ЗАСІДАННЯ ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.  2  б е р е з н я  2000 р о к у.

                         16  г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ПЛЮЩ І.С.

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні  депутати,  прошу  підготуватися  до реєстрації.  Завершуйте  консультації,  дискусії і готуйте картки. Можна вмикати систему?  Ввімкніть,  будь  ласка.  Шановні  народні депутати, прошу реєструватись.

 

     У залі   зареєструвалися   355  народних  депутатів.  Вечірнє засідання оголошується відкритим.

 

     Розглядається проект   Закону    про    тимчасовий    порядок оподаткування  операцій  з  виготовлення та продажу нафти сирої та деяких пально-мастильних  матеріалів  (прийняття  рішення).  Учора було густіше представників уряду,  а сьогодні є Сергій Леонідович, заступник міністра.  Вам зрозуміла позиція? (Шум у залі). Депутате Діброва, не підбивайте нас. Ви там усе вже утрясли?

 

     Шановні народні  депутати!  Сьогодні  у першій половині дня з однієї і з другої частин залу  надходили  пропозиції  про  розгляд питання  про  хід підготовки до веснянопольових робіт.  Ну,  це не чисто парламентська форма.  А от прийняття законопроекту,  який би сприяв  проведенню польових робіт,  якраз і є парламентська норма, це і є сприяння тому, що ми хочемо.

 

     Учора ми майже  півтори  години  обговорювали  дане  питання. Запрошую   на   трибуну   представника   бюджетного   комітету  та Погоджувальної ради депутата Терьохіна,  щоб він поінформував  про результати переговорів, оскільки виникла одна проблема.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.,  перший  заступник  голови  Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності  (виборчий округ 214,  м.Київ).  Я з фінансового комітету, а не з бюджетного. Але все одно дякую за запрошення.

 

     ГОЛОВА. Так,  вибачаюсь,  Комітету  з   питань   фінансів   і банківської діяльності.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.   Шановні   народні  депутати,  ви  знаєте,  що сьогодні було внесене  доповнення  ініційоване  деякими  народними депутатами.  Воно йде в річищі законопроекту, який подав Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу.

 

     Ми розглянули ці доповнення і вважаємо,  що теоретично  можна прийняти  одне  з  них:  пільгове постачання сирої нафти для наших нафтопереробних заводів продовжується не до 1 травня 2000 року,  а до 1 січня 2001 року.

 

     Це пояснюється  тим,  що  тепер нафта надходить,  за винятком тієї,  що виробляється в  Україні,  переважно  з  країн,  з  якими укладено договори про вільну торгівлю (там не знімається мито).  А з нафти,  що надходить із Російської Федерації,  як ви знаєте,  не знімається ПДВ.

 

     Саме тому  пропозиція  щодо продовження терміну до 1 січня не призводить до якихось додаткових збитків державного бюджету,  і її можна підтримати.

 

     А звільнення  від  акцизів  бензинів ми не можемо підтримати, адже  в  структурі  споживання  сільського  господарства   бензини займають незначну частку (передусім - дизельне пальне, котре маємо пільгувати). Це перше.

 

     Друге. Якщо буде прийнята дана пропозиція,  то знову  виникає проблема  пересортування.  Нагадую,  що  в  1998  році  в  Україну офіційно було ввезено трохи менше ніж  3,5  тисячі  тонн  пального високооктанових чисел.

 

     Решту ми замитнювали на бензини А-72,  А-76. Але ви прекрасно знаєте,  яке споживання високооктанових чисел. Це дуже небезпечно, і ми не можемо так підтримати.

 

     І, нарешті,  третя  пропозиція  стосовно скасування другого й третього  абзаців  статті  5,  що  теж  пропонується  розробниками альтернативного  законопроекту.  Вона також не підтримується нами, оскільки ми прийняли в державному бюджеті чітке правило:  в  разі, якщо   зменшуємо   дохідну   частину   бюджету,  то  маємо  знайти компенсатори.

 

     За пропозицією уряду компенсатори ці  знайдені,  і  до  кінця року ми зберемо приблизно плюс 50 мільйонів гривень. Якщо прийняти внесену пропозицію,  то ввійдемо  в  негативне  сальдо  державного бюджету на 240 мільйонів гривень, що просто неприпустимо і не може взагалі голосуватися сьогодні без  внесення  відповідних  змін  до Державного бюджету України.

 

     Отже, пропонуємо   прийняти   законопроект,   який  ми  вчора обговорювали,  і  тоді  суттєвих  заперечень  не   виникало.   Він запропонований  урядом,  погоджений  із  комітетами  бюджетним  та фінансів і банківської діяльності  з  такими  доповненнями,  що  в статті 1 пільгове ввезення сирої нафти не до 1 травня 2000 року, а до 1 січня 2001 року (те,  що пропонують розробники), а в статті 2 для   точнішого   визначення,   що   пільгується,   перед  словами "імпортованих важких дистилятів" треба поставити  "вироблених  або ввезених".  От  із  такими  доповненнями  пропонуємо  прийняти цей законопроект у цілому сьогодні.

 

     Ще одна мотивація:  адже наступного тижня,  як  ви  прекрасно знаєте,   розпочинається   весняно-польова  кампанія  в  південних областях України.  Якщо ми розтягнемо ще на два тижні,  то  будемо мати  проблеми  із  забезпеченням  паливномастильними  матеріалами цьогорічної кампанії.

 

 

 

 Гадаю, міністр  агропромислового комплексу має щось додати з цього приводу теж.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Дякую,  Сергію  Анатолійовичу.  Прошу  сідати.   Будь ласка, Іване Григоровичу.

 

     КИРИЛЕНКО І.  Г., міністр агропромислового комплексу України. Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги  народні  депутати!  Я просив би підтримати все,  що сказав Сергій Анатолійович, особливо в останній частині:  прийняти документ сьогодні і остаточно, бо ще

- підпис Президента, робота юридичних фахівців. А це все час, час, час. Нам дорога кожна година.

 

     Ще раз щиро прошу підтримати сказане сьогодні з трибуни.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кирюшин (Шум  у  залі).  Зачекайте.  До  кого запитання? А він не доповідач. Будь ласка.

 

     КИРЮШИН І.В.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань паливноенергетичного  комплексу,  ядерної  політики   та   ядерної безпеки (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, ПЗУ). У меня вопрос.  Мы готовили данные замечания,  исходя из двух  точек зрения.  Первая  -  помочь  сельскому хозяйству получить дизельное топливо. Для этого выделен пункт 2.1.

 

     ГОЛОВА. Я прошу вас не  агітувати.  Ви  скажіть,  у  чому  не погоджуєтеся з даною позицією.

 

     КИРЮШИН І.В.  Я  не  согласен  по  одной  причине:  опять  не учитывается  ситуация  в  нефтеперерабатывающей  отрасли  Украины. Сегодня мы целиком и полностью ориентируем наше сельское хозяйство на импортные нефтепродукты,  то есть не можем добиться того, чтобы наши заводы были ликвидны.

 

     То, что   депутат   Терехин  предлагает  отставить,  не  дает возможности нашим  заводам  работать  до  конца  года.  Ведь  цена российской нефти для нас 170 долларов,  а внутренная цена в России

- 115.  Разница в 55 долларов полностью  лишает  возможности  наши нефтепродукты  конкурировать  на  рынке.  Для кого мы создаем этот рынок? Сельское хозяйство не только будет...

 

     ГОЛОВА. Звертаюся до народних депутатів: кожен має можливість сьогодні ще раз обговорювати це питання. Послухайте міністра АПК і всіх,  хто хоче допомогти селу,  і проголосуйте за  запропонований проект. А потім ми будемо його доопрацьовувати.

 

     Ставлю на  голосування  проект  Закону про тимчасовий порядок оподаткування операцій з виготовлення та продажу  нафти  сирої  та деяких   пально-мастильних   матеріалів   як  закон  у  цілому.  З доповненнями, які вніс депутат Терьохін. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 222.

 

     Висвітіть, будь ласка, по фракціях.

 

     От, бачите,  зелені.  Чого ж  слова  просити?  Прошу  ще  раз проголосувати в цілому.

 

     "За" - 232.

 

     Рішення прийнято  (Шум  у  залі).  Я  ставив у цілому,  друге читання.  Дякую народним депутатам за розуміння  важливості  цього документа.

 

     -------------

 

     Проект Закону   про   списання   заборгованості   колективних сільськогосподарських  підприємств,  які  реформуються  (прийняття рішення). У першому читанні. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 210.

 

     Звертаюся до народних депутатів: не підказуйте "ще раз". Якщо не готові до  голосування,  то  краще  візьміть  слово  з  мотивів голосування.

 

     Депутат Діброва з мотивів голосування. Будь ласка.

 

     ДІБРОВА В.Г.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий округ 19,  Волинська  область).  Дякую.  Шановні колеги,  Іване  Степановичу,  ми вчора домовилися,  що вилучаємо з цього законопроекту абзац третій статті 5 в  другому  читанні,  бо він із 1 жовтня збільшує ставки акцизного збору...

 

     ГОЛОВА. Ви про який законопроект? Ми його проголосували. Ви ж хоч стежте, який проект закону оголошений.

 

     Увімкніть мікрофон Кириленка Івана Григоровича, будь ласка.

 

     КИРИЛЕНКО І.Г.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні  народні депутати!  Це  визначний  закон для аграріїв.  Учора Олег Іванович Юхновський  його  доповідав.  Держава  востаннє  йде  назустріч  і реформованим  господарствам,  заснованим на приватній власності на землю і майно, дає можливість розпочати з чистого аркуша. Але вона ставить  умову:  списати,  якщо  поточні бюджетні платежі протягом року  сплачуватимуться  регулярно.  Тобто   списання   відбудеться наприкінці  2000  року.  Це  востаннє,  повторюю,  перед приватним власником держава робить чистий аркуш. Підтримайте, будь ласка, бо все  ж буде заблоковане штрафами,  пенею.  Ми паралізуємо сільське господарство. Я дуже прошу підтримати, адже це другий визначальний закон.

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВА. Можна ставити на голосування?  Зачитую: проект Закону про  списання  заборгованості  колективних   сільськогосподарських підприємств,  які  реформуються.  Прошу  проголосувати  як закон у цілому.

 

     "За" - 222.

 

     Депутат Олег Іванович Юхновський. Висвітіть по фракціях, поки говоритиме депутат Юхновський.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ О.І.,  перший  заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань  аграрної  політики  та  земельних  відносин (виборчий округ 13,  Вінницька область). Дякую, Іване Степановичу! Шановні колеги,  в  редакції  урядового  проекту  закону  фактично пропонується списати всього-навсього 100 мільйонів гривень штрафів і пені.  Але це дасть можливість  практично  розблокувати  рахунки сільськогосподарських  підприємств.  До  того  ж  комітет пропонує прийняти поки що в  першому  читанні,  а  до  другого  читання  ми доопрацюємо   даний  документ.  Це  надзвичайно  важливе  сьогодні питання. Шановні колеги, прошу вас підтримати.

 

     ГОЛОВА. Ви просите в першому читанні чи в цілому?

 

     ЮХНОВСЬКИЙ О.І. У першому читанні, Іване Степановичу.

 

     ГОЛОВА. Катерина Тимофіївна Ващук. Будь ласка.

 

     Картка неправильно вставлена.

 

     ВАЩУК К.Т.,  голова Комітету Верховної Ради України з  питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  20, Волинська область).  Шановні колеги, в принципі цей закон сьогодні наполовину допомагає селу.  Він знімає лише штрафні санкції, пеню, а нічого не списує.  Чого ми боїмося?  Бюджет від нього нічого  не втрачає на нинішній день, господарствам жодної копійки нарахованих платежів до бюджету не списується.  Буде списано наприкінці  року, якщо протягом року сплачуватиметься акуратно.

 

     Тому закликаю абсолютно всіх:  давайте знімемо штрафи і пеню. Ви ж розумієте, як вони утворилися. Голосування у нас поіменне. Ми відстежуємо  всі  сільські  округи.  Дайте  можливість селянам хоч трошки запрацювати з коштами, вийти з ганебного бартерного обміну, який не дає змоги селянину стати на ноги.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Арабаджи.

 

     АРАБАДЖИ В.В.,  член Комітету Верховної Ради України з питань соціальної  політики  та  праці  (виборчий  округ  79,  Запорізька область).   Спасибо,   Иван  Степанович.  Уважаемые  коллеги,  кто внимательно читал данный законопроект,  тот заметил,  что там ни о каком  большом  списании  речь  не идет,  а государство возвращает хозяйствам деньги,  которые они когда-то потратили  на  социальную сферу  села.  И  за  зерно,  которое  государство  закупало  еще в 1995-1999 годы,  и не имело денег  рассчитаться.  В  таких  рамках сейчас это списывается.

 

     Прошу всех поддержать законопроект.

 

     ГОЛОВА. Можна  ставити  на  голосування.  Прошу проголосувати законопроект у першому читанні.

 

     "За" - 228.

 

     Прийнято.

 

     Може, проголосуємо в цілому? Депутат Манчуленко.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань    національної    безпеки   і   оборони   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Фракція  Народного  руху України.   Шановні   колеги,  є  указ  Президента  про  здійснення земельної  реформи.  Нині  на   селі   відбувається   реформування колективних сільськогосподарських підприємств.  Підприємства,  які реформуються,  чекають,  коли держава створить їм належні стартові умови,  рівні для всіх.  Якщо ми справді хочемо підтримати реформу на  селі,  якщо  ми  хочемо  позбутися  КСП  і  мати   реформовані господарства  на основі приватної власності на землю та майно,  то вкрай необхідно якомога швидше прийняти цей закон.  Тому пропоную, оскільки  ми  проголосували  за нього в першому читанні,  а він не викликає заперечень, проголосувати його в цілому.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Круценко.

 

     КРУЦЕНКО В.Я.,  член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної   політики   та   земельних   відносин   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Дякую, Iване Степановичу. Шановні  колеги,  міністре  сільського  господарства!  Я  прошу не голосувати його зараз у цілому.  Даний закон  нічого  не  дає  для господарств,   які   реформуються.   Його  потрібно  доопрацювати. Передайте в комітет,  щоб ми попрацювали і  через  тиждень  подали його для другого читання.

 

     ГОЛОВА. Цікава   позиція:   голова   комітету   просить,  щоб проголосували...

 

     КРУЦЕНКО В.Я. Вона не просить.

 

     ГОЛОВА. А член комітету...

 

     Депутат Сергій Довгань.

 

     ДОВГАНЬ С.В.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань фінансів     і     банківської     діяльності     (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Шановні  колеги!  Цілком  правильно  було сказано,  що борги,  які списуються (пеня і за соціальну сферу), зовсім не стосуються нових підприємств,  які  організуються  на  базі  КСП.  Тому треба,  щоб Комітет Верховної  Ради  з  питань  аграрної  політики  у  другому читанні    чітко   виписав,   яким   чином   правонаступники   КСП розпоряджатимуться наявними боргами, крім тих, про які йдеться. Це треба чітко виписати.

 

     ГОЛОВА. Доповідач Олег Іванович Юхновський.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ О.I. Iване Степановичу, вважаю, що пропозиції, які зараз надходять стосовно доопрацювання до другого  читання,  мають рацію.  Там є норма,  над якою ми обов'язково мусимо подумати.  Це борги, які переносяться.

 

     ГОЛОВА. У першому читанні прийнято.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ О.I. Прийняти в першому читанні, а ми доопрацюємо.

 

     ГОЛОВА. Ми вже прийняли в першому читанні.

 

     Iване Григоровичу, прошу.

 

     КИРИЛЕНКО I.Г.  Шановний Iване  Степановичу!  Шановні  колеги народні  депутати!  Я  звертаюся  до  вас із пропозицією,  яка тут прозвучала.  Річ у тім,  що ці борги  мають  правонаступництво,  і реформовані  господарства  стають  правонаступниками.  Поки  ми не приймемо в другому читанні, буде блок штрафів і пені тощо. А в нас початок   весняно-польових   робіт.   Усі  кредитні  ресурси,  які надходитимуть,  обов'язково будуть  заблоковані  цими  штрафами  і пенею. Якщо тиждень терміну, то це нас влаштує. Якщо ж затягнеться більше, то ми просто поховаємо ці мінімальні кредитні ресурси, які дамо в сільське господарство.

 

     ГОЛОВА. Депутат Ващук.

 

     ВАЩУК К.Т. Я розумію всіх наших колег і згідна з ними в тому, що треба було б списати борги і пеню.  Але нині такого не буде. Ви ж  розумієте,  що  одним  махом  списати  всі борги перед бюджетом держава не може.

 

     Ми це питання можемо розглядати  протягом  року,  підготувати спеціальний  законопроект  і ще раз звернутися до уряду.  Нам нині важливо  те,  що   каже   міністр:   розблокувати   рахунки   всіх сільськогосподарських підприємств, зняти штрафи і пеню і перенести строк заборгованостей на рік. А через рік ми можемо ще багато чого прийняти, проголосувати і поліпшити фінансовий стан. А на сьогодні це вкрай треба. Ні за що купувати матеріали, нафту і все, що треба до весни.

 

     Давайте проголосуємо в цілому і підготуємо новий закон.

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні  депутати,  ставлю  на голосування в цілому як закон (Шум у залі).

 

     Прошу проголосувати.

 

     "За" - 182.

 

     Рішення не приймається.  Доопрацьовуйте і вносьте  в  другому читанн?.

 

     ------------

 

     Проект Закону  про  внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з  прийняттям  Закону  України  про Державний бюджет на 2000 рік.

 

     Після нашого  розгляду  була  створена Погоджувальна комісія, котра делегувала для пояснення,  для  довідки  першого  заступника голови  Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Сергія Анатолійовича Терьохіна. Будь ласка.

 

     Прошу уваги, там будуть особливості.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановні народні депутати,  після обговорення в парламенті  ми зібрали робочу групу разом із представниками деяких комітетів Верховної Ради та уряду і пропонуємо зараз проголосувати цей законопроект в особливому порядку.

 

     Річ у   тім,   що  в  ньому  чотири  норми  викликають  певні зауваження народних депутатів. Решту все погоджено.

 

     Із цих чотирьох норм три стосуються сільського господарства і одна - будівництва житла для військовослужбовців.

 

     Саме тому  ми  пропонували  б  перед  тим,  як голосувати цей законопроект у цілому,  окремо поставити  на  голосування  згадані чотири  норми.  Якщо  вони  не  будуть  прийняті,  ми проголосуємо законопроект із вилученням даних чотирьох норм.

 

     Дозвольте мені зупинитися на  них.  Прошу  взяти  порівняльну табличку. Перша норма стосується підпункту 6.2.6 пункту 6.2 статті 6 стосовно податку на додану вартість.  Кабінет Міністрів пропонує вилучити названий підпункт,  який звучить так: "продажу переробним підприємствам молока та м'яса живою  вагою  сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності і господарювання".

 

     Іване Степановичу,   пропоную   поставити   цей  підпункт  на голосування.   Якщо   він   буде   підтриманий,   то   ввійде   до законопроекту; не буде підтриманий - ми його вилучаємо.

 

     ГОЛОВА. Тоді давайте приймемо законопроект за основу.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Так, давайте приймемо за основу, а потім будемо вилучати.

 

     ГОЛОВА. Приймемо за основу,  а  потім  ви  будете  зачитувати норми.

 

     Депутат Сушкевич.

 

     СУШКЕВИЧ В.М.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  у справах  пенсіонерів,  ветеранів  та  інвалідів   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").  Дякую,  Іване Степановичу.  Дозвольте  звернути  вашу увагу на дві норми.

 

     Перша. Я  хотів  би  запитати,  з  якого  приводу  змінюється законодавство щодо гуманітарної  допомоги?  Там  практично  нічого немає  для  бюджету,  але  вводяться  додаткові норми і пільги для благодійних фондів.

 

     Друга. Я дуже вас прошу,  шановні колеги,  те,  що стосується підприємств громадських організацій інвалідів,  вилучити, оскільки прийнятий  у  першому  читанні  законопроект  із  даного  питання. Давайте  голосувати  цю  норму  там,  де  вона  буде,  а  не  тут. Підприємства  громадських  організацій  інвалідів  -  це  підпункт 5.2.1.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.   Я   хотів   би  з  вашого  дозволу  пояснити. Насамперед стосовно благодійних фондів. Виписана диспозиція статті таким   чином,  що  коли  раніше  будьякий  благодійний  фонд  або неприбуткова  організація  могли   ввозити   продукцію,   яка   не стосується благодійницької діяльності, без сплати податків чи мит, то  тепер  зазначено,  що  ці  товари  можуть  ввозитися  з  таким пільговим режимом лише виключно тоді, якщо вони використовуються в благодійницькій діяльності. Будь ласка, подивіться уважно норму.

 

     Стосовно інвалідів.  Ви знаєте,  що у нас є інша стаття,  яка стосується  УТОСу і УТОГу,  де пільгується продаж товарів власного виробництва даних підприємств.  Ми свідомо пішли на це,  адже такі люди не можуть мати вільну конкуренцію з іншими підприємствами.

 

     На жаль,  перед виборами до Верховної Ради минулого скликання була прийнята інша стаття,  яка не стосується цих підприємств,  де було  дозволено ввозити товари без сплати ПДВ з метою їх негайного перепродажу.  І звучала  норма  таким  чином,  що  дозволялося  не сплачувати  ПДВ  для  всіх  товарів,  які продаються організаціями інвалідів,  крім підакцизних, зрозуміло, грального бізнесу. І була норма:  "а також покупних товарів". Тобто в торгово-посередницькій діяльності.  Ця норма була вилучена після того,  як ми закрили СП, що  дає змогу використовувати названі організації з метою ввезення неоподатковуваного   імпорту   з   метою    торгово-посередницької діяльності.  Це норма абсолютно очевидна. І ми зараз залишаємо всі пільги для інвалідських організацій з продажу  товарів  та  послуг власного виробництва.

 

     ГОЛОВА. Депутат Черненко.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий округ 48,  Донецька область).  Сергей Анатольевич,  скажите, пожалуйста, относительно подпункта 5.1.7 пункта  5.1.  Це  стосується  продажу лікарських  засобів  та  виробів  медичного  призначення.  Они  не попадают сюда?  Мы исключаем их?  Четко, конкретно и не надо долго рассказывать.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Я  хочу  ще  раз  вас  заспокоїти:  комітет не погодився з пропозиціями Кабінету Міністрів щодо вилучення  пільги стосовно  ліків  і  лікарських засобів.  Вони залишаються і далі в пільговому   режимі,   бо    ми    вважаємо    безпідставним    їх оподатковування. Це питання життя громадян.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло? Прошу проголосувати даний проект у першому читанні, а потім я зачитаю.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Ми потім вилучимо все  Просимо підтримати.

 

     ГОЛОВА. Проект у першому читанні.

 

     "За" - 89.

 

     Не зрозуміли, ми ж коментували.

 

     Ще раз зачитую  назву  документа:  5133,  проект  Закону  про внесення  змін  до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з прийняттям Закону України про Державний  бюджет  України на 2000 рік.  Сергій Анатолійович пояснив,  що ми повинні прийняти його в першому читанні,  а потім вилучимо  чотири  норми.  Давайте вилучимо їх.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Давайте зробимо навпаки: не будемо голосувати вилучення, бо немає першого читання. Пропоную проголосувати за включення.  І якщо не буде проголосовано,  просто не включити ці норми. Я хочу їх знову озвучити.

 

     Кабінет Міністрів пропонує вилучити підпункт 6.2.6 пункту 6.2 статті  6.  Він стосується продажу переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності і господарювання.

 

     Іване Степановичу,  я просив би поставити на голосування таке вилучення.

 

     ГОЛОВА. За вилучення ми не наберемо голосів.  Я поставлю,  ви зараз побачите.  Хто за те, щоб вилучити норму, зачитану депутатом Терьохіним, прошу визначитися.

 

     "За" - 53.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Це означає,  шановні народні депутати, що дана норма не приймається і не буде включена в перше читання.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Турчинова.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань бюджету (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, Всеукраїнське об'єднання "Громада").  Фракція "Батьківщина" (Шум у залі). Шановні народні депутати, прошу хвильку уваги. Питання, яке зараз  обговорюється,  дуже  важливе.  Воно  стосується додаткових доходів до бюджету.  У нас регіони  не  можуть  збалансувати  свої місцеві  бюджети,  село  жодної копійки не отримало додатково,  не погашено заборгованості із зарплати і пенсій.  Ми обговорювали всі елементи  цих законів і домовилися об'єднати одним законопроектом, який усім розданий (там є порівняльна таблиця).  I я прошу,  як ми домовлялися  з  керівниками фракцій,  проголосувати за цей закон у цілому. Iване Степановичу, саме в цілому, як він розданий народним депутатам.  Ви  просто дуже швидко поставили на голосування,  і не всі з'ясували для себе,  за що голосувати.  Я прошу проголосувати, як ми домовлялися на Погоджувальній раді, Iване Степановичу.

 

     ГОЛОВА. Я  приймаю  зауваження депутата Турчинова і ставлю на голосування як закон у цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 100.

 

     Гадаю, Турчинову  дійшло  тепер,  про   що   домовлялися   на Погоджувальній раді. Висвітіть, будь ласка, по фракціях.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Iване  Степановичу,  щоб  усім було зрозуміло, давайте проголосуємо цей законопроект із вилученням  деяких  норм, які пропонуються. Перша норма стосується вилучення підпункту 6.2.6 пункту 6.2 статті 6 (ПДВ з переробки).  Цей  пункт  ми  вилучаємо, тобто його немає. Це стосується і підпункту 5.2.7 того ж закону.

 

     ГОЛОВА. Сергію Анатолійовичу,  помовчте,  будь ласка,  трошки (Шум у залі).  Шановні народні депутати,  прошу уваги! Ми можемо і зобов'язані прийняти цей законопроект.  Але чотири пункти, про які каже Сергій Анатолійович, не дають підстав проголосувати закон. За один пункт - аграрії, за другий пункт - інші, за третій пункт - ще хтось.  От Андресюк Борис Павлович не хоче щодо будівництва  житла для  військових  і  так далі.  Тому з цього є такий вихід:  або ми вилучаємо дані положення,  і потім депутати проголосують закон без них, або ми не проголосуємо взагалі цього закону.

 

     Тому і пропонується така норма.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Iване Степановичу,  дуже перепрошую.  Для того щоб уточнити,  пропонується  проголосувати  цей  закон  без  трьох статей,   які   стосуються   села,  плюс  стаття,  яка  стосується будівництва житла для військовослужбовців  (має  бути  вилучена  в тому  вигляді,  як  у  правій колонці).  Вчора роздано доповнення, повністю погоджене з Міністерством оборони,  про те, як така норма має звучати.  Це доповнення є у всіх,  у тому числі і в Андресюка. Отже,  пропонується вилучення трьох аграрних статей,  а ця  стаття має бути в поданому вигляді.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла позиція? Тобто, вилучаються три статті, які стосуються аграрного сектора, і стаття, яка стосується будівництва житла для військовослужбовців (Шум у залі).

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Було  ще  питання  щодо  підпункту "д" Декрету Кабінету Міністрів про прибутковий податок з громадян. Я хочу, щоб усі  знали,  що  він  вводиться  в  дію  з 1 січня 2001 року.  Цим надається змога Кабінету Міністрів зробити в  бюджеті  перерахунки для компенсації втрат, які можуть статись у військових.

 

     ГОЛОВА. Депутат Андресюк погоджується

- зрозумів.

 

     То можна проголосувати? Я ще раз зачитую.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. З підпункту "д" у 2000 році пільга залишається.

 

     ГОЛОВА. Проект Закону про внесення  змін  до  деяких  законів України  з  питань  оподаткування  у  зв'язку  з прийняттям Закону України про Державний бюджет  України  на  2000  рік.  Крім  трьох статей,  які стосуються агропромислового комплексу, та статті, яка стосується будівництва житла для військових,  і пункту  "д",  який набуває  чинності  з  01.01.2001  року.  Зрозуміла позиція?  Прошу проголосувати як закон без цих пунктів.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Просимо підтримати.

 

     "За" - 184.

 

     ГОЛОВА. Депутат Манчуленко.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.  Фракція  Народного  руху  України.   Шановне товариство!  Комітет  з  питань  національної  безпеки  і  оборони погодив редакцію, що стосується інвестування будівництва житла для військовослужбовців  і  членів  їх  сімей,  яка  викладена в листі Комітету з питань фінансів і банківської діяльності від 29  лютого 06-  10/137.  Але,  з  іншого  боку,  в цьому ж листі підпунктом 3 йдеться про  внесення  змін  до  Декрету  Кабінету  Міністрів  про прибутковий  податок з громадян.  Там є підпункт 9 пункту 1 статті 5, який пропонується вилучити. З точки зору інтересів Збройних Сил України,   цього   не   можна  робити.  Якщо  ми  погодилися  щодо будівництва  житла  (це  нормальна  редакція),  то  з  точки  зору інтересів  Збройних  Сил  України  підпункт  "д" пункту 1 статті 5 зовсім неприйнятний. Тому я пропонував би, щоб цього запису тут не було зовсім.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановний  депутате Манчуленко,  річ у тім,  що підпункт "д" вводиться в дію з наступного року, а не в цьому році. I це правильне введення,  оскільки всі доходи громадян,  незалежно від того,  в яких галузях вони  працюють,  мають  оподатковуватися прибутковим  податком з громадян.  Сьогодні це для уряду неможливо зробити з технічних причин:  вони не мають фінансів для того,  щоб відшкодувати зарплати військовослужбовцям.

 

     І ми  не  пропонуємо вводити це сьогодні.  Ми пропонуємо дати уряду 10 - 11 місяців для того,  щоб він  підготувався  до  такого рішення. Тобто ми пішли в цьому році на те, що ви нам пропонуєте.

 

     ГОЛОВА. Висвітіть попереднє голосування по фракціях.

 

     Депутат Андресюк. Увімкніть мікрофон депутату.

 

     АНДРЕСЮК Б.П.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   національної   безпеки   і    оборони    (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,  СДПУ(о)).  Шановний  Сергію Анатолійовичу!  Питання зрозуміле всім.  Ви просто трошки  уводите нас,   вибачте,   словоблуддям.   Хай  підпункт  "д"  в  статті  5 залишається.  Зніміть оцей рядок - і все,  ми всі проголосуємо.  А далі будемо визначатися.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановні  народні  депутати!  Якщо  проблема  в підпункті "д",  я особисто не заперечую.  Єдине - знаходьте  після того  спільну  мову  з Кабінетом Міністрів,  щоб не було накладено вето Президента.

 

     Іване Степановичу,  давайте з пропозицією  Андресюка  ще  раз спробуємо проголосувати цей законопроект.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла    позиція?    Прошу    проголосувати   цей законопроект без підпункту "д".

 

     ТЕРЬОХІН С.А. З доповненням Андресюка.

 

     ГОЛОВА. З доповненням депутата Андресюка як закон у цілому.

 

     "За" - 230.

 

     Приймається рішення.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Дякую дуже.

 

     ----------

 

     ГОЛОВА. Проект Закону про Представництво Президента України в Автономній   Республіці   Крим.  Учора  проект  обговорювався,  ми прийняли рішення, що сьогодні його проголосуємо.

 

     З мотивів голосування? Будь ласка. Депутат Моісеєнко.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України    з    питань   державного   будівництва   та   місцевого самоврядування (виборчий  округ  53,  Донецька  область).  Фракция Коммунистической партии Украины.  Иван Степанович!  Я вам напомню, что мы этот вопрос рассматривали с вами на заседании  Комитета  по вопросам  государственного  строительства.  И  вы  помните,  что я высказывал там особое мнение.

 

     Дело в  том,   что   этот   законопроект   не   соответствует Конституции Украины и надо ставить вопрос о его неприемлемости.  В статье 139 Конституции говорится:  "В Автономній  Республіці  Крим діє  Представництво Президента України,  статус якого визначається законом України".

 

     Исходя из   всех   предыдущих   статей    Конституции,    это "представництво"     не     является     высшим    государственным представительным  органом   Президента.   А   этот   законопроект, внесенный  на  рассмотрение,  дает  главе администрации полномочия решать  все  вопросы  на  территории  Крыма.  Но  Крым  у  нас  по Конституции - самостоятельная автономная республика.

 

     Я обращаюсь   сейчас  прежде  всего  к  депутатам  от  Крыма, независимо от их цвета и окраски,  в том числе  к  нашим  крымским татарам:  если  вы хотите сохранить статус крымской автономии,  то подумайте,  вам нельзя голосовать за этот  проект.  Мне  вчера  не удалось  выступить по этому вопросу,  иначе вы услышали бы это мое мнение  еще  вчера.  Поэтому  я  требую,  чтобы  прежде  всего  на голосование   был   поставлен   вопрос  о  неприемлемости  данного документа.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон представника Криму. Рефат Чубаров. Будь ласка.

 

     ЧУБАРОВ Р.А., перший заступник голови Комітету Верховної Ради України   з   питань   прав   людини,   національних   меншин    і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 8, Автономна Республіка Крим).  Дякую,  Іване  Степановичу.  Я  є представником  свого  виборчого  округу,  хоча  тут звернулися ще, зважаючи на етнічну належність. Я хочу сказати, що зараз діє Закон про Представництво Президента України в Республіці Крим,  який був прийнятий ще в 1992 році. З того часу відбулося дуже багато змін у законодавстві України,  а найголовніше - було прийнято Конституцію України.  Тому необхідно, щоб діяльність представника Президента в Автономній Республіці Крим була врегульована новим законом.

 

     Проект закону,  який ми вчора розглядали,  я думаю, може бути прийнятий у першому читанні.  А деякі зміни до нього  можуть  бути проголосовані при розгляді в другому читанні.

 

     Нічого такого,  що  насторожувало б мешканців Криму,  у цьому проекті я не бачу.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Узагальнений висновок науковоекспертного  управління: "Проект   може  бути  прийнятий  у  першому  читанні  з  наступним врахуванням висловлених зауважень і пропозицій".

 

     Ми врахували  зауваження  і  пропозиції,   які   вчора   було висловлено,  і  тому цей проект вноситься на ваш розгляд як закон. Підкреслюю,  як Закон  про  Представництво  Президента  України  в Автономній Республіці Крим. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 225.

 

     Депутат Іоффе. Увімкніть мікрофон Юлію Іоффе.

 

     ІОФФЕ Ю.Я.,  голова  Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (виборчий округ 111,  Луганська  область).  Уважаемый  Иван Степанович!  Уважаемые коллеги!  Это было особое мнение Владимира Николаевича  Моисеенко, но  комитет  в  целом  поддержал  проект  и  внес на рассмотрение. Поэтому прошу поддержать.

 

     ГОЛОВА. Прошу ще раз проголосувати внесений законопроект  про Представництво  Президента України в Автономній Республіці Крим як закон у цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 230.

 

     Рішення прийнято.

 

     ----------

 

     Закон України про внесення змін до статті 71 Житлового кодексу України з пропозиціями Президента України від 19 січня 2000 року. Оголошується для прийняття рішення.

 

     З процедури увімкніть мікрофон депутата Тищенка.

 

     ТИЩЕНКО П.В.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань промислової    політики    і    підприємництва    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Иван Степанович! Я хотел сделать  очень серьезное заявление.  Происходит что-то непонятное. Во-первых,   была   обнаружена   пропавшая   позавчера    карточка коммуниста, которой голосовали.

 

     Во-вторых, во     время     голосования    законопроекта    о налогообложении операций по продаже сырой нефти  кто-то  голосовал за  меня.  Я  не  принимал  участия  в голосовании в этот момент и ставлю под сомнение все, что здесь происходит. Идет фальсификация!

 

     ГОЛОВА. Я прошу депутатів,  бережіть свої картки, щоб вони не пропадали  (Шум  у  залі).  Я  не знаю.  У мене одна картка,  я не голосую.

 

     Увімкніть мікрофон депутату Моісеєнку, будь ласка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Иван Степанович!  Вопервых, вы обязаны сейчас по конкретному заявлению поручить разобраться с секретариатом, как это карточки депутатов попадают из секретариата в зал.

 

     Во-вторых, я настаивал на том,  что  этот  документ  является неприемлемым.   Не   все   понимают,   что   если   речь   идет  о самостоятельном  территориальном  обединении,  которым   является автономная  республика,  то  представительство - это просто место, где  Президент  имеет  право  встретиться  со  своими   коллегами, обеспечить  им  отдых  и  так  далее,  а совсем не государственная структура.

 

     И я не понимаю крымских товарищей, особенно господ татар, как они  согласились  на  это.  Видимо,  они  не  совсем  поняли  и не разобрались,  что сегодня  автономия  фактически  прекращает  свое существование.

 

     ГОЛОВА. Ви  робите мені зауваження,  а я нагадую вам,  що цей закон ми вже проголосували.

 

     Я звертаюся до народних депутатів і ще  раз  нагадую,  що  ми зараз  будемо  голосувати  Закон  про  внесення  змін до статті 71 Житлового кодексу України з пропозиціями Президента від 19  січня. Прошу проголосувати його як закон у цілому.

 

     "За" - 238.

 

     Приймається.

 

     __________________

 

     Проект Закону    про   загальну   структуру   і   чисельність кримінально-виконавчої системи України.

 

     Увімкніть мікрофон депутату Гмирі.

 

     ГМИРЯ С.П.,  голова  підкомітету  Комітету   Верховної   Ради України  з питань свободи слова та інформації (виборчий округ 105, Луганська  область).  Иван  Степанович!  Я  несколько  дней   тому говорил,   что   мы   пытались  создать  комитет  по  коррупции  и организованной преступности.  Мне обяснили,  что это случайность. Ну  хорошо.  Но  сейчас  мы  этим  законом  опять пытаемся создать криминально-исполнительную службу.  Уважаемые  коллеги!  Мы  будем киллерскую  службу создавать или какую?  Я не понимаю,  что это за термины такие: криминально-исполнительная служба? Иван Степанович!

 

     ГОЛОВА. Дякую. Приймається зауваження.

 

     Увімкніть мікрофон Івану Біласу, голові профільного комітету.

 

     БІЛАС І.Г.,  голова Комітету Верховної Ради України з  питань законодавчого  забезпечення  правоохоронної  діяльності  (виборчий округ 120,  Львівська область).  Дякую, Іване Степановичу. Шановні колеги   народні   депутати!   Якщо   ви   стежите   за   поточним нормотворенням,  то повинні знати,  що ще минулого  року  з  метою трансформації  нашого  суспільства в правове і громадянське указом Президента   утворено   Департамент   виконання   покарань,   який виокремлений  з  Міністерства  внутрішніх справ і якому придається виключно цивільний, громадянський напрям.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Так,  з'ясували.  Ставиться  на  голосування   проект Закону  про загальну структуру і чисельність кримінальновиконавчої системи України як закон в цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 230.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     Оголошується до розгляду проект Закону про доповнення  статті 21  та  нову  редакцію  статті  65  Закону  України  про  пенсійне забезпечення (щодо виходу на пенсію), (прийняття рішення).

 

     З цього питання?  Депутату Бауліну увімкніть  мікрофон,  будь ласка.

 

     БАУЛІН П.Б.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань свободи  слова  та  інформації  (виборчий  округ  76,   Запорізька область).  Фракция коммунистов.  Вчера из-за отсутствия времени мы не смогли обсудить этот законопроект. И я думаю, что далеко не все народные депутаты разобрались в его сути.  Если изменения к статье 21,  безусловно, нужно поддержать, то что такое изменения к статье 65? Вы обратили внимание или нет? Пенсия теперь будет начисляться, скажем,  тем,  кто пойдет  на  пенсию  с  2005  года,  из  расчета заработка за последние десять лет.

 

     В условиях   постоянной   перманентной  инфляции  гривни  это значит,  что 90 процентов людей будут уходить  (Елена  Васильевна! Если можете - опровергните мои слова,  но вы не сможете) на пенсию с минимальным размером пенсии, эквивалентным нынешним 46 гривням.

 

     Статью 21 предлагаю поддержать, статью 65 - ни в коем случае.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, Олена Гаряча, заступник міністра праці та соціальної політики.

 

     ГАРЯЧА О.В.,  заступник міністра праці та соціальної політики України  -  начальник  Головного  пенсійного  управління.  Шановні народні депутати! Я хочу уточнити це положення, ми його в комітеті розглядали.  Ми  пропонуємо  прийняти  цей  законопроект у першому читанні і на  друге  читання  внесемо  положення  про  коригування заробітку, згідно з яким заробіток буде коригуватися.

 

     І друге  питання.  Ми  не  пропонуємо тільки один варіант.  Є право вибору: можна - останні десять років, а можна - десять років за будь-який період. П'ятнадцять - це вже пізніше. Є право вибору. І це перше читання.

 

     ГОЛОВА. Ми з'ясували  позиції,  тим  більше  що  законопроект пропонується  прийняти  у  першому  читанні,  і  в  депутатів буде можливість його доопрацьовувати.

 

     Ставлю на голосування цей  законопроект  у  першому  читанні. Прошу голосувати.

 

     "За" - 207.

 

     Я не  можу  поставити  на  голосування  в цілому.  Є висновок комітету, вони пропонують прийняти в першому читанні.

 

     Депутату Бауліну увімкніть мікрофон.

 

     БАУЛІН П.Б. Есть предложение проголосовать и в первом чтении, и в целом изменения к статье 21.  Там все нормально:  если человек отказывается на период от одного до четырех лет  получать  пенсию, продолжая  работать,  то  идет  надбавка  к пенсии по 10 процентов ежегодно.  Это нормальные условия,  они существовали и в советские времена.  За статью 21 предлагаю проголосовать в целом,  статью 65 отклонить.

 

     ГОЛОВА. Так, від уряду.

 

     ГАРЯЧА О.В.  Шановні народні депутати!  Зміни до статті 65 не погіршують  пенсійного  забезпечення.  Якщо  людина працювала,  її трудовий вклад буде компенсуватися вище. А якщо людина хоче купити пенсію  за  один  місяць,  то  їй  справді  буде важче це зробити, доведеться заплатити більше. І все.

 

     ГОЛОВА. Дякую, Олено Василівно.

 

     Я прошу народних депутатів  проголосувати  проект  у  першому читанні. Ставлю на голосування в першому читанні.

 

     "За" - 238.

 

     Приймається.

 

     Доопрацьовуйте до другого читання.

 

     ------------

 

     Проект Закону   про  внесення  змін  до  Закону  України  про державне  регулювання  імпорту   сільськогосподарської   продукції (стосовно внутрішнього ринку мила). Ми вчора обговорювали це.

 

     Ставлю на   голосування  проект  як  закон  у  цілому.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 223.

 

     Що незрозуміло?  Нагадую ще раз.  Прошу уваги!  Проект Закону про  внесення  змін  до  Закону  України  про державне регулювання імпорту  сільськогосподарської  продукції  (стосовно  внутрішнього ринку мила).

 

     Прошу вас,   проголосуйте  цей  проект  як  закон  у  цілому. Голосуйте, не коментуйте.

 

     "За" - 239.

 

     Приймається.

 

     ------------

 

     Проекти постанов про зміну меж  міста  Біляївки  Біляївського району Одеської області,  міст Кам'янець-Подільського, Ізяслава та Славути Хмельницької області.  У комітеті їх розглянуто,  висновок позитивний.

 

     Ставлю на голосування проект постанови про зміну меж у цілому як постанову Верховної Ради.

 

     Прошу голосувати.

 

     "За" - 253.

 

     Так, приймається. Це про зміну меж міста Біляївки.

 

     Наступний проект   постанови   -   про   зміну   меж    міста Кам'янець-Подільського Хмельницької області. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 246.

 

     Приймається.

 

     Проект Постанови  Верховної  Ради України про зміну меж міста Ізяслава Ізяславського  району  Хмельницької  області.  Ставлю  на голосування як постанову в цілому.

 

     "За" - 252.

 

     Приймається.

 

     Про зміну  меж  міста  Славути  Хмельницької області.  Проект постанови ставлю на голосування як постанову в цілому.

 

     "За" - 249.

 

     ------------

 

     Проект Постанови  Верховної  Ради  України  про  вилучення  і надання  земельних  ділянок  для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження  місць  розташування  об'єктів.  Пропонується прийняти постанову в цілому. Усі візи є, усе погоджено.

 

     Ставлю цей  проект постанови Верховної Ради на голосування як постанову в цілому. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 221.

 

     Зосередились? Зачитую:  проект   Постанови   Верховної   Ради України   про   вилучення   і   надання   земельних   ділянок  для несільськогосподарських  потреб  та  попереднє  погодження   місць розташування об'єктів.

 

     Прошу проголосувати як постанову в цілому.

 

     "За" - 230.

 

     Приймається.

 

     ------------

 

     Проект Постанови  Верховної  Ради України про голову та склад Національної комісії з радіаційного захисту населення  України.  Є проект  постанови?  Зачитувати?  Депутат Самойленко стверджує,  що проект є.

 

     Ставлю на голосування  внесений  проект  постанови  Верховної Ради України як постанову в цілому.

 

     "За" - 237.

 

     Приймається.

 

     Коли питання голосується, слово для виступу не надається.

 

     Усі візи комітету є, подивіться, Володимире Михайловичу.

 

     Увімкніть мікрофон голови комітету Самойленка, будь ласка.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.,  голова  Комітету  Верховної  Ради України з питань екологічної  політики,  природокористування  та  ліквідації наслідків      Чорнобильської      катастрофи     (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ). Шановні народні депутати! Питання про формування персонального складу Національної комісії з радіаційного  захисту  населення  десять  разів  розглядалося   на засіданні  комітету.  Відповідно  до  положення,  яке  ми  з  вами затвердили в травні 1999 року,  був сформований персональний склад комісії. Вона має бути абсолютно незалежною і не підпорядкованою.

 

     Учора на  засіданні  комітету  ми  розглядали пропозицію пана Соломатіна ввести до складу Національної комісії ще трьох чоловік. Надійшли  пропозиції  і  від  громадських  організацій  щодо  пані Преображенської і ряду інших.  Тобто в комісії зійдуться люди, які будуть там гризтися, а не працювати.

 

     Оскільки є  пропозиція пана Соломатіна про введення додатково декількох чоловік до складу комісії,  ви можете  розглянути  її  і ввести  додатково  цих членів.  А ми проголосували за склад,  який урівноважений і погоджений з усіма комітетами.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую за роз'яснення. Рішення прийнято.

 

     Увімкніть мікрофон  депутата  Соломатіна.  Ну,  для   репліки просить слова людина. Він спеціаліст із цього питання.

 

     СОЛОМАТІН Ю.П.,   член  Комітету  Верховної  Ради  України  у справах  пенсіонерів,  ветеранів  та  інвалідів   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Шановні  колеги!  Дуже дивно, що до складу Національної комісії з радіаційного захисту не увійшла  людина,  яка  є членом міжнародної комісії з радіаційного захисту,  яка найбільш знана в  наукових  колах  Європи  і  всього світу,  а  увійшли  особи,  які  не  мають  ніякого  відношення до радіаційного захисту.

 

     Тому я пропоную, щоб ми виправили цю помилку і повернулися до розгляду   цього   питання.   Я   готовий  протягом  трьох  хвилин обгрунтувати свою думку.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Юрію Івановичу Самойленко!  Не  можемо  ми  збільшити комісію? Будь ласка, увімкніть мікрофон депутата Самойленка.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.I. Шановні народні депутати! Склад комісії можна збільшити, але згідно з Положенням про Національну комісію є певна процедура:  кандидатури мають бути обговорені в комітеті,  а потім внесені на затвердження в сесійному залі.

 

     ГОЛОВА. Ми проголосували.  Просимо вас врахувати зауваження і потім внести доповнення до цієї постанови.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.I. Будь ласка, після обговорення.

 

     ------------

 

     ГОЛОВА. Проект   Постанови  про  зміни  в  складі  Тимчасової слідчої комісії Верховної  Ради  України  з  питань  діяльності  в галузі зв'язку та інформатизації.

 

     Є у  вас цей проект постанови?  Можна ставити на голосування? Ставлю на голосування як постанову в цілому.

 

     "За" - 213.

 

     Депутат Павловський. Будь ласка.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України  з  питань  Регламенту,  депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України  (виборчий  округ  188,  Хмельницька область).  Дякую,  Iване Степановичу. Шановні колеги! На засіданні Комітету з питань Регламенту,  депутатської етики  та  організації роботи Верховної Ради України розглядається питання про припинення діяльності  комісій,  які  діють  неефективно  або  виконали  свої завдання.    Серед   комісій,   діяльність   яких   рекомендується призупинити,  є  і  ця  комісія.  Тому  пропоную  цей  проект   не розглядати до вирішення питання, буде ця комісія чи ні.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть   мікрофон   депутата   Поліщука.   Фракція зелених.

 

     ПОЛІЩУК О.В.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України    з    питань    будівництва,    транспорту   і   зв'язку (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Шановні колеги!  Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України,  питання про зміни в складі якої ми зараз розглядаємо, за період більше ніж півроку  в принципі один раз тільки збиралася,  за моїми даними (я сам член цієї комісії).  I в цьому питанні я  підтримую  народного депутата Павловського.

 

     Наскільки мені  відомо,  комісія  збиралася  всього  декілька разів.  Я розумію,  що при такому режимі роботи можливості комісії були  обмежені,  Закон  про слідчі комісії,  який ми прийняли,  не набув  чинності.  Тому  я   пропоную,   зважаючи   на   викладене, призупинити  діяльність  цієї комісії до того моменту,  коли Закон про слідчі комісії набуде чинності.

 

     ГОЛОВА. Ну,  це нова пропозиція,  я не  можу  ставити  її  на голосування. Підготуйте проект постанови і потім після обговорення його в комітеті внесете додатково на розгляд Верховної Ради.  Я  з голосу не можу поставити це питання на голосування.

 

     ------------

 

     Проекти постанов  про зміни в складі комітетів Верховної Ради України (щодо переходу з одних комітетів до інших).  Доповідач  із цього  питання  (для  відповідей  на  запитання і так далі) Омеліч Віктор Семенович.

 

     ОМЕЛIЧ В.С.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, Всеукраїнське об'єднання "Громада").  Шановні народні депутати! За дорученням керівництва Верховної  Ради  України  на  засіданні  21 лютого  комітет  розглянув заяви десяти народних депутатів України про перехід до  інших  комітетів.  Вам  роздані  проекти  постанов Верховної  Ради  про  зміни  в  складі  комітетів  Верховної  Ради України.

 

     Комітет ухвалив рішення підтримати заяви  народних  депутатів України  Давидова,  Донець (заява депутата Задорожної відкликана), Зварича,  Кононенка,  Макеєнка,  Мельнічука.  Крім цього,  ще було подано дві заяви - депутатів Шуфрича і Левцуна.

 

     Усі заяви  про  перехід  до  комітетів підтримано,  згода про перехід до комітетів  керівників  комітетів  є.  Заяви  зазначених народних депутатів,  проекти постанов та рішення комітету є. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Депутат Філенко.

 

     ФIЛЕНКО В.П.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, НДП).   Шановний  пане  голово  комітету!  Я  прошу  пояснити,  де загубилася моя заява, яка так само подана.

 

     ОМЕЛIЧ В.С. Я вашу заяву зачитаю окремо. У ній ідеться не про перехід, а про підтвердження обрання голосуванням.

 

     ФIЛЕНКО В.П.  Я  пропоную проголосувати це в пакеті,  тому що суть не змінюється. Так воно краще пройде.

 

     ОМЕЛIЧ В.С. Дякую. Я зараз зачитаю.

 

     ГОЛОВА. Зачитуйте, будь ласка.

 

     ОМЕЛIЧ В.С.  До комітету звернувся народний депутат  Філенко, який просить,  щоб ми підтвердили голосуванням зарахування його до складу Комітету з питань правової політики, яке відбулося в червні 1998 року.  Таке голосування відбулося, і воно правомірне, що було підтверджене нашим комітетом,  де  розглядалося  це  питання.  Але Комітет  з  правової  політики довгий час не хоче підтвердити його членство  в  комітеті.  Питання  декілька  разів  розглядалося   у Верховній Раді і не було підтримане.  Я просив би підтримати.  Усі правові підстави для  цього  є,  і  є  заява  і  прохання  Філенка Володимира Пилиповича.

 

     ГОЛОВА. Вікторе  Семеновичу,  ви  зачитайте  увесь пакет.  От депутат Шеховцов підійшов.  У мене є,  я дивлюся,  цей проект,  ви його не оголосили.

 

     ОМЕЛIЧ В.С.  Зачитую  всім,  які народні депутати подали свої заяви:

 

     Давидов Володимир  Васильович,   член   Комітету   з   питань промислової  політики і підприємництва - про перехід до Комітету з питань бюджету;

 

     Донець Наталія Григорівна,  член Комітету з питань бюджету  - до Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України;

 

     Зварич Роман Михайлович,  член  Комітету  з  питань  правової політики - до Комітету у закордонних справах;

 

     Кононенко Юрій  Савич,  член  Комітету  з  питань економічної політики,  управління   народним   господарством,   власності   та інвестицій - до Комітету з питань свободи слова та інформації;

 

     Макеєнко Володимир  Володимирович,  член  Комітету  з  питань фінансів і банківської діяльності - до Комітету з питань бюджету;

 

     Мельнічук Сергій Іванович,  член Комітету з питань бюджету  - до Комітету з питань свободи слова та інформації;

 

     Трофименко Лариса   Сергіївна,   член   Комітету   з   питань Регламенту,  депутатської етики та  організації  роботи  Верховної Ради України - до Комітету з питань соціальної політики та праці;

 

     Чайка Віктор  Володимирович,  член  Комітету з питань свободи слова та інформації - до Комітету з питань промислової політики  і підприємництва;

 

     Шеховцов Олексій Дмитрович,  член Комітету з питань бюджету - до Комітету з питань правової політики;

 

     Левцун Володимир  Іванович,  член  Комітету  Верховної   Ради України   з   питань  економічної  політики,  управління  народним господарством,  власності та інвестицій - до  Комітету  у  справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів;

 

     Шуфрич Нестор  Іванович,  член  Комітету з питань економічної політики,  управління   народним   господарством,   власності   та інвестицій - до Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

 

     I прохання   Андреїчева  Олега  Сергійовича  обрати  його  до Комітету з питань свободи слова та інформації.  Це  депутат,  який недавно склав присягу.

 

     Також просив би включити до цього пакета проект постанови про підтвердження обрання членом Комітету з питань  правової  політики Філенка Володимира Пилиповича.

 

     ГОЛОВА. Відповідні   заяви,   візи  голів  комітетів  є,  усе розглянуто. Чи є запитання? Є.

 

     Депутат Моісеєнко.

 

     МОIСЕЄНКО В.М. Фракция коммунистов Украины.

 

     Иван Степанович и Виктор  Семенович!  У  меня  к  вам  вопрос следующего  характера.  Я  согласен  с  тем,  что  там  есть  визы председателей комитетов и всех,  кто там  должен  расписаться.  Но сегодня  ситуация  в  Верховном  Совете  изменилась.  Председатели комитетов - из  "більшості"  и  при  этом  все  переходящие  -  из "більшості".  Это напоминает клановый "общажок":  кто-то к кому-то захотел - перескочил. Здесь, на мой взгляд, существенно ущемляются интересы "меншості",  мнение которой остается без внимания. Завтра их  мнение  останется  без  внимания  -  это  вопрос  текущий,  вы прекрасно понимаете.

 

     Не кажется ли вам,  что нужно предусмотреть согласование этих переходов   с   представителями   "меншості",   иначе   получается определенная  узурпация  и  полное  ущемление  демократизма внутри самого парламента.

 

     Спасибо.

 

     ОМЕЛIЧ В.С.  Шановні народні  депутати!  У  нас  передбачений розгляд   цього  питання  у  Верховній  Раді,  і  ми  його  будемо розглядати.  Ви пам'ятаєте,  що ми два роки розглядали питання про входження   депутата  Бабича  до  Комітету  з  питань  боротьби  з корупцією,  інших.  Два роки люди не могли працювати в  комітетах. Цей   процес   стримувався.  Процес,  який  повинен  бути  справді демократичним.  Думаю, сьогодні це питання ми вирішимо, і все буде нормально.  Бажання  кожного  народного депутата має враховуватися всіма нами.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!  Я  прошу  проголосувати  в пакеті   всі   проекти  постанов  про  перехід  названих  народних депутатів до відповідних комітетів.  Документи оформлені  належним чином, перевірені і затверджені регламентним комітетом.

 

     Ставлю на   голосування  як  постанову  Верховної  Ради,  яка дозволила б їм перейти до цих комітетів.  У цілому, пакетом. Прошу голосувати.

 

     "За" - 252.

 

     Приймається рішення.

 

     Цілком закономірно.  Депутат  вправі  працювати  там,  де він хоче.

 

     ------------

 

     Проект Постанови  про  проведення  парламентських  слухань  з проблем   законодавчого   врегулювання   та  реалізації  державної політики щодо  забезпечення  прав  кримськотатарського  народу  та національних   меншин,   які   були   депортовані   і  добровільно повертаються  в  Україну.  Погоджувальна   рада   це   розглянула, обговорила і пропонує прийняти таку постанову.

 

     Ставлю на   голосування  проект  постанови  в  цілому.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 230.

 

     Рішення приймається.

 

     ------------

 

     Я звертаюся до парламентських фракцій лівого спрямування. Для вас відведені перші місця в Погоджувальній раді. Приходьте, беріть участь і тоді більшість питань  для  вас  буде  зрозуміла  (Шум  у залі).   Рішення   прийнято.   Порушень  немає.  Це  парламентські слухання. Ми нічого нікуди не вводили (Шум у залі).

 

     Я нікого  не  зобов'язував.  Я  звернувся  з   проханням   до керівників   фракцій...   Я   вам  надавав  слово.  Подивіться  по стенограмі!  Володимире  Михайловичу,  подивіться  по  стенограмі, скільки разів я надавав вам слово.

 

     Депутат Ключковський.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.,  заступник  голови Комітету Верховної Ради України   з   питань   державного   будівництва    та    місцевого самоврядування  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НРУ).  Дякую,  Iване Степановичу.  Я думаю, комуністам не треба аж так  боятися наслідків своєї діяльності в Криму,  а треба спокійно послухати, що казатимуть на цих слуханнях.

 

     Але, Iване  Степановичу,  я   хочу   звернутися   з   великим проханням, щоб ми ще раз повернулися до двох питань, які сьогодні, на жаль,  не  розв'язані.  Перше  стосується  проекту  Закону  про судовий устрій. Це надзвичайно важливий законопроект, і відкладати це питання ще на два тижні недоцільно. А друге питання пов'язане з організацією  роботи  Верховної  Ради  (це  зміни  до статті 4.2.4 Регламенту щодо Погоджувальної ради).

 

     Я дуже прошу від імені нашої  фракції  ще  раз  поставити  на голосування ці два проекти.

 

     ГОЛОВА. Координаційна рада,  як мені доповіли, підтримує таке рішення.  Тому виконую їх волю і вношу ще раз на розгляд Верховної Ради  проект  Постанови  про неприйнятність проекту Закону України про судовий устрій,  підготовленого для повторного другого читання Комітетом з питань правової політики.

 

     Ставлю на  голосування  як постанову Верховної Ради в цілому. Прошу голосувати (Шум у залі).

 

     "За" - 232.

 

     Рішення приймається.

 

     -----------

 

     Шановні народні депутати,  розглядається проект Постанови про зміну   статті  4.2.4  Регламенту  Верховної  Ради  України  (щодо Погоджувальної ради фракцій).

 

     З мотивів?  З мотивів голосування  слово  надається  депутату Пустовойтову. Будь ласка.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 33, Дніпропетровська область).  Іване Степановичу!  Я представляю Комітет з прав людини,  у якому розглядалося це питання.  Не хочу, щоб  і  ви  брали  участь  у  прийнятті  незаконних  рішень   щодо парламентських   слухань.   Я   за   парламентські  слухання.  Але подивіться, що тут написано. Тут переслідуються політичні інтереси тільки  двох людей!  Разом з Верховною Радою Автономної Республіки Крим і  Верховною  Радою  України  дається  доручення  і  меджлісу кримськотатарського народу, який не зареєстрований Мінюстом.

 

     Тому я  вн?сив  пропозицію,  щоб  не  було  суперечок,  слова "Меджліс  кримськотатарського   народу"   вилучити   і   записати: "представників  усіх  громадських  організацій,  які представляють кримськотатарський народ".  А ви швиденько проголосували,  думали, що ми вам якусь палку в колесо ставимо.

 

     Тут так  записано,  через  кому,  і  виходить,  ніби  меджліс кримськотатарського народу є  одним  з  виконавчих  органів  влади держави. Немає такого органу виконавчої влади.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Рефата Чубарова.

 

     ЧУБАРОВ Р.А.  Шановний  Іване  Степановичу!  Шановні  народні депутати!  Дійсно,  навколо меджлісу йде дуже  багато  спекуляцій, хоча це поняття вже є в дуже багатьох нормативних актах України.

 

     Іване Степановичу,   якщо   є   такі  великі  заперечення,  я пропонував би (думаю,  що колеги мене  підтримають)  замість  слів "Меджлісу кримськотатарського народу" записати "Раду представників кримськотатарського народу".  Такий  орган  є,  він  створений  за указом   Президента   України.   І   тоді   все  буде  добре,  все відповідатиме правовому полю України.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати, я вношу таку пропозицію. Ми проголосували Постанову про проведення парламентських слухань.  Ви підготуйте свої пропозиції до парламентських слухань,  і потім  ви нас  переконаєте  в тому,  що запис про таку раду більш доцільний, ніж щось  інше.  Ви  в  установленому  порядку  підготуєте,  і  ми приймемо.

 

     А постанову  цю  вважайте  такою,  що  регламентує  (Геннадію Йосиповичу!)   проведення   парламентських   слухань   з   питань, визначених у ній. І все.

 

     Представник Криму Штепа Наталя Петрівна. Будь ласка.

 

     ШТЕПА Н.П.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань прав  людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних   відносин (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Иван Степанович,  как член комитета,  я не возражаю  против  проведения парламентских слушаний.  Действительно, это надо сделать. Вопрос в другом.  Если мы строим правовое государство, то, наверное, должны это дело делать буквально по кирпичикам. Меджлис крымскотатарского народа   как   таковой,    действительно,    не    зарегистрирован Министерством  юстиции.  Есть  совет  при  Президенте,  есть совет аксакалов при Председателе Верховного Совета Автономной Республики Крым.  Для  того  чтобы  не  обострять  все  эти и без того острые проблемы (мы,  крымчане,  и Рефат это прекрасно понимаем), давайте вместо  слова "меджлис" запишем в этом постановлении (я прошу всех депутатов  согласиться)  слово  "представители"  крымскотатарского народа.  Будут  приняты  законы  о  статусе крымских татар,  будет узаконен меджлис - нет вопросов.  Давайте сделаем так и  не  будем вокруг этого усиливать эти...

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати! Давайте знайдемо компроміс, щоб вийти з цього становища.  Ми прийняли Постанову про проведення парламентських слухань на цю тему - і все.

 

     Я зараз  поставлю  вашу пропозицію на голосування.  Голосуйте дружно.  Прошу  проголосувати  пропозицію,   виголошену   Наталією Петрівною Штепою. Прошу голосувати.

 

     "За" - 119.

 

     Висвітіть по фракціях,  будь ласка.  Ви все бачите. Я можу ще раз поставити,  але... Я вас прошу, ми зняли це питання. Постанову проголосовано.  А  під час парламентських слухань ми заглибимося в цю проблему і вийдемо на правильне рішення.

 

     ------------

 

     Проект Постанови про зміну статті 4.2.4 Регламенту  Верховної Ради України (щодо Погоджувальної ради фракцій).  Я ще раз нагадую народним депутатам,  що за основу було взято  проект,  який  учора доповідав народний депутат Олександр Миколайович Карпов.  У проект внесено всі зауваження і пропозиції, які вчора висловлювалися.

 

     Прошу проголосувати цей проект у цілому як  постанову.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 207.

 

     Висвітіть по фракціях. Доопрацьовуйте.

 

     ------------

 

     Проект Закону   про   профілактику   злочинності   (прийняття рішення).  Пропонується прийняти в редакції комітету цей проект  в цілому як закон (Шум у залі). Я вам доповідаю, як внесено.

 

     Доповідь була.  Доповідав  Бандурка Олександр Маркович.  Якщо депутати  не  готові,  то  давайте   ми   відправимо   проект   на доопрацювання. Тоді доопрацьовуйте.

 

     Це друге  читання.  Розгляд проводиться за процедурою другого читання.  Тоді треба запросити доповідача на  трибуну,  розглянути порівняльну  таблицю  і  проводити  розгляд  у другому читанні.  Я доповідача  не  бачу.  У  мене  записано,  що   комітет   пропонує проголосувати   проект   у  цілому.  Немає  бажання  у  депутатів, повернемося до нього в другому читанні (Шум у залі).

 

     Я бачу,  що депутати не погоджуються проголосувати  проект  у цілому  як  закон,  тому  треба  проводити  його розгляд у другому читанні,  як передбачено Регламентом.  Але  доповідача  Олександра Марковича я не бачу. Тому вносьте проект іще раз на друге читання, і відповідно до Регламенту будемо розглядати.

 

     -------------

 

     Проект Закону  про  внесення  змін  до  Закону  України   про Антимонопольний комітет України (також друге читання). Доповідач - Володимир  Кирилович  Черняк.  Будь  ласка.  Візьміть  порівняльну таблицю.

 

     ЧЕРНЯК В.К.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України  з  питань  економічної  політики,   управління   народним господарством,   власності  та  інвестицій  (виборчий  округ  153, Рівненська область).  Шановні народні депутати! Цей законопроект у процесі  підготовки  до  другого  читання  став більш грунтовним і всебічним.

 

     Найголовніші зміни такі.  По-перше,  виписана норма, згідно з якою  Антимонопольний  комітет  є  органом  державної влади,  а не виконавчої влади.  Такими  органами  державної  влади  є  Державна комісія з цінних паперів,  Національна рада з питань телебачення і радіомовлення,   Національна   комісія   з   питань    регулювання електроенергетики.  Ми  вважаємо,  слід  підняти до такого рівня і статус Антимонопольного комітету.

 

     По-друге. У  законопроекті  пропонується  ввести  норму   про підконтрольність       Антимонопольного      комітету      замість підпорядкованості,  що передбачає контроль за його діяльністю, але виключає втручання в процес прийняття рішень. Це зумовлено тим, що комітет  регулює   відносини   конкуренції.   У   новій   редакції законопроекту знята колізія,  яка була в чинному законі, згідно зі статтею 2 якого Антимонопольний комітет підпорядковується Кабінету Міністрів,  а  у  статті  17 проголошувалась його незалежність при прийнятті рішень.  У новій редакції законопроекту  ми  цю  колізію зняли.

 

     По-третє. Законопроект побудований на принципі компромісу між законодавчою   і    виконавчою    владою    стосовно    діяльності Антимонопольного   комітету.   Найбільш   зримо  це  проявилося  у визначенні порядку призначення членів комітету.  Порядок такий: їх призначає Президент за погодженням з Верховною Радою.

 

     По-четверте. Запропоновано  змінити  процедуру розгляду справ про адміністративні правопорушення.  Ми виходимо  з  того,  що  це відсильна  норма  і  в  разі її прийняття це надаватиме комітетові додаткових повноважень.

 

     ГОЛОВА. Володимире Кириловичу,  депутати роблять  зауваження, що процедура другого читання передбачає розгляд поправок.

 

     ЧЕРНЯК В.К.  Я  хотів  дати  пояснення,  щоб потім було менше заперечень.

 

     І по-п'яте.  Запропоновано   передбачити,   що   фінансування комітету  здійснюється з державного бюджету,  а не з позабюджетних фондів.

 

     Тепер давайте  розглядати  постатейно.   Але   проект   можна прийняти в цілому...

 

     ГОЛОВА. Володимире   Кириловичу!  Процедура  другого  читання передбачає розгляд поправок. Якщо депутат вносив поправку, він має право  наполягати  на голосуванні його поправки.  Ви скажіть,  які поправки враховані,  а які не враховані. Якщо депутат наполягає на голосуванні, ми зобов'язані голосувати.

 

     ЧЕРНЯК В.К.   Я   повинен   сказати,   що  Комітет  з  питань економічної політики працював разом з Антимонопольним комітетом  і дуже   уважно   поставився  до  пропозицій,  які  були  висловлені народними депутатами.  Практично всі вони враховані. Незадоволеною залишилася лише депутат Семенюк.  Я повинен дати пояснення. Справа в тому, що, як правило...

 

     ГОЛОВА. Хвилинку,  Володимире Кириловичу!  Увімкніть мікрофон Семенюк Валентини Петрівни. А потім ви дасте пояснення.

 

     СЕМЕНЮК В.П.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань аграрної   політики   та   земельних   відносин   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Дякую, Іване Степановичу. Шановний Володимире Кириловичу, я завжди всім задоволена...

 

     Я подала  пропозицію.  Над даним законопроектом я працювала і хотіла б,  щоб мої  пропозиції  враховувалися.  Сьогодні  під  час розминки  я  говорила  про  те,  що  Президент і Кабінет Міністрів відкликали законопроект про  Кабінет  Міністрів.  Фундаментального законодавчого акта,  що стосується виконавчої структури,  фактично немає.  І в цьому законопроекті,  який стосується Антимонопольного комітету,   переплітаються   повноваження   Кабінету  Міністрів  і Антимонопольного комітету.  Якщо сьогоднішня моя  пропозиція  щодо того,  щоб  розгляд даного проекту перенести і приймати його після прийняття Закону про Кабінет Міністрів відхиляється,  тоді давайте будемо розглядати і голосувати його постатейно,  я буду пояснювати свою  позицію.  Робити  сьогодні  державу  в  державі  у   вигляді Антимонопольного комітету не слід. Тому що економічної конкуренції у звичному розумінні  в  період  спаду  економіки  не  може  бути. Сьогодні економічна конкуренція здійснюється через монополію ціни, а  не  іншими  засобами.  Тому  треба   чітко   усвідомлювати   ті пропозиції, які я подавала.

 

     І ще  одне  хочу  сказати.  За  моїм наполяганням ми у складі Верховної Ради минулого скликання лише один раз заслуховували звіт Антимонопольного    комітету,   і   роботу   його   було   визнано незадовільною. Верховна Рада цього скликання працює вже два роки і жодного  разу ми не заслуховували звіту Антимонопольного комітету. Ви заслухайте,  яка в нього програма демонополізації,  на що  вона спрямована,  що  за  нею  стоїть?!  Я  б  дуже  вас просила уважно ставитись до таких пропозицій.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть іще мікрофон депутата Чукмасова. А потім ви вже дасте пояснення.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.,   заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  економічної  політики,   управління   народним господарством,   власності   та  інвестицій  (виборчий  округ  24, Дніпропетровська  область).  Я  выступаю   сейчас   от   комитета, поскольку  поправок  не  вносил.  Вы  знаете,  поправки  Валентины Петровны не совсем в русле  данного  закона  и  процедуры  второго чтения.  Я  понимаю,  что  их  надо  рассматривать,  и  отчет надо заслушивать - это все понятно,  и  будет  принято  соответствующее решение.  Но  сегодня идет речь о принятии законопроекта во втором чтении. Комитет поддержал его, и я прошу проголосовать за принятие этого проекта закона во втором чтении.

 

     ЧЕРНЯК В.К. Іване Степановичу, я тільки репліку дозволю собі

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЯК В.К.   Я  не  можу  погодитися  з  оцінкою  діяльності Антимонопольного комітету, яку дала їй депутат Семенюк. Я критично ставлюся  до  діяльності  комітету,  але  треба  визнати,  що  він проводить титанічну роботу - дуже корисну і потрібну роботу.  І ми хочемо   забезпечити  через  закон  підвищення  ефективності  його діяльності. Іншої мети у нас немає.

 

     Тепер. Ми не хочемо зробити з нього  державу  в  державі.  Ми визначаємо  його  статус  і його функції таким чином,  щоб він був підзвітний Кабінету  Міністрів,  Верховній  Раді,  але  мав  певну самостійність   у   прийнятті  рішень,  тому  що  його  діяльність стосується дуже делікатної сфери: він бореться з тими, хто порушує антимонопольне  законодавство,  хто  зловживає  своїм  монопольним становищем.  І ми повинні створити умови для того, щоб комітет міг нормально працювати.

 

     І останнє.  Валентино Петрівно, я з глибокою повагою ставлюся до ваших поглядів,  але ви дивитесь на світ через призму інтересів органів  місцевого  самоврядування.  Ви  хочете,  щоб ми поставили діяльність Антимонопольного  комітету  в  залежність  від  органів місцевого  самоврядування.  Ми з вами вже провели тут у парламенті чітке   розмежування   між    державною    владою    і    органами самоврядуванням, і давайте будемо пам'ятати про це.

 

     Що торкається   Антимонопольного  комітету,  то  він  повинен контролювати діяльність обласної ради в сфері  конкуренції,  а  не обласна  рада  його  діяльність.  Тому  ми  не можемо погодитися з деякими вашими пропозиціями.

 

     ГОЛОВА. Володимире Кириловичу,  ми  б  уже  проголосували  ці поправки. Або вони б набрали голосів, або ні, і ми б уже завершили роботу. Ви забрали час, я не можу вас перебивати.

 

     Давайте розглянемо поправки Семенюк...  Ну, я ж вам давав уже слово.  На  сторінці  11  є  поправки  Валентини Петрівни Семенюк. Написано:  "Враховано частково.  Редакційно суперечить..."  і  так далі.

 

     Я вношу  пропозицію проголосувати поправки,  внесені народним депутатом Семенюк. Прошу проголосувати.

 

     ЧЕРНЯК В.К. Комітет не підтримує.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 69.

 

     Рішення не приймається.  Увімкніть мікрофон депутата Семенюк. Я бачу,  на сторінці 15 наступні ваші поправки. Мікрофон Валентини Семенюк увімкніть, будь ласка.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Іване Степановичу!  Сторінка 2, пропозиція 6. Я пропонувала вилучити слова "контроль за економічною конкуренцією", тому що в цьому законопроекті не виписано,  що  означають  поняття "контроль" і "економічна конкуренція".  Скажіть мені,  будь ласка, шановний Володимире Кириловичу, яка може бути конкуренція в умовах спаду  виробництва  -  цінова чи товарна?  Щоб я могла знати чітко вашу позицію.

 

     Дякую.

 

     ЧЕРНЯК В.К.  Валентино Петрівно,  ми пишемо цей проект закону не   для   спаду   виробництва,   а   щоб  врегулювати  діяльність антимонопольного комітету.

 

     ГОЛОВА. Володимире  Кириловичу,   давайте   вже   з'ясуємо... Дійсно,  тут  написано:  "Враховано  частково".  Я не знав,  що ви наполягаєте на голосуванні.  Ви наполягаєте?  Прошу проголосувати. Сторінка  2,  колонка  3,  поправка 6 врахована частково.  Депутат наполягає. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 53.

 

     Валентино Петрівно,  ви наполягаєте на наступних поправках? Я бачу, що...

 

     ЧЕРНЯК В.К. Я думаю, немає сенсу.

 

     ГОЛОВА. Так,  хто  з  депутатів  ще  хоче виступити.  Депутат Моісеєнко. Будь ласка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М. Фракция коммунистов. Иван Степанович, я прежде всего хотел бы сделать замечание нашему докладчику. Он сказал, что не учтены только поправки Валентины Петровны.  Но здесь не учтена, например,  поправка 36 депутата Донца,  на мой взгляд,  достаточно содержательная  для  того,  чтобы  услышать,  по   крайней   мере, комментарий. Это первое.

 

     И второе.  Иван Степанович.  Вот сейчас заходил Коваль. Мягко говоря,  он меня отвлекает.  Отвлекает,  понимаете?  Непонятно,  в каком   качестве  он  подходит  и  отвлекает  Первого  заместителя Председателя Верховной Рады.  То ли он его как депутат  отвлекает, то ли как должностное лицо, то ли еще в каком-то качестве. Давайте в конце концов определяться в отношении этого  господина.  Сколько можно  его  здесь  терпеть в качестве нарушителя Конституции?  Это некрасиво и  со  стороны  Медведчука,  который  является  доктором юридических наук и понимает, что такое Конституция.

 

     Поэтому я  прошу:  когда он зайдет в следующий раз,  пусть он сразу выходит на трибуну и делает заявление о сложении депутатских полномочий.

 

     ГОЛОВА. Володимире  Кириловичу!  Ви приймаєте зауваження щодо поправки 36?  Я дивлюсь:  дійсно,  депутат  Донець,  сторінка  28, поправка 36. Є Юрій Донець? Немає його? (Шум у залі).

 

     У депутатів більш немає зауважень? Тоді я прошу проголосувати запропонований  проект  закону  в  редакції  комітету  в   другому читанні. В другому читанні!

 

     ЧЕРНЯК В.К.  Шановні  народні  депутати!  Ми теж дуже довго і сумлінно працювали над цим проектом. Я прошу проголосувати.

 

     "За" - 188.

 

     ГОЛОВА. Так.  Може, в цілому, Володимире Кириловичу? В цілому як закон?

 

     Шановні народні  депутати,  в  другому  читанні не проходить. Депутати пропонують поставити проект на голосування  в  цілому  як закон. Зрозуміла пропозиція?

 

     Проект Закону   про  внесення  змін  до  Закону  України  про Антимонопольний комітет України був прийнятий у  першому  читанні, доопрацьований,  зараз  його  пропонується  прийняти  як  закон  у цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 198.

 

     По фракціях висвітіть. Так, зрозуміло. Доопрацьовуйте проект.

 

     Депутат Черняк просить слова, увімкніть мікрофон. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЯК В.К. Шановні народні депутати! Я не вважаю за доцільне працювати в комітеті над законопроектами.  Це втрачає всякий сенс. За такого ставлення до їх прийняття,  для чого  взагалі  над  ними працювати? Я відмовляюсь від подальшої роботи (Шум у залі).

 

     _______________________

 

     ГОЛОВА. На   розгляд  вноситься  проект  Закону  України  про загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування  на  випадок безробіття. Написано: поставити на голосування в цілому.

 

     Пояснення з цього питання дасть Василь Георгійович Хара.

 

     ХАРА В.Г., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з   питань   соціальної   політики   та   праці   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Уважаемые коллеги! Данный законопроект разработан в соответствии с Основами законодательства Украины об общеобязательном государственном страховании,  которыми предусматривается принятие пяти законов.  Один закон мы с вами уже приняли.   Это  Закон  о  страховании  от  несчастных  случаев  на производстве.

 

     Данный законопроект вызвал у вас интерес,  и  поэтому  к  нам поступило  163  предложения,  67  из которых учтены полностью,  15 частично:  отклонено   81   предложение.   Причем   85   процентов отклоненных предложений однотипны. Особо хочется отметить народных депутатов Баулина, Сокерчака, Беспалого, Стояна, Алексея Марченко. Они   внесли   наиболее  значимые  поправки,  которые  значительно улучшили  законопроект.  15  февраля  комитет  рассмотрел   данный законопроект  и  предлагает  рассмотреть  его  во  втором чтении и принять в целом как закон.

 

     ГОЛОВА. Хто з депутатів наполягає  на  голосуванні  поправок, які не були враховані комітетом? Депутат Степанов. Будь ласка.

 

     СТЕПАНОВ М.В.,   заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань соціальної  політики  та  праці  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Уважаемые коллеги!  Я хотел бы обратить ваше внимание на  поправку 164:  "Доповнити  розділ  VIII пунктом 8 у такій редакції:  "до 31 грудня  2005  року  страхові   внески   для   застрахованих   осіб сплачуються  в розмірі,  встановленому Законом України про збір на обов'язкове соціальне страхування за станом на 1 січня 2000 року".

 

     В чем суть?  Сейчас это сбор платится в размере 0,5 процента. В  законопроекте  предлагается  определить,  что  эти  размеры  по предложению Кабмина  ежегодно  устанавливает  Верховная  Рада.  То есть,  если  надо  сбор увеличить,  тогда его размер устанавливает Верховная Рада.

 

     Поэтому на этот переходный период нам надо все-таки  оставить 0,5 процента, чтобы защитить тех, кто получает маленькую зарплату, потому что,  если мы установим сбор в размере 5;  6; 7 или даже 10 процентов, пострадают люди.

 

     Я предлагаю проголосовать за поправку 164. Она последняя.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла пропозиція?

 

     ХАРА В.Г.  Да. Иван Степанович, я хочу ответить. На заседании комитета  мы  анализировали это предложение.  Конечно,  это был бы идеальный вариант.  Но мы должны понимать,  что страховые фонды  в большинстве своем формируются практически за счет двух источников: взносов работодателя и застрахованного  лица.  Вначале  мы  должны просчитать,  сколько будет стоить закон,  а потом посмотреть,  кто сколько должен внести. И если мы сегодня остановимся на ставке 0,5 процента,  тогда  непонятно,  за  счет чего может быть сформирован этот фонд.

 

     ГОЛОВА. Так,  депутат наполягає.  За Регламентом  ми  повинні проголосувати.

 

     Шановні народні   депутати!   Сторінка   59,   поправка  164. Голосується в редакції автора. Прошу голосувати.

 

     ХАРА В.Г.  Комитет поправку не поддерживает,  я уже сказал об этом.

 

     "За" - 72.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Бауліна, будь ласка.

 

     БАУЛІН П.Б. Спасибо. Фракция коммунистов.

 

     Я хотел  бы  уточнить  некоторые  моменты по своим поправкам, которые не учтены (Шум у залі).

 

     Василий Георгиевич, поправка 25  Иван Степанович...

 

     ГОЛОВА. Я ж слідкую

 

     БАУЛІН П.Б.  Уважаемый  Василий  Георгиевич,  поправка  25  к статье 8, которая определяет полномочия...

 

     ГОЛОВА. Сторінка 10.

 

     БАУЛІН П.Б. Она определяет полномочия фонда общеобязательного страхования по безработице.  В проекте  сказано,  что  "держава  є гарантом  матеріального  забезпечення фонду".  Поэтому я предлагаю статью  8  изложить  в  такой  редакции:  "Фонд  є   некомерційною самоврядною   організацією,   що   підзвітна   Кабінету  Міністрів України", а далі за текстом.

 

     Розумієте, якщо    держава    гарантує    його    матеріальне забезпечення,  то фонд повинен звітувати перед державою,  в даному разі - перед Кабінетом Міністрів України.  Оце суть моєї  поправки 25.

 

     ХАРА В.Г. Мы этот вопрос тоже рассматривали

 

     ГОЛОВА. Комітет  поправку  відхилив.  Ви  наполягаєте?  Прошу проголосувати поправку 25 народного депутата Бауліна, викладену на сторінці 10. Прошу голосувати.

 

     "За" - 66.

 

     Я думаю, що в нас усе-таки є підстави рахуватися з комітетом. Ще одна? Поправка 37. Увімкніть мікрофон депутата Бауліна.

 

     БАУЛІН П.Б.  Поправка  37.  Как   управляется   фонд?   Орган управления     фондом     формируют    государственные    субекты (представители   государства),   представители   работодателей   и представители  профсоюзов,  которые  защищают  интересы  тех,  кто страхуется от безработицы.

 

     В варианте комитета,  Василий  Григорьевич,  не  предусмотрен механизм,  как же все-таки, на каких началах формируется правление фонда.  Я предлагаю,  чтобы там было  равное  представительство  и работодателей,   и   профсоюзов   -  по  одному  представителю  от организаций,  которые  имеют  статус  всеукраинских.  Потому   что работодатели  -  это  не только ОСПП Кинаха,  а профсоюзы - это не только профсоюзы Стояна.  Надо чтобы в правлении  было  по  одному представителю от всех обединений со статусом всеукраинских.

 

     ХАРА В.Г.  Это  было  бы  хорошо.  Иван  Степанович,  я  хочу пояснить.  Дело в  том,  что  только  профсоюзов,  имеющих  статус всеукраинских,   у   нас   свыше  70.  Вот  представьте  себе:  70 представителей  профсоюзов,  70  -  от  государства  и  70  -   от предпринимателей. А у нас предлагается делегировать в правление по 15 представителей от каждой стороны.  Тогда  это  будет  мобильное правление,  которое  способно  что-то  решать.  А 210 человек?!  Я считаю, что это просто невозможно.

 

     ГОЛОВА. Ви наполягаєте?

 

     БАУЛІН П.Б. Ні.

 

     ГОЛОВА. Так, яка? Поправка 51. Сторінка 18. Увімкніть мікрофон депутата Бауліна.

 

     БАУЛІН П.Б.  Речь  идет  об исполнительной дирекции.  Василий Григорьевич!  Мы формируем фонд. Допустим, вы меня убедили, что он формируется так.  Фонд - это негосударственная организация! Что же мы делаем?  Где  же  профсоюзы?  Тогда  получается,  что  "функції виконавчої  дирекції фонду покладаються на органи державної служби зайнятості",  то есть на государственный орган.  Вы же  понимаете, что  чиновники  этого  государственного  органа  наложат  лапу  на средства этого фонда.  Мне совершенно непонятна логика статьи  12, регламентирующей   функции   исполнительных  органов.  Почему  эти исполнительные органы не может формировать  сам  фонд,  почему  мы передаем это государственным чиновникам?

 

     ХАРА В.Г.  Дело в том, что сегодня служба занятости выполняет определенные функции,  которые частично касаются и данного  фонда. Нами  как  раз преследуется совершенно иная мысль.  Ведь мы должны принять пять законов  о  социальном  страховании  и  создать  пять структур.  В данном случае такая структура уже готова, и на нее не надо будет ничего расходовать. А функции практически одни и те же.

 

     ГОЛОВА. Так, депутат погодився і не наполягає.

 

     Шановні народні депутати!  Я прошу всіх, включаючи й сторону, яка  взяла таку активну участь у обговоренні:  проголосуйте проект Закону про загальнообов'язкове державне соціальне  страхування  на випадок безробіття як закон у цілому.

 

     Прошу проголосувати.

 

     ХАРА В.Г. Комитет просит поддержать.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 254.

 

     Рішення приймається.

 

     Що в   нас   із   часом?  Продовжимо  роботу  чи  не  будемо? Продовжимо?  Давайте спробуємо. На правах головуючого оголошую, що ми на 15 хвилин продовжуємо роботу.

 

     ------------

 

     Проект Закону  про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту етилового,  коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Доповідає Сокерчак Вячеслав Михайлович.

 

     Голосуємо? Довіряєте    Сокерчаку?    Підтримайте.    Давайте проголосуємо проект у другому читанні в цілому як закон.

 

     СОКЕРЧАК В.М.,  перший  заступник  голови  Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності  (виборчий округ   142,   Одеська   область).   Разом  з  новою  статтею  702 Кримінального кодексу...

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати. Депутате Жовтіс, голосуйте.

 

     "За" - 226.

 

     Рішення прийнято.

 

     Дякую Вячеславе Михайловичу.

 

     СОКЕРЧАК В.М. Дякую.

 

     ------------

 

     ГОЛОВА. Проект Закону про природні монополії (повторне  друге читання). Просять проголосувати постатейно або в цілому. Володимир Кирилович  Черняк  уже  пересердився  і  просить  проголосувати  в цілому, так? Давайте проголосуємо, щоб він усе ж працював.

 

     ЧЕРНЯК В.К.   Шановні   народні   депутати,   наше   завдання полегшується.  Цей законопроект уже проголосований, крім статей 1, 3, 11 і 16. За всі інші статті ми вже голосували.

 

     ГОЛОВА. Я    вас    прошу,   давайте   проголосуємо   поданий законопроект як закон у цілому. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 225.

 

     Депутат Черняк не встиг. Давайте ще раз проголосуємо.

 

     Ставиться на голосування ще раз проект  закону  в  цілому  як закон. Прошу голосувати. Він же попросив мене, він попросив...

 

     "За" - 226.

 

     Рішення прийнято.

 

     ------------

 

     Проект Закону про захист населення від інфекційних хвороб.  Є запитання  до  депутата  Черненка?  Він  просить  буквально   одну секунду. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Шановні  народні  депутати,  є  одна  технічна правка:  у статті 25 замість слів  "Кабінетом  Міністрів  України" записати    "законодавством".    Усе    інше    враховано.   Прошу проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Так, зрозуміла пропозиція? Прошу проголосувати проект Закону  про  захист  населення  від інфекційних хвороб у цілому як закон. Прошу голосувати.

 

     "За" - 237.

 

     Приймається.

 

     ------------

 

     Проект Закону про внесення доповнення  до  статті  12  Закону України  про  професійних творчих працівників та творчі спілки.  Є прохання поставити на голосування в  цілому.  Прошу  проголосувати запропонований  проект  як  закон  у цілому.  Голосуйте.  Депутате Коліушко, голосуйте!

 

     "За" - 236.

 

     Приймається.

 

     ------------

 

     Проект Закону про спеціальний режим інвестиційної  діяльності на території міста Харкова. Будуть запитання? Сергій Олександрович Чукмасов  готовий  дати  пояснення.   Будемо   голосувати?   Прошу проголосувати  проект  Закону  про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова як закон у цілому.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Комітет  підтримує.  Прохання   проголосувати. Сьогодні було зібрання на цю тему. Просимо підтримати!

 

     ГОЛОВА. Прошу голосувати.

 

     "За" - 147.

 

     Як я   зрозумів,  депутати  хочуть  проголосувати  в  пакеті? Увімкніть мікрофон голови комітету Костусєва.

 

     КОСТУСЄВ О.О.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  економічної  політики,  управління народним господарством, власності   та   інвестицій   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий  округ,  виборчий  блок  СПУ  та  СелПУ).  Уважаемый Иван Степанович! Уважаемые коллеги! Я вношу предложение проголосовать в пакете законопроекты

 3424 о специальной экономической зоне "Николаев"; 3423 и 3423-1 о свободной  экономической  зоне  "Порто-франко";  3399  и  3399-2 о специальном  режиме  инвестиционной  деятельности  на   территории города Харькова. В пакете!

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла  пропозиція?  Прошу  проголосувати  названі законопроекти як закони в цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 177.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Безсмертного.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   державного   будівництва   та   місцевого  самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги!  Щойно ми з вами проголосували Закон   України   про   загальнообов'язкове   державне   соціальне страхування на випадок безробіття.  У Прикінцевих положеннях цього закону передбачається,  що він набирає чинності  з  1  січня  2001 року.

 

     Треба зазначити,  що у проекті, поданому Кабінетом Міністрів, передбачалося,  що статті 24-26 повинні вступати в дію після того, як держава накопичить фінансові ресурси для їх реалізації.

 

     Я відразу  хочу  вас  попросити  проголосувати  цей  розділ у редакції Кабінету Міністрів, тому що бюджетом цього року фінансові ресурси на випадок безробіття не передбачені.  Ви добре розумієте, що цих коштів у наступному році може і не бути.

 

     Тому для того,  щоб на закон  не  було  накладене  вето  (бо, безперечно,  у  зв'язку  з  відсутністю ресурсів Кабінет Міністрів буде пропонувати Президентові накласти на закон вето), я прошу вас проголосувати  цей розділ у редакції Кабінету Міністрів - так,  як це сформульовано в порівняльній таблиці.

 

     ГОЛОВА. Василь Георгійович Хара.  Будь  ласка.  Щоб  не  було вето,  може,  краще  всетаки  прийняти  в  редакції уряду?  Василю Георгійовичу

 

     ХАРА В.Г.  Откровенно говоря,  не  хотелось  бы  сдавать  эту позицию, но я понимаю, что надо согласиться, иначе принятие закона вообще не будет иметь смысла.

 

     Поэтому я  предлагаю  поддержать  высказанное  предложение  и принять данный пункт в редакции Кабинета Министров.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати,  давайте проголосуємо,  щоб закон  був  усетаки  підписаний.  Зрозуміло?   Тобто   цей   пункт Прикінцевих   положень  закону  голосується  в  редакції  Кабінету Міністрів. Прошу проголосувати.

 

     ХАРА В.Г.  Тим більше що в порівняльній таблиці написано,  що ця пропозиція Кабінету Міністрів врахована.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати. Підтримайте!

 

     "За" - 248.

 

     Рішення приймається.

 

     Я дякую за напружену працю.  Ми продовжимо роботу завтра о 10 годині.

 

 

 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку