ЗАСІДАННЯ  ПЕРШЕ

с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

У к р а ї н и  5 в е р е с н я  1995 р о к у

10.00 година

Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради  України

МОРОЗ О.О.

ГОЛОВА. Добрий ранок. Добрий ранок, шановні депутати, журналісти і гості Верховної ради.

Я думаю, що така доброзичлива реакція на початок засідання четвертої сесії цілком зрозуміло, оскільки ви вже давно один одного не бачили і треба обмінятися думками, а крім того зрозумілий предмет роботи Верховної Ради на четвертій сесії, він випливає із стану справ у суспільстві.

Я хотів би привітати всіх із початком цієї сесії і побажати всім вам, всім нам злагоди в роботі, розуміння, колосальної відповідальності, яка лежить перед Верховною Радою, в тому числі в справі стабілізації стану у суспільстві.

Перед початком або вірніше, як передбачено Регламентом нашої роботи, я хочу оголосити депутатські запити, котрі поступили сьогодні, але перед тим нам потрібно зареєструватися. Я просив би вставити картки.

Будь ласка, увімкніть систему. ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ

Встигло зареєструватися 325 депутатів, хоч безперечно в залі більше людей. Ранкове засідання оголошується відкритим.

Є деуптатські запити від депутата Кірімова на ім'я Президента України щодо практичного припинення газифікації населених пунктів Іванківського району Київської одасті, інших районів, які постраждали від Чорнобильської біди.

До Президента від Григорія Манчуленка стосовно відміни московського і запровадження київського часу на території кримської автономії.

Його є запит до Голови Верховної Ради щодо підняття, а вибачаюсь, до Президента України щодо прийняття, підняття підвищення рівня зарплати військовослужбовцям військово-морського фдоту України.

Депутатів Кияшка, Степанова, Лавриненка, Вінського, Черепкова, Чижи, Ніколаєнка, Марковської з приводу того в Львівській області грубо порушуються права людини, закони України про права громадян, національних меншин та навчання рідної мови.

Депутатський запит великої групи депутатів, збір підписів, організований депутатом Кожушко, підписали: Сидоренко, Ситников, Черепков, Шестаков і інші, депутатський запит до Прем'єр-міністра з приводу чергового підвищення плати за комунальні послуги, газ і електроенергію.

Це питання, до речі, вчора обговорювалось також на Президії. Депутатський запит до Прем'єр-міністра Евгена Кириловича Марчука від депутата павловського, стосовно оплати праці представників науки. Надійшли також депутатські запити від Ростислава Чапюка, стосовно законопроекту про відміну депутатської недорторканості, Алексеєва Володимира Геннадійовича до Президента України стосовно порушень чинного законодавства Держтелерадіокомітетом, депутата Білоуса щодо до Голови Верховної Ради стосовно фіксування Збройних Сил і, зокрема оплати праці, фінансування життєдіяльності війські. Ну це не скільки до Голови Верховної Ради скільки до Кабінету Міністрів напередодні розгляду бюджету. І пропозиція дати доручення бюджетній комісії з цього приводу, я думаю, ще це буде безперечно зроблено.

Таким чином, ми даємо доручення Секретаріату оформити як слід ці депутатські запити і адресувати їх до виконання відповідним структурам.

Далі. Учора Президія Верховної Ради поряд з іншими питаннями розглядала в порядок денний на сьогодні і пропонує вам таку схему нашої діяльності на сьогодні.

По-перше. До 12 години відповідно до вимог Регламенту надати час на оголошення заяв, повідомлень, пропозицій, запитів народних депутатів. Учора Президія вирішила рекомендувати вам цю частину часу використати для проголошення заяв від фракцій і груп, щоб в скорнцетруваному вигляді дати змогу висловити оцінку ситуації і завдання, які стоять перед Верховною Радою і долручити Голові Верховної Ради зробити виступ, не слово напередодні роботи четвертої сесії.Після цього зробити перерву до 16 години, під час якої народні депутати в групах і фракціях визначаються щодо пропозицій по організації роботи і порядку денного роботи четвертої сесії, про порядок висловлення її роботи, про перелік питань на перший тиждень роботи пленарних засідань.

На вечірньому засіданні о 16 годині проголосувати відповідної постанови, що стосується організації роботи та порядку денного і порядку висвітлення роботи сесії.

8 вересня пропонується працювати в комісіях, фракціях і групах, а саме, 6-8 - в комісіях, а 7 - в фракціях. Крім того, 7 числа буде змога у всіх бажаючих буде змога взяти участь у роботі Кабінету Міністрів. Про це я скажу трошки пізніше.

А з 12 вересня продовжити пленарні засідання. Наступний тиждень так, як вам і роздані рекомендації: працювати в сесійному режимі, чисто так би мовити, а з наступних періодів все сесійні тижні працювати таким чином, щоб півдня було для роботи у фракціях і в групах, і один день відводився для роботи в комісіях, а тиждень щомісяця, останній тиждень щомісяця, відводився для роботи в округах.

Я гадаю, що такий варіант цілком прийнятний, оскільки і для поїздод уже в депутатів є змога працювати тут більше, тобто для поїздок витрачати час доведеться менше.

Якщо ви не заперечуєте, я просив би цей проект, цю рекомендацію Президії щодо організації роботи на сьогодні поставити на голосування.

Я ставлю на голосування цю пропозицію Президії Верховної Ради. Будь ласка, включіть, увімкніть систему. ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ "за" - 299

Рішення прийнято.

Тоді я скористаюсь вашим рішенням і зроблю вступне слово.

МОРОЗ О.О.

Шановні колеги! Товариші! Друзі! Четверта сесія Верховної Ради розпочинається в складний період у житті держави і суспільства. Він має свої характерні економічні, політичні та соціальні ознаки визначені тенденцією.

В їх основі лежить стан справ в економіці. В Україні він характеризується значним дефіцитом державного бюджету, зростанням внутрішнього, зовнішнього боргу держави.

Триває спад виробництва і криза неплатежів, низький рівень виробництва валового внутрішнього продукту. Ми маємо сировинну спрямованість експорту і зростаючу залежність від імпорту все більше набуваючи ознак колоніального типу організації господарства.

Про це сказано було, до речі, у доповіді Президента на урочистих зборах 24 серпня.

Деякі ознаки фінансової і цінової стабілізації досягнутої монетаристськими методами виявилися слабкими і нетривалими.

Власний, а не запозичений досвід переконав - більшість суспільства в тому, що тривалої стабілізації і поступального розвитку не можна досягнути суто фінансовими методами, ігноруючи потреби національного виробника без пожвавлення трудової та підприємницької активності, створення сприятливого податкового та інвестиційного клімату, підвищення продуктивності праці і конкурентноспроможності товарів. Іншими словами, без турботи про зростаюче власне виробництво не може бути мови про фінансову стабілізацію.

За даними Міністерства статистики ділова активність на кінець першого півріччя порівняно з початком року не підвищилась. Кожне друге підприємство зменшило виробництво основних видів продукції. В січні-липні цього року падіння обсягів виробництва в цілому по промисловій продукції становило майже 14 процентів, а падіння виробництва товарів народного споживання - 22. Через відсутність обігових коштів, невирішеність питання взаєморозрахунків, високі ціни на сировину, матуріали, зниження купівельної спроможності населення відмічаються труднощі зі збутом власної продукції. Я назвав тільки деякі проблеми, які вимагають негайного, в тому числі, законодавчого вирішення. При цьому ми ні на хвилину не повинні забувати, що одним із найголовніших завдань в умовах переходу до риккової єкономіки є законодавче забезпечення соціального захисту населення.

Не можна не бачити, що сьогодні на двох третинах підприємств скоротилася чисельність зайнятих у виробництві робітників. Найбільше скорочення відбулося на підприємствах паливної промисловості, машинобудування, металообробки, будівельних матеріалів, легкої і мікробіологічної промисловості.

Невтішним є прогноз до кінця 1995 року. Кількість обтимістів, так би мовити, серед керівників підприємств зменшилось. Більше половини директорів не мають намір збільшувати чисельність працюючих, а більше 40процентів прогнозує її скорочення. Це надзвичайно загострює проблему безробіття в країні, прихований тобто реальний рівень якого вже сьогодні значно перевищує офіційні дані Мінстату на початок серпня. 0,3 працездатного населення ( так показується у статистичних даних), але ви прекрасно розумієте, що такий рівень був багато років тому.

А зараз ситуація набагато складніше. За відсутністю чіткого бачення перспективи розвитку, ринок перетворюється на базар у гіршому розумінні цього слова.

Банкір у лихваря переважно більшість працюючих узледарів, які не можуть забезпечити своюм сім'ям прожитковий мінімум.

Пенсіонери сталі жебраками, а молоде покоління не бачить ще перспективи в чесній праці, рекрутується до кримінальних структур.

Лише назву один приклад. Не сплатив у липні за житлово-комунальні послуги, майже кожен другий квартиронаймач або 3,7 мільйонів сімей. З них 2,2 мільйони мають заборгованість за 2 місяці і більше. Перемножте на кількість членів сімей, це приблизно 12 - 14 мільйонів населення.

Загальна сума заборгованності по платежах досягла 15 трильйонів карбованців. У тому числі по житловому фонду мисцевих Рад 10 трильйонів карбованців або 67 процентів всього боргу.

А що буде після вересневого підвищення тарифів за користування природним газом.

Наш запобігливий реформатор пердбачає також додаткову плату за газ при утриманні в господарстві корови, свині, вівці, кози.

Залишилося ще взяти податок за грядку часнику, сливу і яблуню та ввести посади фіногентів, щоб повернути післявоєнну ситуацію в селі.

Це втішні, ці невтішні наслідки можуть бути виправлені тільки рішучими діями виконавчої влади при створенні і зміцненні законодавчого фундаменту, який визначає рівень розвиненості кожної демократичної держави.

Сильне правове поле виникає лише за умов прийняття і дотримання чітких і зрозумілих для громадян законів. Непослідовність і сумеречливість законодавчого процесу веде до правового негелізму, до втрати державного контролю за податковою системою, посилення тіньової економіки, бюрократичного свовілля і криміналізації економіки, що й ми спостерігаємо у щоденному житті.

І тому від розмов про корекцію економічного курсу слід переходити до завершення розробки і прийняття конкретної програми його реалізації.

У цьому зв'язку важливе значення має розгляд Верховною Радою програми діяльності Уряду, яку найближчими днями має подати на наш розгляд Кабінет Міністрів України орієнтовно майже точно 19 числа.

При нинішніх соціально-економічних умовах було недопустимою розкішшю вести обговорення прийняття програми лише як чергової програми реформ , яких у нас за останні 4 роки тільки на державному рівні прийнято більше 10.

Потрібні відповіді на всі головні питання. Депутати пропонують провести день Уряду ще перед обговоренням самої програми. Щоб і члени Уряду і народні депутати могли попередньо висловити свої міркування з цього приводу. Про варіант такого розгляду скажу пізніше.

День Уряду треба використати і наступний і всі інші для того, щоб з'ясувати ситуацію в вугільній промисловості, агропромисловому комплексі, виконання державного контракту по закупівлі зернових, станом підготовки до зимового періоду. Станом справ в освіті, науці, культурі, в наших лікарнях і поліклініках.

Необхідно отримати чітку конкретну відповідь, які ж причини викликали нещодавній незрозумілий коливання курсу карбованця до долара. Вони за оцінкою експертів пояснюють це зовсім не емісією національної валюти. То де знаходяться корні цього обвалу? Раніше стрибки інфляції пояснювалися закупками хліба кредитами селу. Тепер кредитів немає. Їх і раніше не правду не було. Хліба закуплено третину від потреби. В чому ж причина?

Чому обвал курсу співпав із злетом ціни на бензин?

Хто тут нагрів руки? Отримати достовірну інформацію депутатам Верховної Ради поки-що не вдалося. Учора Президія дала доручення відповідним комісіям разом з Національним банком з'ясувати ці питання, проінформувати про це депутатів і все населення України. Але врешті-решт причин становища, яке склалося, потрібен для того, щоб виробити узгоджений з виконавчими структурами план дій. Вірю, що стан справ не викликає зловтіхи в жодного порядного політика, в жодного депутата. Адже йдеться про життя суспільства, життя кожної окремої людини.

Четверта сасія має стати переломною щодо формування комплексного підходу в законотворенні. Ми маємо потурбуватися про те, щоб закони не залишалися поодинокими правовими острівцями, а становили єдину систему, були ув'язані між собою, містили всі необхідні правові важелі і, головне, механізми реалізації прийнятих законів.

Комісії мають зробити все для того, щоб невідкладно розглянути ті законопроекти, які визначають основи і напрямки законотворення, забезпечують стабільність суспільства. Їдеться мова насамперед про такі концептуальні проблеми як система податкової політики, принципи формування бюджету, регламентація змін у відносинах власності, соціальної гарантії і так далі.

Чого варта безглузда ситуація з пенсійним забезпеченням, коли повністю знівельоване значення стажу і якості роботи, її шкідливості. вірності вибраній професії.

Відповідній комісії треба прослідкувати, щоб усі згадані критерії були витримані в урядовому проекті пенсійного закону, нинішня ситуація з пенсіями не може бути далі терпимою.

Одним із ключових завдань парламенту на нинішній сесії є правове забезпечення подальшого розвитку нашої державності - це означає насамперед продовження процесу формування необхідних державноправових інститутів, Конституційного Суду, Контрольної палати, здійснення судовоправової реформи, створення надійної і правової бази для діяльності органів державної і місцевої влади.

Нинішня сесія розпочинає свою роботу в умовах, коли зроблено перший, перші кроки в реалізації Закону "Про державну владу і місцеве самоврядування в Україні", положень Конституційного Договору.

Безумовно підписання цих документів при правильності їх критичних оцінок із задоволенням сприйнято громадянами України, що не бажають загострень між гілками влади. Проте, закладені в Угоді протиріччя, даються взнаки і на загальнодержавному і місцевому рівні.

В умовах нинішнього розмежування сфер впливу між законодавчою і виконавчою владою, заради чого власне і підписувався Конституційний Договір, серйозною проблемою є втручання в поле діяльності Верховної Ради.

На жаль, в даний час реального повноваження між Верховною Радою і Президентом України, розмежовані лише щодо формування Уряду.

Що ж до законодавчої діяльності, як відомо це виключна прерогатива Верховної Ради. Однак і після підписання Конституційного договору процес сформування Указами Президента Україны паралельної системи законодавства не тільки не припинився, а навпаки - посилюється.

Про це свідчить ряд Указів, прийнятих останнім часом. Зокрема, з питань приватизації, пільг щодо оподаткування, паювання землі, функції органів влади місцевого рівня та інші.

Це небезпечно для суб'єктів права юридичних і фізичних осіб, простіше кажучи - небезпечно для людей.

Як, наприклад, ситуація, що склалася навколо довірчих товариств, як їх ще називають - трастових компаній.

17 березня 1993 року Уряд видає Декрет про довірчі товариства, недостатній рівень проробки цього урядового нормативного акту, що має силу закону, фальсифікація окремих положень Декрету, коли було опубліковано три різних офіційні варіанти цього документу, призвели до того, що нерідко під вивіскою багатьох трастових компаній діють аферисти, жертвами яких стали багато людей. Вони мають достатньо підстав звинувачувати державу у завдвних їм збитках.

Верховна Рада України ще 28 лютого і повторно у червні 1995 року дала доручення відповідним комісіям та відомствам проаналізувати діяльність трастових компаній з точки зору додержання ними чинного законодавства та з'ясувати обставини фальсифікації тексту Декрету.

Однак досі інформація з цього питання до Верховної Ради не надходила. Природно, це вже кримінальне питання. Вони лише підтверджують необхідність правового забезпечення цього процесу.

Наступного вівторка Верховна Рада розглядатиме в другому читанні потрібний закон. Для тих же, хто нервує з приводу повільності законодавчого процесу, підскажемо: поспішаючи поперед батька в пекло, не штовхайте поперед себе живих людей. Вся наша поточна законодавча діяльність не може замінити нагальну потребу швидшого закінчення підготовки проекту нової Конституції України.

Роботу над проектом слід організувати таким чином, щоб уже в листопаді цього року ми могли його обговорити. Певна річ, що перед Конституційною комісією стоїть серйозне завдання. Проект не повинен механічно відтворювати положення Закону про владу. Він має враховувати весь наш як минулий, так і нинішній, в тому числі останній, досвід державотворення.

Ще одна важлива проблема. Реформування судової системи. Системи правоохоронних органів і органів нагляду за законністю. Свого часу Верховна Рада затвердила Концепцію судово-правової реформи. Ближчим часом буде подано проект уточненої Концепції.

Взагалі правова реформа повинна здійснюватись системно, послідовно. Нові Кодекси - Цивільний, Адміністративний, Кримінальний - то, що повинно випливати з нової Конституції і узгоджуватись між собою, потребує прийняття ряду законів і реалізації окремих положень закону про владу.

Одна із основних проблем - питання про правові відносини чи основи діяльності місцевих Рад. Відповідний закон ми маємо прийняти якомога швидше. Цього вимагають представники органів місцевого рівня. Маємо усвідомлювати, що із підписанням Конституційного Договору багато в чому змінився перед усім статус обласних і районних Рад як представницьких органів.

Відповідно до діючої Конституції України, за Верховною Радою залишається право спрямовувати діяльність місцевих Рад ст.97 п.22, достроково припиняти повноваження Верховної Ради Республіки Крим, місцевих Рад у разі, якщо вони порушують Конституцію або закони України і призначати нові вибори депутатів цих Рад.

У зв'язку з цим, нові завдання постають перед Комісією з питань державного будівництва діяльності Рад і самоврядування відповідними структурами і підрозділами Секретаріату стосовно організаціїобговорення на місцях законопроектів, вивчення діяльності Рад в різних галузях економіки, соціальної сфери, перепідготовки кадрів, інформування Верховної Ради та її органів про роботу, яка проводиться на місцях для забезпечення виконання Конституції України та законів України.

Органічної частиною роботи Верховної Ради її структур на 4 сесії має стати подальший розвиток міжнародних відносин України, зміцнення позицій у Європі, в тому числі з метою найшвидшого прийняття до Ради Європи, посилення співробітництва з усіма країнами СНД.

Цим питанням теж відводиться чинне місце в плані законопроектних робіт.

Дуже важливою є проблема гармонізації українського законодавства із загальноєвропейським.

Сьогодні ми маємо можливість уже на етапі підготовки законопроекту узгоджувати головні їх положення з нормами чинного законодавства, як на момент прийняття законів , так і на перспективу.

Це не тільки відкриває шлях до входження України у європейські структури, а і створює сприятливий законодавчий механізм залучення іноземних інвестицій та економічного співробітництва України з європейськими країнами. Належить інтесифікувати роботу депутатів у міжнародних парламентських структурах ОБСЄ, Західно-Європейського співтовариства, парламентські Асамблеї Ради Європи, ПАЧЕС, Північно-Атлантична Асамблеї, СНД.

Особлива увага на 4 сесії має бути приділена посиленню дієвості парламентського контролю, як однієї з найважливіших його функцій.

У першу чергу мова йде про контроль за діяльністю виконавчих органів і органів місцевого самоврядування.

Потрібно суттєве зміцнення фінансового конторлю парламенту, контроль над витраченням органами виконавчої влади, фінансових коштів, передбачених державним бюджетом.

Це має стати ключовим моментом парламентського контролю. З цією метою необхідно при Верховній Раді вже на цій сесії утворити контрольну палату, яка здійснювала б контроль за виконанням Державного бюджету України, витратами органів влади і раціональним використанням державних коштів будь-якими іншими органами, підприємствами чи організаціями.

У цьому зв'язку важливе значення матиме обговорення Верховною Радою програми діяльності Уряду на час його повноважень, яку найближчими днями, я вже говорив, має подати Кабінет Міністрів.

Треба також дуже уважно поставитися до розробки Державного бюджету на 1996 рік і корекції бюджету на нинішній рік за підсумками півріччя і роботи за 3 квартала.

7 вересня о 15 годині Уряд розглядатиме проект програми і Євген Кирилович Марчук запрошує на засідання Голів комісій, інших зацікавлених депутатів.

Це співпадає з пропозиціями щодо попереднього обміну думками про загальну ситуацію, перспективи розвитку , висловлених вчора на засіданні Президії. І взагалі, нам потрібно організувати найтіснішу співпрацю з Кабінетом Міністрів на всіх етапах законотворчості, розробки планів їх і контролю

ефективності.

І на завершення про деякі питання внутрішньої організації праці.

Комісії запропонували до розгляду більше 300 питань. Всі вони важливі. Але за 5 років жодна сесія не розглядала більше 100 законопроектів. Так, до речі, працюють Парламенти і в сусідніх державах.

Тому цього тижня в комісіях, групах і фракціях потрібно: по- перше, розглянути зміст законопроектів, внесених в орієнтовний перелік і прийняти ті постанови, які передбачені Регламентом.

По-друге, визначити, котрі із них потрібно включити в сесійний план законодавчих робіт і в якій послідовності, а котрі залишити в орієнтовному переліку, як можливі до розгляду.

Ще раз підкреслюю, цю роботу треба провести в тісному контакті з Кабінетом Міністрів. Завдання поставлено перед ними зумовлюють необхідність підвищення вимогливості до нашої роботи, до роботи кожного депутата.

Вважаю, що Президія зробила правильно, визначивши графік звітів комісій на сесії. Це, сподіваюся, буде сприяти активізації їх роботи. В той же час депутати порушують питання про зменшення кількості постійних комісій, що на їх думку також сприятиме покращенню діяльності Верховної Ради. Треба, щоб ці пропозиції також розглянули в комісіях, фракціях на цьому тижні, виходячи із потреби реформування і збереження того професіоналізму, який почав проявлятися в роботі комісій Верховної Ради в цілому.

Заслуговують на більшу увагу членів Президії і всіх, всієї сесії дисципліна народних депутатів як в комісіях, так і на пленарних засіданнях. Все це не повинно залишитися поза увагою найперше комісії з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів, депутатських груп і фракцій.

Самим же народним депутатам врешті-решт слід визначитися всім - де працювати: у сесійному залі чи в органах державної виконавчої влади.

Прпозицію щодо цього вчора Верховна Рада, Президія розглядала і на ваш розгляд теж винесла відповідні рекомендації. Ви в комісіях і фракціях їх теж обговорите. Такі деякі міркування, з якими я хотів би поділитися напередодні початку роботи нинішньої сесії.

Я бажаю всім вам злагоди в роботі. Дякую за увагу.

ГОЛОВА. Тепер як пропонували вчора на Президії представники груп і фракцій з приводу організації роботи в межах , відведених регламентом, будь ласка, хто бажає взяти слово.

Прошу Гетьман Вадим Петрович. Далі Чорновіл.

Будь ласка, дальше від фракцій і груп. Від групи "Незалежні депутати" виступає. Ми вже проголосували.

Прошу. І позафракційний від них один.

_________________ .

Від депутатської групи "Незалежні" у зв'язку з відкриттям

4-ї сесії Верховної Ради України.

Шановні колеги-депутати! Дорогі наші виборці! Четверта сесія Верховної Ради України. Шановні колеги, депутати, дорогі наші виборці!

Четверта сесія Верховної Ради України розпочинає свою роботу в умовах, які позначені подальшим спадом промислового, сільськогосподарського виробництва, поглиблення в країні фінансово-еокономічної кризи, катастрофічним зниженням життя народу механізм соціальної підтримки найбільш незахищених верств населення не спрацьовує. Незважаючи на щойно ратифікований конституційний договір все ще відсутня конструктивна співпраця між законодавчою і виконавчою владами, небезпечного вибухового характеру набуває міжконфесійний розбрат.

Все це потребує ретельного аналізу напередодні принципових дебатів навколо довго очікуавної програми діяльності нового Уряду. Хочеться сподіватися, що нова програма виявиться зрозумілою для кожної людини праці і на відміну від шести попередніх врешті-решт визначить реальні шляхи виходу України з кризи. Є всі підстави вважати, що в соціально-політичному і економічному плані осінньо-зимовий період буде одним з вирішальних в житті нашої молодої держави.

Або ми виявимося здатними забезпечити незворотність курсу на корінні зміни реформування економіки, або в результаті невизначеності концепції свого розвитку знову втратимо дорогоціонний час, а з ним і останні надії вирватись із лиждач? жорсткої економіічної, соціальної кризи.

У такому випадку на карту буде поставлено саме існування державності України.

З огляду на це негайного прискорення вимагає Конституційний процес і передусім розробка Нової Конституції України, в умовах повного розвалу прокуратури як вищої надзірної інстанції зволікається утворення Конституційного Суду, покликаного бути арьітром у питаннях державоутворення.

Депутатська група "Незалежні" неодноразово звертала увагу народних депутатіив, керівництва Верховної Ради на необхідність радикальних змін у стилі і методах роботи вищого державного законодавчого органу. Ми і сьогодні наполягаємо на здійсненні ротації членів Президії Верховної Ради України. Докорінної реорганізації потребує діяльність постійних комісій. Ми виступали і виступаємо за їх побудову не за галузевими, а за иункціональним принципом. По-перше, це дозволить організувати роботу відповідно до законотворчих пріоритетів, що сьогодні надзвичайно важливо. А по-друге, такий підхід дасть змогу позбутися лобізму в парламенті, що лише призводить до зростання дефіциту Державного бюджету.

Об'єетивно оцінюючи розмежування політичних сил у Верховній Раді України, наша депутатська група "Незалежні" переконана, що єдиною реалтною на сьогодні альтернативою, яка здатна об'єднати депутатський корпус і зробити його законотворчу роботу продуктивною, є створення центристського блоку, на основі якого можна було б сформувати так необхідну у вищому законодавчому органі парламентську більшість.

Перший крок у цьому напрямі вже зроблено. Утворено на базі депутатських груп "Незалежні" та міжрегіональні депутатські групи об'єднання "Стабільність" свідчить про перспективність такої ініціативи.

Ми ще і ще раз закликаємо наших колег із депутатських груп "Аграрники за реформи", "Центр", "Аграрники України", "Єдність" та інші згуртувати свої зусилля в пошуках шляхів разом з науково...........промислу заради конструктивної законотворчої роботи парламенту, справжньої побудови незалежної Української держави і захисту прав наших виборців.

Критично ставлячись до оцінки своєї роботи і прямо заявляючи про необхідність радикальних змін діяльності Верховної Ради, разом з тим ми не можемо сьогодні не висловити своє обурення проти розв'язаної у засобах масової інформації цілеспрямованої компроментації вищого законодавчого органу держави. Немає жодних сумнівів у тому, що авторитетний, сильний і професійний парламент, необхідний нашій молодій незалежній державі і усім тим, хто зацікавлений в побудові демократичного правового суспільства. Більше того, депутатська група "Незалежні" вважає, що в умовах розподілу повноважень між законодавчими і виконавчими органами влади, визначеному Конституційним договором, Верховна Рада України поряд з законодавчою діяльністю повинна посилити свої контрольні функції, зокрема у здійсненні постійного нагляду за станом виконання бюджету і власних рішень.

В зв'язку з тим, що четверта сесія Верховної Ради України тільки розпочинає свою роботу, ми вносимо на ваш розгляд, шановні депутати, кілька суттєвих питань, від вирішення яких залежатиме ефективність всієї нашої подальшої роботи.

Перше. Пропонуємо разом з Урядом проінвентаризувати підготовлені в постійних комісіях Верховної Ради проекти законодавчих актів і в першочерговому порядку внести на розгляд сесії ті проекти законів, від прийняття яких будуть залежати темпи реформ, послідовність і логіка їх проведення, не забуваючи при цьому про соціальну ціну реформ і вплив їх на життя.

Друге. Розглянути доцільність подальшого існування чисельних постійних коміій Верховної Ради з тим, щоб ліквідувати дублювання і паралелізм в їх роботі, скоротити витрати на їх утримання. Встановити, що постійні комсії парламенту повинні засновуватись не за галузевим, а за функціональним принципом. Провести радикальну ротацію голів комій, створити, нарешті, контрольну палату Верховної Ради України.

Третє. Відповідно до Конституційного договору збільшити число заступників Голови Верховної Ради, що дозволить мати у складі керівництва представників різних угрупувань та сприятиме процесу юх консолідації для конструктивної законотворчої роботи парламенту.

Виходячи з цього, ми пропонуємо провести голосування квотуму довіри до нинішнього складу заступників Голови Верховної Ради.

Четверте. Першочерговим завданням Верховної Ради України є завершення формування Конституційного Суду та активізація роботи над проектом Нової Конституції з тим, щоб не пізніше квітня 1996 рок винести цей проект на всенародний всеукраїнський референдум.

П'яте. З метою усунення зайвих непорозумнь мж Президентом і Верховною Радою з питань звільнення і призначення Генерального Прокурора для проведення, повернення цієї гострої ситуації в правове коло Конституційного договору пропонуємо ПРезидентові і Верховній Раді одночасно скасувати прийняті рішення з цього питання і за поданням Президента затвердити нового Генерального Прокурора України.

Шосте. Вважаючи на загострення соціальної політичної ситуації, рекомендуємо до прийняття Нової Конституції не виносити на розгляд сесії Верховної Ради України політичні, релігійні та інші иптання, обговорення яких може наелектризувати обстановку в державі, зашкодити злагоді в суспільстві.

І, нарешті, депутатська група "Незалежні" пропонує відмінити, відмовитися від прямих трансляцій по радіо і телебаченню з залу засідань Верховної Ради за винятком окремих питань, що мають резонансне суспільне значення.

В кожному конкретному випадку це повинно визначатись спеціальним рішенням Верховної Ради України.

Шановні депутати, враховуючи, що внесені нами пропозиції в тій чи іншій мірі зачіпають групові, фракіцйні чи особисті інтереси присутніх в цьому залі, ми наполягаємо на поіменному голосуванні в кожній із цих пропозицій.

Я прошу Голову Верховної Ради дати вказівку Секретаріату до початку вечірнього засідання сесії розмножити нашу заяву, як документ для обговорення від депутатської групи підписали Гетьман, Семиноженко, Ландик, Піхота, Юхимчук.

Дякую за увагу.

ГОЛОВА. Спасибі.

Зараз буде виступати Чорновіл. Я дам слово йому, але перед тим я прошу позафракційних депутатів (вже записалося 4 із них на виступ - Смірнов, Карпов, Ільясевич, Степенко).

Ви або створіть фракцію, визначайтеся між собою, або користуйтеся відведеним часом. Таким чином, зберіться, домовтеся про час, хто буде виступати. Тому я оголосив так: у якій послідовності записані, а ви домовтеся про час.

Слово має Чорновіл.

ЧОРНОВІЛ В.М.

Я буду коротше.

ГОЛОВА. Спасибі.

ЧОРНОВІЛ В.М.

Шановні колеги-депутати! Шановні наші виборці!

Перш ніж оголосити заяву фракції, коротенька репліка з приводу Голови Верховної Ради. Там були дуже слушні думки, але перша частина виступу нагадувала футбольне тренування, де б'ють з близької відстані в одні ворота. Не збираючись брати під захист виконавчу владу, ми називаєм старий, новий уряд і бачим в цій ганжі, але не бачити свого, не бачити те, що за 3 сесії не прийняли неайнеобхідніших 6-7 податкових законів, знов всліпу (хоч і знов всліпу) формуємо бюджет, того не бачите... Це треба бути сліпим.

Оголошую заяву фракції Народного Руху України Верховній Раді України в зв'язку з початком роботи Четвертої сесії.

"Громадяни вільної Української держави свої надії на покращення рівня життя, зміцнення економіки, наведення дисципліни та порядку, пов'язували з парламентськими і президентськими виборами 1994 року. Протягом року діяльності новообраних органів влади не зменшились наші тривоги за долю державності, не поліпшилось життя людей. Перші три сесії Верховної Ради України через низький рівень організації роботи парламенту викликали у виборців справедливі нарікання і знизили рейтинг найвищого законодавчого органу держави до крайньої межі.

Четверта сесія може стати вирішальною і якщо знову не буде прийнято в першочерговому порядку найважливіші для економічної та політичної реформи закони, а замість них розглядатимуться другорядні питання, доля законодавчого органу, а з ним і доля української демократії може опинитися перед серйозною загрозою.

Не бажаючи такого розвитку подій ми пропонуємо наступне. До порядку денного 4-ї сесії включити обмежене коло питань життєво-важливих для жержави. Порядок денний має бути реалістичним і таким, що буде безумовно виконаний.

Першочерговим завданням слід визнати розробку, розгляд та прийняття нвої Конституції України. При потребі для роботи над проектом Конституції можна залучити ширше коло народних депутатів, ряд постійних комісій Верховної Ради.

Четверта сесія могла б розглянути хочиб у першому читанні проект і внести його на Всеукраїнський референдум не пізніше весни наступного року замість тимчасового Конституційного договору ми повинні мати, нарешті, першу Конституцію незалежної Української держави.

Протягом вересня слід завершити розгляд Концепції податкової політики і сформувати пакет податкових законів для того, щоб їх можна було ввести в дію спочатку 1996 року без нанесення матеріальних та моральних збитків для суб'єктів господарювання.

Необхідно, нарешті, законодавчезабезпечення земельної реформи і узаконення права приватної власності на землю. Державний бюджет України на 1996 рік повинен бути розглянутий згідно вимог Регламенту своєчасно. Слід уже зараз розпочати роботу над бюджетною Резолюцією на 1997 рік.

Необхідно внести серйозні зміни до законодавства з питань соціального захисту.

Зокрема, одним з основних для 4-ї сесії повинен стати закон "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення", щоб виправити ті переходи у нарахуванні пенсій які маємо нині. Слід прийняти рішення про компенсацію заощаджень громадян, які вони мали станом на початок 1992 року. Доречі, депутатами членами фракції "Руху" внесенов порядку законодавчої ініціативи відповідний законопроект.

Під час 4-ї сесії слід прийняти новий виборчий закон і новий закон "Про політичні партії" для того, щоб прискорити прцеси політичного структурування суспільства і на наступних виборах уникнути очевидних помилок , опущених через законодавчий поспіх при формуванні нинішнього Парламенту.

Слід завершити роботу над законопроектами, спрямованими на рішучу боротьбу із злочинністю і корупцією.

Необхідно подати в першому читанні, прийняти проект нового Кримі- нального Кодексу України.

Корупція у вищих ешелонах влади, тривожне становище в українській армії, зловживання і грубі порушення Закону "Про державний бюджет Ук- раїни" нагально вимагають від Верховної Ради активізації наданих їй контрольних функцій.

Якщо до зазначених питань долучити законопроекти вже прийняті у першому читанні, то фактично буде заповнено весь резерв часу 4-ї се- сії. Ми наголошуємо на цьому. Оскільки надмірне розширення порядку денного може стати лазівкою для обходу найважливіших питань і дальшої безсистемної роботи парламенту, якою вона була дотепер.

Зокрема, до порядку денного не повинні потрапити питання, які дестабілізують ситуацію, як у Верховній Раді, так і в суспільстві вці- лому. Одне із них питання про мови. Ми заявляємо, що будь-які спроби обмежити сферу функціонування української мови як державної, як симво- лу нашої нації. І держави зустрінуть з нашого боку найрішучіший опір. Це до того, що включено в порядок денний як можливе питання.

(оплески)

Очевидно, що для ефективної роботи сесії слід докорінно змінити організаційну робту з боку Президії та Секретаріату, переглянувши як кількість і спеціалізацію комісій, так і персональний склад керівницт- ва Верховної Ради. Адже досі не виконуються навіть ті половинчасті за- ходи, які прийнято за результатами звіту Президії. Ми сподіваємось на розуміння з боку всіх фракцій та груп. Дякую за увагу.

ГОЛОВА. Дякую вам.

Слов має Азаров Микола Янович від МГД.

Його нема.

Чиж Іван Сергійович. Чиж перший якраз записаний.

ЧИЖ І.С.

Шановні колеги. Сьогодні розпочала роботу четверта сесія Верховної Ради України. За кількістю, а головне, за важливістю і вагомістю внесених на розгляд питань вона займе важливе місце в процесі законотворення. Займе, звичайно, за умови конструктивної, цілеспрямованої і наполегливої роботи депутатських фракцій і груп, комісій Верховної Ради, усього корпусу народних обранців.

Серед найважливіших питань, які потребують глибокою розробки і невідкладного розгляду, блок економічних питань, проблеми реформування правової системи, створення режиму найкращого сприяння вітчизняним виробникам і ліквідацію умов для незаконного збагачення ділків тіньової економіки.

Рішучих і конструктивних дій законодавців потребує комплекс соціальних питань, справедливого, адекватного трудовому вкладу та співвідношенню реальному вартості пенсійного законодавства, система доплати субсидій як реальний механізм протистояння ціновому бандитизму, а не як фіговий листок для прикриття грабіжницького соромітництва горе-реформаторів; допомог і компенсацій непрацездатним, сиротам, багатодітним сім'ям, підтримки молоді, зокрема студентської і учнівської, інтелігенції, жінок, ветеранів війни і праці. Вищий законодавчий і представницький орган сформований з всенародних депутатів, котрі змушені витримувати шквал обурень з боку своїх виборців за щодень злиденніше існування більшості людей, не може бути глухим до голосу народу. І хоч прийняття антизаконної Конституційної угоди наділили необмеженою і фактично неконтрольованою владою Президента, численну армію чиновництва, виключило Верховну Раду з реального процесу впливу на дії виконавчої влади, одначе ми не можемо виявляти пасивність в тому6 що стосується подальшого обвального падіння виробництва, катастрофічного зниження життєвого рівня переважної більшості людей. некерованого росту цін, розгулу спекуляції, хабарництва і злодійства.

Наміри Верховної Ради на продуктивну роботу можуть звестися нанівець у випадку подальшої аморфності, безсистемності і елементарного непрофесіоналізму у діях виконавчих структур.

Адже, заявляючи про необхідність прискореного формування, скажімо, блоку економічних законів, Кабінет Міністрів й досі не подав половини усіх запланованих законопроектів.

Планується - 315, відсутні - 162. Зокрема, й досі не має програми діяльності Уряду, не надійшли до Верховної Ради законопроекти профа підприємств, про оренду змелі, про створення спеціальних вільних економічних зон, про підприємства державної власності, про уряд управління державним сектором економіки, про реприватизацію, націоналізацію, про ціни і ціноутворення в агропромисловому комплексі, про державний і зовнішній борг України та багато інших вкрай необхідних законодавчих актів.

Треба нагадати, що уже до середини цього місяця за чинним законодавством та відповідно до подання, до поданої Верховною Радою бюджетної резолюції Президент повинен подати на затвердження парламенту проект державного бюджету на 1996 рік. Цей тремін уже порушується.

Наша фракція не раз заявляла позицію щодо бюджету, який формувався і нині формується виключно на догоду Міжнародному Валютному Фонду і носить розвальний для нашої економіки і соціальної сфери характер.

Це результат також того, що урядова сторона так і не подала до Верховної Ради концепції податкової політики.

На жаль, продовжується нехтування елементарних соціальних прав людей.

Користуючись тим, що Верховна Рада нині позбавлена конституційно закріпленого за нею права навіть на призначення прем'єр-міністра та 7-х міністрів, це робить Президент одноосібно, Уряд блокує введення в дію головних статтей Закону України "Про оплату праці". Статті 9, 33, 34 виключені, хоч саме вони визначають мінімальний розмір оплати праці, регулюють питання індексації, компенсацію страт через несвоєчасне проведення оплати праці.

Так само блокується реальна дія Закону України "Про межу малозабезпеченості", оскільки вартісна величина межі виживання не встановлена відповідно до нормативних показників споживання.

Уряд не подав на розгляд Парламенту концепції соціальної політики, проектів законів про страхування громадян на випадок безробіття, про індексацію вкладів громадян в установах Ощадбанку та Укрдержстраху.

Очевидно, комусь вигідно штучно створювати прогалини в законотворчій роботі, звинувачуючи у цьому Верховну Раду, чи не відсутність Закону "Про систему валютного регулювання", який Уряд не подав і досі, породила валютний "бум" із явно кримінальним підтекстом, що мав місце зовсім недавно. За якусь добу курс долара зріс із 150 до 230-240 тисяч карбованців. При цьому Національний банк робить вигляд, що нічого не трапилося, хоча в Росії аналогічна ситуація спричинила відставку Головного банкіра і ряду міністрів. Тим часом, за деякими оцінками на утримання курсу карбованця Національний банк викинув до 400 мільйонів доларів, скупивши понад 60 трильйонів карбованців. Питається, чи зайвою була для держави ця колосальна валютна сума і в чиїх глибоких кишенях вона осіла? Це перше.

І друге. Якщо до казни надійшла така велика сума грошей, куплених за валюту, то куди ці кошти вкладено? Як вони працюють на економіку, на бюджет держави?

На жаль, ситуації безконтрольності, відповіді, яка створена держава, відповіді відзнайти дуже непросто. Соціалістична фракція Верховної Ради України вимагає розслідування і притягнення до відповідальності осіб, винних в цих антидержавних діях. Так само, як і тих, хто спричинив штучний стрибок цін на нафтопродукти, черговий кидок цін у комунальній сфері. І це - за умови, зауважу, коли цілі регіони сидять без електроенергії, коли у багатьох містах відключене постачання гарячою водою, коли в ряді областей і в Криму розглядається всерйоз питання зриву навчального процесу в школах в зимовий період.

Фактично зривається посівна, що приведе до істотного втрачання врожаю наступного року.

Треба нагадати, що Верховною Радою за подібні антинародні і непрофесіональні дії було висловлено недовіру попередньому складу Уряду. На жаль, Президент перепризнавчив на високі міністерські посади тих же майстрів розвалу, що, очевидно, має означати, що ці провадарі ведуть Україну вірною дорогою.

Соціальні і економічні проблеми можливо вирішити лише в тісному зв'язку з розв'язанням питань політичних, необхідно прискорити розробку Конституції України, основні положення якої варто затвердити Всеукраїнським референдумом, чим припиняється дія незаконної Конституційної угоди, прийняти новий демократичний виборчий закон, який би дозволив сформувати повний склад Верховної Ради; повинні бути вирішені питання про народних депутатів, які працюють в структурах виконавчої влади.

Наша фракція з усіх питань має свої серйозні напрацювання, пропозиції, своє бачення шляхів подолання кризи. Ми готові до плідної співпраці з усіма силами в парламенті України, з усіма гілками влади за умови, коли ця робота буде вестися у правовому полі і спрямовуватися на благо народу України.

Основою для подолання кризового стану депутати-соціалісти вважають.

Перше. Президенту України відкликати Конституційну угоду і, усвідомлюючи, що він є гарантом нині діючої Конституції, стати на шлях побудови правової держави, правовим принципом якої є верховенство закону.

Друге. Згідно з Конституцією України сформувати Конституційний Суд. Затвердити Верховною Радою кандидатури прем'єр-міністра, ключових посад в Уряді з обговоренням програм їх діяльності. У зазначений законом термін внести на розгляд Верховної Ради проекти бюджету на 1996 рік, заклавши в нього податкову політику, стимулюючи зростання вітчизняного виробництва і захищаючи інтереси більшості населення. Відмовитись від рекомендацій і кредитів Міжнародного Валютного Фонду і прийняти разом із Верховною Радою програму економічних реформ і управління народним господарством в національних інтересах.

На таких засадах соціалісти готові до плідної роботи у Верховній Раді для констуктивного співробітництва з Президентом України.

Дякую.

МОРОЗ О.О. Слово має Азаров Микола Янович від групи МДГ. За ним виступатиме Бутейко. АЗАРОВ М.Я. (115)

Уважаемые народные депутаты. Разрешите от группы, региональной депутатской группы, поздравить вас с началом работы сессии, пожелать вам серйозной плодотворной работы на благо Украины. На благо Украины и ее народа.

Уважаемые народные депутаты, со многими из тех, кто выступали, представители фракций вносили правильные, хорошие предложения, мы согласны. И поэтому из своего выступления не буду повторяться. Некоторые моменты упущу. Остановлюсь на главном. Если позволите, начну с такого сравнения.

Много ли толку в машине, если в ней отсутствует двигатель? Вот когда мы с вами включаем в поветску дня триста законов, то мне вспоминается прежнее наше: валовые подходы к тому, чем больше мы примем, тем лучше. Смею вас уверить, что вряд ли это так. И нас прежде всего зависит, волнует, вернее, один главный вопрос.

Вопрос сейчас выдвигается в число первоочередных. Это исполнение принятых нами решений, законов, постановлений Правительства и указов Президента.

Давайте задумаемся, разве мы за истекшие полтора года приняли мало хороших постановлений, мало нормальных законов. Почему же нет результата? Да потому же, что множество из них, включая решения и Правительства, и Президента просто не исполняются.

Чтобы не быть многословным, я могу вам назвать, по крайней мере, десяток, чтобы не утомлять. Примером, когда не исполняются наши законы, наши постановления. Так будет ли прок от тех, которые мы с вами снова примем, если мы серьезно не рассмотрим вопрос об ответственности высших должностных лиц государства за исполнение законов, Конституции, указов Президента, постановлений Правительства.

Один маленький пример.

Мы с вами приняли закон о бюджетной системе. Там четко регламентирован бюджетный процесс, кто что должен делать, как должен делать, в какие сроки представлять, для тех депутатов, которые не знают, могу доложить, что, к сожалению, эти сроки, есил мы сейчас серьезно не поработаем с Правительством, с Президентом, будут сорваны и сорваны не по нашей вине - Верховного Совета . Мы своевременно разработали вместе с Правительством, рассмотрели и представили бюджетную резолюцию.

Этот документ, который определяет основные направления бюджета на 1996 год, почему он не ваыполнен?

Почему не выполнен Закон о бюджете и не выполняется бюджет на 1995 год, который мы с вами приняли? Не выполняются его отдельные положения и не выполняется он в целом.

Поэтому необходимо, чтобы соответствующие комиссии наши разработали и внесли закон об ответственности высших должностных лиц за исполнение законов, постановлений, распоряжений и указов Президента.

И мен кажется, что та эйфория, которая воцарилась среди высших должностных лиц после подписания Конституционного соглашения о том, что теперь Правительство не отчетно, не подконтрольно Верховному Совету, эта эйфория пошла только во вред государству и народу Украины.

Правительство как высший исполнительный орган должно быть, безусловно, подотчетно законодательному органу, а особенно в главных вопросах: вопросах социально-экономических, вопросах бюджета.

Касаясь рассмотрения вопроса, в повестке дня наша фракция считает прежде всего и галвным образщом вынести вопросы финансовые, экономические и социальные. До их рассмотрения никакие другие вопросы к рассмотрению не принимать.

Не та сейчас, уважаемые коллеги, ситуация, когда мы можем отвлекаться на второстепенные вопросы.

Среди них, наша группа считает, наиважнейшими - это вопрос об исполнении бюджета на 1995 год и его корректировки. Об этом многие фракции говорили, и думаю, что встречу понимание зала. То есть, мы в сроки, предусмотренные законом, должны вынести эти документы на ваше рассмотрение.

Мы должны с вами своевременно по истечении сентября и, на худой конц, до первой декады октября рассмотреть налоговые законы, те, которые формируют доходную часть бюджета.

После этого мы с вами молучим возможность рассмотреть все вопросы, связанные с расходной частью бюджета, социальными вопросами, наша группа считает черезвычайно важным первоочередному порядку рассмотреть рассмотреть вопросы пенсионного обеспечения. Корректировка этого законодательства или внесение нового закона о пенсионном обеспечении.

Важнейшим вопросом является положение топливно-энергетическом комплексе. В топливно-энергетическом комплексе.

Ну, товарищи, давайте, уважаемые коллеги, задумаемся и серьезно подойдем.

В истории Украины не было еще такой осени, с таким катострафическим положением в топливно-энергетическом комплексе.

Это не просто слова. Поэтому, при чем, о тут опять вернемся к вопросам исполнения. Разве Верховный Совет не дал необходимую законодательную базу для правительства, касающуюся стабилизации работы топливно-энергетического комплекса. Дал. Он предусмотрел создание стабилизационного фонда по топливно-энергетическому комплексу. Где этот фонд?

Ни копейки не образовано, ни копейки не поступило. А вместе с тем цены на бензин давным давно уже выросли. Где они?!

Этот серьезнейший вопрос необходимо поставить одним из главных, то есть сформулировать таким образом, социально-экономическое положение в угольной и в топливно-энергетическом комплексе в целом. Нельзя его отрывать один от другого. И специально рассмотрев, приняв необходимое постановление, или приняв необходимые законы, или внеся корректировку в необходимые законы. Хотя еще раз подчеркиваю, что все, что необходимо для стабилизации работы, Парламент, Верховный Совет уже сделал. Необходимо исполнять.

Важнейшим вопросом является завершение уборочных работ и вообще положение в агропромышленном комплексе. С точки зрения, прежде всего, финансирования этих вопросов.

Заканчивая, наша группа считает, что тот круг вопросов, который очертил, он практически готов к рассмотрению. Этот блок вопросов необходимо поставить, начиная со вторника следующей недели, запланировать на рассмотрение этого комплекса вопросов две недели и никаких других вопросов до принятия серьезных решений по этим вопросам не рассматривать.

Спасибо.

ГОЛОВА. Дякую. Слово має Антон Денисович Бутейко, від групи "Центр", за ним Мельник.

БУТЕЙКО А.Д. (вперше), (70).

Дякую. Шановні колегі! Я хочу вас всіх привітати із початком роботи четвертої сесії.

Що стосується предмету виступу, я не буду наголошувати на тих проблемах, які у нас існують, на падінні виробництва, на відсутності обігових коштів, на знеціненні грошей, на не виплати компенсацій, індексації нашої заробітної плати. Я не буду зупинятися на тому, що зараз вимагається, щоб виробники сільськогосподарської продукції продали зерно державі без оплати цього зерна, хоча ніде ніхто в світі без предоплати нічого просто так не віддає.

Я зупинюся на тому, що причини цієї ситуації вони є і в внутрішні і зовнішні.

Внутрішні причини - це наша з вами організація роботи, належна чи не належна взаємодія з Урядом, наша здатність проводити ці реформи, наше вміння, наша готовність. Тому що в принципі нікого з нас і в Уряді, і в Парламенті не вчили, як здійснювати ці реформи, як здійснювати ті перетворення, які стоять перед нами.

Шановні колеги, я б закликав всіх нас і тут і у виконавчій владі не виступати один проти одного, а пам'ятати те, що ми знаходимося всі разом в економічному блоці, в ситуації складній і на нас відповідальність лежить спільна, і на виконавчій владі і на законодавчій. Просто нам потрібно розділяти ці функції і кожному виконувати свою роботу так як це необхідно.

Що стосується нашої з вами роботи, то я вважаю, що на наступній сесії ми повинні значно вдосконалити організацію нашої власної роботи. Наша організація роботи має бути зроблена таким чином, щоб ми поліпшили законотворчу діяльність Верховної Ради і контрольну діяльність нашої Верховної Ради. Я не поділяю тих думок, хто каже про те, що мовляв після підписання Конституційного договору Верховна Рада втратила багато своїх функцій. Наші контрольні функції зберігаються. Як були так і є. Їх просто необхідно нормально використовувати. Що стосується організації роботи, то в першу чергу ми вважаємо, в нашій депутатаській групі "Центр" необхідно значно підвищити відповідальність керівництва за цю організацію роботи. не можна допускати того, що у нас немає чіткої взаємодії з виконавчою ланкою влади. Не можна допускати того, що одні і тіж самі питання в той же день розглядаються і в Кабінеті Міністрів, і в Верховній Раді.

Ми вважаємо, що необхідно зробити, поліпшити значно підготовку питання до обговорення. Не можна ні в якому випадку виносити на обговорення питання, які не підготовленні, які подаються без додержання регламенту. На жаль уже вчора на Президії Верховної Ради ми зштовхнулись з ситуацією, коли до порядку денного включається питання на розгляд, яке подано без додержання вимог регламенту, без навіть елементарної пояснювальної записки, і Голова Верховної Ради це вважає за нормальне. Він ставить на обговорення це питання.

Друге. В організації роботи звичайно що ми маємо показувати приклад населенню України, законопослушності. І в першу чергу демонструвати тут у Верховній Раді те, як дотримуватись законів. Одним із основних законів для нас є Конституція, і Конституційний договір, і Регламент. На жаль, вимоги не додержуються. Ми повинні відійти від старої практики.

Наступне. Ми вважаємо, що необхідно визначити чітко пріоритетні питання, які має розглядати Верховна Рада. І тут ми поділяємо думки тих, хто висловлюється за те, щоб була синхронізація роботи Верховної Ради в законотворчий процес із роботою Уряду. Нам зараз абсолютно чітко потрібно одержати програму Уряду і відповідні документи, які Уряд пропонує, які Верховна Рада має підготувати. І уже тоді тільки сконцентрувати роботу в комісіях Верховної Ради, роботу, яка є важливою. Тут на засіданнях Верховної Ради ми маємо голосувати, приймати остаточні тексти.

Наступне. Можливо є сенс якраз, коли буде подано програму Уряду і документи, опублікувати ці документи, щоб люди бачили, що ми маємо на увазі, що ми мамємо робити, що ми зробили, а що ні, щоб був публічний контроль, контроль народу над нашою діяльністю.

Далі. Ми вважаємо, що необхідно також, посилити організацію роботи в плані структурних змін. Ми аналіз певний робили, як працюють наші комісії, але висновків відповідних до цього часу не було зроблено. Дехто вже виступав і говорив про необхідність того, щоб зробити структурні зміни у нашій Верховній Раді.

Я думаю, абсолютно нормально, коли комісії, які не подали жодного законопроекту або подали їх дуже мало, вони мають втрачати право на своє існування. Для чого вони мають інсувати? Або комісії, які займаються практично поданням лише деяких заяв і жодного законопроекту не подали, а також існують. Для чого вони потрібні? Їх потрібно скасувати.

Ми хотіли також звернутися до нашої Верховної Ради - до вас, до наших колег із закликом накласти мораторій на ідеологічну боротьбу. І у цьому контексті ми просимо не включати, не пропонувати жодних ініциатив, які будуть викликати політичні протистояння. Що стосується законотворчої роботи, то ми вважаємо, що потрібно тут подивитися, проаналізувати нашу діяльність більш активно.

Що я маю на увазі? Адже більша половина наших законопроектів

- це є закони, які спрямовані на те, щоб внести зміни в ці закони, які ми вже прийняли.

Це означає, що ті закони ми не нормально опрацьовували. Ми їх голосували часто з голосу і результати наша неефективна робота. Надалі це потрібно, цю практику змінити.

Ми вважаємо, що і далі потрібно сконцентрувати увагу на роботі над податковим законодавством, над бюджетом на наступний рік. Ми вважаємо необхідно зробити зміни відповідні до норм, які регулюють пенсійне забезпечення.

Адже не можна терпіти цю ситуацію, яка існує до цього часу, коли людина попрацювала 30 років і яка попрацювала 3 роки і одержують одну і теж пенсію. Цього ніде в світі немає.

Ми повинні також, мабуть, подивитись на ту пропозицію, яка вже звучала, а саме: державні службовці це є не лише службовці у державних органах влади. Працівники освіти, охорони здоров'я, культури, вони є також на службі у державі.

Таким чином, треба глянути, щоб і на них розповсюджувався Закон "Про статус державного службовця".

Ми також вважаємо, що необхідно розглянути питання грошової реформи. Не може бути грошова реформа поза увагою Верховної Ради. І в цьому контексті депутатська група "Центр" неодноразово пропонувала, і я вважаю необхідно, саме це є момент, коли ми повинні втрутитися у ситуацію і запропонувати законодавчу норму, яка б дала можливість обмін робити на гривну нинішніх грошей з урахуванням тих знецінень заощаджень, які були зроблені і зробити цей обмін за пільговим курсом тих грошей, які були у нас на книжках у нашого народу.

Ми повинні також, на нашу думку, концентрувати увагу роботу над Конституцією з тим, що Конституція була прийнята в цьому залі, а не на Референдумі. Ми повинні відпрацьовувати ті гроші, які ми одержуємо, а не перекладати відповідальність на народ. Народ нас обирав, і в нас повинно хватити мудрості для того, щоб прийняти самим цю Конституцію.

Контрольна діяльність, я вважаю, що Верховна Рада якраз і її керівництво, їх постійні комісії, могли б зробити так, щоб і бюджет був поданий до 1 вересня. До цього часу виконавча влада не подала, оплата праці також здійснювалася, здійснювався контроль. Також ми повинні подивитися на те, щоб був нормальний баланс цін на сільськогосподарську продукцію і на промислову продукцію.

Я думаю, що і Верховна Рада могла б втрутитись у ситуацію, яка відбулася на Софіївській площі, де відбулася ганьба для України, і не допускати такого в майбутньому.

Дякую.

ГОЛОВА. Шановні депутати, виступаючі, перш за все від групи "Незалежність", депутатів, голова фракції, один з керівників фракції Гетьман Вадим Петрович вніс пропозицію проголосувати деякі конкретні його варіанти, пропозиції. Я просив би всіх тих, хто виступає від фракції, підготувати ті питання, які ви вважаєте потрібно проголосувати і дати їх в Секретаріат, з тим, щоб ми могли їх дати під час обговорення на перерві і під час голосування після 16 години. Зрозуміло? Так. Тобто, голосуватимуться ті питання , які будуть подані в Секретаріат.

Слово має Мельник від групи "Аграрників за реформи", за ним виступатиме Безсмертний. МЕЛЬНИК С.І. (161)

Шановні народні депутати! Сьогодні розпочала роботу четверта сесія Верховної Ради України, яка повинна в своїй роботі орієнтуватись на потреби суспільства, держави, на сьогодні і на найближче майбутнє. Це вимагає від кожного з нас активної продуктивної праці в стінах Парламенту, над законами і документами, здатними впливати на покращення життя нашого народу.

Сьогодні кожен із нас повинен користуватися в своїй роботі здоровим глуздом і об'єктивною необхідністю того, що він ...

У своєму виступі Голова Верховної Ради України Мороз Олександр Олександрович правильно сказав, що ми зобов'язані зміцнити законодавчу базу виведення України з кризи, відновлення її гідного життя народу, особливо трудових верств, пенсіонерів, дітей. Депутатська група аграрників за реформивважаємо за необхідне найближчим часом переглянути пенсійне забезпечення, адже сьогодні пенсія надає можливості нормально жити людям, які відпрацювали на виробництві, зникає всяке бажання людей працювати. Існуюча банківська система не сприяє виробництву, а навпаки погіршується стан виробника, в той час банки мають великі прибутки, в цьому плані нам необхідно прийняти термінові заходи.

Необхідно також, на нашу думку, зосередити нашу увагу на податковій полілітиці, на судово-правовій реформі. На сьогодні надходить величезна кількість скарг на судові рішення. А нагляду державного нагляду за судами ще немає, вони не підпорядковані нікому, в тому числі і закону. Ми виступаємо за те, щоб селяни володіли не тільки власністю на землю, але й треба повернути розграбоване окремими групами людей всю переробну промисловість. Тут необхідно при прийнятті законів про приватизацію урахувати насамперед інтереси виробників сільскогосподарської продукції і інші.

Дуже багато претензій наші виборці мають до виконавчої влади за компенсацію втрачених вкладів. Адже найбільш постраждали від цього найменш забезпечені верстви населення.

Існуюча цінова політика привела до того, що в агро-промисловому комплексі сьогодні не може звести кінці з кінцями навіть міцні в минулому господарства.

А про слабкі нічого вже говорити. Їх балансової вартості не хватить для того, аби розрахуватися за кредити, отримані на придбання пального, мінеральних добрив, електроенергії, ядохімікатів.

Сьогодні одние леміш коштує 1,8 мільйона карбованців, а порахуйте: якщо орати тисячу гектарів зябу сьогодні восени, господарству треба викласти два мільярди карбованців зразу закопати їх у землю.

Навіть за продане зерно на сьогодні держава не розрахувалася, а існує існуюча постанова, яка дає можливість віддати начебто на зберігання зерно, а весною гроші за продане зерно, тоді вже повернути господарству. Врахуйте, яка тоді пройде інфляція і що ті гроші будуть варті.

Необхідно також на нашу думку зосередити увагу на проблемах молоді і охорони здоров'я і його законодавчого забезпечення, адже на сьогодні впала народжуваність, зросла кількість розводів молодих сімей. На це впливає економічна скрута, невлаштованість з роботою.

Навіть такий приклад. В 123 селах Житомирщини за останні півтора року не народилося жодної дитини.

Відсутність коштів у лікарнях не дає можливості ефективно лікувати людей. Навіть такий приклад: у забруднених районах, які постраждали від аварії на ЧАЕС, за останні півроку середній вік помираючих людей - 44 роки. Задумаємося: 44 роки!.. Саме здорове, продуктивне покоління помирає.

ДЛя повноціонної роботи Верховна Рада потребує повного складу народних депутатів, а тому виборче законодавство потребує негайних змін, щоб 10 грудня Верховна Рада мала повний склад і могла приймати нормальне рішення.

І на закінчення хочу сказати слідуюче. Народу України хочеться жити гідно і краще, Люди сьогодні вину за цей стан відносять на Президента, Уряд і Верховну Раду. Для них ми усі - влада. Це ми з вами чітко повинні усі усвідомити, хто на якому б краї барикади цієї не був.

Необхідно питання, які вносяться до залу, щоб були добре підготовлені, і після прийняття щоб на другий день ми не переглядували і не приймали інші рішення. Робота повинна бути ефективна і продуктивна.

Дякую вам за увагу.

ГОЛОВА. Слово має від групи "Державність" РОман Безсмертний, за ним виступатиме Чернявський.

БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П., 220 виборчий округ.

Шановні народні депутати!

Група "Державність" вітає всіх з початком роботи четвертої сесії. Група обговорила політичну ситуацію, яка склалася в державі до початку сесії. Дозвольте мені зачитати заяву, яка підготовлена групою.

Заява депутатської групи "Державність" з приводу політичної ситуації, що склалася в Україні на початок роботи Четвертої сесії Верховної Ради України. "Шановний пане Голово! Шановні панове народні депутати!

Четверта річниця проголошення незалежності України, на тлі якої розпочинає свою роботу сесія Верховної Ради України обумовила необхідність врахувати досвід державного будівництва з точки зору внеску парламенту, зокрема в законотворчий процес та здатності структур влади в Україні розв'язати проблеми, котрі постали впродовж весни-осені цього року. Констатуємо, що чергове зростання тарифів за використання природного газу та електроенергії, зростання заборгованості перед РОсією за поставки енергоносіїв і поруч - невирішення питання контролю за об'ємами поставок та використанням енергоресурсів в Україні, неформованість стабілізаційного фонду.

Наступне. Абсолютний спад виробництва в сільському господарстві і навмисне гальмування процесу реформування агро-промислового комплексу через неприйняття проекту Закону про особливості приватизації в агро-промисловому комплексі, поправок до Земельного кодексу та невирішенністю питання плати за землю.

Подальший спад виробництва і невикористання найважлівишого фактору стабілізації процесу виробництва структурної перебудови економіки.

Жорстка монетарна політика Уряду та Національного банку і не стабільність курсу національної валюти, де часто повторюється і наслідуються процеси, які відбувалися в сусідніх державах.

Розвиток конфронтаційних тенденцій між різними органами влади і лише постійні декларації про необхідність консолідації зусиль на шляху будівництва держави.

Тінізація економіки, відмивання "брудних" грошей, зловживання через існуючі пільги і нормативно-правові акти, що подають повні і нові пільги все в доброчиннім фондом, які використовуються для паразитування на державних коштах.

З одного боку, боротьба із зловживанням Чорноморського морського пароплавства "БЛАСКО" і повторення подібної ситуації з авіалініями України.

Невирішеність національних та релігійних проблем, що висвітив спровокований кримський конфлікт та похорони Патріарха Володимира водночас спроби пробитися на хвилі гуманізму до Ради Європи.

Всі ці проблеми не можуть не турбувати членів депутатської групи "Державність", а тому, покладаючи певні надії на чергову програму діяльності уряду України, депутатська група буде наполягати на прийнятті впродовж роботи четвертої чесії Верховної Ради, комплексу нормативно-правових актів, які вирішили: по-перше, проблему реформування агро-промислового комплексу на основі ринкових засад та впровадження нових технологій.

Друге. Структурної перебудови економіки через прискорення процесу приватизації, застосування досягнення вітчизняної науки і техніки.

Наступне. Дотримання процедури розробки прийняття та контролю за використанням Державного бюджету України.

Особливої уваги потребують судова влада та армія, які перестали грати роль інститутів в державі України.

Особливої уваги потребує врегулювання Чорнобильської проблеми, що загострилася особливо, коли із зони 30-тикілометрової та обов'язкового відселення, люди не відселені, але закриті дитячі заклади, а також люди звільняються з робочих місць.

Наступне. Група особливу увагу буде приділяти відстоюванню національних інтересів на міждержавному рівні у проблемах створення та діяльності фінансово-промислових груп, статусу російсько-чорноморського флоту через законодавче врегулювання статусу іноземних військ на території України та реформуванню в галузі засобів масової інформації.

Однєю з найважливіших проблем члени групи вважають в Україні забезпечення кадрами. Вважаємо за можливе на сьогоднішній день внести зміни в законодавство про державну службу та кодекс законів про працю, які б дозволили полегшити процес зміни кадрів. Цілий ряд питань, а саме питання міжгалузевого балансу, балансу між підприємствами та в середині підприємств, питання структурного перерозподілу робочої сили, питання інвестиційної політики могли б бути детально прораховані із застосуванням методів математичної економіки в рамках консультативно-аналітичної ради, що знаходиться на етапі становлення при уряді України.

Слід негайно приступити до розробки комп'ютерних програм кореспондентування законодавства, що розробляє, приймається і діє в Україні. Такі пропозиції члени групи з'ясували з Інститутом кібернетики ім.академіка Глушкова, і ці пропозиції направлені на ім'я Голови Веррховної Ради. Вивчення представниками групи впродовж літа проблеми створення і діяльності та ліквідації фінансовов-промислових груп, трастових компаній говорять про те, що державні установи не розуміють повністю до кінця тих явищ. То засвідчили їх взаємопротилежні висновки, які теж направлені в основні зацікавлені комісії Верховної Ради України. Членів групи "Державність" тривожить і те, що, відмовляючись від реформи системи освіти, ми намагаємось вирішити її проблеми шляхом реанімації загальної середньої освіти, що знищить систему і принесе збитки державі. Школа не може і не повинна компенсувати недоробки органів внутрішніх справ, батьків, армії і так далі. Неприпустимими є затримка заробітної плати працівникам освіти, культури, особливо в весняно-літній період. І це треба прогнозувати наперед.

Аналіз членами групи нині чинного законодавства в галузь антимонопольної діяльності, державного будівництва та інших, показую, що, орієнтуючись на кращі зразки світової юридичної думки, Україна і її Парламент не створили нормативно-правову базу, яка неадекватна існуючим реаліям. Тому проблема адаптації законодавства до умов існування набуває все важливішого значення. ми не повинні приймати закони не адекватні фінансовим можливостям України . І ми повинні чітко регламентувати період дії закону та прогнозувати поправки до них.

Вже сьогодні очевидною є необхідність у створенні широкої системи пропаганди роз'яснення чинного законодавства, що дозволить частково подолати правовий нігілізм. Правовий конценсус можливий лише на вищому держвному рівні , як це було прекрасно продемонстровано з Конституційним договором. Як би до нього не відносилися, але це був вихід із ситуації, який дозволив Україні пройти зламний період. Вказані заходи вимагають зміну методики діяльності самої Верховної Ради, її комісій та Секретаріату. Група "Державність" вважає за доцільність:

1. Чітке дотримання положення ст. 13 Конституційного договору про роботу народних депутатів виключно на професійній основі.

2. Зменшення кількості постійних комісій.

3. Ротацію членів Президії Верховної Ради України з врахуванням квот від депутатських груп і фракцій. До речі, квота депутатаської групи "Державність" до сих пір не використана.

4. Перенесення питання вирішення долі законопроекту фракцій та депутатської групи, проект не може і не повинен бути внесений в зал, якщо більшість членів депутатської групи (фракцій) не визначились за його прийняття.

5. Розміщення депутатів в сесійному залі має бути здійснено за фракційним принципом, що зосередить потенціал фракцій, частково ліквідує метушню під ча пленарних засідань.

6. Голова Верховної Ради, його заступники, голови постійних комісій повинні постійно знаходитись в системі взаємодії Верховна Рада-Адміністрація Президента-Уряд. Лише постійний контак перших осіб, формальних і функціонально перших, недивлячись на їх політичні погляди, забезпечить поступальні узгодження кроки вперед.

7. Кожна установа міцна традиціями. Тому є доречним створити групу, яка б опрацювала процедуру парламентського засідання, обставивши її необхідними певними традиційними фрагментами.

Очевидно є необхідність розвитку розумної системи пропаганди парламентської діяльності в газетах і на телебаченні. Це мають бути не телевізійні засідання, які продовжують сварки в залі, , а короткі влкчні репортажі, аналітичні огляди.

Фракції, депутатські групи можуть успішно реалізувати концепцію контрольних функцій Верховної Ради. Тому саме вони мають відігравати основну роль в реалізації контрольних повноважень Верховної Ради.

Вершиною роботи Параламенту України має стати робота над положеннями нової Конституції, особливо в галузі державного будівництва.

Ми маємо чітко спланувати та ретельно розглянути першочергові законопроекти та проекти, розраховані на перспективу.

Дякую за увагу.

ГОЛОВА. Дякую і вам. Перед тим, як слово візьме Чернявський, я повідомлю вам про те, що ті депутати, котрі збиралися виступати від позафракційних депутатів, домовилися між собою про розподіл часу рівномірно. Тобто десь по трі хвилини кожному. При чому Ільясевич свій час уступає Смірнову. Тоді після Чернявського будуть виступати Смірнов, Карпов і Степенко. Будь ласка, прошу.

ЧЕРНЯВСЬКИЙ О.П. Дякую.

ГОЛОВА. Від групи "Аграрників".

ЧЕРНЯВСЬКИЙ О.П. (353).

Шановні колеги! Я приєднуюсь до тих поздоровлень з нагоди початку нашої чергової сесії, але хотів би, можливо в якійсь мірі ви мене вибачте за те, що я порушу дещо святковість цього моменту. Тому що це становище, яке склалалося в нашій державі, я просив би підтримки з цього погляду всіх фракцій і груп Верховної Ради, тому що те, що спричинилося в агропромисловому комплексі, я думаю, що воно буде мати далекосяжні наслідки.

Я не хочу заводити вас у якесь небуття чи що. Я буду говорити вам конкретними цифрами, так сказать, цифрами і фактами того ж питання, що сталося.

Ви пам'ятаєте останнє засідання Верховної Ради попереднього скликання. Ви пам'ятаєте там я звертав увагу на те, що введення окремих положень призведуть до надзвичайно тяжкого стану, розкручування цін і так далі. І так сталося. Ціни на енергоносії, введення акцизного збору на цукор призвело до того, що сьогодні село, а значить і агропромисловий комплекс в цілому стали на надзвичайно тяжкій ситуації.

Окремі попередні виступаючі... Да і що там говорити з утра до ранку у пресі, в ефірі і так дальше звучать питання про те, що реформи, реформи і реформи в агропромисловому комплексі спасуть його. Я нічуть не підкреслюю це. Я не проти реформи і аграрники також і ті, які відносяться в групу "Аграрники за реформи", і ті, які не відносяться до цієї групи.

Ми за реформи, але я думаю, що ні жодній країні світу, ні жодному виробництву не вдалося добитися чогось суттєвого у виробництві, коли не сіяти, не орати і коли сьогодні, можу прямо сказати, не збирати.

Я кілька днів тому проїхав від Криму до Сумщини, майже через всю Україну, і повірте мені, волосся на голові ставало, як ото після переляку. Чому? Сьогодні в Криму ще ділянки ячменю не зібрані. Коли це таке було? Сьогодні цілі тисячі гектарів овочевих і баштанних культур не те що не зібрані, не збираються при тисячному центнер урожаї. І це тому, напевне, що наші ринки, в тому числі і в Києві, заполонили іноземні товари.

Як же може побудуватися, які тут реформи можуть вплинути на той стан, щоб наші діти споживали сьогодні овочеву баштанну продукцію, коли вона не збирається, коли створилися передумови для що скоріше його залишити на полі вигідніше, ніж перевести у той же Кіїв чи інші міста України.

Хіба може таке бути? Економічні тут реформи в чомусь вплинули на цей стан. Коли тисячі гектарів, Олександр Олександрович, я знаю, що ви тоже сільгоспник і хто тут даже не сіль... Тисячі гектарів я бачив особисто, значить, чистого пару сьогодні, яке це була свята святої хліборобської, так сказати, праці і де створювалась передумова наступного урожая, отакі от бур'яни, тисячі гектарів. І це не повинні керівники, це не форми власності повинні в цьому, а ці умови економічні, які створювалися навколо сільськогосподарського виробництва, коли нафтопродуктів не вистачає або вони є у комерційних структурах, але товаровиробники не можуть по тих цінах сьогодні придбати.

Я думаю, що тут питання не в реформах. Тут питання в тому, Олександр Олександрович, ви пам'ятаєте сьогоднішнє письмове доручення було чи протокольне доручення Верховної Ради було і ви згадайте це Уряду, що в тижневий строк вирішити питання - ціни на нафтоносії, енергоносії і т.д. Пройшло вже більше місяця з того часу. Питання це не вирішено і питання сьогодні складається надзвичайно важливим. Сьогодні йде, будемо говорити, уже одна треть тільки заготовлено хліба з нинішнього урожаю. Що ж буде заготовлено з наступного урожаю, коли не зорано під нього; коли сьогодні, я не хочу ж утрирувати на прикладі: Сумський хімкомбінат - це один, який забезпечував на одну третину Україну фосфорними добривами. Сьогодні стоїть, не працює. А сьогодні створюється хлібний баланс 1996-1997 року.

Хіба ж ми не знаємо про те, що не внесений кілограм добрив - це 5 кілограмів втраченого хліба?

І я, дивлячись на це, дивлюся де наші профспілки, де наші інші органи, які створюють передумову голодомору, про яку ми тут у цьому залі неодноразово 1933 рік осуджували. Сьогодні треба, весь народ щоб устав проти цього, бачачи оцю картину і бездільність нашого Уряду. Вибачте мені, але я не можу так сказати, бо іншого я не бачу. Бездіяльність Уряду. Отут Пензеник, шановний мною і вами, завіряв, що буде розраховано, так сказать, із нами за втрати 1994 року. Будуть гарантовані кошти виділені для цього. Ющенко тут обіцяв, що не мертві гроші за рахунок емісії. Де ці кошти?

Сьогодні нас звинувачують в тому, що ми не розрахувалися із хімічною промисловістю за добрива, які були виділені під урожай нинішнього року. Звинувачують. А чому не звинувачують? Тому що з нами не розрахувались за продукцію, яку селяни продали в 1994 році.

Сьогодні знову виникла аналогія цього питання, частину зерна із господарств забрано. В буквальному смислі слова.

І сьогодні склалося надзвичайно тяжке становище. Коли це таке було? В період хлібоздачі, коли економічний стан товаровиробників, я маю на увазі і фермерів і всіх.

Сьогодні копійки грошей немає в господарстві.

Сьогодні перед початком учбового року наші товаровиробники сільські не отримали масло. Я не знаю, можливо десь це отримали окремі господарства, яких небагато. У всякому разі на Сумщині таких немає, не отримали зарплату.

Дітей виряджати в школу. Батьки, матері із слоьзами на очах , як у той пісні співають - ви знаєте, з приводду чого - сьогодні дітей випроваджували в школи, не маючи змоги належним чином їх обладнати.

Тут піднімалися цілий ряд інших питань, до яких яприєднуюсь і думаю, що аграрники не можуть залишатися пасивно у цьому питанні.

Ну скажемо, цукровиробництво. Україна здавна була світовим цукровиробником. Сьогодні зроблено все для того, щоб не вигідно було ні тим, хто переробляє цукор. Сьогодні не вигідно, якщо залишається одна третина цукру в кращому випадку в господарстві, то воно не окупає затрат на його виробництво ні тих, хто буде споживати. Потому що одна із причин - здорожання енергоносіїв. Друга причина - введення акцизного податку на цукор приводить до того. Його наше населення України купити не можуть по цих цінах, які випливають із цього. Практично не зможуть.

Ще одне питання - я вже говорив - про оплатний фінансовий стан. Не можна сьогодні приєднатися. Говорилось і в доповіді хоч і в вступному слові Олександра Олександровича. Я приєднуюсь до цього. Хіба можна погодитись з тим, що людина, яка вкладала в суспільне виробництво протягом всього свого життя , так сказать, інтенсивну працю, сьогодні отримує пенсійне забезпечення має таке саме, як і людина, яка зовсім не працювала. За рахунок оцих соціальних надбавок і так дальше вони зрівняні в цьому.

Я вважаю і пам'ятаєте вносив пропозицію, що це треба питання переглянути і врахувати , так сказать, всіх галузях народного господарства.

Я вважаю, Олександр Олександрович, що нам треба... ми програму Уряду відносимо на 19 чи яке число. Чому ж нас, Верховну Раду, звинувачують у тому, що ми пішли , так сказать, на канікули, не заслухавши цю програму? Тому що строки порушувались.

Чому ж сьогодні, коли ми вийшли, так сказать, на пленарне засідання, нам і сьогодні навіть не роздана ця програма Уряду - один із важвивішіх документів, з якими можна... могли ми ознайомитись як надзвичайного складного становища.

Я не хотів би бути просто критиканом у цьому питанні. Я просто вважаю, що надзвичайно складна ситуація склалася в всіх галузях народного господарства тому, що... З багатьма людьми я зустрічався і в вугільній промисловості, машинобудуванні і так дальше. Але ж та програма Уряду, яку б ми могли, так сказать, отримати, подивитись і внести свої зауваження, зауваження своїх виборців для того, щоб можна було працювати в тому напрямку - виходу з цього кризу.

Я думаю, Олександре Олександрович, нам нужно Верховній Раді дати протокольне дорученя з приводу того, щоб окремі галузі ці питання що таке здорожання нафтопродуктів, інші , так сказать, дії певних службових осіб, які привели до того, що агропромисловий комплекс сьогодні знаходиться не тому що в кризовому, а поза кризовому стані. І мені здається, що треба найти вихід і винних в цьому питанні і все-таки когось привести до відповідальності.

Дякую за увагу.

ГОЛОВА. Конкретно відповідаючи на поставлене питання у понеділок... вівторок... понеділок вірніше, Євген Кирилович пообіцяв: програма Уряду буде у депутатів.

Будь ласка. Смірнов Євген Леонідович, за ним - Карпов Олександр Миколайович.

СМІРНОВ Є.Л.

Шановний Олександре Олександровичу! Шановні колеги депутати!

Минуло три місяці від часу підписання Конституційного договору між Президентом та Верховною Радою, в результаті чого Президент одержав повну, нічим не обмежену і не контрольовану, владу і відповідно взяв на себе разом з своєю командою і своїм Урядом повну відповідальність за стан справ у державі.

Протягом трьох місяців Президенту ніхто вже не заважав у проведенні реформ. То які здобутки президентського правілння за цей період?

Спробою показати це неупереджено, винятковою мовою фактів і чисел, причому через брак часу встигну сказати лише про деякі аспекти Президентової діяльності.

Отже, за червень-серпень попри запевнення Кучми, що рівень виробництва зріс на 1,3 відсотки, насправді він знизився на 11,02 відсотки.

Рівень інфляції попри ті запевнення не є стабільним і не дорівнює 5 відсоткам, а стрибкоподібно зріс до 17,о6 відсотка.

Життєвий рівень населення порівняно з травнем 1995 року пересічно знизився на 13,3 відсотки, а ув певних категорій громадян, насамперед пенсіонерів і інвалідів, на 24-26 відсотків.

Прямим результатом цього стало те, що за останні три місяці порівняно з попередніми трьома кількість самогубств в Україні зросла на 29,3 відсотки, люди не можуть так далі жити.

Фактично провалено гучно проголошені наджнива, і ні про надурожай, який дозволить державі залатати численні дірки, не може бути й мови. Дай Бог, щоб ми з цим хлібом дожили до нового врожаю, адже державних, стратегічних запасів зерна просто немає.

Аналізований період позначений ретельно спланованими і чітко виконаними політичними провокаціями, починаючи від подій навколо Генеральної прокуратури, до подій 18 липня : всієї епопеї з використанням телевізійних каналів та рядом інших, що внесло штучну напругу в суспільство і могло поставити його на межу вибуху. І це в той час, коли за останні три місяці розкриття злочинів, зокрема тяжких, зменшилося на 18,2 відсотки, правоохоронні органи впевнено перетворюються на корпоративну мафію, яка нізащо не віддасть своїх, але звідки, як непотріб, викидають чесних людей. На мафію, що має тенденцію стати державною, яка в будь-який момент буде смертельно небезпечною для будь-якого громадянина України.

Не зайвим буде нагадати і те, що так і не створено Національне бюро розслідувань, а інші структури лише імітують боротьбу з організованою злочинністю і корупцією. Триває руйнація Українського війська, його бойовий потенціал на 1 вересня 1995 року складажє 52,9 відсотка від оптимального. Причому за останні три місяці він знизився на 28,6 відсотка. Лікарні забезпечені необхідним устаткуванням і медикаментами на 3,65 відсотки, причому за останні три місяці цей показник зменшився на 19,1 відсотка.

Відбувається переможний погром української культури та освіти.Один-єдиний факт.

Кількість україномовних книжкових видань на 1 вересня цього року склав 3,1 відсотка. Зменшився за три місяці на 4,8 відсотка.

Для приклада, на 1 січня 1992 року відсоток складав україномовних видань 48, 7 відсотка.

Верхом же діяльності Президента та його команди стало чергове, вже цілком фантастичне, підвищення цін на електроенергію і комунальні послуги з 1 вересня цього року та заздалегідь оголошена майбутня грошова реформа.

Перше. Підвищення цін, яке у повному розумінні поставить на межу виживання мільйони людей, має за мету приховати повний провал програм по забезпеченню держави енергоносіями і виправдати, в лапках, заплановане тотальне відмикання електроенергії по всіх регіонах України, чого ми, сподіваюсь, не допустимо.

Друге. Майбутня грошова реформа є наслідком або повного невигластва, або ж запланованою злочинною акцією, спрямованою проти держави. Не можна проводити грошової реформи за такого стану економіки. Наслідком цього буде гіперінфляція і повний крах фінансової системи. Не можна наперед оголошувати про характер, зміст і терміни грошової реформи. Наслідком цього вже став триденний серпневий стрибок курсу долара, на чому корупціонери заробили близько двох мільярдів доларів.

Отже на державу чекає вкрай тяжка зима в прямому і в переносному розумінні. І навряд чи народ, на який так часто посилається пан Кучма, підтримуватиме таку політику Президента і такі реформи.

Що ж робити в такій ситуації Верховній Раді? Як на мене, за умов єдності, повторюю, за умов єдності Верховної Ради слід було б внести до порядку денного питання і прийняти постанову про скасування Конституційного договору, розпочати згідно з Конституцією України процедуру імпічменту щодо Президента, розглянути пакет законопроектів щодо запровадження надзвичайного стану, тобто створити Комітет національного порятунку України і запровадити в Україні надзвичайний стан терміном на один рік. Але треба бути реалістами.

Три місяці тому через об'єктивно зрадницьку по відношенню до держави і народу позицію деяких депутатських груп і фракцій на кшталт Руху, "Реформи" і інших та шкідницької, шкурницької позиції окремих депутатів Конституційну угоду було прийнято. Не виключено, що саме через ці фактори відповідної кількості голосів ми не наберемо у зв'язку з мовленим вище. І це при тім, що саме Верховна Рада, навіть у такому складі, є єдиною реальною політичною силою, хай тимчасовою й потенційною, яка здатна покласти край антинародному та антидержавному курсу реформи.

Тому. Останнє речення. Якщо нереальним виявиться запропоноване вище, я пропоную зосередити максимальні зусилля на вирішенні кардинального питання, а саме: до кінця четвертої сесії завершити роботу над новою Конституцією і прийняти таку Конституцію, яка б начисто виключала узурпацію влади, зосередження її в руках однієї особи чи клану та зосередження влади в руках антинародних та антидержавних сил.

Дякую за увагу.

(Оплески)

ГОЛОВА. Карпов Анатолій, Олександр Миколайович, від позафракційних, теж три хвилини просить.

КАРПОВ О.М. Шановні колеги, я не зрозумів.

ГОЛОВА. Все в порядку, говоріть.

КАРПОВ О.М. Маючи на увазі ту обставину, що деякі керівники фракцій використали свій час тільки на половину, то я просив до тих трьох хвилин, які є, ще дві доповнить, якщо ви проти цього не будете заперечувати.

Ви послухайте, а тоді скажете.

Оскільки я виступаю післі депутата Смірнова, знаєте, у мене таке враження, що він у першому своєму житті був депутатом римського парламенту, який свої виступи зводив до фрази"...що у перекладі означало: і все-таки Карфаген повинен був бути розрушений, буде розрушений".

Оскільки тоді був тільки Карфаген і не було Президента Кучми, то він не вів мову про Карфаген , а ні про Президента Кучму.

А в мене взагалі питання. А хто-небудь задумувався: в тому вузькому коридорі, в якому ми є, і виконавча влада. Якби Смірнов або хто інший став Президентом, він би набагато більше зробив за цей час для народу України? Я не впевнений.

ШУМ У ЗАЛІ.

ГОЛОВА. Я прошу, шановні депутати, не перебивати виступаючих.

Будь ласка.

КАРПОВ О.М. Шановні колеги, я продовжу свій виступ з другої цитати. У Конфуція є така чудова думка: "Не треба скаржитись з приводу того, що на даху сусіда лежить сніг, коли ваш власний поріг не очищений".

Так от, є запитання про організацію роботи Верховної Ради. Головним чином і запитання про підготовку організації цієї роботи.

У відповідності до Регламенту (стаття 2.4.2 пункт 1) проект порядку денного сесії Верховної Ради готується Президією спільно з Узгоджувальною радою і повідомляється депутатам не менш, як за 10 днів до відкриття чергової сесії.

Порядок денний ми маємо на руках тільки сьогодні, і я вимушений констатувати безвідповідальне ставлення відповідальних посадових осіб до організації і підготовки роботи четвертої сесії Верховної Ради.

2. Нам пропонується за 408 робочих часів, я це підрахував відповідно до Регламенту, розглянути більше, ніж 400 питань. Один на один. Одна година. Відповідно до Регламенту навіть в першому читанні питання розглядається не менше, ніж півтори години, з виступами, питаннями та іншими, а в другому читанні - 6-8 годин. Таким чином, всі ці питання моржливості розглянути в нас немає, а досвід свідчить, що більше 20 відсотків запланованих питань ми ніколи не розглядали.

Звідси пропозиції. Перше: оголосити догану Голові Верховної Ради за значний особистий вклад в підготовку четвертої сесії Верховної Ради.

Друге. Оскільки керівництво Верховної Ради і Президія не спроможні організувати відповідно роботу, створити депутатську комісію і групу по підготовці четвертої сесії.

І четверте. У відповідності до статті 3.4.8 пункт 21: "Керівництво Верховної Ради повинно щорічно звітувати про свою особисту роботу". От до порядку денного сесії обов'язково включити це питання, а порядок денний сформувати відповідно до рекомендацій керівників груп і фракцій, а також відповідно до Регламенту Верховної Ради.

Я впевнений, що якщо ми піднімемо організаційну роботу, ми зможемо ті питання, які стоять перед Верховною Радою, вирішити у відповідності з тими вимогами, які ставлять перед нами політичні, соціальні і економічні задачі.

ГОЛОВА. Дякую.

Шановні, я прошу уваги! Олександре Миколайовичу, ви, будь ласка, вже за одно уточніть догану :із занесенням в облікову картку чи ні. (Сміх) Так, будь ласка, слово має депутат Степенко від позафракційників.

СТЕПЕНКО В.І.

Шановні колеги! Шановний Головуючий!

Сьогодні у своєму виступі Голова Верховної Ради ще раз наголосив, що у нас є 300 законодавчих актів, які суттєво можуть вплинути на економіку України. І якщо ми сьогодні перетворимо знову парламент в політичні амбіції, повірте мені, що ми нічого не вирішимо.

Я хочу звернутися до вас, Олександре Олександровичу як до Голови Верховної Ради. Я розумію вас, як людину, скільки вилити бруду, притому не заслужено, і на Верховну Раду, і на вас особисто, і на всіх нас. І кожний вважає, що якщо він образить чи Президента, чи Голову Верховної Ради, то він становиться національним героєм України.

Давайте задумаємся, що ми з вами робимо. Я розумію, що можна звинуватити і мене, і я не знімаю з себе відповідальність. Я вийшов із фракцій і груп тільки тому, що там, крім політичних амбіцій, боротьби за портфелі, нічого більше немає.

Любимий мною поет Висоцький писав: "Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков". А у нас вожаков - хоть отбавляй! Тому я вважаю, що кожна група, яка створюється, не має відповідних цілей і завдань. Одне завдання - захищати народ, а йому все гірше і гірше.

Тому я б просив, давайте ми іще одне, Олександр Олександрович: ні в я кому разі не піддавайтеся. От прибігають... Той уже догану придумав Голові Верховної Ради. Мій колега, який тут часто мене називає, Чорновіл, кричить: нелегітивний Голова Верховної Ради. І слово таке придумав: "нелегітивний". Це для виборців об'ясню - незаконно вибраний. Розумієте, ну придумав употребить.

Я що хочу сказати, Олександре Олександровичу, його за Чорновола ніхто не агітував і не голосував, і дві неділі не могли прогнати в Президії. Якби сам добровільно пішов... Давайте будемо вкінці-кінців дорослими людьми! Давайте ми задумаємось, що тоді потрібно.

Говорять, закони не потрібно, їх Президент буде не виконувать. Ну і нехай не виконує. Я думаю, кожна розумна людина розуміє, що якщо йти по закону, це йти правильним шляхом. Якщо закон переступать, це шлях вкінці-кінців неправильний. І ми говоримо, мішає Верховна Рада реформам. Я хочу запитати. Яким?

Появилась група, я вийшов з фракції аграрників (фрракція чи група - я не знаю) - "Аграрники за реформу". За яку ви реформу? Бога побійтесь! Чотири місці не платять за те, що продало село, щоб розпродать землю. Хто з вас ішов під лозунгом "Продать землю" на виборах? Я знаю, Кравчук піднімав один руку, ну, повір, що ільш не пройдеш.

І ще одно. Я вношу конкретну пропозицію. Я вніс, Олександре Олександровичу, письмово їх. Я хочу, щоб ми заслухали звіт голів постійних комісій і щоб голови постійних комісій нам доповіли, що зроблено і який контроль був за дотриманням цих законів, які ми прийняли.

Я підтримую обома руками Азарова, який тут виступав і говорив: "Навіщо ми будемо нові закони приймати, як не виконуються старі".

І останнє. Я хочу що сказати, Олександре Александровичу, надо все-таки послухати . Отут і я виступав , багато із вас: і демократи, партократи, всі, бюджет. Скільки ми часу вбили на бюджет! Ви мені скажіть, хто його сьогодні контролює. Витрачаються кошти наліво і направо; ростуть нові структури; нема за що видати заробітної плати лікарям, вчителям; купляються "Вольви", "дев'ятки" - машини; офіси роблять. Це я тут для демократів. Головатий - офіс. Це тоже нове слово, раніше це називалося кабінет першого секретаря, а зараз офіс. І на цей офіс находяться кошти. Де вони, звідки беруться?

І останнє. Я закликаю вас усіх, друзі дорогі, я прошу вас, Олександр Олександрович, і голів комісій, давайте одну мудру річ пам'ятати: той, хто хоче перемогти , той завжди шукає друзів. Хто шукає ворогів, той обов'язково буде переможений.

Я хочу, щоб ми вигляділи, як ті, хто шукає друзів і хто хоче добра для нашої держави України.

Дякую.

ГОЛОВА. Я хочу з вами порадитися. У нас ще два представники не виступили. Але оскільки буде перерва потім і приймати рішення будемо голосуванням, є пропозиція: хай вониф виступлять, а потім оголосимо перерву. Так? Не заперечується. Тоді слово надається Соболєву від фракції "Реформи". За ним виступатиме Симоненко.

СОБОЛЄВ.

Шановні колеги! Шановний Головуючий! Я розумію, що Олександру Миколайовичу Карпову було досить важко в цьому залі, цитуючи видатних філософів. Краще було б почати з цитування Карла Маркса, можливо зал би тоді заспокоївся. Я цього не буду робити, по-суті.

Перш за все, це стосується організації роботи цього залу. Питання, яке досить суттєво обговорювалося практично напротязі цілої доби, я хотів би нагадати про розгляд звіту Президії. Саме тому, можливо, при підготовці четвертої сесії були б враховані ті заходи, які пропонувалися по звіту Голови Верховної Ради і членів Президії. Враховані ті пропозиції депутатських груп і фракцій, пропозиції керівників комісій стосовно організації роботи цього залу. На жаль, досить суттєві моменти в підготовці сесії, а саме: розподіл питань безпосередньо в тижні між цими питаннями, які виносяться на перше читання і питаннями, які голосуються в другому і третьому читанні, що дозволило б значно скоротити графік роботи і розгляд питань. На жаль, не враховано пропозиції, які вчора висловлювались, в тому числі і на Президії.

В той же час досить важливим, на мій погляд, досягненням є все-таки виділення статусу фракцій депутатських груп і чіткого визначення часу між комісіями, а також депутатськими групами і фракціями. Суттєвим моментом в організації роботи Верховної Ради залишається питання підготовки і розгляду окремих законопроектів на сесії. І саме тому, що цифра 300 законопроектів, з яких, на жаль, роздано і підготовлено всього менше половини, на сьогодні включається в перелік питань , які мають бути розглянуті. В той же час цілий ряд законопроектів, які ініційовані, в тому числі і депутатами нашої депутатської групи, наприклад, депутатом Сергієм Кириченко про введення законодавчого акту і досить важливої посади, яка існує практично в усіх країнах світу на протязі вже не одного десятиріччя. А саме: посади захисника прав людини вони по-різному назиавються в різних країнах. На жаль, цей проект не подано в цей перелік.

Досить важливим в організації роботи, я вважав би, є не тільки організація роботи безпосередньо самого сесійного засідання, але і організація роботи комісій, оскільки більшість законопроектів фактично доробляються в комісіях. А в кінцевому варіанті - всі це чудово розуміють - рішення приймаються на депутатськифх групах і фракціях.

Саме тому подальше ігнорування такої важливої , на мій погляд, Узгоджувальної комісії, яка передбачена і Регламентом. І те, що ми почали першу сесію і перше засідання Президії в цьому складі без роботи Узгоджувальної комісії, свідчить про те, що ми знову до неї не будемо повертатися тоді, коли в залі будуть пусті місця, а коли в залі буде чергова криза.

І останнє з цього приводу. Порядок формування питань на сесію. Відкрийте, будь ласка, питання на 12-18 число і давайте подивимося з чого ми почнемо нашу роботу і будемо її починати кожного дня цього першого пленарного тижня. Перший день - Конституційний Суд. Всі чудово пам'ятають, чим закінчився розгляд цього питання на прикінці сесії.

Другий день тижня починається з обрання чергового прокурора. Всі чудово пам'ятають, чим закінчилося розгляд цього питання.

В той же час цілий ряд питань економічного блоку ідуть третіми, четвертими, п'ятими і після того, як ми втягнемось в ці нікому потрібні політичні дискусії, будемо обирати вже чергового п'ятого чи шостого прокурора, хто повернеться до економічних питань в цьому залі.

Наступний досить суттєвий момент. на жаль, місяць наших парламентських комісій не пройшов дарма для виконавчих структур влади та органів, які ми безпосередньо формували і які безпосередньо контрольовані Парламентом країни.

Це, перш за все, Фонд державного майна.

Продовження експериментів, які почав Фонд державного майна перш за все з такого підприємства, як "Моторсіч" далі має свій досить гарний приклад.

Я хотів би привести досить гарний приклад... Я хотів би привести лише два приклади продовження цих експериментів саме по Обухському нікелівому заводу і по глиноземному Миколаївському комбінату.

Унікальний випадок, коли після проведення аукціону , після сорока днів, коли 100 тис. громадян України склали свої приватизаційні сертифікати, приватизацію Побуйського феро-нікельового заводу рішенням голови Фонду державного майна приймається рішення про збільшення статутного Фонду в 5 разів.

Таким чином, частка трудового колективу зменшується з 17 до 2 відсотків. Частка безпосередньо громадян, які вклали чи самі чи через посередників, зменшується з 17 до 12 відсотків. Ще краще випадок по глиноземному комбінату. Коли в Комісію по приватизації

- ви вслухайтесь тільки в це - і в Комісію по інвентаризації включаються іноземні громадяни, представники фірм, зацікавлених безпосередньо в приватизації і таким чином це рішення проходить як головне рішення Фонду державного майна.

Саме тому я хотів би звернути увагу на цілий ряд рішень, які приймалися в цьому залі і приймаються далі стосовно корекції приватизаційного законодавства.

На даль, ця корекція до цього часу полягає в черговому зміні законодавства, а Фонд державного майна діє навіть не на підставі цих змін, навіть не на підставі указів Президента, а діє по власному розсуду.

Окреме питання - це питання, що стосується безпосередньо корекції курсу реформ. Нас всіх очікує прийняття чи неприйняття програми Уряду.

Я хотів би нагадати, що згідно з Конституційним договором і складовою його частиною - Законом "Про владу і місцеве самоврядування" фактично прийняття програми Уряду буде означати , що напротязі року ми, як народні депутати, не маємо права відправити цей Уряд у відставку.

Я звертаю цю увагу заме тому, що підготовка програми Уряду сьогодні якраз завершується. Так звана корекція реформ чи курсу реформ, яку проголошують щомісяця, можлива лише в умовах, коли цей курс є, коли цей курс відсутній - то будь-яка щомісячна корекція, вибачте, це є вже не курс і не корекція.

Окреме питання - це питання падіння курсу українського купона. В нас досить довго пробували через засоби масової інформації заспокоїти тим, що ніби-то це відбулося через соавнозвісний виступ Президента України, який стосувався майбетньої грошової реформи.

Інше питання, яке зараз пробують знайти - це підвищення цін на нафтопродукти. Люди: але ж всім відомо - і голова Національного банку це підтвердив - що була проведена подвійна, так звана напланована, імісія, яка планувалася поетапно на два квартали, яка була проведена фактично з різницею в три тижні. І таким чином зрозуміло, що при падінні курсу українського купона не могли падати ціни на нафтопродукти. Це без сумніву. Але тут дивує інше: наскільки вчора стало зрозуміло на засіданні Президії, голова Комісії з питань банківської діяльності, голова Комісії з питань бюджету, цілий ряд депутатів депутатської групи "Реформи" направила звернення в усі урядові, президентські і банківські структури - я маю на увазі Національний банк України - щоб дали нам інформацію, скільки було використано коштів за цей час валютного резерву Національного банку, які саме банки грали найактивніше на пониженні і підвищенні курсу українського купону. На жаль, на сьогодні не те що депутати окремі, але й цілі комісії, які ведуть контроль за цією діяльністю не отримали відповіді на ці запитання.

Окреме питання - це питання бюджету і Конституції України. Наша депутатська група чудово розуміє, що в цих скрутних умовах, коли знаходяться крихти бюджету саме для бюджетного асигнування бюджетних установ, гратися з військовими дуже небезпечно. Те, що 3 місяці не виплачується заробітна плата військовим, а фактично з серпня місяця припинено фінансування Міністерства оборони, це є досить триводним сімптомом напередодні подій осені 1995 року.

І останнє. на наш погляд Конституція - це є той документ, який повинен стати головним документом цієї сесії. Якщо ще й четверта сесія не завершить свою роботу винесенням Конституції, як це записано в Конституційному договорі, на всенародний референдум, я вважаю, що цей Парламент вже не прийме тої Конституції і не спроможний буде його подати на референдум населенню. Саме тому ця робота повинна бути ключовою і спалована безпосередньо у графік роботи. Дякую за увагу. (ОПЛЕСКИ)

ГОЛОВА. Слово має Петро Симоненко від фракції комуністів.

СИМОНЕНКО.

Уважаемые коллеги! Уважаемые наши избиратели! Фракция "Коммунистов Украины" заявляет, что в последнее время и в особенности после подписания антиконституционого соглашения исполнительной властью в целом, и президентом Украины в часности усиленно внедряется в общественное сознание тезысов о том, что в Украине начался процес стабилизации и рост реальных доходов населений. Подобное заявление не имеет ничего общего с реальной действительностью. Они означают только то, что вот пущена высшая политическая демагогия и об этом народ Украины должен знать.

Курс радикальных, так называемых реформ, ведет к преднамеренному уничтожению экономики Украины и населения страны. Это подтверждается официальной статистикой. За последние полгода спад производства, по сравнению с аналогичным периодом 1994 года, по отдельным отраслям и превысил свыше 50 процентов. А всреднем по Украине составляет около 20.

В стране правят бал рекетиры, спекулянты, коррумпированное чиновничество и об этом, не стесняясь, заявляет сегодня Президент, называя их пятой властью. Обогащается всего-навсего 3 процента населения за счет ограбления через приватизацию, банковскую деятельность, фонды и страховые компании, большинства рабочих, инженерно-технических работников, учителей, студентов, медиков, пенсионеров и - к сожалению, сегодня надо открыто сказать- наших детей.

Идет наглое перераспределение собственности, о котором не может быть и речи даже в так называемых капиталистических цивилизованных странах, а самое страшное - разрушается система управления народным хозяйством.

Отечественные предприятия стоят или вот-вот остановятся. Рабочие дисквалифмцмруются и вынужденно пополняют ряды спекулянтов. Еще работают лишь те предприятия, которые нужны Западу.

Сельское хозяйство уничтожается и мои коллеги об этом здесь говорили. Я не говорю о том, что урожай снизился у нас по сравнению с 1990 года с 50 миллионов тонн до 34-35 в этом году. Я не говорю о том, что сельхозтехника готова от 50 до 80 процентов и прочее другое.

Мы в 5 раз сократили внесение удобрений и таким образом плодородие почвы резко снизилось. Никакой финансовой стабилизации не наступило. Заработную плату не выплачивают по 3-4 месяца.

Курс доллара и цены непрерывно растут, усиливается ... требуем немедленно расследовать финансовую аферу 14-16 августа, привлечь к ответственности виновных. Но сам факт дает нам право и требовать это сегодня, чтобы был вопрос поставлен об отчете и об отставке Председателя Национального банка Украины Ющенка.

Правительство и Президент в ближайшее время готовят новые реформы. Это замораживание заработной платы, отключение электроэнергии, освещения в домах, отопление и многое другое. Над Украиной нависла реальная угроза энергетического кризиса. Об этот уже здесь говорили народные депутаты. Для удержания своей власти режим натаскивает специальные подразделения на подавление "бунта" в ковычках, если можно так назвать. Это бунта своего народа посредством участия в различных военных и всяческих других в кавычках "миротворческих" учениях. Верх цинизма. И надо об этом открыто говорить. Нашей власти к нашей истории, к истории своего народа, пролитой крови поколениями наших отцов и дедов и связям, которые есть у нас в рамках СНГ. Это попытка втянуть Украину в блок НАТО. Такая государственная политика освещена законами, принятыми депутатским корпусом и антинародным курсом исполнительной власти.

Фракция коммунистов Украины заявляет о своей поддержке, обеспокоености большинства населения в связи с тревожной ситуацией, сложившейся в телерадиоинформационном пространстве Украины.

Гостелерадио начало кампанию по вытеснению РТ из эфира Украины согласно Приказу Председателя Гостелерадио. Этот шаг существенно ограничивает право граждан нашего государства на получение обкективной информации, дестабилизирует политическую обстановку в Украине, способствует накоплению противоречий между Западным и Восточными регионами Украины, ущемляет, вконце-концов, права граждан русскоязычного населения и не способствует созданию нормальных межгосударственных отношений с Российской Федерацией.

Мало того, притесняется (и мы располагаем этими фактами) и подвергается притеснению те сотрудники Гостелерадио, которые стоят на позиции закона и интересов граждан Украины.

Помимо всего прочего с канала УТ-1, 2, 3 изгоняется не только российское телевидение, но и продукция отечественного производства. А вместо нее появляется западная компания. Я хотел бы напомнить вам, что УТ-2 вытесняется сейчас - отечественная информация. Вместо нее появляется информационная, информация, созданная на иностранные деньги, и четвертый канал сегодня занимает полуамериканская компания ICTV.

Наш телеэфир попадает в чужие руки. И последовательно выполняются установки международного финансового капитала о разрушении единого телерадиоинформационного пространства на территории СНГ.

С каждым днем растет возмущение народа. И законен вопрос: кому это выгодно. Мы считаем, что этот вопрос надо решать через соглашение с Российской Федерацией и требуем поручить Комиссии Верховного Совета провести расследование этой также антинародной акции и доложить народным депутатам.

Фракция "Коммунисты Украины" хотела бы привлечь внимание народных депутатов и наших избирателей и к следующему вопросу. То, что касается возрастающей опасности со стороны поднимающего голову украинского фашизма.

Мы являемся свидетелями очередного фарса, разыгрываемого вокруг существующих в Украине незаконных, военизированных формирований и известных событий на Софиевской площади.

Это лишний раз подтверждает, что эта ситуация выгодна опеределенным структурам. Мы говорим и о том, как регистрировалась УНА, УНСО, в призывах которой звучали угрозы осуществления геноцида. Напомню вам: "Україна тільки для українців" і "Крим буде українським ілі безлюдним". Рядом областных управлений регистрировались эти штурмовые отряды УНСО, члены которых неоднократно задерживались правоохранительными органами за хранение различного оружия, боеприпасов и многие другие факты.

В то же время, и мы утверждаем сегодня, что подобные формирования, фашизующие наше общество, пользуются защитой не только со стороны ряда националистических партий, отдельных граждан, но и, можем утверждать, что и со стороны исполнительной власти.

Созданы благоприятные условия для обучения членов незаконных военизированных формирований: создание тренировочных лагерей, где проходят соответствующую подготовку и националистическую обработку наша молодежь.

В такой ситуации мы рассматриваем бездействие исполнительной власти, как попытку скрыть истинных виновников того, почему в нашем обществе так вольготно существуют себе лица, откровенно заявляющие о готовности залить кровью страну, перенести на ее территорию террор и насилие.

Мы требуем, чтобы были приняты решения немедленно о том, чтобы запретить подобные организации, принудительный роспуск подобных организаций. И главное, мы, народные дпутаты, и народ должен понять, что изменить развитие общества в этом направлении, которое неизбежно приведет к фашизму. Украина, по намему мнению, превращена сегодняв территорию, опасную для жизни.

Население Украины за последнее время уменьшилось более, чем на 500 тыс. человек. Рабочему классу, колхознику и пенсионеру уезжать некуда и не за чем. Все в этой стране создано рабочими руками.

Скажите, уважаемые коллеги, что создано руками жуликов, поддерживающимися высшими эшелонами исполнительной власти. Голосс, к сожалению, человека труда, рабочего в Украине практически не слушен. Не дают ему слово сказать.

Учитывая вышесказанное, мы требуем как в законодательном плане, так и в плане практической деятельности, принять меры по сохранению и восстановлению отечественной промышленности, защитить собственность народа от разграбления.

Ввести в действие статью 9 Закона Украины об оплате труда и, таким образом, обеспечить тем самым минимальную зарплату на уровне прожиточного минимума и немедленно принять закон о пенсионном обеспечении. Вернуть трудящимся наше гарантированное право на труд, бесплатное образование и медицинское обслуживание, обеспеченную старость, доступные цены на продукты питания, жилье и коммунальные услуги. Незамедлительно привлечь к ответсвенности компании обворовавшие наших граждан Украины и в том числе те различные крммерческие посреднические структуры. Наладить плановые поставки сырья и особенно тех нефтепродуктов, запасных частей и техники для сельскохозяйственного производства. Необходимо сегодня открыто сказать, что требуется восстановить рабочий контроль, а не какие-то палаты, тот контроль, который бы позволил расширить действительно права производителей и их коллективов вплоть до найма администрации по контролю.

Необходимо сегодня денежной реформе придать конституционный характер, по отношению к паразитирующим слоям общества, ограбившим трудящихся, возвратить украденные денежные средства из различных заграничных банков. И безусловно, сегодня как в законодательном плане, так и в плане деятельности исполнительной власти необходимо принять меры по прекращению разгула преступности и коррупции, навести порядок и законность в нашей стране. Коммунисты категорически возражают против антинародных законов и решений исполнительной власти, расценивая их как фактический геноцид против собственного народа.

Мы заявляем о недопустимости попытки решения проблемы государства за счет большинства обнищания нашего народа. Фракция "Коммунисты Украины за социальную мправедливость и народовластие" считает, что без изменения антинародного курса невозможно выйти из кризиса и оставляет за собой право обратиться за поддержкой к народу, за отстаивание его кровных интересов.

Обращаемся к совим коллегам услышать голос своих избирателей, поддержать требования народного класса, селянства, интеллегенции, сделать все необходимое, чтобы трудящиеся Украины на вопрос: "Чи ще не вмерла Україна?", который они слышат ежедневно, они ответили не утвердительно. (ОПЛЕСКИ)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати! Було ще і є ще багато бажаючих виступити з цього приводу. Останніми подали заявку робітники-депутати Сікалов, Камінський, Сизенко, Яненко, Хмельовий, Недвига. Оскільки був визначений інший порядок виступів ми домовились, що і вони як і інші депутати можуть свої пропозиції для голосування направити у Секретаріат. А саме обговорення виступів підтвердили кілька таких закономірних очевидно речей. І одна з них стосується того, що було чимало повторень, оскільки торкалися люди питань, котрі найбільше сьогодні турбують суспільство. Тут нічого дивного немає.

Висновок можна зробити такий, що всі розуміють, що треба щось робити. Не всі бачать, що і як, тому порадьтесь під час перерви. Є великий перелік питань, я підтримую... одну хвилиночку. Я підтримую пропозицію Карпова про те, що я говорив, про те, що 300 питань ми не розглянемо. Будь ласка, виберіть послідовність і за важносттю ці питання, будь ласка, зробіть такий порядок дня, внесіть такі пропозицію, щоб можна було їх, щоб можна було цей план законотворчих робіт реалізувати.

І основне, мабуть, ще єдина принципова умова, вона звучала в багатьох виступах, треба працювати разом з виконавчою владою, разлом з Президентом, Кабінетом Міністрів і відомствами. Ось на такій ноті можна закінчити початок або вступну частину нашої 4 сесії. Засідання вечірнє відбудеться о 16 годині. Всього доброго.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку