ЗАСІДАННЯ ПЕРШЕ

 

Сесійній зал Верховної Ради України. 11 травня 1994 року. 10 година.

 

 

Веде засідання  голова  Центральної  виборчої   комісії   по виборах народних депутатів України ЄМЕЦЬ І.Г.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку,  шановні народні депутати!  Прошу підготуватися до реєстрації через систему "Рада". Увімкніть, будь ласка, систему. Прошу народних депутатів зареєструватися.

 

     У залі  присутній  і  зареєструвався 301 народний депутат... Що,  є пропозиція повторити голосування?  Прошу ввімкнути систему для    повторної    реєстрації.    Прошу    народних    депутатів зареєструватися повторно.

 

     У залі зареєстровано 318 депутатів.  Отже,  є  всі  підстави розпочати роботу Верховної Ради.

 

     Шановні народні   депутати!  Дозвольте  мені  відповідно  до Конституції  України,  виборчого  закону  поінформувати  вас  про результати виборів народних депутатів України.

 

     Характерною ознакою   нинішніх   виборів   в   те,  що  вони проводилися  на  принципово  новій  правовій  та   організаційній основі, в умовах

 

     3

 

     політичної боротьби,   змагальності   передвиборних  програм кандидатів  у  депутати.  Парламент  України  обрано  за  високої активності виборців, на засадах відкритості й гласності, дійового контролю за його ходом з боку громадськості та політичних партій.

 

     Хотів би нагадати,  що під час виборів в Україні  перебувало понад 600 офіційних спостерігачів,  які представляли 50 іноземних держав і 12 міжнародних організацій. Серед них - спостерігачі від ООН,  Європейського Союзу, НБСЄ, Ради Європи та інші. Вони дали в цілому   позитивну   оцінку   виборчому    процесу,    відзначили відповідність  його  вимогам  діючого  Закону про вибори народних депутатів України.  Висловлені ними пропозиції щодо вдосконалення системи  виборів узагальнюються Центральною виборчою комісією для подання їх Верховній Раді України.

 

     Підготовку і  проведення  виборів  здійснено  з  дотриманням основоположних засад Закону про вибори народних депутатів України щодо загального,  рівного і прямого виборчого права, при таємному голосуванні.

 

     Шановні народні депутати!  У 450 виборчих округах, утворених у Республіці Крим,  областях,  містах Києві та Севастополі,  було зареєстровано   5   тисяч  839  кандидатів  у  народні  депутати, висунутих виборцями,  партіями,  трудовими  колективами.  У  день виборів   27   березня   цього  року  балотувалося  5  тисяч  609 кандидатів. Вони представляли 28 політичних партій, різні верстви населення.

 

     У складних умовах нашого сьогодення вибори засвідчили високу активність  громадян  України,   їх   прагнення   до   політичної стабільності,  зміцнення  економіки,  зростання добробуту народу, розбудови правової, демократичної держави.

 

     4

 

     До списків виборців для виборів народних  депутатів  України було  внесено  понад  38 мільйонів громадян.  У голосуванні взяло участь близько 28,8 мільйона чоловік,  що становить 75,6 відсотка виборців.

 

     Із числа кандидатів, які балотувалися на виборах 27 березня, 49  було  обрано  народними  депутатами.   Під   час   повторного голосування,   що   відбулося   в  квітні,  обрано  289  народних депутатів.

 

     Усього ж за підсумками виборів Центральна виборча комісія на своїх  засіданнях  відповідно  до  наданих  їв  статтями 14 та 44 виборчого закону прав визнала повноваження  і  зареєструвала  338 народних депутатів України.

 

     Серед обраних  депутатів 168 осіб належать до різних партій. Кожний четвертий - член Комуністичної  партії  України,  Народний рух України представляють 5,9 відсотка,  Селянську партію України

- 5,34,  Соціалістичну партію - 4,15 відсотка депутатів.  Є також представники   Української   республіканської   партії,  Конгресу українських  націоналістів,   Християнсько-демократичної   партії України, Партії демократичного відродження України, Демократичної партії  України,  Партії   праці,   Соціал-демократичної   партії України,   Української  консервативної  республіканської  партії, Громадянського конгресу України.

 

     Позапартійних - 170 депутатів.

 

     У числі народних обранців  -  56  депутатів  Верховної  Ради минулого скликання.

 

     5

 

     Народними депутатами  обрано  12  жінок,  майже три чверті - особи віком від 25 до 50 років. Широким спектром характеризується національний  склад  депутатського  корпусу.  До  Верховної  Ради обрано  депутатів  13   національностей,   серед   них   українці становлять майже 75 відсотків, кожен п'ятий - росіянин.

 

     Слід відзначити високий освітній рівень депутатів нинішнього окликання. Вищу освіту мають близько 96 відсотків, кожен п'ятий - доктор або кандидат наук.  Економічну освіту мають 37, юридичну - 27 осіб.  За професією найширше  представлені  інженерно-технічні працівники,  яких 26,4 відсотка,  фахівці освіти - 18,4 відсотка, спеціалісти сільськогосподарського виробництва - 13,95  відсотка. Підприємці  становлять  8,9  відсотка,  голови  колгоспів  - 8,3, працівники місцевих  державних  адміністрацій  -  7,1,  державних підприємств і установ - 6,8 відсотка.

 

     У ході  виборчої  кампанії  у  92  округах вибори відбулися, проте жодного з кандидатів  у  депутати  не  було  обрано.  У  20 виборчих  округах  взяло  участь  менш  як 50 відсотків від числа виборців, внесених до списків виборців, і вони визнані такими, що не відбулися. Отже, у 112 виборчих округах, де в березні та

 

     6

 

     квітні не   було  обрано  депутатів,  призначено  проведения повторних виборів на 24 липня цього року.

 

     Слід зазначити,  що у зв'язку з нечіткістю окремих  положень виборчого законодавства в процесі підготовки і проведення виборів до окружних  і  Центральної  виборчої  комісії  надходило  багато звернень  від  кандидатів  у  депутати,  виборчих комісій,  інших суб'єктів  виборчого  процесу.  Всі  вони  належно  вивчалися   і розглядалися    на   засіданнях   комісії.   Керуючись   наданими повноваженнями,  Центральна  виборча  комісія   пастівне   давала необхідні роз'яснення, а з найбільш принципових і складних питань приймала відповідні постанови.

 

     Узагальнюючи громадську думку,  зокрема висловлену в засобах масової  інформації,  хотів би наголосити,  що мільйони виборців, які віддали за вас свої голоси,  вірять у силу і мудрість  нового парламенту,  чекають  від  вас  дійових  рішень,  що  сприятимуть подоланню кризових явищ  у  суспільстві.  Люди  сподіваються,  що обрані депутати,  незалежно від партійної приналежності, поглядів і  переконань,  забезпечать  ефективну  діяльність   новообраного парламенту України, виправдають високе довір'я нашого народу.

 

     7

 

     Від імені  Центральної  виборчої  комісії  я щиро й сердечно поздоровляю  вас  із  одержанням  мандатів   народних   депутатів України.  Бажаю  всім  вам плодотворної і конструктивної роботи в законодавчому органі держави.

 

     Шановні народні депутати!  У відповідності з  наданими  мені Конституцією  правами першу сесію Верховної Ради України оголошую відкритою. /Виконується Державний гімн України/.

 

     Прошу сідати.

 

     Шановні народні депутати!  Дозвольте мені поінформувати вас, що   в  роботі  сесії  беруть  участь  Президент  України  Леонід Макарович  Кравчук,  члени  уряду,   а   також   присутні   глави дипломатичних  представництв  в  Україні,  запрошені представники засобів масової інформації.

 

     Шановні народні  депутати!  Як   відомо,   над   виробленням пропозицій з питань організації роботи першої сесії Та її порядку денного  працювала  ініціативна  підготовча  депутатська   група. Дозвольте  слово  для  інформації про роботу цієї групи надати її керівникові  народному  депутату   України   Василю   Васильовичу Дурдинцю. Прошу.

 

     ДУРДИНЕЦЬ В.В.,    народний    депутат   України,   керівник ініціативної  підготовчої  депутатської  групи   /   Бобринецький виборчий округ,

 

     Кіровоградська область/.    Шановний   Леоніде   Макаровичу! Шановні народні депутати! Щиро вітаю вас з початком роботи першої сесії  новообраної Верховної Ради України.  Враховуючи волю наших виборців і економічну  ситуацію  в  державі,  а  також  звернення багатьох  народних  депутатів  з  вимогою  якнайшвидше  розпочати роботу Верховної Ради, ми і взяли цей старт сьогодні.

 

     8

 

     Зразу ж  після  рішення  Центральної  виборчої  комісії  про реєстрацію обраних народних депутатів було сформовано ініціативну підготовчу депутатську групу,  яка мала б підготувати  пропозиції щодо  початку  роботи  Верховної  Ради.  Головна  увага при цьому приділялася напрацюванню пропозицій з трьох  основних  питань,  а саме:  з  організаційних  питань нашої роботи,  з питань внесення необхідних змін до чинної Конституції  і  підготовки  Регламенту, щодо економічної ситуації в країні.

 

     Перш ніж    поінформувати    вас   про   результати   роботи депутатської групи,  хочу повідомити,  що з сесійного залу  зараз ведеться  пряма  теле-  і  радіотрансляція.  Саме таку пропозицію внесла  підготовча  група  щодо  висвітлення  першого   сесійного засідання.

 

     Після вирішення необхідних організаційних проблем ми зможемо розглянути проект Постанови "Верховної Ради України  про  порядок висвітлення   роботи   першої  сесії  Верховної  Ради  України  і остаточно визначитися в цьому  питанні.  Ведеться  і  стенограма, нашого засідання.

 

     Тепер про  роботу самої депутатської групи та розроблені нею пропозиції".

 

     Як вам відомо, ініціативна підготовча депутатська група була створена  за  пропозицією  обласних  депутацій,  а також партій і громадських об'єднань,  які мають представництво у Верховній Раді України.  До її складу ввійшло 84 депутати.  У роботі групи брали участь і всі  бажаючі  народні  депутати.  Працювала  ініціативна група  починаючи  з  27 квітня і завершила свою роботу вчора,  10 травня.

 

     9

 

     Для більш грунтовного опрацювання питань,  які  пропонується першочергово  розглянути  Верховною  Радою,  було  створено шість підгруп.

 

     Головне завдання, яке стояло перед нами, - зробити максимум, щоб  досягти  узгодженості  між  різними  фракціями  і  партіями, окремими депутатами і не  витрачати  в  перші  дні  нашої  роботи багато часу на вирішення організаційних і процедурних питань.

 

     Вважаю, що   це  нам  значною  мірою  вдалося.  Робота  наша проходила в демократичному і конструктивному руслі,  вона знайшла своє відображення в документах, які вам роздано.

 

     Почну з   пропозицій  щодо  організаційних  питань.  Йшлося, зокрема,  про  перелік  питань,  відносно  яких   нам   необхідно визначитися в першочерговому порядку.

 

     Розробляючи цей перелік, ми виходили з того, щоб забезпечити відповідну послідовність у роботі Верховної Ради.  Передусім,  як це  передбачено  діючою  Конституцією,  нам треба обрати Президію нашої сесії як тимчасовий робочий орган,  яка  буде  вести  перші засідання до обрання Голови Верховної Ради України.

 

     Поряд з  цим  пропонується створити та обрати склад ще трьох робочих органів:  Лічильну комісію,  тимчасову Мандатну  комісію, Секретаріат першої сесії.

 

     Проекти відповідних  постанов  Верховної  Ради  вам роздано. Пропозиції  щодо  персонального  складу  лічильної  і   мандатної комісій  розроблені  з  урахуванням  рівного  представництва  від обласних депутацій.

 

     Декілька слів  про  те,  чому  ми  маємо  обрати   тимчасову мандатну  комісію  та  доручити  їй  перевірку наших депутатських повноважень.

 

     10

 

     Сьогодні ми   маємо   певну   неузгодженість   між    діючою Конституцією  України  і  Законом  про  вибори народних депутатів України щодо порядку  визнання  наших  депутатських  повноважень. Враховуючи, що йдеться практично про легітимність Верховної Ради, нам слід не відступати  від  вимог  діючої  Конституції  України, утворити   таку   мандатну   комісію  для  перевірки  повноважень новообраних  народних  депутатів  і  за  її   поданням   прийняти постанову про визнання повноважень народних депутатів України.

 

     Тепер щодо інших організаційних питань.

 

     Враховуючи величезний   обсяг   роботи,   яку  нам  належить здійснити,  пропонується  першу  сесію  Верховної  Ради   України закінчити не раніше ніж 1 серпня цього року.

 

     Пленарні засідання  проводити  щоденно з вівторка по суботу, аж доки не буде  обрано  керівництво  Верховної  Ради  України  і сформовано її органи,  затверджено уряд та розглянуто невідкладні політичні та соціально-економічні проблеми.

 

     Пленарні засідання пропонується проводити перші три тижні, а четвертий  -  присвятити  роботі  народних  депутатів  у виборчих округах.  У  разі  необхідності  робити  в  пленарних  засіданнях перерви  для  попереднього  опрацювання  тих  або  інших питань у комітетах і комісіях.

 

     Зрозуміло, що режим роботи Верховної Ради  визначатиме  сама Верховна  Рада,  але,  на  думку  підготовчої  групи,  саме такий порядок роботи на початку її діяльності є доцільним.

 

     Що стосується конкретних питань,  які мають бути  розглянуті на першій сесії, то їх перелік також напрацьовано і передано вам. Підготовча група вважає,  що до їх розгляду можна буде звернутися після затвердження керівних і робочих органів Верховної Ради.

 

     11

 

     Тепер про  Регламент Верховної Ради.  Як відомо,  Тимчасовий регламент Верховної Ради дванадцятого  скликання  із  завершенням строку  її  повноважень  втрачає  свою  чинність.  Для  того  щоб прийняти постійний Регламент,  проект якого було  вам  надіслано, потрібен час і дотримання певних законодавчих процедур. У зв'язку з цим депутатська підгрупа, що працювала над проектом Регламенту, пропонує  розпочати  роботу  за  Тимчасовим регламентом Верховної Ради  дванадцятого  скликання   з   тим,   щоб   після   розгляду першочергових   питань   повернутися   до  розгляну  і  прийняття постійного Регламенту. Саме тому, щоб не склилася ситуація, як це було  з  Верховною Радою попереднього скликання,  що відпрацювала чотири  роки  за  Тимчасовим  регламентом,  підготовлено   проект постанови  Верховної  Ради,  відповідно  до  якого передбачається внесення проекту Регламенту  Верховної  Ради  на  розгляд  першої сесії зразу ж після обрання Голови і заступників Голови Верховної Ради України.

 

     Торкаючись Регламенту  та  враховуючи   фактичну   кількість нового складу Верховної Ради,  тобто 338 депутатів, хочу звернути вашу увагу на кількість голосів,  яка потрібна для прийняття  нею відповідних рішень.

 

     Довідка з  цього питання у вас є.  Але,  мабуть є потреба ще нагадати.

 

     Перше. Верховна Рада правомочна приймати  рішення,  якщо  на засіданні  присутні  не менше двох третин від фактичної кількості депутатів, тобто 226.

 

     Друге. Рішення про зміни і доповнення до Конституції України приймаються  двома  третинами  від  загальної  кількості народних депутатів,  тобто від 450,  отже,  нам потрібно завжди  мати  для прийняття таких рішень 300 голосів.

 

     12

 

     Третє. Звичайні закони і постанови приймаються більшістю від фактичної кількості депутатів, тобто потрібно 170 голосів.

 

     Четверте. Для прийняття  рішення  про  включення  питань  до порядку  ценного  потрібні  очна  третина від фактичної кількості депутатів - 113 голосів.

 

     П'яте. Рішення  з  процедурних  питань  приймаються  простою більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

 

     І нарешті,  рішення  про  проведения  поіменного голосування приймається  третиною  від  присутніх   на   засіданні   народних депутатів.

 

     Аналізуючи досвід   роботи   Верховної   Ради   попереднього скликання,  підготовча  група  дійшла  висновку  про  доцільність утворення   в   складі   нашої   Верховної  Ради  комітетів,  які зосереджували б свою роботу  на  законотворенні  та  контролі  за виконанням  законів  і  в  яких депутати працювали б на постійній основі.

 

     У складі Верховної Ради минулого скликання,  як  ви  знаєте, було  утворено  24 постійні комісії,  а також ряд інших комісій з різних питань.  Багато з них дублювали одна одну, у зв'язку з чим виникали непорозуміння.  Утворення комітетів дасть нам можливість не лише уникнути недоліків,  які  мали  місце  в  минулому,  а  й зосередити   увагу  структурних  підрозділів  Верховної  Ради  на розв'язанні корінних проблем сьогодення.

 

     З переходом  Верховної  Ради  на   постійне   функціонування виникав   питання   про   доцільність   існування   в  її  складі спеціального органу  -  Президії  Верховної  Ради.  Але  оскільки сьогодні існування Президії передбачено Конституцією України, усі депутатські підгрупи, що опрацьовували матеріали до першої сесії, висловилися за її збереження як дорадчого, узгоджувального

 

     13

 

     органу, який мав би забезпечувати організацію та координацію роботи комітетів і комісій Верховної Ряди.

 

     До складу Президії,  поряд з  керівництвом  Верховної  Ради, могли   б   входити   голови   комітетів,   а   також   керівники парламентських фракцій,  які будуть зареєстровані  відповідно  до положення, що, прийме Верховна Рада.

 

     Що ж  до  складу  комітетів  Верховної  Ради,  то підготовчі депутатські підгрупи дуже ретельно  підійшли  до  цього  питання. Насамперед   воно   опрацьовувалося   у   двох   підгрупах   -  з конституційних питань та з питань Регламенту Верховної Ради,  які підготували два варіанти цих переліків,  що, до речі, в основному збіглися.  Потім тривалий час вони обговорювалися  на  загальному засіданні    ініціативної    групи.    Було   висловлена   багато конструктивних і слушних зауважень  та  пропозицій,  аналізувався досвід,  зарубіжних парламентів. Після їх вивчення і узагальнення представниками  вказаних  підгруп  на  чолі  з   їх   керівниками підготовлено  спільний  проект переліку комітетів Верховної Ради. Його  вам  роздано.  Учора  цей  проект  розглядався  ще  раз  на засіданні ініціативної групи.  Були висловлені суттєві зауваження стосовно  назв  окремих  комітетів,  а   також   пропозиції   про об'єднання   деяких   із   запропонованих  комітетів  чи  про  їх роз'єднання та утворення самостійних комітетів чи комісій.

 

     14

 

     Усі ці пропозиції зараз доопрацьовуються, і вам буде вручено новий  документ,  щоб  його  ретельно  розглянути  і  погодити  в депутатських групах і фракціях,  а потім остаточно розглянути  на пленарному засіданні Верховної Ради.

 

     Хочу наголосити,   що,  готуючи  цей  перелік,  ми  виходили передусім із необхідності комплексності законодавчого розв'язання важливих   проблем   державного  і  суспільного  життя,  а  також майбутнього обсягу законодавчої роботи та необхідності  посилення контрольних функцій постійних органів Верховної Ради.

 

     Що ж  стосується утворення підкомітетів,  то це питання буде вирішуватися самими комітетами.

 

     Оскільки питання про утворення комітетів,  комісій,  а також включення   до   складу   Президії   Верховної   Ради  керівників депутатських  груп  /фракцій/  належать  до  конституційних,  нам необхідно внести відповідні зміни до діючої Конституції України з тим,  щоб  приступити  до  формування  зазначених  парламентських органів   і  структур.  Відповідний  проект  закону  напрацьовано підгрупою з конституційних питань і вам роздано.

 

     Враховуючи, що важливою умовою функціонування  парламенту  є його  політичне  структурування,  підгрупою  з  питань Регламенту підготовлено проект Положення про депутатські групи  /фракції/  у Верховній Раді України, яке згодом має увійти як складова частина до Регламенту Верховної Ради.

 

     Характерною особливістю цього положення є те, що депутатські групи  /фракції/  можуть  утворюватися  як  на  партійній,  так і позапартійній основі, об'єднуючи депутатів, які поділяють спільні або     близькі     погляди     на    проблеми    державного    і соціальноекономічного розвитку.  Це,  безумовно,  сприятиме нашій консолідації.

 

     15

 

     Крім того,  виходячи з необхідності чіткої організації влади як у центрі,  так і на місцях, вважаємо за необхідне внести також певні зміни і доповнення до чинної Конституції України, пов'язані з визначенням  статусу  Президента  України,  Кабінету  Міністрів України, Верховної Ради України, системи, структури і повноважень органів місцевої влади і самоврядування.  Цей  проект  передбачає зняття  і  тих  колізій,  які  виникли  між діючою Конституцією і новими законодавчими актами.

 

     У зв'язку з цим на ваш розгляд пропонується можливий варіант проекту   Закону   України  про  внесення  змін  і  доповнень  до Конституції /Основного  Закону/  України,  який  у  процесі  його розгляду  Верховною  Радою може,  певна річ,  бути належним чином доопрацьований.  Передбачається,  що  цей  проект   закону   буде розглянуто  Верховною Радою після утворення відповідних комітетів з тим,  щоб прийняти його з дотриманням  необхідних  законодавчих процедур.

 

     Завершено підготовку  і  проекту Закону про самоврядування в Україні.   Цей   законопроект    грунтується    на    положеннях, запропонованих  у доповненнях до чинної Конституції України.  Він буде вам також на днях вручений.

 

     І ще одне.  Деякі народні депутати порушували  питання  щодо доцільності  іменування  Верховної  Ради  України  скликанням  за кількісним рахунком.  Враховуючи світовий досвід,  а також те, що дане  питання  діючим  законодавством  не регламентується,  що це просто історична традиція,  можна було б відмовитися  надалі  від уживання  в  назві нашого парламенту терміну порядкової нумерації його скликання. Але це буде воля Верховної Ради.

 

     Шановні народні  депутати!  Поряд   з   нашими   внутрішніми питаннями,  пов'язаними з впорядкуванням роботи Верховної Ради та реформуванням  державних  структур,  головну   увагу   новообрана Верховна Рада

 

     16

 

     має зосередити на розв'язанні корінних,  невідкладних питань сьогодення,  пов'язаних   з   поліпшенням   економічного   стану, впорядкуванням   фінансів,  поліпшенням  добробуту  людей.  Цього чекають від нас виборці, на це вони і дали нам мандати. Саме тому підготовчі  підгрупи  розробили  перелік  питань  - їх 124,  яким Верховна Рада має приділити першочергову  увагу.  Уже  готові  до розгляду 96. Пропозиції цих робочих депутатських підгруп у вас є.

 

     Ідеться про те,  щоб передусім заслухати доповідь Президента України про політичне і соціально-економічне становище в державі, звіт  уряду  за  останнє  півріччя.  Це  дасть можливість не лише зорієнтувати депутатів щодо фактичного стану справ,  а й допоможе їм  після  вирішення  організаційних  і  кадрових  питань активно включитись  у  вироблення  економічної  і   соціальної   політики держави.

 

     На своє   розв'язання   чекають  питання  про  вдосконалення системи    оподаткування,    визначення     основних     напрямів грошовокредитної  політики  на  цей  рік,  наукового  підходу  до проблем  виходу  з  економічної  кризи,   вдосконалення   системи валютного регулювання, приватизації тощо.

 

     Зрозуміло, що  успішне  розв'язання всіх цих проблем можливе лише при наявності злагоди як у самій Верховній  Раді,  так  і  в нашому  суспільстві.  Ось  чому  заслуговує  на  увагу висловлена групою депутатів-економістів ідея скликання своєрідного конгресу, круглого столу громадських і політичних сил України, щоб виробити і підписати заяву про згоду всіх сил і гілок влади щодо  напрямів реформування   економіки,  відмови  від  будь-яких  деструктивних акцій, які блокуватимуть реалізацію погоджених рішень щодо виходу держави  з  кризи.  Результати  всієї  цієї  роботи  могли б бути реалізовані  в  спеціальному  документі,   наприклад   "Принципах економічної згоди".

 

     17

 

     Крім усіх  цих  соціальних та економічних проблем,  на які я звернув  вашу  увагу,  підготовча  група  вважає   за   необхідне невідкладно  розглянути  і такі важливі питання,  що пов'язані із зміцненням правопорядку та посиленням  боротьби  із  злочинністю, особливо організованою,  з корупцією,  спекуляцією.  Зокрема, нам слід завершити судову реформу, обрати Конституційний Суд України.

 

     Матеріали, розроблені підготовчою  групою,  мають  полегшити наші  перші  кроки на шляху державотворення.  Зрозуміло,  вони не зв'язують депутатської ініціативи.  Але від імені робочої групи я просив  би  вас  уважно  їх розглянути і в разі згоди,  на яку ми сподіваємося, приступити до безпосередньої роботи.

 

     Шановні колеги!  На завершення від імені  підготовчої  групи хочу  наголосити,  що  нас  чекає  велика і відповідальна робота. Народ України,  обравши нас до  Верховної  Ради,  чекає  від  нас ефективних  рішень  та  рішучих дій.  І ми зобов'язані виправдати його довір'я.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні  депутати!  Пропоную  інформацію народного депутата Дурдинця взяти до відома.

 

     Шановні народні    депутати!   Відповідно   до   статті   99 Конституції України Верховній Раді для ведення пленарних засідань необхідно   обрати   Президію.  Слово  для  пропозиції  надається народному депутату Володимиру Михайловичу Яценку.

 

     18

 

     ЯЦЕНКО В.М.,   народний   депутат   України/   Коростенський виборчий округ,  Житомирська область/.  Шановні народні депутати! Ініціативна підготовча депутатська група доручила мені внести  на ваш   розгляд   пропозицію  про  обрання  Президії  першої  сесії Верховної Ради України в складі п'яти народних депутатів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   народні   депутати!    Є    пропозиція погодитися із запропонованою кількістю. Будемо голосувати?

 

     Я хотів  би пояснити,  що за нинішнім Регламентом і проектом Регламенту,  який  вам  роздано,  саме  така  кількість  народних депутатів  обирається  до  складу  Президії  для ведення сесії до обрання керівник органів.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Регламент ще не затверджений!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Він не  затверджений,  але  я  посилаюся  як  на діючий Регламент, так і на той, проект якого вам роздано.

 

     Володимире Михайловичу,  поясніть, будь ласка, чому Президію пропонуєтеся обрати з п'яти осіб.

 

     ЯЦЕНКО В.М.   Є   дві   підстави.   Ініціативна   підготовча депутатська група зважала,  зокрема,  на Тимчасовий регламент, за яким  працювала  Верховна  Рада   дванадцятого   скликання.   Ним передбачено  обрання  до складу Президії п'ятьох депутатів.  Крім того,  ми  виходили  з  наших  технічних  можливостей.  Якщо   ви подивитеся на ложу президії, то побачите, що зручно працювати там п'ятьом народним депутатам. Ось із цього ми й виходили.

 

     19

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це  немаловажна  обставина.   Третій   мікрофон. Слухаємо вашу пропозицію.

 

     ПОРОВСЬКИЙ М.І.,  народний  депутат  України  /  Рівненський виборчий округ, Рівненська область/. Я просив би з перших днів не тиснути на зал. Моя справа - внести пропозицію, а справа шановних народних  депутатів  -  її  підтримати  або  не  підтримати.   Що стосується кількісного складу, то я пропонував би обрати Президію в кількості семи чоловік.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  України  Поровський  пропонує кількісний склад Президії із семи чоловік.

 

     Оскільки є  дві  пропозиції,  ставлю  їх  на  голосування  в горищну надходження.

 

     Перший мікрофон, будь ласка.

 

     ЛАВРИНЕНКО М.Ф.,  старший викладач  Глухівського  державного педагогічного інституту імені С.М.СергєєваЦенського / Глухінський виборчий округ,  Сумська область/.  Давайте обратимся все-таки  к документу,  который утвержден,  - Временному регламенту. Пункт 5: "Верховна Рада України обирає Президію сесії в складі 5  народних депутатів України". Тут это записано четко.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Саме на це я й посилався.

 

     Давайте будемо  голосувати пропозиції в порядку надходження. Голосується пропозиція,  щоб до  складу  Президії  входило  п'ять народних   депутатів,  як  запропонував  від  імені  ініціативної підготовчої

 

     20

 

     депутатської групи  Володимир   Михайлович   Яценко.   Прошу голосувати. Прошу увімкнути табло.

 

     "За" - 269.

 

     Усього в залі - 333 депутати.  Оскільки Володимир Михайлович додає і свій голос за цю пропозицію,  то чи є потреба  голосувати другу пропозицію? Немає? Дякую.

 

     Прошу назвати пропонований персональний склад Президії.

 

     ЯЦЕНКО В.М.  Персональний  склад  Президій  Дурдинець Василь Васильович  -  від  Бобринецького   виборчого   округу   N   229, Кіровоградська   область;   Масол   Віталій   Андрійович   -  від Козелецького виборчого округу N 446,  Чернігівська область; Мороз Олександр  Олександрович  -  від Таращанського виборчого округу N 223,  Київська  область;  Симоненко  Петро  Миколайович   -   від Красноармійського  виборчого  округу  N  150,  Донецька  область; Чорновіл Вячеслав Максимович - від Подільського виборчого  округу N 357, Тернопільська область.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  на  голосування...  Будь  ласка,  другий мікрофон.

 

     ЯГОФЕРОВ А.М.,  директор орендного підприємства  "Луганський машинобудівний  завод  імені  Пархоменка"  /Артемівський виборчий округ,  Луганська область/.  Я предлагаю этот список продолжить и включить в него Ланового Владимира Тимофеевича. /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю   пропозиції  на  голосування  в  порядку надходження.

 

     21

 

     ЯГОФЕРОВ А.М. Голосувати треба персонально!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний   народний   депутате   Ягоферов!    Ви працювали у Верховній Раді попереднього скликання,  то знаєте, що практика там була різна:  і списком голосували, і персонально. Не було  пропозиції  голосувати персонально,  тому я поставив...  Ви вносите  пропозицію  голосувати  персонально?  Знову-таки  будемо ставити на голосування пропозиції в порядку надходження. Народний депутат Посів, у вас є пропозиція? Будь ласка.

 

     КОСІВ М.В.,  народний   депутат   України/   Пустомитівський виборчий   округ,  Львівська  область/.  Шановні  колеги  народні депутати!  Щодо цього питання ми в підготовчій депутатській групі дуже довго дискутували.  Я не маю жодного сумніву,  що якщо зараз почнеться персональне висування, то із 338 обраних депутатів мало хто залишиться, хто не потрапив би до цього списку.

 

     22

 

     Тому я  прошу вас не створювати з першого ж дня конфронтацію в цьому залі з абсолютно,  так би  мовити,  формального  питання. Адже   ця  робоча  Президія  просидить  у  цих  поважних  кріслах буквально кілька днів.  Тому я  пропоную  проголосувати  списком. /Оплески/. Бо якщо ми зараз почнемо голосувати персонально, то не маю сумніву,  що хтось  із  тих  запропонованих  поважних  людей, народних  депутатів,  обов'язково комусь не сподобається.  А тому треба проголосувати списком і закінчити з цим питанням.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дякую вам,  народний депутате  Носів.  Просить слова народний депутат Володимир Тимофійович Лановий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     ЛАНОВИЙ В.Т., директор Центру ринкових реформ /Русанівський виборчий округ, м. Київ/. Я дякую за висунення. Але щоб із початку сесії на виявилися якісь суперечності ,  прошу проголосувати списком за висунуті п'ять кандидатур. Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже,  всі  в  залі  зійшлися на тому,  що треба голосувати   списком   зачитані   народним   депутатом    Яценком кандидатури.

 

     23

 

     Хто за те,  щоб народних депутатів Дурдинця, Масола, Мороза, Симоненка, Чорновола обрати до Президії сесії, прошу голосувати.

 

     "За" - 286. Приймається.

 

     Шановні народні депутати!  Я дуже вдячний вам за  підтримку, Прошу  народних  депутатів,  обраних до складу Президії,  зайняти свої місця.

 

     Веде засідання ДУРДИНЕЦЬ В.В.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні   депутати!   Члени   Президії, порадившись,   доручили   це   ранкове   засідання   вести  мені. Продовжуємо нашу роботу.

 

     Нам необхідно визначитися щодо  Регламенту  Верховної  Ради. Слово для пропозиції з цього питання від ініціативної підготовчої депутатської групи  має  народний  депутат  Владислав  Васильович Носов.

 

     НОСОВ В.В.,  народний  депутат України /Октябрський виборчий округ,  Полтавська  область/.  Шановні  депутати!   Питання   про постійний  Регламент  дуже  детально  розглядалося в ініціативній підготовчій депутатській групі.  Проект цього Регламенту було вам надіслано,  крім  того  тут  було  роздано  сторінки  для заміни. Підготовча група пропонувала  прийняти  Регламент  перед  тим  як утворювати комітети і комісії,  тому що це дуже складне питання і навколо нього виникне багато суперечок.  Тому  вам  було  роздано проект  постанови  Верховної Ради,  в якому пропонується,  як нам працювати до прийняття Регламенту,  тобто в  розданому  документі пропонується  працювати  за  процедурами  Тимчасового  регламенту Верховної Ради дванадцятого скликання. Я його

 

     24

 

     зачитаю. "Верховна Рада України постановляє:  І.  Продовжити чинність   Тимчасового  регламенту  Верховної  Ради  України  ХІІ скликання до прийняття Регламенту Верховної Ради  України".  А  в пункті  2  є уточнення.  Проект Регламенту Верховної Ради України внести на розгляд Верховної Ради після  обрання  Голови,  першого заступника,  заступників  Голови  Верховної  Ради України...".  І робоча група уточнює:"...та  затвердження  переліку  комітетів  і комісій Верховної Ради України".

 

     Отже, пропонується ухвалити рішення: до прийняття Регламенту Верховної Ради працювати за процедурами Тимчасового регламенту.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати!  Які є  у  вас  зауваження  до внесеного проекту з тією невеличкою корективою?  Немає? Є? Перший мікрофон.

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П., народний депутат України /Сирецький виборчий округ, м.Київ/ Шановні народні депутати! Я пропоную пункт 2 цього проекту постанови доповнити такими словами:  "і прийняти його  на першій   сесії".   Тобто  я  пропоную  проект  Регламенту  дійсно розглядати  після  обрання   керівництва   Верховної   Ради,   як пропонується  в  проекті,  але  хотілося  б,  щоб  усе-таки ми не розтягнули це на п'ять-шість сесій,  як  вийшло  під  час  роботи Верховної Ради попереднього скликання, тобто щоб ми прийняли його до  літньої  перерви  і  працювали  за  Регламентом,   за   нашою внутрішньопарламентською конституцією.

 

     25

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     КАРПОВ 0.М,   доцент  Харківського  державного  університету /Ленінський виборчій округ,  Харківська область/.  Справа в тому, що  в  нас  за Конституцією є перший заступник і заступник Голови Верховної Ради,  а заступників немає.  Тому я пропоную в пункті 2 записати:  "після  обрання  Голови і заступників Голови Верховної Ради", поки не вирішиться питання, скільки їх буде.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Третій мікрофон.

 

     ПОРОВСЬКИЙ М.І.  Пане Носов!  На першій сторінці Тимчасового регламенту  є  таке:  "У  разі офіційної відмови частини народних депутатів від участі в засіданнях  Верховної  Ради  її  засідання правомочні,  якщо  в  них  бере  участь  менш як 2/5,  але більше половини конституційного складу Верховної Ради".  Поясніть,  будь ласка, що в цьому випадку означає слово "конституційного"? Це що, фактично обраного?

 

     НОСОВ В.В. Конституція визначає, що до складу Верховної Ради входить 450 депутатів.  Це і є конституційний склад. Тобто більше 226 має бути за будь-яких умов.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є ще зауваження? Другий мікрофон.

 

     26

 

     ЗАЄЦЪ І.0., народний депутат України /Святошинський виборчий округ,  м. Київ/. У пункті 2 проекту постанови йдеться про те, що Регламент  необхідно  внести  на  розгляд  Верховної  Ради  після утворення  комітетів  і  комісій Верховної Ради України.  Тут уже говорилося про те,  що ми  повинні  все-таки  прийняти  Регламент постійний і за ним працювати,  щоб не повторити тієї помилки, яку зробила Верховна Рада до нас. Тому я пропоную всетаки /і так було домовлено   на  зібранні  ініціативної  підготовчої  депутатської групи/ проект Регламенту внести на  розгляд  не  після  утворення комітетів  і  комісій,  а  після  визначення переліку комітетів і комісій.

 

     НОСОВ В.В.  Саме  на  це  я  і  звертав  вашу   увагу:   "та затвердження   переліку   комітетів   і  комісій  Верховної  Ради України".  Персональний склад є сенс  обирати  уже  за  постійним Регламентом, на пропорційних засадах і за процедурами, які будуть у ньому визначені.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати!  У зв'язку з внесеними деякими корективами,  пункт  2 пропонується в такій редакції:  "Регламент Верховної Ради України внести на  розгляд  Верховної  Ради  після обрання Голови,  першого заступника,  заступника Голови Верховної Ради  України  та  затвердження  переліку  комітетів  і   комісій Верховної  Ради України і прийняти його на першій сесії Верховної Ради України". Так?

 

     НОСОВ В.В. Одне уточнення: проект Регламенту.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  на   голосування   цей   проект.   Прошу голосувати.

 

     "За" - 311. Постанову прийнято.

 

     27

 

     Для вирішення  організаційних  питань нам необхідно утворити Лічильну  комісію.  Слово   для   пропозиції   від   ініціативної підготовчої   депутатської  групи  надається  народному  депутату Володимиру Миколайовичу Моісеєнку.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  заступник   голови   виконавчого   комітету Гірницької    районної   Ради   народних   депутатів   м.Макіївки /Макіївський-Гірницький  виборчий   округ,   Донецька   область/. Уважаемые  народные  депутаты!  В  процессе  нашей  работы  будут складываться обстоятельства,  при которых возникнет необходимость проводить  голосование  с  помощью  бюллетеней.  Для  организации проведения этой важной процедуры нам необходимо  избрать  Счетную комиссию Верховного Совета Украины. Предлагается численность - 25 человек.  Кандидатуры в состав комиссии рассмотрены на  совещании инициативной   подготовительной   группы.   В   состав   комиссии предлагаются представители от Республики Крым, города Севастополя и  всех  областей.  Депутация от города Киева в эту комиссию свою кандидатуру не предлагала. Проект постановления Верховного Совета Украины по этому вопросу у вас есть.

 

     Черновицкая депутация  в  предложенном проекте постановления решила  заменить  Попеску  Ивана  Васильевича   и   рекомендовать Буздугана  Юрия  Алексеевича  -  народного  депутата  Украины  по Новоселицкому избирательному округу N 438,  начальника  подотдела международной  торговли и иностранных инвестиций Антимонопольного комитета Украины. Ми считаем возможным согласиться с предложением черновицкой депутации и внести изменения в предложенный проект.

 

     Спасибо за внимание.

 

     28

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Щодо   кількісного   складу   є  заперечення  чи зауваження?

 

     Будь ласка, перший мікрофон.

 

     ЗАЄЦЬ І.0.  Справа в тому,  що від Києва в Лічильній комісії Верховної  Ради  нікого  немає.  Тому  ми  пропонуємо  від  Києва кандидатуру  Горбатюка  Мирослава  Пилиповича.  А  до   Мандатної комісії  замість  Горбатюка  включити Головатого,  ї тоді принцип рівного представництва буде збережений.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень?

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає.  Прошу... /Шум у залі/. Шановні депутати, немає  заперечень?  Так?  Це,  до  речі,  Тимчасовим  регламентом передбачено, щоб рівна кількість була від усіх депутацій.

 

     Тепер щодо персонального складу.  Чи є  потреба  зачитувати? Немає?

 

     Перший мікрофон.

 

     СМІРНОВ Є.Л.,   режисер   народного   театру   Тульчинського районного  будинку   культури   /Тульчинський   виборчий   округ, Вінницька   область/.   Я   прошу   вельмишановну  Верховну  Раду погодитися з тим,  щоб я зняв свою кандидатуру із запропонованого складу  Лічильної  комісії.  Якщо  потрібна  аргументація,  я  її наведу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. А кого пропонуєте?

 

     29

 

     СМІРНОВ Є.Л.  Я кажу,  якщо треба аргументувати,  то  наведу аргументи. Головне те, що зі мною ніхто не погоджував пропозицію, щоб я увійшов до складу Лічильної комісії. І подруге, як на мене, це суто технічна робота, до якої у мене немає ні хисту...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це яка область? Вінницька депутаціє, будь ласка, внесіть пропозицію на заміну.

 

     Будь ласка, перший мікрофон.

 

     БУТКЕВИЧ В.Г.,  завідуючий кафедрою Київського  університету імені Тараса Шевченка /Погребищенський виборчий округ,  Вінницька область/.  Від   вінницької   депутації   пропонуємо   Стретовича Володимира Миколайовича.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу  записати.  Немає  заперечень у депутатів? Тоді  ставлю  на  голосування  в  цілому  проект  постанови   про кількісний   і   персональний   склад  Лічильної  комісії.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 321. Постанову прийнято. Дякую.

 

     Шановні депутати,  пропонується,  як я вже доповідав  сесії, обрати тимчасову Мандатну комісію. Слово для пропозиції надається народному депутату Михайлу Васильовичу Косіву.

 

     КОСІВ М.В. Шановна Президіє, шановні колеги народні депутати України!  Відповідно  до  Конституції  України  ми  маємо  обрати тимчасову Мандатну комісію. Ініціативна підготовча депутатська

 

     30

 

     група розглядала  це  питання.  Пропонується   дотримуватися такого  принципу,  як  і щодо Лічильної комісії,  тобто обрати до Мандатної комісії по  одному  народному  депутату  від  областей, Республіки Крим і міст Севастополя та Києва.

 

     Мандатна комісія,  як  я вже сказав,  працюватиме тимчасово. Після підтвердження  мандатів  народних  депутатів  України  буде створено   окремий   комітет   з  питань  повноважень  депутатів, депутатської  етики  та  Регламенту,  а  ця   тимчасова   комісія припинить своє існування.

 

     Вам роздано  проект  Постанови  Верховної  Ради  України про Мандатну комісію.  Тільки,  як ви  вже  чули,  замість  народного депутата   Горбатюка   Мирослава  Пилиповича  київська  депутація пропонує  Головатого  Сергія  Петровича.  Я   не   знаю,   Василю Васильовичу, чи є потреба зачитувати поіменно цей список?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає?  Так?  Немає.  Є пропозиція з урахуванням інформації Михайла  Васильовича  Косіва  і  внесеної  зміни  щодо представника  від  київської  міської  депутації  поставити це на голосування. Немає заперечень?

 

     Ставлю на   голосування   проект   Постанови   про   обрання тимчасової Мандатної комісії Верховної Ради. Прошу голосувати.

 

     "За" - 315. Постанову прийнято.

 

     31

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні    депутати!    Ініціативна   підготовча депутатська  група  напрацювала  і  пропозиції   щодо   утворення Секретаріату сесії. Це також передбачено Тимчасовим регламентом.

 

     Слово для  пропозиції  з  цього  питання надається народному депутату Юрію Олексійовичу Кризському.

 

     КРИЗСЬКИЙ Ю.О.,  інспектор  Луганської  обласної   державної адміністрації /Первомайський виборчий округ.  Луганська область/. Шановні народні депутати!  На ваш  розгляд  вноситься  пропозиція щодо    Секретаріату   першої   сесії,   вироблена   ініціативною підготовчою депутатською групою. Список рекомендованих кандидатур у вас є.  В ньому дев'ять народних депутатів. Але до цього списку пропонується невеличка зміна.  Кіровоградська  депутація  замість депутата   Шаланського   рекомендує   депутата   Мішуру   Валерія Дмитровича.  Прошу  розглянути  запропонований  проект  постанови Верховної Ради України з цього питання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є зауваження щодо кількісного і персонального складу з урахуванням внесеної корективи? Немає?

 

     Тоді дозвольте поставити на голосування проект Постанови про Секретаріат   першої   сесії   Верховної   Ради   України.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 312. Постанову прийнято.

 

     Шановні депутати!  На  ваш   розгляд   пропонується   проект Постанови про порядок висвітлення роботи першої сесії.

 

     Слово для    пропозиції    від    ініціативної   підготовчої депутатської групи надається народному депутату Івану Сергійовичу Чижу.

 

     32

 

     ЧИЖ І.С.,    завідуючий   відділом   Хмельницької   обласної державної адміністрації /Летичівський виборчий округ, Хмельницька область/.  Шановні  народні  депутати!  Як  було  вже зазначено в інформації  підготовчої   депутатської   групи,   перші   сесійні засідання  висвітлюються  в прямій теле- і радіотрансляції.  Це в одним,  а  точніше  першим  пунктом  запропонованого  на  розгляд Верховної  Ради  проекту Постанови про порядок висвітлення роботи першої сесії Верховної Ради України.

 

     На цьому і в підгрупі,  яку  я  очолював,  і  на  загальному засіданні всієї підготовчої групи зійшлися всі.  Гадаю,  депутати підтримають саме такий порядок висвітлення нашої роботи у  перший сесійний день.

 

     Що стосується  наступних  пленарних засідань,  то тут спектр думок був якнайширший.  Від пропозиції висвітлювати роботу  сесії тільки  в коротких інформаційних звітах,  репортажах,  у запису і аргументу  покінчити  з  "цирком,  який  тут  був"  до  абсолютно протилежної думки,  яка зводилась до того, щоб ішла повна і пряма теле- і радіотрансляція всіх засідань першої сесії Верховної Ради України.  Це  аргументувалось  тим,  що виборці хочуть знати,  як працює новообраний парламент і що не можна  душити  гласність.  В абсолютно    демократичній    обстановці,    після    грунтовного обговорення,  численних дискусій і в підгрупі,  і  на  загальному засіданні  ініціативної  групи  було  схвалено  проект  постанови Верховної Ради України, який вноситься на ваш розгляд.

 

     Оскільки це питання цікавить,  очевидно,  і  багатьох  наших виборців,  я  коротко,  в  двох  словах,  скажу,  як пропонується висвітлювати пленарні засідання першої сесії Верховної Ради.

 

     33

 

     Доручення Державній телерадіомовній компанії України полягав в  тому,  щоб  забезпечити  повну  і пряму трансляцію першого дня засідань,  У  наступні  дні  таку  трансляцію  не  проводити,   а достатньо  широкі  звіти  про  роботу сесії,  комітетів і комісій давати в запису, у щоденниках, інформаційних звітах, репортажах.

 

     Верховна Рада може  в  кожному  конкретному  випадку,  і  це записано в проекті постанови,  приймати рішення про повну,  пряму чи в запису, радіо- і телетранcляцію інших пленарних засідань.

 

     Проектом постанови передбачено грунтовне висвітлення  роботи Верховної  Ради  в  газеті  "Голос  України".  За рівних умов для депутатів передбачено проводити щотижневий парламентський  канал. Я  наголошую - за рівних умов.  Що ж до проблеми заангажованості, певної   заданості   офіційних   засобів   масової    інформації, некваліфікованого  часом  висвітлення багатьох питань,  то про це велася досить гостра  розмова  і  в  підгрупі,  і  на  загальному засіданні групи.

 

     Проектом передбачено    створити    сприятливі   умови   для висвітлення  роботи  першої  сесії  українським   та   зарубіжним журналістам.  Для цього відповідні обов'язки передбачено покласти на прес-центр Секретаріату Верховної Ради України.

 

     Ось такий  проект   постанови   запропоновано   на   розгляд Верховної Ради. Рішення за нами, шановні народні депутати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи   в   запитання   до  доповідача?  Є.  Другий мікрофон.

 

     34

 

     АНІСІМОВ Л.О.,  начальник  цеху   комбінату   "Запоріжсталь" /Заводський   виборчий   округ,  Запорізька  область/.  У  діючій Конституції терміна,  поняття "комітети" немає. А ми вводимо його до постанови Верховної Ради.  Я вважав,  що спочатку треба було б внести  зміни  до  Конституції,  а  після  цього  приймати   таку постанову.

 

     ЧИЖ І.С.  Шановний народний депутате! Я зрозумів, що ви не з питання порядку денного...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Іване Сергійовичу! Дозвольте мені відповісти. Це суттєве  питання.  Ми обговорювали його на засіданні депутатської групи і  просимо  вас,  щоб  одразу  ж  після  розгляду  доповіді Мандатної  комісії,  коли  повноваження народних депутатів будуть повністю визнані,  розглянути питання про внесення змін до чинної Конституції.

 

     ЧИЖ І.С. Комітетів немає...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми скорегуємо тоді. А тут давайте запишемо: "робочих органів" або "постійних робочих органів Верховної Ради". Так? Усе.

 

     Третій мікрофон.

 

     КОЛІУШКО І.Б.,  експерт  Українського фонду підтримки реформ /Буський  виборчий  округ,   Львівська   область/.   Я   пропоную повернутися  до  тієї редакції,  яка була в попередньому проекті, підготовленому робочою

 

     35

 

     групою. Ним була  передбачена  повна  пряма  радіотрансляція всіх пленарних засідань Верховної Ради. Для цього слова про повну радіотрансляцію потрібно вилучити Із другого підпункту пункту 1 і записати  окремим  пунктом:  "Доручити  Державній телерадіомовній компанії  України  вести  повну  радіотрансляцію  всіх   засідань Верховної   Ради".   А  також  у  пункті  2  варто  перед  словом "депутатам" вставити слова "депутатським групам".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С.  Дійсно,  в підгрупі розглядався проект про те, щоб радіотрансляція   велася   повністю.   Ми  вийшли  на  підготовчу депутатську групу.  Результатом демократичного обговорення в  цій групі  і в внесений на ваш розгляд проект постанови.  Як ми зараз вирішимо, так і буде.

 

     А відносно пропозиції дописати слова "депутатським  групам", то, гадаю, її треба підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це можна зробити.

 

     Є ще запитання до доповідача?  Ні?  Пропозиції?  Будь ласка, перший мікрофон.

 

     МАРЧЕНКО В.Р., народний депутат України /Роменський виборчий округ,  Сумська область/. Уважаемые депутаты! Депутаты-социалисты рассмотрели вопрос об освещении работы Верховного Совета и вносят предложение,  чтобы  радиотрансляция  была  полной.  Аргументов в пользу этого достаточно.

 

     36

 

     Тут говорили,  что Верховный Совет -  это  цирк.  Думаю,  от того,  будет  полная  радиотрансляция или нет,  порядка в зале не прибавится.  Он  будет  таким,  как  мы  его  установим.   Полная радиотрансляция - это и стимуляция,  и информация... Поэтому мы и вносим данное предложение.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     АНІСІМОВ Л.О.  Є конкретна пропозиція.  У  пункті  1  /третя позиція/ я пропоную записати:  "радіотрансляція і телетрансляція, висвітлення роботи пленарних засідань,  а приводу  яких  не  було прийнято спеціального рішення,  а також роботи робочих органів... "і далі - за текстом.  Бо у нас є невизначеність в самому проекті постанови.  Про повну трансляцій говориться, а про часткову немає ні слова.  Була лише доповідь і роз'яснення.  А це  повинно  бути записано в самій постанові.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.

 

     Іване Сергійовичу, будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С.  Про  пропозицію  з голосу важко щось сказати...  Я гадаю,  що наша аргументація достатньо чітка.  Ми дійсно  повинні замінити  слова  "комітетів  і комісій",  оскільки ще не прийняли відповідного рішення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. "Постійні робочі органи".

 

     ЧИЖ І. С. Так, замінити на слова "постійні робочі органи".

 

     37

 

     А стосовно трансляції пленарних засідань в проекті постанови сказано. Я вважаю, що це зауваження не суттєве. Думаю, голосувати треба за запропонований порядок.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є ще зауваження? Будь ласка, третій мікрофон.

 

     ПОРОВСЬКИЙ М.І.  Шановні   колеги   депутати!   Оскільки   в суспільстві  нині  підвищений  інтерес  до  перебігу роботи нашої сесії, я також гадаю, що трансляція по радіо повинна бути пряма і повна,  а трансляція пленарних засідань по телебаченню /принаймні першої сесії/ повинна йти в запису в повному обсязі,  без  купюр. По  закінченні  першої сесії можна повернутися до цього питання і переглянути порядок висвітлення,  оскільки  вже  будуть  прийняті основні  рішення  і  люди ознайомляться з новим складом Верховної Ради. Тоді і можна буде транслювати в запису.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С. Оскільки пропозиції повторюються, пропоную прийняти такий  порядок:  поставити на голосування поданий проект,  а якщо він не набере необхідної кількості голосів, підемо по пунктах.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати,  є пропозиція взяти за  основу розданий  вам проект,  внесений ініціативною депутатською групою. Прошу голосувати.

 

     38

 

     "За" - 272. Проект взято за основу.

 

     А тапер давайте голосувати по пунктах.  У цілому?  Давайте в порядну  надходження.  Ставлю  на  голосування  у  цілому  проект постанови від ініціативної групи. Прошу голосувати. З поправками.

 

     "За" - 230. Постанова прийнята.

 

     Є лише   одне   невеличке   уточнення   Поровського   Миколи Івановича. Він пропонував приймати рішення про висвітлення роботи Верховної Ради на першу сесію.  А потім Верховна Рада щоразу буде розглядати це питання на початку кожної наступної сесії.

 

     Перший мікрофон.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.   Уважаемый  Василий  Васильевич!  Вы  опытный парламентарий.  Я  обращаюсь  к  депутатам  и  обращаюсь  к  вам. Трагедия  предыдущего Верховного Совета была в том,  что депутаты позволили   топтать   свои   предложения.   Сегодня   надо   было /предложения   со  стороны  депутатов  были/  эти  предложения  в соответствии с  Регламентом  ставить  на  голосование.  И  только согласно этой процедуре всегда вести заседания Верховного Совета. Прошу вас, чтобы это не повторялось.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Врахуємо це. Але все-таки була воля... Я не буду коментувати, зауваження ваші приймаються. Третій мікрофон.

 

     39

 

     СОБОЛЄВ С.В.,  народний  депутат України Хортицький виборчий округ,  Запорізька область/.  Я хотів  би  підтримати  пропозицію соціалістів,  особисто  пропозицію  депутата  Марченка,  і більше того,  поставити її більш жорстко - проголосувати  цю  пропозицію поіменно.

 

     Прошу спочатку поставити це на поіменне голосування. Якщо не пройде, так і буде.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     ДЕПУТАТ /не   представився/.   Шановні   народні   депутати! Пропозицію   депутата   Марченка   можна,  звичайно,  ставити  на голосування. Вона полягає в прямій радіотрансляції. Про це ж ікла мова і від третього мікрофона.

 

     Якщо ми  переголосуємо  саме  цей  пункт,  суть постанови не зміниться, хоча постанова ця прийнята, Володимире Романовичу. Так що, як ми вирішимо...

 

     40

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати! Давайте порадимось. Якщо у вас є така вимога,  будь ласка. Постанова прийнята. Так? Чи є потреба ще    раз   ставити   на   голосування   пропозицію   про   пряму радіотрансляцію?  /Шум у залі/.  Голосується пропозиція депутатів Марченка  і  Поровського,  підтримана  депутатом  Соболевим,  про поіменне голосування.

 

     "За" - 125. Рішення про поіменне голосування прийнято.

 

     Прошу, Іване Сергійовичу, перший мікрофон.

 

     ДЕПУТАТ /не представився/.  Пропозиція зводилася  до  прямої радіотрансляції засідань першої сесії Верховної Ради.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     КЕНДЗЬОР Я.-Н.М.,  голова  об'єднання  профспілок Львівської області /Сокальський виборчий округ,  Львівська область/. Шановні колеги народні депутати!  Ми, справді, якось дуже поспішно вийшли на голосування порядку висвітлення сесії Верховної Ради.  Адже ви зі мною,  напевне, погодитеся, по дуже великий інтерес у виборців викликає робота нової Верховної Ради української держави, обраної в умовах незалежності.

 

     Виборцям дуже  цікаво  було  б  познайомитися  з новообраною Верховною Радою, із загальним складом депутатів Верховної Ради. І тому  на  час  роботи  першої сесії варто було б залишити порядок висвітлення таким,  яким він був підчас попередньої сесії.  Тобто нехай  би  були  радіотрансляція й телевізійний запис тих питань, які розглядаються Верховною Радою в першому читанні. А вже під

 

     41

 

     час наступної   сесії,   другої,   можна   змінити   порядок висвітлення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати!  Ми визначилися,  що ставиться на поіменне голосування  пропозиція  трьох  депутатів  про  пряму повну радіотрансляцію пленарних засідань. Прошу голосувати.

 

     "За" - 177. Рішення прийнято.

 

     Ідемо далі, наступне питання.

 

     Шановні депутати!  На ваш розгляд вноситься проект Постанови Верховної  Ради  України  про  організацію  роботи  першої  сесії Верховної Ради України.  Проект у вас є.  Які зауваження до цього проекту?  Немає?  Тоді прошу проголосувати цей проект...  Він є у вас?

 

     Прошу, перший мікрофон.

 

     ХМАРА С.І.,  народний  депутат України /Залізничний виборчий округ, Львівська область/. Я хотів би звернути вашу увагу, Василю Васильовичу,  на  те,  по  ви  не  оголосили,  що  ж  прийнято  з попереднього питання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прийнято ту постанову...

 

     ХМАРА С.І.  Ні,  було три пропозиції,  три різні пропозиції. Депутати не знають, що прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Роз'яснюю.   Шановні   депутати,   ми   прийняли постанову,   проект   якої   був   запропонований    ініціативною підготовчою групою.

 

     42

 

     Але частина,  в  якій  мова  йшла про пряму радіотрансляцію, була поіменно переголосована, і пройшла пропозиція трьох народних депутатів  про  те,  що  буде  проводитися  пряма радіотрансляція пленарних засідань.  Ось що я роз'яснюю.  /Шум  у  залі/.  Перший мікрофон.

 

     ХМАРА С.І. Ішлося не лише про повну радіотрансляцію, а повну пряму радіотрансляцію...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пряму.

 

     ХМАРА С.І. І повну телетрансляцію в запису першої сесії.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні.

 

     ХМАРА С.І. Така пропозиція була.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Була  пропозиція  трьох  депутатів  про  ведення прямої  радіотрансляції  пленарних  засідань,  і три депутати від мікрофонів постачили питання,  щоб проголосувати поіменно,  що  і було зроблено. Це я роз'яснив.

 

     Так, ідемо   далі.   Проект  Постанови  Верховної  Ради  про організацію роботи першої сесії Верховної  Ради  України.  Які  є зауваження до цього проекту?

 

     Другий мікрофон.

 

     ІЛЬЯСЕВИЧ Я.М.,  оператор  підприємства  "Львівнафтопродукт" /Яворівський   виборчий   округ,   Львівська   область/.    Перше зауваження. На жаль, норм

 

     43

 

     парламент продовжує  традицію  старого  парламенту  в гірших його варіантах.  Так,  депутація від УНА-УНСО не отримала жодного документа  щодо  складу  Лічильної  комісії,  Мандатної  комісії, документів про порядок роботи сесії та інших. Не стримала жодного документа!

 

     Я прошу   Президію   парламенту   звернути  на  це  увагу  і забезпечити нам можливість нормальної парламентської діяльності.

 

     Крім цього,  повертаючись  до  попереднього  питання,   хочу зауважити,  що я згоден зі Степаном Ільковичем Хмарою в тому,  що Президія повинна конкретно називати,  яке рішення приймається  чи не приймається. Виборці й депутати дійсно не зрозуміли все.

 

     До речі, була ще одна пропозиція - про те, щоб вести із залу пряму радіотрансляцію та повну трансляцію,  без купюр, увечері по телебаченню.  Це  було компромісне рішення,  пов'язане з тим,  що багато виборців не мають можливості почути вранці все. А так люди мали  б  можливість.  Я  не розумію,  чому депутати бояться своїх виборців, що приховують від них?

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я звертаюся до  Секретаріату  Верховної  Ради  у зв'язку з вашою заявою, що нібито ви не отримали всіх документів, які роздані всім народним  депутатам.  Будь  ласка,  поінформуйте Президію, у чому справа, а ми поінформуємо Верховну Раду.

 

     Що стосується інших зауважень, то ми будемо враховувати їх у процесі ведення пленарних засідань.

 

     Третій мікрофон.

 

     44

 

     ДРОНЬ А.А.,   голова   державного   комітету   України    по житловокомунальному  господарству  /Ріпкинський  виборчий  округ, Чернігівська  область/.   Шановний   Василю   Васильовичу!   мені здається,  що  не  все зрозуміло щодо питання про трансляцію.  Ми прийняли постанову в цілому.  І тут зазначено, що радіотрансляція і   телетрансляція,   висвітлення   роботи  комітетів  і  комісій проводиться в запису у формі репортажів і так далі. Проголосували за це,  здається,  229 депутатів.  Потім за пряму радіотрансляцію поіменно проголосували 177 депутатів.  Таким чином, як я розумію, проходить у нас та постанова, де йдеться про трансляцію в запису. Ця поправка не прийнята,  за неї проголосувала менша  кіль  кість депутатів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми  поставили  на голосування тільки пропозицію, яку  внесли  три  депутати,  -  про  пряму  радіотрансляцію  всіх пленарних засідань. /Шум у залі/.

 

     Я прошу   уваги.   Постанова  була  прийнята,  але  оскільки депутати звернулися ще раз,  ми проголосували поіменно  конкретну пропозицію. Інші пункти постанови ми не міняли.

 

     Так, усе.  Зараз  обговорюється  проект  Постанови Верховної Ради про організацію роботи першої сесії Верховної Ради України.

 

     Перший мікрофон.

 

     ЯГОФЕРОВ А.М.  Я,  Василий Васильевич,  как депутат не  могу согласиться  с  тем,  что  вы  сказали - все.  В "Голосе Украины" сегодня опубликован указ Президента. Надо всем депутатам обратить внимание,  тут  есть  ряд  интересных  указов,  в том числе и про "Національну раду з питань  телебачення  і  радіомовлення".  И  я хотел бы, чтобы вы

 

     45

 

     вспомнили вчерашнюю  встречу  с Президентом.  Вы,  наверное, видели,  что по телевидению потом показали малую толику,  которая не  отражала сути.  А если учесть,  что у людей нет денег,  чтобы купить газету, а те, кто ее выписал, не получают, поскольку почта не  доставляет,  то  люди  остаются  в  полном  неведении в такой экономически тяжелой ситуации.

 

     Поэтому закрывать  прямую  телетрансляцию,  думаю,  было  бы неправильно и нечестно по отношению к избирателям.  Я считаю, что этот вопрос надо переголосовать, и присоединяюсь к тем депутатам, которые  говорили  об этом.  Василий Васильевич,  обязательно это надо сделать.

 

     Далее. Нам роздан порядок организации работы первой сессии.

 

     Относительно работы в субботу.  Я думаю,  что эту  утопичную практику  не  надо повторять,  давайте мы увеличим на час рабочее время в будние дни.  Ну, например, начинать работу не с 10 часов, а   с   9   часов.   Понимаете,  ведь  есть  необходимость  много встречаться,  очень много согласовывать, особенно в период, когда идут  первые  заседания.  Если мы на этой неделе не встретимся со своими избирателями и с теми,  кто  нас  поддерживал,  это  будет политически  неправильно.  Я  избран  депутатом  уже второй раз и должен сказать,  что мне было высказано много претензий,  но  они касались  не  моей  депутатской деятельности,  а именно вот таких вопросов и проблем.

 

     Поэтому я предлагаю начинать работу с 9 часов,  а в  субботу не работать.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     46

 

     ВОРЗИХ 0.І.,    директор    радгоспу   "40   років   Жовтня" Слов'яносербського  району  /Кам'янобрідський   виборчий   округ, Луганська  область/.  Я тоже хочу поддержать предложение депутата Ягоферова.  А помню, на первой сессии двенадцатого созыва мы тоже вот  так  гнали  лошадей,  все спешили,  чтобы быстрее принять... Часто нам даже давали документы в тот день,  когда мы  их  должны были  принимать,  И  у депутатов абсолютно не было времени на то, чтобы поработать с документами.

 

     Поэтому я  тоже  предлагаю,  чтобы  хотя   бы   в   субботу, воскресенье  и  понедельник  депутат мог индивидуально поработать над теми документами,  которые будут рассматриваться на пленарном заседании.

 

     И если уж так нужно ускорить, то можно на один час увеличить рабочее время.  Скажем,  труженики сельского  хозяйства  начинают работать с 6 часов. Можно и нам в 9 часов начинать работать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.Н.,  вчитель  історії  Бородянської  середньої школи N 2  Бородянського  району  /Макарівський  виборчий  округ, Київська   область/.   Моя   пропозиція   така.  У  абзаці,  який починається зі слів "До орієнтовного  переліку  питань...  "після слів  "за  поданням Голови Верховної Ради додати:  "Президента та груп депутатів можуть бути включені питання,  що  виникатимуть  у ході сесії". А слова "узгоджені з Президією" вилучити.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     47

 

     КОЛОМОЙЦЕВ В.Е.,   генеральний  директор  малого  приватного підприємства  "СПІН",  м.Луганськ  /Ленінський  виборчий   округ, Луганська  область/.  Я  поддерживаю предложение о том,  чтобы за счет увеличения рабочего дня еще получить  один  свободный  день. Почему?  Потому что мы не учитываем, что будет проводиться работа по  фракциям.  Во  фракциях  тоже  нужно  собираться,   обсуждать вопросы,  готовить  какие-то коллективные решения,  Если у нас не будет хотя бы трех дней  в  неделю,  чтобы  один  день  посвятить работе  во фракциях,  то после пленарных заседаний мы продуктивно работать не сможем.

 

     Поэтому предлагаю за  счет  увеличения  рабочего  времени  в будние дни исключить субботу как рабочий день.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. зрозуміло.

 

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     АНІСІМОВ Л.О.   Я   поддерживаю  предложение,  которое  было высказано по поводу работы первой  сессии  верховного  Совета.  И коль  мы  сегодня  рассматриваем  вопрос  о  работе  сессии этого Верховного Совета,  я хочу еще  раз  вернуться  к  работе  сессии старого Верховного Совета. Самой большой ошибкой была та, которую мы  сегодня  повторили   буквально   полчаса   тому   назад.   Мы проголосовали раз, приняли решение, снова вернулись к нему, снова его перекрутили и снова, будем говорить, выдаем его за истину.

 

     Если мы  хотим,  чтобы  Верховный  Совет  не  натыкался   на барьеры, которые мы искусственно сами себе создаем, давайте лучше с учетом предложений,  высказанных товарищем Марченко,  двигаться вперед.  И  я  думаю,  что  это должны уяснить и усвоить те люди, которых мы

 

     48

 

     изберем для руководства депутатским корпусом.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон.

 

     ЖОВТНЯК Є.Д.,  головний  спеціаліст  з  питань  приватизації відділу  з  питань  власності і підприємництва Кабінету Міністрів України /Києво-Святошинський виборчий округ, Київська область/. У мене є пропозиція стосовно роботи народних депутатів у.  виборчих округах.  Я вважаю,  що не бути у виборчому окрузі два місяці, як пропонується в цьому проекті,  це занадто тривалий термін. І якщо будуть проводитися вибори  до  місцевих  органів  влади,  то  тим більше народним депутатам треба бувати у своїх округах.

 

     Тому пропонується  четвертий  тиждень  травня теж провести в округах.

 

     Є заперечення і проти того,  щоб розпочинати нашу роботу о 9 годині.  Справа  в тому,  що дуже часто є необхідність зустрітися перед засіданням у  фракції  чи  депутатській  групі,  обговорити якісь питання.  Це,  як правило,  робиться о дев'ятій чи о пів на дев'яту,  може,  навіть  о  восьмій.  Тому   призначати   початок пленарного  засідання  на дев'яту годину,  я вважаю,  недоцільно. Краще - на десяту.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, перший мікрофон.

 

     49

 

     КУЗНЄЦОВ П.С.,  заступник голови Краматорської міської  Ради народних   депутатів   /Краматорський  виборчий  округ,  Донецька область/.  Я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые депутаты, на   то,   как   мы,  действительно,  начинаем  "лихо"  работать. Проголосовали,  приняли абсолютным большинством решение,  доверив инициативной  группе,  которая готовила проект решения по вопросу об  освещении  работы  сессии.  Выступило  два  человека,  и   мы возвратились,  перерешили и на этом наставили точку.  Если мы и в дальнейшем  так  будем  работать,  то  есть   все   время   будем перерешать, то я не знаю, к чему мы вообще придем.

 

     Я настаиваю на том,  чтобы мы еще раз возвратились к вопросу об освещении работы сессии, поскольку мы принимали и за основу, и по всем моментам предложения инициативной группы.

 

     Благодарю за внимание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми  обговорюємо  питання  про організацію робити першої сесії.  Ще раз вам відповідаю:  оскільки  були  пропозиції трьох  депутатів,  члени  робочої  Президії запропонували мені як головуючому поставити це питання ще раз.  Тому я виконую  волю  і депутатів, і колегіальне обраного вами органу.

 

     Другий мікрофон.

 

     ЛАВРИНЕНКО М.Ф.  Сумская  депутация единогласно выступает за то,  чтобы ни в коем случае не изменять время начала  работы,  то есть

 

     50

 

     заседания должны  начинаться  в  10 часов,  потому что до 10 часов будет единственная возможность,  как говорят, на свежую, на трезвую голову встретиться и согласовать все вопросы. И в субботу обязательно  нужно  дать  возможность  депутатам   поработать   с избирателями.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон.

 

     ПАЛАМАРЧУК В.О.,   заступник  командира  військової  частини 90446  /Миколаївський  сільський  виборчий  округ,  Миколаївська" область/.

 

     Считаю, что  пленарные  заседания  Верховного  Совета  нужно начинать в 9 часов.  Если мы будем начинать в 10, то тогда нас не поймут  те,  кто  начинает работу в шесть,  механизаторы и доярки например.

 

     Люди начинают работу гораздо раньше. Это первое.

 

     Второе. Наши избиратели должны знать, что мы здесь делаем.

 

     Считаю, что работа сессии должна транслироваться как минимум в записи.  Вчерашняя телепередача, как говорил депутат от первого микрофона,  позволяет сделать вывод,  что было показано  то,  что было  нужно.  Кто  у  нас  смотрит  первую  программу Украинского телевидения? Смотрят те люди, которые интересуются политикой.

 

     Местное телевидение,  коммерческое и.  другие  каналы  давно обошли наше государственной телевидение,  в котором кроме песен и танцев больше ничего нет. Пир во время чумы. Это самое главное.

 

     Кто хочет,  тот и  будет  смотреть.  Кто  не  желает,  будет смотреть  другие  каналы.  Я считаю,  что люди обязательно должны знать о нашей работе, потому что будет то, что было раньше.

 

     51

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від Президії.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.,   народний   депутат   України   /Подільський виборчий округ,  Тернопільська область/.  Дозвольте мені, шановні депутати,  зауважити,  що робота Верховної Ради -  це  не  тільки пленарні засідання. У нас уже була практика збиратися фракційне о 9 годині /тоді ще були не фракції,  а  була,  наприклад,  Народна рада, були якісь інші депутатські групи/ і обговорювати, справді, на свіжу голову питання перед тим,  як почати засідання. Я думаю, цю  практику  треба  продовжити,  тим  більше  що ми структуруємо парламент.

 

     О 9 годині починають працювати фракції,  а  о  10  годині  - початок  пленарного  засідання.  І так само нам потрібна субота і неділя для того,  щоб ознайомитися з  матеріалами,  може,  навіть зібратися для більш тривалого засідання фракції.

 

     Тому я підтримую пропозицію про початок роботи о 10 годині і про суботу та неділю як  вихідні  дні  чи  робочі  поза  сесійним залом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дозвольте хвилиночку. Є таке прохання: Мандатній комісії на свое засідання зібратися  у  5-й  кімнаті  в цьому будинку,  Лічильній комісії - в кінозалі,  який знаходиться під сесійним залом, і Секретаріату першої сесії - в 7-й кімнаті в цьому будинку.

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. О котрій годині?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прохання - зараз.

 

     52

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Йде ж засідання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді давайте - під час перерви.

 

     Перший мікрофон.

 

     М'ЯСКОВСЬКИЙ М.М.,           консультант           спільного українськокіпрського  підприємства  "Тіра"   /Великомихайлівський виборчий  округ,  Одеська область/.  Василю Васильовичу!  Я ще на засіданні ініціативної підготовчої групи говорив, що після першої сесії  для  роботи  з  виборцями,  крім  того,  що кожного місяця відводити час, ще треба один раз у квартал виділяти тиждень.

 

     Я вважаю,  що можна починати роботу о  9:  годині,  якщо  ми вивільнятимемо суботу для роботи у фракціях і групах.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.,   радник   з  політичних  питань  Української інформаційної служби /Збаразький  виборчий  округ,  Тернопільська область/.

 

     Стосовно організації роботи першої сесії.  Я думаю,  що щире бажання  депутатів  працювати  і  в  суботу  обмежить  можливості депутатів  ефективно  впливати на вибори до місцевих Рад,  про що говорив і депутат Жовтяк.  Тому,  мені здається,  таку можливість треба дати.

 

     Стосовно того, починати засідання о 10 чи о 9. То є, власне, не  таке  суттєве  питання.  Але  щодо  того,  щоб  зустрітися  з виборцями,  то  і  з  чисто  технічних  можливостей  такий графік видається кращим.

 

     53

 

     І я ще раз,  Василю Васильовичу,  хотів  би  повернутися  до питання про висвітлення роботи сесії.  Думаю,  зауваження Степана Хмари про те,  що не всі депутаті це зрозуміли, слушне, хоч дехто хотів сміятися з того.

 

     Депутат Чиж оказав, щоб не було того цирку. Але люди повинні бачити,  хто створює той цирк,  і вони повинні розуміти, кому цей цирк вигідний.

 

     Тому я  пропоную  повернутися  до  того  порядку висвітлення засідань Верховної Ради, який був раніше, щоб люди і далі бачили, хто  хоче і в цій Верховній Раді продовжувати той цирк і кому він мав бути вигідний.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     ПРОНЮК Є.В.,  завідуючий  сектором  Київської  міської  Ради народних депутатів /Тисменицький виборчий округ, ІваноФранківська область/.

 

     Шановні колеги!  Я  хочу  звернути  вашу  увагу,  що  проект Постанови  про  організацію  роботи  першої  сесії все-таки добре продумано.  Нам треба починати роботу о 10 годині. Вже виробилася традиція  не тільки у Верховній Раді,  а і в інших Радах,  що о 9 годині збираються депутатські група,  а тепер це будуть переважно фракції.

 

     Тому нам  треба це зберегти.  Я хотів би,  щоб ви підтримали запропонований проект.  І щоб  у  суботу  був  робочий  день.  Це хороший день для нашої роботи.

 

     Але ще одне. Шановні колеги! Ідучи на вибори, ми всі свято

 

     54

 

     клялися дотримуватися законів України.  Я вас закликаю: будь ласка, дотримуймося Закону про мови, не порушуймо його.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     СТЕШЕНКО О.М..,  голова  Троїцької  районної  Ради  народних депутатів   /Сватівський   виборчий  округ,  Луганська  область/. Уважаемый Василий  Васильевич!  Уважаемые  народные  депутаты!  Я думал,  что можно было бы согласиться с теми депутатами,  которые поддерживают  предложенный  регламент,   с   учетом   того,   что обсуждение этого вопроса нужно разбить на два этапа. Первый - это этап до 1 июня,  когда мы сформируем рабочие органы и определимся по комиссиям и так далее.

 

     Дальше мы  решим вопрос,  в каких же условиях будут работать народные  депутаты,  а  потом   -   все   остальное.   Зачем   мы перескакиваем?

 

     Не решили,  в каких условиях будем работать, а уже себе, так сказать,  регламентируем  работу.  До  І   июня   работать,   как предлагается, а дальше определиться и внести коррективы.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дозвольте  буквально одне слово.  Якраз і малося на увазі працювати до 1 червня.  А потім,  коли запрацюють робочі органи,  ми  визначимо  режим роботи і визначимо перелік основних питань. Так що ви дуже правильно сказали.

 

     Другий мікрофон.

 

     ТЕРЕН /ТАРАН/ В.В.,  головний  редактор  журналу  "Розбудова держави" Кременчуцький-Автозаводський виборчий округ, Полтавська

 

     55

 

     область/. Василю Васильовичу!  Мені здається, що ми зайшли в глухий кут.  І зайшли тому,  що не  назначила,  скільки  часу  ми будемо від мікрофонів обговорювати ту чи іншу проблему.

 

     Очевидно, треба,  щоб  був  установлений  якийсь  термін для обговорення тієї чи іншої проблеми.

 

     Мені здається,  що моя пропозиція буде найкоротша: не губити інші  пропозиції.  І  щоб  це не продовжувалося до безкінечності, слід припинити це обговорення і поставити на голосування,  на мою думку,  дуже  слушну  пропозицію  про пряму телетрансляцію роботи сесії. Це перше.

 

     І друге.  Абсолютно   слушно   те,   що   депутати   повинні зустрічатися  з  виборцями.  І  тому  я  за те,  щоб поставити на голосування пропозицію,  щоб субота була робочим днем у  виборчих округах.

 

     Я пропоную  зараз поставити на голосування ці дві пропозиції і припинити обговорення.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон, будь ласка.

 

     СТЕПЕНКО В.І.,  голова  колективного  сільськогосподарського підприємства  імені  Воровського  Полтавського району Полтавської області /Полтавський виборчий округ,  Полтавська область/. Василю Васильовичу!  У  мене  є конкретна пропозиція.  Я не розумій,  що робиться...  Ми говорили,  що помилки були в тієї Верховної Ради. Але вони ж продовжуються.

 

     56

 

     Є внесена  ініціативною  групою  пропозиція.  Ми  її повинні проголосувати за основу. Від мікрофонів - конкретні пропозиції.

 

     Працюємо у суботу чи не працюємо? Проголосували. Працюємо.

 

     Далі. Кожний четвертий тиждень - робота у виборчих  округах. Я вважаю, що мало. Треба два тижні працювати у виборчих округах.

 

     І зауваження  до спікера нашого:  щоб він не розтягував,  як сьогодні,  на півтори години обговорення,  а конкретно ставив  на голосування питання.

 

     Я прошу   зараз   проголосувати   за   основу   те,  що  нам запропонувала  ініціативна  група.  А  потім  -  конкретно  кожну пропозицію. І закінчити на цьому питання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зауваження  ваше  зрозуміле  і приймається.  Але зрозумійте і головуючого,  і робочу Президію. Ми щойно приступили до  роботи,  і  є пропозиції.  Я не думаю,  що ми порушуємо якісь норми ведення засідання.  Давайте будемо якось поважати  і  думку інших.

 

     Є ще депутати, які бажають висловитися від мікрофонів?

 

     Є. Тоді останнє коло.

 

     Перший мікрофон.

 

     БУТЕЙКО А.Д.,   керівник   служби   Президента   України   з міжнародних питань /Камінь-Каширський виборчий  округ,  Волинська область/. Шановний Василю Васильовичу! Я хотів би привернути вашу увагу до восьмого абзаца проекту постанови,  який ми  розглядаємо /він починається

 

     57

 

     словами: "До   орієнтованого  переліку  питань...  "У  цьому абзаці передбачається фактично,  що депутат  позбавляється  права законодавчої ініціативи,  і не лише депутати,  а й усі інші, кому надано таке право. У нас є норми, якими вже визначено, хто і коли може вносити пропозиції про включення питання до порядку денного. Тому я пропонував би вилучити  цей  абзац  зовсім,  тому  що  він обмежує  права  і депутатів,  і Кабінету Міністрів і Генерального прокурора, і Головного державного арбітра України.

 

     Якщо виникне ситуація, яка буде обов'язково важливою з точки зору цих ініціаторів, то чому ми маємо обмежувати їх право?

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто восьмий абзац вилучити. Так?

 

     Другий мікрофон.

 

     ЯЦЕНКО В.М. Я хотів би, шановні колеги, щоб ви повірили мені на слово:  засідання в сесійному залі і натискання на  відповідну кнопку /"за",  "проти" чи "утримався"/ - це лише незначна частина депутатської  роботи.  Повірте  моєму   досвіду,   що   це   так. Перечитайте,  будь  ласка,  орієнтовний  перелік  питань,  які ми повинні розглянути.  Це ж тільки назви проектів  законів!  Бажано було б,  щоб ви натискали на кнопку свідомо. Тобто всі ці проекти законів треба перечитати,  осмислити і зрозуміти,  яку  вагу  має кожна кома, кожна крапка, кожна буква.

 

     58

 

     Вважаю, що ми /я говорю від імені робочої групи/ попрацювали досить ретельно над запропонованим  вам  порядком  роботи  сесії. Лише на одне хочу звернути увагу. Я підтримую пропозицію в суботу не працювати.  Це не вийде,  особливо в тих депутатів, які живуть трохи  далі  від  Києва.  Тим  більше  що  нам  сьогодні потрібен безпосередній і оперативний зв'язок з виборцями.

 

     Давайте все-таки  дотримуватися  здорового  консерватизму  і затвердимо  той  порядок роботи,  за яким працювала Верховна Рада дванадцятого скликання. Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон, останній.

 

     ТОДОРОВ Є.С., завідуючий заочним відділенням Бердянського

 

     машинобудівного коледжу /Бердянський міський виборчий округ, запорізька   область/.   Уважаемые  депутаты!  Уважаемый  Василий Васильевич!

 

     Давайте мы не будем нарушать действующее законодательство. Я предлагаю  в  субботу  не  заседать.  Это  нерабочий день по всей стране.

 

     Предлагаю начинать работу в 10 часов  и  провести  последнюю неделю  мая  в  округах.  А  для  того  чтобы  не  терять связи с избирателями, я предлагаю работать в округах по две недели.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   депутати!   й   пропозиція   припинити внесення   коректив.   Суттєве  зауваження?  Будь  ласка,  третій мікрофон.

 

     ДЕПУТАТ /не представився/. Ми всі чомусь не

 

     59

 

     звернули увагу на перше речення в цьому  проекті:  "Верховна Рада   України   працює  на  постійній  основі",  ми  забули  про Конституцію /Основний  Закон/  України,  про  її  статтю  Бо,  де говориться,  що вибори народних депутатів є загальними і прямими. Я не зачитуватиму її - відкрийте  і  почитайте.  Так  що  давайте звернемо на це питання особливу увагу...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Усе,   домовилися   про  припинення  обговорення проекту.

 

     Шановні депутати!  Якщо коротко підсумувати,  то в  принципі проект   підтриманий.   Зауваження   стосуються   режиму  роботи. Пропозиції  в  основному  зводяться  до  того,  щоб  працювати  з вівторка   до   п'ятниці  включно,  а  в  суботу,  не  працювати. Розпочинати пленарні засідання о їй годині.  Були пропозиції -  о дев'ятій.  Але треба врахувати великий обсяг роботи,  який буде в постійних комітетах,  комісіях, фракціях. Отже, треба розпочинати о 10 годині.  Триватиме ранкове засідання з 10 до 14, перерва - з 14 до 16,  вечірнє засідання  -  з  16.  Якщо  буде  необхідність продовжити,  то можемо продовжити до 19 години, якщо ви вирішите. У  кожній  конкретній  ситуації  Верховна  Рада  прийматиме  таку постанову.  А  як правило - працюватимемо з 16 до 18 години.  Це, перше.

 

     Друге. Пропозиції  зводилися  до  того,  щоб   усе-таки   не забувати  про  свій  обов'язок перед виборцями.  Мається на увазі робота у виборчих округах.  Якщо ви підтримаєте,  щоб ми в травні працювали; за цим режимом, тобто три тижні підряд, то з червня ми визначимося щодо подальшої роботи.

 

     Трете, депутат Бутейко Антон Денисович запропонував вилучити абзац, де йде мова про те, що до орієнтовного переліку питань...

 

     60

 

     Я думаю,  що  ми затвердимо Регламент,  і там усі ці питання будуть визначені. Тому я також пропоную цей абзац зняти.

 

     Були ще пропозиції деяких  депутатів.  Чи  є  потреба  кожну пропозицію голосувати? Немає.

 

     Ставлю на  голосування цей скоригований проект Постанови про організацію роботи першої сесії верховної Ради України.

 

     Прошу проголосувати.

 

     "За" - 291. Постанову прийнято.

 

     Шановні депутати!  У нас іще є час,  тому  визначимося  щодо орієнтовного  переліку  питань  для  розгляду на перших пленарних засіданнях Верховної Ради,  мова йде практично про  цей  тиждень, три  дні  -  середу,  четвер,  п'ятницю.  А  до широкого переліку питань,  який я вам доповідав,  де є 124 питання, ми повернемося, коли  буде  обрано  керівництво  Верховної Ради і постійні робочі органи.

 

     Які є зауваження до цього документа?  Немає.  Тоді дозвольте поставити на голосування проект...

 

     Перший мікрофон.

 

     61

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Уважаемые депутаты! Мне, и не только мне, а я группе депутатов,  которые консультировались, представляется, что Верховный Совет нынешнего созыва может укрепить свой состав,  дав трактовку Закона о выборах,  а именно статей  46  и  48.  Вы  все знаете,  что в этих статьях заложена противоречивая норма.  Часть кандидатов в депутаты могли бы влиться в наш корпус.  Потому  что они  набрали  более  25  процентов  голосов  и более 50 процентов избирателей  пришли  в  округах  на  выборы,  но,  к   сожалению, законодательство  и трактовка избирательной комиссии не позволили этого сделать.  Поэтому я предлагаю эти  нормы  рассмотреть.  Они подготовлены,  по  крайней  мере,  имеется  такое  предложение от депутатов-социалистов.  Просьба включить этот вопрос  в  повестку дня.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Такі  пропозиції  надійшли.  Але ми порадилися з членами робочої Президії і пропонуємо це питання розглянути після обрання  керівництва  і постійних робочих органів Верховної Ради. Тобто ми не відхиляємо Його.  Воно буде включене до  орієнтовного переліку питань, які ми розглядатимемо. Приймається?

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Так.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     НОСОВ В.В. Хочу я верну ти увагу депутатів і головуючого, що відповідно до прийнятого нами рішення після розгляду

 

     62

 

     переліку комітетів і комісій Верховної  Ради  України  треба розглянути проект Регламенту Верховної Ради України.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це приймається.

 

     Третій мікрофон.

 

     КОВТУНЕЦЬ В.В.,     декан    факультету    інформатики    та обчислювальної  техніки  Рівненського  державного   педагогічного інституту /Вересневий виборчий округ,  Рівненська область/.  Люди чекають від нас позиції стосовно майбутніх виборів  Президента  і виборів  до  місцевих Рад.  Я вважаю,  що до розширеного переліку питань  одразу  після  доповіді  Президента  треба  включити   це питання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло?

 

     А тепер,  шановні  депутати,  на  ваш  розгляд  пропонується проект, який внесено. Ще бажають висловитися?

 

     Перший мікрофон.

 

     ЗАЄЦЬ І.0.  Хочу підтримати пропозицію депутата Марченка про тлумачення   статті  48  Закону  про  вибори  народних  депутатів України.  Річ у тому,  то, наприклад, у Києві обрано всього п'ять депутатів. У 14 округах вибори взагалі не відбулися. І я заявляю, що ці вибори не відбулися через те,  то адміністрація, інші перші посадові  особи України не зрозуміли трагедії того,  що від Києва немає належного  представництва  у  Верховній  Раді,  і  фактично зірвали вибори в Києві, не закликавши киян взяти

 

     63

 

     участь у   голосуванні.   Ми   не  маємо  права  просто  так відмахнутися,  пославшись на роз'яснення,  яке зробила Центральна виборча комісія. Врешті-решт, треба сказати чітко: там, де вибори не відбулися, люди, які балотувалися, мають право балотуватися.

 

     Тому я підтримую депутата Марченка і наполягаю на тому,  щоб Верховна  Рада дала трактування статей 48 і 46,  і прошу включити це питання до порядку денного.  Чому?  Тому що поки ми  сформуймо всі  постійні  робочі органи,  закінчиться строк висування,  і ці люди автоматично опиняться за  бортом.  А  це  політично  активні люди.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Іване    Олександровичу!    Ми    поставимо   на голосування. Як вирішить Верховна Рада, так і буде.

 

     Другий мікрофон.

 

     РОЄНКО В.Г.,  голова колгоспу імені Горького  села  Ропотуха Уманського району /Уманський виборчий округ,  Черкаська область/. Мої виборці просили мене  запропонувати  для  розгляду  Верховною Радою питання про хід виконання законів про приватизацію і навіть просили зупинити  їх  дію,  щоб  подивитися,  хто,  і  як,  і  що приватизує.  Отака  пропозиція  вноситься.  Прошу поставити її на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дозвольте вам сказати,  що в  широкому  переліку питань,  який вам сьогодні вручено,  це є. Так що дозвольте зараз до цих першочергових питань не включати його.  А там  ваша  думка врахована.

 

     Третій мікрофон.

 

     64

 

     ДАНИЛЕНКО А.С.,  голова  акціонерного  товариства "Карапиші" Миронівського  району  /Миронівський  виборчий  округ,   Київська область/.  Я  не можу погодитися із своїм колегою Марченком,  щоб стосовно цих 60  кандидатів,  які  не  набрали  певної  кількості голосів,  сьогодні  прийняли  відповідне  рішення.  Давайте ми не керуватися законами як тим дишлом,  а  поважати  їх.  Треба  зорі оптуватися  і  провести велику роботу в тих виборчих округах,  де поки що не обрано депутатів.

 

     Мені здається, що це сьогодні головне.

 

     Я не можу погодитися з депутатами,  які  на  першому  нашому засіданні піднімають питання про те, що ми маємо сьогодні забути, яку ми писали заяву,  коли  балотувалися  кандидатами  в  народні депутати.

 

     Ми повинні поважати своїх виборців, ми повинні поважати себе і поважати ту Верховну Раду, яка прийняла відповідні закони.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.,   заступник   голови    Луганського    обкому профспілки  робітників  автотранспорту  і  шляхового господарства /Старобільський виборчий  округ,  Луганська  область/.  Уважаемые депутаты!  Вы  посмотрите,  что  мы  делаем.  Сегодня  кому-то не понравился при принятии Постановления о порядке освещения  работы нашей    сессии    какой-то    пункт.    Давайте    переголосуем. Переголосовали. Сегодня отдельным депутатам не нравится положение Закона   о   выборах   народных   депутатов,   связанное   с  его обязательством уволиться с прежней работы.

 

     Все писали это заявление и все соглашались. Теперь говорят о повторном выдвижении кандидатов и так далее.

 

     65

 

     Какой мы  показываем  пример?  Да  прекратить это необходимо сегодня же, с первого заседания. Если мы и дальше пойдем по этому пути, то можно разойтись совершенно, мы будем трактовать так, как нам удобно,  а не так,  как этого требует закон.  А закон  должен быть основой нашей работы.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     КОЛОМОЙЦЕВ В.Е.  Я  хочу  несколько  слов  сказать по такому поводу.  Все мы знаем,  в каком тяжелом  положении  экономика.  И когда  работала рабочая группа,  все мы хотели поскорее перейти к рассмотрению  экономических  вопросов.  Но  выяснилось,   и   это понятно,  что  без решения оргвопросов - сегодняшних,  насущных - экономикой  мы  заниматься  не  сможем.  Так  давайте   прекратим обсуждение.  Вот  есть перечень вопросов на три дня.  Давайте его примем,  решим оргвопросы,  чтобы потом перейти непосредственно к конкретному делу.

 

     Да, есть ряд проблем,  которые нужно обсудить:  Конституция, Закон о выборах народных депутатов.  Но  это  мы  сделаем  потом. Сейчас  надо  решить оргвопросы.  Давайте прекращать обсуждение и ставить проект постановления на голосование.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Якраз це й мається на увазі.

 

     Я просив би всіх депутатів:  і тих колег  з  Верховної  Ради минулого   скликання,   які   знають  процедуру  розгляду  питань Верховною Радою,  і новообраних депутатів, до яких я з розумінням ставлюся  і  які  пропонують працювати конструктивно,  розглянути зараз перший блок - організаційні  питання  формування  Верховної Ради, її

 

     66

 

     керівництва і  робочих органів,  а потім перейти до розгляду всіх інших питань.

 

     Тому пропоную  прийняти  внесений  на  ваш  розгляд   проект Постанови  Верховної  Ради  про  орієнтовний  перелік  питань для розгляду на перших пленарних засіданнях.  Верховної Ради України" Прошу проголосувати.

 

     "За" - 306. Постанова прийнята.

 

     Шановні депутати!  Ще  раз  прошу  обраних  членів Мандатної комісії,  Лічильної комісії,  Секретаріату  сесії  приступити  до роботи.

 

     Оголошується перерва до 12. 30,

 

     67

 

     /Після перерви/

 

     Веде засідання народний депутат України МАСОЛ В.А.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні депутати!  Прошу зайняти робочі місця і вставити  картки,  тощ  що  зараз  у  залі  присутні  235 депутатів.

 

     Запросіть, будь ласка, народних депутатів до валу.

 

     Шановні народні   депутати!  Хочу  запропонувати  вам  такий порядок подальшої роботи,

 

     Тимчасова Мандатна комісія,  Лічильна  комісія,  Секретаріат сесії   обрали   голів,  заступників  голів  і  секретарів.  Вони працюють, обговорюють порядок подальшої роботи.

 

     Тому в нас є дві пропозиції.  По-перше,  ми можемо  сьогодні закінчити  на  цьому  свою  роботу  і  чекати  доповіді Мандатної комісії.  Вона  повинна  перевірити  повноваження  всіх  народних депутатів,  які  були обрані до нинішнього складу Верховної Ради. По-друге,  ми можемо  сьогодні  розглянути  і  обговорити  проект Положення  про  депутатські групи /фракції/.  А постанову з цього питання прийнята після доповіді Мандатної комісії.

 

     Отже, чи ми закінчуємо  на  цьому  свою  роботу  сьогодні  і чекаємо  доповіді  Мандатної  комісії,  чи починаємо обговорювати проект Постанови про депутатські групи /фракції/? Обговорюємо?

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Так.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді з вашого дозволу давайте так домовимося...

 

     Ми почали  вже  працювати,  у  кого  є  запитання  -  трошки пізніше.

 

     68

 

     Депутат не просить слова з процедурного питання...  Ну, будь ласка, другий мікрофон.

 

     ШЕЙКО П.В.,  представник Президента України у  Бобровицькому районі   Чернігівської   області  /Бобровицький  виборчий  округ, Чернігівська область/. Шановна Президіє! Шановні колеги депутати! Я хотів би,  щоб ми ще раз повернулися до питання про висвітлення роботи сесії...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пробачте, це не процедурне питання.

 

     ШЕЙКО П.В. Прошу вибачення, Віталію Андрійовичу. Я хотів би, щоб Президія врахувала одну дуже суттєву річ.  Сьогодні практично всі народні депутати висловлюють скоріше не свою думку,  а  думку виборців,  з якими вони буквально днями спілкувалися. Питання про висвітлення роботи сесії дуже суттєве і важливе.  Навіть із живої реакції людей,  які стоять на площі, зрозуміло, що ми не до кінця відпрацювали цю процедуру.

 

     Хотів би,   щоб   ми   ще   раз   проголосували   за   повну телетрансляцію  в  запису  першої  сесії Верховної Ради,  тому що питання,  перелік яких прийняла сьогодні Верховна  Рада,  є  дуже актуальними,  визначальними  і  дуже цікавими для наших виборців. Думаю,  ніхто не  заперечуватиме,  що  коли  ми  обговорюватимемо питання   про  Голову  Верховної  Ради,  про  заступників  Голови Верховної  Ради,  про  комітети,   комісії,   то   наші   виборці зорієнтуються, як працюють їх депутати на цій першій сесії.

 

     69

 

     Тому, думаю,   не   буде  крамоли,  якщо  ми  повернімось  і проголосуємо за повну трансляцію в запису першої сесії  Верховної Ради України.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  вам  дякую,  але  хочу  висловити свою думку. Шановні народні депутати!  Ми працюємо  не  тільки  на  пленарних засіданнях,  а й у комісіях.  І наша головна робота - це робота в комісіях,  де ми повинні підготувати законодавчі акти,  які потім прийматимемо   на   пленарних  засіданнях.  Якщо  ми  хочемо  все висвітлювати, то тоді давайте почнемо з засідань комісій.

 

     Верховна Рада  вже  прийняла  рішення,  і  ми  кожного  разу переголосовувати не будемо.

 

     З вашого  дозволу  надаю  слово  народному  депутату України Носову Владиславу Васильовичу.

 

     НОСОВ В.В.   Шановні   депутати!   Ініціативна    підготовча депутатська  група  запропонувала мені доповісти це питання - про Положення  про  депутатські  групи  /фракції/  у  Верховній  Раді України.

 

     Навіщо їх  треба  утворювати!  Справа  в тому,  що парламент формується за політичними принципами, і йому органічно притаманні протистояння  і різноманітність поглядів.  Якщо парламент не буде структурований на якісь групи однодумців, то утвориться

 

     70

 

     ситуація, коли парламент буде  практично  некерованим.  Тому країни із столітнім досвідом парламентської роботи і ми на своему чотирирічному   досвіді   дійшли   висновку,   що   треба   якось організувати     депутатів-однодумців.    Коли    організовуються депутати-однодумці,   вони   зі   свого   середовища    висувають представника,   і   тоді   значно   легше  домовитися  з  приводу процедурних питань,  питань порядку проведення  засідань  з  цими кількома координаторами фракцій; потім вони приходять у фракцію і домовляються  про  порядок  роботи   на   пленарному   засіданні. Приходять  депутати  в  парламент  - про все завчасно домовилися, суперечок не виникає,  і принаймні з приводу  процедури  вони  не сперечаються.  Суперечки  можуть йти щодо конкретних матеріальних норм чи якихось положень конкретних законів. Якщо ви спостерігали за  роботою  попередньої  Верховної  Ради,  то бачили,  як там по півдня вирішували, яке питання розглядати, а яке не розглядати.

 

     71

 

     Саме тому  Закон  України  про  статус  народного   депутата України   передбачає   у   статті   15:   "Депутати  мають  право об'єднуватися  в  депутатські   групи.   Порядок   утворення   та особливості   діяльності   депутатських  груп  у  Верховній  Раді визначаються  Регламентом  Верховної  Ради  України   та   іншими законодавчими    актами   України,   що   регулюють   депутатську діяльність.  Депутатські  групи  та  їх  об'єднання  мають  право обнародувати  інформацію про свою діяльність в офіційних виданнях Верховної Ради".  На розвиток  цієї  статті  Закону  України  про статус  народного  депутата  ви бачили запропоновану в Регламенті цілу главу. Але щоб цю главу не розглядати в ході обговорення, ми внесли  її  як окреме положення і пропонуємо прийняти спочатку як положення.  - Відповідно до цього положення утворити  депутатські групи,  фракції.  Після цього вже можна буде висувати кандидатури на пост Голови Верховної Ради,  на пропорційних  засадах  обирати голів  постійних  комітетів  чи  комісій /як ми їх там/ назвемо/, також на пропорційних засадах формувати тоді вже й самі  постійні комітети  /чи комісії/ Верховної Ради.  Тобто подальша робота має бути  вже  структурована.  Саме  тому  і  пропонувалось  приймати Регламент перед утворенням постійних комісій чи комітетів.

 

     Що передбачається в цьому положенні?  Я хочу сказати,  що це положення ввібрало і світовий досвід,  і досвід,  нашої роботи  у парламенті попереднього скликання.  Проект положення був розданий вам завчасно,  сподіваюсь,  ви його прочитали. Зупинюся тільки на основних моментах,  які можуть викликати запитання,  щоб зняти їх наперед.

 

     Підготовча депутатська група запропонувала уточнити  поняття "депутатська  фракція".  Тобто  загальне  назва буде "депутатська група" - основне об'єднання, як визначено в пункті 1.1, але

 

     72

 

     якщо вони  утворені  на   основі   партійної   приналежності депутатів,  то це утворення називатиметься депутатською фракцією. І коли хтось говорить,  що він від фракції, то зразу буде відомо, що це - партійна фракція.  Якщо ж лунає "від депутатської групи", зразу буде  відомо,  що  це  просто  депутатська  група.  Якихось спірних  питань при утворенні груп і фракцій начебто немає,  крім одного,  яке може виникнути.  Положенням передбачається утворення змішаної  депутатської  групи  для тих депутатів,  які не ввійшли нікуди.  Чому змішаної? Тому, що вони не є однодумцями, але право на  пропорційне  представництво в комісіях їм же потрібно надати, як і право на виступ з трибуни.

 

     В усьому  світі  організація  виступів   відбувається   так. Виділяється  на  питання,  скажімо,  дві  години.  І  відразу вже відомо,  яка фракція скільки мав - ті 8 хвилин, ті - 15, ті - 20. Фракція сама визначає,  хто виступить з трибуни і доповість. Тоді цієї колотнечі з записами на виступ по 9С-300  чоловік  не  буде. Виступатиме той,  кого уповноважила фракція.  Хто виступатиме від фракції  -  Регламентом  не  визначається,  але  я  хочу  зробити підказку.  Тому  по  мені  часто  ставлять запитання;  чопу ви не регулюєте Регламентом діяльність  депутатських  груп  і  фракцій? Вони регулюють цю діяльність самі,  але я можу підказати,  в чому суть.

 

     Коли будуть у вас засідання депутатських  груп  чи  фракцій, ви,  лідери фракцій,  будь ласка,  зробіть так:  візьміть порядок денний,  зачитайте законопроект і запитайте,  хто  його  на  себе візьме.   Ви   із   здивуванням  побачите,  що  депутати  почнуть "ховатися" під стіл або за найближчу колону /це я жартома  кажу/. Розподіляєте   законопроекти   міч  членами  депутатської  групи, розмножуєте, роздаєте

 

     73

 

     цей список  членам  своєї  групи,  вступаєте  у   відповідні контакти   з   членами  інших  груп  і  таким  чином  утворюється неформальна робоча група з кожного законопроекту.

 

     Коли законопроект  вноситься  на  обговорення,  не   виникає проблем,  хто  буде виступати,  - доповідатиме той,  хто "тягнув" його на своїй шиї.  Але це питання регулювати Регламентом  ми  не можемо, тому що Регламент - це закон, а тут ідеться про внутрішню діяльність фракції.  Я показав,  скажімо, конструктивний механізм внутрішньої роботи фракції.  Що стосується Регламенту, то у ньому передбачається тільки вихід фракції чи  групи  на  рівень  роботи парламенту,   тому   що   Регламент   регулює  діяльність  тільки парламенту.  У Регламенті цих засад діяльності депутатських  груп немає.

 

     Знову повертаюся   до  питання  щодо  змішаної  депутатської групи.  Це звичайнісінька депутатська група,  яка має  всі  ті  ж повноваження, крім одного - від цієї групи не можуть виступати із зверненнями і заявами.  Чому? Хочу поділитися власним досвідом: я практично ні в які групи не входив саме через цей пункт. Тому що, наприклад. формується якась заява, а ти не всі пункти підтримуєш. Депутат  починає  відмежовуватися,  раз відмежувався,  два,  три, потім виникає питання, чого він ішов у ту депутатську групу. Тому Регламентом,    тобто   законом,   передбачається,   що   змішані депутатські групи не подають ніяких  заяв,  ніяких  звернень.  Це єдине  обмеження.  На  мій  погляд,  це дає можливість навіть тим депутатам,  які  не  об'єднуються  за  поглядами,   конструктивно працювати в парламенті.

 

     Далі. Ще  одне  запитання  може виникнути:  які повноваження депутатських груп і фракцій?  Вони тут перераховані.  Це право на пропорційне  представництво,  право пропорційно одержувати час на виступи, крім деяких питань /коли, наприклад, відбуваються

 

     74

 

     вибори, то  вони  здійснюються  на  рівних  засадах/.  Тому, скажімо,  коли  будемо обирати Голову Верховної Ради,  то,  як на будь-яких виборах,  усі мають рівні права.  Ну й з  інших  питань групам пропорційний час виділяється.

 

     Далі. Передбачається  право  виступу від кожної депутатської групи з мотивів голосування. Це невід'ємне право. Формально лідер фракції  дає  знати своїм депутатам,  як треба голосувати /так би мовити, неофіційно/.

 

     Депутатська група мав право виступити з  будь-якого  питання порядку денного.  Це право надається обов'язково,  і в Регламенті це записано.

 

     Далі. Передбачається в цьому проекті положення надавати /остання стаття, пункт 5.1/ на пропорційних засадах і матеріальне забезпечення.

 

     Тут, правда,  виникають   проблеми:   який   буде   критерій пропорційності.   Тут  передбачаються  зареєстровані  депутатські групи і фракції,  які складаються з  70  чи  50  чоловік.  Це  ми визначимо   шляхом   голосування.   Відверто  кажучи,  на  велике матеріальне   забезпечення   розраховувати,   мабуть,   нам    не доведеться.

 

     75

 

     Це буде,   певне,  кімната,  друкарка,  можливо,  друкарська машинка. Може, будуть комп'ютери, ксерокси - я ще не знаю. Будемо дивитися,  чи  вийде  це.  Поділити  пополам  машинку чи друкарку важко,  так що т!  групи,  що з 50 чи 70 депутатів,  будуть  мати забезпечення,   а   у  тих,  які  менші,  буде,  так  би  мовити, матеріальний   стимул    /не    політичний,    а    матеріальний/ укрупнюватися.

 

     Хочу сказати,  що оптимальною кількістю було б приблизно 6-8 фракцій.  Занадто багато - недобре.  Ви знаєте,  що вийде. І коли дуже мало,  теж обговорення виходить дуже скороченим. Так що 6- 8 фракцій - це оптимальна цифра.

 

     Я хотів би зупинитися на ще одному питанні. Коли депутатська група    скорочується    нижче   встановленої   кількості,   вона оголошується розпущеною.  Тут нікуди не дінешся.  Дається 15 днів для  того,  щоб  депутат увійшов до складу тієї чи іншої фракції. Якщо не влаштувався, то він автоматично йде у змішану депутатську групу. Але ці переходи не є підставою для перегляду персонального складу комітетів,  комісій чи делегацій,  бо інакше ми не зможемо працювати.  Ми  без  кінця  будемо  переорганізовувати комісії чи комітети.  Уявіть собі,  що в комісії на  вас  навантажили  якусь роботу,  ви вже включилися, а тут якась група саморозпустилася, і треба переобирати комісії.  Тому тут прямо записано,  що  розпуск депутатської  групи не є підставою для перегляду складу комітетів і комісій.  Але Верховна Рада голосуванням може визначитися і при реорганізації знову переорганізувати їх.

 

     Прийняття цього положення дасть нам можливість /я вже трошки далі заходжу/ конструктивно  перейти  до  утворення  комітетів  і комісій,    яке    відбуватиметься    на   пропорційній   засаді. Передбачається голосування за списком,  запропонованим  фракцією, причому

 

     76

 

     по всіх  комітетах  одночасно,  а  не  так,  як у нас було у Верховній Раді попереднього окликання:  деякі комісії утворилися, депутати задовольнилися,  а коли вирішувалася доля інших комісій, то вони голосували проти і  блокували.  Саме  тому  це  положення треба прийняти до утворення керівних органів Верховної Ради.

 

     Може, будуть  якісь  запитання,  то я готовий відповісти.  В цілому я начебто висвітлив основні питання,  які можуть виникнути у вас при читанні цього положення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Закінчили?

 

     Шановні народні депутати,  бачу,  є запитання до доповідача. Тому почнемо.

 

     Другий мікрофон.

 

     МОСТИСЬКИЙ А.Б.,  народний  депутат   України   /Ковельський виборчий округ,  Волинська область/. У мене є запитання до пункту 5.1 "Забезпечення діяльності депутатських груп /фракцій/". Справа у  тому,  що  створення фракцій - це справді дуже важлива справа. Якщо  ми  утворимо  у  Верховній  Раді  5-6   фракцій,   у   яких витримуватиметься відносна дисципліна, тоді робота Верховної Ради буде  прогнозована,  а  значить,  ефективна.  У  Верховній   Раді попереднього скликання,  на жаль,  цього не було.  А для того щоб робота   фракцій   була   ефективною,   потрібне   їх    однакове забезпечення.   Чому?  Щоб  зареєструвати  фракцію,  потрібно  25 депутатів, а щоб дати їй приміщення, потрібно 50 чи 70.

 

     Я вношу  пропозицію:  усім  фракціям,  які  зареєстровані  в належному порядку, давати однакові матеріальні умови для праці.

 

     77

 

     НОСОВ В.В.   Я   вам   говорив   про   пропорційне   надання можливостей.  Це питання може бути спірним,  і  його  найпростіше вирішувати голосуванням.  Коли у нас буде постатейне голосування, ви можете запропонувати зняти слова "які мають не менше  70  /50/ депутатів"  і забезпечення діяльності всіх груп буде однакове.  А зараз проект запропонований просто на роздуми ваші, на оцінку.

 

     Але я ще підкреслюю,  що тут пропорційність зберігається,  і підкреслюю,  що  йде мова не про політичні обмеження,  а саме про матеріальні. Укрупнюйтесь - і матимете забезпечення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     ОСАДЧУК П.І.,  народний депутат України /Тлумацький виборчий округ,  Івано-Франківська область/.  Думаю,  тут досить добре все продумано,  але виникають деякі  питання.  Наприклад  пункт  1.2: "Депутатські  групи  /фракції/  не можуть формуватися для захисту приватних,  комерційних,  місцевих,  професійних  чи   релігійних інтересів". Дуже добре, що це так виділено.

 

     Але мені  здається,  що можна було все-таки слово "місцевих" якось  розширити  і   уточнити.   Я   б   його   замінив   словом "регіональних"  або  поставив  після  слова  "місцевих"  ще слово "регіональних".  Ми знаємо,  які є проблеми в нашій Україні,  які загрози територіальній цілісності,  ми знаємо про те, що в деяких регіонах уже є  партії  за  національною  ознакою,  чиї  інтереси виходять за межі України і таке інше.

 

     Тому пропоную  уточнити  це  формулювання  і вставити досить чітко слово "регіональних". Це означає, що такі фракції, тим паче засновані   на  антидержавні  діяльності,  не  створюються  і  не дозволяються.

 

     78

 

     І що стосується оцих депутатів,  які нібито не  визначилися. Всі, хто йшов на вибори, чітко визначилися і знали, що вони йдуть у політику,  йдуть у  вищий  політичний  орган  держави.  І  якщо тимчасово вони зараз безпартійні чи називають себе безпартійними, то у них є свої  політичні  погляди.  Тому  я  не  передбачав  би створення   цього   відстійника,   де   будуть   списком   нібито організовані депутати,  що не належать до  жодної  партії.  Нехай вони  поки  що  "витають  у повітрі",  але вони повинні до когось примкнути або створити якийсь магніт у кожній фракції,  щоб  вони визначилися.  Узаконювати оцих "блукаючих форвардів",  думаю,  не потрібно.

 

     І ще одне міркування, якоюсь мірою запитання. Тут написано: коли депутатські фракції створюються за політичною ознакою,  то у назві має бути щось  від  назви  партії  чи  кількох  партій.  Ви знаєте,  ми створимо такі абревіатури і таку абракадабру в тій чи тій  ситуації...  Я  б  запропонував  зняти   цю   умову.   Нехай називаються  чи то "Державність",  чи "Центр",  чи інакше.  А оця назва із частин назв різних партій буде просто  трошки  змахувати на китайську культурну революцію. Як ви на це дивитеся?

 

     НОСОВ В.В.  Думаю,  ті  депутати,  що не визначилися,  нехай привикають.  Коли ви кажете "нехай",  то  ви  ж  маєте  на  увазі обов'язок,  а  в  законі  сказано,  що  депутати  мають  право не приєднуватися до фракцій.  Ви не  можете  його  примушувати,  він нікому нічого не винен, він відповідальний перед виборцями. А раз право,  то він має право і нікуди не увійти.  І тому казати,  що, мовляв,  нехай вони висять у повітрі,  - недалекоглядно.  Існують такі люди, треба якось знайти для них нішу, ця ніша знайдена. І я хотів би порадити депутатам, які знайшли себе в якихось фракціях, йти за такою формулою,  як Швейк говорив: "Не гаси ту свічку, яка тебе не палить".

 

     79

 

     Якщо ви знайшли, куди вам примкнути, то не гасіть ту свічку, яка вас не пече.  Хай собі ці люди організуються так, як вважають за потрібне.

 

     Далі. Погляди  можуть бути різні.  Може,  це й некрасиво про себе приклад наводити,  проте окажу,  що я  безпартійний,  але  в програмі  писав про введення надзвичайного економічного стану.  У вашій передвиборній програмі, мені абсолютно не підходять поняття "ринок",  "лібералізація"... Та ні, шановні, усе отак треба зараз робити.  Куди мені приєднуватися? Я, скажімо, змушений буду йти в змішану групу. Але це моє право.

 

     Щодо місцевих  і  регіональних  інтересів,  то  тут  питання стоїть так:  у нас в місцеві Ради, є Верховна Рада, і саме захист місцевих  інтересів здійснюється у місцевих Радах /так вони у нас називаються/.  А  регіональні   інтереси   ви   все-таки   будете відстоювати,  особливо під час обговорення бюджетного питання, це там автоматично виникатиме.  Але тут записано "місцеві", виходячи з поділу Рад.

 

     Далі. Треба  зняти  назву партії з фракції.  Це питання дуже тонке, політичне.

 

     У бюлетені  була  зазначена  партійна   належність   кожного депутата.   Народ  ввірив  йому  мандат,  він  давав  мандати  не особистостям,  а партіям. А депутат прийшов сюди і тут зник. Була партія,  а тепер уже якась група.  На мою думку, ця мімікрія вже. називається політичним шахрайством.  Я не хотів би дурити  народ. Як обиралися,  отак тут і виглядайте. І тоді на наступних виборах буде видно. /Оплески/.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     80

 

     БУТЕЙКО А.Д.  Хотів би звернутися до  головуючого.  Оскільки тут   задавали   запитання,   вносили   пропозиції,   то  я  буду дотримуватися  цього  правила.  І  хочу  запропонувати,  щоб   ті пропозиції,   які   я   буду  висловлювати,  були  поставлені  на голосування, коли до цього дійдемо.

 

     Пункт 1.1.  Хотів би звернути  увагу  депутатів  на  те,  що йдеться  про  створення депутатських фракцій,  до складу кожної з яких має входити не менш як 25 депутатів.  У Регламенті,  який ми схвалили,  чітко написано,  що депутатські групи мають налічувати не менш як 20 народних депутатів.  Мені здається,  ми не  повинні створювати  різних  норм  у цих документах,  треба це привести до одного рішення.  І тому нехай буде 20 - так,  як у Регламенті,  з приводу якого ми прийняли постанову.

 

     Пункт 1.2, де йдеться про те, що депутатські групи не можуть формуватися  для  захисту   приватних,   комерційних,   місцевих, професійних  чи  релігійних  інтересів.  Хотів  би висловити таку думку.  Ми сюди обиралися нашими виборцями для захисту  інтересів усіх.  І  тому,  на мою думку,  не можна писати от таке правило у Положення  про  фракції.  Тому  пропонував  би  встановити  після "формуватися"  слово "лише".  Тобто депутатські фракції не можуть формуватися лише для захисту приватних,  комерційних, місцевих чи якихось інших інтересів. Тоді воно відповідало б тим вимогам, які стоять перед депутатами.

 

     Наступний - пункт 2.1. Я також згоден з тим, що не може бути обмеження  щодо  тієї  назви,  яку  хочуть собі взяти депутатські фракції. Це їх право, і від того суть не зміниться.

 

     Далі. Пункт 2.4. Думаю, що потрібно чітко визначитися з тим, хто  має  оголошувати  розпуск  фракції - чи Голова,  чи Президія сесії. Мабуть, Президія.

 

     81

 

     У пункті 3.6 сказано:  "Змішана депутатська  група  не  може робити заяв,  звернень від свого імені".  Я з повагою ставлюся до того,  що говорив доповідач.  Але хотів би  звернути  увагу  моїх колег на таке. А якщо члени змішаної групи мають одностайну думку з якогось питання,  то що, кожен з них повинен виступати? Чому не можна  виступити  від  змішаної  групи,  якщо вона мав одностайну думку? Тож пропонував би пункт 3.6 вилучити.

 

     І останнє моє зауваження і коментар щодо пункту 3.10. Думаю, що  обов'язково  треба  доповнити його такою фразою:  "Належність депутата до депутатської групи /фракції/ не позбавляє його. права на  висловлення власної точки зору з питань порядку денного,  яка не обов'язково може збігатися  з  рішенням  фракції".  Гадаю,  це положення  має бути відзначено тому,  що депутат може повністю не погоджуватись із рішенням фракції,  але ми не  можемо  позбавляти його права взагалі висловлювати свою думку.

 

     Дякую.

 

     НОСОВ В.В.  Відповідаю.  Стосовно пункту 1.1.  У Тимчасовому регламенті не передбачається момент,  коли ми  будемо  утворювати депутатські групи /фракції/. І тому ми утворюватимемо депутатські групи /фракції/ після того, як приймемо це положення. Приймемо це положення  - автоматично відпадають ті норми.  Ну,  тут ви можете проголосувати і за 20.  Просив би вас зараз не давати  пропозиції щодо  цифр,  краще  це  зробити під час постатейного голосування, тоді будемо цифри вставляти. На мій погляд, це не є предметом для дискусії у даному випадку.

 

     82

 

     Стосовно захисту  інтересів.  Ну,  я  б погодився,  скажімо, змінити слово "приватних" на "персональних". Тут малося на увазі, щоб не вийшло так, що фракція пропонує якогось "вождя народів". І ця  мета  записана  в  назві.  Тобто  передбачається,   що   мета діяльності   групи   визначається   і   офіційно   подається   до Секретаріату. Так от мету, скажімо, захист професійних інтересів, ви  записати  не  можете,  тому  що  для цього є профспілки,  для захисту релігійних інтересів  є  окремі  організації.  Саме  тому такий  перелік  тут  є.  А  інакше,  як ви знаєте,  може початися розшарування парламенту за національною чи якоюсь іншою ознакою.

 

     Далі - щодо назви.  Мовляв,  партію  обирають,  яку  хочуть. Правильно,  яку  хочуть,  коли  вони реєструються,  коли йдуть до виборців на виборах.  А тут  не  можна  ж  бути  хамелеоном.  Був червоним  -  став  зеленим.  І  потім виборець не знає,  хто його дурив.  Я ж вам уже пояснював,  що тут просто не треба  займатися таким  витонченим політичним шахрайством.  Об'єдналися у виборчий блок - будь ласка,  назву виборчого блоку можна буде  написати  і тут.  А раз у нас не було блоків,  поки що ми цього,  до речі, не писали.

 

     Далі. Хто оголошує розпуск?  У пункті 2.4 прямо записано, що розпуск  після  15 днів оголошується Головою Верховної Ради.  Але зараз у нас Голови Верховної Ради немає,  є Президія  сесії.  Тож зараз розпуск оголошується Президією сесії.  Тут,  на мій погляд, питань не повинно бути.

 

     83

 

     Далі. Депутатська змішана група  хоче  висловити  одностайну думку.  Нехай  тоді робить це поза стінами парламенту.  Записуючи право виступу від імені цієї групи,  ми взагалі зриваємо  всю  цю організацію.  Фактично та людина,  яка нікуди не ввійшла,  так би мовити, оформляється в змішану групу, а від її імені робитимуться заяви.  Не  треба!  Потерплять.  Об'єднуйся  з  однодумцями і там виступай!

 

     Тут кожна норма  потребує  якихось  самообмежень.  Тут  таке обмеження  для  захисту  прав  інших.  І я хочу сказати,  що.  ці випадки в нас були,  коли  виступають  навіть  від  однодумців  з протилежною  думкою.  Це  питання врегульовано в Регламенті.  Там передбачено цю  можливість  виступити,  відмежуватися  від  думки своєї групи або фракції.

 

     Фактично не всі запитання я відповів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     ТЕРЕЩУК В.В.,   старший  викладач  Приазовського  державного технічного  університету   /Маріупольський-Приморський   виборчий округ, Донецька область/. Уважаемый Владислав Васильевич! Я хотел задать  вопрос,  потому  что  у  нас   уже   началось   стихийное обсуждение. А вопросы мы еще на все сняли. Пункт 2.4 и пункт 3.2, мне кажется,  находятся в противоречии.  В пункте 2. 4 мы читаем, что  роспуск  депутатской группы /фракции/ не является основанием для пересмотра персонального составе органов Верховного Совета.

 

     В пункте 3.2 мы читаем,  что группы и фракции имеют право на пропорциональное /исходя из количества их членов/

 

     84

 

     представительство во   всех   органах  Верховного  Совета  и официальных парламентских делегациях. Что же получается?

 

     Если группа  или  фракция,   представленная   в   Президиуме Верховного  Совета  или  постоянной  комиссии,  распускается,  то попрежнему сохраняется это представительство.  Мне  кажется,  это противоречие  можно  устранить таким образом:  оговорить в пункте 2.4,  что роспуск депутатской группы не является  основанием  для пересмотра   персонального   состава  комиссий.  Но  в  отношении Президиума Верховного Совета это положение  необходимо  уточнить. Потому   что   в   этот   документ  заложена  идея  политического структурирования работы  Верховного  Совета.  И  если  мы  сейчас начнем  либо  занижать  планку формирования фракций,  либо давать равные  условия  всем,  то  мы   простонапросто   уничтожим   это основание.  Поэтому хотел бы,  чтобы вы дали разъяснение по этому вопросу.  Не получится ли так,  что собрались  вместе,  выдвинули своего  человека в Президиум,  а потом распались?  А все остается по-прежнему.

 

     Спасибо.

 

     НОСОВ В.В. Ці суперечності врегульовано в пункті 1.7: "Реорганізація та  формування  нових  депутатських груп /фракцій/ може  проводитися  протягом   повноважень   Верховної   Ради   із збереженням  їх  пропорційного представництва в органах Верховної Ради чи з відступом від нього відповідно до  рішення,  прийнятого Верховною Радою щодо такого представництва".

 

     У вас  є  можливість  внести  це  питання  на  обговорення і змінити  це  "пропорційно".  Але  це  не  повинно  набути  такого перманентного   характеру,   бо  ви  ж  не  зможете  працювати  в комітетах.  Ви протягнули за півроку якийсь законопроект,  і  тут вас викинули з того комітету, тому що

 

     85

 

     фракція розпалася.  Це  ж може стати,  до речі,  і предметом зловживань.

 

     На мій погляд, це достатньо тут врегульовано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     ДЕПУТАТ /не  представився/.  Шановний  доповідачу!   Шановні колеги    депутати!   Закономірно,   що   в   нашому   парламенті працюватимуть фракції,- це нормальне явище. Але хотів би, аби всі ви  ще  раз  подумали  про  те,  що  ми  говорили донедавна нашим виборцям.  Ми говорили насамперед,  що коли прийдемо в парламент, то робитимемо все можливе, щоб була єдність - щоб вирішити всі ті вузлові проблеми,  які стоять перед Україною,  щоб  людям  жилося краще,  щоб  у  колгоспах  виплачували заробітну плату,  щоб було благополуччя в кожній сім'ї.  Тому звертаюся  до  ваз  із  такими пропозиціями:  давайте  зробимо  все  можливе  для  того,  щоб  з основних проблем усі наші фракції були  єдині,  щоб  усі  основні вузлові  закони  нашої  України  ми  приймали спільно,  щоб ми не роз'єдналися.  І щоб це роз'єднання не було великою  втратою  для нашої України і для українського народу. І тому закликаю всіх вас робити все можливе  для  того,  щоб,  повторюю,  основні  вузлові проблеми вирішувати спільно і доходити консенсусу.

 

     Спасибі.

 

     НОСОВ В.В. Дякую вам за цей заклик.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     86

 

     КОСТИЦЬКИЙ В.В.,  завідуючий  кафедрою юридичного факультету Прикарпатського  університету  імені   В.Стефаника   /Залізничний виборчий округ,  Івано-Франківська область/.  Шановний Владиславе Васильовичу! У мене кілька запитань.

 

     Перше. Хотів би запитати,  як можна зіставити в  пункті  1.2 положення  посилання на імперативний характер мандата і статтю 92 Конституції та статтю 7 Закону про статус депутата,  де цього  не випливає?

 

     І друге.  Хотів  би запропонувати,  щоб ми із самого початку роботи Верховної Ради не вносили новими документами суперечностей із  чинним.На  мою  думку,  створення змішаної депутатської групи суперечитиме  чинному  Закону  про  статус   народного   депутата України.  У  статті  15 цього Закону передбачається,  що депутати мають право об'єднуватися в депутатські групи.  У статті  16,  де йдеться  про  обов'язки  народного депутата,  не передбачено його обов'язку входити в якусь  депутатську  групу.  Таким  чином,  ми примушуємо депутата працювати в депутатській групі в той час,  як він є повноважним представником народу.

 

     Отже, треба або відкинути  створення  змішаної  депутатської групи,  або  шукати  компроміс  й  у  тому положенні,  про яке ви доповідаєте. Тоді треба зразу вносити зміни в закон.

 

     Третє, і вже,  очевидно, останнє. Хотів би запропонувати вам також  звернути увагу на пункт 2.1 цього положення /який потребує редакційного  доопрацювання/,   де   йдеться   про   повноважного представника   від   фракції.  Але  думаю,  що  навряд  чи  можна записувати речення "У випадку,  коли депутатська фракція об'єднує депутатів з декількох партій, її назва повинна включати назви цих партій".

 

     87

 

     Оце три пропозиції.  з приводу яких просив би висловити вашу думку.

 

     Дякую.

 

     НОСОВ В.В. Почну з останнього - про назви партій. Це питання просте - як проголосуєте,  так і буде.  Але засади,  на яких воно туди   вставлено,   такі,   щоб   усе   це   не  було  політичним хамелеонством,  ось і все.  Більше я не буду пояснювати, ви, будь ласка, потім на голосуванні визначитесь.

 

     Щодо примусу працювати в депутатській групі. Ніхто нікого не примушує,  і, до речі, змішана депутатська група не писатиме мету своєї діяльності, положення, статут, як це роблять інші групи. Не буде визначати умови входження,  виключення звідти.  Імперативний мандат  /тут  записано/  не порушується.  Імперативність мандатів передбачена в  Конституції  як  відповідальність  депутата  перед виборцями, у тому числі й дострокове його відкликання.

 

     У положенні записано, що діяльність депутатської групи /фракції/ не може порушувати імперативного характеру мандата. Тобто ви не можете вимагати,  щоб депутат голосував ось так. Там, де були вибори за партійними списками,  там  є  примус  і  ви  це знаєте.  Депутат  вийшов  із  партії,  а  його викинули навіть із парламенту.  У нас же  цього  немає!  Саме  тому  зафіксовано  це положення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні народні депутати! Час, відведений на обговорення,  вичерпано.  Але оскільки питання  дуже  важливе, давайте продовжимо обговорення хвилин на 20. Немає заперечень?

 

     Другий мікрофон.

 

     88

 

     МОВЧАН П.М., народний депутат України /Коломийський виборчий округ,  Івано-Франківська область/. Шановний Віталію Андрійовичу! Шановні  колеги!  У зв'язку з тим що до цього Регламенту з багато зауважень /і не тільки в мене особисто,  а  й  у  багатьох  інших депутатів/, я хотів би принагідне нагадати, що нинішній парламент формувався не за багатопартійною,  а за мажоритарною системою.  Я не  проти  того,  щоб  на  самому  початку  роботи фракціонувати, структурувати його.  Але!..  Давайте ми знімемо зараз із  трибуни нашого  шановного доповідача Носова і розпочнемо обговорення,  бо це є найважливіші правила гри,  в яких я хотів би бачити рівне  й конституційне  забезпечення  більшості  й меншості.  Адже рано чи пізно політична розстановка  сил  у  парламенті  при  голосуванні найкардинальніших проблем буде відчутною.

 

     Тому я  хотів  би,  щоб  ми,  знявши  пана Носова з трибуни, почали обговорення не лише цього фракційного принципу,  а взагалі принципів і підходів до Тимчасового регламенту.

 

     НОСОВ В.В.  Я хочу заперечити депутату Мовчану щодо того, що вибори  були  небагатопартійні.   Партійна   приналежність   була означена в бюлетені. Виборець мав змогу голосувати і за прізвище, і за партію.  Ось вам,  будь ласка,  багатопартійні вибори,  і не обов'язково за списками. Це вже просто технологія.

 

     Далі. "Зняти Носова"... Я не претендую... Просто обговорення будь-якого питання передбачав доповідь, відповіді на запитання, а вже потім обговорення.

 

     Ще хотів би,  перед тим як мене "знімуть з трибуни",  додати таке.  Я звертався з проханням до Секретаріату сесії і пропонував це підготовчій робочій

 

     89

 

     групі: щоб  легше було утворити депутатські групи /фракції/, поширити серед депутатів збірник передвиборних програм депутатів. Закон  про  вибори  передбачав  таку  можливість.  Кожний депутат здавав підписану свою програму.  Цей збірник можна зробити.  Поки що є таке заперечення:  це 600 сторінок тексту, а триста чоловік,

- отож,  потрібно багато паперу.  Але ж тоді  неможливо  утворити групи  /фракції/.  То  я  просив  би,  можливо,  дати протокольне доручення Секретаріату розмножити матеріали й роздати їх,  бо  це буде дуже складно й ви це побачите. Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні    народні   депутати!   Порядок   нашої подальшої роботи буде такий. Ми Доручимо підготовчій комісії, щоб вона  вивчила  всі  сьогоднішні  запитання  та пропозиції,  потім внесла   відповідні   корективи   до   цього   положення.   Після затвердження  наших з вами повноважень ми будемо обговорювати вже відкоригований проект положення і приймати постанову.

 

     Ми домовилися з вами, що сьогодні будемо задавати запитання, обговорювати  проект.  Вячеслав  Васильович  погоджується  і далі працювати на цій трибуні.

 

     Третій мікрофон, будь ласка.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Мені здається, що пункт 1.1 треба прийняти відповідно  до  вже  прийнятого  нами  Регламенту.  Цифру 25 слід замінити на 20.

 

     Далі. Якщо назва "змішана депутатська група" буде відстояна, її вен ж треба змінити,  оскільки в цьому випадку слово "змішана" провокує пресу  на  іронізування.  Це  має  бути  "група,  що  не приєдналося",  або  к "незалежна група",  бо визначення "змішана" звучить, скажемо так, нелітературно.

 

     90

 

     Там, де йдеться про назву групи /фракції/ - пункт 2.1 - слід виключити   слово  "скорочена".  Нехай  буде  так:  "повна  назва депутатської  фракції  повинна   співпадати".   Скорочена   назва потрібна, щоб ми могли швидше оперувати фактами і категоріями.

 

     Далі. Я  думаю,  не  слід  дискримінувати  фракції,  які  за чисельним складом будуть меншими і вводити оце положення про  70, БО  депутатів,  бо продуктивність роботи 20,  50 і 70 депутатів - відносна:  20 депутатів можуть зробити набагато більше і набагато скрупульозніше  проробити  справу,  ніж  50  чи 70.  Отож,  треба зберегти 20 або 25, залежно від того, як ми приймемо.

 

     Дякую.

 

     НОСОВ В.В.  Щодо цифри 20,  25 у пункті 1.1. Ми вже говорили про це.  Коли буде йти постатейне голосування,  там проголосуємо. Тобто  немає  сенсу  навіть  дебатувати  це.  Щодо  іншої   назви "незалежна"...  Якщо проголосуємо "незалежна" - буде "незалежна". Я теж не наполягаю,  але дуже важко придумати якусь назву.  Слово "змішана" показує,  що це не однодумці. І саме тяму ми не надаємо їм можливості виходити з заявами.

 

     Щодо пропозиції  скорочену  назву  викинути...   Ми   будемо користуватися,  як  правило,  скороченими назвами,  і саме тому я передбачаю,  що повинні бути зазначені скорочена і  повна  назви. Буде повна назва, а насправді ми будемо вживати скорочену. Так що це варто залишити. Що ж до того, щоб не вводити в пункт 1.1 цифри 50  чи  70,  то  я  вже  казав...  При  голосуванні ви встанете і скажете: я пропоную вилучити, депутати проголосують - і все.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     91

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,   голова   правління   акціонерного   банку "Херсонінвестбанк"   /Дніпровський   виборчий  округ,  Херсонська область/.  У меня два вопроса. Первый вопрос. Как вы отнесетесь к тому,   если   в  пункте  1.2  первое  предложение  будет  вообще исключено? Из-за него у нас масса опоров и разногласий.

 

     И второй вопрос.  По какому принципу мы должны  подходить  к финансированию,   точнее,  обеспечению  деятельности  депутатских групп,  - по  пропорциональному  /то,  что  записано  носит  явно дискриминационный  характер/  или  должны  вынести  компромиссное решение о  том,  что  финансируются  так  же  и  блоки  различных фракций?

 

     Спасибо.

 

     НОСОВ В.В.  Щодо виключення пункту 1.2.  Я не бачу,  щоб він викликав розбіжності.  Просто може виникнути  фракція,  яка  буде ставити за мету захист релігійних інтересів,  яка буде йти зовсім в іншому напрямку. Я ж вам казав, що Регламент регламентує тільки те,  що  стосується діяльності Верховної Ради.  Хочете,  щоб були релігійні фракції,  - є спеціальні організації,  тож ідіть  туди. Тому я вважаю,  що це нормальний пункт.  Я не знаю,  чому він вам заважає. Я дотримуюся принципу; не Гаси ту свічку, яка не пече. Я впевнений, що ви не хочете відстоювати релігійні інтереси, але от пунктик - заважає.

 

     Щодо виключення пункту 1.5 про непропорційність.  Але ж  тут пропорційність V чому полягає? Скажімо, 70... Це ж кожний депутат має рівне право,  а не група, а група буде мати право пропорційно до  чисельності.  Якщо  з  50  депутатів,  то  їм буде друкарська машинка,  а якщо у вас 20 депутатів - що ж,  давайте їм валик від машинки  дамо.  Тобто  є  якась  дискретність  у  задоволенні цих потреб.  Але йдеться про рівність прав  депутатів  /я  підкреслюю це/.

 

     92

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  декан  факультету авіаційних та космічних систем,  завідуючий кафедрою Київського політехнічного  інституту /Центральний виборчий округ, Хмельницька область/. Оскільки в нас така змішана процедура,  то я запитання  задавати  не  буду  /уже задавали його/, а відразу внесу пропозицію стосовно пункту 1.1. Я підтримую пропозиції ввести обмеження "не менше як 20  депутатів" замість  25.  Пункт  1.2,  який  вносить обмеження щодо створення депутатських груп, вилучити зовсім, оскільки пункт 1.1 стверджує, які мають бути депутатські групи. Отже, пункт 1.2 вилучити. А для того щоб створити рівні умови для всіх  фракцій,  податок  пункту 1.5 викласти в такій редакції:  "Голова Верховної Ради забезпечує зареєстровані депутатські групи  /фракції/,  або  їх  блоки,  або об'єднання, які мають не менше 60 депутатів" - і далі за текстом. Погодьтеся з цим і тоді будуть рівні умови для всіх.

 

     93

 

     НОСОВ В.В.  Відносно забезпечення блоків і об'єднань. Я хочу сказати,  що це,  як правило, не дуже міцні об'єднання. Як тільки якесь питання виникло - вони й розвалилися. І ми будемо без кінця то  давати  приміщення,  то  забирати  їх.  А вже фракція є більш міцною.  Це зроблено з тих мотивів,  про які  не  писалося.  Крім того,  я  підкреслюю,  що йдеться не про рівні права депутатських груп чи фракцій,  а про рівні права кожного депутата.  Якщо є сто депутатів,   то   для   такої   кількості  виділяється  друкарка, приміщення.  А якщо 20 депутатів,  то цієї кількості не вистачає, щоб мати таке забезпечення.  Тобто пропорційне представництво іде не тільки там,  при створенні,  а й тут, у питаннях забезпечення. Отже, рівність депутатських прав, а не груп чи фракцій.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     НОСОВ В.В.  Шановні  депутати!  Ви внесете пропозицію,  коли буде постатейне голосування.  Проголосуєте - і буде  так,  як  ви кажете.

 

     КОВТУНЕЦЬ В.В.  У  мене  є  дві  пропозиції щодо пункту 2.1. Дійсно,  скорочена назва фракції повинна бути короткою, щоб можна було  оперативно  користуватися  нею.  Тому  у  вислові "повна та скорочена назва" слово "скорочена" не треба знімати.

 

     Відносно пункту   Б.І.    Безумовно,    положення    повинно стимулювати створення якомога потужніших фракцій. Але не слід так жорстко обмежувати можливість забезпечення фракцій  матеріальними засобами.  Тому я вношу конкретну пропозицію. Слова "які мають не менше 70 /50/" зняти,  в кінці речення поставити кому і доповнити його словам: "в обсягах, пропорційних чисельності

 

     94

 

     фракції". Тобто   це   залишається   на   розсуд  того,  хто забезпечує.  Але щоб  Голова  не  міг  одноосібно  вирішувати  це питання,  початок речення після слова "Голова" доповнити словами: "за погодженням з Президією".  І тоді ми,  думаю, знімемо в цьому ряд протиріч. Дякую.

 

     НОСОВ В.В. Щодо назви - скороченої чи повної, - то ви будете голосувати.  А щодо пропорційного забезпечення,  то тут же  можна піти   іншим  шляхом.  Скажімо,  як  це  робиться  у  світі,  для забезпечення діяльності депутатів виділяються певні кошти. І тоді залежно  від їх суми ви побачите,  чи наймете ви друкарку,  чи не наймете.  Ото й буде пропорційність. Кожному депутатові видаються гроші. Якщо їх зібралося 20, то вони нічого не матимуть.

 

     Давайте зробимо  так.  Якщо  ми  тут  пишемо  про  конкретні матеріальні  засоби,  то  доведеться  поєднати  це  з   кількістю депутатів.   Якщо   ж  перейдемо  на  гроші,  то  можна  написати "пропорційно". А ви самі там шукайте, як забезпечуватися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     СОБОЛЄВ С.В. Шановний Владиславе Васильовичу! На відміну від усіх  попередніх  виступаючих  я  якраз дуже активно підтримав би вашу точку зору про те,  що у нас повинно бути небагато  фракцій, про те,  щоб збільшити кількість депутатів для створення фракцій. Саме тому я, по-перше, вніс би пропозицію, що для цього потрібно

 

     95

 

     не 20 або 25, а як мінімум 40 депутатів.

 

     По-друге, для того,  щоб забезпечення  депутатських  фракцій було на достатньому рівні,  щоб врахувати людей,  які мають схожі ідеологічні,  економічні  погляди,  я  запропонував  би  все-таки прислухатися  до пропозиції,  щоб у пункті 5.1 записати:  "Голова Верховної  Ради  забезпечує   зареєстровані   депутатські   групи /фракції/,  блоки  груп  /фракцій/..."  Для  того  щоб  позбавити можливості  створювати  тимчасові  блоки  груп  /фракцій/,  можна доповнити  пункт 2.4 після слів "У разі,  коли склад депутатської групи /фракції/" словами "блоку груп /фракцій/ скорочується нижче встановленого рівня." І далі за текстом.

 

     Саме тому  я  якраз  і  хотів би підтримати вашу першу точку зору,  що повинно бути небагато фракцій,  але вони  повинні  бути міцні.

 

     НОСОВ В.В. Я не хотів би сперечатися відносно цифр, але коли група депутатів чи фракція буде велика,  виникне інша проблема. З різних  питань  будуть  різні  точки зору,  у вас не буде єдності всередині самої фракції. І все на цьому скінчиться. Крім того, ви ж  знаєте,  якщо  йти  за партійними списками,  то там,  скажімо, стоїть п'ятипроцентний бар'єр.  І в парламентах  п'ять  процентів проходять,  вони  утворюють  свою  фракцію.  А  в нас буде значно завищений процент. Я боюся, що це роз'єднає парламент більше, ніж те, коли було б кілька тих фракцій.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     НОСОВ В.В.   Щодо  забезпечення  блоків  груп.  Будь  ласка, об'єднуйтесь у блоки поза стінами парламенту домовляйтеся,

 

     96

 

     як ви будете голосувати.  А якщо  ви  здатні  об'єднатися  у стабільнішу групу,  то робіть її депутатською групою чи фракцією. А то це буде трюк.  Група чи фракція буде маленька,  а блок  буде великий.  Це ж штучне подрібнення. Ви могли б бути великою групою чи фракцією, а ви хочете штучно подрібнитися.

 

     Не варто  цього  робити,  це  буде  тільки  заважати  роботі Верховної Ради. Я знаю, що ви хочете: ви матимете право виступати з кожного питання. То був би один виступ, а так буде три виступи. Але це не завжди добре для роботи Верховної Ради.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     ЗАПОРОЖЕЦЬ Ю.М.,   доцент   Миколаївського  кораблебудівного інституту /Миколаївський  міський  виборчий  округ,  Миколаївська область/.  Здесь  уже  одновременно  и  вопросы задают и началось обсуждение.  Поэтому я позволю себе поступить таким же образом. И предлагаемом положении отмечается, что депутатские группы-фракции могут формироваться  как  на  партийной,  так  и  на  непартийной основе.  Никакой  расшифровки  по  непартийной  основе  нет.  Нам неоднократно напоминай о том,  чтобы  каждый  депутат  сообщил  о своей партийной принадлежности и чтобы об этом было написано.  Но по многим депутатам не было указано их партийной принадлежности.

 

     Вместе с тем нельзя  забывать  о  том,  что  каждый  депутат представляет   какую-то   территорию,  какой-то  регион.  И  если говорить об  интересах  или  устремлениях,  нацеленности  каждого депутата в политическом, партийном плане, то, по-видимому, нельзя упускать и того, что он должен еще представляти определенные

 

     97

 

     интересы и устремления того региона, от которого он избран.

 

     Поэтому, говоря о непартийной основе,  нельзя не упомянуть о том, что таким принципом в первую очередь может быть региональный принцип.  То  есть  речь   идет   о   формировании   региональных депутатских  групп,  которые  имеют общие проблемы и которые тоже должны быть представлены  каким-то  образом  в  структурированном парламенте.

 

     Депутаты Верховного совета представляют определенные отрасли

- то ли социальной сферы,  то ли производственной и так далее.  У них  есть  представления и устремления отраслевого характера.  По крайней мере,  дополнительно к  политическому,  партийному  можно видеть еще два непартийных направления.

 

     Тогда встает   вопрос:   почему   каждый   депутат,   будучи представителем партии или партийной ориентации,  территории /и  в то же время какой-то сферы/,  должен входить в состав фракции или почему ограничивается возможность формирования депутатских  групп и  фракций  /депутат  может  состоять  только в одной депутатской группе /фракции/?

 

     Следующий аспект.  Если мы говорим о  том,  что  депутатская группа,  состоит из 20 или 25 человек,  то из 450 депутатов можно организовать 20 депутатских фракций. Итого в Президиум, о котором мы  говорим,  должно  дополнительно  войти  /плюс к председателям комиссий/ еще 20 руководителей  фракций.  Что  это  получится  за Президиум? Это уже становится несколько сомнительным.

 

     Представляется, что,  имея  возможность фракционироваться по нескольким критериям, признакам /по политическому или партийному, территориальному или,  скажем,  отраслевому/,  можно создать, как здесь   предложено   для   политических   фракций,    такие    же согласительные

 

     98

 

     советы по  этим  трем направлениям и представительствовать в Президиума  интегрированным   образок   от   этих   советов!   От политических  фракций,  от региональных фракций и,  допустим,  от отраслевых  фракций.   Мне   кажется,   это   сняло   бы   многие противоречия,  о которых здесь идет речь. Прелагаю материальное и организационное обеспечение осуществлять но отдельным фракциям, а таким вот группам.

 

     Спасибо за внимание!

 

     НОСОВ В.В. щодо представництва територій, регіонів, я ще раз хочу сказати,  що в розвинених країнах  у  конституції  зазначено так:  депутат обирається виборцями, а представляв інтереси всього народу.  У нас Верховна Рада - парламент,  а не місцева  Рада.  І саме   тому,  щоб  не  плутали  з  місцевою  Радою,  записано  це положення.  Я був би прихильником того,  щоб і в нашій  майбутній Конституції було записано, що депутат представляв інтереси всього народу, а не тільки тягне ковдру на свій регіон.

 

     Про позапартійних,  про тих,  що представляють галузі. Я вже сказав,  що  народний  Депутат  має  представляти  не  галузі,  а інтереси всього народу з усіх питань.  Чому  депутат  може  бути: тільки в одній фракції?  Та тому що тут доводиться надавати слово на  пропорційних  загадах.  У  нас  це  вже  було.  Вчепилися   в регіональні 42 фракції... Незрозуміле, від якої фракції надається слово,  у парламенті йде колотнеча.  Мета утворення  цих  груп  і фракцій   -  забезпечите  конструктивну  роботу  парламенту  щодо розгляду питань, і цю мету не треба губити.

 

     Далі. Щодо того, що Президія та ще плюс 20 \ лідерів фракцій стає другим мікропарламентом.  Малося на увазі /пункт 5.1 там, де записано про матеріальне забезпечення груп /фракцій/,

 

     99

 

     які мають 50 чи 70 чоловік/,  що у майбутньому саме від  цих груп /фракцій/ представники йдуть до Президії.  А фракції,  менші за  складом,  не  делегують  свого   представника.   Десь   якась дискретність  все  одно має бути.  Отже,  якщо буде проголосовано такий принцип формування Президії, то вона не буде такою великою.

 

     Я хочу сказати вам  таке:  якщо  навіть  взагалі  не  будуть включені  до  складу  Президії  лідери  фракцій,  то це абсолютно нічого не міняє. Якщо ви перечитаєте Регламент, то переконаєтеся, що  цій  погоджувальній  раді  дані .дуже великі права.  Скажімо, порядок денний  формується  Президією  спільно  з  погоджувальною радою.  Я  підкреслюю:  якщо  Президія  не хоче так,  як пропонує погоджувальна рада,  то і що з того?  Депутати прийдуть до  залу, лідери фракцій проведуть роботу, і Президія все одно одержить те, за що проголосують депутати.  То я хочу сказати, що погоджувальна рада  -  це  знаряддя  ще  більш  сильне,  ніж  сама Президія.  У Регламенті передбачено,  що будь-яке рішення  Президії  парламент може  доповнити,  змінити,  відмінити.  Знову  погоджувальна рада зібралася, депутати прийшли, проголосували - і все. І ця Президія буде,  знаєте,  як  лялька  в руках цих лідерів фракцій.  Тому це можна навіть і не включати, і все буде гаразд.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     ВОЛКОВЕЦЬКИЙ С.В., народний депутат України /Долинський виборчий округ, Івано-Франківська область/. Шановна Президіє! Шановні колеги депутати! Стосовно пункту 1.1. Думаю,  що  ми могли б іти в русі домовленостей,  які ми вже мали, тобто якщо

 

     100

 

     вже прийнято  норму  про  20  депутатів,  що  зафіксовано  в старому  Регламенті,  то  й  тут ми мали б поставити не 25,  а 20 депутатів.

 

     Друге. По-моєму, дуже важливий є пункт 1.2. Тут мої колеги - депутати   говорили   про   можливість   утворення   фракцій   за територіальним і галузевим принципами.

 

     Вважаю, що то  абсолютно  недопустимо.  Якщо  ми  не  хочемо розпочати  тут  боротьбу між регіонами,  зокрема,  щодо бюджету і інших питань,  то ми такого принципу не повинні допускати.  Окрім усього   іншого,  ті  люди,  які  знайомі  з  регламентами  інших парламентів можуть підтвердити /і, очевидно, Владислав Васильович у першу чергу/,  що ніде такого принципу немає.  То й ми цього не робимо.  Думаю, що пункт 1.2 абсолютно правильний. Тільки замість слова   "місцевих"   я  тут  записав  би/аби  було  більш  чітко: "регіональних" або  "місцевих  регіональних".  Це  не  зашкодить. Далі.

 

     Пункт 2.1.  Тут  є  повна  та  скорочена  назва депутатської фракції.  Повна назва в усіх країнах. Це нормально. Але скорочена назва також є.  А втім, у нас є певна своя традиція. Думаю, варто було б вилучити слово "скорочена" і залишити  лише  повну  назву, яка б відображала назву партії, коли мова йде про фракції.

 

     І далі.  Я  не погоджуюсь із тезою Владислава Васильовича як доповідача про забезпечення депутатських груп /забезпечуються ті, які   мають   не   менше  п'ятдесяти  депутатів,  а  менші  -  не забезпечуються/.

 

     Скажімо, депутат є членом тієї фракції,  яка нараховує менше як  50  чоловік  і  другої,  яка  нараховує  більше як 50.  Тоді, виходить,  не  тільки  неоднаково  забезпечуються  фракції,   але неоднаково  забезпечуються також і депутати,  які знаходяться,  в цих фракціях.  А згідно зі статусом народного депутата  кожний  з нас  повинен  мати - забезпечене рівне право.  Тому думаю,  що цю цифру треба, зняти.

 

     Дякую.

 

     101

 

     НОСОВ В.В.   Я   хочу  сказати,  що  територіальні  інтереси захищаються у другій палаті.  Якби у нас був  двопалатний  сенат, там, куди були б делеговані представництва від територій, то тоді це можна було б записати.  У регламентах інших країн щодо  сенату такого запису немає.  Дійсно, там є представництво від територій. У нас же не сенат,  у нас,  так би мовити, загальна палата. Народ України представляє парламент.

 

     Далі. Щодо  вилучення  і скорочення.  Це буде дуже незручно. Зараз у Німеччині-ХДС, ХСС, скорочена назва - і все. Коли почнуть перераховувати  об'єднання  з  повними  назвами,  то це займатиме багато часу. Але як ви проголосуєте, так і буде.

 

     Не згоден,  щоб зменшити кількість депутатів у  пункті  5.1. Якщо хочете,  щоб добре забезпечували депутатів,  то давайте тоді виділяти  кошти  на  групу  /фракцію/  пропорційно  до  кількості депутатів. А вона вже сама хай визначається. Тоді ніяких образ не може бути.  Я просто хочу  нагадати,  що  ми  живемо  в  реальних умовах,  а  тут  є  якась  дискретність забезпечення.  Не можна ж півкнижки дати чи півсклянки відламати.  Так і тут.  Якщо мати на увазі   приміщання,   якийсь  апарат,  друкарку,  то  приходиться дискретність установлювати.  Тоді давайте обговоримо це питання і перейдемо до принципу забезпечення через кошти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Ми сьогодні проводимо попереднє  обговорення  проекту  положення,  тому   що   прийняти постанову  ми  не можемо до затвердження наших повноважень.  Тому давайте домовимося так: зробимо ще одне коло ! закінчимо на цьому обговорення,  доручимо підготовчій комісії доопрацювати проект, а після затвердження повноважень будемо вже додатково  обговорювати це питання. Немає заперечень? Будь ласка, ще одне коло.

 

     Перший мікрофон.

 

     102

 

     КАРПАЧОВА Н.І.,    доцент    Сімферопольського    державного університету  /Алуштинський  виборчий  округ,  Республіка  Крим/. Шановні депутати, шановна Президіє! Я хочу звернути вашу увагу на Тимчасовий регламент,  який ми ще  прийняли.  Частина  третя,  21 пункт.  Там  ми  записали і проголосували про групи,  утворені за іншими принципами, крім жіночої. Я хочу доповнити пункт 4 проекту положення  про депутатські групи /фракції/ після слів "не менш як 25 депутатів" словами "окрім жіночих".

 

     Дякую за увагу.

 

     НОСОВ В.В.  Хотів би сказати, що тут є одна деталь. Згідно з Конституцією,  з  міжнародними  актами  жінки  з чоловіками мають рівні  права.  І  коли  ми  записуємо  якийсь  виняток,  то   ми, висловлюючись  російською мовою,  просто "оскорбляем женщин".  Ви розумієте, це ж парламент, а не... А в тім як проголосують, так і буде.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     ЖАРА С.І.   Шановний   Віталію   Андрійовичу!  У  мене  така пропозиція.  Я дуже поважаю Владислава Васильовича,  і він про па знає, особливо його працьовитість. Але сьогодні ми вже довели, як ми  порушуємо  регламент.  Був  відведений  час  на  запитання  і відповіді.  У мене, наприклад, запитань до Владислава Васильовича немає.  Але я не з усіма положеннями,  закладеними в цей  проект, згоден.

 

     103

 

     Тому я  вважаю,  що таке важливе питання,  як структурування парламенту,  пограбує всебічного обговорення.  Ми хотіли б почути не  лише  думку Владислава Васильовича.  Усе-таки тут обрані нові депутати,  і нам цікаво почути їх думку.  Ми один у одного чомусь повчимося.  Більшість  депутатів  зможе висловити свої пропозиції щодо  цього  важливого  питання.  Ми  зможемо  узагальнити  їх  і використати  для  опрацювання остаточного проекту.  Можливо,  він докорінно зміниться.  І  спішити,  "гнати  коней"  не  треба.  Це надзвичайно важливе питання.  Ми вже маємо гіркий досвід і можемо так розфракціонуватися,  що потім буде паралізована  вся  робота. Можливо,  щодо структурування треба буде застосувати якийсь інший принцип.

 

     Тому я пропоную,  Віталію Андрійовичу, все-таки виділити час на обговорення,  щоб депутати могли записатися на виступ і внести свої пропозиції, свої міркування.

 

     Дякую.

 

     НОСОВ В.В.  Я підтримав би до пропозицію. Дійсно, можна було б   провести   обговорення.   А   потім  перед  голосуванням,  як передбачено  проектом  нашого  постійного  Регламенту,  оголосити пропозиції, надати слово лідерам фракцій, а з мотивів голосування надати слове всім бажаючим,  щоб депутати нагадали,  які були тут домовленості. Так що я не претендую бути єдиним на трибуні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     ХМАРА С.І. Ви відразу обмежуєте права депутатів.

 

     104

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, останній.

 

     Третій мікрофон.

 

     УГАРОВ Г.Ю.,  редактор  газети  "Мелитопольские   ведомости" /Мелітопольський  міський  виборчий  округ,  Запорізька область/. Уважаемые коллеги!  Я все-таки хотел бы привлечь ваше внимание  к предложению   об   укрупнении   фракций.  Если  мы  установим  40 депутатов,  может  быть,  даже  больше,  это   позволит   придать устойчивость нашей будущей работе.

 

     Далее. Пункт 1.2 я предлагаю снять.  Потому что фраза о том, что депутат представляет интересы народа,  - это общая фраза. Как он  представляет?  Это  защита  каких-то  конкретных   интересов, религиозная защита, защита своей области, территории и так далее? Я считаю,  что если среди нас найдется  группа  добрых  христиан, которые  объединятся  и в качестве своей программы возьмут десять заповедей, то лично я только приветствовал бы это.

 

     Если брать пункт 1.2 так как он есть,  тогда,  я  считаю,  и "селянська  партія"  под  вопросом,  тогда  можно,  так  оказать, дискутировать и по ряду других объединений.

 

     И последнее. Не совсем ясно положение о регистрации фракции. Предусмотрена подача документов,  информирование депутатов о том, что  фракция  зарегистрирована.  Поэтому  пункт   2.1   предлагаю дополнить   такой  фразой:  "Після  надходження  до  Секретаріату необхідних документів  реєстрація  групи  /фракції/  здійснюється автоматично   і   негайно".   Это  дополнение  необходимо,  чтобы исключить возможность случайных проволочек.

 

     Спасибо.

 

     105

 

     НОСОВ В.В.  Я хочу сказати щодо укрупнення.  Ніхто ж вам  не заважає укрупнюватися. Але ви хочете зробити це примусово. Звідки такий  потяг  до  примусу  в  умовах  розвитку  демократії,  мені незрозуміле.  Ну.  укрупнюйтеся,  шановні,  хто вам не дає? Тобто Регламент чи положення вам цього не забороняють.

 

     "Как представлять интересы народа?"  Депутати  представляють інтереси  народу,  виражають  волю  народу  в законах.  І під час голосування ви виражаєте волю народу. Закон - це є вираження волі народу.

 

     Далі. Доповнити     питання     про     реєстрацію.     Тут, помоєму,зроблено оптимально:  ви  подаєте  списки,  а  головуючий оголошує  про  це.  І  це  оголошення  є  таким,  так  би мовити, закінченим актом реєстрації. Бо можна подати список, ніхто нічого не чув і не знає.  Вас включили там,  може, автоматично. Тобто це спеціальна  пересторога  для  того,  щоб  за  спиною  нічого   не робилося. Мені здається, що це нормально.

 

     І оскільки  ми  закінчуємо  роботу,  я  все-таки  просив  би головуючого  чітко  поставити  на  голосування  пропозицію,   щоб Секретаріат   роздав  депутатам  збірники  передвиборних  програм депутатів.  Бо якщо ми зірвемо організацію фракцій і груп,  то це буде саме через те,  що їх не роздали.  У мене є такий невеличкий дар передбачення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Щиро дякуємо Владиславу Васильовичу за доповідь. І   є   пропозиція  доручити  підготовчій  комісії  розглянути  і доопрацювати  внесені   пропозиції   таким   чином,   щоб   після затвердження  повноважень народних депутатів розглянути положення вже з урахуванням усіх  пропозицій,  які  були  внесені.  Якщо  в депутатів

 

     106

 

     є ще   пропозиції,   нехай  вони  внесуть  їх  додатково  до підготовчої комісії,  вона  їх  розгляне.  І  після  затвердження повноважень ми вже розглядатимемо Положення про депутатські групи і фракції.

 

     Після обіду,   після   перерви,   всі    народні    депутати працюватимуть   у   комітетах,  підготовчих  групах,  фракціях  і розглядатимуть питання, які можуть бути ними розглянуті.

 

     Є ще  оголошення.  На  цьому   ми   сьогодні   парламентське засідання  закінчимо.  Наступне засідання відбудеться завтра о 10 годині ранку.

 

     107

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку