ЗАСІДАННЯ П'ЯТДЕСЯТ СЬОМЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

            У к р а ї н и.  2 л и п н я 1998 р о к у.

                         16 г о д и н а.

 

     Веде засідання член  Президії  першої  сесії  Верховної  Ради України ЛАЗАРЕНКО П.І.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий  день,  шановні  народні  депутати!  Прошу зареєструватися біля столів реєстрації і в залі.

 

     Добрий день,  шановні радіослухачі! Зареєструвалася необхідна кількість   народних  депутатів.  Вечірнє  засідання  оголошується відкритим.

 

     Прошу заспокоїтися.  Перерви було достатньо, щоб провести всі переговори.  Продовжуємо  розгляд питання обрання Голови Верховної Ради.  Я бачу,  деякі депутати бажають  висловитися  з  процедури. Пропоную  відвести для цього до 5 хвилин.  Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу підтримати.

 

     "За" - 166.

 

     Рішення прийнято.

 

     Депутат Чобіт.

 

     ЧОБІТ Д.В.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий  округ,  НРУ).  Шановний  головуючий! Шановні народні депутати!  На попередньому засіданні я вже  вносив таку  пропозицію:  перед  тим як приступити до чергового висунення кандидатів на високу посаду Голови Верховної Ради,  відвести  час, наприклад  30  хвилин,  та  обговорити  ситуацію,  яка  склалася у Верховній Раді. І щоб виступали не від фракцій, а ті депутати, які мають що сказати, щоб вони внесли свої цінні пропозиції щодо того, як нам вийти із зачарованого кола, в яке ми потрапили.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Кірімов.

 

     КІРІМОВ І.З.,  народний депутат України (виборчий  округ  95, Київська  область).  Дякую,  Павле  Івановичу.  Шановна  Президіє! Шановні  колеги!  На  мою  думку,  нам  уже   потрібно   припинити голосування. Я вже багато разів вносив законопроекти з пропозицією організувати спеціальну  комісію,  де  були  б  представники  всіх фракцій та позафракційні,  яка погодила б, кого висувати на посаду Голови Верховної Ради. Але до цього часу жоден законопроект не був розглянутий  тут,  у  сесійній  залі,  і  досі  ми,  як,  вибачте, "блуждающие форварды",  робимо самі не знаємо що і лише викликаємо обурення в людей.

 

     Тому я ще раз прошу вас,  звертаючись насамперед до Президії: потрібно  сьогодні  ж  проголосувати  пропозицію   про   створення спеціальної   групи,   яка   погодила  б  питання  щодо  висунення претендента на посаду Голови Верховної Ради.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Чиж.

 

     ЧИЖ І.С.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ  190, Хмельницька область). Дякую. Об'єднана фракція соціалістів і селян "Лівий центр".  Шановні колеги!  Шановний Павле Івановичу! Я хотів би,  щоб ми завершили розгляд питання стосовно доручення Лічильній комісії розглянути факти,  викладені у  зверненні  трьох  народних депутатів   та   оголошені   членом   нашої   фракції  Станіславом Миколайовичем   Ніколаєнком.   Потрібно    провести    голосування відповідно  до  статті 3.7.7 Регламенту і визначитися:  створювати слідчу  комісію  щодо  фактів  порушення  волевиявлення   народних депутатів чи ні.

 

     Можливо, спеціальну комісію і не варто створювати, оскільки в нас уже є депутатська слідча  комісія,  ми  могли  б  їй  доручити розглянути це питання. Але порядок голосування і взагалі процедуру переголосування треба визначити.

 

     І ще одне.  Верховна Рада повинна  дати  доручення  Лічильній комісії   щодо   наведення   порядку  під  час  голосування.  Поки волевиявлення  депутатів  не  буде   вільним,   ми   не   матимемо результату. Це цілком очевидно.

 

     Дякую вам.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Снігач.

 

     СНІГАЧ А.П.,  народний  депутат  України (виборчий округ 186, Херсонська область).  Дякую. Фракція Комуністичної партії України. Мені не дали завершити попередній виступ, тому дозвольте оголосити моє звернення.

 

     Частина депутатів не бере  участі  в  голосуванні,  ігноруючи положення Конституції та Регламенту, і таким чином на всю Україну, для всіх виборців рекламується можливість  ігнорування  законів  і навіть Конституції України. Я вважаю, що відбувається напрацювання можливих  варіантів  для   фальсифікації   результатів   майбутніх президентських виборів.

 

     У зв'язку  з  цим звертаюся до відповідальних посадових осіб, насамперед представника Президента України у Верховній Раді Романа Безсмертного  та  заступника  міністра Кабінету Міністрів України, відповідального за взаємодію органів виконавчої влади з  Верховною Радою   Ігоря   Шарова,   із   застереженням   про   їх   особисту відповідальність перед народом України за здійснення протиправного тиску на народних депутатів України, внаслідок чого і здійснюється блокування виборів Голови.

 

     Передаючи вказівки  свого  керівництва,   вони   фактично   є співучасниками  блокування  виборів.  Звертаюся  до них особисто і прошу їх оцінити свою участь у  цій  ганебній  справі  та  зробити відповідні   висновки   для  себе  як  для  перспективних  молодих політиків.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Журавський.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С., народний депутат України (виборчий округ 68, Житомирська  область).  Християнсько-демократична  партія України. Оскільки з різних причин  члени  Погоджувальної  ради  фракцій  не змогли  домовитися  та обрати одну погоджену кандидатуру на посаду Голови  Верховної  Ради  України,  можливо,  слід  створити   раду старійшин, до якої увійдуть кілька осіб від кожної фракції з числа найавторитетніших людей. Можливо, вони, порадившись, запропонували б нам механізм виходу з кризи,  пов'язаної з обранням першої особи парламенту України.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Час вичерпано.

 

     Пропозиція, яку належить проголосувати,  одна.  Депутат Чобіт запропонував  перед  наступним  висуненням  кандидатур відвести 30 хвилин для обговорення ситуації, що склалася.

 

     Ставлю на голосування цю пропозицію.  Ввімкніть,  будь ласка, систему.

 

     "За" - 93.

 

     Не приймається.

 

     Переходимо до  розгляду  питання щодо висунення кандидатур на посаду Голови Верховної Ради (Шум у залi). Наполягаєте на виступах із  процедури?  (Шум у залi).  Зрозуміло.  Скільки відведемо часу? Письмове звернення депутата Строгова є,  я йому обов'язково  надам слово.  Відведемо  10  хвилин?  Голосуємо  таку пропозицію.  Прошу визначитися.

 

     "За" - 166.

 

     Рішення прийнято. Прошу записатися. Увімкніть систему.

 

     Шановні народні депутати!  Перед висуненням кандидатур  маємо надати  слово голові тимчасової Лічильної комісії для інформації у зв'язку з нашим дорученням. Прошу, Валерію Дмитровичу.

 

     МIШУРА В.Д.,  голова тимчасової Лічильної  комісії  Верховної Ради  України  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, КПУ).  Шановні народні  депутати!  Як  ви  пам'ятаєте,  тимчасовій Лічильній комісії було доручення провести спеціальне засідання, на якому розглянути заяву групи народних депутатів з приводу порушень вимог  Регламенту  та  Конституції  України  під  час  голосувань. Дозвольте доповісти рішення нашої  комісії.  Комісія  вирішила  не змінювати порядку голосування.

 

     Крім того,   маю  сказати,  що  частина  народних  депутатів, зокрема тих,  які є авторами цього подання до  Лічильної  комісії, покинула засідання Лічильної комісії,  невдоволена ходом розгляду. Після цього  Лічильна  комісія  дійшла  такого  висновку  стосовно порушень.  У Регламенті Верховної Ради України розписана процедура голосування.  Лічильна  комісія  встановлює  порядок  голосування. Більшістю  членів  тимчасової  Лічильної  комісії  ми відносимо до порядку голосування такі питання: виготовлення бюлетенів; хто і як їх  видає,  коли,  за  яким списком;  де встановлюються кабіни для таємного голосування;  коли починається і закінчується голосування та підрахунок голосів.

 

     А проблеми,   які  порушили  перед  нами,  скажімо,  неучасть депутатів у голосуванні,  визначаються Регламентом.  Там є  стаття 4.1.5, частина третя: "Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях Верховної Ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не має права не брати участі в голосуванні, в тому числі й таємному,  за винятком  випадків,  встановлених  ч.4  цієї статті та іншими законами".

 

     Ви це вже чули,  звичайно,  я просто повторюю,  що такі дії є порушенням Регламенту і невиконанням обов'язків депутата.  Вони не належать  до  компетенції  тимчасової Лічильної комісії.  Це мають вирішувати  зовсім  інші  органи,  створені  Верховною  Радою,   і Верховна Рада загалом.

 

     Тому комісія   вважає,   що  порушення  порядку  голосування, встановленого Лічильною комісією, не було (Шум у залi).

 

     То думка (ще раз  підтверджую)  більшості  членів  тимчасової Лічильної  комісії.  За неї голосували,  а я доповідаю вам рішення комісії (Шум у залi).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є запитання? (Шум у залi).

 

     Пропоную відвести на запитання 5 хвилин.

 

     Депутате Ющик, будь ласка.

 

     ЮЩИК О.I.,   народний   депутат   України    (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Шановний  Валерію  Дмитровичу!  Ваше  тлумачення   або   розуміння більшістю   членів  комісії  різниці  між  процедурою  і  порядком голосування не витримує жодної критики.  Адже порядок голосування, який ви маєте на увазі,  і процедура голосування - взаємопов'язані речі.  Якщо в Регламенті записано  у  статті  3.7.2,  що  депутату видається  один  бюлетень,  а комісія видасть два бюлетені,  то це порушення порядку чи процедури?  I чи треба про таке доповідати на засіданні Верховної Ради? Розумієте, там де в статті 3.7.7 ідеться про порушення порядку,  то мається на увазі зокрема і  того,  який визначений   у   загальній   регламентній  процедурі.  Отже,  ваше тлумачення неправильне.

 

     МIШУРА В.Д. Дякую. Це не моє особисте тлумачення - це рішення тимчасової Лічильної комісії (Шум у залi). Станіслава Миколайовича не було на засіданні,  коли ми приймали рішення.  I вас,  до речі, шановний  пане  Альохін,  не  було,  бо  ви з Ніколаєнком покинули засідання,  а ми продовжували.  Не вступатиму з вами в дискусію, а відповім на запитання.  Я можу цілком погодитися з вами.  З огляду на це вважаю,  що варто попросити наше  юридичне  управління  дати тлумачення,  що  таке  процедура і що таке порядок голосування,  в чому він полягає,  що таке порушення порядку голосування.  Комісія на  даному етапі прийняла згадане рішення.  Воно справді може бути розкритиковане.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Зваричу.

 

     ЗВАРИЧ Р.М.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Фракція Народного руху України.  Шановний Валерію Дмитровичу! Насамперед чи не погодитеся ви  з  тим,  що  юридичне  управління не має повноважень тлумачити названі речі?  Але все  ж  таки  хочу,  щоб  ви  також  дали  своє тлумачення  того,  про  що щойно казав депутат Ющик.  Якщо справді процедура і порядок голосування  -  одне  й  те  ж,  то  в  статті Регламенту,  де  йдеться  про  те,  що  Лічильна  комісія визначає порядок голосування,  за тлумаченням депутата Ющика,  ми  могли  б опинитися  в  ситуації,  коли  тимчасова Лічильна комісія визначає взагалі всю сутність процедури голосування під претекстом,  що  то порядок голосування.  Тобто вони навіть могли б нав'язати нам свою думку,  що ми  мали  б  у  поіменному  режимі  голосувати  тут,  у сесійному залі.

 

     МIШУРА В.Д.   Дякую.  Вважаю,  що  ні  Лічильна  комісія,  ні юридичне управління тлумачити закони не можуть.  Тлумачити  закони може Конституційний Суд. Це записано в Конституції.

 

     Я висловлюю думку Лічильної комісії. Вона може бути сприйнята або не сприйнята.  Але я з цього роблю висновок,  що нам  потрібно буде дуже серйозно працювати над Регламентом, коли ми прийматимемо його в новій редакції.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Альохін.

 

     АЛЬОХІН В.І.,  народний депутат України (виборчий  округ  39, Дніпропетровська  область).  Фракція  "Громада".  Шановний Валерію Дмитровичу!  Ви не маєте права зараз виступати від імені Лічильної комісії,  бо  рішення такого не було.  Комісія не була правомочною приймати його, оскільки на її засіданні не було двох третин членів комісії.

 

     Друге. Користуючись   можливістю,   хотів  би  нагадати  всім депутатам,  що ми з вами складали присягу,  в якій є  такі  слова: "Присягаю  додержуватися  Конституції  України та законів України, виконувати свої обов'язки в  інтересах  усіх  співвітчизників".  У Законі   про  статус  народних  депутатів,  статті  16  "Обов'язки депутата України у  Верховній  Раді  та  її  органах",  зазначено: "Народний  депутат зобов'язаний додержуватися Регламенту Верховної Ради".  І в статті 4.1.5 Регламенту читаємо: "Депутат не має права не  брати  участі  в голосуванні..." Тобто це є порушенням порядку голосування і присяги.

 

     Тому ми ще раз пропонуємо внести до порядку  денного  питання про  зміну  окремих  статей Регламенту.  Таке доручення було,  але депутат Бандурка його не виконав...

 

     ГОЛОВА. Вимкніть мікрофон.

 

     МІШУРА В.Д.  Я нічого не маю проти тих норм, які ви зачитали, і я за те,  щоб вони виконувалися. Але я не хочу, щоб ви вводили в оману весь зал.

 

     Тут присутній  Володимир  Володимирович   Заєць,   який   вів протокол.  На початку засідання у нас було зареєстровано 17 членів Лічильної комісії, а за Регламентом нам потрібно, для того щоб був кворум,  14  осіб.  Тобто рішення приймалися більшістю голосів,  і вони правомочні.  Подивіться протокол у Володимира Володимировича, він вам це підтвердить.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Подгорний.

 

     ПОДГОРНИЙ С.П.,  народний  депутат  України (багато-мандатний загальнодержавний виборчий  округ,  НДП).  Народно-демократическая партия,  член  временной  Счетной  комиссии.  Уважаемые  депутаты! Уважаемый Президиум!  Хочу вам напомнить,  что в Счетной комиссии, как  это  ни  странно,  конфликтные  ситуации,  а их можно назвать таковыми,  возникали всего несколько раз.  Первый  раз,  когда  мы голосовали за Александра Александровича Мороза, депутат Николаенко заметил,  что в бюллетень не внесена партийность,  хотя  до  этого было более десяти голосований и партийность не указывали.

 

     Второй раз,   когда   опять-таки   голосовали  за  Александра Александровича Мороза,  депутат  Николаенко  заявил,  что  Счетная комиссия  должна  поехать  куда-то  к  кому-то  в  больницу  и там организовать голосование.  Третий раз  конфликт  возник  вчера,  а четвертый - сегодня.  И постоянно это происходило в момент,  когда проводилось голосование за  Александра  Александровича  Мороза.  Я считаю это недопустимым.  Валерий Дмитриевич, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, с чем все это связано?

 

     МІШУРА В.Д.  Я не хотів би відповідати і коментувати ці речі. Ви  -  член Лічильної комісії і знаєте,  що там відбувається.  Без коментарів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Час вичерпано.  Переходимо до обговорення питання обрання  Голови  Верховної  Ради.  Слово  для пропозицій надається депутату Петренку.

 

     ПЕТРЕНКО Д.Д.,  народний депутат України (виборчий округ 107, Луганська   область).   Фракция  коммунистов.  Уважаемые  коллеги! Сегодня со всей очевидностью стало ясно,  что правая часть зала, а именно четыре известные фракции,  выполняют заказ Банковой, и цель этого заказа одна - чтобы Верховная  Рада  подольше  не  принимала конструктивных  решений.  В  это  время  Президент  своими указами проводит  ту  политику,  которая  довела  наш  народ   до   такого состояния.

 

     Эту проблему  можно будет решить,  если каждый депутат примет участие в голосовании,  если руководители четырех фракций не будут навязывать  остальным депутатам свою волю.  Решив этот вопрос,  мы выберем Председателя Верховного Совета.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Ткаленку.  Ми домовилися виступати тільки з пропозиціями стосовно кандидатур.

 

     ТКАЛЕНКО І.І.,  народний  депутат України (виборчий округ 90, Київська область). Прошу передати слово депутату Ємцю.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Ємець.

 

     ЄМЕЦЬ О.І.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний      виборчий      округ,      НДП).     Фракція Народнодемократичної партії.  Шановні депутати! Хочу звернути вашу увагу на кілька таких моментів.  Ми повинні чітко розуміти, що всі допоміжні органи,  і я дякую Валерію Дмитровичу, він дуже чітко це сказав і стосовно Лічильної комісії,  яка також є одним із органів Верховної Ради,  мають свій обсяг повноважень, який вони не можуть перевищувати.  Це я кажу до того, що будь-які додаткові тлумачення законодавства має право робити лише Конституційний Суд.

 

     Далі. Висловлю  своє  бачення,   але   припускаю,   що   коли Конституційний Суд зробить тлумачення,  я його зміню.  Вважаю,  що коли  я  взяв  бюлетень,  але   не   проголосував   за   конкретну кандидатуру,  а це моє право, я як депутат усе одно свій обов'язок виконав.  За іншу кандидатуру я візьму бюлетень  і  проголосую.  Я працюю,  я  перебуваю  в  залі,  тож  я  виконую  свої депутатські обов'язки.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Пухкал.

 

     ПУХКАЛ О.Г.,  народний депутат України (виборчий  округ  209, Чернігівська область). Прошу передати слово депутату Гнатюку.

 

     ГНАТЮК Д.М.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").  Шановні,  дорогі депутати! Так мені хочеться щось для вас зробити (Пожвавлення в залі),  щоб дійшли  злагоди,  щоб  була одна  думка.  Після  того як ми оберемо Голову,  я вам обов'язково заспіваю (Оплески).

 

     А зараз хочу просто  попросити  вас  дійти  злагоди,  щоб  ми обрали  Голову  Верховної  Ради України.  Як же так?!  Уже півтора місяця отут сидимо!  Ви знаєте,  в мене стільки енергії,  мені так хочеться   працювати,  як  сказав  діяч:  "Мне  чертовски  хочется поработать".  Уже якось соромно йти вулицею, бо запитують: "Ну, що там  у  вас  робиться?  Коли  буде обраний Голова Верховної Ради?" Мусив зняти значок, оскільки так і хочуть потягти за нього.

 

     Вважаю, що злагода - єдине, що може допомогти обрати сьогодні або  завтра  Голову Верховної Ради.  Далі не можна зволікати.  Маю намір  запропонувати  вам  кандидатуру,  можливо,  вона  не   всім сподобається,  оскільки  не  може  подобатися  загалові якась одна персона.  Все ж закликаю вас подумати.  Людина,  яку я запропоную, варта  того,  щоб  її  обрати  Головою  Верховної Ради:  це голова фракції "Громада" доктор економічних наук Павло Іванович Лазаренко (Шум у залі).

 

     Щиро скажу:  зробіть  крок  до  злагоди,  до  примирення і ви матимете прекрасного Голову.

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Данильчуку.

 

     ДАНИЛЬЧУК О.Ю., народний депутат України (виборчий округ 156, Рівненська область). Прошу передати слово депутатові Журавському.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.   Християнськодемократична   партія  України. Шановні колеги,  по суті, ми п'ятий місяць ведемо виборчу кампанію

-  три  місяці  в  округах  по  всій Україні і два місяці у стінах парламенту.  Вважаю, що нас із вами слід вносити до Книги рекордів Гіннесса - ми б'ємо всі рекорди.

 

     Не хочу  ставити  під  сумнів  зусилля  членів Погоджувальної ради.  Я  їм  глибоко  співчуваю  за  невдячну  роботу,  котру  їм доводиться виконувати.

 

     Щоб додати  нового імпульсу погоджувальному процесу,  слід до Погоджувальної  ради  додати  авторитетних  осіб.  Створення  ради старійшин  -  ще  один  крок  до  злагоди і порозуміння.  Подальше необрання спікера - зло для всіх нас.

 

     А від себе особисто пропоную кандидатуру депутата Бандурки.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Лимар, будь ласка.

 

     ЛИМАР Н.О.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  ПСПУ).  Прошу  передати слово Наталії Вітренко.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  народний депутат України (виборчий округ 160, Сумська   область).  Фракція  Прогресивної  соціалістичної  партії України.  Насамперед хочу сказати,  що деколи розумні речі  друкує газета  "Киевские  ведомости".  Там  учора  надруковано про досвід Державної  думи,  яка  розв'язала  за  тиждень   питання   обрання керівництва Думи саме тому, що були погоджені різні позиції і було чітко,  відкрито  з'ясовано,  хто  очолюватиме  Думу,   хто   буде заступниками  голови,  хто  очолюватиме комітети і хто буде їхніми заступниками - тобто не йшла гра "в темну".

 

     І ми  пропонуємо,  щоб  Верховна  Рада  України  прийшла   до погодження всіх цих посад.

 

     І друге.  Якщо продовжуватиметься спекуляція, висунення Павла Лазаренка, доки Генеральна прокуратура не зробить тут...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу вимкнути мікрофон (Шум у залі).

 

     Потрібно дотримуватися  регламенту.  Депутате  Єщенко,   будь ласка.

 

     ЄЩЕНКО В.М.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  КПУ).  Фракція  комуністів.  У сьогоднішньому  номері газети "Товариш" опублікована стаття нашого колеги  з  фракції  комуністів  Олександра  Голуба  "Пастух  знову відігнав  своє  стадо  від  парламентських виборчих урн".  Справді сьогодні ці чотири фракції правих (НДП,  СДПУ (о),  ПЗУ і Рух),  а також  п'ята колона - наші прогресисти зробили все,  щоб не обрати Олександра Олександровича Мороза на посаду Голови Верховної Ради.

 

     Фракція комуністів  проголосувала  повністю   за   Олександра Олександровича   Мороза.   Гадаю,  те,  що  робиться  в  залі,  це замовлення  головного  пастуха.  Вважаю,   що   треба   сідати   в Погоджувальній раді і брати на увагу те,  що представник Компартії України набрав більшість голосів - він повинен очолювати  Верховну Раду (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Кухарчуку.

 

     КУХАРЧУК М.А.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановні депутати, шановні виборці!  Хочу  передусім  запитати Олександра Ємця з приводу його запевнення,  що депутати коли хочуть, тоді й голосують, бо це їхнє право. Скажіть, будь ласка, чому НДП шість разів блокувала вибори? І скажіть, будь ласка, чому депутати були присутні майже в повному складі,   коли   відбувалося   голосування   за  Кравчука,  Плюща, Семиноженка? А коли голосувалася кандидатура Кравчука, в залі було 430 чоловік.

 

     То я  погоджуюся  з  депутатом  Чоботом,  що  треба якось злу нечисту силу виганяти з залу.  Проте,  гадаю, світськими методами, бо  ця нечиста сила має зелений колір,  і треба,  щоб усі депутати вільно йшли до урн і голосували.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Час,   відведений   для   висунення   кандидатур, вичерпано.

 

     Але є   пропозиції  від  фракцій.  Від  Народно-демократичної партії слово надається депутату Подгорному.

 

     ПОДГОРНИЙ С.П.   Луганск,   Народнодемократическая    партия. Уважаемые депутаты!  Уважаемый Президиум!  У меня такой вопрос. Ну выдвинули еще раз Александра Александровича Мороза,  будет еще раз тот же результат, уже пятый раз. Чего мы добиваемся?

 

     Я все-таки    предлагаю    поддержать   сегодня   кандидатуру Александра Марковича Бандурки,  потому что  это  человек,  который зарекомендовал    себя,    я   думаю,   положительно,   возглавляя Подготовительную депутатскую группу.  Считаю,  у  него  достаточно опыта,  чтобы  управлять таким сложным составом нашего парламента. Более того, эта фигура будет компромиссной как для Запада Украины, так  и  для Центра,  и для Востока Украины.  Поэтому призываю всех поддержать именно эту кандидатуру.

 

     Теперь хотел  бы  обратиться  к   Александру   Александровичу Морозу. Александр Александрович, ваша мечта может вот-вот сбыться: выдвинута кандидатура  от  левых  -  Павел  Иванович  Лазаренко  и кандидатура от правых - Бандурка Александр Маркович.  Я думаю, что вам быть третьим после вчерашних обещаний не совсем этично.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Турчинову.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").  Шановні колеги!  Гадаю,  ви погодитеся  зі  мною,  що політичне  протистояння  в нашій Верховній Раді дійшло до крайньої межі.  За цією межею - знищення  парламенту  і  парламентаризму  в Україні.

 

     Тому я  хотів  би  запропонувати кандидатуру,  яка влаштує як правих,  так і лівих,  і особливо центристів - усіх депутатів, які мають  можливість  самостійно  зробити свій вибір.  Це кандидатура науковця,   доктора   економічних   наук,   професора,   видатного дипломата, першого посла України у Сполучених Штатах Америки Олега Григоровича Білоруса.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Зайцю з пропозиціями від об'єднаної Соціалдемократичної партії.

 

     ЗАЄЦЬ В.В.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний    виборчий     округ,     СДПУ(о)).     Фракція Соціалдемократичної  партії України (об'єднаної).  Шановні колеги! Від імені фракції висуваю на посаду Голови Верховної Ради  України людину, яка всім своїм життям, досягнутими результатами довела, що вміє  робити  реальні  справи.  Це  член  нашої  фракції  Григорій Михайлович Суркіс.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Ніколаєнку.

 

     НIКОЛАЄНКО С.М.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 185,  Херсонська область).  Соціалістична та селянська фракція.  Я розумію   тих  громадян,  які,  слухаючи  те,  що  відбувається  у Верховній  Раді,  дають  оцінку  цим  подіям  як  театру  абсурду. Сьогодні  Валерій Дмитрович - голова Лічильної комісії сказав,  що Лічильна комісія  не  бачить  порушень  у  проведенні  виборів.  У регламенті написано, що депутат не має права не голосувати, але не голосує - "порушень немає".  Голосування повинне відбуватися через кабіни,  але ніхто не йде через них - "немає порушень". У скриньки потрібно опускати бюлетені кожному персонально,  це не робиться  - "немає   порушень".   Хворий   попросив,  щоб  йому  надали  право проголосувати,  так депутат звинуватив мене,  що, бачте, я порушив це  питання.  32  депутати  від  НДП  сьогодні  не  брали участі у голосуванні - "порушень немає". Комісія "не виявила порушень".

 

     Наша фракція вважає,  що в  таких  умовах  вибори  просто  не відбудуться.  I ми не хочемо сьогодні розпускати це сміхотворисько на всю Україну. Це безплідна і пуста справа.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  від  фракції  зелених  надається  депутату Самойленку.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.I.,  народний  депутат України (багато-мандатний загальнодержавний  виборчий  округ,   ПЗУ).   Голова   Української екологічної  асоціації  "Зелений світ".  Шановні колеги,  особливо колеги зліва,  які чомусь обов'язково  в  кожному  своєму  виступі згадують про фракцію зелених (Шум у залi).

 

     Я вам відповідаю.  Якщо вам сняться "зелені", то ви про них і говоріть. Ми чітко сказали, що кожен член фракції голосує як хоче. I я це підтверджував,  коли голосував за Олександра Олександровича Мороза,  а зараз піду голосувати за пана Бандурку. I нічого кидати камінь у наш город.

 

     Поки ви,  дві  найбільші  фракції,  не  домовитеся між собою, нічого  звертати  вину   на   невеличкі   фракції.   Будь   ласка, домовляйтеся і не кидайте камінь у наш город.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Володимиру Марченку.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  народний депутат України (виборчий округ 161, Сумська   область).   Уважаемые   депутаты   и,   прежде    всего, радиослушатели!   Фракция  Прогрессивной  социалистической  партии Украины  последовательно  отстаивает   принцип,   что   возглавить парламент   должен  представитель  левых  сил.  Мы  голосовали  за Ткаченко  -  представителя  Селянской  партии,  мы  голосовали  за Зубова. И если бы не предательство коммунистов (половина из них не проголосовала за Ткаченко), Председатель Верховного Совета уже был бы избран.  Ваше предательство надоело,  и вы его не утаите (Шум у залi). Успокойтесь! И теперь заявление от фракции.

 

     Сейчас произошло выдвижение  Павла  Лазаренко.  Наша  фракция заявляет: если Павел Лазаренко сейчас не снимет свою кандидатуру и Генеральный прокурор не доложит о его деятельности, наша фракция в знак протеста покинет этот зал.

 

     Спасибо (Шум у залi).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Сушкевичу.

 

     СУШКЕВИЧ В.М.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада"). Уважаемые коллеги! Я впервые выступаю перед вами, хотя много раз хотелось выступить именно с  той  кандидатурой,  которую сейчас   предложу.   Моя   жизнь,   общественная   и  политическая деятельность  сложились  так,  что  я   оцениваю   государственную деятельность с двух глобальных сторон.

 

     Первая. Это,  прежде  всего,  должна  быть личность,  сильная личность, исповедующая государственные интересы.

 

     Вторая сторона,  не всеми понимаемая, очень важна. Это должен быть  социально  ориентированный  человек.  Да,  экономика сегодня первична.  Это основа всего.  Именно на основе экономики мы должны бороться со всеми нашими социальными бедами,  несчастьями, болями. И это должен понимать государственный деятель.

 

     Человека, которого я хочу выдвинуть,  знаю 8 лет. И всегда на всех  постах  он  исповедовал именно эти принципы и обладал такими чертами характера.  Уверен,  что этот  политик  и  государственный деятель   в   полной  мере  сможет  реализовать  потенциал  нашего парламента.

 

     Выдвигаю на пост Председателя Верховного Совета Украины Павла Ивановича  Лазаренко.  Не  сомневаюсь,  что  он сможет сделать наш парламент дееспособным и полномочным.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  На виступи від фракцій час вичерпано.  Пропоную підвести риску під висуненням кандидатур. Прошу  проголосувати  дану  пропозицію.  Увімкніть  систему,  будь ласка.

 

     "За" - 275.

 

     Рішення прийнято.

 

     Шановні народні   депутати!   Дозвольте   надати  слово  всім претендентам для з'ясування їхньої позиції щодо можливої участі  у виборах   Голови  Верховної  Ради.  Немає  заперечень?  Якщо  вони наполягають на тому, щоб висловитися.

 

     Депутате Бандурка, прошу.

 

     БАНДУРКА О.М.,  народний депутат України (виборчий округ 175, Харківська   область).   Шановна  Президіє!  Шановні  депутати!  Я залишаюся в списку претендентів (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Білорус, будь ласка.

 

     БІЛОРУС О.Г.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").  Я даю згоду балотуватися на цей пост і дякую тим, хто мене висунув.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Суркіс, прошу.

 

     СУРКІС Г.М.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 71, Закарпатська  область).  Благодарю   за   оказанное   доверие.   С удовольствием завтра представлю свою платформу вниманию коллег.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати,  і  я повинен заявити щодо участі у виборах,  котрі  відбудуться  завтра.  Розумію,  які будуть  наслідки,  знаю  і  про  можливі звинувачення,  та скільки точиться розмов  навколо  цієї  теми.  Але  для  того,  щоб  після семимісячної  блокади дати пояснення щодо звинувачень,  які будуть завтра розповсюджені на мою адресу (а вже заготовлено 440 звернень від  так  званих  представників  прокуратури),  я  підготувався  з багатьох питань,  відповіді на які чекаєте ви  і,  напевне,  чекає народ  України,  щоб поставити крапки над "і".  Я готовий до того, щоб завтра виступити і відповісти на ваші запитання.  Залишаюсь  у списку (Оплески).

 

     Для репліки надаю слово депутату Морозу.

 

     МОРОЗ О.О.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ 92, Київська область).  Прошу уваги.  Шановні депутати, репліка з двох моментів (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу  заспокоїтися.  Нічого  дивного не сталося, відбувається нормальний процес.

 

     МОРОЗ О.О.  У мене така пропозиція.  Момент перший.  Пропоную домовитися надалі, щоб деталі роботи Лічильної комісії, особливо в інтерпретації її членів,  не обговорювати  в  сесійному  залі.  Це непристойно.  Є структура,  яка вирішує питання, інформує, а ми не копаємося у процедурах. Це - перше.

 

     І друге.  Тут кілька разів виступав депутат (не пам'ятаю його прізвища).  Подгорний,  здається. Я хочу до нього звернутися. Буде час, і вас, можливо, знатимуть з інших причин в Україні. Мене поки що знають.  І знають так,  як знають.  Не треба коментувати,  ваші коментарі зайві.  Зверніть увагу: достойні люди висувалися (маю на увазі Івана Степановича Плюща,  Кравчука, інших). Після того, коли не відбулося голосування,  ніхто не  кидав  туди  ніякого  каменя, оскільки це непристойно, непорядно просто.

 

     Тому ви,  будь ласка, не згадуйте мене без потреби. Якщо буде потреба (гадаю,  вона ще буде!),  тоді згадаєте.  А поки що  трохи стримуйте  своє  багатослів'я.  Багатослів'я,  як деякі інші речі, завжди буває від страху. Не бійтеся, все буде гаразд! (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати,  нам   потрібно   для підготовки...  (Шум у залі). Я обіцяв - і надам слово з процедури. Депутат Строгов з процедурних питань має письмове звернення.

 

     Для підготовки  документів,  для  обговорення  кандидатур   у фракціях  потрібно  буде оголосити перерву.  Але перед оголошенням перерви з письмовою пропозицією щодо процедури  звернувся  депутат Строгов - надаю йому слово.

 

     СТРОГОВ А.Н.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Фракция Коммунистической партии Украины.  Уважаемый Президиум, уважаемые коллеги, уважаемые избиратели! 30 июня во Львове под руководством официальных властей был  устроен неофашистский шабаш,  приуроченный...  (Шум у залі) к 57-й  годовищине  оккупации  города   Львова   немецко-фашистскими захватчиками (Шум у залі).

 

     Именно в этот день 57 лет назад, когда лучшие сыны Украины со связками гранат бросались под немецкие танки,  Ярослава Стецько со своим мужем вручала представителям немецко-фашистского...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу вимкнути мікрофон

- час вичерпано.

 

     Шановні народні депутати, заспокойтеся (Шум у залі).

 

     Прошу закінчувати.  Для репліки слово надається... Слово буде надане, заспокойтеся!

 

     Шановні народні  депутати,  ми  вичерпали  тему розмови.  Для підготовки   документів    стосовно    завтрашнього    голосування оголошується перерва до 10 години.

 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку