ЗАСІДАННЯ  П'ЯТДЕСЯТ  ШОСТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  18  т р а в н я  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.   Доброго   ранку,   шановні   депутати,

 журналісти і гості Верховної Ради!

 

      (Шум у залі)

      Я  дивлюся,  ще  не  всі фракції у залі... Прошу

 підготуватися.

 

      (Шум у залі)

      Шановні депутати, до тої хвилини, доки підійдуть

 решта  депутатів  на  реєстрацію, я виконаю обов'язок

 свій -оголошу депутатські запити. Відповідно до вимог

 Закону  "Про  статус  народного  депутата України" та

 Регламенту  Верховної  Ради, надійшли запити народних

 депутатів: Ніни Степанівни Марковської -до Президента

 України щодо вирішення питань громадянства офіцерів і

 прапорщиків  Збройних  Сил  України,  переведених  із

 країн СНД; доцільності утворення і шляхи фінансування

 додатково  утворених  структур  з  питань соціального

 захисту  малозабезпечених;  введення  у всіх областях

 батальйонів  швидкого  реагування  (ОМОН)  і  з  якою

метою.

 

      Другий  запит  -Шандрюка Олександра Івановича до

 начальника  Головного  управління  військової  освіти

 Міністерства  оборони  щодо правомірності примусового

 переводу  курсантів  Одеського  інституту  сухопутних

 військ до Харківського танкового командного училища.

      Запит  Керімова  Івана  Захаровича до Президента

 України    щодо   застосування   Постанови   Кабінету

 Міністрів    України    "Про   впорядкування   оплати

 населенням   спожитого   природного  газу  в  районах

 високого радіактивного забруднення".

      Ковтунця  Володимира Віталійовича до виконуючого

 обов'язки      Прем'єр-міністра     України     щзодо

 впорядкування  виплати  субсидій  та  оплату житлово-

 комунальних  послуг,  та  до  Голови  Верховної  Ради

 України   щодо   доцільнсті  утримання  консультантів

 апарату Секретаріату Верховної Ради в областях.

      Запит  Брита  Віктора  Петровича  до виконуючого

 обов'язки  Прем'єр-міністра  україни щодо невиконання

 на  місцях  Постанови  Верховної  Ради  України  "Про

 призупинення   стягнення   пені   з   населення   при

 розрахунках   за  газ  і  електроенергію,  повсюно  з

 платників  вимагається доплата з першого лютого цього

 року. Це як пояснення цієї ситуації. я 
 я                           - 3 - я 

      Моісеєнка  Володимира  Миколайовича, до Кабінету

 Міністрів   України  щодо  фінансування  оздоровлення

 дітей з малозабезпечених сімей.

      Групи   депутатів  М'ясковський,  Лавриненко  та

 інші,  всього  23  чоловіки,  до Президента України і

 Голови    Верховиної    Ради   України   щодо   стану

 сільськогосподарського  виробництва  та підготовки до

 жнив.

      Поровського   Миколи   Івановича  до  Президента

 України  з  приводу  функцінування  головного  центру

 випробувань космічнихсистем, котрі розміщенні в місті

 Євпаторія  та  детальних  з  цього приводу обставин і

 пропозиції  до  Кабінету  Міністрів  з  цього приводу

 використання    трасового    локатора    від   центру

 Національної   авіакомпанії   тощо  Тут  є  конкретні

 пропозиції,  мені  здається, що Президент відповідним

 чином відреагує на цей депутатський запит.

      Депутатський запит голови комісії Верховної Ради

 Спіженка,  до  Голови Верховиної Ради, до виконуючого

 обов'язки  Генерального  прокурора  і  голови комісії

 Верховної  Ради, тобто... Вибачте. Від голови комісії

 Верховної   Ради.  Сцть  цього  запиту  зводиться  до

 неправомірних  дій  Прокуратури, зокрема Генерального

 прокурора   відносно   справи   щодо   відповідальних я 
 я                           - 4 - я 

 працівників Міністерства охорони здоров'я.

      В  цьому  запиті  передбачається,  є  прохання в

 зв'язку   із  тривалістю  розгляду  цього  питання  і

 нерегуванням  Прокуратури  поставити питання на сесії

 Верховної  Ради  щодо  створення  незалежної  слідчої

 комісії  по  так  званому  "Делу врачей" і результати

 слідства оприлюднити.

      Я  гадаю, що право таке має депутат. Я думаю, що

 було  б  правильно  якщо  б ми дали доручення комісії

 Євдокімова,   конкретно  голові  комісії  Євдокімова,

 створити  спеціальну  депутатську  комісію  слідчу, і

 склад    її    запропонувати    Верховній   Раді   на

 затвердження.   Тобто   даємо  протокольне  доручення

 Валерію Олександровичу Євдокімову для створення такої

 комісії, затвердження її на Верховній Раді.

      Депутатський  запит  Миколи  Федоровича  Грабара

 відносно... Це до Кабінету Міністрів. Відносно оплати

 вартості житлово-комунальних послуг і інших обставин,

 що   зв'язані   із   відомими   постановами  Кабінету

 Міністрів.

      Депутатський  запит  Ніколаєнко  до  виконуючого

 обови'язки прем'єр-міністра України Марчука з приводу

 неоплати,  невидачі  заробітної  плати у освітянській

 галузі  Херсонської  області.  До речі, це характерна я 
 я                           - 5 - я 

 ситуація  для  багатьох  областей.  Мені здається, що

 підставі для того вагомі.

      Відповідно  до Регламенту доручаємо Секретаріату

 направити  запити  адресатам,  а  конкретне доручення

 Євдокимову ми уже дали.

      І ще один, останній депутатський запит до Голови

 Верховної Ради від депутата Костицького, пропозиція в

 порядку  статті  103 Конституції України, мною, тобто

 Костицьким  внесено  в  проект  Конституції  України,

 Законів   про   політичні   партії,   про  вибори  до

 Національних   зборів,   які   досі   не   роздані  в

 Конституційній  комісії.  Прошу  вирішити це питання.

 Повторно подаю ці проекти.

      Дається  доручення Секретаріату з цього приводу,

 розповсюдити ці матеріали серед тих депутатів до кого

 ви їх адресуєте.

      І, нарешті, депутатський запит Ніколаєнка.

      Я  ще  прошу  вибачення,  щоб  на  цьому  крапку

 поставити,  сьогодні  мається  на увазі, депутатський

 запит  чи  звернення  депутатське  Леоніда Гармаша до

 Голови  Верховної  Ради,  відносно  звернень трудящих

 міста  Харкова, яке було на мітингу прийнято 1 Травня

 1995 року.

      Я  гадаю,  що  краще було б зробити і таке даємо я 
 я                           - 6 - я 

 доручення   Секретаріату:  нехай  він  розмножить  це

 звернення  і  розповсюдить  серед  депутатів. Це буде

 точніше  і  краще  сприйматися  депутатами.  Тобто, в

 межах, визначених регламентом ми приймаємо відповідні

 рішення.

      Тепер.  Ще  запит?  Ні. Депутатських запитів тут

 нема. А. Відповідь на запит депутата Черепкова.

      Як  ви  пам'ятаєте  у вівторок гупа депутатів, в

 тому   числі  депутат  Черепков,  офіційно  на  сесії

 звернулася   із   такою  тривожною  інформацією  щодо

 можливості  якихось  антиконстутиційних  дій у країні

 щодо   припинення   діяльності   Верховної   Ради   і

 використання  силових  структур в цьому відношенні. Я

 відлразу  відповів  на цей запит тим, таким способом,

 що я запрошу керівників відповідних структур і в мене

 відбулася   розмова   із  керівником  служби  безпеки

 України   Валерієм   Маліковим,   із   Головою...  чи

 міністром  Внутрішніх справ Володимиром Радченком, із

 міністром  оборони  Валерієм  Шморовим  і  керівником

 Національної  гвардії  Володимиром Кухарцем. Всі вони

 ще  раз  підтвердили  що  підпорядковані їм структури

 працюють  в режимі конституційному, керються виключно

 Конституцією. Більше того Володимир Іванович радченко

 сказав,  що Верховна Рада внесе зміни до Конституції, я 
 я                           - 7 - я 

 де   робитеме   відповідні   доручення   Міністерства

 внутрішніх  справ,  то тоді воно буде керуватися цими

 нормами.   А   до  тих  пір,  поки  цього  немає,  то

 структура...  структури Міністерства внутрішніх справ

 так  як  і  інші силові структури працюють виключно в

 межах Конституції. Власне кажучи, ніхто не сумнівався

 в тому, що саме так і є.

      Але  оскільки  депутати передають якусь тривогу,

 яка вітає нібито в повітрі, то безперечно і слухачі і

 громадянство  України може бути заспокоєне, що нічого

 антиправового   в   Україні  не  передбачалося  і  не

 передбачається.   Так   що  будем  говорити  так,  що

 конституційний режим забезпечується.

      Одну  хвилиночку,  я  ще  не  закінчив.  Далі. З

 порядку   ведення.   Як   ви   пам'ятаєте  у  нас  на

 сьогоднішній день в ранці було передбачено проведення

 закритого засідання з участю Президента.

      Передбачалося   на  цьому  засіданні  розглянути

 питання щодо процедури формування Кабінету Міністрів,

 щодо  порядку  обговорення  Закону  про  владу,  щодо

 узгодження   дій   при   вирішенні  питання  стосовно

 ситуації в Криму і щодо окремих питань, пов'язаних із

 узгодженням  роботи  виконавчої  і законодавчої гілок

 влади. я 
 я                           - 8 - я 

      За незалежними від Президента обставинами він не

 може  взяти  участь у засіданні. Тому, мені здається,

 що закрите засідання з цього приводу, а на тому ще, а

 ще  депутатська  група аграрників наполягала на тому,

 щоб  провести  закрите  засідання, враховуючи і чисто

 внутрішні питання організації роботи комісій тощо, то

 я  за  вашою  згодою  хотів  би попросити вас, щоб ми

 могли  провести  закрите  засідання  іншим  разом,  а

 сьогодні  працювати  у відкритому режимі, розглядаючи

 ті питання, що винесенні на порядок дня.

      Наполягаєте.

      І  комісія  з  питань  Регламенту і депутатської

 етикина  полегливо просить, щоб теж перенести закрите

 засідання.

      Одну хвилинку, одну хвилинку, будь ласка.

      У вас щодо початку роботи?  Будь ласка.

 

      ____________.

 

      Олександр  Олександрович,  ви  оголосили запити,

 згідно  Регламенту  запит  оголошується на засіданнях

 сесії  Верховної  Ради,  а  ви  ще сесію не відкрили,

 засідання не відкрили. Реєстрації не було.

 я 
 я                           - 9 - я 

      ГОЛОВА. Дякую вам за інформацію, я це знаю.

      Таким чином, будь ласка, з місця, Стешенко.

 

      СТЕШЕНКО

 

      Дякую.

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 колеги,  я  хочу  тільки  пригадати  одне,  всім, хто

 зібрався  в  цьому залі посилаючись на Регламент і на

 процедуру, за якою ми повинні розглядати питання.

      Те, що ми міняєм зараз порядок денний, а по суті

 це  те,  за  що  ми проголосували у вівторок на цьому

 тижні,  коли  сформували  перелік  питань  і  порядок

 роботи. Тому треба окремо сьогодні сформувати порядок

 денний  і  за  нього  проголосувати.  І  я би хотів і

 голову   Комісії  з  питань  депутатської  етики  -не

 вводити  в  оману  тих,  хто  тут зібрався, а давайте

 чітко   діяти   за  Регламентом.  Прохання  -це  його

 особиста справа і не більше!

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ___________.  Шановні народні депутати! Шановний я 
 я                           - 10 - я 

 головуючий!

      Я  прошу  себе  і  прошу  вас  усіх:  давайте, -

 зараз  немає  важливішого  питання, яке важливе і для

 держави,  і  для нас, для парламенту, і для кожного з

 нас.  Це  -розв'язати  проблему із Законом про владу.

 Нас  (ви  самі  бачите) зараз знову хочуть втягнути в

 якісь,  значить, крючки, гачки і таке інше... У нас є

 можливість   сьогодні  розумно  підійти  до  розгляду

 питання  про...  Закону  про владу. Давайте,... можна

 виділити  по  процедурі: якщо будуть зауваження якісь

 зауваження   у   депутатів   -пройшов   певний   час,

 напрацьовані    якісь    нові   думки,   норві   ідеї

 напрацьовані  у  фракціях  і  комісіях. Може, якихось

 хвилин  10 для того, щоби висловитися і приступати до

 розгляду цього питання. Нічого важливішого сьогодні у

 нас немає. Якщо ми зараз знову втягнемося.......... у

 формування   порядку  денного  нашого  сьогодні  -ну,

 скільки  ми  можемо? Ми іноді поводимо себе просто як

 самогубці...  І  бачимо,  що туди не варто іти, а нас

 все  одно  туди тягнуть!.. Я просто закликаю вас усіх

 сьогодні   зранку:   приступаємо   до  найголовнішого

 питання -  розгляду Закону про владу!

      Дякую.

 я 
 я                           - 11 - я 

      ГОЛОВА.  Володимире  Олександровичу, я прошу вас

 не повторювати те, що абсолютно відомо всім. Ми так і

 передбачаємо  це  робити,  вчора  збиралися керівники

 фракцій,   обговорювали  це  питання  в  комісіях,  в

 групах - все так і передбачається.

 

      ___________. Але ж є пропозиція Стешенка!..

 

      ГОЛОВА.  Стешенко  -так  він  в тому контексті і

 говорив...

      Будь ласка.

 

      ___________.   Ну,  так  я  в  іншому  контексті

 говорив... Давайте вирішувать.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, ще 2... Не треба, Олександре

 Миколайовичу, не треба!.. Ще 2 вистцупи перед тим, як

 ми  проведем  реєстрацію і почнем роботу. Адже те, що

 пропонує Олександр Миколайович, можливо тільки шляхом

 голосування  визначити, вибравши певну процедуру. Всю

 інформацію з цього приводу я зроблю. Так?

      Будь  ласка.  Марченко  і...  Номер? І 340. Будь

 ласка.  248.

 я 
 я                           - 12 - я 

      МАРЧЕНКО В.Р. 348. Спасибо.

 

      Уважаемый     Александр    Александрович!    Мне

 представляется,  что  нас  сегодня  вот выступлениями

 Яворивського  и  той  попыткой  изменить  порядок дня

 пытаются  ввести  или  поставить  на  путь  нарушения

 Регламента.   В   соответствии  с  регламентом,  если

 проголосован   порядок   дня,   для  того  чтобы  его

 изменить,  нужно  2/3  голосов.  И Стешенко абсолютно

 прав,  что если мы хотим сегодня рассматривать другой

 порядок,  а не такой, который мы утвердили, его нужно

 отдельно вынести и проголосовать.

      Александр  Александрович!  А теперь по Закону "О

 власти".  При  предыдущем рассмотрении с моей стороны

 было 7 раз поставлен один и тот же вопрос. О том, что

 этот   Закон   "О   власти"   не  соответствует  ныне

 действующей  Конституции, процедура его принятие идет

 с  нарушением  Конституции,  с  нарушением Декларации

 государственного   суверенитета,   с  нарушением  или

 отступлением  от  Референдума,  который был принят. И

 сегодня Закон "О власти" не решает ключевых проблем в

 сфере экономики.

      Поэтому я прошу, мое предложение...

 я  
 я                           - 13 - я 

      ГОЛОВА. Я прошу, з процедури, ви не говорите про

 інше.

 

      МАРЧЕНКО  В.  Р.  А  с  процедуры  вопрос такой.

 Давайте  сейчас, не  регестируясь  сейчас, мы обкявим

 перерыв,   посоветуемся   по   прецедурному   вопросу

 принятия  ключевого  Закона  "О  власти". После этого

 соберемся,   выделим не 10 минут для рассмотрения как

 его принимать, а как минимум 40 минут, дать выступить

 от  фракций, обсудить его, его конституционность, его

 последовательность  и  соответствие  с Регламентом, и

 после этого только начать работу.

      Я  предлагаю,  Александр Александрович, обкявить

 сейчас перерыв.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  340,  440,  да.  Остання інформація і я

 буду проводити .............

 

      СИМОНЕНКО И.П

      Иван Симоненко, депутатское обкединение "Союз".

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 коллеги депутаты!

 я 
 я                           - 14 - я 

 Иван Симоненко -депутатская обкединение "Союз", город

 Чернигов,  я,  уважаемые  коллеги,  хочу по процедуре

 высказать следующее...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА. Заспокойтесь, будь ласка, і депутатів до

 тих  пір... Одну хвилиночку, я вас прошу: до тих пір,

 поки    офіційно    відповідно   до   Регламенту   не

 зареєстрована група, ви її не оголошуєте. Тому що тут

 "союз"  розуміють  по-різному,  тим  паче. Сідайте на

 місце і це не треба...

 

      СИМОНЕНКО І.П.

      Александр Александрович, я воспользовался правом

 депутатских      обкединений      клубов,     которое

 законодательно   закреплено   в   статусе   народного

 депутата, и это не противоречит Конституции.

      Поэтому  я  хочу  сказать  по  Регламенту  и  по

 порядку дня сегодняшнего заседания.

 

      ГОЛОВА.  Про порядок дня говорити будем пізніше.

 Зараз що ви пропонуєте?

 

      СИМОНЕНКО І.П. я 
 я                           - 15 - я 

      Александр Александрович, я думаю, что ваши слова

 о  том, что вы встечались с силовыми министерствами и

 нам   ничего   не  грозит,  опровергается  сообщением

 Генерального  прокурора в ответ на депутатский запрос

 о провокационных действиях некоторых средств массовой

 информации,  которые  впрямую  толкают  Президента на

 неконституционные действия.

      Вот  дословно  Генеральный  прокурор  подтвердил

 право  на  то,  что  в  Украине  не  остаестя никаких

 альтернатив,  кроме  как к авторитаризм с подавлением

 представительно-законодательной ветви власти.

      И  я  воспользовался сегодняшним словом и правом

 прокомментировать депутатский запрос.

      Поэтому  я  думаю, что не так все просто и мы не

 должны быть убаюканы вашими словами о том, что ничего

 не случиться.

      Поэтому,  исходя  из  этого,  мы  должны сегодня

 провести наше закрытое заседание и обсудить настоящее

 положение    и    взаимоотношение    ветвей   власти:

 законодательной и исполнительной.

      Спасибо, Александр Александрович.

 

      ГОЛОВА.Так, хвилинку.

      Я  переконливо,  добре...  Зараз  я  поставлю на я 
 я                           - 16 - я 

 реєстрацію, потім будем.

      Будь ласка, сідайте всі на місця, вставте картки

 зеленим  вверх,  де написано: "відкрито". Будь ласка.

 Олег  Олексійович,  сідить  струнко, так. Проводиться

 реєстрація, будь ласка включіть систему.

      Ранкове   засідання  оголошується  відкритим.  Я

 просив  би  кожного ранку, коли ми проводим засідання,

 аплодисментами  зустрічати  це  рішення. Тепер, вчора

 відбулося засідання голів фракцій.

      Воно, засідання це внесло пропозицію, розглядати

 сьогодні   вранці   першим   закон   "Про   владу"  і

 пропонується 3 процедури розгляду цього питання.

      Я  оголошу ці процедури, а потім зроблю також за

 рішенням  фракції  перерву на 45 хвилин для того, щоб

 фракції  порадилися відносно і процедури і змісту по

 розгляду цього питання, а потім ми зберемося в залі і

 продовжимо роботу таким чином.

      Узгоджувальна   комісія,   яка   працювала   над

 законопроектом, пропонує закон "Про владу" у редакції

 від  узгоджувальної  комісії  прийняти  в  цілому без

 обговорення  при  тому  визначивши  порядок  розгляду

 такого  питання,  шляхом голосування. Тобто, вибравши

 таку  процедуру.  А  після того розглянути Закон "Про

 введення  в  дію  цього  Закону",  де  відобразити ті я 
 я                           - 17 - я 

 статті  Конституції,  які  повинні  призупинятися  до

 прийняття  нової Конституції, тобто на час дії Закону

 "Про владу".

      Друга  пропозиція,  яку  до  речі  вносив і я, і

 група  інших  депутатів,  зводиться  до  того, щоб ми

 прийняли  Закон  в  цілому,  але  внісши до нього ряд

 суттєвих  поправок.  Тобто, приймати Закон в цілому з

 поправками.  Які саме поправки? По суті ми обговоримо

 після. Тобто пізніше. Але для того, щоб ішли депутати

 на  консультацію  у  фракцію  я  хочу  сказати про що

 йдеться.

      Мова  йде  про  те,  що  у  Законі  "Про  владу"

 вибудовується  реальніші противаги між законодавчою і

 виконавчою   владою,   а  тому  основна  ідея  Закону

 передбачає  посилення  вертикалю  виконавчої  влади і

 можливості  Президенту  здійснювати виконавчу владу і

 відрегулювати    функції...    розмежувати    функції

 законодавчої   і   виконавчої  влади.  І  крім  того,

 враховуючи тимчасовість цього Закону, мені здається і

 підтримує  цю  позицію  група  депутатів, потрібно не

 ризикувати  Президентом.  Тому  не треба записувати у

 Закон  "Прпо  владу" статтю, що стосується імпічменту

 Президента  і  не  ризикувати  Верховною Радою. Тобто

 вилучити  звідси право Президента розпускати Верховну я 
 я                           - 18 - я 

 Раду, адже тимчасової дії цей закон.

      Далі,   вилучити   звідси  право  Президента  на

 референдум.  Оскільки  реферндум  -це  виключне право

 Верховної   Ради.   Змінити   норму,  яка  стосується

 Прокуратури.   Оскільки   не  законодавча  влада,  як

 правило, в ході виконання своїх функцій порушує закон

 і  тому... а це все-таки ближче до виконавчої влади у

 всіх  їх ланках. І тому в одних руках зосереджувати і

 такий важливий орган, як інструменти виконавчої влади

 і  прокуратури,  не можна. І виконати те рішення, яке

 прийнято   вже тут  Верховною Радою щодо підзвітності

 Прокуратури  Верховній  Раді. Ми проголосували вже цю

 постанову.

      Таким чином це другий варінт процедури. І третій

 варінт  процедури  зводиться  до  виконання Постанови

 Верховної  Ради,  котра  прийнята  у квітні місяці. І

 передбачає розгляд спочатку питань, не розглянутих на

 минулому  слуханні, на минулому сесійному засіданні у

 прпоцедурі  другого читанні, прийняття рішень по них,

 а  потім  голосування в цілому по Закону "Про владу".

 Тобто  три  варінти.  Ще  раз  повторюю,  в цілому, в

 цілому   з   поправками.   І   процедура   інша,  яка

 передбачена,    одну    хвилинку,   яка   передбачена

 Регламентом і нашим голосуванням. я 
 я                           - 19 - я 

      З цього приводу, я вже оголосив про це, що після

 оголошення  змісту процедури ми зробимо перерву на 45

 хвилин.  Тому наполягати на цьому немає потреби. Я на

 голосування зараз нічого не ставлю. Ми йдемо зараз на

 перерву, я просив би зібратися фракціям, групам на 45

 хвилин,  а  потім  ми окремо проголосуємо, а може ще

 можуть  бути,  давайте  так  ще які варіанти із цього

 приводу, 5 хвилин. Носов.

      Будь ласка.

 

      НОСОВ

 

      Шановні   депутати,   шановні  представники  від

 Президента,  я хочу нагадати, що голосування по цьому

 закону  пішло під умовою і Олександр Олександрович ще

 говорив, що будемо застосовувати статтю 3.5.6.

      Тобто  пройдемо  голосування  в  другому читанні

 постатейно,  Верховна  Рада  визначиться,  що для неї

 прийнятно,  потім  вносяться  зміни  і  доповнення до

 чинної     Конституції,     які     забезпечили     б

 Конституційність  цього  закону,  а  не застосуввання

 процедури,  відміни Конституції простою більшістю, що

 нам  пропонується.  Ті положення, які пройдуть будуть

 проголосованні   потім   в  законі  в  цілому  і  він я 
 я                           - 20 - я 

 вводиться в дію.

      Голоси  депутатів  ви  одержали  на цій умові. А

 тепер  ця  умова  чомусь  відпадає  і виникають інші.

 Тобто,  є  Регламентна  процедура і доцільно діяти по

 ній,  бо  цей  закон до речі передбачає, що Президент

 буде  порядок денний у Верховній Раді встановлювати,

 там  вищещається підконтрольність уряду, не записано,

 що уряд підконтрольний Верховній Раді .

      І  буде  так як у Єльцина, депутат пише запит, а

 йому кажуть, що в Конституційному законі в тебе немає

 цього права.

      Тут ще є багато інших штучок в цьому законі, так

 що там не так просто як це здається, дякую.

 

      ГОЛОВА. Тобто процедура, ви підтверджуєте просто

 процедуру яку я сказав третьою. Тампередбачено, іншої

 немає. Сідайте, будь ласка. Стешенко, а потім...

      (Шум у залі)

      Одну хвилиночку! Будь ласка.

 

      СТЕШЕНКО О.М., 256 виборчий округ.

      Дякую, дякую.

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 колеги! я  
 я                           - 21 - я 

      Я повністю підтримую депутата Носова і підтримую

 те,   що  ви  зараз  запропонували,  але  б  я  хотів

 розширити дещо інформаційного матеріалу, щоб ми більш

 ефективно  працювали,  коли  зараз  зробимо перерву і

 повернемся до роботи у фракціях.

      Про  що  йде  мова?  Я  хочу  всіх  відіслати до

 сторінки  63-ї  стенограми  розгляду  цього питання в

 першому, другому читанні. Суть зводиться ось до чого:

 доручити   Узгоджувальній   комісії,   з  урахуванням

 обговорення  проекту  Закону  "Про  державну  владу і

 місцеве  самоврядування  в Україні" в другому читанні

 пропозицій  комісій  Верховної  Ради України з питань

 правової  політики  і  судово-правової  реформи  та з

 питань   державного  будівництва,  діяльності  Рад  і

 самоврядування,   відповідно   до  статті  3.  5.  6.

 Регламенту  Верховної Ради України і на основі статей

 законопроекту,    прийнятих    у   другому   читанні,

 підготувати   проект  Закону  до  повторного  другого

 читання   на   перший  сесійний  тиждень.  Суть  мого

 запитання   і   пропозиції   зводиться  до  того,  що

 координатор   Узгоджувальної   комісії  зараз  зробив

 коротеньку  інформацію  -до  яких  висновків підійшли

 комісії,   яким,  згідно  Постанови  Верховної  Ради,

 давались  доручення;  як вони враховані, щоб робота у я 
 я                           - 22 - я 

 фракціях була цілісною, глибокою і відповідальною.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Кендзьор.

 

      КЕНДЗЬОР  Я.  М.,  280  виборчий  округ, Сокаль,

 львівщина.

      Шановний Олександре Олександровичу!

      Я  прошу,  щоби  після  перерви  ви  ставили  на

 голосування  ці  пропозиції,  які щойно висловили ви,

 можливо,  ще  будуть якісь з боку депутатів, у такому

 порядку  (принаймні  перші  3  пропозиції),  як ви їх

 висловили.  І  ця  пропозиція,  котра, так би мовити,

 буде  прийнята  сесійним  залом,  буде  мати право на

 розгляд.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  В  нас  є,  я  не заперечую проти такої

 послідовності,  але визначатиметься Верховна Рада. Бо

 за   існуючими   нормами   першою  повинна  ставитись

 пропозиція  та,  котра  вже проголосована. А потім ми

 порадимось,  будь  ласка,  я не заперечую проти такої

 послідовності.

      Таким  чином, я вибачаюсь, ми 5 хвилин відводили

 на цю процедуру, до 11. 20. Я ще раз повторюю, до 11.

 30,   так,   як   і  пропонували  керівники  фракцій,

 оголошується перерва. Будь ласка. я 

                         - 23 - я 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА.   Шановні  депутати, прошу  заняти  свої

 місця.  Будь  ласка,  хто  там  підходить із фракцій,

 займайте свої місця.

 

      Шановні депутати! Під час перерви, оголошеної за

 вимогою  керівніків  фракцій,  депутати  мали змогу у

 фракціях  і  групах проконсультуватися щодо процедури

 розгляду  цього  питання.  І нехай не дивує нікого із

 присутніх  депутатів  або  радіослухачів,  що  на  це

 витрачено   майже  годину  часу.  Оскільки  процедура

 визначає  і  значною  мірою  і  зміст.  Тому  можливо

 порадитися  на  кілька десятків хвилин важливіше, ніж

 витрачатив   потім   час   на   дискусії   часом   не

 продуктивні.

      Отже,  на  обговорення  фракції вносилося кілька

 варіантів процедури розгляду цього питання. Але тут є

 одна обставина.

      В  зв'язу  з  тим,  що процедура розгляду питань

 подібних,  та й усіх питань Верховної Ради, визначена

 чітко  регламентом,  нам  потрібно  було  б  спочатку

 прийняти   рішення   про  розгляд  цього  питання  за

 спеціальною процедурою , яку ми  визначимо тут самі. я 
 я                           - 24 - я 

      Тому я хочу поставити на голосування питання про

 розгляд цього питання за  спеціальною процедурою.

      (Шум в залі)

      Яку  ми  визначимо.  А  потім  (..........) я її

 визначу ...

      (Шум в залі)

      А?  Пояснюю, що це таке. Я... Одну хвилиночку. Я

 пояснюю - що це таке.

      Тобто, передбачається, що вибравши один із трьох

 варіантів  розгляду  цього  питання,  ми  дамо  змогу

 представнику  від  кожної фракції висловитися по суті

 питання,  а  потім  перейти  до  голосування. Тоді як

 традеційна  процедура чітко викладена в регламенті. Я

 просто  поважаючи  аудіторію не буду її зачитувати. В

 цьому  є  відміність.  Тим  більше,  що  на  минулому

 засіданні  ми  передбачили, якщо я не помиляюся, десь

 13  пунктів  нашої  постанови,  яка визначала значною

 мірою  і  процедуру. Тому відімінити те рішення можна

 тільки   прийнявши   рішення   інше   про  спеціальну

 процедуру розгляду цього питання.

      Таким   чином,   я   можу   сформулювати  проект

 Постанови  чи проект рішення, яке ми повинні прийняти

 в  такому  варінті.  Верховна Рада приймає спеціальну

 процедуру  розгляду  питання  про  Закон "Про владу". я 
 я                           - 25 - я 

 Можна так ставити на голосування? Давайте поставим на

 голосування, ставлю на голосування. Яка різниця?

 

      "за" -

 

      Рішення прийнято.

      Тепер  вносилося  три  варінти процедури. Перший

 варінт  від  узгоджувальної  комісії.  Права  колонка

 таблиці  порівняльної  у редакції від комісії відразу

 ставиться  на  голосування.  І  по  ній  визначаються

 депутати.

      Друга  процедура  передбачає прийняття проекту в

 цілому  з поправками, які передбачають вилучення ряду

 нормативних  положень  і  зміни  редакції  також ряду

 нормативних  положень.  Всі  ці варінти підготовані в

 проекті  постанови, я її вам зачитаю, щоб ви знали на

 що  вивходити  і потім третя процедура яка стосується

 збереження   того  порядку  який  був  визначений  на

 минулому сесійному засіданні.

      По-перше, те, що визначено на минулому сесійному

 застіданні вам відомо, тому немає потреби зачитувати.

 Те   що   пропонується   для   другого   варіанту,  я

 зобов'язаний   зачитати   для  того,  щоб  ми  шляхом

 голосування визначилися по змісту. я 
 я                           - 26 - я 

      Перша   процедура   також   не  вимагає  якогось

 тлумачення, оскільки вона виключно зрозуміла.

      Отже, до другого варіанту пропонується процедура

 така.

      Розглянути питання голосуванням такої постанови,

 будьте уважні.

 

      Верховна Рада України постановляє:

      Перше.  Прийняти  Закон  України  про  державну

 владу  і  місцеве  самоврядування  в Україні в цілому

 виключивши із його тексту...

      Друге  і  третє  речення  у  пункті 3 статті 12,

 перше і друге речення у пункті 17 статті 17.

      Пункт  10  статті  25,  слова  половини  складу в

 статті  43,  слова "Генерального прокурора України" в

 пункті  11  статті  25  в  статтю  23 слова "... крім

 випадку,  передбаченого  статею  23  цього  Закону" в

 пункті  10 статті 17 в статтю 27, пункт 24 статті 17.

 Виклавши  в  новій  редакції  статю  45.  Стаття  45:

 "Генеральний прокурор України призначається на посаду

 та звільняється з посади Верховною Радою України і їй

 підзвітний", пункт 19 статті 17: "Призначає на посаді

 і  звільняє  з посади Генерального прокурора України"

 та  доповнивши  статтю  39  частиною 2 такого змісту: я 
 я                           - 27 - я 

 "Конституційний  суд України формується законодавчою,

 виконавчою   та   судовою  владою  відповідно  Закону

 України  "Про  Конституційний  суд України". І другий

 пункт  цієї  Постанови:  "Доручити Президії Верховної

 Ради України за участю Узгоджувальної комісії усунути

 внутрішні  неузгодженості  в  тексті  Закону і внести

 його на розгляд Верховної Ради України 25 травня 1995

 року".

      Ось   3   варіанти.   Ще  раз  повторюю:  перший

 варіант    -від   комісії   Узгоджувальної:   відразу

 голосувати  в  цілому  по  останній  колонці  таблиці

 порівняльної;  другий  варіант  я  тільки що зачитав;

 третій  варіант  -іти  за  процедурою,  визначеною на

 минулому   сесійному  засіданні  при  розгляді  цього

 питання. Тобто, розглядати у другому читанні повторно

 ті  статті,  які  не  були  розглянуті минулого разу,

 відкриваючи   дискусію   по  цих  статтях.  Зрозуміла

 інформація?

      (Шум у залі)

      Одну хвилиночку, я прошу!

      Після  того,  як  ми  виберемо  варіант, за яким

 будемо  розглядати цей законопроект, кожна... розгляд

 буде зводитися до того, що кожна фракція матиме змогу

 своїм представником висловити міркування по суті того я 
 я                           - 28 - я 

 документу, який ми будемо приймати.

      Я просив би в даному випадку керівників фракцій,

 я  бачу  тру  керівники  фракцій підняли вже руки, не

 обговорювати...  чотири  керівники... не обговорювати

 цей  варіант,  оскільки  ми  витрачаємо час, хоч ми з

 вами  погодили вже цю процедуру. Мова тільки виникає,

 в  якій  послідовності  ставити  на голосування ту чи

 іншу процедуру. ...

      Одну  хвилиночку. Каже Володимир Яворівський, по

 порядку  внесення.  Якщо  є, то тоді прийнята, навіть

 так,  не посилаючись на регламент, є прецедент, якого

 ми  дотримуємось  завжди.  Тобто,  перше рішення, яке

 приймалось, а потім варіанти.

      Вчора  на  узгджувальній  раді керівники фракцій

 висловили   пропозицію   з   того   першого  варіанту

 починати.  Я не заперечував проти цього, але визначає

 Верховна  Рада,  в  якій  послідовності ми ставимо на

 голосування.

      Тому  я хотів би зараз порадитись з вами. Власне

 кажучи,   суть  питання,  яка  передбачається,  чітко

 визначена,   розуміла,   так   чи  інакше  ви  будете

 вирішувати  питання  натисканням  на  кнопку,  тобто,

 своїм   голосом.   Тому  я  просив  би,  якби  ви  не

 заперечували,  чи  в  тій  чи  в  іншій послідовності я 
 я                           - 29 - я 

 уважно слідукуйте за змістом голосування.

      Представники  фракцій,  я  просив  би,  опустіть

 руки.  Ви  одержите  слово, напишіть, хто від фракцій

 буде  виступати  в  процесі  обговорення.  Зараз  йде

 питання про процедуру.

             (Шум у залі)

      Я   прошу  вас  іще  про  одне  теж  св'язане  з

 процедурою.  Коли будемо ставити на голосування, одни

 другого  не агитуйте, агитуйте сам за себе кожний, об

 не було звуків, щоб не доводилося і в Президії комусь

 голосувати  проти  і  хитать головою і так дальше. Ви

 зрозуміли.

      Голосування  поіменно? Я думаю, що немає потребу

 у цьому відношенні.

      (Шум в залі)

      Ну,  я прошу. Зараз 6 чоловік підняло руки. Якщо

 ми  почнемо обговорення -це ми втягуємся в процедуру.

 Немає потреби.

      (Шум в залі)

      Іще  одна пропозиція. Будьте уважні. Голосується

 всі   процедури,   будьте   уважні.  Голосується  всі

 процедури,  тобто  якщо  той  чи інший варіант набрав

 голосів  відповідну кількість, то приймається рішення

 по  тому  варіанту,  який  набрав найбільшу кількість я 
 я                           - 30 - я 

 голосів, але більше половини. Зрозуміло це.

      В якій послідовності 3, 2, 1 чи 1, 2, 3?

      (Шум в залі)

      Одну  хвилиночку. В послідовності 3, 2, 1 ставлю

 на  голосування, а потім другу послідовність 1, 2, 3,

 щоб сесія визначила.

      (Шум в залі)

      Ви хочете 1, 2, 3? Одну хвилиночку.

      Хто  за те, щоб голосувати в послідовності 1, 2,

 3,   ставлю   на   голосування?  Хто  за  те,  щоб  у

 послідовності 1, 2, 3, ставлю на голосування?

 

      "за"

 

      Хто  за  те,  щоб  у  послідовності  3, 2, 1 (ми

 тільки   що   домовилися)   ставлю   на  голосування.

 Хвилинку.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.    Приймається   процедура   1-2-3.   Ми

 домовилися,  я  нікому  не  давав  слова,  спеціальна

 процедура прийнята.

      (ШУМ У ЗАЛІ) я  
 я                           - 31 - я 

      Будь ласка, не треба поіменно голосувати? Треба?

 Хто за те, щоб поіменно, ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Рішення не прийнято. Помилка в машині -

 це менше третини. Це я звертаюся до тих, хто хотів би

 зафіксувати,  ви  розумієте, я думаю, що зал мудріший

 все-таки, ніж окремі депутати.

      Я  ставлю  в  цій послідовності (одну хвилинку):

 хто   за  те,  щоб  розглядати  Закон  про  владу  за

 процедурою,  запропонованою  Узгоджувальною комісією,

 тобто  відразу  голосувати  (після обговорення, само-

 собою)   останню   колонку?   Зрозуміло.   Ставлю  на

 голосування.

      Якщо  будете  вести  агітацію, я буду виключати.

 Хто голосує, в того працюють.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Рішення не прийнято.

 

      Будь  ласка, з'ясуйте працює чи не працює. Потім

 ми переголосуємо, якщо виявиться, що це не так. я 
 я                           - 32 - я 

      Ставиться  на  голосування варіант другий, тобто

 прийняття  в цілому з поправками, які я вам прочитав.

 Ставлю  на голосування.

 

      За

 

      Рішення не прийнято.

 

      Не працює?

 

      Ми    повторим    голосування.    Ставиться   на

 голосування    третя,    переголосуємо   все.   Третя

 пропозиція    -процедура    визначена   на   минулому

 засіданні.

 

      За

 

      Рішення не прийнято.

 

       З'ясували  технічні можливості, так? Зрозуміло.

 Уже   працюють.  Не  спрацювали  картки?  А  зараз  в

 третім...  Будь  ласка, працівників служби технічної,

 подивіться  ще  цей  ряд  у Донецької депутації. Будь

 ласка, прослідкуйте. я 
 я                           - 33 - я 

      Повторно   ставляться   всі   3   пропозиції  на

 голосування. Прошу вас, будьте уважними!

      Ставиться   знову   на   голосування   підря   3

 пропозиції. Перша -від Узгоджувальної комісії. Ставлю

 на  голосування. Прошу не вести агітацію -інакше буду

 припиняти голосування!

 

      "За" -

 

      Рішення не прийнято. Тобто, 196 голосів.

      Другий  варіант  ставлю  на  голосування. Будьте

 уважні!

 

      "За" -

 

      Рішення не прийнято.

      Третій варіант ставиться на голосування.

 

      "За" -

 

      Рішення не прийнято.

      Є пропозиція ставити на голосування тільки перші

 2 варіанти.

      (шум в залі) я 
 я                           - 34 - я 

      Одну    хвилинку!    Одну   хвилиночку!   Будьте

 уважиними!  З  вашої  згоди, тепер я навпаки поставлю

 другий  і  перший варіант. Ну, вже двічі голосували в

 цій послідовності...

      (Шум в залі)

 Претензій  до  технічних  засобів  нема? Ще раз прошу

 всіх:  будь  ласка,  не  піднімайте  Регламент  і  не

 вимагайте   з   цього   приводу  слова.  Тому  що  ми

 спеціально   розглядаємо   питання   за   спеціальною

 процедурою,   яка   регламентом   не   визначена,  не

 визначена  регламентом.  Ми вже проголосували з цього

 приводу  відповідною  кількістю  голосів. я прошу вас

 проголосуйте, визначіться в цьому відношенні.

      Ставлю на голосування другий варінт, будь ласка,

 ставлю  на  голосування. Ще раз ставлю на голосування

 другий варінт процедури.

 

      "за" -

 

      Рішення не прийнято.

      Перший  варінт  ставлю  на голосування. Я не дам

 слова,  не  дам,  не  піднімайте  руки,  тому  що  ми

 проголосували.

 я 
 я                           - 35 - я 

      "за" -

 

      Рішення не прийнято.

      Я   ще  раз  повторюю,  одну  хвилинку,  ще  раз

 повторюю  процедуру,  яку  я  оголосив.  Сядьте, будь

 ласка.   Спеціальна  процедура,  яка  передбачає  три

 варінти   голосування  і  прийняття  рішення  простою

 більшістю  голосів,  а  не  рейтенговим голосуванням.

 Тому  ми  повинні  визначитися  з  цього  приводу. 10

 хвилин    на    обговорення   процедури.   Хто   хоче

 висловитися,  будь  ласка, запишіться. Я не дам таким

 чином, записуйтеся і голосуйте.

 

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА.  10  хвилин  на  моніторі,  Жовтяк, будь

 ласка, тільки коротко говоріть.

 

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  вас заспокойтеся, від фракції

 будете  брати  участь  в обговоренні питання, а не за

 процедурою.

      Жовтяк  говорить чи ні. я 
 я                           - 36 - я 

 

      ЖОВТЯК

 

      Я прошу передати слово 220,  Безсмертний.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка Безсмертний.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ

 

      Шановні  народні  депутати,  шановний  Олександр

 Олександрович,    вчора    на   спільному   засіданні

 узгоджувальної  комісії  та  керівників  фракцій було

 домовлено     однозначно,     що    перший    варіант

 запропонований узгоджувальною комісією буде ставиться

 завжди першим.

      Це  пропозиція  узгоджувальної комісії і рішення

 Ради погоджувальної Ради керівників фракцій.

      Тому ніяких тут маніпуляцій не може бути.

      Друге, Олександре Олександровичу. Справа в тому,

 що  в  тій,  запропонованій вами Постанові, з'явилися

 інші  пункти,  які  зовсім не обговорювалися вчора на

 погоджувальній  раді  з  участю членів Узгоджувальної

 комісії,  тому  він не може бути придатним ні в якому

 разі! Жоден із керівників фракцій не висловлювався по я 
 я                           - 37 - я 

 тих пунктах, які ви включили в ту Постанову.

      Шановні  колеги-народні  депутати!  Я  звертаюсь

 насамперед   до   представників   інших  фракцій,  за

 виняткорм  "Державності",  тому  що  думку її знаю. Я

 прошу  вас:  давайте  визначимося в кінці кінців, от.

 Тому  що  нашого  рішення  чекає  сьогодні зал, чекає

 Україна.

      Дякую вам за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Роман  Петрович,  я  мушу відповісти на

 вашу  репліку.  Я, так як і домовлено, поставив двічі

 на голосуавння в тій послідовності, як ми домовилися.

 Рішення  не було прийняте, тому я спробував поставити

 іншим  шляхом  для  того,  щоб  зрушити  із  "мертвої

 точки".

      А   відносно   змісту   -вчора   на   вечорі  ми

 голосуванням  змісту  не  обговорювали.  Але  всі  ці

 пункти були визначені, і я всі їх називав як варіанти

 для обговорення на сесії.

      Бутейко.

 

      БУТЕЙКО А.Д., 70 виборчий округ, "Центр".

      Шановний  Олександре  Олександровичу  і  шановні

 колеги! я 
 я                           - 38 - я 

      Справа  в  тому, що коли ми прийняли рішення про

 те,   щоби   розглядати  це  питання  за  спеціальною

 процедурою,  це  означає,  що вона має бути відмінною

 від  тої,  яку  ми  прийняли  раніше, яка передбачена

 Регламентом.  Тому  третій варіант можна було взагалі

 не ..............

      Що стосується другого варіанту, вірніше, першого

 варіанту, то у нас є готовий текст, готова пропозиція

 Узгоджувальної  комісії,  і  ми  можемо її розглядати

 (спеціальна   процедура   передбачає,  що  ми  можемо

 прийняти  її, цей документ у крайній колонці, правій,

 в цілому).

      Що   стосується   другої  пропозиції,  то  ми  й

 технічно  не  готові  сьогодні її розглядати, тому що

 вона народилася на подіумі зараз, коли її сформулював

 Олександр  Олександрович - ніхто  не  бачив у вічі, і

 тому   навіть  розглядати  документ....  рішення,  не

 бачивши  цього  документу....  Я  завжди  дуже уважно

 слідкую,  але  я  не  встиг навіть записати це... Це,

 практично,  є  порушення  не лише Регламенту, хоча ми

 прийняли рішення про спеціальну процедуру, а загально

 прийняту   практику   роботи   таких  представницьких

 органів,    якими    є   парлам/ент   чи   міжнародна

 конференція. я 
 я                           - 39 - я 

      Тому я пропоную наших колег, будь ласка, давайте

 ми визначимось в першому варіанту і підемо працювати.

 Це буде означати, що ми схвалимо Закон "Про владу", і

 ми зможемо далі рухати конституційний процес, тому що

 ми  бачимо, що ситуація заходить без прийняття такого

 рішення в глухий кут.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Анатолію Денисовичу, прошу вашої уваги,

 я відповідаю на ваше запитання.

      Справа  в тому, будьте уважні, справа в тому, що

 цей  проект документу, тобто, другий варіант вчора не

 відкидався  як варіант. Для того, щоб був предмет для

 розмови, треба дати його на руки. Якщо процедура буде

 визначена, то суть його буде обговорюватись в процесі

 виступів  представників  від фракцій і груп. І за цей

 лже  час  буде негайно вам розданий проект, щоб ніхто

 не говорив, що це  питання не узгодене.

      Якщо  ж  керуватись  вашою  логікою,  то ми тоді

 повинні   відкласти   розгляд  цього  питання  ще  на

 тиждень.

      Антоне  Денисовичу,  я  просто  обмінявся з вами

 думками із приводу  цієї ситуації.

      Чикал. я 
 я                           - 40 - я 

 

      ЧИКАЛ.

       Олександр Олександрович, просимо передати слово

 Мозеру, 154-й.

 

      МОЗЕР.

 

       Уважаемые  коллеги,  Александр Александрович, Я

 думаю,  что то, что вы предлагали первый вариант, это

 вариант    узгоджувальної    колмісії,    в   которой

 участвовали все фракции, и были учтены все пожелания.

      Поэтому  я предлагаю сейчас сделать перерыв, еще

 раз   обсуджить   в  фракциях  на  10-15  и  все-таки

 голосовать по порядку за первый и за второй вариант.

 

      ГОЛОВА.   Едуард   (...............),   Григорій

 Едуардович,  я  відповідаю  на  ваше запитання і вашу

 пропозицію.

      Варіант   Узгоджувальної   комісії   не  означає

 єдності,  адже  Узгоджувальна  комісія сенс має, якщо

 конценсусом  пріймається  рішення,  а  такого рішення

 прийнято  е було. Тому і вносяться різні варіанти, бо

 вони  це  є  продовження дискусії. Ви зрозуміли, так?

 Ясно. я 
 я                           - 41 - я 

      Кияк.

 

      КИЯК

      ........................

      Слово передається Лавриновичу.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ЛАВРИНОВИЧ О.В.

 

      Шановні народні депутати! Ми сьогодні розглядаєм

 дуже  важливу  процедуру.  і  від  того,  як ми будем

 розглядати  буде залежати хід нашого розгляду. І тому

 ми чора провели чисельні консультації, як визначитись

 з предметом.

      Отже, щоб  ми  могли  вийти  з чисто процедурних

 питань,  ми  повинні  сьогодні  прийняти рішення щодо

 процедури  розгляду  і  не  ставити  це  як  головний

 предмет,  потім перейти до самого змісту питання, щоб

 визначити  сьогодні з існуючих двох варіантів, які є,

 і  попрацювати  по  першому  і по другому варіанту, і

 прийняти сьогодні рішення.

      Тому    є    така    пропозиція.   оскільки   ми

 проголосували у відповідності з тим регламентом, яким я 
 я                           - 42 - я 

 ми   зараз   не   користуємось,   процедурні  питання

 достатньо  було  тих  голосів, які були. То ми можемо

 перейти  до  нормального  розгляду  по змісту, перший

 варіант,  потім перейти на другий варіант, і вирішити

 питання  по  суті,  щоб  ми  себе  не  заганяли зараз

 процедурними моментами у глухий кут.

 

      ГОЛОВА. Хмара.

 

      ХМАРА

      261, Хмара.

      Шановний   Голово!   Шановні  народні  депутати!

 Оскільки  не прийнято жодного варіанту, то логічно ми

 повинні    дійти   по   процедурі,   яка   попередньо

 застосовувалася, тобто згідно нашого регламенту. Хоча

 я  впринципі проти розгляду зараз цього Закону. Чому?

 Адже  сьогодні  нас,  Парламент,  заганяють  в тупик.

 Причому  дехто хотів би сказати, спекулюючи на то, що

 в  нас  не  вистачає  економічних  законів (це дійсно

 так),  треба  вносити  цілий ряд відповідних правових

 рішень, приймати стосовно реформи економіки і т. д.

      Але  на  сьогодні  ми вже другий місяць не маємо

 уряду,  уряд  у відставці, і ніхто не займається його

 формуванням. я 
 я                           - 43 - я 

      І  думаю, що Верховна Рада повинна запропонувати

 Президенту,  а  він повинен йти на певний компроміс з

 Верховною   Радою,   щоб   він   згідно   статті  144

 Конституції  України  невідкладно розпочав формування

 уряду.  Перший треба почати, як кажуть, з призначення

 прем'єр-міністра.

      І   я   закликаю   Президента   негайно   подати

 кандидатуру  на  Верховну  Раду  прем'єр-міністра для

 того,   щоб   потім  і  Президент,  і  прем'єр  могли

 створювати  повноцінний  дієздатний уряд, бо сьогодні

 такого немає. А це вкрай небезпечно для держави.

      Сьогодні  виробництво  падає, хаос збільшується,

 повна   дезорганізація,   і   я  думаю,  що  потрібно

 відкинути   політичні   ігри  і  зайнятись  серйозною

 роботою  на  користь  держави  як  парламенту,  так і

 Президенту, і виконавчій структурі влади.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Дякую вам.

      Ємець. Одна хвилина, прошу скористатись часом.

 

      ЄМЕЦЬ О.І.

      Олександр Ємець, фракція "Реформи".

      Шановний  Голово,  я думаю, що в результаті тієї я 
 я                           - 44 - я 

 напруги,  яка  (я  пана  Марченка  попрошу  дати мені

 можливість,  щоб  я  міг  звернутись  до Голови, якщо

 можна),  я  хочу звернути увагу, що в результаті тієї

 нервової напруги, яка була в залі, ми не помітили, що

 рішення  прийнято.  Тому  що  згідно Регламенту (і це

 було  попереджено)  ми  приймаєм  рішення  з  питання

 процедурного.  І  ми  набрали більше половини голосів

 від тих, що взяли участь в голосуванні.

      Такий чином, прийнятий перший варіант процедури.

 І,  мені  здається,  це дає нам можливість перейти до

 голосування по першому варіанту процедури, за який ми

 проголосували  більшою  половиною голосів від тих, що

 приймали участь в голосуванні.

      Дякую.

      Пояснюю   для   тих,   хто  неуважно  слухав  як

 відбувалося  голосування.  Прошу  повернутися до мене

 лицем декого із депутатів.

      Будь  ласка.  Я  прошу  вас  заспокойтесь будьте

 уважними,  час  на  процедуру використанний. Я не даю

 нікому  слова  ще  раз  пояснюю,  використали час. Ми

 прийняттям спеціальної процедури не прийняли рішення,

 що  ми  нормами  регламенту  не  користуємося,  а  за

 спеціальною  процедурою.  І  під час обговорення цієї

 спеціальної   процедури,  я  сказав,  щ  приймається, я 
 я                           - 45 - я 

 проводиться  голосування по 3-х варіантах процедури і

 рішення  буде  на  основі  того, який дасть більшість

 голосів,  але  більше  половини  депутатів. Тому бедь

 ласка,  посилатися на регламент, на норми регламенту,

 бо ми його тільки що для цього питання відсторонили.

      Все  тому,  я  сказав  простою більшістю, проста

 більшість у нас 204.

      Кілька   фракцій   просить   ще   на  10  хвилин

 порадитися. Я прошу і за цей час і Бутейко, і депутат

 Кравчук  наполягають на тому, щоб розповсюдити другий

 варіант,   щоб  не  було  так  би  мовити  в  темному

 голосування.  Тому  одну хвилиночку, якщо не було так

 за що ж ми голосували, вчора? За що голосували вчора?

 Не  було  він  виноситься  мій варіант. Правильно моя

 пропозиція.   Щоб   було   ясно   за   що  голосують,

 наполягають  на  тому.  Тому я пропоную Секретарітату

 розмножити, роздати варіант, який буде голосуватися і

 до  нього  ширше  тлумачення, що це таке, яких статей

 стосується, будь ласка.

      Оголошується перерва на 15 хвилин.

 я 

                         - 46 - я 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

     

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати,  Едуард Йосипович, я

 прошу   вас,   сядьте,  будь  ласка,  на  місце,  ну,

 принаймні, поверніться до мене.

      Шановні  депутати,  офіційним  представником від

 Президента  при  розгляді  цього  питання призначений

 Федір   Глібович  Бурчак.  Він  просить  з  процедури

 розгляду цього питання висловитись. Будь ласка.

     

             (Шум у залі)

     

      БУРЧАК.

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 народні  депутати, я хотів би хробитит офіційну заяву

 від  Президента.  Президент  розуміє  ті  думки,  які

 висловлювались  депутатами,  і  згоден,  якщо  перший

 варіант  буде поставлений в повному обсязі, виключити

 з  його  тексту  ті  норми,  які  торкаються розпуску

 Верховної Ради  і одночасно імпічменту.  Президента.

      Враховуючи, що це тимчасовий Закон, це, можливо,

 зняло  би  ті  суперечки, які між депутатами в різних

 фракціях  епутатів,  і дало б можливість прийняти цей я 
 я                           - 47 - я 

 закон в першому читанні.

     

             (Шум у залі)

      ГОЛОВА.  Я  пояснюю  тепер  на вимогу депутатів,

 которі  під  час  перерви  звернулись до мене з цього

 приводу, що вони не розуміють, в чому розбіжність між

 першим другим варіантом. Я популярно пояснюю, тому що

 це  питання  турбує  і  тих  радіослухачів,  які   не

 можуть   збагнути, довколи чого ведеться суперечка.

      Так  от,  за  першою  процедурою, тобто, якщо ми

 затверджуємо     у     другому    читанні    варіант,

 запропонований  узгоджувальною  комісією,  в останній

 колонці виникає загроза, я не кажу, що вона може бути

 реалізована,  але все-таки виникають правові підстави

 на  основі  статті 23 або на основі статті 25, якщо я

 не  помиляюсь  пункт  11, стосовно Референдуму (право

 Президента    оголошувати   Референдум),   розпустити

 Верховну  Раду,  зіславшись  на законну основу або на

 волевиявлення людей.

      Противаги з боку Верховної Ради немає. Імпічмент,

 який  передбачений  у  статті,  реалізувати не можна,

 оскільки  в  нас  немає  Конституційного  суду,  а ми

 тимчасово користуємося цим Законом.

      З  іншого  боку.  Уявімо  собі,  що ми терміново я 
 я                           - 48 - я 

 сформували   Конституційний   суд  на  основі  діючої

 Конституції.  Там,  до речі, Верховна Рада самостійно

 навіть  може  формувати  за  певних обставин. Якщо це

 так, то у когось із екпансивних депутатів появляється

 підозра  до  того,  що Президент порущує Конституцію,

 діє  неправильно. І тоді виникає в сесійному залі або

 деботується  в засобах масової інформації питання про

 імпічмент  Президента. Навіщо це потрібно в ситуації,

 коли в економіці такий складний стан справ?

      Президент  хоче  мати  повноваження і щоб в його

 дії йому не заважали працювати в сфері економіки. Він

 хоче,  щоб  ми не втручалися в дії Кабінету Мінітсрів

 безпосередньо,   але   в   нас  передбачається  право

 висловлення   недовіри   тим  міністрам,  тим  членам

 Кабінету  Міністрів котрі, ну, порушують Констітуцію,

 закон   або   Постанови   Верховної  Ради,  як  це  і

 передбачено,   до  речі,  у  розділі,  що  стосується

 Кабінету Міністрів.

      Таким  чином  про що йдеться? Що перший варіант

 можна проголосувати, якщо той, хто голосує, згоден на

 те,  що  може  скластися  ситуація,  що  через кілька

 місяців  він  не буде депутатом і що потім ми вводимо

 суспільство  (будьте  уважні)  вводимо  суспільство в

 нові вибори абощо. Тобто є ризик такий. я 
 я                           - 49 - я 

      Те,  що  сказав тільки що Федір Глібович, так чи

 інакше  говорить  поправку  до,  прийняття в цілому з

 поправкою,  себто  є  (..........)  процедура другого

 варіанту.

      Я  вважаю, що, зважаючи на ту обставину і на те,

 що  я  говорив  раніше,  треба  голосувати  процедуру

 дургого варіанту.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Але,  будь  ласка,  будь  ласка,  але  поступала

 пропозиція   (і   я   знову   буду  ставити  в  такій

 послідовності) на голосування один і другий варіант.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Заспокойтеся,  будь ласка, в Регламенті, який ми

 відмінили,  і  взагалі за... не передбачається, щоб з

 місця    кричали    голосніше,    ніж   у   мікрофон.

 Заспокойтеся, будь ласка, заспокойтеся.

      Тому  (будьте  уважні,  будьте  уважні),  тому я

 поставлю  на  голосування  першу і другу пропозицію в

 послідовності:  спочатку  перша,  а потім друга. Ви ж

 визначаєтеся голосуванням. Зрозуміло.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Перша - від Узгоджувальної комісії.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Одну  хвилинку.  А  друга  в  другому варіанті з я 
 я                           - 50 - я 

 поправкою, з поправками.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Заспокойтеся.   Ставлю   на   голосування  першу

 пропозицію.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Ставлю на голосування першу пропозицію ...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Одну хвилиночку , я прошу: опустіть руки.

      Я прошу, сідайте на місця.

      Включіть систему, перша пропозиція голосується.

     

      (Шум в залі)

     

      "За"

     

      Рішення не прийнято.

     

      Ставиться перша пропозиція. Встаньте, будь ласка,

 ставиться перша пропозиція.

      Сідайте на місце.

      Ставлю на голосування. Сядьте будь ласка.

     

      (Шум в залі)

       я 
 я                           - 51 - я 

      Сідайте на місце.

     

      Далі, будь ласка, заспокойтесь.

      Тепер я на голосування ставлю першу пропозицію з

 доповненням Президента.

     

      (Шум в залі)

     

      "За"

     

      Спокійно. Ставиться на голосування друга пропозиція.

     

      "за" -

     

      Рішення не прийнято.

      Процедура, визначена нами раніше, не піднімайте,

 будь  ласка,  регламент, тому що ми його відмінили на

 розгляд  цього питання. Процедура буде далі така, яку

 ми   проголосували.   Від  кожної  фракції  виступить

 представник,   потім  будемо  визначатися  з  приводу

 прийняття документу.

      Я  прошу  представників  від  Президента  внести

 варіант  своєї  постанови  і  роздати його депутатам.

 Тому  що  просто так при умові голосування не буде, а я 
 я                           - 52 - я 

 буде  записано  там  те,  що  ви сказали усно. І тоді

 можна розглядати це питання як варіант. Зрозуміло.

      Є  пропозиція починати обговорення до 14 години,

 потім  оголосити  перерву.  Хто  хоче  виступити  від

 фракції,  запишіться.  Виступатиме по одному чоловіку

 від  фракції.  Прошу  уваги. Можете подати сюди або в

 Секретаріат.

      Слово від групи "Незалежність" має депутат Вадим

 Гетьман.

 

      ГЕТЬМАН.

     

      Шановні...

     

      ГОЛОВА. Я прошу уваги, будь ласка.

      Скільки  Регламент  установимо,  5 чи 10 хвилин.?

 Вам потрібно скільки, Вадим Петрович?

     

      ГЕТЬМАН   5 хвилин. Тільки половина уже пройшла.

     

      ГОЛОВА. Я прошу уваги. 5 хвилин Регламенту.

     

      ГЕТЬМАН.

       я 
 я                           - 53 - я 

      Шановні    виборці,   шановні   колеги   народні

 депутати  України,  місяць  тому  6 депутатських груп

 центризького спрямування, що охоплюють майже половину

 депутатського  корпусу  оприлюднили  спільну  заяву з

 приводу  соціально-політичної  ситуації  в Україні, в

 якій  застерегли  суспільство  від можливих наслідків

 поглиблення  комплексної  кризи  в  державі  на  фоні

 непорозуміння   між  Презмдентом  і  Верховною  Радою

 України.

      На привеликий  жаль,   наша  тривога  з  приводу

 небажаних  характеру розвитку подій в державі не була

 відповідним чином сприйнята і тому економічна криза і

 політична  ситуація  в  Україні  за цей час ще більше

 загострилась.

      А  головне, що розпочався рух різних гілок влади

 не  до  порозуміння,  а до конфронтації, несформовано

 дієздатний уряд.

      Я  дуже просив в свій час Голову Верховиної Ради

 від   імені  своїх  колег  депутатів  утриматись  від

 активності  своїх  дій  в  Соціалістичній  партії, що

 Олександр Олександрович Мороз, на жаль, не виконав.

      Разом  з  цим  розпочалась кампанія з боку інших

 сил   за   проведення   сумнівного   есперименту   по

 проведенню  плебісциту  на тлі роззореної економіки і я 
 я                           - 54 - я 

 обездоленого   народу.  Такий  розвиток  подій  не  є

 несподіваним.   Шановні  депутати,  економічна  криза

 завжди  породжує  політину.  Але,  в  залежності  від

 політичної  зрілості  суспільства,  парламенту,  волі

 своїх керівників, різні держави по-різному виходили з

 цієї  ситуації.  Як  би  нам  не  хотілось,  щоб наша

 Україна  доповнила  перелік  таких  країн  як  Росія,

 Казахстан,  Узбекистан, де вже встигли насміятись над

 демократією  і на свій лад вирішити проблеми влади...

 Ще  не  так давно всі ми, по праву, гордилися тим, що

 Україна -чи не єдина країна в СНГ, де існує відносний

 спокій  і панує демократія. Сьогодні і над цим (чи не

 єдиним)   завоюванням   нашої   незалежності  нависла

 небезпека. І тому всі ми повинні зупинитись, адже час

 істини настав!

      В  цей  критичний період в житті молодої держави

 Президент,  Верховна  Рада,  політичні  партії, рухи,

 громадські  організації,  якщо вони дійсно вболівають

 за  свій народ і державу, повинні зі всією історичною

 відповідальністю    приступити   до   злагоджених   і

 невідкладних   дій.   Тому   я   вітаю   наше   перше

 голосування,  де  ми  проявили  політичну  зрілість і

 зрозуміли,  що  в  цей  критичний  період  ми повинні

 втриматись, так сказать, від політичних протистоянь і я 
 я                           - 55 - я 

 врешті решт   вирішити   давно  назрілу  проблему.  Я

 глибоко   переконаний,   що  кермо  виконавчої  влади

 повинно  бути передано в руки одної... одного водія -

 хтось  один  повинен  взяти  на  себе,  врешті  решт,

 відповідальність  за  стан  справ у державі. Тому, за

 дорученням  більшості депутатської групи "Незалежні",

 я  сьогодні  маю змогу доповісти вам, що ми за перший

 варіант  із  тими  поправками, які сьогодні ініціював

 Президент. І я підтримую і поправки.

      Разом  з  цим,  враховуючі складність ситуації і

 ймовірність  відсутності конституційної більшості для

 прийняття  такого  закону,  я  вважаю від імені нашої

 групи,  що  є необхідність підписати окрему угоду між

 Президентом   і   Верховною   Радою,  де  передбачити

 необхідні  противаги,  хокрема,  що  цей закон носить

 тимчасовий  характер  до прийняття нової Конституції,

 але  не  пізніше  конкретно  визначеного  строку,  що

 терміново,  скажемо,  до  01. 08 чи до якогось іншого

 числа,  до  наших  конікул  повинен  бути сформований

 Конституційний  суд  як  вищий  третійський  орган  в

 відносинах  між  Президентом  і  парламентом,  що  на

 період  до  прийняття новоїКонституції Президент буде

 утримуватись від проведення різного роду референдумів

 і   плебісцитів,   окрім   можливих  положжень  нової я 
 я                           - 56 - я 

 Конституції.

      Шановні  депутати, майже рік тому, мирним шляхом

 передавши  владу  Президента  від  першого Президента

 новому  Президенту, Україна тим самим продемонстувала

 свою  відданість  демократичним цінностям. Сьогодня в

 нас  є всі можливості закріпити цей позитивний процес

 реформування  політичної  влади  і  тим самим ще вище

 піднести  імідж  нашої країни в очах всього світового

 співтовариства.  Наше  сьогоднішнє  рішення  не  буде

 перемогою  одних  і  поразкою  інших,  це  буде  наша

 спільна перемога, перемога здорового глузду.

      Дякую за увагу.

     

     

       ГОЛОВА.   Слово  надається  Бутейко  від  групи

 "Центр".

     

      БУТЕЙКО.

     

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 колеги!  Депутати  групи  "Центр"  у  Верховній  Раді

 Україні глибоко стурбовані загостренням економічної і

 соціальної  кризи  в  державі,  надмірним  політичним

 протистоянням  у  Верховній Раді України, відсутністю я 
 я                           - 57 - я 

 належної  взаємодії  між  виконавчою  та законодавчою

 гілками  влади.  Ми  переконані,  що найоптимальнішим

 правовим    інструментом    для   усунення   багатьох

 негативних  елементів  діяльності  всього  державного

 механізму може стати нова Конституція України.

      Проте є багато ознак відсутності політичної волі

 до конструктивного співробітництва, яка була да цього

 часу,  що  ставило  під загрозу можливість досягнення

 згоди щодо схвалення нового Основного Закону України.

      Беручи  до  уваги  те,  що  цей документ містить

 багато  положень,  що можуть стати основою майбутньої

 Конституції,     то    несхвалення    цього    Закону

 конституційною  більшістю  могло стати свідченням про

 те,  що  ця  Верховна  Рада  також  не  здатна,  як і

 Верховна  Рада  минулого  скликання,  прийняти  новий

 Основний Закон Української держави.

      Тому, бажаючи активізувати конституційний процес

 і  завершити  прийняття нової Конституції України, ми

 вважаємо  і  голосували  за  це,  і  цей мій виступ є

 виступом за мотивами голосування, що за нинішніх умов

 якраз  політично  можливим і доцільним було схвалення

 Закону   України   "Про  державну  владу  та  місцеве

 самоврядування". Схвалюючи текст Закону "Про державну

 владу   та   місцеве   самоврядування  в  Україні"  у я 
 я                           - 58 - я 

 редакції,   що   була   запропонована  Узгоджувальною

 комісією  і  з  поправками,  які  були  запропоновані

 представником  адміністраціі  Президента,  від  імені

 Президента,  ми вважаємо, що цей текст, цей Закон має

 діяти   тимчасово   до  прийняття  нової  Констітуції

 України.  Цей Закон має стати інструментом для виходу

 із глухого кута в контексті підготовки Конституції.

      Ми  вважаємо  цей  Закон  як  виключно  важливий

 документ і готові співпрацювати з Президентом України

 у  відповідності  з  положеннями  України  згаданного

 Закону  за  умов,  що  цей Закон використовується для

 прискорення  спільної підготовки нової і затвердження

 нової  Конституції  України,  по  можливості  якомога

 раніше,  і  що  цей  Закон буде використовуватись для

 ефективного    здійснення   радикальних   економічних

 перетворень   з   належним   забезпеченням  соціально

 незахищених  верств  населення, захисту прав і свобод

 громадян України.

      Я  ще раз підкреслюю, що ми вважаємо, що уже цей

 Закон  є проголосований і в даному випадку цей виступ

 іде, як виступ по мотивам голосування.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА. Слово від "Державності" має Юхновський. я 
 я                           - 59 - я 

     

      ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

     

      Шановний   Олександр   Олександровичу,   шановні

 депутати,   черговий   раз   Верховна   Рада  України

 приступає  до  розгляду  проекту Закону "Про державну

 владу   та   місцеве   самоврядування   в   Україні",

 запропонованого Президентом України.

      Практика    попередніх   слухань   показує,   що

 постатейний  розгляд  призводить до руйнування тонкої

 логічної    структури   законопроекту   та   породжує

 суперечності,   причиною   яких   є  взаємопротилежні

 доручення,   які   були  дані  членам  Узгоджувальної

 комісії.  В  результаті  стало  можливим виключення з

 тексту Закону норм, що суперечать одна одній.

      Для  прикладу  наведемо  той  факт,  що  рішення

 Верховної   Ради  України  про  надання  законодавчої

 ініціативи  Кабінету  Міністрів (стаття 15) входить в

 протиріччя  з  положенням  статті 21 про безпосереднє

 керівництво Урядом України, Президентом України.

      В  ході обговорення окремі норми були включені з

 порушенням  процедури,  а саме з голосу, як сталося в

 частині,   де   йдеться  про  звітність  Генерального

 прокурора в Верховній Раді України. я 
 я                           - 60 - я 

      Після  прийняття законопроекту в першому читанні

 Верховна  Рада  визначила  концепцію  Закону,  і тому

 незрозумілим   є  спроби  переглянути  цю  концепцію,

 зруйнувавши  її з середини шляхом включення до змісту

 Закону взаємосуперечливих норм.

      Наголошуючи  на  тому,  що  проект  Закону  "Про

 державну  владу  та місцеве самоврядування в Україні"

 до  другого читання, та до повторного другого читання

 готувався   узгоджувальною   комісією,  складеною  за

 представницькою  ознакою  депутатами від усіх груп та

 фракцій   Верховної   Ради   України  при  участі  їх

 керівників. Депутатська група "Державність" вважає за

 можливе  поставити законопроект про державну владу та

 місцеве   самоврядування  в  Україні,  голосування  в

 цілому тепер уже з двома поправками Президента.

      Додатковим  аргументом,  на користь такого шляху

 розв'язання  проблеми  є  те,  що регламент Верховної

 Ради   України  не  заперечує  можливості  реалізації

 запропонованої пропозиції, що і було продемонстровано

 Верховною  Радою  при розгляді деяких законопроектів:

 "Про   статус   автономної   республіки  Крим",  "Про

 пестициди  і агрохимікати", "Про державну експертизу"

 тощо.

      Група  "Державність" вважає  за  необхідним нову я 
 я                           - 61 - я 

 структурізацію  в  парламенті  в  напрямку створення

 конструктивної державотворчої більшості.

      Зараз  момент найглибшої кризи влади в Україні і

 в  парламенті.  В  парламенті приходить до кожного із

 нас  чітке  усвідомлення, що так працювати як раніше,

 ми  не  маємо  права,  Парламент  повинен подати усій

 українській  нації  приклад  розумної  співпраці, між

 Верховною  Радою  і  Президентом. І вселити необхідне

 зміцнення громадян держави почуття адміністративної і

 економічної дисципліни. Взаємоповага, і прямування до

 узгоджувальних дій, мають пронизувати стрімліня нової

 парламентської  більшості  Президента  і його уряд. В

 зв'язку  з  тим,  ми  вважаємо за необхідне, прибрати

 найменшу  зачепку  для  Президента відносно ставлення

 парламенту закону "Про владу" і подальшої співпраці і

 впевненість   парламенту   відносно   дій   до  нього

 Президентської  команди. Для цього депутати більшості

 і Президент повинен урочисто підписати конституційний

 договір,  що закріплює передумови їх взаємної довіри.

 І  серед  них найвижливіше, Президент і Верховна Рада

 не   оголошують   до   прийняття   нової  Конституції

 референдуму  про  довіру Верховній Раді, і про довіру

 Президента,  і  про  будь-яку зміну державного устрою

 україни. І цілісності її території. я 
 я                           - 62 - я 

      Конституційний  договір  має юридичну силу, силу

 своєї  аналогічночті. Юридичним актам подібного типу,

 що  мали  місце  в інших державах Європи і Америки. І

 діяли   і   їх  процес  був  признаний  чиний  іншими

 державами.  Так  зокрема подібний договір існував при

 мирному   переході   держави   від  тотолітарізму  до

 демократії,  як  Закон (..........) в Іспанії. Чи при

 переході  від постколоніального стану до демократії в

 Канаді чи в Польші. Підписання конституційної угоди є

 навіть  більш  важливим  ніж  прийняття двома третіми

 нами закону по  по(..........) Конституції.

      Шановні  депутати,  в  історії  України сьогодні

 день  є  переломним  днем. І якщо ми приймемо закон в

 цілому  з  двома  поправками  Президента  і підпишемо

 Конституційний  договір,  ми  перейдемо на новий етап

 роботи Верховної Ради.

      Депутатаська група "Державність" вважає також за

 необхідне   після   голосування   Закону   в   цілому

 приступити    до    розгляду    законопроекту    "Про

 застосування  Закону  України,  про державну владу та

 місцеве   самоврядування   в   Україні  та  зміни  до

 Конституції в зв'язку з його прийняттям.

     

      ГОЛОВА.    Слово   має   депутат   Смірнов   від я 
 я                           - 63 - я 

 позафракційних.

     

      СМІРНОВ  Є. Л. Євген Смірнов, 61 виборчий округ,

 (..........)  області.

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 колеги  депутати,  хоча  сама  поява  цього  закону є

 антиконституційною  дією. Такою самою як і підписання

 якоїсь  там угоди між Президентом і частиною народних

 депутатів.  Ще б можна  було про щось говорити, як би

 було прийнято другий варінт процедури прийняття цього

 закону, запропонований головою Верховної Ради.

      Тепер   же.   Прийняття   Закону   "Про  владу",

 запропонованого   Президентом,   який   -повторюю  -є

 антиконституційним  і  про  який я вже сказав все, що

 думав  у  виступі  12 квітня. Навіть із цими пожежно-

 запропонованими    поправками    означатиме   перехід

 рубікону після якого ніякого вороття назад не буде.

      Я звертаюсь до колег-депутатів із закликом: якщо

 при  поіменному  голосуванні  хтось з вас боїться, що

 проголосувавши "проти" прийняття Закону, ви потрапите

 у   немилість   до   монарха,   то   пам'ятайте,   що

 проголосувавши  "за"  прийняття  цього антинародного,

 антиконституційного, так би мовити, Закону, ви будете

 навіки прокляті десятками поколінь українців у вже не я 
 я                           - 64 - я 

 існуючій державі як зрадники і держави, і народу.

      (ОПЛЕСКИ)

      Тому  я  закликаю  всіх,  у  кого є сумління, не

 приймати   президентський   Закон   "Про   владу"   і

 проголосувати  проти нього. Дякую.

      (ОПЛЕСКИ)

     

      ГОЛОВА. Слово має Самофалов.

     

      САМОФАЛОВ.

      Уважаемые    избиратели!    Уважаемые   народные

 депутаты!    По    принятию    Закона    "О   власти"

 межрегиональная  депутатская  группа пришла к выводу,

 что   его   надо  принимать.  И  принимать  только  в

 варианте,   предложеном  Согласительной  комиссией  с

 учетом  предложений Президента и голосовать за первый

 вариант только  в целом.

      Здесь  уже мои коллеги говорили, и с ними нельзя

 не  согласиться в том, что этот Закон, действительно,

 далек   от   совершенства.   Но   мы   считаем,   что

 Согласительная  комиссия  в  данной  ситуации сделала

 максимум   возможного   и  представила  нам  вариант,

 который   (хотя   и   не   в  полной  мере)  отражает

 политические  интересы всех депутатов, присутствующих я 
 я                           - 65 - я 

 в этом зале.

      Но  в условиях политического противостояния это,

 видимо,  просто невозможно сделать. Тем не менее, как

 временную норму, как закон, который будет действовать

 только  до  принятия нвоой Конституции, его принимать

 необходимо.

      Проблемы.  Первая  -решить  вопрос разграничения

 законодательной, исполнительной и судебной власти.

      Второе.  Даст  возможность подготовить и принять

 новую Конституцию Украины.

      Третье.  Позволит  установить  четкую  вертикаль

 управления от высших органов исполнительной власти до

 местного уровня.

      На  наш  взгляд, именно отсуствие сегодня четких

 полномочий  и  ответственности  со стороны Верховного

 Совета  и  Президента,  Кабинета  Министров, судебных

 органов, отсутствие конкретных границ их деятельности

 составляет  главных  источник  сегодняшних  кризисных

 явлений   в  обществе.  По  этой  причине  невозможно

 остановить  стремительное  падение экономики вниз. И,

 как  следствие,  дальнейшее обнищание людей, которые,

 избирая  всех  сидящих  в этом зале, искренне верили,

 что уж мы то улучшим их жизнь, сумеем принять хорошие

 законы, заставим уважать и выполнять их. я 
 я                           - 66 - я 

      Да, действительно, за год своей работы мы сумели

 подготовить  и  принять  121  закон.  За  этим стоит,

 действительно,   большой   труд  народных  депутатов,

 постоянных комиссий,  поиск компромиссных решений - и

 мы   их   находили.  Но  давайте  посмотрим  с  вами,

 уважаемые   народные   депутаты,  как  действуют  эти

 законы.

      Существует   и  действует  Конституция  Украины,

 существуют   законы,  в  том  числе  -принятые  нами,

 которые      призваны      обеспечить      нормальное

 функционирование    государства.    А   что   дальше?

 Производство  останавливается,  катастрофически...  о

 катастрофических  проблемах села... Уважаемый коллега

 Моисеев,  я  перед своими избирателями отчитаюсь сам,

 понимаете?!  А  вы  отчитаетесь перед своими!.. Прошу

 извинения.   О  катастрофических  проблемах  села  мы

 говорим   почти  каждое  заседание.  Растет  массовая

 безработица.   Разгул   преступности   не  только  не

 прекращается, а возрастает все больше и больше.

      Мы   считаем,   что   одной  из  главных  причин

 существовапния  вышеперечисленных  факторов  является

 потеря    управляемости    в    обществе.   Приоритет

 политизации     над     конкретными    экономическими

 проблемами,  отсутствие контроля, и, я не боюсь этого я 
 я                           - 67 - я 

 слова,  неспособность  пока парламента при отсутствии

 нормальных  деловых  взаимоотношений с президентскими

 структурами,  Правительством,  судебными оргшанами, а

 главное, при отсутствии механизма воздействия их друг

 на   друга,   заставить   их  всех  выполнять  законы

 государства.

      Возьмем, например, Закон "О бюджете", который мы

 с  вами приняли на 1995 год. По итогам работы первого

 квартала   мы   имеем   плачевные   результаты,   уже

 проработали  полквартала  второго,  а  реакции на это

 дело  нет  никакой.  От этого зависит сегодня, прежде

 всего, жизненный уровень наших избирателей.

       Мы  сегодня  аппелируем  по  многим  вопросам к

 правительству, которое отправлено в отставку, а новое

 до  сих пор мы не можем сформировать. И дело здесь не

 в   нежелании   какой-то   стороны,  а  в  отсутствии

 элементарных временных и обязательных рамок для этого

 процесса. Сегодня наши избиратели буквально стонут от

 разгула  преступности, мы на каждом шагу сталкиваемся

 с  коррупцией,  хотим  с  вами  разобраться, а что же

 делается  в  этом  направлении, хотим услышать это из

 уст Генерального прокурора. Но вот уже в течении двух

 с  полвиной  месяцев  мы  не можем видеть его за этой

 трибуной, и, подчеркиваю, не потому, что мы не хотим, я 
 я                           - 68 - я 

 а   потому   что   существуют   условия,  позволяющие

 игнорировать условия высшего законодательного органа.

      Заканчивая, хочется сказать, что межрегиональная

 депутатськая группа считает, что на сегодняшнем этапе

 развития  нашего  государства,  в условиях сильнейшей

 кризисной  ситуации  в  политической  и экономической

 сферах,  катасрофически  низком и продолжающем падать

 уровне  жизни  людей,  выход может быть только один -

 усиление  авторитарной власти. И если Президент берет

 на  себя  трудную  ответственность  спасти ситуацию и

 лично  отвечать  перед  народом,  перед избирателями,

 перед  государством  за  свои действия, давайте дадим

 ему  это  право. Смягчить жесткую авторитарную власть

 может   только   парламент,  который  сегодня  должен

 проявить  максимум  разума,  мудрости,  взвешенности,

 которую  он  демонстрировал не раз на протяжении года

 работы.

      Межрегиональная  депутатская  группа предлагает,

 учитывая  временный  характер  закона,  который будет

 действовать  только  до  принятия  новой Конституции,

 проголосовать  его  в  целом в редакции, предложенной

 согласительной  комиссией с поправкой от Президента и

 голосование провести поименно.

      Спасибо за внимание. я 
 я                           - 69 - я 

     

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати!  Я  прошу  всіх  вас

 слухати уважно, коли виступає ваш колега, не вступати

 в  дискусію, з міся тим більше, ви матимете змогу для

 цього  через свого керівника фракції чи яерез фракцію

 висловити свої міркування. А тих хто виступає, просив

 би,  свої  особисті  міркування  не  висловлювати, як

 загальні висновки.

      Оскільки  я  не бачу в чому проявляється недобрі

 стосунки  між  Президентом  і Верховною Радою, в чому

 конкретно.   Мені  здається,  що  підстав  для  таких

 висновків нема.

      А  по-друге.  Не  Верховна  Рада  формує Кабінет

 Міністрів.  Читайте  Конституцію,  там  записано,  як

 формується Кабінет Міністрів. Тому брати на себе... Я

 не коментую. Я ...

      (Шум в залі)

      Будь  ласка.  Тому,  будь ласка, по суті питання

 про  Закон "Про владу". Давайте.

      (Шум в залі)

      Від фракції соціалістів хто виступає? Марченко.

      (Шум в залі)

      Сідайте, будь ласка.

      (Шум в залі) я 
 я                           - 70 - я 

      Я  прошу  уваги  тих, хто шумить, посилаючись на

 регламент.  Ми регламент припинили при розгляді цього

 питання. Ми голосуванням ..........

      (Шум в залі)

      Будь ласка, говоріть. Сядьте.

      (Шум в залі)

 

      МАРЧЕНКО В.Р.

     

      Александр  Александрович! Я хочу добавить время.

 Когда-то...   Я   зочу  рассказать  из  опыта  работы

 прошлого  Верховного  Совета.  Когда-то  случай такой

 был,  когда депутат Головатый фізично був, а юридично

 його  не  було  або  навпаки. Але це йому не заважало

 працювати на Верховній Раді.

     

      ГОЛОВА.   Сідайте,   будь  ласка.  Я  прошу,  не

 заважайте.  Я  роблю зауваження вам, групі депутатів:

 не  заважайте  робити  виступ.  Додається  57 секунд.

 Говоріть.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Візьмете  слово  потім,  сідайте,  сідайте, будь

 ласка.  Я  вже  йому  відповів.  Я йому вже відповів,

 сідайте. я 
 я                           - 71 - я 

      Додається   хвилина  14  секунд  до  регламенту.

 Говоріть.

     

      МАРЧЕНКО В.Р.

       Уважаемые   депутаты,  позиция  социалистов  по

 Закону  о власти и по принципам реформирования власти

 и  экономики  исходит из того, что мы хотим построить

 правовое   государство.   И  мы  за  порядок  в  этом

 государстве, за порядок на основе верховенства права,

 верховенства Конституции.

      И    в   этой   ныне   действующей   Конституции

 (статья   170)   как   раз   и   говорится,  что  все

 законодательство  должно выходить из ныне действующей

 Конституции. И оно сегодня такое существует.

      Слушая  выступления  депутатов или руководителей

 других   фракций,   которые   поддерживают   тезис  о

 наведении  порядка  и  авторитарным  методом,  я хочу

 сказать:  не  обманывайте ни себя, ни пусть Президент

 себя  не  обманывает  и  народ  Украины.  Потому  что

 авторитаризм   будет  защищать  интересы  только  тех

 жирных  котов,  против  которых  Президент  собирался

 бороться.  Авторитаризм будет всегда направлен против

 самых  незащищенных: рабочих, там, учителей, врачей и

 т. д. Это показала вся история.  я 
 я                           - 72 - я 

      Более  того, причина анархии будет заключаться в

 том,  что  ныне  предложенный  Закон  конституционный

 будет  противоречить с Конституцией и будет разрушено

 праовое  поле.  Разрушение  правового  поля неизбежно

 повлечет за собой социальные противоречия. Социальные

 противоречия  приведут, на мой взгляд, и не хотелось,

 чтобы этого было, к социальному взрыву.

      Социалисты  говорят  о  том,  что  мы исходим из

 такого  принципа:  мы  за  то,  что  если  нужно  там

 изменить  Конституцию  -нужно изменить решениями думя

 третью голосов.

      Более  того, мы исходим из того, что государство

 наше  приняло  акт "Про незалежність України". В этом

 акте,   подтверджено  референдумом,  о  том,  что  на

 территории  нашего государства действует Конституция.

 Действуют   принципы  декларации  "О  государственном

 суверенитете".    А   теперь   давайте   мы   положим

 Конституцию, Декларацию и тот уродливый законопроект,

 который  нам  подброшен уродливый по форме управления

 государствам.   Соответствуют   они   или   нет.  Нет

 противоположности  совершенной  и  люди  должны четко

 знать,   что   принятие   и   голосование  вот  этого

 законопроекта    это   нарушение   ныне   действующей

 конституции, нарушении декларации, против принципов и я 
 я                           - 73 - я 

 против  того,  за  что проголосовал референдум. И это

 приведет к хаосу. Несколько процедурных моментов.

      Президент Украины обратился к Верховному Совету

 с тем, вот у меня есть его послання от 7 вересня 1994

 года,  о  том, что нам нужно конституционный процесс,

 чтоб  значит  был на Украине. И мы за это. Социалисты

 за это.

      И   мы   поддерживали   те  тезисы,  которые  он

 предложил  Верховному  Совету. А среди них: неухильне

 додержання   принципів   декларації   про   державний

 суверенітет,  державне  наступництво  по  нині діючої

 Конституції,    додержання   принципів   європейської

 хартії, що до місцевого самоврядування. И так далее.

      Эти    принципы    мы    поддерживали,   но   мы

 констатируем,  что  Президент  сегодня  как  от своей

 предвыборной  программы отказался, в сфере економики,

 так   и   отказался   от  принципов  конституционного

 процесса, я задаю вопрос всем депутатам, Председателю

 Верховного  Совета  и  президенту,  почему остановлен

 конституционный процес по принятию новой конституции.

 Ответа  нет.  А  теперь  по  процедуре принятия этого

 закона.  Закон  не  конституционный, в Конституции не

 предпалагает  его  принятие.  мы можем принять только

 изменением конституции. Только двумя третями голосов. я 
 я                           - 74 - я 

 И более того ныне действующий Регламент нам говорит о

 том, что если мы приняли этот закон, допустим там 206

 голосовало,   приняли   его   во  втором  чтении,  то

 процедура  и  регламент  который  к сожалению сегодня

 Олександр Мороз регулярно нарушал. Говорит о том, что

 как  мы,  какое решение должно быть. Одним из решений

 может  быть то что мы передадим его, на повторное или

 на  третее  чтение,  или откланим. Я еще хочу сказать

 ,   социалисты  неоднократно  вместе  с  коммунистами

 выступили  о  том,  что  этот  закон  в соответсвии с

 регламентом  неприйнятний.  Потому  что  он  нарушает

 Конституцию,   потому   что  базовая  комиссия  по...

 говорит  о  том, что он также нарушает Конституцию. И

 поэтому он не может быть принят.

      Что  делать?  Этот закон не будет иметь силы, не

 будет  иметь  верховенство  над Конституцией, если за

 него  не  проголосует  две трети голосов. А две трети

 голосов  нужно  голосовать  постатейно.  И  когда  мы

 набирали  здесь голосование, Александр Александрович,

 нада  было  ставить вопрос не о том, за какой первый,

 второй или третий вариант голсовать, а об отмене того

 решения6   которое   было   принято   по  предыдущему

 расмотрению.

      А там было второе чтение, сюда должен быть выйти я 
 я                           - 75 - я 

 от  узгоджувальной  комиссии  Дурдинец  или  кто-либо

 другой, и постатейно нада было принимать решение.

      В  настоящий  момент  это  решение в 206 голосов

 ничего абсолютно не дает. Конституция не меняет, этот

 Закон  не является верховенством над ныне действующей

 Конституцией. Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Тим,  хто  гукає відносно регламенту, я

 хочу  підказати  -не заважайте виступати тоді не буде

 виникати питання про продовження регламенту.

      Я  прошу  депутатів  з  місця не робити репліки,

 оскільки я не можу відповісти, бо я перед мікрофоном,

 який  працює  на  всю  Україну. Тому повірте мені, що

 мені  б  найшлося,  що сказати, щоб в більш не робили

 реплік. Але, будь ласка, ведіть себе стримано.

      Тепер,   від   яких  фракцій  ще  не  виступали?

 "Єдність",    будь    ласка.   Хто   від   "Єдності"?

 Відмовляєтесь від слова? Маркушов. Меркушов.

     

      МЕРКУШОВ В.Т.

     

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 депутаты,  избиратели  и  представители Президента, я

 думаю  никто  сегодня  не  сомневается  в том, что мы я 
 я                           - 76 - я 

 подошли    в   своей   деятельности   к   одному   из

 кульминационых  моментов, который определит во многом

 и нашу с вами судьбу и судьбу Украины в целом.

      Даже   если  мы  сегодня  с  вами  согласимся  с

 заверениями    наших   официальных   економистов,   с

 заверениями  сегодня официальных финансистов, которые

 говорят о том, что на Украине наступила относительная

 стабилизация  и  в  макроекономике,  и  в  финансовой

 системе,  и  в производстве; даже если мы согласимся,

 то  всем  понятно...  то  всем понятно (хотя реальные

 факты  говорят  о  другом)... то всем понятно, что на

 таком    уровне   производства,   на   таком   уровне

 економических отношений страна существовать не может.

 Она стремительно летит  в пропасть.

      И   одной   из   главных   причин  существующего

 кризиса   -это   кризис   верховной   власти,  кризис

 президентской  структуры,  исполнительной  власти,  в

 определенной степени  - кризис нашего парламента.

      Для  того, чтобы выйти из этой ситуации, сегодня

 нужно  принять неординарное решение. Ситуация такова:

 у  нас,  да,  есть  Конституция,  у  нас есть сегодня

 институт  Презитента,  у  нас есть сегодня Парламент.

 Законным   путем   сегодня,   согласно   существующей

 Конституции,  выйти  из  кризиса  невозможно. Поэтому я 
 я                           - 77 - я 

 единственный   сегодня  путь  -это  принятие  данного

 Закона  "О  власти".  А  следующий этап -это принятие

 конституционного  соглашения.  Этот  новый  политико-

 правовой  документ,  который позволит Украине сегодня

 выйти  из  этого  кризиса.  В  противном  случае  нас

 ижидает   одно.   Нас   ожидает   хаос,  нас  ожидает

 неразбериха. А вполне возможно, вполне возможно и это

 далеко  не  исключается:  и  открытое  столкновение с

 кровью.  И  вот  в даном случае, я повторяю слова уже

 предыдущего  оратора  о  том, что вот в таком случае,

 если  мы сегодня не примем решение Закона "О власти",

 то  народ Украины в будущем нас никогда  не простит.

      Зачем  нам нужен этот политико-правовой документ

 соглашения? Вместе с Президентом. А я... фракция наша

 будет  выходить  с  таким предложением с Президентом.

 Что, если мы сегодня примем большинством голосов этот

 новый   Закон   в   первом   варианте   с  поправками

 Президента,  то  мы  будем  выходить  с инициативой к

 Президенту,  чтобы подписать такое соглашение. Причем

 я  должен  "успокоить" тех депутатов, которые думают,

 что   будет   возможность  провести  референдум,  где

 проявить  какое-то  недоверие  друг  к  другу  или  к

 Президенту,  или  к  Верховному  Совету,  то  в таком

 соглашении   необходим   пункт-условие,   который  бы я 
 я                           - 78 - я 

 накладывал   вето   на   проведение   референдума  по

 недоверию  и  к  Верховному  Совету,  и к Президенту.

 Это -единственный путь, который возможен сегодня!

      И  последнее.  Мы  сегодня  не  можэем  упустить

 возможность,  ту  возможность,  которую берет на себя

 Президент  -он  сегодня на себя берет ответственность

 вывести страну из данного прорыва. Сегодня нужно дать

 им необходимые полномочия, разделить подномочия между

 законодательной и исполнительной властью.

      Этот  Закон  позволит  Президенту, прежде всего,

 сформировать    правительство,    сложить   нормальну

 действующую  вертикаль  и таки образом, таким образом

 поступательно двигаться вперед.

      Поэтому  я  предлагаю всех тех, которые сегодня,

 может  быть,  еще  не до конца разобрались  в нюансах

 этого  Закона,  уточнить для себя все и проголосовать

 сегодня за первый вариант с поправками Президента.

      И  второй  момент.  Я  предлагаю  голосовать  не

 поименно.  Давайте  мы не будем связывать, давайте мы

 не будем ...

      (Шум у залі)

 ...давайте  мы  не  будем  связывать  всех тех людей,

 которые сегодня находятся в социалистической фракции,

 в       коммунистической       фракции      какими-то я 
 я                           - 79 - я 

 обязательстьвами  -они  проголосуют  по  совести, и я

 уверен,  что  мы наберем нужное количество голосов! А

 то,  что  кто  говорит,  что  мы  боимся этого -мы не

 боимся.  Мы  первыми  подпишемся  под конституционным

 договором  вместе  с Президентом. И эти фамилии будут

 абсолютно открыты для всего народа Украины.

      Благодарю за внимание!

     

      ГОЛОВА.  Від комуністів хто виступає? Симоненко,

 будь ласка.

      А від селян? Ну, давайте так...

     

      СИМОНЕНКО  П.  М.,  150  виборчий округ, фракція

 комуністів.

      Уважаемые  народные  депутаты,  я думаю, что для

 каждого,  кто децйствительно думает над последствиями

 принятия решения по данному вопросу, понятно, что это

 антизаконное  и  антиконституционное  решение, проект

 которого  вынесен на наше с вами рассуждение. И прямо

 хочу сказать откровенно, чтобы знали наши избиратели,

 что   мы,   коммунисты,  за  этот  проект  закона  не

 собирались  и  голосовать  не  будем,  ибо это хакон,

 который   лишает  всех  социальных  гарантий  и  прав

 населения Украины. Это, чтобы все знали. я 
 я                           - 80 - я 

             (Шум у залі)

      Далее,  я  хотел  бы отметить и то, что в данной

 ситуации,  попирая  Конституцию,  мы,  по  сути дела,

 открываем  дорогу  для  государственного  переворота,

 который  существляется  руками  тех,  кто  иногда,  а

 вернее, ранее, 4 года до этого, разваливал Украину. И

 я  умаю,  Президент  должен  был бы задуматься, какие

 политические  силы,  и  какая  проруха  псле принятия

 этого    закона    наступив    в   части   управления

 государством.

      Следуюющее,   я   думаю,   что  не  соглашусь  в

 Владимиром   Романовичем   Марченко  только  в  одной

 части  -Закон  "О  власти  "  будет  и  власть  будет

 усиливаться.  Только усиливатьси криминальная власть,

 усиливаться   уголовщина   будет   здесь,   мафиозные

 структуры  и  так далее и тому подобное. Я думаю, что

 ни  у кого не вызывают сомнения те разговоры о власти

 и  годичной  давности,  которые  звучали в предыдущем

 Верховном    Совете    здесь,    и   те   надзвычайни

 повноваження,  яки  булы,  как  они были реализованы,

 куда  экономика  Украины  докатилась,  как социальные

 проблемы   решались   и   как,   вернее,  развалилась

 экономика и государство  Украина.

      Поэтому  я и хотел бы, чтобы мы здесь задумались я 
 я                           - 81 - я 

 над  тем,  что  декларируя  и провозглашая, Президент

 имеет  массу  сегодня прав, а, вернее, неограниченную

 власть,  которая  могла  бы сегодня обеспечить, чтобы

 люди  спокойно ходили по улицам, а не прятались после

 5-6  часов вечера по своим квартирам, могли нормально

 обеспечить  свои  жизненные условия, а не думать, где

 кусок  хлеба  сегодня  приобрести  и  где работу себе

 подыскать.

      Я думаю, что здесь вопросов очень и очень много,

 и  некоторые посылки на то, что рушиться экономика, и

 управлять  ею  надо, я хотел бы задать Президенту еще

 раз  хоть  несколько  раз  с этой трибуны и на личных

 встречах задавал.

      Уважаемый Леонид Данилович, извините пожалуйста,

 кто  вам  мешает  снять  сегодня  любого  министра  с

 работы?  Ну ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос.

 Я  хотел  бы  своим  коллегам задать вопрос, когда вы

 прингимаете  эти  решения  и посылаетесь, что Кабинет

 Министров  не  могут сформировать. Кто сегодня мешает

 Президенту   внести  любую  кандидатуру  по  Кабинету

 Министров?  Никто  не  мешает.  Вопрос  в другом. Что

 сегодня  бездеятельность,  а вернее несостоятельность

 нынешнего    руководства,    отсутствие    нормальной

 социально-ориентированной   экономики   и  нормальной я 
 я                           - 82 - я 

 экономической   программы  егодня  заводится  в  блуд

 развором  о  власти.  Другого  варианта  здесь нет. И

 именно  несостоятельность реформ здесь неоднократно с

 этой  трибуны  подтвердждали  те,  кто войдут в новый

 состав Кабинета Министров: Пинзенык, Шпек, Голубченко

 многие   другие.   Именно   поэтому  надо  откровенно

 говорить,  что  в данной ситуации нужно смотреть, как

 говорил  Козьма  Прутков,  в  корень.  И  если  будет

 реальная  программа,  а  не  заявления,  декларация о

 каких-то  программах, вот тогда можно говорить о том,

 какие    дополнительные   полномочия   нужны   нашему

 Президенту, чтобы реализовать ту или иную программу.

      Мне  представляется,  что  принципиальный вопрос

 еще  и  возникает  в  следующем,  уважаемые  народные

 депутаты.  Мы  разве с вами не научены горьким опытом

 уже  трехлетней,  так  скажем, практики существования

 презыдентской  структуры.  Где,  в каком государстве,

 созданном     на    т'ерритории    Советского    Союза

 презыдентская стурктура оправдала себя? Льется кровь,

 стреляют  в  друг  друга,  войны  розвязывают, народы

 бросают  один  на  другого  и  именно  через  военные

 действия.  Где  президентская  структура, которая как

 усиление  исполнительной  власти  во  имя большинства

 народа  способствовала  тому,  кому мы отдаем сегодня я 
 я                           - 83 - я 

 дополнительно  власть. Мы лишает Конституции себя, мы

 сегодня  подменяем  законом, который не имеет никакой

 силы  и не должен иметь в обществе, подменяем главный

 Закон  и собираемся идти в Раду Европы. Так хто ж нас

 там   ждет,   когда   у   нас  нет  тогда  получается

 Конституции.

      (Шум в залі)

      Я  хотел  бы еще обратиться к нашим избырателям.

 Уважаемые  наши  избиратели!  Поймите  одно, что этот

 Закон  (вы и так сегодня не имеете возможности прийти

 и  защитисть свои законные права ни в одном институте

 государственного  строительства...  этот Закон вообще

 лишает,  как  мы говорим и утверждаем, народосластия.

 Потому  что  будут  командовать  губерал-губернаторы,

 назначаемы отсюда.

      И,  безусловно, при отсутствии кадровой политики

 и  отсутствии  должной  высокой  требовательности  за

 исполнение  Закона  это  приведет только к негативным

 последствиям.

      Я   призываю   здравомыслие,   здесь  чтобы  оно

 восторжествовало,  в  этом  зале,  потому что за нами

 очень  высока  мера  ответственности, которая будет в

 итоге принятия этого документа.

      И   фракция  коммунистов  приглашает  всех,  кто я 
 я                           - 84 - я 

 задумывается  над последствиями, проголосовать против

 этого проекта Закона.

      (о п л е с к и)

     

      ГОЛОВА. Лавринович. За ним- Хмара.

      Лавринович.

     

      ЛАВРИНОВИЧ О.В.

     

      Олександр    Лавринович,   Дрогобицький   район,

 Борислав, східниця, фракція Народного Руху України.

      Ми   тільки   що   послухали,   як  лякали  весь

 український народ, нас з вами, як нас позбавлять всіх

 гарантій.  Я  думаю, що бачили всі, під яким прапором

 на грудях виступаючого це робилось.

      Звичайно,   що  коли  мова  йде  про  специфічне

 ставлення   до  шляху  розвитку  України,  до  глухої

 опозиції  щодо економічних реформ в державі, то ясно,

 які пропозиції можуть при цьому лунати.

      Так,  звичайно,  ми маємо системну кризу в нашій

 державі. Чому ж ми в ній опинилися? Про це можна буде

 говорити  досить  довго,  враховуючи, що коріння цієї

 кризи  почалось  з  поневолення  нашої  держави і тих

 багатьох десятиліть державно-партійної диктатури, яка я 
 я                           - 85 - я 

 була,  яка  залишила  дуже  тяжкі  наслідки для нашої

 держави.

      Ми  повинні  виходити  з цієї системної кризи, в

 якій    опинилися,    крок   за   кроком,   вирішуючи

 найнагальніші проблеми, які є в нашій державі.

      Чи  можемо  ми  розв'язати  проблеми соціального

 забезпечення,  економічного  реформування,  не  маючи

 дієвої системи управління нашої держави? Очевидно, що

 не можемо. Тому найголовнішою

 ланкою   сьогоднішнього   кризового   стану  є  криза

 управління  всіх  рівнів. Починаючи з рівня державної

 влади.  Саме  через  це,  це  було основним моментом,

 виборча  платформа багатьох політичних організацій, і

 Президента  України,  коли він обирався на цю посаду,

 тому    зрозуміло   чому   він   ініціював   внесення

 законопроекту    про   державну   владу   і   місцеве

 самоврядування.

      Ухваленням  цього  закону  ми  робимо черговий і

 дуже  важливий  крок   до  розмежування повноважень і

 обов'язків  різних гілок влади, закладаємо можливість

 створення  виконавчої  вертикалі,  визначення рівнів

 місцевого самоврядування. Це не є вичерпні кроки, які

 розв'язують   ці   проблеми.   Але  це  є  кроки, які

 відкривають  можливість  для  розв'язання  наступних я 
 я                           - 86 - я 

 проблем,  коли  крок  за  кроком визначивши загальну

 лінію  нашого  розвитку  ми  можемо  вирішувати  свої

 проблеми.  Ми відкриваємо можливості творення головою

 виконавчої   влади   уряду   України,   який  отримує

 можливість  втілення в життя проголошеної економічної

 программи    Президента,   і   бере   на   себе   всю

 відповідальність   за  її  ефективну  реалізацію,  ми

 робимо дуже важливий крок який знайде свій розвиток в

 спеціальному   договорі   і   відкриє  можливість  як

 найскоршого розвитку конституційного процесу.

      Не  може  існувати повноцінна нормальна держава,

 яка  не  вирішила основні засади свого існуваня через

 прийняття конституції.

      Україна  існує 4 роки і конституційний процес до

 сьогоднішнього  дня  не  завершенний, і не знайденний

 шлях  для  ефективного розв'язання. Ми сьогодні можем

 зробити   крок,   який  буде  сприяти  якнайскорішому

 розв'язанню  цієї  проблеми.  Фракція "Народного руху

 України"  підтримує  ухвалення  закону  підтриманного

 більшістю народних депутатів у варіанті як компроміс,

 який   відкриває   можливість   для   пошуку  шляхів,

 можливості  поступу  для  виходу  з  кризи,  в  якому

 опинилась  українська  держава,  і  після  закінчення

 нашого  обговорення, враховуючи, що ми маємо на руках я 
 я                           - 87 - я 

 розданий  вже проект постанови узгоджувальної комісії

 з  урахуванням  пропозицій,  які  внесені  від  імені

 Президента    України,   відразу   після   завершення

 обговоронення провести голосування.

     

      ГОЛОВА.    Слово    має    депутат   Хмара   від

 "Незалежності"  позафракційних, будь ласка, у вас три

 хвилини.  Три  хвилини  в нього, оскільки дві хвилини

 використані  Смірновим, вони домовились так. Сідайте,

 будь ласка, говоріть.

     

      ХМАРА С.І.

     

      Шановні народні депутати, весною 1990 року я вже

 це  пережив  на  трибуні.  Я  думаю,  що  кожний, хто

 шумить,  повинен  подумати  і  про  себе трошки. Якщо

 дозволите... не будете шуміть, я не буду.

     

      ГОЛОВА. Говоріть голосніше, не чути.

     

      ХМАРА    С.   І.   Шановні   народні   депутати,

 сьогоднішня  ситуація мені нагадує, коли зійшлися два

 безногих   і   кажуть,   хто   швидше  побіжить.  Оце

 сьогоднішні ці суперечки перетягування канату замість я 
 я                           - 88 - я 

 того,  щоб  займатися обидві гілки найвищої державної

 влади,   щоб  займалися  ефективно  виконанням  своїх

 обов'язків,  намагаються тягнути то в одну, то в іншу

 сторону канат.

      Я  хотів  би  сказати,  що  сьогодні  важливіше.

 Терміново   буде   землетрус,   якщо  ми  відтягнемо,

 скажімо,  чи  відкла...  не відтягнемо, відкладемо на

 тиждень,  два  чи  скільки  прийняття  закону,  добре

 попрацювавши  і  так  дальше.  А за той час допоможем

 Президенту  сформувати  Уряд. Президент на зустрічі з

 народними депутатами більше ніж місяць тому пообіцяв,

 що   в   найближчі   дні   винесе  на  Верховну  Раду

 затвердження  кандидатури прем'єр-міністра. Тому що з

 такими побажаннями деякі депутати звернулися до нього

 і  скажем  Леоніде  Даниловичу будете мати прем'єра і

 разом  будете  формувати  ваш Кабінет Міністрів, який

 так  необхідний.  Тому що сьогодні Уряду немає. Уряд,

 якому  висловлена  недовіра  за погану роботу, нині в

 відставці, але виконує свої обов'язки, але не працює.

      Не  відбуваються  ті реформи, про які так багато

 говорять,   немає   планування   структурних  змін  в

 економіці.  Але я хотів би сказати ще одну річ. Із-за

 того,  що вся влада в Україні працює вкрай погано, ми

 маєм  сьогодні  цей  стан  і над незалежністю України я 
 я                           - 89 - я 

 нависла  серйозна  небезпека.

      З  одної сторони виконавча влада мовчить про так

 званий фіктивний борг перед Росією. Хочуть підмінити

 заборгованість  України  за  несплату  за енергоносії

 взагалі  боргу.  Але щоби розглянути це питання було,

 якби  Президент і його Уряд показали реальну картину,

 то  було  б видно, що не ми -боржники перед Росією, а

 Росія  перед нам. До речі на зустрічі я це Презіденту

 сказав: "Чому ви не кажете  правди свому народу? ".

      І   друге   питання.   Що   сьогодні  важливіше?

 Прийняття   цього  Закону  чи,  наприклад,  прийняття

 Закону,  проект якого я подав "Про декларацію доходів

 і  майна".  Без  якого  смішно  навіть вести мову про

 боротьбу  з  організованою злочинністю і корупцією. І

 Президент  признав це, розвівши руками, сказав, що не

 можна.  Так  5 травня я подав цей проект. Чому він не

 розданий  депутатам  і  я хочу сказати, що то, що нам

 підсовують  провокаційний  Закон,  винна  і  Верховна

 Рада,  яка  не  має відповідної принципової позиції і

 яка  все-таки  не організує свою роботу для того, щоб

 дійсно  приймати  ефективні,  вкрай необхідні правові

 акти для України.

     

      ГОЛОВА.   Степан   Ількович,   дякую   вам  - ви я 
 я                           - 90 - я 

 використали свій час.

      Пояснюю  для  тих, хто задавав запитання. І, по-

 перше,  прошу  вибачення  -я не так оголосив. Він від

 позафракційних,  а  не від незалежних. Тобто, це інша

 фракція.... інша група депутатів. А із Смірновим вони

 домовились,  що той бере хвилину, а Хмара -4 хвилини.

 Але   Смірнов  використав  півтори  хвилини,  тому  я

 зупинив його, Хмару зупинив раніше. Зрозуміло, так?

      (Шум у залі)

      Керівників   фракцій...    прошу   пробачити!...

 керівників  фракції  прошу  зайти  до  мене в кабінет

 зараз.

      А оголошується перерва до 16-ї години!

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку