ЗАСІДАННЯ ОДИНАДЦЯТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.  17  л ю т о г о  2000  р о к у.

                         10 г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ПЛЮЩ І.С.

 

     ГОЛОВА. Доброго  ранку,  шановні  народні  депутати!  Доброго ранку,  запрошені  й  гості  Верховної Ради!  Поки ми готуємося до реєстрації,  давайте привітаємо з днем  народження  нашого  колегу Олексія Івановича Лісогорського (Оплески).

 

     Прошу народних   депутатів   підготувати   картки.  Увімкніть систему. Прошу реєструватися.

 

     У залі  зареєструвалися  377  народних  депутатів.   Пленарне засідання оголошується відкритим.

 

     Відповідно до   статті  2.5.2  Регламенту  прошу  записатися. Нагадую: сьогодні від фракцій будуть заяви й виступи. Уже надійшла частина  записок.  Прошу  й  інші фракції також надіслати записки, кого вони делегують для цих виступів.

 

     А я оголошую депутатські запити,  які надійшли і оформлені  в установленому порядку.

 

     Група депутатів (Жовтіс,  Костусєв, Сергієнко) звертається до Президента України з приводу порушення чинного  законодавства  при призначенні  на  посаду судді та голови арбітражного суду Одеської області Булаха В.О.

 

     Прошу проголосувати цей запит.

 

     "За" - 109.

 

     Друзюк Світлана Олександрівна звертається до Прем'єр-міністра України  з  приводу  перегляду  передбачених  для Одеської області нормативів у проекті бюджету на 2000 рік.

 

     Прошу проголосувати цей депутатський запит.

 

     "За" - 107.

 

     Рішення прийнято.

 

     Кірімов Іван  Захарович   звертається   до   Прем'єр-міністра України  стосовно  відновлення  фінансування для харчування хворих чорнобильців,  які перебувають на лікуванні в Національному центрі радіаційної медицини Академії медичних наук України.

 

     Прошу проголосувати про направлення цього запиту.

 

     "За" - 109.

 

     Рішення прийнято.

 

     Лісогорський Олексій  Іванович  звертається  до  Генерального прокурора  України  з  приводу  протиправних  дій   і   зловживань службовим    становищем    голови    колгоспу    імені   Куйбишева Шевченківського  району  Харківської  області   Кралея   А.С.   та нереагування з боку районної прокуратури.

 

     Прошу проголосувати запит.

 

     "За" - 153.

 

     Рішення прийнято.

 

     Група депутатів (Шевченко,  Червоній,  Кожин, Білас та інші - всього 7  чоловік)  звертається  до  голови  Державної  податкової адміністрації   України   стосовно  порушення  Закону  про  статус народного депутата  України  державною  податковою  адміністрацією міста Рівне.

 

     Прошу проголосувати.

 

     "За" - 108.

 

     Рішення прийнято.

 

     Шановні народні   депутати!   Відповідно   до   статті  4.2.2 Регламенту Верховної Ради України  інформую  про  вихід  народного депутата   України   Коломойцева  Валерія  Едуардовича  зі  складу депутатської фракції Селянської партії України.

 

     Про входження  народних   депутатів   України   Фіалковського Володимира  Олександровича  та Квята Вячеслава Петровича до складу депутатської   фракції   Соціал-демократичної    партії    України (об'єднаної).

 

     Також повідомляю,   що   на   засіданні   депутатської  групи "Відродження  регіонів",  яке  відбулося  31  січня   2000   року, керівником   депутатської   групи  обрано  Олександра  Михайловича Волкова, з чим ми його і поздоровляємо.

 

     Увімкніть, будь ласка,  мікрофон  депутата  Коломойцева.  Він просить слова, щоб оголосити заяву.

 

     КОЛОМОЙЦЕВ В.Е.,  заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий округ

 106, Луганська    область).    Шановні   колеги!   Процеси,   які відбуваються  нині  в  Українській  державі,  від  кожного  з  нас вимагають складного,  а часом неоднозначного вибору.  Сьогодні вже не йдеться про партійну ідеологію.  Обстоювання ідеологічних засад певної  політичної  сили бодай на перехідний період має відступити на другий план під тиском проблем,  які  переживає  народ.  А  він чекає  від  нас  не гострих суперечок і протистоянь,  а ефективної законотворчої роботи для подолання кризи.

 

     Якщо ми передусім не зосередимось на цій основній для кожного депутата  ділянці  роботи,  всіх  нас  чекає невідворотне забуття. Будемо вписані в історичний процес  як  політики,  які  не  зуміли подолати  емоцій.  Не  дочекавшись  рішення  Конституційного  Суду України  з  приводу  подій  у  Верховній  Раді,   продемонструємо, говорячи  словами  відомого  українського  соціал-демократа  Івана Багряного,  наївність і печальну глупість  -  поставимо  хрест  на українській справі, цебто над усім народом.

 

     Свій вибір  я зробив.  Він іде від волі моїх виборців,  серед яких більшість - шахтарі й ветерани.  Це працювати,  обстоювати  в законодавчому процесі інтереси виборців, а не боротися бойкотом із тими депутатами,  які мислять інакше або не так,  як я.  Бо в разі бойкоту  я  фактично  позбавляю  своїх виборців права законодавчої ініціативи.

 

     Саме тому я вніс відповідні поправки за 4050 і  4050  (д)  до проекту  Закону  України про Державний бюджет України на 2000 рік, які вам роздано.  Прийняття цих поправок  дає  реальні  кошти  для виплат регресних позовів шахтарям,  акумулює додаткові надходження до Державного бюджету,  забезпечує пільги ветеранам відповідно  до Закону України про статус ветеранів війни тощо. Сподіваюсь на вашу підтримку в прийнятті цих поправок, шановні колеги.

 

     Я не заперечую права на існування партійного плюралізму.  Але маємо  рахуватися з тим фактом,  що сьогодні Україна для подолання суспільноекономічної    кризи    потребує     загальнонаціональної політичної організації або реального блоку партій.  Зрештою,  світ розвивається згідно з певними науковими законами. Роблю свій вибір на їх користь.

 

     Згоден з  тим  самим  Іваном  Багряним,  котрий  у  1946 році закликав:  усі потенціальні українські сили повинні  орієнтуватися на    більшість,   на   трудовий   український   народ   в   особі робітничоселянських мас.

 

     Я прийняв рішення вийти зі складу  фракції,  бо  обирався  до парламенту не за партійним списком,  а по одномандатному виборчому округу

 106 і  маю  першочергові  обов'язки  саме перед виборцями округу, більшість яких потребує сьогодні негайної законодавчої допомоги та зупинення  утиску.  Саме  з  викладених вище причин я приступаю до спільної  роботи  з  представниками  парламентської  більшості  як позафракційний депутат.

 

     ГОЛОВА. Слово надається Юлію Яковичу Іоффе від групи "Трудова Україна". За ним - депутат Терьохін.

 

     ІОФФЕ Ю.Я.,  голова Комітету Верховної Ради України з  питань державного будівництва та місцевого самоврядування (виборчий округ 111,  Луганська область).  Уважаемый  Иван  Степанович!  Уважаемые коллеги!  Я  думаю,  что  сегодня  наша  основная задача - принять бюджет, чтобы не допускать управления экономикой в ручном режиме.

 

     Каждый год,  принимая бюджет,  каждое правительство,  которое прошло  за  последние десять лет (я работал во всех трех созывах), говорило,  что новый бюджет  обязательно  будет  принят  на  новой налоговой базе.  И это правительство не было исключением. Я думаю, что сегодня,  безусловно,  поддерживая бюджет по основным позициям (у  нас  нет  другого выхода),  мы должны поставить четкую и ясную задачу,  и поставить это как основной вопрос работы парламента,  - что  следующий  бюджет  должен  быть  принят на новой,  нормальной налоговой базе.

 

     Сегодня я  хотел  бы  остановиться  на  некоторых   вопросах. Допустим,  какие  позиции  парламент  должен  взять  под контроль, выполняя данный бюджет?

 

     Группа "Трудовая Украина" поддерживает позицию  в  бюджете  о социальной  защите  населения  и  голосует за нее.  В бюджете есть строка о погашении задолженности по выплате пенсий и большей части зарплаты бюджетникам.  Я думаю, что мы обязательно должны включить в  свою  повестку  дня  по  окончании   первого   квартала   отчет правительства  по  этим  вопросам - о выполнении за первый квартал обязательства  погасить  задолженность  по  пенсиям  и   зарплатам бюджетникам.   Правительство   должно  будет  отчитаться  по  этим вопросам. Это первое.

 

     Второе. Я хотел бы сказать  о  некоторых  законопроектах,  по которым  у  нас сегодня будет только голосование.  Виктор Пинзеник внес нормальный, нужный законопроект об отмене льгот в специальных экономических  зонах.  Но  у  нас  получается  суета  вокруг  этих вопросов.  Мы  буквально  недавно  приняли  эти  законы  и  дружно голосовали за них,  а сегодня хотим их отменить. Создана совместно с Верховным Советом правительственная комиссия.

 

     Я хочу  предложить  Виктору  Пинзенику   и   тем,   кто   его поддерживает в этом вопросе,  такое компромиссное решение: давайте не суетиться,  не спешить с принятием решения  по  этому  вопросу, давайте  установим  жесткий  срок и изучим этот вопрос.  Наверное, нельзя сравнивать специальную экономическую зону  в  Донецкой  или Луганской  областях,  скажем,  со  специальной экономической зоной "Курортополис Трускавец". Надо изучить вопрос по каждой зоне, дать жесткий срок и не рубить здесь сплеча.

 

     Рядом со мной сидит депутат,  возглавляющий "Стирол", Николай Андреевич Янковский.  Вот мы  с  ним  говорили  о  том,  что  дает специальная   экономическая  зона,  скажем,  его  заводу,  который обеспечивает большое количество рабочих мест, прибыль и налоги.

 

     И третье - законопроект о внесении изменений в Закон о налоге на   добавленную   стоимость.   Мы   полностью  поддерживаем  этот законопроект  в  части  поддержки   отечественных   производителей медикаментов.  Мы возражаем против отмены критического импорта для собственного производства.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Слово надається депутату Терьохіну.  За ним - депутат Кендзьор.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 214,  м.Київ).  Дякую. Шановні народні депутати! Від імені фракції "Реформи-Конгрес"  я  уповноважений  заявити  таке.  Фракція  буде підтримувати   пакетне  голосування  проекту  Закону  України  про Державний бюджет України на 2000 рік за умови  вилучення  з  цього пакета  та  окремого  голосування  статей 21,  69,  а також 77- 84 стосовно податків.

 

     Крім того,  ми будемо голосувати за статті 11 та 26 за  умови уточнення  їх  тексту.  У  статті  11,  яка  стосується формування Державного  інноваційного  фонду,   після   визначення   платників податків треба додати слова:  "що є платниками податку з прибутку, визначеного пунктом 10.1 Закону України про оподаткування прибутку підприємств".  І в останньому абзаці:  "за винятком відрахувань до обов'язкових резервів,  визначених законодавством".  Якщо ми цього не  зробимо,  то завтра під цей податок підпадуть усі неприбуткові організації:  громадські організації, політичні партії тощо. Цього не можна робити,  бо цей податок має сплачуватися лише тими, хто є платником податку на прибуток.

 

     У статті 26,  у переліку захищених статей бюджету,  ми  маємо відновити   проголосовану   Верховною   Радою  норму  про  те,  що захищеними є відшкодування  або  повернення  надміру  внесених  до бюджету податків,  зборів,  обов'язкових платежів.  Я вам нагадую, шановні  народні  депутати,  що  під  час   другого   читання   ми проголосували за цю статтю,  і нагадую це вам,  Іване Степановичу. Але в остаточному варіанті вона випала.  І  це  або  помилка,  або службова   фальсифікація.  Я  просив  би,  щоб  таку  статтю  було відновлено.

 

     Стосовно статей 77-84 щодо податкових  питань.  По-перше,  ці питання  не  погоджені Координаційною радою,  взагалі незрозуміло, яким чином вони опинилися  в  тексті  бюджету.  Подруге,  внесення податкових  норм  є  грубим  порушенням Закону України про систему оподаткування.   По-третє,   усі   норми   суперечать    висновкам профільного комітету та галузевих комітетів.

 

     Ще раз  нагадую,  що  мова йде про введення оподаткування ПДВ ліків,  продажу  житла,  критичного  імпорту,  переробки  м'яса  і молока.

 

     Продовжується дія понижуючого коефіцієнта 0,8 до амортизації. Ви знаєте, як Верховна Рада до цього ставиться.

 

     Збільшуються ставки акцизного збору на  пальне  -  у  півтора раза  (це  напередодні кризи пального),  до 60 екю;  на пиво - у 4 рази,  на алкоголь - у півтора раза.  Водночас  продовжується  дія нульової ставки на енергоносії, на газ.

 

     Усе це  свідчить  про  відверто  лобістську роботу Комітету з питань бюджету,  яка унеможливлює  для  нас  прийняття  бюджету  в цілому, якщо оці рішення не буде вилучено з пакетного голосування.

 

     Ще раз повторюю нашу пропозицію: голосувати проект бюджету в пакеті,  до статей  11  та  26  внести редакційні  уточнення,  а  статті  21,  77-84  винести  на  окреме голосування.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Слово надається народному депутату Кендзьору.  За ним

- депутат Самойленко.

 

     КЕНДЗЬОР Я.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності (багатомандатний загальнодержавний  виборчий округ,  НРУ).  Народний  рух  України.  Шановний  Голово!  Шановні народні депутати! Учора під час ранкової розминки народний депутат України колега Борис Олійник,  розповідаючи про роботу української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи,  кинув мені докір стосовно  того,  що надаючи інформацію засобам масової інформації, я,  мовляв,  припустився якихось неточностей. Цитую із стенограми: "Що ж до закидів типу, мовляв, Олександр Ткаченко надавав перевагу лівим,  то   це   лукавство,   розраховане   на   невтаємниченість громадськості.  Адже  постійна  делегація формується на фракційній основі.  Кількість її складників відповідає чисельності фракції. І якщо  в  делегації  більшість  складають ліві,  то в цьому вина не Олександра Миколайовича, а Регламенту".

 

     Отже, я радо спростував  би  це  на  прохання  чи  на  вимогу шановного колеги Олійника, але факти, цифри говорять абсолютно про інше.  Справді,  Регламент передбачає пропорційне представництво в усіх органах,  в усіх комітетах, в усіх представницьких делегаціях нашої Верховної Ради.

 

     Так ось,  шановні колеги народні депутати і  шановний  колего Борисе  Олійнику!  За 1998 рік Верховною Радою на відрядження всіх депутатів за кордон витрачено 450 тисяч 578  гривень,  із  них  на відрядження  представників  лівих фракцій - 223 тисячі 883 гривні. Отже,  порахуйте,  де ж тут пропорції?! Вас у залі ледь третина, а коштів ви з'їдаєте добру половину.  На ті самі потреби в 1998 році Верховна Рада витратила 71 тисячу 410 доларів США,  з них 37 тисяч доларів пішло на ваші вояжі за кордон.

 

     1999 рік. Із загальної суми 1 мільйон 136 тисяч 669 гривень 542  тисячі  гривень,  знову-таки  половина, витрачено на відрядження депутатів лівих фракцій за кордон. Із 126 тисяч 482 доларів США 60 тисяч 276 доларів США використано лівими.

 

     Отже, шановний колего Борисе Олійник!  Якщо ви справді  не  в ладах з арифметикою,  і як ви казали,  що у противному разі будете змушені дати розгорнуту  відповідь  з  виходом  у  ретроспекцію  і перспективу,   то  я  роблю  висновок,  що,  на  превеликий  жаль, комуніст,  ніби дивлячись у перспективу,  але думаючи  про  славне комуністичне минуле, дивиться не очима і не тим розумом, а тим, що постійно заглядає назад.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Слово надається народному депутату Самойленку. За ним - депутат Павловський.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.,  голова  Комітету  Верховної  Ради України з питань екологічної  політики,  природокористування  та  ліквідації наслідків      Чорнобильської      катастрофи     (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,   ПЗУ).   Голова   Української екологічної  асоціації  "Зелений світ",  фракція зелених.  Шановні народні депутати!  Шановний пане Голово!  Хочу звернути вашу увагу на  окремі  заяви,  які  зараз  друкуються  в  пресі,  лунають  по телебаченню,  від різних закордонних  наших  сусідів.  Оці  викиди ціанідів,  які сталися в Румунії,  прирівнюються до Чорнобильської катастрофи.  Внаслідок цього загинуло 100 тонн риби, і ці 100 тонн прирівнюються до наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

     Я хотів  би  зараз  перед  представниками  преси,  перед вами сказати, що таке порівняння - це кощунство. Ми щороку отримуємо по 10   тисяч  інвалідів,  а  не  100  тонн  риби,  які  втрачено.  І порівнювати такі наслідки неможливо.  Хоча,  звичайно,  і  Україна внаслідок цього забруднення матиме певні збитки.

 

     Тепер я  хотів  би  повернутися  до проекту бюджету,  який ми будемо сьогодні приймати. На жаль, в останній день відбулися певні зміни.  І  я  мушу  сказати,  що  наша  домовленість  з  бюджетним комітетом  на  засіданні  Погоджувальної  ради  про  те,  що  буде все-таки  додатково  виділено 10 мільйонів гривень на попередження паводків,  підтоплень, надзвичайних ситуацій, зараз нівелюється, і я не бачу цього в останній редакції проекту бюджету.

 

     Ми знайшли  компроміс  і  виділяли 10 мільйонів гривень,  аби закінчити  будівництво  і  ввести   в   дію   Національний   центр радіаційної медицини,  щоб пересадку кісткового мозку робити у нас в Україні,  а не возити наших  людей  за  кордон.  На  жаль,  мушу констатувати, що й ця стаття з 10 мільйонів була зменшена спочатку більш як удвічі,  а зараз вона лише одним рядком іде  і  сума  там незначна.

 

     Тому я   закликаю  вас  і  звертаюся  до  уряду:  давайте  ми повернемося до цієї розмови,  давайте не будемо витрачати кошти  з резервного фонду на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій,  а передбачимо в бюджеті  і  в  плановому  порядку  використаємо  їх. Давайте  ми  не будемо возити наших дітей і наших хворих за кордон лікуватися.  Давайте введемо в дію центр  радіаційної  медицини  в цьому  році.  І  це  буде  внесок і народних депутатів,  і уряду в забезпечення здоров'я населення України.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Слово надається народному депутату  Павловському.  За ним - депутат Зубов.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи  Верховної  Ради  України (виборчий округ 188,  Хмельницька область).  Дякую.  "Громада".  Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги!  Я  хочу привернути увагу до того,  що в бюджеті ми можемо знайти  невеличке  джерело  підтримки   фінансування   виробництва вітчизняної сільськогосподарської техніки.  Ідеться про те, що, як ви знаєте, протягом двох років ми фінансували з бюджету лізинговий фонд.  І  за  цей  період  туди  надійшло 203 мільйони гривень,  а повернуто тільки 2,6 мільйона. Тобто ефективність праці на рівні 1 відсотка.

 

     Крім того, Державний лізинговий фонд має заборгованість перед заводами - виробниками сільськогосподарської техніки  в  сумі  130 мільйонів  гривень.  На погашення цієї заборгованості визначаються додаткові видатки  в  обсязі  138  мільйонів  гривень  (стаття  71 бюджету). Гарантій повернення цих видатків теж немає.

 

     Проте, незважаючи  на стійке неповернення коштів у лізинговий фонд,  проектом Державного бюджету на цей рік передбачено  в  його видатковій частині чергове виділення 150 мільйонів гривень. Більше того,  за рахунок лізингового фонду,  як ви  знаєте,  купується  в основному  імпортна  техніка.  Тобто ми з бюджету виділяємо гроші, щоб купувати імпортну техніку.

 

     Тому я пропоную  оці  кошти  -  150  мільйонів  гривень,  які заплановані  для  лізингового фонду,  - спрямувати на фінансування виробництва вітчизняної сільськогосподарської  техніки  на  умовах бюджетної  позички  (до трьох років) з гарантією її повернення.  І наші виробники цю гарантію забезпечать.

 

     Тому, Іване Степановичу,  я прошу, щоб це питання було окремо виділено,  щоб  ми проголосували за те,  щоб 150 мільйонів гривень спрямувати не в  лізинговий  фонд,  а  на  підтримку  вітчизняного виробника сільськогосподарської техніки.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Слово надається народному депутату Зубову. За ним - депутат Мовчан.

 

     ЗУБОВ В.С.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань національної  безпеки і оборони (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий  блок  СПУ  та  СелПУ).  Фракция  "Левый центр".  Уважаемый президиум! Уважаемые народные депутаты! Сегодня Верховная Рада фактически завершает рассмотрение  проекта  бюджета на 2000 год.  И вне всякого сомнения, что этот бюджет будет принят сформировавшимся в этом зале большинством,  в общем-то, как того и требует Международный валютный фонд.

 

     Мне поручено с этой трибуны заявить о том, что фракция "Левый центр" голосовать за этот убийственный для народа Украины документ не будет.

 

     Должен сказать,   что  фракция  внесла  в  ходе  рассмотрения проекта бюджета 37 предложений социальной  направленности.  Из  37 предложений  в  бюджете  учтено только одно предложение.  И именно поэтому наша фракция,  еще раз  подчеркиваю,  голосовать  за  этот бюджет не будет.

 

     Ну и в конце концов,  уважаемые коллеги, давайте себе зададим вопрос.  Все мы хорошо знаем,  что есть три типа  бюджета:  бюджет стагнации,  бюджет стабилизации и бюджет развития.  Если оценивать данный бюджет,  то вне всякого сомнения его можно отнести только к категории   бюджета  стагнации.  А  это  означает  -  постепенная, настойчивая   ликвидация   экономических   и   социальных    основ государственности Украины.  Подчеркиваю еще раз:  именно исходя из этих соображений наша фракция принимать участие в  голосовании  по бюджету не будет.

 

     Следующий вопрос,  которого  я хотел бы коснуться,  уважаемые коллеги,  связан с тем,  что я вчера по поручению фракции  посетил нашего коллегу Ельяшкевича в больнице. Вы знаете, что Ельяшкевич 9 февраля был  зверски  избит  в  районе  гостиницы  "Москва".  Хочу довести до вашего сведения,  что состояние его здоровья продолжает оставаться крайне  серьезным,  несмотря  на  то,  что  официальные средства  массовой  информации  делают все для того,  чтобы свести этот прецедент к просто хулиганскому инциденту, и заявляют, что он получил повреждения в легкой форме и так далее.  Ничего подобного. У Ельяшкевича сотрясение мозга,  перебита  переносица,  повреждены глаза.  Каковы  будут  для  него последствия этого покушения,  еще трудно сказать. Медики не берутся об этом говорить.

 

     Более того,  ему на днях была сделана пункция спинного мозга. Вы  понимаете,  насколько  это сложная операция,  и делается она в исключительных случаях.  Но самое удивительное состоит в том,  что вчера  нашему  коллеге  Ельяшкевичу  вручили  вот  этот  документ, ксерокопия которого находится у меня.  Я попросил бы буквально  50 секунд для того, чтобы огласить его в зале.

 

     "Слідчий Головного  управління  МВС  України  в  місті  Києві старший   лейтенант   міліції   Заїка,    розглянувши    матеріали кримінальної справи 202987 про хуліганство, встановив "

 

     Я прошу добавить время.

 

     ГОЛОВА. За  рахунок  кого?  Ви  передайте,  будь  ласка,  цей документ у профільний комітет.

 

     ЗУБОВ В.С. Нет, не надо (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Оголошуйте.

 

     ЗУБОВ В.С.  "10 лютого 2000 року слідчим Головного управління МВС  України в місті Києві було порушено кримінальну справу 202987 за ознаками злочину,  передбаченого  частиною  другою  статті  206 Кримінального   кодексу   України   по  факту  нанесення  тілесних ушкоджень громадянину Єльяшкевичу та пошкодження  його  особистого майна.

 

     Попереднім розслідуванням по кримінальній справі встановлено, що 9 лютого 2000 року приблизно о 21 годині 10 хвилин біля  готелю "Москва"  по  вулиці Інститутській,  4 в місті Києві невстановлена особа з хуліганських мотивів  (зверніть  увагу!)  нанесла  тілесні ушкодження  народному  депутату України громадянину Єльяшкевичу та пошкодження його особистого майна (маються на увазі окуляри).

 

     11 лютого 2000  року  громадянина  Єльяшкевича  було  визнано потерпілим  по  даній  кримінальній  справі та 14 лютого 2000 року допитано як потерпілого за обставинами справи".

 

     9 лютого побили,  11 лютого визнали,  що побили,  а тільки 14 лютого було порушено кримінальну справу.

 

     "У ході  допиту Єльяшкевич заявив,  що наполягає на порушенні кримінальної справи відповідними правоохоронними  органами  не  за фактом  хуліганських  по  відношенню  до  нього  дій,  за ознаками злочину,  передбаченого частиною другою статті  206  Кримінального кодексу, а за фактом замаху на життя та здоров'я державного діяча, оскільки напад було вчинено на території режимного  об'єкта,  який охороняється  відповідним  підрозділом,  при виконанні ним функцій народного   депутата   України,   державного    діяча,    відомого опозиційного  політика,  заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та  банківської  діяльності,  співголови фракції "Громада".

 

     Заявлене клопотання  потерпілим  громадянином Єльяшкевичем не підлягає  задоволенню,  оскільки  на  даному  етапі   попереднього розслідування    немає    достатніх   підстав   та   доказів   для перекваліфікації злочину за фактом замаху  на  життя  та  здоров'я державного    діяча.    Питання    остаточної   кваліфікації   дій невстановленої особи  буде  вирішено  тільки  після  виконання  по кримінальній  справі слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення фактичних обставин".  Тобто слідчий не дає можливості для того, щоб порушити кримінальну справу.

 

     Уважаемые друзья!  В  связи с этим наша фракция рассматривает покушение на жизнь народного депутата Ельяшкевича как расправу  за политические  убеждения  и  мужественную  гражданскую позицию.  Мы настаиваем на том,  чтобы было возбуждено  уголовное  дело  именно так,  и  мы  требуем  создания совместной следственной группы МВД, прокуратуры, СБУ по данному факту избиения.

 

     ГОЛОВА. Так.  Ви вичерпали час "Лівого центру" (обох фракцій)

- шість з гаком хвилин!

 

     Слово надається народному депутату Мовчану.  За ним - депутат Донченко.

 

     МОВЧАН П.М.,  член  Комітету   Верховної   Ради   України   у закордонних  справах  (виборчий  округ  152,  Рівненська область). Шановний пане Голово!  Шановні колеги!  Під час  третього  читання проекту  Закону  про  Державний  бюджет  України  на 2000 рік мушу зазначити наступне.

 

     За останні десять років кількість виданих  книжок  в  Україні зменшилася за назвами вдвічі, а за тиражами - більш як у 10 разів. І цей спад триває.  За даними Книжкової палати,  лише в 1999  році випуск  книжок  порівняно з 1998 роком скоротився за назвами на 23 тисячі одиниць, а за тиражами - фактично в 2,5 раза.

 

     Сьогодні на  одного  жителя  України  видається  0,3  книжки, минулого  року  було  3,6  книжки.  Для  порівняння:  у Російській Федерації на одного жителя припадає 3,9 книжки,  у Польщі -9,5,  у Німеччині - 12 книжок.

 

     Особливу тривогу   викликає   становище   з  випуском  книжок державною  мовою.  Їх  випуски  за  кількістю  назв   і   тиражами становлять,  по суті,  менше половини всіх випущених видань. Майже не друкуються твори сучасних  українських  письменників.  Критична ситуація  склалася  з  випуском  освітніх  і  наукових видань,  що призводить до поглиблення кризи освіти і науки в державі.

 

     Послідовне зменшення  випуску  книжок   веде   до   порушення конституційного   принципу   доступності  інформації,  перешкоджає реалізації творчого потенціалу  українських  учених,  журналістів, технічної   інтелігенції,   суттєво  звужує  задоволення  духовних потреб, відбивається на моральному стані суспільства.

 

     Фактично припинилося  бюджетне  фінансування   бібліотек,   і сьогодні там, за стінами, пікетують працівники Одеської бібліотеки

- найважливішого національного книгосховища.

 

     Цільові видавничі проекти фактично теж  не  фінансуються.  Це стало  головною  причиною різкого зубожіння бібліотек,  а відтак - обмеження інформованості населення, зниження його інтелектуального потенціалу.

 

     Законодавство України  єдине в Європі розглядає книгу поряд з усім як предмет матеріального виробництва,  джерело прибутку, а не частину матеріально-культурного надбання.

 

     Кризові явища   в  національній  видавничій  сфері  зумовлені передусім   відсутністю   продуманої   державної   політики   щодо книговидання.    Основний    чинник,   який   перманентно   руйнує книговидавничу  галузь,  -  це  надмірні  податки,  що  не   дають видавництвам змоги формувати бодай мінімальні обігові кошти.

 

     Я не  робитиму  повного  переліку  кризових явищ,  проте хочу зазначити,  що  після  прийняття   бюджету   ми   мусимо   негайно повернутися  до  законів про податки,  зокрема тих п'яти податків, які стосуються  книговидавничої  сфери  і  передовсім  української книги.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Слово  надається народному депутату Донченку. За ним виступатиме депутат Ващук.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці (виборчий округ 113, Луганська область). Уважаемые народные депутаты! Обратиться с заявлением  к  вам меня обязали мои 266 избирателей,  принявшие на своем собрании заявление следующего содержания:

 

     "События последних дней, завершившиеся внутри Верховной Рады, свидетельствуют  о  том,  что  правые  силы в парламенте сколотили большинство  с  целью  захвата  власти.   В   Украине   совершился государственный  переворот,  так называемая "бархатная" буржуазная революция,  антинародная сущность которой заключается в ее  первых шагах  -  переизбрании  спикера  парламента Ткаченко и его первого заместителя  Мартынюка.  Новым  спикером  избран   уже   известный председатель   правых   Плющ,  первым  заместителем  -  Медведчук, заместителем - Гаврыш.

 

     Силами правоохранительных органов,  милиции был насильственно открыт  кабинет  Ткаченко,  куда  водворен  Иван  Плющ.  При  этом состоялся инцидент.

 

     Правое большинство   вопреки   Конституции   проводит    свои заседания  в  Украинском  доме - бывшем музее Ленина.  Первые акты правой части парламента -  это  стремление  уничтожить  на  фасаде здания  советскую символику,  принятие решения об отмене праздника революции 7-8 ноября,  а вместо этого сделать  дополнительные  дни отдыха  в  период  Рождества  Христового,  то  есть выхолостить из памяти народа значение Великого  Октября,  увековечить  буржуазный строй в Украине.

 

     Действия антинародных  сил  ведут  к  уничтожению демократии, диктатуре буржуазии,  а это, в свою очередь, - к увеличению цен на коммунальные услуги,  росту стоимости хлеба,  молока, мяса, других продуктов,  задержке выплаты пенсий,  заработной  платы.  То,  что творится в Украине, глубоко волнует и возмущает народ.

 

     Первое "нет"  антинародному  курсу  правых  сил уже высказали шахтеры Украины,  в том числе шахты "Кременная" города  Кременная. Волна гнева закипает в умах и сердцах народа,  выступающего против референдумов, от которых народ ничего не получит.

 

     Мы обращаемся к Верховной Раде,  Президенту Украины.  Знайте, господа,  что  народ  против диктатуры,  за сохранение парламента, против кабалы Запада,  против  развала  экономики  Украины.  Никто Украине не поможет,  кроме единства народа. Знайте, мы не позволим превратить Украину в буржуазное капиталистическое  государство,  в колонию Запада! Пока не поздно, господа, одумайтесь, не допускайте полного геноцида в Украине. Не сейте ветер, пожнете бурю!

 

     Город Кременная. Собрание общественности".

 

     И подтверждением  этого  стала  последняя  поездка  Ющенко  в Лондон по реструктуризации долга.  Как это выглядит? 2,7 миллиарда долларов каникулярно  отсрочены  на  7  лет  под  10-11  процентов годовых.  При подсчетах получается,  что самое меньшее, во что это выльется  Украине,  учитывая  большой  процент,  -  4,3  миллиарда долларов.  То есть получается,  что после нас - хоть потоп!  Как у Насреддина:  за семь лет кого-то одного не станет - или шаха,  или падишаха.

 

     Все прекрасно  знают,  что  это  правительство  семь  лет  не просуществует.  Произойдет   удорожание   заимствований,   дефолт, естественно,      будет     отодвинут.     Произойдет     усиление полицейскоадминистративной     власти.      Поэтому      программу реструктуризации  мы  обязаны  рассмотреть здесь,  это прерогатива Верховного Совета - принятие основ внешней и внутренней политики.

 

     И последнее. Иван Степанович, в зале присутствует Генеральный прокурор.  Когда  же  он в конце концов выступит с этой трибуны по делу господина Агафонова?  И  когда  вы  включите  этот  вопрос  в повестку дня? Сколько его можно поднимать?

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Дякую.   Слово   надається  Катерині  Ващук.  За  нею виступатиме Володимир Альохін.

 

     ВАЩУК К.Т.,  голова Комітету Верховної Ради України з  питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  20, Волинська область).  Група "Відродження регіонів",  Аграрна партія України.  Шановні  колеги,  сьогодні  ми  маємо  прийняти  справді відповідальне рішення щодо Державного бюджету України на 2000 рік. Усім  нам  добре  відомі вади поданого проекту Державного бюджету. Але насправді головним його недоліком  є  та  соціально-економічна ситуація, яка нині склалася в Україні.

 

     Будь-який бюджет завжди є компромісом між бажаним і можливим. Не є винятком і головний  фінансовий  документ  країни.  Державний бюджет  -  це  те  дзеркало,  яке  відображає  реальний стан нашої економіки.  Не можна витрачати більше,  ніж ми заробляємо.  Ми  як законодавці можемо затвердити будь-які цифри,  однак без реального наповнення вони залишаться невиконаними, залишаться на папері.

 

     Наша депутатська  група  в  основному  підтримуватиме  проект бюджету.  Проте  сьогодні  на  своєму  засіданні  ми  вирішили  не підтримувати  законопроект  про  податок  на  додану  вартість   у частині,    що   стосується   скасування   підтримки   виробництва тваринницької продукції (тобто статті 6  і  11),  а  також  у  тій частині, яка стосується скасування пільг для будівельників.

 

     Ми також  не  будемо підтримувати законопроект про скасування пільги по фіксованому сільськогосподарському податку.

 

     Чому ми  це  робимо?   Сьогодні   відбувається   реформування аграрного   сектора  України,  воно  дуже  складне,  непросте.  Це реформування,  напевно,  на рівні  реформи  1861  року,  на  рівні столипінської реформи. Проте у ті часи мільйони золотих виділялися на підтримку селян-власників.  Ми ж сьогодні забираємо ті маленькі крихітки,  які хоч якось підтримували аграрний сектор України,  не даючи нічого натомість.  Я відповідаю за ці слова: не даючи нічого натомість!  Ті пропозиції,  які сьогодні висловлюються,  - що буде створена кредитна лінія,  йтиме кредитування аграрного сектора,  - не  доведені  до  кінця.  Сьогодні  не відпрацьований механізм,  а завтра нам іти в поле.  На сьогодні повністю вимиті обігові  кошти всіх  видів  господарств  в  Україні  з  усіма  видами власності і формами господарювання.

 

     I ми не можемо підтримати ці законопроекти,  через те що вони заважають    реформуванню,   дискримінують,   дискредитують   указ Президента,  направлений на  створення  господаря  -  власника  на землі.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Слово   надається   народному   депутату   Володимиру Альохіну. За ним виступатиме депутат Борзих.

 

     АЛЬОХIН В.I.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань   законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності та боротьби з  організованою  злочинністю  і  корупцією (виборчий  округ  39,  Дніпропетровська область).  Шановні колеги! Шановні  друзі!  Шановні  присутні!  Інколи  на  фоні   невеликих, дріб'язкових  питань ми не помічаємо і проходимо повз дуже важливі питання, я маю на увазі тероризм.

 

     У минулу суботу в  нашій  сім'ї  сталося  велике  горе:  було викрадено  сина,  який був відсутній удома понад 30 годин.  За цей період я відчув велику роботу правоохоронних  органів  і  сьогодні низько  схиляю голову перед працівниками Служби безпеки,  особливо перед тут присутніми,  перед працівниками Міністерства  внутрішніх справ,  тими,  хто  бореться  з  організованою злочинністю,  перед громадськістю, перед тими, хто допоміг знайти сина. Повірте, того, що  довелося  пережити  нашій  сім'ї,  мені  особисто,  я не бажаю нікому:  ні ворогам,  ні друзям.  I нехай  оці  мої  слова  будуть великою  подякою тим,  хто допоміг повернути сина додому.  Спасибі вам, шановні, спасибі тим, хто співчував, телефонував, був поряд - хто морально підтримав нашу сім'ю.

 

     Хочу звернутися  до всіх присутніх у цьому залі.  Вважаю,  що однією з основних причин тероризму є економічна неврегульованість. I  якщо ми зосередимо свою увагу на прийнятті економічних законів, щоб економіка наша була досить  розвинутою,  щоб  себе  в  державі відчували заможними всі люди,  можливо,  не буде тероризму і таких злочинів.

 

     Я хочу ще раз  подякувати  всім.  Спасибі  вам  за  підтримку моральну і фізичну.

 

     Дякую вам.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Слово  надається  Олександру  Борзих.  За ним виступатиме депутат Баранчик, тільки з урізаним регламентом.

 

     БОРЗИХ О.I.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  аграрної  політики  та  земельних відносин (виборчий округ 103,  Луганська область).  Аграрна партія України.  Шановний Iване Степановичу!  Шановні народні депутати!  Шановні урядовці! Фракція Народнодемократичної партії у  Верховній  Раді  України  висловлює глибоку  стурбованість  щодо  стану транспортних мереж у сільській місцевості,  викликану відсутністю у більшості  випадків  доріг  з твердим покриттям або їх незадовільним станом.

 

     Відповідно до        генеральної        схеми        розвитку внутрішньогосподарських  доріг   сільгосппідприємств   протяжність транспортних  мереж  у  сільській  місцевості становить 751 тисячу кілометрів, з яких до раціональної мережі входять лише 162 тисячі, причому   117   тисяч   кілометрів  не  мають  твердого  покриття. Відсутність  твердого  покриття  на  дорогах  раціональної  мережі призводить       до       використання      додаткових      земель сільськогосподарського призначення,  які становлять ще  600  тисяч кілометрів грунтових доріг.

 

     Таким чином,   гостра   необхідність   у   будівництві  доріг раціональної  мережі  з  твердим  покриттям  викликана  не  тільки потребою скоротити збитки від бездоріжжя, а й можливістю повернути під сільськогосподарське виробництво землі, зайняті під грунтовими дорогами нераціональної мережі.

 

     Згідно з    розрахунками    Інституту    аграрної   економіки Української  академії  аграрних  наук,  збитки  від  бездоріжжя  у сільській місцевості становлять,  я підкреслюю, до 4 тисяч гривень з кожного кілометра таких доріг,  що в  загальній  сумі  перевищує кілька   сот   мільйонів   гривень   щорічно.   Такий  стан  доріг сільськогосподарського призначення призводить до значних втрат при перевезенні сільськогосподарської продукції, ускладнює транспортні пасажирські  перевезення,  а  в   деяких   випадках   унеможливлює транспортний зв'язок узагалі.

 

     Існуючий стан  транспортних  мереж  у сільській місцевості не тільки не сприяє відродженню села та  підвищенню  життєвого  рівня його  мешканців,  а й робить неможливими будь-які позитивні кроки, спрямовані на  розвиток  агропромислового  комплексу  в  народному господарстві.

 

     Екс-Прем'єр-міністр України  Пустовойтенко у жовтні 1999 року направив доручення відповідним  міністерствам  та  відомствам  про подання   пропозицій  щодо  подальшого  розвитку  та  облаштування транспортних мереж у сільській місцевості.

 

     Тому фракція Народнодемократичної  партії  у  Верховній  Раді України,  висловлюючи  зацікавленість  у  вирішенні цього питання, звертається до Міністерства агропромислового комплексу з проханням повідомити про заплановані заходи,  спрямовані на поліпшення стану транспортних мереж у сільській місцевості, та термін їх виконання.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Слово  надається  народному  депутату   Iвану Баранчику. Нагадую, що ваш регламент використав "Лівий центр".

 

     БАРАНЧИК I.I.,   член   Комітету  Верховної  Ради  України  у закордонних справах  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ, виборчий блок СПУ та СелПУ). Шановні народні депутати! Як і в попередні роки, свої пропозиції до Бюджетної резолюції і проекту Закону  про Державний бюджет на 2000 рік фракція Селянської партії подала вчасно,  наполягаючи на створенні належних економічних умов господарювання   всіх   форм  власності.  Ми  вважаємо  принципово важливим для збереження аграрного  сектора  бюджетне  кредитування виробництва і закупівель сільськогосподарської продукції, державне регулювання цін на сільськогосподарську продукцію і основні засоби її  виробництва,  забезпечення села пальномастильними матеріалами, серійне  виробництво  і  постачання  селу  вітчизняних  збиральних комбайнів "Славутич" і "Лан".

 

     Фракція Селянської  партії України об'єктивно оцінює ситуацію на ринку сільськогосподарської продукції і засобів її виробництва. Він    монополізований    комерційними    посередниками.   Замість кредитування та інвестування виробництва вимиваються і  вивозяться за  кордон  обігові  кошти  й  аграрний  капітал,  у  той  час  як комерційні банки неспроможні кредитувати село.

 

     Фракція запропонувала конкретний єдино  можливий  механізм  - державне  замовлення і грошове кредитування сільськогосподарського виробництва на основі зворотного державного  і  навіть  емісійного кредиту.  Однак Кабінет Міністрів проігнорував пропозиції фракції, відкинув  Бюджетну  резолюцію  взагалі,  підмінив  її  без   згоди Верховної Ради економічним меморандумом Кабінету Міністрів України "Державний бюджет  -  2000".  Цим  документом  проголошується,  що бюджетною  політикою є виконання не українського законодавства,  а зобов'язань уряду  перед  Міжнародним  валютним  фондом  у  рамках програми розширеного фінансування.

 

     Виконуючи зобов'язання  перед  МВФ,  уряд не тільки не сприяє бюджетному забезпеченню  економічних  умов  сільськогосподарського виробництва   і   грубо   порушує   чинне  законодавство,  зокрема Конституцію України,  а й реально погіршує умови господарювання на селі, намагаючись скасувати звільнення від оподаткування і нульову ставку ПДВ у сільському господарстві,  підвищити ставки  акцизного збору   на  нафтопродукти,  збільшити  податкове  навантаження  на сільськогосподарського виробника  майже  на  2  мільярди  гривень, остаточно    зруйнувати   умови   економічного   і   матеріального забезпечення аграрного виробництва.

 

     Уряд і виконавча влада всіх рівнів ухиляються  від  вирішення створених   ними  ж  проблем  сільськогосподарського  виробництва, особливо   забезпечення   села   пальномастильними    матеріалами. Відмовляючись від бюджетного забезпечення,  відродження сільського господарства,  уряд покладається  у  цьому  важливому  питанні  на комерційні     банки     і    комерційних    посередників    ринку сільськогосподарської продукції і засобів її виробництва.

 

     Практика підтверджує,  що такі надії марні. Дбаючи тільки про власну  вигоду,  власники комерційного і банківського капіталу вже заявили, що не збираються кредитувати сільське господарство навіть за умови застави землі.

 

     Фракція Селянської  партії  України  глибоко  переконана,  що Державний бюджет,  побудований на  таких  засадах,  зруйнує  сферу економічного  і  матеріального забезпечення сільськогосподарського виробництва і призведе  до  непрогнозованих  наслідків  -  нестачі продуктів харчування і соціальних потрясінь.

 

     Фракція Селянської  партії  України  не голосуватиме за такий бюджет і звертається до уряду і більшості парламенту з пропозицією побудувати  Державний  бюджет  2000  року  на засадах Конституції, законодавства України і Бюджетної резолюції.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні  депутати!  Усі,  хто  бажав  зробити заяву і виступити від фракції,  таку можливість отримали.  Внесені пропозиції  беруться  до  уваги.  Даємо   доручення   Секретаріату надрукувати окремі з них і дати протокольні доручення.  Заступники Голови проконтролюють це виконання.

 

     -------------

 

     А зараз переходимо до розгляду питань порядку денного.  Прошу депутатів  зосередитися на розданих вам документах і взяти активну участь у їх обговоренні.

 

     Проект Закону про скасування  дискримінації  в  оподаткуванні суб'єктів  підприємницької  діяльності,  створених з використанням майна  та  коштів  вітчизняного  походження.  Нагадую,   прийняття рішення.  Більшість  депутатів,  які виступали в обговоренні цього проекту закону,  пропонували  прийняти  його  в  першому  читанні. Ставлю  цю  пропозицію  на  голосування  і  прошу підтримати.  Усі голосування проводяться поіменно. Прошу голосувати.

 

     "За" - 139.

 

     Я звертаюся до народних депутатів: ви що, взагалі нічого не слухаєте? (Шум у залі). Кому ви показуєте голосувати? Мені? Я голосую.

 

     Депутате Коновалюк,  ви  з  мотивів  голосування?   Увімкніть мікрофон.

 

     КОНОВАЛЮК В.І., член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий  округ  62,  Донецька  область).  Спасибо,  Иван Степанович. Хочу внести предложение по сегодняшней повестке дня. Я бы  просил  вопросы,  которые   мы   рассмотрели   ранее,   и   те законопроекты,  которые  направлены  на  повышение  доходной части бюджета,   рассмотреть   и   проголосовать   в   начале   слушания Государственного  бюджета в третьем чтении,  чтобы реально видеть, на какие доходы мы еще можем дополнительно рассчитывать в  решении тех или иных вопросов. Это первое.

 

     Второе. Хочу  напомнить  народным депутатам,  что в ноябре мы рассматривали информацию  о  выполнении  бюджета  1999  года,  где Счетная  палата предоставила материалы по нецелевому использованию бюджетных средств.

 

     Мы в постановлении дали Генеральной прокуратуре поручение  до 1  февраля  осуществить  проверку  и  до  15  февраля  выступить с информацией  по   этому   вопросу.   Поэтому   мы   должны   четко определиться,   чтобы   подобных   нарушений  избежать  и  целевые использования бюджетных средств исключить.  А  также  определиться относительно рассмотрения этой информации.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Шановний  депутате  Коновалюк,  запропонований проект якраз і має пряме відношення до того, про що ви внесли пропозицію. Тому я вас прошу, зосередьтеся і проголосуйте.

 

     Проект Закону  про  скасування  дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності,  створених  з  використанням майна та коштів вітчизняного походження,  ставиться на голосування в першому читанні. Прошу голосувати.

 

     "За" - 242.

 

     Рішення прийнято.

 

     Чи є у депутатів пропозиції щодо другого читання?

 

     Депутат Терьохін. Будь ласка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановні народні депутати!  У зв'язку з тим  що цей законопроект є простим, зрозумілим і він пов'язаний з доходною частиною  бюджету,  Комітет  з  питань  фінансів   і   банківської діяльності  пропонує  прийняти  його в цілому зараз,  перед тим як обговорювати бюджет,  з  доповненнями,  які  були  зроблені  після вчорашнього обговорення, вони роздані в залі.

 

     ГОЛОВА. Ще   є   пропозиції?   Немає.   Прошу   проголосувати пропозицію  Терьохіна.  Ставлю   на   голосування   запропонований законопроект у цілому. Прошу голосувати з урахуванням пропозицій.

 

     "За" - 248.

 

     Рішення прийнято.

 

     Володимире Миколайовичу,  ви  хочете  взяти  слово  з мотивів голосування чи з процедури? Так з мотивів перед голосуванням слово надають. Будь ласка, увімкніть мікрофон депутата Моісеєнка.

 

     МОIСЕЄНКО В.М.,  голова  підкомітету  Комітету Верховної Ради України   з   питань   державного   будівництва    та    місцевого самоврядування  (виборчий  округ  53,  Донецька область).  Фракция Коммунистической партии Украины.  Иван Степанович, дело в том, что возникло  небольшое  недоразумение,  в  том  числе  по комментарию Терехина.  Нам сегодня раздали  другой  вариант  документа  -  под 5060-1  от 15 февраля 2000 года,  а вчера обсуждали документ 5060. Извините,  Иван Степанович,  то,  что раздали,  у  меня  в  руках. Поэтому не совсем понятно: что же мы все-таки проголосовали?

 

     ГОЛОВА. Ми   проголосували   проект   закону   за   5060   із зауваженнями   і   пропозиціями,   висловленими   депутатами   при обговоренні. Дякую.

 

     -------------

 

     Проект Закону   про   внесення  змін  до  законодавства  щодо оподаткування (стосовно спеціальних економічних зон).  Нагадую, що ми  цей  законопроект розглянули вчора.  Сьогодні він ставиться на голосування   для   прийняття   рішення.   Вноситься    пропозиція проголосувати   цей   законопроект   у   першому   читанні.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 177.

 

     Рішення не прийнято (Шум у залі).

 

     Знімаємо з розгляду?  За скороченою процедурою,  як прийнято: два - за, два - проти (Шум у залі).

 

     Обговорення цього  законопроекту  відбулося вчора.  Хіба,  ви думаєте,  незрозуміло,  що ви не голосуєте, а хочете зривати? Це ж зрозуміла позиція. Давайте будемо щирі один перед одним.

 

     Увімкніть, будь ласка, мікрофон депутата Петренка.

 

     ПЕТРЕНКО В.О.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України  з  питань  економічної  політики,   управління   народним господарством,    власності    та    інвестицій   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Iване  Степановичу,  я голосував проти,  і це зафіксовано.  Те, що ми проголосували отак, без розбору, за проект Терьохіна, я думаю, відгукнеться...

 

     ГОЛОВА. Вимкніть,  будь ласка, мікрофон. Я прошу висловлювати думку з обговорюваного питання.  Це вже не законопроект Терьохіна, це вже інший законопроект - про  внесення  змін  до  законодавства щодо оподаткування (стосовно спеціальних економічних зон).

 

     Увімкніть мікрофон депутата Ємця.

 

     ЄМЕЦЬ О.I.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань будівництва,     транспорту     і     зв'язку     (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,  НДП).  Звертаюся  до  колег комуністів. Розуміючи ті форми протесту, які ви застосовуєте, хочу зауважити,  що  той  законопроект,  який  зараз розглядається,  є, мабуть,  найсправедливішим з точки зору забезпечення рівності прав громадян України. I я закликаю вас дати ту кількість голосів, якої нам не вистачає для того, щоб прийняти цей закон.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Депутат Черненко.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий округ 48,  Донецька область). Уважаемые коллеги! Сколько в этом зале уже было  высказано  о приоритете собственного производителя.  Так вот сегодня  есть  реальная  возможность.  Понимаю,  что  мои   вгляды несколько расходятся со взглядами ряда коллег по фракции, но я так считаю и прошу поддержать вариант, который вчера доложил Пинзеник.

 

     Если кто-то желает лоббировать чьи-то интересы,  то лучше  уж лоббируйте интересы собственного производителя. Я призываю и левую часть зала, и правую проголосовать "за".

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Олексій Марченко. Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО О.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ 201, Черкаська область).  Шановний Iване Степановичу!  Шановні  колеги! Після вчорашнього розгляду цього питання тут,  у сесійній залі, ми сьогодні зранку ще поверталися до нього на засіданні  депутатської групи. I, скажімо, не всім до кінця зрозумілі позиції, закладені в цьому законопроекті.

 

     Тому якщо рішення про підтримку цього законопроекту  не  буде прийнято,  ми пропонуємо перенести його на повторне перше читання, дати змогу і час депутатам вникнути, розібратися, вивчити, а потім до нього повернутися.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні   народні  депутати,  я  нагадую  зміни,  які внесені  до  Регламенту.  I  не  робіть  ліс   рук.   Це   питання розглядалося  вчора,  сьогодні  ще  раз  ставиться на голосування. Прошу  проголосувати  запропонований  проект  у  першому  читанні. Голосування поіменне.

 

     "За" - 197.

 

     Рішення не прийнято. Проект знімається.

 

     -------------

 

     Проект Закону про Державний бюджет України на 2000 рік (третє читання).  Доповідач з цього питання - голова  Комітету  з  питань бюджету Турчинов Олександр Валентинович. Будь ласка (Шум у залі).

 

     Депутати просять    висвітити    по    фракціях    результати попереднього голосування. Дивіться, як ви голосуєте.

 

     Будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  бюджету (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, Всеукраїнське об'єднання  "Громада").  Шановний  Голово  Верховної Ради!  Шанові народні депутати! Україна ще не знала такого важкого бюджету,  як бюджет на 2000 рік.  Я назву тільки деякі цифри,  які говорять  самі  за  себе:  понад  4  мільярди  - це обслуговування зовнішнього  боргу,  понад  1,8  мільярда  -   це   обслуговування внутрішнього  боргу,  понад  8  мільярдів  -  це борги за кредити, надані державі.

 

     Шановні колеги,  саме цим обумовлена така складна ситуація  з розподілом видаткових статей. Тому я прошу дуже уважно працювати з документами,  які роздані вам Комітетом з питань бюджету,  і  саме разом  зі  мною  йти  по статтях,  які вам пропонується прийняти у третьому читанні.

 

     Шановні народні депутати!  До третього читання внесені значні зміни до статей, які не були прийняті у другому читанні. I саме по основних змінах я зараз пропоную нам разом попрацювати.

 

     Стаття 3 Закону про Державний бюджет викладена  таким  чином: "Установити  доходи  Державного бюджету України на 2000 рік у сумі 33 мільярди 433 мільйони 155,9 тисячі гривень, у тому числі доходи загального  фонду Державного бюджету України - у сумі 28 мільярдів 747 мільйонів 654,6 тисячі гривень та  доходи  спеціального  фонду Державного бюджету України - у сумі 4 мільярди 685 мільйонів 501,3 тисячі гривень згідно з додатком 1 до цього закону". Цей додаток у вас є.

 

     "Затвердити видатки  Державного бюджету України на 2000 рік у сумі 33 мільярди 433 мільйони 155,9 тисячі гривень,  у тому  числі загальний  фонд  у  сумі  28  мільярдів 747 мільйонів 654,6 тисячі гривень та спеціальний фонд у сумі 4 мільярди 685 мільйонів  501,3 тисячі гривень".

 

     Тобто ми виконали головну умову,  на якій наполягала Верховна Рада, і маємо бездефіцитний бюджет.

 

     Профільний комітет разом з  фракціями,  які  брали  участь  в обговоренні  проекту  Закону  про  Державний  бюджет  на 2000 рік, погодили зміни до статті 5,  які стосуються транспортування нафти. Це окремий абзац, який не був проголосований.

 

     Шановні колеги!   Основні   позиції  цієї  статті,  які  були погоджені... (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати! Дайте можливість доповісти, а  потім  будете  просити  слово з процедури (Шум у залі).  Він же пропонує процедуру, ви її не дослухали і зараз не даєте можливості висловитися.

 

     Тепер я звертаюся до вас,  Олександре Валентиновичу.  У нас є порівняльна таблиця, там викладений текст. Мабуть, не будемо кожну статтю  зачитувати,  а  краще  використати  цей  час на зауваження депутатів,  які в  них  є  до  тексту  тієї  чи  іншої  статті,  і голосувати.  Гаразд,  давайте обміняємось думками щодо процедури і будемо рухатися далі.

 

     ТУРЧИНОВ О.  В. Іване Степановичу, є процедура, запропонована більшістю керівників фракцій,  зокрема фракцій,  які брали активну участь у роботі над законопроектом. А саме: поінформувати народних депутатів  про  основні  зміни,  які  внесені  до  тексту статей і додатків проекту Державного бюджету на 2000  рік,  і  після  цього проголосувати всі статті разом.

 

     Така процедура   була   погоджена   з   керівниками   фракцій більшості, вона не суперечить Регламенту.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!  Зрозуміла пропозиція? (Шум у залі).

 

     Депутат Моісеєнко. З процедури, будь ласка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Фракция Коммунистической партии Украины. Иван Степанович!  Я хочу обратить ваше внимание на то, что Турчинов все время ссылается на руководителей фракций.

 

     Дело в  том,  что  я  избран по мажоритарному округу,  и меня очень интересует,  как смотрится мой округ в этом новом  варианте. Мне его выдали ровно час тому назад.  Перед этим мы рассматривали, обсуждали серьезные вопросы здесь.  Ведь статья  9.1.7  Регламента предполагает три дня на ознакомление с этим вариантом.

 

     Я еще раз говорю,  все время делается упор на то, что фракции там договорились.  А как же избиратели? Я удивляюсь, почему молчат депутатымажоритарщики   из   правой   части.  Понимаете,  ведь  не разобравшись в том, как выглядит бюджет в новом варианте... (Шум у залі).  А я знаю,  что наших товарищей не допускали к рассмотрению этого документа в какую-то согласительную рабочую группу,  которая вообще  не  регламентная.  Учитывая  особую важность документа,  я прошу дать нам возможность сегодня с ним ознакомиться. Давайте его завтра или послезавтра рассмотрим. Нельзя же так!

 

     Спасибо.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні  колеги!  Депутат Моісеєнко,  на жаль, дезінформує  зал.  Усі  депутати,  голови  комітетів  і  керівники фракцій мали можливість працювати над законопроектом. У тому числі брали участь у цій роботі  і  представники  комуністичної  фракції (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Депутат Горбачов. Будь ласка.

 

     ГОРБАЧОВ В.С.,  член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою   злочинністю   і  корупцією  (виборчий  округ  127, Миколаївська  область).  Спасибо.   Я   предлагаю   поставить   на постатейное    голосование   и   текстовую   часть.   Я   был   на Координационном совете,  предлагал снять статью 69.  Это  не  было учтено на Координационном совете, поэтому повторяю: даже текстовую часть голосовать постатейно.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Семенюк. Будь ласка.

 

     СЕМЕНЮК В.П.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань аграрної   політики   та   земельних   відносин   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Фракція   Соціалістичної   та  Селянської  партій  (Лівий  центр). Шановний Іване  Степановичу!  Шановний  доповідачу!  Наша  фракція подала  чимало пропозицій,  та лише одна пропозиція була врахована повністю і дві - частково.  Дуже прикро, що знову включені статті, за які проголосували проти.  Зокрема,  статтю 35 щодо виділення 50 мільйонів до статутного фонду Ощадбанку було проголосовано  проти, але  знову  включено.  Я розумію,  що є певні інтереси,  зокрема у міністра фінансів, бо він там голова наглядової ради. Але даруйте, сьогодні  немає  грошей  на  пенсії,  зарплату,  а для Ощадбанку є тільки тому, що міністр фінансів - голова наглядової ради.

 

     Тому я прошу, давайте постатейно обговорювати, щоб можна було висловити ту чи іншу позицію і врахувати пропозиції нашої фракції.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!  Пропозиції, які надходять, не враховують змін і доповнень, внесених до Регламенту.

 

     Депутат Черненко. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Уважаемые коллеги!  Уважаемый Иван Степанович! Иван Степанович,  скажите Моисеенко, пусть не мешает (Шум у залі). Регламентные процедуры по третьему чтению четко  выписаны.  Мы  не дослушали  председателя  бюджетного  комитета,  и  в зале начинает складываться нервозная ситуация.  При обсуждении и принятии такого важнейшего  документа совершенно недопустимы какие-либо издержки и особенно срывы.

 

     ГОЛОВА. Ми врахуємо пораду лікаря.

 

     Олександре Валентиновичу, вносьте пропозицію.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановний Іване  Степановичу!  Шановні  народні депутати!  Я  прошу  надати  мені  10  хвилин,  щоб я поінформував народних депутатів про основні зміни,  внесені  до  законопроекту, який   пропонується   на  третє  читання.  Якщо  не  підтримується пропозиція проголосувати пакетом, будемо голосувати постатейно.

 

     Я прошу надати мені 10 хвилин для інформації.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Дякую.  Шановні народні депутати! Значні зміни внесені  до  статті  5.  Це  пов'язано  з  урахуванням  пропозиції багатьох  фракцій  щодо  скасування  спеціальних  фондів.  Тому  у проекті  передбачили,  що  до  загального фонду Державного бюджету зараховуються у повному обсязі і:

 

     грошовий (ліцензійний) збір за видачу  ліцензій  на  кабельне мовлення,   ретрансляцію,  проводове  (кабельне)  мовлення  і  час мовлення;

 

     надходження від  розміщення  в  установах  банків   тимчасово вільних  залишків бюджетних коштів,  які обліковуються на рахунках Державного казначейства;

 

     кошти, отримані від сплати державного мита згідно з пунктом 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року

7-93 про державне мито (за винятком певних підпунктів).

 

     Відповідно до цього внесені  зміни  і  до  статті  6  проекту бюджету,  а  саме:  скасовано  абзаци,  які  стосувалися створення спеціальних  фондів,  тобто   митниці,   казначейства,   Державної податкової адміністрації.

 

     Погоджена пропозиція  профільних  комітетів,  а  також деяких фракцій,   яка   стосується   зменшення   суми   відрахувань    за транспортування нафти з 0,75 до 0,685 долара США за 1 тонну.

 

     Шановні колеги!  Уточнена  позиція  щодо  статті 11.  Я прошу уважно її  заслухати,  тому  що  цієї  пропозиції  немає  у  ваших матеріалах.   Я   зачитаю  статтю  11:  "Установити,  що  з  метою формування Державного інноваційного фонду суб'єкти підприємницької діяльності  незалежно від форм власності та організаційно-правових форм"  далі  додається:  "що  є  платниками  податку  з  прибутку, визначеного   в  пункті  10.1  Закону  України  про  оподаткування прибутку підприємств".  Ця  зміна  внесена  для  того,  щоб  чітко визначати  платників збору до інноваційного фонду,  тобто цей збір не сплачують неприбуткові організації.

 

     І в останньому абзаці статті 11,  де йдеться  про  банкову  і страхову  сферу  діяльності,  додати:  "за винятком відрахувань до обов'язкових резервів, визначених законодавством".

 

     Шановні народні  депутати!  Тут  ішлося  про  статтю  35.  За пропозицією  більшості фракцій уточнено внесок до статутного фонду Ощадного банку.  Це пов'язано саме зі стабілізацією  фонду  банку, який  повинен  погашати  заборгованість по знецінених заощадженнях населення.

 

     За численними  пропозиціями,  у   тому   числі   і   багатьох представників  комуністичної  фракції,  вилучена  стаття  38  щодо обмежень з виплати пенсій.

 

     Шановні колеги,  у статті 46 уточнено  розміри  дотацій,  які будуть направлені до регіональних бюджетів.

 

     За погодженням  з  Комітетом  з питань фінансів і банківської діяльності  уточнена  стаття  55,  яка  стосувалася  безакцептного списання грошей з регіональних бюджетів. Ви можете подивитися, які уточнення внесено до неї.

 

     Шановні колеги!  Багато питань  було  щодо  статті  60.  Вона розбита  на  три  блоки,  що  дає  можливість  як частково зробити проплату по знецінених  заощадженнях  громадян  в  Ощадбанку,  так вирішити питання боргів за енергоносії, що виникли на 1 січня 2000 року в регіональних бюджетах,  а також питання  боргів,  які  є  у силових структурах. Я прошу уважно подивитися на цю статтю.

 

     Найбільш проблемною,   шановні   колеги,  є  стаття  62,  яка стосується  скасування  пільг.  Саме  до  цієї  статті   враховано найбільше  пропозицій  народних депутатів.  У порівняльній таблиці вони виділені жирним шрифтом.  Це стосується відновлення пільг для інвалідів  І  та  ІІ групи,  сімей загиблих учасників бойових дій, чорнобильців. Ці пільги залишені.

 

     Ще я пропоную прямо з  голосу  внести  додаткові  зміни  щодо пільг,  які  ми  залишаємо для нашого населення.  Вони погоджені з Комітетом у справах пенсіонерів,  ветеранів та інвалідів,  а також Міністерством фінансів.

 

     Абзац четвертий  статті  62.  Серед  перелічених  категорій є сім'ї загиблих учасників  бойових  дій,  але  пропущена  категорія учасників бойових дій. Ця категорія поновлюється.

 

     В абзаці   п'ятому   статті   62,  де  йдеться  про  пільгове користування телефоном,  пропонується додати,  що пільги з  оплати послуг  електрозв'язку  за  місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх  тривалості  залишаються  для інвалідів І та ІІ групи, сімей, в яких два або більше інвалідів.

 

     В абзаці  сьомому  статті  62,  де  йдеться про безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування,  пропонується додати слова: "інвалідів  ІІІ групи з ураженням опорно-рухового апарату",  тобто зберегти для них цю пільгу.

 

     В абзаці  восьмому  статті  62,  де  визначається  право   на безплатне  або  пільгове  забезпечення автомобілями,  пропонується додати слова:  "крім виняткових випадків за поданням  Міністерства праці та соціальної політики України для інвалідів І та ІІ групи з ураженням опорно-рухового апарату".

 

     В абзаці  десятому  статті  62,  де  визначається  право   на пільговий  проїзд  усіма  видами  міжміського  транспорту,  додати слова: "інвалідів ІІІ групи з ураженням опорно-рухового апарату".

 

     Шановні колеги!  Практично всі  пропозиції,  які  стосувалися незахищених  категорій  населення,  в  статті  62 враховані.  Так, Валерію Михайловичу? Валерій Михайлович підтримує. Дякую.

 

     Стаття 66,  що стосувалася плати за отримання документів, які підтверджують отримання освіти,  за пропозицією багатьох депутатів вилучається.

 

     Шановні народні депутати!  Дуже  принциповий  момент  проекту Закону  про  Державний  бюджет.  Ми не мали необхідних доходів для того,  щоб забезпечити регіони фінансуванням, які просто необхідні для виконання їх обов'язків і делегованих повноважень;  ми не мали ресурсів  для   того,   щоб   забезпечити   фінансування   програм агропромислового  комплексу;  ми  не  мали додаткових ресурсів для того,  щоб  забезпечити  фінансування  заборгованостей  з  виплати зарплати  та  пенсій.  І саме для цього урядом пропонується внести зміни до чинного  законодавства  разом  з  прийняттям  Закону  про Державний бюджет.

 

     Прошу вибачити,  шановні колеги,  я пропустив ще дві позиції, які  підтримані  більшістю.  Перше  питання  -  зробити  крок   до скасування  інноваційного  фонду.  Інноваційний фонд залишається в цьому році,  але ж ми скасовуємо видатки,  пов'язані з  діяльністю цього фонду.  Усі вони передаються на статтю капітальних вкладень, яка збільшується на 236 мільйонів.

 

     І друге.  Вашій увазі пропонується додаткова  стаття  74,  де визначаються  основні напрями для використання цих коштів,  а саме на фінансування:

 

     "завершення державної  програми  проведення  випробувань   та випуску унікальних зразків вітчизняних літаків АН-70 та АН-140;

 

     завершення будівництва    нафтопроводу    "Одеса-Броди"    та нафтотерміналу у місті Південному;

 

     завершення будівництва        комплексу         Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд;

 

     програми розвитку     вітчизняного     сільськогосподарського машинобудування;

 

     програми розвитку медичного приладобудування;

 

     державної науково-технічної програми "Образний комп'ютер";

 

     програми розвитку міського транспорту;

 

     невідкладних робіт для реконструкції та реставрації Одеського оперного театру;

 

     реставрації пам'яток  архітектури,  в  тому числі реставрації центру міста Львова,  Успенського собору КиєвоПечерської  лаври  у місті Києві, Лівадійського палацу-музею".

 

     Саме ці  проекти,  які  пропонувалися  різними  депутатськими фракціями, будуть профінансовані з капітальних вкладень.

 

     Шановні колеги,  я повертаюся до  статей,  які  пов'язані  зі змінами у чинному законодавстві. Додаткова стаття 77. Пропонується внести зміни до Закону України про податок на додану вартість.  Ці зміни є в порівняльній таблиці, ви можете їх уважно вивчити.

 

     Стаття 78.  Пропонується  внести  зміни до Закону України про оподаткування  прибутку  підприємств.   Ці   зміни   також   є   в порівняльній таблиці.

 

     Шановні колеги,   я   прошу   бути  уважними.  Деякі  фракції наполягали на вилученні статті 79, яка стосується внесення змін до Закону України про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої. У зв'язку з тим що ми прийняли закон про скасування пільг для спільних підприємств, ми можемо цю статтю 7 вилучити. І в остаточному варіанті проекту пропонується вилучити цю статтю.

 

     Стаття 80  стосується  внесення змін до Закону про фіксований сільськогосподарський податок.

 

     Стаття 81 - внесення змін до Декрету Кабінету  Міністрів  про прибутковий податок з громадян.

 

     Стаття 82  стосується  внесення  змін  до законів,  які дають додаткову економію бюджетних коштів.

 

     Стаття 83 стосується внесення  змін  до  деяких  законодавчих актів, які регулюють діяльність спеціальних економічних зон.

 

     І у  статті  84  пропонується  розподіл  додатково  отриманих бюджетних  доходів,  а  саме:  1  мільярд  587  мільйонів  гривень передати  у  вигляді дотацій регіонам;  530 мільйонів пропонується направити на фінансування агропромислового комплексу; 29 мільйонів

- на фінансування мінімальних потреб Верховної Ради; 700 мільйонів

- на погашення заборгованостей із заробітної плати  і  пенсій;  40 мільйонів  - на фінансування будівництва об'єктів для забезпечення виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС.

 

     Саме такі пропозиції внесені бюджетним комітетом, погоджені з фракціями,  які  брали  активну  участь в обговоренні і підготовці проекту бюджету до третього читання.

 

     Шановні народні депутати!  Я хочу звернути вашу увагу на  те, що  статті мають нумерацію відповідно до поданого на друге читання проекту Закону про Державний бюджет.  Після остаточного  прийняття законопроекту нумерація буде змінена. Тому я прошу, щоб саме це ми зафіксували в стенограмі.

 

     Шановні народні   депутати!   Бюджетний   комітет    пропонує проголосувати  разом усі перелічені мною зміни до проекту бюджету. Я пропоную  проголосувати  таким  чином:  статтю  3  у  викладеній редакції,  абзаци 12, 19, 20, 21, 22, 23 статті 5, пункти 7, 11 та 11"а" цієї статті; пункти 11, 18, 19 статті 6, статтю 8...

 

     ГОЛОВА. Олександре Валентиновичу,  давайте спочатку  ми  вашу пропозицію  проголосуємо.  Шановні  депутати!  Є  дві  пропозиції, пропозиція Олександра Валентиновича  і  пропозиція  депутатів  про постатейне   голосування.  Пропозиція  профільного  комітету  була першою, вона узгоджена з більшістю керівників фракцій і груп, тому вона ставиться на голосування.

 

     Прошу проголосувати пропозицію депутата Турчинова.

 

     "За" - 132.

 

     Пропозиція не приймається,  голосування буде постатейне. Будь ласка, зачитуйте статті, і будемо голосувати (Шум у залі).

 

     Для репліки увімкніть мікрофон депутата Моісеєнка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Иван Степанович! Я прошу обратить внимание на то,  что  докладчик  Турчинов  перед  выступлением  оскорбил меня, заявив,  что я обманываю депутатов,  избирателей и общественность, присутствующую  здесь  в  зале,  по  поводу  того,  что нам только сегодня выдан документ и,  естественно,  мы  не  можем  полноценно работать с ним.  Для этого и предусмотрена норма Регламента: перед третьим чтением - три дня на ознакомление с документом. И кто-кто, а  Турчинов  прекрасно  понимает  значение  каждой цифры,  которая написана в проекте Закона о Государственном бюджете Украины.  Речь идет  о миллиардах гривень,  поэтому я еще раз прошу вас поставить на голосование то,  что я предлагал - чтобы мы сегодня  прекратили обсуждение   этого   документа  и  в  соответствии  с  Регламентом вернулись к нему через два дня.

 

     А от господина Турчинова я требую извинений по этому  поводу, потому  что  он  оскорбил  не  только  меня,  но  и моих 160 тысяч избирателей.  Может быть,  для него это норма,  ведь он бегает  из одной фракции в другую: избирают его от "Громады", а сейчас он уже в "Батьківщині". Я своим убеждениям никогда, в отличие от него, не изменял и партии и фракции не менял. Поэтому я требую...

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!..

 

     МОІСЕЄНКО В.М. Вчера в 21.15 размножен документ...

 

     ГОЛОВА. Все,   ваш  час  вийшов.  Шановні  народні  депутати! Зрозуміла  пропозиція  народного  депутата  Володимира  Моісеєнка? Ставлю на голосування.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   Яка   пропозиція?   Це   був   виступ,  Іване Степановичу.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 116.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Іване Степановичу,  з урахуванням виступу пана Моісеєнка  є  пропозиція  ще  раз  проголосувати  саме за пакетний варіант.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!  Ще раз прошу проголосувати пропозицію профільного комітету, підтриману багатьма депутатськими групами  і  фракціями,  тобто  про  пакетне   голосування.   Прошу голосувати.

 

     "За" - 167.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   А   по   фракциям   можно   посмотреть,  Иван Степанович?

 

     ГОЛОВА. Висвітіть,  будь  ласка,  результати  голосування  по фракціях.

 

     Олександре Валентиновичу,    переходьте    до    постатейного голосування.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні колеги! Просимо проголосувати статтю 3 проекту  Закону  про  Державний  бюджет  на  2000  рік.  Ця стаття стосується  уточнених  цифр  балансу  Державного  бюджету.   Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Шановні   народні  депутати,  у  вас  є  таблиця?  Є. Ставиться на голосування редакція статті 3 у  третьому  читанні  в цілому. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 253.

 

     Рішення прийнято.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні  народні  депутати,  прошу  підтримати абзаци статті 5,  які не були проголосовані в другому читанні.  Це стосується  відрахувань  від  надходжень  за транспортування нафти магістральними нафтопроводами,  збору до Державного  інноваційного фонду  та  інших  позицій,  пов'язаних  із скасуванням спеціальних фондів і  направлення  всієї  суми  доходів  до  загального  фонду бюджету.

 

     Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла  позиція?  Ставлю на голосування в третьому читанні в цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 242.

 

     Рішення приймається.

 

     Наступна стаття.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Стаття  6.  Шановні  народні  депутати,  зміни стосуються скасування спеціальних фондів, про які я вже казав.

 

     Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Стаття  6  ставиться  на голосування в редакції,  яка викладена в порівняльній таблиці.  Зрозуміло?  Прошу голосувати  в третьому читанні в цілому.

 

     "За" - 254.

 

     Приймається.

 

     З мотивів   голосування   увімкніть,   будь  ласка,  мікрофон депутата Кириченка.

 

     КИРИЧЕНКО М.О.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України  у  закордонних  справах  (виборчий округ 151,  Полтавська область).  Дякую.  Я звертаюся до головуючого! Ви хочете виключити депутатів з нормальної роботи. Як ми будемо працювати? Наприклад я не маю порівняльної таблиці (Шум у залі).  Не маю, її не видавали. Це перше.

 

     Друге. Якби я навіть і отримав документи годину тому, то хіба зміг би їх проаналізувати?  У таблиці 30 сторінок,  у документі 40 сторінок.  Як я можу голосувати,  не проаналізувавши,  не вивчивши конкретні статті,  отримавши ці тисячі цифр годину тому? А за мною стоять мої виборці.

 

     ГОЛОВА. Я   відповідаю,  що  статті  голосуються  в  третьому читанні після тривалого узгодження.  Той, хто хотів це робити, мав для цього можливість.  Сьогодні ми не маємо можливості повертатися до розгляду.  Тому,  будь  ласка,  доповідачу,  ставте  статті  на голосування.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Дякую. Я прошу підтримати статтю 8. Зміни в цій статті стосуються зменшення  нормативу  плати  за  транспортування нафти з 0,75 до 0,685 долара США за 1 тонну та інших позицій,  які викладені в цій статті.

 

     Будь ласка.

 

     ГОЛОВА. Стаття  8  ставиться  на  голосування   в   редакції, надрукованій у порівняльній таблиці. Прошу голосувати.

 

     "За" - 256.

 

     Приймається.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Дякую.  Шановні народні депутати! Пропонується проголосувати за статтю 11.  Я ще раз повинен повторити ті  зміни, які  пропонується  внести  до  цієї  статті,  бо  їх немає у ваших документах.  Вони стосуються уточнення,  хто є платником збору  до інноваційного фонду.

 

     А саме: у першому абзаці після слів: "Установити, що з метою формування Державного інноваційного  фонду суб'єкти  підприємницької діяльності незалежно від форми власності та організаційно-правових форм" додати: "що є платниками податку з прибутку,    визначеного   пунктом   10.1   Закону   України   про оподаткування прибутку підприємств". І далі за текстом.

 

     І в останньому абзаці,  де  йдеться  про  банки  і  суб'єктів страхової сфери,  додати: "за винятком відрахувань до обов'язкових резервів,  визначених  законодавством".  Саме  в  такій   редакції пропонується підтримати цю статтю і проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати в третьому читанні в цілому.

 

     "За" - 197.

 

     Рішення не прийнято.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Я  не побачив...  Я ще раз прошу проголосувати статтю 11 із запропонованими змінами (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Увімкніть, будь ласка, мікрофон депутата Терьохіна.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Шановні народні депутати! Питання інноваційного фонду  для  більшості  в  парламенті  стало ключовим питанням.  Не можуть існувати ПДВ і збір до інноваційного фонду одночасно.

 

     Ми першим питанням скасували пільги СП,  що,  за  інформацією ДПА,  коштують понад 3 мільярди. Поділіть його на три (ми приймемо знижуючий коефіцієнт амортизації 0,8) - ось вам компенсатор  того, що ми недозбираємо до інноваційного фонду.  Але це ганьба,  коли в країні існують два конкуруючих споживчих податки.  Не можна  цього робити. Тому і не відбулося голосування.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні народні депутати!  Я трохи здивований, тому що представник фракції "РеформиКонгрес" був  на  засіданні  і погодив  цю позицію.  Саме за його пропозиціями вносилися серйозні зміни щодо видаткових статей.  Інноваційний фонд дає 1 мільярд 200 мільйонів  доходу до Державного бюджету.  Ми не можемо позбавитися цих доходів.  Тому я прошу підтримати статтю 11  у  запропонованій редакції.

 

     ГОЛОВА. Депутат Свирида.

 

     СВИРИДА О.М.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий  округ  22,  Волинська  область).  Дякую,  Іване Степановичу.   У   цілому   ідеологія,  яку  запропонував  депутат Терьохін,  правильна.  Але я прошу всіх депутатів в  останній  раз піти на компроміс і останній рік залишити цей збір. Це перше.

 

     Друге. Зверніть  увагу  на  статтю  5.  Збір до інноваційного фонду ми вже включили в доходи.  А цією статтею ми  конкретизуємо, хто  буде платником.  Тобто якщо ми вилучимо цю конкретизацію,  то настане вакханалія для платників.  Урешті-решт, давайте в останній раз  наступимо на горло власній пісні і останній рік залишимо збір до цього фонду.  Тим паче на 80 відсотків  він  іде  на  соціальні потреби.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Позиція  зрозуміла?  Ставлю  на  голосування  ще раз. Прошу голосувати (Шум у залі).

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Прошу підтримати, шановні народні депутати.

 

     "За" - 195.

 

     ГОЛОВА. Знімається питання. Потім будемо переголосовувати.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні колеги!  Якщо не приймаються ці зміни, тоді  прошу  проголосувати  цю  статтю  в  старій редакції.  Прошу поставити на голосування.

 

     ГОЛОВА. Ця  пропозиція  ставиться   на   голосування.   Прошу голосувати.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Без змін, про які я сказав.

 

     ГОЛОВА. Голосуйте.

 

     "За" - 170.

 

     ГОЛОВА. Так,  стаття  знімається.  Депутате Асадчев,  ви мали можливість це робити,  коли погоджували.  Я надаю  вам  слово  для репліки.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Асадчева.

 

     АСАДЧЕВ В.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  бюджету   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий  округ,  НРУ).  Я  хочу звернутися до депутата Терьохіна. Сергію Анатолійовичу,  подивіться,  будь ласка,  статтю 5.  Ми вже голосували питання про інноваційний фонд.  І ви голосували. І якщо ми тепер не проголосуємо  статтю  11,  то  дамо  можливість  уряду самому визначатися,  як його збирати. А ми хочемо навпаки: зробити розшифровку,  щоб  не  постраждали  ті  підприємства,  які  можуть постраждати. Я прошу проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть,  будь  ласка,  мікрофон  міністра фінансів Мітюкова.

 

     МІТЮКОВ І.О.,  міністр  фінансів  України.  Шановні   народні депутати!  Я  підтримую  те,  що  сказав народний депутат Асадчев. Принципово ми питання інноваційного фонду вже  вирішили.  Зараз  у редакції  статті  11,  про яку доповідав голова комітету Турчинов, уточнюється,  хто буде платником цього збору,  і більше нічого  не вирішується.  Ми  домовляємося  про те,  що це останній рік,  коли інноваційний фонд працює в бюджеті.  З наступного року цей податок скасовується. Прошу це підтримати.

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні  депутати!  Після  пояснень депутата Асадчева і  міністра  Мітюкова  ця  стаття  ще  раз  ставиться  на голосування. Прошу голосувати.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.    Шановні    народні    депутати!    Я   прошу проголосувати.  Без цієї  статті  ми,  звичайно,  можемо  прийняти бюджет, але ж це стаття... (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Коли йде голосування, не коментуйте.

 

     "За" - 182.

 

     Наступна стаття.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Стаття 16.  Це стосується абзацу,  який не був проголосований у другому читанні.  Він дає посилання на статтю  17 Закону  України  про  оподаткування прибутку підприємств.  Я прошу проголосувати цей абзац статті 16. Це п'ятий абзац статті 16.

 

     ГОЛОВА. Позиція зрозуміла?  Прошу  проголосувати  в  третьому читанні в цілому.

 

     "За" - 259.

 

     Приймається. Наступна стаття.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   Прошу   підтримати  статтю  21  у  викладеній редакції.

 

     ГОЛОВА. Стаття  21  в  редакції   від   комітету   погоджена, викладена у правій колонці. Прошу голосувати.

 

     "За" - 231.

 

     Приймається.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Прошу підтримати перший абзац статті 24,  який не був проголосований у другому читанні.

 

     ГОЛОВА. Прошу  проголосувати  в  третьому   читанні   внесену пропозицію  про  доповнення  до  статті  і статтю в цілому.  Прошу голосувати.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Прошу підтримати.

 

     "За" - 217.

 

     ГОЛОВА. Не приймається. По фракціях висвітіть, будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні народні депутати! Я розумію, що просто дехто неуважно слухав і не проголосував.  Іване Степановичу, прошу ще раз поставити на голосування цю статтю.

 

     ГОЛОВА. Я даю можливість фракціям  подивитися,  хто  неуважно слухав.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Прошу підтримати (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. З'ясували. Я не можу кожен раз давати слово з мотивів голосування (Шум у залі).

 

     Дякую, Петре Миколайовичу.  От дійдемо до статті 24,  депутат Яценко написав про статтю, я вам надам слово.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Я прошу підтримати статтю 24 в цілому.

 

     ГОЛОВА. Прошу  проголосувати  статтю  24  в цілому в третьому читанні (Шум у залі). Прошу голосувати.

 

     "За" - 232.

 

     Прийнято.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Стаття 25 у викладеній редакції. Будь ласка.

 

     ГОЛОВА. З мотивів голосування по статті 25.  Депутат  Яценко. Будь ласка.

 

     ЯЦЕНКО В.М.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань екологічної політики,  природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської   катастрофи   (виборчий   округ   66,  Житомирська область).  Іване Степановичу!  Ви прочитайте,  що я  вам  написав: стаття  24.  Я  теж  працював  з  погоджувальною групою.  І ще раз наполягаю на тому,  що те,  що було обіцяно погоджувальною групою, не виконано.

 

     Більше того,  за останні два вечора перерізано,  перетасовано абсолютно все те,  про що були домовленості.  Вилучено те,  що нам обіцяли  включити.  Зокрема  стаття  24.  Ми  говорили,  що будуть зроблені певні перестановки у додатку 2. Фактично в першому абзаці статті 24 затверджується додаток 2.

 

     Я вам   казав,   Іване  Степановичу,  ми  ж  проголосували  - врахувати пропозиції,  внесені під час розгляду у першому читанні. Жодна пропозиція не врахована.  Проголосувавши за це,  ми сьогодні похоронили надію людей на відселення із другої  зони  радіаційного забруднення. Жодної гривні не виділяється!

 

     Іване Степановичу Плющ, ви від Київщини. Я пропонував не раз: давайте заберемо з Пенсійного фонду.  595  мільйонів  -  це  зайві гроші,  462  -  це  реальна  заборгованість.  Решту - надамо людям можливість відселитися звідти, де вони не мають права проживати за законом.

 

     ГОЛОВА. Ця  норма   Шановний Володимире Михайловичу  Ця норма буде внесена урядом до окремого протоколу (Шум у залі).  Протоколи ми будемо погоджувати.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Шановний Іване Степановичу! Чорнобильський фонд у цьому році фінансується в обсязі більшому, ніж у 1999 році.

 

     ГОЛОВА. Стаття  25  ставиться  на  голосування  в   редакції, викладеній у правій колонці. Прошу голосувати.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Шановні народні депутати! Я прошу проголосувати статтю  25.  Там  внесені  зміни,  які  стосуються  можливості   й закордонним дипломатичним установам мати рахунки, які обслуговують бюджетні кошти. Будь ласка, прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 261.

 

     Прийнято.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні  народні  депутати!  Прошу  підтримати статтю 29 у викладеній редакції.  Зміни стосуються позицій, які ми проголосували в статтях 5 і 6 щодо спецфондів. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло?  Прошу проголосувати в третьому читанні  в цілому.

 

     "За" - 266.

 

     Рішення прийнято. Наступна стаття.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Дякую.  Стаття 35 у викладеній редакції. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Стаття 35 голосується у редакції, викладеній у правій колонці. Прошу проголосувати в третьому читанні в цілому.

 

     "За" - 200.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні  народні депутати!  Я прошу підтримати статтю 35 (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!  До статті 35 є зауваження? Увімкніть мікрофон депутата Кузнєцова. Будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   Є   зауваження.   Зараз   внесемо   зміни   і проголосуємо.

 

     КУЗНЄЦОВ П.С.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради  України  з питань бюджету (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  КПУ).  Фракция   коммунистов.   Уважаемый   Иван Степанович!  Уважаемые  коллеги!  Эту  статью  мы рассматривали на заседании   бюджетного   комитета.   Она   вызвала   у   депутатов неоднозначное  отношение.  И  большая  часть депутатов была против того,  чтобы  вносить  50  миллионов  гривень  в   уставной   фонд Сбербанка.   Потому  что  это  коммерческая  организация,  которая зарабатывает  себе  деньги,  которая  не   выплачивает   населению "заощадження".  А  мы  даем  еще 50 миллионов гривень,  чтобы банк пополнил  свои  резервные  фонды,  в  то  время   как   он   ведет колоссальнейшее строительство:  строятся новые здания, офисы и так далее,  и так далее.  А государство должно  пополнять  зачемто  их уставной фонд.  Я категорически против!  И призываю всех депутатов не голосовать за это.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон міністра Мітюкова.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Шановні  народні  депутати!  Так,  я  є  членом наглядової ради Ощадного банку.  І саме з цієї позиції я підтримую цю пропозицію.  Чому? Подивіться на баланс Ощадного банку, в якому наше  населення  тримає  кошти.  Минулого року він був зведений зі збитками.  Якщо ми хочемо, щоб цей банк виконував свою функцію (до речі,  це  єдиний  банк  в  Україні щодо якого чітко записано,  що держава несе відповідальність за кошти населення у  цьому  банку), то  ми повинні підтримати ліквідність цього банку.  Саме для того, щоб він міг виконувати зобов'язання згідно із законами. Це перше.

 

     Друге. Із Світовим банком  ми  досягли  домовленості,  що  за умови   підтримки  державою  Ощадного  банку  для  виконання  його статутних зобов'язань в  обсязі  50  мільйонів  гривень  ми  маємо можливість отримати додатково пільговий кредит від Світового банку на суму 200 мільйонів доларів.  Покладіть,  будь ласка, на ваги: 1 мільярд  гривень  і  50  мільйонів  -  і зважте.  І коли ви будете голосувати, прошу прийняти це до уваги.

 

     ГОЛОВА. Стаття 35 у редакції,  викладеній в правій колонці, з коментарями  Кузнєцова  і  Мітюкова  ставиться  на  голосування  у третьому читанні.  У редакції,  викладеній у правій колонці. Прошу голосувати.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні  народні  депутати!  Прошу підтримати. Ощадний банк несе велике навантаження через необхідність погашення заборгованості перед населенням.

 

     "За" - 204.

 

     ГОЛОВА. Висвітіть по фракціях.

 

     Увімкніть мікрофон   Прем'єр-міністра   Віктора   Андрійовича Ющенка.

 

     ЮЩЕНКО В.А.,   Прем'єр-міністр   України.   Шановний    Іване Степановичу! Шановні народні депутати! Шановні колеги! Вислухайте, будь ласка, ще одну позицію, ще один компроміс.

 

     Сьогодні нам треба зважити дві  речі.  З  одного  боку  -  це обов'язкова  умова для отримання кредиту Світового банку у розмірі 200 мільйонів доларів.  Без цього  (Шум у залі). Шановні, шановні, без  цього ми не можемо вести переговори,  щоб отримати цей кредит для поповнення бюджету України. Це перше.

 

     Друге. Є такий компроміс:  ми вносимо 50 мільйонів до статуту Ощадного  банку,  а  через  12  місяців  ці  кошти  ми  виплачуємо населенню.  Шановні колеги!  Прохання прийняти  компроміс:  на  12 місяців  ми  вносимо кошти як депозит до Ощадного банку,  через 12 місяців ці кошти виплачуються вкладникам Ощадного банку.

 

     Шановні колеги!  Учора  ми  говорили  з  представниками  ряду фракцій, ми готові піти на поступку, але позицію щодо 50 мільйонів нам треба залишити. Будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні  народні  депутати!  Прошу  підтримати Прем'єрміністра, проголосувавши за цю статтю.

 

     ГОЛОВА. Прошу  проголосувати статтю в редакції,  викладеній в правій колонці. Прошу голосувати.

 

     "За" - 227.

 

     Приймається.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Дякую.  Шановні народні депутати! Пропонується вилучити  статтю  38  щодо  обмежень  пенсій,  до якої було багато заперечень. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати вилучення статті  38  із  проекту Закону про Державний бюджет. Прошу голосувати.

 

     "За" - 271.

 

     Приймається. Наступне.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Дякую.  Прошу  проголосувати  за  другий абзац статті  41,  у  якому  записано,  що  регіонам  у  повному  обсязі залишається   прибутковий   податок   громадян.  Прошу  підтримати регіони. Стаття 41.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кучеренко.  Особлива позиція від Криму.  Будь ласка.

 

     КУЧЕРЕНКО В.М., член Комітету Верховної Ради України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,  КПУ).  Спасибо.  Уважаемый докладчик!  Вам хорошо известны требования статьи 18 Конституции  Автономной  Республики  Крым,  в соответствии    с   которой   государство   Украина   торжественно гарантировало  сохранение  государственных   налогов   и   сборов, собираемых на территории Крыма,  в полном обеме, с зачислением их в бюджет Автономной Республики Крым.

 

     В связи с этим я еще раз настойчиво прошу,  предлагаю, требую записать  отдельной  строкой:  налог  на добавленную стоимость - в распоряжение  Автономной  Республики  Крым.  Если   у   вас   есть возражения,  с  юридической  точки  зрения,  против такого подхода ввиду его,  на ваш взгляд,  нецелесообразности,  за вами  остается право внести изменения в Конституцию Автономной Республики Крым.

 

     У меня пока все. Благодарю.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановний народний депутате!  Коли ми остаточно проголосуємо проект бюджету,  то відповідно  до  його  положень  у Криму  будуть залишатися кошти від усіх податків,  що збираються в цій автономній республіці.

 

     Саме за  рахунок  додаткових  доходів   ми   позбавимо   Крим вилучень. І фактично всі податки залишаться в Криму.

 

     Я прошу   підтримати  статтю  41,  яка  не  пов'язана  з  цим питанням. Будь ласка.

 

     ГОЛОВА. З урахуванням  обговорення  ця  стаття  ставиться  на голосування  в  редакції комітету.  Прошу проголосувати в третьому читанні як статтю.

 

     "За" - 269.

 

     Приймається. Далі, будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Стаття 46. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Депутат Манчуленко. Будь ласка.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань    національної    безпеки   і   оборони   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Фракція  Народного  руху України.  Шановний  доповідачу!  Шановні колеги!  Я прошу звернути вашу увагу на наступну проблему.  У Чернівецькій області, так само як в Івано-Франківській,  Закарпатській, мали місце стихійні лиха. Я  підтримую  позицію  щодо  Закарпатської  і   Івано-Франківської областей,  але  не можу погодитися з тим,  що залишилася обділеною Чернівецька область. Це і село Костинці Сторожинецького району, де побував  Президент  України  Леонід Данилович Кучма,  і проблеми в самому місті Чернівці, і таке інше.

 

     Минулого року я разів п'ять звертався до Кабінету Міністрів з проханням   виділити   кошти  з  резервного  фонду  на  ліквідацію наслідків стихійного лиха. Фактично нічого не було зроблено.

 

     Тому я пропоную,  щоб у статтю 46 включити також субвенцію на ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха  в  Чернівецькій області в розмірі 10 мільйонів гривень.

 

     Прошу не відволікати доповідача,  оскільки він не чує,  що  я пропоную і що він зараз буде мені відповідати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Олександре Валентиновичу.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Я  прошу  міністра  фінансів прокоментувати цю пропозицію.  Ресурсів,  щоб надати субвенцію Чернівецькій області, зайвих  немає.  Тому  якщо  Міністерство фінансів може забезпечити перерозподіл коштів, то будь ласка.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон міністра Мітюкова.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Шановні народні депутати!  Пропоную це  питання вирішити, воно слушне. Але вирішимо так: субвенцію ми закріпимо за двома областями,  про які йде мова в погодженій позиції,  а окремо запишемо  Кабінету  Міністрів  доручення опрацювати пропозицію про виділення коштів із резервного фонду Чернівецькій області.  Там  є кошторис   приблизно  на  півтора  мільйона  гривень,  я  знаю  цю проблему.  У цьому році рішень по резервному фонду ще не приймали. Якщо ми зараз дійдемо згоди, отримаємо доручення, то профінансуємо ці видатки.

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні  депутати!  Я   розумію,   що   така відповідь не задовольнила депутата, який порушив питання. Але ми ж не ведемо тут дискусії.  Ви підняли проблему,  почули коментар - і рухаємося далі.

 

     Ставлю на  голосування  статтю  46  в редакції,  викладеній у правій колонці, в третьому читанні в цілому. Прошу проголосувати.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Прошу підтримати регіони.

 

     "За" - 231.

 

     ГОЛОВА. Так, приймається.

 

     Шановні народні депутати!  Згідно з Регламентом тепер  у  нас час перерви.  Ставлю на голосування пропозицію депутатів працювати без перерви. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 227.

 

     Рішення прийнято. Будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Пропоную підтримати останній абзац статті  47. Вона   регламентує  надання  дотацій  регіонам.  Прошу  підтримати редакцію, запропоновану бюджетним комітетом.

 

     ГОЛОВА. Прошу голосувати в третьому читанні в цілому.

 

     "За" - 258.

 

     Приймається.

 

     Народний депутат Штепа. Будь ласка.

 

     ШТЕПА Н.П.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань прав   людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних  відносин (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Иван Степанович!  Произошло  грубейшее  нарушение.  В первом чтении был принят проект закона с  предложениями  бюджетного  комитета.  Были проголосованы  и  предложения,  взятые  из Конституции Крыма,  где четко  записано,  что  бюджет  Крыма  формируется  за  счет   всех государственных  налогов и сборов,  собираемых в Крыму.  Потом это все исчезло.

 

     Иван Степанович,  принятие Конституции Крыма  было  одним  из условий  вступления  Украины  в  Совет  Европы.  Я не знаю,  когда Митюков,  всего-навсего  министр  финансов,  заменил   Президента. Президент   подписал  Закон  о  введении  в  действие  Конституции Автономной Республики Крым,  где черным по белому написано об этих государственных налогах и сборах.

 

     У нас  не остается ничего иного,  как обратиться к гражданам, проживающим на территории Автономной Республики Крым  с  тем,  что такими государственными чиновниками, как Митюков, грубо попирается авторитет Президента в Крыму.

 

     И второе.  У нас не останется ничего иного,  как обратиться в Конституционный  Суд и международный.  И еще я хочу сказать:  Иван Степанович,  не забывайте,  что Крым - это особый регион.  И  если Президент,    сформировав    большинство,   идет   на   проведение административной реформы...  И в Конституции тоже черным по белому написано  о  предоставлении полномочий регионам.  Кто же дал право попирать Конституцию  Крыма  обыкновенному  министру  финансов,  в конце-то концов?

 

     ГОЛОВА. Прошу  Віктора  Андрійовича  чи  Ігоря Олександровича прокоментувати цю позицію і особисту позицію Наталії Штепи.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Шановні народні депутати! Звертаю вашу увагу на те,  що  ви прийняли рішення в цьому залі,  що Конституція Криму і закони,  які  приймає  Автономна  Республіка  Крим,   не   повинні суперечити Конституції і законам, які діють в Україні.

 

     Є один  закон,  який  визначає  порядок  стягнення податку на додану вартість, - це Закон України про податок на додану вартість (на жаль,  Конституція Автономної Республіки Крим суперечить цьому закону,  це факт).  Виходячи  з  норм  закону,  бюджет  Автономної Республіки Крим ми повинні розглядати саме таким чином. I я думаю, шановні народні депутати від Криму,  ми повинні  говорити  не  про закріплення  того  чи  іншого  податку,  а про видаткову і доходну частини бюджету Автономної Республіки Крим. Як випливає з динаміки видаткової частини бюджету Автономної Республіки Крим за минулий і цей роки,  це один з найдинамічніших регіонів,  в якому видатки на душу населення зростають більше, ніж в інших.

 

     Дякую за увагу (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Олександре Валентиновичу.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   Прошу  проголосувати  статтю  48  в  редакції комітету.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!  Прошу проголосувати статтю 48 в третьому читанні в цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 255.

 

     Приймається.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   Прошу   підтримати  статтю  55  у  викладеній редакції і проголосувати за неї.  Ця редакція статті  погоджена  з профільними комітетами і відповідає чинному законодавству України.

 

     ГОЛОВА. Прошу  проголосувати  статтю  55 в третьому читанні в цілому. Будь ласка.

 

     "За" - 253.

 

     Приймається.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Прошу підтримати статтю 57.

 

     ГОЛОВА. Стаття 57 ставиться на голосування в третьому читанні в цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 247.

 

     Приймається.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   Прошу   підтримати  статтю  60  у  викладеній редакції.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати статтю 60 у  третьому  читанні  в цілому.

 

     "За" - 224.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Шановні колеги! Я прошу проголосувати.

 

     ГОЛОСИ IЗ ЗАЛУ. Не встигли!

 

     ГОЛОВА. Зараз, зараз. Мороз Олександр Олександрович.

 

     МОРОЗ О.О.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  92, Київська   область).  Іване  Степановичу!  Я  просив  би  все-таки надавати слово,  коли до вас звертаються.  За чотири роки ви тричі зверталися  і тричі одержували слово.  Я цілий день тримаю підняту руку, а ви не надаєте слова.

 

     Я звертаюся до більшості.  Подивіться,  що ми голосуємо!  Хоч читайте те,  що голосується.  Ви тільки що проголосували, по суті, за позбавлення допомоги сімей з дітьми.  А тепер  голосуєте  знову так само щодо прожиткового мінімуму.  Ну не можна так підходити! І тепер стаття 60, яка буде голосуватися.

 

     Я просив би звернути увагу:  ми проголосували перед  цим  дві статті,  згідно  з  якими з Державного бюджету по суті вилучаються кошти за  транзит  енергоносіїв,  а  в  статті  60  передбачається практично   взаємозалік,   віднесений  до  рівня  областей.  Це  ж корупція! Це ж спекуляція! Це ж просто здирство! Ну що ви робите?!

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Можна,  я  дам  відповідь?   Шановні   народні депутати!   Стаття  60  має  три  блоки.  Перший  блок  стосується погашення заборгованості  по  знецінених  заощадженнях  населення; другий  -  погашення заборгованості за енергоносії,  яка виникла в регіонах на 1 січня  2000  року;  і  третій  блок  цієї  статті  - погашення заборгованості перед силовими структурами,  які не мають достатньо грошей для того,  щоб забезпечувати  поточну  діяльність підпорядкованих структур. Це перше.

 

     Друге. Ця  стаття  надає  Кабінету  Міністрів право визначати доцільність  та  порядок  погашення  цих  боргів   (це   погоджені питання).

 

     І остання  позиція  цієї  статті.  Заліки,  про  які  говорив Олександр  Олександрович,  повністю   виключаються.   Пропонується проводити  погашення заборгованості в грошовій формі та без участі посередників.

 

     Прошу підтримати цю статтю.

 

     ГОЛОВА. З урахуванням  обговорення  стаття  60  ставиться  на голосування в третьому читанні в цілому. Прошу голосувати.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Прошу підтримати.

 

     "За" - 225.

 

     ГОЛОВА. Депутат Манчуленко.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.  Чернівецька область,  фракція Народного руху України. Шановні колеги! Я просив би без емоцій уважно вчитатися в текст  цієї  статті.  Якщо  когось  хвилюють проблеми Збройних Сил України,  Міністерства внутрішніх  справ,  Служби  безпеки,  інших силових  структур,  то якраз тут у компромісному варіанті інтереси цих відомств дотримані.  Не в повному обсязі, але принаймні якийсь мінімум за ними залишається, і це дає можливість хоч якимось чином зводити кінці з кінцями.

 

     Тому, виходячи в тому числі і з цих міркувань,  я  просив  би без  емоцій,  спокійно  проголосувати  за  цю  статтю  в  третьому читанні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кириченко.

 

     КИРИЧЕНКО М.О.   Іване   Степановичу!   Користуючись   правом головуючого,  ви  порушуєте  мої  права  як народного депутата.  Я обраний від округу.  Половину проекту бюджету пройшли - ви мені не дали порівняльної таблиці. Зараз другу половину бюджету проходимо. Ви не даєте слова навіть з мотивів.

 

     Як би  ми  не  змінювали   Регламент,   але   дати   депутату заздалегідь порівняльну таблицю треба. Я не можу приймати рішення, якщо не маю в руках документів.

 

     ГОЛОВА. Я прошу дати два примірники таблиці.  Виконайте, будь ласка.

 

     З урахуванням  обговорення  прошу ще раз проголосувати статтю 60 в редакції комітету.  Прошу голосувати  в  третьому  читанні  в цілому.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Прошу підтримати статтю.

 

     "За" - 238.

 

     ГОЛОВА. Приймається.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Стаття 61.  Прошу проголосувати за цю статтю у викладеній редакції.

 

     ГОЛОВА. Стаття  61  ставиться  на  голосування  в   редакції, викладеній  у  правій  колонці.  Прошу  проголосувати  в  третьому читанні в цілому.

 

     "За" - 256.

 

     Приймається.

 

     До статті 62 зауваження. Депутат Яценко. Будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Пробачте. Я прошу, щоб мені дали можливість іще раз викласти доповнення, які погоджені з профільними комітетами. Я прошу уважно послухати!

 

     В абзаці четвертому статті  62  серед  перелічених  категорій громадян  зазначено  сім'ї  загиблих  учасників  бойових дій,  але пропущено категорію учасників бойових дій.  Пропонується  поновити цю категорію.

 

     Далі. В  абзаці  п'ятому  статті 62,  де йдеться про пільгове користування  телефоном,  додати,  що  пільги  з   оплати   послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості залишаються для інвалідів  І та ІІ групи і сімей, в яких два або більше інвалідів.

 

     В абзаці  сьомому  статті  62 щодо безплатного або пільгового санаторнокурортного лікування додати слова:  "крім  інвалідів  ІІІ групи з ураженням опорно-рухового апарату".

 

     В абзаці   восьмому  статті  62,  де  визначається  право  на безплатне або пільгове забезпечення  автомобілями,  додати  слова: "крім  виняткових  випадків  за  поданням  Міністерства  праці  та соціальної  політики  України  для  інвалідів  I  та  II  групи  з ураженням опорно-рухового апарату".

 

     В абзаці   десятому  статті  62,  де  визначається  право  на пільговий  проїзд  усіма  видами  міжміського  транспорту,  додати слова:  "крім  інвалідів  III  групи  з  ураженням опорно-рухового апарату".

 

     Шановні народні  депутати!   Практично   всі   пропозиції   і чорнобильців, і афганців, і інвалідів, і ветеранів враховані. Крім того,  залишена позиція  щодо  користування  народними  депутатами міжміським    транспортом    при   виконанні   ними   депутатських повноважень.

 

     Прошу підтримати статтю 62 в цій редакції. Прошу голосувати.

 

     ГОЛОВА. Прошу уваги!  Ліс рук.  Мікрофон  увімкніть  депутату Доманському.

 

     ДОМАНСЬКИЙ А.І.,  голова  підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і  оборони  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановні народні депутати! Шановні члени уряду!  Я хочу у зв'язку зі статтею 62 звернути вашу увагу  на  таке.  У  статті  2 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту сказано, що права та пільги для   ветеранів  війни  і  членів  їх  сімей,  встановлені  раніше законодавством України і законодавством колишнього Союзу  РСР,  не можуть бути скасовані без рівноправної заміни.

 

     Далі говориться, що нормативні акти органів державної влади і органів місцевого самоврядування,  які обмежують  права  і  пільги ветеранів війни, передбачені цим законом, є недійсними.

 

     Як узгодити з цим законом те, що ми сьогодні приймаємо?

 

     Тому я вношу пропозицію:  у тій частині статті 62, де йдеться про припинення на 2000  рік  дії  положень  законодавчих  актів  у частині надання пільг і компенсацій,  те,  що стосується пільг для ветеранів,  членів їх сімей і військовослужбовців,  вилучити.  Для них дія цих законодавчих актів не зупиняється, і вони користуються пільгами, як було до сьогоднішнього дня.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Я дам відповідь на ваше запитання.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилину, Олександре Валентиновичу.

 

     Депутат Андресюк, голова комітету. Будь ласка.

 

     АНДРЕСЮК Б.П.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань    національної    безпеки   і   оборони   (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  СДПУ(о)).  Шановні  колеги!  Я виступаю   від  імені  профільного  комітету.  Я  просив  би  всіх подивитись уважно цю статтю.  Ви побачите,  що  військовослужбовці повністю  дискредитовані  в  цих  правах.  І останній абзац,  який Кабінет  Міністрів  записав:  "Кабінету  Міністрів   визначити   і затвердити  порядок  і  розміри компенсацій",  - без строків,  без коштів,  без обгрунтування, звідки ці кошти, - це просто намагання зняти соціальне питання.

 

     Я просив  би  в останньому абзаці дописати,  по-перше,  "крім військовослужбовців",  а також "Кабінету Міністрів  до  1  березня визначити  кошти  в  розмірі 1 мільярда гривень на компенсацію цих витрат".

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат   Кармазін.    А    ви    помічайте,    потім прокоментуєте.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією  (виборчий округ 134,  Одеська область).  Партія захисників Вітчизни. Шановні народні    депутати!    Виборці-військовослужбовці     занепокоєні пропозиціями  уряду  щодо  позбавлення їх так званих пільг,  як це передбачено  в  статті  62.  Я  наголошую,  що  це  є   брутальним порушенням  частини  третьої  статті  22  Конституції України,  де записано: "При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів  не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

 

     Це порушує й інші  конституційні  норми  і  суттєво  погіршує матеріальний  стан  великого соціально активного прошарку громадян України.  Адже  позбавлення  громадян  цих  законних  і   морально обгрунтованих   прав   і   компенсацій,   що  історично  склалися, враховуючи особливості  умов  служби,  призведе  до  зменшення  їх сімейних бюджетів на 60,  а то й 80 відсотків.  В окремих випадках рівень матеріального забезпечення молодших офіцерів,  прапорщиків, сержантів  буде  нижчим  за  рівень  межі  малозабезпеченості,  що зумовить подальше загострення  морально-психологічного  клімату  в колективах військовослужбовців.

 

     Я пропоную  в статті 62,  де ми пишемо:  "Призупинити на 2000 рік дію положень законодавчих актів", - зазначити, що це вводиться з 1 березня,  і дописати таке: "крім передбачених законами України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів  їх сімей, про міліцію, про Службу безпеки України, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів на", - і потім іде перерахування.

 

     Тоді ми мінімізуємо всі ті соціальні втрати, які можемо мати, і   наслідки,  які  можуть  бути  в  разі  прийняття  цієї  норми. Задумайтеся:  людина йшла на військову  службу  чи  на  службу  до міліції,  до  Служби  безпеки,  наперед знаючи,  що це обов'язкові умови. Тепер ми ці умови в односторонньому порядку порушуємо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Цибенко.

 

     ЦИБЕНКО П.С.,  член Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів (виборчий округ 110, Луганська область). Спасибі. Шановні колеги! Я хотів би передусім звернутися до тієї частини депутатського залу,  яка належить до більшості,  і просив би вас бути послідовними.

 

     Буквально 11 лютого  вийшов  Указ  Президента  про  додаткові заходи   щодо   відзначення   55-ї   річниці  Перемоги  у  Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Зачитую перший пункт: "Кабінету Міністрів  України:  вжити  заходів  щодо неухильного (підкреслюю, неухильного) виконання Закону України про статус ветеранів  війни, гарантії  їх соціального захисту,  інших нормативно-правових актів стосовно соціального захисту ветеранів війни,  збереження для  них існуючих пільг".

 

     Вибачте, так для кого видається указ Президента? Це перше.

 

     І друге.  У  мене  в  руках  ціла  пачка  звернень від Героїв Соціалістичної Праці  і  Героїв  Радянського  Союзу.  Одне  з  них підписане  славетним  конструктором  "Південмашу"  Усом - одним із конструкторів ракети "СС-18".  Що ми робимо?  Фактично позбавляємо права на життя.

 

     Я пропоную, шановні колеги, статтю 62 взагалі вилучити з законопроекту про бюджет.

 

     ГОЛОВА. Ігоре Олександровичу, прокоментуйте, будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Іване Степановичу,  я думаю,  треба  дати  всім можливість  висловитися.  Після цього я прокоментував би.  Я прошу надати мені слово потім.

 

     ГОЛОВА. Приймається.  Розширити обговорення.  А уряд думатиме над своєю пропозицією.

 

     Депутат Манчуленко.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.  Фракція  Народного  руху  України.  Шановний Іване Степановичу!  Шановний доповідачу!  По-перше,  у Конституції записано,  що  не  допускається  звуження законами існуючих прав і свобод, які вже гарантовані Конституцією.

 

     Друге. Останній абзац.  Я хотів би підтримати позицію  голови Комітету   з   питань  національної  безпеки  і  оборони  депутата Андресюка,  тому що  ті  проблеми,  які  сьогодні  постають  перед Збройними Силами, перед іншими силовими відомствами, їм доводиться вирішувати у вкрай складних фінансово-матеріальних умовах.  І якщо ми  залишимо  ще  й останній абзац цієї статті,  то тоді соціальна ситуація може бути надзвичайно напруженою.

 

     І третє.  Мені видається, що ви не там шукаєте можливості для економії.  Ось  є перелік структур,  які отримали іноземні кредити під гарантії уряду.  До сьогодні ці кредити на суму 836  мільйонів 950 тисяч доларів США не повернуті.  Ось де треба шукати кошти для наповнення бюджету.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Ємець.

 

     ЄМЕЦЬ О.І. Шановні колеги! Я пропоную в статті 62 усюди, де є слова "учасники бойових дій", додати: "та репресованих".

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ліс рук не зменшується, а навпаки, збільшується.

 

     Позиція уряду.   Будь   ласка,   увімкніть   мікрофон   Ігорю Олександровичу Мітюкову.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Шановні народні депутати!  Я розумію всіх,  хто виступав до мене.  Але ви добре знаєте,  скільки коштує все те, що передбачене чинним законодавством.

 

     Я наведу тільки кілька  прикладів.  Безкоштовний  капітальний ремонт  житлових  приміщень  -  114  мільйонів,  надання бюджетних кредитів та позик - 9 мільярдів 436 мільйонів, безоплатне пільгове встановлення  та  користування  телефонами  і  сигналізацією - 163 мільйони;  безоплатне пільгове санаторно- курортне лікування  -  1 мільярд    154    мільйони;   безоплатне   пільгове   забезпечення автомобілями - 1 мільярд 200 мільйонів гривень.

 

     Бюджет, який ми з вами,  шановні народні депутати, приймаємо, повинен бути збалансований.  Інакше все те,  про що ви казали і що ви обіцяєте своїм виборцям, не буде виконане.

 

     Та стаття,  яка зараз  перед  вами,  обговорювалася  не  один тиждень  і не один місяць.  Ми знайшли такий компромісний варіант, який дає можливість відкрито дивитися в очі всім, хто підпадає під дію статті 62 з точки зору залишення цих пільг,  і фінансувати це. А пообіцяти і не зробити - я думаю,  від цієї практики ми  повинні відмовлятися.

 

     Я прошу   підтримати   статтю   в   редакції,  запропонованій бюджетним комітетом і урядом.

 

     Лише одне доповнення.  Ми пропонуємо прийняти  це  рішення  в першій редакції для бюджетів усіх рівнів.  Але тепер подали слушну пропозицію ухвалити це для Державного бюджету,  а якщо в  місцевих бюджетах знайдуться кошти,  то ми додамо таку резолюцію: дозволити місцевим органам виконавчої влади прийняти  рішення  щодо  надання зазначених  пільг іншим категоріям ветеранів війни і пільговикам у межах наявних ресурсів.

 

     ГОЛОВА. Депутат Турчинов. Будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні народні депутати!  Із пропозицій,  які лунали,  можна  включити  пропозицію  голови профільного комітету: Кабінету Міністрів до  1  березня  визначити  порядок  компенсації військовослужбовцям. Це перше.

 

     Друге. Можна  ще репресованих залишити в пільговій категорії. Це можна.

 

     Я прошу проголосувати статтю в такій редакції.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла  позиція?  Ставлю  на  голосування.   Прошу голосувати.

 

     "За" - 164.

 

     Стаття знімається поки для погодження.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Статтю 64 прошу проголосувати в редакції,  яка вам запропонована.

 

     ГОЛОВА. Статтю 64 в запропонованій комітетом  редакції  прошу проголосувати в третьому читанні в цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 244.

 

     Приймається.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Статтю 65 прошу проголосувати в запропонованій вам  редакції.  До  цієї  статті  внесено  серйозні   зміни,   які дозволяють не ображати фахівців, які отримують доплати.

 

     ГОЛОВА. Прошу  проголосувати  статтю  65 в третьому читанні в цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 243.

 

     Приймається.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Дякую.  Стаття 66. Пропонується її вилучити. Я нагадую, що йдеться про стягування плати за видачу документів, які свідчать про отримання освіти.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати пропозицію про  вилучення  статті 66. Прошу голосувати.

 

     "За" - 276.

 

     Вилучається.

 

     Слово з процедури має депутат Штепа. Будь ласка.

 

     ШТЕПА Н.П.  Спасибо.  Иван  Степанович!  Ну давайте соблюдать хоть какой-то порядок! Как только Турчинов предложил проголосовать

-  проголосовали.  До  этого  Доманский предложил вообще исключить статью 62.  Его  предложение  тоже  надо  проголосовать.  Я  прошу поставить на голосование (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Ставимо   на  голосування  пропозицію  про  вилучення статті 62.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Я прошу не підтримувати, а обговорити додатково цю статтю.

 

     "За" - 162.

 

     ГОЛОВА. Шановні!  Я  вас  прошу,  коли  йде  голосування,  не коментуйте  (Шум  у  залі).  Ну  заспокойтеся!  Поки  давайте   її погодимо. Не пройшла ж пропозиція.

 

     Наступна стаття.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Я  прошу  підтримати  статтю  67  у викладеній редакції.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. По фракціях покажіть, будь ласка. Дотримуйтесь хоча б елементарних норм ведення засідання.

 

     ГОЛОВА. Я  вас  прошу,  не заважайте.  Депутате Гмиря,  я вас прошу. Уже пізно (Шум у залі).

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Прошу підтримати статтю 67.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати! (Шум у залі).

 

     Олександре Валентиновичу, повторіть пропозицію.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   Я   прошу   проголосувати   статтю    67    в запропонованій редакції.

 

     ГОЛОВА. Прошу  проголосувати  статтю  67 в третьому читанні в цілому.

 

     "За" - 254.

 

     Приймається.

 

     Ми ще будемо голосувати цю статтю, і покажемо по фракціях. Ми ж погоджуємо зараз.

 

     Будь ласка, Олександре Валентиновичу.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Прошу підтримати і проголосувати за статтю 68 у запропонованій  редакції.   До   цієї   статті   є   додаток,   де розшифровуються видатки на освіту по регіонах.

 

     ГОЛОВА. Депутат Марковська.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.,  голова  підкомітету Комітету Верховної Ради України  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  та  дитинства (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ).  Іване Степановичу! У мене зауваження до статті 67, в  якій  мова  йде  про  охорону здоров'я і освіту.  Це суперечить нормам Конституції України,  а також рішенню Конституційного Суду. І  тому  я  просила  і під час першого читання,  і під час другого вилучити цю статтю.  І комітет наш подав цю  пропозицію.  Вона  не врахована, і зараз ми проголосували. Що ми зробили?!

 

     ГОЛОВА. Вона не врахована.  Зачитую записку, яку ви написали: "При розгляді в  третьому  читанні  статті  68  законопроекту  про бюджет прошу надати слово".  Що я й зробив.  Я ж не знав, що у вас зауваження до статті 67. Підійдіть подивіться. Усе.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Прошу підтримати статтю 68.

 

     ГОЛОВА. Стаття 68 ставиться на голосування в третьому читанні в цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 252.

 

     Приймається.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   Дякую.   Прошу   підтримати   статтю   69   в запропонованій редакції.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати статтю 69 в  третьому  читанні  в цілому.

 

     "За" - 212.

 

     Депутат Свирида. Будь ласка.

 

     СВИРИДА О.М.   Дякую,   Іване  Степановичу.  Шановні  народні депутати!  Я вас дуже прошу  підтримати  дану  статтю.  Ця  стаття надзвичайно  важлива  для  розвитку підприємництва,  виробництва в Україні.

 

     Про що йде мова? Психологія податкової адміністрації сьогодні така,  що під час перевірки підприємств вона намагається накладати штрафи,  бо  30  відсотків  сум  штрафів  надходило   на   рахунки податкової  адміністрації.  У  статті  змінено  аценти.  Не  треба підприємства  штрафувати,  треба  з  ними  працювати,   щоб   вони сплачували  податки.  Мова  йде  про  формування  іншої психології рядового податкового інспектора.  Це те, що пропонує зробити уряд. Це перший момент.

 

     Другий момент.   У   цілому   Закон   про   бюджетну  систему передбачає,  що  коли  обсяг  надходжень  до  Державного   бюджету зменшується,   то  пропорційно  зменшується  й  фінансування  всіх видатків Державного бюджету.  Ця стаття ще раз  це  підкреслює.  Я прошу цю статтю підтримати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Стаття    ще   раз   ставиться   на   голосування   в запропонованій  редакції  в   третьому   читанні   з   урахуванням коментаря.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 214.

 

     Висвітіть по фракціях.

 

     Так, зрозуміло.

 

     Депутат Пинзеник.

 

     ПИНЗЕНИК В.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ  117,  Львівська область).  Шановні колеги! Ми з вами домовилися вчора на засіданні Погоджувальної ради,  що жоден орган державної виконавчої влади не буде  фінансуватися за спеціальним режимом.  Ми вводимо,  по суті, норму,  за якою податкова адміністрація буде працювати на  засадах госпрозрахунку.  Ну це ж не комерційна, а державна структура! Ми ж не  забираємо  від   податкової   адміністрації   жодної   копійки фінансування,  але нехай це фінансування здійснюється в загальному режимі.  Норма  щодо  отримання  певного  процента  від   зібраних податків  буде  заохочувати  штучний  податковий тиск на суб'єктів господарської діяльності.  Пропонуємо  цю  статтю  вилучити,  вона зовсім не змінює логіки бюджету.

 

     ГОЛОВА. Депутат Турчинов. Будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   Шановні   народні   депутати!  У  цій  статті пропонується не  збільшити,  а  навпаки  -  зменшити  фінансування податкової адміністрації,  якщо її діяльність не сприяє збільшенню доходів  бюджету.  Тобто  ця  стаття  має  стимулювати  діяльність Державної податкової адміністрації,  але не збільшувати витрат.  Я прошу всіх розібратися в цьому питанні і прийняти цю статтю. Прошу проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Ігор Мітюков. Будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О. Шановні народні депутати! Я підтримую пояснення, яке зробив голова комітету народний депутат  Турчинов.  Ця  стаття сформульована   таким  чином,  що  рівень  фінансування  Державної податкової адміністрації залежатиме від того,  що ми запланували в бюджеті. Зрозуміли мене? Тому я прошу її підтримати. Якщо ви її не підтримаєте, тоді пропускаємо цю статтю і йдемо далі.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Я прошу підтримати, шановні колеги.

 

     ГОЛОВА. Ще раз прошу проголосувати статтю в третьому  читанні в цілому. Голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 200.

 

     Увімкніть мікрофон Миколи Яновича Азарова.

 

     АЗАРОВ М.Я.,   голова   Державної   податкової  адміністрації України.  Шановні народні депутати,  я вам вдячний за це  рішення. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Бачите, нас не тільки лають, нам ще й дякують...

 

     Стаття знімається для погодження. Наступна стаття.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   Шановні   народні   депутати,   прошу  уваги. Пропонується проголосувати за статтю  72.  Це  одна  з  додаткових статей,  які  комітет  пропонує  до  проекту  Закону про Державний бюджет України на 2000 рік.

 

     У статті 72 говориться,  що юридична особа,  яка змінює  свою юридичну  адресу,  продовжує  протягом  бюджетного року сплачувати податки за старою юридичною адресою. Зрозуміло, для чого це треба? Для  того  щоб юридична особа,  яка змінила свою адресу,  не могла зірвати бюджетні плани того району,  де вона  була  зареєстрована. Тому я прошу підтримати статтю 72.

 

     ГОЛОВА. Стаття ставиться на голосування в редакції комітету в третьому читанні в цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 242.

 

     Приймається.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Дякую.  Прошу підтримати статтю 73.  Це  дасть можливість  забезпечити для місцевих бюджетів більш-менш стабільні доходи. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати редакцію  статті  73  у  третьому читанні в цілому.

 

     "За" - 263.

 

     Приймається.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Прошу підтримати і проголосувати статтю 74,  в якій  видатки  на  капітальні  вкладення,  збільшені  за   рахунок скасування   видатків  на  інноваційний  фонд,  розподіляються  за напрямами  фінансування.  Ці  напрями  я  вже  перелічував,   можу повторити  ще  раз.  Це  літакобудування,  машинобудування  й інші напрями,  що були сформовані за пропозиціями депутатських  груп  і фракцій та комітетів.

 

     ГОЛОВА. Прошу  проголосувати  статтю  74 в третьому читанні в цілому.

 

     "За" - 250.

 

     Приймається.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні  народні  депутати!  Прошу  підтримати статтю  75  і  проголосувати  за  викладену  її  редакцію.  У  ній деталізується порядок формування Чорнобильського фонду.

 

     ГОЛОВА. Депутат Яценко. Будь ласка.

 

     ЯЦЕНКО В.М. Дякую. Що стосується статті 75, то ви пам'ятаєте, Олександре Валентиновичу,  ми домовилися, що остаточну її редакцію погодимо  з  Міністерством  фінансів.   Шановний   доповідачу,   я звертаюся до вас...

 

     На нараді  у  заступника міністра фінансів ми домовилися,  що передбачаємо в другому її абзаці,  що доходи,  додатково  отримані від  погашення  заборгованості  (недоїмки)  зі  збору до Фонду для здійснення  заходів  щодо  ліквідації   наслідків   Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення,  мають бути визначені в сумі 68 мільйонів гривень.  Це  та  недоїмка,  яка  на  сьогодні реально  існує.  І ми повинні вказати цю суму.  Заступник міністра фінансів погодився з такою пропозицією.

 

     Чому цю суму вилучено зараз?  Це не змінює суті,  не  змінює, так би мовити, бюджетного балансу. Погоджена ж пропозиція! На якій підставі  ви  її  не  врахували?  Павло  Сергійович,  ваш   перший заступник, був тоді також присутній.

 

     ГОЛОВА. Депутат Самойленко.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.   Шановні   депутати!   Шановний  доповідачу! Дійсно, у нас була домовленість, але не про 68, а про 58 мільйонів гривень.  Я думаю,  що ми отримаємо відповідь.  Ми такі пропозиції вносили.  Ми також домовлялися з міністром  фінансів  про  те,  що останній  абзац  статті 75 буде сформульовано так:  "У разі,  якщо суми, перераховані управлінням Державного казначейства України, не забезпечують річної суми,  визначеної у додатку 2 до цього закону, головне управління  Державного  казначейства  України  зобов'язане перераховувати  Чорнобильському  фонду недоотриману суму щомісячно чи  щоквартально  за  рахунок  надходжень  до   загального   фонду Державного  бюджету".  Чорнобильський  фонд  має  бути збережений, захищений і наповнений протягом усього року.  І  це  я  просив  би підкреслити. Така домовленість у нас була.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кузнєцов. Будь ласка.

 

     КУЗНЄЦОВ П.С. Спасибо. Фракция коммунистов. Я подтверждаю то, что сказал Владимир Михайлович Яценко.  Действительно,  по заданию бюджетного   комитета   мы   согласовывали   все   позиции   между чернобыльским,  экологическим и нашим бюджетным комитетами.  Здесь вот   сидит   Станислав   Альбинович   Буковинский,   мы   с   ним договаривались,  эта сумма была  названа.  Все  было  согласовано, поэтому надо действительно ее включить.

 

     ГОЛОВА. Мітюков Ігор Олександрович.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Щоб  припинити цю дискусію,  я пропоную справді передбачити 68 мільйонів гривень у тексті статті і тоді голосувати її в цілому.

 

     ГОЛОВА. Так.   З   урахуванням  результатів  обговорення,  із зазначенням суми 68 мільйонів  гривень  ця  стаття  голосується  в третьому читанні в цілому. Прошу.

 

     "За" - 272.

 

     Приймається.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні народні депутати! Прошу звернути увагу на статтю 77.  Це перша із семи статей, які регламентують зміни до чинного законодавства, пов'язані з необхідністю отримати додаткові доходи. Ці доходи у статті 84 нашого проекту закону розподіляються за напрямами,  про які я говорив.  В їх числі і соціальні виплати. Якщо ми не проголосуємо за ці статті,  ми не  зможемо  розподілити додаткові доходи між регіонами, АПК тощо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Мироненко. Будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Вибачте,  Іване Степановичу, кажуть, що статтю 76 не проголосували.

 

     Давайте проголосуємо  статтю  76.   До   неї   немає   ніяких зауважень.

 

     ГОЛОВА. Давайте  проголосуємо  редакцію  статті 76 у третьому читанні в цілому. Прошу голосувати. Стаття 76. Голосуйте.

 

     "За" - 261.

 

     Приймається.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Мироненка.  Зауваження до  статті 77.

 

     МИРОНЕНКО В.А.,   член  Комітету  Верховної  Ради  України  у закордонних справах (виборчий округ 5, Автономна Республіка Крим). Уважаемые  коллеги!  При  рассмотрении  проекта  закона о внесении изменений в Закон о налоге на добавленную стоимость  (  4266)  все выступившие  депутаты  (представители  как  левых,  так  и  правых фракций)  выражали  фактически  несогласие  с  законопроектом.   В проекте  Госбюджета изменения в этот закон предложены в статье 77. Этим  наносится  удар  по   здравоохранению,   УТОСу,   населению, судостроительной      промышленности,      горно-металлургическому комплексу.

 

     Прошу поставить на голосование предложение об исключении этой статьи.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Шевчук.

 

     ШЕВЧУК С.В.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства  (виборчий  округ  23, Волинська   область).  Спасибі,  Іване  Степановичу.  В  комітетах Верховної Ради і  тут,  на  пленарному  засіданні,  обговорювалося питання   щодо  повернення  ПДВ  на  медикаменти.  Два  профільних комітети - з питань фінансів і банківської діяльності та з  питань охорони  здоров'я,  а  також  усі  депутати однозначно висловилися проти повернення цього ПДВ.  У результаті прийняття цієї  норми  в середньому   на   20   відсотків   підвищаться  ціни  на  імпортні медикаменти і на 15-18 - на вітчизняні. Це вигідно лише виробникам і продавцям в Україні імпортних медикаментів,  які, і я достовірно можу це сказати, не можуть бути перевірені на якість.

 

     Кожна держава повинна проводити політику стримування  цін  на ліки.  Це  зробила  Росія,  яка завойовує наш ринок.  Це зробили в Європі.  Кожна політична партія  вважає  за  честь  зайнятися  цим питанням. Наш уряд цього не розуміє.

 

     Шановні депутати! Це питання не економіки, це питання моралі. І дуже шкода,  що мораль щодо цього питання у стінах Кабміну ще  й не ночувала. Прошу проголосувати проти цієї статті.

 

     ГОЛОВА. Депутат Черненко від профільного комітету.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Уважаемые коллеги!  Уважаемый Иван Степанович! Игорь Александрович,  вы скажите, что мы исключаем раздел, который касается  НДС  на лекарства.  Скажите об этом честно,  чтобы можно было как-то двигаться дальше.

 

     Если мы примем  эту  статью,  то  лекарства...  Мы  ведь  уже обсуждали  этот  вариант  и  была достигнута договоренность.  Я не знаю,  где Виктор Андреевич Ющенко,  - вышел? Норма о введении НДС на лекарственные препараты исключается! Игорь Александрович, я вас прошу четко и однозначно об этом сказать.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Мітюкова Ігоря Олександровича.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Ми  справді  домовилися  про  те,  що  питання, пов'язані  з оподаткуванням продажу лікарських засобів і житла,  з цього переліку можна вилучити.

 

     ГОЛОВА. Сформулюйте пропозицію, Олександре Валентиновичу.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні  народні  депутати,  я  так   розумію: пропонується  проголосувати  статтю 77 без змін до підпункту 5.1.7 Закону про ПДВ (Шум у залі).

 

     МІТЮКОВ І.О. Підпункт 5.1.7, абзац третій.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. І підпункту 6.2.6, так я розумію.

 

     ГОЛОВА. Влаштовує? Повторіть чітко. Повторіть.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні колеги,  дуже важко працювати, давайте сконцентруємо  увагу.  Пропонується прийняти статтю 77 без змін до підпункту 5.1.7 і підпункту 6.2.6 Закону про ПДВ.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло? Прошу проголосувати.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Підпункт 6.2.6 статті 6 вилучити. Це ж пропозиція вашого аграрного комітету.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 125.

 

     Була пропозиція вилучити цю статтю?

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Ні, ні. Її не можна повністю вилучати. Це ж 1,7 мільярда гривень додаткових надходжень.

 

     ГОЛОВА. Тоді сформулюйте  так,  щоб  депутати  проголосували. Слово має Мітюков Ігор Олександрович.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Іване Степановичу!  Давайте підемо поетапно. Ми щойно домовилися вилучити норму,  що стосується лікарських засобів і житла (це стаття 5,  підпункт 5.1.7 і підпункт 5.1.20).  Давайте це проголосуємо і далі підемо за елементами цієї статті.

 

     ГОЛОВА. За вилучення голосуємо, Ігоре Олександровичу?

 

     МІТЮКОВ І.О.  За  вилучення.  А   далі   будемо   розглядати, домовлятися і голосувати.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   Потім  і  до  вашої  пропозиції  дійдемо.  За вилучення голосуємо.

 

     ГОЛОВА. Давайте почергово.  Зараз проголосуємо  за  вилучення названих двох підпунктів. Депутат Діброва.

 

     ДІБРОВА В.Г.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий  округ  19,  Волинська  область).  Дякую,  Іване Степановичу. Ми концептуально не можемо голосувати за статті 77-83 включно.  Чому?  Тому що всі  вони  спрямовані  на  зміну  чинного законодавства.  А  Законом про Державний бюджет ми цього не можемо робити.

 

     Я знаю, що уряд зараз буде заперечувати, мовляв, не даєте нам можливості зібрати ці надходження, виконати статтю 84. Я думаю, що скасування  оцих  пільг   для   СП   забезпечить   утричі   більші надходження, ніж видатки, передбачені у статті 84.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Штепа.

 

     ШТЕПА Н.П.  Автономная Республика Крым,  фракция коммунистов. Уважаемые депутаты!  Я  поддерживаю  всех,  кто  предлагал  вообще исключить статью 77.

 

     И еще  я  обращаюсь  к  вам  как представитель Крыма.  Вопрос касается снятия НДС на санаторно-курортные путевки. Мало того, что правительство  включило  сегодня  Фонд  социального  страхования в бюджет,  чем лишает  население  этой  льготы,  так  еще  наносится страшнейший  удар по санаторно-курортным учреждениям.  Практически это их ликвидация.  Если все другие государства (не  будем  далеко ходить  - даже Россия) делают все,  чтобы люди могли отдыхать,  то мы, имея уникальный курорт в Крыму, делаем все, чтобы люди туда не ехали, делаем все, чтобы путевки дорожали.

 

     А тот,  кто вчера говорил,  что это не отразится на стоимости путевок,  сам  пользуется  бесплатной  путевкой  и  вообще  забыл, сколько стоит путевка хотя бы в крымский пансионат.

 

     Я прошу вас,  уважаемые депутаты, проголосовать против статьи 77  как  таковой.  Хватит  нам   формировать   антиконституционный Государственный   бюджет  за  счет  простого  трудящегося  народа! Господин Митюков,  это и к вам относится.  Но вы не  относитесь  к простому народу...

 

     ГОЛОВА. Я  звертаюся  до  присутніх  тут урядовців:  коли нас звинувачують у тому,  що ми робимо щось для того, щоб у Крим їхало менше людей,  то ви хоч прокоментуйте це... Хіба ви справді стоїте на такій позиції? Думаю, що ні. Чому ж немає коментаря?..

 

     Депутат Асадчев.

 

     АСАДЧЕВ В.М.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні друзі!  Ми вже проголосували за видатки іннофонду, але не проголосували, яким буде сам іннофонд.  Зараз ми робимо таку саму помилку.  Ми  хочемо проголосувати  всі  статті,  включаючи  статтю  84.  Зараз  їх усі проголосують,  у тому числі й депутати з Криму.  Але кримчани  при цьому не хочуть проголосувати за доходи,  що забезпечили б видатки статті 84.

 

     То я пропоную статті 77, 78 і 84 проголосувати в пакеті, тому що   має   бути   баланс.  Ми  зараз  проголосуємо  видатки  і  не проголосуємо доходи.  То що це воно,  вибачте мені,  буде? Кого ми будемо обдурювати?

 

     Я прошу проголосувати ці статті в пакеті.

 

     ГОЛОВА. Правильно говорить: тільки одна частина, а друга?..

 

     Депутат Ващук. Будь ласка.

 

     ВАЩУК К.Т. Шановний Іване Степановичу! Шановний доповідачу! Є у  цьому  законопроекті  такі  статті,   які,   безумовно,   треба підтримати,  а є й такі,  які треба вилучити. І я підтримую думку, що урядовці повинні підійти до цього  дуже  виважено.  Наша  група буде  категорично  проти  підпунктів,  скасування  яких  виключить державну підтримку тваринництва.  Це підпункт  6.2.6  статті  6  і підпункт 11.21 статті 11 Закону про ПДВ.  Їх не можна вилучати, бо вони передбачають державну підтримку виробництва молока  і  м'яса. Ми  також  згодні,  що  державна  підтримка  галузей будівництва і медицини потрібна.

 

     Дякую.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні  народні  депутати!   Повернімося   до пропозицій народного депутата Асадчева.  Він говорить, що має бути баланс доходів і видатків.  Ми хочемо розподілити видатки.  Але  ж для  цього  нам  потрібні доходи!  Оскільки ми прийняли закон щодо спільних підприємств,  ми з вами  домовилися,  що  статтю  79,  де пропонується збільшити ставки акцизного збору на пальне, на пиво і таке  інше,  можна  вилучити.   Щоб   підтримати   тим   самим   і сільгоспвиробників,  у яких починається посівна,  а вони не можуть закуповувати пальне, і національних виробників того ж пива.

 

     ГОЛОВА. Олександре Валентиновичу...

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Тому я прошу вас усе-таки статті 77,  78,  80, 81,  82,  83 (крім статті 79) проголосувати разом із статтею 84 за винятком чотирьох підпунктів, які пропонувалося вилучити, і тоді у нас буде баланс.

 

     ГОЛОВА. Олександре Валентиновичу, ви ж бачите, яка реакція... Що ви, їйбогу, хочете?

 

     Депутат Сокерчак.

 

     СОКЕРЧАК В.М.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради  України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 142,  Одеська область).  Дякую,  Іване Степановичу.  Шановні колеги!  Я  просив  би  вас  прислухатися  до пропозиції народного депутата Діброви і хотів би дещо додати до сказаного ним.

 

     У нас є Закон про систему оподаткування, де чітко сказано, що зміна  ставок  податків  і  зборів  проводиться тільки податковими законами.  І там же сказано,  що не допускається зміна  податкових законів Законом про Державний бюджет. То що ж ми тоді робимо?

 

     Вчора, обговорюючи  у  нашому  комітеті  питання про акцизний збір, представники уряду казали, що буде знято два законопроекти - про   підвищення   ставок   акцизного  збору  на  пально-мастильні матеріали  і  на  алкогольні  напої.   А   сьогодні   це   питання протягується через Державний бюджет.  Я вважаю, шановні колеги, що статті 77- 81 не можна голосувати взагалі. Їх треба вилучити.

 

     ГОЛОВА. Депутат Сушкевич.

 

     СУШКЕВИЧ В.М.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  у справах   пенсіонерів,  ветеранів  та  інвалідів  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").  Дякую.  Я  звертаюся до вас,  Юрію Івановичу та Ігоре Олександровичу.  Мене   цікавить   питання   критичного   імпорту. Безумовно,  будуть  випадки,  коли  вам  потрібно  буде підтримати підприємства, коли вам потрібно буде вирішити проблеми підприємств сліпих,   підприємств  глухих  і  інвалідів.  Про  це  говорилося. Сьогодні всі важелі стосовно критичного імпорту - в уряду. Чому ми зараз хочемо вилучити ряд статей, не враховуючи цього?

 

     І ще   хочу  нагадати.  І  Прем'єр-міністр,  і  Президент  на зібранні більшості говорили,  що саме підприємства сліпих і глухих не можна позбавляти товарів критичного імпорту. Про це говорилося.

 

     Я звертаюся до вас. Сьогодні в уряду є всі важелі регулювання проблем критичного імпорту.  Навіщо ж ми загалом вилучаємо всі  ці питання?

 

     ГОЛОВА. Депутат Альошин.

 

     АЛЬОШИН В.Б., голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів     і     банківської     діяльності     (багатомандатний загальнодержавний    виборчий    округ,   НРУ).   Шановний   Іване Степановичу!  Шановний доповідачу!  Шановні народні депутати! Мені здається, ми наближаємося до блокування подальшого процесу, і було б, очевидно, дуже логічно, якби зараз зібралася Координаційна рада і обговорила окремий пакет законопроектів разом зі статтею 84,  де вже  розписані  конкретні  видатки.  Залежно   від   того,   якого компромісу   щодо  конкретних  позицій  проектів  законів  досягне Координаційна рада,  будуть внесені корективи і у статтю 84.  І  в такому  пакетному  варіанті  ми  можемо проголосувати решту статей або, можливо, все-таки окремий законопроект.

 

     ГОЛОВА. Олександре Валентиновичу, будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні колеги!  Я прошу всіх відкрити  зелену книжку,  останню  сторінку.  Тут  розписано,  які  додаткові кошти повинні  отримати  ваші  регіони.  Якщо  ми  голосуємо  проти,  то вилучаємо  всі  позиції.  Можна погодитися з тим,  що деякі статті слід поправити,  немає заперечень.  Там говорили про ПДВ на  ліки, про деякі інші питання оподаткування.  Але ж,  я ще раз кажу, якщо ми вилучимо всі ці статті,  тоді давайте просто візьмемо олівець і перекреслимо всі ці пропозиції.

 

     Тому або  ми  в  пакеті  проголосуємо  ці зміни і розподілимо видатки за напрямами,  які вам запропоновані,  або давайте знімемо це  питання.  Але  тоді ми повинні пояснити наше рішення регіонам, які погодилися підтримати бюджет  за  умови,  що  ми  виділимо  їм додатково  близько  1  мільярда 600 мільйонів гривень.  Розумієте? Тоді чітко треба говорити:  ми на це не пішли,  у нас є пільги для наших  структур,  наших  підприємств,  і  ми  хочемо  їх зберегти. Давайте тоді так і скажемо, і припинимо обговорення.

 

     ГОЛОВА. Депутат Мороз.

 

     МОРОЗ О.О.  Шановний  Іване  Степановичу!  Шановні  депутати. Пропозиція депутата Альошина в принципі розумна, тому що нічого не можна розглядати без балансу. Але я хотів би, щоб цим займалася не тільки Координаційна рада.  Проте,  власне,  то їхня справа,  вони можуть вирішувати,  бо вони є більшістю.  Але майте на увазі: коли будете  розглядати  цей  пакет,  то  зверніть увагу,  що стаття 80 повністю не збігається з тим,  що ми говорили  вчора,  обговорюючи проект   Закону   про  внесення  змін  до  Закону  про  фіксований сільськогосподарський  податок,   суперечить   указу   Президента, суперечить змісту, логіці того закону.

 

     Те саме  стосується  і  статті  79  цього проекту закону.  Її прийняття призведе зрештою до того,  що вже  було  минулого  року, коли  під  час  збирання  врожаю  підскочили ціни на пальне.  Тому розглядайте  це  окремо,  але  в  балансі  покажіть,  що  буде   в результаті.  Тоді  можна йти далі.  А зараз так розглядати це далі просто не можна.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Олександре Олександровичу, погодилися ж статтю 79 вилучити взагалі. Погодилися ж із цим.

 

     ГОЛОВА. Депутат Звягільський.

 

     ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ Ю.Л.,  член  Комітету  Верховної  Ради України у закордонних  справах  (виборчий  округ  43,   Донецька   область). Уважаемый  Иван Степанович!  Уважаемые народные депутаты!  Я прошу вас внимательно отнестись к проблемам одной  из  ведущих  отраслей нашей страны - угольной промышленности. Вы посмотрите, какое к ней наплевательское отношение со стороны всех!  Поэтому я прошу вас из предусмотренных   статьей  84  средств  в  сумме  1  миллиард  570 миллионов гривень для распределения по регионам оставить  регионам 1   миллиард   гривень,   а   570   миллионов   выделить  угольной промышленности,  предусмотрев в том числе и выплаты по  регрессным искам.  У  нас  задолженность  по  регрессным  искам 450 миллионов гривень!  Люди добрые,  я взываю к вашему разуму. Давайте запишем, что 570 миллионов гривень выделятся угольной промышленности.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   Шановний  пане  Звягільський!  Для  того  щоб розподілити видатки статті 84,  нам треба  прийняти  до  цього  ще шість  статей,  які  забезпечать  доходи  для цих видатків.  Як ми можемо зараз сперечатися щодо розподілу видатків, коли в нас немає доходів?

 

     ГОЛОВА. Депутат Ткаленко.

 

     ТКАЛЕНКО І.І.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку (виборчий округ 90,  Київська область).  Дякую,  Іване Степановичу.  Я розумію, що сьогодні  будівельників  дуже  мало...  Але  ми  хочемо   вилучити підпункт  5.1.20  статті  5,  яким скасовується ПДВ на будівництво житла.  Президент оголошує програму підтримки будівництва житла  в нас у країні,  а ми зараз хочемо її остаточно знищити.  Тим більше уряд лукавить,  бо якщо ми скасовуємо ПДВ,  то ні в якому разі  не зменшуємо  обсяг  надходжень  до  бюджету,  а  збільшуємо його.  Я вважаю, що цього робити не можна ні в якому разі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Черняк. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЯК В.К.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України   з   питань  економічної  політики,  управління  народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 153, Рівненська область). Шановні народні депутати! Хочу нагадати вам, що ми працюємо в парламенті, і давайте будемо поважати статус нашого парламенту.

 

     Суть справи не в пакеті, не в балансі. Суть справи в тому, що податкові питання вирішуються не законом про бюджет, а податковими законами.  Давайте проведемо ці законопроекти через наш зал і тоді будемо вносити зміни до бюджету. А зараз гвалтувати парламент, щоб він законом про бюджет змінював податкові закони, - ненормально.

 

     Ми прийняли  сьогодні  законопроект  Терьохіна про скасування пільг для СП. От і шукайте там кошти. Законопроект Пинзеника ми не прийняли. Чому ж тут включено Трускавець? Чому включено спеціальні економічні зони?  Ми не  можемо  діяти  таким  чином.  Я  пропоную зупинитися  на цьому і прийняти проект бюджету з останньою статтею 76.

 

     ГОЛОВА. Правильно.  Володимире Кириловичу!  Таку пропозицію я вносив  іще вчора,  але голова вашого комітету пан Альошин сказав, що ви зможете це погодити. От і погодили... Я знаю, що кажу.

 

     У нас є два варіанти  виходу  з  тієї  ситуації,  в  якій  ми опинилися.  Ігоре  Олександровичу,  я прошу вас...  Проголосувавши статтю 76,  ми майже завершуємо  постатейне  голосування  бюджету. Стаття  77  і наступні за нею передбачають додаткові збори.  А вже коли  ці  статті  будуть  прийняті,  то  в   статті   84   видатки розподіляються.  Юхим  Леонідович  хоче,  щоб  ми  перерозподілили видатки статті 84,  хоча не проголосували  жодну  із  статей,  які забезпечують надходження для видатків, що передбачені у статті 84. Тому ми можемо це зараз тут погоджувати.  Мені здається,  кращою є пропозиція  депутата  Альошина  (я  бачу,  її  підтримали депутати Терьохін,  Пинзеник та інші):  проголосувати  статтю  76,  зробити перерву  в  розгляді цього питання,  підготувати погоджений пакет, внести його сьогодні і проголосувати.

 

     Увімкніть мікрофон Ігоря Олександровича Мітюкова.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Іване Степановичу,  нам  треба  також  вирішити остаточно  ще  долю  статті  11 про інноваційний фонд і статті 62. Тоді все в пакеті можна буде...

 

     ТУРЧИНОВ О.В. І статті 69...

 

     МІТЮКОВ І.О. Так.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні колеги!  Є пропозиція:  перед  тим  як підвести   підсумок  і  зробити  перерву  для  погодження  позицій все-таки проголосувати ці три статті.  Я дуже прошу вас.  Тоді нам залишається  тільки  обговорення  додаткових  доходів і ми зможемо зробити окремий баланс. Я прошу повернутися...

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати статтю 11 в редакції  комітету  в третьому читанні в цілому. Прошу голосувати.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. З поправками, про які ми говорили, що регулюють сплату  інноваційного  збору.  Я  дуже  прошу  вас  проголосувати. Шановні колеги! Підтримайте!

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 179.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні колеги!  Я прошу повернутися до статті 69 і проголосувати її.  У нас не вистачило двох  голосів.  Давайте проголосуємо, і нам залишиться погоджувати менше питань.

 

     ГОЛОВА. Прошу  проголосувати  редакцію  статті  69 у третьому читанні, в цілому.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Я прошу підтримати, шановні колеги!

 

     ГОЛОВА. Прошу голосувати.

 

     "За" - 215.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Шановні колеги! (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Ще яку статтю?

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  І  я   пропоную   зробити   ще   одну   спробу проголосувати  статтю  62  в  редакції комітету з урахуванням усіх пропозицій, які тут були записані.

 

     ГОЛОВА. Стаття 62 якраз найбільше і потребує погодження. Тому давайте  ми  зробимо перерву до 16 години.  А може,  до 15 години? Оголошується перерва до  15  години.  Керівників  фракцій  просимо зібратися  на  третьому  поверсі  у  залі.  Продовжимо роботу о 15 годині.

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку