ЗАСІДАННЯ  СІМДЕСЯТ  ПЕРШЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  2  ч е р в н я  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  заступник Голови Верховної Ради

      України ТКАЧЕНКО О.М.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні  народні  депутати,  прошу

 вставити картки і реєструємося.

      Включіть, будь ласка, систему.

 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ.

 

      В   залі   присутніх   336   депутатів.  Ранішнє

 засідання Верховної Ради оголошується відкритим.

 

      Відповідно   до   вимог   Регламенту,   інформую

 Верховну   Раду   України   про   сформування   нової

 депутатської групи "Аграрники за реформи" у складі 27

 народних  депутатів,  які  заявили  про свій вихід із

 інших фракцій.

 

      Таким чином у нас сьогодні уже є дві аграрних -є

 "Аграрна група" і "Аграрники за реформу".

 

     " Аграрники  за реформу" нараховують у своєму склаі

 27   народних   депутатів.  Друга  аграрна  група  43

 депутати.  Представники групи "Аграрників за реформу"

уповноваженні  Ващук  Катерина  Тимофіївна, Глух Іван

 Васильович,...

 

      (Оплески)

 ...Кравчук   Володимир   Іванович,   Корнелюк  Василь

 Миронович,   Мельний   Сергій   Іванович,   Сидоренко

 Григорій Васильович, Чапюк Ростислав Степанович.

 

      (Оплески)

 Доручаємо   Секретаріату   розповсюдити  повідомлення

 групи  для  ознайомлення  з  її  складом та Програмою

 діяльності.

 

      (Шум у залі)

      Надійшли депутатські запити народних депутатів.

 

      (Шум у залі)

      Ну, не надо мені підсказувать...

      Тітенка   Валерія   Григоровича   до   Кабінету

 Міністрів України стосовно непроведення розрахунків з

 сільськогосподарськимим    виробниками   за   продану

 продукцію, що призвело до її неплатежоспроможності та

 припинення   постачання   електроенергії.   Доручення

 надсилаєм Кабінету Міністрів по даному питанню.

      Група  депутатів - Симоненко  Петро Миколайович,

 Пасічник  та  інші  (всього  8  депутатів) -до Голови

 Верховної  Ради України щодо незаконного фінансування

 з   Державного   бюджету  недержавних  видань,  газет я 
 я                           - 3 - я 

 "Вечірній  Київ",  "Правда України", "Народна газета"

 та  "Незалежність".  Доручаєм голові Комісії з питань

 бюджету Азарову перевірити наведені факти, запроситит

 офіційне повідомлення Міністерства фінансів та уряду,

 та  проінформувати  Верховну  Раду  джо  14 червня по

 даному питанню.

      (Шум у залі)

      Кірімова  Івана Захаровича до Президента України

 стосовно   додержання  законодавства  про  освіту  та

 охорону здоров'я.

      Карасика  Вілена Михайловича до Голови Верховної

 Ради   і  голови  Національного  банку  України  щодо

 невиконання  Постанови  Верховної  Ради від 14 лютого

 1995 року щодо пролонгації заборгованості по кредитам

 сільськогосподарських  продуктів.  Дане  питання цими

 днями  розглянуто  (я  вам  декілька  слів  скажу)  і

 думаєм6  що  ми на вівторок дамо інформацію депутатам

 по  даному питанню. І підготуєм відповідні документи,

 які зараз напрацьовує аграрна Комісія.

      Кузьменка Сергія Леонідовича до Голови Верховної

 Ради  стосовно  затримки  розгляду  в другому читанні

 проекту Закону  "Про акцизний збір";

      Завгороднього        Григорія        Дмитровича,

 Карасика..............   Михайловича  до  виконуючого я 
 я                           - 4 - я 

 обов'язки міністра фінансів Германчука щодо виконання

 Постанови  Верховної  Ради України від 21 жовтня 1995

 року  стосовно  відшкодування  витрат  на будівництво

 об'єктів соціальної сфери;

      групи   депутатів,   12  чоловік  до  Президента

 України стосовно підготовки нородного господарства до

 зимового періоду 1995-1996  років;

      Ткаченка  Степана Кузьмича до Кабінету міністрів

 України   щодо   заходів  Уряду  стосовно  ліквідації

 збитків,  завданих  зливою  у Мелітопільському районі

 Запорізької  області.

      По    всіх    цих    питаннях   дано   доручення

 Секретаріату.

      І  останнє  до  виконуючого  обов'язки  міністра

 внутрішніх  справ  України Радченка, що 1 червня 1995

 року  о  23  годині  ізбили  депутата Верховної Ради,

 даємо  доручення негайно розібратись і проінформувати

 Верховну Раду по даному питанню.

             (Шум у залі)

       Єрмаков.

       Шановні народні депутати ...

       Скільки ми відведемо часу...

       Я вибачаюсь. До голови Верховної Ради Олександр

 Олександрович  Мороза. я 
 я                           - 5 - я 

       "Вчера   неоднократно  в  передачах  украинских

 телевизионных  новын  после  репортажей из Верховного

 Совета информации о наложении вето на Указ Президента

 заявлялось,  что опрос 28 июня  все равно состоится.

      Таким  образом  Украинское ТВ, игнорируя решение

 Верховного Совета, дезинформитрует население Украины.

 Поскольку    попытки................    войны   будут

 продолжаться    и    дальше,    считаю    необходимым

 прореагировать на этот конкретный случай, посавив его

 на обсуждение во время утренней разминки, выступление

 по этому вопросу подготовил депутат Чупахин.

      Прошу предоставить слово от комиссии."

      (Шум в залі)

      Одну  хвилиночку. Скількеи ми відведем часу... Я

 скажу.  Давайте  перед  тим,  як опреділиться скільки

 часу  відведем  на  розминку,  я  проінформірую вас і

 слухачів  радіотелебачення, які питання виносяться на

 порядок денний сььгоднішньої сесії.

      "Про  проект  концепції  створення  та  розвитку

 фондового    ринку    України",   "   Про   створення

 депутатської   слідчої   комісії   для  розслідування

 фактів,  викладених  в  зверненні  до  Верховної Ради

 першого  заступника, начальника Управління загального

 нагляду Генеральної прокуратури Фортуни", "Про проект я 
 я                           - 6 - я 

 Закону  України  про  внесення  змін  і  доповнень до

 Зокону  "Про  телебачення  і  радіомовлдення"",  "Про

 проект  Закону  України про внесення змін і доповнень

 до  статей  97,  108,  114-5  Конституції  України та

 додаток  до проекту", "Про проект Закону України "Про

 операції   з  давальницькою  сировиною  в  зовнішньо-

 економічних  відносинах"","Про  проект Закону України

 "Про     визначення    розмірів    збитків    заданих

 підприємству,  установ  і  організацій, розкраданням,

 знищенням,   недостачею   та   втратою   дорогоцінних

 металів,    дорогоціонного    каміння   та   валютних

 цінностей"-друге  читання, "Про проект Закону України

 "Про  оподаткування незавершенного будівництва", "Про

 проект  Закону України "Про внесення змін і доповнень

 до  Закону  "Про  виборів депутатів, голів сільських,

 селищних,  районних,  міських  Рад, обласних Рад, про

 проект  Закону  України про внесення змін і доповнень

 до     кодексу     України,    про    адміністративні

 правопорушення,   про   проект   Закону  України  про

 внесення   доповнень   до  Закону  про  місцеві  Ради

 народних   депутатів,   та   місцеве   і  регіональне

 самоврядування.

      Про  проект  водного  кодексу друге читання, про

 величину вартості межі малозабезпеченості, інформація я 
 я                           - 7 - я 

 про виконання постанови Верховної Ради України від 25

 травня  1995  року,  про  політико-правову ситуацію в

 Автономній Республіці Крим.

      Як   бачимо  питань  достатньо,  для  того,  щоб

 сьогодні працювати цілий день.

      Скільки  ми відведемо часу, 20 хвилин достатньо,

 хто  за  те  щоб відвести 20 хвилин на розминку прошу

 проголосувати.

 

      "ЗА" -

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

      Давайте  ми  зараз  запишемося,  але я просив би

 вас,  щоб  ви дозволили Чупахіну першому на 3 хвилини

 надати слово від комісії.

      Хто  за те щоб першому при розминці надати слово

 Чупахіну,  прошу проголосувати, від комісії по пресі,

 включіть будь ласка систему.

 

      "ЗА" -

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рішення не прийнято, прошу включити

 систему  це  процедурно,  прошу  включити  систему  і

 записатися. я 
 я                           - 8 - я 

 Висвітіть,    будь   ласка.   Достатньо.   Чиж   Іван

 Сергійович, за ним Гетьман.

 

      ЧИЖ.

      Дякую.    Шановний    Олександре   Миколайовичу,

 оскільки  ми  демократично  визначилися,  що  Чупахін

 слова  не  отримав,  я  передаю йому своє слово. Будь

 ласка.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

      ЧУПАХІН.

      Александр  Николаевич! Уважаемые коллеги! Вчера,

 как  вы  уже слышали из той записки, которую прочитал

 Александр  Ныколаевич,  по  УТ-1  неоднократно... и в

 других    информационных    новостях    в   сообщение

 неоднократно  говорилось  о  том,  что голосование 28

 числа  по тем вопросам, которые были изложены в Указе

 Президента,  должно  состояыться.  И это не смотря на

 то,  что  было наложено вчерашним решением Верховного

 Совета  вето на этот Указ.

      В  то  же  время  о  выводах Комиссии Верховного

 Совета    о   многочисленных   нарушениях   положения

 Конституции  этим  Указом  ничего  не  было  сказано. я 
 я                           - 9 - я 

 Ничего  не  было  сказано  о том, что Верховный Совет

 принял  решение  еще  раз  вернуться  к  тем Декретам

 Кабинета  Министров и Министерства Экономики, которые

 повышают  цены  на  коммунальные  услуги. И радостным

 тоном было сообщено, что эти цены повышаются в 1, 7 и

 2,  3  раза.  Я  считаю,  что  в  средствах  массовой

 информации   и  в  часности  УТ-1,  сознательно  идет

 искажение  тех решений, которые принимаются Верховным

 Советом искажение полностью информации. И считаю, что

 мы   должны   поручить   Комиссии  Верховного  Совета

 посредством массовой информации проверить эти факты и

 рассмотреть  их  по  их  решению  на нашем заседании.

 Прошу сделать такое поручение, либо протокольно либо

 решением сессии Верховного Совета.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Гетьман, будь ласка.

 

      ГЕТЬМАН  В. П. Шановні депутати, я передаю слово

 нашому координатору Карнаух.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

      КАРНАУХ  М.  В.  Микола  Карнаух,  місто  Лубни,

 Полтавська область. я 
 я                           - 10 - я 

      Шановні колегі, вчора ми з вами прийняли зважене

 рішення.   Але  на  жаль  засоби  мосової  інформації

 України, я б сказав дещо комерційно цю інформацію, це

 рішення до водять до наших громадян.

      Свідченням  того, що в Україні дещо припиняється

 демократія  єсть такий факт, що сьогодні (..........)

 зателефонував   до  полтавського  обласного  радіо  і

 просив  надати мені слово в понеділок або у неділю по

 іншим  питанням,  яке мене запитали: Ви реформатор чи

 хто. Тобто іде деякій хист на народних депутатів.

      Я  вважаю,  що це є недопустимо. І тому пропоную

 позбавити   (..........)  представників  тих  заходів

 масових    інформацій,   які   дезинформують   роботу

 Верховної Ради. Звертаюсь також до громадян України з

 тим,  що  опитування  громадської думки, яке має бути

 проведено  за  Указом  Президента, воно не має ніяких

 правових  юридичних  наслідків.  Його  можна  було  б

 провести і за допомогою служби социск. І я переконую,

 що народні депутати, кожен із нас, ми пожертвуєм десь

 мільйоном карбованців на таке опитування. А ті кошти,

 які   планується   витратити   на   нього,  пішли  на

 оздоровлення  дітей  і  для турботи про пенсіонерів і

 інших незахищених верст населення. Дякую за увагу.

 я 
 я                           - 11 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Білоус.

 

      БІЛОУС,   Полтава,   317  округ  -голова  Спілки

 офіцерів України .

 

      Шановний  головучий,  шановні колеги, я хотів би

 привернути  вашу  увагу, мені напривеликий жаль вчора

 неудалося  взяти  слово, тому що виступали тільки від

 фракцій, я хотів би поділитися з вами думками, проте,

 що  привело  все-таки  до  цієї ситуації яка склалася

 зараз у нас в державі.

      Тому що вчора одна сторона хотіла показати счебе

 у  кращому  стані  і  інша  столрона, але винні всі і

 потрібно це признати відверто.

      Ну  по-перше треба признати, що з самого початку

 було  закладено міна, коли формувалися керівні органи

 Верховної  Ради  по  партійним  спискам,  а  вибори в

 Україні відбулися по молжанітарні й системі. Це перше.

      Друге. Я хотів би сказати, що лівий блок повинен

 бути  взяти і Президія Верховної Ради України на себе

 відповідальність за уряд Масола, коли за два тижні до

 Президентських виборів був запропонований за підписом

 колишнього   Президента  України  Леоніда  Макаровича

 Кравчука  і  Голови Верховної Ради України Олександра я 
 я                           - 12 - я 

 Олександровича  Мороза  кандидатура  людини який було

 більше років чим дозволяє Закон про державну службу.

      То  будьте  послідовними,  то хоча би привели цю

 людину  у Верховну Раду і він би хай би відчитався за

 рік, що він зробив, а то очолював уряд і ніхто ніякої

 відповідальності не несе.

      Я прошу мені не заважати.

      Це перше. Друге.

      Третє.    Повинні    також    взяти    на   себе

 відпровідальність  керівництво Верховної Ради України

 і більшість на той час, коли перший Президент України

 Кравчук  звернувс  я  до  парламенту  про перенесення

 виборів і Президента і голов обласних Рад.

      Ні,  люди  змісць  почали тут голати, що давайте

 бистріше голосувати міняти Івана на Степана. А Леонід

 Макарович  Кравчук просив давайте зробимо законодавчу

 базу , а потім проведемо вибори.

      Тому  дійсно  як він вчора сказав ми маємо те що

 маємо.  І  тут  треба  брати відповідальність всім. Я

 хотів  би  тепер звернути увагу і на відповідальність

 президентскьої  сторони,  тому  що  ті  кроки,  які в

 останній   час  були  зроблені,  теж  дають  підстави

 говорити,  що  вони  несуть  відповідальність  за  ту

 кризову   ситуацію,   яка   виникла  в  державі  і  в я 
 я                           - 13 - я 

 парламенті  в  стосунках  гілок  влади. Ну, по-перше,

 підписання   з   Росією   спільної  противоповітряної

 оборони. Це нарушає наш суверенітет і Декларацію "Про

 незалежність   України".  Ми  вивезли  ядерну  зброю,

 ядерні  держави  надали  нам  гарантії  безпеки, а ми

 створюємо  якийсь  військовий  об'єднаний  союз...  І

 ніхто  не несе ніякої відповідальності. Згідно нашого

 законодавства   це   повинно   бути   ратифіковано  в

 парламенті. Це не зроблено було, на великий жаль.

       Далі,  і  про  те,  що збирають підписи, знають

 всі,  але  навіть  вчора  я звернувсядо Ланового, він

 каже, що я не знаю ...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Скіпальський, будь ласка.

 

      СКИПАЛЬСЬКИЙ.

      Шановні   виборці,   шановні  народні  депутати!

 Останнім   часов  як  за  межами  України,  так  і  в

 середині  збільшився політичний тиск з метою руйнації

 нашої сувереності та незалежності.

      Одним    з    каналів   таких   дій   є   спроби

 консервативних   сил   дестабілізувати  обстановку  в

 Україні.  Луцька  міська  Рада уповноважила депутатів

 Волині   Жулинського   і   мене  зачитати  відповідні я 
 я                           - 14 - я 

 звернення.  Звернутись  до  вас змушують заяви лідера

 комуністів у Верховній Раді Петра Симоненка, в яких в

 неправдивому    світлі   відображаються   події,   що

 відбувались  в нашому місті.

      Свого   часу  з  трибуни  Верховної  Ради  Петро

 Симоненко  заявив,  нібито  6-7 листопада 1994 року в

 Луцьку був побитий секретар Волинського обкому партії

 Пхиденко.  У ці дні в Луцьку  відбулись конфлікти.

      Перебуваючи   в   лютому  1995  року  в  Луцьку,

 Симоненко   на   конференції   волинських  комуністів

 заявив,   що,   мовляв,   його   однопартійцям  важко

 працювати,  оскільки  їм заважають фашисти. Вважаємо,

 що  подібні  заяви є образливими як для Лулчан, так і

 для всіх жителів  Волині.

      Найбільше   обурення   в   нас  викликала  заява

 Симоненка,  виголошена  16 травня 1995 року з трибуни

 Верховної  Ради,  ніби в Луцьку під час святкування 9

 травня  були  побиті  ветерани,  що  міліція над ними

 вчинила насильство і так далі.

      Ця  дезінформація  була офіційно спростована. Ми

 вважаємо,   що  депутат  Симоненко  повинен  публічно

 вибачитись   і   надалі   не   допускати   заяв,  які

 грунтуються на неперевіреній інформації.

      Водночас   хочемо   звернути   увагу,   що  його я 
 я                           - 15 - я 

 однопартійці в місті в місті Луцьку вже не одноразово

 провокували  конфлікти,  як  це,  до  речі,  було і 9

 травня,  па  потім про ці конфлікти давали неправдиву

 інформацію.

      Хочемо  сподіватись,,  що  надалі вони не будуть

 допускати  цього  і  будуть  діяти  в  межах  чинного

 законодавства України.

      Звернення затверджене на четвертій сесії Луцької

 міської Ради 19 травня 1995 року.

      Голова  міської Ради Кривицький ".

      І  користуючись тим, що в мене ще є 30 хвилин, я

 хотів би сказати особисто від себе.

      Шановні  виборці  і  шановні  депутати!  Нарешті

 давайте   звернемо   увагу   на  існування  в  нашому

 Парламенті сил, деструктивні сили, які стоять в своїй

 основі  проти  цієї  держави.  І скажемо своє слово і

 правоохоронним  органам  і прокуратурі. Немає в світі

 держави,  де б з трибуни Парламенту виступала людина,

 яка  не  хоче  існування  цієї держави -це ганьба для

 кожного  депутата,  який тут сидить, він немає честі,

 немає достоїнства, він повинен боротися проти держави

 не з парламентської трибуни.

      Дякую за увагу.

 я 
 я                           - 16 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Кендзьор

 

      КЕНДЗЬОР Я.

 

      Ярослав Кендзьор, Сокаль, Львівщина.

      Шановний   Головуючий!  Шановні  колеги  народні

 депутати! Я пропоную першим питанням, яке ми сьогодні

 повинні  серйозно  і  грунтовно  розглянути на нашому

 засіданні  -це  питання  політико-правової ситуації у

 Криму.  Те,  що  ми  відтягуєму  уже  в котрий раз це

 питання, дозволяє порушникам Української Конституції,

 усім антиукраїнським силам у Криму нахабніти до краю.

 Ми вчора тут прийняли рішення про те, що наклали вето

 на    Президентський    Указ    щодо  Всеукраїнського

 опитування.  Таке  опитування  планужться проводити у

 Криму.   Гроші   на  це  опитування  ніби-то  повинні

 знайтися.  Сьогодні, я вважаю, ми повинні, враховуючи

 те,  що  Парламент, так званої, Автономної Республіки

 Крим   ніколи  плодотворно  у  сьогоднішньому  складі

 працювати не може, треба приймати рішення про розпуск

 Верховної Ради Криму.

      Я  вважаю,  що до цього питання треба підключити

 ще  одну  дуже  серйозну деталь: позицію представника

 ОБСЄ  Андреса Кольсюселя, який по суті пропагує чисто я 
 я                           - 17 - я 

 про російськи імперські ідеї в Криму.

      І  ось  тут є така цікава деталь, шановні колеги

 народні  депутати, і Олександр Мороз-Голова Верховної

 Ради  і  депутати  комуністи дуже оборюються відносно

 позиції   фінансових  і  банкових  організацій  світу

 бачити ми не повинні з ними контактувати, коли справа

 заходить  про представника заходу, який стоїть на про

 російських  імперських  позиціях, то його супроводжує

 тут  і  супроводжує тут і симпатизує йому керівництво

 Верховної Ради і представник ЦК Компартії Росії.

      Далі.   Конституційний   договір,   на  який  ми

 замахнулися  і  він десь повис у повітрі, я звертаюся

 до   тверезомислячих  депутатів  Верховної  Ради,  ми

 повинні  буквально  на  наступному  тижні у вівторок,

 середу звершити і вийти з ним на Верховну Раду.

      Слідча  колегія,  формування і створення слідчої

 комісії  по розслідуванню Генеральної прокуратури, 10

 чоловік із цієї комісії депутати, які завідому так би

 мовити  налаштовані  проти  Генеральної прокуратури і

 уже  проголосували  проти Генеральної прокуратури, що

 це  за об'єктивність цієї комісії. І взагалі я вважаю

 це   питання  треба  відсунути  тому  що  Генеральній

 прокуратурі   необхідно   дати  можливість  нормально

 працювати і завершувати свою роботу. я 
 я                           - 18 - я 

      Зміни  і  доповнення  до  Закону  про  вибори до

 місцевих  Рад,шановні колеги.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Відключіть мікрофон.

      Матковський, будь ласка,

 

      МАТКОВСЬКИЙ.  Я прошу передати слово, Олександру

 Зайцю 18 виборчий округ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Будь ласка.

 

      ЗАЄЦЬ.

 

      Шановні депутати!

      Я  пропоную  все-таки сьогодні розглянути першим

 пунктом  порядку  денного  це  про ситуацію в Криму і

 аргументую  це  такими речами. Вчора ми проголосували

 за спеціальний порядок денний де це питання стояло ви

 чудово  це  пам'ятаєте, одначе ми його не розглянули.

      Так  само  на тому тижні ми проголосували і дали

 завдання комісії доповісти нам до певного конкретного

 строку,   до  вчорашнього  дня  про  ситуацію  і  про

 виконання  Верховною Радою Автономної Республіки Крим

 нашої   постанови,   строк   пройшов,  Верховна  Рада я 
 я                           - 19 - я 

 Автономної  Республіки Крим, не виконала всього того,

 на  що  ми  сподівалися, вона не відмінила опитування

 про  створення політичного і економічного союзу трьох

 держав.

      І  це  питання  не  рядове,  воно замахується на

 цілісність  України,  тому ми мусимо підійти до нього

 досить  чітко,  треба  справу  довести  до кінця, тим

 більше,  що  ми  вчора проголосували, що не виділяємо

 коштів   на  жодне  з  таких  опитувань,  а  юридична

 підстава  для  проведення  в  Криму такого опитування

 залишається,   і  є  рішення  щоб  Кабінет  Міністрів

 Автономної  Республіки  Крим  ці гроші виділяв, тобто

 виділяв трильйони грошей на вітер і проти Української

 держави.

      Тому ми мусимо сьогодні розглянути це питання, і

 окреме  питання  це про діяльність глави місії ОБСЄ в

 Україні(..........)  він  практично  вийшов  за рамки

 меморандуму,  який приписує межі дії у нашій Україні,

 він  заявив  що  його місія це збереження автономії у

 Криму   і   більше   того  він  визначає  рамки  цієї

 автономії, тобто базування на законі по розмежуванні,

 який  ми  відмінили  тут  своїм рішенням, він показав

 абсолютне   незнання   українського  законодавства  і

 поверховість    політичної   ситуації,   тому   треба я 
 я                           - 20 - я 

 розглянути  і  в  контексті це питання, я думаю що ми

 мусимо  його  поради  сприймати,  як  поради, а не як

 керівництво до дії і коли був пан Мороз проголосували

 ми  25  числа  і  відмінили  наші серйозні рішення 17

 березня  і  повели  знову  Крим  до  сепаратизму і до

 розтерзання української території.

      Вчора   ми   без   обговорення   прийняли   масу

 абсолютно  постанов,  які відкинули нас з попередньої

 позиції,  зокрема  щодо  прийняття Закону про владу і

 про інформування Кабінету Міністрів на новій засаді.

      Отже ми від імені фракції державності оголошуємо

 слідуюче, якщо буде ставитися на голосування хоч одна

 постанова  Морозом  або іншим керівником ми покидаємо

 зал  і  не  будемо  брати  участь  без обговорення -я

 наголошую.

      І   останнє.   Не   варто  тільки  вимагати  від

 Президента   подачі   Конституційного   договору.   В

 Верховній Раді є подання... Я завершую... подання про

 Конституційний договір і ми мусимо його розглянути...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Омельчук.

 

      ОМЕЛЬЧУК.

      Шановні народні депутати! Омельчук, Народний Рух я 
 я                           - 21 - я 

 України,  місто  Рівно.  Вчора  на сесії допущено ряд

 порушень  Регламенту,  проголосовано ряд Постанов без

 обговорення  і зголосу. Вважаю, що ця практика надалі

 недопустима.  Тому що деякі неточності можуть суттєво

 вплинути на подальший  хід  нашого життя.

      Крім того, я підтримую депутатів Зайця, депутата

 Кендзьора  в питанні про те, що сьогодні першим треба

 розглянути  питання про  Автономну Республіку  Крим.

      При  розгляді  цього  питання необхідно засудити

 позицію посла від (..........), який своїм виступом в

 парламенті  Криму  грубо  мішався до внутрішніх справ

 України.  І  ми повинні представити конкретне питання

 про  його  відст... відкликання. Крім того, я вважаю,

 що  нам  необхідно  негайно  підписати Конституційний

 договір   і   внести  його  на  розгляд  нашої  сесії

 буквально у вівторок. З першого ж дня роботи сесії на

 наступному тижні.

      Крім того, нам потрібно прийняти новий Закон про

 вибори,  бо  всі  ми  вже неодноразово переконалися в

 тому,  що  старий  Закон  за  своєю  недосконалістю і

 недолугістю надалі по ньому не можна нічого вирішити.

 І  тому  тільки  з  прийняттям  нового  Закону  можна

 провести  нормальні  вибори  і  завершити цей процес.

 Дякую за увагу. я 
 я                           - 22 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Радько.

 

      РАДЬКО.

      Дякую.  Олександр  Миколайович, я прошу передати

 слово керівнику фракції Семоненко Петру Миколайовичу.

 

      СЕМОНЕНКО.

      Уважаемый    Александр   Ныколаевич!   Уважаемые

 народные  депутаты!  Я думаю, что и вчера мы с вами в

 части  некоторых  проблем политических, экономических

 наговори...  и  сегодня  с  учетом того, что вчера по

 сути  дела вступило в силу решение о повышении цен на

 комунальные  услуги,  жилища,  то что это практически

 целенаправленая  уже  программа  Кабинета  Министров,

 мониториские  эти  идеии, которые к осени обязательно

 оставят  полностью  нищими  и разутыми, раздетыми наш

 народ.  Потому  что о производстве никто не думает, а

 думает  только  о  том,  откуда  же все-таки доходную

 часть  бюджета  пополнять. Идей никаких нет, а только

 речь идет о том, что надо последнию копейку забрать у

 нашего рабочего.

      Поэтому предлагаю при всей актуальности вопроса,

 Александр   Николаевич,   которые  вы  огласили,  что я 
 я                           - 23 - я 

 возможно  расмотреть,  давайте все-таки мы вернемся к

 проблеме   с   учетом  повышения  вот  очередного  за

 комунальные услуги и проблеме межи малозабезмеченості

 и  к проблеме об оплате труда, к проблеме по пенсиям.

 То  есть  то,  что  действительно  в законном порядке

 должны наши люди получать и быть уверены в завтрашнем

 дне. Это безусловно будет иметь огромное значение для

 многих    социальных    наших    прослоек,    которые

 действительно сегодня не знают каждый день, как концы

 с  концами  свести.  И  откуда  иметь  исчточники для

 обеспечения нормальных жизненных условий.

      И еще одно. Я бы об этом не стал говорить потому

 что  понимаю,  что  это  вопросы  провакационные,  но

 говоря  об  извинениях,  я  хочу  официально принести

 извенения    перед    нашими    дорогими   ветеранами

 участниками  войны,  что  мы  не смогли как Верховный

 Совет   в   этой,   так   называемой  демократической

 цивилизованной   стране   зищитить   вашу   честь   и

 достоинство.

      Что  и сегодня в выступлениях некоторых народных

 депутатов  те,  которые  говорят о демократии, звучат

 слова:  "комуняку  на гіляку". Я за это хочу искренне

 перед  вами  извениться.  И  будем  мы как коммунисты

 прикладывать   все   силы,  чтобы  защитить  вас.  Вы я 
 я                           - 24 - я 

 создавали  эти  богатсва,  вы  строили эту страну, вы

 сегодня  молчаливые к сожалению свидетели всего того,

 что происходит и то, что вас грабят сегодня и то, что

 никто  с  вами не считается. Вот в этом мы коммунисты

 постоянны  и  мы, как кость в горле, некоторым здесь,

 кто  постоянно заявляет о подобных вещах. А то, что в

 Луцке  была делегация народных депутатов, встретилась

 с  очевидцами,  видела  этих  избитых  людей. То, что

 сегодня        дано       поручение       Генаральной

 Прокуратуре  скомплектовать  специальную следственную

 группу,  потому  что там правоохранительные органы по

 политическим    моментам    не    хотят    заниматься

 раследованием этого побоища, устроиного в святой день

 на 50-ти летие Великой Победы.

      Спасибо за внимание.

 

       ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пономаренко. Змісця.

 

      ПОНОМАРЕНКО

 

      Шановний  голово,  шановні  народні депутати, по

 при  всій  нашій  негаразди  життя ставить перед нами

 ношу,  нові  проблеми із одної такої проблеми я хотів

 би  звернутися  до  вас  від  імені  групи Черкаських я 
 я                           - 25 - я 

 депутатів.

      В  цьому  році  український  народ  вшановує 400

 літній  ювілей  видатного  державного  та військового

 діяча Богдана Хмельницького, особи світової величина.

 Цей  ювілей  внесений до числа найвизначніших дат, що

 відзначається під ігідою ЮНЕСКО.

      Основні  урочистості  заплановані  на  вересень-

 жовтень   місяць   очікується   приїзд  на  Черкащину

 великого числа іноземних громадян.

      На жаль підготовчі роботи у Чегіріні та Суботові

 далеко   незавершенні,  потрібні  кошти,  яких  часто

 немає, а час  спливає.

      Тому   ураховуючи   важливість  події  ми  група

 народних депутатів від черкащини пропонує мо.

      Перше.    Верховній   Раді   України   виступити

 колективним  спонсором  при  підготовці урочистостей,

 відкрити  свій  рахунок,  кожному  народному депутату

 внести   по   одному   мільйону  карбованців,  внести

 посильні внески і працівникам Верховної Ради.

      Друге. Заслухати інформацію віце-Прем'єра Кориса

 Івана  Федоровича  про  фінансування  цього важливого

 заходу і стан підготовчих робіт.

      Вважаємо,    що   реалізація   робіт   сприятиме

 підвищенню   авторитету   Верховної  Ради,  а  ювілей я 
 я                           - 26 - я 

 славного   гетьмана   працюватиме   на   консолідацію

 українського народу.

      Щиро дякую, розраховую на вашу підтримку.

      І на підтримку всіх фракцій.

 

      ГОЛОВА. Я прошу вибачення, Олександр Миколайович

 проінформував  мене  про  те,  що проголосували за 20

 хвилин,  розглянули  ці  питання  і відповіді, якщо є

 потреба Олександр Микольайович, будь ласка.

 

      ТКАЧЕНКО

 

 

      Значить,  депутат Чих і Карнаух те, що по УТ-1 і

 по  ТВ  проведена дизінформація населення України, що

 указ  Президкента  буде  виконуватися  28 червня про

 проведення  плебісциту  чи  опитування  точніше.  Те,

 яке   рішення   прийняла  Верховна  Рада,  нічого  не

 сказано.  Тому  я думаю, ми доручимо комісії по пресі

 негайнорозібратісь  і  внести  це  питання на розгляд

 сесію   Верховної   Ради.

      Депутат  Білоус,  Спілка офіцерів: що привело до

 тієї   ситуації,   яка  склалася  у  Верховній  Раді,

 звинуваючи  в  тому,  що  Верховна  Рада  на  чолі  з я 
 я                           - 27 - я 

 Морозом,  Ткаченком,  Дьоміним  і Президією Верховної

 Ради привели до влади Масола, який, не справившись зі

 своїми    обов'язками,    пішов   у   відставку,   не

 відчитавшись  на сесії Верховної Ради. Я думаю, що по

 цьоміу питанню, дійсно, була зустріч, була розмова. І

 зупинились  на  тому,  що  Кабінет  Міністрів  дав...

 точніше,  Президент  дав  відставку  голові  Кабінету

 Міністрів,  а  заіту  ми  з вами по даному питанню не

 слухали.

      Скіпальський  відповідно...  що робити. Я думаю,

 що ...

 

      ГОЛОВА.   Олександр  Миколайович,  по-перше,  що

 робити  -да,  Віталій  Андрійович  -депутат Верховної

 Ради,....................  буде  у нас на засіданнях.

 Хто  хоче  з  ним поговорити -будь ласка. За час той,

 коли  він  був  Прем'єр-міністром  (ви маєте аналіз з

 цього  приводу)  у  нас,  справді, була стабілізація,

 розвивалось виробництво...

      (Сміх)

 ...Будь  ласка.  Якщо це смішно Івану Зайцю, то це не

 значить, що статистика неправа -це може не подобатися

 йому,  але  так.  Візьміть,  будь  ласка,  подивіться

 графіки:   валовий   і   внутрішній   продукт,   інші я 
 я                           - 28 - я 

 універсальні показники, і вам буде висновки.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Депутат Скіпальський підняв питання

 про   недостовірність   тих   звинувачень,  які  були

 висунуті головою фракції комуністів Петром Симоненком

 по  відношеню  ветеранів  Великої Вітчизняної війни у

 місті Луцьку під час святкування і, взагалі, в період

 підготовки.   І  зачитав  те  рішення,  яке  прийнято

 міською  Радою.  Це  рішення  передано в Президію, ви

 його чули, і тому його коментувати не потрібно.

      Ну,  і виніс такий вердикт, щоб в дальнійшому не

 допускати   дезінформацію  і  депутатів  і  населення

 України.

      Депутат  Кердзьор  підняв  питання  про  те, щоб

 першим сьогодні на сесію винести питання про ситуацію

 в  Криму.  І категорично повтавив питання про те, щоб

 ми  сьогодні  на  сесії розглянули в такому плані, що

 бути чи не  бути Верховній Раді Криму.

      Я  думаю, шановні колеги, що Комісія, а точніше,

 депутатська  група, яка працює від парламенту Криму в

 нас,  з  депутатською  групою нашого парламенту, вони

 багато  зробили  за  цей  час, який ми їм довірили по

 вирішення  тих  невідкладних  питань, по урегулюванню

 всіх  равових  позицій  і  колізій, які виникають між я 
 я                           - 29 - я 

 парламентом  України  і парламентом Криму. І я думаю,

 вже  те,  що  чьогодні ми з вами ситуацію маємо більш

 менш  стабільну  в  Криму, це дійсно та плідна робота

 комісії,  яка  працює  від  нашого парламенту разом з

 кримським  парламентом.

      І   кримський   парламент,  ви  знаєте,  прийняв

 рішення   вчора,   точніше   позавчора   про  відміну

 провдення референдуму.

             (Шум у залі)

      Не  надо шуміть. По опитанню. Я думаю, що ми щ0е

 до  цього питання повернемось, так як парламент Криму

 вніс  на  розгляд  парламенту  України  проект  нової

 Конституції,  враховуючи  те доручення, яке ми з вами

 їм давали. Зараз ці диві комісії працюють, і я думаю,

 що  до 5-6 числа ми будемо мати відповідні зауваження

 і   пропозиції   по   даному   проекту,   який  зараз

 напрацьовується тут, в  стінах нашого  перламенту.

      Депутат Заєць...

             (Шум у залі)

       По  відношенню  до керівників ОБСЄ, я думаю, що

 це  Олександр  Олександрович  по  цьому питанню дасть

 відповідь.

 

      МОРОЗ  О.  О.  Я  тільки  що  провів  більш  ніж я 
 я                           - 30 - я 

 годину...

      Прошу уваги.

      Я  провів тільки що більше ніж годину зустрічі з

 керівником місії ОБСЄ в Україні Кольшутером, Торкався

 і  тих  питань,  про  які тут говорив Іван Заєць. Він

 переконливо  ствердив про те, що його виступ на сесії

 Верховної Ради журналісти подали тенденційно, він дав

 текс свого виступу, я зараз його дав...

      Одну хвиилинку. Сядьте.

      (Шум в залі)

      Його...  Одну  хвилиночку. Я прошу депутатів, не

 робіть різких рухів в залі - це некорисне.

      Значить, цей текст я віддав зараз на переклад  і

 після  того, як він буде перекладений, я гадаю, що ми

 керівникам фракцій дамо цей текст, і ви зможете з ним

 ознайомитись.

      (Шум в залі)

      Ярослав  Максимович,  ну,  хто  чий  агент, то я

 краще знаю. Да вайте не будемо ...............

      (СМІХ І ОПЛЕСКИ В ЗАЛІ).

      Будь ласка, не треба.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Заєць підняв ще два питання.

 Одне питання відповідно... я 
 я                           - 31 - я 

 

      МОРОЗ  О.  О.  Я закінчу. Треба сказати іще одна

 віщ.  Ну давайте будемо пристойними політиками. Місія

 ОБСЄ все-таки конструктивна в Україні. Керівник місії

 Кольшутер  завершує  своє  перебування  тут, працював

 дуже  плідно,  має контакти прекрасні в різних ланках

 влади. Ну навіщо не розібравшись у чомусь, зауваження

 ми йому зробили вже.

      (Шум в залі)

      Будь ласка, сідайте.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Значить,    внесена    пропозиція

 депутатом  Зайцем  про  те, щоб у вівторок розглянути

 питання   Закон   "  Про  владу"  і  про  доцільність

 свторення слідчої комісії по Генеральній прокуратурі.

      Вчора  прийнято,  було  сказано ряд постанов без

 обговорення. І якщо так дальніше буде, то фракція РУХ

 буде їх блокувати.

      Омельчук підняв питання ...

      Симоненко...

 

      ГОЛОВА. Відносно процедури я  прошу.

      Про межу малозабезпеченності, я сьогодні на жаль

 з  Президентом  не  зміг знову переговорити, Прем'єр- я 
 я                           - 32 - я 

 міністр  працює  з  делегацією  Росії, а із Міністром

 фінансів  я  мав  розмову  таку  досить грунтовну він

 пообіцяв,  що на 12. 30 буде тут представник Кабінету

 Міністрів,  котрий  тут  зробить  інформацію  з цього

 приводу,  але  я  гадаю, що все-таки потрібно в цьому

 випадку  спиратися  на  волю Президента, або Прем'єр-

 міністра,  або  Кабінету  Міністрів тому що було б не

 зовсім  правильно  брати  на себе відповідальність за

 наслідки  вирішення такого питання без згоди Кабінету

 Міністрів.

      Тим   більше,  що  в  Законі  передбачається  за

 поданням  Кабінету  Міністрів.  Я  думаю  що  якщо не

 сьогодні,  то  принаймні  у  вівторок  ми  це питання

 вирішимо остаточно, далі відтягувати нікуди, особливо

 враховуючи те підвищення цін яке ви знаєте.

      Ми   вчора  проголосували,  послухайте  Григорій

 Іванович,  ми  вчора  не  голосували, а доручили мені

 переговорити   з   цього   приводу  з  Президентом  і

 Прем'єр-міністром,  я відповідаючи на вашу пропозицію

 і Марченка про це сказав, відповідаю так як є зараз.

      Я  ще  посилаюся на норму закону, яка передбачає

 представлення  Кабінету  Міністрів,  пропозиції  щодо

 межі  малозабезпеченості.  Ми  її будемо розглядати і

 голосувати  в  поданні  Кабінету  Міністрів,  разом з я 
 я                           - 33 - я 

 профспілками безперечно.

      Я  прошу.  10 секунд Мішура Володимир Дмитрович,

 зараз.

 

      ___________.    Шановні    депутати,    Шановний

 Олександр  Олександрович  у нас склалася така негідна

 практика,  коди  деякі  депутати  відбирають  у своїх

 колег час, у нас було висловлено 20 хвилин, але у нас

 депутат  Білоус,  депутат  Кендзьор,  депутат  Заєць,

 брали сьогодні більше 20, 30 секунд, а це вже півтори

 хвилини,  це  наш час, який, я просив би от Олександр

 Миколайович   правильно  робив  три  хвилини  вийшло,

 виключай мікрофон. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Є  пропозиція підвести під цею частиною

 засідання. Ставлю на голосування.

 

      ЙДЕ  ГОЛОСУВАННЯ  ЗА  -Рішення  прийнято  з  цеї

 процедури.

      Слухається    питання   про   проект   концепції

 створення та розвитку фондового ринку України.

      Прийняття постанови.  Я прошу заспокоїтися .

      Будь  ласка,  була  пропозиція Зайця на поіменне

 голосування поставити питання про включення в порядок я 
 я                           - 34 - я 

 дня Кримського питання.

      Щоб  першим  його  поставити. Зрозуміло, просить

 Заєць,  щоб  першим  питання  поіменно  проголосувати

 кримське питання, хто за це прошу проголосувати.

 

      Хто за поіменне, будь ласка.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ ЗА - Рішення

      Так голосується, а як тут немає третьої частини,

 подивіться помилилася машина.

      Ясно, дуже правильно поіменне, голосується Іване

 Олександровичу, поіменно.

      Прошу, будь ласка, хто за це, щоб першим слухать

 це питання.

 

      "За" -

 

      Будь   ласка.  Іван  Олександрович,  давайте  ми

 скоріше до нього дійдемо, якщо будемо послідовно йти.

      Будь  ласка,  Таранов  на  трибуну.  Про  проект

 концепції   створення  та  розвитку  фондового  ринку

 України. Олег Вадимович Таранов, прийняття Постанови.

 Так? Прошу. Будь ласка.

 я 
 я                           - 35 - я 

      ТАРАНОВ.

 

      Уважаемые  коллеги!  Обсуждение  концепции рынка

 ценных  бемаг  свидетельствует  об  остроте  проблемы

 развития  фондового рынка на Украине. Практически все

 выступающие,    принявшие    участие   в   обсуждении

 предложенной  Концепции,  согласились в необходимости

 ее принятия.

      Сейчас  на рынке ценных бумаг мы имеем ситуацию,

 при   которой   работа   его   участников  проводится

 практически  без  правового  обеспечения.  Согранение

 такого  положения в дальнейшем неизбежно приведет нас

 к  возникновению  новых  скандалов безконтрольности и

 произвола.

      Кроме     того,     такая     ситуация,    когда

 функционирование  фондового рынка не регламентируется

 законодательными  актами снижает эффективность чесной

 работы самих участников  этого рынка.

      На   Украине   сейчас   действует  пирамидальная

 структура типа МММ, собиращая у людей часто последние

 деньги под заманчивое обещание. Они выдают вкладчикам

 псевдоценные  бумаги  или  занимаются самокотировкой,

 искусственно  вздувая  цену  на ничем не обеспеченные

 свои  акции. Эти злоупотребления возникли в том числе я 
 я                           - 36 - я 

 из-за  отсутствия  законодательной  базы.  Уже сейчас

 отдельные  депутаты, ряд ведомств Кабинета Министров,

 профессиональные   организации   готовят  нормативные

 акты,   Законы,   которые  решают  отдельные  вопросы

 функционирования  рынка  ценных  бумаг.  Эти  проекты

 Законом  по  фондовому  рынку не увязаны между собой,

 противоречат  друг  другу,  не составляют в комплексе

 стройной  концептуальной  системы. Складывается такое

 впечатление,  что  происходит  попытка  решения своих

 частных  вопросов.

      Например,   сейчас   готовятся   ряд   проектов,

 нормативных    актов,    предусматривающых   введение

 организации   независимых   регестраторов.   Мы   это

 предусматриваем   и  в  Концепции.  Но  так  как  это

 предусматривается   сделать   в   этих  проектах  без

 регламентации  прав, обязаностей и деятельности самих

 регистраторов,   без   определения   связи   системой

 национального  дипозитария приведет к волне нарушений

 и  злоупотреблений,  подобных  тем,  что происходят с

 доверительными обществами.

      Именно  поэтому  нужно срочно принять Концепцию,

 которая  определит  содержание и направленость пакета

 Законов  "По  фондовому  рынку". Если Концепция будет

 принята  на  расмотрение  сессии  Верховного  Совета, я 
 я                           - 37 - я 

 будет вынесен уже согласованый в установленом порядке

 Закон  "О  государственном регулировании рынка ценных

 бумаг".   Этот   закон  позволит  перейти  к  цельной

 программе государственого контроля под эгидой единого

 государственного органа, комиссии по ценным бумагам.

      Кроме того проект Закона предусматривает также и

 регулирование   взаимоотношений   между   участниками

 фондового   рынка   на  Украине.  Принятие  Концепции

 позволит     создать    стройную    централизованную,

 регулируемую  систему  законодательного  обеспечения,

 механизма  деятельности  фондового  рынка, где каждый

 владелец  ценной  бумаги  будет уверен в том, что его

 права не будут нарушены.

      За    вчерашний   день   в   комссию   поступили

 предложения     по    совершенствованию    Концепции.

 Систематизируется  также  и  те  предложения, которые

 прозвучали  в  зале.  Они  будут  внесены в таблицу и

 учтены  при подготовке Концепции ко второму чтению. А

 сейчас  я  бы  просил  вас принять Концепцию в первом

 чтении.  Дать  возможность формироват законодательную

 базу   фондового   рынка   и   этим   положить  конец

 беззаконию,  злоупотреблением  на украинском фондовом

 рынке. я 

                         - 38 - я 

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати,  ми минулого разу за

 основу   прийняли   проект  Постанови,  так?  Ні,  не

 приймали.   Так,  ви  доопрацювали?  Запитання  є  до

 Таранова, будь ласка, Ільясевич.

 

   (шум в залі)

 

      ____________.     Был он  здесь    на    прошлом

 рассмотрении. Это концепция выноситься подготовленная

 совместно  с Фондовой биржой, Минфина, Минэконогмики,

 Кабинета  Министров,  комиссиями, депутатами, то есть

 была  создана  рабочая  группа  Президиум  Верховного

 Совета.  Куда  вошли  представители  практически всех

 участников  Фондового  рынка, а также тех кто имеет к

 это  у  отношение.  Разрабатывалось  на месяць. Нашли

 конценсус  из большим трудом, так как каждый участник

 пытался  найти  свой какой-то интерес. Выработали тут

 среднюю   часть,   которая   дает   возможность   дей

 ствительно навести порядок на рынке ценных бумаг.

      Поэтому если приглашать, то можна приглашать всю

 рабочую   группу,   таккак,  и  Национальный  банк  и

 Фондовая   биржа,   и   общество   торговцев  ценными

 бумагами, все они являются  участниками. я 
 я                           - 39 - я 

      Ну эта концепция является.....

 

      ГОЛОВА.  Олег  Вадимович,  будь  ласка,  не  так

 активно  тоді  буде,  я ж зараз вам дам слово, я хочу

 відновити  в  пам'яті  тих  хто розглядає це питання,

 пам'ятаєте ми розглядали доповідь, давали запитання -

 відповіді,  було  два за, два проти, і власне кажучи,

 проти  були дещо звязано з процедурою, більше ставили

 питання  проти  того  стану який є сьогодні на ринаку

 скажемо  капіталу цінних паперів, можна так говорити,

 а  в  цілому  всі  сходилися  на тому, що треба якусь

 основу,  якісь ноти Так би мовити партитуру вибирати,

 тому  можна скзати, що було більше тих хто наполягав,

 щзоб прийнчяти концепцію.

      Хоч  були  зауваження Єльяшкевич виступав проти.

 ін зараз хоче задати запитання, буцдь ласка.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ

 

      Александр  Александрович,  дело  в  том,  что мы

 голосовали  и  не набрало большинст во это концепция.

 Она  не набрала брольшинство не потому что не нужа, а

 потому что депутатская группа реформы и я выступал по

 этому поводу высказала ряд принципиальных недостатков я 
 я                           - 40 - я 

 этой    концепции,   которые   и   дальше   некоторым

 машеническим структурам действовать на Фондовом рынке

 Украины.

      Поэтому,  это очень важныйц вопрос, я не понимаю

 зачем  это в такой спешке принимается, потому что это

 можна  было  перенести на один два дня, и уже с этими

 замечаниями против которых никто не выступает вынести

 в   первом   чтении.  Это  замечание  концептуального

 характера.   Я   о   них   говорил.   Это  конкретное

 ограничение  по  присутсвию  банков на фондовом рынке

 (для  того,  чтобы обеспечить ликвидность и фондового

 рынка,  и  денежно-кредитного  рынка); это конкретные

 вопросы,  связанные  с доверительной собственностью и

 конкретные    вопросы,    связанные    с   механизмом

 регулирования  фондового  рынка.  Поэтому,  Александр

 Александрович,  я бы просил бы перенести этот вопрос,

 чтобы  эта  концепция  уже была с учетом изменений, о

 которых  говорила  депутатская  группа  "Реформы",  и

 тогда  можно принимать в первом чтении. Эти замечания

 носят  концептуальный  характер и их надо выносить на

 первое чтение, а не на второе.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Олександре Сергійовичу,... я прошу вашої я 
 я                           - 41 - я 

 уваги!...   ми  дуже  спізнилися  з  прийняттям  цієї

 концепції.  Ви повірте, що її треба було нам прийняти

 хоч би в червні минулого року, тому що процес іде сам

 по собі, і він не врегульований законами. А на основі

 концепції  треба  розбирати закони. Ваші зауваження у

 другому  читанні  можна їх прийняти, а сьогодні треба

 прийняти  в  пешому  читанні.  Якщо немає концепції і

 немає   чіткої  системи  законодавства  -це  якраз  є

 середовище  для злочинів, і ви ж це прекрасно знаєте,

 ви ж спеціаліст хороший...

      Будь ласка, Володимир Савелійович.

 

      МУЛЯВА В.С., 197 виборчий округ, місто Калуш.

      Ви  правильно  наголосили  про  те, що концепція

 справді  дуже  й  дуже  сьогодні  потрібна  для того,

 щоби... ну, спланувати боротьбу із зловживаннями, які

 мають  місце  на  фондовому  ринку.  В  зв'язку з цим

 (оскільки мовиться про те, що ми рухаємося до другого

 читання)  я  хотів  би  усвідомити:  як  автори самої

 концепції    бачуть    шляхи    боротьби    із   тими

 зловживаннями?  І  які з них найтиповіші на фондовому

 ринку,   зловживання?  І  як  ви  в  своїй  концепції

 передбачаєте  боротьбу з ними? А в цілому я згоден із

 зауваженням   і   з   тією   пропозицією,   яку  вніс я 
 я                           - 42 - я 

 Єльяшкевич. Хоча, виходячи із того, що концепція дуже

 потрібна, я буду голосувати за перше читання.

 

       ___________.   Дело  в  том,  тчо  нужен  пакет

 законов,   которые   строгно   регламентируют  работу

 фондного  рынка.

      Концепция  сегодня дает основные направления, но

 что четко определено в концепции? Это государственное

 регулирование, это национальный депозитарий, то есть,

 это наведение, скажем, порядка по большому счету. Вот

 все  это  будет подготовлено законно. Ряд законов уже

 готов.  Но  мы  не  можем  из  вынести, потому что не

 принята  концепция.  Тоесть,  и  все  это в комплексе

 наведет порядок.

      Что  касается  замечамия депутата Илляшевича, то

 есть   существует   в  мире  несколько  систем,  есть

 американская  система,  где  основой  рынка  являются

 торговцы   ценными   бумагами,   то   есть,  все  эти

 доверительные    общества.   Значит,   есть   система

 францызская,  есть англосаксонская. То есть, есть ряд

 систем.  Водних  банки участвуют в рынке, в других не

 участвуют.  То есть, это чисто концептуальный спор. И

 этот спор  при разработке звучал достаточно долго.

      Но  мы  пришли  к выводу, что сегодня на Україне я 
 я                           - 43 - я 

 банки    -это    единственный    институт,    который

 регламентируется  законом, и в состоянии, скажем так,

 выступить  участником  фондового  рынка. Поэтому мы в

 концепции   предложили,   дали   возможность   банкам

 участвовать.

      Точно  так же они работают в Германии, точно так

 же  работают  во  Франции и так далее. То есть, здесь

 нет какого-то противоречия.

      Но я лпонимаю депутата Ильяшевича, он сторонник,

 скажем  так, американской системы, и поэтому он чисто

 теоретически предлагает   свою  модель.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Олег   Володимирович,  ви  скажіть

 простіше,  в  другому  читанні пропозиції, зауваження

 Ільяшкевича будуть враховані?

 

       ___________. Конечно, во втором чтении мы будем

 учитывать все предложения.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.

        Дякую,  Володимир (...........) не задоволений

 відповіддю.

      Будь ласка.

 я 
 я                           - 44 - я 

       ___________.  Будь -яка концепція вибудовується

 за  аналізом  предметною реальністю. І я через те вас

 запитав,  які  типові  зловживання  бачить  комісія і

 автори для того, щоб їх унеможливити? Я хочу прийняти

 участь  в  цьому  процесі,  але  для  цього потрібний

 аналіз. Ми будуємо постійно абстрактні схеми на якусь

 державу  майбутнього,  а  вони  потім,  закони  нашої

 концепціі, не працюють.

      Томудавайте  реальний  аналіз  того,  що  є, а з

 нього  можна  тоді буде переконати, що ваша концепція

 справді варта уваги. А поки що ви не    переконали.

 

 

      ___________.   Уважаемый.   Я  вас  приглашаю  в

 комиссию,  сейчас,  к сожалению, на трыбуне не хватит

 время.  То есть я могу рассказать те момели, пойти по

 пирамидальных   моделей   МММ,   которые  существуют,

 работают  на  Украине, я могу расскеазать очень много

 механизмов,  которые  дают возможность нарушать. И то

 как   концепция   их,  скажем  так,  отсекает.  Но  я

 прыглашаю  вас  в  рабочую  группу,  вместе в вами мы

 посидим,  обсудим,  посмотрим. Я думаю, что вы будете

 сторонником концепции, будете голосовать за нее.

 я 
 я                           - 45 - я 

      ГОЛОВА.  Олег Вадимович, будь ласка, ви повірте,

 що я дуже хочу, щоб прийняли ми цю концепцію. Так же?

 Тому   ви   короче.   Ви   поясніть,   що  прозорість

 забезпечується всього процесу.

 

      ___________. Нет. Ну там дело в том, что это все

 определено, то есть доступность, прозористь, реальная

 оценка существующих ценных бумаг, реальная стоимость.

 Там  есть...  Ну если просмотреть концепцию, там есть

 очень   много  положений,  которые  четко  определяют

 контролируемость,   державное   регулирование  и  так

 далее. То есть..........

 

      ГОЛОВА. Ясно. Анісімов і Пєхота.

      .................................

 

      АНІСІМОВ Л.О.

      178, город Запорожье, Анисимов.

      Уважаемые народные депутаты! Уважаемый Александр

 Александрович!   Ну,   первый   вопрос   я   хочу   к

 разработчику задать. Какой из первых документов или в

 очереди,    очередность    документов   будет   бедет

 представлен   Верховному  Совета  в  случае  принятия

 концепции  уже  и  после  второго  чтения. Это первый я 
 я                           - 46 - я 

 вопрос.

      И    второй    вопрос.   Так   будем   говорить,

 полимический  на  сегодняшний день. Я выступал с этой

 трибуны  и  просил  народных  депутатов поддержать. Я

 поддерживаю    Александра   Александровича,   который

 сказал: уже мы на год опоздали с этим. На сегодняшний

 день   творится   бардак   в   этом   плане  в  нашем

 государстве.  А  меня  все  время  аппонент Илясевич,

 поэтому  для  того  чтоб  более  четче  ясно была его

 позиция,  потому  что  я  прочитал  его заключение по

 промышленно-финансовым  группам,  как только касается

 создания элемента, который конкурирует с акционернымы

 банкамы,  он  сразу  это дело лобирует. Как только не

 находится  понимание  у банковской системе, к которым

 он  отнесен,  то  он  тоже  пытается,  как говорится,

 увидев тут что-то не такое нехорошее, которе не будет

 работать,  на  ту  структуру,  которая на сегодняшний

 день не является нормальным в нашем государстве.

      Поэтому  я  прошу  народных депутатов поддержать

 эту   концепцию   в  первом  чтении,  направить  свои

 предложения  и  быстрее  запустить  этот  документ  в

 действие спасибо.

 

      _____________ Значит, я отвечаю на ваш вопрос, в я 
 я                           - 47 - я 

 первом  вынесен он будет уже готови согласован, Закон

 "О государственном регулировании рынка ценных бумаг"

 

      ГОЛОВА.   Леонід   Олександрович,   ви  помилися

 прізвищем,    ви    сказали,   Ільясевич   підтримує,

 Єльяшкевич має свою пропозицію, будь ласка,Пєхота .

 

      ПЄХОТА.

 

      _____________Я  кажу в мене два питання, одне по

 формі, а друге по суті.

      По  формі,  я  не  міг знайти цю концепцію, ні в

 кого  з товаришів і навіть виходив з залу. Може хтось

 і  пам'ятає,  а може ми її наслух приймаємо, чи якось

 інакше.

      Тому  я вважаю, було б справедливо, якщо б зараз

 запитали, хто її бачив, або хто її має на руках.

      І  друге.  Я  думаю,  що  ця  концепція  повинна

 серйозно дороблятися і комісія повинна запросити всіх

 бажаючих,  які повинні прийняти участь в цій доробці,

 щоб  у  нас  не було так, як ми вже маємо з трастами,

 людей  обікрали,  а ми не знаємо на кого і як звалити

 цю вину, хто винен в цьому .

      Тому, я вважаю, що те, що стосується доробки цеї я 
 я                           - 48 - я 

 концепції не треба сьогодні спішити.

      Треба наші всі зауваження врахувати і треба, щоб

 документ  був  під  рукою,  до  речі  ми  на  кожному

 засіданні  не можемо з орієнтуватися, які документи з

 собою взяти. І що тримати під рукою.

 

      ГОЛОВА. Вибачте, запитання по формі вимагає, щоб

 я  відповідав  за  змістом,  бо це до мене запитання,

 Володимир Ульянович, ви будь ласка, частіше ходіть на

 засідання   і   подивіться,   що  24  лютого  Кабінет

 Міністрів направив цей документ він у вас є ще з того

 часу,  а  порядок дня ми затверджуємо теж завчасно. І

 ви  можете  взяти в дома свої папки де у вас в роботі

 документи  і  принести  сюди  на засідання так, як це

 зробили   всі   депутати  в  минулий  раз,  погляньте

 скільки, концепція на руках.

      Тому,  будь ласка, якщо у вас немає, я можу дати

 свою, але підтримайте її.

 

      ___________.   Ну   а  что  касается  доработки,

 милости   просим   с   понедельника  в  комиссию  для

 подготовки концепции если примем сегодня в первом, ко

 второму чтению.

 я 
 я                           - 49 - я 

      ГОЛОВА   Добре  Гетьман  і  Лановий  і  на  тому

 закінчимо,  Рябченко ще, будь ласка. Лановий, а потім

 Гетьман.

 

      ___________.    Дякую,   шановний   доповідчачу,

 серйозні  зауваження які виникають у депутатів на мій

 погляд,  пов'язані  з  тим,  що  концепція  по  своїй

 структурі не містить питань пов'язаних з страхуванням

 обігу  цінних  паперів,  в тому числі приватизаційних

 цінних  паперів,  які  немають  сьогодні  вартості  і

 населення попадає в дуже скрутне становище.

       Чи   не  здається  вам,  що  такий  розділ  про

 страхування  цінних  приватизаційних  сертифікатів  і

 інших  цінних  паперів, а також розділ по принципах і

 умовах    ліцензування   посередників   інвестиційних

 трастових  посередників,  є  обов'язковими складовими

 частинами  такої  концепції,  це перше зауваження. Чи

 питання, а по друге.

      На   мій  погляд  сьогодні  концепція  носить  в

 основному   декларитивний   характер   чи   описуючий

 характер,   не   здається   вам,   що   треба  ввести

 конкретрику  регулятивних підходів, тобто скажано, що

 треба    відокремити    банківську    діяльність   на

 інвестиційному   ринку  і  банківську  діяльність  на я 
 я                           - 50 - я 

 поточному кредитному ринку.

      Але  треба  мабуть написати, що шляхом розподілу

 балансів  банків,  які діють на тому чи іншому ринку,

 тобто  ввести регулятивні принципи, і тоді буде ясно,

 що  це  концепція, а не тільки підходи. Я думаю, якщо

 ми  ці  зауваження  включимо із структурного і такого

 змістовного  характеру, то тоді ми можемо приймати цю

 концепцію  в  першому  читанні,  з  такими серйозними

 доробками.

 

 

      ___________.  Я  согласен  с  вами  что касается

 страхования  этот момент стоит дописать в концепции и

 конкретизировать,  что  касается  лицензирования  это

 предусматривается  в комиссии по ценным бумагам. Этот

 вопрос в Концепции отражен, но а отражен, скажем так,

 концептуально. Законом это будет подтверждено.

      По  банковскому  положению  я  тоже  считаю, что

 будет отдельный... отдельная законодательная... будет

 отдельный    законодательный   акт,   который   четко

 определит  разделение  банков  на  инвестиционные, на

 кредитные,  ну и так далее. То есть, то... Да. Но, то

 есть,  и  концептуально мы учтем этот момент. Спасибо

 за приглашение. Приглашение очень ... я 
 я                           - 51 - я 

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати,  давайте порадимося.

 Минулого  разу  ми цю процедуру пройшли. Власне, змін

 не  внесено.  Просто  була потреба доопрацювати деякі

 зауваження,  пропозиції  і  в своїй інформації Голова

 Комісії говорить про те, що вони будуть враховані без

 (..........) другого читання  подані.

      Оскільки  я  оголосив  Гетьмана  і  Рябченка,  я

 просив  би  припинити  і ставити на голосування. Нема

 заперечень? Немає заперечень. Гетьман, прошу.

 

      ГЕТЬМАН.

      Умене  конкретне  запитання.  Я зараз вам наведу

 нинішній   так   сказать   склад,   структуру   ринку

 офндового,  а  ви мені скажіть -як Концепція сьогодні

 міняє  оцю , та сказать,  структуру. Добре?

      Так  от  сьогодня  у нас єсть Українська фондова

 біржа  як  монополіст  котування  головним  чином  не

 державних  цінних  паперів.  раз. Василь Іванович, не

 мішай, пожалуйста. Єсть у нас центральний депозитарій

 цінних   паперів,   який   працює  в  режимі  "біржа-

 депозитарій-клірінговий  банк". Єсть у нас кліріговий

 банк,  який  організований на базі найбільшого банку,

 ви знаєте, України. І єсть брокерські контори, банки- я 
 я                           - 52 - я 

 брокери,   які   зарегістровані   на  біржі.  Помилка

 сегодняшній  нашій  біржі  яка?  Що  якщо там членами

 біржі  за  Заході,  на  яку  ви ссилаєтесь там, біржа

 складена  з  членів  біржів  банків, то в нас членами

 біржі являються імітенти, які котують цінні папери на

 цій біржі. Цього не можна ніколи робити. Це раз.

      Тому  наша  фінансова комісія просила, Олександр

 Олександрович,  щоб  дали  можливість. Там у нас дуже

 хороші  фахівці  єсть  і  працюють  над цим питанням.

 Доопрацювати  разом  оцю  Концепцію,  винести  як дві

 комісії. Я закінчую.

      А тепер прошу відповідь. Як змінюється структура

 після цього?

 

      ТАРАНОВ  О. В. Значит, при старой Концепции была

 одна    биржа.    То    есть   новой   Концепции   не

 регламентируется  количество бирж. То есть бирж может

 быть  несколько. То есть монополизм тот, о котором вы

 говорите  в  новой  Концепции,  значит,  ну,  учтен и

 вернее ликвидирован, скажем так.

      Что касается... Какая вторая часть вопроса Вадим

 Петрович,  я...  А  я  вспомнил.  Значит, нет, сейчас

 центральный   дипозитарий   создается  как  отдельная

 структура  не привязанная к бирже. Значит, более того я 
 я                           - 53 - я 

 есть  предложение  и  мы  его  обговорили  о том, что

 центральный  дипозитарий  создавать  при Национальном

 банке.

      То есть вы имеете в виду банк "Украина", который

 сегодня выполняет эти функции.

 

      ГОЛОВА. Ясно. Рябченко останнє запитання, прошу.

 Василь Петрович будем завершувати.

 

      РЯБЧЕНКО О.В.

 

      Уважаемые  колеги,  во-первых, на мой взгляд это

 не  Концепция  потому что концептуальных вопросов она

 не решает функционирования (..........) рынка. И надо

 было бы этот документ назвать каким-то другим именем.

      А  второе.  Вопрос  к  вам  Олег  Вадимович. Вот

 сегодня     созданнные     фондом     майна    центры

 приватизационных        аукционов       сертификатных

 действуют  таким  образом,  что  гражданин, сделавший

 заявку  на акцию для приобритения за свой сертификат,

 не  может  отозвать  сертификат,  если  в  результате

 торгов   цена   на   акцию   упала   значительно.   А

 доверительное общество может это сделать.

      Так   у   меня  к  вам  вопрос:  насколько  ваша я 
 я                           - 54 - я 

 Концепция    уровняет    права    граждан   и   права

 доверительных обществ, если будет принята?

 

      ТАРАНОВ   О.  В.  Уважаемый,  дело  в  том,  что

 Концепция  уровнять  прав  не  может. Уравнивать рпва

 будут    законы,   которые   будут   готовиться   под

 Концепцией, надеюсь с вашим участием.

 

      ГОЛОВА.   Є   пропозиція   припинити  запитання-

 відповіді. Хто за цю пропозицію прошу проголосовать.

 

      "за" -

 

      ГОЛОВА. Рішення прийнято, це процедура.

      Шановні  депутати,  дали  змогу  ще  вникнути  в

 ситуацію,  зміст  концепції,  пропонується  у першому

 читанні    прийняти    і    всі   зауваження,   котрі

 висловлювали  сьогодні  і  Вадим  Петрович, Олександр

 Рябченко,  Єльяшкевич  Олександр Сергійович, здається

 так  і  інші  депутати  будуть  враховані  до другого

 читання.   Я   прошу   підтримати,   дати  можливість

 працювати  і  рухатися  в  цьому  напрямку і готувати

 паралельно  вже  закон  який  буде  випливати  з цієї

 концепції.  Ставлю  на голосування. У першому читанні я 
 я                           - 55 - я 

 проект постанови у вас на руках.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      Я   прошу,   шановні  депутати,  ми  не  повинні

 залишати, ми втрачаємо час, на тому тижні вже повинен

 піти  закон який випливає із цієї концепції, а робота

 над ним ведеться.

      Будь ласка, проводиться поіменна реєстрація.

 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ.

 

      В залі 332 депутата.

      Будь ласка ще раз ставлю проект за основу, тобто

 в першому читанні, проект постанови в першому читанні.

      Закон  чи  концепцію  в першому читанні. Я прошу

 вибачте за те, що я не зовсім чіткий.

      Така   постанова.  Про  концепцію  створення  та

 розвитку Фондового ринку України.

      Перше.  Схвалити концепцію створення та розвитку

 Фондового ринку України додається.

      Друге.  Покласти прийняту концепцію створення та

 розвитку    Фондового    ринку   України   в   основу

 законодавства  в галузі розвитку ринку цінних паперів я 
 я                           - 56 - я 

 Фондового   ринку   України.  Так  от,  я  прошу  вас

 проголосувати  коротше поки що -прийняти або схвалити

 концепцію  створення  й  розвитку  фондового  ринку в

 першому читанні. Ставлю на голосування.

      (Шум у залі)

      А тоді друге. Так, так...

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      І   другий  пункт:  доручити  Комісії  з  питань

 економічної  політики,  Комісії  з  питань фінансів і

 банківської    діяльності    врахувати    зауваженням

 депутатів  і  Комісії  і винести на друге читання цей

 документ.

      (Шум у залі)

      І  бюджетна  Комісія,  так.  І  Комісія Азарова,

 умовно кажучи. І винести... на коли можна підготувати

 ці  варіанти?  Олег  Вадимович  Таранов,  на  коли ви

 можете  запропонувати  друге читання цього документу?

 Друге  читання  на коли ви можете запропонуавати? Да.

 На наступному тижні. Влаштовує це депутатів? я 
 я                           - 57 - я 

      (Шум у залі)

      Тоді...   ні,   термін   нормальний   -вони  вже

 працювали, у них є ці пропозиції. Тому, з урахуванням

 доручення  трьом  комісіях.  І  на  наступному  тижні

 винести концепцію для другого читання.

      Ставлю на голосування.

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Симоненко,   з   мотивів   голосування,   прошу.

 Чернігівська область, Симоненко, будь ласка.

 

      СИМОНЕНКО    І.    П.,   440   виборчий   округ,

 Чернігівська область.

      Александр Александрович, я обращаю внимание ваше

 вот  на какую вещь. Это я потом добавлю... Я по этому

 вопросу записывался пятый, четыре выступили - я слово

 не получил.

      Вчера  мне  слово не дали., заявление мое у вас,

 нарушен   Регламент   и  статус  народного  депутата,

 пункты  я указал,  статья 10  и статья  26.

      Сегодня  я  просил  слово для заявления, поэтому я 
 я                           - 58 - я 

 поводу, тем более, что это предусматривается статусом

 депутата.

      И  вот  складывается такая ситуация, вот скажите

 ка  -можно  работать, не можно работать, может вообще

 Черниговщина  не должна со своим мнением представлена

 быть  в  парламенте,  я не знаю. Я прошу вас обратить

 внимание,   что   происходит   дискриминация   прямая

 депутатского  обкединения Союз.

       ГОЛОВА.  Шановний  Іване Петровичу, будь ласка,

 вчора  ми  прицювали  відповідно  до  Регламенту, там

 передбачена  процедура спеціальна при розгляді певних

 питань  і  вона затверджена при голосуванні. Я не міг

 порушувати цю процедуру.

             (Шум у залі)

       Я  розумію,  я  повторюю  ще  раз,  я керувався

 рішенням  сесії,  я так зобов'язаний робити, а те, що

 не дійшла черга до вас у виступі, так буває часто для

 багатьох - завжди на комусь зупиняється.

      Якщо я був десь не правий, вам здається, я прошу

 вибачити. Я думаю, що ми врахуємо надалі, щоб ви мали

 можливість свою  позицію заявляти.

      Але   позицію   об'єднань,  фракцій  тощо  можна

 заявляти  тоді,  коли  вона  зарефстрована, я вчора з

 цього приводу заявляв. я 
 я                           - 59 - я 

      Будь ласка.

      Вашу  заяву з цього приводу Олександр Миколаєвич

 розпорядився, щоб  ознайомити з нею депутатів.

             (Шум у залі)

       Я знаю... Я прошу...

             (Шум у залі)

      Будь  ласка,  я прочитаю ще раз, ми вернемось до

 цого питання.

      Про  створення  депутатської слідчої комісії для

 розслідування   фактів,  викладених  у  зверненні  до

 Верховної  Ради України першого заступника начальника

 управління загального нагляду Генеральної прокуратури

 України      "Фортуни"     Євдокімов     (..........)

 Олександрович.

 

      ЄВДОКИМОВ.

 

      Уважаемые народные депутаты! Уважаемый Александр

 Александрович!  Комиссия  по  законности  работала по

 этому  вопросу,  есть  определенные  материалы. Здесь

 сегодня  в зале прозвучали слова о том, что вы читали

 проект   Постановления,   который   был  в  отношении

 создания  депутатской  следственной комиссии и списка

 следственной  комиссии. Здесь были замечания, что она я 
 я                           - 60 - я 

 создана,  ну,  по какому-то другому принципу, хотя мы

 пытали сюда внести и народных депутатов специалистро-

 юристов,  которые  могли бы действительно  понимать в

 этом  вопросе.  И  с  точки  зрения того, что мы учли

 здесь  все  пожелания депутатських групп и фракций. И

 поэтому  на  этой  основе  создавался этот список. Мы

 впринцыпе  готовы  еще  раз  посмотреть наша комиссия

 этот     список,     посоветоваться    с    юристами,

 посоветоваться  еще раз, пожалуйста, с руководителями

 групп  и  ффракций  и  на очередном заседании вынесты

 этот  вопрос, подготовив его так, как просят народные

 депутаты.

      Поэтому  я  оставляю  этот  вопрос на обсуждение

 сессии.

 

      ГОЛОВА.  Єсть  потреба задавать запитання? То це

 зрозуміло. Є якісь пропозиції щодо суті цієї справи?

      (Шум в залі)

      Що, що?  Суть всі знають, так?

      (Шум в залі)

      Я  прошу,  будьте  уважні,  справа  ось  у чому.

 Справді  як  ми  минулого разу виносили це питання на

 розгляд,   пропонували,   були   з'ясовані  додаткові

 обставини,  які  дозволяють  тільки  з  допомою такої я 
 я                           - 61 - я 

 комісії  з'ясувати  і  все  доповісти Верховній Раді.

 Треба розібратися в кінці-кінців об'єктивно.

      Тому  я  ставлю на голосування проект Постанови,

 яка вам пропонується.

      (Шум в залі)

 

      ___________.  Заява? Заява є.  Я могу зачитать.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ___________. Тогда я зачитываю.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, одну хвилинку,.

 

      _____________

 

      Уважаемые народные депутаты!

      Ну, как мне дали слово и я говорю.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка , говоріть.

 

      _____________ Уважаемые народные депутаты!

      Вопрос,   который   сегодня  рассматривается  на

 сессии  далеко  не простой. В связи с чем я прошу его я 
 я                           - 62 - я 

 обсудить спокойно.

 

      ГОЛОВА.  Валентин  Александрович,  одну хвилину,

 сядьте будь ласка.

      Сядьте всі, я прошу уваги, я прошу уваги.

 

      Шановні  депутати,  я  прошу уваги, я прошу дати

 можливість,   щоб   я   відповів   на  запитання  яке

 поставлено тільки, що Євдокимовим.

      По-перше.  Ми  можемо зараз розглядати цю заяву,

 розмножити  і  роздати для вас, одну хвилиночку, крім

 того,  вона опублікована в газетах без нашого відому.

 Одну хвилину.

      Третє. Це право, норма прецедентна, ми приймали,

 пам'ятаєте  навіть  не  в  українських  газетах,  а в

 американських   було   написана   інформація  ми  тут

 створили   комісію  спеціальну,  пам'ятаєте  минулого

 разу.

      Далі. Одну хвилиночку, будь ласка, заспокойтеся.

 І  нарешті,  я  вважав  би,  що не варто зараз в ефір

 читати  цю  заяву, оскільки вона потребує вивчення, а

 для  того,  щоб  вивчити всі обставини треба створити

 комісію і для цього пропонується вам теж.

      Так.  Тому, я все-таки пропоную проголосувати за я 
 я                           - 63 - я 

 цей   проект,   за  основу,  ставлю  на  голосування,

 матеріали ви всі одержите сьогодні і копію.

 

      ЗА -

 

      Значить,   будь  ласка,  Валерій  Олександрович,

 дайте  матеріали,  щоб  депутати  могли голосувати на

 основі тих матеріалів, які є, будь ласка, розмножте і

 копію  того  документа  про який публікувала газета і

 саму заяву заступника голови слідчої комісії.

      Будь ласка.

      У  зв'язку  з  цим  я  вважаю  це  питання треба

 відкласти, сьогодні не розглядати, а віднести його на

 той час, коли  роздані будуть всі матеріали.

      Про  проект  Закону  України  про внесеня змін і

 доповнень до Закону про телебачення і радіомовлення.

      Друге  читання  Аксененко Сергій Іванович голова

 підкомісії   Комісії  з  законодавчого  забезпечення,

 свободи слова та засобів масової інформації.

 

      ___________.  Уважаемый Александр Александрович,

 уважаемые  народные  депутаты, после первого чтения к

 нашим   поправкам   было   представлено  очень  много

 замечаний,  очень много из них были учтены, некоторые я 
 я                           - 64 - я 

 не  особы принципиальные отклонены и поэтому я думаю,

 что можно голосовать постатейно.

      Статья 1.

 

      ГОЛОВА. Я прошу пробачення.

 

       ___________.     Пришла    только,    следующее

 замечание,  опереление  терминов.  Депутат  Запорожец

 Национальная телекомпания...

 

      ГОЛОВА. Ні, ні Сергій Іванович ми розглядаємо це

 питання  в  режимі  другого  читання, тому я хотів би

 запитати  тих, хто вносив пропозицію, я дивлюся, що в

 основному враховані всі зауваження, ви бачите по всіх

 статтях, крім окремих.

      7, 8, зауваження, а решта в основному враховані,

 будемо  йти  за процедурою другого читання, якщо буде

 потреба  будемо  голосувати  за  наполяганням авторів

 поправок.

      До 1 статті є потреба переголосовувти, враховані

 зауваження.

      До... до 2 і 3, 4, власне, зауважень не було.

      До    5    статті    є    в    авторів   потреба

 переголосовувати?     Пропозиції,    воно    частково я 
 я                           - 65 - я 

 враховані. Зауваження. Немає.

      До 6 немає. До 7? Погоджуються автори.

      До  наступних  статей. Немає зауважень. У вас до

 якої  статті?  Та почекайте, ми ж вже пройшли аж до 8

 статті.  Ні,  так ви не вносили зауваження. Процедура

 передбачає  -якщо наполягає автор... пропозиції тоді.

 А?  Поставте запитання. Включіть Осадчука. Увімкніть.

 16 поправка.

 

      ОСАДЧУК.

 

      Так,     будь     ласка.    Шановні    Олександр

 Олександрович!   Шановний   доповідачу!  Ось  частина

 першої   статті,   де   сказано  -"державний  комітет

 телебачення  і  радіомовлення України є уповноваженим

 органом     управління     Державним    телебаченням,

 радіомовленням  України,  що забезпечує (ось важливо)

 реалізацію інформаційної політики держави, визначеною

 Верховною  Радою  України, Президентом країни." І тут

 треба  поставити крапку, викинувши "та контрольованої

 Національною  Радою  України з  питань телебачення та

 радіомовлення".  Яка  ще може бути державна політика,

 яка    виробляється    окремо   Національною   Радою?

 Національна   Рда   за   своїм  статутом  і  статусом я 
 я                           - 66 - я 

 повликана   реалізовувати  ту  політику  в  державній

 галузі  телебачення  і  радіомовлення,  яку  виробляє

 Верховна Рада  і Президент України.

      І  тому  я  наполягаю,  як  тут сказано в нашому

 зауваженні,   щоби   поставити   крапку   після  слів

 "Президент України".

 

      ГОЛОВА.  Я зрозумів. Ви наполягаєте на тому, щоб

 поставить  крапку.  Хто  за те, щоб поставить крапку,

 прошу проголосувати.

 

      _____________.  Дело  в  том, что контролировать

 эту   политику   должен   национальный   Совет.   Тут

 действительно   написано,   определяют   Президент  и

 Верховна  Рада  та  контрольованой,  если  мы  правку

 поставим это ж не будет.

 

      ГОЛОВА. Не говоріть під час голосування.

 

      "за" -

 

      Будь  ласка, не розмовляйте під час голосування,

 бо було б більше голосів.

      Ми дійшли до 8 статті без зауважень. я 
 я                           - 67 - я 

 

      _____________. Це 8 пункт першої статті.

 

      ГОЛОВА. Так, так. Ну, то він сказав 16 поправка,

 він  мав  право  для  наполягання  і  його думка була

 проголосована.

      Стаття  9,  немає  зауважень? Немає. 10, 11. Да,

 дивіться  дальше,  то  приамбула дуже довга така, тим

 більше перша стаття, загальні положення, вам здалося,

 що  це  так не правильно оформлений документ. 11, 12,

 13     (це    вже    другий    розгляд)    заснування

 телерадіорганізації  та ліцензування каналу мовлення.

 Немає? Є. Одну хвилиночку.

      Від   1   до  12  статті  включно  ставиться  на

 голосування, тобто весь перший розділ, прошу уваги. З

 1  по  12,  прошу  проголосувати  у  редакції  правої

 колонки.

 

      "за" -

 

      Я  прошу  116  не  голосує. Я ж не повинен перед

 кожним  голосуванням  реєстрації проводить. Та не має

 потреби це голосувать поіменно. Я прошу проголосувати

 1-12  статтю у редакції, яка врахувала всі зауваження я 
 я                           - 68 - я 

 депутатів.   Будь   ласка,   поставте   ще   раз   на

 голосування.

 

      "за" -

 

      ГОЛОВА. Рішення  прийнято.

 

      13 стаття є.

      Будь   ласка   Левко  Григорович,  яка  поправка

 скажіть, номер.

 

      ЛУК'ЯНЕНКО

 

      76.

      Шановні депутати, шановний пане Голово, хотів би

 виправити абзац першої статті, 13 в такий спосіб.

      Тут     записано,     право     на    заснування

 телерадіоорганізації  в  Україні  належить громадянам

 України   необмежені   у   цивільній  дієздатності  у

 Верховній  Раді  України,  Президенту України і іншим

 юридичним особам України.

      Я пропоную зробити так.

      Право   на   заснування  теларадіоорганізації  в

 Україні  належить  дієздатним  громадянам  України та я 
 я                           - 69 - я 

 юридичним особам України.

      Чому так буде краще.

      І  Верховна  Рада  України і Президент України є

 юридичними   особами.   Що  стосується  не  обмежаним

 значить   громадянам,   не   обмежаним   у  цивільній

 дієздатності,  то  ці  чотири  слова  можна  замінити

 одним, належить дієздатним громадянам України.

      Текст буде і зграбніший і не скільки не втратить

 у своїй точності.

 

      ГОЛОВА.  Сергій Іванович, ваша думка.

 

      ____________.  Моя думка друга, то редакционная,

 а  на  счет  Верховного  Совета  Украины и Презыдента

 Украины,  это норма уже действующего закона, здесь мы

 никакой  поправки  не  вносили, оно было в законе уже

 два года и отметить отдельно, что Президент Украины и

 Верховный   Совет   Украины  имеет  право  основывать

 телекомпании,   тем   более,  что  дальше  уже  здесь

 конкретно  развивается  это, я считаю необходимым это

 оставить в редакции, которая была в старом законе еще.

 

      ГОЛОВА.  Тут зауваження щодо процедури, Заварзін.

      Я  вас  прошу. Ця пропозиція правка є 86, просто я 
 я                           - 70 - я 

 її  озвучив  інший депутат, Іван Заєць незаперечував,

 щоб він озвучував. Тому він тепер не говорить уже сам.

      Ні уже обгрунтовано.

      Зайцю будь ласка дайте слово.

 

      ЗАЄЦЬ

 

      Я   вважаю,   шановні  депутати,  що  нам  треба

 підтримати  депутата  Лук'яненко і ось з яких причин.

 Ми з вами будуємо демократичне суспільство. Ми тут не

 раз говорили про те, що влада прагне до узурпації, що

 вона  віддаляється  від  народу і що тільки структури

 громадянського    суспільства   (і   такими   дієвими

 структурами  є  засоби  масової  інформації,  зокрема

 незалежні    засоби    масової   інформації)   здатні

 забезпечити  контроль  за владою. І таким чином влада

 буде  виконувати  лишще ті повноваження, які означені

 законом.  Тому  я вважаю, що навіть виходячи із цього

 базового  принципу,  не  можна сьогодні голосувати за

 те,   щоб   Верховна  Рада  і  Президент  мали  право

 утворювати теле-чи радіокомпанії. Ми мусимо розвиваит

 цей демократичний принцип.

      І,  з іншого боку, проблема такого... я б сказав

 морального  плану.  І не тільки морального плану. Нам я 
 я                           - 71 - я 

 по   бюджету   виділяються   якісь   певні  кошти  на

 утримання  Верховної  Ради,  і ви можете собі уявити,

 які  це  будуть  кошти, коли ми ще підключимо радіо і

 телебачення!..  І  знову  народ  скаже,  що  ці  люди

 займаються   марнотратством,   що   їхні   газети   і

 телебачення  виконують  лише  функцію якихось окремих

 партій і керівництва Верховної Ради... Я не хочу, щоб

 на  мене  це  народ  казав -я хочу, щоб ці гроші дати

 незалежним   компаніям,   щоб   це   були   незалежні

 журналісти,   щоб   це  був  правдивий  погляд,  який

 контролював владу на Україні. Тому я пропоную:...

 

      ГОЛОВА.  Я прошу...

 

      ЗАЄЦЬ І. О....., щоб пропозиція Лук'яненка (вона

 є абсолютно слушна, є юридична і є...

 

      ГОЛОВА.   Ставлю   на   голосування   пропозицію

 Лук'яненка   -Зайця.   Пропозицію  Лук'яненка  -Зайця

 ставлю  на голосування. Пропозиція Зайця голосується,

 86-та поправка.

 

      Йде голосування:

 я 
 я                           - 72 - я 

      "ЗА" - 92, не прийнято.

      Так,  ще є до 13-ї статті? Прошу. Шевченко, так?

 Номер поправки?

 

      ШЕВЧЕНКО

      Шановний Голово! Шановні депутати!

      Олександре Олександровичу, я давно тримаю руку і

 тут  є  мої  поправки.  І разом з тим я не можу взяти

 слово...  Ми  зараз  оптом  проголосували дуже багато

 статей,  серед  яких  може  стержньова  поправка  про

 рекламу  на  державному  телебаченні.  Та  про  це  ж

 півзалу  говорило  минулого  разу. Тим паче, що тут у

 нас  з  цього  приводу була принципова суперечка, і в

 цій  комісії,  я  працюю  в  цій  фаховій  комісії. Я

 розумію,  що  питання  вузько спеціально, що багатьох

 воно  може  не  цікавити. Ну, не можна в такому темпі

 йли.  Я  просто  вас  перепитую,  як  бути  в  такому

 випадку,  коли  ми  поперескакували  через ці речі? І

 проголосували вчора?

 

      ГОЛОВА.   (......................)   ви,   ббудь

 ласка, не обурюйтесь, до цієї н орми, що в вас хвилює

 вернемось після проголосування.

      А  про рекламу, як ви згадали, так, здається, 30 я 
 я                           - 73 - я 

 стаття,   ми ще до неє не дійшли.

 

       ___________. Спасибі.

 

      ГОЛОВА.   До 13 статті  є ще?

      Є, будь ласка, Лук'яненко, потім Алєксєєв.

 

      ЛУК'ЯНЕНКО.  Шановні  депутати, поправка номер

 89.

      Цей  абзац  3 статті 13 починається з слів: "Для

 суспільного  (публічного)  мовлення  виділяється один

 загальнонаціональних  теле- та радіоканалів".

      Я вважаю, що слово "публічного" треба виклеслити

 і хай залишиться  "для  суспільного мовлення".

      Чому  я пропоную виклреслити слово "публічного"?

 Бо  в нас телевізія є різна: буде відомча, локальна і

 так  далі  -різні  види  є  телебачення. І всі вони є

 публічні.   Бо   під   публічністю  розуміємо  просто

 гласність,  так  би  мовити,  і  поширення.

      І  тому  в  окремий  розділ телевізії суспліьної

 вноситься  поняття,  яке  має  набагато ширший об'єм.

 Тому  якщо  ми  виклеслимо це слово "публічний" то ми

 суспільному  телебаченню залишимо зміст суспільного і

 не  будемо  плутати  оцим  словом "публічний" ще види я 
 я                           - 74 - я 

 телебачення.  Тобто,  це  буде  оточнення якраз цього

 місця.

 

       ___________.   Дело   в   том,   что  публичное

 телевидение  во всем мире называется (............) и

 чтобы   не   было   ассоциации   публичного,  мы  его

 общественным  назвали,  как  оно  прямой  перевод, но

 чтобы  показать,  что  это за телевидение, как оно во

 всем  мире,  поэтому  в скобочках здесь было написано

 "публичная". И это общепринятый термин, поэтому его я

 настаиваю все-таки оставить. Он же все-таки в скобках

 указан.

 

      ГОЛОВА. Я пояснюю тим, хто робить зауваження. 89

 поправка  вноситься  комісією,  в котрій працює Левко

 Лек'яненко, так що він має право.........

      (Шум в залі)

      Я прошу вас. Значить працюватиме, будь ласка.

      Заварзін, а потім Алексєєв, я прошу вибачити.

 

      ЗАВАРЗІН М.В.

 

      129     Красноармейский,   фракция  коммунистов,

 Заварзин. я 
 я                           - 75 - я 

      Алексанлр  Александп=рович, мы буквально и вчера

 и  ранее  на  зеседаниях, меня урезонивали в том, что

 моих поправок нет в том или ином законопроекте, когда

 я  пытался приподнести их. На сегодняшний день, вчера

 даже  вы не поставили на голосование мое предложение,

 которое я подлав в письменном виде. Это было. Если...

 Було вчера. Я пордал, Красняков приносил вам.

      Теперь.  Сегодня  второй раз человека, депутата,

 которые не имеет поправок в письменном виде в Законе,

 который    сегодня   приподносится  вы  даете  слово.

 Понимаете?   Поэтому   давайте   выполнять  процедуру

 полностью   как  требует  того  Регламент  Верховного

 Совета.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА.    Микола    Володимирович,    Регламент

 вимагає,  що  за  наполяганням  будь-якого  депутата,

 поправка внесена в середню колонку може голосуватися,

 за наполяганням будь-якого депутата.

      Я  прошу.  Це фіксована полправка. А вчора чому?

 Давайте  вернемось  до  вчорашнього  дня і подивимося

 тоді.  Але  це  окреме  питання. Я прошу. Другий  раз

 буде голосуватися.

      Алексеєв потім Мовчан. Номер поправки? я 
 я                           - 76 - я 

 

      АЛЕКСЕЕВ

      Я  в  установленном  Регламентом  порядке  подал

 додаток  до  порівняльної  таблиці.  Вот  он  есть на

 руках,...........  через  Секретариат. Тут поправка к

 статье 13 абзац второй.

      "Рішення     про     застування     Національної

 телекомпанії  України  та  Національної радіокомпанії

 України   приймається..."   додати   слово  "спільно"

 Верховною  Радою  та  Президентом, що не получилося у

 нас   дві   національних  телекомпаній,  яку  вчинить

 Президент, а другу Верховна Рада.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      _____________  Я  думаю можна согласиться с этой

 поправкой.

 

      ГОЛОВА.  Поправка  Алексєєва,  цілком слушна, як

 важають  розробники цього законопроекту. Щоб не було,

 що  одна  створюється  одною  гілкою  владою, а друга

 іншою, я, є прохання підтримати цю пропозицію, ставлю

 на голосування.

 я 
 я                           - 77 - я 

       За -   Рішення

 

      Будь  ласка  підтримайте цю пропозицію, поправка

 Алєксєєва  підтримана комісією, голосуйте .

 

      _____________   Дело  в  том,  что  мы  здесь  в

 постановляющей  части записали, что комиссии поручить

 выработать устав и он будет согласован из Президентом

 и с госкомитетом , устав  Национальной телекомпании .

 

      ГОЛОВА.   Враховуючи   цю   аргументацію,  можна

 ставити на голосування, ставлю ще раз на голосування.

 

       ЗА -

 

      Враховуючи це роз'яснення, будь ласка, ставлю на

 голосування , комісія просить підтримати.

 

      ЗА -

 

      Ще Мовчан, прошу.

 

      МОВЧАН.

 я 
 я                           - 78 - я 

      ГОЛОВА. Номер поправки.

 

      МОВЧАН.

 

      Шановні колеги!Шановний пане Голово!

      Я   хотів   звернути   увагу   на   не  точність

 редакційну,   яка  сьогодні  витрактовується  дещо  в

 іншому плані, розвиток громадського телебачення вкрай

 необхідний  і тому публічний треба термін замінити на

 громадський,  ви  пригадайте  історію,  яка сталася з

 трагедією Листьева.

      Саме   в   цьому   моменті   перетрансформування

 державного телебачення у громадське і сталася біда. І

 причиною   було  дійсно  ті  кошти,  які  задіяні  на

 телебачення   і  рекламна  сфера  надзвичайно  багато

 важить  і потрібно, щоб мали рівні права, щоб не було

 монополії,  на  цьому пункті виникла та трагедія тому

 ми мусимо бути точні в дефініціях.

      Громадське  телебачення  необхідно  розвивати  і

 тому  замінити  в  непублічне,  а громацьке, прошу це

 зрзуміти і зробити цю редакційну правку, дякую.

 

      ___________. Здесь в постановлении написано, что

 поручить   нашей  комиссии  розробку  проекту  Закону я  
 я                           - 79 - я 

 України   про   суспільне  в  скопках  телебачення  і

 радіомовлення.

      Мы    очень    серьйозно   относимся   к   этому

 действительно,  поэтому  когда  будет разрабатываться

 этот закон, можна еще дополнительно изучить и того, у

 нас  был  сложный спор по терминологии, действительно

 было громадьске,  суспільне, публічне.

       Поэтому...

 

      ГОЛОВА.  Сергій Іванович, а якщо зробити замість

 слова просто громадьске і в дужках просто публічне, і

 воно буде...

 

      ___________.  Ну  я  лично был сторонником этого

 громадського,  решили  сделать  что  суспільне  более

 четко отражает суть и поэтому я согласен абсолютно.

 

      ГОЛОВА.   Як   наші   філологи  що  скажуть,  не

 заперечують?  Громадське  в дужках публічне, тобто це

 редакційна  правка давайте не будемо її голосувати, а

 юрвідділ наш внесе відповідне уточнення.

      Алексєєв яка поправка, ми ж  проголосували вашу.

 

      ___________.  Александр  Александрович, тут вышл я 
 я                           - 80 - я 

 небольшая  накладка, уж как вы решите, так и будет, я

 подал   додаток   до   таблиці,  тут  есть  некоторые

 замечания   по   предыдущим   статьям,   которые  уже

 проголосованы.

 

      ГОЛОВА.  Це пізніше разом з Шевченком прошу.

      До 13 статті більше немає зауважень? Немає.

      До  14?  Немає. Я дивлюся до 21 немає зауважень,

 вірніше  не вносилося зауважень. Включно. Тому 13, 21

 включно ставиться...

      Ну  давайте  13,  20  ставиться  на голосування.

 Прошу. 13, 20. Будьте уважні.

 

      "За"-

 

 

      До  21  статті  Алексєєва зауваження. Почекайте.

 Сергій Іванович, почекайте. Будь ласка, Алексєєв.

 

 

      АЛЕКСЄЄВ.

      Александр  Александрович,  когда  я  говорил "до

 21",  я  имел  ввиду  предпоследний  абзац.  Когда  я

 говорил   "до   21",   я  говорил  предпоследний  или я 
 я                           - 81 - я 

 последний  абзац  перед 21 статьей. А именно поправка

 96.  А  то  й  нас  получается "неузгодженисть" между

 статьями.  Вот  посмотрите пожалуйста. Тут не учтено,

 что  "приорытетне право на утрыманя лицензий на право

 корыстування  коналами  мовлення  мають  державни  та

 загальнонациональни компании". Но в этой ж статье 13,

 пункт   3.   Поверните,   пожалуйста.   Страница  17.

 Написано   -"для   суспильного   публичного  мовлення

 выдиляется  (..........)  национальный  телеканалив".

 Вот  теперь  давайте  представим  себе. Верховна Рада

 создает   загальнонациональный   канал,  (..........)

 Президентом. Получается неузгодженисть.

      Тобто,   я  вважаю,  що  цю  поправку  96  треба

 погодити  з  пунктом  (..........) статті 13. А потім

 (..........)

 

      ___________.  Нет.  Такую  поправку  не  в  коем

 случае   принимать  нельзя.  Об  этом  я  говорил  на

 комиссии.

      У  гас  в  Законев  действующем есть определение

 приоритетного  права  государственных телекомпаний на

 каналы вещания.

      Что  касается общенациональных каналов, то здесь

 возможно что? Будут создаваться монополисты в области я 
 я                           - 82 - я 

 телерадио,  которые  будут  пользоваться приоритетным

 правом  еще  на  каналы  и  таким образом будет у нас

 монополизация  информации.  Поэтому  эту  поправку  я

 считаю,  что принимать нельзя. А я хотел небольшое...

 поправку сделать Александр Александрович. Дело в том,

 что  это  -изменение  к  Закону. И поэтому статьи так

 ставить.  Статьи  14 изменено. Потом 21, потом 30. То

 есть они не подряд идут, а так как они есть.

 

      ГОЛОВА.  Депутати  розібралися,  будь ласка, я в

 кінці  потім скажу з цього приводу. А тепер 21 стаття

 я  так  зрозумів  теж  нема  зауважень,  тому  що  20

 проголосована і та поправка відхилена. Немає. До 22-5

 не  було  зауважень.  26 -немає. Шевченко немає, так?

 27, 32 теж не було зауважень. 32 - є.

      Тому  статті 21-... Ну, так ви скоріше говоріть.

 У  вас  до  якої  до  30.  Тому  статті 21-29 включно

 ставиться... У вас до якої? Та, я ще раз повторюю 21-

 29   ставиться   на  голосування.  Прошу,  ставлю  на

 голосування. До якої?

 

      "за" -

 

      Прийнято рішення. я 
 я                           - 83 - я 

      До   30  Моісеєнко,  потім  Алексєєв.  Моісеєнко

 прошу.

 

      МОІСЕЄНКО В.М.

 

      Уважаемые  коллеги,  я  вносил  предложение  то,

 чтобы  после  слов  "телефільми не можуть прериватися

 для реклами" поставити крапку. Это связано с тем, что

 вы   помните   я   об   этом   говорил   о  том,  что

 психоэмоциональное   состояние   зрителя   во   время

 трансляции  фильма,  если оно прерывается, значит, на

 рекламу,    которая   совершненно   не   соответсвует

 содержанию  просматриваемого  кинофильма.  И  это все

 делается  в кульминационные моменты, когда напряжение

 находится на пределе, вызывает психологический стресс

 у  зрителя.  Все  это  дает  серьезные последствия на

 психику  людей  и  вызывает отрицательное отношение к

 телевидению.

      Поэтому  я  хотел  бы,  чтобы мы вот этот момент

 учли и  предлагаю проголосовать за.

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміла  пропозиція, Сергій Іванович,

 прошу.

 я 
 я                           - 84 - я 

      ____________.  Это очеь хорошее предложение, я с

 ним   по-человечекски   согласен.  Дело  в  том,  что

 действительно   фильмы   могут  прерывать.  Но  таким

 образом  мы  ограничем  количество фильмов, которые у

 нас можна транслироваь, потому что некоторые уже идут

 с   рекламой   и  поэтому  мы  ставим  телефильмы  не

 прерывать    на    рекламу,    если   по-другому   не

 предусмотрено  по  договору  з власником права на цей

 фильм.

       То  есть,  если мы приймем эту поправку, то это

 конечно будет хорошо, то фильмы   не будут прерываться.

      Но    часть   фильмом   мы   просто   не   будем

 транслировать, которые уже идут с рекламой. Вот.

      Я по-человечески согласен абсолютно.

 

      ГОЛОВА.  Давайте  так,  тут  треба  найти якийсь

 компроміс.   Справа   в  тому,  що  в  нас  є  фільми

 імпортного  виробництва,  багато з них краще дивитися

 рекламу  ніж  ці  фільми,  а  є  фільми, які не треба

 розбавляти     рекламою,    основному    вітчизняного

 виробництва,  я  вважав би це справді була повага джо

 телеглядача  і  виходити  треба не тільки з інтересів

 телерадіокомпанії   чи   того  хто  продає  фільм,  а

 виходифти з інтересів телеглядача. я 
 я                           - 85 - я 

 

      ____________.  А существующая редакция учитывает

 это, тут же написано.

 

      ГОЛОВА. А ну будь ласка.

 

      ____________.   Передача   тривалістю  менше  45

 хвилин  та  кіно,  телефільми не може прериватися для

 реклами.   Якщо   інше   не  передбачено  угодою  між

 телерадіоорганізацією власником авторського права.

 

      ГОЛОВА. Тоді , власне. Тоді будемо голосувати.

 

      ____________.  Я  не  против.  Это  общепринятая

 норма , я говорю, лучше не убирайте.

 

      ГОЛОВА.    Поправка   Моисеєнка   ставиться   на

 голосування.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      Не  вистачило  трохи  голосів. Візьміть поправте

 картку. Ну, одна... Ні, не вистачить, я бачу...

      Алексєєв. я 
 я                           - 86 - я 

 

      АЛЕКСЄЄВ В.Г., 369 виборчий округ.

      Уважаемый Александр Александрович!

      Здесь  вот, в статье 30-й я внес в установленном

 Регламентом порядке дополнительным...

 

      ГОЛОВА.  Я знаю, я тому й слово дав...

 

      АЛЕКСЄЄВ  В.  Г....  Значит, я предлагаю пункт 7

 статьи  30 погодити з пунктом 16 статьи 5. О чем я...

 что...  о  чем  я говорю? Вот мы приняли стаью 5, где

 указано,   что   "...   погоджений  розмір  грошового

 збору..."   и  так  далее  там,  "...  з  відповідною

 комісією  Верховної  Ради України...", в том числе на

 рекламу.  А  вот  такая  же  точно поправка в статье,

 посвященной  рекламе,  выброшена. То есть получается,

 одна и та же норма по-разному в разных поправках нами

 трактуется.  Посему я предлагаю после вот этой вот...

 после  этого  пункта  седьмого,  то  бишь последнего,

 который  перед  статьей  32-й  стоит,  по тексту далі

 дадати,   що  погоджується  з  відповідною  постійною

 комісією   Верховної  Ради,  так  как  эта  же  норма

 отражена на странице 12. И уже принята.

 я 
 я                           - 87 - я 

      ГОЛОВА.  Сергій Іванович, прошу.

 

      ___________.  Я  считаю, раз она уже отражена на

 странице 12, то не стоит. Не будем...

 

      ГОЛОВА.  Тут є така обставина.

      (Шум у залі)

      Прошу!  Прошу...  Це  не треба голосувати -перед

 випуском  Закону  буде  юридична звірка суперечностей

 внутрішніх  між  статтями.  Якщо там потрібно внести,

 відповідність  передбачити, то вона буде забезпечена.

 Так, Сергій Іванович?

 

      ___________. Да.

 

      ГОЛОВА.  Мусіяка.

 

      МУСІЯКА В.Л., 378 виборчий округ.

      Шановні колеги!

      В  цій же статті 30 (я повертаюся до того, що ми

 зараз  голосували)  ви повинні мати на увазі: коли ми

 проголосували,  що  можна  переривати якісь програми,

 кінофільми (менше 45 хвилин коли йдуть вони)...

 я 
 я                           - 88 - я 

      ГОЛОВА.  Більше!.. Більше.

 

      МУСІЯКА  В.  Л.... Чи більше 45 хвилин, ви майте

 на   увазі:   коли   переривається   цей   фільм,  це

 порушується  авторське  право!  Тому можна переривати

 тільки    на    основі    угоди   з   автором   оцієї

 радіоорганізації.  А  ми  написали, можна переривати,

 але якщо там більше разів, то тільки на основі угоди,

 ні одного разу не можна переривати.

 

      ГОЛОВА.   Володимир   Леонтійович,   там  так  і

 написано...

       ___________.  Віктор  Лаврентійович...

 

      ГОЛОВА.  Якщо  інше  не  передбачено  угодою між

 теле-радіоорганізацією і власником авторського права.

 

       ___________.  Якщо  інша,  от  бачите, значить,

 можна  переривати,  якщо інше не передбачено. Взагалі

 може бути тільки на основі угоди.

 

       ___________. Мне кажется, что это норма другого

 закона  на  счет авторского права. Мы просто защищаем

 здесь  интересы  телезрителей от назойливой рекламы. я 
 я                           - 89 - я 

      А   на   счет   авторского  права,  если  кто-то

 прерывает,    совсем    другой   закон.   Мы   просто

 ограничиваем время,  как нельзя  прерывать...

 

      ГОЛОВА.   Вин   не  задоволений,  він  правильно

 незадоволений.  Будь  ласка,  сформулюйте,  як  би ви

 хотіли ...

 

       ___________. Я хотів би, щоб було записано так:

 "Передачі,    тривалістю    менше    45   хвилин   та

 кінотелефільми  можуть  перериватись  для  реклами на

 основі  угоди між теле-радіоорганізацією та власником

 авторського  права".

      Ось таким чином.

        І  якщо  мова  йде там про інші закони, так, є

 про авторське право і суміжні права, але ви йдете цим

 положенням в розріз з цим  законом.

      І потім, Олександр Олександрович, я вас прошу, у

 вас   тут   прозвучало,   коли  одне  з  положень  ми

 обговорювали, що юридичний  відділ доопрацює.

      Я   вас   прошу,  отот  сесією  голосується,  ви

 прекрасно  знаєте,  до  останньої букви так і повинно

 бути в законі.

      Тому  коли  тут по ходу щось міняється, я прошу, я 
 я                           - 90 - я 

 щоб  нам давали текст потім щось подивитись.

 

      ГОЛОВА.    Так,   все   тільки   відповідно   до

 Регламенту, юридичний відділ робить тільки редакційні

 правки.

      Одну хвилиночку, Сергій Іванович, прошу.

 

       ___________.  Я считаю, если мы так запишем, мы

 предыдущую  норму  убьем.  Лучше то, тчо вы говорите,

 записать отдельной строчкой после этого, раз уже так,

 что   прерывать   фильмы   и  передачи  можно  только

 согласовано с собственником авторского права.

      То есть, отдельную  строчку, я  думаю...

 

      ГОЛОВА. Шановні депутати, в порядку виключення.

 Норма,  яка  не записана у пропозиціях, але зводиться

 до   того,  що  відповідний  абзац  статті  30  треба

 доповнити  слова  "такі фільми можуть перерватися для

 реклами лише за згодою власника авторського права."

      Будь ласка. Не так, Костицький?

      Мовчан  прошу.  Я поставлю на голосування тільки

 пізніше.

 

      МОВЧАН я 
 я                           - 91 - я 

      Шановний  пане  Голово!  Шановні  колеги! В мене

 дещо   інша   пропозиція.  Цей  пункт  мені  виглядає

 недосконалим,  і  він потребує доробки. Чому? Реклама

 ведеться  і  те, що ми сьогодні обговорюємо, ведеться

 на  комерційних  каналах  у Сполучений Штатах і будь-

 якої  країни  без  всяких  застережень,  тому  що  це

 коміерційні  канали.  Якщо  ми  використовує державні

 канали,  то  тут треба робити чіткі застереження. І я

 вперше  в житті погоджуюся із пропозиціями Моісеєнка,

 вони абсолютно слушні. І тому вважаючи що ця реклами,

 вона  заслуговує на окрему розмову, бо тут стосується

 передовсім  порушення  мовного  режиму.  Ви прекрасно

 знаєте,  йде,  скажімо,  фільм  українською  мовою  і

 раптом  може  бути  втулити англійською, може втулити

 будь-якою  іншою  мовою.  Мусить  бути  мовний  режим

 обумовлений тут так само.

      Далі.  Нам  треба  не ховати голову, як страуси,

 коли  Останкіно  постійно  використовує простір наший

 інформаційний для реклами власних товарів і власнихх,

 значить,  засобів.  Чому?  І не платячи ні копійки до

 нашого  бюджету.  Чому?  Тут  так  само  треба окремо

 обумовити  про  рекламу  інших  студій  на  території

 держави нашої.

      Далі. Я хотів би запросити всіх, хто  небайдужий я 
 я                           - 92 - я 

 до  цієї справи. 14 червня багато організацій, в тому

 числі  "Просвіта"  якраз  і  обговорює  цю проблему у

 Академії  наук на вулиці Грушевського " Інформаційний

 простір  України і безпека її", тому що те що нас нас

 сьогодні  іде  тиск постійно інформаційний, ми мусимо

 хоча б передбачити у цих економічних, можна сказать,

 вразливих  точках  і я хотів би, що ми врахували це і

 зняли сьогодні цей пункт надоробку.

 

      _____________  Я  абсолютно  с этим не согласен,

 то,  что  вы говорите и именно этого закона этих всех

 изменений  и  поправок  не  хватает  для  того, чтобы

 заключыть  сейчас  договор  с Останкино, чтобы начать

 разработку  информационного  пространства  этот пункт

 нужно  принять  сейчас.  Он  не  сильно отличается от

 того,  что  было,  а  закон  о рекламе, который будет

 приниматься   там  можна  учесть  уже  все  остальные

 нюансы,  я  считаю,  что  нужно поправку Мусияки сюда

 внесты и принимать этот пункт.

 

      ГОЛОВА.   Сергій   Іванович,   цю  справу  треба

 обміркувати  для того оголошується перерва до 12. 30.

 я 

                         - 93 - я 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА.   Сергій  Іванович.  Прошу  на  трибуну.

 Поправка  Мовчана була сформульована не зовсім чітко,

 тому  я  міг  би  поставити  ще  раз  на  голосування

 поправку  Моіснєнка,  якщо  вона задовольняє Мовчана.

 Будь ласка, ще раз оголосіть.

 

      (шум у залі)

 

      Дорошевський     просить    провести    поіменну

 реєстрацію. Будь ласка, давайте...

 

      (йде реєстрацію)

 

      Дякую.  Все в порядку. Я прошу вашої уваги. Будь

 ласка,  відповідайте.  Як  би  ви  поставили,  якщо є

 потреба  проголосувати,  як би сказали. Ми підтримаєм

 вас. Давайте.

 

      __________    Я   поправку   Мусияки   предлагаю

 поставить так: значит, читаю абзац.

      "...трансляція концертно-видовищних и спортивних

 програм,  що  тривають  більше 45 хвилин, можуть бути я 
 я                           - 94 - я 

 перерваними  для  реклами  лише  1  раз за повний 45-

 хвилинний    проміжок   часу   за   згодою   власника

 авторського права". (добавить сюда это...)

      І  далі:  "...  передачі,  тривалістю  45 хвилин

 (кінець),  не  можуть перериватися для реклами, що не

 передбачено   угодою   між   телерадіотрансляцією   і

 власником авторського права".

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміло всім, ні? Сергій Іванович, то

 є потреба голосувати?

 

      _________Ну, Є...

 

      ГОЛОВА.  Я  ставлю  на  голосування  пропозицію,

 висловлену  тількі-но  Сергієм  Івановичем і прошу її

 підтримати,   оскільки   це  думка  і  комісії,  вона

 співпадає з думкою тих, хто вносив поправку.

      Будь  даска,  уважно.  Стаиться  на голосування.

 Прошу уваги!

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 я 
 я                           - 95 - я 

      ________________Не голосуют 100 человек...

 

      ГОЛОВА.  Не  зрозуміло  комусь  було? Я прошу...

 Будь   ласка,   група   "Єдність".  Голосуйте,  група

 "Єдність"...

      (шум в залі, окремі вигуки)

      Віктор  Лаврентійович, я поставлю на голосування

 вашу пропозицію. Почекайте.

      Але  тут,  мені  здається,  зрозуміло,  що  було

 запропоновано?  Ще  раз  прошу  підтримати пропозицію

 Комісії,  яка  збігається  із авторами поправок. Будь

 ласка.  Ставлю  на  голосування.  По  13-й... по якій

 статті?   Забувся...  По  30-й  статті.  Будь  ласка,

 активніше!

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Далі.  Мусіяка, у вас?.. Чи пройшла ця поправка?

 Охоплена вона?

      Ще до 30-ї статті статті є зауваження? Немає?

      До 32-ї статті, бо  ... 31-ша?

      Шевченко, прошу, Київська область. я 
 я                           - 96 - я 

 

      ШЕВЧЕНКО

 

      Шановні  депутати.  Я  з  приводу поправки номер

 106,  от.  До  того  моменту  проекту, де йдеться про

 встановлення   граничних   розмірів  на  розцінки  за

 рекламу,  що це право передається Національній Раді і

 уповноваженим центральним органам виконавчої влади.

      В  принципі  я  проти  те,  щоб граничні розміри

 розцінок     за     рекламу    взагалі    будь    ким

 регламентувалися, поскільки зараз хабарі за приховану

 рекламу  на  телебаченні,  перемістяться  хабарями  в

 прихованому  вигляді  у  зовсім  інші  місця  але цей

 момент  нам  не вдалося відрегулювати, і тому я прошу

 підтримати  поправкц  щодо того, що реклама на каналі

 сусільного публічного мовлення забороняється.

      Саме  у  суспільному  публічному  мовленні.  Тут

 багато  вже  говорилося  про історію з Листьєвим і це

 найкраща  ілюстрація  того,  що  буває коли на такому

 телебаченні  у  нас  регулюється  штучна  реклама. Її

 взагалі не повинно бути.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 я 
 я                           - 97 - я 

      ____________. То что вы предлагаете в идеале так

 оно  и  должно быть, но сейчас у нас если мы запретим

 рекламу  на  публичному  канале,  они просто не будут

 созданы, понимаете.

      То   есть   мы   введя  положение  общественного

 телевидения,  общественного  канала,  для  того чтобы

 привлекать  деньги  к  телевидению к развитию его, мы

 зарубим  это  дело на корню, потому что тогда, тогда,

 она  вообще  не  будет  окупаться  и  не будет давать

 никакой отдачи.

      И если мы сейчас допустим будем вести переговоры

 с  Останкино, чтобы разгонка сигнала каким-то образом

 оплатили,  и  там  допустим  будет реклама. Она может

 быть,  а  мы у себя запретим то мы просто окупим и мы

 лишим себя всяких средств к развитию базы телевидения

 и радио, в идеале так должно быть. Но...

 

      ГОЛОВА.  Ви  наполягаєте  на  голосуванні  вашої

 поправки? Олександр Миколайович, у вас є щось з цього

 приводу?  Як  ви  вважаєте?  Будь  ласка, перейдіть -

 тільки  не  на  місце Президента, а на місце Прем'єра

 сядьте.

      Голова  Держтелерадіокомпанії,  Савенко. Ні, ні,

 он спереду, далі-далі там мікрофон. я 
 я                           - 98 - я 

 

      САВЕНКО

      Ну,  взааглі  то  це дуже серйозне питання, і я,

 шщановні  депутати,  хотів  би,  щоб  на Національній

 телекомпанії,  яка  вже от існує сьогодні 2 дні, була

 заборонена реклама. Але для цього тоді необхідно, щоб

 100% фінансування. Нам сьогодні виділено на бюджет, в

 бюджеті  нашому  40, всього-навсього 43%. І: скажімо,

 те,  що  ви  проголосували  (звичайно, я не маю права

 втручатися................),   що  якщо  програма  45

 хвилин  і  в межах цих 45 хвилин не можна розміщувати

 рекламу,  це взагалі то удар нижче пояса телебаченню.

 Чому?  Тому,  що  сьогодні  світова  тенденція йде до

 того,   щоб   не  робити  великих,  великих  передач.

 Розумієте,   ті   блоки,  поріг  спрйняття  за  40-45

 хвилин -сприйняття психологічне, він уже понижується.

 І це буде... призводити до того, що ми просто змушені

 будемо, виконуючи Закон, змушені будемо розтягати оці

 ось  передачі,  які  могли б бути там 15-20 хвилин...

 Квота  то  залишається -1, 5 хвилини... Я не розумію,

 що цим переслідується? Розумієте?

      З    іншого   боку   -яким   чином   телебаченню

 державному,  яке  держава  фінагсує  менше як на 50%,

 заробляти  гроші? Звичайно, що ми також одстоюємо те, я 
 я                           - 99 - я 

 що  дайте  100... раз ми -державне телебачення, дайте

 нам 100% фінансування, щоб ми могли забезпечити людей

 нормальною платнею і після того, як на Бі-Бі-Сі треба

 заборонити рекламу. ми тільки за такий...

 

      ГОЛОВА.  Олександр  Миколайович,  буде  дано.  А

 Віталій   Федорович  тепер  не  наполягає  на  своєму

 голосуванні? Наполягає.

       Будь ласка, Сергій Іванович.

 

      ___________.

      Александр   Николаевич,   мы   должны   все-таки

 учитывать  не  только  интересы  телекомпаний,  но  и

 итересы телезрителей. И в... здесть вот это вот "Якщо

 інше   не   передбачено   Міжтелерадіоорганізацією  і

 власником  авторського  права",  дает вам возможность

 все-таки  каким-то образом выходить из этой ситуации.

 Кроме того мы возможность финансирования телекомпании

 за  счет рекламы планку с 25 процентов подняли до 50.

 Это   тоже   какое-то   преимущество.   И  установили

 минимальные цены на рекламу, чтобы эфир не продавался

 по  бросовой цене, когда установите минимальные цены,

 допустим, Национальный Совета на всех каналах, тогда,

 я думаю, что каким-то образом реклама станет дороже и я 
 я                          - 100 - я 

 вы сможете все-таки что-то, как-то окупить эфир.

 

      ___________.

      Я   розумію   вашу   поправку,  але  мінімальна,

 мінімальна   ціна   вона  нас  не  стосується.  Якщо,

 скажімо, на приватних, на комерційних каналах там 40,

 50,  80 доларів за хвилину воно все це продається, то

 нас  цей,  ми  зацікавлені  в  максимумі,  у нас ціна

 однієї  хвилини  реклами  1350 доларів. Для того, щоб

 захищати  своїх  внутрішніх  виробників, ми робимо їм

 знижку до 40 відсотків, себто  660 доларів.

      Якщо  буде  встановлена межа, ну, я не знаю яка,

 скільки  вона  буде там 100 доларів, 150, вона нас не

 стосується.  І  я  не  заперечую проти того, щоб була

 заборона.    Забороніть    рекламу    на   державному

 телебаченні,  благаю  вас.  Від цього тільки виграємо

 ми, і глядачі наші виграють.

      Але  на  разі,  мені  здається,  що,  розумієте,

 державне   телебачення,   воно   сьогодні   в   більш

 невигідній  ситуації  ніж  комерційні канали, тому що

 якщо  державне  телебачення (звичайно ми не говоримо,

 що  ми  святі,  що в нас немає якихось там порушень і

 так далі)...

 я 
 я                          - 101 - я 

      ГОЛОВА. Я прошу, прошу уваги. ..................

 

      _____________Але   хто   контролює   рекламу  на

 комерційних  канал, подивіться, що там робиться, якщо

 ми  вкладаємося  в  ці  10 відсотків, то ми знаємо ну

 буває  десь  там  колись  ну 11 перебиремо, 12, але є

 відомості  про  те,  що  скажімо  по  три  години  на

 комерційних канал  не в тому річ.

 

      _____________Национальный  Совет создаст аппарат

 будет контролировать.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу вас Сергій Іванович, Олександр

 Миколайович,  я  просив  би  вас  до  розгляду  цього

 питання  на  сесії з'ясувати всі можливості для того,

 щоб врахувати потреби .

 

      _____________  Олександр  Олександрович,  річ  у

 тому,   що  ми  всі  свої  пропозиції  вибачайте,  що

 перебиваю, ми свої пропозиції подавали в комісію, але

 практично  дуже не значна їх частина була врахована і

 те,  що сьогодні приймається саме такі поправки, то я

 думаю,  що  насамперед  я говорю від імені державного

 телебачення,  то  нам  цей  Закон  ці  поправки, вони я 
 я                          - 102 - я 

 тільки   набагто   утруднять   це  життя  в  цьому  я

 переконаний.

 

      _____________Есть интересы телезрителей.

 

      _____________Ваше  право  приймати  за чи проти,

 але моя думка така.

 

      ГОЛОВА. Шевченко, ще раз прошу. Будьте уважні.

 

      ШЕВЧЕНКО.

 

      Шановні колеги!

      Я  розумію  аргумент,  який висловлює попередній

 промовець,  але  ж ми приймаємо Закон не на один рік,

 хіба  може  бути  аргументом  те,  що от в цьому році

 бюджетом     профінансовані     потреби    державного

 телебачення,  але  менше ніж на половину ми прекрасно

 розуміємо,   що   ця   фінансова   скрута  вона  може

 вирішуватися  в  дуже  багато  різних  способів, а не

 шляхом введення цієї кон'юктурної норми в закон, який

 діятиме  протягом  дуже великого часу і зрештою, якщо

 ми  вже  сьогодні  має  різні  типи  телебачення, від

 державного  до  комерційного,  то постая питання чим, я 
 я                          - 103 - я 

 вони   відрізняються,  коли  державний  бюджет  гроші

 вкладаються  в  державне  телебачення,  вони повністю

 фінансуються  і  черпають  гроші  з реклами, тоді, як

 комерційні  існують  лише  можливо лише з реклами, не

 знаю  ще  з  чого  все-таки,  якась різниця нам треба

 вловлювати  з от і по, бо інакше за цим йде корупція,

 корупція  в  отриманні  в  розміщенні реклами, вона в

 Україні процвітає, її не можна викорінити.

      Давайте  все-таки  робити  закон  із  постійними

 довготривалими нормами.

 

      ГОЛОВА.  Володимир Савович, будь ласка, до цього

 так у вас, будь ласка.

 

      МУЛЯВА. 197

 

      Володимир МУЛЯВА, 197 виборчий округ.

 

      Шановні колеги, перш ніж ми будемо голосувати, я

 хотів би висловити аргументи, які можливо вплинуть на

 результати нашого голосування.

      Я  приєднуюся  до  пропозиції Мусієнка, МовчанаА

 нині  і  Шевченка  іх  трьох моментів. Річ у тому, що

 сама  перериваніє  кінофільмів,  які  мають  місце  в я 
 я                          - 104 - я 

 процесі  реклами  у  нас робиться настільки шановний,

 безграмотно, щоїх можна часом назвати антирекламою.

      Чому.

      Бо  в самий кульмінаційний момент, коли напруга,

 раптом  переривають  і  підсвідомістю накоплюється те

 негативне   ставлення  при  якому  цейтовар  наврядчи

 взагалі хто небудь купить ізтелеглядачів.

      Це досліджені речі і їх треба робити грамотно.

      Але  є  ще  один  аргумент.  Річ  утому, що така

 ситуація,  коли  гострокабельні  фільми перериваються

 те,  ще  й в таких кульмінаційних моментах досліджено

 фізіологами це дуже погано позначається на здоров1ї.

      Особливо дітей  і  молоді  і  ми  справді повинні

 робити  на все, що ми робимо в законах не з огляду на

 всьоденну   скруту,   а  на  перспективу  розвитку  і

 піклуватися про наше суспільство.

      Тепер ще одне. Коли мовиться на авторське право,

 я  хотів  би,  що  тут  не  воно проволювало. Не лише

 інтереси  автора  мусять бути враховані, врахований і

 інтерес  до телеглядача і покупців. Фактично, те що я

 аналізував  -є  антидемократичне  і  антигуманне.  То

 фактично  насилля  психологічне  над  телеглядачем  і

 покупцем. Заробляти гроші треба інший спосіб. Реклама

 може  бути  і  на  державному  телебаченні. Але, вона я 
 я                          - 105 - я 

 повинна  бути  по-державницькому  виважена  і окремий

 спосіб,  той момент, коли хтось шукає інформацію, він

 повинен  знати,  коли  це робиться, включати і шукати

 потрібну йому інформацію. Дякую за увагу!

 

      ГОЛОВА. Дякую вам.

       Шановні  депутати,  як  би  ви  подивилися таку

 пропозицію?   Ми   бачимо   зараз,  що  розділ,  який

 стосується  використання або використання можливостей

 телерадіо  для  реклами,  викликає різне тлумачення і

 різні     позиції    багатьох,    і    депутатів    і

 Держтелерадіокомпанії,  і  комісії.  Щоб  ми цю норму

 віднесли на третє читання.

      Сергій Іванович, прошу.

 

      АКСЕНЕНКО.

      Мне  кажется,  что лучше дать поручение Комиссии

 подготовить в Закон "О рекламе", который она готовит,

 учесть  все  эти поправки, чем дальше оставлять такое

 положение.   Потому   что  мы  уже  каким-то  образом

 сбаллансировали,  улучшили  имеющееся положение. Если

 оно  на  третье  чтение,  это еще будет продолжаться.

 Готовится Закон "О рекламе". Можно дать поручение, мы

 все  это  учтем,  отдельно  соберем  по этому Закону, я 
 я                          - 106 - я 

 внесем...

 

      ГОЛОВА.  Автори не заперечують? Може так давайте

 підемо.

 

      АКСЕНЕНКО.  И насчет мовного режима можно учесть

 и...

 

      ГОЛОВА....  може я поставлю зараз поправку, а не

 дай бог вона не пройде,  потім  буде...

      Одну хвилиночку. Ліля Степанівна.

 

      ___________.

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 колеги!  Розуміючи  потреби Державного телебачення, я

 також   би   хотіла  сказати,  що  ми  повинні  чітко

 висловити  потреби  самої  держави.  Ну так, скрутний

 вік, дійсно треба проводити рекламу. Але якщо обирати

 себе  і дійсно якийсь імунітет проти тієї реклами, то

 наші  бідні діти як казку якусь шепчуть: кіс, баунті,

 твікс.  І  воно  не знає назви рік (..........) своєї

 держави  не  то,  що цілого світу, але вони захоплено

 повторяють  оце "Рафаелло".

      Через то, я не хотіла б казати навіть якщо у нас я 
 я                          - 107 - я 

 буде  там недовго цієї реклами з метою необхідності -

 ну  навіщо  20 разів на день повинен падати кокосовий

 горіх.  Ну  раз упав у рекламі "Баунті" і доста. Може

 бути   якесь   (..........)   і  це  моя  компромісна

 пропозиція.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка,(..........)

 

      ___________.  Товарищи, я просто хочу обкяснить.

 Дело  в  том,  что мы не дискутируем поправки вообще.

 Суть этого изменения. Была статья о рекламе. Ее здесь

 нет.  Вот  в этой таблице здесь первое чтение которое

 изменение, которое регулировало 10 процентами рекламу

 только  в  Государственное  телевидение,  не  касаясь

 негосударственного.

      Мы   ужесточили   эту   статью,   введя  туда  и

 Государственное   и   негосударственное  телевидение,

 которое   должны  подчиняться  этому,  а  потолок  10

 прорцентом  мы  подняли  до  15.  то  есть эта статья

 одновременно   выгодна  по  сравнении  с  действующим

 Законом  и  Государственному  телевидению, потому что

 потолок поднят. Но он установлен для всех и поэтому

 он  защищает интересы телезрителей и радиослушателей.

 А  серьезная  дискусия  о рекламе, я думаю уместно во я 
 я                          - 108 - я 

 время  принятия  Закона "О рекламе". Сейчас мы просто

 улучшили  имеющееся  положение  и  дальше  будем этим

 заниматься,  когда будем принимать этот закон. Просто

 нельзя дальше было уже терпеть.

 

      ГОЛОВА.   Сергій   Іванович,   одну  хвилиночку.

 Віталій Федорович, назвіть за що будем голосувати без

 аргументації,  будь  ласка,  Шевченко.  Я поставлю на

 голосування, тому що ми не можемо розводити дискусію,

 розпочинати,    яка   передбачена   першим   читанням

 процедура, а не в другому читанні.

 

      _____________. Шановні депутати, в мене в такому

 випадку  раз  тут  виникли різні думки, є компромісна

 пропозиція.   Я   прошу  підтримати  оту  норму,  яка

 нормальна,  і  так  повинно  бути.  Але  в  Постанові

 написати, що ця стаття вводиться в дію через рік, з 1

 червня  1996  року. І таким чином ми суперечності всі

 вирішемо.

 

      ГОЛОВА. Cергій Іванович...

 

      _____________.   Я   считаю,  что  уже  нынешняя

 редакция  всі суперечночті вирішує. я 
 я                          - 109 - я 

 

      ГОЛОВА.  Так  поправка  Шевченка,  яку  поставив

 Шевченко, ставиться на голосування. Будьте уважні.

 

      "за" -

 

      Рішення не прийнято.

      В редакції від комісії ставиться на голосування.

 Одну хвилинку, Алексєєв, зніміть, будь ласка. У вас є

 тут зауваження ваші? Прошу. Алексєєв, Харьків.

 

      АЛЕКСЄЄВ В.Г.

 

      Александр  Александрович,  та  дискусия, которая

 сейчас  разгорелась  вокруг этого вопроса, показывает

 насколько он не прост. Я должен сказать, что когда мы

 разрабатывали   проект   Закона   "О   рекаламе",   я

 возглавлял  рабочую группу. Проект Закона "О рекламе"

 мы   постарались   максимально   учесть  все  мировые

 требования  и  согласовать его с нормами того закона,

 который  мы сейчас расматриваем. Я попросил бы его не

 карежить.

      Но с другой стороны мы видим насколько это важна

 проблема.   И   я  совершенно  согласен  с  депутатом я 
 я                          - 110 - я 

 Шевченко,  который хочет защитить наших телезрителей.

 І     не    могу    разделить    мнение    президента

 телерадиокомпании, который говорит это гроши. Поэтому

 мы  органически  подходим  к  момей поправке, которая

 изложена  в  додатку,  что  делать,  конечно Закон не

 инциклопедия,  конечно  он не учтет все нюансы, жизнь

 будет меняться.

      Поэтому  у  меня  заложена  поправка пожалуйста,

 оставить  как  есть,  але  додаты  що  погоджується з

 відповідною   комісією   Верховної   Ради,  тобто  ми

 закладаємо  норми  закона  и одновременно чтобы можна

 было реагировать на реалии жизни.

 

      ГОЛОВА.  Сергій Іванович.

 

      ____________.  контроль  на  комиссию  положить,

 давайте положим.

 

      ГОЛОВА. Так що голосувати?

 

      ____________.    Поправку   Алексеева,   которая

 раздавалась на отдельных листочках.

 

      ГОЛОВА.  Ні так там написано так, пункт 7 статті я 
 я                          - 111 - я 

 30  погодити з частиною 16 статті 5. Я так голосувати

 не можу.

      Ані  давайте тоді в проекті постанови запишемо в

 комісії пункт, але все одно треба остаточну редакцію,

 я  можу  ставити  на  голосування  тільки текст, який

 зараз повинен бути нормою закону. Будь ласка ще раз.

 

      ____________. Александр Александрович, товарищи,

 я  еще  раз  хочу  обратиться  к вам. Дело в том, что

 действительно рекламой мы справиться сейчас не можем,

 это   статья   в   том   варианте,   мы  очень  долго

 дискутировали,  учитывали  мнение и государственное и

 не  государственное, вот вы Александра Николаевича вы

 мнение    послушали,    послушали    бы   мнение   не

 государственное, там совсем другое.

      Мнение   телезрителей   тоже   нужно  учитывать,

 золотая  средина  какая-то,  выбрана  более  менее, я

 прошу  очень  поддержать эту поправку, дать поручение

 нашей комиссии разрабатывать Закон о рекламе и в этом

 законе  мы  уже  тогда  досконально  разработаем  все

 методы, формы, а эту статью просто уберем и отошлем к

 закону по рекламе и все.

      Ну   правильно,  национальная  Рада,  я  попрошу

 поставить на голосование в целом эту статью. я 
 я                          - 112 - я 

 

      ГОЛОВА.  Я прошу уваги. Будь ласка депутати, які

 вносять   пропозицію   повинні   не  записувати  так,

 наприклад, як Алексєєв записав, може це і надзвичайно

 розумна пропозиція.

      Уявіть  собі  зараз  сидить  у  залі  чоловік ну

 скажем  50  які не знають як правильно узгодити із 16

 мстатею.  Тому що це специфічне, вузьке питання. Тому

 треба  писати  не  погодити,  а  писати,  як викласти

 потрібно.

      Тоді   можна   ставити   на   голосування   вашу

 пропозицію.  А  так  ми  входимо в колізію таку, поза

 межами процедури. Не треба  цього робити.

      Мусієнко,  ваша  пропозиція  до  30 статті, будь

 ласка.

 

      МУСІЄНКО. Уважаемые коллеги, уважаемый Александр

 Александрович,  я  все-таки  хочу  вернуться  к моему

 предложению,  которое  мы  рассматривали и за которое

 проголосовало 180 депутатов, и 104 не приняло участия

 в  голосовании.  Возможно,  товарищи просто не совсем

 вовремя нажали свои  инструменты для голосования.

      Дело  в  том, тчо вот эту коллизию, о которой мы

 сейчас  говорим,  она  снимается  моим  предложением, я 
 я                          - 113 - я 

 потому  что  сейчас  речь  идет  как раз о том, чтобы

 зрелищные именно фильмы не прерывать.

      Поэтому я прошу еще раз поставить на голосование

 первый вопрос.

 

      ГОЛОВА.   101   поправку,   так  чи  ні,  Сергію

 Івановичу?

 

       ___________.   Два   мнения,  с  одной  стороны

 Александр  Николаевич  стремиться  вообще,  что нужно

 прерывать  и  пятнадцатиминутные,  с  другой  стороны

 вообще не принимать. Мы нашли ту золотую  середину.

      Я  предлагаю  проголосовать  статью так, как она

 есть.  Если мы ее сейчас отправляем на третье чтение,

 то   реклама   на   негосударственных  каналах  будет

 бесконтрольных,  а если мы поддержим это предложение,

 то   часть  фильмов,  которые  продаются  нам  уже  с

 рекламой,   так   сказать,   мы   просто   не  сможем

 транслировать.

 

      ГОЛОВА.  Володимир  Миколайович,  я  прошу  вас,

 давайте будемо рухатись діалі. В чому справа? Законом

 давайте  відрегулюємо ці правовідносини в Законі "Про

 рекламу",  чітко  випишемо  всі  моменти.  А оскільки я 
 я                          - 114 - я 

 сьогодні  пропонуєтьс я універсальна формула в правій

 колонці,   яка   частково   враховує   і   пропозицію

 Моєєсєєнко  і  інші  пропозиції, давайте проголосуємо

 за,  не  наполягайте  на голосуванні, бо якщо не буде

 результативного  голосування, то вважається, що... ви

 розумієте, що не проходить ця поправка.

      Ну,  ми  же  проголосували.  Добре я  ще раз 101

 поправку  ставлю  на  голосування. Будь ласка, будьте

 уважні.

 

      "за"

 

      Стаття 30 ставиться в редакції від комісії.

      Будь   ласка,   підтримайте,   тому   що   треба

 продовжувати далі розгляд Закону.

      Будьте уважні.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      До 31 статті не було зауважень.

      До  32.  Алексєєва  є зауваження. Будь ласка. Ви

 наполягаєте  на  голосуванні.  Пропонується  викласти

 частину   третю   статті   в  редакції:"Забороняється

 спонсорство   щодо   випусків  новин  та  аналітично- я 
 я                          - 115 - я 

 інформаційних програм політичного спрямування".

      Сергій Іванович, що ви скажете?

 

      ___________.  Мы  очень  долго  дискутировали по

 этому  поводу.  Если  брать  это  в  идеале,  то  она

 действительно   очень  нужное  предложение.  Но  есть

 аналитическая   программа,  допустим,  экологического

 характера,   там   затрагивается  политика,  они  без

 спонсора,    экологического    характера,   допустим,

 передача  и  затрагивается там политика. Она подходит

 под информационно-аналитическую передачу по экологии.

 Но  если  мы  запретим,  допустим, спонсировать такие

 передачы, то они вообще не смогут идти.

      Поэтому  поправка  очень хорошая, но границы вот

 этих  вот,  сам  термин  не  определен,  что, значит,

 информационно-аналитический  и  поэтому политического

 характера  и  поэтому  могут  много  других  попасть,

 которые наоборот нужно спонсировать.

      Поэтому я предлагаю эту поправку не принимать.

 

      ГОЛОВА.   Пропозиція   Алексєєва   ставиться  на

 голосування.

      Обгрунтувать   він   хоче,   будь  ласка,  дайте

 йому...... я 
 я                          - 116 - я 

      Зніміть    голосування,   зніміть   голосування.

 Алексєєв, говоріть будь ласка.

 

      АЛЕКСЄЄВ

 

      Уважаемые  коллеги!  Мы  сейчас  с  вами создаем

 правовое  поле.  И  получается  так,  что  мы  в этом

 правовом  поле  делаем  дыру.  Ну, представте себе на

 минуточку.................. заказной сюжет, в новинах

 його показувати не можна, тому що ...................

 

      ГОЛОВА. Одну хвилиночку, ви ... Одну хвилинку.

      Ви закриваєте своєю рукою мікрофон.

 

      АЛЕКСЄЄВ.  Прошу ізвенить. Так вот я говорю, что

 представте   седе  заказной  сюжет.  В  новинах  його

 показувати не можна бо спонсований, а его же........

 ..................          аналитическо-политической

 программе можна. То есть тут кто-то говорит........

 ....................................эфира,     значит

 сигнал   принимать  нельзя,  а  деньги  привозить  на

 Украину создавать программу можна.

      Поэтому  я  настаиваю на том, чтобы моя поправка

 была   поставлена:  "Забороняється  спонсорство  щодо я 
 я                          - 117 - я 

 програм  випуску  новин  та  аналітично-інформаційний

 програм політичного спрямування".

      Ви  би  сегодня  видели  на  примере  того,  как

 освещали   наше   вчерашнее  решение,................

 Александр Николаевич ... вечером также говорил.......

 

      ГОЛОВА.   Ставлю   на   голосування   пропозицію

 Алексєєва. Прошу.

 

      "за"

 

      Не прийнято рішення.

      Ще по  32 є? Шевченко, прошу.

      Спокійно.

 

      ШЕВЧЕНКО

      Шановний  Голово! Шановні колеги! Я звертаю вашу

 увагу  на  останню  поправку  ь114. Суть якої: додати

 новий  пункт  такого  змісту:  " Телерадіоорганізації

 України  незалежно від форм власності, які імпортують

 телерадіомовне   обладнання   виробленого  іноземними

 фірмами     і     призначеного     для    виробництва

 телерадіопрограм  звільняються  від  сплати в'їздного

 мита". я 
 я                          - 118 - я 

      Аргументи.  На сьогоднішній день ми знаємо, що є

 безліч   радіокомпаній,  із     низ  на  сьогодні  із

 недержавних    апаратурою    типу    "........"    це

 нормальна апаратура,    а    не    той    примітивний

 відеомагнітофон,  який  беруть напрокат і всі халтуру

 крутять,  користується  в Україні лише дві: Табачук і

 телестудія  Міжнародного  медіацентру, зате, державна

 апаратура   нормального   рівня,  вона  розтягується.

 Йдеться    не    про    предмет    розкоші,   йдеться

 профункціональну  річ,  їх  завозять  за рік одиницю,

 можна  на  пальцях  однієї  чи  двох  рук порахувати.

 Причому  йдеться  про  апаратуру,  вартість якої може

 стільки,  скільки  коштує девешенький літак. Так чого

 ми  будемо  вкладати і не давати можливості розвивати

 технічну  базу нашого телебачення. Це стосується всіх

 форм власності.

      Давайте  підтримуємо. Це ніякого значення не для

 бюджету,  ні для чого по суті немає, ну зате, це дуже

 підтримує розвиток нашої телесправи в державі.

 

      ГОЛОВА. Прошу.

 

      ________________   Это  речь  идет  о  последней

 поправке.  Поправка  очень хорошая, но здесь написано я 
 я                          - 119 - я 

 "відхилено",  потому  что ее не удалось согласовать с

 органами   мытницы  и  то  есть,  с  соответствующими

 организациями, которые нужны быликонтролировать...

 

      ГОЛОВА.   Якщо   ми  проголосуємо,  то  це  буде

 погоджено.   Якщо   ми   погодимо,  то  митниця  буде

 рахуватись  з  нормою закону. Я прошу уваги. Здається

 розумно,   і   комісія   каже,  що  розумна  поправка

 і  Шевченко в тому переконаний, давайте підтримаємо і

 стане  це  нормою  закону.  Справді треба поліпшувати

 обладнання  наших телеустанов, можливості для якісної

 передачи     телеінформації.     Немає    заперечень?

 Заперечення?   Це   не  предмет  цього  закону,  каже

 Володимир  Дмитрович Мішура. Я розумію, що це треба в

 законі  про  в"їзне  мито  передбачати.  Але, якщо це

 стане  нормою  закону,  то  тоді  ясно, що попадатиме

 обладнання.

      Сергій Іванович, можна так голосувати?

 

      ___________.  Я  повторяю  то,  что я говорю: мы

 представляем  телевидение  -для телевидения это очень

 нужно!   Для  того,  чтобы  можно  было  оборудование

 ввозить.  Но специалисты говорят, что это должно идти

 не  по  Закону о телевидении и радиовещанию, а совсем я 
 я                          - 120 - я 

 по  другому  Закону.  Я  всей душой "за". Если можно,

 если  мы  поставим  и  нам  ее не вернет какой-нибудь

 отдел не скажет там согласовывайте с тем-то и тем-то,

 то  с  удовольствием...  Но...  То  есть, я в этом не

 специалист...

 

      ГОЛОВА.  Москаленко. Москаленко...

 

      ___________.   Пусть   специалисты   по  таможне

 скажут.

 

      ГОЛОВА.  Анатолій Іванович, прошу.

 

      МОСКАЛЕНКО А.І., 104 виборчий округ.

      Олександре  Олександровичу, ця поправка, дійсно,

 дуже  важлива,  але вона мати місце повинна у законі,

 який  до  цього...  який є спеціально для економічних

 питань, а не до цього Закону.

 

      ГОЛОВА.  Давайте ми, можливо...

 

      МОСКАЛЕНКО  В.  І....  Тому  треба внести просто

 поправку  до того закону, який потрібен, і все. А так

 ми  економічні  питання кожне будем тут розглядати, і я 
 я                          - 121 - я 

 скрізь надо.. То розтягнемо всю економіку!

 

      ГОЛОВА.  Давайте ми, може, в Постанові цей пункт

 відмітимо  як доручення щодо зняття в'їздного мита на

 певний  вид  обладнань?  У  Постанові, а не в Законі.

 Нема  заперечень?  Шевченко,  як ви дивитесь, якщо ви

 сформулюєте цю норму для Постанови? Щоб передбачити у

 законі,  який  стосується в'їздного мита, таку пільгу

 для  телеобладнання? Бо це -норма іншого закону. Так,

 правильно    наші   спеціалісти   підтверджують.   Не

 наполягаєте?  А  зараз  будемо  приймати  Постанову -

 давайте там і запишем.

 

      ___________. И сразу же вносите изменения...

 

      ГОЛОВА.  Немає  заперечень?  Тому у редакції від

 Комісії  32-га  стаття і попередні, що до неї не було

 уточнено 31, 32. Є поправка у вас?

 

      _____________. А это  мы обсуждали 45.

 

      ГОЛОВА. 108 подивіться Осадчука, будь ласка.

 

      ОСАДЧУК П.І. я 
 я                          - 122 - я 

 

      Шановний   Олександре  Олександровичу,  шановний

 доповідачу,  тут  комісія  дає дуже правильну формулу

 унівверсальну:  забороняється  втручання  спонсорів у

 професійну   діяльність  телерадіоорганізацій  та  їх

 працівників.  Комісія  наша пропонує продовжити таким

 реченням: "Здійснювати трансляцію каналами мовлення і

 теражування  з  метою продажу чи прокату коно і відео

 фільмів   без  державного  посвідчення  на  прокат  і

 розповсюдження  кіно  і  відеофільмів порядок видання

 якого встановлюється Кабінетом Міністрів України.

      Тобто  ми  таким  чином  зупиняємо  дуже  багато

 різних  трансляцій і такі, як я б сказав, піратських,

 які   сьогодні  проникають  на  комерційні  канали  і

 ставимо  все  на  державну основу, на правову основу,

 коли  продовжуємо  оцим  реченням: встановимо уже тут

 комісію формулу.

 

      ГОЛОВА. Сергій Іванович.

 

      _____________.   Это   нормы   статей,   которые

 касаются  Национальной  Рады там, где непосредственно

 внутренего  эфира за что они следят. За тем, чтобы не

 было  нелицензионных  фильмов и так далее. Потому что я 
 я                          - 123 - я 

 конкретно,    значит,   спонсорам   запрещается   без

 лицензии,  а  не  спонсорам можно. То есть это не про

 спонсоров сама поправка. Это норма другая.

 

      ГОЛОВА.    Це    норма   заона   "Про   державну

 телерадіокомпанію".

 

      _____________. Ну, не этой статьи.

 

      ГОЛОВА. І ця норма теж передбачається, цей закон

 теж  передбачається у червні місяці розглядати. Тому,

 якщо  ви  не  наполягаєте  Петро  Ілліч,  давайте  ми

 залишим її для другого. Так, для іншого закону. Ще до

 32 статті нема зауважень? Немає.

      Таким чином погодженні статті 31, 32. До 45 були

 зауваження  і  вони теж враховані частково. А останні

 ми  тільки  що зняли за згодою автора. Тому від 31 до

 45 включно ставиться на голосування.

      Будьте  уважні,  голосуїться  31,  45  стаття  у

 редакції від комісії.

 

      "ЗА" -

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  яку  норму  ми пропустили я 
 я                          - 124 - я 

 поправку,  84  зараз переголосуємо ще, так будь ласка

 Шевченко.

 

      ____________.   Шановний   Головуючий,   шановні

 колеги,  я  дуже  перепрошую,  що  ми повертаємося до

 цього,  просто  я  тоді  не  встиг отримати слова, це

 справді дуже важливе питання, воно стосується реклами

 і в інших статтях пам'ятаєте яка виникла суперечка.

      Зараз ми взагалі дискутували заборонити рекламу,

 чи не заборонити на телебаченні.

      А  разом з тим от у цьому місці ми провели норму

 про  те,  щоб підняти рівень реклами до 50 відсотків.

 Раніше в Законі була закладена норма 25 відсотків, по

 перше, тут не правильно сформульована моя пропозиція,

 написано   пункт   вилучити,  ну  це  чисто  технічна

 помилка,  хоч  йшлося  про  те, щоб вилучити проценти

 будь які.

      На це прошу зважити.

      По-друге ми на комісії не дійшли згоди щодо моєї

 пропозиції  і  попереднього депутата Аксенненка, який

 запропонував поправку 50 відсотків.

      Зважаючи на те, що ми довго дискутували і багато

 хто   згоджувався,   що   (........)   на  державному

 телебаченні   не  повинно  бути  у  цієї  оплачуваної я 
 я                          - 125 - я 

 реклами,  я все ж таки прошу, я відмовляюся від своєї

 поправки, але прошу розглянути питання про те, щоб ми

 хоча  б  повернулися  до норми, яка була 25, хай вона

 буде  по  середині,  і не т реба робити перекосів уже

 різких  раз ми не найшли виходів із ситуації ні в той

 бік ні в інший.

      Прошу підтримати вас.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ____________.   Мы  оказались  в  очень  сложной

 ситуации между интересами телезрителей, телекомпаний,

 государственных      не      государственных     форм

 собственности.

       Александр  Николаевич  сказал,  комисссия очень

 мало  поправок.  Мы каждую поправку пробиваем. Суть в

 том, что телекомпании нужно 16 триллионов, дали 7. На

 разгонку сигнала  нужно 8.

       И  в связи с этим мы решили просто разрешить им

 использовать до 50% бюджета то, что они заработают на

 рекламе.  Было до  25.

      Я  вообще-то  считаю, что такого быть не должно,

 но  сейчас  где  они  возьмут деньги? Почему бы им не

 разрешить все-таки самим заработать за рекламу хотябы я 
 я                          - 126 - я 

 50%.  То  есть, дали 7, чтобы они хтябы до 10 довели.

 Иначе  она  же  ни  сигнал  не  разгонит,  ни  окупит

 оборудование,  ни  людям  не будет чем платить. Ну, я

 думаю,  Александр  Николаевич тут лучше меня скажет в

 этом плане.

 

      ГОЛОВА.   Таким  чином,  що ви , підтримуєте?

 

       ___________.  Я  считаю, что нужно оставить 50,

 как в правой колонке.

 

      ГОЛОВА.    Так, прошу уваги.

      Ви  бачите,  як  пропонує  комісія,  як пропонує

 депутат.  Він  вважає,  що  обмеження  треба зняти, а

 комісія  наполягає,  щоб  все-таки реклама займала не

 більше  50% часу , ефірного часу.

 

       ___________. А он требует вообще 25 сделать или

 вообще не дать им зарабатывать на рекламе.

       Просто, тут опечатка,  Пункт вилучити.

 

       ___________.  Тут йдеться  не про час, а про те...

 

      ГОЛОВА.   Пропозиція   Шевченка   ставиться   на я 
 я                          - 127 - я 

 голосування.

      "за"

      Не проходить пропозиція.

      Алєксєєва тут є зауваження, прошу.

      До  цієї норми?

      Значить,   залишається  так,  як  проголосовано,

 Віталій Федорович.

             (Шум у залі)

      Ця норма проголосована раніше.

      Яка поправка?

 

       ___________.  Уважаемый  Александр Александр, у

 вас  на  столе  лежит  додаток,  который  я  подавал.

 Возьмите, пожалуйста, до статьи 5, там есть некоторые

 зауваження,   которые  тем  не  менее,  очень  сильно

 влияют.

      Вот  возьмем,  например,  откройте,  пожалуйста,

 страница  6,  порівняльну  таблицю, яка в вас є, сама

 нижча   поправка,  "  Про  формування  (............)

 національної  ради.  В  старом варианте было, что она

 избирается  на  время  полномочий Верховного Совета и

 Президента,  на  4  года.  Но  мы  ставим  людей в не

 удобное   положение,   может   получится   так,   что

 Национальная    Рада......    свои   полномочия...... я 
 я                          - 128 - я 

 Верховного  Совета.  Может  на  оборот  как  то  быть

 давайте  оставим  старую  поправку, старую редакцию я

 вношу, в установленом порядке.

 

      ГОЛОВА. Віктор Григорович.

      _____________Владимир Геннадьевич

 

      ГОЛОВА.  Я  вибачаюся, прошу вибачити, Володимир

 Генадійовичу,     скажіть,     кажіть     повільніше,

 розмовляйте, бо не можна зрозуміти, що ви пропонуєте,

 у  нас  не  удосконалена  техніка  тут,  будь  ласка ще

 Алєксєєва.

 

      _____________Какая страница.

 

      _____________Экономить    время,    страница   6

 порівняльної  таблиці,  саме  рішення,  поправка,  по

 формуванні  Національної Ради ставимо норми закону, у

 нас  було  норма которая предусматривала формирование

 Национальной  Рады на час повноважень Верховної Ради,

 та Президента..... норма, которая сейчас вроде как би

 проголосована   на   4  года,  но  ми  ставим  членов

 Национальной   Рады   в   неудобное  положение.......

 полномочия   прекратится.....  полномочий  Верховного я 
 я                          - 129 - я 

 Совета, может на оборот.

      И   предется  менять  пока  есть  полномочия  не

 кончились, давайте оставим ...

 

      _________Нельзя, там же по-разному срок.

 

      ГОЛОВА.    Зрозуміло.    Пропозиція    Алєксєєва

 ставиться на голосування.

 

       ЗА -

 

      Залишається проголосовано в редакції.

      Одну  хвилиночку,  ще  є,  будь  ласка,  Бутейко

 пропонував, з технічних причин не було опубліковано і

 розглянуто  поправку  до  статті 5 сторінка 8, перший

 абзац,  яка  б на мою думку була б суттєвою. Мова ось

 про  що  йде.  Подивіться,  сторінка  8 написано: "..

 члени  Національної  Ради та працівники її апарату не

 можуть  отримувати  будь-які  види  винагород, в тому

 числі  заробітну  плату  від  телерадіоорганізації, а

 також   від   підприємств,  установ  та  організацій,

 застовників  телерадіоорганізації. А виходить, що від

 незасновників  можуть  одержувати,  так воно звучить.

 Сергій Іванович, як? я 
 я                          - 130 - я 

 

      _________________  Здесь главный пункт, то есть,

 то, что они не имеюют право, это уже другой кодекс, а

 главный  пункт  вот,  зароботная  плата  или какая-то

 премия.   Потому   что   получается   так,  что  член

 национального  совета может работать в компании. Ныне

 так   и   есть,  правда,  только  в  государственной,

 поэтому, к нынешнему составу притензий нет.

      И  он  должен  дать  лицензию  компании,  он там

 работает,   естественно,   он  будет  уже  зависитьот

 телекомпании.

      Поэтому,    мы    запретили    "будь-які    види

 винагороди", то

 есть  премию  или  от компании. Поэтому, мы запретили

 это, он сделает фильм, надо ему платить 100 долларов,

 а  ему заплатят 1 тыс. долларов или 10 тыс. долларов.

 Вот мы что запрещаем этой поправкой.

      То  есть,  чтобы  не было злоупотребления, чтобы

 телекомпания небыло возможности...

 

      ГОЛОВА.  Не  може  брати  винагород  від тих суб

 "єктів,    від    котрих   залежить   організація   і

 використання телерадіопередач.

      Бутейко  дайте  слово.  А  ні,  скажіть, як тоді я 
 я                          - 131 - я 

 правильно.

 

      БУТЕЙКО

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 колеги!   Я  перепрошую  за  те,  що  усно  подаю  цю

 поправку,  але  справа  в  тому,  що  в  цій редакції

 означає,  що  члени  національної  Ради та працівники

 апарату  не  можуть  отримувати будь-які види нагород

 від телеорганізації, а також від підтриємств, установ

 та організацій, засновників телеорганізації.

      Це  означає,  що у від рекламних організацій вони

 можуть    одержувати.    Якщо    ми    не   викличемо

 співзасновників телерадіорганізації. Тому, я пропоную

 виключити два останні слова. А поставити крапку після

 "установ  та  організацій".  Таким  чином,  це  дасть

 можливість  тлумачити  норму  таким чином, що вони не

 можуть  одержувати  винагороди  від  будь-яких  інших

 організацій,  вони  можуть одержувати заробітну плату

 тільки за те, що вони працюють у Національній Раді...

 

      ГОЛОВА. То може так і  записать.

 

      ___________.... тому що можна давати взятку і це я 
 я                          - 132 - я 

 буде  виглядати  як  винагорода.  Телекомпанія дає, а

 вона каже: да, я дав, щоб ви більше моя реклама була,

 а не інша.  Розумієте?

 

      ГОЛОВА.  Антоне  Денисович,  може треба написати

 так,  що  члени  Держтелерадіо...  Національної  Ради

 повинні жити за  зарплату.

      Я  тут  і  жартую. Ці норми дуже тяжко пояснити,

 тому  що  погляньте. Як ми поставим крапку там, де ви

 кажете-"а   також   від   підприємств,   установ   та

 організацій".  Яких  саме?  Він  же  сам  в  установі

 працює.  Так  виходить,  що  він без зарплати повинен

 жить.

 

      ___________.

      Хочу  сказать, что есть принципиальная непони...

 Дело  в том, что у нас же не все на постоянной основе

 работают.  То  есть, у нас председатель и заместители

 на   постоянной,   остальные   -ведущие  специалисты,

 которые могут работать не на постоянную. Вот допустим

 он  работает  приподавателем в Институте телевидения.

 Он  получает  там  зарплату  и  зделал  он рекламу по

 совместительству.  Что,  мы  ему можем это запретить?

 Нет.  А  запрещаем  мы  ему  лишь сделать фильм в той я 

                        - 133 - я 

 телекомпании,      которая      будет...     подлежит

 лицензированию. То есть, он работает в этом институте

 своем,   он   может   сделать  какую-нибуть  рекламу,

 написать  книгу,  получить  награду. Это все можно. А

 вот  раз  ты  член  Национального Совета, то получать

 зарплату  в  телекомпании, либо делать за деньги что-

 нибуть  в этой телекомпании ты не имеешь права. Вот и

 все.

     

      ГОЛОВА.   Сергий...   Костицький,   будь  ласка.

 Михайло Васильович.

     

      КОСТИЦЬКИЙ.

     

      Костицький, 201  округ.

      Шановний    Голово!   Шановні   колеги   народні

 депутати!   Комісія   з  правової  політики,  судово-

 правової  реформи  давала ряд доповнень, зауважень до

 цього   законопроекту   і   якщо   ви   подивитесь  у

 порівняльну таблицю, то наші пропозиції 26, 34, 36 42

 відхилені повністю, а 62, 70 враховані частково.

      Що ми хотіли? Це дуже важливий і поважний закон,

 він є дуже на.... І, очивидно, що ідея цього закону є

 в  тому,  щоб  хоч  трошки  навести  порядок  у сфері я 
 я                          - 134 - я 

 радіомовлення   і  телебачення  і  поєднати  інтереси

 приватні  і  держави. І все-таки в кінцевому рахунку,

 щоб  ми  забезпечили хочаб мінімально якийсь контроль

 за цією ста.... Це дуже добре.

      І  якщо виходити з тої позиції нашої комісії, де

 про  кі я згадував і інші, то дуже добре було чіткіше

 казати,  що  це є за орган і юридична сторона. Чи цей

 орган несе якусь відповідальність чи не несе? Можливо

 ви  в статуті будете це розписувати: права, обов'язки

 і відповідальність. Це добре.

      Але,  на  мій  погляд,  це є орган контролю, той

 орган, який повинен припинити цей брудний потік, який

 йде  направлений  на  розстлівання  свідомості нашого

 народу.  Свідомо  не свідомо, продумано, не продумано

 ми  це маємо, це реалі. На жаль міністерство, скажем,

 чи  навіть наша комісія цього не може забезпечити, бо

 це  є  парламентська  комісія.  І  цей  орган  може і

 зобов'язанний виконувати контрольну функцію.

      Тому  я би пропонував, ну, вибачте, що я знову з

 огляду  на  ті  пункти, які я сказав, вертаю вас до 5

 статті,  сторінка  6,  щоб  чіткіше  можливо редакцію

 викласти.  Передостанній  абзац  знизу:  "Національна

 Рада  є позавідомчим контрольним органом". редакційна

 поправка  контрольний  орган.  Який діє відповідно до я 
 я                          - 135 - я 

 цього  закону та чинного законодавства України і несе

 відповідальність за світоглядний і художній рівень та

 якість радіомовлення і телепередач в Україні.

      Я думаю, що можна погодитись чи ні із редакцією.

 Але  нам  треба  в  законі  сказати  чіткіше: функція

 контрольна  і  відповідальність  за  те, що цей орган

 буде робити. Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Валентина  Андрієвна  ви підтримуєте цю

 пропозицію?  Гошовська, а потім вам буде. А Гошовська

 підтримуємо пропозицію Костицького.

     

      ГОШОВСЬКА В.А.

     

      Хочу  до  32  статті,  щоб  ви  дали  можливість

 сказати про 32.

     

      ГОЛОВА.   Почекайте.   До   цієї   позиції,   до

 Костицького пропозиції, да? Василь Іванович прошу.

     

      ____________.  Если вы посмотрите постановление,

 то  там  написано  Комиссии  Верховного  Совета и так

 дальше, законодавчого забезпечення підготувати проект

 закону  України про національну Раду України з питань я 
 я                          - 136 - я 

 телебачення і радіомовлення, тогда эту статью длинную

 мы  сделаем  таким  образом, положение о Национальной

 Раде  регулируется  отдельным  законом, и там все это

 будет  потому  что  сейчас  менять  допустим  вот эти

 изменения  вносить, оно просто не получается, поэтому

 мы сразу же приступаем к закону.

     

     

      ГОЛОВА.  Сергій  Іванович можна втрутитися в ваш

 коментар, те що він говорить це загальна норма і вона

 повинна бути в цьому законі, бо закон про Національну

 Раду   буде   стосуватися   скоріше   функцій   самої

 Національної   Ради,  а  це  мета  її  створення,  її

 спрямування.

      Тому   я   просив   би   підтримати   пропозицію

 Костицького в цьому відношенні.

      Це  я  б  сказав  ідеологія  державного  органу,

 шановні  депутати,  а  потім я вам дам слово, я прошу

 підтримати пропозицію депутата Костицького.

      Я не агітую, а просто наголошую на тому, що вона

 важлива.

      Будь   ласка.   Розумна  пропозиція  Костицького

 голосується і підтримується.

       я 
 я                          - 137 - я 

      "ЗА" -

     

      ГОЛОВА. Рішення прийнято, будь ласка Чурута.

     

      ____________. 251 ЧУРУТА

     

      Александр Александрович я хочу сделать маленькое

 замечание  по  процедуре,  мы  сейчас прошли уже весь

 закон постатейно, проголосовали все статьи.

      Мне  вообщем-то не понятно, почему мы сейчас как

 зайци начинаем бегать по этому закону, возвращаясь то

 к  той  поправке,  то  к той, то к другой. Даем слово

 Бутейко,  который  со  слов,  как говориться начинает

 диктовать свою поправку.

      Я  против  этого, и вношу предложение прекратить

 это и прошу проголосовать закон в целом.

     

      ГОЛОВА.  Зрозумів,  ну  відносно  зайця, це інше

 питання,   але   мова   йде   про   те,  що  коли  ми

 проголосували  13 статей (перший розділ), то Шевченко

 попросив  слово й сказав, що він не встиг, тому що ми

 в  темпі  проходили ці статті. Не встиг проголосувати

 свої  пропозиції.  Тому,  за  вашою  згодою, ми пішли

 далі,   домовившись  про  те,  що  вернемося  до  тих я 
 я                          - 138 - я 

 пропозицій,  які  не  встигли  проголосувати.  Тому я

 згоден  з  вами в якомуц розумінні: пропозиції тільки

 Шевченка -інші не претендували. Прошу.

      Ще  які  є?  Із першої -тринадцятої статті. Будь

 ласка.

     

      ___________.  Можна?  Я  згоден якраз із тим, що

 колега сказа тільки що, але раз ми трошки вже пішли у

 "вільне плаванння" із... попробували прийнять щось із

 голосу (нормально, що ми прийняли)... Ми заторкнулися

 такого  питання важливого, як Національна рада. А там

 іще  питань  і  питань...  І  от,  на  жаль,  у цьому

 Законі...

     

      ГОЛОВА.  Ваша поправка яка?

     

      ___________....  Ні,  ну  я до цього, до питання

 про Національну раду. Ми не розв'язали дуже інтересну

 суперечність  -ми  Законом, на жаль, пропустили такий

 момент,   як   не   передбачили,   що  таке  "ротація

 Національної  ради" (на сьогоднішній день ми загрузли

 в цьому)... От. Ви знаєте, як вона приймається, от. І

 є  вже  потреба  цей  механізм  запустити. Я прошу цю

 прогалину  (я  не наполягаю, щоб будь-що приймалось з я 
 я                          - 139 - я 

 голосу)  чи  то  дати  протокольне  доручення, чи то,

 можливо, кось передбачити, щоб обов'язково воно пішло

 у  закон  про Національну раду, але щоб цей момент не

 був випущений. І цю прогалину обов'язково якнайшвидше

 зліквідувати - в цьому вже є потреба.

     

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати, будь ласка... Сергію

 Івановичу,  не треба -ви ж у цій Комісії працюєте, до

 речі?

     

      ___________. Ну, как... Ну, будем вместе...

     

      ГОЛОВА.  Отам працюючи, ви забезпечте ліквідацію

 будь-яких прогалин.

      В  цілому  ставиться  Закон на голосування. Одну

 хвилину! Ще не голосуйте.

      (Шум у залі)

      Ну,  що  ми ще не проголосували? Так, почекайте,

 ми ж... А, це ж правда, і Алексєєва пропозиція окремо

 не  встигли  проголосувати.  Так  ми вже п'яту статтю

 голосували вашу!

      (Шум у залі)

      У   вас  на  руках  є  поправки.  До  статті  5,

 пропозиція  Алексєєва:  частину 3 статті 3 викласти в я 
 я                          - 140 - я 

 редакції,  прийнятій  в  першому  читанні.  Ставлю на

 голосування.

     

      "за"

     

        Не набрало потрібної кількості голосів.

      Частину  6 статті 5 ми вже голосували, здається?

 Голосували.

      А  частину  16  статті  5  замінити словами: "Та

 погодженні з відповідною постійною комісією Верховної

 Ради України".

      І аргументація, щоб не склалась ситуація, коли у

 семи няньок і  так далі.

       Будь   ласка,   Алєксєєв,   остання  пропозиція

 голосується.

     

      АЛЕКСЕЕВ.

        Уважаемый  Александр  Александрович,  тут  две

 небольшие  поправки,  которые,  тем  не  менее  могут

 вызвать коллизии.

       Я  хочу  обратить внимание, уважаемые товарищи,

 послушайте,  пожалуйста,  а  то  у  нас,  когда  Крым

 решать,  так  полно  людей,  а  когда  решать вопросы

 телевидения, нет. я 
 я                          - 141 - я 

      О   чем  я  говорю?  Вот  мы  пишем,  что  члены

 национальной ради і працівнйки апарату не можуть бути

 засновниками  теле і радіо організацій. Засновник, це

 коли   один,   а   якщо  (.................),  то  це

 співзасновники.

      У  меня  поправка внесена/: "Вони не можуть бути

 засновниками  та співзасновниками".

      Таким  образом,  мы  ликвидируем  дыру  в  нашем

 законе. Я думаю, що це цілком слушно.

      Дале   поарвка,   на  странище,  часть  16,  там

 написано,   що   погоджує   з   постійними  комісіями

 Верховної Ради ".

      Я  пробачаюсь, з якими комісіями, з аграрною, чи

 з материнства та дитинства?

       Я  написав:  "З  відповідною постійною комісією

 Верховної  Ради  ".  То  есть,  ну,  будет по-другому

 называться  комиссия  называться в следующем составе,

 мы же не на один год пишем  закон.

      Поэтому   я   прошу   чисто  редакционные  такие

 поправкы,  которые могут вызвать различные толкования

 закона, поддержать.

      А  кроме того, у нас немножко нарушен Регламент,

 но  у меня немножко голова болит, передайте мое слово

 дальше, Гашевской. я 
 я                          - 142 - я 

 

       ГОЛОВА.   Валентина Андрієвна, прошу.

     

       ГАШОВСЬКА.

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 колеги,   я  хочу  привернути  вашу  увагу  до  цього

 документу,  який  ми  сьогодні  приймаємо,  і  який є

 основним  майже,  одним  з  основних.  Тому згадайте,

 кожний  ранок  ці  розминки,  ці  наші  передмови  ми

 розпочинаємо  з  того,  що  ми незадоволені змістом і

 якістю   тих   чи   інших  передач,  телепередач,  їх

 тенденційністю, їх висвітленням.

      Статтю  32, яку   ми з вами проголосували, я вас

 дуже  уважно прошу, все ж таки повернутися до неї. Ми

 даєм  змогу знову четвертій владі, всемогутній владі,

 і  далі  можливість  таку не лише підносити і скидити

 лідерів, а й змінювати хід історії до певного вчинку.

 Не  можна  ні в якому разі дозволяти спонсорам робити

 оглядові,     політичні     передачі,     аналітичні,

 аналітичноінформаційні  і  так  далі.  Тому  що  вони

 будуть  відображати  ті сторони, і ті можливості, що,

 хто  відповідно  володіє  капіталом, я дуже прошу вас

 проголосувати    за    пропозицію    Алєксєєва,    що

 забороняються  спонсорство,  щодо  випуску  новин  та я 
 я                          - 143 - я 

 аналітичноінформаційних      програм      політичного

 спрямування.

      Ми  не  можемо  піти  на те, щоб спонсори давали

 політичні  огляди,  аналітичноінформаційні  програми,

 тому   що   це  посіють  тільки  дальшу  ворожнечу  в

 суспільстві. Дякую.

     

      _____________Это голосувалось уже.

     

      ГОЛОВА.   Ну,   ще  раз  ставлю  на  голосування

 пропозицію Алєксєєва, Гошовської і на тому припиняємо

 розгляд поправок.

      Будь ласка.

     

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ ЗА -

     

      Весь закон ставиться в цілому.

      Прошу.  Будьте  уважні, весь Закон. Ставиться на

 голосування  в  цілому., як прийнятий документ, Закон

 "Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Закону  "Про

 телебачення і радіомовлення"".

     

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ  ЗА - Рішення прийнято.

       я 
 я                          - 144 - я 

      У  вас  проект  постанови  на  руках  за основу,

 проект,   ставиться   на   голосування,  про  порядок

 введення в дію Закону "Про внесення змін та доповнень

 до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"".

      За основу.

     

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ ЗА - Рішення прийнято.

     

      У вас це не зголосу ставиться питання, а у вас в

 тексті  є,  тільки  він вилучений із тексту поправок,

 поправки  Шевченка  і  тепер  дається  в редакції для

 постанови  додати  такий  пункт  5, доручити Кабінету

 Міністрів    розглянути    питання   про   можливість

 увільнення  телерадіоорганізації,  незалежно від форм

 власності,   від  сплати  ввізного  мита,  за  імпорт

 телерадіомовного  обладнання,  виробленого іноземними

 фірмами,     і     призначеного    для    виробництва

 телерадіопрограм". Ставлю на голосування.

      Прошу  підтримати,  ми  домовились, що вилучаємо

 його з тексту закону.

      (іде голосування)

      Ви щось хотіли додати?

     

      _______________-Я   хотів   там   додати  єдине. я 
 я                          - 145 - я 

 Професійного,  такого, щоб не ввозили відеодвійки. Не

 весь підтряд.

     

      ГОЛОВА.  Тобто,  Кабінету  Міністрів  розглянути

 питання про.......... телерадіоорганізації, незалежно

 від  форм  власності,  від  сплати,  ввізного мита за

 імпорт   професійного   телерадіомовного  обладнання.

 Зрозуміло?!  Я  думаю,  що треба було б підтримати цю

 пропозицію.  Будь  ласка, проголосуйте. Це доповнення

 до постанови, а не закон.

      (іде голосування)

      Не можна так. Не прийнято.

      В цілому ставиться постанова на голосування.

      (іде голосування)

      Рішення прийнято. Дякую!

     

       ____________

      Шановні  депутати!  Питання  про  проект  Закону

 України  про оподаткування незавершеного будівництва.

 Просив  слова тут Валерій Іванович Череп. А. Спочатку

 ви    хочете,   щоб   заступник   міністра   Анатолій

 Всеволодович   Беркута,   перший   заступник   Голови

 Державного  комітету України в справах містобудування

 і    архітектури.   Будь   ласка,   на   трибуну.   І я 
 я                          - 146 - я 

 співдоповідач  - Суслов  Віктор Іванович. Так?

      Да, будь ласка.

     

      БЕРКУТА.

      Шановні  народні  депутати!  В  зв'яку з тим, що

 Комісія  Верховної  Ради,  яку очолює Віктор Іванович

 Суслов,  не  підтримує  принципові  засади,  на  яких

 побудовано  проект Закону "Про податок на незавершене

 будівництво",  а  сам  проект  Закону коротенький, за

 обсягом  всього  2  сторінки. У вас була можливість з

 ним  познайомитись.  Я  не буду зупинятись на статтях

 цього  проекту  Закону,  а  висловлю  аргументи  щодо

 доцільності  прийняття  вказаного документу.

      Сьогодні  на  Україні  налічується  біля 6 тисяч

 законсервованих,     або     тимчасово     припинених

 будівництвом,    об'єктів    та   будов   виробничого

 призначення,  розпочатою  за  рахунок централізованих

 капітальних вкладень та коштів державних підприємств.

 Ще   близько   3   тисяч  об'єктів  такого  характеру

 відноситься   до   цивільного   будівництва.  Вказані

 об'єкти  та будови займають територію, я підкреслюю і

 хочу  звернути вашу увагу, 40 тисяч гектарів. Мають в

 середньому   будівельну  готовність  30  відсотків  і

 вимагають значних державних коштів на їх оборону, які я 
 я                          - 147 - я 

 витрачаються сьогодні з державного бюджету.

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу  шановні  депутати,  вам часом

 доповідач не заважає? Я прошу, ну, будь ласка.

     

      _____________.    Ми    проаналізували    окремі

 недободови з будівельною готовністю до 30 відсотків і

 виявилось, що на їх консервацію та охорону протягом 5

 років  загалом  необхідно витрачати більше коштів ніж

 варта  сама  недобудова.  Вартість  того,  що образно

 кажучи,  закопано  в  землю, складає в цінах на перше

 січня 1995 року близько 300 трильйонів карбованців.

      У зв'язку з мінімальними державними інвестиціями

 кількість таких об'єктів постійно зростає. Страх, яке

 несе  суспільство  з викладеної проблеми, я б виділив

 дві:  незавершене  будівництво,  як  потужне  джерело

 інфляційних  процесів  та виведення з використання як

 правило цінних земельних ресурсів.

      З  викладеного  я думаю зрозуміла суть проблеми.

 Для   її   вирішення  ще  в  жовтні  1993  року  було

 підготовлено  і  прийнято відповідний Указ Президента

 України    щодо    продажу   об'єктів   незавершеного

 будівництва.  Кабінет  Міністрів прийняв ряд постанов

 та рішень. Утворена урядова комісія з цієї проблеми. я 
 я                          - 148 - я 

      З  того  часу  двічи  змінився  Уряд, 6 змінився

 склад   а  нещодавно  і голова  урядової  комісії,  а

 практичних  зрушень  з  вирішення  питання  немає. На

 продаж    виставлено    всього    238,   як   правило

 непривабливих  для  покупців  об'єктів,  а продано на

 сьогодні тільки 26. В чому ж справа?

      Мій  досвід,  а я цією проблемою займаюся більше

 ніж  15  років,  вірніше не займаюся, а відслідковую,

 свідчить  дерективно  на  рівні Кабінету Міністрів чи

 урядової комісії, хто б її не очолював, міністерств і

 відомств,  цю  проблему  вирішити  не  можливо. надто

 великий  тягар  ми сформували за (..........) роки. 5

 років  тому  я  знайшов  будову,  розпочату ще в 1944

 році, по якій кошторис не було закрито і нікого це не

 хвилювало.

      В  статистиці,  що  вам роздано ви бачите, що 48

 будов  розпочаті  до  1975  року,  зрозуміло  яка там

 закладена  технологія,  конструктивні  і  планувальні

 рішення, хто може розібратися з будовою з нашої точки

 зору,  тільки  підприємство, у якого воно знаходиться

 на балансі.

      Що  значить  розібратися,  це  значить не просто

 виставити  на продаж всю будову, можливо її необхідно

 розділити  на  частини, щось завершити за свої кошти, я 
 я                          - 149 - я 

 щось   продати,  щоб  розібрати,  щось  списати,  але

 сьогодні  ак  багато  проблем, що зведені, підкреслюю

 загальнонародні  кошти  в  тому  числі  мої  і  ваші,

 недобудови нікого не хвилюють.

      Тому  було  і  запропоновано розданий вам проект

 закону   про   податок  на  незавершене  будівництво.

 Податок  навмисно пропонується жорсткий, щоб керівник

 підприємства   сів   за  стіл  і  терміново  разом  з

 коликтивом вирішив, що робити з недобудовою.

      При  цьому  хочу  звернути  вашу увагу на те, що

 податок  є  і  його  немає,  як  тільки  підприємство

 виставляє об'єкт на продаж, або підписуї контракт про

 продовження  будівництва,  податок не сплачується, ті

 хто  не  хоче  займатися цією проблемою заганяє в кут

 питаннями,  а  хто купить ту небудову, вона нікому не

 потрібна, та й грошей ні в кого немає.

      Інші   кажуть  хочете  продати  за  копійку  всю

 соціальну  сферу  багатим  та іноземцям, такі питання

 виникали  на  різних  стадіях  погодження та розгляду

 проекту  закону,  тому  зразу  відповім,  ми  провели

 обстеження  в  раді  областей, а ось зараз готуючи це

 питання   на   розгляд  Кабінету  Міністрів,  зробили

 перевірку   в  Івано-Франківській  області,  в  місті

 Києві,  а  з  понеділка виїжджаємо до Запоріжжя, можу я 
 я                          - 150 - я 

 вам  впевнено  сказати,  що в кожному місті є десятки

 об'єктів  на які є покупці, а те що не знайде покупця

 хай  стоїть  на полиці для загального огляду, доки не

 знайдеться  покупець,  або власник не знайде рішення,

 про яке вже йшла мова.

      Ну   якщо  вже  якісь  об'єкти  конче  необхідні

 державі  чи регіону, то з одного боку проектом закону

 передбачені  пільги  по  сфері  освіти науки оборони,

 Чорнобильських  будов  тощо,  або  відповідні рішення

 прийме Кабінет Міністрів.

      Що  ж виграє суспільство, перше експертні оцінки

 свідчать,   що   за   рахунок  продажу  є  потенційна

 можливість  виручити  ще  сьогодні  30, 40 трильйонів

 карбованців,  підкреслюю  тільки  30, 40 а не 200, що

 витрачені. А через рік, якщо нічого не будемо робити,

 ще................ руйнується.

      Друге.   Держава  не  буде  витрачати  кошти  на

 охорону об'єктів.

      Третє. Будтвельники отримають фронт робіт.

      Четверте.   Той,  хто  купить,  буде  намагатися

 якомога  скоріше завершити будову, а це значить -нові

 робочі місця і конкурентноздатна продукція. А  втрат,

 при  розумному  підході  до  цього питання виконавчої

 влади, ніяких. я 
 я                          - 151 - я 

      І  останнє. Звичайно, тільки податок проблему не

 вирішує. Він спонукає власника до його розв'язання. А

 щоб  проблему можна було б легше розв'язати, Комісією

 підготовлено   Указ   Президента,  поданий  Кабінетом

 Міністрів  в Адміністрацію Президента і погоджений на

 сьогодні   всіма   його  службами,  який  передбачає:

 гнучкий   механізм   продажу  об'єктів  незавершеного

 будівництва  з  різним  рівнем  попиту  при наявності

 одного  або  двох  і  більше  покупців;  стимулювання

 місцевих    органів    влади   в   продажу   об'єктів

 загальнодержавної   власності;  сприяння  покупцям  у

 прижбанні  об'єктів  незавершеного  будівництва через

 надання їм розстрочки платежу; можливість виставлення

 об'єкту  на повторний продаж при відсутності покупців

 за новими умовами продажу, включаючи зміну початкової

 ціни    на   50%;   попередню   підготовку   об'єктів

 незавершеного   будівництва;   доприватизацію   через

 створення  на його базі господарських товариств. Мені

 сьогодні   сказали   вранці,   що  цей  проект  Указу

 покладено Президенту на підпис.

      Шановні   народні   депутати,   над   вирішенням

 проблеми  незавершеного будівництва працюють сьогодні

 кваліфіковані   спеціалісти   з   значним  практичним

 досвідом.  Я  б дуже вас прохав почути їх, зрозуміти, я 
 я                          - 152 - я 

 що  крім державності ними нічого сьогодні не рухає. І

 підтримати внесений проект Закону.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА.  Запитання  є  до  доповідача,  так?  Є.

 Запишіться, будь ласка. Питання надзвичайно важливе -

 це правда... Спірне також.

      15  хвилин  вистачить  нам?  Будь  ласка. Перший

 Красняков. І опублікуйте список.

     

      КРАСНЯКОВ Є.В., 118 виборчий округ.

      Уважаемые   коллеги!   Уважаемый   Председатель!

 Уважаемый докладчик!

      Проблему,   которую   сегодня   обсуждаем  (она,

 понятно,  очень  важна), но где гарантия того, что то

 незавершенное  строительство  попадет,  вообщем-то, в

 добрые,    честные   руки,   и   насколько   выможете

 гарантировать,  что  это незавершенное строительство,

 как оно правильно будет оценено, кто будет заниматься

 оценкой вот тех незавершенных обкектов?

     

       ___________.   Отвечаю.   Вначале   по   оценке

 незавершенных  обкектов.  Существует  методика оценки

 обкектов  незавершенного  строительства, утвердженная я 
 я                          - 153 - я 

 Государственным комитетом по делам градостроительства

 и  архитектуры  и  Фондом государственного имущества,

 которая  дает  возможность  привести в соответствие с

 уровнем  цен  на  1  января,  толи  арпля,  толи, так

 сказать,    октября    текущего   года   по   каждому

 конструктивному элементу здания.

      В  этой  же  методике указывается, каким образом

 можно  учитывать  физический  и  моральный износ этих

 зданий.

      Поэтому  проблемы с точки зрения оценкинет. Есть

 перечень  организаций  и  предприятий,  которые имеют

 право  делать  такую  оценку. Этот перечень утвержден

 Государственным комитетом по делам градостроительства

 и архитектуры.

      А  что  касается  того,  в  чьи руки попадет это

 обкект,   это   решает   конкурс,   аукцион,  или  же

 вожможности  того или иного субкекта приобрести такой

 обкект.

     

      ГОЛОВА.   Сокирчак.

     

      СОКИРЧАК.  Я прошу передати слово Немировському,

 309.

       я 
 я                          - 154 - я 

       НЕМИРОВСЬКИЙ.

      Скажите,  пожалуйста,  что  мешает  эти  обкекты

 реализовывать  сегодня,  без  принятия этого закона -

 раз.

       И  второе,  каким образом будут эти предприятия

 платить  налог,  если  они  не  имеют  средств  на их

 окончание,  какой смысл в этом налоге?

     

       ___________.  Отвечаю.

      Смысл в этом налоге заключается в следующем, что

 обкекты  возводились за общегосудаственные средства и

 сегодня,  если  у  предприятия  нет возмодности такой

 обкект   закончить   или   нет  такой  необходимости,

 предприятие должно от него немедленно избавиться.

      Я  уже  говорил.  если  предприятие его не может

 закончить,  оно  спишет, подает заявку в Региональный

 фонд  государственного  имуществ, и  с  этого момента

 предприятие не платит ни каких налогов.

      Если  же  у  предприятий  есть  деньги для того,

 чтобы   завершить  этот  обкект,  то  в  этом  случае

 предприятие    заключает    контракт    с   подрядной

 организацией,  указывается  срок,  в течение которого

 обкект будет закончен, и налог тоже не платит.

      А  что касается того, что мешает сегодня делать, я 
 я                          - 155 - я 

 проаодить  эту  работу?  Отвечаю.  Значит,  если, как

 говорят,  своя ноша не тянет. Если бы это были личные

 средства, наверняка, с этими обкектами разбирались. А

 сегодня  предприятия рассуждают таким образом: деньги

 были   общегосударственные   или   еще  союзные,  или

 республиканские,    может    быть   даже   и   деньги

 предприятия,  но  пусть  оно  постоит,  я  пока  этим

 заниматься  не  буде.  А  то,  что  оно, так сказать,

 разрушается,   это  предприятие,  так  сказать,  мало

 волнует.

      Обкектов  так много, я уже вам назвал -10 тысяч,

 то  на  уровне  Кабинета  Министров с каждым обкектом

 разобраться  невозможно.  Я  вот  лично  разбирался с

 тремя  обкектами,  выезжал  на  места  для того, чтоб

 только  подготовить  решение,  нужна  комиссия  в 5-7

 человек, которой нужно поработать две недели. И тогда

 только  вырисовуются  те  решения, которые мы........

 сегодня   Правительству   предложили  по  Брянковской

 хлопко-прядильной фабрике.

     

      ГОЛОВА. Пшенична, Немировський ще, прошу.

     

      НЕМИРОВСЬКИЙ

       я 
 я                          - 156 - я 

      Я прошу прощения, прошу уточнить. Так налог этот

 с   пополнения   бюджета   или   форма   давления  на

 предприятие  для  того,  чтоб  их  отдать за безценок

 кому-то в чьих-то интереса?

     

      ___________. Отвечаю. Значит, первое. Ни о каком

 безценке  не идет речи. Речь идет о том, что наоборот

 сегодня есть вопрос в связи с тем, что предлагается к

 продаже  обкект  по  очень  высоким  ценам.  Методика

 предусматривает  следующее:  как будто обкект в таком

 состоянии,  что пришел человек и набросил мастерок, а

 сегодня  кто-то  купил обкект, прише, поставил нового

 рабочего,  и  он  достраивает  ему  вот  тот  обкект,

 который  я  приобрел. А в жизни мы ведь понимаем, что

 там уже бурьяны выросли и березы на этих обкектах.

      Поэтому  естественно  предусматривается какое-то

 снижение    стоимости   обкекта,   предусматривающего

 физически  и  моральный  износ  -это  значит ответ на

 первый  вопрос, а в отношении того первое, кто мешает

 заниматься этой работой.

      Ну  сегодня  этой  работой  еще раз подчеркиваю,

 мешает заниматься только инертность.

     

      ГОЛОВА.Пшенична. я 
 я                          - 157 - я 

     

      ПШЕНИЧНА 40 изибирательный округ. Крым.

     

      Скажите  пожалуйста, как будет решаться проблема

 строительства  учреждений  и  образований, вот ко мне

 обратились  избиратели  города  Щелкина  Крыма  -этот

 город  где  все  строилась  атомная,  но  сегодня она

 закрыта,  там  существует два не завершенных обьекта,

 это  крупные  обьекты, больница и поликлинника в этом

 городе   сегодня  проживает  около  20  тысяч  людей,

 обращались   ко   мне   с   депутатским  запросом,  я

 обращалась  в  Министерство  энергетики, но ни какого

 ответа    нет.   Там   сегодня   идет   растаскивание

 практически  этих  учреждений,  хотелось чтобы на них

 тоже обратили внимание.

     

      _____________ Хорошо, но я сразу же отвечаю. Что

 касается  завершения обьекта как вы понимаете да, это

 есть  вопрос  и  для  комитета,  и  для  Министерства

 экономики,  а что касаетсятого как быть с ними, то вы

 обратите   внимание,   что   есть   льгота,   которая

 предусматривается  статьей  5  Закона "О приватизации

 обьектов ", о приватизации и в этой статье 5 сказано,

 на  какие  обьекты не распространяется приватизация в я 
 я                          - 158 - я 

 тому  числе на эти обьекты, не распространяется Закон

 "О  налогообложении"  туда  попадают  обьекты охорони

 здоров'я, освіти , науки.

     

      ГОЛОВА. Яблонський.

     

      ЯБЛОНСЬКИЙ.

     

      Шановний доповідачу!

      Безумовно   дисціпліна,  жорсткість  потрібні  в

 будівництві, але сьогодні мабуть 80 процентів, а то й

 90    процентів    будівництва   -це   не   завершене

 будівництво,  як  буде,  якщо  ми введемо сьогодні чи

 через  тиждень  цей  закон, можливо, я зате, щоб була

 дисципліна, щоб була відповідальність, але ці жорсткі

 рамки ввести хоча би через півроку, через рік тому що

 сьогодні  неможливо  сприйняти цей закон. Або ж найти

 інші  шляхи, шукати для того, щоб була і дисципліна і

 будівництво.

      І третє. Є у нас такі покупці, які можуть купити

 оце  незавершене будівництво і що вони собою являють?

 Що  це  за  покупці  чи  ці кошти задекларовані чи не

 задекларовані?

       я 
 я                          - 159 - я 

      _____________________   Я   вам  відповідаю.  Що

 стосується  того, на які об"єкти розповсюджується цей

 закон?  Цей  зкон розповсюджується на ті об"єкти, які

 "законсервовані"  або  ж  ті  об"єкти,  де  контрктні

 вимоги перевищені вже більш ніж в два рази. Це перше.

      Якщо  будується об"єкт незавершеного будівництва

 і  він  будується  в  контрактні  терміни, податок не

 сплачується.

      Тепер, що стосується того, хто купує ці об"єкти.

 Можна сьогодні говорит тільки про ті 26 об"єктів, які

 сьогодні   дійсно   продані.   Половину  із  об"єктів

 незавершеного будівництва купили ті підприємства, які

 через акціонування приватизували. Це перше.

      Другу  половину купили конкретні приватні особи,

 які  використовують  ці  об"єкти  за  тим, як це було

 визначено  в  конкурсній програмі. Є три об"єкти, які

 куплені  з  аукціоном приватним, особами приватними і

 там  ніяких  вимог,  стосовно  того,  як далі повинен

 використовуватись об"єкт, звичайно не було записано.

      Ну а що стосується того, за які кошти куплені ці

 підприємства,  я  хотів  би сказати, що це питання до

 компетентних   органів,   а  мабуть  все-таки  не  до

 Кабінету Міністрів і не до мене.

       я 
 я                          - 160 - я 

      ГОЛОВА. Олексеєнко. Кириченко.

     

      КИРИЧЕНКО      329 виборчий округ

     

 

      Дякую.   Шановний   доповідачу,   виникає   таке

 запитання,    держава   збирається   давати   кредити

 інвесторам,  тому що таких інвесторів, які повністю б

 купили  ті  об'єкти,  про  які йдеться мова, в нас, я

 думаю,  ще  не  так і багато. Які могли б декларувати

 свої гроші і доказати, що вони в них зароблені чесним

 шляхом.  Чи  не краще було б пропонувати Уряду нашому

 ці  кредити,  які  він збирається давати інвестіорам,

 дати кредити тим, хто будує.

      Тоді  інше  питання.  Чи розпродаж незавершеного

 будівництва   не  буде  великим  ударом  по  об'єктам

 соціальної  сфери.  В  першу  чергу  -освіта,  школи,

 наприклад,  по  культурі, охорони здоров'я. Адже якщо

 сьогодні  незавершене  будівництво  школи  попадає  в

 приватні  руки, я не думаю, щоб це закінсувалося тим,

 що   це  буде  збудована  школа.  Я  знаю,  що  зміна

 власника -це зміна призначення новобулови.

       І   останнє.   Стаття   4   законопроекту,   що

 стосується пільг на податок, у пункті в) говорить, що я 
 я                          - 161 - я 

 не  підлягає  оподаткуванню  незавершене  будівництво

 по  -названі  об'єкти,  а  пункт  в) -інших об'єктах,

 перелік яких визначається Кабінет Міністрів України.

      Про  що  йдеться  мова?  Чому  не  можна було до

 даного  статті  дати  якесь  пояснення  і  приблизний

 перелік тих об'єктів, про які мова  йтиме.

      Адже  я думаю, що на цьому можуть певні урядовці

 здійснити  спекулятивні якісь  наміри.  Дякую.

     

      ___________.   Відповідаю.  Відповідаю  на  ваше

 запитання.  Я  ще раз посилаюсь на Закон України "Про

 приватизацію  майна державний підприємств". Стаття 5.

 В  статті  5  перераховано  ось півсторінки, на що не

 розповсюджується  цей Закон, де написано про те... на

 приватизацію  об'єктів,  де є об'єкти освіти, науки і

 таке  інше.  І  сказано,  що  і податку на ці об'єкти

 немає. Це перше.

      Тепер  друге.  Стосовно того, а тут написано про

 те,   що  Кабінет  Міністрів  може  приймати  іршення

 стосовно  інших  об'єктів.  Це  питання дуже довго ми

 обговорювали. Спочатку були розписані пільги, ну десь

 на  2  сторінки.  А  потім вирішили, що все-таки якщо

 дійсно   державі   чи  регіону  якийсь  об'єкт  конче

 потрібен  і є дійсно можливість його завершити, а там я 
 я                          - 162 - я 

 готовність  там  70  -80 відсотків. І цей об'єкт має,

 буде  можливість  найближчим часом профінансувати. то

 треба буде звернутися до Кабінету Міністрів або до до

 тої  структури,  яку визначить Кабінет Міністрв своїм

 рішенням, і така пільга буде надана.

      Тут  я хочу тільки сказати про наступне. Якщо ми

 будемо заперечувати державнімть тих людей, які будуть

 займатися  цією  роботою,  тоді  вже  нема  про  що й

 говорити.  Я  маю  на  увазі  про  те,  що чи Кабінет

 Міністрів  чи  той,  кому він доручить цю роботу, -це

 люди, які відповідають вимогам державності.

      ну,  а  що  стосується  кредитів, то тут питання

 немає.  Ви  зверніть  увагу,  я  вам нагадав про Указ

 Президента, який не сьогодні завтра, мубуть, все-таки

 маю  надію буде підписаний. І там сказано, що перш за

 все сьогодні передбачається, що на базі незавершеного

 будівництва,  можна створювати господарчі товариства,

 де   державне  підприємство  війде  в  це  господарче

 товариство     державною     часткою    незавершеного

 будівництва.  А  у кого є кошти складеться з ним і на

 відповідних  засадах  потім  будуть  експлуатувати цю

 сьогодні недобудову, а завтра об'єкт.

      Тому,   якщо  є  можливість  взяти  кредити,  як

 кажуть,  будь  ласка,  беріть  кредит і завершайте це я 
 я                          - 163 - я 

 будівництво,  маючи на увазі, що в цьому випадку це ж

 не буде податку. Тому що ви продовжуєте будівництво і

 податку немає.

      А  то  інша справа. Запитали, що буде, коли буде

 кредит.  Я відповідаю... ну, як мене спитали, так я і

 відповів.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка, Кужель.

     

      КУЖЕЛЬ О.В. Я передаю слово 379 Черноусенко.

     

      ГОЛОВА. Черноусенко.

     

      ЧЕРНОУСЕНКО.

     

      Уважаемый      докладчик,     я     хотел     бы

 поинтересоваться:  каким  образом  вы  имеете  в виду

 оказывать  помощь или каким образом удастся спасти те

 обкекты  незавершенного строительства, жилье, которое

 строили  предприятия, колхозы, другие государственный

 организации  вложили  деньги,  которые  сейчас уже не

 ценяться  в  такой  степене  как  тогда.  И  особенно

 обкекты,  которые находятся на стадии 70-80 процентов

 завершения. я 
 я                          - 164 - я 

     

      _____________.  Отвечаю.  Ну,  вообще  говоря, о

 колхозах   речь   не  идет.  Потому  что  я  еще  раз

 подчеркиваю,   речь  идет  об  источниках  следующих:

 централизованое  капитальное  вложения  государства и

 средства  государственных  предприятий. Как известно,

 колхозы не относятся к государственных предприятиям.

      Что касается, совхозы да, я отвечаю так как меня

 спрашивают,  теперь  что касается высокой готовности,

 здесь  нет проблемы, потому что если берем конкретный

 жилой  дом,  у него сегодня он готов на 70 процентов,

 есть  два  варианта,  чтобы  я  ждал  пока  этот  дом

 развалится,  или  я  сеодня  взял себе в компанию еще

 кого-то,  кто  принесет  еще  30  процентов стоимости

 этого  дома  мы  его  завершим,  а он на 30 процентов

 получит  квартиры,  вот давайте и будем выбирать, что

 лучше,  ничего не делать, чтобы дом рушился, или все-

 таки его завершать, чтобы в нем жили люди.

     

      ГОЛОВА.    Чорноусенко,    ще   Чорноусенко   не

 задоволений відповіддю. Увімкніть Чорноусенко.

     

      ____________.  Я  не  даром  задал  этот вопрос,

 поскольку  у  меня  на округе имеется дом, построеный я 
 я                          - 165 - я 

 заводом,  начатый  строится предприятием минмашпрома,

 по  которому  я  обратился  в это министерство стадии

 готовности  более  80 процентов и получили негативный

 ответ  и  таких  вариантов,  я  думаю  есть у каждого

 депутата  на  округе, и по закону мы не видем никаких

 путей,   чтобы   люди  получили  то  что  они  должны

 получить  тем  более  что в таких вариантах вы знаете

 уже и даже ордера распределены.

     

      ____________.  Но  вы  же  понимаете,  что когда

 денег  у нас, толи в семье толи в предприятии нет, то

 нужно    искать    не   стандартное   решение,   если

 министерство  не дает, предприятие не может оплатить,

 то  нужно  наверное  20  процентов этого жилья отдать

 кому-то,  пусть  проинвестируют,  закончим  дом  и 80

 процентов  жильцов  получат  квартиры,  я  по другому

 ответить на этот вопрос не могу.

     

      ГОЛОВА.  У  нас у списку Симоненко і Шаланський,

 але   я  прошу  по  10  секунд  буквально  запитання,

 Симоненко Одеса і Шаланській Кіровоград.

      Я  прошу.  А  потім  Ямковий,  у  нього письмова

 записка і він у списку.

       я 
 я                          - 166 - я 

      ____________.   Один   вопрос,   есть   какие-то

 просчеты  или  расчеты  о последствиях действия этого

 Закона, маленький один вопрос, маленький один пример.

      Если   взять   Министерство   просвещения  нашей

 Украины   и   перекрутить   на...   всю  незавершенку

 перекрутить   на   ту   шкалу   налогов,  которую  вы

 предлагаете,  то  налоги будут в полтора раза больше,

 чем   мы   выделили  из  бюджета  на  все  содержание

 Министерства  народного образования. Просвещения. Это

 один вопрос.

      Или взять...

     

      ГОЛОВА.  Ви закриваєете мікрофон!

     

      ___________....  Или взять то же самое в системе

 одного  города. И получается замкнутый круг: у нас же

 капиталовложения     тоже    бюджетные    средства...

 бюджетными  средствами  являются.  И  мы получается -

 делаем   замкнутый   круг,   по   которому  мы  будем

 циркулировать,   действительно,   покамест   все   не

 развалится... Это один вопрос.

      И  второй  вопрос.  Вы  анализировали, почему не

 действует  Указ  Президента (был выпущен полтора года

 тому    назад)    "О    приватизации   незавершенного я 
 я                          - 167 - я 

 строительства"?

     

      ___________.  Валентин Константинович, я отвечаю

 вам.

      Значит, итак, что касается обкектов (подчеркиваю

 еще  раз)  просвещения,  науки, то налога нет, потому

 что  это предусматривается этим документом. Сказано о

 том,  что  на эти обкекты действие указанного проекта

 Закона не распространяется. Раз.

      Теперь   второе.   Что  касается  того,  значит,

 просчитывали  ли мы, значит, какие... почему Указ....

 вернее,  исследовали  ли  мы,  почему не  выполняется

 Указ  Президента  1993 года. Да, я вам еще раз (я уже

 вам  об  этом  говорил)...  Да,  мы  самым тщательным

 образом  посмотрели в нескольких (в восьми) областях.

 И  от  сейчас  (еще  раз  повторяю)  смотрим  в  трех

 областях.  И  видим,  что  кроме решения Исполкома мы

 больше  не  нашли ни одного документа в областях, где

 кто-то  кому-то  поручил бы конкретно эту работу. Она

 на  уровне  исполкомов  никого  не  интересовала  еще

 почему?  Потому  что  по обкектам общегосударственной

 собственности  все  должно было полниматься наверх, в

 Государственный   фонд  приватизации.  Теперь  Указом

 Президента  предусматривается,  что  80% этих средств я 
 я                          - 168 - я 

 будут оставаться на местах.

      Ну,  а  что  касается  того,  что,  значит, есть

 разные  обкекты,  которые,  так  сказать,...  ну,  по

 которым  нужно  было  бы  платить  налог... Я еще раз

 говорю:  Валентин  Константинович,  не  нужно платить

 никакие  налоги. Нужно либо продолжать строительство,

 либо  по  этому  обкекту  принять  решение:  списать,

 рахобрать,   выставить   на   продажу -  что-то  нужно

 сделать,  но  не так, чтобы оно стояло и не рушилось.

 Вы строители, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю.

     

      ГОЛОВА. З'ясувалось... Симоненко, ще раз.

     

       СИМОНЕНКО.   Что   мы  говорим,  что  мы  будем

 обкладывать налогом вси капиталовложения, а также всю

 незавершенку  за счет госкапвложений, а также за счет

 бюджетных средств, те же самые бюджетные организации,

 на  балансе  которых и находится эта незавершенка. То

 есть,  мы  создаем  систему  циркулирования: действие

 будет , а результата не будет.

     

       ___________.  Отвечаю, не так! Если вы обратите

 внимание  на  соответствующую  статью проекта закона,

 товы увидите, что платят госпредприятия за счет своей я 
 я                          - 169 - я 

 прибыли - это раз.

      Что касается (.......), о который вы говорите, я

 ведь прекрасно понимаю, о чем идет речь. Речь идет об

 управлении  капитального строительства. Написано, что

 в  этом  случае  либо исполком принимает решение, что

 делать  с  этой  стройкой,  либо платит из превышения

 доходов над расходами.

      Понимаете,  нужно заставить, сесть и разобраться

 с  обкектом.  Иначе,  дальше мы говорили, как полтора

 года у нас это длится, дальше  мы не продвигаемыся.

      Можно  не  принимать  решение,  тогда  возникает

 вопрос,  кто  предложит, так сказать, лучший вариант,

 что  делать  для того, чтобы сдвинуть вопрос с места.

 Вот мы и предложили Указ Президента, который упрощает

 весь процесс приватизации, и прессинг, может быть, на

 полгода,  на год для того, чтобы разобраться со всеми

 стройками.

     

      ГОЛОВА.  Будь ласка, ви все-таки не відповіли на

 запитання,  бо  він  же  поставив  питання, чому ж не

 працює Указ. Як  ви вважаєте,  в чому причина?

     

       ___________.   Причына   в  тому,  що  сьогодні

 підприємства,   свого   часу   отримавши  незавершене я 
 я                          - 170 - я 

 будівництво  за рахунок державних коштів, як правило,

 не  хочуть  цим  питанням  займатись,  чекають кращих

 часів, коли з'являться кошти, і тоді вони думають, що

 вони  закінчать це будівництво.

      Але   зверніть   увагу,   у  що  це  будівництво

 перетворюється,  коли проходить два чи три роки. І ми

 ж  кажемо,  що ці об'єкти розтаскуються, і ці об'єкти

 приходять   в...   как   это  по-русски,  становяться

 совершенно  ненесущеспособными.

      

      ГОЛОВА. Шаланський, Янко і будем закінувать.

      Валерій...........,  ви  тоді  свою думку просто

 окремо.

     

      ШАЛАНСЬКИЙ

       Шановний  доповідачу!  У мене такі дуже короткі

 запитання.  Держава  виділяла  кошти для будівництва,

 ну,   будем  говорить,  соціальної  житла.  Тепер  же

 пропонується   конкретному   підприємству   це  житло

 продати  або платити податки. То у мене таке питання.

 Який    відсоток    у   загальному   довгобуді    або

 незавершеному  будівництві  житла,  і  чи не можна за

 рахунок    продажі    тих   промислових   підприємств

 недобудованих  завершити  цю  житлову програму з тим, я 
 я                          - 171 - я 

 щоб  люди  отримали  квартири?  Щоб  ці  кошти  пішли

 націлеспрямовано, на завершення будівництва житла?

      Дякую.

     

      ___________.  Відповідаю.  За тим переписом, яки

 зробило  Міністерство  статистики, загальна кількість

 об'єктів житлового будівництва складає від загального

 обсягу  незавершеного  бедівництва,  яке підпадає під

 дії  цього  Закону,  всього  п'ять  відсотків.  А  що

 стосується   того,  де  взяти  кошти  для  того,  щоб

 завершити  таке  будівництво?  Ви знаєте, що бюдетом,

 який  ви  затвердили, передбачається всього коштів на

 те,  щоб побудувати 686 тисяч квадратних метрів житла

 цього  року  і ввести в експлуатацію. А ви знаєте, що

 десь  п'ять  років  назад ця цифра сягала 12 з лишнім

 мільйонів.  Ось  вам  і  відповідь.  Держава  не може

 забезпечити  завершення  цього будівництва житлового,

 навіт  і  в  такому  невеликому  відсотку.  Потьрібно

 вишукувати підприємствам нетрадиційні шляхи.

     

      ГОЛОС З ЗАЛУ.      Не чути.

     

      ГОЛОВА. Все, все. Ямко, прошу.

       я 
 я                          - 172 - я 

      ЯМКО

     

      Спасибо, Александр Александрович.

      Уважаемый  докладчик! У меня к вам такой вопрос.

 Вчера   в   угольной  промышленности  велось  активно

 строительство     новых    шахт,    новых    стволов,

 поверхностных   комплексов.   Сегодня   в   связи   с

 изменением   политики   по   отношению   к   угольной

 промышленности,       практически       строительство

 прекратилось.  Угольные обкединения сегодня вынуждены

 разрывать      договора     с     шахтостроительными,

 уголестроительными   подразделениями   и   прекращать

 стройку.

      Завтра    я   думаю   перечень   того   большого

 колличества  обьектов  10  тысяч,  которые вы назвали

 попадет  целый  ряд  -это  будет  большое колличество

 обьектов угольной промышлености.

      Обьектов    специального   назначение,   который

 используют    для   других   каких-то   целей   будет

 практически   не   возможно,  ну  как  сегодня  можна

 использовать  ствол  километровый,  который готовился

 для  шахты,  как  можна будет использовать ту систему

 выработок,  который  для  нового горизонта, как можна

 будет использовать специальную сыстему поверхностного я 
 я                          - 173 - я 

 комплекса,  для  обмена вагонеток, для отгрузки и так

 далее,  и  так  далее.  То есть угольные предприятия,

 сегодня  имеют на балансе большое количество обьектов

 с  не  завершенным  строительством.  Коль  завтра они

 будут  вынуждены  платить  большой  налог,  они будут

 вынуждены эти деньги положить на стоимость того угля,

 который  они сегодня добывают. И конечно это ляжет на

 нас с вами  огромным бременем .

      Я  думаю,  что  при  всем,  при  всей логичности

 подходов  к той проблеме, о которой вы здесь говорили

 отношении  к  обьектам  не завершенного строительства

 должно быть очень продуманно.

      ....  так  сказать  должно быть диферинцированый

 должет  быть  подход. Тем более, вот к таким обьектам

 специального назначения, как вы считаете.

     

      _____________   Отвечаю.  Я  с  вами  совершенно

 согласен  и  я  глубоко  убежден  у меня нет ни каких

 сомнений,   что   по   специальным  отраслям  Кабинет

 Министров    примет    решение    по    представлению

 Министерства  и  немедленно  не о каком налоге и речи

 быть  не  может. Это для меня так сказать однозначно,

 но  только  нужно, чтоб и в министерстве проснулись и

 директор этой шахты проснулся и решил, что может быть я 
 я                          - 174 -  я 

 эту  шахту  или  этот  ствол  и заканчивать не будет.

 Тогда  нужно  принимать  решение,  нужно  списывать с

 баланса,  чтобы не было сроек 44 года рождения. Вот и

 все,  нужно  принять  конкретные решения, что делать,

 значить  я хочу ответить на основе, значит примера по

 Брянковской  хлопкопрядильной фабрике., территория 14

 гектаров,   значит,   освоено   12   процентов  всего

 мощностей.  Стоит... вернее, стоимости строительства.

 Стоит   забор   железобетонный,   два   обкекта   уже

 закончены,  и начато... сделан цоколь высокой дымовой

 трубы.  Ну,  кто  дымовую  трубу  купит?  Но никто не

 снимает  забор,  никто  не  загораживает  территорию,

 никто  не  продает  два  уже  завершенных  обьекта, а

 территория стоит и предлагается сегодня к продаже вот

 эта  так  называемая  стройка, площадью 14 гак. Ктоее

 купит,  если есть, тоникто. А решение никто принимать

 не  хочет.  Вот  пока  мы  не разобрались с комиссией

 персонально.  Но нельзя создать на уровне государства

 10   тыс.   комиссий,  который  розберутся  с  каждым

 обьектом.  Это давно делают предприятия, естественно,

 само инициировать, а его нужно к этому подтолкнуть.

     

      ГОЛОВА.  Прошу вас. Валерий Іванович від базової

 комісії, будь ласка, одне запитання. У нас записалось я 
 я                          - 175 - я 

 ще  на запитання і ми вже 30 хвилин використали, а на

 запитання  ще запислось 32 чоловіки. Я не можу. Я вам

 потім розкажу, що це таке. Будь ласка.

     

      ЧЕРЕП В.І.    350 округ

     

      Дякую! Шановний колега, я щекажу колега, тому що

 ми не тільки депутати, а всі будівельники тут в залі,

 десь на якомуь етапі займались справою.

      Ідеологія  вашого  сьогодні закону, це скоритити

 незавершене  будівництво,  і якось поповнити бюджет і

 навести  порядок  в  будівельному  комплексі.  Я  вам

 коротеньке  таке запитання задам. 10 років, 20 років,

 30  років, коли б це не було, на всіх етапах боротьба

 із  скореченням  незавершеного  будівництва  велась в

 усіх  галузях і в державі нашій. І тоді питали дуже і

 дуже  жорстоко  за  це  діло. Скажіть, будь ласка, ви

 пам"ятаєте   коли-небудь  етап,  коли  б  незавершене

 будівництво скорочувалось і опускалось нижче рівня 80

 відсотків  річного  обсягу  плану?  Я  не пам"ятаю за

 десятки  років.  Завжди  було два-три річних плани, в

 той   час   коли   було   грошей  багато,  будівельна

 організація,   потужності  дозволяли  і  все-таки  ця

 проблема була на той час. Дайте відповідь, чого? я 
 я                          - 176 - я 

     

      _________________    Я    відповідаю,    Валерій

 Іванович.  Дійсно,  приймались  відповідні рішення ЦК

 КПСС  і  Ради  Міністрів  СРСР, відповідні рішення ЦК

 Компартії  України і Ради міністрів України і кожного

 року   я   таку  готував  записочку  до  Міністерства

 економіки -дивіться, що ж виходить. Ми казали про те,

 що потрібно сконцетрувати, значить, сили і ресурси на

 пускових  об'єктах,  а  нічого  не  мінялося.  Все це

 тільки  тому,  що  директивно  зверху таке питання не

 вирішується.  Потрібно,  щоб  були економічні важелі,

 які заставили б підприємство самостійно приймати такі

 рішення   і   не  вимагати  кошти  від  держави,  щоб

 розпочати  нове  будівництво,  або  ж дати жити цьому

 будівництву  ще місяць, щ 2 роки, ще 3 роки. Маючи на

 увазі,  що  за  цим тільки є джерело інфляції і більш

 нічого. Це неможливо зробити.

     

      ГОЛОВА.   Дякую.  Сідайте,  будь  ласка.  Суслов

 прошу.

     

      СУСЛОВ.

      Уважаемые   народные   дапутаты!   Комиссия   по

 вопросам    финансов    и    банковсой   деятельности я 
 я                          - 177 - я 

 рассмотрела    проект   Закона   "О   налогообложении

 незавершенного  строительства"  и  пришла  к выводу о

 том, что данный проект Закона доработки не подлежит и

 должен  быть отклонен Верховным Советом окончательно,

 в   связи   с   тем,   что   его  концепция  является

 неприемлемой.

      Мы   согласны   с   тем,  что  надо  бороться  с

 незавершенным  строительством. Мы согласны с тем, что

 незавершенное  строительство,  особеннно  те обкэкты,

 которые действительно ен могут быть достроены, должны

 быть  приватизированы.  Но  мы не согласны с тем, что

 для  достижения  этой  правильной  цели  используются

 негодное     средство.     Опять    таки    игры    с

 законодательством  по налогообложению.

      Эта  цель  должна  достигаться не путем введения

 новых  видов  налогов,  а другими средствами. И вот в

 связи  с этим Комиссия и предлагает не принимать этот

 проект ,  концептуально неправильно построеный.

      Что  эе касается самого текста законопроекта, то

 анализ  этого  текста  говорит  о том, что фактически

 анлог  на  незавершенное  строительство  не  является

 налогом. Достаточно обратить внимание на тот ключевой

 пункт,   где  говорится,  что  Кабинет  Министров  по

 отдельному  списку устанавливает кто освобождается от я 
 я                          - 178 - я 

 платежа  этого  налога.  Таким  образом, вместо того,

 чтобы  Кабинет Министров решал какие обкекты подлежат

 приватизации    из    незавершенного   строительства,

 чиновник  там будет решать кого освободить от платежа

 налога.

      И  сама  идея  вот  такой  льготы она конечно не

 совместима  с  основными  принципами налогообложения.

 Кроме  того, ударная ставка налогообложения означает,

 то  есть 1 процент в месяц от стоимости строительства

 в максимуме, как вы видите, означает просто напросто,

 что   это   штрафная   санкция,  а  не  налог.  И  не

 достигается  ни  цели  пополнения  бюджета,  ни  цели

 стимулирования производства.

      Кроме   того,   то,   что  заложено  в  проекте:

 возможность   платежа   этого  налога  либо  за  счет

 прибыли,  а в случае, если прибыли нет за счет других

 средств,  то  есть тех же средств на зарплату за счет

 оборотных   средств  предприятий  может  поставить  и

 поставит  предприятия,  которое  все-таки  хотели  бы

 завершить  строительство  своих  комплексов  в  очень

 тяжелое  положение.  Особенно с учетом общего кризиса

 неплатежей    и    тяжелого   финансового   состояния

 предприятий.

      Опасность  принятия  этого законопроекта состоит я 
 я                          - 179 - я 

 в  том,  что это единая коса, которая будет применена

 одинаково  ко  всем.  У нас ведь есть комлексы и есть

 перспективные   предприятия,   которые   должны  быть

 достроины   на   непроизводственной   мощности.  Если

 искусственно  мы  начнем  вызывать  разрушения  таких

 перспективных  строек,  то это безусловно потом мы не

 сможем востановить.

      Таким   образом,  я  повторяю  мы  считаем,  что

 несмотря   на   то,   что  этот  законопроект  внесен

 Президентом  Украины в число первоочередных проектов,

 мы поддерживаем те проекты, которые относятся к числу

 первоочередных.  И  по  нашей  комисси  уже два таких

 проекта  за  эту неделю прошло через сессию и принято

 как   законы.  По  данному  закону  мы  считаем,  что

 Верховный   Совет  не  может  принять  положительного

 решения.

      Кроме  того,  я  хотел бы обратить ваше внимание

 что  в  ближайшее  время  на  рассмотрение Верховного

 Совета  будет вынесен проект Закона о налогообложении

 имущества  предприятий  и  в  этом  проекте  комиссия

 поддерживает     идею    налогообложения    имущества

 предприятий.

      Будут     предусмотрено     и    налогообложение

 незавершенного строительства, спасибо. я 
 я                          - 180 - я 

     

      ГОЛОВА.  Сідайте  будь  ласка,  Валерій Іванович

 просив доповнення. Валерій Іванович дуже коротко.

     

     

      ЧЕРЕП  В. І. Дуже коротко, шановні колеги дякую.

 Я  готувався  сьогодні  робити співдоповідь, але дуже

 коротко  від  більшості членів комісії виставлю думку

 нашої комісії.

      Будівельник   і  наша  комісія  будівництва,  як

 кажуть  сьогодні  займається будівництвом, і в той же

 час   коли  аналізуєш  ситуацію  знаючи  про  те,  що

 будівництво  на  сьогодні  складна  ситуація,  інакше

 треба  піти  на  те,  щоб  приймати  цей  закон, який

 допоможе  вилучити  гроші  і  направити на капітальне

 будівництво,  але  я  сьогодні  теж  буду пропонувати

 змінити  ідеологію  цього  закону.  Змінити ідеологію

 тому  що  я  задаючи запитання доповідачу і відповідь

 дав, щоб не робилося в капітальному будівництві, який

 би  прес  не  був над будівельниками і замовниками не

 завершене  будівництво  оставалося  завжди  проблемою

 номер 1, тобто якщо ми сьогодні приймаємо закон, який

 складає  податок  на  замовника, ми не досягнемо цієї

 мети,  тому  що  якщо  ви  подивитеся  указ  який був я 
 я                          - 181 - я 

 прийнятий  півтора  роки  тому, указ нормальний, указ

 грамотний,  але він не працює сьогодні.

      Із   цих   10   тисяч   об'єктів   незавершеного

 будівництва, які на сьогоднішній день в переліку є, і

 6  тисяч  з  них -оцінка проведена, і 200 -до продпжу

 сьогодні Фондом державного майна виставлено... З арік

 продано  сьогодні  6...  Копійки! Діло не йде... І не

 тому  не  йде,  що якраз оце у когось грошей нема або

 хтось  гальмує  замовників -не йде тому, що ідеологія

 ця закладена невірно.

      На  мій  погляд, якщо б тільки ми з вами йшли по

 шляху  приватизації,  то це само по собі привело б до

 того,  що  не  треба приймати цей Закон, тому що коли

 приватизований об'єкт -є хазяїн там, є власник, і він

 думає  про  те,  щоб  гроші  не  пропадали,  зариті в

 землю...  Тому шлях приватизації, який запропонований

 в  Указі  Президента  півтора року тому, це якраз той

 шлях,    який    повинен   привести   до   позитивних

 результатів.  Але  та  комісія державна, яка сьогодні

 цим  Указом  затверджена,  нічого  за півтора року не

 зробила!  Нічого  рівним  счетом... Тому і результати

 сьогодні дуже і дуже, як кажуть, коротенькі.

      Ви  дивіться (я закінчую): написано в Постанові:

 "Провести    приватизацію    об'єктів   незавершеного я 
 я                          - 182 - я 

 виробництва,  тривалість  будівництва  яких перевищує

 нормативну  більш як у 2 рази, або рівень будівельної

 готовності  становить  менше  50%  та законсервованих

 далі  об'єктів..."  і  так  далі.  Я назвав цифру -10

 тисяч. Продали 6. Я просив би вас сьогодні -це, може,

 те,  що  Віктор  Іванович  пропонує  зняти взагалі як

 ідею...  -я б цього не робив би. Ідею треба оставити.

 Від цього, як кажуть, проблема не пропадає, нікуди не

 уходить...  А  доручити  Комісії  б  базових галузей,

 Комісії  Суслова  рядом з урядом попрацювати над цією

 ідеєю,  змінити  ідеологію  підходу до цього Закону і

 винести десь через 15-20 днів на ваш розсуд.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА.  Азаров, прошу.

     

      ЧЕРЕП       Я... доповнить: ми в цьому плані 1995

 року  в  бюджет по об'єктам незавершеного будінвицтва

 не  заклали  ні копійки, так що це до плану і бюджету

 відношення в цому році не має.

     

      ГОЛОВА.   Будь ласка.

      Азаров  Микола  Янович,  голова комісії з питань

 бюджету. я 
 я                          - 183 - я 

     

        АЗАРОВ.   Уважаемые   коллеги,   этот   закон,

 к    которому   сейчас   высказаны   были   серьезные

 критические   замечания,   дважды  рассматривался  на

 заседании Комисии по вопросам бюджета.

     Я  хотел  бы  остановиться  на  двух мометннтах,

 которые  критики  этого  закона  представили  вам  на

 рассмоттрение,  и  которые  мотивируют  тем,  что это

 закон нельзя принимать.

      Первое,   что   эта   уплата   налога   поставит

 предприятие  в тяжелое финансовое положение. Если они

 не  будут  продавать эти обкекты, реализовывать их, -

 да,  поставит,  безусловно  поставит,  потому что они

 будут  уплачивать  этот  налог  из  своей собственной

 прибыли.

      Но  возникает  вопрос,  ведь  речь  идет  о  тех

 обкектах,   которые  эти  предприятия  уже  не  смогу

 достроить  и  не  построят, которые заморожены давным

 давно.

      И  то  же самое, предприятие тратит значительные

 средства на  консервацию этого обкекта.

      Поэтому,  почему  не  сработал  Указ,  почему не

 сработали  постановления  политбюро,  вот  о  котором

 Валерий  Иванович  говорит?  Да потому, что не было в я 
 я                          - 184 - я 

 них  экономической основы.

      А  мы  же  предлагаем,  поддерживая  этот проект

 закона,  предлагаем  найти  экономическую  основу для

 решения  проблемы незавершенного строительства.

      И если предприятия будут нормально рассматривать

 этот вопрос -это источник для из пополнения оборотных

 средств  и  для концентрации этих средств на обкектах

 текущего    строительства    и    завершения    этого

 строительства.

      Вот  так  надо  рассматривать  этот закон прежде

 всего.  И  вот  когда  сейчас говорят, что не хватает

 капитальных вложений, вот Кабинет министров буквально

 два   дня   тому   назад   рассматривал  и  положение

 капитального     строительства,     была    высказана

 колоссальная   критика,  потому  что  практически  по

 державе   в   этом   году   остановлено   капитальное

 строительство,    практически    остановлено   и   те

 дополнительные  ресурсы,  которые  в бюджету можна на

 капитальное   строительство   предусмотреть  -это  80

 триллионов плюс 15 в общей сумме 95, это почти в пять

 раз  меньше  чем  строилось  в  прошлом году. Значит,

 незавершенка  увеличится,  значит  надо какие-то меры

 экономического плана принимать.

      И  вот  этот  Закон, который, к сожалению, у нас я 
 я                          - 185 - я 

 находится  на  рассмотрении  очень  долго в Верховном

 Совете.   И   сейчас    попытка,   так  сказать,  его

 заблокировать окончательно.

      Я  вот  говорю  Валерию  Ивановичу  Черепу,  ну,

 давайте    сделаем    все    доходы   от   реализации

 незавершенного  строительства  от  этого  налога, все

 отправим  на  капитальное  строительство.  Это  будет

 дополнительный  финансовый  источник для капитального

 строительства.  Для  концентрации  редств на пусковых

 стройках.  Давайте  предусмотрим  целевое  назначение

 этих средств, полученых в результате реализации.

      Поєтому  я предлагаю, и это было бы, скажем так,

 по-государственному, в первом чтении принять, а затем

 учесть  все  те  замечания  в процесе доработки этого

 Закона, которые были здесь высказаны.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Шановні депутати! Це висловилися голови

 комісій   трьох,  котрі  найперше  причетні  до  цієї

 справи.  Ви бачите, уже в позиції голів комісій різні

 підході,  різні  проявляються підходи. Одні вважають,

 що   треба   доопрацювавши, все-таки  використовувати

 концепцію    оподаткування   об'єктів   незавершеного

 будівництва,    а    інші,    наприклад,   пропонують я 
 я                          - 186 - я 

 реалізувати  Указ  Президента від 14 жовтня 1993 року

 "Про      приватизацію     об'ектів     незавершеного

 будівництіва",  як  той крок, який знімає цю проблему

 вцілому, якщо буде реалізованій.

      Записалося  і  на  виступи кілька депутатів, але

 була  пропозиція  така,  щоб все-таки дати змогу іще,

 ну,  принаймні  10  днів  доопрацювати  комісіям  цей

 Законопроект,  щоб  потім  подивитися і визнаначитися

 остаточно  чи   нам    концепція  ця не підходить, чи

 побтібно інше законодавство.

      І  перелік об'єктів 10 тисяч треба дати. Є якісь

 інші  пропозиції.  В Панасовського інша пропозиція, в

 Степанова.  Три  хвилини  на  дві  пропозиції  прошу,

 Панасовський .

      З місця.

     

      ПАНАСОВСЬКИЙ.

      ГОЛОВА. Ну можете з місця.

      Давайте це скоріше.

      Будь  ласка,  тільки  я вас прошу три хвилини на

 двох.

     

      ПАНАСОВСЬКИЙ.

       я 
 я                          - 187 - я 

       категорически  против принятия такого положения

 по   оподаткуванню   не  завершенного  строительства,

 сегодня   сложилась   ситуация   на   Украине  крайне

 катастрофическое  завершение  строительства,....  вот

 например,  я  возьму  свой  обьект у меня 15 обьектов

 незавершенного строительства все те обьекты нужны для

 энергетического комплекса.

      На  80 процентов каждый обьект уже построен, так

 как  же  быть,  если сегодня я не имею возможности их

 достраивать  из-за  отсутствия  стредств,  потому что

 отрасль  усилиями  государства  поставлена  в условия

 банкрота  110  триллионов  должником  и  эти  обьекты

 нужно,  я например считаю нужно поступить так же, как

 мы  поступили с...... по приватизации. Каждая отрасль

 должна  подготовить перечень ообьектов, которые можна

 отнести  к  перспективным  и  те  обьекты, которые не

 нужны  и вот те обьекты которые не нужны их продать с

 аукциона и ихобложить налогообложением.

     

      ГОЛОВА.  Степанов,  остання  пропозиція і будемо

 приймати рішення стосовно.

     

      СТЕПАНОВ . Луганск.

      Спасибо,     Александр     Александрвоич!     За я 
 я                          - 188 - я 

 представленное  слово,  хочу  пример привести, значит

 товарищ   Азаров   и  основной  докладчик  предложили

 предприятиям   обогощаться   за   счет   продажи   не

 завершенного  строительства.

      Я  приведу  пример. На Луганском тепло... заводе

 есть   цехи,   построенные   еще   прежним   хозяином

 дореволюционным...  Гартманом. И вот в добрые времена

 начато   строительство   двух   цехов,   они   нам...

 завершение этих цехов. И представьте себе, если закон

 будет   принят,   в   едином  технологическом  цикле,

 появится,  когда...  продать  казино  на предприятии.

 Можете  это представить. Поэтому, в таком виде, когда

 безразборно,     в    любом    выде    незавершенного

 строительства  подходит закон, я категорически против

 и   другых  народных  депутатов  призываю  голосовать

 против     этого     законопроекта.     Спасибо    за

 предоставленное слово.

     

      ГОЛОВА.  Шановни  депутати,  була пропозиція від

 двох  голів  комісій.  Про перенесення цього розгляду

 питання  принаймні  на  10  днів.  Із  пропозицією до

 комітету  державного, щодо представлення переліку цих

 об"єктів,  щоб  депутати  могли  ознайомитись  з  цим

 переліком  і  враховуючи  місцеву  ситуацію  прийняти я 
 я                          - 189 - я 

 остаточне  рішення,  хоч безумовно нам треба закласти

 цей  принцим  відображенні  в  Указі  Президента  про

 приватизацію.   Якщо   такий   ми   можемо   механізм

 запропонувати,  то  ми  можемо вкласти в норму закону

 цей принцип і він може працювати.

      Я   вас   дуже  прошу.  Я  знаю,  що  ви  слушну

 пропозицію зробите, ну моя теж не остання, та же.

      Справа  в тому, що Анісімов записаний на виступ,

 Пономаренко,  Дігтяренко, Гармаш погождуються з такою

 пропозицією.

      Я ставлю на на голосування. Про перенесення, про

 відкладення  розгляду  цього  питання  на строк до 10

 днів  і підготовку доручення державному комітету щодо

 представлення     депутатам     переліку     об"єктів

 незавершеного  будівництва,  і комісіям, які очолюють

 депутати,  члени  Президії  Череп,  Суслов  і Азаров,

 внести  свої  пропозиції до проекту документу. Ставлю

 на голосування. Будьте уважні. Прошу підтримати.

     

      "За" -

     

     

      Хто не зрозумів, ще раз. Будьте уважні. Мова йде

 про   відкладення   на   10   днів   розгляду   цього я 
 я                          - 190 - я 

 законопроекту   і   доручення   3  нашим  Комісіям  і

 Державному  комітету  щодо  його  підготовки...  одну

 хвилиночку.  Зрозуміло.

      Ставлю  на  голосування ще раз. Одну хвилину. Не

 ставте  поки  на  голосування.  Суслов  ще  раз, будь

 ласка.

     

      СУСЛОВ.

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 народные депутаты! Любые предложения должны ставиться

 на  голосование,  но  я  считаю, что в первую очередь

 все-таки   проекты   решений,   которые   подаются  в

 устновленном  порядке  и раздаются депутатам. Поэтому

 проект  постановления, который подан Комиссией должен

 быть  поставлен  на  голосование  первым.  Если он не

 пройдет,  тогда другие предложения.  Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Давайте  так. Шановні депутати! Основна

 позиція   цього   законопроекту  цілком  точна.  Вона

 говорить  про неприйнятність ідеології самого Закону.

 Тому,  відклавши  його,  ми даємо  доручення Кабінету

 Міністрів     доопрацювати    з    урахуванням    уже

 сьогоднішнього  і  обговорення запитань і відповідей.

 Так!  Я  ставлю проект Суслова, Комісії, яка вносила, я 
 я                          - 191 - я 

 яка   внесла   його  на  розгляд  Верховної  Ради  на

 голосування.   Прошу  вас,  підтримайте.  Ми  повинні

 завершити  це...  розгляд  цього питання. Будь ласка.

 Щоб  я  не  ставив  на поіменне голосування, як дехто

 наполягає.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      Я  дякую вам за це голосування. Тепер хотів піти

 на   зустріч   проханням   багатьох  депутатів.  Вони

 звертаються  стосовно  того,  що  в них на руках є 10

 договорів, які потрібно, відносно яких прийняти Закон

 "Про  ратифікацію". І тому, щоб їх не носити більше з

 собою  на  засідання  я просив би прийняти відповідне

 рішення.

      Мова   йде   про   проект  Закону  України  "Про

 ратифікацію  угоди  між Україною і Узбекістаном", про

 уникнення    подвійного    податкування.    Я   прошу

 підтримайте  цей  проект. Ставлю на голосування. Будь

 ласка, підтримайте.

     

      "за" -

       я 
 я                          - 192 - я 

      Про   угоду   між   Урядом   України  та  Урядом

 Французької   Республіки,  про  взаємне  сприяння  та

 взаємний   захист  інвестиції,  прошу  підтримати  це

 рішення.

     

      "за" -

     

      Висновки   комісії   є,   депутати   розглядали,

 позитивні всі висновки.

      Про  ратифікацію  угоди  між  Урядом  України  і

 Урядом Канади, про економічне співробітництво. Прошу.

 Про   захист   інвестиції,   вибачайте,   про  захист

 інвестиції.

     

      "за" -

     

      Прийнято.

      Будьте   уважніші.  Про  ратифікацію  угоди  між

 Урядом  України  і  Урядом Естонської Республіки, про

 сприяння   та   взаємний   захист  інвестиції.  Прошу

 підтримати.

     

      "за" -

       я 
 я                          - 193 - я 

      ГОЛОВА. Про ратифікацію угоди між Урядом України

 та   урядом   Республіки  Грузія  про  заохочення  та

 взаємний захист інвестицій, будь ласка.

     

      "ЗА" -

     

      ГОЛОВА. Про ратифікацію угоди між Урядом України

 та   урядом  Республіки  Вірменія.  Про  сприяння  та

 взаємний захист інвестицій.

     

      "ЗА" -

     

      ГОЛОВА.    Про   проект   Закону   України   про

 ратифікацію   угоди  між  Урядом  України  та  Урядом

 Республіки Казахстан, про сприяння та взаїмний захист

 інвестицій. Будь ласка. Угоди між Урядами.

     

      "ЗА" -

     

      ГОЛОВА.  Про  ратифікацію четвертого додаткового

 протоколу  до  статуту  всесвітнього поштового союзу,

 будь ласка.

     

      "ЗА" - я 
 я                          - 194 - я 

     

      ГОЛОВА.  Про  приєднання  України до Міжнародної

 конвенції по охороні нових сортів рослин.

      Це Закон. Про ратифікацію.

     

      "ЗА" -

     

      Тепер  ще  2  рішення: по-перше, за інформацією,

 яку  подають  зараз працівники із місць, деякі органи

 місцевої  влади всупереч прийнятим продовжують роботу

 по  організації  опитування,  витрачають бюджетні для

 цього  кошти.  Тому  я зобов'язаний попередити органи

 місцевої  влади  і  конкретних  посадових осіб про їх

 відповідальність    (в    тому   числі,   персональну

 відповідальність)   перед   Законом   в   зв'язку   з

 прийняттям рішень Верховної Ради з приводу опитування

 та  використання  відповідних коштів. Я хотів би, щоб

 всі для себе зробили висновки: можна сьогодні слухати

 вказівку  чиновника,  а  відповідати прийдеться перед

 Законом...  Так  що,  будь  ласка,  зробіть  для себе

 висновки.  Телеграму  відповідного  змісту я сьогодні

 відправлю місцевим органам влади.

      Нарешті,   депутат  Носов  просить  і  абсолютно

 правильно  підказує  про  те,  щоби  я назвав перелік я 
 я                          - 195 - я 

 питань,  які  орієнтовно будуть розглянуті наступного

 понеділка. Наступного вівторка! Ні, ні, ні... Роздані

 питання -це орієнтовний на тиждень перелік, а саме на

 вівторок  які  будуть розглядатись... Будь ласка, це:

 "Про     ситуацію    в    Криму",    "Про    величину

 малозабезпеченості",    "Проект   водного   кодексу",

 "Місцеві  Ради...  "Внесення доповнень до Закону "Про

 місцеві   Ради   народних  депутатів"  -там  відносно

 транспорту,  "Про  проект Закону "Про внесення змін і

 доповнень  до  Кодексу  України  "Про адміністративні

 правопорушення",   "Про   вибори  депутатів  і  голів

 сільських  і селищних районних Рад, районних у містах

 і  обласних  Рад",  це  внесення  змін і доповнень до

 закону, воно було в порядку дня;

       про   проект  Закону  "Про  визначення  розміру

 звитків,     завданих     підприємству,     установі,

 організації розкраданням  дорогоцінних матеріалів";

      про   проект   Закону   "Про   про   операції  з

 (.............)   Сировиною   у  зовнішньоєкономічних

 відносинах;

       про  депутатську  слідчу  комівію,  незавершене

 розглядом питання;

      про   проект   Закону   "Про   режим  іноземного

 інвестування"   і  про  проект  Закону  України  "Про я 
 я                          - 196 - я 

 внесення доповнень до Закону "Про підприжмництво".

       Оце орієнтовно на вівторок. Можливо, ще якихось

 два-три питання появиться, зараз я провірю ще раз.

      Здається, всі.

             (Шум у залі)

      Я прошу, одну хвилиночку.

      Президія  остаточно  визначить  цей перелік, але

 орієнтовно  готуйтесь з приводу цих питань.

              (Шум у залі)

       Одну звилиночку, я прошу, будь ласка.

      І ще, це там в основному голосування тільки, про

 проект  Закону...

             (Шум у залі)

      Та я їх оголосив.

     

              (Шум у залі)

      Який, проект про штрафи?

             (Шум у залі)

      Ну,  давайте,  щоб  зняти це питання і не тягнуть

 його на вівторок.

      У  вас на руках є цей проект Закону України "Про

 внесення  змін  і  доповнень  до  Кодексу України про

 адміністративні   правопорушення   щодо   штрафів  за

 безквитковий  проїзд". я 
 я                          - 197 - я 

      Я  думаю,  там  абсолютно  нормальний  документ.

 Можна його проголосувати?

      Я ставлю на голосування.

      Доповнення до нього?

      Яворівського увімкніть, будь ласка.

     

      ЯВОРІВСЬКИЙ.

      Шановні законодавці, я хочу звернути вашу увагу,

 Олександр  Олександрович,  і  рештки  депутатів,  які

 засиділись  до кінця, це вже не секрет, є заява прес-

 служби  Президента, багато хто її читав, я не хочу її

 зараз  коментувати  від  мікрофону, але я би все-таки

 вніс  пропозицію. Вона закінчується тим, що Президент

 все-таки  сподівається, скажімо, на те, що ми вийдемо

 на   варіант   нашої   цієї  угоди  конституційна  не

 конституційна, побачим.

      Через  те,  Олександре  Олександровичу, я б дуже

 хотів,  щоб  ми  програли  оцей час: субота, неділля,

 понеділок.   Я  думаю,  було  б  дуже  розумно,  мені

 прийнаймні   так  видається,  щоби  ми  по-перше,  не

 здавали  своїх  позицій  ось  у  чому.  Запропонувати

 Президентові хай на вівторок, він подасть, краще коли

 б  це  зробив  він,  подав  текст цієї Конституційної

 угоди.  Чи  хай візьме ту нашу, яка тут була, ч и хай я 
 я                          - 198 - я 

 вони  допрацюють.  Ми будемо мати гарантії про те, що

 він цю Угоду підпише, якщо вона піде з його рук.

     

      ГОЛОВА. Володимир Васильович!

     

      ___________... пропустити її через Верховну Раду

 і  після  цього, і після цього ми чітко будемо знати,

 що  ми  до  останнього  моменту  стояли на тому, щоби

 зберегти  в  Україні  мир, спокій. Я думаю, це був би

 найрозумніший, найнормальніший варіант. А Президент з

 свого боку повинен вікликати сам свій Указ. Це було б

 нормальна для України сьогодні розв'язка.

      Я дякую, вірю, що ми так і зробимо.

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВА.  Шановні депутати! Я прошу вас, порушене

 важливе  питання  не стосується Закону про штрафи  за

 безквитновий  проїзд.  Тому  я  все-таки  цей  проект

 ставлю   на   голосування,  потім  вернуся  до  вашої

 пропозиції.

      Ставлю  на  голосування. Ну деже короткий проект

 Закону,  треба  коментувати,  він  буде опублікований

 завтра, ну, не завтра, на тому тижні.

       я 
 я                          - 199 - я 

      "за"

      Я  ще  раз  пояснюю.  Не пропозиція Яворівського

 зараз  голосується,  голосується  проект  Закону "Про

 внесення  змін  і  доповнень  до Кодексу України "Про

 адміністративні    праворушення    щодо   штрафів  за

 безквитковий  проїзд".  Там  приведено   просто  в ту

 ситуацію,  в якій ми зараз знаходимся.

      Будь ласка.

 

      "за"

       Рішення  прийнято.

      Тепер   відносно   того,   що  сказав  Володимир

 Олександрович,   Володимир  Олександрович,  ми  заяви

 пресслужб  навіть  такого  рівня,  як Президента не є

 предметом розгляду Верховної Ради.

      Якщо  є  якісь  пропозицію  Президенту  він може

 звернутися  до  Верховної Ради і може вона розглянути

 будь-яку  пропозицію,  а  те,  що ви далі сказали, ми

 вчора  підтвердили  і  прийняли відповідне рішення, я

 гадаю,  що  треба  працювати  в  правовому полі всім.

 Суб'єктом прва в Україні.

      Черепков, будь ласка, і будемо завершувати.

     

      ЧЕРЕПКОВ  118 округ "Социалистическая фракция" . я  
 я                          - 200 - я 

     

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 коллеги!

      Постоянно  идут  письма и вопросы от избирателей

 каждому  из  нас  сидящих  в этом зале о том, что все

 левые и правые и центристы, все обещали решить вопрос

 в своих предвыборных обещаниях, о компенсации вкладов

 населению.

      Вы  давали  два раза поручение нашем комиссиям о

 разработке  этого закона, поэтому я прошу включить на

 вторник  информацию о ходе работы над проектом закона

 о компенсации вкладов населения.

      То  есть  о  методологии этого закона. Для того,

 чтобы  люди  знали о том, что идет работа в комиссиях

 над  этим  законом  и  практически  в этом месяце, он

 может  и  будет  рассмотрен  в первом чтении, поэтому

 информация работы над этим законом, прошу включить во

 втроник в повестку дня. Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА.   Ну   давайте   через   Президію  даємо

 Секретаріату  доручення з цього приводу вони включать

 в Президію і ми тоді через Президію. Я прошу уваги ми

 зараз  не формуємо порядок дня, це зроблять керівники

 фракцій  разом  з Президією на засіданні в Президії в я 
 я                          - 201 - я 

 понеділок,  дайте  Данилеко слово з процедури, бо сам

 візьме.

     

      ДАНИЛЕНКО

     

      Спасибі,    Олександре    Олександровичу,    але

 наскільки  по  пам"яті, ми вранці домовлялись про те,

 що   нам   хтось   від   Кабінету  Міністрів  чи  від

 Міністерства  фінансів доповість про ту страшну біль,

 яку сьогодні мають і селяни і робітники, інтелігенція

 і  пенсонери,  у зв"язку з тим, що наш колега, Віктор

 Мартинович  знову  дав інформацію про підняття цін на

 енергоносії,  на газ, на електроенергію і т. д. Ну ви

 розводите  руками,  кажете, що немає. Я не знаю. А от

 стаття  12  гласить  так,  закону.  Про  пріоритетний

 розвиток  села  та агропромисловий комплекс. Сільські

 жителі  та працівники агропромислового комплексу, які

 проживають  у  селищах  міського типу, використовують

 електроенергію  за  пільгами,  тарифами.  Так  от тут

 пільгові  тарифи  тут  такі.  Якщо для жителя міста 5

 тис.  200 крб., то для жителя села получається 5 тис.

 400   крб.   Якщо  говорити  про  Постанову  Кабінету

 Міністрів,  Олександр  Олександрович,  де  чітко було

 сказано,  що не більше як 15 процентів із совокупного я 
 я                          - 202 - я 

 доходу   сім"ї  платити  за  комунальні  послуги,  то

 сьогодні  получається в селянській сім"ї 52 проценти.

 Як  можна  сьогодні витерпіть ту наругу, яку сьогодні

 мають всі люди?

       А тому, я хочу, щоб ми це питання розглянули на

 повістці  денній, яке ми сьогодні затвердити. Спасибі

 за увагу!

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу вас, нам треба завершити зараз

 засідання.  Порушено  важливе питання. Ми прийняли не

 популярну постанову, доручивши Прокуратурі розглянути

 цю  справу.  Агітувати далі ми не можемо і не будемо.

 Йдеться  про виконання конкретними посадовими особами

 Постанови  Верховної  Ради  і  законів,  які в нас є,

 зокрема,  і  дотримування  позиції Президента в цьому

 відношенні.

      Тому,  я думаю, що в нас буде нагода повернутись

 до цього питання в порядку контролю Верховної Ради за

 діяльністю  і  підконтрольних  органів  і Прокуратури

 теж.  Анісімов,  Кармазін  і  закінчуємо засідання. Я

 прошу вас. Будь ласка.

     

      АНІСІМОВ.

       я 
 я                          - 203 - я 

      178, город Запорожье. Александр Александрович, я

 больше  обращаюсь  к  вам как председателю Президиума

 Верховного  Совета. Из недели в неделю перекочовывает

 вопрос   о   промышленно-финансовых  группах.  Письмо

 направлено   уже  некоторыми  предприятиями,  это  не

 только   метелугрического   комплекса,  это  угольной

 промышленности, рудной промышленности для того, чтобы

 вопрос этот рассмотреть.

      Я   не   понимаю  чего  он  с  недели  в  неделю

 переезжает и нету даже во вторник вы не называете эту

 проблему.

      И  второе. Помните, вы давали мне слово, а потом

 дали   поручение   3   Комиссиям:  Комиссии,  которую

 возглавляет  Буздуган  у  нас,  Пенсионному  фонду  и

 Министерству  по социальному обеспечению -рассмотреть

 вопрос  о  возможности индексации пенсий. И конкретно

 проинформировать   Верховный  Совет.  Поэтому  мы  не

 должны   и отбрасывать  этот вопрос.

      Рассматривая   черту   "малозабезпеченности",  я

 думаю,  что мы в комплексе должны посмотреть и на это

 явление.  Потому  что  сегодня пенсионное обеспечение

 (не  буду  здесь  говорить,  все  прекрасно знают) не

 отвечает  никаким  ни  биологическим,  ни  нормальным

 нормам  жизни человека.  Спасибо. я 
 я                          - 204 - я 

     

      ГОЛОВА.  Добре.  Це ми врахуємо під час розгляду

 порядку дня. Кармазін.

      Ну  від  групи  "Єдність"  просить Москаленко. Я

 зараз дам слово . Кармазін прошу.

      Я дам вам слово.

     

      КАРМАЗІН.

     

      Дякую. 299 виборчий округ, Кармазін.

      Шановний  Олександр  Олександровичу, ми сьогодні

 маємо  повідомнення  про те, що ідуть заяви від прес-

 служби   Президента,   з   місць,   телефонують   про

 виконання...  про  невиконання  нашого  вето. Тому, я

 прошу   поставити   на   голосування  чи  протокольне

 доручення.  Вам,  як  Голові Верховної Ради, вийти на

 телебачення  з  заявою,  яку  ми вчора зробили. Ми її

 вчора  прийняли, вона не була озвучена належним чином

 по першому каналу телебачення, по радіо.

      Це  доручення Вам, Олександр Олександрович. Тому

 що  ви повинні контролювати як виконується. Це перше.

 Я просив би поставити на голосування .

      І   друге,   що  я  просив  би,  дати  доручення

 Генеральній  Прокуратурі  України  її  підрозділам на я 
 я                          - 205 - я 

 місцях здійснити нагляд за виконанням нашої постанови

 та   за   дотриманням  законодавства  "Про  державний

 бюджет"  і так далі іншим законам, відповідно до яких

 ми   прийняли  постанову.  І  по-перше,  насам  перед

 Конституцію України з цього приводу. І роз'яснити, це

 ви   можете  роз'яснити  просто  зачитати  громадянам

 роз'яснити,   роз'яснити  що  таке  правові  наслідки

 накладання   "вето".   Тому   що   я  розумію,  що  в

 Адміністрації  Президента  ці  хлопчики не знають, що

 таке  Конституція.  Ну, хай прочитають, що накладання

 "вето" зупиняє закон і які правові наслідки цього.

      Але    це    роз'яснити   зобов'язанні   ви   на

 телебаченні. І я пропоную зараз проголосувати за це.

     

      ГОЛОВА.    Шановний    Юрію   Анатолійовичу,   я

 відповідаю  на вашу пропозицію. Я оголосив те, що мав

 оголосити з цього приводу. Підпишу зараз документи до

 місцевих  структур  влади, підпишу і листа відповідно

 доручення  Прокуратурі  з  цього  приводу.  Те, що ви

 говорите  зараз  сформулюємо.  А  мені  здається,  що

 документи  Верховної  Ради  не  потребують коментаря.

 якщо   цей  коментар  юридично  потрібний,  у  нас  є

 консультанти,  референти, відділ юридичний. Він дасть

 інтерв'ю  і виступить на телебаченні. А мені здається я 
 я                          - 206 - я 

 це  було б не зовсім доречним після того, як Верховна

 Рада  прийняла  рішення  і  ті ще пояснюють, що це за

 рішення. Воно... можливо заяву в прес-служби зробить,

 то  вже  їхнє питання. Я думаю, що це ми з'ясуємо, як

 зробити.

      Анатолій   Іванович  Москаленко   і   закінчуємо

 засідання, все. Будь ласка, спокійно.

     

      МОСКАЛЕНКО    А.    І.    Дякую.    104   округ.

 Дніпропетровська область, Москаленко, "Єдність".

      Олександре Олександровичу, коли ви нас призивали

 проголосувати  про  Закон  "Про  штрафи" і що це дуже

 важливе  рішення,  ми вас підтримуємо. Але угода, про

 яку   Володимир   Яворівський  тут  говорив,  ми  так

 відкинули  і  перенесли на понеділок, я вважаю, що це

 не вірно. Люди ж нас слухають. Ви розумієте? Яке воно

 співвідношення?  Штрафи і угода. Тому я пропоную все-

 таки внести, щоб воно... хай воно буде не у вівторок,

 але  об  воно було у цьому списку, тому щзо поступить

 ця  угода,  а  ми тоді скажем: його ж немає у порядку

 денному. Ну, хіба це вже так трудно?

      (шум в залі, окремі вигуки)

     

      ГОЛОВА. Анатолій Іванович, я пояснюю. я 
 я                          - 207 - я 

      По-перше,... будьте уважні! тут же ж голосування

 йшлось  не на протиріччі, а на основі того, що проект

 Закону   був   внесений,  підготований,  розглянутий,

 висновки   Комісії,  пропозиції  Кабінету  Міністрів,

 розрахунки  фінансові  -тобто  все, що потрібно було,

 зроблено.  А  віідносно  угоди, наприклад, ставити на

 голсування  я  не міг, тому що, наприклад, я її в очі

 ще не бачив. Це перше.

      А  по-друге,  так само багато депутатів її ще не

 бачили.

      А  по-третє,  якщо Президент її не внесе, то він

 користується   правом   невідкладного   розгляду  -це

 означає,  що ми можемо негайно розглянути це питання.

 Таким  чином, якщо його немає, це не означає, що вона

 не  буде розглянута. Тим більше, що свою пропозицію з

 цього   приводу   ми   висловили   у   Постанові  про

 відкладальне вето. Зрозуміло?

      Оголошується  перерва до наступного вівторка, до

 10.00.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку