ЗАСІДАННЯ ТРИДЦЯТЬ ДРУГЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.  10  ч е р в н я  1998  р о к у.

                  17 г о д и н а 50 х в и л и н.

 

     Веде засідання член  Президії  першої  сесії  Верховної  Ради України СИМОНЕНКО П.М.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, прошу займати місця.

 

     На трибуну   запрошується  голова  Лічильної  комісії  Мішура Валерій Дмитрович. Будь ласка.

 

     МІШУРА В.Д.,    голова    тимчасової    Лічильної     комісії (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Шановні народні  депутати!  Лічильна  комісія  інформує  вас  про  порядок голосування.  Прошу звернути увагу,  бюлетень буде такого кольору. Внесено   прізвище   Мороза   Олександра   Олександровича,   члена Соціалістичної партії України, напроти прізвища є квадрат. Нижче - рядок  "Не  підтримую  кандидата",  і  також  квадрат.  Той,   хто голосуватиме за, має у верхньому квадраті зробити позначку. Ми вже навчилися це робити.  Хто голосуватиме проти, має зробити позначку в нижньому квадраті. Позначка в бюлетені має бути лише одна.

 

     Я хотів  би  ще  раз  наголосити,  що члени Лічильної комісії звертаються до вас із проханням провести вибори за  40  хвилин.  У нас  є  така  можливість,  ми  вже  підрахували  час.  Просимо  не порушувати порядок голосування,  визначений Лічильною комісією.  І запрошуємо всіх взяти участь у голосуванні.  Голосування починаємо зараз о 17 годині 55 хвилин, відводиться на голосування 40 хвилин. Запрошуємо вас голосувати. У мене все.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерію   Дмитровичу,   ви  висловили  пропозицію Лічильної комісії щодо  початку  голосування.  А  коли  ви  будете готові доповісти про результати голосування?

 

     МІШУРА В.Д. Через 30 хвилин після закінчення голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, якщо ми завершимо голосування о 18.35, то о 19.10 ви доповісте про результати голосування.  Зрозуміло.  Дякую, Валерію Дмитровичу.

 

     Шановні народні  депутати,  до  мене  звертаються  депутати з проханням дати пояснення щодо реєстрації.  У зв'язку з тим  що  ми робили  перерву,  Секретаріат  Верховної  Ради  о 14 годині провів реєстрацію  вечірнього  засідання.  Зареєстровані   369   народних депутатів.

 

     Оголошую перерву  на  голосування з 17.55 до 18.35.  Лічильна комісія буде готова  доповісти  результати  голосування  о  19.10. Прошу взяти активну участь у голосуванні.

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, прошу займати місця. На трибуну  запрошується  голова  Лічильної  комісії  Мішура  Валерій Дмитрович. Будь ласка.

 

     МІШУРА В.Д.  Шановні  народні депутати!  Дозвольте ознайомити вас  із  протоколом  2  засідання  тимчасової  Лічильної   комісії Верховної  Ради  України  10  червня 1998 року.  На засіданні були присутні всі - 21 член Лічильної  комісії.  Слухали  про  підсумки таємного  голосування по виборах Голови Верховної Ради України.  У бюлетень для таємного голосування по виборах Голови Верховної Ради була  внесена  кандидатура  Мороза  Олександра Олександровича.  На підставі  результатів  таємного  голосування  тимчасова   Лічильна комісія встановила: кількість народних депутатів України, внесених до списків для таємного голосування,  -  439;  кількість  народних депутатів України, які одержали бюлетені для таємного голосування,

- 323;  кількість народних депутатів України,  які взяли участь  у голосуванні, - 243; кількість бюлетенів, визнаних недійсними, - 9.

 

     За Мороза  Олександра  Олександровича подано 197 голосів.  Не підтримали кандидата - 37 депутатів.

 

     Відповідно до частини першої статті 88 Конституції України та глав  3.7  і  4.3  Регламенту  Верховної  Ради  України  тимчасова Лічильна комісія вирішила вважати не обраним Голову Верховної Ради України. Підписи членів комісії.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні народні депутати,  є запитання до голови Лічильної комісії?  Хто хотів  би  задати  запитання,  будь ласка, запишіться.

 

     Шановні народні депутати,  10 хвилин вистачить?  5? Ставиться на голосування пропозиція відвести на запитання  5  хвилин.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 121.

 

     Рішення прийнято.

 

     Слово має народний депутат Чиж. Будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ  190, Хмельницька область).  Дякую,  Петре Миколайовичу.  Я  представляю фракцію  Соціалістичної  і  Селянської  партій  -  "Лівий  центр". Шановні колеги і шановний Валерію Дмитровичу!  Як ви прокоментуєте факт найгрубішого порушення прав народних депутатів у ході виборів Голови Верховної  Ради.  Відомі  фракції  голосували  в  неповному складі, демонструючи, так би мовити, свою "білу" частину, оскільки решті не дозволено було взяти участь у голосуванні.

 

     Депутати демонстративно клали бюлетені до кишень  і  виносили їх,  навіть  не  проходячи  через кабіни.  При цьому здійснювався, абсолютно зрозуміло,  тиск на волевиявлення народних депутатів.  І тому  не  складається тут арифметика - десь приблизно 80 бюлетенів винесено,  вони не опущені в урну.  У мене запитання і  пропозиція (Шум  у  залі).  Я  вважаю,  що  це  грубе порушення і вимагаю від Лічильної комісії прийняти рішення про переголосування.  Якщо  для цього   потрібно   рішення   Верховної   Ради,   то   треба   його проголосувати. Будь ласка, прокоментуйте це.

 

     Дякую.

 

     МІШУРА В.Д.  Я хотів би сказати,  що до Лічильної комісії  не надійшло жодної заяви про порушення (Оплески). Якщо це ваша заява, я готовий зібрати членів Лічильної комісії і розглянути  цю  заяву для того, щоб прийняти рішення.

 

     Я вважаю,  що коли 80 бюлетенів не потрапили до урни,  то це, звичайно,  є порушенням порядку  голосування,  встановленого  нами (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для запитання надається народному депутату Ключковському.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.,  народний депутат України (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Насамперед  я би хотів звернути увагу Івана Сергійовича Чижа,  що тим депутатам,  які  не хотіли  голосувати,  його  турботи  не  потрібні  - ми можемо самі вирішити, що нам робити, і обійдемося без його порад.

 

     Але я хотів би звернути увагу й голови Лічильної  комісії,  і Президії,  що  нарешті  вибори відбулися так,  як хотіли наші ліві колеги:  згідно з Регламентом більше 300  депутатів  брали  в  них участь,  і є результат.  До речі,  хочу наголосити,  що цього разу брав участь у змаганні найсильніший лівий кандидат,  який сьогодні у них є. Виставити сильнішого ліві вже не можуть.

 

     Нарешті, здається,  визріли всі умови для того,  щоб ті,  хто хоче й далі товкти воду в  ступі,  зрозуміли,  що  іншого  виходу, окрім компромісу,  окрім домовленості про конструктивну роботу, до швидкого  подолання  цього  бар'єра  немає.   Я   пропоную   лівим підтримати нарешті ідею пакета.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні депутати!  Я хотів би звернутися до тих,  хто ще буде користуватися мікрофоном.  Ставте все ж  таки запитання  до  голови  Лічильної комісії.  А якщо треба обмінятися думками, то для цього в нас є окрема процедура.

 

     Слово для    запитання    надається    народному     депутату Развадовському.

 

     РАЗВАДОВСЬКИЙ В.Й.,  народний депутат України (виборчий округ 69,  Житомирська область). Прошу слово передати народному депутату Журавському.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С., народний депутат України (виборчий округ 68, Житомирська область).  Християнсько-демократична  партія  України. Скажіть, будь ласка, скільки було вкинуто бюлетенів невстановленої форми?

 

     Дякую.

 

     МІШУРА В.Д.  Ми таких бюлетенів не виявили, але були аркуші з календаря, скажімо, інші шматки паперу...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для запитання надається народному депутату Лісогорському.

 

     ЛІСОГОРСЬКИЙ О.І.,  народний депутат України (виборчий  округ 177,  Харківська  область).  Уважаемые коллеги!  Уважаемый Валерий Дмитриевич!  Я хотел бы задать вам такой вопрос.  Как вы считаете, надо  ли  до  очередного  выдвижения  кандидата  внести поправки в Конституцию  и  Регламент,  разработав  такой   механизм   выборов Председателя  Верховного Совета,  которые бы гарантированно прошли максимум за два тура?  Время на изменение  Регламента  отвести  до суток, закончить выборы Председателя Верховного Совета до 13 июля. В нашем распоряжении суббота и воскресенье.  Как  вы  ответите  на такой вопрос?

 

     Спасибо.

 

     МІШУРА В.Д.  Практика  роботи Лічильної комісії показала,  що наш  Регламент  в  цьому  плані  дуже  недосконалий,  бо  не   дає можливості  забезпечити  як  Лічильній  комісії,  так  і депутатам вільне волевиявлення.

 

     І, мабуть,  Регламент в  цьому  плані  треба  змінювати  дуже серйозно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для запитання надається народному депутату Чорноволу.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний    виборчий   округ,   НРУ).   Шановні   колеги! Голосування, яке щойно відбувалося...

 

     МІШУРА В.Д. До мене запитання?

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.  До вас,  так,  так. Я хочу зауважити, шановний голово  Лічильної  комісії,  що  ви  знову коментуєте пропозиції і зауваження замість того,  щоб відповідати про  те,  що  торкається роботи Лічильної комісії.  Ви,  зокрема,  оцінюєте законодавство і таке інше. Це не входить у вашу компетенцію. Ви нариваєтеся на те, що знову почнуть вас переобирати. Ну, навіщо це вам потрібно?

 

     А шановних  колег  я хочу запросити звернути увагу на те,  що треба припиняти дармування часу. Вже місяць ми товчемося на місці! Це  ж було прораховано із самого початку.  Ми вас попереджали!  Ми знали всі результати наперед.  Кінчаймо ми,  справді,  оцей  цирк, переходьмо до творчої праці, призначаймо якнайшвидше погоджувальну комісію.  Краще на завтра на 8 годину ранку чи на 8.30 і починаймо серйозну роботу, бо буде біда!

 

     МІШУРА В.Д.  Я  хотів  би відповісти.  Вячеславе Максимовичу, чому ви думаєте,  що лише вам можна тлумачити події,  закони і все інше, що відбувається. Я думаю, що я такий самий депутат, як і ви, і маю також на це право (Шум у залі).  А  з  трибуни  я  абсолютно нічого не коментував.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерію Дмитровичу, час, відведений на запитання, вичерпано. Дякую вам.

 

     Шановні народні депутати!  Ми заслухали інформацію  Лічильної комісії.  Час  вечірнього засідання вичерпано.  Я оголошую вечірнє засідання закритим.  Ранкове засідання розпочнеться  завтра  о  10 годині. На все добре! До побачення!

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку