ЗАСІДАННЯ СОРОКОВЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.  19  ч е р в н я  1998  р о к у.

                         10 г о д и н а.

 

     Веде засідання член Президії першої сесії Верховної Ради

     України СИМОНЕНКО П.М.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Біля столів реєстрації зареєструвалися   327   народних   депутатів.   Ранкове  засідання оголошується відкритим.

 

     Сьогодні відповідно  до  Регламенту  ми  продовжуємо  розгляд питання про обрання Голови Верховної Ради України.  Прошу народних депутатів записатися для внесення пропозицій щодо кандидатур.

 

     З процедури? Будь ласка, увімкніть мікрофон Івана Сергійовича Чижа.

 

     ЧИЖ І.С.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ  190, Хмельницька область). Дякую, Петре Миколайовичу. Об'єднана фракція соціалістів і селян "Лівий центр".  Шановні колеги!  Якщо сьогодні ми матимемо такий самий нульовий  результат,  який  мали  впродовж півтора  місяця,  пропоную  наступного  тижня працювати в округах. Мені здається,  що після  того  депутати  приїдуть  з  дещо  іншим зарядом,  аніж  вони  отримують  тут,  у  Верховній  Раді,  і поза Верховною  Радою.  Людям  набридло  штучне  блокування  діяльності Верховної Ради.

 

     Нагадаю, що  вчора  у  своєму  зверненні  до народу Президент сказав,  що власними указами регулюватиме економічні питання. А це ж  відповідно до Конституції має робити Верховна Рада.  Ми знаємо, що таке паралельне правотворення, ще від тих часів, коли творилися декрети  Кабінету  Міністрів.  Невже  Верховна  Рада не усвідомлює глибини можливих наслідків для  України,  спричинених  відсутністю законодавчого органу в правовому полі держави.

 

     Тому пропоную:  якщо  цього  разу  не буде обрано Голову,  то наступного тижня працювати в округах!

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Кірімова.

 

     КІРІМОВ І.З.,  народний  депутат  України (виборчий округ 95, Київська  область).  Дякую.  Шановна  Президіє!   Шановні   колеги депутати!  Усі ми добре розуміємо,  що сьогодні п'ятниця,  тож, як завжди, після 12 години в залі залишиться половина депутатів. Тому навіть якщо сьогодні буде висунуто кандидатуру претендента на пост Голови Верховної Ради,  то навряд чи ми зможемо  її  обговорити  і прийняти якесь рішення.

 

     Тому знову  звертаюся  до вас із таким проханням:  від кожної фракції та позафракційних  виділити  певну  кількість  людей,  які повинні  зібратися в певному місці та обговорювати питання обрання Голови Верховної Ради для того,  щоб знайти компроміс.  I коли вже буде  внесено  кандидатуру в зал,  щоб ми одностайно обрали Голову Верховної Ради.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Якщо  ви  з  процедури хочете  висловитися,  то  я  обов'язково надам вам таку можливість відповідно до Регламенту,  але  прошу,  щоб  нам  не  гаяти  часу, говорити тільки з процедури.

 

     Увімкніть, будь ласка, мікрофон народного депутата Чорновіла.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).   Петре   Миколайовичу, все-таки Чорновола.  Шановні колеги, гадаю, починати ще одне коло, попередньо не порадившись, - безглуздо, результат буде той самий.

 

     Учора ми це побачили. Після вчорашнього голосування збиралася Погоджувальна рада фракцій: може, ми щось придумаємо...

 

     Я не розумію,  чому не було ініціативи скликати Погоджувальну раду сьогодні вранці,  ми ж могли  вранці  зустрітись.  Якось  так сталося, що ніхто цю справу не продумав.

 

     Очевидно, треба зараз зібрати керівників фракцій на засідання Погоджувальної ради і  хоча  б  годину  порадитись,  що  нам  далі робити.  Можливо,  дійдемо  якогось  розумного висновку.  Сьогодні повторювати механічно ще одне коло, гадаю, недоцільно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть,   будь   ласка,   мікрофон   народного депутата Павловського.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  народний  депутат  України (виборчий округ 188,  Хмельницька область).  Дякую.  Фракція  "Громада".  Шановний Петре  Миколайовичу!  Привертаю  вашу увагу до того,  що депутатам роздано пропозиції Мороза,  депутата  Пухкала  і  мою  щодо  зміни процедури.   Ми   пропонуємо  рейтинговим  голосуванням  визначити кандидатури, які можна було б внести до бюлетеня.

 

     Усі ми вже переконалися,  що оці наради  Погоджувальної  ради нічого не дають. Вони, може, про щось і домовляються, але депутати вилучаються з активної роботи і взагалі з будь-якої діяльності.

 

     Тому пропоную звернутися до тих пропозицій,  які роздано.  Ми могли  б  уже  сьогодні обрати Голову Верховної Ради,  якщо хочемо зробити добро Україні та її народові.

 

     А керівників фракцій треба відправити  відпочивати,  тоді  ми розв'яжемо всі проблеми.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Коли я надавав слово з процедури,  то була піднята лише одна рука,  а  тепер  уже  багато депутатів бажають виступити.  Тому,  будь ласка,  запишіться,  хто хотів би висловитися з процедури,  і ми порадимося,  скільки  часу відвести для процедурних питань. Достатньо 5 хвилин? Достатньо.

 

     Будь ласка,  голосуємо  пропозицію  відвести  на  обговорення процедурних питань 5 хвилин.

 

     "За" - 180.

 

     Рішення прийнято.

 

     Слово надається народному депутату Цибенку.

 

     ЦИБЕНКО П.С.,  народний депутат України (виборчий округ  110, Луганська   область).   Спасибі,   Петре   Миколайовичу.   Фракція комуністів. Шановні колеги! Підтримую пропозицію Iвана Сергійовича Чижа,  але хочу її доповнити суттєвим зауваженням. Може, справді є потреба,  щоб протягом наступного  тижня,  який  ми  попрацюємо  в округах (що дуже назріло), доручити Погоджувальній раді спробувати знайти якесь погоджене рішення,  а потім,  повернувшись з округів, ми могли б проголосувати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  надається  народному  депутату  Шушкевичу. Будь ласка.

 

     ШУШКЕВИЧ В.Г.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада"). Передайте слово депутату Ельяшкевичу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ввімкніть мікрофон народного депутата Єльяшкевича.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 182,  Херсонська область). Уважаемые коллеги! Я считаю, что стыдно будет  нам  ехать  в  округа,  потому  что не о чем говорить - нет результатов нашей работы.

 

     Я все-таки  возвращаюсь  к  предложениям,  которые  высказаны депутатами  фракции "Громада",  в том числе Пухкалом,  Павловским, предложению депутата Мороза об изменении  процедуры.  Пока  мы  не изменим процедуру, пока не проведем рейтинговое голосование, очень мала надежда на то,  что мы что-то изменим.  К  сожалению,  лидеры показали неспособность договариваться. Давайте увидим в сессионном зале реальную расстановку  сил,  реальный  рейтинг  кандидатов  на должность Председателя Верховной Рады.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозицій надається народному депутату Долженку.

 

     ДОЛЖЕНКО Г.П.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Спасибо, Петр Николаевич. Фракция коммунистов Украины.  Мы из создавшегося положения  найдем выход   тогда,   когда  все  фракции  будут  принимать  участие  в голосовании.  А не так,  как вчера,  когда практически те же самые фракции  заблокировали проведение выборов.  То есть они фактически не принимали участия в голосовании. Прежде всего фракции Руха, НДП и Социал-демократической партии Украины. Это первое.

 

     Второе. Я  думаю,  что три кандидата,  которые набрали больше всех голосов,  имеют право на то,  чтобы повторно проголосовать их кандидатуры  по  одной,  в зависимости от того,  кто больше набрал голосов.  Предлагаю повторить  сегодня  это  голосование  по  трем кандидатурам   -  скажем,  Петр  Николаевич  Симоненко,  Александр Александрович Мороз и третий, кто набрал больше голосов, и избрать Председателя Верховного Совета.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Глухівському.

 

     ГЛУХIВСЬКИЙ Л.Й.,  народний депутат України (багато-мандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Фракція Народного  руху. Шановний  пане  головуючий!  Шановні  колеги народні депутати!  Ми переконалися,  працюючи понад  місяць,  що  метод  обрання  Голови Верховної   Ради,   передбачений  Регламентом,  за  даних  умов  є недієвим.  Ми мусимо його замінити, інакше товктимемося ще два або й три місяці і Голову Верховної Ради не оберемо.

 

     Вважаю слушною пропозицію,  яка вже висловлювалася, щоб зараз засіла за роботу Погоджувальна рада.  Гадаю,  вона  повинна  дійти висновку,  що  ми  маємо  вдатися  до  пакетного  або  так званого комплексного  голосування.   Погоджувальною   радою   мають   бути враховані  інтереси  всіх  протилежних  сил,  які  не  можуть бути погоджені за звичайного голосування.  Тут можна задіяти не  тільки Голову,  а  й  заступників  Голови,  а також голів усіх профільних комітетів, можливо, навіть заступників голів профільних комітетів. Так ми зможемо дійти до погодженого рішення. I тоді оберемо Голову Верховної Ради.

 

     А їхати  в  округи  недоцільно,  бо  нічого   сказати   нашим виборцям.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Ткаленку.

 

     ТКАЛЕНКО I.I.,  народний  депутат України (виборчий округ 90, Київська область).  Шановні колеги! Сьогодні ми з вами повернулися до того,  що мали рівно тиждень тому.  Минулого четверга ми були в глухому куті,  в якому перебуваємо нині.  Перестаньмо  висуватися, годі   бавитися   в  те,  що  ми  бавимося.  Є  дві  конструктивні пропозиції.

 

     Перша. Розширити  нашу  конструктивну  раду,   провести   її, обговорити у фракціях і потім уже голосувати.

 

     I друга.  Ми з вами маємо рейтинг. У нас є два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.  Пропоную внести до  бюлетеня прізвища Петра Миколайовича Симоненка та Олександра Олександровича Мороза,  проведемо  голосування  по  цих  двох  кандидатурах,  які набрали найбільше голосів, і з'ясуємо, хто з них може бути Головою Верховної Ради.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Час,  відведений  для   обговорення   питань   із процедури, вичерпано.

 

     Ви хотіли внести пропозицію,  Олександре Олександровичу? Будь ласка.

 

     МОРОЗ О.О.,  народний депутат  України  (виборчий  округ  92, Київська область).  Як член тимчасової Президії хочу запропонувати таку процедуру.  Щоб  ми  не  намагалися  обійти  один  одного  та виставити на голосування після обіду в п'ятницю якусь кандидатуру, давайте  відразу  домовимося,   що   сьогодні   не   проводитимемо результативне  голосування по будь-якій кандидатурі.  Таким чином, якщо буде  висунуто  кандидатуру,  наприклад  від  правої  сторони парламенту,  то нехай вони не хвилюються, ніхто не наполягатиме на тому,  щоб голосувати сьогодні.  Можна буде спокійно готуватися до реалізації цієї процедури.

 

     Останні тижні,  а також учорашній та позавчорашній дні ще раз підтвердили,  що  Погоджувальна  рада  фракцій  ні  до   чого   не домовиться. Навіть якщо ми розширимо це коло, теж нічого не буде.

 

     Тому я  вкотре  наполягаю:  давайте  цю  частину  процедури - висунення пройдемо,  а потім проведемо нараду й поговоримо, як нам бути далі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від фракції НДП наполягають на слові з процедури. Будь ласка, увімкніть мікрофон депутата Ємця.

 

     ЄМЕЦЬ О.І.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НДП).  Фракція  НДП.  Шановні колеги! Звертаю вашу увагу, що час, витрачений на цю, здавалося б, безглузду  боротьбу,  не  зовсім  втрачений.  Ми  трохи  навчилися слухати,  розуміти один одного,  після  передвиборних  баталій  ті люди,  які  зовсім  не  розмовляли одні з одними,  сьогодні здатні сісти за стіл,  розмовляти,  домовлятися, пити разом чай. Повірте, це  досить серйозне досягнення і просування до сформування органів Верховної Ради.

 

     Я підтримую,  на мій погляд, досить розумну пропозицію колеги Цибенка з фракції Комуністичної партії. Нам потрібно зробити паузу до вівторка,  подумати,  попрацювати,  і те,  що ми наробили за ці дні,  довести  до  якогось  логічного  завершення,  а  у  вівторок провести голосування.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від  фракції  Партії  зелених  України  слово   з процедури надається депутату Самойленку.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.,  народний  депутат України (багато-мандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Голова "Зеленого світу", фракція зелених.  Шановні депутати! Скільки ми вже споглядаємо оцю нами шановану Президію,  яка  повинна  була  б  організувати  нашу роботу!  Але вони нас так організовують, що ми постійно заходимо в якийсь глухий кут.

 

     Подумаймо і,  можливо,  змінімо Президію.  Може,  нові люди з новими  підходами  якимось  чином  організують  нашу роботу,  і не будуть з нас люди сміятися!

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна й так зробити,  але це як у тому  анекдоті: якщо  поголити,  то  що від того зміниться?!  У залі залишаться ті самі народні  депутати,  ті  самі  фракції,  ті  самі  ідеологічні переконання,  ті  самі  впливові структури поза парламентом будуть впливати  і  таке  інше.  Тому,  шановні  народні  депутати,  якщо проблема  тільки  у  тому,  щоб  змінити  робочу  Президію,  то це нескладна проблема,  її можна швидко  розв'язати,  але  від  цього нічого не зміниться в залі.

 

     Час, відведений для обговорення процедурних питань, вичерпано (Шум у залі).  Шановні народні депутати,  я  дуже  прошу:  якщо  є бажання  висловитися  від  фракції,  то  у відведений для того час підійдіть,  будь ласка,  і поінформуйте  про  це.  Так  же  просто неможливо працювати!

 

     Були висловлені такі пропозиції: останній тиждень працювати в округах;  зробити перерву чи для фракцій  (дві  фракції  на  цьому наполягають),  чи для того,  щоб провести засідання Погоджувальної ради;  провести  рейтингове  голосування   щодо   кандидатур   для висунення та обрання; проголосувати стосовно трьох кандидатів, які набрали  найбільшу  кількість  голосів;  знову  порушено   питання пакетного  голосування  і  було  запропоновано  сьогодні  висунути кандидатури,  а  після  цього  тут,  у  залі,  провести  збори  та обмінятися думками, щоб якось узгодити наші позиції.

 

     Звертаюся до  колег,  які  внесли  ці пропозиції,  зокрема до Івана  Сергійовича.  Іване   Сергійовичу,   зрозуміло,   що   ваша пропозиція конструктивна,  я можу поставити її на голосування, але все-таки за цієї ситуації треба спочатку  завершити  організаційні питання, обрати керівництво Верховної Ради, керівництво комітетів, організувати нашу роботу і лише потім їхати в округи.

 

     Іван Сергійович наполягає на  голосуванні  своєї  пропозиції. Ставлю на голосування. Будь ласка, проголосуйте.

 

     "За" - 61.

 

     Пропозицію не підтримано.

 

     З мотивів   голосування?   Будь   ласка,  увімкніть  мікрофон депутата Марченка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  народний депутат України (виборчий округ 161, Сумська  область).  Фракция  Прогрессивной социалистической партии Украины.  В который раз вынужден сделать  вам  замечание,  что  вы нарушаете  Регламент.  По  процедурным  вопросам после выступления записанных депутатов каждая фракция имеет право на выступление. Вы фракцию  Прогрессивной социалистической партии лишили этого права, хоть я,  как предусмотрено Регламентом, поднимал руку. И слово для выступления   по   мотивам   голосования   дается  до  голосования предложения.

 

     Наша фракция предлагает работать  в  субботу,  воскресенье  и понедельник   для  того,  чтобы  избрать  Председателя  Верховного Совета. Никаких округов! Начинают действовать указы Президента, мы можем противостоять им, только наладив работу Верховного Совета. И если бы вчера коммунисты, "Громада" и социалисты не предали селян, то Председатель Верховного Совета был бы избран.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире Романовичу,  шановний, я поставлю вашу пропозицію на голосування,  але  дозвольте  (я  ніколи  раніше  не вдавався до такого) порадити вам: будь ласка, візьміть підручник з арифметики для першого класу і порахуйте,  щоб  збагнути,  в  чому вона полягає, та арифметика. Тоді ви зрозумієте, про що кажете.

 

     Внесено пропозицію  працювати  в  пленарному режимі в суботу, неділю і понеділок. Я ставлю її на голосування (Шум у залі).

 

     Поіменно? Хто за те,  щоб  проголосувати  дану  пропозицію  в поіменному  режимі,  прошу  визначитися.  Увімкніть,  будь  ласка, систему.

 

     "За" - 169.

 

     Рішення прийнято.

 

     Пропозиція щодо пленарної роботи в суботу, неділю і понеділок ставиться на голосування в поіменному режимі. Прошу голосувати.

 

     "За" - 211.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Будь ласка, висвітліть по фракціях. За: фракція комуністів - 104 з 108;  НДП - 2 з 40;  Руху -  6  із  14; "Громада" - 32 із 35;  фракція Соціалістичної та Селянської партій

- 26 із 29;  Соціал-демократичної партії (об'єднаної) - 14 із  17; зелених  -  4 з 13;  Прогресивної соціалістичної партії - 10 з 12; позафракційні - 13 з 15.

 

     Отже, рішення не  прийнято.  Працюємо  в  раніше  визначеному режимі.

 

     Щодо інших пропозицій,  які стосувалися рейтингу.  Гадаю, ви, Михайле Антоновичу,  розумієте,  що найоб'єктивніший рейтинг тоді, коли    відбувається   результативне   голосування.   Тоді   чітко визначається позиція кожної фракції,  кожного народного  депутата. Все,  що  стосуватиметься  так званого рейтингу,  не відповідатиме реаліям, які вже склалися тут, у залі, і ми просто марнуватимемо з вами час.

 

     Далі. Пропозиція  визначитися  стосовно трьох кандидатів.  Не хочу порушувати Регламент.  Можна було б діяти  за  цією  логікою, проте  в  Регламенті  стосовно обрання Голови Верховної Ради чітко визначено,  хто має право висувати, і народні депутати мають на це право.

 

     Пропозиція провести збори після висунення,  яку вніс народний депутат  Мороз.  Я  повторюю:  він  запропонував  зараз   провести висунення  кандидатів  на посаду Голови Верховної Ради.  Потім для того,  щоб Секретаріат підготував відповідні документи,  оголосити перерву,  під  час  якої  провести  збори  народних депутатів,  де обговорити проблеми,  які виникли,  висловити думки  і  спробувати знайти вихід із цієї ситуації.  А голосування провести у вівторок. Так, Олександре Олександровичу?

 

     Є конкретна пропозиція,  я хочу поставити її на  голосування. Зрозуміло,   шановні   народні   депутати?   Зрозуміла   в  цілому пропозиція.

 

     Будь ласка, визначтеся. Голосуємо.

 

     "За" - 210.

 

     Рішення не прийнято.

 

     З мотивів голосування? Будь ласка, Олександре Олександровичу.

 

     МОРОЗ О.О.  Шановні депутати!  Я хочу пояснити,  в чому  суть справи.  Нам  не потрібно штучно зволікати розгляд питання.  Якщо, наприклад,  якась фракція хотіла б сьогодні провести  голосування, то  протилежна  фракція  висуне  п'ятнадцять  кандидатів і два дні говоритиме довкола тих або тих кандидатур.  Ми  втратимо  час.  Не треба  цього  робити.  Адже  ми  тут  один за одного вже нічого не вигадаємо.  Треба  робити  так:  хай  ті,  які   хочуть   висунути кандидатури, висувають. Ми тоді відкладаємо це питання на пізніше, а зараз могли  б  провести  нараду  й  розібратися  в  суті  даної проблеми.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. А у вівторок голосувати!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати!  Ми  проголосували цю пропозицію, за - 210 депутатів, тобто більшість народних депутатів не підтримала цю пропозицію.

 

     Усі пропозиції,  внесені  стосовно  процедури,  обговорено  й проголосовано.

 

     Шановні народні  депутати!   Фракції   звернулися   офіційно, відповідно  до  Регламенту,  з  проханням  оголосити  перерву  для засідання Погоджувальної ради.

 

     Користуючись правом  головуючого  на   цьому   засіданні,   я оголошую  перерву  на  45 хвилин для того,  щоб провести засідання Погоджувальної ради. Прошу членів Погоджувальної ради піднятися на третій  поверх  до  залу  для  проведення засідання.  Оголошується перерва до 11 години 15 хвилин.

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні  депутати,  перерва  закінчилася, продовжуємо   роботу.   Під   час   перерви   відбулося  засідання Погоджувальної ради.  Обговорювалося питання  щодо  нашого  режиму роботи.   Члени   Погоджувальної   ради   дійшли   спільної  думки запропонувати Верховній Раді проголосувати  в  поіменному  режимі, щоб провести в понеділок пленарне засідання.  А в суботу фракції і керівники фракцій матимуть нагоду й змогу ще консультуватися.

 

     Сьогодні, після  того  як  ми   проголосуємо,   працюватимемо відповідно до Регламенту.  Відбудеться висунення,  обговорення,  а далі вже, залежно від часу, - голосування.

 

     Прошу народних депутатів підготуватися  до  голосування.  Від Погоджувальної  ради  вношу  пропозицію проголосувати в поіменному режимі,  щоб у понеділок був робочий день і ми продовжили роботу в пленарному режимі.

 

     Шановні народні   депутати!   Підготуйтеся,  будь  ласка,  до голосування. Ставлю на голосування пропозицію: у понеділок робочий день  і  ми  працюємо  в пленарному режимі.  Голосування поіменне. Прошу визначитись і проголосувати (Шум у залі).

 

     Шановні народні депутати!  До мене звернулися члени Президії: спочатку   треба   проголосувати  пропозицію  щодо  голосування  в поіменному  режимі.  Тому  відповідно  до  Регламенту  голосується пропозиція проголосувати в поіменному режимі. Прошу визначитися.

 

     "За" - 248.

 

     Голосування відбуватиметься в поіменному режимі.

 

     Ставлю на   поіменне   голосування   пропозицію  працювати  в понеділок у пленарному режимі. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 285.

 

     Рішення прийнято  (Оплески).  У  понеділок  ми   працюємо   в пленарному режимі.

 

     Прошу висвітлити результати голосування по фракціях.

 

     Проголосували за: фракція комуністів - 99 із 110; НДП - 33 із 49;  НРУ - 34 із 41; "Громада" - 37 із 38; СПУ і СелПУ - 29 із 30; СДПУ(о)  -  20  із  25;  зелених  -  12  із  17;  ПСПУ - 12 із 12; позафракційні - 9 із 13.

 

     --------------

 

     Шановні народні депутати!  Далі  ми  працюємо  відповідно  до Регламенту,  тому прошу записатися тих, які хотіли б висловитися з приводу висунення кандидатур на посаду Голови Верховної Ради.

 

     Звертаюся до   керівників   фракцій.   Якщо   маєте   бажання висловитися від фракції,  поінформуйте про це Президію,  щоб потім не звинувачували, що ми не надали слова.

 

     Слово для пропозиції надається народному депутату Єрмаку.

 

     ЄРМАК А.В.,  народний депутат  України  (виборчий  округ  83, Запорізька область). Я поки що не братиму слова.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Кулику.

 

     КУЛИК О.В.,  народний депутат України  (виборчий  округ  145, Полтавська  область).  Народний рух України.  Пропоную кандидатуру Володимира Черняка,  доктора наук.  Вважаю,  що він зможе керувати парламентом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Кармазіну.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  народний депутат України (виборчий округ 134, Одеська область).  Місто-герой Одеса, поки що, на жаль, окупована. Шановні народні депутати! Ми пропонували (депутати Альохін, Шишкін і   я)  внести  зміни  до  Регламенту.  Якби  шановна  Президія  і Погоджувальна  рада  фракцій  вирішили  поставити  це  питання  на голосування, то ми б уже сьогодні не товклися тут, пропонуючи нові кандидатури.

 

     Але оскільки в суспільстві завжди має бути  рівновага,  то  я звертаюся до вас,  шановні члени Президії. По-перше, якщо сьогодні вибори не відбудуться,  вивчити тоді нашу пропозицію. Якщо хочете, поставте  на  голосування,  це мудра пропозиція.  По-друге,  прошу Івана Степановича Плюща свою кандидатуру не знімати,  я  хотів  би бачити його на чолі Верховної Ради.  Він мудра, розважлива людина. Тому я особисто як народний депутат  України  висуваю  кандидатуру Івана Степановича Плюща. У суспільстві має бути рівновага.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Чорноволу.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.  Шановні колеги!  Пропоную кандидатом на посаду Голови   Верховної   Ради   Ігоря  Рафаїловича  Юхновського.  Його особливість  у  тому,  що  він   уміє   зводити   різні   позиції, злагоджувати ситуацію,  досягати консенсусу.  Я думаю, що це гідна кандидатура.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Павловському.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.  Прошу  передати  слово  народному  депутату Пухкалу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ПУХКАЛ О.Г.,  народний депутат України (виборчий  округ  209, Чернігівська  область).  Фракція  "Громада".  Пропоную  на  посаду Голови  Верховної  Ради  України  кандидатуру  Михайла  Антоновича Павловського.

 

     Ми всі  єдині  в  тому,  що  Головою  Верховної Ради має бути людина,  яка   стоїть   на   державницьких   позиціях,   політично незаангажована,  прагматична, налаштована на конструктивну роботу. Думаю,  що  саме  такою  людиною  є  доктор  економічних,   доктор технічних наук, академік Михайло Антонович Павловський.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має народний депутат Гуцол.

 

     ГУЦОЛ М.В.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Я особисто  пропоную  на посаду  Голови  Верховної  Ради  Георгія  Георгійовича  Філіпчука. Георгій Георгійович Філіпчук є взірцевий демократ,  людина  вчена, яка  вміє  працювати,  вміє  налагодити  роботу  з  президентською структурою,  а також об'єднати отих лівих і правих. Це толерантна, інтелігентна  людина,  котра  може  і  знає як організувати роботу Верховної Ради з метою виходу з кризової ситуації,  яка склалася в парламенті  і  в  Україні,  тобто  людина,  яка  вміє  і знає,  як працювати з українським парламентом і народом.

 

     Пропоную підтримати цю кандидатуру. Звичайно, шановні колеги, він виправдає мою довіру.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Кириленку.

 

     КИРИЛЕНКО I.Г.,  народний депутат України (виборчий округ 36, Дніпропетровська область).  Народний рух України. Вважаю, що треба висунути і людей, які ще не балотувалися на цю посаду. З огляду на це  я  пропоную  на  посаду  Голови  Верховної  Ради України члена фракції Руху,  члена Народного руху України Ярослава Федорина. Він

-  доктор  наук,  депутат також і минулого скликання.  Гадаю,  він зможе вдало поєднати досвідченість,  яка в нього є,  незважаючи на молодий вік, з новими підходами.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Чубарову.

 

     ЧУБАРОВ Р.А.,  народний депутат України  (виборчий  округ  8, Автономна   Республіка   Крим).  Прошу  передати  слово  народному депутату Ковалю.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ввімкніть мікрофон народного депутата Коваля.

 

     КОВАЛЬ В.С.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановні народні депутати! Шановна  Президіє!  Пропоную  дещо  інший  підхід,  ніж той,  який пропонують більшість депутатів. Серед народних депутатів України - членів   фракції  Народного  руху  є  депутат,  який  уже  керував парламентом,  щоправда кримським. Як на мене, той досвід, який він набув  там,  допоможе  йому  керувати нашою Верховною Радою.  Тому висуваю на посаду  Голови  Верховної  Ради  кандидатуру  народного депутата України Чубарова.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Єльяшкевичу.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Партия  "Громада".  Уважаемые   коллеги!   К сожалению,   спектакль   очень   затянулся.   От   себя  предлагаю кандидатуру,  фамилия  которой  здесь  уже  прозвучала,  -   Ивана Степановича  Плюща.  Я  хочу,  чтобы  все  остальные  кандидаты от правого спектра сняли свои  кандидатуры,  чтобы  голосование  было перенесено, если кто-то сомневается, что сегодня целесообразно это сделать.  Мы должны идти дальше, вперед. Если будем играть в такие игры,  то это закончится,  уважаемые коллеги,  тем,  что Президент Украины воспользуется ситуацией и все свои грехи спишет  на  вновь избранный парламент Украины.  Я не хочу неконституционных действий со стороны Президента, а хочу чтобы мы более серьезно относились к выполнению своих обязанностей.  Поэтому выдвигаю кандидатуру Ивана Степановича Плюща.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції має народний депутат Чобіт.

 

     ЧОБIТ Д.В.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Народний рух України.  Я заявляю, що висуваюся сам (Сміх. Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для  пропозиції   має   народний   депутат Манчуленко.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.,  народний  депутат України (багато-мандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Фракція  Народного  руху України.  Шановні колеги! Для того щоб наш парламент міг ефективно працювати,  людина,  яка  його  очолюватиме,  повинна  мати  добре почуття гумору.

 

     Вважаю, що  саме  людина  з почуттям гумору зможе нормально з нашим залом співпрацювати,  і буде ефективна робота.  Тому висуваю від  себе кандидатуру Леся Танюка - відомого режисера,  який зможе нормально співпрацювати з сесійним залом.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції має народний депутат Бойко.

 

     БОЙКО Б.Ф.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий  округ,  НРУ).  Шановні  депутати!  Я пропоную припинити висунення.  Якщо ще якісь фракції  бажають,  то вносьмо в першу десятку і працюймо далі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   народні   депутати!   Серед   тих,  хто записався,  щоб запропонувати кандидатуру, хтось наполягає? Бо вже є пропозиція припинити висунення.  Хто наполягає,  шановні народні депутати?  Будь  ласка,  увімкніть  мікрофон  народного   депутата Єщенка.

 

     ЄЩЕНКО В.М.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).   Фракція   комуністів. Спектакль, який відбувається в залі, запланований правими партіями і фракціями,  оскільки  питання,  яке  розглядалось  на  засіданні Погоджувальної ради фракцій,  не вирішено, бо НДП не запропонувала кандидатуру  "головного  реформатора"  України  Iвана  Степановича Плюща.   I  сьогодні  вони  все  роблять,  щоб  висунути  побільше кандидатур,  зірвати наше засідання і  перенести  всі  питання  на понеділок.  Це  ще  раз підкреслює,  що праві фракції роблять свою темну справу у згоді з Банковою,  7,  щоб  зірвати  вибори  Голови Верховної Ради.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Кірімова.

 

     КIРIМОВ I.З. Дякую, Петре Миколайовичу. Шановні колеги, чи не здається вам, що ми знову заходимо в глухий кут? I мені думається, якщо ми висунули  стільки  кандидатів  -  претендентів  на  посаду Голови Верховної Ради,  то необхідно, напевне, провести рейтингове голосування,  щоб залишилося два претенденти.  I тоді  можна  буде голосувати.  Адже ви знаєте, що коли багато претендентів, жоден із них не пройде. Нащо нам смішити себе і народ України?

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від фракції НДП слово  для  пропозиції  надається народному депутату Філенку.

 

     ФIЛЕНКО В.П.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Шановні колеги, перед тим як я внесу пропозицію, дозвольте сказати кілька слів.

 

     Ми внесли  нашу  пропозицію  Погоджувальній  раді фракцій про перенесення голосування  на  понеділок  або  вівторок,  відповідно аргументуючи її.

 

     Оскільки, на жаль,  наша пропозиція не була підтримана, то ми змушені,  вибачте,  робити те, що робили свого часу до нас. Коли в п'ятницю  мало  відбутися  голосування щодо кандидатури Олександра Олександровича,  то  дотягли  до  вечора  і   однаково   перенесли голосування  на вівторок.  Ми не хотіли ламати комедію,  але в цій ситуації, вибачте, змушені (Шум у залi).

 

     З огляду   на    це,    користуючись    порадою    Олександра Олександровича,  ми  не  будемо  висувати  15 кандидатур,  а трохи менше.

 

     Скористаюсь досвідом  роботи  народного  депутата  Гнатюка  і оголошу весь список.

 

     Від фракції  Народно-демократичної  партії  ми  вносимо  такі кандидатури:  народний депутат Ємець Олександр Iванович,  народний депутат  Кафарський  Володимир Iванович,  народний депутат Балашов Геннадій   Вікторович,   народний   депутат    Кириченко    Сергій Олександрович,  народний  депутат  Білоус  Артур  Олександрович  і народний депутат Плющ Iван Степанович.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Я хотів би сказати,  чому  не  підтримали пропозицію фракції про перенесення голосування на вівторок. Справа в тому,  що ми,  народні депутати,  працюємо у Верховній  Раді  на постійній   основі,  отримуємо  народні  гроші.  Тому  відсутність народного  депутата  в  залі  не  є  підставою   для   перенесення засідання.  До  того  ж  є  регламентні  норми,  які визначені для організації роботи.

 

     Я ще раз звертаюся до народних депутатів:  є пропозиції  щодо конкретних кандидатур?

 

     Депутат Куньов.

 

     КУНЬОВ I.П.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   ПСПУ).    Фракция    ПСПУ, председатель  оргбюро  Партии  пенсионеров.  Уважаемые коллеги,  я третий раз выступаю по одному и  тому  же  вопросу.  Я  уже  домой спокойно не могу идти,  встречают меня в под езде и спрашивают: "У вас есть совесть?" Решить  этот  вопрос,  я  считаю,  можно  таким способом,  как  однажды  был избран Папа Римский.  Тогда кардиналы заседали 7 дней без перерыва, пока не избрали Папу Римского (Шум у залi).  У  нас  другого  пути  нет.  Я прошу еще раз поставить мое предложение на поименное голосование.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний    народний    депутате,    відбувається конкретна процедура висунення, оголошено питання, яке обговорюємо, тому я не можу зараз ставити вашу пропозицію на голосування.

 

     Шановні депутати,  є ще конкретні пропозиції?  Я тільки прошу вас: називайте конкретне прізвище і обгрунтовуйте свою думку. Є ще пропозиції? Немає.

 

     Iван Сергійович звернувся до мене  з  проханням  надати  йому слово. У нього є пропозиція щодо процедури. Будь ласка.

 

     ЧИЖ I.С. Дякую. Фракція соціалістів і селян "Лівий центр". Ми зараз побачили цікаву картину:  обойма  виставлена  від  Руху,  ще більша  обойма - від НДП.  Мені прийшли на пам'ять слова Гете,  що немає  нічого  страшнішого  діяльного  невігластва.  Невже  ми  не розуміємо, що робимо?!

 

     Тому є пропозиція:  на дві ці пачки кандидатів виділити по 15 хвилин і обговорити.  I можна навіть,  щоб виступили тільки лідери фракцій. I тоді ми приймемо рішення. Це перший варіант.

 

     Якщо такий   варіант   не   проходить,  є  інший:  щодо  всіх претендентів провести зараз рейтингове  голосування  і  розглянути дві кандидатури,  які наберуть найбільше голосів. Не робімо фарсу! Плакати треба, а не сміятися!

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати,  можна  поставити  на голосування   питання   про   підведення   риски   під  висуненням претендентів на посаду Голови Верховної Ради? (Шум у залi).

 

     З процедури? Депутат Чукмасов.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.,  народний депутат України (виборчий округ  24, Дніпропетровська    область).    Уважаемые    коллеги!   Уважаемый председательствующий!  У  меня  есть  предложение   по   процедуре сегодняшнего обсуждения кандидатов.

 

     Мы видим,  что  сегодня зал полупустой.  И опять эта проблема Верховного  Совета:  отсутствие   депутатов   и   нерезультативное голосование как факт этого отсутствия.

 

     Поэтому я   предлагаю   каждый   час   проводить   письменную регистрацию всех депутатов,  присутствующих в зале, и опубликовать фамилии отсутствующих в газете "Голос Украины".

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. На жаль,  я не можу поставити на голосування вашу пропозицію.  Це регламентна норма,  в Регламенті  чітко  записано, коли відбувається реєстрація депутатів: на ранковому засіданні - о 10 годині, на вечірньому засіданні - о 16 годині. Якщо є конкретна пропозиція  і  треба зміни внести до Регламенту,  то,  будь ласка, підготуйте їх.

 

     Будь ласка, ввімкніть мікрофон народного депутата Гмирі.

 

     ГМИРЯ С.П.,  народний депутат України  (виборчий  округ  105, Луганська   область).  Уважаемые  коллеги!  Прежде  всего  я  хочу извиниться перед господином Матвиенко: несколько дней тому назад я не совсем точно передал его слова. В то же время я хотел бы, чтобы НДП извинилась перед всеми нами,  поскольку только  что,  выдвигая свой список,  они четко заявили на всю Украину, что здесь играется комедия.  Я думаю, что мы не должны учитывать списки, заявленные в такой ернической форме.

 

     Что касается Руха,  то я думаю, там тоже комедия играется, но о комедии не было заявлено.  В данном случае было совершенно четко сказано:  "Мы  играем  фарс".  Этот зал - не место для фарса,  тем более что комедия играется во время чумы - в то время, когда народ гибнет.

 

     Не будем учитывать то, что было в ернической форме предложено господином Филенко.  И я хотел бы,  чтобы НДП перед всем  залом  и перед всем народом Украины принесла свои извинения (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, я ставлю на голосування пропозицію підвести риску під висуненням  претендентів  на  посаду Голови  Верховної  Ради.  Прошу проголосувати.  Підтримайте,  будь ласка.

 

     "За" - 248.

 

     Рішення прийнято.  Таким чином,  до  списку  претендентів  на посаду  Голови  Верховної  Ради внесені народні депутати:  Черняк, Плющ,  Юхновський, Павловський, Філіпчук, Федорин, Чубаров, Чобіт, Танюк, Ємець, Кафарський, Балашов, Кириченко, Білоус.

 

     Я звертаюся до претендентів: хто хоче заявити про самовідвід, будь ласка, висловіться. Депутат Черняк.

 

     ЧЕРНЯК В.К.,  народний депутат України (виборчий  округ  153, Рівненська область).  Шановні депутати,  у мене таке враження,  що купол над цим залом поїхав (Оплески).

 

     Нам треба все-таки ставитися до таких питань відповідально. Я вісім  років  тому  виступав  з цієї трибуни як кандидат на посаду Прем'єр-міністра України.  І тоді я сказав,  що не боюся  бути  не обраним, а боюся бути обраним. Сьогодні ж я скажу: я не боюся бути обраним,  але я не можу дати згоду на балотування,  тому що чудово розумію, що це буде тільки затягування часу.

 

     Колись знаменитий філософ Сенека сказав, що у кожного з нас є єдина власність - це час нашого життя. Якщо у вас хтось забрав цей час,  то вже ні в якій іншій формі він повернути його не може.  Ми забираємо час не в себе,  ми забираємо історичний час в України. І тому я в цій ситуації свою кандидатуру знімаю.

 

     Але, користуючись нагодою,  хочу сказати кілька слів. Давайте всі врахуємо  такий  момент:  ми  не  маємо  зараз  у  цьому  залі класичної  ситуації,  коли є більшість і коли є меншість,  і можна обрати Голову голосуванням через кабіни.

 

     Тому в нас є два шляхи:  або формувати більшість (якщо б  нам вдалося  сформувати  більшість,  ми б обрали Голову),  або замість конфронтаційного підходу перейти  на  консенсусний  підхід,  тобто домовитись.   Ніхто   не  може  бути  обраний  у  цьому  залі  без попередньої домовленості...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вимкніть, будь ласка, мікрофон.

 

     Я звертаюсь до народного депутата Плюща:  ви  залишаєте  свою кандидатуру в списку?

 

     ГОЛОС IЗ ЗАЛУ. Не можна звертатися конкретно!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді я звертаюся до претендентів, чиї кандидатури були висунуті: хто бажає заявити про самовідвід? Немає таких.

 

     Шановні народні  депутати,   відповідно   до   Регламенту   я звертаюся  до  Секретаріату  Верховної  Ради підготувати необхідні документи на претендентів і поширити серед  депутатів.  Для  цього потрібен певний час.  Я хотів би звернутися до народних депутатів, щоб визначитися, до котрої години ми оголосимо перерву. Я пропоную

- до 16 години (Шум у залі). Є інші пропозиції?

 

     Хто хотів   би  висловитися  з  цього  приводу,  будь  ласка, запишіться.

 

     Шановні народні депутати,  скільки відведемо часу?  5 хвилин? Ставлю   на   голосування  пропозицію  відвести  5  хвилин.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 155.

 

     Рішення прийнято.

 

     Будь ласка, ввімкніть мікрофон народного депутата Туша.

 

     ТУШ М.Н.,   народний   депутат    України    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Дякую. Фракція комуністів. Шановні депутати,  я виступаю вперше тут,  але повинен сказати, що сьогодні  просто  розігрується  фарс.  Я думаю,  що сьогодні треба підготувати документи, а в понеділок працювати вже серйозніше.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ввімкніть мікрофон народного депутата Кириченка.

 

     КИРИЧЕНКО С.О., народний депутат України (виборчий округ 183, Херсонська  область).  Християнсько-демократична  партія  України. Мені  дуже  прикро,  що  зараз склалася така ситуація.  Ми справді несерйозно  підходимо  до  такого  важливого  питання,  тому,  щоб вислухати  серйозні  пропозиції,  я  прошу  передати слово Віталію Журавському.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С., народний депутат України (виборчий округ 68, Житомирська  область).  Християнсько-демократична  партія України. Шановні колеги!  Поки кандидати на посаду  Голови  Верховної  Ради будуть готуватися до виступів,  я пропоную допомогти лідерам наших фракцій - і правих,  і лівих - зробити графік попарних зустрічей у суботу і неділю фракції з фракцією:  ліва - права, "Лівий центр" і так далі. І, може, ми вийдемо з цього глухого кута. Бо ми в одному човні,  а  ми  його розхитуємо і будемо на дні всі разом.  Давайте подумаємо над цим, може, здоровий глузд переможе.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Я дуже прошу,  вносьте конкретні конструктивні пропозиції.  Усі інші,  у тому числі й та, яка зараз пролунала,  можна було висловити не на  всю  Україну,  а керівникам фракцій.

 

     Увімкніть, будь ласка, мікрофон народного депутата Альохіна.

 

     АЛЬОХІН В.І.,  народний  депутат  України (виборчий округ 39, Дніпропетровська область). Шановний Петре Миколайовичу, я пропоную зробити  перерву  не  більш  як  на  годину,  о  13  годині почати обговорення.  Сьогодні  є  всі  можливості  для  того,  щоб   люди висловилися і оцінили.  На табло висвітлена цифра - 248.  Можливо, вона буде об'єктивною під час виборів, якби їх сьогодні провести.

 

     І сьогодні  знову,  Петре  Миколайовичу,  звертаюся  до  вас. Депутати  Кармазін,  Чукмасов  вносили  слушні пропозиції.  Коли є нагода,  то ми змінюємо  Регламент.  Ну  чому  ми  сьогодні  знову зациклюємося   на   Регламенті?   Хто   його   приймав?   Депутати попереднього скликання (Шум у залі).

 

     Шановні депутати!  Люди добрі!  Та схаменімося! Скільки разів ми  пропонуємо  працювати і в суботу,  і в неділю,  і в понеділок. Добре, що хоч уже прийняли рішення працювати в понеділок.

 

     Пропоную, щоб  не  більше  години  була  перерва   і   почати обговорення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже   вас   прошу,  шановний  народний  депутате Альохін, поважати народних депутатів попередніх скликань. Вони теж на  підставі  волевиявлення  народу  України приймали і закони,  і постанови. А прийнято, то ми повинні з вами виконувати.

 

     Слово для    пропозиції    надається    народному    депутату Єльяшкевичу.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С. Партия "Громада". Петр Николаевич, во-первых, не    надо    комментировать    выступающих,    это    не    право председательствующего.

 

     Во-вторых, партия  "Громада" и фракция партии последовательно выступали и выступают за то,  чтобы мы работали без перерыва,  без выходных,  пока не решим проблему.  Но есть серьезное беспокойство правой части зала,  что сегодня вечером количество депутатов будет недостаточным для проведения результативного голосования.  Поэтому я бы предлагал решить  эту  проблему  следующим  образом.  Сегодня предоставить   возможность  всем  выступить,  кто  записался,  кто выдвинулся.  Надо будет, до 23 часов работать, к сожалению, список очень   длинный.   Я  думаю,  что  депутаты  неадекватно  понимают ответственность.  Они варятся во внутрипарламентском соку, забывая о  том,  что  внешне это оценивается негативно.  А самое главное - проголосовать сейчас о перенесении голосования на  понедельник  на 10 часов утра.

 

     Если мы  это  сделаем,  то  никаких проблем не будет.  И я бы просил не разыгрывать сегодня спектакль,  а сделать так,  чтобы от правой  части  остался один кандидат,  и по нему спокойно провести голосование.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Шмідту.

 

     ШМІДТ Р.М.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 115, Львівська  область).  Народний  рух   України.   Шановні   народні депутати!  Ми місяць і тиждень слухали кандидатів на посаду Голови Верховної Ради України від лівого  блоку,  слухали  їх  за  повною програмою, передбаченою Регламентом Верховної Ради України.

 

     У зв'язку   з  цим  я  пропоную  і  сьогодні  заслухати  всіх кандидатів на посаду Голови Верховної Ради України  відповідно  до нашого Регламенту.

 

     Крім того,   я  звертаюся  до  шановних  народних  депутатів, зокрема Чижа Івана Сергійовича.  Не  треба  зловживати  становищем народного депутата і цинічно,  грубо дискредитувати не тільки себе особисто,  а й увесь парламент України. Будьте ласкаві, поводьтеся інтелігентно, поводьтеся коректно.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Час,    відведений   для   внесення   пропозицій, вичерпано  (Шум  у  залі).  Від  фракції?  Будь  ласка,  увімкніть мікрофон народного депутата Чорновола.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М. Шановні колеги, за записом була саме моя черга, але Петро Миколайович довго щось там коментував,  тому я  змушений брати слово від фракції.

 

     Я змушений  нагадати тим,  хто говорить про якісь там фарси і таке інше,  що все  йде  за  Регламентом.  А  от  фарс  був  двічі влаштований  вами  в  п'ятницю,  коли бюлетені не такі були,  коли голова Лічильної комісії щось викручувався,  не хотів  з'являтися. Оце  був  фарс.  А зараз усе йде чітко за Регламентом.  І чітко за Регламентом потрібно багато часу,  щоб  підготувати  матеріали  на таку велику кількість кандидатів (Шум у залі).

 

     Не заважайте   мені,  прошу  вас!  Так,  викручувалися...  Ви зривали тоді роботу Лічильної комісії навмисне,  і ви  це  знаєте, Мішура! І не заважайте мені виступати! (Шум у залі).

 

     Тому є  пропозиція  зараз  зробити  перерву і почати роботу в понеділок вранці,  плідно  попрацювати  і  нарешті  обрати  Голову Верховної Ради.

 

     І ще  раз повинен сказати,  що пропозиції про суботу і неділю недоречні, бо ми будемо смішити людей ще в суботу і неділю, нікого не обираючи...  Це нічого не дасть, треба домовлятися про пакетний підхід, вносити пакет і голосувати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для  пропозиції  від   фракції   надається народному депутату Марчуку.

 

     МАРЧУК Є.К.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  СДПУ(о)).  Шановний головуючий! Шановні  народні  депутати!  Фракція  Соціал-демократичної  партії (об'єднаної),  як ви бачите,  не  висуває  своїх  претендентів  на посаду, розчищаючи дорогу (і рекомендує іншим фракціям це зробити) тим претендентам,  яких  варто  було  б  сьогодні  обговорити.  Ми розуміємо,   що   це  буде  просто  гаяння  часу  на  очах  усього українського народу.  І тому  ми  пропонуємо  наслідувати  приклад Соціал-демократичної  фракції  -  розчистити  дорогу для справжніх кандидатів,  кандидатури яких можуть бути внесені на  обговорення, продовжити  роботу  сьогодні,  а  якщо  не встигнемо,  голосування провести в понеділок.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для  пропозиції  від   фракції   надається народному депутату Масенку.

 

     МАСЕНКО О.М.,  народний  депутат України (виборчий округ 147, Полтавська  область).  Дякую,  Петре  Миколайовичу.  Я  хотів   би сказати,  що Чорновіл,  як завжди,  правди ніколи не говорить.  Не ваша  черга  була  за  записом,  а  моя,  я  був  шостим...  Можна подивитися, так що не обдурюйте депутатів і виборців.

 

     Я пропоную від імені фракції зробити перерву до 14 години.  І тим кандидатам, які висунуті, добре подумати зараз, у тому числі й Івану  Степановичу  Плющу,  щоб не тоді знімати кандидатуру,  коли люди вже готові обговорювати...  Може, нехай він зараз зніме, поки є час. І зрештою сьогодні провести результативне голосування.

 

     І підтримую  пропозицію  ще  раз  поставити  на голосування і проголосувати за роботу в суботу,  оскільки репліка Чорновола,  що ми будемо смішити людей у суботу,  ні до чого,  бо він смішний і в суботу,  і в неділю,  і в понеділок,  коли завгодно...  Так що  це однаково (Сміх у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від   фракції   для  пропозиції  слово  надається народному  депутату  Лазаренку  (Шум  у  залі).  Шановні   народні депутати,  прошу  заспокоїтися  і вислухати всі пропозиції.  Ми їх проголосуємо і значно швидше розв'яжемо цю проблему.

 

     Будь ласка, Павле Івановичу.

 

     ЛАЗАРЕНКО П.І.,  народний депутат України (виборчий округ 40, Дніпропетровська  область).  Шановні  народні депутати,  "Громада" послідовно,  починаючи  з  першого  дня  роботи,  брала  участь  у голосуванні.  Сьогодні  представники  від  "Громади"  на засіданні Погоджувальної ради фракцій знову внесли пропозицію щодо роботи  в суботу, неділю і наступні дні. Чому?

 

     Головний аргумент  -  наша  бездіяльність  змусила  керівника держави видати низку указів.  Я  мав  можливість  ознайомитися  із змістом  більшості  указів  і  хочу  поінформувати вас про те,  що зміни,  які внесені до  бюджету,  призведуть  до  непередбачуваних наслідків... Не обравши Голову, ми не можемо розпочати розгляд тих питань, про які вчора було заявлено у зверненні Президента.

 

     Тому наша  пропозиція  така:  знову  поставити  на   поіменне голосування  питання  -  і  продовжити  роботу.  Досить  питань із процедури!  Є Регламент - давайте  діяти  в  рамках  Регламенту  з певними змінами, про які щойно йшлося.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для  репліки  надається народному депутату Мішурі.

 

     МІШУРА В.Д.,  голова тимчасової Лічильної  комісії  Верховної Ради  України  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Фракція комуністів України. Шановні народні депутати, я хочу привселюдно   вибачити   Вячеславу   Максимовичу   Чорноволу  його некоректність стосовно мене, яку він дозволив собі в цьому залі!

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово від  фракції  Соціалістичної  і  Селянської партій має народний депутат Семенюк.

 

     СЕМЕНЮК В.П.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Фракція  Соціалістичної  та  Селянської  партій  -  "Лівий центр". Шановні колеги народні депутати!  Ми можемо не  робити  перерви  і почати обговорення тих кандидатур, які були сьогодні висунуті.

 

     "Об'єктивки" на  Івана Степановича Плюща і Михайла Антоновича Павловського ми  маємо.  Отже,  ми  можемо  їх  заслухати,  задати запитання.  А  щодо  решти  кандидатів дати доручення Секретаріату поширити матеріали серед депутатів,  після чого зможемо продовжити обговорення цих кандидатур. Це скоротить час. Це перше.

 

     Друге. Сьогодні в народі вже лунають такі рядки,  вибачте, що російською мовою: "В стране у нас есть две напасти: внизу - власть тьмы,  вверху - тьма власти".  Справді,  сьогодні ми спостерігаємо фарс,  коли тьма переходить у парламент, сьогодні все робиться для того,   щоб   законодавчий  орган  не  працював,  тоді  все  можна прихвачувати,  розтягувати за указами.  Тому давайте працювати.  І прошу підтримати нашу пропозицію.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  від  фракції  зелених має народний депутат Самойленко.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.  Голова  асоціації  "Зелений  світ",  фракція зелених.  Шановні народні депутати, мені дуже приємно дивитися, як члени Президії  спостерігають  за  залом  і  весь  час  закликають депутатів  до  чогось.  Скільки  б  вони  нас не закликали,  які б розумні речі не говорили,  та поки вони не домовляться,  Голову ми не  оберемо.  Розмови  залишаться  лише розмовами.  Якщо вони не в змозі домовитися,  то нічого дорікати залу,  нічого  звинувачувати депутатів і закликати їх працювати в суботу та неділю.

 

     Ми, зелені,  готові  працювати стільки,  скільки потрібно для того,  щоб обрати Голову,  але ми бачимо,  що нинішня Президія  не здатна  зорганізувати роботу парламенту,  щоб його обрати.  Вдруге вносимо пропозицію переобрати склад Президії.  І  поставте  її  на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати,  ще  раз звертаюся до вас:  ми вирішуємо питання,  до якої години оголосити  перерву.  І закликаю   всіх:   будь  ласка,  поважайте  один  одного.  Якщо  є пропозиція,  будь ласка,  вносьте, а просто робити заяву, я думаю, недоречно.

 

     Під час   обговорення   було  запропоновано  дві  пропозиції: оголосити перерву до 13 години і оголосити перерву  до  14  години (Шум у залі).

 

     Валентино Петрівно,  ваша пропозиція стосується того,  щоб... (Шум у залі).

 

     Прошу заспокоїтись, зараз ми проголосуємо і вирішимо.

 

     Ваша пропозиція,  на жаль,  не відповідає нормам  Регламенту, тому  я  не можу ставити її на голосування.  Кожний з претендентів має право  звернутися  до  фракцій,  виступити  перед  ними,  дати відповіді на запитання і таке інше.

 

     Ставлю на  голосування  першу  пропозицію,  яка  зводиться до того, щоб оголосити перерву до 13 години для підготовки документів на претендентів. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 212.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Друга пропозиція  - зробити перерву для підготовки документів на претендентів до 14 години.  Прошу проголосувати цю пропозицію і підтримати. Гадаю, цього часу вистачить для підготовки документів. Далі ми продовжимо наше засідання. Будь ласка.

 

     "За" - 196.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Чи є інші пропозиції? (Шум у залі).

 

     Депутат Чорновіл ще раз нагадує,  що його пропозиція полягала в тому, щоб зробити перерву для підготовки документів до ранкового засідання в понеділок до 10 години.

 

     Прошу проголосувати.

 

     "За" - 105.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Шановні народні депутати,  тоді ставлю  на  голосування  свою пропозицію, про яку я говорив із самого початку: оголосити перерву до  16  години  для  підготовки  документів  і  потім   продовжити обговорення. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 176.

 

     Шановні народні   депутати!  Зараз  керівництво  Секретаріату поінформувало нас,  що потрібно близько трьох годин для підготовки матеріалів  стосовно претендентів.  Три години якраз вистачить для того,  щоб ми зробили перерву до 16 години,  і після цього  надамо слово  кожному  із претендентів.  Вони виступатимуть,  і ми будемо мати можливість ознайомитися з їх програмами.

 

     Ще раз хочу вас запросити проголосувати норму,  яка,  так  би мовити,  не  потребує зараз обговорення питань з процедури:  до 16 години оголосити перерву згідно  з  Регламентом.  Ми  маємо  право проголосувати  це.  Тим  часом  буде  підготовлено  документи  і у депутатів буде можливість працювати над ними.  Прошу проголосувати пропозицію зробити перерву до 16 години.

 

     Ще раз   ставлю   цю   пропозицію   на  голосування  і  прошу підтримати.

 

     "За" - 220.

 

     Народний депутат Альохін вимагає,  щоб я надав йому  слово  з процедури. Будь ласка.

 

     АЛЬОХІН В.І.  Партія  "Громада".  Шановні  народні  депутати! Щойно  до  вас  звернувся  член   тимчасової   Президії   керівник депутатської   фракції   "Громада"   Лазаренко  Павло  Іванович  і поінформував про події,  які зараз відбуваються,  про  укази,  які видаються.  Кожен із присутніх чи самостійно,  чи від партій,  як, наприклад,  представники Руху (Вячеславе Максимовичу,  були і ваші представники,  і  ви  були  в  Дніпропетровську),  на  зустрічах з виборцями агітували за те,  щоб зробити людям добро.  Представники комуністів  також  агітували за те,  щоб зробити людям добро.  Тож давайте працювати і в суботу, і в неділю. Нашою першою пропозицією була  - на годину зробити перерву.  Депутат Семенюк запропонувала, щоб сьогодні виступили ті, на кого є "об'єктивки", - Павловський і Плющ. Є пропозиція підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний народний депутате! Якщо ви взяли слово з процедури,  то говоріть з процедури.  І пропозицію стосовно  того, щоб працювати і в суботу,  і в неділю,  я поставлю на голосування. Була пропозиція зробити перерву  на  годину,  тобто  якраз  до  13 години.  У  всіх  нас  є можливість бачити таймер і бачити,  котра година.

 

     Частина депутатів    наполягала    в    поіменному     режимі проголосувати  питання стосовно перерви.  Прошу визначитися.  Будь ласка, ввімкніть систему.

 

     "За" - 237.

 

     Рішення прийнято.

 

     Тепер я ставлю на голосування в поіменному режимі  пропозицію про те, щоб оголосити перерву до 16 години для... (Шум у залі).

 

     Вибачте! Шановні    народні    депутати!    Не   наполягайте! Секретаріату потрібен час для  того,  щоб  підготувати  матеріали, треба  роздрукувати  їх,  адже  дуже  багато претендентів.  Тому в поіменному режимі голосується пропозиція оголосити перерву  до  16 години    для   підготовки   матеріалів.   Прошу   визначитись   і проголосувати. Будь ласка, ввімкніть систему "Рада".

 

     "За" - 215.

 

     Будь ласка, висвітліть результати по фракціях.

 

     За: фракція комуністів - 95 з 111; НДП - 36 з   47;   Руху  -  37  з  40;  "Громада"  -  1  з  30;  фракція Соціалістичної і Селянської партій - 7 з 32;  Соціал-демократичної партії (об'єднаної) - 16 з 22;  зелених - 15 з 21; ПСПУ - 0 з 14 і позафракційні - 8 з 17.

 

     Які ще будуть  пропозиції?  Будь  ласка,  слово  з  процедури надається народному депутату Кравчуку.

 

     КРАВЧУК Л.М.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  СДПУ(о)).   Шановні   народні депутати!  Я  вношу  таку  пропозицію.  Оскільки  Президія  в  нас представляє всю Верховну Раду, а окремий член Президії представляє лише  80 депутатів,  потрібно скористатися досвідом Верховної Ради попереднього скликання,  коли Президія радилась і приймала рішення про  перерву.  Зробимо  перерву  до  16  години.  А о 16 годині ми починаємо засідання відповідно до Регламенту.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І ця регламентна норма...

 

     З процедури?  Будь   ласка,   ввімкніть   мікрофон   депутата Александровської.

 

     АЛЕКСАНДРОВСЬКА А.О.,      народний      депутат      України (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Фракция коммунистов.     Уважаемые    депутаты!    Учитывая    предложение Секретариата, я считаю, нам нужно принять решение работать начиная с   13   часов.  Почему?  У  нас  большой  список  кандидатов  для рассмотрения,  но документы могут быть представлены нам по частям. Секретариат может подготовить документы на двух человек,  затем на следующих и так далее Все  равно  рассмотрение  будет  проводиться постепенно, по каждой кандидатуре в отдельности.

 

     Поэтому я  предлагаю  поставить  на  голосование  предложение сделать перерыв до 13 часов. За это время Секретариат вполне может подготовить  документы по первой кандидатуре и остальные документы подносить нам в зал.

 

     Прошу поддержать мое предложение.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні    народні    депутати,     скориставшись пропозицією,  яку вніс народний депутат Кравчук,  члени тимчасової Президії дійшли згоди і ми зараз оголосимо перерву до  16  години. Але   перш  ніж  оголосити  перерву,  я  поставлю  на  голосування пропозицію,  внесену народним депутатом Лазаренком, - в пленарному режимі  працювати  в  суботу  і  в неділю.  За роботу в пленарному режимі в понеділок ми вже проголосували. Депутати наполягають, щоб голосування було в поіменному режимі.

 

     Прошу проголосувати    пропозицію    про    поіменний   режим голосування.

 

     "За" - 198.

 

     Рішення прийнято.

 

     Голосується в  поіменному  режимі  пропозиція   працювати   в пленарному  режимі  в  суботу  і  в  неділю.  Я хочу вас,  народні депутати, попередити, що це тимчасова зміна Регламенту, вона, якщо не  помиляюсь,  щоб бути прийнятою,  має набрати 300 голосів.  Але приймали і  226  голосами.  Це  коли  Погоджувальна  рада  фракцій вносила пропозицію.

 

     Ставлю на   поіменне   голосування   пропозицію  працювати  в пленарному режимі в суботу і в  неділю.  Будь  ласка,  визначтеся, прошу підтримати і проголосувати.

 

     "За" - 207.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Прошу висвітлити результати голосування по фракціях.

 

     За: фракція комуністів - 110 з 111; НДП - 1 з 41;  НРУ - 1 з 5;  "Громада" - 34 з 36; СПУ і СелПУ - 28 з 31; СДПУ (о) - 3 з 16; зелених - 4 з 17; ПСПУ - 15 з 15; позафракційні

- 11 з 14.

 

     Оголошується перерва до 16 години для підготовки  матеріалів, які   мають   бути   розповсюджені   серед   народних   депутатів. Претендентів прошу зайти до відділу кадрів і підготувати документи для розмноження.

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку