ЗАСІДАННЯ СОРОК П'ЯТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.  23  ч е р в н я  1998  р о к у.

                         16 г о д и н а.

 

     Веде засідання член Президії першої сесії Верховної Ради

     України МАТВІЄНКО А.С.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прохання  до  народних  депутатів  займати   свої місця. Зареєстровано на цю хвилину 318 депутатів. У залі присутній 231 народний депутат. Дозвольте, шановні народні депутати, вечірнє засідання оголосити відкритим.

 

     Дозвольте вас   поінформувати,   що  під  час  нашої  перерви відбулися зустрічі  керівників  фракцій,  на  яких  обговорювалися питання щодо процедури обрання Голови Верховної Ради і організації подальшої  нашої  роботи.  Після  зустрічі   відбулося   засідання Погоджувальної ради фракцій. Погоджувальна рада фракцій не прийшла до якоїсь  однієї  точки  зору.  Консультації  продовжуються.  Але оскільки ми з вами оголосили продовження нашої роботи в пленарному режимі,  дозвольте перейти до питання порядку  денного,  яке  нами затверджено, - про обрання Голови Верховної Ради.

 

     Ми з  вами  завершили  черговий тур голосування,  який не дав результату,  Голова Верховної Ради не обраний. Будь ласка, хто має пропозиції  щодо обрання Голови Верховної Ради,  прошу записатися. Іде запис.

 

     Будь ласка, вносьте пропозиції.

 

     Давайте проголосуємо,  скільки  часу  відвести  для  внесення пропозицій. П'ять, десять? Давайте до 10 хвилин виставимо. Давайте проголосуємо цю пропозицію. Прошу визначитися.

 

     "За" - 174.

 

     Рішення прийнято.

 

     Слово має депутат Кириченко.

 

     КИРИЧЕНКО С.О., народний депутат України (виборчий округ 183, Херсонська  область).  Християнсько-демократична  партія  України. Шановні колеги!  На жаль,  у нас  продовжується  технологія,  якої дотримуються  тільки  дві  сторони,  і ми не можемо об'єднати свої зусилля.  А тому треба створити таку  ситуацію,  щоб  усе  ж  таки більшість проявилася.

 

     Розуміючи, що є велике зло, а є зло, і усвідомлюючи, що можна обирати тільки між цим,  ми, народний депутат Чобіт від Руху і від Християнсько-демократичної  партії України Журавський і Кириченко, запропонували ліпший варіант.  Наш  проект  документа  називається "Парламентська  угода  про  обрання Голови Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови  Верховної  Ради  України". Розуміючи, що для того, щоб гарантії кожного були додержані, зараз можливо обрати керівництво Верховної Ради України тільки  списком, одночасно.  І ми пропонуємо цю технологію,  яка буде гарантією цих домовленостей.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово має депутат Шмідт.

 

     ШМІДТ Р.М.,  народний депутат України  (виборчий  округ  115, Львівська   область).   Народний  рух  України.  Підтримуючи  ідею створення ситуативної більшості і на розвиток  цієї  думки,  прошу передати  слово  члену  фракції  Народного  руху  України Дмитрові Чобіту.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Чобіт. Будь ласка.

 

     ЧОБІТ Д.В.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий  округ,  НРУ).  Шановний  головуючий! Шановні народні депутати України!  Ми з вами,  по суті,  зайшли  в тупик.  І  для  того  щоб вийти з того глухого кута,  пропонується угода, про яку вже сказав депутат Сергій Кириченко. Треба прийняти цю угоду, як ми приймали конституційну. Проект її роздано сьогодні депутатам.  Механізм простий  -  потрібно  змінити  кілька  статей Регламенту  і  шляхом  збирання  підписів,  а їх ми можемо зібрати протягом  двох  днів,  обрати  Голову  Верховної   Ради   і   його заступників.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Донець. Будь ласка.

 

     ДОНЕЦЬ Н.Г.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").    "Громада".    Прошу    передати    слово   депутату Косаківському.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Косаківський. Будь ласка.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г.,  народний депутат України (виборчий  округ 223,  м.  Київ).  Я  голосував проти перерви.  Я думаю,  що ми всі переконалися в тому, що вона була абсолютно зайвою, це марна трата часу.  Шкода,  що інші депутати підтримали. Тому я пропоную: треба виводити переговори з тіні в  зал,  треба  зробити  їх  прозорими. Можна  навіть змінити переговорників.  Президія не справляється зі своїми функціями.  І це все робиться штучно для того, щоб створити Президенту  можливість  переходити  на  ручне  управління державою через укази і отримати 2 мільярди  доларів  під  ситуацію  саме  у Верховній Раді.

 

     Тому я пропоную:

 

     Перше. Проголосувати  за  те,  щоб  працювати  без перерви до обрання Голови Верховної Ради.

 

     Друге. Усім  фракціям  висунути  претендентів  тут,  у  залі. Обговорити   можливі   пакети  чи  домовленості  тут,  у  залі,  у присутності всіх депутатів.  І пропоную членам усіх інших  фракцій домовитися,  щоб не лідери зустрічалися,  а зустрічатися в повному складі фракціям,  щоб була зрозуміла  гра,  яка  ганебно  ведеться навколо  обрання  Голови  Верховної Ради.  І треба сьогодні ще раз проголосувати за те,  щоб працювати без перерви й обговорювати все загалом депутатів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Коваль.

 

     КОВАЛЬ В.С.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Фракція  НРУ.  Шановні народні  депутати!  Я  хотів би не згодитися з паном Косаківським. Усе-таки  до  тих  пір,  поки  не  домовляться   лідери   фракцій, розраховувати  на  те,  що  ми  тут  проведемо  якесь обговорення, висвітлимо якісь інтереси і приймемо якесь  рішення,  як  свідчить півторамісячна робота,  просто неможливо.  Тому я, навпаки, думаю, що  ми  марно  зібралися  тут  разом,   оскільки   не   домовилася Погоджувальна рада і лідери фракцій не з'ясували ситуації.

 

     У мене   інша  пропозиція:  провести  серйозні  консультації, зробити перерву в пленарних засіданнях і спробувати розв'язати  це питання в першу чергу лідерам фракцій.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Осташ.

 

     ОСТАШ І.І.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 126, Львівська  область).  Депутатське  об'єднання  "Реформи-Центр".  Я хотів  би  порушити  дві  проблеми,  пов'язані  з  обранням Голови Верховної Ради.

 

     Перше. Пропозиція щодо обрання  чотирьох  заступників  Голови Верховної  Ради,  яка  сьогодні прозвучала,  не відповідає вимогам Конституції України,  а саме статті  88,  де  чітко  записано,  що Верховна Рада обирає зі свого складу Голову,  Першого заступника і заступника.  І тому я вважаю, що це не може навіть стати предметом розгляду у Верховній Раді України.

 

     І друге.  Депутати  з  преси  дізналися про те,  що тимчасова Президія перевищила свої повноваження і підписала листа з  приводу позиції   міністра  закордонних  справ  Тарасюка.  Лист  цей  було адресовано Державній Думі Росії.  Це питання не  обговорювалося  в залі,  ця  позиція,  ця точка зору не є консолідованою точкою зору нашого парламенту і  фактично  це  є  вияв  неповаги  до  народних депутатів України.

 

     Тому я  просив би дати доручення,  щоб текст цього листа було розповсюджено  серед  депутатів   Верховної   Ради   і,   можливо, доведеться нам включати це питання по порядку денного.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Павловський.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  народний  депутат  України (виборчий округ 188,  Хмельницька  область).  Фракція  "Громада".  Дякую.  Шановні народні  депутати!  Ми  вже бачимо,  що ні тимчасова Президія,  ні Погоджувальна рада не здатні вирішити проблему,  яка стоїть  перед нами.  Тому  виникла  необхідність  змінити  схему  -  ми  повинні залучити до цієї роботи всіх народних депутатів.

 

     Я пропоную  поставити  на  голосування  ті  пропозиції,   які стосуються  зміни  схеми,  -  про рейтинг та інші,  ми всі повинні брати  участь  і  брати  на  себе  відповідальність.  Прикриватися головами  фракцій  сьогодні  вже  небезпечно.  Ми  повинні  або їх замінити... Тобто треба шукати вихід.

 

     Я пропоную не робити перерв у роботі,  не відлучати депутатів від  цієї  роботи,  а працювати безперервно,  у тому числі і до 28 червня, до тих пір, поки не вирішимо проблему, яка хвилює сьогодні весь український народ.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Манчуленко.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.,  народний  депутат  України (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Фракція  Народного  руху України.  Прошу  передати слово керівникові фракції Руху Вячеславу Чорноволу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Чорновіл. Будь ласка.

 

 

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,  НРУ).  Шановні  колеги!  На засіданні Погоджувальної ради я порушував питання  про  припинення трансляції,  що  дало  б  нам можливість швидше вийти на позитивне рішення.  Припиниться  оцей  нікому  не  потрібний  популізм,   ми перестанемо дивувати весь народ. Була, правда, альтернативна думка про те,  що,  мовляв,  тоді засоби масової інформації, телебачення будуть  спотворювати  хід  сесії.  Я  не знаю,  чи така вона вже й слушна,  можна, зрештою, добиватися, щоб ми там виступали, у нас є парламентський  час,  можна  додати передачі і так далі,  але оцей цирк треба припиняти, тоді ми швидше приймемо рішення.

 

     І я хотів би,  щоб ви мене підтримали (на жаль, Погоджувальна рада  не  підтримала,  тільки  два  голоси  були за це),  але мені здається, що треба це робити.

 

     І ще раз повторюю:  думка про те,  що чим довше ми працюємо - дні,  ночі,  вихідні,  святкові,  тим краще,  - це абсолютно хибна думка.  Треба шукати якогось погодження.  Можливо, нехай це будуть не лідери фракцій,  можливо,  нехай лідери однієї фракції прийдуть на засідання іншої фракції.  Або ще якісь форми пошукати. Але якщо ми  не  знайдемо погодження між собою,  то ми тут нічого такого не вирішимо. Треба шукати погодження.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Стоян.

 

     СТОЯН О.М.,  народний депутат  України  (виборчий  округ  18, Вінницька область).  Голова Федерації профспілок України.  Шановні народні  депутати!  Відомо,  що  депутати  сьогодні   згрупувалися навколо   двох  кандидатур  -  Івана  Степановича  Плюща  і  Петра Миколайовича Симоненка,  за них подано найбільше голосів. Усі інші рейтинги  нічого  не  допоможуть.  Тому  я  пропоную внести ці дві кандидатури до списку для таємного голосування  на  посаду  Голови Верховної Ради, підвести риску і дати можливість депутатам виявити свою  волю  не  під  контролем,  а  як   їх   совість   воліє,   і проголосувати.   Або   візьме  гору  Іван  Степанович,  або  Петро Миколайович, і починати працювати. Ось моя конкретна пропозиція.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Депутат Шевченко.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановні колеги!  Позиція фракції Народного руху України вже висвітлена.  Єдине,  що я хотів би додати, це те, що, по-перше, я не погоджуюся з пропозицією, яка висловлювалася переді мною, оскільки, як ви знаєте, далеко не всіх ми  перевірили  на  цих  рейтингах,  і  навряд  чи варто від цього відштовхуватися.

 

     І ще один штрих.  Уже не  вперше  порушувалося  питання  щодо трансляції.   Розумієте,   справді   ганебний   вигляд   мають  ці трансляції,  вони заважають нам продуктивно рухатися далі,  позаяк дуже  багато всіляких непотрібних балачок.  Але якщо навіть у залі дуже  багато  прихильників  трансляції,  я  прошу  їх   підтримати скасування  трансляції,  виходячи  з  тих  міркувань,  що ми маємо обмежений  час,  обмежені  гроші  на  ці  речі,  і  краще  б   уже транслювалася наша продуктивна робота,  а не безплідні висування і безплідні  голосування.  Ми  ж  знаємо,  що  ці  тури   нічим   не закінчуються.  Ми  витратимо  всі  кошти і далі просто не матимемо змоги взагалі висвітлювати діяльність Верховної Ради.

 

     Ось за  це  варто  проголосувати.  Я  прошу   підтримати   цю пропозицію. А потім далі будемо якось рухатися.

 

 

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  від  фракції  Прогресивної  соціалістичної партії має депутат Вітренко.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  народний депутат України (виборчий округ 160, Сумська  область).  Фракція ПСПУ.  Шановні депутати!  Ми з вами не маємо права просто спостерігати,  як країну  переводять  на  ручне управління. Президент штампує неконституційні укази і перетягує на себе  повноваження  парламенту.  Тому  парламентську  кризу  треба припиняти, і є змога її припинити.

 

     Що для цього потрібно, з нашої точки зору? Учора претендували на посаду спікера представник НДП Плющ  та  представник  "Громади" Павловський.  Отже,  сьогодні  черга висунення представника лівого блоку.

 

     Ми звертаємося до комуністів і "Лівого центру":  давайте свою кандидатуру.  Ми  відверто  кажемо:  ми  підтримаємо  представника Селянської партії,  якщо  він  буде  висунутий  на  посаду  Голови Верховної Ради.

 

     І якби   частина   комуністів  18  червня  не  зрадила  своїх декларованих ідей, то Україна вже мала б лівого спікера.

 

     Тобто черга тепер за лівими.  Висувайте із Селянської партії, і наші голоси будуть віддані кандидатурі із Селянської партії.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Шановні   народні   депутати!   Я   хочу звернутися до вас із проханням.  Усі пропозиції, які пролунали, не стосуються  оголошеного питання порядку денного,  точніше питання, яке  ми  розглядаємо,  -  висунення  кандидатур.  Крім  пропозиції депутата Стояна.  Він запропонував,  я так зрозумів його, включити Симоненка і Плюща до списку кандидатур на посаду Голови  Верховної Ради. Я дивлюся на нього, він киває, що запропонував. Дякую.

 

     Тому я  просив  би  фракції  все-таки  визначитися,  хто  від фракції виступатиме і пропонуватиме  кандидатури,  з  тим  щоб  ми завершили висунення.  Завершивши висунення, ми зможемо повернутися до ваших пропозицій (я їх усі зафіксував) і проголосувати, якщо їх буде  включено  до  порядку  денного.  Адже ми не можемо перервати процедуру висунення кандидатур.

 

     Ще раз  звертаюся  з  проханням  називати   кандидатури   для включення  до списку.  І я як головуючий буду користуватися правом припиняти виступи, якщо вони будуть не по темі.

 

     Від фракції "Громада" слово надається депутату Кармазіну.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  народний депутат України (виборчий округ 134, Одеська  область).  Окупована  Одеса.  Шановні  народні  депутати! Фракція "Громада" єдина,  яка не  була  на  килимі  в  Президента, єдина,  яка  не  мала  з  ним  зустрічі.  І  наші  люди,  яких  ми представляємо, це ті люди, яких не хоче помічати Президент.

 

     Шановні друзі! Сьогодні наша шановна Президія порушила статтю 88,  пропонуючи  нам  додаткових заступників і так далі.  Ви добре знаєте, що ми маємо право прийняти рішення, але це рішення повинен підписати  Голова  Верховної  Ради.  І  ще:  попередньо  погодивши пропозиції про внесення змін до Конституції, ми маємо направити їх до Конституційного Суду,  і тільки на наступній сесії,  причому на черговій,  а не на позачерговій,  тобто з 1  вересня  ми  могли  б вносити зміни.

 

     Тому я   прошу   надалі   нас,   по-перше,  не  дурити  й  не перевищувати  повноважень,  а  по-друге,   не   вважати   народних депутатів  за  якихось  болванчиків,  що за них будуть домовлятися лідери фракцій.

 

     І, по-третє,  фракція "Громада"...  Я  прошу  читати  той  же Регламент  і  не  кричати  тих,  хто  його  не знає.  Тому фракція "Громада" вважає,  що для того щоб було об'єктивне  голосування  і об'єктивне висунення кандидатур...  Я підтримую висунення тих двох кандидатур,  які сьогодні були висунуті  і  які  зібрали  найвищий рейтинг.

 

     Але я думаю,  що було б неправильно не висунути до списку цих кандидатур таку поважну людину,  як Мороз Олександр Олександрович. Він  завжди  толерантно  вів засідання,  і зараз ми бачимо...  Для порівняння:  ми два місяці не можемо звідси вибратися. А там - хай люди визначаться.  Хай буде три кандидатури.  Хто внесе... Чотири, п'ять,  скільки буде кандидатур...  Давайте висувати і  голосувати безперервно - до ночі, до ранку, скільки треба. Не припиняти.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Агафонов. Будь ласка.

 

     АГАФОНОВ М.І.,  народний  депутат України (виборчий округ 28, Дніпропетровська область).  Шановні народні депутати!  Я  повторно пропоную від частини позафракційних голову робочої групи Верховної Ради  доктора  юридичних  наук,   професора,   генерала   Бандурку Олександра Марковича.

 

     Прошу не знімати кандидатуру,  оскільки мова уже йде про долю українського парламентаризму.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово має депутат Журавський.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С., народний депутат України (виборчий округ 68, Житомирська  область).  Християнсько-демократична  партія України. Шановні  колеги!  Метод,  яким   ми   керувалися,   показав   свою неефективність. І якщо ми й далі будемо йти цим шляхом, то вийдемо туди, звідки прийшли, - на вулицю.

 

     Я вношу   конкретну   пропозицію   щодо   спискового   складу керівництва Верховної Ради. Обрати списком: Головою Верховної Ради

- Плюща Івана Степановича,  Першим  заступником  Голови  Верховної Ради - Костенка Юрія Івановича і заступником Голови Верховної Ради

- Лазаренка Павла Івановича.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хотів  би  уточнити.  Іде  процедура  висунення кандидатури  на посаду Голови.  Тому просив би інших кандидатур не називати.

 

     Депутат Єльяшкевич. Будь ласка.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  народний депутат  України  (виборчий  округ 182,  Херсонська область).  Партия "Громада". Уважаемые коллеги! Я прошу минуточку внимания. У нас серьезная ситуация, и я не уверен, что  Иван  Степанович  Плющ  и Петр Николаевич Симоненко не снимут свои кандидатуры. Я прекрасно понимаю, что и левая, и правая части сессионного  зала  не  договорились,  и  переговоры  бесплодны.  И поэтому я предлагаю,  чтобы в бюллетене для голосования  были  две кандидатуры:  первая  кандидатура - Медведчук Виктор Владимирович, вторая кандидатура - Мороз Александр Александрович.

 

     Я хочу,  чтобы все-таки мы добились результата. Я хочу, чтобы мы избрали Председателя Верховной Рады. У нас должны появляться те люди,  о которых говорит Президент,  и должны появляться те  люди, которых он хочет и которых он очень не хочет.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Мороз.

 

     МОРОЗ О.О.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ 92, Київська область).  Шановні народні депутати!  Ми витратили чимало часу   на   те,   щоб  провести  консультації  між  фракціями.  Ці консультації зводилися до того,  щоб створити  умови  у  Верховній Раді  для голосування по представнику від блоку чотирьох фракцій - такі умови,  які були створені під час голосування по  кандидатурі Петра Миколайовича Симоненка. Тобто друга сторона не блокує і бере участь у голосуванні, не контролюючи, так би мовити, волевиявлення депутата.  Дві години було витрачено на те, щоб переконати нас, що треба погодитися на такі  умови.  Ми  провели  засідання  фракції. Непроста  була  розмова.  Погодилися,  давайте,  нехай пропонують, навіть прізвище було названо того, хто буде вноситися.

 

     Збираємося на  засідання  Погоджувальної  ради   фракцій,   і виявляється,  що  змінилася  орієнтація,  бо  не  можуть між собою домовитися - та кандидатура чи не та  кандидатура.  І  тоді:  "Ні, давайте так. Учора Плющ був, давайте від вас сьогодні". Учора була інша домовленість,  і ми на інших умовах...  Більше того, я вносив пропозицію:  закінчуймо  ці  гойдалки,  нічого не буде,  ми можемо блокувати, ми не можемо обрати поки що. Тому давайте з одного боку і з другого боку виставимо кандидатури і підемо на голосування, не блокуючи його.  Не підтримується це,  виявляється. Тому у нас є... Будь ласка, ми дотримуємося домовленостей.

 

     Прошу, висувайте,  ми не будемо блокувати,  я маю на увазі, я відповідаю за фракцію зараз. Будемо брати участь у голосуванні, не будемо  контролювати голоси.  Але прошу бути коректними один перед одним.

 

     Я свою кандидатуру знімаю,  оскільки фракція з цього  приводу своєї думки не висловлювала.

 

     І на закінчення.  Наталія Михайлівна внесла пропозицію.  Вона повністю  збігається  з  пропозицією  Вячеслава   Максимовича   на засіданні Погоджувальної ради. Так що це теж характерно. Правильно все.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре Олександровичу, будь ласка, регламент.

 

     Депутат Чорновіл. Будь ласка.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.    Шановні    колеги!    Шановний    Олександре Олександровичу,  часом  і  ваші  пропозиції  з  моїми  збігаються. Ситуаційні  моменти  всякі  бувають.  Не  робіть  широких  з  того висновків.

 

     Я хочу  сказати таке.  Справа в тому,  що двічі ліві порушили домовленість.  Ми справді пустили у  вільне  плавання,  коли  були вибори  Симоненка.  І  тому він набрав 221 голос.  Якби вчора було вільне плавання, Головою Верховної Ради України став би Іван Плющ. Це абсолютно, без усяких сумнівів.

 

     Вони злякалися цього,  жорстко збирали бюлетені.  Примушували віддавати бюлетені ліві,  а тепер вам кажуть:  давайте ми тепер... Ні!  Тепер - ваша черга,  ми вам покажемо,  скільки ви візьмете. А після  цього  будемо...  Так,  так!  А  після  цього  почнемо  оте домовлення реалізувати. Двічі!

 

     Раз Ткаченка  чомусь висунули - замість того,  щоб був тільки представник наш,  і Плющ зняв свою кандидатуру.  А  в  другий  раз влаштували такий жорсткий контроль...  Ми бачили, бо це робилося в нас на  очах,  от.  Пачками  бюлетені  кидали,  от.  Тому  давайте висувайте свою кандидатуру, ваша черга.

 

     Все, дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Володимир Марченко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  народний депутат України (виборчий округ 161, Сумська   область).   Уважаемые   депутаты   и,   прежде    всего, радиослушатели! Я вынужден взять слово для реплики после очередной клеветы Александра Мороза.

 

     На заседании  Согласительного  совета  наши   предложения   и предложения   Вячеслава   Максимовича   кардинально   различались. Вячеслав Максимович предлагал прекратить трансляцию - мы  были  за трансляцию.  Вячеслав  Максимович  предлагал,  чтобы перерыв был в работе Верховного Совета - мы были за то,  чтобы сегодня  провести результативное голосование. Мы предложили кандидатуру от Селянской партии - Вячеслав Максимович вообще не предлагал.

 

     Александр Александрович, хватит врать. Уже всем известно, что вы в этом мастак.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я   прошу,   давайте  будемо  стримувати  себе  у висловлюваннях.

 

     Депутат Турчинов.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада"). Фракція "Громада". Шановні колеги! У нас є тільки один вихід  із  цієї ситуації - це безперервна робота тут,  у сесійному залі.  Нам треба разом працювати,  працювати вдень і  вночі  і  не виходити  з  цього  залу,  поки  ми не оберемо Голову.  Тому що ми звикли до цієї роботи...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре Валентиновичу, я ...

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Я внесу конкретну пропозицію.

 

     Ми звикли до цих перманентних  виборів.  І  тільки  разом  ми зможемо  тут,  у  залі,  обрати  Голову  Верховної  Ради.  Щоб  ми працювали, кожна фракція повинна висувати кандидата.

 

     Я пропоную на посаду Голови Сергія Чукмасова як  центриста  і незалежного.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Шмідт має слово.

 

     ШМІДТ Р.М.  Шановний  Анатолію  Сергійовичу!  Шановні народні депутати!  Я вношу пропозицію висунути сьогодні на  посаду  Голови Верховної   Ради   України  кандидатури  двох  осіб,  які  набрали найбільшу  кількість  голосів  при  голосуванні,  -  Плюща   Івана Степановича  і  Симоненка  Петра  Миколайовича.  Але ставлю умову: кожен з них має назвати прізвища  народних  депутатів,  яких  буде пропонувати  на  посаду  Першого  заступника  і  заступника Голови Верховної  Ради  України.   У   такому   разі   ми   маємо   змогу проголосувати, власне, в пакеті.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Я  думаю,  що  оскільки  ця умова не є ні конституційною,  ні регламентною, то це просто ваше прохання, так? Дякую.

 

     Депутат Філенко. Будь ласка.

 

     ФІЛЕНКО В.П.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Шановні народні депутати! З  вашого  дозволу  декілька  слів  з  приводу  репліки Олександра Олександровича Мороза.  Треба було виконувати умови  вчора,  а  не пропонувати  нам  виконати  їх  сьогодні при напівпорожньому залі, Олександре Олександровичу. І ви це добре бачите, вам з того місця, до  якого  ви  звикли  за чотири роки,  це добре видно.  І я добре розумію суть вашої сьогоднішньої  пропозиції.  Домовленості  треба було вчора виконувати.

 

     МОРОЗ О.О. Я казав: робіть завтра...

 

     ФІЛЕНКО В.П. Тепер стосовно інших пропозицій. Ми, фракція НДП і фракція Народного руху України, на засіданні Погоджувальної ради пропонували продовжити термін консультацій, тому що було очевидно, що  домовленостей  не  досягнуто.  Шість  інших  фракцій  сказали: "Будемо  висувати".  Я  прошу  не  гаяти  часу.  Ті  фракції,  які впевнені, що проведуть свого кандидата, називайте їх і Господи вас благослови.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні депутати!  Я в такому разі також дам пояснення.  Справа в тому,  що ми дійсно домовлялися  фракцією НДП  з  фракцією  комуністів  про те,  що не проводимо контролю за поведінкою  фракції  під  час  голосування:  ми  -  по  погодженій кандидатурі лівих, ви - по нашій погодженій кандидатурі.

 

     І коли  зараз Олександр Олександрович сказав,  що він готовий на таку...  тобто я так розумію, що ліві готові на таку процедуру, я  запитав  Петра Миколайовича.  Петро Миколайович заперечує.  Він сказав, що вони не готові виконувати цих зобов'язань.

 

     Будь ласка, Петре Миколайовичу.

 

     СИМОНЕНКО П.М.,  народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   КПУ).  Уважаемые  народные депутаты!  Я не хотел бы,  чтобы здесь использовали сейчас, причем это делается умышленно,  аргументацию в части обвинений: кто какие договоренности выполнил или не выполнил.

 

     Фракция коммунистов никогда  не  предполагала,  что  народные избранники,  пришедшие  в  этот  зал,  которые  обещали  честно  и добросовестно  выполнять  волю  избирателей,  будут  таскать  сюда "дипломатами"   доллары.  И  давайте  прекратим  сейчас,  Анатолий Сергеевич,  вот эти спекуляции вокруг того,  какие договоренности. Никогда  фракция  не  пойдет  на  то,  что...  По сути дела,  руки выкручивают  только  для  того,  чтобы  решить  здесь  вопрос   не волеиз явлением каждого народного депутата, а деньгами.

 

     И я  прошу  убедительно  на  этом закрыть эту тему,  чтобы не поднимали дальше  и  не  рассказывали,  что  у  нас  происходит  в государстве  и  к  чему мы придем в результате,  если и дальше так будем здесь обеспечивать избрание Председателя Верховного Совета.

 

     Благодарю (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я   просив   би   все-таки    утримуватися    від звинувачень. Вважаю, що то є провокація, не можу стриматися. Петре Миколайовичу,  я говорив про домовленості,  і, будь ласка, давайте про  них  говорити,  а  не  розповідати...  Якщо  у  вас  є факти, називайте їх,  і ми перші будемо голосувати  за  те,  щоб  по  них створити   відповідну   комісію   депутатську   і   притягати   до відповідальності.

 

     Я хотів би нагадати,  що вже висунуто кандидатури.  Чи є ще у депутатів пропозиції? Тільки по висуненню кандидатур! Я вимикатиму мікрофон у разі внесення будьяких інших  пропозицій,  користуючись правом головуючого.

 

     Будь ласка, у кого є пропозиція по кандидатурах?

 

     Депутат Єрмак.

 

     ЄРМАК А.В.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ 83, Запорізька область).  Шановні колеги! Сьогодні в державі гострим є питання  соціального  захисту,  і  наші  співвітчизники  найбільше втрачають від того,  що представники різних гілок влади не  можуть домовитися між собою.

 

     Тому я  пропоную  людину  абсолютно  центристських  поглядів, незаангажовану,   заслуженого   юриста,   людину,   яка   керувала Міністерством юстиції, яка створила ряд правозахисних організацій,

- Василя Васильовича Онопенка.  Прошу погодитися на цю кандидатуру і заслухати його як кандидата на Голову Верховної Ради.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

 

     У кого ще є пропозиції по кандидатурах?

 

     Депутат Моісеєнко. Будь ласка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  народний депутат України (виборчий округ 53, Донецька  область).  Фракция  Коммунистической   партии   Украины. Анатолий  Сергеевич,  мне  кажется,  что Петр Николаевич Симоненко поднял очень важный вопрос.  И я вношу предложение:  до проведения следующего  голосования  дать  поручение Генеральной прокуратуре о возбуждении уголовного дела по факту взяточничества...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу вимкнути мікрофон.

 

     Дякую. Ми повернемося і до ваших,  у тому числі,  пропозицій. Давайте закінчимо висунення кандидатур.

 

     Депутат Альохін.

 

     АЛЬОХІН В.І.,  народний  депутат  України (виборчий округ 39, Дніпропетровська область).  Фракція "Громада".  Шановні  депутати! Сьогодні  була  дуже слушна пропозиція:  висунути дві кандидатури, які набрали найбільшу кількість голосів. Але хотілося б також... Я звертаюся  до Олександра Олександровича і до Петра Миколайовича як керівників фракцій.  Наша фракція пропонувала залишитися  в  цьому залі  лівому  блоку  і  відпрацювати питання про домовленість.  Ми запрошуємо  до  себе  також  усіх  депутатів  з  інших  фракцій  - соціалдемократів (об'єднаних),  лівих і так далі, щоб обговорити і погодити.  Паралельно  ми  можемо  вирішити  і  ті  питання,   які порушувалися   Олександром   Олександровичем   Морозом   і  Петром Миколайовичем Симоненком.

 

     І останнє.  Сьогодні вдруге йде мова про  гроші.  Учора  Адам Іванович  заявив  про  те,  що  гуляють гроші.  Наталія Михайлівна Вітренко заявила. Шановні друзі! Давайте більше...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  вимкніть мікрофон. Ми повернемося до цих питань.

 

     Я запитую  ще  раз:  чи  є  в  когось конкретні пропозиції по кандидатурах?  Немає.  Я хочу вас поінформувати,  що, таким чином, висунуто такі кандидатури:  Симоненко,  Плющ, Бандурка, Медведчук, Чукмасов, Онопенко (Шум у залі). Мороз зняв свою кандидатуру, тому я його не називаю. Він має право в будь-яку хвилину...

 

     Депутат Медведчук. Будь ласка.

 

     МЕДВЕДЧУК В.В.,  народний депутат України (виборчий округ 73, Закарпатська   область).   Фракція   Соціал-демократичної   партії (об'єднаної).  Шановний пане головуючий!  Шановні колеги! У мене є пропозиція щодо моєї кандидатури такого характеру.

 

     Ми всі  тут  за  півтора  місяця  навчилися  добре  працювати стосовно  виборів  Голови Верховної Ради - питання,  яке стало вже традиційним  для  нас  усіх.  Я  думаю,   що   всі   розуміють   і усвідомлюють,  що  Голова  Верховної  Ради буде обраний лише тоді, коли цього бажатимуть більшість фракцій, де представлені більшість народних депутатів, які знаходяться в цьому залі.

 

     Я дуже   вдячний   представнику  фракції  "Громада"  депутату Єльяшкевичу,  якого я особисто поважаю, за висунення, але хотів би сказати,  що  я  дисциплінований член фракції Соціал-демократичної партії   (об'єднаної)   і   почекаю   таких   домовленостей    або домовленостей стосовно інших кандидатур,  які будуть висунуті і, я впевнений,  обов'язково пройдуть у цьому залі.  А брати  участь  у черговому шоу я,  на жаль (або на щастя), не хочу. Тому користуюсь правом самовідводу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Шановні народні депутати!  Таким чином,  до  списку  включені кандидатури... Онопенко?

 

     Депутат Онопенко. Будь ласка.

 

     ОНОПЕНКО В.В.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  СДПУ(о)).  Шановні депутати!  Я вдячний за висунення, і зі мною такі розмови велися. Але я повинен свою позицію погоджувати з  фракцією  Соціал-демократичної  партії (об'єднаної).  У мене справді є бачення діяльності Верховної Ради, ролі Голови Верховної Ради, його заступників, комітетів і структур Верховної  Ради.  Але  я серйозно ставлюся до цього питання і цієї пропозиції.  Я думаю,  що треба  провести  серйозні  переговори  з керівниками  фракції  і  лише  тоді  приймати  таке  відповідальне рішення.

 

     Я вдячний за висунення, але свою кандидатуру знімаю.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Слово надається депутату Чукмасову. Будь ласка.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.,  народний депутат України (виборчий округ  24, Дніпропетровська область). Я благодарю своих коллег за то, что мне несколько минут довелось быть кандидатом в Председатели Верховного Совета.   Но   четко   понимаю,   что   действительно,   пока  нет договоренности по выборам,  не стоит устраивать шоу, в том числе и с моим участием.  Единственное, что хотел бы предложить Президиуму и всем депутатам.

 

     Я прекрасно понимаю,  что сегодня переговоры с правой  частью парламента  зашли  в  тупик  по определенным причинам.  И все-таки нужно проявить мудрость левой  стороне  парламента,  руководителям фракций  и  встретиться  с Президентом страны Леонидом Даниловичем Кучмой.  Как  он  решит,  так   остальная   часть   парламента   и проголосует.

 

     Я снимаю свою кандидатуру.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні    народні   депутати!   Дозвольте   мені поставити на  голосування  пропозицію  про  підведення  риски  під висуненням кандидатур (Шум у залі).

 

     Депутат Бандурка. Будь ласка.

 

     БАНДУРКА О.М.,  народний депутат України (виборчий округ 175, Харківська область).  Шановна Президіє!  Шановні народні депутати! Безумовно,  треба закінчувати ту неблаготворну діяльність,  яку ми ведемо тут.  Але мені, ви знаєте, і важко говорити, і легко. Важко тому, що вже всім остогидло це. А легко тому, що я знаходжу тут, у залі,  багато однодумців,  які, певне, мене зрозуміли. Я, можливо, той  депутат,  який  багатьох  тут  влаштував би.  І я вдячний тим депутатам, які висувають мою кандидатуру вже в котрий раз.

 

     Але потрібно  радитися  і  з  колегами  по  фракції,  а  якщо серйозно на вибори йти,  то і з представниками інших фракцій, з їх лідерами.  Тому я хотів би просити  зважити  на  це  і  зараз  мою кандидатуру не розглядати,  оскільки я вважаю,  що обранню повинна передувати серйозна попередня робота.

 

     І останнє. Я ще вчора висував від імені фракції і підтримував кандидатуру Івана Степановича Плюща на посаду Голови.  То я просив би вас передусім вирішити з цією кандидатурою.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Симоненко.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Шановні колеги!  Зважаючи на те,  з чиїх  уст пролунала   пропозиція,  яка  має  відношення  до  лівого  спектра політичних сил,  представлених тут, у Верховній Раді, є очевидним, що ніякою мірою це не було щире бажання, скажемо так, вирішити вже сьогодні цю  проблему.  Ми  цю  проблему  зовсім  в  іншому  плані обговорили.  Я  знімаю зараз свою кандидатуру у зв'язку з тим,  що вона не вносилася нашим спектром політичних сил і не погоджувалася перед внесенням сьогодні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Плющ.

 

     ПЛЮЩ І.С.,    народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Дякую. Шановні колеги, ви знаєте,  я  щось  уже  не  розумію.  Коли  Черняк казав,  що купол коливається,  я ще розумів. А от що сьогодні коливається, я вже не розумію.

 

     Справа в тому,  що Петро Миколайович набрав найбільше голосів

- 221.  І мені здається,  що якраз ті сили,  які протягом  півтора місяця в різних формах - чи у формі зборів,  чи у формі ще якихось заходів просили встановити рейтинг, сьогодні чомусь забули про цей рейтинг і не рахуються з ним. Але тут така справа: той, хто вносив цю пропозицію,  повинен був погодити її, хоч би для формальностей, хоч би для етики, і з Петром Миколайовичем, і з Плющем. Тоді на це можна було б іти.

 

     Я вважав,  що це пакет.  Коли я підійшов  і  спитав  у  Петра Миколайовича,  чи він розцінює це як пакет,  він сказав,  що ні. Я також  не  розцінюю  це  як  пакет,  тому  що  з  членами   пакета переговорів ніхто не вів (Пожвавлення в залі).

 

     Тому я     вважаю,    що    це    недоопрацьоване    питання. Недоопрацьоване! І я знімаю свою кандидатуру.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  У результаті активного висунення  кандидатур,  включення  їх  до  списку і виключення цих кандидатур із списку не залишилося жодної кандидатури (Оплески).

 

     Оскільки ні  за  кого  ми  голосувати  не  можемо,   пропоную продовжити процедуру висунення кандидатур.

 

     Депутат Правденко. Будь ласка.

 

     Тільки по кандидатурах, будь ласка.

 

     ПРАВДЕНКО С.М.,  народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").  Шановні  народні  депутати!  Перша  моя  пропозиція - працювати над обранням Голови доти, доки ми його не оберемо.

 

     І друга.  Я пропоную до списку внести дві кандидатури - Івана Степановича Плюща і Олександра Олександровича Мороза.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Марчук.

 

     МАРЧУК Є.К.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  СДПУ(о)).  Шановний головуючий! Шановні колеги!  Сьогодні була не зовсім об'єктивна інформація про хід переговорів між фракціями.  Насправді є невеликий  прогрес,  і деякі  фракції пішли чи йдуть на компроміси.  Але у зв'язку з тим, що було мало часу,  ми не змогли  завершити  цей  процес.  Тому  я пропоную  зробити  перерву  до  завтрашнього  ранку для того,  щоб завершити переговори  і  вийти  якраз  на  погоджену  кандидатуру. Інакше  ми  знову  будемо  продовжувати  ще  один раунд висунень і знять, як то кажуть, і ні до чого не домовимося.

 

     У нашому переговорному процесі між фракціями є прогрес,  і  я рекомендував би його завершити сьогодні і до завтра до ранку.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   народні   депутати!  Я  прошу  все-таки формулювати пропозиції щодо кандидатур.

 

     Слово має депутат Філенко.

 

     ФІЛЕНКО В.П.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП).  Шановні колеги! Я ще раз звертаюся до залу,  до  робочої  Президії.  Дві  фракції  просили: "Давайте  продовжимо  консультації".  Ви  не  погодилися.  Якщо  є кандидатури у тих фракцій,  що наполягали на висуненні,  висувайте їх,  і йдемо на голосування.  Якщо немає, то пропоную припинити це знущання над парламентаризмом і  над  Верховною  Радою,  завершити сьогоднішнє   засідання   і  продовжувати  консультації.  А  ранок мудріший за вечір,  зберемось і подивимось,  що  вийде  на  ранок. Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Ващук.

 

     ВАЩУК К.Т.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ 20, Волинська область). Аграрна партія України. Шановні колеги! Я хочу сьогодні звернутися до більшості в цьому залі,  яка є. То чоловіча більшість.   Шановні   мужчини,   ви   знаєте,   наше   українське багатогетьманство  не  раз  губило українську державу.  Схоже,  це повторюється зараз.

 

     Я розумію, що серед вас дуже багато мудрих і талановитих, але чомусь   стало  мало  скромних.  І  тому  всі  себе  нараз  бачать гетьманами.  Такого бути не може,  буде  єдиний  Голова  Верховної Ради.

 

     Я сьогодні  говорю  від  імені  тих жінок,  з якими проведено розмови і консультації:  шановні мужчини, ми даємо вам ще два дні. Якщо ви не зумієте об'єднатися,  знайти спільну мову, ми зробимо в парламенті  революцію  і  оберемо  всіх   своїх:   і   Голову,   і заступників,  і голів комітетів і навчимо,  як управляти Україною. Посоромтеся!

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. З процедури депутат Ємець.

 

     ЄМЕЦЬ О.І.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НДП).  Я  не  з процедури,  а взагалі з  питання  висунення.  Я  хотів  висунути  колегу  юриста Шишкіна Віктора Івановича, враховуючи те, що він відсутній у залі, не зможе себе зняти і тому нам доведеться щодо нього голосувати.

 

     Вибачте, ситуація в нас така, що для того щоб щось пояснити в парламенті,   це  треба  спочатку  довести  до  абсурду.  Ну,  щоб пояснити,  чому  не  може  голова  партії  керувати   парламентом, спочатку  треба влаштувати сварку кількох голів партій там,  перед усім залом. Тоді, можливо, зрозуміємо, що врешті-решт треба шукати спікера,  який  не  є лідером політичної сили.  І тоді вони будуть отут від мікрофонів між собою пересварюватися,  а спікер має  всіх мирити. Тому, здається, це вже зрозуміло.

 

     Тепер я хотів би, щоб ви зрозуміли друге. Не можна гратися, і перед тим,  як когось висувати,  треба підійти до  цієї  людини  і запитати,  як  вона  на  це  відреагує.  Тому,  поважаючи  Віктора Івановича Шишкіна,  я все-таки без його згоди його кандидатуру  не висуваю.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Плющ.

 

     ПЛЮЩ І.С.  Дякую.  Шановна  Президіє,  я  звертаюся  до  вас. Минулої п'ятниці тимчасова Президія всіляко нас просила  працювати в  понеділок,  працювати  в п'ятницю,  щоб усе-таки якось вирішити основне питання,  яке стоїть перед  парламентом.  Що,  у  п'ятницю потрібен був Голова,  а сьогодні вже не потрібен,  чи як?  Я бачу, сьогодні пропала зацікавленість у  тимчасової  Президії  проводити висування, проводити розгляд цього питання.

 

     Ви знаєте,  які  сили  у п'ятницю говорили,  що ми не поїдемо додому, поки не оберемо Голову. А що, сьогодні вже нікуди їхати не треба  чи  як?  Я от бачу,  день минув і немає в жодної політичної сили зацікавленості в обранні Голови. То як це можна пояснити? Як, з одного боку,  ті, які кричали, що ми прогуляли півтора місяця, і ті, які кричали, що ми працювали, а ви нам не давали?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Депутат Чиж.

 

     ЧИЖ І.С.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ  190, Хмельницька область). "Лівий центр" - фракція соціалістів і селян. Дякую,  Анатолію Сергійовичу.  Шановні колеги!  Я взагалі пропоную перейти  до продуктивної роботи Верховної Ради.  Для цього вісімка чи дванадцятка,  чи шістнадцятка нехай  собі  засідає  в  залі  на третьому   поверсі,   а   ми   давайте   працювати  за  будь-якими параметрами,  починаючи з  регламентних.  Нам  потрібно  процедуру змінити,   бо   ми  бачимо,  що  наштовхуємося  на  недосконалості процедури.  Ми повинні це обговорити.  Є два проекти  постанови  з цього приводу.

 

     Далі. Рейтинги,  окремі висування,  від груп,  від конкретних депутатів...  Ми повинні виходити на результат.  І якщо це  дійсно потрібно,  можна, це елементарно, працювати в суботу, неділю і так далі. Крім того, ми в принципі можемо в першому читанні розглядати законопроекти  (бо це не потребує підписання),  щоб потім передати їх комітетам, які будуть створені. І цей варіант треба розглядати.

 

     А взагалі зараз пропоную змінити процедуру,  щоб ми вийшли на результативні голосування. Проекти такі є.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

 

     Депутат Журавський.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.   Християнськодемократична   партія  України. Отже,  якщо ніхто не висуває жодну кандидатуру, тоді варто ставити питання про наш саморозпуск.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Косаківський.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г.   Шановні  колеги!  Я  просив  би,  щоб  ви прислухалися до думки Івана Степановича Плюща.  Тому  що,  дійсно, після того як учора пройшов репортаж по УТ1 про зустріч Президента з представниками Міжнародного валютного фонду, стало зрозуміло, що нам не потрібен Голова Верховної Ради.  Тому що там уже погодилися з таким  режимом  управління  Україною.  Там  уже  погодилися,  що парламент  не  потрібен.  Під  це  вже  дають 2 мільярди доларів і дадуть ще для того,  щоб нас взагалі не було.  Невже ми  цього  не розуміємо?!

 

     У мене дві пропозиції. Якщо хоче ця рада фракцій засідати, то отут є ложа президії (треба, щоб її звільнили зайві люди), і нехай там сидять при нас.  Ми повинні на них дивитися - що вони роблять. А нам тут треба працювати, обговорювати інші проблеми.

 

     Далі. Пропоную,  до  того  як  ми  перейдемо  до  обговорення кандидатур,  проголосувати  за  роботу без перерви вночі і скільки треба, щоб не дати можливості бігати на консультації.

 

     Я підтримую пропозицію внести до  списку  дві  кандидатури  - Івана   Степановича  Плюща  і  Олександра  Олександровича  Мороза. Голосувати.  Потім одразу другий тур і  так  далі.  Нам  не  треба обговорювати,  треба  перейти  до  скороченої процедури.  Не треба робити перерви,  усе вже відомо.  Треба просто перейти  до  режиму голосування (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Депутат Ратушний. Будь ласка.

 

 

 

     РАТУШНИЙ М.Я.,  народний депутат України (виборчий округ 164, Тернопільська область).  Шановні депутати!  Гадаю,  ми забули,  що сьогодні зранку говорила депутат Гошовська.  Цілком зрозуміло,  що лідерам політичних  партій  (і  сьогоднішній  день  уже  остаточно показав) потрібна в першу чергу головна трибуна держави. Але тут є 250 депутатів,  яких  чекають  виборці  в  округах  для  вирішення конкретних справ і конкретних проблем.

 

     Тому сьогодні  треба визначитися.  Ми також побачили сьогодні остаточно,  що Погоджувальна рада  фактично  весь  час  нічого  не погоджувала.  У кращому випадку торгувалася, сторгувалася зовсім і зовсім погано.  Тому ми повинні дійти висновку: або ми змінюємо цю Погоджувальну  раду,  яка засідає,  і обираємо іншу (тим більше що вже від  нашого  імені  починають  в  Москву  листи  писати),  або справді,  як  заявлялося тут,  не відкривати засідання до тих пір, поки не  буде  остаточно  вирішено  питання  про  те,  що  головні фракції,  депутатські групи не погодяться, хто буде кандидувати на посаду Голови Верховної Ради.  То це ж усе повинно мати вже  якісь межі, врешті-решт.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Федорин.

 

     ФЕДОРИН Я.В.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Фракція  Народного  руху України.  Шановні колеги!  Фракція Народного руху України з самого початку висувала ідею пакета.  І я думаю, що ця критична ситуація, яка  склалася  в нашому залі (а йдеться про відповідальність перед Україною),  ті заходи,  яких зараз вживає Президент,  і те, що він відмовився від поїздки за кордон, говорячи про кризу в парламенті,

- усе це ставить перед нами питання про порятунок  парламентаризму в Україні.

 

     Я думаю,  що зараз керівники наших фракцій повинні зібратися, і не нам не виходити  з  цього  залу,  а  саме  керівники  фракцій повинні зібратися в залі Президії і не виходити звідти до тих пір, поки вони нам  тут  не  запропонують  пакет,  який  би  враховував інтереси всіх фракцій. Інакше ситуація може вийти з-під контролю.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Іоффе. І будемо радитися.

 

     ІОФФЕ Ю.Я.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 111, Луганська  область).  Уважаемые  коллеги!  Очень  приятно,  что  к кандидатам пришло осознание,  что из этого ничего не получится,  и они все подряд сняли свои кандидатуры.

 

     Я, выступая  здесь  две  недели  назад,  говорил:   уважаемые коллеги,  давайте  ограничим  полномочия  Председателя  Верховного Совета,  давайте введем ответственность за  нарушение  Регламента. Если  бы  такая  ответственность  была,  то  в  прошлом парламенте Александр Александрович Мороз не продержался бы и  одни  сутки  на этом посту. Давайте мы это сделаем и изберем кого угодно. Не будет у нас дела еще и месяц, и два, и три. Это же понятно. Договориться невозможно.  Давайте  ограничим полномочия Председателя Верховного Совета - и все будет в порядке.

 

 

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Думаю, що нам все-таки потрібно йти до якогось рішення. Я розумію, що дуже багато питань, пов'язаних  з  процедурою  і  порядком  розгляду,  але  я  відкрив дискусію щодо висунення кандидатур.

 

     Хочу нагадати,    що   висунуті   кандидатури   Плюща   Івана Степановича і Мороза Олександра Олександровича.  Я  ще  раз  прошу брати  слово тільки тим депутатам,  які мають конкретні пропозиції щодо кандидатур, інакше я вимикатиму мікрофон.

 

     Депутат Ніколаєнко.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  народний депутат  України  (виборчий  округ 185,  Херсонська  область).  Фракція  Соціалістичної та Селянської партій.  Шановний Анатолію Сергійовичу, справа в тому, що народний депутат  має  право  висловитися  згідно  з Конституцією,  тому не перебільшуйте свої повноваження...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, вносьте пропозицію.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.  Я внесу пропозицію,  в мене  ще  час  є,  не перебивайте мене, будь ласка. Я бачу, що зараз є потреба припинити засідання і обговорити питання про ситуацію у Верховній Раді...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу вимкнути мікрофон (Шум  у  залі).  Я  прошу вибачення  в  депутата  Ніколаєнка,  але давайте закінчимо питання висування  кандидатур,  а  потім  з  процедури   або   з   мотивів голосування я надам слово.

 

     Будь ласка,    вносьте    конкретну    пропозицію    стосовно кандидатури,  якщо у вас є.  Якщо  немає,  то  підведемо  риску  і виділимо  час  для  обговорення  інших  питань.  Давайте  рухатися конструктивно. Я прошу депутата Ніколаєнка врахувати моє прохання.

 

     Депутат Салигін.

 

     САЛИГІН В.В.,  народний депутат України (виборчий округ  171, Харківська область).  Шановні колеги,  прошу вибачення за те, що я вийшов на трибуну, мій мікрофон не діє.

 

     Ви знаєте,  я вже півтора місяця згадую очі виборців, з якими ми  зустрічалися.  Вони  просили  нас  працювати,  щоб  хоч  трохи поліпшити їхнє життя. Мені соромно...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Салигін, вносьте пропозицію!

 

     САЛИГІН В.В.  Я пропоную  на  посаду  Голови  Верховної  Ради Семиноженка Володимира Петровича (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Депутат Семенюк.

 

     СЕМЕНЮК В.П.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Фракція  Селянської  та  Соціалістичної  партій  -  "Лівий центр". Шановний головуючий,  насамперед відповідно до Регламенту слово на виступ  надається  в результаті запису.  Будь ласка,  не порушуйте Регламент!  І коли виступає народний депутат,  то,  будь ласка, не обмежуйте його права...

 

     Друге, що я хотіла сказати.  І у так звану конституційну ніч, і під час бюджетної та податкової "революцій" ми бачили постійно в ложі уряду "диригентів".

 

     Я пропоную,  шановні  колеги,  продовжити  роботу,  але  всіх "диригентів" від Кабінету Міністрів,  Адміністрації Президента  із залу  вивести,  щоб  не  махали  руками  і  не  давали  відповідні вказівки.  І не виходити з залу,  поки не оберемо Голову Верховної Ради!

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Кучму оберемо Головою Верховної Ради!

 

     СЕМЕНЮК В.П.  І  якщо  Президент навіть відмінив свою поїздку заради того,  щоб далі диригувати цим залом, то давайте його також оберемо в пакеті, як це пропонує Рух!

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   народні   депутати,  запропоновано  три кандидатури:  Плющ Іван Степанович, Мороз Олександр Олександрович, Семиноженко Володимир Петрович. Є пропозиція підвести риску. Немає заперечень?   Ставлю   цю   пропозицію   на   голосування.   Прошу проголосувати.

 

     "За" - 235.

 

     Рішення прийнято. Чи є в кандидатів бажання висловитися? Будь ласка, Іване Степановичу Плющ.

 

     ПЛЮЩ І.С. Дякую. Шановна Президіє, я вдруге звертаюся до вас. Пропозиція колеги Косаківського зводилася знову до пакета:  Плющ і Мороз чи Мороз і Плющ... Якщо це буде пакет, я погоджуюся. Бо якщо Петро Миколайович відмовився,  а в нього був найвищий рейтинг,  то наступний іде Плющ, а за ним - Мороз. Давайте розглядати як пакет, якщо  ні...  Ну як же можна:  я знімаю свою кандидатуру,  ви знову вносите. Я не розумію.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Мороз.

 

     МОРОЗ О.О.  Шановні депутати,  питання  про  пакетне  обрання Голови  Верховної  Ради - це окреме питання,  яке виходить за межі Регламенту.  Якщо домовляємося таким чином,  то потрібно  спочатку внести  це питання до порядку денного,  розглянути процедуру і все інше, що з цим пов'язано.

 

     Я ще раз хочу сказати: доти, доки не змінимо процедуру або не дамо можливості депутатам вільно голосувати,  ми не оберемо Голову Верховної Ради.  Пропозиція з цього приводу внесена мною два тижні тому,  але вона навмисне не вноситься на розгляд,  бо,  бачите, не збігається з якимись намірами (Шум у залі).

 

     Іване Степановичу,  не  хвилюйтеся...   Я   не   зніму   свою кандидатуру за однієї умови: якщо Іван Степанович теж не знімає.

 

     Тоді всі  змушені  будуть  голосувати,  але  навряд чи будуть позитивні результати. Давайте так спробуємо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Я так  розумію,  що  Іван  Степанович  Плющ  не  знімає  свою кандидатуру і Олександр Олександрович Мороз так само не знімає.

 

     Шановні народні депутати!  До списку для таємного голосування внесено три кандидатури:  Плющ Іван  Степанович,  Мороз  Олександр Олександрович і Семиноженко Володимир Петрович.

 

     Я надаю слово голові Лічильної комісії Мішурі.

 

     МІШУРА В.Д.,  голова  тимчасової  Лічильної комісії Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, КПУ).  Шановні  народні  депутати,  для  підготовки  бюлетенів нам потрібна одна година 15 хвилин (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу  пробачення  у  депутата  Мішури  (Шум  у залі). Ми так поспішаємо, що я допустив помилку.

 

     Відповідно до  Регламенту за скороченою процедурою ми повинні зробити перерву для того, щоб обговорити кандидатури у фракціях, а потім  розпочати  обговорення в сесійному залі.  Слово з процедури від "Громади" надається депутату Косаківському.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г. Ми розуміємо, що у головуючого важка місія, вони   не  порадилися  з  Президентом  щодо  цієї  ситуації,  тому зволікають  час.  Тому  я  просив  би  поставити  на   голосування процедурну  пропозицію.  Перше.  Працювати  без перерви до обрання Голови Верховної Ради, у тому числі і вночі.

 

     Друге. У зв'язку з тим що ці люди вже відомі, ми обговорювали їхні  кандидатури,  дані  про  них у нас,  прийняти рішення одразу перейти до голосування без обговорення за скороченою процедурою.

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Правильно! Ура! (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хотів би попросити  депутата  Косаківського  не видавати те, що йому здається стосовно головуючого, за істину (Шум у залі).

 

     Депутат Зварич.

 

     ЗВАРИЧ Р.М.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НРУ).

 

     Шановний головуючий!  Я  саме  з  приводу пропозиції депутата Косаківського.  Знову порушую  питання  про  неприйнятність  такої пропозиції,  оскільки  вона  не  відповідає  нормам,  визначеним у статті 2.1.5,  де зазначено, що продовження засідання можливе лише при  прийнятті  рішення  про це на ранковому засіданні.  І взагалі така пропозиція потребує окремого внесення до порядку денного.  Це можливо лише в тому випадку, якщо Погоджувальна рада фракцій внесе таку пропозицію народним депутатам.  Тоді депутати визначаються. І потрібно   всього-на-всього  половину  голосів.  А  якщо  вона  не погоджена на засіданні Погоджувальної ради,  тоді потрібно, щоб за неї  проголосувало  дві  третини.  Інакше пропозиція не відповідає нормам Регламенту.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Матвєєв.

 

     МАТВЄЄВ В.Й.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий округ,  КПУ).  Я полностью поддерживаю предложение   Косаковского.   Мы   действительно    оказались    в чрезвычайной ситуации. Мы работаем уже полтора месяца, но никак не можем избрать Председателя Верховного Совета.  Нам понятно, почему это происходит. Результативное голосование у нас было тогда, когда избирали  Кравчука  Леонида  Макаровича.  Помните?  Тогда  Збигнев Бжезинский приехал и подсказал, кого нужно выдвинуть.

 

     Результативное голосование  у нас было,  когда избирали Плюща Ивана Степановича.  Тогда представитель  Международного  валютного фонда тоже подсказал, кого нужно выдвинуть.

 

     Сегодня я  предлагаю,  не  опираясь  на  мнение  иностранного капитала,  не  опираясь  на  мнение  кого-то  другого,   выдвинуть кандидатуру   на   должность   Председателя  Верховного  Совета  и проголосовать.  И работать без перерыва,  пока  не  завершим  этот вопрос.  Не  советоваться  ни  с  кем:  ни  с  Президентом,  ни  с Международным валютным фондом, ни с американским капиталом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Кириченко.

 

     КИРИЧЕНКО М.О., народний депутат України (виборчий округ 151, Полтавська область).  Дякую, Анатолію Сергійовичу. Шановні колеги, всі пропозиції,  які вніс народний депутат Косаківський,  потрібно поставити на голосування. Якщо це не відповідає нормам Регламенту, то  я  б  запропонував  кандидатам,  які  внесені   до   бюлетеня, відмовитися від своїх виступів.  Документи на них у нас уже є... І Семиноженко  теж  виступав.  Я  б  пропонував  і  лідерам  фракцій відмовитися  від  обговорення.  Цим самим ми спростимо регламентну процедуру і вийдемо з цієї ситуації. Це перше.

 

     І друге.  Анатолію Сергійовичу,  я хотів би,  щоб  ви  окремо поставили  на  голосування  мою  пропозицію  про  те,  що народний депутат України (і зобов'язати  Лічильну  комісію)  не  має  права вийти з приміщення,  де відбувається голосування,  після одержання бюлетеня.  Він  може  вийти  тільки  через  кабіни,  опустивши  до скриньки свій бюлетень.

 

     Я хотів  би,  щоб ви поставили це на голосування як доручення Лічильній комісії.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Шановні народні депутати!  Я  бачу,  що можу  порушити  певну  черговість надання слова,  а ви мене будете звинувачувати (Шум у залі). Тому я пропоную відвести 10 хвилин для того,  щоб  дати  можливість  висловитися  з процедури.  Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу визначитися.

 

     "За" - 109.

 

     Є пропозиція відвести  5  хвилин.  Ставлю  цю  пропозицію  на голосування.

 

     "За" - 177.

 

     Рішення прийнято.

 

     Депутат Стоян.

 

     СТОЯН О.М. Нова Федерація профспілок України. Шановні народні депутати,  коли я пропонував дві кандидатури - Плюща і  Симоненка, то дбав про те, щоб вийти з цієї критичної ситуації. Не пройшла ця пропозиція. Зараз нова нормальна пропозиція - Іван Степанович Плющ і  Олександр  Олександрович  Мороз.  Я  думаю,  нам  треба  йти на голосування.

 

     Щодо процедури. Я підтримую пропозицію про те, що не потрібно заслуховувати   претендентів.   Ми   їх   вислухали.  І  не  треба обговорювати,  бо це буде черговий раунд обливання брудом того  чи іншого  кандидата  з  тієї чи іншої сторони.  І я думаю,  що треба відмовитися від обговорення і,  як пропонував мій колега, готувати бюлетені   для  таємного  голосування.  І  обов'язково  дочекатися результативного голосування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Кушніров.

 

     КУШНІРОВ М.О.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Прошу передати слово Семенюк Валентині Петрівні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     СЕМЕНЮК В.П.   Дякую,    Миколо    Олександровичу.    Фракція Соціалістичної та Селянської партій, блок "Лівий центр".

 

     Шановні колеги   народні  депутати,  питання  обрання  Голови Верховної Ради  -  це  суто  внутрішнє  питання.  Тому  я  вносила пропозицію,   щоб   на   період   обрання  Голови  Верховної  Ради "диригентів" в урядовій ложі не було. Це - перше.

 

     Друге. Працювати  без  перерви.  Документи  в  нас  є,   всіх претендентів уже заслухали,  і Лічильна комісія, як сказав товариш Мішура, вже готова для проведення голосування.

 

     Третє. Я  підтримую  Петра  Миколайовича  Симоненка  стосовно створення комісії щодо визначення тих неправомірних дій,  які були в цьому залі, тобто підкупу депутатів Верховної Ради.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Покотило.

 

     ПОКОТИЛО Н.О.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Прошу передати слово депутату Ніколаєнку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.  Дякую. Щоб зняти напруження в залі, сьогодні президентська  сторона  пропонує,  щоб  майбутній Голова Верховної Ради був такий собі,  вибачте,  бовдур, який ні в якій мірі не міг стати Президентом України.

 

     То в  мене  пропозиція  до Кучми Леоніда Даниловича,  щоб він заявив на всю Україну,  що на наступні вибори він  також  не  буде балотуватися.  І  тоді тут не буде такого напруження.  Ми створимо коаліційний уряд - і все буде нормально.

 

     Тепер по суті. Зараз - чесна боротьба: Іван Степанович  Плющ,  Олександр  Олександрович Мороз і Володимир Петрович Семиноженко.  Давайте голосувати.  Однак зробимо все, щоб не було пакетів, щоб не було збирання докупи бюлетенів.

 

     Я пропоную  дати  доручення  Лічильній  комісії,  щоб вона це здійснила.  І працювати без перерви доти, доки не буде позитивного результату. Ми це можемо зробити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Довгань.

 

     ДОВГАНЬ С.В.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Дякую.   Шановні   колеги,   ми   тільки   сьогодні   підійшли  до найголовнішого моменту нашої роботи.  Тут багато говорили  про  не таку   як   слід  роботу  Погоджувальної  Ради  фракцій.  Сьогодні спонтанно знайдено найоптимальніше рішення,  яке ми  повинні  були прийняти ще на початку!

 

     До списку  для голосування внесено три кандидатури,  кожен із запропонованих кандидатів міг би бути Головою Верховної  Ради.  До того  ж  вони  представники різних політичних сил,  тому ми можемо провести голосування одним духом - ніхто  нікому  не  заважає:  як визначаться депутати, той і буде Головою.

 

     Тому я  закликаю  всіх  відмовитися від виступів,  запитань і таке  інше,  підвести  риску  під  обговоренням   і   перейти   до голосування!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Ткаленко.

 

     ТКАЛЕНКО І.І.,  народний  депутат України (виборчий округ 90, Київська область).  Дорогі колеги,  давайте проаналізуємо,  чим ми займалися сьогодні цілий день.  Ми говорили про все, тільки не про те, що потрібно!

 

     Тепер увечері ми підійшли до  найважливішого  -  до  виборів. Невже   ми  хочемо  блокування?  Чи  хочемо,  щоб  знову  не  було результату?  Давайте спокійно підготуємося і завтра  вранці  о  10 годині проведемо голосування. Дякую (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Журавський.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.   Християнськодемократична   партія  України. Шановні колеги,  ми  повинні  працювати  в  правовому  полі  і  не порушувати прийнятий нами Регламент.  Згідно з Регламентом фракції мають право порадитися - це їхнє право!  Так само і  кандидати  на посаду  Голови мають право підготуватися до своїх виступів!  Зараз змінилася ситуація,  не все так просто,  як комусь здається (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати,  час,  відведений для пропозицій щодо процедури,  вичерпано (Шум у залі).  Я хотів би... Прошу заспокоїтися!

 

     До списку внесено трьох кандидатів, один

- Семиноженко - не кандидував (Шум у залі).

 

     Шановні народні  депутати,  заспокойтеся,  будь   ласка.   Ми обираємо  Голову  Верховної  Ради,  і  тому  просив  би  з повагою ставитися до цієї високої посади і до тих кандидатів,  які на  неї сьогодні претендують. Право кандидата зустрітися у фракціях, право кандидата підготуватися до виступу і право  кандидата  цей  виступ виголосити.  Тому  хотілося  б,  щоб ви керувалися не емоціями,  а здоровим глуздом, і погодилися з тим, що сьогодні, як би нам цього не  хотілося,  ми,  мабуть,  не  зможемо  продовжити відповідно до Регламенту наше засідання.

 

     До того ж є заяви від фракцій НДП і НРУ,  які просять зробити перерву.  Згідно  з  Регламентом  я надаю їм таке право,  оголошую перерву для консультацій у  фракціях.  Завтра  пленарне  засідання розпочнеться о 10 годині.

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   народні   депутати,  дві  фракції,  які просили перерви,  провели консультації. Вони ще раз звертаються до шановних  народних  депутатів із проханням не порушувати процедури розгляду питання щодо обрання Голови Верховної Ради,  як би  цього не  хотіла  деяка частина залу.  Також висловлюю прохання,  з яким звернувся до мене народний депутат, претендент на цю посаду - Iван Степанович Плющ. Він просить мати повагу... (Шум у залi). Добре, я надам вам слово, Iване Степановичу.

 

     Хотів би також поінформувати вас щодо розмови,  яка відбулася у  тимчасовій Президії.  У нас залишилося півтори хвилини до кінця пленарного засідання,  і є прохання двох фракцій взяти перерву  на 30  хвилин  для консультацій.  Оскільки я припустився помилки,  не поставивши за цей час  питання  на  голосування  щодо  продовження нашої роботи, то дозвольте засідання вважати не закритим. Перш ніж поставити   питання   стосовно   продовження   нашої   роботи   на голосування, слово надається Iвану Степановичу Плющу.

 

     ПЛЮЩ I.С.   Фракція   Народнодемократичної   партії.  Шановні колеги! У цьому залі я звертаюся до вас уже не вперше. I я ще можу зрозуміти,  а  от  інші  - ні,  чому як тільки внесено кандидатуру Плюща, то давай одразу голосувати.

 

     А як тільки голосується кандидатура Симоненка,  то  в  четвер робимо перерву до вівторка.  Чи,  може,  ви думаєте, що цим кажете людям,  що тут десь є "дипломати" з грошима?  То ви ж від четверга до  вівторка ці гроші розносите!  Звичайно,  не в залі,  а в інших місцях.  Тому прошу припинити це безладдя.  I я  вас  закликаю  до співпраці.

 

     А якщо  від одного прізвища Плюща ви збурюєтесь,  то я знімаю свою кандидатуру.  Голосуйте до ранку! Але ж вас через 10 хвилин у цьому залі не буде.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.   Шановні   народні   депутати!   У  нас залишилися два претенденти.  Я хотів би поставити  на  голосування пропозицію про продовження нашої роботи. Ні, перепрошую, зніміть з голосування.  Надійшла  пропозиція  проголосувати  поіменно.  Будь ласка, прошу визначитися стосовно поіменного голосування.

 

     "За" - 185.

 

     Рішення прийнято.

 

     Будь ласка, до котрої години ми продовжимо нашу роботу?

 

     Прошу, депутате Косаківський.

 

     КОСАКIВСЬКИЙ Л.Г.  Я вдячний,  що нарешті почали обговорювати мою пропозицію,  внесену задовго до оголошення перерви. Я її тричі вносив.  I  не  думаю,  що це завадило б Iвану Степановичу.  Зараз йдеться про інше - про прийняття режиму безперервної нашої роботи. Якщо  ми це приймемо,  тоді можемо визначити,  скільки потрібно на підготовку, на друкування бюлетенів тощо.

 

     Тому я пропоную зараз прийняти рішення поіменним голосуванням про  проведення засідання у безперервному режимі до обрання Голови Верховної Ради.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Мороз.

 

     МОРОЗ О.О.  Шановні депутати!  Ми займаємося зараз  розглядом надзвичайно  важливого  питання.  Я не хотів би,  щоб таке питання розглядалося  в  умовах   конфронтації   між   різними   частинами парламенту.  Тому переконливо прошу вас: давайте зважено підійдемо до цього питання.  I щоб були враховані всі нюанси тощо,  потрібно перенести   розгляд   цього  питання  на  завтра  на  умовах,  які обговорювалися раніше.

 

     Але за  умов  конфронтації  різних  частин   залу,   ще   раз підкреслюю,  я  також  не  вважаю  за  можливе балотуватися (Шум у залi).  Спасибі.  I   тим   паче   потрібно   послухати   депутата Семиноженка, а його немає в залі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. З процедури слово надається депутату Медведчуку.

 

     МЕДВЕДЧУК В.В. Шановні члени Президії! Шановні колеги! Гадаю, безумовно,  емоційному напруженню,  яке зараз панує в  залі,  слід покласти край...

 

     Мабуть, всі  ми бажаємо вийти з цієї парламентської кризи,  в яку потрапили, і обрати керівництво Верховної Ради. Але ми повинні зважати на права,  у тому числі й суб'єктивні, претендентів - а до них  є  потреба  ставити  запитання  і  чи  згодні  вони  сьогодні позбутися  права  на  свою доповідь,  права на заключне слово,  на обговорення своєї кандидатури. Це перше.

 

     Друге. Якщо  ви,  пане   головуючий,   зараз   поставите   на голосування  питання  щодо  продовження  сьогоднішнього пленарного засідання, це вже буде порушення Регламенту. Регламент врегульовує ці  питання за так званих звичайних обставин.  Для того щоб внести зміни стосовно продовження нашої роботи,  потрібно було ставити це питання на ранковому засіданні.

 

     Зараз ми  можемо  скористатися процедурою,  яка в даному разі буде юридично виваженою,  - це ad hoc,  тобто потрібно 300 голосів для  продовження  сьогодні  розгляду  питання  про  вибори  Голови Верховної Ради.  Але навіть якщо ми приймемо  таке  рішення,  слід зважати   на   те,   що   ми  можемо  порушити  суб'єктивні  права претендентів на цю високу  посаду.  А  це  означає,  що  всі  наші рішення можуть бути визнані як недійсні, як неправомірні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С. Партия "Громада".

 

     Уважаемые коллеги! Сейчас начали снимать свои кандидатуры. Мы будем голосовать за ту кандидатуру,  которая останется в списке. Я хочу обратиться к тем,  кто все-таки считает себя лидером.  Хватит бояться,  бояться  быть  не  избранным,  надо  честно  выходить  и бороться,  и  надо  постоянно  работать,  не  искать  поводов  для переноса голосований, а голосовать.

 

     Поэтому я обращаюсь к Виктору Владимировичу и хочу  пояснить, что  в  соответствии  с  Конституцией  все  решения Верховной Рады принимаются 226 голосами,  нет уже  ad  hoc,  кроме  тех  случаев, которые   предусмотрены   Конституцией,  там  нужно  300  голосов. Регламент в этой части противоречит Конституции. Это первое.

 

     Второе. Виктор Владимирович,  я не могу считать обыкновенными обстоятельствами те,  когда Верховная Рада в течение значительного количества дней показывает свою,  к сожалению, недееспособность. У нас - чрезвычайные обстоятельства,  и поэтому мы должны показывать пример  в  работе.  Я  прошу  всех   проголосовать   поименно   за продолжение нашей работы.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Чорновіл, будь ласка.

 

     Я надам слово від фракції, і голосуватимемо.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М. Фракція Народного руху України. Шановні колеги! В чому логіка безперервного голосування?  Я не  розумію.  Потрібно домовитися,  сидіти  тут  хоч  день.  Змором  когось візьмете?  Не візьмете. Ліві так голосуватимуть, праві - інакше. Це сидіння отут день  і  ніч  стає  просто смішним.  Що це дасть?  Давайте зробимо перерву, продовжимо консультації.

 

     Ще хочу  сказати,  що  справді  наш  головуючий   припустився помилки:  тільки  не  тієї,  що  за  півтори хвилини до завершення засідання оголосив про припинення роботи,  а тієї, що не надав нам перерви.  Ми подавали заяву фракції з проханням про перерву. Треба було надати перерву,  і питання розв'язалося б.  Так що я пропоную те,  що і Олександр Олександрович:  припинити цю комедію. Може, до завтра зуміємо домовитися.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Чиж.

 

     ЧИЖ І.С.  Об'єднана фракція  соціалістів  і  селян  -  "Лівий центр".

 

     Шановні колеги!  Шановний  головуючий!  Цілком  очевидно,  що результат голосування, якщо таке сьогодні відбудеться, буде таким, який тут ми всі,  400 чи 360, передбачаємо. Тобто нерезультативним буде голосування.

 

     Є конкретні органи,  які мають працювати.  В цій  ситуації  я пропоную  нашій  Погоджувальній  раді  і тимчасовій Президії,  яка повинна не тільки вести засідання,  а й виводити  з  глухого  кута Верховну   Раду,   сьогодні   працювати  хоч  всю  ніч.  А  завтра запропонувати вихід на нормальне вирішення  проблеми  -  ефективне висунення  кандидатур,  обговорення  і  результативне голосування. Тоді,  гадаю,  завтра  ми  зможемо  мати  Голову  Верховної  Ради. Сьогодні  це  є  голосування  з  хитруванням  -  хто  знімає,  хто залишається,  - для того щоб "спалити" кандидатуру чи  кандидатури найбільш прохідні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від фракції слово надається депутатові Бандурці.

 

     БАНДУРКА О.М.  Шановні депутати!  Шановна Президіє!  Справді, неможливо нам домовитися в цій ситуації протистояння.  І тоді  вже лунають пропозиції:  міняти Конституцію, не одного зама обирати, а двох чи трьох, не можемо вписатися в Регламент - давайте і його... Одне слово,  намагаємося діяти не в правовому полі, а пристосувати його під себе. Це нагадує мені великого Миколу Васильовича Гоголя, який  у  "Ревізорі"  визначив  цей  стан  так:  "Легкость в мыслях необычайная", і скидається на "хлєстаковщину".

 

     Давайте перенесемо роботу на завтра і вгамуємося,  розпочнемо засідання о 9 чи 10 годині ранку.  Вважаю, якщо ми тут залишимося, то це буде зовсім непродуктивна ніч.  Треба припинити  сьогоднішнє засідання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Лазаренко.

 

     ЛАЗАРЕНКО П.І.,  народний депутат України (виборчий округ 40, Дніпропетровська  область).  Партія  "Громада".  Шановні   народні депутати!  Щойно  залишилася у списках по виборах Голови Верховної Ради кандидатура Семиноженка.

 

     Попередню пропозицію,  яку  вносила   партія   "Громада",   - стосовно  кандидатури Сироти центристами і правою частиною залу не було  підтримано.  "Громада"  повністю  підтримувала   кандидатуру Сироти.  Зараз при голосуванні,  яке буде, ми повністю підтримаємо Семиноженка.  Я  прошу  всі  здорові  сили,   які   залишилися   в парламенті,  проголосувати  за продовження сьогоднішньої роботи до результативного голосування.  Ми здамо  бюлетені,  продемонструємо свою   єдність  і  підтримаємо  кандидатуру,  котра  залишилася  в бюлетені.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Моісеєнко  від  фракції  комуністів,   і голосуватимемо.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.   Фракция   коммунистов.   Уважаемые  коллеги! Уважаемый Анатолий Сергеевич! Я прошу обратить внимание на то, что здесь неоднократно уже высказывалось и мною, и моими товарищами.

 

     Прежде всего,  перед  голосованием необходимо удалить из зала присутствующих здесь людей, которые оказывают давление на народных депутатов.  Я  имею  в  виду  господ из президентской команды,  из правительственной  и  так   далее.   Я   подчеркиваю:   нарушается конституционное право депутата на волеиз явление.

 

     Я не  могу согласиться с тем,  чтобы мы оставили без внимания выступления  Петра  Николаевича  Симоненко   и   Адама   Ивановича Мартынюка,  связанные со взятками... Я подчеркиваю - со взятками в Верховном Совете Украины за голоса!

 

     Поэтому я настаиваю на предложении - сегодня  дать  поручение Генеральному  прокурору  Украины  о  возбуждении уголовного дела о взятках  в  Верховном  Совете  Украины,  связанных   с   избранием Председателя Верховного Совета Украины.

 

     Я думаю, что ряд господ, особенно господин Толстоухов, сейчас вот ухмыляющийся в зале,  задумаются над тем,  стоит ли  смеяться, особенно   если   мы  после  этого  заслушаем  отчет  Генерального прокурора с трибуны Верховного Совета.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прохання завершувати.  Від  фракції  Прогресивної соціалістичної партії слово надається Володимиру Марченку.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.Уважаемые  депутаты!  Наша  фракция  заявляла  и готова поддержать решение о том,  чтобы не выходить из зала,  пока не  будет  избран Председатель Верховного Совета.  Претендентам на подготовку Регламентом предусмотрено время.  Поэтому без  согласия всех  претендентов,  кандидатуры которых включены в бюллетени,  не совсем корректно голосовать за них без их воли.

 

     Поэтому если кандидаты дают согласие, в таком режиме мы будем работать.  Если  нужно,  то мы придем сюда в 12 часов ночи,  в час ночи и будем принимать участие в работе Верховного Совета.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Слово має депутат Семиноженко.

 

     СЕМИНОЖЕНКО В.П.,  народний депутат України  (виборчий  округ 168, Харківська область). Шановні колеги, шановні друзі!

 

     Гадаю, всі  зрозуміли,  що є дуже серйозні і глибинні причини того,  що через півтора року перед нами в цьому  залі  постало  те саме  питання.  В  конституційну  ніч,  приймаючи Конституцію,  ми передбачили в ній повноваження Голови  Верховної  Ради  як  Голови парламенту,   який   створюється  за  мажоритарною  системою.  Але сьогодні  ми  маємо  вже  іншу  систему,  маємо  партійні   блоки, динамічні,  вони мають узгоджувати дії між собою,  і вони обирають Голову вже з іншими повноваженнями.  Це має бути не просто спікер. Я категорично проти цього.  Це буде лідер парламенту.  Але лідер у чому? Щоб дійсно підтримати авторитет вищого законодавчого органу. Щоб  він  відіграв  свою  позитивну  роль  в історії,  щоб справді працював на благо України. Такі реалії.

 

     З одного боку,  я не хотів  би,  щоб  ми  зараз  перейшли  до голосування,  з  другого  -  я  не  хотів би сьогодні знімати свою кандидатуру,  тому  що  двічі  виходити  на  трибуну  -  це  майже несерйозно. А мене, гадаю, всі ви добре знаєте.

 

     Якщо дійсно  у  нас  серйозна  розмова,  я  хотів би сьогодні ввечері зустрітися  передусім  з  фракцією  комуністів,  хотів  би зустрітись  з  усіма фракціями.  А зранку з їх лідерами обговорити всі питання,  аби переконатися,  що ми рухаємося в одному напрямі. Тільки  за  таких  умов я готовий,  щоб ми завтра зранку вийшли на голосування.

 

     Тому вдячний вам за підтримку.  Я знаю,  що багато хто з  вас підтримує мене, і дякую за щирість, але моє прохання як кандидата, який один залишився в списку,  завтра зранку поставити всі питання на голосування.

 

     Дякую вам.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Не один, а два. Олександр Олександрович не зняв своєї кандидатури.

 

     СЕМИНОЖЕНКО В.П.  Я виходив із залу,  тому перепрошую. Але ця пропозиція,  безумовно,  залишається, якщо Олександр Олександрович також це підтримує.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Слово надається Олександру Олександровичу,  аби він  висловив свої   міркування  і  готовність  сьогодні  чи  завтра  продовжити процедуру обрання.

 

     МОРОЗ О.О. Я хочу, щоб ви буквально розуміли те, що я сказав. Коли я залишив свою кандидатуру,  не зняв,  то говорив:  я згоден, якщо буде рівне представництво з двох сторін  парламенту.  І  коли було названо кандидатуру Івана Степановича Плюща,  я сказав:  якщо Іван Степанович не знімає,  я свою теж не знімаю. Але оскільки він зняв,  то я також.  Ви, очевидно, не почули, що я свою кандидатуру зняв.  Тому повернення до моєї кандидатури було б некоректне і так не годиться.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Олександре Олександровичу, я хотів саме це уточнити, щоб не було подвійного розуміння.

 

     Шановні народні депутати,  є прохання претендента надати йому можливість провести зустрічі. Зачекайте хвилиночку! Було оголошено поіменне голосування щодо продовження нашої роботи .  З  процедури просить слова депутат Альохін.

 

     АЛЬОХІН В.І.  Фракція "Громада".  Шановні колеги!  Мене дивує виступ   депутата    Медведчука,    який    щойно    сказав,    що неконституційним,  нерегламентним  буде  розгляд  даного  питання. Тимчасова Президія і Погоджувальна рада вже внесли  цю  пропозицію на розгляд.  Перед цим було внесено пропозицію Косаківським - щодо зміни режиму роботи.  Тому  є  пропозиція  поіменним  голосуванням внести зміну до Регламенту, але перед цим обговорити її.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Слово надається  депутату Квятковському від фракції зелених і голосуватимемо.

 

     КВЯТКОВСЬКИЙ І.В.,  народний депутат України (виборчий  округ 11,  Вінницька  область).  Шановні  народні  депутати!  Я хотів би звернути вашу увагу на останні слова,  сказані Іваном Степановичем і Олександром Олександровичем:  якщо сьогодні буде голосування, то вони знімуть свої кандидатури.

 

     Я хотів  би,  щоб  усі  ми   заспокоїлися,   передусім   Іван Степанович  і  Олександр  Олександрович,  це  досить розумні люди. Потрібно поставити питання про початок завтрашнього засідання о  9 чи о 10 годині і проводити його до тих пір, поки не оберемо Голову Верховної Ради!  Прошу  поставити  це  питання  на  голосування  в поіменному режимі!

 

     А сьогодні    дозволити   включити   до   бюлетеня   таємного голосування  кандидатури  Івана  Степановича   Плюща,   Олександра Олександровича Мороза і Володимира Петровича Семиноженка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні народні депутати, спасибі. Ставлю на   голосування   в   поіменному   режимі   пропозицію   депутата Косаківського   щодо   продовження   сьогоднішньої  роботи.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 203.

 

     Рішення не прийнято.  Висвітліть  результати  голосування  по фракціях.

 

     Комуністи - 100 із 106; НДП - 5 із 47; НРУ

- 5 із 7; "Громада" - 33 із 35; СПУ і СелПУ - 28 із 29;  СДПУ (о) - 5 із 10;  зелені - 0 із 14; ПСПУ - 12 із 12; позафракційні - 15 із 19.

 

     Шановні народні депутати, оголошується перерва до 10 години.

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку