ЗАСІДАННЯ СІМНАДЦЯТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

          У к р а ї н и. 26  т р а в н я  1998  р о к у.

                         16 г о д и н а.

 

     Веде засідання член Президії першої сесії Верховної Ради

     України МАТВІЄНКО А.С.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Нагадую, що реєстрація проводиться біля столів. Прохання зареєструватися.

 

     Зареєструвався 301   народний   депутат.   Вечірнє  засідання оголошується відкритим.

 

     Шановні народні депутати!  Під  час  перерви  було  проведено засідання  Погоджувальної  ради  фракцій,  на  якому  розглядалося питання  про  процедуру  нашої  подальшої  роботи  у   зв'язку   з висунутими  кандидатурами  на  посаду  Голови  Верховної Ради,  їх обговоренням і виступами кандидатів.

 

     Консенсусом - шістьма із шести  присутніх  уповноважених  від фракцій  -  було  прийнято  таке  рішення.  Оскільки  кандидати  - Симоненко Петро Миколайович,  Єльяшкевич Олександр  Сергійович  не наполягають  на  виступі  (вони  свої  доповіді  зробили,  і  їхні програми  ми  заслухали),  то  питання  про   надання   їм   слова автоматично знімається.

 

     Що стосується    запитань   до   претендентів,   то   рішення Погоджувальної ради (нагадую,  що відповідно  до  Регламенту  воно голосується  без  обговорення) таке:  не обговорювати кандидатури, оскільки ми вже витратили час на обговорення обох.

 

     Тому відповідно  до  Регламенту  я  ставлю   на   голосування пропозицію   Погоджувальної  ради  фракцій  не  ставити  запитання кандидатам  і  не  відводити  на  це   по   півгодини   згідно   з проголосованим регламентом.

 

     Зрозуміла постановка питання? Тоді прошу голосувати.

 

     "За" - 218.

 

     У зв'язку з тим що багато депутатів ще не зайняли свої місця, хоч це й  порушення  Регламенту,  є  пропозиція  фракцій  Руху  та комуністів ще раз проголосувати.

 

     Ставлю ще  раз  на голосування пропозицію Погоджувальної ради фракцій не відводити знову час на запитання й відповіді,  обійтися без цієї процедури. Прошу голосувати.

 

     "За" - 253.

 

     Рішення прийнято.

 

     Погоджувальна рада  фракцій  пропонує  також  не обговорювати кандидатури,  тобто не відводити  дві  години  на  обговорення,  а відразу перейти до процедури голосування.

 

     Ставлю на  голосування пропозицію Погоджувальної ради фракцій не обговорювати кандидатури.

 

     Я надам вам слово.

 

     "За" - 268.

 

     Рішення прийнято.

 

     Прошу вибачення,  але під час голосування я не можу  надавати слово.

 

     З процедури слово має депутат Марченко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  народний депутат України (виборчий округ 161, Сумська  область).  Уважаемые  депутаты,  Президиум!   Я   признаю полномочия  Согласительного  совета  фракций,  однако  он не может нарушать  нормы  Регламента.  Повторные  выборы  согласно   нормам Регламента проводятся с полным соблюдением всех процедур.  Поэтому предложение не задавать вопросов и не обсуждать кандидатуры -  это нарушение норм,  установленных Регламентом.  Следовательно,  такая процедура неприемлема, и я прошу поставить на голосование вопрос о ее  неприемлемости  и принять решение одной третью голосов.  Пусть те,  кто захотел баллотироваться вновь, вновь ответят на вопросы и послушают мнение депутатов.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Я  думаю,  що  депутат  Марченко  чудово розуміє,  що ми й голосували для того, щоб дотриматися процедурних норм. Якби ми не голосували, тоді б ми порушили процедуру.

 

     Отже, рішення   прийнято,   ми   можемо  перейти  до  питання організації голосування.

 

     Слово надається  голові  Лічильної  комісії  Мішурі   Валерію Дмитровичу.

 

     МІШУРА В.Д.,  голова  тимчасової  Лічильної комісії Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, КПУ).  Шановні  народні  депутати!  Я  хочу зробити оголошення для членів Лічильної комісії.  Комісія зараз збирається в кінозалі для підготовки бюлетенів. Ми можемо розпочати голосування через годину

- о 17 годині.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Є запитання до голови Лічильної комісії? Немає.

 

     Шановні народні   депутати!  На  прохання  Лічильної  комісії оголошую,  що всі депутати запрошуються до залу о 17  годині,  щоб послухати інформацію про порядок голосування.

 

     На прохання   керівників   фракцій   оголошую,   що   фракції збираються для обговорення кандидатур і визначення своєї  позиції. Там,  де  вони вже за традицією збираються.  Перелічувати не буду, думаю, усі вже знають, де це.

 

     Оголошується перерва на одну годину. О 17 годині прошу всіх депутатів зайти до залу.

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати,  продовжуємо  роботу. Перед  тим  як  надати  слово  голові  Лічильної   комісії,   хочу поінформувати вас про те, що до тимчасової Президії Верховної Ради надійшов лист за підписом Прем'єр-міністра України  Пустовойтенка, який  інформує  народних депутатів про те,  що з метою розв'язання соціально-економічних проблем у  вугільній  промисловості  Кабінет Міністрів  створив  робочу групу,  яка підготувала пропозиції щодо реформування  ринку  вугільної  продукції,   зменшення   бартерних операцій.

 

     "У даний час створюється група для підготовки пропозицій щодо підвищення  ефективності   роботи   вугільної   промисловості   та реалізації вимог галузевих профспілок.

 

     У вирішенні найскладніших питань Кабінет Міністрів розраховує на плідну співпрацю з Верховною Радою.  У зв'язку  з  цим  просимо дати   пропозиції   щодо   участі   народних   депутатів  України, представників депутатських фракцій у розгляді зазначених питань та роботі цієї робочої групи".

 

     Тимчасова Президія дала доручення роздати цей лист керівникам фракцій. Нехай фракції визначаться, хто може бути делегованим у ці робочі групи, і таким чином ми відгукнемося на пропозицію Кабінету Міністрів щодо спільної роботи в пошуку ефективних  шляхів  виходу нашої   вугільної   галузі   з  ситуації,  в  якій  вона  сьогодні знаходиться. Це така інформація вам.

 

     Слово має голова Лічильної комісії Мішура Валерій  Дмитрович. Я   не   бачу   його.  Є  Валерій  Дмитрович?  Будь  ласка,  прошу Секретаріат, допоможіть нам запросити Мішуру до залу.

 

     Я прошу вибачення в депутатів. Валерій Дмитрович сам попросив зібрати депутатів о 17 годині. Зараз він прийде...

 

     Шановні народні депутати! З'ясувалося, що Лічильна комісія не готова, голова комісії Мішура просить ще 10 хвилин.

 

     Тому зараз  -  десятихвилинна  перерва.  Прохання  нікуди  не виходити, через десять хвилин почнемо.

 

     (Після перерви)

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  депутати,  прохання  зайняти свої місця. Лічильна комісія,  нарешті,  готова доповісти. Валерію Дмитровичу, ми  просимо  дотримуватися  домовленості.  Ви самі призначали час. Якщо не встигали,  попереджуйте,  щоб і ми  могли  завчасно  людей попередити.

 

     Слово має голова Лічильної комісії Мішура Валерій Дмитрович.

 

     МІШУРА В.Д.  Шановні  народні  депутати!  Ми  просимо  у  вас пробачення за те, що затрималися. Але ми вирішили скрупульозно всі процедурні  моменти  розглянути,  щоб не було прецеденту на зразок того, що стався минулої п'ятниці.

 

     Щодо порядку голосування.  Лічильна  комісія  попросила  мене повідомити  вам таке.  Голосування відбудеться протягом 40 хвилин. Ми вважаємо, що цього часу достатньо.

 

     Порядок голосування той самий,  що був у п'ятницю. Тобто біля столів,  де ви реєструєтесь, ви отримаєте бюлетені. Членів комісії попереджено,  що бюлетені мають видаватися лише  за  пред'явленням посвідчення.

 

     Що стосується  самого  голосування.  У  бюлетені  внесено два прізвища,  напроти кожного прізвища є квадрат.  У  цьому  квадраті напроти кандидатури,  за яку ви голосуєте, треба зробити позначку: плюс чи якусь іншу.  Не викреслюйте нічого.  У нас  такі  бюлетені були,  вони вважаються недійсними. Внизу під цими двома прізвищами є рядок "Не підтримую жодного з кандидатів".

 

     Треба зробити лише одну  позначку.  Якщо  буде  дві,  то  цей бюлетень вважатиметься недійсним.

 

     Оце все, що Лічильна комісія хотіла вам доповісти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є запитання до голови Лічильної комісії?  Будь ласка, депутат Петренко Володимир Оникійович.

 

     ПЕТРЕНКО В.О.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   КПУ).   Шановний   Валерію Дмитровичу! Є одна така пропозиція, точніше - міркування. Може, ви торкалися цього на засіданні Лічильної комісії.

 

     Під час  минулого  голосування  біля урн протягом усього часу працювали відео- і  телекамери.  Таким  чином,  принцип  таємності голосування, на мій погляд, порушувався.

 

     Я просив би вас прокоментувати цю ситуацію.  Просив би також, щоб  таємність  голосування  не  порушувалася,  щоб   не   знімали представників  фракцій і не показували,  хто там як голосує,  куди заходить, як бере бюлетень. Бо, я думаю, якщо під таким недоречним тиском проходить голосування, волевиявлення депутата порушується.

 

     МІШУРА В.Д.  Дякую  вам  за  запитання.  Ми  обговорювали  цю проблему в комісії.

 

     У нас будуть, так би мовити, вільні чергові, які проситимуть, щоб  у  зоні  голосування - від столів до урн - наш депутат,  який буде голосувати,  знаходився не  більше  часу,  ніж  потрібно  для голосування.

 

     Що стосується  таємності голосування,  то вона забезпечується перш за все наявністю кабін для таємного голосування.

 

     Що стосується телекамер,  то ми не можемо піти на  це.  Нехай знімають.

 

     Деякі депутати,  скажімо,  хочуть  продемонструвати,  що вони голосували саме так, а не інакше. Це їхнє право.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Будь ласка, депутате Роєнко.

 

     РОЄНКО В.Г.,  народний депутат України (виборчий  округ  199, Черкаська  область).  Фракція  комуністів  України.  У  мене  таке запитання і відразу ж пропозиція.

 

     Ви так  детально   пояснюєте,   як   треба   голосувати,   що складається  враження,  ніби  частина  депутатів  ніколи  не брала участі в  голосуванні  і  не  знає,  як  це  робити.  Але  ж  були всенародні  вибори  29  березня  і  щойно  проведені вибори Голови Верховної Ради, які визнано такими, що не відбулися.

 

     Однак я пропонував би,  щоб у квадраті  ставити  тільки  знак "плюс" і ніяких інших знаків. А якщо ми інші знаки будемо ставити, то це виглядітиме дуже комічно.

 

     МІШУРА В.Д.  Дякую  вам  за  запитання.  Ми  обговорювали  цю проблему в комісії.  Чому я вимушений був говорити про неї?  У нас кілька бюлетенів було визнано недійсними: то позначка була не дуже чітка,  то  були  викреслення,  або  обидва квадрати залишалися не визначеними.

 

     Якщо хтось не вміє голосувати,  ми вимушені про  це  говорити сьогодні.  Але я думаю,  що вміють голосувати, і якщо це робиться, то робиться з якихось підстав.

 

     Тепер щодо іншої проблеми. Ми теж її обговорювали і вважаємо, що інформація, яка прозвучала з трибуни, достатня.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.   Валерію  Дмитровичу,  ви  сказали,  що бюлетень буде видаватися за пред'явленням посвідчення.  Я хотів би уточнити: власного посвідчення.

 

     МІШУРА В.Д. Безумовно, власного посвідчення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Шановні народні депутати, ще є запитання?

 

     Депутат Кузнєцов. Будь ласка.

 

     КУЗНЄЦОВ П.С.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Фракция   коммунистов. Валерий  Дмитриевич,  у  меня  к  вам  такой  вопрос:  когда будут известны результаты голосования?

 

     МІШУРА В.Д.  Коли підрахуємо. Ми сьогодні працюватимемо доти, доки  не  будемо  мати  цих результатів.  Щоб обробити результати, потрібно більше години. А коли вам доповідати - вирішуйте.

 

     Якщо ви  згодні  почекати,  будь  ласка,  ми   вам   доповімо сьогодні. Якщо ні - то завтра вранці.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Грачев  -  і  завершимо.  Я звертаюся до фракції комуністів:  давайте вже перейдемо  до  голосування.  Дуже багато запитань.

 

     ГРАЧЕВ О.О.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Фракция Коммунистической партии Украины. Уважаемый Валерий Дмитриевич! Уважаемые коллеги! Я думаю,  что  перед  голосованием  надо  было  бы  напомнить  нашим коллегам,   особенно   из   фракций  Социалдемократической  партии (об единенной),  Народно-демократической партии и Партии  зеленых, что  согласно  статье  16  Закона  о  статусе народного депутата и статье 4.1.5 Регламента "Депутат не має права не  брати  участі  в голосуванні,  в  тому  числі  й  таємному,  за  винятком випадків, встановлених частиною 4 цієї статті".

 

     А в  части  4  сказано,  что  "депутат  не  бере   участі   в голосуванні,  якщо Верховна Рада приймає окреме рішення щодо нього персонально".

 

     Поэтому не нарушайте закон,  уважаемые коллеги. Я обращаюсь к юристу Евгению Кирилловичу Марчуку, чтобы он раз яснил это должным образом своим коллегам.

 

     Спасибо.

 

     МІШУРА В.Д.  Я думаю,  ви пояснили,  і мені немає потреби  до когось звертатися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Це не запитання, а виступ.

 

     Оголошується перерва на голосування.

 

     МІШУРА В.Д. Голосування закінчиться о 18 годині 10 хвилин.

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прохання до народних депутатів  зайняти  місця  в залі. Слово має голова Лічильної комісії Мішура Валерій Дмитрович. Він оголосить результати таємного голосування.

 

     МІШУРА В.Д.  Шановні народні  депутати!  Дозвольте  оголосити результати  таємного  голосування по виборах Голови Верховної Ради України 26 травня 1998 року.

 

     Із 21 члена комісії на засіданні комісії були присутні 19.

 

     У бюлетень  для  таємного  голосування  по   виборах   Голови Верховної  Ради  України  були  включені кандидатури:  Єльяшкевича Олександра Сергійовича, Симоненка Петра Миколайовича.

 

     На підставі  результатів   таємного   голосування   тимчасова Лічильна комісія встановила:

 

     загальна кількість депутатів у списках для голосування - 437;

 

     кількість народних  депутатів України,  які одержали бюлетені для таємного голосування, - 218;

 

     кількість народних депутатів  України,  які  взяли  участь  у голосуванні, - 200.

 

     Таким чином,   відповідно   до   частини   першої  статті  88 Конституції України та глав 3.7 і 4.3  Регламенту  Верховної  Ради України тимчасова Лічильна комісія вирішила вважати вибори такими, що не відбулися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Є пропозиція  взяти  це  до  відома.  Є запитання?

 

     Давайте відведемо   на   запитання   10   хвилин.  Ставлю  на голосування цю пропозицію.

 

     "За" - 60.

 

     Рішення прийнято (Шум у залі).

 

     Це процедурне питання.  Рішення вважається прийнятим, якщо за нього  проголосувала  одна  третина депутатів,  які взяли участь у голосуванні. Тому немає ніяких підстав зараз переголосовувати.

 

     Запишіться на  запитання,  будь  ласка.  Слово  має   депутат Роєнко.

 

     РОЄНКО В.Г. Фракція "Комуністи України". Ми зайшли фактично в тупик.  Скажіть, будь ласка, яке рішення повинна прийняти Верховна Рада, щоб поставити на місце, вибачте, цих ідіотів, що ігнорують і Регламент,  і  Конституцію,  і  виборців,  які  їх  обрали?   Вони проїдають сьогодні...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Як  головуючий я позбавляю слова депутата Роєнка. Прошу вимкнути  мікрофон.  Депутату  Роєнку  я  роблю  зауваження. Давайте будемо взаємоввічливими і коректними у своїх висловах.

 

     Слово має депутат Цушко.

 

     ЦУШКО В.П.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 140, Одеська область). Прошу передать слово депутату Николаенко.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  народний депутат  України  (виборчий  округ 185,  Херсонська  область).  Фракция  Социалистической и Селянской партий.  Шановний Валерію Дмитровичу,  скажіть,  будь ласка, чи не аналізували  ви  в  Лічильній комісії,  які фракції брали участь у голосуванні,  а які стовідсотково,  чи як там,  не брали участі? І які будуть пропозиції щодо впливу на ці фракції?

 

     І друге.   Просять   депутати   сказати   всетаки,   як  було проголосовано за кожного претендента.

 

     МІШУРА В.Д.  Ми можемо проаналізувати на основі списків,  хто взяв бюлетені (тут немає таємниці) і визначити,  хто брав участь у голосуванні,  хто не брав. Це ми завтра зробимо (хоча це не справа Лічильної  комісії),  якщо  Верховна  Рада  прийме таке рішення чи дасть протокольне доручення.

 

     Що стосується другого запитання,  Станіславе Миколайовичу, то на засіданні Лічильної комісії ми прийняли таке рішення:  для того щоб не повторювалася та ситуація,  ми діятимемо за Регламентом, де чітко  записано,  що  коли  в голосуванні взяли участь менш як дві третини депутатів,  вибори вважаються недійсними.  А  решту  цифр, вибачте,  я не називатиму.  Хоча ми підраховували.  Там були члени фракцій, вони можуть вам доповісти, що вийшло... (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Петров.

 

     ПЕТРОВ В.Б.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,  КПУ).  Валерий  Дмитриевич! Все-таки есть какой-то механизм,  чтобы депутаты принимали участие в голосовании в соответствии с Регламентом?

 

     МІШУРА В.Д.   Механізмів   є   дуже  багато,  я  їх  не  буду перелічувати. Є такі механізми.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Панасовський.

 

     ПАНАСОВСЬКИЙ О.Г.,  народний депутат України (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Я хочу сказать следующее. Отношение  зала  к  представителям  левого  блока,  какой  бы  они авторитет  ни  имели,  определено.  Есть  предложение:  ни одна из фракций левого блока своих представителей  для  баллотирования  на должность спикера в следующем этапе не выдвигает,  пусть выдвигают центристы и все остальные -  любых  авторитетных  людей.  Никакого пакета.  Мы  примем самое активное участие в голосовании.  И пусть зал определит лидеров от других  фракций,  за  исключением  левого блока.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Це  не запитання,  це виступ.  Прохання ставити запитання голові Лічильної комісії.

 

     Депутат Чобіт.

 

     ЧОБІТ Д.В.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   НРУ).   Шановний   Валерію Дмитровичу!  Чотири фракції знову не взяли участі  в  голосуванні. Вони виставили свою вимогу:  пакетне голосування. Суть цієї вимоги зводиться до того,  щоб ми досягли  консенсусу  і  разом  прийняли рішення. Іншого рішення ця Верховна Рада не прийме.

 

     Із того,  скільки депутатів узяли участь у виборах, видно, що кількість їх зменшується.  Зменшується катастрофічно  і  кількість тих,  хто  голосує за Петра Миколайовича Симоненка:  цього разу за нього проголосувало менше 150 депутатів.

 

     Отже, як ви дивитеся на те,  щоб внести зміни до Регламенту й провести  пакетне  голосування?  Це  єдиний спосіб,  на мою думку, виходу з ситуації, що склалася.

 

     Дякую.

 

     МІШУРА В.Д.  Я відповім вам на  це  запитання  так.  Сьогодні Лічильна  комісія  двічі  отримала  від Верховної Ради довіру.  Ми будемо рахувати те, що буде в урнах, - і все.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Мухін.

 

     МУХІН В.В.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ).  Я поддерживаю  предложение,  которое  прозвучало  от   представителя коммунистической  фракции.  Представители  Народно-демократической партии,  выдвигайте своего кандидата,  и мы  возьмем  бюллетени  и будем голосовать. Посмотрим, сколько вы наберете.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  просив би народних депутатів ставити запитання до Валерія Дмитровича.  Голова Лічильної комісії не може весь  час стояти на трибуні. Або повинні тоді припинити запитання.

 

     Депутат Кириченко.

 

     КИРИЧЕНКО М.О., народний депутат України (виборчий округ 151, Полтавська область).  Дякую. Шановний Валерію Дмитровичу! Як ви як Голова  Лічильної  комісії  вважаєте,  чи  правомочним  буде  наше рішення, якщо ми все-таки списки депутатів, які не беруть участі в голосуванні (а Регламент поки що не змінений, і вони зобов'язані і згідно з  Законом  про  статус  народного  депутата,  і  згідно  з Регламентом,  і згідно з Конституцією брати участь у голосуванні), будемо оприлюднювати.  Робота Верховної Ради  має  бути  прозорою, тому що ми обрані народом,  і списки тих депутатів,  які не беруть участі в голосуванні, слід публікувати в нашому офіційному виданні

- "Голосі України".

 

     До того ж хочу сказати,  що приходять телеграми (я не хочу їх зачитувати,  у  мене  їх  ціла  пачка),  де  люди   вимагають   не виплачувати  зарплати  тим,  хто  порушує  Регламент,  з  12 по 26 травня.

 

     Дякую.

 

     МІШУРА В.Д. Що стосується списків, то ми їх завтра подамо. Що з   ними  робити  -  мають  вирішувати  Верховна  Рада,  тимчасова Президія. Депутати мають вирішити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат  Коваль.  Немає  його?  Депутат Лимар.

 

     ЛИМАР Н.О.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, ПСПУ). Прогресивна соціалістична партія України. Прошу передати слово Володимиру Марченку.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Уважаемый Валерий Дмитриевич,  вы заявили, что 437 депутатов - это те  депутаты,  полномочия  которых  "визнані". Поскольку  опять после каждого моего выступления выступает Мороз и комментирует его, я хочу задать вопрос вам и прошу вас постараться на него ответить: "Ким визнані повноваження 437 депутатів?"

 

     Почему я   заостряю   на  этом  внимание?  Вы  хорошо  знаете процедуру.  Центральная избирательная комиссия на основании своего решения выдает депутатам временные удостоверения. А после этого на Центральную  избирательную  комиссию  могут  подать   в   суд   за неправильно  принятое решение.  Так вот,  в суды поданы заявления, что выборы недействительны или полномочия  депутат  получил  не  в соответствии   с  законом.  Но  на  основании  этих  удостоверений депутатам дали право принять присягу,  и они принимают  участие  в голосовании.   Механизма   из ятия   временных   удостоверений   у Центральной избирательной комиссии нет.  Я уже десять раз поднимаю вопрос  о  том,  что 15 человек не имеют права принимать участие в голосовании. Мороз регулярно комментирует...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу вимкнути мікрофон.

 

     МІШУРА В.Д.  Шановний Володимире Романовичу!  Ви  неправильно мене   процитували.   Подивіться   стенограму,   там  такі  слова: "кількість  народних  депутатів,  які  внесені  до   списків   для голосування". Це перше.

 

     Друге. Списки  для  голосування  підготовлені Секретаріатом і підписані головуючим на сьогоднішньому засіданні. Такий порядок.

 

     Усі інші проблеми Лічильної комісії не стосуються.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Тіщенко. Останнє запитання. Прошу.

 

     ТІЩЕНКО О.В.,  народний депутат України (виборчий округ  174, Харківська область). Коммунистическая партия. Скажите, пожалуйста, нет  ли  возможности  на  основании  Регламента,  тех  документов, которыми   мы   руководствуемся   в   работе,   отнести  средства, потраченные  на  работу  персонала  Верховного  Совета,  нас,  437 депутатов,  типографии и так далее, за счет виновных - тех, кто не участвовал в голосовании вопреки нашему Регламенту?  Я имею в виду фракции  Руха,  НДП,  зеленых,  социал-демократов  (об единенных). Ответьте, пожалуйста.

 

     МІШУРА В.Д.  Із цього  може  бути  такий  вихід.  Регламентом передбачено,  що  коли є порушення порядку голосування (а це можна розглядати як певною мірою порушення порядку голосування,  тому що депутат  зобов'язаний  брати участь у голосуванні,  у тому числі й таємному,  цю норму Регламенту сьогодні цитував комуніст  Грачев), то ми можемо створити спеціальну слідчу комісію, яка розбереться в цьому і внесе на розгляд Верховної Ради свої висновки.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Час вичерпаний.  Валерію Дмитровичу, дякую вам за повідомлення.

 

     Шановні народні   депутати!   Олександр   Олександрович  хоче підкреслити, що цього разу він не бере слова для коментаря виступу депутата Марченка.

 

     Хочу повідомити  уповноваженим  від  фракцій,  що  завтра о 8 годині  30  хвилин  відбудеться  засідання   Погоджувальної   ради фракцій.

 

     Сесія почне роботу о 10 годині.

 

     Дякую. До побачення.

 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку