ЗАСІДАННЯ П'ЯТДЕСЯТ ШОСТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

             У к р а ї н и. 2 л и п н я 1998 р о к у.

                         10 г о д и н а.

 

     Веде засідання член Президії першої сесії Верховної Ради

     України МОРОЗ О.О.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   депутати!   Прошу   підготуватися    до реєстрації.   Доброго   ранку   вам   і   доброго  ранку  шановним радіослухачам, гостям Верховної Ради!

 

     Біля столів реєстрації  зареєструвалося  на  цей  момент  329 народних депутатів.  У залі достатня кількість депутатів для того, щоб відкрити засідання. Воно оголошується відкритим. Займайте свої місця, будь ласка.

 

     Шановні депутати!  Сьогодні  і  вчора  до  мене  як  до члена тимчасової Президії підходили депутати від мажоритарних округів  з приводу  нашої  постанови  від  13  травня  про  порядок створення фракцій.  Я міг би поставити на розгляд Верховної Ради це питання, оскільки   воно   вносилося   багатьма   суб'єктами   законодавчої ініціативи,  але ми дали доручення  тимчасовій  Підготовчій  групі опрацювати  всі  проекти постанов з цього приводу,  які стосуються доповнень, уточнень до прийнятої постанови або скасування її.

 

     Порадившись, тимчасова  Президія  пропонує,  щоб   підготовча група сьогодні розглянула це питання і внесла на розгляд Верховної Ради свою узгоджену пропозицію.  Там усе-таки представлено  більше як 50 депутатів, і вони мають змогу відобразити думку вас усіх - і тих,  хто обраний у мажоритарних округах,  і тих,  хто пройшов  за партійними  списками.  Я думаю,  це було б підставою для прийняття остаточного рішення.

 

     Мова йде про створення окремої групи позапартійних депутатів, щоб  дати  їм  змогу  реалізувати  своє  право на представництво у відповідному комітеті чи кількох комітетах.  Я думаю, підстави для того  вони  мають,  але все-таки це справа Підготовчої групи,  яка одержала щодо цього доручення.

 

     Згодні з цим чи треба голосувати? Не треба.

 

     З цього приводу,  Іване Васильовичу?  Ну,  будь  ласка,  одна хвилина. Слово депутату Попеску.

 

     ПОПЕСКУ І.В.,  народний  депутат України (виборчий округ 204, Чернівецька область).  Дякую,  Олександре Олександровичу.  Шановні колеги!  Справа в тому, що не треба приймати жодного рішення. Коли ми прийняли постанову про включення до порядку денного питання про внесення змін до Регламенту, то її відповідно до Конституції, як і всі законодавчі,  нормативні  акти,  які  приймає  Верховна  Рада, повинен підписати Голова Верховної Ради.  Отже, рішення про те, що депутати не мають права створювати депутатських груп,  не є чинним на даний момент. Це перше.

 

     Друге. Я  хотів  би  звернути  увагу  на  те,  що депутатські фракції мають налічувати 25 чоловік.  Отже,  на сьогодні є  тільки сім  депутатських  фракцій.  А  депутати  самі  прийняли  рішення, вступати чи не вступати їм до фракцій.

 

     Не треба давати цього доручення, оскільки на даний момент діє старий Регламент.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Іване Васильовичу! Я звертаюся до всіх депутатів: на засіданні Погоджувальної ради фракцій,  обговорюючи це питання, ми  наперед  домовилися  про  те,  що,  безперечно,  позафракційні депутати будуть так само мати право очолювати  комітети,  на  своє представництво там тощо.

 

     Але, будь ласка, нехай Підготовча група опрацює варіанти, які вносилися їм на розгляд,  і внесе свою пропозицію, щоб ми її могли прийняти  як  рішення.  Я зараз не маю змоги ставити це питання на голосування.  Я просто інформую  вас,  розуміючи,  який  приблизно настрій.

 

     На трибуну  запрошується  голова  Лічильної  комісії  Валерій Дмитрович Мішура.

 

     МІШУРА В.Д..  голова тимчасової Лічильної  комісії  Верховної Ради  України  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, КПУ).  Шановні народні депутати,  доброго ранку.  Найперше  я  маю поінформувати  вас  про рішення Лічильної комісії,  засідання якої відбулося сьогодні вранці.

 

     Із 21 члена Лічильної комісії на засіданні були присутні  21. Прийнято  рішення скасувати вчорашнє рішення Лічильної комісії про зміну порядку голосування. За це проголосувало 13 членів Лічильної комісії,  проти  -  7,  один  утримався.  Тому порядок голосування залишається той самий, і ми готові вже до роботи.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є запитання до  Валерія  Дмитровича?  Запишіться, будь ласка. П'ять хвилин на запитання й відповіді.

 

     Віктор Іванович Шишкін. Будь ласка.

 

     ШИШКІН В.І.,  народний  депутат  України (виборчий округ 133, Одеська область). Прошу передать слово Ельяшкевичу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  народний депутат  України  (виборчий  округ 182,  Херсонська область).  Партия "Громада".  Валерий Дмитриевич, чем вызвано изменение решения Счетной  комиссии?  Кто  инициировал это?  И не кажется ли вам,  что для прекращения издевательства над фракционными народными депутатами, унижения многих из них, следует (может,  давайте  проголосуем) выдать лидерам фракций доверенности на голосование?  Пусть они ввосьмером плюс нефракционные и те, кто еще  имеет  достоинство  самостоятельно  голосовать,  проводят все голосования.

 

     Ведь что мы делаем?  Показываем всей стране пример того,  как не надо выполнять свой гражданский долг.

 

     Спасибо.

 

     МІШУРА В.Д. Для того щоб змінити процедуру голосування, тобто як  голосувати  -  бюлетенями  чи,   скажімо,   із   застосуванням електронних   засобів,   потрібно   змінити  Регламент.  Це  право Верховної  Ради.  Якщо  є  такі  пропозиції,   вони   мають   бути проголосовані.

 

     Що стосується порядку голосування,  то його визначає Лічильна комісія.  Рішення ми приймаємо більшістю голосів.  Ми працюємо  за регламентом роботи постійного комітету,  тобто якщо на засіданні є дві третини складу,  то це кворум.  А рішення приймаємо  більшістю голосів.

 

     Ініціатором сьогоднішнього рішення був член Лічильної комісії народний депутат Чичканов.  Ми  зобов'язані  всі  пропозиції,  які надходять   до   Лічильної  комісії,  розглядати,  обговорювати  й приймати щодо них рішення. Сьогодні вранці це й було зроблено, і я вам доповів про те, що ухвалила Лічильна комісія.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Пустовойтов.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.,  народний  депутат  України (виборчий округ 33,  Дніпропетровська   область).   Компартія   України.   Валерію Дмитровичу!  Взагалі-то обов'язково потрібно, щоб депутати пройшли через кабіни.

 

     Скажіть, будь ласка,  чи є від Лічильної комісії люди,  які в тій  знаменитій  "шахматці"  відмічають  кількість депутатів,  які пройшли через кабіни,  щоб потім,  порівнюючи з кількістю тих, хто взяв бюлетені, подивитися, як іде процес голосування? Це перше.

 

     І друге.   Я  звертаюся  до  депутатів.  Давайте  запровадимо громадський контроль з боку  депутатів  і  заставимо  своїх  колег працювати згідно з Регламентом - голосувати,  як цього вимагає наш Регламент.

 

     Дякую.

 

     МІШУРА В.Д.  Відповідаю.  Якщо ви звернули увагу, у протоколі ми даємо такі цифри:  кількість народних депутатів, які внесені до списків  для  голосування;  кількість  народних   депутатів,   які отримали бюлетені (це добре видно,  ви знаєте); кількість народних депутатів,  які  взяли  участь  у  голосуванні,   тобто   опустили бюлетені.  Якщо  взяти різницю,  то буде видно,  скажімо,  скільки депутатів не опустили бюлетені. Це дуже просто.

 

     Що стосується контролю.  У нас і біля урн,  і  біля  кабін  є визначені  члени  Лічильної комісії,  які за цим стежать,  роблять зауваження.  Лічильна комісія створила всі  умови  для  того,  щоб депутат мав змогу пройти через кабіну.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Малолітко.

 

     МАЛОЛІТКО І.Ф.,  народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, ПСПУ). Прогресивна соціалістична партія України. Прошу передати слово Михайлу Михайловичу Савенку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     САВЕНКО М.М.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПСПУ).  Уважаемый  председатель Счетной комиссии пан Мишура! У меня к вам один вопрос, опять же по поводу  замены.  Прогрессивная  соцпартия  Украины  просит  вас  и председательствующего    поставить    на   поименное   голосование предложение о замене в  составе  Счетной  комиссии  Задорожной  на Малолитко.

 

     Наша фракция  не  имеет представительства в Счетной комиссии. Это нарушение Регламента Верховного Совета.

 

     И еще один вопрос.  Как вы считаете законны ли ваши  действия по назначению повторного голосования?

 

     МІШУРА В.Д.   Дякую  за  запитання.  Перше,  що  я  хотів  би попросити вас називати мене не паном,  а товаришем. Мені це більше подобається.

 

     Друге. Заміна  члена Лічильної комісії.  Ви знаєте,  про кого йде мова.  Потрібно,  щоб  фракція  вносила  ці  проблеми  в  зал. Лічильна комісія не може прийняти рішення про виключення когось із її складу. Наскільки мені відомо, це питання вже голосувалося.

 

     І щодо вашого запитання про правомірність. Учора ми внесли на розгляд Верховної Ради пропозицію. Лічильна комісія має таке право

- вносити пропозиції.  А рішення про переголосування відповідно до Регламенту приймає Верховна Рада як процедурне.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Час,  визначений для запитань, вичерпано. Оголошуйте порядок голосування.

 

     МІШУРА В.Д.  Починаємо голосування о  10  годині  15  хвилин. Голосування триватиме протягом 45 хвилин - до 11 години. Півгодини нам на підрахунок.  О пів на дванадцяту ми зможемо  оголосити  вам результати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Оголошується перерва на голосування.

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу депутатів зайняти свої місця.

 

     Шановні депутати!   Прошу   уваги.   Слово  надається  голові Лічильної комісії Валерію Дмитровичу Мішурі.

 

     МІШУРА В.Д.  Шановні народні депутати!  Дозвольте  ознайомити вас  із  змістом  протоколу засідання тимчасової Лічильної комісії Верховної Ради України від 2 липня 1998 року.

 

     "Присутній 21 член тимчасової Лічильної комісії.

 

     Слухали: про підсумки таємного голосування по виборах  Голови Верховної Ради України.

 

     У бюлетень   для   таємного  голосування  по  виборах  Голови Верховної  Ради  України  були   включені   кандидатури   народних депутатів   України:  Мороза  Олександра  Олександровича  -  члена Соціалістичної партії України,  Чукмасова Сергія Олександровича  - позапартійного.

 

     На підставі   результатів   таємного   голосування  тимчасова Лічильна комісія встановила:

 

     кількість народних депутатів України, внесених до списків для таємного голосування, - 441;

 

     кількість народних  депутатів України,  які одрежали бюлетені для таємного голосування, - 331;

 

     кількість народних депутатів  України,  які  взяли  участь  у голосуванні, - 220;

 

     кількість бюлетенів, визнаних недійсними,

- 3.

 

     За Мороза Олександра Олександровича подано  212  голосів.  За Чукмасова  Сергія Олександровича подано 0 голосів.  Не підтримують жодного кандидата - 5.

 

     Відповідно до частини першої статті 88 Конституції України та глав  3.7  та  4.3  Регламенту  Верховної  Ради  України тимчасова Лічильна комісія вирішила: вважати необраним Голову Верховної Ради України".

 

     Крім того, я хотів вас поінформувати, що до Лічильної комісії надійшла заява про порушення  в  ході  виборів.  Лічильна  комісія прийняла  рішення  провести  спеціальне засідання о 15 годині,  де розглянути цю заяву. Ви ж бачите, якщо 331 депутат узяв бюлетень і лише  220  взяли  участь  у  голосуванні,  тобто  111 депутатів не виконали свого обов'язку,  не взяли участі в голосуванні,  то це є порушенням... (Шум у залі). Перепрошую, на думку членів комісії це є порушенням Регламенту,  бо там записано, що депутат зобов'язаний брати участь у голосуванні.  Не треба хвилюватися.  Ми о 15 годині будемо розглядати ці питання,  приймемо рішення й доведемо його до вашого відома. Це ж не моє рішення.

 

     І у  зв'язку  з  цим  є  кілька  пропозицій до Верховної Ради України,  до Лічильної комісії.  Ми  приймемо  рішення  і  всі  їх доведемо до вашого відома. У мене все.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є  запитання до Валерія Дмитровича?  П'ять хвилин на запитання. Запишіться.

 

     Депутат Кафарський. Будь ласка.

 

     КАФАРСЬКИЙ В.І.,  народний депутат України  (багато-мандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   НДП).   Я   передаю  слово Подгорному.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.

 

     ПОДГОРНИЙ С.П.,  народний депутат  України  (багато-мандатний загальнодержавний  виборчий округ,  НДП).  Народно-демократическая партия.  Член Счетной комиссии.  Уважаемые депутаты!  Я думаю, что Валерий  Дмитриевич  несколько напутал.  Действительно,  заявление такое в Счетную комиссию поступило,  но Счетная комиссия решила не выносить  его в сессионный зал (Шум у залі).  А то,  какие решения принимает комиссия,  когда ей заседать или не заседать, - я думаю, это чисто внутреннее дело комиссии. Это первое.

 

     И второе. Я считаю несколько неправильной трактовку того, что 110 депутатов не бросили свои бюллетени в урну.  Я бы сказал,  что таким  образом  депутаты  воздержались  при  голосовании,  ведь  в бюллетене нет такой строчки,  и другим способом это  никак  нельзя выразить.

 

     МІШУРА В.Д.  По-перше, я заяву і зміст заяви в зал не вносив. Не треба це так трактувати.  Я поінформував,  що така заява є і що ми будемо її розглядати.  Зміст заяви і констатація того,  що така заява є, - це різні речі.

 

     Тепер стосовно  того,  що  111  депутатів  не  вкинули   свої бюлетені.  Ми будемо розглядати це на засіданні комісії. Запросимо представників юридичного управління,  ще  раз  подивимося,  як  це відповідає Регламенту.  Тобто рішення ми не прийняли,  і Подгорний дуже добре це знає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Журавський.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С., народний депутат України (виборчий округ 68, Житомирська  область).  Християнсько-демократична  партія України. Шановний доповідачу!  Скажіть,  будь ласка,  як,  на  вашу  думку, парламент  може  вийти з кризи виборів Голови Верховної Ради?  І у зв'язку з цим:  чи не варто все-таки задовольнити право -  законне право - прогресивних соціалістів на делегування свого представника до Лічильної  комісії?  І  задовольнити  право  позафракційних  на створення власної фракції?

 

     Дякую.

 

     МІШУРА В.Д.  Якщо  це  запитання  до  мене  як  до  народного депутата,  то в мене є своя точка зору  щодо  цього.  А  Лічильної комісії і голови Лічильної комісії це, я думаю, не стосується.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Терещук.

 

     ТЕРЕЩУК В.В.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,   КПУ).   Всеукраинский   союз рабочих, фракция коммунистов. Валерий Дмитриевич, вопрос к вам как к  председателю  Счетной  комиссии.  Вы  видите,  какая   ситуация складывается  сейчас в Верховном Совете.  И это в условиях,  когда тяжелейший кризис бьет по многим предприятиям, в первую очередь по машиностроительным  и  металлургическим  комплексам.  В  Верховный Совет идут обращения,  в  частности  от  коллектива  Никопольского трубного  завода,  где задержка заработной платы составляет десять месяцев. На предприятии создалась взрывоопасная ситуация в связи с полным игнорированием прав рабочих,  выписанных в Конституции. Как вы считаете,  в состоянии ли Счетная комиссия выработать процедуру голосования,  которая позволила бы прекратить блокирование и выйти на результативное голосование?

 

     МІШУРА В.Д.  Я  думаю,  що  Лічильна  комісія   зробила   все необхідне  для  того,  щоб  забезпечити добровільність і таємність голосування.  Решта робиться  не  з  волі  Лічильної  комісії.  Ми фіксуємо, скажімо, які були порушення, якщо є заяви, і доповідаємо про це вам, підбиваємо підсумки голосування й таке інше.

 

     Ми будемо розглядати о 15 годині пропозиції про зміну порядку голосування  (знову до цього повернулися).  Якщо віднайдемо якийсь інший варіант,  ми проголосуємо,  приймемо рішення і  запропонуємо його залу. Це наше право, надане нам Регламентом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Ніколаєнко.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 185,  Херсонська  область).  Фракція   блоку   Соціалістичної   та Селянської  партій.  Я  був серед авторів заяви і членів Лічильної комісії і хотів  би  відповісти  тим  колегам,  які  не  розуміють Регламенту.  Регламент  вимагає  від Лічильної комісії повідомляти про порушення,  які були під час голосування.  А  порушення  були. Тільки перший аналіз показує, що із зареєстрованих членів НДП, які були присутні,  бюлетенів не брали 32.  Таким чином, вони порушили статтю   Регламенту,  в  якій  сказано,  що  депутат  не  може  не голосувати.  Із зареєстрованих членів Прогресивної  соціалістичної партії голосував тільки один.

 

     Тому ми пропонуємо вибори визнати недійсними і переголосувати простою більшістю, змінивши процедуру.

 

     МІШУРА В.Д. Відповідаю. Є процедура, а є порядок голосування. Лічильна  комісія  встановлює  порядок  голосування,  а  процедура голосування виписана в Регламенті.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Депутат Роєнко.

 

     РОЄНКО В.Г.,  народний депутат України (виборчий  округ  199, Черкаська    область).   Фракція   комуністів   України.   Валерію Дмитровичу,  постійно порушується Регламент під час голосування. З цього  приводу  в нас є заява,  тому прошу передати слово депутату Снігачу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ставте запитання.

 

     Депутат Снігач.

 

     СНІГАЧ А.П.,  народний депутат України (виборчий  округ  186, Херсонська область). Фракція Комуністичної партії України. Шановні народні депутати! Шановні виборці! У зв'язку з подіями у Верховній Раді  навколо  питання  про обрання її Голови,  виражаючи обурення своїх виборців з приводу необрання Голови Верховної Ради  протягом двох місяців, заявляю рішучий протест.

 

     Фактично відбувається    цинічне    нехтування    законів   і Конституції України в частині забезпечення вільного  волевиявлення під час голосування.  Так,  стаття 71 Конституції України гарантує виборцям  вільне  волевиявлення,  а  частина  третя  статті  4.1.5 Регламенту  Верховної  Ради  зобов'язує  народних  депутатів брати участь у голосуванні,  у тому числі й таємному. Але деякі депутати фактично  не  беруть участі в голосуванні,  ігноруючи ці положення Конституції  і  Регламенту,  тобто  на  всю  Україну  рекламується можливість ігнорування законів і навіть Конституції.

 

     Я вважаю,  що  йде  напрацювання  можливих  варіантів  і  для фальсифікації результатів майбутніх президентських виборів...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Депутат Філенко. Будь ласка.

 

     ФІЛЕНКО В.П.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний      виборчий      округ,      НДП).     Фракція Народнодемократичної  партії.  Я  хочу  в  межах  регламенту   для запитання  до  голови  Лічильної  комісії звернутися до Олександра Олександровича,  щоб  люди  знали,  хто  затягує  обрання   Голови Верховної  Ради.  Учора - 211 голосів,  сьогодні - 212.  Той самий результат.

 

     Усі інсинуації навколо  голосувань...  Давайте  скасуємо  всі голосування  починаючи  з  першого,  бо  це  було  під час кожного голосування.  Давайте повертатися до голосувань  по  кандидатурах, скажімо, Симоненка, Кравчука, Плюща, всіх інших.

 

     І пропозиція до Лічильної комісії.  Валерію Дмитровичу, може, ви рішенням комісії призначите Олександра  Олександровича  Головою Верховної Ради, і закінчимо на цьому, якщо вже так дуже хочеться?

 

     МІШУРА В.Д. Лічильна комісія таких повноважень не має.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире  Пилиповичу,  ви до мене із запитанням зверталися чи як? Я не вів учора засідання, як ви пам'ятаєте, його вів   керівник   вашої   фракції,  і  він  ставив  це  питання  на голосування.  Учора було 211 голосів,  сьогодні ви проголосували - стало  212,  через  день  буде  більше.  Так  що  все буде гаразд. Перепрошую,  учора  вів  засідання  Юрій  Іванович,   а   Анатолій Сергійович - раніше.

 

     Перед тим як оголосити перерву, я хочу повідомити, що в нас є комісія  з  представників  від  різних  фракцій,  яка  працює  над проектом  Бюджетної  резолюції.  Документ практично підготовлений, треба прийняти остаточне  рішення,  щоб  внести  його  на  розгляд депутатів   (природно,   після   того  як  будуть  сформовані  всі структури).  Щодо цього слово має Кузнєцов Павло Сергійович.  Одна хвилина для оголошення. Увага!

 

     КУЗНЄЦОВ П.С.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий   округ,   КПУ).Фракция   коммунистов. Сопредседатель  временной комиссии по разработке проекта Бюджетной резолюции. Уважаемые коллеги депутаты! Я обращаюсь к руководителям всех фракций. Комиссия сформирована в составе 23 человек. Документ наработан,  но  мы  не  можем  принять  окончательного  решения  о внесении  его  на  рассмотрение  Верховной Рады,  потому что члены комиссии не приходят на заседания,  и мы не  можем  проголосовать. Вы,  пожалуйста, либо разберитесь с этими людьми, чтобы они ходили на заседания, либо отзовите их и дайте других людей (Шум у залі).

 

     Представители каких фракций конкретно?  Представители  разных фракций.   Только   от   коммунистов   и   Руха  ходят  регулярно. Внефракционных я не считаю (Шум у залі).  Ну вот сегодня не пришел на голосование представитель фракции ПСПУ.

 

     У нас нет кворума для вынесения решения.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Павле    Сергійовичу,    сідайте,   будь   ласка. Пропозиція зрозуміла.  Після оголошення перерви  в  кімнаті  8  на третьому  поверсі збереться комісія,  яка створена парламентом для підготовки проекту Бюджетної резолюції.

 

     Пропозиція щодо процедури.  Я пропоную оголосити  перерву  до 13.30  (зараз  12.20),  щоб  фракції порадилися стосовно висунення кандидатур на посаду Голови.

 

     А о 13.30 зберемося й  розглянемо  відповідно  до  Регламенту питання про висунення кандидатур на посаду Голови.

 

     І було б доречно,  аби Лічильна комісія розглянула за цей час питання про процедуру - деякі питання, що виникали (Шум у залі).

 

     Так, Лічильна комісія збереться о 12.30.

 

     Ємець від фракції просить слова.

 

     Одну хвилинку,  сядьте,  будь ласка.  Я прошу,  не командуйте збоку. Потерпіть трошки.

 

     ЄМЕЦЬ О.І.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний     виборчий      округ,      НДП).      Фракція Народнодемократичної   партії.   Олександре  Олександровичу!  Ваша пропозиція, можливо, розумна й слушна. Але головуючий не має права самостійно приймати рішення про припинення роботи.  Як мінімум, це треба поставити на  голосування.  А  ви  сказали  от  давайте  так зробимо, бо ви так вирішили. Не можна так робити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  так  не  вирішив.  Тимчасова Президія погодила необхідність  перерви,  і  перед   засіданням   я   розмовляв   із керівниками фракцій...

 

     Проголосуємо. А ви сумніваєтеся?

 

     Депутат Чиж. Прошу.

 

     ЧИЖ І.С.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ  190, Хмельницька  область).  Дякую.  Об'єднана  фракція  соціалістів  і селян.   Шановні   колеги!   Шановний  Олександре  Олександровичу! Відбулася доповідь  голови  Лічильної  комісії.  Доповідь  містила факти  порушень  -  грубих  порушень - Регламенту при голосуванні. Зокрема,  той факт, що 111 народних депутатів не вкинули бюлетені, тобто   не   зафіксували   своє   волевиявлення,   що  вимагається Регламентом.  Тому Станіслав Миколайович  Ніколаєнко,  член  нашої фракції  і  член  Лічильної  комісії,  запропонував голосуванням у Верховній Раді визнати цей  факт  і  провести  переголосування.  А перед  цим  треба  створити  слідчу комісію,  як це вимагає стаття 3.7.7 Регламенту для вивчення ситуації, бо вона ж повторюється. Це вже не перший прецедент.

 

     Тому я  просив  би  вас  поставити на голосування.  Перерви - непродуктивні,  вони нічого не дають,  крім затягування.  І  прошу проголосувати поіменно.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний   Іване   Сергійовичу!  Я  розумію  вашу аргументацію, одначе голова Лічильної комісії не вносив пропозиції про голосування з цього приводу.

 

     Якщо Лічильна комісія таку пропозицію внесе, я поставлю її на голосування.  А від себе чи від окремих депутатів  я  не  можу  її вносити.

 

     Від Руху пропозиція. Чобіт Дмитро. Прошу.

 

     ЧОБІТ Д.В.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  НРУ).  Народний  рух  України. Шановний  Олександре  Олександровичу!  Шановні  народні  депутати! Ходячи довкола цього питання,  ми вже всі  втомилися.  Я  пропоную обговорити  його  не  у фракціях,  а прямо тут,  у залі,  протягом певного часу,  припустімо,  30 хвилин.  Щоб депутати, записавшись, могли  висловити свої думки й пропозиції,  як нам спільно вирішити проблему, яку ми собі створили.

 

     Я вношу таку пропозицію -  обговорити  це  питання  протягом, наприклад,   30   хвилин  -  і  прошу  поставити  її  на  поіменне голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція, вона процедурна. Зараз ми маємо або оголошувати перерву,  проголосувавши за це,  або продовжити роботу на півгодини,  щоб  обмінятися  думками  з  приводу  процедури  чи якихось інших питань.

 

     Пропозицію внесено,  ставлю її на голосування. Хто за те, щоб продовжити...  Одну хвилинку.  Я, Анатолію Сергійовичу, прошу вас: не  допомагайте  мені  вести засідання.  Коли я допомагаю вам,  то цього ніхто не чує,  а ви допомагаєте так,  щоб усі чули. Не треба цього робити.

 

     Я зрозумів,   що   це   пропозиція   від   фракції.  Чому  ви заперечуєте?..

 

     Вносилася пропозиція про оголошення перерви до 13.30.  Ставлю її на голосування.

 

     "За" - 238.

 

     Рішення прийнято.

 

     Ще раз  повторюю:  о  12.30  Лічильна  комісія  збереться  на третьому поверсі тут у рекреації.  Також о 12.30 у  кімнаті  5  на третьому поверсі збереться комісія по підготовці проекту Бюджетної резолюції.  Фракції можуть провести засідання у визначених місцях. Усі інші питання з'ясовані.

 

     Від фракції слова просить Володимир Марченко.  Будь ласка.  А після нього - депутат Мішура.

 

     Прошу.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  народний депутат України (виборчий округ 161, Сумська  область).  Фракция  Прогрессивной социалистической партии Украины.  Уважаемые  депутаты  и  прежде   всего   члены   фракций "Громада", социалистов и коммунистов. Я обращаюсь к вам с просьбой решить, наконец-то, вопрос о замене в Счетной комиссии Задорожной, которая предала партию,  на Малолитко,  которого выдвигает фракция Прогрессивной социалистической партии Украины.

 

     Если такой замены  не  будет  (а  именно  вы  блокируете,  вы создаете   условия   для   нарушения   процедуры  голосования,  вы вынуждаете  фракцию  принимать  адекватные  решения  в  противовес вашим),   то   наша   фракция   будет   инициировать  обращение  в Конституционный Суд о признании любого решения недействительным.

 

     Я напомню,  что на заседании рады  фракций  единогласно  было принято решение о правомерности и необходимости...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування пропозицію, яка вже не один раз вносилася в сесійний зал (Шум у залі).  Я ще раз прошу, сядьте і не кричіть не своїм голосом. Будь ласка, заспокойтеся.

 

     Була пропозиція замість Задорожної увести до складу Лічильної комісії Малолітка.  Ставлю  її  на  голосування.  Підтримайте,  це правильна пропозиція.

 

     Мотивація, може, не така, а пропозиція правильна.

 

     "За" - 129.

 

     Я ще   раз   прошу   суб'єктів   законодавчої   ініціативи  - ініціаторів цієї пропозиції внести в установленому порядку  проект постанови, і ми проголосуємо. Я думаю, всі проголосують.

 

     Будь ласка, депутате Єльяшкевич.

 

     Олександре Олександровичу,  одну хвилиночку. Я ще не оголосив перерви. До перерви ще одна хвилина. Сядьте, будь ласка, на місця.

 

     Говоріть.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С. Партия "Громада". Уважаемые коллеги! Я прошу, чтобы после перерыва мы начали свое заседание с информации Счетной комиссии  о  результатах  рассмотрения  заявлений   о   нарушениях процедуры  тайного голосования.  Давайте честно скажем:  у нас нет тайного голосования.  Я обращаюсь прежде  всего  к  представителям фракций.  Если  вы  тайным называете поименное голосование,  когда члены фракций вынуждены сдавать бюллетени лидерам,  то вы позорите и себя,  и всю Украину.  В конце концов это приведет к тому, что в Украине не будет нормальных следующих выборов.

 

     Я официально обращался  к  Мишуре  с  вопросом,  кто  изменил процедуру голосования,  предложенную вчера с тем,  чтобы полностью была соблюдена тайна голосования. Он не ответил на это.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерію  Дмитровичу,  прошу  на  трибуну  (Шум  у залi). Оголошення, будь ласка.

 

     МIШУРА В.Д.  Ні, я хочу сказати, що сьогодні комісія ухвалила скасувати вчорашнє  рішення  про  зміну  порядку  голосування.  За пропозицією   депутата   Чичканова  ми  обговорили  це  питання  й проголосували. Було 13 - за, 7 - проти і один утримався.

 

     I оголошення.  Через три хвилини Лічильна комісія  збирається на  засідання  (на третьому поверсі в кулуарах) для розгляду заяв, які нам надійшли.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перерва до 13.30.

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     Веде засідання член тимчасової Президії першої сесії

 

     Верховної Ради України ЛАЗАРЕНКО П.I.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати,  прошу уваги! У зв'язку з  тим  що  фракція  Комуністичної партії України не вкладається в регламент,  який   був   запропонований,   вноситься   пропозиція, погоджена  з  чотирма  керівниками тимчасової Президії,  оголосити перерву до 16 години.

 

     Оголошується перерва до 16 години.

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку