ЗАСІДАННЯ ВІСІМДЕСЯТ ТРЕТЄ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

          У к р а ї н и.  12  с і ч н я  1999  р о к у.

                         16 г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ТКАЧЕНКО О.М.

 

     ГОЛОВА. Прохання  до  народних  депутатів  підготуватися   до реєстрації.

 

     Реєструємося, а потім будемо голосувати.

 

     Зареєструвалися 309  народних  депутатів.  Вечірнє  засідання оголошується відкритим.

 

     Шановні колеги, розглядається проект Закону про внесення змін і  доповнень до законів України щодо здійснення окремих соціальних виплат населенню підрозділами соціальних компенсацій  та  гарантій малозабезпеченим громадянам у складі управлінь соціального захисту населення.

 

     Доповідає Нощенко Микола Петрович,  заступник міністра  праці та соціальної політики. Будь ласка.

 

     НОЩЕНКО М.П., заступник міністра праці та соціальної політики України.  Шановний  Олександре   Миколайовичу!   Шановні   народні депутати!  Відповідно  до  чинного  Закону  про  державну допомогу сім'ям з дітьми на сьогодні сім'ям з  дітьми  надається  11  видів допомоги.  Їх  одержує 4,6 мільйона сімей,  у тому числі в органах соціального захисту населення - 890 тисяч і  на  підприємствах,  в установах та організаціях - понад 3 мільйони 700 тисяч.

 

     Довідково: витрати на допомогу розподіляються таким чином: за рахунок  бюджетних  коштів  -  413  мільйонів,  Фонду  соціального страхування  -  155  мільйонів,  Пенсійного  фонду  - 144 мільйони гривень.

 

     Можна зробити висновок,  що  минулого  року  темпи  зростання заборгованості з дитячих виплат помітно уповільнилися,  а в десяти областях  загальний  обсяг  її  зменшився.  При  цьому  призначені минулого року допомоги були профінансовані в повному обсязі.

 

     Поряд із  зауваженнями,  які  надходять  на  адресу  Кабінету Міністрів,  міністерства,  багато зауважень надходить  через  вашу пошту.  Люди скаржаться на невеликі розміри цих допомог,  численні затримки з їх виплатою.  Останнім часом почастішали звернення  про неможливість використання державної допомоги, яка призначається за місцем роботи одного із батьків.

 

     Частина підприємств,  і сьогодні про це йшла  мова,  час  від часу не працюють узагалі і через відсутність на рахунках коштів не здатні  виконувати  покладені  на   них   функції   щодо   надання встановленої законами державної допомоги сім'ям з дітьми,  особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  Особливо  це стосується   підприємств,   які  збанкрутіли,  реструктуризуються, змінили  форми  господарювання   і   власності,   а   також   усіх підприємств, які утворилися або утворюються останнім часом. Більше того,  і на  державних  підприємствах  часто  виявляються  випадки призначення допомог,  особливо на дітей до 16 років, із порушенням положень про їх призначення,  затверджених Міністерством праці  та соціальної   політики,   Міністерством   фінансів,   Міністерством економіки.

 

     В основних напрямах соціальної  політики  на  1998-2000  роки урядом   визначено   пріоритетним   реформування  системи  надання допомоги  сім'ям  з  дітьми.  Сьогодні  продовжується  робота   по створенню   підрозділів   соціальних   компенсацій   та   гарантій малозабезпеченим громадянам,  які повинні взяти  на  себе  функції призначення та виплати допомог і компенсацій на дітей.

 

     Постановою Кабінету  Міністрів  від  11  червня 1996 року про встановлення  граничної  чисельності   та   фонду   оплати   праці працівників   апарату   обласних,  Київської  та  Севастопольської міських,  районних у  містах  адміністрацій  встановлені  гранична чисельність  та  фонд  оплати  праці  працівників апарату районних державних адміністрацій.  Цією ж постановою передбачена  додаткова чисельність  для  створення  підрозділів соціальних компенсацій та гарантій малозабезпеченим  громадянам  -  загалом  близько  3  000 чоловік.

 

     На сьогодні   зазначені  підрозділи,  або  сектори,  повністю утворені    в    Миколаївській,    частково    в     Житомирській, ІваноФранківській,    Полтавській,    Запорізькій,    Рівненській, Тернопільській та Чернігівській областях із загальною  чисельністю працівників 1 223 чоловіки.

 

     Враховуючи ідентичність функцій щодо виплати зазначених видів допомоги,  врегулювання цих питань передбачається  в  розробленому проекті  Закону  України  про внесення змін і доповнень до законів України  щодо  здійснення  окремих  соціальних  виплат   населенню підрозділами соціальних компенсацій у складі управлінь соціального захисту. Пропонується внести зміни до законів України про державну допомогу  сім'ям  з  дітьми  та  про  статус  і  соціальний захист громадян,  які постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, передавши  тим  самим  функції  призначення  і  виплати  державних допомог сім'ям  з  дітьми  та  щорічних  допомог  на  оздоровлення особам,  які  постраждали  від  Чорнобильського  лиха,  зазначеним підрозділам.

 

     На сьогодні  склалася  ситуація,  коли  ні  передачу  функцій здійснити не можна,  ні в повному обсязі утворити підрозділи, тому що органи виконавчої влади зайняли позицію:  до тих пір,  поки  не будуть передані функції,  підрозділи утворюватися не будуть. Також не здійснюється  передача  функції  призначення  виплат  сім'ям  з дітьми  від  підприємств органам соціального захисту,  оскільки не внесені зміни до чинного Закону про  державну  допомогу  сім'ям  з дітьми.

 

     З уведенням  у дію цього закону кількість одержувачів допомог в органах соціального захисту  населення  зросте  приблизно  на  4 мільйони чоловік.

 

     Призначення і   виплата  цієї  допомоги  органом  соціального захисту дасть можливість створити  єдину  базу  даних  одержувачів допомоги  та забезпечити чіткий контроль за цільовим використанням бюджетних асигнувань.  Збільшення обсягів робіт із призначення  та виплати  всіх  видів допомог і компенсаційних виплат потребуватиме додаткової чисельності працівників органів виконавчої  влади,  про що я вже говорив.

 

     На закінчення  хочу сказати,  що прийняття зазначеного закону стане  першим  етапом  уніфікації  системи  надання   допомоги   і зосередження   усіх   видів   соціальних   виплат  та  гарантій  у підрозділах соціальних компенсацій  та  гарантій  малозабезпеченим громадянам, створення єдиної системи обліку одержувачів допомог за їх видами, дасть можливість систематизувати використання бюджетних коштів.  У  подальшому  ці підрозділи,  де будуть напрацьовуватися форми,  методи  для  поглибленої  адресної  соціальної   допомоги, надаватимуть     допомогу    малозабезпеченим    громадянам,    що передбачається  проектом  Закону  про  соціальну  допомогу,   який розробляється.

 

     Даний проект  закону  підготовлений  Міністерством  праці  та соціальної  політики,  Мінфіном,  Мінекономіки,  Міністерством   у справах сім'ї та молоді,  Мінюстом, схвалений Кабінетом Міністрів, а  також  підтриманий   профільним   комітетом   Верховної   Ради. Враховуючи численні звернення окремих громадян, працюючих батьків, які не можуть одержати хоч і невелику,  але державну  допомогу,  я прошу підтримати внесений урядом законопроект.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Спасибі,  Миколо Петровичу.  Є запитання? Запишіться, будь ласка. Скорочена процедура, 5 хвилин.

 

     Депутат Філіпчук. За ним - депутат Кулик.

 

     ФІЛІПЧУК Г.Г.,  член Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (виборчий округ 203, Чернівецька область). Народний рух України.  Безперечно,  що  контроль  буде  поліпшений  і  база одержувачів буде відпрацьована таким чином, щоб усунути складнощі, які були до цього.  Але я хотів би звернути увагу на таке.  Як  на вашу  думку,  що  слід запропонувати на рівні вашого міністерства, щоб діти,  сім'ї і ті,  хто постраждав від Чорнобильської  аварії, менше залежали від ситуації,  що склалася в дотаційних регіонах? Є райони,  дуже складні з точки зору бюджетних надходжень,  вони  не мають належної бази для того,  щоб задовольнити потреби людей.  За такої ситуації ні в чому не винні діти, постраждалі люди не можуть вчасно   отримувати   ці  компенсації.  Насамперед  це  стосується гірських  і  передгірних  районів  Чернівецької  області.  Подібна ситуація  і в гірських районах Івано-Франківської,  Закарпатської, Львівської областей.

 

     Тому я  пропонував  би,  щоб  ви  вийшли  з  ініціативою,  як ліквідувати   заборгованість   з  виплат,  яка  утворилася  в  цих регіонах.

 

     Я вважаю,  що  закон  потрібно  приймати   в   запропонованій редакції.

 

     НОЩЕНКО М. П. Дякую за запитання. Я ще раз хочу сказати, що в даному законопроекті не йдеться про зміну видів допомог,  розмірів допомог,   механізму  призначення  та  виплати.  Питання,  яке  ви порушили,  -  щодо  забезпечення  виплати  невеликих   призначених розмірів  допомог  сьогодні  актуальне.  Пріоритетною міністерство визначає саме виплату допомоги сім'ям з дітьми і разом з місцевими органами  виконавчої  влади  буде  робити  все,  щоб  сім'ї,  яким призначені ці допомоги, одержали їх у першу чергу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кулик. За ним - депутат Корнійчук.

 

     КУЛИК О.В.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань свободи  слова  та  інформації  (виборчий  округ  145,  Полтавська область).  Народний рух України.  Шановний доповідачу!  Я хотів би продовжити думку свого колеги Філіпчука щодо ефективності контролю за здійсненням цих важливих соціальних виплат.  Наведу  конкретний приклад.  У  Полтаві 420 путівок до табору "Артек",  виділених для дітей  із  малозабезпечених   сімей,   були   направлені   не   за призначенням. Їх одержали діти високопосадових осіб та працівників комерційних структур.  А в глибинці взагалі ці путівки розподілили в шкурницьких інтересах. То чи не станеться так і з виплатами, про які сьогодні йдеться? Дуже важливий законопроект ми обговорюємо, і питання  контролю  органами  виконавчої  влади  на  місцях  досить актуальне. Яким чином можна запобігти таким фактам, які мали місце в Полтаві?

 

     Дякую.

 

     НОЩЕНКО М.П.  Я з вами цілком згоден,  що питання контролю за цільовим використанням  бюджетних  коштів  актуальне.  Сьогодні  3 мільйони  700 тисяч сімей одержують допомогу на підприємствах.  Її призначають люди,  які не несуть ніякої відповідальності  за  свою справу.  Це  питання,  можна сказати,  регулюється тільки совістю. Чинним  законодавством  не  передбачена   навіть   адміністративна відповідальність  керівника,  який видав довідку про розмір доходу одного  із  батьків,  що  не  відповідає  фактичному.  Тому  ми  й виступили  з  ініціативою  щодо  передачі  функцій  призначення та виплати допомог,  які фінансуються з бюджетів або фондів,  органам соціального  захисту.  Цю  роботу повинні кваліфіковано виконувати державні службовці і відповідати згідно з чинним законодавством за свою справу.

 

     Щодо випадку,  який стався у вашому регіоні,  то, я думаю, що контрольні органи,  а нас постійно перевіряє Контрольно- ревізійне управління,  Рахункова  палата,  Служба  безпеки  і  так далі,  не допустять у подальшому таких прикрих випадків.

 

     ГОЛОВА. Депутат Корнійчук.

 

     КОРНІЙЧУК І.В.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України    у   справах   пенсіонерів,   ветеранів   та   інвалідів (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановний Олександре  Миколайовичу!  Шановні депутати!  Шановний доповідачу! Фракція  Комуністичної  партії  України  буде  підтримувати  даний законопроект  тому,  що  державну допомогу мають надавати державні структури.  Надалі миритися  з  тим,  що  фінансові  управління  і фінансові   відділи  перераховують  підприємствам  гроші,  а  вони використовуються не за призначенням, неможливо.

 

     Шановний заступнику  міністра!  Мені  здається,  що  уряду  і міністерству слід уже думати, наскільки можна збільшити ту мізерну допомогу сім'ям з дітьми,  яка сьогодні виплачується. Тому що діти

-  це наше майбутнє,  і вже сьогодні треба дбати про те,  ким вони виростуть і якими виростуть.

 

     Дякую.

 

     НОЩЕНКО М.П.  Виходячи з того що  кошти,  які  передбачені  в бюджетах  усіх  рівнів  і  фондах,  залучених до надання допомоги, невеликі,  міністерство робить усе можливе,  щоб,  по-перше,  вони використовувалися   за   призначенням,   по-друге,  щоб  поглибити адресність.  Тому що певна частина громадян отримує цю допомогу за фактом.  Не враховуються обставини сім'ї. Можливо, ті 5- 6 гривень окремим сім'ям,  які мають достатній добробут,  і не потрібні.  Ми напрацьовуємо   механізм   надання   адресної,  більш  поглибленої соціальної допомоги, навіть у рамках тих бюджетних асигнувань, які зараз   є.   Більше   того,  ми  вже,  можна  сказати,  визначаємо пріоритетність у виплаті.  Якщо для сім'ї,  де двоє-троє і  більше дітей, ця допомога є однією з небагатьох допомог, то ми фінансуємо в першу чергу, щоб не було великих боргів.

 

     Дякую за запитання.

 

     ГОЛОВА. Спасибі,  Миколо Петровичу, сідайте. Степанов Михайло Володимирович, співдоповідач. Будь ласка.

 

     СТЕПАНОВ М.В.,   заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань соціальної  політики  та  праці  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Фракция избирательного блока Социалистической и Селянской  партий. Уважаемый  Председатель!  Уважаемые депутаты!  Комитет по вопросам социальной политики и труда рассмотрел предложенный  законопроект. У нас было неоднозначное отношение к этому вопросу,  но мы приняли решение поддержать этот проект, и я скажу почему.

 

     Дело в том, что сегодня работающим гражданам ежегодная помощь на  оздоровление  согласно чернобыльскому закону и помощь согласно Закону "про державну допомогу сім'ям з  дітьми"  выплачиваются  на производстве,  а неработающим - в органах социальной защиты. Часто бывает такой парадокс,  когда работающие граждане не получают этих сумм, а неработающие получают в органах социальной защиты.

 

     Более того, в наш комитет неоднократно поступали обращения от трудовых коллективов с тем,  чтобы  урегулировать  этот  вопрос  и передать  функции выплаты органам социальной защиты.  В частности, обращалось   акционерное   общество   "Электромеханический   завод "Магнит", город Канев Черкасской области, ряд других предприятий.

 

     Мы предлагаем  принять  этот  законопроект  в  первом чтении. Однако хотели бы предостеречь от соблазна принять его сейчас и  во втором   чтении,   потому  что  некоторые  положения  здесь  нужно поправить.  Во-первых,  название закона расплывчатое.  Нужно четко назвать  два  закона,  о  которых  идет речь,  - чернобыльский и о помощи  семьям  с   детьми.   Во-вторых,   здесь   есть   ненужная детализация.  Мы  считаем,  что  нужно  передать  функции "органам соціального захисту",  а не "підрозділам соціальних  компенсацій", каких еще, собственно говоря, нет в природе.

 

     Таким образом,   мы   предлагаем  принять  этот  законопроект сегодня в первом чтении.  Наш комитет его доработает и в ближайшее время внесет на второе чтение.

 

     ГОЛОВА. До  депутата  Степанова  є запитання?  Сідайте,  будь ласка. Спасибі.

 

     Висвітіть прізвища тих, хто записався на виступ у обговоренні даного питання.

 

     Депутат Кірімов. Будь ласка.

 

     КІРІМОВ І.З.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  та  дитинства (виборчий   округ   95,  Київська  область).  Шановний  Олександре Миколайовичу!  Шановні  колеги  депутати!  Шановні  журналісти!  Я підтримую депутатів,  які виступали за те, що даний закон потрібно прийняти.  Шановні  колеги!  Я  хотів  би  порадитися  з  вами   і поділитися своїми думками.  У нас в Україні є дуже багато основних законів,  наприклад Закон про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської катастрофи,  Закон про освіту,  Закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту,  але жоден з них не виконується. Тому я зараз, виступаючи перед  вами,  думаю:  а  чи  буде  виконуватися  цей  закон?  Адже виробництво  не працює,  економіка в глибокій кризовій ямі.  Як ми будемо його виконувати?

 

     Наведу такий  приклад.   Візьмімо   райони,   які   найбільше постраждали  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи.  Гроші на придбання екологічно чистих  продуктів,  передбачені  законом  про статус  чорнобильців,  не  виплачуються 10 місяців.  Молоді матері колишнього  Чорнобильського  району,  Іванківського,   Поліського, Вишгородського,    Бородянського,    Макарівського    районів   по п'ять-шість  місяців  не  одержують  навіть  виплат  у  зв'язку  з декретною відпусткою.

 

     У школах  неповноцінне  харчування.  У  кінці минулого року в Поліському  районі,  в  якому  залишилася   лише   п'ята   частина населення,  яке там проживало,  у школах був лише один хліб,  діти взагалі не харчувалися.  То про які пільги  можна  говорити  і  як можна забезпечити ті пільги?

 

     Я думаю,  що  в  майбутньому,  може,  через  деякий час,  нам потрібно подумати про те,  щоб скасувати будь-які пільги,  але щоб була пристойна заробітна плата,  пристойна пенсія, щоб молоді люди мали де працювати.

 

     Сьогодні я вніс запит до Президента,  і мені соромно,  що, на жаль,  лише  186  депутатів підтримали мене.  Решта не підтримали. Чому?  Адже ця проблема стосується не лише районів, так би мовити, біля самісінької призьби Чорнобильської атомної електростанції, це стосується  всіх  людей,  які  потерпіли  від  цієї  катастрофи  в Україні. Гадаю, депутати, особливо мажоритарники, зобов'язані були б підтримати  мене,  щоб  були  вчасно  виплачені  компенсації  на придбання екологічно чистих продуктів.

 

     Далі. Що  стосується  багатодітних,  малозабезпечених  сімей. Крім розмов,  нічого більше немає.  А ви ж самі  знаєте,  коли  ми буваємо в округах,  до нас постійно звертаються багатодітні матері з проханням якось їм допомогти.  І звертаються не один  раз,  а  з місяця в місяць,  систематично.  Отже, проблема існує. Буде добре, якщо закон, який ми сьогодні приймемо, змінить ситуацію на краще.

 

     Хотів би ще звернути увагу  на  таке.  Я  повністю  згоден  з Михайлом Володимировичем у тому,  що,  на жаль, законопроекти, які вносяться до Верховної  Ради,  готуються  нестаранно.  Якесь  таке "негліже"   до   цих   законопроектів.  Як  правило,  дуже  багато граматичних помилок,  вони дуже обтяжливі.  Я вважаю, що будь-який закон  від  назви  до  змісту  повинен  бути чіткий,  зрозумілий і дохідливий для кожного громадянина нашої країни.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Шановні колеги, більше ніхто не настоює, щоб взяти участь в обговоренні?

 

     Я ставлю на голосування даний законопроект у першому читанні.

 

     "За" - 226.

 

     Спасибі. Законопроект прийнятий у першому читанні.

 

     ---------------

 

     Розглядається проект Постанови про проект Закону про внесення змін і доповнень до Конституції України.

 

     Доповідає Симоненко  Петро  Миколайович,   керівник   фракції Компартії.

 

     СИМОНЕНКО П.М., член Комітету Верховної Ради України з питань правової  реформи  (багатомандатний   загальнодержавний   виборчий округ,  КПУ).  Шановні колеги! Дорогі наші виборці! Як вам відомо, до порядку  денного  другої  сесії  Верховної  Ради  України  було включено   питання  про  внесення  змін  до  Конституції  України. Відповідно до вимог статей 93,  154,  155,  157,  158  Конституції України  група народних депутатів від фракції Комуністичної партії України підготувала конкретний законопроект про внесення  змін  до Конституції   України.   Вони  спрямовані  виключно  на  зміцнення демократичних  засад  суспільного  життя,   повніше   забезпечення декларованих  в  Основному  Законі України прав і свобод громадян, підвищення  ефективності  діяльності   всіх   гілок   влади.   Цей законопроект  підтримали  158  народних депутатів,  у тому числі й представники інших фракцій.

 

     Хочу наголосити,  що майже два з половиною роки,  які минули, показали недосконалість Конституції в цілому,  а в деяких моментах і недолугість,  на що,  до речі,  народні депутати не раз звертали увагу,  виступаючи  з  цієї  трибуни.  Своє незадоволення окремими положеннями Конституції в  позачерговому  зверненні  до  Верховної Ради висловив і Президент України.

 

     Сьогодні відповідно  до  статті 159 Основного Закону ми маємо прийняти рішення про направлення законопроекту про  внесення  змін до   Конституції  України  до  Конституційного  Суду  України  для висновку щодо відповідності  проекту  вимогам  статей  157  і  158 Конституції України.

 

     Тому ми,   автори   законопроекту,  пропонуємо  проголосувати проект постанови про направлення проекту Закону про внесення  змін до Конституції України до Конституційного Суду, а його обговорення в повному  обсязі  по  суті  провести  після  отримання  висновку. Відповідний  проект  постанови Верховної Ради у народних депутатів є.

 

     Дякую за  увагу  і  прошу  підтримати  цей  невеликий  проект постанови. Як і вимагає стаття 159 Конституції, законопроект треба направити до Конституційного Суду.

 

     ГОЛОВА. До  Петра  Миколайовича  є  запитання?  Будь   ласка, запишіться. Відведемо 5 хвилин.

 

     Депутат Гуцол. За ним - депутат Шеховцов.

 

     ГУЦОЛ М.В., секретар Комітету Верховної Ради України з питань прав  людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних   відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Фракція Партії зелених.  Шановний Петре Миколайовичу!  У мене до вас  одне запитання.  Скажіть,  будь ласка,  яку фінансово-економічну вигоду матиме держава, коли ми приймемо даний закон?

 

     Дякую.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Я думаю, що сьогодні треба вести розмову не в цій площині. Яка вигода? Ну давайте подумаємо. Приймати це рішення ми повинні виходячи не з того,  наскільки менше  бюджетних  коштів будемо витрачати на управлінські структури,  а з того,  що Україна перебуває в кризовому стані,  на межі національної катастрофи,  що нам   треба  посилити  функції  державних  органів  управління  та об'єднати  зусилля  представницьких  органів  і  виконавчої  гілки влади.  Отже,  виходячи з цього,  я думаю, ми зробимо дуже корисну справу, якщо приймемо закон у цілому.

 

     А сьогодні мова йде тільки про те,  що ми згідно  зі  статтею 159   Конституції   повинні   прийняти   рішення  про  направлення законопроекту до Конституційного Суду для висновку.  Тому я  й  не робив доповіді і не аналізував зміни, які ми пропонуємо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Шеховцов. За ним - депутат Чорновіл.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д.,  член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий округ 52,  Донецька область). Фракція "Громада". Прошу передати слово депутату Косаківському.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань бюджету (виборчий округ 223, м.Київ). Петре Миколайовичу, я один  із  тих,  хто  підписав  цей законопроект і підтримаю проект постанови.

 

     Але хотів би, щоб ви для народу України відповіли на таке моє запитання.   У   проекті  наших  пропозицій  ідеться  про  суттєве обмеження повноважень виконавчої влади,  перерозподіл  повноважень для  того,  щоб була рівновага гілок влади в нашій державі.  Як на вашу думку,  чому виконавча влада так пручається деяким  питанням, які    вже    врегульовані   Конституцією,   наприклад,   державні адміністрації в областях, районах? Чому виконавча влада пручається прийняттю закону про Київ? А тому що намагається встановити скрізь оту сумнозвісну вертикаль,  виконавча  влада  заперечує  вертикаль рад.  Як  ви  могли  б  прокоментувати  таке  патологічне  бажання виконавчої влади контролювати всі процеси в нашій державі?

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Спасибі за запитання,  Леоніде Григоровичу. Я розумію,  що декому не подобаються і наша позиція,  і відповіді на такі гострі запитання, які ви щойно поставили. Справді, сьогодні в Україні   склалася   дуже  небезпечна  ситуація,  коли  при  владі знаходяться представники певних кланів.  Особливо  це  небезпечно, коли  формується  ось  ця вертикаль державних адміністрацій.  Вона формується як на базі,  скажемо так,  інтересів зверху,  так і  на базі інтересів знизу, на базі інтересів перерозподілу сфер впливу, перерозподілу ринків збуту товарів і таке інше.  Це дуже  серйозна загроза для України і для народу України.

 

     Тому ми  вважаємо,  що  Конституція як Основний Закон України повинна гарантувати спільність  дій,  взаємну  відповідальність  і чіткий механізм впровадження законів, які приймає Верховна Рада. А виконавча влада у всьому світі виконує  закони,  які  приймаються. Цей  розрив  у  вертикалях  влади  був  закладений тільки з однією метою.  Сьогодні,  коли минуло сім років, ми бачимо, що знищується економічний потенціал України.

 

     ГОЛОВА. Депутат Чорновіл.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України  з   питань   культури   і   духовності   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Фракція Народного руху України.  Олександре Миколайовичу!  Насамперед я хочу сказати,  що наша   фракція   протестує,  що  ви  таке  серйозне  питання,  яке торкається зміни влади в Україні,  реставрації  радянської  влади, хотіли провести навіть без обговорення.

 

     А тепер запитання до Петра Миколайовича.  Петре Миколайовичу, давайте все-таки чесно скажіть,  навіщо ви оце затіяли?  Ви знаєте процедуру,  і  зрозуміло,  що  навіть  коли  зараз ми наберемо 226 голосів (хоч,  я думаю,  цього  не  буде)  за  те,  щоб  направити документи до Конституційного Суду,  то в них же там черга.  Кілька місяців буде займатися цим питанням Конституційний Суд.  Потім  ми ще раз повинні набрати 226 голосів,  щоб внести питання до порядку денного. А потім аж на наступній сесії ми зможемо розглядати це. І потрібно буде 300 голосів,  що абсолютно нереально. Але щодо часу, то це буде якраз період виборчої кампанії,  на яку збирається  йти кандидат   від   комуністів,   нібито  ви  збираєтесь  іти.  Тобто зрозуміло, що це абсолютно безперспективна справа, нічого у вас не вийде, але шуму, грому буде багато. Навіщо ви відбираєте час, який нам потрібний для серйозної законодавчої роботи?

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Дякую за  запитання.  Але  я  хотів  би  дуже коротко  дати вам відповідь.  Ми думаємо не про вчорашній день,  а думаємо про майбутнє України. А якщо ви живете від однієї виборчої кампанії до другої,  то ваша особиста справа. І якщо ви тільки цим живете,  а не інтересами народу, то це теж ваша особиста думка. Ми думаємо  про  те,  щоб  у  майбутніх  поколінь в Україні була така Конституція,  яка захищатиме інтереси нашого  трудового  народу  і чесної людини, а не обслуговуватиме кримінальну владу.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Сідайте, будь ласка.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Олександре  Миколайовичу,  я  хотів би тільки висловитися щодо внесеного проекту про неприйнятність.

 

     ГОЛОВА. Ні,  Петре Миколайовичу,  потрібно взяти і  прочитати статтю 156.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Так  я і хотів.  Автори ж не знають,  що вони написали.

 

     ГОЛОВА. Я в кінці надам вам слово.

 

     СИМОНЕНКО П.  М.  Бо вони ж не знають, що вони написали. Вони Конституцію не читали.

 

     ГОЛОВА. Хто  записався  на обговорення?  Будь ласка.  Депутат Пейгалайнен.  За ним - депутат Заєць.  Потім -  депутат  Вітренко. Десять хвилин відведемо.

 

     ПЕЙГАЛАЙНЕН А.В.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань  державного  будівництва,   місцевого   самоврядування   та діяльності  рад (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ).  Фракция Коммунистической партии Украины. Уважаемые коллеги! Вопрос,  который мы рассматриваем, безусловно, крайне важен. Важен не столько для тех, кто сидит сегодня в зале, сколько для тех, кто находится  за  пределами  этого  зала,  то есть наших избирателей, наших трудящихся, которые за нас голосовали.

 

     Вопрос стоит  так.  Необходимо   ли   вносить   изменения   в действующую Конституцию? Пан Чорновил говорит, что не надо никаких изменений  в  Конституцию.  Нужно  законсервировать  все,  что  на сегодня  уже  есть,  то  есть  те  "достижения" семи лет,  которые фактически   полностью   перепланировали   жизнь   наших    людей. Законсервировать  и  таким  образом  сохранить  все те недостатки, которые налицо и которые показывают,  что нельзя дальше  сохранять этот режим,  эту власть,  этот механизм исполнения тех же законов. Поэтому  мы  однозначно  и  прямо  говорим:  мы  не  имеем   права консервировать  все  плохое,  что  на  сегодня  имеем.  Мы обязаны пересматривать  в  лучшую  сторону.  Жизнь  показывает,  что   да, действительно необходимо.

 

     Мы говорили  с  вами о нынешних катастрофических показателях. Об ем валового внутреннего продукта снизился более чем в  2  раза. Уровень жизни - более чем в 13 раз.  То же самое по всем остальным показателям.  Когда  мы  с  вами  рассматривали  бюджет,  то   что говорили?   Жить  стало  невозможно.  Об  этом  нам  говорят  наши избиратели  практически  на   каждой   встрече.   Миллионы   наших избирателей  говорят:  "Дорогие,  да  измените  же вы,  в конце-то концов,  то,  что  необходимо,  чтобы  мы   жили   по-человечески, нормально жили".

 

     А для  того чтобы наши трудящиеся,  наши люди жили нормально, необходимо вносить изменения в систему организации  власти,  в  те механизмы, которые влияют на жизнь наших людей. Поэтому однозначно необходимо вносить изменения именно в Конституцию.  Законами мы  с вами жизнь не изменим,  а внеся изменения в Конституцию,  мы можем поправить положение дел и довольно серьезно.

 

     Вопрос стоит  и  о  том,  какие  же  изменения  вносить.  Пан Президент нам предлагает:  давайте посмотрим на неприкосновенность депутатов.  Нашел главный вопрос.  Главный  вопрос  жизни  сегодня нашей  страны  -  неприкосновенность  депутатов!  Ведь  мы  же все прекрасно понимаем,  для чего это делается. Для того чтобы отвлечь внимание  наших  избирателей  от  той  жизни,  которой они сегодня живут,  и от той власти,  от того режима,  который привел к  такой жизни.  Поэтому  мы должны думать о том,  чтобы изменить главное - власть. А главное звено этой власти - Президент.

 

     Поэтому я поддерживаю полностью предложенные в проекте закона изменения   к   Конституции.   И   предлагаю   поддержать   проект постановления о направлении проекта закона в  Конституционный  Суд для получения заключения.

 

     ГОЛОВА. Слово  надається депутату Зайцю Івану Олександровичу. За ним - депутат Вітренко.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.,  перший заступник голови Комітету Верховної  Ради України  у  закордонних  справах і зв'язках з СНД (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановні народні депутати! Перш ніж натиснути на кнопку для голосування, маємо дати відповідь на кілька запитань.

 

     Перше. Оцінити масштаби  зміни  Конституції  України  в  разі прийняття  запропонованого  комуністами законопроекту.  Як бачите, тут йдеться не  про  окремі  зміни,  а  про  тотальну  зміну  цієї Конституції,  фактично  про  повернення до Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки.  Правда,  за одним винятком, за яким сьогодні плакав Олександр Ткаченко: тут немає статті 6 про монополію Комуністичної партії Радянського Союзу.  Але там є  все, що було в Конституції УРСР.

 

     Друге. Слід з'ясувати мету таких змін. А мета досить проста - зруйнувати Українську державу, розхитати українську владу. Шановні комуністи! Доки ви будете руйнувати цю державу? Коли ви приступите до побудови цієї держави?  І ви сьогодні плачете за людьми!  Та ви не  хочете  працювати  над  розбудовою  цієї  держави.  Вам  знову потрібен погонич з іншої держави,  вам знову потрібен тоталітарний режим.  От ваша мета, ваша істина, коли ви пропонуєте ці зміни. Ця законодавча ініціатива  -  яскравий  приклад  того,  що  комуністи ведуть правову війну проти Української держави.  І спрямована вона на створення конституційних гарантій для утвердження  комунізму  в Україні,  в одній,  окремо взятій, країні. Але ми вже маємо досить сумний досвід 70 років. І за останні 7 років так само добудувалися у цьому комунізмі.

 

     Ви знаєте,   що  головною,  центральною  ідеєю  комуністичної ідеології є знищення грошового обігу і перехід на прямий  розподіл матеріальних благ.  Сьогодні ви забрали у людей гроші, сьогодні не виплачують пенсії та заробітну плату.  Сьогодні ви все перевели на бартер.  І  ви хочете затвердити цими змінами саме таку ситуацію у нинішній Україні.  От до чого ви нині прагнете і до  чого  ведете. Ось  чого  ви сьогодні хочете.  Ви досягли вже багато у руйнуванні Української держави. Тому я категорично проти цих пропозицій.

 

     Які фактично  етапи  проглядаються  в   діяльності   нинішніх комуністів?   Вони  пропонують  нам  змінити  інститут  державного правління.  Завтра вони будуть виступати за  остаточну  ліквідацію інституту   грошей.   Післязавтра   -   за   ліквідацію  інституту харчування.  А  вже  через  день  вони  виступлять  за  ліквідацію інституту самого життя,  бо це є суть комуністичної ідеології.  Не можна сьогодні змінювати Конституцію,  яка є фундаментом  правової системи і яка проіснувала лише два роки.

 

     Ви запитайте  будь-якого  дядька  на  селі,  і той скаже,  що фундамент не можна так часто змінювати. Дайте попрацювати 10 років з цією Конституцією,  дайте притертися владі,  дайте, врешті-решт, виявити справжні ініціативи.  Ви цього не хочете,  бо ви  руйнуєте Українську державу.

 

     Тому, шановні комуністи, я звертаюся до вас: не дуріть людей, працюйте над розбудовою держави.  А до вас,  шановні  депутати,  я звертаюся з проханням не приймати проекту постанови і цей популізм викинути у кошик (Шум у залі).

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Вітренко. За нею - депутат Зарубінський.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 160, Сумська  область).  Фракция  Прогрессивной  социалистической партии  Украины,  социалистическая  оппозиция.  Я   прежде   всего предлагаю   всем   успокоиться.   Депутаты  реализуют  свое  право суб ектов законодательной инициативы  -  вносят  проект  Закона  о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Выполнены все нормы Регламента, собраны подписи. Законопроект должен рассматриваться и ставиться на голосование. Нравится это кому-то или не нравится, но таков Регламент -  закон,  согласно  которому  работает  Верховный Совет.

 

     Теперь по   сути   рассматриваемого   вопроса.  Наша  фракция Прогрессивной   социалистической   партии   Украины    пошла    на политический  компромисс с фракциями коммунистов и селян,  когда 4 декабря 1998 года мы сели за стол переговоров и сказали: если есть в этом зале левые, то левые могут об единиться только на платформе ликвидации   института   президентства,   потому   что    институт президентства  ничего общего с советской властью не имеет и входит в противоречие не только с понятием парламентской республики, но и общедемократическими  процессами развития в целом.  Вся Европа уже парламентская!  Нигде  нет  таких  полномочий  президента.   Когда Марченко  докладывал  на  сессии  ОБСЕ  о Конституции Украины,  то парламентарий из  Италии  встала  и  сказала:  "У  вас  фашистская конституция". И она была права. Конституция, принятая пьяной ночью в 1996 году, - это фашистская конституция, которая не имеет ничего общего  с  демократическими процессами.  Поэтому мы требуем сейчас поставить вопрос на голосование...

 

     ГОЛОВА. Наталіє Михайлівно, я позбавлю вас слова.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  И не нужно прикрываться Конституционным Судом! Конституционный  Суд  здесь  абсолютно  ни  при чем.  В статье 156 Конституции говорится о том,  что вопрос решается на двух сессиях. И,   Петр   Николаевич,   не  нужно  крутить  и  идти  на  уступки юридическому управлению.  Сейчас  нужно  набрать  226  голосов,  и вопрос будет принят в первом чтении. Потом (я вам рассказываю), на следующей сессии,  мы отправляем в отставку  правительство.  Новое правительство    возглавляет    представитель    социалистического направления развития, и весь бизнес, который сегодня шатается и не знает куда бежать, аж бегом побежит к премьеру-социалисту, а когда бизнес перейдет к социалисту,  мы получим 330 голосов.  Не  только 301,  а  330  голосов  будет  набрано  в  том  случае,  если будет реализована позиция Прогрессивной социалистической партии Украины, прогрессивный  социалист возглавит правительство и здесь,  в зале, будет прогрессивное большинство, и тогда мы решим вопрос изменения Конституции   уже  на  следующей  сессии  и  ликвидируем  институт президентства.  И не нужно тратить время,  деньги,  издеваться над всем  народом  с президентскими выборами.  Вы увидели,  что сделал Назарбаев в Казахстане?!  Непонятно,  что он сделал?! Рассказываю. Расставил   везде   своих   людей,   сыграл   в  игру,  называемую "компьютерный учет голосов",  и в результате оказался опять тем же незыблемым ханом.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Баем!

 

     ВІТРЕНКО Н.М. Баем. Так что, еще Украине нужно пройти и через этот круг?

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Вимкніть  мікрофон.   Будь   ласка,   слово надається депутату Зарубінському. Три хвилини.

 

     ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України у закордонних справах і зв'язках  з  СНД  (багатомандатний загальнодержавний    виборчий   округ,   НДП).   Розданий   проект постанови...

 

     ГОЛОВА. Ми ведемо обговорення, до проекту ще дійдемо. Якщо ви стосовно проекту, то я вам пізніше надам слово.

 

     ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О. Добре.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, сідайте.

 

     Шановні колеги!  Ми проголосували - 10 хвилин. Цей час ми вже використали. Депутат Курикін. Одна хвилина. І завершуємо.

 

     КУРИКІН С.І.,  член  Комітету  Верховної   Ради   України   у закордонних    справах   і   зв'язках   з   СНД   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  ПЗУ).  Шановні  колеги!  Наша Конституція,  безумовно,  далека  від досконалості,  вносити в неї зміни можна і треба.  Інша  річ,  як  ці  зміни  вносити.  Фракція зелених  категорично  проти  того,  щоб  вносити  ці  зміни  якось спонтанно.  Якщо вже вносити зміни,  то треба створити  спеціальну комісію,  яка  розробить ці зміни,  погодить їх і погоджений пакет таких змін внесе на розгляд.  Вони будуть комплексно  включені  до Конституції,  і  Конституція  буде  змінена відповідно до побажань більшості депутатів.

 

     Що стосується   суті   пропозицій   про   скасування   посади Президента, то навряд чи скасування посади Президента є доцільним. Посада Президента сьогодні відіграє свою балансуючу позитивну роль у  системі  противаг.  Інша  річ,  що  повноваження  Президента  і парламенту  повинні  бути  істотно   перерозподілені.   Парламенту необхідно   надати   право   формувати  уряд  залежно  від  складу парламенту.  Таким чином ми одержимо політично відповідальний уряд і знімемо ту напруженість і конфліктність,  яка нині є в стосунках між законодавчою і виконавчою гілками влади.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Від фракцій наполягають надати  по  півтори  хвилини. Депутат Осташ. Будь ласка. За ним - депутат Алексєєв.

 

     ОСТАШ І.І.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України у закордонних справах і зв'язках з СНД (виборчий округ

 126, Львівська область). Фракція "Реформи-центр". Шановні народні депутати!  Мене як депутата дивує той факт,  як такі  питання,  як вступ  до  МПА  СНД,  внесення  змін до Конституції потрапляють до порядку денного?  Для чого тоді існує Погоджувальна рада  фракцій, до  якої  входять  керівники фракцій,  які повинні давати добро на розгляд тих чи  інших  питань?  Чому  розглядаються  питання,  які ініціюються  однією,  двома  чи  трьома фракціями,  а не більшістю фракцій? Тут у залі не повинно бути нерезультативних розглядів, бо час,  який ми з вами витрачаємо,  є надзвичайно дорогий.  Сьогодні практично ми  маємо  7  "пострілів",  але  тільки  один  прийнятий законопроект.  Це абсолютно ненормально. Ми самі рубаємо гілку, на якій сидимо.  Ми втрачаємо авторитет.  І не  повинна  оця  трибуна використовуватися для політичних розборок,  для реклами політичної партії  і,  нарешті,  для  початку  виборчої  кампанії   на   пост Президента.

 

     Тому я  хотів  би  сказати,  що  розгляд  цього  питання мені нагадує один старий анекдот про півня,  який біжить  за  куркою  і думає : "Нічого, якщо не здожену, то хоча б зігріюся".

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Алексєєв.

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г.,   заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань свободи слова та інформації (виборчий округ

 172, Харківська область).  Я был одним из немногих депутатов, кто в прошлом созыве докладывал  с  этой  трибуны  первую  поправку  к Конституции  -  о  пенсионном  возрасте.  И  поэтому  у  меня есть некоторый опыт. Я вас не буду убеждать, просто поделюсь им. Дело в том,  что по процедуре (и вы, Иван Заец, должны об этом знать - вы депутат уже третий раз) мы сейчас не должны рассматривать поправки по  сути.  В  соответствии  со  статьей  159 Конституции,  Наталия Михайловна,  мы должны перед тем,  как принимать решение, получить заключение  Конституционного  Суда.  А для того чтобы получить это заключение,  мы должны сейчас проголосовать проект  постановления. То  есть  мы  не  обсуждаем по сути и не критикуем содержание.  Мы решаем - направить  в  Конституционный  Суд.  Конституционный  Суд рассмотрит и даст заключение, противоречит ли то, что доложил Петр Николаевич,  статье 157 Конституции (речь идет  о  территориальной целостности,  суверенитете и так далее).  Если Конституционный Суд скажет,  что не противоречит (а я думаю,что так оно и  будет),  то тогда  уже мы сможем рассматривать вопрос по сути,  чем и занялись сейчас чересчур торопливые  наши  депутаты.  Повторяю,  сейчас  мы должны  решить  чисто  формальный  вопрос,  проголосовать  и  дать возможность Конституционному Суду подготовить заключение.  Поэтому я  предлагаю проголосовать,  побыстрее отправить в Конституционный Суд и не тратить время.

 

     ГОЛОВА. Заключне слово. Депутат Симоненко.

 

     СИМОНЕНКО П.М. Шановні народні депутати! У заключному слові я хотів  би дати відповіді на деякі запитання і критичні зауваження, які лунали з цієї трибуни.

 

     По-перше, це питання до порядку  денного  другої  сесії  було включене на підставі голосування в сесійній залі всіма нами.  І це юридична норма - включення того чи іншого питання.

 

     По-друге, я не хотів  би,  щоб  Заєць  сьогодні  виступав  не демократом,  а  тим  же  диктатором,  який  забув,  що Конституція (стаття 154) якраз і дає можливість народним депутатам... Я читаю: "Законопроект  про  внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або не  менш як  третиною народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради". Підписали 158 народних депутатів.

 

     У наступній статті  155  зазначається,  що  законопроект  про внесення змін до Конституції України, крім розділів I, III і XIII, попередньо  схвалений   більшістю   від   конституційного   складу Верховної Ради,  вважається прийнятим,  якщо на наступній черговій сесії  за  нього  проголосувало  не  менш  як  дві   третини   від конституційного складу Верховної Ради. Все правильно.

 

     У статті 159,  читаю уважно,  Іване Олександровичу, записано: "Законопроект   про   внесення   змін   до   Конституції   України розглядається   Верховною  Радою  України  за  наявності  висновку Конституційного  Суду  України  щодо  відповідності  законопроекту вимогам  статей  157 і 158 цієї Конституції".  Ви вже забули,  яку Конституцію розробляли...

 

     Ось чому все це відбувається тут,  у  сесійній  залі.  Ми  не торкалися I,  III і XIII розділів, ми все зробили на підставі 154, 155,  159 статей,  які дають право народним депутатам  підготувати певні законопроекти.  Ми все це зробили.  А всі інші норми розділу XIII стосуються  того,  як  вносяться  зміни  до  I,  III  і  XIII розділів.

 

     Тому я  ще  раз  прошу  вас,  шановні  народні  депутати,  ми сьогодні повинні визначитися тільки з одного приводу.  Інша  група може  підготувати інші пропозиції.  Ми сьогодні направляємо...  До речі,  відповідно  до  цієї  Конституції  ми  взагалі  не  повинні голосувати в залі.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. То чого ж ви вийшли?!

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Вибачте,  ми намагаємося зробити все так,  як записано (Шум у залі).  Шановні депутати!  Хто сьогодні,  можливо, має  якісь  сумніви,  то  хочу  сказати,  що ми визначатимемо свою позицію після того,  як отримаємо висновок  Конституційного  Суду. Лише  після цього ми будемо обговорювати тут,  у залі,  ці зміни і будемо голосувати. І воля кожного народного депутата, як і фракції в цілому,  буде визначена шляхом голосування (Шум у залі). Усе тут правильно.  Наталіє  Михайлівно,  читайте  Конституцію,  там   усе правильно записано.

 

     Тому я   прошу   проголосувати   пропозицію  про  направлення відповідно   до   статті   159   Конституції   законопроекту    до Конституційного Суду.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Шановні  колеги!  У  вас  на  руках  є  два проекти.  Один проект,  внесений народним депутатом  Симоненком  і другий...  Ну,  сядьте,  що  ви,  як шкварка на сковорідці (Сміх у залі).  Я ще слова не встиг сказати.  Я ж чоловіку  слово  повинен надати. Він вніс проект.

 

     Будь ласка.   Депутат   Зарубінський   -  автор  проекту  про неприйнятність.

 

     ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О.  Шановний Голово!  Шановні депутати!  Немає сумніву,  що  присутнім у цій залі добре відомо,  що республіка як форма політичного правління у  сучасному  світі  справді  має  три різновиди:          парламентська,         президентська         і президентсько-парламентська     чи,     як      її      називають, парламентсько-президентська республіка.

 

     Дискусія, яка  тут,  у  цьому  залі,  розгорнулася  з приводу переваг того чи іншого з  названих  різновидів  форми  політичного правління  як форми держави і так далі,  мені здається недоречною. Це предмет теоретичних дебатів і, очевидно, це предмет дебатів для тих  країн,  де ці форми є вже сталими.  Тому я,  користуючись тим часом, який у мене є, хотів би стисло висловити деякі тези.

 

     Перше. Для  України  часів  Радянського  Союзу,  як   і   для Радянського  Союзу  в  цілому,  такого  феномену  цивілізації,  як розподіл влади на три гілки,  просто не існувало.  Ви прекрасно це знаєте.  Влада була сконцентрована в одному центрі, навіть в одних руках.  Тобто досвіду нормальної  цивілізованої  взаємодії  різних гілок влади, зрозуміло, Україна не має і нині.

 

     Але (і   це   друге)   чи   можна   в   цьому   звинувачувати президентсько-парламентську  республіку,  саму  форму  політичного правління,  яка  успішно й ефективно діє у Фінляндії,  Португалії, Франції та деяких інших,  навіть багатьох,  країнах?  Чи винен сам інститут президентства в тому,  що комусь не подобається конкретна людина на  посту  Президента?  Чи  коректно  симпатії,  антипатії, зневагу чи повагу до конкретної людини - Президента екстраполювати на інститут президентства в цілому?

 

     Це робиться для того,  щоб  ліквідувати  не  тільки  інститут президентства,  а  парламентаризм  у європейському розумінні цього слова,  і повернутися до старої схеми,  яка існувала і про яку  ми чудово знаємо.

 

     Третє. В умовах політичної поляризації, відсутності єдності в суспільстві  всенародно  обраного  Президента   мати   не   тільки доцільно,   але   й  необхідно.  Не  можна  перетворювати  процеси державного  будівництва  в  країні,   яка   перебуває   на   етапі трансформації,  у політичні ігрища,  які призводять до хаосу. Кому він вигідний?  Хто хоче  знищити  все  "до  основанья,  а  затем"? Відповідь зрозуміла.  А звідси і внесення питань,  які,  не будучи вирішеними тільки затягують,  а то й  гальмують  ефективну  роботу Верховної Ради.

 

     Далі. Народними  депутатами  України  у  кількості  158  осіб відповідно до права законодавчої  ініціативи  внесено  на  розгляд Верховної  Ради  відомий  проект.  Серед  інших  змін пропонується ліквідувати отой самий,  про який я казав,  інститут президентства шляхом  вилучення  з  Конституції  України  розділу  V  "Президент України".

 

     Проте ініціатори  упустили  той  момент,   що   одночасно   з вилученням  (я  прошу  це  уважно  послухати,  це норма) розділу V необхідно внести зміни також до розділів III і XIII,  оскільки і в цих розділах визначаються повноваження Президента України.

 

     У розділі  III  (стаття  72)  передбачається право Президента України на призначення всеукраїнського референдуму. У розділі ХІІІ (стаття 154) - право Президента України подавати до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Конституції  України.  У статті   156   -  затвердження  змін  до  розділів  І,  ІІІ,  ХІІІ всеукраїнським  референдумом,   який   призначається   Президентом України.

 

     ГОЛОВА. Вибачте, давайте не перечитувати тут Конституцію.

 

     ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О. Я завершую.

 

     Ініціатори внесення  проекту Закону України про внесення змін і доповнень до Конституції України не виконали  вимог  статті  156 Конституції  України,  тож  відповідно  до статті 3.5.1 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Конституції України має бути визнаний неприйнятним.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги!  Я прошу заспокоїтися, я поясню, і ми проголосуємо.

 

     Проект Закону  про  внесення  змін і доповнень до Конституції України,  поданий  Симоненком  та  іншими  народними   депутатами, формально не стосується тих положень Конституції України,  питання щодо внесення змін до яких відповідно до  статті  156  Конституції України   має   ініціюватися   не  менш  як  двома  третинами  від конституційного складу Верховної Ради України.  Тому цей проект не може   бути   визнаний   неприйнятним.   З  огляду  на  зазначене, розглянутий проект постанови має бути відхилений.

 

     Тому я прошу вас не плутати  одне  з  іншим.  Ми  розглядаємо питання  по  суті.  І  я  ставлю  на голосування проект постанови, внесений народним депутатом Симоненком. Я зачитаю.

 

     "Проект Постанови Верховної Ради України  про  проект  Закону про внесення змін і доповнень до Конституції України.

 

     Верховна Рада постановляє:

 

     У відповідності  зі статтею 159 Конституції України направити проект Закону України про внесення змін і доповнень до Конституції України,    поданий    групою    народних    депутатів    України, Конституційному  Суду  України  для  висновку  щодо  відповідності згаданого  законопроекту  вимогам  статей  157  і  158 Конституції України". За це і голосуємо. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 207.

 

     Хто за те,  щоб поіменно проголосувати,  будь ласка. Я прошу, не шуміть.

 

     "За" - 199.

 

     Прийнято. Голосуємо в поіменному режимі.

 

     "За" - 195.

 

     Висвітіть по фракціях.  За: комуністи - 113 із 113; НДП - 2 з 39;  НРУ - 0 із 44;  "Громада" - 27  із  28;  зелені  -  0  із  9; соціалісти - 23 із 23;  соціал-демократи - 2 з 17; "Незалежні" - 3 із 7;  селяни - 10 із 11;  прогресивні  соціалісти  -  12  із  12; "Реформи-центр" - 0 із 8; позафракційні - 3 з 9.

 

     Депутат Симоненко. З мотивів. Будь ласка.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Фракция  коммунистов.  Уважаемые  избиратели! Уважаемые  коллеги!   Сейчас   произошел   удивительный   факт   в деятельности Верховного Совета за 7 лет независимости,  за которую боролись руховцы и другие проправительственные партии. Сегодня они своим решением, нарушая статью 159 Конституции, запретили народным депутатам обратиться в Конституционный Суд!  Ведь в  политике  это страшная  вещь:  запрещать  на  основе  Конституции  обратиться  в Конституционный Суд!

 

     Я вообще перестаю понимать...  Я думаю, что мы посоветуемся с фракцией,  стоит ли дальше работать в таком Верховном Совете, если запрещают обращаться в Конституционный Суд!

 

     Я еще раз обращаюсь к фракциям и зеленых,  и НДП,  и  другим: если   вы   отдаете   себе   отчет,   что   вы  сейчас  сделали  - продемонстрировали,  какие вы демократы,  пожалуйста,  давайте еще раз переголосуем (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Розглядається проект Закону про внесення змін... (Шум у залі).

 

     Я ставлю на голосування в звичайному режимі (Шум у залі).

 

     У звичайному режимі голосуємо.

 

     "За" - 205.

 

     ----------

 

     Розглядається проект Закону про внесення змін і доповнень  до Закону  про  обіг  в  Україні  наркотичних  засобів,  психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

 

     Доповідає перший  заступник  голови  Державного  комітету   з медичної    та   мікробіологічної   промисловості   Чумак   Віктор Тимофійович. Будь ласка.

 

     ЧУМАК В.Т.,  перший  заступник  голови  Державного   комітету України  з  медичної  та  мікробіологічної промисловості.  Шановна президіє!  Шановні  народні  депутати!  Вашій  увазі  пропонується проект  Закону про внесення змін і доповнень до Закону України про обіг в  Україні  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин,  їх аналогів і прекурсорів. Основний закон було прийнято в 1995 році.

 

     У цьому   законі   концептуально   визначено,   що   з  метою запобігання  поширенню  наркоманії   обіг   наркотичних   засобів, психотропних   речовин,   їх   аналогів   і   прекурсорів  повинен здійснюватися виключно державними підприємствами, організаціями та установами. При цьому не було чіткого розмежування між лікарськими засобами  і   наркотиками   та   психотропними   препаратами,   що використовуються   в   наркобізнесі.   Практика  показала,  що  це суперечить відповідним конвенціям ООН, до яких Україна приєдналася ще  в  1968 та 1972 роках,  а також виникло багато проблем в інших галузях,  які не мають прямого відношення до дуже болючої проблеми

- наркоманії.

 

     Робочою групою,   до   складу   якої   входили   представники Міністерства охорони здоров'я, МВС, СБУ, Держкомбіопрому, Мінюсту, Мінпромполітики,   Мінагропрому,   враховані   виробничі  недоліки чинного закону і внесено на ваш  розгляд  зміни  до  нього,  якими передбачено врегулювати проблеми,  що виникли внаслідок розширення в 1995 році сфери регламентації діяльності підприємств недержавної форми власності.

 

     По-перше, культивування   рослин,   що   містять   відповідні речовини (це коноплі, мак та інші лікарські рослини), дозволяється тільки   радгоспам   і   забороняється  КСП,  колгоспам  та  іншим структурам недержавної форми власності.  Кабінет Міністрів вважає, що  підставою  для  такої  діяльності має бути наявність умов,  що забезпечать природним районам культивування  відповідний  контроль за  зберіганням та використанням зазначених рослин,  незалежно від форми власності виробника.

 

     По-друге, прекурсори - це речовини,  які використовуються для виготовлення наркотиків та психотропних речовин.  Вони занесені до списку 1 і списку 2.  До списку 1 включені  прекурсори  -  хімічні речовини, з яких синтезуються наркотики, і ми його не чіпаємо цими змінами. До списку

 2 - речовини,  за допомогою яких здійснюється цей синтез і які не містять в собі ніяких наркотичних речовин.  Згідно зі  статтею  15 закону  всі  ці речовини повинні виготовлятися виключно державними підприємствами.   Але   речовини,   занесені    до    списку    2, використовуються  в  усіх  галузях  хімічного  виробництва  -  від мінеральних добрив,  засобів захисту рослин до лікарських засобів. Це сірчана, соляна кислоти та інші, які використовуються не тільки в медичній промисловості,  а  в  усіх  галузях,  що  перелічені  в додатках,  які вам роздані.  Зміни, які пропонуються, передбачають врегулювати обіг хімічних речовин виключно із списку  2,  вони  не зачіпають список 1.

 

     Значні проблеми  виникли в хімікофармацевтичній промисловості через  те,  що  до  1995  року  практично  вся  галузь  була   вже роздержавлена,  за винятком підприємств, що виготовляють наркотики та  психотропні  препарати.  Приватизацію  цих  підприємств   було заборонено законодавством, що існувало і до 1995 року. Їх ніхто не приватизовував,  тому  не  було  чого   повертати   до   державної власності,   як   це   стверджують  наші  опоненти.  Порушень  при приватизації підприємств  галузі  не  виявлено,  про  що  свідчать висновки  Генпрокуратути,  якій  доручалися  відповідні перевірки. Проблеми виникли у зв'язку  з  тим,  що  з  1995  року  заборонили недержавним підприємствам використовувати психотропні речовини для виготовлення ліків,  які не підлягають спеціальному  контролю.  Це корвалол,   карвалдин,  теофедрин  та  інші.  А  також  заборонено виготовлення  всього  асортименту   сильнодіючих,   заспокійливих, знеболюючих,      серцево-судинних      лікарських     препаратів, антидепресантів тощо, що містять в малих концентраціях психотропні речовини. Цієї регламентації до 1995 року не було.

 

     Зміни, що   пропонуються,  врегульовують  цю  проблему  і  не торкаються питання виробництва наркотиків,  державна монополія  на виготовлення яких залишається.

 

     Значні проблеми  виникли  в  системі забезпечення ліками.  За останні роки  поширився  процес  роздержавлення  аптечної  мережі. Практично  вся  аптечна  мережа  та  склади  перейшли в комунальну власність,  майже половина  з  них  уже  акціоновані,  а  у  п'яти областях  практично  вже  не  існує  ні державної,  ні комунальної системи  фармації.  Це  призвело  до  того,  що   ряд   ліків   як вітчизняного  виробництва,  так і імпортних,  зокрема сильнодіючі, заспокійливі,  антидепресанти,  зникли з продажу,  що  в  сучасних умовах  небезпечно  через  те,  що більшість населення перебуває в стресових  ситуаціях.   Виникли   проблеми   з   обігом   аналогів психотропних речовин, до числа яких потрапили відома валер'янка та інші настойки,  які потрібні  щоденно  хронічно  хворим  та  людям похилого  віку.  При  цьому виникають колізії.  Так,  аміачна вода вільно використовується у сільському господарстві тисячами тонн, а коли  вона  потрапляє  до  медицини під назвою "нашатирний спирт", виникають обмеження.

 

     Відомо, що  збільшується   кількість   недержавних   медичних закладів  охорони  здоров'я,  але  вони  не можуть використовувати лікарські засоби  наркотично-психотропної  дії  і  тому  не  мають можливості  надавати  повноцінну  медичну допомогу.  Це суперечить конвенціям ООН,  у яких передбачено, що лікар може використовувати наркотично-психотропні препарати незалежно від того, чи він працює в лікувальній установі,  чи здійснює приватну лікарську  практику. Головною  умовою є оформлення відповідного рецепта в установленому порядку.

 

     У внесеному  проекті  пропонується   дозволити   використання лікарських  засобів  наркотичної та психотропної дії і недержавним лікувально-профілактичним установам,  а аптечним закладам,  які їх обслуговують,   -  також  придбання,  перевезення,  зберігання  та розподіл.

 

     Ця норма  не  передбачає  реалізацію  зазначених  речовин   у роздрібній торгівлі. Тобто йдеться тільки про міжлікарняні аптечні заклади,  які не мають роздрібної торгівлі,  але  мають  необхідні умови  для  забезпечення  контролю за зберіганням та використанням цих медикаментів.

 

     Щодо цього проекту виникає ще  одна  проблема.  При  розгляді змін, які пропонуються, акценти зміщуються на проблему наркоманії. Проте не доведено,  що форма власності підприємства впливає на  ці процеси.   Найгучніша  кримінальна  справа  в  Україні  з  приводу виготовлення та реалізації  прекурсорів  із  списку  1  у  великих кількостях пов'язана із державним режимним підприємством.

 

     Треба розмежувати проблему наркоманії, якою повинні займатися відповідні  органи,  і  проблему  забезпечення  ліками   мільйонів хронічно  хворих,  онкологічно хворих,  яких необхідно лікувати та оперувати.  Цю проблему необхідно  розв'язувати  щоденно,  в  тому числі сьогодні, порушуючи недосконалі закони.

 

     Як розв'язуються ці проблеми сьогодні? Кожного року в першому кварталі Кабінетом  Міністрів  або  Президентом  надаються  разові дозволи (є перелік цих самих дозволів на 1998 рік) розв'язувати ці проблеми,  про які йшлося,  до їх  правового  врегулювання.  Через недоліки окремих норм законодавства не можна сьогодні зупинити ряд підприємств різних  галузей  та  залишити  населення  без  життєво необхідної медичної продукції.

 

     Тому цей   законопроект   подається   як   невідкладний.  Він вноситься на розгляд Верховної Ради не вперше.  І останнього  разу не набрав необхідної кількості голосів.  У зв'язку з цим депутатом Марковською внесено альтернативний проект, який частково розв'язує вищезгадані  проблеми.  Ми вдячні Ніні Степанівні за її професійні намагання розв'язати ці проблеми, але в проекті Кабінету Міністрів ці   пропозиції   враховані  повністю.  Профільним  комітетом  був підтриманий проект  депутата  Марковської.  Проект,  що  вноситься Кабінетом  Міністрів,  розглядався на засіданні комітетів з питань промислової  політики,   з   питань   законодавчого   забезпечення правоохоронної  діяльності та боротьби з організованою злочинністю і корупцією і більшістю голосів був підтриманий за умови  усунення деяких редакційних недоліків. Відповідно до Регламенту їх не можна було усунути до розгляду  на  засіданні  Верховної  Ради,  тому  є прохання прийняти в першому читанні проект закону,  запропонований Кабінетом Міністрів, який комплексно вирішує питання повсякденного забезпечення   хворих   ліками,   стабільного  їх  виробництва  та збереження  традиційних  ринків  збуту,  насамперед  вітчизняного, усунення  проблем,  які виникли в агропромисловому комплексі та на підприємствах багатьох галузей.

 

     І останнє.  Я дуже прошу вас при обговоренні  проекту  закону звертати більше увагу не на форму власності підприємства,  а на їх спроможність працювати в сучасних  умовах  і  сплачувати  податки. Згідно  з  чинним  законодавством  всі  підприємства незалежно від форми  власності  здійснюють  однакові  платежі  до   бюджетів   і спецфондів.  Решта  частина  прибутку  не  належить державі,  тому безпідставно говорити,  що держава втрачає прибутки через  те,  що недержавному сектору надається додаткова робота.

 

     Сьогодні через  штучні  обмеження,  про  які йшлося,  держава справді втрачає як в економічному, так і соціальному плані.

 

     Дякую за увагу. Я готовий відповісти на будь-які запитання.

 

     Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради

 

     України МАРТИНЮК А.I.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Чи будуть  запитання?  Прошу  записатися. Будь ласка,  висвітіть список.  П'ять хвилин. Депутат Сінченко. За ним - депутат Гусак.

 

     СІНЧЕНКО С.Г.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань національної безпеки і оборони (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Уважаемый  докладчик!  В прошлом   созыве  я  работал  в  Комитете  по  вопросам  борьбы  с организованной преступностью и коррупцией.  И именно наш комитет и разработал  закон,  в  основу которого были положены очень жесткие ограничения  в  части  формы  собственности  предприятий,  которые изготавливают,  потребляют и продают лекарства. Вы 3 года ходили в наш комитет и пытались снять эти ограничения и разрешить частникам и   акционированным   предприятиям   работать   с   наркотиками  и наркосодержащими препаратами,  мотивируя тем, что это нужно людям. А   теперь   ответьте   на  вопрос.  На  каком  же  основании  все фармацевтические предприятия,  в том числе  частные  аптеки,  были приватизированы в нарушение закона?

 

     ЧУМАК В.Т.  Спасибо  за вопрос.  Підприємства,  що виробляють наркотики,  ніколи не приватизовувалися,  вони  є  державними.  Ви знаєте,  що  у  нас  є єдине державне підприємство,  розташоване у місті Харкові, яке має право виготовляти наркотики.

 

     Щодо приватизації.  Ви  тоді  давали  доручення   Генеральній прокуратурі перевірити це все.  I я вже казав,  що за результатами перевірки,  яка була здійснена,  порушень у приватизації  не  було виявлено.

 

     Що стосується  аптек.  Справді,  аптеки,  які  хочуть змінити форму власності,  відмовляються від  обігу  цих  речовин.  I  вони можуть  здійснювати  продаж тих лікарських засобів,  які дозволені законодавством (Шум у залi).

 

     Я ще раз  наголошую  на  тому,  що  відповідно  до  висновків Генеральної прокуратури порушень у приватизації не було.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Гусак. За ним - депутат Шишкін.

 

     ГУСАК Л.Г.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань промислової політики (виборчий  округ  144,  Полтавська  область). Уважаемый  Виктор  Тимофеевич!  То,  что  этот  закон важный и его необходимо принимать,  понятно.  И  без  этого  закона  не  смогут работать в принципе лечебные учреждения.  Однако я хотел бы, чтобы вы об яснили,  почему же столько времени Верховная Рада  не  может его принять?

 

     Вы же  в  своем докладе,  по сути,  больше критиковали проект депутата Марковской,  а те замечания,  которые ранее высказывались по проекту Кабинета Министров, не устранили.

 

     Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.

 

     Благодарю.

 

     ЧУМАК В.Т.  Спасибо.  По-моему, я не критиковал проект закона Марковской.  Я буду очень благодарен Верховному Совету, депутатам, если  будет  принят  хоть  какой-то  проект,  поскольку  нам  надо двигаться дальше.  И я благодарен Нине  Степановне,  что  она  как профессионал  чувствует  эти  проблемы.  Да,  она менее радикально построила свой проект закона,  в частности не  затронула  проблемы сельского хозяйства и так далее.

 

     Почему на   сегодняшний   день   не  приняты  изменения.  Так получается,  что каждый раз,  когда мы рассматриваем эти проблемы, вопрос излишне политизируется. Мы начинаем говорить о наркомании и автоматически экстраполируем, что это будет связано с изменениями.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Шишкін.

 

     ШИШКIН В.I., заступник голови Комітету Верховної Ради України з  питань правової реформи (виборчий округ 133,  Одеська область). Місто-герой Одеса. Я прошу передати слово депутату Єльяшкевичу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  заступник голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 182,  Херсонська область).  Уважаемый Адам Иванович! Я не по этому вопросу,  а  по  процедуре,  в связи с тем что фракция коммунистов покинула зал,  хотел сказать,  что до сих пор у нас в повестке дня стоит Закон о внесении изменений в Закон Украины о Конституционном Суде Украины.  Там  четко  регламентированы  вопросы  рассмотрения Конституционным Судом поправок к Конституции Украины.

 

     Для этого   не   надо  226  голосов,  необходимо  только  150 подписей,  как требует Конституция.  Но на  этот  закон  Президент наложил  вето.  Поэтому  я  прошу  внести  в  повестку  дня первым вопросом вопрос о преодолении вето на этот закон. И тогда депутаты смогут  реализовать свое конституционное право,  я имею в виду 150 депутатов.

 

     Адам Иванович, от вас тоже очень многое зависит. Хотелось бы, чтобы этот вопрос попал в повестку дня и был проголосован.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. По-перше,  ми  обговорюємо  зовсім  інше питання. По-друге,  зазначу,  що вчора це питання порушувалося на засіданні Погоджувальної ради.  Погоджувальна рада на пропозицію профільного комітету, оскільки цей законопроект не повністю готовий, перенесла його розгляд на наступну сесію.  Вчора це питання розглядалося.  Я просив би не зловживати регламентом і  виступати  з  приводу  того проекту закону, який розглядається.

 

     Дякую, Вікторе Тимофійовичу. Сідайте, будь ласка.

 

     Слово для доповіді з альтернативного проекту надається голові підкомітету Комітету з питань  охорони  здоров'я,  материнства  та дитинства Ніні Степанівні Марковській.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.,  голова  підкомітету Комітету Верховної Ради України  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  та  дитинства (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ).  Дякую. Шановна президіє! Шановний Адаме Івановичу! Шановні  колеги!  Сьогодні  у  порядку  денному  стоїть  важливе і складне  питання  законодавчого  врегулювання  порядку  здійснення діяльності  у  сфері  обігу  окремих  груп лікарських засобів,  що згідно  з   законодавством   підлягають   спеціальному   контролю, підприємствами, установами, закладами охорони здоров'я комунальної та іншої недержавної форми власності.

 

     Необхідно відзначити,  що вивчення  в  чинному  законодавстві правового  регулювання відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів  показало,  що  широке  коло питань  цієї  сфери  врегульовується  нормативними актами Кабінету Міністрів України та Міністерством  охорони  здоров'я  України.  У Законі   України   про   обіг   в   Україні  наркотичних  засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, прийнятому в 1995 році Верховною Радою,  передбачено,  що у сфері обігу наркотичних, психотропних речовин і прекурсорів  беруть  участь  лише  державні підприємства   та   установи.  З  прийняттям  Конституції  частина підприємств,  аптечних закладів  державної  власності  передана  в комунальну власність - власність органів місцевого самоврядування. У зв'язку з цим комунальні заклади, підприємства, установи охорони здоров'я   втратили  право  займатися  закупівлею,  реалізацією  і використанням  наркотичних   засобів,   психотропних   речовин   і прекурсорів.  Це  зумовило  певні  труднощі в забезпеченні охорони здоров'я певними групами лікарських засобів,  на  які  поширюється дія    зазначеного    закону,    та   погіршило   якість   надання спеціалізованої медичної допомоги.

 

     Крім того,  при  застосуванні  Закону  про  обіг  в   Україні наркотичних   засобів,   психотропних   речовин,   їх  аналогів  і прекурсорів з'явилися негативні тенденції у сфері виробництва ряду важливих  лікарських  засобів  через  заборону  використовувати  в промисловості підприємствами недержавної  власності  сировини,  що містить наркотичні чи психотропні речовини, для виготовлення на їх основі препаратів, які не є наркотичними чи психотропними.

 

     До таких препаратів відносяться:  серцевосудинні препарати  - корвалол,   корвалдин,  теофедрин;  протиепілептичні  препарати  - клонозепан,    глюферал,    релінепсин,    седативні     препарати

-белатамінал,    що    виробляється    з   психотропної   речовини фенобарбіталу.

 

     Слід констатувати,  що на сьогодні державні  структури  через нечисленність  та  недостатнє  бюджетне  фінансування не в змозі у повному обсязі вирішувати завдання у сфері забезпечення  населення необхідними лікарськими засобами, в обігу яких можуть брати участь лише  державні  підприємства  й   установи.   Це   підтверджується відсутністю  на  фармацевтичному  ринку ряду важливих психотропних препаратів, лікарських засобів, що містять ці препарати.

 

     Щоб задовольнити потреби охорони здоров'я  в  окремих  групах психотропних  препаратів,  Верховною  Радою у грудні 1997 року був прийнятий Закон про внесення змін до статті 4 Закону  України  про підприємництво,   згідно   з  яким  структурам  недержавної  форми власності не  забороняється  брати  участь  в  обігу  психотропних речовин, занесених до списку

 2 таблиці III. Наголошую: саме психотропних речовин.

 

     Нова редакція статті 4 суперечить статті 6 Закону про обіг  в Україні  наркотичних  засобів,  відповідно  до  якої лише державні підприємства   та   установи   можуть   брати   участь   в   обігу наркотично-психотропних речовин.

 

     Проведений аналіз прийнятих урядом нормативно-правових актів, що врегульовують відповідні правовідносини у цій  сфері,  показує, що  за своїм змістом окремі положення цих актів суперечать вимогам Конституції та законів України.  Зокрема,  звертають на себе увагу Постанова Кабінету Міністрів України 707 від 7 липня 1997 року про створення  державної  акціонерної  компанії   "Ліки   України"   і розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  634 від 3 серпня 1998 року,  відповідно до яких зазначеній компанії надається монопольне право   на   закупівлю  і  реалізацію  всіх  наркотичних  засобів, психотропних речовин,  їх аналогів і прекурсорів та передбачається необхідність  погодження  цією  компанією  закупівлі  і реалізації психотропних  речовин,  лікарських  засобів,  що   не   підлягають спеціальному контролю,  суб'єктами підприємницької діяльності,  що мають ліцензію на даний вид діяльності.  Положення цих нормативних документів  суперечить  нормам  статей  7  та  8 Закону про обіг в Україні наркотичних засобів,  які прямо  вказують,  що  наркотичні засоби,  психотропні речовини,  занесені до таблиці І,  та аналоги наркотичних засобів або психотропних речовин заборонені  до  обігу на   території  України.  Крім  цього,  відповідно  до  статті  42 Конституції  України  види  і  межі  монополії  визначаються  лише законом.  Положення,  викладені  у  зазначених нормативно-правових актах,  порушують  також  норми  статті  6  Закону  про  обмеження монополізму  і  недобросовісної конкуренції,  статті 15 Закону про захист від недобросовісної конкуренції в  частині,  що  стосується недобросовісної  конкуренції.  Вони також не узгоджуються з Указом Президента від 3 лютого 1998 року N 79/98.  Як бачимо,  створилось становище,  коли  зміни  законодавчої  бази  та  її неузгодженість утрудняють практичну діяльність учасників фармацевтичного ринку, а також   унеможливлюють  через  суб'єктивні  й  об'єктивні  причини виконання  окремих  законодавчих  положень.  Використовуючи   своє конституційне право законодавчої ініціативи для приведення окремих положень чинного Закону про обіг в Україні наркотичних  засобів  у відповідність  з  новими  законодавчими  актами,  прийнятими після введення його в дію,  зокрема з новою редакцією  статті  4  Закону України про підприємництво, я вношу законопроект про внесення змін до Закону про обіг в  Україні  наркотичних  засобів,  психотропних речовин,  їх  аналогів  і  прекурсорів.  Законопроект  розроблений згідно з конституційними нормами. Він внормовує порядок здійснення діяльності у сфері обігу психотропних речовин, занесених до списку 2 таблиці ІІІ, та психотропних лікарських засобів, які вміщують ці речовини  і  згідно  з  законодавством  не підлягають спеціальному контролю,  підприємствами,   установами   комунальної   та   іншої недержавної форми власності.

 

     Коротко зупинюсь  на  загальній характеристиці внесеного мною законопроекту.  Пропонується внести зміни до положень статей 1, 6, 10,  15,  17, 18 Закону про обіг в Україні наркотичних засобів, де йдеться про суб'єктів господарської діяльності,  які  мають  брати участь   у   сфері   обігу   лікарських   засобів,  що  підлягають спеціальному контролю, та про порядок здійснення цієї діяльності.

 

     Запропоновані зміни конкретизують  основні  положення  Закону про  обіг в Україні наркотичних засобів,  розвиваючи їх відповідно до змін, що відбулися в нашому суспільстві.

 

     У абзаці п'ятому  статті  1  вважаю  за  потрібне  дати  нову редакцію  терміну  "обіг".  Це  збірне  поняття,  що  включає види діяльності,  що   потребують   вжиття   заходів   контролю.   Сюди відносяться види діяльності, пов'язані з культивуванням рослин, що містять    наркотичні    речовини;     розробкою,     виробленням, виготовленням,      зберіганням,     розподілом,     перевезенням, пересиланням,  відпуском,  реалізацією,  ввезенням  і  вивезенням, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 

     Перераховані вище у  статті  1  Закону  про  обіг  в  Україні наркотичних   засобів  види  діяльності  доповнені  новими  видами діяльності, що потребують введення заходів контролю. Це розробка і утилізація наркотичних засобів і психотропних речовин.

 

     Із визначення   поняття   "обіг"  вилучені  слова  "державних органів,  підприємств та установ" у  зв'язку  з  тим,  що  перелік суб'єктів  господарської  діяльності,  які  можуть  брати участь в обігу  наркотичних  засобів,  психотропних   речовин,   має   бути визначено  у  відповідних  статтях  закону,  якими  встановлюється порядок здійснення діяльності у цій  сфері,  зокрема  у  статті  6 Закону про обіг в Україні наркотичних засобів.

 

     У абзаці  одинадцятому  статті  1  вважаю за доцільне змінити існуючий  порядок  затвердження  переліку   наркотичних   засобів, психотропних   речовин  і  прекурсорів,  передавши  це  право  від Комітету з контролю за наркотиками  до  уряду  з  метою  посилення контролю  за  правильністю  й обгрунтованістю рішення комітету про застосування  до  речовини  засобу  контролю  і  включення   даної речовини   до  відповідного  переліку  небезпечних  наркотичних  і психотропних речовин.

 

     Пропоную ввести  норму,  яка  б  зобов'язала  уряд  розробити порядок  застосування  заходів  контролю  відповідно  до  вказаних речовин і порядок внесення змін і доповнень до переліку лікарських засобів, що підлягають контролю в Україні.

 

     Стаття 6. Запропонована мною редакція статті 6 чітко визначає основні види діяльності групи  наркотичних  засобів,  психотропних речовин,  прекурсорів, на які поширюється державна монополія у цій сфері.  Це такі  види  діяльності,  як  культивування  рослин,  що містять   наркотичні   речовини;   розробка,  розподіл,  ввезення, вивезення,  знищення наркотичних засобів,  психотропних речовин, а також  виготовлення наркотичних засобів,  занесених до таблиці ІІ, психотропних речовин,  занесених до таблиць ІІ і ІІІ, прекурсорів, занесених до списку 1 таблиці IV.

 

     Підприємствам, установам   недержавної   форми  власності  із перерахованих  видів  діяльності  дозволяються   лише   ліцензійне виготовлення  і  реалізація  психотропних  речовин,  занесених  до списку 2 таблиці ІІІ (не наркотиків, а саме психотропних речовин), та  препаратів,  які  містять  психотропні  речовини  і  згідно  з законодавством  можуть  звільнятися  від  дії  засобів  загального контролю.  Ця норма узгоджується з новою редакцією статті 4 Закону про підприємництво,  яка не забороняє  здійснення  підприємницької діяльності  у  сфері  обігу  психотропних  речовин,  перелічених у списку 2 таблиці ІІІ.

 

     Запропоновані норми  узгоджуються   також   із   спеціальними положеннями,  які  стосуються контролю над препаратами,  Конвенції про психотропні речовини  1971  року,  де  сказано,  що  препарат, котрий  містить  психотропну  речовину,  яка  не  може  вилучитися легкодоступним способом у кількості,  за якої можливе  зловживання (отже,  цей  препарат не створює проблеми для здоров'я населення), можна вилучити із-під дії даних засобів контролю,  передбачених  у цій конвенції.

 

     Враховуючи зміни,  внесені  до  статті 6,  пропоную в частині першій статті 10 вилучити слова  "державними",  цим  самим  надати Міністерству   охорони   здоров'я   право   встановлювати   обсяги наркотичних   засобів   і   психотропних   речовин,   що    можуть виготовлятися і зберігатися підприємствами всіх форм власності.

 

     Частину третю статті 15 вважаю за необхідне доповнити словами "виготовляти" з метою розв'язання проблеми  у  сфері  вітчизняного виробництва прекурсорів, занесених до списку 2 таблиці IV.

 

     Крім цього  запропонована  мною  редакція  статей  17  та  18 зобов'язує  юридичних  осіб,  які  мають  ліцензію  на  здійснення діяльності  у  сфері обігу,  проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що є в їх розпорядженні, а також звітувати про цю діяльність перед комітетом і  відповідними  органами  Кабінету  Міністрів  України  з   метою забезпечення  контролю  за фактичним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

 

     Вважаю, що  прийняття  законопроекту  про  внесення  змін  до чинного законодавства сприятиме законодавчому закріпленню правових засад у сфері діяльності підприємств,  установ,  закладів  охорони здоров'я всіх форм власності та зменшенню кількості правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і  психотропних речовин.

 

     З огляду на важливість порушеної проблеми прошу Верховну Раду підтримати законопроект про внесення змін до  Закону  України  про обіг  в  Україні  наркотичних  засобів,  психотропних речовин,  їх аналогів  і  прекурсорів  і  прийняти  його  в  першому   читанні, доручивши  Комітету  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства та дитинства підготовку зазначеного законопроекту до другого  читання з  урахуванням  пропозицій народних депутатів,  Кабінету Міністрів України, інших суб'єктів права законодавчої ініціативи.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Ніно  Степанівно.  Чи  будуть  запитання? Прошу записатися.

 

     Будь ласка,  відводиться п'ять хвилин.  Депутат Філіпчук,  за ним - депутат Альохін.

 

     ФІЛІПЧУК Г.Г.  Фракція Народного  руху  України.  Сьогодні  є найскладнішими    чотири    позиції:    погіршилася   ситуація   з забезпеченням населення цими лікарськими препаратами;  погіршилося вітчизняне виробництво наркотичних засобів; погіршився контроль за виробництвом і особливо  за  реалізацією  наркотичних  засобів;  і найбільш  вразливе  - це питання цінової політики,  внаслідок якої для  більшості  населення  лікарські  наркотичні  препарати  стали недоступними.  Звідси я запропонував би таке.  Для того щоб ми, як це вже було,  не вели боротьби  з  бабусями,  які  вирощують  мак, забувши  про  те,  що  є  інші препарати,  значно небезпечніші,  я пропонував би, щоб комітет, врахувавши необхідність...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, вимкніть мікрофон.

 

     Шановний Георгію Георгійовичу,  я ще раз повторюю:  ми  зараз ставимо  запитання  до доповідача,  а не виступаємо.  Буде бажання взяти участь у виступі,  ви виступите (Шум у залі). Я не коментую, але ви скористалися хвилиною зовсім не на тему.

 

     Будь ласка.  Депутат Альохін. За ним - депутат Попеску (Шум у залі). Та не було там запитання, а був виступ, не гайте часу.

 

     Слово надається депутату Альохіну. Будь ласка.

 

     АЛЬОХІН В.І.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань   законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності та боротьби з  організованою  злочинністю  і  корупцією (виборчий округ

 39, Дніпропетровська  область).   Фракція   "Громада".   Шановний доповідачу,  у  пояснювальній  записці  до  законопроекту Кабінету Міністрів  чітко   говориться:   "Принциповими   моментами   цього законопроекту  є  те,  що  зміни  до  закону не стосуються порядку виготовлення  і  реалізації  наркотичних  засобів,  які  й  надалі залишаються прерогативою державних підприємств".

 

     Ви, мабуть,  вивчали  це  питання  і  знаєте,  скільки  зараз залишилося державних підприємств і чи зможуть люди надалі купувати ліки в аптеках, які не є державними підприємствами. А для того щоб був контроль, є ліцензії, які можна давати чи забирати.

 

     Яка ваша думка з цього приводу?

 

     МАРКОВСЬКА Н.С. Дякую за запитання.

 

     Шановні депутати, на час створення акціонерної компанії "Ліки України" у нас було лише 14 державних аптек і два склади. Тобто на сьогодні ми маємо 14 державних аптек і два склади.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Чи зможуть вони...

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.  Звичайно,  ні.  Є установи комунальної форми власності, які сюди не належать, є медичні установи і є хворі, для лікування яких потребуються не наркотики, а психотропні препарати. Таких   хворих  майже  2,5  мільйона.  Їм  потрібні  нейролептики, антидепресанти,  серцевосудинні  препарати   тощо.   До   комітету надійшла значна кількість листів, зокрема з Харківської області, в яких говориться, що ці препарати продаються на базарі, а в аптеках їх немає, тому що заборонено ввезення. Ось про що йдеться.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Народний депутат Попеску.

 

     ПОПЕСКУ І.В.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань   прав   людини,   національних   меншин    і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 204, Чернівецька   область).   Вельмишановна   Ніно   Степанівно, скажіть,  будь  ласка,  ось у нас є два законопроекти.  Який з цих законопроектів,  на  ваш  погляд,  сприятиме  тому,  щоб  зменшити кількість  наркоманів,  і які у вас щодо цього аргументи?  Тому що від цього залежить, за який з цих законопроектів ми проголосуємо.

 

     Дякую.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.  Шановний колего Іване Васильовичу,  дякую за запитання.  Законопроекти  торкаються  різних понять.  Від закону, проект якого  я  пропоную,  кількість  наркоманів  в  Україні  ані збільшиться, ані зменшиться. Тому він ніяк не впливає.

 

     Що стосується   закону,   проект   якого   пропонує   Кабінет Міністрів,  то ним дозволяється культивування деяких рослин - маку та  інших.  Я  цього  питання зовсім не торкаюся.  У моєму проекті йдеться лише про забезпечення хворих медичними засобами,  а саме - психотропними препаратами, які вкрай необхідні.

 

     Якщо Верховна  Рада  вирішить,  що  треба  розглянути питання культивування рослин,  що містять наркотичні  речовини,  то,  будь ласка,  при  другому  читанні ми ці пропозиції враховуватимемо або відхилятимемо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Народний депутат Потімков.

 

     ПОТІМКОВ С.Ю.,  член Комітету Верховної Ради України з питань свободи  слова  та  інформації  (виборчий  округ  170,  Харківська область).  Нина Степановна,  вы уже упоминали Харьковскую область. Действительно,  есть  много  обращений.  Лично  ко  мне обращались правозащитники города Харькова и говорили о том,  что  создавшаяся ситуация - это просто издевательство над людьми.

 

     Как специалист,   скажите,   пожалуйста,   что  будет,  если, например, мы оставим ситуацию без изменений, не внесем изменения в действующее законодательство?

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.  Спасибі.  На  сьогодні  всі  медичні заклади України     користуються     психотропними,     протиепілептичними препаратами,  антидепресантами,  які  ввозяться або як гуманітарна допомога,  або контрабандою,  тобто Україна не може їх  ввезти.  А оскільки  ми не виготовляємо цих препаратів,  то через деякий час, якщо ми  не  приймемо  даного  законопроекту,  психічно  хворі  не зможуть отримувати належних ліків.

 

     На сьогодні  ця проблема існує також,  тому що потреби хворих не задовольняються. Якщо ми блокуватимемо цей законопроект, то всі психічно  хворі залишаться без надання цієї медичної допомоги.  Це одна проблема.

 

     Друга - це серцево-судинні захворювання. Я говорила, що в нас є  можливість  виготовляти корвалол,  корвалдин та інші препарати, основою яких є така речовина,  як фенобарбітал. Але Закон про обіг в  Україні  наркотичних  засобів  забороняє  аптекам  приймати цей препарат. У чому і парадокс існуючої проблеми!

 

     Тому потрібно  внести  зміни,  щоб  забезпечити  хворих  саме вітчизняними ліками та ліками,  які ми не виготовляємо, але можемо ввозити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ніно Степанівно, сідайте, будь ласка.

 

     Слово для співдоповіді надається  першому  заступнику  голови Комітету  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  та дитинства Віталію Григоровичу Черненку.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради  України з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий округ 48,  Донецька область).  Шановний Голово!  Шановні народні депутати!  Комітет з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства розглянув альтернативні проекти Закону  про  внесення змін  і доповнень до Закону України про обіг в Україні наркотичних засобів,  психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, внесені на  розгляд Верховної Ради Кабінетом Міністрів України та народним депутатом України Марковською.

 

     Дозвольте коротко   висловити   позицію   комітету   стосовно запропонованих  проектів  змін  до  чинної редакції окремих статей Закону  про  обіг  в  Україні  наркотичних  засобів,  психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

 

     Запропоновані законопроектами  зміни  і доповнення стосуються питань  вирощування  снотворного  маку  та  конопель  колективними господарствами,  ліцензійного придбання, виробництва, реалізації і використання окремих груп наркотичних і психотропних засобів,  які згідно із законодавством України підлягають спеціальному контролю, та  препаратів,  що   містять   у   собі   психотропні   речовини, підприємствами,   установами,   організаціями   недержавної  форми власності.

 

     Запропоновані законопроектами  зміни  дають  змогу   узгодити зміст окремих статей закону України про обіг в Україні наркотичних засобів,  психотропних речовин із новою редакцією статті 4  Закону України   про   підприємництво.   В  цілому,  на  думку  комітету, запропоновані до  законодавства  зміни  своєчасні  і  дають  змогу законодавчо  врегулювати загальний порядок здійснення діяльності у сфері  обігу  окремих  груп  психотропних  речовин  і  наркотичних засобів   підприємствами,   установами,  організаціями  усіх  форм власності та усунути правові й організаційні перешкоди у  розвитку вітчизняного виробництва ряду важливих лікарських засобів.

 

     Прийнятий Верховною  Радою  в  1995  році  Закон  про  обіг в Україні наркотичних засобів у  своїх  положеннях  передбачає  види діяльності,   пов'язані  з  наркотичними  засобами,  психотропними речовинами та  прекурсорами,  в  яких  можуть  брати  участь  лише державні   органи,   підприємства   й   установи.   Це  стосується діяльності, пов'язаної з культивуванням, виробництвом, розподілом, зберіганням,  перевезенням,  торгівлею,  ввезенням і вивезенням та застосуванням наркотичних засобів і психотропних речовин.

 

     З огляду  на  викладене   вище   склалося   становище,   коли підприємства  і  заклади  охорони  здоров'я  комунальної  та іншої недержавної  форми  власності  втратили  право  займатися   обігом наркотичних   засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів.  І, зокрема,  право  на  використання  у  виробництві   підприємствами недержавної  форми  власності сировини,  яка містить наркотичні чи психотропні речовини,  з  метою  виготовлення  життєво  необхідних лікарських засобів,  до складу яких входять ці речовини: корвалол, теофедрин,  корвалдин тощо.  Комунальні заклади  охорони  здоров'я також  втратили  право займатися постачанням і реалізацією окремих груп лікарських засобів,  що згідно  з  законодавством  підлягають спеціальному контролю.

 

     З метою    забезпечення    потреб   населення   психотропними лікарськими засобами та життєво необхідними ліками в ситуації,  що склалася,   Кабінетом   Міністрів   України   було   прийнято  ряд нормативно-правових актів,  які тимчасово  як  виняток  дозволяють підприємствам недержавної форми власності здійснення окремих видів діяльності у сфері придбання  сировини,  яка  містить  психотропні речовини,   для   виробництва   протикашлевих,   серцево-судинних, протиепілептичних та інших  лікарських  засобів,  до  складу  яких входять психотропні речовини.

 

     Слід зазначити,   що  відсутність  на  фармацевтичному  ринку України психотропних лікарських  засобів  та  прирівнених  до  них препаратів  може  стати  серйозною  проблемою  для  нашої країни в цілому.  На думку комітету, введення обмежень у сфері виробництва, реалізації  психотропних речовин та лікарських засобів,  до складу яких  входять  ці  речовини,   практично   позбавляє   хворих   на нервовопсихічні  розлади та інші захворювання,  що мають соціальну значимість, належної медикаментозної допомоги.

 

     Комітет більшістю  голосів  підтримав   проект   Закону   про внесення  змін  до  Закону про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин,  їх аналогів,  прекурсорів, поданий народним депутатом   України  Марковською,  оскільки  в  ньому  конкретніше визначено основні види діяльності,  пов'язані з обігом наркотичних засобів  і  психотропних  речовин,  на  які  поширюється  державна монополія, й чітко передбачені види діяльності та групи лікарських препаратів  і  психотропних речовин,  право на обіг яких надається недержавним  підприємствам  і  аптечним  закладам   за   наявності ліцензії.   Норми   цього   законопроекту   повністю  приведено  у відповідність із новою  редакцією  статті  4  Закону  України  про підприємництво.

 

     Щодо проекту  закону,  внесеного Кабінетом Міністрів України. Окремі його  положення  потребують  уточнення  та  узгодження  між собою.  Так,  наприклад,  у запропонованій редакції частини першої статті  6  передбачається  здійснення  діяльності  у  сфері  обігу наркотичних   засобів,   психотропних   речовин   лише  державними підприємствами,  а  в  частині  другій  цієї  статті  дозволяється здійснення  діяльності  у сфері використання наркотичних засобів і психотропних речовин недержавними закладами охорони здоров'я.

 

     При цьому слід зазначити, що в разі прийняття запропонованого Кабінетом  Міністрів  України  законопроекту  виникає необхідність внесення змін до редакції  статті  4  Закону  про  підприємництво. Проте  відповідного  законопроекту,  на  жаль,  урядом  на розгляд Верховної Ради  не  внесено.  Комітет  вважає,  що  зміст  статей, запропонованих   у  законопроекті  уряду,  потребує  редакційного, технічного і юридичного доопрацювання.

 

     З огляду на вищесказане комітет дійшов  висновку,  що  проект Закону  про  внесення  змін  до  Закону України про обіг в Україні наркотичних засобів, внесений народним депутатом Марковською, може бути прийнято в першому читанні. Водночас доцільно ввести до цього тексту додаткові статті, де конкретно визначити умови ліцензування діяльності  у  сфері  обігу  наркотичних  засобів  і  психотропних речовин.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. І вам,  Віталію  Григоровичу,  дякуємо.  Сідайте, будь ласка.

 

     Шановні колеги,    проводимо    обговорення   за   скороченою процедурою.   Слово   надається   народному   депутату    Шевчуку, підготуватися народному депутату Кармазіну.

 

     ШЕВЧУК С.В.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства (виборчий округ

 23, Волинська  область).  Шановні колеги,  перш ніж приступити до обговорення,  я як голова Комітету з питань охорони здоров'я  хочу висловити   своє   обурення  з  приводу  того  факту,  що  фракція комуністів  під  час  розгляду  цього  надзвичайно  важливого  для мільйонів  людей  питання демонстративно вийшла із залу і зараз не бере участі в голосуванні.  Я також прошу,  Адаме  Івановичу,  щоб процедура   голосування   з  цього  важливого  законопроекту  була перенесена на завтра,  коли зал буде повний, а не так, як зараз, - 200 депутатів присутні в цьому залі.

 

     Щодо суті.  Шановні  колеги,  на  ваш  розсуд було подано два законопроекти:  Кабінету Міністрів (який  вже  тричі  вносився)  і народного  депутата,  професора,  фахівця  з  організації  охорони здоров'я, психіатрії, наркології Ніни Степанівни Марковської.

 

     Перший законопроект     відбиває      переважно      інтереси фармакологічної  індустрії,  торговельних,  аптечних  закладів і є більш повним.

 

     Другий законопроект має більш,  я  б  так  сказав,  суспільно значущий характер і більше стосується інтересів медичної практики, хворих на  різні  захворювання.  Наш  комітет,  як  було  сказано, підтримує    законопроект   народного   депутата   Марковської   і звертається до вас із проханням,  аби  ви  також  підтримали  нашу думку.

 

     Власне, даний  законопроект можна розглядати у двох площинах. Перша площина стосується обігу наркотиків.  І безумовно,  всіх вас цікавить  небезпека  поширення  наркотизації в зв'язку з введенням цього закону.

 

     І друга площина - це,  власне,  медична площина. Адже йдеться про   забезпечення  хворих  знеболюючими,  засобами  для  наркозу, антипсихотичними,  седативними,  снотворними препаратами, без яких сьогодні обійтися дуже важко.

 

     Стосовно першої  площини,  власне,  правового,  кримінального аспекту поширення наркотизації,  я повинен вам сказати,  що кожен, хто   серйозно   займався   проблемою   наркотизму,   попередження наркоманії,  добре розуміє,  що  медичний  канал  у  цій  проблемі становить  лише  5-7  відсотків.  93-95  відсотків  - це,  власне, кримінальний  канал.  Не   йдеться   про   синтетичні   наркотики, виготовлені за спеціальною технологією або кустарно.

 

     Ми сьогодні  говоримо переважно про другий аспект - медичний. Це питання,  я підкреслюю  ще  раз,  стосується  долі  і  здоров'я мільйонів наших громадян.

 

     Що буде,  якщо  законопроект депутата Марковської чи Кабінету Міністрів   не   буде   прийнято?   Будуть   суцільні    порушення законодавства,  буде саме те, про що попереджав депутат Сінченко і працівники правоохоронних органів,  коли  говорили  про  небезпеку наркотизації.  Зараз  відбувається суцільне порушення цього закону всіма:  головними лікарями,  аптекарями і  найбільше  -  Кабінетом Міністрів,   який   як   виняток   постійно  приймає  постанови  і розпорядження,  де йдеться про сотні  кілограмів,  а  то  й  тонни наркотичних засобів.

 

     Таким чином,   я   прошу   завтра  поставити  це  питання  на голосування   і   прийняти   в   першому   читанні   законопроект, запропонований депутатом Марковською.

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Маленьке   уточнення.  Сергію  Володимировичу,  я хотів би,  щоб  ви  не  вводили  в  оману  радіослухачів.  Фракція комуністів  залишила зал не в зв'язку з тим,  що розглядається цей законопроект, а в зв'язку з попереднім законопроектом.

 

     Будь ласка,  слово надається  народному  депутату  Кармазіну. Підготуватися народному депутату Філіпчуку.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань законодавчого  забезпечення  правоохоронної  діяльності  та боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ

 134, Одеська   область).   Комітетом   з   питань   законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинністю і корупцією розглянуто  проекти  Закону  про  внесення змін  і доповнень до Закону України про обіг в Україні наркотичних засобів,  психотропних речовин,  їх аналогів і прекурсорів, подані Кабінетом   Міністрів   України   та  народним  депутатом  України Марковською.

 

     Для вирішення  питання  про  надання  підприємствам   хіміко- фармацевтичної    промисловості    недержавної   форми   власності можливості використовувати як  сировину  психотропні  речовини  та прекурсори  для виготовлення лікарських засобів,  що не підлягають спецконтролю, пропонуємо:

 

     сформувати список   необхідних   психотропних    речовин    і компонентів, придбання яких передбачати через державний розподіл у розмірах,  визначених Комітетом по контролю за наркотиками.  Після цього  вносити  зміни  про  їх ліцензійне придбання і використання недержавними  підприємствами  лише  у  власному   (підкреслюю,   у власному) виробництві.

 

     Сьогодні не   наведено   підстав   для  ліквідації  державної монополії   на   забезпечення   хворих   наркотичними    засобами, психотропними  речовинами  і прекурсорами,  занесеними до списку 1 таблиці IV. Я наголошую: тільки списку 1.

 

     Стосовно дозволу  недержавним   лікувальним,   профілактичним установам  здійснювати  обіг  наркотичних  засобів та психотропних речовин,  дозволених  для  використання  в  медицині,  то  комітет пропонує таке.

 

     Згідно з  Основами законодавства України про охорону здоров'я (стаття 74) Міністерством охорони здоров'я України  встановлюються єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються певними видами медичної діяльності. Дотримання зазначених кваліфікаційних вимог є обов'язковим  правилом  для  таких  спеціалістів.  Неприпустимою є ситуація,  коли  лікар  займається  лікуванням  хвороби,  яка   не відповідає його фаху, і він, не маючи на те необхідних повноважень або виходячи за межі своїх обов'язків,  може виписувати  особливий рецепт  з правом придбання наркотичних або психотропних лікарських засобів,  порушуючи цим правила виписування рецептів на  лікарські засоби   та  вироби  медичного  призначення,  затверджені  наказом Міністерства охорони здоров'я.

 

     Зокрема, проектом   передбачено    зняття    обмежень    щодо підприємницької діяльності у сфері обігу прекурсорів, занесених до списку

 2 таблиці IV, до яких належать 11 речовин, що визначені Комітетом по контролю за наркотиками.  Вони використовуються  в  нелегальних умовах як допоміжні хімічні речовини при виготовленні наркотиків і психотропних речовин.  До їх складу входять розчинники, окислювачі та інші хімікати промислового або побутового призначення,  які без ніяких винятків і незалежно  від  ступеня  очищення  контролюються сторонами  конвенції  1988  року.  Наприклад:  сірчана  та  соляна кислоти  застосовуються  при  виготовленні  таких   наркотиків   і психотропних   речовин,   як  кокаїн,  амфетамін,  ЛСД  та  інших. Ацетонетиловий ефір та толуол - для  героїну,  кокаїну  та  інших. Ангідрид  оцтової  кислоти - для героїну,  кокаїну,  ЛСД та інших, калію перманганат -  для  кокаїну  та  наркотичних  препаратів  із ефедрину.

 

     На думку комітету,  прийняття запропонованих змін призведе до розширення  незаконного  виготовлення  наркотиків  і  психотропних речовин, оскільки виробити їх без прекурсорів неможливо. Крім того розшириться коло фізичних і юридичних осіб,  які  отримають  право здійснювати діяльність, пов'язану з цими речовинами, що ускладнить боротьбу  з  розповсюдженням  наркоманії  та  пов'язаною   з   нею злочинністю.

 

     Чинним законодавством  питання  про культивування снотворного маку вирішено виходячи з того,  що мак є сировиною,  яка може бути використана не тільки для виготовлення наркотиків.

 

     Аргументація щодо необхідності культивування снотворного маку підприємствами сільськогосподарського  призначення  незалежно  від форм власності з метою виготовлення наркотичних лікарських засобів не витримує ніякої критики.  Адже в Україні технологічних ліній  з переробки   макової  соломки  на  лікарські  препарати  в  системі Держмедбіопрому не було і на даний час теж немає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрію Анатолійовичу, завершуйте.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Я від  комітету,  будь  ласка,  вже  завершую. Дякую.

 

     Що стосується суті прикінцевих положень законопроекту, то теж потрібно зауважити,  що відповідно до вимог  законодавчої  техніки проекти  мають готуватись з урахуванням необхідності вдосконалення всього  законодавства,  взаємної  ув'язки  з   раніше   прийнятими законодавчими актами.

 

     Тому викликає  подив,  чому  Кабінетом Міністрів одночасно не пропонуються   зміни   щодо   статті   4   Закону   України    про підприємництво,  після  прийняття  яких  відповідно до прикінцевих положень набере чинності частина друга статті 6 та  частина  третя статті 7 запропонованого законопроекту.

 

     У цілому   вважаю,   що   може   бути   прийнятий  за  основу законопроект народного депутата Марковської з  тим,  щоб  під  час другого  читання  врахувати  всі  зауваження  комітету.  Я зачитав тільки найбільш суттєві з них.  Дякую за увагу і  прошу  врахувати їх.  І прошу вас, пане головуючий, сьогодні питання на голосування не ставити, оскільки відсутні фракції, які залишили зал.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрію Анатолійовичу,  будь ласка,  не  зловживайте регламентом і моїм терпінням.

 

     Будь ласка, Георгію Георгійовичу. У вас три хвилини.

 

     ФІЛІПЧУК Г.Г.  Фракція НРУ.  Шановні депутати! Проект закону, який  представлений,  невеликий  за  обсягом,  проте  має   велике суспільне  значення.  Його  актуальність  визначається  щонайменше трьома проблемами. І передусім те, що поглиблюється наркоманізація суспільства.  Тут  ми спостерігаємо сьогодні зменшення впливу (і я підтримую голову комітету  в  цьому)  з  боку  медицини,  який  за різними  даними  не  перевищує  10 процентів.  Решта - у сфері або тіньової економіки, або контрабанди.

 

     За нашими  потугами  у  сфері  боротьби  із   ввезенням   без оподаткування   підакцизних   товарів,  алкогольних  та  тютюнових виробів у нас притупилась увага,  починаючи від митного контролю і завершуючи  контролем  з боку правоохоронних органів,  за системою обігу наркотичних засобів.

 

     Тому з огляду на значення закону, проект якого розглядається,

-  а  я  підтримую  пропозицію,  що голосування треба перенести на завтра і прийняти проект у першому читанні,  ми зобов'язані  через Верховну  Раду  і  виконавчі  структури  поліпшити  ситуацію  щодо державного  фінансування  забезпечення  наркотичними   препаратами хворих.

 

     Друга проблема полягає в тому, що останнім часом ми повністю, на  жаль,  переорієнтувалися  на  політику   імпорту   наркотичних засобів.  Цим  завдано дошкульного удару по державному та місцевих бюджетах. Вважаю, що тут ми повинні переорієнтуватися на поступову підтримку   вітчизняного  товаровиробника,  і  цей  закон  повинен сприяти цьому.

 

     Нарешті проблема  третя  -  щодо   погіршення   контролю   за виробництвом,  використанням і обігом наркотичних засобів.  І якщо вже держава сьогодні на рівні Верховної Ради приймає цей закон, то це  означає,  що  компетенція і функції держави відповідно повинні бути посилені і свою  функцію  держава  повинна  виконати  і  щодо попередніх  двох  законів,  які  сьогодні  практично  ігноруються. Йдеться про Закон про підприємництво  і  Закон  про  власність.  З основної  ідеології  цих  законів  випливає,  що наркотичні засоби повинні перебувати в руках держави.

 

     Тому, виходячи   з   економічних,   гуманних   і   соціальних інтересів,  пропонується  підтримати  цей  законопроект  у першому читанні і голосування його провести завтра.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Шановні колеги,  нам потрібно  прийняти  процедурне  рішення, оскільки  у  багатьох  виступах  лунала пропозиція про те,  щоб ми голосування із цього законопроекту  провели  завтра  на  ранковому засіданні. Прошу підтримати цю пропозицію.

 

     Процедурне рішення.   Прошу  проголосувати  щодо  перенесення голосування цього законопроекту на завтра на ранкове засідання.

 

     "За" - 117.

 

     Дякую, процедурне рішення прийнято.

 

     На цьому вечірнє засідання оголошується закритим.

 

     До завтра, початок - о 10 годині.

 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку