ЗАСІДАННЯ ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

          У к р а ї н и.  5  ч е р в н я  1998  р о к у.

                         16 г о д и н а.

 

     Веде засідання член  Президії  першої  сесії  Верховної  Ради України МАТВІЄНКО А.С.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні    народні   депутати!   Дозвольте   мені оголосити вечірнє засідання відкритим відповідно до Конституції  і Регламенту  нашої  роботи.  У  нас  є  інформація,  що  реєстрація депутатів продовжується.

 

     У зв'язку  із  сьогоднішнім  святом  слова  просить   депутат Самойленко. Дві хвилини.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.,  народний  депутат  України (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ). Шановні депутати! Шановні громадяни  України!  Маю честь вам нагадати,  що 26 років тому - в 1972 році Стокгольмська конференція Організації Об'єднаних  Націй, у  якій  взяли  участь  представники урядів 100 країн світу,  день початку своєї роботи - 5 червня оголосила Всесвітнім днем  охорони навколишнього середовища.  Отже, дозвольте мені всіх вас, виборців і членів їх  сімей  привітати  з  нагоди  цього  дня  і  закликати докладати  зусиль  і  надалі  втілювати  в  життя  прийняту на цій конференції Декларацію  принципів,  якими  у  своїх  діях  повинні керуватися держави і міжнародні організації,  що впливають на стан природного середовища.

 

     Всесвітній день  охорони   навколишнього   середовища,   день захисту  біосфери  вартий  того,  щоб  його  відзначали  урочистим засіданням  у  Палаці  "Україна",  де  були  б  присутні  депутати Верховної  Ради,  члени  Кабінету  Міністрів України,  Президент і громадськість країни,  не байдужа до проблем  охорони  довкілля  і безпеки українського народу,  але, на жаль, цього не сталося. Хочу висловити сподівання, що найближчими роками так не буде.

 

     Коли б таке засідання  відбулося,  було  б  підбито  підсумки роботи  і  накреслено  напрями подальшого поступу держави і всього населення України в екологічному напрямі.  Мені дуже  приємно,  що серед  нас  присутні  академік  Ситник (з НДП),  який має до цього причетність і  доклав  значних  зусиль  для  збереження  довкілля, комуніст  Дорогунцов,  представник  Руху  Юрій  Іванович Костенко, голова комісії Писаренко.

 

     Шановні депутати!  З 1990 по 1997 роки Верховна Рада  України прийняла  28  постанов,  48 законів і 8 кодексів з проблем охорони довкілля і екобезпеки. Президентом України підписано 26 указів і 8 розпоряджень.

 

     Кабінетом Міністрів  видано  151  постанову і 7 розпоряджень, міністерствами і відомствами - 67 нормативних актів.  Загалом фонд згаданих   документів   налічує  понад  340  назв,  не  враховуючи національних  стандартів.  Значна  роль  в  охороні   довкілля   і майбутнього належить жінкам.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прохання завершувати.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.  Я  хотів  би привітати жінок-парламентаріїв, усіх жінок України  з  цим  святом  і  сказати,  що  саме  на  них покладено  відповідальність  за  охорону довкілля і майбутнє нашої землі.

 

     Всесвітній день  захисту  дітей  і  Всесвітній  день  охорони навколишнього  природного  середовища  збігаються,  як правило,  з Зеленими святами,  Трійцею.  І це глибоко символічно. Це свідчить, що  в  генетичній  пам'яті  людства,  і  зокрема  в Україні,  ще з прадавніх,  язичницьких,  часів  закріплена   потреба   урочистого вшанування природи, потреба живого спілкування з нею, що, на жаль, нині здебільшого виродились до  суто  споживацького  ставлення  до матері-природи як природних ресурсів.

 

     Наші далекі  пращури  були  ревними  шанувальниками природи - озер,  річок,  дерев, тварин, влаштовували різноманітні благодійні обряди.   І  нас  генетично  об'єднує  спільна  ідея  -  шанобливе ставлення до природи.

 

     Вітаю вас,  шановні депутати,  шановні виборці, з наступаючим святом   Зеленої   неділі,   Трійці,   Всесвітнім   днем   охорони навколишнього середовища.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Шановні  народні  депутати,   дозвольте поінформувати вас,  що на 16 годину 17 хвилин у залі зареєстровано 229  народних  депутатів.  Хочу  повідомити  також,  що  надходять запитання  з приводу повноважень роботи нашого засідання.  Звертаю вашу  увагу  на  статтю  91  Конституції,  у  якій  зазначено,  що "Верховна  Рада  України  приймає  закони,  постанови та інші акти більшістю  від   її   конституційного   складу,   крім   випадків, передбачених  цією Конституцією".  Крім того,  відкриваю розділ ХY "Перехідні положення",  у пункті 1 якого  говориться:  "Закони  та інші   нормативні   акти,   прийняті   до  набуття  чинності  цією Конституцією,  є чинними у частині,  що не суперечить  Конституції України".

 

     Регламент, на який дехто з депутатів посилається, прийнято до прийняття Конституції.

 

     А тому відповідно до статті 91,  а також пункту 1 "Перехідних положень" пленарне вечірнє засідання може бути відкрито.

 

     Таким чином, ми відкрили засідання відповідно до Конституції. Шановні народні депутати,  ми  продовжуємо  роботу  і  розглядаємо питання стосовно виборів Голови. Ми чекаємо повідомлення Лічильної комісії.

 

     З процедури? Будь ласка. Депутат Журавський.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С., народний депутат України (виборчий округ 68, Житомирська область).  Християнсько-демократична партія України. Я нагадаю,  що Конституцію України було  прийнято  в  1996  році,  а Регламент  - у 1994 році.  У статті 82 Конституції чітко написано: "Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та законом про регламент Верховної Ради України".

 

     А хіба ми прийняли закон про регламент? Нинішній Регламент не затверджено як закон. Він суперечить Конституції і за формою, і за змістом,  де-юре  його  немає.  Тому всі постанови,  рішення мають прийматися згідно з нормами чинної  Конституції  -  більшістю  від конституційного складу депутатів.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово з процедури має депутат Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 182,  Херсонська область).  Партия "Громада".  Уважаемые  коллеги! Анатолий Сергеевич, вы правильно проинформировали депутатов о том, что в соответствии с Конституцией мы можем начинать работу.

 

     Но, учитывая, что зарегистрировано всего 229 депутатов,   а   для   проведения   голосования   по  избранию Председателя необходимо гораздо большее количество,  я предлагаю в соответствии  с нормами Регламента решить как процедурный вопрос о переносе  голосования  по  выборам  Председателя  на   вторник   и проголосовать это. Если мы сейчас так не сделаем, то это означает, что председательствующий сознательно идет на срыв голосования, для того  чтобы признать выборы недействительными.  Это означает,  что начнется новая процедура выдвижения, обсуждения и так далее.

 

     Поэтому я прошу поставить на голосование  вопрос  о  переносе процедуры голосования на вторник.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  як  головуючий  хотів би дати довідку депутату Єльяшкевичу,  що питання відкриття пленарного вечірнього засідання і  питання  проведення  голосування  -  два різні питання і по них окремо проводяться реєстрації.  Нинішньою реєстрацією  я  не  можу скасувати реєстрацію на голосування.  До речі,  я хочу повідомити, що в залі вже присутні 236 депутатів,  реєстрація продовжується, і я не можу сказати,  що на момент голосування не буде 300...  Тож я не  можу  упереджено  скасовувати  рішення  щодо  голосування  без спеціального рішення Верховної Ради.

 

     Депутат Сирота. Будь ласка.

 

     СИРОТА М.Д.,  народний  депутат  України (виборчий округ 200, Черкаська область).  Депутатське  об'єднання  "Реформи  -  Центр". Шановні   народні   депутати!   Ми,   які   не   належимо   ні  до право-центристської коаліції,  ні до лівоцентристської,  уже  дещо визначилися.  То  хто  ж  зараз  зриває голосування?  В Регламенті передбачено,  що розгляд будь-якого питання не можна переривати. У нас  є рішення про те,  що в п'ятницю ми працюємо до 18 години,  а група депутатів не хоче реєструватися і залишила зал.

 

     То я просив би вас,  Анатолію  Сергійовичу,  щоб  ви  провели реєстрацію  не тільки за столами,  а й картками у залі і висвітили по фракціях,  хто ж не реєструється і зриває голосування. Прохання не переривати процес голосування.  Ми знаємо, що з того боку, то з того безкінечно ініціюється зривання.  А оскільки питання  обрання Голови ми вже почали розглядати, то давайте його сьогодні доведемо до логічного завершення. Для цього є всі підстави.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Чиж. Будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ  190, Хмельницька   область).   Об'єднана   фракція   Соціалістичної   і Селянської партій - "Лівий центр".  Шановні  колеги,  відбувається дія,  цілком зрозуміла всім, хто перебуває в цім залі, і, можливо, зовсім не зрозуміла нашим виборцям. Частина фракцій, які не хочуть обрання  Головою  Верховної  Ради  Мороза,  які до цього блокували вибори Голови, сьогодні загорілися бажанням вибори провести. Чому? Тому  що  в  залі  немає  достатньої  кількості депутатів,  і вони свідомі того,  що вибори просто не відбудуться.  Потрібно зробити, щоб  ці вибори не відбулися,  у вівторок зробити зволікання і нове висунення кандидатур,  а там,  можливо,  хтось приїде  з  Ялти  та розкаже,  як треба діяти, тобто все сплановано чітко. Мені прикро, що мушу про  це  говорити,  мені  просто  соромно  за  моїх  колег депутатів.

 

     Ми повинні  йти  до  скриньок і голосувати тоді,  коли в залі буде  якраз  отих  дві  третини,  які  передбачені   Конституцією. Сьогодні якраз той "інший випадок", коли Верховна Рада може діяти, якщо є дві третини.  На 16 годину було 212 зареєстрованих народних депутатів,  засідання не можна було відкривати, але його відкрили, зараз ще депутати  підійшли.  Як  тільки  буде  зареєстровано  293 депутати,  ми можемо голосувати.  А ігри ці треба припинити, треба обирати Голову, а не грати в піжмурки.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я підтримую,  Іване Сергійовичу,  що  ігри  треба припинити. Депутат Єрмак. Будь ласка.

 

     ЄРМАК А.В.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ 83, Запорізька область).  Шановні колеги!  Я звертаюся  до  вас  ще  з однією пропозицією. Вона лунала в цьому залі вже не один раз. Перш ніж голосувати, щоб потім не було ніяких казусів щодо легітимності обрання  Голови Верховної Ради,  нам потрібно заслухати інформацію Рябця  на  предмет  визнання  повноважень  певної  групи  народних депутатів,  стосовно яких є судове рішення про недійсність обрання народним депутатом.

 

     Тому я пропоную, щоб у вівторок ми заслухали цю інформацію, а після неї провели голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні  народні  депутати,  я  просив би все-таки,  поки обговорюється питання  голосування,  не  торкатися інших питань.

 

     Депутат Петренко. Будь ласка.

 

     ПЕТРЕНКО В.О.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,   КПУ).   Фракція   комуністів України.  Анатолію Сергійовичу,  звертаю вашу увагу, а також увагу пана Журавського на те,  що яким  не  є  Регламент  -  законом  чи постановою - але його треба виконувати.

 

     Ми, комуністи,  і  до  цього закликали вас дотримуватися норм Регламенту.  У частині першій статті 3.7.3 Регламенту сказано,  як проводяться вибори - якщо бюлетені одержали не менш як дві третини депутатів від їх фактичної кількості. Треба, щоб вибори відбулися.

 

     Сьогодні немає достатньої  кількості  депутатів,  і  якщо  ми все-таки проведемо вибори, то вони не відбудуться.

 

     Я хотів  би  звернутися  до  вас  як лідера фракції,  до пана Чорновола, до інших лідерів. Скажіть відверто: "Хлопці, голосуйте, не голосуйте,  сьогодні чи у вівторок,  все одно ви отримаєте самі знаєте  що".  І  ми  б  тоді  вирішили,  що  все  одно   проводити голосування не треба. Це було б чесно і відверто.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Депутат Косаківський.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г.,  народний  депутат України (виборчий округ 223,  м.Київ).  Дякую.  Шановний пане головуючий!  Шановні народні депутати!   Дійсно,  ситуація  доводиться  до  абсурду  саме  тими депутатами,  які офіційно заявили,  що вони  не  збираються  брати участь  у  голосуванні і мають намір його блокувати.  І вони зараз виступають прибічниками негайного голосування для того,  щоб знову довести  ситуацію  до  повного  абсурду.  Тому  я  просив би зараз головуючого поставити на голосування (це передбачено  Регламентом) пропозицію  депутата Єльяшкевича.  Проголосувати і визначитись.  І залежно  від  результатів  голосування  обговорювати,  як  бути  з розглядом цього питання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Депутат Попеску. Будь ласка.

 

     ПОПЕСКУ І.В.,  народний  депутат України (виборчий округ 204, Чернівецька область).  Дякую.  Шановні колеги!  Справа в тому,  що обрана тимчасова Президія почала з порушення Регламенту.  Почала з того,  що позбавила можливості депутатів,  обраних по мажоритарних округах,  позафракційних  організувати  депутатські  групи.  Зараз тимчасова Президія не справляється із завданням,  яке стоїть перед нею, тобто обрання Голови Верховної Ради.

 

     Якщо сьогодні не відбудеться результативне голосування, вношу пропозицію про недовіру тимчасовій Президії  і  обрати  нову,  яка справиться з цим завданням.

 

     Дякую за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Чорновіл. За ним

- від фракції Прогресивної соціалістичної партії.  І  тоді  будемо голосувати.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НРУ). Шановні колеги! Якщо ми не можемо  чогось  зробити,  то давайте не звинувачувати Президію.  У залі склалася така ситуація,  що якби Президія навіть гопки стала, вона все одно нічого не зробить (Оплески).

 

     Тут Іван  Чиж  пробував пояснити людям,  що відбувається.  Та елементарні  речі  відбуваються.  Придумали  якусь  зачіпку,   щоб зірвати   голосування,  яке  мало  закінчитися  дві  години  тому. Придумали ліві сміховинну зачіпку, а тепер щось шукають.

 

     До речі,  Іване Сергійовичу, якщо йдеться про окремі випадки, на  які  покликається  Конституція,  то  вони  чітко  обумовлені в Регламенті.  Наприклад, для того, щоб голосувати бюлетенями, треба дві  третини  (Шум  у  залі).  Там  обумовлено.  А  для  відкриття засідання не обумовлено, тому теж не чіпляйтеся за це. І не робіть доброї  міни  при  недобрій грі,  бо у вас нічого з того не вийде. Треба починати голосування.  І нам треба переобрати не Президію, а переобрати  тимчасову Лічильну комісію або принаймні її голову.  Я думав, що він чесна людина, а він, виявилося, все-таки комуніст.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Вітренко.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  народний депутат України (виборчий округ 160, Сумська область). Шановні депутати! Я хочу нагадати вам, що в усіх турах  голосування  фракція  Прогресивної  соціалістичної   партії України  брала  участь.  І в цьому турі ми будемо брати участь.  І прошу звернути увагу,  що вся фракція у повному  складі  сидить  і чекає,  коли буде голосування.  І ми бачили,  що відшукують просто якісь зачіпки.  Ось бюлетень першого туру, де було 5 кандидатур, і ніякої  партійної  ознаки.  Але  сказали,  що  терміново  потрібна партійна ознака.  Ми на це погодилися,  будемо чекати і цього. Але вибори повинні відбутися сьогодні,  зараз. Кожний день - це втрата державних коштів.  І хочу нагадати всім тим,  які  хочуть  віддати голоси за Олександра Мороза,  що результативність голосування - це голоси "за". І хто хоче віддати голос "за", той повинен дочекатися отримання бюлетеня і проголосувати за.  Але ми будемо сьогодні тут доти,  доки не відбудеться голосування.  Не потрібно так знущатися над державним бюджетом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Шановні   народні  депутати!  Я  спробую сформулювати  пропозиції,  можливо,  вони  вичерпають  наполягання частини депутатів (Шум у залі).  Депутате Яковенко, сядьте на своє місце, не заважайте, будь ласка, працювати.

 

     Шановні народні  депутати!   Було   дві   пропозиції.   Перша пропозиція - це проголосувати сьогодні. І друга пропозиція...

 

     Я хочу  сказати депутатам,  що Яковенко залякує головуючого і заважає роботі.  Я прошу комуніста Яковенка  зайняти  своє  робоче місце і просив би фракцію відповідним чином вплинути на нього.

 

     Шановний депутате  Яковенко,  будь  ласка,  сідайте  на  своє місце! Я сформулюю пропозицію. Якщо у вас будуть якісь зауваження, тоді я вам надам слово. Сядьте, будь ласка, на своє місце!

 

     Шановні народні депутати,  депутатом Єльяшкевичем від фракції "Громада" була внесена пропозиція, я так зрозумів, що її підтримує депутат   Чиж  від  блоку  Соціалістичної  та  Селянської  партій, поставити  на  голосування  питання  про  перенесення  виборів  на вівторок.  Це  питання не процедурне,  воно повинно бути в порядку денному (Шум у залі). Почекайте, сядьте, будь ласка!

 

     І була пропозиція - проводити сьогодні голосування.

 

     Ставиться на голосування пропозиція депутата Єльяшкевича... З мотивів голосування? Депутат Кириченко. Будь ласка.

 

     КИРИЧЕНКО С.О., народний депутат України (виборчий округ 183, Херсонська  область).  Християнсько-демократична  партія  України. Справді,  мені дуже дивно,  що об'єднує двох людей,  які висловили думку,  що нібито передбачено Конституцією дві  третини.  Я  добре знайомий   зі   змістом  Конституції,  немає  такої  норми,  Іване Сергійовичу,  в  Конституції  України.  І  депутат  Єльяшкевич  не послався на конкретну норму Регламенту, яка це вимагає. Тобто ніщо не порушено.

 

     І є  не  скасоване  Верховною  Радою  України   рішення   про проведення виборів. Просто зараз, коли вже зареєстрована більшість від конституційного складу депутатів Верховної  Ради,  ми  повинні згідно з раніше прийнятим рішенням провести голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Депутат Яценко.

 

     ЯЦЕНКО В.М.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 66, Житомирська область).  Шановні колеги!  Шановний головуючий! Річ у тім,  що депутати Журавський,  Кириченко і так далі беруть на себе функції Конституційного Суду України.  Тільки  Конституційний  Суд України  має право на тлумачення Конституції,  законів України,  у тому числі тлумачення положень того чи іншого закону України  щодо його відповідності Конституції нашої держави.

 

     Я хотів  би нагадати пану Журавському,  який вперше прийшов у парламент,  про те, що Регламент - це є закон України. Я просив би подібними  виступами  не  породжувати  в  народу України негативне ставлення взагалі до законів України.  Є Закон,  ми  повинні  його виконувати. Це і застереження іншим народним депутатам України. Це по-перше.

 

     По-друге, шановний головуючий,  почитайте Регламент далі.  Ми справді  маємо  право  працювати  в  сесійному  залі,  маємо право обговорювати  будь-яке  питання,  але  не  маємо  права   приймати рішення, шановні друзі (Шум у залі). Почитайте, будь ласка, уважно Регламент.  І ставити на голосування ми не  маємо  права,  в  тому числі  і  питання  про  те,  голосувати чи не голосувати.  Давайте виконувати Регламент Верховної Ради України.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Депутат Зварич. Будь ласка.

 

     ЗВАРИЧ Р.М.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановний головуючий! (Шум у залі). Та почекайте!.. Хлопці, може, ви б трохи затихли!..

 

     Шановний головуючий,   пропозиція   Єльяшкевича   може   бути поставлена на голосування за однієї умови, що пропонується змінити попереднє рішення Верховної Ради,  щоби  працювати  на  вечірньому засіданні. У такому разі голосування може відбутися, але тоді слід трактувати таку пропозицію як зміну до вже  затвердженого  порядку денного.  І  оскільки  пропозиція  вноситься депутатом,  а рішення Погоджувальної ради з  цього  питання  немає,  то  її  голосування вимагає дві третини голосів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Журавський. Для репліки.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.  Християнськодемократична партія України (Шум у залі).  Коли комуніст Яценко виступав,  я не перебивав і  уважно слухав! Дозвольте мені відповісти.

 

     Так, я  новообраний  депутат,  але  не "зелений" і маю добрий досвід політичної роботи.  Я навіть не  із  Партії  зелених  і  не пройшов у парламент за "зелені". І Конституцію я добре знаю!

 

     Так от,  я ще раз нагадую:  у Конституції вказано, що повинен бути закон про  регламент.  Його  немає.  Як  вийти  із  ситуації? Верховній Раді доречно було б прийняти постанову,  що до прийняття закону про регламент  тимчасово  застосовується  цей  Регламент  у частині, що не суперечить Конституції.

 

     І є  нескасоване  рішення,  яке  треба  виконати  і  провести процедуру голосування. Рішення прийняли депутати, яких у залі було понад  400,  а зараз трошечки більше 200.  Ми ж його не скасували, коли Симоненко вів засідання і ставив на голосування...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу завершити. Депутат Яковенко.

 

     ЯКОВЕНКО О.М.,  народний депутат України (виборчий округ  50, Донецька   область).   Фракция  коммунистов.  Уважаемые  товарищи! Уважаемые коллеги!  Прежде всего я обращаюсь  к  избирателям.  Что происходит?  241 депутат или больше зарегистрировались у столов, в зале в два раза меньше.  Была хорошая практика в  прошлом  созыве, когда  депутаты подтверждали свое присутствие регистрацией в зале. Кого мы собираемся обманывать?

 

     Я теперь понимаю,  господин Матвиенко,  как у нас  развалился комсомол,  и я прекрасно понимаю, почему у нас молодежная политика не идет.  Бюрократизм в крови. Давайте не перекручивать Регламент, давайте сейчас подтвердим, что действительно 240 человек находятся в зале. И только тогда мы имеем право голосовать.

 

     Абсолютно прав Яценко: мы можем обсуждать, спорить, проводить дискуссию,  но  решение  принимать  мы  не  имеем  права.  Поэтому настаиваю на том, чтобы подтвердить наличие депутатов в зале.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Медведчук. І будемо приймати рішення.

 

     МЕДВЕДЧУК В.В.,  народний депутат України (виборчий округ 73, Закарпатська  область).  Фракція  Соціал-демократичної  об'єднаної партії.  Шановні колеги,  ми більше 20 хвилин обговорюємо питання, яке і теоретично, і практично висвітлено в Конституції України і в тих нормах Регламенту,  які сьогодні діють.  Я хотів би привернути вашу  увагу до статті 91 Конституції,  де чітко сказано,  коли і в якому випадку Верховна Рада приймає рішення. На початку вечірнього засідання головуючим на засіданні Матвієнком говорилося про те, що таке рішення приймається  більшістю  від  конституційного  складу, крім випадків, передбачених Конституцією.

 

     Багато хто  з депутатів посилався на статтю 3.6.1 Регламенту, яка сьогодні не діє відповідно до постанови Верховної Ради України від 3 вересня 1996 року.  Я цитую:  "Встановити,  що Верховна Рада України до набрання чинності закону про регламент  Верховної  Ради України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України і тих положень Регламенту Верховної Ради України, що не суперечать Конституції".

 

     На сьогодні кількість депутатів,  які зареєстровані, дозволяє приймати Верховною Радою рішення. Це перше.

 

     Друге. Стосовно   пропозиції,    яка    була    запропонована представником   партії   "Громада"   Єльяшкевичем:  як  процедурне поставити  на  голосування  питання  про  перенесення  виборів  на вівторок.

 

     Нагадую, що   відповідно   до  частини  другої  статті  3.2.3 Регламенту  процедурними   вважаються   питання,   що   стосуються визначення  способу  розгляду  питань на засіданні Верховної Ради. Зверніть увагу: не часу, не змісту, а способу розгляду.

 

     Це питання,  якщо  воно   буде   поставлене   головуючим   на голосування,  не може розглядатися як процедурне,  і для прийняття рішення потрібно 226 голосів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Шановні народні  депутати!  Я  поставлю зараз  на  голосування пропозицію депутатів Єльяшкевича і Чижа про те, щоб провести голосування у вівторок.

 

     Прохання тільки до депутатів,  і до депутата Яковенка в  тому числі,  відповідним  чином  зареєструватися  картками в залі.  246 депутатів сидять у залі.  Треба говорити  народу  України  правду, депутате  Яковенко.  Не  100  чоловік,  а 246 чи близько цього,  я рахував.

 

     І тому прохання  бути  об'єктивними,  коли  щось  говорите  в мікрофон, звертаючись до виборців.

 

     Шановні народні депутати! Ставиться на голосування пропозиція про перенесення виборів на вівторок. Приймається 226 голосами (Шум у залі).

 

     Депутат Смірнов. З мотивів голосування.

 

     СМІРНОВ Є.Л.,  народний  депутат  України (виборчий округ 16, Вінницька область).  Дякую.  Я не розумію, про що ми сперечаємося. Мішура  сьогодні  в  цій  залі  досить чітко процитував Регламент, згідно з яким ми діємо. Глава 3.7, стаття 3.7.1, частина четверта: "Час, місце і порядок проведення голосування визначаються..."

 

     Та ви ж не слухаєте, Анатолію Сергійовичу! Ви слухаєте чи ні?

 

     Я повторюю.   Частина   четверта:   "Час,   місце  і  порядок проведення голосування  визначаються  Лічильною  комісією".  І  цю процедуру оминути не можна.

 

     Будь ласка,  запросіть  сюди  Мішуру,  хай він іще раз скаже, коли Лічильна комісія визначила проводити  голосування:  сьогодні, завтра, післязавтра, у вівторок чи ще колись?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні депутати!  Я хочу вам зацитувати звернення голови Лічильної комісії (я так розумію,  що це передали мені   від   Мішури):   він   підписує  бюлетені  і  буде  готовий поінформувати нас за кілька хвилин.

 

     Я пропоную не робити зараз розминку з приводу  того,  як  хто трактує  Регламент і Конституцію.  Давайте надамо слово Мішурі,  а потім поставимо питання на голосування.

 

     Оголошується перерва до появи голови Лічильної комісії.

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Прохання зайняти  свої місця в залі.

 

     Лічильна комісія  готова нам доповісти.  Слово для інформації надається Мішурі Валерію Дмитровичу.

 

     МІШУРА В.Д.,  голова тимчасової Лічильної  комісії  Верховної Ради  України  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, КПУ).  Шановні  народні  депутати!  Лічильна  комісія  готова   до проведення голосування. А перед тим на засіданні мене уповноважили зробити таку заяву:

 

     "Конституція України проголосила нашу державу демократичною і правовою. Виборче законодавство демократичних держав не допускає в будь-якій формі контролю за волевиявленням  тих,  хто  голосує.  А стаття   127   Кримінального   кодексу   України   передбачає,  що перешкодження вільному здійсненню права обирати шляхом насильства, обману,   погроз,   підкупу   або  іншим  шляхом  тягне  за  собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі.

 

     Лічильна комісія   зобов'язана    зазначити,    що    останнє голосування щодо виборів Голови Верховної Ради України проходить в обстановці,  коли  керівники  ряду  фракцій  цинічно  й   відверто порушують цей основоположний принцип, а також порядок голосування, встановлений Лічильною комісією в межах  її  повноважень  (частина четверта  статті  3.7.1  Регламенту  Верховної  Ради України),  на зауваження членів комісії часто відповідно не реагують.

 

     Лічильна комісія заявляє,  що й надалі вимагатиме  дотримання встановленого порядку голосування,  а в разі невиконання цих вимог

-  реагувати  відповідним   чином   аж   до   припинення   процесу голосування.  І відповідальність за зрив голосування повністю буде покладено на тих, хто грубо порушує принципи демократії і права".

 

     Бюлетені ви можете  отримати  на  тих  самих  місцях,  де  ви реєструєтеся.  Бюлетені  рожевого кольору.  У бюлетені внесено два прізвища, означена партійність, як вимагалося.

 

     У третьому  рядку   записано:   "Не   підтримую   жодного   з кандидатів".

 

     Минулого разу  в  нас  збільшилася  кількість бюлетенів,  які визнано недійсними.  Я ще  раз  наголошую:  не  треба  тут  нічого викреслювати.   В  одному  з  квадратів  ви  маєте  означити  своє волевиявлення.  Це може бути знак плюс,  це може бути  галочка  чи інший  якийсь знак,  що свідчитиме про ваше волевиявлення.  Але це треба зробити лише в одному квадраті.  Два  інших  квадрати  мають залишитися незаповненими. Тоді бюлетень є дійсним.

 

     У мене вся інформація.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Чи  є  запитання?  Давайте  відведемо 5 хвилин  для  запитань  і  відповідей.   Прохання   записатися   на запитання.

 

     Прохання висвітлити список.

 

     Депутат Яценко. Будь ласка.

 

     ЯЦЕНКО В.М. Дякую. Я прошу передати слово депутату Чижу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.

 

     ЧИЖ І.С. Об'єднана фракція Соціалістичної і Селянської партій

- "Лівий центр".  Шановний Валерію Дмитровичу!  Я хотів би, щоб ви чітко,  як і щодо попереднього мого запитання, визначилися в схемі голосування  щодо  часу.  Коли  ми  починаємо,  коли  закінчується отримання бюлетенів і голосування,  коли йде підрахунок, коли ми в залі зберемося для того, щоб тут підбити підсумок.

 

     І звертаюся   до   головуючого.   Анатолію   Сергійовичу,   я передбачаю,  що голосування триватиме більше години, тому Верховна Рада повинна  визначитися  щодо  продовження  засідання  після  18 години.

 

     І ще  дві  фракції попросили перерви.  Я хотів би,  щоб перед голосуванням це було зроблено.

 

     Дякую.

 

     МІШУРА В.Д.  Я хочу відповісти на запитання,  яке  стосується Лічильної  комісії.  Лічильна  комісія  розглядала  це  питання  і вважає,  що голосування можна провести за півгодини,  і годину нам потрібно для підрахунку голосів.  Тобто через півтори години після початку процесу...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хотів би відповісти депутату Чижу. Ми голосуємо і  потім  можемо  зібратися  чи  в  понеділок,  чи у вівторок,  як домовимося, щоб Лічильна комісія оголосила результати голосування.

 

     Депутат Вінський.

 

     ВІНСЬКИЙ Й.В.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Валерію Дмитровичу! Заява комісії, яку ви щойно зачитали, викликає серйозну   стурбованість.   Я  розумію,  що  ви  в  такій  м'якій, толерантній  формі  попередили  керівників  деяких  фракцій,   які фільтрують голосуючих і навіть ставлять їх у незручне становище. Я маю на увазі тих,  хто міняв бюлетень,  ви про це вже кілька разів говорили.

 

     Чи не  час  уже  Лічильній  комісії  вжити якихось жорсткіших заходів  впливу  щодо  керівництва  фракції   Соціал-демократичної партії?   Та   й  Прогресивна  соціалістична  партія,  ви  знаєте, специфічно організовує голосування своєї фракції.  Чи не час  дати різкішу оцінку всьому цьому?

 

     МІШУРА В.Д.  Дякую за запитання.  Я хочу сказати,  що під час минулих голосувань члени Лічильної комісії  (до  речі,  люди  дуже добросовісні  і  працюють добросовісно;  якщо є якісь помилки,  то вони з різних причин бувають) прагнули навести порядок: підходили, робили зауваження, просили покинути зону голосування. Може, комусь не подобається слово "зона"?  Але ж у нас  є  музична  зона,  зона піонерської дії - різні зони є.

 

     Ми в комісії це розглядали. Будемо робити зауваження, а потім висновки.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Моісеєнко.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  народний депутат України (виборчий округ 53, Донецька   область).   Фракция  Коммунистической  партии  Украины. Уважаемый Валерий  Дмитриевич!  Я  так  понял  из  действий  наших политических  оппонентов,  что они сегодня приложат все усилия для того,  чтобы сорвать голосование по конкретной кандидатуре. Но мне кажется, что они действуют не совсем умно. Что вы думаете по этому поводу?

 

     Если сегодня голосование не  состоится,  выборы  естественным путем  будут  перенесены  на вторник.  А вы знаете,  что сюда идут колоны трудящихся,  которые,  я думаю, поддержат кандидатуру Петра Николаевича  Симоненко (я беседовал с шахтерами и знаю их мнение). Не кажется ли вам,  что представителям НДП и им подобным  было  бы разумнее  приложить  сегодня  все  силы  для  того,  чтобы избрать Александра Александровича Мороза и не срывать сейчас голосование?

 

     МІШУРА В.Д.  Лічильна комісія (я прошу пробачення,  бо  ви  - колега  по  фракції)  не  уповноважила мене давати якісь політичні оцінки. І я був би в дуже незручному становищі щодо інших...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Правденко.

 

     ПРАВДЕНКО С.М.,  народний депутат  України  (багато-мандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада"). Прошу передати слово депутату Єльяшкевичу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.   Партия   "Громада".   Уважаемые    коллеги! Уважаемый  председательствующий!  Я  выражаю  решительный  протест против  таких  действий  лидера   Народно-демократической   партии Анатолия Матвиенко,  который,  используя свое служебное положение, грубо  нарушил  Регламент  и  не  поставил  на   голосование   мое предложение  по  процедурному вопросу о переносе голосования.  Это связано с тем,  что Анатолий  Сергеевич,  как  и  его  коллеги  по Народно-демократической  партии,  к  сожалению,  продолжают играть мыльную оперу: чтобы выходили на трибуну новые и новые кандидатуры и их опять обсуждали...

 

     Для того  чтобы  не  тратить  время,  я еще раз повторяю свое предложение,  которое  не  было  поставлено  на   голосование,   и настаиваю на нем - перенести голосование на вторник.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.    Шановні    народні    депутати!   Час вичерпаний. Просить слова кандидат на посаду Голови Верховної Ради депутат  Пухкал.  Згідно з Регламентом я мушу надати йому слово за його вимогою.

 

     ПУХКАЛ О.Г.,  народний депутат України (виборчий  округ  209, Чернігівська область). Шановні народні депутати України! Мені дуже прикро,  що ми демонструємо тут  перед  усією  Україною  невисокий рівень політичної культури.  У своєму виступі, я закликав до того, щоб  ми  з  вами,  врештірешт,   подолали   політичну   затятість, обмеженість  свого  політико-партійного  горизонту,  піднялися  на рівень визнання та усвідомлення національних і державних інтересів і рухалися вперед. Але, на жаль, переконуюсь, що не вся аудиторія, не всі мої колеги прониклись і зрозуміли  ці  заклики.  Тому,  щоб внести  сьогодні якийсь консенсус або спокій у цю сесійну залу,  я прийняв рішення зняти свою кандидатуру, зберігаючи право висунення в наступному турі, якщо він буде (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Валерію Дмитровичу, будь ласка.

 

     МІШУРА В.Д.  Шановні колеги! У зв'язку з цим Лічильна комісія просить годину для того, щоб підготувати... (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерію Дмитровичу,  хвилиночку.  Є запитання  до Валерія Дмитровича? Давайте відведемо 5 хвилин на запитання. Прошу записатися.

 

     Депутат Сирота. Будь ласка.

 

     СИРОТА М.Д.  Шановні  народні  депутати!  Шановна   Президіє! Шановний  голово Лічильної комісії!  Стаття 4.3.3 Регламенту каже, що справді кожен кандидат на посаду Голови Верховної Ради до свого заключного слова має право зняти свою кандидатуру.  Але після того як підведено риску і Верховна Рада проголосувала внесення прізвища до  бюлетеня,  уже,  на  жаль,  депутат  не  може  знімати  власну кандидатуру (Шум у залi).  Рішення Верховної Ради  може  скасувати лише  сама  Верховна  Рада.  Тому  єдине,  що  може  поставити  на голосування головуючий у цьому випадку,  це пропозицію вилучити із затвердженого бюлетеня кандидатуру депутата Пухкала.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний Михайле Дмитровичу, гадаю, це питання не до мене.  Ми діємо відповідно до Регламенту.  Якщо  буде  прийняте таке рішення, то...

 

     Дякую.

 

     Слово має депутат Журавський.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.  ХДПУ.  Хочу  звернутися  до  радіослухачів і сказати, що засідання Верховної Ради зриває "Громада". Хто заважав кандидату  на посаду Голови Верховної Ради пану Пухкалу зняти свою кандидатуру?  У заключному слові він не зняв.  Але  для  того  щоб переробити  бюлетені,  затягти  час  і  щоб  вибори  не  відбулися сьогодні, "Громада" разом із комуністами, соціалістами та селянами зриває  обрання  Голови  Верховної  Ради.  Український народ чекає завершення спектаклю під назвою "Обрання Голови Верховної Ради".

 

     Тому треба поставити  на  голосування  пропозицію  продовжити пленарне засідання і сьогодні обрати Голову Верховної Ради.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати!  Прошу всіх депутатів заспокоїтися,  зайняти  свої  місця.  Ми  відвели  п'ять   хвилин, залишилося  три  хвилини.  Задамо  запитання депутатові Мішурі,  а потім прийматимемо рішення.

 

     Будь ласка. Депутат Ющик.

 

     ЮЩИК О.I.,   народний   депутат   України    (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). По-перше,  хочу сказати, що головуючий грубо порушує Регламент, не ставлячи   на   голосування  пропозицію  депутата  Єльяшкевича.  А по-друге, прошу передати слово депутатові Чижу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЧИЖ I.С.  Дякую,   Олексію   Iвановичу.   Об'єднана   фракція Соціалістичної  та  Селянської  партій  - "Лівий центр".  Шановний Анатолію  Сергійовичу,   я   підтверджую   вимогу   поставити   на голосування   пропозицію   народного  депутата  Єльяшкевича.  Вона голосується як процедурне питання.

 

     Друге. Потрібно   поставити   пропозицію   про    перенесення голосування   на   вівторок   і   закінчити  цей  фарс,  який  тут розігрується.  Народний депутат має право зняти свою кандидатуру в будь-який  момент  до  голосування,  що  зробив  народний  депутат Пухкал.  Він висловив  мотивацію,  бо  бачить,  що  затівається  в сесійному  залі.  I  комісія  просто  не  встигне відпрацювати всю схему, всю систему.

 

     А крім того,  Анатолію Сергійовичу,  дві фракції попросили  у вас перерви. Ви про це навіть не повідомили, а вже минуло тридцять хвилин. Із вас Голови Верховної Ради не буде ніколи.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Депутат Сафронов.

 

     САФРОНОВ С.О.,  народний депутат України (виборчий округ  30, Дніпропетровська область).  Шановна Президіє! Шановні колеги! Пора завершувати,  мабуть,  цей цирк. Ви самі розумієте, що порушується Регламент. Наш колега вносив пропозицію про перенесення виборів на вівторок, усе порушилось.

 

     Тим паче що наш колега депутат Пухкал зняв свою  кандидатуру. Потрібно  передруковувати бюлетені.  Ми все порушуємо.  Нас слухає вся держава.  Як так  можна  робити?  Шановна  Президіє!  Шановний головуючий! Годі влаштовувати цирк! Потрібно перенести голосування на вівторок.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Гадаю,  більше  запитань  немає.   Дякую, Валерію Дмитровичу.

 

     Шановні народні  депутати!  Дозвольте  звернути вашу увагу на частину другу статті 4.3.3 Регламенту:  "У заключному слові кожний кандидат  також  дає  згоду  на  включення  своєї  кандидатури  до бюлетеня для таємного голосування або заявляє про самовідвід;  про самовідвід він може заявити в будь-який час перед цим (тобто перед заключним словом),  для чого головуючий на  засіданні  надає  йому слово позачергово".

 

     Це я  зачитав  для того,  щоб було зрозуміло,  у тому числі й усім радіослухачам, що діється в нашому залі. I хочу звернутися до фракції  комуністів  і фракції "Лівий центр",  які наполягають,  з одного боку, на перерві (вони мають відповідно до Регламенту на це право),  з другого боку, депутат Чиж, який представляє керівництво цієї фракції,  наполягає на тому,  щоб  поставити  на  голосування пропозицію депутата Єльяшкевича.

 

     То я хотів би запитати: депутате Чиж, яка ж ваша пропозиція є першою, яка другою?

 

     Звертаю увагу  шановних  народних  депутатів  знову-таки   на статтю 3.2.3 Регламенту (це щодо пропозиції депутата Єльяшкевича): "Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду  питань  на  засіданні  Верховної  Ради..."  Далі.  "Якщо виникає  сумнів,  чи   запропоноване   до   розгляду   питання   є процедурним,  рішення про це без обговорення приймається Верховною Радою більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості".

 

     Наше голосування  тоді  відбудеться  в   такий   спосіб.   Ми визначаємо,  чи є це питання процедурним.  Так, пане Єльяшкевич? А потім голосуємо про перенесення.

 

     Депутат Єльяшкевич має слово.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Партия  "Громада".  Я   просил   бы,   чтобы представитель   юридического   отдела   Верховной   Рады  ответил: процедурный этот вопрос или нет?

 

     Если у кого-то из депутатов есть сомнения, пусть они выступят и  скажут,  потому  что это,  по моему глубокому убеждению,  как и убеждению моих коллег, сугубо процедурный вопрос.

 

     Но если  у  кого-то  другое  мнение,  я   хочу,   чтобы   они аргументировали его.  Пока я слышу,  что сомневается в этом только председательствующий.  Но  его  сомнения  пока  не   стыкуются   с Регламентом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Я  ставлю  на  голосування  питання про визнання або невизнання цього питання процедурним. У відповідності з  Регламентом  це  вирішується  Верховною Радою більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості.

 

     Шляхом голосування визначаємося, чи є процедурним питання про перенесення   голосування  на  вівторок.  Іде  голосування.  Прошу визначитися.

 

     "За" - 97.

 

     Рішення не прийнято.

 

     На пропозицію двох фракцій -  комуністів  і  "Лівого  центру"

-оголошується перерва на 30 хвилин.

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні депутати,  прохання займати свої місця в залі. Продовжуємо нашу роботу.

 

     Ми визначили  голосуванням,  що   питання,   яке   пропонував поставити  на голосування Єльяшкевич,  не є процедурним.  Оскільки депутат Єльяшкевич і депутат  Чиж  (фракція  "Громада"  і  фракція Соціалістичної і Селянської партій - "Лівий центр") наполягають на тому,  щоб перенести  голосування  на  вівторок,  я  хочу  ще  раз наголосити,  що це питання може бути вирішене більшістю, тобто 226 голосами.

 

     Пропозиція депутатів  Єльяшкевича  і   Чижа   про   те,   щоб перенести...  Вноситься пропозиція голосувати поіменно. Хто за те, щоб голосувати поіменно, прошу визначитися. Йде голосування.

 

     "За" - 59.

 

     Рішення прийнято. Дякую. Голосуємо поіменно (Шум у залі).

 

     Шановні народні  депутати,  хочу  нагадати,  що  рішення  про поіменне голосування приймається третиною від кількості депутатів, що взяли участь у голосуванні. Почитайте Регламент.

 

     Шановні народні депутати,  пропозиція депутатів Єльяшкевича і Чижа  (фракції  "Громада"  і  "Лівий центр") про те,  щоб сьогодні вибори не проводити,  а перенести їх  на  вівторок,  ставиться  на голосування. Голосуємо.

 

     "За" - 33.

 

     Рішення не прийнято. Дякую (Шум у залі).

 

     Шановні народні депутати! Прошу заспокоїтись. Я хочу звернути вашу увагу на те,  що згідно з затвердженим регламентом ми повинні завершити  нашу  роботу  о  18  годині.  Оскільки  на  голосування відводиться (Мішура називав з цієї трибуни) близько 40 хвилин, нам потрібно визначитися щодо продовження нашої роботи сьогодні.

 

     Я хотів би зачитати вам статтю 2.1.5:  "За звичайних обставин рішення про  продовження  пленарного  засідання  після  18  години приймається  Верховною  Радою  не пізніш як на ранковому засіданні того ж дня".  Щойно тимчасова Президія провела засідання  разом  з представниками  та  головою  нашої  Лічильної  комісії  Мішурою  і юридичним управлінням Секретаріату  Верховної  Ради  і  вважає  за необхідне,   щоб   я   як  головуючий,  оскільки  ситуація  у  нас незвичайна,  а ряд депутатів наполягає на  тому,  щоб  ми  провели сьогодні  голосування,  поставив  на  голосування  пропозицію  про продовження нашої роботи сьогодні.

 

     Є пропозиція  проголосувати  це  поіменно.  Хто  за  поіменне голосування, прошу визначитися.

 

     "За" - 70.

 

     Рішення прийнято.

 

     На поіменне  голосування ставиться пропозиція про продовження сьогодні пленарного засідання...

 

     Депутат Марченко. З процедури. Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  народний депутат України (виборчий округ 161, Сумська область). Уважаемые депутаты, председательствующий! Я хочу обратить ваше внимание на часть третью  статьи  2.1.5  Регламента, где  записано:  "Засідання  Верховної  Ради або її робочого органу може бути продовжено головуючим на засіданні  понад  визначений  у частині 2 цієї статті робочий час не більше ніж на 15 хвилин".

 

     Что я предлагаю? Решением председательствующего надо продлить сейчас нашу работу на 15  минут  и  попытки  сорвать  голосование, которые предпринимают сегодня определенные фракции, прекратить.

 

     Они могли взять перерыв во время голосования,  посоветоваться и за 20 минут провести голосование. За 20 минут мы успеем провести голосование.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хотів би звернути вашу увагу, що депутат Мішура був присутній на засіданні тимчасової Президії. Він сказав, що для проведення голосування потрібно не менше 40 хвилин.

 

     А оскільки  голосування - це робота сесії,  я був змушений за рішенням Президії поставити це питання на голосування.

 

     Я пропоную...  Фракція  "Громада"  просить   негайно   надати перерву на 30 хвилин. Я хочу сказати, що фракція "Громада" не може сама про це просити.  Оскільки блок "Лівий центр"  уже  використав таку  можливість,  тому їх прохання неправомірне,  це по-перше.  А подруге,  я хочу сказати шановним депутатам фракції  "Громада":  у Регламенті чітко записано, що головуючий може оголосити перерву. І слово "може" не передбачає обов'язковості. Я прохав би з цим також рахуватися.

 

     Я ставлю   на   поіменне  голосування  пропозицію  продовжити сьогоднішнє  засідання,  поки  не  відбудеться  голосування.  Будь ласка, ставлю цю пропозицію на поіменне голосування.

 

     "За" - 77.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Голосували за:  комуністи - 0;  НДП - 27;  Народний рух - 20; "Громада" - 0;  соціалісти і селяни - 0;  СДПУ (об'єднана)  -  13; зелені - 2; ПСПУ - 13; позафракційні - 2.

 

     Дякую.

 

     Шановні народні депутати, оголошується перерва до вівторка до 10 години.

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку