ЗАСІДАННЯ ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.  5  б е р е з н я  1999  р о к у.

                         10 г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ТКАЧЕНКО О.М.

 

     ГОЛОВА. Доброго  ранку,  шановні  народні  депутати!  Доброго ранку,   гості,   запрошені!  Доброго  ранку,  громадяни  України! Розпочинаємо пленарне засідання Верховної Ради.

 

     Я думаю,  ми правильно зробили,  що привітали  наших  дорогих жінок  -  народних депутатів.  Думаю,  що ми з вами знайдемо також час,  щоб поздоровити всіх жінок  нашої  України,  враховуючи,  що сьогодні  в  нас лише п'ятниця.  Ми роз'їдемося у виборчі округи і там,  безперечно,  їх поздоровимо,  і Міжнародний жіночий  день  8 Березня відзначимо так, як належить нашій Українській державі.

 

     А зараз  прохання  до  народних  депутатів  підготуватися  до реєстрації.

 

     Реєструємося. Володимире   Григоровичу!   Я    розумію:    ви переповнені емоціями, але давайте реєструватися.

 

     Зареєструвалися 335  народних  депутатів.  Ранкове  засідання оголошується відкритим.

 

     Дозвольте оголосити запити народних депутатів.

 

     Мангул Анатолій Ілліч звертається до Прем'єр-міністра України стосовно вирішення проблеми повернення валютних коштів українських підприємств, заблокованих на рахунках Зовнішекономбанку колишнього СРСР.

 

     Петров Віктор   Борисович   звертається  до  Прем'єр-міністра України  стосовно  виплати  заборгованості  із  заробітної   плати професорсько-викладацькому   складу   Вінницького   технічного  та Вінницького педагогічного університетів.

 

     Гудима Олександр Миколайович звертається до Прем'єр- міністра України  стосовно порушення прав пенсіонерів на одержання пенсій у Миколаївському,   Золочівському,   Перемишлянському   районах   та особливо в місті Новий Роздол Львівської області.

 

     Гуцол Михайло   Васильович  звертається  до  Прем'єр-міністра України з повторним запитом про порушення чинного законодавства та конституційних   прав   підприємців   Калинівського   ринку  міста Чернівців.

 

     Я прошу підтримати ці запити.

 

     "За" - 192.

 

     Рішення прийнято.

 

     Запит групи народних депутатів (Алексєєв,  Гошовська та інші, всього   18   чоловік)  -  до  Прем'єр-міністра  України  стосовно незадовільного   фінансування   Харківської   державної   наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка.

 

     Запит Масенка Олександра Миколайовича

- до Прем'єр-міністра України стосовно  розрахунків  з  учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

 

     Прошу підтримати.

 

     "За" - 203.

 

     Рішення прийнято.

 

     Група народних   депутатів   (Онопенко,   Левцун,   Шушкевич, Гошовська)   звертається   до    голови    Державної    податкової адміністрації  України  стосовно численності та підстав фінансово- господарських перевірок суб'єктів підприємницької  діяльності,  що проводяться органами податкової міліції.

 

     Голосуємо.

 

     "За" - 174.

 

     Рішення прийнято.

 

     Савенко Михайло   Михайлович   звертається   до  Генерального прокурора  України  стосовно  протиправних  дій  прокурора   міста Мелітополя  та  щодо  протизаконних дій Фонду державного майна при проведенні приватизації агропромислового комбінату "Ужгородський".

 

     Синенко Світлана   Іванівна   звертається   до   Генерального прокурора   України   стосовно   порушень  законодавства  під  час проведення виборів  до  Кременчуцької  міської  Ради  у  виборчому окрузі 43.

 

     Голосуємо.

 

     "За" - 197.

 

     Рішення прийнято.

 

     Група депутатів   із   семи  чоловік  звертається  до  Голови Верховної Ради:"...Враховуючи викладене,  на  підставі  статті  89 Конституції  України просимо створити тимчасову слідчу комісію для всебічного розслідування викладеного в "Голосі України" й належної правової оцінки дій посадових осіб".

 

     Я просив  би підготувати проект постанови,  і ми внесемо його на розгляд Верховної Ради. Голосувати тут немає потреби.

 

     Красняков Євген Васильович звертається до міністра освіти  та міністра    фінансів    України    стосовно   розробки   механізму взаємозаліків навчальних закладів  з  організаціями,  які  надають комунальні послуги. Прошу підтримати цей запит.

 

     "За" - 185.

 

     Рішення прийнято.

 

     Депутат Кірімов  подає  запит  до  Прем'єрміністра  з приводу призупинення  повноцінного  харчування  дітей,   які   постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  в загальноосвітніх школах на територіях гарантованого  добровільного  відселення  і  посиленого радіологічного     контролю     в    Поліському,    Іванківському, Вишгородському,  Бородянському та Макарівському районах  Київської області.

 

     Прошу підтримати.

 

     "За" - 188.

 

     Рішення прийнято.

 

     Оголошення такого   змісту.   Відповідно   до   статті  4.2.2 Регламенту  Верховної  Ради  України  інформую,  що   представляти депутатську  фракцію  Соціалістичної  партії  України уповноважено також народного депутата України Степанова Михайла Володимировича.

 

     І ще одне оголошення.  Депутат Чукмасов просить поінформувати народних депутатів про його вихід із фракції "Громада".

 

     Щойно надійшов   іще  один  запит  -  депутата  Сизенка  Юрія Павловича  -  до  голови   Вищого   арбітражного   суду   стосовно правомірності   рішень  щодо  Об'єднання  з  міжнародного  туризму "Інтурист-Україна". Прошу підтримати.

 

     "За" - 180.

 

     Рішення прийнято.

 

     Шановні колеги!  У нас ще є 13 хвилин.  Я прошу записатися на запити й заяви. Висвітіть список, будь ласка.

 

     Слово надається   депутату   Кириченку.   За  ним  -  депутат Ратушний. Будь ласка.

 

     КИРИЧЕНКО С.О.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України    з   питань   прав   людини,   національних   меншин   і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 183, Херсонська    область).    Християнськодемократична   партія України.  Шановний  Олександре   Миколайовичу!   Шановні   народні депутати!  Учора  у  Верховній  Раді  України  було  оголошено про створення нової депутатської  фракції  "Батьківщина".  Цю  звістку багато депутатів,  у тому числі і християни-демократи, сприйняли з почуттям болю і великого суму. Причиною цього стало не те, що нова фракція проголосила своєю метою захист інтересів народу України та пропагування  ідеології  соціальної   справедливості.   Моральний, душевний біль спричинило входження до цієї фракції, що проголосила такі святі цілі,  народного депутата Валерія Бабича.  Бабичу ще  й довірено представляти цю фракцію.

 

     Валерій Бабич  є  людиною,  визнання  якої злодієм у судовому порядку  затримує  в  часі  лише  існування  безбожного  інституту депутатської недоторканності. Саме прості люди - інваліди, сироти, одинокі й  нужденні,  яким  восени  1997  року  мала  бути  надана гуманітарна допомога від Християнськодемократичної партії України, а також всі християни-демократи  з  обуренням  сприйняли  виявлену Валерієм   Бабичем   богозневагу,   коли   він   привласнив  кошти колективної власності.

 

     Серед депутатів є чимало віруючих людей, і серед них є пастор Володимир   Шушкевич.  Будучи  послідовним  християнином,  він  не увійшов до  тієї  фракції,  яку  представлятиме  Валерій  Бабич  - людинафарисей,   людина,  яка  скоїла  ганебний  вчинок,  порушила заповіді Божі та норми християнської моралі.  Цим виступом  я  від імені  християн-демократів  звертаю увагу фракції "Батьківщина" на те,  що присутність у її складі такої людини поганить священне для кожного з нас слово.  І було б логічно та послідовно, щоб вигнання Бабича було б постійним та повсюдним,  у тому числі  і  з  фракції "Батьківщина",   поки   він  не  покається,  не  вибачиться  перед обкраденими ним людьми та не поверне привласнене.

 

     Мене уповноважено    також    повідомити    про     звернення депутатів-членів   Християнськодемократичної   партії  України  до Генерального прокурора України із проханням  скасувати  незаконний наказ  97-К  від  23  червня  1993  року  колишнього  Генерального прокурора,  а теперішнього,  на жаль,  народного депутата  Віктора Шишкіна,  який,  зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись не мотивами законності й моральності,  а  політичною  ситуацією  в боротьбі  за  посаду Генерального прокурора,  незаконно звільнив з посади  заступника  прокурора  Харківської   області,   начальника слідчого  управління  -  високопрофесійну  порядну  людину Трухана Володимира Феодосійовича.

 

     Упевнені, що   справедливість   буде   відновлена,   а    зло невідворотно буде покарано.

 

     ГОЛОВА. Слово надається депутату Ратушному.  За ним - депутат Яценко.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.,  член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий округ 164,  Тернопільська область).  Депутатська група "Реформи-центр". Конгрес українських націоналістів. З огляду на  те,  що  Координаційна рада політичних партій Тернопільщини та депутати-аграрники обласної ради Тернопільської області звернулися до нас із зверненням, я зобов'язаний його зачитати.

 

     "Депутати обласної  ради  Тернопільської  області надзвичайно стурбовані кризовим становищем,  що  склалося  в  агропромисловому комплексі  області.  Триває спад виробництва сільськогосподарської продукції,  зниження доходності і платоспроможності виробників. За 8  останніх  років  у  громадському  секторі  майже на дві третини зменшилося  поголів'я  худоби,  на  грані  занепаду   тваринницькі комплекси,  у критичному стані рослинницька галузь. Для проведення весняно-польових робіт  області  виділена  лише  незначна  частина ресурсів  від потреби,  дизельного палива планується виділити лише 16 тисяч тонн (потреба - 40 тисяч тонн),  міндобрив - 10,5  тисячі тонн (потреба - 30 тисяч тонн).

 

     Непаритетність обміну   сільськогосподарської   продукції  на промислові товари,  відсутність ефективної системи авансування  та пільгового кредитування сільськогосподарських виробників, суцільна бартеризація товарообміну  призвели  до  невиправданого  вимивання обігових коштів,  загострення фінансового стану виробників,  росту заборгованості із заробітної плати.

 

     Рівень ресурсного забезпечення  господарств  і  їх  практично повна  неплатоспроможність  та  відсутність  в  області  будь-яких резервів  ставлять  під  загрозу  ремонт  техніки  та   проведення комплексу весняно-польових робіт".

 

     Я розумію,    що    така    ситуація    склалася   в   усьому сільськогосподарському комплексі України,  але з огляду на те,  що Тернопільська  область  є переважно сільськогосподарською областю, уряд  має  подбати  про  виділення  їй  коштів.  Тим   більше   що Прем'єр-міністр  зовсім недавно був на Тернопільщині й обіцяв,  що ці проблеми будуть розв'язуватися.

 

     Учора народний депутат Масенко,  який укотре намагався заднім числом  змінити  історичну правду,  коли говорив про роль одного з найбільших диверсантів - розвідника Кузнєцова, вдався до відвертої цинічної   брехні  й  фальсифікації,  заявляючи,  що  до  вбивства Кузнєцова причетний сам Степан Бандера.

 

     Я вважаю за необхідне нагадати депутату Масенку й іншим,  хто не читає української історії:  у той час Степан Бандера знаходився в німецькому концентраційному таборі,  куди був інтернований ще  в 1941 році. А відомий розвідник Кузнєцов - славний провокатор часів Другої світової  війни,  вбиваючи  німецького  намісника,  свідомо підкидав листівки про те, що це зробили українські націоналісти.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Яценко. За ним - депутат Красняков.

 

     ЯЦЕНКО В.М.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань екологічної політики,  природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (виборчий округ

 66, Житомирська область). Дякую. Фракція Компартії України, "Союз Чорнобиль України". Шановні колеги! Я хотів би нагадати про те, що влітку минулого року Президент України своїми двома  указами,  які суперечать  Конституції  України,  зруйнував чорнобильський фонд - єдине джерело фінансування невідкладних чорнобильських проблем.

 

     Як і належить за законом, 50 народних депутатів оформили тоді ж  звернення  до  Конституційного  Суду.  До  цього  часу  його не розглянуто.  Це правопорушення належить до розряду тих,  які мають тривалу  дію,  діють  кожного  дня  і  впливають  на  стан захисту населення, яке потерпіло внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тому є  прохання  до  високоповажного  Конституційного  Суду прискорити розгляд цього питання. Це перше.

 

     Друге. У Житомирській області за рішенням  уряду  проводиться експеримент  із  виплати  пенсій  та  заробітної плати працівникам бюджетних установ не в грошовій формі,  а  товарами.  У  цілому  - справа начебто непогана,  але, одержуючи ці товари замість грошей, населення втрачає від 20 до 50 відсотків розміру пенсій,  грошової допомоги і заробітної плати у зв'язку з тим,  що ціна на ці товари призначається  значно  вища  за  ринкову.  Тому  я  звертаюся   до Прем'єр-міністра   з  конституційною  вимогою,  щоб  не  менше  80 відсотків цих виплат  здійснювалося  в  грошовому  еквіваленті,  а решта  - 20 відсотків - за цінами,  які не перевищують ринкові,  і таким чином зберегти все те,  що визначено  законами  України,  що повинні одержувати люди.

 

     Третє. Я  звертався  до  Прем'єр-міністра  з вимогою,  щоб за грудень  1998  року  погасили  заборгованість  із  виплати  пенсій пенсіонерам-військовослужбовцям.     Одержав     відповідь     від віце-прем'єр-міністра Тігіпка,  яка є класичною відпискою,  де він посилається  на  вжиття  заходів  і  таке  інше.  Не  визначено ні конкретного терміну,  ні того,  яких заходів буде вживати уряд для забезпечення виконання Конституції і законів України.

 

     Настійливо вимагаю   від   Прем'єр-міністра   України   вжити невідкладних   заходів   і   протягом   березня    погасити    всю заборгованість.

 

     I останнє,  четверте. Питання про депутатську недоторканність весь час порушується  на  сторінках  засобів  масової  інформації, навколо   нього  ведеться  багато  спекуляцій.  Я  офіційно  вношу пропозицію  розглянути  це   питання   в   комплексі,   Олександре Миколайовичу,  як  ми  про  це  домовлялися:  про  недоторканність фактичну та юридичну і народних депутатів України, і членів уряду, і працівників місцевих адміністрацій,  і так далі.  Підкреслюю,  в комплексі. І поставити, врешті-решт, крапку в цьому питанні.

 

     Я вчора перебував у Державній думі Російської  Федерації,  де відбулася  цікава  конференція  "Анти-НАТО",  і хочу передати всім жінкам  України,  насамперед  жінкамдепутатам,  поздоровлення  від колег із Державної думи Російської Федерації,  побажання здоров'я, щастя і успіхів.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Красняков. За ним - депутат Чародєєв.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В., член Комітету Верховної Ради України з питань науки  і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ).  Александр Николаевич,  прошу  передать  слово  руководителю фракции    Коммунистической   партии   Украины   Симоненко   Петру Николаевичу.

 

     ГОЛОВА. Депутат   Симоненко.   Вибачте,   замість    депутата Чародєєва наступним виступить депутат Сидорчук.

 

     СИМОНЕНКО П.М., член Комітету Верховної Ради України з питань правової  реформи  (багатомандатний   загальнодержавний   виборчий округ,  КПУ).  Фракция коммунистов.  Уважаемые коллеги!  Уважаемые радиослушатели!  Уважаемые  милые  наши   женщины!   Искренние   и преданные,  ласковые и добрые, любящие и терпеливые! Мамы, сестры, жены, дочери, подруги и мудрые бабушки!

 

     В эти  мартовские  дни,  знаменующие  собой  приход  весны  и пробуждение  жизни  после  суровой  зимы,  мы  обращаемся к вам со словами  искренней   благодарности,   признательности,   любви   и безграничного   уважения.  Женщина  -  это  не  просто  воплощение гармонии,  душевной красоты,  она всегда была и остается  символом жизни,  продолжения  рода  человеческого на Земле,  хранительницей семейного очага.

 

     Это хорошо  понимала  советская  власть,  она  всегда  высоко ценила вашу огромную хозяйственную,  общественную,  воспитательную деятельность:  женщинатруженица,  женщина-мать в  социалистическом обществе  была окружена подлинной заботой и признанием,  уверена в счастливом будущем для себя, для детей и для близких.

 

     К сожалению,  вот уже на протяжении  8  лет  нынешняя  власть "благодарит"  вас  за  милосердие,  труд  и  миролюбие  совершенно другими ценностями - очередными призывами потерпеть  еще  немного, еще  чуть-чуть,  новыми  посулами заморского изобилия,  за которое придется расплачиваться вашим детям и внукам,  мертвыми  заводами, фабриками    и   стройками,   обезлюдевшими   селами,   миллионами безработных,  снижением  рождаемости  детей  до  катастрофического уровня, бедностью и нищетой, которые неумолимо стучатся в каждые 9 из 10 семей.

 

     Сегодня власть вновь не скупится  на  обещания  для  вас.  Не сомневаемся,  что  вы и в этот раз сумеете отличить правду от лжи, словестную  шелуху  от  зерна  истины,  луч  надежды   от   пелены лицемерия.  Уверены,  ваше  терпение не беспредельно.  В борьбе за сплочение рядов вы обретете и  свои  права,  и  счастье  подлинных созидателей  советской  Украины.  Мы,  народные  депутаты  - члены Коммунистической партии,  призываем  к  этому  вас  и  всех  наших союзников.

 

     Мы искренне    приветствуем   в   эти   предпраздничные   дни международного  женского  праздника  8  Марта  вас,  дорогие  наши женщины,  желаем здоровья,  добра, красоты, счастья, радости вам и вашим семьям,  благополучия и уюта вашему домашнему  очагу!  Пусть осеняет  вас  вера  и  надежда  в борьбе за победу нашего общего и правого дела! С праздником, дорогие нашие женщины! (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Спасибі, Петре Миколайовичу. Слово надається депутату Сидорчуку.

 

     СИДОРЧУК М.Ю.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради України з питань  державного  будівництва,   місцевого   самоврядування   та діяльності  рад (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, ПСПУ).  Уважаемые  народные  депутаты!  Я  думаю,  многим  из  вас известно  бессмертное  произведение  Ярослава  Гашека  "Похождения бравого  солдата  Швейка",  в  котором  рассказывается  о  нравах, царивших в Австро-Венгерской империи начала нынешнего столетия, об алчности   чиновничества,   глупости   судей,   тупости   полиции. Поучительное    произведение!   Но   сравнивая   события   периода царствования императора Франца-Иосифа  с  тем,  что  происходит  в Украине  сегодня,  можно  сделать  вывод,  что  перед беспределом, царящим сегодня в Украине,  полицейская Австро-Венгерская  империя меркнет.

 

     У меня  в руках письмо,  подписанное сотнями рабочих суконной фабрики города Дунаевцы Хмельницкой области.  В  прошлом  году  ей исполнилось  170  лет,  из  них 168 лет фабрика работала.  Более 3 тысяч рабочих создали ей славу во многих городах Европы.  С начала проведения реформ фабрика закрылась. Исправно ходит в контору лишь админперсонал,  получающий зарплату благодаря  тому,  что  сдал  в аренду часть помещений. До простого люда дела никому нет. Подобных примеров не счесть в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях.

 

     На мой взгляд, нам необходимо рассмотреть на сессии положение дел  в  легкой  промышленности  с  обязательным   привлечением   к ответственности  виновных  в  ее  развале "выдающихся реформаторов современности" Пинзеника,  Мороза,  Тигипко,  Шпека.  Их заслуги в развале легкой промышленности неоспоримы.

 

     Второй вопрос.  О беспределе людей, одевших судейские мантии, о конотопских судьях Аршук,  Кравченко,  Ереминой знает не  только Украина,   но   и  Европа.  Воистину,  их  фамилии  стали  именами нарицательными.  Простые граждане удивляются их долгому сидению  в судейских креслах.

 

     Но вот еще пример. У меня в руках приговор Первомайского суда Николаевской области,  по которому пенсионер Пархоменко оштрафован на сумму 170 гривень.  Что же он совершил? Оказывается, в коридоре первомайского  центра  занятости  он  говорил  о  геноциде  против украинского народа,  имеющем место со стороны главы государства, о втором голодоморе в  Украине,  который  устраивает  правительство. Действительно,  этот  Пархоменко  - государственный преступник,  и первомайские судьи,  движимые своей верноподданнической любовью  к власти  капитала,  принимают  меры  к его наказанию.  Пример судей Конотопского горсуда оказался заразительным,  и он будет  поражать болезнью   под  названием  "судейский  беспредел"  и  другие  суды Украины,  пока люди, случайно оказавшиеся в судейских костюмах, не получат по рукам.

 

     Считаю, что Верховному Совету необходимо создать следственную комиссию для анализа состояния дел в судейском корпусе  нескольких областей Украины.

 

     И последнее.  Маленький  вопрос  к  руководителям  Верховного Совета:  выдается ли  депутатам  Верховного  Совета  дистанционное управление для регистрации и голосования? Так, по заявлению одного из представителей фракции  "Левый  центр",  вчера  "самый  честный депутат  Украины"  Александр  Мороз находился в Крыму,  но в то же время он юридически присутствовал в зале парламента и участвовал в голосовании.  Это  наблюдалось  за ним и когда было голосование по вопросу вхождения в Межпарламентскую Ассамблею,  тогда  он  был  в Италии.  Фактически нет,  а юридически есть. В связи с этим у меня просьба: выдать аппараты для дистанционного голосования...

 

     ГОЛОВА. Вимкніть мікрофон.

 

     Депутат Мазур. Я прошу, заспокойтесь, будь ласка. Говоріть.

 

     МАЗУР О.А., секретар Комітету Верховної Ради України з питань промислової  політики  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПСПУ).  Я хочу вам напомнить,  что два дня тому  назад  мы приняли преступное постановление, нарушающее ряд декретов Кабинета Министров,  о передаче  Фонду  госимущества  неопределенной  части предприятий,  созданных  "Укртелекомом".  Я по этому поводу подала протест в Верховный Совет,  и сегодня  юристами  готовится  проект постановления  о  внесении  в  повестку  дня этого вопроса заново. Потому что то,  что было совершено,  я еще раз подчеркиваю,  - это государственное преступление.

 

     Сегодня связь  (а это не только телефон,  я хочу подчеркнуть, это  и  телевидение,  и  радио,  и  наша  система  "Рада",  и  все остальное) находится в ничьих руках. Поэтому нам необходимо заново подготовить  этот   вопрос,   внести   его   в   зал   и   принять государственное   решение.   Ведь   мы   два   дня  тому  потеряли информационную независимость нашей страны, потеряли суверенитет. Я настаиваю  на  том,  чтобы  вопрос  по  связи  снова  был внесен в повестку дня.  Никакой "кризи" нашей  связи  нет,  и  сегодня  все делается   для   того,  чтобы  разбазарить  нашу  связь.  В  Ираке американцы  бомбят  коммуникационные  узлы,   а   мы   их   отдали добровольно.  Поэтому  я  прошу,  чтобы  мы  прониклись  тем,  что совершили,  и на следующей неделе,  Александр Николаевич, внесли в повестку   дня,   переголосовали   этот  вопрос  и  вернули  связь государству.  "Укртелеком" должен быть  государственным  и  только государственным.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Шановні колеги! Два депутати наполягають на репліці. Депутат Юхновський. З місця, будь ласка.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ О.І.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань аграрної політики та земельних відносин (виборчий округ 13, Вінницька  область).  Шановний  Олександре  Миколайовичу!  Шановні народні  депутати!  Ще  в  листопаді  минулого року я звернувся до Генеральної прокуратури і Міністерства юстиції з  вимогою  усунути порушення,   допущені   в   процесі   приватизації   Калинівського машинобудівного заводу,  та стосовно  невиконання  судових  рішень щодо  погашення  заборгованості  із  заробітної  плати та виплат у зв'язку із втратою працездатності працівникам підприємства  ще  за 1997 та 1998 роки. Але ж віз і нині там.

 

     Доведені до   відчаю   заводчани,  втративши  надію  отримати зароблені кошти, оголосили безстрокове голодування. 40 працівників уже п'яту добу практично не покидають територію підприємства. Стан їхнього здоров'я щогодини погіршується.

 

     Катастрофічний стан справ склався із соціальними виплатами  в окрузі.  З  цього  приводу  я  також  звертався до Прем'єрміністра Валерія Павловича Пустовойтенка.  Заборгованість тільки із виплати пенсій у Козятинському, Калинівському, Хмільницькому районах сягає 8 місяців і в сумі становить понад 20 мільйонів гривень.

 

     Шановний Олександре  Миколайовичу!  Враховуючи  те,   що   ви нещодавно,  перебуваючи  на  Вінниччині,  мали можливість особисто ознайомитися  з  цими  проблемами,  прошу  вас  дати   протокольне доручення  Кабінету  Міністрів  щодо дієвого реагування на вказані депутатські запити.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Масенко. 1 хвилина для репліки.

 

     МАСЕНКО О.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань державного будівництва,  місцевого самоврядування та діяльності рад (виборчий округ 147, Полтавська область). Дякую, Олександре  Миколайовичу.  На виступ депутата Ратушного я хотів би відповісти так.  Це дивлячись коли починати  відлік  історії.  Для мене  ця  історія  почалася з 1917 року,  а у вас,  може,  історія почалася з того моменту,  коли Степан Бандера  і  його  поплічники зустрічали німців у Львові. Це така справа.

 

     Я хотів би сказати,  що коли ви перебуваєте в сесійному залі, то ще й слухайте уважно.  Я говорив, що Миколу Івановича Кузнєцова вбили керівники ОУНУПА, про Бандеру там зовсім не йшлося.

 

     І як  би  ви  не  хотіли  нав'язати  історії Степана Бандеру, Стецька чи Петлюру, в ній усе-таки залишаться такі яскраві фігури, як Микола Іванович Кузнєцов, а не Бандера і не Ратушний (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Будь  ласка,  хвилина  для  репліки  депутатам Жиру і Марковській.

 

     ЖИР О.О.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою  злочинністю  і  корупцією   (виборчий   округ   35, Дніпропетровська область).  Прошу передати слово депутату Кощинцю. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     КОЩИНЕЦЬ В.В.,  член Комітету Верховної Ради України з питань паливноенергетичного   комплексу,   ядерної  політики  та  ядерної безпеки (виборчий округ  88,  ІваноФранківська  область).  Конгрес українських націоналістів,  фракція "Реформи-центр". "Президентові України  панові  Леонідові  Кучмі,  Голові  Верховної  Ради   пану Олександру Ткаченку,  Прем'єр-міністру пану Валерію Пустовойтенку, голові Національного банку пану Віктору Ющенку.

 

     Наближається великий ювілей - 2000- річчя від дня  народження Ісуса Христа.  У Долинському районі Івано-Франківської області діє Гошівський монастир,  який розташований на Ясній Горі і є одним із найважливіших відпустових та месійних центрів Західної України,  а також важливим центром паломництва молоді.  Це  одне  з  найкращих місць  у  Галицькому  підгір'ї,  на зразок Скалистих гір у Альпах. Ясна  Гора  -  це  святиня  нашого  українського  народу,  святиня історична,  що  сягає часів Берестейської унії,  місце чудотворне. Саме тут,  на цій чудовій Богом створеній красі,  загомоніла  Божа слава,  де  Мати  Божа  заложила свою скарбницю Божих ласк.  Тому, готуючись до великого ювілею 2000-річчя від дня  народження  Ісуса Христа,  в тих місцях,  де будуть відбуватися великі багатотисячні паломництва, необхідно провести підготовчі роботи. А саме..."

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Вимкніть мікрофон.  Прошу вибачити. Депутат Гуцол. За ним - депутат Марковська. Будь ласка.

 

     ГУЦОЛ М.В., секретар Комітету Верховної Ради України з питань прав  людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних   відносин (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  ПЗУ).  Кучмі Леоніду Даниловичу.  Шановний пане Президенте!  До вас звертаються жінки України, в котрих немає ніг. Леоніде Даниловичу! Скоро свято весни - Міжнародний жіночий день 8  Березня,  день  кохання,  день щастя  для  жінок,  з  чим  я  їх і вітаю.  До мене особисто як до секретаря  Комітету  з  питань   прав   людини   теж   звертаються жінки-інваліди,  в яких немає ніг.  Шановний Леоніде Даниловичу, у цих  жінок  немає  здоров'я   боротися   з   вашими   бюрократами. Заборгованість на 14 протезних заводах України не погашена.  Немає за що навіть ремонтувати  протези.  Шановний  Леоніде  Даниловичу! Хочу  нагадати,  що  стаття  102  Конституції  проголошує,  що ви, Леоніде  Даниловичу,  є   сьогодні   гарантом   додержання   нашої Конституції.  А  стаття  46 Конституції гарантує соціальний захист людей.

 

     Я дуже хотів би,  щоб Конституцію  поважали  і  Президент,  і депутати, і всі громадяни України. Я вважаю, що та держава, яка не може захистити знедолених, приречена на загибель.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Депутат  Марковська.  За  нею   -   депутат Дашутін.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.,  голова  підкомітету Комітету Верховної Ради України  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  та  дитинства (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ).  Дякую.  Шановні Білле Марченко і Моніко  Вітренко! Мені хотілось би сказати:  досить вам шельмувати нормальну порядну людину! Я як лікар можу сказати, що це у вас абстинентна дисфорія. І  тому  фракція соціалістів і селян замовила для вас на 8 Березня вашу улюблену пісню "Ой,  мороз, мороз"... Так що слухайте її з 12 години 8 Березня.

 

     ГОЛОВА. Депутат Дашутін.

 

     ДАШУТІН Г.П.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з  питань  екологічної  політики,  природокористування  та ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  (виборчий округ 162,  Сумська область).  Шановний Олександре Миколайовичу! Шановні народні   депутати!   Звертаюся  до  вас  із  проханням  захистити вітчизняного товаровиробника.  Вже п'ятий місяць фракція зелених і я  як  народний депутат від Сумської області намагаємося допомогти Шосткинському заводу "Імпульс" Міністерства промислової  політики, який  виробляє  детонуючий  шнур  для  проведення вибухових робіт. Потужності заводу дозволяють повністю задовольнити потреби України в  даному  засобі  вибуху.  А тим часом підприємства гірничорудної промисловості з дозволу Міністерства промислової політики завозять аналогічну продукцію з-за кордону на десятки мільйонів доларів.

 

     Вперше я звернувся з цього приводу до голови Державної служби експортного  контролю  ще  у  листопаді  1998  року,  звідки  мені повідомили,  що  служба  не має законодавчих підстав для обмеження імпорту промислових вибухових речовин,  які не належать до товарів військового призначення і товарів подвійного використання.

 

     Що стосується   Міністерства   промислової   політики,  то  у відповіді на  моє  звернення  мені  запропонували  дати  конкретну інформацію   щодо  випадків  необгрунтованого  ввезення  вибухових речовин,  яка начебто буде використана міністерством у  подальшому для недопущення ввезення імпортних вибухових засобів.

 

     Отож виявилося,  що контракти на мільйони доларів на ввезення імпортного детонуючого  шнура,  які  на  той  час  знаходились  на погодженні  в  Державній службі експортного контролю,  не були для Міністерства  промислової   політики   конкретною   інформацією... Напевно, питання ввезення з-за кордону продукції, яка виробляється і підприємством України, ніким не регулюється.

 

     Я минулого  року  двічі  звертався  до   колишнього   першого віце-прем'єр-міністра  Голубченка.  Нарешті  урядовою  комісією  з політики експортного контролю було прийнято  рішення  про  те,  що дозвіл  на  здійснення  імпорту  промислових  вибухових речовин та засоби  їх  ініціювання  надається  тільки  за   умови   наявності позитивного висновку Міністерства промислової політики.  Однак від цього нічого не змінилося,  оскільки міністерством не вжито ніяких заходів до обмеження ввезення в Україну продукції,  яка аналогічна тій,  що виробляється його ж заводом. Більше того, міністерство не виконало доручення Президента.

 

     ГОЛОВА. Шановні  колеги!  Я  просив би...  Ми сьогодні з вами напередодні великого свята 8 Березня поздоровили наших українських жінок,  поздоровили жінок - депутатів Верховної Ради. Це прекрасне людське дійство,  дійство від душі, дійство, яке багато років було і    залишається   виявом   поваги   і   шани   до   жінки-матері, жінкитрудівниці,  дружини, подруги. Давайте не будемо затьмарювати його такими заявами, які робляться сьогодні в цьому залі. Не треба проявляти ті емоції, які сьогодні абсолютно нікого не прикрашають.

 

     Я звертаю вашу увагу на те,  що  народний  депутат  Кириченко зробив   заяву   щодо   народного  депутата  Бабича.  Будь  ласка, розберіться самі,  бо  це  ваша  справа,  тобто  ваших  політичних партій,  політичних фракцій,  ваші, як кажуть, непорозуміння. І не вносьте цього,  будь ласка,  в  сесійний  зал,  тому  що  в  людей викликає подив, де ці кошти були взяті однією і другою стороною.

 

     Народний депутат  Ратушний  порушив  питання,  яке  викликало репліку народного депутата Масенка.  Давайте світле ім'я народного героя,  Героя  Радянського  Союзу Кузнєцова шанувати так,  як його шанували багато десятиліть.  На його  прикладі  виховувалися  цілі покоління.  І не думаю,  що Ратушному дано право, як кажуть, не те що обляпати,  а хоча б чимось затьмарити це ім'я. Недоріс Ратушний своїм  інтелектом  до  тієї  людини,  яка  є  національним  героєм (Оплески).

 

     Народний депутат  Яценко  звернувся  зі   своєю   заявою   до Конституційного  Суду.  Я  думаю,  що  Конституційний Суд згідно з усіма його повноваженнями розгляне, безперечно, ці всі питання.

 

     Щодо голосування і передачі права  голосу.  Народний  депутат Сидорчук сказав про дистанційне голосування.  Шановні колеги, я ще раз наголошую.  Я  вчора  казав  і  сьогодні  хочу  повторити,  що дистанційного голосування в нас немає.  Ми голосували у звичайному режимі.  Хто за когось, хто за себе голосував - це справа вже тієї техніки,  якою ми користуємося багато років,  і звинувачувати один одного недоцільно,  тому що техніка все відображає так,  як у  ній запрограмовано.  А в ній запрограмовано,  що під час голосування у звичайному режимі не можна визначитись, хто голосував за когось, а хто  за  себе голосував.  Просто вона відображає те,  що є в цьому сесійному залі.

 

     Стосовно пропозиції  депутата  Мазур  про  повторний  розгляд питання щодо "Укртелекому".  Зверніться,  будь ласка, в профільний комітет.  Юрій Борисович,  голова комітету, тут присутній. Вносьте своє подання, комітет його розгляне й дасть свої висновки. А ми на засіданні Погоджувальної ради  тоді  порадимося,  як  бути  з  цим питанням.

 

     Зараз переходимо  до  повторного  розгляду  Закону про вибори Президента України з пропозиціями Президента від  13  лютого  1999 року.

 

     Слово надається  Безсмертному  Роману  Петровичу - постійному представнику Президента України у  Верховній  Раді  України.  Будь ласка.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  постійний представник Президента України у Верховній Раді України (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП).  Шановний  Олександре Миколайовичу!  Шановні народні депутати!  Верховною Радою України 15  січня  1999  року  прийнято Закон  України  про  вибори Президента України.  Президент України вважає,  що  закон  не  може  бути  підписаний   ним   з   мотивів невідповідності  окремих  його норм положенням Конституції України та законів України, які є базовими для регулювання правовідносин у відповідних  сферах,  а  також  тому,  що його реалізація потребує невиправдано великих фінансових витрат.

 

     Перше. На думку Президента,  частина перша статті 1 закону не відповідає  частині першій статті 103 Конституції України,  і тому Президент  пропонує  викласти  її  в  такій  редакції:  "Президент України  обирається  громадянами  України  на  основі  загального, рівного і прямого  виборчого  права  шляхом  таємного  голосування строком на п'ять років".

 

     Друге. У   частині   другій  статті  24  Конституції  України встановлено: "Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,  політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного  та  соціального  походження,  майнового  стану,   місця проживання,  за  мовними або іншими ознаками".  Ніяких можливостей для винятків за цими ознаками Конституція України  не  передбачає. Тому  Президент  пропонує  в  частині  третій  статті 2 Закону про вибори Президента України слова  "крім  передбачених  Конституцією України та цим законом" вилучити.

 

     Третє. З   метою   приведення   статті   3  даного  закону  у відповідність зі статтями 70 та 103 Конституції України,  а  також зі статтею 2 Закону про вибори Президента України у статті 3 після слова "громадяни" додати слово "України".

 

     Четверте. Закон України про вибори Президента  України  надає право  висувати  претендентів  на  кандидата  у Президенти України громадянам  України,  які  мають  реалізовувати  це  право   через політичні  партії  та  їх  виборчі  блоки,  а  також  через  збори виборців.

 

     Вирішення цього  питання  у  такий  спосіб  не  повною  мірою враховує   частину  першу  статті  36  Конституції  України,  якою встановлено,  що  громадяни  України  мають   право   на   свободу об'єднання  у політичні партії та громадські організації (зверніть увагу!) для задоволення політичних та інших  інтересів.  До  числа політичних інтересів, звичайно, належить виборче право.

 

     Тому закон, на думку Президента, має закріпити право висувати претендентів на  кандидата  у  Президенти  України  не  тільки  за партіями,  їх виборчими блоками та зборами виборців,  а також і за громадськими організаціями.  У зв'язку з  цим  Президент  пропонує змінити окремі статті закону, зокрема:

 

     частину першу   та   другу   статті   5   доповнити   словами "всеукраїнські громадські організації";

 

     статтю 23 назвати  "Висування  претендентів  на  кандидата  у Президенти України громадськими організаціями та зборами виборців" і зробити відповідне її коригування.  Пропонується  також  змінити показники  мінімально  необхідної  кількості громадян,  які беруть участь у зборах по висуненню кандидатур;

 

     пропонується змінити відповідні  норми  в  статті  24,  а  її частину першу викласти в такій редакції: "Всеукраїнські громадські організації в особі їх вищих статутних органів та  збори  виборців (далі-збори)  можуть  обговорювати  одну  або  декілька кандидатур претендентів.  Кожний учасник таких зборів може запропонувати  для обговорення  будьяку  кандидатуру,  в тому числі і самовисунутися. Висунутою  зборами  як  претендентом  вважається  особа,  за   яку проголосувало не менш як половина учасників зборів";

 

     з метою   визначення   строків   висування   претендентів  на кандидатів  у  Президенти  України  від  громадських   організацій Президент України пропонує скоригувати відповідні статті.

 

     П'яте. У   Конституції   України   передбачено,   що   органи законодавчої,  виконавчої  та  судової   влади   здійснюють   свої повноваження  у  встановленій  нею  межах  і відповідно до законів України  (стаття  6).   Кабінет   Міністрів   України   згідно   з Конституцією  у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України (стаття 113 Конституції України).

 

     Законом України   про   Центральну   виборчу   комісію  також передбачено,  що ця комісія зобов'язана діяти лише на підставі,  в межах   повноважень  та  у  спосіб,  що  передбачені  Конституцією України, цим законом та іншими законами України (стаття 3).

 

     У статті 8 Закону про вибори Президента  України,  прийнятого Верховною Радою, також встановлюється, що організація і проведення виборів Президента регулюються Конституцією та законами України.

 

     Тому Президент вважає,  що рішення Верховної Ради України про проведення  виборів  Президента  України має прийматися у формі не постанови Верховної Ради України,  а законом України.  У зв'язку з цим Президент пропонує відповідно скоригувати частину першу статті 10 закону.

 

     Крім того,  з   метою   скорочення   витрат   на   проведення передвиборної кампанії та зменшення політизації в суспільстві,  на думку Президента,  доцільно скоротити строки  проведення  виборів. Для  цього  до  частини  першої  статті 10 закону необхідно внести відповідні зміни.

 

     Шосте. Закон, що розглядається, передбачає, що для проведення виборів  Президента  України мають утворюватися 225 територіальних виборчих   округів   (стаття   11).   Механічне   перенесення   на одномандатні  вибори  в  межах усієї держави норми,  прийнятої для виборів  саме  такої  кількості  народних  депутатів  України   за мажоритарною системою,  на думку Президента, є безпідставним. Адже це призведе  до  необгрунтованих  складнощів  під  час  формування виборчих   комісій,  організації  їх  роботи,  інсинуацій  навколо кількості голосів,  які отримають відповідно  майбутній  Президент України і народний депутат у тому самому окрузі.

 

     Основою побудови  системи  державного управління та місцевого самоврядування,   як    визначає    законодавство    України,    є адміністративно-територіальний  устрій,  система  якого  визначена статтею 133 Конституції  України.  Відповідно  до  неї,  на  думку Президента,  і мають бути сформовані органи для проведення виборів Президента України.

 

     Крім того,  слід враховувати, що відповідно до Закону України про  Центральну  виборчу  комісію  (стаття  1)  Центральна виборча комісія є постійно діючим державним органом,  який  відповідно  до Конституції  України,  цього  та  інших законів України забезпечує організацію підготовки і проведення виборів Президента України.

 

     Частина третя статті 1 визначає,  що комісія очолює (зверніть увагу) систему виборчих комісій,  які утворюються для підготовки і проведення виборів Президента України,  народних депутатів України та всеукраїнського референдуму, спрямовує їх діяльність. Комісія є юридичною особою, незалежним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно,  незалежно від інших державних органів та органів місцевого самоврядування (стаття 3).

 

     Важливо також  узяти  до  уваги  і  те,  що   відповідно   до Конституції    України    (стаття   140),   Закону   про   місцеве самоврядування в  Україні  (стаття  2)  місцеве  самоврядування  є правом   територіальної   громади  самостійно  вирішувати  питання місцевого значення. Тому до процедури обрання глави держави органи місцевого самоврядування безпосереднього відношення не мають.

 

     З метою  реалізації  цих  конституційних  норм  у  Законі про вибори  Президента  України,  на   думку   Президента,   необхідно передбачити,   що   територіальні  та  дільничні  виборчі  комісії формуються  за  пропозиціями  органів  місцевого   самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, партій, їх центральних органів, виборчих блоків, а також всеукраїнських громадських організацій.

 

     Під час формування виборчої комісії доцільно також урахувати, на думку Президента, негативний досвід вирішення цього завдання на засадах представництва партій (блоків),  набутий  за  результатами попередніх виборів, насамперед виборів народних депутатів України. На сьогодні  кількість  партій  та  їх  блоків  в  Україні  значно перевищує можливу кількість членів виборчих комісій.  Крім того, є й інші суб'єкти висування претендентів на кандидатів у Президенти, зокрема збори виборців,  всеукраїнські громадські організації. Під час вирішення питання щодо порядку формування виборчих комісій  не можна не брати до уваги і факти блокування роботи виборчих комісій представниками партій і блоків з політичних міркувань (що ми могли спостерігати  під  час  обрання нинішнього складу Верховної Ради), особливо в разі невдачі на виборах, які неодноразово мали місце.

 

     Партії і блоки,  всеукраїнські громадські організації та інші учасники   виборчого   процесу   мають   контролювати   законність проведення  виборів  глави  держави  не   завдяки   включенню   їх представників  до  складу виборчих комісій,  а користуючись правом призначення своїх спостерігачів, довірених осіб, повноваження яких дуже детально і добре розписані й визначені в цьому законі.

 

     У зв'язку  з цим Президент пропонує в частині третій статті 7 Закону  про   вибори   Президента   України   зробити   відповідне коригування,  а  статтю  11 викласти в новій редакції,  відповідно назвавши її "Територіальна організація виборів".

 

     Президент пропонує також внести зміни до статті 12,  зокрема, так   викласти   перше   речення:  "Виборчі  дільниці  утворюються відповідними   районними,    міськими,    районними    у    містах територіальними   виборчими   комісіями   за  поданням  сільських, селищних,  міських голів або посадових  осіб,  які  відповідно  до закону здійснюють їх повноваження".

 

     Відповідно до  викладених  мотивів Президент України пропонує змінити зміст статей 13 та  14,  відповідно  визначивши  структуру виборчих  комісій у відповідності з адміністративно-територіальним устроєм,  а також внести зміни до пункту 1 частини третьої  статті 15, відповідно вилучивши пункти 2 і 3, та змінити редакцію пунктів 9, 11 та 12.

 

     З метою економії бюджетних коштів  Президент  пропонує  також урахувати,   що  вибори  Президента  треба  проводити  по  єдиному загальнодержавному виборчому округу (про це також свідчить  досвід проведення  попередньої  кампанії  по  виборах  Президента),  а не утворювати, як я вже говорив, 225 територіальних виборчих округів. Відповідно  до  цього слід скоригувати і кількість довірених осіб, яких будуть мати кандидати у Президенти України.

 

     Тому Президент України пропонує перше речення частини  першої статті  37  викласти  в  такій  редакції:  "Кандитат  у Президенти України може мати до 30 довірених осіб,  які  допомагають  йому  у проведенні   виборчої  кампанії  і  діють  безпосередньо  на  всій території держави".

 

     Також Президент України пропонує в частинах третій та  шостій статті  40  вилучити  слова  "територіального  виборчого округу" у зв'язку з новою системою організації виборчих комісій.  Iз тих  же мотивів пропонується внести зміни до абзацу першого,  пунктів 1, 2 і 3 частини першої статті 44,  виходячи з необхідності  приведення їх  у  відповідність з новою структурою організації територіальних комісій.

 

     Сьоме. З метою приведення у відповідність із Законом  України про  оплату  праці  (стаття  8)  у частині першій статті 17 Закону України про вибори Президента  України  Президент  пропонує  слова "Центральною   виборчою   комісією"  замінити  словами  "Кабінетом Міністрів України".  У зв'язку з цим у частині другій цієї  статті слід вилучити слова "визначається Кабінетом Міністрів і",  а також частину третю.

 

     Восьме. У частині п'ятій статті 18 закону,  що розглядається, з   метою   забезпечення  реалізації  норми  щодо  неприпустимості втручання в діяльність виборчих комісій слова "Особи,  які входять до  складу  виборчої  комісії,  брали  участь  у  її  засіданні і" пропонується  замінити  словами  "Особи,  які  входять  до  складу виборчої комісії і брали участь у її засіданні, але".

 

     Дев'яте. Стаття  19  Закону  України  про  вибори  Президента України,  у  якій  ідеться   про   порядок   оскарження   дій   чи бездіяльності   виборчих   комісій,   не  узгоджується  з  нормами Цивільного процесуального кодексу - декларується право оскаржувати в суді, але не забезпечується механізм оскарження.

 

     Тому для  того  щоб скарги в суді були розглянуті,  Президент пропонує частину першу цієї статті викласти в редакції:  "Рішення, дії  або  бездіяльність Центральної,  територіальних та дільничних виборчих комісій,  їх посадових  та  службових  осіб  можуть  бути оскаржені  в порядку і строки,  встановлені цивільно-процесуальним законодавством України".

 

     В іншому  разі   для   процесуального   забезпечення   норми, зазначеної  в  прийнятому  нами законі,  необхідно внести зміни до цивільно-процесуального законодавства.

 

     Десяте. У статті 20 Президент  пропонує  зробити  коригування відповідно до щойно сказаного.

 

     Одинадцяте. У пункті 6 частини восьмої статті 22 передбачено, що до заяви про висунення претендента на  кандидата  у  Президенти України  додається декларація претендента про його доходи та майно за  попередній  рік.  Президент  пропонує   записати   "декларація претендента  про  майно  та  доходи за попередній рік",  тим самим скоригувавши питання щодо набуття майна за останній рік.  З цих же підстав пропонується внести зміни до статті 29.

 

     Дванадцяте. Враховуючи  зміст  частини третьої статті 25,  її текст пропонується перенести до статті 28.

 

     З метою приведення у  відповідність  з  Конституцією  України частину  сьому  статті 25 закону,  що розглядається,  пропонується викласти в запропонованій вам редакції.

 

     Тринадцяте. У Законі про вибори Президента України  необхідно уточнити  і деякі питання щодо порядку збору підписів на підтримку претендента на кандидата. Враховуючи практику, що була застосована під  час  проведення збирання підписів на підтримку кандидатів під час виборів  народних  депутатів,  Президент  пропонує,  щоб  один виборець   мав   право   підтримати  своїм  підписом  лише  одного претендента.

 

     У зв'язку з тим  що  закон  передбачає  можливість  висунення претендентів  на  кандидата у Президенти України зборами виборців, які не забороняється проводити на підприємствах,  в  установах  та організаціях,  Президент  пропонує  частину  тринадцяту  статті 27 вилучити.

 

     Чотирнадцяте. Питання оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих  комісій врегульовуються у статті 19 даного закону.  Тому Президент пропонує  частину  п'яту  статті  28  викласти  в  іншій редакції.

 

     П'ятнадцяте. У  зв'язку  з  тим  що  здійснення  контролю  за додержанням  податкового  законодавства  в  Україні  покладено  на державну  податкову  службу,  Президент  пропонує,  щоб  перевірку задекларованих  доходів  здійснювала  за  дорученням   Центральної виборчої комісії саме Державна податкова адміністрація.

 

     Шістнадцяте. Друге  і третє речення частини третьої статті 31 даного закону з метою  узгодження  з  пунктом  7  частини  третьої статті 15 цього ж закону Президент пропонує об'єднати і викласти в новій редакції:  "Такі  зустрічі  організовуються  територіальними виборчими  комісіями разом з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування".  Безперечно,  для забезпечення  процесу проведення відповідних зустрічей.

 

     Сімнадцяте. З  метою  приведення  у  відповідність з частиною третьою статті 142 Конституції України,  в  якій  передбачено,  що "витрати  органів  місцевого самоврядування,  що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою", а також з урахуванням  вимог  Закону  про бюджетну систему України Президент пропонує зі статті 21 закону вилучити слово "безкоштовно".

 

     Вісімнадцяте. У  статті  32  перше  речення  абзацу   другого частини   першої   з  метою  забезпечення  рівності  кандидатів  у Президенти  України  в  правах  на  використання  засобів  масової інформації  для передвиборної агітації Президент пропонує викласти в такій редакції:  "Конкретний обсяг і час радіо-  і  телепередач, визначених  для передвиборної агітації кандидатів,  встановлюється Центральною  виборчою  комісією  за  погодженням   з   керівниками відповідних засобів масової інформації".

 

     Дев'ятнадцяте. У  зв'язку  з  тим  що судові органи та органи прокуратури належать до органів державної влади,  в абзаці другому частини першої статті 33 після слів "державної влади" пропонується додати слова "включаючи судові органи та  органи  прокуратури",  а абзаци третій та четвертий вилучити.

 

     Двадцяте. У  абзаці  другому частини першої статті 35 з метою приведення  його  у  відповідність  зі  статтею   26   Конституції Президент  пропонує слова "іноземних громадян та" замінити словами "іноземців та осіб без громадянства, іноземних".

 

     Маючи на меті недопущення внутрішніх суперечностей у  законі, частину  дев'ятнадцяту статті 35 пропонується вилучити,  а частину сьому викласти в іншій редакції.

 

     Двадцять перше.  Оскільки має бути забезпечена незалежність у діяльності Центральної виборчої комісії, як того вимагає Закон про Центральну  виборчу  комісію,  на  думку  Президента,   не   можна погодитися  з наданням права представникам кандидатів у Президенти України брати участь в обговоренні  питань,  що  розглядаються  на засіданнях  цієї комісії.  На думку Президента,  комісія може лише "надавати  інформацію  та  вносити   пропозиції   з   питань,   що розглядаються на засіданнях комісії".

 

     Наступне. Для  забезпечення  незалежного  контролю за видачею бюлетенів для голосування виборців,  які  за  станом  здоров'я  не можуть прибути в приміщення для голосування, в частині дванадцятій статті 42 слова "бюлетені перераховуються в  присутності  бажаючих членів  комісії  і  офіційних спостерігачів" пропонується замінити редакцією, запропонованою народним депутатам.

 

     Далі. З метою забезпечення  права  виборців  на  безпосереднє здійснення  влади  та  обрання  на  основі загального,  рівного та прямого виборчого права глави держави Президент  України  пропонує частину  четверту  статті 45 доповнити словами "або якщо у виборах взяло  участь  менше  половини  виборців,  внесених   до   списків виборців".  Хоча,  очевидно,  зрозуміло,  що  менше  70  відсотків громадян  не  візьмуть  участі  в  наступних  виборах   Президента України.

 

     З метою  приведення  частини першої статті 49 у відповідність зі статтею 104 Конституції  України  пропонується  викласти  її  в такій редакції:  "Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше  ніж  через  тридцять  днів  після  офіційного  оголошення результатів  виборів,  з  моменту  складення  присяги  народові на урочистому засіданні Верховної Ради України".

 

     І останнє. На думку Президента, слід також уточнити суб'єктів та   підстави   для  притягнення  винних  до  відповідальності  за порушення виборчого законодавства.  Для  цього  в  частині  першій статті  50  слова  "а також голова,  заступник голови,  секретар і члени  виборчих  комісій,  посадові  чи  службові  особи   органів державної   влади,  органів  місцевого  самоврядування,  об'єднань громадян" Президент пропонує замінити словами "публічно  закликали до бойкотування виборів,  а також опублікували чи поширили в інший спосіб завідомо неправдиві відомості про кандидата або". У зв'язку з цим частину другу цієї статті необхідно вилучити.

 

     Шановні народні  депутати,  прошу  вас розглянути та прийняти пропозиції Президента України.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Сідайте, будь ласка.

 

     Ми повторно   розглядаємо   цей   закон.   Слово    надається Пономаренку   Георгію   Григоровичу,   члену   Комітету  з  питань державного будівництва,  місцевого  самоврядування  та  діяльності рад. Доповідайте, будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань  державного  будівництва,   місцевого   самоврядування   та діяльності  рад (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ).  Я почну свою співдоповідь  з  того,  про  що  сказав  Роман Петрович.    Президент   повернув   закон   у   зв'язку   з   його невідповідністю  окремим  статтям  Конституції.  Ми  на  засіданні комітету    вивчали    це    питання,   і   в   нас   є   висновок науково-експертного   управління   Секретаріату   Верховної   Ради України.  Необхідно зауважити, що жодне з положень закону, до яких Президент висловив  свої  пропозиції,  не  порушує  конституційних норм.    Президент    висловив    свої   побажання,   як   кажуть, "руководствуясь революционной целесообразностью,  выгодной  прежде всего властям предержащим".

 

     Пропозиції і  зауваження  Президента  викладені в 26 пунктах, які включають 79 пропозицій до 37 з 51 статті.  Комітет  розглянув ці  пропозиції.  Ми  вважаємо,  що  26  із них,  тобто третину цих пропозицій  можна  врахувати,  ми  погодилися  з  ними,  а   решту відхилили.

 

     Які ж  основні  пропозиції  Президента  до  цього  закону?  Я коротко розповім про них.

 

     Перше. Суб'єктами висунення  претендента  пропонується,  крім партій,    зборів    виборців,   самовисуванців,   вважати   також всеукраїнські громадські організації.

 

     Друге. Президент вважає, що Верховна Рада повинна приймати не постанову, а закон про призначення виборів.

 

     Третє. Президент  запропонував  скоротити  строки  проведення кампанії,  тобто приймати рішення Верховної Ради не за 180,  а  за 120 днів.

 

     Четверте. Запропоновано  мати  не 225 територіальних виборчих округів,  на  які  поділяється   одномандатний   загальнодержавний територіальний округ, а 805.

 

     Ми передбачали,    що   територіальні   комісії   утворюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим,  обласними  радами,  а дільничні - сільськими,  селищними,  міськими,  районними у містах радами.  Президент   пропонує,   щоб   ці   комісії   утворювалися вищестоящими комісіями.

 

     П'яте. У  нас  у законі записано,  що один виборець має право своїм  підписом  підтримати  декількох   претендентів.   Президент пропонує передбачити,  що один виборець має право підтримати своїм підписом лише одного претендента.

 

     Шосте. Президент не  погодився  із  запропонованим  Верховною Радою  положенням  про  заборону  організації  збору  підписів  на підприємствах,  в установах і  організаціях.  Ми  передбачали,  що кожен  кандидат  в  Президенти  може мати довірену особу в кожному територіальному  виборчому  окрузі.  Президент  же  пропонує,  щоб кандидат мав не більш як 30 довірених осіб.

 

     І останнє.  Президент  вважає,  що  вибори  можуть  вважатися такими,  що не відбулися,  якщо на виборчі дільниці прийде менш як 50  процентів  виборців,  що  внесені в списки.  У прийнятому нами законі такої норми не було.  Не було такої норми і  в  Законі  про вибори  народних  депутатів.  Ми вважаємо,  я повторю,  що жодного конституційного  порушення  в   прийнятому   Законі   про   вибори Президента України Верховна Рада не допустила.

 

     Олександре Миколайовичу...

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги! Я думаю, що процедура нам зрозуміла.

 

     Я спочатку  поставлю  на голосування пропозицію про подолання вето Президента (Шум у залі).  Володимире Романовичу!  Я надам вам слово...

 

     Питання зрозуміле:   ми  з  вами  прийняли  закон,  на  закон накладено вето Президента.  І тому,  я думаю,  за процедурою  буде правильно,  якщо  ми,  щоб  не  гаяти часу,  спочатку поставимо на голосування пропозицію про подолання вето. Якщо вето подолаємо, то знімаємо  питання з розгляду і подаємо закон на підпис Президенту. Якщо ні,  тоді ми виконуємо ту процедуру,  за  якою  будемо  знову розглядати  всі  пропозиції,  і  Георгій  Григорович  доповідатиме постатейно,  з  урахуванням  тих  основних  зауважень,  які   вніс Президент до даного закону.

 

     Я прошу зайняти робочі місця.

 

     Будь ласка, поки депутати займають робочі місця, надамо слово Володимиру Романовичу Марченку, потім депутату Єльяшкевичу.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 161, Сумська  область).  Фракция  Прогрессивной  социалистической партии.  Роман Петрович!  Я хочу,  чтобы вы сейчас сделали  точную ссылку  на нормы Конституции или на нормы международного права,  в соответствии с  которыми  Президент  обязывает  одного  избирателя ставить  подписи  за одну кандидатуру в Президенты.  Прошу назвать конкретные международные нормы и нормы Конституции тоже.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановний  Володимире  Романовичу!   Шановні колеги! Стаття 94 Конституції визначає, що Президент може накласти вето  з  мотивів  невідповідності  закону  Конституції  або  іншим законам. Там не виписано, які мають бути конкретні мотиви: чи вони мають носити юридичний характер, чи фінансовий, чи ще якийсь.

 

     Президент, аналізуючи хід виборів народних депутатів,  бачив, як і ми з вами бачили, що процедура збирання підписів на підтримку кандидатів перетворилася  на  бізнес.  І  ми  мали  можливість  це спостерігати,  коли  одна  уповноважена  особа  збирала підписи на підтримку трьох,  чотирьох і більше партій,  тим самим  заробляючи гроші.  Продовжувати таку практику Президент вважає неприпустимим. Ось чому Президент пропонує,  щоб один громадянин підписувався  на підтримку тільки одного кандидата.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 182,  Херсонська область).  Я хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги, что никаких нарушений Конституции  в  законе  нет.  Действительно, есть несоответствия этого закона тексту, который мы проголосовали. Например,  исчезла формулировка,  которая  лишала  лиц,  достигших 60-летнего   возраста,  права  баллотироваться  в  Президенты.  Но несмотря на это,  мы дадим возможность  и  Леониду  Даниловичу,  и Александру Николаевичу,  если он захочет (я заранее его поздравляю с 60-летием!),  баллотироваться. Самое главное сейчас - обединить усилия,  преодолеть  президентское  вето и дать шанс нашему народу сменить руководство страны,  дать народу шанс на  будущее.  Сейчас будет историческое голосование.  Я прошу это голосование проводить в непоименном режиме,  чтобы каждый руководствовался исключительно своей совестью. И прошу всех преодолеть президентское вето.

 

     Спасибо.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.  П.  Олександре  Миколайовичу,  можна я скажу? Шановні колеги!  Необхідно перейнятися і тим, що в законі є кілька норм,  які прямо порушують права людини.  Ну, скажімо, обмеження у виборчому праві громадян,  які перебувають за кордоном.  Ми  маємо розуміти,   що   це  норма,  яка  заперечує  права  людини,  права громадянина України.  I тому ця  норма  обов'язково  повинна  бути врахована в нинішній ситуації.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Ми  врахували її,  Романе Петровичу.  Ми її врахували.

 

     ГОЛОВА. Депутат Манчуленко.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань    національної    безпеки   і   оборони   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Чернівецька   область. Фракція Народного руху України. Шановні колеги депутати! Перед тим як ми перейдемо до голосування за подолання  президентського  вето на Закон про вибори Президента України,  просив би вас згадати про рішення Конституційного Суду України,  в якому сказано,  що  кожне зауваження  чи пропозицію Президента треба проголосовувати окремо. Тому ми не можемо зараз просто подолати вето в цілому,  не  кажучи вже про те, що є окремі слушні зауваження і пропозиції Президента, з якими можна було б і погодитися.

 

     Не можна погодитися з  тим,  що  кандидатів  можуть  висувати всеукраїнські громадські організації, не можна погодитися з правом тільки одного підпису та іншими принциповими моментами.  З  іншими пропозиціями можна було б і погодитися.

 

     Тому я  просив  би,  щоб  перед  тим  як  приймати рішення ми пам'ятали про рішення Конституційного Суду України.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Ніколаєнко.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  науки  і освіти (виборчий округ 185,  Херсонська область). Фракція соціалістів і селян  (Лівий  центр).  Шановний  Олександре Миколайовичу!  Шановні виборці! Наша фракція вважає, що зауваження Президента  носять  другорядний  характер,   що   вони   абсолютно надумані.   І   якщо   їх   уважно   та   спокійно,   без  емоцій, проаналізувати, то видно, що, скажімо, норма про явку на вибори 50 відсотків  виборців пропонується на той випадок,  якщо Президент і його команда будуть боятися, що може перемогти інший кандидат.

 

     Або, скажімо, норма про те, що виборці не мають права ставити два підписи. У кожному підписному листі комуністів, соціалістів чи інших партій,  які будуть в опозиції  до  Президента,  обов'язково буде записаний провокатор,  який через п'ять хвилин кричатиме,  що його примусили. І це зірве вибори.

 

     Тому давайте  незалежно   від   уподобань   проголосуємо   та подолаємо це вето і будемо готуватися до виборів.

 

     ГОЛОВА. Депутат Чорновіл.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України  з   питань   культури   і   духовності   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НРУ). Шановні колеги! Я не казав би, що зауваження Президента є другорядними. Там є одне принципове зауваження,  яке, на жаль, чомусь підтримав комітет. Мені в голову не  вкладається,  як  міг  комітет  підтримати  норму  про   право підписатися на підтримку тільки одного претендента.  Треба зібрати 1 мільйон підписів,  у тому числі не менш як  по  30  тисяч  у  18 областях!  Ви  що,  хочете  звести  всі  президентські  вибори  до змагання однієї людини самої з собою або,  у крайньому разі,  двох людей?  Це ж абсолютна дискримінація,  це вже ніякі не вибори,  це будуть вибори з одного або з двох!

 

     Я думаю,  що комітет зробив  помилку.  Якраз  саме  на  цьому пункті  треба  зосередити  увагу  і  подолати  президентське вето, відхилити президентські пропозиції,  бо це будуть не вибори  -  це будуть вибори без вибору. Давайте думати, що ми робимо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Омельченко.

 

     ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань законодавчого  забезпечення  правоохоронної  діяльності  та боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ

 146, Полтавська область).  Шановні  колеги!  Шановний  Олександре Миколайовичу!  Безперечно, вето Президента ми повинні подолати. Це перше.

 

     Друге. Юридичний аналіз  прийнятого  Верховною  Радою  закону засвідчує,  що  порушень Конституції і міжнародних правових норм у ньому немає.

 

     І третє.  Шановний Олександре Миколайовичу,  я хотів би,  щоб після  голосування щодо цих зауважень Президента ми повернулися до статті 21,  яка з різних причин  просто  випала.  Ми  з  депутатом Єрмаком  офіційно зверталися з депутатським зверненням до вас і до Президента  і  просили,  щоб  Президент  повернув  цю  статтю  для переголосування, щоб унеможливити будь-які інсинуації.

 

     Нагадаю її  положення,  це  буквально  20 секунд,  Олександре Миколайовичу.  Не  може  бути  обраним  Президентом  України   або зареєстрований кандидатом у Президенти громадянин України, який на день виборів досяг 60 років,  визнаний судом недієздатним або  має паспорт   громадянина   іншої   держави.  Це  стосується  також  і Президента України,  якщо за час його перебування на цій посаді  в державі   виникла   або   збільшилася  заборгованість  із  виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

 

     Я просив би після обговорення цього  питання  повернутися  до цієї статті і проголосувати її в цілому або окремо кожен її пункт.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Я хотів би і народним депутатам, і виборцям, які нас слухають,  нагадати: у Конституції немає такої норми - 60, 65 чи 70 років.  Якщо вносити таку поправку,  то,  думаю,  це буде суперечити Конституції,  тому давайте не будемо робити того, що не передбачено Конституцією.

 

     Депутат Моісеєнко. Будь ласка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  голова  підкомітету  Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва,  місцевого самоврядування та діяльності рад (виборчий округ 53,  Донецька область).  Фракция Коммунистической партии Украины. Уважаемый Александр Николаевич! У меня есть небольшое замечание по процедуре. Мне не совсем понятно, почему Роман Петрович сейчас находится  в  ложе  правительства,  и совершенно непонятно, что за лица его окружают.

 

     Насколько я  знаю,  Верховный  Совет  не  дал  разрешения  на присутствие здесь  посторонних  лиц  и  оказание  влияния  на  ход законодательного   процесса.   Поэтому   я  хотел  бы,  во-первых, попросить Романа Петровича как народного депутата занять  место  в зале и согласно его обязанностям продолжить работу над законом.  А лиц,  находящихся сейчас у него за спиной,  я попросил бы покинуть зал,  потому  что  я  не  знаю,  имеют  ли  они сейчас право здесь находиться  и  были  ли  они  допущены   Верховным   Советом   для рассмотрения этого закона.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Я думаю,  що Роману Петровичу справді треба зайняти  своє  робоче  місце  в  залі,  а  присутній  -  начальник управління,  яке співпрацює з Верховною Радою, - нехай знаходиться там, де йому відведено місце.

 

     Романе Петровичу, будь ласка, займіть своє робоче місце.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П. Олександре Миколайовичу, тут немає проблеми. Якщо  є  необхідність  зайняти  своє  місце  і працювати,  то я із задоволенням...

 

     ГОЛОВА. Питань немає.

 

     Депутат Черняк. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЯК В.К.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України   з   питань  економічної  політики,  управління  народним господарством,  власності  та  інвестицій  (виборчий  округ   153, Рівненська  область).  Фракція  Народного  руху  України.  Шановні народні депутати!  Президенти змінюються,  а Україна  залишається. Давайте ми все-таки будемо думати про вибори Президента України, а не про Кучму Леоніда Даниловича,  тому що є  його  прихильники,  є супротивники,  а  ми хочемо приймати закон під цим кутом зору - чи допоможе  він  Кучмі,  чи  нашкодить.  Я  все-таки  думаю,  що  це неправильний  критерій.  Ми приймаємо закон про вибори не лише для нинішніх виборів,  а  й  для  майбутніх,  перспективних,  і  треба виходити   саме  з  цього.  На  мій  погляд,  деякі  пропозиції  і зауваження  Президента  слушні,  і  можна  було  б  їх  урахувати, вдосконалити закон.

 

     Я не  проти  того,  щоб  спочатку  подолати  вето,  а  потім, можливо,  ще дещо внести або якісь окремі положення трохи змінити. Але  я хочу категорично заперечити моїм колегам,  які наполягають, щоб ми прийняли норму, що кандидату має бути не більш як 60 років. Цього  ні в якому разі робити не можна.  Ви знаєте,  що Рейган був обраний президентом у 69 років і став одним із кращих  президентів США.

 

     Тому давайте все-таки будемо думати,  які поправки вносити, а які ні.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Георгію  Григоровичу,   будь   ласка,   які зауваження,  на думку комітету, нам потрібно врахувати? Я поставлю їх на голосування,  щоб ми їх підтримали,  а потім проголосуємо  в цілому про подолання вето.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Пропозиція перша. Президент пропонує частину першу статті 1  викласти  в  такій  редакції:  "Президент  України обирається  громадянами  України  на основі загального,  рівного і прямого виборчого права шляхом  таємного  голосування  строком  на п'ять років". Ми погодилися з цією пропозицією.

 

     ГОЛОВА. Будь   ласка,   я   ставлю   на   голосування.  Прошу підтримати. Це те, що підтримує комітет.

 

     "За" - 322.

 

     Прийнято.

 

     Будь ласка, наступні.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Статтю 3 після слова: "громадяни" необхідно доповнити словом "України". Ми врахували.

 

     ГОЛОВА. Прошу підтримати.

 

     "За" - 329.

 

     Прийнято. Будь ласка, далі.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  У частині другій статті 15 пункт 6 викласти в такій редакції:  "Визначає відповідно до цього та інших  законів України   порядок  використання  засобів  масової  інформації  для проведення передвиборної агітації".

 

     Ми погодилися з цією пропозицією.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 325.

 

     Прийнято. Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.   У   частині   першій   статті   17   слова "Центральною   виборчою   комісією"   необхідно  замінити  словами "Кабінетом  Міністрів  України".  У  частині  другій  цієї  статті вилучити  слова  "визначається  Кабінетом Міністрів України і",  а також частину третю цієї  статті.  Ми  погодилися  з  цими  трьома пропозиціями.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо. Підтримуємо.

 

     "За" - 326.

 

     Прийнято.

 

     ----------

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. У частині п'ятій статті 18 слова "Особи,  які входять до складу  виборчої  комісії,  брали участь у її засіданні і" пропонується замінити словами "Особи, які входять до складу виборчої комісії і брали участь у її  засіданні, але". Ми погодилися з цим.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 323.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. У частині четвертій статті 20 вилучити слово "лише" та  доповнити  частину  словами  "а  також  інші  громадяни України,  які  проживають або перебувають на території відповідної іноземної держави". Ми погодилися з цією пропозицією Президента.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо "за".

 

     "За" - 274.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  У   частині   восьмій   статті   20   слово "постійним" слід замінити словом "попереднім".

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 329.

 

     Прийнято. Спасибі.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Частину  дев'яту  статті 20 доповнити новим реченням такого змісту: "Таким особам надається довідка за формою, яка затверджується Центральною виборчою комісією, на підставі якої ця особа заноситься до  списків  виборців  на  дільниці  за  новим місцем   проживання.   Зазначена   довідка   додається  до  списку виборців". Ми погодилися з цією пропозицією.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 320.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  У пункті 6 частини восьмої статті 22  слова "декларація  претендента  про  доходи  та майно за попередній рік" замінити словами "декларація претендента про майно  та  доходи  за попередній рік".

 

     Ми погодилися з цією пропозицією.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 318.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Ми  погодилися  з  тим,  щоб  частину третю статті 25 перенести до статті 28.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 319.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Пункт 5 статті 27 доповнити реченням такого змісту:  "Один  виборець  має право підтримати своїм підписом лише одного претендента". (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування.

 

     "За" - 157.

 

     З мотивів.  Депутат Лавринович.  Будь ласка. За ним - депутат Марченко.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.,  секретар  Комітету Верховної Ради України з питань правової реформи (виборчий округ 121,  Львівська  область). Фракція Народного руху України.  Шановні колеги!  Ми проголосували відповідно  до  Регламенту  і  не  набрали  необхідної   кількості голосів.  Питання,  власне, вирішене. Воно є доволі неоднозначним. За Конституцією вимагається  обов'язкова  таємність  волевиявлення громадян при виборах вищої посадової особи держави.

 

     Оскільки голосування  відбулося,  ми повинні перейти до інших зауважень,  які  враховані,  а  потім  уже  долати  вето  по  всіх позиціях, включаючи й цю.

 

     ГОЛОВА. Погоджуєтеся? Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Перше  речення  частини  другої  статті  29 пропонується викласти в такій редакції: "Достовірність відомостей, поданих   у   декларації,   перевіряється   Державною   податковою адміністрацією  України   за   дорученням   Центральної   виборчої комісії". Ми підтримуємо цю пропозицію Президента.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 316.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Олександре Миколайовичу! І в частині першій цієї статті треба записати "майно та доходи..."

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 318.

 

     Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  У частині третій  статті  32  слова  "а  за рахунок   місцевих   бюджетів"  вилучити.  Ми  погодилися  з  цією пропозицією.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 278.

 

     Прийнято. Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. У частині п'ятій статті 32 слова  "недостовірних  матеріалів  про  кандидата  у Президенти України" замінити словами "недостовірних,  на  думку  кандидата  у Президенти України, матеріалів про нього".

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 281.

 

     Прийнято. Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  У  частині  першій  статті  33 абзац другий після  слів  "державної  влади"  пропонується  доповнити   словами "включаючи  судові органи та органи прокуратури",  а абзаци третій та четвертий вилучити. Ми погодилися з цією пропозицією.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 317.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Ми погодилися з  Президентом  і  пропонуємо вилучити  частину одинадцяту статті 33 як таку,  що дублює частину десяту статті 31.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 309.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  У абзаці другому частини першої  статті  35 слова  "іноземних громадян та" замінити словами "іноземців та осіб без громадянства, іноземних". Ми погодилися.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 313.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Частину сьому статті 35 викласти   в  такій  редакції:  "Дані  про  розміри  і  джерела надходжень до фонду,  фінансові звіти про використання цих  коштів публікуються   Центральною  виборчою  комісією  у  газетах  "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як на  сьомий  день  після дня виборів".

 

     Ми погодилися з цим.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 314.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Ми  також  погодилися  з тим,  щоб вилучити частину дев'ятнадцяту статті 35.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 309.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Комітет погодився з пропозицією Президента, щоб  пункт  2 частини третьої статті 36 викласти у такій редакції: "Надавати  інформацію  та  вносити   пропозиції   з   питань,   що розглядаються на засіданнях комісії".

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 263.

 

     Прийнято. Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Д.  Частину сімнадцяту статті 43 після слів "на засіданні" доповнити словом "відповідної". Ми погодилися з цим.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 308.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Частину першу статті 49 пропонується викласти в такій редакції: "Новообраний Президент України вступає  на  пост  не  пізніше  ніж через   тридцять  днів  після  офіційного  оголошення  результатів виборів,  з  моменту  складення  присяги  народові  на  урочистому засіданні Верховної Ради України".

 

     ГОЛОВА. Голосуємо. Це визначено Конституцією.

 

     "За" - 312.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Таким  чином,  з  усіх пропозицій,  з якими погодився комітет, не пройшла одна.

 

     ГОЛОВА. До статті 27.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Так.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги!  Ми домовилися повернутися до  статті 27.  Хто хоче висловити свої думки, будь ласка. А потім я поставлю на голосування.

 

     Депутат Лавринович був ініціатором. Я надаю йому слово.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Фракція  Народного  руху  України.   Шановні колеги!  Ми  зробили  частину  роботи  -  проголосували зауваження Президента,  які  комітет  рекомендував  нам  підтримати.  Ми   їх підтримали   за   винятком   одного   зауваження.   Залишилися  ті зауваження, щодо яких комітет рекомендує подолати вето Президента. Відповідно    до   конституційної   процедури   ми   маємо   зараз проголосувати кожне зауваження і набрати понад 300 голосів,  як ми проголосували більшість цих зауважень.  Тоді ми завершимо повністю всю  роботу  над  даним  законом,  і  після  цього  він  має  бути підписаний Президентом України.

 

     ГОЛОВА. Я мав на увазі статтю 27. Ще є зауваження?

 

     Георгію Григоровичу,  зачитайте,  будь  ласка,  статтю  27  у редакції, яку пропонує Президент.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Я поясню. У нашому законі було записано, що один виборець може підтримати своїм підписом декілька претендентів на кандидата в Президенти.  Президент пропонує,  щоб один виборець мав право підтримати своїм підписом лише одного претендента.

 

     ГОЛОВА. Я  ставлю  на  голосування.  Шановні колеги!  Якщо ми подолаємо вето 300 голосами і залишимо попередню редакцію, то ні в кого  ніяких  питань не буде.  Я ставлю на голосування в редакції, яку пропонує комітет. Будь ласка.

 

     "За" - 165.

 

     Не погодилися з Президентом.  Тоді давайте спочатку по кожній пропозиції. Георгію Григоровичу, будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Президент пропонує в частині третій статті 2 слова "крім передбачених  Конституцією  України  та  цим  законом" вилучити. Ми відхилили цю пропозицію.

 

     В статье   103   Конституции   уже   предусмотрены  некоторые ограничения для кандидатов - 35 лет,  10 лет проживания в Украине, избрание   не   более  чем  на  два  срока.  Кроме  того,  законом предусматривается, что члены избирательной комиссии не могут вести агитацию  на избирательных участках.  Мы считаем,  что слова "крім передбачених Конституцією України та цим законом" должны  остаться в тексте закона.

 

     ГОЛОВА. Тобто   нам  потрібно  подолати  вето.  Я  ставлю  на голосування.

 

     "За" - 304.

 

     Прийнято.

 

     Будь ласка, далі.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Частину першу статті 5 після  слів  "партії  (блоки)"  доповнити словами "всеукраїнські громадські організації".

 

     Чем мы руководствовались,  отклоняя это  предложение?  У  нас зарегистрирована 1 тысяча 130 общественных организаций со статусом всеукраинских.

 

     ГОЛОВА. Георгію Григоровичу,  давайте не гаяти часу. Я ставлю на голосування.

 

     "За" - 293.

 

     Одну хвилинку (Шум у залі).

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Значит, надо преодолеть вето по этой статье.

 

     ГОЛОВА. Депутат Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Я  прошу  коллег  преодолеть  вето.  А  если Президент  захочет  обратиться  в   Конституционный   Суд,   чтобы Конституционный Суд дал толкование данной статьи (как он,  кстати, уже делал,  когда мы приняли Закон о выборах  народных  депутатов, тогда   тоже   речь   шла   об   общественных   организациях),  то Конституционный Суд вынесет свой вердикт.

 

     Мы действуем  совершенно  правильно.  Мы  хотим,  чтобы  были созданы   нормальные   условия  для  процесса  выборов  Президента Украины.  Количество  общественных  организаций  огромно.  И  если предоставить формальное право, то мы просто дискредитируем процесс выборов Президента,  чего в принципе и хочет нынешний Президент. А хочет   он   показать,   как   много   претендентов   и  какой  он одинединственный и неповторимый для страны,  и что он  должен  всю жизнь править в должности Президента.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Прошу поддержать комитет.

 

     ГОЛОВА. Долаємо вето щодо даної статті.

 

     "За" - 299.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Я должен вам сказать, что в Законе о выборах народных  депутатов  не  было  нормы  о  том,   что   общественные организации   принимают   участие   в   выдвижении  кандидатов.  И Конституционный Суд,  рассматривая этот закон,  не усмотрел в этом нарушения. То есть здесь никакого нарушения Конституции нет.

 

     ГОЛОВА. Справа   в   тому,  що  в  нас  більше  тисячі  таких організацій. Я просив би підтримати комітет. Депутат Стоян.

 

     СТОЯН О.М.,  голова  підкомітету  Комітету   Верховної   Ради України  з питань соціальної політики та праці (виборчий округ 18, Вінницька область).  Голова Федерації профспілок України.  Шановні народні депутати! Я розумію, що вибори Президента - це прерогатива політичних партій,  яких дуже багато.  Скажіть,  будь ласка,  чому профспілки України,  які мають статус національних і об'єднують 19 мільйонів  громадян,  не  мають   права   висувати   кандидата   в Президенти?  Чому  об'єднання  ветеранів  війни,  які мають статус національних,  не  мають  такого  права?  Чому   "Союз   Чорнобиль України", який також хотів би мати це право, не має його?

 

     Я пропоную,  щоб  громадські  організації,  які  мають статус національних,  мали право висувати кандидата в  Президенти.  Прошу підтримати це.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Лавринович.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.   Фракція  Народного  руху  України.  Шановні колеги!  Щойно внесли пропозицію зрівняти в правах усі  об'єднання громадян,  профспілки,  політичні партії.  Тоді,  очевидно,  треба надати   можливість   партіям   укладати   колективні    договори, підписувати  генеральну  тарифну  угоду...  А  Конституція України визначила їх нерівними.  Конституція України заборонила політичним партіям   мати   свої   осередки  на  підприємствах.  Конституцією визначено, що політичні партії беруть участь у виборах.

 

     Тому я  просив  би  не  намагатися  зараз  штучно   змінювати конституційну  матерію  і проголосувати дружно - 350 голосами - за подолання вето по цій статті.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування.

 

     "За" - 307.

 

     Прийнято (Оплески).

 

     Далі.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Частину другу статті 5 після  слів  "Партія  (блок)"  доповнити  словами "всеукраїнські громадські організації". Те саме, Олександре Миколайовичу.

 

     ГОЛОВА. Я прошу підтримати.

 

     "За" - 311.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.   У   частині   третій   статті   7    слова "територіальних виборчих округів і" замінити словом "виборчих". Ми відхилили цю пропозицію,  тому що в нас система виборчих округів і комісій не така, як запропонував Президент. Треба подолати вето.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 313.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  У частині першій статті 10 слова "Постанова Верховної Ради України" слід замінити словами "Закон України".  Ми відхилили   це   і   пропонуємо,   щоб  приймалася  постанова  про призначення чергових виборів. Потрібно 300 голосів.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю  на  голосування  цю  пропозицію.  Це  право Верховної Ради визначати, закон чи постанова.

 

     "За" - 307.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Президент  пропонує в частині першій статті 10 закону слова і цифри  "не  пізніш  як  за  180  днів"  замінити словами  і  цифрами "не раніш як за 130 днів і не пізніш як за 120 днів", відповідно змінивши строки, визначені іншими статтями.

 

     Ми відхилили це,  тому що ця пропозиція  вигідна  тільки  для кандидата, який сьогодні при владі.

 

     ГОЛОВА. Романе Петровичу, будь ласка.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.  П. Шановний Олександре Миколайовичу! Якщо вже не надаєте слова мені, то тут присутня заступник міністра юстиції, яка може аргументувати кожне з цих положень. Це перше.

 

     Друге. Шановні  колеги!  Я  звертаю  вашу  увагу  на  рішення Конституційного  Суду  щодо  особистого  голосування.   Тому   всі прийняті  рішення  про  подолання  вето  є  умовними,  виходячи  з кількості людей.

 

     І третє.  Шановні колеги!  Що стосується  даного  пункту,  то Верховна Рада,  голосуючи попередні норми, допустила помилку, тому що дані цифри,  навіть при збереженні піврічного терміну  виборчої кампанії,  не  враховані.  Їх  необхідно  врахувати,  щоб  виборча кампанія була повністю врегламентована датами.

 

     Дякую.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Александр  Николаевич!  Я  не  соглашусь  с Романом  Петровичем.  Мы  просчитали все,  начиная от 180 дней.  В нашем законе все цифры соответствуют.  Отсчет начинается с  5  мая нынешнего года.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.   Я   просив   би,   Романе   Петровичу,  не звинувачувати.  Ми надаємо вам  слово  стільки,  скільки  ви  його просите.  А то радіослухачі зрозуміють так, що ми, справді, комусь надаємо слово, а вам не надаємо.

 

     Я ставлю на голосування.

 

     "За" - 297.

 

     Заступник міністра   юстиції   має   слово.    Відмовляється. Володимир Романович Марченко. Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция  Прогрессивной социалистической партии Украины.  Александр Николаевич,  я  прошу  вашего  внимания.  Если руководитель   фракции   поднимает  руку  и  намерен  мотивировать неприемлемость предложений, которые вносит Президент, посылаясь на конституционные  положения,  я все-таки прошу дать ему возможность выступить. И когда будет голосование нормы о том, за одного или за двоих  претендентов  собирать подписи,  я прошу вас дать мне слово для мотивированного выступления.

 

     Я также прошу соблюдать процедуру.  У нас есть уполномоченный представитель  Президента  -  Роман  Бессмертный.  От Министерства юстиции никто не уполномочен  мотивировать  замечания  Президента, поэтому давайте соблюдать процедуру,  это законовластие. Я считаю, что норма,  заложенная в законе,  -  180  дней  для  президентской кампании,  правильная.  Президента  избирают  на пять лет.  Хватит обманывать людей,  народу Украины надо разобраться  в  кандидатах. Для  этого  должно  быть  отведено  соответствующее  время.  Прошу проголосовать за.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. За відхилення.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 304. Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Далі.  Президент пропонує статтю 11 назвати "Територіальна   організація   виборів"  і  викласти  її  в  такій редакції:

 

     "1. Вибори  Президента   України   проводяться   по   єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу.

 

     2. Для    проведення    виборів    з    урахуванням   системи адміністративно-територіального устрою України  територія  єдиного загальнодержавного  одномандатного виборчого округу поділяється на виборчі дільниці, які утворюються відповідно до цього закону.

 

     3. Підготовку  і  проведення   виборів   Президента   України здійснюють  Центральна виборча комісія,  територіальні (Автономної Республіки Крим,  обласні,  районні,  міські, районні у містах) та дільничні виборчі комісії.

 

     Міські територіальні  виборчі  комісії  утворюються  в містах Києві та Севастополі, а також у містах обласного значення".

 

     У законі записано - 225 територіальних виборчих комісій. Якщо врахувати  зауваження  Президента,  буде  805.  І  вся  система  з трьохланкової перейде на чотирьохланкову.

 

     Комітет пропонує відхилити цю пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Безсмертний Роман Петрович.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановний Олександре  Миколайовичу!  Шановні колеги!  Жоден  із  нас  не буде заперечувати,  що система органів влади в Україні,  як і в будьякій державі, будується відповідно до адміністративно-територіального   устрою.   І   система   виборчих комісій,  яку згідно із Законом  про  Центральну  виборчу  комісію очолює  Центральна  виборча комісія,  має будуватися відповідно до адміністративнотериторіального устрою.

 

     Ще раз хочу привернути вашу увагу до того,  що дана структура призведе  до  змагальності  в  кожному  територіальному окрузі між виборцями депутата і виборцями майбутнього Президента.

 

     Хочу звернути вашу увагу  і  на  складнощі,  спричинені  саме такою  структурою  під час виборів народних депутатів у відносинах між органами місцевого  самоврядування  і  відповідними  виборчими комісіями.

 

     Тому я прошу вас підтримати пропозицію Президента.

 

     ГОЛОВА. Депутат Лавринович. Будь ласка.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Фракція НРУ.  Шановні колеги!  Ми знаємо, що органи  державної  влади  в  Україні  будуються   не   тільки   за адміністративно-територіальним  поділом.  Я  думаю,  що  переважна більшість із нас ходила у військовій формі колись і пам'ятає, що в нас     військові     округи     далеко     не    співпадають    з адміністративно-територіальним поділом.  Є й інші органи державної влади, які мають свої окремі підрозділи, що не співпадають з таким поділом.

 

     Звичайно, що є певна зручність,  коли можливо впливати  через систему  адміністративно-територіального устрою на хід процесу.  І мотивація тут може бути цілком зрозумілою.  Але в  даному  випадку мотивація проведення чесних виборів і чіткості їх організації, яка може бути при тому підході,  який закладено  в  нашому  законі,  я думаю,   є   набагато  сильнішим  аргументом.  І  тому  просив  би проголосувати і подолати вето по цій статті.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування.

 

     "За" - 307.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Частину першу статті 12 Президент пропонує вилучити.  Но поскольку мы проголосовали уже перед этим,  что остается старая система  избирательных  комиссий, без этого нельзя.  Мы предлагаем отклонить предложение Президента, то есть оставить часть первую статьи 12.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування.

 

     "За" - 303.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Перше  речення  частини  другої  статті  12 Президент  пропонує  викласти в такій редакції:  "Виборчі дільниці утворюються відповідними районними,  міськими,  районними у містах територіальними   виборчими   комісіями   за  поданням  сільських, селищних,  міських голів або посадових  осіб,  які  відповідно  до закону здійснюють їх повноваження". У нас в законі записано, що за поданням рад, тому ми відхилили цю пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 293.

 

     Депутат Гуцол  наполягає.  І  Семенюк   Валентина   Петрівна. Голосуємо ще раз.

 

     "За" - 297.

 

     Далі (Шум у залі).  Депутат Манчуленко наполягає. Я ставлю ще раз на голосування.  Шановні колеги! Ви не агітуйте один одного, а беріть участь у голосуванні.

 

     "За" - 308.

 

     Прийнято. Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Ми відхилили пропозицію Президента стосовно статті 13:  "До системи виборчих  комісій  по  виборах  Президента України входять:  1) Центральна виборча комісія;  2) територіальні виборчі комісії Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;  3) районні,  міські,  районні у містах територіальні виборчі комісії; 4) дільничні виборчі комісії".

 

     Тобто пропонується  чотирьохланцюгова  система  комісій.   Ми раніше   проголосували   за   утворення  "територіальних  виборчих комісій". Тому пропонуємо відхилити пропозиції до статті 13.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 304.

 

     Прийнято.

 

     Шановні колеги!  Одну хвилинку, Георгію Григоровичу. Я просив би працювати без перерви, щоб ми завершили розгляд. Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Комітет пропонує також відхилити пропозицію Президента до частин другої-десятої статті 14 про  утворення  всіх видів виборчих комісій.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 310.

 

     Прийнято. Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Після  пункту  1  частину  другу  статті 15 Президент  пропонує   доповнити   новим   пунктом:   "у   порядку, встановленому цим законом, утворює територіальні виборчі комісії", змінивши відповідним чином нумерацію пунктів цієї частини.

 

     Тобто бажання  Президента  -  мати  опосередковане  право  на контроль за системою комісій. Ми відхилили цю пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 312.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.   Ми   відхилили   пропозицію  щодо  системи територіальних округів.  Президент пропонував у пункті  1  частини третьої  статті  15  слова  "в  межах відповідного територіального виборчого  округу"   замінити   словами   "у   межах   відповідної території", і пункти 2 та 3 статті 15 вилучити.

 

     Ми відхилили ці пропозиції.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 305.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  У  пункті 4 частини третьої статті 15 слова "дільничних  виборчих  комісій"  пропонується   замінити   словами "відповідних  виборчих комісій нижчого рівня".  У пункті 5 частини третьої  статті  15  слова   "дільничними   виборчими   комісіями, контролює  забезпечення  дільничних виборчих комісій" пропонується замінити словами "відповідними виборчими комісіями нижчого  рівня, контролює забезпечення їх".

 

     Ми відхилили  ці  дві  пропозиції у зв'язку з новою системою. залишили свою систему формування комісій.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо дві пропозиції.

 

     "За" - 315.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Ще дві пропозиції до частини третьої статті 15.  У  пункті  9  слова  "по  територіальному  виборчому  округу" замінити словами "у межах відповідної території" і в пунктах 11 та 12  слова "дільничних виборчих комісій" замінити словами "виборчих комісій нижчого рівня".

 

     Ми відхилили ці дві пропозиції.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 313.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Ми відхилили також  пропозицію  до  частини другої   статті   16,   щоб  слова  "відповідного  територіального виборчого   округу"   замінити   словами   "території   діяльності відповідної виборчої комісії".

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 311.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.   Ми   відхилили  пропозицію  Президента  до частини першої статті 19.  Він  пропонував  викласти  її  в  такій редакції:    "Рішення,    дії   або   бездіяльність   Центральної, територіальних та дільничних виборчих  комісій,  їх  посадових  та службових   осіб   можуть  бути  оскаржені  у  порядку  і  строки, встановлені  цивільно-процесуальним  законодавством  України".   І частини   другучетверту   та  шосту  цієї  статті  він  пропонував вилучити,  частину  п'яту  вважати  частиною  другою,  а   частину сьому-третьою.

 

     Ми відхилили ці пропозиції (Шум у залi).

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку.  Слово має заступник міністра юстиції. Будь ласка.

 

     ПАВЛІКОВСЬКА Л.А.,  заступник   міністра   юстиції   України. Шановні  народні  депутати!  У даному випадку я хотіла би дати вам довідку   відповідно   до   Конституції    України    і    рішення Конституційного  Суду по цій статті (Шум у залі).  Мова йде не про те,  що я зараз підтримую політично пропозиції Президента.  Я  тут виступаю  як  представник  Міністерства  юстиції,  який  може дати інформацію по законодавству.  Тому я прошу не перекрикувати  мене. Ви тільки що поздоровляли жінок. Мені дуже важко говорити.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги!  Прошу вас.  Дається пояснення,  і не більше (Шум у залі). Одну хвилинку.

 

     Безсмертний Роман Петрович.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.  П.  Шановний Олександре Миколайовичу! Шановні колеги!  І рішення Конституційного Суду, і всі наші домагання щодо необхідності активного втручання Центральної  виборчої  комісії  у виборчий  процес,  і прийняття нею відповідних рішень зобов'язують нас прийняти цю поправку Президента.  Тому  що  ми  вимагаємо  від Центрвиборчкому  активних  дій,  а  без цієї норми він фактично не може впливати на хід виборів.

 

     Тому я вас прошу,  посилаючись і на  рішення  Конституційного Суду, і на наші вимоги, підтримати цю пропозицію Президента.

 

     ГОЛОВА. Депутат Лавринович.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В   Фракція   Народного  Руху  України.  Шановні колеги! Ви зараз почули аргументацію, і я думаю, у багатьох із вас виникли   запитання:  "Що  ж  це  означає?  До  чого  тут  рішення Конституційного  Суду  стосовно  цієї  пропозиції?  І  в  чому  ця пропозиція може хоч трохи утискати можливості Центральної виборчої комісії?" Я думаю,  ніхто з  вас  не  знайшов  жодного  причинного зв'язку. У даному разі йдеться про те, що на сьогодні суди України при розгляді подібних справ,  поки у нас немає ще адміністративної юстиції,   керуються   Цивільним   процесуальним   кодексом.  А  в Цивільному процесуальному кодексі на  сьогодні  немає  глави,  яка була б присвячена розгляду подібних справ. Є тільки окремі статті, які стосуються звернень з питань щодо списків виборців та  окремих рішень Центральної виборчої комісії при виборах народних депутатів України.

 

     Ми справді   маємо   прогалину    в    цивільнопроцесуальному законодавстві.  І  тому  коли  є  пропозиція  окремі  процесуальні моменти врегулювати в цьому законі,  то тут немає жодної юридичної суперечності.

 

     Тому поки  ми  не  внесли  змін  до Цивільного процесуального кодексу,  а маємо це зробити обов'язково,  оскільки  суди  повинні керуватися  своїми  процесуальними документами,  треба залишити цю норму.  І після того,  як подолаємо вето,  ми  повинні  внести  до порядку  денного  і  прийняти  зміни  і  доповнення  до Цивільного процесуального кодексу. А поки що ця норма, яка є в даному законі, нікому абсолютно не нашкодить.

 

     Я просив би підтримати подолання вето по цій статті.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування.

 

     "За" - 300.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Президент пропонує назву статті 23 викласти в  такій  редакції:  "Висування  претендентів   на   кандидата   у Президенти   України   громадськими   організаціями   та   зборами виборців".

 

     Ми відхилили пропозицію Президента про громадські організації як  суб'єкт  висунення  і  тому  зауваження  до статті 23 ми також відхилили.

 

     ГОЛОВА. Депутат Безсмертний.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановний Олександре  Миколайовичу!  Шановні колеги!  Я  ще  раз  звертаю  вашу  увагу  на аргументацію,  яку я висловив.  Зверніть,  будь ласка, увагу на частину п'яту статті 36 Конституції   України:   "Усі   об'єднання  громадян  рівні  перед законом". До об'єднань громадян належать і громадські організації, і  політичні партії.  Тому я вас прошу,  підтримайте цю пропозицію Президента.

 

     ГОЛОВА. Депутат Марченко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция Прогрессивной социалистической  партии Украины.  Уважаемые  депутаты!  Я  прошу вас открыть Конституцию и прочитать часть вторую статьи  36:  "Політичні  партії  в  Україні сприяють  формуванню і вираженню політичної волі громадян,  беруть участь у виборах".

 

     Итак, только   через    политические    партии    формируется политическое  волеизявление.  Поэтому  решение комитета абсолютно правильное, и я прошу за него проголосовать.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Стоян.

 

     СТОЯН О.М.  Голова  Федерації  профспілок  України.   Шановні народні   депутати!  Дійсно,  політичні  партії  беруть  участь  у виборах.  А якщо людина не хоче бути членом політичної партії,  не хоче  входити  до  складу тієї чи іншої партії?  Вона хоче обирати Президента за  власною  волею,  а  не  нав'язаною  їй  політичними партіями,  бо  на  сьогодні  політичні  партії представляють трохи більше 1 відсотка населення.  Чому  ви  не  даєте  права  виборцям висунути   безпартійного   кандидата?   Чому  ви  нав'язуєте  свою ідеологію трудящим України?

 

     Я пропоную,  щоб ця позиція була залишена.  Право громадських об'єднань національного рівня і право трудових колективів висувати кандидатів  у   Президенти.   Прошу   підтримати.   Не   обмежуйте конституційні права трудящих України.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  У нас любой человек может выдвинуться через собрание избирателей по месту жительства, учебы, работы, вплоть до самовыдвижения,   а   не   только   через   политические   партии. Выдвигайтесь! Я, депутат Стоян, вам говорю.

 

     ГОЛОВА. Депутат Черненко. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради  України з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий  округ  48,  Донецька   область).   Уважаемые   товарищи депутаты!   Владимир   Романович,  вы  не  спорьте  с  Александром Николаевичем...  Уважаемые товарищи депутаты!  Нужно согласиться с позицией комитета и преодолеть вето.  Александр Николаевич,  вы не нервничайте. Любой гражданин, в том числе беспартийный, вот такой, как  я...  Я  был  избран  беспартийным.  Может,  вас  поддержит и политическая партия.  Пусть вас, на здоровье, выбирают. Но не надо путать  Божий  дар  с  яичницей.  Профсоюзные  комитеты занимаются экономическими проблемами,  а вы протаскиваете в зал  политические вопросы.

 

     Я прошу преодолеть вето.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування.

 

     "За" - 306.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Ми відхилили пропозицію, щоб назву статті 24 після слів "Президента України"  доповнити  словами  "громадськими організаціями".  I  далі  пропонувалося  частину  першу  статті 24 викласти   в   такій   редакції:   "Всеукраїнські   і   громадські організації..."  Те,  що  ми вже голосували.  Але в даному разі це стосується статті 24. Ми відхилили цю пропозицію.

 

     І пропонувалося у пункті 1 частини  другої  статті  24  слова "зборів  виборців"  замінити  словом "зборів",  а в частині третій слова "зборами виборців" також замінити словом "зборів".

 

     Ми відхилили ці поправки до статті 24 у  зв'язку  з  тим,  що громадські  організації  за  законом  не  є  суб'єктами  висунення претендентів.

 

     ГОЛОВА. Я  ставлю  на  голосування.  І   депутат   Манчуленко просить.

 

     "За" - 311.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.   Статтю  24  пропонується  доповнити  новою частиною:  "Висування  претендентів  на  кандидатів  у  Президенти України від громадських організацій та зборів виборців починається за 170 днів і закінчується за 140 днів до дня виборів".

 

     Ну це, як казав Василь Іванович Степенко, "анонс". Потому что предлагали за 120 дней принимать постановление,  а выдвижение - за 170. Мы отклонили это предложение.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 314.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Ми  відхилили  пропозицію   Президента   до частини  сьомої  статті  25.  Він  пропонував  викласти її в такій редакції:  "Центральна  виборча  комісія  скасовує   рішення   про реєстрацію  претендента  на  кандидата в Президенти України у разі отримання нею документально підтверджених відомостей про наявність обставин,  які відповідно до Конституції України позбавляють особу права  бути  обраною  Президентом  України  та  в  разі  виявлення допущених ним порушень цього закону".

 

     Дело в  том,  что  у  нас  в  Конституции  не  записано,  что Президентом  Украины  не  может  быть  избран   человек,   имеющий судимость.  А в отношении народных депутатов записано. Потому мы в седьмой части предусмотрели,  что если будут данные об имеющейся у претендента  судимости,  то  Центризбирком  "скасовує  рішення про реєстрацію претендента".

 

     ГОЛОВА. Депутат Безсмертний.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановний Олександре  Миколайовичу!  Шановні колеги!  У  попередніх  статтях ми залишили матеріальні норми,  не забезпечивши їх процесом, і про це вже депутат Лавринович говорив. Якщо  ми  і в цьому випадку не дамо можливість комісіям впливати і приймати рішення при  порушеннях,  то  фактично  порушення  будуть фіксуватися,  довірені особи кандидатів будуть звертатися і в суд, і до Центральної  виборчої  комісії,  але  повноважного  органу  в зв'язку  з  відсутністю  в суді процесу,  а в Центральної виборчої комісії - відповідних повноважень для прийняття таких  рішень,  не буде.  І  фактично ми створюємо ситуацію,  за якої стимулюватимемо порушення, а органу, який має карати за це, немає.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.   Олександре   Миколайовичу,   дозвольте   я відповім.  Романе  Петровичу,  Центральна виборча комісія скасовує рішення про  реєстрацію  претендента  на  кандидата  у  Президенти України в разі отримання нею документально підтверджених даних про наявність у претендента судимості  або  про  інші  обставини,  які відповідно  до  цього  закону позбавляють особу права бути обраною Президентом України. Ось про що йде мова.

 

     Получив подтверждение  сведений  о  судимости,  снимает   без никаких разговоров.  И не надо ничего искать.  Я думаю,  что у нас все очень правильно сформулировано.

 

     ГОЛОВА. Депутат Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Дискуссия сейчас идет по поводу  того,  дать возможность   нынешней   власти   снимать  с  помощью  разяснений Конституционного   Суда   о   нарушениях   Конституции   неугодных кандидатов,   как  это  было,  например,  в  Казахстане  во  время президентских выборов,  или нет.  Я благодарен, кстати, депутатам, что  они  не  поддержали  норму  об  общественных организациях как субектах выдвижения кандидатов.  Тем самым они освободили  нашего Премьер-министра от тяжелых хлопот в качестве президента Федерации футбола  и  руководителя  "Злагоди"  по  выдвижению  кандидата   в Президенты. Может, все-таки начнет заниматься экономикой.

 

     Точно так  же я хочу,  чтобы и Конституционный Суд,  и другие организации не занимались  дополнительной,  совершенно  не  нужной работой, и чтобы нормально проходил избирательный процесс. Поэтому прошу поддержать преодоление вето Президента.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 299.

 

     Депутат Марченко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция Прогрессивной социалистической  партии Украины. Уважаемые депутаты! Я прошу обратить внимание на то, чего хочет Президент.  Посмотрите  его  поправку:  "Центральна  виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію претендента на кандидата в Президенти України у  разі...  виявлення  допущених  ним  порушень цього  закону".  То  есть  Президент  хочет  наделить  Центральную избирательную   комиссию   функциями   судебных    органов.    Это недопустимо.   Поэтому  я  прошу  поддержать  решение  комитета  и преодолеть вето Президента.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 303.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Президент  пропонував  частину   тринадцяту статті  27  вилучити.  Там  йдеться  про  заборону  організовувати збирання підписів на підприємствах, в установах і організаціях.

 

     Комітет вважає   за   доцільне   відхилити   цю    пропозицію Президента,  тому  що у нас відділи кадрів на підприємствах будуть збирати підписи на підтримку Президента.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування.

 

     "За" - 307.

 

     Прийнято. Будь ласка, Георгію Григоровичу, продовжуйте.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Ми відхилили також пропозицію Президента до частини  п'ятої  статті  28,  яку  він пропонував викласти в такій редакції:  "Центральна виборча комісія може скасувати рішення  про реєстрацію   кандидата  у  Президенти  України  в  разі  виявлення допущених ним порушень порядку використання  особистого  виборчого фонду, умисного поширення неправдивих, сфальсифікованих відомостей про інших кандидатів у Президенти України та у разі  інших  грубих порушень вимог цього закону".

 

     Ми отклонили это предложение,  поскольку неугодные Президенту кандидаты могут быть сняты с регистрации.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 306.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Ми  відхилили  пропозицію   Президента   до частини  третьої  статті 31 закону,  де він говорить,  що зустрічі кандидатів  організовуються  територіальними  виборчими  комісіями разом   з   органами   виконавчої   влади  та  органами  місцевого самоврядування.  Також він пропонує в частині четвертій статті  31 слово "безкоштовно" вилучити.

 

     Ми відхилили ці пропозиції, тому що виходячи з цього кандидат не  зможе  сам  проводити  зустрічі,  а  тільки  тоді,   коли   їх організують  територіальні  комісії.  І  ми  вважаємо,  що надання приміщень не потребує додаткових бюджетних витрат. Ми сказали, хто може покривати ці витрати.

 

     Вважаємо за необхідне відхилити цю пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Депутат Безсмертний.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановні  колеги!  Справа в тому,  що всі ми прекрасно розуміємо,  що безкоштовно,  в принципі, не може бути. А звідси - хтось має покривати ці видатки.

 

     Згідно із  Законом  про  бюджетну систему,  якщо якийсь орган прийняв рішення,  яке  обумовлює  необхідність  здійснення  певних видатків,  то  з  бюджету  цього  органу мають компенсуватися такі видатки. Це перше.

 

     Друге. Чи буде записано слово "безкоштовно", чи ні - все одно ці зустрічі будуть проводитися безкоштовно, тому що це досить така активна політична справа, і люди будуть давати згоду на проведення таких зустрічей.

 

     Що стосується    проведення    та    організації    зустрічей територіальними виборчими  комісіями,  то  тільки  через  це  може реалізуватися принцип рівності, коли територіальна виборча комісія для всіх претендентів у рівній пропорції проводить  і  організовує зустрічі  з виборцями.  Тому що в такий спосіб один може проводити кожен день зустрічі,  а інший не потрапить на  ці  зустрічі.  Тому йдеться  про необхідність організації цього процесу територіальною виборчою комісією.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Єрмак.

 

     ЄРМАК А.В.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою  злочинністю  і  корупцією   (виборчий   округ   83, Запорізька область). Шановні колеги! Ми не повинні попастися на ці хитрощі Президента, адже, мабуть, треба поставити зараз запитання: від чийого імені Президент подарунки дарує ветеранам,  або дружина Президента - дітям України і таке інше?

 

     Чи будуть  усі  ці  подарунки  задекларовані  Президентом  як кандидатом на виборах у Президенти?

 

     Тому пропоную подолати вето Президента.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування.

 

     "За" - 305.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Ми  відхилили  пропозицію  Президента,  щоб перше речення абзацу другого частини першої статті 32,  викласти у такій  редакції:  "Конкретний  обсяг  і  час радіо- і телепередач, визначених для передвиборної агітації  кандидатів,  встановлюється Центральною   виборчою  комісією  за  погодженням  із  керівниками відповідних засобів масової інформації".

 

     Ми вважаємо,  що  в  територіальних  виборчих   округах   усі кандидати  повинні мати рівні права для проведення агітації.  Тому пропонуємо залишити речення в нашій редакції, відхилити пропозицію Президента.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування.

 

     "За" - 313.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.   Ми   відхилили  пропозицію  Президента  до частини четвертої статті 33, щоб друге і третє речення об'єднати і викласти в такій редакції: "Текст роз'яснення та порядок доведення його  до  відома  виборців  затверджується  Центральною   виборчою комісією".

 

     Ми вважаємо,  що  це  буде  зменшувати  рівень інформованості населення про виборче  законодавство  і  його  можливі  порушення. Економія коштів тут буде незначна,  але результатом такої економії стане необізнаність населення.  Мова йде  про  те,  щоб  у  газеті "Урядовий   кур'єр"   подавати   роз'яснення   населенню  стосовно порушень,  а також подарунків та подачок від кандидатів. Президент пропонує вилучити це. Ми відхилили його пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Голосується пропозиція комітету.

 

     "За" - 307.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Президент  пропонував  частину  п'ятнадцяту статті 33 вилучити як таку,  що дублює частину дев'яту статті  31. Ми не погодилися, тому що в частині дев'ятій статті 31 ідеться про вихідні дані,  які мають містити друковані матеріали,  а в частині п'ятнадцятій  цієї  статті  говориться  про  заборону використання друкованих матеріалів без вихідних даних.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 307.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Президент пропонував у частині другій статті 36  слова  "з  правом дорадчого голосу" вилучити.  Ми на засіданні комітету одному юристу роз'яснили, що таке бути представником і не мати   хоча   б  дорадчого  голосу.  Ми  відхилили  цю  пропозицію Президента.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 308.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Ми  відхилили  пропозицію   Президента   до першого речення частини першої статті 37. Ідеться про 30 довірених осіб.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування. Голосуємо.

 

     "За" - 304.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  У  частині  третій  статті  40  після  слів "позначене  місце"  доповнити  словами "у контрольному талоні".  Я думаю,  що автор зауважень не  зрозумів,  про  що  йдеться.  Місце позначається для підпису члена виборчої комісії і в бюлетені,  і в контрольному талоні.  Підпис  дає  змогу  виявити  зловживання  та перекручування результатів виборів, як це було в окрузі

 221. Ми відхилили цю пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло, я думаю, всім. Голосуємо.

 

     "За" - 317.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Відхилена також пропозиція у частині шостій статті 40 слова "територіального виборчого округу" вилучити.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 307.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Ми  відхилили  пропозицію до частини першої статті 44, а також пропозицію у статті 41 частини другу і четверту вилучити,  тому  що  ми  раніше  відхилили пропозицію щодо системи виборчих комісій.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 310.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  У частині дванадцятій статті  42  Президент пропонує   замінити  речення  таким:  "Про  видачу  бюлетенів  для голосування виборців,  які за станом здоров'я не можуть прибути  в приміщення  для  голосування,  їх  кількість складається протокол, який підписується головою дільничної виборчої комісії  та  членами виборчої  комісії,  які  одержали  ці  бюлетені.  Копія  протоколу негайно  вивішується  для  загального  ознайомлення  у  приміщенні комісії".

 

     Ми відхилили  цю  поправку,  тому  що  перерахунок  бюлетенів пропонується замінити складанням  протоколу,  що  не  посилить,  а послабить контроль за видачею бюлетенів. Пропонується відхилити.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 312.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  У  частинах четвертій та одинадцятій статті 43 Президент пропонував  слова  "номер  територіального  виборчого округу" вилучити.

 

     Ми пропонуємо відхилити цю пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 305.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Частину  п'ятнадцяту  статті  43 після слів "надсилаються  до"  пропонується  доповнити   словами   "районної, міської,  районної  у  місті".  У  назві  статті 44 замінити слова "територіальному виборчому округу",  у частині першій цієї  статті абзац перший викласти в іншій редакції.

 

     Ми відхилили ці пропозиції у зв'язку з тим,  що в нас система комісій не та, яку пропонував Президент.

 

     Пропонуємо відхилити ці пропозиції.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 310.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Ми відхилили пропозиції  щодо  пунктів  1-3 частини  першої,  щодо  частини  другої  і першого речення частини третьої статті  44.  У  частині  четвертій  статті  44  пропозицію замінити  слова  ми  також  відхилили  у  зв'язку з тим,  що в нас залишилися старі комісії.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 305.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Ми не погодилися з пропозицією  Президента, щоб  частину  четверту  статті  45  доповнити  словами "або якщо у виборах взяло участь менше половини виборців,  внесених до списків виборців".

 

     Речь идет о том,  что выборы признаются несостоявшимися, если на избирательные участки придет  меньше  50  процентов  плюс  один человек,   то   есть   вводится   норма  явки.  Мы  отклонили  это предложение.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги, одну хвилинку. Це - серйозне питання, і  я  просив би серйозно підійти до нього.  Це не просто поправка, мова йде про  те,  якою  кількістю  населення  України  обирається людина,  яку ми називаємо всенародно обраним Президентом, гарантом додержання Конституції. Думаю, нам потрібно порадитися.

 

     Безсмертний Роман Петрович. Будь ласка.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.  П.  Шановний Олександре Миколайовичу! Шановні колеги!  Справді, гіпотетично ми можемо потрапити в ситуацію, коли Президента буде обрано абсолютною меншістю населення.  Це з одного боку.  З  другого  боку,  ця норма стимулює боротьбу кандидатів за електорат,  адже ми знаємо, що окремі категорії громадян не беруть участі в політичному житті.

 

     Якщо цієї  норми  не  буде,  то  в  законі  не  буде  жодного параметра,  за яким вибори  можуть  бути  визнані  такими,  що  не відбулися.  Тепер  уявімо собі,  що на вибори приходить мінімальна кількість виборців,  обирають Президента,  а підстав говорити  про те,  що вибори відбулися незаконно,  немає. Тому мені здається, що треба обов'язково підтримати пропозицію Президента.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Лавринович. Будь ласка.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Фракція  Народного  руху  України.   Шановні колеги!  Стосовно  цієї  норми  ми  досить  довго  говорили,  коли приймали сам закон. Мова в даному випадку не йде про легітимність. Ми знаємо,  що у виборчих загальнонаціональних кампаніях в Україні беруть участь набагато більше 50 відсотків громадян.  От  і  Роман Петрович Безсмертний сьогодні в комітеті сказав, що за прогнозами, які є на сьогодні, близько 76 відсотків громадян візьмуть участь у цій виборчій кампанії.

 

     Тож питання в чомусь іншому.  Скажімо, боротьба, стимулювання до участі у виборах окремих верств населення? Ні, у даному випадку

-  навпаки.  Якщо  ми  введемо  цю  норму,  тоді стимулювання буде спрямоване  не  на  своїх  прихильників,  щоб   вони   прийшли   й проголосували за конкретного кандидата,  а на те, щоб окремі групи населення не прийшли і з'явилася зброя:  коли буде  49  відсотків, вибори будуть визнані такими,  що не відбулися,  і тоді відповідно до  Конституції  діючий   глава   держави   продовжує   виконувати повноваження.

 

     Ми повинні  чітко  розуміти,  що мова не йде про те,  скільки голосів буде віддано за Президента,  тим більше що у нас закладена норма:  від  тих,  хто візьме участь у виборах,  має бути понад 50 відсотків голосів, ми забезпечили максимальну легітимність обрання глави держави.  У даному разі йдеться про те, чи дати в руки зброю робити вибори такими, що не відбулися, і без голосування зберігати свої повноваження на невизначений термін.

 

     Тому я  просив  би  підтримати  рішення  комітету  щодо  цієї пропозиції Президента і подолати вето.

 

     ГОЛОВА. Депутат Журавський.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.,  перший заступник голови Комітету  Верховної Ради України з питань культури і духовності (виборчий округ

 68, Житомирська   область).    Християнськодемократична    партія України.  Свого часу ми припустилися помилки,  коли приймали Закон про вибори народних депутатів.  Серед нас  сидять  люди,  за  яких проголосували і 111 тисяч виборців,  і 90,  і 70. Але є і 9 тисяч. За великим рахунком,  народним депутатом має  бути  той,  за  кого проголосувала більшість. А якщо говорити про Президента як гаранта додержання Конституції, то справжнім Президентом України може бути той,  за  якого  проголосує  більшість.  І  тому  я  підтримав  би пропозицію Президента.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Беспалий.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.,  член Комітету Верховної Ради України з питань правової   реформи   (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  НДП). Народнодемократична партія. Я звертаю увагу шановних колег на те, що участь у виборах - це право громадян України, а не їхній обов'язок.  Так само вони мають право і не  брати  участі  у виборах.  І якщо я голосую і беру участь у виборах, то чому це моє право має залежати від тих, хто не хоче голосувати? Це - обмеження моїх  виборчих  прав.  Як на мене,  то цей аргумент перекриває всі раціональні міркування щодо нелегітимності.

 

     І щодо терміну "легітимність". Легітимний

- це обраний відповідно до закону.  Якщо в законі ми закладемо, що вибори відбуваються незалежно від кількості учасників виборів,  то це і буде легітимно обраний Президент.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Косаківський.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань бюджету (виборчий округ  223,  м.Київ).  Шановні  колеги  і радіослухачі!  Я думаю,  що треба говорити не про юридичні аспекти цієї проблеми,  а  про  той  механізм,  який  закладається  діючим Президентом  для  зриву  виборів у разі,  коли він побачить,  що в другому турі в нього не буде шансів.  І тоді вибори будуть зірвані шляхом маніпулювання приходом виборців на виборчі дільниці.  Цього допустити в жодному разі не можна.

 

     Не треба боятися рівня легітимності,  тому що  сьогоднішньому Президенту в цьому залі вже фактично оголошено імпічмент,  тому що за відхилення всіх його пропозицій набирається більше 300 голосів.

 

     Ця норма абсолютно цивілізована.  Президент Сполучених Штатів обирається  за  такою  ж нормою.  Пропоную голосувати і підтримати пропозицію комітету.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 297.

 

     Депутат Шевченко. Будь ласка.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.,  секретар Комітету Верховної  Ради  України  з питань    свободи    слова    та    інформації    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановні колеги! Я звертаю вашу  увагу  ще  на  один  момент.  Ще один аргумент,  який тут не звучав.  Усі ми колись хотіли досягти такої ситуації, щоб у нашому суспільстві   представники   будь-яких   ідеологічних,  політичних поглядів мали свої політичні сили.  І от ми цієї ситуації досягли. Ми  маємо  політично  різношерсте  суспільство,  і це добре,  це - гарантія того, що ми будемо рухатися далі.

 

     То, вибачте,  що ж ми тоді хочемо? Приїхали - і давайте знову йти  до  того,  що  якась політична сила,  напрям чи ідеологія має об'єднати більшість суспільства?  І,  зрештою (розвиваючи цю думку далі),  Україна  перебуває  в  перехідному  періоді,  коли є різні погляди на розвиток,  на політику тощо.  І цей період  якийсь  час триватиме.   То  ми  провокуємо  ситуацію,  що  навіть  теоретично неможливо буде обрати Президента, оскільки жодна політична сила не має більшості в суспільстві.

 

     Очевидно, це нормально.  Справді,  людина може йти на вибори, може не йти. То що ж ми тоді все зводимо до того, що хтось повинен одним рядном усе накрити і на тому все скінчиться?

 

     ГОЛОВА. Спасибі.

 

     Депутат Головатий.   Будь   ласка.   Юриста   ще  послухаємо, міжнародника.

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України   у закордонних справах і зв'язках з СНД (виборчий округ

 222, м.Київ).  Політична мотивація цієї поправки  зрозуміла,  про неї  говорилося в залі.  Але я хотів би опонувати Роману Петровичу як представникові Президента тільки з того погляду,  що в  жодному нормативному акті,  починаючи з Конституції України,  не записано, що  голосувати  -  це  обов'язок  громадянина.   І   волевиявлення громадянина   здійснюється  через  його  право  голосувати  чи  не голосувати.

 

     Приймаючи поправку Президента,  ми вносимо новий елемент,  ми зобов'язуємо  громадянина  йти  на  вибори.  Але  якщо суспільство доведене до відчаю,  люди зневірилися у владі,  вони не хочуть іти голосувати   -   це   їхнє  право,  таким  чином  вони  здійснюють волевиявлення.  Отже, право брати участь у голосуванні чи не брати

-  це  невід'ємне право громадян,  встановлене Конституцією.  Тому така поправка юридично є абсолютно безпідставна.

 

     Я прошу її відхилити.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 306.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. У пункті 1 статті 48 пропонувалося слова "на територіальних виборчих округах" вилучити. Ми відхилили це.

 

     А пункт  2  статті 48 пропонувалося викласти в редакції,  яка тепер уже не відповідає тому, що ми прийняли.

 

     Олександре Миколайовичу, ми відхилили ці дві пропозиції.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 315.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.   Ми   відхилили   і   останню    пропозицію Президента,  щоб у частині першій статті 50 слова "а також голова, заступник голови,  секретар і члени виборчих комісій,  посадові чи службові   особи   органів   державної  влади,  органів  місцевого самоврядування,  об'єднань громадян"  замінити  словами  "публічно закликали   до  бойкотування  виборів,  а  також  опублікували  чи поширили  в  інший  спосіб  завідомо  неправдиві   відомості   про кандидата  або",  і  у  зв'язку  з  цим  частину другу цієї статті вилучити.

 

     Ми відхилили  цю  пропозицію,  оскільки  стаття  в  редакції, прийнятій Верховною Радою...

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосуванння.

 

     Одну хвилиночку. Депутат Безсмертний.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановний  Олександре Миколайовичу!  Шановні колеги!  Зверніть увагу на цю норму.  Фактично тим громадянам, які не  входять  до  числа  перелічених осіб,  через те,  що в частині другій  цього  речення  не  передбачено,  що  вони   мають   нести відповідальність  за  підлог  виборчих  документів,  надано  право здійснювати такий підлог.

 

     Тому в пропозиції Президента є  лише  одне:  щоб  особи,  які перераховані,  відповідали також і за погрози,  і за підкупи, і за підлог виборчих документів у ході виборчої кампанії.  А  залишаючи це  формулювання,  ми ділимо:  секретар,  голова і так далі несуть відповідальність тільки за підкуп,  за підлог документів, а за все інше - ні. Тому я прошу вас все-таки підтримати пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування. Голосуємо за відхилення.

 

     "За" - 318.

 

     Прийнято.

 

     Шановні колеги, одну хвилиночку. Стаття 27. Будь ласка, Георгію Григоровичу.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Пункт  5  статті  27   Президент   пропонує доповнити   реченням  такого  змісту:  "Один  виборець  має  право підтримати своїм підписом лише одного претендента".

 

     Ми це не проголосували - не відхилили і не прийняли.  Комітет врахував цю пропозицію, тобто ми погодилися з Президентом, але зал не погоджується.

 

     ГОЛОВА. Георгію Григоровичу,  ваша пропозиція - погодитися  з пропозицією  Президента.  Я  просив  би  підтримати її.  Ставлю на голосування. Комітет підтримав пропозицію Президента.

 

     "За" - 128.

 

     Депутат Лавринович.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Фракція  Народного  руху  України.   Шановні колеги!  Ми  проголосували відповідно до Регламенту пропозицію про підтримку поправки Президента.  Зібрали 128 голосів,  поправка  не підтримується.

 

     Є інша пропозиція - подолати вето Президента, не погодитися з ним.  Я прошу всіх симпатиків цієї норми підтримати її і  подолати вето.  Бо  тепер  це  -  останнє  гальмо на нашому шляху,  адже ми подолали вето на всі норми,  до яких були  зауваження  Президента. Прошу проголосувати за подолання вето.

 

     ГОЛОВА. Слово   депутату   Журавському.   За  ним  -  депутат Марченко.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.  Християнськодемократична   партія   України. Шановні колеги!  Згадаймо,  як зовсім недавно збиралися підписи на підтримку тієї чи іншої партії. Були партії, які чесно зібрали 100 тисяч підписів по всій Україні,  і не менш як 10 тисяч у більшості областей України.  Але до виборів було допущено  30  партій!  І  я запевняю  вас,  що більшість не зібрали тих 100 тисяч,  і робилося таке,  що одна людина підписувалася за десять партій  чи  робилися копії.  Тому пропозиція,  щоб один виборець мав право підтримувати своїм підписом лише одного претендента, - правильна. У одному разі пан Лавринович говорить про юридично чисто виписані норми, у цьому я його підтримую,  але  коли  це  не  вигідно  йому  з  політичних міркувань, він юридичну суть справи забуває.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.   Депутат   Марченко.   За   ним  -  депутат Єльяшкевич.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция Прогрессивной социалистической  партии Украины.  Уважаемые депутаты!  Александр Николаевич,  я просил бы, чтобы вы тоже послушали аргументацию. Дело в том, что политические права  граждан защищены международными пактами,  ратифицированными Украиной, а также Конституцией.

 

     Я приведу два примера.  Статья 21  Всеобщей  декларации  прав человека  гарантирует  тайное  голосование.  Статья 71 Конституции Украины также гарантирует  тайну  голосования.  Почему  эти  нормы заложены  в международных документах и в Конституции?  Чтобы после голосования у власти не было конкретных  подтверждений  того,  как избиратель голосовал - за или против.

 

     Сама процедура  сбора  подписей  надумана.  Но если процедура есть  и  человека  обязывают  подписываться   только   за   одного кандидата, то это нарушение международных норм, тайны голосования. Это даст  нерадивым  или  каким-то  перевертышам-правителям  право осуществлять  как  политическую,  так  и  уголовную  расправу  над людьми,  которые не поддерживали их во время выборов или при сборе подписей. Поэтому эта норма не может быть поддержана.

 

     Прошу всех  преодолеть  вето  Президента  и  проголосовать за право ставить подписи за нескольких кандидатов.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Депутат Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Уважаемые  коллеги!   Я   прошу   поддержать предложение  о  преодолении вето Президента.  Это предложение внес член нашей фракции Косакивский.  Чем оно вызвано? Когда, например, я   выступил   с   инициативой  о  досрочном  отстранении  Леонида Даниловича от должности  Президента  и  проведении  всеукраинского референдума  (это  чтобы  все сидящие в этом зале знали,  и страна знала),  то все те,  кто подписался,  был на собрании, - все имели дело   с   участковыми,   практически  к  каждому  домой  приходил участковый.  Если вы хотите,  чтобы в  нашем,  к  сожалению,  пока полицейском   государстве,  граждане  были  незащищены,  то  тогда поддержите предложение Президента.

 

     Я прошу прежде всего  коммунистов  проголосовать,  преодолеть вето   Президента  и  предоставить  нашим  гражданам  возможность, свободного волеизявления. Потому что в нашем государстве, в наших условиях  не  случайно  проводятся  учения и спецназ начинает бить дубинками людей, которые кричат: "Зарплату, зарплату!"

 

     Прошу очень серьезно подойти к этим вещам.  Если мы не  хотим допустить  охоты на ведьм,  мы должны проголосовать за преодоление вето Президента.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Лавриненко. І голосуємо.

 

     ЛАВРИНЕНКО М.Ф.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України     з    питань    правової    реформи    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Фракція Соціалістичної та Селянської партій (Лівий центр). Шановні колеги!  Я хочу закликати всіх подолати вето,  тому що  аргументи, які наводив представник Президента,  не кореспондуються зі статтею 34 Конституції,  де говориться,  що кожному гарантується право  на свободу  думки,  слова,  на  вільне  вираження  своїх  поглядів  і переконань.  Обмежень не може  бути.  Обмеження  вступають  тільки тоді,  коли  є  загроза для національної безпеки та територіальної цілісності.

 

     Цією нормою забезпечується вільний вибір кожної людини  -  за одного вона підписує чи за двох, чи за трьох, чи за десяток.

 

     Дякую за увагу. Прошу підтримати подолання вето.

 

     ГОЛОВА. Шановні  колеги!  Скоро  річниця буде,  як 29 березня 1998 року нас обрали депутатами. Але ми пам'ятаємо, як під копірку робили підписи.  І я по своєму виборчому округу знаю, що витворяли ті,  хто не хотів,  щоб я пройшов депутатом до Верховної  Ради.  І пресинг   був  великий.  Одні  й  ті  самі  листи  копіювалися  за відповідну суму грошей і здавались.  І тільки суд  розбирався,  аж 28-го, за один день перед виборами. Я думаю, багато хто теж відчув це на собі.

 

     Ми вже вирішили  питання  -  обирати  Президента.  Розглянули багато  поправок  і  за,  і  проти.  Я  думаю,  що  ця  пропозиція Президента абсолютно правильна,  і просив би  підтримати  її.  Має бути  один  підпис  за  одного  кандидата.  Комітет  цю пропозицію підтримує. Ставлю її на голосування.

 

     "За" - 155.

 

     Ставлю на голосування пропозицію про подолання вето.

 

     "За" - 306.

 

     Ставлю на голосування весь законопроект з  усіма...  Вибачте, одну хвилинку. Депутату Омельченку слово.

 

     ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.    Шановні    колеги!   Шановний   Олександре Миколайовичу!  Ми,  автори законопроекту,  пропонували в статті 21 віковий ценз - 60 років. Ми знімаємо цю пропозицію, але решту, які я зачитаю і які були  внесені  до  порівняльної  таблиці,  просимо проголосувати.    Не    забороняйте,    будь   ласка,   Олександре Миколайовичу. 20 секунд.

 

     "Не може  бути   обраний   Президентом   України,   а   також зареєстрований кандидатом у Президенти громадянин України, який:

 

     1) визнаний судом недієздатним;

 

     2) був  Президентом  України і за час перебування його на цій посаді в державі виникла (збільшилась) заборгованість  по  виплаті заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

 

     3) будучи  Президентом  України,  порушував  Конституцію,  що встановлено висновком Конституційного Суду України".

 

     Це формула політичної відповідальності  Президента  незалежно від  того,  хто  сьогодні  є Президентом.  Я прошу поставити це на голосування.

 

     ГОЛОВА. Це не конституційна норма.

 

     Ставлю на голосування закон у цілому з усіма  поправками,  за які ми з вами проголосували.

 

     "За" - 313.

 

     Сідайте, будь ласка (Оплески).

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Спасибо большое.

 

     ----------

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні депутати!  У нас два дні присутня на засіданні міністр у справах сім'ї  та  молоді  Довженко  Валентина Іванівна  (Шум  у залi).  Одну хвилинку!  Давайте допрацюємо до 14 години і на цьому завершимо. Будь ласка. (Шум у залі). Перерву?

 

     Оголошується перерва на 15 хвилин.

 

      (П і с л я п е р е р в и)

 

     Шановні колеги!  Розглядається проект Декларації про загальні засади  державної політики України стосовно сім'ї та жінок.  Перед таким святим днем треба його розглянути та прийняти.

 

     Слово надається міністру у справах сім'ї та  молоді  Довженко Валентині Іванівні. Будь ласка.

 

     ДОВЖЕНКО В.І.,  міністр  у  справах  сім'ї та молоді України. Шановний Олександре Миколайовичу! Шановні народні депутати! Уперше в  історії незалежної України пропонується прийняти короткий,  але важливий  політико-правовий  документ,  що  визначає  принципи  та напрями  державної  політики  стосовно  сім'ї  та  жінок.  Україна віддавна була славнозвісна як країна з високим  рівнем  шлюбності, повагою  та  шаною  до жінок,  постійною турботою про дітей,  хоча різні політичні, економічні й соціальні чинники привносили зміни.

 

     Ситуаційний аналіз сімейного  становища,  що  був  проведений минулого  року Міністерством у справах сім'ї та молоді,  засвідчив ряд  серйозних  проблем  та  негативних  тенденцій.  Для  довідки: сьогодні  в  нашій  державі 13,2 мільйона сімей,  у тому числі 496 тисяч багатодітних,  800 тисяч  неповних,  2  мільйони  400  тисяч молодих  сімей,  300  тисяч сімей,  де батьки інваліди,  100 тисяч сімей,   де   діти   інваліди.   У   нас   зменшуються   показники народжуваності,   водночас   зростають  масштаби  однодітності  та бездітності.   Зберігається   тенденція   до   підвищення   частки позашлюбних    дітей.    Негативно   позначається   на   показнику народжуваності  зменшення  кількості  шлюбів  і  високий  відсоток розлучень,  унаслідок яких майже 200 тисяч дітей щорічно лишаються без одного з батьків.

 

     На жаль,  нині маємо досить велику кількість  неблагополучних сімей,  яких,  за  нашими дослідженнями,  нараховується близько 90 тисяч.  Кожна четверта з  них  є  багатодітною  і  кожна  третя  - неповною.  І  причини  цього  -  у складному соціальноекономічному становищі    сучасної     сім'ї,     у     недостатньому     рівні психолого-педагогічної  підготовки  батьків,  родини  до виховання дітей, у зниженні їх відповідальності.

 

     Раніше виховні функції значною мірою брала на  себе  держава, сьогодні цим переймається власна родина,  і це природно, адже саме через сім'ю формується дитина і її світогляд.

 

     Незважаючи на   економічну   скруту,   зміну   моральних   та соціальних   орієнтацій,   у   наших  людей  і  тепер  залишається орієнтація на сім'ю,  а молодь визначає сьогодні сім'ю як  найвищу життєву цінність.  За соціологічними дослідженнями,  які проводить Український інститут соціальних досліджень,  87 відсотків  молодих людей  вважають,  що  найголовнішим  для  них  є створення сім'ї і сімейне життя.

 

     Таким чином,  для  підтримки  сім'ї,  сприяння  її  розвитку, створення  необхідних  умов  для  виховання  у сім'ї підростаючого покоління  необхідно  законодавчо  закріпити  основні  принципи  - концептуальний  підхід  до  сімейної  політики  та  політики  щодо поліпшення  становища  жінок.  Державна   сімейна   політика   має грунтуватися  на засадах розуміння сім'ї як найголовнішої цінності кожної людини зокрема і суспільства в цілому.

 

     Зважаючи на це,  на ваш розгляд,  шановні  народні  депутати, подається проект Декларації про загальні засади державної політики України  стосовно  сім'ї  та  жінок.   Документ   підготовлено   з урахуванням  норм  Конституції і міжнародних правових документів у галузі сім'ї та прав людини.  У нашому розумінні він є передумовою для  розвитку злагодженої системи законодавства,  яка охоплюватиме всі основні питання взаємодії держави та сім'ї.

 

     Потрібно зазначити,  що цей документ широко обговорювався  із залученням    громадськості,    народних   депутатів,   науковців, неурядових громадських організацій, передусім жіночих.

 

     Актуальність Декларації   про   загальні   засади   державної політики  України  стосовно  сім'ї та жінок зумовлена необхідністю прийняття в Україні  політико-правового  акта,  який  визначив  би пріоритетним   напрямом  державної  політики  саме  відносини  між державою і сім'єю як найважливішою ланкою суспільного життя.

 

     Цілком природно,  що державна політика стосовно  сім'ї  тісно пов'язана  з  тими  аспектами соціальної політики,  які стосуються жінок.  Адже стан української сім'ї завжди залежав і залежить  від становища   жінки.   Так   історично   склалося,  що  ментальність українського народу визначає й те,  що в нашому суспільстві жінка, незалежно  від  її  соціального  статусу,  є  передусім  дружиною, матір'ю, донькою. Тому декларація має сприяти посиленню ролі жінки в   усіх   сферах   суспільного   життя   і   створенню  умов  для якнайповнішого розкриття її інтелектуальних,  творчих та  духовних можливостей.

 

     Зазначена декларація   має   стати   своєрідною  основою  для підготовки нормативних актів у цій сфері.  У декларації, по-перше, проголошуються  принципи  державної  політики  стосовно  сім'ї  та жінок. Сьогодні цивілізована державна політика має бути спрямована на сім'ю та на забезпечення жінкам рівних з чоловіками можливостей для  реалізації  потенціалу  своєї  особистості  саме  на  засадах взаєморозуміння,   взаємоповаги  і  взаємопідтримки  чоловіків  та жінок.

 

     По-друге, декларація  спрямована  на  захист  прав  сім'ї  як основної   ланки  суспільства.  Усе  починається  з  дитинства,  з родинного кола,  з матері  і  батька  -  і  це  не  просто  слова. Вдумаймося в них і зрозуміймо, що це наше з вами життя. І це щастя кожного із нас.  Адже сім'я завжди була берегинею щирості,  тепла, турботи,  духовності.  Починаючи  з  малих літ ми й наші діти чули лагідні слова своїх батьків, милувалися чарівними узорами вишитого мамою    рушника,   теплом   змайстрованої   батьком   іграшки   і пишнобарвністю насіяних бабусею квітів. І це так чудово, коли саме в  родинному колі маленька дитина відкриває відчуття рідної землі, свого роду і Батьківщини. Сім'я - це маленька держава. А держава - то велика сім'я. Якщо є злагода в сім'ї, то є злагода і в державі.

 

     По-третє, декларація визначає пріоритетність інтересів матері та дитини в суспільстві.

 

     Далі. У Декларації про  загальні  засади  державної  політики України   стосовно   сім'ї   та  жінок  визначається,  що  держава забезпечує ліквідацію  всіх  форм  дискримінації  стосовно  жінок; рівноправну участь жінок у політичному,  економічному, соціальному і  культурному  житті  суспільства;  можливість  поєднання  жінкою професійних та сімейних обов'язків.

 

     Непересічною є  роль  жінки  в  суспільстві  і родині,  що не потребує пояснень.  Жінка дедалі більше включається в суспільство, в   життя   суспільства   та  держави.  Допомогти  жінці  поєднати суспільно-корисну  діяльність   з   сімейними   обов'язками   має, безумовно, держава.

 

     У проекті  декларації  визначені  головні  напрями  державної політики України стосовно сім'ї та жінок. Передусім це розроблення та  вдосконалення  законодавства з питань становища сім'ї та жінок відповідно  до  міжнародних  правових  норм.  Крім  того,   мусимо зберегти   та   вдосконалити   багаторічний  досвід  створення  та функціонування системи соціального  захисту  та  підтримки  сімей, жінок та дітей. Ця система має створювати умови для самореалізації та самозабезпечення дітей.  А якщо йдеться про надання допомоги та підтримки родин, що перебувають у скрутному становищі, то вона має бути і адресною,  і достатньою.  Потрібно створити матеріальну  та соціально-економічну  базу  для  зміцнення  сім'ї та підвищення її добробуту.

 

     Одним з головних напрямів державної політики України стосовно сімей  і  жінок  сьогодні  має  стати  підвищення результативності здійснюваних заходів  щодо  охорони  материнства  і  дитинства  та забезпечення  здорового  генофонду України.  Будь-яка держава,  як відомо,  ніколи самостійно не  в  змозі  офіційно  розв'язати  всі соціальні  проблеми,  і  тому  актуальним  є  питання  розробки та впровадження механізмів соціального захисту  населення  на  якісно нових  засадах,  які  передбачали  б залучення до сфери соціальної діяльності громадськості,  недержавних, приватних, підприємницьких структур та благодійних фондів.

 

     Якщо соціальні  проблеми  сім'ї,  жінки  та дитини не стануть кардинальними  в  державній  політиці,  ми,  вступаючи   в   третє тисячоліття,   спостерігатимемо   поступове   згасання  домашнього вогнища.  Якщо ми ставимо  за  мету  побудувати  міцну  державу  - зобов'язані   зберегти   кращі   надбання   нашого   минулого  для відродження  традицій,  притаманних   українському   народові,   і повноцінній українській родині.

 

     Шановні народні  депутати!  Слушні  зауваження  та пропозиції науково-експерного управління Секретаріату Верховної Ради  України частково вже враховані нами в тих проектах законодавчих актів, які ми розробили і  подаємо  до  Верховної  Ради.  Частково  вони  вже реалізуються постановами Кабінету Міністрів, враховані в Концепції державної сімейної політики та в  Концепції  поліпшення  становища жінок, які розроблені і передані до Верховної Ради.

 

     Прийняття декларації  стане  основою  розробки збалансованих, гармонійних,  дієвих і прямої дії законів, що дадуть змогу державі створити перспективу розвитку сім'ї та захисту жінок.

 

     Шановні народні депутати!  Для кожного з нас саме сім'я є тим святим місцем,  де ми знаходимо і підтримку, і розуміння, і любов, і  тепло.  Вірю,  що саме українська родина допоможе своїй державі подолати  всі  негаразди,  що  саме  турбота  держави  про  родину об'єднає українську спільноту в бажанні зробити наше життя кращим.

 

     Шановні народні депутати!  Прошу вас сьогодні схвалити проект Декларації про загальні засади державної політики України стосовно сім'я та жінки.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Я прошу записатися на запитання, 5 хвилин відведемо.

 

     Депутат Журавський. За ним - депутат Матвєєв.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.   Християнськодемократична   партія  України. Становлення  ринкової  економіки  змінило  співвідношення   джерел забезпечення  дітей.  Відповідальність за їх утримання і виховання тепер покладено на батьків значно більшою мірою,  ніж на  державу. Зростає  роль  сім'ї  у  життєзабезпеченні дітей,  їх лікуванні та отриманні освіти, фаху. Стрес, викликаний цією переорієнтацією, не може   не  відбиватися  на  функціонуванні  сімей.  Тобто  держава виштовхнула  більшість  людей  у  сферу  приватну,  а   умов   для реалізації  цього  не створила.  Тому люди вважають себе соціально враженими.

 

     Запитання таке.  Чи  прийняття  вищезгаданої  Декларації  про загальні засади державної політики України стосовно сім'ї та жінок і  в  подальшому  Концепції  загальних  засад  державної  політики стосовно сім'ї та жінок сприятиме вирішенню зазначеної проблеми?

 

     Дякую.

 

     ДОВЖЕНКО В.І.  Спасибі.  Шановні  народні депутати!  Шановний пане Журавський!  На початку свого виступу я зазначала, що в нашій країні  на  сьогодні  державну  сімейну  політику  регулює  єдиний законодавчий акт - Кодекс законів про шлюб та  сім'ю.  А  стосовно політики,   спрямованої  на  поліпшення  становища  жінок,  у  нас комплексу законодавчих актів немає.  І  далі  так  розвивати  нашу соціальну політику ми не можемо.

 

     Тому першим документом, який визначатиме основні, принципові, концептуальні підходи і основні напрями  державної  політики  щодо сім'ї  та  жінок,  і має бути декларація,  яка є політико-правовим документом і декларує нашу позицію.  А після неї буде концепція  - надзвичайно  великий  документ,  де  конкретно  розписано,  в яких напрямах   ці   принципи   реалізовуватимуться.   І   після    них прийматимуться  закони  прямої дії.  Це саме те,  що ви вже кілька скликань намагаєтеся зробити.

 

     Нашим міністерством уже напрацювано концепцію і ряд  проектів законів   прямої   дії,  спрямованих  на  допомогу  сім'ям  різних категорій,  про що я говорила у своєму виступі.  Маю  на  увазі  і підтримку    багатодітних    сімей,    і    методичну   роботу   з неблагополучними сім'ями,  і підтримку  молодих  сімей  у  частині забезпечення  їх  житлом  і  побутовими речами для створення сім'ї тощо.

 

     Все починається з концепції,  і тому на ваш  розгляд  внесено цілком конкретний і дуже короткий проект документа.  Гадаю,  з ним усі погодяться, адже він є об'єднуючим для нас усіх.

 

     ГОЛОВА. Депутат Матвєєв. За ним - депутат Бондаренко.

 

     МАТВЄЄВ В.Й.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань  економічної  політики,  управління  народним господарством,   власності    та    інвестицій    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Валентина Ивановна! Прежде всего от имени депутатов,  которые остались  слушать  ваш  доклад, поздравляю вас с наступающим праздником. Хочу вам задать несколько вопросов,  связанных с декларацией.  Декларация как общие принципы улучшения положения семьи и женщин должна отвечать на вопрос,  как устранить причины,  которые привели к ухудшению положения семьи  и женщины. Я просил бы вас сформулировать эти причины и пути. Как их предполагается ликвидировать? Это первое.

 

     Второе. Вы говорите  о  ликвидации  всех  форм  дискриминации женщин.  Я  просил  бы  сформулировать тезисно,  в чем проявляется сегодня в нашем обществе дискриминация женщин.

 

     И третий вопрос.  Верите ли вы  в  то,  что  здесь  написано: "Держава  захищає  материнство і дитинство і визнає пріоритетність інтересів матері та дитини в суспільстві"?  Верите ли вы в то, что государство будет защищать?

 

     ДОВЖЕНКО В.І. Спасибі, Володимире Йосиповичу. Передусім дякую за  привітання.  Ви  поставили  ряд  запитань.  Я  хочу   ще   раз підтвердити,  що є декларація.  Це політикоправовий документ, який дійсно декларує, визначає, чи ми допускатимемо дискримінацію жінки в суспільстві,  чи вважатимемо, що сім'я є основою держави. Гадаю, в цьому залі немає жодного народного депутата, який не погодився б з  тим,  що  сім'ї  потрібна державна підтримка,  що в суспільстві мають бути створені умови,  за яких сім'я могла б реалізувати себе як  економічно  незалежний осередок,  як духовний - щодо виховання дітей, і безперечно, як репродуктивний.

 

     Далі. Стосовно жінок. Наша держава в 1989 році  в  цьому залі на одній із чергових сесій Верховної Ради тоді  ще  Радянської  України  ратифікувала  Конвенцію   ООН   про ліквідацію   всіх   форм   дискримінації   щодо   жінок.  Справді, Конституція  та  ряд   законів,   які   таким   чи   іншим   чином віддзеркалюють становище жінки в соціально-економічній,  правовій, політичній і в духовній сферах життя суспільства, дійсно, юридично не мають дискримінаційного характеру.

 

     Однак на  сьогодні  середня  заробітна  плата жінок становить лише дві третини в цілому середньої заробітної плати,  жінок серед усіх людей з вищою освітою - 65 відсотків. А якщо ми проаналізуємо рівень їхньої кар'єри відносно високого освітнього рівня,  то  тут буде   дискримінація.   Сьогодні   скрізь   можна  бачити  об'яви: "Запрошуємо на  роботу  начальника  планового  відділу,  головного бухгалтера. Жінкам не звертатися".

 

     Я могла б навести вам іще дуже багато прикладів, які свідчать про те,  що в  реальному  житті  в  нас  стосовно  жінок  є  певна дискримінація. Ось чому ми, чоловіки і жінки, маємо дійти спільної думки і проголосити концептуально або декларативно,  що не  будемо допускати не тільки в законах, а і в реальному житті дискримінації стосовно жінок.

 

     Безперечно, хтось із чоловіків  може  сприйняти  мою  останню інформацію як мої феміністські погляди. Я хочу вам сказати, що і я особисто,  і наше  міністерство,  і  абсолютна  більшість  жіночих громадських організацій (а їх сьогодні в нас 23) сповідуємо основи паритетної демократії,  розумного балансу сил чоловіків і жінок на засадах взаємної допомоги, підтримки і взаєморозуміння.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Депутат Бондаренко. За ним - депутат Гуцол. І на цьому завершуємо.

 

     БОНДАРЕНКО В.Д.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань промислової політики (виборчий округ 212,  м.Київ). Фракція "Реформи-центр".  Шановна  Валентино  Іванівно,  у  мене   коротке запитання.  Я особисто знайомився із законодавством Швеції у сфері захисту  прав  жінок  і  вважаю,  що  воно  на  сьогодні,  мабуть, найдосконаліше  в світі.  У Швеції не дозволяється жінці працювати на деяких виробництвах, забороняється приймати чоловіків на роботу на підприємства, де не витримані пропорції між кількістю чоловіків і жінок (останніх менше) тощо.

 

     Чи ви використовували  це  законодавство  як  уже  апробоване часом  при  розробці  проектів  актів,  про  які ви говорили і які будуть наступним етапом після декларації?

 

     ДОВЖЕНКО В.І.  Дякую. Ми знаємо і про законодавство Швеції, і про  законодавство  Німеччини,  і  я  вас  поінформую  про те,  що декілька днів тому  я  на  чолі  делегації  відвідала  Колумбію  у зв'язку зі становищем дітей у тих районах, де був землетрус. У цій країні також є законодавство,  яке підтримує жінок і ставить їх  у рівні з чоловіками умови.  Саме шведське законодавство ми брали за основу при розробці концепції та проектів законів  щодо  підтримки жінок у соціальноекономічному та політичному житті.

 

     Спасибі за ваше добре ставлення до проблем жінок і сім'ї.

 

     ГОЛОВА. Депутат Гуцол.

 

     ГУЦОЛ М.В.  Фракція  Партії  зелених  України.  Шановна  пані міністр,  я також приєднуюся і вітаю вас  із  8  Березня.  І  хочу поставити  запитання.  Скажіть,  будь  ласка,  чи в разі прийняття захистить декларація безпритульних дітей?  А  також  чи  захистить вона  всіх дітей та молодь від реклами,  котра псує їх як фізично, так і морально?

 

     Дякую за увагу.

 

     ДОВЖЕНКО В.І.  Дякую.  Я  хочу  сказати,  що  стосовно   тієї ганебної   проблеми,   про  яку  ви  говорили,  наше  міністерство розробило  проект  постанови  Кабінету  Міністрів  про  підвищення духовності,  моральності  в молодіжному і дитячому середовищі.  Ми його широко обговоримо в наших комітетах,  з вами, шановні народні депутати,   для   того  щоб  прийняти  першочергово  і  заборонити показувати і друкувати багато з того негативного,  що ми  сьогодні маємо.  Повірте,  від  цього  не  тільки  у  вас,  а і в мене дуже накипіло в душі.

 

     ГОЛОВА. Спасибі,  Валентино Іванівно, за змістовну доповідь і змістовні відповіді.

 

     Шановні колеги,  Лілія  Степанівна не наполягає на тому,  щоб виступати зі співдоповіддю.

 

     Депутат Павловський має свої конкретні пропозиції.  І депутат Марченко також. Після їх виступів будемо голосувати.

 

     Будь ласка.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи  Верховної  Ради  України (виборчий округ 188,  Хмельницька область).  Фракція "Громада".  Шановні колеги,  перш ніж я зачитаю свої пропозиції,  - невеличке обгрунтування.  Хочу привернути вашу увагу до того,  що декларація,  як вона в цьому проекті  виписана, нічого не дасть. Тому що найкращою декларацією є наша Конституція, половина якої - декларація прав людини, але в реальному житті - 80 відсотків населення за межею бідності.  У суспільстві, де чиниться дискримінація  стосовно  власного  народу,   жінка   завжди   буде дискримінована ще більше.

 

     В Україні  сьогодні  кожна  п'ята  жінка  не може народжувати дітей через соціальноекономічний стан  нашого  суспільства,  а  80 відсотків  новонароджених  -  хворі.  На  допомогу  дітям  держава виділяє 5 гривень 20 копійок,  а дітям-інвалідам - 14 гривень.  Ви розумієте,  що  ми  народжуємо дітейжебраків?  Адже в нас 20 тисяч безпритульних дітей!

 

     Отже, питання  полягає  в  тому,  що  до  тих  пір,  поки  не зміниться   ставлення   до   вітчизняного   виробництва,   ніякого поліпшення в житті жінок і  сім'ї  не  буде.  Благодійницькі  акти нічого не дадуть.

 

     Тому я  поздоровляю жінок з 8 Березня і хочу запропонувати їм схему  поліпшення  їх  життя.  Я  пропоную  доповнити  "Прикінцеві положення" декларації такими двома пунктами.

 

     Перший: "Внутрішня  і  зовнішня  економічна  політика держави повинна проводитися таким чином,  щоб не  погіршувати  економічне, соціальне та моральне становище сім'ї".

 

     Другий: "Верховна  Рада  не  повинна  ратифікувати міжнародні угоди та меморандуми, які погіршують соціальноекономічне становище сім'ї та жінки в Україні".

 

     А в  цілому,  шановні,  єдиний  наш  порятунок  - відродження вітчизняного виробництва,  зміна політики лібералізації  політикою протекціонізму,  відмова  від  співпраці  з  Міжнародним  валютним фондом.  Треба  в  кінцевому   підсумку   використати   потенційні можливості,  які  є  в  Україні для того,  щоб навіть не поставало питання, що в нас розпадається сім'я.

 

     Ми повинні заборонити рекламу,  в якій запрошують  на  роботу жінку не за фахом,  а за її привабливістю. Наприклад: запрошується на роботу  жінка  до  35  років  привабливої  зовнішності.  Решта, виходить, немає значення. Потрібно дійсно створити такі умови, щоб жінці не треба було навіть працювати,  щоб вона займалася  сім'єю. Тому  я  закликаю  вас  радикально  підійти  до  цього  питання  і пов'язати його із зовнішньою і внутрішньою  політикою  держави,  з курсом реформ.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Депутат  Марченко  Володимир  Романович.  І депутат Лавриненко? Гаразд.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Уважаемые  депутаты!   Понятно,   что   вопрос поставлен  правильно.  Вопрос острый.  Понятно также,  что если не будут решены проблемы  семьи,  матери  и  ребенка,  у  государства будущего не будет.  Поэтому в русле постановочного вопроса фракция Прогрессивной социалистической  партии  Украины  поддержит  проект декларации как концепцию, как намерение решить эту проблему.

 

     Но мы  также  хорошо  понимаем,  что если нормы декларации не будут подкреплены конкретными решениями, в том числе о минимальной заработной плате,  помощи на ребенка не 5 гривень 20 копеек, а как того требует стоимость жизни,  эта проблема решена  не  будет.  То есть   под   декларацию   действительно  нужно  будет  разработать программу,  законодательство.  И, безусловно, эти все нормы должны быть  подкреплены  финансово.  Проблемы  семьи,  матери  и ребенка должны быть в центре государственной политики. Поэтому мы считаем, что надо поддержать.

 

     А с  другой  стороны,  Александр Николаевич,  я думаю,  нам в повестку дня следующего пленарного заседания  необходимо  включить вопрос  об основах внутренней и внешней политики государства,  где обозначить и эту проблему, способ решения социальных вопросов. Нам необходимо   заслушать   программу   правительства   и  через  нее посмотреть,  как  правительство  намерено  решать  вопросы  семьи, матери и ребенка,  и будем ли мы иметь будущее.  И,  безусловно, в этих  конституционных  документах  должно  быть  самое  главное  - финансовое обеспечение решения проблем семьи, матери и ребенка.

 

     Поэтому наша фракция будет поддерживать, но я прошу поставить на рассмотрение глобальные вопросы положения дел в  стране,  чтобы эту проблему решить.

 

     И наконец,  поскольку  мне  не  дали  слова для реплики,  я в оставшуюся  минуту  хочу  ответить  Марковской,   так   называемой социалистке,  что  лучше  быть  мужчиной  Биллом,  чем  импотентом Морозом...

 

     ГОЛОВА. Вимкніть мікрофон. Шановні колеги, облишмо, складно й слово  дібрати...  Такі  серйозні  питання  розглядаємо і так один одного ображаємо.

 

     Слово надається депутату Лавриненку. Будь ласка.

 

     ЛАВРИНЕНКО М.Ф.  Фракция Социалистической и Селянской  партий (Левый  центр).  Уважаемые  коллеги  народные депутаты!  Уважаемый министр!  Уважаемый председательствующий!  Безусловно, обсуждаемая сегодня  тема  очень  важна.  Однако  провозглашаемые часто с этой трибуны законопроекты в форме деклараций,  концепций и программ  с трудом  воспринимаются  нашими  избирателями,  потому что наиболее злободневным  является  вопрос,  как  выжить  сегодня.  И   каждая женщина, имеющая детей, независимо от возраста,

 

 озабочена вопросами сохранения у детей их физического и  духовного здоровья. Потому что вал обрушивается на семью. Я не буду занимать время примерами,  они каждому известны.  Хочу привести только один пример.   Когда  во  время  избирательной  кампании  один  богатый кандидат в депутаты раздавал подарки в виде сапожек  (я  тоже  был кандидатом в этом же округе),  директор меня спросил: "Что делать? Вот 14 пар сапожек привезли,  а семь вернули, сказав, что "не надо нам   подачек   разовых,   верните   нам   возможность   работать, зарабатывать.  Отдайте нам сполна то,  что  мы  заработали,  и  мы обойдемся без подачек и без защиты,  о которой так много слов,  но реального наполнения нет".

 

     И мне хотелось бы напомнить слова Ленина,  кто бы  и  как  не относился  к  тому  наследию,  которое  мы  имеем,  в  том числе к ленинскому.  Он говорил о том,  что надо решать общие вопросы, ибо берясь за частные вопросы,  не решив общих,  мы постоянно будем на них натыкаться.

 

     Я сегодня поддержал  бы  предложенный  проект,  поскольку  он ставит  общие  вопросы.  Но  все-таки  надо,  чтобы  действительно наполнялись  реальным  содержанием  намерения   и   депутатов,   и правительства.  Надо,  чтобы то, что мы принимаем, закладывалось в бюджете,  и чтобы сама экономическая политика строилась так, чтобы все  гарантируемые  Конституцией нормы,  были реально обеспечены и наполнены.

 

     Я предлагаю поддержать данный проект.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Шановні  колеги,  давайте  підтримаємо.   Я ставлю  на голосування проект Постанови Верховної Ради України про Декларацію про загальні засади державної політики України стосовно сім'ї  та  жінок.  Будь  ласка,  підтримайте.  І  депутат  Масенко пропонує, щоб усі підтримали.

 

     "За" - 224.

 

     Депутат Гуцол не встиг проголосувати. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 241.

 

     Прийнято. Спасибі. Поздоровляємо з цим Валентину Іванівну.

 

     ДОВЖЕНКО В.І. Шановні народні депутати, я вдячна вам. Шановні народні депутати-чоловіки, я вітаю ваших жінок, яких ви любите, зі святом.  І запрошую до співпраці з  нашим  міністерством.  Спасибі (Оплески).

 

     ----------

 

     ГОЛОВА. Шановні  колеги!  Я  просив  би  вас проголосувати за проект Постанови Верховної Ради України про  вилучення  і  надання земельних  ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження місць розташування об'єктів.  Вирішення  цього  питання від  нас  очікують  вже  декілька  місяців.  Проект доопрацьовано, зауваження  і  пропозиції  враховані,  передусім  депутатів,   які представляють  ці  регіони.  Я просив би в цілому проголосувати за цей проект постанови. Будь ласка, підтримайте.

 

     "За" - 201.

 

     Голосуємо.

 

     "За" - 207.

 

     Володимире Романовичу,  давайте голосувати.  Голосуємо,  будь ласка.

 

     "За" - 218.

 

     Шановні колеги, якби це було 118, а не 218 голосів,  я не ставив би на повторне голосування.  Не можна  ж так,  лише 18 депутатів голосують проти,  а 218 - за.  Будь ласка, підтримайте.  Це прохання депутатів і  керівників  регіонів.  Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 220.

 

     Будь ласка, Валентино Петрівно. Можна з місця.

 

     СЕМЕНЮК В.П.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань аграрної   політики   та   земельних   відносин   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Фракція Соціалістичної та Селянської партій (Лівий центр). Шановні колеги  народні депутати!  На засіданні Комітету з питань аграрної політики ми докладно вивчили це питання.  Я переконливо вас прошу: проголосуйте  і  підтримайте,  будь  ласка.  Тому  що  йде  весна, потрібно продовжувати роботу на тих ділянках,  які сьогодні  можна надати в користування підприємствам, зазначеним у постанові. Прошу вас, підтримайте. Це прохання комітету.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо,  будь ласка.  Валентина Петрівна - чудовий депутат і прекрасна жінка.

 

     "За" - 225.

 

     Голосуємо. Депутат  Косаківський не встиг,  його голосу якраз не вистачає - 225. А чому депутат Бродський не голосує? Голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 219.

 

     Ну, якби  депутат Манчуленко був аграрником,  я,  безперечно, дав би йому слово.  Ну,  вже поділили землю в західному регіоні на хутори, тому, мабуть, будемо зводить потроху.

 

     Я прошу,  шановні  колеги,  підтримайте,  будь ласка,  проект постанови.  Вже три місяці чекають обласні і районні ради від  нас цього рішення. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 232.

 

     Спасибі. Прийнято.

 

     Шановні колеги!  Перед  тим як оголосити про завершення нашої роботи сьогодні, я хотів би від вашого імені, від себе особисто як Голова   Верховної   Ради   України   сердечно   поздоровити  всіх українських жінок  з  наступаючим  великим  святом  -  Міжнародним жіночим днем і побажати всім добра,  здоров'я, благополуччя кожній родині і удачі всім у 1999 році. Добра всім і щастя!

 

     Шановні колеги,  вам роздали розклад засідань Верховної  Ради на  наступний  тиждень.  У  нас  9 березня відбудеться День уряду. Прохання всіх  узяти  участь.  Розглядатиметься  питання  про  хід підготовки,  забезпечення  і проведення комплексу весняно-польових робіт. Цього ж дня проведемо розширене засідання щодо меморандуму.

 

     На цьому пленарне засідання оголошується закритим.

 

 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку