ЗАСІДАННЯ ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

     У к р а ї н и  19  ж о в т н я  1995  р о к у

                      16.00 година

     

      Веде  засідання  заступник Голови Верховної Ради

 України ТКАЧЕНКО О.М.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  колеги,  прохання  зайняти

 місця, будем реєструватись.

     

      ІДЕ РЕЄСТРАЦІЯ.

     

      Прошу     включити     систему.    Реєструємося.

 Зареєструвалося   316  депутатів.  Вечірнє  засідання

 оголошується  відкритим.

      В  кінці  слухається  питання  про проект Закону

 України  про внесення змін і доповнень до Закону "Про

 цінні папери і фондову біржу".

      Сивульський  Микола  Іванович,  перший заступник

 міністра фінансів. Будь ласка.

     

      СИВУЛЬСЬКИЙ  М.  І.,  перший  заступник міністра

 фінансів.

      Шановний  Олександр Миколайович, шановні народні

 депутати, на ваш розгляд вноситься проект Закону "Про

 внесення  змін  і  доповнень  до  Закону України "Про

 цінні папери і фондову біржу".

      Проект  підготовлений спеціалістами Міністерства

 фінансів,    Міністерства   економіки,   Міністерства

 юстиції,   Національного  банку,  а  також  Державної

 Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

      Необхідність  прийняття  цього закону обумовлена

 тим,  що  на  сьогоднішнійй  день  одним  з  найбільш

 важливих  напрямків фондового ринку в Україні є ринок

 державних цінних паперів.

      З  початку  року  Міністерство  фінансів активно

 проводить  роботу   по  випуску  облігацій  державної

 внутрішньої позики. На сьогоднішній день акумульовано

 коштів по цьому каналу 19,8 трильйонів і ми очікуємо,

 що  до  кінця  року  порядка  4%  дефіциту Державного

 бюджету  буде  перекрито за рахунок випуску державних

 цінних паперів.

      Практика  застосування, практика активної роботи

 по   розвитку   ринку   цінних   паперів   вказує  на

 необхідність    внесення    деяких   змін   в   чинне

 законодавство.  Це і обумовило необхідність винесення

 на  ваш розгляд даного закону.

      Які  зміни  пропонується внести? На сьогоднішній

 день  облігації внутрішніх державних і місцевих позик

 випускаються    тільки   на   пред'явника.   Практика

 функціонування   ринку   державних   цінних   паперів

 показує,  що  доцільно  передбачити  випуск державних

 цінних  паперів  іменних.  Більше  того,  на сьогодні

 ринок   державних   цінних   паперів   функціонує   в

 електронному  режимі, як і передбачено схваленою вами

 концепцією  становлення  і розвитку фондового ринку в

 Україні.   Вона  передбачає  фіксацію  правовласності

 кожного  суб'єкту.  Практично  це іменні акції. І для

 того, щоб була відповідна правова база, щоб цей ринок

 розвивався  дальше,  нам  необхідно  внести  ось таку

 зміну.

      Крім  того,  Міністерство  фінансів  працює  над

 випуском  казначейських  зобов'язань.  Вони необхідні

 для  того,  щоб  погашати  заборгованість  бюджету  в

 окремих сферах, використовуючи цей інстумент. Але для

 цього    знову    ж    таки   необхідно   законодавче

 забезпечення.

      На    сьогоднішній    день    передбачено,    що

 казначейські зобов'язання України випускаються тільки

 на пред'явника. Пропонується їх зробити теж іменними.

 І  вони підлягають розповсюдженню лише серед фізичних

 осіб,  тобто населення. Для того, щоб використовувати

 казначейські   зобов'язання   як  інстумент  активної

 фінансової  політики необхідно передбачити можливе їх

 застосування  і  по відношенню до фізичних осіб. Саме

 тут існує найбільша заборгованість держави.

      У   вас  на  руках  є  порівняльна  таблиця,  де

 передбачається внесення оцих двух ключових змін.

      На  завершення  я прошу вас проголосувати за цей

 проект  закону.  І  прийняти  його в цілому сьогодні.

 Міністерство  фінансів до кінця року завершить випуск

 державних цінних паперів в тому розмірі, в якому вони

 схвалені  у  бюджеті  1995  року. А в проекті бюджету

 1996  року  передбачено,  що  третина  дефіциту,  150

 трильйонів  карбованців буде перекриватись державними

 цінними паперами.

      Я  думаю  зрозуміло, що для вирішення цього дуже

 складного  завдання,  тому  що  на  сьогоднішній день

 обсяг  торгів,  ми  проводим їх кожну неділю, складає

 трошки   меньше   одного  трильйона,  для  того,  щоб

 активізувати    цей    процес   потрібні   відповідні

 законодавчі рішення.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є  запитання  до  Миколи Івановича?

 Давайте 5 хвилин на запитання. Достатньо? Запишіться,

 будь ласка.

      Скільки часу відведем? А?

      (Шум в залі)

      5 хвилин хватить? Хватить.

      Свято, будь ласка, за ним Гармаш.

      Щось заїло.

      Будь ласка.

     

      СВЯТО В.

      Дякую, Олександре Миколайовичу.

      Шановний  Микола  Івановичу!  Мене цікавить таке

 питання.  З  точки зору введення іменних облігацій, в

 якійсь  мірі  це  є  не  що інше, як декларування тих

 доходів,  які  є  у того чи іншого покупця облігацій.

 Тому  мене  цікавить  питання.  Чи  не призведе це до

 звуження ринку фонду цінних паперів? Це одне питання.

      І друге питання. А саме питання, зв'язане з тим,

 під  які  фонди  виробничі випускаються облігації? Чи

 включають облігації основні фонди виробництва?

      Дякую за увагу.

     

      СИВУЛЬСЬКИЙ.  Я  почну  відповідь  з останнього.

 Облігації  державної  внутрішньої позики випускаються

 під майбутні витрати бюджету. Це форма позики грошей,

 яка   опісля  відшкодовується  за  рахунок  загальних

 асигнувань.   Ніякого   додаткового  гарантування  їх

 погашення  немає,  і як показує практика розвитку вже

 нашого  ринку  державних  ціних  паперів,  вона  і не

 потрібна.

      Ринок  на сьогодні сприйняв ці облігації, які ми

 випускаємо  в  електроному  режимі, і торги стабільно

 кожен   день   ідуть,   обсяги   мають  тенденцію  до

 підвищення.

      Тепер відносно першого питання, чи буде звуження

 ринку, оскільки можливий варіант, що і міні облігації

 будуть  приймати  участь  в декларуванні доходів. Все

 залежить  від  того,  який конкретно механізм випуску

 тієї чи іншої позики буде започаткований.

      Я  коли  в  вступному слові говорив про те, що і

 міні  акції  на  сьогоднішній  день дефакто існують в

 електроному   режимі,   оскільки   фіксуються   право

 власності   кожного  суб'єкта.  І  нам  просто  треба

 прийняти  для цього, щоб запустити в дію ту концепцію

 становлення  і розвитку фондового ринку, яка прийнята

 вами в другому читанні.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Гармаш, Радько.

     

      375  избирательный  округ,  г.  Харьков, ГАРМАШ,

 фракция "Коммунисты Украины"

     

      Я хотел бы вам задать два вопроса.

      Первый вопрос. Скажите пожалуйста, вот опять эти

 выпущенные  акции, они материально чем-то подкреплены

 или нет. Или снова это бумажки, за которыми ничего не

 стоит.  Вы  сказали,  что  гарантии  нет  по ним. Это

 первый вопрос.

      И второе. Скажите пожалуйста, у меня много жалоб

 от  избирателей  моего  округа, и других округов, как

 государство  расчиталось  с  теми  вот  такого текста

 документами,  которые  вы  предлагаете,  автомобили и

 другие  товары,  которые никак до сегодняшнего дня не

 расплатилось  государство.  Может быть это тоже такой

 же документ, который ничего не принесет нашей стране.

      Пожалуйста, как Вы считаете?

     

      СИВУЛЬСЬКИЙ.  Дякую за запитання. Я відповідь на

 перше  ваше  запитання,  відносно  гарантії  процитую

 поняття  цінних  паперів.  "Цінний папір -це грошовий

 документ,  що засвідчує право володіння або відносини

 позики.  Визначає  взаємовідносини між особою, яка їх

 випустила,   та   її  власником  і  передбачають,  як

 правило,  виплату  доходу  в  вигляді  дивіденду  або

 проценту". Ніяких відносин гарантії додаткової немає.

      Значить,   вони  гарантуються  тільки  державним

 бюджетом.  І  частково  це  є відповідь на ваше друге

 питання:  чому  до  сьогоднішнього  дня  ще держава в

 повному  обсязі  не  виконала  своїх  зобов'язань  по

 облігації 1990 року.

      Це   цільова  безпроцентна  позика,  яка  дійсно

 передбачала  отоварення, позика колишнього Союзу, яка

 передбачал    отоварення    облігацій    відповідними

 категоріями   цінності:   автомобілі,   холодильники,

 телевізори, відеомагнітофони і т.д.

      В  бюджеті  на  1995  рік  передбачені кошти для

 погашення   цієї  облігації.  Нами  вже  опрацьований

 порядок  погашення,  здійснюється накопичення коштів.

 Ми   передбачаєм  поетапність  здійснення  погашення,

 порядок  винесений  на  розгляд Кабінету Міністрів. І

 якщо б не складнощі в виконанні державного бюджету, я

 думаю, ми б вже активно проводили цю роботу.

      На   жаль,  на  сьогодні  за  9  місяців  доходи

 державного  бюджету  тільки  54%. Тому ми не можемо в

 повному  обсязі  здійснювати  фінансування  всіх  без

 виключення    витрат.   Деяким   приходиться   давати

 відстрочку надалі.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Радько.

     

      РАДЬКО В.І.

     

      (Радько, 351-ий, Сумщина).

      Шановний  доповідачу,  який  є  механізм захисту

 державою,  зі сторони держави громадян? Чи не буде це

 знову черговий раз обманом нашого населення?

      Я   хочу   повернутися  знову  ж  таки  до  тієї

 облігації, щоби 1990 року, тому що на округах це дуже

 больне питання із сторони населення.

      Конкретно,  будь  ласка,  дайте  відповідь нашим

 виборцям,  коли  все-таки буде реалізована та позика,

 тобто держава розрахується з нашими громадянами.

      Дякую за увагу.

     

      СИВУЛЬСЬКИЙ.   Значить,   питання  гарантії  -це

 питання  Верховної  Ради.  Ви  передбачаєте в бюджеті

 закладання   відповідних  асигнувань,  в  тому  числі

 асигнувань   на  обслуговування  внутрішньої  позики,

 навіть тієї, яка сьогодні випускається в електронному

 режимі.  Це  все закладається в доходах  як залучення

 коштів   і   обслуговування,   виплата   відсотків  і

 погашення  основної суми у видатках. На слідуючий рік

 переходить тільки сума, яка не погашена, тому саме це

 є гарантією, а  надалі включається механізм виконання

 бюджету, і в міру надходження доходів ми забезпечуємо

 це фінансування.

      Я не можу сьогодні сказати всім вам і громадянам

 України,  що  до кінця року 100 відсотків, будуть всі

 облігації  1990  року  погашені  так, як це визначено

 порядком,  відповідно  до індексу зростання споживчих

 цін,  але  така робота проводиться і до кінця року ми

 активно її розпочнемо, а там -як дозволять кошти.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, сідайте. Рябченко Олександр

 Володимирович,  заступник  Голови  Комісії  з  питань

 фінансів і банківської діяльності.

     

      РЯБЧЕНКО.    Уважаемые   депутаты,   комиссия

 рассмотрела   эти   небольшие   поправки   и  считает

 целесообразным   поддержать   внесение   поправок   в

 законодательство     -это     расширит    возможности

 применяемых   государственных  ценных  бумаг  и  даст

 возможность  как-то  лучше  с  ними работать. Все эти

 вопросы,  которые  сегодня  задавались, они к данному

 законопроекту  хотя и отношения не имеют, на комиссии

 обсуждались.   І   по  тем  вопросам,  которые  имеют

 отношение  к  ведению  комиссий,  идет  рассмотрение.

 Часть  вопросов  относится  к  бюджетной комиссии, мы

 предлагаем   то,  что  вынесено  сегодня  на  сессию,

 принять в качестве изменения закона.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все  у вас? Запитання до Олександра

 Володимировича  є?  Є запитання, давайте теж 5 хвилин

 відведемо, запишіться. Висвітіть, будь ласка.

      Єльяшкевич, Товт.

     

     

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.

      Ельяшкевич,     Херсон,    депутатская    группа

 "Реформы".

      Мой    вопрос   относится,   прежде   всего,   к

 заместителю  министра финансов Сивульскому. Жаль, что

 не получилось.

      Дело  в  том, почему вместе с этими изменениями,

 которые  действительно  нужны, Министерство финансов,

 Кабинет  Министров  не  вносит  изменения, касающиеся

 выпуска  облигаций  внешнего  займа. Потому, что Указ

 Президента грубо нарушил действующее законодательство

 в  этом  вопросе  и  конкретно  -этот  Закон о ценных

 бумагах  и фондовой бирже. И наверное для того, чтобы

 урегулировать  эти вопросы законодательно, необходимо

 было бы прежде всего эти вопросы вносить в сессионный

 зал.

     

       РЯБЧЕНКО.   Действительно,  вопросы  внешних

 займов  не  вносятся  в  данный  момент. Но они очень

 актуальны  и  когда мы на Комиссии рассматривали Указ

 Президента,   то   пришли   к  выводу,  что  нужно  к

 Президенту  обратиться  с  предложением  о том, чтобы

 Указ был  изменен.

      Если  же  Указ  изменен  не  будет,  то мы будем

 вносить  на  Верховный  Совет  предложение о принятии

 вета на Указ Президента.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Товт. Ткаченко.

     

      ТОВТ М.М.

      Дякую. 169, Берегівський, Закарпатська область.

      Я  хотів  би спитати. Як показує досвід, за часи

 незалежності України хто є основними покупцями займів

 державного  боргу,  скажем  за минулий рік або за цей

 рік?  Дякую.

     

       РЯБЧЕНКО.   То,  что  касается  казначейских

 обязательств,  то раньше подобная практика на Украине

 не  применялась  и  Украина  не продавала такого вида

 ценных   бумаг.   И   то,   что  касается  предыдущих

 государственных...   то,   что   касается  предыдущих

 облигаций,    которые    пытались   продавать   среди

 юридических лиц, то там особого успеха не было. А то,

 что касается облигаций, продаваемых для населения, то

 там  действительно были проданы большие обкемы ценных

 бумаг  и  по  ним  мы имеем сегодня большие проблемы.

 Потому  что  они продавались еще в масштабах Союза. И

 там образовались  долги.

      Покупателя  на  наши  бумаги  и есть. Сегодня на

 рынке   ценных   бумаг   размещается  Государственное

 казначейское    обязательство    и   они   покупаются

 комерческими   банками.   Этот   процесс   идет,   он

 существует, эти казначеские обязательства покупаются.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ткаченко , за ним Чивюк.

     

      ТКАЧЕНКО В., місто  Охтирка.

     

      У  мене до вас таке запитання. Я вважаю, що ваша

 комісія,  коли  подала або коли проробляла цей проект

 закону,  повинна була запропонувати внести поправки і

 до Закону "Муніципальні папери". Це питання  сьогодні

 актуальне, і населення цим питанням цікавляться.

      Я хотів би почути з цього приводу вашу думку.

     

      РЯБЧЕНКО.   Мы  действительно  рассматривали

 вопрос,  что  касается  местных  займов,  и  пришли к

 выводу    поручить    Кабинету    Министров   сделать

 предложение   в  законодательство  по  урегулированию

 вопроса  выпуска  местных займов. Сегодня ряд местных

 Советов  народных депутатов приняли решение о выпуске

 местных  займов. И это нормально. Но он совершенно не

 урегулирован  законодательством,  его  нужно  в самом

 скором  времени  принять, такое решение. Мы оджидаем,

 что  Кабинет  Министров  внесет нам предложение, а мы

 вынесем  на  сессию, именно, как регулируются местные

 займы.

     

      ГОЛОВУЮЧЫЙ.  Чивюк, Ратушний.

     

      ЧИВЮК.  Дякую,  я прошу передати слово депутату

 Паламарчуку, 291.

     

      ПАЛАМАРЧУК   291 виборчий округ.

     

      Дякую  вам,  Олександре  Володимировичу,  як  ви

 враховуютеп,  чому  у  запропонованому тексті проекту

 закону  не міститься ніякої прямої вказівки на те, що

 державним    органам    дозволяється    реалізовувати

 безпосередньо юридичним особам  державні казначейські

 зобов'язання.

      Крім   того,   виходячи   з   нагальних  потреб

 подальшого  розвитку  фондового  ринку  в  державі та

 спираючись на практику, яка склалася на ньому, вважаю

 за  більш  доцільне  замість прийняття однієї окремої

 несуттєвої  поправки  до  діючого  закону  про  цінні

 папери,  тому  як  ви враховуйте те, щоби розробити і

 прийняти   нову   редакцію   цього   закону,  яка  б

 враховувала  ці  зміни,  які  відбулися  на фондовому

 ринку    в    державі,   в   тому   числі   існування

 дематеріліазованої  форми  цінних  паперів,  практику

 діяльності  його   учасників  та умови, необхідні для

 подальшого розвитку цього ринку.

      Дякую.

     

       РЯБЧЕНКО.  То,  что  касается продажи ценных

 бумаг,   то   государство   как  комитет,   оно  само

 определит,  кто будет продавцом этих ценных бумаг.

      А  то, что касается второй части вашего вопроса,

 я   совершенно   согласен - нас  законодательство  по

 фондовому  рынку  не  доведено  до  какого-то  уровня

 нормально. И вот после того, как мы приняли концепцию

 фондового  рынка,  сегодня нужно очень быстро вносить

 несколько  законов,  описывающих   действие фондового

 рынка,  в  том  числе  и  независимые регистраторы, и

 нематериальная  форма  ценных  бумаг, и, так сказать,

 защита  граждан  по  новому  фондовому рынку -это все

 должно  быть  прописано.  Сегодня  в  этом законе это

 только намечено очень слабенько.

     

      ГОЛОВА.  Ратушный.

     

       РАТУШНИЙ.

       Шановний  співдоповідачу,  в  бюджеті,  який ми

 прийняли,   передбачалось   надходження  порядка  900

 трильйонів карбованців від приватизації.

      Як   сказав   перший  заступник  міністра,  десь

 порядка    одної   четвертої   бюджетних   надходжень

 передбачається   завдяки   продажу   облігацій.   Але

 практика   вже   показує,   що   цих  надходжень  від

 приватизації  в бюджет не поступило. Чи не складеться

 така  сама  ситуація,  що  ми  будемо очікувати одної

 четвертої від надходження в продажу цінних паперів, а

 їх не поступить, і вони підуть чи в кишені чиновників

 чи ще в якесь місце.

     

       РЯБЧЕНКО.   Это   немножко  другой  процесс.

 Приватизация  не  связанна  непосредственно с ценными

 бумагами,  и большая часть приватизированных обкектов

 за ертификаты приватизационные граждан, поэтому денег

 в бюджет не поступило.

      Поэтому  я  думаю,  здесь, на этапе планирования

 надо  ыло  бы  спросить  у  тех, кто планировал такие

 огромные  поступления  в  бюджет,  откуда  эти  цифры

 потолочные брались? Я, по крайней мере, на Украине не

 могу как специалист увидеть, чтобы такие сумасшедшие

 поступления  были  от приватизации в бюджет.

      то,  что  касается продажи государственных ценых

 бумаг,  то  здесь трудно себе представить, что кто-то

 сможет на этом нагреть руки, потому что они продаются

 открыто  на  бирже,  торги открытые. Видно кто купил,

 видно  сколько  заплатил и куда эти деньги поступили.

 Оно все подконтрольно. Так что  что-либо на этом деле

 как-то  налево  пустить - я  не  вижу, как  это можно

 сделать. Думаю, что это не возможно.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі,  Олександр  Володимирович.

 Сідайте, будь ласка.

      Шановні колеги, я думаю, що потреби обговорювать

 ці   дві   поправки   закону  немає.  І  доповідь,  і

 співдоповідь, і запитання, які...      мені кажеться,

 вичерпні відповіді.

      Єсть пропозиція ставить на голосування поправку.

 Немає інших думок? Ставлю на голосування. Будь ласка,

 включіть систему.

     

      "за" -  162

     

      Ще  єсть  зауваження?  Єльяшкевич.  Будь  ласка,

 включіть депутата Єльяшкевича.

     

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ О. С. Ельяшкевич, Херсон, депутатская

 группа "Реформи".

      Уважаемые  коллеги,  я  предлагаю  принять  этот

 документ  в  первом  чтении. Потому что поправки -это

 необходимо,  но вместе с этим в этот закон необходимо

 внести  и  ряд  других  поправок, о которых здесь уже

 говорилось.   Прежде   всего   касающиеся   облигации

 внешнего займа и облигаций муниципальных займов. Если

 мы  этого  не  сделаем,  то эти вопросы урегулированы

 законодательно,  к сожалению, не будут в полной мере.

 Тем  более,  что мы сегодня имеем Указ Президента "Об

 облигациях внешнего займа Украины 1995 года", который

 вышел   за   рамки  действующего  законодательства  и

 конституционного договора.

      Поэтому  я  предлагаю проголосовать это в первом

 чтении. Не надо спешить и окончательно принимать этот

 документ.   Поправка,   которая   вносится  Кабинетом

 Министров,   действительно   существенна,   ее   надо

 поддерживать. Но вместе с этим необходимо вносить еще

 целый ряд поправок в этот очень важный закон.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Анісімов.

     

      АНІСІМОВ    , 178 округ,  город Запорожье.

      Я   больше   обращаюсь  к  присутствующим здесь:

 к   заместителю  министра  финансов,  вообще-то,  как

 говорит,  все  течет  и изменяется. Нас всегда ставят

 перед фактом свершившегося. Поэтому перед тем, как вы

 будете  подавать  новые  документы  или просматривать

 наперед какие-то действия, нади их все-таки претворит

 в законодательные акты через Верховный Совет.

      Действиетльно  факт свершился, поэтому для того,

 чтобы  упорядочить  действия,  которые на сегодняшний

 день  есть на фондовом рынке, надо все-таки эту акцию

 нам   сделать   в   Верховном  Совете  и  принять.  Я

 поддерживаю,  что  сказал  Ельяшкевич, надо принять в

 первом    чтении,    потому   что   есть   дополнения

 существенные и некоторые корректировки.

      И  вопрос,  который  здесь  уже  стоял. Все-таки

 давайте  перед  тем, как мы прийдем ко второму чтению

 (и  внесете  вы в Верховный зал) все-таки дайте более

 конкретный  существенный  ответ.  Что  будет, когда и

 осуществится  отдача  денег или товарами на те ценные

 бумаги, которые есть?

      И один существенный момент. Не будет ли так, как

 это  уже  осознало  и прошло через старшее поколение.

 Что  именно  эти ценные бумаги в виде облигаций будут

 навязаны  (я  имею  ввиде  субкекту  -это  гражданину

 конкретно),  а  расчет  прийдет  через два поколения,

 когда  этих  людей,  которые  покупали, не остается в

 живых.

      Поэтому  давайте  приймем  в первом чтении, а на

 второе  чтение более конкретно и существенно дополним

 сам сюжет.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Гетьман,  будь  ласка.  І

 завершуєм.

     

      ГЕТЬМАН

     

      Шановні  народні депутати! Я прошу вас уважно ще

 раз натиснути кнопки за, тому що це єдине на сьогодні

 джерело  антиінфляційне  покриття дефіциту державного

 боргу і дефіциту Державного бюджету.

      Майте  на  увазі,  що  Україна  майже  єдина  на

 сьогодні  країна  із країн бувшого Радянського Союзу,

 яка  е фінансує дефіцит Державного бюджету за рахунок

 емісії.  То  єсть  і  постійно  ми  маєм інфляцію. Це

 абсолютно нормальна, так сказать, нормальна норма.

      Друге.  Ми  прийняли  з  вами концепцію розвитку

 фондового ринку. Ця норма, яку сьогодні запропонувало

 Міністерство  фінансів  повністю  випливає  із  нашої

 прийнятої  концепції.  Все  інше  треба відрегулювати

 закон,  і треба наполягати, щоб Міністерство фінансів

 швидше внесло Закон про фондовий ринок і цінні папери

 на голосування до нашого залу.

      А зараз я прошу проголосувати за.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Таким чином, внесена інша

 пропозиція,  прийняти  ці поправки в першому читанні.

 Цю  пропозицію  вніс депутат Єльяшкевич і Анісімов. Я

 ставлю  цю  пропозицію  по  поправках на голосування.

 Прийняти в першому читанні.

     

      "За" -  201

     

      (ШУМ В ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  колеги,  я  думаю,  що всі

 зрозуміло  добре,  але  давайте  будемо  уважними.  Я

 ставлю  ще  раз  на голосування, будь ласка, включіть

 систему. Я прошу голосувати.

     

      "За" -  231

     

      Поправки прийняті.

      Слухається   питання   про  відновлення  окремим

 населеним    пунктам    Жашків,    Жовтківського   та

 Сокальського   районів  Львівської  області  колишніх

 найменувань.

      Є   зауваження?   Немає.   Депутація  Львівської

 області немає ніяких зауважень?

      Ставлю на голосування проект Постанови.

     

      "За" -  201

     

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Про    відновлення    колишнього    найменування

 населенного  пункту  Словацького  району Хмельницької

 області,  Славуцького району в зв'язку з святкуванням

 600-річчя цього села.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Переголосуєм? Ну, давайте. Львів'яни просять.

      Будь ласка, включіть систему.

      Микола Янович, голосуйте.

     

      "за"  203

     

      Да, як в футболі.

      По Хмельницькій області єсть? Хмельничани?

      Я  ставлю  на голосування пропозицію по внесенню

 зміни по найменуванню села.

      Включіть, будь ласка, систему.

     

      "за"     205

     

      Слухається  питання  "Про  проект закону України

 "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про

 приватизацію   майна  державних  підприємств",  друге

 читання.

      Угаров  Генадій  Юрійович,  голова  підкомісії з

 питань економічної політики.

     

      УГАРОВ Г.Ю.

     

      Уважаемый  Президиум,  уважаемые коллеги, вашему

 вниманию  предлагается  проект  закона  Украины  "Про

 внесення  змін  і  доповнень  до  Закону України "Про

 приватизацію  майна  державних підприємств" во втором

 чтении.

      Комиссия  внимательно  ознакомилась  с поданными

 поправками  и  дополнениями,  выскзала  по  ним  свое

 мнение.  И  поэтому  предлагается перейти к процедуре

 второго чтения и благотворно поработать над принятием

 этого  закона.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Є по преамбулі якісь зауваження?

      Немає.  Ставлю на голосування. Тоді перейдемо до

 першого розділу.

      Я прошу до уваги, голосуємо.

     

      ЗА -   181

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь  ласка.  180  по  процедурі, я

 думаю  шановні  колеги справа в тому, що розслабилися

 здорово ви.

     

      _ТАРАН.   Шановні  депутати  Таран  Микола,

 Запоріжжя, 180 виборчий округ.

      Я  пропоную  у зв'язку з тим, що зараз проходить

 представлення  Генерального  прокурора,  це  одне по-

 перше,  проходить  з'їзд  шахтарів, це друге, є другі

 такі визначні події і в нашому парламенті, я пропоную

 це    питання   заслухати   завтра з  ранку,   уважно

 розглянути, або хоча б на вівторок.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте  ми розпочнемо, на завтра у

 нас багато питань і так.

      Шановні   колеги.   Ми,  давайте  працювати,  по

 розділу першому є зауваження ?

      Розділ  1, пункт 2, є зауваження? Є. Я ставлю на

 голосування преамбулу і статтю 1 на голосування, будь

 ласка.

     

      ЗА -  164

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мені  не зрозуміло, ну Президія, то

 Президія, ну 128 чоловік не голосує

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я прошу, запросіть людей  в зал.

      До  пункту  2 зауваження депутат Свято має. Будь

 ласка, включіть.

     

      СВЯТО В.П.

      Дякую,  Олександре  Миколайовичу.  Василь Свято,

 416 Чимеревецький виборчий округ, Хмельниччина.

      Шановні колеги депутати! Шановні дорогі виборці!

 Стаття   2  є  основополагаючою  в  плані  проведення

 приватизації  і  в плані того, в якому суспільстві ми

 будемо  жити: чи в тому, за яке ми агітували до 14-15

 вересня   року   цього.   А   саме   -з   ліберальною

 орієнтованою  ринковою  економікою.  Чи  з  державно-

 регульованою,    соціально-спрямованою,   як   сказав

 шановний    Президент,    Леонід    Кучма   -ринковою

 економікою.

      Тому    що   все   буде   визначаться   засадами

 приватизації як такої.

      І у тому плані пною подано пропозиція, яка являє

 собою принципи приватизації, на основі яких повинна й

 бути проведена приватизація в нашій Україні. А саме -

 стратегія  приватизації.

      Тут  написано,  що  моя  пропозиція врахована. Я

 уважно   продивлявся,   але  я  бачу,  що  це  тільки

 враховано  на  папері.  А  з  точки  зору того, що це

 врахування не відбулося на рівні редакції комісійної,

 я цього не бачу.

      Тому  я  прошу  уваги, якщо можна, навіть питань

 для  шановних колег-депутатів як для виборців, як для

 громадян України зачитати концепцію приватизації, яку

 я запропонував.

      Якщо   дозволите,   Олександре  Миколайовичу,  я

 зачитаю.  Тут 14 пунктів.

     

       УГАРОВ.  Уважаемый  Василий  Петрович,  по

 сути  ваших  замечаний.  Во-первых,  машина перенесла

 реакцию  комиссии  на  первой странице -враховано, на

 второй странице  - частково.

      Это не вина комиссии, так работает машина.

      Некоторые из ваших пунктов действительно учтены,

 именно,  частично,  такой  как пятый пункт социальной

 защищенности,  но мы уже с вами неоднократно по этому

 поводу    говорили,    к   сожалению   неправильность

 юридических формулировок, а также некоторые пункты не

 позволяют полностью принять ваше предложение.

      Например, 3 пункт -визначної власності держави і

 громадян України на землю -это не есть сфера действия

 этого закона.

      Земли этот закон не касается, он касается только

 имущества  государственных  предприятий,  поэтому эту

 норму мы не можем вколючать в этот закон.

      Дальше.   Первый   ваш   пункт.   Через  державу

 підконтролем  і при посередництві держави.

      Ну  поймите  меня  правильно, я не хочу вас ни в

 какой  мере  обидеть, но это лозунг, а не юридический

 термин.  Это  всеравно,  что  правды,  кроме  правды,

 только  правды и ничего кроме правды. Он не несет под

 собой никакого юридического смысла.

      А  некоторые  пункты  учтены,  поэтому  комиссия

 предлагает   в   крайней   колонке  свое  трактование

 приориттетов  и принципов приватизации, которые также

 отвечают поставленным целям.

      Прошу проголосовать.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Степанов,  у  вас  теж  до  другої

 статті, Степанов , будь ласка.

     

      СТЕПАНОВ,  Луганс 236 округ.

     

      Уважаемый    Александр   Николаевич,   уважаемые

 депутаты,  я хотел только повторить то, что я говорил

 29  июня при первом рассмотрении этого законопроекта.

 Тогда  из  23  моих  предложений не было включено эти

 изменения не одно предложения. Сейчас включили только

 два,   вот   таоке   отношение   в  этой  комиссии  к

 преложениям депутатов. И такое отношени е депутатов к

 рассмотрению законопроекта.

      Я прошу это коллегу Угарова это учесть.

     

      УГАРОВ.  Комиссия  внимательно рассматрела

 ваши  предложекния  и  выразила по ним свою оценку, а

 окончательное слово не за комиссией как вы понимаете,

 а за уважаемыми депутатами в этом зале.

      И я прошу., прошу...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Він  має  на  увазі,  що  воно  не

 включино.

     

      УГАРОВ.  Ваши  предложения  все  включены,

 которые  были  поданы ко второму чтению. Мы полностью

 выполнили  процедуру  Регламента,  полностью.  У  нас

 достаточно квалифицированные работники в аппарате и в

 самой комиссии.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я  ставлю  першу  і  другу  статтю  на

 голосування.

     

      УГАРОВ.  Просьба  комиссии  поддержавть первую и

 вторую статью.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просив би, шановні колеги, голосувать.

      І преамбула, да.

     

       За 137

     

       УГАРОВ.  Уважаемые  коллеги,  я  хочу  вам

 напомнить,   что   первое  чтение  этот  законопроект

 выдержал   четыре   раза,  причем  два  из  них  были

 достаточно  немотивированные,  только  пользуясь тем,

 что или не было депутатов в зале, или все остальное.

      Сейчас подобная процедура, я так понимаю, грозит

 и  нашему  второму  чтению. Я хочу вам напомнить вам,

 что принятие этого закона, а также принятие постановы

 по  этому  закону  позволит  скоординировать действие

 Верховного  Совета  и  Кабинета  министров  и  Указов

 Президента в одном направлении.

      У нас очень много претензий к Указам Президента,

 которые касаются вопросов приватизации. Этот закон их

 решает,  и Указы должны быть приведены в соответствие

 с этим законом. То есть это, безусловно, шаг вперед.

      Непринятие  этого закона позволит и в дальнейшем

 остаться  невыясненной  ситуации,  которая дает повод

 для манипуляции как с той, так и с той стороны.

      Поэтому   просьба   все-таки   проголосовать  за

 предложении   комиссии   и   позволить  этому  закону

 вступить в работу.

     

             (Шум у залі)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я вибачаюсь.

     Шановні  колеги,  Свято Василь Петрович, у вас до

 першої  статті є претензії? До Другої?

      До  першої статті ні в кого претензій немає, то

 чому ж ми не голосуємо?

     

       УГАРОВ.  И к преамбуле тоже.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   І  по  преамбулі  нема  претензій.

 Голосуємо  у 50 % голосів. Ну, зараз повернемось до 2

 статті,  а  за  преамбулу  й  за  1 статтю голосувать

 можна? Можна. Я просив би голосувать.

      Я ставлю на голосування.

     

       (ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ)

     

      "за" - 165

     

      Сідайте, будь ласка. Сідайте.

     

      УГАРОВ.  Уважаемые коллеги, насчет переноса

 этого  вопроса  на  завтра  или  на  вторник.  Как вы

 понимаете  вторник  мы  опять можем работать половину

 дня.   Среда   -день  работы  в  комиссии.  Целосного

 расмотрения  этого  вопроса,  как  нам  видеться, все

 равно  наврядли  получится. Сегодня самый оптимальный

 день.  Нет,  а с тем, чтобы его перенести, зал должен

 принять  официальное  решение  о том, что этот вопрос

 снимается с поветски дня и переносится.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Генадій   Юрійович,   ми  його  не

 знімаємо,   ми   його   переносим   на  завтра.  Одну

 хвилиночку.  Ну, шановні колегі, ну, ви жпрацювать не

 хочете.  Так  же  не  можна.  У  нас ще такі питання.

 Давайте ми тоді порадимся.

      Про  проект  Закону України "Про внесення змін і

 доповнень   до   Закону   "Про   приватизацію   майна

 аневеликих державних підприємств"". Будем розглядать?

 Переносим на завтра.

      Про проект Закону "Про внесення змін і доповнень

 з  питань приватизацій до деяких законодавчих актів".

 Я думаю, що  ми його так комплектом і перенесем.

      Про  проект  Закону  "Про  відкликання народного

 депутата", друге читання. Шейко Петро Володимирович -

 голова  Комісії  з  питань  регламенту, будь ласка. Я

 прошу до уваги.

     

      ШЕЙКО П.В.

     

      Шановний Олександре Миколайовичу, шановні колегі

 депутати,  на  ваш  розгляд виноситься в друге проект

 Закону "Про відкликання народногодепутата України".

      Після   першого  читання  до  комісії  поступили

 зауваження  народних  депутатів  Центральної виборчої

 комісії  Юридичного  відділу  Секретаріату  Верховної

 Ради.  Ми  всі  ці  зауваження узагальнили, винесли в

 порівняльну  таблицю  і  вам  сьогодні пропонується в

 другому  читанні  цей  проект  закону.  Я  просив  би

 приступити до постатейного розгляду.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  До  назви  закону  єсть зауваження?

 Володимир Романович, будь ласка, Марченко.

     

      МАРЧЕНКО В.Р.

      Уважаемый  Александр  Николаевич!  Я считаю, что

 закон нужно будет принимать. И сторонник,      и буду

 поддерживать, только прошу, чтобы этот принципиальный

 вопрос принимался в поименном режиме. Потому что идет

 много  спекуляций.  Я проверил предвыборные платформы

 лидеров  партий,  депутатов отдельных. Они отстаивали

 принцип   народовластия,  подконтрольности  депутатов

 своим   избирателям.   Сегодня   некоторые   из   них

 отказываются  от  этого  принципа. Я считаю, механизм

 отзыва  депутат обязан быть, тогда и Верховный Совет,

 и  депутаты  будут  выражать те интересы избирателей,

 которые его избрали и направили сюда.

      Прошу   на   голосовании  и  этот  законопроект,

 проводить в проименном режиме.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

     

      ШЕЙКО. Підтримується така пропозиція.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  До  назви  єсть  зауваження? Немає.

 Ставлю на голосування назву закону.

     

      "за"  160

     

      Я, Петро Володимирович, я вибачаюсь. Ми давайте,

 мабуть, зробим переєстрацію. Ну, так, шановні колеги,

 не можна. Ну, 140 чоловік не голосує в залі. Я прошу,

 давайте ми поіменно перереєструємося.

      Будь ласка, включіть систему.

     

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ

     

      Я  думаю,  шановні  колеги,  давайте ми приймемо

 Закон, а тоді будемо сміятися, а ми наперед сміємося.

      Олександр  Іванович,  у вас питання. Будь ласка,

 Ємця включіть.

     

      ЄМЕЦЬ О., 260 виборчий округ

     

      Олександр  Миколайович,  ви  сказали в ефір одну

 фразу, що ви не хочете працювати. Ви розумієте, дурна

 ситуація,  ці  люди, які сидять в цьому залі, змушені

 цю  фразу слухати. А ті, які цей зал залишили справді

 не хочуть працювати, то вони цього й не чують.

      Тому по-друге проводити перереєстрацію коли люба

 вставлена  картка  автоматично реєструється системою,

 це  немає  ніякого  сенсу. Карточки стирчать, а людей

 немає, але вони всі зареєстровані зараз при поіменній

 реєстрації.

      Тому   давайте  або  визнаємо,  що  ми  нездатні

 працювати  такою  кількістю  людей і припинити це, бо

 потім  буде  спекуляції,  що  такий важливий закон не

 прийнятий.  Хоча  між  іншим  я проти цього закону, і

 вважаю,  що  він  не  потрібен,  і говорив це під час

 передвиборчої  кампанії.  Але  в  будь-якому варіанті

 мабуть  треба зараз визначитися, що ми нездатні такою

 кількістю людей працювати.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Я  думаю,  ми  давайте не

 будемо  виховувати  один  одного,  а  давайте  будемо

 працювати.

      Тому  я просив би кожному визначитися за, проти,

 але  давайте  голосувати.  Тому  я  ставлю  ще раз на

 голосування  назву даного проекту Закону. Будь ласка,

 включіть систему.

     

      "За" - 199

     

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Мухін. Включіть, будь ласка. За ним - Ратушний.

     

      МУХІН В.В.

     

      370-ый округ, Мухин.

      Александр   Николаевич,   у   меня  есть  просто

 предложение.

      Дело в том, что...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Громче.

     

      МУХІН В. В. Дело в том, что механизм регистрации

 происходит  такой:  если  карточка  вставлена, как бы

 человек поименно регистрируется.

      Поэтому  давайте  проведем голосование "за", все

 проголосуют  "за"  и  мы  на  самом  деле  посмотрим,

 сколько голосов в зале присутствует.

      Таким  образом,  мы четко определим: имеет смысл

 дальше продолжать наше заседание либо нет.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається така пропозиція.

      Не заперечують депутати.

      Снігач?

      Будь ласка, включіть Снігач.

     

      СНІГАЧ А.П.

     

      Дякую, 399-ий, Снігач, Херсонщина.

      Олександр Миколайович, ну, по-перше, я підтримую

 те,  що  потрібно  поіменно  проголосувать. І ті, хто

 "за"  нажмуть,  то тоді машина зареєструє поіменно. І

 тоді буде ясно, хто конкретно в залі. Це перше.

      Друге.  Я  вношу  пропозицію: прискорити розгляд

 питання   про   дострокове   припинення   повноважень

 народних  депутатів,  які  обіймають посаду в органах

 державної виконавчої влади.

      Ви  сьогодні  бачите, що група депутатів побігла

 із  прокурором  (..........) прийняту участь, а деякі

 побігли, може, по своїх ділах.

      Я  просив  би,  щоб  ці  два питання розглянули:

 перше   -про   реєстрацію,   друге   -про  дострокове

 припинення повноважень.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Ратушний.

     

      РАТУШНИЙ М.Я.

      То  я,  власне,  приєднуюся  до того, що говорив

 депутат  Мухін,  що звичайно поіменна реєстрація лише

 голосуванням  "за",  але, шановні колеги, і це нам не

 дасть  результату,  бо  і  той  результат, що ми "за"

 проголосуємо, треба буде ділити десь на два.

      Тому ситуація склалася справді некрасиво, а такі

 серйозні   питання   стоять   в  порядку  денному,  а

 депутатів-колег  немає  в залі, а ті депутати, що є в

 залі,   вони   не   несуть   відповідальність  за  ту

 більшість,  яка  покинула  зал  засідань.  Я пропоную

 просто,  щоб бути серйозними і перед законом, і перед

 виборцями.  Справді: перенести ці питання на завтра і

 вирішити   питання   з  дисципліною  присутності  тут

 депутатів, в залі Верховної Ради.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Гармаш.

     

      ГАРМАШ  375,  город  Харьков, Орджонекидзовский,

 Пролетарский

      Я  хотел  бы обратить внимание на тот факт, есть

 предложение   которое  существует  (...)  Литвы,  что

 каждый  голосующий  нажимает  кнопочку  и в это время

 подымает  ручку  вверх. И тогда картинка ясная в зале,

 кто присутствует, кто нет.

      Это первое.

      А  второе,  господа  депутаты, я обращаюсь к тем

 депутатам,  которые...  Кого-то  не  хватает, кого-то

 нет,  а  до  этого  момента  тем числом голосовали, я

 думаю  совесть есть  работать так, как вы работали до

 этой минуты. Александр Александрович.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі, я думаю шановні колеги, на

 що  ми  час тратимо? Скажіть будь ласка, нам що немає

 серйозні  питання  розглядати, що ми вносимо кому що,

 як  кажуть, прийде на здоровий глузд?!... Я думаю, що

 в  залі  достатньо депутатів для того, щоб розглядати

 дане  питання...  Я просив би працювати, а не вносити

 пропозиції ті, які всім ясні і зрозумілі.

      Давайте працювать. До статті 1 які є зауваження?

 Єсть до 1 статті  зауваження?  Немає.

     

      ШЕЙКО П.В.  Вони практично всі враховані.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Стаття  2 сторінка 4. Є зауваження?

 Немає.

      Стаття 3. Я ставлю на голосування назву -першу і

 другу   статтю,   так   як  до  3  єсть  питання.  На

 голосування. Будь ласка, включіть систему.

     

      "За" -    217

     

      Спасибі.

      До 3 статті які зауваження єсть?

     

      ШЕЙКО  П.  В. До 3 статті було тільки зауваження

 депутата  Чупахіна про  виключення цієї статті.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чупахін, у вас... Ви не погоджуєтесь

 з   цим?  Будь  ласка,  включіть  депутата  Чупахіна.

 Поправка 10.

     

      ЧУПАХІН О.М.

      Уважаемые     народные    депутаты     Александр

 Николаевич  и  Петр  Владимирович!  Дело в том, что в

 статье  14  пункт  1  и далее говорится практически о

 проведении   организации...   о   проведении   отзыва

 народного депутата  и организации работы комиссии.

      Я  исходил  только  исходя  из  этого. Если Петр

 Владимирович считает, что целесообразно еще статьей 3

 подтверждать    правомощность    организации   работы

 комиссии , то  я бы  согласился с  его доводами.

     

       ШЕЙКО.  Но  оскільки  ми в перших статтях

 визначаємо  суб'єктів, які мають відповідний правовий

 статус   -організовують,   проводять  і  забезпечують

 процедуру  голосування  як виборів, так і відкликання

 народного   депутата  -на  думку  комісії  ця  стаття

 повинна все-таки  бути.

      Тому  я  просив би... Одна була єдина пропозиція

 депутата  Чупахіна.  Я просив би все-таки залишити цю

 статтю.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чупахін погодився.

     

      ШЕЙКО П.В. Чупахін погоджується. Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   До  статті  4.  Вносив  пропозицію

 Смірнов.  Вона відхилена. Єсть зауваження?

 Смірнов, будь ласка.

     

      СМИРНОВ

     

      Шановний  доповідачу,  все-таки зауваження номер

 11. Все-таки, чому ви відхилили мою пропозицію?

      Ви посилаєтесь на те, що це протирічить вимогам

 статті 96 Конституції України, так.

      Але уявіть собі, що народного депутата процедура

 відкликання  буде  тривати кожен рік, перший рік його

 роботи,  другий, третій, четвертий, практично йому не

 дадуть  змоги працювати. Саме через це я запропонував

 перший  рік  не дозволяти процедурі відкликання, тому

 що  за  один  рік  його можна тільки оцінити, виборці

 тільки  зможуть  оцінити,  хто він такий, здатний він

 працювати,   здатний  захищати  їх  інтереси  чи  ні.

 Останній  рік  це  недоцільно,  тому  що  більше піде

 коштів,   більше   піде   зусиль  на  те,  щоби  його

 відкликати, ніж  просто  дочекатися  коли закінчиться

 термін його повноважень.

      Все-таки  я  наполягаю  на  тому, мою пропозицію

 поставили на голосування.

     

      ШЕЙКО.  Комісія  в  першому читанні такий

 варіант   пропонували,   як  ви  пам'ятаєте,  той, що

 пропонує підтримати колега Смирнов. Але все ж таки ми

 повинні  базувати свій законопроект і узгоджувати вже

 з   нині   діючим  законодавством.  Якраз  96  стаття

 Конституції  говорить  про  те,  що народницй депутат

 може відкликуаний виборцями в будь-який час.

      Ми  вимальовуємо,  виписуємо  процедуру  в цьому

 законопроекті  відкликання  один раз в рік, тобто, не

 частіше  одного  разу в рік виборці можуть відкликати

 свого  народного  депутата,  якщо  пройшла  процедура

 цього відкликання.

      Тому  немає  абсолютно  ніяких  підстав,  що  ми

 безконечно будемо проводити ці вибори.

      Ясна  річ, притому термін відпочатку і створення

 ініціативної групи досамого закінчення голосування по

 відкликанню  достатньо  серйозні,  якщо  це  буде  на

 початку  року,  то  ясна  річ,  що в останній рік і в

 перший  рік  виборці таких речей просто незаконодавчо

 не можуть зробити. Але все ж таки конституційну норму

 узгоджуючи  цим  законопроектом ми повинні витримати.

 Тому таке було рішення нашої комісії і експертів, які

 давали висновок по нашому законопроекту.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Смірнов погодився.

      Я ставлю  на голосування 3 і 4 статтю.

 

      ЗА 187

     

      До  3, 4 статті ті зауваження, які були внесені,

 погоджені.  В  чому  ж  причина?  Я  ще раз ставлю на

 голосування.

     

      ШЕЙКО.  Всі зауваження депутатів по 3 і 4

 статті враховані. Я прошу проголосувати.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.

      Микола Іванович...

     

      За 217

     

      спасибі.

       5 стаття , сторінка 5.

     

       ШЕЙКО.      По      5     статті     були

 зауваження(.............),  вони, мені здається, були

 не  зовсім  суттєві,  тому  що  все-таки  ми  повинні

 виписати  все законодавство, яке буде діяти в процесі

 відклику  народного  депутата  України. Це якраз мова

 йде   і   про   статус   народного  депутата,  і  про

 український   місцевий  референдум,  і  про  Регламен

 Верховної Ради, який  теж  регулює ці питання.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  До 6 статті є зауваження?

      

       ШЕЙКО.  До  6 сттаті є поправка Смірнова,

 13  позиція, але мені здається, що ми в 6 статті по 6

 позизції все-таки більш чітка процедура запропонована

 Центральною  виборчою  комісією, ми якраз її взяли за

 основу,  яка  включає в себе, між іншим, і пропозицію

 депутата  Смірнова.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Смірнов не наполягає.

     

       ШЕЙКО.   Відносно   зауважень  Комісії  з

 питань    паливно-енергетичного    комплексу,    вони

 пропонують  замість  зборів  виборців проводити збори

 громадян.   Комісія не   погодилась  з  такою  думкою,

 оскільки   це   зовсім  інші  суб'єкти.  Може  людина

 проживати  на  території даного виборчого округу, але

 не  бути виборцем і може зініціювати відзив народного

 депутата. Це нонсенс, в принципі, правовий.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. 5 і 6 статтю ставимо на голосування.

 Я прошу до уваги. Голосуєм.

     

      "за" - 227

     

      Спасибі.

      7 стаття, сторінка 9.

     

      ШЕЙКО.   Ну,  тут  враховані  в  основному

 пропозиції по 7 статті. Всі враховані пропозиції.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Нема   зауважень?   8  стаття,  10

 сторінка.

     

      ШЕЙКО. Тут теж враховано.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Враховано   все.   9   стаття,  11

 сторінка.  Голосуєм  8  і 9 статтю. Я вибачаюсь, одну

 хвилиночку.  Не  надо  голосовать.  По  7 статті нема

 зауважень.

      21 позиція, будь ласка, Смірнов. Сторінка 8.

     

      СМІРНОВ Є.Л.

     

      6 стаття перечить.  Ви дуже...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вибачаюсь, ми вже проголосували.

     

      СМІРНОВ  Є.  Л.  Ну, так а що ж я піднімав руку,

 мені не дали слово.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, будь ласка.

     

      СМІРНОВ  Є. Л. Там я пропонував, щоб в протоколі

 після   слів  "з  питань  порядку  денного  "  додати

 "підписаний  усіма  виборцями, що схвалили пропозицію

 про   відкликання   народного  депутата  України".  Я

 наполягаю на голосуванні.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю  на  голосування поправку

 Смірнова.

     

      СМІРНОВ  Є.  Л.  Дайте я поясню чому. Олександре

 Миколайовичу,  тому,  що всі прекрасно знають в залі,

 як  фальсифікують  взагалі  проведення зборів. Зборів

 може  взагалі  не  бути.  Збереться,  так  би мовити,

 лічильна   комісія,   Президія   і   все.   Підпишуть

 протоколи сфальсифіковані і на цьому все скінчеться.

      Саме   через   це   я  наполягаю,  щоб  це  було

 проголосовано.

     

      ШЕЙКО.  Шановні  колегі, ми теж розглядали

 цю  прпозицію  депутата  Смірнова.  Значить,  він  не

 зовсім  точний  в плані як раз тих представників, які

 проводять,  ініцуюють  збори  виборців.  Навіть  в  6

 частині  статті  6  на  сторінці  8  ми документально

 засвідчуєм   список   їх  учасників.  І  в  7  статті

 підсилюєм  участь  у цих зборах. Не просто собі якась

 групка   зібралась   і   почала   збори  проводити  і

 створювати   протокол - тут  присутні  обов'язково  з

 правом  дорадчого  голосу,  як  написано в 7 позиції:

 службові   особи,  уповноважені  Головою  відповідної

 місцевої  Ради  народних  депутатів,  а також народні

 депутати,  службові  особи,  уповноважені особи і так

 далі.  Тому  це такий процес, який ні в якому разі не

 можна   буде   сфальсифікувати,   тому   що   там   є

 представництво........................

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Петро   Володимирович!   Контроль,

 безперечно, закладений серйозний. Питань немає.

      Якщо  депутат  наполягає,  ставим на голосування

 поправку Смірнова.

      Будь ласка, включіть систему.

     

      "за" 214

      Поправка приймається по 6 статті Смірнова.

      За  7 і 8 поправок немає. Ставлю 7 і 8 статті на

 голосування. Одну хвилинку. Які.

      ГОЛОСИ З ЗАЛУ.        Ну чути.

      Ми  вже  вертаться  не  будем.  Давайте  або  по

 порядку  йти. Моісеєнко, я знаю, що у вас ще є, но ми

 ж ішли... Тепер знов будем вертаться.

     

      ШЕЙКО. Ми 6 статтю проголосували.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   7  і  8  нема  поправок,  то  єсть

 зауважень. Я ставлю 7 і 8 статтю на голосування.

      Я  прошу уважно. Ми не торопимся, давайте кожний

 свою поправку слідкуйте.

     

      "за" 216

      Спасибі.

      По 9 статті. Немає. Єсть, я вибачаюсь.

      Чупахін, будь ласка. 26 поправка.

     

      ЧУПАХІН

     

      Уважаемые   народные  депутаты!  Здесь  написано

 "відхилена"  хотя  "частово врахована". Тому що слова

 "у  разі"  комісія пропонує вилучити. Но здесь есть и

 другое.  Обратите  внимание.  Речь  идет  о  том, что

 предлагается  на подписном листе указывать данные про

 народного  депутата,  и  в  том  числе, "зайняття ним

 посади  у  Верховній  Раді".  Я  предлагал  это слово

 исключить в том смысле, чтобы указывать не только для

 тех  народных депутатов, которые работают у Верховном

 Совете  на  постоянной  основе,  но и других народных

 депутатов.

      Ведь  на  сегодняшний  день, мы прекрасно знаем,

 что   довольно   таки   значительная  часть  народных

 депутатов  работает  не на постоянной основе, являясь

 народными депутатами.

      В   Постановлении   предполагается,   ввести   в

 действие  этот  закон  с  дня его принятия, с дня его

 опубликование.

      Таким   образом,   на   основании  этого  закона

 немедленно  можно  будет сразу же поднимать вопрос об

 отзыве  народных депутатов. А положение статьи закона

 не  говорят  о  том, что вот именно эта 9 статья, что

 это  касается  и народных депутатов, которые работают

 не на постоянной основе.

      И  кроме того, обратите внимание, может быть это

 чисто стилистическое. "Заняття ним посади у Верховній

 Раді  України".  Может  быть  "займана  ним  посада у

 Верховній Раді України".

     

      ШЕЙКО.  В другому випадку ви дійсно праві.

 А  у  першому,  я  хотів  би  сказати  про те, що тут

 виключно  іде  мова  про  анкетні дані, і посада, яку

 займає  у  Верховній  Раді  народний депутат України,

 незалежно  від того чи працює він на постійній основі

 чи  не  працює.  Якщо  він  не  працює, всерівно його

 посада  у  Верховній  Раді  -член  Постійної  комісії

 Верховної  Ради.  Якщо він голова комісії -то голова.

 Якщо  голова  підкомісії  -то  ясна  річ,  що це буде

 посада започаткована.

      І  я  якщо  ви  проводите  паралель від того, що

 фіксація  в  законопроекті даної норми, буде в якійсь

 мірі  спонукати  нам  діяти  відносно  переходу  всіх

 депутатів  на постійну основу, тут вона якраз не буде

 відігравати  тієї ролі, яку ви в принципі думаєте, що

 так буде.

      Тому  що в нас є чотири законопроекти, які чітко

 визначають  сьогодні,  необхідність  і обов'язковість

 роботи народного депутата на постійній основі.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть ще, будь ласка, Чупахіна.

     

      ЧУПАХІН

     

      Петр       Владимирович,       по      трудовому

 законодательству,   человек  не  может  занимать  две

 должности.  Он  может  занимать  их  только  лишь при

 работе по совместительству.

      В   данном  случае  в  трудовой  книжке  каждого

 народного  депутата  записано:  то  ли  он работает в

 Верховном Совете, то ли он работает еще где-то.

      Поэтому   то,   что  вы  говорите,  он  занимает

 должность  в  Верховном  Совете,  да  не  занимает он

 должность в Верховном  Совете,  если  работает  не на

 постоянной  основе.  Он  народный  депутат Украины -и

 все.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Я   ставлю   поправку   депутата   Чупахіна   на

 голосування. 26 поправка, сторінка 11.

     

      "за" 173

     

      Поправка не проходить.

      Я  ставлю  9  статтю  на  голосування в цілому в

 редакції від комісії.

      Будь ласка, включіть систему.

     

      "за"    169

     

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Чупахін, будь ласка.

     

      ЧУПАХІН О.М.

      Александр    Николаевич,    уважемые    народные

 депутаты,   ну,   если   исходить   из   рейтингового

 голосования,  вы  видели,  что  моя  поправка набрала

 больше голосов, нежели предлагаемая комиссией.

      И,  Петр Владимирович, может быть, вы все-таки с

 тем, что есть целесообразность в этом предложении?

      Поэтому   я   предлагаю  повторно  поставить  на

 голосование эту поправку.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Петро   Володимирович,   не  треба

 оправдовуватись.

      Я  пропоную інше: ми працюємо дальше по статтях,

 а потім повернемся вкінці. Тому що там ще в 19 статті

 воно буде повторюватись. Ми до неї...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Не заперечуєте?

     

      ШЕЙКО.

      В   принципі  ваша  пропозиція,  вона  рукопису,

 тектоніки  рукопису  не  погіршить,  а  навпаки, буде

 деталізувати.

      Я не заперечую, комісія не заперечує проти того,

 щоб ми проголосували вашу поправку.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте тоді погодимся, що й комісія

 погоджується.  Голосуємо ще раз. Дев'яту. З поправкою

 Чупахіна.

      Бойко голосуйте.

 

 

      ЗА -  202

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 стаття, не буду я ставити ще раз,

 10  стаття  будь ласка. Є по 10 статті? Тоді я ставлю

 дві статті 9 і 10  на голосування.

     

      ЗА -   202

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Які   зауваження   до  10  статті?

 Виборчий округ, 329 будь ласка включіть.

     

      КИРИЧЕНКО.    Олександр   Олександрович,   по

 процедурі,  коли  ми  починали  розгляд законопроекту

 Марченко  вніс  пропозицію  голосувати  поіменно, всі

 ніби   погодилися,   я   думаю,  що  коли  ми  будемо

 голосувати  поіменно,  цих  колізій  буде  менше, які

 виникають зараз.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте будь ласка.

      Я  ставлю  9  і 10 ще раз на голосування. Кожний

 голосує і вважає, що це поіменно голосуємо.

     

      ЗА - 191

     

      ШЕЙКО. Ну якщо є, якісь запитання, ми дамо

 відповіді на них.

     

      ГОЛОВА. Так, в чому причина, колеги?

      Я  прошу вас, 9, 10 стаття. Давайте проголосуємо

 без   церемоній.  Тут  же  все  так,  як  ви  хотіли,

 записано. Зауважень не було.

      Будь ласка, ставте на голосування.

      Я прошу вас, підтримайте. Розумні ж пропозиції.

     

      "За" -  195

     

      Що, на третє читання відноситься?

      Давайте 9-10 пропустим зараз. Може у вас якісь є

 там сумніви  відносно них, тоді  вернемося  вкінці.

      11  стаття  -"Порядок і строки подання підписних

 листів  до місцевих Рад народних депутатів". Тут була

 пропозиція  Смірнова - вона відхилена.

     

       ШЕЙКО. Ну да. Вана  просто...

     

      ГОЛОВА.  Він  не наполягає, він погодився з тим,

 що норма....

      І була пропозиція  Шеховцова.

     

      ШЕЙКО П.В. Вона врахована.

     

      ГОЛОВА.  Враховуючи  те,  що  нема Шеховцова, то

 вона  врахована.

      І  ще  була  34  теж Шеховцова. Ця частково тежж

 врахована.

     

      ШЕЙКО П.В. Так, так.

     

      ГОЛОВА. Потім 35 і... 35 і 36. Теж враховані. Це

 пропозиції Шеховцова і Смірнова.

     

      ШЕЙКО  П.  В. Так. І те ж саме в 37 позиції. Всі

 враховані.

     

      ГОЛОВА.  І знову ж 37. Там термін... Уже Смірнов

 погоджується,  що  нехай  так залишається. А решта...

 тобто , мова йде про 11  статтю.

      Ніхто не наполягає на тому, щоб голосувати якісь

 поправки? Ні.

      До  12 статті -"Підрахунок підписів виборців, що

 підтримали  пропозицію  про  відкликання  і прийняття

 рішення  про  призначення голосування про відкликання

 народного   депутата   України".   Була   пропозиція,

 врахована  Смірнова,  Шеховцова,  знову їх пропозиції

 40, 41....

     

      ШЕЙКО. І не було більше зауважень.

     

      ГОЛОВА.  А  інших  не  було  зауважень. Ніхто не

 наполягає на голосуванні поправок. Ні.

      Стаття 13. Округ та дільниці для голосування.

      Но тут чисто процедурні питання, одна пропозиція

 відхилена,  бо  як правило ці категорії не юридичні і

 тому Смирнов не наполягає на тому, щоби її залишити.

      Стаття  14.  Порядок  організації  та діяльності

 комісії   по  проведенню  голосування  з  питань  про

 відкликання народного депутата.

      

      ШЕЙКО. Да ні не було зауважень.

     

      ГОЛОВА.Тут взагалі зауважень не було.

     

      ШЕЙКО. По 15 статті теж не було зауважень.

     

      ГОЛОВА.  І також у 15 статті списки виборців. Ну

 тут які можуть бути зауваження.

     

      ШЕЙКО. Теж не було зауважень.

     

      ГОЛОВА.  16  стаття.  Довірені  особи  народного

 депутата України і інші повноваженні ним особи.

      Була  відхилена  пропозиція,  він  не  наполягає

 Смирнов .

     

      ШЕЙКО. Тут деталізовано нами.

     

      ГОЛОВА.  Так.  Інших  не  було до 16 і зауважень

 нема, ніхто не наполягає на голосуванні.

      Стаття  17.  Агітація  за  і  проти, відкликання

 народного депутата.

      Частково  врахована  пропозиція Шеховцова, інших

 пропозицій не було.

      Це стаття в нас  яка, 17.

     

      ШЕЙКО. По 18 у нас не було.

     

      ГОЛОВА.   По  18  не  було  взагалі.  Час  місце

 організації  та  порядок  голосуввання  з  питань про

 відкликання народного депутата.

     

      ШЕЙКО. По 19 не було.

     

      ГОЛОВА.   19   бюлетень   для  голосування  теж,

 врегульовано нормально.

      20 стаття.

     

      З ЗАЛУ. До 19.

     

      ГОЛОВА. До 19,добре.

      Статті 12 -18 включно, яка не викликає сумніви у

 депутатів ставиться на голосування.

      Будьте уважні 12 - 18 включно.

     

      З ЗАЛУ. 11.

     

      ГОЛОВА. Ні, 11 буде окремо голосуватися.

      12 - 18, будь уважні.

      Голосуйте.

     

      "За" - 208

 

      ГОЛОВА.  Дякую.

      Стаття 19  Чупахін Олександр Михайлович.

     

      ЧУПАХІН.

       Уважаемый  Александр  Александрович,  уважаемые

 народные  депутаты, в поправке к статье 9 я предлагал

 уточнения,  которые касаются 9 статьи, внести также и

 часть 1   статьи  19.

      Частично   комиссия   согласилась,   что   слова

 (...........),  но  это  в  9  статье.  А в статье 19

 изменений  никаких  не произведено. И таким образом в

 19  статье  в подписном листе указывается только лишь

 для  тех  народных  депутатов,  которые  работают  на

 постоянной  основе в  Верховном  Совете.

     

       ШЕЙКО.  Якщо  ми  проголосуємо  з  вами 9

 статтю,  оді  ми  його  узгодимо і кореспондуємо з 19

 статтею.  Якщо  ваша  пропозиція  проголосується по 9

 статті.

     

      ГОЛОВА. По 9 статті. А хіба ми 9 не голосували?

     

       ЧУПАХІН.  А  если  нет,  то  таким  образом

 бюллетени   могут  указываться  только  для  народных

 депутатов, которые работают на постоянной основе.

     

      ГОЛОВА. Я прошу вибачити, справа в тому, що я не

 поставив на голосування 11 статтю,  думаю, що ....

      Тому  є  ще пропозиці: давайте ми ще повернемось

 9-11 проголосуємо...

             (Шум у залі)

      Чи до  9 поправку вашу? Як вона буде  звучати?

     

       ШЕЙКО.  Ми погоджуємось.....

     

      ГОЛОВА. Одну хвилиночку, Олександре Михайловичу,

 ми  змушені зараз повернутись до 9 статті, оскільки з

 нею зв'язана 19 стаття. І тому тут треба визначитись,

 якщо буде так, то тоді ми будемо знати, як голосувать

 по  19  статті.  Так  що  тут логічна послідовність є

 така.

      І  у  зв'зку  з  тим,  що я так бачу, комісія не

 заперечує  проти  поправки  Чупахіна,  то  давайте ми

 повернемось  до  статті  9 і в редакції, яку пропонує

 поправка  Чупахіна,  буде врахована. Тобто 9 стаття з

 поправкою  Чупахіна  ставиться  на  голосування. Будь

 ласка,  підтримайте,  бо  треба  рухатись  далі, будь

 ласка.

      З поправкою Чупахіна ставиться на голосування.

     

      (ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ)

     

      "за" - 208

     

      Тепер,  то  може  10  і  11  вже пропустимо, щоб

 вона...  бо вже з....... зв'язана. Зрозуміло. 10 і 11

 за  поперечень не викликала. То була... по 9 були там

 деякі заковики. Так же?

      Ставлю на голосування 10, 11 статтю. Будь ласка,

 зосередились.

     

      "за" -  201

     

      Що   будемо   по   одній   статті   ставить   на

 голосування? У кого не спрацювало? Микола, то ви знов

 говорили там з Львівяним, мабуть, так?

      Я  ще  раз  ставлю на голосування 10, 11 статтю,

 будь  ласка. Леонід Іванович, я до Гармаша звертаюсь,

 голосуйте.  Ми  ж  організували систему таку, як ви й

 хотіли. Єльяшкевич, чого ви не голосуєте?

     

      "за" -   195

     

      Ми вернемось піздніше до неї.

      Стаття 19. Вона не зв'язанна з 10, 11, ні?

     

      ШЕЙКО. Ні, не зв'язанна.

     

      ГОЛОВА.  До  19 статті бюлетень для голосування.

 Тепер  треба  врахувати 9, привести у відповідність з

 редакцією 9 статті.

     

      ШЕЙКО.  Так, ми її редакційно з  Чупахіним

 відпрацюєм.

     

      ГОЛОВА.  А, ну, будь ласка, Петро Володимирович,

 що треба тут врахувать?

     

      ШЕЙКО.  Значить,  ну,  тут  буде закладена

 норма,  яку  ми проголосували в 9 статті про те, що у

 було   тоді   піписному   листі,   а  тепер  іде  для

 голосування.   Буде  зазаначатися,  значить,  народні

 депутати,  які працюють у Верховній Раді на постійній

 основі.    Таке   уточнення   до   19   статті   буде

 кореспондуватися з  9 статею.

     

      ГОЛОВА. Тобто 19 стаття в редакції, приведеній у

 відповідність з 9 статею, ставиться на голосування, з

 проголосованою   9  статею.  Ставлю  на  голосування.

 Будьте   уважні.   19  приведена  в  відповідність  з

 редакцією 9 статті.

     

      "за" 183

     

      Я  звертаюся  до  85  депутатів,  в чому справа?

 Якийсь Іван Іванович......

     

      ШЕЙКО.   Колеги,  ну  це  не  суттєво.  Ви

 розумієте,  йде  мова  про  документи  по яких будуть

 голосувати  виборці.  І  там буде фіксуватися просто:

 рік  народження (як ви розумієте, тут іде в тексті) і

 ваша посада у Верховній Раді. І ніякого відношення це

 до  відзиву,  до  якоїсь  процедури  відзиву  не  має

 відношення.

     

      ГОЛОВА. Магда просить слово, будь ласка.

     

      МАГДА

      Магда, 98.

      Ми   зовсім   недавно   з  вами  розглядали  про

 вибори...,   нове   Положення   про  вибори  народних

 депутатів.  Прийняли  рішення,  що  єсть  можеритарна

 система,   і   єсть   вибори  від  партій.  Тепер  ми

 відкликаємо   тіщо   ото   ходили   ножками,   ми  їх

 відкликаєм. А як будем відкликать від партій?

     

      ГОЛОВА.  Я  відповідаю.  Від  партій  відкликати

 легше, ніж...

     

      МАГДА     Е, так воно ж  повинно в одному законі

 бути.

     

      ГОЛОВА.  Бузперечно.  Так  от  тут  іде мова про

 відкликання,  ну,  будем  так  говорити,  відкликання

 депутатів цього скликання. А потім ми приймемо ми той

 закон..   Ми  ж  не  можемо  сьогодні...  Послухайте,

 будьте уважно. Ми ж не можемо сьогодні приймати Закон

 про  відкликання  депутатів, обраних на іншій основі,

 тому  що  треба  спочатку  той  закон мать. Тобто цей

 закон  буде через, скажем, 2-3 роки вноситься в нього

 будуть  зміни,  які  будуть відповідати характеру або

 нормам  того  Закону про вибори, який ми ще приймемо.

 Ми  не  можемо  під  не існуючу норму підганяти закон

 діючий.  Він  сьогодні  працює  на,  так скать, ну, в

 умовах  тих, яких працюють Закон "Про вибори". Іншого

 ми не можемо приймати. А там буде, тут схема протіша.

      Зрозуміли, так, Іван Іванович? Ясно.

      Ще в кого? Наталія Михайлівно, що у вас?

     

      ВІТРЕНКО Н.М.

     

      Шановний Олександре Олександровичу!

      Вас  не  було  тоді, коли лунали пропозиції щодо

 поіменного  голосування. Ви розумієте, чому важко йде

 цей  закон.  Тому  що певна частина депутатів не хоче

 дати право своїм виборцям контролювати їх діяльність.

 Це  дуже  вигідно. Прийти у Верховну Раду, забути про

 свою  передвиборчу  програму, робити тут свої справи,

 тільки  свої  інтереси переслідувати. І тому блокують

 закон.

      Я   вважаю,   що  ми  бачимо  як  ідуть  статті.

 Переведіть  це  в  русло  поіменного голосування. Щоб

 потім  можна  було б надрукувати і виборцям пояснити,

 хто не хоче демократії в Україні. Не буває демократії

 без відклику депутатів. Не буває.

     

      ГОЛОВА.  Ясно.  Давайте,  шановні  депутати, щоб

 ніхто  нікого  не  звинувачував  в  тому,  що депутат

 боїться   відкликання   його,   ми  повинні  створити

 механізм відкликання.

      Тому   давайте  справді  поставимо  на  поіменне

 голосування    всі   статті.   Хто   за   це,   прошу

 проголосувати.

     

      "За" -  168

     

      Тепер все голосується поіменно, щоб ні в кого не

 було   підозр   відносно   того,   що  хтось  боїться

 відкликання   депутата.   Стаття   19   бюлетень  для

 голосування  із редакційною правкою, яка приводить цю

 статтю  у  відповідність  із статтею 9, де є поправка

 Чупахіна, ставиться на голосування.

      Стаття   19,   будьте  уважні.  Голосування  йде

 поіменно.

     

      "За" -  220

     

      Дякую.

      Тепер  все-таки нам треба 10 і 11 проголосувати,

 скільки  ж вона буде залишатися. 10 і 11 ставиться на

 голосування.

      Там же у вас не було ніяких зауважень.

     

      ШЕЙКО. Там же все враховано.

     

      ГОЛОВА. Все враховано, всі зауваження.

      Будь ласка.

     

      "за"  207

     

      Стаття   20:  "Підрахунок  голосів  на  виборчій

 дільниці". Зауважень не було. Ну, тут які можуть бути

 зауваження? Так, як і при виборах.

     

      ШЕЙКО.   Ми   Шеховцова   всі  зауваження

 врахували.

     

      ГОЛОВА.   Стаття   21-а.   22   сторінка,  внизу

 дивіться. "Підбиття підсумків голосування по округу".

     

      ШЕЙКО.  Була     поправка     Комісії

 Чорнобильської катастрофи, ми її врахували частково.

     

      ГОЛОВА. Так, немає інших зауважень?

      Немає.

      22-а  стаття.  "Припинення повноважень народного

 депутата України за результатами голосування про його

 відкликання.    Визнання    результатів   голосування

 недійсними".

     

      ШЕЙКО. Не було зауважень.

     

      ГОЛОВА. Є зауваження?

      Тоді  давайте  ми  20-у  і  21-у  проголосуємо і

 підемо до 22-ої.

      20-а і 21-а статті ставляться на голосування.

      

      "за"   221

     

      Так,  стаття  22-а.  Смірнов.  А! 23-я. До 22-ої

 нема, так?

      До  23-ої  що  у  вас?  "Кількість  голосувань з

 питання про відкликання народного депутата України.

      Голосування  з питання про відкликання народного

 депутата  України  може  буде  проведено  не  частіше

 одного разу в рік."

      А що каже Євген Леонідович?

      Будь ласка, Смірнов.

     

      СМІРНОВ Є.Л.

     

      Олександре  Олександровичу,  я  не  наполягав  на

 тому,   щоб  ставили  на  голосування  мою  поправку:

 позиція   11   на  сторінці  4,  яка  тотожня  другій

 пропозиції поправки 50. А в ній сказано: "Голосування

 з  питання про відкликання народного депутата України

 не  може  бути  проведено  в  перший та останній роки

 депутатських повноважень народного депутата України".

      Петро Володимирович цілком слушно тут сказав, що

 це  суперечить вимогам статті 96 Конституції України,

 але  я в доцільність не хочу повторюватися, я вже про

 це  говорив.  Більш  суперечливого,  щодо Конституції

 України документу, ніж Конституційний договір, немає,

 то  через  це я прошу все-таки пункт другий поставити

 на голосування.

      Тобто   сам   текст   голосування   питання  про

 відкликання народного депутата не може бути проведено

 в  перші  та  останні  роки  депутатських повноважень

 народного депутата.

     

      ШЕЙКО.    Шановні    колеги,    якби    ми

 проголосували поправку колеги Смірнова по одинадцятій

 позиції,  тоді  б  вона  абсолютно кореспондувалася з

 цією  поправкою,  але  оскільки  там  ця  поправка не

 набрала  більшості голосів, то ми її просто не можемо

 голосувати.

     

      ГОЛОВА.  Євген  Леонідович,  справа  в  тому,  я

 поставлю  вашу  поправку,  як ви будете наполягати на

 голосуванні,   але   чи   перший,   чи  останній  рік

 повноваження   депутата  однакові,  по-перше.  А  хто

 сказав,  що  перший  рік  може бути не останнім, тому

 юридичні норми повинні застосовувати. Він знімає.

      Добре, йдемо далі.

     

      ШЕЙКО. 23 стаття.

 

     

      ГОЛОВА.  Це 23 погоджена, 24, витрати пов'язанні

 з відкликанням народного дедпутата.

     

      ШЕЙКО. Ми всі поправки Смірнова врахували.

 вірніше Шеховцова.

     

      ГОЛОВА.  Враховані, і 25 стаття відповідальність

 за  порушення  цього  закону,  відповідно  до чинного

 законодавства,  таким чином 22-25, 22-24 ставиться на

 голосування,   ми   те   не  голосували,  ну  давайте

 говоріть.

     

      ЄМЕЦЬ. Олександр Ємець 260 виборчий округ.

      В  22  статті  є  пункт  4, якщо грубі порушення

 через  які  результати  голосування  були  визнані не

 дійсними, ставиться внаслідок навмисних дій депутата,

 або його довірених чи вповноважених осіб, і так далі.

      Ну,  по-перше,  незрозуміло, що таке довірені чи

 уповноважені  особи  депутата.  А якщо це просто його

 друзі? Це по-перше.

      По-друге,    це    дає    величезне   поле   для

 різноманітних  провокацій:  коли людина називає себе,

 що він там близький до депутата і щось там дебоширить

 на  виборчій  дільниці чи й ще десь, а потім це стане

 підставою  для розгляду   у Верховній Раді.

      Я  боюсь, що це ми створимо стільки прецедентів,

 що  Верховна Рада тільки буде розглядати подібний шум

 на  дільницях.

      Тому  я вважаю, що цей 4 пункт він недопустимий,

 його не реально реалізувати. Його варто було б зняти.

     

        ШЕЙКО.   Ми    шановні   колеги...   Цей

 законопроект  практично  відображає  в дзеркалі Закон

 про вибори народних депутатів, де теж закладена норма

 "Довірені  і  уповноважені  особи". І тут така ж сама

 інституція започаткована, тому що дорена особа -це та

 особа,   яка  буде  на  момент  проведення  процедури

 відкликання  народного  депутата  буде,  в  принципі,

 зараховуватись  і  отримувати  кошт.  А  уповноважені

 особи  можуть  бути  присутніми за поданням народного

 депутата   уповноваженими    на   дільничих  виборчих

 комісіях.  Тому  Це  зовсім інші речі. І поправки, до

 речі,  Олександра  Івановича не було. Ми, на жаль, не

 могли її  розглянути на комісії.

     

      ГОЛОВА.  Петро  Володимировичу,  а  не може бути

 така  справа.  Якщо  такі  були  грубі  порушення, то

 Центральна  виборча  комісія  просто  не... вона його

 просто  не  реєструє , та й на тому...

     

       ШЕЙКО.   В  нас  дуже  багато,  колеги...

 Шановні  колеги,  в  нас  дуже... Як ви зрозуміли, по

 тексту дуже багато таких моментів, які унеможливлюють

 якусь   фальсифікацію  або  пееркручення  результатів

 виборів.   Тут   започатковано   достатньо   жорсткий

 контроль за всією системою  проведення...

     

      ГОЛОВА.  Олександр  Іванович,  ви не давали сюди

 пропозицію,   але   поставлю   вашу   пропозицію  про

 вилучення  пункту  4  статті  22 із голосування... із

 статті... із тексту.

      Ставиться  на  голосування  пропозиція  Ємця про

 вилучення  пункту  4  статті  22. Михайло Васильович,

 голосуйте.

     

      "За" - 171

     

      Не  вистачило  голосів.

      Тому  22-25  статті  ставляться на голосування в

 редакції від комісії.

      22 - 25! уважно, голосування поіменне.

     

      За -  219

     

      Дякую. Весь закон ставиться у другому читанні ...

      Ні.

      А,  я  помилився,  він  сказав,  ні-ні,  тут він

 правий  був,  я  помилився, ми 25 переголосуємо, будь

 ласка,   Чупахін,   я  помилку  зробив,  він  же  мав

 зауваження.

     

      ЧУПАХІН

     

      Уважаемые  народные депутаты, речь идет о смысле

 полностью   25   статьи.  Я  ничего  не  имею  против

 перешкоджень   шляхом   насильства,  обману,  погроз,

 підкупу  або  інших  способів  запередження  вільного

 волевиявлення громадян України.

      Але  щодо  публічного  закликання  або  агітації

 байкот голосування, я проти.

      Почему,  потому  что  эти действия совершенно не

 подпадают под законодательство Украины. И какая может

 быть  олтветственность  за  эти  действия.  если я не

 прав,  то  пусть  скажут  юристы,  которые занимаются

 конкретно  законодательством  Украины,  имеют  опыт в

 этой работе.

      Я  считаю, что эти слова необходимо из 25 статьи

 исключить.

     

      ГОЛОВА.   Петро  Володимирович,  дивіться,  якщо

 Закон  про  вибори передбачає право голосувати за або

 проти,  то  й  під  час відкликання можна таким чином

 вести агітацію.

      А ну будь ласка відповідайте.

     

      ШЕЙКО.   Шановні  колеги,  ми  розглядали

 якраз  з  юридичної  точки  зору цей запис і все-таки

 юристи  були  схильні  до того, що сама дія публічно,

 публічний   заклик   або      агітація,   або  байкот

 голосування  вона  в  якийсь  мірі,  коли  вона буде

 порушувати  норму  іншого, інших законів, які діють і

 підпадають,  ця  дія  підпадає під норму цих законів,

 вони уже передбачають відповідну відповідальність.

     

      ГОЛОВА.   Олександр   Михайлович,  я  ставлю  на

 голосування вашу пропозицію.

      Добре.

      Будь ласка.

      Поправка Чупахіна до 25 статті ставиться

 на голосування.

     

      "За" - 192

     

      ГОЛОВА.  Не витачило голосів.

      Він  погоджується  з  тим, що може пройти, Петро

 Володимирович?

      Давайте  так  з урахуванням того, що розробники,

 мається   на  увазі  голова  комісії  погоджується  з

 поправкою  Чупахіна.  Давайте  погодимось, бо справді

 повинно   бути  зеркальне  відображення  Закону  "Про

 вибори" І закону про відкликання.

      Ставлю  на голосування ще раз, поправка Чупахіна

 до 25 статті, тобто стаття 25  з поправкою Чипахіна.

      

         за  203

      Рішення прийнято.

      Свято, що в вас, дайте слово.

     

       СВЯТО.

       Дякую,  Олександр Олександрович .

      Шановні  колеги  депутати,  я  хотів би звернути

 вашу  увагу на статтю 19, а саме на пропозицію такого

 абзаца:

      "Позитивний  характер  голосування  з  допомогою

 двох   бюлетенів   за   відкликання  і  проти  шляхом

 основного і контрольного голосування".

      Це   виключить   практично  повністю  можливість

 фальсіфікації   і   дасть   можливість   однозначного

 контролю  режиму голосування.

       Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА.  Василь  Петрович,  розумна  пропозиція,

 тільки  треба  вчасно  її  вносить. Вона ж не внесена

 так,  як  потрібно, до другого читання. Тоді поправку

 до  Закону  будете  вносить  пізніше.  Ще час до його

 використання  в  нас  є.  Так  що  можете  внести  ще

 відповідні поправки.

      Я  прошу, весь закон в другому читанні поставити

 на голосування.

      Ставлю на голосування.

      Все робиться поіменно, весь закон.

     

      "за" - 205

     

      Увага. Рішення прийнято.

      Постанова.  Проект  у вас на руках. "Про порядок

 введення   в  дію  Закона  України  "Про  відкликання

 народного депутата"".

     

      ШЕЙКО. Я хотів би тільки відмітити колеги,

 от   текст   її  такий.  "Ввести  в  дію  Закон  "Про

 відкликання    народного   депутата"   з   дня   його

 опублікування.

      Визнати   таким,   що   втратив  чинність  Закон

 Українсько-Радянської  соціалістичної Республіки "Про

 поряок    відкликання    депутата    Верховної   Ради

 Української РСР" в редакції від 27 червня 1979 року.

     

      ГОЛОВА.  Зрозуміло всім. За основу ставиться цей

 проект. Будь ласка, за основу.

     

      "за" -  207

     

      Прийнято.

      Які зауваження, пропозиції? Кендзьор.

     

      КЕНДЗЬОР   Я.   М.   Ярослав  Кендзьор,  Сокаль,

 Львівщина.

      Шановний  Олександре  Олександровичу,  щоб в нас

 десь    у    найближчий   час   не   виникало   знову

 непорозуміннь,  коли  ми  будемо приймати новий закон

 про  вибори.  І я переконаний, що будуть посилання на

 сьогоднішній закон. Щоб ми не міняли систему виборів.

 Я  пропоную,  щоб  у Постанові, якщо ми це не могли у

 самому  Законі  "Про  відкликання народного депутата"

 включити,  що  цей  Закон  "Про відкликання народного

 депутата"  стосується лише Верховної Ради, яка ось цю

 каденцію відбуває.

      Можливо,  щоб  ми  собі  вже наперед забезпечили

 нормальне  просування наступного закону, зробити це у

 Постанові  Верховної  Ради  з  приводу введення в дію

 цього Закону.

     

      ГОЛОВА.   Ярослав  Михайлович,  ми  законодавці.

 Якщо  буде  прийнятий  закон  новий.  І  коли буде на

 основі  цього  закону  сформована Верховна Рада, то у

 неї буде можливість внести зміни до цього закону.

      А  сьогодні закон просто повинен діяти. Дія його

 розповсюджується  на  депутатів  нинішнього скликання

 безперечно. А  дальше  можливо  ми закон приймемо, де

 буде  можерітарна  система  тільки  і  не буде ніяких

 проблем. Я просив би не додавати ніякого пункту.

      Шевченко.

     

      ШЕВЧЕНКО

     

      Шановні колеги! Я десь теж із цього приводу, але

 в   мене  пропозиція  трошки  конкретніша.  Я  з  тих

 депутатів,  який голосував за все "за", в тому числі,

 на  норми,  які  полегшують  демократичне відкликання

 депутата.  Але,  вся суть у тому, ми прекрасно мусимо

 розуміть  усі,  що  в  інших країнах подібних законів

 немає,  як правило. І цей закон ми запроваджуємо лише

 тому,  що  в  нас  була  недосконала виборча система.

 Цебто  ми  маємо  дві сторони однієї ж і тієї медалі.

 От.   І   в  подальшому,  звичайно,  цей  закон  буде

 непотрібний, оли ми введемо змішану сістему.

      Тому  я бу пропонував у цьому проекті постанови,

 прийнятому  за  основу,  другім пунктом зазначити, що

 цей  закон діє ліше в той час, доки у нас діє виборча

 концепція  за  можеритарною системою, до того часу. І

 назвати  який  конкретно  закон. А............ другий

 пункт, який є перемістити пунктом третім.

      Чого  це  треба  зробити? Не треба відкладати на

 потім.  Ми  ще не знаємо, що буде після нас чи з нами

 наприкінці   нашого  скликання,  і  не  зрозуміло  чи

 зможемо  ми,  взагалі, будь-що приймати. Не треба нам

 закладати  якусь  отаку от колізію на майбутнє, краще

 обумовити зразу.

      Ці  дві  речі  повинні  йти  в парі. Така  в нас

 процедура   виборів   була,  така  була  й  процедура

 відкликання.  Ми  гралися за цими правилами. Обмежити

 два закони чітким строком дії.

     

      ГОЛОВА.  Віталій Фелорович! Ясно. Я не наполягаю

 на   чомусь   іншому,   можна  проголосувать  і  вашу

 пропозицію.  А  те,  що в других державах нема такого

 закону, ми ж не винні, що вони так відстали.

      СМІХ В ЗАЛІ.

     

      ШЕЙКО.  До  речі,  в інших державах є такі

 закони.

     

      ГОЛОВА.  Тобто  записати  можна  третім пунктом,

 просто третім пунктом, що цей закон діє...

      Ану  скажіть, як правильно? Якщо строк, то треба

 сказати скільки буде Верховна Рада існувати.

     

      ШЕВЧЕНКО. Так важко зорієнтуватись зразу.

     

      ГОЛОВА.  На  строк  нинішньої..............., чи

 як?

     

      ШЕВЧЕНКО.  Очевидно, на  час  дії  закону,  і

 назвати  посилки  цього  закону  і  все.  Це  було  б

 найграмотніше.

 

      ___________.  То можна уточнити буде редакційно,

 коли готуватиметься ........

     

      ГОЛОВА. Значить ставиться пропозиція така додати

 в  третій  пункт:"Цей Закон діє на час дії Закону про

 вибори від такого-то числа...".

      Ви  зрозуміли,  на час дії Закону про вибори від

 такого  числа.  А  потім  я  дам  вам, спочатку ми цю

 проголосуємо,  а потім ви. Почекайте, він же має таке

 право як і ви.

      Будь ласка, Марченко проти пропозиції Шевченка.

     

      МАРЧЕНКО В.Р.

      Уважаемые депутаты!

      Конституция  наша обязывает принять такой закон,

 который  мы  проголосовали.  И это правильно. Ставить

 условия  по времени действия этого закона, в св язи с

 тем, что мы будем принимать новый закон об выдвижении

 депутатов  или нет, совершенно не логично. Потому что

 просто   некоторые  депутаты,  особенно  руководители

 политических  партий  не  хотят ответственности перед

 своими избирателями пройдя по партийному списку.

      Если говорить о том, что будет приниматься Закон

 о  смешанной  системе,  что  я  в общем то против, то

 одновременно  нужно  принимать и противовесы контроля

 за  деятельностью  депутатов  в пакете. А поскольку у

 нас  не  принята  новая  Конституция,  а  в  принципы

 демократии,  принципы  контроля  за работой депутатов

 должны быть определены прежде всего в Конституции, то

 ставить  эту  поправку,  которая предложена о времени

 действия этого Закона, совершенно не логично.

      Поэтому    мне    представляется,    что   нужно

 проголосовать  то  постановление,  которое предложено

 комиссией,  и  нормы закона продлить до того момента,

 когда  у  нас  будет  Конституция,  когда у нас будут

 новые выборы и так далее.

     

      ГОЛОВА. Ясно. Ви наполягаєте на голосуванні?

      Тобто  поправка  Шевченка,  проти якої аргументи

 висловив  Марченко,  ставиться  на  голосування. Вона

 звучить так.

      Пункт  3  "Цей  Закон  діє на час дії Закону про

 вибори  від  такого-то числа". Ви розумієте? Від 1993

 року. Ставлю на голосування.

     

      МАРЧЕНКО.  Від 18 листопада 1993 року.

     

 

      "за" - 155

 

 

      ГОЛОВА.   Не   набрала   кількості   голосів  ця

 пропозиція. Ще які?

      Соболєву дайте слово. Поправки до постанови.

     

      СОБОЛЄВ С.В.

     

      Собоєв, Запоріжжя, депутатська група "Реформи".

      Дуже цікава ситуація склалася в залі, коли члени

 Руху,  партії  Руху  і  члени Комуністичної патії так

 активно голосують за цей закон.

      Я   підкреслюю   це.   Як   представник  фракції

 "Реформи"  категорично я проти цього закону. І хто не

 розуміє,   що   цей   закон  -це  "бомба"  для  цього

 Парламенту, це провокація, відверта провокація...

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу  поправки  до  постанови, будь

 ласка!

     

      СОБОЛЄВ   С.   В....   яка  підкладена  під  цей

 Парламент  для того, щоб зірвати ситуацію на виборчих

 округах депутатів, де так важко проходили вибори.

      І   той,   хто   боїться  поіменне  голосування,

 голосуйте  -це  ваше право. А я відверто заявляю свою

 позицію,  що  в  цій  ситуації  нестабільності, в тій

 ситуації, коли ще по 45 округах не обрані і, на жаль,

 мабуть,   не   будуть  обрані  народні  депутати,  ще

 включатися  в колотнечу в середині законодавчої влади

 такими  недостойними методами, яких не існує в жодній

 країні    світу,    включаючи   мажоритарні   системи

 Сполучених  Штатів Америки, Великої Британії (я знаю,

 80  депутатів  виїжджали  і бачили це). Я пропоную не

 голосувати за цей закон і роблю це свідомо.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА. Я прошу вас!

     

      ШЕЙКО.  Я  ще  раз підкреслюю: ми вивчали

 законодавство інших країн.

     

      ГОЛОВА. Я ставлю на голосування постанову.

     

      ШЕЙКО. І аналогічні закони діють в інших

 парламентах.

     

      ГОЛОВА. В більшості країн, в більшості країн.

      Інші,  ті,  що  ви  назвали,  крім  них, в інших

 існують.

      Я ставлю на голосування в цілому постанову.

      Спокійно! Зосередились!

     

      "за"  - 165

     

      Ви,  мабуть, не зрозуміли: постанова ставиться в

 цілому. Закон уже прийнятий, прийнятий. Постанова про

 введення  тільки.  Я  нагадую,  не  треба пропозицій,

 ставиться  на  поіменне голосування, ця постанова і я

 хотів  би  сказати,  що при всій прогресивності цього

 закону,  ним  скористатися  дуже не просто, так що ті

 застереження,  які зробив Соболєв, вони власне кажучи

 немають підгрунтя, під собою.

     

      ШЕЙКО.  Шановні колеги, я вам назву тільки

 одну   цифру,   якщо   хтось   не   вчитався   в  цей

 законопроект,   ми   обираємося,   нас   обирають  50

 процентів  і 1 голос від тих виборців, які прийшли на

 вибори,  але  не  менше  50  відсотків, для того, щоб

 відкликати  народного  депутата  ми  заклали норму 50

 процентів   і   1  голос  від  загальної  чисельності

 виборів,  тому  практично  скористатися  цим  законом

 дійсно буде важко.

      Я вважаю...

     

      ГОЛОВА.  Я  пояснюю ще раз, Петро Володимирович,

 закон, будьте уважні заспокойтеся.

      Я  прошу поіменно, в цілому ставиться постанова,

 підкреслюю   поіменно,  з  опублікуванням  в  "Голосі

 України" , ставлю на голосування.

     

     

      "За" - 165

     

      Ємець, будь ласка.

     

      ЄМЕЦЬ О.І.

      Звичайно  після репліки доповідача, який сказав,

 що  настільки  ускладнена  система  і головуючого, що

 оскільки  ускладнена система, що важко буде цей Закон

 застосувати,  мені  було  б найпростіше сказати, що я

 проти  цього  Закону,  бо  він  не демократичний. Він

 створює   таки   систему,   яку  виборці  не  зможуть

 застосувати  для викликання.

      Але  я  не  буду  грати  на  цьому,  хоча міг би

 зіграти.  Я  скажу  чесно й відкрито. Я вважаю, що ми

 робимо  дуже  небезпечну  справу.  Для мене вона не є

 небезпечною,  бо  я  отримав  свої 80 чи 90 відсотків

 голосів  і  не  реально  мене відкликати. Але там, де

 депутат  набрав  51 відсоток, 49 інших завтра почнуть

 кампанію про відкликання.

      І тому механізм і процедуру в цих випадках... Ви

 ж  розумієте,  що  збори  будуть  збирати  не  ті, що

 голосували  за  депутата,  а ті, що вже й вчора проти

 нього  голосували. Це питання абсолютно не вирішено в

 Законі.  І  не  зрозуміло: чому люди, які вчора проти

 нього   проголосували,   на   другий  день  починають

 процедуру його відкликання.

      Тому я утримуюсь при голосуванні за Постанову.

     

      ГОЛОВА.   Олександр   Іванович,  ви  неправильно

 зрозуміли   мою   репліку.   Я  сказав  так,  розумію

 принаймні   так,   що   відкликати   депутата,   який

 добросовісно  виконує  свої обов'язки, таким чином не

 можна.  Не  вдасться.  Бо  ніхто  проти нього не буде

 виступать із виборців.

      А  якщо депутат веде себе непристойно, не працює

 у  Верховній  Раді, в комісіях, в сесійних засіданнях

 не  бере  участь,  тоді його відкликати можна буде. І

 виборці  це  можуть  зробити.  І  право їм таке треба

 дать.

      Тому  я  просив би, Вітренко і Ратушний. І будем

 закінчувать.

     

      ВІТРЕНКО Н.М.

      Шановний  Олександре  Олександровичу, я б хотіла

 пояснити  нашим депутатам і слухачам, що відбувається

 в залі.

      Наші   опоненти   з  фракції  "Реформи"  і  Руху

 вирішили  пограти  в  демократію,  проголосувавши  за

 самий  Закон. Але за Постанову тільки в тому випадку,

 коли  буде  діяти  Закон  тільки  до прийняття нового

 Закону   про вибори.

      Ми  ж  ведемо мову про дійсно демократію. Ми всі

 обирались   по  мажоритарній  системі.  І  потім  ми,

 працюємо,  ми,  оця  Верховна  Рада,  ми повинні дати

 людям  змогу  нас відкликати, якщо ми погано працюєм.

 ось  чому зараз іде блокування постанови і Соболєв не

 хоче  навіть чути, що цей така метода, така процедура

 працює в інших країнах де є відклик депутатів.

      Тому  я  дуже  прошу  вас,  і  длуже  прошу всіх

 депутатів  проголосувати  за  постанову,  дати  змогу

 виборцям мати вплив напарламент, бо їх сьогодні ніхто

 нехоче  чути:  а ні Кабінет Міністрів, а ні Президент

 іще  Парламент  їх оцією............. найменшої змоги

 мже не додає.

     

      ГОЛОВА.   Я   попрошу   депутатів   із   фракції

 "Реформи"...  Будьте  уважні. Нехай вони підійдуть до

 Президента,  переконають його, щоб він наклав вето на

 цей   закон,  оскільки  він  уболіває  за  збереження

 Парламенту.  І  тоді залишиться цей закон недіючим, а

 ми його другий раз будем розглядати. Будь ласка.

      (Шум в залі)

      Ратушний, прошу.

      А тут треба проголосувати.

     

      РАТУШНИЙ.

 

      Шановні  колеги,  я  є  член політичної партії і

 голосував за те, щоб другі вибори проходили, справді,

 як ми проголосували в постійній угоді за пропорційною

 схемою.  І  ми  проголосували  тут  недавно  це. Тому

 зауваження,  яке  заявив депутат Шевченко і підтримав

 Головуючого,  Олександр Олександрович, є слушне. Якщо

 ми  приймаємо  наступний закон, змішану систему, тоді

 ті  депутати,  які будуть обрані по партійних списках

 будуть в кращій ситуації, ніж ті депутати, які будуть

 обираться по одномандатним округам. І це зауваження в

 постанову  є  абсолютно  логічне.  І  я  пропоную вас

 справді вернуться до того. Це раз.

      Я, доповідаючи тут, зробив виступ, який фактично

 засвідчує,   що  це  голосування  по  тому  закону-це

 фактично  не голосування по закону, а проходить якесь

 перетягування канату, якийсь популізму.

      І  ще  до  статті  2.  Тому  що  при головуванні

 Олександра  Ткаченка  прошла так вона непомітно. Я її

 повторюю: " Право  порушувати питання про відкликання

 народного    депутата   України   належить   виключно

 виборцям".

      Як  ми  після  того,  як  ми  це  проголосували,

 піднімемо  питання  про  тих депутатів, які зуміщують

 депутатський мандат і посаду десь в інших комерційних

 чи  виконавських структурах? Я прошу колег думати, як

 вони  голосують,  або мати хоча б перед собою проекти

 законів.

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу,  Михайло  Ярословович,, Петро

 Володимирович,  я  прошу  вас, не робіть узагальнень,

 тому  що,  будь  ласка,  тому  що то інша норма, інші

 принципи  там  про  відкликання.  Будь  ласка,  то не

 відкликання,  то  припинення  повноважень  у зв'зку з

 суміщенням посад.

             (Шум у залі)

       То інша ситуація.

      Прошу,   Я   в   останнє   ставлю   поіменно  на

 голосування  постанову  про  порядок  введення  цього

 закону.

      Поіменно     ставиться,    буде    опублікована,

 безперечно,  щоб не було ніяких кривотолків.

 

      "за" - 199

       Все.

      Ми  до  голосування  з  цього приводу повенемось

 через певний період.

             (Шум у залі)

       Ну, навіщо з приводу поправки? Ми вашу поправку

 ставили  на  голосування,  я  підтримав  її,  вона не

 пройшла.

       Тепер  у  мене  до  вас  питання.  В  нас ще не

 розглянутими  залишилось ще кілька документів, будемо

 зараз розглядати чи завтра.

      Тоді перерва  до завтра, до 10 ранку!

      

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку