ЗАСІДАННЯ ЧЕТВЕРТЕ

 

Сесійний зал Верховної Ради України. 13 травня 1994 року. 10 година.

 

 

Веде засідання народний депутат України ДУРДИНЕЦЬ В.В.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку,  шановні народні депутати!  Прошу підготуватися до реєстрації.

 

     Прошу зареєструватися.

 

     Зареєструвалися 290  народних  депутатів...  Ще  раз?  Прошу повторити. Прошу зареєструватися.

 

     У залі  зареєструвалися  303  народних   депутати.   Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошується відкритим.

 

     Шановні народні депутати!  12 травня 1994 року на 57-му році життя раптово помер член Президії Верховної Ради України,  голова Комісії  Верховної  Ради  України дванадцятого скликання з питань розвитку базових галузей народного господарства Микола Михайлович Полов.  Прошу  вшанувати  пам'ять  Миколи Михайловича вставанням. /Хвилина мовчання/. Прошу сідати.

 

     Шановні народні  депутати!   Па   сьогоднішньому   ранковому засіданні   пропонується   розглянути   такі  питання.  По-перше, заслухати повідомлення від Секретаріату  першої  сесії  Верховної Ради

 

     3

 

     України. І,  по-друге, з урахуванням вчорашнього обговорення ми  повинні  прийняти  постанову   про   проект   Положення   про депутатські  групи  /фракції/  у Верховній Раді України.  Над ним працювали наші депутати на чолі з депутатом Носовим,  дуже багато було  внесено пропозицій,  і зараз завершується тиражування цього проекту.  А  поки  що  є  пропозиція  розглянути  інформацію  від Секретаріату.

 

     Після того  як  ми  приймемо Положення про депутатські групи /фракції/, то порадимося про подальшу роботу. Зокрема, ми повинні будемо  на  якісно  новій  основі  сформувати депутатські групи і фракції,  підготувати документи до  реєстрації  тих  депутатських груп  і  фракцій,  які будуть сформовані відповідно до положення. Далі,  мабуть /це ми порадимося/,  слід буде  провести  роботу  в групах  і  фракціях  щодо висунення кандидатур для обрання Голови Верховної Ради і заступників Голови Верховної Ради.

 

     А тепер є пропозиція приступити до роботи.

 

     Слово від Секретаріату першої  сесії  Верховної...  Я  прошу уваги!  Я оголосив пропозиції щодо порядку роботи на сьогодні. Чи є у народних депутатів зауваження? Немає?

 

     Я хотів би ще раз звернутися до вас усіх, шановні колеги. Ви підтримали  нас  у  перший день роботи,  коли продовжили чинність Тимчасового регламенту.  Вчора, до речі, лунала гостра критика на адресу робочої Президії за те,  що не дотримується Регламент,  що надаються переваги то одному,  то другому, що немає порядку і так далі.  Тому  я  закликаю вас і себе,  усіх дотримуватися порядку, який  визначено  Регламентом.  Ми  будемо  враховувати  всі  ваші пропозиції,  виконувати всі доручення,  які було дано вчора.  І я прошу,  щоб ми організовано працювали,  а не заявляли,  що ми тут влаштовуємо базар ті таке інше. Ще раз прошу вас з цим рахуватися

 

     4

 

     Слово від  Секретаріату  першої  сесії  надається  народному депутату Кризському Юрію Олексійовичу.

 

     КРИЗСЬКИЙ Ю.О., керівник Секретаріату першої сесії Верховної Ради  України /Первомайський виборчий округ,  Луганська область/. Добрий день!  Довідка про характер звернень, надісланих на адресу Верховної Ради України.

 

     Протягом двох днів роботи сесії Верховної Ради України на її адресу надійшло більше ста листів,  звернень і телеграм.  Трудящі міст   Миколаєва  і  Чернігова  у  своїх  зверненнях  висловлюють Упевненість у тому, що новообрані депутати розпочнуть свою роботу з  вирішення  невідкладних  проблем  економічного,  соціального і політичного життя України,  пропонуючи при цьому конкретні заходи щодо  виходу  суспільства з кризи.  Вони застерігають новий склад Верховної  Ради   України   від   повторення   помилок   минулого парламенту, безплідних балачок, суперечок і амбіцій.

 

     Верховна Рада Криму, вітаючи Верховну Раду України і бажаючи їй результативної роботи на користь народу України, запевняє її в тому,  що  зробить усе залежне від неї для забезпечення тісного і плідного співробітництва на всіх рівнях державної влади України і Криму  на  принципах  взаєморозуміння,  взаємоповаги,  враховуючи взаємні інтереси. Дозвольте довести до вашого відома - текст цієї телеграми:

 

     "Поздравляем новый, демократически избранный Верховный Совет Украины с началом работы.  Осознаем,  какая трудная задача  стоит перед  парламентом  по выводу Украины из кризиса.  Надеемся,  что политика дезинтеграции и разрушения сменится политикой

 

     5

 

     интеграции и созидания.  Со своей  стороны  Верховный  Совет Крыма  сделает  все  от  него зависящее для обеспечения тесного и плодотворного  сотрудничества  на  всех  уровнях  государственной власти    Украины   и   Крыма   на   принципах   взаимопонимания, взаимоуважения и учета взаимных интересов. Верховный Совет Крыма. 11 мая 1994 года".

 

     "Військова Рада   Військово-морських  Сил  України  покладає надію - це ще одна телеграма, яка надійшла на нашу адресу. Бо те, що мудрість,  життєвий досвід" професіоналізм нинішньої Верховної Ради України виведуть державу  з  економічної  кризи,  об'єднають народи  України  навколо  незалежності і національної злагоди,  а також допоможуть подолати всі політичні  й  соціальні  негаразди, припинити  розвиток  сепаратистських  сил  у  Криму,  національну ворожнечу і ображання національної гідності українського  народу, його   історії,   державних  символів  і  нарешті  вирішити  долю Чорноморського флоту з урахуванням державних  інтересів.  У  свою чергу  особовий склад флоту гарантує,  що докладе всіх зусиль для надійного захисту південних кордонів України,  її суверенітету  і територіальної цілісності".

 

     У першій частині звернень, надісланих керівниками колгоспів, державних   підприємств,   профспілкових   організацій,   органів місцевої влади, порушується питання про вжиття термінових заходів до   забезпечення   сільського   господарства   пальномастильними матеріалами,    запасними    частинами,    фінансування   міської інфраструктури,  нормалізації роботи державних  підприємств.  При цьому  вони посилаються на те,  що ситуація некерована і можливий соціальний вибух.

 

     В окремих листах є пропозиції про внесення змін і доповнень

 

     6

 

     до законодавства  з  питань  землекористування  та   захисту трудових  прав,  скасування постанов Центральної виборчої комісії по виборах  народних  депутатів  України  /номери  105,  106  від 29.04.1994  року/  про  роз'яснення порядку застосування положень статті 23 Закону України про вибори народних  депутатів  України, які  регулюють  висування  претендентів  на кандидатів у депутати трудовими  колективами  та  їх  реєстрацію  окружними   виборчими комісіями  по виборах народних депутатів України,  та про порядок застосування окремих положень статті 48 цього закону.

 

     Постійна Комісія  з  питань  правопорядку  та  боротьби   із злочинністю  Верховної  Ради України минулого скликання надіслала свої  висновки   на   проект   Кримінального   кодексу   України, підготовлений  робочою групою Кабінету Міністрів України.  Окремі театральні   та   творчі   колективи   висловлюють   думку    про недоцільність ліквідації постійної Комісії Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження.

 

     Є листи-запрошення.  Так Міністерство культури, Міністерство соціального  захисту  населення,  Федерація  профспілок  України, громадські організації інвалідів та театр масових видовищ "Софія" запрошують  депутатів  взяти  участь  у  першому  всеукраїнському благодійному  фестивалі  творчості  інвалідів  "Натхнення",  який відбудеться  в  нашій  столиці  з  13  по  16  травня  1994 року. Українське братство шанувальників Тараса Шевченка запрошує  взяти участь  22  травня  1994  року  у духовних урочистостях на могилі Т.Г.Шевченка в м. Каневі.

 

     Крім цього,  товариші  депутати,  на  нашу  адресу  надійшли телеграми  від  ветеранів  війни Херсонської області,  луганської депутації, від трудових колективів, які висловлюють думку про те,

 

     7

 

     що не треба переносити вибори  Президента  України  тощо.  У мене все. Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Які    є    запитання?   Немає.   Спасибі   Юрію Олексійовичу.

 

     Другий мікрофон.

 

     ЯЦЕНКО В.М.,   народний   депутат   України   /Хоростенський виборчий округ, Житомирська область/. Запитання є...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЯЦЕНКО В.М.   Чи   не   було  звернень  громадян  з  приводу блокування  урядовими   структурами   виконання   чорнобильського законодавства щодо потерпілих регіонів? Я знаю, що таких телеграм надійшло  до  Секретаріату  сесії   багато.   Скільки   їх   там, аналізували ви їх чи ні?

 

     КРИЗСЬКИЙ Ю.О. Прошу вибачити, я прослухав, що ви сказали.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи надсилали в Секретаріат з місць скарги на те, що не виконуються  закони,  постанови  про  ліквідацію  наслідків Чорнобильської катастрофи?

 

     КРИЗСЬКИЙ Ю.О.   Зрозумів.  Особисто  я  таких  телеграм  не одержував,  до Секретаріату їх не надходило.  Я розберуся  з  цим питанням. Можливо, вони десь у робочій групі, яка сортує пошту. І тоді дам відповідь на це запитання.

 

     8

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     ЯЦЕНКО В.М.  Очевидно, вони в Секретаріаті Верховної Ради в, а  в  Секретаріаті сесії їх немає.  Це ще раз свідчить про якість контролю за надходженням документів.

 

     КРИЗСЬКИЙ Ю.О. Ми розберемося,

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире  Михайловичу!  Ви  правильно  ставите питання.  Усі  звернення  повинні  концентруватися в Секретаріаті сесії,  в  одних  руках.  Я  звертаюся  до  апарату,  що  це  мав виконуватися  повністю,  всі  документи повинні концентруватися і розбиратися в Секретаріаті сесії. Третій мікрофон.

 

     ПОРОВСЬКИЙ М.І.,  народний  депутат   України   /Рівненський виборчий  округ,  Рівненська  область/.  До  сесії Верховної Ради надійшло  звернення  представників   політичних   і   громадських організацій   Криму,   зокрема   комітету   "Крим   з  Україною", "Соборність",   Українського   громадянського   конгресу   Криму, Кримської   організації   Української   республіканської  партії, товариства вчених "Крим з Україною",  "Прос віти" та  ряду  інших /всього - понад десять/,  які звернулися з вимогою забезпечити на території  Криму,   виконання   Конституції,   законів   України, поставили  вимогу  про  виведення  з  території  Криму російських військ,  зокрема 126  й  дивізії,  негайного  вирішення  проблеми Чорноморського флоту,  створення постійної Комісії Верховної Ради у справах Криму,  а також невідкладного розгляду всього комплексу кримських проблем.

 

     9

 

     Крім того,  було  ще одне звернення - українських політичних організацій  Севастополя,  в  якому   опротестовувалося   рішення Севастопольської міської Ради про проведення опитування населення щодо статусу міста Севастополя як  головної  бази  Чорноморського флоту  Російської  Федерації згідно з вимогами російської сторони під час переговорів і ставилася  перед  Верховною  Радою  України вимога  скасувати  його.  Це  звернення  також  підписали  спілка офіцерів  Військово-морського  флоту   України,   севастопольська організація    Українського    громадянського   конгресу   Криму, севастопольські відділення Української республіканської партії  і Куреня  українського козацтва.  Але у своїй доповіді ви чомусь не згадали про ці два документи, розповсюджені в нашому залі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція відвести на запитання до їй хвилин. Не буде заперечень? Прошу.

 

     КРИЗСЬКИЙ Ю.О.  Повинен вам сказати,  що причина цього та ж, що й у випадку,  про який  говорилося  у  першому  запитанні,  ми внесемо  корективи  в нашу роботу і в другій довідці,  яку будемо робити, про це звернення скажемо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  У   вас   запитання   до   керівника Секретаріату?

 

     Будь ласка, перший мікрофон.

 

     10

 

     ДОРОШЕВСЬКИЙ М.В.,  керівник  робочої комісії Феодосійського заводу  "Гідроприлад"  а  питань   передачі   інфраструктури   та житлового  фонду  заводу  до  комунальної власності /Феодосійький виборчий округ,  Республіка Крим /. Телеграмма, которую депутатам зачитали сегодня утром,  поступила вчера и тогда же была передана в  Президиум  для  оглашения.  По  неизвестным  причинам  ее   не огласили, хотя наши представители об этом напоминали, ото говорит о том,  что,  повидимому,  у нас есть  какие-то  сбои  в  работе, которые   не   позволяют  оперативно  сообщать  Архивному  Совету поступающую информацию.

 

     И второе.  Поскольку тут только что  выступил  представитель Руха,  я  хотел  бы  сообщить  о  том,  что  напряженность вокруг крымской проблемы нагнетается искусственно.  Вы  посмотрите,  что происходит   здесь.  Сегодня  утром  радио  по  Киеву  передавало интервью  с  представителем   "Просвіти".   Не   у   руководителя депутатской группы берут интервью, а у "Просвіти"...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу дискусію не відкривати.

 

     КРИЗСЬКИЙ Ю.О. У вас пропозиція чи запитання?

 

     ДОРОШЕВСЬКИЙ М.В.  И последнее, заканчиваю. Наша депутатская группа подготовила ответ на эту телеграмму. В качестве проекта мы предложили его Президиуму и просим его огласить.

 

     КРИЗСЬКИЙ Ю.О. де текст?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрію  Олексійовичу,  спасибі.  Прошу,  які  вини кають... /Шум у залі/. Я вам надам... до керівника

 

     11

 

     Секретаріату? Ну,  бачите,  ви наполягаєте на одному,  а  із залу  кричать,  що  це повідомлення,  тому не треба на нього часу відводити.  /Шум у залі/.  Хвилинку...  Я вам  надам,  але  прошу всетаки  дозволити  головуючому  вирішувати питання відповідно до настрою залу і ситуації. Так? Прошу не вести полеміку зі мною.

 

     Другий мікрофон.

 

     КАРПОВ О.М.,  доцент  Харківського  державного  університету /Ленінський  виборчий  округ,  Харківська  область/.  У мене таке запитання: чи надходили телеграми з приводу вчорашнього торжества нашої  Конституції  при  визнанні повноважень народних депутатів? Скільки їх і якого вони змісту?

 

     КРИЗСЬКИЙ Ю.О.  Этот вопрос аналогичный предыдущим,  значит, судя по тому,  что повторяются однообразные вопросы, Секретариат, очевидно, сделает вывод, чтобы все документы, поступающие в адрес сессии, проходили прежде всего через тех людей, которые находятся в зале. А потом уже корреспонденцию следует обрабатывать аппарату Секретариата,  мы  должны указывать,  какие телеграммы включать в справку,  которая  доводится  до  сведения  депутатов,  а   какие телеграммы откладывать в сторону.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон...

 

     КРИЗСЬКИЙ Ю.О.  ми не бачили цих телеграм, ми таких телеграм не бачили.

 

     12

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон.

 

     ДЕПУТАТ /не представився/,  Василий  Васильевич,  мы  третий день,  как  говорится,  делаем  разминку,  многие  депутаты хотят плодотворно работать.  Я считаю, что плодотворная работа начнется тогда,   когда   Президиум   будет   соблюдать  Регламент.  Перед рассмотрением каждого вопроса нужно  четко  оговаривать,  сколько отводится на него времени. Тогда мы не будем терять ни минуты.

 

     Второе. На  слух,  как  мы делали вчера,  никаких решений не принимать.  Проект решения должен  быть  у  каждого  депутата  на руках.  И  если  наш  Президиум  будет  допускать  отступления от Регламента,  я заявляю,  что мы будем ставить вопрос относительно ведения  заседания  тем  или  иным представителем Президиума,  мы пришли сюда работать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  Отже,  ми  заслухали  інформацію   і переходимо до подальшої роботи.

 

     Слово надасться народному депутату України Носову Владиславу Васильовичу.  Розглядаємо проект Положення про депутатські  групи /фракції/   у   верховній   Раді  України.  Вам  розданий  проект постанови.  Владиславе Васильовичу, скільки вам потрібно часу для інформації? Три хвилини? Будь ласка.

 

     НОСОВ В.В.,  народний  депутат  України,  член  ініціативної підготовчої  депутатської  групи  /Октябрський  виборчий   округ, Полтавська область/. Шановні народні депутати! Вчора були зібрані та узагальнені ваші пропозиції із цього питання. Правда, і

 

     13

 

     сьогодні двоє  депутатів  подали  свої  пропозиції.  Хоч  до таблиці вони не увійшли,  але практично в таблиці тут в. Оскільки у нас зараз немає постійних комітетів і  порівняльна  таблиця  не містить  правої  колонки  з  редакцією  постійного  комітету,  то пропонував би шляхом голосування визначатися щодо того чи  іншого положення,  якщо наполягає депутат.  Скажімо,  є пропозиція, я її коментую і якщо  депутат  наполягає,  то  голосуємо,  а  якщо  не наполягає,   а  погодився  з  аргументацією,  то  тоді  можна  не голосувати і таким чином  зекономити  час.  Отже,  можна  йти  по тексту проекту постанови.

 

     14

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є  пропозиція  зараз  перейти  до  розгляду цієї таблиці пропозицій та поправок. Будемо обговорювати кожний пункт, і  до  якого  з  них  є пропозиції,  будемо їх розглядати.  Немає заперечень? Немає.

 

     Отже, пункт 1.1. Прошу.

 

     НОСОВ В.В.  Слово  "умов"  пропонується  замінити  на  слово "умови".  Дійсно,  потрібно в однині.  Є сенс замінити навіть без голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це депутат Стретович пропонує.  Так,  це  слушне зауваження. Прошу далі.

 

     НОСОВ В.В.  Є  кілька  пропозицій  з  приводу того,  скільки депутатів повинно бути в депутатській групі /фракції/.  У  тексті зазначена кількість 25,  це пропонувала підготовча група. Мабуть, ця пропозиція має ставитися на голосування першою,  у нас є  така традиція.  А  далі пропонується - 20,  21,  30 депутати.  Давайте проголосуємо. Яку кількість приймемо, така і буде.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Визначимося рейтинговим голосуванням. Так?

 

     НОСОВ В.В.   Ні,   Василю   Васильовичу.   Голосування   має продовжуватися  доти,  доки  на  табло  не  з'явиться  цифра,  що засвідчує необхідну більшість голосів.  Якщо більшість  депутатів проголосувала,  то  рішення  вважається  прийнятим,  і  всі  інші пропозиції на голосування не ставляться.  Адже це пропозиції, які виключають одна одну.

 

     15

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо?   Від   комісії   пропонується   така редакція:   "Народні   депутати   України   можуть    добровільно об'єднуватися  у  депутатські  групи  /фракції/  за умови,  що до складу кожної з них входить не менш як  25  депутатів".  Спочатку голосуємо  редакцію комісії,  а потім уже інші пропозиції.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 243.

 

     НОСОВ В.В.  Рішення прийнято.  І інші пропозиції  вже  немає сенсу голосувати.

 

     Далі -  пропозиція  5.  Депутат Моісеєнко запропонував після слів "не менш  як  25  депутатів"  дописати  слова  "за  винятком жіночої". Пропозиція є - будемо голосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Владиславе Васильовичу, зараз про яку пропозицію ви говорите?

 

     НОСОВ В.В. Про пропозиції 5 і 6, вони пов'язані між собою, і я   хочу  показати  відмінність  між  ними,  щоб  депутати,  коли голосують,  розуміли в деталях,  що тут мається на увазі. Депутат Моісеєнко  пропонує  доповнити  словами  "за  винятком  жіночої". "Жіночої" - в однині.  Тобто мається на увазі,  що  жінки  можуть створити одну, не більш як одну, групу /фракцію/.

 

     А в  пропозиції  6  пропонується  дописати:  "крім жіночих", тобто в множині,  я звертаю на це вашу увагу.  Отже, жінки можуть утворити...  /Шум у залі/. Тому коли будете голосувати пропозицію 5 або 6, зверніть увагу...

 

     16

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Почекайте! Від комісії у вас пропозиція яка?

 

     НОСОВ В.В.  Від комісії відносно цього пропозиції  не  було. Якщо   депутат  наполягає,  ми  вирішимо  шляхом  голосування  чи приймається його пропозиція.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Що там пропонують?  Ще раз, будь ласка. Дописати слова "крім...".

 

     НОСОВ В.В. "Крім жіночої". Давайте зробимо так: якщо депутат наполягає,  нехай виступить і вмотивує свою пропозицію.  До речі, Моісеєнко був у депутатській підгрупі,  там мова йшла про це, мої аргументи ви чули.  Оскільки в нас  права  рівні,  у  жінок  і  у чоловіків,  і  це записано в усіх документах,  то не треба робити якісь винятки,  пов'язані з належністю до тієї чи іншої статі. Бо це принижує...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хіба це погіршує текст?

 

     НОСОВ В.В. Давайте краще голосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування пропозицію.../Шум у залі/.

 

     Третій мікрофон. 17

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,   заступник   голови   виконавчого  комітету Гірницької  районної  Ради   народних   депутатів   м.   Макіївки /Макіївський   Гірницький   виборчий  округ,  Донецька  область/. Василий Васильевич!  Я  настаиваю  на  своем  предложении.  Прошу поставить  его на голосование,  чтобы пункт 1.1 заканчивался так: "не менш як 25 депутатів, за винятком жіночої".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться  на  голосування  доповнення  депутата Моісеєнка:  після слів "не менш як 25 депутатів",  дописати слова "за винятком жіночої".

 

     "За" - 110. Не приймається.

 

     Група жінок-депутатів пропонує після слів  "не  менш  як  25 депутатів"  дописати слова "крім жіночих".  Голосували вже,  так? /Шум у залі/.

 

     НОСОВ В.В.  Це не те саме,  а гірше.  Бо може бути  не  одна фракція  або  група жіноча,  а більше,  скажімо,  - дві жінки - і фракція, дві жінки - і фракція.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу далі.

 

     НОСОВ В.В. Ну, якщо вони наполягають, то треба голосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосувати?

 

     НОСОВ В.В. Так.

 

     18

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді пропозиція групи жінок-депутатів  ставиться на голосування. Зачитайте її.

 

     НОСОВ В.В.   Пропозиція   6.  Після  слів  "не  менш  як  25 депутатів" дописати слова  "крім  жіночих".  У  множині,  звертаю увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу  проголосувати.  "За" - 49.  Пропозиція не приймається.

 

     Пропозиція 7, прошу.

 

     НОСОВ В.В.  Замість  слів  "можуть  формуватися"   зазначити "формуються".   Я   пропонував  би  прийняти  цю  пропозицію  без голосування. Це така редакційна правка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень? Приймається без голосування.

 

     НОСОВ В.В.  Пропозиція 8.  Після слів "позапартійній основі" вставити слова "зокрема за територіальною ознакою".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це депутат Паламарчук вніс.

 

     НОСОВ В.В.  Тут  я  повинен зазначити,  що це може негативно вплинути на  організованість  парламенту,  якщо  ми  введемо  той принцип,  то  депутат  може  бути  в  двох  зареєстрованих групах одночасно. Чотири роки ми вже тут мучилися з цим. І тому тепер

 

     19

 

     пропонується іншій принцип. Депутат може бути зареєстрований тільки  в одній групі /фракції/,  але ж співробітничати між собою вони вільно можуть шляхом утворення  неформальних  груп.  Читайте пункт  3.7,  там  усе  передбачається.  Я  просив би депутатів не заганяти себе в глухни кут в самого початку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Паламарчук наполягав? /Шум у залі/.

 

     НОСОВ В.В. І цю пропозицію відхилила робоча підгрупа.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон.

 

     ДЕПУТАТ /не   представився/.   Данное   предложение    нужно рассматривать  вместе  с теми другими дополнениями,  которые внес депутат Паламарчук. Речь идет о том, что территориальный принцип, по  которому  предлагается  формировать депутатские группы /а они должны формироваться только на партийной основе/  не  обязательно должен  давать возможность /более того,  мы на это не претендуем/ направлять своих представителей в Президиум.  Но  территориальные группы должны иметь право слова наравне о депутатскими фракциями, чтобы  информировать  о  позициях   по   региональным   проблемам Верховный  Совет.  В  частности,  я  хотел бы указать на то,  что Секретариат сегодня представил доклад, но в нем ничего не оказано об обращения Николаевского городского Совета по горячім, насущным проблемам.  Эти региональные  проблемы  должны  звучать  здесь  в Верховном Совете.  Поэтому мы настаиваем на том, что этот вариант создания групп приемлем для работы в Верховном Совете

 

     20

 

     в сочетании с теми другими вариантами,  которые предложены в проекте положення, как одна позиция.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу уваги.

 

     НОСОВ В.В.  Я ще просив би звернути вашу увагу на Регламент, де послідовно викладено,  хто з яких підстав може вістувати.  Ну, виступатиме депутат,  а він входить до якоїсь фракції, то нехай ! виступіть.  Це ж не якесь роздвоєння особистості...  Там  це  все передбачається.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. розуміло? До цього пункту наше зауважень? Так?

 

     Другій мікрофон.

 

     КОСІВ М.В.,   народній   депутат   Україні  /Пустомитівський виборчій  округ.  Львівська  область/.  Шановні  колеги   народні депутаті!  Я хочу звернути вашу увагу на те,  що якщо мі приймемо положення про  формування  депутатських  груп  за  територіальнім принципом,  то увійдемо в суперечність з тією нормою,  яку ми вже прийняли.  Депутатська  група  мав  складатися  з   25   народних депутатів,  але  ж у багатьох областях не обрано такої кількості. Отже,  вона не може бути зареєстрованою,  офіційною  депутатською групою.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  на  голосування  пункт 1.1 з урахуванням прийнятих поправок... Шановний депутати, я вам роблю зауваження.

 

     21

 

     Депутате, я  вам  роблю  зауваження   за   вашу   некоректну поведінку.  Прошу  не  викрикувати з місця.  Ви вчора це робили і сьогодні собі це дозволяєте.

 

     НОСОВ В.В. Василю Васильовичу, спочатку треба пропозицію 8 проголосувати: чи ми включаємо, чи ні?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Яку?

 

     НОСОВ В.В.  Восьму  пропозицію:  після  слів  "позапартійній основі" вставити слова "зокрема за територіальною ознакою".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Але  ж  депутати   пропонували,   що   це   слід розглядати  в  контексті  інших  пропозицій,  які  внесені цим же депутатом. Так?

 

     Тоді, будь ласка,  ставлю цю пропозицію депутата Паламарчука на голосування. Так? Почитали? Прошу голосувати.

 

     "За" - 58. Не прийнято.

 

     НОСОВ В.В.  А  тепер,  оскільки  до останньої частини пункту пропозицій не надійшло, було б доцільно проголосувати пункт 1.2 в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, оскільки до пункту 1.2 ... Ні, 1.1.

 

     НОСОВ В.В. Пункт 1.1. Я прошу вибачення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви не заплутуйте мене, 22

 

     НОСОВ В.В. Я прошу вибачення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, пропозицій щодо другої частини не надійшло. Прошу проголосувати пункт 1.1 в цілому.  "За"  -  296.  Прийняте. Тепер - пункт 1.2.

 

     НОСОВ В.В.  Декілька депутатів пропонують пункт 1.2 вилучити взагалі.  Оскільки  це  така  пропозиція,  яка  цілком  заперечує пропозицію  підготовчої групи,  то її треба проголосувати першою. Якщо ми вилучимо цей пункт,  то тоді всі інші пропозиції можна не голосувати.

 

     Підготовча депутатська група пропонує залишити цей пункт,  з тім щоб у нас не утворювалися депутатом групи з  метою  висунення вождя нації, це ж...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Хмара  пропонував  пункт 1.2 викласти в такій редакції:  "Депутатські групі /фракції/ не можуть діяти  на шкоду національним інтересам..."

 

     НОСОВ В.В.  Ви спочатку ставте на голосування пропозицію про вилучення. Якщо вилучиться текст цілком, то тоді вже...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пункт 1.2 вилучити в цілому?  Так?  Не вилучати? Ставиться на голосування.  Хто за цю пропозицію...  /Шум у залі/. Депутате Носов...

 

     23

 

     НОСОВ В.В.  Ні,  Василю  Васильовичу,  там  же  є  да   інші пропозиції,  а не лише пропозиція депутата Хмари. І ми повинні їх потім порівнювати.  Пропонуємо зараз визначитися:  вилучити чи не вилучити.  Якщо не вилучімо, то тоді будемо голосувати пункт чи в редакції підготовчої групи, чи в редакції депутата Хмари.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропонується   спочатку   редакція   підготовчої групи.

 

     НОСОВ В.В. Ні. Треба спочатку проголосувати, чи ми вилучаємо пункт, чи ні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так  я  і  ставлю  це  на   голосування.   Прошу голосувати.

 

     НОСОВ В.В.  Шановні  депутати,  я  пояснюю.  Голосування має відбутися таким чином.  Хто за те,  щоб  вилучити  перше  речення пункту  1.2:  "Депутатські  групи /фракції/ не можуть формуватися для захисту  приватних,  комерційних,  місцевих,  професійних  чи релігійних інтересів".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це зрозуміло? Перший мікрофон.

 

     ЗАЄЦЬ І.О., народний депутат України /Святошинський виборчий округ,  м.  Київ/.  Я по  процедурі.  Чому  ставити  питання  про вилучення, коли є позиція

 

     24

 

     підготовчої група,- "за"?  Доцільно було б поставити питання так:  хто  за  те,  щоб  підтримати  що  пропозицію?  Учора,   ви пам'ятаєте,  виступав  депутат,  не  пам'ятав хто,  із Луганської області чи  з  іншої,  якій  розказував,  що  пункт  1.2  справді перетворює  Верховну Раду на нормальній політичній орган.  Він не дозволяв займатися лобізмом,  він не дозволяв інші такі речі, які роздирають  Верховну  Раду  тощо.  І тому так треба сказати:  хто підтримує позицію підготовчої групи?

 

     НОСОВ В.В.  Шановний депутате Заєць! Уважно вислухайте, чому ми голосуємо пропозицію про вилучення. Якщо ми не вилучимо пункт, то  далі  ми  порівнюватимемо  запропонований  текст...  Шановний депутате  Заєць,  ви  поставили  запитання,  то  слухайте,  а  не кричіть.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Іване Олександровичу, я прошу уваги.

 

     НОСОВ В.В. Ви ж поставили запитання, а потім сперечаєтеся.

 

     Якщо ми  зараз  проголосуємо  пропозицію   вилучити   і   не вилучимо,  то  нам  доведеться  порівнювати  далі дві пропозиції: підготовчої  групи  і  депутата  Хмарі.  Вони   одна   одній   не суперечать,  а  тому  треба  спочатку проголосувати за вилучення. Вилучили - і розмов немає. Не вилучили - порівнюємо з пропозицією депутата Хмари.

 

     25

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Владиславе   Васильовичу!   Прошу,   не   ведіть полеміки.  Ставиться на голосування пропозиція щодо  пункту  1.2, перше речення.

 

     НОСОВ В.В. Та ні. Треба ставити пропозицію...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще   раз  прочитайте.  Прошу  уваги!  Владиславе Васильовичу,  ще раз,  будь ласка,  зачитайте,  що  ставиться  на голосування.

 

     НОСОВ В.В.   Пропозиція  депутатів  Яковенка,  Павловського, Яблонського.  Вони запропонували:  "Пункт 1.2 вилучити в цілому". Якщо   ми  його  вилучимо,  то  далі  нічого  буде  обговорювати. Голосуємо: вилучаємо чи не вилучаємо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміли?  Прошу проголосувати.  Ще  раз,  будь ласка, чітко скажіть, що пропонуєте ви від підготовчої групи?

 

     НОСОВ В.В.  Па  голосування  ставиться  не ця пропозиція,  а пропозиція трьох депутатів.  І питання стоїть так: хто за те, щоб вилучити пункт 1.2.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. А чому? /Шум у залі/.

 

     НОСОВ В.В.   Шановні   депутати!  Пропозиція  про  вилучення ставиться на голосування першою.  Якщо вилучили, то немає підстав далі обговорювати.

 

     26

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати! Другий мікрофон.

 

     ДЕПУТАТ /не представився/.  Василий Васильевич!  Пожалуйста, не мешайте депутату Носову.  Он нормально все делает, не надо ему мешать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так ми ж йому дали право,  щоб він доповідав, Не заважайте, я вас прошу.

 

     НОСОВ В.В. Шановні депутати! Пропозиція про вилучення завжди ставиться  першою.  Якщо  пункт  чи статтю вилучили,  то всі інші поправки  вже  не  голосуються.  Тому  пропозицію  депутатів  про вилучення пункту 1.2 в цілому треба поставити на голосування. Хто за те, щоб вилучити?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви зрозуміли?  Сторінка 2,  пропозиція 9. Прошу, проголосувати.

 

     "За" - 63.

 

     Все. Далі. Прошу.

 

     НОСОВ В.В. Пункт залишається. Тепер переходимо до пропозиції 10.  Текст,  запропонований депутатською підготовчою групою,  - в лівій  колонці.  Депутат  Хмара  пропонує  викласти  його в такій редакції:  "Депутатські групи /фракції/ не можуть діяти на  шкоду національним інтересам і державній незалежності України".

 

     Підготовча депутатська  група цієї пропозиції не підтримала. Чому?  Бо тоді треба зазначити,  що вони не повинні порушувати ні Кримінального Кодексу, ні інших актів законодавства

 

     27

 

     України. Зміст пункту 1.2 зовсім про інше. Тому я пропонував би  підтримати  пропозицію  депутатської  підготовчої   групи   і поставити...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Хмара  наполягає  на голосуванні?  Так. Ставиться на голосування.  Прошу уваги.  Є  пропозиція  депутата, 'він  має  право на те,  щоб її поставили на голосування.  Тому я ставлю на голосування пропозицію, внесену депутатом Хмарою. Прошу голосувати.

 

     "За" - 67. Пропозицію не прийнято.

 

     НОСОВ В.В.   Далі   -   пропозиція   ІІ.   Депутат  Степанюк запропонував вилучити перше речення пункту  1.2.  Тобто  не  весь пункт, а лише перше речення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вчора проголосували і прийняли за основу...

 

     НОСОВ Б.В.  Шановні  депутати!  Ми згідно з процедурою йдемо від пропозиції до пропозиції.  Отже,  пропонується переголосувати пропозицію ІІ.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміли? Так. Прошу голосувати. , "За" - 49. Рішення не прийнято.

 

     НОСОВ В.В.   Таким   чином,   залишається   для   подальшого обговорення  пропозиція,  внесена  підготовчою  групою.  До цього тексту є поправки, і ми зараз будемо голосувати ці поправки.

 

     28

 

     Пропозиція 12.  Після   слова   "формуватися"   пропонується поставити слово "лише". Вирішуйте, вставляти чи не вставляти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це   таке   редакційне  уточнення.  Приймається? Голосувати треба?

 

     НОСОВ В. Б. Треба голосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не треба. Прошу уваги.

 

     НОСОВ В.В. Ну, пропозиція не Зайця, до речі, тому він...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоне Денисовичу  Бутейко!  Ви  наполягаєте  на голосуванні?

 

     Ні? Ні.  Голосувати?  Депутат  Костицький  пропонує вилучити друге речення в пункті 1.2.

 

     НОСОВ В.В.    Друге    речення:   "Принципи   функціонування депутатської групи /фракції/ не можуть  порушувати  імперативного характеру  депутатського  мандата".  Тут  я  повинен вам нагадати статтю 98 Конституції, яка фактично і передбачає імперативний наш мандат...Одну хвилинку.

 

     29

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.

 

     НОСОВ В.В.  "Депутат,  який  не  виправдав довір'я виборців, може бути в  будь-який  час  відкликаний  за  рішенням  більшості виборців у встановленому законом порядку".  Саме тому депутатська фракція  /група/  не  може  встановлювати  правил,   як   повинен голосувати депутат,  як він повинен виступати. І це тут записано. Тобто дане обмеження випливає з Конституції. Я пропонував би його залишити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, депутате Костицький. Другий мікрофон.

 

     КОСТИЦЬКИЙ М.В.,  декан  юридичного  факультету  Львівського державного   університету,   завідуючий    кафедрою    психології /Надвірнянський   виборчий   округ,  Івано-Франківська  область/. Шановна Президіє!  Шановні  колеги  народні  депутати!  Хочу  вам пояснити,  що  пропонує  наш  колега  Носов.  Якщо проходить його редакція,  то тоді ви /і я в  тому  числі/  не  є  представниками народу України,  а є тільки представниками виборців свого округу. Це суперечить  нормам  статті  92  Конституції,  де  сказано,  що депутати є представниками народу. Це суперечить Закону про статус народного депутата,  в преамбулі якого  вказано,  що  депутати  є повноважними  представниками народу.  Суперечить це,  зокрема,  і статті 7 даного закону.

 

     Вельмишановний колега Носов при  підготовці  цих  пропозицій якоюсь мірою спирався на конституції Франції та Італії.  Шановний колего!  У статті 67 конституції Італії та статті 27  конституції Франції зазначається, що є вільний мандат. Ви нам пропо-

 

     30

 

     нуєте у  непрямій формі визнати Імперативний характер нашого мандата. Прошу вилучити друге речення із запропонованого проекту.

 

     Дякую.

 

     НОСОВ В.В.  А ви  пропонуєте  включити  сюди  положення  про вільний мандат, хоча Конституція передбачає імперативний.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться  на  голосування  пропозиція  депутата Костицького /сторінка 3, пропозиція 13/. Прошу голосувати. "За" - 132. Пропозиція не пройшла. Другий мікрофон.

 

     ДЕПУТАТ /не представився/. Дякую, Василю Васильовичу. У мене зауваження щодо порядку  ведення.  Я  не  зрозумів,  чи  прийнята поправка,  яку пропонував депутат Бутейко.  Прийнята? Я зрозумів, що прийнята. Якщо ні, тоді прошу її проголосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте? Я так зрозумів, що ви дали згоду не  голосувати.  Якщо  ви  наполягаєте,  то давайте проголосуємо. Отже,  розгорніть таблицю,  на сторінці 2, пропозиція 12. Зачитую пропозицію   депутатів   Бутейка   та   Осадчука:   після   слова "формуватися" поставити слово "лише". Прошу голосувати.

 

     "За" - 82. Поправка не прийнята.

 

     Далі, будь ласка.

 

     НОСОВ В.  В. Тепер є сенс пункт 1.2 проголосувати в цілому з прийнятими нами поправками.

 

     31

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться  на  голосування  пункт 1.2 в редакції підготовчої групи з деякими поправками.

 

     НОСОВ В.В. З прийнятими поправками.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, із прийнятими поправками. Прошу голосувати.

 

     "За" - 284. Рішення прийнято.

 

     НОСОВ В.В.  Оскільки  до  пункту 1.3 пропозицій не надійшло, можна ставити його на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція проголосувати пункт 1.3 в  редакції підготовчої групи. Прошу голосувати.

 

     "За" - 301. Рішення прийнято.

 

     НОСОВ В.В.  Тепер  пропозиція  14:  перше речення продовжити словами  "але.  може  входити   в   територіальну   /регіональну/ депутатську  групу".  Ми  вже  це питання голосували,  і депутати проголосували  "проти".   Отже,   дана   пропозиція   автоматично знімається.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Паламарчук,  у вас зауваження? , Третій мікрофон.

 

     ДЕПУТАТ /не представився/. Це ми не голосували, не треба так казати.  Ми  голосували  поправку  до  того  ...А  зараз  я прошу подивитися пропозицію 14 разом із пропозицією 44.  І після  цього прийняти рішення.

 

     32

 

     НОСОВ В.В.  Пропозицію 8:  Після слів "позапартійній основі" вставити слова "зокрема за територіальною ознакою" ми голосували. Вона набрала 58 голосів "за",  а тому відхилена. Отже, це питання відпадає.  Адже це взаємопов'язані питання.  Тому  пропозицію  14 навіть голосувати не треба.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон.

 

     ПАЛАМАРЧУК В.О.,   заступник  командира  військової  частини 90446  /Миколаївський  сільський  виборчий  округ,   Миколаївська область/.   Вы   не   комментируйте,  пожалуйста,  а  ставьте  на голосование. Не нужно высказывать залу свою точку зрения.

 

     НОСОВ В.В.  Шановні,  я  ж  поняття  преюдиціальних  питань, першопохідних. Якщо ми включаємо положення про регіональні групи, то потім воно йде по тексту,  і ми голосуємо.  Якщо ми із  самого початку відкинули цей принцип, то що ж ми будемо голосувати?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Владиславе    Васильовичу,   ви   прокоментували пропозицію,  висловили своє ставлення,  але депутат наполягає  на голосуванні.   Прошу   депутатів  розгорнути  таблицю  на  третій сторінці,  пропозиція  14.  Ми  можемо  визначитися  лише  шляхом голосування. Прошу голосувати.

 

     Перше речення продовжити словами: "але може входити"...

 

     Прошу відмінити голосування.

 

     Пояснюю. Сторінка   3,  пропозиція  14.  Депутат  Паламарчук пропонує перше речення продовжити словами:  "але може  входити  в територіальну /регіональну/ депутатську групу". Прошу голосувати.

 

     "За" - 43. Не приймається.

 

     Прошу далі,

 

     33

 

     НОСОВ В.В.  Пропозиція 15:  у кінці речення поставити кому і доповнити його словами "блоку груп /фракцій/".  Я  хочу  зачитати повний текст.  "Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої   депутатської   групи   /фракції/,   блоку   груп /фракцій/".  Тут,  на мій погляд,  є логічна помилка. Якщо ви вже входите в одну групу /фракцію/,  то як же можна ще раз входити  в блок із окремих фракцій? Тобто виходить, що ви входите в частину, а потім ще і в загальне об'єднання?  У мене стоїть знак  питання. Може, той, хто наполягає, розповість?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Соболев, прошу. Третій мікрофон.

 

     СОБОЛЄВ С.В.,  народний депутат України /Хортицький виборчий округ, Запорізька область/. Шановні колеги! Я звертаю вашу увагу, що це не одна поправка, а цілий блок поправок. Про це йдеться і в пропозиції 29.  Якщо ви приймете мої пропозиції,  то  буде  змога об'єднати  в  блоки груп /фракцій/ різні політичні сили.  І таким чином створити декілька міцних великих фракцій  у  парламенті.  Я думаю, що це влаштує і лівих, і центр, і правих. Хотів би, щоб ця поправка була підтримана.  Подивіться, вона логічно йде по всьому тексту.

 

     НОСОВ В.В.  Ми ж домовилися,  що реєструватися будуть тільки групи і фракції.  А блоки /дивіться пункт 3.7/  реєструватися  не будуть.  Ми  ж  не  можемо  двічі  зареєструвати одних і тих же ' депутатів і надавати їм пропорційні можливості.

 

     34

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Владиславе Васильовичу,  спасибі за роз'яснення. Ви ще наполягаєте? Третій мікрофон.

 

     СОБОЛЄВ С.В.  Оскільки був коментар, то я пропоную /зверніть увагу на текст/,  щоб ці блоки і фракції мали  гарантоване  право для   виступів,   адже   вони  представляють  приблизно  однакові політичні сили. Я хотів би, щоб ви проголосували за це.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло? Тоді прошу своє ставлення до внесеної пропозиції 15 на сторінці 3 висловити шляхом : голосування.

 

     "За" - 59. Не приймається пропозиція.

 

     Прошу далі. Пропозиція 16.

 

     НОСОВ В.В.  Пропозиція  16.  Після  слова "фракції" дописати слова  "з  вирішальним  голосом".  У  проекті  не  передбачається втручання  в порядок внутрішньої діяльності груп /фракцій/.  Вони самі визначають,  хто має який голос. Саме тому цього положення в нас тут і не було.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат   Степанюк   наполягає  на  голосуванні? Дмитре Петровичу, не наполягайте? Наполягаєте?

 

     Тоді прошу проголосувати пропозицію 16: після слова "фракцій " дописати слова "з вирішальним голосом".  "За" - 34.  Пропозиція не приймається.

 

     Ставиться на голосування пункт 1.4.

 

     НОСОВ В.В. Ні, тут, у пункті 1.4 є ще друга частина:

 

     35

 

     "Голова Верховної Ради України і його заступники не  входять до складу жодної депутатської групи /фракції/".

 

     Депутат Манчуленко вважає, що це речення необхідно вилучити, адже якщо його залишити,  то треба виходити з  партії.  Вимога  ж виходити  з партії ніде не записана.  А чому Голова не входить до складу жодної групи,  ви знаєте. Група збирається і планує, тобто розробляє  свою  тактику,  хто  від  якого мікрофона,  наприклад, виступатиме.  І тут головуючий,  виходить, буде впроваджувати цей тактичний план у життя.  Ви ж розумієте, який скандал підніметься в парламенті.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло? Другий мікрофон.

 

     МАРЧЕНКО В.Р., народний депутат України /Роменський виборчий округ,  Сумська область/.  Я прошу, уважаемый Василий Васильевич, после рассмотрения этого предложения,  о котором сейчас шла речь, дать возможность дополнить пункт 1.4 предложением, внесенным нами сегодня. Дайте, пожалуйста, возможность внести наше предложение.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає письмової пропозиції? Не роздавалася?

 

     НОСОВ В.В. Давайте голосувати спочатку пропозицію 17. Він же пропонує після голосування пропозиції 17...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Манчуленко  наполягає  на  голосуванні? Так?  Тоді прошу голосувати.  Він пропонує вилучити друге речення пункту 1.4. Голосуємо.

 

     "За" - 39. Не приймається.

 

     36

 

     НОСОВ В.В.  Ну,  я не знаю, що ми будемо робити. У депутатів же тексту немає. Чи зачитувати?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. А що він пропонує?

 

     НОСОВ В.В.  Ну,  пропонують  у  пункті  1.4  перше   речення доповнити  словами,  "або депутатського об'єднання" Це той пункт, перше  речення  якого  ми   вже   проголосували.   Словом,   така пропозиція:  депутат  не  може  входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської  групи  /фракції/  або  депутатського об'єднання  на  основах індивідуального...  Ну ми ж об'єднання не реєструємо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.

 

     НОСОВ В.В. Ми об'єднання не реєструємо. І тому...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми  вже  це  питання  вирішили.  /Шум  у  залі/. Правильно. Усе. Перший мікрофон.

 

     НОСОВ В.В. Нам лишилося проголосувати пункт 1.4 в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хвилинку! Перший мікрофон.

 

     КАРПАЧОВА Н.І.,    доцент    Сімферопольського    державного університету імені М.  В.  Фрунзе /Алуштинський  виборчий  округ, Республіка Крим/.  Я прошу внести дополнение, уважаемые депутаты. После слов "Депутат не може входити до  складу  більш  як  однієї зареєстрованої    депутатської    групи    /фракції/    записать: "жінки-депутати мають

 

     37

 

     право додатково об'єднатися у фракцію "Жінки України".

 

     Я хочу обратить ваше внимание,  уважаемые депутаты,  что  53 процента  населения Украины составляют женщины.  И это количество женщин в  парламенте  представляют  12  человек.  Мы  просим  вас повторно,   обращаемся   к   подавляющему  мужскому  большинству, защитить  демократическим  образом   наше   парламентское   право объединиться  в  депутацию "Женщины Украины".  Я прошу поддержать нас в этом. /Оплески/.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хвилинку, хвилинку! Другий мікрофон.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Я заранее предполагаю комментарий  Владислава Носова.  Но все-таки поддерживаю предложение депутата Карпачовой. Это было наше совместное предложение.  Оно возникло потому, что в пункте  предыдущем были опушены слова "крім жінок".  Конечно,  от вашего комментария,  Владислав Васильевич,  многое зависит, но, я .думаю,  он будет благородным. Вы знаете, что женщины /подождите, Василий Васильевич/ будут разбиты по фракциям или  группам.  А  у них  есть общие интересы и по природному различию,  которые нужно защитить. Я прошу депутатов поддержать это предложение.

 

     38

 

     НОСОВ В.В.  Я не хотів би коментувати,  але ж  ми  створюємо засади  для  того,  щоб  парламент працював конструктивно.  Цього можна досягти за  однієї  умови:  депутат  входить  лише  в  одну зареєстровану депутатську групу.

 

     Ну, об'єднуйтеся   в   незареєстровану.  Крім  того,  там  є підводний камінь.  Вони напишуть положення про свою фракцію, куди входять лише жінки. То це ж є дискримінація. А чоловіки?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон.

 

     ГОШОВСЬКА В.А.,   перший   заступник   главі   Балаклійської районної державної адміністрації /Балаклійський  виборчий  округ, Харківська  область  /.  Не думайте,  що я вношу безладдя,  але я вважаю, що питання феміністок було модне в 19-му столітті. І коли сьогодні  зруйнована  держава і економіка,  ми можемо працювати в будь-якій фракції й там висловлювати свою позицію.  За  статевими ознаками ми нічого не будемо тут вирішувати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. в  пропозиція припинити дискусію з приводу цього питання. Так?

 

     Ставиться на голосування пункт 1.4  в  редакції  підготовчої групи.

 

     Прошу проголосувати.

 

     "За" - 256. Прийнято.

 

     Прошу, далі. Пункт 1,5.

 

     39

 

     НОСОВ В.В. Депутати Костицький і Терещук пропонують вилучити пункт 1.5.  зачитую його:  "депутати, які не увійшли до жодної із зазначених в п. 1.1 депутатських груп /фракцій/, незалежно від їх кількості складають одну змішану депутатську групу,  список  якої складається і реєструється Секретаріатом Верховної Ради".

 

     Підготовча депутатська  група  запропонувала  це  положення, тому що  такі  депутати  є.  Вони  не  об'єднуються,  тут  це  не записано.   Вони   не  подають  заяви  про  своє  об'єднання,  не формулюють.  мети.  Але оскільки вони є, треба надавати їм слово, якось   пропорційно   представляти,   отже,   маємо   ці  моменти регулювати.  Єдине обмеження зроблено,  як ви бачите далі, - вони не можуть вис тупати від імені групи, тому що це не є однодумці.

 

     Хочу звернути увагу на те,  що вилучити цей пункт пропонують ті,  хто входить до якихось фракцій. Сам увійшов до фракції, а от безпартійних  треба якось утиснути.  То я просив би вас не гасити свічку,  яка вас не обпікає.  Увійшли до фракції й працюйте. А ці люди нехай живуть своїм життям.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Костицький, прошу, другий мікрофон.

 

     КОСТИЦЬКИЙ М.В.   Вельмишановна   Президіє!  Шановні  колеги народні депутати!  Колега Носов пропонує  нам  сьогодні  ще  одну новелу, дуже цікаву.

 

     Я хотів би вас відіслати до того "букваря",  який продасться у фойє:  книжка Володимира Шаповала "Зарубіжний  парламентаризм". Це дуже показова річ. Але ми мусимо виходити із закону.

 

     Що пропонує колега Носов? Структурування парламенту зверху.

 

     40

 

     Фракції в  усіх  парламентах  були  відображенням  партійних інтересів і творилися  на  партійній  основі.  І  йшло  це  знизу природним демократичним шляхом.

 

     Я розумію благі наміри колеги Носова.  Депутати,  які не є у фракціях,  можна трактувати,  не в  під  контролем  і  не  будуть заангажовані  до роботи в парламенті.  Я теж за те,  щоб ми всі . працювали,  але на законній основі й відповідно до  закону.  Якщо взяти  статті  10  і  15  Закону  про  статус  народного депутата України,  які визначають наші права в парламенті,  то  там  немає такого обов'язку: бути десь або не бути.

 

     Структурування повинне  відбуватися  природним  способом,  і кожний,  - якщо захоче,  запишеться до фракції,  яку він для себе вибере.  Якщо  ні,  його  не можна насильно включати до будь-якої групи.

 

     Тому прошу проголосувати за вилучення цього пункту.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло? Прошу, другий мікрофон.

 

     ТЕРЕЩУК В.В.,    старший    викладач    кафедри    філософії Приазовського       державного       технічного      університету /Маріупольський-Приморський виборчий  округ,  Донецька  область/. Хочу звернути увагу шановних депутатів на те, що в розділі "Права та порядок діяльності депутатських груп /фракцій/"  записано,  що кожна  група  і  фракція  може мати своїх представників у робочих органах влади.  Де означав, що змішана група, яка не має єдності, матиме  свою  людину  в Президії,  у всіх комісіях.  По суті,  це будуть люди з апарату Верховної Ради.

 

     41

 

     І для того  щоб  цього  не  допустити,  потрібно  цей  пункт вилучити. Ніхто не утискує цих людей, свічку ніхто не гасить.

 

     Вони самі  мають вільно визначатися,  в якій групі й фракції вони працюватимуть.  Для того й потрібно цей  пункт  вилучити.  І тоді в нас буде дійова політичне структурована Верховна Рада, яка не створюватиме тут базару, а чітко голосуватиме кожне питання.

 

     НОСОВ В.В.  Додайте,  що ви хочете силою  затиснути  всіх  у групи.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   депутати!  Ми  вислухали  пояснення  і комісії, і депутатів, які внесли поправки.

 

     Ставиться на голосування пропозиція депутатів Костицького  і Терещука. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 239. Пропозиція прийнята. /Оплески/.

 

     Прошу, далі. Пропозиція 19.

 

     НОСОВ В.В.  Вона  відпадає,  оскільки .змішаної групи немає. Оце,  бачите,  перевага того,  що голосується спочатку пропозиція про вилучення.

 

     І пропозиція  20 - назву "змішана" замінити на "незалежна" - відпадає.

 

     Пропозиції 21 і 22 також відпадають, не варто голосувати.

 

     Пропозиція 23  пов'язана   з   пропозицією   їй,   яка   вже проголосована,   Ми  там  домовилися,  що  об'єднання  не  будемо реєструвати, тому пропозиція 23 відпадає.

 

     42

 

     Наступна пропозиція 24, моя і робочої групи. Я хочу звернути увагу  на  те,  що  якщо  депутатські групи не утворилися /а далі треба утворювати  комітети  чи  щось  обирати,  то  це  практично неможливо робити/, то головуючий на пленарному засіданні оголошує перерву в  пленарних  засіданнях.  Депутатська  підготовча  група запропонувала  такий  початковий варіант тексту:  "на два робочих дні".  Спеціально  дається   два   робочих   дні   на   утворення депутатської  групи  /фракції/.  Це найважча робота в парламенті. Тут є дві важкі роботи:  утворити групи і комітети. Два дні дали. Це робочий час. І потім ніхто не зможе сказати: от я не зміг... У робочий час ти повинен це зробити.

 

     Пропоную цю пропозицію врахувати шляхом голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. А взагалі,  для чого треба  визначати  два,  три дні?  Думаю,  що  Верховна  Рада сама визначиться;  чи одного дня достатньо, чи, може, півдня. Чи треба це зараз робити?

 

     НОСОВ В.В.  Василю  Васильовичу!  Є  така   деталь:   Голова Верховної Ради завжди належить до якоїсь партії. У залежності від того,  як скоординувалася його партія, він може дати або півдня - і затиснути інших,  або дати чотири дні, щоб свої організувалися. Щоб цього не було,  треба записати про  два  дні.  І  всі  будуть рівні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, другий мікрофон.

 

     ТЕРЕЩУК В.В.  Хочу  звернути  увагу,  що  у цій пропозиції є помилка.  Слова "на два робочих дні" потрібно дописати не в кінці першого речення, а в кінці .другого речення.

 

     43

 

     НОСОВ В.В.  Так,  другого.  Вибачте.  ТЕРЕЩУК В.В.  Ми зараз проголосували б  неточно.  ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми  ще  не  голосували... ТЕРЕЩУК В.В. Проголосували б.

 

     НОСОВ В.В. Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У кінці другого речення, так?

 

     НОСОВ В.В.   Друге   речення:   "Якщо  цього  не  відбулося, головуючий на пленарному засіданні оголошує перерву  в  пленарних засіданнях на два робочих дні".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати з урахуванням коректив,  які зараз внесено.

 

     "За" - 254.

 

     НОСОВ В.В.  Поправка 25 пов'язана  з  попередньою:  два  дні дається,   і   через  два  дні  починається  пленарне  засідання. Секретаріат повинен уже поширити інформацію про групи  /фракції/. Оскільки змішаної депутатської групи немає,  я не знаю, як буде з тими депутатами,  які ні куди не ввійдуть.  Це - нонсенс.  Але це інше питання.

 

     Тут записано: "не .пізніше як за добу". Пропонується: "як за ' шістнадцять годин".  Тобто за день перед цим,  на 16 годину, ви подаєте   інформацію.  Секретаріат  ввечері  друкує  інформаційні матеріали і вранці роздає. Якщо за добу, то фактично на утворення груп залишається один день.

 

     44

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція - за добу. Так?

 

     НОСОВ В.В.   Моя   пропозиція  -  за  шістнадцять  годин.  Я наполягаю,  щоб  її  проголосували.  Бо  з  цих  двох  днів  доба віднімається, залишається один день. /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не   вступайте,   будь  ласка,  у  дискусію.  Ви наполягаєте?

 

     НОСОВ В.В.  Так,  наполягаю,  щоб у третьому реченні замість слів "як за добу" було записано "як за шістнадцять годин".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу  проголосувати  поправку  депутата Носова. "За" - 256. Поправку прийнято.

 

     НОСОВ В.В.  Оскільки до пункту 1.6 ми прийняли поправки,  то його треба проголосувати в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло?  Прошу  проголосувати  з  урахуванням поправок.

 

     "За" - 291. Прийнято.

 

     НОСОВ В.В.  Пункт 1.7. Є пропозиція депутата Хмари: вилучити текст після слів "протягом повноважень Верховної Рада". Тоді буде так:  "Реорганізація  та  формування  нових   депутатських   груп /фракцій/  може проводитися протягом повноважень Верховної Ради". Тобто пропонується  вилучити  запис  про  механізм,  за  яким  це повинно  робитися.  Хочу  сказати,  що саме цей механізм і усуває протистояння  і  колотнечу  в  парламенті.  Якщо  ми  цей   запис вилучаємо, то можна взагалі нічо-

 

     45

 

     го не   писати.   Тут   передбачається,   що   реорганізація проводиться із  збереженням  пропорційного  представництва  нових депутатських  груп  в  органах  Верховної Ради чи з відступом від нього відповідно до  рішення,  прийнятого  Верховною  Радою  щодо такого представництва.

 

     Тобто Верховна  Рада спочатку обговорить питання,  чи будемо змінювати  склад  органів,  чи  не  будемо.   Якщо   будемо,   то Погоджувальна   рада  знову  ділитиме  всі  портфелі,  знову  все почнеться спочатку.  Якщо не  будемо  змінювати,  то  питання  не піднімається.  На мій погляд,  це досить конструктивно і варто це записати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Степане Ільковичу Хмара,  у вас є зауваження? Ви наполягаєте на своїй редакції? Другий мікрофон.

 

     ХМАРА С.І.,  народний  депутат України /Залізничний виборчий округ, Львівська область/. Якщо пан Носов так аргументує - згідно з рішенням Верховної Ради, - то навіщо взагалі це включати? Треба зафіксувати  тільки  одне:   фракції   можуть   створюватися   чи переформовуватися  впродовж  усього періоду повноважень Верховної Ради. І все.

 

     46

 

     НОСОВ В.В.  Є така деталь. Ми записали, що депутатські групи мають   право   на   пропорційне   представництво  згідно  з  цим Положенням.  А  тут  передбачається  можливість   відступу,   від принципу  пропорційного  представництва.  Якби я цю можливість не передбачив,  то ви потім мені сказали б:  пункт 1.7 /до речі, про це вже казали/ входить у суперечність із загальним правилом. Тому виняток треба записати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви  роз'яснили,   але   депутат   наполягає   на голосуванні.   Прошу   проголосувати  пропозицію  депутата  Хмари вилучити текст після слів "протягом повноважень Верховної Ради".

 

     "За" - 44. Поправку не прийнято.

 

     Пропонується пункт 1.7 проголосувати в редакції...

 

     НОСОВ В.В.  Ні, ні, є ще пропозиція 27, яка стосується цього пункту.

 

     47

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте.  Депутат  Терещук,  будь ласка,  другій мікрофон.

 

     ТЕРЕЩУК В.В. Я пропоную після слів "представництва в органах Верховної  Раді"  наступній  текст  заміняти словами "за винятком Президії Верховної Ради".  Чому?  У тексті,  який  тут  записано, незалежно    від   того,   чи   буде   збереження   пропорційного представництва, чи буде відступ від нього, в неточність. Я прошу, щоб формулювання в документі було точним,  тобто щоб мі записали, що   у   комітетах   і   комісіях   пропорційне    представництво вберігається.   Вони  працюють,  їх  не  потрібно  трансформувати щоразу,  коли фракція розпалася.  А стосовно  Президії  Верховної Рада потрібно бум дуже обережним. Адже якщо фракція розпалася, то її представника в Президії потрібно виводити. Далі буде пункт про право  депутатських груп /фракцій/ на пропорційне представництво, де в одна пастка.  Стане можливим на Деякий час створити фракцію, висунути   свого  представника  до  Президії,  а  потім,  фракція розпадається,  а  він  залишиться  там  на  весь  період   роботи Верховної Ради.

 

     Тому я  пропоную  записати:  "за винятком Президії Верховної Рада".

 

     НОСОВ В.В.  Шановний депутате Терещук!  Це ви заводите нас у пастку,  бо пропонуєте ввести непропорційне представництво.  Коли спочатку  висувають   представника,   то   зберігається   принцип пропорційності   для   всіх.   Група   розпалася.   Якщо  депутат залишається там,  куди його спочатку висунули,  то пропорційність порушується. Тоді треба з відступом...

 

     48

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло?

 

     НОСОВ В.В. Мені зрозуміло, нехай депутаті голосують.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміли?  Мотивація  була.  Прошу  визначитися голосуванням  щодо  поправні  депутата  Терещука.  "За"  -   212. Поправка прийнята. Все щодо пункту 1.7?

 

     НОСОВ В.В.  Цей  пункт  треба  проголосувати  в  цілому,  бо депутатам! вносилися поправки.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пункт  1.7  із   поправкою   депутата   Терещука ставиться на голосування. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 274.

 

     Ставиться на   голосування   розділ   І   в   цілому.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 287.

 

     НОСОВ В.В.  Переходимо до розділу 2 "Реєстрація депутатських груп /фракцій/".

 

     Пропозиція 28: вилучити слова в дужках про змішану групу.

 

     Її голосувати не варто, бо ми вже проголосували це. Тобто ці слова вилучаються автоматично.

 

     Далі. Пропозиція 29:  після слів  "група  /фракція/"  додати слова "блоки груп /фракцій/".  Ми домовилися і вже проголосували, що це не буде реєструватися,  отже,  необхідність  у  голосуванні відпадав.

 

     49

 

     Пропозиція 30:  вилучити  останні  два речення в пункті 2.1. Повна та скорочена назва депутатської фракції повинна вбігатися а назвою  відповідної партії.  У випадку,  коли депутатська фракція об'єднує депутатів із декількох партій, ІІ назва повинна включати назви цих партій. ЦІ речення пропонують вилучити.

 

     Підготовча депутатська   група  виходила  ось  їв  чого.  Ми структуруємо суспільство;  на  виборах  до  бюлетеня  записується партійна  належність  кандидатів;  партії створені і мають замету висувати своїх членів до парламенту.  А прийшовши до  парламенту, вони починають ховатися.

 

     Але це  ви  вже  вирішуйте  самі.  Треба  ставити пропозицію депутата Бутейка на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, третій мікрофон.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.,  оглядач  з  питань  економіки   і   політики всеукраїнської фермерської газети "Наш час" /Фастівський виборчий округ,  Київська  область/.  У  мене  зауваження   до   процедури голосування.   Я   вагався,  чи  виходити,  і  таки  підійшов  до мікрофона.

 

     У мене прохання  до  всіх  членів  Президії.  Перед  тим  як голосувати,  показуйте  головою  так чи так,  бо досі цим активно займався,  лише депутат Симоненко,  а всі інші, хто не входить до його фракції,  просто не мають вибору. Будь ласка, зверніть на це увагу. Це справді серйозно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     50

 

     НОСОВ В.В.  я хочу ока ваті, що проект постійного Регламенту передбачав  перед  голосуванням виступи з мотивів голосування від кожної депутатської груш /фракції/,  і вони будуть давати  знати, як голосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другій    мікрофон.    Депутат   Бутейко   Антон Денисович.

 

     БУТЕЙКО А.Д.,   керівник   служби   Президента   України   з міжнародних  питань /Камінь-Каширський виборчий округ,  Волинська область/.  Шановні колеги!  Я пропонував цю поправку  виходячи  в того фактичного отаву речей,  який в у нашій Верховній Раді. Адже переважна більшість депутатів була обрана не від партій,  вони не обиралися за партійними описками. Це перше.

 

     Друге. Я   спостерігаю,   як   формуються   зараз   фракції. Подивіться:  їх назви  рівні.  Є  фракція  "Реформи",  в  фракція "Єдність"  і  так  далі.  Вони не відбивають конкретної партійної належності.

 

     Дякую.

 

     51

 

     НОСОВ В.В.  Шановні депутати!  Ми ж із  вами  передбачили  в пункті 1.1: якщо депутатська група сформована за приналежністю її членів до партії,  то вона називається фракцією. А тут уже вимога

-  назва фракції повинна збігатися з назвою партії.  Ця вимога не стосується тих, які в безпартійними.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, Владиславе Васильовичу?

 

     НОСОВ В.В. Все. Ми ж це обговорювали, до речі. Треба ставити на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь   ласка,  п'ята  сторінка,  пропозиція  30. Депутат Бутейко пропонує вилучити останні два  речення  в  пункті 2.1. Зрозуміло?

 

     Прошу проголосувати.

 

     "За" - 102. Пропозиція не прийнята.

 

     Прошу далі.

 

     52

 

     НОСОВ В.В.  Пропозиція 31.  Вона звучить не як пропозиція, а як побажання: "Якщо об'єднуються депутати декількох партій, то це депутатська група".  Я просив би депутатів формулювати пропозиції так,  щоб їх можна було ставити на  голосування.  Але  доведеться все-таки обговорити її.

 

     Ми домовилися,  то  коли  депутати об'єднуються за партійною ознакою,  то це називатиметься не група,  а  фракція.  Так  це  і прокоментовано:  дивись пункт 1.1. Голосувати тут немає чого, але я повинен дати відповідь.

 

     Пропозиція 32:  вилучити слова  "та  скорочена".  У  проекті записано:  "Пивна та скорочене назва депутатської фракції повинна співпадати з назвою відповідної партії".  Можна вилучити,  але  в кожному  документі доведеться писати повну назву,  в Регламенті - повну назву,  при виступах оголошувати повну назву. Ми цим тільки ускладнюємо.  У всьому світі так. Скажімо, в бундестазі: ХДС, ХСС

- і ніхто не страждає.

 

     Тому ми передбачили тут повну і скорочену назву. Повна - щоб це було однозначно,  а практично застосовуватиметься скорочена. Я не бачу підстав для вилучення. Але ви голосуйте, будь ласкав

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорочена   назва   не   завадить.   Думаю,   це несуттєво.

 

     НОСОВ В.В.  Це  пропозиція  кількох депутатів.  Якщо вони не наполягають, тоді...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, далі. 53

 

     НОСОВ В.В. Тобто скорочена залишається?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Залишається?

 

     ГОЛОСИ З ЗАЛУ. Так.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається. Далі.

 

     НОСОВ В.В.  Пропозиція 33:  слово "співпадати"  замінити  на слово "збігатися" або "відповідати".  Тут, думаю, без голосування домовимося. "Збігатися" - та й усе.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це редакційна поправка. Є пропозиція підтримати.

 

     НОСОВ В.В.  Пропозиція 34:  після слова  "фракції"  вставити слова "як правило".  Ось тут в маленький нюанс.  Як правило назва збігається,  а  як  виняток  не  збігається.  Хто  визначатиме  і встановлюватиме ці винятки?

 

     Я пропонував би ці слова не включати. Підготовча депутатська група відхилила цю пропозицію.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон. Депутат Моісеєнко.

 

     МОІСЕЄНКО В.М., Спасибо, Василий Васильевич. Я все-таки

 

     54

 

     настаиваю на том,  чтобы  включить  эти  слова,  потому  что название  партии  может  быть  очень  длинным  и  вряд ли они его сократят ради названия фракции.  Иногда  это  просто  некорректно звучит.

 

     В принципе вы все правильно говорите, но я настаиваю на том, чтобы оставался какой-то люфт для маневрирования.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу    проголосувати    пропозицію    депутата Моісеєнка.  Би чули, в чому її суть: дописати слова "як правило". Прошу проголосувати.  "За" - 95.  Пропозиція не  прийнята.  Прошу далі.

 

     НОСОВ В.В.  Обговорюємо  останнє речення:  "У випадку,  коли депутатська фракція об'єднує депутатів  з  декількох  партій,  її назва повинна включати назви цих партій."

 

     Надійшла пропозиція депутата Лавриновича /це пропозиція 35/. На його думку,  останнє речення пункту 2.1 треба викласти в такій редакції: "У випадку, коли депутатська фракція створюється шляхом об'єднання депутатських груп двох  чи  більше  партій,  її  назва повинна включати назви цих партій".

 

     У нас  те  саме написано,  тільки без помилки:  об'єднуються депутати,  а не групи.  Ми ж домовилися,  що в нас молекулою буде група.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон. Автор поправки. 55

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.Б.,  заступник  голови  Народного  руху України /Дрогобицький виборчий округ, Львівська область/. Шановні народні депутати!  Суть справи полягає в тому, що в нас, якщо прийняти цю редакцію, такий цікавий прецендент може бути. Скажімо, є фракція, яка  налічує  86  членів  Компартії.  До  них  приєднується  один представник  якоїсь  умовної  партії  порядку  і  справедливості. Згідно  з  цим  положенням  фракція  повинна  називатися  фракція Комуністичної  партії  і   партії   порядку   і   справедливості. Співвідношення,  коли є 86 і 1 прийшов,  створить, як на мене, не зовсім хороший прецедент. Тому потрібно закласти норму, що коли в об'єднання, то це мав бути принаймні об'єднання якихось партійних груп. Тоді назва обох цих груп буде в назві фракції.

 

     НОСОВ В.В.  Уся біда в тому,  що ми не можемо це регулювати. Це домовленості між партіями.  Коли партія має своїх членів серед депутатів, і щоб вони кудись там ходили... Цього ніхто в світі не зрозуміє.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми  вислухали  пояснення  депутата  Лавриновича, який  вніс  пропозицію  35.  Ставимо  її  на  голосування.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 68. Препозиція не прийнята.

 

     НОСОВ В.В.   Тепер,  оскільки  вносилися  поправки,  є  сенс проголосувати пункт 2.1 в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон. 56

 

     СТРЕТОВИЧ В.М.,  старший  науковий  співробітник   Інституту держави   і   права  АН  України  /Немирівський  виборчий  округ, Вінницька область/.  Звертаю увагу шановних депутатів на  чистоту наших  формулювань.  Мені вдається,  що вислів "а вказівкою на її назву" - це невдала спроба перекласти з російської  "с  указанием ее   названия".   Тому  тут  треба  вжити  українське  слово:  "з зазначенням її назви, мети чи завдання".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.

 

     Перший мікрофон.

 

     КИРИЧЕНКО С.О.,   юрисконсульт    акціонерного    товариства "Домобудівний   комбінат",  м.  Херсон  /Комсомольський  виборчий округ,  Херсонська  область/.  Шановний  Владиславе  Васильовичу! Перед вами лежать, доповнення, подані в письмовому вигляді. Прошу їх зачитати.

 

     Є біла пляма:  не  врегульоване  питання  про  надання  назв депутатським  групам.  Щодо  назв  фракцій,  то  це врегульовано. Пропозиція дуже коротка:  доповнити  пункт  2.1  таким  реченням: "Депутатська  група  може  мати  повну і скорочену назву".  Прошу поставити її на голосування.

 

     НОСОВ В.В.  Справа в тому, що назву депутатської групи ми не регулюємо.  Вона  ж  не  включалася  у  виборчий бюлетень із цією назвою. Щодо фракції,  то це ми регулюємо, бо є норми про партії. Партіям   надаються  якісь  права  при  висуненні  кандидатів,  у бюлетені зазначається партійна належність і як логічне завершення

- в парламенті назва партії збігається з назвою фракції.  Виборці їх обирали,  і вони тут  фігурують,  а  не  сховалися  кудись.  А депутатська група - безпартійна,  в неї цієї назви немає і тому в цьому відношенні депутатські групи ми не регулюємо. Як назвуться, так і буде: чи яблуком, чи вишнею...

 

     57

 

     Віє я  хочу зробити зауваження у зв'язку з тим,  що в мене є письмові пропозиції, яких у депутатів немає. Тому ми домовлялися, що...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Владиславе   Васильовичу,  я  прошу  стисліше... Другий мікрофон.

 

     ЧОБІТ Д.В.,  народний депутат України /Бродівський  виборчий округ,  Львівська  область/.  Шановні  народні депутати!  Якщо ми запишемо в цьому Положенні  про  те,  що  назва  фракції  повинна об'єднувати  назви  партій  і  груп,  то  це  будуть дуже довгі і незрозумілі  назви.  У  нас  уже  створюються  фракції  з  такими назвами:  "Єдність", "Центр"... Для чого нам обмежувати і вносити таке тлумачення, яке передбачає, що мають об'єднувати всі назви.

 

     Я пропоную вилучити це речення,  яке є  на  сторінці  5:  "У випадку,  коли депутатська фракція об'єднує депутатів з декількох партій,  її назва повинна включати назви цих партій". Таким чином ми знімемо всі різнотлумачення.

 

     Дякую.

 

     НОСОВ В.В.  Шановний  депутате  Чобіт!  Коли  ми  розглядали пропозицію 30 - вилучити останні два речення в пункті  2.1  -  ми голосували, було 102 голоси "за". Рішення не прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Мабуть,  неуважний  депутат Чобіт,  і тому знову ставиться це питання.

 

     Є пропозиція проголосувати в розділі 2 пункт 2.1 в  редакції комісії з деякими поправками. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 270. Прийнято.

 

     58

 

     Пункт 2.2.  Пропозицій не надійшло. Пункт 2.3. Пропозицій не надійшло.

 

     Я пропоную   проголосувати   пункти   2.2   і   2.3.   Прошу проголосувати. "За" - 291. Пункт 2.4.

 

     НОСОВ В.В.  Пункт 2.4,  пропозиція 36. Вона сформульована як запитання:  при розпуску фракції - як бути з її представниками  у керівних органах? Є примітка - дивись пункт 1.7 Положення. Ми там визначилися. Так що голосувати тут немає чого. ,

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це пропонував депутат Шейко.

 

     НОСОВ В.В. Так.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Соболев...

 

     НОСОВ В.В.  Пропозицію депутата Соболева про блоки  груп  ми вже голосували, коли розглядали пропозицію 15. Її відхилили. Тому пропозиція 37 відпадає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ясно? Ясно. Прошу, далі.

 

     НОСОВ В.В.  Пропозиція 38:  у кінці другого  речення  додати слова  "за  винятком  Президії  Верховної Ради".  Тобто у реченні "Розпуск  /саморозпуск/  депутатської  групи   /фракції/   не   є підставою   для   перегляду   персонального   складу..."   Ми  це голосували.

 

     59

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Василий  Васильевич!  Я  прошу   снять   мое предложение  в  связи с тем,  что предложение 39,  на мой взгляд, более полное и включает...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Пропозиція депутата Терещука.

 

     НОСОВ В.В.  Пропозиція 39:  друге речення доповнити в  кінці словами: "за винятком Президії Верховної Ради, представництво

 

     в якій   втрачається   до   створення   депутатської   групи /фракції/". Вирішуйте голосуванням.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     ТЕРЕЩУК В.В. Цей пункт пов'язаний з пунктом 1.7, який ми вже проголосували   і  затвердили.  Тобто  після  розпаду  фракції  у комісіях і комітетах продовжують працювати  люди,  а  з  Президії потрібно  відкликати представника.  Я ще раз попереджаю,  можлива така ситуація:  об'єдналися на певний час, висунули представника, а потім уже розділилися.

 

     Тому я  і вніс пропозицію,  що після розпуску представництво втрачається до створення депутатської групи.  У нас я  пункт,  де записано, що фракція має право першочергово висувати свою людину. І цей представник знову  повернеться,  якщо  фракція  знову  буде утворена. Тому я пропоную проголосувати цю пропозицію.

 

     60

 

     НОСОВ В.В.  У мене тільки одне прохання: якщо буде прийнято, то в проекті постійного Регламенту /там є глава  про  утворення/, будь ласка, цю процедуру розпишіть.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це  вже буде наступна дія.  А зараз ставиться на голосування пропозиція депутата  Терещука.  Прошу  проголосувати. "За" - 259.

 

     НОСОВ В.В.  Оскільки ми вносили поправки шляхом голосування, то є сенс проголосувати пункт 2.4 тепер у цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція проголосувати пункт 2.4 в цілому  з поправкою депутата Терещука. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 295. Прийнято.

 

     Пункт 2.5.   Пропозицій   не   надійшло.   Так,   Владиславе Васильовичу?

 

     НОСОВ В.В.  Оскільки  ми  виключили  змішану  групу,  то  це питання відпадає автоматично. Але, може, хтось хоче додати?

 

     61

 

     ТОВТ М.М.,  представник  Президента  України у Берегівському районі  /Берегівський  виборчий  округ,  Закарпатська   область/. Шановна  Президіє і Шановна Верховна Рада!  Дозвольте повернутися до  цього  питання.  Я  не  ставлю  під  сумнів  необхідність   і корисність структуризації нашого парламенту. Але я боюся того, що ми трошки перебільшуємо цю нашу роботу.  Така структура є і в тих парламентах,  де  структуризація  має вже історичні корені,  вона устоялася.  Там є частина  незалежних  депутатів.  Напевно,  і  в нашому парламенті буде.

 

     Я не  хотів  би,  щоб  ми  зробили  помилку.  Ми  ж насильно заганяємо депутатів у різні фракції.  Цього ми не повинні робити. Це й недемократично.

 

     Я все   ж  таки  пропоную  повернутися  і  дати  статус  тим депутатам,  які не увійдуть у фракції.  Ми позбавляємо їх  певних прав,  позбавляймо  їх  представництва  у  керівних  органах.  Ми позбавляємо їх можливості подавати пропозиції навіть щодо  питань Регламенту  і процедури,  не кажучи вже про ті колективні засоби, якими мають користуватися депутати.

 

     62

 

     НОСОВ В.В.  Я  вже  висловлював   усі   ці   аргументи.   Ми переколотимо свій парламент,  а через півтора - два роки прийдемо до цього, якщо виживемо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є  пропозиція  вже  не  повертатися   до   цього питання, а проголосувати пункт...

 

     НОСОВ В.В. Ні, пункт 2.5 випадає. Він випадав як похідний.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми не про це; ми в цілому голосуємо розділ 2.

 

     НОСОВ В.В. Депутати хочуть сказати, що цей пункт не випадає. Якщо фракція розпалася,  то куди піде цей депутат? У повітрі буде висіти? Тоді пропонуйте текст.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     КИРИЧЕНКО С.С.  Я прошу Владислава Васильовича  Носова  бути більш пильним. Коли ми голосували пункт 2.3, то він не згадав про те,  що ми,  не прийняли пункту 1.5  і  друге  /останнє  речення/ повинно бути вилучено. Ви, Владиславе Васильовичу, промовчали про це, а останнього речення там уже не повинно бути.

 

     НОСОВ В.В.  Давайте домовимося:  коли вже проголосовано,  що змішаної групи не буде, то потім ми відредагуємо документ, бо вже немає сенсу це голосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати! Звичайно, коли відпрацьовува-

 

     63

 

     тиметься текст за стенограмою,  то все  це  буде  враховано. Дякую. Це правильно.

 

     Пропоную проголосувати розділ 2 у цілому,  з поправками, які ми вже проголосували. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 298. Розділ прийнято.

 

     Розділ З "Права та порядок діяльності депутатських груп /фракцій/". Прошу, Владиславе Васильовичу.

 

     НОСОВ В.В. Щодо назви та пункту 3.1 пропозицій не надходило, можна це проголосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пункт 3.1.  Пропозицій не було.  Тоді не  будемо голосувати...

 

     НОСОВ В.В. Ні, ми пройдемо...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді  ставлю на голосування пункт 3.1 у редакції підготовчої групи.  Прошу проголосувати.  "За" -  287.  Прийнято. Пункт 3.2.

 

     НОСОВ В.В. Пункт 3.2, Пропонується в першому реченні слова в дужках "виходячи із кількості" доповнити після двокрапки  словами "по  одному  від  кожних 25 в комісії та комітети і по одному від 70/50/ у Президію верховної Ради",  мені важко тут щось  сказати; скажімо,  якщо  вести  мову  про  Президію,  то  це конституційне питання.  Іти з вами  ще  не  голосували  питання  про  входження представників  від  депутатських фракцій до Президії,  його зараз неможливо

 

     64

 

     голосувати. Треба вносити аміни до  Конституції.  Це  в  нас була першочергова зміна.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просив би депутатів прислухатися до цього.  Це питання і справді конституційне, а не цього положення.

 

     НОСОВ В.В.  Давайте спочатку приймемо таку редакцію, внесемо зміни до Конституції, а потім підкоректуємо тут.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Перший мікрофон.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,   голова   правління   акціонерного   банку "Херсонінвестбанк"  /Дніпровський  виборчий   округ,   Херсонська область/.   Я  хотел  бы,  чтобы  мы  сначала  решили  вопрос  об исключении принципа пропорциональности представительства во  всех органах Верховного Совета, официальных парламентских делегациях.

 

     Вы посмотрите,   что   здесь   написано:   во  всех  органах Верховного Совета, Это означает, что и рабочий Президиуму Счетная комиссия,  и  официальные  делегации должны иметь в своем составе представителей всех фракций в пропорциональном количестве.

 

     Я считаю,  что,  создавая комитеты  и  комиссии,  мы  должны исходить  прежде  всего  из принципа компетентности.  Это главный принцип.  А их состав будем принимать всем Верховным Советом, где обеспечена   эта   пропорциональность,  Если  нет  согласия  всех фракций,  то  кандидат  просто  не  пройдет  в  состав  комитета, комиссии или делегации. Это очень важный принципиальный вопрос.

 

     65

 

     Я понимаю, принцип пропорциональности. Но в данном случае он будет   противоречить   разумному   принципу    работоспособности парламента.

 

     НОСОВ В.В.  На мій погляд,  він не може суперечити.  Чому? Я прошу уважно прочитати:  "Депутатські групи /фракції/  відповідно до  цього  Положення  мають  право  на  пропорційне..." Положення передбачає можливість відхилення.

 

     Справді, наша  Президія  зараз  відбиває  спектр  політичних представників,  але з відхиленням від повного представництва,  За домовленістю  Верховна   Рада   це   проголосувала,   Тут   слова "відповідно  до  цього  Положення"  мають  такий  зміст:  винятки передбачені цим положенням.  А якщо формувати не пропорційно,  то як же тоді це робити?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Але  треба  прислухатися до пропозиції - до всіх постійних органів.

 

     НОСОВ В.В.  Ми матимемо  тимчасові  комісії:  конституційну, слідчу комісію. Там обов'язково весь спектр...

 

     Звісно, якщо  до  складу парламентської делегації входить 10 чоловік,   то   протягом   певного   часу   пропорційність   буде додержуватися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло роз'яснення? Які ще о пропозиції?

 

     66

 

     НОСОВ В.В. Пропозицію 40 ми не голосуємо, її зняли, оскільки це конституційне питання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зняли це питання, і депутат погодився.

 

     НОСОВ В.В. Пропозицію 41 теж зняли.

 

     Щодо пропозиції  42:   в   одному   рядку   вилучити   слово "пропорційне", щойно ми обговорили це.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло, знімається. Пропозиція 43.

 

     НОСОВ В.В.  Тут  є  побажання:  група  повинна мати право на заміну свого представника в керівних органах Верховної  Ради.  Ми цю норму вже проголосували.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не можна приймати.

 

     НОСОВ В.В.  Та  ми  ж  це  проголосували.  Винятком в тільки Президія. Це вже проголосовано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Усе щодо пункту 3.2?

 

     Голосується в цілому пункт 3.2 у редакції підготовчої групи.

 

     "За" - 273. Прошу, пункт 3.3.

 

     67

 

     НОСОВ В.В.  Пропозиція  44;  Пункт  3.3.  викласти  в  такій редакції:    "Кожна    депутатська    фракція   і   територіальна /регіональна/  депутатська  група  має   гарантоване   право   на виступ..." Щодо регіональних груп ми вирішили, отже, це відпало.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.

 

     НОСОВ В.В.   Можна   проголосувати  пункт  3.3  у  редакції, запропонованій підготовчою депутатською групою,

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень? Ставиться на голосування пункт 3.3 у редакції комісії. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 289. Приймається.

 

     До пункту  3.4  пропорційне  надійшло  і  до пункту 3.5-теж. Ставляться на голосування ці два пункти. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 296. Приймається. Прошу далі.

 

     НОСОВ В.В.  Пункт 3.6 у нас випав,  тому голосувати його  не будемо.  Просто потрібно потім зробити перенумерацію пунктів, щоб вона була суцільна. /Шум у залі /. Ми ж не будемо це голосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу далі.

 

     НОСОВ В.В. До пункту 3.7 автор знімає свою пропозицію.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Знімаєте?

 

     68

 

     НОСОВ В.В.  Тоді треба проголосувати пункт  3.7  у  редакції підготовчої депутатської групи.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропонується проголосувати пункти 3.7, 3.8 і 3.9 у редакції комісії.  Так.  Прошу проголосувати.  "За" -  295. Приймається.

 

     НОСОВ В.В. Пропозиція 47: Пункт 3.10 доповнити реченням: '"Належність депутата  до   депутатської   групи   /фракції/   не позбавляє його права на висловлення власної точки зору з,  питань порядку денного,  яка може не збігатися з  позицією  депутатської групи  /фракції/".  Можна  це  доповнення  включити,  а  можна не включати,  тому що Закон про статус народного депутата передбачає право   депутата   висловлювати  будь-які  думки,  незалежно  від фракції.

 

     Крім того,  коли я  говорив  з  автором  цієї  поправки,  то зрозумів,  що він не стільки вболіває щодо того,  щоб мати право, скільки  щодо  того,  щоб  передбачити  в  Регламенті  можливість відмежуватися.

 

     Але я хочу сказати, що в Регламенті передбачається...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, передбачається.

 

     НОСОВ В.В.  Виступи  з  мотивів голосування від депутатської групи /фракції/,  а також по одному чоловіку, який відмежовується від позиції цієї групи /фракції/. Там усе передбачено.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоне Денисовичу, ви не наполягаєте? Зрозумілої Другий мікрофон.

 

     69

 

     ТЕРЕЩУК В.В. Я думаю, що цю поправку голосувати не потрібно, тому  що  ми  проголосували  проти  поправки депутата Костицького відносно імперативного характеру. Навіщо це голосувати?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Ставиться на голосування пункт 3.10 у редакції комісії. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 290. Прийнято.

 

     Ставиться на   голосування   розділ   3   в   цілому.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 289. Прийнято.

 

     Розділ 4 "Узгоджувальна рада депутатських груп /фракцій/".

 

     НОСОВ В.В.  Пропозиція 48.  Депутат Хмара пропонує розділ  4 вилучити,   його  коментар:  "Адже  і  так  зрозуміло,  що  групи /фракції/ проводитимуть між собою консультації з метою вироблення оптимального  рішення".  Справа  в тому,  що Регламент передбачає можливість і права подання певних погоджених,  документів.  А  от процедуру  їх  вироблення треба записати.  Тут же передбачається, скажімо,  що ці документи вирішального права  не  мають.  Минулою Верховною  Радою  вже  порушувалося  це  питання,  мовляв,  це  - неконституційний утвір.

 

     У Конституцію записується тоді,  коли є  якісь  повноваження щодо інших.  Погоджувальна рада не має цих повноважень.  Це треба все записати.  Якщо депутат Хмара  не  наполягає,  то  не  будемо голосувати, залишимо редакцію комісії.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло?  Депутат Хмара наполягає? його немає. Прошу далі.

 

     НОСОВ В. В. Пропозиція 49.

 

     70

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка депутата Моісеєнка.

 

     НОСОВ В.В.  Перше  речення  пункту  4.1  викласти  в   такій редакції:  "Уповноважені представники депутатських груп і фракцій /один  від  кожних  25  депутатів  -  членів  депутатської  групи /фракції/ - утворюють Узгоджувальну раду"... - і далі за текстом.

 

     Я просив би депутата Моісеєнка зняти цю пропозицію.  Тому що в Погоджувальній раді голосування проводиться консенсусом,  і -не відіграє, ролі, чи ви від .фракції трьох висунете, чи одного. Там рішення приймається не більшістю. Це нічого не дасть. Лише велика кількість людей там буде.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Василий  Васильевич  и Владислав Васильевич! Почему я внес это предложение?  Дело в том,  что даже при условии того,  что решение принимается консенсусом,  желательно,  чтобы у нас было больше мнений, это лучше бы отражало в целом мнение зала Верховного  Совета.  Поэтому я внес такое предложение и прошу его проголосовать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви з цього ж питання? Другий мікрофон.

 

     ТЕРЕЩУК В.В.  Я   хочу   поддержать   предложение   депутата Моисеенко.  Потому  что  в  сущности,  это  предложение  является включением механизма пропорционального  представительства.  Здесь указано,  что люди будут представлены пропорционально и это будет действительно "Узгоджувальна рада".  Я  прошу  проголосовать  это предложение.

 

     71

 

     НОСОВ В.   В.   Шановні   депутати!   Погодку   вальна  рада утворюється не за пропорційною ознакою,  тому що там  голосування відбувається   консенсусом.   Немає   смислу   утворювати  її  за пропорційною ознакою. Якби ми рішення приймали більшістю, тоді це мало б сенс. Радників своїх ви можете приводити. Це передбачено в Регламенті .й  у  .цьому  проекті  положення  передбачено.  Можна доручити комусь представляти групу.  Скажімо,  немає лідера,  він доручив це комусь із депутатів. Це все передбачено.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Я думаю, що роз'яснення депутата Носова досить  конкретне.  І  все-таки  я ставлю на голосування,  щоб це питання не ставити так, як наполягають колеги.

 

     Ви наполягаєте?  Тоді ставиться  на  голосування  пропозиція депутата Моісеєнка. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 76. Не прийнято.

 

     Ставиться на голосування пункт 4.1 в редакції комісії.

 

     Прошу голосувати.

 

     "За" - 272. Приймається.

 

     Пункт 4.2.

 

     НОСОВ В.В. Пункт 4.2, пропозиція 50.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція депутата Безсмертного.

 

     НОСОВ В.В.  "Узгоджувальна  рада  збирається  для  вирішення конфліктних питань,  що виникають у ході  роботи  Верховної  Ради України".

 

     На мій  погляд,  це звужує функції ради.  Справа в тому,  що Погоджувальна  рада   моє   збиратися   раніше,   до   виникнення конфліктних  питань,  щоб запобігати їм.  У пропозиції,  внесеній підготовчою групою, це передбачено ширше.

 

     72

 

     Далі. "Ініціатором можуть бути Голова Верховної  Ради,  його заступники,  члени  Узгоджувальної  ради".  Це  передбачається  у фракції. Крім того, у пропозиції комісії передбачається, що право скликати   раду   надається   обраному   для  окремого  засідання головуючому.   Цей   головуючий   обирається,    скажімо,    якщо розглядається питання персонально щодо членів президії. Тоді вони не   головують,   щоб   забезпечити   об'єктивність.   Головуючий обирається     із    залу.    Можливо,    виникне    необхідність проконсультуватися.  Отже,  текст,   запропонований   підготовчою депутатською групою,  ширший і новіший.  Якщо депутат Безсмертний наполягає, то давайте проголосуємо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате   Безсмертний,   будь   ласка,   третій мікрофон.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  учитель  історії  Бородянської  середньої школи N 2  Бородянського  району  /Макарівський  виборчий  округ, Київська  область/.  Шановні  депутати!  Давайте уявимо собі таку ситуацію,  що причини для того, щоб зібралася Погоджувальна рада, немає.  Але  комусь  потрібно,  щоб  певний  керівник фракції був відсутній у залі. З Погоджувальної ради повідомляється, ЦЯ людина йде  на  їх засідання,  а в цей час приймається якесь персональне рішення. А  людина  була  відсутня.  От  чому  я  запропонував цю поправку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на тому, щоб голосувати?

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ. Так.

 

     73

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться  на  голосування  пропозиція  депутата Безсмертного під номером 50 на сторінці 9. Прошу голосувати. "За"

- 56. Пропозицію не прийнято.

 

     Перший мікрофон.

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П., народний депутат України /Сирецький виборчий округ,  м.  Київ/.  Шановний  пане  головуючий!  У  мене  є  одне зауваження щодо порядку ведення  засідання.  Оправа  в  тому,  що півгодини   тому   народний   депутат  України  Віталій  Шевченко звертався до вас  із  зауваженням,  і  члени  Президії,  депутати Мороз, Дурдинець, Масол, Чорновіл, ведуть засідання відповідно до того,  як вимагав етика членів  Президії.  Вони  не  реагують  на пропозиції,  не підказують своїм колегам,  як голосувати.  Єдиний член Президії,  депутат Симоненко,  який представляє Комуністичну партію України, впродовж тривалого часу /це спостерігали декілька депутатів/ підказував кивком  голови  вниз  або  горизонтально  - голосувати чи не голосувати.

 

     Я просив  би  членів  Президії надалі утримуватися від того, щоб керувати своєю депутатською фракцією в такий спосіб.  /Шум  у залі/.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я звертаюся до всіх депутатів,  прошу уваги. Усе ж іде нормально, треба ж таке сказати, як ось Сергій Петрович...

 

     /Шум у залі/.

 

     Нам уже потрібно закінчувати. На чому ми зупинилися?

 

     НОСОВ В.В. Треба було проголосувати пункт 4.2 в цілому.

 

     74

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться  на  голосування  пункт 4.2 в редакції комісії, а також пункт 4.3. /Шум у залі/. Тобто пункти 4.2 і 4.3. Прошу голосувати.

 

     "За" - 285. Приймається.

 

     У нас залишилося ще кільки хвилин до перерви. Прошу далі.

 

     НОСОВ В.В. Тепер голосується розділ 4 в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропонується  розділ  4  проголосувати в цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 281. Приймається.

 

     Розділ 5 "Забезпечення діяльності депутатських груп /фракцій/".

 

     НОСОВ В.В.   Давайте  послідовно  голосувати  від  того,  що найбільше змінює, до того, що найменше змінює.

 

     Пропозиція за номером 51.  Ряд депутатів пропонують вилучити слова   "які   мають  70  /50/  депутатів".  І  тоді  такі  права автоматично матиме та група, про яку говориться у пункті 1.1.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Йдеться  про  пропозицію   депутатів   Осадчука, Ковтунця,  Омельчука,  Матковського, Хомича, Лавриновича, Бутейка вилучити слова "які мають не менше 70/50/ депутатів".  Не  менше, так?

 

     75

 

     Ставиться на голосування пункт 5.1.  "За" - 151.  Пропозицію не прийнято. Прошу, далі.

 

     НОСОВ В .В. З мотивів голосування, Василю Васильовичу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, з мотивів голосування.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.,   народний   депутат   України   /Подільський виборчий  округ,  Тернопільська  область/.  Шановні депутати!  Ми зараз прийняли абсурдний пункт, не врахувавши цієї поправки. Якщо вже  депутатська  фракція  існує,  то  вона  повинна  мати  якесь забезпечення. Інша справа - більше чи менше. Можна пропорційно це забезпечення  давати.  Виходить  так,  що одна фракція сидітиме в кімнаті,  а друга під дверима чи там під вікнами заглядатиме,  як працюють. Це абсолютний абсурд.

 

     Якщо ми визнаємо існування фракції,  її реєструємо,  то вона повинна мати  якесь  забезпечення.  Ми  ж  смішимо  світ!  Просто неуважно поставилися до цього під час голосування.

 

     Василю Васильовичу, якоюсь мірою порушено процедуру, бо біля мікрофонів стояли,  біля третього піднімали руку,  треба  ж  було дати людям можливість мотивувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ніхто не піднімав руку, ну що ви...

 

     ЧОРНОВІЛ В.М. Стояли принаймні.

 

     76

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну при чому тут - "стояли"?

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.  Василю  Васильовичу!  Прошу  надати слово для мотивації, а після цього голосувати.

 

     НОСОВ В.В. Хотів би тоді взяти слово щодо мотивації.

 

     Шановні депутати!  Коли йдеться про змішану групу,  то, будь ласка,  це  нормально.  А  от  пропорційність полягає в тому,  що машинку друкарську не поділиш... І ми про це вже говорили.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу уваги, Олександре Олександровичу!

 

     МОРОЗ О.О.,  народний депутат України /Таращанський виборчий округ,  Київська  область/.  Шановні депутати,  дуже прошу уваги! Справа в тому,  що у Верховній Раді  сьогодні  важко  забезпечити нормальну  роботу  навіть  комітетів  чи комісій.  І я,  до речі, належу сьогодні до фракції,  яка не матиме цих прав.  Але вважаю, що не можна записувати в постанову те, чого не можна забезпечити. І тому в прохання підтримувати пропозиції).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Питання  проголосовано.  Прошу  уваги,   це   на сторінці 10.

 

     НОСОВ В.В. Василю Васильовичу! Тепер нам треба визначитися - 70  чи  50.  Ця  пропозиція  була  в  першій  редакції,  тому   в порівняльній таблиці її немає. Вона була з самого початку.

 

     77

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Владиславе Васильовичу! Ви запропонували 70 чи 50?

 

     НОСОВ В.В. Треба ж визначатися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.

 

     НОСОВ В.В.  Це проголосували.  Шановні депутати! Щодо пункту 5.1  підготовча  депутатська група запропонувала,  що має бути не менше 70.  Давайте  поставимо  на  голосування  70,  якщо  це  не проходить, то 50, А якщо й Це не проходить, то 20.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло?  Ставиться  спочатку  на  голосування цифра 70.  Так?  Прошу проголосувати.  Не шуміть!  "За" - 128. Не прийнято.

 

     НОСОВ В.В. Тепер треба ставити 50.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування друга пропозиція - 50.

 

     "За" - 183, Приймається. Прошу, далі - сторінка 10.

 

     НОСОВ В.В.  Сторінка 10.  Пропозиція 52 відпадає у зв'язку а тим,  що ми проголосували пропозицію 50. Так що на голосування її немає сенсу ставити.

 

     78

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі, прошу, пропозиція 53.

 

     НОСОВ В.В. Пункт 5.1 викласти в редакції: "Усі групи /фракції/... однаково забезпечуються". Це теж відпадає, тому що ми проголосували пропозицію 50.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Почекайте, пропозиція 53.

 

     НОСОВ В.В.  Там  пропонується:  "Усі  групи  /фракції/,   що відповідають   вимогам   пункту   1.1,   однаково  забезпечуються приміщенням, необхідним устаткуванням тощо". Пункт 1.1 передбачав 25  депутатів  у  групі,  а  ми щойно проголосували,  що всім цим забезпечуються ті групи, до яких входять 50 чоловік.

 

     Нагадую депутатам, що під час голосування було 183 голоси за 50 чоловік.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло? Прошу, далі.

 

     НОСОВ В.В.   Пропозиція   54   депутата   Соболева.  Депутат наполягає на голосуванні.  Але вона не  мав  сенсу,  бо  була  не проголосована в 15-ій пропозиції, згідно з якою всі групи і блоки реєструються.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло?

 

     НОСОВ В.В. Прошу голосувати.

 

     79

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло?   Депутата   Соболев    і    Судницин пропонують після слів "групи /фракції/" додати слова: "їдоки груп /фракцій/", так? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 108. Не .приймається.

 

     НОСОВ В.В.  Пропозиція 55: слова "які мають не менше 70 /50/ депутатів"  замінити словами "пропорційно до їх чисельності".  Це голосувати не варто, бо проголосована кількість 50.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте?

 

     НОСОВ В.В. Василю Васильовичу! Ми ж можемо голосувати те, що не суперечить раніше проголосованому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо, бо депутат наполягав. /Шум у залі/.

 

     Прошу, третій мікрофон.

 

     80

 

     ЖОВТЯК Є.Д.,  головний спеціаліст апарату Кабінету Міністрів України /Києво-Святошинський виборчий округ,  Київська  область/. Вважаю,  що коли голосували за 50,  була аргументація про те,  що Верховна Рада не має можливості надати всім приміщення тощо.  Але оправа  в  тому,  що  я  пропоную  пропорційно  до їх чисельності надавати якісь можливості. Скажімо, в у Верховної Ради можливість надати дві кімнати.  Значить надати. Отже, одну кімнату віддадуть найбільшій фракції,  а іншу кімнату - почергово  для  всіх  інших фракцій.  Далі.  Є,  скажімо,  можливість  надати якусь кількість друкарських  машинок.  Отже,  одній  фракції  надати   друкарську машинку і забезпечити друкаркою,  іншій фракції,  яка мент, можна надати тільки друкарську машинку,  я ще якійсь фракції - ще  щось забезпечити.   Таким   чином   не  будуть  порушені  рівні  права депутатів.  Ми,  депутати,  об'єдналися в різні фракції й  будемо мати  якоюсь  мірою пропорційне забезпечення.  Вважаю,  що було б логічно і доцільно це вробити.

 

     81

 

     НОСОВ В.В.  Я хочу звернути увагу депутата, що тоді доцільно проголосувати за пропозицію 56,  тому що ви ж пропонуєте замінити цифру 50,  а за неї ми проголосували. А пропозиція 56 включає те, що ви хочете.

 

     ЖОВТЯК Є.Д. Не буду заперечувати, якщо депутата погодяться з пропозицією 56,  я теж з нею згоден.  Але вважаю, що забезпечення повинно бути пропорційним.

 

     НОСОВ В.В.   Значить,   пропозицію   55   зняли  на  користь пропозиції 56. Давайте голосувати.

 

     ЖОВТЯК Є.Д.  Я перепрошую.  Пропозиція 56 не враховує такого моменту:  якщо  ми  проголосували за 50,  то всі групи,  менші 50 депутатів,  взагалі не будуть забезпечені. Ні, я протестую. Проти пропозиції  56  я  протестую,  тому  що вона не враховує фракцію, наприклад, у складі 49 депутатів. Ось зібралися 49 депутатів, які мають такі ж права, як т 50, але вони одного не добрали. Значить, вони  не  будуть  мати  ні  друкарської   машинки,   нічого?   Це дискримінація депутатів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є  така  пропозиція  -  прошу на цьому припинити дискусію. Можна в робочому порядку доручити керівництву Верховної Ради,  яке буде обрано, забезпечити в цілому нормальну роботу для всіх зареєстрованих Верховною Радою відповідно до цього положення депутатських груп і фракцій. Так? І зняти цю дискусію.

 

     82

 

     НОСОВ В.В.   Василю   Васильовичу,   депутат   наполягає  на голосуванні, то краще ж дискусію зняти голосуванням.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропоную компромісний варіант.  Чого  ми  будемо зараз  через  це  питання  вести дискусію?  Я пропоную в робочому порядку все з'ясувати і вирішити.

 

     Хвилинку. Ми можемо організовано закінчити вже розгляд цього питання? Прошу, депутате Чорновіл.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.  Шановні депутати! Давайте все-таки не смішити світ, давайте подивимося, як робиться в інших країнах. Ось у мене положення  про  депутатські  фракції багатьох держав:  Німеччини, Франції і так далі. Скрізь, де зареєстрована фракція, вона має те чи інше забезпечення.  Ось вам,  будь ласка,  у Франції групи, як правило, засідають по вівторках у другій половині дня. Вони мають приміщення  в  будинку палати і технічний персонал,  який отримує заробітну плату з  бюджету  палати.  Групи  самі  підбирають  цей персонал.  Мінімальний  склад  групи  у  них,  як  і  в  нас,  25 депутатів. Думаю, якщо у нас буде 5-6 груп /а їх більше не буде/, то хіба не зможуть знайти 5-6 кімнат?  Президентські, апартаменти треба скорочувати.  І при тій величезній кількості приміщень, які у нас о,  це просто смішно. Це значить, що одні будуть "чорні", а інші будуть "білі".  Одні мають  приміщення,  інші  -  не  мають. Давайте  все-таки не будемо жорстокі у відношенні один до одного, давайте повернемося до цього питання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. По хвилині, не більше. Прошу, перший мікрофон.

 

     83

 

     ШЕЙКО П.В.,  представник Президента України у  Бобровицькому районі  Чернігівської  області/ Бобровицький район,  Чернігівська область/.  Василю Васильовичу,  ми прийняли вчора рішення про те, що  наш парламент .  працюватиме професійно.  Сьогодні ж приймемо рішення,,  що цей парламент буде  працювати  по  фракціях,  тобто абсолютно  структурована  і  виважена  наша  робота.  Сьогодні ми абсолютно дискримінаційно ведемо розмову  навколо  цього  пункту, який нам не дасть змоги працювати - ні професійно,  ні фракційне, ніяк.

 

     Є пункт 1.1,  який визначив кількість депутатів у фракції  - 25 чоловік. Будь ласка, нехай Верховна Рада забезпечить нормальну роботу цієї фракції.  Якщо немає  забезпечення,  то  не  давайте. Давайте  повернемося  до  вчорашньої постанови і приймемо рішення про роботу на непрофесійній основі.  Для чого ми взагалі говоримо про це?

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати! Є пропозиція, давайте все-таки до неї прислухаємося.  Прошу уваги.  Я пропоную: якщо депутатська група  чи  фракція буде зареєстрована у Верховній Раді відповідно до цього положення, то, мабуть, буде логічним створити їй належні умови для роботи в межах тих можливостей,

 

     84

 

     які сьогодні  має  Верховна  Рада  України.  На  цьому можна припинити дискусію. Хто за цю пропозицію /25 депутатів і більше/, прошу проголосувати.

 

     "За" - 178. Рішення прийнято.

 

     НОСОВ В.В.  Василю Васильовичу,  уточніть,  будь ласка,  яке рішення прийнято,  бо ми проголосували 183  голосами  за  те,  що забезпечення матимуть ті групи,  які мають не менше 50 депутатів. / Шум у залі /.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу уваги. Ми пішли на компроміс.

 

     До статті 5.2 пропозицій не надійшло.  Я ставлю розділ 5  на голосування в цілому. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 219. Рішення прийнято.

 

     А забезпечення буде.  Тут просять уточнення:  пропорційно до чисельності депутатської групи чи фракції. Приймається?

 

     НОСОВ В.В. Це пропозиція 50, треба голосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  на  голосування   в   цілому   Постанову Верховної   Ради   України  про  депутатські  групи  /фракції/  у Верховній Раді України. Прошу голосувати.

 

     "За" - 289. Постанова прийнята.

 

     Оголошується перерва на 30 хвилин.

 

     85

 

     /Після перерви/

 

     Веде засідання народний депутат України МАСОЛ В.А.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати!   Продовжуємо   нашу роботу. Прошу зайняти місця і вставити картки.

 

     У нас на сьогодні залишилося кілька питань,  тому ми почнемо другу частину нашого ранкового засідання  з  невеличкої  доповіді голови  тимчасової  Мандатної комісії.  Я потім усім надам слово. /Шум у залі/.

 

     Будь ласка, з процедури, другий мікрофон.

 

     ТЕРЕЩУК В.В.  Шановний  головуючий!  Шановна   Президіє!   У багатьох депутатів  є  певна  неясність   відносно   попереднього питання.  Я  прошу  тільки  уточнити,  я  не прошу зараз починати дебати.  Хочу з'ясувати щодо остаточного варіанта пункту 5.1.  Чи увійшло  у  цей остаточний текст положення пропозиції 56?  /Шум у залі/. Я хочу тільки уточнити це питання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Будь ласка, підійдіть до депутата Носова і з'ясуйте ці уточнення.  Лі  уму  залі/.  Ні? Тоді  давайте  так:  нехай  він  вам  відповість...  Будь  ласка, спокійно. Я знайду вихід із цієї ситуації.

 

     Будь ласка, Владиславе Васильовичу.

 

     86

 

     НОСОВ В.В.   Шановні   депутати!   Наведу   вам   результати голосування.

 

     Пункт 5.1.  Ми  проголосували  так:  "Голова  Верховної Ради забезпечує зареєстровані депутатські групи /фракції/,  які  мають не  менше  50 депутатів" - і далі за текстом.  Ця пропозиція була підтримана 183 депутатами. Рішення було прийнято.

 

     Коли ми перейшли до  розгляду  наступних  питань,  там  було запропоновано проголосувати таку редакцію: "Голова Верховної Ради забезпечує    зареєстровані    депутатські    групи     /фракції/ приміщенням..." За цю пропозицію проголосували 178 депутатів. Для Прийняття  рішення це теж достатньо.  /Шум у залі/.  Фактично 178 голосів відміняв попереднє голосування - незалежно від  кількості голосів, хоча б там було 338.

 

     Тепер треба читати пункт  5.1  так:  Толова  Верховної  Ради забезпечує зареєстровані депутатські групи /фракції/ приміщенням, необхідним устаткуванням..." і так далі. "

 

     Тобто фраза "які мають не менше 50 депутатів" випадає...

 

     Пропозицію 56  не  голосували.  Я ж просив її проголосувати. /Шум у залі/. Але хочу сказати, що є конструктивна можливість цей недолік  усунути.  Ми  домовлялися,  що  це  положення  увійде як складова  частина,  як  глава,  до  Регламенту,  і  коли   будемо обговорювати  Регламент,  то зможемо проголосувати оце положення. Коли воно ввійде до Регламенту, тоді це положення скасуємо. .Давайте  трошки  потерпимо,  а  пізніше  розглянемо  його  більш конструктивно. /Шум у залі/.

 

     Ну тоді звертайтеся до Президії.

 

     87

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. В'ячеслав  Максимович  Чорновіл теж хоче сказати кілька слів з цього приводу. Будь ласка.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.  Шановні депутати!  Я розумію наше голосування таким чином,  що фракціям чи депутатським групам,  які мають 50 і більше  депутатів,  гарантовано  забезпечення,  перераховане  там детально.  Усі  інші  фракції  забезпечуються там якимсь чином за можливістю і так далі. /Шум у залі/.

 

     Це ж само собою зрозуміло із тексту. Але я хотів би сказати, що  ми  зробили помилку,  що не проголосували поправку,  яка була внесена /ми її пропонували/ щодо  пропорційного  забезпечення.  І тоді не треба було б 50,  70 і не треба було б ділити на "чорних" і "білих".  /Шум у  залі/.  Така  поправка  була.  Вона  не  була поставлена на голосування, бо депутат Носов сказав, що раз ми вже проголосували 50, то нема чого її ставити на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні  депутати!  Давайте  сьогодні  з цього приводу не сперечатися.  Тому що буде і 25,  і 31,  і 41, і 39,  і 76... І тому коли ми пишемо "пропорційно", то давайте тоді будемо  вдаватися  до арифметики,  наприклад,  що на кожну людину припадає  стільки-то   квадратних   метрів   жилого   приміщення, півтелефону,  ще  щось  інше.  Це  вже  відрегулюємо  в  робочому порядку.  Ми прийняли, на мій погляд, дуже розумне рішення. Кожна фракція,   кожна  депутатська  група  забезпечується  необхідними умовами для своєї роботи.  І на цьому поставити  крапку.  /Шум  у залі/.

 

     Ну дадуть  більше...  Чому  ми сперечаймося з цього приводу, шановні депутати? Будь ласка, перший мікрофон.

 

     88

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.,   заступник   голови    Луганського    обкому профспілки  робітників  автотранспорту  і  шляхового господарства /Старобільський  виборчий  округ,  Луганська  область/.   Виталий Андреевич!  У  меня есть серьезное замечание относительно ведения нашего сегодняшнего заседания Верховного Совета.  Что получается? Выходит  депутат  Головатый  и  делает замечания депутату и члену Президиума Симоненко,  что он руководит залом.  Когда подходим  к рассмотрению  пункта  5.1,  то дважды по этому вопросу дают слово Чорновилу.  Сейчас он третий раз вносит  свои  замечания,  и  это считается нормальным. Всем остальным, которые стоят у микрофонов, не дают слова.  /Шум у залі/,  Заец выходит  -  ему  дают  слово, Марченко выходит - ему дают слово.  Как так получается?  Я одного не могу понять,  почему одним все время предоставляют возможность выступить, а другим нет. Так нельзя! Это первое замечание.

 

     Второе замечание   касается   именно   пункта   5.1.  Он  не проголосован.  И  мы  должны  сейчас  или  поднять   стенограмму, посмотреть,  о  чем мы говорили,  или действительно проголосовать его в полном объеме...  Мы проголосовали до этого пункта во  всех объемах,    а    этот   нет.   Так   давайте   будем   до   конца последовательными. Почему вчера произошел взрыв? Потому что пошли немножко  не  так,  как  надо,  а  сегодня  повторяем эту ошибку. Давайте ее исправим.

 

     Спасибо.

 

     89

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати,  я  хочу  вам  сказати таке.  Президія  прийме  до  уваги зауваження народних депутатів, зробить  відповідні   висновки.   Постанову   і   Положення   про депутатські  групи  /фракції/  ми  прийняли.  На  цьому закінчимо обговорення  питання.  Постанову  прийняли,  ви  всі  голосували, меншість підкоряється більшості. Усе, закінчили розмову.

 

     Переходимо до розгляду другого питання.

 

     Шановні депутати,  давайте  домовимося  про таке:  закінчимо розгляд питань,  потім відведемо 15 хвилин для того, щоб депутати висловили свої зауваження з "Різного".

 

     Надаю слово голові тимчасової Мандатної комісії.

 

     СНІГАЧ А.П., директор агроцентру "Таврія-Айова" /Великолепетиський виборчий округ, Херсонська область/. Шановні депутати!  Згідно з учорашнім дорученням мандатна комісія розглянула  питання  щодо  визнання  виборів  народних  депутатів України по Суворовському виборчому округу N300,  Одеська область, та  Радянському  виборчому  округу  N  376,  Харківська  область. Мандатна  комісія  вносить  таку пропозицію:  доручити тимчасовій Мандатній комісії Верховної Ради України  вивчити  з  виїздом  на місця   питання   щодо  виборів  народних  депутатів  України  по Суворовському  виборчому  округу  N  300,  Одеська  область,   та Радянському  виборчому  округу N 376,  Харківська область,  і про результати доповісти Верховній Раді України протягом двох тижнів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є   пропозиція   прийняти   з   цього    питання протокольне рішення. Немає заперечень?

 

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     90

 

     МИХАЙЛЕНКО С.М.,  директор  Інституту  міжнародних зв'язків, економіки,  політики   і   права   /Жовтневий   виборчий   округ, Дніпропетровська область/. Я хотел бы огласить заявление группы в составе 21 депутата по этому вопросу.

 

     "Заява групи народних депутатів України.

 

     Ми, народні депутати України,  заявляємо рішучий  протест  у зв'язку з подіями,  які сталися в парламенті 12 травня.  На жаль, виправдалось застереження щодо того,  що новообраний  український парламент  буде спадкоємцем старої Верховної Ради сак у діях,  що суперечать  Конституції,  чинним  законам,  людській  совісті  та справедливості.

 

     Не визнавши  депутатських  повноважень  Володимира Гриньова, незважаючи  на   те.   що   такі   повноваження   були   визнанні Центрвиборчкомом,  допускаючи  грубі порушення при розгляді цього питання по Регламенту,  зокрема розділивши народних депутатів  на "гарних  хлопців" та винуватців,  допускали неприпустимий тиск на рішення депутатів з боку тимчасової  Президії  та  деяких  членів мандатної   комісії,   Верховна  Рада  вдалася  до  елементарного зведення  Політичних  рахунків.  При  цьому   більшість   обраних народних депутатів стала заложниками політичної гри цих сил,  які з першого дня роботи сесії хотіли скомпрометувати Верховну  Раду, тягнучи  її  в  сутички  та  з'ясування стосунків на ідеологічних засадах.

 

     Рішення по справі Володимира  Гриньова  є  нічим  іншим,  як політичною   розправою  над  людиною  певних  поглядів  і  думок, порушенням прав людини.  Верховна Рада, виносячи його, знехтувала думкою  тисяч  виборців,  які  віддали  свої  голоси на підтримку Володимира Гриньова, що забезпечило йому безсумнівну перемогу в

 

     91

 

     Радянському виборчому окрузі Харкова.

 

     Верховна Рада  не  довела  рішення  по   справі   Володимира Гриньова  до  логічного  завершення,  чим ще раз продемонструвала повну зневагу як до безвинного депутата,  так і  до  прав  людини взагалі.  Це  рішення  треба  винести  терміново  і  вирішити  по справедливості,  згідно з законом.  Якщо сьогодні ми,  всенародно обрані депутати,  допустимо політичну розправу над своїм колегою, завтра таку розправу вчинять над кожним з нас.

 

     Пригадаємо Хемінгуея: "Не питай, по кому дзвонить дзвін, він дзвонить і по тобі".

 

     Я передаю это заявление в Секретариат.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Вважаю,  Верховна Рада візьме вашу заяву до уваги.

 

     Будь ласка, перший мікрофон.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  суддя  Одеського обласного суду /Приморський виборчий округ,  Одеська область/.  Шановна Президіє! Я прошу вас підняти   стенограму  вчорашнього  засідання,  де  на  вимогу  22 депутатів,  підтриману потім ще 144 депутатами,  це питання  було включено до порядку денного і обговорювалося.  Постанова,  в якій було написано про доручення мандатній комісії,  не була прийнята. Я  підкреслюю  -  не була прийнята.  Перевірте,  будь ласка,  мої слова. Тому вважаю,, що зараз нас вводять в оману. Де перше.

 

     Друге. Усі  члени  тимчасової  Мандатної  комісії  не   були зібрані,  нам  не  оголосили,  що сьогодні відбудеться засідання. Зараз мені сказали,  що зібралися 18 депутатів із 26,  рішення не голосувалося.

 

     92

 

     Тому я   заявляю   рішучий   протест  і  кажу:  усе  те,  що відбувається якраз і є політичне рішення тільки в  інший  бік.  Я вимагаю суворого дотримання закону.  А за те,  що зараз зроблено, за цю дезинформацію Верховної Ради,  за будораження  депутатів  з приводу питання, яке вже вирішено і на порушення Регламенту знову поставлено,  я  прошу  Верховну  Раду  поставити  на  голосування питання про увільнення від обов'язків голови тимчасової Мандатної комісії, який сказав зараз неправду.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь  ласка,  надамо  слово  голові   тимчасової Мандатної комісії.

 

     СНІГАЧ А.П.  Шановні депутати! дійсно, учора було поставлено питання про те,  щоб не приймати рішення і не  переглядати  цього питання.  Але  ж у кінці більшістю голосів було все-таки прийнято рішення.  Дослівно із стенограми я зачитую:  "Доручити  мандатній комісії  підготувати Верховній Раді проект постанови про визнання виборів по Суворовському виборчому округу..."

 

     Учора пан Чорновіл оголошував про те,  що о  9  годині  буде засідання Мандатної комісії.  Дійсно, засідання мандатної комісії відбулося.  Ми розглянули проект постанови/ Такий проект у нас є, я передаю його до Президії. Але при обговоренні проекту постанови на засіданні комісії значна частина членів комісії  запропонувала розгляд  цього  питання відкласти на два тижні для його вивчення. Ось вам два проекти  -"один  і  другий.  У  нас  було  17  членів мандатної комісії:  10 за те,  щоб прийняти проект постанови, 6 - проти і один утримався.

 

     93

 

     Проект постанови я зачитую: "Проект Постанови Верховної Ради України  про  визнання  виборів  народних  депутатів  України  по Суворовському  виборчому  округу  N  300  Одеської   області   та Радянському   виборчому   округу   N   376   Харківської  області недійсними.

 

     У зв'язку з тим,  що вибори народних  депутатів  України  по Суворовському   виборчому   округу  N  300  Одеської  області  та Радянському виборчому  округу  N  376  Харківської  області  були проведені  з  порушенням законодавства про вибори,  Верховна Рада України постановляє:

 

     Відповідно до  статті  100  Конституції  /Основного  Закону/ України    визнати   вибори   народних   депутатів   України   по Суворовському  виборчому  округу  N  300  Одеської   області   та Радянському   виборчому   округу   N   376   Харківської  області недійсними". Оце такий проект був внесений.

 

     І друге доручення - щоб за два тижні  перевірити  ще  раз  і поінформувати...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народи! депутати! Хочу вам сказати таке. Дійсно,  в  Законі  про  виборі  народних  депутатів,  прийнятому Верховною   Радою   дванадцятого   скликання,  є  невідповідності Конституції.

 

     Тому ми сьогодні знаходимося у такому невеличкому тупику,  з якого  ми  повинні  знайти  вихід.  На  мій погляд,  нам найкраще прийняти протокольне рішення:  доручити  Мандатній  комісії,  щоб вона за два тижні перевірила все і потім нам доповіла.

 

     Хочу вам   сказати   що  трошки  більше"  Мандатна  комісія, вивчивши Ці питання на місцях,  внесе пропозиції щодо поправок до Закону про вибори народних депутатів.

 

     94

 

     Тому давайте  ми  сьогодні  закінчимо обговорення,  приймемо протокольне рішення і це проголосуємо.  Я з вашого  дозволу  хочу поставити  питання  про прийняття протокольного рішення,  яке вам оголосив голова тимчасової  Мандатної  комісії:  дати  два  тижні Мандатній комісії вивчити це питання на місцях.

 

     Зауваження? Будь ласка... /Шум у залі/.

 

     Так. Є два питання, я їх поставлю на голосування.

 

     Хто за  те,  щоб  прийняти протокольне рішення про доручення тимчасовій комісії, прошу проголосувати.

 

     "За" - 195. Рішення прийнято.

 

     Але від Мандатної комісії,  її членів є пропозиція, щоб була друга  постанова  без,  як  кажуть,  виїзду на місце і перевірки. Просто прийняти постанову про визнання виборів недійсними.  Через те,  що  дехто  з народних депутатів наполягає на прийнятті такої постанови, ставлю її на голосування /Шум у залі/.

 

     Що? Ні, він же читав проект.

 

     Не з голосу! Адже голова тимчасової комісії читав вам проект цієї постанови. Тому ставлю це питання на голосування. Хто за те, щоб прийняти постанову... /Шум у залі/.

 

     Шановні народні депутати!  Я витримую процедуру голосування. Є  пропозиція  народного депутата поставити проект цієї постанови на голосування. Тому я і ставлю. Будь ласка, якщо є така потреба, я  ще раз вам її прочитаю:  "У зв'язку з тим,  що вибори народних депутатів України по Суворовському виборчому округу N  300...  та Радянському виборчому округу N 376... були проведені з порушенням законодавства про вибори, Верховна Рада України постановляє:

 

     Відповідно до  статті  100  Конституції  /Основного  Закону/ України    визнати   вибори   народних   депутатів   України   по Суворовському  виборчому  округу  Я  300  Одеської   області   та Радянському   виборчому   округу   N   376   Харківської  області недійсними". /Шум у залі/.

 

     95

 

     Будь ласка,  зачекайте!  Слово  просить   народний   депутат Гриньов. Прошу, включіть третій мікрофон.

 

     ГРИНЬОВ В.Б.,      завідуючий      кафедрою     Харківського політехнічного   університету   /Радянський    виборчий    округ, Харківська область/. Хочу обратить внимание народных депутатов на то,  что мы рассматриваем ситуацию исходя из  того,  что  нарушен Закон о выборах. Так по крайней мере аргументировала свою позицию часть депутатов,  входящих в Мандатную комиссию, и в этом зале мы проходили всю процедуру с нарушением Закона о выборах.

 

     Прошу, чтобы  председатель Мандатной комиссии зачитал статью об отмене результатов выборов в Законе о выборах.  Там  -  -  это прерогатива   Центральной  избирательной  комиссии.  И  субъекты, участвующие и выборах,  имеют право  "оскаржити"  это  решение  в Верховном  Суде.  Это чисто прерогатива Центральной избирательной комиссии.

 

     Если же Верховный Совет берет на себя такую миссию исходя из Конституции /я соглашаюсь,  это можно делать/, то тогда, согласно положению Конституции,  безальтернативность - понятие, являющееся нонсенсом.  Так  давайте  же,  уважаемые  господа  коллеги,  либо придерживаться Конституции, - и тогда никакого нарушения Закона о выборах нет,  нет безальтернативности, либо придерживаться Закона о выборах,  - и тогда решение об  отмене  выборов  -  прерогатива только  Центральной  избирательной  комиссии.  Если  же вы хотите выдергивать  из  Конституции  то,  что  выгодно  политически,   и выдергивать  из закона опять же то,  что выгодно политически,  то тогда признайтесь,  что это политическое действие,  а никакое  не юридическое.  Поэтому я хочу,  чтобы вы понимали,  какую берет на себя ответственность Верховный Совет,  голосуя это обстоятельство в зале.

 

     96

 

     Поэтому выступить  я  считаю своим правом- даже суд,  вообще говоря,  дает право на выступление экспертов.  Я хочу,  чтобы эта коллизия  была рассмотрена,  а не просто голосованием принималось такое важное решение,  которое  ставит  /я  не  о  себе  еще  раз повторяю,  говорю/ в странное положение Верховный Совет,  который действует так, как заблагорассудится, не придерживаясь ни закона, ни Конституции.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати!  Як  ви бачите,  чим далі,  як кажуть,  у ліс,  тим темніше.  Отож я пропоную таке: ми більшістю   голосів   проголосували  за  прийняття  протокольного рішення,  і ставити питання про прийняття  постанови  сьогодні  я вважаю передчасним. Тому давайте домовимося - комісія перевірить, і через два тижні ми це питання поставимо на  голосування.  Немає заперечень?  Немає?  На  цьому розгляд питання закінчили.  /Шум у залі/.

 

     Шановні народні депутати!  Надійшов  депутатський  запит,  я повинен його сьогодні оголосити.  "Депутатський запит виконуючому обов'язки   Прем'єр-міністра    України    Звягільському    Юхиму Леонідовичу  і  Міністру  фінансів  України  П'ятаченку  Григорію Олександровичу.  Згідно із статтями 94 Конституції та  12  Закону про  статус  народного  депутата  України прошу поінформувати про відповідні  кроки  щодо  погашення  заборгованості  уряду   перед учбовими    закладами    держави.   По   'кілька   місяців   учні профтехучилищ,  студенти вузів не отримують коштів на харчування, стипендії, живуть впроголодь. Більшість викладачів, учителів досі не  отримали  індексації   зарплати   за   грудень   -   квітень. Незрозуміле,   чому   індексація   не   нараховується   технічним працівникам учбових закладів,  які й  так  живуть  уже  за  межею бідності..." Ну і далі тут текст.

 

     97

 

     Я хочу   сказати,   що   ми   доручимо   народному  депутату Звягільському  Юхиму  Леонідовичу,  щоб  він  згідно  з   законом відповів на цей депутатський запит.

 

     Крім того,  є  депутатський  запит  про  умови  переходу  на постійну роботу до Верховної Ради.  Ми прийняли відповідну  поста нову  про  те,  що  до 1 липня цього року всі народні депутати по винні оформити свої трудові відносини з Верховною Радою.  Є запит щодо того,  куди можна перевести сім'ю до цієї дати.  Тому є така пропозиція,  шановні народні  депутати...  Почекайте!  Би  можете почекати?  Я хочу сказати, що треба створити комісію. Ми доручимо створити комісію і вивчити це питання, щоб потім нам доповіли, чи в місця, чи є житло, чи є якась заробітна плата. /Шум у залі/.

 

     Почекайте, сядьте, будь ласка.

 

     Далі. Сьогоднішній порядок денний вичерпано.

 

     У зв'язку  з  прийняттям  Положення  про  депутатські  групи /фракції/ ми повинні їх оформити.  Згідно з  положенням,  яке  ми прийняли,  на це нам відводиться два дні. Враховуючи, що сьогодні ми працюємо першу половину дня,  ми сьогоднішній день і понеділок відродимо  на створення і реєстрацію депутатських груп і фракцій, щоб у вівторок о 10  годині  ранку  почати  чергове  засідання  з питання про підготовку виборів Голови Верховної Ради і оголошення про те, які будуть зареєстровані групи і фракції.

 

     Хочу вам ще раз сказати:  сьогодні на цьому роботу  закінчує мо. Зараз лише є ще оголошення і деякі запити від мікрофонів.

 

     Голова Мандатної комісії хоче зробити невеличке оголошення.

 

     98

 

     СНІГАЧ А.Н.  Я  хочу  зробити  оголошення  для  всіх  членів Мандатної комісії, щоб зараз у кімнаті 5 зібралися на засідання.

 

     ДУРДИНЕЦЬ В.В.  Членів  депутатської  групи  "Центр"   прошу зібратися негайно у кінозалі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     ЧИЖ І.С.,    завідуючий   відділом   Хмельницької   обласної державної адміністрації /Летичівський виборчий округ, Хмельницька область/.  Шановна Президіє,  Віталію Андрійовичу!  Мабуть, треба було  обговорення  цього  питання  закінчити  -  підвести   риску голосуванням. Тоді не стояли б люди, чекаючи біля мікрофонів.

 

     А далі  я хочу внести пропозицію від мікрофона.  Будь ласка, поставте на голосування питання щодо  цих  двох  тижнів,  які  ви запропонували  для  перевірки,  щоб  зняти  це  питання.  Ви ж не завершили його. Будь ласка.

 

     99

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  Як ви пропонуєте - приймати постанову чи ні?  Приймати? Тоді я прошу всіх сісти, приймемо постанову. Я вам зачитаю поданий проект.

 

     "Верховна Рада постановляв:

 

     Перше. Утворити комісію  Верховної  Ради  України  в  питань забезпечення  професійної діяльності народних депутатів України у складі керівників депутатських груп  областей,  Республіки  Крим, міст Києва та Севастополя,

 

     Друге. Комісії  до  1  червня  вивчити і доповісти Верховній Раді    України    про    наявність    соціально-побутових     та матеріально-технічних  умов для виконання депутатських функцій та повноважень на постійній бонові і внести конкретні  пропозиції  в цих питань". /Шум у залі/.

 

     МОРОЗ О.О.  Шановні депутати, прошу уваги. Справа в тому, що ми  оплутали два питання.  Давайте заспокоїмося.  Те,  що зачитав щойно Віталій Андрійович,  це потрібна оправа для всіх депутатів. Давайте  приймемо  з  цього  приводу  рішення.  Вам запропоновано проект  постанови  Верховної  Ради.  Зараз   працівники   апарату роздадуть  його вам.  Але він настільки простий,  що можна було б перейти через принцип і проголосувати його.  А потім нам потрібно голосуванням  визначитися  відносно тієї болючої справи,  якою ми займалися два  дні.  І  теж  поставити  на  голосування.  Давайте спочатку   вирішимо   це  питання,  а  потім  Віталій  Андрійович повернеться до тієї оправи.

 

     100

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати, я вважаю, що постанову можна й не   приймати,   а   вирішити   питання   про  створення  комісій протокольним рішенням.  Постанову?  Тоді  ставлю  на  голосування проект  постанови  про  створення  комісії  з питань забезпечення роботи депутатів на постійній основі.  Будь ласка, прошу включити табло. /Шум у залі/.

 

     "За" - 228. Рішення прийнято.

 

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     ЯЦЕНКО В.М.  Шановний  Віталію Андрійовичу,  члени Президії! Шановні колеги!  Ми все-таки не  завершили  розгляд  питання  про (фракції,   і   ось  чому.  Члени  Президії,  а  також  Владислав Васильович  Носов  давали  різні  тлумачення  пункту  5.1  у  тій редакції, в якій ми його прийняли.

 

     Ви кажете:  дайте  нам  можливість  визначитися,  ми  будемо тлумачити так, як захочемо.

 

     Я в принципі  не  проти,  хай  Президія  визначиться  з  цим пунктом,  внесе формулювання.  Але все-таки, Віталію Андрійовичу, це оправа не Президії. Остаточне рішення приймав Верховна Рада.

 

     Тому давайте  дійдемо  такої  згоди.  Ви  готуєте  остаточну редакцію  останнього  пункту  з  урахуванням усього обговорення і стенограми, а ми приймаємо остаточне рішення. Гаразд?

 

     101

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире  Михайловичу,  ви  проголосували   за прийняття цієї постанови.

 

     ЯЦЕНКО В.М. Ми не проголосували за цей пункт, я ще раз кажу. Кожен розумів його по-своєму.  Ми не відміняли пункт  5.1  у  тій лівій колонці.  Таке питання не ставилося на голосування.  Це так тлумачить товариш Носов. Але ми розуміємо по-іншому. Тому я кажу: видрукуйте,  будь  ласка,  роздайте,  а  ми проголосуємо,  /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сьогодні всі кажуть - "з голосу".  Я вважаю,  що це  питання  не принципове з політичної точки зору.  Тому давайте так домовимося.  Ви підготуєте разом в  Владиславом  Васильовичем пропозиції,  а після виборів Голови Верховної Ради ми повернемося до цього питання... І закриємо його.

 

     Будь ласка, перший мікрофон.

 

     10

 

     ЧИЖ І.С.  Шановна Президіє!  Шановні народні депутати! Хотів би привернути вашу увагу до надзвичайно принципового з моєї точки зору і точки зору багатьох народних депутатів питання.

 

     Насамперед ми всі сюди йшли з  наміром  кардинально  змінити взагалі  діяльність  Верховної Ради,  щоб вона була направлена на розв'язання тих болючих проблем,  які турбують наших людей. І ось перший день роботи засвідчив,  те, що ми можемо знаходити спільну мову,  спільну .думку,  не втягуватися в політичні баталії.  І це дуже  добрий  симптом.  Навіть  оце  болюче  питання про визнання повноважень депутатів робить честь Верховній Раді саме  тому,  що вона почала з себе ставити вищість закону над якимись особистими, неособистими,  політичними та іншими моментами.  І ми це  повинні розуміти. Інша справа, що зараз треба перевірити і, дійсно, дійти висновків,  які абсолютно відповідали б букві закону.  І  це  нам робить честь.

 

     Але хотів  би  звернути  увагу ось на які моменти.  Якщо хто сьогодні читав пресу,  скажімо "Киевские новости",  . то помітив, що вже починає формуватися імідж Верховної Ради як людей, які тут зібралися для вирішення  своїх,  вибачте,  "шкурних"  питань.  Ви почитайте,  написано,  що  депутати  вирішили,  -  і  сьогодні ви неправильно,  Віталію Андрійовичу,  назвали,  - що неробочий день понеділок.  Та  в нас усі дні робочі!  Я тут два тижні працював у підготовчій групі,  не отримуючи зарплати,  взявши  відпустку  на роботі.  Не  пишуть  про  те,  що  в  моєї сім'ї якусь певну суму віднімають, бо тут ні копійки ще не заплатили. Ніхто ж не згадав, що  депутатська  Мандатна комісія о шостій годині ранку закінчила роботу,  щоб внести це питання на розгляд.  Написали  сьогодні  в статті й порівняли з дояркою,  яка о п'ятій годині встає. Дійсно, їм уклонитися треба. Але хіба можна так

 

     103

 

     ставити питання? Часом соромишся, що є такі колеги, на жаль. Поставити  питання  так,  що  ми нічого тут не робимо,  безплідно працюємо.

 

     Хочу сказати,  що депутатам треба  думати,  що  говоритимеш, коли виходиш до мікрофона.  Я й до себе ставлю цю вимогу. Дійсно, треба думати.

 

     Обговорюючи порядок   висвітлення   роботи   першої    сесії Верховної    Ради,    ми   дійшли   висновку   про   необхідність об'єктивності.  Треба журналістам  надати  можливість  об'єктивно висвітлювати  наші  засідання.  Але  коли  є  прямий  випад проти Верховної Ради і  спроба  .дискредитації,  є  намагання  створити негативний імідж парламенту,  то,  може, треба деяких журналістів позбавляти акредитації?  Але це не означав,  що треба розпочинати якісь...  Звичайно,  ні.  Журналістам треба створювати всі умови, про що ми говорили. Але ж треба пам'ятати про об'єктивність.

 

     Ще одне.  У цьому залі є телегерої.  Вони  були  всі  чотири роки.  І знову і в кулуарах, і в залі, і на телеекранах одні й ті ж люди.  Я розумію,  що в декого немає ні совісті, ні самоповаги. Але  вважаю,  що  нам  треба дбати про чистоту в роботі Верховної Ради, не допускати, щоб на нас, вибачте, плювали. Бо це не робить честі і нам,  і тим журналістам,  і державі нашій. Давайте будемо свідомі свого високого обов'язку і так працювати,  щоб не було за що показувати на нас пальцем.

 

     Дякую. /Оплески/.

 

     104

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     ЗАПОРОЖЕЦЬ Ю.М.,   доцент   Миколаївського  кораблебудівного інституту /Миколаївський  міський  виборчий  округ,  Миколаївська область/.  Принимая  протокольное  решение  о поручении Мандатной комиссии дополнительно поработать по двум округам,  мы определили срок  -  две  недели.  Две  недели неопределенного положения этих кандидатов,  в частности Гринева,  не дает им возможности  успеть снова  выдвинуть  свои  кандидатуры  по  тому  же  или по другому округу.

 

     Поэтому, чтобы  не   нарушить   права   этих   людей   снова баллотироваться  в  качестве кандидатов,  срок рассмотрения этого вопроса нужно сократить.  Я  пытался  обратить  на  это  внимание присутствующих,  но мне на предоставили такой возможности.  Прошу Верховный Совет учесть мое замечание сократить срок  рассмотрения этого вопроса.

 

     105

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хочу  вам  відповісти.  Це  і  справді  пікантна ситуація,  в якій ми з вами опинилися.  Справа ось у  чому.  Якщо вибори будуть визнані недійсними,  то Гриньов не має права більше балотуватися  по  цьому  округу.  Тому  й  було   прийнято   таке протокольне  рішення.  Якщо вибори будуть визнані недійсними,  то нові вибори будуть призначені окремо відповідно до діючого Закону про вибори народних депутатів України.

 

     ВОЛКОВЕЦЬКИЙ С.В.,  голова  Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів /Долийський виборчий  округ,  ІваноФранківська область/.   Шановна   Президіє!   Шановні  колеги  депутати!  Маю конкретну пропозицію. Ми прийняли Постанову про депутатські групи /фракції/   у   Верховній   Раді  України,  яка  явно  суперечить Тимчасовому регламенту /який ми також прийняли/,  Давайте вийдемо нормальним шляхом із цієї ситуації. Я пропоную до тієї постанови, яку  вже  прийнято,  додати  пункт   приблизно   такого   змісту: призупинити  дію  пункту 21 Тимчасового регламенту Верховної Ради України у зв'язку з прийняттям Постанови  про  депутатські  групи /фракції/. Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю,  це можна прийняти. Ми будемо працювати і вносити корективи в це питання. Перший мікрофон.

 

     МОСКОВСЬКИЙ М.М., консультант спільного українськокіпрського підприємства "ТІРА" /Великомихайлівський виборчий округ.  Одеська область /.  Віталію Андрійовичу!  Я думаю,  що своїм сьогоднішнім веденням засідання ви

 

     106

 

     заганяєте Верховну  Раду  в  глухий  кут.  Голова тимчасової Мандатної комісії депутат Снігач  вніс  пропозицію  проголосувати два  проекти  постанови.  Ви проголосували один;  це ваше рішення чисто вольове.  Я думаю, що це неправильно. Ви, по суті, доводите депутатів до того, що вони можуть вийти з цього залу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не робив би таких заяв. Хочу вам сказати таке.

 

     Центрвиборчком визнав  вибори в цих округах дійсними.  Ми їх визнаємо   недійсними.   Чому?   Треба   все-таки   трошки   бути спокійнішими. Треба вивчити ситуацію, в якій ми з вами опинилися, а не приймати одразу якесь рішення.  Це дуже складне  питання.  Я підтримую депутатів,  які вважають,  що слід додатково вивчити цю справу,  а  потім  приймати  рішення.  Не  поспішаймо  з   такими висновками.

 

     Шановні депутати! Чергове засідання відбудеться у вівторок о 10 годині.

 

     Є ще оголошення.

 

     МОРОЗ О.О.  У мене не оголошення. За дорученням Президії маю вам сказати таке.

 

     Ми сьогодні   заслухали  привітання  від  Верховної  Ради  і Президента  Криму  з  приводу  початку  роботи  нашої  сесії.  Як культурні  люди  ми  повинні  подякувати  їм  за це.  Текст такої телеграми вам пропонується.

 

     "Верховній Раді Республіки Крим. Президенту Республіки Крим.

 

     Сердечно вдячні, за теплі привітання з нагоди початку роботи першої сесії Верховної Ради України тринадцятого скликання.

 

     107

 

     Бажаємо всім  кримчанам  успіхів,  процвітання  і злагоди на благо нинішніх і прийдешніх поколінь народу нашої держави".

 

     Є також пропозиція  подякувати  всім  колективам  і  окремим громадянам,  які  прислали  привітання  Верховній  Раді  з нагоди початку її роботи.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень?  Немає.  /Оплески/.  Засідання закінчено.

 

     108

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку