ЗАСІДАННЯ  СОРОК  П'ЯТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  21  л и с т о п а д а  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Доброго ранку, шановні депутати і гості

 Верховної  Ради, шановні радіослухачі! Розпочинається

 новий    сесійний    тиждень.   Я   прошу   депутатів

 підготуватися    до   реєстрації.   Вставте   картки

 правильно.  Поки  ви  підготуєтесь  до  реєстрації, я

 зачитаю   депутатські   запити:

      народного  депутата Кірімова до Прем'єр-міністра

 Марчука  з  приводу  припинення  робіт по газофікації

 Іванківського району Київської області, який примикає

 до  30-кілометрової  зони  ЧАЕС  і  дуже постраждав у

 зв'язку із Чорнобильської катастрофи;

      народного депутата Безуглого до Голови Верховної

 Ради з приводу звернення до Генерального прокурора та

 Голови  телебачення Кулака. Це зв'язано з тим, що при

 розгляді  на  засіданні  Верховної  Ради  питання про

 входження   України   до   Міжпарламенської  Асамблеї

 народним   депутатом   Зарудним   від  Тернопільської

 області  був грубий випад на зрив засідання Верховної

 Ради України.

      Депутатські  запити  також надійшли від Худомаки

 Віктора  Петровича  до  Голови Фонду державного майна

 стосовно    порушень    чинного   законодавства   при

 розрахунках   за  приватизовані  об'єкти  комунальної

 власності;

      Мозера  Геннадія Едуардовича до Прем'єр-міністра

 України     стосовно    фінансування    Житомирського

 будівельного технікуму;

      Осадчука   Петра  Ілліча  до  Комісії  з  питань

 соціальної  політики  та  праці  і  з питань правової

 політики    та   судово-правової   реформи   стосовно

 реалізації  положень  законодавства  щодо соціального

 захисту пенсіонерів, інвалідів і репресованих.

      Зачитані    депутатські    запити    доручається

 Секретаріату   ля   оформлення   і   направлення  для

 адресатів,   щоб   вони  відреагували  відповдіно  до

 чинного законодавства.

       Будемо реєструватись.

      Будь  ласка,  проводиться  поіменна  реєстрація.

 вставте  картки.

      Увімкніть  систему.

 

      Не вистачає для відкриття засідання 18 голосів.

      Поки  вони з'являться  взалі...

      Я  розумію ситуацію, частина депутатів просто не

 реєструється,  намагаючись  не розглядати ті питання,

 що   винесені до порядку дня.

      Відповдіно  до  Регламенту  ми можемо розглядати

 питання,  не    ставлячи  їх на голосування.

      В зв'язку з цим я прошу керівникам фракцій, будь

 ласка,  керівникам  фракцій  всіх зібратись в кімнаті

 Президії зараз.

      Олександре    Миколайовичу,    одну    хвилинку,

 проведіть  зустріч  з головами фракцій зараз відносно

 з'ясування питань щодо реєстрації.

      А ми тим часом будемо розглядати ті питання, які

 винесені   до порядку дня.

      Але перед цим у нас засідання у вівторок з ранку

 розпочинається із пропозицій, заяв тощо депутатів.

      Тому  я  хотів,  щоб  поки буде йти засідання це

 голів  фракції,  ми  скористалися  цим  правом і його

 провели.  Зараз  воно не потребує ні голосоування, ні

 обговорення  за  виключенням  окремих  моментів,  які

 можем ми справді проголосувати.

      Тому,  будь  ласка,  керівники  фракції   ідуть.

 Запишіться на виступи для проголошення заяв, звернень

 тощо.  Так,  в  залі  Президії.  А  у  нас є на це 24

 хвилини.   Будь   ласка,   на   моніторі  25  хвилин.

 Проводиться запис.  Оголосіть список.

      Хочу   також   нагадати  про  те,  що  учора  на

 засіданні  Президії  прийнято  рішення  першими двома

 питаннями    розглядати    питання,    пов'язанні   з

 промислово-фінансовими   групами  і,  власне  кажучи,

 монополії, держави на вироблення горільчаних виробів.

      Динейкін, будь ласка.

 

      ДИНЕЙКІН Г.І.

 

      Уважаемый    Александр   Николаевич,   уважаемые

 народные    депутаты,   начало   сегоднешней   недели

 показывает,  что вновь у нас будут в сегоднешнем зале

 бушевать  политические  страсти. Но я бы очень хотел,

 чтобы   мы   тот  закон,  который  не  доработали  на

 предыдущей неделе, то есть внесение изменений в Закон

 "О  статусе  ветанов  войны"  независимо от того, как

 буджут   развиваться   события  и  как  будет  у  нас

 продвигаться повестка дня, поставили на завтра первым

 и обязательно его рассмотрели.

      Мы  всколыхнули довольно большую часть населения

 Украины,  и  не прийдя к логическому завершению вот в

 данном  законе,  конечно не завоюем дополнительно для

 себя авторитета.

      Поэтому   я  просил  бы  поддержать  и  народных

 депутатов   и  вас,  Александр  Александрович,  чтобы

 завтра этот вопрос стоял первым в нашей повестке дня.

      Но поскольку у меня осталось еще время, я  прошу

 передать  слово  депутату  Гмыре,  240 избирательбный

 округ.

 

      ГОЛОВА.  Гмиря, будь ласка.

 

      ГМИРЯ

 

      Спасибо.   Уважаемые   коллеги!   Не  так  давно

 состоялся  многочисленный  митинг в городе Алчевске и

 избиратели  поручили  мне  обратится вот..., дали мне

 наказ  обратиться к Леониду Даниловичу Кучме с такими

 словами:

      "В  своей предвыборной программе (говорят они) и

 после  вступления  на пост Президента Вы обещали нам,

 своим  избирателям,  что  приложите  все  силы, чтобы

 сделать   нашу   жизнь   достойной.  В  каждых  своих

 выступлениях  Вы  ссылались  на народ, который оказал

 Вам  доверие. Но что мы видим за время пребывания Вас

 на    посту    Президента?    Падение   производства,

 безработица,  обнищание  народа, смерть пенсионеров и

 участников  Великой  Отечественной  войны  от голода,

 разгул  преступности, коррупции, обнищание. И все это

 Вы называете это новыми формами хозяйственности".

      Вот  тут  на трех страницах об этом идет речь. И

 участники  мининга  (тут  стни подписей) обращаются в

 Верховный Совет и к Президенту с такими требованиями:

      1. Запретить всякую посредническую деятельность,

 запретить ее навсегда.

      2.  Все  инвестиционные компании, доверительные,

 страховые, трастовые общества, все коммерческие банки

 передать под юрисдикцию государства.

      3.  Все  финансовые  операции должны проводиться

 только в государственных банках.

      Принимать    точные    и    четкие    законы   о

 предоставлении  льгот разным категориям граждан.

      Ну,  и  целый  ряд  других вопросов содержится с

 этих  требованиях.  Я  передам их Президенту, передам

 Верховному  Совету.  Но  я  хочу подчеркнуть, что эти

 требования,  я  думаю,  являются требованиями сотет и

 сотен тысяч людей. Многих людей нашей страны, которые

 оказались  обездоленными  в  результате курса реформ,

 которые сегодня проподятся.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Слово має Магда.

 

      МАГДА

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 депутати!

      Магда, 98 виборчий округ,...................

      Ми  вже привикли до того, що десь 10 запитів про

 те,   що   наші   вчителі,   особливо   викладачів  в

 професійно-технічних    училищах,   три   місяці   не

 виплачується  їм зарплата.

      Але  чому  страдають  діти? До цього часу, от на

 моєму  виборчому  та  і  в  багатьох  інших  виборчих

 округах,  не  опалюються не школи, ні профтехучилища.

 Як   приклади,   Велококостромська   середня   школа,

 Апостоловське профтехучилище  і  інші.

      Дивіться,   ми  сидимо  в  теплі.  Адміністрація

 сидить  в  теплі.  Кабінет  Міністрів сидить в теплі.

 Винуваті  в  тому, що не опалюється школа, бюджет. Чи

 це обласний, чи це   Державний бюджет.

      Так  може  ми  приймемо  рішення,  що за рахунок

 того,   що  опалюються  зараз  держадміністрації,  ми

 опалюємся, та ці кошти перечислим, щоб діти не мерзли

 в кінці кінців.

      Скільки ж можна  про  це говорити?  Дякую.

      Осталось  2  хвилина.  Селіфонтьєву, будь ласка,

 86.

 

      ГОЛОВА. Селіфонтьєв. Півтори хвилини.

 

      СЕЛІФОНТЬЄВ С.І.

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 колеги!  Ну  я приєднуюсь до цього запиту мого колеги

 Магди.  Я просто вас прохаю, Олександр Олександрович,

 візміть  під  свій  особистий  контроль  фінансування

 освіти  і науки. Тому що там зараз такі ідуть процеси

 негативні,  ми  будем мати дуже багато біди і клопоту

 із дітьми.

      Друге.  Депутатський корпус у нас знаходиться по

 ці пори в інформаційному вакуумі. Ми неодноразово вже

 говорили  про  це,  але,  на  привеликий  жаль,  ні в

 білетені,  ні  в  переліку  питань  ми  по ці пори не

 маємо.

      Дивіться,   яка   зараз,   яке   становище:  іде

 підготовка  до  обговорення  Конституції;  в  засобах

 масової  інформації  вже з'являються якісь положення;

 депутатський корпус ще немає цього закону. Так було з

 Програмою.   Зараз  іде  бюджет.  І  ми  отрумуємо  в

 останній  раз  і стоїмо як перед стіно: або приймати,

 бо вже в нас нема часу  на якісь інші варіанти.

      Ще  в  мене  одне таке питання. Зараз у нас дуже

 великі  складнощі з формуванням міліцейських органів.

 Може  є  сенс  розглянути  иптання і службу в міліції

 зарахувувати  як службу в армії. Для певної кількості

 тих  людей,  які  погодяться  йти  працювати зараз до

 міліції,  враховуючи  той  стан злочинності, який є в

 державі.

      І  останнє.  Мені б хотілося, щоб ми розбіралися

 все-таки ще раз з тими товариствами. Держава стягує з

 них  штрафи,  з  довірливих  товариств,  дуже  великі

 штрафи,  в  той  час,  як люди, які вклали свої гроші

 туди,  ці  гроші  не  мають  отримати,  тому що перші

 штрафи йдуть до госбюджету держави.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Цушко.

 

      ЦУШКО В.П.

 

      (Депутат Чушко, 315 Торутинский округ, Селянская

 партия Украины).

      Уважаемый   Александр   Александрович,   у  меня

 просиьба  к  вам дать протокольное поручение Кабинету

 Министров   разобраться,   почему   не  выплачивается

 зарплата учителям.

      У  меня  в округе сегодня собрался забастовочный

 комитет  школ,  школ  района, Торутинского района, не

 выплачивается три месяца зарплата.

      В   то   же   время,  руководством  области  или

 Министерства   просвещения   идет   попытка  закрытия

 единственного ПТУ, который существует в этом регионе,

 который готовит специалистов для села.

      И  хочу  подчеркнуть,  что  это  происходит в то

 время,  когда, если вспомнить день Правительства, наш

 коллега  Симоненко  Валентин  Константинович  огласил

 цифры,   когда   выполнение   бюджета  по  социальным

 программам  на 30-40% ниже, чем выполнение бюджета по

 содержанию  исполнительной  власти  в  государстве  и

 исполнительной власти в областях.

      Слово   прошу  передать  Мясковскому,  остальное

 время.

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      Кармазін.

 

      М'ЯСКОВСЬКИЙ М.М.

 

      Спасибо.   (Мясковский,  Великомихайловский  310

 избирательный округ, Компартия Украины).

      Я хочу поддержать нашего коллегу Цушко. Такое же

 положение  с  зарплатой  и  у  преподавателей  высших

 учебных заведений. 3 месяца не получают зарплату.

      Александр Александрович, и я думаю, что мы пишем

 постоянно запросы, и вы их читаете оттуда, с трибуны,

 в  Кабинет  Министров.  Но я думаю, что это не выход.

 Эту  ситуацию,  я  думаю,  нужно, чтобы Правительство

 обсудило,  потому что это касается многих отраслей не

 только народного образования.

      И    последнее.   Ваше   отсутствие,   Александр

 Александрович, в пятницу, когда мы начинали обсуждать

 закон в третьем чтении о доверительных товариществах,

 я  говорил  и голосовал, вернее, предлагал голосовать

 за  то,  чтобы  его не рассматривать, а рассматривать

 только  в  связке  с  тем,  чтобы  здесь  Генеральная

 Прокуратура  и Кабинет Министров проинформировал, кто

 виноват  в  фальсификации  декрета,  который подписал

 Леонид  Данилович Кучма о доверительных товариществах

 и   в   результате   чего  стало  возможным  вот  эта

 фантастическое  ограбление  тысячи граждан. Без этого

 просто  невозможно  рассматривать этот вопрос. Потому

 что  он,  его  потехонечку  утопят  и мы будем годами

 ждать,  кто  виноват.  А  я  думаю, что здесь в "трех

 соснах"  нельзя заблудиться, потому что здесь четко и

 ясно,  кто  тогда  был вице-премьером и кто визировал

 этот документ.

      Мне  думается,  что  на  этом  нужно настоять. В

 правительстве об этом знают, но мне кажется, не хотят

 об этом говорить. Спасибо!

 

      ГОЛОВА. Кармазін.

 

      КАРМАЗІН

 

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 народні   депутати,   я  хочу  звернутись  до  вас  з

 проханням,  все-таки,  повернутись  до  питання  щодо

 прихованої  інфляції,  яка  існує в нашій державі. Ці

 виступи,  які  ви  зараз  чули  про  невиплату оплати

 вчителям  і  медикам,  говорить  про  те, що офіційні

 повідомлення Уряду щодо приборкання інфляції -є не що

 інше,  як замилювання очей. Приборкується інфляція за

 рахунок   невиплати  коштів  по  три,  чотири  місяці

 вчителям, лікарям і т.д.

      Давайте  чітко  для  себе з'ясуємо ці цифри, щоб

 хоча  б  ми  їх  мали.  І  я  прошу  дати протокольне

 доручення  нашим  комісіям,  економічним  комісіям  з

 питань  бюджету  та  економічного розвитку щодо того,

 щоб вони доповіли на засіданні Верховної Ради скільки

 недоплачено бюджетникам.

      Далі. Шановний Олександр Олександрович! Стосовно

 розгляду  запитів  народних  депутатів,  процедура не

 витримує  ніякої  критики. Порушуються права народних

 депутатів,    передбачені    Законом    про   статус,

 порушуються  права, передбачені регламентом Верховної

 Ради.  На  наш запит з народним депутатом Шишкіним, 6

 вересня   не   можемо   отримати  відповіді  стосовно

 будівництва нафтотерміналу поблизу Одеси.

      300 гектарів землі, шановні товариші, виведено з

 оберту  3  роки!  Ніхто  нічого  в  цьому напрямім не

 рухається...

 

      ГОЛОВА.  Юрій  Анатолійович!  Юрій Анатолійович,

 відносно....  Ні,  ні!  Я  вам... ви зараз... я додам

 слово! Здається мені, на тому тижні визивав відповідь

 по терміналу... Будь ласка.

 

      КАРМАЗІН  Ю. А.... Значить, я... це ви доручення

 зробили  комісії на другий запит, до президента та до

 вас,   шановний   Олександре  Олександровичу,  де  ми

 звертались про те, що Кабінет Міністрів не відповідає

 нам  з  6  вересня...  Мало  тіого,  що не вживаються

 заходи - не відповідають.

      тому  я прошу вас особисто і Президію як гаранта

 прав народних депутатів перемінити підхід до розгляду

 депутатаських   запитів.   Будь   ласка,   утт  треба

 виконувати позицію Регламенту, який говорить, що вони

 зачитуються  чітко, і коли народний депутат наполягає

 на   відповіді,   вони   обговорюються  на  засіданні

 Верховної Ради.

      І  третє.  Шанонвий  Олександре  Олександровичу,

 більше  місяця  тому, на Президії Верховної Ради мною

 ставилось  питання,  що  ніколи  ми...  не буде у нас

 злагоди  в  суспільстві,  коли  не буде сильною третя

 влада.  У  нас  нема  Конмституційного  Суду,  тому я

 пропонував, щоб розглянули правові комісії пропозицію

 щодо    покладання    тимчасово,    на   період   дії

 Конституційного  Договору  обов'язків Конституційного

 Суду  на Верховний Суд України. Це сьогодні легітивно

 сформований   орган,   який   має   в  своєму  складі

 підготовлених   фахівців,   які   б   могли  сьогодні

 здійснювати конституційне судочнство на цей тривожний

 період. І тоді ми не будемо мати таких інформацій.

      І четверте. У мене є ще час... Я прошу, шановний

 Олександре  Олександровичу, вас і Президію розглянути

 питання  щодо  оцінки  дій  парламенту, які даються з

 боку  державних службовців. В жодній країні держдавні

 службовці,  які на службі в державі, не можуть давати

 оцінку  законам  -вони можуть мати власну думку, і цю

 думку  ни  можуть  висловлювати  приватно, тільки від

 себе.   Я   маю   на   увазі   висловлювання   голови

 Адміністрації Табачника, я маю на увазі висловлювання

 радника    Президента    з    питань   макроекономіки

 Гальчинського і таке інше Щодо не виконання і заклики

 щодо   не  виконання  рішень  та  законів,  прийнятих

 Верховної Радою України.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Кіяшко.

 

      КІЯШКО,  108,  Донецк,  социалистическая  партия

 Украины. Александр Александрович, уважаемые депутаты,

 то   что  сегодня  унас  еще  не  началось  заседание

 Верховного  Совета  говорит  о  том, что определенные

 национал-радикальные  силы  не  хотят,  чтобы Украина

 присоединялась  еще  к  одной  Конвенции,  тоесть,  с

 Межпарламенской Ассамблеей СНГ.

      Я хотел бы напомнить этим господам и товарищам о

 отм,  что такая позиция не проходила и не  пройдет. Я

 напомню, что в Польше тоже пытались национал-радикалы

 повернуть  всю  позицию  в  свою сторону и к радости,

 наверное,  левых сил всего мира Александр Квасневский

 победил и стал Президентом Польши.

      ....   социалисты   побеждают,  потому  что  они

 занимают нормальную реальную позицию.

      Теперь  несколько  вопросов.  Значит,  Александр

 Александрович, значит, в начале сессии, нашей сессии,

 мы  поручим,  мы  порручали  протокольно  Комиссии по

 иностранным  делам  рассмотреть вопрос по возможности

 выхода Украины из режима экономических санкций против

 Югославии, как сделала Дума России.

      До  сих  пор  информации  мы  этой  не получаем,

 комиссия, наверное, не работает, попросил бы это дело

 напомнить.

      Второе. Мы знаем, что Вы в субботу встречались с

 украинцами   из  Приднестровья.  Хотелось  бы  узнать

 результаты этой встречи, что мы в этом деле имеем.

      Третье.  Мы обсуждаем сейчас бюджет за 1995 год,

 поправки  и  так  далее,  мы  знаем, что он никуда не

 годится и все статьи не выполняются. Более того, идет

 сокращение  расходов  на  социальную  сферу.  Но  нас

 больше  волнует  бюджет  на  1996  год.  Надо сделать

 поручение,  чтобы  ускорить  представление со стороны

 правительства в Верховный Совет бюджета на 1996 год.

      И остаток моего слова прошу передать Марченко.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка.

 

       МАРЧЕНКО.  Александр  Александрович,  уважаемые

 депутаты?  Я  еще  раз хочу обратить внимание всех на

 Конституционный     процесс    или    ход    принятия

 Конституциии,  который навязывается Президентом и его

 окружением нашоему государству.

      Членам  Конституционной  комиссии  роздан проект

 Конституции,  который  подготовлен  втайне  от членов Конституционной  комиссии,  без  нашего  участия. Этот

 проект   подготовлен   в   нарушение   декларации   о

 государственном  суверенитете, в нарушение концепции,

 которую   принял   Верховный  Совет.  Конституционная

 комиссия  превысила всякие, или рабочая группа всякие

 полномочия.

      Александр Александрович, осознавая это, депутаты

 проголосовали  и включили в повестку дня рассмотрение

 вопроса о Конституции, о ходе подготовки Конституции.

 И  при  этом не вообще, а один вопрос нужно поставить

 на  голосование: быть ли Декларации о государственном

 суверенитете   основой   новой   Конституции,  как  и

 записано  в  этой Декларации, или нет. Потому что, не

 приняв  это  решение,  асамбле  делает Конституцию на

 основе  Закона  "О  власти",  который  является самым

 реакционным    из   Конституций,   которые   есть   в

 европейских государствах.

      Я  прошу,  Александр Александрович, этот вопрос,

 который был включен в порядке дня и уже по непонятным

 причинам  в  четвертый  раз  на  пленарных заседаниях

 выбрасывается,  включить  и проголосовать один только

 пункт,  который  стал  бы  заданием  рабочей группе и

 Конституционной комиссии передл рассмотрением проекта

 Конституции:   чтобы   Декларация  о  государственном

 суверенитете,   в   которой   закреплены   нормальные

 демократические    нормы,    стала    основой   новой

 Конституции.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Вернигора.

 

      ВЕРНИГОРА.

      Шановний   Олександр   Олександрович,   вчора  я

 працював у своєму окрузі, і єсть дуже велике прохання

 від  усіх  лікувальних  закладів. У зв'язку з тим, що

 йде  відключення електроенергії, я просив би вас дать

 доручення   Міненерго   забезпечити   всі  операційні

 заклади  дізельгенераторами,  бо  на  моїх  очах була

 припинена  операція  по ампутації. І ви розумієте, що

 це  для  хворохо  значить.  Я думаю, що відключення і

 далі  буде.  Але  от  таку  акцію  треба провести. Це

 перше.

      І  друге,  щоб не вважали, що я і свого глека не

 даю  на  капусту  по  школам.  Сьогодні  діти перших-

 четвертих  класів не харчуються, тому що в Міносвіті,

 в  районо  не  має  чим оплатить заходам громадського

 харчування.  І  тому  там  їх  закривають просто. А в

 зв'язку  з  цим  закривається і харчування в школі. Я

 просив би оце питання те ж доручить.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Моісеєнко.

 

       МОІСЕЄНКО В.М.

 

      Спасибо,  Александр  Александрович.  Я  хотел бы

 сказать   нашим   изберателям   о  том,  что  сегодня

 Моисеенко, фракция "Коммунистов Украины", что сегодня

 враги  украинского народа, по другому их не назовешь,

 срывают   сессию,   не  давая  рассмотреть  вопрос  о

 присоединении  Украины  к  Межпарламентской ассамблеи

 стран  содружества независимых государств, государств

 бывшего Советского Союза.

      Все  это  приводит  к  тому,  что,  не  учитывая

 географическое, политическое, экономическое положение

 сегоднешней Украины, ее отрывают от коренных связей с

 православным  миром,  с  Россией,  и  в противовес ее

 желаниям    присоединяют   насильно   к   Европейским

 содружествам.

      Последнее  выступление  министра обороны Грачева

 российского   было  сказано  о  том,  что  изминилась

 военно-политическая    ситуация,    котороя   вызовет

 адекватные действия со стороны России после этих всех

 присоединений  стран  Восточной Европы. Это все может

 привести  в  конечном  итоге  к  войне  на территории

 Украины.

      Поэтому те, кто сегодня не понимают, что Украина

 должна быть связующим звеном между государствами этих

 трех миров, если к третьему добавляется мусульманский

 мир,  толкает  ее  в непредсказуемое будущее.

      Поэтому  те,  кто  сегодня  срывает  сессию -это

 враги народа Украины.

      Второй   вопрос,  о  котором  хотел  бы  сегодня

 сказать. 30 декабря 1922 года. Краеугольное событие в

 истории   человечества  - создание   Союза  Советских

 Социалистических  республик.  Я  считаю,  что  нам  в

 Верховном  Совете  с  1  декабря  необходимо провести

 месячник  воссоздания  СССР, при котором сопоставлять

 все   принимание  правовые  акты  с  соответствующими

 правовыми  актами  Союза  Советских  Социалистических

 республик.

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА. Я прошу, Володимир Миколайович.

 

      (Шум в залі)

 

      МОІСЕЄНКО. Я как член Конституционной комиссии

 готов   проанализировать   содерджание   предложенной

 Конституции    с    Конституцией    Союза   Советских

 Социалистических  республик  и  показать  никчемность

 того, что предложено президентской командой.

      Думаю, что все мои коллеги могут поддержать это.

 Мы  видим, что социализм начинает победное шествие по

 территории   стран   всего  мира.  Прежде  всего  это

 выражается  в  успехе польских социалистов при победе

 на  президентских  выборах.  Я  думаю,  что  колыбель

 разгрома  и  начала поражения социализма уже поняла и

 осознала,  что  только  в  социалистическом  обществе

 будущее народов.

      И  завершая  свое  выступление я хочу поздравить

 профсоюзы   с   90-лением  профсоюзного  движения  на

 Украине  с  тем, что именно этот орган в конце-концов

 должен  тать оплотом защиты интересов человека труда.

      10  декабря  состоятся  выборы в Верховный Совет

 Украины.   Товарищи   избиратели!  От  имени  фракции

 коммунистов  приглашаю  вас  на  выборы,  и  призываю

 голосовать за коммунистов.

 

      ГОЛОВА. Я прошу виключіть мікрофон.

      Парубок, будь ласка.

 

      ПАРУБОК

 

      Прошу слово передать 423 Роєнко.

 

      РОЄНКО

      Роєнко,  423  Уманський  виборчий округ, фракція

 "Комуністи України".

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 депутати!  В  мене  є  депутатський запит до міністра

 освіти  Згуровського. Вчора я був на зборах трудового

 колективу  Уманського  профтехучилища  ь36 Черкаської

 області.  Це  училище,  до  речі,  готує фахівців для

 сільського  господарства.  Я  б  хотів  би: перше, що

 хотів   би  побажати  Зворовському  побувати  на  цих

 зборах.   Щоб   він   постояв,  вислухав  викладачів,

 майстрів виробничого навчання, співробітників училищ.

      Справа  в  тому,  що  вже  третій місяць вони не

 отрумують     заробітної    плати.    Там    сьогодні

 передстарайкова    ситуація,   створений   страйковий

 комітет.  Вони запитували мене: як жити сьогодні і як

 жити  завтра?  За  що  купляти  продукти  харчування,

 оплачувати   житлово-комунальні   послуги,   за   які

 відповідно  встановлюється й пеня.

      Вони   вимагають,  належачі  до  Міністерства...

 безпосередньо  до  Міністерства  освіти,  або й прямо

 напряму підпорядкувуючись Міністерству освіти, видати

 заробітну  плату  за  вересень  і  жовтень місяць  та

 видати  аванс  за листопад місяць. А в зв'язку з цим,

 що    несвоєчасно    виплачена    заробітна    плата,

 проіндексувати її.

      Разом   з  цим  заборгована  і  степендія.  Якщо

 заробітна плата понад 3 мільярди карбованців, то сюди

 додається  ще 1, 4 мільярда карбованців степендії для

 учнів.   Що   винні   ці  учні,  майбутні  працівники

 сільського господарства, які будуть годувати всіх нас

 хлібом, сьогодні залишилися без степендії.

      Разом  з  цим,  борг  за енергоносії, за пиливо,

 тобто  за  всі  комунальні  послуги, училища сьогодні

 мають  4,  2  мільярда  карбованців. Як ми можемо так

 працювати?  Кого ми вчимо  і  як  вчимо?

      А   якщо   піднімуться   на   страйк  викладачі.

 піднімуться  вчителі,  то  тоді  наші  діти підуть на

 вулицю.  Хіба можна до цього допустити? Тому я прошу:

 міністру  освіти  підїхати  в Уманське профтехучилище

 ь36,   його  туди  запрошують,  щоб  він  -я  ще  раз

 повторюю -постояв так на зборах, як вчора стояв я. Що

 мені було соромно виправдовуватися перед викладачами.

 Хоча  совість  моя  чиста,  я все роблю для того, щоб

 люди розуміли ситуацію  яка сьогодні є.

      І  останнє  питання.  В  порядку  денному випало

 питання  про  розгляд  Закону  про декларацію доходів

 громадян.  (..........)  попередній  тиждень, в цьому

 тижні немає. Я думаю, що до нього треба вернутися.

 

      ГОЛОВА. Яке питання? Повторіть ще раз.

 

      _____________  Закон  про  дукларування  доходів

 громадян.  Тому що можна знайти гроші і на стипендії,

 і  на  комунальні  послуги,  і  для заробітної плати.

 Тільки  треба  трясти  товстосумів. І відповідно наші

 закони вивести в такий рівень, щоб кожен отримував за

 свою працю.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Одна хвилина. (..........)(..........),

 будь ласка.

 

      _____________

 

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 депутаты,  в  своем  выступлении хочу коснуться одной

 темы, которую уже поддержали предыдущие товарищи.

      Мы  видим:  зима  вступила  в свои права уже. Но

 некоторые  дошкольные  учреждения, средне-технические

 училища до настоящего времени не имеют отопления. Был

 подан  запрос  по  поводу  Петриковского СПТУ фабрики

 "Дружба",   пока   вопрос   ни  со  стороны  Кабинета

 Министров,  Минифин  и  Минпросвещения этот вопрос до

 настоящего  момента  не  решен.  Местных  бюджетов

 денежные  средства, которые были практически ран были

 вложены,  поэтому  здесь необходимы жкстренные меры с

 тем , чтобы решить вот эту проблему.

      И  вторая проблема. Я поддерживаю тех депутатов,

 которые   в   такое   сложное,   трудное  время,  они

 преподаватели,  не  уходят  со своих мест, работают с

 детьми, но зарплату, нужно принять все меры и решать,

 не  доводя  до задолженности 2-3, а иногда в сельской

 местности и более неоплачиваемые.

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      Інформація,  що  потребує  з'ясування і поради з

 депутатами.

      Сьогодні  у багатьох виступах прозвучала тривога

 з  приводу  ситуації  в освітянській сфері, вчителі у

 середніх  школах,  ПТУ,  викладачі  ВУЗів  і  т.  п.,

 затримки  з  видачею  заробітної  плати.  Було багато

 пропозицій,   я,  щоб  не  відповідати  конкретно  на

 виступи  Динейкіна,  Селіфонтьева  і інших депутатів,

 котрі  торкалися  цієї  теми.  Я думаю, що ми повинні

 підготувати  зараз  доручення  Кабінету  Міністрів  з

 таким  розрахунком,  щоб  вони  на  своєму  черговому

 засіданні  Кабінету  Міністрів  чи  Президії Кабінету

 Міністрів  розглянули стан справ з фінансуванням цієї

 сфери   суспільства.   Я   переконаний,   що  Кабінет

 Міністрів  міг  би  зараз  вирішити  цю  проблему при

 такому  зваженому  аналізі  всіх можливостей, які є у

 державі.

      Тому, є пропозиція, тут і Магда вносив її і інші

 депутати,  від  імені  Верховної  Ради  зробити  таке

 доручення  на  підставі  суми  депутатських запитів з

 цього  приводу.  Я вважаю, що це буде слушно, я прошу

 Секретаріат оформити. Я підпишу це доручення Кабінету

 Міністрів, як доручення Верховної Ради на основі тієї

 маси   депутатських   запитів,   котрі   підготовлені

 депутатамі  і котрі ще можна сьогодні зібрати в залі,

 оскільки,  це викликано реакцією на ті заяви, що є на

 місцях, відносно такого стану справи.

      Динейкіна  зауваження  щодо  Закону  про  статус

 ветеранів  війни.  Цей  закон  є  в  порядку  дня і я

 переконаний,  що  ми приймемо рішення, власне кажучи,

 там  іде  тільки  мова про постанову, про голосування

 постанови,  про  введення  в  дію  Закону  про статус

 ветеранів війни. Чи ви маєте на увазі, я звертаюсь до

 Динейкіна,  це  Закон  про  статус  ветеранів війни в

 редакції  від  комісії  оборони,  там,  що стосується

 військовослужбовців? Тоді це питання ми теж з'ясуємо,

 Володимир  Васильович,  от на місці сидить, присутній

 Голова комісії. І воно, це питання в порядку дня.

      І  ще  така  інформація.  Ви  знаєте,  що  вчора

 відбулося  засідання  Президії  Кабінету  Міністрів і

 Президії Верховної Ради, спільне засідання. Перед тим

 окремо   збиралася   Президія  Кабінету  Міністрів  і

 Президія  Верховної  Ради,  ми розглянули перелік тих

 питань,   які   необхідно  в  першочерговому  порядку

 розглянути на цій ще сесії.

      Підібрали   приблизно   40  питань,  які  подані

 Кабінетом  Міністрів.  Частина  з них уже пройшли всі

 операції  до розгляду в сесійному залі. Частина ще не

 пройшли,    тобто   не   роздані   депутатам   -таких

 набираєтьсмя  десь  близько  вісімнадцяти  питань. Чи

 близько  двадцяти  питань.  Але  ще  раз  кажу:  вони

 опрацьовані і, на мій погляд, у цьому переліку є і ті

 питання, що тут порушувалися частиною депутатів. Тому

 я  хотів  би,  щоб  ви зважили на цю обставину. А вже

 сама процедура розгляду буде залежати від нас.

      Відносно  пропозиції  Селіфонтьева...  Я  згоден

 взяти під особистий контрорль підготовку цих питань у

 Кабінеті  Міністрів,  вирішення цих питань у Кабінеті

 Міністрів.

      Ну, ті ж самі пропозиції Цушка, М'ясковського...

 Я  до  них  не  повертаюся.  І  Кармазін теж про це ж

 говорив...

      Відносно   реакції   реагування  на  депутатські

 запити.  Безперечно, ми зараз значно поліпшили справу

 в  цьому  відношенні  -я  хочу сказати "ми" в широкому

 розумінні -і Верховна Рада, і виконавчі структури. Ви

 побачите,   що  сьогодні  і  реєстрація,  проходження

 депутатських  запитів, відповіді, терміни, які там...

 які   передбачені   установленим   порядком  -все  це

 дотримується.  нколи,  правда,  є  відповіді,  які не

 задовольняють  тих,  хто  готує депутатські запити. З

 орб'єктивних чи інколи з формальних причин розробники

 відповідей,  чи  ті,  хто  має  реагувати  на запити,

 намагаються   обійтися   загальниками   і   не  дають

 конкретної  інформації.  Тому,  безперечно,  будемо і

 повторювати  ці  запити.  А  з  іншого  боку,  будемо

 вживати  заходи до цих людей. І в тому числі, щодо їх

 відповідності тим посадам, які вони займають...

      Відносно    Конституційного    Суду    -покласти

 обов'язки  або права Конституційного Суду, чи функції

 його  на  Верховну...  на  Верховний Суд до прийняття

 нової  Конституції.  Будь  ласка,  Анатолій Юрійович,

 підготуйте   відповідні   пропозиції,   юридично   їх

 обгрунтуйте  -ми  розглянемо  це питання на Верховній

 Раді  в  установленому порядку. Тобто через президію,

 комісію, Президію і сесійний зал.

      Я  не проти розгляду такого питання. Хоч було б,

 на  мій  погляд,  простіше  обрати про Конституційний

 суд, щоб він працював.

      Відносно   оцінки   дій   Парламенту  державними

 службовцями.  Це  справді серьйозне питання. Я вважаю

 питання....   захисту  прав  і  громадян,  і  статусу

 відповідних  органів  влади,  я  більш  ніж певен, що

 ніякий державний службовець немає права виступати від

 імені органу і давати оцінку іншому органу.

      Є    для    цього    передбачені    Конституцією

 повноваження,  Верховна  Рада  не дає, до речі, як ви

 помітили  оцінки,  в  установному  порядку дає тільки

 оцінку.    Заслуховуючи    тут   Кабінет   Міністрів,

 наприклад,  і  ніколи від імені Верховної Ради той чи

 інший депутат не говорить. Він може говорити особисту

 думку.

      А це, правда, прикладів таких, нажаль, є чимало,

 вони  кажуть,  вони  свідчать  про........... правову

 культуру і про деякі інші речі. Але, будь ласка, якщо

 потрібно     посилити     законодавство    в    цьому

 відношенні.....  Кармазін Юрій Анатолійович, я до Вас

 звертаюся,  з комісією разом правовою підготуйте такі

 норми,  я  переконаний,  що  вони  не  тільки  будуть

 проголосені в Верховнії Раді, але вони сприймуться із

 задоволенням  і  суспільством нашим, тому що сьогодні

 виявляється,  що  той,  хто  має  ближчий  доступ  до

 мікрофона,  той  формує суспільну думку причрму на...

 не  об'єктивній  підставі  і  не  маючий на те ніяких

 прав.

      Тому  треба це врегулювати в законодавстві. Будь

 ласка, готуйте. Я згоден розглядати це питання навіть

 в першечорговому   порядку.

      Відносно  запиту...  запитання  щодо присутності

 в  Україні  представників  українців Придністров'я. Я

 хочу  вас  проінформувати  про  те,  що справді група

 представників   українців  Придністров'я  побувала  в

 Україні,   зустрілась   із   представниками   владних

 структур.  Я в суботу також мав зустріч із ними разом

 із  рпедставниками  влади.  Зокрема.  Я,  щоб не бути

 голослівним,   підозрюючи,   що   таке  птиання  може

 появитись, я хочу таку інформацію зробити.

      Делегація  українців Придністров'я перебувала в

 Києві  на  запрошення товариства "України", тобто, це

 стосунки між громадськими організаціями.

      У  зустрічі  в суботу разом зі мною взяли участь

 Віце-прем'єр-міністр  України  Іван  Федорович Курас,

 голова   товариства   "Україна"  Іван  Федорович  Драч,

 міністр   культури   і  мистецтва  Дмитро  Остапенко,

 виконуючий     обов'язки     міністра    в    справах

 національностей,   іміграції   та  культів  Олександр

 Гашицький   та  заступник  міністра  освіти  Валентин

 Зайчук.

      Делегацією   порушувалось   широке  коло  питань

 розвиту  етнокультурних процесів української діаспори

 Придністров'я,  більш  вагомої  її  підтримки  з боку

 України.

      Зокрема   йшлося   про  необхідність  розширення

 можливостей     підготовки     національних    кадрів

 Придністров'я    у   навчальних   закладах   України,

 активізації    співпраці    між   містамипобратимами,

 трудовими     колективами    прикордонних    районів,

 зберезення  родинних  зв'язків і захист цих зв'язків,

 чи   захист   прав  людини  при  здійсненні  родинних

 зв'яязків,  а  також про законодавче врегулювання цих

 питань.

      Висловлені пропозиції взяти до уваги та зроблені

 відповідні   доручення   міністерствам  і  відомтсвам

 України,  зокрема  Міністерству  освіти, Міністерству

 культури  доручено  зв'яЗатись  з цими управліннями у

 Вінницькій,  Одеській  і  Чернівецькій  областях  для

 того,  щоб  вони  по  о своїх каналах, так би мовити,

 постприяли вирішенню тих питань, що турбують сьогодні

 наших   земляків   чи  українців,  які  проживають  у

 Придністров'ї.

      Одним з суттєвих питань, що порушувались членами

 делегації  було  питання  про статус Придністровської

 Молдавської   Республіки.   Членам   делегації   була

 роз'яснена  позиція  України  щодо цього питання, яка

 полягає  в  тому, що політичне врегулювання конфлікту

 має передбачати надання Придністров'ю свого статусу в

 Республіки  Предніпров'я.  До речі, і ці представники

 теж  не  заперечують  вирішення  питання саме в такій

 спосіб.  І  зазаначалося  зокрема,  що  певні правові

 підвалини,  забезпечення  захисту інтересів населення

 прідністров'я, українці в тому числі, уже закладені в

 прийнятий   5   липня   1995  року  під  егідою  ОБСЄ

 двосторонній  угоді "Про підтримання миру та гарантій

 безпеки між Республікою Молдова та Предністров'я.

      Україна  як  посередник готова на основі мандату

 ОБСЄ  до зустрічей, консультацій крівників Республіки

 Молдова  та  Предністров'я пов'язанних із додержанням

 статусу  Придністров'я. Обговрювалося також цілий ряд

 інших  питань.  Хочу  сказати,  що  зустріч пройшла у

 абсолютній дловірливій атмосфері. Мені здається, що і

 нашій  групі Міжпарламентській Українсько-Молдавській

 потрібно,  працюючий  із  своїми  колегами у Кишиневі

 відвідувати  і  Прідністров'я,  сприяти  налагодженню

 нормальних    ділових    і   економічних,   духовних,

 культурних зв'язків із тими людьми. Бо це наші люди і

 не  їх  вина  в  тому, що історія розпорядилася таким

 чином,  що  перебуваючи весь час у складі Української

 держави,   вони   опинилися   тепер   за  її  межами.

 Зрозуміло.

      Дальше.  Пропозиція  депутата  Марченко відносно

 конституційного   роцесу.   Справді   Верховна   Рада

 проголосувала.  Розгляд  цього  питання  у  сесійному

 режимі.  Є  одна  тільки  по  суті  формальна або що,

 формальний привід, який передбаченний регламентом. Ми

 розглядаємо  питання,  підготовленні для розгляду...,

 тобто проект постанови потрібен.

      Я  вас  прошу  разом із ким в вважаєто потрібним

 підготуйте  короткий цей проект. Ми його проголосуємо

 в   сесійному  залі.  І  я  тоді  його  ставлю  через

 Президію на розгляд Верховної Ради, коли цей документ

 буде, бо так Регламентом передбачено.

      А  крім  того, я вважаю, що ми правильно приймем

 рішення і воно беде обов'язково використане потім іще

 раз  під час розгляду проекту Конституції у сесійному

 залі.

      Відносно  того, що втаємничано велася підготовка

 проекту  сьогодні.  Це, з одного боку так, а з іншого

 боку  не зовсім так, бо було доручення Конституційної

 робочої групи для підготовки цього тексту.

      І  інша  справа,  що, напривклад, зусрічаючись з

 робочою  групою  під  час...,  в середині роботи цієї

 групи   я  висловив,  приблизно,  25,  ну,  23  точно

 зауваження  з  приводу  текста,  який  пропонувалося.

 Зодного аргументації щодо того, що мої контраргументи

 неправильні,   комісія,   робоча   група   не   могла

 ........... І тим не менше, появляється варіант, який

 більш регресивний ніж той, що був до того. Наприклад,

 ви  одержали на руки, Конституційна коміссія, один із

 розділів  організації  державного управління функцій,

 наприклад,   Парламенту   пердбачало   два  варіанти:

 однопалатний  і  двопалатний  Парламент.  І він спори

 викликав  і  у  Коституційній  комісій, а у Верховній

 Раді,  більше  того, під час розгляду Конституційного

 договору   вже   це   проголосовано   було,  що  буде

 однопартійний  Парламент,  і  чисельність  визначена.

 Одначе,  появляється  двопартійний Парламент ніби то,

 як останнє ... Двопалатний Парламент, так.

      Тому   я   вчора   відповідаючи  наце  запитання

 кореспондентам  сказав, що той, хто писав так, хоч би

 крім  правових  всяких юридичних тонкощів, хоч би дав

 відповідь  на  питання: "Де посадить другу палату?" У

 Києві  ж  місця  немає.  Ми що повинні писати щось, а

 потім  будувати  в  темпі  відповідні  примощення. Це

 тільки  одни  із  аргументів,  але  це не суттєвий, в

 принципі,  можна десь звільнить приміщення від якоїсь

 структури, але ж мова не про те.

      Так,  будь ласка, підготуйте проект і будем його

 голосувати.

      Леонід     Михайлович     Вернигора,    відносно

 відключення  енергії  у вас там була пропозиція. Були

 направлені  з  цього  приводу  депутатський  запит до

 Кабінету    Міністрів.   Була   розмова   з   Євгеном

 Кириловичем.  Кабінет Міністрів розглядав це питання,

 і  дані  відповідні  доручення.............. міністру

 енергетики.

      Я  переконаний,  що треба от ту попередню роботу

 зараз  привести  в якійсь нормативний ряд відповідний

 чи  розпорядження  КАбінету  Міністрів або постанову,

 чи,   навіть,   якщо  це  потребує,  то  й  постанови

 Верховної Ради.

      Давайте  ще  раз підготуйте ви вже запит з цього

 приводу. Я ще раз запропоную Євгену Кириловичу  і тим

 більше,   мені   здається,  налагоджується  нормальне

 співробітництво   з  Кабінетом  Міністрів  тісне.  Ми

 якимось  чином  відреагуємо,  бо це загальне питання,

 загальна проблема по всій Україні.

      Пропозіції   Моісеєнка  відносно  того,  вірніше

 інформацію  відносно  того, що Україну вівривають від

 православного  світу  і прив'язують до Європи -ну він

 емоційно  все це пояснює, а справа в тому, що Україну

 ін  приєднать нікуди не можна, ні відривать нікуди не

 можна.   Україна   є   Україна.   Вона,  як  держава,

 самодостатня.

      А  відносно  його  інформації  щодо  відзначення

 місячника  проведення  -давайте  проведемо  місячник,

 враховуючи   Референдум  1  грудня  1991  року.  І  я

 пропонував  би  так:  проведемо  місячник утвердження

 правових засад державності України, які б передбачали

 при тому і нормальні стосунки із сусідами і з заходу,

 і   з  сходу.  Я  думаю,  що  ми  можемо  знати  самі

 раціональні, розумні, юридично точні формули.

      Закон   про   декларування  доходів  -пропозиція

 Роєнко -є в переліку 40 документів. Ми їх обов'язково

 розглянемо під час цієї сесії.

      От проблизно ті питання, яких торкалися депутати

 під час використання передбаченого Регламентом часу.

      Я  звертаюся  до  вас:  в  зв'язку  з  тим, що у

 вівторок  після  з'ясування  цих  питань відбувається

 засідання  фракцій  і  груп до 12 години, я просив би

 скористатися  цим  часом  для  того,  щоб, крім того,

 вирішити питання щодо розпочатку розгляду тих питань,

 які внесені в порядок дня сьогодні. Тобто ми зараз не

 витрачаємо  ні  хвилини  сесійного  часу.  Але,  будь

 ласка,  реєстрацію  у  сесійному  залі проведемо о 12

 години,  о  12 години. А зараз, будь ласка, фракції і

 групи,  працюйте  над  з'ясуванням тих питань, що вас

 хвилюють найбільше.

      Дякую.

 

                         - 39 -

                П І С Л Я   П Е Р Е Р В И

 

      ГОЛОВА. Я прошу уваги!

      Коли  відбувалося  засідання ради фракцій у залі

 Президії,  керівники  фракцій запропонували засідання

 розпочати  о  12.  30  для  того, щоб, ну, так, як це

 передбачено  кожним днем наших засідань. А у вівторок

 ми   окремий   режим  маємо  -о  12  годині  почнаємо

 засідання.

      Оскільки вийшла така неузгодженість, тобто вони,

 обговорюючи  це  питання,  вважали,  що воно вирішено

 вже,  а  ми  проводили  засідання  і  цю обставину не

 враховували,  то  таким  чином  ми  поставлені  перед

 фактом,  що відбувається зараз засідання ряду фракцій

 і вони прийдуть тільки на 12.30.

      Тому я просив би врахувати цю обставину і просив

 би  також  вашої  згоди,  очевидно, знайти можливість

 сьогодні  за  рахунок  обідньої  перерви чи з двох до

 чотирьох,   чи   після   18  години,  півгодини  часу

 використати на розгляд законопроекту.

      Тобто  мова  йде  про  те,  що  до  12. 30 зараз

 перерва,  обідня  перерва до 12. 30, а потім працюємо

 за Регламентом.
 я  

               П І С Л Я    П Е Р Е Р В И

 

 

      ГОЛОВА.  Підготуйтесь  до реєстрації... Сідайте,

 будь ласка.

      Ярослав  Михайлович,  реєструйтеся,  без  Вас не

 можемо розпочати засідання. Можна ставити на поіменну

 реєстрацію? Ставлю...

 

      В мене є пропозиція така: провести реєстрацію, а

 потім  протягом 5 хвилин всього обмінятись думками. А

 оскільки  виборці  не  знають,  в  чому причина такої

 ситуації, я зобов'язаний, Враховуючи, що йде все-таки

 трансляція   пряма  в  ефір,  пояснити  ситуацію,  що

 частина   депутатів   Верховної  Ради  не  проводить,

 тобто...

      Я  назву,  хто,  тоді,  коли в мене буде список.

 Зареєструємось,  буде  поіменна  реєстрація,  я потім

 скажу.

      А   мова  йде...  Ще  раз  прошу,  з  місця  не

 вигукуйте, ви знаєте, я  все   поясню.

      Сьогодні  до  порядку  дня за рішенням Верховної

 Ради  проголсоувало 208 голосів, місяць тому включено

 питання  про приєднання Верховної Ради України, тобто

 України    до    Міжпарламентської   асамблеї   Союзу

 незалежних держав. Інформація з цього приводу була зр

 облена  на  Верховній  Раді, дали запитання депутати,

 відповіли   на   запитання.  частина  депутатів,  які

 представляють фракції Рух, "Державність" і "Реформи",

 частина депутатів з "Єдності" не реєструються зараз,

 вважаючи, що це питання...

       (ШУМ У ЗАЛІ)

      Ну,  так мені пояснили...

       (ШУМ У ЗАЛІ)

      Ми   зараз   зареєструємось.  Я  слова  відносно

 "Єдності"  зараз  знімаю,  оскільки це не підтврджена

 інформація.

      Не   реєтруються,  вважаючи,  що  розгляд  цього

 питання  несе  загрозу  для державності України тощо.

 Можна  вести  дискусію  з цього приводу, але мова йде

 про те, що розпочати продуктивну роботу над розглядом

 інших  питань  ми  не  можемо,  оскільки немає в залі

 зареєстрованих,  відповідно  до  Регламету  потрібної

 кількості депутатів.

      Тому  я  просив  би,  щоб вийти із цієї колізії,

 після  того,  як  ми  пройдемо реєстрацію, якщо ми не

 зможемо  розпочати  засідання, бо пройти оцей риф так

 чи  інакше  можна буде тільки шляхом голосування. Він

 тут  присутній,  постійний  буде,  і  треба  або, або

 сказати.

      Тому,  я  гадаю,  що  ми все одно повернемось до

 цього  питання  якимось чином, чи зараз, чи, скажемо,

 через  день,  чи  через  тиждень  або  що.  Ми мусимо

 питання  це вияснити, не тримаючи кожен свій аргумент

 у  себе у запасі, а були з'ясовані уже позиції, можна

 за  скороченною  схемою  іти  два "за", два "проти" і

 розглянути це питання. Тим паче, що тут настільки все

 зрозуміло, що тут немає про що навіть вести дискусію.

      Тому  ми  сьогодні  вирішимо  відповідні питання

 тільки  відносно того, яким чином сьогодні працювати,

 розглядаючи ті питання, які внесенні до порядку дня.

      Проводиться  поіменна  реєстрація.  Будь  ласка.

 Поіменна  реєстрація.  Зареєструвалося 249 депутатів.

 Тобто...  Картки не вставила частина депутатів і тому

 я   не   можу  розпочати  засідання,  як  передбачено

 Регламентом.

      Які  будуть...  5 хвилин, будь ласка. Хто хочете

 висловитися, запишіться. 5 хвилин всього разом.

      Будь   ласка,   Коломойцев.   По  1  хвилині  на

 пропозицію.

 

      КОЛОМОЙЦЕВ   В.   Є.  Коломойцев,  Луганск,  239

 Ленинский  избирательный  округ,  депутатская  группа

 "Центр".

      Уважаемые  коллеги!  Этот  вопрос  исключительно

 важен  хотябы  потому,  что  мы  видим противостояние

 к   Парламенту   очень   серьезное,  и  мы  не  можем

 рассматривать экономические вопросы, которые не менее

 важны.  Я  для себя мораторий на политические вопросы

 вынес  и  еще  год  назад  предлагал  в  меморандуме,

 который   был   мной  подготовлен,  вначале  заняться

 экономикой.

      Поэтому,  можут быть, такое предложение сделать?

 Пусть по 3 минуты выступят от каждой фракции, включим

 этот  опрос  в  повестку  дня  для того, чтобы он был

 рассмотрен,   например,   на   5   число.  Но  сейчас

 заниматься   экономическими   вопросами,   заниматься

 Национальным  банком, заниматься бюджетом, заниматься

 приватизацией.  А  вопрос  подготовить  и  внести  на

 рассмотрение на 5 декабря. Такое предложение.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Моісеєнко.

 

      МОІСЕЄНКО

      Моисеенко, фракция" Коммунисты Украины ".

      Уважаемые  коллеги!  Я  уже  в своем выступлении

 говорил    о    том,   что   те,   кто   сегодня   не

 регистрируется  -это  враги  украинского  народа,  не

 желающие  быть  связующим  звеном славянского мира. И

 кроме   этого   хотелось   бы   подчеркнуть,  что,  к

 сожалению,  у  нас  здесь  отсутствует  17  державных

 деятелей   крупных,   которые   совмещают   должности

 народного  депутата  и  руководителя  отдельных гилок

 исполнительной   власти.   Это  такие  как:  Бородич,

 Бутейко,   Волковецкий,   Головатый,  Гладуш,  Данча,

 Евтухов,    Засуха,   Кальник,   Ковалко,   Костенко,

 Пинзенык,  Рябец,  Скипальский, Устич, Шибко, Шпек. Я

 хотел бы... Щербань здесь Владимир Петрович. Я  хотел

 бы    обратить    внимание   все-таки   главы   нашей

 исполнительной власти и Премьера в свете того, что мы

 вчера  договорились,  чтобы  эти  люди  или  работали

 здесь, или уже  работали у него.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. М'ясковський.

 

      М'ЯСКОВСЬКИЙ

 

      Я   прошу   передать  слово  депутату  Симоненко

 Валентину, 298 округ.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Симоненко Валентин.

 

      СИМОНЕНКО

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 коллеги!  Мы  сделали  проблему  на  ровном  месте. И

 рассуждаем  об  этой  проблемой,  которая  безусловно

 носит  геополитический  характер  на  уровне... ну не

 будем   говорить,   комунальной   кухни   -так  будем

 говорить.

      Поэтому  для  рассуждения и для принятия решения

 нам  нужно поднять планку рассуждений. Действительно,

 вопрос  включения,  если  уже  говорить о сегодняшнем

 днее,   это   вопрос   большой   геополитики.   И  на

 сегодняшний  день  мы  здесь  решаем эти проблемы, не

 зная   мнения  ни  Президента  (четкого  мнения),  ни

 премьер-министра и ряда других высших должностных лиц

 нашего  государства.

      Поэтому   есть  предложение,  чтобы  эти  высшие

 должностные  лица  нашего  государства  пришли в этот

 зал,  высказали  свое  мнение. Я глубоко убежден, что

 добровольно  уходить с геополитического пространства,

 которое   является  нашим  пространством,  не  только

 экономическим,  но  и историческим, генетическим -это

 преступление   по   отношению   к  нашим  детям.  Это

 немыслимо:   сегодня   делать  в  предверии  третьего

 тысячелетия.

 

      ГОЛОВА. Немировський.

 

      НЕМИРОВСЬКИЙ

      Я   прошу   передать   слово   Симоненко   Петру

 Миколайовичу.

 

      ГОЛОВА. Симоненко.

 

      СИМОНЕНКО П.М.

      Уважаемый  Александр  Александрович  и уважаемые

 народные депутаты! Симоненко, фракция коммунистов.

      Я  хотел  бы  привлечь  ваше  внимание  к  самой

 проблеме.  А  вернее  -к порядочности отдельных групп

 политических,     представляющих     сегодня    также

 определенную  часть  наших  избирателей  и безусловно

 когда они им обещают, что во благо Украины действуют,

 сегодня,  я  думаю,  для  каждого  ясно, что пещерный

 национализм,  приведший Украину к изоляции изоляции и

 приведший  к  такому  плачевному состоянию экономики,

 финансы,    культурной    нашей    жизни:    научной,

 социальной - это результат как-раз этой  политики.

      Сегодня мы, как коммунисты, предлагаем заглянуть

 не  только в сегодняшний день, а и в завтрашний день.

 И  на том диаполитическом пространстве искать место и

 направление, стратегические направления деятельности,

 перспективы  деятельности  Украины, которые обеспечат

 развитие    Украины    и    обеспечать    защиту   ее

 государственности.

      Поэтому    те,    кто    сегодня    представляет

 националистические   круги,   они   и  блокируют.  Мы

 предлагаем рассмотреть этот вопрос и дать возможность

 именно  народу  Украины  из  значительной  части, кто

 поддерживает идею взаимных контактов, добрососедского

 отношения  и  миролюбивой  внешней  политики, как раз

 этим  и  подтвердить главные позиции внешней политики

 Украины.

      Поэтому предлагаем рассмотреть и закончить таким

 образом по Регламенту эту проблему.

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      Використані    всі    варіанти.   Нам   потрібно

 визначатися.

      Я просив би вашої згоди та таке. Будьте уважні.

      Кожна пропозиція має право на існування, але для

 того,   щоб   реалізувати   цю  пропозицію,  потрібно

 зареєструватися,  щоб  в залі було людно. Тобто щоб я

 мав право ставити питання на голосування.

      Люди    в    залі    присутні,    біля    столів

 зареєструвалося більше 300 депутатів. Так що говорити

 про  те,  що неправочинність чи непрамочність рішень,

 не доводиться.

      Але   процедура,   є   і   Регламент  передбачає

 відповідні норми.

      Тому  я  запропонував би вам такий варіант. Будь

 ласка.

      Питання  про  МПА включене в порядок дня, і його

 зняти  можна  із  розгляду  тільки  голосуванням  270

 голосів,  не  менше.  Питання  буде  розглядатися, це

 подобається кому чи не подобається.

      Тому  для того, щоб зараз іти шляхом процедурним

 правильно, я запропонував би такий варіант.

      5   числа   після   того,   як   буде   виконана

 домовленість,  на  якій  наполягали  частина фракцій,

 вони в комісіях і у фракціях, в комісіях перш за все,

 розглянуть  питання,  пов'язані  із  угодою  про МПА,

 співвідношення  із  конвенцією  і  інші  питання,  що

 турбують  їх, і висновки комісії дадуть на Президію і

 доповідачу   будуть   вони   використані   в  аналізі

 остаточному.   П'ятого   числа   будуть  присутні  ті

 депутати,  які  сьогодні  у відрядженні, це більше 10

 депутатів,  які  у  відрядженні  на  основі  рішення,

 прийнято  Президією  Верховної  Ради.  І ми проведемо

 розгляд  цього  питання  п'ятого числа в першу чергу.

 Мова  йде  про  те,  що рішення з цього приводу є і я

 просив  би,  щоб  занадто розумних реплік не робити з

 місць,  це  рішення  Верховної  Ради. Воно включено в

 порядок дня і розглянуто буде.

      Тому,    я   просив   би   вашої   згоди   зараз

 зареєструватись  і  я  це питання на розгляд сьогодні

 ставити  на не буду. А поставимо його п'ятого числа в

 порядку дня першим питанням.

      Ну  не  вважайте,  що ви найбільший політик, ніж

 тут  всі інші присутні. Будь ласка! Тому, не кричіть.

 П'ятого  числа  буде  в  порядку дня. А зараз я прошу

 зареєструватись. Це питання сьогодні ми розглядати не

 будемо.  А  п'ятого  числа  буде в порядку дня першим

 питанням.

      Повторно  за це голосувати, немає ніякого сенсу,

 бо  ми  вже  за це проголосували, включення в порядок

 дня. А переставити питання з місця на місце, це право

 ведучого засідання навіть, не тільки Президії.

      А  я  повторюю ще раз. Буде п'ятого числа першим

 питанням  стояти  це.  А  зараз я прошу приступити до

 реєстрації    і    вести   засідання.   Будь   ласка,

 зареєструйтеся.  Сьогодні  це  питання не слухається.

 Проводиться реєстрація.

      Ранкове засідання оголошується відкритим.

      Слухається  питання  про  проект  Закону України

 "Про  промислово-фінансові  групи  в  Україні". Третє

 читання.  Трасти. Будь ласка,... промислово-фінансові

 групи  -я  помилився...  Суслов  Віктор  Іванович, на

 трибуну, будь ласка. Прийняття постанови.

      Я   просив  би  Секретаріату:  подзвоніть,  будь

 ласка,   в   Кабінет  Міністрів  тим  депутатам,  тим

 депутатам,   які  ще  й  там  працюють,  про  те,  що

 обговорюється  постанова  про  документ,  який вносив

 Кабінет    Міністрів.    Уже    не    треба   бояться

 зареєструватися    в    залі...    Нехай   приходять,

 хзареєструються  і  беруть участь в обговоренні цього

 питання.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Вони тут повинні сидіть, а не там... Будь ласка.

 

      СУСЛОВ В.І.

      Уважаемые народные депутаты!

      Мы  должны  наконец окончательно определиться по

 проекту   Закона  о  промышленно-финансовых,  который

 полностью принят нами в двух чтениях по всем пунктам.

 

      ГОЛОВА.  Будьте уважні!..

 

      СУСЛОВ  В. І.... Вы имеете на руках розданный...

 розданное   заявление   от  группы  фракций,  которые

 предлагают проголосовать этот закон без обсуждения, с

 внесением  некоторых  измененийц. Поэтому я, с вашего

 позволения,  не  буду  доказывать снова необходимость

 принятия  этого  закона.  Если  действительно большая

 часть  фракций пришла к выводу, что при внесении этих

 изменений  закон  может быть принят,  то нам остается

 только  пойти  на такой компромисс. Но я хочу сделать

 одно  замечание. Это по пятому пункту, где говорится:

 статью   4.   1.  выкласты  в  редакции:  "Обороти  з

 реалізації  проміжної продукції промислово-фінансових

 груп   не   є   об'єктом  оподаткування  податком  на

 добавлену  вартість. Оподаткування кінцевої продукції

 здійснюється  згідно  з  чинним  законодавством".  По

 нашей  просьбе Налоговая инспекция провела экспертизу

 того  варианта,  который  был и этого варианта и дала

 нам   выводы   о   том,   что   в   случае  обложения

 промежуточной  продукции  по  нулевой ставке бюджет в

 конечном  счете получает средства в полном обкеме, но

 в  этом  случае  имеет  место разрыв во времени между

 сроком  возникновения  задолженности перед бюджетом и

 сроком внесения средств в бюджет.

      В   случае  же  записи  о  том,  что  обороты  с

 реализации  промежуточной  продукции  нє  є  об'єктом

 оподаткування  в  анализе  которой  нам  представлен,

 говорится, что..." в случае освобождения от обложения

 промежуточной  продукции  суммы налога на добавленную

 стоимость,   оплаченные  поставщикам  за  выполненные

 работы,  наданные  услуги, приобретенные материальные

 ресупсы, топливо предприятиями, которые будут первыми

 в   производственных   циклах   будут  относиться  на

 себестоимость  товаров.  Это  приведет  к подорожанию

 изготовленной   в   пределах   промышленно-финансовых

 групп... продукции.

      Вместе   с  тем  возникнет  ситуация  начисления

 налога  на  добавленную  стоимость  на суммы входного

 налога,  которые были оплачены предприятиеми. Цены на

 конечную продукцию значительно возрастают.

      Поэтому,  ябы,  чтобы  мы долго не дискутировали

 этот   вопрос  здесь,  предложил  в  пункте  спорном,

 наиболее  спорном  по  всему закону, записать просто-

 напросто:  это статья 4, пункт 1, где говориться, что

 "по   оборотах   с   реализации  промижной  продукции

 используется  нулевая  ставка. Первый абзац -изкять и

 написать:   "оподаткування   проміжной   і   кінцевой

 продукції     здійснюється     згідно     з    чинним

 законодаваством".

      Тогда  уж точно льгот в этом законе никаких нет,

 все  за  него  проголосуют, а попытка некоторых наших

 групп завалить закон, введя усиленное налогообложение

 промышленно-финансовых  групп  то  что было сделано и

 подписано  руководителями  фракции,  оно  ни  с какой

 точки зрения не обосновано.

      Поэтому  пусть  уже  все мы будем знать, что там

 нет  никаких  льгот,  а если возникнет необходимость,

 томы  еще  раз  вынесем  и  внесем  изменения  уже  в

 действующее  законодательство.  Видмо, на сегодня

 другой  основы  для  получения  большинства  по этому

 проекту   у  нас  нет,  и  я  прошу  это  предложение

 поддержать.

 

      ГОЛОВА.  Дякую, Віктор Іванович.

      Я  прошу уваги. Шановні депутати і радіослухачі!

 Пропонується уже окремо до прийнятого із зауваженнями

 Президента Закону у третьому читанні, треба тільки ще

 останову  о  нььго  прийняти,  все-таки внести кілька

 змін, які пропонують депутати, які стають основою для

 того, б ми прийняли   остаточне рішення.

      Тому  відповідно  до цих поправок і пропозицій я

 окремо їх і ставлю на  голосування.

      Перше,  у статті 1.2 додати  речення  :

      "Головне підприємство ПФГ втрачає право на будь-

 які  пільги з питань оподаткування, яке воно мало або

 може мати згідно з  чинним законодавством  України".

      Ставлю   цю норму на голосування.

      Все, без обговорення, так фракції вирішили.

      Будь ласка, ставлю   на голосування.

      Прошу  підтримати,  ми повинні приймати рішення,

 воно розумне, як і все, що приймає Верховна Рада.

      За -  206

       Рішення  прийнято.

       Другий абзац статті 2. 1 викласти в редакції:

      "Промислово-фінансові     групи    та    головне

 підприємство  і  учасники промислово-фінансової групи

 створюються    та    діють    з   дотриманням   вимог

 законодавства   України,   в   тому   числі  і  вимог

 антимонопольного законодавства   України".

       Не   можна  обговорювати,  це  пропозиція  всіх

 фракцій.   Ставиться  питання  на  голосування.  Будь

 ласка.

      За-  212

      Дякую, рішення  прийнято.

      У   статті  3.  1  вилучити  слова  "чи  Указами

 Президента  України". Це мова про реєстрацію йдеться,

 так же ?

       Ставлю  на голосування пропозицію про вилучення

 цих слів. Будь ласка, увага.

 

      "За" -  213

 

      Дякую.

      Ставиться  пропозиція,  статтю  4. 5. вилучити з

 тексту.  Ставлю на голосування. Статтю 4. 5. вилучити

 з   тексту.   Погоджено   фракціями,   групами   -все

 правильно, вилучайте.

 

      "За" -  216

 

      Статтю 4. 1. викласти в редакції. "Оподаткування

 промислових    і    проміжної    кінцевої   продукції

 промислово-фінансових груп здійснюється відповідно до

 чинного    законодавства    України".    Ставлю    на

 голосування.

 

       СУСЛОВ.

      Именно  по  этой  статье у меня были зауваження,

 которые я  просил бы учесть.

 

      ГОЛОВА. Ясно. Ставлю на голосування цей проект.

 

       СУСЛОВ.  Нет,  в  такой  редакции не может

 быть принят.

 

      "За" - 181

 

      Рішення не підтримується.

      У  статті  3. 5. вилучити речення. Будь ласка. У

 статті  3.  5.  вилучити  речення:  "Рішення Кабінету

 Міністрів  України про відмову у створенні реєстрації

 промислово-фінансових  груп  оскарженню не підлягає".

 Ще  раз  прочитую. Вилучити речення "Рішення Кабінету

 Міністрів  України про відмову у створенні реєстрації

 ПФГ  оскарженню  не  підлягає". Це кореспондується із

 поправкою  до статті 3. 1., яку ми вже проголосували.

 Ставлю на голосування. Будь ласка.

 

      "За" -   214

 

      Ми цей проект Закону голосували поіменно, тому і

 постанова  ставиться  ще раз на поіменне голосування.

 Проект  Постанови  з  урахуванням  тих  змін,  які ми

 внесли уже  зараз. Вибачте.

 

       СУСЛОВ. Александр Александрович...

 

      ГОЛОВА.    Віктор    Іванович!   Яка   була   ще

 домовленість, будь ласка.

 

      СУСЛОВ.  Александр Александрович! Значит, я

 коментировал  по  пункту  1  статьи 4. Предложение от

 фракции  не  набрало  голосов,  но для ясности, чтобы

 набрать  голоса,  я предлагал: первый абзац, где речь

 идет   о  нулевой  ставке  изкять,  оставить  второй,

 добавив слово " проміжной". То есть этот пункт звучит

 так:  "Оподаткування  проміжної  і кінцевої продукції

 ППГ   здійснюється  згідно  з  чинним  законодавством

 України". Все.

 

      ГОЛОВА.   Ставлю   на   голосування  ще  раз  цю

 пропозицію.

 

      "За" -  242

      Рішення прийнято.

      Тепер.   Одну   хвилинку,   будь  ласка.  Проект

 постанови такого змісту:

      "Верховна Рада України постановляє:

      1.   Закону  України  "Про  промислово-фінансові

 групи в Україні ввести в дію з дня опублікування.

      2.  Кабінету  Міністрів  України  до 1 листопада

 1995   року  (тут  треба  дату  перемінити,  а  до  1

 листопада,   правильно)   затвердити   положення  про

 створення,   реєстрацію,   реорганізацію,  ліквідацію

 промислово-фінансових  груп.

      Розробити  та  затвердити  положення про порядок

 надання  головним підприємствам тимчасової фінансової

 допомоги учасникам ПФГ.

      Внести   на   розгляд   Верховної  Ради  України

 пропозиції  про  приведення у відповідність з Законом

 України  "Про  промислово-фінансові  групи в Україні"

 законодавчих  актів, а також привести у відповідність

 з   зазначеним  законом  рішення  Кабінету  Міністрів

 УКраїни  та  забезпечити  внесення  змін  і доповнень

 міністерствам і відомствам до їх нормативних актів".

      Цей  проект  ставиться за основу на голосування.

 Голосування проводиться поіменно. За основу.

      (Шум в залі)

      А  потім  зміни  внесете. За основу ставиться на

 голосування.

 

      "За" -   215

      Які  зауваження, будь ласка, запишіться хто хоче

 зробити зауваження.

 

      СУСЛОВ.     Если     позволите,   Александр

 Александрович,  предложение  от  комиссии, а потом...

 Значит надо поменять срокидействительно "1 листопада"

 долно  быть  заменено  на  "1  січня". Поскольку срок

 прошел.  Теперь часть, которая касается ...

 

      ГОЛОВА.  Одну  секундочку.  Одну  секунду.  Нема

 запеерчень?

      Ставлю  на  голосування  пропозицію: 1 листопада

 замінити  на  1  січня.  Остільки  тут...  це вимагає

 багато   підготовчої роботи.

 

      СУСЛОВ. 1996 года.

 

      ГОЛОВА. 1 січня  1996 року.

      Ставлю на голосування.

 

      "За" -  242

 

      Перед  цим ще... Одну хвилинку. Одну хвилиночку.

 Я   прошу  вашої  згоди.  Ми  зробили  одну  тактичну

 помилку.

      В  цілому  закон із тими зауваженнями, що ми вже

 проголосували,    треба   проголосувати.   В   цілому

 ставиться  закон в редакції із змінами, які ми тільки

 що проголосували, ставлю на голосування.

 

      (Голос з залу. не чути)

 

      СУСЛОВ. Включено.

 

      ГОЛОВА. Все включено.

 

      СУСЛОВ.  Нет,  ну  то, что в прошлый раз по

 пункту 2. 6 и 2. 7 мы голосовали, включено. Поэтому в

 целом оно все должно голосоваться.

 

      ГОЛОВА. Все включено.

 

      "За" -  227

 

      Дякую. Прийнято.

      Ще  яки зміни до Постанови?

 

      СУСЛОВ.    Теперь   абзац   "розробити   та

 затвердити  Положення  про  порядок  надання головним

 підприємствам  тимчасової  фінансової допомоги " надо

 изкять в связи с тем, что мы право отняли у головного

 пидпрыэмства  таку  допомогу  надаваты. Только что за

 это проголосовали, значит эту часть надо...

 

      ГОЛОВА. Третій абзац... ставиться пропозиція про

 вилучення   третього  абзацу  із  проекту  Постанови,

 оскільки   Закон   не  передбачає  такого  право  для

 головних підприємств.

      Ставлю на голосування цей проект... цю поправку.

 Про   вилучення   абзацу   3   з  проекту  Постанови.

 Прголосовані за основу.

      Голосуйте   "за",  не  сперечайтеся  між  собою.

 Василь  Іванович,  Василь  Іванович...  Ви  їм  потім

 розкажете. Зараз не...

 

      "За" - 243

 

      Ще  пропозиції. Терьохін. Враховані. Нема. Можна

 в  цілому ставить на голосування? Носову дайте слово.

 Він просить , теж записаний.

 

      НОСОВ.

      Нам треба було б зробити уточнення с татті 2. 1.

      Справа    в   тому,   що   наше   антимонопольне

 законодавство   називається   "Заборона   монопольної

 діяльності     та     недопущення     недобросовісної

 конкуренції".  А  в  пункті 2. 1 ми тільки зазначили,

 зробили  виняток: "І антимонопольного законодавства".

 А "недобросовісну конкуренцію" вивалили звідси.

      І  тому  нерозривно  пов'язані поняття будуть...

 через   те,  що  вони  нерозривно  пов'язані,  будуть

 виникати складнощі.

 

      ГОЛОВА.  Це  редакційне  уточнення, яке доповнює

 попередньо     проголосовану    норму,    але    його

 проголосувати  потрібно, щоб при випуску цього закону

 юридичний відділ обов'язково вніс це уточнення. Так?

      Тобто  голосується  доручення юридичному відділу

 внести уточнення щодо з'ясування, щодо відображення у

 законі  самому  норми,  що стосується недобросовісної

 конкуренції,       попередження       недобросовісної

 конкуренції.

      Ставлю  на голосування таке доручення юридичному

 відділу,  як  згоду  Верховної  Ради.  Для стенограми

 Носов зачитає.

      Будь ласка.

 

      НОСОВ  В.  В.  В статті 2. 1 вкінці після...зняти

 крапку і додати: "та законодавство про недобросовісну

 конкуренцію".  Тобто вони мають його дотримуватися. І

 все.

 

      ГОЛОВА. Це норма, якою буде керуватися юридичний

 відділ.  Ми  голосуємо  зараз  цю  норму. Будь ласка,

 ставлю  на  голосування. Це не відміняє попередні всі

 голосування, просто уточнення редакційне передбачає.

 

      "за" - 235

 

      Ставиться   постанова   в  цілому  як  Постанова

 Верховної   Ради   із   тими  зауваженнями,  які  вже

 проголосовані.

      Ставлю  на  голосування. БУдьте уважні: поіменно

 ведеться  голосування,  як  і  всі  рішення  з  цього

 Закону.

 

      "за"   - 240

 

      Дякую. Рішення прийнято.

      Дякую Віктор Іванович, вам  за доповідь.

      Одну хвилинку.

      Про   проект   Закону   України   "Про  державне

 регулювання    виробництва   і   торгівлі   спиртами:

 етиловим,  кон'ячним, плодовими, алкогольними напоями

 та  тютюновими  виробами".  В  другому читанні, Цушко

 Василь   Петрович,   будь  ласка,  на  трибуну.  Одну

 хвилиночку, перед тим, як зважити на ваше прохання, я

 просив би перед початком засідання, ми домовились про

 те, що півгодини вноситься із 12 години на 14 годину.

 Тобто,  перерва  буде,  оголошення о 12. 30. Я просто

 ставлю вас до відома, о 14.30. Будь ласка!

      Що у вас за запитання, процедура? Марченко.

 

      МАРЧЕНКО

 

      Уважаемый   Александр   Александрович,   я  хочу

 обратить ваше внимание на то, что наш законодательный

 орган   будет   работать   нормально   и   хорошо,  и

 продуктивно,   и  будет  обкединяться  только  в  том

 случае,  если будет соблюдаться регламент и депутатам

 не  будет  запрещаться высказываться в соответствии с

 регламентом  по  маотивам  голосования,  как минимум,

 хотя  бы  по укороченной процедуре. Вы сейчас ставили

 вопросы  на  голосование от рады фракций. Я уточнил у

 Ивана  Сергеевича Чижа, социалисты не соглашались или

 соглашались  не  со  всеми  вопросами, те, которые вы

 поставили   и   люди  не  знали  и  аргументы  мы  не

 высказали.  Я  прошу  вас, давайте мы работать на то,

 чтобы  Верховный  Совет  был  целосный  и  работали в

 соответствии с нашей Конституцией, которая называется

 регламентом.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Цушко, будь ласка, говоріть.

 

      ЦУШКО

 

      Уважаемые    колеги,    на   ваше   рассмотрение

 представлен   проект   Закона   во  втором  чтении  о

 государственном     регулировании,    про    державне

 регулювання  виробництва и торговли спиртом этиловым,

 коньячным, плодовым, алкогольными напоями, тютюновими

 виробами.    Я   хочу   подчеркнуть   перед   началом

 рассмотрения     во     втором    чтении    несколько

 концепутальных  моментов,  которые  на нашей комиссии

 рассмотрены   и  заложены  в  этом  законе.  Один  из

 важнейших  концептуальных  моментов, это производство

 спирта  этилового, пищевого только на государственных

 предприятиях.  Сегодня существует 114 государственных

 спиртзаводов,  из  них  -104  государственныхз и 10 -

 арендных, которые занимаются производством спирта.

      Второй  вопрос.  Производство спирта конечного и

 плодового  на  тех,  предприятиях,  которые на момент

 начала  действия этого закона имели лицензии и только

 для внутреннего потребления.

      Третий момент. Лицензия на производство выдается

 на    5   лет,   аттестация   на   производство,   на

 подтверждение  лицензии  проводится ежегодно, плата -

 ежегодно фиксированная.

      Дальше.  На  давальческих  условиях  запрещается

 любое производство.

      Следующий   момент.   Экспорт-импорт  спиртов  и

 оптовая   торговля  спиртов  предлагается  только  на

 государственных...       только      государственными

 учреждениями, уполномоченными Кабинетом Министров.

      И  еще  один  концептуальный  момент.  Плата  за

 лицензии  на импорт, экспорт и оптовую торговлю -тоже

 фиксированная, ежегодная. Лицензия выдается тоже на 5

 лет.  Количество  выдаваемых лицензий или патентов на

 розничную  торговлю не ограничивается. То, что... ну,

 эти  концептуальные  моменты  рознятся по сравнению с

 тем, что предлагалось в первом чтении.

      И  последний  момент.  В этом законе отказано от

 создания  отдельного  органа  контроля в связи с тем,

 что  у  нас существуют государственные органы сегодня

 типа Держхарчопрома, Держсадвынпрома, на базе которых

 можно  создать  (и  та  же  инспекция  по контролю за

 качеством  -Держстандарт),  на  базе  которых сегодня

 Кабмин  имеет  полностью  область  действия, или поле

 действия, где может создать любые органы контроля.

      Спасибо,    Александр   Александрович...   Можно

 приступить ко второму...

 

      ГОЛОВА.  Ідемо за процедурою другого читання. Чи

 є   в   кого   із   депутатів...  Навіть  так  ідемо:

 розглядаються  питання, внесені в середню колонку, до

 назви   і   преамбули  законів  враховані  пропозиції

 Немировського,  відхилено  Роханського  і Москаленка;

 врахована   частково  Гаманюка  і  Комісії  з  питань

 банківської    діяльності,    відхилена    пропозиція

 Альошина...,   тому...  до...,  якщо  не  наполягають

 автори  цих пропозицій, я назву і приамбулу ставлю на

 голосування.  Будь  ласка, увага. Голосується назва і

 приамбула  закону.  Закон  "Про  державне регулювання

 виробництва і торгівлі спиртом, етиловими, коньячними

 і    плодовоалкогольними    напоями   та   тютюновими

 виробами". Ставлю на голосування... Увага.

 

      "За" -   221

 

      Хто... блокуватиме голосування, буде відноситься

 автоматично в розряд тих, хто вживає цими предметами.

      Будь  ласка,  розділ перший. Загальні положення.

 Стаття 1. Визначення олсновних понять і терминів.

      До  першої  статті  були  зауваження  Гаманюка -

 відхилені,  він не наполягає, не наполягає. Враховані

 Комісією   з   питань   фінансової   діяльності...  з

 банків...   з   нову   ж  таки...  в  цій  комісії  3

 зауваження,  Немировського  відхилена, він наполягає.

 Пункт... поправка 11 Немировського.

      Слово   має  Немировський,  одна  хвилина,  будь

 ласка.

 

      НЕМИРОВСЬКИЙ.

 

      Дело  в  том,  что я настаиваю на этой поправке,

 что  в терминах надо вызначыты поняттие "сырье". Если

 мы  это  не  дадим,  могут  быть  спекуляции  на этом

 уровне,  потому  что, допустим, спирт, в одном случае

 может  быть  сырьем, в другом случае быть как готовая

 продукция.

      Так  само  и некоторые компоненты. Если мы дадим

 определение,  и  я  настаиваю  на  его, допустим, ну,

 самую  лучшую  трактовку,  как  изложено здесь, потом

 можно будет поправить или дополнить  специалистами.

      Если  мы  этого  не  сделаем,  будет  путаница в

 производстве.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, як ви пропонуєте? Тут у вас

 написано доповнити статтю  1, так?

 

 

      НЕМИРОВСЬКИЙ.

      "Сировина,    предмети    праці    та   природні

 компоненти, які підлягають подальшій переробці".

 

       ЦУШКО.  Уважаемый  Владимир  Лукич,  мы с

 вами  на  Комиссии  говорили  об  этом,  ну  и  вы, в

 принципе,  нее  сильно тогда возражали, что не ставим

 это  понятие,  потому  что  оно  дальше  в  законе не

 прослеживается.  Я отказался от ввода своего, ну, то,

 что я предлагал, тютюн как сировина, вы согласились с

 этом, что можно это  отказывать.

      Но  если  вы настаиваете, ставим на голосование.

 Но мое мнение: в связи с тем, что оно дальше в законе

 не  прослеживается  и  не  влияет  ни  на  какие-либо

 моменты, я считаю, что оно не должно быть в заокне.

 

      ГОЛОВА. Ви наполягаєте на голосуванні?

      Немировському   ще  30 секунд,  будь ласка.

 

      НЕМИРОВСЬКИЙ. Надо быть обкективным: на Комиссии

 шел  разговор  о  том,  что данное определение есть в

 других   законах,  но  такого  определения  в  других

 законах нету.

      Я  настаиваю,  потому что, еще раз говорю, будет

 пытаница и злоупотребления  именно на этой  почве.

 

       ГОЛОВА.  Тоді  вставте  його на те місце, де ви

 вважаєте  потрібним.   У нормі цього заокну.

      Воно  так просто, через комуц не йде. Прочитайте

 підпункт,  де  буде  записана ця фраза. Я поставлю на

 голосування.

 

      НЕМИРОВСЬКИЙ.

      "  Сировина, предмети..." Определение, что такое

 сыровына...

      "Сировина,    предмети    праці    та   природні

 компоненти, які підлягають   подальшій  переробці".

      Воно  на обороті  з  листа.

 

       ЦУШКО.  Это  1.  1. 10 может пройти, но я

 считаю,  что оно ничего не дает в норму этого закона,

 больше  ни  на  что  не влияет. Как понятие его можно

 поставить, но больше ни на что не влияет.

 

      ГОЛОВА.  1.  9, це він має продовження пункту 1.

 9.

       НЕМИРОВСЬКИЙ.  Это 1, это самое,  11 поправка.

 

      ЦУШКО.  Нет  это  поправка 11, но оно может идти

 как  1.  1.  10,  Александр  Александрович.  Если оно

 проголосуется, может идти как один из пунктов...

 

      ГОЛОВА.   Тобто   це   є   визначення  категорії

 дефініції.  Що така роздрібна торгівля, що таке місце

 торгівлі,  оптова  торгівля.  І  називаю сировина -це

 предмети праці та природні компоненти, які підлягають

 подальшій переробці. Зрозуміло. Ясно.

      Я   до   Цушка  звертаюся,  давайте  підтримаємо

 вкінці-кінців,   тут  же  немає...  навіть,  якщо  не

 повторюються ці  норми, то, значить, нема загрози, що

 вони не так будуть використані.

 

      ЦУШКО.  Оно  не  имеет,  я  говорю  еще раз, оно

 никакого...

 

      ГОЛОВА.  Тобто  воно  не  заважає  цьому закону?

 Комісія не заперечує. Заперечує? за і проти по одному

 голосу, будь ласка. Вітренко і Суслов, будь ласка.

 

      ВІТРЕНКО Н.М.

 

      Дякую.   Доповідач   каже,   що  цей  термін  не

 використовується в законі. Це не так. Стаття 2. 8. 1.

 записується   "виробництво спирту,  етилу,  кон'ячно-

 плодово-алькогольних  напоїв  та тютюнових виробів на

 давльницьких  умовах  та  взаємний  обмін сировини на

 готову продукцію забороняється".

      Якщо  ми  не  визначимо, що таке сировина, що ми

                         - 73 -

 під  цим  розуміємо,  то буде невірне тлумачення цієї

 статті закону. Тому, коли в законі додається ще якесь

 визначення,  то  тільки  підвищується  якість закону,

 (...........) нікому не заважає.

     

      ГОЛОВА.  Дякую.  Це  "за".  "Проти" Суслов, будь

 ласка.

     

      СУСЛОВ В.І.

     

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 народные  депутаты,  можно спорить еще об определении

 сырья  именно для производства алкогольных и табачных

 изделий.  Такие определения естьу нас в законе другом

 "Про акцизный збор на тютюн і алкольні напої".

      В  данном  случае предлагается общее определение

 сырья.  Но  вносить сюда в общее определение сырья, в

 этот специализированный закон просто нет  смысла.

     

      ГОЛОВА.  Дякую.  Ну,  я  розумію,  тут  є  така,

 знаєте,  політекономічна дискусія. Адже...

     

       ЦУШКО.    Александр    Александрович,   я

 предлагаю   компромисный  вариант.  Для  того,  чтобы

 действительно в этой статье внести понятие, что такое

 сырье  для  производства табачных изделий и что такое

 сырье  для  производства алкогольных изделий. И тогда

 оно  пройдет и всех удовлетворит, я считаю. А то, что

 мы повторимся, ничего страшного.

     

      ГОЛОВА.   Ні,   одну   хвилиночку.   Я   розумію

 прекрасно.  Але  ви  тоді  подивіться.  Для тютюнових

 виробів  як  зараз  розкрутимо  всі компоненти, то ми

 вийдемо,  що  там  у  цигарках  є не тільки тютюн. Не

 треба  до  цього  вдаватися.  А  мова  йде про те, що

 формулювання  чітке:  "сировина  -це предмети праці і

 природні   компоненти,   які   підлягають   подальшій

 переробці".  Я  розумію,  що предмети праці тут дещо,

 ну,  не  однаково  сприймаються всіма. Ну, наприклад,

 стілець  чи,  як казав Остап Бендер "табуретка", може

 розглядаться,  як   предмет   праці,   але   за  його

 твердженнями  може  розглядаться,  як  і сировина. Ви

 пам'ятаєте, так,  цю особливість?

      Але  в даному випадку, щоб уникнути всіляких там

 зловживань  довкола термінів, і комісія не заперечую,

 так  давайте  норму,  яку  запропонував Немировський,

 проголосуємо, як доповнення до статті 1.9.

      Нема  заперечень? Вона не погіршує закон. Ставлю

 на   голосування.   Вона   не  погіршує  закон,  вона

 поліпшує.  Будь  ласка.  Причому ми маєм на увазі, як

 сказав   Суслов,   що   це  тільки  до  цього  закону

 стосується.

     

      "За" - 197

     

      Хто  не  зрозумів? Віктор Іванович вже зрозумів.

 Про  те,  що стосується норма лише цього закону. І ми

 використовуємо розді термінологічні визначення тільки

 тоді,  коли, справді, конкретно закону це стосується.

 А  взагалі  то це питання словника юридичного. І якби

 не  було  потреби  в  цій термінології, то ми б її не

 записували. Тому, хто не зрозумів, я ще раз ставлю на

 голосування  і більше не повертаюсь до цього питання.

 Будь  ласка,  підтримайте пропозицію Немировського, з

 якою    Цушко   погоджується,   і   підтримана   вона

 депутатами.

     

      "За" -  224

      Дякую.

      До  першого  розділу  більше  зауважень не було.

      Ставиться  перший  розділ  стаття  1 в цілому на

 голосування.   Будь   ласка,   увага.  Враховані  всі

 зауваження. Голосуйте.

     

      "За" -  236

     

      Розділ  2,  стаття  2  "Регулювання  виробництву

 спирту, етилового, коньячного і плодового алкогольних

 напоїв  та  тютюнових  виробів".

      Стаття   2.   2,   тобто   стаття  2.  Враховані

 зауваження    Раханського,    відхилені   Гошовської,

 Москаленка  і так далі. Ніхто не наполягає з тих, хто

 вносили  пропозиції?  Погодилися. Там є аргументації.

 Валентина Андрієвна теж згодна  з тим.

      Врахована пропозиція Сокирчака.

      19  Сокирчака  теж  врахована  частково.  Він не

 наполягає.

      20 Цушка  врахована.

      21  Ільяшкевича  відхилена.  Він  не  наполягає,

 погодився.

      22. Це до  третьої статті.

      Стаття 2 ставиться на голосування.  Будь ласка.

      Яке  зауваження?  Кравчук, будь ласка. Де ж ваше

 визначення? У  середній колонці.

     

      КРАВЧУК В.І.

      Дякую.   Олександр   Олександрович   і  шановний

 доповідач! Мабуть треба залишити 2 ліву колонку, така

 як була в першій редакції, але добавити -"виробництво

 спирту,  кольячного  плодового,  а  також алкогольних

 напоїв  та  тютюнових  виробів здійснюються об'єктами

 підприємницької   діяльності,   незалежно   від  форм

 власності  за  наявності  у  них  ліцензій".  Але  не

 треба...  А  в  правій  частині пропонується -"які на

 момент   вступу   діючого   закону   мали  відповідну

 ліцензію".  А  що,  ми  на цьому призупинули розвиток

 нашої,   нашого  підприємства?  Через  те  треба  оцю

 частину убрати -"які на момент плати". А залишити те,

 що  в лівій колонці...

     

      ГОЛОВА.   Цушко.  Тобто  мова  йде  тут  не  про

 доповнення,  а  про  те,  яка позиція повинна братися

 голосуватися.  Тобто:  ліва  колонка чи з урахуванням

 змін.  Цушко, будь ласка. Василь Петровичу.

     

      ЦУШКО.    Александр    Александрович,    я

 подчеркивал    сразу.    Владимир    Иванович,   было

 предложение,  скажем  так,  автора Кабмина о том, что

 производство    любого   спирта:   и   этилового,   и

 коньячного,  и  плодового,  -производится  только  на

 державных     пидпрыемствах,    на    государственных

 предприятиях.

      Значит,   после   этого  была  поправка  коллеги

 Раханского, который, он ее отстаивал и на комиссии, и

 везде,  собиралась  несколько  раз  рабочая  группа и

 авторы,  и  рабочая група представителей комиссий. Мы

 нашли компромиссный вариант, разделив статью 2. 2. 1,

 отделив,  что  оставили,  что  производство этилового

 спирта только на державных пидпрыемствах.

      А  2.  2.  2 сделали, что коньчного, плодового в

 связи  с  тем,  что  многие предприятия действительно

 бывшие,  ну,  и  колхозы,  и любые, и бывшие совхозы,

 особенно  и в Крыму, и в других регионах Закарпаття и

 т.   д.,   имевшие  цеха  или  перекурки  для  спирта

 плодового, коньячного, существуют на этот момент.

      Если  б  мы ввели статью 2. 2. 1, как предлагает

 Кабмин, оно приостанавливается.

      Мы взяли где-то компромиссный вариант из Декрета

 Кабмина  1992 года, декабрьского Декрета Кабмина, где

 было  в  принципе,  так  и  предложено, что на момент

 существования...  Мы  предлагаем,  что на сегодняшний

 день  не  те,  что  были основаны только на державной

 собственности, как предложил коллега Раханский, а те,

 что  любой  формы  собственности,  но  на сегодняшний

 момент  имеет  лицензию  на  производство  плодового,

 коньячного  спиртов,  но  только для собственного, то

 есть  они  производят  из  этого  ликеры  или  что-то

 другое,  любую продукцию готовую, те имеют право. Вот

 такой нашли компромиссный вариант.

      И,  Александр  Александрович,  я для стенограмы,

 тут  поправочка,  есть  ошибка  просто, хочу зачитать

 статью 2. 2, которая уже звучала: "Виробництво спирту

 коньячного і плодового здійснюватиметься на державних

 підприємствах.   А   також   може   здійснюватись  на

 виноробних  підприємствах...",  -і  далі  по  тексту.

 Потому  что  получается  двоякое  значение. Вот такое

 предложение,  оно  редакционное. Вот такая поправка и

 обкяснение.

     

      ГОЛОВА. Ви наполягаєте, щоб залишити?

      Отже,  мова  (одну хвилиночку), мова йде ось про

 що.  Що  коли  ми  говоримо  про  спирт  кон'ячний  і

 плодовий,  тобто, про спирт етиловий, тільки державні

 підприємства.   Стаття   2   дозволяє   робити  спирт

 коньячний  і  плодовий,  і  неплодовий може бути і не

 державний,  що  це  робиться для власних потреб. Але,

 далі,  якщо ці власні потреби використані для випуску

 того  ж  самого коньяку, лікьору абощо, то вони мають

 ліцензію,  то  можуть  і цим займатись. Це передбачає

 Стаття 2.2. На цей момент.

      Тому,  якщо  ви наполягаєте на голосуванні вашої

 пропозиції,  я  можу поставити, Володимир Іванович, а

 якщо ні, то давайте погодимось з пропозицією комісії.

 Якщо  ви  не  наполягаєте. Наполягаєте? Ну Єгодіну

 надаю  слово,  він  підтримує  думку  Кравчука.  Будь

 ласка!

     

      ЦУШКО. Ну поправка Кравчука, какую учесть?

     

      КРАВЧУК В.І.   Ліву  колонку.  Тому  що  тут  ми

 залишаємо.

     

      ЦУШКО.  Да,  в левой колонке нету. Если мы

 голосуем  в левой колонке, там нету коньячного спирта

 и плодового. То есть, это ваша поправка получается.

     

      ГОЛОВА. Єгодіну надайте слово.

     

      ЦУШКО. Поправка Ельяшкевича, в принципе.

     

      ЄГУДІН

     

      Я хотел бы поддержать Владимира Ивановича в том,

 что если мы сегодня пишем на момент вступления закона

 в силу имели лицензию, то мы в прошлом году, вернее в

 этом     году,     лешили    права    лицензии    все

 сельскохозяйственные  предприятия  Крыма  права  этой

 лицензии.   Потому   что   мы  вошли  более  Кабинета

 Министров,  где  было  сказано,  что действует только

 лицензия Кабинета Министров. И мы целый регион лишаем

 права  сегодня  производство  коньячных  и  плодовых,

 спиртовых. Этого делать просто нельзя.

     

      ГОЛОВА.  Будь  ласка....  Так  ви наполягаєте на

 лівій колонці, щоб голосували?

     

      ЄГУДІН. Да.

     

      ГОЛОВА.  Будб  ласка, уточнення. Суслов, що ваша

 скаже комісія?

     

      СУСЛОВ В.І.

      Уважаемые  народные депутаты и Голова Верхованой

 Рады!

      У меня замечание только по порядку ведения. Если

 мы  начнем  обмениваться  общими  соображениями, а не

 голосовать  конкретно ту или иную поправку, мы никуда

 не  винемся!..  Поэтому,  есть  редакция,  принятая в

 первом чтении, есть поправки, есть редакция комиссии.

 Я  бы  предложил,  если  депутаты настаивают, ставить

 только   поправки,   а   не   слушать   те  или  иные

 соображения,   которые  возникают  по  ходу  дела,  и

 поставить  также  на  голосование  редакцию комиссии,

 потому   что   она  у  нас  отняла  (вот  эта  именно

 формулировка)   очень  много  сил,  пока  мы  наконец

 сбалансировали все интересы. Спасибо.

     

      ГОЛОВА.   Зрозуміло...   Таким  чином,  спочатку

 ставиться  на  голосування  (я думаю, що вона буде...

 голосування  буде ефективним) редакція, запропонована

 для  другого читання комісією, стаття 2.2.1.,  2.2.2.

 відносно виробництва спиртів. Ставлю на голосування!

     

      З ЗАЛУ. По одинадцятій статті...

      

      ГОЛОВА.  По  підпунктах? Будь ласка... Зніміть з

 голосування.   Ставитьяс   підпункт   2.   2.   1.  -

 "Виробництво спирту етилового може здійснюватися лише

 на   державних   підприємствах  за  наявності  у  них

 спеціальних    дозволів    (ліцензій)".   Ставлю   на

 голосування цю норму.

     

      "За" -  214

     

      Рішення прийнято.

      Тепер  стаття 2. 2. 2. у редакції такого змісту:

 "Виробництво  спирту кон'ячного може здійснюватися на

 державних   підприємствах,   а  також  на  виноробних

 підприємствах,  незалежно  від форм власності, які на

 момент  вступу  в  дію  цього  закону мали відповідну

 ліцензію.  І  тільки для потреб власного виробництва,

 без    права    на    реалізації    іншим   суб'єктам

 підприємницької  діяльності.  Виробництво алкогольних

 напоїв  та  тюібнових виробів здійснюється суб'єктами

 підприємницької    діяльності..."    (я    вибачаюсь:

 відриваюсь від від тексту -  себто тими, що згадані в

 першому абзаці) "... незалежно від форм власності, за

 умови   одерження  спеціального  дозволу  "ліцензії".

 Ставлю на голосування цю норму.

     

      "За" -  163

     

      Не  підтримана ця пропозиція... Тоді голосується

 ліва   колонка,   яка  називалася  так:  "виробництво

 спиртоетилового,    коньячного   і   плодового   може

 здійснюватися         лише        на        державних

 підприємствах............   спеціально   з   дозволу,

 ліцензії тобто об'єднує обидва, одну хвилину..., Ігор

 Рафаїлович,  вашій  пропозиції тут немає. Будь ласка,

 ставлю на голосування.

     

      "За" -   154

     

      Ця  пропозиція  теж  не  проходить, тому я прошу

 вашої уваги, звернуть увагу ще раз на пункт 2. 2. 2 в

 редакції  від комісії, де право виробляти коньячний і

 плодовий    спирт   залишено   за   тими   суб'єктами

 господарювання,    маємо    на    увазі    колективні

 господарства тощо, які і раніше випускали цей продукт.

      А  мова  йде  тільки  про  те,  що  сам  він  не

 віддається    на   реалізацію   для   підприємницьких

 стуктур...  різних, а якщо вони виробляють дальше цей

 компонент,  використовують при випуску, там, ликерів,

 коньяків  або  що,  то  тоді за ліцензією... Кабінету

 Міністрів....  відповідно  державною  ліцензією, вони

 мають право займатися цією  діяльністю.

      Тому  я  цю  норму ставлю на голосування і прошу

 підтримати   її.  Вона  абсолютно  принятна  всіма...

 депутатами, які  відстоюють  ті чи інші   інтереси.

      Підтримуйте, будь ласка, цю пропозицію.

      За -  201

      Ну, ще раз, одну хвилинку, будь ласка, голосуйте

 всі,  половина не голосувало.

        (ШУМ У ЗАЛІ)

       Редакція звучить так приблизно: нехай буде так,

 не  продавай спирт коньячний, а продавай коньяк. Так?

      Ще раз, будь ласка, це я популяроно пояснив суть

 цієї  постанови,  щоб  не було спекуляцій спиртом, бо

 тоді  йде  перетікання  від  державних підприємств на

 давальницькій   основі   тощо,   а  продавай  кінцеву

 продукцію.  Ще раз ставлю на голосування, може хто не

 зрозумів.

      Зрозуміли  всі? Тоді голосуємо.

      За -  221

      Тепер ясно.

      Стаття    3   -"Порядок   видачі   ліцензії   на

 виробництво  спирту етилового, коньячного, плодового,

 алкогольних  напоїв   та тютюнових виробів".

      Тут  враховані  пропозиції від Комісії, депутата

 Немировського   віддхилена,   він   наполягає,   тому

 поправка Немировського 23 голосується, розглядається.

 Будь ласка, Немировському хвилину часу.

     

      НЕМИРОВСЬКИЙ.

      Я  наполягаю.

      Вона врахована.

     

      ГОЛОВА.  Тобто , то помилка, він знімає.

      24-та  , Гаманюк, відхилена, він не  наполягає.

      Наполягає,  Гаманюку  дайте  слово,  будь ласка,

 Леонід Юрійович.

     

      ГАМАНЮК.

      Я   просив   би   пояснити,  чому  відмовляється

 пропозиція  ліцензія на виробництво спирту етилового,

 коньячного,    плодового,   алкогольних   напоїв   та

 тютюнових   виробів   видається   Держхарчопромом  на

 календарний  рік в порядку, що визначається Кабінетом

 міністрів?

 

       ЦУШКО. Мы написали, что выдается органам,

 который   уповноважен  Кабинетом  Министров.  Почему?

 Потому  что  завтра назавут по-другому этот орган, не

 Держхарчопром,   а   это   закон.  Вот  единиственный

 аргумент.

     

      ГОЛОВА. Тобто він згоден із цим. Згоден Гаманюк.

 Комісія  з  питань  фінансів врахована поправка. Одну

 хвилиночку.   Кабінет   Міністрів   уповноважить   чи

 Держвінпром,  чи  іншу  інституцію  свою,  вона  буде

 видавать  ліцензію.  Ну,  навіщо ми запишемо в законі

 організацію,  яка завтра буде названа по-іншому, буде

 акціонерне товариство таке-то.

     

       ЦУШКО. Он завтра из обкединит, например.

     

      ГОЛОВА.  А  він кому доручить Кабінет Міністрів,

 той   і   видасть   ліцензію.  Він  згоден.  Альошина

 врахована  частково.  Наполягає  він. 3. 26 поправка,

 будь ласка,  Альошин.

     

      АЛЬОШИН В.Б.

     

      Я  не зовсім погоджуюся з цією аргументацією, що

 тільки  що  прозвучала  на  адресу поправки Гаманюка.

 Чому.  Тому  що  ми  так  можемо  говорити, у нас тут

 записано Кабінет Міністрів України, завтра Уряд якось

 по  іншому  буде  називатись,  тоді  що закон не буде

 діяти.

      Я  пропоную,  щоб ліцензію видавало Міністерство

 фінансів. Цей закон має в принципі таку спрямованість

 дуже  суттєву фінансову. Міністерство фінансів завжди

 буде.  А  чисто технологічний контроль то вже питання

 інші.

      І   коли   в  законі  буде  вказано,  хто  видає

 ліцензію  -це  буде  нормальний  технологічний закон.

 Якщо  не  буде  такої  адресної  вказівки -це буде не

 добре.

     

      ГОЛОВА.     Взагалі    то    раціонально    було

 б   запропонувати   так,  що  (...........)  ліцензії

 видається  і Кабінетом Міністрів на пропозицію тих чи

 інших  структур, бо... І Міністерство фінансів тут же

 мова   про   технологію   виробництва.   Міністерство

 відповідне   знає  як  це  робиться.  А  Міністерство

 фінансів знеає, що треба, щоб гроши пішли в бюджет.

      Тому   Кабінет   Міністрів  тут  би  узгодив  ці

 позиції. Але, будь ласка,  я можу поставити.

     

       ЦУШКО.  Александр  Александрович,  мы это

 обговаривали  и  на  комиссии,  коллега  Алешин, член

 нашей  комиссии.  В принципе было заложено, что часть

 лицензии   должна   была   выдаваться   Министерством

 финансов, налоговй инспекцией и так далее. Но в итоге

 нашли, ну, проголосовали большинство членов комиссии,

 чтоб  вынести  окончательную  редакцию вот такую, что

 все-таки  уполномоченно  Кабинетом Министров Украины.

 Поэтому я прошу голосовать редакцию комиссии.

     

      ГОЛОВА. Альошин не наполягає вже. В принципі, це

 не має суттєвого значення. У нас у Кабінеті Міністрів

 всі   організації  повинні  діяти  відповідально  Тим

 більше тут передбачений порядок, коли вони за три дні

 дають інформацію і тому подібне.

      Віктор Іванович Суслов, будь ласка.

     

      СУСЛОВ В.І.

      Уважаемые   депутаты.   Веди  Кабинет  Министров

 уполномачивает  организацию или министерство выдавать

 лицензии.  Это  может  быть  и  министерство финансов

 тоже,  если  Правительство,  Кабинет Министров решит,

 что   депутат   Алешин   прав,   и  это  должно  быть

 Министерство финансов. Поэтому формула здесь наиболее

 универсальна, и мы предлагаем ее поддержать.

     

      ГОЛОВА. Він згоден, уже він згоден.

      Тому  ставиться редакція статті 3 на голосування

 так,  як  вона  запропонована  комісією. А зауваження

 депутатата  Альошина,  вони  враховуються змістом її,

 слово  "орган"  охоплює  і  Міністерство  і Державний

 комітет, але так чи інакше право у Кабінета Міністрів

 залишається. Підтримайте, будь ласка.

     

      "За" -  231

      Дякую.

      Стаття   4.   "Плата   за   видачу  ліцензії  на

 виробництво  спірта етилового, кон'ячного, плодового,

 алкогольних  напоїв  та тютюнових виробів". Комісія з

 енергетичного комплексу відхилила їх пропозицію, вона

 не наполягає, вона погодилася.

      Гаманюка відхилена. Немировський, видхилена, він

 не  наполягає,  згоден. Альошина відхилена, вона, по-

 моєму,   охоплюється   його   пропозиція.   Сокерчак,

 відхилена,  він  не  наполягає на голосуванні. Цушко,

 відхилена.  Бачте він сам на трибуні, відхилена і він

 мовчить.  Комісія  з  питань  фінансів,  врахована. І

 Роханського  врахована.  43  теж  врахована. Альошина

 врахована   частково.  Сокерчак,  45  пропозиція  теж

 частково  врахована.  Цушко,  врахована  частково  46

 пункт.

      Так,  по  4 статті зауважень інших не було. А де

 ваша пропозиція?  Вітренко, де ваша пропозиція?

      Будь ласка, говоріть. Дайте Вітренко слово.

     

      ВІТРЕНКО

      Дякую.  Я  не  розумію,  чому  комісія погіршала

 перший варіант статті. Не можна встановлювати різним,

 за   обсягами   виробництва,  підприємствам  однакову

 плату.   Держава   на   цьому  втрачає  гроші.  Ми  ж

 розуміємо,   що  й  спиртові  заводи,  і  тим  більше

 тютюнові  фабрики  є  маленькі,  а  є  великі.  І тут

 встановити  однаково всім не розумно.

      А  було  нормальна  редакція  цієї  статті. Що в

 залежності   від   обсягів  виробництва,  пропорційно

 обсягам  виробництва.  І це повинен вирішувати дійсно

 Кабінет  Міністрів. Щоб він не казав нам тут, що нема

 грошей.  Ось  хай  шукає  гроші.  Щоб  і  стимулювати

 виробництво -з одного боку, і нормально брита плату.

      Чому   ви   погіршили   це,   я  просто  не  маю

 відповіді...

     

      ГОЛОВА.  Василю  Петровичу,  будь  ласка. Ще раз

 прошу. Це норма і... вірніше процедура розгляду цього

 иптання,  те,  що  сказала  Наталя Михайлівна, цілком

 слушне  зауваження,  але  воно  стосується  процедури

 першого   читання.   Там   треба   було   вносить  ці

 зауваження. Або  між першим і другим.

      Та він пояснює зараз  - чому вони пішли....

     

      ЦУШКО.  Коллега Витренко, я вас уважаю как

 экономиста,   но   вы   согласитесь.   То,   что   вы

 предлагаете,      это      завуалированная      форма

 дополнительного  налога.  А  мы  предлагаем  плату за

 лицензию.  Плату за лицензию. То, что вы предлагаете,

 то,  что было предложено в левой колонке, это была...

 если  от  обкемов -это дополнительный налог. Назовите

 его как вы называете, но это дополнительный налог.

      Ну  давайте  лучше  увеличим  акциз.  Это  будет

 налог.

      Поэтому   комиссия   пошла   таким   путем:  что

 фиксированная  плата  -500  допустим  неоподаткованый

 минимумов  -ну  просто  для  того, учитывая состояние

 нашего бюджета, берем ее ежегодно.

     

      ГОЛОВА. Тобто, менше  брать не будуть.

     

      ЦУШКО.  Да.  Значит,  и второе, второе: мы

 учли то, что  было  в Указе Президента.

      Ну  а третье: вашей поправки, честно говоря, тут

 нет.

     

      ГОЛОВА.   Я   прошу:   уважно  прочитайте  праву

 колонку.   Обмежень,   яке   було   в  лівій  колонці

 перенесене  в  праву  ще зі збільшенням. Тобто, менше

 відрахування грошей не буде.

      (Шум в залі)

      Я... Не манше в лівій колонці. Почитайте уважно.

     

      ЦУШКО. В   правой  колонке  фиксированная,

 фиксированная, нету ни больше, ни меньше.

     

      ГОЛОВА.   Статья  4  в  редакції,  яку  пропонує

 комісія, ставиться на голосування. Будь ласка.

     

      ЦУШКО.  Я прошу вас поддержать...

     

      ГОЛОВА.  Не  говоріть під час голосування. Я теж

 прошу.

     

      "за"   - 170

     

      В чому справа?

      Віктор Іванович, будь ласка.

      

      СУСЛОВ  В. І. Уважаемые депутаты, действительно,

 депутат   Цушко   абсолютно   прав:   нельзя   путать

 налогообложение  и  плату за лицензии. Лицензия, если

 она  будет зависеть от обкема производства, то в этом

 случае она приобретает форму налогового платежа.

      Поэтому    Комиссия    очень   внимательно   это

 анализировала  и  с  таким  подходом  не согласилась.

 Плата  за  лицензию  должна быть достаточно большой и

 одинаковой.    Разница    в   обкемах   дополнительно

 облагается.   Чем  больше  обкем,  тем  больше  налог

 платится.

      Поэтому  здесь  проведен  принцип,  в  общем-то,

 чистоты   проведения,   осуществления,  так  сказать,

 взимания  налогов,  и  правильное  понятие, что такое

 лицензирование.

      Поэтому  мы просим поддержать такое предложение.

 Если оно не будет поддержано, а на этой идее, в

 отличие от известных указов Президента, построен этот

 Закон.   В   указах   Президента,   там   есть  такая

 зависимость. То мы столкнемся с затруднениями в целом

 ряде  последующий  статтей и не сможет из этого выйти

 тоже, сегодня по крайне мере.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу  вас, колеги, не перетворювати

 розгляд питання в другому читанні у процедуру першого

 читання.

      Прошу, Наталія Михайлівна, і ви послухайте, будь

 ласка.   Раз  ви  вкинули  цю,  так  би  мовити,  цей

 каталізатор у дискусію цю, послухайте уважно ще раз.

      Якщо  ми  передбачаємо  формулу  лівої  колонки,

 тобто  визначення  залежності від обсягів, це означає

 відразу  і  введення  контролю  за  дотриманням  цієї

 норми,  а  це  означає, що нема іншого органу -тільки

 податкова інспекція, яка може це контролювати.

      Таким чином, виходить, що ми фактично працюємо в

 режимі  Закону  про  оподаткування,  що  і  викликало

 дискусію.  А  тут  іде  мова  про  те,  якщо одержало

 підприємство ліцензію, заплатило за неї, то воно може

 нарощувати тоді обсяги і до бюджету повернеться іншим

 шляхом  за  рахунок  відрахування  чи  акцизів  за цю

 продукцію. Тому, якраз тут є стимулювання підтримання

 бюджету, як пропонує права колонка.

      Я  просив  би  погодитись  з цим, от вона вже не

 заперечує.  Голосуйте  "за". Будь ласка, ще раз права

 колонка  ставиться  на  голосування.  Підтримайте цей

 варіант.

     

      СУСЛОВ.  Можна еще один вопрос?

     

      ГОЛОВА.  Чекайте,  хвилинку. Підтримайте, а тоді

 будемо голосувати.

      Стаття  4,  колонка права голосується, визначити

 своє ставлення до неї.

      ЗА - 215

      Дякую.

      Стаття  5.  Повідомлення  про  видачу  ліцензії,

 враховані  зауваження.  Ні  в кого немає заперечень у

 тіх, хто вносив ці пропозиції? Немає.

      Стаття 5 ставиться на голосування.

      ЗА 221

      До   6   Статті   не  було  зауважень.  Вірніше,

 враховане одне зауваження.

      До  7  Статті,  стаття  вилучена,  в принципі, з

 розгляду.  Я  прошу  вибачити,  тепер  там  номерація

 змінена.

      Стаття  7 "Заборона виробництва спирту етилового

 коньячно-плодового,  алкогольних  напоїв та тютюнових

 виробів  на  давальницьких  умовах. Немає заперечень?

 Немає.

      8    Стаття   "Виробництво   спирту   етилового,

 коньячно-плодового,   на   давальницьких   умовах  та

 згідний    обмін   сировини   на   готову   продукцію

 забороняється". Тому, я прошу уваги, хвилинку.

      Стаття   6,   де   не  було  ніяких  заперечень,

 ставиться на голосування. Прошу.

      ...зараз....   п'яту   ми  вже  проголосували...

 П'ята,  шоста  ставиться на голосування. П'ята, шоста

 без заперечення....

     

      "За" - 222

     

      Ще  раз  повторюю:  не  тількі  шоста, а п'ята і

 шоста  статі  ставляться  на голосування. Будь ласка.

 П'ята і шоста статті. Заперечення вони не викликали.

     

      "За" - 236

     

      До  7  статті... Рішення прийнято... до 7 статті

 Заборона         виробництва         спиртоетилового,

 коньячноплодового      алкогольних      напоїв     та

 тютюновихвиробів    на   давальницьких   умовах.   Ця

 стаття...  має  кілька підпунктів, вони викликають, я

 бачу,  інші....  різні....  да...  є  пропозиція,  не

 врахована,  депутата  Сокерчака.  Він  пропонує  таку

 редакцію:    про    заборону   виробництва   спиртів,

 алкогольних    напоїв    та   тютюнних   виробів   на

 давальницьких  умовах.  Ну,  це, власно кажучи, немає

 значення,  це  назва  і правильно так, як передбачено

 Регламентом,  записана  вона. Так що він не наполягає

 на голосуванні.

      Інші     пропозиції    враховані.    Раханського

 відхилена.   Після   слів   "коньячного  і плодового"

 доповнити  словами  "тільки для внутрішнього ринку" і

 далі за текстом.

      Оце воно десь, мабуть, кореспондується з тим, що

 ми   вже   проголосували,   ми  для  внутрішнього....

 проголосували...

      Гаманюк:  врахована,  Москаленко: відхилена. Хто

 наполягає  на  своїй пропозиції? На своїй пропозиції?

 Будь ласка.

      Гаманюк, відхилена. Наполягаєте?

     

      ЦУШКО.  Значит,  Александр  Александрович,

 можно комментарий?

     

      ГОЛОВА.  Будь ласка.

     

      ЦУШКО. По обращению спиртовиков, значит, в

 постановлении,   если   вы   посмотрите,  эта  статья

 вводится в действие с 1. 07. 96. В связи с тем, что в

 этом  году спиртовое производство, особенно по мелясе

 работает  на  давальнических условиях... Они считают,

 что  до  1.  07.  96.  это все переработается и после

 этого  будут  работать  уже  без давальческого сырья.

 Аргумент  еще  какой  -значит, на сегодняшний день (я

 имею  в  виду, аргумент для тех, кто считает, что без

 давальческого  сырья  не  обойдутся)  -на сегодняшний

 день  ни  одно спирт... ни одно спиртовое предприятие

 (по  производству спирта) не пользуется кредитами. То

 есть,  фактически,  работает  только  на  давльческих

 условиях. Значит, и особых возражений в этом не было.

 Для   того,  чтобы  учесть  идеологию  этого  закона,

 значит,    я    вам   сказал   -концептуально,   надо

 отказываться     от    давальческогор    сырья.    От

 давальческого.  Если  нет,  тогда надо возвращаться к

 тому и оставлять давальческое сырье, как было ......

     

      ГОЛОВА.  Василь  Петрович, а як ви подивитеся на

 те   -ми  проголосували  тільки  що  право  виробляти

 кон'ячний  і плодовий спирт. А тепер уявіть собі таку

 ситуацію: промкомбінат, цех відповідний у радгоспі чи

 у    винрадгоспі    (вингосподарстві)   виробляє   цю

 продукцію.  Його  потужність  така,  що  вона охоплює

 потреби   й   задовольняє   потреби   всіх  оточуючих

 підприємств.  То  чому  він  не  можу  переробити  цю

 продукцію? Тим більше, якщо її ніде більше переробити

 в  ьому  регіоні?! Пропаде виноград, пропадуть яблука

 абощо...  тіо дати можливість на давальчиських умовах

 це   за   ліцензіями,   як   передбачено  попередньою

 статтею...

     

      ЦУШКО.   Значит,   если  мы  разрешаем  на

 давальческих условиях, если разрешаем на давальческих

 словиях...

     

      ГОЛОВА....   Мається   на   увазі   кон'ячний  і

 плодовий  спирт  тільки. А етиловий -вже ми монополію

 держави встановили...

     

      ЦУШКО...  Дело в том, что статья 2. 2....

 Тогда  надо  было  проголосовать  ее, что разрешается

 любым  субкектам предпринимательской деятельности, не

 ограничить ее. И все...

     

      ГОЛОВА.  А ми її вже проголосували...

     

      ЦУШКО.  Нет, мы ее ограничили.

      ГОЛОВА.  Я читаю,  будь ласка.

      "    Виробництво  спирту коньячного і плодового

 може здійснюватись на державних підприємствах а також

 виноробних    підприємствах    незалежно   від   форм

 власності,  які  мають  ліцензію, і тільки для потреб

 власного   виробництва  без  права  реалізації  іншим

 суб'єктам  підприємницької діяльності".

      Давальницька  сировина -це не означає, що він не

 вернеться  спиртом назад. А він може розрахуватись на

 інших умовах    з одного боку.

      А з іншого боку той, хто виробляє виноград, може

 мати ліцензію на випуск коньяку, а спирт він одержить

 а  кооперації  із сусіднім підприємством, із сусіднім

 господраством.

      Тобто  тут не заперечується ця норма в статті 2.

 2.

       (ШУМ У ЗАЛІ)

       Я  утримуюсь,  я,  розумієте, цим спеціально не

 розглядав   цей   законопроект,   але  все-таки  мені

 здається,  що  тут  є  питання,  чому  тут депутати

 наполягають на давальницькій сировині.

     

       ЦУШКО.   Дело   в   том,  что,  Александр

 Александрович,  дело  в том, что сегодня производство

 на  давальнических  условиях  породило  то, что у нас

 сегодня  существует  сегодня  все  это некачественное

 производство  именно алкогольных напитков. И точ, что

 производят,  имеет  лицензию,  должен закупать сырье,

 должен  производить   свою продукцию.

      И  если мы это учли в статье 2. 2, я считаю, что

 статью  7  надо  проголосовать  так,  как  предложила

 Комиссия.  В данном случае мы никого не ограничиваем:

 покупай  себе лицензию, производи, получай аттестацию

 и производи себе  алкогольные напитки.

     

      ГОЛОВА.  Давайте так...

        (ШУМ У ЗАЛІ)

       Хвилиночку, увага.

       (ШУМ У ЗАЛІ)

       Василь  Петрович,  ставиться  на  голосування

 редакція   від   коімісії  поки  що,  а  тоді  будемо

 дивиться.

      За -  127

      Бачите,  є проблема, не підтримується.

      Які   пропозицію будуть , будь ласка.

      Кравчук  слово, Вітренко і Суслов. І ще хто буде

 один говорить?

      Два  за,  два  проти і Немировський, все, чотири

 чоловіки.

 

       КРАВЧУК В.І.

       Олександр Олександрович , оскільки є в цьому

     

      ГОЛОВА. Будьте уважні.

     

      КРАВЧУК  В.  І.  Шановні  колеги,  я  вас прошу,

 Олександре  Олександровичу,  прошу звернути увагу ось

 на  що. Оскільки 7 стаття і взагалі мова про заборону

 виробництва  спирту  із  завальницької  сировини буде

 досить  докладно  висловлена  у  15  статті від нашої

 комісії.  Я просто прошу зараз цю статтю пропустити і

 йти  дальше  по  статті 8 і дальше, і дальше. Тому що

 там  є  повна,  у  15  статті там відкривається повна

 мотивація  чи виробляти здавальницької сировини чи не

 виробляти.  А  не  виробляти,  я  буду  виступати від

 комісії,   від   пропозиції   нашої  комісії,  що  не

 виробляти  з  давальницької  сировини  не можна цього

 допустити сьогодні.

      Поєтому  я  прошу  зараз опустити 7 статтю і іти

 дальше.

     

      ГОЛОВА. Оголошена Вітренко, Суслов, будь ласка.

     

      ВІТРЕНКО Н.М.

     

      Дякую.  Олександре  Олександровичу,  ви  зробили

 мені зауваження, що я не подавала пропозиції.  Але  я

 не  могла  собі  уявити,  що  комісія,  готуючи друге

 читання,  може  так  погіршити  закон.  Ви дивіться в

 першому  читанні,  ліва  колонка,  було все нормально

 записано.  І  що  питання  з  давальницькою сировиною

 вирішуються  Кабінетом  Міністрів.  І  подивіться і 7

 стаття, і 8, ніде не було нічого про тютюнові вироби.

 Якщо  тільки  проголосувати  таким  чином, не можна і

 якщо  до  спирту  до  цього погодитись. А з тютюновою

 промисловістю,  то ми зовсім ставимо хрест в Україні.

 Бо   в   нас  90  відсотків  сировини  для  тютюнової

 промисловості  -це  давальницька сировина. І як можна

 це включати в закон.

      Ми   повинні  знати,  що  посіви  під  табачними

 культурами  зменьшились за останні 4 роки в 10 разів.

 І  якщо  держава  може  мати свій бюджет, і ще не всі

 кинули   курити,   то  треба  вітчизняне  виробництво

 захищати.

      Тому  пропоную  і  7  статтю, і 8 статтю зняти з

 розгляду,   щоб   комісія   її  переробила  повністю,

 захищаючи інтереси наших виробників.

     

      ГОЛОВА. Ну, це співпадає з пропозицією Кравчука.

 Суслов, будь ласка.

     

      СУСЛОВ В.І.

 

      Уважаемые  народные  депутаты! Я прошу внимания,

 потому то это действительно ключевой вопрос. Комиссия

 дорабатывала  закон,  руководствуясь  в  том  числе и

 поручением  Верховного Совета о введении монополии. В

 данном  случае  речь идет о монополии на спирт. Между

 прочим,    если    мы    разрешим   производство   из

 давальческого  сырья,  мы  нанесем колоссальный ущерб

 бюджету,   как   и  предпринимательству,  потому  что

 значительная   часть  сырья  сегодня  ввозится  из-за

 границы, перерабатывается на спир, спиртом вывозится.

 Мы   должны   производить   этот   спирт,  обеспечить

 монополию   и  обеспечить  вывоз,  во  всяком  случае

 регулируемый экспорт либо спирта,   либо  алкогольных

 напитков, это большие убытки.

      Поэтому   здесь  запрет  работы  с  давальческим

 сырьем  означает, что это сырье просто-напросто будет

 спиртзаводами   покупаться,  перерабатываться,  спирт

 будем  под  контролем  государства  находиться, будет

 обеспечиваться и монополия, и доходы бюджета.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА. Одну хвилиночку. Пасько, прошу.

      Все, на тому закінчимо обговорення.

     

      ПАСЬКО С.О.

      Дякую,   Олександре   Олександровичу.   Шановний

 Василю Петровичу! Шановні  депутати!

      Депупат   Сергій   Пасько,  425  Звенигородський

 виборчий  округ Черкаської області, секретарь Комісії

 з  питань  охорони здоров'я, материнства і дитинства.

      І  Комісія  з  питань  охорони  здоров'я має ряд

 серйозних  зауважень до редакції цього законопроекту,

 особливо  да  статтей 8, 16, 19 і 22. І ось чому. При

 розгляді  урядового  варіанту  цього  проекту закону,

 прийнятого  у першому читанні, зауважень щодо нього у

 нас  не  виникло,  оскільки   закладені в ньому норми,

 зокрема,   про   атестацію   підприємств  виробництва

 спирту,  алкогольних напоїв та тютюнових виробів, про

 органи контролю за виконанням цього закону, дозволяли

 забезпечити  участь  у державному регулюванні органів

 державного  санітарного  епідеміологічного нагляду. І

 це було цілком вірним та необхідним. Адже ні для кого

 не  єсть секретом низька якість значної кількості тих

 алкогольних   напоїв   та  тютюнових  виробів,  якими

 сьогодні  насичений  наш  ринок.  Невідповідність  їх

 медикобіологічним  вимогам і санітарним нормам якості

 продовольчої  сировини  і  харчових продуктів. В тому

 числі за вмістом побічних шкідливих речовин.

      Не  є секретом і випажки отруєння неякісними або

 фальсифікованими алкогольними...

     

      ГОЛОВА.   Я   прошу.   Це  аргументація  першого

 читання. До цієї статті що ви  пропонуєте?

      

      ПАСЬКО.  Олександр Олександровичу, тут була

 порушення  Регламенту. І ми, комісія не змогла внести

 доповнення  і зміни до другого читання. Тому що тираж

 порівняльної    таблиці   законопроекту   і   проекту

 Постанови  зроблено  16  лістопада. Роздачу депутатам

 було  організовано  вчора  й сьогодні. Тобто, 20 і 21

 лстопада.

      На  сьогодні, тобто на 21 листопада його внесено

 до  порядку  денного,  що  є порушеням статті 6. 6. 1

 Регламенту,  пункт  1 якої вимагає, що "законопроект,

 підготовлений  до другого читання, має бути поширеним

 серед депутатів не пізніш як за 12 днів до розгляду".

 Саме  тому  наша  комісія не взмозі підготувати свої.

     

      ГОЛОВА. Все, дякую.

     

      ПАСЬКО.   Тому   у   нас  єсть  пропозиції.

 Незалежно  на  те,  що  пункт  третій  3.  1  проекту

 Постанови  про  порядок  введення цього закону в дію,

 містить  норму  про  збільшення  штатної  численності

 працівників  Держстандарту та інші моменти, пов'язані

 з  додатковими  витратами  з  Держбюджету,  дані  про

 відповідне  фінасове обгрунтування і погодження цього

 питання  з  Урядом,  відсутні.  Що також є порушенням

 Регламентом.

      Тому  комісія  пропонує відкласти з цеї 8 статті

 відкласти  розгляд  цього  законопроекту  і перенести

 його  на  повторне друге читання, щоби депутати могли

 внести, і комісія, внести пропозиції адекватні. Прошу

 підтримати, шановні депутати.

     

      ГОЛОВА.  Дякую.  Дякую. Все. Виключіть мікрофон.

 Ви 3 хвилини викоритали, замість 1.

      Так   от...  Будь  ласка,  уважно  слухайте.  Ми

 розглядаєм питання за процедурою другого читання. Те,

 що  ви послилися на закон, на Регламент, ви правильно

 це  все  сказали. Але там є одна така примітка: "якщо

 інше  не визначено Верховною Радою".

      Верховна Рада визначила, включивши це питання до

 переліку,  перше, зіславшись на першочерговий розгляд

 цього  питання, внесеного Кабінетом Міністрів. Друге.

 І  пославшись  на  рішення  Президії з цього питання.

 Третє.

      А  те, що ви пропонуєте, власне кажучи, повторює

 думку  Кравчука,  Вітренко  та,  власне  і  Суслов не

 заперечує. Це питання розглянуто після розгляду інших

 питань.  Тобто, якщо говорити про 7 статтю і не далі.

 А  все інше, будь ласка, обговорюйте...

      Якщо ви зважаєте, що пізно дали редакцію другого

 читання...  тексту  для другого читання, то це ще раз

 говорить  про  те, що ваша комісія несвоєчасно внесла

 пропозиції. Вони могли буть враховані.

      Все. Дякую.

     

      ЦУШКО. Все, что подавалось, все учтено.

     

      ГОЛОВА.  Я прошу статтю 7 розглянути після того,

 як... Бо ми вже голосували праву колонку.

     

      ЦУШКО. Разрешите один аргумент.

     

      ГОЛОВА. Ну, будь ласка, будь ласка.

     

      ЦУШКО.   Значит,    уважаемые   коллеги,

 посмотрите, пожалуйста, мы проголосовали статью 2, 2.

 2.  1  и  все  согласились  с  тем,  что производство

 этилового    спирта    только    на   государственных

 предприятиях.

      Статью  2. 2. 2, пункт я имею ввиду, пункт 2. 2.

 2,  три  двойки.  Значит, мы проголосовали, что имеет

 право  работать  со спиртом коньячным, плодовым любые

 субкекты.   Но  только  для  того,  чтобы  произвести

 готовую окончательно, готовую продукцию.

      Сейчас,  скажите,  пожалуйста, почему в статью 7

 вы  не хотите проголосовать, что запрещено работать с

 давальщицким сырьем? Если, например...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Если, например... Ну, дайте,я вас выслушал.

      Если,   например,   производит   даже   виноград

 плодовый и т. д., создается СП, получается лицензия -

 и производите готовую продукцию. Нет, вам надо, чтобы

 произвели    на    каком-то    конкретно   работающем

 предприятии,  вернули вам готовый спирт, и вы на этот

 спирт   поменяли.  То  есть  сохранить  для  бартера.

 Пожалуйста!   Значит,   действительно,   закон,   как

 предложила  Витренко  и  Кравчук,  теряет  смысл. Да,

 действительно.

      И  тогда  обкясните, обкясните... Нашей комиссии

 было   поручено   разработать   монополию.   Как   ее

 осуществлять?

     

       ГОЛОВА.  Василь  Петрович,  ви, будь ласка, по-

 перше, заспокойтеся.

      По-друге,  ви  не  виховуйте  депутатів. Що вони

 хочуть, вони знають , що вони хочуть.

      Будь  ласка,  вони  хочуть  прийняти нормальбний

 закон.  А якщо бути абсолютно відвертим, то тут треба

 записати  одну  статтю  -відносно  виробництва спирта

 етилового,  другу  статтю  -виробництво  коньячного і

 плодового спирту, третю статтю -виробництво тютюнових

 виробів.

      І   тоді   кожна   ця  стаття  буде  мати  якесь

 співвідношення  з  правом  виробляти  цю продукцію на

 давальницьких  умовах.  Тому  що одне діло -виробляти

 тютюн,  а друге діло -виробляти коньяк плодовий. От в

 чому справа. Або ще наступний етап -виробляти на його

 основі лікер.

      Тому  я  гадаю,  що  треба  правильно...  Ну,  і

 депутати,  до  7 статті повернемося пізніше. Можливо,

 навіть йде на третє читання.

      Карасик,   що   ви  хотіли  ще?  Будь  ласка.  І

 закінчуємо.

     

      КАРАСИК

     

      У  меня  складывается,  Александр Александрович,

 такое  впечатление,  что  и разработчик и комиссия не

 владеют  существом  вопроса,  реальной  ситуацией  на

 сегодняшний  день.  С  прошлого  года государственный

 заказ  на  сахарную  свеклу отменен. То есть, сегодня

 нет даже такого понятия, как сырье из государственных

 ресурсов.     Сахарная     свекла,     а    из.......

 изготавливается   львиная   доля   спирта.,  является

 собственностю   товаровиробника.   И  часть  получают

 сахарную  замену и в порядке компенсации за стоимость

 технической переработки. Я с одним могу согласиться с

 Виктором  Ивановичем, что это ключевой вопрос данного

 закона, ну его нет. Следовательно, если говорить, что

 мы  запретим  переработку  издавальческого  сырья, то

 тогда стоит вопрос, а с чего делать спирт. Нет сырья,

 це  ж  право  товаровиробника. Він може...... з'їсти,

 може   продати,   як.......,   може  зробити  лимонну

 кислоту,   можна  зробити  дріжжі,  можна  продати  в

 Сполучені Штати Америки, з чого тоді робити.

      Тому,  взагалі,  тіряють  всякий  сенс  і данная

 постановка  вопроса.  Надо  иметь  сырье,  а  если мы

 запретим  переработку здавальческую, следовательно не

 из  чего  будет.  Но  вы меня извините, о чем, что мы

 воду в вступе товчимо.

     

      ГОЛОВА.  Все ви говорите правильно, крім одного.

 Коли    комісія    не   розібралася,   наша   комісія

 розібралася. Тому, будь ласка, пункт 7, тобто, стаття

 7  буде  в  кінці  розглядатись. Будь ласка, ідемо до

 Статті 8. Прошу.

      8   так   само   здається,   так  же?  Атестація

 виробництва,  якість  продукції.  Які тут можуть бути

 зауваження?  Ну тут процедура розглядається тільки, і

 все...  Тут  же  немає  якихось норм, які викликали б

 суперечки...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      І    враховані   пропозиції...   Я   ставлю   на

 голосування  восьму  статтю  у редакції, яку пропонує

 комісія. "тестація виробництва".

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Вона  тут  іде,  в тексті як дев'ята... У правій

 колонці...

     

      "За" -  156

     

      Я  прошу... Шановні колеги. Тут є така приказка:

 "Обпікся  на  молоці  -на  воду  дме!"... Так же?! Це

 якраз  те,  що  регулює  право  держави  контролювати

 якість, технологію і стандарти виробництва...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я    прочитаю    ще   раз.   Стаття   "Атестація

 виробництва".  Спокійно!  Хвилинку!..  "Підприємства,

 виробничі   цехи,   дільниці,   лабораторії  та  інші

 структурні  підрозділи,  які здійснюють виробництво і

 контроль за виробництвом спирту етилового, кон'ячного

 і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів,

 підлягають  обов'язковій  атестації  на відповідність

 обов'язковим    вимогам,    що   встановлені   чинним

 законодавстом України в частині забезпечення життя та

 здоров'я  людей,  охорони навколишнього середовища, а

 також відповідності санітарним, пожежним, екологічним

 нормам  і правилам. атестація підприємств проводиться

 щорічно    органами    Держстандарту    України   або

 уповноваженими   ними  організаціями.  Аналітичні  та

 вимірювиальні    лаюораторії   атестуються   органами

 Державного   Комітету   України   по  стандартизації,

 метрології  та  сертифікації.  Орган,  який проводить

 атестацію   зобов'язаний   надати  заявнику  комплект

 зразків  документів для атестації протягом трьох днів

 з  дня  подачі заявки. Орган, уповноважений Кабінетом

 Міністрів   України   видавати   ліцензії   на  право

 виробництво  спирта,  алкогольних напоїв та тютюнових

 виробів   зобов'язаний   зупинити   дію   відповідної

 ліцензії    в    разі   неатестації   виробництва   в

 установленому    законодавством    порядку    до   її

 проведення".   Які   можуть   бути  заперечення  тут?

 Слухайте...

      Пасько,  вашої  пропозиції  нема. Дайте слово ще

 Паську. Депутату Паську.

     

      ПАСЬКО

      Дякую, Олександре Олександровичу.

      Тут  немає...  от:  "...  Атестація  підприємств

 проводиться  щорічно  органами  Держстандарту України

 або  уповноваженими  ними організаціями..." Тут немає

 органів  санітарно-епідемілогічного нагляду, щоб дуже

 є важливі.

      Тому,  або  давайте  внесем  цю  пропозицію, або

 давайте  з  8  статті  і на про позицію і Вітренко, і

 Гаманюка,   і   Кравчука,  віднесемо....  читання  до

 другого  повторного  читання розгляд цих статей, тоді

 буде гарненько.

      Дякую.

      

      ГОЛОВА.  Я  прошу уваги. Тут мова йде про органи

 Держстандарту,    а   Держстандарт   без   санітарної

 експертизи  немає  права  дать оцінки. Так само собою

 зрозуміло, що він мусить посилаться на цю ....

     

      ЦУШКО. Можно ответить?

     

      ГОЛОВА. Будь ласка.

     

      ЦУШКО.   Мы   проверяли   по  нормативным

 документам  Держстандарту  -это  все  там учтено. Без

 пожарной  охраны,  без  санитарной и так далее они не

 дают свои выводы.

      Порэтому  мы  записали,  потому  что  надо  было

 переписывать  чуть ли не 2 листа. А санитарным должны

 отвечать и так далее? Поэтому это учтено.

      А  для  того,  чтобы расписать, можно, конечно и

 расписать. Но, я считаю, что это учтено.

     

      ГОЛОВА....   Я  прошу  Вас...  Не  організовуйте

 діскусію  і  вивчення  Законопроеку під час сесійного

 розгляду.

      Ще   раз  прошу.  Сядьте  на  місце.  Всі,  кого

 стосується  -це  всіх  стосується.  Ми  закон повинні

 прийняти.

      Інша  справа:  як.....  він  буде  прийнятий....

 Виникає  питання  і  враження таке, що деякі депутати

 вивчають закон під час голосування, а потім кожний із

 голосу?  протягнуть свою пропозицію.

      Будь   ласка,   до   цієї   норми  зауважень  не

 надходило,   вона  враховує  всі  потреби  і  потреби

 держави в тому числі, я прошу проголосувати цю норму.

      Я її тільки що зачитав.

      Підказую: голосуйте "за".

     

      "За" -   219

      Дякую.

      Наступна  стаття, вона йде тут як 9. "Дотримання

 стандартів".  Враховні зауваження. Ставиться 9 стаття

 на голосування. Щоб потім не казали: написане одне, а

 виявляється  в середині друге.

      За -  233

       Стаття  10,  "Сертифікація  продукції", тобто це

 дуже   правильна  стаття.  обов'язково  ця  продукція

 повинна бути  сертифікована. Ставлю на голосування.

      Прошу   зняти   з   голосування,   Гаманюк   має

 зауваження,  вона  відхилена.  Він пропонував порядок

 сертифікації  та  строки...

      Будь  ласка, Гаманюк скаже свої зауваження. Його

 є до цієї статті зауваження.

      Я винен...

 

      ГАМАНЮК.

       Олександр  Олександрович,  до  цієї  статті три

 зауваження,  так я просив би вас подивитись от 3. 12.

 1,   там   написано:   "Зазначати  на  упаковках  або

 етикетках".  Це  по-різному можна сприймати -або-або.

 Етикетки є і там і там, в упаковку можна упакувать 20

 бутилок  і думати, що це упаковка, і вже на етикетках

 не ставити.

      Я  пропоную  слово "або" зняти. "На упаковках та

 етикетках".

     

      ГОЛОВА.   Я  вам  нагадую,  що  стаття  10,  яка

 ставиться на голосування, взагалі не має слова "або".

 Мова  йде    про  голосування такої норми:

      "Спирт    етиловий,    коньячний   і   плодовий,

 алкогольні   напої   та  тютюнові  вироби  підлягають

 обов'язковій  сертифікації  в  порядку  та  у строки,

 визначені  законодавством".

      Ставиться на голосування ця стаття.

       (ШУМ У ЗАЛІ)

      Попередню ми вже проголосували.

      За -  226

      Прийнято рішення.

      Стаття 11 - "Маркування виробленої продукції" :

      "Суб'єкти    підприємницької    діяльності,   що

 здійснюють  виробництво  алкогольних  напоїв  або або

 тютюнових    виробів,   зобов'язанні   зазначати   на

 упаковках   або  етикетках  присвоєнні  їм  коди,  що

 відповідають   номеру   виданої   ліцензії   та  даті

 виготовленої   продукції.   Тобто   пропозиція   була

 Гаманюка   вилучити   слово   "або",  "упаковках  або

 етикетках". Тобто і там і там повинні буть.

      Будь ласка, Василь Петрович.

     

       ЦУШКО.

     

      Значит,    тут   после   слов   "їм   коди,   що

 відповідають"  исключить  номер  выданной лицензии та

 дату  виготовлення продукції. Слова "що відповідають"

 исключить.  И  тогда  получается,  потому  что двояко

 читается. Не получается номер лицензии и код может не

 совпасть.  И  тогда получается двоякий смысл. И слова

 "або" можно исключить, это не принципиально.

     

      ГОЛОВА.   Зачитайте   ще  раз  за  що  ми  будем

 голосувати. Читайте текст весь.

      

       ЦУШКО.      Суб'єкти      підприємницької

 діяльності,  що  здійснюють  виробництво  алкогольних

 напоїв  або тютюнових виробів, зобов'язанні зазначати

 на  упаковках,  етікетках  присвоєнні  їм коди, номер

 виданной ліцензії та дату виготовлення  продукції.

     

      ГОЛОВА.  Ясно.  Ну,  це  хороша  пропозиція.  Не

 заперечуйте  проти  цього. А потім доповнення ще ваше

 послухаємо.

     

       ЦУШКО.  Но  ваших  поправок  нет. Ну, нет

 поправок.

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу  з  місця  не  галасуйте. Щодо

 цього, будь ласка,  Віктор Іванович.

     

       СУСЛОВ.  Уважаемые  коллеги,  слово  "або"

 здесь  потому  что на тютюновых выробах там упаковки,

 указывают   на   этикетках.   А  на  алкогольных  там

 этикетки.   И   поэтому   все   это  обозначается  на

 этикетках.   Если  мы  напишем...  Поэтому  правильно

 написано слово "або" потому, что этикеток нет...

     

      ГОЛОВА.  Віктор  Іванович, прошу вибачити. Ви не

 зовсім  праві.  Тому  що  в упковці є і там, і там є.

 Коробка  велика, меньша, цигарки тепер навчились і по

 10 коробок і там. Так що давайте... Зачитаний текст.

      Що у вас ще, будь ласка, Вітренко.

     

      ВІТРЕНКО Н.М.

      Олександр   Олександрович!   Ви  знаєте,  просто

 дедективна  історія.  Хто міг передбачити, що комісія

 врахує   пропозицію   Павла   Івановича  Лазаренка  і

 Гаманюка  і  зніме  слова:"для  визначення  виробника

 продукції".

      Весь  світ  зараз  цивілізований  розвивається в

 тому  напрямку,  щоб  чітко  знати,  хто виробляє яку

 продукцію,  хто несе відповідальність. тим більше всі

 коньячні, спиртові і алкогольні виробоби, тютюнові. А

 тут  вдруг  комісія  знімає "для визначення виробника

 продукції".   Я   не   розумію,   чому  це    взагалі

 відбувається.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.А ну, ну, чому?

     

      ЦУШКО. Это и так понятно просто. Если есть

 код,  тут...  А  чем?  Не  кадируется,  что ли? Любая

 продукция кабируется. Это не принципиально важно, эти

 слова можна согласиться с вами.

     

      ГОЛОВА.  Я думаю, що це не дріб'язкова поправка,

 по-перше, не дріб'язкова, і її треба записати, щоб ми

 знали,  що  якщо  Кременчуцька  фабрика  тютюнова ЛТД

 випускає щось хороше, то це хороше, а якщо погане, то

 будемо   знать,   що   погане.   Але   знать,  що  це

 Кременчуцька фабрика.

      Тому,   будь  ласка,  залишимо  те,  що  було  в

 редакції  "для  визначення  виробника  продукції",  а

 дальше    за    текстом   "суб'єкти   підприємницької

 діяльності" в редакції, яку із змінами, які тільки що

 зачитав Цушко.

      Ставиться  на  голосування  ця  пропозиція. Будь

 ласка, підтримайте її, вона охоплює всі думки.

      Голосуйте, голосуйте, полтавчани.

     

      "За" -  220

      Рішення прийнято.

      Стаття   12   "Використання   спирту  етилового,

 коньячного,  плодового  для  виробництва  алкогольних

 напоїв".  До  цієї  статті: "Виробництво алкоголдьних

 напоїв здійснюється з використанням спирту етилового,

 коньячного  і  плодового.  Використання  інших  видів

 спирту  для виробництва алкогольних напоюв і харчових

 продуктів   забороняється".  Ну, проти  цього  тільки

 можуть  голосувати  любителі  денатурату, мабуть, так

 же?

      Будь  ласка,  стаття  ставиться  на голосування.

 Будь ласка, підтримайте.

     

      "за"   222

     

      Рішення прийнято.

      Стаття  13  -"Нормування  втрат". "Норми втрат і

 виходу  спирту  етилового,  коньячного,  плодового та

 алокогольних  напоїв, тютюнових виробів для суб'єктів

 підприємницької  діяльності затверджуються в порядку,

 що визначаються  Кабінетом Міністрів України."

      До   цієї  ж  статті  ще  такий  підппункт:  "За

 понаднормований,     понаднормативні    втрати,    не

 виправдані  згідно  з чинним Законодавством України і

 не    забезпечення    виходу    продукції    суб'єкти

 підприємницької  діяльності сплачують акцизний збір у

 розмірі,  визначеному  законом".  Тобто це, щоб ніхто

 тут не робив хімію, ви знаєте, про що йдеться.

      Нема заперечень. Ставиться на голосування.

     

      "за"   228

     

      Дякую.

      Розділ   четвертий,   стаття   називається  так:

 "Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля спиртом

 етиловим,  коньячним,  плодовим, алкогольними напоями

 та тютюновими виробами".

      Стаття  14:  "Організація  імпорту,  експорту та

 оптової   торгівлі   спиртом  етиловим,  коньячним  і

 плодовим".

      Пункт   15.   1:  "Імпорт,  експорт  або  оптова

 торгівля   спиртом   етиловим,  коньчним  і  плодовим

 здійснюється за наявності спеціальних дозволів, тобто

 ліцензій,  лише державними підприємствами, спеціально

 уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України".

      Зуважень тут не поступило.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Є.    Одну    хвилиночку.   До   цього   пункту,

 Голошовська,  будь  ласка, Валентина Андріївна, що ви

 скажете?

     

     

      ___________. Коллектив.

     

     ГОШОВСЬКА В.А.  Шановні   колеги!  У  Харківській

 області  не  досить  виробничих  потужностей.  Но  ви

 знаєте,   які   скрізь  місцеві  бюджети,  яке  життя

 колективних   господарств.   Колективні  господарства

 створили  завод  за  останнім...  -зокрема  на  моєму

 окрузі  -за  останнім  словом,  як  кажуть,  одержали

 ліцензію,   поповнюють   сьогодні   бюджет   і   самі

 виживають колективні господарства.

      Як  їм  сьогодні  бути?  Значить,  на  кого буде

 розрахований   цей   закон.   Якщо  вони  не  зможуть

 виробляти,  тому  що  ми  говоримо в статті 2. 2. 1 і

 статті 2. 7. 1 і сьогодні треба їм (..........), якщо

 (..........)  шукати  посередника, щоб продати. На...

 кому такий закон потрібний буде.

      Тому я пропоную все-таки проголосувати за дозвіл

 колективним  сільськогосподарським підприємствам -тим

 паче,  що це вже діє -дозволити також з давальницької

 сировини.  Це вже є.

     

      ГОЛОВА.  Пропозиція  зрозуміла. Пропозиція, якщо

 Василь петрович  не наполягає.

     

      ЦУШКО. Значит, коллеги, мы проголосовали в

 первом  чтении  почти то же самое, что вам предложено

 счас  в  третьей  в  правой колонке комиссией. Только

 исключили   слова  "и  организациями  специальными  и

 организациями".

      То   есть,   мы   оставили   только  "державнымы

 пидпрыемствамы".

      Если поставить сейчас, точнее учесть предложение

 коллеги  Гашовской,  получается,  что  мы фактичкески

 разрешаем  и заниматься импортом, экспортом и оптовой

 торговлей  любым  предприятиям,  в  том  числе и всем

 коллективным  хозяйствам.

      Я как аграрий не против, если вы проголосуете за

 это, но как представитель комиссии, которому поручено

 докладывать, если мы считаем, что это государственное

 регулирование,  то  предлагаю  все-таки проголосовать

 норму,  которая предложена комиссией. Чтобы был  учет

 кто  этим  занимается,  кому  поручать.  И  чтоб этим

 занимались только государственные предприятия. Только

 государственные.  Для  того,  чтоб деньги поступали в

 бюджет.

      (Шум в залі)

     

       ГОЛОВА.    Депутат    Гошовська    незадоволена

 відповіддю. Дайте ... Вона вносила пропозицію.

     

      ГОШОВСЬКА.  Олександр Олександровичу, вчора...

 тиждень  тому  одержали  ліцензію,  почали  розливати

 горілку, високої якості здавальницької сировини.

     

      ГОЛОВА. Треба було в комісію привезти.

     

      ГОШОВСЬКА.         Привезу.         Колективні

 сільськогоподарські   підприємства,   ми  самі  зараз

 губимо.   Що  робити  з  цим  заводом,  які  коштують

 трильйони  вже? Колгоспи дійсно вкладували на протязі

 трьох років, що робити.

     

      ГОЛОВА. Тут порядок безумовно повинен бути. Все-

 таки, підхід до державного контролю є, потрібен. Може

 тут  треба  записати  так: "При наявності спеціальних

 дозволів Кабінету Міністрів України".

     

      ШУМ У ЗАЛІ.

     

      ЦУШКО.   Уважаемые   депутаты,  я  обращаю  ваше

 внимание,  что  речь  идет  только о спирте, в данном

 случае,  поэтому,  если  там коллективное предприятие

 разливает водку, то на водку это не распространяется.

 Они  могут  и  производить  и продавать, и т. д. Речь

 идет  о  государственной  монополии на спирт. Если мы

 эту  монополию  вводим,  то  импорт,  экспорт оптовая

 торговля    спиртом    здійснюється   за   лицензиями

 державними підприємствами. Это нужно принять.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка, не сперечайтеся. А то ми всі

 стали.........  спеціалістами  в  цій  галузі. Василь

 Петрович, ще раз ваше слово.

     

      ЦУШКО.

      Уважаемые   колеги,   для   тех,  кто  выпускает

 коньячный  продукт,  это  действует.  Вы  прочитайте,

 "экспорт  спирта,  спирта  коньячного  и  плодового".

 Значит,  импорт и экспорт и оптовая торговля. Значит,

 конечным  продуктом  не  имеется  ввиду,  это иммется

 ввиду  сырьем, спиртом и этилом, коньячным, плодовым.

 Пожалуйста, значит, мы предложили от того текста, что

 Верховный   Совет   проголосовал,  мы  убрали  только

 "организациями  и  организациями..."  для того, чтобы

 были только государственные организации. И поддержите

 нас, давайте левую колонку поддержим.

     

      ГОЛОВА. Ще раз прошу, з місця не шуміть.

      Ми   розділили   виробництво  і  нормами  закону

 передбачили,  хто,  на  якій  підставі  має займатись

 випуском  спирту  етилового,  коньячного  тощо. Тепер

 мова  йде  про  реалізацію.  Але  не  виробів,  а про

 реалізацію   саме   спирту!  І  контроль,  або  через

 державу,   мабуть,   це   можна   пояснити...   можна

 зрозуміти, чому комісія так записала...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну   хвилинку!   Ну,  давайте  будем  спочатку

 обговорювать закон!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Зауваження від комісії, будь ласка,  Кравчук.

     

      КРАВЧУК В.

      Дякую, Олександре Олександровичу.

      Імпорт   і  експорт  спирту  визначається,  якщо

 залишити, державними підприємствами... Задає питання:

 навіщо? Іде, в першу чергу, як оплата за матеріально-

 технічний ресурс. Якщо ми доручим це тільки державним

 підприхмствам,  то  я  навожу  вам  цифри.  І комісії

 Суслова   теж...,   що  станом  на  1.  10.  95  року

 державними    структурами   для   потреб   сільського

 господаврства  поставлено  лише  49%  бензину  і  39%

 дизельного  палива.  Не  більше 40% імпортних засобів

 захисту рослин!

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу: ми зараз про спирт говорим!..

 Далі...

     

      КРАВЧУК  В....  Так  я....  так от це треба, щоб

 мали  право  не тільки державні, а й інші структури в

 порядку   обміну!..  А  регулювати  це  буде  Кабінет

 Міністрів!

     

      ГОЛОВА.    Будь   ласка,   продавайте   горілку,

 коньяк,  вино,  лікер  -ви  маєте право, ця стаття не

 забороняє. А спиртом - ні!

     

      КРАВЧУК В.   Чому?!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      ГОЛОВА. Будь ласка, які ще зауваження? Терьохін,

 будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

     

      ТЕРЬОХІН С.А.

      Шановні   колеги,   давайте   все-таки  порахуєм

 трошки!   От   дивіться,   що   у   нас  сьогодні  по

 балнсу  виробництва  і  споживання: по зерну -біля 40

 мільйонів  тонн  зібрано  (трошки  менше). Теоретично

 вивезти  можна  не  більше  6  мільйонів  тонн  вісма

 засобами  транспорту.  Що буде КСП робити з залишками

 зерна, яке лежить в них?

      Ви  кажете, Олександр Олександрович, хай горілку

 розливають.   Але   Ви  знаєте,  що  горілку  продати

 набагато важче, ніж продати спирт.

      Тому  давайте  все-таки  домо  змогу колективним

 сільськогосподарським   підприємствам   свою...  свій

 спирт,   виготовлений   на  давальницьких  умовах,  з

 власного  зерна  продавати куди завгодно, бо ми робимо

 якісь  10-20  центів  з цього продажу і наши колгоспи

 просто  залишаться без нічого. І вся ця посередницька

 маржа буде , я пробачаюся,  бюрократа знову.

      Тому не можна казати, що спирт тільки через у ці

 державні    підприємства,    хай,    каже,   спеціями

 займаються - це їх прибуток.

      Деожава  не  змогла  цього  року  профінансувати

 витрити колективних господарств... і цьому я пропоную

 все-таки  ввести  правило,  за яким Кабінет Міністрів

 може  видавати  ліцензії  і  КСП  на, щоб вони робили

 експорт спирту.

      Дякую.

     

      ЦУШКО. Уважаемые коллеги, можно?

     

      ГОЛОВА. Да, будь ласка.

     

      ЦУШКО.  Уважаемые   коллеги, мы в статье

 2.2.2, пункт  2.  2.  2  и 4. 15. 3, вот прочитайте,

 разрешаем  практически  всем производить, а в статье

 4.15.3    пишем, что те,  что  производят,  если  им

 поручает Кабинет Министров имеет право вывозить.

      В  данном  случае  получается  114  предприятий,

 которые  производят спирт этиловый, им может поручить

 Кабинет  Министров и плюс остальные, которые получают

 лицензии,   согласно   пункта  2.  2.  2  тоже  может

 вывозить,  если им поручает. Так кого вы хотите, кому

 еще  разрешить,  скольким  еще предприятиям? Еще пару

 тысяч...? А это будет пару тысяч. То, что добивалсь в

 пункте  2.  2.  2,  они  все  имеют  правов  ввозить,

 фактически,    пунктом,    2.    15.   3.   Александр

 Александрович,  прошу,  пусть прочитают, и голосовать

 эти два пункта вместе, они взаимоувязаны.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  вас, не виховуйте один одного

 відносно зання тих чи інших норм. Треба працювати над

 законопроектом,  тоді, коли він готуєтьс я до другого

 читання.  А  то  тепер  виявляється, що є спеціалісти

 взалі,  виявляється,  а написано не так, як потрібно

 захистити  інтереси виробника.

       Пропозиція     Гошовського     ставиться     на

 голосування.

      Мова  йде  проте,  що дається право розширитись,

 але під контролем  Кабінету міністрів.

      За- 142

      Ця  норма  відноситься  на  розгляд  після інших

 норм.  Прошу.

       (ШУМ У ЗАЛІ)

      Норму  від Комісії ставлю на голосування, те, що

 Комісія пропонує.

      За -  151

      Номра,  визначена  в  таблиці  4. 15. 2: " Річна

 плата  за  ліцензію  на  право  експорту  або оптової

 торгівлі   спиртом  етиловим,  коньячним  і  плодовим

 встановлюється  в  розмірі  5  тисяч  неоподаткованих

 мінімумів   доходів  громадян,  а  імпорту  10  тисяч

 неоподаткованих  мінімумів доходів громадян.

      Ліцензія  строком на 5 років, оплата за ліцензію

 справлється  щорічно  і  зараховується  до державного

 бюджету   України. Є заперечення?

      Ставлю  цю норму на голосування.

     

      ЦУШКО. Після слова "ліцензія видається..."

     

      "За" - 206

     

      Наступна  норма  4.  15.  3.  У  випадках,  коли

 Кабінет  Міністрів уповноважує підприємства виробника

 спирта  етилового,  коньячного,  плодового  проводити

 його   реалізацію  на  експорт  або  оптову  торгівлю

 вітчизнянним  споживачам, то в межах обсягів власного

 виробництва ці підприємства звільняються від плати за

 ліцензію  на  експорт  цієї  продукції  чи реалізації

 через  оптову  торгівлю.  Тобто  тут  охоплюються всі

 навіть  ті,  якщо  будуть  тепер  внесенні  додатково

 відповідно до 8 статті.

      Ставлю на голосування цю норму.

     

      "За" -  193

     

      Оголошується перерва на півгодини.

     

 

     

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку