ЗАСIДАННЯ ОДИНАДЦЯТЕ

 

С е с і й н и й   з а л   В е р х о в н о ї   Р а д и

 

У к р а ї н и.18 л ю т о г о 1997 р о к у.

 

10 г о д и н а.

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України

МОРОЗ О.О.

 

     ГОЛОВА. Добрий  ранок,  шановні   депутати,   інші   учасники засідання   Верховної  Ради,  журналісти,  радіослухачі!  Запрошую депутатів до реєстрації.  Сядьте всі  на  місця,  вставте  картки. Проводиться поіменна реєстрація.

 

     Зареєструвалися 328  народних  депутатів.  Ранкове  засідання оголошується відкритим.

 

     Надійшло від депутатів чимало запитів.  Я  просив  би  уважно вислухати їх,  оскільки йдеться про речі серйозні,  і вам потрібно приймати відповідні рішення.

 

     Надійшов депутатський  запит  від   групи   депутатів   (Сас, Семенюк,  Таран  та  інші) до Президента України і до Генерального прокурора.  Але оскільки  запит  до  Президента  розглядається  за специфічною  процедурою,  то  я  хотів  би сказати про його зміст. Iдеться про те, що в Херсонській області безгосподарно підійшли до використання   бюджетних   позичок   і  кредитів.  Тут  наводяться аргументи... Ну, давайте я зачитаю, але це великий документ.

 

     "На виконання  доручень  Президента  урядом  вжиті  необхідні заходи  щодо  дотримання  законності  використання та забезпечення повернення бюджетних позичок  і  кредитів,  наданих  у  1994  році підприємствам  агропромислового  комплексу для закупівлі продукції за державним контрактом".

 

     Це йдеться про запит,  який був підготовлений Президенту ще 2 листопада  1995  року.  I  аналіз  свідчить  про  те,  що постійно порушувався з об'єктивних і суб'єктивних причин  цей  порядок.  По системі  Мінсільгосппроду  використано  бюджетних  позичок  не  за цільовим  призначенням  на  суму   4   трильйони   555   мільярдів карбованців,  на  закупівлю продукції за державним замовленням - 1 трильйон 690 мільярдів карбованців.  Особисто  колишнім  міністром сільського господарства і продовольства Карасиком спрямовано не за цільовим призначенням  цих  коштів  у  сумі  майже  200  мільярдів карбованців,  а  по  системі  Держхарчопрому  -  півтора  мільярда карбованців.  Втрачена  була  можливість  додатково  закупити  0,5 мільйона тонн зерна та півтора мільйона тонн цукрового буряку.

 

     Тобто йдеться  про  те,  що  до  Президента  зверталася група депутатів,  а це лист,  який підписав уже як відповідь  Президенту Прем'єрміністр, називаючи недоліки в роботі міністерства.

 

     Тепер група  депутатів  звертається  до  Президента з приводу зловживань в органах виконавчої  влади  у  використанні  бюджетних позичок  і кредитів,  зокрема в Мінсільгосппроді.  Я думаю,  що це питання,  яке ніколи не пізно порушити  для  того,  щоб  з'ясувати істину. I тому я звертаюся до вас з приводу підтримки змісту цього запиту.

 

     Поіменне голосування,   оскільки   йдеться   про   запит   до Президента.

 

     "За" - 223. Прийнято.

 

     Тепер я  ставлю  на голосування питання про направлення цього запиту. Будь ласка.

 

     "За" - 251. Прийнято.

 

     Такого ж   змісту   запит   депутатів-аграрників   (Черенков, Семенюк,  Таран  та  інші)  направляється Генеральній прокуратурі. Ставлю на голосування цю пропозицію.

 

     "За" - 228. Прийнято.

 

     Депутати Семенюк,   Дудченко,    Довгань    звертаються    до Генерального  прокурора  із  запитом  стосовно виконання Постанови Верховної Ради про  введення  в  дію  Закону  України  про  ввізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину.

 

     Iдеться про те,  що ця постанова не виконується, передбачений порядок   не   дотримується,   чим   сповна   скористалися   деякі посередницькі структури,  фірми,  концерни,  спілки та інші,  які, видаючи себе за товаровиробників,  експортували вказані товари без мита.  Адже  в  цій  постанові  пільги  передбачалися  тільки  для товаровиробників.  Iз  цього  приводу,  мені   здається,   турбота депутатів обгрунтована, і треба було б дати можливість Генеральній прокуратурі з'ясувати ситуацію конкретно по суті цих питань.

 

     Я просив би підтримати направлення цього  запиту  Генеральній прокуратурі.

 

     "За" - 240. Прийнято.

 

     Надійшов депутатський  запит  Лавриненка Миколи Федоровича до Прем'єр-міністра  України  стосовно  ліквідації  заборгованості  у виплаті  заробітної  плати викладачам інституту,  профтехучилищ та вчителям загальноосвітніх  шкіл  у  Глухівському  і  Путивльському районах.

 

     Ми не один раз поверталися до цієї теми й говорили про те, що кругом така  ситуація.  Це  правда.  I  давайте  один  одного  тут підтримувати,  направляючи  відповідні запити,  щоб усе-таки лінія уряду  спиралася  також  на  думки  депутатів  і   виборців,   які наполягають на цих питаннях.

 

     Я ставлю на голосування цю пропозицію.

 

     "За" - 235.

 

     Запит Ніколаєнка  Станіслава Миколайовича до Прем'єр-міністра України стосовно надання фінансової допомоги  Херсонській  області для  проведення  розрахунків з виплати заробітної плати.  Ситуація там особлива через те,  що бюджетна сфера  підірвана  минулорічною засухою і спадом виробництва.  Ситуація надзвичайно гостра,  і цей запит обгрунтований.

 

     Запит Яблонського Валентина Андрійовича до міністра економіки стосовно  непропорційного  виділення бюджетних коштів для наукових досліджень установами академічної та вузівської науки.

 

     I запит Пудрика Валерія Юрійовича до  міністра  фінансів  про надання  інформації  стосовно  графіка  погашення заборгованості у виплаті зарплати працівникам освіти міста Макіївка.

 

     До речі,  депутат  Пудрик  звертається  до   Прем'єр-міністра стосовно  формального  ставлення посадових осіб Кабінету Міністрів до звернень інвалідів.

 

     Я просив би проголосувати про направлення  запитів  депутатів Ніколаєнка,  Яблонського і Пудрика адресатам.  Запити підготовлені відповідно до Регламенту. Будь ласка.

 

     "За" - 231. Прийнято.

 

     Група депутатів (Чапюк, Омельчук та інші - всього 14 чоловік) звертаються  до  Прем'єрміністра  стосовно  приведення нормативних актів Кабінету Міністрів і Мінсоцзахисту України  у  відповідність із  Законом  про  внесення  змін і доповнень до Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

 

     Я не  буду  коментувати  зміст  цього  запиту,   його   можна зрозуміти по назві. Але звернень таких дуже багато, і я вважаю, що депутати звертаються до Прем'єра обгрунтовано.

 

     Алексєєв Володимир  Геннадійович  звертається   до   міністра юстиції  з приводу заходів міністерства щодо припинення діяльності нелегалізованих громадських об'єднань та  забезпечення  дотримання чинного законодавства про діяльність об'єднань громадян.

 

     Павловський Михайло Антонович звертається до Прем'єр-міністра України про надання державної підтримки для завершення будівництва житла житлово-будівельними кооперативами у місті Хмельницькому,  а також стосовно погашення  заборгованості  у  виплаті  обов'язкових платежів,  нарахованих  на  заробітну  плату колективу виробничого об'єднання "Запорізька АЕС", шляхом проведення взаєморозрахунків.

 

     Запити групи депутатів,  депутата Алексєєва, а також депутата Павловського   ставлю   на   голосування.   Прошу   підтримати  їх направлення адресатам.

 

     "За" - 228. Прийнято.

 

     Група депутатів (Пономаренко,  Васюра та інші) звертаються до Прем'єр-міністра  України  стосовно ліквідації заборгованості щодо заробітної плати та стипендій у системі профтехосвіти України. Ну, я думаю,  що ми той принцип, який вже напрацювали, підтримаємо і в даному випадку.

 

     Група депутатів (Красняков, Кочерга та інші

- всього 20 чоловік) звертаються до Голови Верховної Ради стосовно рекомендацій "круглого столу"  про  державну  мову,  інформаційний простір   України  і  їх  відповідність  Конституції  України.  Я, безперечно, розгляну цей запит.

 

     Група депутатів (Вернигора, Карнаух та інші

- всього 26 чоловік) звертаються до Голови Верховної Ради стосовно проведення  перевірки  витрачання  коштів  державного  соціального страхування. Теж гостре питання, яке дебатується в засобах масової інформації з подачі частини альтернативних профспілок.

 

     Я просив би ці три запити направити адресатам  відповідно  до вимог Регламенту. Ставлю на голосування. Будь ласка, підтримайте.

 

     "За" - 244. Пропозиція підтримана.

 

     Депутат Вінський  звертається  до  Голови  Верховної  Ради  і Прем'єр-міністра із запитом такого змісту.  "У  цьому  році  стала різко наростати заборгованість підприємств України за енергоносії. Ситуація  загострюється  лавиноподібно.  Внутрішня  заборгованість Міненерго  за  січень зросла на 25 відсотків.  Вважаю за необхідне терміново створити робочу групу фахівців,  яка  повинна  терміново вивчити  це  питання  і  доповісти  Верховній  Раді  для прийняття рішення,   оскільки   невирішеність   питання   з    енергоносіями катастрофічно загрожує народному господарству держави".

 

     Я думаю,  що  треба  цей  запит  направити.  Прошу підтримати рішення про направлення цього запиту. Будь ласка.

 

     "За" - 219.

 

     Ну, треба 226 голосів. Якщо ми справді стурбовані ситуацією з енергоносіями,   то   треба  проголосувати.  Це  запит  до  Голови Верховної Ради і до Прем'єр-міністра.  Я ставлю на голосування  ще раз. Будь ласка.

 

     "За" - 246.

 

     Спасибі.

 

     Мовчан Павло  Михайлович  звертається  до  Президента України (другий раз звертається,  бо тоді не вистачило  двох  голосів  для того,  щоб  підтримати цей запит) стосовно порушень в еміграційній політиці,  що призводить до переселення в Україну осіб,  які  були депортовані не з України, а з інших регіонів колишнього СРСР, і за яких   Україна   не   несе   ні   моральної,    ні    матеріальної відповідальності.  Це лягає тягарем на бюджет України. Матеріальну відповідальність тепер фактично несуть місцеві  бюджети,  оскільки люди  переселяються  на територію Херсонської і Одеської областей, хоча раніше на цій території не жили.  А навантаження на бюджет не визначено міжнародними угодами тощо.

 

     Хай Президент  розбереться  з  цим  питанням.  Він  -  гарант Конституції.

 

     Будь ласка,  я ставлю  на  голосування  ще  раз  питання  про направлення запиту.  Зміст його ми вже проголосували минулого разу (Шум у залі).

 

     Та тут мова не тільки про німців.  Президент розбереться, він же глава держави.

 

     "За" - 197.

 

     Павле Михайловичу, я прошу вас, попрацюйте ще із фракціями. Я думаю, що тоді ми направимо запит.

 

     Група депутатів   (Єрмак,   Сінченко,   Кулаков,    Петренко) звертаються  до  Генерального  прокурора стосовно вивчення питання про законність закриття прокурором Луганської області кримінальної справи  120 щодо зловживань акціонерного товариства "Совтрансавто" в Луганську.

 

     Оробець Юрій  Миколайович  звертається   до   голови   Вищого арбітражного суду України стосовно проведення перевірки законності постанови наглядової колегії Вищого арбітражного  суду  щодо  прав власності підприємства "Елемент".

 

     Самойлик Катерина  Семенівна  звертається до Прем'єр-міністра стосовно  необхідності  ліквідації  застарілих   неідентифікованих ядохімікатів  у  Каланчацькому районі Херсонської області.  І,  на жаль,  таких прикладів по Україні дуже багато.  Я вважаю, що треба підтримати ці пропозиції.

 

     Семенюк Валентина    Петрівна,   Мозер   Георгій   Едуардович звертаються  до  Прем'єрміністра  у   зв'язку   з   незадоволенням відповіддю   Мінмашпрому   на  звернення  про  дотримання  чинного законодавства щодо сплати боргів Житомирському  науково-дослідному інституту радіосистем.

 

     Я прошу  запити  групи  депутатів,  а  також запити депутатів Оробця, Самойлик і Семенюк поставити на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 234. Прийнято.

 

     Сокерчак В'ячеслав Михайлович звертається до Прем'єр-міністра стосовно   ситуації   з   виплатою  заробітної  плати  вчителям  у Балтському та Любашівському районах Одеської області.

 

     Симоненко Петро Миколайович звертається до  Голови  Верховної Ради  про  проведення  службового  розслідування  щодо  з'ясування обставин,  за яких  зміст  службової  переписки  з  дипломатичними представниками  України за кордоном стає відомий іноземним засобам масової інформації. Серйозна пропозиція.

 

     Угаров Геннадій Юрійович звертається  до  Кабінету  Міністрів України  стосовно  постанови  Кабінету  Міністрів про затвердження порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом 1346 від 2 листопада 1996 року, прийнятої з порушенням ряду статей Конституції України та Закону про підприємництво.

 

     Я доповідаю,  що  запити  депутатів   Сокерчака,   Симоненка, Угарова   оформлені   відповідно  до  вимог  Регламенту,  і  прошу підтримати направлення їх адресатам. Будь ласка.

 

     "За" - 221.

 

     Ну, три групи запитів,  усі продумані,  всі  підготовлені  як слід,  відповідно  до  Регламенту.  Ставлю  ще раз на голосування. Зосередилися. Будь ласка.

 

     "За" - 240. Прийнято.

 

     Такого ж змісту,  як  ми  вже  чотири  запити  проголосували, депутатський  запит  на  ім'я  Президента про невиплату заробітної плати  і  пенсій  у  Казанківському,  Новобузькому,   Єланецькому, Братському   районах   Миколаївської  області  депутата  Чивюка  з Миколаївської області.  Я знаю,  що зараз  кожен  депутат  міг  би додати сюди ще свій округ,  свій район,  і був би правий. Оскільки ми проголосували попередні запити, то я просив би підтримати зміст і  цього запиту як такий,  так би мовити,  універсальний - він усе одно буде розглядатися Кабінетом Міністрів.  Ставлю на голосування питання про підтримку змісту цього запиту.

 

     "За" - 213.

 

     Ставлю на голосування питання про направлення цього запиту.

 

     "За" - 223.

 

     Ну, треба 226 голосів,  тому якщо хтось не зосередився,  то я ще раз поставлю на голосування за  наполяганням  автора  та  інших депутатів. Будь ласка, визначайтеся.

 

     "За" - 237.

 

     Спасибі.

 

     I депутатський   запит  Генеральному  прокурору  України  про безпідставне  закриття  прокурором  Луганської  області   Курочкою кримінальної  справи 120,  невжиття Генеральним прокурором України Ворсіновим  заходів  для  забезпечення   повного,   всебічного   й об'єктивного   розслідування   та   притягнення   винних  осіб  до встановленої законом відповідальності за завдання державі  збитків в  особливо  великих  розмірах.  Тут  аргументація  дуже  солідна, підписали депутати Єрмак,  Сінченко,  Кулаков і  Петренко  (Шум  у залі).

 

     Що? Вже  проголосовано.  Ну так у чому справа тоді?  Я просто нагадую, що це було справді.

 

     Питання ті,  що внесені і передбачені  як  запити,  звернення тощо,  розглянуті.  Будь ласка, ще десять хвилин, якщо є додаткові запитання. Запишіться, будь ласка.

 

     Будь ласка. Депутат Самофалов.

 

     САМОФАЛОВ Г.Г.,  голова  підкомісії  Комісії  Верховної  Ради України  з  питань бюджету (Дзержинський виборчий округ,  Донецька область). Я прошу передать слово Болдыреву.

 

     ГОЛОВА. Прошу.

 

     БОЛДИРЄВ Ю.О.,  голова  підкомісії  Комісії  Верховної   Ради України  з  питань бюджету (Кіровський-Шахтарський виборчий округ, Донецька   область).Уважаемый   председательствующий!    Уважаемые коллеги!   Наша   фракция   решила   обратиться  к  вам  с  такими предложениями.  Снять с  рассмотрения  на  этой  сессии  вопрос  о проекте  Закона  о  Кабинете  Министров  и  создать согласительную комиссию групп и фракций для согласования этого вопроса, поскольку в   противном   случае  у  нас  есть  все  основания  выступить  с предложением проголосовать неприемлемость этого проекта  закона  в связи с его несоответствием Конституции. Это первое.

 

     И второе. Мы предлагаем поддержать Президента в его обращении о переносе рассмотрения вопроса о нулевом  варианте  по  долгам  и активам  бывшего СССР в связи с тем,  что сейчас правительственная делегация во главе с вице-премьером Пинзеником собирается  выехать в Россию для того, чтобы провести переговоры по этому вопросу.

 

     Просим нас поддержать.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Білоус.

 

     БIЛОУС В.О.,  член  Комісії  Верховної  Ради України з питань оборони і державної безпеки (Київський виборчий округ,  Полтавська область).  Спілка  офіцерів  України,  група  "Реформи".  Шановний Олександре Олександровичу!  Шановні колеги!  Я хотів би привернути увагу до того,  що, як стало відомо із засобів масової інформації, через тиждень ми будемо працювати знову в  пленарному  режимі.  Ви знаєте,  це викликає, м'яко кажучи, подив. А що, місяць тому ми не знали, що є проект бюджету, інші важливі питання? Чи ми скасовуємо свої рішення,  які самі приймали?  Тому я просив би,  щоб цього не було. Це перше.

 

     Друге. Я прошу в порядок  денний  включати  важливі  питання, такі,   як,  наприклад,  про  декларування  доходів  усіх  осіб  - фізичних, юридичних.

 

     Далі. Виборці просять,  щоб  ми  включили  в  порядок  денний питання  про  пенсійне забезпечення,  тобто щоб розглянути питання про диференційоване пенсійне забезпечення людей, які працювали 20, 40  і  більше  років,  а  не так,  як зараз виплачують усім пенсію однакову.

 

     Наступне. На сьогоднішній день в  Україні  в  Збройних  Силах склалася   дуже   складна   ситуація.   Не  виплачується  зарплата три-чотири місяці,  більше 100 тисяч військовослужбовців не  мають квартир.  Тому  я прошу Президента як Головнокомандуючого звернути на це увагу і вжити радикальних заходів.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Шейко.

 

     ШЕЙКО П.В.,  голова Комісії Верховної Ради України  з  питань Регламенту,   депутатської   етики   та   забезпечення  діяльності депутатів (Бобровицький  виборчий  округ,  Чернігівська  область). Шановні народні депутати!  Шановні виборці!  Я звертаюся до вас як голова  комісії,  а  також  за  дорученням  групи  "Конституційний центр".  Згідно  з  Конституцією,  як ми знаємо,  всі партії,  всі парламентські групи і фракції у нас рівні перед законом. А на ділі виходить  поіншому.  Через  нашу,  будемо відверті,  пасивність ми маємо  абсурдну  ситуацію.  Парламент,  в  якому  ліві  не   мають більшості,   очолюють   представники   лівих   сил.   А  відтак  є привілейовані фракції,  котрим  дозволено  те,  що  немислимо  для інших.

 

     Уже не раз у цьому залі говорилося про те, що керівники лівих фракцій порядкують у Верховній Раді, мов у офісах своїх партій. От свіжий  приклад.  15  лютого у приміщенні Верховної Ради на вулиці Банковій відбувся пленум ЦК Компартії України.  Для того щоб  його провести за рахунок Верховної Ради, тобто за гроші наших виборців, була заявлена нібито нарада депутатів рад усіх рівнів.

 

     Я питаю:  хто дозволив компартійній фракції її скликати?  Хто оплачував  запрошеним  відрядження?  Компартія?  Верховна  Рада чи місцеві ради,  які не мають грошей на виплату пенсій і  заробітної плати?

 

     Відомо лише,  що  за  оренду  великого залу організатори цієї наради-пленуму заплатили всього кілька сот гривень,  та й  то  вже після  того  як  окремі депутати почали висловлювати своє обурення такою зухвалою акцією.

 

     Того ж  дня  в  іншому  приміщенні  Верховної  Ради,  яке  ми орендуємо  на  бульварі  Лесі  Українки,  відбувся  з'їзд  молодих соціалістів.  Теж,  мабуть,  за символічну плату.  Підростають, як бачимо,  нові  народні  оборонці під крилом тих,  хто багато років звик плутати свою кишеню з державною.

 

     У той же час,  як вам відомо,  і Голова  Верховної  Ради  теж полетів  за  державний  кошт  у  чужий  виборчий округ у Маріуполь розтлумачувати народові, хто винен, що робити, а заодно зустрітися із  своїми  партійцями  і  ще раз покритикувати й продемонструвати непримириму позицію до  Президента,  уряду  і  до  політики  нашої держави.  І  це  тоді,  коли  в  цьому залі комуністи і соціалісти проголошують голі гасла захисників  народу  та  щойно  йшлося  про відмову  депутатів  від  своєї заробітної плати.  Цікаво,  скільки місячних зарплат "спалюють"  щорічно  екскурсійно-пропагандистські поїздки наших лівих?

 

     Наша комісія  запропонувала  принцип:  усі  поїздки  всім без винятку депутатам,  у тому числі й спікерові,  не у свій  виборчий округ здійснювати не за рахунок держави, а за власний кошт.

 

     У цьому  залі  не  раз  говорилося також про те,  що за кошти Верховної  Ради  розмножуються  партійні  документи,  витрачаються кошти на партійну діяльність.

 

     Я прошу  створити  комісію  (я  готовий  її  очолити) з таким розрахунком, щоб розібратися, яким чином використовуються державні кошти  на  партійні  інтереси,  як  використовується парламент для того, щоб створити тут штаб лівих сил у передвиборній боротьбі.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка. Депутат Глухівський.

 

     ГЛУХІВСЬКИЙ Л.Й.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України  з питань  науки  та  народної  освіти  (Золочівський виборчий округ, Львівська  область).  Прошу  передати  слово  керівникові  фракції Народного руху України В'ячеславу Чорноволу.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.,   голова  підкомісії  Комісії  Верховної  Ради України з  питань  культури  і  духовності  (Подільський  виборчий округ,  Тернопільська  область).  Шановні  депутати!  Шановні наші виборці!  Мені доручено оголосити  заяву  фракції  Народного  руху України.

 

     15 лютого  1997  року  в приміщенні Верховної Ради України на вулиці  Банковій,  6/8  відбувся  черговий  пленум  ЦК   Компартії України,  названий  для  камуфляжу  зустріччю депутатів рад різних рівнів.

 

     Очевидно, питання,  включені до порядку денного  пленуму,  як завжди, були спрямовані тільки на захист трудового народу України. Але чомусь свій партійний з'їзд ці,  так звані борці за  соціальну справедливість,  проводять  у  будівлі,  яка  утримується на кошти Верховної   Ради,   тобто   кошти   платників    податків.    Чому обслуговування пленуму,  охорона,  витрати електроенергії, зв'язок оплачуються знову ж таки з народної кишені,  про  наповнення  якої начебто  так  ревно  дбають  ці  фальшиві полум'яні революціонери, традиційно плутаючи кишеню власну з кишенею народною?

 

     Голова Верховної Ради України Мороз, з чиєї згоди проводяться названі та інші подібні партійні заходи лівих сил із використанням коштів, приміщень, транспорту парламенту, теж діє подібним чином.

 

     Його поїздки по Україні, що мають передвиборний характер (я в цьому переконався, бо попав в одну таку поїздку), які він визначає як  робочі  візити,  зустрічі  з  пресою,  трудовими  колективами, оплачуються народом України.

 

     Такі дії  підпадають  під  кваліфікацію зловживання службовим становищем і мають отримати  належну  оцінку,  як  і  систематичне використання   на   партійні  потреби  Соцпартії  коштів  громадян України, які не отримують заробітну плату, соціальні виплати.

 

     І хочу до цього додати.  Шановні наші виборці! З цієї трибуни Верховної  Ради  не  раз  лунали  заклики  виходити  на  вулиці 18 березня.  Ліві хочуть влаштувати заколот. Так от, ми, демократичні сили, теж вирішуємо питання, щоб вийти 18 березня із соціальними й антикомуністичними гаслами на вулиці наших міст,  наших  населених пунктів.  Я  думаю,  що  ми  проведемо це під гаслом "Комуністи не пройдуть"!

 

     Сьогодні при владі комуністи. Ми закінчуємо аналіз призначень керівників  адміністрацій,  їхніх  заступників і так далі і дійшли висновку,  що відсотків 70  призначених  -  це  колишні  керівники партійних органів різного рівня. Отже, одні комуністи при владі, а другі - нібито до них в опозиції.  Розігрується хитра гра.  Ми  18 березня  проведемо цей захід під гаслом "Комуністи не пройдуть!" - ні ті,  які  приховують  своє  обличчя,  ні  ті,  які  сьогодні  в Комуністичній партії України.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Є ще одна хвилина. Будь ласка. Михайло Ратушний.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.,  член  Комісії Верховної Ради України з питань боротьби  з  організованою  злочинністю  і  корупцією  (Збаразький виборчий округ,  Тернопільська область).  Шановні виборці! Шановні народні депутати!  Конгрес українських націоналістів також  хвилює те,  що  крайніми  силами  використовуються  державні установи для проведення своїх пленумів.  Одна це робить  на  базі  законодавчої гілки  влади,  друга  створює  дах  на чолі з главою Адміністрації Президента Євгеном Кушнарьовим.

 

     Без сумніву,   така   позиція,   коли   державні   інституції використовуються    для    проведення   пленумів   і   з'їздів   і використовуються бюджетні  кошти,  нас  повинна  насторожувати.  Я думаю,  це  не буде працювати на користь держави:  ні пленуми,  що проводять більшовики-комуністи в  приміщенні  Верховної  Ради,  ні створення даху для якоїсь майбутньої президентської кампанії.

 

     Тепер стосовно того,  що,  власне, робиться зараз. Я минулого тижня звертався до  депутатів  і  до  Кабінету  Міністрів.  Людей, особливо  бюджетників,  які  не  отримують  заробітну плату,  дуже хвилює,  що не здійснюється компенсація  заборгованості  тим,  хто місяцями   не  отримує  заробітну  плату.  Наприклад,  учителі  не одержують компенсації і не можуть одержати субсидії.  Це  склалося внаслідок рішення,  яке прийняв Кабінет Міністрів на чолі з Павлом Лазаренком.

 

     Я думаю,  що Верховна  Рада  і  всі  депутати,  які  постійно подають   депутатські   запити  стосовно  незадовільного  стану  з виплатою  заробітної   плати   бюджетникам,   повинні   врештірешт поставити   це  питання,  тому  що  саме  можливість  компенсувати заборгованість в інший спосіб зніме соціальну напруженість,  яка є і  в  Збаражі,  і в Ланівцях,  і в Надвірні та,  я думаю,  по всій Україні.

 

     Друге. Олександре Олександровичу!  Я ще раз нагадую  вам,  що вже  два  місяці  тому я звертався до вас із депутатським запитом, щоб дати мені інформацію,  хто  і  за  чий  рахунок  -  і  народні депутати,  і працівники апарату - їздили в закордонні відрядження. До сих пір відповіді на свій депутатський запит я не отримав. Тому мене  ваша  робота  як людини,  яка курирує апарат Верховної Ради, абсолютно не задовольняє.  Прошу навести порядок для того,  щоб  я кілька  разів  не звертався з простого питання:  за державні кошти депутати з яких фракцій їздили в закордонні відрядження.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Дякую вам.

 

     Будь ласка,  пропозиція депутата Болдирєва про зняття проекту Закону про Кабінет Міністрів з розгляду на цій сесії,  інакше буде прийнята пропозиція про  його  неприйнятність.  Учора  це  питання обговорювалося  на  нараді  голів  комісій  і  на  засіданні  ради керівників фракцій.  І  це  питання  теж  звучало  там  із  подачі Геннадія  Григоровича  Самофалова.  Але  голови  комісій  і автори законопроекту вважають, що немає підстав для цього.

 

     Питання про неприйнятність можна розглянути під час  розгляду цього  проекту  закону.  І проголосуємо його,  хоч воно не означає припинення розгляду самого проекту.

 

     Якщо ви  наполягаєте,  я   поставлю   на   голосування   вашу пропозицію. Власне, треба визначатися.

 

     Ставиться на  голосування пропозиція про зняття з розгляду на цій  сесії   проекту   Закону   про   Кабінет   Міністрів.   Прошу проголосувати.

 

     "За" - 81. Пропозиція не підтримується.

 

     Те саме  стосується  питання про ратифікацію договору про так званий  нульовий   варіант,   яке   стоїть   у   порядку   денному сьогоднішнього    вечірнього    засідання.    Це   питання   також обговорювалося вчора.  Були пропозиції про його  перенесення,  але керівники  фракцій  наполягли  на  тому,  щоб поставити питання на сьогодні.

 

     Я ставлю на голосування  пропозицію  депутата  Болдирєва  про перенесення. Будь ласка.

 

     "За" - 73.

 

     Є пропозиція - ми будемо розглядати питання. Тоді, якщо у вас буде  з  процедури  відповідна  пропозиція,  можете   внести   її, обгрунтувати тощо.

 

     Пропозиція депутата  Білоуса про те,  щоб на наступному тижні не працювати в пленарному режимі.  Я хочу сказати:  буде  так,  як вирішить  Верховна  Рада.  Це  не  моє наполягання.  Це пропозиція фракцій,  груп,  оскільки багато  до  прийняття  бюджету  потрібно розглянути питань,  про що ви добре знаєте.  І оті питання, які ви назвали,  - про декларування доходів,  про пенсійне забезпечення - так  само  треба  розглядати.  От  тому,  виходячи  з необхідності прискорення роботи,  керівники  фракцій,  груп  і  голови  комісій запропонували  наступного тижня працювати в пленарному режимі (Шум у залі).

 

     Так, не всі,  не всі!  Тому ми  будемо  визначатися  з  цього приводу.   У   нас  на  сьогодні  в  порядку  денному  це  питання передбачене.  Проголосуєте,  висловите  з   цього   приводу   своє міркування.

 

     Петро Володимирович   Шейко,   очевидно,  випадково  повторив вимоги ті,  які і  в  заяві  Чорновола  прозвучали,  але  суть  їх зрозуміла - всі партії справді рівні перед законом,  і про те,  що засідання, акції проводили політичні організації, що, як пояснили, фракції ініціювали ці справи.

 

     Я на цю справу дивлюся так.  Як ви пам'ятаєте,  минулий склад Верховної Ради, керівництво Верховної Ради було не комуністичне, у чому звинувачують нас сьогодні. (Шум у залі).

 

     Будь ласка,  спокійно!  А  проте  я знаю,  що проводили акції відповідні всі політичні сили (Шум у залі).

 

     Будь ласка,  не   кричіть!   Я   хочу   запитати   В'ячеслава Максимовича: скажіть, будь ласка, а Спілка письменників України на чиї кошти існує, де ви сім років проводите свої акції? Не на кошти тих же бюджетників?!  Будь ласка,  платіть гроші і проводьте акції там, де ви вважаєте потрібним.

 

     Далі. Відносно поїздки до Маріуполя. Я прошу уваги! Я справді літав у Маріуполь. Зі мною із депутатів були: В'ячеслав Максимович Чорновіл,  Роман Безсмертний від "Конституційного  центру",  Петре Володимировичу, якщо ви не в курсі справи, Гуров від "Єдності". Ми літали туди на запрошення колективу металургійного комбінату імені Ілліча,  який  відзначав  своє  сторіччя  із  дня заснування.  І я переконаний у тому, що треба було побувати там, треба зустрічатися з людьми, треба дивитися, як належить жити і працювати.

 

     Скориставшись такою   можливістю,  ми  зустрілися  з  активом місцевої влади,  де обговорили наболілі питання,  послухали  думки про  проект  Закону  про  місцеве  самоврядування  і  де  виступив В'ячеслав Максимович зі своєю,  так би мовити, агітацією про зміст пропозицій його фракції з цього приводу.

 

     Хочу сказати,  що  ця  поїздка була,  між іншим,  хоч це й не обов'язково,  погоджена і з  Президентом,  і  з  Прем'єр-міністром України.  Я вважаю, що ми вчинили достойно, оскільки мова йшла про повагу до трудового колективу.  Більше того, хочу сказати - будуть ще запрошувати, будуть інші потреби - літав і буду літати.

 

     А відносно  створення  комісії,  то  це  є  функція Комісії з питань Регламенту,  депутатської етики.  Хай вона займається, адже вона відповідає за забезпечення роботи депутатів. Будь ласка, вони виконають це доручення.

 

     Була заява  В'ячеслава  Максимовича.  Ну,  заяв  я  не   буду коментувати. Відносно призначень. Я не знаю, кого там призначають. Я чогось не бачу жодного комуніста або соціаліста,  призначеного в уряді абощо. Але ж справа в тому, що раніше всі були, навіть ви, я так розумію, активістами цієї партії. Ну, і вас призначили, нічого не зробиш (Шум у залі).

 

     Ви не були?  А, я прошу вибачити, В'ячеслав Максимович не був комуністом, його не прийняли, але активним комсомольцем він був.

 

     Соболєв? А Соболєв був тоді піонером.  Я це знаю.  В той  час Соболєв був піонером, будь ласка, не підказуйте.

 

     Відносно зауваження  депутата  Ратушного  про те,  що не дали відповіді на його депутатський запит.  Ця відповідь є  вже,  я  її бачив  на  тому  тижні.  Я підписав і написав:  ознайомити Михайла Ратушного.  Так  що  ви  одержите  цю  відповідь  обов'язково.   А зауваження працівникам Секретаріату з цього приводу я зроблю.

 

     I остання об'ява. Будь ласка.

 

     МУСIЯКА В.Л.,   заступник   Голови   Верховної  Ради  України (Фрунзенський виборчий округ,  Харківська область). Шановні колеги члени   тимчасової   комісії  з  опрацювання  проекту  Закону  про самоврядування і погоджувальної групи! Я прошу зараз до роботи.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло. Через три хвилини, будь ласка, вийдете.

 

     Шановні депутати! У нас у порядку денному перше питання - про вступ новообраного народного депутата Звонаржа Андрія Юрійовича на посаду  народного  депутата   України   від   Великомихайлівського виборчого округу 310.

 

     Андрій Юрійович  є в залі?  Є.  Iван Григорович теж є.  Слово надається Ємцю Iвану Григоровичу. Прошу.

 

     ЄМЕЦЬ I.Г.,  голова Центральної виборчої комісії  по  виборах народних  депутатів  України.  Шановний Олександре Олександровичу! Шановні народні депутати!  Як вам відомо,  у  Великомихайлівському виборчому окрузі 310, Одеська область 26 січня 1997 року відбулися повторні вибори народного депутата України замість вибулого.

 

     На виборах  балотувались:  Асєєв  -   помічник   консультанта народного  депутата України,  позапартійний;  Дорошенко - директор приватного підприємства "Олексекспо",  позапартійний;  Дудченко  - голова ради федерації профспілок Одеської області,  позапартійний; Єрьоменко   -   генеральний   директор   дочірнього   підприємства "Укргазификация-юг",  позапартійний;  Звонарж  - студент Одеського державного  морського  університету,  член  Комуністичної   партії України.

 

     Згідно з  протоколом  окружної  виборчої  комісії  до списків виборців було включено 81993 громадян.

 

     У голосуванні взяли участь 54700 виборців, що становить 66,71 відсотка загальної кількості.

 

     Не брали участі у виборах 21272 виборці.

 

     За результатами  голосування окружна виборча комісія вирішила вважати  обраним  народним  депутатом  України   Звонаржа   Андрія Юрійовича, який одержав 31318 голосів виборців, або 57,25 відсотка тих,  хто взяв участь у голосуванні,  та 38,20 відсотка  загальної кількості виборців округу. За Асєєва проголосували 893 виборці, за Дорошенка -  794,  за  Дудченка  -  2525,  за  Єрьоменка  -  16113 виборців, які взяли участь у голосуванні.

 

     На всіх виборчих дільницях були присутні 151 представник  політичних  партій  та  224  уповноважені   особи кандидатів  у  народні депутати,  їх довірені особи,  представники трудових колективів - усього 375 чоловік. Звернень, заяв або скарг від  учасників  виборчого  процесу  протягом  усіх етапів виборчої кампанії ні до окружної,  ні до Центральної  виборчої  комісії  не надходило.

 

     12 лютого цього року Центральна виборча комісія відповідно до результатів  виборів  зареєструвала  Звонаржа   Андрія   Юрійовича народним  депутатом  України.  Постанову  про реєстрацію народного депутата опубліковано,  як того вимагає Закон про вибори у  газеті "Голос України" й інших засобах масової інформації.

 

     Оскільки відповідно   до   статті   79   Конституції  України повноваження народного  депутата  України  починаються  з  моменту складання   ним  присяги,  прошу  привести  до  присяги  народного депутата України Звонаржа Андрія Юрійовича.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Дякую і вам.  Сідайте,  будь ласка.  Запрошується  на трибуну Андрій Юрійович Звонарж. Коротко тільки, будь ласка. Прошу уваги.

 

     ЗВОНАРЖ А.Ю.,  народний депутат України  (Великомихайлівський виборчий округ,  Одеська область). Можна, я хвилинки дві виступлю, звернусь до депутатів та виборців?

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ЗВОНАРЖ А.Ю. Уважаемые народные депутаты! Дорогие избиратели! (Шум у залі).

 

     Я вільно  розмовляю  українською  мовою,  але я буду говорити тією мовою, якою розмовляють у моєму окрузі. Читайте Конституцію.

 

     ГОЛОВА. Спокійно.

 

     ЗВОНАРЖ А.Ю. Уважаемые народные депутаты! Дорогие избиратели! В  первую  очередь  я  хотел  бы  поблагодарить  всех  избирателей Великомихайловского округа,  которые приняли  активное  участие  в голосовании, что свидетельствует об их желании внести свой вклад в формирование высшего законодательного органа нашего государства.

 

     Выражаю огромную  признательность   всем   тем   избирателям, которые  сейчас,  как  и  три  года назад,  когда проголосовали за Михаила  Мясковского,  поверили  нашей  партии  и  поддержали  мою кандидатуру, оказав мне тем самым высокое доверие.

 

     Мне 21 год.  Я отношусь к тому поколению,  которое более пяти лет назад никто не спрашивал,  в какой стране мы хотели бы жить  и какое  общество  мы  хотели  бы  строить.  И  сейчас нас,  молодое поколение,  хотят представить как сторонников того  курса  реформ, который навязывается нашей стране. Я могу заявить, что сегодняшняя молодежь никогда не согласится с тем курсом, который привел страну к краху и который толкает нашу страну в пропасть.

 

     Во время  избирательной  кампании  я  еще  раз убедился,  как нынешние так называемые новые украинцы покупают голоса на  выборах тракторами, трубами, другими подачками, обещая людям золотые горы, выплату зарплаты неизвестно откуда взявшимися деньгами.

 

     Я шел на  выборы  не  с  этим.  Я  шел  со  словом  правды  и программой той партии, которую я представляю (Шум у залі).

 

     Какую партию?  Коммунистическую.  И не я,  а Коммунистическая партия одержала победу во всех четырех районах самого крупного  по территории округа в Украине.

 

     В Конституции,  которую  вы  приняли,  говорится  о том,  что единственным источником власти в стране является ее  народ.  Народ Великомихайловского    округа   -   четырех   районов   однозначно высказался,  проголосовав за меня,  против курса  реформ,  который навязывается нашей стране.

 

     Недавно Президент  отметил  и  похвалил Красноокнянский район Одесчины  в  связи  с  тем,  что  там  самые  высокие   показатели распаевания земель.  Я от своего лица и от своей партии тоже хотел бы поблагодарить красноокнянцев,  потому что именно в этом  районе за коммунистов было подано больше всего голосов.

 

     На каждой  встрече  с  избирателями люди просили сделать все, чтобы предотвратить развал и уничтожение колхозов.  А  в  субботу, когда  я  встречался  со  своими избирателями,  они попросили меня сразу с предложениями обратиться к уважаемому  Верховному  Совету. Президент,  выступая  на скезде Украинского союза промышленников и предпринимателей заявил о том,  что его в свое время очень  сильно расстроило то,  что когда поломался комбайн "Джон Дир", необходимо было в Великобритании заказывать шестеренку.  Пока ее поставили  - половина  уборочной  уже  прошла.  Чтобы  наш  Президент больше не расстраивался и по другим причинам,  мои избиратели  просили  меня обратиться  к  Верховному  Совету  и  к  народу Украины поддержать инициативу создания народного комбайна,  которая изложена в газете "Сільські вісті".

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, до присяги...

 

     ЗВОНАРЖ А.Ю. Я сейчас должен принять присягу. Я приму присягу на верность Украине и ее  народу.  Я  приму  присягу  на  верность суверенной   Украине,   проводящей   самостоятельную   политику  в интересах своего народа.  Я приму присягу на верность  независимой Украине,  но  независимой в первую очередь от влияния иностранного капитала.  Я приму присягу на верность  народу  Украины,  который, несмотря на все невзгоды, все так же выращивает хлеб, варит сталь, добывает уголь,  несмотря на то что не выплачивают зарплату, ходит в  нетопленные  классы  и  больницы.  Я  присягаю  этому  народу и клянусь, что буду честно ему служить.

 

     "Присягаю на  вірність  Україні.  Зобов'язуюсь  усіма  своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.

 

     Присягаю додержуватися   Конституції   України   та   законів України,    виконувати    свої    обов'язки   в   інтересах   усіх співвітчизників.

 

     Звонарж Андрій Юрійович, виборчий округ

  310" (Оплески).

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Привітаємо  Андрія  Юрійовича Звонаржа з набуттям ним статусу народного  депутата  України.  Це  -  наймолодший  депутат Верховної  Ради  України,  очевидно,  за  тривалий  уже період.  I побажаємо йому успіхів у реалізації тих зобов'язань  перед  своїми виборцями,  перед громадянами,  які він викладав, ідучи на виборчі дільниці, і які оголошені ним під час складання присяги (Оплески).

 

     Спасибі.

 

     Шановні депутати!  Голови комісій і керівники фракцій,  я  ще раз повторюю,  пропонують наступний тиждень працювати у пленарному режимі.  Я просив би підтримати цю  пропозицію,  оскільки,  я  так розумію,  вона була обговорена у фракціях і групах. Треба вирішити це  питання  шляхом  голосування.  Я  ставлю  на  голосування   цю пропозицію. Будь ласка, підтримайте.

 

     "За" - 152.

 

     Пропоную визначитися щодо поіменного голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 146. Прийнято.

 

     Я ще  раз  передаю думку голів комісій і керівників фракцій і свою особисту думку,  а також нагадую про регламентну вимогу. Це я до депутата Білоуса звертаюся.  Під час розгляду проекту бюджету в другому читанні (а я сьогодні підписав листа Кабінету Міністрів  з цього приводу і сподіваюся на те, що найближчими днями ми одержимо цей проект бюджету) Верховна  Рада  працює  в  пленарному  режимі, депутати не роз'їжджаються нікуди.

 

     Я ставлю на поіменне голосування питання про роботу Верховної Ради наступного тижня в пленарному режимі.

 

     "За" - 172.

 

     Будь ласка, опублікуйте результати голосування по фракціях.

 

     Тоді я звертаюся до керівників  фракцій.  Ви  ще  порадьтеся. Завтра я ще раз поставлю це питання на голосування. Але прошу вас: якщо ми домовляємося там,  у залі колишньої Президії,  то в іншому місці  не  морочте  голову,  а  працюйте  так,  щоб була погоджена позиція (Шум у залі).

 

     Я звертаюся до Зайця Iвана Олександровича,  щоб він не кричав з місця,  тому що неможливо вести засідання.  Він не своїм голосом весь час репетує.

 

     ______________________

 

     Розглядається питання про продовження терміну  інвентаризації майна  загальносоюзних  громадських  організацій  колишнього Союзу РСР.  Доповідає  Михайло  Васильович  Чечетов,  заступник   голови Комісії  з  питань  економічної  політики  та  управління народним господарством.

 

     ЧЕЧЕТОВ М.В., заступник голови Комісії Верховної Ради України з питань економічної політики та управління народним господарством (Юнокомунарівський виборчий округ,  Донецька  область).  Уважаемый Александр Александрович! Уважаемые коллеги! В конце прошлой сессии мы с вами рассматривали вопрос о праве наследования  собственности бывших   общесоюзных  общественных  организаций,  в  том  числе  и собственности профсоюзов.

 

     Вопрос очень дискуссионно обсуждался,  было  много  полемики, эмоций было много,  но решения окончательного не приняли.  Приняли постановление  Верховной  Рады,  которое  обязывало  Комиссию   по вопросам  экономической  политики и управления народным хозяйством подготовить на эту сессию проект Закона "про  власність  на  майно загальносоюзних  громадських організацій колишнього Союзу РСР".  И этим законом полностью разрешить проблему.

 

     Комиссия по  вопросам  экономической  политики  такой  проект закона   в   основном   подготовила.  Мы  привлекли  для  этого  и представителей профсоюзов,  и Фонд государственного  имущества,  и Кабинет  Министров.  Но  в  контексте  этого  проекта закона еще в прошлый   раз,   когда   обсуждался   этот   вопрос   на   сессии, рекомендовалось,  чтобы мы полностью "засветили" эту собственность и утвердили  пообкектно  собственность,  принадлежащую  конкретным общественным   организациям,  поскольку  собственность,  стоимость которой исчисляется  в  миллиардах  долларов,  передавать  втемную нельзя.

 

     В соответствии   с  этим  поручалось  Фонду  государственного имущества провести комплексную инвентаризацию этой  собственности, составить   пообкектный  список,  который  представить  на  сессию Верховного Совета вместе с  внесением  проекта  закона  для  того, чтобы  решить  вопрос  о  праве наследования тех или иных обкектов бывшей общегосударственной собственности.

 

     Но, к сожалению,  пока  Фонд  государственного  имущества  не произвел  окончательную  инвентаризацию этой собственности.  Мы на заседании своей комиссии заслушивали представителей этого фонда по вопросу,  почему  в  сроки,  указанные  в постановлении Верховного Совета,  фондом  не  была  произведена  инвентаризация  и  не  был представлен   перечень   обкектов,  что,  естественно,  затягивает рассмотрение   проекта   Закона   "про    власність    на    майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР".  Мы указали на недостатки в работе фонда на  заседании  комиссии,  но, тем  не  менее,  факт  остается фактом,  и мы просим сдвинуть срок представления окончательного списка по результатам  инвентаризации собственности общесоюзных общественных организаций до 1 апреля, то есть практически на  месяц  с  лишним.  В  проекте  постановления, который вам роздан, предлагается просто изменить срок, указанный в постановлении Верховной Рады, принятом на прошлой сессии. В первом пункте постановления,  принятом на прошлой сессии,  было записано: "Доручити Фонду державного майна  України  разом  із  відповідними громадськими  організаціями  України до 1 січня 1997 року провести інвентаризацію майна загальносоюзних громадських  організацій".  А мы  предлагаем,  в связи с тем что Фонд государственного имущества не выполнил это поручение,  заменить "1 січня" на "1 квітня", весь остальной текст оставить.

 

     Я повторяю:  суть проекта постановления сводится к тому,  что изменяется срок окончательной инвентаризации  Фондом  госимущества собственности  бывших  общесоюзных  общественных организаций.  И в апреле комиссия готова вместе со  списком,  представленным  Фондом госимущества  внести  на  рассмотрение  и  сам  законопроект  "про власність  на  майно   загальносоюзних   громадських   організацій колишнього Союзу РСР".

 

     Прошу поддержать  просьбу  комиссии и изменить дату "1 січня" на "1 квітня" в принятом нами ранее постановлении.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Чи є потреба задавати  запитання?  Запишіться.  П'ять хвилин.

 

     Депутат Ратушний.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.  Конгрес  українських  націоналістів.  Шановний доповідачу!  Чи не вважаєте ви, що якщо ми далі будемо розтягувати цей  термін,  то  вже нічого буде інвентаризувати?  Це майно,  яке справді створювалось,  будувалось на кошти всіх людей -  і  членів профспілок,  і  не  членів профспілок - і в Трускавці,  у Західній Україні,  і в Криму,  вже успішно відчужується.  І воно давно  вже відчужене. Тому затягування з цим терміном може призвести до того, що інвентаризувати буде нічого.

 

     ЧЕЧЕТОВ М.В.  Я полностью согласен с тем,  что вы сказали. То же самое членами комиссии и мной было сказано представителям Фонда госимущества, которые присутствовали на заседании комиссии.

 

     Есть некоторая  нестыковка  лидеров   профсоюзов   с   Фондом госимущества.  Кто-то  очень хочет показать то,  что есть на самом деле,  кто-то что-то прикрывает,  а Фонд госимущества  хочет  дать комплексную оценку в соответствии с поручением Верховного Совета.

 

     Поэтому в  данной  ситуации  моя  оценка  и  оценка  комиссии негативная, она полностью совпадает с вашей.

 

     Но факт есть факт,  и поэтому срок,  как  минимум  на  месяц, нужно продлить.

 

     ГОЛОВА. Йдеться  про  продовження  фактично  на  один  місяць терміну від сьогоднішнього дня.  Я просив би підтримати пропозицію комісії.

 

     Депутат Вернигора. Будь ласка, запитання.

 

     ВЕРНИГОРА Л.М.,  член Комісії Верховної Ради України з питань соціальної  політики  та  праці   (Хорольський   виборчий   округ, Полтавська область).  Шановний Олександре Олександровичу! Шановний колего доповідачу!  Чому  йдеться  тільки  про  майно  профспілок? Профспілки  вже  рік  як  подали  всі  інвентаризаційні  списки за рівнями власності: і союзні, і республіканські. Це перше.

 

     Друге. Чому ви вилучаєте із законопроекту  про  власність  на майно   загальносоюзних   громадських  організацій  загальносоюзні творчі спілки, ДТСААФ, інші?

 

     І третє.  У яких цінах і за станом на  яке  число  ви  хочете визначити наявність цього майна?

 

     ЧЕЧЕТОВ М.В. Спасибо. Во-первых, проект Закона "про власність на майно загальносоюзних громадських організацій колишнього  Союзу РСР", который разрабатывает комиссия, как раз не замыкается только на собственности бывших  профсоюзов.  Мы  пытаемся  законодательно урегулировать   процесс  наследования  собственности  всех  бывших общесоюзных  общественных  организаций.  Речь  идет  и   о   Союзе писателей, и о ДОСААФ.

 

     Фонд государственного  имущества,  осуществляя инвентаризацию по поручению  Верховного  Совета,  занимается  инвентаризацией  не только обкектов бывших профсоюзов. Дело в том, что собственности у бывших общесоюзных профсоюзных организаций намного больше,  чем  у других   общесоюзных   общественных   организаций,  львиную  долю, конечно,  составляет собственность бывших общесоюзных  профсоюзных организаций.

 

     Но, повторяю,  осуществляется  инвентаризация  обкектов  всех общесоюзных общественных организаций,  которые были на  территории Украины   и   имели   какую-то  собственность.  Конкретный  список составляет Фонд госимущества. И когда он представит, тогда мы этот окончательный вариант вам доложим.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Білоус.

 

     БІЛОУС В.В.   Спілка   офіцерів   України,  група  "Реформи". Шановний доповідачу!  Скажіть, будь ласка, як це розуміти: ось мій колега  Вернигора говорить,  що профспілки подали інвентаризаційні списки,  а ви говорите,  що якраз не подали  ці  списки  до  Фонду держмайна? Це перше запитання.

 

     Друге запитання.  Конкретно  хто  з  Фонду держмайна займався інвентаризацією і чому він не виконав свої обов'язки? Яке до нього було застосовано стягнення?  Будь ласка,  конкретно,  тому що люди хочуть знати, хто за цим стоїть.

 

     Дякую за відповідь.

 

     ЧЕЧЕТОВ М.В.  На конкретный  вопрос  отвечаю  конкретно.  Как говорят,  Бог  видит,  я  не  хотел  этого  говорить,  но придется сказать.  Я не могу понять, какие отношения сложились между Фондом государственного    имущества    и    лидерами   профсоюзов.   Да, действительно,  в последнее время, буквально несколько дней назад, нам профсоюзы дали свои списки пообкектно,  не давая их в фонд.  И мы теперь вынуждены (я подписал письмо,  чтобы сняли копию)  через нас,  так  сказать,  направить в фонд эти списки для того,  чтобы, имея   их,   Фонд   государственного   имущества   уже   предметно инвентаризовал то,  что профсоюзы показали.  Может, они еще не все показали...

 

     Поэтому вот такой  неконтакт,  ненормальные  отношения  между профсоюзом и фондом,  исполнительной властью привели к затяжке,  в конечном итоге к подготовке проекта  постановления  о  перенесении срока.

 

     Ну, и что касается,  того кто отвечает или кто крайний в этой ситуации?  Естественно,  в  любой   ситуации,   когда   поручается конкретному   ведомству   что-то   сделать,   по  всей  видимости, персональную  ответственность  несет  тот,  кто  возглавляет   это ведомство. Это азбучная истина.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Єльяшкевич. Останнє запитання.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С., член Комісії Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності  (Дніпровський  виборчий  округ, Херсонська   область).  Депутатская  группа  "Реформы".  Уважаемый докладчик!  Член вашей комиссии Витренко,  выступая неделю  назад, сказала,   что  Стоян,  лидер  Федерации  профсоюзов  Украины,  не допускает Фонд госимущества для инвентаризации этого имущества.

 

     Мне бы хотелось в этом плане задать такой  вопрос.  Почему  к этой  работе  не  привлекаются  другие профсоюзы,  кроме Федерации профсоюзов Украины?  И вообще,  почему Александр Николаевич  Стоян нарушает  законодательство  и  до  сих  пор  не перешел работать в Верховный Совет Украины на постоянной основе?

 

     ЧЕЧЕТОВ М.В.  Спасибо.  Последний вопрос не в  мой  адрес,  я прошу прощения, отвечать на него я не буду.

 

     Что касается  комментариев.  Я  не  знаю,  что и как говорила Наталья Михайловна Витренко.  Но конкретно провести инвентаризацию мы  поручали  одному ведомству - Фонду государственного имущества. Для того чтобы в более быстрые сроки этот процесс прошел, конечно, просили  профсоюзы  всемерно оказать содействие в этом.  Я еще раз повторю то,  что я сказал  ранее.  К  сожалению,  желания  лидеров профсоюзов  в  оказании  помощи  для того,  чтобы быстрее провести инвентаризацию имущества, пока не наблюдается.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Сідайте, будь ласка.

 

     Шановні депутати!  По суті це питання обговорено,  і зміст ми проголосували.  Iдеться про продовження терміну інвентаризації від сьогоднішнього  дня  десь  на  40  днів.  Я  прошу  підтримати  цю пропозицію.  Проект  постанови  у  вас  на  руках.  Ставлю його на голосування. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 178.

 

     Оголосіть, будь ласка, нехай зайдуть курці і кофемани.

 

     Михайло Ратушний просить по фракціях проголосувати? Ставлю на голосування  пропозицію  про  те,  щоб  поіменно  проголосувати  і перевірити просто наявність фракцій. Будь ласка.

 

     "За" - 167.

 

     У поіменному режимі голосується зміст проекту постанови.

 

     Володимире Миколайовичу,  ви хотіли зустрітися з  Олександром Миколайовичем. Он він сидить, будь ласка.

 

     "За" - 224.

 

     Опублікуйте результати голосування по фракціях, будь ласка.

 

     Ну, я  бачу,  що  не встигла проголосувати частина депутатів. Ставлю ще раз на голосування. Голосуйте.

 

     "За" - 248. Прийнято.

 

     Я бачу,  мені треба розпочинати у вівторок засідання з  таких слів:  "Шановні депутати!  Уже вівторок.  Сьогодні вівторок, треба сидіти в залі і працювати над прийняттям чи неприйняттям  тих  або інших документів".  І я сподіваюся на те, що дійде це звертання до тих депутатів,  кого це стосується, і до тих виборців, перед якими ці депутати повинні звітувати.

 

     _________________________

 

     Шановні депутати!  Ми  повинні  вирішити сьогодні питання про процедуру призначення  суддів  Конституційного  Суду  України  від Верховної Ради України.  Як ви пам'ятаєте, на минулому тижні в нас мова йшла саме про процедуру, яка стосуватиметься призначення двох суддів Конституційного Суду, які ще недообрані Верховною Радою.

 

     За цей  час  депутат  Віктор Іванович Шишкін свою кандидатуру зняв.  Зробив він це так, як визначено Регламентом. Він вважає, що мусить  виконати  перед  виборцями  всі  ті обов'язки,  відповідні завдання,  вимоги,  котрі вони перед нами ставили.  І  це  -  його право, він цим правом скористався.

 

     Залишається визначитися щодо процедури.  Для того щоб, так би мовити,  за політичними  ознаками  не  розколювати  сесійний  зал, вноситься пропозиція голосувати в пакеті двох кандидатів.  Один із них названий - депутат Сінченко.  А щодо  другого  фракція,  котра представляє кандидатуру Сінченка, заявила, що вони проголосують за будь-кого, кого вважатимуть можливим представники інших фракцій.

 

     Для цього треба проголосувати ad hoc,  цебто  відхилення  від регламентної  норми  про  голосування пакетом двох кандидатур.  Цю зміну до регламенту треба проголосувати 300 голосами.

 

     Є якась потреба обговорювати це питання?  Два  -  за,  два  - проти.   Чотири   хвилини.   Будь   ласка,  запишіться,  хто  хоче висловитися.

 

     Депутат Косів. Прошу. Одна хвилина.

 

     КОСІВ М.В.,  голова Комісії Верховної Ради України  з  питань культури  і духовності (Пустомитівський виборчий округ,  Львівська область). Олександре Олександровичу! Я просто хочу пояснити і вам, і своїм колегам,  чому я послідовно голосую проти.  Мені здається, що кандидатуру людини, яка не проголосувала за Конституцію, яка не прийняла  присяги  на вірність цій Конституції,  вводити до складу Конституційного Суду просто аморально.  І тому я просив би вас  не робити таких експериментів і зняти це питання.

 

     ГОЛОВА. Ми  зараз  не розглядаємо кандидатур,  ми розглядаємо процедуру, Михайле Васильовичу, процедуру.

 

     Будь ласка. Депутат Манчуленко.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України   у закордонних  справах  і  зв'язках  з  СНД (Заставнівський виборчий округ,  Чернівецька  область).  Фракція  Народного  руху  України. Олександре  Олександровичу!  Я,  підтримуючи  позицію свого колеги Косіва,  хочу сказати ще таку річ.  Пропозиція,  яку  ви  вносите, виглядає  дещо  сумнівною  з таких міркувань.  Одну кандидатуру ви називаєте,  а  іншу  кандидатуру   не   називаєте,   але   просите проголосувати,  прийняти  рішення  і внести зміну до Регламенту ad hoc для того,  щоб  пройшла  кандидатура  Сінченка.  Тому  фракція Народного  руху  не  погоджується  з такою пропозицією,  ми будемо голосувати проти.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка,  я повторюю: ми не розглядаємо питання по суті. І другу кандидатуру я вам назву за пропозиціями фракцій, які внесуть її. Мається на увазі, що сьогодні ми голосувати по суті не будемо. Iдеться тільки про визначення процедури.

 

     Я ще раз кажу:  буде проголосована позитивно,  за запевненням фракції,  котра висунула депутата Сінченка,  будь-яка кандидатура, яка достойна представляти. Це перше.

 

     І друге. Я повідомляв і Михайлу Васильовичу (очевидно, він не знає про це),  і Григорію Манчуленку,  що депутат Сінченко присягу склав.

 

     Будь ласка. Депутат Сизенко.

 

     СИЗЕНКО Ю.П.,  секретар  Комісії  Верховної  Ради  України  з питань  молоді,  спорту  і  туризму  (Жовтневий  виборчий   округ, Запорізька  область).  Я  вважаю,  що це рішення треба підтримати, тому що здоровий глузд підказує нам усім,  що той кандидат,  якого пропонують,   заступник   голови   Комісії  з  питань  боротьби  з організованою  злочинністю  -  це  людина  кришталево  чиста.   Ті фракції,  які наполягають, щоб ми підтримали це рішення, мають для цього підстави,  тому що того  разу  -  ви  пам'ятаєте  -  ганебно вчинили   окремі  фракції,  які  проігнорували  домовленість...  І сьогодні ми бачимо,  що коли ще раз так  вчинять,  то  ми  повинні вчинити  так само по відношенню до своїх колег депутатів Верховної Ради з інших фракцій.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Красняков.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В.,  член Комісії Верховної Ради України з питань науки та народної освіти (Горлівський-Калінінський виборчий округ, Донецька  область).  Фракция  коммунистов.   Уважаемый   Александр Александрович!   Уважаемые   народные   депутаты!   Мы   еще   раз подтверждаем,  что кандидатура Синченко вносится  нами  при  таком условии:  мы поддержим любую кандидатуру, которая будет выставлена рядом с Синченко.  Мы готовы проголосовать даже карточками, но при нормальном  условии.  И  кандидатура  Синченко  будет голосоваться первой.  Те игры,  которые были  проведены  ранее  по  кандидатуре Костицкого,  теперь  уже  члена  Конституционного Суда,  не красят большинство фракций. В основном это руховская фракция!

 

     ГОЛОВА. Оскільки  йдеться   про   ситуацію,   яка,   можливо, зрозуміла не всім депутатам і тим,  хто слухає засідання,  про те, що коли було голосування щодо кандидатур від  Верховної  Ради,  то керівники   фракцій  домовилися  підтримати  взаємно  кандидатури. Висунула тоді ще,  здається,  "Державність" кандидатуру достойного представника,  професора Костицького, а фракції лівого спрямування висунули кандидатуру Сінченка,  теж достойної людини, яка проявила свої  кращі  якості,  керуючи  спеціальною  слідчою комісією,  яка розглядала питання про трасти, ви це всі знаєте.

 

     Одначе ті депутати,  які підтримували  кандидатуру  Сінченка, дотрималися   слова   і   проголосували   за  кандидатуру  Михайла Васильовича Костицького. А інші проголосували проти Сінченка і тим самим порушили домовленість. От про що йдеться в цій ситуації.

 

     Щоб цього  не було і щоб не розколювати сесійний зал,  голови комісій  і  керівники  фракцій,  я  особисто  вносимо  пропозицію: відійти   від  процедури,  визначеної  Регламентом  щодо  окремого голосування кандидатур,  а в пакеті проголосувати дві кандидатури. Тобто  йдеться  про  процедуру  ad hoc,  яка передбачає можливість відхилення від  Регламенту,  якщо  300  депутатів  підтримають  цю пропозицію.   Ми   такою  процедурою  користувалися  кілька  разів упродовж роботи Верховної Ради.

 

     Тому я прошу вашої підтримки щодо відхилення від Регламенту і процедури ad hoc.  Хочу звернути вашу увагу ще й на те, що скоріше за все, якщо між собою депутати не домовляться, то я буду змушений більше  ці питання на розгляд Верховної Ради не ставити,  оскільки розумію,  що це все буде безрезультатна трата часу. Я ще раз кажу: інші  кандидатури  депутатів  я  не матиму змогу більше ставити на голосування, оскільки це все тупиковий варіант.

 

     Ставлю на голосування пропозицію про процедуру ad  hoc.  Будь ласка.

 

     "За"- 206.

 

     Рішення не  підтримується.  Питання  знімається з обговорення (Шум у залі).

 

     Які? Ну, бюлетенями можна, будь ласка, я не заперечую. Дякую. Я  прошу,  не  збивайте...  Ну,  який  сенс  зараз обговорювати це питання, який? Ми розглядали сьогодні процедуру...

 

     __________________

 

     Про проект Закону України про внесення  змін  до  Закону  про ставки  акцизного  збору  і  ввізного  мита  на  спирт етиловий та алкогольні  напої  (стосовно  вин   і   коньяків,   вироблених   з вітчизняної сировини).  Михайло Федорович Агафонов запрошується на трибуну.

 

     АГАФОНОВ М.Ф., заступник голови Державного комітету України з питань  садівництва,  виноградарства  та виноробної промисловості. Шановний  Олександре  Олександровичу!  Шановні  народні  депутати! Введення  в  дію  в  травні  1996  року  Верховною  Радою  України винятково важливого для галузі виноробства Закону України про...

 

     ГОЛОВА. Я прошу хвилиночку уваги.

 

     З'ясовував керівник  фракції  питання  про  те,  що  знято  з розгляду.  З розгляду знято процедуру розгляду цього питання, а не саме питання.

 

     Будь ласка, доповідайте.

 

     АГАФОНОВ М.Ф. Введення в дію в травні 1996 року  дуже важливого для виноробної галузі Закону України про ставки акцизного збору  і  ввізного  мита  на  спирт  етиловий  та алкогольні   напої   створило   сприятливі  економічні  умови  для збільшення  реалізації  шампанського  та  коньяку.  Наприклад,   у минулому  році  порівняно  з  1995  роком випущено шампанського та ігристих вин на 4,4 мільйона пляшок,  або на 7 відсотків,  більше, коньяку - на 296 тисяч декалітрів,  або в півтора раза,  більше. У результаті  в  цілому  надходження  до  бюджету   від   реалізації виноробної  продукції в минулому році збільшилися на 31 відсоток і становили  163  мільйони  гривень.  У  січні  поточного  року   ця позитивна тенденція збереглася.

 

     Разом із тим із введенням цього закону ставки акцизного збору на плодово-ягідні вина,  міцні  напої  та  вермути  збільшилися  в три-п'ять  разів  порівняно  зі  ставками,  які  діяли  до  цього. Відповідно різко підвищились ціни  на  цю  продукцію,  вона  стала неконкурентоспроможною, і виробництво її практично припинилося.

 

     Тут слід нагадати,  що в громадському секторі України щорічно виробляється  500-600  тисяч  тонн  плодів  і  ягід.   При   цьому нестандартна  продукція,  яка  не  може бути реалізована у свіжому вигляді,  становить понад 30 відсотків,  тобто 150-200 тисяч тонн. Саме    ця    продукція   й   використовується   для   виробництва плодово-ягідних вин і  міцних  напоїв.  Алкогольні  напої  з  цієї сировини  виробляють у деяких європейських країнах та країнах СНД, і ми вважаємо,  що нам недоцільно від  цього  відмовлятися.  Інших напрямів раціонального використання цієї сировини нині немає.

 

     Плодово-ягідні столові вина "Яблуневий цвіт" і "Сорочинське", міцні "Золота осінь"  і  "Краса  Поділля",  десертні  "Сливове"  й "Суничне"   та   багато   інших  завжди  користувалися  попитом  у населення,  але  непомірно  високі   ціни   відвернули   від   них споживачів.  Такої  ж  участі  незаслужено зазнали й ароматизовані напої  -  вермути,  попит  на  які  скоротився  після   підвищення акцизного збору й відповідно цін.

 

     Щодо міцних  напоїв.  Їх виробництвом підприємства виноробної галузі займаються впродовж останніх 30  років  (з  відомих  причин перерва   була  тільки  з  1985  року  по  1988  рік).  Технологія виробництва  цих  напоїв  пов'язана  з  використанням   коньячного обладнання,  завдяки  чому  випускається продукція високої якості. Прикладом може служити такий відомий напій,  як "Кальвадос",  який навіть витримується в дубовій тарі.

 

     До напоїв цієї категорії належать: "Гуцульський", "Верховина",    "Золотий     ранет",     "Сливовиця закарпатська"  та інші.  Iз введенням нових ставок акцизного збору вартість їх  зросла  майже  удвоє,  у  результаті  їх  виробництво припинилося.  Відповідно  не  стало  надходжень  і  до  державного бюджету.

 

     На підприємствах Держсадвинпрому є потужності,  є  фахівці  і всі  необхідні  умови  для відновлення виробництва плодово-ягідних вермутів  і  міцних  напоїв  з  плодово-ягідної   та   виноградної сировини.  Ми  просимо  шановних  депутатів схвалити запропоновані Кабінетом  Міністрів  України  ставки  акцизного   збору   на   цю продукцію.  Це  дасть  змогу раціонально використовувати сировину, відновити роботу підприємств і навіть за  мінімальних  обсягів  її випуску   забезпечити   надходження  до  бюджету  19-20  мільйонів гривень.

 

     Останнім часом     потужності     виноробних      підприємств використовуються  на  30-50  відсотків,  тому  що велика кількість виноматеріалів реалізується посередницькими  структурами  за  межі України.  І бюджет відповідно недоотримує значні суми коштів. Дуже просимо ввести акцизний збір на ці виноматеріали  в  розмірі  0,15 екю за 1 літр.

 

     У разі  розширення  виробництва з використанням нестандартних плодів,  що  вирощуються  в   господарствах   інших   відомств   і населенням,  та встановлення запропонованих ставок акцизного збору на  виноматеріали  сума  надходжень  до  бюджету   перевищить   70 мільйонів гривень.

 

     Прохання розглянути  й  підтримати проект цього закону.  Його погоджено з десятьма зацікавленими міністерствами й відомствами  і в  основному  підтримано  Комісією Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.  Доповідаю  також,  що  Кабінет Міністрів  і  Верховна  Рада  України одержали листи з аналогічним проханням  від  Київської,  Харківської,  Вінницької,  Черкаської, Закарпатської та інших обласних адміністрацій.

 

     Коли я  прийшов  сюди на засідання,  то отримав проект,  який вносив Кабінет Міністрів України.  І виявилось, що в редакції, яку запропонував  Кабінет  Міністрів,  у  переліку винопродукції немає міцних  напоїв.  Чому  це  так,  я  не  можу  зрозуміти.  Хто  міг редагувати проект, який підписав Прем'єр-міністр України?

 

     Просимо депутатів підтримати цю пропозицію.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Чи  є потреба ставити запитання?  Я хотів би звернути вашу увагу на  специфіку  розгляду  подібних  питань.  Це  справді специфічне  питання,  для  багатьох  депутатів  на  перший погляд, незнайоме,  бо доводиться вникати в  суть  цієї  норми.  Профільна комісія аналізує ці питання і вносить відповідні пропозиції,  тому я хотів би,  щоб ми довіряли один одному.  А якщо у  вас  з  цього приводу виникли якісь запитання, будь ласка, запишіться й поставте їх.

 

     Опублікуйте список.

 

     Депутат Манчуленко.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.  Фракція  Народного  руху  України.  Шановний доповідачу! Мене й моїх виборців цікавить таке питання. Ви знаєте, скільки  з-за  кордону  завозиться  контрабандного  товару.  Це  і горілка,  і  звичайні вина,  і шампанські вина і тому подібне.  Ви знаєте,  скільки проблем у зв'язку з цим виникає,  оскільки це все сурогат.

 

     Нещодавно в Комісії у закордонних справах доповідала керівник Держстандарту,  і  вона  розповідала  страшні  речі.  А  як   ваша структура  і  ви особисто дивитеся на цю проблему,  чи можна цьому запобігти?  Адже в нас у державі є прекрасні горілчані,  виноробні заводи,  які  випускають продукцію,  що не поступається західній і навіть краща за  неї.  То  чому  ми  не  можемо  підтримати  свого виробника?  А  в  той  же  час  усе це контрабандою завозять через кордони на нашу територію і труять наших людей.

 

     Дякую.

 

     АГАФОНОВ М.Ф.  Наша позиція така. Ми не вважаємо міцні напої, вермути та плодово-ягідні вина сурогатами. У європейських країнах, скажімо,  вермути не вважаються винами,  і ми відбили це в  нашому новому галузевому стандарті.  Ми не назвали їх винами,  ми назвали їх просто вермутами, що є аперитивами. Але ці вина теж мають право на  життя.  Ви  знаєте,  що  вони є в Італії,  в Іспанії і в інших країнах.

 

     Треба звернути увагу ще й на те,  що традиційно вся  північна частина  України  вже  багато  років  знайома  з  плодово-ягідними винами.  Ці вина теж мають право на життя,  і нічого тут  поганого немає.  Ми  вважаємо,  що  вони  повинні  бути  на прилавках наших магазинів.  Нехай питання вирішиться за допомогою  конкуренції  на ринку, нехай споживач вирішує, яку продукцію брати.

 

     Проте тут, крім, скажімо, фінансового боку, є ще й моральний. Ми не можемо нехтувати працею людей,  які вирощують ці  плоди,  бо якщо хочемо розширити площі садів,  виноградників, то треба думати про виробника.  Хто піде садити їх,  якщо  вирощену  продукцію  ми змушені  гноїти  в  саду?  Треба  над  цими  питаннями  теж трошки подумати.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, коротше відповідайте.

 

     Депутат Данча.

 

     ДАНЧА М.Д., заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації (Ужгородський сільський виборчий округ, Закарпатська область).  Спасибі. Шановний Михайле Федоровичу! На вашу підтримку хочу сказати,  що,  справді,  там,  на межі Словакії,  Угорщини та Румунії,  напої з плодово-ягідних культур поширені.  Важливо й те, щоб   населенню  приватного  сектора  було  куди  здати  вироблену продукцію в пік сезону,  тобто на переробку.  Прошу цю  пропозицію підтримати.

 

     А до  вас  запитання  таке.  Скільки  коштів давала Україна в дохідну частину бюджету  від  виробництва  горілчаних  виробів  та вина,  коли  республіка  була  в складі Союзу?  Який відсоток?  Чи можете ви зараз порівняти,  щоб на  депутатів  це  вплинуло  і  ми прийняли позитивне рішення?

 

     Спасибі.

 

     АГАФОНОВ М.Ф.  У різні роки по-різному,  але приблизно від 15 до 18 процентів.

 

     ГОЛОВА. До 6 мільярдів доларів на рік.  А  зараз  немає  чого рахувати.

 

     Депутате Носов, будь ласка.

 

     НОСОВ В.В.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України з питань бюджету (Октябрський виборчий округ,  Полтавська область).  У мене специфічне  запитання.  Тут  записано,  що  в Україні виробляються коньяки.  Я не впевнений, що в нас не виникне скандалів з країною, яка  має  право  виробляти коньяки.  Ви розумієте,  це пов'язано з добросовісною  конкуренцією  і  так  далі.  Чи  не  варто   звідси викреслити це слово? У газетах можна писати, що в нас виробляються коньяки, а насправді треба писати якусь іншу назву.

 

     АГАФОНОВ М.В.  Це правило застосовується тільки тоді, коли ми цю продукцію відвантажуємо за межі України. Для внутрішнього ринку ми маємо право писати "коньяки".

 

     НОСОВ В.В. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Чиж.

 

     ЧИЖ І.С.,  заступник голови Комісії Верховної Ради України  з питань  соціальної політики та праці (Летичівський виборчий округ, Хмельницька область).  Шановний Михайле Федоровичу, я переконаний, що  вас  треба  підтримати,  оскільки це одне з питань,  вирішення якого додасть до дохідної частини бюджету. Ми зараз, розглядаючи і проект  бюджету,  і  пакет  законодавчих  актів,  бачимо намагання зменшити й ті соціальні параметри,  які були  закладені.  У  цьому випадку додається, і ви назвали цифру.

 

     Я бачив   у   Хмельницькому   об'єднанні   "Садвинпром",   як виноматеріал  просто  псується,   у   Бериславському   районі   на Херсонщині прекрасні потужності не використовуються і так далі.  І хотів би запитати:  що дасть для вашої галузі оце зниження  ставок акцизного   збору   й   мита?  Як  воно  відіб'ється  на  розвитку виробництва, бо виробництво треба розвивати.

 

     Щойно Олександр Олександрович  назвав  цифру  надходжень  від вашої галузі до бюджету. Було б не зайвим, якби й тепер так було.

 

     Дякую.

 

     А підтримати треба однозначно.

 

     АГАФОНОВ М.Ф.  Насамперед  це дасть життя підприємствам,  які випускають цю продукцію.  А запрацює підприємство -  запрацюють  і люди.  І це, так би мовити, моральний бік цього питання, який може бути й важливішим від фінансового. А це для нас найважливіше.

 

     ГОЛОВА. Депутат Коршинський.

 

     КОРШИНСЬКИЙ І.Ю.,  заступник голови  Комісії  Верховної  Ради України   з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  і  дитинства (Тячівський виборчий округ,  Закарпатська область).  Запитання від імені  закарпатських  депутатів  депутат  Данча  поставив.  І його пропозицію я підтримую,  тому що,  справді,  люди  не  мають  куди здавати свою продукцію.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кулінич.

 

     КУЛІНИЧ В.В.,  член  Комісії  Верховної Ради України з питань культури  і  духовності  (Обухівський  виборчий  округ,   Київська область). Прошу передати слово депутату Кірімову.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кірімов.

 

     КІРІМОВ І.З.,   голова   підкомісії  Комісії  Верховної  Ради України з питань Чорнобильської катастрофи (Іванківський  виборчий округ,  Київська  область).  Шановний  доповідачу!  Я поділяю вашу думку щодо зміни назви вермуту на іншу.  Та Козьма  Прутков  писав колись,  що  якщо на клітці слона написано "осел",  то не вір очам своїм. Так і в даному випадку.

 

     Проте мене цікавить ось що.  Ви  говорили  про  вина,  давали перелік вин,  які в нас є,  і так далі,  але нічого не сказали про акцизний збір і ввізне  мито.  По-перше,  це  зовсім  різні  речі. Подруге,  з  вашого  виступу  я зрозумів,  що ви не турбуєтеся про нашого товаровиробника,  адже якщо ми будемо ввозити  спирт  із-за кордону,  то,  вибачте,  куди подінемо свій спирт?  І як ми будемо дбати про свого товаровиробника?

 

     Мені здається,  що ввізне мито має бути найвище,  тому що нам треба  використовувати  свій  спирт  і  виробляти  вино  зі  своєї продукції.  Отож я хотів би ще  раз  почути  вашу  думку  з  цього приводу.

 

     Дякую.

 

     АГАФОНОВ М.Ф.  Дуже  правильно.  Ми теж піклуємося тільки про свого товаровиробника.  Але ми просимо  в  цій  ситуації  мінімум, зачіпаючи   тільки  ставки  акцизного  збору.  Якщо  треба  внести відповідну  зміну  для  того,  щоб  закрити   доступ   аналогічній продукції з-за кордону, ми завжди готові підтримати це.

 

     ГОЛОВА. Депутат Пилипчук.

 

     Ну, Iване Захаровичу,  не вірте очам своїм.  Як сказав Козьма Прутков,  якщо на лобі осла  написано  "слон",  то  теж  не  треба вірити. Так же? Це як раз відповідає тому.

 

     ПИЛИПЧУК В.М.,  член  Комісії Верховної Ради України з питань агропромислового  комплексу,  земельних  ресурсів  та  соціального розвитку   села  (Центральний  виборчий  округ,  Iвано-Франківська область).  Мене цікавить,  хто нестиме відповідальність за те,  що робилося  з  акцизним збором на цю продукцію.  У 1995 році комісія Суслова вісім разів виходила  з  пропозиціями  щодо  зміни  ставок акцизного  збору  (це підтверджують документи),  у 1996 році - сім разів.  То збільшують у п'ять разів, то зменшують у два, а потім у півтора збільшують.

 

     Скажіть, де  аналіз  - економічний,  макроекономічний,  як це вплине на результат реалізації,  і чому ви весь час підтримуєте (і комісія, і ви) збільшення ставок акцизного збору? Після того падає виробництво,  зменшується  валовий  продукт,  національний  дохід, обсяги  торгівлі  - і ніхто не несе відповідальності.  Складається враження,  що комісія не має проблеми  із  створенням  Податкового кодексу.  15  разів  за  два роки розглядалось питання підакцизних товарів.

 

     Скажіть, хто понесе відповідальність за те, що минулого разу, коли збільшили ставки,  зменшився валовий продукт і загальмувалася реалізація  цих  товарів?  I  де  впевненість,   що   цього   разу встановлено правильну ставку акцизного збору?

 

     ГОЛОВА. Ви відповідайте скоріше,  будь ласка, бо депутат буде говорити й  два  регламенти...  Я  вас  не  перебиваю,  Володимире Мефодійовичу.  Просто  ви  задавали  запитання  хвилину  40 секунд замість хвилини.  Я аж  ніяк  не  коментую,  а  роблю  зауваження: дотримуйтеся регламенту.

 

     Відповідайте, будь ласка.

 

     АГАФОНОВ М.Ф.  За комісію я говорити не можу,  а можу сказати одне:  коли ми подаємо якесь  питання  на  розгляд,  то  одночасно подаємо  й  усі  потрібні  розрахунки  й  доповідаємо на засіданні комісії  не  голослівно,  а  з   підтвердженням   кожного   пункту розрахунками.

 

     ГОЛОВА. Сідайте, будь ласка.

 

     Хто від комісії доповідає? Цушко Василь Петрович. Будь ласка.

 

     ЦУШКО В.П.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України з питань фінансів і банківської діяльності  (Тарутинський  виборчий  округ, Одеська  область).  Уважаемый  Александр Александрович!  Уважаемые народные  депутаты!  Данный   законопроект,   поданный   Кабинетом Министров,  комиссия рассмотрела и в третьей колонке сравнительной таблицы предложила  уточненный  вариант,  против  которого  особых возражений со стороны правительства не было.

 

     Я прокомментирую.  Пункт 1.1 в третьей колонке. Мы предложили к коду 22.04 10 "Вина игристые,  шампанское"  добавить  в  скобках слово "газированные".

 

     Почему? Потому    что   под   видом   игристых   производятся газированные  вина.  Привозят  виноматериалы,  девять   дней   они отстаиваются,  их  фильтруют,  добавляют  углекислый  газ  простым методом, как в любые газированные напитки, и получают газированные вина.

 

     Потребителю очень  сложно определить разницу между шампанским и  газированным  вином,  а  разница  очень   большая.   Шампанское готовится  90  дней,  а  цены  почти  одинаковые.  Поэтому  просим поддержать это дополнение.

 

     Отвечая на вопрос,  который задавали многие - по поводу того, что   мы  вводим  новые  ставки  акцизного  сбора  и  производство лихорадит,  скажу,  что это  поправки,  внесенные  правительством. Комиссия  только  уточнила  в статье 3,  которая действует до 2000 года,  ставку акцизного сбора на плодово-ягодные  вина.  Кабинетом Министров была предложена ставка 0,1 экю, комиссия считает, что ее следует увеличить до 0,2 экю.  Мы и так снижаем ставку на 0,3 экю, а  по  качеству  плодово-ягодные  вина  уступают виноградным.  Это любой,  кто их пробовал (и  на  потребительском  уровне,  и  любой специалист), подтвердит.

 

     Кто-то задавал  вопрос (кажется,  коллега Носов) о коньяках и бренди. Мы написали в проекте через запятую: "коньяки, бренди", то есть учли этот момент.

 

     Мы поддержали  предложение  по  вермутам,  но посчитали,  что ставка должна  быть  0,15  экю.  И  поддержали  также  предложение Кабинета Министров, касающееся виноматериалов, которые реализуются посредническим организациям и населению.

 

     Хочу ответить коллеге  Пилипчуку.  Да,  возможно,  есть  вина комиссии в том,  что не розданы экономические расчеты.  Но в то же время она исходила из расчетов.  После введения в  мае  стабильных ставок  только  по  виноматериалам и винодельческой продукции (это делает честь нашему Верховному Совету) получено акциза  в  полтора раза больше. И это, учтите, при снижении производства.

 

     Что касается  плодово-ягодных  вин,  то  ситуация  тогда была такая.  Плодово-ягодные вина неплохо шли  на  экспорт,  и  Кабинет Министров  предложил  ввести ставку 0,5 экю.  Мы приняли тогда это предложение,  но  теперь  ситуация   изменилась.   Экспорт   нашей алкогольной продукции (основному поставщику - России) снизился,  и поэтому возник такой вопрос.  Хотя, по имеющимся данным, за первое полугодие  1996  года  (до  принятия  закона) было произведено 644 тысячи декалитров плодовоягодных вин, а за второе полугодие, когда уже  действовал  закон,  -  541 тысяча.  То есть большого снижения производства не было.

 

     Почему до 2000 года?  Садов  в  Украине  -  около  600  тысяч гектаров.  Не  каждое  хозяйство может сегодня приобрести линии по производству джемов,  соков,  поэтому они вынуждены перерабатывать так  называемую  падалицу  на плодово-ягодные вина.  Поэтому нужно принять решение о снижении ставки акцизного сбора с 0,5 экю до 0,2 экю.

 

     Что касается   вашей   критики   в  адрес  комиссии,  коллега Пилипчук,  то до принятия  закона,  предложенного,  кстати,  нашей комиссией,  действовало  около  40  постановлений.  После принятия закона действует лишь этот закон. И эти изменения мы предлагаем не по  своей  инициативе,  а  по  инициативе Кабинета Министров.  И я считаю,  это правильно.  Они отследили такую проблему и внесли это предложение. Комиссия его поддержала.

 

     Вы же  имели  возможность  принять  такой  закон,  когда были председателем экономической комиссии. Кто лишал вас этого права?

 

     Принятый закон, я считаю (есть все основания утверждать это), работает хорошо,  и средства от акцизных сборов поступают в бюджет неплохо.  К тому  же  за  этот  период  в  наших  магазинах  стала преобладать  отечественная  продукция.  То  есть общими усилиями и правительства,  и Верховного Совета мы добились того,  что  доступ импортной продукции практически закрыт.

 

     Что касается контрабандной продукции, то нашей комиссией было проведено не менее  трех  совещаний,  где  мы  согласовывали  свои действия   с   таможней   и   другими  государственными  органами. Правительство приняло ряд мер,  например,  берется залог при ввозе импортной продукции, ее транзите и так далее. Думаю, это тоже дает эффект.

 

     Комиссия просит     поддержать     окончательный      вариант законопроекта   (третья   колонка   в   сравнительной  таблице)  и проголосовать за него сегодня,  потому  что  рассматривать  ставки акцизов во втором чтении нельзя.

 

     ГОЛОВА. Будь   ласка,   чи  є  запитання?  Є.  Запишіться  на запитання. Опублікуйте список.

 

     Депутате Зарудний, будь ласка.

 

     ЗАРУДНИЙ А.А.,  член Комісії Верховної Ради України з  питань фінансів  і  банківської  діяльності  (Зборівський виборчий округ, Тернопільська  область).  Народний  рух   України.   Пане   Цушко, відповідаючи депутату Пилипчуку, ви сказали правду, але не всю. Ви знаєте,  коли було прийнято закон і чому він такий був  прийнятий? Це  тому,  що  тоді  було  потужне  лобі  південних винокурів,  що виробляють вина тільки з винограду,  і не передбачувалося  захисту інтересів інших заводів, котрі є по всій Україні.

 

     Отже, пане Цушко, ви знаєте, чиє лобі ви представляли, і тому не повністю підтримуєте інтереси виноробів.  Я вже  пред'являв  ці претензії  до  вас.  Ви  це  питання  й у комісії протягували.  Та сьогодні,  певна річ,  треба підтримати хоча б цей  половинчастий, проект,    щоб    хоч   якось   підтримати   нашу   плодово-ягідну промисловість. А вам слід було б говорити правду...

 

     ЦУШКО В.П.  Можно отвечать?  Уважаемый  коллега  Зарудный,  я напомню вам то,  что вы сказали мне на заседании комиссии:  "Закон надо принимать,  но все-таки я буду пить виноградное вино,  а  это пускай пьют другие". Это был ответ депутата Зарудного.

 

     Дело в том, что виноградные вина обладают особыми качествами. Докладчик мог бы вам об этом больше сказать,  он винодел. А выпуск плодово-ягодных вин, к сведению парламента, в Европе был прекращен еще   в   конце   семидесятых   годов.   Комиссия   по    вопросам здравоохранения  должна  это  подтвердить.  В  прошлый раз она нас поддерживала.  Дело в том,  что употребление  плодово-ягодных  вин наиболее чревато привыканием к алкоголю.

 

     Если мы сегодня поддержим этот проект,  то не для того, чтобы навязать что-то нашим людям.  Пусть они выбирают. Но, естественно, надо выпускать качественный продукт.  А уравняв по акцизному сбору плодово-ягодные вина с виноградными, мы будем способствовать тому, что первые дешевле, а более качественные - выноградные - дороже.

 

     И я  ничего  не  лоббирую,  но претензии Зарудного слушаю уже полгода.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Не вживайте кріпленого вина...

 

     Слово має депутат Марковська. Будь ласка.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.,  голова підкомісії  Комісії  Верховної  Ради України   з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  і  дитинства (Замостянський виборчий округ,  Вінницька область).  Соціалістична фракція. Шановний Василю Петровичу! Те, що депутат Зарудний любить не кріплені вина, це добре. Та я хочу сказати, що, крім Зарудного, в  нас  є  громадяни України,  які потребують не тільки вина,  а й соків.  У  своєму  виступі  ви  казали  про  те,  що  соків   наша промисловість   практично   не   виробляє.   У   країні  живуть  і народжуються  діти,  і  їм  потрібні  соки.  Як  передбачає   наша промисловість   відновити  виробництво  цієї  продукції?  Це  одне запитання.

 

     Друге запитання.  У  багатьох  державах  частина  коштів  від акцизного  збору  (якийсь  відсоток) надходить у фонд міністерства охорони здоров'я на розвиток цієї галузі. То, може, і ваша комісія та Комісія з питань бюджету запропонують відповідний законопроект? Якщо ми споюємо наш народ, то повинні його й лікувати.

 

     Дякую.

 

     ЦУШКО В.П. Спасибо за вопрос. Действительно, такие отчисления было бы целесообразно предусмотреть в Законе о бюджете.

 

     Второе. Предназначение   садов   -   производство  продукции, которую следует употреблять в свежем виде, а также соков, джемов и так  далее.  И  мы  принимаем  этот  закон только на три года.  Вы прекрасно понимаете,  что  есть  специализированные  садоводческие хозяйства,  которые сами не могут выйти из кризиса, и этим законом на три года мы поможем им встать на ноги.

 

     Было, конечно,  и предложение коллеги Терехина -  не  снижать ставки   сборов,   пусть   эти   хозяйства   переходят  на  выпуск качественной  продукции,  пусть  занимаются  тем,  для  чего   они предназначены. На сегодня у них сложилась определенная технология, и  закрывать  на  это  глаза  нет  смысла.  Хотя   мы   поддержали предложение Кабинета Министров.

 

     ГОЛОВА. Депутат Свято.

 

     СВЯТО В.П., заступник голови Комісії Верховної Ради України з питань ядерної політики та ядерної безпеки (Чемеровецький виборчий округ,  Хмельницька  область).  Дякую,  Олександре Олександровичу. Шановний Василю Петровичу, в мене запитання щодо етилового спирту. Зниження  ставки  ввізного  мита на цей спирт спрямоване на захист вітчизняного товаровиробника.  А хіба наша технологія не  дає  нам можливості свій етиловий спирт використовувати?

 

     Друге запитання  -  щодо виробництва плодово-ягідних вин.  Це виробництво  у  зв'язку  із  збільшенням  ставок  акцизного  збору знизилось  не набагато.  То чому пропонується таке зниження ставок акцизного збору - аж у 2,5 раза?

 

     I третє.  Як ви  вважаєте,  зменшення  обсягу  надходжень  до дохідної   частини  бюджету  зумовлене  тільки  високими  ставками акцизного збору чи зниженням платоспроможності населення у зв'язку з відсутністю достатньої кількості грошової маси в обігу?

 

     Дякую за увагу.

 

     ЦУШКО В.П.  Спасибо.  Я  считаю,  что  не  только алкогольные напитки не  покупают,  но  и  другие  продукты  -  и  собственного производства,  и  импортные.  Население,  не  получая  зарплату по полгода, не покупает многих товаров.

 

     Что касается поступлений от акцизных сборов.  Может быть, это ошибка секретариата нашей комиссии,  что не розданы статистические данные Минфина. Они свидетельствуют, что с момента принятия закона

-  с  мая  -  только по алкогольным напиткам сбор увеличился в 1,5 раза.  И учтите,  что мы снизили ставки.  Ставки снизили,  а  сбор увеличился.

 

     По табачным  изделиям  сбор увеличился почти в три раза.  Наш закон  стимулировал  это,  и  выступающий  от  Кабинета  Министров докладчик  по  проекту закона подтвердил,  что закон способствовал увеличению сборов.

 

     Вы задали вопрос  о  спирте.  В  нашем  законопроекте  мы  не затрагиваем  ввозную пошлину.  Она остается такой,  какой была,  и вполне защищает наш рынок.  Другой вопрос - борьба с контрабандой, а  официальная  защита  есть,  экономически  мы поставили хороший, нормальный, цивилизованный заслон.

 

     ГОЛОВА. Спасибі, Василю Петровичу, сідайте, будь ласка.

 

     Є потреба обговорювати?

 

     ЦУШКО В.П. Спасибо, прошу проголосовать сразу.

 

     ГОЛОВА. Зауваження депутата Носова - і будемо голосувати.

 

     НОСОВ В.В.  Шановні депутати,  я все-таки не впевнений, що ми не зробимо промашку.  У нас же нема ні району, ні міста Коньяк. Це пов'язано з місцем виготовлення.  Хоча нам доповідач і сказав,  що якби  ми за кордон вивозили,  то треба було б змінювати назву.  За його логікою виходить,  що й Америка може собі коньяк випускати, і весь світ, тільки нікуди не возити.

 

     Я не впевнений,  що в міжнародних угодах так записано,  треба було б порадитися  з  Антимонопольним  комітетом.  Це  дуже  тонке питання - щодо добросовісної чи недобросовісної конкуренції.  Коли якась фірма щось порушує - це  одне,  це  судова  справа.  Коли  в газеті  пишуть  -  це теж,  газетна стаття.  А коли парламент таке проголосує - то це вже рівень трошки інший...

 

     ГОЛОВА. Це  питання  відпрацьовувала  комісія.  Будь   ласка, Василю Петровичу, дайте відповідь, щоб не було неясності...

 

     ЦУШКО В.П.  Уважаемый  коллега  Носов,  вы правы.  Но в таком случае нужно менять кодификационную систему. Мы называем продукцию в соответствии с кодом.

 

     Но я   согласен,   и   этот   вопрос  нужно  поставить  перед Государственной таможенной службой.  Пусть они внесут  предложения по  изменению  кодификации.  Это  компетенция правительства,  а не Верховного Совета.

 

     Мы же тут не утверждаем коды на тысячу с чем-то наименований, а соблюдаем действующую кодификацию.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Дякую.

 

     Ставлю на  голосування  третю колонку в порівняльній таблиці, тобто проект  Закону  про  внесення  змін  до  Закону  про  ставки акцизного  збору  і  ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої в редакції, запропонованій комісією. Будь ласка, голосуйте.

 

     "За" - 269. Прийнято.

 

     Нагадую членам комісії,  очолюваної  Миколою  Дудченком,  які вивчають питання про ринок енергоносіїв:  вони зустрічаються зараз у кімнаті 321 будинку на Банковій вулиці для вирішення питання  по суті їх пропозицій.

 

     Оголошується перерва на півгодини.

 

      (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВА. Будь  ласка,  оголосіть,  щоб  усі  зайшли  до  залу. Продовжується засідання.

 

     Шановні депутати!  Зараз  в  Україні  перебуває  делегація  з Казахстану  на  чолі  з  міністром  закордонних  справ  Казахстану Токаєвим,  і я хотів би від вашого імені привітати  присутніх  тут членів делегації (Оплески).

 

     Тільки що   ми   провели  переговори  з  делегацією,  і  було висловлене взаємне бажання  розвивати  контакти  на  користь  обох наших держав, зокрема розвиваючи співробітництво між парламентами. Гадаю,  усі домовленості й документи,  які  будуть  підписані  між нашими державами,  не важко проходитимуть через парламент України, бо ми всі кровно  зацікавлені  в  тому,  щоб  наші  стосунки  -  і економічні,  і  культурні,  і  духовні,  і політичні - розвивалися всебічно.

 

     Розглядається питання про проект Закону України про  внесення змін  до  Закону  про  податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.  Доповідає Сокерчак В'ячеслав Михайлович,   заступник   голови   Комісії  з  питань  фінансів  і банківської діяльності.

 

     СОКЕРЧАК В.М.,  заступник  голови  Комісії   Верховної   Ради України  з  питань  фінансів і банківської діяльності (Савранський виборчий округ,  Одеська область). Шановні народні депутати! Як ви пам'ятаєте,  6  лютого  Верховна  Рада  України  розглянула проект Закону України про податок з  власників  транспортних  засобів  та інших   самохідних  машин  і  механізмів  у  другому  читанні.  Ми проголосували його постатейно і  в  цілому,  за  винятком  частини другої   статті  3  "Ставки  і  зарахування  податку".  Ставки  ми проголосували,  а щодо зарахувань було кілька пропозицій  народних депутатів України. У зв'язку з тим, що ми не дійшли тоді згоди, це питання було перенесене на третє читання.

 

     За період  підготовки  проекту  закону  до  третього  читання надійшло  кілька  нових  пропозицій народних депутатів України,  і вони були розглянуті в Комісії з  питань  фінансів  і  банківської діяльності.

 

     Я просив би вас розгорнути порівняльну таблицю на сторінці 5. Тут  наводиться  текст,  який  Комісія  погодила  і   вносить   на голосування.

 

     ГОЛОВА. Чи є якісь запитання до В'ячеслава Михайловича?

 

     СОКЕРЧАК В.М. Олександре Олександровичу, ми уважно розглянули пропозиції,  які вносились і членами Комісії з питань  фінансів  і банківської діяльності, і народними депутатами Сергієнком, Цушком, Семенюк. Ми записали, що ці пропозиції частково враховані. Деякі з них   стали   основою   для   остаточної  редакції  положення  про зарахування коштів.  Воно якраз відповідає нинішній Конституції  і системі податків.

 

     Я хотів  би,  Олександре  Олександровичу,  ще додати стосовно поправки 4,  яка внесена  депутатом  Цушком.  Друге  речення  цієї поправки  звучить так:  "З цієї суми 90 відсотків використовується на покриття витрат з експлуатації і утримання автомобільних доріг, у  тому  числі  підприємствами Української державної корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг..." Ми довго дебатували це в комісії,  але остаточно не визначилися. Формула "у тому числі" означає,  що й інші організації можуть брати участь  у цих  роботах і їх треба фінансувати також.  "Укравтодор" не займає монопольного становища. Ми знаємо, що сьогодні і райони мають свої підрозділи,  які  можуть  цим  займатися.  I  далі:  "10 відсотків використовуються для зміцнення матеріальнотехнічної бази  органів, які   здійснюють   реєстрацію,   перереєстрацію  та  техогляд  цих транспортних засобів".

 

     Я хотів би звернути увагу народних депутатів на  те,  що  вже склався якийсь механізм стягнення цього податку, до цього залучені і  представники  органів   державної   реєстрації   автомобільного транспорту (органи ДАI). I якщо ми не зробимо цього запису, тоді в цьому податку залишається зацікавленою тільки податкова інспекція.

 

     Ми пропонуємо,  щоб цей податок обов'язково зараховувався  до бюджету місцевих рад,  передбачили і контроль,  і розподіл. I мені здається,  було  б  доцільно  до  пропозиції  нашої  комісії,  яка подається в правій колонці, додати друге речення з пропозиції, яка вноситься депутатом Цушком.

 

     I депутат Семенюк теж внесла поправку в такому ж плані.  Вона посилається  на  законодавство  про будівництво доріг на селі.  Її поправка і поправка депутата Цушка майже  співзвучні.  Тому  можна було б додати цей універсальний запис - друге речення поправки 4.

 

     ГОЛОВА. З  цього  приводу хоче висловитися Валентина Семенюк. Вона автор поправки. Будь ласка.

 

     СЕМЕНЮК В.П.,  секретар  Комісії  Верховної  Ради  України  з питань   агропромислового   комплексу,   земельних   ресурсів   та соціального   розвитку   села   (Андрушівський   виборчий   округ, Житомирська область).  Шановні колеги народні депутати! Сьогодні в Україні 12 тисяч населених пунктів  не  мають  під'їзних  доріг  з твердим  покриттям.  Прошу  вас  підтримати  цю поправку,  про яку сказав мій  колега.  Це  дасть  нам  змогу  цільовим  призначенням спрямувати кошти на будівництво та ремонт доріг на селі.  Тим паче що багато обласних рад затвердили  так  звані  програми  "Сільська вулиця" .  Такі програми, зокрема, є і в Житомирській області, і у Волинській області  і  в  інших  областях.  Попрошу  поставити  цю пропозицію на голосування,  а вас,  шановні колеги, підтримати її. Це пропозиція 4.  Мою пропозицію з технічних причин пропустили.  Я підходила  до  колеги  Сокерчака  і  з'ясувала,  після  цього було засідання комісії.

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Просто поправка надійшла  після  того,  як  ми передали таблицю для друкування.  А пропозиція є,  ось вона в мене на столі.

 

     ГОЛОВА. Тобто зміст поправки такий: "Податок з  власників  визначених  цим  законом  наземних і водних транспортних засобів за місцезнаходженням юридичних осіб і  місцем проживання фізичних осіб зараховується на рахунки бюджетів органів місцевого   самоврядування.   З    цієї    суми    90    відсотків використовується  на  покриття  витрат  з експлуатації і утримання автомобільних  доріг,  у  тому  числі  підприємствами  Української державної   корпорації   по   будівництву,  ремонту  та  утриманню автомобільних доріг "Укравтодор",  для здійснення природоохоронних заходів   на  водоймищах,  а  10  відсотків  використовується  для зміцнення  матеріально-технічної  бази  органів,  які   здійснюють реєстрацію,  перереєстрацію та техогляд цих транспортних засобів". Так?

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Олександре Олександровичу, у правій колонці на сторінці 5 - запис нашої комісії.

 

     ГОЛОВА. Давайте вашу пропозицію.

 

     СОКЕРЧАК В.М.   Шановні   колеги,   прошу  зорієнтуватися.  У порівняльній таблиці (сторінка 5,  права колонка) є редакція,  яка пропонується нами після погодження всіх поправок. Це універсальний запис, і ми просимо вас підтримати цей текст.

 

     А потім після другого абзацу  доповнити  другим  реченням  із пропозиції,  яку вносить депутат Цушко:  "З цієї суми 90 відсотків використовуються..." Це буде остаточне вирішення питання.

 

     ГОЛОВА. Підтримує депутат Семенюк цю пропозицію?

 

     СОКЕРЧАК В.М. Так, підтримує.

 

     ГОЛОВА. Пропоную редакцію,  запропоновану  комісією,  про  що зараз доповів В'ячеслав Михайлович,  доповнити положенням, про яке говорили  депутати  Семенюк  і  Сокерчак.  Прошу   підтримати   цю пропозицію шляхом голосування. Доповнення до тексту на сторінці 5, третій абзац.

 

     Пропозиція голосується. Будь ласка.

 

     "За" - 183.

 

     Хтось не зрозумів?

 

     Зважте на те,  що зараз три комісії  працюють  над  питаннями податкового законодавства тощо. Була угода з депутатами, що в залі вистачить людей.  Я й так бачу,  що 226 депутатів у залі є,  можна прийняти  нормальний  закон.  А коли обговорюватимуться дискусійні питання, тоді ми запросимо всіх депутатів до залу.

 

     Прошу ще раз проголосувати цю поправку. Будь ласка.

 

     "За" - 250. Прийнято.

 

     СОКЕРЧАК В.М. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Може,   тепер   весь   законопроект   поставити    на голосування?

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Олександре Олександровичу, ще до статті 4 були пропозиції.

 

     ГОЛОВА. Які?

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Вносилися пропозиції головою Комісії з  питань Чорнобильської катастрофи і депутатом Пронюком.  Ці пропозиції є в порівняльній таблиці, ми в комісії уважно їх розглянули...

 

     ГОЛОВА. Давайте  поправку  7  подивимося  спочатку,  а  потім поправку 5.

 

     "Доповнити статтю 4 окремим пунктом: "особи, зазначені в пунктах 3 і 4 статті  14  Закону  України  про статус  і  соціальний  захист  громадян,  які  відселені  із  зони гарантованого  добровільного  відселення,   із   зони   посиленого радіоекологічного контролю в інші населені пункти,  що не належать до зазначених зон,  - щодо одного легкового автомобіля  з  об'ємом циліндрів  двигуна  до 2200 кубічних сантиметрів ("Волга" ГАЗ-24 - до  2500  кубічних  сантиметрів)  протягом   трьох   років   після переселення".

 

     Тобто йдеться  про пільги для власників транспортних засобів, що  Законом  про  статус  і  соціальний   захист   громадян,   які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до цієї категорії населення.

 

     Пропозиція депутата Яценка. Будь ласка.

 

     Ще раз увага! Мова йде буквально про кілька десятків людей.

 

     ЯЦЕНКО В.М.,  голова Комісії Верховної Ради України з  питань Чорнобильської    катастрофи    (Коростенський   виборчий   округ, Житомирська область).  Шановні колеги!  Я хотів  би  навести  таку довідку. За минулий рік із зазначених зон переселилося близько 500 сімей.  Якщо врахувати,  що в сільського населення один автомобіль припадає на десять сімей, то йдеться усього про 50 сімей.

 

     Я вам   казав   про   те,  що  цим  людям  надзвичайно  важко влаштуватися на новому місці проживання.  Ця пільга не нова,  вона була  і  є,  вона нічим не зашкодить державному бюджету України та місцевим бюджетам також.  А для людей,  для того щоб їм налагодити своє життя, це надзвичайно важливо. Прохання врахувати це.

 

     ГОЛОВА. Поправка  7,  запропонована  комісією,  ставиться  на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 217.

 

     Ви скоріше голосуйте,  Валентино Петрівно.  Ставлю ще раз  на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 253. Прийнято.

 

     Пропозиція депутата   Пронюка:  "Пункти  "в",  "г"  доповнити словами:  "особи,  зазначені  в  статті  6  Закону   України   про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні".  Як правило, ці люди не мають транспортних засобів.

 

     СОКЕРЧАК В.М. Олександре Олександровичу, якщо можна, я скажу. Комісія внесла пропозицію відхилити поправку. Наша комісія включає представників усіх фракцій і груп.  Справа в тому,  що в статті  6 Закону  про  реабілітацію  жертв  політичних репресій записано про безплатне забезпечення автомобілями  класу  ЗАЗ-968  за  наявності відповідних  медичних  висновків.  А  ви  знаєте,  що таке медичне посвідчення дається тільки інвалідам першої і другої  групи.  Вони автоматично   підпадають   під   дію  Закону  про  основні  засади соціального захисту ветеранів праці  та  інших  громадян  похилого віку в Україні.  I якщо зробити такий запис,  то це буде подвійний запис.

 

     ГОЛОВА. Це буде тавтологічна норма,  повторення норми  іншого закону.

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Ви  подивіться,  нічого  іншого  немає  в  цій статті.

 

     ГОЛОВА. Депутат   Пронюк   не   наполягає.   Можна    ставити законопроект на голосування в цілому?

 

     Будь ласка, депутате Яценко.

 

     ЯЦЕНКО В.М.  Шановний В'ячеславе Михайловичу!  Шановні колеги народні   депутати!   Я   хотів   би   привернути...    Олександре Олександровичу, мені заважають...

 

     Я хотів би привернути вашу увагу до поправки 6.

 

     Комісія з    питань   фінансів   і   банківської   діяльності запропонувала вилучити те, що вже проголосовано в другому читанні. Я  просив би народних депутатів і вас,  Олександре Олександровичу, внести це питання на голосування в третьому читанні.

 

     Ідеться про  зміну  пункту,  який  проголосований  у  другому читанні. Ми вже й так суттєво обмежили цих людей, скасували пільги для підприємств (юридичних осіб) і так далі. Залишилося тільки те, що  ми  проголосували  в липні 1996 року.  Я прошу не підтримувати поправку 6.

 

     ГОЛОВА. Зачекайте. Справа в тому, що, проголосувавши поправку 7,  ми  фактично  ввели  нову  редакцію  цього  пункту і тим самим скасували пропозицію щодо нього.

 

     ЯЦЕНКО В.М.  Я не наполягаю на голосуванні.  Проголосували  - все. Якби не проголосували, я б не говорив про це.

 

     ГОЛОВА. Ставлю  на  голосування в цілому...  Яка ще поправка? Депутата Душейка? Відмініть голосування.

 

     Слово надається депутатові Душейку.

 

     ДУШЕЙКО П.Г.,  член Комісії Верховної Ради України  з  питань агропромислового  комплексу,  земельних  ресурсів  та  соціального розвитку села (Чорнобаївський виборчий округ,  Черкаська область). Я все-таки не зрозумів однієї речі. Які конкретно ставки податку з власників транспортних засобів -  власників  морських  яхт  і  так далі?

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Ті,  що  ми проголосували 6 лютого.  Ці ставки перераховані в екю.  Та є і ставки податку на морські  яхти.  Було внесено  поправку,  щоб  спортивні яхти не оподатковувати.  Про це говорили депутати. І ми це зробили на підставі стенограми.

 

     ДУШЕЙКО П.Г.  Чому я ставлю це запитання? Я зробив розрахунок конкретних  сум  податку,  і  виходить такий парадокс,  Олександре Олександровичу.  Власник транспортного засобу  (звичайного  нашого автомобіля,  я  беру об'єм двигуна 1200-1500 кубічних сантиметрів) сплачуватиме податок у сумі близько 50 гривень.

 

     СОКЕРЧАК В.М. Ні, менше...

 

     ДУШЕЙКО П.Г.  А податок з морської яхти  довжиною  15  метрів становитиме приблизно 75 гривень...

 

     СОКЕРЧАК В.М. Дев'яносто!..

 

     ДУШЕЙКО П.Г.  Ну,  нехай  90  гривень...  Я про це говорив ще тоді,  і ми  домовилися,  що  це  треба  уточнити,  бо  ці  ставки неправильно  пораховані.  І  депутат Терьохін погоджувався,  що не треба встановлювати ніяких коефіцієнтів,  а треба, щоб з яхти, яка коштує 200-300 тисяч доларів,  податок становив хоча б 300, 400 чи 500 гривень.

 

     А то  ж  виходить  парадокс.  Ви   ж   розумієте,   на   кого переноситься   тягар   податків!   Отут,   помоєму,  ваша  комісія прорахувалася. Вам зробили зауваження, а ви проігнорували його.

 

     ГОЛОВА. В'ячеславе Михайловичу, будь ласка.

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Ні, усе, що внесено сюди, було проголосовано в другому  читанні.  Ми лише врахували додатково пропозицію депутата про звільнення від оподаткування спортивних яхт.

 

     ГОЛОВА. Петре Григоровичу, скільки в нас в Україні таких яхт? Гадаю,  всього  кілька  штук  (якщо вони є),  то нехай їх власники спочатку заплатять хоча б по 90  гривень,  а  потім  ми  піднімемо ставки...

 

     СОКЕРЧАК В.М.  До цього вони взагалі нічого не платили. Тепер ще одне,  Олександре  Олександровичу.  Вносилися  пропозиції  щодо ставок  податків з власників колісних тракторів.  Ми запропонували запис,  який, я думаю, влаштує всіх, бо його прийняття забезпечить можливість сільськогосподарським товаровиробникам...

 

     ГОЛОВА. В'ячеславе  Михайловичу,  з  цього  приводу  ніхто не дискутує, усе нормально.

 

     СОКЕРЧАК В.М. Просто вносилася пропозиція...

 

     ГОЛОВА. Можна ставити на голосування?..

 

     Скажіть номер  вашої  поправки  (Шум  у  залі).  Та  ні,   не запитання. Пропозиція ваша не врахована?..

 

     Слово має Анатолій Олексійович Кондратюк.

 

     СОКЕРЧАК В.М. Але його поправок немає...

 

     ГОЛОВА. Анатолій  Олексійович  Кондратюк.  Будь ласка,  номер поправки скажіть ще раз.

 

     КОНДРАТЮК А.О.,  член Комісії Верховної Ради України з питань державного    будівництва,   діяльності   рад   і   самоврядування (Вінницький виборчий  округ,  Вінницька  область).  Приймаючи  цей закон,  слід урахувати таке. Ми кілька разів розглядали тут проект закону про порядок і умови  проведення  обов'язкового  страхування цивільної   відповідальності   власників   транспортних   засобів. Незважаючи на те, що цей проект ми відхилили, Кабінет Міністрів 28 вересня  1996  року  все  ж  таки прийняв аналогічну постанову.  У зв'язку з цим колективні сільськогосподарські підприємства змушені будуть  сплачувати  два  податки:  і  цей  податок  на транспортні засоби,  і той,  який затвердив Кабінет Міністрів, тому що основні транспортні   засоби   знаходяться   в   основному  в  колективних сільськогосподарських підприємствах.

 

     Оскільки ми приймаємо цей  закон,  пропоную  призупинити  дію цієї  постанови  Кабінету Міністрів,  визначитися,  а тоді збирати податки.

 

     ГОЛОВА. Анатолію Олексійовичу,  будь ласка,  ще раз прошу, не зводьте до цього питання ті, що його не стосуються.

 

     Ми зараз  розглядаємо  проект  закону.  Якщо ви вважаєте,  що постанова повинна бути нечинною, то вносьте запит з цього приводу, бо  скасувати  постанову Кабінету Міністрів Верховна Рада не може. Ми можемо звернутися до Президента абощо,  посилаючись на те,  що, оскільки  діє  закон  про плату за транспортні засоби,  не повинна діяти  постанова  Кабінету  Міністрів.  І  це   буде   автоматично вирішено.

 

     Ставлю на голосування законопроект у цілому.

 

     "За" - 230. Прийнято.

 

     СОКЕРЧАК В.М. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Сідайте, будь ласка. Постанова в цьому разі не приймається, тут тільки зміни до чинного закону.

 

     ________________________

 

     Розглядається питання про  проект  Постанови  Верховної  Ради України   про   надання   згоди  на  притягнення  до  кримінальної відповідальності і арешт  голови  Гребінківського  районного  суду Полтавської області Радзівона О.І.

 

     Доповідає заступник  Генерального  прокурора  України  Щоткін Віталій Іванович.

 

     Будьте уважні.

 

     ЩОТКІН В.І.,  заступник   Генерального   прокурора   України. Шановний  Олександре Олександровичу!  Шановні депутати!  26 грудня 1996 року Генеральний прокурор України звернувся до Верховної Ради з  поданням  про  одержання  згоди  на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт  голови  Гребінківського  районного  суду Полтавської області Радзівона Олексія Івановича.

 

     Як ви  знаєте  з проекту подання,  справу щодо Радзівона було порушено прокуратурою Полтавської області.

 

     Встановлено, що 1 серпня 1996 року до прокуратури Полтавської області   звернувся   з   письмовою   заявою  голова  фермерського господарства  "Фацелія"  Котляревський,   який   притягувався   до кримінальної  відповідальності за вчинення злочинів,  передбачених статтями 148-2,  частина  2,  155-6,  частина  3,  і  статтею  172 Кримінального   кодексу   України,  у  котрій  вказав,  що  голова Гребінківського районного суду Радзівон вимагає в нього  хабара  в розмірі  2,5  тисячі доларів США за винесення вироку з мінімальною мірою покарання.

 

     За даним фактом прокуратурою  Полтавської  області  1  серпня 1996   року  порушено  кримінальну  справу  за  ознаками  злочину, передбаченого частиною 3 статті 168 Кримінального кодексу України.

 

     5 серпня 1996 року близько 9  години  ранку  Котляревський  у службовому  кабінеті голови Гребінківського районного суду передав Радзівону у вигляді хабара 1200  доларів  США,  а  решту  пообіцяв передати   пізніше.   Радзівон   прийняв   1200  доларів  США  від Котляревського  і  погодився,  що  решту  1300  доларів  США   той передасть йому пізніше. Ця розмова Котляревського й Радзівона була зафіксована на магнітну стрічку.  У результаті обшуку, проведеного в  службовому  кабінеті  Радзівона з санкції виконуючого обов'язки Генерального прокурора України,  у  ящику  письмового  стола  було знайдено й вилучено 1200 доларів США.

 

     ГОЛОВА. Віталію  Івановичу,  вибачте.  Прошу  уваги,  шановні депутати!  Ця інформація у вас  є,  і  вона  доповнена  ще  іншими документами.  У вас є якісь запитання до доповідача?  Є запитання. Запишіться, будь ласка, на запитання.

 

     Депутат Білоус. Запитання до доповідача.

 

     БІЛОУС В.О.  Спілка  офіцерів   України.   Група   "Реформи". Шановний доповідачу,  скажіть,  будь ласка, чи заарештований зараз цей суддя, чи ні? Це перше.

 

     І друге.  Чи відомо вам,  що згідно з Конституцією  не  треба давати   згоду  Верховної  Ради  на  притягнення  до  кримінальної відповідальності судді?

 

     Дякую за відповідь.

 

     ЩОТКІН В.І.  Щодо першого запитання.  Він  не  заарештований. По-друге,  згідно  зі статтею 13 Закону про статус суддів суддя не може бути притягнутий до кримінальної  відповідальності  і  взятий під варту без вашої згоди.

 

     ГОЛОВА. Відповідно  до законодавства і встановленої процедури ми повинні вносити зміни в  законодавство,  коли  в  тому  виникає потреба.  У Перехідних положеннях Конституції визначено,  що норми чинних законів діють в тій частині, яка не суперечить Конституції. Ця  норма  закону  не  суперечить  Конституції.  Якщо  ви  внесете пропозицію про  те,  що  такі  питання  мають  вирішуватися  іншим порядком, ми її розглянемо. А поки що діє цей закон.

 

     Будь ласка. Довідку дає депутат Носов.

 

     НОСОВ В.В.   Є   стаття  126  Конституції,  у  якій  сказано: "Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами". Оце і є та недоторканність.

 

     ГОЛОВА. Тобто це є елемент недоторканності,  який треба зараз подолати. Ось чому прокуратура звертається до Верховної Ради.

 

     Депутат Головко.

 

     ГОЛОВКО В.І.,  голова  підкомісії  Комісії   Верховної   Ради України  з питань оборони і державної безпеки (Ленінський виборчий округ, Полтавська область). Дякую, Олександре Олександровичу.

 

     Скажіть, будь ласка,  а чи були раніше в цього судді  подібні моменти, виявлено чи не виявлено, що він схильний був до того, щоб брати хабарі?

 

     І чи підтверджено факт,  що ці гроші не  підсунуті?  Можливо, він був принциповий суддя,  і у зв'язку з цим взяли й підсунули ці гроші, щоб потім притягнути його до відповідальності.

 

     ЩОТКІН В.І. В ходе расследования уголовного дела мы проверили все материалы, которые были рассмотрены этим судьей. Новых фактов, кроме этого, в ходе следствия пока не добыто.

 

     Что касается возможного подброса  денег  и  провокации.  Факт передачи  денег  фиксировался,  кроме аудио-,  еще и видеоскемкой. Факт передачи  денег  и  получение  их  председателем  суда  четко зафиксирован.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кузьменко.

 

     КУЗЬМЕНКО С.Л.,  член Комісії Верховної Ради України з питань оборони  і  державної  безпеки   (Комунарський   виборчий   округ, Запорізька   область).   Фракція   "Комуністи  України".  Шановний доповідачу! Я хотів би трошки розширити питання, вже не торкаючись конкретно цього судді.  Чи не вважаєте ви,  що сьогоднішній статус суддів робить їх,  так би  мовити,  "священною  коровою"  в  нашій державі?  Суддю важче притягти до відповідальності,  ніж депутата, наприклад, обласної ради.

 

     Працівники правоохоронних  органів  вже  неодноразово  казали мені,  що  серед  кримінального  елементу  є  думка,  що  не треба звертатися за допомогою до міліції чи до прокуратури,  усі питання можна вирішити в суді.  Чи не вважаєте ви,  що настав момент, коли треба внести зміни до Закону про статус суддів і,  так би  мовити, дати  можливість  правоохоронним  органам  боротися  з корупцією і серед суддів?

 

     ЩОТКІН В.І.  Для того  чтобы  ответить  на  это,  нужно,  как минимум, изучить судебноследственную практику по этому вопросу. Мы исходим из той части уголовных дел в отношении  работников  судов, которая  нам известна и которую мы расследуем.  У нас не возникало вопросов по поводу привлечения судей к уголовной  ответственности. То,  что вы сейчас предлагаете, возможно, заслуживает внимания, но для этого нужен определенный фактаж,  а не просто где-то сказанные слова о том, что судьи, которых трудно привлечь, берут взятки.

 

     Я согласен  с  вами,  этот  вопрос  заслуживает внимания,  но сказать однозначно,  что  взяточничество  вошло  в  практику  всех судей, я не могу, потому что это будет голословно.

 

     ГОЛОВА. Депутате Грабар, будь ласка. Запитання.

 

     ГРАБАР М.Ф.,  член  Комісії  Верховної  Ради України з питань законності і правопорядку (Хустський виборчий округ,  Закарпатська область).  Група  "Реформи".  Шановний доповідачу!  Я виступаю від імені кількох депутатів від  Закарпаття.  Проблема  хабарництва  в системі     судочинства    має    дуже    серйозний    вплив    на соціально-економічну ситуацію, зокрема в нашій області.

 

     Ми, звичайно,  підтримуємо  цей  проект  постанови  і  будемо голосувати "за" ,  але хотіли б почути вашу точку зору як одного з керівників  Генеральної  прокуратури   на   проблему   незаконного виготовлення  та  збуту  горілки.  Це  набуло небачених розмірів у Закарпатті.  Резонанс мала справа,  яка розглядалася в Тячівському суді. У Діброві є підпільна компанія, що виготовляє горілку. Суддя виправдав  незаконного  виготовлювача   цієї   горілки   (а   вони виготовили  її цистерну - 10 тисяч 250 літрів).  Мало того,  суддя виніс припис  про  негайне  виконання  ухвали  суду.  А  при  тому десятки, сотні цивільних справ до виконання лежать у цьому ж суді, в інших судах області.

 

     То нам цікава позиція Генеральної прокуратури: чи дано оцінку цьому  факту  в порядку нагляду прокуратурою області,  Генеральною прокуратурою?

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановний Миколо Федоровичу,  я просив би вашої  згоди на  те,  щоб  доповідач дав вам відповідь індивідуально,  оскільки мова йде зараз про іншу справу (Шум у залі).

 

     ЩОТКІН В.І. Я могу ответить.

 

     ГОЛОВА. Ну, будь ласка. Дайте відповідь, тільки коротку.

 

     ЩОТКІН В.І.  Во-первых,  если,  как вы говорите,  судьей  был вынесен   оправдательный  приговор  и  частное  определение  и  на сегодняшний день этот приговор оставлен в силе,  то,  видимо, пока эти    вопросы   должны   сниматься.   В   случае,   если   против оправдательного приговора внесен был протест то ли прокурором,  то ли  Верховным  Судом,  то  после  рассмотрения  в  зависимости  от результатов можно давать оценку действиям этого  судьи.  Поскольку это конкретное уголовное дело и конкретный приговор, значит, нужно изучить этот вопрос.  Если он  вас  очень  интересует,  мы  готовы заняться им и дадим вам ответ дополнительно.

 

     ГОЛОВА. Депутате Марковська. Останнє запитання.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С. Передаю слово депутатові Кіяшку.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     КІЯШКО С.М.,  заступник голови Комісії Верховної Ради України з  питань  прав  людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних відносин   (Ворошиловський   виборчий  округ,  Донецька  область). Спасибо, Нина Степановна. Социалистическая фракция.

 

     Думаю, мы поддержим представление Генеральной  прокуратуры  о привлечении  к  ответственности  жулика,  который  сидит  в кресле судьи.

 

     Я хотел бы задать следующий вопрос. Сегодня у нас прокуратура практически выведена из системы контроля за деятельностью судебных органов.  Насколько,  с  вашей  точки   зрения,   улучшилось   или ухудшилось   судебное   делопроизводство   и  вообще  состояние  с преступностью в нашем обществе?

 

     И второй.  Вы, наверное, знаете, что уже практически два года советник   Александра   Мороза   Боженар  находится  под  судом  и следствием.  И сколько ни было обращений и депутатов,  и медиков о том, чтобы выпустить его на поруки на время следствия по состоянию здоровья, никакой реакции нет.

 

     Не кажется ли вам,  что коррупция процветает и часто судебные органы работают на ту структуру, которая дает им команду?

 

     ЩОТКІН В.І. Я не могу сказать на сто процентов, что коррупция действительно процветает.

 

     Что касается лишения прокуратуры функций надзора  за  судами. Это не мой участок работы, но я могу высказать свое личное мнение. Конечно же, если сказать очень кратко, тогда было больше порядка.

 

     Относительно дела Боженара.  Вы  знаете,  что  если  судебный процесс начат,  то,  естественно,  решать какие-либо вопросы,  и в частности   об   изменении   меры   пресечения,    может    только председательствующий в зависимости от поступающих ходатайств то ли защиты, то ли если так считает государственный обвинитель.

 

     А по  поводу  Боженара?  Насколько  мне  известно,  проведена судебно-медицинская  экспертиза.  Уже есть выводы экспертизы,  они будут    представлены    суду,    которому    предстоит    вынести соответствующее решение.

 

     ГОЛОВА. Віталію  Івановичу,  як  ви  дивитеся  на те,  щоб ми все-таки в постанові записали так,  як визначено в законі  (стаття 126):  "Суддя  не  може  бути  без  згоди  Верховної  Ради України затриманий чи заарештований  до  винесення  обвинувального  вироку судом.   Незалежність   і   недоторканність   суддів  гарантується Конституцією,  законами України"? А далі йде за текстом, так, як я сказав.   Тому   про   згоду   на   притягнення   до  кримінальної відповідальності не йдеться.  Iдеться тільки  про  дачу  згоди  на арешт. Можна в такій редакції записати?

 

     ЩОТКІН В.І. В принципе можно, конечно.

 

     ГОЛОВА. Я   ставлю   на  голосування  пропозицію  Генеральної прокуратури про надання  згоди  на  арешт  голови  Гребінківського районного суду Полтавської області Радзівона Олексія Івановича.

 

     Ви хочете  обговорювати  це  питання?  Є  записані на виступ. Депутате  Костицький,  прошу.  Відмовляєтеся  від  слова?   Більше бажаючих немає.

 

     Я ставлю  на  голосування  проект  постанови з цього питання. Будь ласка, прошу голосувати.

 

     "За" - 245. Рішення прийнято.

 

     З мотивів слово  надається  депутату  Степенку.  Будь  ласка, Василю Івановичу.

 

     СТЕПЕНКО В.І.,  член  Комісії Верховної Ради України з питань боротьби з  організованою  злочинністю  і  корупцією  (Полтавський виборчий  округ,  Полтавська область).  Олександре Олександровичу, вибачте,  я записувався на виступ,  але там  щось  не  спрацювало. Проте не в цьому справа.

 

     Я звертаюся  особисто  до вас,  Олександре Олександровичу.  У мене була зустріч з виборцями, на яку прийшли дуже багато людей. І весь час говорили про недоторканність депутата. Я їм пояснював, що немає недоторканності депутата,  а є процедура.  І  буває  момент, коли   депутат   сам  на  сам  залишається  з  отими,  хто  чинить беззаконня.  І що було б, якби йому дозволили хапати? Тому я хотів би поставити запитання представнику Генеральної прокуратури.

 

     Якщо не   дала   згоди  на  притягнення  до  відповідальності депутата відповідна рада,  і Верховна Рада також,  то що в  такому разі передбачає закон? Щодо цього була пропозиція, ви знаєте. Адже люди вважають,  що це Верховна Рада, у тому числі її голова Мороз, не  хочуть  притягнення  винного до відповідальності.  Але ж це не депутати  не  хочуть.  Не  хоче  прокуратура  робити  подання   до Верховної Ради!

 

     Я хотів  би,  щоб  ви особисто звернулися чи дали протокольне доручення прокуратурі:  усі заведені на депутатів справи  подавати по  інстанції  - починаючи від сільської ради і кінчаючи Верховною Радою.

 

     І, Олександре Олександровичу,  першим питанням  (так,  як  ви запити зачитуєте), наприклад, вирішувати питання про дачу згоди. А то справді складається враження, нібито Верховна Рада не хоче, щоб злодія притягли до відповідальності.

 

     Я дякую.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Переконлива аргументація (Шум у залі). Будь ласка, спокійно! Надійшла пропозиція. Секретаріат нехай звернеться з листом до Генеральної прокуратури,  щоб вона передала на розгляд Верховної Ради питання,  які належать до її компетенції. Тим паче, що депутати хочуть навести щодо цього порядок. Будь ласка.

 

     ____________________

 

     Розглядається питання  про проект Закону України про внесення змін і доповнень  до  Закону  України  про  систему  оподаткування (друге  читання).  Доповідає  Віктор Іванович Суслов.  Я пропустив кілька питань порядку денного, оскільки всі ті депутати, що мали з них доповідати, перебувають зараз на засіданні Кабінету Міністрів. Вони прибудуть на 16 годину.

 

     Будь ласка, Вікторе Івановичу.

 

     СУСЛОВ В.І.,  голова Комісії Верховної Ради України з  питань фінансів  і  банківської  діяльності (Люботинський виборчий округ, Харківська область).  Уважаемые народные депутаты!  В  пятницу  мы начали  рассмотрение этого вопроса.  Я уже информировал вас о том, что данный законопроект относится к числу  важнейших.  Президентом Украины он был назван в числе неотложных законопроектов. Мы должны принять этот проект окончательно до того,  как будем принимать все остальные законы налогового пакета.

 

     Именно этим   законопроектом   устанавливается  исчерпывающий перечень налогов и сборов, обязательных к уплате в Украине.

 

     Теперь, если нет возражений, давайте перейдем к сравнительной таблице.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     СУСЛОВ В.І. К преамбуле и названию закона никаких замечаний у депутатов не было.

 

     ГОЛОВА. Якщо немає, то йдемо далі.

 

     СУСЛОВ В.І.  Статья 1.  Комиссия предлагает внести  в  статью следующее   важное   дополнение:  "Податки  і  збори  (обов'язкові платежі),  справляння яких не передбачено цим законом,  сплаті  не підлягають.

 

     Зміни і  доповнення  до  цього закону стосовно пільг,  ставок податків і зборів (обов'язкових  платежів),  механізму  їх  сплати вносяться  до  цього  закону  не  пізніше  ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року  і  набирають  чинності  з  початку нового бюджетного року.

 

     Будь-які податки   і   збори   (обов'язкові   платежі),   які запроваджуються законами України,  мають бути  включені  до  цього закону.  Всі  інші  закони  України  мають  відповідати принципам, закладеним у цьому законі".  Здесь мы добавим:  "Всі  інші  закони України   з  питань  оподаткування  мають  відповідати  принципам, закладеним у цьому законі".

 

     ГОЛОВА. Як  бачите,  всі   поправки   тут   враховано.   Тому преамбула, назва і стаття 1 ставляться на голосування. Будь ласка, прошу підтримати.

 

     "За" - 217.

 

     Частина депутатів не встигли проголосувати.  Ще раз ставлю на голосування.  Проти проголосували п'ять чоловік,  та й то, як мені здається, тільки тому, що не розібрались у суті справи.

 

     "За" - 244. Рішення прийнято.

 

     СУСЛОВ В.І.  Статья 2.  В эту статью по предложению  комиссии внесено следующее дополнение:  "Державні цільові фонди включаються до державного бюджету України, крім пенсійного фонду України".

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло. Заперечень немає. Ставлю на голосування цю статтю. Будь ласка, підтримайте.

 

     "За" - 246. Рішення прийнято.

 

     Розглядається стаття 3.

 

     СУСЛОВ В.І. Статья 3 изложена в редакции Основных направлений налоговой политики в Украине,  которые мы с вами приняли в декабре прошлого года.  Поэтому комиссия и предлагает редакционно изложить эту  статью  в  полном  соответствии  с  Основными   направлениями налоговой политики в Украине.

 

     ГОЛОВА. Ставлю  на голосування цю пропозицію,  оскільки інших пропозицій не було. Підтримайте, будь ласка.

 

     "За" - 235. Рішення прийнято.

 

     Стаття 4.

 

     СУСЛОВ В.І.  В статьях 4,  5 и  6  есть  только  редакционные изменения,   связанные  с  приведением  закона  в  соответствие  с Конституцией. Предлагается проголосовать статьи 4, 5 и 6.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування статті 4, 5 і 6 законопроекту.

 

     "За" - 228. Рішення прийнято.

 

     СУСЛОВ В.І.   В   статью   7   комиссия   предлагает   внести существенное  дополнение следующего содержания:  "Зміна податкових ставок і  механізм  справляння  податків  і  зборів  (обов'язкових платежів) не можуть запроваджуватись Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік".

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло.   Тобто   відбувається,    скажемо    так, уніфікація   податкового   законодавства   і  встановлюється  його пріоритет перед  іншими  законами.  Спочатку  вносяться  зміни  до відповідного  закону  про  оподаткування,  а потім на основі цього формується бюджет.

 

     Ставлю цю статтю на голосування. Прошу підтримати.

 

     "За" - 252. Рішення прийнято.

 

     Стаття 8.

 

     СУСЛОВ В.І.  В  статьи  8  и  9  внесены  чисто  редакционные изменения.  Я  в  прошлый раз уже докладывал,  что есть заключение юридического отдела Секретариата  Верховной  Рады.  Его  замечания комиссия предложила учесть в нескольких статьях, включая статью 8.

 

     ГОЛОВА. Статті   8   і   9   ставляться   на   голосування  у запропонованій вам редакції.

 

     Будь ласка.

 

     "За" - 246. Рішення прийнято.

 

     Стаття 10.

 

     СУСЛОВ В.І.  Извините,  и  в  статью  10  тоже  внесены  лишь редакционные изменения.

 

     ГОЛОВА. Добре, стаття 10 голосується.

 

     "За" - 252. Рішення прийнято.

 

     СУСЛОВ В.І.   В   статье   11  есть  существенные  изменения. Предлагается исключить части вторую,  третью и последующие в связи с тем, что ими устанавливаются санкции, применяемые к плательщикам налогов за несвоевременную подачу отчетов и данных и так далее. Но дело в том, что это не предмет этого закона и вопросы этих санкций регулируются и должны регулироваться другими законами.

 

     ГОЛОВА. То норми Кримінального кодексу,  і тому залишено лише одну частину - про відповідальність, яка має загальну форму.

 

     Ставлю на голосування і прошу підтримати цю редакцію.

 

     "За" - 248. Рішення прийнято.

 

     Стаття 12. Будь ласка, Вікторе Івановичу.

 

     СУСЛОВ В.І.   В   статью  внесены  редакционные  изменения  и уточнения.  Как вы видите,  здесь  практически  ничего  нового  не внесено.

 

     ГОЛОВА. Ставлю  на голосування статтю 12 "Обов'язки банків та інших кредитних установ".

 

     "За" - 247. Рішення прийнято.

 

     Далі, будь ласка.

 

     СУСЛОВ В.І. Второй раздел, основной: "Види податків   і   зборів   (обов'язкових  платежів)  і  порядок зарахування їх до бюджетів і державних цільових фондів". Статью 13 предлагается принять с чисто редакционными уточнениями.  Здесь нет существенных изменений.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування статтю 13 у запропонованій редакції.  Аналіз зауважень у вас перед очима. Будь ласка, стаття 13.

 

     "За" - 240. Рішення прийнято.

 

     СУСЛОВ В.І.  Статья  14.  Пункт  1  статьи  14   предлагается изложить в следующей редакции: "До загальнодержавних належать такі податки і  збори  (обов'язкові  платежі):  1)  податок  на  додану вартість (идет без изменений);  2) акцизний збір (без изменений по сравнению  с  действующим  законом);  3)   податок   на   прибуток підприємств  (без  изменений);  4) прибутковий податок з громадян, записаний  як  податок  на  доходи  фізичних  осіб   (приведен   в соответствие  с  налоговым  пакетом  правительства);  5) мито (без изменений);  6)  державне  мито  (без  зменений);  7)  податок  на нерухоме   майно   (нерухомість)   (вместо   "податок   на   майно підприємств" і "податок на нерухоме майно громадян" -  изменено  в соответствии  с терминами из налогового пакета правительства);  8) плата  (податок)  за  землю  (без  изменений);  9)  рентні   збори (вводятся);  10) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів  (без  изменений);  11)  податок  на промисел  (как  и был);  12) збори за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (был этот  платеж  у  нас); 13) збори за спеціальне використання природних ресурсів; 14) збори за забруднення навколишнього природного середовища  (остается  без изменений);  15)  внески  до  Фонду  для  здійснення  заходів щодо ліквідації  наслідків  Чорнобильської   катастрофи   (предлагается оставить).

 

     Далее я обращаю ваше внимание на то,  что комиссия предлагает изкять "внески до Фонду сприяння зайнятості населення" (смотрите в левой  колонке).  В  подпункт  17  "збори на обов`язкове соціальне страхування"  внесены  редакционные  изменения  по   сравнению   с действующей редакцией.

 

     Подпункт 18   "збори   на   обов'язкове   державне   пенсійне страхування" редакционно изменен (было  -  "внески  до  пенсійного фонду  України).  Это  изменение  существенно,  так  как  подпункт приводится  в   соответствие   с   Основами   законодательства   о государственном социальном страховании.

 

     По предложению   Кабмина   предлагается   узаконить  сборы  в государственный инновационный фонд (подпункт 19). И подпункт 20 по предложению  Кабмина  (это  принято  в  первом  чтении)  изложен в следующей редакции:  "плата  за  торговий  патент  на  деякі  види підприємницької діяльності".

 

     Учитывая, что  этот перечень является основной частью закона, я просил бы специально проголосовать этот пункт.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка,  запитання. Бо я знаю, що з цього приводу думки розходилися і йшла гостра дискусія.

 

     Депутат Кузьменко. Будь ласка.

 

     КУЗЬМЕНКО С.Л.  Фракція "Комуністи України". У мене запитання відносно підпункту 7.  "Податок на нерухоме майно..."  Ми  ніякого рішення з цього приводу ще не приймали. Це тільки проект закону. І я вважаю,  що дещо передчасно включати в діючий закон норму,  якої ще  немає в природі.  Можливо,  було б краще ( і я знаю,  що це не тільки моя думка) все ж таки мати окремі  закони  про  податок  на нерухомість   фізичних   осіб   і   про   податок  на  нерухомість підприємств,  бо  це  різні  речі,  і  поєднувати  їх  не   зовсім правильно.

 

     СУСЛОВ В.І.   Уважаемые   депутаты,   именно  такая  норма  и действовала до сих пор.  Вы видите,  в левой колонке  -  редакция, принятая  в  первом  чтении.  Предполагалось  ввести  два налога - "податок на  майно  підприємств"  і  "податок  на  нерухоме  майно громадян".  Мы,  конечно,  можем  на этом настаивать,  но тогда мы будем правы,  предкявив Кабинету Министров претензию, что поданный им  законопроект в данном случае не соответствует основному Закону о системе налогообложения.

 

     На сегодня в этом  законе  нет  "податку  на  нерухоме  майно (нерухомість)". Но мы считаем, что этот закон должен быть введен в действие.  Может быть, не в этом году, а в перспективе. И в данном случае,  приводя,  так  сказать,  в  соответствие  с тем налоговым пакетом,  который  подан  правительством,  мы  просто   предлагаем сделать  компромиссный  шаг навстречу правительству.  Иначе у нас, если мы этого не примем, появляются основания "податок на нерухоме майно    (нерухомість)"    не   рассматривать   вообще,   как   не соответствующий Закону о системе налогообложения.

 

     ГОЛОВА. Шановні депутати, я хотів би привернути вашу увагу до концептуального  характеру  цього закону.  Це не закон прямої дії, він не визначає розмірів податків,  а тільки дає перелік  можливих податків.  А окремо закон і те, що стосується, до речі, податку на майно...  Адже,  пригадуєте, коли ми розглядали питання, то навіть запропонували Кабінету Міністрів:  внесіть пропозицію про те,  щоб оподатковувати тепер майно багатих фізичних осіб,  і ми  одразу  ж проголосуємо.  Це  і є податок на майно.  Тому ми відкриваємо собі шлях  до  прийняття   відповідних   законів.   Але   треба   зараз проголосувати сам перелік.

 

     І хотів  би  звернути вашу увагу на таке.  Тільки що у мене і моїх колег  голів  комісій  відбулася  зустріч  із  представниками промисловості   -   керівниками  обласних  об'єднань,  промислових підприємств.  Вони висловлювали стурбованість з приводу  того,  що передбачається 20 видів податків і зборів (обов'язкових платежів). Але оскільки не всіх підприємств усі ці податки стосуються, то тут немає  якоїсь загрози.  Мова йде про конкретні закони,  які будуть прийняті, і тоді їх доведеться виконувати.

 

     Я просив  би  проголосувати  цю  статтю   в   редакції,   яка пропонується комісією. Будь ласка, підтримайте.

 

     "За" - 207.

 

     Я звертаюся  до  депутатів,  які  не  голосують.  Так,  у нас автоматика,  але вона сама не голосує,  треба вам голосувати. Будь ласка.

 

     СУСЛОВ В.І.  Уважаемые  депутаты,  и  еще один важный момент. Ведь  это  специально  для  противников  налога  на  имущество.  В действующей  на  сегодня редакции предполагается взимание "податку на майно підприємств",  на все имущество.  В предлагаемой редакции это  все-таки  урезанный налог - только "податок на нерухоме майно (нерухомість)".

 

     Поэтому я просил бы поддержать такую редакцию.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло,  тепер депутати підтримають.  Будь  ласка, голосується ще раз (Шум у залі).

 

     "За" - 226. Рішення прийнято.

 

     Стаття 15 "Місцеві податки і збори".

 

     СУСЛОВ В.І.  "Місцеві  податки  і  збори".  К местным налогам предлагается  отнести  два  следующих:  "податок  з   реклами"   и "комунальний   податок".   Это   новая  редакция  по  сравнению  с действовавшей. К местным сборам - "готельний збір"...

 

     ГОЛОВА. Вікторе Івановичу,  вибачте,  будь ласка. Комунальний податок існував і раніше, подивіться в другій колонці.

 

     СУСЛОВ В.І.  Да,  коммунальный налог существовал, но теперь в этой статье разделены сборы и налоги. Поэтому редакционно изложено по-новому.

 

     Что касается "місцевих зборів". Предусматриваются: "готельний збір",  "збір за парковку автотранспорту",  "ринковий збір", "збір за  видачу  ордера  на  квартиру".  Все  это было принято в первом чтении.  Комиссия  сочла  возможным  и  необходимым  рекомендовать Верховной Раде исключить "збір за здійснення міжнародного туризму" в связи с тем,  что есть подпункт 5 "курортний збір", и ввиду того что  не  ясно,  что  это  такое - "збір за здійснення міжнародного туризму".

 

     Далее остаются,  как было принято в первом чтении,  "збір  за участь  у бігах на іподромі",  "збір за виграш на бігах",  "збір з осіб,  які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі", "збір за   право   використання  місцевої  символіки",  "збір  за  право проведення кіно- і  телезйомок",  "збір  за  проведення  місцевого аукціону,  конкурсного  розпродажу  і  лотерей",  "збір  за проїзд територією прикордонних  областей  автотранспорту,  що  прямує  за кордон",  "збір  за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг",  "збір за видачу дозволу на виділення  земельної ділянки  під  індивідуальне  будівництво",  "збір  на  благоустрій сільських та селищних населених пунктів",  "збір за видачу дозволу на  відведення земельної ділянки під будівництво гаражів у міській зоні", "збір за використання мови, яка не є державною в Україні, у назвах   суб'єктів   підприємницької   діяльності".   І  враховано пропозицію народного депутата Вітренко про введення нового збору - з власників собак (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Одну   хвилиночку,  шановні  колеги!  Ми  питання  не обговорюємо.  Можуть висловитися тільки ті, хто вносив пропозиції. Тим більше що для цього у вас уже була можливість... (Шум у залі). 18.

 

     У кого є поправки? Запишіться, будь ласка.

 

     Який номер поправки? (Шум у залі). 18

 

     Депутат Шеховцов.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д.,  член Комісії Верховної Ради України з  питань бюджету  (Новокраматорський  виборчий  округ,  Донецька  область). Уважаемые коллеги! В поправке 18 предлагалось исключить в пункте 2 статьи 15 четыре подпункта - "л",  "м", "н", "о" (в новой редакции это пункты 14, 15, 16, 17). Все это разные сборы.

 

     Давайте я обосную один, вы проголосуете, а потом предоставите слово по последующим.

 

     Сначала относительно  сбора  за  выдачу "дозволу на виділення земельної ділянки під  індивідуальне  будівництво  і  під  гаражне будівництво".  У нас есть сейчас земельный налог. Если мы считаем, что с владельцев земли берем мало,  то зачем  же  на  этот  обкект обложения  -  землю  вводить  еще  один  сбор,  если  можно вместо мизерного,  ничтожного налога на  землю  ввести  более  или  менее реальный?  За  10  соток  в  городе и в пригороде у нас платят 2-3 гривни в год.  Я подчеркиваю -  в  год!  А  можно  собирать  20-30 гривень  в  год  или хотя бы 5-6 гривень.  К тому же собственников земли у нас намного больше -  их  десятки  миллионов,  и  реальный доход  от  увеличения  налога  (а  если  мы  еще  посмотрим список льготников,  а у нас там практически  каждый  второй  -  льготник) можно получить намного больше, не вводя нового сбора.

 

     А что  мы  от сбора получим?  Если он будет копеечный,  то не получим ничего,  потому что новых актов выделения земли  будет  не так  уж  много.  А  если  он будет огромным - сто и даже до тысячи долларов,  как предлагалось в одном из вариантов проекта,  то  это будет фактически узаконенная продажа земли. И, значит, для простых трудящихся доступ к земле будет практически закрыт.  Все почему-то думают,  что этот сбор направлен против нуворишей, против тех, кто строит огромные коттеджи,  и почему-то забывают,  что это  закроет доступ  для получения земельных участков простым работягам,  в том числе  и  работникам   сельского   хозяйства,   то   есть   членам коллективных сельхозпредприятий.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Я  прошу  аргументацію робити коротше - не за дві з лишком хвилини, а за одну.

 

     Вікторе Івановичу, прошу.

 

     СУСЛОВ В.І.  Уважаемые депутаты!  Я хотел  бы  обратить  ваше внимание на то,  что упомянутые виды сборов,  если мы их узаконим, дадут право органам местного самоуправления  принимать  решения  о введении  тех  или  иных видов сборов.  Поэтому в данном случае мы ничего не можем сказать,  будут ли они вводиться,  где и  в  каком обкеме.  В  данном случае вопрос можно решить только голосованием. Но я думаю,  и комиссия так считает,  что то,  что было принято  в первом чтении, может быть принято и окончательно.

 

     ГОЛОВА. Пропозиція    депутата    Шеховцова    ставиться   на голосування.

 

     "За" - 203.

 

     На її підтримку не вистачає голосів...  (Шум  у  залі).  Будь ласка. Наполягають ще раз проголосувати.

 

     Ставлю ще раз на голосування.

 

     "За" - 229. Підтримується.

 

     Не треба  агітувати,  вже  проголосовано.  Я ще раз кажу,  що поправка 18 проголосована.

 

     Автори інших поправок бажають взяти слово?  Запишіться,  будь ласка.

 

     Поправка 21 - комісії, поправка 22 - депутата Терьохіна.

 

     Слово надається депутату Терьохіну.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.,  член  Комісії Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (Комсомольський виборчий  округ, Полтавська область). Шановні народні депутати! Шановний Олександре Олександровичу!  От дивіться,  ми  зараз  втяглися  в  дискусію  - потрібен чи не потрібен той чи інший збір.  Але ця дискусія не для цього закону, а для Закону про місцеві податки і збори.

 

     Я хочу нагадати депутатам історію  цього  питання.  Ми  двічі відхиляли  цей  перелік  досить дивних зборів і податків,  які тут написані,  на засіданні Верховної Ради.  І зараз  ми  чекаємо,  що скаже    нам   комісія,   яка   займається   питаннями   місцевого самоврядування,  який там  буде  запропонований  порядок  місцевих зборів.

 

     Тому моя  поправка  стосувалася  того,  що  взагалі  не треба сьогодні затверджувати  такий,  наприклад,  ганебний  податок,  як комунальний, який підприємства давить, або ринковий збір, який іде рекету в кишеню, або за парковку автомобілів. Або приймати рішення про оподаткування собак.  Я краще оподатковував би на місці деяких гадюк (Шум у залі).

 

     Так от,  я просив би,  шановні колеги, сьогодні прийняти одне рішення: усі переліки податків і зборів встановлюються спеціальним Законом про місцеві податки і збори.  А після того підійти до того закону  і  прийняти всі ці вивірені податки.  Ось бачите,  депутат Шеховцов  знайшов  чотири  поганих  податки  і  збори.  У  мене  є пропозиції ще по п'яти поганих.

 

     Давайте приймемо   мою   поправочку.   І  тоді,  коли  будемо обговорювати місцеві податки і збори,  з'ясуємо наше ставлення  до них.

 

     Дякую.

 

     СУСЛОВ В.І.  Уважаемые депутаты, обратите внимание на то, что депутат Терехин просто  предлагает  перенести  решение  вопроса  в Закон  о  местных  налогах  и сборах.  Между тем именно этот закон должен установить систему налогообложения,  дать  полный  перечень всех налогов и сборов. Без местных налогов и сборов этот перечень, естественно,  не будет полным.  Поэтому  я  считаю,  что  перечень местных налогов и сборов в этом законе должен быть.

 

     ГОЛОВА. Я звертаюся до шановного депутата Терьохіна.  Ви мали змогу дискутувати з цього приводу в комісії і вже дискутували тут, у залі.

 

     Ваша пропозиція ставиться на голосування.

 

     "За" - 156. Не підтримується.

 

     Депутат Марковська. Будь ласка. Яка ваша поправка?

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.  Дякую. Шановні колеги, тут із подачі Наталії Михайлівни до переліку місцевих податків і зборів  віднесено  збір із власників собак.  Я хочу сказати, що як у сільській місцевості, так і в обласних центрах є  багато  приватних  будинків,  де  люди мають  собак.  То  давайте і на їхніх котів введемо податок,  і на канарейок.  Можливо,  як сказав депутат Терьохін,  ще  й  на  змій усяких.

 

     Що це таке - збір із власників собак?  Бабуся має в селі одну собаку,  яка стереже хату, чоловіка немає, а тепер ще на цю собаку треба ввести податок!

 

     Ну, скажіть,  будь ласка,  це державний підхід чи недержавний підхід?

 

     СУСЛОВ В.І.  Этот сбор  не  является  обязательным.  То  есть местные власти могут его и не вводить.

 

     ГОЛОВА. Увага! Ну чому нас отак турбують ці питання?

 

     СУСЛОВ В.І.  Я  хочу  вас  проинформировать,  что  в  Украине официально стоят на учете 7 миллионов собак.  И особенно в городах собак держат не самые бедные люди, вы понимаете...

 

     ГОЛОВА. Я прошу уваги!  Будь ласка,  спокійно. Враховуючи те, що цей  збір  не  є  обов'язковим,  вводиться  місцевими  органами влади... Але пропозиція була.

 

     Пропозицію депутата  Марковської  вилучити з переліку збір із власників собак ставлю на голосування.

 

     "За" - 167. Не приймається.

 

     Ще є пропозиція?

 

     Депутат Пилипчук.

 

     ПИЛИПЧУК В.М.,  член Комісії Верховної Ради України з  питань агропромислового  комплексу,  земельних  ресурсів  та  соціального розвитку  села  (Центральний  виборчий  округ,   Івано-Франківська область).  Шановні  депутати!  Ніхто  з  вас  не  скаже,  що  то є неправда. Я весь час вношу єдину пропозицію, яка не враховується - обмежити  кількість  податкових  зборів  тим,  що  сума податків і зборів,  які сплачує  юридична  особа,  не  може  перевищувати  35 відсотків від її прибутку. І скільки б ми не писали цей закон, він є пустопорожній і до того ж уже  чотири  рази  розглядається.  Він нічого  не  дасть,  якщо  ми  не  встановимо  це обмеження.  Бо на сьогоднішній день склалася така обернено  пропорційна  залежність: чим  більше Суслов вносить у зал проектів податкових законів,  тим менші надходження до бюджету.

 

     Треба ввести обмеження,  щоб не руйнувати  тих,  хто  платить податки.  Тоді  донорів  бюджету  буде  більше.  Якщо  ми цього не впишемо,  то що б  ми  не  записували  в  цьому  законі,  воно  не відповідатиме потребам нашої економіки.

 

     ГОЛОВА. Вікторе Івановичу, відповідайте, будь ласка.

 

     СУСЛОВ В.І.   Уважаемые   народные   депутаты!   Вам  сегодня докладывали,  что поступления,  например, от акцизного сбора после принятого  нами законодательства увеличились в среднем более чем в три раза,  а по импорту,  кстати говоря,  - в 19 раз. Это ответ на вопрос депутата Пилипчука.

 

     Что касается     попытки     ввести    предельную    величину налогообложения,  то у нас такой показатель утвержден  в  Основных положениях   налоговой   политики.   В   этом   законе  о  системе налогообложения,  эту норму мы не  должны  записывать  потому  что тогда  мы  должны  расписывать  и  механизм  ее применения.  Такой механизм не подготовлен.  То есть это предложение спонтанное,  оно ничем  не  подкреплено  и не обосновано.  А такие решения,  как вы знаете, мы с вами в этом зале не принимаем.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Стаття  15  ставиться  на  голосування.  Будь  ласка, підтримайте її.

 

     "За" - 171.

 

     Я ще раз звертаюся до тих, хто сумнівається. Є перелік... Але тоді  треба   записувати   інакше:   "місцевими   органами   влади встановлюються й інші збори". А якщо ні, то встановити (я не хотів би іронізувати з цього приводу) збір з власників тварин.  Ви, будь ласка,  проїдьте  на новий масив і подивіться,  що там робиться на майданчиках.  Треба ж комусь платити,  щоб прибирали там. А звідки брати кошти на це?

 

     Пропоную проголосувати   в  цілому  цю  статтю,  і  буде  все нормально. А місцева влада розбереться - вводити чи не вводити, то її  право.  Будь ласка,  підтримайте.  Адже якщо ми не приймемо цю статтю,  то треба приймати новий закон,  у якому буде  те  ж  саме записано.

 

     Ставлю на голосування ще раз, підтримайте, будь ласка.

 

     "За" - 228. Рішення прийнято.

 

     СУСЛОВ В.І. Уважаемые депутаты! Статья 16 "Джерела сплати податків  і  зборів  (обов'язкових  платежів)". Здесь   предлагается   внести   изменения  главным  образом  путем сокращения тех излишне детализированных пунктов,  которые были. Вы видите в левой колонке,  что была попытка расписать, каким образом отчисляются и за счет чего уплачиваются те или иные налоги. Но это не  предмет данного закона - что относить на себестоимость,  а что на прибыль. Механизм расчетов соответствующих налогов определяется в специальных налоговых законах.

 

     Комиссия предлагает  пункт  1  изложить в следующей редакции: "Джерела  сплати  податків  і   зборів   (обов'язкових   платежів) встановлюються    відповідними   законами   про   податки,   збори (обов'язкові платежі)".  Кроме того,  комиссия предлагает добавить второй,  очень важный пункт:  "Державні та інші цільові фонди, які не передбачені цим законом, мають своїм джерелом виключно прибуток підприємств,  який залишається після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів),  передбачених  статтями  14  і  15  цього закону.  Відрахування  до  цих фондів здійснюються на добровільних засадах".  Это  означает,  что  то,  что  не  вошло   в   перечень обязательных  налогов  и сборов,  платится добровольно и только за счет прибыли. Это очень важно для ограничения...

 

     ГОЛОВА. Стаття 16 ставиться на голосування. Підтримайте, будь ласка.

 

     "За" - 215.

 

     Ще раз ставлю на голосування. Я не хочу вас агітувати... (Шум у залі).  Так мова ж іде про фонди,  а не про  податки  і  не  про бюджет.  Якщо добровільно,  то хай платить. Якщо не хоче, нехай не платить.

 

     "За" - 236. Рішення прийнято.

 

     Стаття 17.

 

     СУСЛОВ В.І.  Cтатьи 17,  18 и 19 идут без изменений, только с редакционными поправками.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування три статті

- 17, 18, 19.

 

     "За" - 250. Рішення прийнято.

 

     СУСЛОВ В.І.  В   статью   20   комиссия   предлагает   внести существенное   дополнение  следующего  содержания:  "За  стягнення податків і зборів (обов'язкових платежів),  які не передбачені цим законом,  посадові  особи  державних  податкових  інспекцій несуть відповідальність згідно з чинними законами України".

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло - "з чинними законами України".  Ставлю  на голосування цю статтю. Прошу підтримати.

 

     "За" - 237. Рішення прийнято.

 

     СУСЛОВ В.І.  Раздел  III "Перехідні положення".  Предлагается принять этот  раздел  в  следующей  редакции:  "Дія  цього  закону поширюється  на  відповідні  правовідносини  у  сфері  соціального страхування щодо зборів на обов'язкове  соціальне  страхування  до прийняття законів України з питань соціального страхування".

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло.   Це  обов'язкова  норма,  її  треба  було визначити,  оскільки тут є елемент  неврегульованості.  Ставлю  на голосування. Голосується розділ третій. Будь ласка.

 

     "За" - 242. Рішення прийнято.

 

     Далі.

 

     СУСЛОВ В.І.  Розділ IV "Прикінцеві положення".  Я зачитаю его полностью, потому что он подготовлен комиссией.

 

     "1. Закон України про внесення змін  до  Закону  України  про систему оподаткування ввести в дію з дня його опублікування.

 

     2. Заборгованість платників по податках, зборах (обов'язкових платежах),  у тому числі за платежами в галузеві  та  інші  фонди, обов'язковість  сплати  яких  не передбачена статтею 14..." (здесь пропущено "та  статтею  15  цього  закону")  "за  станом  на  дату введення  в  дію  цього  закону  списується  з  рахунків платників податків,  зборів (обов'язкових платежів) і сплаті  не  підлягає". Тем  самым  мы  решаем  вопрос  о  задолженностях по тем платежам, которые   не   существуют   в   системе   налогообложения.   Такие задолженности должны быть, конечно, списаны.

 

     "3. Кабінету Міністрів України:

 

     подати Верховній  Раді  України  пропозиції  про  внесення до законодавчих актів України змін,  що випливають із Закону  України про  внесення змін до Закону України про систему оподаткування,  у місячний термін;

 

     привести рішення уряду України у відповідність із  зазначеним законом до 1 квітня 1997 року".

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло.  Є  запитання  чи пропозиції?  Будь ласка, депутате Пилипчук (Шум у залі).

 

     СУСЛОВ В.І. Добре, списуються з платників податків.

 

     ПИЛИПЧУК В.М.  Відносно несплачених платежів.  Зрозуміло,  що коли ці податки не були передбачені і підприємство їх не сплатило, то уявна заборгованість,  яка  була  нарахована,  списується.  Але буває й інша ситуація, коли знімають обов'язкові податкові платежі і відрахування з підприємств у період,  коли не  було  закону  про податки  і коли ці платежі регулювалися іншими нормами.  Тому слід було б записати в  "Прикінцевих  положеннях",  що  суми  сплачених податкових   платежів   по   не   передбачених   законом  платежах зараховуються  в  рахунок  майбутніх  платежів  по  вже   законних податках.  Бо  те,  що  ви  заклали  в той механізм,  вирішує лише частину проблеми, а саме що заборгованість списується, якщо платіж не передбачено в законі.  А хто сплатив,  кому викрутили руки, - і він сплатив?  Ці сплачені суми повинні бути зараховані  в  рахунок майбутніх платежів по тих податках, які визначені цим законом.

 

     СУСЛОВ В.І.  Уважаемые депутаты, о чем идет речь. Вот депутат Цушко проинформировал  комиссию  (  он  может  проинформировать  и Верховную  Раду)  о  том,  что,  в  соответствии  с постановлением Кабинета Министров,  на протяжении нескольких лет взимается сбор в размере  8  процентов  от  розничной цены бутылки вина.  Этот сбор взимается  только  с  отечественных  производителей  и  составляет определенный фонд Главсадвинпрома, да?

 

     Мы считаем,  что,  конечно,  он является незаконным.  Поэтому комиссия обращалась и в Кабмин,  и в  прокуратуру,  но  ничего  не смогла   сделать.   На  основе  постановления  Кабмина  этот  сбор взимался, причем, подчеркиваю, ставя в невыгодное положение именно отечественных производителей.

 

     Значит, если  у  каких-то  предприятий  по  этому  сбору есть задолженность,  то она будет списана.  Но ставить вопрос  возврата уплаченных  сумм  за  счет  бюджета  или  зачета  в  счет  будущих платежей, я считаю, неправильно. На том, что было взято незаконно, к  сожалению,  надо  поставить  точку,  пусть  оно так и остается, потому что это не  единственный  такой  сбор.  У  нас  в  недавнем прошлом  было  еще  несколько сборов,  в том числе в известный вам фонд конверсии  и  другие  фонды,  в  которые  предприятия  внесли определенные суммы. Сейчас начинать все эти взаимозачеты и возврат денег нельзя. Главное, что мы устанавливаем исчерпывающий перечень по  состоянию  на  дату  ввода закона в действие,  решаем проблему задолженности по незаконным,  в  сущности,  платежам,  и  на  этом ставим точку.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Розділ IV ставиться на голосування. Будь ласка, прошу підтримати.

 

     "За" - 236. Рішення прийнято.

 

     Шановні депутати,  є  ще  одне  принципове  зауваження,   яке висловив  депутат  Кузьменко.  Ми,  прийнявши підпункт 17 пункту 2 статті 15 "збір  за  використання  мови,  яка  не  є  державною  в Україні,  у назвах суб'єктів підприємницької діяльності", порушили норму Конституції,  де написано:  "В Україні гарантується  вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України".

 

     Якщо, скажімо,  десь  у  Герцах   назва   магазину   написана румунською мовою (я не пам'ятаю,  здається, на Буковині на магазин кажуть "склеп"),  то це виходить,  що можуть ввести і  такий  збір (Шум  у залі).  Це охоплюється?  Це охоплюється поправкою депутата Шеховцова,  і,  отже,  уже  немає  цього  запису.   Так   чи   ні? Охоплюється.

 

     У цілому законопроект ставиться на голосування. Будь ласка. А Сергію Леонідовичу за пильність висловлюється подяка.

 

     "За" - 242. Рішення прийнято.

 

     Я дякую від вашого імені комісії,  яку очолює Віктор Іванович Суслов,  і  всім,  хто  брав  активну  участь  у  підготовці цього законопроекту.

 

     Спасибі.

 

     _________________

 

     Тепер нам  потрібно  проголосувати   проект   Постанови   про створення  тимчасової  слідчої  комісії  Верховної Ради України по перевірці можливих фактів несанкціонованої торгівлі зброєю.  Як ви пам'ятаєте,  на  минулій  сесії  депутати Симоненко і Скіпальський внесли цю пропозицію.

 

     Пропонується такий склад комісії (вам проект роздано): Білас, Безуглий, Бобриньов, Жир, Ігнатенко, Іоффе, Кожевніков, Кузьменко, Малєвський,  Сінченко,  Скіпальський, Червоній і Шестаков. Мається на  увазі,  що  ця  комісія  не  користується  приміщеннями і тому подібне,  а вивчає справу в межах повноважень і  можливостей,  які просто  є  в  депутатів  на  сьогодні,  крім  одного  - вони мають переваги як члени слідчої комісії.

 

     Я просив би проголосувати склад цієї комісії  (Шум  у  залі). Вона представляє всі... І депутат Жир - голова комісії? Та ні, він входить до складу комісії. Він головою не може бути.

 

     Ставлю на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 230. Рішення прийнято.

 

     Є ще  пропозиція  головою  цієї  комісії  призначити   такого нейтрального   депутата,  як  Безуглий.  Він  із  "Конституційного центру" (Шум у залі).  А де він? У МДГ, так? Ще більш нейтральний. Давайте.

 

     Ставлю на голосування цю пропозицію. Будь ласка.

 

     "За" - 202.

 

     Ну я вас прошу, хіба це принципове питання? Комісія ж повинна працювати, то хоч буде кому зібрати членів комісії.

 

     Ставлю ще раз на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 225.

 

     Ще раз ставлю на голосування. Валентино Петрівно, організуйте житомирських  депутатів.  Олександре  Івановичу,  голосуйте,  будь ласка.

 

     "За" - 217.

 

     Ігнатенко? Пропонується проголосувати за Ігнатенка.  Генерал, знає справу, нейтральний, центральний, як завгодно.

 

     Ставлю на голосування. Підтримайте, будь ласка.

 

     "За" - 260. Рішення прийнято.

 

     Оголошується перерва до 16 години.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку