ЗАСІДАННЯ ВІСІМДЕСЯТ ДРУГЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

          У к р а ї н и.  13  л и п н я  2000  р о к у.

                         10  г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ПЛЮЩ І.С.

 

     ГОЛОВА. Доброго ранку,  шановні народні депутати, журналісти, гості Верховної Ради! Прохання готуватися до реєстрації.

 

     Я прошу  привітати  нашого  колегу Сергія Миколайовича Рися з днем народження  і  побажати  йому  здоров'я  і  всіляких  успіхів (Оплески).

 

     Прошу реєструватися.  У  залі  зареєструвалися  385  народних депутатів. Ранкове пленарне засідання оголошується відкритим.

 

     Три з  процедури:  Симоненко  Петро   Миколайович,   Марченко піднімав руку. І з цього краю хто в нас там? Матвієнко.

 

     Увімкніть мікрофон Петра Миколайовича Симоненка.

 

     СИМОНЕНКО П.М., член Комітету Верховної Ради України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,  КПУ).  Фракція комуністів. Шановні колеги! Зважаючи на те, що в нас сьогодні  відповідальний  день,  як  і  кожний,  коли  ми приймаємо закони майбутнього розвитку України,  і, захищаючи ті чи інші  верстви  населення,  несемо  відповідальність,  я   пропоную головуючому  сьогодні,  як  і  на  наступних  засіданнях,  коли ми працюємо  в  пленарному  режимі  (Іване  Степановичу,  я  до   вас звертаюся),  розпочати таку процедуру: зранку оголосити, хто в нас у закордонних відрядженнях,  хто у відрядженнях по Україні,  хто в лікарні, хто взагалі відсутній за результатами реєстрації згідно з Регламентом.  І,  будь ласка,  сьогодні розпочніть з цього, щоб ми всі знали, хто відсутній у залі.

 

     ГОЛОВА. Депутат Марченко. Я потім дам відповідь.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 161, Сумська  область).  Фракция  Прогрессивной  социалистической партии  Украины.  Иван  Степанович,  средства  массовой информации вчера обявили,  что Конституционный Суд  сегодня  примет  решение относительно конституционности, процедурности предложений народных депутатов Украины, которые связаны с имплементацией референдума. Я считаю, что это необычайно важное решение Конституционного Суда, и вношу предложение по процедуре:  не  голосовать  сегодня  решение, которое  внес  Президент,  до  решения  Конституционного  Суда как минимум.

 

     Иван Степанович,  мы знаем нормы  Конституции.  Ни  Президент Украины  не  имеет  никаких приоритетов перед народными депутатами Украины  как  субект  законодательной  инициативы,  ни   кто-либо другой.  Поэтому  один  и  тот  же  предмет,  одна  и  та  же тема рассматривается Конституционным Судом. Сегодня Конституционный Суд должен  принять  до  обеда решение,  и поэтому я прошу перенести с утра голосование по этому вопросу. Это первое.

 

     И второе.  Я считаю, что необходимо проголосовать предложение Ельяшкевича  (если  поставите вопрос на голосование) о том,  чтобы каждый депутат лично, вставая, говорил, как он будет голосовать за изменения  к  Конституции.  Этот  вопрос необходимо проголосовать, потому что все аферы,  все голосования на две-три  карточки  потом трудно доказать:  а изменения к Конституции будут иметь для страны судьбоносное значение. Поэтому я вношу два предложения: первое - с утра  не  голосовать;  второе  - проголосовать процедуру,  которую предложил Ельяшкевич.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Матвієнко. За ним - депутат Кендзьор.

 

     МАТВІЄНКО А.С., член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства (виборчий округ

 17, Вінницька область).  Українська народна партія "Собор", група "Соборність". Іване Степановичу, у мене дві пропозиції з процедури щодо  порядку  денного.  Перша  пропозиція.   Іване   Степановичу, упродовж  цілого  тижня йшла мова про те,  щоб включити до порядку денного  і  розглянути  питання  про  голосування  щодо  змін   до Конституції  і  до  Регламенту.  Такий  проект  Головатим  і мною, Матвієнком,  був внесений.  Дивно,  але зволікалося з відповідними висновками  комітетів.  Але на сьогоднішній ранок уже є відповідні висновки.  Вони не суперечать ні  Конституції,  ні  Регламенту.  Я прошу  поставити  на  голосування  питання  про  внесення зміни до Регламенту стосовно  голосування  змін  до  Конституції,  а  потім розглядати інші питання.

 

     І друга.  Оскільки,  справді,  сьогодні оголошено про те,  що будуть висновки Конституційного Суду щодо альтернативного  проекту або проекту, внесеного 153 депутатами, я пропоную питання стосовно внесення змін до Конституції обговорити завтра, прийнявши сьогодні рішення,  і голосувати завтра два проекти,  оскільки це є вимога і Конституції, і нашого Регламенту.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кендзьор.

 

     КЕНДЗЬОР Я.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань культури  і духовності (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Фракція  Народного  руху  України.  Шановний  Іване Степановичу! Шановні колеги народні депутати! Сьогодні надзвичайно відповідальний день, останній день нашої сесії, коли ми голосуємо, приймаємо рішення.  Я прошу,  Іване Степановичу,  щоб ми абсолютно чітко дотримуватися сьогодні  Регламенту  і  сформованого  порядку денного,   бо   вже  починається  багато  всяких  пропозицій,  які скеровані просто на одне: якось знову загострити обстановку в залі і зірвати сьогоднішній дуже відповідальний день.  Отже, я пропоную приступати до роботи і чітко  дотримуватися  регламентних  норм  і порядку денного.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні   народні   депутати!   Від   усіх   секторів (Олександре Сергійовичу,  ну я вас прошу) з  процедури  виступили, але в мене вискочило слово Єльяшкевич.  Я надаю йому слово. Ну я ж надавав Петру Миколайовичу.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  заступник голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 182,  Херсонська область).  Уважаемые коллеги!  Я еще  и  еще  раз обращаю   внимание  и  председательствующего,  и  садомазохистское парламентское  большинство,   что   сегодня   необходимо   сначала рассмотреть   процедурные   вопросы  по  голосованию  изменений  в Конституцию,  чтобы  ни  у  кого  не  было  никаких   сомнений   в правильности итогов голосования.

 

     Есть проект  Головатого  и  Матвиенко,  о  котором я говорил. Давайте включим его в повестку дня.  Если мы не голосуем включение в повестку дня,  я предлагаю ad hoc,  проголосовать процедуру,  по которой председательствующий называет  фамилию  депутата,  депутат встает и говорит о том,  как он будет голосовать - за,  против или воздержался. Таким образом, не будет никаких сомнений относительно результатов голосования.  И я думаю,  что мы с вами познакомимся с некоторыми депутатами, которых редко видим в сессионном зале.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати! Усі бажаючі по секторах, як ми домовилися, вносили пропозиції. Цьому ж кінця не буде.

 

     Перша пропозиція  вносилася  Петром  Миколайовичем Симоненком про надання інформації стосовно депутатів,  які  з  тих  чи  інших причин відсутні і не беруть участі в пленарному засіданні.

 

     Я даю  Секретаріату  таке доручення від імені Верховної Ради, щоб вони готували таку довідку.  І головуючий на початку засідання буде оголошувати (Шум у залі).

 

     Дадуть довідку, я оголошу. Шановні народні депутати! Я тільки що дав доручення.

 

     Стосовно пропозиції,    внесеної     народними     депутатами Володимиром   Марченком,   Анатолієм   Матвієнком   і  Олександром Єльяшкевичем щодо змін до Регламенту.  Ваші проекти постанов є.  Я прошу всіх: найдіть ці проекти постанов, і коли ми будемо включати питання до порядку денного,  ми їх проголосуємо.  А  потім  будемо обговорювати ці питання і приймати по них рішення.

 

     Я інформую  народних  депутатів,  що  вчора  під  час  роботи пленарного засідання ми з вами дали  доручення  заступнику  Голови Верховної Ради Гавришу, щоб він разом з представниками профільного Комітету з питань Регламенту,  який очолює Омеліч,  з  депутатами, які  бажають  брати  участь  у роботі цієї узгоджувальної комісії, провели цю роботу.  Комісія працювала  багато,  півдня,  по-моєму, з'ясувала   дуже   багато   варіантів.   І  тому  комісія  просила головуючого  дати  можливість  від  цієї  узгоджувальної   комісії поінформувати  Верховну  Раду,  до  чого вони домовились.  Я прошу вашого дозволу.  Комісія визначила,  що  з  інформацією  виступить народний депутат Петро Миколайович Симоненко (Шум у залі).

 

     Узгоджувальна комісія  дещо  може не зовсім точно інформувала мене про домовленість. Комісія доручила виступити від однієї групи цієї узгоджувальної комісії Сергію Танасову. Будь ласка.

 

     ТАНАСОВ С.І.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (виборчий округ

 192, Хмельницька область).  Шановні колеги!  Уважно вивчивши  всі стенограми   засідань   Верховної   Ради,   протоколи  та  рішення регламентного  комітету,  які   стосувалися   проекту   Земельного кодексу,  дійшли висновку,  що конфліктна ситуація,  яка виникла в залі у зв'язку з голосуванням даного законопроекту,  лежить зовсім не  в політичній площині,  як дехто,  смакуючи,  це видає.  Вона є наслідком  порушень  статті  84  Конституції  України,  Регламенту Верховної  Ради  України,  чинного  законодавства як Плющем Іваном Степановичем, так і деякими депутатами. Одні з них свідомо йшли на порушення Конституції та Регламенту, інші, спираючись на статтю 21 Закону України про  статус  народного  депутата,  як  представники державної  влади  почали  на  місці  вимагати від посадових осіб - Плюща,  Медведчука,  Гавриша припинення порушення  Конституції  та Регламенту. А оскільки вони не реагували на законні вимоги, окремі депутати не перешкоджали  голосуванню,  а  намагалися  недопустити порушення  статті  84  Конституції  України висмикуванням карток і таке інше, що їм не личить.

 

     Я не буду закликати  до  свідомості  одних  і  до  порядності інших.   Я  зупинюся  на  сухій  хронології  подій  відповідно  до стенограми та інших офіційних документів.

 

     6 липня згідно з порядком денним головуючий Плющ оголосив, що на   голосування  ставиться  проект  Земельного  кодексу  України, причому оголошує  до  розгляду  проект  Земельного  кодексу  5285, наголошую,  що  це  проект  Кабінету Міністрів,  надає слово Ващук Катерині Тимофіївні і оголошує номер іншого законопроекту -

 5285-1 "Батьківщини".

 

     Катерина Тимофіївна  пропонує прийняти за основу законопроект Кабінету Міністрів,  а законопроект "Батьківщини" буде  врахований при  доопрацюванні  до другого читання.  Просить слово Круценко як автор проекту про неприйнятність.  Головуючий  такого  проекту  не має,   хоча   даний  проект  зареєстрований  і  розданий  народним депутатам 4 липня.  Далі головуючий: "Я доповів два законопроекти" (хоча він нічого не доповідав). І ще є постанова ДовганяДовганчина про доопрацювання 5285.  Знову називається  законопроект  Кабінету Міністрів:    "Прошу    проголосувати   оголошений   до   розгляду законопроект   5285-1"   (це   якраз   оголошений   знову   проект "Батьківщини"). Таким чином, голосування - 207 голосів, ви знаєте, нерезультативне.

 

     Далі головуючий: "А зараз я оголошую

 5285-П1 Катерини  Ващук".  Законопроекту  Катерини Ващук не було, був законопроект її комітету,  який і був проголосований -  набрав 225  голосів.  Тут  з  боку  більшості  посипалися  заяви  - що не спрацювала система,  не зрозуміли, за який законопроект голосували (і  це  правда),  не встигли й таке інше - народні депутати Чікал, Бондаренко, Пухкал та інші.

 

     З боку  меншості  -  претензії,  що  порушувалася  стаття  84 Конституції  України,  близько 40 карток відсутніх депутатів взяли участь у голосуванні.

 

     Знову блокада  трибуни,  розбірки,  перерва.  Після   перерви головуючий  особисто  дає доручення регламентному комітету вивчити ситуацію щодо голосування, доповісти сесії.

 

     О 16 годині Іван Степанович  відкриває  вечірнє  засідання  і особисто оголошує рішення регламентного комітету - протокол

 92 від 6 липня 2000 року.

 

     Регламентний комітет визнав порушення  статей  3.5.3,  3.6.4, 6.5.3  Регламенту  Верховної  Ради,  які мали місце при проведенні голосування за проект Земельного кодексу України.

 

     Пропозиція комітету  -  проголосувати  за  проект  Земельного кодексу  згідно  з Регламентом Верховної Ради.  Першим голосується про неприйнятність,  потім проект Кабінету Міністрів, потім проект "Батьківщини" (Саса).

 

     Окрему думку  народних  депутатів  - членів Комітету з питань Регламенту - озвучив я.  Було зазначено, перше: була порушена сама процедура проходження та розгляду законопроектів у комітеті,  який очолює Ващук;  друге:  головуючий не надав  слово  автору  проекту Круценку; третє: 36 народних депутатів, картки яких проголосували, біля столів реєстрації не зареєстровані, чим була порушена частина 1 статті 3.1.6 Регламенту Верховної Ради України (у залі вони були відсутні,  а  деякі  перебували  за  межами  України);   четверте: попередив,  що якщо при наступному голосуванні картки відсутніх (я назвав прізвища) проголосують,  змушені будуть звернутися до суду. Особисто   попередив   Ємця  і  Зварича,  які  прийшли  допомогати "Відродженню регіонів",чиї ряди на той час  явно  поріділи.  Після чого головуючий надав слово Круценку.

 

     Читаю стенограму (виступ Круценка): "Враховуючи те,  що обидва законопроекти,  які внесені до  порядку денного,  ми  вже  проголосували  і  вони  не  набрали  необхідної кількості голосів,  а також відповідно до статті 3.2.1  (пункт  5) Регламенту вважаються відхиленими, відправляються на доопрацювання в комітеті і можуть  вноситися  на  розгляд  тільки  на  наступній сесії,   ставити   сьогодні   на   голосування   наш   проект  про неприйнятність немає необхідності. Ми його знімаємо.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Автор   проекту   постанови   зняв   його   з голосування.

 

     Оголошується другий   проект   Земельного   кодексу  України, внесений Кабінетом Міністрів за номером 5285, який не голосувався. Голосується вперше".

 

     Але він   уже   голосувався,  є  стенограма,  що  він  дійсно голосувався. Ви знаєте результат - "за" - 229.

 

     Як кажуть у нас на Поділлі,  Іван Степанович  завів  рака  за камінь, він простонапросто збив з пантелику депутатів.

 

     На вимогу   фракції   КПУ  слово  надається  Симоненку,  який виголосив заяву- рішучий протест у  зв'язку  з  незаконними  діями головуючого   Плюща,   в   цілому   керівництва   Верховної  Ради, регламентного  комітету  щодо  порушення  статті  84  Конституції, Регламенту,  Закону  України  про  комітети.  Симоненко називає 25 прізвищ народних депутатів України,  відсутніх у залі, картки яких проголосували.

 

     Хочу для  стенограми  наголосити  на  тому,  що  жоден  із 25 названих депутатів не встав і не сказав, що він є в залі.

 

     Відразу після голосування,  о 16.  30,  у  секретаріаті  була завірена  печаткою  і  взята  відомість  про  реєстрацію  народних депутатів України  біля  столів  реєстрації.  І  народні  депутати України - члени регламентного комітету Танасов, Чернічко, Аннєнков

- склали відповідний акт,  що понад 40 народних депутатів  України відсутні  в  залі,  а їх картки проголосували.  Це знову порушення статті 84 Конституції.  Акт був  вручений  Голові  Верховної  Ради Плющу.   Після   тривалих   вимог  народних  депутатів  згідно  зі стенограмою Плющ,  як  Голова,  особисто  дає  доручення  комітету розібратись і доповісти на засіданні Верховної Ради.

 

     Чи був у Івана Степановича вихід із цієї ситуації?  Так. Іван Степанович повинен був діяти згідно зі  статтею  3.6.9  (пункт  2) Регламенту  Верховної  Ради  України:  у  разі порушення процедури голосування  або  виникнення  перешкод  під  час  його  проведення негайно провести повторне голосування без обговорення.  І конфлікт сам по собі був би розв'язаний.

 

     Але Іван  Степанович  проігнорував  цю  регламентну   вимогу, знаючи  із  заяви  Симоненка  про  те,  що голосування проведено з порушенням статті 84 Конституції не одним,  а  кількома  десятками народних депутатів, знаючи, тому що особисто згідно зі стенограмою дав доручення регламентному комітету.

 

     Зачитую це доручення: "Розглянути на відповідність Регламенту Верховної Ради України голосування щодо проекту Земельного кодексу України  на  пленарному  засіданні  Верховної  Ради  України,  яке проводилося  6  липня  2000  року,  та його результати.  Врахувати факти,  наведені в заяві народного депутата України  Симоненка,  і про прийняте рішення поінформувати Верховну Раду".

 

     Як нам  стало  відомо  тільки  вчора,  того  ж  6  липня Іван Степанович підписує  постанову  Верховної  Ради  про  прийняття  в першому  читанні  Земельного  кодексу  України,  не дочекавшись ні висновків регламентного комітету,  ні  рішення  Верховної  Ради  з цього питання.

 

     7 липня  після  відкриття ранкового засідання головуючий Плющ особисто згідно зі стенограмою ще раз дає доручення  регламентному комітету,  не  сказавши при цьому,  що постанова була підписана ще вчора.  Того ж 7 липня у Комітет з питань Регламенту за  підписами Голови, Гавриша, номер є, надійшла ця постанова.

 

     10 липня  о  17.50  голова  комітету Омеліч приймає рішення і оголошує  членам  комітету,  що  11  липня  о   9   годині   ранку призначається   засідання   комітету   з   порядком   денним   про відповідність Регламенту Верховної Ради голосування 6  липня  2000 року щодо проекту Земельного кодексу України.

 

     11 липня  з  9.15  до 10.20 відбулося засідання комітету,  на якому із 18 членів комітету були присутні 13.  Згідно  з  частиною першою  статті  17  Закону  України  про  комітети  Верховної Ради України засідання є правомочним.  На засіданні комітету  більшістю голосів  згідно  з  частиною першою статті 19 вищезгаданого закону прийнято рішення,  в якому підтверджені вказані у заяві  Симоненка факти  порушення вимог статті 84 Конституції України.  16 народних депутатів,  які  перебували  у   відрядженнях   за   кордоном,   у відпустках,  хворіли, не були присутні у сесійному залі і не могли голосувати.

 

     Більшістю голосів - 7 із 13 присутніх - прийнято рішення,  що голосування,   яке  відбулося  6  липня  2000  року  щодо  проекту Земельного кодексу,  не можна вважати результативним.  Голосування на  засіданні комітету відповідає вимогам частини першої статті 19 Закону України про комітети Верховної Ради України.

 

     У зв'язку з прийняттям позитивного  рішення  інші  пропозиції головою  комітету Омелічем на голосування не ставилися.  І про те, що з даного  питання  є  письмові  заяви  народних  депутатів,  не повідомлялося.

 

     Інформуючи Верховну  Раду України 11 липня 2000 року про дане рішення,  Омеліч повідомив,  що після засідання  комітету  в  залі Верховної Ради член комітету народний депутат Стоженко подав заяву про те,  що  він  теж  голосував  проти  (сторінка  14  стенограми засідання). За словами Омеліча, він має право, але насправді це не так.  Поправка до статті 19 Закону про  комітети  (частина  третя) свідчить,   що  депутати,  які  з  поважної  причини  відсутні  на засіданні комітету,  можуть брати участь у голосуванні  з  питань, внесених  на  розгляд комітету,  шляхом подачі письмових заяв щодо позиції депутата з обговорюваних на засіданні питань.  Такі  заяви можуть  бути  подані  до  початку  засідання  комітету,  на  якому розглядається відповідне питання...

 

     ГОЛОВА. Завершуйте,  вам було  відведено  десять  хвилин,  ми домовлялися.

 

     ТАНАСОВ С.І. Іване Степановичу, прошу ще одну хвилину.

 

     ГОЛОВА. Завершуйте.

 

     ТАНАСОВ С.І.  Виходячи  з  вищезазначеного  заява Стоженка не може бути врахована як така,  що не подана  до  початку  засідання комітету.  До речі, у заяві Стоженко повідомляє, що він знайомий з матеріалами  засідання  комітету,  яке  відбулося  10   липня,   а засідання комітету відбулося 11 липня.

 

     Рішення комітету,  прийняте  більшістю присутніх на засіданні 11 липня,  не переглядалось. Для цього згідно з частиною четвертою статті  19 Закону про комітети потрібна вимога більше половини від загального складу комітету.  Повідомлення на вечірньому  засіданні 11   липня   Омеліча  про  зарахування  письмових  заяв  депутатів Стоженка,  Бондаренко, Проценко, які дійсно вчасно не подали їх до комітету, є фальсифікацією протоколу комітету.

 

     Висновок. Верховній Раді України взяти до відома повідомлення Комітету з питань Регламенту про те, що голосування, яке відбулося 6  липня  2000  року,  щодо  проекту Земельного кодексу України не можна  вважати  позитивним,  тому  відповідно  до   статті   3.6.9 Регламенту Верховної Ради необхідно провести повторне голосування.

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВА. Дякую,  Сергію Івановичу (Шум у залі). Зачекайте. Ні, до інформації запитання не передбачені.

 

     Слово надається депутату Омелічу. Будь ласка... (Шум у залі).

 

     Я ще раз кажу, ми до інформації запитань не задаємо.

 

     Від другої  сторони  -  голова  профільного  комітету  Віктор Омеліч. Будь ласка, увімкніть мікрофон депутата Омеліча.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської етики та  організації  роботи  Верховної Ради  України  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, Всеукраїнське об'єднання "Громада"). Шановні колеги! Я не заберу у вас багато часу, тому що мені вже доводилося не раз підніматися на цю трибуну,  інформувати вас щодо подій,  які відбувалися  навколо питання стосовно проекту Земельного кодексу України. Хотів би лише додати,  що з питання,  яке порушувалося  Симоненком  у  Верховній Раді,  могло  бути  негайно  проведено  повторне  голосування  без розгляду цього питання комітетом.  Тоді так гостро питання не було поставлено  Симоненком,  він  лише  висловив  протест.  Це показує аналіз стенограми,  який ми провели,  коли була наша зустріч вчора при  обговоренні цього питання.  Тому коли було внесено пропозицію про розгляд нашим комітетом цього питання,  яке  вже  неодноразово доповідалося,  але  Симоненко  і  його  колеги  не погоджувалися з прийнятим рішенням,  то відповідно  до  статті  6.10.1  Регламенту Головою  Верховної  Ради  у  п'ятиденний термін це рішення повинно було бути підписаним.  І якби він не підписав це рішення, то також порушив би Регламент,  тому що іншого рішення,  яке б заперечувало те, що відбулося нерезультативне голосування, не було.

 

     Отож на сьогодні вирішення цього питання  може  здійснюватися лише двома шляхами.  Перше - це скасування Верховною Радою України свого рішення з дотриманням законодавчої процедури  (стаття  3.2.4 Регламенту), при цьому слід звернути увагу на те, що відповідно до статті 12 Закону України про комітети Верховної Ради за дорученням Верховної  Ради  та  її  президії,  а також за власною ініціативою комітети готують висновки  щодо  окремих  пропозицій  або  запитів народних   депутатів  України,  поданих  в  установленому  законом порядку.  Тому скасування цього рішення - це  перше  рішення,  яке може  бути  прийнято.  Друге  -  це  визнання Конституційним Судом України Постанови Верховної Ради  України  про  прийняття  проекту Земельного кодексу в першому читанні неконституційною.

 

     На сьогодні  іншого рішення не може бути,  воно могло бути до того,  поки  рішення  Верховної  Ради  не  було  підписано  Іваном Степановичем Плющем.  Тому я пропоную ось що.  Приймаючи Верховною Радою рішення, ми повинні розуміти, що якщо до цього були допущені порушення, у даному разі, як ми вважали, Регламенту - як з одного, так і з  другого  боку,  -  ми  не  можемо  іти  шляхом  подальших порушень,  оскільки прийняття іншого рішення Верховною Радою якраз свідчитиме про те,  що ми зайшли в тупикову ситуацію і продовжуємо порушувати.  Тому  я закликаю всіх народних депутатів з розумінням поставитися до цього питання і знайти вихід із тупикової ситуації. Якщо  ми  будемо голосувати,  то треба,  щоб голосування відбулося відповідно до Регламенту.  А  я  вважаю,  що  на  сьогодні  іншого рішення  немає,  як  те,  що  вважати  проект  Земельного кодексу, прийнятий  у  першому  читанні,  легітимним.   І   цьому   питання завершено.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Перший доповідач назвав прізвище Ємець, другий доповідач назвав прізвище Симоненко. По хвилині для репліки.

 

     ЄМЕЦЬ О.І.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань будівництва,     транспорту     і     зв'язку     (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НДП).  Дякую.  Оскільки  було названо  не  тільки моє прізвище,  а й кілька депутатів із фракції "Реформи-Конгрес",  хочу сказати ось що. Так, я справді прийшов на допомогу.  Але  не  групі  "Відродження  регіонів",  а конкретному депутату   -    Катерині    Ващук,    жінці,    в    якої    група депутатів-комуністів  вирвали  картку,  і вона зі сльозами на очах пішла на трибуну. І їй не дали тут сказати слова (Шум у залі).

 

     А ви полізли битися.  Ви про це напишіть у своїй довідці і не ревіть.

 

     ГОЛОВА. Петро Миколайович Симоненко. Будь ласка, для репліки.

 

     СИМОНЕНКО П.М.,  Шановні  колеги!  У  зв'язку з тим,  що було назване і моє прізвище,  я хотів би нагадати,  що  зразу  ж  після вечірнього   голосування   о  16  годині,  що  має  відношення  до Земельного кодексу,  я заявив з цієї трибуни про порушення. У залі не  було близько 40 народних депутатів,  картками яких голосували. Відповідно до цієї заяви  на  підставі  регламентної  норми  3.6.9 головуючий  повинен  був  відразу  ж поставити на переголосування. Отже,  Плющ  зробив  перше  порушення,   коли   не   поставив   на переголосування. А я про це зробив заяву. Це перше.

 

     Друге. Я хотів би звернути вашу увагу, шановні колеги, на те, що не з нашої вини була розірвана процедура і процес,  а зволікало керівництво і головуючий на засіданні, бо дали доручення комітету, комітет ще не доповів,  а головуючий уже підписав рішення. На якій підставі   вдруге   головуючий   порушує   регламентну  норму?  До з'ясування обставин порушення процедури  голосування  він  не  мав права підписувати тим паче цієї постанови.  До речі,  вона досі не зареєстрована, як належить за Регламентом. Тому нам треба вирішити цю проблему і зняти її.

 

     Шановні колеги!  Особливо до вас,  більшості,  звертаюся.  На підставі регламентної норми 3.6.9 зараз треба  переголосувати  цей проект  і  закрити  це питання.  Що ви ніяк не зрозумієте,  що вже двічі,  тричі порушується процедура.  Головуючий, до речі, порушує як Регламент, так і статтю 84 Конституції.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Шановні народні депутати!  Ми з'ясували. Я не буду  пояснювати,  бо  мене  звинувачують,  що  я  відступаю   від Регламенту.

 

     Пропозиції щодо  проекту  постанови,  які вносяться народними депутатами  Головатим,  Матвієнком,   підтриманого   Єльяшкевичем, Марченком та іншими. Цей проект комітету не розглядався у Комітеті з питань  Регламенту.  Ще  раз  нагадую:  проект  постанови  5451, внесений народними депутатами Головатим і Матвієнком і підтриманий Єльяшкевичем,  Марченком та іншими. Незважаючи на те що цей проект не розглядався у профільному комітеті,  на вимогу залу я ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного.  А  потім відправимо його у комітет на доопрацювання. Прошу голосувати.

 

     Повторюю, про  включення до порядку денного проекту постанови 5451, внесеного Головатим і Матвієнком і підтриманого Єльяшкевичем та іншими депутатами.

 

     "За" - 165.

 

     Рішення не приймається (Шум у залі).

 

     Нема процедури.  По  фракціях  покажіть  (Шум у залі).  Я вам надавав сьогодні слово з процедури. Так, більше проектів немає.

 

     ------------

 

     Оголошую проект  Закону  про  внесення  змін  до  Конституції України  за  результатами  всеукраїнського референдуму за народною ініціативою (прийняття рішення). Зрозуміла позиція? (Шум у залі).

 

     Ставиться на голосування проект постанови за номером 5300-П6, підписаний десятьма керівниками фракцій і груп.  Зрозуміли?  Прошу проголосувати цей проект як постанову (Шум у залі).

 

     Дайте мені довідку, кого нема в залі. Прошу голосувати.

 

     "За" - 251.

 

     Рішення приймається.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     Я прошу секретаріат:  дайте довідку,  хто відсутній з  різних причин.

 

     ------------

 

     Оголошується до  розгляду  проект Податкового кодексу України за  номером  3266-1  (повторне  перше  читання).   Є   з   мотивів голосування?  Немає.  Прошу проголосувати в першому читанні (Шум у залі).

 

     Я не бачу. Зараз надам.

 

     "За" - 248.

 

     Рішення приймається.

 

     З процедури увімкніть мікрофон Володимира Марченка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция Прогрессивной социалистической  партии Украины. Иван Степанович, как по голосованию по имплементации, так и по Налоговому кодексу депутат Гнатюк,  вот он сидит передо мной, из  фракции  "Батьківщина",  голосовал двумя карточками и голосует двумя карточками сейчас.  Я это  сфотографировал,  делаю  об  этом заявление: он голосовал двумя карточками.

 

     Поэтому я  считаю,  что  и предыдущее голосование без доклада комитета надо считать недействительным,  и это голосование тоже. Я свидетельствую и готов подтвердить это документами.

 

     ГОЛОВА. Депутат Журавський. За ним - депутат Черенков.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.,  перший  заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності (виборчий округ

 68, Житомирська область).  Шановні колеги! Доки ми будемо терпіти оцього  прокурора-неокомуніста  Марченка?  Хто  йому  надав  право стежити за іншими депутатами, фотографувати? Усі депутати в рівних умовах.  І я роблю зауваження керівництву Верховної  Ради:  за  це треба вилучати із залу.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Черенков. За ним - депутат Мороз.

 

     ЧЕРЕНКОВ О.П.,  член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ  112,  Луганська область). Уважаемые коллеги! Только что мы проголосовали Налоговый кодекс в первом чтении.  Кабинет Министров ссылается  на  то,  что происходит  реальное  снижение  налогов,  но  в этом надо видеть и обратную сторону.  Сумма доходов бюджета ведь не предполагается  к уменьшению.  Просто  идет  перераспределение  налогового  пресса с юридических лиц на физические лица,  то есть на наших граждан, при увеличении  платы  за  коммунальные  услуги,  цен  без  индексации заработной платы. Такой Налоговый кодекс принимать нельзя было.

 

     Иван Степанович,  я прошу в будущем давать слово по процедуре до голосования, и по мотивам тоже.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Я  так  і  роблю,  але  коли  ліс  рук,  то  це  ж не процедура. (Шум у залі).

 

     Увімкніть мікрофон Олександра Мороза.

 

     МОРОЗ О.О.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  92, Київська область). Шановні депутати! Шановний Іване Степановичу! Є абсолютно  точно  визначена Регламентом процедура голосування того чи іншого питання.  На голосування спочатку ставиться  проект  від профільного комітету. По Конституції ви проголосували навпаки: від фракції.  Так робити не можна.  Але я розумію:  як що ви й  інакше поставите, буде відповідний результат.

 

     Я хотів  скористатися  кількома секундами часу для того,  щоб вибачитися перед  Президентом,  тому  що  я  ображався  -  заочно, звичайно, - на нього за те, що він на засіданні Кабміну, як пишуть газети,  обізвав  депутатів  "свиньми   необрізаними".   Ті,   хто проголосував  за  цей  проект,  того  не заслуговують,  треба було гостріше сказати: вони просто продажні шкури.

 

     Спасибі за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Давидова.

 

     ДАВИДОВ В.В.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань бюджету  (виборчий округ 108,  Луганська область).  Шановний Іване Степановичу!  Я - на  місці,  і  моя  картка  сьогодні  голосувала правильно. Гнатюк натискав, а я поруч стояв (Сміх у залі).

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати, оголошується до розгляду... (Шум у залі).  Ну це одне й те ж питання.  Я ж тільки  що  надавав слово...

 

     ------------

 

     Оголошується до  розгляду проект закону за номером 5042-2 про особливості  приватизації   відкритого   акціонерного   товариства "Укртелеком" (друге читання) (Шум у залі). Я зараз надам.

 

     З мотивів  голосування  увімкніть мікрофон народного депутата Сергія Гмирі.

 

     ГМИРЯ С.П.,  голова  підкомітету  Комітету   Верховної   Ради України  з питань свободи слова та інформації (виборчий округ 105, Луганська  область).  Иван  Степанович,  по  всем  законам  и   по Регламенту до того момента,  пока не рассмотрен один законопроект, мы не имеем права начинать рассмотрение следующего.

 

     Мы не рассмотрели первый вопрос,  который был внесен  сегодня на  заседание,  -  о  тех беззакониях,  которые творились во время принятия  Земельного  кодекса.  Поэтому   необходимо   рассмотреть вопрос,  принять  решение,  а потом идти дальше.  У меня возникают серьезные сомнения в законности остальных решений.

 

     Кроме того,  тут господин Журавский  говорил  о  том,  почему следят депутаты,  в частности Марченко, за тем, что голосуют двумя карточками.  Депутат Марченко в  данном  случае  пытался  соблюсти нормы христианской морали:  не вводить ближнего во искушение.  Вот это я и хочу вам сказать.

 

     ГОЛОВА. Депутату  Кармазіну  увімкніть  мікрофон  з   мотивів голосування.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією  (виборчий округ 134,  Одеська область). Місто-герой Одеса, Партія захисників Вітчизни.  Шановні  народні  депутати!  Ми  з  народним  депутатом Сергієнком  подавали  альтернативний  проект  Податкового кодексу. Жодної з наших пропозицій, направлених на зняття податкового пресу з абсолютної більшості громадян України,  не враховано.  Наголошую на цьому: абсолютно не враховано всупереч Регламенту.

 

     Наш проект за номером 3266-3 не поставлений  на  голосування. Це  нормально  чи ненормально?  Чому сьогодні кожен проект не може відстоюватися?  Чому сьогодні сурогатна постанова  про  неіснуючий Податковий  кодекс приймається?  Адже немає того кодексу,  який ми сьогодні прийняли в першому читанні. Це є незаконно, це є підстава для скасування цього рішення Конституційним Судом.

 

     Я хочу запитати регламентний комітет: "За що ви отримуєте гроші?  За  що  вам  їх  платять?"  Іде  грубе порушення Регламенту.

 

     Я протестую, Іване Степановичу, проти такого ведення сесії.

 

     ГОЛОВА. Ви  можете  протестувати,  але  я  вам  надав слово з мотивів голосування.  Ви використали його на  інший  законопроект, тому  я  ставлю на голосування проект Закону за номером 5042-2 Про особливості  приватизації   відкритого   акціонерного   товариства "Укртелеком" у другому читанні. Прошу голосувати (Шум у залі).

 

     Відмініть голосування,  бо  не  внесли  пропозицію  в другому читанні. Юрію Борисовичу, давайте по статтях (Шум у залі).

 

     Я не заперечую. Вони внесли.

 

     Юрію Борисовичу,  друге читання.  Ви називаєте номер  статті. Якщо  внесена  депутатами поправка не прийнята,  вона ставиться на голосування.

 

     КРУК Ю.Б.,  голова Комітету Верховної Ради України  з  питань будівництва,  транспорту  і  зв'язку (виборчий округ 139,  Одеська область).  Уважаемый Иван  Степанович!  Уважаемые  коллеги!  22-го числа  мы  приняли  за  основу  Закон об особенностях приватизации "Укртелекома".  В течение 14 дней поступило  127  поправок  от  25 народных депутатов. После этого...

 

     ГОЛОВА. Юрію  Борисовичу,  не  127.  Я  вас прошу:  по кожній поправці,  якщо вона не врахована і депутат наполягає,  ми повинні голосувати. Починайте з першої поправки.

 

     КРУК Ю.Б.  Я  знаю,  Иван  Степанович.  Статья 1.  Поправка 1 депутата Костынюка. Отклонена (Шум у залі).

 

 

 

     ГОЛОВА. Я проголосую будь-який проект.

 

     ГОЛОСИ З  ЗАЛУ.  Иван  Степанович,  ну  не  получится  сейчас обсуждение. Переголосовываем и идем дальше...

 

     КРУК Ю.Б. Иван Степанович, надо голосовать.

 

     Что касается  поправки 1 Костынюк не возражает с учетом того, что в поправке 82 мы  сделали  соответствующие  изменения  по  его требованию.

 

     Поправка 2 депутата Сафронова отклонена. Согласен? Согласен.

 

     ГОЛОС ІЗ  ЗАЛУ.  Іване  Степановичу,  ви повинні поставити на переголосування питання щодо проекту Земельного кодексу...

 

     ГОЛОВА. Дайте мені проект, я поставлю.

 

     Депутат Сафронов  наполягає  на   поправці?   Не   наполягає. Наступна.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Іване Степановичу,  ще раз кажу: ми своєчасно заявили,  згідно з нормою статті 3.6.9 Регламенту ви повинні  були зразу поставити на переголосування.

 

     ГОЛОВА. Ні.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Як ні?

 

     ГОЛОВА. Я    не    переголосовую.    Ви    мені   не   давали переголосовувати, ви пам'ятаєте? Подивіться стенограму.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Ми вас поінформували,  заявили про порушення, ви повинні були згідно з Регламентом...

 

     ГОЛОВА. Я прошу народних депутатів взяти навушники,  і будемо працювати в такому режимі (Шум у залі).

 

     Головуючий може  поставити  на  переголосування,  якщо   були порушення. Але ви не давали мені поставити на переголосування (Шум у залі).

 

     Петре Степановичу,   ну   так    було:    ви    сказали    не переголосовувати?   І   перший,  і  другий  проект  ви  не  давали переголосовувати.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ми вимагали від вас, щоб ви...

 

     ГОЛОВА. А після обіду я зачитав норми  Регламенту,  і  ви  не дали  мені  голосувати  ні проект постанови,  зачитаний Круценком, сказавши: "Знімай", ні другий після 229... (Шум у залі).

 

     Я не знаю  що  робили,  повертайтеся  до  нього,  дайте  мені проект, я поставлю на голосування (Шум у залі).

 

     Я вніс  пропозицію від десяти фракцій,  і ми набрали потрібну кількість голосів (Шум у залі).

 

     Юрію Борисовичу,   ви   зачитуйте   поправки.   Якщо    треба голосувати,  я поставлю.  Якщо немає депутатів, які наполягають на голосуванні, ми проголосуємо в другому читанні.

 

     КРУК Ю.Б.  Поправка  5  отклонена.  Автор  поправки   депутат Старинец. Согласен?

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Та його в залі немає.

 

     ГОЛОВА. Не наполягає (Шум у залі).

 

     КРУК Ю.Б. Він сказав, що погоджується.

 

     Поправка 6 депутата Мельникова (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Чукмасов  наполягає на голосуванні?  Не наполягає,  я бачу (Шум у залі).

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Поставте на голосування!..

 

     ГОЛОВА. Я не буду ставити на  голосування.  Юрію  Борисовичу, продовжуйте.

 

     КРУК Ю.Б. Поправка 6. Зауважень немає.

 

     ГОЛОВА. Поправка депутата Смирнова.

 

     КРУК Ю.Б. Поправка Смирнова врахована (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Я нічого не буду ставити. Поки не подасте мені проект постанови, я нічого не буду ставити (Шум у залі).

 

     Юрію Борисовичу, я вас прошу, йдіть по поправках.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Давидова.

 

     ДАВИДОВ В.В.  Я знімаю свою поправку, вона врахована в статті 18.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Хто з депутатів наполягає на голосуванні своєї поправки, прошу піднімати руку, бо я не чую.

 

     Депутат Костинюк. Будь ласка.

 

     КОСТИНЮК Б.І.,  секретар Комітету Верховної  Ради  України  з питань   будівництва,   транспорту   і   зв'язку  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   НРУ).    Шановний    Іване Степановичу!  Шановний  Юрію  Борисовичу!  Питання стосується моєї правки 82.  Я хочу,  щоб у стенограмі було відображено про те,  що вчора  на  засіданні  комітету  було  вирішено вважати цю поправку врахованою.  Це значить,  що статтю 11 ми  будемо  голосувати  без останнього абзацу.

 

     Іншими словами, згідно з цим законом ми маємо справу тільки з одним покупцем,  тобто промисловим інвестором. Я хочу, щоб це було вами підтверджено, тоді я погоджуюся.

 

     Дякую.

 

     КРУК Ю.Б.  Уважаемый Богдан Иванович,  я вам подтверждаю, что комитет  согласился  учесть  вашу  поправку  82,  как  мы  с  вами договорились. Поехали дальше.

 

     Поправка 2 депутата Сафронова.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть  мікрофон  депутата  Ключковського  (Шум  у залі). Так, Ключковський з Костинюком погодили.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Лавриновича.

 

     КРУК Ю.Б. Та при чому тут Лавринович?!

 

     ГОЛОВА. Юрію Борисовичу, ви стежте, я надаю слово депутатам.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.,  секретар Комітету Верховної Ради України  з питань правової політики (виборчий округ 121,  Львівська область). Я маю кілька поправок і хочу,  щоб ми проголосували окремі з  них. Поправка  1  стосується  статті  2  - щодо створення конкурентного середовища на ринку.

 

     ГОЛОВА. Олександре Лавринович,  я  вас  прошу!  Ви  ж  знаєте Регламент.  Називайте  номер  своєї  поправки,  я  її  поставлю на голосування (Шум у залі).

 

 

 

     КРУК Ю.Б.  Лавринович,  какая  ваша  поправка?  О  какой   вы говорите?

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Лавриновича.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В. Поправка 1 на сторінці 2 додатку до порівняльної таблиці,  яку роздано.  Абзац 3 статті 2 викласти   в  такій  редакції:  "Сприяння  розвитку  конкурентного середовища на ринку послуг електрозв'язку".  Щоб ми в даному  разі не   сприяли   створенню   монополій,  а  створенню  конкурентного середовища на ринку надання послуг...

 

     КРУК Ю.Б. Иван Степанович, если Лавринович настаивает на этой поправке, с ней можно согласиться.

 

     ГОЛОВА. Але це треба голосувати.

 

     КРУК Ю.Б.   Да,   это   надо   голосовать.  Поэтому  я  прошу проголосовать эту поправку.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло? Прошу проголосувати цю поправку. Зачитуйте її, Юрію Борисовичу.

 

     КРУК Ю.Б.  "Сприяння  розвитку  конкурентного  середовища  на ринку послуг електрозв'язку". Так.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати цю поправку.

 

     "За" - 173.

 

     Рішення не приймається.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Костусєва.

 

     КОСТУСЄВ О.О.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  економічної  політики,  управління народним господарством, власності   та   інвестицій   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий  округ,  виборчий  блок  СПУ  та  СелПУ).  Уважаемый Иван Степанович!  Уважаемые коллеги!  Я  подал  поправку  и  знаю,  что комитет с ней согласился.  Юрий Борисович,  я прошу, поскольку она не была роздана депутатам,  чтобы вы ее  огласили,  иначе  она  не будет иметь законной силы.

 

     Прошу вас, пожалуйста, огласите мою поправку.

 

     КРУК Ю.Б.  Ваша поправка поступила,  к сожалению, после того, когда таблица была роздана.  Но вы имеете право на  эту  поправку, поскольку комитет с ней согласился.  Эта поправка будет озвучена в конце согласно Регламенту.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Олени Мазур. Будь ласка.

 

     МАЗУР О.А., секретар Комітету Верховної Ради України з питань промислової    політики    і    підприємництва    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, ПСПУ). Спасибо, Иван Степанович. Вы,  наверное, здесь один из немногих моих единомышленников, я вам за это очень благодарна.

 

     Иван Степанович,  у меня замечание по  процедуре.  Невозможно такой  закон  принимать  в  таком хаосе,  может,  все-таки обявим перерыв на полчаса. Поскольку у меня много поправок, я бы все-таки предложила их рассматривать в русле Регламента.

 

     ГОЛОВА. Я  відповідаю:  не  ви  перша пропонуєте мені зробити перерву,  але перерву головуючий оголошує на вимогу не менше  двох фракцій. Такої пропозиції у головуючого на даний час немає.

 

     Юрію Борисовичу, продовжуйте, будь ласка.

 

     КРУК Ю.Б.  Иван Степанович, вы предложили, чтобы относительно поправок,  которые отклонены нашим комитетом,  кто-то  из  авторов этих поправок мог высказаться.

 

     Я понял  так,  что  авторы  поправок,  которые были отклонены нашим комитетом,  присутствующие в зале,  не  настаивают  на  этих поправках (Шум у залі).

 

     Если настаивают,   то   поднимайте   руки   и  давайте  будем рассматривать постатейно.  Если нет, тогда я должен начинать опять с первой поправки. Первую поправку мы согласовали с Костынюком.

 

     Иван Степанович, Мазур просит слова.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Олени Мазур.

 

     МАЗУР О.А.  У  меня  много  поправок.  Я не знаю,  как мне их оглашать?  Иван Степанович, тогда мне предоставьте не одну минуту, а десять минут.

 

     ГОЛОВА. Скільки  у  вас  поправок,  стільки  й  часу  надамо. Називайте поправку.

 

     МАЗУР О.А.  Поправка 48  на  странице  9  -  дополнить  новым разделом "Підготовка до приватизації".

 

     КРУК Ю.Б. Понятно, это поправка Хмелевого и ваша.

 

     МАЗУР О.А.    Да.    Юрий    Борисович,    я   хочу   сначала аргументировать, а потом, наверное, вы будете обяснять.

 

     КРУК Ю.Б. Пожалуйста.

 

     МАЗУР О.А.  Эта   поправка   касается   предприватизационного периода.  Вначале  я  хочу  дать  маленькую справочку для народных депутатов, для средств массовой информации и для гостей.

 

     После реформы,  принятия закона и нового  устава  Укртелекома заработная   плата   работников  связи,  Укртелекома,  "Укрпочты", начиная от начальника отдела,  в два и больше раза больше,  чем  у народного  депутата.  Это  та  самая  загнивающая укртелекомовская структура. Это к сведению.

 

     Я хочу  сказать,  что  для  того,  чтобы  правильно  провести приватизацию,   необходимо   провести  подготовительный  этап.  Мы предлагаем провести аудит.  И цель  этого  раздела  заключается  в дополнительной эмиссии акции, мы ее аргументировали. И здесь очень большие льготы для работников Укртелекома. Я их зачитаю.

 

     "Для працівників Укртелекому залежно від їх стажу  роботи  на підприємстві,  посади  та особистих виробничих досягнень може бути встановлена квота, наприклад, від однієї до 60 тисяч акцій, або на суму  від 500 до 30 тисяч гривень.  Акції можуть викуповуватися за рахунок кредитів банку.

 

     Погашення кредиту  можливе  за  рахунок  дивідендів  протягом шести років.  При цьому банку-кредитору надаються права розміщення акцій  Укртелекому  на  міжбанківських  валютних   біржах   цінних паперів, у тому числі і міжнародних.

 

     Цей порядок  продажу  акцій  працівникам  залежно  від  стажу роботи,  посади і досягнень більш справедливий, ніж запропонований у  проекті  закону,  не допускає зрівнялівки і зловживань за умови встановлення чітких правил купівлі акцій.

 

     Для населення передбачається продаж акцій  додаткової  емісії за попередньою підпискою. При цьому мається на увазі, що громадяни повинні бути повідомлені заздалегідь про початок терміну  підписки і  максимальну  кількість  акцій,  яка  може  бути  придбана одним покупцем.

 

     А також те,  що стосується викупу акцій Утел (Шум у залі). Це в  руслі  нашої  постанови,  а  також положення постанови Кабінету Міністрів України.  Необхідно  бути  послідовними  і  підтримувати попередні  свої  рішення,  рішення законодавчої влади,  хоч вона й "обрізана" у нас, як сказав Олександр Мороз.

 

     Тому необхідно все-таки викупити акції Укртелекому,  викупити акції  Утелу,  а  не  дозволяти  це  робити  пану Буряку,  який це "согласовывает" не зі своєю владою,  а з владою  Мюнхена,  де  він постійно  консультується  з приводу викупу акцій Утел.  Тому прошу підтримати і прийняти цю нашу поправку - цілий розділ.

 

     КРУК Ю.Б.  Понятно.  Уважаемый  Иван  Степанович!   Уважаемые коллеги!  Данная  поправка,  к  сожалению,  противоречит статье 41 Конституции и двум  законам:  статье  27  Закона  о  хозяйственных обществах и статье 27 Закона о предприятиях в Украине.  Поэтому, к сожалению,  комитет принял решение об  отклонении  этой  поправки. Мазур  настаивает  на  голосовании,  Иван  Степанович,  необходимо голосовать.

 

     ГОЛОВА. Сторінка 9, поправка 48 народних депутатів Хмельового і  Олени  Мазур.  Прошу  проголосувати,  підтримати  поправку  48, викладену на сторінці 9.

 

     "За" - 62.

 

     КРУК Ю.Б. Кто еще настаивает на своей поправке? (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!  Юрію Борисовичу, слухайте. Дві  фракції - Компартії України і Соціалістичної партії - просять оголосити перерву для консультації.  Підписали  Петро  Миколайович Симоненко і Іван Михайлович Мусієнко.

 

     Оголошується перерва на 30 хвилин.

 

      (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВА. Шановні    депутати,    беріть   таблицю.   Поки   ви зорієнтуєтеся,  я надаю слово Петру  Миколайовичу  Симоненку  щодо результатів узгодження. Будь ласка.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Фракція  комуністів.  Я  хотів  би  оголосити офіційну заяву Голові Верховної Ради і Верховній Раді України.

 

     Доводимо до  відома  Верховної  Ради,   що   при   проведенні голосування  щодо  проекту Закону про внесення змін до Конституції України за результатами всеукраїнського  референдуму  за  народною ініціативою  були допущені порушення статті 84 Конституції України та Регламенту Верховної Ради.  Зокрема,  були  використані  картки народних   депутатів  (Горбатова,  Дашутіна,  Донець,  Коновалюка, Пінчука,  Кондратевського та інших),  які були відсутні з поважних причин на засіданні Верховної Ради.

 

     Відповідно до   статті   3.6.9   Регламенту   Верховної  Ради наполягаємо на проведенні негайного повторного голосування.

 

     Слід додати,  що  порушення  Конституції  стали  нормою   при прийнятті  законів  та  інших  правових актів.  Факти,  наведені у виступі  члена  фракції  комуністів  -  члена  Комітету  з  питань Регламенту - Танасова переконливо це довели.

 

     Тому щодо   питання   фальсифікації   голосування  з  проекту Земельного кодексу ми направляємо подання до Конституційного Суду, бо сьогодні керівництво Верховної Ради заблокувало виконання вимог статті 3.6.9 Регламенту.

 

     На превеликий жаль,  вирішальне значення  у  створенні  такої системи  брехні  і  постійного  порушення Основного Закону України відіграє угодівська позиція сьогоднішнього  керівництва  Верховної Ради.

 

     Тому фракція комуністів офіційно передає заяву стосовно того, що  картками  відсутніх  народних  депутатів   проголосували.   На підставі   статті   3.6.9   Регламенту   ми   вимагаємо  негайного переголосування, щоб і надалі не порушувати Основний Закон.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Юрію Борисовичу, продовжуйте, будь ласка.

 

     КРУК Ю.Б.  Уважаемые коллеги!  Мы приняли решение,  чтобы все статьи не называть,  а только те,  по которым у народных депутатов есть замечания и предложения.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Сафронова.

 

     САФРОНОВ С.О.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та  інвестицій  (виборчий  округ  30,  Дніпропетровська  область). Дякую,  Іване Степановичу.  Шановний Юрію Борисовичу!  Я вас прошу повернутися до поправок 16,  17 і 24,  тому  що  це  дуже  важливі поправки,  які принципово змінюють концепцію закону.  І прошу, щоб те,  про що ми домовилися  з  вами  на  засіданні  комітету,  було зафіксовано  в  стенограмі.  Тому я прошу зачитати зміни до статті 17. Тільки в такому разі я погоджуся з відхиленням поправок 16, 17 і 24.

 

     КРУК Ю.Б.   Я   понял.   Уважаемый  Станислав  Александрович, зачитываю дополнение к статье 15 согласно вашим поправкам 16, 17 и 24  мы  сделали  такие  дополнения  к  статье  17:  "30  відсотків перераховуються  товариству  як  інвестиція  на   розвиток   мереж електрозв'язку в Україні та на їх технічне переоснащення".

 

     Далі. "На  суму  цих  інвестицій  збільшується статутний фонд Укртелекому і  проводиться  додатково  емісія  акцій.  Акції  цієї емісії приєднуються до державного пакета акцій".

 

     Такая запись была. Правильно? Ви згодні, Сафронов? Згоден.

 

     ГОЛОВА. Сафронов погодився. Депутат Лавринович. Будь ласка.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Шановні колеги! Моя поправка 2 на сторінці 5 додаткової таблиці.  У запропонованому проекті пропонується, щоб в нормі закону була записана вартість акцій,  які ідуть за пільговою підпискою (Шум у залі).

 

     Я вважаю,  що є недопустимим у законі записувати одразу  ціну акцій, за якою буде проводитися підписка. Вона має встановлюватися органом,  який має на це  повноваження,  визначене  законодавством України.  Тому  я  просив  би,  щоб там,  де сказано про ціну,  ця поправка була врахована.

 

     КРУК Ю.Б. Лавринович, о какой поправке вы ведете речь? (Шум у залі).

 

     ГОЛОСИ ІЗ  ЗАЛУ.  И  это  вы  называете работой?!  Это работа депутата?..  Иван Степанович, ставьте на голосование! Вы нарушаете Конституцию   и   Регламент!  Ви  не  даєте  нам  брати  участь  в обговоренні цього питання!  Поки ми  сперечаємося,  ви  протягуєте законопроект!  Что  это за государство,  где не существует ни норм Конституции, ни норм права?! Нарушаются права депутатов!

 

     ГОЛОВА. Шановні народні  депутати!  Я  прошу  депутатів,  які хочуть працювати, зайняти свої місця (Шум у залі).

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Іване Степановичу, поставте на голосування!

 

     ГОЛОВА. Ніхто не буде нічого ставити (Шум у залі).

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Як це ви не будете ставити...

 

     ГОЛОВА. Тому що вже прийнято рішення. Все (Шум у залі).

 

     Увімкніть мікрофон Юрія Борисовича Крука.

 

     КРУК Ю.Б.    Уважаемые    коллеги!   С   учетом   того,   что председательствующий  предложил  мне  работать  с  места,  поэтому продолжаем  обсуждение  тех поправок,  которые поступили уже после принятия решения комитетом и не  вошли  в  сравнительную  таблицу, которая вам роздана.

 

     От народного  депутата  Костусева поступила поправка к статье 7,  которая звучит так:  "збільшення статутного фонду  Укртелекому відповідно  до  проведеної індексації балансової вартості основних засобів". Эта поправка комитетом принята, учтена.

 

     Следующая поправка народного депутата Костржевского к  статье 10  "Пільговий  продаж акцій Укртелекому".  В окончальной редакции она  звучит  так:  "Пільговий  продаж   акцій   Укртелекому   його працівникам,  які є громадянами України, та іншим особам, що мають право  на  пільгове  придбання  акцій,  здійснюється  в   порядку, встановленому  законодавством".  Эта  поправка  также учтена нашим комитетом.

 

     Следующая поправка    народного    депутата    Костусева    к "Заключительным   положениям",   которая   звучит  так:  "Кабінету Міністрів  України,  Фонду  державного  майна  України,  Державній комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку у місячний строк провести збільшення  і  реєстрацію  статутного  фонду  Укртелекому згідно з проведеною індексацією основних засобів".  Вона врахована нашим комітетом.

 

     Если у  депутатов  есть  замечания   относительно   поправок, которые были отклонены нашим комитетом, я готов их выслушать. Если нет, то можно голосовать законопроект в целом.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Сафронова.

 

     САФРОНОВ С.О.  Дякую, Іване Степановичу. Юрію Борисовичу, моя поправка  114.  Там  ми  редакційно робили зміни.  Я прошу,  щоб у стенограмі було зафіксовано про те, що використовується обладнання наших вітчизняних виробників.

 

     ГОЛОВА. Юрію Борисовичу, будь ласка.

 

     КРУК Ю.Б. Ваша поправка принимается нашим комитетом.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Олени Мазур.

 

     МАЗУР О.А. Спасибо, Иван Степанович. Юрий Борисович, вы опять дискриминируете "меншість".  О поправках "більшості" вы сказали, а о поправках Мазур опять умолчали.

 

     У нас здесь тоже поправки есть.  Первая.  Мы предлагаем слова "Право на технічне обслуговування та експлуатацію первинних мереж, крім  місцевих  мереж,  та  супутникових  систем" замінити словами "Право власності на приватизовані мережі,  крім місцевих мереж, та супутникові системи".  Мы вам передали эти поправки,  почему-то вы их не огласили.  Я прошу дать ответ:  поддерживает их ваш  комитет или нет? И поставить их на голосование.

 

     ГОЛОВА. Юрію Борисовичу, дайте відповідь Олені Мазур.

 

     КРУК Ю.Б. Какой номер поправки?

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Олени Мазур.

 

     МАЗУР О.А.  Юрий  Борисович,  мы  еще  позавчера  подали  эти поправки через членов вашего комитета.

 

     И вторая поправка:  "Оператори зв'язку  всіх  форм  власності здійснюють  будівництво  та  розвиток  первинних  мереж зв'язку за планами,  узгодженими з центральним  органом  виконавчої  влади  в галузі зв'язку, Міністерством оборони та Службою безпеки".

 

     Я еще  раз подчеркиваю,  что это действительно стратегическая отрасль,  и та процедура,  которую предусмотрели в проекте закона, принятом  в  первом  чтении,  не  предполагает полноценное участие силовых,  так сказать,  ведомств и ведомств,  которые обеспечивают безопасность  Украины.  Поэтому  мы  настаиваем  все-таки  на этой поправке,  чтобы  комитет  поддержал  ее,  чтобы  не  было   такой ситуации, как сложилась сегодня в отрасли энергетики.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Сушкевича.

 

     СУШКЕВИЧ В.М.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  у справах  пенсіонерів,  ветеранів  та  інвалідів   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").  Фракція "Батьківщина". Моя поправка 98 відхилена, але я маю відомості стосовно того,  що там інше формулювання. Я прошу, щоб  ми  почули  це  формулювання,  яке  стосується   фінансування соціальних пільг по Укртелекому. Будь ласка.

 

     ГОЛОВА. Юрію Борисовичу, зачитайте формулювання.

 

     КРУК Ю.Б. Оно звучит таким образом: "Надання Укртелекомом  послуг  зв'язку  особам,   які   згідно   з законодавством  мають  пільги в їх оплаті,  здійснюється незалежно від стану компенсацій з боку  держави".  І  вона  погоджена  нашим комітетом.

 

     ГОЛОВА. Сушкевич,  ви наполягаєте? Узгодили? Узгодили. У кого ще які зауваження?

 

     Олена Мазур.

 

     МАЗУР О.А.  Уважаемые  народные  депутаты!   Уважаемый   Юрий Борисович!  Я еще акцентирую внимание на том, что в проекте закона речь  идет  "про  відкрите  акціонерне  товариство".  А   открытым акционерным  обществом Укртелеком стал еще до принятия закона.  То есть мы сегодня  постфактум  закрепляем  те  нарушения  законов  и Конституции Украины,  которые были совершены аппаратом Укртелекома 5 января текущего года.

 

     Еще раз напоминаю,  что в уставе  Укртелекома  записано,  что Укртелеком   имеет   право   дарить   и   отчуждать  собственность Укртелекома,  решая это на собственном  собрании.  И  сегодня  уже часть   зданий   и   сооружений   не  вошла  в  балансовый  список Укртелекома.  То есть на сегодняшний день часть  основных  средств Укртелекома уже отчуждена. Но до принятия закона Укртелеком должен был  оставаться  государственным  предприятием.  Посмотрите,   что сегодня делают Кабинет Министров,  Фонд госимущества, который (еще раз  повторяю)  абсолютно   не   нужен   нашей   стране,   который разбазаривает за бесценок народную собственность!  Посмотрите, что сегодня происходит в  нашем  зале!  Это  говорит  о  том,  что  мы абсолютно   не   соблюдаем   нормы  ни  права  Украины,  ни  права международного.  Хочу  напомнить,  в  Конституции,  в   статье   1 записано,  что  Украина является правовым государством,  а также о том,  что  статья  60  Конституции  Украины  запрещает   принимать преступные нормативные и законодательные акты (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Так,  Юрію Борисовичу, формулюйте позицію комітету. Я буду ставити її на голосування.

 

     КРУК Ю.Б.  Уважаемый  Иван  Степанович,  мы  больше  половины замечаний народного депутата Мазур...

 

     ГОЛОВА. Я не про зауваження.  Ви формулюйте позицію комітету, я буду ставити її на голосування.

 

     КРУК Ю.Б. Наша позиция по этому замечанию: отклонить.

 

     ГОЛОВА. Ідеться не про зауваження, а про проект закону.

 

     КРУК Ю.Б. Мы просим принять проект закона в целом.

 

     ГОЛОВА. У другому читанні.

 

     КРУК Ю.Б. У другому читанні і в цілому (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Так,  шановні народні  депутати,  проект  Закону  про особливості   приватизації   відкритого   акціонерного  товариства Укртелеком ( 5042-2) ставиться на голосування в  другому  читанні. Прошу  зосередитися:  ставиться  на голосування в другому читанні. Прошу проголосувати (Шум у залі).

 

     "За" - 249.

 

     Рішення прийнято (Оплески).

 

     Чи є у депутатів зауваження?  Прошу проголосувати як закон  у цілому. Прошу голосувати. (Шум у залі).

 

     "За" - 244.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Я прошу  до  трибуни  Анатолія  Кириловича  Кінаха,  який був уповноважений від Верховної Ради провести переговори з людьми, які на площі. Я прошу, Анатолію Кириловичу, з'ясуйте позицію.

 

     Увімкніть мікрофон Кінаха (Шум у залі).

 

     Не ламай! Що ти робиш?! Ти ж за це заплатиш! Заплатиш!

 

     ГОЛОС ІЗ  ЗАЛУ.  Ну  нащо ти це робиш?!  Ну навіщо таку злобу проявляти?! Це нічим добрим не закінчиться ні для кого  Голова має свою позицію

 

     КІНАХ А.К.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 128, Миколаївська область).  Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги,  друзі!  Виникла  дуже серйозна ситуація - погіршення умов підприємницької діяльності (Шум у залі).

 

     Верховною Радою  був   прийнятий   Закон   про   застосування електронних контрольнокасових апаратів і товарно-касових книг (Шум у залі).

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Что вы делаете!.. Удила закусил и думаешь, что все подряд можно?! Вы преступления совершаете! Вы - преступники!.. Вы - преступники!.. Страной управляют бандиты, криминалитет!..

 

     КІНАХ А.К.  Цей закон не враховує реальних  організаційних  і матеріальних можливостей введення його в дію.

 

     Є прохання  внести  до  порядку  денного  відповідний проект, підготовлений  комітетом  Альошина  в  редакції   Терьохіна,   про пролонгацію терміну введення цього закону з 1 січня 2001 року.

 

     Є прохання внести це питання до порядку денного, обговорити і прийняти цей проект закону в цілому.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Так,  шановні народні  депутати!  Анатолій  Кирилович Кінах  просить  Верховну  Раду  включити до порядку денного проект закону,  пов'язаний з вимогами людей,  які на площі біля Верховної Ради (Шум у залі).

 

     ГОЛОС ІЗ  ЗАЛУ.  Кому  он  нужен?!  Вы  законы не выполняете, Конституцию не выполняете!

 

     ГОЛОВА. Проект Закону про внесення змін і доповнень до Закону України  про застосування електронних контрольнокасових апаратів і товарно-касових  книг  при  розрахунках  із  споживачами  в  сфері торгівлі,  громадського харчування та послуг пропонується включити до порядку денного.  Прошу включити (Шум у залі).  Люди  -  чотири тисячі - на площі вимагають...

 

     "За" - 276.

 

     Рішення приймається.

 

     По фракціях покажіть (Шум у залі).

 

     На площі люди, вони знають хто голосував, хто не голосував.

 

     Увімкніть мікрофон Ольги Юхимець.

 

     ЮХИМЕЦЬ О.Ф.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і  оборони  (виборчий  округ  196,  Черкаська область).  Фракція комуністів.  Шановний головуючий!  Я вкотре від імені своєї фракції попереджую про злісні порушення  Регламенту  в цьому  залі.  Знову  народний  депутат Олексій Марченко (Черкаська область) тричі голосував двома-трьома картками!

 

     Я ще раз  повторюю:  давайте  ми  припинимо  сьогодні  розгул оцього беззаконня в нашому залі!

 

     ------------

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Олександра Гудими.

 

     ГУДИМА О.М.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань паливноенергетичного  комплексу,  ядерної  політики   та   ядерної безпеки (виборчий округ 123,  Львівська область).  Шановні народні депутати!  Я звертаюся до вас із проханням,  яке вчора  підтримали Координаційна   рада,   більшість   фракцій,   яке   розглянуте  у відповідних  комітетах:  включити  до   порядку   денного   проект постанови про ліквідацію наслідків стихійного лиха в семи областях України.  У зв'язку з  тим,  що  це  помилково  сьогодні  не  було включено до розгляду,  треба виправити помилку. Прошу поставити це на голосування.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати про включення до порядку  денного сьогодні  проекту  Постанови  про  ліквідацію наслідків стихійного лиха 5442-1.

 

     "За" - 261.

 

     Рішення приймається.

 

     Оголошується перерва на 30 хвилин.

 

      (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВА. Оголосіть,  будь  ласка,  депутатам,  що  розпочалося засідання.

 

     Оголошується до  розгляду в другому читанні проект Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер 3270).  Турчинова  Олександра Валентиновича  прошу  бути  готовим  давати  пояснення  з  мотивів голосування і постатейно.

 

     Нагадую: порядок  другого  читання   передбачає   голосування поправок.  Якщо  поправки  враховані,  на  вимогу депутатів проект можна голосувати в другому читанні. Чи будуть запитання?

 

     Включіть мікрофон Зварича.

 

     ЗВАРИЧ Р.М.,  член  Комітету   Верховної   Ради   України   у закордонних  справах  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги!  Я маю запитання до голови комітету - до Олександра Валентиновича.  Ми на засіданні Погоджувальної ради домовилися про те,  що  вносимо  цей проект  Бюджетного  кодексу  на друге читання з тим,  щоб доручити профільному комітету  доопрацювати  його  для  розгляду  в  режимі третього читання.

 

     У проекті  постанови,  який нам сьогодні був розданий,  цього доручення профільному  комітету  (доопрацювати  його  до  третього читання) якраз немає. Це перше.

 

     Друге. Також  була  домовленість  долучити  до  доопрацювання цього проекту для розгляду в режимі  третього  читання  Комітет  з питань   державного   будівництва   та  місцевого  самоврядування, оскільки є певні норми проекту,  які суперечать Закону про місцеве самоврядування,  а також немає в проекті постанови. Тому запитання до  голови  комітету:  чому  ці  пункти  не  включені  до  проекту постанови?

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань бюджету (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, Всеукраїнське  об'єднання  "Громада").  Шановні  колеги!  Шановний Іване Степановичу!  Шановний депутате Зварич!  Учора на  засіданні керівників фракцій ми домовилися, що я, коли буду виступати, якраз і зосереджу увагу народних депутатів на позиціях, на яких ви зараз наголосили.  Я підтверджую,  що,  дійсно, така домовленість є, і я прошу це врахувати в проекті постанови.

 

     Шановні колеги!    Проект    Бюджетного    кодексу    України доопрацьовано з урахуванням усіх пропозицій народних депутатів, що були висловлені на пленарному засіданні  22  червня  чи  подані  в письмовому  вигляді,  зауважень  юридичного  управління  Верховної Ради,  а також пропозицій Міністерства фінансів, які подав Кабінет Міністрів.

 

     Прийняття Бюджетного  кодексу в другому читанні дозволить нам почати...

 

     ГОЛОВА. Олександре Валентиновичу,  я вас  прошу  на  трибуну. Ідіть на трибуну.  Це друге читання. Я зараз буду запитувати, а ви будете допомагати.  Бо я  не  услідкую  за  таблицею.  Говоріть  з трибуни.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Дякую,  шановні  народні депутати,  за надання змоги  виступати  вже  з  трибуни.   Шановні   колеги!   Прийняття Бюджетного кодексу в другому читанні дозволить нам почати бюджетну реформу вже з 2001 року, точніше, з розробки проекту бюджету. Саме тому  нам  необхідно  прийняти проект Бюджетного кодексу в другому читанні ще до закінчення цієї сесії.

 

     Що стосується пропозицій.  Фактично всі пропозиції враховані, тому,  шановні колеги,  ми пропонуємо прийняти проект сьогодні, як було домовлено з керівниками фракцій,  у  другому  читанні,  а  до третього  читання  погодити  ті  невеличкі  питання,  які сьогодні залишаються непогодженими.  В першу чергу це стосується  роботи  з Комітетом   з   питань   державного   будівництва   та   місцевого самоврядування,  це стосується  і  роботи  з  Комітетом  з  питань екологічної політики, пропозиції яких також надійшли.

 

     Тому і  прохання  додати  в проекті постанови,  що підготовку проекту до третього читання бюджетний  комітет  здійснює  разом  з Комітетом   з   питань   державного   будівництва   та   місцевого самоврядування. Так я зрозумів вас, пане Зварич? Дякую.

 

     Що стосується деяких позицій,  не погоджених з  Комуністичною партією.  На прохання комуністичної фракції я спеціально кажу,  що ми домовилися,  що статті 14,  41, 33 і 27 ми також доопрацюємо до третього читання.

 

     Тому, шановні колеги,  я прошу підтримати керівників фракцій, Кабінет Міністрів та бюджетний комітет і прийняти цей проект зараз у  другому читанні з тим,  щоб до третього читання ми вирішили всі питання.  Я сказав,  що й ваша пропозиція,  пропозиція Комітету  з питань   екологічної  політики,  також  буде  врахована.  Я  прошу поставити це на голосування, Іване Степановичу.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Асадчев.

 

     АСАДЧЕВ В.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань  бюджету  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Дякую. Шановний Іване Степановичу! Шановні народні депутати!  Передусім хочу сказати вам,  Іване Степановичу, що ваше доручення щодо розгляду того законопроекту,  що я  вніс  у комітет,  пан Турчинов не виконав.  Він його на засідання комітету не вніс.

 

     Щодо цього законопроекту.  У  цьому  законопроекті  практично запропонована  відмова від казначейського виконання,  практично не вирішене питання місцевих бюджетів,  практично не вирішене питання контролю (це ж головна функція парламенту) за використанням коштів державного бюджету. Все це дуже важливі концептуальні питання, але в  цьому  проекті  кодексу  вони  фактично  не  вирішені.  Якщо ми приймемо його навіть у другому читанні,  ми фактично узаконимо  ту ганебну систему розкрадання коштів, яку сьогодні маємо.

 

     Я вважаю  за  необхідне  про це сказати.  Після минулого разу практично нічого не змінилося (нічого абсолютно), і Турчинов знову хоче просто протягнути цей законопроект.

 

     ГОЛОВА. Дякую Валерію Михайловичу.

 

     АСАДЧЕВ В.М.   Я  вніс  проект  постанови  про  те,  щоб  той законопроект, що свого часу вносила Тимошенко, скасувати, оскільки його  вже  реально  не  існує,  і  дати можливість суб'єктам права законодавчої  ініциативи  внести   нові   проекти.   Хай   і   цей законопроект Турчинов вносить як новий.

 

     Дякую.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   Дякую,   пане   Асадчев.   Інформую  народних депутатів,  що пан Асадчев уже вдруге дезінформує своїх  колег  по сесійній залі.

 

     ГОЛОВА. Олександре Валентиновичу, я прошу вас

 

     Ігоре Олександровичу,  позиція  уряду щодо проекту Бюджетного кодексу.

 

     МІТЮКОВ І.О.,  міністр  фінансів   України.   Шановий   Іване Степановичу!  Шановні народні депутати! Уряд підтримує пропозиції, висловлені  головою  бюджетного  комітету.  На  нашу  думку,  дуже важливим  у  документі,  який  ви зараз обговорюєте,  є те,  що ми можемо дати можливість Міністерству  фінансів  уже  в  цьому  році розпочати  децентралізацію міжбюджетних стосунків і вийти на прямі зв'язки з бюджетами практично всіх рівнів,  що повністю відповідає інтересам місцевих бюджетів.

 

     Що стосується зауважень пана Асадчева,  то є лист за підписом Прем'єр-міністра,  в  якому  говориться,  що  ряд  положень,   які запропоновані в його проекті, можуть бути і будуть використані при підготовці проекту кодексу до третього читання.

 

     Просимо підтримати   пропозицію,    яку    виніс    Олександр Валентинович Турчинов.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати! Я можу надавати слово, якщо ви називаєте номер поправки і наполягаєте на голосуванні.

 

     Чи є  серед  депутатів  такі?  Немає?   Прошу   проголосувати запропонований  проект  постанови ( 3270/П-3):  прийняти в другому читанні  проект  Бюджетного  кодексу  в  редакції,  запропонованій Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.  Тільки що була наведена аргументація від уряду Міністра фінансів Ігоря Мітюкова.

 

     Прошу проголосувати проект постанови за основу.

 

     "За" - 240.

 

     Прийнято за основу. У кого є доповнення до проекту постанови?

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Іване Степановичу,  я  пропоную  врахувати  ті пропозиції, які вніс Зварич.

 

     ГОЛОВА. Зараз. Депутат Лавринович іще піднімав руку.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.   Я  просив  би,  щоб  ми  у  постанові  дали доручення  при  підготовці  проекту  на   третє   читання   уважно подивитися  статті,  які  торкаються  конституційних прав Кабінету Міністрів у цілому.  Окремі  з  них  з'являються  у  повноваженнях Міністерства  фінансів,  у  повноваженнях Верховної Ради України в цілому та Комітету з питань бюджету.  Слід  подивитись  і  те,  що стосується  закріплення  окремих  видів платежів за розпорядниками рахунків,  коли кошти розподіляються не через загальний закон  про бюджет,  а через спеціальні фонди.  Платежі прикріплюються до тих, хто буде витрачати відповідні збори.  Треба,  щоб ці  три  позиції були  віддзеркалені в постанові для підготовки до третього читання згаданого проекту Бюджетного кодексу.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні  депутати!  Є  стенограма.  Те,   що сказали Олександр Лавринович,  Роман Зварич і Юрій Самойленко і що озвучено Турчиновим,  ви,  Олександре Валентиновичу,  включаєте до проекту постанови.  Прошу проголосувати проект як постанову з цими доповненнями.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Про прийняття в другому читанні.

 

     "За" - 245.

 

     Рішення приймається.

 

     ------------

 

     Переходимо до прийняття рішень з обговорених  питань.  Проект Закону  про  судоустрій  ( 5185).  Прийняття рішення.  Чи будуть у депутатів зауваження з мотивів голосування?

 

     Депутат Коліушко.

 

     КОЛІУШКО І.Б.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради   України   з   питань   правової  політики  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Шановні народні депутати! Я  хочу нагадати,  що цей проект ми взагалі неправомірно внесли до порядку денного,  неправомірно  його  розглядали  і  зараз  хочемо неправомірно   голосувати.  Неправомірно  тому,  що  не  скасовано рішення про прийняття в першому читанні  іншого  законопроекту,  і поки  рішення  щодо нього не прийнято,  ми згідно з Регламентом не можемо розглядати цей проект. Це перше.

 

     Друге. Я хочу сказати,  що спроба розглядати і голосувати цей проект  Закону  про  судоустрій  спрямована  лише  на  затягування процесу прийняття Закону про судоустрій у нашій країні,  і тому  я прошу  відхилити  цей  проект  з  тим,  щоб комітет мав можливість внести на друге читання  доопрацьований  проект,  що  прийнятий  у першому читанні.

 

     ГОЛОВА. Будемо  вважати  думку  народного  депутата  Коліушка окремою думкою.

 

     Депутат Задорожній  -  від  комітету.  Будь  ласка.   Позиція комітету.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради України з питань правової політики (виборчий  округ  217,  м.Київ).  Шановні колеги!  Я  хотів  би наголосити на тому,  що в процесі підготовки цього законопроекту  відбулося  його  обговорення  в  комітеті.  В комітеті за проект голосувало п'ять депутатів, проти - вісім, тому цей проект не був рекомендований для прийняття. Але після цього ми зосередилися  на розробці і хотів би вам сказати,  що на засіданні Координаційної ради прийнято рішення,  що  головна  позиція  -  що стосується призначення суддів - буде дискутуватися.  Погоджено, що до другого читання цей проект буде підготовлений  і  наданий  усім зацікавленим фракціям у тій формі з основного питання, яка буде їх влаштовувати. Це було висловлено і вчора на засіданні Коордради.

 

     Я хотів би звернути вашу увагу на  те,  що  вноситься  проект постанови,  в якому якраз запропоновано вирішення питання, про яке говорив шановний пан Коліушко.  Щоразу, коли Верховна Рада порушує Регламент (а 7 квітня 1999 року,  нагадаю вам усім,  було порушено Регламент,  і в першому читанні було прийнято два  законопроекти), ми стаємо заручниками цієї ситуації.

 

     У запропонованому   проекті   постанови   є  вирішення  цього питання,  і це розв'яже мертвий вузол, який утворився щодо проекту Закону  про  судоустрій.  Тому  прошу  вас  підтримати  цей проект постанови,  і у вересніжовтні ми матимемо погоджений  законопроект про судоустрій.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Проект   Постанови   Верховної  Ради  України  5185/П ставиться  на  голосування.  Прошу  проголосувати  за  основу.  За основу... Я надам вам зараз.

 

     "За" - 189.

 

     Так. По   фракціях  висвітіть.  Зараз   Зараз  надам   Ми  за основу...

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Гмирі.

 

     Я ж не можу всім зразу надати слово.

 

     ГМИРЯ С.П.  Иван Степанович! Во-первых, по Регламенту вы всем сразу должны давать, каждому - это регламентная норма.

 

     А во-вторых,  по сути. Несколько дней назад было очень мудрое предложение Омелича.  У нас  маленькие  разногласия  возникают  по вопросам о том,  кто и как голосует. И вот Виктор Семенович Омелич предложил,   чтобы   Счетная   комиссия   при    голосовании    по принципиальным  вопросам (а я предполагаю,  что в Верховном Совете все  они  принципиальные)  считала,  кто  из  депутатов   в   зале присутствует,  кто из депутатов в зале отсутствует, и обеспечивала законность голосования.

 

     Иван Степанович,  я думаю,  и вам будет легче сидеть в  вашем кресле, которое вы почему-то занимаете, и вести заседание.

 

     ГОЛОВА. Я  дякую,  але на вимогу депутатів вранці я ставив це питання - про включення до порядку денного.  За це  проголосувало, здається,  160 (я не пам'ятаю) депутатів. Тому це... Ви знаєте, ви менше про крісло думайте, тоді по суті будете говорити.

 

     Депутат Шишкін. Будь ласка. А я не називав ваше прізвище.

 

     ШИШКІН В.І., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (виборчий округ 133,  Одеська область). Шановні колеги депутати!  Ше раз нагадую,  що комітет щодо проекту постанови  рішення не приймав,  рішення приймалось щодо змістовної частини проекту закону,  і я його доповідав.  Комітет відхилив той законопроект, який сьогодні намагаються проштовхнути.

 

     Так що  я просив би Івана Степановича,  щоб він ретельно,  як кажуть,  вивчав ці питання і доповідав.  Тому я проти того, щоб ми сьогодні схвалювали ці питання.

 

     ГОЛОВА. Вікторе Івановичу,  ці проблеми ви в комітеті повинні вирішити.  Я ж і вас слухаю,  і голову комітету слухаю.  А як мені визначитися, хто ретельно вивчав, а хто ні? Це важко.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Вікторе  Івановичу,  ви ж знаєте,  що проект постанови не обов'язково розглядається на  засіданні  комітету,  і кожен  депутат  може внести проект постанови,  що й ви реалізували кілька разів за сьогоднішній день. Так що не треба.

 

     ГОЛОВА. Депутат Наталія Вітренко. Потім

- депутат Райковський.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 160, Сумська область). Фракція Прогресивної соціалістичної партії України.  Іване  Степановичу!  Оскільки  у  вас виникла проблема з голосуванням,  я  хочу  вам  порадити.  Сьогоднішнє  рішення   про імплементацію довело,  що в Україні продовжується під вашим тиском і тиском Кучми фашизація режиму.  У світі вже таке було, коли дуче Муссоліні    провів   одним   голосуванням   рішення   щодо   1264 законопроектів.

 

     Тобто не потрібно це розтягувати,  когось переконувати.  Один раз  вже  зробили  форшмак  із  більшості  -  і одним голосуванням наприймали все, що вам потрібно. І це буде скорочення процедури.

 

     ГОЛОВА. Дякую  за   "конструктивну"   пропозицію.   Увімкніть мікрофон депутата Райковського.

 

     РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України    з    питань    правової    політики    (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Иван  Степанович!  Мне непонятна позиция тех,  кто формирует повестку дня.  Нам раздавали проект повестки дня,  где был проект постановления, подготовленный нашим комитетом,  об отмене результатов голосования Верховной Рады о  принятии  незаконно  решения  по  отклонению законопроекта "Про судоустрій",  который вносился на  второе  чтение.  Если  какая-то норма   законопроекта   "Про  судоустрій",  подготовленного  нашим комитетом для рассмотрения  во  втором  чтении,  не  соответствует Конституции,  он  согласно  Регламенту  оправляется  на  повторное второе чтение.

 

     Наш комитет рассмотрел то незаконное  постановление,  которое вы  приняли  на  этой  сессии,  и нашел в нем два пункта,  которые противоречат  Конституции.  Мы  считаем,  что   наш   законопроект нормальный и тот проект постановления необходимо внести в повестку дня,  а его сегодня в повестке нет. Кто-то изял его из распорядка нашей работы, хотя он все время был.

 

     Я хочу  сказать,  что нам необходимо поставить вопрос об этом проекте  постановления  на  голосование.  Надо  отменить  то  наше незаконное решение и дать возможность работать комитету.  Есть уже наработанный,  готовый  ко  второму  чтению  проект  Закона   "Про судоустрій".

 

     ГОЛОВА. Олександре Вікторовичу, давайте пояснення. Де подівся цей проект?

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Я нагадаю всім шановним  депутатам,  в  тому числі й пану Райковському,  що цей проект постанови розглядався на засіданні комітету.  Він був направлений сюди,  до Верховної Ради. Але   проект   постанови  нічого  не  відхиляє.  Нагадаю:  комітет одноголосно   визначив,   що   в   цьому   законопроекті   є   два неконституційних моменти. Так? Так. Одноголосно визначив.

 

     Таким чином,  якщо зазначено, що в законопроекті два моменти, що є неконституційними, це не є визнанням його неконституційності. І  з цього питання ми провели дискусію,  і з цього питання єдності не досягли.

 

     Притому законопроект був  розглянутий  тут  (я  доповідав  23 червня)  у першому читанні.  Він розглянутий і внесений.  Чому так сталося,  я вже сказав.  Тому що кожного разу,  коли ми  порушуємо Регламент,  ми стаємо заручниками цих порушень.  У першому читанні приймаємо два законопроекти,  потім у повторному другому читанні - з порушенням.  Потім про неконституційність тут було проголосовано більшістю в 229 голосів. І ми з цього виходимо.

 

     ГОЛОВА. Олександре Вікторовичу, сформулюйте позицію комітету.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.  В. Шановний Іване Степановичу, якщо цей проект постанови  не  проходить,  я  просив  би  прийняти  постанову  про направлення цього законопроекту на повторне перше читання.

 

     ГОЛОВА. На  доопрацювання  і  розгляд  у  повторному  першому читанні.  Прошу цю пропозицію проголосувати як постанову. Повторне перше читання!

 

     "За" - 196.

 

     По фракціях.

 

     Депутате Єльяшкевич...  Я  ж  вам  надавав  слово.  Він   дає відповідь. Звідки я знаю, де проект постанови. У вас із процедури?

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Уважаемые коллеги!  У меня есть рациональное предложение: отпустить председателя комитета с трибуны и перейти к другим  вопросам.  Потому  что  то,  что  сегодня  наблюдаем  мы в очередной раз, - это очередное проталкивание конкретного документа силами заинтересованных лиц.

 

     Иван Степанович,  есть председатель комитета,  но есть мнение комитета.  Если мнение комитета расходится с мнением  председателя комитета, то председатель должен докладывать мнение комитета, а не свое,  потому что он стоит на трибуне не как депутат Задорожний, а как председатель комитета. Я вас очень прошу, Иван Степанович.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.   Уважаемый   Александр   Сергеевич,   мнение комитета я доложил.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Я не к вам обращаюсь,  я  говорю  это  Ивану Степановичу.   Иван  Степанович,  я  вас  очень  прошу  прекратить рассмотрение этого вопроса,  потому что  голосов  не  набрано,  он должен быть снят с рассмотрения.

 

     ГОЛОВА. Олександре    Вікторовичу,    приймайте   зауваження, доопрацьовуйте проект і вносьте повторно в першому читанні.

 

     ----------------

 

     Оголошується до  розгляду  проект...  Просять  щодо   касових апаратів?  Ми  зможемо  це зробити?  Можна?  Будь ласка,  депутату Терьохіну   слово,   він   скаже   узагальнено.   Тільки,   Сергію Анатолійовичу,  я  прошу  з урядом,  з вами...  Треба задовольнити якоюсь мірою людей, які знаходяться біля Верховної Ради.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради  України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 214, м.Київ). Мені буде достатньо трьох хвилин.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. 1 червня 2000 року Верховна Рада схвалила Закон України  про  внесення  змін  і  доповнень  до  Закону України про застосування    електронних    контрольнокасових    апаратів     і товарно-касових  книг  при  розрахунках  із  споживачами  в  сфері торгівлі,  громадського харчування і послуг.  Президент цей  закон підписав,  незважаючи  на  заперечення  Міністерства  економіки  і Держкомпідприємництва.

 

     На жаль,  цей закон не тільки не спростив порядку розрахунків у  зазначених  сферах,  але  й  значно  збільшив  розміри штрафних санкцій,  що зводить нанівець позитивні досягнення цього ж  закону щодо їх диференціації.

 

     Норма другого  абзацу  статті  1 цього закону:  "Встановлення норм   щодо   застосування   або    незастосування    реєстраторів розрахункових    операцій    в   інших   законодавчих   актах   не допускається".  Це  повністю  перекреслює   всі   спрощення,   які вводилися в цій сфері іншими законодавчими актами. Тобто зводяться нанівець  практично  всі  позитивні  здобутки  спрощених   методів оподаткування,  запроваджених або указами Президента,  або Законом України про прибутковий податок з громадян.

 

     У статті 9 Закону України про внесення змін та  доповнень  до Закону  України  про  застосування  електроних  контрольно-касових апаратів   міститься   перелік   випадків,   у   яких   реєстратор розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються. І тут узагалі не згадується низка суб'єктів  малого  підприємництва, які обрали спрощені системи оподаткування та звітності.

 

     У тексті  закону введено новий термін "оперативна перевірка", хоча Указом Президента України про деякі  заходи  з  дерегулювання підприємницької  діяльності  встановлено,  що  контролюючі  органи здійснюють тільки планові і позапланові виїзні перевірки.

 

     Саме тому Комітет з питань фінансів і банківської  діяльності пропонує прийняти дуже короткий закон,  проект якого звучить таким чином:  пункт 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:  "Цей  закон  набирає  чинності з 1 січня 2001 року".  Я нагадую,  народні депутати,  що ми взяли на себе зобов'язання до 1 січня наступного року прийняти Податковий кодекс України,  де ми і розглянемо всі питання спрощених  систем,  а  також  обліку,  який стосується цих спрощених систем.

 

     ГОЛОВА. Сергію  Анатолійовичу,  є лист Прем'єра,  у якому він просив визначити іншу дату - 1 жовтня.

 

     Шитря Олексій Іванович.  Послухаємо представника уряду.  Будь ласка.

 

     ШИТРЯ О.І.,    заступник    голови    Державної    податкової адміністрації України.  Шановні народні депутати!  Прем'єр-міністр зустрічався з підприємцями, ще коли була перша хвиля демонстрацій. Вони домовилися, що введення в дію цього закону відкладається до 1 жовтня.  До того часу уряд прийме всі ті 22 нормативних акти,  які треба ввести, і це питання практично буде вирішено.

 

     Крім того,  я хочу сказати, що Президент звернувся до уряду і дав  таке  доручення  (я  зачитую дослівно):  "З метою недопущення виникнення соціальної напруженості і забезпечення  прав  суб'єктів підприємницької    діяльності,    які    відповідно   до   чинного законодавства застосовують спрощену систему звітності  та  обліку, прошу   забезпечити   затвердження   протягом  місяця  зазначеного переліку,  включивши до нього  платників  єдиного  та  фіксованого податків,   а  також  суб'єктів  підприємницької  діяльності,  які придбавають  спеціальний  торговий  патент".  Це  доручення   буде виконане в зазначений термін.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Іване Степановичу! Шановні народні депутати! Це питання розглядалося на засіданні Комітету з питань фінансів.

 

     По-перше, ми відзначаємо, що треба не 22 нормативні акти приймати, а скасовувати деякі норми закону, які ніякими актами не можна виправити.

 

     По-друге, я нагадую вам,  що ми збираємося  після  канікул  5 вересня,  і  якщо  1  жовтня будуть ці положення введені на основі сьогодні існуючої бази,  ситуація не буде виправлена.  Люди  знову прийдуть сюди 1 жовтня.

 

     Тому комітет  одностайно  пропонує  вам  прийняти рішення про відтермінування введення цього закону до 1 січня наступного  року. Я впевнений, що Президент таке рішення підпише.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Так,  ліс  рук (Шум у залі).  Я ставлю на голосування проект  закону,  внесений  від  профільного  комітету  в  редакції депутата  Терьохіна.  Один  рядок,  прошу  проголосувати в першому читанні.

 

     ТЕРЬОХІН С. А. Комітет просить прийняти в першому читанні і в цілому.

 

     "За" - 347 (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Які будуть зауваження чи суттєві доповнення?

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Комітет запропонував прийняти це в цілому.

 

     ГОЛОВА. Покажіть по фракціях.

 

     Я ставлю в цілому.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Комітет просить підтримати.

 

     ГОЛОВА. Прошу  проголосувати  законопроект,  проголосований у першому читанні як закон.

 

     "За" - 362.

 

     Рішення приймається.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Вийдіть хтось із депутатів, відпустіть людей з площі. Не всі, а окремі депутати.

 

     -----------------

 

     Оголошується до   розгляду  проект  Закону  про  встановлення прожиткового мінімуму на 2000 рік (прийняття рішення).  З  мотивів Михайло  Володимирович  Степанов  може  дати  пояснення.  Чи  є  у депутатів з мотивів? Немає.

 

     СТЕПАНОВ М.В.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України  з  питань  соціальної  політики та праці (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Уважаемые  коллеги!  Этот  законопроект  был  рассмотрен в прошлую пятницу.  Комитет предлагает  принять  его,  но  только  в  первом чтении.

 

     Да, мы   действительно   неоправданно  опоздали  с  принятием прожиточного  минимума,  но  не  по  нашей   вине,   а   по   вине правительства.  Документ был подан только 22 июня. Принимать сразу нельзя,  потому что в предложенном правительством законопроекте не учтены  требования Закона "Про прожитковий мінімум".  В частности, не "встановлюється Верховною  Радою",  а  "затверджується".  И  не "орієнтир", как предлагает правительство, а "рівень оцінки життя".

 

     Этот законопроект нужно очень серьезно дорабатывать.  Комитет просит принять, но только в первом чтении.

 

     ГОЛОВА. Ставиться   на   голосування   в   першому   читанні. Почекайте, Михайле Володимировичу, з мотивів потім надамо.

 

     "За" - 359.

 

     Рішення приймається.

 

     Профільний комітет не вносить пропозиції, щоб його голосувати в другому читанні.  Я попереджаю депутатів,  поки не буде  рішення комітету, ми не можемо ставити на голосування.

 

     СТЕПАНОВ М. В. Мы настаиваем только в первом чтении.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Черняка.

 

     ЧЕРНЯК В.К.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України  з  питань  економічної  політики,   управління   народним господарством,   власності  та  інвестицій  (виборчий  округ  153, Рівненська область).  Шановний Іване Степановичу!  Шановні народні депутати!  Я  думаю,  що  багато  з  того,  про  що сказав депутат Степанов,  є слушним,  але в мене є сумнів.  Ми приймаємо  з  вами прожитковий  мінімум на 2000 рік і йдемо у відпустку.  Приходимо у вересні, і поки ми його приймемо остаточно, рік закінчиться.

 

     Так для чого ми його приймаємо?  Ми можемо  приймати  вже  на наступний рік.

 

     ГОЛОВА. Дякую,   Володимире   Кириловичу,  але  процедура  не дозволяє нам цього.

 

     ---------------

 

     Оголошується до розгляду і голосування проект  Закону  5326-д про  внесення  змін  до  деяких  законів  щодо  регулювання  ринку автомобілів в Україні.  Якщо треба,  Вячеслав Михайлович  Сокерчак готовий дати пояснення... Олексій Марченко, з мотивів голосування. Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО О.А.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (виборчий округ 201,  Черкаська область).  Дякую.  Шановні колеги!  Шановний Іване  Степановичу!  Перше.  Я  звертаю  вашу увагу,  користуючись досвідом наших лівих друзів,  на те,  що порушується процедура. Ми розглядали  цей законопроект,  він не набрав голосів і тому мав би бути знятим з розгляду.

 

     Друге. Шановні колеги!  Я звертаю вашу  увагу  на  те,  що  з прийняттям  цього  закону  ціна на транспорт на внутрішньому ринку підвищиться у 1,5-2 рази.  Це те,  що потрібно вашим  виборцям?  У зв'язку з цим подумайте, перш ніж голосувати цей законопроект.

 

     Дякую.

 

     СОКЕРЧАК В.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності  (виборчий  округ  142,  Одеська область).  Шановні  народні  депутати!  Дозвольте я дам коротенькі пояснення, оскільки законопроект розглядався ще 20 червня і багато народних депутатів уже забули,  про що йде мова. А йдеться ось про що.

 

     Законопроект має дві частини.  Перша частина - це поправки до статті  71  Митного  кодексу України,  де встановлюється норма про тимчасову заборону ввезення  автомобілів.  Чому?  Тому  що  в  нас сьогодні   виходить,  що  тимчасово  ввезених  автомобілів  значно більше, ніж офіційно ввезених в торговому обороті.

 

     Я називаю вам цифри. У 1997 році кількість тимчасово ввезених автомобілів  була в чотири рази меншою,  ніж зараз.  Сьогодні вона становить 120 тисяч автомобілів. Ми з вами чудово розуміємо, що ці автомобілі  є  власністю громадян нашої держави,  але їх просто не реєструють,  а їздять півроку. Такого більше ніде в світі немає! Я погодив цю пропозицію. Це перша частина.

 

     Крім того,  знаючи,  що  цей  проект  перебуває на розгляді у Верховній Раді,  уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів від  14 червня 958,  де сказано про митне оформлення транспортних засобів, ввезених  на  територію  України   громадянами   для   тимчасового користування під зобов'язання та зворотнє вивезення.

 

     Справа в тому,  що, ви знаєте, дозволялося ввозити автомобілі зі строком випуску до п'яти років.  Уряд добре  зробив,  сказавши: "Не  має значення рік виготовлення,  давайте ми їх усіх оформимо". Так чому ж ми не розуміємо цього питання? Це стаття 71 кодексу.

 

     Друга частина цього  законопроекту  -  це  внесення  змін  до розміру ставок акцизного збору на нові автомобілі і на ті, що були в користуванні.

 

     Колега Марченко говорить про те,  що автомобілі стануть  дуже дорогими. Справа в тому, що я пропоную прийняти цей законопроект у першому читанні.  Ціна на  нові  автомобілі  не  змінюється,  нові автомобілі  в нашому проекті закону визначаються як автомобілі,  з дати випуску яких пройшло не більш ніж два роки.  А щодо ставок  - давайте поговоримо про це під час другого читання.

 

     Але хіба можна погодитися з тим, що з 365 тисяч автомобілів,  ввезених у минулому році,  тільки 70 тисяч знаходяться в торговому обороті?

 

     Сьогодні треба просто переконувати тих,  що,  якщо Росія хоче торгувати у нас новими автомобілями,  вона може випускати 70 тисяч штук нових автомобілів на рік на запорізькому заводі.

 

     Давайте ми  будемо  трошки  законодавчо  допомагати виробляти наші автомобілі і...

 

     ГОЛОВА. Дякую.

 

     Я звертаюся до депутатів: уряд підтримує, комітет розглянув і вносить. Я не розумію.

 

     Прошу проголосувати в першому читанні.

 

     "За" - 217.

 

     Покажіть по фракціях.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Сокерчака.

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Іване Степановичу!  Шановні колеги! Вибачте, я не дійшов до своєї картки,  а колега Аніщук  сказав,  що  не  буде чужою карткою голосувати. Це перше.

 

     Друге. Подивіться   на  табло,  хто  і  як  голосував,  і  ви зрозумієте,  чому сьогодні багато депутатів не хочуть, щоб держава встановила  контроль  над  торгівлею  автомобілями,  що вже були в користуванні.  Тому що це  величезний  бізнес!  Я  просив  би  вас зрозуміти  це,  нам треба обов'язково прийняти цей законопроект до формування бюджету на 2000 рік.

 

     ГОЛОВА. Тим більше що уряд підтримує.

 

     СОКЕРЧАК В.М. У першому читанні.

 

     ГОЛОВА. Як же ми тоді даємо право регулювати цей  процес,  як ми не...

 

     Депутат Черненко.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий округ 48,  Донецька область).  Іване Степановичу,  вже проголосували.  Я прошу вас:  не ставте більше, не робіть цього ніколи. Чому депутат не  має  права  мати  свою  думку  і свою позицію?  Я міг би зараз розказати, до чого це призведе.

 

     ГОЛОВА. Кожний із нас може розказати,  але є загальна позиція уряду і профільного комітету.

 

     Депутат Ратушний. Будь ласка.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України  з  питань   законодавчого   забезпечення   правоохоронної діяльності  (виборчий округ 164,  Тернопільська область).  Шановні колеги!  Ми часто чуємо в цьому залі,  і не лише тут,  про  захист національного  товаровиробника.  Хороша  теза  і на ній можна дуже сильно спекулювати,  забуваючи, що більшість з наших громадян є не виробниками, а споживачами. Нам треба дбати і про захист інтересів споживача.

 

     Я, як і пан Сокерчак,  пам'ятаю,  як три чи чотири роки  тому нам обіцяли український народний автомобіль у Запоріжжі,  який нам дадуть корейці. Зараз корейці стали банкрутом, автомобіля немає, є складання  з  коліс.  А чоловік хоче їздити,  хоче просто-напросто купити   машину...   Що   б   ми   не   казали,   а    чотирирічна західноєвропейська  машина  краща  від  усіх  тих  ЗАЗів  та інших азіатських машин, що тут складаються.

 

     У той час ми обмежуємо тимчасовий ввіз.  Це вже було в нашому законодавстві.  У  дипломатичних  представництвах іноземних держав сказали:  ви не дозволяєте нам ввозити  машини  для  дипломатичних представництв тимчасово, ми зробимо для ваших.

 

     Я вважаю,  що  якщо ми дбаємо про інтереси споживачів,  то це сприятиме захисту людей. Тому цей законопроект, ці...

 

     ГОЛОВА. Депутат Развадовський.

 

     РАЗВАДОВСЬКИЙ В.Й.,  заступник голови Комітету Верховної Ради України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий   округ   69,   Житомирська   область).   Дякую,   Іване Степановичу!  Шановні  колеги!  Я  пропоную  підтримати цей проект постанови (тому що ці машини сьогодні в державі є, їх ніхто нікуди не  вивезе)  і дати можливість людям їх зареєструвати.  До кожного депутата в окрузі звертаються з проханням люди.

 

     Тому я пропоную підтримати цей проект постанови (він слушний) і поставити, Іване Степановичу, ще раз на голосування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ставимо  на  голосування  з  урахуванням обговорення. Прошу проголосувати в першому читанні, а потім доопрацюємо.

 

     "За" - 244.

 

     У першому читанні приймається.

 

     Висвітіть по фракціях.

 

     ----------------

 

     Оголошується до   розгляду   проект   Постанови   5440    про рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні "Соціальне  становище  молоді  як  один   із   головних   чинників підвищення    добробуту   народу"   (прийняття   рішення).   Прошу проголосувати.

 

     "За" - 365.

 

     Рішення приймається.

 

     ---------------

 

     Проект Закону     4315     про     внесення      змін      до Кримінально-процесуального    кодексу    України.   Зрозуміло?   Є зауваження з мотивів голосування? Немає.

 

     Прошу проголосувати...  Зніміть голосування.  Прошу уваги!  Я зачитую.

 

     Проект Закону      4315      про     внесення     змін     до Кримінально-процесуального кодексу  України  (прийняття  рішення). Депутат Коліушко від комітету готовий дати відповідь на зауваження депутатів з мотивів голосування. Володимир Йосипович Матвєєв.

 

     МАТВЄЄВ В.Й.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань  економічної  політики,  управління  народним господарством,   власності    та    інвестицій    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Комитет подготовил проект постановления об отклонении этого законопроекта.

 

     ГОЛОВА. Так, є такий. Ну, читайте і голосуйте, я ж не буду...

 

     МАТВЄЄВ В.Й.  Так давайте будем его голосовать -  сначала  об отклонении.

 

     ГОЛОВА. Ні.  Я вам ще раз кажу, що є проект, він обговорений, внесений,  але комітет  має  свою  думку,  депутати  мають  думку. Давайте  про  відхилення.  Будь  ласка,  пропозиція  комітету  про відхилення.

 

     Депутат Журавський.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.  Я пропоную вчинити так, як ми завжди чинимо. Ми повинні прийняти рішення:  проголосувати за або проти.  Давайте це і зробимо.  А де ж це рішення комітету про відхилення? Хто його бачив?

 

     ГОЛОВА. Воно роздане, подивіться, ось рішення комітету.

 

     Ставлю на  голосування  пропозицію  комітету  про відхилення. Прошу голосувати.

 

     "За" - 205.

 

     Не набирає голосів, тому я навіть не знаю, може, давайте його направимо на повторний розгляд?

 

     Олександр Маркович Бандурка. Будь ласка.

 

     БАНДУРКА О.М.,   заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань   законодавчого   забезпечення   правоохоронної діяльності  (виборчий  округ  175,  Харківська область).  Шановний Голово! Шановні народні депутати! Ми просимо прийняти законопроект про зміни до Кримінальнопроцесуального кодексу,  поданий народними депутатами  України  Жиром,  Бандуркою  та  Салигіним,  у  першому читанні.

 

     Я не можу зараз за браком часу...

 

     ГОЛОВА. Може   у   першому   читанні   приймемо,  а  там  хай доопрацьовують? Давайте в першому читанні, прошу проголосувати.

 

     "За" - 170.

 

     Знімається.

 

     ---------------

 

     Проект Закону про внесення змін  до  Закону  про  податок  на додану    вартість    (щодо    мораторію    на    сплату   податку сільгосптоваровиробниками).  Ігоре  Олександровичу,  я  знаю,   що Прем'єр  звертався з листом і просив,  щоб вирішили цю проблему на цей рік. Увімкніть мікрофон Мітюкову.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Шановні народні  депутати!  Після  того  як  ми сьогодні прийняли в першому читанні проект Податкового кодексу, на думку уряду,  це питання слід зняти з розгляду,  бо  всі  питання, пов'язані   з   оподаткуванням,  ми  будемо  опрацьовувати  вже  в контексті  підготовки  до  другого  читання  проекту   Податкового кодексу.  А  Закон  про  податок  на  додану  вартість є складовою частиною Податкового кодексу.

 

     ГОЛОВА. Йшлося про те,  що на цей рік,  раніше ця норма діяла відповідно до указу Президента,  а тепер указ не діє.  Я знаю,  що Кабінет Міністрів погоджував,  щоб на цей рік поширити норму,  але не до 2004 року,  а до 2001,  тобто на цей рік,  щоб не справляти. Ігоре Олександровичу,  я знаю,  що була така позиція Ющенка на цей рік. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 327.

 

     Ігоре Олександровичу,  сформулюйте в цілому.  Я не розумію... Ще раз кажу,  що йшлося  про  те,  що  поки  ви  в  кодексі  чітко випишете, це буде наступний рік, а цього року, щоб не справляти.

 

     МІТЮКОВ І.О.  План  виконання доходів до Державного бюджету в другому півріччі  перебуває  під  загрозою  невиконання.  Ми  нині недоотримуємо певну суму коштів,  але не про це мова.  Ми говоримо про те, що ліквідуємо пільги в оподаткуванні. І водночас приймаємо протилежне  рішення.  З  точки  зору  теорії і практики податкової політики,  це неправильне рішення.  Селу потрібно допомагати,  але допомагати  грошима,  а  не пільгами.  Я з цього питання говорив з Прем'єр-міністром.

 

     ГОЛОВА. Депутат Ващук.

 

     ВАЩУК К.Т.,  голова Комітету Верховної Ради України з  питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  20, Волинська область).  Шановний Іване Степановичу! Шановні депутати! Нам  треба  проголосувати в цілому,  тому що в бюджеті ці кошти на цей рік не передбачені.  І ми робимо правильно.  Коли ми  приймали бюджет,  ви знаєте,  діяв мораторій.  І ми погодилися лише на один рік.  Як тільки уряд знайде можливість вирішувати  підтримку  села живими коштами, дотуванням, ми це питання взагалі знімемо і ніколи ставити не будемо.  А  зараз  прошу  поставити  на  голосування  в цілому.

 

     ГОЛОВА. Катерино Тимофіївно, це ж під соняшник і худобу.

 

     Депутат Діброва.

 

     ДІБРОВА В.Г.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий округ 19,  Волинська область). Шановні колеги! Я дуже  прошу  вас  підтримати  цей  законопроект  у цілому.  Я знаю позицію пана Мітюкова.  Він  хоче  всі  кошти  вилучати,  а  потім перерозподіляти. Якраз саме цим законом ми надаємо пряму підтримку сільгосптоваровиробнику   не   лише   соняшнику,   а    й    усієї сільськогосподарської    продукції.   Існував   аналогічний   указ Президента, але, на жаль, Президент з подання уряду його скасував. Тих  700  мільйонів,  які  уряд хоче зібрати цього року за рахунок даного  податку,  не  буде,  за  минулий  рік  надійшло  лише  198 мільйонів.  Це дані податкової адміністрації.  Ми сьогодні повинні прийняти   цей   законопроект    і    надати    пряму    підтримку сільгосптоваровиробнику.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ви мене не зовсім правильно зрозуміли, коли я говорив про соняшник і  худобу.  Там  є  й  інші  проекти.  Тому  я  прошу підтримати їх також.  Ставлю на голосування в цілому, тому що була домовленість з урядом на цей рік.

 

     "За" - 332.

 

     Рішення прийнято.

 

     ----------------

 

     Проект Закону   про   загальну   структуру   і    чисельність Міністерства внутрішніх справ України. Звертаю увагу депутатів, що є два проекти. Подивіться, будь ласка: 5249 і

 5249-1.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Біласа.

 

     БІЛАС І.Г.,  голова  Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого  забезпечення  правоохоронної  діяльності  (виборчий округ 120,  Львівська область). Дякую. Шановний Іване Степановичу! Шановні  колеги  народні  депутати!  У  вас  на   руках   сьогодні знаходиться проект постанови щодо проекту закону 5249-1. Ми з вами обговорювали  запропоновані   законопроекти.   Ще   раз   нагадую, законопроект   5249  комітетом  відхилений.  Ми  з  вами  під  час обговорення дійшли логічного висновку про  необхідність  утворення урядової  комісії,  яка  до  другого  читання розробить оптимальну структуру та чисельність Міністерства внутрішніх справ  України  з урахуванням    усіх    зауважень,   які   пропонуються   і   Юрієм Анатолійовичем Кармазіним, і Міністерством внутрішніх справ.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Першим ставиться проект

 5249-1 від комітету.  Прошу голосувати (Шум у залі).  У нас такий порядок. Від комітету. Така процедура.

 

     "За" - 161.

 

     Рішення не приймається.

 

     Будь ласка, Юрію Анатолійовичу, щодо проекту 5249.

 

     По фракціях? Висвітіть по фракціях.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Шановні  народні  депутати!  Мій  проект   був поставлений  першим,  бо він поданий першим.  Три роки я добиваюся реформування системи МВС.  Ми  зараз  маємо  повністю  поліцейську державу - 437 тисяч.  Треба реформувати чи ні? Ось зараз трапилося стихійне лихо в Закарпатті,  всюди.  62 тисячі  пожежників  можуть бути віднесені до МНС? Можуть!

 

     Для того   щоб   здійснити   якісь   реформи,  я  прошу  вас: проголосуйте в першому  читанні  за  проект  Закону  про  загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України.  До речі,  я нагадую вам,  що постановою уряду ще від 24  квітня  1996 року була затверджена Концепція розвитку системи внутрішніх справ. Мало хто про це знає, але там закладені саме ті позиції, про які я говорив.  Треба  реформувати  і треба вдвічі збільшити чисельність оперативних підрозділів,  які борються з організованою злочинністю і  з  корупцією,  вдвічі  збільшити  чисельність слідчіх.  Саме це передбачає мій проект.  А потім  під  час  другого  читання  можна доопрацьовувати з урядом, з усіма фракціями і депутатами.

 

     Дякую вам і прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Дякую.   Позиція   міністерства,   і   будемо   зараз голосувати.

 

     Заступник міністра Микола Іванович

 

     АНУФРІЄВ М.І.,  заступник міністра внутрішніх справ  України. Дякую.  Шановний  Іване  Степановичу!  Шановні  народні  депутати! Міністерство внутрішніх справ і комітет Івана  Григоровича  Біласа пропонують  ту чисельність,  яка на сьогодні є.  Ми дійшли до неї, зменшуючи штати протягом трьох  років.  Більше  скорочувати  немає куди.  У нас є пропозиція - прийняти її в першому читанні,  а далі ми доопрацюємо,  внесемо на  друге  читання  і  узгодимо  так,  як потрібно. Я прошу підтримати проект Івана Григоровича Біласа.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла  позиція?  Зараз  голосується  проект 5249, який аргументував депутат Кармазін. Прошу голосувати.

 

     "За" - 155.

 

     Висвітіть по фракціях.

 

     За рейтингом більше набрав перший законопроект - 164  голоси, і міністерство просить прийняти його в першому читанні.

 

     Олександр Маркович Бандурка.

 

     БАНДУРКА О.М.  Шановні  депутати!  До того законопроекту,  що пропонує народний депутат Білас від комітету, додаються розрахунки про скорочення чисельності МВС з 475 тисяч до 419 - на 55 тисяч. У тому  числі  за  рахунок  державного  бюджету  вже  в  цьому  році скорочується  на  36  тисяч,  тому  це вигідний законопроект,  він вписується в рамки коштів,  відведених  МВС.  Давайте  приймемо  в першому  читанні.  Згідно  з  Конституцією  ми  з  вами визначаємо загальну структуру і чисельність.  А потім будемо  доопрацьовувати до другого читання на вересень.

 

     Давайте підтримаємо,  ви  ж до МВС звертаєтеся кожного дня за допомогою.

 

     ГОЛОВА. Дякую.

 

     Прошу проголосувати в першому читанні проекту 5249-1.

 

     "За" - 231.

 

     Рішення приймається.

 

     По фракціях? Висвітіть по фракціях.

 

     Так, є  можливість  розглянути   до   другого   читання   всі пропозиції, які не були враховані.

 

     ------------

 

     Оголошується до розгляду проект Закону

 4120-д про внесення змін  до  Закону  про  основи  містобудування (повторне   перше  читання).  Валерій  Іванович  Череп  може  дати пояснення. Немає зауважень?

 

     Прошу проголосувати в першому читанні.

 

     "За" - 310.

 

     Рішення приймається.

 

     -------------

 

     Проект Закону  4071  про  внесення  змін  до  деяких  законів України   (прийняття   рішення).   Депутат  Задорожній  може  дати пояснення з мотивів голосування.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Дякую, Іване Степановичу. Я нагадаю народним депутатам,   що   мається   на   увазі  внесення  змін  до  деяких законодавчих    актів,    у    тому    числі    Кримінального    і Кримінально-процесуального кодексів.

 

     Рішення комітету    таке:    поданий   народними   депутатами Кириченком,  Журавським,  Сергієнком  проект  Закону  України  про внесення   змін   до   деяких   законів   України   повернути  для доопрацювання і повторного подання на перше читання.

 

     Просив би підтримати таке подання комітету.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Першим    голосується    від    комітету.     Віталію Станіславовичу, я вам потім надам слово.

 

     Прошу проголосувати пропозицію комітету.

 

     "За" - 280.

 

     Рішення прийнято.

 

     Доопрацьовуйте. Пропозиція комітету прийнята.

 

     -------------

 

     Проект Постанови  за  5187  про заборону відключення енерго-, водо-,  газопостачання боржникам - бюджетним  закладам  освіти  та медицини. Зрозуміла позиція?

 

     Комітет просить на доопрацювання. У першому читанні?

 

     Крук Юрій Борисович.

 

     КРУК Ю.Б.  Мы его рассмотрели.  Несмотря на то, что мы просим отправить на доработку, его можно принять в первом чтении.

 

     ГОЛОВА. Депутат Сафронов.

 

     САФРОНОВ С.О.  Дякую,  Іване Степановичу.  Шановні колеги! Це проект   постанови   про   заборону  відключення  електро-  водо-, газопостачання закладам освіти і медицини. Ви знаєте ситуацію, яка склалася  в наших округах,  зокрема в цих закладах.  І я прошу вас підтримати проект.  Нам  їхати  в  регіони,  нам  їхати  до  наших виборців.

 

     ГОЛОВА. У першому читанні давайте проголосуємо.

 

     Депутат Ємець.

 

     ЄМЕЦЬ О.І.  Фракція  "Реформи-Конгрес".  Цей проект постанови повністю суперечить Конституції. Давайте тоді візьмемо на себе всі повноваження уряду, і будемо виконувати робити.

 

     ГОЛОВА. Депутат Черненко.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Шановні народні депутати!  Шановний Олександре Івановичу!  Усе це так, але не зовсім. Ви розумієте, що є лікарні, є  операційні,  є  пологові  будинки.  Я вас прошу підтримати.  Це перше.

 

     Друге. Іване   Степановичу,   це   проект   постанови,    він голосується  відразу.  Це  не  законопроект,  тому ніякого другого читання тут немає. Я прошу вас проголосувати.

 

     ГОЛОВА. За основу давайте. Прошу голосувати за основу.

 

     "За" - 323.

 

     Прийнято.

 

     Депутат Полюхович. Ви вже відмовилися я бачу.

 

     ПОЛЮХОВИЧ І.П.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  екологічної  політики,  природокористування та ліквідації наслідків  Чорнобильської  катастрофи  (виборчий  округ 155,  Рівненська область).  Іване Степановичу,  я не відмовився, а трохи незручно почуваю себе в сесійній залі.  Коли ми обговорювали проект цієї постанови,  то я аргументовано довів,  що голосувати і взагалі приймати цю постанову неможливо у Верховній  Раді.  Це  не закон,  постанова  -  це просто політичний акт Верховної Ради,  як заява або ще щось. Навіщо вона?

 

     ГОЛОВА. Депутат Діяк.  Ну ми ж уже обговорювали.  Для чого ви задаєте запитання?

 

     ДІЯК І.В., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з  питань  паливноенергетичного  комплексу,  ядерної  політики  та ядерної безпеки (виборчий округ 179, Харківська область). Шановний Іване  Степановичу!  Шановні  депутати!  Ми  прийняли  Закон   про держбюджет,  і в ньому закладені кошти,  які має виділяти уряд для того,  щоб не відключали боржників.  Так що  уряд  повинен  за  те відповідати, а не депутати.

 

     ГОЛОВА. Так от коли буде постанова, хай уряд і шукає кошти.

 

     ДІЯК І.В. Так треба зобов'язати уряд, а не писати постанови.

 

     ГОЛОВА. Ви бачили,  скільки за основу проголосували, я ставлю на голосування як постанову.

 

     "За" - 314.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Закону про дошкільну  освіту  та  виховання  (  5273). Голосуємо в першому читанні.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Краснякова.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В., член Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, КПУ).  Уважаемый  Иван  Степанович!  Когда  обсуждался этот проект закона, то были замечания со стороны выступающих, и в комитете это отмечалось.   Давайте   проголосуем   в   первом  чтении  в  целом законопроект без второй части  статьи  8,  где  мы  вводим  термин "частные дошкольные учебные заведения".  А во втором чтении сможем доработать его и привести  в  соответствие  с  основным,  рамочным Законом об образовании.

 

     ГОЛОВА. Позиція міністерства.  Огнев'юк Віктор Олександрович, будь ласка.

 

     ОГНЕВ'ЮК В.О.,  заступник міністра освіти  і  науки  України. Якщо говорити про прийняття цього проекту закону,  то,  власне, ми можемо погодитися з тим,  щоб записати:  "інші  форми  власності". Закон від цього не постраждає.

 

     ГОЛОВА. Та  ви  послухайте,  що  каже депутат Красняков.  Він просить прийняти в першому  читанні,  щоб  ви  доопрацювали  потім проект.

 

     ОГНЕВ'ЮК В.О. Позиція міністерства: прийняти в першому читанні.

 

     ГОЛОВА. Прошу  проголосувати  цей  законопроект  з  поправкою депутата   Краснякова   у   першому   читанні.   А   потім   нехай доопрацьовують.

 

     "За" - 353.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Закону за 5427 про внесення змін і доповнень до деяких законів  України  з  метою  запровадження  державного  контролю за здійсненням лотерейної діяльності.

 

     Депутат Сокерчак доповідав  учора.  Можна  голосувати?  Прошу проголосувати у першому читанні.

 

     "За" - 193.

 

     По фракціях висвітіть. Не зрозуміло щось. Учора обговорювали, серйозних  зауважень  не  було.   Депутату   Сокерчаку   увімкніть мікрофон.

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Шановні народні депутати!  Учора ми обговорили проект   закону,   внесений    Кабінетом    Міністрів,    стосовно запровадження  державою методів регулювання випуску лотереї.  І ми говорили  про  те,  що  нашим   законодавством   це   питання   не врегульоване.  Основний закон про лотереї, як ви знаєте, прийнятий у першому читанні,  але поки що не готовий до прийняття в  другому читанні.

 

     Саме тому,  вважаю,  Верховна Рада вчинила б правильно,  якби підтримала законопроект,  внесений урядом, тому що, дійсно, шляхом поправок до п'яти законів,  які сьогодні регулюють це питання,  ми могли б установити нормальний  контроль  державою  за  здійсненням лотерейної  діяльності.  У  нас  сьогодні,  хто  що  хоче  з  тими лотереями, те і робить.

 

     ГОЛОВА. Депутат Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С. Уважаемые коллеги! Хотя у меня есть замечания к этому проекту,  его необходимо принимать в первом чтении. Потому что очень много поступает обращений от граждан по поводу того, что их  обманули  при  проведении  лотерей.  И  поэтому,  конечно  же, государственный контроль  должен  быть  и  должна  быть  серьезная ответственность   за  финансовые  махинации  во  время  проведения лотерей.

 

     Поэтому я   попросил   бы   коллег    депутатов    поддержать законопроект в первом чтении, затем доработать его для того, чтобы он стал настоящим законом.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Черняк.

 

     ЧЕРНЯК В.К.  Шановні народні депутати! Лотерейна діяльність - це саме та сфера діяльності,  яка потребує державного регулювання. Це без сумніву.  І, дійсно, ми знаємо приклади шахрайства, обману, тож   цей   закон  треба  приймати.  В  ньому  встановлені  методи регулювання,  відповідальність,  Міністерству  фінансів  надається право  регулювати цю сферу діяльності.  Забезпечується відповідний призовий фонд.

 

     Я вважаю,  що є всі підстави для того,  щоб ми  прийняли  цей проект. І я думаю, що наші виборці будуть нам за це вдячні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Мітюков Ігор Олександрович.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Шановний  Іване  Степановичу!  Шановні  народні депутати!     Міністерство     фінансів     України      зусиллями Контрольно-ревізійного управління і фінансових управлінь на місцях провели комплексну перевірку лотерейної діяльності.  Було виявлено дуже багато порушень, насамперед на етапі реєстрації, виготовлення лотерейних білетів і їх розповсюдження. Дуже багато випадків, коли людей  просто  обдурюють,  продаючи  нічого  не варті,  підроблені лотерейні білети,  або навіть коли  хтось  виграв,  то  виграш  не виплачується.

 

     Нам потрібно  прийняти  зміни до ряду законодавчих актів,  що фактично прирівняє роботу  з  лотерейними  білетами  до  роботи  з будь-якими іншими грошовими знаками. Це дуже важливо. Кожен місяць затримки з прийняттям  цього  рішення  дає  можливість  наживатися шахраям у цій сфері діяльності.

 

     Прошу підтримати законопроект у першому читанні.

 

     ГОЛОВА. Замість  того  щоб його як закон прийняти,  так ми ще ...

 

     У першому читанні прошу проголосувати.

 

     "За" - 295.

 

     Прийнято.

 

     Депутату Марченку увімкніть мікрофон.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция Прогрессивной социалистической  партии Украины.  Уважаемые депутаты!  В общем-то правительством и другими структурами разработано множество  хитростей,  с  помощью  которых привлекаются  ваши голоса для протаскивания того или иного закона. Такая хитрость была применена и сейчас.  Сделали попытку (ввели  в проект набор фраз об уголовной ответственности за нарушение) и тем самым сагитировали депутатов,  и 295 из них проголосовали за  этот законопроект. Законопроект не решает проблему в комплексе. Сегодня Национальная лотерея не является национальной.  100  процентов  ее уставного  фонда  -  иностранный  капитал.  Деньги от этой лотереи уходят на Филиппины и в другие офшорные зоны,  уходят из  Украины. Поэтому  решить  проблему можно было только принятием комплексного закона,  и,   таким   образом,   надо   было   вводить   уголовную ответственность  за  нарушение  комплексного закона.  А это афера, которая протащена через этот зал.  Поэтому когда  Верховный  Совет голосует, он дает и поручение.

 

     Иван Степанович,  надо дать поручение, чтобы в такой-то срок, когда мы начнем работу,  был подготовлен комплексный законопроект, который сделает Национальную лотерею действительно национальной, и доходы от нее будут идти в доход страны, а не за рубеж.

 

     ГОЛОВА. Депутат Стрижко.

 

     СТРИЖКО Л.П.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  свободи  слова  та інформації (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ) Спасибо. Я проголосовал за этот законопроект,  надеясь, что наконец-то чиновники Министерства финансов перестанут путать Министерство финансов с Украиной.  И  я надеюсь,  что  принятие  этого законопроекта и доработка во втором чтении рамкового закона не позволят  и  далее  продолжаться  таким безобразиям,  как  Национальная  лотерея,  которая,  по сути дела, является лотереей иностранных предпринимателей.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Так що, Ігоре Олександровичу, ви підтримуєте як закон у цілому?

 

     МІТЮКОВ І.О. Я думаю, що ми можемо зараз прийняти цей закон у цілому.  Але я хочу підкреслити,  що ми голосуємо не за Закон  про національні   лотереї.   Статус  національних  лотерей  визначений відповідними законами з питань оподаткування,  ми  можемо  до  них повернутися.  Я  кажу  про  те,  що сьогодні в системі реєстрації, виготовлення і розповсюдження лотерейних  білетів  є  дуже  багато недоліків,   тому   що   немає   системи  відповідальності  за  цю діяльність.

 

     ГОЛОВА. Так.  Ставлю   на   голосування   як   закон.   Прошу голосувати.

 

     "За" - 237.

 

     Прийнято.

 

     --------------

 

     Реєстраційний 1084 - проект Закону про внесення змін

 

     і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку

 

     із запровадженням    обов'язкового    страхування   цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

 

     Депутат Хмельовий доповідав, пам'ятаєте.

 

     Крук Юрій Борисович.

 

     КРУК Ю.Б.  Уважаемый Иван Степанович!  Уважаемые  коллеги!  Я хотел  бы  вам  только напомнить,  что у нас ежегодно случается 40 тысяч дорожно-транспортных происшествий,  в  которых  травмируется более  30 тысяч людей.  Сумма страховых выплат составляет около 50 миллионов гривень.  И люди годами ходят в суды,  судятся, не могут получить  положенные  им  страховые  выплаты.  Поэтому  я хотел бы просить вас...

 

     ГОЛОВА. У першому читанні прийняти, так?

 

     КРУК Ю.Б.  Да, его надо принимать в первом чтении, а потом мы доработаем, если будут замечания.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Прошу проголосувати названий проект у першому читанні.

 

     "За" - 185.

 

     Так. Висвітить по фракціях. Усі потроху.

 

     Я не бачу підстав переголосовувати. Доопрацьовуйте.

 

     Проекти законів  про  загальнообов'язкове  державне  пенсійне страхування,  про  пенсії  за  старістю  та виплати з персональних накопичувальних рахунків.

 

     Два проекти.  Пам'ятаєте їх? Може, на повторне перше читання? І  комітет  так  пропонує.  Відправити  на повторне перше читання. Прошу проголосувати. Обидва. Депутат Білоус учора погодився.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Білоуса.

 

     БІЛОУС А.О.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань свободи  слова  та  інформації  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП).  Так,  я  пропоную  відповідно  до  рішення комітету відправити на повторне перше читання.

 

     ГОЛОВА. Прошу.  Комітет  теж вносив таку пропозицію.  Давайте проголосуємо це. Обидва.

 

     "За" - 308.

 

     Приймається.

 

     Увімкніть мікрофон Володимира Марченка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция Прогрессивной социалистической  партии Украины. Иван Степанович, нормами Регламента определено, что, если Верховный  Совет  отправляет  законопроект  на  повторное   первое чтение, он должен дать рекомендации,

 

     какие блоки  проекта  закона или концепцию в целом необходимо изменить,  и этим определить,  в каком направлении должны работать комитеты. Это не делается.

 

     Поэтому я   вношу   такое   предложение.  Поскольку  в  обоих законопроектах нарушаются статьи 3,  22, 46, 48 Конституции, а это выражается   в   том,  что  не  установлены  социальные  нормативы (нарушено требование статьи 48 Конституции о  прожиточном  уровне; статья 22 Конституции не позволяет снижать социальные нормативы, а там вводится пенсионный возраст - 65 лет),  отправляя законопроект на  повторное  первое чтение,  необходимо дать поручение,  чтобы в пенсионном законопроекте предусматривалась минимальная пенсия, как минимум,  на уровне социального норматива - прожиточного уровня. И только тогда его можно рассматривать.

 

     ГОЛОВА. Володимире Романовичу,  саме про це вчора і йшлося. І депутат  Цибенко,  і автор законопроекту Артур Білоус також про це говорили. А ваші пропозиції будуть враховані.

 

     --------------

 

     Оголошується до розгляду проект Закону про внесення  змін  до Закону  про  приватизацію  невеликих  державних  підприємств (малу приватизацію).

 

     Ви пам'ятаєте, Литюк і Марченко Олексій доповідали. Говорили, що  обидва  треба приймати у першому читанні.  А рішення комітету: проект депутата Марченка прийняти за основу, а Литюка - відхилити.

 

     Депутату Литюку увімкніть мікрофон.  Депутате Костусєв, я вам теж надам слово.

 

     ЛИТЮК А.І.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань промислової політики і  підприємництва  (виборчий округ

 56, Донецька область).  Шановні колеги! Учора при обговоренні цих законопроектів  виявилося,  що  вони  не  мають  між собою жодного зв'язку, тому не можуть виставлятися як альтернативні. І це визнав перший  заступник  голови  Комітету  з питань економічної політики Черняк Володимир Кирилович.

 

     Це суто  технічна  помилка  Комітету  з  питань   економічної політики.  Тому  він  вніс проект постанови під номером 4219.  І я прошу вас проголосувати цей проект постанови депутата Черняка. Він вам розданий сьогодні.

 

     ГОЛОВА. Депутат Костусєв.

 

     КОСТУСЄВ О.О.  Уважаемый Иван Степанович!  Уважаемые коллеги! Никаких ошибок комитет не допустил. Более того, после рассмотрения 12  июля  мы  на  заседании комитета еще раз вернулись к этим двум законопроектам,  обсудили  их.   И   мы   просим   оставить   наше представление без изменений.

 

     То есть  законопроект  4219  принять  в целом с редакционными дополнениями от комитета, а законопроект 4219-1 отклонить.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Позицію  комітету  ми  з'ясували.  Я   вам   надавав, Анатолію Івановичу.  Подивіться рішення там. Я, до речі, вам учора казав, що по вашому проекту було рішення відхилити.

 

     Тому 4219  голосується  з  пропозицією  комітету.  Тільки  що депутат Костусєв озвучив її ще раз. Прошу голосувати.

 

     "За" - 260.

 

     Рішення приймається.

 

     Анатолію Івановичу, ви доопрацьовуйте.

 

     --------------

 

     Реєстраційний номер 5050 - проект Закону про внесення змін до Закону  про  збір  на  розвиток  виноградарства,   садівництва   і хмелярства   (щодо   уточнення  об'єктів  оподаткування).  Депутат Горбачов доповідав. Комітет просить відхилити.

 

     Голосується пропозиція   комітету   про   відхилення.   Прошу голосувати.

 

     "За" - 274.

 

     Відхиляється.

 

     --------------

 

     Проект Закону  за  номером  5330  про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям законів  України про державну виконавчу службу та про виконавче провадження.

 

     Депутат Задорожній учора доповідав, зауважень не було.

 

     За основу у першому читанні давайте проголосуємо.

 

     "За" - 310.

 

     Рішення приймається.

 

     ----------------

 

      5312 -   проект   Концепції  розвитку  рибного  господарства України.

 

     Круценко Василь  Якович  доповідав.  Вчора  його  підтримував Марченко.   Узгоджена   позиція.  Прошу  проголосувати  в  першому читанні.

 

     "За" - 304.

 

     Давайте проголосуємо  як  концепцію.   Прошу   проголосувати. Концепція  розвитку  рибного  господарства  України із пропозицією депутата Марковської, щоб почистити річки.

 

     "За" - 317.

 

     Рішення приймається.

 

     ----------------

 

     Проект Закону  про  порядок  ввезення  в  Україну  солоду  та окремих видів хмелесировини у 2000 році.

 

     Ми домовилися  вчора  стосовно  шишок,  хмелесировини.  Я вам надам слово,  Олексію Андрійовичу.  Якраз є міністр,  давайте його послухаємо.

 

     КИРИЛЕНКО І.Г.,  міністр аграрної політики України.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні народні  депутати!  Я  просив  би  цей законопроект відкласти до осені,  перенести на наступну сесію,  бо це перспективи розвитку хмелярства в Україні. Якщо будемо завозити готову   сировину   або   частково  перероблену  сировину,  то  по хмелярству України може бути завданий удар.  Я просив би відкласти на  осінь.  Ми можемо дещо завозити,  але не солод.  Можна шишки і таке інше, але не солод.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Учора депутат Марченко стосовно шишок переконував.

 

     Олексій Марченко.

 

     МАРЧЕНКО О.А.  Дякую.  Шановний  Іване  Степановичу!  Шановні колеги!  Я  вчора  доповідав  цей  законопроект,  і  ми в комітеті домовилися з проекту депутата Алексєєва,  який пропонував завозити і солод,  зняти те,  що у багатьох викликало заперечення, бо солод може готуватися і в Україні.

 

     Ситуація по хмелю досить непроста в  Україні.  Україна  із  2 тисяч 300 тонн, які потрібні для внутрішніх потреб хмелярства може забезпечити всього-на-всього 400 тонн. Тому ми вчора домовилися, і комітет пропонує підтримати дозвіл на ввезення за нульовою ставкою 300 тонн хмелю.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ми відкрили обговорення, ліс рук. Пропозицію уряду ви чули - відкласти,  щоб займалися розвитком вітчизняного хмелярства і виготовленням солоду. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати,

- відкласти проект до осені.

 

     "За" - 260.

 

     Я зараз  скажу.  Я  під  час  голосування  не  коментую  і не перебиваю.  Я чітко  сказав,  пропозиція  уряду  -  відкласти  цей законопроект до осені (Шум у залі). Інша пропозиція?

 

     Олексія Марченка увімкніть мікрофон.

 

     МАРЧЕНКО О.А.  Шановні  колеги!  Шановний  Іване Степановичу! Іван Григорович не зрозумів, що ідеться всьогона-всього про хміль.

 

     ГОЛОВА. Це ви вже самі з'ясуйте, про що йдеться.

 

     МАРЧЕНКО О.А.  У порядку денному у нас записані  питання,  ми повинні голосувати,  Іване Степановичу,  те, що у порядку денному. Давайте проголосуємо пропозицію комітету.

 

     ГОЛОВА. Давайте проголосуємо. Прошу голосувати.

 

     "За" - 47.

 

     От і все, все стало на свої місця.

 

     Шановні народні  депутати!  Ми  можемо  тільки  на  ранковому засіданні продовжити роботу.  Вносять пропозиції,  щоб ми сьогодні проголосували  всі  проекти.  Усі  комітети  працювали,   депутати працювали.  Тому  я  прошу проголосувати,  щоб сьогодні продовжити вечірнє засідання, або ми можемо з 15 години розпочати.

 

     Давайте проголосуємо за те, щоб продовжити вечірнє засідання. Прошу проголосувати.  Продовжити вечірнє засідання на дві години - до 20 години, а може, і раніше завершимо.

 

     "За" - 212.

 

     Будемо вважати, що за час обіду домовитесь.

 

     По фракціях покажіть.  Напевно, не зрозуміли, нечітко сказано було. Домовимось на вечірньому засіданні.

 

     Оголошується перерва до 16 години.

 

 

 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку