ЗАСІДАННЯ ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

     У к р а ї н и  19  ж о в т н я  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.    Доброго   ранку   шановні   депутати,

 радіослухачі, гості Верховної Ради!

      Прошу депутатів зареєструватися.

      Проводиться поіменна реєстрація.

 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ.

 

      Зареєструвалося 312 поки що депутатів -очевидно,

 не всі взяли картки.

      Я  через...після оголошення депутатських запитів

 ще  раз  проведемо реєстрацію, тому що я бачу по залу

 десь повинно бути 345, 350 чоловік.

      Надійшли  депутатські запити до Голови Верховної

 Ради  і  Міністра оборони Шмарова від Петра  Осадчука

 стосовно  підписання  державного  СНД багатосторонніх

 угод   міждержавних   домовленостей   з    Росією   з

 міжнародного  про  те, що тривалого часу в російських

 засобах  масової  інформації  ведеться цілоспрямована

 антиукраїнська кампанія з усіма знаками так би мовити

 інформаційної війни.

      Від  Лупака  Євгена Олександровича до Президента

 України  стосовно  перебування  на керівних посадах в

 Севастополі  негромадян України. Та щодо використання

 в  підрозділах Черноморського флоту токсичних добавок

 до автобензину.

      Брита Віктора Петровича до Голови Верховної Ради

 щодо  порушення  строків  реагування  на  депутатські

 запити;   до    Прем'єр-міністра   України   стосовно

 розрахунків за здане зерно об'єднання "Експортхліб".

      Ричагова  Григорія   Васильовича   до  міністра

 Закордонних   справ   України   стосовно  відсутності

 відповіді   на депутатське звернення щодо стану справ

 навколо Україсько-Дунайської пароплавної компанії.

       До  Президента України також щодо запровадження

 пільг  для  громадян, нагороджених почесною відзнакою

 Президента  України.

      І   запит   Болдирєва   Юрія  Олександровича  до

 Президенти  України  стосовно  порушення  Закону "Про

 мову"   у   Івано-Франківській   обласній   державній

 адміністрації.

      Направляються  ці  запити, відповідно до чинного

 законодавства на них буде реакція.

      І  ще  один  депутатський  запит до Президента і

 Голови Верховної Ради відносно того, що 7 жовтня 1995

 року  у  газеті  "Голос  України" опубліковано статтю

 "Кому  Дюльбер,  кому  Форос",  в  якій  йде мова про

 перерозподіл   державної  власності  між  Україною  і

 Кримом.  В  зв'язку  з  цим  виникає питання, чому не

 виконуються  постанови  Кабінету Міністрів ь316 від 5

 травня,  хто  із  посадових  осіб  держави зволікає з

 передачею     загальнодержавного    майна    України

 відповідним  організаціям  та  відомствам,  і  чому з

 цього  боку  керівників держави не дається відповідна

 правова  оцінка,  хто  з  посадових  осіб України дав

 згоду  Верховній  Раді  Криму  створювати  спеціальне

 Управління  по  керівництву  санаторіями,  коли  буде

 відповідна  юридична оцінка незаконним діям Верховної

 Ради  Криму  щодо  санаторіїв  (перечисляється:  "Ай-

 даніль", "Росія", "Форос", "Південний")?  І коли буде

 відповідний документ виконавчої влади і кому знайдуть

 вирішення     указані    вище    питання,    яке    в

 загальнодержавній  власностізнаходиться  на території

 цього формування? Підписав Тодоров запит.

      Всі   запити   направляються   за   адресою  для

 реагування відповідно законодавства.

      У   нас   ще  24  хвилини  взагалі  на  заяви  і

 пропозиції і відповіді на них. Таким чином давайте 20

 хвилин  на  запитання  і 3 хвилини на відповіді. Будь

 ласка, запишіться, хто хотів би висловитись.

      Опублікуйте список.

      Прошу 20 хвилин , Говорун.

 

 

      ГОВОРУН В.П., 311 виборчий округ.

     Шановний  Олександр  Олександрович,  прошу  слово

 передати Степанову, Луганська область.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка Степанов.

 

      СТЕПАНОВ.

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 депутаты, уважаемые дамы и господа журналисты!

      В  средствах  массовой  информации  продолжаются

 обвинения   Верховного   Совета   за  принятие  черты

 малообеспеченности.  Не  говорится  ничего о причинах

 принятия   этого   решения.   Огонь   надвигается  на

 Верховный  Совет,  что  мы этим провоцируем повышение

 цен и большую инфляцию. Никто не говорит о том,   как

 можно  найти  деньги  на  эти  цели,    неинфляцонные

 деньги.  И  никто  не  говорит,  что принятое решение

 составляет всего  навсего  85  процентов прожиточного

 минимума  в настоящее время. Что можно сказать. Никто

 не  говорит  о  том, что деньги можно найти, перестав

 ограбление Украины, вводя монополию внешней торговли,

 вводя     государственный    банк,    имея    большой

 государственный  сектор,  как в промышленности, так в

 аграрном  секторе не имеем государственных банков. Мы

 не  имеем монополии на производство спиртных напитков

 (хотя это в больших............... принято), табачных

 изделий,  медикаменты  продаются  на  рынке. Никто не

 говорит  о  том,  что  экономику страны можно было бы

 наладить,    если    бы   были   хорошие   отношения,

 экономические  отношения  с Россией, другими странами

 СНГ.  Любой  производственник скажет, какие  преграды

 стоят  на  пути  развития производства после введения

 таможен.   Неделями   на   Украину   не  пропускаются

 комплектующие  изделия,  содержатся  на таможне и так

 далее.  Этих  вопросов  можно  было бы продолжить без

 конца.

      Если бы эти вопросы были решены, можно было бы в

 ближайщее  время  положить начало развитию экономики,

 развития  экономики  пошли  бы деньги, пополняя собой

 бюджет.

      Много   есть   других   направлений   пополнения

 бюджета,  но  об этом правительство не думает. И  кто

 говорит  сегодня  о  том,  что пекутся о благополучии

 Украины,    они   должны   подумать,   что   истинное

 благополучие,  истинная  независимость  Украины  -это

 прежде  всего  экономическая независимость. Поэтому и

 Верховному  Совету  и  правительству надо искать пути

 развития нашей экономики.

      И,    Александр    Александрович,    пожалуйста,

 разрешите  мне,  буквально   несколько  секунд. Перед

 Верховным  Советом  стоят  инвалиды. Они, в основном,

 обвиняют  Верховный  Совет,  что инвалиды доведены до

 нищеты. Здесь тоже надо сказать, что все наши попытки

 в  принятии  законодательства,  защищающего  наименее

 незащищенные  слои населения, упираются уже в течении

 года,  пока  мы  работаем,  в нежелание правительства

 вникнуть в эти вопросы. Законопроекты, принятые нашей

 Комиссией  по  социальной  политике  и труду месяцами

 лежат в Кабинете Министров. Об этом должны знать наши

 избиратели.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА. Чиж.

 

      ЧИЖ  І.  С.,  414  виборчий  округ,  Хмельницька

 область, Соціалістична фракція

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 колеги!

      Сьогодні,  як  ви  бачите,  відбувається  масове

 пікетування уряду. 25 жовтня відбудеться день єдиних

 дій  робітників за свої права, і я хотів би повернути

 нас до Дня Уряду, який тут відбувся.

      Доручення,   які  Верховна  Рада  дала  Уряду  з

 приводу  питань  піднятих,  що стосуються передусім і

 організації виробництва нашого вітчизняного, паливно-

 енергетичного  комплексу.  Що  стосується  соціальних

 проблем, вони фактично не виконуються.

      І заява Уряду сумновідома, сумнозвісна з приводу

 схвалення  Верховною  Радою  межі малозабезпеченості,

 говорить про те, що і виконуватися очевидно не будуть

 і не збираються.

      Я  хотів  би  ще  раз  поставити перед Верховною

 Радою,   перед  її  Головою  питання,  які  доручення

 давалися,  наскільки  є контроль за їх виконанням. Це

 перше.

      Друге.  Я хотів би привернути увагу до проблем в

 нашому   агропромисловому  комплексі.  Вісті з округу

 Литочівського, з Хмельччини говорять про те, що в нас

 під  загрозою  збирання  те,  що ми називаємо валютою

 нашою  -цукрова  сировинна. А ви знаєте, які вже ціни

 на  цукор.  І  тільки  тому,  що держава абсолютно не

 регулює  проблем  забезпечення  пальним,  мастильними

 матеріалами і так далі. Доки це буде взагалі тривати,

 і  чи  потрібно  нам  сільське  господарство  і  його

 продукція.

      І, нарешті, питання грубого попрання прав людини

 на   острові   свободи  Львівському.  На  вулиці  був

 затриманий   і   доставлений   в   міліцію  абсолютно

 незаконно  Євген  Михайлович  Таліфов -голова міської

 організації  соціалістичної  партії, із звинуваченням

 за    нібито    причетність    до   несанкціонованого

 пікетування.  Хоч  він  участі  в  ньому  не  брав  і

 організації не робив.

      Тепер  його  притягують до суду, це вже в котрий

 раз.  Далі.  Рішенням районного і міського суду міста

 Львова,  поновлений  на  роботу  незаконно звільнений

 директор  музпедучилища Музальов. Але (і Курас про це

 знає - Віце-прем'єр), але рішення не реалізується, не

 виконується.

      До  речі,  по Таліпову, міністр внутрішніх справ

 приніс   йому   вибачення,  але,  скажімо,  очевидно,

 міністр  є  міністр, а старший -лейтенант Нечай, який

 робив  ці речі. І Рада місцева львівська не зважає на

 те, що є закон, що є право, що є права людини.

      Я  прошу, Олександре Олександровичу, відреагувати

 на  ці  питання,  тому  що  це  питання  авторитету і

 держави,  права, і закону.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Кириченко.

 

      КИРИЧЕНКО.  351-ий,  Радька  включіть, Олександр

 Олександрович.

 

      РАДЬКО В.І.

 

      Шановний    Олександр   Олександрович,   народні

 депутати,  шановні виборці, сьогді, коли тисячі людей

 святкують  50-річчі  Великої  Перемоги  над німецько-

 фашистськими   загарбниками,   коли   ветерани  війни

 вишукують   які-небудь   кошти,   щоб  вижити,  тобто

 заплатити  за  квартиру,  купити  необхідні  продукти

 харчування,  лікі, як біль по свіжим ранам ветеранів,

 пройшов  той фарс, який відбувся у Києві 14 жовтня, -

 День  святої  Покрови,  який святкується на Україні в

 усіх  селах  як  християнське  православне  свято. По

 столиці    України    промарширували   сотні   бувших

 бандеровців,  в  який немає нічого святого в крові, в

 яких в крові руки своїх рідних, своїх дітей.

      Ці  дії  ряжених  в  фашистську  уніформу  можна

 розцінювати, як злочинні дії перед народом, глумлення

 над  пам'яттю  тих,  хто  поліг на полях битви у рокі

 війни, тих, чиї могили сьогодні зруйновані.

      В  мене  в руках лист з Тернополя від ветеранів.

 Вони звертаються до депутатів.

      "В  тернополе  фашиствующие молодчики среди ночи

 надругались над святая-святых мемориальным комплексом

 Памяти  погибших за освобождение Тернополя и области,

 в   том   числе,   уничтоживши   2  памятника  героям

 Советского Союза.

      Это  открытый  вызов  нам,  ветеранам войны. Это

 унижение   чести   и   достоинства  трудового  народа

 украины,  это  очередной  удар  по  авторитету нашего

 Украинского государства.

      Мы   обращаемся  к  вам  -избранникам  народа  с

 чувством  горя  и страдания, с вопросом: до каких пор

 на  Украине  будут  бряцать  этим  оружием, проявлять

 издевательство  над  народом,  и  в  особенности  над

 ветеранами  войны  и  труда всякого рода фашиствующие

 молодчики из незаконного формирования ОУН УПА.

       Тому  я  задаю питання представникам виконавчої

 влади:  хто дозволив цей похід по центру міста Києва,

 хто  виділив  кошти  на  приїзд  автобусів з західних

 областей  України,  хто  понесене відповідальність за

 кощунство  над  пам'яться  ветеранів війни? Прошу мій

 виступ вважати як депутатський запит.

      Іще, Олександр  Олександрович,  є дані, що на 25

 жовтня,  коли  планується провокація на мітингах, які

 проводять  ліві  сили,  як день єдиних дій, тому хочу

 звернути  увагу  виконавчої  влади  щодо забезпечення

 правопорядку.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Лавриненко.

 

      ЛАВРИНЕНКО

 

      Уважаемые народные депутаты, уважаемый Александр

 Александрович!

      Лавриненко,  Социалистическая фракция руховский,

 избирательный округ 345.

      Я  хотел  бы  поддержать Ивана Сергеевича Чижа в

 отношении  уже  поднимаемого  вопроса  по  Мозалеву и

 Толипову,   хочу   сказать,   что  это  действительно

 невиданный    прецидент,   когда   администрация   не

 выполняет  судебных  решений.  И считаю, что по этому

 факту необходимо дать протокольное поручение Комиссии

 по  законности и правопорядку расследовать и доложить

 на  Верховном Совете, что это за прицидент и дать ему

 правовую оценку.

      Второе, в моем округе есть изобритатель, который

 открыл   новый  источник  получения  и  использования

 энергии,   он   подавал   заявки,  запотентовано  его

 открытие,  но  к сожалению ни государственный комитет

 по  делам  науки  и  техники,  и другие ведомственные

 службы   не  хотят  прислушаться  во  всяком  случае,

 выслушать   этого   изобретателя,   рассмотреть   его

 проекты, а я полагаю, что это очень важно на нынешнем

 этапе,  поэтому  просил  бы  так же дать протокольное

 поручение все-таки выслушать этого открывателя.

      Третье,  в моем округе преподаватели Глуховского

 педагогического института и сотрудники не получают ни

 отпускных,  ни  зарплаты,  уже  более чем за квартал,

 включая  зарплату  и  отпускные  с июля месяца до сих

 пор.

      Я  знаю,  что  и  по другим педагогическим вузам

 также  происходят  задержки  з заработной платой. Что

 это,  особый  механизм стабилизации экономики в нашем

 государстве? Хотелось бы, чтобы представители Кабмина

 дали  педагогам  ответ на данний вопрос.

      И  еще  один.  Мы  каждый  день  сталкиваемся  с

 унизительной  картиной.  Я имею в виду заслон милиции

 по пути к президентскому дворцу. Не понятно, кого они

 охраняют: всенародно избранного Президента от народа,

 его  избравшего,  или  наоборот?! Но я думаю, что это

 специально   делается,   чтобы   унизить   и  престиж

 Президента,  и престиж народных депутатов. Спасибо за

 внимание.

 

      ГОЛОВА. Писаренко.

 

      ПИСАРЕНКО А.А.

      Шановний  Олександре Олександровичу, будь ласка,

 прошу  передати  слово  депутату  Янко,  139 виборчий

 округ.

 

      ГОЛОВА. Янко.

 

      ЯНКО С.В.

      Шановні   народні  депутати!  Сьогодні  в  Києві

 починає   працювати   Перший   всеукраїнський   з'їзд

 шахтарів.

      Біля  500  робітників прибули сюди для того, щоб

 почути  відповідь  на  питання:  чи потрібні сьогодні

 нашій  державі, нашому суспільству шахтарські руки. І

 якщо  відповідь  буде позитивна, вони б хотіли знати:

 чому  тоді  сьогодні шахтарям нічим робити; ні в чому

 їхати  в  шахту,  бо нема вже спецовки; чому сьогодні

 сама  важка професія на 15 місці по заробітній платі;

 чому сьогодні шахтар не може прогодувати своїх дітей.

      Деякі  з  наших  депутатів  получили  запрошення

 прийняти  участь  у  роботі цього з'їзду. Я просив би

 всіх  депутатів, вас, Олександре Олександровичу, дати

 можливість  нашим  депутатам прийняти участь у роботі

 шахтарського  з'їзду,  які  получили  запрошення.  Це

 перше.

      І  друге.  Дозвольте  мені  за  дорученням групи

 депутатів  зачитати, оголосити депутатський запит. До

 прем'єр-міністра України  Євгена  Марчука.

      "Шановний  Євгене  Кириловичу!  При  розгляді на

 сесії  Верховної Ради України про Програму діяльності

 Кабінету  Міністрів  України депутатами були внесенні

 пропозиції щодо корегування окремих напрямків розділу

 паливно-енергетичного розділу цієї програми.

      Але ви, з нашої точки зору, є державна підтримка

 підприємств  вугільної  промисловості, яка  полягає у

 виділенні   коштів   на   компенсацію   різниці   між

 собівартістю видобутого вугілля і його оптовою ціною,

 дотації.  А  також до фінансування програми  розвитку

 вугільної  промисловості  та  її  соціальної сфери до

 2005 року.

      5  жовтня  1995  року  Верховною  Радою  України

 прийнята  постанова, якою Кабінет Міністрів України і

 Комісії  по  бюджету  Верховної Ради України доручено

 при  підготовці  проектів законів   Державницй бюджет

 України  на  1996  рік  та  наступні роки передбачати

 фінансування   цих та  інших   напрямків   діяльності

 підприємств вугільної промисловості.

      Цією  ж  постановою  Кабінету  Міністрів України

 доручено  підготувати,  внести  на  розгляд Верховної

 Ради України протягом тижня проект закону України про

 звільнення     підприємств    галузі    від    сплати

 заборгованості,  що створилася протягом 19995 року не

 з  їх  вини.  Строк  вже  пройшов.  А протягом місяця

 підготувати   і  внести  на  розгляд  Верховної  Ради

 України  законодавчі  акти про особливості державного

 регулювання видубутку та використання вугілля.

      Беручи до уваги доручення Верховної Ради України

 про   доопрацювання   Кабінетом   Міністрів   України

 програму  діяльності та з урахуванням всіх зауважень,

 які  були  висловленні  народними депутатами, просимо

 вас  проконтролювати  виконання  постанови  Верховної

 Ради  України  від  5 жовтня 1995 року N 363. А також

 внести вище згадану програму у відповідність....

 

      ГОЛОВА. Кашляков.

 

      КРАСНЯКОВ

 

      Александр  Александрович, я прошу передать слово

 Терешкову Василь Васильевичу представителю  от.........

 Союза рабочих.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка. Наступний  Терещук.

 

      ТЕРЕЩУК

 

 

      Уважаемые    депутаты,   уважаемые   избиратели!

      Сегодня     представителы     машиностроительных

 отраслей       промышленности       и       работники

 военно-промышленного   комплекса  пикетируют  Кабинет

 министров Украины.

      Одновременно  сегодня открывается скезд шахтеров

 Украины.  Одновременно у стен Верховного Совета стоит

 пикет  представителейй организации чернобыльцев.

      Все  эти  акции  направлены  на  одно -на защиту

 интересов   рабочего   класса,  на  защиту  интересов

 труженников,  на защиту интересов тех, кто отдал своё

 здоровье и  жизнь нашей стране.

      Всеукраинский  Союз  рабочих  поддерживает акции

 профсоюзов,   машиностроения   и  военнопромышленного

 комплекса,  поддерживает  требования  чернобыльцев  и

 шахтеров.  Эти  требования общие, у них общие задачи.

 Фракция  Коммунистов  Верховного  Совета считает, что

 только совместными действиями возможно удовлетворение

 этих   требований,   возможно  достижение  результата

 осеннего  наступления  рабочего класса Украины, пиком

 которого будет день единых действий 25 октября этого

 года.

      И    еще   одно.   Как   член   Межпарламентской

 депутатской  группы  Украина-Куба  хочу  поставить  в

 известность  депутатов  Верховного  Совета о том, что

 12-14 октября в городе Одессе состоялась региональная

 встреча  солидарности  с  народом  Республики Куба, в

 котором   приняли   участие   представители  Украины,

 России,    Молдовы   и   поддержано   представителями

 Ассоциации  дружбы  Польша-Куба. Эт а встреча приняла

 обращение  к  главам государств и парламентам мира. Я

 хочу   вкратце   ознакомить   с   положениями   этого

 обращения.

      "    Мы,    участники    международной   встречи

 солидарности  с  народом  Республики Куба, проходящий

 год     пятидесятилетия    Второй    Мировой    войны

 пятидесятилетия ООН, выражая волю народов государств,

 которые  мы  представляем на встречи, отстаивая право

 народа  любого государства на свободное и независимое

 развитие,    требуя    неукоснительное    выполнение

 положений   Хельсинской   Декларации  прав  человека,

 протестуя   против   политики   силового   диктата  в

 международных отношениях, выражая возмущения попыткой

 ужесточить  длящееся  уже  более 30 лет экономическую

 блокаду (..........) Кубы со стороны США в результате

 принятия  нижней палаты Конгресса Закона (..........)

 Бартона, распространяющего санкции на третьи страны.

      Исходя   из   принципов  мирного  существования,

 обращаемся  к  Генеральному  Секретарю  ООН, к главам

 парламента обществествености стран мира с требованием

 добиваться    немедленого    прекращения   реликтовой

 политики   холодной   войны  в  форме  блокады  Кубы.

 Не допустить  ужесточения   блоданых   санкций  и  их

 интернационализаций.  Отвергнуть  Закон  (..........)

 Барсона    как    вопиющий    прецидент    отрицания

 цивилизованного международного существования.

      Руки прочь от острова свободы  Куба!

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Цибенко.

 

      ЦИБЕНКО  П.  С.  249  Свердловский изберательный

 округ,    Луганская    область,    Цибенко,   фракция

 коммунистов.

      Уважаемые  коллеги, уважаемые наши избиратели!

      Я  вынужден  привлечь  внимание  своих  коллег и

 наших  избирателей  к итогам голосования по программе

 Кабинета Министров.

      Как вам известно, фракция коммунистов голосовала

 против   принятия   этой  программы.  Вам,  очивидно,

 известно,  что  голосование  было  поименным. Так вот

 тогда,  когда я посмотрел итоги этого голосования, то

 с удивлением и возмущением обнаружил, что в выпечатке

 зафиксировано,  что  я, депутат Цибенко, а также член

 нашей  фракции,  секретарь  ЦК комсомола Олег Боженко

 якобы  (я подчеркиваю: якобы!) голосовали в поддержку

 этой программы.

      Этому есть два обкяснения. Либо это -техническая

 ошибка  системы  "Рады", что маловероятно. Либо это -

 спланированная  и подготовленная заранее провокация с

 целью дискредитации представителя левых сил. Я твердо

 убежден,  что  именно  так  обстоит  дело.  Тому есть

 определенные  подтверждения.  Ведь наши оппоненты уже

 вытащили  эту  ситуацию  на телевизионные экраны. Еще

 раз   подчеркиваю,  что  это  заранее  спланированная

 провокация  с целью дискредитации левых сил. Ни я, ни

 мой   товарищ  по  фракции  за  подобные  решения  не

 голосовали  ранее,  не  поддерживали  его теперь и не

 поддержат впредь.

      Поэтому   я   вношу  предложение.  Во-первых.  В

 средствах   массовой   информации  опубликовать  наши

 заявления ( они есть в Секретариате).

      И  во-вторых.  Комиссии  по депутатськой этике и

 Регламенту    проанализировать   итоги   голосования,

 поскольку там голосовали мертвые души.

      И   второе,  о  чем  я  хотел  сегодня  сказать.

 Уважаемые  товарищи!  Уважаемые  наши  избиратели!  Я

 хотел  бы  обратить  ваше  внимание  на  два явления,

 которые  сегодня  замалчивают  уж очень демократичные

 наши средства массовой информации.

      Первое.   За   прошедшую  неделю  на  территории

 Украины  состоялось  свыше  100  собраний по созданию

 инициативных   групп   по  проведению  Всеукраинского

 Референдума    по   основам   Конституции.   Властные

 структуры   всячески  препятствуют  проведению  этого

 збора  подписей.  А  там  заложены вопросы и будещего

 Украины,  и  вопросы  о  земле,  вопрос о Советах, по

 символике и так далее и тому подобное, о языках.

      И  второе,  на  что я хотел обратить внимание. 7

 октября состоялась Всеукраинская конференция рабочих,

 которая  поддтвердила  решение  Всеукраинского  союза

 рабочих о проведении акции 25 октября -акции протеста

 против дальнейшего обнищания народа.

      Поэтому   я   хотел  бы,  чтобы  об  этом  знали

 трудящиеся Украины и поддержали ее.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Кавун.

 

      КАВУН

      54 виборчий округ.............

      Шановні     депутаті!     Шановний     Олександр

 Олександрович!

      За   повідомленням   офіційних  засобів  масової

 інформації на засіданнях Ради національної безпеки та

 її    президії,   що   відбувались   останнім   часом

 обговорювались  важливі  державні питання про основні

 напрямки  політичної,  економічної  діяльності та про

 заходи   органів  виконавчої  влади  по  забезпеченню

 соціально-політичної     стабілізації    в    країні.

 Враховуючи  велике  значення  зазначених  питань  для

 діяльності  всіх  органів  державної  влади,  в  тому

 числі,   і   Верховної  Ради,  чи  не  можна  було  б

 проінформувати народних депутатів (хоча б у закритому

 порядку  чи  режиму)  про зміст обговорених питань та

 ухвалених радою рішень?

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Григорович, просила слова.

 

      ГРИГОРОВИЧ

 

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 народні депутати! Шановні виборці!

      Я    маю    честь   виголосити   про   створення

 депутатського   об'єднання  за  єдину помісну церкву.

 Честь,  тому  що  це  справа  чесна,  і  справа честі

 кожного із нас.

      І  хочу  оприлюднити  нашу заяву. Події 18 липня

 виразно  показали,  що  релігійна  ситуація в державі

 залишається  не  врегульованою  і  носить драматичний

 характер.

      Головними  причинами  цього є духовне розділення

 народу,   що  пов'язане  із  втратою  державності  та

 роз'єднанням  українських  земель  з  одного  боку та

 інвальтивністю державно-церковної політики з іншого.

      Цілком  природнім є той факт, що на п'ятому році

 існування   соборної   української  держави,  духовне

 єднання  віруючих  в єдину помісну православну церкву

 із  центром в Києві є визрілим, наболілим і історично

 оправданим.

      Більше  того,  таке  християнське  єднання  і  є

 головним   змістом   української  національної  ідеї,

 гарантом стабільності та поступу України. Парламент є

 не тільки вищим законодавчим та контролюючим органом,

 а передусім дзеркалом суспільства.

      Саме   тому   ми,   група   народних  депутатів,

 представляючи   різні  регіони  України  та  інтереси

 виборців,  декларуємо  про  створення  об'єднання  за

 єдину помісну церкву. Не будучи політичною партією чи

 фракцією,  ми  віддаємо  данину дню сьогоднішньому та

 прийдешньому.

      Тому   кличачи   до   порозуміння  та  співпраці

 віруючих  і........  українських конфесій, громадські

 організації та партії в дусі християнських заповідей,

 церковних канонів та чинного законодавства, ми беремо

 на  себе  роль добровільних посланців та посередників

 для   здійснення   тих   послідовних   кроків,  котрі

 позволять  нам  заперечити  ганебні  дії  в  Україні,

 поділяй  і владарюй і ствердити інший, в єдності сила

 народу. І хай допоможе нам в цьому Бог.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Сідайте, будь ласка.

      Одну хвилинку, потім.

      (Шум в залі, окремі вигуки)

      Ну, де, де , де? Я прошу, посидьте на місці!

      Навіть   якщо  на  столі  лежить,  то  у  нас  є

 процедура запису на оголошення пропозицій тощо.

      Так  треба  було  хоч підійти раніше, ну... будь

 ласка, я потім пізніше дам. Почекайте?

      Пропозиції   Степанова.  Давайте  відносно  межі

 малозабезпеченості  і оцієї кампанії, що розгорнулася

 у  пресі  -це  пропозиція  Чижа і Степанова -давайте,

 даємо  доручення комісіям Азарова, Суслова, Буздугана

 разом  з  Кабінетом  Міністрів  підготувати  до 1. 11.

 заходи  щодо запровадження межі малозабезпеченості на

 беземісійній   основі.  Так,  як  у  нас  записано  в

 постанові, як пропонувала група незалежних депутатів.

 Не  заперечуєте проти такого доручення протокольного?

 Тим  більше,  що  ми  постановою це, можливо, немає і

 потреби  приймати,  ми постановою зобов'язали Кабінет

 Міністрів,  давайте  доручимо  ще  нашим комісіям, що

 вони підключилися до відповідних розрахунків.

      Будь  ласка, я ставлю на голосування протокольне

 доручення  комісіям Азарова, Суслова, Буздугана разом

 з  Кабінетом  Міністрів  підготувати до 1. 11. заходи

 щодо   запровадження   межі   малозабезпеченості   на

 беземісійній  основі.  Ну,  редакційно  можна  правти

 доручення, але зміст залишається таким.

      Ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      Протокольне доручення - приймається рішення.

      Он Ігор Осташ просить його голос врахувати. 203.

 203. Будь ласка.

      Постанова...  Чиж  Тван  Сергійович запитує, які

 доручення давалися стосовно межі малозабезпеченості.

      Є Постанова Верховної Ради. Це і є доручення. А,

 крім  того,  ми  ще  нашим  комісіям  уже  в робочому

 порядку,  а  тепер ще проголосувавши, даємо доручення

 для   участі  в  розробці  відповідних  документів  і

 пропозицій.

      Зауваження Радька стосовно святкування 14 жовтня

 і  походу по Хрещатику вояків, так би мовити УПА. Ну,

 я скажу так би мовити вояків УПА, кому не зрозуміло.

      Президія  Верховної  Ради розглянула пропозицію,

 щодо продовження терміну вивчення обставин діяльності

 УПА, і я думаю, що за результатами цього аналізу, але

 аналіз  цей серйозний, він за один два місяці зробити

 не  можна,  тому  що треба перелопатити масу архівних

 документів,  тому  ми  строк продовжили на пропозицію

 Кабінету  Міністрів,  і  таке  вивчення буде, до того

 часу,  ні  героїзувати,  ні  паплюжити  мабуть  немає

 потреба, то кожний як оцінює, як знає він історію він

 робить правильні оцінки, я думаю, що люди знають, яка

 правильна оцінка.

      А   відносно   звернення   з  цього  приводу  до

 Президента,  оформіть  це депутатським запитом, можна

 буде це зробити.

      Відносно  заяви Косаренка, щодо з'їзду шахтарів.

 Янка,  я  думаю,  що  було  б  правильно, якби ми від

 Верховної   Ради  послали  вітання  з'їзду  шахтарів,

 побажали  б  їм  успіхів  в  цій  роботі,  побажали б

 взаєморозуміння  з  владними структурами, я гадаю, що

 депутати   мають   запрошені  мають  піти  на  з'їзд,

 безперечно,   але   я   просив  би,  у  нас  сьогодні

 передбачається  одна процедура, таємного голосування,

 треба  щоб  ви  проголосували,  а  потім можете взяти

 участь у роботі з'їзду.

      Терещук,   відносно   пікетування   Чорнобильців

 зокрема.  Сьогодні  о 12 годині в мене буде зустріч з

 представниками   пікетуючих,   представниками  спілок

 Чорнобильських,   ми   з'ясуємо  ті  питання,  що  їх

 хвилюють,  а  це  пов'язано  з розглядом, за поданням

 Кабінету Міністрів поправок до Закону "про Чорнобиль"

 я   хочу  всіх  чорнобильців  запевнити  в  тому,  що

 Верховна  Рада  наполягатиме  на тому, щоб пільги для

 справжніх Чорнобильців були збережені.

      Цибенко - про   неточності  при  голосуванні  за

 Програму  Уряду.  Підготуйте  заяву  -витравимо.  Тут

 немає проблем.

      І  про  засідання  Ради  Національної безпеки до

 Секретаріату.  Підготуйте  запит...  не  звернення  з

 цього   приводу,   листа   вірніше   до  голови  Ради

 Національної  безпеки  відносно  короткої  інформації

 щодо змісту  засідання. Для депутатів.

      Всі питання розглянуті, що....

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Що у вас за проблема? Чому ви не оформляєте так,

 як  слід.

      2 хвилини, будь ласка, одну хвилину.  Прошу.

 

       ДАНИЛЕНКО.

      Спасибі  Олександре  Олександровичу,  що ви мені

 дали слово. А хотів я сказати, хочу сказати слідуюче:

 не  підміняючи  нашу  виконавчу  владу,  я  хотів  би

 загострити увагу, яку ми маєм на даний час ситуацію в

 агропромисловому комплексі.

      Цукрового  буряка не зібрано 400 тисяч гектарів.

 Збираєм у день 10 тисяч гектарів. Якщо такими пемпами

 і  дальше  будем  збирати,  то  нам  потрібно  більше

 місяця.

      Кукурудзи  не  зібрано 47 процентів, соняшника -

 більше , як  200 тисяч гектарів.

      Ми  всі на початку весни трубили про те, що буде

 хліб  небаченого  урожаю.  Потім  говорили про те, що

 буде   на   рівні   1994  року.  Сьогодні  розрахунки

 показують , що він не буде  на рівні 1994  року.

      І  я ще раз хочу загострити і Кабінету Міністрів

 і   президенту  про  те,  що  сьогодні  потрібно  все

 зробити,  щоб  закупити хліб у тих, кого він сьогодні

 ще  єсть,  і  дати можливість господарствам закінчити

 провести  комплекс сільськогосподарських  робіт.

      Картоплю  ми вже сьогодні купляєм за кордоном, у

 Польші.

      Розрахунки  між  господарствами  не проводяться.

 Створення насіневого фонду кукурудзи в даний час: ті,

 хто має  за це відповідати - не проводить.

      Я  думаю,  що сьогодні Росія, основний споживач,

 хотіли  купитіи  зерно,  насіневий  фонд  кукурудзи і

 потрібно   сьогодні  провести  розрахунки зарплати  і

 розрахуватися, і будемо дати можливість розрахуватися

 за нафту, за газ з Росією.

      Фінансовий  стан  такий,  що  сьогодні,  по суті

 діла,  в  господарствах  немає: не то, що там літра -

 немає каплі солярки!..

      Шановні    колеги,    що    показують   сьогодні

 Президенту?  Президент  два  дні  тому  назад  був на

 Київщині, поїхав в Васильківський район, я думаю, що

 це   сором,   це   біда,   не   можна  тим, хто  несе

 відповідальність,  везти  туди,  куди не треба вести,

 тому  що не зорано, буряки не копаються, кукурудза не

 коситься -так далі працювати не можна.

      Тому  я  хотів  би попросити вас, Олександр,: не

 загукуйте  мене,  ви  все  рівно  мене не зіб'єте. Не

 зіб'єте мене з моєї позиції, не зіб'єте...

      А  тому  я  хотів  би  попросити  вас, Олександр

 Олександрович,   не  для  того,  щоб  принизити  роль

 виконавчої  влади,  Кабінету  Міністрів  потрібно від

 імені   Верховної   Ради  загострити,  загострити  ті

 питання  і...  ну,  тому, що часу для рострачки в нас

 немає, ми просто може мати плачевні результати.

      Спасибі за увагу.

 

      ГОЛОВА.   Я  прошу,   шановний  депутат Анатолій

 Степанович, спокійно. Одну хвилиночку, будь ласка.

      Питання,   які   порушув   Анатолій   Степанович

 Даниленко  справді  болюче,  воно кричить буквально в

 кожному  окрузі  і ви це добре знаєте, але це питання

 уряду.

      Із нашого боку як його можна загострити? Вносьте

 пропозиції,  проекти  документів - будемо розглядати,

 будемо  вживати  передбачені законом і Конституційним

 Договором  заходи. А поки що я прошу:  так я на вашу,

 так ви ж зробили заяву, я не всі оголошував, бо тому,

 що  я  звертаюся  до  Миколи  Федоровича  Лавриненка

 відносно   питання  про  Таліпова.  Адміністрація  не

 вирішує   судових   рішень.   Я  прошу  останній  раз:

 підготуйте депутатський запит для відповідн...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Так   я  ще  раз  кажу,  що  ще  раз  підготуйте

 депутатський запит, я звернусь до Президента. До яких

 пір міцева влада буде ігнорувати законні рішення суду

 і  творити свавілля на місці? Це вже не перший раз, і

 зокрема  по  Львіській адміністрації. І я думаю тому,

 що   повинні   бути   вжиті   заходи,  перш  за  все,

 Президентом, якщо ігнорується одна гілка влади, я маю

 на увазі судову владу, то треба дивитись відносно тих

 людей, хто це робить.

      Відносно винахідника.  Це вирішіть самостійно...

      Відносно    зарплати   викладачам   Глухівського

 педінститу.  Якщо  є  потреба  оформити запитом, це я

 його підпишу, і дамо йому належний хід.

      Слухається  питання  про подання Президента щодо

 кандидатури на посаду Генерального Прокурора України.

      Шановні  колеги,  тут  два  подання  Президента:

 подання  на  звільнення  і  подання на призначення. В

 такій послідовності треба розглядати ці питання.

      Тому  спочатку  пропонується  розглянути питання

 подання  про  звільнення,  а  потім перейдемо до того

 питання, до призначення.

      Так   от,  у  вас  на  руках  це  питання,  одну

 хвилинку...

      Це  питання, власне, нами розглядалось: ми двічі

 звільняли  Дацюка, були для цього всі підстави. У вас

 на   руках  проект  Постанови  з  цього  приводу.  Від

 комісії  буде хтось інформувати? Одну хвилину, Віктор

 Герасимович, давайте.

      Чи  ......, не треба тоді інформувати?

      Давайте   я   прочитаю   проект   Постанови  для

 глядачів,  для  радіослухачів, щоб вони знали, про що

 йдеться.

       (Шум у залі)

       Одну  хвилину...

       (Шум у залі)

      Про звільнення.

 

 

       КОЧЕРГА. Уважаемые народные депутаты, вчера

 наша  комиссия, в принципе, обговорила наше отношение

 к  ппроекту,  который  был  предложен  Президентом, и

 пришла к выводу, что необходимо поддержать те решения

 Верховного  Совета, которые состоялись по кандидатуре

 Генерального  прокурора ранее, то есть в мае, потом 6

 и 21 июня.

      В  связи  с этим комиссии было поручено, чтобы я

 подготовил  проект, который  вам  в  настоящее  время

 роздан.  Какие  у  нас  были  еще сомнения в том, что

 касается,    скажем,   проекта,   который   предложен

 Президентом?

      Первое.   Во-первых,   формулировка   увольнения

 противоречит  статье 2 Закона "О прокуратуре", где по

 каким     основаниям    Генеральный    прокурор    не

 освобождается.

      Второе. Если мы примем формулировку на основании

 поданого  заявления,  то  в  данном случае в трудовых

 правоотношениях    находится    Верховный   Совет   и

 Генеральный   прокурор.  То  есть  работодателям  для

 Генерального  прокурора,  в данном случае для Дацюка,

 является и Верховный Совет. И в Верховный Совет Дацюк

 заявлением  таким,  как  мне  сказали,  в  Канцелярии

 Верховного Совета не обращался.

      Поэтому  я  прошу поддержать тот проект, который

 вносится от нашей комиссии.

 

      ГОЛОВА.     Значить...     Зараз,     Олександре

 Олександровичу,  одну  хвилинку. Звідси краще звучить

 мікрофон. Я оголошу цей текст.

      "Про подання  Президента  України про увільнення

 Дацюка з посади Генерального прокурора України".

      Розглянувши   подання  Президента  України  щодо

 увільнення  Дацюка  з  посади  Генерального прокурора

 України  у  зв'язку  з  поданою заявою, Верховна Рада

 України   відзначає,  що  з  часу  прийняття  рішення

 Верховної  Ради  України від 21 червня 1995 року  про

 увільнення  Дацюка  з  посади  за  грубі  порушення в

 виконанні  обов'язків, незадовільну організацію робот

 відомства,  порушення роботи при проведення слідства,

 прийняття   незаконних  рішень  щодо  прослуховування

 телефоних   розмов,   Дацюк,  продовжуючи  виконувати

 обов'язки  Генерального прокурора України на підставі

 Указів   Президента   України,  допустив  нові  грубі

 порушення  чиного  законодавства України. Зокрема при

 увільненні  з  посади першого заступника генерального

 прокурора України.

      Додам від себе, відновленого на посаді судом.

      Враховуючи   викладене  та  на  зміну  пункту  1

 Постанови  Верховної  Ради України від 21 червня 1995

 року "Про підсумки роботи спеціальної слідчої Комісії

 Верховної   Ради   України  по  перевірці  діяльності

 Генеральної   Прокуратури   України"   Верховна  Рада

 п о с т а н о в л я є :

 увільнити  Дацюка  Владислава Володимировича з посади

 Генерального Прокурора України за порушення службових

 обов'язків з 19 жовтня 1995 року.

      Є зауваження?

      (Шум в залі)

      Ну,   давайте   за   основу,  а  тоді  ми  будем

 доповнення,  за  основу.  Ставлю  на  голосування. Цю

 постанову за основу, у вас на руках.

 

      "за"

 

      Так. Які уточнення, будь ласка, Чорновіл, прошу.

 

      ЧОРНОВІЛ В.М.

      Шановний  Голово!  Шановні  депутати! Мабуть, не

 можна  так:  спочатку  проголосувати,  а потім давати

 слово.  Це  не  зауваження,  це йдеться про концепцію

 постанови,   ми   повинні   були   йти   за  поданням

 Президента.

      Була  заява прокурора Дацюка про увільнення його

 за власним бажання. Чи воно було власне, чи воно було

 вимушене  -це  не  нам  зараз  судити.  Є заява. І ми

 повинні  були  йти за цим. Ви не давши обговорити, не

 давши  заявити  думку  фракції з приводу... (Не треба

 зараз  обговорювати  прокурора, не заважайте мені). А

 обговори    проект   і   запропоноване   формулювання

 Президентом.  Ви  починаєте  ставити  на голосування,

 тепер даєте мені слово.

      Якщо  ви  мені дали слово, я повинен сказати, що

 було зроблене ще одне грубе порушення. На цей раз, на

 жаль,  Президентом.  Треба було б все-таки роз'єднати

 ці    питання.    Спочатку    звільнення    прокурора

 генерального,  а потім подання на нового генерального

 прокурора.

 

      ГОЛОВА. Та ми роз'єднали його.

 

      ЧОРНОВІЛ  В.  М.  Нелегал деякі групи і фракції,

 нелегально  зустрічалися з якоюсь людиною, про яку, з

 рештою,  до  звільнення  Дацюка, з якою не можна було

 говорити.   Давайте  відтворимо  нормальну  процедуру

 процедуру і будемо розглядати так, як це належить.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Вячеслав Максимович! Я пояснюю. Питання

 роз'єднане.  Я  оголосив,  зал підтримав. Розглядаємо

 одне подання, бо Президент два дав подання.

      Та я про це й кажу.

      ГОЛОС З ЗАЛУ.        Не чути.

      То інша справа.

      Будь ласка, Чиж. Я дам зараз .........

 

      ЧИЖ

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 колеги!  Ну, ми, в принципі, могли і проголосувати за

 подання  Президента,  тому  що  за  тією  угодою, яку

 підтримали  240  депутатів, він вносить таке подання.

 Але  оскільки проголосовано за основу це, я думаю, що

 суті тут не міняє.

      Єдине,  що  я  хочу  нагадати, що ми ж Верховною

 Радою  затверджували  тимчасово  виконуючим обов'язки

 Васильєва, значить треба рішення і по ньому прийняти,

 оскільки рішення, як таке, відбулося Верховною Радою.

      І    стосовно   розведення,   воно   є   питання

 розведення,   і  треба  зараз  проголосувати  ці  два

 питання,  і  тоді  приступити  до  процедури стосовно

 затвердження  Генерального  Прокурора.  Наша  фракція

 зустрічалася  сьогодні, певну думку має, так що прошу

 в такій послідовності.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Жир, прошу. Будь ласка, голосніше.

      Ви  поки  освоюйте  техніку,  а  потім, Смірнов,

 прошу.

 

      ЖИР.

 

      Шановний Олександр Олександрович! Шановні колеги

 народні депутати!

      Запропонований  проект  Постанови, він має право

 на життя, оскільки він внесений народними депутатами.

 Але  це  питання  і  ріше  ння  щодо  такого  проекту

 Постанови, Комісія з питань законності не приймала.

      Я  хотів  би  зробити  одне  зауваження, він має

 право  на життя, оскільки внесений депутатами. Але ще

 раз  підкреслюю,  що  Комісія  з  питань законності і

 правопорядку,  рішення  щодо такого проекту Постанови

 не приймала.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  То  дайте  те,  що ви приймали. Шановні

 депутати,   ви   в   комісії  розбирайтеся,  а  потім

 пропонуйте.

      Кочерга, будь ласка, з місця.

 

      КОЧЕРГА

 

      Уважаемые народные депутаты!

      Вчера,   действительно,   Жир   отсутствовал  на

 заседании,  был  он... другими вопросами занимался. Я

 вел  заседании  комиссии.  Мы  в  основном... было 10

 человек,   10   членов   комиссии.  Мы,  в  принципе,

 обговорили     содержание    вот    такого    проекта

 постановления.  То есть, его идеологию. Вы понимаете,

 что очень сжатое было.

      Потом  я  подготовил по поручению комиссии такой

 проект. Я еще раз говорю...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      И   еще   раз,  и  еще  раз  я  говорю,  что  та

 пропозиция,     которая    содержится    в    проекте

 постановления  Президента  о  том,  что  на основании

 поданного  заявления она противоречит статье 2 Закона

 о   Прокуратуре.   Такого  основания  для  увольнения

 Генерального прокурора нет.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.  Ну,  це  деталі.  Нам  важливо було тут

 з'ясувати питання в комісії.

      Сідайте, будь ласка, сідайте.

      Шевченко, будь ласка.

 

      ШЕВЧЕНКО.

 

      Шановний  Голово, я з приводу проекту постанови,

 який ви озвучили.

      Тут   іде   посилання  на  подання  Генерального

 прокурора  з  приводу, Президента з приводу усунення,

 звільнення з посади Генерального прокурора.

      Невже  в  тому поданні йдеться те, що зараз було

 озвучено на всю Україну?

      Та,  тут  стільки  наліплено, що нам треба 3 дні

 розбиратися  у цих формулюваннях, які ми зараз хочемо

 повісити Дацюкові.

      Я  прошу:  ми прийняли її за основу, поспішивши,

 бо  все  це  треба  вилучити  в  будь-якому  випадку,

 наівть,   якщо   ми   будемо  приймати  в  цілому  цю

 постанову, лишивши лише формулювання...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      От.  І  уникнути  ось оцих от політичних оцінок,

 які  ми  весь  час,  як  тільки  доходить  до силових

 структур,   до  прокурора,  весь  час  ми  хочемо  це

 перевести в політичне русло і пригріти їх. Безумовно,

 вилучити  всі  ось  оці  от спірні формулювання. Вони

 абсолютно не потрібні. Невідомо, чого їх нам безкінця

 нав'язують!

 

      ГОЛОВА.  Віталій  Федоровичу, ви, якщо прочитали

 те,  що я зачитав, то скажіть, що ж там нав'язано, що

 ми не звільняли його двічі, одну хвилиночку, ми що не

 звільняли,  звільняли,  двічі,  судом  не відновлений

 заступник    Генерального   прокурора   -відновлений,

 подання Президента є, є воно згадане, звільнюється...

      Так, Коропенко будь ласка. Є пропозиція підвести

 риску під виступами.

 

      КОРОПЕНКО.  Спасибі,  Олександр Олександрович,

 шановний  Олександр  Олександрович,  шановні  народні

 депутати, давайте вийдемо з цієї колізії дуже просто,

 підтримаємо    Івана   Сергійовича   Чижа,   зробимо,

 проголосуємо за Васильєва, як ту постанову відмінимо,

 і  потім  проголосуємо  за Ворсинова, і на цьому буде

 кінець,   не   треба  робити  колотнечу  з  того,  що

 починаємо зараз робити, не треба цього, зайдемо знову

 в  тупик,  давайте зробимо так, приймемо постанову, я

 знову  на цьому наголошую, потім будемо голосувати за

 Ворсинова і на цьому буде кінець.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Ще  є  бажаючі  виступити? Поступають з

 місця пропозиції підвести риску під ...

      Будь ласка Пилипчук.

 

      ПИЛИПЧУК

 

      Шановні  колеги,  депутат  Пилипчук,  давайте ми

 приймемо постанову звільнити Генерального прокурора з

 займаної посади у відповідності з поданням Президента

 і тоді це зніме весь конфлікт.

 

      ГОЛОВА. Я не заперечую. Давайте так ...

 

      ПИЛИПЧУК. Не  прив'язуючи.

 

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Я  не  проти. Давайте так звільним. Яка

 різниця?  Все одно люди знають -за що звільняють. Так

 же?

      Є ще пропозиції?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      До проекту, будь ласка. Соболєв до проекта. Будь

 ласка, яка пропозиція?

 

      СОБОЛЄВ С.В.

      Соболєв,  депутатська  група "Реформи". В мене є

 наступна    пропозиція.   Згідно   з   Конституційним

 договором,   з   Законом   про   владу  звільнення  і

 призначення   Прокурора   відбувається   за  поданням

 Президента. У нас є подання Президента.

      Якщо  Верховна Рада не згодна з цим поданням і з

 тими   формулюваннями,   які   тут  є,  вона  повинна

 відхилити  це  подання.  А  далі внести свій варіант,

 який голосується.

      Тому   я  пропоную  перш  за  все  проголосувати

 подання   Президента,   яке  є  і  внесено  згідно  з

 процедурою.  Але вчора на засіданні Правової комісії,

 Комісії  з питань правової политики і судово-правової

 реформи,  виникло  питання  про врегулювання вакансії

 місця  Генерального прокурора. Це стосується, перш за

 все,   попередніх   рішень  Верховної  Ради  стосовно

 призначення  виконуючим  обов'язки  нашого  народного

 депутата  Васильєва.

      І  друге  питання,  яке виникло. Це призначеня і

 звільнення  в  свій час Шишкіна з посади Генерального

 прокурора.

      Підняті  матеріали  Комісією свідчать про те, що

 звільнення  Шишкіна  з  посади Генерального прокурора

 було  так  само  незаконним.  Тому наша Комісія зараз

 готує   грунтовну   доповідь   -доручено  це  зробити

 Стретовичу,  голові  Комісії -по фактах призначення і

 звільнення цих двох   посадових осіб.

      Щоб  не  вийшла  ситуація, що у нас залишиться 2

 Генеральних  прокурори. Саме тому ми пропонуємо: перш

 за  все,  врегулювати  питання з поданням Президента.

 Далі заслухати доповідь нашої Комісії і проголосувати

 ті  2  питання. Щоб це дійсно була вакантна посада на

 сьогодні у державі. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Я  бачу, до  Постанови немає пропозиції

 більше.  Тому  що  зв'язувати сьогодні ще ту історію,

 трьохрічної давності,  то це буде страшний суд.

      Я  прошу,  хто  за  те,  щоби провести риску під

 пропозиціями? Ставлю на голосування.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      За -

 

      Підводиться риска.

      Ставилася  пропозиція  ще й така. Прошу уваги, я

 поставлю теж її ось, одну хвилину. Будь ласка з місця

 не  допомагайте вести засідання.

      Вносилась пропозиція така ще: на зміну постанови

 Верховної Ради від 21 червня 1995 року про увільнення

 Дацюка   з   посади   за  грубі  порушення  виконання

 обов'язків  увільнити Дацюка Владислава Васильовича з

 посади  Генерального прокурора за поданням Президента

 України.

      Ставлю на голосування цей проект.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      За -

 

      Пропозицій  інших  не надходило, в цілому ставлю

 на голосування цю постанову.

      Ставлю   в  цілому  на  голосування,  так  як  я

 зачитав.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      За -

 

      Дякую.

 

      Тепер...   то  ми  потім  відмінимо,  якщо  буде

 потреба - відмінимо.

      Васильєв, прошу.

 

      ВАСИЛЬЄВ, 109 избирательный округ город Донецк.

 

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 народные  депутаты,  действительно  14 июля Верховный

 Совет  принял  решение  возложить  на меня исполнение

 обязанностей  Генерального Прокурора Украины. Сегодня

 предстоит в соостветствии с представлением Президента

 вопрос  о  назначении  нового  человека  на должность

 Генерального Прокурора.

      Что  касается меня, я прошу вообще по мне вопрос

 не обсуждать, не поднимать.

 

       ГОЛОВА.  Я  гадаю,  що  ми  прийняли  тільки що

 Постанову  а  зміну  тієї  постанови.  Вона одну іншу

 враховує.  І  тому  треба розглядать інше питання про

 подання   Президента   щодо   кондидатури  на  посаду

 Генерального прокурора.

      Подання  у  вас  є,  комісії і фракції це питння

 обговорювали.  тому  є  загальна  процедура  розгляду

 таких питань, я хотів би, щоб можна було надати слово

 представнику  від  комісії, тобто комісії, потім дати

 змогу  претенденту  на  посаду Генерального прокурора

 висловитись, задати йому запитання, він відповість на

 них,  і  визначитись  шляхом  таємного  голосування з

 допомогою   бюлетенів,   так,   як   це   передбачено

 Регламентом. Зрозуміло, так?  Запереченьт немає.

             (Шум у залі)

      Ну,   є  картками  в  Регламенті  записано  саме

 бюлетенями.

      Жир, будь ласка.

 

       ЖИР.

        Шановний  коловуючий,  шановні  колеги народні

 депутати! Комісія з питань законності та правопорядку

 на  спільномузасіданні з комісією з питань боротьби з

 організованою    злочинністю    розглянула    подання

 Президента  щодо  кандидатури  на посаду Генерального

 Прокурора.

      Комісією    були   зважені   всі   обставини   і

 кандидатури,  і  був зважений і вік кандидата, багато

 питань стосувалось щодо володіння державною  мовою.

 Всі   ці   питання   ретельно   обговорювались.  Але,

 враховуючи  те,  що  сьогодні  на  цю посаду потрібна

 людина  з  великим  досвідом,  потребує людина, яка б

 була  залізної волі, яка б змогла виправити той стан,

 який  стався  сьогодні  у нас в прокуратурі, фкомісія

 фактично  одноголосно  при  одному  утримавшомуся, на

 засіданні було присутньо 10 чоловік, прийняла рішення

 підтримати   пропозицію,   внесену  Президентом  щодо

 Генерального прокурора України.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.   Запитання   до  голови  комісії  є?  У

 Манчуленко є запитання одне, будь ласка.

 

      МАНЧУЛЕНКО   Г.   М.   Георгій  Манчуленко,  435

 Заставницький  виборчий  округ,  Чернівецька область,

 фракція "Народного Руху України".

      Шановний  доповідачу,  я  от дивлюся тут довідку

 біографічну  на кандидата Воросінова. І тут написано:

 "якими  мовами  володіє?".  Не володіє. Я перепрошую,

 він що глухонімий? І національність тут не зрозуміло,

 нічого не вказано.

      Дякую.

 

      ЖИР. Дякую за запитання.

 

      ГОЛОВА.    Олександре    Олександровичу,    одну

 хвлиночку.   Георгій   Монолійович,   я   вам   роблю

 зауваження,  не  можна  бути  розумнішим ніж є. Треба

 бути  коректним.  Ви  маєте справу з конкретною живою

 людиною,  яка  претендує  н  аодну з найвищих посад в

 Україні.  Якщо  це  технічна  помилка,  то  ви ж самі

 можете  зрозуміти,  що  там  пропущено  одне  слово -

 іноземною мовою, як повинно бути.  Будь ласка.

 

      ЖИР. Я все ж таки хотів би відповісти. Я

 все  ж  таки  хотів  би  відповісти  на це запитання.

 Воно...  Це довідку цю, її творив не кандидат. А вона

 була  зроблена в іншому місці. І саме це питання воно

 має   рацію.   І   це   треба  робити  висновки  тому

 Секретаріату, який готує подання на  кандидатури.

 

      ГОЛОВА.  Це в прокуратурі той хто готував, видно

 так  володіє  мовами. Ще запитання є? Запишіться, хто

 хоче  запитати. До Голови комісії 5 хвилин вистачить,

 я  думаю,  да?  А потім можна буде претенденту задать

 запитання, будь ласка, публікуйте, хто хоче?

      Соболєв, прошу.

 

      СОБОЛЄВ

      Соболєв,     Запорізька,    депутатська    група

 "Реформи".

      Наші  комісії практично паралельно розглядали ці

 питання.   Чи  все-таки  ви  не  вважаєте,  що  треба

 врегулювати  абсолютно чисто всі зваємовідносини, які

 стосуються попередніх призначень Верховної Ради. Чому

 в вашому проекті це не відображено?

 

      ЖИР.  Дякую.  На  сьогодні  те, що треба

 врегулювати   всі   ці   питання,   які  на  сьогодні

 накопичились,  то  тут  заперечень бути не може. Але,

 давайте  все  ж  таки  глянемо  на  той стан, якщо ми

 сьогодні  ще  втягнемся  в  регулювання цих питань, і

 прокуратура   ще   й   на   сьогодні  залишиться  без

 керівника,  то,  я вважаю, і комісія вважає (це думка

 комісії),  що  ми  наробимо більше горя, ніж в іншому

 випадку.

 

      ГОЛОВА. Чемерис.

 

      ЧЕМЕРИС В.В.

 

      Олександр   Олександрович!   Напевно,  запитання

 швидше  не  до  вас,  а  до  Президента,  який  робив

 подання, але в нас в виконавчих структурах влади дуже

 багато представників з Дніпропетровської області. І я

 не  хочу  нічого  сказати  (я  не  знаю  просто  пана

 Ворсінова),  але може все-таки забагато представників

 Дніпропетровщини.

 

 

      ЖИР.  Дякую  вам  за  запитання. Може ви

 його  і  задаєте,  тому  що не знаєте пана Ворсінова,

 може  і  так.  Але  і  Конституційна угода, і існуюче

 законодавство   воно  не  заперечує  Президенту,  всі

 ми   повинні  це  також  розуміти.  Це  право  вибора

 Президента,  не  комісії,  не Верховної Ради. Він нам

 подає цю кандидатуру на  посаду.

 

      ГОЛОВА. Чукмасов.

 

      ЧУКМАСОВ

      Спасибо.     Чукмасов,      Петровский,      81,

 Днепропетровск.

       Я  б  хотел  бы немножко ответить и предыдущему

 товарищу,    который    задавал   вопрос.   Александр

 Александрович,  я  уже  говорил по  Верховному Суду в

 свое  время.  Ну,  климат  такой  в  Днепропетровске,

 поймите.  Что  когда  "Коксохим"  рядом  и "Мартен" и

 дышишь этим  воздухом,  наверное  все-таки ума больше

 набираешься, чем на чистом воздухе в Карпатах.

      Поэтому  я  призываю всех проголосовать все-таки

 за Генерального Прокурора и закончить обсуждение.

 

      ГОЛОВА. Ратушний.

 

      РАТУШНИЙ Я.М., 361 Збаразький виборчий округ.

 

      Шановний доповідачу!

      Тут  може  я  погано  розчув вас, ви заявили, що

 члени  вашої  комісії  проголосували  за кандидатуру,

 подану Президентом 10 депутатів. Так?

 

      ЖИР. Ні, на засіданні було присутньо 10:

 1 - утримався, а 9 - проголосували "за".

 

      РАТУШНИЙ   М.   Я.  Значить,  тоді  я  правильно

 зрозумів.

      Я  би  хотів  знати:  перше  питання - скільки є

 депутатів у вашій комісії? Раз.

      І  друге.  Чи  будете ви доповідати, чи це скаже

 головуючий,   стосовно   того,  яку  позицію  зайняли

 депутати   інших   комісій,  стосовно  запропонованої

 кандидатури на Генерального Прокурора? Хоча б Комісію

 нашу  по  боротьбі  з  організованною  злочинністю  і

 корупцією і інших комісій правових, в першу чергу.

      Дякую.

 

      ЖИР.  Дякую за запитання.

      Комісія  законності  і правопорядку нараховує 15

 депутатів,  тобто  присутніх  з  10  -це є визначений

 кворум.

      Що  стосується  до  висновків інших комісій. Я з

 дорученням комісій і фракцій депутатських груп, я був

 за дорученням керівництва Верховної Ради присутнім на

 всіх  цих  розмовах,  які відбулися з кандидатурою на

 Генерального  Прокурора,  але  не  на  всіх фракціях,

 депутатських  групах  і  комісіях, рішення приймалися

 відразу  після  зустрічі. Тому якщо є така потреба, і

 ви за це, то це мають доповісти самі голови фракцій.

 

      ГОЛОВА.  Мулява.

 

      МУЛЯВА

 

      Шановний доповідачу!

      У  мене  виникло  до  вас запитання в зв'язку із

 зауваженням   Олександра   Олександровича  (Володимир

 Мулява  -197-ий  Калузький округ). Там, де Манчуленко

 запитав,    якими    мовами    володієте,   Олександр

 Олександрович  вніс  уточнення,  що мається на увазі,

 іноземними  мовами.  Але  ж  там стоїть відповідь: не

 володію.

      А я чув, що він розмовляє російською мовою. Отже

 він російську мову не вважає іноземною.

 

      ГОЛОВА.  Так  вона  ж  для  нього  не  іноземна,

 слухайте! Він же з (..........) області.

 

      ЖИР

      Шановний   колега,   наскільки  я  пам'ятаю,  то

 кандидат  на  посаду  Генерального прокурора саме вам

 пообіцяв,  що до Нового року і після, вірніше, Нового

 року,  він  буде з вами розмовляти державною мовою, з

 усіма нами.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА. Шановні колеги!

      Олександр  Олександрович,  сідайте,  будь ласка!

 Сідайте, будь ласка!

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      От мене дивує ситуація. Коли ми призначали, будь

 ласка,  коли  ми  призначали  в  цьому  залі  Віктора

 Івановича  Шишкіна,  який розмовляє російською мовою,

 це  ні в кого не викликало заперечень. А тепер раптом

 мова стала каменем спотикання. Ну, навіщо це робити?

      Аби  закон  був вище для нього, право щоб людина

 захищала! Оце основне. Але, безперечно, треба знати й

 державну мову. І треба знать державну мову.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Будь   ласка,   слово  має  Григорій  Трохимович

 Ворсінов,   на  сьогодні  прокурор  Дніпропетровської

 області.

      Прошу уваги!

      (Шум в залі, окремі вигуки)

 

 

      ВОРСІНОВ Г.Т.

      Уважаемые   народные  депутаты,  здесь  я  хотел

 сказать  о  том,  что  украинским  языком  владею, на

 сегодня  единственная будет просьба, о том, что перед

 такой  высокой  аудиторией,  я  хотел  бы,  чтобы я с

 вашего  позволения,  чтобы  я  пообщался  на  русском

 языке,  и  я  скажу о том, что будет этот снят вопрос

 при утверждении Генирального прокурора к новому году,

 потому   что  общение  в  рускоязычной  среде  иногда

 допускает,  помилки,  недоліки  в  произношении этого

 языка.

      Я  сегодня  полностью  даю  себе отчет о том, на

 какую  посаду,  сегодня меня рекомендовал Президент и

 какая  на  меня ложится ответственность, в том, чтобы

 дайти разумное и законное решение поднятия авторитета

 органов прокуратуры.

      Я хотел бы сказать о том, что пообщался с вами в

 комиссиях   и  фракциях,  я  обогатился,  я  в  таких

 комиссиях  никогда  не  бывал,  и  я думаю о том, что

 здесь  много сегодня материала, и помощи в реализации

 того, что было высказано народными депутатами об этом

 я с вашего позволения хотел бы сказать, что я все это

 за  это  время сакумулировал еще глубже на мой взгляд

 не  все,  и  хотел бы вам доложить свои виденья, моей

 работы  если  вы  доверите  ее  осуществлять,  прежде

 всего,    что    касается   состояния   эффективности

 деятельности органов прокуратуры в целом, Генеральной

 прокуратуры,  в   частности,   то   я  вижу  пути  ее

 оздоровления  в  обстановке, которая сложилась только

 исключительно на основе диктатуры закона.

      Она  имеет своей целью освобождение прокурорских

 работников  в  их прокурорской деятельности..........

 коньюктурного.  А открыто непрерывно проводить надзор

 за внедрением законности во всех сферы общественной и

 хозяйственной жизни.

      При  этом  нужно,  я  думаю, даже бюрократически

 защищать  не  только дух, но и каждую букву и запятую

 принятых законов.

      Мы     много    говорим    о    законопослушании

 цивилизованых западных стран. Но это законопослушание

 не  свалилось  с  неба  к ним. Оно воспитавалось всем

 государственным   аппаратом  и  не  в  малой  степени

 органами прокуратуры.

      Многие      десятилетия,      основываясь     на

 основополагающем  принципе  римского права ".........

 (вислів латинською мовою)........................." -

 "строго   закон,  но  это  закон".  Достижение  цели,

 установление  такого  состояния  законности  я вижу в

 разрешении   следующих   задач   по   руководству   и

 организации  системы органов  нашого государства.

      Во-первых, работники всех рангов, систем органов

 прокуратуры должны раз и навсегда отказаться от учета

 в деле надзора за законностью каких-либо политических

 и  коньюктурных  оттенков; поднадзорных субкектов; от

 учета личных связей  и  привязанности.

      Закон  должен действовать постоянно, повсеместно

 и   независимо  от  заслуг  и  положения  занимаемого

 гражданина.

      Я  полагаю,  что  в  случае моего назначения, мы

 обязательно  на основе строгого соблюдения законности

 и   справедливости   разберемся   с  так  называемыми

 резонансами  и  делами,  о которых шла речь, в каждой

 комиссии, в каждой фракции.

      Если люди виновны, они должни понести наказание.

 Если  нет -дела следует прекратить и дать возможность

 им спокойно работать.

      Я  думаю,  реформы и.......... к лучшему у нас в

 Украине  пойдут  только  тогда,  когда  норма  закона

 станет   одинаковой  как  для  уборщицы,  так  и  для

 министра.

      Во-вторых.   Диктатура  закона  подразумевает  и

 высокое   качество,  жизне-и  работоспособность  этих

 юридических актов.

      Работники   органов  прокуратуры  всегда  высоко

 ценили  тяжелый и не всегда благодарный труд народных

 избранников  по  формированию  правового  обеспечения

 молодого государства Украины.

      И, наверное, не вина наших народных депутатов, а

 их  беда,  что  не  всегда  принимаемые  ими  законы

 эффективны  и  высококачественные,  а изменения в них

 своевременны.

      На  мой  взгляд, у  Верховного  Совета  нет  еще

 постоянного  профессионального правового индикатора в

 жизни принимаемый закон.

      Думаю, Генеральная  Прокуратура  Украины может и

 могла  бы стать таким индикатором. Что я имею в виду,

 говоря об этом?

      Принимая    любой    закон    и   постановления,

 законодатель всегда проводит соответствующие правовые

 социальные  и  экономические  экспертизы. Однако, это

 все теоретические экспертизы.

      Все   же   самым   надежным  экспертом  является

 реальная жизнь. Реально-правовая практика.

      И  кому  как  органам проекуратуры осуществляющи

 надзор  над  принятыми законами. Наиболее достоверный

 своевременно  не увидить его слабые стороны, а иногда

 и   противоречие   и   не   предлагать   законодателю

 конкретные     предложения     получения    принятого

 законодателя акт.

      Думаю,  что эта функция еще раз покажет истинное

 лицо  прокуратуры  во  всем механизме государственных

 органах Украины.

      В-третьих.   Первоочередной   задачей  получения

 организации  работы  Генеральной  прокуратуры  должно

 стать  реформирование  как  состава так и ее главного

 мозгового  центра коллегии. Это конечно не нормальное

 положене, когдаона привратилась синклин, только узкая

 структура  заместителей Генрального прокурара и в ней

 нет   не  одного  прокурора  области  или  начальника

 крупного управления.

      Полагаю, что введение этих лиц в состав коллегии

 дасть им много свежих мыслей и идей.

      Полагаю,  что  введение положительно повлияет на

 ее деятельность.

      Не  могу  и  не  остановиться  на  ее постоянных

 реорганизациях,   на  переподчиненниях,  созданиях  и

 упразднениях  как  у  Генеральной прокуратуре в целом

 так  и у главного аппарата у Генеральной прокуратуре.

 Которые  привели, я не боюсь этого слова, к  снижению

 результативности   работы.   Такое  положение  внесло

 сумятицу  в  умы  работников, они часто не знают, чем

 завтра будут и за какие участки должны отвечать.

      Я  понимаю,  наше  общество  тяжело и мучительно

 ищет свой путь в будущее.

      Я   также   понимаю,   Прокуратура   -инструмент

 государства и должна соответствовать ему.

      Как  говорится в  одной  из  восточных пословиц:

 прежде,  чем  перестраивать старый дом, нужно сначала

 хотя  би  заготовить  доски.  Именно  следует глубоко

 проанализировать   состояние  прокурорского  надзора,

 вычленить  главные точки сопрокосновения тех или иных

 подразделений,  определить,  где  они не срабатывают,

 уточнить  приоритетные задачи, решаемые ими на данном

 этапе и затем уже производить те или иные изменения.

      Лично  я  сегодня  вижу  путь  улучшения  работы

 органов Прокуратуты -уменьшение дробления по признаку

 субкекта  надзора.  На  мой  взгляд на тойй или инойй

 территории должен быть один прокурор со всей полнотой

 компетенции.  Такая структура обеспечит осуществление

 надзора  по  единой  программе.  Да  и спросить тогда

 можно только с персонального лица.

      И,  конечно же, нельзя решать многие вопросы без

 соответствующих  кадров,  как  того  требует Закон "О

 Прокуратуре". Он гласит: "Прокурорами и следователями

 могут  быть назначены граждане Украины, которые имеют

 высшее  юридическое образование. Необходимы деловые и

 моральные качества.

      однако, положение, сложившееся на этом участке в

 органах  Прокуратуры  далеко  от требуемых. Я не могу

 сейчас сказать по всей Прокуратере Украины, но думаю,

 ситуация  Днепропетровскойй  области  характерна  для

 всей  страны.  Последний  год  выпускники юридических

 вузов,  даже  те,  кто  получил  направление в органы

 Прокурауры,  под  любым  предлогом  стараются не идти

 работать по  направлению.

      Еслественно,   убыль  квалифицированных  кадров,

 уход  на  пенчию  по  старости, по болезни, переезд в

 другие    государства    СНГ    обескровило   систему

 прокуратуры.

      Тенденция  с пополнениями молодыми специалистами

 удручающая.  Если  в  1994  году  из  15 направленных

 прибыло  только 10, то в текущем году из 16 только 3.

 Остальные ушли на работу в коммерческие  структуры.

      Для  поддержавния  системы  органов  Прокуратуры

 области в рабочем состоянии приходится брать людей со

 средним,      незаконченым     высшим     юридическим

 образованием,  отставных  работников  системы органов

 внутренних дел и службы  безопасности.

      Полагаю,  законодадтель рано, по крайней мере, в

 отношении  такой  дефицитной  специальности как юрист

 отменил обязательную, в течении трех лет отработку по

 направлению. Считал бы нужным внести такое изменеие в

 КЗОТ   хотя  бы  временно  на  3  года,  то  качество

 укомплектования этой важной государственной службы.

      Немалую   помощь  в  привлечении  и  закреплении

 висококвалифицированных   кадров   может   оказать  и

 целенаправленная  политика  государства по социальной

 защите работников органов прокуратуры. Не только и не

 столько руководящего состава Генеральной прокуратуры,

 а  тех  честных  и  добросовестных  людей в городах и

 районах,  на которых держиться надзор за законостью в

 стране.

      Уважаемые депутаты, в своем коротком выступлении

 я конечно же не ставил перед собой цель  охватить все

 проблеми органов  прокуратуры.  Их  слишком  много. Я

 остановился  только на наиболее кординальных. Еще раз

 хочу   подчеркнуть,   что  все  изменения  в  органах

 прокуратуры  должны  быть  направлены  на  достижение

 главной      стратегической      цели     -выполнению

 государственной программы в борьбе с приступностью.

      Заверяю,  если  вы мне окажете доверия, то мы не

 раз  встретимся  в  этом  зале по вопросам становлени

 нашего  государства не только на словах, но и на деле

 правых оснований.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА.    Запитання   є   до   доповідача,   до

 претендента?  Є.  Запишіться,  будь ласка, на виступ.

 Скільки  часу  відведемо  на  запитання?  Давайте  20

 хвилин   відведем.   Багато  питань  є.  Я  знаю,  що

 піднімають... А ні, то давайте меньше, давайте 15. 15

 хвилин досить?

      Я  ставлю  на  голосування,  хто  за  те, щоб 15

 хвилин відвести. Я піздніеше вам дам. Голосуйте.

 

      "за" -

 

      Ну, це процедурне питання. 15 хвилин виставте на

 моніторі.

      Мулява,   будь   ласка.   А   потім   Охріменко.

 Записався...

 

      МУЛЯВА В.С.

 

      Олександре Олександровичу,  я  задавав запитання

 зовсім  інше. Річ у тому, що у графі, де ви пояснили,

 що   мовиться   про   іноземні  мови,  написано  -"не

 володію".  В  мене в зв'язку з цим виникло запитання,

 він, що російську мову не вважає іноземною?

 

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло. Будь ласка, відовідайте.

 

      ВОРСІНОВ. Я пану Муляви вчера долго обкясняли

 мы. Я по национальности русский, я гражданин Украины,

 с 1961 годы живу на Украине, 34 года.

 

      ГОЛОВА. Григорій Трохимович, .....

 

      ВОРСІНОВ.  И то, что написано... Я ж не знаю,

 кто готовил, ну какая может ко мне претензия быть?..

 

      ГОЛОВА.    Григорій   Трохимович,   я   розумію,

 делікатна  ситуація  у вас. У мене є прохання до тих,

 хто  задає  запитання  подібного  виду: читайте Закон

 "Про мови". Там все ясно написано.

      Будь ласка, Охрименко.

 

      ОХРИМЕНКО К.О.

 

      Спасибо, Александр Александрович!

      Охрименко,    Донецкая    область,   Дружковский

 Константиновский избирательный округ.

      Уважаемый  Григорий  Трофимович!  Я  помогу  вам

 ответить на предыдущий вопрос - пан Мулява вам ставил.

 Есть  державна  мова,  есть  еще  родной  язык,  тот,

 которым вы общаетесь. Вот так бы надо...

      А  вопрос  в связи такой. Вы говорили о том, что

 не   вина  депутатов,  а  беда,  что  мы  в  общем-то

 частенько  не  так  пишем  законы.

      Пожалуйста, такой вопрос. Как вы считаете, в чем

 все-таки  была  беда  бывшего теперь уже генерального

 прокурора Дацюка?

 

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА. Тихо, тихо.

 

      ВОРСІНОВ. Я не это хочу сказать...

      (Шум в залі)

      Я  не  знаю  какая  беда, я это... не корректный

 вопрос, я не могу.....

 

      ГОЛОВА. Лук'яненко.

 

      ЛУК'ЯНЕНКО

      68  виборчий  округ,  Нововолинськ,  Лук'яненко,

 фракція "Державність".

      Шановний  Григорій Трохімович! Я хотів би задати

 вам, ну, три питання.

      Перше  питання. Відносно між Шишкіним і вами. Ми

 Шишкіна  знали,  бо  він  з  нами  працював.  Він  за

 Українську   державність.   І  тому  у  нас  не  було

 сумнівів. Ми вас менше знаємо.

      Отже  відносно  мови.  Чи готові ви сказати нам,

 Верховній Раді, що на протязі 1996 року діловодство в

 прокуратурі буде переведено на українську мову?

      Друге  питання.  Як ви ставитеся до організацій,

 яких  тепер  є  на Україні, які проводять діяльність,

 спрямовану   на   те,  щоб  знову  затягнути  Україну

 фактично під владу Москви. Таких організацій є багато

 зараз.

      І  третє  питання, звичайно, стосується боротьби

 із  організованою  злочинністю,  із  тим  економічним

 рекитом, який дуже шкодить всій нашій економіці.

      Дякую за відповідь.

 

      ВОРСІНОВ.   По   первому   вопросу,  я  хотел

 ответить,  что да, такая работа ведется, я думаю, что

 1996  и  на  сегодня  все делопроизводство ведется на

 украинском языке.

      Поэтому  я  хочу  сказать  о  том, что все будет

 сделано  для  того,  чтобы  закон  работал и он будет

 работать.

      Второй  вопрос, организацию вооруженных и других

 формирований,  которые могут снова попасть под власть

 Москвы.  Так?  Я  уже  отвечал на этот вопрос, и хочу

 сказать,  что  я  думаю о том, что никто не втянет, и

 никогда  возврата нет, хто об этом думает, в того нет

 головы.

      Что касается прокуратуры, мы будем действовать в

 соответствии  Конституции  в  отношении всех тех, кто

 нарушает статьи Конституции.

 

      ГОЛОВА. Говорун.

 

      ВОРСІНОВ.  Еще  вопрос,  по  вопросу борьбы с

 организованной преступностью. Да, эта работа ведется,

 ни  все  здесь  ладно,  есть  трудности. Но во всяком

 случае  много  делается,  и  делается для того, чтобы

 держать обстановку под контролем. Я думаю, что это не

 будет снижение, это будет наращивание этой борьбы.

 

      ГОЛОВА. Говорун.

 

 

      ГОВОРУН.

 

      Шановний Григорій Трофимович! (Говорун, виборчий

 округ ь 311, Одеська область).

      Сьогодні   немало  таких  серед  юристів  навіть

 високого   рівня,  які  свої  знання  спрямовують  на

 виправдання  порушень  законності,  в  тому  числі  і

 Основного Закону держави.

      Тому  важливо  почути ваше ставлення до того, що

 відбувається  по таким позиціям. Чого варті заяви про

 те,   що  смертна  кара  не  буде  застосовуватися  в

 Україні,  як заявив міністр юстиції, для цього досить

 політичної волі Президента, прем'єр-міністра і Голови

 Верховної Ради. Чи це так?

      Друге.  Яке ваше ставлення до Указу Президента ь

 1   відносно   затримання  підозщрюваного  у  скоєнні

 злочину  до  30  діб?  Чи  не  варто  було б цю норму

 включити   до   Кримінально-процесуального   кодексу,

 стаття 106.

      І,  шановні  народні  депутати,  можна  сьогодні

 дорікати  кандидату, того що він із Дніпропетровської

 області,  що  в  нього сьогодні через 2-3 дні буде 60

 років.  Але  сьогодні  в Прокуратурі, вважаючи те, що

 там   відбувається   останнім   часом,  повинна  бути

 досвідчена   людина   з   таким   досвідом  роботи  і

 ставленням.

      Я   вважаю,   що  літній  досвід  йому  дозволяє

 виправдати  довір'я, яке буде йому виявлено. Я просив

 би підтримати цю кандидатуру.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Ну, тут запитання немає.

 

      ВОРСІНОВ

      Что касается вопроса о смертной казни.

      В    разных    государствах    возвращались    и

 отказывались от нее, в цивилизованных тоже странах.

      Моя  думка  на цю справу, я хотел сказать о том,

 что  на  сегодняшний  день  она нужна. В какой мере и

 как,  надо,  от  нее воможно отказываться по составам

 преступлений. Ее было в свое время, вот на переходном

 этапе,  было  много составов преступлений, за которые

 предусматривалась  смертная  казнь.  А  на сегодня за

 тяжкие  преступления  она должна быть, я думаю о том,

 что   она  не  только  элемент  кары,  но  и  элемент

 воспитательное значение имеет.

      Когда-то,   конечно,   на  будущее,  и  все  это

 правильно. На сегодня я не вижу возможности для того,

 чтобы  отказаться  от  этого,  и  буду отстаивать эту

 позицию, что касается Указа Президента о привентивном

 задержании,  я  думаю, о том, что практика показала о

 том,  что  у  него были минусы и плюсы, но я думаю на

 сегодня  у  нас есть достаточно законодательной базы,

 по   которой   мы  работаем,  уголовно-процессуальный

 кодекс, который дает нам право тоже работать...

 

      ГОЛОВА. Одну хвилинку. Марченко будь ласка.

 

      МАРЧЕНКО

 

      Уважаемый  Григорий  Трофимович,  мне импонирует

 ваше  заявление  о  том,  что  в  государстве  должен

 править   закон   и   строгость   его   должна   быть

 распространена на всех от рядового до Министра как вы

 сказали,  а  мне  кажется и до Президента, у меня два

 вопроса к вам, первый.

      В   Днепропетровской   области   пошло  движение

 массовое      обманутых     вкладчиков,     трастами,

 ивестиционными  фондами. Какова практика работы вашей

 против  этих  нарушений  и  что вы можете сделать или

 предложите для того, чтобы защитить всех обманутых на

 Украине этими структурами.

      Это первый вопрос.

      И  второй  вопрос, в соответствии с Конституцией

 163 статья Генеральный прокурор Украины призначається

 Верховною Радою України підзвітний перед нею і тільки

 їй, відповідальний перед нею і тільки їй підзвітний.

      Вы   знаете,   что   Конституционный  договор  в

 соответствии   с   которым   вас   сегодня   выдвинул

 Президент,  он нарушает Конституцию, таким же образом

 как и назначение судей.

      Допустим  практическое  дело,  вы  привлекаете к

 ответственности  или  через  ваше  подання  или ваших

 служб,  убийцу  к  суду,  суд  принимает  его,  норму

 покарання,   и   после  того  как  будет  Конституция

 восстановлена не пойдут ли процессы реабилитации тех,

 которые подадут заявку, в соответствии того, что суды

 не конституционные, будет ли такое движение.

      Спасибо.

 

       ВОРСІНОВ.  Дякую.

      Да,   это   движение  доверителей  по  трастовым

 компаниям,  оно,  действительно, у нас, я не знаю, не

 готово,   но   у   у  нас  оно  возникло,  мы  с  ним

 столкнулись, с этим явлением. Я должен сказать о том,

 что  еще  до этого движения органами Прокуратуры было

 возбуждено   в   отношении   трастовых   компаний  17

 уголовных дел.

      И  я  должен сказать о том, что на сегодня очень

 сложный  вопрос  о  том,  как  надо,  кто и как будет

 возвращать    все,    что   похищено   преступниками.

 Государство  не  является по закону гарантом. Сегодня

 мы   возбудили   дела   в  том  плане,  чтобы  как-то

 облегчить,   чтобы  найти  имущество  преступников  и

 возвратить  вкладчикам, доверителям  какую-то часть.

      Что  на сегодня мы имеем? Сегодня большинство из

 них, руководителей доверительных обществ, скрылись от

 следствия,  некоторые  арестованы,  по некоторым даны

 санкции  на арест с розыском преступников. Описано по

 делам имущество юридических лиц трастовых компаний на

 80  миллиардов карбованцев. В ходе расследования было

 установлено  о  том,  что  от всего то, что триллионы

 внесли   вкладчики,   только   2%   было   внесено  в

 инвестиции.

      Принято решение на сегодня о том, в связи с тем,

 что  юридические  лица,  имущество юридических лиц не

 конфисковывается,   мы  на  сегодня  приняли  решение

 реализовать  описанное  имущество,  изкятое имущество

 трастовых   компаний  и  доверительных  обществ,  эта

 реализация  началась,  и  мы  решили отдать эту сумму

 тем, кто мало обеспечен -пенсионерам, инвалидам и так

 далее.

      Работала  комиссия  Президента,  комиссия Совета

 министров.  Я  думаю  о  том, что подготовлено должно

 быть   новое   законодательство   по  этим  трастовым

 компаниям.

      В  чем  беда  оказалась?  Дело в том, что Декрет

 Кабинета  Министров  был  опубликован в трех печатных

 изданиях  в  разных  трактовках.  И  дело  в том, что

 Декрет  Кабинета  Министров  был  опубликован  в трех

 печатных  изданиях с разной трактовкой. И дело в том,

 что  трастовые  компании  не  должны  были заниматься

 депозитной   деятельностью.   Это  дело  коммерческих

 банков. И это дало возможность преступникам присвоить

 такое большое количество средств граждан.

      По  Генеральному  Прокурору:  как  будет,  тогда

 будет.  Я  думаю  о  том,  что это все станет на свое

 место тогда, когда будет принята новая Конституция. Я

 ознакомился  с  проектами  многих  Конституций разных

 фракций.  И  в  большинстве  надо  сказать о том, что

 правильно  дается  положение,  какой  система и место

 Генеральной прокураты отводится в государстве.

      Будет  ли  тогда,  когда-то  будет обратная сила

 закона  и так далее, я не думаю. Я думаю о том, что и

 это сегодня Конституционное соглашение оно есть, надо

 по нем работать. Плохое оно или хорошее, я не могу на

 сегодня  сказать.  Но  оно  должно  соблюдаться.  Это

 задача Генеральной прокуратуры и всех на местах.

 

      ГОЛОВА. Там дещо в іншій площині йшло запитання,

 Григорій  Трофимович. Якщо сьогодні Верховна Рада вас

 призначить,   то  прийняті  вами  рішення  не  будуть

 суперечити  Конституції,  бо в принципі Верховна Рада

 призначає  прокурора. А от якщо правовідносини, якісь

 колізії  будуть  виникати  під  час,  виникли під час

 діяльності  Дацюка на посаді за Указом Президента, то

 ці  колізії  можуть  виникати  і  можуть оспорюватися

 пізніше,  бо то було призначення з порушення закону.

 

      ВОРСІНОВ.   Я   думаю  о  том,  что  если  вы

 согласитесь  с  предложением  о  моем  назначении, мы

 должны  сделать  все  для  того,  чтобы  не допустить

 нарушение закони никогда.

 

      ГОЛОВА. Осадчук, останнє запитання.

 

      ОСАДЧУК П. І. Шановний Григорій Трофимовичу, 206

 округ, Петро Осадчук, група "Державність".

      Звичайно,    що   кращі   люди   -це   люди   із

 Дніпропетровська.  Вони  формувалися біля мартена. Ви

 не боїтеся, що коли заберуть звідти всіх кращих людей

 і  прокурорів  районів,  то  область  буде  оголена в

 кадровому  відношенні,  почне,  ну,  не  дай господь,

 занепадати.  І  як  ви  ставитесь  до  (..........) в

 народі формулювання. На відоме питання Кучми, що нині

 будуємо    ми,    я    сам   відповісти   берусь.   В

 Дніпропетровську Русь.

      І   конкретніше.   27   березня  у  Запорізькому

 аеропорту  була  затримана  громадянка  Тимошенко  на

 гарячому   з  контрабандою:  26  тисяч  американських

 доларів.  Справа  була  передана  вам  у  прокуратуру

 Дніпропетровську,  і  ви  чомусь  цю справу прикрили.

 Може у мене не точна інформація, будь ласка, розвійте

 мої  сумніви  щодо вашої послідовності у сповідуванні

 законності.

      Дякую за увагу.

 

      ВОРСІНОВ.  Дякую. Пан.............

      Я должен вам сказать, что я во всех комиссиях, и

 звучит  слово  к  этому:  Днепропетровская  мафия. Вы

 скажите,  пожалуйста,  вы  читали  мою автобиографию.

 Когда  я там мог в эту мафию поступить и какую мафию?

 Я 25 лет отработал в Донбасе.

      (Шум в залі)

      Нет  я  извиняюсь, вибачаюсь. Я думаю о том, что

 многие  говорят,  и, возможно, зайдут вопросы вот там

 с  Днепропетровска,  с.................  Я вам должен

 сказать    о   том,   что   сколько   я   работал   в

 Днепропетровске,  для  меня  было  главное кредо -это

 закон.   И  том,  что  меня  пригласили  сюда,  и  вы

 считаете,   что   я   Днепропетровская   и   какое-то

 нарицательное  ходит  имя.  Я  считаю,  о  том, что в

 Днепропетровске  тоже  есть  люди, люди-организацторы

 большие,  работники  отличные.  Я не думаю о том, что

 тот,  кто  пришел  сюда, что они только будут..., что

 это на вред Украины. Это один вопрос. Я вам отвечу.

      Второй  вопрос  по.............  Ну,........ это

 задержали   гражданку   одну   с   Днепропетровска  с

 долларами Соединенных Штатов при поездке ее в Москву.

 Это  дело  было  направлено  с Запорожской области по

 указанию  Генеральной  прокуратуры в нашу прокуратуру

 для   расследования.   Мы   расследовали   это  дело,

 расследовали   около  четырех  месяцев,  и  следствие

 пришло   к   выводу  о  том,  что  в  материалах  нет

 достаточных  оснований, достаточных доказательств для

 того,  чтобы направить дело в суд. Было прекращено по

 статье 10. 13 за отсутствием доказательств.

      Это    дело   было   на   контроле   Генеральной

 Прокуратуры, мы его направили туда, дело возвратилось

 от   Генеральной   Прокуратуры,  которые  согласились

 принять по нему решение.

 

      ГОЛОВА.   Дякую,  сідайте,  будь  ласка.  Будемо

 обговорювати це питання?

      Одну  хвилинку.  Я по-перше, хотів би і Григорію

 Трохимовичу  і  депутатам  сказати, що ми всі бачемо,

 людина хвилюється дуже, тому що начулася багато, що у

 сесійному залі тут будуть депутати задавати запитання

 толератні,  не  коректні речі абсолютно. Але все-таки

 хвилювання  важко подолати, тому я прошу не звертайте

 на цю обставину уваги. Треба визначитися зараз.

      По-перше,  я  просив  би,  щоб  ми  о  12 годині

 розпочали  голосування.  Тому,  якщо  обговорювати до

 цього  часу то не більше 15 хвилин. Немає заперечень?

 Немає.

      Там    записувалися?    Записувалися.   Ось   як

 записувалися,  так  і  говорити  будете. Спочатку від

 Комісії  з питань правової політики, Стретович. Потім

 Моцпан, Смірнов від позафракційних і далі за списком.

 Список опублікуйте.

 

      СТРЕТОВИЧ

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 колеги! Шановні виборці!

      Розгляд  сьогоднішнього  питання  дає  надію, що

 ситуація,  що  півроку  хвилює українське суспільство

 врешті-решт отримає своє логічне завершення.

      Я  не  буду  говорити  про  роль  прокуратури, я

 тільки хочу звернути увагу на деякі деталі, які вчора

 були  звернені  комісією  при  розгляді  питання щодо

 кандидатури на пост Генерального Прокурора України.

      Перш   за   все,   дивує  відношення  виконавчих

 структур до подання документів, про які тут йшлося. В

 якому  допущено  маса  помилок і не дано відповіді на

 запитання.

      Зверталась увага на те, що як в старі добрі часу

 14  прокуратур  України  надіслали  свої звернення до

 Президента   з  тим,  щоб  саме  Орсінова  призначили

 Генеральним   прокурором.   Наче,  Президент  сам  не

 розуміє, кого треба призначити на цю посаду.

      Відповідаючи  Григорію  Тимаофійовичу  на те, що

 діловодство    в    Прокуратурі    України   ведеться

 українською  мовою,  тут є речові докази про те, що 3

 прокуратури,    а   саме:   харківська,   херсонська,

 південно-транспортна     українська,    -ще    працює

 російською мовою. Це між іншим.

      Вчора на комісії ми задавали масу питань Георгію

 Тимофійовичу. Серез їх перше було таке: чи не боїтесь

 ви  у  цей  складний  час, коли Прокуратура, по суті,

 паралізована,  звалити на себе цю тяжку нелегку ношу.

 Претендент  відповів,  що  він нічого вже не боїться,

 він  пройшов значний 35-ти майже річний стаж роботи в

 прокуратурі,  йому  вже  60 років, тому вже нема чого

 думати  про  кар'єру,  як  комусь  догодити.  І таким

 чином, буде виконувати тільки приписи закону.

      Звучали  й інші питання: чи не станеться так, що

 ви станете заложником політичних ігр і будете займати

 одну   сторону   якоїсь  гілки:  чи  законодавчої  чи

 виконавчої.   На   це  теж  пролунала  відповідь,  що

 претендент  служитиме  тільки закону і в цій ситуації

 просить  парламентаріїв  писати  закон,  який  би був

 чіткий,  конкретний і формальний. І це нам імпонувало

 теж,  тому  що претендент заявив, що він в свою чергу

 буде звертатися дуже часто з законодавчою ініціативою

 щодо поліпшення діючого законодавства.

      Разом  з  тим,  при  розгляді  цього  питання  у

 комісії  вчора  виникла  проблема  щодо  попереднього

 звільнення  Генерального  прокурора.  І  ми дійшли до

 висновку,  що  вакханалія з призначенням Генерального

 прокурора  в  Україні  напротязі  двох останніх років

 була  покладена  прецедентом  жовтня  1993 року, коли

 незаконно  був  звільнений  прокур і перший заступник

 прокурора,  а  саме: Віктор Шишкін, Юрій Гайсинський,

 коли  перший з них перебував у відпустці, що трудовим

 законодавством взагалі заборонено розглядати будь-які

 призначення в момент находження особи у відпустці.

      І  комісія вирішила вчора одностайно підготувати

 ці  матеріали  до  слухання з тим, щоб реабілітувати,

 так  би мовити, невинно потерпілого Віктора Івановича

 Шишкіна.

      І   останнє.   Є   сьогодні   надія,  що  з  цим

 призначенням, якщо воно таке відбудеться, врешті-решт

 прокурор Генеральний отримає ті законодавчі гарантії,

 які  передбачає Закон про прокуратуру, пропрацює свій

 відведений  йому  термін, буде чітко слідувати духу і

 букві закону.

      Щодо  голосування  на  засіданні  комісії.  З  8

 членів комісії голосування відбулося таким чином:   6

 членів     комісії    підтримало    кандидатуру,    2

 проголосувало "проти". Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Моцпан.

      Шановні  колеги,  я  просив  би  слухати уважно,

 Регламент   передбачає  окремі  випадки,  коди  можна

 припинити  обговорення,  а  інколи,  виникає  бажання

 використати це право.

 

      МОЦПАН.   146  Амвросиевский  избирательный

 округ.

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 депутаты,  каждый  день  в  этом зале, нам, депутатам

 приходится     принимать    ответственное    решение,

 голосование  по  тем  или инным вопросам, но по-моему

 мнению  наступает  день  и час, когда голосование или

 решение  имеет  особую  значимость.  Сегодня,  на мой

 взгляд, это тот день и час.

      Мы   решаем   вопрос  об  избрании  Генерального

 Прокурора  Украины,  об  утверждении по представлению

 Президента Украины Леонида Даниловича Кучмы.

      По  стечению  обстоятельств  я сегодня четвертый

 раз    имею    возможность   общаться   с   Григорием

 Трофимовичем   Ворсиновым.   Я   принимал  участие  в

 заседании   трех   комиссий:  заседанию  Комиссии  по

 законности и правопорядку, по борьбе с организованной

 преступностью  и  корупцией,  на заседании Комисси по

 реформе судово-правовой системы.

      На заседании фракции социалистов, и я должен вам

 сказать, что за последние часы, а именно там было мое

 общение, если так выразиться, с кандидатом на высокую

 должность  Генерального  прокурора,  я  все время для

 себя  ставил  вопрос,  чтобы не ошибиться. И вчера на

 заседании  комиссии  Стретовича,  я  ему  прямо так и

 сказал: уважаемый Григорий Трофимович, я боюсь, чтобы

 не  ошибиться,  перед  своей  совестью и перед своими

 избирателями,  та  ли  вы  кандидатура,  которая став

 Генеральным     прокурором,   обеспечит    надлежащий

 правопорядок?  И  честно  отвечаю  на  данный вопрос:

 уважаемые  народные депутаты, и уважаемые избиратели,

 я  понимаю  ситуацию  сегодняшнего дня. Практически у

 меня  сегодня  нет  выбора, я отдаю себе отчет, что я

 имею  в  виду, не в обиду будет сказано вам, Григорий

 Трофимович,  если  бы мне сегодня выходилось выбирать

 между   вашей   кандидатурой   и,   скажем,  народным

 депутатом  Украины Смирновым Евгением Леонидовичем, я

 отдал  бы  предпочтение  Смирнову,  потому  что знаю,

 какие  он  обязательства  на  себя готов взять с этой

 трибуны в случае избрания его Генеральным прокурором.

      И  тем  не  менее,  сегодня я буду голосовать за

 вас. Почему? Я надеюся, что вы именно тот Генеральный

 прокурор  -если  вас  избирут -который сделает шаги к

 тому,   чтобы   в  будущем  демократической  Украине,

 которая     избирет    подлинно    путь    социальной

 справедливости,  на  должность Генеральных прокуроров

 будут  избирать таких депутатов, как Смирнов, Хмара и

 им подобных. Спасибо за  внимание.

 

      ГОЛОВА.  Дамо  слово Смірнову. Будь ласка. Але я

 знаю його більше  як  музиканта.

 

      СМІРНОВ Є.Л.

      Я  дуже  дякую  за  такий  комплімент,  але я не

 збираюсь бути Генеральним прокурором.

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 народні   депутати!   Вже  півроку  триває  епопея  з

 Генеральною  прокуратурою України. В результаті цього

 роботу  Генпрокуратури  розвалено, страждають обласні

 та  районні  прокуратури. Там слід терміново наводити

 порядок.

      Якщо ми відхилемо запропоновану кандидатуру -а в

 мене  є  підозра, більше того, а навіть впевність, що

 саме   цього   від   нас   чекає   Президент  -розвал

 прокуратури триватиме  й далі.  Кому це вигідно?

      Я  сподіваюсь,  що  людина  з  таким досвідом, з

 таким  жорстким  і  вольовим  характером, як Григорій

 Трофимович,    зуміє   зайняти   правильну   позицію;

 одстоювати   Закон,   а   не   виконувати   політичні

 замовлення  -не обслуговувати ту чи іншу гілку влади.

 Якщо   ж   ми  станемо  на  позицію  "...............

 (фраза  латинською мовою)..........................."

 "Хай  гине  світ,  але  торжествує правосуддя". Тобто

 будемо  шукати на посаду Генпрокурора ідеал, до якого

 не  було  б жодних -підкреслюю, жодних -претензій, то

 за    таких    обставин................   прокуратура

 відбудеться  точно,  а......................  -навряд

 чи.

      Тому,   виходячи   із  сьогоденних  реалій  і  з

 ситуацією,  що  склалася  сьогодні,  я гадаю, що буде

 розумним    підтримати    кандидатуру................

 Григорія Трофимовича. Дякую за увагу.

      Я   заощадив   час.  Просив  депутат  Хмара  від

 позафракційних.

 

      ГОЛОВА.  Гармаш.  Гармаша  немає?  Даниленко від

 Комісії з питань АПК.

 

 

      ДАНИЛЕНКО

 

      Спасибі,    Олександр   Олександрович.

      Шановні  колеги-народні депутати, нашою комісією

 вчора  також  обговорювалося питання щодо кандидатури

 на  посаду Генерального прокурора. Були виступи, були

 пропозиції, і  я  зразу  хочу сказати про те, що люди

 всі,  вірніше  депутати,  люди,  хто висловлював свої

 думки  хотів  би  бачити,  щоби  в нашій державі був,

 виконувалися  закони,  дотримувалися  законів, щоб не

 було  отої  злочинності  яка сьогодні в нас є. Щоб ми

 могли   працювати   спокійно,  виважено,  дивитися  в

 завтрішнє майбутнє, виступали ті депутати, які знають

 кандидата на цю високу посаду, на посаду Генерального

 прокурора нашої держави.

      Характеризували  як  людину  яка  має  досвід  в

 роботі,  має  свою  позицію, бажає віддати здоров'я і

 все   те,   що   надбав   за   багато  років,  тобто,

 професіоналізм,  позицію  на  благо  служіння  своєму

 народові,  своєї  держави,  а тому я хотів би сказати

 про  те,  що  у  нас  зауважень  і заперечень у нашій

 комісії  щодо  кандидатури  не  було. Хотів би тільки

 закликати  всіх,  проголосувати, тому що сьогодні те,

 що  у  нас  твориться  в  Генеральній прокуратурі, ну

 дальше воно так не може буті як воно сьогодні є.

      Дякую вам за увагу.

 

      ГОЛОВА. Від Єдності Меркушов.

 

      МЕРКУШОВ

 

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 депутати,   присутні,   я   розумію  наскільки  важко

 сьогодні    виступати,    обговорюючи    це   питання

 представнику  Дніпропетровської  області,  але  все ж

 таки   декілька   слів   із   цього   приводу   група

 уповноважила мені сказати.

      В  цей  надзвичайно складний час розбудови нашої

 держави  великої  значемості  роль  відведена органам

 Прокуратури  України. Про яку ефективність в боротьбі

 із  злочинністю,  корупцією, Порушенням законів можна

 говорити,  про  яке  верховенство права. Ми ніколи не

 виконаємо обов'язків перед Радою Європи, ми ніколи не

 вийдемо  з  кризи,  коли  по-справжньому  не запрацює

 ключова    ланка    правоохоронних    органів   -наша

 Прокуратура.

      Я    впевнений,    що    більшість   працівників

 Прокуратури  сумлінно ставляться до своїх обов'язків,

 але  стан,  в якому опинилась Генеральна Прокуратура,

 можливо  назвати  так:  її  взагалі сьогодні немає. З

 органу   нагляду  за  законом  вона  перетворилась  в

 політичного  триганта,  який  стежить за кон'юктурою,

 яка   складається  в  суспільстві.  Часто  змінюються

 заступники Генерального прокурора, розпалась колегія,

 ситуація  повністю  сьогодні  некерована.  І  в цьому

 повинен  не  тільки,  я  вже кажу, бувший Генеральний

 прокурор,  а і ми з вами -Верховна Рада. Я впевнений,

 що   сьогодні   більшість  присутніх  в  залі  з  цим

 погодяться.

      Тому повинні з усією відповідальності віднестись

  до   призначення  на  цю  високу  посаду.  Ми  маємо

 пропозицію  Президента,  маємо  його  думку  з  цього

 приводу.  Я розумію, скільки нісенітностей є наскруги

 цього,  але  людину,  яка близько 30 років опиняється

 один  на  один  з  законом  і  з  суспільством завжди

 можливо в чомусь звинуватити.

      Я  можу  вам  привести  декілька прикладів, коли

 рішення,  яке приймалось Прокурором Дніпропетров ька,

 Дніпропетровської  області, а в минулому Луганська не

 подобалось   керівникам   області,   було   наперекір

 державним органам влади, але воно приймалось, тому що

 головним  в  цьому  рішенні  був  заокн. І я вам мушу

 сказати,  така лінія буде проводитись і в Генеральній

 прокуратурі.

      Група  "Єдність"  впевнена,  що  з  призначенням

 Генеральним   прокурором  України  Ворзінова  Георгія

 Трохимовича в найкоротший час будуть вирішені основні

 питання,   які   дадуть   змогу  плідно  і  ефектично

 працювати Генеральній прокуратурі.

      І  ще  одне  я  хочу  сказати,  що  не  всім  це

 сподобається,  тому  що  головним  в його діях будуть

 високі вимоги, професійна підготовка, чітке виконання

 своїх  обов'язків.  І  це  буде  жорстко  питатися. І

 керованість тільки одним, діючим законом.

      Я  розумію, що дехто хотів би сьогодні мати таке

 призначення,  таку  людину,  на яку можна впливати, з

 якою  можна,  як  кажуть,  вирішувати  справи. Я можу

 сказати  сьогодні одне. По тим питанням, які були уже

 задані  в  цьому  залі,  можна  розуміти, що сьогодні

 головне у нас емоції.

      Але  ще  я  вам  раз  кажу.  Чи то буде справа з

 валютою,  чи то буде справа з золчинністю, чи інше. і

 кого  б  вона  не  стосувалась,  якої  посади  чи  то

 депутат, чи то не депутат -дія буде одна, як говорить

 закон.

      Тому   по   дорученню   групи   я  закликаю  вас

 проголосувати  сьогодні  на  призначення Генерального

 прокурора Ворціна Георгія Трохимовича.

      Дякую вам за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Дякую. Наполягають ще депутати? Давайте

 "Державність", "Незалежність".

 

      ГЕТЬМАН.

 

      Шановні  народні  депутати, я буду відвертим, що

 кандидатура    Григорія    Трохимовича    для   групи

 "Незалежність"  пройшла  складний  еволюційний  шлях.

 Обговорювалась і проблема дніпропетровської критичної

 маси.  Але  після  зустрічі з ним, спілкуванням група

 майже   однозначно  прийшла  до  висновку  підтримати

 пропозицію  Президента  про  призначення  Генеральним

 прокурором   Ворзіна   Григорія   Трохимовича.  І  ми

 закликаємо всіх це   зробити.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Я гадаю, що треба дати слово Васильєву,

 оскільки  він  з  нашою   постановою сьогодні виконує

 обов'язки Генерального прокурора. Будь ласка.

 

      ВАСИЛЬЄВ.

 

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 коллеги  народные  депутаты,  всем находящимся в этом

 зале  известно,  что  на  протяжении года Генеральная

 прокуратура  практически не работает. От сложившегося

 в   этой  системе  положения  страдают  работники  на

 местах,  страдают  государственные  интересы в целом.

 Искуссно    вуалируя    развал   высшего   надзорного

 ведомства,  определенные силы пытаются обвинить в это

 Верховный Совет.

      Сегодня  мы  должны доказать обратное.  Показать

 прежде   всего  народу  Украины  то,  что  мы  лишены

 амбиций,  что интересы человека и государства превыше

 всего.  Что  мы  твердно стоим на позициях всемерного

 укрепления законности и правопорядка в державе.

      Сегодня  у  нас  есть  уникальная,  я бы сказал,

 возможность   продемонстрировать,  что  мы  не  хотим

 конфронтации.  Можем  и  хотим  сотрудничать со всеми

 властными  структурами,  которое будет способствовать

 укреплению государственности.

      Но  ни  у  кого  не  должно  вызавать сомнений к

 предложенной   кандидатуре.   Не  должно  создаваться

 впечатление  о  том,  что  мы вынуждено рассматриваем

 предложенную    кандидатуру   на   пост   генрального

 прокурора Ворсинова Григория Торофимовича во имя лишь

 каких-то  высших идеалов. Этого человека я знаю много

 лет.  У  него  есть  все  необхидимое  и  волевые,  и

 профессиональные     качества,    чтобы    руководить

 прокураторой в масштабах государства.

      Нас   не   должно   смущать   и   то,   что  это

 представитель  Днепропетровской  области, а тем более

 его  возраст. Предшественник был представителем иного

 региона. Но результаты его деятельности показали, что

 дело  прежде  всего в человеке, а не в том, откуда он

 пришел.

      Убежден,    что    полтора   года   деятельности

 Парламента   зделали   его   зрелым   государственным

 ведомством,   которое   способно  принять  взвешенное

 решение,     поддержав    предложенную    Президентом

 кандидатуру   Ворсинова   Григория   Трофимовича.  Он

 достоен  уважения уже потому, что в это сложное время

 дал  согласие  на  должность  Генерального  прокурора

 Украины.  В  это  сложное, повторяю, время и для всей

 системы органов прокуратуры.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. До мене звертається представники   (одну

 хвилинку)  від  фракції,  від комісії. Якщо ви будете

 наполягати,   я   дам  слово  всім,  але  треба  тоді

 перенести розглядом питання. Продовжити. А крім того,

 треба враховувати обставину, що підготувати бюлетені,

 всім же час потрібен. Тоді треба зміщувати, руйнувати

 графік роботи.

      Тому  є  дві  пропозиції:  дати слово ще кільком

 виступати, тобто продовжити засідання. Хто за те, щоб

 продовжити, прошу проголосувати.

 

      "За" -

 

      Не вистачає голосів.

      Хто  за  те,  щоб  припинити  обговорення, прошу

 проголосувати.

 

      "За" -

      Колективна воля вище всього.

      Я роблю таке оголошення. Зараз коротке засідання

 своє  робоче  проведе  Лічильна комісія в кінозалі. А

 голосування розпочнеться о 12.22.

      З  процедури?  Будь  ласка, хвилиночку. Лічильна

 комісія йде на місце, а Соболєв з процедури.

 

      СОБОЛЄВ,   м.   Запоріжжя,   депутатська   група

 "Реформи"

 

      Тут  порадилися керівники декількох депутатських

 груп,  ми  б  хотіли  дійсно,  почути думку Лічильної

 комісії, що готова вона вже почати голосування зараз.

 Наскільки  нам  відомо, там бюлетені не підготовлені.

 Тому  дати змогу порадитися ще в групах і фракціях, і

 проголосувати,  як  тільки будуть готові бюлетені для

 голосування.

      А  зараз  дати  змогу  цим  фракціям,  які ще не

 встигли   зустрітися   з   прокурором,   провести  ці

 консультації на протязі перерви.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  у  вас  ще  є  20 хвилин,

 зустрічайтеся.

      Голосування о 12.22!

      Дякую.

 

     

     

     

     

                     ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ

     

      ГОЛОВА. Будь ласка, сідайте на місця!

      Шановні   депутати,  ми  на  минулому  засіданні

 розглянули  Закон  про  державні  програми. Хвилинку,

 зараз!   Перед   тим,  як  поставити  на  голосування

 постанову   із   цього   приводу,  я  хотів  із  вами

 порадитися.

      Оскільки  зараз  проходить  засідання  лічильної

 комісії  і частини депутатів нема в залі, використати

 цей  час  для виконання доручення Верховної Ради, щоб

 Голова  Комісії  з  питань етики -Петро Володимирович

 Шейко   -зробив  коротку  інформацію  про  з'ясування

 обставин   відповідно   до  заяви  Єфима  Леонідовича

 Звягільського,   оскільки   таке  доручення  давалося

 Верховній  Раді. І щоб не було тут якихось двозначних

 трактувань,  щоб  і  ви,  і, мабуть, влухачі з перших

 вуст почули коротку інформацію з цього приводу.

      Але  дуже коротко, добре? Скільк часу вам треба?

 До 10 хвилин, будь ласка.

      Слово має Шейко.

     

      ШЕЙКО П.В.

     

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 колеги-депутати!

      За   дорученням  Верховної  Ради  була  створена

 тимчасова   депутатська  комісія  в  складі  чотирьох

 народних   депутатів,  вам  відомих,  яка  перебувала

 декілька  днів  в  Ізраїлі,  з  приводу  звернення до

 Верховної    Ради    України    народного    депутата

 Звягільського.

      Ну,  основними  причинами даного звернення стало

 те,  що проти нього була порушена кримінальна справа.

 А  те,  що  ми з вами 15 листопада минулого року дали

 згоду    на    притягнення   його   за   кримінальної

 відповідальності  і  те,  що останнім часом в порядку

 деному  сесію  був  розгляд  питання  про позбавлення

 депутатських     повноважень.    Подібний    розвиток

 подій...........   як,   те,   що  проти  нього  були

 організована  замовна  так  справа, так звана, справа

 Звягільського,   в  зв'язку  з  тим,  що  він  будучи

 прем'єр-міністром, спрямовував дію Уряду на те, щоб в

 країні   активізувалася   робота   податкових  служб,

 стримання  цін,  особливо  на нафтопродукти, Уряд, як

 він   стверджує   здійснював   жорсткий  контроль  за

 повернення  кредитів  в  Україну,  введення  жорсткої

 системи валютного регулювання.

      На  його  погляд  всі  ці  заходи  давали  змогу

 створювати  передумови  для стабілізації виробництва,

 однако  така  політика Уряду позбавляла декого джерел

 легкої   наживи,  і  як  стверджує  народний  депутат

 Звягільський зробила замовною його справу.

      За  переконанням  Звягільського ця справа носить

 чисто  політичний  характер  і  в  усьому  цьому  він

 звинувачує    Генеральну   прокуратуру   і   особисто

 Генерального   прокурора,   який   поспіхом   готував

 матеріали  для сесії Верховної Ради і подавав нам для

 рішення,  за таких обставин Звягільський був змушений

 тимчасово  залишитися  в Ізраїлі і побоювання за своє

 життя  не  дає  йому  змоги в даний час повернутися в

 Україну.

      За  час  перебування  в  Ізраїлі  ми  мали змогу

 постійно  спілкуватися  з  своїм колегою, відбувалися

 зустрічі,  ми  проясняли  ті  питання,  які входили в

 компетенцію нашої комісії.

      Вона   не   носила   статус   слідчої   тому  ми

 абстрагувалися  від  тих  фактів,  які  проходять  по

 кримільній  справі,  і  виясняли лише те, що цікавило

 нас,  ну  в  таких  приблизно  напрямках.  Яким чином

 виїхав  депутат  Звягільський  до Ізраїлю, яким чином

 трактується  сьогодні  його  громадянство; як у нього

 справи  із  всіма нерухомостями в Ізраїлі і ким чином

 він   хоче   надалі   співпрацювати   з   Генеральної

 прокуратурою  для того, щоби закінчити цю кримінальну

 справу і покласти накінець їй логічне завершення.

      Звягільський пояснює, що, після відставки його з

 посади  прем'єр-міністра,  він  деякий час працював в

 Парламенті,  потім  подав  заяву на відпустку і в цей

 час   (йому  така  відпустка  була  надана  письмовою

 згодою)...  і  через  деякий  час  він  звернувся  до

 консульству Ізраїлю за туристичними візами для виїзду

 в цю країну.

      Як  він  пояснює,  що  в  Ізраїлі до цього він в

 своєму житті  не був.

      29  вересня  минулого  року  йому таке віза була

 видана  і  2  жовтня  він приїхав до Ізраїлю, а не 16

 листопада,   як   в   своєму   поданні   стверджувала

 Генеральна прокуратура.

      Ми   перевірили   паспорти,  ми  перевірили  всі

 відмітки,  які  проходили через митний контроль і все

 це співпадало  з  тим, що він  нам говорив.

      Звягільський  після  того,  як  він  приїхав  до

 Ізраїлю,  йому  стало  відомо,  що 15 листопада сесія

 позбавила  його,  дала  згоду  на притягнення його до

 кримінальної відповідальності і він цей фактор сцінив

 як початок здійснення якихось погроз на його адресу і

 сумнівався в безпечності свого повернення в Україну.

      В зв'язку з цим він звертається до влади Ізраїлю

 за    надання    йому   політичного   притулку.   Але

 законодавство  Ізраїлю не передбачає такої процедури.

 Воно вважає всих євреїв всього світу, які приїзджають

 на  територію  Ізраїлю  своїми  вже громадянами. І 23

 березня цього року йому буде... видано було тимчасове

 посвідчення,  яке  засвідчує,  що  він є, в зв'язку з

 цим, громадянином  Ізраїлю.

      Ми   дивилися   всі  ці  документи.  Вони  якраз

 підтверджують його висновок.

      Я   не   хочу  деталізувати  це  те  Ізраїльське

 законодавство яке регламентує цю проблему, вони в нас

 всі   є   ці  матеріали,  я хочу  тільки  сказати,  що

 українське    громадянство    прицьому    Закон   про

 громадянство  України  пріцьому  нке  позбавило  його

 громадянства  нашої держави. Він сьогодні є одночасно

 громадянином  Ізраїлю,  України  в будь-який час може

 повернутися   назад  і  користуватися  всіма  правами

 громадянина України.

      Ми   дивилися  метеріали  копії  поки  що  зараз

 консульство  нам  дасть офіційно затверджені владними

 структурами висновок про те, що Звягільський сьогодні

 проживає на квартирі яку знімає свого майна в державі

 Ізраїль він не має.

      Звягільський  в  ході зустрічі, що було особливо

 важливо  для  нашої  комісії  погодився  з  тим, щоби

 співпрацювати  із  Генеральною  прокуратурою. В перші

 дні  він  категорично  відмровлявся мотивуючи тим, що

 він  не  винен і не хоче брати участь в розслідуванні

 цієї  кримінальної  справи.  Одначе в останні дні він

 погодився   і   зараз   ми   будемо   в  Якийсь  мірі

 орієнтуватися  прокуратуру  на  ті зустрічі, аале він

 просив  знову ж такі, щоби вони відбувалися за межами

 України.

      Наша  комісія  виходячи  із  таких матеріалів із

 його    категоричного   твердження,   що   він   хоче

 обов'язково  закінчити цю справу, хоче повернутися на

 Україну, ми зробили наступні висновки.

      Враховуючи,  що  факти  які  викладені у поданні

 Генеральної  прокуратури  до  Президії Верховної Ради

 від  27  червня  цього року про дострокове припинення

 повноважень    народного    депутата    Звягільського

 суперечить  вимогам  Регламенту  і  не  в повній мірі

 підтверджуються  проведений  перевіркою, а також тещо

 до  нього  не  можуть  бути застосовані норми татті 3

 Закону  про статус народного депутата України що було

 головним  в  поданні Генеральної прокуратури розгляду

 даного  питання  на  скесії  Верховної  Ради  вважати

 передчасним. Слухання цього питання доцільно провести

 після  завершення  розслідування  кримінальної справи

 Генеральною    прокуратурою   і   судового   розгляду

 відповідно днорм Регламенту.

      Ми  пропонуємо  повернути  це  подання офіціййно

 Генеральній Прокуратурі для доопрацювання.

      З  метою  об'єктивного  завершення розслідування

 кримінальної   справи   відносно  народного  депутата

 України  Звягільського  та  здійснення  депутатського

 контролю  за ходом слідства, наша група в кількості 3

 чоловік,   один  від  такого  рішення  утримався,  ми

 пропонуємо створити тимчасову слідчу комісію у складі

 народних  депутатів,  які вам запропоновані в проекті

 рішення.

      Користуючись   правом  законодавчої  ініціативи,

 запропонувати    внести    зміни   до   Закону   "Про

 громадянство",  яке  трактувало однозначність підходу

 до  подвійного  громадянства.  Зараз КОмісія з питань

 прав   людини   уже   внесла  такий  законопроект  до

 парламенту і це значно полегшить роботу дипломатичних

 служб за кордоном і особливо в державі Ізраїль.

      Юхим Звягільський звернувся знов до парламенту з

 новим  зверненням,  де  він  дякував  парламентові за

 створення   такої  комісії,  яка  мала  змогу  з  ним

 зустрітись,  і просив не розглядати зараз питання про

 позбавлення йойго депутатських повноважень.

      Ми,  враховуючи  в якійсь мірі це звернення, але

 висновок   нашої   комісії  базувався  якраз  на  тих

 матеріалах,  які  ми маємо і які ми розглядали в ході

 цих  зустрічей і бесід.

      Вам  пропонується  проект  постанови,  ми  вчора

 роздали йойго всім народним депутатам, і тут до нього

 прикладений  текст  звернення.

      Я  хотів  би, шановні колеги, щоби ми зважали на

 те, що мова йде лпро народного депутата, мова йде про

 нашого  колегу,  і тут все, як і в інших кримінальних

 справах  в  відношенні  громадян України, все повинно

 базуватись   на   основі   права,  на  основі  нашого

 законодавства,  і  ні  в  якому  разі  ми  не повинні

 приймати поспішних висновків.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.   Чи   є   потреба  запитання  задавать?

 Запишіться,  хто  хоче.  По  30  секунд запитання, 30

 відповіді.  5  хвилин.  Я  чому  так  кажу? Тому,  що

 інформація   вже   була   достатня.  Прес-конференція

 проведена.  На  Президії дуже жетально... У кого були

 які  питання,  могли запитати в комісії чи в фракції.

 Вся  інформація  доводилася. Тому час витрачати на це

 просто немає рації.

      Будь ласка, Ткаченко.

     

      ТКАЧЕНКО.

     

      Петре  Володимировичу,  скажіть,  будь ласка, чи

 цікавилися  ви  на  які  кошти  живе і де знаходиться

 йогородина? Дякую.

     

      ШЕЙКО.  Дякую.  Він  в  Ізраїль  виїхав  з

 дружиною.  У нас є копії паспорта дружини і той день,

 коли вони разом присікали кордон Ізраїлю. І зараз він

 проживає там з нею.

      На  кошти...  Ми теж цікавились таким делікатним

 питанням.  Хоч це було може не зовсім коректно. Але в

 тому  випадку, кои він отримує тимчасове посвідчення,

 вірніше,  посвідчення  особи,  законодавтсво  Ізраїлю

 пердбачає   виплату   досить   солідної  суми  коштів

 репретріанту.  Але наш колега Звягільський цих коштів

 в  Ізраїлі  не  отримує.  Він  говорив  нам, що він є

 консультантом  одної  корпорації,  яка сьогодні будує

 тонель  в  Хайфу  і він консультує цю фірму, проектні

 роботи,  будівельні  роботи.  І  говорив  про  те, що

 проживати в Ізраїлі йому допомагають його друзі.

     

      ГОЛОВА.  Угаров.

     

      УГАРОВ Г.Ю.

     

      У меня скорей всего будет не вопрос, а суждение.

 Я  не  вижу целесообразности в создании новой группы,

 которая  возьмет  на себя несвойственные функции. Во-

 первых,  там как минимум должны быть юристы, Но я так

 понимаю,  что  если  в  составе первой группы их было

 минимальное количество, то в составе второй группы их

 не  будет  больше.  И  потом где гарантия, что вторая

 группа  не  наработает  достаточно  материалы и перед

 нами  станет  вопрос  о  посылке  третей,  четвертой,

 пятой.  Эдакая  экскурссия  за рубеж с целью выяснить

 какую-то мотивацию.

      Поэтому   я   предлагаю  разобрать  деятельность

 нынесуществующей группы, которая ездила, высказать по

 ней  свою  оценку,  причем  полную.  Вторую группу не

 создавать,   а   предоставить   полномочным   органам

 заняться   этой   проблемой.

      А   то,   что   господин   Звягильский  является

 депутатом,  то  мы  выразим свое отношение в каких-то

 решающих  документах.  И  плюс то, что я вот у коллег

 спрашиваю, что трудно найти эти пять фамилий, которые

 включены в эту группу?

      Так вот я предлагаю группу не создавать.

     

      ШЕЙКО.  Дякую. Я вам відповідаю про те, що

 ми  пропонуємо створення депутатської слідчої комісії

 за   прискоренням   і  в  якійсь  мірі  контролем  за

 розглядом  цієї  кримінальної справи. Мова не йде про

 те,  що вона буде виїжджати колись за межі Украіни, а

 мова   йде,  що  вона  повинна  бути  в  якійсь  мірі

 співпрацювати з Генеральною прокуратурою.

      Ми  рік...  15  листопада  скоро рік, як ми дали

 згоду  на  притягнення  Звягільського до кримінальної

 відповідальності.  Ніяких  дій  прокуратура  в  цьому

 плані  ардинальних  не  прийняла  до  цього  часу.  І

 сьогодні    ми   зустрічалися   перед   від'їздом   с

 представниками   слідчої  групи,  і  вони  не  бачать

 сьогодні,  по  суті,  реальної  основи для закінчення

 цієї   кримінальної   спави  доти,  доки,  ну,  будем

 говорити,   один   із   суб'єктів  не  почне  активно

 працювати на стадії слідства.

      Оскільки йде мова про народного депутата,   наша

 комісія  була  переконана  в  тому,  що  варто було б

 створити  не для поїздок якраз, як ви говорите, а для

 того,  щоби  була  тісна  співпраця, і ця кримінальна

 справа, накінець, отримала логічне завершення.

     

      ГОЛОВА. Гмиря.

     

      ГМИРЯ С.П.

 

      Спасибо.  Уважаемый коллега! Я прошу ответить на

 такой   вопрос.  В  ближайшее  время,  как  известно,

 Верховный  Совет  приймет  Закон "Об отзыве народного

 депутата".  Так вот, если этот закон будет принят, не

 станет  ли  Ефим  Звягильский единственным  депутатом

 (если   ваши   предложения   будут   приняты,   вашей

 комиссии),  не  станет  ли  Звягильский  единственным

 депутатом, которого нельзя будет отозвать, поскольку,

 как    известно,    проект   закона   предусматривает

 присутствие   депутата   в  стране  для  того,  чтобы

 механизм  отзыва  был  запущен. Мы окажемся в сложном

 положении,   какае-то   бонификация  будет  человеку,

 который отсутствут в стране.

     

      ШЕЙКО.   Нас,   між   іншим,  цікавило  це

 питання,  теж  ми  задавали своєму колезі, яким чином

 він   сьогодні   діє   в   своєму  виборчому  окрузі.

 Звягільський  відповідав  таким  чином,  що в нього є

 референти-консультанти,   він   знає,  що  діється  в

 колективі, що діється в окрузі. І, до речі, Закон про

 відзив  народного депутата, який ми виносимо на друге

 читання  сьогодні,  може  розглянемо його, там якраз,

 вималювана чітка процедура, яким чином виборці можуть

 відкликати свого народного депутата.

      І його присутність якраз не на сто процентів, на

 сто відсотків обов'язкова. Тому що там можуть в цьому

 процесі діяти його довірені особи.

     

      ГОЛОВА. Матковський.

     

      МАТКОВСЬКИЙ

     

      Шановний доповідачу!

      Ми  вже  не  раз  чули  інформацію  про  те,  як

 проводиться  розслідування по справі Звягільського. І

 одна  з  них свідчить про те, що достатньо матеріалів

 сьогодні  для того, щоб висунути таке звинувачення. І

 єдиною  перешкодою в цьому є відсутність доказів двох

 чи трьох свідків, які зараз знаходяться під слідством

 у Швейцарії.

      Мене  цікавить  питання, чи достатньо сьогодні у

 нас   правових  ричагів  для  того,  щоб  усунути  ту

 перешкоду,   можлио   необхідно   підписання   якоїсь

 конвенції, ще якоїсь міжурядової угоди, для того, щоб

 дійсно,  взяти  покази  чи отримати ті покази від тих

 осіб.

     

      ШЕЙКО.  Ви знаєте, це не було компетенцією

 діяльності нашої комісії, я ще раз повторюю, що ми не

 входили  в  межі  кримінальної  справи,  нас цікавили

 абсолютно інші речі.

      А  ваша пропозиція має логічне навантаження. Я з

 нею погодився.

     

      ГОЛОВА. Дякую. Сідайте, будь ласка.

     

      ШЕЙКО. Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Я  незнаю,  можливо ви скажете, що це з

 голосу пропозиція, я вніс би таку пропозицію.

      По-перше, прийняти до відома цю інформацію.

      А   по-друге,   в   нас   є   Комісія  з  питань

 законодавства  і  законності,  нехай  вона  контролює

 прокуратуру, як провіряється ця справа.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      В вас інша думка?

      Проект постанови у вас на руках є. Так? Давайте:

 проект постанови я ставлю на голосування. (Дайте мені

 цей документ).

      "Розглянувши   висновки  тимчосовї  депутатської

 комісії  про  подання Генеральної прокуратури України

 щодо  дострокового  припинення повноваження народного

 депутата  України Звягільського Верховна Рада України

 постановляє:

      інформацію  та  висновки тимчасової депутатської

 комісії взяти до відома.

      2.  Звернути  увагу  Генеральної прокуратури на

 поверховий  підхід  та  порушення Закону України "Про

 статус   народного  депутата  України"  і  Регламенту

 Верховної  Ради  України  при  підготовці  та поданні

 Верховній  Раді  України матеріалів щодо дострокового

 припинення  повноважень  народного  депутата  України

 Звягільського.

      Відповідно   до   частини   3  статті  9.  6.  1

 Регламенту  Верховної  Ради України повернтуи подання

 Генеральній  прокуратурі  як  таке,  що не відповідає

 нормам   діючого   законодавства,   не   є  достатньо

 мотивованим і містить  не об'єктивні факти.

      3. З метою об'єктивного завершення ...

      4. З метою об'єктивного завершення розслідування

 кримінальної   справи   відносно  народного  депутата

 України  Звягільського  та  здійснення  депутатського

 контролю  за ходом слідства створити тимчасову слідчу

 комісію у складі народних депутатів України: Моцпана,

 Мусіяки, Хмари, Шейка і Шишкіна".

      Зрозуміло, так?

      Я  ставлю  на  голосування  проект  постанови за

 основу.

     

      "за"

     

      Рішення не прийнято.

      Тоді я ставлю на голосування пропозицію свою.

      "Інформацію  та висновки тимчасової депутатської

 комісії взяти до відома.

      Доручити   Комісії   з  питань  законодавства  і

 законності     забезпечити    контроль    за    ходом

 розслідування  кримінальної справи відносно народного

 депутата України Звягільського".

      І  другий  пункт,  одну  хвилину,  заспокойтеся,

 тобто  четвертий  пункт  за ним йде, три перші пункти

 залишаються,   інформація  звертання  прокуратури  не

 правильно,   не  об'єктивні  данні,  щоб  не  сказати

 точніше.

      Далі,  я  прошу, не коментуйте з місця, і третій

 пункт   залишається,  а  четвертим  пунктом  доручити

 комісії   з   питань   законодавства   і   законності

 забезпечити  контроль  за  розслідуванням  кримільної

 справи    відносно    народного    депутата   України

 Звягільського.

      Так  що, які ще пропозиції, будь ласка, я сказав

 свою   пропозицію,   я  її  поставлю  на  голосування

 пізніше,  будь  ласка,  як  є  ще, запишіться, які ще

 пропозиції?

      5  хвилин досить на пропозиції? Коротко говоріть

 і будемо ставити на голосування, Донченко.

     

      ДОНЧЕНКО.  Александр  Александрович, мы же не

 решили  главного  вопроса,  то  что  вы внесли, будет

 вноситься   в  зал  или  не  будет  вноситься  в  зал

 рассмотрение    полномочий    о    мандате   депутата

 Звягильского, поэтому это надо записать, по окончанию

 следствия внести в закон и все.

      Потому,  что  ездила  комиссия  по решению этого

 вопроса,  и  комиссия  не дает заключение, вернее они

 сказали,  что  надо  вернуть  в  прокуратуру, вернуть

 назад, зал не поддержал, поэтому должно быть обратное

 предложение. Внести на рассмотрение сессии.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА. Так що внести?

     

     

      ДОНЧЕНКО.  Вопроса о лишении полномочий...

     

      ГОЛОВА.   А   про  перегляд  питання,  так  щодо

 повноважень...

      Шейко, будь ласка.

     

      ШЕЙКО П.В.

      Шейко,  444  округ. Шановні колеги! Я один абзац

 із  подання  Генеральної  прокуратури про позбавлення

 Звягільського  депутатських повноважень зачитаю вам.

      "Таким  чином  мають місце підстави, передбачені

 статею 3 Закону України про статус народного депутата

 для  вирішення в установленому порядку Верховної Ради

 України питання про дострокове припинення повноважень

 народного депутата Звягільського, в зв'язку з виїздом

 його  на  постійне проживання  за межі України".

      По-перше, це не функція Генеральної прокуратури,

 а  Міністерства  внутрішніх  справ.  А по-третє немає

 істини в цьому аргументі.

      І   ще   4  попередніх  абзаци  всі  вони  нашою

 перевіркою  не підтвердились. Тому саме подання треба

 повернути  як таке, яке протирічить Закону про статус

 народного  депутата  і  Регламенту Верховної Ради. Ми

 його не маємо права просто розглядати  в Парламенті.

      Тому  все  це зафіксовано у 2 і 3 пункту проекту

 нашої  Постанови.

     

      ГОЛОВА.  Тоді,  Петро  Володимирович,  треба тут

 написати: подання від такого-то числа про те-то і те-

 то. Тому що у нас було одне подання. Як ви сказали...

 ну  так  вибачте, я використаю таке некоректне слово,

 ну  "неправдиве"  -так  як  ви підтвердили -на основі

 якого ми позбавили   повноважень депутата.

       (Шум у залі, окремі вигуки)

      А?  Тобто,  на  основі  якого  ми  дали згоду на

 притягнення  до кримінальної відповідальності.

      Тепер  ми  говоримо  про  те, що це не так було.

 Комісія  це  вияснила.  То  що  з цього приводу треба

 нам   приймати   яке  рішення.  Очевидно  треба,  щоб

 прокуратура  подала  інше... інший документ.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Омельченко  в Ізраїлі. А, він тут. Добре, добре.

 Сідайте.

      Прошу.

      Одну хвилинку, сядьте, будь ласка.

      Омельченко   на  місці:  сидить  тут,  він  буде

 говорить ще.

      Сідайте, будь ласка.

      Будь ласка.

     

      ГРАБАР

      176  виборчий округ, депутат Грабар, Закарпаття,

 фракція "Реформи".

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 народні депутати! Тут Комісією під головуванням Шейко

 правильно   поставлено  питання,  про  те,  що  ми  в

 минулому році з вами прийняли постанову про дачі згди

 на  притягнення  депутата, народного депутата України

 Звягільського  до кримінальної відповідальності. і це

 власне    весь   процес   іде,   кримінальна   справа

 розслідується  відповідно  до  тої  постанови.  Зараз

 Генеральна прокуратура пішла далі, вона щоб спростити

 свою роботу внесла подання про те, щоб ми на підставі

 того,   що  Звягільський  виїхав  на  постійне  місце

 проживання,   як  вона  стверджує  у  своєму  поданні

 позбавила   народного  депутата  України  повноважень

 народного депутата -це інша річ.

      І  комісія саме про це в друге подання говорить,

 чітко  в  своїй  постанові,  тому  пропоную  з  вашою

 пропозицієї  про  те, щоб не створювати нової комісії

 доручити  постійній  комісії  з  питань  законності і

 правопорядку    здійснювати    контроль    за   ходом

 розслідування  прийняти  постанову  яку  ви зачитали,

 дякую.

     

      ГОЛОВА.  Ну  тоді  все  правильно, я до третього

 пункту  тільки прошу реквізіти цього подання записати

 про  що  йдеться,  що  заподання, а в четвертий пункт

 замість  того,  щоб  створювати  спеціальну  комісію,

 доручити комісії з питань законності і правопорядку.

      Із   такими   поправки  можна  його  ставити  на

 голосування.

      Ставлю на голосування.

      Остаточна   редакція  і  з  поправками,  які  ми

 согласували.

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

     

      За -

     

      Кому що не ясно.

      Ну  я  прошу  вас,  9 чоловік підняло руки вже з

 мотивів  тепер.  Попереду  ще в нас 12 питань. Тому я

 прошу абсолютно зрозуміле питання, проголосуйте, дамо

 доручення комісії нехай працює дальше, це її функція.

      Я   ставлю   ще   раз   остаточно  постанову  на

 голосування.

     

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

     

      За -

     

      Дякую.

      Рішення прийнято.

      Слухається  питання  про  проект  Закону України

 "Про   ержавні   програми".   Ми  його  обговорили  в

 установленому    порядку.    Потрібно   проголосувати

 Постанову.  У  вас на руках ця Постанова. Вона такого

 змісту:

      "Прийняти   в   першому  читанні  проект  Закону

 України  "Про  державні програми", доручити постійній

 Комісії  Верховної  Ради України з питань економічної

 політики   разом   з   Кабінетом   міністрів  України

 доопрацювати  зазначений  законопроект  з урахуванням

 пропозицій  і  зауважень  постійних комісій Верховної

 Ради  України та народщних депутатів України і внести

 йойго на розгляд  Верховної Ради  України".

      Ніяких   зауважень   більш   немає?   Ставлю  на

 голосування ей проект ... В першому читанні.

     

      (ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ)

     

      Які  доповнення  будуть? В цілому можна ставити?

 Ставлю  в цілому на голосування.

      Одну  хвилинку, дайте Безсмерному слово, зніміть

 голосування.

     

       БЕЗСМЕРТНИЙ,    220, "Державність".

       Олександр Олександрович, там не доопрацювати, а

 підготувати до другого читання. Тому що допрацювати...

     

      ГОЛОВА.  А  доопрацювання  це  і є підготовка до

 другого  читання.

      Значить,  підготувати  до  другого читання, так,

 Все  зрозуміло? Правильно, редакційне кточнення. Нема

 заперечень  з цим редакційним уточненням голосувати в

 цілому? Ставлю на голосування.

     

      (ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ)

     

      Дякую.

      Про  проект Заокну України "Про податок на майно

 підприємств".  Доповідає  Ільїн  Віктор Никифорович -

 начальник  головної  державної  податкової інстпекції

 України.

             (Шум у залі)

      Одну хвилинку, Анісімов, будь  ласка.

     

      Що з процедури?

     

      АНІСІМОВ Л.О. 178, город Запорожьє, Анісімов.

     

      Я  хочу  обратить  внимание народных депутатов и

 вас Александр Александрович. Мы в этом зале принимали

 решение  до 1 сентября представить на Верховный Совет

 Концепцию налогообложения нашего государства.

      Я  выступал.  И  вы  меня поддержали. Если мы по

 каждому  случаю будем подталкивать и протягивать весь

 Верховный  Совет налогообложение, то когда сложим все

 вместе  и расплачемся. Не только прибыли не хватит, а

 не  хватит  и  имущества  предприятий,  чтоб  за  это

 расплатиться.

      Поэтому  я  сегодня  настаиваю  на  этом.  Прошу

 поддержать  народных депутатов. Вопрос с повестки дня

 снять.   И   только  после  того,  как  мы  расмотрим

 Концепцию  о налогообложении и вместе увидим, что она

 нам покажет, тогда прикоснуться  к этому вопросу.

      И   пожелание  к  правительству.  Я  отношусь  с

 уважением  к человеку, который стоит на трибуне. Все-

 таки  для  разкяснения,  утверждения,  убеждения  нас

 должен  докладывать,  мне кажется, министр экономики,

 который  чувствует  все  точки прикосновения. А не то

 лицо,  в  ведение  которго  входят  функции  собирать

 налоги.

      Пожалуйста.  Спасибо  за  внимание.  Прошу  меня

 поддержать.

     

      ГОЛОВА.  Ну,  вона  ж  не  розглянута.  Значить,

 Віктор   Никіфирович,   ви  поки  що  сядьте.  Ми  не

 пред'являєм   притензії  Віталію  Никіфировичу.  Йому

 доручили,  він прийшов сюди. Але правильне зауваження

 депутата   Анісімова.   Є   люди,   які  відповідають

 за  формування  політики, а є, які відповідають за її

 реалізацію.  Так от Віктор Никіфирович відповідлає за

 її  реалізацію,  а  формування це справа міністерства

 економіки або Кабінета Міністрів в цілому.

      Тому  я  просив би до комісії, яка відповідає за

 це  питання, я маю на увазі Комісія з питань фінансів

 і  банківської  діяльності,  ви  подаючи  проекти  на

 розгляд  Верховної Ради і запрошуючи сюди відповідних

 людей  з  Кабінету  Міністрів,  беріть  саме тих, хто

 повинен відповідати за це питання. Це одне.

      А  друге. Є пропозиція Анісімова. Вона, до речі,

 тільки  підкреслює  необхідність прискорення розгляду

 Концепції   податкової   політики.  Вона  в  комісіях

 розглянута  зараз.  Тому  є  пропозиція така. Зробити

 доручення    нашим    комісіям,   найперше   чотирьом

 економічним  нашим  комісіям  з  приводу  прискорення

 розгляду   цього   питання   і  внесення  на  розгляд

 Верховної  Ради.  Тому що відтягувати дальше теж і ці

 конкретні  закони, тому що на основі концепції податк

 зібрать  не  можна, потрібно мати закон прямої дії. І

 щоб  ми  могли,  принаймні, в листопаді. Адже ви самі

 прекрасно  розумієте, яку колосальну треба підготовчу

 роботу  до  введення закону провести з усіма службами

 на підприємствах і не тільки.

      Тому  я поставлю на голосування вашу пропозицію,

 але  хотів би, щоб це було і доручення проголосовано,

 і була зроблена відповідна підготовча робота.

      Зрозуміло? Якісь  інші пропозиції? Терьохін.

     

      ТЕРЬОХІН С.А.

 

      Олександр  Олександрович!  Ми  прийняли програму

 Уряду,  в  якій  було чітко написано, яким чином буде

 розвиватися  податкова  політика.  Чітко написано, що

 податкові  вилучення  не  будуть  перевищувати  45-47

 процентів  ВВП.  Навіщо  ще  знову відносити нагальне

 питання про оподаткування майна  на якісь незрозумілі

 наступні і пов'язувати це (я перепрошую), пов'язувати

 з  незрозумілою  концепцією.  Концептуально  все було

 визначено  в  програмі  Уряду  і  прийнято  Верховною

 Радою.

      І   я   вважаю,   що   це  просто  знову  штучне

 витягування  прийняття  цього  закону і знову так, що

 приводить   і   буде   приводити  до  нераціонального

 використання  і  державного,  і  приватного  майна. Я

 пропоную зараз слухати це питанн. Якщо його ви будете

 знімати, знімайте згідно процедури з порядку денного,

 будь ласка.

     

      ГОЛОВА. Сергій Анатолійович! Ви добре знаєте, що

 програма   Кабінету   Міністрів   -це   не  юридичний

 документ. Це політико-правовий, або, ну так... Ну, ви

 прийняли,  так,  прийняли.  Там  сказано  про те, які

 будуть  підходи  для  формування податкової політики.

 Але  в нас проголосовано і рішення Верховної Ради про

 прийняття  законів податкових на основі концепції про

 податкування  і  ви знаєте, як вносилася пропозиція в

 першому  читанні, коли ми розглядали цю концепцію там

 все   записано   співвідношення,  види  податків,  їх

 прикріплення тощо. Ви краще від мене це знаєте.

      Рябченко,    що    можна    з    цього   приводу

 запропонувати.

     

      РЯБЧЕНКО

     

      Александр    Александрович,    для    разработки

 концепции  была  создана в феврале Президиумом группа

 под  руководством заместителя Председателя Верховного

 Совета Демина Олега Алексеевича. Где-то в феврале она

 начала   работу,   и   в   мае  закончила.  Концепция

 называется   основные   принципы  налогообложения  на

 Украине,   и  она  примерно,  в  июне  подавалася  на

 Верховный  Совет,  и  по-моему,  она  стоит на ноябрь

 месяц,  если меня не изменяет память, на рассмотрение

 на сессию. И докладчик будет тогда определен.

      Можна   и  сегодня  концепцию  рассматривать,  и

 нынешней  законопроект  он  отвечает  этой концепции,

 которая разработана.

     

      ГОЛОВА.  Я ще хотів запропонувати такий варіант,

 Леонід  Олександрович,  як  ви дивитеся. Якби ми, по-

 перше,  це  ж іде закон, я так зрозумів він у першому

 читанні  йде.  Так  же?  До  прийняття його в другому

 читанні і концепція буде прийнята.

      Крім того, ми можемо прийняти закон, а постанову

 про  введення  передбачити після прийняття концепції,

 якщо  потрібно  ввести  корективи,  то  ми  корективи

 внесемо.  Тобто розглянути в принципі можна питання у

 першому читанні.

      Але  я  поставлю вашу пропозицію на голосування.

 Зрозуміло, так?

      Тому  я  в  установленому порядку, оскільки така

 пропозиція знімає попереднє рішення, тобто пропозиція

 Анісімова  ставиться  на  голосування,  про  зняття з

 розгляду  питання про податок на майно підприємств до

 затвердження   концепції,   відповідно  до  Постанови

 Верховної Ради. Ставлю на голосування.

     

      "За" -

     

      Рішення не приймається.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Спокійно, спокійно. От, ви знаєте, якби ви це не

 скзали, я б і не помітив, що не всі голосували.

      Будь  ласка!  Я  бачу, що не всі голосували, але

 проголосувало 198, а треба хоч би 203.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Ну...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Одну  хвилину! Не галасуйте, окремі депутати, не

 галасуйте!

      Ще раз пропозиція Анісімова.

      Будь ласка.

     

      АНІСІМОВ Л.О.

     

      178, город Запорожье, Анисимов.

      Я   еще  раз  обращаюсь  к  народным  депутатам:

 посмотрите,  пожалуйста,  материалы,  которые сегодня

 лежат  перед  вами. Я думаю, что не у каждого сегодня

 на  руках  есть  закон, который сегодня предлагается.

 Это одна сторона.

      А  если кто внимательно смотрел этот закон, и мы

 привыкли так его вносить сюда, в Верховный Совет: нет

 проработки  ни  по  одному  предприятию.  К  примеру,

 любое   предприятие  надо  взять  машиностроительного

 комплекса,  металлургического  или  одну  из  шахт  и

 показать,  что сегодня она имеет опредленную прибыль,

 опредленную    рентабельность,   стоимость   основных

 фондов.  Что  будет  иметь  она  потом?  Какие должна

 платить налоги?

      Мы   же   вслепую   идем   на  этот  закон.  Это

 дополнительный   анлог,   я   еще   раз   говорю,  на

 производителя. Мы хотим его окончательно уничтожить.

      Поэтому   я   прошу   все-таки  мое  предложение

 поддержать в Верховном Совете.

     

      ГОЛОВА. Я прошу ще один момент врахувати.

      Розробники  закону пропонують його ввести так чи

 інакше з 1 квітня. У нас є пауза з цього приводу.

      Тобто, якщо ми у листопаді затвердимо концепцію,

 то  ми  зможемо  ввести  закон потім, якщо розглянемо

 його після концепції.

      Я   ставлю   ще   раз  пропозицію  Анісімова  на

 голосування.

     

      ЗА -

     

      ГОЛОВА.  Рішення  прийнято,  дякую.  Будь  ласка

 Сирота Михайло Дмитрович.

     

      СИРОТА М.Д.

     

      Шановний Голово, шановні народні депутати, перед

 тим,   як   оголосити  протокол  засідання  Лічильної

 комісії,   я   хотів   би  висловити  особливу  думку

 Лічильної  комісії  таким  чином, минулого разу, коли

 проводилося  голосування  до  Верховного  суду,  я як

 Голова  Лічильної  комісії  звертався  до  Комісії  з

 питань депутатської етики і Регламенту і забезпечення

 діяльності  з  тим, щоб захистили наші права народних

 депутатів, членів Лічильної комісії.

       Я  наполягаю  на  тому,  що  коли  йде пленарне

 засідання,  ми  повинні  не підраховувати бюлетені, а

 приймати  участь у цих пленарних засіданнях, я ще раз

 конче  наполягаю,  щоб  Комісія  з  питань Регламенту

 забезпечила  нашу  участь,  будь  ласка,  ми не проти

 прийняття  участі  в  роботі  Лічильної  комісії, але

 тільки тоді, коли не йде засідання. А тепер дозвольте

 зачитати протокол.

     

      ГОЛОВА.   Я   прошу   одну   хвилинку,   Михайло

 Дмитрович,  це  запитання  не  для  Комісії  з питань

 Регламенту, а до мене як до Головуючого.

      Будемо   враховувати,   беремо  до  відома  ваші

 зауваження, давайте.

     

      СИРОТА.    Протокол   засідання   Лічильної

 комісії  Верховної  Ради  від  19  жовтня  1995 року,

 присутні:  Голова Лічильної комісії Сирота, заступник

 Голови - Павловський, секретар - Стретович.

      Члени  Лічильної  комісії:  Бобриньов, Чукмасов,

 Брит,    Осадчук,   Лінчак,   Шаланський,   Левченко,

 Запорожець,    Сокерчак,    Капустян,    Ярошинський,

 Ратушний, Бережний, Єляшкевич.

      Слухали  про  підсумки  таємного  голосування по

 виборах Генерального прокурора України.

      У  бюлетень  для таємного голосування по виборах

 Генерального    прокурора   України   була   включена

 кандидатура Ворсинова Григорія Трохимовича.

      На  підставі  результатів  таємного  голосування

 Лічильна   комісія   встановила,  загальна  кількість

 народних  депутатів України обраних на час проведення

 сесії,  404  народних  депутата;  кількість  народних

 депутатів,  повноваження  яких визнані Верховної Ради

 України,  -404;  кількість  народних  депутатів,  які

 одержали  бюлетені  для  таємного  голосування  -307;

 кількість   народних  депутатів  України,  які  взяли

 участь у голосування, -260.

      Таким  чином,  за кандидатуру Ворсінова Григорія

 Тимофійовича    проголосувало   -Трохимовича,   прошу

 пробачення   -проголосувало  230  чоловік.  Кількість

 поданих  "проти" кандидата  - 30 чоловік.

      Відповідно  до  статей 5. 2. 2 та статті 3. 7. 3

 Регламенту  роботи  Верховної  Ради  України Лічильна

 комісія вважає обраним Генеральним прокурором України

 Ворсінова  Григорія Трохимовича.

      (Оплески)

     

      ГОЛОВА.  Дякую. Я гадаю, що ми маємо всі пістави

 зараз  поздоровити, по-перше, Григорія Трохимовича із

 високою   довірою   Верховної   Ради;  побажати  йому

 терпіння, успіхів, стійкості в його роботі.

      І  таке  ще особисте побажання. Там у вас є один

 телефон, через який вам дзвонять інколи, телефонують,

 то  ви  викиньте  той  телефон.  І працюйте на основі

 Закону.

      Я  можу  від  себе  пообіцяти.  Я  до  Дацюка не

 дзвонив  півтора року ні разу, до Колінько не дзвонив

 жодного   разу,   але  це  все-одно  спекулювалось  і

 кидалося  через  пресу:  що  там  ми його доводили до

 інфаркту, тощо.

      Будь  ласка, ні ви з приводу того -чи порушувать

 кримінальну справу, чи закривать кримінальну справу -

 ні  вам  нехай  ніхто не дзвонить. Є Закон і ви -вища

 особа  посадова,  яка  повинна  забезпечити порядок у

 державі.

      Я хочу, щоб ви  дотримувалися такої  позиції.

      Ще раз вітаємо вас  і успіхів у роботі.

      (Оплески)

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Протокол  за  Регламентом  Лічильної  комісії не

 потрібно  затверджувати.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Петро  Володимирович,  не  треба ж затверджувати

 другий  пункт. А постанова з цього приводу, постанова

 приймається..... Будь ласка, пстанова.

      Шейко зачитайте будь ласка.

     

      ШЕЙКО, 444

     

      Постанова Верховної Ради України про призначення

 Ворсінова     Григорія    Трофимовича    -Генеральним

 прокурором України.

      Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

      призначити    Ворсінова   Григорія   Трофимовича

 Генеральним прокурором України. Ставлю на голосування

 цей проект постанови.

     

      "за"

     

      Рішенння   прийнято.   Так.  Я  гадаю,  що  було

 правильно  доручити  заступнику Голови Верховної Ради

 представити  Генадія Трохімовича прокуратурі, скажемо

 завтра.

      (Шум в залі)

      Я  з  задоволенням.....  одну хвилинку, справа в

 тому,  що у мене завтра з восьмої години відрядження.

      (Шум в залі)

 Значить  є....  сядьте  на місце, господи, ну чого ви

 кричите , та ще і в формі, хіба ж можна?

      (Шум в залі)

      Будь   ласка,   я   прошу,  шановні  депутати  є

 пропозиція  така,  щоб  сьогоднм  о  16 годині Голова

 Верховної    Ради    представив   Ворчинова   апарата

 Генеральної  прокуратури.  Тому  після  16  Олександр

 Михайлович  буде  вести  засідання,  а  я  зроблю цю,

 виконаю цю місію. Все, хвилинку.

      Тепер.  Після  перерви  ми  зробимо  це  з Жиром

 Олександр   Олександровичем,   будь   ласка,  ви  там

 організуййте всю цю справу.

      Про  проект  Закону України "Про внесення змін і

 доповнень  до  Закону  "Про  цінні  папери  і фордову

 біржу". Це питання  буде слухаться о 16 годиниі.

      Перерва!

     

 

     

     

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку