аудиту примусового, аудит повинен бути за бажанням власника того чи іншого підприємства. Ми тоді виявили дуже багато дискусійних норм, і тому я пропонував би внести це в окремий закон.

 

Дякую за увагу.

 

57

 

ГОЛОВА. Справа в тому, що від цього залежать надходження до бюджету. Мова не йде про обов'язковість аудиту, тут визначено, коли треба проводити, а коли можна не проводити.

Депутат Кужель. Будь ласка.

 

КУЖІЛЬ А.В. Спасибо, Александр Александрович. Уважаемые народные депутаты! Действительно, мы много раз обсуждала этот вопрос. Я не согласна с предыдущим депутатом в том, что не, может быть обязательного аудита. Во всем мире он обязателен, потому что это есть подтверждение финансового состояния предприятия.

 

Кабинетом Министров подготовлена очень хорошая редакция. Единственное, с чем я не согласна, это с освобождением от аудита при приватизации. Согласно информации, которая идет от практикующих аудиторов, во время приватизации государственных предприятий имеют место серьезные злоупотребления, а именно: государственная собственность не проходит инвентаризацию и тихонечко списывается.

 

Тот проект, который поддержала согласительная группа, я считаю вполне приемлемым для принятия.

 

Спасибо.

 

ГОЛОВА. Депутат Семенюк.

 

СЕМЕНЮК В.П. Розгляд цього законопроекту нагадує мені прислів"я: не києм, то палицею.           

 

Яке відношення цей

законопроект мае до бюджету? Що нам вдасться поповнити, прийнявши цей закон? Це перше.

 

58

 

Друге. Ми сьогодні говоримо про те, що треба зменшувати податковій тиск, зменшувати витрати підприємств, і водночас вводимо обов'язковий аудит.

 

Рік тому було прийнято постанову про те, що потрібно прийняти Закон про аудит. Було навіть визначено умови, подано пропозиції, але чомусь їх не розглядають. На сьогодні відповідно до Закону про підприємства, Закону про колективне господарство, Закону про кооперацію всі ці питання вирішено. Є ревізійні комісії, є контрольно-ревізійне управління, є інші органи, які повинні перевіряти. До речі, і податковим адмі ністраціям   надано право проводити перевірки.

 

А вводити обов'язковий аудит, зобов'язувати підприємства вдаватися до цього - це для них додаткові витрати. Тому я прошу, колеги, не підтримувати.

 

А Олександра Володимирівна нехай подасть проект закону відповідно до рішення Верховної Ради.

 

Дякую.

 

ГОЛОВА. Володимире Макаровичу, будь ласка.

 

МАТВІЙЧУК В.М. Шановні народні депутати! Я прошу вас звернути увагу на те, де саме пропонується проводити аудит. Там в основному фонди, тобто ті самі трасти, що вже були. Я

прошу... Це має пряме відношення до бюджету, оскільки ті   -

гроші, які розікрали в трастах, тепер пропонується повернути за рахунок чогось. І якщо ми не будемо проводити аудит там, куди направляються кошти, це призведе до тих самих трастів.

 

 59

 

Далі. Шановна народна депутат Семенюк! У цьому проекті закону взагалі немає того, про що ви говорите, - обов'язковості аудиту для підприємств. Там говориться про обов'язковість для підприємств, звітність яких підлягає оприлюдненню. Це ж не всі підприємства. Якщо законом не передбачено, що завод "Арсенал" повинен оприлюднювати свої Фінансові результати, то його і не стосуватиметься цей аудит /Шум  у  залі/. А якщо люди туди вклали кошти, чому ж ми не повинні слідкувати за тим, як вони використовуються?

 

ГОЛОВА. Спокійно, спокійно! Не сваріться, будь ласка. Шановні депутати! Є пропозиція по пунктах пройтися /Ш у м у     залі/. Олександре Володимирівно, якби я знав, що ви братимете таку активну участь, то не помітив би вашої руки випадково. Я прошу вас, не сваріться. Валентино Петрівно, по пунктах ідемо /Шум   у     залі/.

 

У цілому? Ставлю на голосування проект Кабінету Міністрів у цілому. Будь ласка, підтримайте його.

 

"За" - 119.

 

Нe підтримується. Але трагедії робити з цього не треба. Цей закон має певний вплив на формування бюджету, але його, цей вплив, навіть важко визначити. Тому відповідно до доручення, яка давала Верховна Рада, будь ласка, внесіть на розгляд Верховної Ради проект Закону про аудиторську діяльність.

 

Про проект Закону України про внесення змін до Декрету Kабінету Міністрів про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення. Будь ласка.

 

60

 

МАТВІЙЧУК В.М. У цьому проекті закону передбачається лише одна зміна: щоб працівники зазначених органів не користувалися правом безплатного проїзду на міському пасажирському транспорті, а реалізували своє право в разі необхідності через проїзні квитки, які можуть закуповуватися за рахунок коштів тих організацій, в яких вони працюють. Погоджувальна група підтримує це.

 

ГОЛОВА. Я думаю, що треба підтримати.

 

Ставлю на голосування цю пропозицію.

 

"За" - 225.         Ще раз ставлю на голосування.

 

"За" - 263. Прийнято.

 

Про проект Закону про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України про стандартизацію і сертифікацію.

 

Прошу, Володимире Макаровичу.

 

МАТВІЙЧУК В.М. У цьому проекті закону передбачається уточнити статтю 18, яка стосується порядку сертифікації продукції, що імпортується, надання відповідних прав органам у цьому плані і наведення порядку, щоб не завозилось у державу те, що нам не потрібне.

Погоджувальна група погодилася, прошу...

 

ГОЛОВА. Шановні депутати, ми вже раз мали клопіт із цим питанням. І депутати переконалися в тому, що треба щo норму вводити, щоб не затоварювати Україну, вибачте мені, барахлом.

 

61

 

Тому я ставлю на голосування цю пропозицію і прошу підтримати думку Кабінету Міністрів. Будь ласка.

 

"За" - 255. Прийнято.

 

Про проект Закону про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності. Прошу, Володимире Макаровичу.

 

МАТВІЙЧУК В.М. У цьому проекті закону передбачається призупинити дію Декрету Кабінету Міністрів, яким було встановлено перелік товарів, експорт яких здійснюється суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності - спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів органами. Тут є перелік цих/товарів: кольорові метали, сировина для їх виробництва, руди і о концентрати; вугілля, нафтопродукти, електроенергія тощо.

 

Є пропозиція підтримати. Погоджувальна група підтримує.

 

ГОЛОВА. Ставлю на голосування цю пропозицію. Будь ласка, підтримайте..

 

"За" - 243. Прийнято.    

 

Про проект Закону України про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України про місцеві податки і збори. Будь ласка.

 

МАТВІЙЧУК В.М. Шановні народні депутати! В основному Кабінет Міністрів пропонує у зазначеному декреті замінити комунальний податок, який тепер нараховується від фонду

 

62

 

заробітної плати   /до 10 відсотків/, на податок з роздрібного продажу і встановити новий порядок його нарахування незалежно   від фонду заробітної плати, для того, щоб витягти заробітну плату з тіні. І друге - уточнити порядок ринкового збору.

 

Погоджувальна група, яка розглянула цей проект закону, не підтримує його, вважає, що потрібно було б розглянути всі ці пропозиції разом з проектом Закону про місцеві податки.1 Але ми просили б підтримати особливо стосовно податку з роздрібного продажу, щоб ця норма вже почала діяти. Просимо прийняти в першому читанні.

 

ГОЛОВА. Шановні депутати! Ми спеціально створили робочу групу, до якої входять спеціалісти, які представляють Усі фракції і групи. Але весь час виникають питання, чому ми не обговорюємо. То навіщо ж ми створюємо робочу групу, яка передає думку фракції? Робоча група не підтримує цей, проект, але уряд наполягає. Тому треба визначитися голосуванням.

 

Ставлю на голосування пропозицію, яку вносить Кабінет Міністрів.

 

"За" - 143.

 

Не підтримується ця пропозиція. Законопроект відносимо до пункту І проекту нашої постанови.

 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України про карантин рослин.

 

Прошу.

 

63

 

МАТВІЙЧУК В.М. У цьому проекті закону передбачається призупинити дію пільги, яка надає право   безплатного проїзду в міському пасажирському транспорті працівникам, зайнятим у цій галузі. Погоджувальна група розглянула   і, як бачите, підтримала цю пропозицію. Але з уточненням: за рахунок проїзних квитків, які можуть закуповуватися за рахунок бюджетних коштів у цих же організаціях. Просимо підтримати.

 

ГОЛОВА. Можна ставити на голосування? Ставлю на голосування, будь ласка.

 

"За" - 278. Прийнято.

 

Законопроект  № 41 відхилено правовим комітетом. Ми вже

проголосували з цього приводу.

 

       Про проект Закону про внесення змін до Закону про вибори

народних депутатів України.

 

Будь ласка.

 

МАТВІЙЧУК В.М. У зазначеному проекті аакону передбачається призупинити дію статті 28 чинного закону, яка надає право кандидатам у депутати на безплатний проїзд. Погоджувальна    група народних депутатів розглянула і погодилася з цією пропозицією. Просимо підтримати законопроект у першому читанні /Шум     у     залі/.

 

ГОЛОВА. Депутате Шейко, ви з цього приводу? /Шум  у    залі/. Ні? Хто бажає висловитися? /Шум     у     залі/. Будь ласка, запишіться, хто хоче висловитися. Депутат Соболев.

 

64

 

СОБОЛЄВ С.В., член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики і судово-правової реформи /Хор -тицький     виборчий     округ,     Запорізька     область/. Депутатська група   "Реформи". Оскільки в останніх проектах законів не пропонуються обмеження на фінансування передвиборної кампанії кандидата в депутати, я думаю, він знайде кошти на плату за проїзд по округу, щоб агітувати. Вважаю, що потрібно підтримати цю пропозицію.

 

ГОЛОВА. Депутат Грабар.

 

ГРАБАР М.Ф., член Комітету Верховної Ради України з питань законності і правопорядку /Хустський виборчий     округ,     Закарпатська

 

65

 

область/. Шановний Олександре Олександровичу! Шановні народні депутати! Я вважаю, що нам треба дуже уважно підійти до питання про позбавлення права безплатного проїзду депутатів міських рад 1 кандидатів у депутати рад. Ми майже нічого не зекономимо на цьому, а шкоди наробимо величезної.

 

Ви повинні знати, що, наприклад, у Київській міській раді не виплачують зарплату /я не знаю чому,

 

Мінфін у цьому теж, мабуть, винен чималою мірою/ із січня цього року. То які кошти рада компенсуватиме депутатам чи кандидатам? Давайте не будемо смішити народ. Ці речі треба збалансовано вирішувати. Перед-бачте спочатку в бюджеті відповідні кошти, а тоді позбав-            

ляйте цих пільг. Дякую.

 

66

 

ГОЛОВА. Депутат Брит.

 

БРИТ В.П., секретар Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики /Приазовський виборчий     округ,      Запорізька     область/. Передаю слово депутату Кириченко.

 

ГОЛОВА. Депутат Кириченко. 

 

КИРИЧЕНКО М.О. Шановні колеги, шановний Олександре  . Олександровичу! До питання про безплатний проїзд у міському транспорті ми якось безсистемно підходимо. Давайте за якимось одним принципом діяти.

 

Я запропонував би, щоб усіма законами, проекти яких сьогодні розглядаються, позбавити права на безплатний проїзд у міському транспорті спеціалістів - медиків та інших. Це питання не таке-то страшне.  Гадаю,     що можна купити талон чи жетон у метро. А то ми так... Ветеринари будуть    їздити, а кандидати в депутати - ні, народні депутати - ні. Усе це якось безсистемно виходить.

 

Давайте проголосуємо стосовно міського транспорту для всіх спеціалістів однаково: або "так", або - "ні".

 

Дякую.

 

ГОЛОВА. Миколо Олексійовичу, я не коментую, але як у місті Києві, наприклад, визначити межі округу, в яких кандидат мав би право на безплатний проїзд? Це просто не-

 

67

 

можливо. Чи це буде Шевченківський округ, чи, скажімо, десь на Оболоні... Біс його знає, як його тут визначати. Та й контролюючі органи не знатимуть, як обмежити, де закінчується округ. Тут ідеться  про те, що кандидат звільняється від усіх видів оплати проїзду на всі види транспорту.

Депутат Красняков хоче висловитися з цього приводу. Прошу.

 

КРАСНЯКОВ Є.В. Уважаемые коллеги! Ну мы же должны реалии соотносить! Сегодня расслоение общества налицо. Давайте соблюдем в этом вопросе принцип равенства, который мы закладываем в закон о выборах, - равенства для кандидатов. Кандидаты у нас будут разные. Будут среди них и денежные мешки, но будут и другие люди. Поэтому давайте не экономить на этом. Я не знаю, как Минфин обсчитывал эту цифру. Давайте все-таки эту льготу, это право кандидата оставим.

Предлагаю проголосовать против законопроекта.

 

ГОЛОВА. Зрозуміло. Ставлю на голосування проект, внесений Кабінетом Міністрів.

 

"За" - 143. Не приймається.

 

Давайте спокійно до цього  поставимося, тим більше, що на нинішньому бюджеті це ніяк не позначиться, оскільки в цьому році виборів не буде. Не буде, якщо ми правильно діятимемо. Тому що ми можемо самі себе розпустити, але то інша справа.

 

68

 

МАТВІЙЧУК В.М.. Це ж прямі витрати   /Шум     у  залі/.

 

ГОЛОВА. Я розумію, але ж не цього року.

 

Про проект Закону про внесення змін до Закону про державну службу.

Будь ласка.

 

МАТВІЙЧУК В.М. Зазначеним законопроектом передбачається скасувати такі пільги.

 

Перше. Тепер працівникам, які займають посади першої чи другої категорії, в разі їх відставки до досягнення пенсійного віку виплачується 85 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та за вислугу років. Ми пропонували призупинити дію цієї частини статті ЗІ, але погоджувальна група не підтримала.

 

Далі. За чинним законом державним службовцям, які пропрацювали в державних органах не менш як 10 років, надається додаткова відпустка у розмірі 15 календарних днів. Робоча група підтримала нашу пропозицію призупинити дію цієї частини статті 35.

 

У статті 36 чинного закону зазначено, що державним службовцям може бути надано кредит на індивідуальне & кооперативне будівництво на строк до 20 років. Враховуючи, що коштів на це тепер немає і ми не надаємо таких кредитів, пропонуємо призупинити дію відповідної частини цієї статті. Погоджувальна група підтримала нас.

 

69

 

Далі. Державні службовці, які пропрацювали в державних органах не менше 10 років і на час вихору на пенсію працюють на посадах державних службовців, мають право на відповідну пенсію. Ми пропонуємо обмежити розмір цієї пенсії 320 гривнями /на сьогоднішній день/. Це - 20 мінімаль- них пенсій за віком. Погоджувальна група не підтримала цю пропозицію, але ми все-таки просимо...

 

І ще одне. Державні службовці мають право в разі виходу на пенсію на допомогу в розмірі 10 місячних посадових окладів. Ми пропонуємо призупинити дію цієї пільги. Погоджувальна група нас підтримала.

 

Просимо вас прийняти в першому читанні цей проект закону, з тим щоб потім доопрацювати його з урахуванням усіх пропозицій народних депутатів.

 

До речі, коли ми з вами обговорювали законопроект про статус народних депутатів, я не обмовився, сказавши, що ми пропонуємо обмежити пенсію і народним депутатам. Як відомо, у статті 32 Закону про статус народних депутатів передбачено, що розмір пенсії їм встановлюється в такому ж порядку, як за Законом про державну службу.

Значить з урахуванням...

 

Ще раз прошу прийняти в першому читанні цей законопроект.

 

ГОЛОВА. Я прошу уваги! Ми розглядаємо зараз надзвичайно важливе політичне питання,  і я хотів би, щоб Кабінет Міністрів і Володимир Макарович розрізняли статус нарослого депутата і статус державного службовця. Народний

 

70

 

депутат проходить перевірку на виборах, на його підтримку подають голоси десятки тисяч людей. Нехай державний службовець на свою посаду йде таким же шляхом і тоді користується цими пільгами. Тут знака рівності не повинно бути. Але те питання ми будемо вирішувати при розгляді законопроекту про статус народного депутата.

 

А те, що сьогодні є несправедливість у визначенні розмірів пенсій для державного службовця і для простого громадянина,- це факт.  І оскільки це питання надзвичайно складне, я все-таки просив би вас прийняти проект у першому читанні, після чого можна буде детально кожну норму розглянути і висловити зауваження, які у вас є.

 

Зрозуміло? Я прошу, давайте підтримаємо. /Шум  у     залі/. Усі норми голосуються поіменної

 

Наполягаєте на слові? Тоді запишіться, хто ще бажає висловитися.

 

Депутат Лук"яненко, Карнаух, Мозер, Попеску.

 

Будь ласка.

 

ЛУК"ЯНЕНКО Л.Г., член Комітету Верховної Ради України законодавчого забезпечення свободи слова та засобів масової інформації /Нововолинський     виборчий     округ,      Волинська     область/. Республіканська партія, об'єднання "Нація і

держава". Шановні депутати! Прийнявши закон про державну службу, Україна створила      касту          привілейованих. В

інтересах справедливості ми повинні цих працівників при-

 

71

 

рівняти до інших службовців. Не можна допускати, щоб правами державних службовців користувалася така велика кількість людей, це дає підстави громадянам тикати пальцями в нас: чому Верховна Рада створила для державних службовців кращі умови, ніж для робітників і службовців, які працюють в інших установах чи на підприємствах? Задля справедливості необхідно підтримати пропозицію Кабінету Міністрів  і більш-менш привести всіх до одного статусу і до одного рівня.

Я хотів би, щоб результати голосування цього законопроекту були надруковані  в газеті "Голос України".

 

ГОЛОВА. Депутат Карнаух.                                               

 

КАРНАУХ М.В., член Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією /Лубенський     виборчий     округ,     Полтавська     область/. Дякую. Шановні колеги! Виборці часто нас запитують: чим же заслужили ці державні службовці такі високі пенсії, а ті люди, які своєю працею на полях, на фермах створювали, як кажуть, багатства наші, достаток, отримують таку мізерну пенсію?

 

Я повністю підтримую шановного Левка Григоровича в тому, що тут треба навести елементарний порядок. Якщо ми перебуваємо в умовах глибокої кризи, то її повинні переносити всі більш-менш однаково, це буде справедливо.

Дякую.

 

72

 

ГОЛОВА. Депутате Мозер, підтримуєте цю позицію?

 

МОЗЕР Г.Е., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики та управління народним господарством /Богунський     виборчий     округ,     Житомирська     область/. Прошу передати слою депутату Яценку.

 

ГОЛОВА. Депутат Яценко.

 

ЯЦЕНКО В.М. Дякую. Шановний Олександре Олександровичу, шановні колеги! У принципі, Олександре Олександровичу, ви праві, що треба підтримати цю пропозицію. Проте, по-перше, треба сказати, що пенсія депутата - не як у державного службовця, а 47 гривень. Тому, Володимире Макаровичу, обмежувати там нема чого. 1 про це повинні знати і депутати,  і ви також, щоб не було різних чуток навколо пенсій депутатів.

 

По-друге, ми повинні створити все-таки систему, яка не давала б можливості поширюватися корупції в лавах державних чиновників. Колись подавалися дані про те, що три   чверті державних чиновників, крім заробітної плати, одержують якісь там досить ситні подачки від комерційних структур, обслуговуючи їх. Наскільки я пам"ятаю, недавно міністр юстиції оголосив, що 90 відсотків державних чиновників корумповані.

 

73

 

Отже ми, обмежуючи пенсію, змушуємо державного чиновника йти на прислуговування комерційним структурам. Чому так виходить, що, як тільки приймається якесь рішення на рівні уряду, держава занепадає, а  комерційні структури жиріють усе більше і більше? Тому, що державні чиновники обслуговують усіх.

 

Вважаю, що ми повинні проголосувати за прийняття в першому читанні, але доручити урядові на друге читання внести пропозиції з приводу того, як обмежити можливість зловживань з боку державних чиновників.

 

ГОЛОВА. Депутат Попеску.

 

ПОПЕСКУ І.В., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, /Глибоцький     виборчий     округ,     Чернівецька     область/. Дякую. Шановні колеги, я прошу підтримати пропозицію уряду, а все, про що говорив колега Яценко, дійсно, можна зробити під час підготовки до другого   чи-

тання.

 

ГОЛОВА. Ставлю на голосування проект постанови, який вніс Кабінет Міністрів. Поіменно і з дорученням

 

Кабінету Міністрів, звичайно.

 

"За" - 237. Прийнято.

 

74

 

Оскільки "проти" ніхто майже не голосував, то, може,  і не треба друкувати? А можна і надрукувати.

Перерву? Я чую добре. Знаю, хто агітує. Я знаю, що ви одержали запрошення на один дуже цікавий захід. Оскільки немає трансляції по радіо, то скажу таке. Зрозуміло, що ігри чемпіонату світу з футболу нечасто проводяться в Києві. Чи проб"ється до фіналу команда, яка на 90 процентів складається з київського "Динамо", чи не проб"ється, це інше     питання.  Що? Так, і гасло "Вперед, Україно!"  відповідає позиції певної фракції.

 

Тим часом у вас на руках є проект, який стосується київського "Динамо". То давайте проголосуємо його, та й підете на футбол   /Шум     у     залі/.

 

МАТВІЙЧУК В.М. Треба підтримати внесений проект постанови.

 

ГОЛОВА. Володимире Макаровичу, ви сядьте поки що. Дякую.

 

Шановні депутати! Носов Владислав Васильович, до

речі, підказує,   що запрошення на футбол ви повинні показати в декларації про доходи депутатів... /Пожвавлення     в     залі/. Він жартує, але в цьому жарті є частка істини. Отож, коли будемо розглядати проект Закону про доходи фізичних осіб, то повинні і це врахувати.

 

Будемо зараз розглядати це питання? /Шум   у залі/. Ну, на одностайну вимогу треба розглядати. Я

 

75

 

дивлюся, як депутати до цього ставляться... /Шум  у залі/

 

Шановні депутати! У понеділок ми з вами домовилися, що режим   роботи на четвер визначимо в середу.

 

Пропоную завтра працювати лише до ІЗ години,  і працювати без перерви4.

 

Прошу всіх підтримати це шляхом голосування. Голосуємо!  

 

"За" - 210.                                                                           

 

Ще раз ставлю на голосування, ще раз голосуємо.

 

Проголосуйте, а потім я зроблю інформацію.

 

"За" - 245.

 

Отже, завтра працюємо з 10 до ІЗ години без перерви.

 

І така інформація. Спочатку завершимо розгляд цього пакету документів за процедурою, стосовно якої прийнято рішення раніше, а потім розглянемо ті питання, що йдуть слідом за цим пакетом. Проект Закону про внесення змін до Закону про оперативно-розшукову діяльність перенесемо, розглянемо його після свята, оскільки в багатьох комітетах в нові зауваження, які слід врахувати. А потім розглянемо пропозиції Президента і ті питання, які внесено     сьогодні на розгляд Верховної Ради. Зрозуміло?

 

Перерва. До побачення.

 

76

Повернутись до публікацій

Версія для друку