ЗАСІДАННЯ П'ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.  12  т р а в н я  1999  р о к у.

                         16 г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ТКАЧЕНКО О.М.

 

     ГОЛОВА. Прохання  до  народних  депутатів  підготуватися   до реєстрації. Реєструємося.

 

     Зареєструвалися 346  народних  депутатів.  Вечірнє  засідання оголошується відкритим.

 

     Шановні колеги,  нам потрібно прийняти проект  Постанови  про податкову   політику   в   Україні   та  заходи  по  удосконаленню податкового законодавства.

 

     Проект у вас є на руках.  Я ставлю  його  на  голосування  за основу. Голосуємо.

 

     "За" - 131.

 

     Прийнято, так?  Вибачте,  я  не  запитав  у  Адама Івановича. Проголосували 260 депутатів за  прийняття  за  основу.  Було  дано доручення  доопрацювати.  Доопрацювали.  У  вас  на  руках  є  цей доопрацьований проект. Я ставлю його на голосування в цілому.

 

     "За" - 217.

 

     Голосуємо. Депутат Єльяшкевич не встиг.  Голосуємо в  цілому. Депутате Андресюк, голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 235.

 

     Рішення прийнято. Спасибі.

 

     -----------

 

     Тепер проект  Постанови  про  інформацію  Кабінету  Міністрів України про дії органів виконавчої влади щодо організації літнього оздоровлення  дітей  і  підлітків  та працевлаштування випускників навчальних закладів.

 

     Ставлю на голосування за основу  проект  постанови,  внесений депутатами   від   профільного  комітету,  котрий  очолює  депутат Кириленко.  Будь  ласка.  Проект  є  у   вас   на   руках.   Прошу проголосувати за основу.

 

     "За" - 128.

 

     Слово надається депутатові Кириленку. Будь ласка.

 

     КИРИЛЕНКО І.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України з питань молодіжної політики,  фізичної культури і спорту  (виборчий округ   36,   Дніпропетровська  область).  Фракція  "Батьківщина". Шановний Олександре Миколайовичу! Шановні колеги народні депутати! Учора  під час розгляду цього питання в зал у підсумку обговорення було  внесено  три  проекти  рішення,  жоден  з  яких  не   набрав необхідної   кількості  голосів.  Було  доручення,  яке  дав  Адам Іванович, трьом комітетам опрацювати всі три проекти постанов, які вносилися в зал Верховної Ради, і внести один погоджений проект.

 

     Наш комітет  сьогодні  розглянув  пропозиції  і  виробив таке рішення:  інформацію Кабінету Міністрів України взяти  до  відома; дії   органів   виконавчої   влади  з  зазначених  питань  вважати недостатніми.  Таке було прийнято компромісне рішення на засіданні Комітету з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту. Ще пропонував Адам Іванович,  і це теж було підтримано в залі,  не створювати    тимчасової    комісії    щодо    перевірки    фактів працевлаштування випускників і підготовки до літнього оздоровлення дітей і підлітків.

 

     На засіданні комітету з 11 депутатів 6 проголосували за цю пропозицію,  5 депутатів - проти,  мотивуючи своє  рішення  тим,  що  роботу уряду треба визнати незадовільною, особливо  в  частині   працевлаштування   випускників   навчальних закладів. Такі результати голосування на засіданні комітету.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. До  депутата  Кириленка є запитання?  Нема.  Я ставлю проект постанови на голосування.

 

     "За" - 121.

 

     Одну хвилиночку. Нам треба прийняти проект за основу, а потім визначитися по пунктах. Інакше не можна, доповнення потім.

 

     Ставлю проект постанови на голосування за основу.  Тут питань немає. Ми повинні прийняти за основу.

 

     "За" - 145.

 

     Що ви просите?  (Шум у залі).  Я ж кажу,  давайте приймемо за основу,  а  вашу  пропозицію  до  першого  пункту  я  поставлю  на голосування.

 

     Ідіть на трибуну, будь ласка.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В., член Комітету Верховної Ради України з питань науки  і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ).  Александр Николаевич,  мы отстаиваем проект, который внесен пятью  депутатами  от  Комитета  по вопросам молодежной политики и Комитета по вопросам науки и образования.

 

     Я сегодня вынужден сказать,  что Комитет Верховного Совета по вопросам науки и образования на своем заседании не обсуждал вопрос о  том,  чтобы  в  первом  пункте  постановления  было   написано: информацию  принять  к  сведению.  Пять  депутатов внесли примерно такой же по  содержанию  проект,  но  в  первом  пункте  написано: "незадовільною".

 

     Чем мы  это  мотивируем?  Давайте обратимся к цифрам.  В 1995 году не было трудоустроено 1196 детей в возрасте 15-17 лет; в 1996 году  - 2100;  в 1997 году - уже 4 тысячи и в 1998 году - 6 тысяч. Разве можно признать в этом случае трудоустройство  детей  15-  17 лет   "задовільним"?   Ведь   ежегодно   в  среднем  на  2  тысячи увеличивается число детей,  которые остаются вне  школы,  учебного заведения и вне работы.

 

     Теперь вопрос   оздоровления.  Например,  в  1990  году  было примерно 1500 детских пионерских лагерей,  ЛТО и так далее. В 1998 году  их  осталось  чуть больше 500.  Это данные только по системе профсоюзов.  Имеем  ли  мы  основания  сегодня   признать   работу правительства в этом направлении удовлетворительной?

 

     Поэтому мы  настаиваем  на  том,  чтобы  первый  пункт звучал именно так: "признать работу правительства неудовлетворительной".

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло.  Шановні колеги,  я ставлю ще  раз  проект постанови на голосування за основу,  він ідентичний.  А пропозицію щодо першого пункту ми  зараз  розглянемо  окремо,  щоб  остаточно прийняти постанову.

 

     Будь ласка, голосуємо проект за основу.

 

     "За" - 225.

 

     Депутат Бродський не встиг, йому не дали змоги проголосувати. Голосуємо!

 

     "За" - 248.

 

     Прийнято.

 

     Тепер поправка, внесена депутатом Красняковим. Пропонується в першому пункті записати: "дії виконавчої влади з зазначених питань вважати незадовільними".

 

     Я ставлю перший пункт в редакції,  яку  запропонував  депутат Красняков спільно з п'ятьма депутатами. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 212.

 

     Голосуємо! Валентино Андріївно,  голосуйте.  Депутат Зубов не встиг. Так, Валентине Сергійовичу?

 

     "За" - 201.

 

     Одну хвилинку. Я ставлю на голосування пропозицію, яку внесли депутати  профільного  комітету  в  такій  редакції:  дії  органів виконавчої влади  з  зазначених  питань  вважати  недостатніми.  Я ставлю  на  голосування цей пункт.  Інформацію взяти до відома,  а саму роботу вважати недостатньою.

 

     "За" - 128.

 

     Я ставлю  на   голосування   пропозицію   Краснякова.   Лілія Григорович також просить.

 

     "За" - 218.

 

     Ставлю перший  пункт  на  голосування  в  цілому  в редакції, внесеній депутатами від профільного комітету.

 

     "За" - 140.

 

     Я ставлю на голосування перший пункт у цілому  із  поправкою, внесеною депутатом Красняковим.

 

     "За" - 215.

 

     Спасибі. Ми як на січі - бути чи не бути.  Будь ласка, ставлю на голосування пропозицію щодо поіменного голосування. Будь ласка. Прошу визначитися.

 

     "За" - 190.

 

     Голосуємо в  поіменному  режимі  проект  постанови,  внесений депутатами від профільного комітету, без поправки.

 

     "За" - 102.

 

     Голосуємо в поіменному режимі проект у  цілому  з  поправкою, внесеною депутатом Красняковим.

 

     "За" - 206.

 

     Спасибі. По фракціях, будь ласка.

 

     Шановні колеги,  ми постанови не прийняли.  Готується указ, і це питання буде проведено указом.

 

     Члени комітету,  попрацюйте ще над цим документом,  і  ми  до нього   в   п'ятницю   повернемося.   Але  розмежуйте  пункти  про працевлаштування випускників і оздоровлення дітей.

 

     --------------

 

     Розглядається проект Закону про Національний банк  України  в другому  читанні.  Доповідає  заступник  голови  Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Юшко Ігор Олегович. Будь ласка.

 

     ЮШКО І.О., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань  фінансів  і  банківської  діяльності  (виборчий  округ 42, Донецька  область).  Уважаемый  Александр  Николаевич!   Уважаемые коллеги!  Сегодня  мы  наконец-то  имеем  возможность  рассмотреть законопроект  о  Национальном  банке  Украины  во  втором  чтении. Подготовка  законопроекта ко второму чтению заняла более полугода. Для этого  есть  свои  причины.  В  комитет  поступило  свыше  600 поправок  и предложений народных депутатов.  Около 360 из них было учтено. Целый ряд положений данного законопроекта вызвал серьезные дискуссии  на концептуальном уровне как в рабочей группе,  так и в комитете.

 

     Я бы хотел остановиться буквально в нескольких словах на  тех основных   моментах,  которые  вызвали  дискуссии  при  обсуждении данного законопроекта в комитете,  и,  может  быть,  дать  краткие пояснения,  почему единственный способ подготовки законопроекта, и это нормально,- это путь компромиссов и взаимосогласований.

 

     Один из вопросов, по которому было много дискуссий (он широко обсуждался  и  в  прессе,  и  на  телевидении),  -  это  вопрос  о независимости  Национального  банка  и  что  понимать  под  данным положением.  Практически  ни  у  кого  не  возникало  сомнений  по вопросу, должен ли быть независимым Национальный банк. Но от кого, в какой степени и что это значит?

 

     Комитет под   независимостью  Национального  банка  в  первую очередь понимает независимость от органов исполнительной власти  в принятии  решений.  Кабинет Министров в лице Министерства финансов является извечным  заемщиком  Национального  банка,  извечным  его должником,  и любая возможность влияния, любой элемент зависимости от  своего  заемщика  не  может  вести  к  возврату  кредитов,   к разрешению  вопросов  между  кредитором и заемщиком цивилизованным путем.

 

     Эти подходы нашли отражение  в  положениях  об  экономической независимости Национального банка, касающихся работы Национального банка по смете,  частично - вопросов организации оплаты  труда  и, конечно  же,  тех  решений,  которые  уполномочен  принимать Совет Национального банка.

 

     Тем не менее,  комитет понимает,  что  Национальный  банк  не должен быть независимым от экономической ситуации, не должен быть, скажем так,  отрешенным от проблем экономики,  и отнюдь не отводит Национальному  банку  роль  стороннего наблюдателя в экономических процессах, которые происходят в стране.

 

     Наибольшие дискуссии   вызвали   нормы   проекта   Закона   о Национальном  банке  Украины,  в  которых  рассматриваются вопросы органов управления.  Мы знаем,  что в  Конституции  заложен  такой орган  управления  Национальным  банком,  как  Совет Национального банка.  И дискуссии  в  основном  касались  роли  и  места  Совета Национального  банка  и  Правления,  распределения  функциональной нагрузки,  как должно быть организовано взаимодействие между этими органами управления Национальным банком.

 

     Прежде всего  комитет практически единодушно пришел к выводу, что мы не имеем права ни  в  коей  степени  противопоставлять  два органа управления Национальным банком, поскольку Национальный банк как  организация,  на  которую  Конституцией   возложена   функция поддержания  стабильности  национальной  денежной единицы,  должен действовать как единое целое,  проводить единую политику,  и ни  в коей   степени   возможные   внутренние   противоречия  не  должны сказываться на исполнении его главной конституционной функции.

 

     Были дискуссии о том,  каким должен быть Совет  Национального банка.  То  ли  это  будет сугубо наблюдательный орган,  то ли это будет  сугубо  консультативный  орган  по   вопросам   монетарной, кредитноденежной  политики.  Ни  одна  из  этих крайних позиций не имела большинства как в рабочей группе,  так и в  комитете.  Жизнь диктует  иные  реалии,  что  требует от Совета гибкости в принятии решений и участия в решении широкого спектра  вопросов,  часть  из которых  можно  было  бы  отнести  к  компетенции  наблюдательного органа.  Это  такие,  например,  вопросы,  как  утверждение  сметы Национального   банка,  штатного  расписания,  организация  оплаты труда.

 

     Некую среднюю позицию между  этими  двумя  крайними  занимают вопросы определения структуры баланса, внебалансовых обязательств, то есть тех  рисков,  которые  может  нести  Национальный  банк  и которые   он  может  себе  позволить  в  конкретных  экономических условиях.

 

     И, конечно    же,    классическая    функция,    определенная Конституцией,  -  формирование  кредитно-денежной политики.  Это в большей степени, естественно, функция консультативного органа, или то, что иногда называют currency board.

 

     Совершенно очевидно,  что  сегодня  создать  некую  застывшую структуру либо некое застывшее формирование с жестко определенными функциями  достаточно  сложно.  И  Совет  Национального  банка,  и Правление должны обладать в большой степени  гибкостью  для  того, чтобы  оперативно реагировать на реалии изменяющейся экономической ситуации.  Поэтому то распределение функций,  к которому пришел  в результате достаточно подробных и длительных обсуждений профильный комитет,  мы считаем на сегодня наиболее рациональным, возможным и способным   обеспечить   наиболее   эффективное   функционирование центрального банка нашей страны.

 

     Далее вопрос,  который связан с Советом Национального  банка: кто  должен возглавлять этот орган управления Национальным банком? Опять-таки позиции были крайними.  Если это консультативный  орган по вопросам кредитно-денежной политики,  тогда,  естественно,  его возглавляет председатель Национального  банка.  Если  это,  скажем так,  орган  сугубо надзорный,  тогда его,  естественно,  не может возглавлять    председатель    Нацбанка.    Комитет     предлагает компромиссное  решение  -  возглавлять  Совет  Национального банка может любой из членов  Совета,  которого  выбирает  Совет  простым большинством...

 

     ГОЛОВА. Я думаю, зрозуміло і достатньо того, що ви сказали. У нас режим  другого  читання,  завершуйте,  будь  ласка,  і  будемо переходити до поправок до статей.

 

     ЮШКО І.О.  Еще,  пожалуйста,  одну  минуту.  Проект  содержит несколько  важнейших  положений,  которые  обсуждались  достаточно подробно. В частности, в нем дается четкая регламентация операций, которые,  может и должен проводить Национальный банк  с  валютными ценностями.   В   разделе   ІХ   сформулированы   нормы,  которыми определяются взаимоотношения с Президентом,  Верховным  Советом  и Кабинетом Министров.  Предусмотрены также гарантии невмешательства органов  законодательной  и  исполнительной  власти  в  выполнение функций  и полномочий Совета и Правления Нацбанка,  запрет прямого кредитования   государства,   информационная   прозрачность    как Национального   банка,   так   и   банковской   системы  в  целом, урегулированы вопросы аудита Национального банка, определен статус работников Национального банка.

 

     Совершенно очевидно,  что  время  для  решения  этих вопросов давно   назрело,   и   профильный   комитет   рекомендует   данный законопроект к рассмотрению по процедуре второго чтения.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.

 

     Шановні колеги,  приступаємо  до  розгляду  проекту закону за процедурою другого читання.

 

     Перша поправка. Депутат Станков, будь ласка.

 

     СТАНКОВ А.К.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України    з    питань    фінансів    і   банківської   діяльності (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий  блок СПУ  та  СелПУ).  Фракция  социалистов  и  селян (Левый центр).  Я считаю,  что этот закон должен  иметь  название  "про  Центральний державний  резервний  банк  України".  Вещи  надо  называть своими именами.  Я понимаю,  что для принятия такого названия  необходимо набрать  301 голос,  поскольку меняется конституционная норма.  Но если мы примем  название  "про  Національний  банк  України",  то, во-первых,  служащие  банка не будут иметь статуса государственных служащих,  во-вторых, банк не будет выполнять функцию центрального государственного   банка,   и   в-третьих,   на   банк   не  будут распространяться положения Закона о борьбе с коррупцией.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, Ігоре Олеговичу.

 

     ЮШКО І.О.  Уважаемые коллеги! Вопервых, законопроект содержит отдельный   раздел,  посвященный  статусу  служащих  Национального банка, и это никак не связано с названием.

 

     Во-вторых, действительно,  записав название "про Національний банк  України",  мы  выполнили  прямую  конституционную  норму.  И очевидно, что просто 301 голоса для того, чтобы принять решение об изменении   названия,   недостаточно,  ведь  существует  процедура внесения поправок и изменений в Конституцию.

 

     Кроме этого, название "Національний банк України" давно уже в обиходе,  к нему привыкли, и поэтому комитет рекомендовал оставить название закона так, как было принято в первом чтении.

 

     ГОЛОВА. Я так  розумію,  що  депутат  Станков  не  наполягає. Спасибі.

 

     Поправка 2  народного  депутата Чобота також відхилена.  Будь ласка.

 

     ЧОБІТ Д.В., секретар Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, НРУ).  Народний рух України. Шановні народні депутати, я пропоную, щоб у преамбулі було зазначено,  що Закон  про  Національний  банк України  є  базовим  для розробки концепції становлення і розвитку банківської системи,  в основі якої домінуючою має бути  ідея,  що банківська    система    служить   вітчизняному   промисловому   і сільськогосподарському виробництву та обслуговує його.

 

     У нас  на  сьогодні,  на  жаль,   нема   концепції   розвитку банківської  системи.  Тому таке положення,  я вважаю,  має бути в преамбулі.

 

     ЮШКО І.О.  Уважаемые коллеги,  буквально два слова о том, чем руководствовался  комитет  при рассмотрении этого вопроса.  Прежде всего в основу закона  положена  главная  конституционная  функция Национального  банка  -  поддержание  курса  национальной денежной единицы.  Тем не менее постановка  вопроса  о  поддержании  банком производственной  части  сектора  экономики  страны  сама  по себе абсолютно  справедлива.  И  поэтому   денежно-кредитной   политике посвящен  целый  раздел:  как проводится эта политика,  на что она нацелена и так далее.

 

     Мы считаем,  что нет необходимости в преамбуле это  отражать, коль в законопроекте есть целый раздел, посвященный этим вопросам.

 

     ГОЛОВА. Депутат  Чобіт  погодився  з цим.  Шановні колеги,  я прошу назву закону підтримати і затвердити. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 164.

 

     Шановні колеги,  ми в зал  прийшли  працювати,  а  не  просто розмовами  займатися.  Не голосує 181 народний депутат.  Голосуйте проти або за,  але голосуйте. А то сидять та розмовами займаються. Знайшли місце для розмов...

 

     Я ставлю   на   голосування   назву   закону.   Будь   ласка, проголосуйте.

 

     "За" - 217.

 

     Не всі встигли проголосувати. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 252.

 

     Розділ 1  "Загальні  положення".   Поправки   депутата   Юшка враховані.  Поправка  5  депутата  Станкова  до  статті 1 "Правова основа  діяльності   Національного   банку   України"   відхилена. Погоджується.

 

     Поправка 6  депутата Станкова також відхилена.  Погоджується. Ні?

 

     Будь ласка, слово надається депутату Станкову.

 

     СТАНКОВ А.К.  Фракция  социалистов  и  селян  (Левый  центр). Во-первых,  я  здесь  не согласен с определением "особливим".  Что значит "особливим"? Может, еще фотомоделью назвать? Вовторых, я не согласен   с   формулировкой   "центральним   органом   державного управління".  Центральным  органом   государственного   управления является  Кабинет  Министров,  но ни в коем случае не Национальный банк.  Поэтому с учетом моей поправки статья могла бы звучать так: "Національний банк України є центральним державним банком України, центральним банківським органом, юридичний статус..." - и далее по тексту.

 

     ГОЛОВА. Я прошу проголосувати поправку 6 депутата Станкова.

 

     Голосуємо.

 

     "За" - 205.

 

     Поправка 7 врахована (Шум у залі). Ви на мене, будь ласка, не тисніть.  Я ще раз кажу: якщо прийшли в зал, то давайте працювати. Якщо прийшли особистими справами займатися...  Депутате Філенко, я вас прошу,  зверніться  до  своєї  фракції,  щоб  вона  працювала! Особисті  справи  вирішите  пізніше.  Я розумію,  що вони важливі, питань немає.  Вас же не було,  ви ж прогуляли до 16-ї  години,  а тепер  прийшли  гуляти  у цей зал.  Жодного члена вашої фракції не було на ранковому засіданні.  Якби у  Верховній  Раді  були  трохи іншими Регламент і повноваження Голови Верховної Ради, я думаю, що можна було б залишити 30  процентів  отут  працювати,  а  решту  - звільнити з роботи.

 

     Поправка 8 частково врахована. Депутат Москвін не наполягає.

 

     Поправка 9   депутата   Кушніра.   Врахована   частково.   Не наполягає.

 

     Поправка 10 від Комітету з питань фінансів врахована.

 

     Поправка 19    депутата    Станкова.    Відхилена.    Депутат погоджується.

 

     Поправка 23 депутата Губського. Погоджується.

 

     Поправка 35 депутата Москвіна. Погоджується.

 

     Поправка 37    Комітету    з   питань   паливно-енергетичного комплексу. Михайло Петрович погоджується.

 

     Поправка 39 депутата Миримського. Погоджується.

 

     Поправка 42 депутата Станкова. Погоджується.

 

     Поправка 44 депутата Луценка. Погоджується.

 

     Поправка 48 депутата Безсмертного. Погоджується.

 

     Поправка 50 депутата Чобота. Погоджується.

 

     Поправка 53 депутата Медведчука. Погоджується.

 

     Поправка 55 депутата Зайця. Погоджується.

 

     Поправка 56 депутата Черновецького. Погоджується.

 

     Поправка 57 депутата Терьохіна. Погоджується.

 

     Поправка 63 депутата Черновецького. Погоджується.

 

     Я ставлю статті 1-6 на голосування.

 

     "За" - 265.

 

     Прийнято.

 

     Поправка 72  депутата   Москвіна   концептуально   врахована. Погоджується.

 

     Поправка 84  депутата  Павловського.  Відхилена.  Будь ласка, Михайле Антоновичу.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України  з  питань  Регламенту,  депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України  (виборчий  округ  188,  Хмельницька область).   Я   пропоную   статтю   7,   де  йдеться  про  функції Національного банку,  доповнити такими словами: "грошово-фінансове забезпечення  реалізації економічної політики України,  фінансовий захист власного товаровиробника та ринку,  регулювання  діяльності комерційних  банків  з  метою  реалізації  кредитного забезпечення виробництва України".

 

     Це функції  банків  розвинених  країн.  У  проекті   записані функції    банків   слаборозвинених   країн,   які   запропоновані Міжнародним валютним фондом.  Комітет відхилив  мою  пропозицію  і аргументував   це   тим,   що   мета   забезпечення   стабільності національної валюти та цінової  стабільності  повністю  включає  в себе  усі  ці цілі.  То я скажу,  що абсолютна стабільність гривні досягається за умови,  коли всі вимирають і  повністю  зупиняється виробництво. Нам така стабільність не потрібна.

 

     Тому я  прошу,  Олександре  Миколайовичу,  для  нашого  банку закласти  ознаки  банківських  систем  розвинених  держав,   тобто функції підтримки свого виробництва,  як це передбачено,  скажімо, для федеральних резервних систем в Японії.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Будь ласка, Ігоре Олеговичу.

 

     ЮШКО І.О.  Уважаемый Михаил Антонович!  Уважаемые коллеги!  У нас действительно есть несколько поправок,  которые,  так сказать, призывают   предусмотреть   в    законе    защиту    национального товаропроизводителя и так далее.

 

     Я хочу  еще  раз  обратить  внимание,  что  эти вопросы очень подробно   рассматриваются   в   разделе,   посвященном    основам кредитноденежной   политики.  Я  полностью  согласен  с  тем,  что стабильность денежной единицы  не  должна  приводить  к  депрессии производства. Но это вопросы кредитно-денежной политики, и они, по сути, рассмотрены в законопроекте.

 

     ГОЛОВА. Я  ставлю  поправку  84  депутата   Павловського   на голосування. Будь ласка (Шум у залі).

 

     Депутате Філенко,    відпустіть   людей,   дайте   можливість працювати! Скоро буде з'їзд, там повирішуєте всі питання.

 

     Голосуємо.

 

     "За" - 221.

 

     Філенко просить переголосувати,  я враховую  його  побажання. Будь ласка.

 

     "За" - 218.

 

     Спасибі.

 

     Поправка 87 депутата Павловського відхилена. Погоджується.

 

     Поправка 88  депутата  Москвіна  теж  відхилена.  Депутат  не погоджується. Будь ласка.

 

     МОСКВІН С.О.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань  економічної  політики,  управління  народним господарством,   власності    та    інвестицій    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ). Моя поправка зводиться до того,  щоб у пункті 2 статті 8 "Інші функції"  слово  "монопольно" замінити    на   слово   "самостійно".   Це   стосується   функції Національного банку - здійснення  емісії.  Тобто  самостійно  буде більш правильно в цьому випадку.

 

     ЮШКО І.О. Уважаемый коллега! Эта норма содержится не только в нашем законопроекте. Комитет внимательно изучал аналогичные законы других  государств,  в  частности Российской Федерации.  Это везде исключительная функция,  то есть  монопольное  право  центрального банка на емиссию и печатание денег.

 

     ГОЛОВА. Це правильно. Депутат Москвін погоджується.

 

     Поправка 89 депутата Луценка. Відхилена. Погоджується.

 

     Поправка 91   депутата   Павловського.   Слово   має  депутат Павловський. Будь ласка.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.  Дякую,  Олександре  Миколайовичу.   Шановні колеги!  У  моїй  поправці  виписана  функція  національного банку Японії.  Я хочу сказати,  що ні  один  комерційний  банк  у  світі добровільно довгострокові кредити у виробництво не дає, його треба примусити законодавчо.  І тому  в  Японії  є  така  норма,  що  50 відсотків  кредитних ресурсів комерційні банки повинні віддавати у виробництво Японії.  Я цю норму хочу ввести в  наші  закони,  тому прошу підтримати. Ми не гірші японців!

 

     ЮШКО І.О.  Уважаемый Михаил Антонович!  Уважаемые коллеги! На самом деле  нам  просто  нужно  определиться  концептуально.  Если ставятся вопросы директивного управления финансовым рынком, то, по всей  видимости,  мы  не  сможем  получить  эффективно  работающей финансовой  системы.  Национальный  банк  может и должен управлять направлением капитала в финансовой сфере,  но  совершенно  другими способами - через систему рефинансирования, цивилизованно, как это делается  во  всем  мире.  Кстати,  в  Японии   работает   система рефинансирования.  А  эта  норма  была введена после войны,  и она практически не работала, показав свою несостоятельность.

 

     Мы предлагаем  цивилизованные  способы  управления   потоками кредитных ресурсов,  денежными массами, как это происходит во всем мире.

 

     ГОЛОВА. Я  ставлю  на  голосування   поправку   91   депутата Павловського.

 

     "За" - 204.

 

     Поправка 95 депутата Павловського. Будь ласка.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.   Дякую,  Олександре  Миколайовичу.  Це  вже остання  спроба  справді  захистити  наше  виробництво.   Я   хочу заперечити  своєму  колезі,  який  наводив  аргументи  проти  моєї поправки 91:  навіть сьогодні для виходу з міжнародної  фінансової кризи Японія встановила ставку 0,25 відсотка в рік.  А ми ж хочемо цивілізовано нищити своє виробництво.

 

     Тому і цією моєю поправкою вводиться обмеження, що ми повинні в  першу  чергу  фінансувати  наше  власне виробництво і не давати кредити в тому разі,  коли  є  своє  обладнання,  а  закуповується імпортне.  Це  треба  знову  контролювати.  Я  таку поправку прошу підтримати (Шум у залі).

 

     Зашкодить Міжнародному валютному фонду, але не Україні.

 

     ГОЛОВА. Я прошу, підтримайте цю поправку. Голосуємо.

 

     "За" - 211.

 

     Давайте завдамо  хоч  якоїсь  шкоди  Міжнародному   валютному фонду, прийнявши цю поправку (Шум у залі).

 

     Будь ласка.

 

     ЮШКО І.О.   Уважаемые  коллеги,  мы  должны  абсолютно  четко уяснить,  что монетарной политикой вообще не регулируются  вопросы стимулирования  национального  товаропроизводителя в части закупки импортного оборудования. Это регулируется нашими актами по акцизу, по    сборам,    по    таможенным   пошлинам.   Это   регулируется антидемпинговым   законодательством   в   той   группе    товаров, производство  которых  должно  быть  стимулировано  на  территории Украины.  Мы не должны абсолютизировать роли Национального банка в этих  вопросах,  это  совершенно  другой инструментарий управления этими вопросами.  Практически банки никогда  не  смогут  абсолютно точно  знать,  возможно ли производство такого оборудования такого качества на территории Украины или нет.  То есть мы ставим себя  в двусмысленное положение.

 

     ГОЛОВА. Я  думаю,  Ігоре  Олеговичу,  це  не  так.  Будь-яким банком,  який уболіває за свій розвиток і за  розвиток  економіки, розглядається  технікоекономічне  обгрунтування будь-якого проекту щодо обладнання,  і розглядається дуже  серйозно,  а  потім  ще  й контролюється.

 

     Тому я думаю, що це зовсім не так. Міжнародний валютний фонд, якщо дає якусь копійку,  то від початку до кінця все відслідковує, ще й умови ставить.

 

     Депутат Павловський.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.   Дякую,  Олександре  Миколайовичу.  Шановні колеги,  справді,  монетаристська  теорія  зовсім  не  реагує   на виробництво, але в розвинутих країнах живуть не за цією теорією, а за інноваційною Кейнса та іншими,  які реагують на виробництво. Не можемо  ж  ми  бути  такими  твердокамінними монетаристами,  треба почати думати.

 

     Олександре Миколайовичу,  я пропоную,  оскільки мої  поправки непогано проголосовувалися, проголосувати поіменно.

 

     ГОЛОВА. Я   ставлю   на   голосування  поправку  95  депутата Павловського.  Голосуємо в звичайному режимі.  Навіть Терьохін уже настільки вболіває за економіку України, що підтримує.

 

     Будь ласка.

 

     "За" - 204.

 

     Поправка 98 депутата Рися. Не заперечує.

 

     Поправка 106 депутата Ківалова. Не заперечує.

 

     Поправка 112 депутата Черновецького. Теж не заперечує.

 

     Поправка 113 депутата Станкова.  Будь ласка,  слово надається депутату Станкову.

 

     СТАНКОВ А.К.   Фракция   социалистов   и   селян.   Александр Николаевич, вы пропустили поправку 118.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку,  йдеться про поправку 113, до поправки 118 ще не дійшли. У вас є заперечення щодо поправки 113?

 

     СТАНКОВ А.К. Нет.

 

     ГОЛОВА. Немає.

 

     Повертаємося до  поправки  103  депутата  Павловського.  Будь ласка.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.   Шановні  колеги,  я  пропоную  запровадити позитивний досвід,  який є у світі.  Зокрема,  із  Китаю  ні  одна копійка не тікає за кордон, тому що там центральний банк контролює і регулює систему  руху  валюти.  І  частка  китайської  валюти  у спільних  підприємствах безконтрольно не може втекти за кордон.  А стосовно  частки  іноземного  партнера  -  як  він  хоче,  так   і розпоряджається.

 

     Тому я  пропоную доповнити цю статтю фразою,  що Національний банк розробляє систему контролю за рухом частки української валюти у  спільних  підприємствах.  Я  підкажу,  як треба зробити,  це не проблема. Тільки треба, щоб була записана ця функція.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, Ігоре Олеговичу.

 

     ЮШКО І.О. Уважаемые коллеги! Честно говоря, когда этот вопрос рассматривали на заседании комитета, просто не могли понять, то ли речь идет о совместных предриятиях на территории Украины,  то ли о предприятиях  с  участием  Украины  за  ее  территорией.  Если это предприятия на территории  Украины,  то  украинские  резиденты  не вносят  валюту в уставный фонд.  Если это предприятия за пределами Украины, тогда надо понимать, что речь идет о регистрации движения капитала.  Национальный  банк  сегодня  уже выдает такие лицензии. Определение  же  экономической  эффективности  -  это  не  функция Национального  банка,  он  не  в  состоянии  оценить эффективность данной инвестиции.

 

     Поэтому и записали, что это не функция НБУ.

 

     ГОЛОВА. Михайле Антоновичу,  ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування поправку 103. Будь ласка.

 

     "За" - 188.

 

     Поправка 118 депутата Станкова. Будь ласка.

 

     СТАНКОВ А.К.  Фракция социалистов и селян.  Я предлагаю пункт 18 оставить в редакции  первого  чтения:  "здійснює  інші  функції відповідно  до  цього закону та інших законів України",  поскольку новая редакция "в межах своєї компетенції" дает право,  чтобы банк что хотел,  то и делал.  Мы не можем этого позволить.  Поэтому я и предлагаю оставить "відповідно до цього закону  та  інших  законів України".

 

     ГОЛОВА. Голосується поправка 118. Прошу підтримати.

 

     "За" - 199.

 

     Шановні колеги,  не  голосують  149 народних депутатів (Шум у залі).  Ну то голосуйте проти.  Я ще раз  кажу:  ми  прийшли  сюди працювати, а не просто бесідувати... Голосуйте проти, будь ласка.

 

     Я прошу проголосувати поправку 118.

 

     "За" - 214.

 

     Поправка 119 депутата Семенюк. Не заперечує.

 

     Поправки 124 і 125 депутата Губського. Не заперечує.

 

     Поправка 126 депутата Чобота. Не заперечує.

 

     Поправка 127 депутата Станкова. Будь ласка. Слово має депутат Станков.

 

     СТАНКОВ А.К.  Фракция социалистов и селян. Уважаемые коллеги, нельзя записывать,  что "керівними органами Національного банку  є Рада Національного банку та Правління". Нужно записать, что "вищим органом Національного банку є Рада, а керівним - Правління".

 

     ГОЛОВА. Правильно, голосуємо. Прошу підтримати.

 

     "За" - 253.

 

     Рішення прийнято.

 

     Поправка 129 депутата Суслова. Не заперечує.

 

     Голосуємо статті 7-9.

 

     "За" - 251.

 

     Прийнято.

 

     Стаття 10.

 

     Поправка 134 депутата Луценка.  Не  наполягає.  Поправка  136 депутата Губського.  Не наполягає. Поправка 137 депутата Станкова. Не наполягає.

 

     Будь ласка, слово має депутат Павловський. Поправка 138.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А. Шановні колеги! Справді останній шанс спасти наше  виробництво.  Я  пропоную  частину  першу закінчити словами: "встановлює нижню межу обсягу  кредитування  комерційними  банками виробництва  України,  але не менш як 50 відсотків".  Оцю польську ідею я б усе-таки впровадив у життя.

 

     Аргумент, за яким  відхилено,  незрозумілий,  тому  що  сфера виробництва - це не є суб'єкт права власності. Всі форми власності можуть бути у сфері виробництва,  і всі вони рівні. Тому аргумент, за яким відхилена поправка,  нелогічний,  а те,  що я пропоную, це досвід розвинених країн.  Підтримайте,  Україна ж  повинна  почати відроджувати   своє  виробництво!  Кому  потрібні  банки,  які  20 мільярдів переправили за кордон?  В Україні нічого не залишається, власне виробництво зовсім не кредитується. Навіщо такий банк?

 

     ГОЛОВА. Після  виборів  буде  80-90  відсотків  вкладатися  у виробництво. Я прошу підтримати цю поправку.

 

     "За" - 204.

 

     Я ще раз прошу: 118 депутатів не голосують.

 

     Сергію Анатолійовичу,  я  розумію   вас...   Підтримайте   цю пропозицію  Павловського...  Ну  не  можуть  гроші  робити  гроші, давайте  через  товар  робити  гроші.  Я  прошу  проголосувати  цю поправку.

 

     "За" - 213.

 

     Поправка 139 депутата Семенюк. Не наполягає.

 

     Поправка 140 депутата Чобота. Не наполягає.

 

     Поправка 141 депутата Безсмертного. Погоджується.

 

     Поправка 143 депутата Чобота. Не наполягає.

 

     Поправка 144 депутата Луценка. Погоджується.

 

     Поправка 148 депутата Миримського. Не наполягає.

 

     Поправка 161  депутата  Луценка.  Слово  має депутат Луценко. Будь ласка.

 

     ЛУЦЕНКО В.І.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України   у справах   пенсіонерів,  ветеранів  та  інвалідів  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Дякую. Мене турбує те, що встановлюються  і заробітна плата для працівників цієї системи,  і свій  пенсійний  фонд  створюється,  і  інші  свої  фонди,   тобто створюється  держава  в  державі.  Ось  чому  я  наполягаю  на цій поправці.  Давайте ми подумаємо, що ми взагалі робимо, приймаючи в такому вигляді цей закон?

 

     Дякую.

 

     ЮШКО І.О.  Поправка  161  не  касается  вопросов  зарплаты  и создания  пенсионных  фондов.  Коль  скоро  вы  их  затронули,  то согласно  редакции комитета этот пенсионный фонд создается за счет зарплаты сотрудников, то есть они со своей зарплаты его создают.

 

     А в  поправке  161  предлагается  формировать  Совет  из   15 человек.  Почему  это  не  было  принято?  Потому  что Конституция определяет:  половина Совета формируется Президентом,  половина  - Верховным  Советом.  А  если  15  человек,  то,  к  сожалению,  не получается поровну.

 

     ГОЛОВА. Луценко погоджується.

 

     Поправка 168 депутата Станкова. Погоджується.

 

     Поправка 170 депутата Чобота. Погоджується.

 

     Поправка 172 депутата Суслова. Погоджується.

 

     Поправка 174 депутата Ємця. Погоджується.

 

     Поправка 177 депутата Павловського. Не заперечує.

 

     Поправка 183 депутата Москвіна. Погоджується.

 

     Поправка 179. Слово має депутат Чобіт. Будь ласка.

 

     ЧОБІТ Д.В.  Шановні  народні  депутати!  У  редакції  першого читання  строк  повноважень членів Ради банку становив 5 років.  Я вніс пропозицію,  щоб замість 5  років  записати  4  роки.  Але  в редакції,  що нам пропонується, встановлено інший строк - 7 років. Тобто Президент на певний строк буде призначати членів Ради банку, повноваження яких будуть чинними,  коли буде інший Президент.  Так само буде робити і Верховна Рада.  Створюється  ситуація,  коли  і Президент, і Верховна Рада будуть розпоряджатися щодо строку, який не збігається зі строком  їх  повноважень.  Тому  я  наполягаю  на голосуванні моєї пропозиції щодо строку, який відповідав би строку повноважень Верховної Ради - 4 роки.

 

     ЮШКО І.  О.  Уважаемые коллеги,  я бы  хотел  обяснить,  чем руководствовался  комитет  в принятии такого решения.  Мы все-таки надеемся,  что в  Совете  будут  работать  профессиональные  люди, которые не подвержены влиянию Президента либо кого-то еще. То есть они должны исполнять свой профессиональный долг.

 

     Кроме этого,  я хочу обратить ваше внимание на  страницу  50, первый  абзац,  правая  колонка.  Внесено  положение,  за  которое предлагаю проголосовать, о том, что и Верховный Совет, и Президент имеют  право  досрочного  отзыва  тех  членов Совета,  которые ими назначаются.  Этого в редакции первого чтения не было. То есть они имеют  возможность отозвать тех членов Совета,  которые с их точки зрения  проводят   негосударственную   либо   неудовлетворительную политику.  Но  7  лет  - это время,  в течение которого люди могут реализоваться. Это та логика, которой мы руководствовались.

 

     ГОЛОВА. Депутат наполягає на своїй пропозиції, я ставлю її на голосування. Голосується поправка 179 депутата Чобота.

 

     "За" - 194.

 

     Поправка 183  депутата Москвіна.  Не заперечує.  Поправка 187 депутата Чобота. Не заперечує.

 

     Поправка 189 депутата Станкова.  Не заперечує.  Поправка  191 депутата Кушніра. Не заперечує.

 

     Поправка 193 депутата Луценка. Не наполягає.

 

     Поправка 205 депутата Станкова. Не наполягає.

 

     Поправка 209 депутата Кушніра. Не заперечує.

 

     Поправка 210 депутата Луценка. Погоджується.

 

     Ставлю на голосування статті 10-14.

 

     "За" - 228.

 

     Рішення прийнято.

 

     Стаття 15 "Функції Правління Національного банку". Пропозиції всі враховані.

 

     Поправка 214 депутата Павловського.  Будь  ласка.  Слово  має депутат Павловський.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.  Шановні  колеги!  Невже ми зовсім не хочемо подивитися,  що робиться навкруги.  У  деяких  розвинутих  країнах процентні   ставки   встановлюються   навіть   урядом,  не  те  що національним банком.

 

     Коли Сполучені Штати Америки виходили з кризи,  то  процентні ставки були такі:  34 роки - ноль відсотків, потім шість років 0,6 і 0,8 відсотка - і вони вийшли з кризи.

 

     Сьогодні Японія  встановила   0,25   відсотка,   не   питаючи комерційні банки,  що вони хочуть. А нам наводять аргументи, що не можна, бачите, втручатися.

 

     Перша умова Міжнародного валютного фонду -  усунення  держави від втручання в економіку. Отут ми її і бачимо.

 

     Тому я пропоную нормальний режим розвинутих країн - процентна ставка встановлюється не тільки для Національного банку,  а й  для комерційних банків, інакше ніколи в нас не буде ніякого розвитку.

 

     Прошу підтримати, ви бачили, що ми здаємо Україну до кінця.

 

     Дякую.

 

     Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України МАРТИНЮК А.І.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу   визначитися    з    поправкою    депутата Павловського.

 

     "За" - 169.

 

     Не прийнято.

 

     Поправка 219 депутата Зайця. Не заперечує.

 

     Поправка 227 депутата Рися. Не заперечує.

 

     Депутат Медведчук не наполягає.

 

     Депутат Кушнір не наполягає.

 

     Поправка 233 депутата Безсмертного. Не наполягає.

 

     Поправка 235 депутата Черновецького. Не наполягає.

 

     Поправка 242  депутата Павловського.  Наполягає.  Будь ласка, увімкніть мікрофон депутата Павловського.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А. Дякую. Шановні колеги, ця поправка продовжує ідею,  що  треба  прив'язати  нашу  банківську  систему  до нашого виробництва.  І тому цю статтю треба  доповнити  таким  чином,  що можна  зняти  голову  Національного  банку  "у разі неефективності діяльності  банківської  системи  стосовно  розвитку   виробництва України".  Навіщо  нам така банківська система,  яка не впливає на наше виробництво?

 

     Тому я прошу  підтримати  мою  пропозицію,  хоч  якийсь  буде механізм впливу на банківську систему.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайле  Антоновичу,  дуже мудра пропозиція,  але хто суддею буде? Прошу визначитися.

 

     "За" - 159.

 

     Не прийнято.

 

     Поправка 244 депутата Буряка. Не наполягає.

 

     Поправка 245 депутата Суслова. Не наполягає.

 

     Поправка 247 депутата Кушніра. Не наполягає.

 

     Поправка 250 депутата Москвіна. Не наполягає.

 

     Поправка 251 депутата Черновецького. Не заперечує.

 

     Поправки 252 і 253 депутата Губського. Не наполягає.

 

     Поправка 254 депутата Безсмертного. Не наполягає.

 

     Поправка 256 депутата Станкова.

 

     Будь ласка, увімкніть мікрофон депутата Станкова.

 

     СТАНКОВ А.К.  Фракция социалистов и селян.  Я прошу  изложить часть  вторую  статьи  20  в  моей  редакции:  "Заступники  голови Національного банку звільняються з посади  по  закінченні  терміну повноважень  головою банку,  а достроково - Президентом України та Головою Верховної Ради в частині їх призначення за поданням голови Національного банку України".

 

     Почему? Поскольку    одна    половина    Совета   назначается Президентом, а другая - Верховным Советом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ігоре Олеговичу.

 

     ЮШКО І.О.  Уважаемый  Анатолий  Кириллович,   речь   идет   о заместителях   председателя.  Они  по  законопроекту,  который  мы проголосовали, назначаются и снимаются Советом. То есть снимать их

- это полномочия Совета.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Аргументи    вислухані,    будь    ласка,   прошу визначитися.

 

     "За" - 121.

 

     Поправка 257 депутата Губського. Не наполягає.

 

     Поправка 261 депутата Миримського. Не наполягає.

 

     Я пропоную,  шановні колеги, проголосувати статті 15-21. Будь ласка.

 

     "За" - 159.

 

     Шановні колеги,   ставляться  на  голосування  статті  15-21. Заперечень у депутатів не було.  Якщо я не помиляюся,  було тільки дві  поправки  -  депутата  Станкова і депутата Павловського,  які наполягали на голосуванні.  Ми  їх  голосували,  але  поправки  не набрали необхідної кількості голосів.

 

     Ставлю ще раз на голосування статті 15-21. Прошу підтримати.

 

     "За" - 208.

 

     Незрозуміло, у чому річ.

 

     Слово надається депутату Єльяшкевичу. Будь ласка.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 182,   Херсонська  область).  Фракция  "Громада".  Есть  серьезные вопросы по статье 19,  поэтому я прошу проголосовать без нее. Если мы   примем   статью   19  в  такой  редакции,  то  оснований  для освобождения от должности нового  уже  председателя  Национального банка (кстати, речь не идет о действующем) просто не будет, кроме, скажем, окончания полномочий и так далее.

 

     Поэтому я прошу статью  19  отправить  на  третье  чтение,  а остальные давайте проголосуем.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді пропонується таким чином: голосуються статті 15, 16, 17, 18, 20, 21, тобто без статті 19. Прошу підтримати.

 

     "За" - 233.

 

     Рішення прийнято.

 

     Шановні колеги, йдемо далі. Поправка 262 депутата Суслова. Не наполягає.

 

     Поправка 263 депутата Терьохіна. Не наполягає.

 

     Поправка 264 депутата Чобота. Не наполягає.

 

     Поправка 266 депутата Москвіна. Не наполягає.

 

     Поправка 273 депутата Москвіна. Не наполягає.

 

     Поправка 274 депутата Чобота. Не наполягає.

 

     Поправка 278 депутата Павловського. Не наполягає.

 

     Поправка 279 депутата Медведчука. Не наполягає.

 

     Поправка 283 депутата Терьохіна. Не наполягає.

 

     Поправка 284 депутата Павловського. Не наполягає.

 

     Поправка 285 депутата Луценка. Не наполягає.

 

     Поправка 286 депутата Суслова. Не наполягає.

 

     Таким чином,  шановні  колеги,  можемо  проголосувати  статті 22-29. Будь ласка.

 

     "За" - 244.

 

     Рішення прийнято.

 

     Поправка 294 депутата Безсмертного. Не наполягає.

 

     Поправка 295 депутата Станкова. Не наполягає.

 

     Поправка 302 депутата Суслова. Не наполягає.

 

     Поправка 314 депутата Миримського. Не наполягає.

 

     Поправка 317 депутата Павловського.

 

     Будь ласка. Депутат Павловський.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.  Дякую.  Шановні колеги!  Я хочу  привернути вашу  увагу  до  не  дуже  компетентної  відповіді стосовно причин відхилення моєї поправки. Написано: "Відхилено, оскільки неможливо забезпечити рух бюджетних коштів лише через НБУ". Але ж у багатьох країнах світу жодна копійка з бюджету не  потрапляє  в  комерційні банки,  державні  кошти  рухаються лише через державні банки.  Це, зокрема, характерно для німецької банківської системи.

 

     Ви ж розумієте,  що сьогодні всі комерційні банки борються за Держбюджет. Це є нині джерелом корупції і тіньової економіки. Тому якщо ми  хочемо  перекрити  хоча  б  одне  з  джерел  фінансування тіньової   економіки   і   корупції,  треба,  щоб  бюджетні  кошти оберталися тільки в державному банку.

 

     Ви пам'ятаєте 1994 рік,  коли кошти  виділили  для  підтримки сільського   господарства,  але  жодної  копійки  не  надійшло  за адресою, і це викликало вибух інфляції.

 

     Тому я пропоную врахувати досвід розвинутих країн і  записати так:  "Не  допускається  рух  бюджетних  коштів  через  комерційні банки".  Тільки  через  державний  банк,  казначейство.  Це  не  є проблемою.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ігоре Олеговичу.

 

     ЮШКО І.О.  Уважаемые  коллеги!  Этот вопрос рассматривается в разделе VII "Операції Національного банку". И я полностью согласен с вашим утверждением:  все бюджетные средства должны обслуживаться в Национальном банке через счета Государственного казначейства.

 

     Ответ здесь таков,  потому что  бюджетные  организации  могут быть  в  районных,  поселковых и так далее небольших городах,  где просто может не быть отделения Национального банка. А экономически совершенно  бессмысленно  содержать  отделения  для  перечисления, условно говоря, тысячи гривень в месяц.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайле Антоновичу, я бачу, ви погоджуєтеся, так? Депутат  Павловський  не  погоджується.  Ставиться  на голосування пропозиція депутата Павловського.

 

     "За" - 191.

 

     Поправка 318 депутата Станкова. Будь ласка.

 

     СТАНКОВ А.К. Адам Иванович, есть еще моя правка 312.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Починайте з поправки 312.

 

     СТАНКОВ А.К.  В  статье  32  речь   идет   не   о   средствах Государственного  бюджета,  а  об их обслуживании.  Поэтому статью нужно назвать не "Кошти Державного  бюджету  України",  а  "Касове виконання Державного бюджету України".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу визначитися.

 

     "За" - 159.

 

     Не приймається.

 

     Будь ласка. Поправка 318. Депутат Станков.

 

     СТАНКОВ А.К.  Здесь речь идет о том,  что Национальный банк и его  областные   управления   осуществляют   кассовое   исполнение Государственного   бюджета  на  уровне  республики  и  области.  Я предлагаю  записать,  что  на  уровне  районов  его   осуществляют районные  отделения  Сбербанка,  поскольку отделений Национального банка в районах нет.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитися.

 

     "За" - 170.

 

     Не приймається.

 

     Поправка 321 депутата Москвіна.  Не наполягає.  Поправка  323 депутата   Терьохіна.   Не   наполягає.   Поправка   326  депутата Черновецького. Не наполягає.

 

     Поправка 334 депутата Терьохіна.

 

     Будь ласка. Депутат Терьохін.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 214,  м.Київ).  Шановні народні депутати!  Одне з головних завдань Національного банку України,  як і Верховної Ради, запевнити наших громадян, що у випадку обміну одних грошових знаків на інші, старі грошові знаки зможуть використовуватися як засіб платежу.

 

     Ви всі   пам'ятаєте,   яким   чином  проводилися,  наприклад, павловські реформи.  Тоді  не  заможні  люди  постраждали  -  вони заощадження  у  валюті тримали,  а ті,  хто відклав п'ятдесятки та сотки кудись там під подушку.

 

     Тому це  принципове  питання.  Якщо  завтра  Нацбанк  вигадає випустити  замість колишньої купюри гривні нову купюру гривні,  то колишня гривня має вилучатися з обігу,  але  її  вартість  повинна бути  компенсована  людям.  Тому  я  наполягаю  на  тому,  щоб моя поправка була врахована.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЮШКО І.О.  Уважаемый  Сергей  Анатольевич!  Это   техническая ошибка. По сути ваша поправка учтена. Я прошу обратить внимание на правую  колонку,  где  написано  "приймаються",  а  дальше  жирным шрифтом: "без обмежень щодо сум та строків такої заміни".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто вкралася помилка. Поправка врахована.

 

     Депутат Терьохін  наполягає.  Будь  ласка,  увімкніть  ще раз мікрофон депутата Терьохіна.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Я погоджуюся з пропозицією комітету. Єдине, що треба додати:  "та напрямів використання", для того щоб не змусили старі купюри нести тільки до банку.  Тоді все буде нормально. Буде звучати  так:  "без  обмежень  щодо  сум,  строків такої заміни та напрямів використання".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігоре Олеговичу, ваша думка.

 

     ЮШКО І.О.  Я,  честно говоря,  не знаю,  куда  еще  можно  их отнести,   кроме  как  в  банк?  Какие  еще  могут  быть  "напрями використання"?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     Поправка 338 депутата Москвіна. Не наполягає.

 

     Поправка 340 депутата Медведчука.  Не наполягає.  Ми маємо  з вами підстави проголосувати...

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Есть поправки Мазур к статье 37.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Почекайте, будь ласка. Мазур... Треба подавати їх тоді, коли готувався до розгляду законопроект.

 

     Будь ласка, статті 35-40 прошу проголосувати.

 

     "За" - 222.

 

     Будь ласка, ще раз голосуємо.

 

     "За" - 245.

 

     Прийнято.

 

     Розділ VI   "Організація   розрахунків   та   бухгалтерського обліку".

 

     До статті 41 поправка 342 депутата Чобота. Не наполягає.

 

     Поправка 343 депутата Москвіна. Не наполягає.

 

     Поправка 344 депутата Станкова. Не наполягає.

 

     Поправка 345 депутата Медведчука. Не наполягає.

 

     Поправка 347 депутата Ємця. Не наполягає. На з'їзді, напевно, вже...

 

     Поправка 349 депутата Павловського. Будь ласка.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.  Дякую.  Мені   дуже   прикро,   бо   хороші пропозиції у Медведчука Віктора Володимировича, а він не наполягає на їх реалізації. Це до слова.

 

     А стосовно  моєї  пропозиції,  то  я  хочу  сказати,  шановні товариші, що банківська система повинна стояти на двох ногах: одна нога - це банківські кредити,  але вона у нас хвора,  тому  що  ви знаєте,  які  процентні  ставки,  а  друга  нога  -  це  так звані комерційні  кредити,  це  робота  з  боргами.  З  боргами  повинні працювати  не підприємства,  а банки.  Тому я якраз оцю другу ногу хочу  приставити  нашому  банку-інваліду.  Але  Комітет  з  питань фінансів і банківської діяльності цього не розуміє.

 

     Я розумію,  що  не підтримає права сторона ці мої пропозиції, бо вона без ноги.  Я виклав  нову  концепцію  банківської  системи розвинутої країни. І я хочу, щоб ми в кінці повернулися до цього і ці суттєві поправки все-таки прийняли,  тому що не можна мати таку хвору банківську систему.

 

     Я наполягаю, щоб цю поправку проголосували.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь    ласка,   давайте   підтримаємо   депутата Павловського.

 

     "За" - 181.

 

     Поправка 352 депутата Білоуса. Не наполягає.

 

     Поправка 353 депутата Чобота. Те ж саме.

 

     Поправка 354  Комітету  з  питань  фінансів   і   банківської діяльності.

 

     Взагалі, шановні  колеги,  наскільки  мені  відомо,  комітет, фракція,  в цілому Верховна Рада не має права вносити поправки або законопроекти.  Тож  давайте,  будь  ласка,  не  будемо переводити папір.  Комітет не має права законодавчої ініціативи,  тому,  будь ласка, від комітетів не приймайте і не записуйте поправок. Вносить член комітету, і вказувати, хто конкретно.

 

     І я звертаю увагу нашого Секретаріату і вашу, шановні колеги. Досить часто ви поспіхом готуєте документи і пишете: "Законопроект вноситься членами комітету",  не вказуючи  прізвищ.  Це  порушення Конституції.  Хоч одне прізвище вказуйте. Тому ми навіть не будемо голосувати подібного.

 

     Поправка 355 депутата Семенюк. Не наполягає.

 

     Поправка 356 депутата Чобота. Не наполягає.

 

     Поправка 357 депутата Москвіна. Не наполягає.

 

     Депутат Білоус також не наполягає.

 

     Поправка 360 депутата Суслова. Не наполягає.

 

     Поправка 361. Будь ласка. Депутат Москвін.

 

     МОСКВІН С.О.  Шановні колеги!  Хвилинку уваги, будь ласка. Це дуже  важливе  питання.  Якщо залишити редакцію,  яку запропонував комітет,  то виходить,  що  Національний  банк  може  купувати  на вторинному  ринку  акції  акціонерних  підприємств  і  ставати  їх власником.  Тому  я   пропоную   додати   тут:   "крім   випадків, передбачених законом", щоб цього не було.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ігоре Олеговичу.

 

     ЮШКО І.О.  Уважаемые  коллеги!  Национальный  банк  не  может покупать  коммерческие  ценные   бумаги,   потому   что   это   не соответствует   его  главной  конституционной  функции.  Он  может работать только с долговыми обязательствами  государства  Украина. То есть речь идет исключительно о государственных ценных бумагах.

 

     Но почему нельзя исключить "на вторинному ринку"?  Потому что в противном  случае  Национальный  банк  будет  вынужден,  выкупая ценные  бумаги  у  первичного  эмитента,  по  сути дела,  напрямую кредитовать правительство, что неприемлемо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Москвін  не  наполягає.   Поправка   362 врахована по суті. Депутат Терьохін. Будь ласка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Суть та сама, про що говорили депутат Москвін і депутат Юшко.  Справа в тому,  що ми маємо дозволити Національному банку   купувати   і  продавати  цінні  папери  виключно  з  метою монетарного регулювання - регулювання грошової політики.  Але ні в якому   разі  не  для  того,  щоб  отримати  якийсь  прибуток  або підтримати   якогось   емітента,   скажімо,   комерційний    банк, муніципалітет чи той самий уряд.

 

     Тому я  просив  би,  для  того щоб зняти зауваження і мої,  і депутата Москвіна,  чітко записати,  що банк купує  та  продає  на вторинному   ринку  цінні  папери  виключно  з  метою  монетарного регулювання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЮШКО І.О. Можно поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є   пропозиція   комітету    підтримати.    Прошу підтримати.

 

     "За" - 199.

 

     Поправка 363 депутата Медведчука. Не наполягає.

 

     Поправка 366   депутата   Терьохіна.  Будь  ласка,  увімкніть мікрофон.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановні депутати!  Мотивація та  сама.  Уявіть собі,  що Національний банк починає гратися у валютні ігри з метою отримання якогось  зиску.  Цього  не  можна  допустити.  Він  може регулювати валютний курс з метою його стабілізації, але ні в якому разі  не  займатися  якимись   арбітражними   або   спекулятивними операціями.

 

     Тому абсолютно  та  сама  мотивація,  що  і  стосовно  цінних паперів.  Не можна дозволяти Нацбанку  проводити  суто  комерційні операції, не пов'язані з грошово-кредитною політикою.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   колеги!   Ви   чули   перед  тим  думку доповідача від комітету. Давайте підтримаємо ці поправки.

 

     "За" - 229.

 

     Приймається.

 

     Поправка 380 депутата Терьохіна. Погоджується.

 

     Поправка 385 депутата Рися. Погоджується.

 

     Поправка 386  депутата  Станкова.  Увімкніть,   будь   ласка, мікрофон.

 

     СТАНКОВ А.К. Поправка 386. Прошу дополнить пункт 12 статьи 43 словом "особисті": "веде особисті рахунки..."

 

     ЮШКО І.О. Можна погодитися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, давайте підтримаємо.

 

     "За" - 233.

 

     Приймається.

 

     Поправка 387 депутата Семенюк. Погоджується.

 

     Поправка 388 депутата Терьохіна. Увімкніть мікрофон.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановні  народні   депутати!   От   ми   зараз проголосували  приблизно за таке:  тільки працівники Національного банку мають право відкривати в самому Національному банку особисті рахунки. Решта, знаєте, іншого сорту громадяни мають звертатися до комерційних  банків  і  йти  на  ризик,  пов'язаний   з   можливим банкрутством комерційного банку. Чому такі привілеї?

 

     Саме тому  пропонував  би  взагалі  вилучити цю статтю.  Якщо Нацбанк відповідає за стабільність банківської системи,  то  нехай шановні  члени Правління Національного банку тримають свої рахунки у комерційних банках, а не під дахом Національного банку.

 

     Прошу проголосувати мою поправку. Нехай усі будуть "білими" - і прості люди, і працівники Національного банку.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергію Анатолійовичу,  напрошується запитання: де ж у вас рахунки?

 

     Наполягаєте на голосуванні? Прошу визначитися.

 

     "За" - 190.

 

     Не прийнято.

 

     Поправка 389 депутата Юшка. Погоджується.

 

     Поправка 391 депутата Терьохіна. Будь ласка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Шановні народні депутати! Ми вже давно говоримо про  те,  що  безспірне  позасудове  стягнення  коштів неможливе в Україні після прийняття Конституції. Ми з вами боролися за те, щоб зменшити кількість організацій,  які безспірно стягують кошти.  Ми говоримо про те,  щоб позбавити цього права і  Державну  податкову адміністрацію.   А   тут   в  проекті  закону  передбачаємо  право Національного  банку   безспірно   стягувати   кошти.   Якщо   так записувати,  то тоді треба хоча б додати "за рішенням суду",  а не просто так, як він собі хоче.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЮШКО І.О.   Уважаемый   Сергей   Анатольевич!   Вы   немножко перепутали  статьи.  Дальше будет идти речь о правах Национального банка,  а здесь речь идет об операциях,  которые  он  осуществляет "відповідно до законодавства України".

 

     Если ему  подали  платежное требование,  исполнительный лист, решение суда,  то он обязан его выполнить,  как одну из  операций. Здесь речь идет именно об этом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,  можливо, додамо: "за рішенням суду"? Можна? Доповідач погоджується.  Тобто  залишаємо  цей  пункт  у  редакції комітету, додаючи "за рішенням суду".

 

     Прошу визначитися.

 

     "За" - 217.

 

     Шановні колеги!   Мабуть,   зрозуміла  поправка  і  правильна поправка.  Є рішення суду,  його повинні виконувати  всі,  у  тому числі Національний банк. Давайте підтримаємо.

 

     "За" - 250.

 

     Так би і решту.

 

     Поправка 392 депутата Медведчука. Погоджується.

 

     Поправка 393 депутата Губського. Погоджується.

 

     Поправка 394 депутата Семенюк. Погоджується.

 

     Пропоную статті 41,  42 проголосувати з тими поправками,  які ми вже проголосували.

 

     "За" - 233.

 

     Прийнято.

 

     Далі. Стаття 43.

 

     Поправка 397 депутата Черновецького. Не наполягає.

 

     Усе інше  враховано.  Які  пропозиції?  Депутате  Єльяшкевич, вашої поправки тут немає. Будь ласка. Депутат Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С. "Громада". Тут ошибка в нумерации, потому что дважды идет статья 43.  Я просил бы  статью  43  не  поддерживать, отнести  на третье чтение,  потому что за отдельные виды операций, предусмотренные  в  ней,  голосовать  нельзя.  В  частности,   что касается выдачи Национальным банком гарантий и так далее. А статью 44 можно голосовать.

 

     И, Адам Иванович,  всех народных депутатов очень волнует один вопрос: куда исчезли телевизионные камеры? Прошу дать информацию.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перше. Я даю інформацію: в Національний банк вони не надійшли. Це точно.

 

     Друге. Камери  -  власність  Національної   телекомпанії.   І власник вирішив зробити профілактику цих камер. Це право власника.

 

     Третє. Внутрішня трансляція здійснюється, як і здійснювалась. Так що ці камери  до  того  не  мають  ніякого  відношення.  Запис засідання телекамерами ведеться.  Так що майте на увазі, що ми під оком.  І під куполом (Шум  у  залi).  Шановні  колеги!  Трансляцію здійснює  радіо.  Наявність камер необов'язкова.  Стояли - стояли, немає - немає.  Так  що  нічого  поки  що  не  змінилося.  Давайте доживемо  до завтра і подивимося,  як буде з радіотрансляцією.  То інше питання.

 

     Тепер щодо проекту закону.  Дійсно,  тут  на  сторінці  91  є стаття 43,  за нею іде стаття 45.  Тобто є технічна помилка.  Ми з вами статті 41,  42 проголосували.  Давайте подивимося,  що там  у статті 43.  Це - "Види операцій Національного банку".  Поправки до неї ми проголосували,  шановні колеги.  Тому я пропоную підтримати статтю 43. Прошу визначитися.

 

     "За" - 103.

 

     Зрозуміло.

 

     Тепер стаття    44.   Це   стаття   "Участь   в   міжнародних організаціях". Там усе враховано. Прошу проголосувати статтю 44.

 

     "За" - 184.

 

     Я не розумію.  Шановні колеги!  Відкрийте сторінку 91. Стаття "Участь  в  міжнародних  організаціях"  помилково пронумерована як стаття 43.  Але зараз ми голосуємо її як статтю 44:  "Національний банк  має  право  брати  участь у формуванні капіталу і діяльності міжнародних  організацій  відповідно  до  міжнародних   договорів, учасниками  яких є Україна,  а також відповідно до угод між ним та іноземними центральними банками." Прошу визначитись.  Угоди ми ж з вами ратифіковуємо, інакше вони не вступають у дію.

 

     "За" - 228.

 

     Прийнято.

 

     Поправка 401 депутата Терьохіна. Увімкніть мікрофон.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановні  друзі!  ми  не  можемо  в  цей  закон переписати положення решти законів,  які стосуються  Національного банку.  У нас є Декрет про валютне регулювання. До другого читання вже підготовлений законопроект про валютне регулювання і  валютний контроль. Там усі функції Національного банку, комерційних банків, Мінфіну, митниці повністю виписані.

 

     Я пропоную взагалі викинути  цей  розділ,  як  такий,  що  не стосується формально цього проекту закону. Це інші правовідносини, і не мають вони бути всередині цього закону.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ігоре Олеговичу.

 

     ЮШКО І.О.  Уважаемый Сергей Анатольевич!  Уважаемые  коллеги! Этот  раздел,  действительно,  не  дает  подробного инструктивного материала,  как действовать Национальному банку  в  той  или  иной ситуации.  Но  он фиксирует право и полномочия Национального банка работать в  сфере  валютного  регулирования.  Более  подробно  эти полномочия  можно  и  нужно  расписать в проекте Закона о валютном регулировании,  частично  -  в  Законе  о  банках   и   банковской деятельности.  Но  закрепить  такое право за Национальным банком в этом законе - это совершенно нормально.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Я  думаю,  доводи  резонні.  Не наполягає Сергій Анатолійович.

 

     Поправка 406 депутата Павловського. Погодився.

 

     Поправка 413 депутата Порошенка. Погоджується.

 

     Поправка 417 депутата Терьохіна. Увімкніть мікрофон.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  У  мене запитання до доповідача.  Незрозуміло, чому  в  правій  колонці  немає   статті   52,   яка   називається "Взаємовідносини з Президентом України"?

 

     Якщо ж мати на увазі,  що вона там є,  то туди треба записати тільки її першу частину.  Чому Президент  України  має  призначати заступників голови банку? Тим паче, ми раніше проголосували, що це погоджується з Радою банку.  Тому другу  частину  треба  вилучити, тому що,  по-перше,  вона дублює Конституцію України (там виписані функції Президента,  і Конституція є актом прямої дії), а подруге, це  неправильно,  бо  ми  домовилися,  що  не  Президент призначає заступників, а Рада Національного банку погоджує їх.

 

     ЮШКО І.О.  Сергей Анатольевич, посмотрите, пожалуйста, правую колонку: там не указано, что Президент назначает заместителей. Это касается только председателя.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, але справа в тому, що на сторінці 95 в правій колонці   взагалі  стаття  52  називається  "Підзвітність".  Знову технічна помилка.

 

     ЮШКО І.О. Дело в том, что статьи 52 и  53  обединили в одну статью 52 потому,  что взаимоотношения банка с Верховным Советом и с Президентом практически параллельны. И  отдельная  статья  посвящена взаимоотношениям банка с Кабмином, потому что там другая, действительно, плоскость отношений.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто того,  про що говорить Сергій Анатолійович, немає  в  остаточній редакції статті.  Погоджується.  Поправка 419 депутата Медведчука. Погоджується.

 

     Поправка 425 депутата  Кушніра.  Погоджується.  Поправка  427 депутата Павловського. Погоджується.

 

     Поправка 428 депутата Чобота. Будь ласка.

 

     ЧОБІТ Д.В.  Шановні народні депутати!  Я вніс поправку 424, в якій запропонував таку редакцію:  "доповіді  голови  Національного банку України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів".  Вона частково врахована.  Однак  юридичне  управління звернуло   увагу   на  те,  що  дане  доповнення  значно  розширює закріплені Конституцією України повноваження Президента України. У зв'язку  з  цим я знімаю свою пропозицію і прошу слова "Президенту України"  вилучити.  Тобто  звіт  дається  тільки  Верховній  Раді України.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігоре Олеговичу, будь ласка.

 

     ЮШКО І.О.   Замечание  юридического  управления  Секретариата Верховного  Совета  справедливо.  Это   действительно   расширение полномочий.  Но в жизни так сложилось. И информативно Национальный банк сегодня так работает. Это нормально.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте вчинимо так.  Врахуємо поправку  депутата Чобота і проголосуємо так,  щоб не виходити за межі Конституції. А в житті як є,  так і буде.  Давайте не будемо  записувати  те,  що суперечить Конституції.

 

     Прошу підтримати  поправку  депутата  Чобота.  Зрозуміло,  що голова  Національного  банку  доповідатиме  Президенту.  Голосуємо поправку депутата Чобота.

 

     "За" - 155.

 

     Шановні колеги,  будьте уважні.  Мова йде ось про що. Якщо ми запишемо,  що  голова  Національного  банку  інформує   Президента України,   то  це,  як  зазначено  у  висновку  нашого  юридичного управління,  розширює межі повноважень Президента,  які записані в Конституції.

 

     Тому щоб  не  було  колізії  і ми з вами не творили документ, який суперечить Конституції,  давайте не будемо це  записувати.  І без  нашого  запису зрозуміло,  що голова Національного банку буде інформувати (і інформує) Президента.

 

     Прошу підтримати  пропозицію  депутата  Чобота,   щоб   зняти питання  про  те,  що  голова  Нацбанку  інформує  Президента,  бо Конституцією це не передбачено. Будь ласка.

 

     "За" - 218.

 

     Шановні колеги,  давайте не будемо йти всупереч  Конституції. Голосуємо дружно.

 

     "За" - 241.

 

     Прийнято.

 

     Поправка 438 депутата Буряка. Не наполягає.

 

     Поправка 440 депутата Губського. Не наполягає.

 

     Поправка 442 депутата Павловського. Будь ласка.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.   Шановні   колеги!  Я  пропоную  статтю  55 "Гарантії невтручання" не голосувати,  а замість неї проголосувати мою  статтю:  "Умови  втручання Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України в діяльність банку".

 

     Я її  прочитаю,  щоб  було  всім  зрозуміло:  "Верховна  Рада України   та   Кабінет   Міністрів  України  можуть  втручатися  у діяльність банку та комерційних банків з метою запобігання прямого чи   опосередкованого  фінансування  ними  іноземних  фірм  в  тих випадках,  коли аналогічні товари є або можуть бути розроблені  та виготовлені,   а  послуги  можуть  бути  надані  підприємствам  та організаціям України. В інших випадках втручання в будь-якій формі органів  законодавчої  та  виконавчої  влади  в  діяльність банків забороняється".

 

     Аргументую. От   мені   кажуть,   що   ринкове    середовище, конкуренція не будуть створені...  Але справа в тому, что політика невтручання призвела до того,  що Україна за роки реформ  втратила економічного  потенціалу  у  два  рази більше,  ніж під час Другої світової війни.  80 відсотків виробництва ми вже  не  маємо.  Тому продовження  гри  у  створення конкурентного середовища - це повне знищення України.

 

     Я пропоную підтримати мою статтю.  Якщо вона не пройде, то ні в якому разі не голосувати за цю статтю 55.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігоре Олеговичу, ваші міркування.

 

     ЮШКО І.О.  Аргументация  такая.  Речь  идет  о  независимости Национального банка  в  принятии  решений.  Действительно,  на  те процессы,  о которых вы говорите,  Национальный банк, к сожалению, не в состоянии влиять.  Эти  вопросы  регулируются  исполнительной властью.

 

     Я предлагаю  все-таки не смешивать функции центрального банка и исполнительной власти. Они у них совершенно разные.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаєте,  Михайле  Антоновичу?  Наполягає. Визначаємося щодо пропозиції депутата Павловського.

 

     "За" - 178.

 

     Поправка 444  депутата Суслова.  Не наполягає.  Поправки 446, 447 депутата Суслова. Не наполягає.

 

     Поправка 448 депутата Порошенка.  Не наполягає.  Поправка 449 депутата Терьохіна. Не наполягає.

 

     Поправка 451 депутата Терьохіна.  Не наполягає.  Поправка 452 депутата Суслова. Не наполягає.

 

     Поправка 454 депутата Чобота. Не наполягає.

 

     Поправка 458 депутата Станкова. Не наполягає.

 

     Отже, шановні колеги, у нас є можливість проголосувати статті 45-58, тобто розділи VIII і ІХ.

 

     Голосуємо статті 45-58.

 

     "За" - 156.

 

     Є пропозиція проголосувати статті 45-54 і 56-58, тобто крім статті 55.

 

     Прошу підтримати.

 

     "За" - 204.

 

     Шановні колеги,  давайте  проголосуємо.   Ми   ж   враховуємо пропозицію  депутата  Павловського окремо проголосувати статтю 55. Голосуємо статті 45-58,  крім статті 55.  Далі будемо визначатися, що ми з нею будемо робити. Прошу підтримати.

 

     "За" - 244.

 

     Прийнято.

 

     Розділ Х. Стаття 59.

 

     Поправка 458 депутата Станкова. Не наполягає.

 

     Поправка 462 депутата Кушніра. Не наполягає.

 

     Поправка 469 депутата Станкова. Будь ласка.

 

     СТАНКОВ А.К.  Фракция  социалистов  и селян (Левый центр).  Я считаю,  что мою поправку 469 надо учесть,  поскольку  центральный банк  должен  нести ответственность по обязательствам коммерческих банков перед юридическими и физическими лицами в случае ликвидации этих банков.

 

     Зачем это  надо?  Сегодня  Национальный  банк установил норму обязательного  резервирования  для  коммерческих   банков   -   17 процентов.  Я  считаю,  что эту норму можно еще увеличить.  А если центральный банк не будет нести ответственности,  то он никогда не будет  иметь  кредитных ресурсов.  Потому что если нет гарантии со стороны центрального банка возврата средств  вкладчикам  в  случае ликвидации  коммерческих  банков,  то  никто  не  вложит  в них ни копейки.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ігоре Олеговичу.

 

     ЮШКО І.О. Уважаемый Анатолий Кирилловыч! Я хотел бы, чтобы мы правильно    понимали.   Если   центральный   банк   будет   нести ответственности по остаткам средств юридических лиц,  это  значит, что будет нести ответственность Государственный бюджет.

 

     Что касается физических лиц,  то мы приняли отдельный закон о защите вкладов населения. И давайте не будем нагружать бюджет. Это не совсем правильно. Нигде в мире такого прецедента нет.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Погоджуєтеся? Погоджується.

 

     Поправка 472 депутата Медведчука. Погоджується.

 

     Поправка 474 депутата Черновецького. Погоджується.

 

     Поправка 478 депутата Станкова. Наполягає. Будь ласка.

 

     СТАНКОВ А.К.  Я  предлагаю  в  конце первого абзаца статьи 63 "Резерви  забезпечення  ризиків"  после  слов  "інших   фінансових ризиків банків" дописать: "пов'язаних з їх ліквідністю".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігоре Олеговичу, ваша думка.

 

     ЮШКО І.О.  В  таком  случае  несколько  сужается  трактование статьи,  поскольку  риски  могут  быть   связаны   не   только   с ликвидностью,  но  и  с  потерями  от  невозврата  кредитов либо с потерями остатков в результате банкротства  банков-корреспондентов и так далее.  Записав это выражение,  мы как бы сужаем возможность Национального банка формировать резервы.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Напевно, правильні доводи, логічні. Погоджуємося.

 

     Поправка 479 депутата Суслова. Не наполягає.

 

     Поправка 480 депутата Медведчука. Не наполягає.

 

     Поправка 482 депутата Кушніра. Не наполягає.

 

     Поправка 488 депутата Москвіна. Не наполягає.

 

     Поправка 492 депутата Черновецького. Не наполягає.

 

     Поправка 494 депутата Станкова. Наполягає. Будь ласка.

 

     СТАНКОВ А.К.  Фракция социалистов и селян.  Комитет предложил редакцию:   "здійснює   всі  види  перевірок  на  місцях..."  А  я предлагаю,  поскольку осуществление всех видов проверок на  местах не относится к компетенции центрального банка, записать: "здійснює перевірки на місцях банків і інших  кредитних  установ  у  частині достовірності  інформації,  яка  надається  юридичними і фізичними особами при реєстрації банків,  кредитних установ та  ліцензуванні банківських операцій".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Про яку поправку йдеться?

 

     СТАНКОВ А.К. Поправка 491.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут написано, що вона по суті врахована.

 

     ЮШКО І.О.  Анатолий  Кириллович!  Дело в том,  что если право Национального банка на проверки ограничить  процессом  регистрации банков,   то   Национальный   банк   потом   не  сможет  проверять достоверность информации,  предоставляемой банками в  процессе  их деятельности. Давайте не будем сужать. У него это право остается и на период деятельности банков.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Погоджується. Поправка 494 депутата Станкова. Теж погоджується.

 

     Поправка 495 депутата Москвіна. Погоджується.

 

     Поправка 496 депутата Станкова. Погоджується.

 

     Поправка 498 депутата Москвіна. Погоджується.

 

     Поправка 500. Будь ласка. Депутат Москвін.

 

     МОСКВІН С.О.  Шановні  колеги!  Я  пропоную  частину четверту статті  67  доповнити  словами:  "видаючи  банкам   та   кредитним установам   відповідні   розписки".   Це   буде   певним  захистом комерційних банків  від  Національного  банку  при  перевірках.  І взагалі  це  стосується  не  тільки комерційних банків.  Бо якщо з документів знімається копія,  то потрібно  видавати  розписку,  що така копія знята.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігоре Олеговичу, щодо поправки 500.

 

     ЮШКО І.О.  Я  полностью  с этим согласен.  Но предложили этот абзац исключить. Его нет в правой колонке.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Його немає? Тоді по суті поправка врахована.

 

     Поправка 504 депутата Москвіна. Погоджується.

 

     Поправка 509 депутата Медведчука. Не наполягає.

 

     Поправка 510 депутата Москвіна. Не наполягає.

 

     Поправка 515 депутата Медведчука. Не наполягає.

 

     Поправка 516 депутата Порошенка. Не наполягає.

 

     Поправка 517 депутата Москвіна. Не наполягає.

 

     Поправка 519 депутата Буряка. Не наполягає.

 

     Поправка 520. Депутат Рись. Будь ласка.

 

     РИСЬ С.М., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з   питань  бюджету  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  ПЗУ).  Я вважаю,  що якщо ми будуємо правову  державу,  то накладати і стягувати штрафи можна тільки в судовому порядку. Якщо Національний банк хоче накласти штраф,  то повинен  звернутися  до суду.  Якщо  буде рішення суду,  то тоді накладається і стягується штраф.  В іншому  випадку  ми  можемо  спричинити  корупцію  серед керівного складу Національного банку України.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ігоре Олеговичу.

 

     ЮШКО І.О. Накладывать штраф Национальный банк имеет право, но списывать - либо по добровольному согласию, либо по решению суда.

 

     Что касается  вашей  поправки.  Было   предложение   комитета исключить статью 69 из данного законопроекта, поскольку в ней речь идет о методологии,  а это  тема  Закона  о  банках  и  банковской деятельности.

 

     То есть  мы  дали  право  Национальному  банку  на банковский надзор.  А как он его проводит - выписано  в  Законе  о  банках  и банковской деятельности.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто стаття 69 вилучена.

 

     Поправка 525   депутата   Москвіна.   Поправка  528  депутата Семенюк. Поправки 530 і 531 депутата Медведчука. Погоджуються.

 

     Поправка 534 депутата Чобота. Погоджується.

 

     Таким чином,  розділ Х  ми  пройшли.  Ставлю  на  голосування статті 59-74. Прошу підримати. Тут суперечностей немає.

 

     "За" - 217.

 

     Шановні колеги! Голосуємо розділ Х, статті 59-74. Тут не було ніяких зауважень, практично все враховано і проголосовано.

 

     "За" - 217.

 

     Будь ласка, в кого яка проблема виникла?

 

     Шановні колеги! Я ще раз повторюю, у ході розгляду цих статей ні  в  кого  не було зауважень,  що якусь статтю треба вилучити чи щось не врахували.

 

     Будь ласка. Депутат Черенков.

 

     ЧЕРЕНКОВ О.П.,  член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів  і банківської діяльності (виборчий округ 112,  Луганська область).  Уважаемые коллеги! Дело в том, что мы от фракции подали некоторые  дополнения  к  этой  сравнительной  таблице.  Но они не внесены сегодня на рассмотрение. Мы считаем, что статью 68 "Заходи впливу"   необходимо   восстановить,   в  том  числе  положение  о регулировании Национальным банком  процентной  ставки  банковского кредита в коммерческих банках. Поэтому мы предлагаем проголосовать эти статьи, кроме статьи 68.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Голосуємо статті 59-67 і  69-74, тобто крім статті 68.

 

     Прошу визначитися.

 

     "За" - 248.

 

     Прийнято.

 

     Розділ ХІ. Стаття 75.

 

     Поправка 539 депутата Москвіна. Не наполягає.

 

     Поправка 540  депутата  Терьохіна.  Він  уже  проголосував за закон.

 

     Поправка 544 депутата Чобота. Не наполягає.

 

     Поправка 549 депутата Стояна. Він уже проголосував.

 

     Поправка 550 депутата Порошенка. Погоджується.

 

     Поправка 551 депутата Рися. Не наполягає.

 

     Поправка 552 депутата Кушніра. Не наполягає.

 

     Поправка 556 депутата Павловського. Будь ласка.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.  Дякую.  Шановні колеги!  Я хочу  привернути увагу   до  того,  що  стаття  75  нормальна  в  тій  частині,  де встановлюється  зарплата  працівникам   Національного   банку   як державним службовцям. І на цьому треба поставити крапку. А останні три частини,  в яких  передбачено  створення  особливих  умов  для працівників  Національного  банку  як державних службовців,  треба вилучити.  Тому що працівники Національного банку не  мають  таких ризиків заради суспільства, коли суспільство повинно встановлювати їм особливості соціального захисту.  Це не шахтарі,  не металурги, яким  потрібні  особливі  умови  захисту.  Тому  я пропоную ці три частини вилучити.

 

     Якщо моя пропозиція не пройде,  то за цю статтю голосувати не можна. Моя пропозиція відхилена через те, що положення цієї статті передбачають  соціальний  захист.  Так  соціальний  захист   треба починати  не  з  працівників  Національного  банку,  а з селянина, робітника, шахтаря.

 

     Пропоную три останні частини,  якими  створюються  спеціальні умови, вилучити.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайле Антоновичу, скажіть, про яку поправку йде мова?  Ми зупинилися  на  поправці  556.  Вона  стосується  норми: "Розмір оплати праці службовців Національного банку встановлюється Радою директорів Національного банку відповідно до положень Закону України  про  державну  службу".  Про  це  йде  мова?  А хто ж має встановлювати розмір заробітної  плати  працівникам  Національного банку?

 

     Ігоре Олеговичу, будь ласка.

 

     ЮШКО І.О.  Уважаемые коллеги!  Наверное,  несколько неудачное название  статьи  76.  Поскольку  в   ней   определяется   порядок установления размера заработной платы служащим Национального банка в соответствии с Законом о государственной службе, то скорее нужно говорить об изменении названия этой статьи.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Мова   йде  про  статтю  75  "Статус  працівників Національного банку".

 

     ЮШКО О.І.  Нет,  о статье 76 "Соціальний  захист  працівників Національного банку".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Погоджується Михайло Антонович?  Не погоджується. Тоді ставлю на голосування пропозицію депутата Павловського. Прошу підтримати.  Нехай  ці  питання регулюються у внутрішньому порядку банком,  а не законом.  Ми ж не пишемо в  законі,  хто  встановлює розмір зарплати в школі. Зрозуміло, що встановлюють.

 

     Прошу підтримати пропозицію депутата Павловського. Працівники Нацбанку не мають виділятися порівняно з іншими.  Вони й так мають достатньо, напевно. Слушна пропозиція.

 

     "За" - 176.

 

     Не приймається.

 

     Поправка 558 депутата Чобота. Не наполягає.

 

     Поправка 560 депутата Миримського. Не наполягає.

 

     Поправка 563 депутата Губського. Не наполягає.

 

     Поправка 564 депутата Крука. Не наполягає.

 

     Поправка НБУ  відхилена.  Представники  НБУ  наполягають?  Не наполягають.

 

     Далі. Депутат Стоян не наполягає.

 

     Поправка 570  депутата  Станкова.   Будь   ласка,   увімкніть мікрофон.

 

     СТАНКОВ А.К.  Я  предлагаю  в  конце первого абзаца статьи 77 записать,  что председатель Национального банка,  его заместители, члены  Совета  директоров  не  могут  быть  председателями советов коммерческих банков.  Вот, например, Ющенко является председателем совета  в  нескольких  коммерческих банках,  значит,  он выступает лоббистом.

 

     Поэтому мы должны предусмотреть в этом законе,  что никто  из руководителей  Национального банка не может быть председателем или членом совета коммерческого банка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолію Кириловичу,  мова йде про поправку  570. Тут  написано:  "Вони  не мають права на придбання акцій кредитних установ". Це і те, про що ви говорите, - різні речі. Щодо поправки 570 немає у вас зауважень? Немає.

 

     Поправка 572 депутата Москвіна. Не наполягає.

 

     Поправка 573 депутата Семенюк. Також не наполягає.

 

     Поправка 574 депутата Москвіна. Не наполягає.

 

     Депутат Ємець не наполягає.

 

     Ми пройшли  розділ  ХІ.  Ставлю  на голосування статті 75-78. Прошу підтримати.

 

     "За" - 126.

 

     Яка стаття не задовольняє? Стаття 76, так?

 

     Шановні колеги! Прошу підтримати статті 75, 77 і 78.

 

     "За" - 192.

 

     Тоді голосуємо таким чином. Статтю 75 ставлю на голосування.

 

     "За" - 219.

 

     Шановні колеги! Давайте все-таки проголосуємо статті 75, 77 і 78. Підтримаємо? Підтримаємо.

 

     Голосуємо.

 

     "За" - 243.

 

     Прийнято.

 

     Розділ ХІІ. Стаття 79.

 

     Поправка 579 депутата Чобота. Не наполягає.

 

     Поправка 580 депутата Станкова. Наполягає. Будь ласка.

 

     СТАНКОВ А.К. Фракция социалистов и селян. Здесь записано, что Национальный  банк "надає для опублікування міжнародним фінансовим організаціям інформацію з питань грошово-кредитної  і  банківської статистики та статистики платіжного балансу".

 

     Я считаю,  что это секретные данные. Американский центральный банк,  израильский и другие банки не дают  нам  такой  информации. Почему мы должны давать секретные данные другим государствам?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Вам  доповідала  комісія,  і ви бачили,  що не всю інформацію навіть  Верховній  Раді  надають.  А міжнародним банкам - будь ласка.

 

     Прошу.

 

     ЮШКО І.О.    Уважаемый    Анатолий   Кириллович!   Информация действительно  дается  в  общем,   консолидированном   виде,   без детализации,  без расшифровок, которые важны. Это дает возможность только показать прозрачность банковской системы Украины.

 

     Я, честно говоря, ни разу не слышал о подобных проблемах.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте  вчитаємося   (будьте   уважні,   шановні колеги):   "надає   для   опублікування   міжнародним   фінансовим організаціям інформацію з питань  грошовокредитної  і  банківської статистики та статистики платіжного балансу". Я думаю, це відкрита інформація. Не наполягає депутат Станков? Наполягає.

 

     Прошу визначитися   щодо   пропозиції   депутата    Станкова. Голосуємо.

 

     "За" - 186.

 

     Не прийнято.

 

     Поправка 582 депутата Чобота. Не наполягає.

 

     Поправка 584 депутата Кушніра. Не наполягає.

 

     Поправка 585 депутата Семенюк. Не наполягає.

 

     Поправка 586 депутата Порошенка. Не наполягає.

 

     Поправка 589 депутата Павловського. Будь ласка.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.  Шановні колеги!  Я хочу привернути увагу до того, що тут вводиться обмеження для діяльності Рахункової палати. Рух   коштів   Державного   бюджету   має  піддаватися  наскрізній перевірці.  Тому я  пропоную,  щоб  Рахункова  палата  здійснювала фінансову   перевірку   Національного  банку,  а  також  перевірку діяльності комерційних банків. Тоді ми будемо мати повну картину.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайле  Антоновичу!  Ми  приймаємо,  якщо  я  не помиляюся,  Закон про Національний банк. Закон про один банк, а не про два банки.

 

     Тут написано:  "В  частині  руху  коштів  Державного  бюджету України,   аналізу   виконання   кошторису   фінансову   перевірку Національного банку здійснює  Рахункова  палата".  Усе  правильно. Погоджується.

 

     Поправка 598 депутата Губського. Погоджується.

 

     Поправка 599 депутата Порошенка. Теж погоджується.

 

     Поправка 603 депутата Чобота. Погоджується.

 

     Поправка 612 депутата Москвіна. Погоджується.

 

     Шановні колеги!  Є пропозиція проголосувати статті 79-86,  до яких не було зауважень.

 

     Підтримуємо.

 

     "За" - 160.

 

     Яка стаття  не  влаштовує?  Стаття   80?   Тоді   ставлю   на голосування   статті  79,  81-86,  тобто  крім  статті  80.  Прошу визначитися.

 

     "За" - 226.

 

     Шановні колеги! Ми не проголосували статті 19, 43, 55, 68, 76 і  80.  Є  дві  пропозиції:  віднести  їх  на  третє  читання  або проголосувати зараз.  Давайте визначимося. Я ставлю на голосування пропозицію статті 19,  43,  55,  68,  76 і 80 проголосувати зараз. Прошу визначитися.

 

     "За" - 104.

 

     Таким чином, статті 19, 43, 55, 68, 76 і 80 відправляються на третє читання.

 

     Будь ласка, депутату Павловському надається слово.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А. Шановні колеги! Оскільки деякі мої поправки, які спрямовані на захист свого ринку і свого  виробника,  набирали 224 голоси, я пропоную додати їх до тих статей, які відправлені на третє читання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  пропозицію   депутата   Павловського   на голосування. Прошу визначитися.

 

     "За" - 169.

 

     Шановні колеги!   Отже,  ми  прийняли  даний  законопроект  у другому читанні, за винятком статей, які я оголосив.

 

     Депутат Мазур наполягає на слові.  Будь  ласка.  І  на  цьому завершимо.

 

     МАЗУР О.А., секретар Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики (багатомандатний загально-державний  виборчий округ, ПСПУ). Спасибо, Адам Иванович. Я зачитаю свое предложение и прошу, как депутат Павловский, отправить его на третье чтение. Оно касается  статьи  36  "Курс  гривні"  и  звучит  так  (это в целях национальной безопасности и повышения рейтинга нашего государства, я  обращаюсь  к  правому  лагерю,  который ввел денежную единицу): "Співвідношення однієї української гривні до однієї умовної вільно конвертованої   одиниці,  одного  долара  або  одного  євро  тощо, встановити на рівні не менше ніж співвідношення один  до  одного". Тобто  1  гривня  повинна  бути  не  дешевше однієї умовної вільно конвертованої одиниці.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ідея чудова.  Прошу визначитися щодо відправлення цієї пропозиції на третє читання.

 

     "За" - 55.

 

     Шановні колеги!  Нарешті  ми  законопроект,  про  який досить довго вели розмову,  зрушили з мертвої точки. Тому велике прохання до комітету розглянути його найближчим часом.  І прохання залучити до роботи авторів пропозицій,  щоб ні в кого вже  не  було  ніяких заперечень,  і  щоб  ми  в  залі  швиденько розглянули ці статті в третьому читанні і прийняли Закон про Національний банк.

 

     Дякую.

 

     Вечірнє засідання оголошується  закритим.  Розпочнемо  роботу завтра о 10 годині.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку