ЗАСІДАННЯ П'ЯТДЕСЯТ  ТРЕТЄ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  28  к в і т н я  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде засідання Перший заступник Голови Верховної

      Ради України ТКАЧЕНКО О. М.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Доброго   ранку,  шановні  народні

 депутати, гості, запрошені, преса!

 

      Прошу   вставити   картки   і  підготуватись  до

 реєстрації.

      Прошу  включить  систему.  Реєструємся.  Я прошу

 вставити картки, реєструємся.

      Реєструємся. Будь ласка, включіть систему.

 

      Йде реєстрація.

 

      Зареєстровано  299  депутатів. Ранкове засідання

 оголошується відктритим.

 

      Відповідно   до  вимого  статті  12  про  статус

 народного депутата та глави 8. 3 Регламенту Верховної

 Ради,  дозвольте  оголосити запити народних депутатів

 Угарова  Генадія  Юрієвича  до  виконуючого обов'язки

 віце-прем'єр-міністра,   міністра   оборони   України

 Шмарова з питань використання військової техніки;

      Симоненка   Івана   Петровича,   Чумака   Миколи

 Васильовича,    Радченко    Галини    Федерівни    до

 Генерального  Прокурора  України  щодо  правомірності

 публікації  окремих  газет  і  їх  вплив  на ситуацію

 політичної нестабільності в  Україні;

      групи  депутатів  -Писаренко,  Анісімов, Єськов,

 Пасічна та інші, всього 24 депутати щодо економічного

 стану в шахтарських регіонах до Кабінету Міністрів;

       Болдирєва    Юрія   Олександровича,   Алєксєєва

 Володимира  Генадійовича  до  Генерального  прокурора

 України  щодо  невірного роз'яснення Мінюстом України

 законодавства  стосовно  правомірності збору підписів

 за роведення всеукраїнського Референдуму;

      групи   народних   депутатів  Шандрук,  Чимерис,

 Швидкий  та  інші,  всього 8 депутатів до виконуючого

 обов'язки   віце-прем'єр-міністра  України,  міністра

 зовнішньо-економічних  зв'язків  України  Осики  щодо

 умов транзиту вантажів через  України.

      Даємо відповідне доручення  по даних запитах.

      Шановні  народні  депутати,  враховуючи,  що  ми

 сьогодні   працюємо   до  14-30,  єсть  прохання  для

 розминки відвести 15 хвилин. Достатньо? А?

      (Шум в залі)

      Не   відводити?   Ну,  настоюють  два  депутати,

 давайте ми дамо... Смірнов настоює. я 
 я                           - 3 - я 

      (Шум в залі)

      Я   тоді  ставлю  на  голосування,  проводим  ми

 розминку  чи  не проводим. Хто за те, що не проводити

 розминки і розпочати роботу? Прошу голосувати.

      Щоб не проводити розминки.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Я думаю, що вчора було різне... Що у вас?

 

      ГОЛОС З ЗАЛУ.          Не чути.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Письмові  які  єсть там пропозиції,

 дайте сюда письмові і працюєм. А ми найдем час...

      Спасибі.

      Шановні  колеги! Нам потрібно затвердити порядок

 денний засідання на сьогоднішній день, і вносяться на

 ваш розгляд такі питання.

      Микола Янович, будь ласка.

 

      АЗАРОВ М.Я.

 

      Уважаемые  народные  депутаты! Я очень прошу вас я 
 я                           - 4 - я 

 сегодня   вернуться   к   второму  разделу  Закона  о

 бюджетной системе.

      Вчера  рабочая группа вместе с Комиссией провела

 заседание,   рассмотрела  повторно  все  поправки  ко

 второму разделу, и часть из этих поправок, на которых

 настоивали  многие  депутаты,  в  частности  поправка

 Гаманюка-Лазаренко,  Гошовской-Сироты, Найды и других

 депутатов, были учтены.

      Два  есть  серьезных мотива, по которым Комиссия

 настоивает   на   том,   чтобы  сегодня  вернуться  к

 рассмотрению   этого  вопроса  и  достаточно  быстро,

 учитывая  небольшое количество этих поправок, принять

 второй раздел и Закон в целом.

      Первое.  В Законе устанавливаются жесткие сроки,

 начинающиеся  с  15  мая,  15 мая, 1 июня, 15 июня, 1

 сентября   и  1  декабря,  по  которым  министерства,

 ведомства,   Верховный   Совет,   Президент   обязаны

 участвовать и должны участвовать в разработке проекта

 бюджета на 1996 год.

      То  есть,  впервые мы имеем с вами возможность в

 нормальные  сроки,  оговоренные  Законом, разработать

 бюджет на 1996 год.

      Второе.  В  Законе  о  бюджетной системе впервые

 предусмотрены   жесткие   меры  ответственности  всех я 
 я                           - 5 - я 

 должностных  лиц  нашего  государства  за  исполнение

 государственного   бюджета.   Такого  не  было  ни  в

 предыдущих   законах,   и   такого  по  сей  день,  к

 сожалению, нет в действительности.

      Если  бы  мы с вами сегодня приняли этот Законо,

 то,   начиная  с  первого,  ну,  практически  со  дня

 опубликования,   он   бы   начал   действовать.   Это

 положительно   бы   сказалось   на   всей   бюджетной

 дисциплине в нашей стране.

      Поэтому я вас прошу поддержать Комиссию.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Занчить,   шановні  колеги,  дозвольте  мені,  я

 зачитаю  перелік  питань,  які виносяться сьогодні на

 порядок денний, а потім бистренько пройдемо по них.

      Значить,  "Про  стан  фінансування  освіти",  те

 питання   щоб  нас  проінформували.  "Про  виконання

 Постанови  Верховної  Ради  від 18 квітня 1995 року",

 "Про   інформацію   Уряду   України   щодо  виконання

 Постанови  Верховної  Ради  від  21. 03. 95 року "Про

 незадовільний соціальний захист населення в зв'язку з

 підвищенням  тарифів  на житлово-комунальні послуги",

 про    неоподаткування   матеріальної   допомоги   та

 подарунків  які видаються ветеранам війни в зв'язку з я 
 я                           - 6 - я 

 50-річчям  Перемоги  у Великій Вітчизняній війні, про

 проект Закону "Про визнання розміру збитків, завданий

 підприємству,  установ  і  організацій  розкраданням,

 знищенням, нестачою або втратою дорогоцінних металів,

 дорогоцінного  каміння  та  валютних  цінностей", про

 проект  Закону України "Про внесення змін і доповнень

 до  Закону  "Про  порядок  здійснення  розрахунків  в

 іноземній  валюті  ", про проект Закону "Про бюджетну

 систему", та пропозиція, яку вніс депутат Азаров. Щоб

 нам   другий  розділ  розглянуть  і  проголосувать  і

 прийнять  в  цілому. І про проект Закону України "Про

 внесення  змін  і  доповнень  ",  про  правовий режим

 території,   що  зазнала  радіоактивного  забруднення

 внаслідок Чорнобильської катастрофи. І зміни в складі

 Постійних комісій.

      Отакий   перелік   питань  пропонується  на  ваш

 розгляд  із тих питань, які ми вносили на цей робочий

 тиждень.

      Я прошу: давайте відведем 10 хвилин. Достатньо?

      Хто  за  те,  щоб  10 хвилин -на внесення змін і

 поправок  до даного  порядку денного?

      Будь ласка, включіть систему.

 

      "За" - я 
 я                           - 7 - я 

 

      Рішення прийнято.

      Будь  ласка,  запишіться.  Достатньо. Висвітіть,

 будь ласка. Достатньо. Хунов, за ним М'ясковський.

 

      ХУНОВ А.І.  138. Терещуку.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Терещуку.

 

      ТЕРЕЩУК  В.  В. Дякую. Шановна Президія, шановні

 депутати, Терещук, секретар комісії з питань культури

 і духовності, фракція "Комуністів".

      Я прошу включити в порядок денний сьогоднішнього

 засідання    Верховної   Ради   питання,   яке   було

 проголосоване   про   включення  до  порядку  денного

 символіку святкування 50-річчя Перемоги. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. М'ясковський, будь ласка.

 

      М'ЯСКОВСЬКИЙ М. М. Спасибо. Я прошу передать мое

 слово товарищу Симоненку Петру Николаевичу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Симоненко, будь ласка.

 я 
 я                           - 8 - я 

      СИМОНЕНКО П.Н.

 

      Уважаемый    Александр   Николаевич,   уважаемые

 народные  депутаты,  я  всвязи  с  тем,  что все-таки

 заканчивается  наша  рабочая неделя, мы только 16 мая

 приступим  к  работе.  Но  очень тревожная информация

 поступила и мы сегодня на фракции с утра обсуждая ее,

 просили   бы   буквально   определить  5-10  минут  и

 выслушать  информацию  председателя комиссии товарища

 Даниленко  в  связи  с  тем,  какие  документы  вчера

 подписывались   у  Президента,  касающиеся  программы

 приватизации  и методики приватизации земли. И почему

 до  сегоднешнего  дня не расмотрен вопрос, касающийся

 Указа  Президента  по  данному  вопросу,  не  внесены

 проекты    законодательных   документов,   касающихся

 Кодекса земельного? И что это у нас вообще происходит

 сегодня,  за  спиной  Верховного Совета подписываются

 программы  и  механизмы  по  сути дела, продажи земли

 сегодня Украины.

      И  второе.  Я  хотел  бы,  Александр Николаевич,

 чтобы  с  учетом вчерашней информации по телевидению,

 дано    было    поручение   Генеральной   Прокуратуре

 рассмотреть почему сегодня лидеры УНА УНСО официально

 заявляют  о  том,  что  они  2-10 мая будут проводить я 
 я                           - 9 - я 

 собрание   своих  боевиков  и  готовятся  к  войне  с

 Россией. Что это у нас за государство вообще? Я хотел

 бы  этот вопрос поставить. И себе задаю его постоянно

 и народным депутатам.

 

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шейко, будь ласка.

 

      444 Бобровицький виборчий округ, депутат ШЕЙКО

 

      Шановний Олександре Миколайовичу!

      Я  в принципі, підтримуючи порядок денний, хотів

 би  запропонувати  першим все-таки розглянути питання

 про другий розділ законопроекту про бюджетну систему,

 підтримуючи свого колегу Азарова. І в контексті цього

 питання,  я  хотів  би,  щоб ми розглянули пропозицію

 групи  "Центр",  яка  давала  зміни  і  доповнення до

 Закону   України  "Про  бюджетну  систему",  стосовно

 відповідальності посадових осіб держави за розробку і

 прийняття бюджету України.

      Комісія  з  питань  бюджету  погодилася  з нашою

 пропозицією,  я хотів би, щоб це питання розглядалося

 в  контексті із загальним законопроектом про бюджетну я 
 я                           - 10 - я 

 систему. І розглянути його першим, підкреслюю.

      Друге.  Я  хотів  би,  щоб  нам  все-таки голова

 комісії,  колега  Даниленко,  дав сьогодні коротеньку

 інформацію  відносно  виконання  нашої  Постанови про

 проведення  весняно-польових робіт. Я знаю, що працює

 сьогодні  комісія разом з Урядом. І роз'їжджаючись на

 округи   я   повинен   мати  інформацію,  яким  чином

 інформувати          керівників          підприємств

 сільськогосподарських  про  матеріальне  забезпечення

 весняно-польових робіт.

      Третє.  Я  хотів  би,  щоби ми сьогодні, знову ж

 таки,  дали  хотя  би  інформацію  голови  тимчасової

 Комісії   по   Криму,   яким  чином  скалдається  там

 ситуація,   тому  що  в  засобах  масової  інформації

 неоднозначно  тлумачиться  розвиток  подій в Криму. Я

 думаю,  що  Верховна  Рада, маючи невеличку перерву в

 пленарних  засіданнях, повинна сьогодні визначить хоч

 би  концептуально,  яким  чином  ми будемо це питання

 тримати на контролі.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ткаченко.

 

      ТКАЧЕНКО С.К., 192 виборчий округ, Мелітополь. я 
 я                           - 11 - я 

      В  Комісії з питань соціальної політики та праці

 депутати здали листи від ветеранів війни та ветеранів

 останнього   воєнного   призову.   В   них   ветерани

 висловлюють  цілий  ряд  пропозицій  і  прохань  щодо

 їхнього   соціального   захисту.   Дуже  бажано,  щоб

 Комісія, якщо вона готова, проінформувала саме до Дня

 Перемоги  ветеранів  про те, як будуть враховані їхні

 пропозиції і прохання.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну,  я  не хотів би -ми ж буквально

 декілька  днів  тому  слухали в цьому залі інформацію

 заступника  голови  Кабінету  Міністрів. Може, вас не

 було  в  той  час  -це  інша  справа.  Но виступав, і

 задавали  запитання...  Віце-прем'єр Курас... Нащо до

 цього питання вертатись?..

      Будь ласка, Безсмертний.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П., 220 виборчий округ.

      Шановні      колеги!     Шановний     Олександре

 Миколайовичу!

      Спочатку  -невеличке процедурне зауваження. Мені

 здається,  що  по кожному із питань, які поставлені в

 порядок  денний,  який, можливо, буде проголосований, я 
 я                           - 12 - я 

 слід   надати   перевагу  виступам  фракцій,  щоб  не

 продовжувалдась  та,  вчорашня практика, коли під час

 обговорення концепції по житлово-комунальній політиці

 в   Україні   окрім  гучних  слів  жодної  конкретної

 пропозиції не прозвучало. Тому треба обмежитись таким

 коротким обговоренням від фракцій.

      Тепер  щодо питань, які розглядаються сьогодні і

 є  в  переліку.  Я  думаю, що Петро Володимирович має

 рацію, коли говорить про необхідність подачі або хоча

 би  серйозної  інформації  про  ситуації  в Криму від

 голови  тимчасової  комісії  або  хоча  би,  скажемо,

 розгляду  на  закритому засіданні цього питання. Тому

 що в нас попереду занадто велика пауза і всі наслідки

 за дії кримських політикків в цей період нести будемо

 ми.

      І  третє  питання,  на  яке я хотів би звернути,

 шановні  колеги,  вашу  увагу.  Це  те  питання,  яке

 сьогодні  підняв  депутат  Терещук. Я не хочу, щоби в

 цьому  залі  знову породжувався новий конфлікт, знову

 виносилась  ця  проблема.  Тим  більше,  що Регламент

 говорить  про те, що таке питання ставиться в порядок

 денний  одною  третиною,  але  на  розгляд виноситься

 більшістю    епутатів.   Тому   тут   все   зрозуміло

 абсолоютно.  І  лише ці норми можуть дати посилки для я 
 я                           - 13 - я 

 розв'язання цієї проблеми.

      Наступне,  ви  знаєте,  що  вчора було доручення

 дано  Комісії  Петра  Володимировича Шейка розглянути

 процедуру   підготовки  цього  питання.  І  прошу  не

 піднімати  його  в цьому залі. Тим більше, що колеги,

 шановні  колеги  з  лівого  боку,  ніхто  сьогодні не

 забороняє    використати   цю   символіку   під   час

 демонстрацій і походів.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.

      Заварзін.

 

      ЗАВАРЗІН.    Уважаемый   Александр   Николаевич,

 уважаемые  народные  депутаты!  Прежде  всего  вопрос

 земли,  то,  о чем говорил Петр Николаевич Симоненко.

 Буквально  вчера  ко мне пришло ряд писем, и вот одно

 из  них  в  руках  с требованием от моих избирателей,

 чтобы  земля  ни  в  коем  случае и ни в коей мере не

 стала  товаро. Это уже не депутаты говорят, а говорит

 народ,  что  ни  в  коем случае земля не должна стать

 товаром.

      Поэтому   я   хотел  бы,  чтобы  сегодня  кратко

 председатель  комисси  аграрной  вот  здесь,  с  этой я 
 я                           - 14 - я 

 трибуны Верховного Совета дал ответ, о каких решениях

 по земле вчера был разговор у него с Президентом. Это

 во-первых.

      Во-вторых,  празднование  1  мая. Значит, 9 мая,

 День Победы...

             (Шум у залі)

      Что?  Почитаете,  я  могу...  минуточку,  я могу

 зачитать вам письмо это.

      Значит,  второе.  Празднование  1 и 9 Мая. То же

 самое.  Масса  звонков  была ко мне не только с моего

 избирательного  округа, а здесь из Киева от ветеранов

 Великой Отечественной войны. Значит, они настоятельно

 требуюч,  чтобы  ни  в коей мере не были опорочены те

 знамена,  под  которыми  они  воевали  и  по которыми

 победили "коритчневую чуму".

      Поэтому Верховный Совет должен все-таки спокойно

 рассудительно, поставив  этот  вопрос в повестку дня,

 обсудить этот вопрос, чтобы снять всякое напряжение у

 нас в обществе.

      И  третье.  На сегодняшний день (и я этот вопрос

 задавал  на  комиссии, на комиссии представителю  СБУ

 по  незаконным  военизированным  формированиям)  есть

 Постановление  Верховного  совета  о  том, что только

 лишь   законные  военизированные  формирования  имеют я 
 я                           - 15 - я 

 право существования в нашем государстве. Но по многим

 данным  на  Украине  сегодня  существует  целая масса

 боевиков  всевозможных  и  так  далее,  и  так  далее

 незаконных.

      Поэтому  сегодня  тоже  самое  Верховный  Совет,

 чтобы  не  сложилось  за  вот  эту  первую декаду или

 первую  половину  мая сложнейшая ситуация в обществе,

 необходимо  чтобы  эти  военизированные  формирования

 незаконные  были немедленно ликвидированы в ближайшие

 два-три дня. О них известно в СБУ и других органах.

      Поэтому  я  настоятельно  требую такое поручение

 дать соответствующим органам.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Час вичерпано.

      Хунов   вніс   пропозицію  включити  питання  по

 символіку    святкування    50-річчя   Перемоги.   Ту

 Постанову,  за яку голосували вчора. Одну хвилиночку.

 Ненадо мене поправлять.

      Значить,  ми вчора, дійсно, голосували, я ставлю

 на   голосування  про  включення  даного  питання  до

 порядку денного сьогоднішньої сесії.

      Будь ласка, включіть систему.

 я 
 я                           - 16 - я 

      "за"

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення не прийнято.

      Симоненко.  Заслухати  інформацію Голови Комісії

 агропромислового   комплексу   і   продовольства   та

 переробки  Даниленка  Анатолія  Степановича щодо тієї

 роботи,  яка проводиться поза межами Верховної Ради з

 питань  земельної  реформи  і  інших питань.

      До  речі, шановні депутати, наскільки мені стало

 відомо,  до мене поступила якась угода. Я думаю, таку

 угоду ми в перерві мід 12-ю і 12. 30 проведем зустріч

 чи   засідання   Президії  і  голів  фракцій  і  тоже

 розберем, що це за угоджа і хто її розповсюджує.

      В  мене  написано: Дурдинець, Меркушов. Що це за

 угода  і  з чийого дозволу така угода? Я думаю, ми на

 Президії  сьогодні  розглянем  із  головами фракцій і

 дамо цьому оцінку.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Значить,  я Чорновола ще допишу. Вам що робить -

 аби робить протів, що-небудь, якби робить протів. Бог

 робить добро, а другі роблять назло.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  просив  би, Анатолій Степанович, я 
 я                           - 17 - я 

 Анатолій  Степановч, на місці. Я думаю, що ми в кінці

 засідання  сесії  відведем,  ну,  не надо, ми в кінці

 засідання  сесії  надамо  слово, а він підготується і

 проінформує депутатів. Не заперечуєте? А?

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Ну, в кінці сесії, ми будем, щоб не порушувати.

      Слідуюче  питання  підняв  (я  прошу  до уваги),

 значить, хто

      за  те щоб заслухати інформацію голови комісії в

 кінці,  ввести  в  порядок денний і заслухати в кінці

 сесії,  прошу  проголосувати.  Включіть,  будь ласка,

 систему.

 

      Якби не возражали чим би ви займалися. Ну чим би

 займалися ще?

 

      За

 

      Рішення прийнято.

 

      Це в порядок денний інформацію. А там 195 да. 98

 не голосувало.

      Шановні   колеги,   я  прошу  переголосувать.  І

 просить  голова комісії. Будь ласка включить систему. я 
 я                           - 18 - я 

 Щоб включить в порядок денний інформацію Даниленко.

 

      За

      Рішення прийнято. Включили.

 

      Шейко  Петро  Володимирович,  значить  підтримав

 пропозицію  депутата Азарова, голови комісії, щоб ми

 першим  питанням  поставили  розгляд  другого  розділу

 вчорашнього законопроекту.

      Одну хвилиночку.

      Я   ставлю   на   голосування.   Комісія   вчора

 працювала,    узгоджувала   всі   ті   зауваження   і

 пропозиції,  які  були  внесені,  і  сьогодні  готова

 доповісти на сесії, щоб ми його розглянули і прийняли

 в цілому в законопроекті.

      Хто  за  те, щоб  дане  питання ввести в порядок

 денний сьогоднішньої сесії і в числі перших поставити

 на сесію. Прошу проголосувати.

 

      "За" -

 

      Порядок денний (..........).

      Рупа  "Центр"  тоже  це  підтримує. Але тут... Я

 вибачаюсь.  Петро Володимирович вніс таку пропозицію, я 
 я                           - 19 - я 

 щоб...   Іде   розмова,  щоб  його  заслухати  першим

 сьогодні.  Це з процедури. Воно прийнято.

      Щоб     Даниленко    проінформував,    ми    вже

 проголосували.   І  слідуюча  пропозиція  Шейка,  щоб

 Кармазін  зробив в кінці сесії коротку інформацію про

 роботу  Верховної Ради Криму і ту ситуацію політичну,

 яка там склалася.

      Я    ставлю   пропозицію   депутата   Шейко   на

 голосування, щоб включити до порядку денного.

      Прошу включити систему.

 

      "За" -

 

      Рішення не прийнято.

      Безсмертний  вніс пропозицію, щоб головуючий при

 розгляді  питань  перевагу надавав керівникам фракцій

 чи від фракцій. Це буде враховано безперечно.

      Друге   про   інформацію   по   Криму.   ми  вже

 проголосовули  питання, про святкування 50-річчя тоже

 розглянули.  Заварзін питання про землю ми розглянули

 вже   вирішили.   І  інформацію  по  Даніленку   тоже

 розглянуто. По святкуванню першого дев'ятого травня і

 використання символів, я думаю, що це питання тоже ми

 голосували.  І  я  вважаю, як і кожен тут присутній в я 
 я                           - 20 - я 

 цьому  залі, що на ці свята і 1 травня і 9 травня -це

 найсвятіше  свято і для нас всіх і для нашого народу,

 вийдуть  під  тими  символами,  під якими здобувалася

 перемога  ця  тяжка.  А  державним... і бог велів під

 державним. Державні стяги ніхто не ставив під сумнів.

      І останнє питання "про незаконні формування". Ми

 дамо  доручення  Генеральній  Прокуратурі  і СБВ, щоб

 розібралися і проінформували Верховну Раду. Державний

 стяг, а хто сказав... а ну не кричіть, хіба я сказав,

 що  против.  Державний  стяг єсть державний стяг. Під

 державними  стягами  -це  як  кажуть  і  бог велів по

 Конституції.  Хто  тут  під  сумнів  ставить. Чого ви

 шумете?

      Я   ставлю   на  голосування  порядок  денний  і

 приступаємо до роботи. Включіть, будь ласка, систему.

 І  проголосуєм.  Я зачитав, ми тільки першим питанням

 поставили комісію Азарова.  Я прошу голосувати.

 

      "за" -

 

      Рішення прийнято.

      Слово надається Миколі Яновичу Азарову.

 

      АЗАРОВ М.Я. я 
 я                           - 21 - я 

 

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу до уваги.

 

      ____________. Уважаемые народные депутаты!

      Еще громче?

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  думаю, що Микола Янович, у цьому

 залі вже стільки виступав, що в нього голос сів. Будь

 ласка.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Еще раз возвращаюсь к тому, чтобы

 мы  с  вами  прочувствовали,  почему  такая  комиссия

 настойчивая.  Потому  что  15 мая, 1 июня, 15 июня, 1

 сентября  и  1  декабря  -это  сроки  рассмотрения  и

 представления  документов правительством, Президентом

 в Верховный Совет.

      Если  мы  с  вами  сейчас уже сорвем первый срок

 представления,  значит  чиновники нам могут говорить:

 "Ребята,  Закона нет, о чем вы говорите, какие мы вам

 документы должны представлять?"

      То   есть,   появилась   возможность   поставить

 бюджетный процесс в нормальные рамки. я 
 я                           - 22 - я 

      Вчера  состоялась  довольно длительное заседание

 комиссии,  на  котором  еще  раз  была  попытка найти

 компромис   между  слабансированностью  бюджета  всех

 уровней.  Принято замечание по пункту 1 статья 2. 11,

 касающихся  доходов  государственного  бюджета.  Если

 раньше  два  этих дохода, как НДС/налог на добавленую

 стоимость/и  акциз, относились к разряду регулирующих

 поступлений  в  государственный  бюджет.  А  вы вчера

 помните,   что   представители   регионов,  областей,

 городов,  районов выступали за закрепление этой части

 доходов за местными бюджетами.

      Комиссия  сочла возможным и рабочая группа пойти

 на  встречу  в этом вопросе и изложить эти два пункта

 статьи 2. 11 в редакции, которая тут написана: "Часть

 податка    на    добавленную    стоимость,    которая

 обозначается  Законом  Украины "Про державний бюджет"

 на плануемый год, и часть акцизного сбора.

      Пункт 1. 3. статьи 2. 11. также решено отнести к

 части закрепленных доходов.

      Александр  Николаевич,  как мы будем голосовать:

 по поправкам? Или в целом?

      (Шум у залі)

      Хорошо.

      Пунктом 2. 12, пунктом 2. 12 закрепляетсмя часть я 
 я                           - 23 - я 

 доходов   регулируемых   за   местными   бюджетами  и

 вызначается   минимальный   норматив  по  этому  виду

 доходов.  Этот  норматив обозначен на основе, значит,

 последних  лет.  И  эта  минимальная  цифра -20% -это

 реально  действующая  цифра,  в которой, так сказать,

 сомневаться   не   приходится.  То  есть  установлена

 минимальная норма - 20%, больше - может быть.

      Ну,    соответственно,   предлагается   изменить

 нумерацию разделов.

      Страница  вторая  этих  замечаний.  Вы  помните,

 вчера   многие   выступали  и  говорили  о  том,  что

 необходимо закрепить (в частности, депутат Гошовская,

 депутат   Сирота   и  другие),  закрепить  доходы  от

 коммунальной   власности  в  соответствующий  уровень

 бюджета.  Мы  с этим согласились (рабочая группа) и с

 соответствующей  поправкой  пункт 1. 1. в Закон будет

 внесена.

      Аналогичным  изменениям  подверглись  пункты  2.

 13.,   2.   14.   и  2.  15.  То  есть  речь  идет  о

 сбалансировании бюджетом всех уровней.

      Наконец,  нами  рассмотрено предложение депутата

 Бутейко,   касающееся  повышения  ответственности  за

 нарушение  установленных  Законом сроков подготовки и

 подання  проекта  Закона  на бюджет на наступный рик. я 
 я                           - 24 - я 

 Предалается, предложено Комиссией согласиться с двумя

 этими поправками и внести соответствующие изменения в

 пункты 5. 31. 1/5 и 5. 39. 2. 00. Хотя, если говорить

 по  сути,  ответственность  выписана соответствующими

 статьями.  Предложения депутата Бутейко усиливают эти

 пункты,    поэтому    предлагается    согласиться   с

 предложениями   депутата   Бутейко  и  внести  данные

 изменения в проект Закона "О  бюджетной системе".

      Вот  вкратце,  значит,  суть  этих  изменений. В

 настоящее  время  я  могу  с большой ответственностью

 утверждать,  что в основном сняты все спорные пункты,

 касающиеся  раздела  номер  два  Закона  "О бюджетной

 системе".

      И поэтому я вас прошу принять Закон "О бюджетной

 системе  "  и  принять  в  целом  Закон  "О бюджетной

 системе".

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте  відведемо, я вибачаюсь, 10

 хвилин на запитання, да?

             (Шум у залі)

      Нема заперечень?

             (Шум у залі)

      Одну  хвилиночку, Григорію Івановичу, давайте 10

 хвилин на запитання. я 
 я                           - 25 - я 

             (Шум у залі)

      Ставлю  на  голосування.  Будь  ласка,  включіть

 систему.

      Одну   звилиночку,   виключіть   систему,   будь

 ласка.

     Я  прошу, шановні колеги, давайте не шуміть. Якщо

 відмовляємось   10   хвилин  відвести  на  запитання,

 враховуючи, давайте... У нас тут вчора було найбільше

 по  даному  другому  розділу,  не  тільки по другому,

 найбільше  претензій  Гаманюка.  Будь ласка, включіть

 Гаманюка, Ссоболєва...

             (Шум у залі)

      І я прошу запросить в зал людей для голосування.

      Включіть, будь ласка Гаманюк.

 

       ГАМАНЮК.   Уважаемый  Александр  Николаевич,  я

 вношу   предложение   без   обсуждения,  без  сопроса

 поставить не голосование, однако озапросить в зал еще

 раз  дептуатов,  потому  что многие думали, что будет

 обсуждение и вышли.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Соболєв, будь ласка.

 я 
 я                           - 26 - я 

      СОБОЛЄВ

 

      Соболєв, Запоріжжя, депутатська група "Реформи".

      Дійсно,   частина   зауважень,  які  були  вчора

 запропоновані,  ули  враховані  в цьому проекті. Але,

 нажаль,   не   враховано   головне   зауваження,  яке

 поступало стосовно рівня базового, а саме рівня міст.

 На   сьогодні  залишається  єдиний  податок,  а  саме

 прибутковий  податок  з громадян, який, нажаль, після

 вчорашнього  голосування  50  відсотків  буде  іти  в

 райони  в містах, але не буде зараховуватись в бюджет

 міст  стовідсотково,  як  це  передбачається нинішнім

 законодавством.   Саме  тому  єдине  зауваження,  яке

 залишається  що до цього Законопроекту, це принаймні,

 щоб  знайти  компроміс  -це  залишити  100  відсотків

 прибуткового  податку  з громадян, який формується на

 рівні  міст,  селищ,  сіл  там, де живуть громадяни і

 працюють,  залишався  на базовому рівні. Якщо це буде

 враховано,   це   можливо  врахувати  при  формуванні

 бюджету,   я   вважаю,  що  за  ці  пропозиції  можна

 проголосувати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Шеховцов, Шеховцов.

 я 
 я                           - 27 - я 

      ШЕХОВЦОВ

 

      Уважаемые   коллеги!   Я   должен  категорически

 возразить против предложений Бутейко.

      Во-первых,  тут  когда он предлагает 1.5, есть в

 проекте  бюджета,  он немножко иначе звучит. Я читаю:

 "1. 6 "Недотримання термінів щодо бюджетного процесу,

 встановлених  цим  Законом". То есть всех терминив, а

 не только сроков подачи соответствующих документов.

      То ли Бутейко не внимательно читал, то   ли,  не

 знаю, желание попасть в соавторы.

      А   вот   второй  его  пункт,  ну  извините  это

 полнейший абсурд юридический -"позбавлення заробітної

 плати  за неподання своєчасно документів". Я напомню,

 что  у  нас  лишить  заработной платы и то не всей, а

 части,   может   только   суд   в  ходе  рассмотрения

 уголовного   дела.   А  здесь  предлагается  какой-то

 непонятный механизм, когда в административном порядке

 или в каком ином порядке человек без суда и следствия

 лишается  заработной  платы.  И кто будет доказывать,

 кто  конкретно виновен: то ли министр, то ли его зам,

 то   ли   более  низкостоящий  клерк.  В  общем,  это

 настолько  юридически  неграмотное предложение 5. 39.

 2.  0  Бутейка,  что  говорить  о  том,  что Комиссия я 
 я                           - 28 - я 

 поддержала его, ну, я... я шокирован.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Який округ?  Сотий округ, будь ласка.

 

      ОМЕЛІЧ В.С.

      Шановний  Олександр Миколайович, шановні народні

 депутати,  як  уже  сказав  Микола  Янович Азаров, що

 вчора   Комісія   дуже   уважно   розглянула  всі  ті

 пропозиції,    зауваження,    які   були   висловлені

 депутатами   відносно  проекту  Закону  про  бюджетну

 систему. І практично все це враховано.

      Дійсно,  в  тіх,  що  сьогодні  пропозиціях вніс

 депутат   Соболєв,   ми  обговорювали  це  питання  і

 вагались,  чи зачіпати, чи ні. Взагалі, перевага була

 на боці тому, щоб все-таки прийняти в такій редакції,

 якій пропонує Соболєв.

      Я  думаю,  що дійсно треба було б повернутись до

 цього  питання  і, можливо, погодитись з цим, але всі

 ті   поправки  і  все  те,  що  внесено  депутатською

 Комісією,  прохання дуже велике все-таки підтримати і

 прийняти цей розділ.

 я 
 я                           - 29 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я  ставлю  на  голосування  другий

 розділ з поправкою Соболєва. Не заперечуєте?

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Одну  хвилиночку,  тоді я окремо ставлю поправку

 Соболєва.

      Микола Янович.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Ну, что я хочу, уважаемые народные

 депутаты,  конечно,  в  поправке  Соболева, так, есть

 смысл,   есть   смысл,  понимаете.  Но  она  нарушает

 балансировку бюджетов.

      Ну,  давайте...  Я  вот  сейчас  чувствую,  если

 соглашусь,  то  проголосуем  в  целом.  Я,  уважаемые

 народные депутаты, ну дайте нам время на то, чтоб мы,

 значит,  разобрались  с  этой  поправкой  с  вашей  и

 пришли...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Так   это   ж   на   1996   год.  И  если  будет

 необходимость,   мы  вернемся  к  вашей  поправке  в

 течение этого года - я вам обещаю. Но сейчас...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Погодився Соболєв?

      (ШУМ У ЗАЛІ) я 
 я                           - 30 - я 

 

      Соболєв погодився?

      Ставить  на голосування вашу поправку?

      Я  ставлю  на голосування вашу поправку Соболєва

 Будь ласка. Поправка Соболєва голосується.

 

      За

 

      Трошки  не  добрала,  значить  я ставлю в цілому

 другий  розділ  на голосування  в  тій  редакції, яку

 запропоновано з відповідними поправками.

      Включіть, будь ласка, систему.

      Голосуєм.

      Да,  від  комісії  з  поправками,  які вчора були

 висловлені, я прошу голосувати, шановні депутати.

 

      За

 

      Спасибі, прийнято.

 

      Я  ставлю на голосування прийняти закон в цілому

 і постанову.

      Голосуєм в цілому і за постанову разом.

      Я прошу голосувать. я 
 я                           - 31 - я 

 

      За

 

      Спасибі, сідайте, Микола Янович.

 

      Хорошо  розпачали  ми  сесію. А зараз слухається

 питання про виконання постанови Верховної ради від 18

 квітня 95-го року про інформацію уряду,щодо виконання

 постанови  Верховної  Ради України від 2. 03. 95, про

 незадовільний    захист   населення   в   зв'язку   з

 підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги.

      Слово   надається   Шпеку   Роману  Васильовичу,

 виконуючому обов'язки міністра економіки.

 

      ШПЕК Р.Б.

 

      Шановний  Олександр Миколайович! Шановні народні

 депутати!

      В  Уряді  аналізувалась Постанова Верховної Ради

 України  "Про інформацію Уряду України щодо виконання

 Постанови  Верховної Ради України від 21 березня 1995

 року "Про незадовільний соціальний захист населення 6

 в зв'язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні

 послуги". я 
 я                           - 32 - я 

      Сьогодні  це  питання,  можливо  і  в  даний час

 якраз, обговорюється на засіданні Кабінету Міністрів,

 і   де  готується  відповідна  пропозиція  і  реакція

 сторони Уряду  на цю Постанову.

      Я    хочу   нагадати   вам,   що   питання   про

 (..........)(..........) про підвищення цін оптових і

 роздрібний цін на комунальні послуги, електроенергію.

 В   цьому  залі  двічі  виступав  заступник  міністра

 економіки  Тальник, виступав я, виступав віце-прем'єр

 міністр України Вітюков, виступав перший віце-прем'єр

 міністр  України  Пензеник, і  було роздано звернення

 письмове  за  підписом виконуючого обов'язки прем'єр-

 міністра Марчука  Євгена Кириловича.

      В  мене  в  руках  вся кіпа матеріалів, які були

 передані  Верховній Раді народним депутатам з сторони

 Уряду,   де  ми  аргументували:  чому  прийняті  такі

 рішення  і  чому  ми  не  можемо  зараз поступити по-

 другому.

      Але  18  квітня  цього  року Верховна Рада своєю

 постановою зобов'язала Кабінет Міністрів зупинити дію

 наказу Міністерства економіки від 17 лютого 1995 року

 ь16 "Про рівень роздрібних цін на паливно-енергетичні

 ресурси  до  завершення повної виплати конпенсаційних

 послуг   населенню   на   оплату  житлово-комунальних я 
 я                           - 33 - я 

 послуг.

      Хочу   розсказати  про  історію  цього  питання.

 Міністерством  економіки  в  січні  місяці  в Кабінет

 Міністрів  було  направлено листа пронапрямки цінової

 політики  на  1995  рік,  проект  Постанови  Кабінету

 Мінітрів,  всі необхідні розрахунки, обгрунтування. і

 відбулось  заслуховування  цього питання на засіданні

 Кабінету  Міністрів  1  лютого  1995  року. І витяг з

 стенограми,  сторінка  9.  2,  слова прем'єр-міністра

 Масола    Віталія   Васильйовича:  "По-перше,   треба

 погодитись з пропозицією Міненерго і Комітету по газу

 про  встановлення нових тарифів за користування газом

 та  електроенергієї  для  населення з 1 лютого". І на

 основі   цього   був   виданий   наказ   Міністерства

 економіки.

      Я   привертаю  вашу  увагу,  що  ми  виходили  з

 концепції  цінової  політики  і  пропонували,  ми від

 цього не відказуємось. Але це питання було колективно

 обговорено  на  засіданні Кабінету  Міністрів  і була

 підтримана   пропозиція   міністерств   енергетичного

 профілю  і  відповідний  механізм  введення в дію -це

 наказ Міністерства економіки.

      Хочу зазаначити, що в той час під зазначені нові

 ціни  і  тарифи, рівень яких ураховано при визначенні я 
 я                           - 34 - я 

 основних  макроекономічних  показників  і  показників

 бюджету  на  1995  рік, затверджених Верховною Радою,

 Урядом   вже  здійснено  упереджувальні  заходи  щодо

 соціального захисту населення.

      З  1  лютого 1995 року розмір пенсії збільшено в

 середньому   на   77  відсотків,  допомоги  сім'ям  з

 дітьми   -на   45   відсотків,  заробітної  плати  та

 степендії -на 33 відсотки.

      Для  забезпечення  виплат  пенсій  та допомоги в

 нових розмірах Уряд спрямував до пенсійного фонду 8,3

 трильйона   карбованців.   Тимчасово   вільні   кошти

 позабюджетних   фондів   в  розмірі  1,  2  трильйона

 карбованців.  Досягнуто  домовленості з ощадбанком та

 банком "Аваль" про надання пенсійному фонду позички в

 розмірі 5 трильйонів карбованців.

      Зважаючи  на  це,  зупинення  дії  нових  цін та

 тарифів   на   енергетичні   ресурси  для   населення

 не стільки дасть ефект соціального захисту населення,

 скільки  матиме досить суттєві негативні наслідки  як

 для паливно-енергетичних галузей, так і для економіки

 в цілому.

      Хочу  зазначити,  що Урядом вже прийнято рішення

 про   ненараховування  пені   за  несвоєчасну  оплату

 населенням  житлово-комунальних  послуг,  за затримку я 
 я                           - 35 - я 

 виплати пенсій чи субсидій.

      Крім  того визнана реальна необхідність внесення

 змін  до  показників  бюджету  в  частині  збільшення

 дотацій  на  регулювання  цін. А це суперечить Закону

 "Про  бюджет",  який  прийнятий  разом з вами в цьому

 залі.

      Особливо    серйозне    становище   склалося   з

 розрахунками   за   природній  газ.  Через  затримку

 населенням   платежів  у  лютому-квітні  цього  року,

 газопостачальні  організації  вже  зазнали  збитків в

 сумі  майже 23 трильйона карбованців. Якщо перекласти

 суму боргу на промисловість, на виробничий сектор, то

 ціну  газу для них потрібно підвищити з 80 доларів за

 тисячу   кубометрів   до   117   доларів   за  тисячу

 кубометрів, або на 46 відсотків.

      Аналогічна     ситуація     склалася     і     в

 електроенергетиці.  Збитки  Міненерго від  невведення

 нових  тарифів  з початку  року становлять близько 25

 трильйонів.   Якщо   й   надалі   зберегти  тариф  на

 електроенергію  для  населення на рівні, що діяв до 1

 лютого,   то   тарифи   для   промислових  виробників

 необхідно  буде підвищувати в середньому у 2, 3 раза,

 а в окремих енергосистемах, де питома вага споживання

 енергії  населенням  більш  висока  (це "Крименерго", я 
 я                           - 36 - я 

 "Вінницяенерго", "Одесаенерго") -в 4,5 - 4,6 раза.

      Розрахунки показують, що перекладання додаткових

 витрат  по  газу  і  електроенергії  на промисловість

 призведе  до  різкого  підвищення цін в інших галузях

 народного   господарства.   Наприклад,  в  металургії

 вартість  продукції  зросте  (в залежності від видів)

 від  20  до  60%; в хімічній промисловості -від 30 до

 80%,  чим  ще більше ускладниться її реалізація і без

 того  неконкурентноспроможної  вітчизняної продукції.

 Ми  повинні  пам'ятати,  що  ціни  на  енергоносії на

 території  Росії в кілька разів (від 3 до 8 разів для

 місцевих  товаровиробників)  нижчі як в Україні. Наші

 товаровиробники вже поставлені в умови несправедливої

 конкуренції.

      Від  таких  змін не виграє і населення, оскільки

 при   такому   зростанні  цін  новий  поштовх  матиме

 інфляція.  Затримка  з введенням нових цін на вугілля

 вимагатиме   збільшення   бюджетних   дотацій   на  7

 ттрильйонів   карбованців  щомісяця  -в  іншому  разі

 паливопостачальні   організації  зупинять  реалізацію

 вугілля  населенню  через накопичення некомпенсованих

 збітків,  а  джерел  в бюджеті для їх покриття, як ви

 знаєте, немає.

      Крім  того,  виділені  населенню компенсації без я 
 я                           - 37 - я 

 збільшення  цін  на енергоресурси спричинять грошовий

 тиск   на   ринку   інших   товарів.  Створять  певну

 диспропорцію  між  грошовою і товарною масами, що, як

 відомо, є передумовою зростання інфляції. Тим більше,

 що  за  даними статистики за останні 3 місяці близько

 25  трильйонів  карбованців  залишилось  у  населення

 неотовареними.

      Слід  звернути  увагу і на те, що питання оплати

 енергоносіїв  сьогодні набуло не тільки економічного,

 а  й  політичного  значення:  з початку року загальна

 сума  зовнішнього  боргу  за  газ  зросла  на  534, 2

 мільйона   доларів.   Неоплата   цієї  заборгованості

 ставить  державу  перед  загрозою припинення поставок

 газу  та  денонсування  договору зі сторони Росії про

 реструкторизацію  боргу за газ, одержаний в попередні

 роки.   А  це  означає  майже  повну  зупинку  роботи

 промисловості,  катастрофічне  звуження  можливостей,

 повернення    боргу   та   згрозу   втрати   фактично

 економічної   незалежності  -в  холодну  зиму  повний

 колапс  в народному господарсстві і втрату політичної

 незалежності.

       Станом    на    20    квітня   поточного   року

 профінансовано     у    повному    розмірі    виплату

 компенсаційних  виплат  для пенсіонерів. Новий розмір я 
 я                           - 38 - я 

 пенсій   з  сумою  890  тисяч  карбованців,  що  були

 запроваджені    першого   лютого   1995   року.   Для

 забезпечення таких виплат в першому кварталі у квітні

 поточного  року  Урядом  були  додатково мобілізовані

 фінансові ресурси як за рахунок бюджетних коштів, так

 і   вільні   кошти  позабюджетних  фондів  і  позички

 комерційних банків, про що я вже говорив.

      Шановні  народні  депутати,  індекс цін на лютий

 1995  року  прогнозувався  140,  7 відсотка. Фактично

 рівень  інфляції  в лютому складав 118, 1 відсотка, в

 березні  11,  4%.  За лютий-березень 1995 року рівень

 інфляції  склав  131,  6%.  По  прогнозах українських

 економістів    темп    інфляції   в   квітні   місяці

 передбачається   7-8 %  ,   по  прогнозах  зарубіжних

 експертів 5-7%.

      Хочу   звернути   вашу   увагу,  шановні  народні

 депутати,  про  те, що середня зарплата в лютому 1995

 року при інфляції 18% зросла на 30, 9%, в березні при

 інфляції 11% на  19,8.

       Таким  чином  реальна  заробітна плата зросла в

 лютому  на  12,5  відсотка,    в   березні  на    7,6

 відсотка,   а   за   два  місяці  зростання  реальної

 заробітної плати становить 20 відсотків. При цьому ще

 залишається   заборгованість   окреми  підприємств  і я 
 я                           - 39 - я 

 підприємств  окремих  галузей  Пенсійному  фонду,  що

 створює   значні  труднощі  для  фінансування  витрат

 бюджетної сфери згідно затвердженого бюджету.

      Хочу,  використовуючи  цю трибуну, звернутись до

 вас  всіх,  народні  депутати,  і  звернутись до всіх

 громадян  України,  які  слухають нас. Так це тяжке і

 дуже   непопулярне   рішення,  але  воно  вимушене  і

 альтернативи немає. Це рішення забезпечить теплу зиму

 і  можливість роботи промисловості. А питання відміни

 цього   рішення,   воно   мною  розглядається  не  як

 вирішення питання соціального захисту (я вже говорив,

 що всі виплати станом на 20 квітня виплачені і будуть

 виплачені  за  квітень  до 10 травня), я розглядаю це

 питання  тиску  на  виконавчу  владу,  на  Уряд, який

 знаходиться у відставці і спроба боротьби за владу.

      Але  я хочу застерегти, що якщо ми будем йти цим

 шляхом,  ми не тільки не вирішимо питання соціального

 захисту - ми  втратимо  і  державу.  В  зв'язку з цим

 питання сьогодні розглядається на Уряді. Я попередньо

 мав    розмову   з   виконуючим   обов'язки   Евгеном

 Кириловичем  Марчуком.  Уряд звертається до Верховної

 Ради  з проханням: ще раз вивчити зазначене питання з

 врахуванням  факторів  викладених,  в  переданих  вам

 раніше   матеріалах   і   переглянути   рішення  щодо я 
 я                           - 40 - я 

 зупитанення  дії  нових  тарифів на енергоресурси для

 населення.

      Про    остаточне   рішення   Уряду   ви   будете

 проінформовані  після  закінчення  засідання Кабінету

 Міністрів.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Інформація  закінчена.  Скільки  ми

 відведем часу на запитання? 30 хвилин?

 Я  ставлю  на  голосування.  Хто  за те, що 30 хвилин

 відвести на на запитання, прошу включить систему.

 

      "за"

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь  ласка.  Запишіться,  включіть

 систему.

      Достатньо.   Висвітіть.   Достатньо,  більше  не

 потрібно.

      Будь  ласка,  Григорович, за ним Шандрюк, за нею

 Шандрюк.

 

      ГРИГОРОВИЧ Л.С.

      Шановний Романе Васильовичу, цілком очевидно, що

 підняття цін на тарифні послуги за комунальні послуги

 викликали,  ясна річ, тривогу серед нашого населення. я 

     

                         - 41 - я 

 Слава  Богу,  настала  весна,  і  воно  в  якісь мірі

 природа ідсунула нас, оцю саму ситуацію.

      Як  ви  гадаєте,  на осінь із похолоданням, коли

 дійсно  прийдеться  опалювати і житлові приміщення, і

 приміщення  медичних, соціальних закладів, шкіл, який

 буде  вихід  і яка розроблена програма нашої держави,

 нашого   Кабінету   Міністрів  і  чи  ми  зможемо  до

 осіннього періоду, власне, виконати Постанову про те,

 що   буде   забезпечене   наше   населення   газовими

 лічильниками.

      Дякую.

 

      _______________

      Дякую  вам  за  запитання, але хочу сказати, щоб

 було  чим  восени топити, треба заплатити з весни те,

 що  вже спалено. Якщо воно не буде оплачено, восени і

 зимою нічим буде палити, тому що угода, яка підписана

 між  Урядом  України  і Урядом Росії говорить, що при

 відсутності  поточних  платежів  своєчасних російська

 сторона    має    право    денонсувати    угоду   про

 переструкторизацію  боргів,  за  раніше спожитий газ,

 93-го і 94-го року.

      Урядом   розробляються,   крім  того,  заходи  по

 скороченню споживання газу в соціаьній сфері, тому ви я 
 я                           - 42 - я 

 знаєте  з  виступів Президента України Леоніда Кучми,

 що  в  порівнянні  з  1990  роком,  споживання газу в

 житлово-комунальній  сфері  зросло з 20 міліардів 100

 кубометрів до 35, а зараз прогнозується і до 40.

      Потрібно  подивитись, хто зможе платити і як він

 буде платити в промисловості, боргів не повинно бути.

 Уряд  і  структури виконавчої влади будуть безпощадно

 припиняти   подачу   газу   тим  структурам,  які  не

 оплачують за газ, прийнято рішення зараз, про закачку

 на   протязі   літнього   періоду  до  17  мілліардів

 кубометрів  газу  в  газосховища  для  того,  щоб був

 необхідний  резерв  на  зиму. Але в тому числі будуть

 прийматись  заходи  по  скороченню  споживання газу в

 житлово-комунальній сфері.

      І   прийнята  концепція  забезпечення  населення

 лічильниками,  зобов'язано  наш  дрежавний комітет по

 газу   і  Укргазпром  про  розширення  цієї  роботи,

 чистково за рахунок віднесення вартості лічильника за

 тарифи.  Ми  це  питання вирішуємо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні  колеги,  я  просив  би  і

 запитання   задавати   короткі   і   відповідь  Роман

 Васильович.  І  я  буду  з  вашого  дозволу, один від

 запису,  один  від  фракції.  Не  заперечуєте? Так як я 
 я                           - 43 - я 

 поступило від фракції, будь ласка Шандрюк за ним буде

 Вітренко. Від фракції. З місця.

 

      _____________

 

      Шановний Романе Васильовичу, у мене немає жодних

 сумнівів  в  тому,  що  ця  галузь  вимагає негайного

 реформування.   Більше   того,   я  вважаю,  що  сама

 ідеологія,   класифікації   житлового  господарського

 нашого  комплексу  вона  є  хибною,  бо  я мав нагоду

 подивитися  організацію цієї системи у таких країнах,

 як  Канада, Сполученні Штати. Я не бачив там у побуті

 викоритсання газу.

      Там       використовуються      високоефективні,

 високоекономічні  електричні прилади, всюди у побуті.

      Але  питання  у мене буде таке. Дуже коротеньке.

 Чи   абсолютно   ви  певні  в  тому,  що  передбачені

 Кабінетом  Міністрів  заходи щодо адресної соціальної

 допомоги,  не  мають суттєвих вад? Я на своєму окрузі

 стикався із реальними ситуаціями, коли люди просто не

 спроможні   заплитити.   Абсолютних   доходів  їм  не

 вистачає   для  того,  щоб  розрихуватися  за  такими

 тарифами. Дякую за увагу. Прошу.

 я 
 я                           - 44 - я 

      ШПЕК.  На першу частину вашого питання. Справа в

 тому,  що  в Україні розроблено зараз проект Програми

 енергозбереження.  Вона  31 числа буде розглядатись у

 нас  на засіданні колегії у Міністерстві економіки. Я

 запрошую   вас,   будь   ласка,  з  вашими  знаннями,

 досвідом  -приходьте.  Ми  використаємо те все, як ми

 повинні   скоротити   споживання   електроенергії   в

 промисловості  і  в  побуті.  На одиницю продукції чи

 нагрівання там житла. І ми готові тут до спілкування.

      А  відносно  того, що люди спроможні заплатитичи

 не  спроможні  заплитити  -ну  тут  треба дивитись на

 розгорнутість... Я відповім. Прошу не кричати. Чому ж

 ви  так  себе  ведете?  Умійте  поважати.  Я ж на всі

 питання  відповів.

      ...На  розгорнутість  системи мережі соціального

 захисту.  На превеликий жаль, ще на сьогоднішній день

 вони   не   повністю   розгорнуті   в  Миколаївській,

 Херсонській, Луганській, Дніпропетровській областях і

 в Криму.

      Міністерство   праці   і   соціального   захисту

 проводили   навчання  предстаників  з  областей,  які

 повинні  працювати  у  тих структурах, які повинні по

 приїзду навчити працівників  і в себе працювати.

      Я  розумію, що тут можуть бути збої, але пока не я 
 я                           - 45 - я 

 пішов  в  воду  -плавати  не научишся. Це питання під

 контролем  відповідних  міністерств  і відомств. Воно

 заслуховувалось  на засіданні Кабінет Міністрів. Дано

 відповідні    доручення.    І    це    буде    дальше

 контролюватись. Але воно залежить  в значній  мірі...

      Але  воно  залежить в значній мірі, я перепрошую

 Олександр   Миколайович,   запитання  до  мене,  воно

 залежить  в значній мірі від керівників обласних Рад.

 Наскільки   вони   працюють,   щоб   ці  органи  були

 повноздатними і могли своєчасно виконувати послуги.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Будь  ласка, Вітренко, за

 нею Жулинський.

 

      ВІТРЕНКО Н.М.

 

      Шановний  пане  міністр,  ви  продовжуєте шантаж

 Верховної  Ради,  який  ви  почали вже давно. І знову

 сьогодні  ви  повторюєте, що нас чекає голодна зима і

 холодна.  Ви  даєте недостовірні данні як Президенту,

 так   і   Верховній  Раді.  Ви  включили  в  доповідь

 Президента,  і  він тут казав про те, що в четвертому

 кварталі  минулого року і першому кварталі цього року

 було  покращення,  підвищення  виробництва в Україні, я 
 я                           - 46 - я 

 тоді коли було падіння.

      Ви  зараз  називаєте  цифри середньої заробітної

 плати,  і  ви  як  економіст  знаєте,  що це фіктивна

 середня заробітна плата. Не можна сьогодні казати про

 неї,  коли заробітна плата управляючого банка складає

 180  мільйонів  карбованців,  не можна казати про це,

 коли  0,  3  відсотка населння України мають середній

 доход  20  тисяч долларів на місяць і більше. Про яку

 середню   а   кажете?   Будь  ласка,  звітуйте  перед

 Верховною Радою, яку політику енергозбереження провів

 Уряд.  У нас обсяги виробництва упали за останній рік

 на   третину   і  продовжують  падати.  ми  скоротили

 виробництво у всіх абсолютно видах. А весь час кажете

 про  100 мільярдів кубометрів газу.

      Скільки можна називати цю цифру? І скільки можна

 викручувати    руки    населенню,    заставляючи   її

 сплачувати? Ви розумієте, що ці 4, 5 мільйонів, що ви

 кинули  оту  кістку,  які  будуть отримувати допомогу

 Уряду  -це не це населення зубожило України. Сьогодні

 20  мільйонів,  як найменьше, потребують допомоги. Що

 робити   останнім   людям?   Ви   як   Уряд   повинні

 економічною політикою захищати  свою  державу  і своє

 населення. Будь ласка, про енергозбереження.

 я 
 я                           - 47 - я 

      _______________  Дякую.  Я постараюсь відповісти

 коротше,  як  ви  запитували,  як  пропонує Олександр

 Миколайович.

      Але  в  першій  частині вашого запитання не було

 запитання  до  повістки дня, то я позволю на нього не

 відповідати. Те, що ми живемо в демократичній державі

 дає  право  вам мати вашу точку зору, мені -мою точку

 зору.

      Я  говорю тут перед усіма, що я ніколи не прийму

 вашу  точку  зору,  так  що  ви  не намагайтеся цього

 зробити.

      Відносно  доходу  і  заробітної  плати, те що ви

 звернулись   до   мене   по   суті.  Заробітна  плата

 працівників  теплових  електростанцій зросла в лютому

 на  53  відсотки,  атомних  -на  48. Шкіряна, хутрова

 промисловість  -на  29. Харчова промисловість -на 42.

 Борошно-мельна, комбікормова -203. М'ясна і молочка -

 130.  Так  це  дані  Міністерства  статистики, і вони

 відомі для всіх.

      Харчова  промиловість  -це  тоже агропромисловий

 сектор.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати, не можна так, що ж

 ви перебиваєте Міністра. я 
 я                           - 48 - я 

 

      ШПЕК Р. В. Так, будь ласка, візьміть статистичні

 дані,   так   як   я  їх  беру  експрес-інформацію  і

 прочитайте.  Ви  хочете,  щоб  я вам зараз відповідав

 зарплату  по  кожному  сектору.  Ось  воно є на трьох

 сторінках, прочитайте. Хочете я передам, розмножуть і

 ви читайте їх і аналізуйте.

      А  те,  що  я даю інформацію Президенту, я в неї

 вірю, переконаний і нікого я не шантажую. Я роблю те,

 в що я вірю.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Жулинський.

 

      ШПЕК   Р.   М.   Енергозбереження   сьогодні  не

 розглядається.   Буде   виставлено   -будемо  про  це

 говорити.   А   вас  запрошую  на  засідання  колегії

 Міністерства економіки 31 числа.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Жулинський. За ним Смірнов.

 

      ЖУЛИНСЬКИЙ

 

      Шановний Романе Васильовичу! я 
 я                           - 49 - я 

      Насамперед,   я  хочу  наголосити  на  тому,  що

 останнім  часом  Кабінет Міністрів це і в лютому, і в

 березні зробив досить серйозний крок для того, щоб ту

 систему  пов'язану із соціальним захистом населення в

 зв'язку  з  підвищенням тарифів на житлово-комунальні

 послуги  якогось  привести  у  відповідний порядок, і

 здійснювати необхідний контроль.

      І  я  уважно  прочитав  і  Положення,  яке  було

 затверджене  Кабінетом Міністрів у березні місяці і в

 лютому  (ці Положення). Я хотів тільки запитати у вас

 одне.  Я  переконаний  в  тому, якщо не буде надійної

 системи  контролю  на  всіх  рівнях  нашої виконавчої

 влади  щодо  сплати  і  контролю за споживанням газу,

 електроенергії  -ніякого  ефекту ми не будемо мати. І

 тому  я б хотів запитати: яку систему оцього контролю

 передбачає здійснити уряд із метою все-таки вилучення

 цих   коштів,   які   можна  дістати.  Особливо  -від

 комерційних    структур,    від   житлових   будинків

 індивідуальних і т. д., і т. д.

 

      ___________.  В  першу  чергу,  через черговість

 платежів,     за     енергоносії     коли     повинні

 розраховуватись. Тут включений механізм також надання

 тимчасової  фінансової підтримки зі сторони держави і я 
 я                           - 50 - я 

 посанації  (?)  для  розрахунків  за енергоносії (726

 рахунок)  і  другі  заходи. Промисловим підприємствам

 уряд   допомагає  розраховуватись,  але  помагає  тим

 промисловим  підприємствам,  які  мають майбутнє, які

 випускають  продукцію, яка назавтра буде продаватись,

 має покупця і будуть отримані гроші, що буде джерелом

 повернення кредитів і розрахунків з державою.

      В індивідуальному секторі -через контроль, але в

 індивідуальному   секторі  надзвичайно  трудно  зараз

 працювати.  Повірте, якщо з цього залу закликають, що

 діють  старі  тарифи  (а, по суті, діють нові тарифи,

 тому  що  не відмінено), але є введена норма, що якщо

 не  отримав  суми  дотації,  то не сплачуєш пеню... І

 15...  І  коли  йдеш  до  населення,  вони  починають

 говорити: "Чекайте,   а  от  чи  Верховна  Рада   вже

 набрала...  перебрала  на  себе  вже всі повноваження

 виконавчої влади, -кажуть, -ще й ви ще щось маєте..."

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Роман  Васильович,  ви  розумієте,

 коли...

 

      ___________. Я сказав, як запитали мене!..

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Роман  Васильович,  я  думаю що всі я 
 я                           - 51 - я 

 влади   достатньо  -працювать  тільки  потрібно.  Од

 піонервожатої  в  школі  до  любого з нас, сидящого в

 залі, влади хватає. Тільки працювать треба.

      Я    надаю    слово    Смірнову    від   фракції

 позафракційної групи. За ним Жовтяк.

 

      СМІРНОВ.

       Олександре  Миколайович,  я  просив надати мені

 слово  обговоренні, але якщо ми...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Я   думаю,   що   ми   інформацію

 обговорювати не будемо.

 

       СМІРНОВ.

       Гаразд,  в  такому  разі  я  скажу це в вигляді

 питань.

      Чи  не  вважає  шановний пан міністр, що питання

 про  тарифи  на  сьогоні  є  ключовим.  І  не лише як

 питання соціального захисту, але як політичне.

      Подивіться, що відбувається: Верховна Рада своєю

 Постановою  призупиняє дію розпорядження мінекономіки

 і Міненерго про підняття тарифів на побутові послуги,

 в  тому  числі  і на електроенергію до повної виплати

 населенню  компенсації,  що  б  відповідало різниці в я 
 я                           - 52 - я 

 тарифах.  Проте  Уряд  і  не  думає  виконувати  нашу

 постанову,  що  зобов'язаний  робити згідно із статею

 97. 29 Конституції України. Нові тарифи введено в дію

 без  всяких виплат, і, більше того, з людей вимагають

 доплати,  пеню  з  17 лютого. Більше того, як я казав

 вже  позавчора,  по  всій Україні їздять емісари, які

 дають   неофіційні   розпорядження   про  невиконання

 взагалі будь-яких рілень Верховної Ради, нереагування

 на  депутатські звернення і запити народних депутатів

 України,  а  оскільки  підвищення  тарифів торкається

 кожної одини в Україні Україн кожної людини, то таким

 чином кожні людині кожній людині, кожному громадянину

 кажуть: Верховна Рада нічого не може, вона ніщо, вона

 не  потрібна, іншими словами, її треба розігнати.

      Крім  того  такими  діями  до  краю нагнітається

 вами,  вами  нагнітається,  пане  міністре, соціальна

 напруга,  провокується  соціальний  вибух,  який  теж

 заплановано  використати  проти Верховної Ради, яка б

 вона  не  була,  на  сьогодні  є  єдиними  захисником

 інтересів народу.

      Скільки це все можна терпіти? Чи не вважаєте ви,

 що  вас слід згідно чинного законодавства, вас, ваших

 підлеглеглих,     притягнути    до    дисціплінарної,

 адміністративної,   кримінальної  відповідальності  і я 
 я                           - 53 - я 

 зобов'язати місцевим органам влади негайно нав'язання

 їм  провокаційні дії і виконувати Постанову Верховної

 Ради.

      Дякую. Можете не відповідати.

 

      ШПЕК  Р.  В.  А  я хочу відповісти. Я ж тоже маю

 право.

      Відносно  того, що ви говорите, питання тарифів,

 відміни чи не відміни нагнітається. Сьогодні я вранці

 без  п'ятнадцяти  дев'ята  отримав  повітку засідання

 Верховної Ради і зщо я повинен тут доповідати. Перше,

 що  хочу  сказати,  не тактично коли Верховна Рада за

 Уряд  визначає  хто  буде доповідач, хоч мені приємно

 перед вами стояти.

      (Шум в залі)

      Друге. Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів,

 яке  проходить  зараз, розглядається питання про стан

 готовності до надання 1 травня населенню субсидій для

 відшкодування  витрат  на  оплату житлово-комунальних

 послуг.  Воно  розглядається сьогодні, але я сьогодні

 тут,  а  не  там, перед вами. Крім того розглядається

 питання  про  Постанову Верховної Ради, і я говорив у

 своїй  інформації,  що  ви  будете проінформовані про

 рішення  Уряду.  Але я не можу сказати про це раніше, я 
 я                           - 54 - я 

 як воно прийнято.

      Відносно   того   чи  можна  мене  притягати  до

 адміністративної,    кримінальної   відповідальності,

 безперечно, Законом це передбачено. І прем'єр-міністр

 і  Президент можуть мене покарати в адміністративному

 порядку, а в   кримінальному  порядку,  якщо  є...  є

 правоохоронні  органи,  які  можуть це знобити, але я

 сплю спокійно.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Жовтяк, будь ласка, за ним Омеліч.

 

      ЖОВТЯК

 

      Шановний  Романе  Васильовичу!  Як  відомо, Уряд

 прийняв  Постанову  про  те, що виплати на комунальні

 послуги,  газ  і електрику будуть становити не більше

 15   відсотків   доходів   сім'ї   і  все  інше  буде

 компенсуватися   з   бюджету.   Ви   могли  б  трошки

 проінформувати  про  цей механізм  і чи не вийде так,

 що  Постанова  прийнята,  механізму його виконання не

 буде. Це по-перше.

      І  все-таки  та Постанова без механізму, який би

 все-таки   стимулював   збереження   газу,   економне

 використання  газу,  мабуть,  ні до чого не призведе, я 
 я                           - 55 - я 

 тільки  те,  що  витрати державного бюджету ляжуть на

 витрати місцевого бюджету.

      Дякую.

 

      _______________

      Дякую вам за запитання.

      Але  я ще раз нагадую, що сьогодні в даний час в

 засіданні   залу   Кабінету  Міністрів  розглядається

 питання  про  стан  готовності  до додання з перешого

 травня населенню субсидій для відшкодування витрат на

 оплату  житлово-комунальних  послуг. (..........) з 1

 травня  на  житлово-комунальні  послуги,  де присутні

 представники   областей,  де  буде  йти  розмова  про

 створення  мережі  органів, які повинні надавати, про

 наявність  коштів,  як це запрацює, наскільки готові,

 хто  підготовився краще, хто гірше, і будуть прийняті

 відповідні  міри  до  тих,  хто  в цьому плані працює

 гірше. Це питання постійно в центрі уваги Уряду.

      Відносно  економного витрачання, безперечно, без

 нього  ми нічого не зробимо. Я ще раз пояснюю, що тут

 є  різні  шляхи: це і ціна повинна заставляти думати,

 скільки споживати, це і ринок буде давати сигнали, що

 якщо   продукція   не  продається,  то  краще  її  не

 виробляти. І соновне -встановлення обліку за спожитий я 
 я                           - 56 - я 

 газ,   електроенергію   промисловими   і   побутовими

 споживачами.   Програму   відповідні  міністерства  і

 комітети   розробили   і   зараз   вони   будуть   її

 реалізовувати. Воно також в колі зору діяльності Уряду.

      І  на минулому засіданні Кабінету Міністрів воно

 розглядалось і дано відповідні доручення Держкомгазу,

 Укргаз  і Укргазпрому про прискорення вирішення цього

 питання.  І  вирішено питання часткового фінансування

 цієї програми.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Омеліч.  "Єдність".

      За ним - Горбаль.

 

      ОМЕЛІЧ В.С.

      Шановний    Олександре   Миколайовичу,   шановні

 народні депутати, дуже прикро, що Роман Васильович як

 міністр,  і  тим  більше, як народний депутат, як він

      висловився,  спить  спокійно  в  такій критичній

 ситуації, яка склалась на Україні.

      Міністерство  економіки, яке повинно відповідати

 за  ту  ситуацію, яка склалася на Україні, на жаль на

 сьогоднішній  день,  ми  бачимо, що не вносить ніяких

 радикальних  пропозицій  по  зміні тієї ситуації, яка

 склалась  на  Україні,  не  вніс ніяких пропозицій, в я 
 я                           - 57 - я 

 бюджет  по  його  збільшенню його доходної частини, і

 взагалі  здається,  складається  таке враження, що це

 галузь, наша, це міністерство зовсім не втручається і

 зовсім  не  вносить  ніяких пропозицій для поліпшення

 нашого народу і України.

      Це  дуже прикро тому що в Міністерстві економіки

 на  сьогодняшній день працює тисяча 1125 чоловік, які

 могли   б  дуже  конкретно  працювати  і  змінити  ту

 ситуацію, яка є.

      Не  випадково на сьогоднішній день склалась така

 ситуація  і  із  комунальними  з  оплатою за газ і з

 комунальними послугами.

      Тому  що питання ці вирішуються Міністерством як

 найпростішим методом, це за рахунок нашого населення.

      На сьогоднішній день та доповідь, яку ви сьогодні

 нам  зробили,  вона складає враження, що ви зовсім не

 володієте  тією  ситуацією,  яка  склалась  у  нас на

 Україні. Ви зовсім не привели жодного живого прикладу

 пов'язаного  з людьми, ви приводили проценти за якими

 зовсім  не  видно  було тих людей які на сьогоднішній

 день  не мають можливості заплатити за енергоносії, а

 ті  ціни які постановили, ті тарифі які ми втсановили

 не  дають  нікому нормально ні людям жити, ні державі

 отримувати  хоч  би якійсь доходи в бюджет за рахунок я 
 я                           - 58 - я 

 використання  електроенергії.  Тому  що  ви  знаєте є

 оптимальний  варіант,  коли  можна  встановити  якусь

 вилку  для оплати за газ, якщо вона занадто висока то

 за  них ніхто зовсім не платить. Тому я вважаю, що на

 сьогоднішній  день це доповідь яку зробив пробував її

 засудити,  і  вважаю,  що  треба повернутися до цього

 питання   після  того,  як  воно  буде  розглянуто  в

 Кабінеті   Міністрів.  Тому  що  оцей  виступ  Романа

 Васильовича,  він  інчого  нам не дав. Тільки показав

 те, що Кабінет Міністрів відноситься до цього питання

 з  прохолодцею і ніхто нічого не думає вирішувати для

 людей.

      Єсть  питання.  Коли  дійсно наступить нормальне

 відношення  до  споживачів  і  які будуть встановлені

 ціни,   які   можливо  було  б  людям  оплачувати  за

 енергоносії?

 

      ШПЕК Р. В. Дякую за ваше запитання. але ви не...

 або  не  уважно  слухали  або  упереджено поставились

 відносно  спокійного  сну.  Я  аргументував,  чому  я

 спокійно сплю.

       Відносно пропозицій до бюджету. Я цілком з вами

 не  погоджуюсь  і  ви  слабо  інформовані  про роботу

 Міністерства  економіки.  Тому  що...  ви сказали про я 
 я                           - 59 - я 

 пропозиції  по складанню бюджету. Бюджет складений на

 основі,   розрахованих  макроекономічний  показників,

 траекторії  зміни  цін, курсу українського карбованця

 до   іноземних   валют.   І  це  покладено  в  основу

 розрахунку  бюджету.  І ми постійно працювали і зараз

 продовжуємо  цю  роботу  і Міністерством фінансів над

 уточненням  показників  бюджету.  І  це  робота  наша

 спільна і це наш обов'язок .

      Якщо  ви  дещо не знаєте про роботу Міністерства

 економіки,   я   вас   і   всіх   решту   запрошую  в

 Міністерство.  Я  готовий  з  членам  колегіі  з вами

 зустрітись,  розказати  про  сьогоденні  питання, над

 якими ми працюємо, розказати про перспективні роботи,

 проаналізувати   законодавче   поле,  вислухати  ваші

 побажання  і критичні зауваження. І прийти до чогось.

 Якщо  ви  щось  нам порадите, як внести кращі зміни -

 повірте,  я  подякую  вам не тільки там, а навіть і в

 цьому залі.

      Те,  що  ви  сказали,  що  питання розглядається

 передчасно,  треба  було почекати закінчення Кабінету

 Міністрів.  Я  тоже  такої  думки.  Але  ніхто такого

 рішення не прийняв і я прийшов до вас, щоб роз'яснити

 позицію.  Але позицію я погодив з керівниками Уряду і

 держави. я 
 я                           - 60 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Горбаль. За ним Гошовська.

 

      ГОРБАЛЬ.

      Пане  міністре!  Я  належу  якраз  до  тих,  хто

 вважає,  що  за  ту  енергію, яку отрумує кожний, хто

 споживач  буде  платити  її  собіартість.  Я розумію,

 сьогодні легко рядити себе  в тогу захисників народу

      Але  очевидно  для кожного не треба бути великим

 економістом,  щоб  знати, що якщо держава доплачує за

 електроносії  кожному,  хто ним користується, то ті ж

 гроши вона возьме з податків з цього ж народу. І нащо

 себе власне дурити?

      Але скажіть мені пане міністре, чи ви переконані

 в  тому,  що  той  газ, який ми отримуємо з Росії, ті

 цифри,  які нам подають, ви впвнені, що ми їх справді

 отримуєм?  І чи ми та (..........) техніка викликає у

 вас  довіру.  Але  ж  дивіться  виробництво  падає, а

 споживання  енергії лишається на тому самому рівні. І

 чи ви знаєте всі данні про транзит через Україну газу

 і  що  ми  з  того  маємо?  Це  перше  питання. Чи ви

 довіряєте  тим  цифрам  і тій техниці, яка є, яка дає

 загальну цифру по державі?

      І  друге.  Чи  Кабінет  Міністрів  найшов статтю я 
 я                           - 61 - я 

 бюджету,  щоб  забезпесчити  до  кінця  року  кожного

 споживача  газом,  лічільниками?  Адже ж очивидно, що

 нам   потрібен  суровий  облік  всього  того,  що  ми

 використовуємо. Я не хотів би, щоб люди зрозуміли, що

 я за те, щоб за газ кожен платив ще більше ніж треба.

 За  газ  треба платить стільки скільки він коштує. Це

 вже  справа  інша,  що Уряд повинен найти для кожного

 робоче  місце.  І  платити  кожному за роботу стільки

 скільки, щоб він міг заплатити за цей же газ і за віс

 побутові  обслуги.  Одже  скажіть,  будь  ласка, чи є

 стаття   бюджету   для   того,   щоб  до  кінця  року

 забезпечити всіх газовими лічільниками?

 

      _______________   Дякую  за  ваші  запитання.  Я

 постараюсь на всі відповісти. Я переконаний в обсягах

 газу,  який  поступає на України і споживається. Я не

 превик  піддавати  сумніву те, що очевидно. Державний

 Комітет   по   нафті   і   газу  має  систему  обліку

 спостереження, щоденно проводяться звірки з стороною,

 яка поставляє. І ми цим цифрам віремо.

      Те,  що  ви  говорите  відносно зниження обсягів

 виробництва більшими темпами і повільніше смпоживання

 газу,  воно  також  визиває  тривогу.  Але  тут треба

 врахувати, що коли металургійні підприємства працюють я 
 я                           - 62 - я 

 тільки в  режимі  підтримки технологічного режиму, за

 обмеження  енергоспоживання  не виробляють продукцію,

 коли  шахта не працює, а вода відкачується чи повітря

 вентилюється, то є ті постійні витрати в собівартості

 продукції,  які  не  залежать  від  того -виробництво

 працює  чи  не працює. Але їх доля буде меншою чим на

 більш  повний цикл буде працювати виробництво, і Уряд

 перед собою таке завдання ставить.

      Відносно  коштів  по  забезпеченню  лічильників.

 Зараз дані відповідні доручення Міністерству фінансів

 і   економіки,  по  фінансовій  підтримці  реалізації

 програми   встановлення  лічильніків  і  налагодження

 обліку,  яку  зараз  розробляють  ті  структири,  які

 транспортують   і   продують   газ,   і   вона   буде

 профінансована.

      Плата  за роботу. Ви сказали, що людині потрібно

 заплатити  стільки, щоб він міг все купити при умові,

 що  його продукція вироблена найшла ринок збуту. Якщо

 продукція не реалізована, то треба починати виробляти

 те, за що будуть заплачені гроші.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Шановні  колеги,  перед  тим,  як  надати  слово

 Гошовській  від  фракції  "Аграрників",  в нас ще від я 
 я                           - 63 - я 

 фракції  записаний  Мовчан, Шейко і Немировський. Від

 фракції дамо всім. Так? Немає заперечень?

      Будь ласка, Гошовська. За нею Шейко.

 

      ГОШОВСЬКА

 

      Шановний   Олександре   Миколайовичу!   Шановний

 Романе Васильовичу!

      Дозвольте  звернути  ось  на  який  аспект  вашу

 увагу.  Ми  лікуємо  не  хворобу,  а  наслідки.  І це

 триватиме  доти, доки ми нещадно будемо експлуатувати

 свою  державу,  доки забудемо, що кожна тонна східно-

 українського   палива  дешевша  у  30  разів,  а  ніж

 імпортна.

      Енергетична  криза охопила все і всюди, особливо

 геологічні,  геофізичні  підприємства.  І  відома, що

 всьому  світові  наша  геологія  мала єдино замкнутий

 цикл і була чи не найсильніша в світі.

      Сьогодні    через    відсутність   повністю   її

 фінансування, ми в східному регіоні за минулий рік не

 змогли  відкрити  жодного  родовища.  Це  після  40-х

 років.  І  зате  наш  Комітет, як відомо, по геології

 направо  й наліво роздає ліцензії іноземцям. Якщо вам

 відомо,  в  Полтавській  області  вони вже мають такі я 
 я                           - 64 - я 

 ліцензії і досить на кабальних умовах експлуатують ці

 родовища.  Або  взагалі  -застовбили про всяк випадок

 ці...  ті, на пошуки яких були витрачені мільярди тих

 ще  карбованців,  досить дорогих. Сьогодні ми знищуєм

 повністю геологію нашу вітчизняну. І, звичайно, що це

 всі  будуть  ознаки  (погодьтеся  з  цим,  якщо ми не

 подивимся на цю проблему) колонії. І я не здивуюсь, і

 ви  не  здивуєтесь,  як  змушені  обставинами  будете

 доповідати через рік, що вже і газових лічильників не

 потрібно  -треба  шукати солому і хмиз. Тому я б дуже

 просила  і  вас  звернути  цю  увагуц, просила б наше

 Службу   безпеки,  і  нашу  Комісію,  Омельченко  яку

 очолює,  все  ж таки розглянути: хто, як з іноземців,

 взагалі  кому  продаються  наші  родовища?  І Комітет

 геології взяти під контроль належний.

      Дякую  вам. І думаю, що це, якщо ми подивимся на

 цю  проблему,  ми  можем  вирішувать власними силами.

 Дякую.

 

      ШПЕК Р.   Дякую вам за запитання - воно, дійсно,

 надзвичайно  актуальне.  І  для  того,  щоб  ми могли

 розвивати  власний  видобуток  нафти,  газу,  в цьому

 збільшені  ціни  на  нафту  і газ власного видобутку.

 Вони  єдині  зараз  на  Україні,  і  за рахунок цього я 
 я                           - 65 - я 

 береться  рентна  плата  в  бюджет:  частина  йде  на

 фінансування  комунального  сектору,  а  частина  -на

 пошук,  розвідку  і  облаштування нових родовищ. Крім

 цього,   розроблена  Програма  (і  ми  шукаємо  зараз

 можливості її фінансування) "По добутку газу метану з

 вугільних  шахт  і  вугільних пластів". Він включає в

 сбее  слідуючі  підпрограми:  "Буріння  свердловин  у

 вугільних  пластах  і  добуток  газу,  який  там  є",

 "Акумулювання газу, який вивільняється при вентиляції

 шахт".  Це  Програма  вже затверджена, схвалена, і ми

 починаємо її впроваджувати.

      Ми  працюємо над розробкою власних родовищ. Крім

 того  (ви  знаєте відповідні рішення, і сьогодні мені

 дзвонив  шановний  депутата  Павловський), по ядерній

 енергетиці  та  своренню  циклу.  Ми ведемо роботу по

 збільшенню  видобутку  вугілля,  і,  зокрема  в цьому

 році.  І  розглядається  питання  розробки  вугілля в

 запаси  бурих  вугіль  в  Кировоградській  області, в

 других.  І  дальше  технології  виробництва  хімічної

 продукції з них. Уряд над цим питанням працює.

      Відносно  ліцензії, я підтримую вашу пропозицію,

 що  тут  повинен  бути державний контроль надзвичайно

 суворий.  Але  я й погоджуюсь з тим, коли не вистачає

 власних коштів, а хтось повинен прийти із своїми, хай я 
 я                           - 66 - я 

 йдуть, але  на наших умовах і за нашими правилами.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.

      Шейко, "Центр.

      За ним Карнаух, "Незалежність".

 

      ШЕЙКО.

      Шановний  Романе  Васильовичу,  у нас сьогодні в

 порядку  денному  стоїть  питання  про  незадовільний

 соціальних  захист  населення в зв'язку з підвищенням

 тарифів  на  житлово-комунальні  послуги.  Я хотів би

 виключно  в  цьому контексті сказати ось таке, що уже

 три   місяці,  ви  знаєте,  Україна  в  неспокої  від

 прийняття лютневої Постанови Кабінет Міністрів, і, на

 мій   погляд,  розгляд  на  сесії  цього  питання  не

 прояснив  ситуацію.  І  оце  все,  що діється навколо

 Постанови  Уряду  з  тарифами  мені нагадує якраз оте

 азіатське  прислів'я,  коли,  незалежно  від  якихось

 факторів, караван продовжує йти.

      Ви  говорили  про  заробітну плату, говорили про

 розміри  підвищення. Я абсолютно вам вірю, вірю нашій

 статистиці,  хоч не вірю цьому Міністерству фінансів,

 яке  говорить,  що  сьогодні йому абсолютно нічого не

 відомо,  скільки  ж  наші  громадяни,  і  мої виборці я 
 я                           - 67 - я 

 зокрема,  отримують  тієї компенсації.

      І я, в принципі, не погоджуюсь із ситуацією, яка

 сьогодні  прозвучала  з  вашої  доповіді  про  те, що

 начебто  все  гаразд. Я хотів би вам задати питання в

 контексті  листа,  який  надійшов  з  мого  виборчого

 округу  з  села  Петрівка Бобровицького району такого

 приблизно   змісту:   пенсія   соціальна   260  тисяч

 карбованців,  компенсація  урядова 890. Тарифи діють,

 яким  чином  людині  заплатити  3, 5 мільйони, купити

 хліба буханець і може, раптом, пляшку молока.

      Скажіть,  будь  ласка, якщо ви мене заспокоїте і

 відповісте  за це запитання стрерджено, я з абсолютно

 чистою  совістю поїду до своїх виборців, думку яких я

 глибоко  шаную,  і скажу їм: Верховна Рада все робить

 для  того,  і  наш дослесний Уряд, щоб вас захистити,

 шановні мої виборці.

      Дякую вам.

 

      ШПЕК  Р.  В.  Дякую вам, але я не сказав, що все

 добре,  я  сказав, що є складні питання, і сказав про

 те,  що  Уряд працює над ними, і вони постійно в полі

 зору і вирішуються, виходячи з фінансових можливостей

 держави.   І   ті  упереджувальні  виплати,  які  вже

 зроблені,  починаючи  з лютого, і гроші вже населення я 
 я                           - 68 - я 

 отримало. І якщо зараз починати щось міняти, то треба

 зрозуміти,  що  ці  кошти,  які на руках, вони будуть

 мати  інфляційний тиск на другі товари.

      Відносно,   що  треба  платити  3,  5  мільйони.

 Давайте  сядемо  разом  з  вами, порахуємо за що вона

 повинна  платити  3,  5  мільйони,  тому що 960 тисяч

 треба  платити  за  трьохкімнатну  квартиру в селі та

 комунальні  послуги  корисною  площею  66  квадратних

 метрів...

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. НЕ перебивайте, будь ласка.

 

      ШПЕК  Р.  В.  Якщо  один живе, то йому важко, то

 когось  візьме  в прийми, но не може бути такого, щоб

 не  платити,  колеги.  Ви, розглядаючи бюджет, бачили

 який стан в бюджеті. Ну давайте проведемо дискусію. А

 якщо більше папірчіків з назвою "купон" буде в обігу,

 буде  людям  чим  платити? Та ні ж, на ту кількість і

 послуги  зростуть. Якщо вони будуть складати понад 15

 процентів,  вона  з  травня місяця повинна отримувати

 додаткові виплати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Карнаую. За нім Мовчан. я 
 я                           - 69 - я 

 

      КАРНАУХ М.В.

      Микола Карнаух, місто Лубни, Полтавська область,

 депутатська група "Незалежність".

      Шановний  Роман  Васильович!  Хотів  би звернути

 вашу  увагу,  а  також повідомити виборцям, що в 1991

 році ощадним  банком колишнього Союзу було

 централізовано  83  мільярди карбованців. На сьогодні

 ця  сума  складає  біля 20 тисяч трильйонів. І цими б

 грішми люди були б в стані і змозі заплатити за газ і

 ніші комунальні послуги.

      Яка     робота     проводиться    Урядом    щодо

 переоформлення  цих  боргових  зобов'язань?  Це перше

 питання.

      Друге.   Як   ви   вважаєте,  чи  єсть  механізм

 своєчасного отримання субсидій населення? Як дзвонять

 до   мене  виборці,  які  відповідають  за  соціальну

 політику,  і  говорять,  що  для  того,  щоб оформити

 субсидію,    потрібно   надати   і   підготувати   19

 документів,  провести біля 100 математичних операцій.

 І  виникає  сумнів,  що люди своєчасно отримають таку

 субсидію.

      Питання  третє. Як ви вважаєте, чи в обстановці,

 коли  маса  населення  не декларує свої доходи багато я 
 я                           - 70 - я 

 людей   займаються   підприємницькою   діяльністю,  а

 рахуються, як безробітні, мають великі доходи і також

 будуть отримувати субсидії. Оці питання дуже хвилюють

 виборців.

      Четверте. На тих осіб, які мешкають у квартирах,

 наприклад, одинока бабушка має загальну площу більшу,

 ніж встановлена норма, і вона отримає субсидії тільки

 на  неї,  а  на  решту  -ні, то чи не вважаєте ви, що

 якось слід було б переглянути надання субсидій от для

 таких категорій населення?

      Дякую.

 

      ШПЕК Р.В.

      Я  на  багато  питань вам можу відповідати, але,

 безперечно, не на всі.

      Перше  питання  -воно  компетенція  Міністерства

 фінансів.  Якщо  є  така  нагальна  потреба  на нього

 відповісти,  то пан Соболєв, який відповідає якраз за

 той розділ роботи, він зможе дати вам інформацію.

      Відносно    механізму    своєчасного   отримання

 субсидій. Воно дійсно -питання надзвичайно складне, і

 я  говорив  в своїй інформації про те, що був опір по

 створенню  відповідних  органів  на  місцях  з сторін

 місцевої влади. я 
 я                           - 71 - я 

      Я вважаю, що це вже подолано або майже подолано.

 І  мережа органів буде створена і буде працювати. Але

 затрати  ці  потрібні  для  того.  Те  це  ваше друге

 питання   і  для  цього  потрібно  на  першому  етапі

 представити  багато документів, щоб туди не попав той

 який має високий доход, і їх не декларує.

      І  туди  не  попав  банкір,  про який говорилось

 в першому запитанні, що в них зарплата висока. І ніхто

 з  Києва,  і з області не розбереться, але ж в кожному

 районному  центрі,  населенних  пунктах,  оті групи

 людей,  вони  повинні  бути  як  санітари, вони повинні

 працювати  і працювати чесно. Бути чесними працюючими

 громадянами  накшої  системи. На  сьогоднішній  день

 немає  і  не  тільки  в  Україні,  а  і в Росії, чи в

 Польші,  чи  в  Туречинні.  Через те потрібно пройти,

 якщо тобі потрібна допомога, покажи і докажи.

      І  останнє  питання  відносно декларації доходів

 населення.  Міністерство фінансів працює зараз і вони

 вносять  пропозицію,  про те, щоб вже в цьому році, я

 проект    документа    бачив,   провести   одноразове

 обстеження  чи  декларацію  майна  громадян  України,

 заявити,  що  в тебе є. Щоб був вже якийсь поріг, щоб

 дальше,   можна   слідкувати,  якщо  купив,  чи  щось

 побудував.  Скільки  воно коштує? Чи той прибуток, за я 
 я                           - 72 - я 

 рахунок  якого  ти  будував  чи  купував,  обкладався

 податком.   Але   перший  крок  встановити  ми  такий

 зобов'язані. І Міністерство фінансів, зараз цю роботу

 проводить.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, Мовчан "Державнісь", за ним

 Немировський.

 

      ____________

      Шановний Роман Васильовичу, зрозуміла річ, що ми

 вже третій рік шукаємо одне джерело для поркиття всіх

 наших  боргів,  це  кишеня  виборців наших. І в цьому

 сьогоднішньому   положенні   про   надання  населенню

 субсидій  для відшкодування витрат на оплату житлово-

 комунальних послуг, це чергова спроба, теж уже шукати

 там  де нічого немає. Бо як вірно зауважив Горбач, що

 це  все  відбувається на податковій нашій системі, на

 бюджеті  податок  треба  збільшувати  для  того,  щоб

 покривати ці субсидії.

      В  мене до вас запитання. В зв'язку з тим, що ви

 згадали  про реструктуризацію боргу нашого державного

 перед  Росією,  то  запитання таке: чи не є це велика

 стратегія   на   позбавлення  Україною  незалежності.

 (..........)  Бо  сьогодні  уже,  відповідно до того, я 
 я                           - 73 - я 

 підписані  ці  угоди про реструктуризацію боргу мають

 рівне   право  на  акціонування  держмайна  російські

 підприємці.

      Ви   знаєте   в   "Хлорвініл"  Калежське  відоме

 підприємство, Бруштинська ГРЕС учора чи позавчора уже

 розлядала обласна Рада з приводу погашення цих боргів

 державним  майном. Тобто, якщо прямо говорити, прямим

 текстом -віддавати Росії всі ці об'єкти: газосховище,

 магістралі  наші.  І  все  це  зумовлено ніби-то оцим

 надзвичайно  високим  відсотком  заборговності.  Адже

 відомо,  що  на вході і виході труби газової контроль

 здійснюється  Росією, а не Україною.

      І  в  мене  ще  друге  питання.  Чому  у  статті

 імпорту,  який  передбачено  на цей рік, в цьому році

 збільшилося на 7 відсотків. До 52 відсотків імпортних

 товарів  за рахунок  газу і нафти  з Росії.

      Тобто,  ми  абсолютно  не  будем розвивати своїх

 технологій,  ми  фактично  уже летимо у провалля, або

 якщо  говорити,  то в ту пастку, яку нам поставили. І

 весь час обумовлюємо якраз газовою плиткою і паленням

 наших комунальний послуг.

      Мені здається, що тут питання значно серйозніше.

 Питання,  яке треба виносити уже в сферу Національної

 безпеки.   І   тут   ні  лічильники  ті  побутові  не я 
 я                           - 74 - я 

 порятують, бо є загальна стратегія. Як на мій погляд,

 яка проглядається в цих діях.  Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.Я просив би  лаконічно.

 

      ШПЕК  Р.  В.  Ну  я  не можу, коли питання надто

 довге,  а відповідати лаконічно. Давайте бути взаємно

 лаконічними.

      Я  не  погоджуюсь  з  вами,  пане  Мовчан, що ми

 шукаємо   одне  джерело  -кишеня  виборців.  Тому  що

 програма   енергозбереженя   і   все  друге,  воно...

 розвідка газу і нафти, шельфів Чорного моря, в Криму,

 Азовське море, Полтава, Лунганщина, видубуток метану,

 розконсервація    старих    закинутих    рудовищ   на

 Прикарпатті  говорить,  що  ведеться робота і в цьому

 напрямку.  І  воно  як  раз  розглядається  з позиції

 економічної безпеки України.

      Також розмова тут іде і про енергозбереження, як

 основа    підвищення    конкурентноздатності    нашої

 продукції.  Рестурторизація  боргу, звичайно, питання

 складне  і  воно  може  бути  і небезпечним. Але воно

 залежить від професіоналізму виконавців.

      Якщо   російські  структури  будуть  мати  право

 участі  у  акціонуванні наших підприємств, ми повинні я 
 я                           - 75 - я 

 правильно  на  основі  ринкової  оцінки оцінити майно

 наших  підприємств.  не  те,  що скаже Росія або наша

 структура.

      Давайте  запитаєм  Рургаз,  а скільки він дав за

 акцію  нашого  підприємства,  чи  любу  другу ринкову

 структуру західну і чи вони б хотіли такі акції мати.

 А  якщо  на  паратетних  умовах, то на мій погляд, що

 вартість  цих  об'єктів  більша  боргу, що прийдеться

 Росії  заплатити  готівкою  за акції тих підприємств.

 Вони  право  мають,  але  чи  мають долари, щоб за це

 заплатити.  То  життя  покаже.

      Але  я  розділяю вашу тривогу, що тут треба бути

 обережним,  вдумливим  і пам'ятати про інтереси нашої

 держави.

      Ріст   споживання   газу,   він   пов'язаний   з

 прогнозованими    обсягами    росту   виробництва   в

 промисловості.  Але  воно  залежитиме  від  того,  чи

 споживачі  газу  зможуть  його оплачувати. Непроплата

 зменьшує  закупівлі  пропорційно  і  зменьшує дефіцит

 торговельного балансу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Немировський, за ним Васильєв.

 

      _______________  Але  то півгодини щось довгих у я 
 я                           - 76 - я 

 нас сьогодні, Олександр Миколайович.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Значить,  представники  фракції...

 Роман Васильйович...

 

      _______________    Я    готовий   ще   півгодини

 виступати, але згідно регламенту треба продовжити.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Немировський, будь ласка.

 

      НЕМИРОВСЬКИЙ    В.   Л.   309   округ,   фракция

 "Коммунистов".

      Роман Васильевич,

 

      _______________ Просто неприємно, коли регламент

 порушують.

 

      НЕМИРОВСЬКИЙ  В.  Л.  Я  прошу  прощения,  Роман

 Васильевич, дайте вопрос задать. Скажите, пожалуйста,

 Роман     Васильевич     почему    такая    возникает

 закономерность,    как   рассматривается   вопрос   в

 сессионом   зале,  в  нас  обязательно  в  этот  день

 заседание  Кабинета  Министров.  И  никак мы не можем

 решить  эту  проблему,  уже четвертый раз. Это первый я 
 я                           - 77 - я 

 вопрос.

 

      ШПЕК  Р.  В.  Давайте  по  одному,  чтобы  я  не

 сбивался.

 

      ____________.  Пожалуйста,  второй вопрос. Какие

 цены  будут  применяться или применяются с февраля по

 май  месяц.  Нет  ясности.  Этот произвол на местах и

 больше ничего.

      Третий  вопрос.  Почему  все  же  не выполняется

 Постановление  Верховного  Совета  о  компенсационных

 выплатах и по ценам. Вы скажите, что нет денег, тогда

 я вам подскажу, пожалуйста, что закупка сельгоспсырья

 и  минимум  финансирование  можно  сегодня обеспечить

 обслуживание  внешнего  долга минимальнымы затратами,

 максимум в конце года.

      Государственная   монополия  на  ликеро-водочные

 изделия даст, как минимум, 75 триллионов карбованцев,

 которые сегодня растаскивают.

      И  третий важный вопрос. Сегодня денежный оборот

 наличный,  составляет  60 процентов и 40 безналичный,

 практически  не  контролируется  этих  60  процентов.

 Когда  в  цивилизованном  мире соотношение идет 95, 5

 процентов.   Там  как  минимум,  три  государственных я 
 я                           - 78 - я 

 бюдлжета  в  тени  крутятся. Какие вы принимаете меры

 для этого, чтобы там источники найти?

      И   последняя   подсказка.  Сегодня  контрабанда

 больше  чем  отечественное  производство,  а  бюджет,

 который  при  вашей  помощи  делался,  он расчитан на

 силовые структуры, а не на производство.

 

      ШПЕК  Р.  В.  Дякую  за ваші запитання і за ваші

 підказки.

      Перше.    Чому   сьогодні   засідання   Кабінету

 Міністрів  і  Верховної  Ради? Тут питання такі надто

 філософські. Тому що Президія Верховної Ради прийняла

 рішення  слухати  це питання вчора вечором, а питання

 винесено  на  засідання Кабінету Міністрів на початку

 минулого тижня.

      В  нас  не було підстав відміняти. І вповноважив

 мене  Євген Кирилович Марчук бути тут, а мої колеги -

 на  засіданні  Уряду.  Чому  ви не врахували, що Уряд

 розглядає це питання, я не вправі ставити.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Не потрібно спорити.

 

      ШПЕК  Р.  В.  Які ціни діють? Ціни діють ті, які

 введені 1 лютого. я 
 я                           - 79 - я 

      Чому  не  виконується  Постанова Верховної Ради?

 Тому  що  Уряд  не бачить фінансових можливостей, які

 можуть  дати  інші  джерела. І ми з тим зверталися до

 Верховної  Ради,  я говорив про п'ять виступів, про 2

 письмових  звернення, які вам роздавали. І от оці всі

 матеріали,  які  у  вас є, показують, що не можна по-

 другому.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

 

      ШПЕК  Р. Відносно готівки обігу. Так, дійсно, це

 питання  надзвичайно  складен,  і  зараз уряд разом з

 Національним  банком  розглядає  питання  прискорення

 введення  в  користування електронних грошей, але для

 цього  повинна бути розвинута і банковська система, і

 друге:  потрібно,  щоб  в  магазинах  були  необхідні

 товари.  Якщо  сьогодні  населення  більшість товарів

 побутових,  одягу  купує на ринках, на "толчках" -там

 електронні    гроші   не   ходять...   Але   Програма

 впровадежння електронних грошей зараз реалізовується.

      Про   монополію  на  лікеро-горілчані  вироби...

 Наскільки   ви...   вчора   інформували  представники

 Міністерства  фінансів,  ці проекти законів внесені у

 Верховну Раду. У Верховну Раду внесений проект Закону я 
 я                           - 80 - я 

 "Про зміни до Декрету Кабінету Міністрів "Про...  Він

 був  прийнятий на виконнаня Постанови Верховної Ради,

 де  говорилось  про боротьбу з нетрудовими джоходами,

 пункт  6, коли всім комерційним структурам заборонили

 торгувати  вітчизняною горілкою і тютюновими. Зайдете

 в    ресторан   -спільне   підприємство   -там   нема

 українського  вина,  а  погреба на винзаводах забиті.

 Там немає українського пива, хоч пиво чудове -купують

 за   кордоном.   Всі   комерційні   кіоски   торгують

 імпортними виробами, бо їм заборонено тою Постановою,

 пункт 6, торгувати вітчизняними.

      Вона  тоді  мала  право  на  життя, тому що була

 різниця  в  ціні: в комерційних структур і державній,

 коли  ціни  були  фіксовані.  Але зараз давайте ми її

 відмінемо  і  дамо  змогу  цим  комерсантам торгуавти

 українськими  виробами і будемо збільшувати доходи до

 бюджету.  Це  зразу обмежить можливість контрабанди в

 Україну, про що ви також підказували.

      Прошу Верховної Ради  прийняти ці поправки!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Васильєв,  і  за  ним  Білоус. І на

 цьому завершуєм.

 

      ВАСИЛЬЄВ Г. А., 346 виборчий округ, м. Донгецьк, я 
 я                           - 81 - я 

 Міжрегіональна депутатська група.

      Уважаемый Роман Васильевич!

      Скажите:  достаточно ли у нас своего газа, чтобы

 продавать его населению Украины не по мировым, исходя

 из  цен  80  долларов за одну тысячу кубометров, а по

 внутренним  ценам,  так,  как  это  делает  для своих

 граждан та же Россия, та же Туркмения?

      И  второй  вопрос.  Когда планируется все-таки в

 полном  обкеме  выплатить  населению  компенсацию? И,

 очевидно,  наши и радиослушатели, и телезрители будут

 нуждаться в вашей подсказке, пояснении. Как поступать

 с  оплатой до введения полной компенсации, если тонна

 угля  на  сегодняшний день стоит 3 миллиона 600 тысяч

 карбованцев?

 

       ___________. Дякую.

      Свого  газу  на Україні добувається     18, 7 до

 19   мільярдів  кубометрів.  Споживає  індивідуальний

 сектор  і  вся  побутово-соціальна сфера 35 мільярдів

 кубометрів. Ви маєте цифру, наскільки ми забезпечені.

      Друге,  технічно  як  його  доставити  з  одного

 родовища до другого, система трубопроводів. Ну, може,

  (..........................)   Але   однозначно,  що

 сьогодні  власного газу не вистачає. я 
 я                           - 82 - я 

      І  я  ще  раз  підкреслюю,  що Урядом зараз дано

 доручення  відповідним відомствам розробити заходи по

 скороченню  споживання  газу  в  соціальній сфері. Ми

 повинні   при   цій  складній,  обтяжливій  структурі

 економіки,   при  низькій  її  продуктивності  і  при

 світовому рівні цін все ж таки збалансувати і жити по

 можливостях.

      За  повідомленням  Міністерства фінансів виплати

 за  лютий  і  березень станом на 20 квітня проведені.

 Зараз  приймаються  всі  міри і заходи, щоб вони.....

 щоб ці  виплати були заплачені за квітень місяць.

      Але  треба  друге  розуміти,  що питання виплати

 оцих  компенсаційних  коштів  -це обов'язки обласних,

 районних,  міських  Рад. І кошти передбачаються в тих

 бюджетах.  І  випадку відсутності приймались рішення,

 що  їм  туди  направлялось,  розумієте?  А це питання

 питання  влади в державі, чому в одній із областей не

 хоче  формувати  органи,  або  чому кілька областей в

 Україні з серпня місяця не формують Пенсійний фонд. І

 ті  кошти,  які  в  бюджеті передбачені на одні ці, в

 тому  чіслі  і  соціальний  захист,  вимушені піти на

 своєчасну  виплату  пенсій.  Я в попередньому виступі

 вас  тут  інформував  минулого разу, що на Україні 13

 тисяч   сто   підприємств  боржники  перед  Пенсійним я 
 я                           - 83 - я 

 фондом.  З  цих  13  тисяч 100 підприємств 10 тисяч з

 половиною  своїм  працівникам зарплату виплатили. Так

 вони   ж   нагрузку,   яку  повинні  брати  на  себе,

 перекладаяють на державу.

      Після   того  Урядом  розглянуто  питання,  дано

 відповідні   доручення  в  районах,  областях.  Силами

 працівників Пенсійного фонду були опубліковані списки

 підприємств,  які заборгували перед Пенсійним фондом.

 Піднято  було  соціальне  значення  того  питання, що

 несвоєчасно  виплата  пенсій  на території зв'язана з

 поведінкою керівників підприємств і тому подібне.  Як

 вчора  інформував  голова  Пенсійного  фонду  Тентюк,

 кількість таких підприємств скоротилась за цей період

 на  3 тисячі. Робота проводиться кожен день, але воно

 залежить також і від порядку і влади в  державі.

      Якщо  можна  запитати  голову  обласної  Ради чи

 голову виконкому обласного, я вибачаюсь, значить один

 вплив на нього. Якщо не можна -другий. Як він повинен

 говорити з головою районної ради чи головою виконкому

 районної  Ради,  чи  з  головою  міста,  без  влади в

 державі  ми  з  вами  цих  питань  не  вирішимо. Самі

 знаєте,  ви  довго  обговорювали  проект  Закону "Про

 владу".

 я 
 я                           - 84 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Надо  нею користуватись і

 менше  за  неї говорить. Значить, Білоус, "Реформи" і

 за ним від РУХУ Косів і завершуєм.

 

      ШПЕК   Р.   В.  На  ваше  зауваження,  Олександр

 Миколайович,  треба визначити владу, а тоді вона буде

 користуватись.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  нею  користувався  і користуюсь.

 Все. Все.

 

      БІЛОУС

 

      Шановний  Олександре Миколайович, я прошу уваги.

 Шановний  Романе  Васильовичу!  Справа  в  тому, що я

 повністю  підтримую  ремарку головуючого на сесії про

 те, о треба користуватися дійсно тими повноваженнями.

 Тому в мене з цього приводу до вас два запитання.

      (Білоус, Полтава, група "Реформи").

      Чи   підтримуєте   ви  пропозицію  невиплачувати

 заробітню  плату  Верховній  Раді України, тобто нам,

 депутатам,  Кабінету  Міністрів  України,  керівникам

 влади на місцях до тих пір, поки не буде сплачуватись

 заробітня  плата проацівникам освіти, заробітня плата я 
 я                           - 85 - я 

 вчителям   профтехучилищ,   де   ще   дітей  навчають

 працювати,   а   не  займатись  спекуляцією,  взагалі

 робітникам    підприємств,    військовим,   субсидії,

 компенсації  за підвищення цін на комунальні послуги,

 тобто  поки не буде виплачено всій бюджетній сфері. І

 телеграмою  з  місць  керівники  областей  і  міст не

 повідомлять  Голову Уряду нашого, що ці люди отримали

 зарплату.

      І  друге  запитання. Чому до сьогоднішнього дня,

 якщо  ви  говорите, що приймаються міри, ну, вибачте,

 ви теж член парламенту, то які ж міри приймаються (ще

 я  ні  разу не почув тут в залі), щоб з боку Кабінету

 Міністрів  було  подання  до сесії Верховної Ради про

 те,  що рішення Кабінету Міністрів згідно Конституції

 не виконуються на місцях тим чи іншим керівником, щоб

 тут   ви  могли  сказати,  що  "ми  ж  подавали,  але

 Верховна  Рада  не  підтримала,  не  прийняла ніяких

 рішень".

      Дякую за відповідь.

 

      ШПЕК Р.В.

      Дякую за запитання.

      За  виключенням  робітників підприємств, тому що

 підприємство   госпрозрахункове  повинно,  затративши я 
 я                           - 86 - я 

 робочу  силу,  реалізувати  продукцію  і компенсувати

 виплати. А решту все я погоджуюсь.

 

      _______________ Ви підтримуєте?

 

      ШПЕК Р. В. А як же! Тільки треба врахувати, що у

 вас зарплата набагато вища, як в мене.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Але  я, не  дивлячись  на це, погоджуюсь. Говорю

 голосно до всіх.

      Я  прийду, не  хвилюйтесь, чекайте,  коли будуть

 повідовленя з місць.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я  вибачаюсь, шановні  колеги,  ну

 давайте  ж  не  перебивать, міністр  відповідає,  він

 подасть  у  відставку  і  прийде на постійну роботу в

 парламент, як депутат.

 

      ___________.  Закінчу  свої  обов'язки, я вже в

 відставку подав.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну не шуміть, будь ласка.

 

      ___________.  Прийдіть до мене, я покажу. я 
 я                           - 87 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Роман Васильович, на друге запитання,

 будь ласка.

 

      ___________.  Відносно  повідомленнь з місць. Ми

 повинні   з   вами   розробити  систему  контролю  за

 проходженням   грошей.   Я   не  хочу  вірити  тільки

 телеграмі  з місця голові рад. Я вам розкажу життєвий

 приклад. В минулому році, коли була загроза невиплати

 пенсії,   в   місці   Севастополі.   З   Києва  гроші

 перераховані   в   Севастополь  напряму,  і  12  днів

 крутились  там  між комерційними банками, пока попали

 до пенсіонерів. Якщо це ми з вами передбачимо, я буду

 контролювати. Тоді телеграма з місць буде аргументом.

 А  якщо  ті грші будуть на залишках, чи на депозитах,

 звичайно я цього не підтримую. Відносно подання уряду

 до  Верховної  Ради  я  передам, керівництву Кабінету

 Міністрів   про   таку   пропозицію,   і  новий  етап

 готовності  співпраці  Верховної  Ради  з  виконавчою

 владою я думаю, що вони скористаються.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Михайло   Косів,   від   руху.   І

 завершуєм.

 я 
 я                           - 88 - я 

      КОСІВ.  Шановний  Роману Васильовичу, я хотів би

 звернутися  до  вас, хлопці. Я хотів би звернутися до

 вас,  саме  як  до  Міністра  економіки,  ви постійно

 змушені  відповідати власно мені як міністр економки,

 і   як   міністр   фінансів,  як  оперуючий  постійно

 категоріями  із  старе  діяльності міністра фінансів.

 Але от таке мене турбує питання.

      Ви   вже   його  частково  зачіпали.  Виробничий

 потенціал  у  нашій  державі  падає,  а  використання

 енергоресурсів,   не   зменшується,   а   навпаки   -

 збільшується.

      Чи   контролює   Міністерство   економіки   такі

 процеси:  що  у нас на державних підприємствах працює

 дуже  багато малих підприємств, спільних підприємств.

 Тобто,   приватних   фірм,   які   викиристовують   і

 електроенергію  і газ.

      Чи  має  Міністерство  економіки  характеристику

 того,  чи  дані  про  те  скільки  саме  ці стректури

 використовують енергоносіїв.

      І  друге.  Ви  знаєте,  я недавно був на кількох

 заводах.  От  скажімо,  ви  говорили  про металургію.

 Звичайно,  що  деменні  печі зупинити не можна. Але я

 був   на   заводах,  які  виготовляють  залізобетонні

 конструкції.  І  там є печі, які також звичайно треба я 
 я                           - 89 - я 

 прогрівати,  хоча продукцію вони випускають всього на

 40  відсотків.

      І  якщо  у  місті, скажімо у нас у Львові, таких

 печей  є... таких заводів є 10, то чи не можна було б

 зробити  їх наполовину менше. І тоді, завантаживши ті

 інші    заводи    на   повну   потужність,   зменшити

 використання  і  газу  і  електрики.  і  це  дало б у

 державі  (бо  таких підприємств є дуже багато) значну

 економію.

 

      ШПЕК  Р.  В.  Дякую за ваші запитання, але знову

 буде  невпопад.  Ви  мене критикували, що я говорю за

 Міністерство фінансів.

      Шановний  пане  (..........), я говорю за те, що

 ви  питаєте.  Бо  те,  що  ви  запитали  мене -не має

 відношення  до  Міністерства  економіки.  Зараз  буду

 говорити  за  Фонд державного майна.

      То, що ви питаєте, я говорю, так що, будь ласка,

 або вибирайте питання згідно функції міністерства або

 не  критикуйте,  що  я трошки замежив. Питання обліку

 державного майна згідно Закону "Про приватизацію" про

 велику   приватизацію,   згідно  положення  про  Фонд

 державного майна, є функцією Фонду державного майна.

      Те, що появляються нові користувачі майном, воно я  
 я                           - 90 - я 

 не  є негатвний фактор. Але зараз ті питання тривожні

 виникали  і в нас. Дано доручення провести перевірку,

 якщо  не цілий майновий комплекс здається в оренду, а

 цех  чи  відділення,  як  якісно  заключені  договори

 аренди,  який  розмір виплат і наскільки це ефективно

 для  держави,  як  власника,  через  Фонд  державного

 майна.  Ця  робота  зараз  проводиться, тому що таких

 тривожних інформацій у нас також є достатньо.

      Але я хочу сказати друге, що якщо підприємницькі

 структури  можуть  прийти  на  діючі  фонди,  основні

 фонди,  додатково  внісши  в  робочій капітал обігові

 кошти,   готівку  і  почати  їх  використовувати  -це

 позитовно,  це  схвально.  Тому,  що  люди  працюють,

 отримують   заробітну  плату,  податок  надходить  до

 бюджету.

      Саме основне, щоб розміри виплат за користування

 цим  майном не були збитковими для власника. Закриття

 заводів,  такі доручення дані галузевим міністерствам

 вже кілька місяців, півтора або два місяці назад, щоб

 подивитися які виробництва однотипні.

      Виходячи з коефіцієнту загрузки основних фондів,

 враховуючи  коефіцієнт  зміності,  наявність  робочої

 сили,   зростаючі   ціни  на  енергоносії  і  частину

 закрити.  Але тут треба розуміти, що в першу чергу це я 
 я                           - 91 - я 

 відповідальність  підприємства.  Якщо  воно  само дає

 собі  дає собі  раду  і може оплатити послуги, то хай

 працює.  Бо  закриття  підприємства з сторони держави

 буде     вимагати    виплат    соціальному    захисту

 трьохмісячної  заробітної  плати  і тому подібне. Над

 цим  питання  зараз Уряд працює, але тут досить тонкі

 інструменти треба вживати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Роман  Васильович,  спасибі  вам за

 вашу витримку і аргументовані виступи.

 

      ШПЕК  Р.В. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні   колеги,  прохання  голів

 комісій,   голів  фракцій  і  груп  піднятися  у  зал

 засідання Президії на зустріч.

      Оголошується перерва на 30 хвилин. Після перерви

 ми продовжимо розгляд питань. я 

                         - 92 - я 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Запросіть депутатів у зал.

      Продовжуємо  роботу, слово від комісії надається

 депутату Кожушко. Будь ласка.

 

      КОЖУШКО

 

      Уважаемые коллеги!

      Я  всегда  внимательно относился к мнению любого

 человека, в том числе, особенно министра, и особенно,

 если  Министра  экономики.  Но,  то  что  вы слышали,

 доклад  и  сама манера поведения о безнаказанности, о

 всезнайстве...

      Говорить  о том, что наше руководство оторвалось

 от  народа,  не  знает  истинного  положения,  по  20

 охранников   себе  понанимали  (государство  плотит),

 поэтому они истинного положения не знают. Я вважаю...

 считаю, что если Роман Васильевич пришел бы и походил

 со   старушкой,  которой  надо  приехать  и  утащить,

 сколько  ж  ей  платить,  потому что ей приписывают 3

 миллиона... И пошел, а там сказали сразу (первое, что

 говорря:  это -Верховна Рада. Дальше говорят: это вот я 
 я                           - 93 - я 

 не   решает  правительство.  Дальше:  это  не  решает

 исполком...  Поэтому ваша озабоченность по социальной

 защите    малоимущих    слоев    населения   является

 закономерной.   И  этот  вопрос  мог  бы  быть  решен

 положительно,   если   бы   правительство  надлежащим

 образом (как это подобает: не критиковать -Закон если

 принят,    его   надо   выполнять!..)   выполнило   3

 постановления по этому вопросу Верховного Совета.

      Первое  Постановление,  которым  запрещалось без

 упреждающих выплат вводить дополнительные оплаты.

      Вторым    (уже    произошло!..)   Постановлением

 Верховным  Советом  рекомендовано (вы помните, как мы

 его  тут,  чтобы не обидеть, как говорится, стыковали

 по всем пунктам, но оно оказалось невыполненным)...

      В  результате,  я  вам  должен  сказать, все три

 постановления не выполнены, и имеем то, что мы имеем.

      В  частности,  первое,  Роман  ВАсильевич  здесь

 неправду  казал,  вот документ Министерства финансов,

 которое дало официально ответ за подписью заместителя

 министра  Матвейчук, что данных с областей, с районов

 о  компенсации  за  март-апрель  месяц  нет.  И могут

 представить  только по истечению полугода. Вы видите,

 что  на местах есть: за февраль выплачено, за март не

 выплачено, а деньги в том размере, это же 890 тысяч с я 
 я                           - 94 - я 

 населения взяты. Они взяты не добровольно, потому что

 отдельные   заключили  договора,  чтобы  заплатить  с

 пенсии.  Отдельные  заключили  договора,  что  платит

 с  заработной  платы.  То  есть,  у них все забирают,

 и они оказываются  без средств к существованию.

      Сторой  вопрос.  Мы  проанализировали  отдельные

 решения  Правительства  в  части  Постановления  106.

 Здесь  об изменении порядка денежных выплат населению

 за  покрытие  затрат  на  оплату жилищно-коммунальных

 услуг в связи с повышением тарифов на них. Видно, что

 в нем не предусмотрено таких выплат малообеспеченным,

 я  имею  в  виду  пенсионеров, как покрытие затрат на

 оплату электроэнергии, которую мы повысили, на оплату

 твердого   топлива,  сжиженного  газа,  а  тарифы  на

 которые значительно возрасли.

      Ну,   возьмите  вы  село.  Надо  не  отрываться.

 Стоимость тонны угля сейчас по государственной цене 3

 миллиона   600.   Три  тонны  положено,  значить,  10

 миллионов..........  надо  заплатить.  И 15 миллионов

 необходимо заплатить, если везти 40 киллометров везти

 этот уголь в селе. Итого сразу 25 миллионов. может ли

 человек,  полачающий  пенсию  800 тысяч заплатить эти

 деньги? Нет!

      Второй  вопрос. Постановление Кабинета Министров я 
 я                           - 95 - я 

 19 апреля 1995 года ь 295 "О размере затрат на оплату

 жилищно-коммунальных   услуг"  установлено  с  1  мая

 текущего  года  на жилищно-коммунальные услуги семьи,

 будут    плати   не   более   15   процентов   своего

 среднемесячного   сукупного   дохода.   Это  касается

 товарищи    санитарной    нормы,   санитарная   норма

 установлена -21 метр. Представим семья у деревне: два

 человека.  какой  вы  не  возьмите  дом, он будет 100

 квадратных   метров  общей  площадью.  Значит  за  42

 квадратных  метра  вы  будете  платить  не  более  15

 процентов, за следующие 10 по цене, как говорится, не

 превышающей,  а за следующие превышения 1, 3 процента

 выше, на 1, 3 процента. Таким образом за остальные 40

 квадратных   метров   получается  плата  3  миллиона.

 Поэтому   и   не   стыкуется.   С  Верховного  Совета,

 Правительства  говорят  о  том, что цена вот такая, а

 ему  платить  необходимо,  как  говорится,  3  или  4

 миллиона.  Спрашиваю  говорит,  давайте делить что ли

 квартиру,   ведь  это  же  механизм  не  продуман.  И

 население    возмущено    этим    поведением,   особо

 малоимущее население.

      Я  хочу  сказать,  что Правительство боится и не

 хочет идти к таких средствам, как телевидение, где бы

 исполняющий обязанности вице-премьера или исполняющий я 
 я                           - 96 - я 

 обязанности   министра   рассказал  бы  вот  эти  все

 постановления,   на   примерах  народу  довел,  какое

 истинное положение есть.

      К   сожалению,  никто  не  знает,  они  походят-

 походят,  как вы только приезжаете на свой округ, они

 приходят к депутата: "Ну, расскажите, в чем же дело".

 Вы   расссказываете   одно,   а   фактически   деньги

 затрачиваются в другую, в другие.

      Считаю, что данный вопрос имеет социальное, но и

 политическое   значение,  ибо  исполнительная  власть

 относится  к нему крайне безответственно. Сегодня был

 пример этому.

      В  результате  таких действий большая, я говорю,

 богатая страна с 53-миллионным населением погружается

 в  пучину  нищеты.  Небольшая  кучка людей невероятно

 богатеет   средством   выколачивания   из  страны  ее

 природных богатств.

      Капитал оседает в других странах, родная Украина

 и  украинский  народ,  его  культура  деградируется и

 нищает.  И  спрашивается:  почему  за все недоработки

 нашего   Правительства,   наших  реформаторов  должно

 переноситься на плечи трудящихся.

      Многие  считают,  что беды бывшего Союза, разрыв

 экономических  связей,  отсутствие  законов особенно, я 
 я                           - 97 - я 

 как  говорится,  что  нет законов. Я хочу на примерах

 привести, именно по этой теме, и свое мнение сказать,

 почему так происходит в нашей стране.

      Вы  знаете,  и  тут  Роман  Васильевич говорил, о

 законе энергосбережении.

      Вы  помните, как энергетический кризис длился на

 западе,  какие  меры были приняты. Мы приняли хороший

 закон.  Прошло  8  месяцев,  в  порядке контроля наша

 комисия   выехала   в   Днепропетровскую   область  и

 проверила  на  месте  как  выполняеться  этот  закон.

 Комисия  отметила  с  удовольствием,  что  на  уровне

 области этот закон выполняться. И имеет положительные

 результаты.   Но   результаты  были  бы  те,  которые

 заложены    в    законе,    15   процентов   экономии

 энергоресурсов,   если  правительство  выполнило  все

 статьи  этого закона, в частности, ведь этот закон не

 имеет  прямого  действия  он должен иметь подзаконные

 акты.  Там  предусматривалась в течении 2-х месяцев и

 Роман Васильевич скривил, что мы сейчас рассматриваем

 6 прошло 8 месяцев.

      В  течении 2-х месяцев разработать орган который

 управляет энергосбережением.

      Второе,     Кабинету   Министров    разработать

 использование  не  бюджетных  фондов с тем, чтобы эти я 
 я                           - 98 - я 

 личильныки были еще ряд других документов.

      Если бы это было сделано, я вас уверяю положение

 значительно  улучшилось.  Но мы столкнулись с другим.

 Это  вот  потери  на  енергосбережения. Столкнулись с

 другим.  Сейчас  идет  перестройка  как  говориться в

 общем в енергетике.

      Я, например... у нас в Комиссии есть специалисты

 как  Панасовский,  Дынейкин,  они  хорошо  знают... я

 заканчую....   знают   этот  вопрос.  Его  необходимо

 делать,  но нет снова економического обоснования этой

 перестройки. И снова мы лбом толкнемся когда наделаем

 этих бед.

      А   вот   вопросы   -где   деньги  брать,  Роман

 Васильевич ушел, так я вот хочу вам сказать. Два года

 действовала СП на атомной електростанции Запорожья, в

 Запорожье. Я вам должен сказать: миллиарды ушли денег

 и  осели  за границей. Сейчас его видите ли прикрыли.

 Все   закончилось.  Вот  этих  денег  бы  хватило  на

 покрытие  всех  тех  недостат...  то,  что необходимо

 сейчас малоимущему населению.

      Поэтому,  приводя  только  эти  примеры,  я хочу

 товарищи сказать, что 4 заседанием здесь, а он будет,

 потому  что повышение на енергоносители должно быть с

 мая.  отнесли  на месяц и никто не говорит, а будет с я 
 я                           - 99 - я 

 июня.  А следующее будет в сентябре. А вопросы защиты

 не решены  наперед.

      Я,  например,  считаю,  что таким людям доверять

 экономику  нельзя.  И я прошу. Постанова подготовлена

 Верховным... то   есть,   нашей  Комиссией.  Поименно

 проголосовать за эту Постанову. Чтоб наши телезрители

 знали, я  ее хочу зачитать.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Не надо. Я... єсть у... нє,

 нє, єсть у всіх депутатів.

      ...Ну не  надо... Сейчас...

 

      КОЖУШКО.  Товарищи  просят, чтоб зачитать. Я

 хочу,  чтоб телезрители знали. Наши избиратели знали.

 Мне  надоело  третий  раз  быть на этой трибуне и так

 унизительно  правительство относится к этим вопросам.

 Если  вам  приятно, вы слушайте. В следующий раз я по

 этому вопросу не буду выступать, ибо вопросы, ни один

 вопрос  не  решается. Вчера Мовчан сказал... о чем? О

 том, что нищие умирают. Я считаю он правильно сказал.

 Моя забота защитить их.

      Поэтому я хочу зачитать, если вы не возражаете.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилиночку. Дозволемо зачитать, я 
 я                          - 100 - я 

 да? Будь ласка.

 

      _КОЖУШКО.  В  зв'язку  з  тим,  що Кабінет

 Міністрів  України  незадовільно виконує (..........)

 Постанови  Верховної Ради України від 21 березня 1995

 року "Про незадовільний соціальний захист населення в

 зв'язку  з підвищенням тарифів на житлово-комунальіні

 послуги".  та від 18 квітня 1995 року "Про інформацію

 Уряду України щодо виконання Постанови Верховної Ради

 України  від  21 березня 1995 року "Про незадовільний

 соціальний  захист  населення в зв'язку з підвищенням

 тарифів  на  житлово-комунальні послуги"", що визвало

 соціальну     напругу     в    суспільстві.    Рівень

 компенісаціоних виплатнів відповідає зростанню цін.

      Верховна Рада України постановляє:

      1.  Визнати,  що  діяльність  Уряду  України  по

 забезпеченню незалеж... надежного соціального захисту

 населення  при  лібералізації цін і тарифів побутової

 сфери,  не  відповідає  положенню розділу 7 соціальна

 політика  доповіді  Президента  України  "Про основні

 заходи  економічні  і  соціальної  політики" схвалені

 Верховною Радою України.

      Друге. Запропонувати Президенту України повторно

 повернутися  до  розгляду  питання щодо діяльності по я 
 я                          - 101 - я 

 забезпеченню  надійного соціального захисту населення

 при лібералізації цін і тарифів в побутовій сфері.

      При  розгляді  питання  про  призначення  нового

 складу Уряду України утриматись від включення до його

 складу  посадових  осіб  в  компетенції  яких входило

 вирішення зазначеного питання.

      Третє.  Заборонити  Кабінету  Міністрів  України

 здійснення підвищення цін і тарифів в побутовій сфері

 до оплати в повному обсязі відповідних компенсаційних

 виплат населенню".

      Я  просил  бы поименно проголосовать. Если может

 быть  у  кого-то  есть  дополнения  ибо четвертый раз

 выходить по этому вопросу, просто неуважительно.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Є  пропозиція прийняти за

 основу даний проект від комісії.

      Шановні  колеги,  у  мене  є  ще один проект від

 депутатів  Камінського і Марченка. Я прошу, Володимир

 Романович, з місця озвучте свій проект.

      На трибуну хотіли? Будь ласка, ідіть на трибуну.

      Я  вважаю, що дійсно, питання наскільки складне,

 наскільки  болюче  для  всіх,  що  ми на нього час не

 даром тратимо. Будь ласка.

 я 
 я                          - 102 - я 

      МАРЧЕНКО В.Р.

 

      Александр   Николаевич,   спасибо.   Дело  не  в

 трибуне,   а   дело  в  том,  что  в  соответствии  с

 Регламентом мотивы. Спасибо.

      Уважаемые  депутаты!  Я  думаю,  что мы все были

 сегодня  свидетелями  о  том,  как  Министр экономики

 расписался в том, что курс проводимых, так называемых

 реформ,  а по сути разрушений, продолжается и дальше.

 И  все  тяготы  этих  реформ  перекладываются на наше

 население.  Только  за  счет  них  идет. И те данные,

 которые  он  говорил.  Ну,  вобщем-то о росте средней

 заработной   платы.  Но  не  могут  быть  показателем

 нынешнего    положения   дел   и   платежеспособности

 населения.     За    полгода    деятельности    этого

 правительства  реальный  жизненный  уровень, реальные

 доходы населения упали на 40%. Теперь...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Володимир   Романович!   Володимир

 Романович,  я  вибачаюсь...  Володимир  Романович, ми

 обговорення   не   проводимо  -ми  розглядаєм  проект

 Постанови,   і  ви  дали  свій  проект.  Будь  ласка,

 зачитайте!

 я 
 я                          - 103 - я 

      МАРЧЕНКО  В.  Р.  Ну, я все-таки зачитаю проект,

 Александр    Николаевич,   но   несколько   слов   по

 Регламенту, по мотивам...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я  думаю,  що  ми  дали  від  всіх

 фракцій...  Достатньо!  Володимир  Романович, часу не

 гаймо!..

 

      МАРЧЕНКО В.Р. Хорошо! Хорошо...

      Я тогда постановляющую часть о том, что:

      1.  Сама  методология  нашего проекта исходит из

 того,  что правительство в настоящий момент находится

 в  отставке.  Вот  в  чем  отличие  нашего проекта от

 проекта, предложенного Комиссией. Это первое.

      2.  Мы  исходим  из  того, что Президент в своем

 докладе   "О   направлениях   социально-экономических

 реформ",  у  него  был  раздел,  в  котором  он четко

 определил социально-экономическую политику. Можно там

 соглашаться  с  ней  или  нет,  но в настоящий момент

 кроме    легитивного    руководителя   исполнительной

 власти   -больше  нет,  скажем,  к  кому  обращаться.

 Поэтому   мне  представляется  и  вот  основано  наше

 постановление  на  обращении  к  Президенту для того,

 чтобы  он выполнил те обещания, которые он дал здесь. я 
 я                          - 104 - я 

 И  я  тогда  зачитаю:  "Ми  пропонуємо звернутись  до

 Президента  України  з пропозицією прийняти необхідні

 міри  для  виконання  розділу  7 доповіді "Соціальний

 захист"  в  частині,  що  передбачає  оплату житлово-

 комунальних   послуг  в  розмірі,  не  вище  15%  від

 сімейного бюджету.

      Друге.  Зважаючи  на  те, що бездіяльність уряду

 призвела до підвищення соціальної напруги, розглянути

 питання  про  негайне  звільнення  з  посад  осіб, до

 компетенції   яких   входило   вирішення  зазначеного

 питання".

      Я хочу сослаться на Конституцию по этому пункту:

 "Повноваження  Кабінету  Міністрів",  де написано, що

 "...  Кабінет  Міністрів  -(це стаття 119, пункт 4) -

 здійснює   або   забезпечує   проведення   фінансової

 політики,  державної  політики в галузі ціноутворення

 та  оплати  праці.  Тобто,  це  повноваження виключно

 Кабінету  міністрів.  І  Роман  Васильович Шпек, коли

 казав,  що  йому  не  хватає влади, зовсім перекручує

 Конституцію або її не знає.

      Поэтому мы предлагает такой пункт.

      И  третий  пункт:  "До  виплати в повному обсязі

 відповідної компенсації населенню заборонити Кабінету

 Міністрів  здійснювати  підвищення  цін  і  тарифів у я 
 я                          - 105 - я 

 побутовій сфері".

      Поэтому  я  все-таки  хотел  бы еще одну ремарку

 сказать,   что   при  аргументации  Роман  ВАсильевич

 действительно  занимался  шантажом.  И с этой трибуны

 было  показано,  что того газа, который добывается на

 Украине,  достаточно  для  решения  социально-бытовых

 проблем.  Это  было  и на прошлом Верховном Совете, и

 неоднократно.

      И  те  цифры  18  миллиардов, которые добываются

 газа  достаточно  по внутренним ценам для того, чтобы

 не  бросать вот такое повышение.

      Поэтому   я  все-таки  считаю,  что  единственно

 правильным  сегодня  обращение к Президенту для того,

 чтобы  н  выполнил обещания, для того, чтобы он решил

 вопрос  через подчиненный ему исполняющий обязанности

 Кабинет  Министров  и  навел  порядок  и  исполнил те

 гарантии, которые он обещл.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Таким   чином,   шановні   народні

 депутати,   у   нас   є   два   проекти.   Вони  лише

 відрізняються практично одним доповненням -звернутись

 до  Президента.  Перший  пункт  у  тій редакціїї, яку

 виклав депутат Марченко. я 
 я                          - 106 - я 

      Тому   я   хотів  би  поставити  на  голосування

 прийняти  від  комісії  за  основу,  а  потім ми його

 відредагуємо. е заперечуєте?

      Будь   ласка,   давайте  проголосуємо,  прийняти

 проект ід комісії за основу.

      Будь   ласка,   включіть  систему.  А  потім  по

 поправках пройдемо.

      "за"

 

      Рішення не прийнято.

      (Шум в залі)

      Не всі голосували?

      (Шум в залі)

      Я  прошу,  от  давайте  переголосуєм  по  вашому

 проханню.

      (Шум в залі)

      На поіменне голосування? Хто за те, щоб провести

 поіменне  голосування,  прошу проголосувати? Включіть

 систему,  будь  ласка,  і  пригласіть, будь ласка, із

 вестибюлю  людей.  Голосуєм  за  те, щоб поставити на

 поіменне голосуваття.

 

      "за"

      Рішення прийнято. я 
 я                          - 107 - я 

      А тепер ставлю на голосування поіменно, прийняти

 проект комісії за основу, будь ласка.

      Я прошу голосувати.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Тепер   давайте...   Одну  хвилиночку.  Григорій

 Іванович, я дам слово.

      Значить, по першому, Верховна Рада  постановляє:

      Визнати... по цьому погодитись. Нема заперечень.

 

      ГОЛОСИ З ЗАЛУ.  Є.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Єсть,  да?  Будь  ласка.  Григорій

 Іванович   потом...  Леонід  Макарович.  Будь  ласка.

 включіть Найду, потом Кравчука.

 

      НАЙДА

      396 округ, Херсон, фракция коммунистов, Найда.

      Уважаемый    Александр   Николаевич!   Уважаемые

 народные  депутаты!  С  доклада  Романа Васильевича я

 понял,  что  за  февраль,  март  и  апрель никто и не

 собирается... Мы приняли свою Постанову от 21 березня

 ь102/95  ВР  о  том, чтоб призупыныты дию по тарифам. я 
 я                          - 108 - я 

 Никто  не собирается оставить старые тарифы. И мы и в

 одном,   и  во  втором  Постановлении  это  нигде  не

 отразили.  Мы  кругом  после пнринятия Постановы дали

 ответ  всем  своим избирателям (я, по крайней мере. И

 знаю,  что  многие  другие),  что  платить  надо  по-

 старому,  что  никто  не имеет право отменить решение

 Верховного Совета.

      Тем  не менее, Кабинет Министров -Пензенык, Шпек

 и Кальник - этого ничего не сделали.

      Поэтому  я  прошу  предложение  не  просто  Уряд

 взагалі  (там  есть  и  хорошие  в  Уряди люди, может

 быть),   визнати,  що  діяльність  Пензеника,  Шпека,

 Кальника   по   забезпеченню   належного  соціального

 захисту  и далее по тексту, чтоб было конкретно у нас

 в  первом пункте указано пофамильно, каждый должен на

 мясокомбинате за свою ногу висеть.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Значить, Кравчук Леонід Макарович.

      Ну, ви ж уже вносили. Який у вас округ. 16.

 

      _______________

      Можна говорити, Олександре Миколайовичу? я 
 я                          - 109 - я 

 

      КРАВЧУК Л.М.

      Шановні народні депутати, я хотів би перш за все

 звернути  увагу  на те, що перший пункт, він за своїм

 статусом не відповідає правовій основі.

      Посилання  на  доповідь  чи то Президента, чи то

 Голови  Верховної  Ради,  чи  будь-кого не є правовим

 актом.   Тому  що  доповідь  не  є  документом,  який

 виконується.    Доповідь    -тільки    побажання.   А

 документами   є   укази   Президента,   розпорядження

 Президента і рішення Кабінету Міністрів.

      Тому   я   пропоную  таким  чином:  визнати,  що

 діяльність  посадових  осіб,  тим більше, що вже весь

 Кабінет  Міністрів,  висловлено йому недовіру, і він

 відповідно  до  статті  Конституції  є у відставці, є

 посадові   особи,   конкретно   які  виконують  певні

 повноваження, назвати ці посадові особи і назвати, що

 вони  не  виконали постанови Верховної Ради України і

 просити  Президента  України  вжити  до них абсолютно

 конкретних заходів - звільнити їх з роботи.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, Смірнов будь ласка.

 

      СМІРНОВ. 61-й виборчий округ. я 
 я                          - 110 - я 

      Шановний Олександр Миколайович, ми четвертий раз

 розглядаємо,  тут  це  питання і приймаємо відповідні

 постанови і користі з цього ніякої.

      Де    гарантія,    що   ми   сьогодні,   примемо

 запропоновану  нам  постанову, з змінами і вона буде,

 виконуватись, через це я пропоную, додати такий пункт

 зобов'язати  місцеві  органи влади виконати постанови

 президії Верховної ради, від 18 квітня,  95-го року.

      І  в  зв'язку  з 1 пунктом додати таке, доручити

 генеральному  прокурору,  вивчити питання притягнення

 до  кримінальної  відповідальності  згідно  з  чинним

 законодавством  1-го  віце-прем'єра  міністра України

 Пінзеника,   міністра   економіки   Шпека,   міністра

 енергетики Семенюка. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Ємець Олександр Іванович.

 

      ЄМЕЦЬ. Олександр Ємець, 260 округ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу до уваги.

 

      ЄМЕЦЬ.   Чому   і   в   проекті  постанови  і  в

 пропозиціях які звучать відсутня правова основа? я 
 я                          - 111 - я 

      По-перше, проект  постанови це є пряме втручання

 законодавчої  влади  у  компетенцію виконавчої влади.

 По-друге, навіть  самі  формування, зверніть увагу на

 пункт  3,  заборонити Кабінету Міністрів  здійснювати

 підвищення цін і тарифів у побутовій сфері, до сплати

 у  повному  обсязі відповідних компенсаційних виплати

 населенню.   З   цього  пункту  абсолютно  нічого  не

 зрозуміло.  По-перше,  що  таке  побутова  сфера?  Як

 визначити, що таке відноситься, що таке побутова сфера.

      По-друге, до сплати у повному обсязі відповідних

 компенсаційних  виплат населенню, тоді за цим пунктом

 має   іти  наступний  пункт.  В  сфері  промиловості,

 повернутися  до попередніх тарифів, за енергоносії, і

 так  далі.  Тому з точки зору юридичної, цю постанову

 не  можливо  виконати.  Так  як і попередні постанови

 Верховної  Ради,  тому  вони і не виконувалися. І ця

 постанова  таким  чином  просто  не  буде виконана в

 будь-якому    варіанті,   навіть   якщо   вона   буде

 проголосована.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Мовчан.   І   на  цьому

 завершим. Чи ще єсть? Ми, я думаю... я вибачаюсь. Оці

 зауваження  счас  ми  разом  з  Комісією,  поки будем я 
 я                          - 112 - я 

 розглядать     слідуюче     питання,     доопрацюють,

 відредагують і ми в кінці засідання сесії, ми його...

 за неї тоді винести на голосування. Будь ласка.

 

      МОВЧАН П.М.

      Шановні    колеги    і    шановний    Олександре

 Миколайовичу!  На  мій  погляд,  у  цій  постанові не

 враховано  всі  ті зауваження, які висловлювалися під

 час діалогу із  міністром економіки.

      Були   дуже  слушні  пропозиції  і  щодо  режиму

 заощадження,  необхідного прискорення процесу обліку.

 Саме   побутового.   Тобто,   впровадження   у  побут

 лічильників.   всього   того,   що  сприятиме  режиму

 заощадження  і  припинення, можливо навіть, на певний

 час  газифікації.  Десь  якій  пункти треба неодмінно

 передбачити.  Тому  що  ми виходимо не лише на якийсь

 дисциплінарний...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Та зрозуміло. Не нада популярно. Це

 зрозуміло.  Питання правильне.

      Володимир Романович,  будь ласка.

      Тільки  пояснень  не нада. Я розумію, що ви счас

 будете апілювать.

 я 
 я                          - 113 - я 

      ___________.  Нет. Александр Николаевич, я хотел

 бы  поддержать  даже  ту  постановлению,  лишь  бы мы

 сегодня приняли. И чтобы население, когда мы закончим

 принятие  этого  постановления,  чтоб  мы... домой мы

 приехали  и знали по каким тарифам будет оплачиваться

 населением.  И  за  електроенергию,  и  за газ, и так

 далее.  Но  дело  в  том,  что  я  хотел бы возразить

 Александру  Емцу по Конституции. Потому что постоянно

 идет  навязка  как  министром економики Шпеком, так и

 теми  депутатами,  которые представляют президентские

 структуры в этом  Верховном Совете.

      О том, что Верховный Совет постоянно вмешивается

 в  деятельность  исполнительной  власти.  Так  это, в

 общем-то,  не  так.  Потому  что  Верховный  Совет  в

 соответствии  с  Конституцией  (статья  97,  пункт 6)

 несет   ответственность   за  социальные  последствия

 реформ  и  за  социальное  положение  наших  граждан.

 Поэтому именно в этом направлении, тот пункт, который

 критиковал  Александр Емец, является правомочным. Его

 нужно принимать. Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Який   округ?   88,   будь  ласка,

 включіть.

 я 
 я                          - 114 - я 

      КОЧЕРГА  В.П.    Депутат  Кочерга,  88  виборчий

 округ, місто Кривий ріг.

      Тут   була  дуже  слушна  пропозиція  Олександра

 Михайловича  Кожушко, яку я хотів би підтримати. Щодо

 виступу  виконуючого  обов'язки прем'єр-міністра пана

 Марчука  та  виконуючого обов'язки міністра економіки

 пана  Шпека,  виступити  по телебаченню перед народом

 України   з   роз'ясненнями   політики   Уряду   щодо

 підвищення  тарифів.  Тому  що  тільки  Верховна Рада

 цього  зробити  не може. Хай це роблять і ті посадові

 особи, які сьогодні це творять в Україні.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Таким  чином,  шановні...

 Кочерга.  Давайте  будемо завершувать. Включіть, будь

 ласка, депутат Кочерга.

 

      КОЧЕРГА  В.  Г.  122 избирательный Добропольский

 округ, Донецкая область, Кочерга.

      Я   хотел   бы   порасуждать   с   позиции  того

 гражданина,  который платит. Вот мы действительно, мы

 сейчас  приедем  в  округа  и  люди  спросят: как нам

 платить за те долги, которые за ними уже тянутся?

      Александр  Александрович  Мороз  на всю Украину,

 перед   этим,   недели   две   назад  сказал,  что  я я 
 я                          - 115 - я 

 подтверждаю  о  том,  что  тарифы  не  действуют. Так

 давайте    теперь   же   определимся,   когда   будем

 дорабатывать    это    постановление,   этот   проект

 Постановления,   чтобы   четко  обозначить,  что  все

 решения  правительста о повышении цен на тарифы и так

 дальше,  не  действуют.  А  только  новые  там  будут

 действовать  с  первого  мая и так дальше. Чтобы люди

 знали  и  понимали,  а то ходят сейчас с комунальными

 книжками  в  ЖЭКи  и  незнают  как платить. А ЖЭКи не

 выполняют   Постановление,   и  говорят,  что  мы  не

 получали   таких   постановлений,   который  отменяют

 решение  правительства  о  повышении  цен на жилищно-

 комунальные услуги.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Олександр  Михайлович,  у

 мене є тут від Смірнова...

      Давайте  так,  у нас ще є півтори години, навіть

 1  година  40  хвилин, доопрацюйте і в кінці, ми його

 вже  за  основу прийняли, і поставимо на голосування.

 Запросіть всіх кого потрібно.

 

      ____________.  Кто  товарищи  желает, собираемся

 здесь.

 я 
 я                          - 116 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ось  я  вам  список  я даю тих, хто

 вносив пропозицію, Олександр Михайлович, будь ласка.

      Слухається   питання   про  фінансування  освіти

 України.  Доповідач  -Згуровський  Михайло Захарович,

 виконуючий  обов'язки  Міністра  освіти України. Будь

 ласка.

      Присутній   заступник  Міністра  фінансів,  який

 безпосередньо веде цю галузь.

 

      ЗГУРОВСЬКИЙ М.З.

 

      Шановний    Олександре   Миколайовичу!   Шановні

 народні депутати!

      Фінансування   деражвних   навчальних   виховних

 закладів  та установ освіти здійснюється переважно за

 рахунок державного та місцевих бюджетів.

      Восени  1993  року  фінансування  галузі  значно

 погіршилося і цей процес триває і зараз. Це викликано

 перш  за  все,  постійним  зменшенням  суми бюджетних

 асигнувань на освіту, не є виключенням і цей рік.

      Закон  України  "Про державний бюджет України на

 1995  рік"  фактично  призупинив дію статті 56 Закону

 України  "Про  освіту",  якою  передбачено  виділення

 асигнувань  на  потреби освіти в розмірі не менше 10% я 
 я                          - 117 - я 

 національного  доходу.  Фактично  ж передбачається 5,

 95%  національного  доходу,  або  222.  7  трильйонів

 карбованців,  що  в  кращому випадку забезпечить лише

 виплату  заробітної плати з нарахуванням та не більше

 80% необхідних витрат на стипендію.

      Стан  фінансування  галузі  в  першому  кварталі

 цього  року  свідчить,  що  і ці кошти надходять не в

 повному обсязі та несвоєчасно.

      Потреба освіти на цей період профінансована лише

 на  17,  7%  затвердженого  річного  обсягу бюджетних

 асигнувань  -замість  необхідних  27-28%,  враховуючи

 опалювальний сезон.

      Позитивним  є те, що уряд, при загальній несатчі

 коштів,   винайшов   можливість   у   повному  обсязі

 профінансувати  виробництво  учнівських  підручників.

 Станом   на   28   квітня   1995   року   ліквідовано

 заборгованість   по   заробітній  платі  за  березень

 закладів    і    установ    освіти,   підпорядкованих

 Міністерству   освіти  України,  розпочалася  виплата

 заробітної плати в цих установах за квітень. Загальна

 потреба  у  квітневій  заробітній  платі  становить 2

 трильйони 20 мільярдів карбованців.

      Складне  становище  з  оплатою праці педагогів у

 закладах   освіти,   які   фінансуються  з  місцевого я 
 я                          - 118 - я 

 бюджету.  Про це свідчать чисельні листи і телеграми,

 що надходять на адресу Міністерства. Зокрема, по всіх

 25   районах   Кіровоградської   області  (а  це  822

 установи)  заборгованість  по заробітній платі станом

 на  17  квітня становило 129, 4 мільярди карбованців.

 Протягом квітня вдалося розрахуватися лише за лютий і

 частину   березня.   За  лютий  і  березень  вчителям

 Рівненської    області   заборгували   152   мільярди

 карбованців.   По  Волинській  області  не  виплачено

 заробітної плати в розмірі 169 мільярдів карбованців,

 про   що   свідчать   телеграми   від  вчителів  шкіл

 Маничевицького,       Старовишевського       районів,

 дубиченської середньої школи.

      Лише  останніми  днями  проведені  розрахунки за

 січень  і  лютий,  а за березень проведені розрахунки

 тільки з працівниками декількох шкіл.

      Заборгованість  по заробітнній платі працівникам

 установ  закладів  освіти  Івано-Франківської області

 станом   на   21   квітня   становило  105  мільярдів

 карбованців,  в тому числі лза березень 125 мільярдів

 карбованців.  У  всіх  районах  Закарпатської області

 крім   міст   Ужгорода  і  Мукачева  не  перерахована

 заробітна    плата    педагогічним   працівникам   за

 березневим  коефіцієнтом дорівнює середній заробітній я 
 я                          - 119 - я 

 платі у промисловості.

      В    Іваніському    і    Калачанському   районах

 Херсонської    області   заробітна   плата   вчителям

 затримується з січня.

      Хочу  звернути увагу, що в цілому заборгованість

 установам  і  закладам  освіти,  які  фінансуються  з

 місцевих  бюджетів  по  витратам  на  заробітну плату

 становить  на 2, 8 трильйона карбованців. Разом з тим

 за  оперативними даними Міністерства фінансів України

 залишки  коштів  місцевих  бюджетів  на 1 квітня 1995

 року  становили  8,  3  трильйони карбованців, в тому

 числі   по   коштам  обласних  бюджетів  3  трильйони

 карбованців.

      Із  запізненням,  але  вже  розпочалась  виплата

 квітневої стипендії студентам. Виділено практично всі

 необхідні   кошти   для   виплати   стипендій   учням

 профевійно-технічних училищ за березень.

      Одначе,  повністю  не  вдалось  вирішити питання

 фінансування  витрат  цій категорії учнів за квітень,

 профінансувати витрати на харчування.

      Особливо прикро, що навчальні заклади не в змозі

 виділити    жодного   карбованця   для   матерільного

 забезпечення  студентів  і  учнів з числа дітей-сиріт

 під загрозою зриву їх оздоровлення  під час канікул. я 
 я                          - 120 - я 

      Серьйозне  занепокоєння викликає стан навчально-

 матеріальної  бази закладів освіти. Вже не перший рік

 всі  заклади  і  установи  освіти знаходяться в стані

 конфлікту   з  постачальниками  тепло-електроенергії,

 води,   газу,   палива.  Заборгованість  освітянської

 галузі за ці послуги досягла астрономічних розмірів -

 7 трильйонів карбованців.

      Для виправлення такого становища Уряд свого часу

 запропонував  вихід  -взаємозаліки  між  установами і

 закладами   освіти   і   постачальниками  комунально-

 побутових  послу,  але  можливо лише з підприємствами

 Міністерства енергетики України.

      Що  стосується  боргів  за природній газ, тверде

 паливо тощо, то, нажаль, питання їх ліквідації шляхом

 взаємозаліків поки що не вірішено. Зараз Міністерство

 економіки  України  розробляє механізм ліквідації цих

 боргів.    Розглядається    і    питання   проведення

 розрахунків    з   постачальниками   тих   навчальних

 закладів,     які     мають     автономні     системи

 самозабезпечення  теплом,  водою  іншими  комунально-

 побутовими послугами особливо в сільській місцевості.

      Залишається    проблема    нестачі   коштів   на

 будівництво освітянських об'єктів, систематичний зрив

 введення  в  дію  пускових будов. Адже понад 12 тисяч я 
 я                          - 121 - я 

 дошкільних   закладів,   73   школи-інтернати,  майже

 третина  загальноосвітніх  шкіл розміщені у нетипових

 непристосованних  приміщеннях.  Більшість  з  них  не

 мають    водопроводів,    каналізацій,   центрального

 опалення.   Кожна   третя   станція   юних  техніків,

 туристів,   натуралістів,   9  з  кожних  10  дитячих

 спортивних  шкіл  розташовані  в  приміщеннях  або  в

 таких,  що  підлягають  знесенню.  Понад 25 відсотків

 учнівських   міс   у  професійно  технічних  училищах

 зосереджені  в  непристосованих і старих приміщеннях.

 Через  відсутність  належної навчальної бази понад 15

 відсотків   школярів   навчаються   у   другу  зміну.

 Забезпеченість  вищих  навчальних закладів потрібними

 коштами не перевищує 70 відсотків, а окремих, навіть,

 45-50 відсотків від норми.

      Майже  в усіх Педінститутах навчання проводиться

 у  дві,  а  в  деяких навіть у 3, 5 зміни. Близько 40

 тисяч студентів не забезпечені місцями в гуртожитках.

 Понад  10  тисяч сімей викладачів і працівників вищих

 навчальних  закладів  потребують  поліпшення житлових

 умов.

      Не  зважаючи  на  таке  становище,  у  1994 році

 будівництво  лише  об'єктів,  де  замовником виступає

 Міністерство  освіти, профінансовано тільки на 45%. А я 
 я                          - 122 - я 

 в першому кварталі цього року - на 17%.

      Для погашення заборгованості підрядчикам за 1994

 рік  і фінансування виконаних робіт за 3 місяці цього

 року необхідно 328 мільярдів карбованців.

      Слід  зазначити також, що значна частина обсягів

 капітальних вкладень передана Міністерством економіки

 України органам місцевої влади.

      Разом  з  тим,  як  показує  аналіз, будівництво

 установ і закладів освіти, що фінансуються з місцевих

 бюджетів,   проводиться   вкрай  незадовільно.  Не  в

 кращому  стані  знаходиться і його освітянська наука.

 Майже  третині  наукових працівників до цього часу не

 виплачена  заробітня  плата за березень. Під загрозою

 зриву   знаходиться   виконання   особливо   важливих

 державних наукових програм.

      Хотів  би  ще  сказати,  що зараз загальний борг

 держави   тільки  установам  і  закладам  освіти  вже

 перевищує  30 трильйонів карбованців, в тому числі по

 місцевих бюджетах - 22 трильйони карбованців.

      Враховуючи  обмеженість  освітянського  бюджету,

 Міністерство освіти України подало свої пропозиції та

 розрахунки  стосовно  економії витрат. Над цим працює

 зараз і створена за розпорядженням Президента України

 Комісія   з   реформування  вищої  школи.  Пропозиції я 
 я                          - 123 - я 

 Комісії   спрямовані   на  оптимізацію  мережі  вищих

 навчальних  закладів  та  досягнення  збалансованості

 потреб суспільства до обсягів підготовки фахівців.

      Але  перші  результати від вжиття цих заходів по

 економії  бюджетних  коштів системі освіти можливі не

 раніше вересня цього року.

      Вважаю за доцільне закінчити свій виступ тим, що

 не  зважаючи  на  економічну  кризу  в державі, Уряд,

 Міністерство економіки, Міністерство фінансів спільно

 з  Міністерсвом  освіти в межах затвердженого бюджету

 вживають    необхідних    заходів   щодо   ліквідації

 зазначеної заборгованості.

      Враховуючи  подання  постійної Комісії Верховної

 Ради  України  з  питань  науки і народної освіти про

 виділення   Національним   банком  України  цільового

 кредиту   в   сумі   3  трильйонів  карбованців  уряд

 оперативно  його  розглянув.  Міністерством  фінансів

 України  подано  обласним бюджетам в обсязі 2-х і 4-х

 десятих  трільйонів карбованців, а крім того виділено

 1 трильйон карбованців для установ і закладів освіти,

 що фінансуються з державного бюджету. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Шановні  колеги,  я думаю

 давайте  ми  порадимся,  так таким чином, в зв'язку з я 
 я                          - 124 - я 

 тим,  що  міністр Михайло Захарович безперечно людина

 нова  і  його душа болить як у любого тут з депутатів

 за ці питання.

      Поскільки ми йому задавати запитання не будем по

 данному  питанню,  іменно  по профілю. То питання яке

 розглядаєм,  безперечно  він  буде  відповідать, а ми

 йому  будемо  співчувать.  Тому  я  хотів  би  щоб ми

 запросили  до  трибуни заступника міністра фінансів і

 мабуть  він,  більш,  не  то  що кваліфіковано, дасть

 відповіді    на    ті   питання,   які   зв'язані   з

 фінансуванням,  а вже міністр, якщо кошти поступають,

 я  думаю  він  в  змозі  цим  коштам  толк дать. Но в

 кожного   є   під   руками  табличка  ви  бачите  яка

 заборгованність.

      По заробітній платі, по стипендії, по харчуванню

 і  тому  я  просив  би  вашого  дозволу  надати слово

 Матвійчуку  і ми йому дамо запитання. Не заперечуєте?

 І до Михайло Захаровичаиє? Скільки хвилин відведем?

      10  хвилин,  ну  давайте 10 хвилин голосувать, не

 будем, запишіться, будь ласка.

      Включіть  систему  і  запишемся, а ми потім дамо

 Шейко після цього.

      Достатньо, висвітіть, будь ласка.

      Достатньо.  10  хвилин,  будь ласка. Петренко, за я 
 я                          - 125 - я 

 ним Ковтунець.

 

      ПЕТРЕНКО.

 

      Петренко, 230 виборчий округ.

      Шановний    доповідачу!    Я    якраз    являюсь

 представником  від  Кіровоградської  області,  де, ви

 сказали,   що   з  учителями  дуже  склалось  скрутне

 становище.  Крім того, що нема виплати учителям, інша

 ще справа із цими  бідними  сільськими  школами.

      У  мене в виборчому округу є (..........) школи,

 де  дітям  на  голови сипеться оця штукатурка. Як нам

 бути  з  цим? Коми можна щось буде зробити і де взяти

 ті  кошти. Особливо місцевих. Їх немає. Як нам бути в

 даному разі? Спасибі.

 

      ___________. Дякую за запитання. Шановні народні

 депутати!  Я  вважаю,  що  що стосується використання

 місцевих   коштів,  то  тут  треба  трошки  підвищити

 відповідальність  місцевих  Рад  за  використання цих

 коштів.  У  мене  данні,  є дані про залишки місцевих

 коштів  і  зокрема, по Кіровоградській області. Там є

 злишки  в  розмірі 134 мільярдів карбованців на перше

 квітня 1995 року. я 
 я                          - 126 - я 

      Мабуть частини, принаймні, цих коштів могла бути

 спрямована і на заробітню платню і на підтримку шкіл,

 про  які  ви  кажете.  Єдине  що, як ви пам'ятаєте що

 Міністерство  освіти  не  має  можливості впливати на

 вирішення цих питань місцевими Радами.

      Я   думаю,   що   треба  провести  в  Законі,  в

 доповненнях  Закону  до  освіту  статтю  про подвійне

 підпорядкування. Щоб ті кошти, які ми маємо, за якими

 ми  маємо проводити контроль, ми все-таки доводили до

 шкіл і до вчителів.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Спасибі.    Ковтунець,   за   ним

 Драгомарецький.

 

      КОВТУНЕЦЬ В.В.

 

      Шановний  доповідачу,  скажіть,  будь  ласка, на

 скільки  відсотків  фінасується  інші  галузі,  як це

 передбачено   бюджетом.   Тобто   якщо  маємо  деякий

 недостаток   фінансування   для   освіти,   то  чи  є

 аналогічна  ситуація  по  інших  галузях,  скажімо  з

 промисловими    деякіми   нашими   міністерстами?   І

 наскільки відсотків виконано доходну частину бюджету?

 Це перше питання. я 
 я                          - 127 - я 

      І друге питання. Як фінансові органи контролюють

 використання  державних  коштів,  які  виділяються на

 освіту? Адже, ось як пише (..........) зокрема газета

 "Час  тайм"  за 18 квітня: "Навіть ті мізерні  кошти,

 які  виділяються  на будівництво заходів освіти, вони

 колишніми   партійними  секретарями  використовуються

 зовсім  для  інших  потреб".  То чи ведеться належний

 контроль за цим?

 

      _______________  Я  дозволю  собі  відповісти на

 друге запитання. Що стосується  використання  коштів,

 які  виділяються  міністерством  освіти для утримання

 відповідних  закладів та установ, то система контролю

 є  чітка  і  вона  працює  постійно.  Особливо  в цих

 скрутних умовах.

      Що   стосується  першого  вашого  запитання  про

 загальну  структуру  коштів,  які спрямовуються і для

 інших   галузей   народного   господарства.   Я  хочу

 вибачитися  перед  вами, тут у мене я не готувався до

 цього,  тому  що  це  виходять  за  межи  компетенції

 Міністерства освіти.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.  Драгомарецький,  за  ним

 Найда. я 
 я                          - 128 - я 

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ   С.  Д.  Просьба передать  слово

 Сокерчаку, 314.

 

      СОКЕРЧАК В.М.

 

 

      Шановний Михайло Захарович!

      Я   розумію,   наскільки   складна   ситуація  з

 фінансуванням  Міністерства  освіти,  але  колишнього

 директора   профтехучилища   все-таки   хвилює   таке

 питання.  Чому  при  такій ситуації для профтехучилищ

 знаходиться  все-таки  менше  грошей,  ніж  для інших

 закладів навчальних. Ось візьміть степендії для учнів

 за  березень  місяць  -35  процентів,  вищі і середні

 учбові  заклади  -100  процентів.  Візьміть заробітну

 плату  і  так дальше. Чому все-таки у вас більше душа

 схиляється  до  інших,  крім  закладів,  які навчають

 робітничої професії, і харчування теж саме.

 

      ____________.   Дякую.  Я  хочу  сказати,  що  в

 Міністерстві   освіти   немає   переваг  якісь  групі

 закладів  освіти.  Ті  цифри,  які  ви  бачите,  вони

 склалися  виходячи  з реальної ситуації фінансування. я 
 я                          - 129 - я 

 Фінансування  проводиться,  так званим, по циклічному

 принципу і це такий збіг обставин на цей момент часу.

      Якихось  переваг,  якійсь  групі  закладів ми не

 віддаємо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Найда. За ним Самойлик.

 

      САМОЙЛИК К.С. Найда передає слово Самойлик.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Катерина Семенівно, будь ласка.

 

      403 виборчий округ, фракція "Комуністи України",

 САМОЙЛИК

 

      Дійсно,   жахливий  стан  інтелегенціі  України.

 Ідемо до великих свят, і день Перемоги, і 1 Травня та

 й   батьківський   день   по   декілька   місяців  не

 виплачується  зарплата. А що робити, коли в сім'ї два

 вчителя,   два   лікарі,   що   робити  тій  шкільній

 прибиральниці у якій мізерна заробітна платня та й не

 одержує  її  по  декілька  місяців.  Це питання треба

 терміново вирішувати.

      Але  я  хотіли  почути  від  вас,  шановний пане

 Міністре,  скажіть  будь  ласка,  чи  ставили  ви  це я 
 я                          - 130 - я 

 питання,  яке ми сьогодні слухаємо на сесії Верховної

 Ради  на  засідання  Кабінету  Міністрів.  І  як воно

 вирішується?

      І  ще  одне таке питання. Скажіть будь ласка, чи

 дійсно, що за рахунок державного бюджета фінансується

 організація "Просвіта".

 

      ____________.  Дякую.  Щодо того чи ставилося це

 питання  на  засіданні  Кабінету  Міністрів,  я  хочу

 відповісти.  Це питання ставилося на... перед різними

 владними  структурами  держави.  В першу чергу, перед

 Комісією Верховної Ради з питань бюджету. Перед... на

 Кабінеті    Міністрів,    звичайно.    На   слуханнях

 парламентських,  які  тут відбулися з місяць назад це

 питання   також  ставилося.  Я  наголошував,  що  для

 мінімально... мінімальний обсяг фінансування закладів

 освіти  -це  приблизно  360 трильйонів карбованців на

 1995  рік. Ми отримуємо 22, 7 трильйонів карбованців,

 себто  ми  розуміємо,  що  кризовий стан неминучий...

 Тому  я  хочу  сказати,  що  ці  питання ставилися на

 усіх... перед всіма владними структурами.

      Що  стосується  другого  вашого запитання -я, на

 жаль, не маю інформації. Мені просто треба перевірити

 це  конкретне  запитання...  щоб мати відповідь на це я 
 я                          - 131 - я 

 конкретне запитання.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Шибко.

 

      ___________. Я не знаю...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шибко, за ним М'ясковський.

 

      ___________.    Через    Міністерство    освіти,

 звичайно, "Просвіта" не фінансується, тому що це не є

 нашим, нашою установою.

 

      ШИБКО В.Я., 82 виборчий округ, Дніпропетровськ.

      Шановні колеги!

      У  мене  особисто  до  Михайла  Захаровича  нема

 питань,  бо  ми  спілкуємся  з ним кожного дня, і всі

 питання  вирішуємо.  Але я хотів би ось що зробити: я

 хотів зробити, по-перше, заяву. Звернути увагу, як ми

 сьогодні  працювали  -ми  сьогодні затвердили порядок

 денний:  перше  питання  поставили  заслухати  те, що

 сьогодні   слухаємо,   запросили   поважних  людей  -

 міністра,  2  замміністра, і 3 чи 4 години держали їх

 отам  у  ложі  і вирішували питання, які... не знаю - я 
 я                          - 132 - я 

 вони  конче  потрібні  нам,  але  все-таки це питання

 потрібно було вирішувати першим... Це так.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це  не Згуровського відноситься, це

 до мене.

 

       ___________.  Друге,  я  хочу сказати, що в нас

 проходять  якось  дивні речі. ПЕрше, коли піднімалось

 це  итання на Президії, то ставилось так, щоб зробити

 емісію  на  3  трильйони  для  того, щоб виплатити ці

 гроші. Були заступник міністра на цю Президію, де він

 сказав, що емісію робити не треба, гроші є, ми можемо

 иплатити.  Так  гроші є, їх держали і довели сьогодні

 до  заборгованості  4  трильйона! Чому так було, чому

 відбувається  так?

      Тому   я   дуже   прошу,   якщо   вже  по  заяві

 міністерства  пішли гроші, то треба звернути увагу на

 третій  пункт проекту постанови, де обов'язково треба

 комісії  простежити,  як  ці  фінанси,  які  сьогодні

 виділені  для  того,  щоб поктрити потребу в зарплаті

 освітянам, ули використані по призначенню, а не пішли

 куди-небуДь.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. я 
 я                          - 133 - я 

      Я  думаю, що Володимир Макарович буде на трибуні

 і  він  дасть  на  це запитання відповідь. Давайте ми

 звільнемо міністра від цього.

      Будь ласка, М'ясковський.

 

      МЯСКОВСЬКИЙ.

       Я прошу передати слово Миколаєнко.

 

      МИКОЛАЄНКО.

      Шановний  Михайло  Захарович,  чи не вважаєте ви

 задоцільне, щоб при фінансуванні галузі освіти ввести

 таку     підстаттю     "Фінансування,     харчування,

 фінансування,  утримання дітей-сиріт". Оскільки, якщо

 подивитись  зараз на оперативні дані про фінансування

 закладів   освіти,   то  стаття  "Харчування"  зовсім

 випала.  А  ми  ж  повинні  сьогодні  якось харчувати

 сироту.

      Вчора   я   був   на   всеукраїнській  асоціації

 працівників профтехосвіти, то це найболючіше питання.

      І  друге.  То  це  вже  не  до вас, а просто для

 шановних  товаришів. Тут деякі кажуть, що хтось там з

 партійних   бувших   працівників   туди  кошти  трате

 бюджетні,  то це, я вважаю, якийсь брудний наклеп. То

 я вам просто допомагаю, щоб ви не відповідали. я 

                        - 134 -

     

      Дякую.

     

     

      ЗГУРОВСЬКИЙ  М.  З.  Я  вважаю,  що  захист цієї

 категорії   дітей   повинен  бути  найбіль  чітким  і

 гарантованим.  Якщо  для цього треба щоб Міністерство

 освіти  отримувало  фінансування  окремим рядком і це

 можливо, я думаю, що це було б хорошим заходом.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Захарович, спасибі. Сідайте,

 будь ласка.

      Слово  надається  заступнику  Міністра  фінансів

 Матвійчуку Володимиру Макаровичу.

      Скільки ми ... 10 хвилин? Будь ласка.

     

      МАТВІЙЧУК В.М.

      Шановні  народні  депутати! Я хочу зупинитися на

 двох питаннях.

      Перше.  Це питання... Я хочу звернути увагу, які

 пичини   приводять   до   того,   що   ми  маєм  таку

 заборгованість по бюджетних установах.

      І   друге.  Які  Уряд  і  Міністерство  фінансів

 приймають заходи, щоб подолати ці недоліки.

      Що   стосужться   причин,   які   приводять   до я 
 я                          - 135 - я 

 заборгованості,  як по заробітній платі, так по інших

 соціальних    виплатах,   по   комунальних   виплатах

 бюджетних установ. Я хочу вам нагадати. Ми доповідали

 в  цьому залі, що для того, щоб здійснити в поточному

 році   фінансування   всіх  витрат,  які  передбачені

 чинними законами і нормативними актами, нам необхідно

 було  б  мати  4, 5 квадрильйонів доходів бюджету. Ви

 знаєме, ми з вами розглянули бюджет, бюджет прийнятий

 вцілому  -доходи 2 квадрильйони карбованців. Значіть,

 таким   чином   у  нас  получилося,  що  не  змінивши

 законодавство,  не  змінивши нормативних актів, інших

 рішень,  ми  виконуємо  бюджет  у  поточному  році. І

 витрати  йдут  мимо,  значить,  всього згідно чинного

 законодавства  і  нормативних  актів.  І наростає оця

 заборгованість бюджетних установ.

      Я  хотів  сказати,  що на 1 січня поточного року

 всі бюджетні установи соціально-культурної сфери мали

 заборгованість  18  трильйонів  карбованців,  в  тому

 числі  2  трильйоні  по заробітній платі. Станом на 1

 квітня   така   заборгованість   складає   понад   50

 трильйонів   карбованців,  в  тому  числі  близько  6

 трильйонів о заробітній платі.

      Який  вихід  із  цього становища? Як не тяжко це

 говорити  з  цієї трибуни, але нам прийдеться в цьому я 
 я                          - 136 - я 

 році,  навєрно,  прийняти  окремі  рішення  з приводу

 перегляду  окремих  витрат  бюджету. І, на превеликий

 жаль,  ці  рішення прийдеться приймати в непопулярній

 частині:   призупинення   дії   окремих  рішень  щодо

 соціальних  виплат.  Я  маю  на  увазі  лише  ті, які

 безпосередньо  не пов'язані з відшкодуванням здоров'я

 населення.  На це прийдеться йти. Цифри я назва. Було

 13   мільйонів   заборгованість   -стала   понад   50

 трильйонів заборгованість.

      Друге,  значить,  дурга причина ще та, що не всі

 ще  з  органів  виконавчої влади, особливо на місцях,

 зрозуміли  те,  що  грошей  не буде. І треба приймати

 відповідні  міри  по  удосконаленню  витрат бюджетних

 коштів,  знаходити  пріоритети. І треба щось робити в

 цьому платі.

      Значить, я маю на увазі, що необхідно розглянути

 питання  доцільності,  наприклад, фінансування витрат

 по  безплатному  харчуванню всіх учнів 1-4-их класів,

 якщо   це  говорити  про  освіту,  значить,  можливо,

 залишити  лише  малозабезпечені  сім'ї, для остальних

 відмінити,    в    доцільності    видачі   безплатних

 підручників  для  всіх підряд незалежно від доходів і

 т.  д.  Значить,  переглянути окремі виплати по іншим

 законам, і розглянути всю цю проблему в комплексі. я 
 я                          - 137 - я 

      На  превеликий  жаль,  нас  життя  заставить  це

 робити в цьому році.

      Треє,  на  що  я  хотів звернути увагу. Значить,

 наслідки    виконання    бюджету   першого   кварталу

 показують,  що в зв'язку із спадом виробництва бюджет

 недоотримує  тих планових доходів, якими повинні бути

 отримані, які повинні бути отримані.

      За  перший  квартал доходів буджету виконаний на

 15,  8%,  на  15,  8%. Бюджет не доотримав близько 30

 трильйонів  карбованців,  в  тому числі 18 трильйонів

 карбованців доходів, які ми повинні були отримати від

 приватизації.

      Четверте. На превеликий жаль, у нас збільшується

 заборгованість підпріємств по платежах по бюджету. В

 даний  час  заборгованність  десь  складає  понад  9

 трильйонів  карбованців, які також впливають на те що

 ми  не  своєчасно  фінансуємо  витрати  з бюджету. Що

 стосується   тут   уже   задавалось   запитання,   як

 фінансуються інші галузі соціально-культурної сфери з

 бюджету. Ми  підходимо  в  цьому  плані,  особливо по

 державному    бюджету,   значить,   що   всі   галузі

 фінансувалися рівномірно.

      Так   воно   у   нас  і  є.  Я  уже  назвав,  що

 заборгованість  по  всій  соціально-культурній  сфері я 
 я                          - 138 - я 

 складає  понад  50 трильйонів карбованців, по освіті,

 ви  цифру вже чули. Це свідчить про те, що галузі всі

 ми фінансуємо одинаково.

      Які   вживаються  заходи  урядом,  міністерством

 фінансів  в  плані того, щоб все-таки находити шляхи

 вирішення цієї проблеми.

      В  поточному  році Міністерством фінансів надано

 лише   на  місця  бюджетної  позички  в  сумі  18,  5

 трильйонів  карбованців  в  тому  числі в квітні 2, 5

 трильйони  карбованців,  надано  субвенцій, вже після

 затвердження бюджету 0, 8 трильйона карбованців.

      Ми    прводимо    велику   роботу   по   заліку

 заборгованості  бюджетних  установ. Госпрозрахунковим

 організаціям,   за   послуги.   І  будемо  цю  роботу

 проводити  і  таким  чином  вирішувати цю проблему. В

 данний час, як міністерство фінансів, так і фінансові

 органи  на місцях вживають заходи в плані того, що ми

 фінансуєм  лише  першочергові  заходи.  Це стосується

 соціального  захисту  населення,  соціальних  виплат.

 Заробітна   плата,  допомоги,  стипендії,  пенсії.  І

 найближчим  часом  ми  таку роботу будем продовжувати.

 Хочу також звернути ще увагу на таку річ, на 1 квітня

 поточного року в місцевих бюджетах було 8 залишків на

 бюджетних  рахунках,  8,  3  трільйона карбованців, в я 
 я                          - 139 - я 

 тому   числі,   в   обласних   бюджетах  3  трильйона

 карбованців.  І  в  той  же  час  заборгованність  по

 місцевих  лише  установах  складає лише по заробітній

 платі  складає близько двох трильйонів карбованців. І

 є  кошти на рахунках. Значить, було, значить, бажано,

 щоб  місцеві  органи  на  місцях  розібралися  в кого

 знаходяться  ці  кошти  і  як  можна їх спрямувати на

 погашення заборгованості?

      До речі, Уряд дав відповідну телеграму на місця,

 щоб  така  робота  була проведена. Але туту виникають

 питання,  значить,  які  пов'язані  з тим, що в одних

 бюджетах  кошти  є  і  вони  складають 8, 3 трильйона

 карбованців,   а   вінших   їх   немає.   Це  питання

 регулювання бюджетів, про яке ми не один раз говорили

 тут,  що  на  приеликий  жаль  в  нинішніх умовах нам

 необхідно   регулювати   бюджети   таким  чином,  щоб

 забезпечувати ці виплати.

      І   друге.   Керовані   зверху   бюджетами,   на

 привеликий  жаль  згідно  чиного  законодавства ми не

 можемо  вплинути  на  те, щоб на місцях гроші в першу

 чергу спрямовувалися на різні соціальні виплати.

      Закінчуючи,    хочу   сказати,   що   Урядом   і

 Міністерством  фінансів  будуть  вживатися всі заходи

 для  того, щоб якось поправити справу в покритті цієї я 
 я                          - 140 - я 

 заборгованості.  Але  ще раз підкреслюю, що без зміни

 чиного  порядку  витрачання  коштів  зробити  це буде

 надто  складно. Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зараз  все складно. Скільки ми часу

 відведемо  на  запитання?  10  хвилин.  Ну,  в нас, я

 вибачаюсь,  шановні  колеги, в нас такі питання єсть,

 що  ми  їх  повинні сьогодні обов'язково розглянути і

 прийняти  рішення.  Тому  я  просив  би,  давайте так

 щадящє і до часу і до себе відноситись. П'ять хвилин,

 значить п'ять хвилин. Ну, давайте 10.

      Запишіться,  будь  ласка.  Достатньо. Висвітіть.

 Селіфонтьєв.  Достатньо,  я думаю, що якраз 9 чоловік

 хватить. Селіфонтьєв, за ним Свято.

     

      СЕЛІФОНТЬЄВ  С.  І.  Дякую.  Селіфонтьєв,  місто

 Кривий ріг.

      В  мене  слідуюче питання. Викликає в мене такий

 сумнів,   що   кошти   знаходяться   кожен   раз   на

 фінансування  установ освіти тільки після того, як ми

 щось  тут  заслуховуємо  з вами або на Президії. А до

 цього  кошти,  якось не знаходяться. Де вони ці кошти

 бувають, і чому вони своєчасно не знаходяться.

      Ми  бачимо,  яка  соціальна  напруга зараз в цих я 
 я                          - 141 - я 

 сферах.  Що  у  нас  в  кожній сфері велика соціальна

 напруга. Якщо ми допустимо ще й тут таке, то я незнаю

 ми з економікою ніколи не впораємося.

      Тому  в  мене  і запитання, і велике прохання до

 Міністерства фінансів більш ретельніше відноситися до

 цієї  справи, справи фінансування закладів освіти, що

 стосовно   їхньої   заробітної  плати,  харчування  і

 матеріального забезпечення.

      Дякую.

     

      ____________.   Що  я  вам  може  відповісти  на

 зазначене  запитання?  Повірте,  що від того, де б ці

 питання   не   розглядалися   коштів   у  бюджеті  не

 добавляється.    Можливо    лише   змінюються   якісь

 пріоритети.  Але  це  ще  залежить  і  від  того,  що

 вирішивши   якусь   одну   проблему,   ми   починаємо

 вирішувати  іншу.  Тому  і  виходить  таким чином, що

 нібито  як  тільки  десь  питання  поставили, питання

 вирішилося. Повірте, що це не так.

      Але я згоден з вами, що до цієї справи необхідно

 відноситися  ретельно,  і  повірте,  що  ми  приймемо

 заходи, щоб це було так.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. я 
 я                          - 142 - я 

      Володимир Макарович, Шибко задавав запитання, ми

 так перевели на вас його, будь ласка. Іде мова за той

 проект,  який  виносився на розгляд Верховної Ради за

 цільове  виділення трьох трильйонів. Будь ласка.

     

      ____________.   Я   по   суті  уже  відповів  на

 зазначене  запитання,  що  ми в межах тих поступлень,

 які  поступали  в бюджет, прийняли заходи і направили

 їх на погашення заборгованості по соціальних виплатах

 в освіті і з поточних надходжень.

      Це  не  значить, що вони в нас десь лежали, і ми

 їх  просто  не  використовували.  Ми  скоротили  десь

 витрати на інші заходи, а профінансували ці заходи. А

 завтра  будемо фінансувати ті проблеми, що залишились

 не профінансовані.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Свято. За ним Довганчин.

     

      СВЯТО

     

      Шановний   Олександре   Миколайовичу!   Шановний

 доповідачу!

      Ми  уважно  слухали  і перше питання, і друге, і

 третє  і  все  зводиться  до  одного-єдиного: латання я 
 я                          - 143 - я 

 дирок на піджаку. В одному місці латаємо, а в другому

 дирка   появляється...   Чи   не  здається  вам,  що,

 займаючись  питаннями ліквідації наслідків, ми ніколи

 не вирішимо проблеми як такої?..

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  вибачаюся,  одну  хвилиночку, не

 чути  доповідачу.  Включіть,  будь  ласка,  може  там

 переключить... Будь ласка. Громче трошки!

     

      ___________.   Чи   не  здається  вам,  шановний

 доповідачу,  що нам треба зліквідовувати не наслідки,

 а  причини.  А  по  цій причині... по цьому питанню я

 хотів...  вірніше, відносно вашого виступу я хотів би

 задати  слідуюче  питання:  ваше  відношення відносно

 таких    позицій:   насамперед,   заборона   політики

 лібералізації в економіці як в такій, негайна зупинка

 цієї політики. Це по-перше.

      По-друге.  Державне регулювання і контроль сфери

 державного виробництва.

      По-третє.   Чекаємо   -не  дочекаємося  заборони

 ходження   валюти   в   нашій  державі  іноземної.  І

 обмеження  прав,  обмеження  прибутку  посередницької

 сфери  до  10-12% від валу національного продукту. От

 вам реальні гроші вирішення проблем як таких. я 
 я                          - 144 - я 

      Оці  питання  вирішивши  можна закрити і дефіцит

 бюджету,  сформувати  бюджет,  і  мати  гроші.  А  не

 шукати,  знаходити  такі гроші десь по окутиках. Вони

 є. Конкретні кроки?

      Ваше  відношення  відносно  цих  питань,  які  я

 запропонував?

     

      ___________. Ну, я згоден з тим, що ви поставили

 такі  питання...  В  своїй  коротенькій  інформації я

 говорив  лише  про  можливості,  які  можна зробити у

 видатковій частині бюджету, про них я сказав.

      Що  стосується  другої  частини -я не зупинявся,

 але,  безумовно, значить, щоб покращити стан справ із

 фінансуванням,  із покриттям оцієї заборгованості, то

 є  перший і головний шлях -це підвищення ефективності

 виробництва.  Друге  -те, що ви сказали удосконалення

 системи  оподаткування  і  таке  інше. Ми згодні, і в

 даний час наші спеціалісти працюють над ним, щоб щось

 зробити  в  цьому  плані.  І  стягнути  максимум  тих

 податків до Державного бюджету.

      Мені  дуже  погано  було  чути,  але  я зрозумів

 одне   -що  ви  питали  свою  точку  зору  з  приводу

 лібералізації  цін, дальшої політики в цьому плані. Я

 считаю,  що альтернативи цьому немає. Це моя особиста я 
 я                          - 145 - я 

 точка зору.

      Це   повинно  коштувати  стільки,  скільки  воно

 повинно коштувати.

      Інша  річ,  що  в цьому плані необхідно з другої

 частини    дивитись   питання   соціального   захисту

 населення.  Ото  треба  робити,  і  ми  готові  за це

 відповідати.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  думаю, щоб добавити процентів 30

 бюджету,  треба  в державі заборонити бартер. І ми не

 будемо тоді час тратить і шукать кошти.

      Будь ласка,  Довганчич, за ним  ...

     

       НІКОЛАЄНКО.    Довганчич   передав   слово,   я

 виступаю  з його місця.

       Перше,   шановний   Володимире  Макаровичу,  ви

 сказали про те, що потрібно економити, я згодний. Але

 як  можна  сьогодні, скажімо, ліксідувати безкоштовні

 підручники,  харчування,  якщо  до сих пір не введена

 декларація,   от   у  нас  декларація  на  доходи.  І

 отримається   так,   що   багатий   буде  безкоштовно

 харчувати  своїх  дітей  і  підручники  отримувати, а

 бідний, як завжди, буде бідним. Але це просто вступ.

      Перше, чи не вважаєте ви, я вам вкотре задаю, за я 
 я                          - 146 - я 

 необхідне,   щоб   місцеві   бюджети   поставити  під

 контроль.  Я  знаю,  у  мене  є  відповідь  з  вашого

 міністерства:  Кіровоград -730, Херсон -790 мільярдів

 отримали   за  перший  квартал  допомоги  на  виплату

 бюджетникам.  Чому там і досі люди не отримали кошти?

 Прорахунки  показують,  що  повинні  були отримати на

 зарплату.  Чому  ви  вперто  не  хочете  здійснити ці

 перевірки, і все говорите, що в вас немає прав?

      Друге,  чи  не  вважаєте  ви, з огляду на виступ

 свій, перевести в такий скрутний час ті ж самі школи,

 як  в моємо окрузі з 10 травня страйк розпочинається,

 на державний бюджет  і фінансувати централізовано.

      І  останнє,  чи  думаєте  ви про відпускні? З 25

 травня  вся  ця  маса  людей  йде  у відпустку. Що ми

 будемо робити?

      Дякую.

     

       ___________. Ну, що стосується першого питання,

 це   контороль   за   використанням   коштів  місцевих

 бюджетів.   В   принципі,  ми  повертаємось  до  тієї

 системи, яка діяла раніше.

      Ми   хочемо   запровадити  комплексні  перевірки

 використання  коштів  місцевими  бюджетами,  як це ми

 робили  раніше  і  припинили  з  того  часу, коли був я 
 я                          - 147 - я  

 прийнятий  Закон  "Про місцеве самоврядування" і коли

 нам  було  заборонено  втручатися в витрачання коштів

 місцевих бюджетів.

      Тому  я  з  вами  згоден  з  тим,  що  необхідно

 посилити  контроль  за використанням цих коштів, і ми

 будемо це робити.

      Друге.   Що  стосується  вашої  пропозиції,  щоб

 перевести   (я   так   зрозумів)  на  фінансування  з

 державного бюджету  установ.

     

      ГОЛОС З ЗАЛУ. ..............( Не чути).

     

      Значить,    ми    проводим   іншу   політику   в

 Міністерстві  фінансів.  Ми  вважаємо, що всі заходи,

 які  здійснюються  в  межах  регіону  і  забезпечують

 життєдіяльність   регіону,   а  також  установи,  які

 закликані  це робити, вони повинні фінансуватися там,

 на  місцях.  І  ми  зараз  таку  політику проводимо і

 передаємо  всі ці установи і заходи на фінансування з

 місцевих бюджетів. Так як це робиться в усьому світі.

      Що  стосується  відпускних.  У  нас  тоже велика

 тривога   за   те,   як  ми  будем  забезпечувати  це

 фінансування,  але  ми  думаємо,  що ми все-таки його

 забезпечимо,    значить,   можливо,   з    невеликими я 
 я                          - 148 - я 

 затримками, но забезпечимо фінансування відпускних.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Цушко  і  за ним Найда, і

 завершуєм.

     

      СОКЕРЧАК В.М.

      Цушко  передав  слово  Сокерчаку,  314  виборчий

 округ, Одеська область, фракція комуністів.

     

      СОКЕРЧАК В.М.

      Шановний  Володимир  Макарович!

      Уже  неодноразово  задавалось це питання, я хочу

 його  ще  раз  повторити.  Про  е,  що  13  державних

 фондів -це такі як: Пенсійний, соціального розвитку і

 8  облфінуправлінь,  6 податкових інспекцій обласних,

 17 міських податкових інспекцій тримають свої рахунки

 в комерційних банках. Чи не вважаєте ви за доцільним,

 що  перевести  ці  рахунки  все-таки  в  Національний

 банк......................................................................

 для  дерржави.  Тому що ми сьогодні... сбирає держава

 ці фонди, а користуються комерційні банки. І це ми не

 одноразово  ставим  це  питання в Верховній Ради, але

 воно  не  вирішується.  Я  вважаю,  що  в першу чергу

 Міністерство фінансів. я 
 я                          - 149 - я 

      Дайте, будь ласка, відповідь на це питання.

     

      _______________

      Це хороше запитання, значить, але біда в іншому.

      Ми   в   свій   час,   наверно,  допустили  одне

 неправильне рішення з приводу того, що ми ліквідували

 державний банк зверху аж до самого низу.

      Національний  банк  на  сьогодні  не  має  своїх

 відділень  в  районах,  значить,  от, і це сама наша,

 наверно,  основна  біда,  те, що ми зробили. Я з вами

 цілком згоден.

      Тому  ми  проводимо  таку політику, що там, де є

 установи  Національного  банку,  мається на увазі, на

 обласному   рівні,   значить  от,  ми  проводим  таку

 політику,  щоб  все  це  обслуговувалося  у, особливо

 бюджетні  кошти,  в  оцих  управліннях  Національного

 банку. Таку роботу ми провели(..........)(..........)

 щоб  це  було  все  в  Національному  банку,  але, на

 превеликий жаль, це не можна зробити в районах.

      Тому  інший  шлях,  який  ми  використовуємо, от

 Пенсійни  фонд,  допустим,  так  ми  хочемо,  щоб він

 обслуговувався в одному банку, щоб хоча б хай буде це

 комерційний банк, але щоб він був в одному банку, щоб

 ми знали, де там крутяться гроші, коли, як і що. я 
 я                          - 150 - я 

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі,  Григорій Іванович Найда і

 на цьому завершуємо. Я вже оголосив.

     

      НАЙДА.

      Слово  передаю  депутату Витренко. Единственное,

 что хочу сказать, что Министерство финансов не хочет

 ....................................................

 запомните,  пожалуйста,  вы  просто  не  хотите  этим

 вопросом заниматься.

     

      _______________

      Я  так вас зрозумів, що ви маєте на увазі, що ми

 не  хочем контролювати проходження коштів на місцях у

 банківській системі чи в бюджеті?

      Що  стосується в бюджеті, то я вам сказав, що ми

 розпочали  цю  роботу,  будемо  її проводити і хочемо

 проводити. Це раз.

      А що стосується проходження коштів в банківській

 системі,  значить,  то ми це робимо періодично силами

 нашого   "кру",  але  в  принципі  за  це  відповідає

 Національний  банк,  який  підпорядкований  Верховній

 Раді. Тому треба з нього там запитувати.

      Але  хотів  би  ще  одне  сказати,  що  я з вами я 
 я                          - 151 - я 

 згоден,   що,   можливо,   Міністерство   фінансів  і

 фінансові  органи  роблять це недостатньо. От якби ви

 так  сказали, що ми не хочемо, а робим недостатньо. А

 недостатньо   ми  робимо,  одна  з  причин  це  є  та

 товарищі,  що  ми  загружені  бумагами. Значить у нас

 мішками  бумаги ідуть. Значить наші люди сидять днями

 і ночами - тільки відписуються туди, та й сюди.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Я вибачаюсь Вітренко.

     

      ВІТРЕНКО.  Я вибачаюсь, шановний пане заступнику

 міністра.   Я  не  встигла задати запитання міністру,

 виконуючому  обов'язки, так  скажімо, зараз  міністра

 освіти,  але  думаю,  що  вам  краще  навіть на нього

 відповісти.  Я  розумію,  що  наші  урядовці, яких ми

 відправили  у  відставку,  не будуть безробітними і я

 вже  знаю,  що  пан  Михайло згурувський призначенний

 директором     Міжнародного    інституту    системних

 досліджень у Відні.

      Але  наскільки  я  знаю,  той хто призначається,

 дректором   Міжнародного   інституту,   та  країна  і

 фінансується  цей  інститут.  То  будь ласка скажіть,

 скільки  з  бюджету піде коштів на фінансування цього

 Віденського  інституту,  якщо  у  нас  така  скрута в я 
 я                          - 152 - я 

 освіті. Будь ласка.

     

      ___________. Ви знаєте я вперше чую, значить про

 те  що міністр призначенний там керівником. І взагалі

 в нас в Міністерстві фінансів не розглядалося питання

 про  фінансування  Віденського  інституту,  тому я не

 можу   відповісти.   В   нас   не   передбачено  таке

 фінансування, на сьогоднішній день.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Будь ласка , Михайло Захарович.

      Ні,ні на тому, це Президентський, на тому.

     

      ___________.   Шановні  народні  депутати,  мене

 дивує  те  що  такі питання взагалі можуть виникати в

 вашій...  шановна  аудіторія.  Я хочу сказати, що я є

 науковим  консультантом,  по  деяких  проектах  цього

 інституту,  працюю  на без оплатній основі, і виконую

 свою наукову роботу як вчений.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Спасибі. Дякую.

      Я думаю, давайте ми дійсно останнє запитання 50,

 ми вже час вичерпали, в нас просто часу немає.

     

       я 
 я                          - 153 - я 

      ЮХИМЧУК.

      Дякую,    шановний    Олександре   Миколайовичу.

 Жмеринський  виборчий округ номер 50, Юхимчук.

      Шановний заступник міністра! В вашій інформації,

 мабуть  так  як  і  в  попереднього  вашого  колеги -

 міністра  економіки Шпека, була відчутна тенденція до

 того,  що  в нас сьогодні такий бюджет, ми його таким

 затвердили, не(..........) база законодавча, відсутні

 ті чи нормативні акти. І знову ж таки ми пееркладаємо

 ті  проблеми,  які  сьогодні єсть зокрема в світі, на

 плечі  самих освітян. Тобто, давайте будемо економити

 на підручниках, на харчуванні, все-таке інше. Чому ми

 не  можем  піти  іншим  шляхом?  Скажімо,  скорочення

 апарату   управління.   Адже  ваше  міністерство,  де

 Кабінет   Міністрів   міг   вийти   із   законодавчою

 ініціативою до зменшення видатків на утримання такого

 величезного  апарату.  Як і в міністерствах, так і на

 обласному  і  на  (..........) рівні. Це (..........)

 пропозиція.  І  скажіть,  будь ласка. Таке запитання.

 Яка  частка  від тих довгочеканних кредитів іноземної

 валюти  іде  сьогодні  на  утримання  заходів освіти?

 Дякую.

     

      ___________.   Я   б  таким  чином  відповів.  Я я 
 я                          - 154 - я 

 сьогодні  не зупинявся на всіх тих заходах, які можна

 прийняти   в  частині  скорочення  витрат.  Я  назвав

 окремі. Я міг би на протязі, можливо, години говорити

 про те, що можна було б зробити. Із системи освіти, з

 нашої   точки   зору.  Як  з  точки  зору  фінансових

 працівників.  І  в  освіті, і в культурі, і в охороні

 здоров'я  і  так  далі.  Ми  готові і ми вносили такі

 пропозиції і готові їх... розгляните на любому рівні.

 Значить, от. І нам прийдеться це робити. Я показав це

 на цифрах.  Виходу немає...

      Що  стосується  вашої  пропозиції про скорочення

 витрат  на  утримання  органів виконавчої влади, то я

 повинен   сказати,  що  вже,  ви  знаєте,  єсть  Указ

 Президента про те, що на протязі 1995 року ми повинні

 скоротити   всі   органи   на  20  відсотків.  На  20

 відсотків.  Ми готові розглядати любі питання в цьому

 плані,  але  я  хочу  нагадати,  що  в  бюджеті, який

 прийняла  Верховна  Рада,  на  всі  органи виконавчої

 влади  є  24 трильйони карбованців, 24. І я не думаю,

 що  ви  хочете  взагалі  скоротити  органи виконавчої

 влади  і  24  трильйони  направити  кудись,  то  не є

 проблемою,  яка  може  вирішити  наші  оці  глобальні

 завдання.   Якщо   в   нас  заборгованість  понад  50

 трильйонів  карбованців, а на органи виконавчої влади я 
 я                          - 155 - я 

 є 24 трильйони, то ми не вирішемо за рахунок цього.

      Ми сейчас уже закінчуємо в Міністерстві фінансів

 роботу   по   підготовці  пропозицій,  по  скороченню

 численості  на  20  відсотків.  Повірте, що, значить,

 дуже  тяжко  це  зробити.  Я  прошу  всіх,  хто  хоче

 прийняти  участь  в  тому,  де  поставити скорочення,

 взяти  в  цьому  участь,  потому что в нас уже голова

 болить, ми не знаємо де це скорочення.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Леонід Макарович, спасибі, сідайте,

 будь ласка. Значить, письмове...

     

      _______________   Ще   одне  питання  як  будемо

 оздоровлювати   дітей?   Значить,  у  нас  у  бюджеті

 потосчного  року на все оздоровлення передбачено 1, 6

 трильйона  карбованців.  142 мільярди карбованців для

 дітей  сиріт  передбачені в місцевих бюджетах, і вони

 будуть   витрачатися   на   оздоровлення  дітей.  200

 мільярдів  карбованців у нас передбачено в державному

 бюджеті,  які  будуть  передані Міністерству освіти і

 яке   буде   за   рахунок  них  надавати  допомогу  у

 оздоровленні  дітей.  За  рахунок оцих 1, 6 трильйона

 карбованців   ми   фінасуємо  цілий  ряд закладів  по

 оздоровленню  дітей. І там також будемо оздоровлювати я 
 я                          - 156 - я 

 дітей.

     

      _______________ Договора можна заключать?

     

      _______________ Да, будь ласка,...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Сідайте. Шановні колеги, у

 вас  на  руках єсть проект Постанови. Єсть пропозиція

 його  прийняти  за  основу.  Тут  перший  пункт віце-

 прем'єр,  ну,  ми  справляєм  міністр освіти України.

 Єсть пропозиція прийняти за основу. Нема інших думок?

 Будь  ласка,  включіть  систему.  І я прошу запросить

 людей  в  зал,  ми зареєструємся в кінці, тому що нам

 потібно   декілька   документів  прийняти  таких,  як

 кажуть, значних, але не потребуючих обговорення.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

     

      "За" -

     

      В   залі   зареєстровано  293  депутата.  93  не

 голосує. Я прошу, включіть ще раз систему. Голосуємо.

     

      "За" - я 
 я                          - 157 - я 

     

      Спасибі.

      Які  є  до  проекту  зауваження?  Чи приймаємо в

 цілому?  Ставлю  на голосування прийняти в цілому. По

 першому   пункту   лише   змінили   Віце-прем'єра  на

 міністра.

     

      "За" -

     

      Спасибі.

      Слухається  питання... Я прошу до уваги, давайте

 попрацюємо.

      Слухається     питання    про    неоподаткування

 матеріальної  допомоги  та  подарунків, які видаються

 ветеранам  війни,  в  зв'язку  з 50-річчям Перемоги у

 Великій Вітчизняній війні.

      У   вас  всіх  є  проект  на  руках?  Ставлю  на

 голосування,   будь   ласка.  Там  з  одного  пункту.

 Проголосуємо, а потім з мотивів.

     

      "За" -

      Прийнято. Спасибі.

      Соболєв.  Є  Соболєв?  Є. Про проект Закону "Про

 визнання   розмірів   збитків  завданих  підприємств, я 
 я                          - 158 - я 

 установ,  організацій, розкрадання, знищенням нестачі

 або   втратою   дорогоцінних  металів,  дорогоцінного

 каміння та валютних цінностей".

      Одну  хвилиночку, Будь ласка, включіть з приводу

 попереднього, Мовчан.

     

      МОВЧАН.   Шановні   колеги,  шановний  Олександр

 Миколайович, зрозуміла річ, що така допомога і добре,

 що  це  ми  не  оподатковуємо,  але  ви  знаєте, що з

 трибуни  прозвучала  інформація  нашого віце-прем'єра

 Кураса  про те, що Створений фонд допомоги ветеранам.

 І  я  хотів  би,  щоб  сьогодні і ця допомога була не

 одноразова, а вона була постійно діюча, і ми сьогодні

 можемо    прийняти    ухвалу,   щоб   цей   фонд   не

 оподатковувася,  бо туди будуть надходження різні для

 ветеранів війни  .

      Дякую.

     

             (Шум у залі)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  колеги,  давайте  ми не це

 питання, скільки ми відведемо часу? 10 хвилин.

      Будь ласка, Соболєв.

       я 
 я                          - 159 - я 

      СОБОЛЄВ.   На   виконання   Постанови   Президії

 Верховної  Ради  від 17 жовтня 1994 року Уряд вніс на

 розгляд  Верховної  Ради  проетк  Закону, котрий було

 доопрацьовано  з  урахуванням висновків та пропозицій

 постійної Комісій Верховної Ради з питань фінансів та

 банківлької    діяльності   а   також   Адміністрації

 Президента.

      Проект   Закону   називається   "Про  визначення

 розмірів  збитків,  завданих  підприємству, установі,

 організації,  розкраданням,  знищенням або псуванням,

 недостачею    або   втратою   дорогоцінних   металів,

 дорогоцінного каміння та валютних цінностей.

      Необхідність прийняття такого закону пояснюється

 тим,  що  до  цього  часу чинним є розпорядження Ради

 Міністрів Української РСР, прийняте ще 14 травня 1982

 року,  номер  258-р,  який,  по  суті справи, гальмує

 виконання  цих  законодавчих  норм  і  не  може  бути

 виконане,   тому   що  воно  базується  на  нормах  і

 нормативах,  котрі діяли на той період, а саме на тій

 валюті,  яка  діяла в СРСР, на тих ставках відпускних

 цін, які діяли на той період.

      Тому  Уряд  запропонував  наступний  коротенький

 Закон, і який складається з 4 статтей, які було (як я

 уже  говорив)  обговорено в комісіях Верховної Ради і я 
 я                          - 160 - я 

 винесено на ваш розгляд.

      Питання актуальне, тому що ви знаєте, що Україна

 потребує   досить   значної   кількості  дорогоцінних

 металів, природних алмазів, котрі ввозяться в Україну

 і  купуються  із-за кондону. У нас є дані, що лише за

 період  1993  по  перший  квартал  1994 року органами

 правоохоронними  виявлено  3, 7  тонни  втрат нестачі

 крадіжок   дорогоцінних   металів,   а  також  значна

 кількість природних алмазів.

      Я  хочу  сказати,  що ця сума складає близько 40

 мільйонів  доларів,  якщо  взяти за поточною вартістю

 цього  металу.  Тому  запропоновано, що застосовувати

 форми  матеріального  відшкождування, які б дозволяли

 запобігати  не  лише відшкодовувати, але й запобігити

 розкраданню,  умисним знищенням, псування, недостачею

 або втратою дорогоцінних металів, каміння всіх видів,

 валютних  та  інших цінностей, які визначені згідно з

 валютним Законодавством України.

      Тому   я  прошу  підтримати  Уряд  і  підтримати

 прийняття цього Закону.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Запитання єсть? Є запитання

 одне, будь ласка.

      Таран.   Таран,   да?   Будь   ласка.  Терен,  я я 
 я                          - 161 - я 

 вибачаюсь.  323.

     

      ТАРАН (ТЕРЕН) В.В.

      

      Шановний  доповідачу,  скажіть,  будь  ласка,  є

 скажімо    електрообчислювальні    машини,   і   вони

 складаються  із елементів, де є великий вміст золота.

 Скажімо  ці  машини, інше електронне обладнання, воно

 вивозиться за кордон, чи в Росію, чи в інші країни. І

 це  є  викрадання  того  ж  самого  нашого  валютного

 скарбу.  Але  немає ніякого Закону, який би регулював

 це  викрадання.  Розумієте,  про що йдеться? Отже ваш

 погляд на цю проблему, що тут?

      Дякую.

     

      _______________

      Ну,  я думаю, що в вартості тих машин враховано,

 що там є певна кількість дорогоцінного металу, і той,

 хто  їх  продає,  має  вважати  на  те,  що  там є ця

 вартість дорогоцінного металу.

      Якщо  це  вивезення  є  крадіжкою,  то  потрібно

 давати    відповідну    кваліфікацію   органам,   які

 спостерігають за правом, за додержанням права.

      А   що   стосується,  скажімо,  перевитрати  при я 
 я                          - 162 - я 

 технологічних  операціях  і  т. д. -це у нас до цього

 часу  не відрегульовано. Тому є дуже велика кількість

 металу, яка перевитрачається.

      Для  того,  щоб запобігати таким небажаним діям,

 крім  кримінальних,  і  пропонується  прийняти  такий

 Закон,  який  буде  запобігати  просто вчиненню таких

 дій.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є  ще запитання? Який? 433-ій, будь

 ласка.

     

      ЛУПАКОВ Є.О.

      Дякую,   433-ій   Вижнецький   виборчий   округ,

 Лупаков.

      Шановний  доповідачу,  вам, мабуть, відомо, що в

 Збройних   Силах   бувшого   Радянського   Союзу   це

 дорогоцінне  каміння, золото, платину т. ін, збирали,

 так  звані,  служби  ОФІ. На третьому році незалежної

 України  теж  були  такі  відділи в Збройних Силах, а

 потім  їх  чомусь розігнали. Ще тоді сотні кілограмів

 цього   металобрухту,  золотого  лому  та  іншого  ми

 збирали і невідомо куди вони зникали.

      Це ж саме відбулося і зараз. На сьогодні взагалі я 
 я                          - 163 - я 

 в  Збройних  Силах цим питанням ніхто, наскільки мені

 відомо, не займається офіційно принаймні.

      Мабуть,   така  ж  сама  є  інформація  в  інших

 міністерствах  і  відомствах.  Чи не настала пора вже

 нам мати єдиний якийсь орган, який би контролював всю

 державу, і контролював ці якраз витрати, збитки.

      В    тому    числі,   на   сьогодні   списується

 Чорноморський  флот,  а  там  величезна кількість теж

 дорогоцінних  металів,  яка  викрадається з України і

 теж безконтрольна. Дякую.

     

      ___________.  Насправді проблема є, але згідно з

 чинним законодавством всі органи організації юридичні

 особи мають давати з державної скарбниці дорогоцінних

 металів   і   дорогоцінного   каміння,  яка  діє  при

 національному    банку    України.   Якщо   таке   не

 здійснюється,  то  це  є  порушенням правила, за яким

 мають    відповідати   відповідні   посадові   особи,

 директори підприємств, які допускають такий факт.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Є постанова за 93-й рік, за

 березень  місяць,  Кабінету  Міністрів,  де дозволено

 вивезти  тонну  золота  і 70 тонн серебра, в вигляді

 лому. Тому що питання дуже правильно постановлено. я 
 я                          - 164 - я 

      З  радіозаводів,  з військових об'єднань, і тому

 інше.

      

      ___________.  Олександр  Миколайович,  справа  в

 тому,  що  у нас не діяли власне потужні по переробці

 зараз  у  нас діють власні потужності по переробці...

 Тому ми можемо самі переробляти.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Те ще то як раз веде розмову, що ми

 шукаєм  гроші для бюджету, а бартер ті хто запровадив

 його,  за  це  нікто  не  веде розмову, з якою цілью,

 запроваджений бартер.

      Шановні колеги, запитання ще є?

      Немає.

      Пропозиція,   що   прийняти?   Одну  хвилиночку.

 Прийняти в цілому, будь ласка.

      Ставим на голосування включить систему.

      З урахуванням ...

     

      Я  ставлю на голосування в першому читанні тоді.

 Одну хвилинку.

      Хто за те  щоб прийняти в першому читанні.

      В цілому.

      Одну  хвилиночку я 
 я                          - 165 - я 

 тут  правильно говорять, тут єсть доповнення... Тут є

 дійсно  пропозиція  Комісії  банківської і фінансової

 системи і зауваження, і пропозиція прийняти в першому

 читанні.

      Я ставлю на голосування. Прийняти цю Постанову в

 першому читанні.

     

      "За" -

      Прийнято. Спасибі.

      Шановні  колеги, Яценко просить 5 хвилин на його

 питання. Проект Закону "Про внесення змін і доповнень

 до  Закону  України  про  правий  режим території, що

 зазнала    радіоактивного    забруднення    внаслідок

 Чорнобильської катастрофи". Будь ласка.

     

      ЯЦЕНКО.

      Шановні колеги! Ви одержали ці матеріали. Вони у

 вас є. Ми вносимо на розгляд Верховної Ради спільно з

 Кабінетом  Міністрів  узгоджений проект. Всі Коміссії

 були,   роглядали,   зауважень   не   надійшло.  Тому

 порівняльна  таблиця  в  дещо  незвичному  вигляді. В

 лівій  колонці  -це  те,  що сьогодні існує. в правій

 колонці  -все те, що пропонується. Підкреслюю. Нічого

 не  скорочується  щодо пільг ліквідаторам потерпілим. я 
 я                          - 166 - я 

 Нічого   не   добавляється.   Відрегульовуються   між

 адміністрацією  зони  відчудження  і місцевими радами

 народних депутатів.  Я прошу підтримати.  Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Єсть питання до  Яценка?

      Я ставлю на голосування. Будь ласка.

     

      "За" -

     

      Спасибі.

      Значить   питання  додаткове,  яке  ми  сьогодні

 затвердили. Даниленко. А потім Кожушко.

     

      ___________.

      Шановний    Олександре   Миколайовичу!   Шановні

 народні депутати! Дозвольте мені дати відповідь на ті

 питання,   які   піднімали   сьогодні  на  ранішньому

 засіданні  депутати.

      Петро  Миколайович Симоненко задав запитання про

 вчорашню зустріч мене як Голови Комісії з Президентом

 нашої  країни Кучмою Леонідом Даниловичем. Відповідаю

 про те, що Президент України вчора взагалі в Київі не

 був,  він був на за межами києва, на стрельбищах. І я

 з ним зустрічі ніякої немав. я 
 я                          - 167 - я 

      Друге.   Про  законопроекти,  над  якими  працює

 комісія.    Дійсно   наша   комісія   працювала   над

 законопроектами   в   земельний  кодекс,  особливості

 приватизації  в  агропромисловому комплексі. І ці всі

 відпоівдно законопроекти подані в Президію Верховної,

 в   Центральний   секретаріат.   Президія  відповідно

 прийняла  рішення про винесення цих законопроектів на

 розгляд Верховної Ради. Дійсно наша комісія висловили

 свою   позицію,   виходила   на   стол   подаючі   ці

 законопроекти,  що  земля  і  всі матеріальні ціності

 повинні  бути  закріплені  за  тими, хто на цій землі

 безпосередньо працює. Тобто людину праці.

      Головне  я думаю, щоб люди праці мали можливость

 бути    господарем    своєї   землі,   розпоряджатися

 результатами  своєї праці. Правда виходячи з того, як

 ми  подали ці законопроекти і бачення більшості нашої

 комісії,  то тут потрібно буде нам попрацювати в тому

 напрямку,   щоб  підшукати  роботу  певній  категорії

 людей,  яки  до  цього  часу  тільки  робили  те,  що

 розподіляли те, що непропробляли.

      Слідуче.   Хотів   би   проінформувати  сьогодні

 вранці,  о 8 годині ранку відбулось спільне засідання

 двух   комісій.   Тобто   нашої   комісії   з  питань

 агропромислового   комплексу,  а  також  Комісії  при я 
 я                          - 168 - я 

 Президенту з питань аграрної та земельної реформи при

 Президенту України.

      Слухалося   питання   про   виконання  Постанови

 Верховної  Ради  щодо  сприяння  економічних  умов по

 проведенню весняно-посівних польових робіт.

      Комісія  визнала  роботу  Міністерства фінансів,

 Міністерства  економіки, Національного банку і цілого

 ряду відомств і комітетів по виконанню цієї Постанови

 незадовільною.

      Комісія    запропонувала   відповідальним,   хто

 виконує   обов'язки   сьогодні:  першому  виконуючого

 обов'язки  Саблуку  Петру  Трохимовичу,  Віце-прем'єр

 Міністру  Мітюкову  Ігору Олександровичу, виконуючому

 обов'язки  Германчуку  Петру  Кузьмичу, Шпеку Ромлану

 Васильовичу,  а  також  Ющенку  Віктору Андрійовичу -

 голові  Національного  банка  в  десяти  денний строк

 визначити  джерела кредитних ресурсів для підприємств

 агропромислового  комплексу.  А  також вирішення всіх

 тих  питань,  які  ми приймали в цілому при прийнятті

 даної Постанови.

      При  необхідності внести в Верховну Раду України

 відповідні пропозиції.

      Ось  коротко  інформація  про  проведену  роботу

 нашої  комісії  і мене, як голови комісії, на протязі я 
 я                          - 169 - я 

 останніх днів.

      Дякую за увагу.

      Хоча,  якщо  говорити  чесно і контретно, то наш

 Кабінет  Міністрв,  і в тому числі, ті, кого я назвав

 мали   можливітьс  більш  глибоко,  більш  детальніше

 попрацювати  над виконанням цієї Постанови. І ми мали

 б  більші  і кращі результати при проведенні всіх тих

 робіт, про які я сказав вище.

      Спасибі, шановні колеги, за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Спасибі.   Анатолій   Степанович,

 питання  стояло  так:  чи не доживемо ми до того часу

 (чи вже дожили до того часу), що земля стане товаром.

 Тому...

      (Шум у залі)

     

      ___________.     Даючи    відповідь,    шановний

 Олександре... шановні колеги, я прошу уваги!

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не я задаю запитання - ...........

 поставив.

     

      ___________. Даючи відповідь на ваше питання,

 Олександре   Миколайовичу,   і   на   питання   Петра я 
 я                          - 170 - я 

 Миколайовича,  я  хочу  сказати  про те, що Президент

 ніяких  указів  щодо  цього  питання, яке ви сьогодні

 піднімаєте,  не  підписував.  Сьогодні  розробляється

 проект  Указу, який має таку назву: "Про приватизацію

 замельних   ділянок  приватизованих  підприємств".  І

 ніяких,   відповідно,   сьогодні   документів   немає

 напрацьовано.

      Спасибі.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Спасибі.  Бутейко просить

 буквально...

      (Шум у залі)

      Одну  хвилиночку!  У  нас  залишилося  якраз  ті

 питання,  які  ми  за  10  хвилин  з  вами розглянем.

 Давайте 10 хвилин. Ми трошки затримаємо.

      Будь ласка, Антон Денисович.

      (Шум у залі)

     

      БУТЕЙКО А.Д.

      Шановні колеги!

      Я не... я слова не просив -воно зараз має надано

 бути,  тому  що  у порядку денному стоїть питання про

 внесення  змін  і  доповнень  до  Закону України "Про

 порядок  здійснення  розрахунків в іноземній валюті". я 
 я                          - 171 - я 

 Як  вам  відомо,  це питання неодноразово сюди уже, в

 цьому   залі,   вносилось   і   обговорювалось.  Суть

 проблеми.

      Як  ви  знаєте,  здійснюються експортно-імпортні

 операції  в  нашій  державі. Визначено час у 90 днів,

 за...  коли  одержувач, коли резидент одержує валюту,

 він  має  її зарахувати на рахунок банку. Якщо він не

 зарахував, то іде нарахування пені. Але буває так, що

 він  не  може  зарахувати  цю  валюту  за товар, який

 проданий,  тому  що  одержувач  не передав цих грошей

 вчасно.  Тому  наші експортери (і це торкається також

 імпортерів) можуть звертатись до Арбітражного суду. І

 суть  поправки  полягає  в  тому, що на той час, коли

 питання  розглядається  в  суді чи Арбітражному суді,

 щоби   на   них  не  нараховувалась  пеня.  Оце  суть

 проблеми.  текс  ви  бачили.  Вони  вже  багато разів

 обговорювалась   за  ініціативою  народного  депутата

 Ягоферова,  проблема  полягала  у знайденні потрібної

 юридичної  формули.  Вона  була знайдена, погоджена з

 юридичним відділом нашої Верховної Ради.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Є   запитання?   Одну  хвилиночку.

 Васильєв і Ємець. я 
 я                          - 172 - я 

     

      ВАСИЛЬЄВ

      Васильев, 109 избирательный округ, город Донецк.

      Уважаемый   Антон  Денисович!  Вы  представляэте

 ситуацию,     когда    субкект    предпринимательской

 деятельности   поставляет,  скажем,  продукцию  из-за

 границы, в  течение  90  дней  должна  поступить сюда

 оплата в иностранной валюте. проходит 90 дней, оплата

 не  поступает.  Я не говорю о том, почему. Может быть

 сговор,   может   быть   какие-то   другие   причины.

 Обращается    этот    субкект    предприянимательской

 деятельности  в арбитражный суд. Все, с этого времени

 приостанавливается  течение  этого срока, и пеня 0, 3

 процента  не начисляется. Мы с вами юристы знаэм, что

 эти  дела рассматриваються не в течение 10 дней, не в

 течение  месяца,  двух и пяти, а в течение года, а то

 ибольше.  Так вот не видите ли вы здесь  юридического

 такого   подвоха,   что   с   того   момента,   когда

 приостанавливается течение этого срока, очень выгодно

 этому   субкекту   предпринимательской   деятельности

 обратиться  в  Ардитражный суд с тем, чтобы протянуть

 время,   которое  исчисляется,  повторяю,  в  течение

 несколькых месяцев, а то и лет. А за это время многое

 меняется.  Так  в этой ситуации не лучше ли поставить я 
 я                          - 173 - я 

 вопрос  таким  образом: "с момента вынесениия решения

 Ардитражным  судом".  Вынесение решения -это заставит

 этого  субкекта  более  решительно и более оперативно

 действовать, и в том числе  и Арбитражный суд.

      Спасибо.

     

      ___________.   Дякую.   Я  абсолютно  згоден  із

 постановкою  питання,  воно,  на  мою думку, виключно

 грамотне. Я відповідаю таким чином.

      Справа  в  тому, що у нас у цих доповненнях, які

 пропонуються,    передбачено,   що   пеня   не   буде

 нараховуватись  за той час, коли розглядається справа

 у  суді  чи  в  арбітражному  суді.  І  цей  строк не

 враховується  у  випадку,  коли  є рішення на користь

 позову, тобто якщо він не був винний у цьому.

      А  якщо  він  винний,  то  ви  бачите, є частина

 третя,  в  якій говориться, що в разі прийняття судом

 або  арбітражним  судом  рішення про відмову у позиві

 повністю   або  частково,  або  припинення,  закриття

 провадження   у   справі,  чи  залишення  позову  без

 розгляду,  терміни,  передбачені  статтями1 і 2 цього

 Закону,   поновлюються   і   пеня   за  їх  порушення

 схвалюється за кожний день прострочення з урахуванням

 періоду, на який ці терміни було зупинено. я 
 я                          - 174 - я 

      Тому  воно  відповідає  тому  запитанню,  яке ви

 поставили.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Ємець.

     

      ЄМЕЦЬ О.І.

      Ємець, 260-ий виборчий округ.

      Я  теж підтримую депутата Васильєва і вважаю, що

 такий   механізм  може  сприяти  прохованню  валютної

 виручки  і  залишення  її  за кордоном на деякий час.

 Яким чином?

      Сторони  між  собою  домовляються, що "я тобі не

 плачу,   а   ти   звернись  до  суду",  в  суді  воно

 протягнеться  місяців  5-6, а "я потім заплачу -і все

 буде нормально".

      А  таким  чином,  5-6-7  місяців ці гроші можуть

 прокручуватися.

      Тому  я  вважаю,  що таке доповнення приймати не

 можна, це, по-перше.

      А, по-друге, перед тим, як голосувати, я вважаю,

 необхідно   послухати   висновки   Комісії  з  питань

 фінансів і банківської діяльності.

       я 
 я                          - 175 - я 

      _______________

      Шановний  Олександре  Івановичу,  я  якраз зараз

 доповідаю  за  рішенням  Комісії  з питань фінансів і

 банківської     діяльності.     Всі    ці    проблеми

 обговорювались,   і   ця  пропозиція  вноситься  саме

 Комісією  Верховної  Ради України з питань фінансів і

 банківської діяльності.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, Ягоферов просить і Найда. І

 на цьому завершимо. Не заперечуєте, будь ласка.

     

      ЯГОФЕРОВ.   Уважаемые   народные   депутаты,  мы

 рассматриваем  уже  второй раз эту поправку к закону,

 вы  помните  первый  раз  выступил депутат Гетьман, и

 сказал,  что  это  может  повлечь укрывание денег. То

 есть  то же самое о чем говорит сейчас депутат Эмець.

 Этот  вопрос,  разбирали  мы  четырежды  на комисии в

 деталях разложили все по полочкам. И депутат Гетьман,

 который  тогда  сказал, что это вообщем-то лобыческая

 поправка,  сам  лично  подписал  и  согласился с этой

 поправкой.  она  согласована с Кабинетом Министров, В

 чем заключаеться ее суть. Ее суть заключаеться в том,

 что  если  предприятия  которые  закупают ну например я 
 я                          - 176 - я 

 Камаз,  оплатила деньги, но предприятие поставшик, не

 поставила  своевременно продукцию, значит оно обязано

 платить   пеню.   Иногда   бывает   пеня  такая,  что

 предприятие, просто разрушиться.

      И  конечно это неправильно и предприятие законом

 должно  быть  защищено.  А то, о чем говорили депутат

 Васильэв и Емець, для того чтобы спрятать деньги есть

 до примитивности простая схема. И есть демпинг, можно

 вернуть трижды деньги. Много других вариантов.

      Поэтому защитить свое педприятие просто обязаны.

 А  наше  государство  правительство, должно заключить

 договор,....   рассматривал.   Я   прошу   поддержать

 поправку.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошо,  давайте  запитання,  а  по

 демпінгу ми окремо.

      Будь  ласка Григорій Іванович.

     

      НАЙДА.   396  округ.  Херсон,  Найда.  Я  вносил

 предложение   по   90  дням  по  експорту.  но  здесь

 существенно    дописка    произошла.    Здати   митнє

 оформлення. У нас фактически все грузовладельцы, есть

 и  по таможне, фактически оформить на таможне, что не

 слышно? Здесь произошло существенное дополнение, що з я 
 я                          - 177 - я 

 моменту  митного оформлення, если сегодня оформить на

 таможне   все   свои   документы,  пойдет  на  завод,

 изготовит   продукцию  и  привезет  ее  в  порт,  это

 получаеться  не  90  дней,  а  180,  то  что я вносил

 предложение с самого начала.

      И  по импортным операциям. Практически кроме вот

 апельсин  и банан за 90 дней по импорту ничего больше

 другого   закупить  нельзя.  Все  остальное  проходит

 в  значительно  большие  сроки.  И  мы снова заганяем

 людей  в  коридоры  Национального банка для получения

 всех вот этих вот  лицензий.

      Это  не  совсем  правильно. Почему не учтены мои

 предложения, которые я давал письменно вам?

     

      ___________.  Дякую.  Моя  відповідь  буде така.

 Так,  ваші аргументи мають основу, але коли приймався

 цей  текст,  то  мова  йшла  лише про ту частину, яка

 стосується  юридичного і  частини  справи.

      Ваші  пропозиції будуть враховані при підготовці

 і   прийнятті   цілого   нового  Закону  про  валютне

 регулювання,  який практично є готовий текст проекту.

 Але  оскільки  в  нас  зараз  немає часу на засідання

 Комісії  з  питань фінансів, то він ще не подається в

 першому  читанні.  Але  в принципі на рівні експертів я 
 я                          - 178 - я 

 цей  проект  уже відпрацьований і ця проблема, яку ви

 порушуєте, буде там  відбита. Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Єсть  пропозиція прийняти

 зміни  і  доповнення  до  Закону.  Нема  інших думок?

 Ставлю на голосування. Будь ласка, включіть систему.

     

      "За" -

     

      Не зрозуміли, мабуть.

      Зрозуміли.  Даєм на доопрацювання. Питань немає.

 Слово надається від Комісії Голові Комісії Кожушко.

     

      КОЖУШКО.

      Комиссия  рассмотрела  все  предложения и как вы

 помните  мы  за  основу  взяли.  Констатирующую часть

 предложений   никаких   не  поступало.  Первый  пункт

 предложено вам Леонида Макаровича, в его варианте.

      Визнати,  що посадові особи Уряду України, віце-

 прем'єр  міністри  України  В.  М. Пензеник і міністр

 економіки   Р.   В.   Шпек  не  забезпечили...  Роман

 Васильйович я имею в виду... не забезпечили виконання

 Постанов  Верховної  Ради України від 21 березня 1995

 року "Про незадовільний соціальний захист населення в я 
 я                          - 179 - я 

 зв'язку  з  підвищенням тарифів на житлово-комунальні

 послуги"  та  від 18 квітня 1995 року "Про інформацію

 Уряду України щодо виконання Постанови Верховної Ради

 України  від  21 березня 1995 року "Про незадовільний

 соціальний  захист  населення в зв'язку з підвищенням

 тарифів на житлово-комунальні послуги".

      Звернутись  до  Президента України з пропозицією

 звільнити їх з посад, які вони  занімають.

      Это  то,  что  предложила  комиссия  и предложил

 Леонид Макарович.

      Второе.  Запропонувати  Президенту України вжити

 конкретних   заходів  щодо  забезпечення  незалежного

 соціального захисту населення при лібералізації цін і

 тарифів  в  побутовій сфері. При розгляду питання про

 призначення  новогго  складу Уряду України утриматись

 від   включення  до  його  складу  посадових  осіб  в

 компетенції   яких   входило  вирішення  зазаначеного

 питання.

      Вопрос  шел  о  том,  что  мы  признали  двух. А

 возможно там еще были  дополнительно люди.

      Третє. До сплати в повному обсязі відповідальних

 компенсаційних  виплат  населенню, Кабінету Міністрів

 України не здійснювати підвищення

 цін і тарифів в побутовій сфері. я 
 я                          - 180 - я 

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Все?

     

      ____________.  Единственное, что про прокуратуру

 здесь,    товарищи,   было   предложение.   Президент

 разберется.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Є питання?

     

      ____________.    Только   я   прошу,   Александр

 Николаевич, каждый пункт голосовать поименно.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одну хвилиночку. Давайте, Олександр

 Михайлович, давайте по першому пункту.

      По  констатуючій  частині,  я так розумію, немає

 заперечень? Сідайте, будь ласка.

      По першому пункту. Є? Шейко, будь ласка.

     

      444 виборчий округ, ШЕЙКО

     

      Шановні колеги депутати!

      Я глибоко шаную думку нашого першого Президента,

 як   і   його   самого,  але  мені  здається,  що  те

 формулювання,  яке  запропоновано по персоналіях воно я 
 я                          - 181 - я 

 не  є  зовсім  коректним. Тому що ми знаємо, що окрім

 Віктора Михайловича Пинзеника, і Міністра економіки в

 цю  справу досить серйозно втрутився, наприклад, один

 наш  колега Кальник -відповідаючий за тарифи і ціни в

 Міністерстві  економіки. Можна найти ще ряд посадових

 осіб, які відповідали за цю справу.

      Тому  зупинятися  на  цих  двох  членах Уряду, я

 вважаю,  що  це  не  зовсім  так.  Тим  більше, що ви

 знаєте,   по   розподілу   посад  в  Уряді  Пинзеник,

 наприклад,  відповідає не за всю економіку, а лише за

 реформи економічні.

      Тому  якби  в мене перед очима лежав, наприклад,

 розподіл  обов'язків,  чим  кожен з них займається, я

 міг би натискати зміливо кнопку "за".

      Тому,  я  вважав  би,  те  все формулювання, яке

 запропонував  Леонід  Макарович,  нам  варто залишити

 тільки   без   зазначення   конкретних   прізвищ.   А

 Прпезидент  і  Уряд хай розберуться, хто був винен за

 цю справу.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Шановні колеги, я ставлю на

 голосування  в  тій  редакції, з урахуванням поправки

 депутата  Кравчука Леоніда Макаровича, на голосування я 
 я                          - 182 - я 

 перший пункт. А потім...

      (Шум у залі)

      Хто  за те, щоб вести голосування поіменно, будь

 ласка. Включіть систему.

     

      Йде голосування.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      А  тепер  ставлю  на  голосування в редакції від

 Комісії, з поправкою.

      (Шум у залі)

      Ще  раз зачитати? Зачитую: "Визнати, що посадові

 особи  уряду  України,  Віце-прем'єр-міністр  України

 Пинзеник  В.  М.  і  міністр  економіки Шпек Р. В. не

 забезпечили   виконання   Постанови   Верховної  Ради

 України  від  21 березня 1995 року "Про незадовільний

 соціальний  захист  населення у зв'язку з підвищенням

 тарифів  на  житлово-комунальні  послуги"  та  від 18

 квітня  1995  року "Про інформацію уряду України щодо

 виконання  Постанови  Верховної  Ради  від 21 березня

 1995   року   "Про  незадовільний  соціальний  захист

 населення у зв'язку з підвищенням тарифів на житлово- я 
 я                          - 183 - я 

 комунальні послуги".

 Звернутсь   до   Президента   України  з  пропозицією

 звільнити їх з посад, які вони займають".

      Ставлю на голосування.

      (Шум у залі)

      А там дальше йде... Я прошу голосувати.

     

      "За" -

     

      Рішення не прийнято.

      Я  ставлю  на  голосування  з поправкою депутата

 Шейко, коли викидається ця поправка. Будь ласка.

      (Шум у залі)

     

      "За" -

     

      І так не так, і так не так.

      (Шум в залі)

      Я тоді, шановні колеги, одну хвилиночку. Давайте

 ми  тоді за тей проект Постанови, який ми прийняли за

 основу,  я  його поставлю на голосування. Немає інших

 думок?  Ставлю  на голосування, будь ласка. Тий, який

 ми  з  вами  прийняли  без  поправок  за  основу  від

 комісії, яку представляв депутат Кожушко. я 
 я                          - 184 - я 

      (Шум в залі)

      У вас вона єсть на руках, у вас єсть на руках.

      Я прошу голосувати.

     

      "за"

     

      65...65 депутатів не голосувало.

      Олександр Михайлович, будь ласка.

     

      КОЖУШКО О.М.

     

      Уважаемые     коллеги!    Уважаемый    Александр

 Николаевич!  Я  прошу  опублитовать   в прессе мнение

 каждого   депутата   по   вопросу   принятия  данного

 Постановления,   пусть  народ  посмотрит  как  мы  их

 защищаем.

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одну  хвилиночку.  Я ще раз зачитаю

 текст  без цієї поправку, яку внесли. Ви, будь ласка,

 вслухайтесь, а потім я поставлю на голосування.

      Ну, перший пункт я не зачитую другий раз, я його

 зачитав, но без поправки.

      Другий  пункт. "Запропонувати Президенту України я 
 я                          - 185 - я 

 вжити конукретних заходів щодо забезпечення належного

 соціального захисту населення при лібералізації цін і

 тарифів  у  побутовій сфері. При розгляді питання про

 призначення  нового  складу  Уряду України утриматись

 від  включення  до  його  складу  посадових  осіб,  в

 компетенцію яких входило вирішення зазначених питань".

      І третє. "До сплати у повному обсязі відповідних

 компенсаціних  виплат населенню Кабінету Міністрів не

 здійснювати   підвищення  цін  і  тарифів  упобутовій

 сфері" .

      Голосуєм? Я ставлю на голосування.

     

      "за"

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одну  хвилиночку.  Смірнов  просить

 пропозицію конкретну.

      Будь ласка, включіть.

 

      СМІРНОВ Є.Л.

      Я,  шановний  Олександре  Миколайовичу,  я прошу

 зараз  вас  поставити  на  голосування постанову, яка

 складається  з  одного  пункту  -третього. І все. Все

 інше відкинути. Призупинити до повної сплати....

       я 
 я                          - 186 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, у третьому пункті я вам нагадаю.

 Будь ласка.

      "до   сплати   у   повному   осязі   відповідних

 компенсаційних  витрат  насленню Кабінет Міністрів не

 здійснює підвищення цін і тарифів у побутовій сфері".

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      А  я думаю, що, мабуть, одну хвилиночку, що все-

 таки   другий   і  третій  пункт  і  преамбули  якраз

 достатньо  для  того,  щоб  нам прийняти постанову. А

 перший пункт...знімаєм.

      Не    заперечуєте?   Ставлю   цей   варіант   на

 голосування.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      

      Одну   хвилиночку,  Смірнов  вносить  пропозицію

 конкретну, будь ласка, включіть.

     

      СМІРНОВ Є.Л.

     

      Шановний  Олександр  Миколайович,  я прошу зараз

 вас   поставити   на   голосування   постанову,   яка

 складається  з одного пункту третього і все. Все інше

 відкинути. Призупинити доповнення...

 я 
 я                          - 187 - я 

     

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, у третьому пункті я вам нагадаю,

 будь  ласка.  До  сплати у повному обсязі відповідних

 компенсаційних  виплат  населенню  Кабінет  Міністрів

 України  не  здійснює  підвищення  цін  і  тарифів  у

 побутовій сфері.

      А я думаю, що, мабуть, що все-таки 2 і 3 пункт і

 приамбулу як раз достатньо для того, щоб нам прийняти

 Постанову. А перший пункт ми знімаєм. Не заперечуєте?

 Ставлю  цей  варінт  на  голосування.  Я вибачаюсь...

 Давайте я зачитаю тоді.

      Значить,  першим пунктом запропнувати Президенту

 України  вжити  конкретних  заходів щодо забезпечення

 належного    соціального    захисту   населення   від

 реалізації  цін  і  тарифів  в  побутовій  сфері. При

 розгляді  питання про призначення нового складу уряду

 України  утримались  від виключення складу  посадових

 осіб,   в   компетенцію   яких   входило  підвищення,

 вирішення зазначенного питання.

      І  друге. До сплати в повному обсязі відповідних

 компенсаційних  виплат  населенню.  Кабінет Міністрів

 України  не  здійснює  підвищення  цін  і  тарифів  в

 побутовій сфері. я 
 я                          - 188 - я 

      Голосуєм. Ставлю на голосування, з двох пунктів.

      Смірнов голосує за ці два пункти.

     

      Тоді   ставлю   пропозицію   Смірнова  з  одного

 пункту - останнього, третього, будь ласка.

      Включіть систему.

     

      Одну хвилиночку.

      Олександр Михайлович, сідайте, будь ласка.

      Я  думаю,  що і ви переживаєте, і люди, сидячи в

 залі, тоже уболівають за тими недоречностями, які є у

 нас в цих питаннях.

      Шановні  колеги, якби нас на слідуючому тижні (а

 ми  до цього повернемося, я поставлю на голосування),

 якщо  ми  будемо  працювати  3,  4, 5, то я думаю, ми

 маємо доопрацювать і повернутися до цього питання.

      А  якщо  ми  повернемося  (зараз  вирішимо),  то

 давайте, мабуть, рішення ж приймем таки, не можна. Ще

 одну  хвилиночку,  два  -"за",  два  -"проти",  і  на

 цьому закінчуємо.

      Хто "за"? Оробець і Смірнов. Да? Значить... Одну

 хвилиночку. Оробець? Будь ласка, включіть.

      За. Ви "за"  цю постанову?

       я 
 я                          - 189 - я 

      ОРОБЕЦЬ Ю.,

      Юрій  Оробець,  15  округ,  місто  Київ.

      В  чому  причина  наших розходжень? Ви знаєте, в

 другому  пункті,  другий  абзац, при розгляді питання

 про   призначення   нового   складу   Уряду   України

 отриматись   від   включення   його  до  його  складу

 посадових  осіб, в компетенцію яких входило вирішення

 зазначеного питання.

      Ми   прекрасно   розумієм,  що  за  цією  фразою

 криється  саме  політичний  інтерес.  І  саме з цього

 приводу  ця  постанова  не  була прийнята. Я пропоную

 прийняти  її  всі  оці  можливо три пункти без оцього

 абзацу, який я назвав.

      (Шум в залі)

      І тоді  все воно буде  прийнято.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Ви   маєте   на  увазі  у  другому

 пункті...

     

      ОРОБЕЦЬ.  У  другому пункті при розгляді питання

 про  призначеного  у складу Уряду.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів.

       я 
 я                          - 190 - я 

      ОРОБЕЦЬ.  І тоді воно буде прийнято. Будь ласка,

 Смірнов.

     

      СМІРНОВ.

      В мене...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. А потім Ємець і  Найда, і все.

     

      СМІРНОВ....   Така  сама  пропозиція.  Зараз  цю

 постанову  не  приймають  через  політичну мотивацію.

 Людям,  вибачайте,  це  абсолютно все одно. Нам зараз

 треба  прийняти  таку  постанову,  щоб  допомогти цим

 нещасним  людям.  Через  це, я погоджуюсь, я мало чим

 погоджуюсь...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

     

      СМІРНОВ.  Другий  пункт  лишити  і забрати другу

 частину   і в третій постанові і все.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Ємець.

     

      ЄМЕЦЬ.

      Ємець, фракція "Реформи". Я хочу звернути увагу, я 
 я                          - 191 - я 

 по-перше,  на  другий  пункт. Коли ми ведемо мову про

 компетенцію в прийнятті таких рішень - це компетенція

 дуже  багатьох людей, які працюють в Уряді і в цілому

 відповідальність  Кабінету Міністрів. І встановлювати

 її можна тільки в цілому. Є люди, які відповідають за

 енергозбереження   в   цей   період,   є   люди   які

 відповідають    за    постачання   енергоносіїв,   за

 підписання самих різноманітних договорів, документів.

 Потрібно  тоді  все  це  вивчити,  створити комісію і

 розібратися хто в цьому винен.

      Тепер,  що  стосується  пункту 3. В пункті 3 ми,

 якщо   приймемо   його  так,  як  він  записаний,  ми

 порушуємо Закон "Про ціни і ціноутворення в Україні".

 І таким чином, цей пункт суперечить чинному Закону, і

 я на цій підставі роблю відвід цьому пункту.

      В  цілому  я  вважаю,  що  неможливо прийняти цю

 Постанову  без  розробки спеціального механізму, який

 би забезпечував її виконання.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Якщо  людей поставили в такий стан,

 то  це  ми  не  порушуємо  закони, а тут ми порушуємо

 закони.

     

      ____________.   Я  прошу  мене  не  коментувати, я 
 я                          - 192 - я 

 інакше  я  тоді  прошу  слово  для  відповіді  на ваш

 коментар.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Найда Григорій Іванович.

     

      396  избирательный округ, фракция "Коммунистов",

 НАЙДА

     

      Уважаемый    Александр   Николаевич!   Уважаемые

 коллеги!

      Все-таки,  что же мы делаем сейчас, кто же будет

 отвечать,   разве   можно   так   выхолащивать   наше

 Постановление  и  не  называя  фамилии на сегодняшний

 день для наших избирателей.

      Я  уезжаю,  и  не  понимаю этого вопроса. Что же

 будет  у  нас,  как платить людям сейчас. До 1 мая не

 принято  мер  по  выплате  компенсаций. Есть же новое

 Постановление,  что  с  1  мая не более 15 процентов,

 чтобы   не   превышало.   Компенсации  все равно   не

 выплачены. Что же делается?

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція, Григорій Іванович?

       я 
 я                          - 193 - я 

      НАЙДА  Г.  І.  Поэтому предложение у меня такое:

 вернуться еще раз, Александр Николаевич, люди подошли

 уже   сейчас,  и  еще  раз  проголосовать  за  первый

 вариант, который внес Александр Михайлович.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Таким  чином,  депутат  Оробець  і

 Смірнов   внесли   пропозицію,  щоб  проголосувати  -

 виключити  перший  пункт, а залишити другий і третій,

 але  з  другого  пункту виключити другу частину. Я цю

 пропозицію ставлю на голосування. Будь ласка.

      (Шум у залі)

      Будь ласка.

      Зачитати? Ну, давайте я зачитаю. Одну хвилиночку

 тоді.

      Другий   пункт   (ну  а  він  піде,  відповідно,

 першим):  "Запропонувати  Президентові  України вжити

 конкретних   заходів   щодо   забезпечення  належного

 соціального захисту населення при лібералізації цін і

 тарифів у побутовій сфері. До сплати у повному обсязі

 відповідних компенсаційних виплат населенню Кабінету

 Міністрів  України  не  здійснювати  підвищення цін і

 тарифів в побутовій сфері".

      Будь ласка, ствлю на голосування.

      (Шум у залі) я 
 я                          - 194 - я 

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Шановні  колеги, нам з вами потрібно... єсть від

 комісій  такі коротенькі......: про обрання народного

 депутата Меримського. Будем розглядати?

      (Шум у залі)

      Я думаю, що малувато.

      Тепер друге. Я думаю, що ми з вами той раз, коли

 затверджували  Регламент  роботи часовий, і ставилось

 таке запитання, щоб третього, четвертого, п'ятого...

      (Шум у залі) ...  одну  хвилиночку! Олександр Миколайович, сідайте,

 будь  ласка.  Поступили  пропозиції  (коли  ми з вами

 з'їхалися на пленарну частину і затверджували по днях

 порядок  денний),  поступили пропозиції, щоб до цього

 питання   повернутись,   щоб   третього,  четвертого,

 п'ятого працювати в режимі пленарному.

      (Шум у залі)

      Одну  хвилиночку!  Я  ставлю  на  голосування цю

 пропозицію  депутатів  і прошу визначитися кожному. І

 не надо шуміть... Будь ласка, включіть систему.

      (Шум у залі) я 
 я                          - 195 - я 

      У залі 279 депутатів.

     

      "за"

     

      Рішення не прийнято.

      Одну хвиланочку. Шановні колеги! Таким чином всі

 питання,  які  виносилися на порядок денний сьогодні,

 ми  розглянули.  Питання на травень ми вам роздали на

 руки,  у  вас  єсть. Будь ласка, подивіться уважно, і

 коли  ми зійдемося на засідання Президії -це буде 15,

 щоб  ми з вами опреділилися по тих самих невідкладних

 і важливих питаннях. Це перше.

      І    друге.   Дозвольте   мені   на   завершення

 поздоровити  всіх  з  святом 1 Травня -Святом Весни і

 Праці,  поздоровити всіх з святом Перемоги, 50-річчя,

 побажати здоров'я, благополуччя і добра.

      Всього найкращого.

      (ОПЛЕСКИ)

      І поздоровляємо всіх наших виборців, хто нас так

 терпить і підтримує. Спасибі.

     

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку