ЗАСІДАННЯ ВІСІМДЕСЯТ ПЕРШЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

        У к р а ї н и .  31  г р у д н я  1998  р о к у .

                         10 г о д и н а .

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ТКАЧЕНКО О.М.

 

     ГОЛОВА. Доброго ранку,  шановні  народні  депутати,  гості  й запрошені! Доброго ранку, громадяни України!

 

     Розпочинаємо останнє в 1998 році пленарне засідання Верховної Ради. Сподіваюся, що воно буде результативним.

 

     Прохання підготуватися до реєстрації. Реєструємося.

 

     Зареєструвалися 324  народних  депутати.  Ранкове   засідання оголошується відкритим.

 

     Продовжуємо розгляд  проекту  Закону  про Державний бюджет на 1999 рік.

 

     Шановні колеги! Вчора ще відбулися консультації. Консультації були продовжені і сьогодні вранці. У них взяли участь представники бюджетного комітету та Кабінету Міністрів.  Від Верховної Ради  цю зустріч  очолював  Мартинюк  Адам Іванович.  Відбулася розмова і з керівниками фракцій.

 

     Я думаю,  що у нас є всі  можливості  розглянути  і  прийняти проект бюджету сьогодні до 12 години,  максимум - до 13 години, бо майже з усіх спірних питань, які виникли протягом цих днів під час розгляду проекту бюджету, практично досягнута домовленість.

 

     Більше того,  було  внесено  пропозицію,  щоб ті питання,  до вирішення яких у  нас  справді  різні  підходи,  обговорити  після прийняття бюджету,  підводячи підсумки виконання бюджету за перший квартал 1999 року.  Тоді можна повернутись до цих питань, підвести підсумки  і в разі потреби внести відповідні корективи в бюджет на 1999 рік. Я вважаю, що такий підхід буде найбільш ефективним.

 

     Думаю, що  це  також  дасть  можливість  нам   -   депутатам, Верховній  Раді  в  цілому  - посилити контроль за ходом виконання бюджету помісячно,  поквартально.  Безперечно, це дасть можливість не  допустити того,  що було,  коли ті чи інші статті фінансуються сповна, а окремі статті взагалі не фінансуються чи їх фінансування ставиться  під  загрозу.  Ми  візьмемо  під  контроль використання резерву,  який передбачається в бюджеті,  і,  безперечно,  питання надання  дотацій  і  дотримання  фінансових  операцій  з дотаціями регіонам.

 

     Я думаю, шановні колеги, у нас буде ряд серйозних напрацювань до проекту бюджету 2000 року. Ми повинні протягом першого півріччя 1999 року  розробити  і  прийняти  Податковий  кодекс,  який  буде покладено  за  основу  формування проекту бюджету на 2000 рік і на наступні роки.

 

     Таким чином,  майже   тримісячний   марафон,   пов'язаний   з підготовкою  і  розглядом проекту бюджету на 1999 рік приніс добрі результати.  Ми  досягли  порозуміння  і  змогли  напрацювати   ті параметри,  які  ми  з  вами  визначили  на  1999  рік у Бюджетній резолюції.

 

     Зараз ми перейдемо  до  розгляду  бюджету,  але  на  прохання народного депутата Ющика я просив би вашої згоди, щоб буквально за кілька хвилин  розглянути  проект  Закону  про  внесення  змін  до розділу  VII  "Прикінцеві  положення"  Закону України про державну виконавчу службу.  Якщо не  заперечуєте,  тут  потрібно  буквально декілька хвилин.

 

     Депутате Ющик, будь ласка.

 

     ЮЩИК О.І.,  перший  заступник  голови Комітету Верховної Ради України    з    питань    правової    реформи     (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Дякую.  Шановні колеги! Це питання було внесене до порядку денного вчорашнього засідання, але його просто не встигли розглянути. Воно надзвичайно  актуальне,  і  рішення  з  цього  питання  нам  треба прийняти до 1 січня.  Усі документи вам роздані. Ось суть питання. У березні минулого року Верховна Рада прийняла Закон про  державну виконавчу   службу,   відповідно   до  статті  8  якого,  зокрема, передбачається,  що  державні  виконавці  повинні  мати   юридичну освіту.  Зараз до Верховної Ради звернулося Міністерство юстиції з поданням,  у якому повідомляється,  що державна  виконавча  служба системи  Мінюсту  формується  із судовиконавців,  які працюють при судах. Кількість їх - 2 тисячі 765 осіб, з них тільки 27 процентів мають юридичну освіту,  а 2 тисячі 11 судовиконавців мають середню освіту і не мають юридичної спеціальної освіти,  тому  з  1  січня формування   корпусу   державних   судових   виконавців   фактично заблоковано.

 

     Враховуючи, що більш як 1,5  тисячі  осіб  заявили  про  свій намір  вступити  в  1999  році  до  юридичних навчальних закладів, Міністерство юстиції просить прийняти рішення про те, щоб зупинити на три роки (до 2002 року) дію частини першої статті 8 щодо вимоги до державних виконавців про юридичну освіту.

 

     Цей проект закону зводиться буквально до того,  щоб доповнити пункт  2 розділу VII Закону про державну виконавчу службу частиною другою такого змісту:  "Встановити,  що положення  частини  першої статті  8  цього  Закону  щодо  наявності  у  державного виконавця юридичної освіти вводиться в дію з 1 січня 2002 року".

 

     Кабінету Міністрів   пропонується   вирішити   питання    про формування державного замовлення через Міністерство освіти та інші міністерства на підготовку спеціалістів із юридичною  освітою  для забезпечення кадрових потреб державної виконавчої служби.

 

     Оце все.  Якщо ми сьогодні вирішимо це питання,  то з 1 січня 1999 року дамо можливість більш як 2 тисячам  судових  виконавців, які сьогодні ще закріплені за судами, перейти на роботу в державну виконавчу службу і поступово, набуваючи юридичної освіти, виконати вимоги закону.

 

     Я просив  би  зробити цей хоч невеличкий новорічний подарунок більш як 2 тисячам сімей службовців  цієї  категорії  та  прийняти закон у першому читанні і в цілому. Він дуже коротенький.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. До Олексія Івановича є запитання?

 

     Депутат Донченко.  Будь  ласка.  За  ним - депутат Марченко з Черкаської області.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці (виборчий округ 113, Луганська область). Фракция коммунистов. Уважаемый коллега! Я все-таки  никак не могу понять,  сегодня судисполнитель выходит на одну из главных ролей в судебной системе потому,  что очень многие решения просто не исполняются?

 

     Я не  буду  говорить  о  компетентности  или некомпетентности работников  этой  службы  (это  уже  другой  вопрос),  но  у  меня возникает вопрос: у нас что, не хватает юридических вузов, которые могут  подготовить  специалистов-юристов  для  работы  в  судебных структурах власти?  Если это техники, то это один разговор. А если это специалисты, которые должны знать юридические нормы, связанные с исполнением судебных решений, - это совершенно другое. Поясните, пожалуйста, кто это. Спасибо.

 

     ЮЩИК О.І.  Понятно.  Вопрос  совершенно  правильный.  Я  хочу ответить таким образом. У судебных исполнителей (далее - "державні виконавці"),  учитывая,  что мы в комитете готовим  сейчас  проект Закона  "про  виконавче  провадження" ко второму чтению и он скоро будет представлен,  действительно,  круг решений, которые подлежат исполнению,  настолько  широк,  что  хотя  бы  среднее специальное юридическое  образование  государственному  исполнителю,  конечно, необходимо.

 

     Что касается  высшего  образования,  то оно предусматривается для руководителей этих  структур  -  районных,  областных  отделов государственной  исполнительной  службы  и  так  далее.  Это будет нормально.

 

     Что касается возможности подготовки сегодня  такого  большого количества  юристов  с  высшим образованием,  то ее пока нет,  но, наверное,  и нет необходимости всем  судебным  исполнителям  иметь высшее  юридическое  образование.  Все-таки  к квалификации судьи, работника  прокуратуры  пред являются  требования  более  высокого порядка, чем к квалификации судебного исполнителя.

 

     В России  для  рядового  судебного  пристава требование иметь юридическое образование не устанавливается.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Я  думаю,  що  Івану  Сергійовичу  і  своїм колегам ви там поясните.  Іване Сергійовичу, там воно ближче буде. Будь ласка, депутате Марченко (Черкаси).

 

     МАРЧЕНКО О.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ 201, Черкаська  область).  Дякую,  Олександре  Миколайовичу.   Шановний Олексію Івановичу! Вам, як і більшості депутатів у сесійному залі, мабуть,  відомо,  що чимало громадян,  рішення  щодо  яких  судами прийнято    на   їх   користь,   сьогодні   місяцями   ходять   за судовиконавцями, щоб рішення суду було виконано.

 

     Скажіть, будь ласка,  наскільки закон,  проект якого ми зараз розглядаємо,  буде,  врешті-решт,  сприяти  виконанню рішень,  які виносяться судами?

 

     Дякую.

 

     ЮЩИК О.І. Дякую. Якщо ми не приймемо цей закон, то як мінімум півтори  тисячі  судових виконавців просто не будуть переведені до державної виконавчої служби,  незважаючи на те,  що в них є певний досвід роботи і громадянам просто не буде за ким ходити. От про що йде мова.  Державну виконавчу службу просто не  можна  сформувати, якщо дотримуватися вимог чинного законодавства.

 

     А в принципі, безумовно, підвищення кваліфікаційного рівня та побудова  вертикалі  самостійної   служби   державних   виконавців посилять   контроль  за  кожним  виконавцем.  Це  дасть  позитивні результати.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Депутат Кіяшко.

 

     КІЯШКО С.М.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань прав   людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних  відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ).  Спасибо, Александр Николаевич. Фракция социалистов и селян (Левый центр). Наша фракция, конечно, поддерживает то, что сказал  Алексей Иванович о необходимости защиты 2,5 тысяч судебных исполнителей, которые сегодня работают.

 

     Но у меня возникают следующие вопросы. Во-первых, почему срок введения  в действие закона,  проект которого представляет Алексей Иванович, 2002 год?

 

     Во-вторых, что  делать,   если   сегодняшние   службы   будут формировать  штат судебных исполнителей из числа тех,  кто сегодня еще не работает?  Будут ли принимать на работу в  следующем  году, через год лиц,  не имеющих юридического образования? Не принять ли такое положение, что на тех судебных исполнителей, которые сегодня работают,  и тех, которые в 1999 году поступят в юридические вузы, действие закона не распространяется (наложить вето  на  применение закона), а всех остальных принимать на работу согласно тем нормам, которые есть?

 

     Спасибо.

 

     ЮЩИК О.І. Сергей Николаевич! Прежде всего речь идет, конечно, не  о  защите судебных исполнителей (хотя это тоже имеет значение: это тоже граждане Украины и,  как и все,  они нуждаются в защите). Речь идет о том,  что сегодня, как говорил депутат Марченко, очень много судебных  решений  не  исполняется.  И  вопрос  в  том,  как добиться исполнения судебных решений.  Для этого надо сформировать эффективную государственную исполнительную службу.  Это как раз  в интересах  подавляющего  большинства  граждан  Украины.  Повышение надежности защиты их прав,  защиты тех прав,  которые уже признаны судом,  - вот в чем вопрос.  А набор исполнителей,  конечно, будет регулировать Министерство юстиции. Безусловно, для тех, кто сейчас будет переведен из разряда судебных исполнителей,  эта норма будет действовать,  а  остальные...  Конечно  же,  брать  человека   без образования,  зная,  что по закону это образование все равно будет нужно...  Я думаю,  что такую кадровую политику будет  вести  само министерство и ориентироваться.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Є пропозиція прийняти законопроект у першому читанні. Будь ласка, голосуймо дружно.

 

     "За" - 302.

 

     Прийнято. Є пропозиція прийняти в цілому.  Підтримайте,  будь ласка. Голосуємо в цілому.

 

     "За" - 270.

 

     Прийнято. Спасибі.

 

     ЮЩИК О.І.  Дякую,  шановні  колеги,  я  думаю,  що ми зробили добрий подарунок.

 

     ----------

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги!  На ваш розгляд вноситься коротенький проект  Закону  про  внесення  змін до Закону України про Державну програму приватизації.  Ви знаєте, які зараз черги стоять, скільки надходить запитів і у Верховну Раду, і в Кабінет Міністрів.

 

     "Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Пункт  120  Державної  програми  приватизації на 1998 рік, затвердженої Законом України про Державну  програму  приватизації, викласти в такій редакції:

 

     "Кінцевий термін    використання   приватизаційних   майнових сертифікатів у процесі приватизації відповідно до законодавства  - 31 грудня 1998 року.

 

     Кінцевий термін  використання  компенсаційних  сертифікатів у процесі приватизації відповідно до законодавства - 31 грудня  1999 року".

 

     2. Цей  закон набирає чинності з дня його опублікування" (Шум у залі).

 

     Є друга пропозиція (Шум у залi).  Одну хвилинку!  Ще є проект закону з цього питання, який внесли депутати Манчуленко, Шевченко, Черняк  та  Шмідт.  У  ньому  записано   так:   "Кінцевий   термін використання     приватизаційних    майнових    сертифікатів    та компенсаційних сертифікатів у процесі приватизації  відповідно  до законодавства - 15 лютого 1999 року".  До 15 лютого!  Підтримуємо? Будь ласка, голосуємо (Шум у залі).

 

     Я ще  раз  ставлю  на  голосування  проект  закону,  внесений депутатом  Коломойцевим,  у  якому  пропонується продовжити термін використання сертифікатів на рік.

 

     "За" - 183.

 

     Ставиться на   голосування   пропозиція   продовжити   термін використання до 1 квітня, тобто на перший квартал. Голосуємо, будь ласка. До 1 квітня 1999 року.

 

     "За" - 199.

 

     Хтось не зрозумів?  Я ставлю на голосування проект,  внесений чотирма депутатами.

 

     "За" - 239.

 

     Прийнято.

 

     Таким чином,   пройшов   законопроект,   внесений   народними депутатами Шевченком, Манчуленком, Черняком і Шмідтом. Спасибі.

 

     ----------

 

     Розглядається проект Закону про Державний бюджет  України  на 1999 рік. Доповідає міністр фінансів Ігор Мітюков. А поки що слово надається   голові    профільного    комітету    Тимошенко    Юлії Володимирівні. Будь ласка.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України з питань бюджету (виборчий округ 99, Кіровоградська область). Партия "Громада".   Уважаемые   коллеги!   Вы  знаете,  насколько  тяжело позавчера и вчера продвигался бюджетный процесс.  Вы  знаете,  что бюджетным  комитетом,  в  котором  представлены все без исключения фракции,  была отработана новая концепция подхода  к  формированию Государственного  бюджета.  Эта  концепция  включала  в  себя  две крупные составляющие:  первая - привлечение в бюджет тех  активов, которые могут быть задействованы без увеличения налогового пресса; вторая -  равномерное  и  справедливое  перераспределение  средств между регионами и центром.

 

     Выделение большего  количества  ресурсов  регионам  даст  нам возможность решить вопросы выплаты  заработной  платы  учителям  и врачам,  развития  систем  образования  и  здравоохранения.  У нас крайне много неблагополучного в этих сферах.

 

     Сегодня с   утра   бюджетный   комитет   провел    предметные консультации с Кабинетом Министров, и тот вариант проекта, который вносится в зал, имеет следующие основные параметры.

 

     Прежде всего по сравнению с  первым  вариантом,  предложенным Кабинетом   Министров,   на  2  миллиарда  200  миллионов  гривень увеличена сумма средств, которые выделяются регионам.

 

     Второе. Между  регионами  и  центром,  между  Государственным бюджетом   и  местными  бюджетами  полностью  исключены  встречные потоки.  Это значит,  что забирать  у  областей  деньги,  а  потом отдавать их им в виде дотаций не будут.

 

     Третье. Дотации  областям.  Самая  большая беда заключалась в том,  что дотации областям планировались,  но не давались вовремя. Поэтому  сегодня  между  бюджетным комитетом и Кабинетом Министров достигнуто  согласие  о  том,  что  с  1999  года   будет   введен автоматический   режим   дотирования  регионов.  Это  значит,  что установлены нормативы отчисления от всех видов налогов - налога на добавленную   стоимость,  от  тех  налогов,  которые  поступают  с импорта,  -  и  согласно  этим  нормативам   будут   автоматически осуществляться  дотации  областей.  Это  колоссальное  достижение, которое действительно даст возможность жить регионам.

 

     Далее. Достигнуто соглашение о том, что 391 миллион гривень будет снят со строки финансирования внешнего и внутреннего  долгов  и   направлен   на   нужды   здравоохранения, образования и культуры.

 

     Следующее. Мы  сокращаем  на  80 миллионов гривень затраты на содержание государственного аппарата. За счет этого мы увеличиваем средства,  которые  выделяются на содержание судебной власти (надо сделать  так,  чтобы  наши  суды  были,  наконец,   независимы   и финансировались  достаточно),  и  выделяем  средства  на  развитие внешнеэкономической деятельности Украины, что, безусловно, сегодня является одним из важнейших аспектов развития нашей страны.

 

     Тот проект   бюджета,   который  сегодня  в  согласованном  с Кабинетом Министров виде вносится в зал и который  изначально  был поддержан  всеми  партиями,  находящимися  в  левом центре,  всеми партиями,  находящимися сегодня в зале, этот вариант сегодня может консолидировать  зал  и  дать жизнь нашей стране.  Я призываю всех народных депутатов поддержать  тот  вариант,  который  мы  сегодня отстояли.

 

     Большое спасибо  за  внимание.  Я  думаю,  можно приступать к голосованию.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Слово  надається  міністру  фінансів.  Будь ласка, Ігоре Олександровичу.

 

     МІТЮКОВ І.О.,   міністр  фінансів  України.  Шановні  народні депутати!  Справді, ми дуже інтенсивно працювали після вчорашнього засідання.  До того,  що повідомила голова бюджетного комітету,  я хочу додати,  що залишаються ті попередні домовленості, яких учора ми   досягли  стосовно  молодіжного  будівництва,  закріплення  20 мільйонів гривень на підтримку МЖК.  Решта позицій була  практично охарактеризована головою бюджетного комітету.

 

     Виходячи з  цього ми маємо можливість перейти до постатейного голосування проекту бюджету в другому читанні.  Прошу розпочати цю процедуру.

 

     ГОЛОВА. Шановні  колеги!  Я  ставлю  на голосування статтю 1. Ігоре Олександровичу, зачитайте, будь ласка, статтю 1.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Стаття 1:  "Затвердити Державний бюджет України на 1999 рік у сумі 25 мільярдів 135 мільйонів 260 тисяч гривень.

 

     Установити граничний   розмір   дефіциту  Державного  бюджету України на 1999 рік  у  сумі  1  мільярд  240  мільйонів  гривень. Спрямувати  на  покриття  дефіциту  Державного бюджету на 1999 рік надходження  із  джерел  внутрішнього  фінансування  в  сумі   610 мільйонів  гривень  та  із  джерел  зовнішнього фінансування - 630 мільйонів гривень".

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування статтю 1.

 

     "За" - 205.

 

     Я прошу,  оголосіть,  будь ласка,  щоб усі депутати зайшли до залу.

 

     Депутат Чиж. Будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С.,  голова Комітету Верховної Ради  України  з  питань свободи  слова  та  інформації  (виборчий  округ 190,  Хмельницька область).  Дякую. Фракція соціалістів і селян (Лівий центр). Ми ще раз підтверджуємо,  що наша фракція за прийняття бюджету, який був би соціально  орієнтованим,  в  усякому  разі  бюджетом  підтримки економіки, а не бюджетом її розвалу. Те, що між комітетом і урядом є консенсус,  вселяє певну надію,  що  проект  бюджету  може  бути прийнятий, але в нас є запитання.

 

     Ми хотіли  б  почути  все-таки  інформацію  про деякі моменти перерозподілу.  Як це  відбулося?  Як  тут  враховані  регіональні потреби?  І нехай тоді відбудеться голосування, зважаючи на те, що 25 мільярдів гривень - це вже явний  поступ,  бо  збільшується  та частина,  яка йде на перерозподіл. Тобто це те, чого ми в принципі й вимагали:  врахована  більша  база  оподаткування,  більша  база надходжень.  Очевидно,  інший  і  показник ВВП.  Ми хотіли б точно знати оці п'ять принципових макроекономічних  показників,  і  тоді нехай  відбудеться  позитивне  голосування,  бо  зараз  ще  не всі депутати це зрозуміли.

 

     Дякую, Олександре Миколайовичу.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Олександре Миколайовичу,  може, я дам відповідь на ці запитання?

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Перше,  стосовно  прогнозного  обсягу  валового внутрішнього продукту. Він залишається незмінним, ми підтверджуємо правильність  наших розрахунків:  124 мільярди гривень,  тому що в розрахунках обсягу  валового  внутрішнього  продукту  береться  до уваги  не  тільки  індекс  оптових  цін промисловості,  які (ви це абсолютно справедливо кажете) мають досить високе зростання, але й перераховується значна частина ВВП - і за роздрібними цінами, і за іншими параметрами,  які не мають такого збільшення.  Тому якщо ми спрогнозуємо  і  розрахуємо все поелементно,  то виходимо якраз на обсяг валового продукту 124 мільярди  гривень.  Міністр  економіки подав відповідні розрахунки,  щоб можна було переконатися в цьому. Це щодо обсягу ВВП.

 

     Яким чином,  за рахунок чого  пропонується  збільшити  доходи Державного бюджету,  а отже і зведеного бюджету?  За рахунок того, що ми  вишукали  можливість  (це  теж  підтверджено  розрахунками) збільшити  на 252 мільйони гривень обсяг надходжень від податку на додану вартість.  Прямий розрахунок дає нам значно  більшу  цифру, ніж  та,  яка  обрахована.  Але якщо взяти до уваги тенденції щодо повернення ПДВ,  тенденції стосовно динаміки недоїмки, то ми зараз маємо повну реальну можливість цю цифру зафіксувати з плюсом у 252 мільйони гривень.

 

     Крім того,  мінус 80 мільйонів гривень видатків  на  державне управління.  Це те,  про що ми сьогодні говорили.  Тому баланс цих двох цифр дає можливість збільшити доходи  Державного  бюджету  до суми 25 мільярдів 135 мільйонів гривень.

 

     Саме на  таку  ж суму збільшаться й доходи зведеного бюджету, хоч ми його й не затверджуємо.  Це той розрахунковий параметр, про який  ми  говорили.  Якщо ми говорили про 34 мільярди гривень,  то зараз це 34 мільярди 252 мільйони гривень. Але це додаткові кошти, які не доходять до Державного бюджету,  а передаються регіонам. Це додатково 300 мільйонів  гривень,  які  зараз  перерозподіляються. Вони  сформувалися  частково  за  рахунок  додаткових  надходжень, частково за рахунок скорочення видатків на державне  управління  і передаються  регіонам.  Коли  ми  цієї  ночі  проаналізували  стан наповнення   бюджетів   усіх   регіонів,   то   виявили,   що    у дискримінаційній  ситуації  опинилися  областідонори,  тому що цей додаток видавали тільки дотаційним областям.  Тому  ми  рівномірно розподілили ці 300 мільйонів гривень як між дотаційними областями, так і областямидонорами,  для того щоб вийти на  більш  узгоджений варіант.  І  план  регулювання,  який  уже  є сьогодні остаточним, враховує саме ці позиції.  У  нас  фактично  залишилося  вилучення тільки з бюджету Києва,  і це погоджено з Київською адміністрацією і з Київською радою.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги, я вам скажу: людям, які  слухають  трансляцію  із  сесійного  залу,  вигуки  не потрібні,  їм бюджет потрібен, тобто параметри роботи в 1999 році, а не амбіції того чи іншого депутата...

 

     МІТЮКОВ І.О.   Отже,   загальний   обсяг   місцевих  бюджетів становить 12 мільярдів 241 мільйон гривень.

 

     ГОЛОВА. Тим,  хто не голосує, я слова надавати не буду, бо не варто часу витрачати.

 

     Будь ласка,  я ставлю на голосування статтю 1 проекту бюджету в редакції, яку запропонував комітет разом із Кабінетом Міністрів. Прошу підтримати.

 

     "За" - 214.

 

     Не вистачає 12 голосів (Шум у залі).

 

     Ну, навіщо вам слово надавати,  скажіть,  будь ласка? Ви ж не голосуєте! Просто, щоб побалакати? Ви ж галасуєте, а не голосуєте!

 

     Слово депутату Донченку.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.  Фракция  коммунистов.  Я  не   принимаю   ваше заявление,  Александр Николаевич, что мы не голосуем. Наша фракция голосует и последовательно отстаивает интересы трудящихся. Об этом говорил  Петр Николаевич Симоненко.  Поэтому не надо нас обвинять, что мы не голосуем. Мы голосуем, только мы не поддерживаем скрытые доходы, которые сегодня пытаются спрятать.

 

     Меня интересует другое, Игорь Александрович. Статья 7 связана с дотациями регионам.  Скажите,  пожалуйста,  как она изменится  в связи с тем,  что сейчас сказала Юлия Владимировна?  То есть будут ли соблюдены эти пропорции?  Эти суммы будут?  Какие области и так дальше?  Я  бы  хотел это для себя сегодня уточнить.  Наша фракция всегда отстаивала интересы регионов и будет их отстаивать,  как  и интересы социальной сферы.

 

     А вас,  Александр Николаевич,  попрошу дальнейшие голосования проводить в поименном режиме.

 

     Спасибо.

 

     МІТЮКОВ І.О. Шановні народні депутати! Загальну суму, про яку я  сказав,  це збільшить.  Ми довели обсяг місцевих бюджетів до 12 мільярдів  441  мільйона  гривень.   Тобто   відповідно   до   тих домовленостей, яких ми досягли, вона збільшена. Стосовно статті 7. Я думаю,  що ми будемо голосувати постатейно. Але якщо є запитання щодо статті 7, то конкретно можу сказати, що обсяг коштів у статті 7 збільшився з 1 мільярда 860 мільйонів гривень до 2 мільярдів  45 мільйонів  121 тисячі гривень.  Відповідно пропорційно збільшилися показники дотацій конкретним областям.  Коли ми  дійдемо  до  цієї статті, то я вам повністю продиктую ці цифри.

 

     ГОЛОВА. Я попросив би, шановні колеги, не звинувачувати мене. Я проти фантастики,  коли йдеться про захист прав трудящих. Я веду мову про реальний бюджет.  І думаю,  що й ви про реальний.  Навіщо фантазувати?  Я вчора вам нагадував,  що означає  доходна  частина бюджету в сумі 35,2 мільярда гривень.  Це 120 мільйонів гривень за один робочий день.  За 1998 рік ми не одержували  й  50  процентів того, що плануємо на 1999 рік! (Шум у залі). І ви - за трудящих, і я  -  за  трудящих,  тільки  ми  по-різному   розуміємо   інтереси трудящих...

 

     Я ставлю  на голосування статтю 1 проекту бюджету в редакції, яку погодили комітет і Кабінет Міністрів (Шум у залі).  Голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 209.

 

     Тимошенко Юлія Володимирівна, голова комітету. Будь ласка.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.    Уважаемые    коллеги!   Партия   "Громада", Социалистическая партия  не  голосуют  по  той  причине,  что  нет реально  подписанных  и  обнародованных  цифр о том,  что выиграли регионы.

 

     Поэтому я  прошу  сейчас  просто  обратить  внимание  на   те документы, которые есть, и внимательно их рассмотреть.

 

     Во-первых, голосуется  статья  8.  В  этой статье 8,  которая согласована сегодня  с  Министерством  финансов,  описан  механизм автоматического осуществления дотаций, дающий возможность получить дотации независимо от того,  хочет этого центр или нет -  за  счет тех налогов, которые являются государственными (НДС, акцизный сбор с импортных товаров, НДС на импортные товары).

 

     Во-вторых, статья 46.  Внимательно посмотрите  те  материалы, которые  представлены  бюджетным комитетом.  Статья 46 определяет, что на  жилищнокоммунальные  субсидии,  на  льготы  ветеранам,  на содержание   бюджетных   учреждений   (все,  что  касается  тепла, электроэнергии и газа) выделяется 5,2 миллиарда гривень,  чего  не было ни в одном бюджете.  Это дополнительно к дотациям, к налогам, которые собраны  на  местах.  Это  значит,  что  дефицита  местных бюджетов у нас практически не будет. Они включены в статью 46, и я прошу  министра  финансов  дать   раз яснения,   что   они   будут обязательно выполнены в том об еме, в котором предусмотрено.

 

     Следующий вопрос.  У  нас  из  двух  составляющих формируется доходная часть местных бюджетов. Первая - это разница между цифрой консолидированного    бюджета    и    тем,   что   выделяется   на Государственный бюджет.  В местных бюджетах остается  эта  разница плюс дотации, которые сейчас назвал министр финансов - 2 миллиарда 45 миллионов гривень.

 

     То есть реально местные бюджеты  получат:  первое  -  разницу между  консолидированным  и  государственным бюджетом,  второе - 2 миллиарда 45 миллионов дотаций и третье - 5,2 миллиарда гривень на оплату   абсолютно  всех  потребностей,  связанных  с  содержанием бюджетной сферы,  проплатой жилищнокоммунальных субсидий  и  льгот ветеранам.   Эта   достаточно   серьезная  сумма  дает  нам  право надеяться, что местные бюджеты в 1999 году будут бездефицитными. А это значит, что будет выплачена заработная плата, что наши школы и больницы начнут нормально развиваться.  Мы с  вами  можем  впервые выйти   на   норматив  финансирования  здравоохранения  на  одного человека.  И  этот  норматив  позволит   сделать   здравоохранение действительно бесплатным.

 

     Я прошу этот вариант поддержать.  Я знаю, что есть возражения левых фракций. Они хотят это не просто с голоса принимать, а чтобы это занести в протокол либо конкретно статьи бюджета вынести.  Это есть сегодня причиной,  почему не голосуют.  Я прошу,  если у  нас сейчас  есть уже согласие и левой,  и правой частей зала,  но если при  этом  надо  четко  зафиксировать  позиции,  чтобы  ничего  не голосовалось просто на слух, то чтобы бюджет

 

 был принят сегодня,  может быть,  целесообразно  сделать  перерыв, допустим,  на  полчаса,  все  это  просмотреть,  запарафировать  и проголосовать в зале.

 

     Если нет, то можно пытаться это делать дальше.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Шановні народні депутати!  Я підтверджую, що ми досягли   серйозних   позитивних   домовленостей,  які  дозволяють вирішити ті проблеми, про які говорила Юлія Володимирівна.

 

     Текстова частина  буде  сформульована  таким  чином,  що   це врегулює   механізм   надання  дотацій  областям  за  нормативами, незалежно від надходжень до Державного бюджету.  Це практично  те, що в нас уже було реалізовано в постанові Кабінету Міністрів

 502. Але потім ми  цю  постанову  скасували,  злякавшись,  що  ми втрачаємо  кошти  до  Державного  бюджету  і  контроль.  Зараз нас переконали,  що  цей  механізм  можна  використати  і   він   буде працювати.

 

     Стосовно 5,2 мільярда гривень.  Я настоював і буду настоювати на тому,  що їх треба виписувати окремою статтею. Чому? Гроші - це гроші, вони надходять до Державного бюджету. Борги, заборгованості

- це активи,  навіть з бухгалтерської точки зору їх ставити в одну колонку неправильно.  Але ми ці активи оцінили і проти цих активів поставили пасиви по видатках,  заборгованості з  усіх  комунальних платежів, соціальних виплат і так далі, що накопичилися в місцевих бюджетах.  І розпишемо ці 5,2 мільярда по кожній області. У кожній області на сьогодні зафіксовано в бюджеті погашення заборгованості з  комунальних   та   інших   платежів.   Вони   будуть   повністю балансуватися з цими цифрами.

 

     ГОЛОВА. Запитання? Депутат Симоненко. Будь ласка.

 

     СИМОНЕНКО П.М., член Комітету Верховної Ради України з питань правової  реформи  (багатомандатний   загальнодержавний   виборчий округ,  КПУ).  Фракция коммунистов.  Насколько я понимаю,  все эти разговоры о том,  что Кабинет Министров в вашем лице как  министра финансов дополнительно принимает меры, чтобы обеспечить выполнение социальных программ,  обусловлены тем,  будет ли в балансе бюджета 5,2  миллиарда  гривень  или  нет.  Так  я  понял  сейчас из вашей информации.  Теперь, Игорь Александрович, пожалуйста, ответьте: да или  нет.  Почему я попросил слова,  чтобы задать этот вопрос?  Вы берете на себя социалистические обязательства,  но не  собираетесь выполнять эту статью о 5,2 миллиарда гривень,  потому что в баланс она не входит.  Поэтому все ваши разговоры о том,  что это поможет местным  бюджетам,  - извините,  просто уговоры Верховного Совета, чтобы проголосовали.  Мы правильно вас поняли?  Вы  не  будете  ее учитывать,  и  таким  образом  все  социальные  программы не будут выполнены, ибо в балансе бюджета нет 5,2 миллиарда.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Петре Миколайовичу, дуже важко переконати, якщо мене не слухають. Ще раз повторюю, що ці 5,2 мільярда - активи, це борги. І проти цих боргів до Державного бюджету є борги з місцевих бюджетів.  Це активи,  які треба прописувати в окремій статті. Але вона  підлягатиме  контролю  з  точки  зору  виконання  Рахунковою палатою  так  само,  як і стаття,  що виписує видатки з Державного бюджету (Шум у залі). Ми її обов'язково виконуватимемо.

 

     Більше того,  наприклад,  тільки в минулому році в грудні, до речі,    ми    зробили    такі    взаємозаліки    за   ініціативою Дніпропетровської та Харківської областей на суму понад мільярд  і погасили  заборгованість місцевих бюджетів з комунальних платежів. Цей механізм працює.  Тепер ми можемо його  зробити  в  цілому  за співвідношенням державного і місцевих бюджетів.  Але кожна область під  час   складання   своїх   бюджетів   отримає   після   нашого сьогоднішнього  рішення  чіткі  дані,  скільки  вона  може списати заборгованості,  котра в неї накопичилася  за  попередні  роки,  з оплати палива, електроенергії, тепла, газу, субсидій (Шум у залі). Я підтверджую офіційно (для стенограми), що ця частина є предметом розгляду  і  контролю Рахункової палати,  як і кожний взаємозалік, який на сьогодні контролює Рахункова палата.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування статтю 1  бюджету,  уточнену  і підтриману  Комітетом  з питань бюджету і Кабінетом Міністрів.  До того ж дано пояснення з усіх позицій,  що входить до балансу, а що

- ні.  Що ще потрібно?  Ну,  не можна так,  шановні колеги, щоб ми третій день влаштовували лікнеп у залі замість того, щоб працювати в  комітетах.  І  свої  політичні  амбіції  переносимо в зал,  щоб показати знання макроекономіки,  хоча,  я  впевнений,  лише  п'ять відсотків присутніх займалися балансом по-справжньому.

 

     Ставлю на  голосування статтю 1 бюджету.  Депутате Бродський, голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 206.

 

     Вноситься пропозиція голосувати в поіменному режимі.

 

     "За" - 259.

 

     Голосуємо статтю 1 в поіменному режимі.

 

     "За" - 211.

 

     Висвітіть по фракціях.

 

     За: комуністи - 0 із 109; НДП - 62 із 65; Народний рух - 44 з 46;  "Громада" - 6 із 26; зелені - 26 із 26; соціалісти - 0 із 20; соціалдемократи - 23 з 23;  "Незалежні" - 11 із 13; селяни - 12 із 12;  прогресивні соціалісти - 0 із 9;  "Реформи-центр" - 11 із 12; позафракційні - 16 із 17. Ось і все (Шум у залі).

 

     Надаю слово депутату Іоффе. Будь ласка.

 

     ІОФФЕ Ю.Я.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань науки і освіти (виборчий округ 111,  Луганська область). Уважаемый Александр Николаевич!  Уважаемые коллеги! Я не отношусь к тем, кто эти два дня кричал в зале,  однако хочу высказать свое отношение к тому, что здесь происходит.

 

     Думаю, принятие  бюджета  показывает  всю  порочность   нашей технологии принятия законов, их необеспечение. Каждый, не понимая, что стоит за строкой,  какие последствия будут после ее  принятия, начиная  с  первой,  ждет аргументации своих коллег.  Аргументация напоминает  фильм   "За   двумя   зайцами",   когда   Голохвастов, аргументируя  свои действия,  говорил:  "Это вам не просто так,  а очень и очень...".  А Сирки сказали,  что он "такий  розумний,  аж страшно".  Вот это происходит у нас в зале.  Остановлюсь буквально на двух позициях.

 

     Юлия Владимировна, впервые обращаюсь к вам. Мне Журавский как председатель   Христианско-демократической  партии  об яснил,  что главный принцип:  сначала нагрешить - потом каяться. Я сопоставляю технологии, по которым работали "Единые энергетические системы", и как вы теперь болеете за народ. Думаю, это как раз тот момент.

 

     И последнее.    Уважаемый    Александр     Николаевич!     Вы руководствуетесь добрыми пожеланиями,  понимая серьезность вопроса принятия бюджета. Вы ответственный человек. Я с уважением отношусь к такому подходу.

 

     Однако даже  это  не  дает вам право нарушать Регламент.  Вот предложили  Наталия  Витренко  и   Журавский   проголосовать   1,4 миллиарда  в  бюджет.  Понимаю:  вы не хотите заострять ситуацию в зале.  Я понимаю вас как человека и как  руководителя  парламента. Однако вы обязаны поставить это на голосование.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.

 

     Вважаю, на моєму місці ви вчинили б так само,  як я. Запевняю вас.  Адже ми сьогодні не розборки проводимо,  а приймаємо бюджет. Для розборок є органи, нехай займаються. І, повірте мені, на моєму місці так вчинив би кожен.

 

     Депутат Мороз. Будь ласка. За ним - депутат Довгань.

 

     МОРОЗ О.О.,  голова Комітету Верховної Ради України з  питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  92, Київська  область).  Шановний  Олександре  Миколайовичу!   Шановні депутати!  Третій  день  триває  дискусія  довкола однієї позиції. Прошу Ігоря Олександровича відповісти чітко,  щоб ми знали,  за що голосуємо.  У  чому  справа?  Ми домовилися про консолідовану суму бюджету,  визначили цифру. Знайшли механізм розщеплення доходів до бюджету і закріплення їх на обласному, місцевому чи іншому рівнях.

 

     Якщо це  так,  то  вчора суперечка відбувалася саме через це, щоб  не  було  перерозподілу  через  Державний  бюджет  суми,  яка прикріплюється  на  місцевому  рівні.  Ви  зрозумійте,  я  не можу принижуватися стільки,  як інший депутат, вимагаючи на місцях, щоб платили заробітну плату вчителям,  лікарям тощо.  Півмільярда - це приблизно  20  мільйонів  на  регіон.  Це  означає,  що  зніметься головний біль і Кабінету Міністрів, і місцевої влади, і депутатів, бо ж то щоденна проблема.  Я прошу вас вирішити дане питання -  це елементарно. Ви ж уже в статті 6 знайшли механізм перерозподілу на місцевий рівень. Тоді фракція голосуватиме, і все буде гаразд. Ну, не  можна  ж так.  Я сьогодні переговорив із головами обласних рад половини областей. Вони благають, щоб це справді відбулося під час прийняття бюджету.

 

     МІТЮКОВ І.О.   Шановний  Олександре  Олександровичу!  Шановні народні депутати!  Я звертаюсь особливо до  тих,  хто  представляє мажоритарні  округи.  Справді,  ми за ці два дні суттєво збільшили видатки по місцевих бюджетах.  Такої пропорції, якої ми досягли, у нас   ще   ніколи  не  було.  Справедливе  запитання:  яким  чином забезпечити  перерахування  даних  коштів  до  місцевих  бюджетів? Місцеві  податки  як  надходили,  так  і надходять безпосередньо у місцеві бюджети, але державні податки теж збираються на місцях. Ми пропонуємо в межах казначейства прийняти такий механізм,  який, до речі, діяв (це постанова

 502). Адже  відомо,  скільки  треба  області дотацій щомісяця або кожні   10   днів.   Частина   загальнодержавних   податків,   яка обраховується відповідно до цього обсягу дотацій, на регіональному рівні відразу ж розщеплюється і залишається  в  області.  А  решта передається до Державного бюджету.

 

     Були пропозиції зробити так,  що область не перераховує гроші до Державного бюджету,  доки не отримає всю планову дотацію.  Ми з цим  не  можемо  погодитись,  адже після того як дотація виконана, область втрачає загалом будь-який інтерес до збирання податків,  і за  нестабільності  доходів  ми  просто  мали б нульовий Державний бюджет.  Але такий механізм,  про який  я  сказав,  погоджений  із Комітетом  з  питань бюджету.  Він передбачає,  що ми на місцевому рівні впроваджуємо автоматичні відрахування коштів із дотацій  без підйому їх на рівень центрального бюджету.

 

     Крім того, у нас були області-донори, в яких ми, крім того що забирали  частину  податків,  іще  й  вилучали  конкретні  суми  з бюджету.  Під час доопрацювання цей механізм практично анульовано. Тільки щодо міста  Києва,  за  погодженням  із  державною  міською адміністрацією,   ми  залишили  вилучення  в  сумі  380  з  лишком мільйонів.  У решті областей відмовилися від  механізму  вилучення грошей із бюджету.

 

     ГОЛОВА. Депутат Довгань.

 

     ДОВГАНЬ С.В.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань фінансів     і     банківської     діяльності     (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Дякую, Олександре Миколайовичу. Шановні колеги! Фракція Селянської партії голосує за прийняття бюджету і за статтю 1 із таких причин: ми  в  цьому  бюджеті  вперше  за   7   років   записали   дотації сільськогосподарським  машинобудівникам.  Це  - 3 мільйони робочих місць.  Ми кажемо,  що треба підтримувати робітників, тобто народ. То народ матиме 3 мільйони робочих місць!  Після цього селяни,  17 мільйонів яких  проживають  на  селі,  отримають  нову  техніку  і працюватимуть,  бо  вже  8  років  жодного  нового трактора нашого виробництва і комбайна село не отримувало.

 

     Ми голосуємо за те,  що  0,5  мільярда  гривень  закладено  в Державному  бюджеті  на закупівлю сільськогосподарської продукції, чого також не робилося.  Крім того,  ще 800 мільйонів  виділяється для сільськогосподарського виробництва на інші програми.

 

     Таким чином,   1   мільярд   800  мільйонів  гривень  отримає агропромисловий   комплекс    разом    із    сільськогосподарським машинобудуванням  - це те,  що ми кажемо про народ.  Не знаю,  про який народ  говорить  "Громада"  (і  їх  підтримують  соціалісти). Гадаю, це народ іншої категорії...

 

     Ми голосуємо за бюджет,  оскільки в ньому розв'язана проблема регіонів  і  про  неї  ми  вже  три  дні  говоримо.  Якщо   комусь незрозуміло,  як  це  робити,  особливо  якщо  незрозуміло  голові комітету,  котра представляє "Громаду",  то ясно,  чому:  вони  це робитимуть тільки тоді, коли можна гроші, які в місцевих бюджетах, безсоромно  розкрадати,  як  вони  робили,  коли  мали  доступ  до Державного бюджету.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Вітренко.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 160, Сумська  область).  Фракция  Прогрессивной  социалистической партии   Украины,   социалистическая   оппозиция.   Прежде  всего, Александр Николаевич,  я хочу уточнить,  чтобы  не  тиражировалась очередная  ложь  Юлии  Тимошенко:  никаких  согласований  с  нашей фракцией по проекту бюджета вчера не происходило.  После того  как Бюджетную  резолюцию  приняло  большинство,  об единившись  вокруг предложений Комитета по вопросам  бюджета,  пусть  те,  кто  будет голосовать  (а  мы  требуем только поименное голосование),  за это отвечают.

 

     И второй момент.  Происходит коммерческая сделка,  уникальная на  всю  Украину  и  на  весь мир,  между "Едиными энергетическими системами" и правительством.  И Валерий Павлович  вчера  прекрасно это подтвердил. Вы ж только несколько дней назад рыдали с трибуны: где 4 миллиарда кубов газа,  где полтора миллиарда гривень? Почему же  вы  вчера  не  поддержали  наше  предложение  вернуть  полтора миллиарда в бюджет?  Мы в этой коммерческой сделке участвовать  не будем, потому что страдает весь народ Украины.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Депутат Жовтяк.

 

     ЖОВТЯК Є.Д., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий округ 94,  Київська  область).  Шановні колеги!  Закликаю  вас  усе-таки зважено поставитись до аргументів Міністерства фінансів і голови Комітету з питань бюджету.  Ми дуже напружено попрацювали над бюджетом. Так, він дуже напружений, але, на нашу  думку,  все-таки  реальний.  Дохідна  частина,  яка  нами прийнята,  може  бути  виконана.  Бюджет  суттєво поліпшений проти поданого варіанта.  Принципова позиція,  яку обстоював  профільний комітет,   -  це  міжбюджетні  стосунки.  Передбачено  гарантовані надходження  дотацій  до  місцевих   бюджетів.   Місцеві   бюджети збільшені   на  2  мільярди  гривень.  Отже,  практично  досягнуто суттєвого поліпшення.  Пропоную всім підтримати проект  бюджету  з тим,   щоб   наш  комітет  відразу  в  новому  році  приступив  до розроблення нового закону про бюджетну систему,  яким  передбачимо подальше поліпшення міжбюджетних стосунків (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Заспокойтеся,  будь  ласка.  Ну,  не  можна  від Руху п'ятьом надавати слово. По одному надаю.

 

     Депутат Кармазін від "Громади". Будь ласка.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  законодавчого  забезпечення  правоохоронної  діяльності та боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ

 134, Одеська область).  Місто-герой Одеса,  яке чекає,  що, може, окремим рядком і для оперного театру виділять  19  мільйонів,  щоб він не розвалився.

 

     Шановні народні депутати!  Давайте відмежуємо зараз політичне від суто юридичного й фінансового.

 

     Я чітко розумію,  що уряд пішов на те,  щоб врахувати наші  з вами  пропозиції і пропозиції бюджетного комітету.  Тому,  мабуть, Ігоре Олександровичу, коли ви говорили про механізм, то треба було зачитувати статтю 8 у варіанті бюджетного комітету,  де розписаний механізм дотацій місцевим бюджетам і все чітко видно.

 

     Я розумію, що деяким депутатам, які не працювали весь цей час над  проектом  бюджету,  дуже  важко  зараз  орієнтуватися.  Але я звертаюся до вас,  Олександре Миколайовичу, і до Валерія Павловича Пустовойтенка.  Валерію Павловичу, поки що в нас немає підписаного вами юридичного документа,  що ви погоджуєтеся на таку пропозицію, у  нас  є  друга  пропозиція  -  ваш  проект у цій зеленій книжці, внесений на друге читання.  Ще раз кажу: я вірю на слово. Та деякі депутати не вірять на слово.

 

     Хотілося б, щоб ви зараз зачитали текст статті, яку ми будемо голосувати, тому що за ці ночі зроблено справді багато. І я трошки дивуюся нашій колезі Вітренко,  яка сказала:  "очередная ложь Юлии Тимошенко". За весь час бюджетного процесу я жодного разу не бачив пані  Вітренко  в  кабінеті  бюджетного комітету...  Я теж не член комітету.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Депутат Порошенко.

 

     ПОРОШЕНКО П.О.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 12,  Вінницька  область).  Фракция  СДПУ(о).  Уважаемые   коллеги! Дальнейшее увеличение ничем не обеспеченной, "дутой" части бюджета приведет к огромным социальным последствиям, потому что люди будут получать   ничем   не   обеспеченные   бумажки.  Мы  должны  четко осознавать, что это, в свою очередь, приведет к карточной системе, очередям,  дефициту  и  в  конечном  итоге  отразится  на наименее социально защищенных слоях населения.

 

     Тем не менее,  Игорь Александрович,  я  хотел  бы  предложить следующее.   Голосовать   отдельную   статью   -   методологически неправильно,  но можно серьезно усилить позиции, особенно принимая во внимание депутатов-мажоритарщиков, если сейчас озвучить статью, чтобы все услышали, какие конкретно дотации получат области, и чем отличается вариант,  который был до сих пор,  от того,  который вы согласовали  сейчас.  Вполне  возможно,  что  после  этого   часть депутатов-мажоритарщиков  изменит свое мнение и проголосует за наш проект бюджета, потому что дотации регионам существенно увеличены. Некоторые  в  зале  этого  не  понимают и заангажированно голосуют против.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Подивіться статтю 7, там усе розписано.

 

     Депутат Мороз. Репліка. Будь ласка.

 

     МОРОЗ О.О.   Шановний   Олександре   Миколайовичу!    Шановні депутати!  Шановні радіослухачі!  Мені не хотілося б цього робити, але я змушений відреагувати на випад Сергія Довганя.  Пройшовши  в парламент  у  тісних  обіймах  Соціалістичної  партії  України  за списком,    він    не    знає    тих    проблем,    які     знають депутатимажоритарники,  у  тому  числі і я.  Тому я й обстоював ту позицію.  Відповідь мені щойно дав комітет, і в даному разі я вірю комітету, а в позиції Кабінету Міністрів сумніваюся.

 

     І нарешті.  Якщо Сергій Довгань так турбується про селян,  то чому ж він жодним  словом  не  обстоював  позицію  селян,  коли  з виділених  у бюджеті 47 мільйонів гривень тільки 8 мільйонів пішло на виробництво сільськогосподарської техніки?  І після  підписання секвестру  Президентом він відразу побіг до Президента підписувати угоду про його підтримку...

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Вимкніть мікрофон. Шановні колеги, я ще раз прошу відкинути політичні амбіції.  Ну кому потрібне звинувачення, що хтось до когось ходить?

 

     Депутат Юхновський. Будь ласка.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України    з    питань   промислової   політики   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Шановні  депутати!   Я закликаю  всі  політичні  партії  сконцентруватися  для  прийняття бюджету.

 

     Щодо 5 мільярдів 200 мільйонів гривень,  про які  ви  казали, Петре Миколайовичу. Давайте прослідкуємо до 1 квітня 1999 року, як буде виконуватися, і повернемся до цього питання.

 

     "Громада" вимагає,  щоб  були  уточнені  документи,  які   ми голосуємо.  Олександре  Миколайовичу,  я  вас дуже прошу,  коли ми будемо  приймати  проект  бюджету  в  цілому,   нехай   підготують документ,  де були б усі ті статті, які ми проголосували. Щоб ми в цілому голосували за певним документом.

 

     І хотів би закликати Олександра  Олександровича:  перестаньте змагатися з селянами.  Зараз ідеться про бюджет.  Давайте приймемо його.

 

     Я вважаю,  що  досягнуто   величезної   згоди.   Я   закликаю комуністів  бути розумними.  У нас залишається перший квартал.  За перший квартал ми  перевіримо,  як  то  все  виконується,  і  тоді повернемося до цього питання. А зараз треба проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Депутат Моісеєнко.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  голова  підкомітету  Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва,  місцевого самоврядування та діяльності рад (виборчий округ 53,  Донецька область).  Фракция Коммунистической партии Украины.  Я хотел бы ответить  Митюкову  и всем,   кто   думает,   что   коммунисты   руководствуются  только политическими мотивами.

 

     Я отвечаю за свой  избирательный  округ  и  уверен,  что  мои товарищи  руководствуются  при  голосовании  прежде  всего мнением своих  избирателей.  Как  бы  вы,  Митюков  и  все  остальные   из правительства,  проголосовали,  если  бы  имели  обращение  от  26 декабря 1998 года,  в котором сказано,  что участники совещания  - представители   отраслевых   профсоюзов  угольной  промышленности, руководители  Минуглепрома,  холдинговых  компаний,   об единений, предприятий и организаций министерства,  областных государственных администраций угольных регионов - и трудовые коллективы  на  своих собраниях  приняли  решение,  что  об ем  финансирования  угольной промышленности должен составлять не менее 5,5 миллиарда гривень?

 

     Подчеркиваю, я из угольного региона.

 

     У меня есть еще одно обращение. 2 тысячи 638 работников...

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Вимкніть мікрофон.

 

     Депутат Гуцол від зелених. Будь ласка.

 

     ГУЦОЛ М.В., секретар Комітету Верховної Ради України з питань прав   людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних  відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Фракція Партії зелених. Шановні колеги! Хочу всіх вас закликати до злагоди й  прийняття  Державного  бюджету,  котрий  дуже  потрібний  нашій державі.

 

     І хочу  поставити  запитання до міністра.  Які передбачаються дотації областям? Ви можете назвати цифри?

 

     Дякую.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Дотації областям - це стаття 7.  У вас варіант, який  був  до  вчорашнього  рішення про їхнє збільшення.  Ми маємо можливість збільшити дотації:  Автономна Республіка Крим - із 6 до 74  мільйонів;  області:  Вінницька  -  із  119  мільйонів  до 140 мільйонів;  Волинська  -  145  мільйонів;  Дніпропетровська  (була донором,   стала   дотаційною)  -  20  мільйонів;  Донецька  -  39 мільйонів;  Житомирська  -  215  мільйонів;  Закарпатська  -   285 мільйонів;  Запорізька  -  22  мільйони;  Івано-Франківська  -  96 мільйонів;  Київська  -  155  мільйонів;  Кіровоградська   -   147 мільйонів;  Луганська  -  58  мільйонів;  Львівська - 74 мільйони; Миколаївська - 21 мільйон;  Одеська - 32 мільйони; Полтавська - (а була  донором)  622 тисячі;  Рівненська - 56 мільйонів;  Сумська - 20,1 мільйона;  Тернопільська -  143  мільйони;  Харківська  -  12 мільйонів (була донором);  Херсонська - 111 мільйонів; Хмельницька

- 110 мільйонів;  Черкаська  -  80  мільйонів;  Чернівецька  -  27 мільйонів  (було  500  тисяч);  Чернігівська - 42 мільйони;  місто Севастополь - 8,2 мільйона.

 

     Практично по всіх позиціях збільшення.

 

     ГОЛОВА. Наговорилися? Будемо голосувати? Займіть, будь ласка, місця.  Сьогодні  31 грудня.  Давайте відкинемо образи й претензії один до одного і будемо приймати бюджет.

 

     Юліє Володимирівно,  закінчуйте консультації у своїй фракції. Ви  -  голова  комітету.  Про що ви консультуєтеся?  Фракція ж вас підтримує. Сідайте, будь ласка, і з Мітюковим вносьте ясність у ту чи  іншу  статтю.  Ну не можна ходити й кожного на вухо вмовляти з того чи іншого питання.

 

     Слово надається голові комітету Тимошенко. Будь ласка.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Александр Николаевич! То, что провозглашено в устной  форме,  по крайней мере фракция "Громада" точно разделяет. Но никто после  того,  как  голосовали  с  голоса  доходную  часть консолидированного   бюджета,   не   верит,  что  то,  что  сейчас говорится, будет реальностью в жизни и в бюджете. Поэтому основное предложение  - оформить все это в письменном виде и внести в зал с подписями   министра   финансов    и    Премьер-министра,    чтобы проголосовать не с голоса, а имея под рукой текст.

 

     Сейчас мы просто теряем время. Надо делать перерыв и готовить документы.

 

     ГОЛОВА. Юліє Володимирівно,  це мене ще раз переконує,  що ви взялися  не  за  свою  справу.  Ви  видаєте  благі  наміри за свою доброту.  Ми людям голову морочимо:  одні виступають від регіонів, інші  -  від  окремих виборців.  Ну не можна так!  Нас третій день слухає  вся  Україна,  і  тут  усі  розказують,  які  вони   блага принесуть.  Ви думаєте,  якщо це запишемо для регіонів,  то будуть голосувати за того чи іншого кандидата?  Там люди визначаться,  за кого  голосувати.  І  ні  адміністрації,  ні  ради  там  впливу не матимуть,  бо вони його не  мали  і  тепер  не  мають.  А  ми  тут говоримо,  яке  благо  хто  принесе.  Це  не "Громада" принесе,  а Верховна Рада.

 

     Я просив би проголосувати. Давайте приймемо бюджет. Думаю, ми ще   повернемося  до  нього  в  першому  кварталі,  це  і  депутат Юхновський пропонував.

 

     Сьогодні: давайте  підписи  збирати,  гарантію  треба...   Та гарантія - це закон,  який ми приймаємо в залі.  Оце гарантія! Яку ще гарантію треба?  Завтра цей  зал  може  приймати  рішення,  іти Кабінету Міністрів у відставку,  чи не йти.  Яка ціна тому підпису проти закону,  який затверджує Верховна Рада?  До чого тут підпис? Давайте   поставимо  підписи  на  новорічних  поздоровленнях  один одному, а тут приймемо бюджет.

 

     Я просив би проголосувати за статтю  1,  яка  погоджена  і  з комітетом,  і  з Кабінетом Міністрів і яка найбільш консолідує цей зал. Голосуємо у звичайному режимі.

 

     "За" - 211.

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Поіменно! Поіменно!

 

     ГОЛОВА. Голосуємо в поіменному режимі. Ну побачимо ще нуль, і що з цього?

 

     "За" - 205.

 

     Висвітіть. Петре  Миколайовичу,  навіщо  поіменно голосувати? Щоб показати,  що комуністи  не  голосують?  (Шум  у  залі).  Нуль голосів.

 

     Шановні колеги! Потрібно робити перерву?

 

     Депутат Чорновіл. За ним - депутат Мороз.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України  з   питань   культури   і   духовності   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановні колеги! Я думаю, що пора дати політичну оцінку  тому,  що  відбувається.  Чи  різну ідеологію   мають  селяни  й  соціалісти?  Ні,  вони  мають  єдину ідеологію.  Але від селян ніхто не йде в Президенти,  а Мороз  уже заявлений.  Дивіться, хто голосує проти: прогресивні соціалісти... Вітренко  вже  називають  кандидатом  у  Президенти,  Симоненка  і Мороза.

 

     У чому  справа?  Та  їм  треба  абсолютно  нереальний бюджет, поговорити  про  соціальні  потреби  трудящих.   Потім   усе   це, зрозуміло,  завалиться.  Після  цього  валиться уряд (в якому,  до речі,  рухівців немає,  а комуністи є),  вони на цьому  здобувають дивіденди і йдуть на президентські вибори.  А люди нехай здихають. Ось комуністи з їхньою боротьбою за інтереси трудящих!

 

     Треба дати політичну оцінку,  надрукувати в газеті результати останнього  поіменного  голосування.  Ще  раз  повторюю:  засудити можливих кандидатів у Президенти Симоненка,  Вітренко і  Мороза  й припинити трансляцію, бо це буде така бодяга в залі...

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Вимкніть мікрофон.

 

     Депутат Мороз.

 

     МОРОЗ О.О.  Олександре Миколайовичу,  я прошу, не переривайте мене, коли я не закінчив думку, так само, як і кожного депутата. І не коментуйте.  Без перекладача зрозуміло, що я кажу. Тоді я хотів закінчити словами, що фракція буде підтримувати статтю 1, оскільки вона вірить розрахункам комітету.

 

     А зараз  я хотів би запропонувати Юлії Володимирівні звернути увагу на те,  що йде стенографічний запис. Якщо Мітюков сказав, що він підтримує цей механізм,  то документом є стенограма,  і на неї можна зіслатися. Тому треба проголосувати статтю 1.

 

     МІТЮКОВ І.О.   Олександре   Олександровичу,   це    абсолютно правильно.

 

     МОРОЗ О.О.  І на закінчення, Вячеславе Максимовичу, ми з вами такими кандидатами вже були,  будь ласка,  тримайте свої слова при собі. Я не дивуюся вашим словам, не дивуюся.

 

     ГОЛОВА. Депутат Симоненко.

 

     СИМОНЕНКО П.М. Фракция коммунистов. Я думаю, что политическую оценку результатам этой социальной политики - политики уничтожения нашего  народа,  геноцида  -  уже  дал  сам  народ.  Эту  политику поддерживают  Рух,  Народнодемократическая  партия   и   кое-какие другие, представленные в Верховном Совете. Это первое.

 

     Второе. Фракция  коммунистов  голосует,  но  голосует  против этого проекта бюджета и требует,  чтобы  в  расходной  части  были учтены   предложения   фракции.   А   саме:  видатки  на  покриття заборгованості із заробітної плати,  пенсій,  стипендій  та  інших соціальних виплат - 3 мільярди 600 мільйонів гривень; на погашення заборгованості по знецінених заощадженнях - 510 мільйонів гривень; на охорону здоров'я - 810 мільйонів;  на освіту - 6 мільярдів;  на судову владу - 135 мільйонів; на житлово-комунальне господарство - 45  мільйонів;  на  паливноенергетичний комплекс - 5 мільярдів,  у тому числі  на  вугільну  галузь  -  3  мільярди;  на  АПК  -  550 мільйонів;  на  ліквідацію  наслідків  аварії  на ЧАЕС (люди в нас страждають) - 3 мільярди гривень. І на оборону також.

 

     А якщо ви сьогодні даєте Кабінету Міністрів  право  й  надалі проводити політику на знищення України і нашого народу,  то,  будь ласка,  відповідайте за них.  Ви вже боїтеся свого народу,  бо вам давно вже треба відповідати за це.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Шановні колеги! За що ми мову ведемо? Ми що, геноцид  зараз  призупинимо?  Давайте  дамо  людям   якийсь   шанс працювати з 1 січня. Цими закликами вже всі нагодовані.

 

     Депутат Журавський. Будь ласка.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.,  перший  заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності (виборчий округ

  68, Житомирська    область).   Християнськодемократична   партія України.  Шановні колеги!  Іде  новий  рік.  Нам  приємно  було  б зустріти  його  з  прийнятим бюджетом.  Я просив би вас підтримати Голову Верховної Ради,  він говорить слушні  речі.  Депутати,  які турбуються  про  виборців,  які  за справедливий розподіл доходної частини бюджету  і  проти  розкрадання  бюджетних  грошей,  просто зобов'язані  прийняти сьогодні бюджет.  Бо інакше ті,  щодо кого в нас,  шановні  народні  обранці,  є   велика   підозра,   матимуть можливість безконтрольно витрачати гроші. Ми всі: і ліві, і праві, і центристи - успішно рухаємося до порушення статті 96 Конституції України,   в   якій   сказано,   що   "Державний   бюджет  України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня".

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Депутат Яценко.

 

     ЯЦЕНКО В.М.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань екологічної політики,  природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (виборчий округ

 66, Житомирська область). Дякую, Олександре Миколайовичу. Фракція Компартії    України,   "Союз   Чорнобиль   України".   Олександре Миколайовичу!  Валерію Павловичу!  Справа не тільки  в  статті  1, справа  і  в  інших  статтях.  У  статті  3 йдеться про формування доходної частини бюджету.  Ігоре Олександровичу,  я ж  виступав  з цієї  трибуни  і  просив дати нам розрахунки.  Загальновідомо,  що більше 100 тисяч громадян України мають  доходи  понад  1  мільйон гривень. Підрахуйте, будь ласка, тільки надходження від податку на прибуток  цих  громадян  становитимуть  як  мінімум  20  мільярдів гривень.  Але  від  цих  платників  податку  ви  заклали в проекті бюджету всього 3 відсотки загального обсягу надходжень податку  на прибуток  громадян.  Усього 3 відсотки!  Ви абсолютно не зачіпаєте людей, які мають надприбутки. Я не буду наводити цифри, які на сто відсотків доводять мою правоту.

 

     Валерий Павлович может сказать: "Понимаете, они   в   тени".   Но,   Валерий   Павлович,   мы   из Государственного бюджета выделяем на финансирование органов власти почти полмиллиарда гривень.  У  вас  в  подчинении  почти  миллион вооруженнных  людей.  Чего  вам  еще  не  хватает,  чтобы  навести порядок? Это же реальные деньги. И не воровать их надо...

 

     ГОЛОВА. Вимкніть мікрофон.  По-моєму, ми повторюємо одне й те саме. Треба було йти в комітет і там працювати.

 

     МІТЮКОВ І.О. Олександре Миколайовичу, дозвольте відповісти.

 

     ГОЛОВА. Не треба. Депутат Матвієнко. Будь ласка.

 

     МАТВІЄНКО А.С., член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства (виборчий округ

 17, Вінницька  область).  Шановні  народні  депутати!  Олександре Миколайовичу!  Ігоре Олександровичу! Якщо це справді щирість, а не якийсь  зговір,  що  має  на  меті  завалити  бюджет і змусити нас (принаймні  тих,  хто  хоче   прийняти   бюджет)   звернутися   до Президента,   щоб   він  видав  указ,  бо  ми  не  можемо  жити  в нерегульованій державі,  то давайте спробуємо зробити  так.  Ігоре Олександровичу,  те,  що  ви  сказали,  повторіть  ще  раз  з цієї трибуни.  Ми  уважно  послухаємо,  підтвердимо   голосуванням   цю позицію, яка погоджена урядом і бюджетним комітетом, і тоді будемо голосувати постатейно.  Особливо статтю 7,  в якій  іде  мова  про збільшення дотацій регіонам і про виключення зустрічних потоків.

 

     Потім доки ми будемо голосувати постатейно,  це оформиться як стенограма,  яка  завізується  вами,   Ігоре   Олександровичу,   і бюджетним комітетом.  І будуть виключені спекуляції стосовно того, що хтось комусь не довіряє.

 

     Якщо і це не пройде,  то тоді, думаю, ми марно сидимо в цьому залі, тому що і комуністи, і "Громада", і соціалісти мають на меті не те,  про що вони кажуть,  а щось інше.  А бюджет є жертвою тієї мети.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ставлю  на  голосування у звичайному режимі статтю 1, яка погоджена  комітетом  і  Кабінетом  Міністрів.  Тут  практично знайдено компроміс. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 230. Спасибі.

 

     Переходимо до статті 2.

 

     МІТЮКОВ І.О. Олександре Миколайовичу! До статті 2 ніяких змін не було внесено.  Чи є необхідність повністю її  зачитувати?  Вона текстова,  у  ній визначено перелік податків,  які зараховуються в доходи  Державного  бюджету  на  1999  рік.  Єдине  доповнення   - надходження  від  продажу  квот  на  здійснення експортноімпортних операцій.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування статтю 2.

 

     "За" - 216.

 

     До статті 2 є зауваження? На прохання депутатів ще раз ставлю на голосування  статтю  2.  Вона  загального  плану,  на  підставі закону, який ми прийняли.

 

     "За" - 228.

 

     Прийнято.

 

     Переходимо до статті 3. Ігоре Олександровичу, будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Одну хвилинку, в мене два примірники - старий і новий. Я повинен перевірити.

 

     ГОЛОВА. Поки Ігор Олександрович уточнює,  я зачитаю,  у  мене новий варіант під руками.

 

     Стаття 3:  "Установити  доходи  Державного бюджету України на 1999 рік у сумі 23 мільярди 895 мільйонів 260,8 тисячі гривень,  у тому   числі   по  основних  джерелах  у  таких  сумах:  податкові надходження..." - і далі за текстом. Будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О. Це погоджені позиції.

 

     ГОЛОВА. Юліє Володимирівно, питань немає?

 

     Ставлю на голосування статтю 3. Вона погоджена.

 

     "За" - 233.

 

     Стаття прийнята.

 

     Стаття 4:  "Відповідно  до  розподілу   видатків   Державного бюджету України на 1999 рік за функціональною класифікацією згідно з додатком 1  до  цього  закону  затвердити  бюджетні  призначення головним  розпорядникам  коштів  державного  бюджету  на  1999 рік згідно з додатком 2 до цього закону.  Додатки 1 та 2 є невід'ємною частиною цього закону"...

 

     Голосуємо.

 

     "За" - 221.

 

     Голосуємо, будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О.   З  урахуванням  того,  про  що  говорила  Юлія Володимирівна стосовно зменшення видатків.  Те,  що  в  стенограмі зафіксовано.

 

     ГОЛОВА. З урахуванням пропозицій, які вносив комітет.

 

     "За" - 212.

 

     Будь ласка, слово має депутат Тимошенко.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Я  прошу,  чтобы четко прозвучало "в редакции комитета".

 

     ГОЛОВА. Голосуємо статтю 4 в редакції комітету.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Юліє Володимирівно,  ми ж  домовилися,  що  йде урядовий текст.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку. Голосуємо в редакції комітету.

 

     "За" - 46.

 

     Голосуємо в  редакції  Кабінету Міністрів,  але з урахуванням зауважень, які вносились і погоджені.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Мова йде про скорочення  видатків  на  державне управління, на обслуговування боргу. За рахунок цього збільшується фінансування науки,  культури, освіти, охорони здоров'я. Iдеться і про  МЖК  (20  мільйонів),  і про судову владу (враховано повністю пропозиції).

 

     ГОЛОВА. Голосуємо статтю 4 з тими погодженими позиціями.

 

     "За" - 203.

 

     Які є зауваження щодо статті 4?

 

     Депутат Донченко. Будь ласка.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.  Александр Николаевич, у меня есть предложение. Здесь  же мы голосуем и два приложения,  касающиеся,  в частности, расходов по  отдельным  отраслям.  Меня  интересует  раздел  9  на странице   3   приложения   -   "Соціальний  захист  та  соціальне забезпечення"...

 

     ГОЛОВА. Ми статтю 4 голосуємо.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.  В  этой  статье  об  этом  и   говорится.   Мы утверждаем в приложениях все расходы. Я не ухожу в сторону.

 

     Здесь на   выплату   пенсий   из   Государственного   бюджета предусмотрено 876 миллионов гривень.  Вы передаете  эти  деньги  в Пенсионный  фонд.  Я хотел бы для себя уточнить:  вы собираетесь в этом году погашать перед Пенсионным фондом  долг  Государственного бюджета?  Я здесь не вижу этого. Будьте добры, покажите эту цифру, ведь накопилось ни много ни мало -  почти  450  миллионов  гривень долга.

 

     Ответьте мне,  пожалуйста. Я, может быть, и проголосую за эту статью, если вы сейчас мне это докажете.

 

     МІТЮКОВ І.О. Кошти, про які ви говорили,

- це  поточні витрати на покриття поточних зобов'язань з пенсійних виплат.  Що ж до погашення заборгованості, то на останній сторінці цього  додатку  є стаття "Видатки на покриття заборгованостей,  що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ,  грошовому  забезпеченню,  стипендіях та інших соціальних виплатах".  Тут мова йде і про пенсії.  І сума,  яка тут  є,  буде розподілятися в тому числі на погашення заборгованості з пенсій.

 

     Ми обговорювали    це    питання.   Оскільки   точної   цифри заборгованості на 31 грудня (на сьогодні)  ми  не  знаємо,  то  не можемо й виписати конкретну цифру.  Але ми прийняли рішення, що це буде пропорційно  до  частки  кожного  виду  заборгованості.  А  з урахуванням  того  фактора,  що,  коли  ми  платимо  100 мільйонів заробітної плати з нарахуваннями,  30 мільйонів ще додатково йде в Пенсійний   фонд,  то  Пенсійний  фонд  заборгованість  із  пенсій погашатиме швидше.

 

     ГОЛОВА. Узгоджено. Голосуємо.

 

     "За" - 193.

 

     Депутат Терещук. Будь ласка. А тоді депутат Манчуленко.

 

     ТЕРЕЩУК В.В.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  у  закордонних  справах і зв'язках з СНД (багатомандатний загальнодержавний  виборчий   округ,   КПУ).   Дякую,   Олександре Миколайовичу. Вносилася пропозиція, яка була підтримана комітетом, про те,  щоб включити у розділ "Охорона здоров'я"  окремим  рядком (код  081003)  видатки  на україно-кубинську програму лікування та оздоровлення дітей,  які постраждали внаслідок аварії на  ЧАЕС  та екологічних  впливів.  За  шість років,  протягом яких ця програма виконується,  на Кубі оздоровлено 17  тисяч  дітей  України.  Куба орієнтовно витратила на це більше 350 мільйонів доларів США.  Нині створено Міжнародний дитячий центр у Євпаторії,  і треба,  щоб  цю програму можна було й далі виконувати та розвивати.

 

     Прошу проголосувати:    17    мільйонів    гривень    -    на україно-кубинську програму лікування та оздоровлення дітей.  Прошу підтримати, шановні депутати.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Шановні народні депутати!  Згідно з Регламентом пропозиції до другого читання  повинні  мати  подвійний  характер, тобто  збільшення  видатків або за рахунок зменшення якихось інших статей, або за рахунок збільшення доходної частини.

 

     Щоб врахувати цю пропозицію,  я пропоную прийняти рішення про те,   що  ми  ці  17  мільйонів  включаємо  в  бюджет  як  видатки чорнобильського фонду.  І тоді це буде обов'язково  враховано  при складанні кошторису його виконання.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Шановні колеги, я приймав кубинського посла разом із депутатом Терещуком з даного питання.  Справді,  це треба підтримати.   Ми  заборгували.  Ми  знаємо  і  нашу  економіку,  і кубинську економіку.  Тому давайте передбачимо не окремою статтею, а  з  резерву,  з  інших  доходів  -  але  щоб  ми розрахувалися в обов'язковому порядку.  Включимо в кошторис чорнобильського  фонду цих 17 мільйонів і розрахуємося. Голосуємо.

 

     Рядком у видатках чорнобильського фонду.

 

     "За" - 233.

 

     Рішення прийнято.

 

     Слово депутату Турчинову.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України  з  питань  бюджету   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий   округ,  Всеукраїнське  об'єднання  "Громада").  Фракція "Громада".  Шановні колеги, я розумію, що всі вже втомилися. Надто важко йде в цьому році бюджетний процес.  Олександре Миколайовичу, сьогодні  зранку  представники  бюджетного  комітету   підписували протокол  погодження з Кабінетом Міністрів,  і є пропозиція (прошу її підтримати)  проголосувати  проект  закону  з  урахуванням  цих пропозицій  у  цілому  -  і  закінчити  на  цьому бюджетний процес (Оплески).

 

     МІТЮКОВ І.О. Правильно, абсолютно правильно.

 

     ГОЛОВА. Добра  пропозиція,  ставлю  її  на  голосування.  Від бюджетного комітету (Шум у залі).

 

     "За" - 198.

 

     Будемо голосувати постатейно, питань немає.

 

     Олександр Олександрович Мороз.  Будь ласка. А потім - депутат Крючков.

 

     МОРОЗ О.О.    Шановні    депутати!    Шановний     Олександре Миколайовичу! Група депутатів звернулась до бюджетного комітету із пропозицією  передбачити  в  бюджеті  окремим  рядком  хоч  би  10 мільйонів  для Центру дитячої кардіохірургії,  щоб продовжити його функціонування.  З  допомогою  Верховної  Ради  цей   центр   було створено. Сьогодні він втрачає свої можливості. За рік приблизно 2 тисячі дітей  помирають,  не  одержавши  необхідної  допомоги.  За рахунок   тих  коштів,  які  передбачаються  з  емісії,  треба  10 мільйонів записати на цей центр. Іншого виходу в нас немає.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Олександре  Олександровичу,  це   дуже   слушне питання,  але ми пропонуємо зробити інакше. Ми зняли 370 мільйонів з видатків на обслуговування  боргу  і  за  пропозиціями  комітету будемо їх розподіляти між охороною здоров'я,  освітою і культурою. Давайте зараз зафіксуємо,  що 10 мільйонів із  цих  370  мільйонів піде на цей центр.  Тобто є і джерело,  і напрям видатків. Це буде збалансована пропозиція.

 

     ГОЛОВА. Депутат Крючков. За ним - депутат Манчуленко.

 

     КРЮЧКОВ Г.К., голова Комітету Верховної Ради України з питань національної  безпеки і оборони (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Наш комітет наполягає на тому, щоб видатки на   національну   оборону  були  передбачені  в  таких  розмірах: утримання Збройних Сил України - 1 мільярд 870 мільйонів  гривень; закупівля озброєння та військової техніки - 140 мільйонів гривень; науково-дослідні  та  дослідно-конструкторські  роботи   -   154,9 мільйона гривень;  Прикордонним військам - 298 мільйонів 750 тисяч гривень.  А також передбачити в розділі,  де йдеться про погашення заборгованості з виплати заробітної плати,  окремим рядком видатки для Збройних Сил України.  І передбачити  видатки  для  проведення заходів,  пов'язаних  із скороченням Збройних Сил України згідно з постановою Верховної Ради,  яка прийнята  за  поданням  Президента України.  Без  цього  члени  комітету  голосувати за цей проект не будуть і не мають права.

 

     Що стосується погашення заборгованості,  то ми наполягаємо на виконанні  вимоги  Президента про скорочення видатків на утримання управлінського апарату на 30 відсотків  і  на  скороченні  на  100 мільйонів  гривень  резервного  фонду  Кабінету Міністрів України, який у проекті бюджету збільшено на 100 мільйонів.

 

     Дякую.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Шановні народні депутати!  Питання фінансування національної  оборони  кожного  року  обговорюється  дуже  гостро. Навіть учора ми обговорювали можливість скорочення фінансування на 200 мільйонів,  але зал це не підтримав,  і правильно зробив.  При доопрацюванні,  коли  було  враховано   всі   варіанти   можливого збільшення фінансування,  ми знайшли можливість додатково виділити на національну оборону 21 мільйон гривень і  довести  фінансування до 1 мільярда 700 мільйонів.  Це - все, більше в нас немає грошей. Ми повинні тоді говорити,  що  скорочуємо  інші  видатки.  Ми  вже скоротили на 80 мільйонів видатки на державне управління, далі вже просто нема куди скорочувати.

 

     Проте хочу  додати,  що  на  доповнення  до  1  мільярда  700 мільйонів  гривень грошового утримання,  яке фіксується в бюджеті, ми окремо  вводимо  позицію  щодо  забезпечення  взаєморозрахунків шляхом  взаємозаліків  старої  заборгованості  по  таких  позиціях фінансування національної оборони,  прикордонників,  інших силових структур,  як  харчування,  обмундирування,  будь-яка послуга,  не пов'язана з виплатою грошового  утримання  або  заробітної  плати. Попередній  аналіз  за  цей і минулий роки свідчить,  що потенціал такого заходу коливається в межах від 400 до 500 мільйонів гривень додаткового   фінансування.   І   ми   даємо  цю  можливість.  Але гарантувати  зараз  цю  суму,  записувати  це  грошима  -   просто обманювати  самих  себе.  Однак  я  точно  можу  сказати,  що  вся заборгованість,  яка  накопичилася  за  цей  рік  у   національній обороні,  у Міністерстві внутрішніх справ і Прикордонних військах, буде обов'язково погашена за рахунок цих залікових схем.

 

     ГОЛОВА. Депутат Манчуленко.  Будь ласка.  За  ним  -  депутат Старинцев.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   національної   безпеки   і    оборони    (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Фракція Народного руху України.  Шановний  Голово!  Шановний  пане  міністр!  Безперечно, бюджет ми приймаємо в складній ситуації.  Обмеженості фінансові є, але все-таки давайте подивимося на деякі позиції додатку

 2. Розділ  "Міжнародна  діяльність":  чому  скорочено  видатки на міжнародну  діяльність  на  30  мільйонів   гривень?   Це   зовсім незрозуміло.

 

     Я хотів   би  сказати,  що  фракція  Народного  руху  України підтримує вимоги комітету щодо видатків на утримання Збройних Сил, на  закупівлю озброєння і військової техніки,  науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи,  про що говорив  голова  комітету Георгій Крючков. Я дуже шаную Державну податкову службу, але на її утримання заплановано 401 мільйон  114,9  тисячі  гривень.  Думаю, можна  було  б  цю  цифру  відкоригувати  і  звідси  взяти дещо на утримання Збройних Сил і загалом на національну оборону. Це перше.

 

     Друге. Резервний  фонд  Кабінету  Міністрів  закладається   в розмірі 400 мільйонів гривень.  Я думаю, цю цифру також можна було б  підкоригувати  і  передбачити  деякі   кошти,   наприклад,   на міжнародну діяльність чи на утримання Збройних Сил України.

 

     І я   хотів  би  зробити  одну  пропозицію  стосовно  розділу "Національна оборона".  Нам треба передбачити нову статтю,  в якій затвердити в складі Державного бюджету цільову субвенцію в розмірі 162,1 мільйона гривень на передачу у комунальну власність областей об'єктів  соціально-культурної  інфраструктури  та житлового фонду Міноборони.

 

     ГОЛОВА. Вам написали багато.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Шановні народні депутати! Я знову прошу вносити пропозиції  до  другого читання відповідно до Регламенту.  Якщо ви хочете збільшити видатки,  то балансуйте це з іншими пропозиціями: або щодо збільшення доходів, або щодо скорочення інших видатків. Я не  можу  так  швидко  реагувати  на  ці   пропозиції.   Подавайте збалансовані.

 

     Що стосується зовнішньої політики, то я повертаюсь до виступу Юлії Володимирівни  Тимошенко.  Вона  сказала,  що  ми  в  балансі скорочення  видатків  знайшли можливість не йти на те скорочення - 30 мільйонів,  - яке запропонував Кабінет Міністрів.  Хоча,  чесно кажучи, у цей скрутний період придбання за кордоном приміщень... Я працював за кордоном і знаю,  дорожче чи ні,  але ми погодилися  з цією пропозицією.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Депутат Старинець. Потім - депутат Ковалко.

 

     СТАРИНЕЦЬ О.Г., член Комітету Верховної Ради України з питань молодіжної політики,  фізичної культури і спорту  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,  КПУ).  Фракція  комуністів. Шановний Олександре Миколайовичу! Шановні колеги! Нашим комітетом, на засіданні якого були присутні Ігор Олександрович, Адам Іванович і Валерій Андрійович Смолій,  прийняте рішення про  виділення  9,8 мільйона   гривень   на   фінансування  молодіжних  програм  через Український національний комітет молодіжних організацій.

 

     1 грудня  Президент  України  підписав  Закон   України   про молодіжні  та  дитячі  громадські  організації.  У статті 10 цього закону  передбачається  фінансування  молодіжних  програм  окремим рядком   через   Український   національний   комітет   молодіжних організацій.  Я пропоную в  додатку,  де  визначено  на  молодіжні програми  9 мільйонів гривень,  переписати:  "Видатки на молодіжні програми через УНКМО - 9 мільйонів гривень".

 

     Прошу підтримати цю пропозицію. Це пропозиція комітету.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Ковалко. Будь ласка.

 

     КОВАЛКО М.П., голова Комітету Верховної Ради України з питань паливноенергетичного   комплексу,   ядерної  політики  та  ядерної безпеки (виборчий округ 65,  Житомирська область).  Шановний Ігоре Олександровичу!  Я  вважаю,  що  ми  вже  рухаємося до голосування законопроекту про бюджет в цілому.  І тому прошу вас у  статті  10 перейти  від  рентної плати 5 доларів за тисячу кубометрів газу до 4,27 долара і за нафту з 3 доларів за тонну до нульової ставки.

 

     Це дасть  можливість  виконувати   національну   програму   і збільшити дохідну частину бюджету.

 

     МІТЮКОВ І.О. Шановний Михайле Петровичу! Я не можу підтримати вашу пропозицію,  тому що тоді треба вилучити  відповідні  суми  з доходів бюджету,  а отже,  або шукати нові джерела надходжень, або скорочувати  якісь  видатки.  На  сьогодні  проект   бюджету   вже збалансований.

 

     ГОЛОВА. Депутат Шеховцов.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д.,  член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий округ 52,  Донецька область). Уважаемые коллеги! Я обращаю ваше внимание на то,  о чем уже говорил Донченко. Статья 4 - это огромная статья,  если учесть  два  приложения  к  ней,  в которых  расписаны  все  расходы  Госбюджета  -  по функциональной классификации и по распорядителям  средств.  Сейчас,  насколько  я понимаю,  нам  предлагается  проголосовать  эту  статью в редакции Кабинета Министров.  То есть вся наша предварительная работа,  все предложения комитетов пойдут, образно говоря, коту под хвост.

 

     Чтобы вы,    Александр   Николаевич,   могли   поставить   на голосование,  я  вношу  сбалансированное  предложение   (бюджетный комитет  к первому чтению предложил,  а Верховная Рада поддержала) не финансировать в будущем году производство наград  -  орденов  и медалей,   сэкономить  2  миллиона  и  использовать  их  на  более актуальные потребности.

 

     Комитет предложил,  в  частности,  увеличить  хотя  бы  на  1 миллион гривень финансирование института Уполномоченного по правам человека. Вот прошу проголосовать: за счет сокращения на 1 миллион расходов   на  производство  побрякушек  увеличить  на  1  миллион финансирование аппарата Уполномоченного по  правам  человека.  Это сбалансированная поправка.

 

     МІТЮКОВ І.О.  По-перше,  я вважаю неповагою називати державні нагороди "побрякушками".  По-друге,  ми  почали  нашу  сьогоднішню дискусію з того (це були слова голови бюджетного комітету, я знову повертаюся до цього), що стосовно видаткової частини з урахуванням пропозицій, про які Юлія Володимирівна доповіла, ми досягли згоди. Тому йдеться про  спільну  позицію.  Якщо  ми  зараз  повертаємося назад, то тоді це обговорення взагалі не має сенсу.

 

     Шановні народні  депутати!  Тут  були питання щодо податкової адміністрації,  армії.  Податкова адміністрація збирає гроші,  щоб фінансувати армію.

 

     Резервний фонд.  Кожного року ми виходимо на те, що резервний фонд повинен становити мінімум 400 мільйонів гривень. Багато з вас зверталися до Міністерства фінансів, до уряду з проханням вирішити якісь нагальні проблеми  регіонів.  Завдяки  чому  ми  це  робимо? Завдяки  резервному  фонду.  А щодо села...  Ми ж маємо можливість швидко  зреагувати,  коли  йдеться  про  весняні  польові  роботи, збирання врожаю. Якби в нас не було резервного фонду, чи мали б ми право фінансувати Закарпаття?

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування  пропозицію,  внесену  народним депутатом Старинцем:  9 мільйонів гривень з міністерства перенести на УНКМО, записавши окремим рядком. Голосуємо.

 

     ДОВЖЕНКО В.І.,  міністр України у справах  сім'ї  та  молоді. Олександре Миколайовичу, надайте мені слово.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 154.

 

     Будь ласка, слово міністру.

 

     ДОВЖЕНКО В.І.  Шановні  народні  депутати!  Ви знаєте,  що на Міністерство України у справах сім'ї та молоді покладено обов'язок розробляти  та  реалізовувати державну політику в галузі підтримки сім'ї, жінок, дітей та молоді (Шум у залі).

 

     На 1999 рік плануються видатки в сумі 9 мільйонів гривень,  у тому  числі:  2  мільйони  -  на  реалізацію сімейної політики;  2 мільйони  -  на  реалізацію  дитячих  програм;  1  мільйон  -   на реалізацію  Національної  програми  дій  щодо поліпшення становища жінок і 4 мільйони - на молодіжні програми.  Ми подавали заявку на 19   мільйонів   гривень,  щоб  реалізовувати  ці  програми,  але, безперечно, в бюджеті таких коштів немає.

 

     Стосовно фінансування   молодіжних   і   інших    громадських організацій.  Це  теж  один із обов'язків нашого міністерства.  Ми цього року  фінансували  молодіжні,  жіночі  й  дитячі  громадські організації  і плануємо наступного року їх фінансувати в обсязі 50 відсотків...

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Вимкніть мікрофон.  Шановні колеги! Я надаю по одній хвилині,  бо в нас сьогодні брак часу.  Наближається 1999 рік! І давайте не переконувати один одного! Хвилини досить.

 

     Я ще раз ставлю на голосування пропозицію,  яку вніс  депутат Старинець, і прошу її підтримати.

 

     "За" - 199.

 

     Ставлю на  голосування  пропозицію  фракції НДП - залишити ці кошти в міністерстві, але окремим рядком записати: для УНКМО.

 

     ДОВЖЕНКО В.І.  Олександре  Миколайовичу,  я  підтримую   таку пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування цю пропозицію.

 

     МІТЮКОВ І.О. Там ще гроші треба буде знайти...

 

     ГОЛОВА. Заробимо, шукати не будемо.

 

     "За" - 167.

 

     Шановні колеги! Одну хвилинку! Я обіцяв надати слово депутату Мухіну.  Ну ви ж дивіться: в залі 50-60 рук піднято! (Шум у залі). А потім поставлю на голосування пропозицію депутата Шеховцова (Шум у залi). Надам - у мене записано...

 

     МУХІН В.В.,  перший заступник голови Комітету Верховної  Ради України  з  питань національної безпеки і оборони (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Уважаемые депутаты! Сядьте на место и послушайте, что я вам скажу. Вы  что,  собираетесь  с  автоматами  Калашникова  воевать  против "томагавков"?  Сядьте,  не  надо  вам воевать!  Два умных человека стоят:  Митюков  и   Александр   Николаевич,   который   руководит процессом.  Я  вас прошу,  учтите,  что Министерство обороны - это такая сложная структура, которую надо поддерживать всем народом. Я очень  прошу  и  Митюкова,  и Александра Николаевича:  разработки, связанные с созданием  новых  систем  вооружения,  на  которые  мы выделяем  208 миллионов гривень...  Митюков,  я очень прошу,  ты ж понимаешь, что надо эти деньги вложить.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Я розумію, що це дуже потрібно. Більше того, це наукоємні  виробництва,  які пройдуть за всіма позиціями і дійдуть до металурга, до гірника, і це дуже вигідно. Я розумію.

 

     МУХІН В.В.  Совершенно верно.  Александр Николаевич,  ну вот, Митюков понимает,  я понимаю...  Я - простой советский профессор - это понимаю, и Митюков тоже понимает.

 

     Уважаемые народные депутаты!  Давайте  поддержим  предложение выделить  на  создание  новых  систем вооружения всего-навсего 208 миллионов гривень.

 

     МІТЮКОВ І.О.  А яке джерело? У нас джерела немає для цього. У нас  зафіксовано:  в межах існуючих видатків усього є 1,7 мільярда гривень,  208 мільйонів у нас є від реалізації військового  майна. За рахунок цих коштів можна зробити закупівлю.

 

     ГОЛОВА. Шановні  колеги!  Одну  хвилинку!  Я ще раз ставлю на голосування пропозицію депутата  Шеховцова,  в  якій  ідеться  про виділення    1   мільйона   гривень   для   фінансування   апарату Уповноваженого з прав людини,  і  будемо  голосувати  статтю  4  в цілому. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 181.

 

     Ставлю на  голосування  пропозицію  депутата Старинця про те, щоб 9  мільйонів  гривень  коштів  міністерства  записати  окремим рядком  для  УНКМО  (Шум у залi).  Одну хвилинку!  Слово надається фракції, і потім будемо голосувати.

 

     МАТВІЄНКО А.С.  Шановні колеги!  Я хочу підтримати пропозицію комуністів  щодо  фінансування  молодіжного  руху і вважаю,  що це справа справді дорога,  але відсутність поваги до молодіжного руху коштуватиме  державі  дорожче.  Ми  повинні  мати  в цьому питанні відповідний порядок.

 

     Олександре Миколайовичу!  Я пропоную передбачити фінансування молодіжних    організацій   окремим   рядком,   але   фінансування здійснювати через Міністерство України у справах сім'ї та  молоді, тому  що комусь потрібно контролювати ті чи інші державні установи щодо ефективності використання цих коштів.

 

     Збільшувати кількість суб'єктів бюджетного фінансування -  це значить порушувати прийняту нами Бюджетну резолюцію.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ми  можемо  вести розмову в межах бюджету і тих цифр, які ми вже проголосували.  Я ще  раз  ставлю  пропозицію  депутата Старинця на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 218.

 

     Проголосуйте, будь  ласка.  Олександр Миколайович Яковенко не встиг. Олександре Миколайовичу, голосуйте з депутатом Красняковим. Депутат Кириленко підтримує, і Прем'єр також просить...

 

     "За" - 232.

 

     Прийнято. Спасибі.

 

     Одну хвилинку!  Депутат  Мухін  вніс  пропозицію,  яку не всі зрозуміли.  Я просив би, Володимире Васильовичу, уточніть її, будь ласка. Мова йде про 208 мільйонів гривень.

 

     МУХІН В.В.  Александр Николаевич, я еще раз обращаюсь ко всем народным депутатам,  я  обращаюсь  к  нашей  стране.  Может  быть, народные  депутаты и не будут голосовать,  но наша страна голосует за.  Я  прошу  поставить  на  поименное  голосование   предложение выделить всего лишь 208 миллионов гривень на создание новых систем вооружения.  Я  прошу  всех  народных  депутатов  поддержать   мое предложение. Вы же понимаете, что творится в этом мире. Если мы за это не  проголосуем,  то  дальше  не  о  чем  говорить.  Александр Николаевич,  я  очень прошу вас поставить на поименное голосование предложение предусмотреть 208 миллионов гривень на создание  новых систем вооружения.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування пропозицію депутата Мухіна.

 

     "За" - 86.

 

     Слово депутату Алексєєву. За ним - депутат Красняков.

 

     МІТЮКОВ І.О.    Олександре   Миколайовичу,   дозвольте   мені відповісти депутату  Мухіну.  Це  питання  справді  дуже  важливе. Давайте   ми  його  зафіксуємо  в  стенограмі  і  дамо  відповідне доручення.  У нас є 1 мільярд 100 мільйонів гривень надходжень від централізації  амортвідрахувань.  Частину  цих  коштів  можна буде спрямувати на розробку і освоєння тієї продукції,  про яку говорив народний  депутат  Мухін.  Суму  я зараз не можу визначити,  бо це потребує додаткових  розрахунків,  але  дайте  доручення  Кабінету Міністрів,  нехай  він  це  зробить.  Тоді ми зможемо сказати,  що виділили кошти на створення нових систем озброєння.

 

     ГОЛОВА. Депутат Алексєєв. Будь ласка.

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України з питань свободи слова та інформації (виборчий округ

 172, Харківська  область).  Я  совершенно   согласен   с   Игорем Александровичем  Митюковым в том плане,  что обсуждение проекта во втором чтении надо вести строго в соответствии  с  Регламентом.  Я полагаю,   что   если   бы   нам  были  розданы  поправки  в  виде сравнительной таблицы,  это было бы правильно, тогда бы, наверное, голосование шло лучше.

 

     А теперь по сути дела.  Сейчас все говорят:  дай, дай, дай! И никто не говорит:  на!  Мы рассматриваем  статью  4.  К  ней  есть приложение.  Вот поправка, внесенная мною в установленном порядке, к  приложению.  Я  предлагаю  снять  с  бюджетного  финансирования абсолютно  все или практически все общественные организации.  Если есть  какие-то  важные  общественные  программы,  то  они   должны финансироваться через министерство.  И здесь я совершенно согласен с депутатом Матвиенко. Я считаю, что из бюджета в нынешней тяжелой ситуации   можно   финансировать  лишь  организации,  об единяющие граждан,  которые в  силу  своего  физического  состояния  требуют поддержки (слепые, глухие, инвалиды). Все же остальные должны быть из этого перечня исключены.  А  то  ведь  получается  у  нас  так: полторы  тысячи общественных организаций,  а из них только полтора десятка  придворных  (тех,  кто  вхож  в  исполнительную   власть) получают поддержку.

 

     Я прошу  поставить  это  предложение на голосование.  Слепые, глухие, другие инвалиды - могут получать поддержку, а все прочие - пожалуйста, в общем порядке.

 

     Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради

 

     України МАРТИНЮК А.І.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю    пропозицію    депутата   Алексєєва   на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 131.

 

     Рішення не приймається.

 

     Народний депутат Красняков. Будь ласка.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В., член Комітету Верховної Ради України з питань науки  і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ).   Фракция    Коммунистической    партии    Украины.    Игорь Александрович!  Вот  мы имеем два документа,  которые поступили от Комитета по вопросам бюджета и от Министерства финансов. Назовите, пожалуйста,   сумму  ассигнований  консолидированного  бюджета  на систему  образования.  Сколько  все-таки  получается?  Цифру   1,3 миллиарда  гривень в проекте Госбюджета мы видим.  Какова же будет цифра в консолидированном бюджете? Это первый вопрос.

 

     Вопрос второй.  Насколько  учтена   необходимость   погашения задолженности  по  заработной  плате именно в системе образования? Она  сегодня  равна  435  миллионам  гривень,  84  миллиона  -  по стипендиям. Насколько учтено это?

 

     Вопрос третий.  Игорь Александрович, мы на заседании комитета при обсуждении статьи 12 договаривались установить, что те учебные заведения,   которые   имеют  земельные  участки,  все-таки  будут освобождены от уплаты земельного налога.  Почему  это  сегодня  не учтено?  Чем  мы будем платить?  Ситуацию,  которая сложилась,  вы знаете.  И Моисеенко,  и Симоненко говорили о том,  что  если  6,4 миллиарда гривень не будет консолидировано в бюджете, то мы знаем, сколько учебных заведений будет закрыто.

 

     Ответьте на эти вопросы.  Наше голосование будет зависеть  от ваших ответов.

 

     МІТЮКОВ І.О. Що стосується зведеного бюджету й видатків, то я прошу Станіслава Альбіновича Буковинського мені допомогти. У нього всі матеріали зведеного бюджету.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     БУКОВИНСЬКИЙ С.А.,   заступник   міністра  фінансів  України. Шановні народні депутати!  У тих попередніх  розрахунках,  які  ми вносили  на  розгляд  Верховної  Ради,  передбачалося  виділити на освіту 4,2 мільярда гривень.  Але я хочу  зазначити,  що  коли  ми обраховували  всі запропоновані збільшення (800 мільйонів гривень, 300 мільйонів чи 700 мільйонів перед цим),  ми не визначали,  куди їх   спрямувати,   маючи   на  увазі,  що  місцеві  ради  під  час затвердження своїх бюджетів самі спрямують їх пропорційно - чи  на охорону здоров'я,  чи на освіту, чи на культуру. Тобто залишили це на розгляд місцевих рад.  Тому це тут  не  фіксується,  бо  це  не директивні показники, а показники місцевих рад.

 

     МІТЮКОВ І.О. Я хотів би додати дещо про заборгованість, бо це дуже важливе питання. Я говорив тут ще вчора, що заборгованість із соціальних видатків з місцевих бюджетів за цей рік стабілізувалася і зменшується.  Заборгованість із Державного бюджету  зростає,  бо Державний бюджет у нас збалансований гірше, ніж місцеві. Але ми за вчора й сьогодні вирішили додати ще 800 мільйонів гривень, а потім ще  300  мільйонів  гривень  до  місцевих  бюджетів.  Я  абсолютно переконаний,  що за умови  прийняття  цього  проекту  бюджету  цих коштів  для  місцевих  бюджетів  достатньо,  щоб повністю погасити заборгованість  перед  освітянами.  Ви  знаєте,  що  дві   третини закладів   освіти  фінансуються  на  місцевому  рівні.  Тобто  цим рішенням ми створюємо повний потенціал для того,  щоб у 1999  році місцеві  бюджети  прогасили  заборгованість.  І  не  тільки  перед освітянами.

 

     У нас ще є пропозиція щодо звільнення  від  плати  за  землю. Якщо ви за неї проголосуєте, то ми це питання вже можемо прийняти. Але ми ж  тоді  повинні  розуміти,  що  це  означає  й  відповідне зменшення податкових надходжень.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України

 

     ТКАЧЕНКО О.М.

 

     ГОЛОВА. Депутат Самойленко. За ним - депутат Кармазін.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.,  голова  Комітету  Верховної  Ради України з питань екологічної  політики,  природокористування  та  ліквідації наслідків      Чорнобильської      катастрофи     (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Фракція зелених.  Я дуже радий, що пішов конструктивний процес обговорення і всі включилися в цю роботу,  але як голова комітету мушу порушити  таке  питання. Наші   пропозиції   були   проголосовані  на  засіданні  комітету, погоджені з Міністерством фінансів і з  бюджетним  комітетом,  але зазнали редакційних поправок.  У статті 45 не враховано пропозицію комітету щодо слова "щодекадно".  Ви пам'ятаєте,  ми  говорили:  у чорнобильський   фонд   кошти  перераховуються  тричі  на  місяць, щодекадно. Враховується? Згодні?

 

     МІТЮКОВ І.О.  Ми говорили тоді,  що прив'язуємо це до ПДВ,  а ПДВ  надходить  три  дні на місяць.  Ми вирішили слово "щодекадно" вилучити,  тому що фізично неможливо...  Робити це щодекадно ми не можемо,  тому що ПДВ надходить три дні: 19, 20 та 21 числа кожного місяця.  Саме в ці дні й робитимуться платежі  до  чорнобильського фонду.

 

     ГОЛОВА. Я    ставлю   пропозицію   депутата   Самойленка   на голосування.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Не треба, ми це погодимо.

 

     ГОЛОВА. Гаразд.  Депутат Кармазін.  За ним -  депутат  Мороз. Будь ласка.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.   Шановні   народні   депутати!   Катастрофічна ситуація склалася не лише в обороні,  але я прошу,  щоб ми ще  раз повернулися  до  пропозиції  депутата  Мухіна  про  виділення  208 мільйонів гривень.  Треба  винести  їх  поки  за  дужки,  а  потім проголосуємо. Я зараз запропоную, звідки взяти гроші.

 

     І я звертаю вашу увагу,  що комітетом і міністерством не були враховані пропозиції щодо  погашення  заборгованості  з  грошового утримання  і  заробітної плати працівникам Міністерства внутрішніх справ - 120 мільйонів гривень.  Заборгованість людям,  які  носять зброю,  ризикують своїм життям,  за цей і за минулий роки в деяких областях сягає семи місяців.  Я вважаю,  що в розділі  6  видатків треба   передбачити   кошти   на   погашення  цієї  120-мільйонної заборгованості. Це перше.

 

     Друге. За рахунок чого? У нас записано 400 мільйонів - резервний фонд Кабміну. От звідти вилучаємо 200...

 

     ГОЛОВА. Спасибі.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Перепрошую, я не закінчив.

 

     ГОЛОВА. Я  ще  раз кажу - резервний фонд ми чіпати не будемо. Ми до нього будемо звертатися протягом року.  І не  вносьте  таких пропозицій.   Ми  домовилися,  що  резервний  фонд  становить  400 мільйонів гривень,  і будемо протягом року ним користуватися, плюс 100  мільйонів  на  сільськогосподарські  роботи  - 500 мільйонів, тобто півмільярда!..  І давайте не шукати сокирку під  лавкою.  Ви довго  розказували,  а  потім прийшли до резерву.  Я ще раз кажу - резерв є резерв.

 

     Депутат Мороз. Будь ласка.

 

     МОРОЗ О.О.    Шановні    депутати!    Шановний     Олександре Миколайовичу!  Я  прошу  послухати  і  підтримати  мене.  Я вносив пропозицію про виділення коштів кардіологічному  дитячому  центру. Ігор  Олександрович  говорить,  що  це  можна  передбачити окремим рядком  у  межах  відповідної  статті.  Я  хочу,  щоб  ми  за   це проголосували.

 

     Також я звертаюся до всіх вас,  особливо до тих,  хто приймає громадян.  У  нас  надзвичайно  поширилися,  навіть  набули  стану епідемії онкозахворювання. Є пропозиція виділити Онкоцентру саме з емісійних коштів 10 мільйонів гривень,  маючи  на  увазі,  що  всі онкооперації  мають  робитися в Україні безплатно.  Ви ж приймаєте людей,  знаєте,  скільки з цього приводу звернень.  Це обов'язково треба  вирішити,  причому,  можливо,  не  тільки  в Онкоцентрі,  а скрізь,  куди звертаються люди з приводу онкозахворювань, операції мають робитися безплатно. Людям у такому стані і при такій хворобі ніде взяти коштів на лікування. Я прошу підтримати цю пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю  її  на  голосування,  будь  ласка.  Шановні колеги! Не тримайте руки. Я всім дам можливість виступити.

 

     "За" - 166.

 

     МІТЮКОВ І.О.   Олександре  Олександровичу!  Це  питання  буде вирішено.  Але що значить за рахунок емісійних коштів?  Все одно ж ми повинні запозичити...  (Шум у залі).  Ну,  окремим рядком (ми ж домовилися,  Олександре Олесандровичу) будуть виділені ці кошти  - 10  мільйонів.  Гроші знайдені.  Емісійні,  неемісійні - це не має значення! Давайте проголосуємо, щоб передбачити окремим рядком.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги!  Давайте підтримаємо цю пропозицію  і окремим рядком передбачимо ці кошти. Будь ласка, підтримайте всі.

 

     МІТЮКОВ І.О. На Онкоцентр.

 

     ГОЛОВА. На Онкоцентр.

 

     "За" - 289.

 

     Прийнято.

 

     Давайте статтю  4  проголосуємо  в цілому (Шум у залі).  Одну хвилинку!

 

     Депутат Петренко. За ним - депутат Чубаров.

 

     ПЕТРЕНКО Д.Д.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (виборчий округ

 107, Луганська   область).   Игорь   Александрович   и  Александр Николаевич!    Разработчиками    проекта     бюджета     полностью проигнорированы вопросы, связанные с ТЭКом, в частности с угольной промышленностью.  Проигнорировано мнение комитета, проигнорированы и  расчеты  Министерства  угольной  промышленности,  и  требования профсоюзов.  Сегодня угольной  промышленности  выделено  только  1 миллиард   566  миллионов  гривень.  Этого  недостаточно!  Украине требуется 60 миллионов тонн товарного угля. Мы сегодня закупаем 12 миллионов  тонн.  Если  мы  выделим  эти  деньги,  тогда  не будем покупать уголь за рубежом.

 

     Полностью проигнорировано   капитальное    строительство    в угольной промышленности, не выделены деньги на регрессные выплаты. Бюджетный комитет  и  Комитет  по  вопросам  ТЭК  нашли  источники финансирования. К сожалению, Кабинет Министров нас не поддержал.

 

     Я предлагаю     проголосовать    отдельной    строчкой    без распределения пока по угольной промышленности цифру 3 миллиарда  1 миллион гривень.

 

     МІТЮКОВ І.О.   Шановні   народні   депутати!  Ми  це  питання обговорювали дуже багато разів,  але я хочу додати,  що 1  мільярд 600 мільйонів державної підтримки в бюджеті є.  Ще 400 мільйонів - це закупівля вугілля до матеріального резерву (7,5  мільйона  тонн для   того,   щоб  забезпечити  запаси  на  зиму).  Це  закріплено відповідною позицією,  ми дійдемо до цієї статті.  Це є. А коли ми будемо  розподіляти централізовані амортизаційні відрахування,  то передбачимо,  як  про  це  сьогодні  говорив   Валерій   Павлович, фінансування  практично всіх шахт,  які запланували добудувати,  і лав, які треба ввести в дію.

 

     ГОЛОВА. Депутат Чубаров. За ним - депутат Пухкал.

 

     ЧУБАРОВ Р.А.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України    з   питань   прав   людини,   національних   меншин   і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 8, Автономна  Республіка  Крим).  Игорь  Александрович!  Одна  из наиболее взрывоопасных социальных проблем Крыма - это обустройство депортированных  -  110  тысяч человек,  которые возвратились и не имеют жилья.  Мы с вами неоднократно говорили об этом.  Сегодня  в Крыму  из  700 об ектов 213 уже на 70 процентов готовы.  Надо было минимум - 35 миллионов гривень, чтобы продолжить их строительство. Спасибо  правительству,  добавившему к 9 миллионам еще 11,  теперь стало 20 миллионов.

 

     Игорь Александрович, в то же время мы увеличили более чем в 7 раз  дотации  Автономной  Республике  Крым,  и это тоже хорошо.  Я предлагаю проголосовать за  то,  чтобы  из  этих  дотаций  еще  15 миллионов   гривень   передать  для  обустройства  депортированных (получается  35  миллионов)  и  расписать  их  таким  образом:  10 миллионов  -  на  социальную сферу и 25 миллионов - на капитальное строительство. Давайте за это и проголосуем.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Тобто,  наскільки я зрозумів,  ваша  пропозиція полягає в тому, щоб на 15 мільйонів гривень зменшити обсяг дотацій Автономній Республіці Крим,  визначений у статті 7 (до цього  було лише  6,6 мільйона).  Тобто ці 15 мільйонів перенести в статтю,  в якій ідеться про інші заходи  в  галузі  соціальної  політики,  на позицію  стосовно  поверненню  депортованих.  Давайте  ставити  на голосування.

 

     ГОЛОВА. Просто переноситься з однієї статті в іншу.

 

     МІТЮКОВ І. О. Але все те йде Криму.

 

     ГОЛОВА. У межах кримського бюджету. Підтримайте, будь ласка.

 

     "За" - 164.

 

     Я прошу,  шановні колеги, підтримайте. Це все в межах бюджету Криму. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За"- 191.

 

     Депутат Пухкал.

 

     ПУХКАЛ О.Г., заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах і зв'язках з СНД (виборчий округ

 209, Чернігівська  область).  Шановний  Олександре  Миколайовичу! Шановні колеги!  Комітет у закордонних справах і  зв'язках  з  СНД офіційно  вніс  пропозиції  до  бюджетного комітету і Міністерства фінансів стосовно збільшення фінансування видатків  на  міжнародне співробітництво  -  до 750 мільйонів гривень і відповідно стосовно пропорційного збільшення  видатків  за  основними  статтями  цього розділу. На жаль, наші пропозиції не враховані.

 

     Я хотів би принагідно зауважити,  що Міністерство закордонних справ   є   єдиним    розпорядником    бюджетних    коштів,    які використовуються  на  97  відсотків у вільно конвертованій валюті. Тому ми повинні запровадити  компенсаційний  механізм,  визначивши видатки на міжнародне співробітництво еквівалентно в доларах США.

 

     У поточному році міністерство через зміну обмінного курсу вже втратило  16   мільйонів   доларів.   Якщо   ми   не   запровадимо компенсаційний   механізм,   не  передбачимо  його  в  додатку  1, міністерство знову  матиме  втрати.  Тому  Комітет  у  закордонних справах  і  зв'язках з СНД наполягає на тому,  щоб наші пропозиції були враховані, і просить поставити це на голосування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю цю пропозицію на голосування.

 

     МІТЮКОВ І.О. Тільки джерела немає...

 

     "За" - 127.

 

     Депутат Попеску. За ним - депутат Доманський.

 

     ПОПЕСКУ І.В.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України    з   питань   прав   людини,   національних   меншин   і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 204, Чернівецька   область).  Дякую.  Фракція  СДПУ(о).  Шановний доповідачу!  Позиція 866 стосується газети  "Голос  України".  Тут передбачено 3 мільйони 600 тисяч гривень.  Справа в тому, що за ці кошти фінансується також випуск додатків національними мовами.  Ми не пропонуємо змінювати загальну цифру,  а просто, якщо ви згодні, записати:  "в тому числі мовами національних  меншин".  Це  перший нюанс.

 

     І другий   нюанс.   Позиція   800   стосується   фінансування "Просвіти".  Є питання щодо фінансування виготовлення  підручників української мови для національних шкіл. Оскільки немає коштів, а в статуті "Просвіти" це  записано,  якщо  є  згода,  пропоную  також передбачити:   "у  тому  числі  на  допомогу  у  виготовленні  цих підручників".

 

     МІТЮКОВ І.О.  У межах виділених сум. Це підтримується, а тому можна голосувати.

 

     ГОЛОВА. Я  ставлю  це  на  голосування.  Почекайте,  спочатку проголосуємо. Підтримайте, будь ласка.

 

     "За" - 185.

 

     Голосуємо ще раз. Будь ласка.

 

     "За" - 176.

 

     Це ж те,  що стосується нас усіх.  І  вносить  його  народний депутат  Правденко.  Цитую  його записку:  "Прошу вас поставити на голосування пропозицію про перенесення фінансування газети  "Голос України" із загального окремого рядка (позиція 866, код 120201) до статті  "Функціонування  законодавчої  влади"  розділу   "Державне управління".  Я прошу,  підтримайте. Це повинно йти через Верховну Раду. Будь ласка, підтримайте. Там усього 3,6 мільйона гривень. Це є в проекті бюджету. Тут питань немає.

 

     "За" - 216.

 

     Голосуємо, голосуємо...

 

     "За" - 254.

 

     Прийнято.

 

     Депутат Доманський. Виступить і Павловський.

 

     Депутате Доманський, будь ласка. А потім

- депутат Масенко.

 

     ДОМАНСЬКИЙ А.І.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України  з  питань національної безпеки і оборони (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).   Уважаемый   Александр Николаевич!  Уважаемые народные депутаты! Неужели мы не видим, что происходит сегодня в мире?  Большинство стран стремится  завладеть ядерным   оружием,   укрепить   свой  военный  потенциал.  А  наши Вооруженные Силы в 1998 году  не  получили  ни  одного  танка,  ни одного  самолета,  ни  одного  вертолета.  Я не говорю уже о новых образцах вооружений и техники.

 

     В России   сегодня   в   полтора   раза    повышены    оклады военнослужащим, новые ракеты "Тополь-М" поставлены на дежурство.

 

     Я еще раз прошу предусмотреть на содержание Вооруженных Сил в бюджете 1 миллиард 870 миллионов гривень,  на закупку  вооруженной военной  техники  -  140  миллионов,  на  научно-исследовательские работы - 154,5 миллиона гривень,  а также предусмотреть  погашение задолженности  по  денежному  содержанию  в  сумме  465  миллионов гривень. Прошу эти предложения поставить на поименное голосование, Александр Николаевич.

 

     МІТЮКОВ І.О.  За рахунок чого?  У кого забрати, скажіть, будь ласка. Ви ж повинні вносити збалансовані пропозиції!

 

     ГОЛОВА. Я прошу,  надайте  слово  депутату  Крючкову  (Шум  у залі). Одну хвилинку, це стосується оборони.

 

     Крючков Георгій Корнійович. Будь ласка.

 

     КРЮЧКОВ Г.К. Я ще раз підтверджую все те, що говорив стосовно армії,  і прошу розглянути і окремо проголосувати  пропозицію  про виділення на утримання Прикордонних військ 298 мільйонів 750 тисяч гривень.  Нині ситуація в  Прикордонних  військах  така,  що  один солдат  служить  за  трьох,  а  їсть  через  день.  До  того  ж на Прикордонні війська поклали ще й демаркацію кордону.  На це коштів немає.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ганьба!

 

     КРЮЧКОВ Г.К.   Це   так   ми  можемо  дуже  "дотворити"  нашу державу... Я наполягаю на тому, що запропонував.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування цю пропозицію.

 

     МІТЮКОВ І.О. То за рахунок чого ж?

 

     ГОЛОВА. Голосуємо за рахунок перерозподілу.

 

     "За" - 169.

 

     Шановні колеги! Я просив би переголосувати ту пропозицію, яку вносив  депутат Чубаров,  щоб у межах бюджету Криму виділити не 15 мільйонів гривень,  а 10 мільйонів.  У межах  кримського  бюджету! Будь ласка, підтримайте.

 

     "За" - 211.

 

     Я прошу проголосувати. Ну, так не можна: 211 голосів!

 

     МІТЮКОВ І.О.  Пропозиція  про  те,  щоб  частину   додаткової дотації,   наданої  Криму  (10  мільйонів  гривень),  передати  на облаштування  депортованих  народів.  Ідеться  про  більш  як  200 об'єктів   соціально-побутової  інфраструктури.  Скажімо,  будинок побудовано,  все зроблено,  але треба ще завершити  електрощитову, каналізацію... Я думаю, що це треба підтримати.

 

     "За" - 200.

 

     ГОЛОВА. Депутат Красняков.  За ним - депутат Павловський (Шум у залі). Заспокойтеся! Я надам вам слово. Депутате Красняков, будь ласка.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В.   Фракция   Коммунистической   партии.   Игорь Александрович!  Вы не очень точно,  не очень  внятно  ответили  на вопросы о финансировании системы образования.

 

     Первый вопрос.  В  первом  варианте  проекта  на  образование предусматривалось   4,2   миллиарда   гривень   консолидированного бюджета.  Мы увеличили сумму доходов. Скажите, насколько в связи с этим увеличилась сумма ассигнований консолидированного бюджета  на образование?

 

     Второй. Учтено  ли  здесь  выполнение  статьи  57  Закона  об образовании?

 

     И третий  вопрос.  На  финансирование  высшей   школы,   ПТУ, техникумов из Госбюджета выделяется 1,3 миллиарда гривень.  Это на 240 миллионов гривень меньше, чем в текущем году. Если мы сохраним этот  об ем  финансирования  высшей  школы из Госбюджета,  то мы в основном потеряем систему ПТУ,  она  пойдет  под  топор.  Скажите, согласно ли Министерство образования из тех 390 миллионов гривень, которые не распределены, какую-то сумму выделить на финансирование из Госбюджета системы образования?

 

     Ответьте на эти вопросы.

 

     МІТЮКОВ І.О. Відповідаю. Зараз відповісти абсолютно точно, до мільйона або до півмільйона,  дуже важко.  Але ми говоримо про те, що за ці дні ми домовилися збільшити обсяг коштів,  що виділяються місцевим бюджетам, додатково на 1 мільярд 200 мільйонів гривень.

 

     Позиція бюджетного комітету полягає в тому,  що 40  відсотків видатків  місцевих бюджетів повинно направлятися на освіту.  Тобто зараз ми можемо чітко  сказати,  що  40  відсотків  від  суми  1,2 мільярда гривень гарантовано піде в місцеві бюджети на освіту. Оце вся сума.

 

     У розпорядженні бюджетного комітету є 390 мільйонів  гривень,  які він розподілятиме відповідно до ваших пропозицій.  І частина цих коштів буде виділена на фінансування  з Державного  бюджету  освіти.  Давайте спрямуємо їх на фінансування профтехучилищ.

 

     Щодо статті 57 Закону про освіту.  Я про це вже  говорив.  Це моя  позиція  як громадянина,  якщо хочете.  Є багато рішень,  які Верховна Рада прийняла з порушенням конституційних положень.  Таке буває,   коли  ви  приймаєте  рішення  про  збільшення  соціальних видатків без визначення необхідних фінансових джерел.

 

     Закон приймається,  але конституційно цей закон працює  тоді, коли  ви  проголосували за джерело фінансування цього закону.  Для того щоб вирішити питання,  які ви порушуєте (це стосується і  дії статті  57),  я  пропоную:  давайте  проголосуємо  за  податок  на нерухомість.  Такий податок - це джерело.  Адже ви повинні  своїми рішеннями   визначити   якесь   джерело   фінансування.   Скажімо, приватизація "Укртелекому" чи щось інше... Тоді й статтю 57 будемо фінансувати.  Планували  отримати  від  приватизації  1,5 мільярда гривень, а отримали 400 мільйонів...

 

     ГОЛОВА. Депутат Павловський. Будь ласка.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України  з  питань  Регламенту,  депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України  (виборчий  округ  188,  Хмельницька область).   Шановний  Олександре  Миколайовичу!  Шановний  Валерію Павловичу! Я хочу привернути увагу до трьох питань.

 

     Перше. Валерію Павловичу!  Треба обов'язково  окремим  рядком виділити     кошти    на    фінансування    науково-дослідних    і дослідно-конструкторських   робіт   Міністерства    оборони.    Це економічне  питання.  Кожна гривня,  вкладена сюди,  дає 9 гривень віддачі. Ось і тому це повинно бути виділено окремо, незважаючи на всі інші аргументи.

 

     Тепер друге,  на  що хочу звернути увагу.  Валерію Павловичу, треба  передбачити  (давайте  дамо  таке   протокольне   доручення Кабінету   Міністрів)  невеликі  кошти  для  того,  щоб  завершити будівництво тих кооперативів,  де люди по два  роки  відпрацювали, втративши   свої   професії.   Їх  залишилося  небагато  -  113  у Хмельницькому,  в Запоріжжі та в інших містах. Тому я прошу просто дати  протокольне  доручення,  щоб передбачити кошти на завершення будівництва цих об'єктів.

 

     І третє - найсуттєвіше.  У  нас  є  30  сховищ  радіоактивних відходів. Там стаються аварії...

 

     ГОЛОВА. Надаю  слово  депутату  Терещуку.  За  ним  - депутат Масенко.

 

     МІТЮКОВ І.О. Олександре Миколайовичу, я дуже швидко відповім. У  додатку 1 на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи передбачено  виділити  65   мільйонів   гривень,   на   завершення будівництва житла для військовослужбовців - 25 мільйонів гривень.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Депутат Терещук. Будь ласка.

 

     ТЕРЕЩУК В.В.  Дякую, Олександре Миколайовичу. Шановні народні депутати!  Я прошу звернути увагу на  пропозицію,  яка  стосується діяльності кожного народного депутата у Верховній Раді.

 

     Справа в тому,  що в нас у проекті бюджету під кодом 170901 є стаття  "Національна  програма  інформатизації".  У  рамках   цієї національної  програми  треба  виділити  окремим  рядком  кошти на комп'ютеризацію роботи депутатів Верховної Ради.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Правильно!

 

     ТЕРЕЩУК В.В.  У тому числі і на  створення  загальнодержавної системи інформаційноаналітичного забезпечення законотворчої...

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Зрозуміло всім. Є письмове подання.

 

     Я ставлю  це на голосування.  Це справді треба підтримати.  Я прошу, підтримайте, будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О. У межах затвердженого кошторису...

 

     ГОЛОВА. У межах затвердженого кошторису Верховної Ради.

 

     "За" - 238.

 

     Спасибі, прийнято.

 

     Депутат Масенко. Будь ласка. А потім - депутат Григорович.

 

     МАСЕНКО О.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань державного будівництва,  місцевого самоврядування та діяльності рад (виборчий округ 147, Полтавська область). Дякую. Ігоре  Олександровичу!  Я  думаю,  що  це  не  потребує особливого тлумачення.  Думаю, що цей бюджет буде більш реальним... У проекті передбачено   200  мільйонів  гривень  на  компенсацію  втрат  від знецінення заощаджень громадян.  Але  ми  в  законі  записали:  "і коштів колишнього Держстраху".

 

     І я вважаю, що там треба дописати...

 

     МІТЮКОВ І.О. Правильно...

 

     МАСЕНКО О.М. ...І виділити також цю суму.

 

     МІТЮКОВ І.О. Тобто врахувати цю позицію...

 

     МАСЕНКО О.М.  І, Олександре Миколайовичу! Ми прийняли рішення скасувати    мораторій    на     сплату     сільськогосподарськими підприємствами  відрахувань  до Пенсійного фонду.  Повірте,  що це нереально! Сільгосппідприємства і далі не будуть їх сплачувати, бо не  мають можливості!  Давайте передбачимо в бюджеті дотацію,  щоб вони могли робити відрахування до Пенсійного фонду.

 

     І останнє.  Олександре  Миколайовичу,  Ігоре  Олександровичу! Полтавська  область  весь  час була донором для країни.  А в місті Полтаві недобудована дитяча поліклініка.  Ще й  ювілей  1100-ліття Полтави в 1999 році. Я прошу все-таки передбачити хоч 20 мільйонів гривень на добудову поліклініки в місті Полтаві.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Депутат Григорович.  Будь ласка.  За нею  - депутат Єськов.

 

     ГРИГОРОВИЧ Л.С.,  заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  та  дитинства (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановні народні депутати!  До Нового року залишилося менше  12  годин.  Ми все-таки  спромоглися  поставити під нашу новорічну ялинку скромні подаруночки і для молодіжних програм (хоча 40-літні дяді  могли  б краще звітуватися),  і для полтавських закладів,  і таке інше. Але ми не подбали про тих,  про кого найперше треба  було  б  подбати. Сьогодні в Україні налічується 600 тисяч дітей віком до 1 року. Ми сьогодні маємо 15,5 мільйона пенсіонерів і  10,5  мільйона  дітей. Через п'ять років ми будемо мати 20 мільйонів пенсіонерів і 5 чи 7 мільйонів дітей. Отже, хто нам буде платити пенсії?

 

     Тому (а Верховна Рада робила це щороку,  це в  дусі  програми національного  відродження,  Олександре  Миколайовичу)  ми повинні виділити хоча б 20 мільйонів гривень для виробництва національного дитячого  харчування,  для  національного товаровиробника.  І хочу сказати,  Ігоре Олександровичу,  що ці кошти ми можемо взяти з тих 370 мільйонів, про котрі ви говорили, які йдуть на потреби освіти, охорони здоров'я,  материнства і дитинства.  Я прошу зробити такий новорічний дарунок нашим дітям.

 

     МІТЮКОВ І.О.   Якщо   бюджетний   комітет   підтримає,  я  не заперечую.

 

     ГОЛОВА. Юлія  Володимирівна  підтримує.  Шановні  колеги!  Ви знаєте,  що дитяче харчування завжди було пріоритетом. Я просив би підтримати цю пропозицію тих,  у кого є дітки, і в кого ще будуть. Борис Ілліч просить за онуків.

 

     "За" - 256.

 

     Спасибі. Борис Ілліч Олійник.  Потім - депутат Єськов. За ним

- депутат Манчуленко.

 

     ОЛІЙНИК Б.І.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України   у закордонних    справах   і   зв'язках   з   СНД   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Шановні колеги!  У  мене таке  враження,  що  навіть  мої близькі колеги трактують прохання комітету і  Міністерства  закордонних  справ  про  надання  коштів нібито   як   для   обслуговування  дипкорпусу.  Ні,  йдеться  про обслуговування зовнішньополітичної  діяльності,  до  якої  ми  всі причетні.

 

     Якщо ми  таким  чином  будемо  скорочувати видатки (а депутат Пухкал просив додаток,  який не  досягає  навіть  мінімуму),  тоді можна спокійно закривати Міністерство закордонних справ, блокувати аеропорти,  а командирам видати пакети,  які треба буде розкрити о 16.00. Що ж це тоді за робота?

 

     Я прошу, шановні колеги мої найближчі, все-таки проголосувати за той мінімум,  якого навіть недостатньо,  це пропозиція депутата Пухкала.  Я  не  говорю  про  ремонт  офісу,  який  уже загрозливо потріскує.

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВА. Слово має депутат Єськов. Будь ласка. Потім - депутат Манчуленко.

 

     ЄСЬКОВ В.А.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань паливноенергетичного  комплексу,  ядерної  політики   та   ядерної безпеки   (виборчий   округ   109,  Луганська  область).  Спасибо. Уважаемые коллеги!  Я думаю,  в этом зале нет ни одного  человека, которому не было бы понятно, что состояние угольной промышленности перешло критическую черту.  На сегодня кредиторская  задолженность отрасли  - 8,5 миллиарда гривень,  дефицит оборотных средств - 3,3 миллиарда,   задолженность   по   зарплате   -   2,5    миллиарда, задолженность по регрессным выплатам - 500 миллионов.

 

     Понятно, что суммой 1,6 миллиарда гривень не покроешь все эти необходимые потребности.  Да мы и не просим покрыть их  полностью. Но  3,1  миллиарда  гривень  -  это  та  крайне необходимая сумма, которая даст возможность угольной промышленности выжить.

 

     Я убедительно вас прошу,  или давайте честно признаемся,  что все   мы,  сидящие  здесь,  сознательно  способствуем  уничтожению угольной промышленности,  или проявим коллективный разум и изменим цифры расходов на угольную промышленность.

 

     Я очень   прошу  вас  проголосовать  в  поименном  режиме  за выделение  отрасли  3,1  миллиарда  гривень  -  то,  о  чем   была предварительная   договоренность  и  правительства,  и  бюджетного комитета.  Ведь мы все равно эти расходы понесем, закупая уголь за границей, тем самым лишая работы своих людей.

 

     ГОЛОВА. Шановні   колеги!   Це   питання   справді  непросте. Енергетика,  продукти  харчування,  наука  -  це  теж  пріоритетні галузі,  але  вугільна  промисловість  -  це основоположна галузь. Безперечно,  ми повинні тут урахувати можливості.  Ми  знаємо,  що таке  1,6 мільярда гривень плюс 400 мільйонів гривень на закупівлю вугілля для резерву, але ми знаємо, що таке 3,1 мільярда гривень.

 

     Одну хвилинку!  Ще  раз  ставлю  на  голосування   пропозицію депутатів  Єськова  та Петренка.  Будь ласка,  голосуємо поки що у звичайному режимі.

 

     "За" - 137.

 

     Я ставлю  на  голосування  пропозицію,   внесену   депутатами Крючковим,  Доманським та Мухіним: виділити на закупівлю техніки і озброєння    140    мільйонів    гривень,    науководослідні    та конструкторські   роботи  -  154,9  мільйона  гривень  за  рахунок амортизаційних відрахувань для  фінансування  заходів  структурної перебудови базових галузей національної економіки і при проведенні погашення заборгованості передбачити уступки боргу.

 

     Ставлю цю пропозицію на голосування від  комітету.  Я  прошу, підтримайте.

 

     МІТЮКОВ І.  О.  Олександре Миколайовичу, це різні позиції, їх треба розбити на дві.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку. Голосуємо.

 

     "За" - 138.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Давайте  розіб'ємо   окремо.   Науково-дослідні роботи, що стосуються розробки нових озброєнь, нової техніки, - за рахунок  амортизаційних  відрахувань.  Це  правильно,   це   треба проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Я  ставлю  на  голосування  цей  розділ.  Будь ласка, наукові розробки - за рахунок амортизаційних відрахувань.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Це закупівля техніки і озброєння збільшиться за рахунок  нової  техніки,  нових видів озброєння,  а суми визначимо вже, коли будемо ділити...

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 209.

 

     ПУСТОВОЙТЕНКО В.П.,   Прем'єр-міністр   України.   Олександре Миколайовичу,  можна я скажу?  Ви ж не забувайте,  скільки надійде від  амортизації  -  1,1  мільярда  гривень,  як  передбачено.  50 відсотків  ми  вже  виділили  на  закупівлю  сільськогосподарської техніки,  на  машинобудування,  суднобудування  тощо.  Ви   просто запишіть рядок: Кабінету Міністрів передбачити на науково-дослідні роботи і на озброєння...  А ми в межах тих коштів,  які залишаться від централізованих амортвідрахувань,  обов'язково це врахуємо.  І прошу підтримати цю пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Підтримайте, будь ласка, пропозицію. Голосуємо.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Усе   тут   правильно,   бо   це   збалансована пропозиція.

 

     "За" - 272.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.

 

     Шановні колеги!   Депутат   Єськов   настоює   на  поіменному голосуванні.  Хто   за   те,   щоб   пропозицію   щодо   вугільної промисловості проголосувати в поіменному режимі?

 

     МІТЮКОВ І.О. Немає джерела фінансування...

 

     "За" - 121.

 

     ГОЛОВА. Ставлю   на   поіменне   голосування  пропозицію  про виділення 3,1 мільярда гривень, але тільки підкажіть, звідки взяти ще 1 мільярд 100 мільйонів гривень?

 

     Голосуємо в поіменному режимі.

 

     "За" - 147.

 

     Висвітіть по фракціях, будь ласка.

 

     Комуністи й  соціалісти проголосували "за",  решта - частково (Шум у залі).  Шановні колеги!  Я прошу, одну хвилиночку! І ви вже стомилися, і я вже голос втратив за ці три дні.

 

     Треба надати  слово  депутату Дорогунцову,  потім - депутатам Грачеву і Семиноженку. Я прошу уваги.

 

     ДОРОГУНЦОВ С.І.,  заступник голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Шановний Олександре Миколайовичу! Я виступаю вперше  за  останній  тиждень.  Вносячи пропозицію,  хочу звернути увагу ось на що.  На  фінансування  освіти  в  Державному  бюджеті України  визначена  цифра  1,3 мільярда гривень.  Але для того щоб зберегти нашу народну освіту від  остаточної  руйнації,  треба  як мінімум 2,2 мільйона гривень.

 

     Де взяти гроші?  Ви знаєте,  що ми вжили заходів до посилення монополії держави на виробництво і продаж горілчаних  і  тютюнових виробів,  і  це  мусить  дати  нам  у  наступному році додатково 1 мільярд гривень прибутку, який може піти в Державний бюджет. Прошу половину цих "п'яних" грошей віддати нашим дітям на освіту.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.   Депутат   Грачев.  Будь  ласка.  І  будемо голосувати статтю 4.

 

     ГРАЧЕВ О.О.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань науки  і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ).  Фракция Коммунистической партии.  Уважаемые коллеги и члены правительства! Я хотел бы напомнить, что совсем недавно мы приняли Закон о науке и научно-технической  деятельности.  Его  статья  34 предусматривает  финансирование  науки  на  1999  год  в  об еме 1 процент от ВВП. Президент это подписал.

 

     Валерий Павлович!  Вы  визировали  этот  закон  накануне,  16 декабря.  Тем не менее в проекте предлагается выделить на науку по разделу     "Фундаментальные     исследования     и     содействие научно-техническому  прогрессу",  как говорит Игорь Александрович, ассигнования в об еме 0,52 процента ВВП,  что  почти  в  два  раза меньше.  Поэтому у меня первый вопрос. Валерий Павлович, почему мы не выполняем закон?

 

     И второй.  Для того чтобы выжить, Национальной академии наук, которая   ведет   фундаментальные   исследования,  необходимо  282 миллиона гривень.  Ей же предлагается 174 миллиона.  Надо добавить 108  миллионов  гривень.  Резерв  есть  -  расходы  на  содержание центрального аппарата Кабмина и Администрации Президента  возросли за последние пять лет в четыре раза.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги!  Я думаю,  те,  що можна було, ми вже проголосували і прийняли,  включаючи централізовані  амортизаційні відрахування, які, як сказав Прем'єр-міністр, плануються в розмірі 1,9 мільярда гривень.  Усе те ми вже розподілили.  Крім  цього,  є незначний  резерв - 400 мільйонів гривень,  який ми передбачаємо і витрачання якого будемо щоквартально контролювати,  бо кожного дня до  нас  звертаються  з того чи іншого питання депутати,  а до них звертаються виборці.  І 400  мільйонів  гривень  на  50  мільйонів населення,  ви самі розумієте,  - це мізер.  100 мільйонів гривень направляється на підготовку до весняних польових робіт.  Оце  все. Решту статей ми з вами розглянули.

 

     Я просив би, шановні колеги, проголосувати статтю 4 в цілому. Прошу підтримати цю пропозицію (Шум у залі).

 

     Ми з вами вже домовилися,  що повернемося до  цього  під  час аналізу  виконання  бюджету  за  перший  квартал  і в разі потреби внесемо відповідні корективи до тих позицій,  до тих  статей,  які сьогодні,  можливо,  справді недосконалі.  Це стосується і проблем шахтарів,  це стосується і озброєння,  це стосується і  освіти,  і Одеського оперного театру, це стосується всього без винятку.

 

     Я прошу, давайте проголосуємо статтю 4 в цілому. Голосуємо.

 

     "За" - 201.

 

     Депутат Пухкал не встиг проголосувати. Голосуємо. Будь ласка.

 

     "За" - 203.

 

     Я ще   раз  ставлю  на  голосування  пропозицію  виділити  10 мільйонів  гривень  у  межах   бюджету   Криму   на   облаштування депортованих людей. Підтримайте, будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Комітети і Кабмін підтримують.

 

     "За" - 190.

 

     Я ставлю  на  голосування  іншу пропозицію,  яку вніс депутат Пухкал  (Шум  у  залі).  Вона  стосується  фінансування  придбання основних засобів, житла за кордоном. Голосуємо, будь ласка.

 

     "За" - 145.

 

     Я ще  раз  надаю слово депутату Манчуленку.  За ним - депутат Семиноженко. І на цьому завершимо. Будь ласка.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.  Фракція  Народного  руху  України.  Шановний Голово!  Шановний  міністре!  У  розділі  "Національна оборона" ми повинні в  текстовій  частині  проголосувати  одне  речення:  "При проведенні погашення заборгованості передбачити уступку боргу". Це надзвичайно важливо.

 

     І щодо розділу  "Міжнародна  діяльність".  Коли  я  порушував питання  стосовно  того,  що  фінансування  міжнародної діяльності зменшено на 30 мільйонів гривень,  ви сказали,  що  ця  цифра  вже передбачена. Скажіть конкретно: передбачена чи ні? І яким чином це буде зроблено?

 

     І ще  раз  прошу   поставити   на   голосування   в   розділі "Національна   оборона"   речення:   "При   проведенні   погашення заборгованості передбачити уступку боргу".

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я відразу ставлю на голосування. Ви розумієте, ми вже всі з сил вибилися.

 

     МІТЮКОВ І.О. Добре.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування. Не заважайте.

 

     "За" - 162.

 

     МІТЮКОВ І.О.  30  мільйонів  гривень на міжнародну діяльність передбачено.

 

     ГОЛОВА. Я надаю слово депутату Семиноженку,  голові комітету. Будь ласка. За ним - голова комітету депутат Шевчук.

 

     СЕМИНОЖЕНКО В.П.,  голова  Комітету  Верховної Ради України з питань науки і освіти (виборчий округ  168,  Харківська  область). Шановні  депутати!  Зараз  є  абсолютно реальна можливість справді вирішити проблему науки  -  і  фундаментальної,  і  прикладної,  і оборонної,  і цивільної.  Це стосується якраз фінансування програм розробки нової військової техніки,  про що вже йшлося.  Для  цього потрібно  використати  єдине  цільове  джерело,  яке є - Державний інноваційний фонд,  доходи якого  ми  вже  сьогодні  затвердили  в розмірі   739   мільйонів   гривень.  Половину  цих  коштів  треба передбачити якраз на фінансування  прикладних  розробок  галузевих інститутів,  зокрема розробок військової техніки,  а також програм Національної  академії  наук.  А  решту   коштів   спрямувати   на промислові  інновації.  Таким  чином  ми  зробимо  перший  крок до виконання Закону про науку, який ми проголосували (я нагадую всім) навіть конституційною більшістю.  Давайте ми такою самою більшістю проголосуємо за пропозицію,  яка з учорашнього дня  є  у  всіх  на руках.  Це  пропозиція  як мінімум шести галузевих комітетів нашої Верховної Ради.

 

     ГОЛОВА. Я  ставлю  на  голосування  внесену   пропозицію.   І запросіть депутатів до залу! Будемо голосувати бюджет у цілому.

 

     "За" - 216.

 

     Голосуємо! Депутат Ніколаєнко просить.

 

     "За" - 222.

 

     Голосуємо, депутат   Кармазін   наполягає.   Ну   давайте  за науково-технічний   прогрес   голосувати.   Депутати   Дорогунцов, Семиноженко та Грачев просять вас.

 

     "За" - 215.

 

     Надаю слово депутату Ніколаєнку. За ним

- депутат Шевчук.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  науки  і освіти (виборчий округ 185,  Херсонська область). Фракція соціалістів та селян.  Шановний  Олександре  Миколайовичу! Поперше,  я звертаюсь до своїх колег із проханням проголосувати за пропозицію депутата Семиноженка щодо підтримки науки.

 

     А по-друге,  вношу  компромісну  пропозицію,  яку   тут   уже озвучував  Євген  Красняков від фракції комуністів.  Відповідно до статті 57 Закону про освіту передбачені доплати вчителям за  стаж, а  також  за  особливий  режим роботи в розмірі двох окладів.  Нам потрібно проголосувати  хоча  б  за  половину  цієї  норми,  тобто профінансувати  доплати  вчителям  за  стаж  роботи - 10,  20 і 30 відсотків,  а для цього потрібно десь 560 мільйонів гривень.  Якщо ми   цього  не  зробимо,  то  повністю  втратимо  сільські  школи, профтехучилища і вузи.

 

     І ще одне стосовно запитання,  яке ставили міністру  фінансів щодо  профтехосвіти.  Якщо  ми  збережемо  ту  цифру  видатків  на профтехосвіту,  що пропонується, - 290 мільйонів гривень, то в нас 600 тисяч дітей перемруть за цей рік - ні копійки на їх харчування не передбачено.

 

     ГОЛОВА. Яка ваша пропозиція?

 

     НІКОЛАЄНКО С.М. Шановний Олександре Миколайовичу! Ми сьогодні повинні  сказати,  що  основні  капіталовкладення - це відновлення робочої сили,  продуктивних сил.  Тому  з  тих  коштів,  які  є  в Кабінету  Міністрів,  у  міністерства,  нам  треба  560  мільйонів гривень виділити на освіту,  маючи на увазі, що частина цих коштів піде на профтехосвіту. Бо найосновніші капітальні вкладення - це в дітей, в науку та освіту.

 

     ГОЛОВА. Вибачте,  Станіславе  Миколайовичу,   назвіть   мені, звідки взяти кошти, і ми зараз проголосуємо.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М. Із амортизаційних відрахувань!

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги! Я поставлю це на голосування, тому що депутат вносить правильну  пропозицію.  Останнє  з  амортизаційних відрахувань   ми   віддали   куди?  На  розвиток  нових  оборонних технологій.

 

     Ставлю на   голосування   пропозицію,   яку   вніс    депутат Ніколаєнко.

 

     "За" - 153.

 

     Ставлю на    поіменне    голосування   пропозицію   депутатів Семиноженка і Грачева  про  виділення  коштів  на  науку.  Це  для виконання  того  закону,  який  ми  прийняли  напередодні 80-річчя Національної академії наук. Голосуємо в поіменному режимі.

 

     "За" - 261.

 

     Спасибі.

 

     Голосується стаття 4 в цілому  з  усіма  поправками,  які  ми проголосували. Будь ласка.

 

     ПУСТОВОЙТЕНКО В.П.     Олександре     Миколайовичу!     Ігоре Олександровичу,  вибачте...  Шановні народні  депутати!  Ви  щойно проголосували   пропозицію   депутата  Семиноженка,  наскільки  ми зрозуміли,  щодо відрахувань  з  Державного  інноваційного  фонду. Минулого   року  Верховна  Рада  прийняла  рішення  спрямувати  50 відсотків  на  вирішення  соціальних  питань.  І  ми  це   рішення виконали.  А  він  тепер  запропонував  50 відсотків спрямувати на розвиток науки.  А за рахунок інноваційного фонду  фінансується  і виробництво,  і  наукові  розробки.  Так  що  треба додати,  що за рахунок Державного інноваційного фонду.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Там так і записано.

 

     Шановні колеги,  ставлю на голосування статтю 4 в  цілому,  з тими поправками, які ми проголосували. Підтримайте.

 

     МІТЮКОВ І.О.   Заборгованість   враховано.   Там   і   силові структури, і правоохоронні органи...

 

     ГОЛОВА. Юрію  Анатолійовичу,  голосуйте.  Підтримайте,   Юліє Володимирівно.

 

     "За" - 216.

 

     Голосуємо. Депутат    Правденко   не   встиг   проголосувати. Голосуємо, будь ласка, в цілому статтю 4. Борисе Іллічу!

 

     "За" - 216.

 

     Голосуємо, будь ласка,  статтю 4 в цілому. Депутате Донченко, голосуйте.

 

     "За" - 218.

 

     Бракує 8 голосів. Будь ласка, я прошу, шановні колеги.

 

     Слово має депутат Шевчук,  голова комітету. Будь ласка (Шум у залі). Я йому слова не надавав. За ним - депутат Пасечна.

 

     ШЕВЧУК С.В.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства (виборчий округ

 23, Волинська  область).  Шановні  народні  депутати!  Від  імені комітету...(Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Я  не  можу  надавати  слово  весь  час  тільки одній фракції.  Ви ж не голосуєте,  а я весь час надаю вам слово, щоб ви висловлювали свої думки. Якби ж голосували, я б надавав вам слово.

 

     Будь ласка, депутате Шевчук.

 

     ШЕВЧУК С.В.   Шановні   народні   депутати!  Питання  охорони здоров'я є якраз тими,  які об'єднують нас.  І я  вдячний,  що  ви прийняли рішення стосовно онкохворих,  дитячого харчування.  Але є ще одна проблема,  яку ми також маємо розв'язати.  Ідеться про те, що  пацієнт не зможе вирішити такі серйозні питання,  як закупівля штучних клапанів серця,  штучних суглобів,  водіїв  ритму.  У  нас тисячі  людей  під  серцем носять водія ритму і чекають з острахом того часу, коли закінчиться термін його дії. Тоді ця людина просто загине.

 

     Щороку централізовано   виділяються   кошти  на  Міністерство охорони здоров'я для закупівлі цих засобів.  Шановні  депутати,  я дуже  прошу  вас виділити окремим рядком кошти в сумі 30 мільйонів гривень. Це третина того, що замовляло міністерство, для закупівлі водіїв  ритму,  штучних клапанів серця,  штучних суглобів та інших препаратів.  Ця  сума  погоджена  з  бюджетним  комітетом.   Прошу проголосувати.

 

     МІТЮКОВ І.О.  У  межах  видатків  на  охорону  здоров'я  - 30 мільйонів гривень.

 

     ГОЛОВА. У межах видатків.

 

     МІТЮКОВ І.О.  На  охорону  здоров'я   ми   передбачаємо   530 мільйонів  гривень.  30  мільйонів  гривень  буде  виділено (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Петре Миколайовичу!  Шановні колеги,  я ще раз  кажу: безперечно, у межах видатків. Якщо ми з вами в першому кварталі ще раз перерахуємо і валовий внутрішній продукт,  і доходну  частину, то повернемося і внесемо корективи та поправки.  Я тільки не хочу, щоб ми  з  вами  дожили  до  того,  коли  будемо  секвеструвати  у зворотному порядку (Шум у залі).

 

     Ви тут маєте рацію.  Петре Миколайовичу, ви правильно кажете. Ніхто з вами не сперечається.  Ви маєте слушність щодо цього.  І я це  добре  розумію.  Але  я ще раз прошу:  підтримайте пропозицію, внесену  головою  комітету  депутатом  Шевчуком.  Ставлю   її   на голосування.

 

     Хіба в селі тільки фельдшерськоакушерські пункти знищили?

 

     "За - 209.

 

     Я прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Якщо бюджетний комітет підтримує, там є ресурс. Можна додати 20 мільйонів гривень за рахунок цього, а 10...

 

     ГОЛОВА. Юліє Володимирівно, підтримайте, будь ласка.

 

     "За" - 214.

 

     Ставлю на голосування.  Ще раз  прошу  вас,  підтримайте.  Не вистачає 12 голосів,  щоб допомогти сільським жителям. Будь ласка, голосуйте.

 

     "За" - 222.

 

     МІТЮКОВ І.О. Можна підтримати таку пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Кабінет Міністрів підтримує. Будь ласка, підтримайте.

 

     МІТЮКОВ І.О. У нас є 390 мільйонів гривень, частину з яких ми вже  віддали.  У  межах  фінансування охорони здоров'я вони підуть сюди.

 

     "За" - 230.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.  Ставлю на голосування статтю 4 в цілому  з поправками.  Голосуємо.  Я  прошу  голосувати.  З поправками,  які проголосували. Депутате Масенко! Голосуємо.

 

     "За" - 220.

 

     Голосуємо, будь ласка. Голосуємо.

 

     "За" - 220.

 

     Голосуємо (Шум  у  залі).  А,  вибачте,  слово  має   депутат Пасечна. Мене вже затюкали з усіх боків.

 

     ПАСЕЧНА Л.Я.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  КПУ).  Фракция коммунистов.  Уважаемый Александр Николаевич! Здесь очень много возникало сегодня вопросов по статье 57  Закона об образовании.  Он был принят в марте 1996 года.  Наше правительство  все  эти  годы  имело  возможность  найти  источник финансирования,  определиться,  каким образом увеличить заработную плату учителям и выполнить все-таки этот закон. Но правительство в течение всех этих лет игнорирует выполнение данного закона.

 

     Александр Николаевич,  надо  же  себя так не уважать:  мы уже неоднократно ставим каждый год при принятии закона о бюджете  этот вопрос   -   они   отмалчиваются.  И  не  отменяем  статью,  и  не финансируем.

 

     ГОЛОВА. Ваша пропозиція?

 

     ПАСЕЧНА Л.Я. Сегодня указали источник финансирования депутаты Красняков,  Николаенко,  Дорогунцов.  Они  подсказали,  где  взять деньги для того, чтобы профинансировать эти статьи. Нас, Верховный Совет,   завалили   письмами.   Александр   Николаевич,   вы  сами расписываете каждый день  в  наш  подкомитет  письма  с  указанием разрешить этот вопрос.  Так давайте его сегодня разрешим. Мы можем 200 миллионов взять за счет резервного фонда Кабинета Министров  и 300 миллионов за счет внешней экономической деятельности.  И решим этот вопрос раз и навсегда. Иначе нас вообще не поймут.

 

     И я еще хочу пояснить,  почему фракция коммунистов сегодня не голосует за принятие этого закона.  Потому что мы, обсуждая статью 4,  все убедились в том,  что никто не учитывает предложений нашей фракции.  И поэтому мы не можем согласиться с тем, что вы сказали: "Те,  що можна було, ми вже проголосували і прийняли". Это не так. У  нас  есть  возможность  поправить  все то,  о чем сегодня здесь говорили, и учесть все замечания.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування  пропозицію,  внесену  народним депутатом Пасечною.

 

     Я прошу   фракцію   "Громада":   не   грайтеся,  будь  ласка, голосуйте.

 

     "За" - 146.

 

     Я ставлю на голосування  статтю  4  в  цілому  і  прошу  всіх проголосувати, зокрема й "Громаду".

 

     "За" - 221.

 

     Ставлю на  голосування ще раз.  Будь ласка,  голосуйте (Шум у залі).

 

     "За" - 220.

 

     Якби ми не порушували Регламенту,  то ми отут  півроку  даром просиділи б. Я вам ще раз скажу: якби ми не порушували Регламенту, то ми тільки сиділи б,  читали по буквах.  А  я  користуюся  ще  й логікою простою,  зважаю на настрій залу, на ситуацію, коли в залі дві третини не чують,  за що голосують.  А  голосують  ситуативно, тобто так,  як інші.  А потім запитує, за що голосуємо. Регламент! Ми його писали й ми приймали. Хіба можна в залі працювати так, щоб комітет,   якому  доручено  всіма  фракціями  займатися  бюджетом, попрацював, а тепер не голосує майже? Не підтримує того, що ми вже проголосували,  -  контрольні  цифри.  А тепер граються,  бо якісь корисливі інтереси, мабуть, є. Так же не можна!

 

     Я ставлю на голосування статтю 4 в цілому.  Будь ласка (Шум у залі).  Та  не  треба  поіменно!  Я прошу голосувати.  Будь ласка, шановні депутати Гнатюк, Павловський, Кармазін.

 

     "За" - 222.

 

     Я прошу в поіменному режимі проголосувати статтю 4. Голосуємо в поіменному режимі.  Шановний депутате Сирота,  ви теж голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 217.

 

     Будь ласка, по фракціях.

 

     За: комуністи - 0,  не голосують; НДП - 63 із 70; НРУ - 45 із 46; "Громада" - 13 із 16; зелені - 23 із 26; соціалісти - 0 із 15; "Незалежні" - 10 із 11; СДПУ(о) - 23 із 24; селянська фракція - 14 із  14;  ПСПУ  -  0,  взагалі  не  голосують,  не  беруть  участі; "Реформи-центр" - 11 із 12; позафракційні - 15 із 17.

 

     Шановні колеги!  Я звертаюся до фракцій лівого  блоку.  Вісім поправок ми проголосували за! Вісім! Я ще раз кажу: вісім поправок проголосували за! Ті поправки, які ви внесли! Ну, так же не можна!

 

     Будь ласка, Олександре Олександровичу.

 

     МОРОЗ О.О.    Шановні    депутати!    Шановний     Олександре Миколайовичу!   Звичайно,  дискусійну  позицію  висловила  Людмила Пасечна,  бо не балансується стаття 4 бюджету.  Але повернімося до тези,  яку висловив раніше Ігор Олександрович Мітюков, доповідаючи проект бюджету.  Він говорив про можливість збільшення доходів  до бюджету  на  5,2 мільярда за рахунок поки що сумнівних,  здається, джерел.  Але вони є.  Ми повинні  у  видатковій  частині  записати сьогодні  спасіння  освіти!  Не  буде  підтримано це,  - ви ж самі розумієте,  що не може  перспективи  мати  держава,  якщо  вчитель знищується  сьогодні,  особливо  в сільській школі!  Тому треба це голосувати.  Якщо  треба  поправку  потім  до  балансу  внести   - доголосуємо потім баланс у цілому по бюджету!

 

     Треба ще раз голосувати поправку Пасечної, і голосувати всім! Поіменно голосувати всім і підтримати її,  а потім, якщо треба, то внесемо корективи до балансу!

 

     ГОЛОВА. Не  можна  ж  так...  Те,  що  можна  голосувати,  те голосують;  те,  що хтось вносить,  - виймають картки...  Хіба  це робота?! (Шум у залі).

 

     Ставлю на  голосування  ще раз пропозицію,  внесену депутатом Пасечною.

 

     "За" - 172.

 

     Ставлю на голосування статтю 4 в цілому з поправкою Пасечної.

 

     МІТЮКОВ І.О.    Олександре    Миколайовичу,    дозвольте    я прокоментую.

 

     ГОЛОВА. У цілому, з поправкою депутата Пасечної.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Олександре  Миколайовичу,  якщо  ми  знімемо  з зовнішньополітичної діяльності 300 мільйонів гривень,  нічого ж не залишиться!

 

     "За" - 162.

 

     ГОЛОВА. Слово має Юлія Володимирівна Тимошенко. Будь ласка.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В. Уважаемые коллеги! Совершенно очевидно, что на образование сегодня выделяется  значительно  меньше  средств,  чем нужно для того, чтобы нормально существовала эта отрасль. Это наши дети, это наше будущее. На встрече с Премьер-министром я поднимала вопрос о том, что должны быть снижены затраты на погашение внешних и внутренних долгов. Они явно раздуты и завышены...

 

     ГОЛОВА. Я прошу,  поопускайте руки.  Я  не  надаватиму  слова нікому.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  И  мы приняли решение сократить эту статью на 391 миллион гривень.  Я за то,  чтобы эти  средства  направить  на финансирование образования.  Также обсуждался вопрос о том,  чтобы на 200 миллионов гривень сократить  затраты  из  резервного  фонда Кабинета  Министров  -  с  400  до  200 миллионов гривень.  Но это предложение не было принято Кабинетом Министров и не было  внесено в протокол. Тем не менее мы должны искать средства для того, чтобы образование получило свои деньги.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Олександре Миколайовичу,  дозвольте,  я ще  раз нагадаю, яке рішення ми прийняли щодо регіонів.

 

     Шановні народні депутати, повернімося до того рішення, яке ми вже прийняли стосовно місцевих бюджетів  -  1,2  мільярда  гривень плюс, так? Із них за попередніми розрахунками мінімум 50 мільйонів гривень  спрямовується  на  освіту.  Давайте   спочатку   погасимо заборгованість  із  заробітної  плати  освітянам,  яка є,  а потім прийматимемо рішення про підвищення заробітної плати.  Якщо  зараз підвищимо  заробітну  плату,  то  зросте  заборгованість.  Тому  я пропоную вирішити це питання в два етапи.

 

     Зараз цим рішенням у статті 4 бюджету ми виділяємо,  а  також із дотацій,  достатньо коштів місцевим бюджетам, щоб вони повністю погасили заборгованість із  заробітної  плати  освітянам  протягом 1999 року.

 

     Протягом 1999  року  ви  приймете  закони про оподаткування і збільшення доходної частини бюджету,  проекти яких  вже  подано  у Верховну  Раду,  приймемо  рішення  про використання цих грошей на індексацію,  на виконання цих статей.  Таким  чином,  ми  створимо джерело і виконаємо свої зобов'язання перед людьми.

 

     Я нагадую,  що  ще  390  мільйонів  гривень,  які  ми зняли з обслуговування боргів,  спрямовуємо на освіту,  культуру і охорону здоров'я.  Ці  кошти  буде  спрямовано,  як ми вже домовилися,  на підтримку професійнотехнічних училищ.  Це  максимум  того,  що  на сьогодні  можна зробити.  Ви уповноважили бюджетний комітет,  вони поділять таким чином, щоб урахувати всі інтереси.

 

     ГОЛОВА. Іван Іванович Ткаленко. Будь ласка.

 

     ТКАЛЕНКО І.І.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку (виборчий округ 90,  Київська область).  Ми з вами одне питання не  вирішимо  щодо освіти.  А  його  можна  вирішити дуже просто.  Ми кажемо,  що 5,2 мільярда   гривень   спрямовуємо   на   погашення   заборгованості комунальним господарствам за спожиті газ,  електроенергію тощо.  У нас є стаття 3. Ми чомусь не думаємо щодо освіти. Давайте вилучимо зі  статті  3 цю суму - 0,5 мільярда гривень і віднесемо на ці 5,2 мільярда  гривень.  А  це   можна   зробити.   Це   заборгованість освітянських   закладів   за   енергоносії,  опалення,  комунальні послуги. Це ми й вирішимо щодо цих 0,5 мільярда гривень.

 

     Дякую.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Це слушна пропозиція.  Ми цими видатками -  5,2 мільярда гривень зарплату не можемо заплатити.  Але,  виділивши ці кошти,  ми зможемо повністю  погасити  борги  шкіл  за  комунальні послуги,   електроенергію   тощо.   От   Юлія  Володимирівна  може підтвердити це.

 

     ГОЛОВА. Юлія Володимирівна Тимошенко.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Действительно, я хочу дать справку о том, что те  5,2  миллиарда  гривень,  которые мы сейчас решили выделить на финансирование тепла,  электроэнергии и газа  -  это  как  раз  те средства,  которые разгрузят долги школ, больниц. У нас никогда не будет никаких долгов по коммунальным услугам.  Поэтому в том числе в  этой сумме - 5,2 миллиарда гривень - находятся частично деньги, которые будут направлены на образование и здравоохранение.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Голосуємо  статтю  4  з   цією   пропозицією. Голосуємо.

 

     "За" - 184.

 

     Я прошу  поіменно  проголосувати статтю 4 з пропозицією,  яку вніс депутат Ткаленко і підтримав комітет.  У  поіменному  режимі! Уряд   також   підтримує.  І  ми  дамо  змогу  освітянам  погасити заборгованість за спожиту електроенергію. Прошу, голосуємо.

 

     "За" - 201.

 

     По фракціях,  будь ласка.  Та що  там  по  фракціях!  Давайте проголосуємо,  шановні колеги! Я прошу підтримати (Шум у залі). Та не голосуйте!

 

     Голосуємо у звичайному режимі статтю 4 з даною поправкою, яка справді дасть змогу розрахуватися освітянам за енергоносії.

 

     Наталіє Михайлівно, голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 206.

 

     МІТЮКОВ І.О. Шановні народні депутати! Дозвольте дати ще одне пояснення.  Якщо  ви  знайшли  матеріали,  підготовлені  бюджетним комітетом,  то там є стаття,  яка безпосередньо стосується цих 5,2 мільярда гривень.

 

     Уряд погодився,  за текстом ми виробили  узгоджений  варіант. Але  я  звертаю  вашу увагу,  що кожній області записано конкретні суми до місцевих бюджетів,  які мають спрямовуватися на  погашення заборгованості.  Субвенції  місцевим бюджетам надаються тільки для оплати енергоресурсів бюджетними установами,  що  фінансуються  за рахунок   місцевих   бюджетів,   а   також   для   розрахунків  із постачальниками енергоресурсів за субсидіями і пільгами населенню. Це   те,   що   безпосередньо   спрямовуватиметься   на  погашення заборгованості,  зокрема й стосовно освітян,  шкіл, профтехучилищ, щодо  всіх  позицій,  які  фінансуються  з місцевих бюджетів.  Усі заклади освіти,  які фінансуються з місцевих  бюджетів,  отримають частину цих коштів. А йдеться про 5,2 мільярда (Шум у залі).

 

     Я вже не розумію, як можна докладніше пояснювати.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги! Голосуємо статтю 4 з усіма поправками й пропозиціями,  які вже проголосовані.  Будь  ласка.  І  поправку Пасечної.

 

     МІТЮКОВ І.О. Нагадую, що поправка народного депутата Пасечної

- це мінус 500 мільйонів з інших статей.

 

     "За" - 122.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування в цілому статтю 4 з пропозицією депутата Ткаленка. Я ще раз кажу: з пропозицією депутата Ткаленка.

 

     "За" - 212.

 

     Депутату Журавському надається слово.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.  Християнськодемократична партія України. Маю ділову пропозицію: оцю "поножовщину" словесну закінчити, припинити трансляцію,  не  пропагувати  ідей  і  платформ  своїх  партій,  а голосувати бюджет.  Якщо ми ухвалимо рішення про припинення прямої трансляції, то, може, дасть Бог, і приймемо бюджет.

 

     ГОЛОВА. Трансляції, мабуть, немає. Депутат Філіпчук.

 

     ФІЛІПЧУК Г.Г.,  член Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (виборчий округ 203,  Чернівецька область).  Дякую, Олександре   Миколайовичу.   Народний   рух   України.  Я  поділяю занепокоєння своїх колег із Комітету з питань науки і  освіти,  бо саме це стало причиною неприйняття статті 4. 3 останніх семи років рівень видатків на освіту  найменший  у  1998  році.  І  це  треба засвідчити.

 

     Для того щоб не було цього, сьогодні уряд з комітетом вдалися до певних компромісних варіантів,  заклали  до  місцевих  бюджетів понад 300 мільйонів і збільшили видатки.

 

     МІТЮКОВ І.О. 500 мільйонів.

 

     ФІЛІПЧУК Г.Г.  Так,  500 мільйонів. Тому пропоную протокольно записати,  що освіта є критичною статтею,  яка повинна  захищатися державою,  парламентом і урядом,  а видатки на неї здійснювалися б як через місцеві бюджети,  так і через центральний бюджет.  Стаття має бути захищеною, тоді ми зможемо справді посилити позицію цього року із суми 3,9 мільярда, яка є найнижчою, до 4,2 і більше. Прошу цю пропозицію поставити на голосування та проголосувати статтю 4.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.   Підтримайте,   будь  ласка.  Це  розумна пропозиція.  Підтримайте статтю 4 з пропозицією,  яку вніс депутат Філіпчук (Шум у залі).

 

     Петре Миколайовичу, а за що взагалі ми голосуємо?

 

     "За" - 215.

 

     Я розумію,  що ви всі незадоволені.  Я теж незадоволений. Але що поробиш?! Стій там - іди сюди.

 

     Будь ласка, депутате Лавринович. За ним

- депутат Мороз.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.,  секретар  Комітету Верховної Ради України з питань правової реформи (виборчий округ 121,  Львівська  область). Шановні колеги!  Прошу звернути увагу на додаток 1,  який ми зараз затверджуємо,  а саме на розділ  21  "Попередження  та  ліквідація надзвичайних  ситуацій  та  наслідків стихійного лиха".  У першому читанні ми проголосували про виділення  20  мільйонів  гривень  на подолання   наслідків   стихійного   лиха   на  Стебницькому  ДГХП "Полімінерал",  на Яворівському і Новороздільському ДГХП  "Сірка". Тепер   повернулися   до   позначки  7,8  мільйона,  при  тому  що Міністерство промислової політики дало тверді  розрахунки  потреби саме  в 20 мільйонів,  щоб не допустити катастрофи на Стебницькому калійному  комбінаті.  Не  дослухалися  до  цього.  Щойно  прийняв постанову  Кабінет  Міністрів  України  про  виділення 2 мільйонів гривень.  Тільки чверть  видатків  профінансовано,  а  в  підсумку залито  вже  четвертий  горизонт  і вже два тижні,  як розпочалися провали грунту.

 

     Я пропоную  до  тих  300  мільйонів  гривень,  які  ми  вчора проголосували   як   додаткові  дотації  регіонам  (щоб  потім  не фінансувати в 10 разів більше) додати потрібних 12,2  мільйона  на ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха  на Стебницькому калійному комбінаті.

 

     ГОЛОВА. Це  буде  Кабінет  Міністрів   у   робочому   порядку розглядати.  Такі питання, ви самі розумієте, розглядає спеціальна комісія, яка дає висновок. І тоді Кабінет Міністрів розглядає. А в бюджет такого не закладають.

 

     Депутате Мороз, будь ласка.

 

     МОРОЗ О.О.    Шановний   Олександре   Миколайовичу!   Шановні депутати!  Я прошу одну хвилинку уваги.  Те,  що ми  закладаємо  у бюджеті  на  освіту,  означає  тільки  менше 80 процентів покриття витрат на заробітну плату  вчителям  і  стипендії  студентам.  Нам Конституція  не  дозволяє  таке  голосувати!  Але подивімося далі. Пропозиція Ніколаєнка і Пасечної,  пропозиція Ткаленка. Пропозиція Ткаленка  в  інтерпретації  Ігоря  Мітюкова  свідчить  про те,  що задіюються в балансі оті 5,2 мільярда,  які  ми  маємо  тільки  на увазі.  Я не згадую зараз про інфляційний загашник у вигляді майже 2 мільярдів гривень.  Хай це буде дискусійна стаття.  Знімаємо її. Але  я  прошу  вас  усіх  проголосувати  за  статтю  4  в цілому з урахуванням поправок і Ткаленка,  і Пасечної, і Ніколаєнка. І тоді все  буде  гаразд.  Ми  уточнення  зробимо.  А  ще  прошу міністра фінансів під час голосування не говорити.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування таку пропозицію...

 

     МІТЮКОВ І.О.  У  чому  поправка  Пасечної?  Ми  знімаємо  300 мільйонів.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, Ігоре Олександровичу, заспокойтесь.

 

     "За" - 193.

 

     Слово має депутат Чиж.

 

     ЧИЖ І.С.  Фракція соціалістів і селян (Лівий центр).  Шановні колеги!  Я підтримую пропозицію Ткаленка,  Пасечної і  Ніколаєнка. Вона  комплексна (Красняков казав про це) і вбирає в себе проблеми освіти.  Але ми голосуємо в цілому статтю,  ідеться про  два  дуже серйозні  додатки.  Фактично,  якщо проголосуємо цю статтю,  яка є ключовою, то далі все формується на основі цієї статті.

 

     У мене є ще пропозиція  галузі,  якою  опікується  Комітет  з питань свободи слова та інформації, який я очолюю.

 

     Є Закон  про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів.  У цьому законі  є  стаття  16,  що прирівнює   журналістів,   які   працюють   в   офіційних  засобах інформації,  де засновниками є органи влади, щодо надання пенсій - до державних службовців. А на пенсію щорічно виходить десь 300-400 чоловік.  Якщо ми не передбачимо хоч би 10  мільйонів  гривень  на фінансування,  цей  закон не діятиме,  незважаючи на те що він з 1 січня цього року набрав чинності.  Тому я прошу в розділі  "Засоби масової   інформації"  цих  10  мільйонів  гривень  передбачити  і пропоную голосувати статтю в цілому.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування  пропозицію,  внесену  народним депутатом Чижем. Будь ласка.

 

     "За" - 70.

 

     Шановні колеги, я вас прошу: проголосуймо в цілому статтю 4 з поправками,  внесеними депутатами Ткаленком, Пасечною і Ніколаєнком (Шум у залі).

 

     МІТЮКОВ І.О. Так які поправки?! Давайте уточнимо...

 

     ГОЛОВА. Підтримайте, будь ласка, голосуємо.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Скільки?  З  кого  знімати?  (Шум  у  залі).  З резервного фонду?! Він усього - 400 мільйонів гривень, а ви хочете 500 мільйонів отримати!

 

     ГОЛОВА. Та я прошу - не шуміть! Голосуємо.

 

     "За" - 181.

 

     ПУСТОВОЙТЕНКО В.П.  Олександре Миколайовичу, можна мені взяти слово?

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування цю статтю, включаючи пропозицію депутата  Чубарова  стосовно  10 мільйонів гривень на облаштування переселенців.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Олександре Миколайовичу,  незрозуміло,  про  що йдеться!

 

     ГОЛОВА. Усе зрозуміло!

 

     МІТЮКОВ І.О. З кого знімати?

 

     ГОЛОВА. Стаття   4   з   поправками,   внесеними   депутатами Чубаровим, Пасечною, Ткаленком і Ніколаєнком.

 

     "За" - 103.

 

     МІТЮКОВ І.О. Які поправки внесла Пасечна? Давайте уточнимо.

 

     ГОЛОВА. Мудро...

 

     ПУСТОВОЙТЕНКО В.П.  Олександре Миколайовичу, можна мені взяти слово?

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, Валерію Павловичу.

 

     ПУСТОВОЙТЕНКО В.П.   Шановні   народні   депутати!   Я   хочу запропонувати те саме,  що пропонували народні депутати  Олександр Мороз   і  Ніколаєнко.  Може,  ми  після  прийняття  законів,  які розглядатимемо зразу після нового року,  спрямованих на збільшення доходної   частини   бюджету,  додамо  100  мільйонів  гривень  на фінансування освіти?

 

     ГОЛОВА. Шановні  колеги,  стосовно  того,  що  каже   Валерій Павлович.  Щодо "Укртелекому", ви пам'ятаєте, ця розмова була. Там сума,  я не хочу її повторювати,  але нагадаю просто так - десь  у межах 1,5-2 мільярди гривень.  Безперечно, ми могли б повирішувати всі без винятку серйозні питання, й ті, що порушуються тут. Але це завтрашній день. Може, давайте справді врахуємо пропозицію Валерія Павловича:  коли приймемо закони  і  побачимо,  на  яку  суму,  то внесемо в першому кварталі поправки (Шум у залі).

 

     "Ну какие?!" Та сказано - податкові!  Не голосують і кричать! Ну хоча б уже голосували, то вже Бог з ним. У вас голова, напевно, більше за людей болить,  ніж у мене! (Шум у залі). Як однаково, то давайте однаково працювати.

 

     Будь ласка,  шановні колеги,  я ще раз прошу. Я розумію, що у всіх нерви вже напружені до такої міри,  що ми втрачаємо те, що не можна втрачати в такій аудиторії.  Але давайте,  мабуть,  у  межах можливого  всетаки  знайдемо  рішення стосовно цієї статті 4 і тих дев'яти  пропозицій,  які  ми  вже   проголосували.   Внесена   ще пропозиція.  То  давайте  справді  у січні протягом двох пленарних тижнів  розглянемо  законопроекти,  що  наповнюють  бюджет.   Такі проекти  в  нас є.  Ми всі знаємо про них і розрахуємо по кожному. Наберемо 500 мільйонів або 1 мільярд 500 мільйонів,  то зразу ж їх перерозподілимо  та  зробимо як додаток до бюджету для цих статей, про які йдеться. Повірте мені, це ми з вами вирішимо. Не Ткаченко, не Пустовойтенко, а Верховна Рада! Знайдемо 200 мільйонів - додамо 200 мільйонів.  Знайдемо 2 мільярди - додамо 2 мільярди! Нам треба край  допомогти  шахтарям.  Бо  це не шахтарям,  це державі (Шум у залі).

 

     Освіті треба - так!  Хліб треба посіяти - так! Хто каже ні? Я ще раз кажу: давайте ж ми з вами вирішимо!

 

     А тут ми чинимо так:  вибили у Пустовойтенка чи не вибили! Та він зробить те,  що ми проголосуємо, - не більше, не менше. Дав би Бог,  щоб ми ті податки зібрали,  за які ми вже проголосували. Тут сидить Азаров,  він учора нам доповідав,  який процент збирається. Скільки  збирається  у  Державний  бюджет  і  скільки  в місцеві - дистанція величезна!

 

     ПУСТОВОЙТЕНКО В.П.  Олександре  Миколайовичу,  пробачте.   Ви говорили  про  "Укртелеком".  Я  так  бачу  по  обличчях  народних депутатів, що це їх насторожило. Але ж там не тільки "Укртелеком". Там  комплексні  законодавчі  акти  стосовно  ліквідації  тіньової економіки,  збільшення дохідної частини бюджету.  Я навіть не кажу про "Укртелеком".

 

     І тоді, коли буде прийматися закон, ми просто направимо на ці статті. Я прошу поставити таку пропозицію на голосування.

 

     ГОЛОВА. Підтримайте,  будь  ласка.  І  ми  з  вами  ці  кошти розподілимо та покриємо ті статті, про які йдеться.

 

     Я прошу,  статтю 4 голосуємо в цілому з тією пропозицією, яку вніс Прем'єр-міністр.

 

     "За" - 204.

 

     Голосуємо. 204 голоси.  Депутате Білоус, голосуйте. Не буде ж матеріалу, щоб коментувати.

 

     "За" - 200.

 

     Надається слово депутату Юхновському (Шум у залі). А я ще раз кажу:  я не зважаю на це. Я вас не просив за мене голосувати, і ви мені  не  дорікайте  цим (Шум у залі).  Я ще раз кажу,  ви мені не дорікайте!  Завтра вас оберуть  -  будете  головувати,  вести  тут засідання.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.   Шановні   депутати!   Шановний   Олександре Миколайовичу!  Я звертаюсь до вас і до Людмили Пасечної.  Людо, ви бачите,  що в нас не виходить 500 мільйонів взяти. Не погоджуються забрати   300   мільйонів   із   зовнішньополітичної   діяльності. Погодьмося  на  200  мільйонів,  бо  все одно нічого не буде.  200 мільйонів із держрезерву на освіту замість 500 мільйонів.

 

     Отож я вношу поправку до пропозиції Пасечної - 200  мільйонів із держрезерву на освіту замість 500 мільйонів.

 

     ГОЛОВА. Депутат Білоус.

 

     БІЛОУС А.О.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань свободи слова  та  інформації  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  НДП).  Шановний Олександре Миколайовичу!  Шановні колеги!  Перша пропозиція.  Давайте відзначимо  Новий  рік  тут  і потішимо наших слухачів репортажем із Верховної Ради.

 

     А тепер   серйозно.   Я   разом   із  Володимиром  Івановичем Кафарським пропоную таке.  Ми практично проголосували статтю 4  на 90 відсотків. Розглянемо подальші статті, вони не такі конфліктні. Проголосуймо їх,  а після того повернемося остаточно до статті  4. Так буде легше.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Слово Олександру Олександровичу Морозу. Будь ласка.

 

     МОРОЗ О.О.  Шановні депутати!  Ще раз прошу вас:  підтримаймо статтю з урахуванням пропозицій  Ткаленка,  Ніколаєнка,  Пасечної. Усе   разом   проголосуємо,  враховуючи  навіть  те,  що  говорить Прем'єр-міністр. Хоча ми не маємо права голосувати бюджетні статті за  неприйнятими законами.  Якщо ж ми погодимося запровадити в дію закон про монополію на горілчані вироби,  то гарантовано  матимемо мільярд доходів до бюджету.

 

     Однак, ще  раз  кажу,  ми  тепер  маємо  можливість  у  межах нинішнього бюджету,  навіть тих цифр,  які назвав міністр Мітюков, проголосувати все це. Те, що запропонував Ткаленко, стосується 5,2 мільярда,  про які говорив Ігор Мітюков.  Тому це  спокійно  можна проголосувати.   А   потім   баланс   зробимо.  Якщо  поправку  до консолідованого бюджету треба буде внести,  то  внесемо  поправку. Вона буде незначна, буквально десь 200 мільйонів.

 

     Те, що  пропонує  Ігор  Рафаїлович,  не  дає навіть на місяць заробітної плати вчителю.  Ну,  хіба ми не розуміємо,  що треба це робити?  Я  прошу,  підтримайте,  будь ласка.  В поіменному режимі проголосуймо й усунемо всі питання.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування в поіменному режимі пропозицію, яку вніс Валерій Павлович і підтримав депутат Мороз (Шум у залі).

 

     Депутати Пасечна, Ніколаєнко, Ткаленко, Чубаров...

 

     МІТЮКОВ І.О.  Тоді  разом треба подумати!  Давайте повторимо, про що йдеться.  А йдеться про мінус 200  мільйонів  з  Резервного фонду і мінус 300 мільйонів з міжнародної діяльності.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування статтю 4 з такими поправками.

 

     "За" - 155.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Шановні  народні депутати!  Повернімося до того позитивного наробітку,  який ми вже здійснили.  Ми  визначилися  з тим, що 500 мільйонів даємо до місцевих бюджетів. Ми визначилися з тим,  що  фінансування  освіти  робимо   захищеною   статтею.   Ми визначилися  з тим,  що частка з 5,2 мільярда,  які передаються до місцевих бюджетів, обов'язково буде використана на повне погашення (можемо   записати)   заборгованості   всіх   закладів  освіти  за комунальні послуги. Але це - погашення конкретних боргів.

 

     У нас є 390 мільйонів,  які  ми  зняли  з  державного  боргу. Приблизно 150 ми вже розподілили. Залишається... Давайте 200 зараз запишемо,  якщо  бюджетний  комітет  не   заперечує.   Додамо   до фінансування  освіти  з Державного бюджету.  Це максимум,  який ми можемо сьогодні зробити.

 

     ГОЛОВА. Юлія Володимирівна Тимошенко.  Будь  ласка.  Я  прошу уваги. Голові комітету надається слово.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Уважаемый  Игорь  Александрович!  Вы не очень корректно ставите вопрос на голосование. Речь идет о 300 миллионах не за счет нашей внешней деятельности,  а за счет долгов,  которые образовались: внешних и внутренних. Когда мы изучили внимательно в бюджетном комитете структуру и суммы внешнего и внутреннего долга, то оказалось, на наш взгляд, что это очень завышенная сумма...

 

     МІТЮКОВ І.О. Я погодився з вами, Юліє Володимирівно!

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Когда вы  ставите  сейчас  на  голосование  и говорите   -   "за   счет   внешней  деятельности",  это  же  ведь неправильно.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Юліє Володимирівно!  Це не я  сказав.  Це  була пропозиція...

 

     ГОЛОВА. Ваша пропозиція?

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В. Я прошу поддержать.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Домовилися.  Додаємо  200  мільйонів гривень до видатків на освіту в Державний бюджет за рахунок тих 390,  які  ми зняли з боргів. Правильно? (Шум у залі).

 

     Я ще  раз повторюю:  це живі конкретні гроші,  які ми зняли з обслуговування зовнішнього і внутрішнього боргу.  Усього зняли 390 мільйонів гривень. Ми вже перерахували ряд пропозицій, за якими їх розподілили,  зокрема  і  цей   дитячий   центр,   за   який   усі проголосували.  Таким  чином  ми вже набрали близько 150 мільйонів гривень.  З 390 мільйонів ще 200 мільйонів гривень можна  закласти на  освіту.  Про  це  ж і Юлія Володимирівна казала,  що ми ці 390 мільйонів гривень розподіляємо між освітою,  охороною  здоров'я  і культурою.

 

     ГОЛОВА. Юліє Володимирівно, ви підтримуєте? Слово має депутат Тимошенко.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Во-первых,  мы забыли сказать о том,  что все эти мелкие суммы,  проголосованные нами сейчас, могут быть покрыты за  счет  80  миллионов  гривень,  которые  сняты   с   содержания админаппарата. И это абсолютно точно.

 

     Поэтому сейчас народные депутаты должны определиться, сколько из  этих  390  миллионов  гривень  направить  на  образование.   В принципе,  можно поддержать,  чтобы все эти деньги были направлены на образование, и этого будет все равно недостаточно.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування в  цілому  статтю  4  з  цією пропозицією стосовно 390 мільйонів гривень. Будь ласка, голосуємо.

 

     МІТЮКОВ І.О.   Юліє   Володимирівно,  давайте  поставимо  350 мільйонів  гривень,  тоді  ми   зможемо   профінансувати   охорону здоров'я. Так, 350 мільйонів.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку. Я прошу, не шуміть. Депутате Кармазін, сядьте, будь ласка.

 

     Слово має Валерій Павлович.

 

     ПУСТОВОЙТЕНКО В.П.  Шановний Олександре Миколайовичу! Шановні народні  депутати!  Ми  порадилися  з депутатом Семиноженком.  Він запропонував 500 мільйонів гривень  від  Державного  інноваційного фонду спрямувати на науку.  Так давайте ми використаємо ці 500 або 100 мільйонів гривень на підтримку освіти й  знімемо  ті  питання, які  ви  погоджуєте.  У  такий  спосіб  розв'яжемо  всі проблеми і проголосуємо за статтю 4.

 

     ГОЛОВА. Тобто 200 мільйонів  плюс  100  мільйонів  -  це  300 мільйонів гривень,  так?  (Шум у залі).  Зачекайте! Не кричіть про резерв!  Що таке для України з  населенням  50  мільйонів  чоловік 200-400  мільйонів  гривень  резерву?  Ви  хоч  розумієте,  про що кажете?  Це по 5 гривень на чоловіка. Знайшли великий резерв! Ви ж у магазині не одну хлібину на трьох чоловік купуєте, а дві берете, щоб резерв був. Разово давайте вирішимо, а там хоч трава не рости.

 

     Ставлю на голосування статтю 4 в цілому з поправкою, внесеною Прем'єр-міністром  і  депутатом Семиноженком.  Тобто 300 мільйонів гривень спрямовується на освіту - 200 і 100. Голосуємо?

 

     МІТЮКОВ І.О. 200 мільйонів гривень - за рахунок боргів.

 

     ГОЛОВА. Підтримайте, Петре Миколайовичу.

 

     "За" - 203.

 

     Будь ласка,  голосуємо (Шум у залі).  Та не  треба  поіменно! Голосуємо.

 

     "За" - 201.

 

     Депутат Філіпчук. Будь ласка.

 

     ФІЛІПЧУК Г.Г.  Народний рух України.  Щойно ми спілкувалися з представником фракції комуністів Донченком. Давайте повернемося до моєї пропозиції,  яка голосувалася в 215 голосів, стосовно тих 300 мільйонів гривень, які додатково спрямовуються на місцеві бюджети. Ми  робимо  освіту  соціально захищеною.  Далі беремо ці 200 і 100 мільйонів гривень,  те,  що  пропонується  виділити  з  Державного інноваційного фонду.  І ми вже маємо 0,5 мільярда гривень реальних грошей,  не надуманих,  а реальних.  Плюс законодавча база,  яка в першому кварталі спрацьовуватиме додатково на фінансування освіти. Це дасть змогу  вийти  з  критичної  ситуації,  в  якій  перебуває освіта. Я прошу проголосувати статтю 4 саме з цією поправкою.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Правильно каже!

 

     ГОЛОВА. Голосуємо  статтю  4 з тією пропозицією,  яку вносить депутат Філіпчук,  - додати 500 мільйонів гривень  на  освіту.  Та голосуйте!  Не піднімайте руки! Хай би підняли руки ті, які вміють заробляти гроші.

 

     "За" - 209.

 

     Я прошу проголосувати.  Ну  що  ще  треба?!  Голосуйте,  будь ласка.    Хіба   ще   не   набалакалися   за   сьогодні?!   Дмитре Володимировичу, підтримуйте, голосуйте!

 

     "За" - 218.

 

     Вісім голосів бракує. Голосуємо, я ще раз прошу вас. Депутате Самойленко,  голосуйте!  Голосуйте,  будь  ласка  (Шум у залі).  Я скажу, щоб на село дали - що від цього додасться?

 

     "За" - 219.

 

     Пропоную проголосувати бюджет у цілому (Шум у залі).

 

     Ставлю на  голосування  в  цілому  статтю  4  з  пропозицією, внесеною депутатами Донченком і Філіпчуком, виділити 500 мільйонів гривень. Голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 214.

 

     ГОЛОВА. Депутате Бондарчук,  ви жодного разу не голосували. Я вам надаю слово тільки тому, що ви довго стояли.

 

     БОНДАРЧУК О.В., член Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та  праці  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий   округ,   КПУ).   Всеукраинский  союз  рабочих,  фракция коммунистов.  Собственно,  проблема в чем?  Не хватает  денег  для того, чтобы нормально люди наши жили, получали зарплату, пенсии, и чтобы развивалось производство.  Но их можно взять  даже  из  того предложенного  Кабинетом  Министров бюджета.  Здесь есть раздел об обслуживании внутреннего государственного долга,  где заложено 1,5 миллиарда гривень. Это деньги, которые правительство предлагает из бюджета  отдать  банкирам  за  то,  что  они  получали   облигации внутреннего государственного займа,  на этом два года зарабатывали деньги,  сколотили капиталы,  которые вывезены за  границу,  и  им теперь  государство предлагает отдать.  Не говорится о том,  чтобы рассчитаться по долгам с рабочими.

 

     Так вот  я  предлагаю,  Александр  Николаевич,  эти   полтора миллиарда  гривень  денег,  настоящих,  которые  есть  в  бюджете, исключить и пустить их по тем статьям, которые предлагались.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Я ще раз кажу: припинімо оці  заклинання.  Давайте  бюджет розглядати.  Ми з вами цифри   контрольні   визначили.   Знову   починаємо   маніловщиною займатися.

 

     Шановні колеги,  прошу  проголосувати  в  поіменному  режимі. Ставлю  статтю  4  разом  із  пропозицією,  яку  внесли   депутати Донченко,  Філіпчук і Красняков (Шум у залі).  То 500 же мільйонів враховуються!

 

     Слово надається депутату Краснякову. Будь ласка.

 

     Петре Миколайовичу, сядьте, будь ласка, я вас прошу.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В.  Фракция  Коммунистической   партии   Украины. Александр Николаевич! Мы записываем: для осуществления того, чтобы статья 57 действовала, необходимо 526 миллионов. 500 миллионов, по предложению Донченко и Филипчука,  находятся.  И Премьер-министр с этим соглашается.

 

     Давайте в статью 19 включим пункт о том,  что статья расходов на систему образования является защищенной статьей,  и в комплексе проголосуем 500 миллионов гривень.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо всі за пропозицію депутата Краснякова.

 

     Голосуємо в поіменному режимі.

 

     "За" - 166.

 

     Будь ласка, по фракціях (Шум у залі).

 

     Одну хвилинку. Надається слово депутату Краснякову.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В. Александр Николаевич! Мы хотели бы услышать из уст  Премьерминистра  или  министра  финансов,  есть  ли  эти  526 миллионов и откуда они?  Если эти деньги  есть  плюс  включение  в статью  19  одной  фразой  записи  о том,  что система просвещения защищена, то мы готовы проголосовать.

 

     Игорь Александрович,  скажите,  пожалуйста,  откуда  эти  500 миллионов?

 

     МІТЮКОВ І.О. Ми ж з вами прийняли рішення: 200 мільйонів - із Державного інноваційного фонду,  300 мільйонів - сплата  відсотків за  борги  (Шум  у  залі).  Вони є,  це не борги.  Йдеться про 5,2 мільярда. Це живі, реальні гроші, які треба платити. Це гроші.

 

     Отже, 500 мільйонів  є.  Потім  ми  тут  говоримо,  що  треба записати:  заробітна  плата  в  системі  освіти  - захищена стаття видатків.  Вона і є захищена,  ми запишемо  зокрема  й  у  системі освіти. Жодних проблем.

 

     ГОЛОВА. Депутату  Пасечній  надається  слово.  Будь ласка.  Я прошу уваги.

 

     ПАСЕЧНА Л.Я.  Фракция  коммунистов.   Александр   Николаевич! Уважаемые  народные  депутаты!  Я  еще  раз убедительно прошу вас, Валерий Павлович,  учесть,  что три года Верховный Совет  ждет  от правительства финансирования статьи 57 Закона об образовании.  Три года ждет!  Мы миллион предложений давали,  в том числе и  о  том, откуда  взять  деньги.  Но  вы  же к нам не прислушивались все эти годы.  Мы не можем дальше такого терпеть.  Я говорю от имени всего Верховного Совета и от имени нашего комитета:  нельзя игнорировать законы. Поэтому я еще раз повторяю свое предложение: 200 миллионов гривень  взять  за счет резервного фонда,  100 миллионов,  как уже предложили,  за счет Государственного инновационного фонда  и  200 миллионов за счет (ну,  может я не так называю,  как вы) долгов по внешней экономической деятельности.

 

     И плюс ко  всему  я  хочу  еще  от  имени  Донецкого  региона обратиться  ко  всем  и  напомнить,  что  необходимо  вернуться  к проблемам шахтеров.  И тогда фракция коммунистов готова голосовать за бюджет.

 

     ГОЛОВА. Депутат Матвієнков. Він уже дві години стоїть.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.,  голова  підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики (виборчий округ 55, Донецька область).  Уважаемые депутаты!  То, что сегодня происходит в зале, напоминает мне дележ шкуры неубитого медведя. Это прежде всего.

 

     Мы вчера прослушали цифры.  Наполняемость бюджета реального - 25,6  миллиарда.  Мы говорим:  промышленные предприятия на сегодня находятся  на  грани  полного  банкротства.  Подчеркиваю:  полного банкротства!  Вот  те 10 процентов,  которые мы сегодня забираем с амортотчислений предприятий,  вот тот гербовый  сбор,  который  мы сегодня  вводим  в  доходную  часть,  -  это все приведет к полной остановке промышленных предприятий.  Мы  сейчас  в  этой  ситуации пытаемся, еще раз говорю, делить шкуру неубитого медведя.

 

     Поэтому есть  конкретное  предложение,  Александр Николаевич. То,  что возникло сейчас,  -  это  результат  неудовлетворительной работы бюджетного комитета. Вот эти все поправки, которые с голоса вносятся,  должны быть подсчитаны, рассчитаны, внесены вот сюда, в таблицу.

 

     Поэтому такие предложения.

 

     Первое. Никаких поправок с голоса не принимать.

 

     Второе. Работу       бюджетного       комитета       признать неудовлетворительной в этом плане.

 

     Третье. Голосовать статьи только с учетом соблюдения  баланса в целом. Никаких поправок отдельно не голосовать.

 

     Таким образом мы можем выйти из данной ситуации.  В противном случае - промышленность положим и людей загубим.

 

     Да, и  отключить  трансляцию  следует  для  того,  чтобы   не занимались популизмом здесь.

 

     Спасибо.

 

     ПУСТОВОЙТЕНКО В.П.    Олександре    Миколайовичу,   дозвольте висловити таку пропозицію, що може задовольнити всіх.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ПУСТОВОЙТЕНКО В.П.   Шановні   народні   депутати!   Шановний Олександре   Миколайовичу!  Рік  тигра  вже  завершується.  І  нам потрібно шукати злагоди,  бо наступний рік буде зовсім  інший.  Ми пропонуємо  від  уряду  із  390 мільйонів витрат,  які в нас були, спрямувати 200 мільйонів на освіту.  А за рахунок тієї  добавки  у 800  мільйонів,  яку  надали  місцевим  органам  виконавчої влади, зробити  запис:  рекомендувати  направити  їх  на  цілі,  про  які говорили  депутат  Пасечна  й  інші депутати-комуністи.  І тоді ми зможемо додатково надати 500 мільйонів гривень.  У такий спосіб ми розв'яжемо проблему цих 500 мільйонів.

 

     Петре Миколайовичу,   я   прошу   вас   погодитися   з   цією пропозицією. Ми розв'язуємо тоді проблему 500 мільйонів додаткових платежів, про які ви говорили.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Я прошу підтримати цю пропозицію. У цілому статтю 4 з цією пропозицією.

 

     МІТЮКОВ І.О.  І зарплату в системі освіти  вважати  захищеною статтею.

 

     ГОЛОВА. Ну от, махаєте головою - ні. А чому? Ну чому ні? (Шум у залі). Голосуємо.

 

     "За" - 214.

 

     Я прошу,  проголосуйте, будь ласка. Пропозиція, здається, вже така,  що  влаштовує  всіх  без  винятку.  На освіту 500 мільйонів виділяється,  до того ж захищених грошей.  І стаття захищена.  Ну, так же не можна!  Голосуємо, Іване Олександровичу, голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 208.

 

     Депутат Чиж. За ним - депутат Заєць.

 

     ЧИЖ І.С.  Фракція соціалістів і селян "Лівий центр".  Шановні колеги!  Йдеться  про  принципове  питання,  тому  я  прошу уваги. Йдеться  про  закріплення  за  головними  розпорядниками  видатків бюджету.  Це  ключова стаття,  крім статті 1,  де ми встановлюємо, якою буде сума видатків.  Це центральна стаття закону. Тому нічого дивного немає,  що ми так довго навколо цього боремося. Але я хочу привернути увагу Верховної Ради не тільки до проблем освіти, бо ми зациклилися на освіті.  А охорона здоров'я?  А соціальні питання - перерозподіл видатків?

 

     Я назву  одну  цифру.  Верховна  Рада   минулого   скликання, оскільки   Кабінет   Міністрів   не   виконав  своїх  зобов'язань, передбачила 370 мільйонів на компенсацію  заощаджень.  Цього  року Кабінет  Міністрів  знову не виконує зобов'язань,  бо секвестрував Президент.  А  ми  передбачаємо  тільки  200  мільйонів.   Ми   на поховання...

 

     ГОЛОВА. Почекайте.  Про що ми говоримо?  Навіщо ми заклинаємо один одного?!  Ну,  не можна!  Ми одне й те саме повторюємо (Шум у залі).  Принципове  питання  - шахтарі.  Принципове - освіта.  Всі питання принципові! А ми розповідаємо, хто як кого хоронить (Шум у залі). Не можна, шановні колеги, так час гаяти.

 

     Я прошу  прийняти  статтю  4  з  тією  пропозицією,  яку вніс Прем'єр-міністр:  про виділення 500 мільйонів на освіту додатково. І записано,  звідки ці 500 мільйонів. І захищена стаття. Що тут ще незрозуміло? Голосуємо.

 

     Опустіть руки,  голосуйте!  Ми  вже  те,   що   ви   просили, проголосували.

 

     "За" - 210.

 

     Іван Олександрович Заєць. За ним - депутат Матвієнко.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.,  перший  заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах і зв'язках  з  СНД  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановні виборці! Що нині діється в сесійній залі Верховної Ради України?  Верховна Рада вже кілька днів не може прийняти Державний бюджет України.  Чому? Тому що комуністи,  соціалісти,  прогресивні  соціалісти,  представники "Громади" не голосують за бюджет,  висуваючи кожного разу все нові й нові вимоги,  та прикриваються при цьому популістськими  фразами про  захист народу.  А що насправді вийде з цієї турботи лівих про трудовий люд? Подальше збіднення народу, і більше нічого.

 

     Якщо Верховна Рада не прийме бюджету через таку  деструктивну позицію комуністів і соціалістів,  громадівців та вітренківців, то фінансування   в   новому   році   відбуватиметься   в   розмірах, передбачених чинним бюджетом.  Але у вересні-жовтні поточного року дуже знецінились гроші,  зросли ціни. Тому вийде урізане порівняно з  поточним  роком фінансування і освіти,  і медицини,  і багатьох інших галузей. Люди не одержать навіть тих грошей, що їх вони мали в першому кварталі цього року.

 

     Усе це свідчить, що соціалісти, комуністи...

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Вимкніть мікрофон.

 

     Депутат Матвієнко.

 

     МАТВІЄНКО А.С.  Шановні радіослухачі! Шановні колеги! Фракція Народнодемократичної партії з огляду на все те, що діється в цьому залі, змушена зробити таку заяву.

 

     Ми засуджуємо позицію лівогромадівського блоку, який поставив перед собою мету не лише розвалити сьогодні бюджет,  а й розвалити Україну загалом.  Увійти в 1999 рік з неприйнятим бюджетом означає не профінансувати жодної галузі, жодної програми, яку ми прийняли, не  забезпечити  виконання  законів.  Це  є  зговір,  замішаний на кримінально-політичній  основі,  і  ми  засуджуємо  таку   позицію комуністів,   "Громади"   і   фракції  Соціалістичної  партії.  Ми звертаємося і закликаємо інші  фракції  звернутися  до  Президента України   з   проханням   прийняти   указом   відповідні  бюджетні фінансування 1999 року, врахувавши голосування...

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Вимкніть мікрофон. Депутат Симоненко.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Фракция  коммунистов.  Я  категорически  хочу заявить позицию нашей фракции, которая основана как раз на оценке, прозвучавшей из уст лидера НДП,  - бездарности политической линии, которую  он  лично  проводит  через  свою  партию и правительство, которое сегодня  официально  утверждает,  что  оно  внесло  проект бюджета уничтожения Украины.

 

     Благодаря вашим   проектам   уничтожения  Украины  -  сегодня миллион беспризорных детей и  наполовину  сирот;  благодаря  вашим проектам  сегодня уничтожается угольная промышленность;  благодаря вашим  проектам  сегодня  школы  не   строятся,   детские   садики растаскиваете себе в угоду и усладу, делаете из них Бог знает что! Уничтожили дошкольное воспитание,  науку,  культуру!  А когда  500 миллионов   надо   в   доходную   часть   записать  от  управления государственным имуществом... Думаете, это вам просто так сойдет с рук?!

 

     ГОЛОВА. Вимкніть мікрофон.

 

     Шановні колеги, здається, ми відхилилися від теми... Сьогодні завершується 1998 рік...  Кому оця злоба і оці  вислови  потрібні? (Шум   у  залі).  Людям?  Яким  людям?!  Людям  бюджет  потрібний, Володимире Миколайовичу!  Бюджет!  (Шум у залі). Ви не думайте, що тільки  ви  за них переживаєте.  Я теж переживаю,  але давайте без крику.  Нам бюджет треба прийняти. Цього від нас чекають керівники всіх  рівнів  підприємств усіх форм власності.  А ми тут починаємо один одного ображати... Кому це потрібно?

 

     Ставлю на    голосування    пропозицію     про     припинення радіотрансляції.

 

     "За" - 200.

 

     Я прошу, проголосуйте за припинення радіотрансляції. Щоб люди не слухали цього сорому...

 

     "За" - 205.

 

     Я ставлю на голосування пропозицію прийняти бюджет у цілому.

 

     "За" - 211.

 

     Шановні колеги!  Я  просив  би  вас  проголосувати  бюджет  у цілому,  а  наприкінці  березня  -  на  початку  квітня розглянути підсумки виконання бюджету  за  перший  квартал,  зробити  аналіз, внести  корективи  і  прийняти  тоді  із  внесеними корективами до виконання на весь 1999 рік.  Я  прошу  підтримати  цю  пропозицію. Голосуємо.

 

     "За" - 216.

 

     Іване Сергійовичу, підтримайте.

 

     Одну хвилинку. Слово надається депутату Чижу. Будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С.  Дякую, Олександре Миколайовичу. Я хотів би, щоб усі зрозуміли,  що ми тут не в піжмурки граємося.  І  якщо  депутат  з болем каже про те,  що щось не враховано,  то це не для того,  щоб засвітитися. І ви, мабуть, не повинні так обривати.

 

     Уряд підготував нікудишній бюджет у  частині,  що  стосується соціального  захисту.  Я  вам  щойно  назвав  статтю:  тільки  200 мільйонів гривень передбачено на повернення заощаджень, тоді як на поточний рік було заплановано 370 мільйонів гривень і не виконано. То  нам  слід  було  б  ті  270   мільйонів,   які   недовиконано, приплюсувати - і мали б хоча б 500 мільйонів.  Зате Резервний фонд

- 400 мільйонів.

 

     Тому я не вважаю за доцільне голосувати за такий  бюджет.  Як хочете,  так  це  і  розумійте.  Бо це бюджет,  який просто нищить соціальну сферу!  Ще й хитрування є,  я ж бачу,  як  Мітюков  себе веде.  Говоримо  про одне,  а він хитрує:  "Два пишем,  семь на ум пошло",  - як казав один відомий герой. Ми це чудово розуміємо. Що це за бюджет, що це за підходи?

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні   колеги,   ми   основні   показники  бюджету проголосували.

 

     МІТЮКОВ І.О. Іване Сергійовичу, мені виконувати цей бюджет.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку. Ігоре Олександровичу, не треба...

 

     Ми щодо всіх основних показників  визначились.  Я  просив  би проголосувати  статтю 4 із пропозицією про виділення додатково 500 мільйонів гривень на освіту.  А потім проголосуємо бюджет у цілому (Шум у залі).

 

     Тобто 500  мільйонів,  статтю  4  і  бюджет разом?  Ставлю на голосування.

 

     "За" - 213.

 

     Депутат Кіяшко. Будь ласка.

 

     КІЯШКО С.М.  Спасибо,  Александр Николаевич.  Прошу  передать слово депутату Морозу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Мороз. Будь ласка.

 

     МОРОЗ О.О.    Шановний   Олександре   Миколайовичу!   Шановні депутати! Я вважаю, що не чув того, що говорив Матвієнков. То він, напевно,  перепив  чаю  і  почав  таке  говорити.  Давайте по суті розглядати.

 

     Коли ми вирішуємо питання  так,  як  ви  зараз  поставили  на голосування,  то  500  мільйонів  -  це перерозподіл того,  що вже виділено,  тобто  в  числі   тих   2,2   мільярда.   Треба   чітко проголосувати  до  статті  4  пропозицію  Пасечної,  Ніколаєнка  і Ткаленка,  які зачіпають і  ті  5,2  мільярда,  які  втягуються  в баланс. І тоді зніметься ця проблема, ми зможемо просуватися далі.

 

     І останнє.  Очевидно,  ми наголосували багато цифр, які треба збалансувати.  Тому,  безумовно, в другому читанні сьогодні бюджет треба   прийняти   і  в  третьому  читанні  5  січня  доголосувати остаточно,  щоб потім не було сумнівів, що записані чи не записані якісь статті.

 

     ГОЛОВА. Депутат Турчинов. Будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Шановні колеги! Я вам нагадаю, що до бюджетного комітету надійшли пропозиції народних  депутатів  щодо  збільшення видаткової  частини  бюджету  на загальну суму понад 100 мільярдів гривень.  Безумовно,   всього   не   можна   врахувати,   і   тому звинувачення, зокрема представників НДП, що бюджетний комітет щось не доопрацював,  не мають підстав. Ви бачите по залу, що не можна, виходячи з реальної ситуації,  все передбачити. Але ж є компроміс, який  може  повністю  врятувати   ситуацію   і   дати   можливість проголосувати цю статтю.

 

     Треба погодитися з пропозицією Семиноженка щодо перерозподілу цих  500  мільйонів.  Буквально  хвилину  тому  було  погоджено  з Кабінетом  Міністрів,  що можна все-таки на 100 мільйонів зменшити Резервний фонд Кабінету Міністрів.  Ігоре Олександровичу,  я  дуже прошу на це погодитися.

 

     Далі. Шановні  колеги,  я прошу врахувати,  що більша частина дотацій регіонам,  які ми з вами передбачили в розмірі 2  мільярди 200 мільйонів гривень, також спрямовується на освіту. Більше того, субвенції,  які ми запропонували в  розмірі  5,2  мільярда,  також ідуть на плату за опалення шкіл та інших учбових закладів.

 

     Тому, Олександре   Миколайовичу,   це  конкретна  пропозиція: виділити додатково  ще  100  мільйонів  до  тих  грошей,  які  тут підтримував  зал.  Ми  проголосуємо  статтю  4,  і  тоді вже можна ставити на голосування і проект закону в цілому.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. З урахуванням 500 мільйонів  на  освіту  -  голосуємо (Шум у залі).  Не треба.  Голосуємо у звичайному режимі.  Навіщо в поіменному?  Іване Сергійовичу,  голосуйте,  будь ласка.  Я  вашим виборцям скажу.

 

     "За" - 208.

 

     Депутат Матвієнков. Будь ласка.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А. Спасибо. Я хотел бы принести свои извинения в связи с тем,  что,  как говорится,  в порыве  ярости  я  сказал  о бюджетном комитете. Поэтому я извиняюсь перед бюджетным комитетом, поскольку  они  очень  обиделись.  Действительно,  они   проделали большую   работу.   Но   все-таки   если   были   бы   собраны   и систематизированы  все  предложения,  мы  сегодня  двигались   бы, наверное, на порядок быстрее. И это надо было сделать.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.   Шановні  колеги!  Я  вас  прошу  в  цілому проголосувати статтю 4 з тими 500 мільйонами,  які виділяються  на освіту додатково. Тим паче що депутат Матвієнков вибачився.

 

     Ставлю статтю 4 на голосування.

 

     "За" - 216. Не прийнято.

 

     Депутат Цибенко. За ним - депутат Павловський.

 

     ЦИБЕНКО П.С.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (виборчий округ 110,  Луганська область).  Спасибо, уважаемый  Александр  Николаевич.  Фракция коммунистов.  Уважаемые коллеги!  Сегодня  в   зале   установилась   атмосфера   какого-то недоверия.   Мне  лично  понятно,  что  происходит  и  почему.  По поручению  фракции  я  на  протяжении   последних   двух   месяцев участвовал   в   бюджетном  процессе,  принимал  участие  во  всех совещаниях,  которые проводили руководители фракций.  Я  хотел  бы обратить ваше внимание на то, как менялась позиция правительства.

 

     Вначале Игорь Александрович говорил о том, что энергетические векселя,  взаимозачеты - это полнейший бред, это нереально. Больше того,  он  клялся  в  этом  своей  профессиональной честью и своей должностью министра.  Потом оказалось,  что  это  уже  реально.  А сегодня он говорит,  что по Днепропетровску и Харькову на миллиард гривень уже сделали подобный взаимозачет. Так где же правда?

 

     Теперь предложение. Уважаемый Александр Николаевич, речь идет о  том,  что  нужно  поддержать  и  производственников.  Я  с этим полностью согласен.  Поэтому я предлагаю поставить на  голосование предложение Пасечной по статье 57 Закона об образовании в связке с предложением Еськова,  чтобы  определить  финансирование  угольной промышленности   в  сумме  3,1  миллиарда  гривень.  Я  думаю,  мы поддержим это предложение.

 

     Спасибо.

 

     МІТЮКОВ І.О. Я підтверджую те, що казав раніше. Якщо мова йде про  погашення  взаємних  заборгованостей  за  минулі періоди,  це працює. А платити боргами за поточне споживання не можна. І це моя позиція.  Це  борги  в обидва боки.  У минулому році зробили такий залік і будемо робити надалі.

 

     ГОЛОВА. Депутат Павловський. Будь ласка.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.  Дякую.  Шановні колеги!  Нам справді  треба знайти  реальні  500  мільйонів  гривень  на  освіту.  Уже  є  400 мільйонів.  Тепер я хочу, щоб ми ще раз повернулися до пропозиції, внесеної  комуністами  Бондарчуком  і  Пасечною,  а  також головою бюджетного комітету Тимошенко. Річ у тім, що нам треба взяти гроші з обслуговування внутрішніх і навіть зовнішніх боргів.  Це реальне джерело, і тільки 100 мільйонів, тоді ми набираємо потрібну суму.

 

     Тому я  пропоную  визначити  з  оцих  чотирьох   джерел   500 мільйонів,  зокрема  з  коштів  на  обслуговування  внутрішньої  і зовнішньої заборгованості, і не чіпати місцеві бюджети.

 

     Отже, ще раз повторюю.  Резервний фонд Кабінету  Міністрів  - 100 мільйонів, інноваційний фонд - 100 мільйонів...

 

     МІТЮКОВ І.О.  Та  ми  набрали.  Уже  є 500 мільйонів реальних грошей...

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.  І внутрішні та зовнішні борги.  Таким чином набираємо 500 мільйонів.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Я вже двічі повторював:  100 мільйонів плюс 200 мільйонів та ще 200 мільйонів або 300 мільйонів плюс 200 мільйонів

- як завгодно. Ці гроші є на сьогодні. Ми з бюджетним комітетом їх розподілимо таким чином,  щоб було плюс 500 мільйонів  на  освіту. Якщо і це вас не влаштовує, тоді я не розумію, про що ми говоримо, і чого ви хочете (Шум у залі).

 

     Ну, хочете  завалити  бюджет?   Давайте   поставимо   це   на голосування.

 

     ГОЛОВА. Я  ставлю  на  голосування  пропозицію  виділити  500 мільйонів гривень на освіту. А потім - бюджет у цілому.

 

     "За" - 173.

 

     Депутат Мовчан. Він ще жодного разу сьогодні не виступав.

 

     МОВЧАН П.М.,  член  Комітету   Верховної   Ради   України   у закордонних   справах  і  зв'язках  з  СНД  (виборчий  округ  152, Рівненська область).  Шановні колеги і шановні виборці! Ви бачите, що є спроби компромісу, причому уряд шукає всі шляхи для того, щоб вийти з цієї ситуації, але весь час натикається на нові пропозиції і нові вимоги. Зрозуміло, що сьогодні цей бюджет не буде прийнято. Я переконаний, що і 12 чи 13 січня також.

 

     Я просив би подумати про сценарій  розвитку  такої  ситуації, коли   бюджетний  процес  перетворюється  на  політичний.  Як  нам позбутися цього?  Зрозуміло,  що ми можемо  тільки  звернутися  до Президента.  Тому  що  Петро  Миколайович сьогодні використовує цю трибуну як політичну,  я не кажу вже  про  інших...  Є  люди,  які готові  поступитися  сьогодні своїми політичними принципами заради добра Україні,  але вони натикаються на рішучий опір, висмикування карток,   вказівки   тощо.   Я   маю   на  увазі  здорову  частину комуністичної фракції.  Отже,  єдиний шлях у  нас:  звернутися  до Президента, щоб він сьогодні підписав указ про закон про бюджет.

 

     Дякую.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Шановні народні депутати!  Я хочу відповісти на запитання,  яке  надійшло  від  фракції  комуністів.  Ми  ці   500 мільйонів  формуємо  не за рахунок місцевих бюджетів.  Ні,  жодної копійки звідти не береться.  Ми ці 500 мільйонів,  які додаємо  на фінансування освіти,  формуємо з таких джерел:  100 мільйонів - із Резервного  фонду  Кабінету   Міністрів,   100   мільйонів   -   з інноваційного фонду,  300 мільйонів - з обслуговування боргів. Оце ті 500 мільйонів, жодної копійки з місцевих бюджетів не береться.

 

     Заробітна плата в  галузі  освіти  -  захищена  стаття.  Тоді давайте голосувати в цілому.  Внутрішні і зовнішні борги сплачуємо на 300 мільйонів менше, і ці гроші спрямовуємо сюди.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги, голосуємо за ті 500 мільйонів і за бюджет у цілому. Будь ласка.

 

     "За" - 212.

 

     Ставлю на голосування статтю 4 з цими 500 мільйонами в цілому.

 

     "За" - 307.

 

     Ставлю на голосування бюджет у цілому.

 

     "За" - 217.

 

     Ще раз  ставлю  на   голосування.   Володимире   Михайловичу, голосуйте,  будь ласка,  житомиряни чекають вас у гості. Голосуємо бюджет у цілому!

 

     "За" - 210.

 

     Депутат Пухкал. Будь ласка.

 

     ПУХКАЛ О.Г.  Дякую. Шановні колеги народні депутати! Учора на пропозицію  народного депутата Олександра Мороза ми проголосували, що пройдемо бюджет у другому читанні  постатейно.  Попереду  ще  є статті,  щодо яких необхідно обмінятися думками і проголосувати їх окремо.  Тому я  пропоную  продовжити  процедуру  другого  читання постатейно.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ставиться на голосування стаття 5: "Установити,  що  до  бюджетів  Автономної   Республіки   Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 1999 році зараховуються..." - далі йде перелік. Це так, як у статті 2 було.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Це  -  погоджений  перелік,  збалансований   із видатками та доходами.

 

     ГОЛОВА. Цей погоджено з комітетом. Голосуємо.

 

     "За" - 238.

 

     Стаття прийнята.

 

     Ставлю на голосування статтю 6. Її також погоджено.

 

     МІТЮКОВ І.О.   Це  нормативи  відрахувань.  Ми  закріпили  за місцевими бюджетами частково і акцизний збір, чого раніше не було.

 

     "За" - 220.

 

     ГОЛОВА. Ще раз ставлю на голосування статтю 6. Будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Голосуйте, будь ласка, вже 14 годин 30 хвилин...

 

     "За" - 216.

 

     Депутат Шеховцов. Будь ласка.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д.  Александр Николаевич,  пусть министр  финансов хоть  для  стенограммы  скажет,  что имеется в виду.  Если таблица регулирования статьи 6,  которая вот в этом приложении,  то у меня вопрос:  что  от  всех  договоренностей  с  бюджетным комитетом по поводу  дотаций  местным   бюджетам   получат   области-доноры   - Днепропетровская, Донецкая, Полтавская, Харьковская? Дотаций у них нет,  у них из ятия из бюджета.  Проценты,  отчисления от  налогов остаются  те  же,  что  и  были первоначально.  Я хотел бы,  чтобы депутаты из этих областей имели представление, за что мы голосуем, поддерживая или отклоняя статью 6.

 

     Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, конкретно.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Дякую.  Запитання слушне.  У статті 8 визначено вилучення з областейдонорів.  Але ми  це  зробили,  коли  не  було додаткового фінансування обласних бюджетів. Зараз за рахунок того, що ми додали 300 мільйонів до місцевих бюджетів, із цих областей - Дніпропетровської,    Донецької,    Запорізької,    Миколаївської, Полтавської,  Сумської,  Харківської,  - у яких були вилучення  до Державного бюджету,  вилучення не робиться,  крім того,  вони ще й отримують дотацію, про яку йдеться в статті 7.

 

     Тому я пропонував би вам статті 6, 7 і 8 проголосувати разом. Але тоді я маю назвати ті цифри, які змінені. У статті 8 тільки по місту Києву залишається вилучення в сумі 382 мільйони. Статті 6, 7 і  8  -  це  єдиний  блок,  це  нормативи  відрахувань до місцевих бюджетів,  дотації і вилучення з областей,  тобто повний  комплекс відносин державного і місцевих бюджетів.

 

     ГОЛОВА. Слово має Юлія Володимирівна,  голова комітету.  Будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Юліє   Володимирівно,   я   згоден   із   вашою пропозицією. Я вже знаю, про що ви будете говорити.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В. Извините, пожалуйста, я хочу дать раз яснения, что статьи 6,  7 и 8, которые указаны в том проекте, который подал Кабинет Министров,  - это старый,  несогласованный вариант,  мы не должны за это голосовать.

 

     Мы должны   голосовать   либо   с   поправками   относительно нормативов,  которые  сейчас будут озвучены и будут в стенограмме, либо этот блок надо отдельно  дорабатывать.  Потому  что  проблема есть.

 

     У нас   была   договоренность  не  изымать  живые  деньги  из областей, за исключением города Киева, где это делается по просьбе Киевской госадминистрации.  Мы договаривались о том,  что не будет встречных потоков,  как это было ранее,  когда изымаются деньги за счет  нормативов,  а потом в виде дотаций возвращаются.  Поэтому в том виде,  в каком есть,  это голосовать нельзя.  Министр финансов должен четко дать комментарий, дополнения и раз яснения.

 

     Далее. Еще прошу обратить внимание,  что в статье 7,  которую предлагал бюджетный комитет,  указаны нормативы отчислений от  тех налоговых   сумм,   которые  идут  в  Государственный  бюджет  для осуществления дотаций областям. Если мы сейчас проголосуем вариант статьи 7,  который дает Кабинет Министров, эти нормативы учтены не будут.

 

     Я обращаю ваше внимание,  что  это  в  рамках  договоренности бюджетного комитета с Кабинетом Министров,  надо просто внести эти изменения.

 

     МІТЮКОВ І.О. Цілком правильно, Юліє Володимирівно. Я цілком з вами  згоден.  Для спрощення,  так би мовити,  сприйняття візьмемо статтю 8 і  навпроти  Дніпропетровської,  Донецької,  Запорізької, Миколаївської,   Полтавської,   Сумської,   Харківської   областей поставимо нуль,  немає вилучень до  Державного  бюджету.  Навпроти міста   Києва   ставимо   382,2   мільйона,  що  відповідає  нашій домовленості. Згодні?

 

     ГОЛОВА. Погоджено.

 

     Ставлю статті 6,  7 і 8  на  голосування.  Підтримайте,  будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Нормативи  врегулювання  залишаються  такими ж. Дотації я зачитав ще на початку...

 

     ГОЛОВА. Як бачите, статті погоджено з комітетом.

 

     "За" - 207.

 

     Депутат Кириченко, Полтавська область. Будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О.  По  Полтавській  області  було   вилучення   25 мільйонів гривень, тепер залишається дотація 622.

 

     КИРИЧЕНКО М.О.,  голова  підкомітету  Комітету Верховної Ради України у закордонних справах і зв'язках  з  СНД  (виборчий  округ 151,  Полтавська область).  Дякую,  Олександре Миколайовичу. Ігоре Олександровичу,  треба враховувати ті пропозиції, які надходять із регіонів.   Ми   там   буваємо,   і   нам   кажуть  і  в  обласних адміністраціях,  і в обласних фінансових управліннях,  що не можна так  не  рахуватися  з  тими пропозиціями,  які вони обраховують і подають вам.  Ось уже п'ятий рік я приймаю бюджет,  і  постійно  з Полтавщини йдуть оці вилучення. Давайте будемо дивитися...

 

     МІТЮКОВ І.О. Ця пропозиція врахована, і в останньому варіанті немає  вилучення.  Ми  погодилися.  Усе   збалансовано,   і   план регулювання погоджено з бюджетним комітетом.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування статті 6, 7 і 8.

 

     "За" - 204.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Шановні народні депутати, все пов'язано, і щось там змінювати зараз уже немає сенсу.

 

     ГОЛОВА. Юліє Володимирівно, будь ласка.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Я  прошу  обратить  внимание  на  статью  7 в редакции бюджетного комитета. В ней есть графа, которая называется "Відсоток  відрахувань  щоденних  надходжень згідно із статтею 8". Имеется  в  виду,  что  мы  сегодня  утром   согласовали   вариант осуществления дотаций в автоматическом режиме. И в статье 7 нашего варианта   приведены   нормативы    ежедневных    отчислений    от общегосударственных   налогов,   которые  в  виде  дотаций  должны оставаться в регионах.  Это принципиальный вопрос. И я прошу, если мы сейчас ставим на голосование статьи 6,  7 и 8,  то поставить их вместе с нормативами  ежедневных  отчислений,  которые  указаны  в статье 7 в редакции комитета.

 

     МІТЮКОВ I.О.  Юлия Владимировна,  это не так.  Мы согласовали механизм перечисления дотаций,  нормативы мы не согласовывали. Эти нормативы просчитаны под ваш вариант, а Кабмин, используя механизм постановления   502,    используя    вашу    текстовку,    доведет соответствующие  нормативы,  обеспечит автоматическое перечисление дотаций.

 

     Це питання нами  погоджено  на  рівні  організації  механізму автоматичного   залишення   в   області   необхідних   грошей,  по дефінансуванню дотацій,  але відсотки  Кабінет  Міністрів  повинен обрахувати.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, Юліє Володимирівно.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В. Уважаемый Игорь Александрович! Дело в том, что если мы не утвердим нормативы ежедневных отчислений,  то от  этого механизма,  к  сожалению,  может  ничего не остаться.  Я полностью поддерживаю нашу договоренность и прошу, чтобы мы сейчас утвердили эти  нормативы.  Если в дальнейшей работе мы с вами убедимся,  что что-то  там,  возможно,  нужно   уменьшить   или   увеличить,   то дополнительно внесем это в парламент и откорректируем нормативы.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Юліє  Володимирівно,  це  не  відповідає  нашим домовленостям.  Ми погодили текст,  суми і вилучення по  областях. Про  нормативи  ми  з  вами  не  домовлялися.  Це виключно функція Міністерства фінансів,  яке щомісяця,  щотижня аналізуватиме,  які процеси відбуваються в тій чи іншій області,  і повинно мати змогу реагувати на ситуацію.  Але принцип ми з вами зафіксували,  і  дія постанови  502  довела,  що  він  може  працювати:  область у себе залишатиме частину загальнодержавних податків,  не  піднімаючи  їх наверх.  Ми  створюємо  дуже серйозний прецедент,  якого раніше не було.  Давайте цей механізм відпрацюємо.  А  то  зараз  затвердимо нормативи, наробимо помилок, а потім будемо виправляти півроку.

 

     ГОЛОВА. Депутат  Турчинов,  ви  не  допомагайте в другий бік, будь ласка.  Ви працюйте,  щоб ми бюджет прийняли.  А то весь  час відволікаєте нас і Юлію Володимирівну збиваєте.

 

     Депутат Мороз. Будь ласка.

 

     МОРОЗ О.О.    Шановний   Олександре   Миколайовичу!   Шановні депутати!  Зверніть увагу:  коли ми голосували статтю 1, то малося на  увазі,  що  цей перерозподіл на користь місцевих бюджетів буде відбуватися автоматично.  Саме під цю умову  ми  таке  голосування провели.  А тепер Мітюков відмовляється від цього. Я вважаю, що не можна зараз погоджуватися з позицією Міністерства фінансів,  треба проголосувати  на підтримку бюджетного комітету,  тобто статтю 7 у редакції комітету. I статті 6, 7 і 8 можна тоді голосувати.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Олександре  Олександровичу,  ми   з   бюджетним комітетом  у  присутності  членів бюджетного комітету і заступника міністра  фінансів  дійшли  згоди.  Давайте  діяти  в  межах  цієї домовленості. Ми підтвердили механізм, і є віза першого заступника міністра. Це погоджено й завізовано сьогодні вранці в Міністерстві фінансів.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування статті 6, 7 і 8 у редакції Кабінету Міністрів.

 

     "За" - 182.

 

     Ставлю на голосування статтю 6 у редакції Кабінету Міністрів, статтю  7  -  в редакції комітету і статтю 8 - у редакції Кабінету Міністрів.

 

     Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 134.

 

     Незрозуміло. Юліє   Володимирівно,   будь   ласка,   ще   раз повторіть.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Я  согласна  с  Игорем  Александровичем,  что нормативы сейчас,  на скорую руку, обсчитать, конечно, невозможно. Но  тогда  мы  должны внести предложение,  что эти нормативы будут устанавливаться дополнением к Закону  о  Государственном  бюджете, который  примет  Верховная  Рада.  Это нормальный подход к решению вопроса, и это полностью снимает проблему.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Юлия  Владимировна,   вот   статья   с   вашими предложениями, вот визы - ваша и Буковинского. Трансферты областям отнесены к защищенным статьям. Зачем мы сейчас ищем дополнительные сложности?  У  нас  и  так хватает проблем в контактах с бюджетным комитетом.

 

     Ми погодилися з тим, що виписуємо так: "Встановити такий   порядок   надання  дотацій  у  грошовій  формі місцевим бюджетам.

 

     Дотації, які надаються з Державного бюджету України  місцевим бюджетам, а також дотації, що надаються з одного місцевого бюджету іншому, є гарантованими, обов'язковими до перерахування, надаються в   першочерговому  порядку  і  відносяться  до  захищених  статей бюджету.

 

     Усі податки,  обов'язкові збори (платежі) та інші надходження до   Державного   бюджету   України,   включаючи   всі  платежі... зараховуються  на  єдині  транзитні  рахунки  з   обліку   доходів Державного   бюджету   України,   що   відкриваються  управліннями Державного казначейства  України  в  Автономній  Республіці  Крим, областях та місті Севастополі.

 

     Перерахування дотацій  з  Державного  бюджету  здійснюється в загальних розмірах, визначених статтею 7".

 

     Перед вами обсяги місцевих  бюджетів  у  загальних  розмірах, визначені відповідними радами.

 

     "Перерахування дотацій   з   Державного  бюджету  до  бюджету Автономної  Республіки  Крим,  областей  та  міста  Севастополя... здійснюється   управліннями   Державного  казначейства  України  в Автономній Республіці Крим,  областях та місті Севастополі". Тобто безпосередньо там.

 

     "Управління Державного   казначейства  України  в  Автономній Республіці Крим,  областях та місті Севастополі щоденно  провадять перерахування  сум  дотацій  з  транзитних рахунків обліку доходів Державного бюджету, що відкриті за балансовим рахунком...

 

     Управління державного  казначейства  України   в   Автономній Республіці   Крим,   областях   та   місті  Севастополі  проводять перерахування дотацій в обсязі", - нормативів, які ми визначили.

 

     Я пропоную зараз  не  ускладнювати  і  не  затягувати  процес прийняття бюджету. Давайте визначимо ці нормативи (Шум у залi).

 

     Нормативи обраховані під старі показники.  Нам що, переробити зараз ці нормативи на нові?  Ми зафіксували принцип. Це головне. А далі  -  це  арифметична  робота,  яку  буде  виконувати навіть не Міністерство фінансів,  а казначейство.  Навіщо нам  піднімати  це питання,  робити  додаток до бюджету і потім затверджувати його на засіданні Верховної Ради? Тоді ми сьогодні бюджет не затвердимо.

 

     ГОЛОВА. Я прошу, шановні колеги, ну ми ж не в дитячому садку. Одне  домовлялися,  візували,  ставили  цифри,  -  тепер посиділи, поговорили між собою,  і давай отак.  Ну так же не можна. Я ще раз кажу,  Юліє Володимирівно,  ви - голова комітету, а слухаєте своїх помічників весь час.

 

     Ставлю на голосування статті 6,  7  і  8  з  урахуванням  тих пропозицій   і   зауважень,  які  було  внесено  комітетом.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 145.

 

     Тимошенко Юлія Володимирівна. Будь ласка.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Я  прошу,  чтобы  мы  сейчас   поставили   на голосование  статьи  6,  7  и 8 в редакции Кабинета Министров,  но записать,  чтобы в дополнении к Закону о  Государственном  бюджете предусмотреть    ежедневный    механизм   осуществления   дотаций, изложенный в  статье  8  проекта  бюджетного  комитета.  Все.  Это нормально, это полностью в интересах регионов.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо, голосуємо.

 

     "За" - 142.

 

     Я не знаю, чому не підтримують.

 

     Слово депутату Кулику. Будь ласка.

 

     КУЛИК О.В.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань свободи  слова  та  інформації  (виборчий  округ  145,  Полтавська область).  Народний рух України.  Шановні колеги депутати!  Гнотик догорає,  в  залі  людей  все  меншає...  Давайте   схилимося   до пропозиції спікера,  проголосуємо за бюджет у цілому з контрольним терміном - перший квартал.  І потім всі свої  прорахунки  зважимо, внесемо...  У нас буде час подумати,  і таким чином ми не втратимо свій авторитет у виборців. У нас був час, щоб внести поправки, а з голосу їх вносити - це недоречно і нерозумно!

 

     Я прошу  поставити  мою  пропозицію на голосування:  прийняти бюджет у цілому з контрольним терміном - перший квартал. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги!  Ми лише за останні дні провели шість засідань Погоджувальної ради.  Уже навіть тих, хто читати і писати не вмів,  можна було навчити...  І щоразу комітет просив...  Я  не розумію:   комітет   займається  підготовкою  проекту  бюджету  чи навчанням,  як складати бюджет?!  Ми  в  цьому  залі  через  кожну годину-півтори  робили  перерву  для  того,  щоб погоджувати щось. Сьогодні  і  вчора   ми   тричі   збиралися,   провели   розширене засідання...  Домовилися,  пішли порадилися - заходять, вже зовсім інше...  Ще хтось щось підказав...  Ну  хіба  так  можна  керувати бюджетним  комітетом,  Юліє  Володимирівно?!  Мене  дивує!  Дивує, розумієте, низький рівень кваліфікації... (Шум у залі). Ну, вас не дивує,  то ваша справа, я ж вас не питаю. Ну, не можна ж увесь час отут лікнепом займатися по кожній статті (Шум у залi).  Вас багато чого не дивує, але мене також не дивує.

 

     Депутат Асадчев.

 

     АСАДЧЕВ В.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  бюджету   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий округ, НРУ). Шановні друзі! Прошу уваги! Подивіться, будь ласка,  проект,  який вам роздано. У статті 52 - механізм дотацій, виписаний Кабінетом Міністрів. Те, що пропонує Юлія Володимирівна,

- то механізм дотацій,  який я писав своєю рукою, він повинен бути виписаний  замість  оцього  у  статті  52.  Поки що ми до нього не дійшли,  ми  зараз  голосуємо  статті  6,  7  і  8.  Якщо  ми   не проголосуємо,    підтримайте   тоді   таку   пропозицію:   давайте проголосуємо статті 6, 7 8 і статтю 52 в редакції комітету. I тоді буде абсолютно все нормально.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо. Комітет погоджується. Я прошу, голосуємо.

 

     МІТЮКОВ І.О. Прошу підтримати.

 

     "За" - 224.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо  статті  6,  7,  8 і 52.  Голосуємо,  Іване Сергійовичу.

 

     "За" - 209.

 

     Я собі уявляю,  як дома готуються до Нового року і  слідкують за   нами.  З  чим  же  ми  прийдемо  додому?  (Шум  у  залi).  Із побажаннями?

 

     Я прошу проголосувати статті 6,  7,  8 і 52 з урахуванням тої редакції,   яку   вніс   комітет.  Будь  ласка,  голосуємо.  Ігоре Олександровичу...

 

     МІТЮКОВ І.О. Прошу підтримати, а нормативи будемо узгоджувати з бюджетним комітетом.

 

     "За" - 232.

 

     ГОЛОВА. Спасибі (Оплески).

 

     Ну, якщо  вже проголосували статтю 52,  то давайте в цілому і бюджет проголосуємо.

 

     Ставлю на  голосування  в  цілому  проект  бюджету.   Комітет підтримує. Голосуємо.

 

     "За" - 209.

 

     Шановні колеги!  Слово  має  депутат  Павловський,  у нього є слушна поправка.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.  Шановні колеги!  Я хочу привернути увагу до статті 26.  У ній записано:  "Призупинити розробку та затвердження нових загальнодержавних програм  на  1999  рік".  Це  розривається нитка  всіх досліджень!  Комітет пропонує цю статтю вилучити.  І я думаю, що треба підтримати комітет, щоб не розривати весь процес.

 

     МІТЮКОВ І.О.  У нас немає заперечень.  Така  була  пропозиція (Шум у залi).

 

     ГОЛОВА. І без статті 26 голосуємо проект бюджету в цілому.

 

     "За" - 197.

 

     МІТЮКОВ І.О. Вибачте, стаття 25.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку. Стаття 26, так?

 

     МІТЮКОВ І.О. А, в тому тексті, так.

 

     ГОЛОВА. А в нашому новому - стаття 25.

 

     Ставлю на голосування проект бюджету в цілому без статті 25.

 

     Голосуємо.

 

     МІТЮКОВ І.О. Прошу підтримати.

 

     "За" - 208.

 

     ГОЛОВА. Юлія Володимирівна Тимошенко. Будь ласка.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.   Уважаемый   Александр   Николаевич!  Я  хочу обратить ваше внимание,  что голосовать в целом  без  постатейного голосования  - это ненормально для принятия бюджета.  Все народные депутаты,  безусловно,  хотят  идти  домой  праздновать...  У  нас основные  статьи пройдены,  давайте мы сейчас текстовые статьи все пройдем постатейно.

 

     ГОЛОВА. Питань немає. Ставиться на голосування стаття 9. Будь ласка. Голосуємо статтю 9.

 

     "За" - 224.

 

     Стаття 9 голосується. Депутат Суркіс не встиг. Голосуємо.

 

     "За" - 228.

 

     Прийнято.

 

     Голосуємо статтю 10.

 

     "За" - 214.

 

     Голосуємо. Будь ласка. Депутат Журавський не встиг. Запросіть людей до залу.

 

     "За" - 216.

 

     Я прошу проголосувати.  Ви не команду чекайте,  а дивіться, з чим  до  людей  поїдете.  Я  думаю,  ми ще закон про вибори будемо переглядати, всі обиратимуться по мажоритарних округах.

 

     Шановні колеги,  я прошу голосувати за статті 10,  11. Статтю 10 голосуємо.

 

     "За" - 214.

 

     Слово депутату Тимошенко. Будь ласка, щодо статті 10.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В. Я прошу сравнить статью 11 в редакции Кабинета Министров...

 

     МІТЮКОВ І.О. Мы статью 10 голосуем, Юлия Владимировна.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В. Подождите, голосовали статьи 10 и 11...

 

     МІТЮКОВ І.О.  Статью 10.  А сейчас я скажу, какие изменения в статье 11.

 

     ГОЛОВА. Щодо статті 10, Юліє Володимирівно.

 

     Будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О.  По  статье 10 нет изменений.  Везде,  где будут изменения, я скажу.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Я  прошу  статью  10  голосовать  в  редакции Кабинета Министров, а статью 11 - в редакции бюджетного комитета.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування статтю 10 в редакції Кабінету Міністрів.

 

     "За" - 235.

 

     Прийнято.

 

     Ставиться на голосування стаття 11 у редакції комітету.

 

     МІТЮКОВ І.О. Олександре Миколайовичу, я прошу слова.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.  О.  Шановні народні депутати!  Ви знаєте, що дуже багато  дискусій  точилося  навколо умов оподаткування підприємств паливно-енергетичного комплексу.  Врештірешт  ми  дійшли  згоди  - комітети   з  питань  паливно-енергетичного  комплексу,  з  питань бюджету і Міністерство фінансів та уряд,  і довели загальний обсяг податкових   вилучень   з  паливно-енергетичного  комплексу  до  2 мільярдів 150 мільйонів гривень.  Під це були зроблені  відповідні нові  розрахунки  тарифів  у статтях 11 і 12.  Тому абзац другий у статті  11   в   уточненій   редакції   викладено   таким   чином: "Відрахування від плати за транзит нафти в розмірі, еквівалентному 0,75 долара США за 1 тонну та відрахування від перевалки в  портах нафти  і  мазуту  в  розмірі,  еквівалентному 0,47 долара США за 1 тонну". Решта позицій залишаються незмінними.

 

     ГОЛОВА. Юліє Володимирівно, будь ласка.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Дело в том, что поступления в Государственный бюджет,   которые  определялись  по  рентной  плате  и  транзитным платежам за газ и нефть,  основываются на  конкретных  ставках  от транзита и ренты.  Для того чтобы мы получили в бюджет 2 миллиарда 150 миллионов - так,  как запланировано правительством и бюджетным комитетом,  -  нужно принимать статью 11 в редакции комитета,  где рассчитаны нормальные ставки.  В проекте Кабинета Министров ставки занижены.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Вот перед нами документ.  Я повторяю, статья 11 варианта комитета - 0,75 доллара, у нас - тоже 0,75 доллара (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку. Я прошу, давайте працювати. Ініціатива

- хороша справа,  але,  мабуть,  для всього є час.  Я прошу уваги! Ігоре Олександровичу, будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О. Я підтверджую і підписуюся під цими словами: всі ставки,  які запропоновані, нами погоджені і уточнені. Подивіться: 0,75 - у нас і у вас,  0,47 - у нас і у вас, 0,29 - у нас і у вас. Ми перенесли в цей новий документ повністю  всі  ці  правки.  І  у статті 11, і у статті 12.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо  статті  11,  12.  З  комітетом  погоджено. Голосуємо, будь ласка.

 

     "За" - 225.

 

     МІТЮКОВ І.  О. Шановні народні депутати, прошу уваги. Під час обговорення  було  питання  про звільнення навчальних закладів від плати за землю. У статті 12 давайте це додамо.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо статті 11 і 12.

 

     "За" - 233.

 

     Рішення прийнято.

 

     Стаття 13.  Депутат  Асадчев,  заступник   голови   комітету, просить слова з трибуни.

 

     АСАДЧЕВ В.М.  Згідно  з Регламентом,  можна голосувати тільки статті,  в яких є зміни.  Якщо змін немає,  то можна голосувати  в цілому.

 

     Це норма  Регламенту.  Я прошу,  Юліє Володимирівно,  давайте зараз запропонуємо  статті,  до  яких  є  зміни,  проголосуємо  їх постатейно, а потім в цілому проголосуємо бюджет.

 

     ГОЛОВА. До статті 13 є зауваження? Немає. До статті 14?

 

     МІТЮКОВ І.О.  Статтю  14  пропонується вилучити,  оскільки за розрахунками доходів і видатків Національного банку  цей  прибуток фактично не буде формуватися.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо  статтю  13  і  про  вилучення  статті  14. Підтримайте, будь ласка. Голосуємо за.

 

     "За" - 235.

 

     Рішення прийнято.

 

     Стаття 15. Депутат Семиноженко.

 

     МІТЮКОВ І.О. Вона без змін.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку,  депутат Семиноженко  просив  слова  з приводу статті 15.

 

     СЕМИНОЖЕНКО В.П.  Щоб  ввести  в  дію  рішення,  які  ми  вже проголосували,  у статті 15 після третього абзацу потрібно додати: "Кошти  від  збору  до  Державного  інноваційного фонду в межах їх реального надходження використовуються  виключно  на  фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

 

     Встановити розподіл   надходжень   від  збору  до  Державного інноваційного фонду:

 

     на фінансування на  зворотній  основі  інноваційних  проектів Державним інноваційним фондом - 319 мільйонів 470 тисяч гривень;

 

     на фінансування на безповоротній основі державних наукових та науково-технічних програм - 319 мільйонів 470 тисяч гривень."

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку,  я з голосу ставити на голосування  не буду.

 

     СЕМИНОЖЕНКО В.П. Це було роздано вчора.

 

     ГОЛОВА. Якщо роздано,  я ставлю вашу поправку до статті 15 на голосування. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 119.

 

     До статей  15  і  16  немає  зауважень?  Я   ставлю   їх   на голосування. Голосуємо.

 

     "За" -219.

 

     Голосуємо, будь  ласка,  немає  зауважень  (Шум  у залі).  До статті 17 ми ще не дійшли. Будь ласка, голосуємо статті 15 і 16.

 

     "За" - 226.

 

     Прийнято.

 

     Шановні колеги, до статті 17 є зауваження? Будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Потрібно доповнити таким абзацом:  "До  бюджету міста  Києва  зараховуються  в  установленому порядку 50 відсотків відрахувань та зборів на  будівництво,  реконструкцію,  ремонт  та утримання автомобільних доріг..."

 

     ГОЛОВА. Так,  це є. До статті 18 у вас, Юліє Володимирівно, є зауваження? Немає. До статті 19? Одну хвилинку.

 

     Ставлю на голосування статті 17 і 18.

 

     "За" - 231.

 

     Прийнято.

 

     Депутат Донченко з приводу статті 19. Будь ласка.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.  Уважаемый   Игорь   Александрович!   Уважаемый Александр  Николаевич!  Можно шуметь,  можно не шуметь,  уважаемые коллеги, но вы сейчас согласитесь с тем, что я предлагаю.

 

     Во-первых, надо записать в статье 19 то, что мы проголосовали о  защищенности  учителей.  Здесь  этой  строчки  нет,  а  мы  это голосовали.

 

     Во-вторых, Игорь Александрович,  здесь  написано  "трансферти населенню (пенсії,  допомоги,  стипендії)".  Я предлагаю дополнить словами:  "повернення заощаджень громадянам". Вот те 200 миллионов гривень,  что  мы заложили,  вернуть по вкладам...  Чтобы это было защищенной статьей бюджета. Фракция наша предлагала...

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування з цією поправкою.  Справді, так і було - 200 мільйонів гривень.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Тут пишемо: "Оплата праці працівників бюджетних установ, в тому числі освіти". І все.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо статтю 19 з поправкою.

 

     "За" - 206.

 

     Голосуємо, будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Вона  практично  вже  врахована,  і  тут  немає потреби...

 

     ГОЛОВА. Шановні   колеги,   голосуємо.  Не  треба  агітувати! Голосуємо.

 

     МІТЮКОВ І.О. У нас скоро всі статті будуть захищеними...

 

     "За" - 221.

 

     ГОЛОВА. Юліє Володимирівно, будь ласка.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В. Здесь сменилась нумерация статей, и защищенная статья  из 20-й стала 19-й.  Я прошу поставить ее на голосование в редакции бюджетного комитета,  потому что там очень четко указано, что  не  только  "оплата праці працівників бюджетних установ",  но также  и  "погашення  заборгованості  за  минулі  роки".  Це  дуже принципова річ, і я прошу це врахувати.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування статтю 19 в редакції комітету з поправкою депутата Донченка. Голосуємо.

 

     "За" - 244.

 

     Прийнято.

 

     Стаття 20. Є зауваження?

 

     МІТЮКОВ І.О. Немає (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Одну хвилиночку.  Слово надається депутатові Пухкалу. Я прошу уваги!

 

     ПУХКАЛ О.Г.  Дякую. Шановний Олександре Миколайовичу! Шановні народні депутати України!  Комітет у  закордонних  справах  вносив пропозицію   записати   у   статті   20:  "Дозволити  Міністерству закордонних справ України у 1999 році використовувати за  цільовим призначенням до 15 відсотків, - а не 10, як тут записано, - коштів в іноземній валюті,  фактично отриманих від вчинення  консульських дій"...  Так  було  записано і в бюджеті на цей рік.  Незрозуміло, чому Міністерство фінансів пропонує знизити  ці  відрахування.  Це потрібно   для  здійснення  непередбачених  заходів,  скажімо,  на лікування наших громадян,  транспортування їх з  іноземних  держав тощо.

 

     Комітет просить народних депутатів підтримати цю пропозицію і проголосувати 15 відсотків.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ставлю статтю 20 з пропозицією  депутата  Пухкала  на голосування.

 

     МІТЮКОВ І.О. Я не заперечую, можна так.

 

     ГОЛОВА. Заперечень немає.  Підтримайте, будь ласка, статтю 20 з поправкою депутата Пухкала.

 

     "За" - 198.

 

     Я ставлю на голосування  статтю  20  у  редакції  комітету  і Кабінету Міністрів без поправки. Голосуємо.

 

     "За" - 228.

 

     Прийнято.

 

     Стаття 21 - зауважень немає. Статті 22, 23, 24 - також немає. Статтю 25 ми вилучили. Стаття 26 - немає. До статті 27 є?

 

     МІТЮКОВ І.О. До статті 27 є.

 

     ГОЛОВА. Одну  хвилиночку.  Голосуємо  статті  21-26  включно, окрім статті 25, щодо якої ми проголосували.

 

     Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 231.

 

     Спасибі, прийнято.

 

     Щодо статті 27, Ігоре Олександровичу, будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Це  питання,   яке   ми   теж   уже   погодили. Пропонується  цю  статтю доповнити абзацом:  "Кабінетові Міністрів при здійсненні  розподілу  державних  централізованих  капітальних вкладень  передбачити  видатки  на підтримку молодіжного житлового будівництва".

 

     ГОЛОВА. З цим погоджується і комітет.

 

     Стаття 28 - немає зауважень.

 

     Стаття 29 - також немає.

 

     До статті 30 є?

 

     Одну хвилиночку. Ставлю на голосування статті 27-29 включно.

 

     "За" - 226.

 

     Прийнято.

 

     З приводу статті 30  депутат  Донченко,  будь  ласка  (Шум  у залі). Ми 29-ту проголосували. Поїзд уже пішов...

 

     Стаття 30. Будь ласка, Юліє Володимирівно.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Проблема  состоит  в  том,  что  нумерация  в последнем варианте, который подал Кабинет Министров, отличается от той нумерации, которая была нам подана на рассмотрение.

 

     Поэтому я  прошу  обратить  ваше  внимание  на  статью 29,  в которой  записано:  "Мінімальний  розмір  допомоги  по  безробіттю встановлюється  Кабінетом  Міністрів  України,  виходячи  з обсягу надходжень до Державного фонду сприяння зайнятості населення".  Це порушення  чинного  законодавства.  Ми  не  можемо так писати,  ми повинні записати, що визначається в межах чинного законодавства. І це дуже принципово.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.  Депутат Донченко підтримує. Питань немає. Це справді так.

 

     Ставлю на голосування статтю 29 в редакції комітету.

 

     "За" - 243.

 

     Прийнято.

 

     Стаття 30. Депутат Тимошенко, голова комітету. Будь ласка.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Я прошу звернути увагу на редакцію бюджетного комітету,  де є доповнення до статті 27.  Тут інша нумерація.  Там визначено, які пенсійні виплати передбачено проводити з Пенсійного фонду всупереч чинному законодавству.  Я прошу прочитати статтю 27 в редакції бюджетного комітету,  де є перелік  тих  платежів,  які мають бути вилучені з платежів Пенсійного фонду.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Ці пропозиції не є нормою Закону про бюджет. Ми починаємо процес поступового розмежування фінансування.

 

     ГОЛОВА. Давайте лікнеп  не  влаштовувати,  я  вас  прошу.  Ми розглядаємо статтю 30.  Є зауваження до статті 31? До статті 32 є? Ставлю на голосування статті 30 і 31.

 

     "За" - 210.

 

     Голосуємо статті 30 і  31.  Не  розслаблюйтесь,  будь  ласка. Залишилося попрацювати хвилин 15-20.

 

     "За" - 217.

 

     З приводу статті 30? Юліє Володимирівно, будь ласка.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Статью 31,  в которой дано право Министерству обороны проводить взаимозачеты в счет долгов предприятий,  я прошу изложить в редакции бюджетного комитета.  Это очень принципиально. Мы обсуждали это с профильным комитетом, с Министерством обороны и выработали единую редакцию. Я прошу вернуться к этой редакции, она несколько отличается от того, что подал Кабинет Министров.

 

     МІТЮКОВ І.О. Яка це редакція?

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Я  прошу  статью  31  голосовать  в  редакции бюджетного комитета и прошу поддержать ее.

 

     МІТЮКОВ I.О. Я щось нічого не зрозумів.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування статтю 31 в редакції комітету.  Будь ласка.  Вибачте,  статті 30 і  31  в редакції комітету. Голосуємо.

 

     Депутате Масенко, голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 206.

 

     Голосуємо статті  30  і  31,  але  статтю  31  -  в  редакції комітету.

 

     "За" - 206.

 

     У чому річ?

 

     МІТЮКОВ І.О.  Юліє  Володимирівно,  прочитайте,  будь  ласка, варіант, який ви вносите.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, прочитайте.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В. Я зачитываю статью: "Враховуючи обмеженість видатків на національну  оборону,  в  1999 році    дозволити    Кабінету    Міністрів    спрямувати   частину заборгованості  (недоїмки)  по  податках,   зборах   (обов'язкових платежах)   до   Державного   бюджету   для   погашення  фактичної заборгованості за станом  на  1  січня  1999  року,  а  також  для розрахунків  за отримані продовольство,  речове майно,  озброєння, військову техніку,  виконані роботи та надані послуги для Збройних Сил України понад асигнування на національну оборону,  передбачені Законом України про Державний бюджет на  1999  рік,  але  не  вище обсягів мінімально необхідної потреби.  Кабінету Міністрів України передбачити в механізмі проведення заліку уступку боргу".

 

     МІТЮКОВ І.О. Юліє Володимирівно, це стаття 45, вона йде далі.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Александр Николаевич,  я  прошу  в  связи  со сменой   нумерации   эту   статью  все-таки  поставить  сейчас  на голосование, затем вернуться к статье 33.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Юліє Володимирівно,  усе що  ви  прочитали,  це стаття 45.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги!  Одну хвилинку! Давайте тоді ми разом проголосуємо статті 30,  31 і 45. Я ставлю їх на голосування. Юрію Анатолійовичу, сядьте на місце.

 

     Я попросив  би  дати  новий  текст.  Усім  же  він  розданий. Голосуємо статті 30 і 31, а також статтю 45 (Шум у залi). За новою нумерацією - 44, так?

 

     "За" - 211.

 

     Я прошу переголосувати. Голосуємо.

 

     МІТЮКОВ І.О. Спеціально для Кармазіна: у статті 44 є і правоохоронні органи,  а  не  тільки  Міністерство оборони.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо. Ну то врахували ж!

 

     "За" - 204.

 

     Слово надається депутату Кармазіну.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Не треба йому надавати. Я знаю, що він запитає. Я просто зачитаю.  Йдеться про те,  що ми робимо доповнення  після слів "Збройних Сил"...

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Шановний Олександре Миколайовичу! Я дуже дякую вам за надану можливість.  У статті 44 (це за  новою  нумерацією), там, де йдеться про Міністерство оборони, запропоновано включити і Службу  безпеки,  інші  утворені  відповідно  до  законів  України військові формування, а також Міністерство внутрішніх справ.

 

     Немає значення,   кому   заборгованість.   Заборгованість  за продовольство,  речове  майно,   озброєння,   військову   техніку, енергоносії - за все.

 

     МІТЮКОВ І.О. Приймається, правильно.

 

     ГОЛОВА. Добре, погоджено. Голосуємо.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Крім  того,  в  останньому абзаці - вжити слово "тільки"  у  вітчизняних   виробників,   щоб   закріпити   це   за вітчизняними виробниками.

 

     ГОЛОВА. Не потрібно розтлумачувати. Голосуємо статті 30, 31 і 44.

 

     "За" - 226.

 

     Прийнято.

 

     Шановні колеги, до статті 32 є зауваження? Є.

 

     Георгій Корнійович Крючков. Будь ласка.

 

     КРЮЧКОВ Г.К.  Стаття 32  у  запропонованій  редакції  ставить фінансування військової науки,  постачання озброєнням,  військовою технікою і вирішення інших завдань у залежність від того,  чи буде реалізовано  надлишкове  майно  на  208  мільйонів гривень.  Цього робити ні в якому разі не можна,  бо це може повністю паралізувати діяльність Збройних Сил.

 

     Тому пропонується  викласти  цю  статтю  в редакції комітету, вона дуже правильна:  "Установити,  що в 1999 році за рахунок і  в межах  надходження  коштів  від реалізації надлишкового озброєння, військової та  спеціальної  техніки,  іншого  майна  Збройних  Сил України,  за  виконані  роботи,  надані  послуги,  здачу  в оренду основних фондів та іншого  майна  в  сумі  208  мільйонів  гривень здійснюються  витрати  на  потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України".

 

     МІТЮКОВ І.О. Так, правильно, ми підтримуємо.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо статтю 32.

 

     "За" - 229.

 

     Прийнято.

 

     Стаття 33. Юліє Володимирівно, будь ласка.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Мы согласовывали иную формулировку статьи 33. Поскольку   вами   заявлено,   что   400   миллионов   гривень  из Государственного резерва направляется на закупку угля,  то есть на улучшение  положения  угольной  отрасли,  я  прошу в статье 33 это указать.

 

     ГОЛОВА. Так воно і є.  Питань немає.  Голосуємо, в тому числі на закупівлю вугілля.

 

     "За" - 223.

 

     Голосуємо, будь ласка. Валерій Іванович Череп не встиг.

 

     "За" - 229.

 

     Прийнято. До статті 34 є зауваження? Немає. До статей 35, 36, 37, 38, 39, 40? Ставлю статті 34-40 включно на голосування.

 

     "За" - 210.

 

     Голосуємо. Депутат Донченко не встиг. I депутат Пухкал також. Голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 211.

 

     Є запитання?  Немає.  До  цих  статей немає ніяких зауважень. Голосуємо, будь ласка. І депутат Гуцол просить усіх підтримати.

 

     "За" - 212.

 

     Які є запитання?

 

     Юліє Володимирівно, будь ласка.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Статья 36 в редакции Кабинета Министров  дает право   реструктуризовать   просроченную   задолженность   по  тем кредитам,  которые привлечены государством.  Это означает,  что мы опять  не  планируем  их  получать.  Но мы же договаривались,  что сделаем их доходной частью бюджета в той же статье 36!

 

     МІТЮКОВ І.О. Юлия Владимировна, как раз...

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В. Я прошу статью 36 исключить.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Навпаки  -  на  сьогодні  ми  не  маємо  права. Механізм реструктуризації заборгованості,  тобто укладення угоди з тим,   хто   заборгував,   про   повернення   позички   -   це   є реструктуризація.  На  сьогодні Міністерство фінансів не має права переукласти угоду, і від нас просто втікають! І я не маю юридичної можливості примусити платити. Цей запис, навпаки, дає Міністерству фінансів,  міністру,  його заступнику підписати угоду, яку я зможу передати в арбітражний суд або в прокуратуру. У нас дуже багато на сьогодні позичальників,  які  не  мають  навіть  угоди.  Я  такого позичальника примушу підписати,  провести графік погашення, і якщо він його не виконуватиме, у мене буде можливість тиснути на нього. А зараз такого права у нас немає.

 

     Ми просимо  нам  допомогти  робити цю роботу.  Немає питань - можете вилучити,  але  не  питайте  з  Міністерства  фінансів  про повернення!

 

     ГОЛОВА. Я прошу проголосувати статті 34 і 35.

 

     "За" - 223.

 

     Голосуємо. Голосуємо  статті  34-40,  але з вилученням статті 36, що запропонувала Юлія Володимирівна.

 

     МІТЮКОВ І.О. Це ж навпаки! Навпаки - треба її включати! У нас механізм...

 

     "За" - 196.

 

     Давайте ще раз проголосуємо, я прошу.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування статті 34, 35 і 36. Голосуємо. Комітет погоджується.

 

     "За" - 212.

 

     Я ставлю на голосування дві статті - 34 і 35. Та витягніть же руки з кишень і голосуйте,  будь ласка.  Петре Миколайовичу, голосуйте, а то дивитесь на мене, як на буржуазію.

 

     "За" - 233.

 

     Прийнято.

 

     Стаття 36. Будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Я ще раз повторюю:  це механізм, який дасть нам змогу  забезпечити повернення цих кредитів.  На сьогодні Мінфін не має на це права і не має механізму...

 

     ГОЛОВА. Юліє Володимирівно,  я звертаюся до вас особисто (Шум у залі). А вам я слова не дам.

 

     МІТЮКОВ І.О. Надайте нам можливість виконати те завдання, яке ви ставите перед Міністерством фінансів,  - забезпечити повернення цих  коштів.  Якщо у мене немає права укладати угоди,  то від мене втікають боржники і просто ігнорують усі наші вимоги.

 

     ГОЛОВА. Комітет  погодився.  Ставлю  на  голосування   статті 36-40.

 

     "За" - 217.

 

     Голосуємо. Iване Олександровичу, голосуємо (Шум у залі).

 

     "За" - 210.

 

     Одну хвилинку. До якої статті? До статті 36 немає зауважень?  До статті 37,  38,  40? Я ставлю ці статті на голосування.

 

     МІТЮКОВ І.О. І статтю 39 також.

 

     ГОЛОВА. Так, і 39, 40.

 

     "За" - 220.

 

     Ну, потрібно ще шість голосів. Голосуємо.

 

     Депутате Осташ, голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 217.

 

     Одну хвилиночку.  Звичайно,  вже  втомилися.  Шановні колеги, жарти давайте відкладемо на пізніше.

 

     Є зауваження до статті 36?  До статті 37?  Будь  ласка,  Юліє Володимирівно.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В. Я настаиваю на том, чтобы статью 36 исключить, так как ничто не мешает Министерству финансов подписать нормальный график погашения задолженности.

 

     ГОЛОВА. Питань немає.

 

     Я ставлю на голосування пропозицію вилучити статтю 36.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Прошу  взяти  до відома,  що цим ви позбавляєте Міністерство фінансів можливості повертати кредити.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування пропозицію вилучити статтю 36.

 

     "За" - 134.

 

     Тоді прошу проголосувати статті  36-40  в  редакції  Кабінету Міністрів, погодженій з комітетом. Будь ласка, голосуємо.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Юліє Володимирівно,  скажіть, будь ласка, що ви хочете? Сформулюйте статтю по-іншому, але надайте нам таке право.

 

     "За" - 208.

 

     ГОЛОВА. Слово надається Юлії Володимирівні Тимошенко.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Я хочу обратить ваше внимание на статью 40, в которой  написано:  "У  разі  надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх  джерел  державного  запозичення  у   неповному   обсязі допускається  зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього  боргу  України...".  Я  прошу  здесь  дополнить  "за погодженням з Верховною Радою".

 

     МІТЮКОВ І.О. Давайте - "з бюджетним комітетом".

 

     ГОЛОВА. Доповнити   статтю   40  словами  "за  погодженням  з Верховною  Радою".  Ставлю  статті  36-40   з   пропозицією   Юлії Володимирівни на голосування.

 

     "За" - 226.

 

     Прийнято.

 

     Стаття 41.

 

     МІТЮКОВ І.О.  До  статті 41 пропонується доповнення.  Ідеться про те,  що ми рекомендуємо Кабінетові  Міністрів  утриматися  від надання   всіх   форм  та  видів  державних  гарантій.  Але  після обговорення цього питання в комітетах,  у тому числі в бюджетному, ми  дійшли спільної думки,  що потрібно зробити певні винятки.  Ми виписали,  що дозволяється надання гарантій з  таких  позицій,  як "заміщення  фінансування  з  Державного бюджету...  проектів,  які мають  загальнодержавне   значення,   направлених   на   створення імпортозамінних    виробництв,    підтримку   агропромисло-   вого комплексу,  сільськогосподарського   машинобудування,   переробної промисловості,   підприємств   суднобудування,  а  також  розвиток інфраструктури".  Тобто  ми  чітко  визначили  позиції,  за  якими Кабінет   Міністрів   має   право  розглядати  можливість  надання гарантій.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування статтю 41. Зараз надам вам слово.

 

     "За" - 206.

 

     Богдан Володимирович Губський. Будь ласка.

 

     ГУБСЬКИЙ Б.В.,   заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань    фінансів    і    банківської    діяльності (багатомандатний   загальнодержавний   виборчий  округ,  СДПУ(о)). Шановний Олександре  Миколайовичу!  Шановні  народні  депутати!  Я хотів би зробити тут одне доповнення:  "а також проектів, на які є контргарантії комерційних банків".  Це нормальна світова практика, коли  даються  державні  гарантії під проекти,  на які є зустрічні гарантії комерційних банків України.  Це дасть змогу  залучити  до фінансування  проектів кошти комерційних банків,  створити прозору банківську систему, залучити кошти з тіньового обігу.

 

     Я прошу  поставити  на  голосування  доповнення:   "а   також проектів, на які є контргарантії комерційних банків".

 

     МІТЮКОВ І.О.  Олександре Миколайовичу, можна погодитися, якщо записати "фінансових контргарантій".

 

     ГОЛОВА. Погоджується   Богдан   Володимирович.   Ставлю    на голосування статтю 41.

 

     "За" - 202.

 

     Будь ласка, депутате Павловський.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.   Дякую,  Олександре  Миколайовичу.  Шановні колеги,  я хочу привернути увагу до того,  що ми вже  дуже  багато набрали  кредитів  і  боргів  під  розбудову інфраструктури.  Вона джерел  відшкодування  не  створює.  Тому   я   пропоную   замість інфраструктури   додати   авіабудування.   А   інфраструктуру  тут вилучити.  Ми повинні створювати інфраструктуру за свої  кошти,  у своїх інтересах і без чужих умов.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я   ставлю  на  голосування  цю  статтю  з  поправкою депутата Павловського.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Давайте просто додамо слово  "літакобудування". Адже  інфраструктура - це економія пального,  матеріалів тощо.  Це лічильники,  це багато дуже важливих питань.  Просто  додамо  одне слово "літакобудування".

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 199.

 

     Голосуємо з доповненням - "і літакобудування".

 

     "За" - 222.

 

     Голосуємо. Михайло Дмитрович Сирота не встиг проголосувати, і депутат  Єрмак  так  задумався,  що  теж  не  встиг.  Прошу   всіх голосувати.

 

     "За" - 230.

 

     Прийнято.

 

     До статті 42 є зауваження? Немає. До статті 43? Немає. Стаття 44 проголосована. До статті 45 є зауваження?

 

     Ставлю на голосування по статтю 45 включно, без статті 44.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Дозвольте прочитати текст  статті  45  у  новій редакції.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку!  Шановні колеги, голосуємо статті 42 і 43. Статтю 44 ми вже проголосували.

 

     Голосуємо.

 

     "За" - 222.

 

     Голосуємо, будь ласка. Депутат Матвєєв не встиг.

 

     "За" - 224.

 

     Депутат Дорогунцов не встиг проголосувати. Ставлю ще раз.

 

     "За" - 226.

 

     Прийнято.

 

     Депутат Долженко з приводу статті 45.

 

     ДОЛЖЕНКО Г.П.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики,  природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської   катастрофи   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий   округ,   КПУ).  Фракция  коммунистов.  Статья  45  была согласована с министром финансов Украины и бюджетным комитетом.

 

     Но в редакции Кабинета Министров  выпущены  некоторые  слова. Посмотрите,  там,  где  указано  "17 відсотків",  следует вставить слова "не менш як" - как и было согласовано с вами.

 

     И пропущено  третий  абзац.   Я   его   зачитаю:   "Погашення заборгованості  по  соціальному захисту громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  що склалися за станом  на  1 січня  1999  року,  здійснюється  за  рахунок пропорційної частини видатків на покриття заборгованості,  що виникла в попередні  роки по  заробітній  платі  працівників  бюджетних  установ,  грошовому забезпеченню  та  інших  соціальних  виплатах  за   функціональною класифікацією згідно з додатком 1 до цього закону (коди 250-402)".

 

     Ми так домовлялися з вами, Ігоре Олександровичу.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Я  зараз  зачитаю  нашу  редакцію,  і  тоді  ви зрозумієте, що ми практично про це й домовилися.

 

     Останній абзац - те,  що ви сказали, ми пропонуємо викласти в редакції,  яка  погоджена з Комітетом з питань бюджету:  "Кабінету Міністрів України при визначенні спрямування коштів  на  погашення заборгованостей,  що  виникли в попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ,  грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах, передбачити асигнування на погашення заборгованостей по виплатах з соціального  захисту  громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

 

     Це те, що ми узгодили.

 

     ГОЛОВА. Депутат Долженко погодився, він просить проголосувати з його пропозицією: не менш як 17 відсотків.

 

     Ставлю на голосування статтю з поправкою  депутата  Долженка. Поправка правильна.

 

     "За" - 238.

 

     Прийнято.

 

     Стаття 46. Є зауваження?

 

     Будь ласка,  депутате Ковалко.  За ним - депутат Донченко.  А потім депутат Тимошенко, голова комітету.

 

     КОВАЛКО М.П.  Була запропонована  поправка  (у  14-му  рядку) після     слова     "видобутку"     додати:    "відрахування    на геологорозвідувальні роботи".

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, депутате Донченко.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.  Фракция  коммунистов.  Уважаемые  коллеги!   Я обращаю ваше внимание не на содержание этой статьи,  а на то,  что она повлечет за собой в дальнейшем.  Как только Кабинет  Министров выполнит положения,  которые заложены в этой статье (а вы обратите внимание:  не   закладывается   ни   копейки   на   финансирование коммунальных услуг),  то сразу же будет установлена 100-процентная оплата населением коммунальных услуг.

 

     В этой статье  следует  предусмотреть  позиции,  связанные  с дотацией  коммунальных  отраслей.  Иначе  будет увеличена плата за газ,  за  электричество  и  остальные  коммунальные  услуги,   это придется  оплачивать  в 100-процентном размере.  Мы приняли закон, запрещающий до погашения задолженностей по  пенсиям  и  заработной плате производить повышение тарифов на коммунальные услуги. Данная статья разблокирует этот  закон,  и  плата  за  эти  услуги  будет увеличена до 100 процентов.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Депутате Донченко, цей закон діє, і давайте ним користуватися.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Йдеться про  погашення  заборгованостей,  і  ця стаття ніяк не стосується поточної сплати.

 

     ГОЛОВА. Погодився  депутат  Донченко.  Я  прошу  уваги.  Будь ласка, Юліє Володимирівно.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Перед тим як Юлія Володимирівна  візьме  слово, хотів би зауважити, що ми цю статтю випишемо в редакції бюджетного комітету із зауваженнями,  які  підписав  Станіслав  Буковинський. Давайте на це погодимося.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Я  прошу статью 46 поставить на голосование в редакции комитета. Мы предлагаем увеличить финансирование регионам в  размере  5,2  миллиарда  гривень.  Мы указываем,  какой области сколько таких субвенций  направляется.  Это  очень  принципиальная статья,  поэтому  я  прошу  сейчас  поставить  ее на голосование в редакции бюджетного комитета.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Юліє Володимирівно, я про це й кажу. Ми зробимо повний  розподіл  цих  коштів  по  областях,  я  назву цифри.  Але сьогодні зранку ми домовилися,  що  у  вашій  редакції  в  другому абзаці,  де  записано  "затвердити  у  складі  видатків Державного бюджету  України  на  1999  рік..."  замість  слова   "затвердити" записати слово "передбачити".

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Крім того, що ми викреслюємо слова... Заміняємо на слова "розрахунків на покриття заборгованості".

 

     "За" - 218.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, Юліє Володимирівно.

 

     МІТЮКОВ І.О. Може, я зачитаю по областях? (Шум у залі).

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  Я прошу этот спорный абзац,  о котором сейчас идет речь,  изложить в следующей редакции: "Встановити, що цільові субвенції місцевим бюджетам надаються виключно для розрахунків  за енергоресурси  бюджетними  установами,  що фінансуються за рахунок місцевих  бюджетів,  а   також   розрахунків   з   постачальниками енергоресурсів  по  субсидіях  та  пільгах  населенню в сумах,  що перевищують заплановані дотації".  Це дуже принципово! Якщо ми так не проголосуємо, то взагалі 5,2 мільярда не існує!

 

     МІТЮКОВ І.О.   Юліє   Володимирівно,   ми  таку  редакцію  не погоджували...  Юліє Володимирівно,  ми ж  зранку  домовилися  про спільне  рішення  цього питання,  і є документ за вашим підписом і підписом Станіслава Альбіновича.

 

     Виходячи з цієї домовленості,  ми прийшли сьогодні в зал... А ви  зараз,  у  залі,  змінюєте  формулювання.  Давайте знову разом розбиратися!

 

     Ідеться про те, що залік заборгованості проводиться за станом на 1 січня 1999 року. І нові розрахунки - внизу (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Хвилинна пауза! (Шум у залі).

 

     Кабінет Міністрів погоджується з пропозицією комітету.

 

     МІТЮКОВ І.О.  З додатком, що тільки в межах заборгованості за станом на 1 січня 1999 року.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо статтю  46  з  поправкою  комітету  (Шум  у залі). Я прошу, голосуйте.

 

     "За" - 202.

 

     Я прошу   голосувати  (Шум  у  залі).  Ігоре  Олександровичу, сформулюйте, будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О. Ми проголосуємо: "Встановити, що   цільові  субсидії  місцевим  бюджетам  надаються виключно  для  розрахунків  за  спожиті  енергоресурси   в   межах заборгованості за станом на 1 січня 1999 року".

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування статтю 46 з тією поправкою,  яку внесла Юлія Володимирівна від комітету і Мітюков підтримав. Голосуємо.

 

     "За" - 230.

 

     Прийнято.

 

     До статті 47 є зауваження? Немає.

 

     Стаття 48.

 

     МІТЮКОВ І.О. До статті 48 є зауваження.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування статтю 47. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 224.

 

     Не встигли проголосувати депутати Кармазін і Зінченко. Ще раз ставлю на голосування статтю 47.

 

     "За" - 226.

 

     Прийнято.

 

     Стаття 48. Будь ласка, Ігоре Олександровичу.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Пропонується уточнена редакція статті 48,  мета якої     -     забезпечення     безперебійного      функціонування паливноенергетичного   комплексу:   "Верховній   Раді   Автономної Республіки Крим,  обласним, міським, районним, сільським, селищним радам при затвердженні відповідних місцевих бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну  і  теплову енергію та природний газ,  які споживаються бюджетними установами".

 

     ГОЛОВА. Стаття нормальна. Комітет підтримує. Голосуємо.

 

     "За" - 239.

 

     Прийнято.

 

     Стаття 49. Депутат Донченко. Будь ласка.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.  Уважаемые коллеги!  Премьер-министр говорил  о дополнительных законах, необходимых для наполнения статей бюджета. Какие это законы?  Вот в статье 49 как раз о них и говорится.  Это законы "про податок на доходи фізичних осіб, про місцеві податки і збори,  про  особливості  приватизації   державного   підприємства електрозв'язку  "Укртелеком",  про  особливості приватизації майна лікерогорілчаних  підприємств,  про  податок  на  нерухоме  майно, (нерухомість)".

 

     Но обратите внимание,  что абзац первый статьи идет вразрез с действующим законодательством: "Установити, що індексація грошових доходів  громадян  здійснюється  у порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів  України".  Надо  записать   "у   порядку,   визначеному законодавством".   Потому   что   законодательство  сегодня  четко определяет,  как осуществляется индексация.  Есть и закон,  есть и постановление  Кабинета Министров о порядке индексации,  поэтому в этих рамках надо сегодня и записать.

 

     Второй абзац я бы полностью исключил.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо статтю 49 з  поправкою,  яку  вніс  депутат Донченко. Поправка правильна. Прошу проголосувати.

 

     МІТЮКОВ І.О. Проти! Проти!

 

     ГОЛОВА. Якщо буде проти, я вас з трибуни зніму...

 

     Прошу голосувати.

 

     "За" - 175.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Давайте  тоді  взагалі  вилучимо цю статтю і не будемо дискутувати.  Олександре Миколайовичу,  я вже казав,  що на сьогодні проведення у повному обсязі...

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування пропозицію про вилучення статті 49. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 297.

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВА. Стаття 50.

 

     МІТЮКОВ І.О.  У цій статті пропонується після цифр і слів  "1 грудня 1999 року" додати "кошти в сумі 520 мільйонів гривень".

 

     ГОЛОВА. Голосуємо статтю 50.

 

     Богдане Володимировичу, голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 200.

 

     Депутат Губський. За ним - депутат Лавринович.

 

     ГУБСЬКИЙ Б.В.   Шановний   Олександре  Миколайовичу!  Шановні народні депутати!  Звичайно,  дуже правильно  виділити  кошти  для підтримки  агропромислового  комплексу,  але я хотів би внести дві поправки.  Перша. Після цифр і слів "необхідні кошти для придбання 1,5 мільйона тонн нафти" додати "на конкурсній основі".

 

     І друга поправка.  Після слів "та газового конденсату" додати слова "або еквівалентної  кількості  нафтопродуктів".  Тобто  дати можливість закуповувати і нафтопродукти,  які є на нафтопереробних заводах, але робити це виключно на конкурсній основі.

 

     ПУСТОВОЙТЕНКО В.П.  Прошу вибачити,  Олександре Миколайовичу. Шановні друзі!  Ми вирішили постановою Кабінету Міністрів:  беремо власну нафту і власний газ,  зменшуємо ціну і  поставляємо  нашому сільгоспвиробнику. Ніякої конкурсної основи! Власну нафту, власний газ  -  власному  товаровиробнику   АПК.   Прошу   підтримати   цю пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо,  мудрішої  редакції  не  може  бути (Шум у залі). Та не треба поіменно.

 

     "За" - 197.

 

     Голосуємо (Шум  у  залі).  Вибачте,  я  депутату  Лавриновичу обіцяв надати слово. Будь ласка.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.   Народний   рух   України.  Шановні  колеги! Шановний пане Прем'єрміністр!  Шановний міністре  фінансів!  Ви  ж бачите,  що  це  аномалія - статті Державного бюджету записувати в натуральній формі.  І мої сусіди з  Народно-демократичної  партії, зокрема її лідер,  попросили сказати, що вони також не підтримують можливість  такого  запису.  Якщо  записувати  обсяги,  то   треба фіксувати   ціну,   бо  інакше  така  спеціальна  стаття  даватиме можливість для зловживань.  І взагалі,  ми ж бюджет плануємо не  в кубометрах,  тоннах,  кілограмах,  а в гривнях.  І тому прошу: або треба ставити ціну, або суму коштів.

 

     ГОЛОВА. Я думаю, що Олександр Володимирович правильно вносить пропозицію вилучити цю статтю.  Давайте ми її вилучимо і не будемо морочити собі голову над тим, чи заробили, чи не заробили...

 

     Голосуємо, щоб на вибори не заробляли.

 

     "За" - 217.

 

     Голосуймо, щоб не заробляли на вибори. Будь ласка.

 

     "За" - 244.

 

     Прийнято.

 

     Стаття 51.

 

     МІТЮКОВ І.О. Це нова стаття: "Передбачити у  видатках Державного бюджету України на 1999 рік на геологорозвідувальні   роботи,   що   фінансуються   за    рахунок відрахувань  видобувних  підприємств,  видатки в сумі 25 мільйонів гривень для буріння артезіанських свердловин у східних і південних областях України та Автономній Республіці Крим".

 

     Це була  вимога Комітету з питань екологічної політики.  І ми погодили це з  бюджетним  комітетом.  Прошу  підтримати,  це  дуже важливе питання.

 

     ГОЛОВА. Давайте надамо слово головному спеціалісту - депутату Краснякову (Шум у залі). Послухайте, будь ласка.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В. Фракция коммунистов. Александр Николаевич, я в сельском хозяйстве не разбираюсь,  но тут стоит записать,  кому мы направляем 25  миллионов  гривень.  Давайте  запишем  госкомитету, пусть он распределяет, а не тот, кто будет распоряжаться.

 

     Так я главный специалист или нет?

 

     ГОЛОВА. Питань немає.

 

     МІТЮКОВ І.О. Підтримується.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування, підтримайте, будь ласка (Шум у залі). Та я ж правильно сказав, а ви образилися.

 

     "За" - 259.

 

     Спасибі.

 

     Статтю 52 ми проголосували. Стаття 53: "Цей закон  вводиться в дію з 1 січня 1999 року",  - тобто через 8 годин.

 

     Я ставлю на голосування статтю 53.

 

     "За" - 217.

 

     Слово надається  депутату  Донченку  (Шум   у   залі).   Одну хвилинку! Є його письмова пропозиція. Будь ласка.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.  Уважаемые  коллеги!  Вы знаете,  что мы всегда сталкиваемся с большой проблемой,  связанной с  доставкой  пенсий. Сегодня  Пенсионный  фонд  практически  проплачивает  порядка  250 миллионов гривень в год Укрпочте.  И мы уже принимали ряд  решений по   этому   вопросу.  Поэтому  я  предлагаю  внести  одну  статью следующего содержания:  "З  метою  придбання  контрольного  пакета акцій  банку  "Аваль" у розпорядження Пенсійного фонду та Укрпошти для доставки пенсій через поштові відділення  за  рахунок  доходів банку  "Аваль"  Кабінету  Міністрів  виділити з Державного бюджету 14,5 мільйона гривень  та  за  рахунок  Пенсійного  фонду  -  14,5 мільйона гривень".

 

     Таким образом  пенсии  будут  доставляться  за  счет прибылей банка "Аваль", а не за счет пенсионеров.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги! Це додаткова стаття. Я поставлю її на голосування  (Шум  у  залі).  Я  її  поставлю на голосування після статті 53.  Одну хвилинку! Це не бюджетна стаття. Тому я просив би проголосувати статтю 53 (Шум у залі).

 

     Одну хвилинку! Я прошу проголосувати статтю 53.

 

     "За" - 196.

 

     Єхануров Юрій Іванович. Будь ласка.

 

     ЄХАНУРОВ Ю.І.,   заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  економічної  політики,   управління   народним господарством,   власності   та  інвестицій  (виборчий  округ  64, Житомирська область). Річ у тім, що для того, щоб прибутки ділити, їх спочатку треба мати.

 

     У статті  26  ми передбачили встановити плату за користування тимчасово  вільними  коштами  Пенсійного  фонду  в   розмірі   100 відсотків  облікової  ставки  Національного  банку  України.  Була пропозиція,  внесена групою депутатів з різних фракцій, встановити плату  в  розмірі  50  відсотків  облікової ставки НБУ.  Чому?  Бо платіжні засоби в Пенсійному фонді нині швидкоплинні, це по-перше. І  по-друге,  згідно з директивою Національного банку 20 відсотків треба резервувати.  Якщо,  наприклад,  ставка  буде  50  відсотків річних,  то  це  практично  встановить  ціну  ресурсів на рівні 75 відсотків річних.

 

     Тому я дуже вас  прошу  переголосувати  статтю.  Замість  100 відсотків облікової ставки Національного банку...

 

     ГОЛОВА. Вимкніть мікрофон, будь ласка.

 

     Юрію Івановичу,  питання правильне, але йдеться не про статтю 26 (Шум у залі).

 

     Давайте проголосуємо статтю 53,  а потім я надам  слово  щодо статті  26  (Шум  у залі).  Почекайте!  Ми голосуємо статтю 53,  а йдеться про статтю 26. Ставлю на голосування статтю 53.

 

     "За" - 212.

 

     Одну хвилинку!  Перед  тим,   як   ставити   цю   статтю   на голосування, я ставлю на голосування пропозицію депутата Донченка. Він вносив зовсім нову статтю,  хоч вона до бюджету й не підходить (Шум у залі). Та почекайте, не треба одне з одним плутати.

 

     Я ставлю  на  голосування статтю 53 і прошу проголосувати,  а потім повернемося до статті 26.  Що тут незрозуміло?  Незрозуміло, що закон вводиться з 1 січня?

 

     Голосуємо статтю 53.

 

     "За" - 214.

 

     Слово має  Мороз  Олександр Олександрович.  Будь ласка (Шум у залі). Майте ще трохи терпіння.

 

     МОРОЗ О.О.   Шановний   Олександре   Миколайовичу!    Шановні депутати!  Закон  вводиться в дію з моменту його підписання.  Якщо навіть серйозно попрацює Кабінет Міністрів,  то  ви  зможете  його підписати не раніше 10 числа.  Тому, очевидно, голосувати зараз цю норму немає  сенсу.  Я  вносив  уже  пропозицію.  Ми  багато  чого наголосували,  не  маючи  коректно підготовленого документа.  Тому потрібно все-таки проголосувати зараз про прийняття  законопроекту в  другому  читанні  і  про внесення на третє читання 5 січня.  Це допоможе вам швидше підготувати документ до підпису (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Я   просив    би,    шановні    колеги,    Олександре Олександровичу,  не вводьте в оману.  Не треба цього робити.  Я ще раз кажу:  ви мене ображаєте!  (Шум у залі).  Повторюю:  не  можна цього робити! (Шум у залі). Працювали, працювали... Я теж вимагаю!

 

     ПУСТОВОЙТЕНКО В. П. Олександре Миколайовичу, дозвольте мені.

 

     ГОЛОВА. Одну  хвилинку!  Я  просив  би  завершити  роботу  на нормальній ноті.  Ми з вами попрацювали як слід.  Я розумію,  що з різних  питань  є  різні бачення.  Суперечки - це закономірно,  ми істину шукали.  І ми її знаходимо в бюджеті, який повинні прийняти колегіально (Шум у залі).

 

     Я просив би проголосувати статтю 53.

 

     ПУСТОВОЙТЕНКО В.  П. Олександре Миколайовичу, можна я поясню, щоб полегшити цю справу?

 

     ГОЛОВА. Не треба! Голосуємо статтю 53.

 

     "За" - 222.

 

     Я прошу проголосувати!  Ми в 1997 році  бюджет  на  1998  рік прийняли  об  11 вечора...  Я вам нагадую,  об 11 годині вечора 30 числа.  А сьогодні ми стали іншими...  (Шум у залі).  Я прошу:  не заважайте мені!

 

     Я ставлю на голосування статтю 53.

 

     "За" - 220.

 

     Які є зауваження до статті 53?

 

     Депутат Кіяшко.

 

     ПУСТОВОЙТЕНКО В.П. Олександре Миколайовичу!..

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку! Я наприкінці надам вам слово.

 

     Будь ласка, Сергію Миколайовичу.

 

     КІЯШКО С.М. Спасибо, Александр Николаевич. Во-первых, я хотел бы призвать всех депутатов не оскорблять  друг  друга,  и  поэтому попросил  бы  Александра  Николаевича извиниться перед Александром Александровичем (Шум у залі).

 

     Во-вторых, уважаемые коллеги,  есть определенные замечания по тем статьям бюджета, которые мы прошли. В прошлом году я здесь, на трибуне,  докладывал проект закона  об  Уполномоченном  по  правам человека.  И вы, наверное, помните, что в бюджете прошлого года мы планировали 5 миллионов для создания этой структуры.  На этот  раз дали  всего 2 миллиона с копейками.  Поэтому есть некоторые цифры, которые требуют еще уточнения.

 

     В-третьих, как уже было сказано,  есть целый  ряд  позиций  в цифровом  выражении,  которые  звучали  сегодня с голоса.  Мы их в глаза не видели и  в  руках  не  держали,  поэтому  нам,  народным депутатам,   ответственным  за  этот  бюджет,  хотелось  бы  иметь окончательный вариант со всеми цифрами,  раскладками.  А для этого необходимо сегодня принять проект во втором чтении.  Пусть Кабинет Министров работает над тем проектом,  который мы  практически  уже приняли  на 99 процентов,  и готовит к следующему рассмотрению,  а Александр Николаевич подписывает.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Шановні колеги! Я не розумію: що вносити на третє читання? Ми з вами проголосували кожну статтю, кожну внесену поправку. Що на третє читання вносити, скажіть, будь ласка?

 

     МІТЮКОВ І.О. Усі поправки зафіксовані в стенограмі.

 

     ГОЛОВА. Ми всі поправки до кожної статті  голосували.  Ми  не оптом голосували,  а відповідно до Регламенту:  Юлія Володимирівна вносила  -  ми  розглядали.  Зараз  нам  потрібно  останню  статтю проголосувати.  Так,  я  розумію,  когось  це  не  влаштовує,  але влаштовує державу.

 

     Я прошу проголосувати статтю 53 в редакції комітету.

 

     ПУСТОВОЙТЕНКО В.П. Голосуємо за!

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 218.

 

     Депутат Кармазін, фракція "Громада".

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Дякую.  Шановний Олександре  Миколайовичу!  Як суб'єкт законодавчої ініціативи я вносив пропозицію про те, щоб на фінансування реконструкції Одеського оперного театру  виділити  19 мільйонів. Погоджувалися Мінфін, Мінекономіки...

 

     ГОЛОВА. Вимкніть  мікрофон.  Ідеться про статтю 53,  а ви про оперний театр...  Та ми повернемося, якщо це потрібно. Ну не можна ж так!

 

     МІТЮКОВ І.О.  Олександре  Миколайовичу,  я  можу  підтвердити народному депутату Кармазіну,  що 10 днів тому  на  Погоджувальній раді було прийнято рішення про те,  щоб фінансування реконструкції Одеського   оперного   театру   було    передбачено    з    коштів централізованих амортизаційних відрахувань.

 

     ГОЛОВА. Депутате Пухкал, будь ласка.

 

     ПУХКАЛ О.Г.  Дякую. Шановний Олександре Миколайовичу! Шановні народні депутати України!  Ми проголосували кожну статтю в другому читанні,  але  давайте зважимо на те,  що багато поправок,  у тому числі мої, відхилено. І відхилено через те, що в залі присутні 248 народних  депутатів.  Якби  нас  було більше,  цілком можливо,  що багато з поправок, які вносилися, були б прийняті.

 

     Тому я підтримую  пропозицію  народного  депутата  Олександра Мороза:  прийняти  сьогодні  цей  законопроект  у другому читанні, доручити уряду доопрацювати  і  повернутися  до  його  розгляду  в третьому читанні 12 січня.

 

     ГОЛОВА. Давайте проголосуємо статтю 53, а потім я поставлю цю пропозицію на голосування.

 

     Голосуємо статтю 53.

 

     "За" - 215.

 

     Депутат Сирота.

 

     СИРОТА М.Д.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань правової реформи (виборчий округ 200,  Черкаська область).  Дякую, Олександре Миколайовичу.  Шановні депутати!  Мені здається, не всі зрозуміли,  про  що йдеться.  Стаття 53 означає не стільки те,  що бюджет вводиться з 1 січня,  скільки те,  що цей процес  не  можна роз'єднувати:  бюджет 1998 року діє до 31 грудня 1998 року,  а з 1 січня 1999 року має діяти бюджет 1999 року.  Інакше чим  заповнити оту  дірку,  яка  утвориться?  Це не суперечить тому,  що має бути третє читання.  Ця норма показує неперервність Державного бюджету. Треба голосувати за статтю 53.

 

     Дякую.

 

     МІТЮКОВ І.О.   Правильно.   Це  потрібно  для  бухгалтерських потреб,  для звітності,  для того, щоб визначити, коли починається бюджетний рік і коли закінчується.

 

     ГОЛОВА. Слово має депутат Павловський.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А. Дякую, Олександре Миколайовичу. Перед тим як ставити  на  голосування  статтю  53,  я  пропоную  поставити   на голосування  додаткову,  нову  статтю,  яку  я  внесу.  Вона  була прийнята в першому читанні,  тому,  я думаю, її треба поставити на голосування.  Ця  стаття  є  в бюджеті США.  Зміст її зводиться до того,  що не можна за бюджетні кошти купувати імпортні  товари  та послуги, якщо аналогічні є в Україні.

 

     ГОЛОВА. Шановні  колеги!  Я  зачитаю  статтю,  про  яку  каже Михайло Антонович:  "З метою захисту вітчизняного  товаровиробника підприємствам,   установам  і  організаціям,  які  фінансуються  з бюджету,  незалежно від форм власності заборонити  використовувати бюджетні  кошти на придбання обладнання,  техніки,  промислових та продовольчих  товарів   імпортного   виробництва,   а   також   на користування    послугами   іноземних   підприємств,   установ   і організацій, якщо такі ж товари виробляються або послуги надаються підприємствами України".

 

     МІТЮКОВ І.  О.  Шановні  народні  депутати,  тут  є проблема. Верховною   Радою   ратифікована   угода   про    партнерство    і співробітництво з Європейським Союзом.  Є двосторонні угоди.  Таке пряме  формулювання  може  дати  підставу  звинуватити  Україну  у протекціонізмі,  який  вона  зобов'язалася не застосовувати (Шум у залі).  Я  інформую  для  того,   щоб   ви   розуміли,   про   яку відповідальність...

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Я  ставлю  на голосування статтю,  яку вніс народний депутат Павловський. Голосуємо.

 

     "За" -139.

 

     Я ставлю на голосування статтю  53  (Шум  у  залі).  А  потім поставлю в другому читанні...

 

     Депутате Кармазін, сядьте, не повчайте, як працювати!

 

     "За" - 182.

 

     Депутат Лавринович.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Шановний  Олександре  Миколайовичу!  Шановні колеги!  Річ у тім,  що стаття 53 встановлює точну дату введення в дію  закону.  А  відповідно  до Конституції України кожен закон не може набрати чинності раніше,  ніж буде опублікований.  Яка  назва закону?  Закон  називається:  "Закон  України про Державний бюджет України на 1999 рік".  Отже, у назві є відповідь щодо терміну дії. Тому  статтю  53  треба  вилучити,  вона  в даному разі взагалі не потрібна.

 

     ГОЛОВА. Тоді ми її не ставимо на голосування.

 

     Шановні колеги, повертаємося до статті 26.

 

     Я надаю слово депутату Єханурову, а потім будемо голосувати в другому читанні.

 

     ЄХАНУРОВ Ю.І.  Шановні колеги! Я хочу ще раз нагадати про те, що  згідно  із статтею 26 плату комерційних банків за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України встановлено  в розмірі   100   відсотків  облікової  ставки  Національного  банку України.  Але відповідно до постанов Національного банку має  бути обов'язкове  20-процентне  резервування.  І це фактично встановить ціну  ресурсів  на  рівні  75  відсотків  річних,  що   спричинить додаткове  підвищення тарифів на обслуговування пенсійних платежів Пенсійного фонду.  Якщо врахувати,  що в Пенсійному фонді сьогодні кошти зберігаються не більш як деньдва,  оскільки їх просто немає, то велике прохання  повернутися  до  поправки,  яка  була  внесена групою народних депутатів з різних фракцій (Шум у залі).  На рівні 50 відсотків - так, як було раніше.

 

     Дякую.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Шановні депутати! 100 відсотків - це друкарська помилка. Там має бути 50 відсотків.

 

     ГОЛОВА. Я  прошу,  підтримайте пропозицію,  внесену депутатом Єхануровим.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Ідеться про те,  що ми ввели обмеження на плату комерційних банків за користування вільними коштами....

 

     ГОЛОВА. Голосуємо. Це редакційна помилка.

 

     "За" - 189.

 

     Не приймається (Шум у залі).  Одну хвилинку! Ставлю ще раз на голосування пропозицію,  внесену депутатом Єхануровим щодо  статті 26.

 

     "За" - 194.

 

     Шановні колеги! Підказують спеціалісти, що цю статтю потрібно відновити, тому що втрачаються кошти. Підтримайте, будь ласка.

 

     Юрію Івановичу,  будь ласка, ще раз сформулюйте, щоб депутати зрозуміли.

 

     ЄХАНУРОВ Ю.І.  Шановні  колеги!  Я  тоді  просив би,  щоб дав роз'яснення бюджетний комітет.  Тому що ми отримали  повідомлення, що бюджетний комітет погодив з урядом 50 відсотків, але від ставки рефінансування Національного банку.  Проте в текстах  ми  побачили 100  відсотків,  тому  я  прошу  Юлію Володимирівну зараз пояснити народним депутатам.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, Юліє Володимирівно.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.   Действительно,   банк   "Аваль"   представил достаточно  обоснованные  расчеты  этих  50 процентов.  Потому что сегодня есть определенный нюанс -деньги в банке хранятся 7 дней до выплаты пенсионерам, и хранятся именно по техническим причинам: не могут  разнести.  Именно  эта  сумма  плюс  резервирование   тянет серьезные траты.

 

     Эти расчеты  многократно  изучались.  Вы  знаете,  что я была инициатором того,  чтобы  100  процентов  записать  в  законе,  но расчеты  свидетельствуют  о  том,  что  эта деятельность для банка будет убыточной.

 

     Есть еще  определенные  споры.  Я  считаю,  что   нужно   еще внимательно  посчитать  и сделать так,  чтобы пенсионные деньги не пошли на уплату Нацбанку в счет резервирования и так далее.

 

     Мы согласовали 50 процентов.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Я підтверджую, це ми погодили. Суто з технічних причин  з'явилася  цифра  100.  Я  прошу пробачити за цю помилку і переголосувати 50 відсотків. А, може, не треба переголосовувати? Я підтверджую, що там буде 50 відсотків.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Я  ставлю  на голосування проект Закону про Державний бюджет у другому читанні (Шум у залі).

 

     Одну хвилинку,  зніміть,  будь  ласка,   голосування.   Ігоре Олександровичу, зачитайте, будь ласка, пропозицію.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Шановні  народні депутати!  Надійшла пропозиція народних депутатів Вітренко, Єськова, Коломойцева. Прошу поставити на  голосування  перерозподіл 1 мільярда 600 мільйонів на вугільну промисловість:  видатки  на   державну   підтримку   вугледобувних підприємств  збільшити  на 200 мільйонів,  а видатки,  пов'язані з реструктуризацією  вугільної   промисловості   зменшити   на   200 мільйонів.  Тобто  в  межах  однієї  й  тієї  ж  суми  зробити цей перерозподіл. Це одна позиція, але різні рядки бюджету.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо?  Будь ласка,  голосуємо разом із  проектом бюджету в цілому.

 

     "За" - 189.

 

     Голосуємо цю поправку і проект бюджету в другому читанні (Шум у залі).

 

     МІТЮКОВ І.О. Олександре Миколайовичу, перед тим як голосувати в другому читанні остаточно...

 

     ГОЛОВА. Гаразд. Голосуємо поправку, яку внесла група народних депутатів. Будь ласка.

 

     "За" - 236.

 

     Прийнята поправка.

 

     Голосуємо проект бюджету в другому читанні.

 

     "За" - 203.

 

 

 

 Одну хвилинку! Будь ласка, Ігоре Олександровичу, щодо статті 50.

 

     МІТЮКОВ І.  О. Вона викликала дискусію, але замість того, щоб уточнити її редакцію,  ми  її  просто  вилучили.  Це  стаття,  яка стосується  фінансування  АПК,  підготовки  до  весняних  польових робіт. Я прошу її відновити.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, голосуємо статтю 50.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Вона  була  попередньо   обговорена.   Ми   там визначили,  що кошти в сумі 520 мільйонів...  Давайте запишемо: до 520 мільйонів. Тоді не буде проблеми, про яку казав Лавринович.

 

     ГОЛОВА. До 520 мільйонів - на АПК.

 

     "За" - 135.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Було цілком слушне зауваження. Якщо ми фіксуємо обсяг   і  фіксуємо  кошти,  то  визначаємо  однозначно  ціну.  Ми пропонуємо записати:  до 520 мільйонів.  Ціна буде менша,  буде  й менше коштів визначено.  Ми чітко знаємо, що нам треба забезпечити навесні поставку певної кількості  пальномастильних  матеріалів  і міндобрив.   Отже,   треба  виділити  кошти,  щоб  забезпечити  цю поставку,  але не більш як 520  мільйонів.  Тоді  ця  суперечність знімається.

 

     ПУСТОВОЙТЕНКО В.П.  Кількість  потрібно  зняти,  а сума нехай залишиться.

 

     ГОЛОВА. Депутат Старинець.

 

     СТАРИНЕЦЬ О.Г.  Шановний  Олександре  Миколайовичу!   Шановні колеги!  Насамперед  я  хочу подякувати депутатам,  які підтримали сьогодні нашу поправку щодо виділення  9  мільйонів  на  молодіжні програми через УНКМО.

 

     Я хочу  просити  народних депутатів України зробити подарунок нашій молоді.  Оскільки змінилася нумерація в  статтях  закону,  і тепер  стаття  19  затверджує  перелік  соціально захищених статей видатків,  пропоную перенести 9  мільйонів  гривень  на  молодіжні програми через УНКМО і 20 мільйонів гривень МЖК до статті 19.

 

     Дякую.

 

     МІТЮКОВ І.О. Знаєте, фестивалі та концерти в нас ще ніколи не входили до захищених статей!

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги!  Ми вже проголосували.  Ще є поправка стосовно Криму. Будь ласка, депутате Чубаров.

 

     ЧУБАРОВ Р.А.   Уважаемый   Александр   Николаевич!  Уважаемые коллеги! Я прошу внимательно послушать. В Крыму есть 770 об ектов, в которые вложены деньги, но с 1991 года они не строятся, и 213 из них имеют более  70  процентов  готовности.  Надо  вложить  в  эти поселки деньги,  чтобы люди получили воду и электричество.  Больше ни о чем речь не идет.

 

     Я просил  лишь  единственное:  чтобы  из  статьи  7,  где  мы установили  дотации  Крыму  (все  равно  Крыму надо решать все эти проблемы),  из ять 10 миллионов и добавить их  на  мероприятия  по устройству депортированных.  В любом случае эти деньги идут Крыму, но мы просим  целенаправленно  10  миллионов.  Я  просил  бы  всех поддержать,  в  частности  те  фракции,  которые  очень  много  и, наверное,  справедливо говорят об интернационализме. А не так, как ко  мне  сейчас  подошли  и сказали:  "А чего вы туда все лезете в Крым?" Я вас очень прошу:  поддержите,  ведь это касается десятков тысяч людей.

 

     ГОЛОВА. Ігоре Олександровичу, будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Юліє Володимирівно, будь ласка.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.  С  этим  замечанием обращались к нам во время первого чтения.  Это было учтено и проголосовано  залом.  Я  очень прошу, поддержите.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги! Давайте проголосуємо.

 

     "За" - 190.

 

     Голосуємо, я прошу.

 

     "За" - 198.

 

     Ставлю на  голосування  пропозицію  прийняти  законопроект  у другому читанні. Голосуємо.

 

     "За" - 215.

 

     Бракує 11 голосів.

 

     Депутат Алексєєв. Будь ласка. За ним - депутат Дроботов.

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г.  Уважаемый Игорь Александрович!  Я вам  задавал вопрос  во время предыдущего чтения,  и вы сказали,  что данные по Харьковской области согласованы.

 

     Я только что связался с областью. Очевидно, у вас техническая ошибка.  Те  данные,  которые  по  статье 6 были согласованы,  они несколько иные.  Считаете ли вы  возможным  по  образу  и  подобию восстановить   то,  что  вами  действительно  было  согласовано  с областью, и внести поправки - 100 и 170 процентов?

 

     МІТЮКОВ І.О. Шановний народний депутате! Ми погоджували інші, більші суми, коли виходили з 45 мільярдів доходів бюджету. Зараз у нас інша,  нормальна цифра.  Такий процес пройшов  майже  по  всіх позиціях, по всіх бюджетах.

 

     Я думаю,  чесно  кажучи,  що після того,  що ми зараз додали, порівняно  з  учорашнім  днем,   Харківській   області   не   слід ображатися.  Ми  взагалі  відмовилися  від вилучення в Харківській області до Державного бюджету.

 

     ГОЛОВА. Дроботов Анаталій Іванович.

 

     ДРОБОТОВ А.І.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань   аграрної  політики  та  земельних  відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий  блок СПУ   та   СелПУ).  Александр  Николаевич,  поскольку  статья  50, предусматривающая     выделение     средств     для      поддержки агропромышленного  комплекса  в  сумме  приблизительно 52 миллиона гривень,  не была поддержана, мы настаиваем на том, чтобы она была проголосована поименно.

 

     ГОЛОВА. Хто за те, щоб проголосувати статтю 50 поіменно?

 

     МІТЮКОВ І.О. 520 мільйонів.

 

     ГОЛОВА. Так,   520   мільйонів.   Хто  за  те,  щоб  поіменно голосувати статтю 50, прошу визначитися. Будь ласка.

 

     "За" - 140.

 

     Прийнято.

 

     Голосуємо в поіменному режимі статтю 50.

 

     МІТЮКОВ І.О. З поправкою "до 520 мільйонів".

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 151.

 

     Одну хвилинку.  Валерію  Павловичу,  незрозуміло,  за  що  ви агітуєте.   Суму  ж  ми  залишаємо  -  520  мільйонів.  І  давайте проголосуємо. У поіменному режимі, будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 225.

 

     Одного голосу бракує. Голосуємо в поіменному режимі.

 

     "За" - 230.

 

     Прийнято.

 

     Голосуємо в другому читанні законопроект про Державний бюджет на 1999 рік.

 

     "За" - 213.

 

     Депутат Кулик. Будь ласка.

 

     КУЛИК О.В.  Народний  рух  України.  Шановні  депутати!  Хочу привернути вашу увагу до пропозиції,  яка прозвучала під  час  цих дебатів  з  вуст  Голови  Верховної  Ради:  проголосувати бюджет з контрольним терміном  -  перший  квартал.  Тоді  ми  зможемо,  вже практично  знаючи  певні  видатки  та  доходи,  внести  відповідні поправки.

 

     Я прошу проголосувати цю пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування  проект  у  другому  читанні  з поправкою, яку вніс депутат Кулик.

 

     "За" - 206.

 

     Депутат Сафронов.

 

     САФРОНОВ С.О.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та  інвестицій  (виборчий  округ  30,  Дніпропетровська  область). Шановний Олександре Миколайовичу! Шановні колеги народні депутати! Шановне представництво виконавчої влади! Я думаю, що ми влаштували тендер, а не прийняття Закону про бюджет. То не було в нас коштів, то десь знайшли за ніч 2 мільярди, потім знайшли ще 500 мільйонів. Мені трішки соромно перед нашими виборцями, що ми таке робимо.

 

     Є така пропозиція (особисто моя та  й  багатьох  депутатів  з нашої  фракції):  відправити цей проект бюджету на доопрацювання в комітети, потім у фракції, а потім внести на повторне друге або на третє читання після свят.

 

     ГОЛОВА. Я  вам,  шановний  депутате,  повинен сказати,  що на третє читання бюджет ніколи не відносився,  немає такої норми.  Ви довго  стояли і довго думали,  що сказати,  але сказали не те,  що треба. Мені жаль, що ви не те кажете.

 

     Я просив би прийняти бюджет в другому читанні. Голосуємо.

 

     "За" - 222.

 

     Я прошу проголосувати  в  другому  читанні  бюджет.  Депутате Коломойцев, голосуйте. А потім зайдете, я вам слово надам. Зайдете до мене.

 

     "За" - 218.

 

     Хто за те,  щоб поіменно  проголосувати,  прошу  визначитися. Депутате Доманський,  голосуйте,  будь ласка.  Героїчне прізвище у вас таке.

 

     "За" - 185.

 

     Будь ласка,  голосуємо в поіменному режимі  проект  закону  у другому читанні. Петре Миколайовичу, голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 221.

 

     Висвітіть по   фракціях,   будь   ласка.  Валерію  Павловичу, результати по фракціях випишіть собі. Коли до вас будуть ходити за допомогою, то щоб ви звернули увагу на це.

 

     ПУСТОВОЙТЕНКО В.П.  Шановні народні депутати!  Я хочу сказати таке:  які б не були важкі хвилини протягом цих  трьох  днів,  але всетаки треба вирішити питання прийняття бюджету. І я звертаюся до двох народних депутатів,  які підходили до мене  щойно  і  казали: "Погодьте   реструктуризацію   вугільної   промисловості,   і   ми підтримаємо вас при прийнятті бюджету".  Ми вирішили питання,  і я вас  дуже  прошу проголосувати.  І дякую всім за прийняття бюджету (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування пропозицію прийняти бюджет  у другому читанні. Будь ласка, голосуємо у звичайному режимі.

 

     "За" - 220.

 

     Іване Івановичу,  голосуйте, будь ласка. У звичайному режимі. Депутате Кармазін,  гроші виділили,  будете знову ходити і просити 18 мільйонів.

 

     "За" - 206.

 

     Я прошу поіменно проголосувати ще раз.

 

     "За" - 217.

 

     Голосуємо в поіменному режимі.  Іване Михайловичу, голосуйте, будь ласка, ви задумалися дуже. Депутате Коломойцев, голосуйте.

 

     "За" - 220.

 

     Висвітіть по фракціях.

 

     Проголосували за: комуністи - 0; НДП - 68 із 70; Рух  -  45  із  46;  "Громада"  - 6 із 11;  зелені - 26 із 26; соціалісти - 0;  соціал-демократи - 24 із 24;  "Незалежні" - 10 із 11;  селяни  -  13  із  13;  прогресивні  соціалісти  -  0  із  0; "Реформи-Центр" - 13 із 13; позафракційні - 15 із 17.

 

     Шановні колеги!  Я  прошу,  проголосуйте,   будь   ласка,   у звичайному режимі в другому читанні проект бюджету. Голосуємо.

 

     "За" - 215.

 

     Депутат Журавський. Будь ласка. За ним - депутат Кириченко.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.  Християнськодемократична  партія України.  Я хотів би персонально звернутися до своїх братів і сестер во Христі

-  комуністів  і  прогресивних  соціалістів.  Уся Україна сьогодні чекає від нас позитивного рішення. Звертаюся персонально до лідера комуністів   Петра  Симоненка,  звертаюся  персонально  до  лідера прогресивних соціалістів Наталії Вітренко: допоможіть нам вирішити цю проблему і гідно зустріти Новий рік.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Депутат Кириченко. Будь ласка.

 

     КИРИЧЕНКО М.О.  Дякую.  Шановні  колеги!  Шановний Олександре Миколайовичу!  По картках табло висвітлює,  що  в  залі  десь  230 депутатів.  А фактично,  їх,  мабуть,  менше. Давайте ми не будемо мучити один одного...

 

     ГОЛОВА. Засідання відкривається, коли присутні 226 депутатів.

 

     КИРИЧЕНКО М.О.  Давайте привітаємо один одного з Новим роком, а після свят подивимося на це все, що ми проголосували сьогодні, і голосуватимемо.

 

     ГОЛОВА. Я думаю,  якщо вітати, то треба вітати з чимось, а не з порожніми руками.

 

     Депутат Сирота. Будь ласка. За ним - депутат Білас.

 

     СИРОТА М.Д.  Дякую.  "Реформи-Центр".  Шановні колеги!  Ми не можемо голосувати за  проект  у  повторному  другому  чи  третьому читанні,  оскільки  жодна  зі  статей  не  переносилася  на  третє читання. Тому така постановка суперечить Регламенту.

 

     Я хотів би внести таку пропозицію.  Зрозуміло,  що  політична відповідальність  за  неприйняття бюджету лежить на трьох фракціях повністю і частково на "Громаді".  Але наскільки я  зрозумів,  усі пропозиції   Юлії   Тимошенко   -  голови  бюджетного  комітету  і представниці фракції "Громада",  повністю враховані.  Чому ж  тоді "Громада"  блокує  прийняття  бюджету?!  Моя  пропозиція така - не голосувати в другому читанні,  а поставити на голосування проект у цілому.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування проект бюджету в цілому.

 

     "За" - 222.

 

     Голосуємо в   цілому.  Іван  Іванович  просить.  Голосуємо  у звичайному режимі.

 

     "За" - 213.

 

     Депутат Федорин.  Будь ласка.  За ним - депутат Білас.  Іване Івановичу, я надам вам слово.

 

     ФЕДОРИН Я.В.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного  комплексу,  ядерної  політики  та   ядерної безпеки  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Фракція Народного руху України.  Шановні пані та  панове!  Шановні товариші!  Ми  сьогодні  славно  попрацювали  і вже майже піднесли новорічний подарунок Українському народові.  І вся справа в  тому, що тут багато накипіло пристрастей,  але всі ці пристрасті давайте перенесемо в новий рік,  коли нам треба буде  прийняти  нову  базу оподаткування,  зміни  до  податкових  законів і коли дійсно треба буде вже попрацювати серйозно над бюджетом. Давайте все-таки зараз підійдемо до розуміння важливості моменту,  до розуміння того,  що наступний рік буде надзвичайно важким для нашого народу.  Це  буде рік  президентських виборів,  рік,  в якому Україна працюватиме на те, щоб почати економічну відбудову нашої держави.

 

     Давайте піднесемо  і  собі,  й  нашому  народу  подарунок   - проголосуємо  бюджет  у  цілому  і  сповнені  почуттям  виконаного обов'язку зустрінемо цей Новий рік.

 

     ГОЛОВА. Депутат Білас. За ним - депутат Ткаленко.

 

     БІЛАС І.Г.,  заступник голови Комітету Верховної Ради України з  питань  законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинністю і корупцією  (виборчий  округ 120,   Львівська  область).  Депутатська  фракція  "Реформицентр". Шановні колеги!  Ми з вами  впродовж  трьох  днів  провели  велику роботу,  виконуючи  свій  депутатський  обов'язок.  Я  хочу до вас звернутися не тільки як  народний  депутат,  а  від  імені  всього українського  козацтва.  Шановні  мої  колеги!  Очевидно  ті,  хто відчуває  себе  козаками,  продовжують  працювати   до   логічного завершення.

 

     Шановні колеги!  У цьому році ми з вами плідно попрацювали. І кожна праця потребує логічного завершення.  Тож давайте не  будемо суперечити самі собі,  оскільки ми проголосували вже всі статті, і ( я  підтримую  пропозицію  Михайла  Сироти)  проголосуємо  проект Закону про Державний бюджет України на 1999 рік у цілому.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ткаленко Іван Іванович.

 

     ТКАЛЕНКО І.І.  Дорогі друзі!  Ви знаєте, що в залі залишилася певна напруга,  коли ми не включили до захищених статей  молодіжні програми.  Тому давайте ми зараз (29 мільйонів погоди не зроблять) включимо їх до захищених статей, і тоді комуністи проголосують або покажуть,  що вони дійсно не підтримують ні молодь, ні пенсіонерів

- нікого.  Я прошу вас,  давайте зробимо так і разом  проголосуємо (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку!  Прошу,  заспокойтеся. Шановні колеги! Депутат Федорин правильно сказав, що ми вже три доби працюємо і не в  усіх нерви витримують,  здають потроху.  Але життя є життя.  Ми розглянули з вами проект Закону про бюджет.  Це проект не комітету і не Кабінету Міністрів - це Державний бюджет, і над ним працювали всі без винятку.

 

     У цілому,  будь  ласка,   підтримайте   проект   Держбюджету. Голосуємо у звичайному режимі.

 

     "За" - 219.

 

     Вітренко Наталія Михайлівна. Будь ласка.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Фракция  Прогрессивной социалистической партии Украины, социалистическая оппозиция. Итак, для принятия бюджета не хватает  голосов нашей фракции.  Мы отдадим наши голоса только при одном условии:  1 миллиард 446 миллионов долгов ЕЭСУ включаются  в доходную  часть  бюджета  и  эти  деньги полностью направляются на компенсацию  трудовых  сбережений   населения.   И   тогда   будет восстановлена справедливость.

 

     Вы все   увидели,  что  сделала  "Громада".  Все  предложения "Громады" прошли, и они срывают полностью бюджетный процесс.

 

     Поэтому, Александр  Николаевич,  пожалуйста,   поставьте   на поименное голосование наше предложение.  Проходит наше предложение

- мы голосуем за принятие этого бюджета.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги!  Давайте приймемо бюджет у цілому,  а потім  повернемося  до  цього  питання.  Це  питання  порушувала і Наталія Михайлівна,  й інші депутати, порушував і Прем'єр-міністр. Ми  з  вами  будемо підбивати підсумки виконання бюджету за перший квартал (і це закономірно, тому що кожний розуміє, що і попередній бюджет  був  складний і складно виконувався,  а цей ще складніший, тож,  я думаю,  не просто буде виконуватися) і  тоді  повернемося, Наталіє  Михайлівно,  до  цього  питання.  Тому  що  це  не просто пропозиція,  потрібні відповідні документи й відповідні розрахунки як однієї, так і другої сторони. Навіщо пов'язувати одне з другим. Я думаю, це недоречно.

 

     Прошу вас підтримати проект бюджету  в  цілому,  а  до  цього питання повернемося, і повернуться ті, хто в цьому зацікавлений. Я прошу,  проголосуйте,  будь  ласка,  проект  бюджету   в   цілому. Голосуємо.

 

     "За" - 218.

 

     Шановні колеги!  Я  просив би вас підтримати пропозицію,  яку вносив депутат Кулик,  щоб ми  повернулися  до  бюджету,  до  його корекції,  якщо життя буде вимагати, десь у кінці першого кварталу

- на початку другого  кварталу  за  підсумками  першого  кварталу. Зараз  голосуємо  проект  бюджету в цілому з цією поправкою.  Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 221.

 

     П'яти голосів бракує.

 

     Депутат Асадчев. Будь ласка.

 

     АСАДЧЕВ В.М.  Шановні  народні  депутати!  Ви  знаєте,   мені пощастило брати участь у всіх стадіях розробки цього бюджету, і на всіх  стадіях  говорили  про  соціальний  бюджет.  Давайте   зараз підрахуємо,  що  ми з вами проголосували.  5,2 мільярда - місцевим бюджетам для розшивки їх боргів.  Це соціальне питання? Соціальне. Понад  2,5 мільярда перерахунку місцевим бюджетам,  де в основному соціальні проблеми. І все, що ми тут ще проголосували соціального, я  підрахував,  у  сумі  становить  (ви  вдумайтеся)  10 мільярдів гривень.

 

     Я хочу вас спитати:  як можна  ще  краще  зробити  соціальний бюджет?  І якщо ви зараз проголосуєте проти,  то я не знаю, чим ви це будете пояснювати.  Та соціальніший,  ніж ми  з  вами  зробили, бюджет, мені здається, просто важко зробити за реальної ситуації.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Депутату Бондаренку надається слово.

 

     БОНДАРЕНКО В.Д.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань промислової політики (виборчий округ 212,  м.Київ). Шановні колеги!  Іноді,  в  деяких  ситуаціях  треба  просто звернутися до совісті.  Юліє Володимирівно,  ви народжували це дитя, цей бюджет, разом  зі  своїм комітетом досить довго.  Вперше в ньому з'явилися такі риси,  як увага до регіонів,  повернення їм деяких фінансових можливостей.  І  ви  хочете  сьогодні  втопити  це  дитя  в  бруді політичної інтриги?  Сьогодні треба подумати тим, хто в цьому залі голосує проти бюджету.  Які принципи вони обстоюють, які соціальні гарантії дають народу?  Чому вони  сидять  тут  у  передноворічний вечір і не голосують?

 

     Я думаю, треба проголосувати і прийняти бюджет.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування бюджет у цілому.  Єхануров Юрію Івановичу,  не  агітуйте,  а  голосуйте,  будь  ласка.  Я   прошу, "Громада", голосуйте.

 

     "За" - 225.

 

     Голосуємо, будь ласка. Петро Миколайович підтримує.

 

     "За"- 216.

 

     Дайте слово   жінці,   Супрун  Людмилі  Павлівні.  Вона  член бюджетного комітету.

 

     СУПРУН Л.П.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної   Ради України  з  питань  бюджету  (виборчий  округ 100,  Кіровоградська область).  Шановні народні  депутати!  Я  хочу  сказати,  що  коли сьогодні  не  буде  прийнятий бюджет,  то з 1 січня в дію вступить бюджет,  затверджений на 1998 рік,  де не передбачено ні погашення заборгованості  із заробітної плати вчителям і лікарям,  ні такого перерозподілу,  який  ми  зробили  у  вигляді  дотацій  для   всіх областей.

 

     Тому я  звертаюся  до  вашого здорового глузду з проханням не допустити такої ситуації, яка була минулого року, і затвердити цей бюджет,    щоб    забезпечити    інтереси    регіонів,   погашення заборгованості із соціальних виплат  та  пенсій,  що  записано  як пріоритет  у цьому бюджеті,  та спокійно,  з чистою совістю піти з цього залу і знати,  що Держбюджет на 1999 рік  справді  служитиме інтересам народу України.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Шановні  колеги!  Я  прошу  проголосувати в цілому проект Закону про Державний  бюджет  на  1999  рік.  У  нас залишилося 7 годин до Нового року. Голосуємо в цілому.

 

     "За" - 223.

 

     Голосуємо. Я прошу, не сперечайтеся. Депутати Омеліч, Пухкал, голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 205.

 

     Депутат Попеску. Будь ласка.

 

     ПОПЕСКУ І.В.Уважаемые коллеги!  Давайте успокоимся.  Я просил бы,  чтобы  представители  Кабинета  Министров  тоже  сели на свои места,  потому что вносится определенная нервозность.  И  не  надо один  на  другого показывать пальцем,  потому что когда на кого-то показываешь пальцем  и  говоришь,  что  он  плохой,  подумай:  три показывают на тебя - ты в три раза хуже.  Большой палец показывает на небо - там Бог все видит, рано или поздно он каждому воздаст за дела его.

 

     Уважаемые коллеги!  Давайте  проголосуем,  потому что если мы сейчас не проголосуем,  то все равно, опыт показывает, через 2 или через  3  часа  бюджет  будет  принят.  Иначе в новом году местные бюджеты не будут финансироваться.  Все области,  которые  являются сейчас   дотационными  и  не  получили  ни  копейки,  если  мы  не проголосуем,  то до принятия бюджета так ни копейки и не  получат. Подумайте об этом, депутаты-мажоритарщики от всех партий.

 

     Я прошу всех, проголосуйте!

 

     ГОЛОВА. Депутат Філенко.

 

     ФІЛЕНКО В.П.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської етики та  організації  роботи  Верховної Ради  України  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, НДП). Фракція НДП. Шановні народні депутати! Я спробую, можливо, з малою надією зовсім, але все-таки звернутися до совісті насамперед членів фракції "Громада" і фракції Компартії.  Усі пропозиції, які вами  вносилися,  переважно  враховані.  Уряд  погодився  на дутий бюджет, і тепер, я думаю, сам уряд до кінця і не знає ще, що він з цим бюджетом робитиме.

 

     Але ви,  коли  викручували свої домовленості,  голосували.  А тепер,  коли для прийняття  бюджету  в  цілому  декількох  голосів бракує,  блокуєте.  Запитується:  навіщо  ви нам тут кров пили три місяці під час бюджетного процесу? Якщо ваші пропозиції враховані, будьте  ласкаві,  майте  совість  і  виконуйте свої зобов'язання - голосуйте за погоджений з вами проект бюджету.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кириленко.

 

     КИРИЛЕНКО В.А.,  секретар Комітету Верховної Ради  України  з питань    соціальної    політики    та    праці   (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  НРУ).  Народний  рух  України. Шановні депутати!  Зрозуміло,  що ситуація не зовсім логічна.  Усі статті   проголосовано,   але   не   можемо   зробити   останнього завершального кроку - проголосувати бюджет у цілому.

 

     Разом з  тим  я знаю декількох депутатів,  які реально можуть зараз проголосувати за.  От,  наприклад, українська молодь повинна знати,   що   зараз   парламент  підтримав  пропозицію  спрямувати додатково 20 мільйонів гривень на  молодіжне  житлове  будівництво (важлива  понад  усе  соціальна  програма)  та  9  мільйонів  - на молодіжні  проекти  через  УНКМО  тощо.  Однак  якщо  представники молоді,   які  є,  зокрема,  в  комуністичній  фракції,  зараз  не проголосують за проект Закону про Державний бюджет на 1999  рік  у цілому, то і ці наші напрацювання не діятимуть і будуть відкладені на абсолютно невідомий термін.

 

     Тому я звертаюся до керівника комуністичної фракції,  аби він пройнявся необхідністю того, щоб представники комсомолу, які зараз присутні в залі,  віддали два голоси і плюс ще по одній картці,  а це чотири голоси, для того щоб прийняти зараз бюджет.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Депутат Шевчук, голова комітету.

 

     ШЕВЧУК С.В.  Нам  залишилося поставити останню крапку в нашій цьогорічній роботі. Чи буде ця крапка поставлена впевнено, чи вона буде  плямою  -  залежить  від  нас самих.  Сьогодні не голосує та частина депутатського корпусу,  яка більше  орієнтується  на  іншу столицю - Москву,  на сусідню країну - Росію.  Давайте подивимося, що наші сусіди зробили.  Вони прийняли бюджет,  і  за  цей  бюджет голосували  і  ліві,  і  аграрники,  і  комуністи,  тому  що  вони вболівають за ситуацію,  яка склалася,  а вона набагато складніша, ніж в Україні.

 

     Шановні колеги!  Давайте  згадаємо,  як  виступав  у Думі наш Голова  Верховної  Ради.   Російська   Дума   послухала   його   і проголосувала за те,  що він пропонував. Ну невже наш парламент не послухає свого Голову?

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВА. Шановні  колеги!  Ставлю  на  голосування  пропозицію прийняти  в цілому проект Закону про Державний бюджет на 1999 рік, який ми весь постатейно проголосували (Шум  у  залі).  Я  не  буду надавати  слово  тим,  хто  не  голосував  (Шум у залі).  Я прошу, заспокойтеся, будь ласка.

 

     Ставлю на голосування проект Закону про Державний  бюджет  на 1999 рік у цілому. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 225.

 

     Голосуємо в цілому.

 

     "За" - 203.

 

     Депутат Шеховцов.

 

     ШЕХОВЦОВ А.Д.  Уважаемые коллеги! Александр Николаевич! У нас действительно нет  веских  оснований  возвращать  законопроект  на повторное  второе  чтение либо относить его на третье чтение.  Но! После такого сумбурного голосования  одного  из  самых  сложнейших законов   не  потребовать,  чтобы  он  был  в  окончательном  виде отпечатан,  роздан и в первую сессионную неделю января  утвержден. Согласитесь,  коллеги, если б сегодня было не 31 декабря, то вы бы такое предложение не только восприняли нормально,  а еще бы и сами его внесли.

 

     Так вот,  что  касается  технологии,  то  она  не  грозит для Украины  ничем.  Будет  осуществляться  финансирование  по  нормам текущего  года.  А  мы  утвердим  (я  надеюсь) в первую или вторую декаду Закон о Госбюджете.

 

     Что касается позиции "Громады" и  того,  все  ли  предложения бюджетного комитета учтены (в том числе и мои как члена бюджетного комитета),  то напомню,  что изначально у  нас  были  краеугольные позиции:   бюджет   в   пользу  регионов  и  равное,  справедливое распределение средств между областями.  Так вот,  после всех наших сегодняшних  голосований эта норма не выдержана по крайней мере по отношению к областям-донорам.

 

     ГОЛОВА. Я просив би вас - давайте не посипати голову попелом, як часто тут повторювали.  Ми сумбурніше Конституцію приймали, тож не треба нас дивувати і докоряти.  Ми знаємо,  як ми це робили,  і зробили  правильно  - Конституція діє,  за Конституцією живемо.  І давайте не дорікати один одному.

 

     Ви, товаришу Шеховцов,  теж голосували разом зі мною,  тільки тут,  за цим кермом,  сидів інший депутат. І я знаю, як це було, і знаю, скільки здоров'я це коштувало всім - і тим, хто головував, і тим,  хто  доповідав,  і  тим,  хто голосував о першій,  другій чи четвертій годині ранку,  і на якій межі ми перебували в ту чи іншу хвилину.  Сьогодні дехто забув,  то я хочу нагадати. І чи тоді був сумбур, чи сьогодні?

 

     Я прошу проголосувати проект Закону про  Державний  бюджет  у цілому. Голосуємо!

 

     "За" - 226.

 

     Спасибі (Оплески).

 

     Шановні народні  депутати!  Я  прошу,  дозвольте мені сказати декілька слів.  Я прошу,  заспокойтеся на  хвилину.  Сядьте,  будь ласка, на місця.

 

     Шановні народні   депутати!   Шановні  співвітчизники!  Через кілька годин ми попрощаємося з 1998 роком.  Проводжаючи  його,  ми згадуємо все,  що вдалося зробити,  що пережили,  замислюємося над тим, що і з яких причин не довели до кінця. Думаю, ви погодитеся з тим,  що  це був один із нелегких років,  і все-таки,  долаючи всі незгоди,  трударі України варили метал,  вирощували хліб, добували корисні копалини, будували, виховували і ростили дітей та онуків.

 

     Рік, що минає,  був важким і для політичного змужніння нашого суспільства.  Вибори до Верховної Ради не  переросли  в  політичне протистояння. Усі ми вчимося працювати в умовах багатопартійності. Відчуваю,  що в кожного з нас,  шановні  колеги,  зростає  почуття особистої відповідальності перед виборцями, перед усім українським народом.

 

     Сьогодні прийнято Державний бюджет. Важливі економічні закони прийняті за цей час. Затверджено Конституцію Криму, розпочалася та успішно ведеться робота  над  національною  програмою  відродження України.   Державна   Дума   Росії,  врахувавши  вагомість  наших, Верховної  Ради  України,  аргументів,  ратифікувала  Договір  про дружбу  та  співробітництво  між  Україною  і  Росією.  Тож  маємо достатньо підстав з оптимізмом входити в новий 1999 рік.

 

     І все ж,  шановні колеги,  зважаючи на  політичну  важливість наступного  року,  хотів  би  закликати вас позбутися внутрішнього протистояння  і  спрямувати  енергію  на  невідкладні  справи.  Ми повинні  виправдати  довір'я,  яке виявили нам люди,  бути гідними нашого народу, нашої славної України. Це тільки додасть авторитету кожному з нас, авторитету Верховній Раді.

 

     Давайте пам'ятати,  і не тільки в новорічну ніч, що у тисяч і тисяч наших співвітчизників на святковому столі не буде необхідної за   давніми   народними   звичаями  кількості  страв,  що  тисячі закарпатських,  херсонських,  донецьких сімей зустрінуть Новий рік не в рідній домівці і без своїх годувальників, що тисячі вчителів, лікарів,  робітників і селян місяцями,  а то  й  роками  не  мають роботи і не одержують заробітної плати. Пам'ятаючи про це, давайте відверто визнаємо,  що в тому є і  наша  вина,  кожного  народного депутата  і  Верховної Ради в цілому.  Нагадую про це не для того, щоб знову пообіцяти щось  нереальне  людям,  а  заради  того,  щоб депутати усіх рівнів,  і насамперед ми, шановні колеги, усвідомили нарешті високу відповідальність нашу як народних депутатів.

 

     Досить займатися політичними чварами, досить з'ясовувати, хто більше любить народ України чи Україну в цілому. Не потрібно знову обіцяти - потерпіть,  люди добрі, ось ми прийдемо до влади, і тоді всі  зажи