ЗАСІДАННЯ СОРОК ТРЕТЄ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

       У к р а ї н и.  2 2  ч е р в н я  1 9 9 8  р о к у.

                        1 6  г о д и н а.

 

     Веде засідання член  Президії  першої  сесії  Верховної  Ради України ЛАЗАРЕНКО П.І.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий  день,  шановні  народні депутати!  Добрий день,  шановні  радіослухачі!   Вечірнє   засідання   оголошується відкритим.

 

     Продовжуємо розгляд питання про обрання Голови Верховної Ради України. Слово надається Білоусу Артуру Олександровичу.

 

     БІЛОУС А.О.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП).  Шановні колеги! У своєму короткому виступі я  торкнуся  декількох  проблем.  Майже  півтора місяця  ми  не  можемо обрати спікера нашого законодавчого органу. Мені здається,  що ми певною мірою втягнулися  в  справу,  яка  не варта  свіч.  За  нашою звичкою ми,  на жаль,  обираємо знову-таки начальника чи Голову Верховної Ради.  Хоча  насправді,  хто  б  не обійняв  цю  посаду,  він неминуче перетвориться на спікера хоча б тому,  що процес структуризації Верховної Ради вже майже завершено і все вирішуватимуть парламентські фракції.

 

     Вага спікера як Голови була великою лише тоді, коли більшість у цьому залі  становили  позапартійні  депутати,  не  об'єднані  в депутатські фракції.

 

     Яким чином можна розв'язати цю проблему?  Так чи інакше, буде це формалізовано або ні,  треба прагнути до певного консенсусу, що має  на  меті  пакетне голосування.  І в разі обрання представника правоцентристських сил (я підтримую кандидатуру Івана  Степановича Плюща),  думаю,  можна  розглядати  кандидатури  правого  і лівого заступників або навіть дві ліві кандидатури. Це перше.

 

     Друге. Декілька концептуальних зауважень щодо  законотворчого процесу  і  організації  роботи  Верховної  Ради.  Я  бачу  кілька моментів.

 

     Щодо законотворчого процесу. Колись Вольтер сказав, що велика кількість  законів у державі все одно що велика кількість лікарів, вона свідчить про  те,  що  хвороба  прогресує.  Ми  вважаємо,  що будь-яка  проблема,  яка  є  в  суспільстві,  обов'язково потребує законодавчого  врегулювання.  Насамперед,  на  мою  думку,   треба змінити  саму ідеологію і практику законотворення,  перейшовши від роздрібнення  до  систематизації  і  кодифікації,  до   укрупнення законодавчих актів. Типовий приклад: навряд чи є доцільним окремий закон,  наприклад,  про державну підтримку малого  підприємництва, набагато  краще  врегулювати  ці  питання  в  єдиному  Законі  про підприємництво.  Навряд чи потрібен  закон  (за  всієї  поваги  до Григорія  Омеляновича)  про  боротьбу  з корупцією і організованою злочинністю,  треба  вносити  відповідні  зміни  до  Кримінального кодексу.

 

     З другого   боку,   потрібні   певні   нормативні  акти,  які впорядкували б відносини між гілками влади.  Наприклад,  має  бути обов'язковим   візування   проектів   актів   уряду   відповідними міністерствами,  подання фінансових розрахунків виконавчої  влади, Міністерства   фінансів  до  тих  законопроектів,  які  потребують видатків з державного бюджету.

 

     І, зрештою,  стосовно  можливих  модифікацій  Конституції.  Я прихильник тієї позиції, що навряд чи треба змінювати правила гри, якщо ми самі не навчилися грати.  Якщо вже говорити про  зміни  до Конституції, то я запропонував би тільки дві.

 

     Президент у   відповідь   на  неспроможність  Верховної  Ради вирішити своє кадрове питання змушений був видати ряд невідкладних указів.  Можна  сперечатися про їх суть,  але що стосується форми, то, гадаю, набагато краще було б внести такі зміни і доповнення до Конституції,    які    б   надавали   уряду   право   делегованого законодавства.  Свого  часу  досить  здорова  ідея  декретів,  яка втілювалася,  коли Прем'єром був Кучма, була вихолощена і вилучена з Конституції.  Насправді ж саме ідея декретів  прямо  випливає  з моделі   президентськопарламентської  республіки,  проголошеної  в Конституції.  Тому що Президент,  згідно з нашою Конституцією,  не має повноважень з питань соціально-економічних.

 

     І останнє,  щодо  можливості  досягнення  консенсусу з питань організаційних. Я думаю, що хто б не був обраний на посаду Голови, треба  ініціювати  такі  зміни  і  доповнення до Конституції,  які дозволили  б  збільшити  кількість   заступників.   У   переважній більшості   європейських  країн  кількість  заступників  керівника парламенту жорстко не регламентується,  і залежно  від  політичної ситуації  їх  може  бути  від  двох  до шести.  Саме таку зміну чи доповнення до Конституції слід ухвалити і нам.

 

     Я був би дуже радий, звичайно, відповісти на запитання колег, але  гадаю,  що  ми  ще  матимемо  час.  Цього  разу я знімаю свою кандидатуру, а в 2006 році в парламенті шістнадцятого скликання ми поборемося   всерйоз.   Тоді   Павла   Івановича   з   Олександром Олександровичем я обов'язково запропоную заступниками.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні  депутати!  Я  прошу  визначитися щодо виступів від депутатських фракцій. Записалися в Секретаріаті? Прошу висвітлити.  Ми домовилися:  виступає лише один чоловік  від фракції.

 

     Депутат Кириленко. Прошу. Від фракції Руху.

 

     КИРИЛЕНКО В.А.,  народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Фракція  Народного  руху України.  Шановні депутати!  Шановні виборці! Зараз ми перейшли до процедури обговорення, але, вочевидь, уже понад місяць ми, власне, тільки тим і займаємося, що обговорюємо процедуру і кандидатури на посаду Голови Верховної  Ради  України.  Разом  із  тим,  працюють політичні  партії,  працює  інша  гілка  влади,  і  є  сенс ще раз окреслити позицію фракції Народного руху України з цього питання.

 

     Перше. Ми проти  представника  лівих  сил  на  посаді  Голови Верховної Ради України, бо наші виборці, як і ми, принципово проти того,  аби на цій посаді перебувала людина,  яка бачить Україну  в Міжпарламентській  Асамблеї,  в  інших  так  званих  інтеграційних структурах СНД і,  зрештою,  в новітньому Совєцькому Союзі, в якій би оболонці він нам не подавався.

 

     Друге. Ми  не  прихильники  того,  аби Головою Верховної Ради була людина,  яка б сліпо виконувала  волю  виконавчої  влади.  Ми бачимо  на  цій посаді таку людину,  яка забезпечить конструктивну взаємодію парламенту,  Кабінету Міністрів і Президента України. Ми будемо   підтримувати   ту   людину,  яка:  по-перше,  забезпечить якнайшвидше прийняття Податкового кодексу;  по-друге, розкріпачить підприємницьку ініціативу і дерегулює економіку;  по-третє,  зможе провести  бюджетну  реформу;  по-четверте,   сприятиме   зменшенню управлінського   апарату;   по-п'яте,   дбатиме   про  гарантовані соціальні права наших виборців.  І ми вважаємо,  що такою  фігурою може бути тільки представник центристських сил.

 

     Тому від  самого  початку  нашого  зібрання  ми  відійшли від позиції,  подібної до  ортодоксальної.  Народний  рух  України  не висував п'ять разів поспіль свого представника чи,  радше,  голову партії  на  посаду  Голови  Верховної  Ради,  бо  очевидною   була абсурдність  такої  затії,  на відміну від Компартії України,  яка все-таки забрала велику кількість грошей платників податків,  коли вони  були змушені вкотре слухати чергову доповідь Петра Симоненка (Шум у залі).  Ми  від  самого  початку  наполягали  на  пакетному підході,  де  бачили  спікером,  Головою  Верховної Ради України - центриста,  Першим  заступником  -  представника   лівих   сил   і заступником   -  представника  правих  сил.  На  цих  позиціях  ми залишаємося і тепер.  Ми ще і ще раз заявляємо  своїм  виборцям  і всім  депутатам:  Народний  рух  України  не  вважає,  що  планета червоніє, як це вважають комуністи.

 

     Більше того,  в Народному русі України ніколи не  було  таких людей,  які,  самі  не  володіючи  українською мовою (маю на увазі Олександра Ткаченка),  повчають представника Руху двічі  професора Романа   Зварича,   як   нею   розмовляти  (Шум  у  залі).  І  щоб продемонструвати,  що таких людей у  нашій  фракції  немає,  ми  й висунули  на  посаду  Голови Верховної Ради у цьому турі академіка Юхновського,  доктора наук Федорина,  доктора Танюка та інших, щоб виборці бачили, де є представники конструктивних сил.

 

     Дякую за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  надається  представнику фракції комуністів депутату Варбанцю. Підготуватися депутату Пересуньку.

 

     ВАРБАНЕЦЬ І.М.,  народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановна Президіє! Шановні народні депутати!  Хочу нагадати,  що минулого  четверга  ми  мали реальну  можливість  виконати  волю  більшості  виборців  і обрати Головою Верховної Ради лідера Компартії України Петра Миколайовича Симоненка,  але  цього не сталося через зраду фракції прогресивних соціалістів. Тому сьогодні продовжується обговорення кандидатур, і серед   інших   поважних   претендентів   балотується   Плющ  Іван Степанович. Не маючи нічого проти нього особисто, мушу заявити, що його  кандидатура  для  нашої  фракції  є однозначно неприйнятною, оскільки він особисто причетний до формування курсу  реформ,  який призвів   до  національної  катастрофи,  пограбування  трудящих  і колонізації країни.

 

     У програмних виступах усіх кандидатів,  у тому числі й  Івана Степановича,    наголошувалося   на   європейському   виборі,   на неможливості  повернення  назад,  і   звинувачувалися   в   такому прагненні комуністи.  Але, по-перше, ці звинувачення безпідставні, а по-друге,  історія повернулася назад у 1991 році,  і  результати цього  повороту  ми  всі  маємо змогу спостерігати.  Запрошую всіх антикомуністів, у тому числі й знавців марксизму з першоджерел, не бути  надто  заангажованими  і  зрештою  визнати  той,  тепер  уже незаперечний факт,  що Україна була в Європі  саме  за  радянських часів,  а  внаслідок  реформування вона відкинута від неї на сотню років.

 

     З цієї високої трибуни  кілька  років  тому  Юхим  Леонідович Звягільський,   коли   затверджували   його  виконуючим  обов'язки Прем'єра,  заявив: в Україні вже немає чого грабувати, "потому как все уже разворовано".  Він глибоко помилився,  бо народ України за радянської влади створив таке величезне  суспільне  багатство,  за рахунок якого ми вже восьмий рік існуємо, розвалюючи все, що можна розвалити,  і не  створюючи  нічого  нового.  Перефразовуючи  пана Кравчука,  можна  сказати:  маємо те,  що наробили.  Але процес не завершено! Перерозподіл суспільного багатства у вигляді первинного накопичення  капіталу  і зубожіння населення тривають.  І саме для законодавчого  забезпечення  цього   процесу,   для   перетворення Верховної Ради на слухняне знаряддя виконавчої влади і Президента, які діють під диктовку Міжнародного валютного фонду і ведуть нас у Європу  через  Латинську  Америку  на  велосипедах,  права частина парламенту намагалася посадити в крісло Голови пана  Кравчука.  Їй це  не  вдалося,  і,  діючи за принципом на безриб'ї - і рак риба, вона підсовує нам ще одну кандидатуру політичного банкрута.

 

     Шановні наші колеги демократи:  народні,  об'єднані,  зелені, християнські,  рухівські,  я  прошу  вас схаменутися,  не ганьбити Народний рух України і цю кандидатуру не підтримувати.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово   надається   депутату    Пересуньку    від Соціал-демократичної  партії (об'єднаної).  Підготуватися депутату Марченку.

 

     ПЕРЕСУНЬКО С.І.,  народний депутат України  (багато-мандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  СДПУ(о)).  Фракція об'єднаних соціалдемократів, дотримуючись домовленості, підтримує кандидатуру Івана  Степановича Плюща і пропонує всім за неї проголосувати.  Ми вважаємо,  що  на  даному  етапі  це  та  кандидатура,  яка   може влаштувати всі сторони.  Іван Степанович не є лідером партії,  він незаангажований, і тому ми пропонуємо проголосувати за нього.

 

     У суботу я був на випускному вечорі  в  середній  школі  села Федорівка  Кіровоградського  району  Кіровоградської  області.  Ви знаєте,  я розмовляв з людьми і бачив їхні очі.  Ніхто  не  сказав мені поганого слова,  ніхто не сказав, мовляв, ви робите не те, що треба,  але  їхні  очі  багато  про  що  сказали.  Мені   хотілося провалитися крізь землю.

 

     Тому я прошу вас: давайте сьогодні всетаки зробимо вибір, щоб ми не були подібні до того нового українця...  Знаєте,  якось  іде соціал-демократ  (об'єднаний)  і  бачить - новий українець лізе на палицю,  в кишені в нього телефон мобільний,  а в  правій  руці  - рулетка.  Лізе,  лізе,  а вилізти не може - падає. Соціал-демократ його питає:  Що ти робиш?  - Та,  хочу висоту поміряти.  - Ну,  то поклади та й поміряй.  - Іди до дідька!  Ти що,  не розумієш? Мені треба поміряти висоту, а не довжину.

 

     Отож щоб ми не уподібнювалися до того  новоукраїнця,  давайте все-таки не будемо впертими і сьогодні проголосуємо.

 

     Соціал-демократи, як  ви помітили,  висували своїх кандидатів усього двічі.  І сьогодні ми вважаємо,  що кандидатура,  яка  може пройти,  - це кандидатура Івана Степановича Плюща. Давайте ми його підтримаємо і закінчимо цю нашу спікеріаду,  яка триває вже  майже півтора місяця.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово   надається   представнику   ПСПУ  депутату Марченку. Підготуватися депутату Бандурці.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  народний депутат України (виборчий округ 161, Сумська   область).   Уважаемые  депутаты!  Фракция  Прогрессивной социалистической партии Украины как всегда будет принимать участие в избрании Председателя Верховного Совета Украины.

 

     ПСПУ еще   раз   предупреждает   Верховный   Совет:   Украина приближается к  национальной  катастрофе.  То,  что  происходит  в экономике,  говорит  о  приближении  национальной катастрофы и нам необходимо принять самые  решительные  меры  для  того,  чтобы  не допустить ее, так же как не допустить и диктатуры в государстве.

 

     Мы многократно  предлагали  и  предлагаем  сейчас не покидать здание  Верховного  Совета,  пока  не  будет  избран  Председатель Верховного Совета.  Мы к этому готовы и призываем к этому вас. Это первое.

 

     Второе. Фракция ПСПУ  считает,  что  Председателя  Верховного Совета можно было избрать давно.  И в ответ на постоянную клевету, которая исходит из  уст  социалистов  и  коммунистов,  мы  назовем факты.

 

     Прежде всего,   наша   фракция   открыто  заявила:  мы  будем поддерживать представителя левого блока  за  исключением  одиозных фигур,  которые предали и продали социалистическую идею.  К ним мы относим  Петра  Симоненко  и  Александра  Мороза.  Мы  никогда  не говорили, что будем за них голосовать.

 

     Однако факты показывают следующее: 221 депутат проголосовал за Симоненко.  Как  только  был  выдвинут кандидат   от  Селянской  партии,  мы  сразу  сказали,  что  будем голосовать за  него.  Вначале  это  был  Зубов,  мы  его  публично поддержали.  Потом это был Ткаченко.  Мы в ложе Президиума открыто заполнили бюллетени,  которыми за Ткаченко голосовала вся фракция, и передали их представителям Селянской партии.

 

     Однако предательство  в  левом  блоке  на  сей  раз совершили коммунисты,  потому  что  если  бы  все  они  (а  это  221  голос) проголосовали за Ткаченко,  да плюс наши 15 голосов,  Ткаченко был бы избран Председателем Верховного  Совета.  А  вот  148  голосов, которые оказались в урнах,  как раз и говорят о том,  что половина коммунистов не проголосовала за  представителя  левого  блока.  Вы предатели, возглавляемые Симоненко.

 

     Что касается  кандидатуры Ивана Степановича Плюща (потому что именно она останется в бюллетене,  все остальные кандидатуры будут сняты),  то  наша  фракция  поддерживать  ее  не будет.  Аргументы следующие.  В течение четырех  лет  работы  в  предыдущем  составе Верховного Совета Иван Степанович,  к сожалению, молчал и позволил принять   Конституцию,   которая   противоречит    Декларации    о государственном    суверенитете,   принятой   когда-то   под   его руководством.  Эта Конституция обществу была навязана в результате об единения руховцев, коммунистов и социалистов.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово       надається      депутату      Бандурці (Народно-демократична партія). Підготуватися депутату Гуцолу.

 

     БАНДУРКА О.М.,  народний депутат України (виборчий округ 175, Харківська область).  Шановна Президіє!  Шановні народні депутати! Ми хочемо,  щоб нас почули люди, коли ми один одного тут не чуємо. Ми й сьогодні і в попередні дні заслухали багатьох претендентів на посаду Голови Верховної Ради України.  Треба віддати їм належне за їх відповідальність і сміливість,  повагу до нас, вони виклали нам свою позицію, своє бачення шляхів виходу з кризи.

 

     Ми маємо знову пройти через  процедуру  обрання  Голови.  Вам пропонується кандидатура Плюща Івана Степановича,  людини відомої. Він  досвідчений  як  господарник  і   політик   і   характеристик додаткових не потребує. Це людина неординарна, справжній центрист, який зміг  би  об'єднати  зусилля  всіх  депутатів  незалежно  від фракційної належності.

 

     У Івана   Степановича   немає   амбіційності   чи   посадової гонористості.  Він людина доступна й по-життєвому мудра. Серед тих кандидатур,  які ми обговорювали сьогодні й у попередні дні,  було багато  достойних  людей.  Але  за  всієї  нашої,  будемо  казати, упередженості,  яка,  безумовно,  є в декого до Івана Степановича, давайте все-таки визнаємо,  що це людина  авторитетна.  Гадаю,  що знайдеться   достатня   кількість   депутатів,  згодних  за  нього проголосувати.

 

     Я можу сказати колегам,  які виступали й звинувачували  Івана Степановича  Плюща в наших негараздах,  у тому,  що наша держава і суспільство опинилися в кризовій ситуації: всі ми винні в цьому. І депутати  попередніх  скликань,  і Президент,  і уряд,  і ті,  хто входив до уряду чи входить сьогодні.  Це  найлегше  -  начіплювати ярлики, займатися критиканством, відкидати всілякі пропозиції.

 

     Шановні депутати,  загляньмо  трошки  вперед.  Ну,  не обрали одного,  другого,  третього,  десятого,  двадцятого. Вже, за моїми підрахунками,  було 37 кандидатів. Що далі? Кому це потрібно? Нам? Ні.  Наш авторитет уже сьогодні в  очах  народу  просто  нульовий. Завтра знову буде висування,  обговорення й голосування. До чого ж так дійдемо?  Справді до кризи,  яка на нас чекає і якої ми  зараз можемо ще якось уникнути.

 

     Ми ж  самі  себе  штовхаємо  в прірву.  Повірте,  в нас немає ворогів ні серед росіян,  ні серед турків, татар, румунів, якихось там  зовнішніх  чи  внутрішніх  ворогів.  Ми  самі  собі найбільші вороги.  Бо те, що ми робимо на шкоду Верховній Раді та авторитету вищого  законодавчого  органу,  більше ніхто не зможе зробити - ні Президент, ні уряд, ні наші зовнішні чи внутрішні недруги. Ми самі створюємо цю ситуацію.

 

     Я ще раз пропоную кандидатуру Івана Степановичу. Я піду зараз з трибуни, але закликаю всіх вас голосувати за Івана Степановича.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  надається  депутату  Гуцолу  -представнику Партії зелених. Підготуватися депутату Довганчину.

 

     ГУЦОЛ М.В.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Шановні колеги!  У цьому залі  я чув багато слів про нашу демократію.  Хочу нагадати трошки історії.  Адже 15  листопада  1863  року  американський  президент Лінкольн  (тоді  в США була громадянська війна) у своєму зверненні до бійців сказав,  що демократія -  це  управління  народу,  через народ і заради народу.

 

     Чи є  в  нас ця демократія?  Чи є це управління?  Чи є це все заради народу?  Іван Степанович Плющ  це  якраз  та  толерантна  й інтелігентна людина,  яка може зробити так, щоб парламент працював в одній команді з президентською структурою,  в  одній  команді  з урядом  і  зрештою  сконсолідує нашу роботу в парламенті.  Це дуже важливо,  що така людина у нас є. І ця людина є просто від народу, просто від землі,  як у нас на Буковині кажуть.  Це людина,  котра може і знає,  як і заради кого працювати.  Вона знає,  що  це  все робиться для нашого українського народу.

 

     Я хочу ще нагадати вам те, що якщо Президент Леонід Данилович розжене (вибачте мені за  таке  слово)  парламент,  він  правильно зробить,  адже  диктатура  -  це  є  насилля.  Я  проти  диктатури піночетівської,  чилійської,  тому що це погано. Не треба заганяти всіх   на   стадіон   і  розстрілювати.  Я  також  проти  кривавої пролетарської диктатури.  Не потрібно всіх заганяти в Сибір.  Я за диктатуру   Конституції   і   чинного   законодавства.  Саме  Іван Степанович,  який  шанує  нашу  Конституцію,  шанує   наше   чинне законодавство,  і може,  і повинен усе зробити,  щоб наш парламент працював на шахтарів,  на пенсіонерів, на знедолених, тобто на тих людей, що люблять і поважають нашу Українську державу, нашу мову і наш народ.

 

     Від імені  нашої  фракції   я   пропоную   підтримати   Івана Степановича як людину,  віддану Україні. І я запевняю, що так буде й надалі,  бо він ніколи не підводив український народ, і сьогодні не підведе, і завтра теж.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово    надається    депутату    Довганчину    - представнику фракції Соціалістичної і Селянської партій.

 

     ДОВГАНЧИН Г.В.,  народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Шановні колеги!  Шановна Президіє!  Шановні виборці!  За цих п'ять тижнів  ми  вже  тут  так  наговорилися,  бо  ж виступали і штатні оратори,  й "кінозірки",  виступали  вже  навіть  ті,  кому  й  не хотілося  виступати.  Вже все сказано-переказано і,  напевне,  все всім зрозуміло.

 

     Пару штрихів  для  того,  щоб  виборці  ще,  можливо,   краще зорієнтувалися в тому,  що відбувається.  Та відбувається все,  що відбувалося ще на початку 1991 року:  йде боротьба за те,  щоб  не було   в   Україні  справжнього  народовладдя.  Ми  бачили  проект Конституції,  ми бачили,  як наш орган мав  називатися.  Ми  ледве добилися,  щоб  він  називався  Верховною  Радою України.  Це ріже декому слух,  комусь не потрібне  місцеве  самоврядування  і  таке інше.  Сьогодні робляться спроби перетворити нашу Верховну Раду на парламент,  щоб Голова Верховної Ради, який має представляти народ і вищий законодавчий орган,  називався спікером,  щоб він був лише диригентом і більше ніким.  І прикладом цього на сьогодні є те, що вже  більше  місяця робота Верховної Ради блокується.  Сидять біля мене депутати праворуч і знають,  що  роблять,  і  ті,  що  сидять ліворуч, теж знають, до чого все ведеться.

 

     Продовжує падати   рівень   життя  народу,  убожіє  більшість населення, зростає інфляція. І винною в усьому цьому буде Верховна Рада України,  яка протягом місяця,  навіть більше, не може обрати керівництво. Всі біди буде списано на цю Верховну Раду, на спікера і таке інше.

 

     Сьогодні говорять,  що  Голова  Верховної  Ради  має  бути не правий і не  лівий,  а  центрист.  Ми  вже  голосували  за  лівого центриста,  і  за правого центриста,  висували кандидатуру Михайла Сироти,  справжнього центриста.  Сироту не підтримали.  Мороза  не підтримали. Зараз, я думаю, й Плюща не підтримають, хоч я не проти того, щоб він очолював Верховну Раду.

 

     У цьому турі я бачу  трьох  достойних  претендентів:  Георгія Філіпчука,  Івана Плюща та Михайла Павловського.  І ці кандидатури треба було б внести у бюлетень,  але ж сьогодні все розіграно: від Руху - шість, від НДП - шість... Скажіть, що це, розкол у фракціях чи спеціальний сценарій?  Спеціальний  сценарій!  Я  думаю,  що  і сьогодні ми нікого не оберемо.

 

     І репліка стосовно Івана Степановича.  Іване Степановичу,  ми покінчили з парламентаризмом ще за вашого головування. Можливо, це треба й цього разу зробити?  То давайте проголосуємо за вас.  Якщо ні, то, може, б ви зняли свою кандидатуру?

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Виступили представники семи фракцій.  "Громада" з метою  економії  часу  вже  вдруге відмовляється від виступу,  чим подає приклад іншим фракціям.  Від  позафракційних  пропозицій  не надходило.

 

     Слово надається Івану Степановичу Плющу.

 

     ПЛЮЩ І.С.,    народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП).  Шановні колеги!  Шановна Президіє!  Я  думаю,  ви вже наслухались і програмних виступів,  і заключних слів.  Може,  ми домовимося,  що я виступлю з  заключним словом  після  голосування?  (Оплески).  Зараз  я хочу тільки одне сказати,  що не поділяю тієї думки (ви пам'ятаєте,  я це й першого разу  говорив),  що ми марно витратили півтора місяця,  як кожного дня дехто заявляє.  Я вважаю,  ці півтора місяця були такими тому, що ми вчимося.  Звичайно, час провели нераціонально й неефективно, це інша справа.  Але заявляти однозначно,  що  ми  півтора  місяця витратили марно, неправильно.

 

     Я вдячний,   особливо  моїм  опонентам,  що  вони  поводилися все-таки  коректно   під   час   обговорення   моєї   кандидатури, дотримуючись процедурних правил. Я це кажу щиро.

 

     Я не  буду  зараз дякувати,  звичайно,  тим,  хто висунув мою кандидатуру, хто підтримував її, бо я виконую волю, як було раніше домовлено, наших чотирьох фракцій.

 

     Ви - свідки,  що я не вів ні індивідуальної,  ні групової, ні іншої інтенсивної роботи,  про яку натякають на сторінках  окремих видань. Хай це залишається на совісті тих, хто на це натякає!

 

     Я хотів би, щоб ми справді зрозуміли, що нам залишається одне з двох - або подальша конфронтація і щось переживати ще гірше, або подальша  консолідація.  Я закликаю вас усвідомити ту тезу,  яку я висловив тут два чи три  дні  тому.  Ми  можемо  скільки  завгодно сперечатися,  хто винен і якою мірою...  Винні ми всі! Але давайте ми це залишимо для історії,  тобто для тих суб'єктів, які не брали участі в цьому,  щоб вони самі провели дослідження і все написали. Тому що той,  хто робить і сам потім пише про це,  він завжди дуже суб'єктивно  до  цього  ставиться.  А ми краще розгорнемо дискусію навколо того, що робити і як робити, й тоді знайдемо шлях виходу з глухого  кута.  Дякую  вам за увагу,  своєї кандидатури знімати не буду (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається Юхновському Ігорю Рафаїловичу.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.,  народний депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановна Президіє! Шановні депутати!  Я взагалі мав би  зразу,  ще  в  п'ятницю,  зняти  свою кандидатуру,  але я хотів виступити перед вами, щоб викласти деякі положення аналітично-консультативної ради,  у  збірниках  якої  ви одержали певні дані про розвиток нашої економіки, і щоб переконати вас  у   тому,   що   у   Верховній   Раді   має   бути   створена аналітично-консультативна  група  з депутатів усіх фракцій,  яка б вивчала економіку держави.

 

     Я справді  знімаю   свою   кандидатуру   на   користь   Івана Степановича  Плюща,  якого  знаю  дуже  давно  - ще з часів першої Верховної Ради незалежної України. Я повинен сказати, що це людина порядна,   спокійна,   народна  і  доброзичлива.  Я  і  моя  сім'я голосували за нього ще тоді,  коли він  балотувався  в  Президенти України.  Сподіваюся,  що Іван Степанович прихильно поставиться до ідеї створення такої аналітично-консультативної ради.

 

     Ще заберу одну хвилину часу, щоб висловитися вже як відмінник народної  освіти  СРСР,  нагороджений  медаллю Макаренка.  Шановні друзі,  щонеділі після церкви ми ходимо в парк на Співоче поле.  І ось  коли  ми цієї неділі були на Співочому полі,  я побачив такий жах,  немов  якась  сарана  пронеслася  над  тим  чудовим  місцем. Напередодні  там була випускна ніч випускників київських шкіл.  Як відмінник народної освіти України і Радянського Союзу,  як кавалер медалі  Макаренка я хочу поставити двійку директорам середніх шкіл міста Києва за  таке  своєрідне  виховання  випускників,  за  їхнє ставлення  до  чудової природи Київщини.  Ви собі навіть уявити не можете цей жах:  жодна травинка не була без  сміття!  Я  хотів  би думати,   що   після   сьогоднішнього  мого  виступу  подібні  дії випускників не повторяться в майбутньому.

 

     Отже, я знімаю свою кандидатуру на користь Івана  Степановича Плюща і бажаю йому успіху.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається Михайлу Антоновичу Павловському.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  народний  депутат  України (виборчий округ 188,  Хмельницька  область).  Шановна  Президіє!  Шановні  колеги! Шановні радіослухачі - громадяни України!  Хочу підтвердити,  що я до кінця боротимуся за ті ідеї,  які я висловив,  за гарне життя в Україні для всього українського народу.

 

     Я пропоную одну-єдину ідею,  яка може нас усіх об'єднати.  Це національна ідея - ідея відродження українського виробництва, ідея зростання  добробуту українського народу,  ідея єдності,  моралі і духовності.

 

     І для  того,  щоб  переконатися,  що  Верховна  Рада  справді турбується  про  народ,  я  залишаю  свою  кандидатуру  на користь українського народу (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається Філіпчуку Георгію Георгійовичу.

 

     ФІЛІПЧУК Г.Г.,  народний депутат України (виборчий округ 203, Чернівецька   область).   Шановні   колеги!  Ви,  напевне,  знаєте приповідку, що трьом ведмедям в одному барлозі тісно.

 

     Тому я   хотів   би   сказати   таке.   На   сьогодні   немає індивідуальної  гри,  є  спільна робота,  бо кожний прогаяний день коштує  нам  надто  дорого.  Те,  що  ми  робимо  сьогодні,  -  це економічний і політичний злочин перед державою.

 

     Я хотів  би,  щоб  наша  Верховна  Рада  не  була  подібна до порожнього патронташа, у якому дуже скромна обойма, і ми постійно, щоденно,  всі  разом  перетягуємо його з живота на спину,  а потім навпаки - зі спини на живіт, і робимо це вже півтора місяця.

 

     Я хотів би вибачитися перед моїми земляками з  Буковини,  які просили  мене,  коли  я  востаннє  був  у окрузі,  не знімати свою кандидатуру,  а своїм  землякам  із  фракції  соціалістичної,  які також,  власне,  мене підтримали, подякувати як людина і передусім політик.  Проте хочу зазначити,  що ціна того, що ми робимо зараз, надто велика.

 

     Виходячи з цього,  я знімаю свою кандидатуру і хочу повторити те,  що я сказав,  коли разом із депутатами Верховної Ради був  на колегії  Міністерства освіти.  Я сказав там,  що не боюся міністра освіти, а боюся освіти міністра. Я боюся, що такі керівники будуть у нашій державі.

 

     Я - послідовний,  і свій виступ у четвер я хотів би,  власне, підсилити і сказати, що ми підтримаємо Івана Плюща. А час, і факт, і місце - це ще поки не мої.

 

     Я вам дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово   надається   депутату   Федорину  Ярославу Володимировичу.

 

     ФЕДОРИН Я.В.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановна Президіє! Шановні народні депутати!  Шановні слухачі!  Як і Іван Степанович  Плющ  я також  вважаю,  що  той  час - більш як місяць,  який ми провели в парламенті,  не минув дарма,  тому що ми окреслили  свої  позиції, з'ясували   деякі   моменти   і  все-таки  поступово  рухаємося  в правильному напрямі до обрання нашого спікера.

 

     Звичайно, як пересічний українець я не проти  потриматися  за цю  булаву,  порулювати  парламентом,  але ціна нинішнього моменту надзвичайно велика.  І те, що цьому складові парламенту доведеться багато попрацювати над реформуванням економіки України, висуває на порядок денний сьогодні необхідність обрання могутньої фігури, яка б задовольнила і праву, і ліву частину нашого політичного спектру. Я  вірю,  що  наступний  парламент  очолить  член  Народного  руху України,  який  впроваджуватиме  і в законодавство,  і в життя всі наробки, напрацьовані Народним рухом України.

 

     А зараз дозвольте подякувати вам за підтримку,  за запитання, які   були   мені   поставлені,  і  все-таки  закликати  всіх  вас проголосувати за Івана Степановича Плюща.  Ми знаємо, що ця людина вже має певний досвід спікера парламенту.  Ми знаємо, що ця людина має могутній характер і просто так не піддаватиметься вказівкам як із-за  кордону,  так  і  з  боку  структур на Банковій та Кабінету Міністрів.  Ми знаємо,  що ця людина є державником,  є патріотом і вона  вестиме нас у правильному напрямі.  У зв'язку з цим закликаю вас усіх підтримати кандидатуру Івана Степановича Плюща.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається Чубарову Рефату Абдурахмановичу.

 

     Поважайте своїх колег! Прошу уваги.

 

     ЧУБАРОВ Р.А.,  народний депутат України  (виборчий  округ  8, Автономна  Республіка  Крим).  Шановна  Президіє!  Шановні народні депутати! Шановні радіослухачі! Гадаю, ви звернули увагу на те, що в  моєму  виступі  як  кандидата  на  посаду Голови Верховної Ради України не було жодного заклику до того,  щоб ви  обрали  особисто мене  Головою Верховної Ради України.  Це не тому,  що я не вірю в свої сили,  а тому,  що вважаю себе реалістом і добре розумію, яка тут відбувається гра.

 

     Коли я  виступав  тут  зі  своїми  роздумами,  з  лівого боку донеслася репліка: "А что ж ты вышел на трибуну?" Виходив я тільки з  однією  метою  -  ще  раз  спробувати переконати значну частину депутатів у необхідності компромісу між фракціями як нині, коли ми намагаємося обрати Голову Верховної Ради,  так і в подальшій нашій роботі.

 

     Можливо, мають рацію ті,  котрі вважають,  що таким  чином  я даремно  забрав  час  у  Верховної  Ради.  На це я можу відповісти тільки одне:  якщо я й забрав 25 хвилин,  то тільки після того, як деякі лідери партій забрали в нас даремно вже понад місяць.

 

     Очікуваними для   мене   були   і  запитання  щодо  кримської автономії взагалі і кримськотатарської проблеми зокрема. Я вдячний депутатам  за  це і не зважаю на те,  з якою метою вони ставилися. Наявність  кримських  проблем  свідчить  про  те,  що  ми   будемо розглядати  їх  і  вирішувати  таким чином,  щоб були задоволені і кримськотатарський народ,  і всі  мешканці  Криму,  незалежно  від національності, і при цьому були забезпечені державні інтереси. До речі,  вперше кримськотатарський народ має своїх  представників  у парламенті України.  І я,  і мій колега Мустафа Джемілев,  який 15 років свого життя провів у радянських  концтаборах  як  борець  за повернення свого народу на батьківщину,  вважаємо,  що від плідної роботи  нашого  парламенту  у  великій  мірі  залежить   створення необхідних  правових  та  економічних умов для повного повернення, облаштування і відновлення прав депортованого за часів  радянської системи кримськотатарського народу.

 

     Водночас у вирішенні загальних для всіх громадян питань ми не поділяємо людей за етнічною ознакою,  оскільки всі люди страждають однаково,  і всі люди однаково мають право на життєзабезпечення як в  економічній  та  політичній,  так  і  в  культурній  сферах.  Я сподіваюся, точніше, я хочу сподіватися на те, що наступного тижня всі ми нарешті працюватимемо в округах. До кожного з нас, народних депутатів,  прийдуть зі своїми бідами наші виборці:  і українці, і росіяни,  і люди багатьох інших національностей.  На мене, до того ж,  чекають  чимало кримських татар,  які на сьогодні не мають ані роботи,  ані житла, ані навіть громадянства України. Що ми скажемо цим людям?  Невже тільки одне: що ми безголові як у прямому, так і в переносному значенні.  Я знімаю свою кандидатуру в надії на  те, що це допоможе нам обрати Головою Верховної Ради України народного депутата Плюща Івана Степановича.

 

     Дякую за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Чобіт Дмитро Васильович.

 

     ЧОБІТ Д.В.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,  НРУ).  Вельмишановний  пане головуючий!  Вельмишановні  панове  народні  депутати!  Ми  мусимо порозумітися  з  багатьох  причин,  і насамперед з огляду на надто складну економічну ситуацію.  Вона вкрай нестабільна і загрозлива. Щоб  відвернути  фінансову  катастрофу,  нам  треба згуртуватися і об'єднати свої  зусилля.  Приклад  єдності  повинні  подати  ми  - народні депутати України.

 

     Якщо ми не дійдемо згоди і парламентська криза триватиме,  то важко зараз передбачити,  чим це все може закінчитися.  Але  точно відомо  одне:  режисери з вулиці Банкової матимуть черговий привід для перекладення вини з хворої голови  на  здорову.  У  пресі  вже з'явилися   повідомлення,   що  Президент  може  видати  указ  про проведення референдуму  про  довіру  парламенту  та  про  зміни  в Конституції.  Приклад "бацьки" Лукашенка для прихильників авантюри диктатури є надихаючим  фактором.  Хоча  це  може  стати  черговою грандіозною авантюрою,  спрямованою проти самої демократії,  однак на  хвилі   загального   невдоволення   народ   підтримує   навіть найабсурдніші ініціативи.

 

     Все говорить  про  те,  що  нам конче необхідно обрати Голову Верховної Ради України та почати працювати і  брати  під  контроль ситуацію  в  Україні,  передусім  дії виконавчої влади взагалі і в галузі фінансів зокрема.  Це неможливо зробити без потужної фігури Голови  Верховної Ради України.  Саме Голова повинен забезпечити в сесійному залі атмосферу злагоди  і  взаємоповаги.  Лише  за  цієї умови  парламент  стане  законодавчою  установою,  а не політичним клубом,  саме Голова несе найбільшу відповідальність за діяльність парламенту.  Обираючи Голову Верховної Ради, ми одночасно обираємо напрям роботи парламенту на наступні чотири роки.  Дай  Боже,  щоб цей напрям був дорогою добра, злагоди і справедливості. А для того нам усім потрібен Голова Верховної Ради,  який би мав підтримку як лівих,  так і правих. Це повинна бути добре відома і авторитетна в Україні людина, яка не дозволить кинути парламент під ноги. Голова повинен   бути   досвідченим   організатором,   людиною  вольовою, врівноваженою,    наполегливою,    компетентною,    життєрадісною, відкритою,  доступною  і  самостійною.  Він  має вболівати за долю виборців, за народ, за Україну.

 

     Саме таким і є шановний та любимий у народі  Іван  Степанович Плющ.  Високо  шануючи  Івана Степановича,  його досвід,  талант і життєдайний народний гумор,  я знімаю  свою  кандидатуру  на  його користь.  Бажаю  всім  народним депутатам прийняти рішення,  яке б відповідало велінню вашого розуму і вашої совісті.

 

     Дякую за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається Танюку Лесю Степановичу.

 

     ТАНЮК Л.С.,  народний депутат України  (виборчий  округ  166, Тернопільська область).  Висока Президіє!  Шановні депутати!  Наші діалоги були небездоганні,  я це визнаю.  Даруйте,  якщо я  когось гостріше, ніж він того вартий, підколов, але як кусаєш, так і зуби зламаєш.  Один  недбало  обзиває  всіх  кандидатів,  висунутих   у п'ятницю,  пачкою,  другий верзе таке,  що й купи не тримається, а третій провокує свідомо й дивується,  що йому відплатили  так,  як він заслужив. Не беріть гріха на душу, дайте Рухові спокій, любіть Україну,  і ми знайдемо з  вами  спільну  мову,  бо  надто  велика відповідальність сьогодні перед нами всіма.

 

     Ідучи на  висунення,  ми розуміли,  що деякі невисокої моралі персонажі вдадуться до провокацій,  і не помилилися.  У радянських трамваях  висів напис:  "Не высовываться".  В Одесі писали інакше: "Высовывайся, высовывайся, будешь иметь тот еще вид". Ми, рухівці, висунулися...  Вигляд у нас нормальний,  чого я і вам бажаю. Дякую всім,  хто нас вислухав,  особливо комуністам,  які поставили мені дуже  багато  цікавих  запитань,  на які одержали гідні відповіді. Якщо комусь не вистачило - ставайте в чергу, я додам.

 

     Не дав я відповіді  лише  Олександрові  Ткаченку,  якого,  як завжди,  підвело "недержание речи",  і за наклеп, який він звів на мене та на пана Зварича, Ткаченко змушений буде давати відповідь у народному суді. Отже, до зустрічі.

 

     Не дав  я  відповіді  на  якесь  заперечення  пана соціаліста Лавриненка, якому дуже важко було сформулювати свою думку, він там щось  наговорив  про  культурний український центр у Москві чи про якийсь інший центр - йому краще знати,  що він мав на  увазі...  Я відповів   би   йому  реплікою  Маяковського:  "Ну,  вы,  товарищ, возражаете,  как будто воз рожаете!" Якщо він наполягає  на  своїх звинуваченнях,  нехай  оформить  їх офіційно - ми також призначимо зустріч у прокуратурі чи в суді; не наполягає - як то кажуть, баба з воза - кобилі легше...

 

     І кінцеве (Шум у залі).  Спокійно... Спокійно... Ти все життя

- спокійно! Ми вже мали розмову...

 

     І кінцеве.  Я  шокований,  панове   депутати,   сьогоднішньою анонімною  провокативною статейкою,  що її подали на першій полосі "Киевские ведомости".  Я прочитав цей наклеп на Івана Плюща та  на його висунення з огидою,  і мені хотілося вимити після цього руки. Як писав поет:  "Забрьохані по вуха в бруд,  лишили слід брудний і тут!" Але Бог їм суддя - ніщо нікуди не зникає...

 

     Коли Івана   Плюща  обирали  Головою  в  позаминулому  складі парламенту, я не був серед тих, на кого він спирався. Більше того, я  виступив  тоді  від  імені Народної ради із закликом не обирати Плюща.  Я навіть сказав щось там таке про демократію,  що якщо  ви оберете Плюща,  то демократія буде розплющена...  Слава Богу, мене тоді не послухали і Плюща було обрано Головою. Ми переконалися, що оцінювали його неправильно.  Він зумів об'єднати навіть той перший строкатий парламент, не підігруючи ні лівим, ні правим. Гадаю, він і  зараз  здатний  це  зробити - навіть у цій надзвичайно складній ситуації,  в яку ми з вами потрапляємо,  з  тим  дамокловим  мечем можливого розпуску парламенту.

 

     Знімаючи за  погодженням  з фракцією Руху свою кандидатуру на користь Івана Плюща,  я звертаюся до  вас,  до  непримиренних:  не будьте  такі  вперті,  як Танюк,  і не повторіть тодішньої помилки Танюка  -  проголосуйте   за   Івана   Плюща!   Це   серйозний   і незаангажований  політик,  у  нього  є своя голова на плечах,  він людина  практичної  справи.   Такий   Голова   служитиме   єдиному господареві - Україні (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Ємець  свою  кандидатуру  зняв,  депутат Кафарський - також. Слово надається Балашову Геннадію Вікторовичу.

 

     БАЛАШОВ Г.В.,  народний депутат України (виборчий  округ  27, Дніпропетровська область).  Вы знаете, все-таки эти полтора месяца потрачены не зря. Практически весь зал запомнил лозунг: "Мы должны жить в красивой стране". Потому что пока я шел к трибуне, я слышал комментарии:  "Мы должны  жить  в  красивой  стране!  За  красивую Украину!" С чем я вас и поздравляю.  Это наш первый шаг к красивой стране.

 

     Я хочу сказать  следующее.  Наверное,  надо  было  попасть  в парламент,  чтобы понять,  насколько сложной была работа с 1990 по 1998 год.  Наверное,  надо было попасть в парламент, чтобы понять, что в каждом из нас сидит коммунист,  в одних - больше, в других - меньше,  в  зависимости  от  поколения.  У   младшего   поколения, наверное, меньше, у старшего - больше.

 

     Сегодня в зале есть немного людей,  которые достойны занимать высокую должность главы парламента.  Это Александр  Мороз,  Леонид Кравчук,  Иван Плющ.  В связи с тем, что Иван Степанович в отличие от меня является,  наверное,  все-таки большим коммунистом, я хочу коммунистической  фракции,  которая  состоит из 120 человек (здесь коммунистов больше всех),  сделать от себя подарок.  Все-таки Иван Степанович  больше подходит на эту должность,  потому что он лучше понимает ваше поколение.

 

     Но от себя я хочу напомнить,  что я  не  только  снимаю  свою кандидатуру  в  пользу Ивана Степановича Плюща,  но и призываю вас поддержать (и просить Ивана Степановича,  если  он  будет  избран) идею  введения  десятипроцентного налога,  свободной экономической зоны на территории всей Украины.

 

     Запомните эту картинку:  красивая Украина - это наше будущее, это наш единственный выход.  Верю, что мы обязательно будем жить в красивой стране!

 

     Спасибо (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Кириченко  зняв  свою   кандидатуру,   і депутат Білоус також зняв свою кандидатуру.  Таким чином, у списку для таємного голосування залишилися  дві  кандидатури:  Плющ  Іван Степанович і Павловський Михайло Антонович.

 

     Перед тим   як   надати  слово  голові  тимчасової  Лічильної комісії,  я надаю слово з процедури депутату Мартинюку.  Від нього надійшло письмове звернення.

 

     МАРТИНЮК А.І.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Шановні   колеги!   За достовірними відомостями, на обрання Івана Степановича Плюща в цей зал кинуто величезну суму коштів.  Називається цифра -  450  тисяч доларів.

 

     Ті, хто виконує роль купців,  нахабно й цинічно пропонують (у тому числі і представникам фракції комуністів) по 10 тисяч доларів за кожен відданий у їхні руки чистий бюлетень.

 

     Про Івана   Степановича  тут  говорили  хороші  слова.  Іване Степановичу,  я вірю,  що ви не стоїте за цим підкупом! Якщо ви за цим справді не стоїте і маєте совість,  я закликаю вас відмовитися від цього бруду і зняти свою кандидатуру.  Тоді це  буде  чесно  й порядно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Чорноволу.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановні колеги! Коли Іван Степанович  Плющ  подасть  у  суд  на фракцію комуністів і на мого колишнього  колегу  -  колишнього  першого  секретаря  Львівського міськкому Компартії, тоді всі члени нашої фракції підуть свідками, бо жодної копійки ні від кого ми мати не будемо і  всі  до  одного проголосуємо за Івана Степановича Плюща.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Надійшла   пропозиція   депутата   Марченка.   За наполяганням керівництва фракції  пропонується  обрати  до  складу тимчасової  Лічильної  комісії  від  цієї  фракції Малолітка Івана Федоровича  замість  депутата  Тетяни  Задорожної.   Мабуть,   нам спочатку треба вивести зі складу комісії депутата Задорожну. Треба це робити? Треба.

 

     Хто за те,  щоб вивести зі складу Лічильної комісії  депутата Задорожну, прошу проголосувати. Увімкніть систему.

 

     "За" - 92.

 

     Я не розумію, в чому справа? Чому?

 

     Слово для репліки надається депутату Марченку.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.   Уважаемые  депутаты!  Я  хочу  обратить  ваше внимание на то,  что Счетная комиссия избиралась из представителей фракций.  Если  человек вышел из нашей фракции,  он не имеет права представлять  интересы   Прогрессивной   социалистической   партии Украины  и  не  может  оставаться  в  Счетной комиссии.  Это будет грубейшим нарушением Регламента,  грубейшим нарушением процедуры и даст нам право оспорить любое решение, принятое комиссией.

 

     Исходя из  этого  я  прошу вас проголосовать за то,  чтобы по требованию фракции вывести Задорожную из состава Счетной  комиссии и  включить  в состав комиссии представителя фракции Прогрессивной социалистической партии Украины Малолитко Ивана Федоровича.

 

     Спасибо. Прошу провести голосование в поименном режиме.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви ж знаєте,  що є Регламент,  порушувати який не можна  й  не  потрібно!  Ми  за  персоналії в поіменному режимі не голосуємо.  Вноситься  пропозиція  вивести  депутата  Задорожну  з Лічильної  комісії і ввести депутата Малолітка.  Я прошу поставити цю пропозицію на голосування.  Увімкніть систему. Iде голосування. Депутате Чиж, не заважайте. Роблю вам зауваження.

 

     "За" - 105.

 

     Слово має  голова тимчасової Лічильної комісії Мішура Валерій Дмитрович.

 

     МIШУРА В.Д.,  голова тимчасової Лічильної  комісії  Верховної Ради  України  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, КПУ).  Шановні народні депутати!  Членів Лічильної комісії я прошу зібратися  через  три хвилини в кінозалі для підготовки бюлетенів. На підготовку їх нам потрібно не менше години,  тобто о 18  годині ми зможемо запросити вас до залу.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є   запитання?  Прошу  відвести  для  запитань  5 хвилин.

 

     Слово для запитання надається депутату Єльяшкевичу. Прошу.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  народний депутат  України  (виборчий  округ 182, Херсонська область). Партия "Громада". Уважаемый председатель Счетной комиссии!  Я прошу вас обратить  внимание  на  официальное заявление  с  трибуны депутата Марченко о грубейшем нарушении им и его  коллегами  по  Прогрессивной  социалистической  партии   норм Конституции.  Они не голосуют лично, как того требует Конституция! Это  грубейшее  нарушение.  Исходя  из  этого  мы  сейчас  так   и проголосовали.  После рассмотрения Счетной комиссией этого вопроса мы выведем их представителя и проголосуем за,  но мы  должны  дать правовую оценку этому вопросу.

 

     Спасибо.

 

     МIШУРА В.Д.  Правовая  оценка  будет  состоять в том,  что мы обязаны сразу переголосовать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Запитань немає?  Немає.  Ми не закрили засідання. Лічильна комісія пішла працювати. Я прошу на хвилинку затриматися. У нас є надзвичайно важливе питання: нам потрібно створити комісію для  роботи над проектом бюджетної резолюції.  Шановні колеги!  Це стосується всіх без винятку.  Нам  потрібно  включити  до  порядку денного   це  питання  і  сьогодні  створити  комісію.  Слово  для пропозиції  надається  депутату  Бандурці.   Прошу   всіх   сісти. Заспокойтесь. Буде голосування.

 

     БАНДУРКА О.М.  Шановні депутати! До 15 червня ми повинні були розробити проект бюджетної резолюції,  тобто встановити для  уряду параметри розробки проекту бюджету держави на 1999 рік. Підготовча депутатська група вносить на ваш розгляд пропозицію про  утворення Тимчасової   спеціальної   комісії   Верховної  Ради  України  для підготовки бюджетної резолюції.  Кандидатури,  включені до  складу комісії, погоджені з усіма фракціями. Я назву їх прізвища, якщо ви погодитесь.

 

     Від фракції  Компартії  -  Гуренко,   Дорогунцов,   Кузнєцов, Луценко;  від фракції НДП - Богословська,  Рибак, Салигін, Супрун; від фракції Народного руху  -  Асадчев,  Жовтяк,  Юхновський;  від фракції  "Громада"  -  Павловський,  Турчинов;  від  фракції блоку Соціалістичної та Селянської партій - Станков, Суслов; від фракції Соціалдемократичної  партії (об'єднаної) - Мельничук;  від фракції Партії   зелених   -   Белоусова;   від    фракції    Прогресивної соціалістичної партії - Тихонов; від позафракційних - Коломойцев і Кощинець.

 

     Я прошу,   Павле   Iвановичу,   поставити   цей   проект   на голосування,  щоб  ми  могли  вже завтра розпочати роботу.  Якщо є запитання, я готовий відповісти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спочатку  прошу  включити  до   порядку   денного питання  про  утворення  Тимчасової  спеціальної комісії Верховної Ради для підготовки бюджетної резолюції.

 

     Хто за те,  щоб включити це питання до порядку денного, прошу визначитися і проголосувати. Увімкніть систему.

 

     "За" - 271.

 

     Рішення про   включення  цього  питання  до  порядку  денного прийнято.

 

     Які будуть зауваження? Депутат Мартинюк. Прошу.

 

     МАРТИНЮК А.I.  Шановний  Олександре  Марковичу,   прошу   вас пояснити  таке.  От  у мене є проголосоване персональне доручення, вами ж написано про те,  що ця комісія формується таким чином: від фракції  комуністів - чотири депутати,  від НДП - три,  від Руху і "Громади" - по два і так  далі.  Чому  порушено  цю  домовленість? Наприклад, від НДП запропоновано також чотирьох депутатів.

 

     БАНДУРКА О.М.  Відповідаю, Адаме Iвановичу. Коли ми працювали з керівниками фракцій і з фракціями,  то ми  не  обмежували  їх  у кількості представників. Ми виходили з того, що ці депутати здатні працювати як професіонали (Шум у залi).

 

     Шановні депутати! Не треба шуміти. Ви ж будете це голосувати.

 

     Якщо Компартія хоче збільшити своє  представництво  до  п'яти чоловік,  називайте  п'яту  кандидатуру - і ми її включимо.  Немає заперечень? Я дописую: Александровська.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Домовились.  П'ятий   представник   від   фракції комуністів - депутат Александровська.

 

     Від НДП усі чотири кандидатури погоджені?

 

     БАНДУРКА О.М. Усі кандидатури погоджені.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від   Руху   три  представники  також.  "Громада" наполягає,  щоб включити третього свого  представника  -  депутата Полякова.

 

     БАНДУРКА О.М. Поляков. Записали.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Фракція   Соціалістичної   і   Селянської  партій погоджується.  Фракція Соціал-демократичної  партії  погоджується. Фракція  зелених  погоджується  (Шум у залі).  Від фракції зелених хто?

 

     БАНДУРКА О.М. Записали, записали...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від  фракції  ПСПУ   слово   надається   депутату Марченку. Він внесе пропозицію.

 

     МАРЧЕНКО В.Р. Уважаемые депутаты! Кандидатура Тихонова Сергея Андриановича согласована с фракцией ПСПУ.  И  я,  Павел  Иванович, прошу все-таки не продолжать традицию,  которую активно навязывает Александр Александрович,  после клеветы в адрес ПСПУ не давать нам возможности выступить с репликой либо задать вопросы.

 

     Сейчас Ельяшкевич  дал  свободную трактовку голосования нашей фракции. Я еще раз напоминаю - без рассмотрения вопроса...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу вимкнути мікрофон.  Виступ не по темі.  Все зрозуміло щодо проекту постанови?  Можемо голосувати в цілому?  Не потрібно голосувати за основу?

 

     Ставиться на голосування проект  постанови  в  цілому.  Прошу підтримати. Іде голосування.

 

     "За" - 256.

 

     Рішення прийнято.   Поздоровляю,   справилися  з  надзвичайно великою справою.

 

     БАНДУРКА О.М. Завтра об 11 годині я прошу комісію зібратися в залі засідань і нарад.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Три  депутати наполягають на виступі з процедури. Депутат Масенко. Прошу.

 

     МАСЕНКО О.М.,  народний депутат України (виборчий округ  147, Полтавська   область).   Дякую,   Павле  Івановичу.  У  мене  таке запитання:  чи  зроблено  все-таки  аналіз,  скільки  членів  цієї комісії  будуть  представляти Київ і скільки - регіони.  Тому що в нас, коли бюджет складається...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу  вимкнути  мікрофон.  Виступ  не  по  темі. Питання проголосовано. Депутат Марченко (Шум у залі).

 

     Я прошу  уваги!  Депутате  Чиж,  я роблю вам друге зауваження щодо некоректної поведінки на засіданні.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция Прогрессивной социалистической  партии Украины.  Павел  Иванович,  я  прошу  вас  поставить  на поименное голосование  предложение  включить  в  повестку  дня   вопрос   об изменении состава Счетной комиссии.  Потому что работа и подсчет с нарушением процедуры будут никому не  нужны!  Прошу  поставить  на поименное  голосование  предложение  о  включении  этого вопроса в повестку дня.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Оголошується перерва до 18 години. Після перерви виконаємо всі ваші побажання.

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні депутати,  прошу зайняти місця в залі. Продовжуємо роботу.

 

     Слово надається голові тимчасової Лічильної комісії  депутату Мішурі Валерію Дмитровичу. Прошу.

 

     МІШУРА В.Д.  Шановні  народні  депутати!  Тимчасова  Лічильна комісія оголошує порядок голосування.  Ми відводимо на голосування 45 хвилин.  Комісія прийняла таке рішення. У бюлетень для таємного голосування внесено два прізвища народних депутатів кандидатів  на посаду  Голови  Верховної  Ради України - Павловського і Плюща.  Є третій рядок:  "Не підтримую жодного кандидата". Я ще раз нагадую: позначку  треба зробити лише в одному з пустих квадратів.  Якщо до мене немає запитань,  то ми запрошуємо вас  усіх  на  голосування. Голосування завершиться о 19 годині 5 хвилин.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є запитання. Депутат Чиж.

 

     ЧИЖ І.С.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ  190, Хмельницька  область).  Лівий   центр.   Валерію   Дмитровичу,   я інформацію  вашу  зрозумів,  і  фракція зрозуміла.  Я звертаюся до головуючого.  Павле Івановичу,  я думаю,  що в  нас  є  можливість сьогодні провести голосування, кількість присутніх у залі дозволяє нам це зробити,  і я хотів би,  щоб ми проголосували  рішення  про продовження  засідання для голосування.  Думаю,  що ми ще сьогодні будемо  мати  результат.  Нехай  чітко  скаже  Валерій  Дмитрович, скільки нам треба часу, щоб провести голосування.

 

     І ще хочу зауважити вам як головуючому: коли я прошу слова з порядку ведення,  то  це  не  означає,  що  я порушую   якісь   норми  Регламенту.  Ви  ще  молодий  головуючий, навчитеся, я думаю.

 

     Дякую.

 

     МІШУРА В.Д.  Іване Сергійовичу,  я хочу нагадати ще  раз:  на підготовку   бюлетеня   нам   потрібна  1  година  15  хвилин.  Ми намагаємося час скоротити, але не все виходить.

 

     Взагалі 45 хвилин на голосування вистачає,  але  іноді  ще  й після закінчення голосування підходять декілька чоловік. Коли це в межах п'яти хвилин,  думаю,  це не буде серйозним порушенням. І на підрахунок і підготовку протоколів треба ще 30 хвилин.  От з цього і виходьте, будь ласка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Зварич.

 

     ЗВАРИЧ Р.М.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий  округ,  НРУ).  Шановний  головуючий! Шановні народні депутати України!  Я хочу звернути вашу  увагу  на те,   що   пропозиція   продовжити   сьогоднішнє   засідання  була проголосована,  але вона не набрала достатньої кількості  голосів. Тому я навіть не пропоную,  а тільки звертаю увагу головуючого, що він не має іншого  виходу,  як  оголосити  перерву  до  10  години завтрашнього дня.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще є запитання? Депутат Марченко. Прошу.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Уважаемый  председатель  Счетной  комиссии!  Я обращаюсь к вам как к депутату уже второго созыва.  Вы должны  уже как-то  ориентироваться  в  Регламенте,  знать его нормы.  Зачитаю часть вторую статьи 4.2.3: "Депутатські групи (фракції) відповідно до  цього  Регламенту  мають  право  на  пропорційне  (виходячи  з кількості їх членів) представництво в усіх органах Верховної  Ради та офіційних парламентських делегаціях..." и так дальше.

 

     Я говорю о ситуации, которая сложилась. Фракция Прогрессивной социалистической партии Украины имеет право быть представленной  в Счетной  комиссии,  но она не представлена в результате того,  что один депутат перебежал в другую фракцию,  ушел от нас. Считаете ли вы,  что  подсчет  голосов и результаты голосования будут признаны правильными,  когда одна фракция не имеет своего  представителя  в Счетной комиссии? Ведь вы знаете, что есть другие нормы Регламента

- о том,  что если нарушена процедура и нормы принятия закона,  то закон не вступает в силу. Это касается и результатов голосования.

 

     Павел Иванович, я прошу...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу вимкнути мікрофон депутата Марченка.

 

     МІШУРА В.Д. Разрешите, я отвечу.

 

     Перше. Це  проблема,  яку  має  вирішувати Верховна Рада.  Ви знаєте, як вона голосувала.

 

     Друге. У нас достатня кількість членів комісії для того,  щоб наші рішення були легітимними навіть без одного члена комісії, хоч ви так і не вважаєте.

 

     Дякую і запрошую всіх на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні     народні     депутати!     Розпочалось голосування.  Депутати  отримують  бюлетені.  Оголошую  перерву на голосування.

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати,  продовжуємо  роботу. Прошу займати місця в залі.

 

     Слово має голова тимчасової Лічильної комісії депутат Мішура. Прошу.

 

     МІШУРА В.Д.  Шановні народні депутати!  Дозвольте  ознайомити вас  зі  змістом  протоколу засідання тимчасової Лічильної комісії Верховної Ради України від 22 червня 1998 року.

 

     На засіданні були присутні із 21 19 членів Лічильної комісії. Слухали:  про  підсумки  таємного  голосування  по  виборах Голови Верховної Ради України.

 

     У бюлетень  для  таємного  голосування  по   виборах   Голови Верховної  Ради  України  були включені кандидатури:  Павловського Михайла Антоновича, Плюща Івана Степановича.

 

     На підставі  результатів   таємного   голосування   тимчасова Лічильна комісія встановила: кількість народних депутатів України, внесених у списки  для  таємного  голосування,  -  440;  кількість народних  депутатів  України,  які  одержали бюлетені для таємного голосування,  - 388;  кількість народних  депутатів  України,  які взяли участь у голосуванні,  - 343;  кількість бюлетенів, визнаних недійсними, - 8.

 

     За Павловського   Михайла   Антоновича    проголосували    70 депутатів, за Плюща Івана Степановича - 205 народних депутатів. Не підтримують жодного кандидата 60 депутатів.

 

     Відповідно до частини першої статті 88  Конституції  України, глав  3.7  і  4.3  Регламенту  Верховної  Ради  України  тимчасова Лічильна комісія вирішила вважати необраним Голову Верховної  Ради України.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Запитання   є   до  голови  тимчасової  Лічильної комісії? Немає. Засідання оголошується закритим. Ранкове засідання Верховної Ради розпочнеться завтра о 10 годині.

 

     До побачення!

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку