ЗАСІДАННЯ ШІСТНАДЦЯТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.  26  т р а в н я  1998  р о к у .

                         10 г о д и н а .

 

     Веде засідання член  Президії  першої  сесії  Верховної            Ради України ЛАЗАРЕНКО П.І.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку,  шановні народні депутати! Доброго ранку,    шановні    радіослухачі!    Біля    столів    реєстрації зареєструвалися 388 народних депутатів. Ранкове засідання оголошую відкритим.

 

     Перед тим  як  перейти  до  розгляду  питань,   маю   зробити оголошення.

 

     Перше. Прошу Лічильну комісію терміново зібратися на третьому поверсі.

 

     Друге. Відповідно до статті 4.2.2 Регламенту  Верховної  Ради України  повідомляю  про  вихід  зі  складу  депутатської  фракції Народнодемократичної  партії  народного   депутата   України   від виборчого округу

  78 Запорізької   області   Олександра    Борисовича    Кузнєцова (Оплески).

 

     Шановні колеги, відповідно до нашої постанови першим питанням слухається інформація уряду України про  погашення  заборгованості із  заробітної  плати,  пенсій  і  стипендій  на підприємствах,  в установах  та  організаціях.  Доповідає  міністр   фінансів   Ігор Олександрович Мітюков.

 

     Ігоре Олександровичу, скільки вам потрібно часу?

 

     До десяти хвилин.

 

     ГОЛОС ІЗ  ЗАЛУ.  Павле  Івановичу,  від  Одеси  хочуть  заяву зробити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зробить Одеса заяву.  Зараз  давайте  визначимося щодо процедури.  Пропонується до десяти хвилин.  Немає заперечень? Давайте з вами порадимося, скільки потрібно часу для відповідей на запитання, 20 хвилин.

 

     Ставиться на  голосування  пропозиція  надати  для інформації десять хвилин,  а для відповідей на запитання - 20  хвилин.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 279.

 

     Після інформації    міністра   фінансів   ми   надамо   змогу висловитися і щодо Одеси, і з інших питань - все, що передбачено.

 

     Слово надається    міністру    фінансів     України     Ігорю Олександровичу Мітюкову.

 

     МІТЮКОВ І.О.,   міністр  фінансів  України.  Дякую.  Шановний головуючий,  шановні народні депутати! На засіданні Верховної Ради України  19  травня  цього  року  було розглянуто питання про стан погашення   заборгованості   із   заробітної   плати,    грошового забезпечення,  пенсій,  стипендій  та інших соціальних виплат .  У інформації,  яку  було  вам   запропоновано,   наведена   динаміка заборгованості  із  указаних соціальних виплат за період з 1 січня по 1 травня 1998 року,  а також зазначено причини, які вплинули на створення цієї заборгованості.

 

     Тому сьогодні, мабуть, немає потреби говорити про те, що було до травня поточного року.  Хочу лише нагадати,  що за період  з  1 липня  1997  року по квітень поточного року включно заборгованість із соціальних виплат,  які фінансуються з  бюджетів  усіх  рівнів, було  зменшено  на  617 мільйонів,  або 18 відсотків.  За вказаний період також було зменшено заборгованість із виплат  з  пенсійного фонду на 11 мільйонів гривень.

 

     Яка ситуація  складається  у  травні поточного року?  Поточні видатки на соціальні виплати у травні мають  скласти:  з  місцевих бюджетів - 423 мільйони, з державного бюджету - 735 мільйонів, а в цілому по зведеному бюджету - 1 мільярд 158 мільйонів гривень.

 

     Фінансування соціальних виплат  із  бюджетів  усіх  рівнів  у травні характеризуються такими даними:  з 1 по 7 травня на вказані цілі було спрямовано 220 мільйонів гривень, з 7 по 14 травня - 144 мільйони, з 14 по 21 травня - 272 мільйони гривень.

 

     Таким чином,  за станом на 21 травня включно з початку місяця на соціальні виплати було спрямовано 636 мільйонів гривень, або 55 відсотків  плану на травень.  Зокрема,  з державного бюджету - 372 мільйони гривень,  або 50 відсотків,  і з місцевих бюджетів -  264 мільйони, або 62,4 відсотка

 

     Деяке відставання  у  фінансуванні соціальних виплат у травні поточного року пояснюється такою причиною. Протягом місяця платежі до бюджетів усіх рівнів надходять нерівномірно,  у зв'язку з цим і фінансування   соціальних   виплат   здійснюється    нерівномірно. Наприклад,  у квітні поточного року фінансування характеризувалося наступною динамікою: в цілому з 1 по 23 квітня було профінансовано по зведеному бюджету 847 мільйонів гривень,  або 49,8 відсотка,  а за останній тиждень квітня,  коли в основному надходять платежі до державного  і місцевих бюджетів,  було профінансовано 263 мільйони гривень,  або в середньому по 52 мільйони кожного робочого дня, що на 5,6 відсотка більше,  ніж у робочі дні попередніх трьох тижнів. Іншими словами,  за останній тиждень  вживаються  всі  заходи  для якомога  повнішого  забезпечення  поточних видатків.  Це специфіка нашої бюджетної системи і специфіка надходжень до бюджету  кожного місяця.

 

     Виходячи із зазначеної динаміки,  за прогнозними розрахунками очікується,  що,  незважаючи на труднощі,  які є в  бюджетах  усіх рівнів, усе-таки у травні є можливість повністю профінансувати всі поточні видатки на соціальні потреби.

 

     Стосовно виплат з пенсійного  фонду.  Хочу  нагадати,  що  за період  діяльності  нинішнього  Кабінету Міністрів,  незважаючи на підвищення розмірів  пенсій  з  1  березня  1998  року  (на  це  в березні-квітні   було  використано  понад  140  мільйонів  гривень додаткових  коштів),   досягнуто   зменшення   заборгованості   із пенсійного фонду на 11 мільйонів гривень.

 

     У травні  ситуація  з  виплатою пенсій і допомог з пенсійного фонду така.  Обсяг видатків на виплату пенсій і допомог  у  травні становить  850  мільйонів  гривень.  За  станом  на  22 травня вже профінансовано 556 мільйонів,  або  65,4  відсотка  всього  обсягу видатків на травень.  Очікується,  що до кінця травня з пенсійного фонду на виплату пенсій і допомог буде спрямовано повну суму - 850 мільйонів  гривень,  внаслідок  чого  у  травні не буде збільшення заборгованості з виплати пенсій та допомог.

 

     Стосовно динаміки  заборгованості  із  заробітної   плати   у виробничій  сфері.  У  квітні  поточного  року  заборгованість  із заробітної плати працівникам виробничої сфери збільшилася  на  2,6 відсотка. У першу декаду травня, за даними Національного банку, ця заборгованість  збільшилася  лише  на  0,6  відсотка.   Намітилася позитивна тенденція, і при її збереженні ми можемо очікувати, що в травні станеться суттєве зменшення темпів приросту заборгованості.

 

     Я хочу ще раз привернути вашу увагу до цифр,  які  я  назвав. Для   того   щоб   щомісяця  не  збільшувалася  заборгованість,  а виплачувалась тільки поточна заборгованість, яка на початок місяця зростає на суму нарахованої заробітної плати,  а потім поступово у міру фінансування зменшується, з державного бюджету треба виділяти 735 мільйонів гривень. Грошима!

 

     За станом  на  22  травня  рівень надходження до казначейства вільних коштів,  не пов'язаних із заліками і з цільовими  фондами, ледь  сягав  700  мільйонів гривень.  А сума,  необхідна тільки на поточні соціальні виплати,  - 735 мільйонів.  І це без  урахування таких важливих галузей, як, наприклад, вугільна промисловість, яку ми  профінансували  за  станом  на  понеділок  у  повному   обсязі відповідно до бюджетних призначень.

 

     Тому проблема  соціальних  виплат  -  це  проблема наповнення дохідної частини бюджету. Я хочу ще раз підкреслити, що у квітні і в  травні  рівень  надходження до казначейства,  як кажуть,  живих грошей ледь-ледь забезпечує фінансування соціальних виплат.  І  ми працюємо в дуже жорсткому режимі, щоб витримати позитивну динаміку незростання заборгованості із соціальних виплат.

 

     Проблема заборгованості із соціальних виплат  є  на  сьогодні найболючішою  в  державі.  Вирішення цієї проблеми залежить не від кількості розглядів цього питання,  не від кількості інформацій, а від  здійснення  конкретних заходів для подолання причин утворення цієї заборгованості.

 

     Інформацію про стан заборгованості із  соціальних  виплат  ми отримуємо раз на місяць. І витрачання робочого часу наших фахівців на підготовку численних інформацій лише заважає вживати конкретних заходів для погашення заборгованості.

 

     Президент України  у  своїй  доповіді  на засіданні Верховної Ради 12 травня підкреслив,  що поліпшення ситуації в економіці  та зменшення   заборгованості   із  соціальних  виплат  залежить  від реальності бюджету, ефективності податкової та кредитної політики, зменшення  дефіциту  бюджету і нарахувань на фонд оплати праці,  а також   від   вжиття   заходів   для    підтримки    національного товаровиробника.

 

     Хочу сьогодні  ще  раз наголосити на цих висновках і сказати, що лише реалізація в  комплексі  завдань,  які  дадуть  можливість збільшити  надходження до державного бюджету,  зменшити видатки за рахунок ліквідації необгрунтованих пільг,  підвищити  ефективність використання  бюджетних  коштів,  дасть  нам  реальний  ресурс для розв'язання цієї гострої соціальної проблеми. Тобто йдеться не про арифметику, а про комплекс конкретних заходів.

 

     На Дні   уряду   2  червня  ми  запропонуємо  ряд  заходів  і прозвітуємо  про  те,  яким  чином  уряд  працює  над  збільшенням дохідної  частини  бюджету.  Але я хотів би звернути вашу увагу на звернення Кабінету Міністрів  про  зміну  порядку  розгляду  цього питання Верховною Радою.  Інформація,  яку ми збираємо в цілому по Україні,  починається з дитячого садка,  лікарні  або  бібліотеки, вона  збирається раз на місяць.  І давати реальну картину з повним аналізом всіх процесів,  які відбуваються в цій складній проблемі, реально можна також один раз на місяць. Ми готові 15 числа кожного місяця звітувати за минулий місяць.  Тоді буде конкретний аналіз і конкретна розмова про причини утворення заборгованості і механізми їх усунення.

 

     Прошу підтримати цю пропозицію. Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Інформація   закінчена.   Прошу   записатися   на запитання. Прошу висвітлити список.

 

     Слово надається депутату Круценку. Прошу.

 

     КРУЦЕНКО В.Я.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).   Фракція   комуністів. Шановний  Ігоре  Олександровичу!  В інформації відзначалося,  що в Кіровоградській  області  ситуація  з  виплатою  заробітної  плати бюджетникам гірша,  ніж в інших областях України.  Це справді так. Ми ось були вдома і  переконалися,  що  люди  вже  не  витримують, невдоволення  наростає.  Однак  ніхто не каже і з вашої інформації також незрозуміло, коли і яких заходів вживе Мінфін для поліпшення ситуації. Це перше.

 

     І друге.  Становище на селі вам відоме,  воно критичне:  люди роками  не  одержують  заробітної  плати,  веснянопольові   роботи затягнулися через брак коштів.  А кредити, які мали надійти згідно з постановою Кабінету Міністрів

  220, у  Кіровоград не надійшли.  Скажіть,  будь ласка,  що ж нам робити?

 

     МІТЮКОВ І.О.  Дякую  за  запитання.   Справді,   ситуація   в Кіровоградській   області  одна  з  найскладніших  щодо  погашення заборгованості  із  заробітної  плати.  Переважна   частина   цієї заборгованості  формується  за рахунок освітян і охорони здоров'я, які фінансуються з місцевого бюджету.  І  вирішувати  цю  проблему треба спільними зусиллями - як місцевого бюджету, так і за рахунок виділення належної дотації з державного бюджету.  Ми  плануємо  до кінця цього місяця Кіровоградській, Тернопільській та деяким іншим областям,  у  яких  найскладніша  ситуація  і   заборгованість   в середньому   по   області  сягає  понад  чотири  місяці,  виділити додаткову дотацію.  Якщо у квітні ми змогли  направити  тільки  49 мільйонів  гривень  дотацій в цілому по Україні,  то вже на кінець минулого тижня було виділено дотацій на суму  50  мільйонів,  і  в цьому місяці ми її ще збільшимо. Насамперед будемо підтримувати ті області, про які я говорив, зокрема Кіровоградську.

 

     Що стосується аграрного  сектора,  то  це  питання  кредитної політики,   воно   стосується   механізму  залучення  кредитів  до аграрного сектора.  Я вважаю, що запропоновані механізми кредитної підтримки  села  не  спрацювали - занадто високі відсотки або дуже несправедливі  коефіцієнти  обміну.  Вважаю,  що  треба  терміново припинити бартер на селі і проводити грошові розрахунки, а значить

- дати змогу селянам продавати свою продукцію  за  готівку,  а  не залазити в борги.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прохання    депутатів,    щоб    відповіді   були конкретніші і по суті. Приймається зауваження.

 

     Слово надається депутату Грачеву. Прошу.

 

     ГРАЧЕВ О.О.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Фракция Коммунистической партии.  Игорь Александрович, из вашего выступления не ясно, какие же  изменения  произошли  за  прошедшую  после  вашего выступления неделю? Єто первое.

 

     И второе.  Положение  в  стране  чрезвычайное,  особенно  для рядовых   граждан,   которые   буквально  ежедневно  спрашивают  в бухгалтериях,  на почте - поступили ли деньги на выплату пенсий  и зарплаты?   Положение  сравнимо  с  военным!  И  в  этой  ситуации Премьерминистр предлагает рассматривать этот вопрос раз в месяц  в связи с установленным порядком в Кабинете Министров...

 

     Как вы  относитесь  к  этому?  Не  получается  ли,  что сытый голодного не понимает?!

 

     МІТЮКОВ І.О.  Спасибі  за  запитання.  Я  вже   говорив,   що вирішення цієї проблеми не залежить від кількості її розглядів.  Я абсолютно в цьому переконаний.  Я вже називав цифри:  за три тижні травня  ми  мали  приблизно  690  мільйонів  гривень надходжень до казначейства,  які можна використати на ці  соціальні  потреби,  а потрібно 735 мільйонів гривень плюс ще 150 мільйонів шахтарям.  За тиждень  нічого  змінити  не  можна,  можна  контролювати   тільки першочергову виплату заробітної плати, пенсій і стипендій, що ми й робимо.  І я впевнений,  що ми в цьому місяці, незважаючи на такий незначний  рівень  надходжень  до  державного бюджету,  все ж таки вишукаємо необхідну суму, щоб заборгованість не зросла.

 

     А що  робити,  щоб  вона  зменшувалася?   Ви   нам   доручили підготувати  проект  уточнень  до бюджету.  Ми зараз це робимо і в червні його обов'язково внесемо.  Там будуть визначені джерела для фінансування не 900 мільйонів гривень,  як планували, а більше. За нашими розрахунками,  ми зараз  уже  виходимо  на  1  мільярд  200 мільйонів гривень.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Філіпчуку. Прошу.

 

     ФІЛІПЧУК Г.Г.,  народний депутат України (виборчий округ 203, Чернівецька область).  Народний рух України. Ігоре Олександровичу, я  усвідомлюю,  що  поки  в  державі правильно не вирішуватиметься питання щодо вугільної промисловості,  ситуація  з  бюджетом  буде назвичайно  складною.  І все ж таки ідеологія бюджету така,  що ми сьогодні змушені 50 і більше відсотків надходжень отримувати через центр,  тобто через дотації.  Чіткої методології отримання дотацій сьогодні немає,  незалежно від  того  виконуються  нами  податкові зобов'язання чи не виконуються. Скажімо, зараз Чернівецька область отримала за січень замість 7 мільйонів 1 мільйон гривень; за лютий

-  замість  7  мільйонів  -  1,5 мільйона;  за травень - замість 6 мільйонів - 3 мільйони гривень.  Але й минулого року із жовтня  по грудень,  коли наші зобов'язання були виконані практично повністю, ми отримали з бюджету лише 500 тисяч  гривень.  І  це  є  головною причиною того, що заборгованість зростає.

 

     Запитання. Як  ми збираємося повертати ті кредити,  які взяті під гарантії останніх урядів за останніх п'ять років?  Адже  це  2 мільярди  400  мільйонів доларів.  І сьогодні наш уряд стає єдиним гарантом повернення цих кредитів. Адже багато тих організацій, які скористалися   цими   кредитами,   вже  розформовані  як  юридичні організації і структури. Це надзвичайно важливо для України.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Дякую за запитання.  Ми зараз змінили  механізм нарахування   дотацій.   Якщо   раніше   головним  завданням  було рівномірне виділення їх усім відповідно до планових призначень, то зараз, коли ми бачимо, що багато областей мають надходження значно більші,  ніж заплановані,  ми вносимо відповідні корективи. Адже в деяких  областях  з'явилися  додаткові  ресурси,  які повинні бути спрямовані  насамперед  на  соціальні  виплати.   Крім   того   ми враховуємо  заборгованість із заробітної плати.  Я вже говорив про те, що зараз ми плануємо надання дотацій перш за все тим областям, де  середня  заборгованість із заробітної плати становить більш як чотири  місяці.  Після  цього  ми  надамо  дотації  областям,   де заборгованість  становить  три місяці.  І так поступово вирівняємо ситуацію в цілому по Україні й повністю  погасимо  заборгованість. Хоча є проблема, пов'язана із стимулюванням місцевих органів влади до сплати загальнодержавних податків.

 

     Стосовно запитання.  Так,  2,4 мільярда доларів. Ви правильно назвали  цифру.  Це  загальна сума заборгованості.  Проте реальний борг тих,  хто одержав відповідні кредити й не віддав, на сьогодні становить 600 мільйонів.

 

     Якщо ми  не  вживемо  відповідних  заходів,  то  ця сума може збільшитися в цьому році на 120 мільйонів доларів.

 

     На останньому засіданні Кабінету Міністрів уряд розглядав  це питання.   Попереднє  наше  рішення  про  визнання  цих  боржників банкрутами  не  дає  ніяких  результатів,  тому  що  питання   про банкрутство розглядаються на місцях і рішення не приймаються.

 

     Ми запропонували,  щоб  Державна  податкова  адміністрація  і Міністерство фінансів звернули свої позови на майно цих боржників. Те,  що  можна реалізувати (там,  де є ліквідна продукція),  треба реалізувати і повертати ці борги таким чином.

 

     У кожному випадку,  як тільки постає питання про сплату боргу за  рахунок  державного  бюджету,  автоматично  дається  доручення Контрольноревізійному  управлінню,  Податковій   адміністрації   і матеріали направляються в прокуратуру.

 

     Я вважаю, що ми повинні до цього дуже жорстко підходити. Якби в нас були  зараз  ці  600  мільйонів,  ми  вирішили  б  принаймні половину проблем, пов'язаних із соціальними виплатами.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Кочерзі. Прошу.

 

     КОЧЕРГА В.Г.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Коммунистическая фракция. Уважаемый  Игорь  Александрович,  вы  в  правительстве должны были разработать график погашения задолженности, но не сказали, есть ли он или нет. Это первое.

 

     Второе: в отношении того,  чтобы не отчитываться еженедельно. Дело в том, что сейчас начинается оздоровительный сезон. И вопросы выплаты  родителям  того  скудного  заработка,  который они имеют, очень  важен.  Поэтому,  я  считаю,  практику  еженедельных  ваших отчетов надо всетаки продолжить.

 

     И теперь  конкретно.  В  ваших информациях (и в прошлой,  и в сегодняшней) почему-то  не  говорится  о  погашении  задолженности перед  работниками  профтехучилищ.  Это же незаживающая рана,  это неутихающая боль.  Я вам могу сказать,  что  в  моем  округе  -  в городах  Доброполье,  Красноармейск  и Димитров только в этом году выплачивают зарплату работникам ПТУ.  Но долги тянутся еще с  1996 года. Как вы собираетесь ликвидировать эту несправедливость?

 

     Спасибо.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Дякую за запитання.  Заборгованість є не тільки перед працівниками профтехучилищ.  Але освіта - це зараз має  дуже важливе соціальне значення.  Закінчився навчальний рік. Ми зробимо все для  того,  щоб  у  травні  й  червні  виплатити  всю  належну заробітну  плату  освітянам,  щоб  вони  могли нормально закінчити навчальний рік і піти у відпустки. Але я знову повертаюся до цифр, які я називав.  Сьогодні обсяг надходжень до казначейства дорівнює поточним зобов'язанням.  Якщо ми  говоримо  про  графік  погашення заборгованості,  то треба винайти відповідний ресурс.  Ви дали нам доручення,  ми запропонуємо проект змін до бюджету,  в  яких  буде визначена   ця   сума,  з  помісячним  жорстким  графіком  виплати заборгованості. Але це будуть жорсткі пропозиції.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Косаківському.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г.,  народний депутат України (виборчий  округ 223,   м.Київ).  Шановний  Ігоре  Олександровичу!  Ви  говорите  в основному   про   поточні   виплати,   але   забуваєте   про    ті багатомільярдні  борги,  які  накопичилися раніше.  Скажіть,  будь ласка,  чи збирається уряд фіксувати цю  заборгованість,  укладати якісь  угоди  з людьми,  може,  про виплату навіть відсотків на цю заборгованість?  І ще скажіть,  будь ласка, який відсоток поточних надходжень  до  бюджету йде на погашення зарплати й цих соціальних виплат? Таке моє перше запитання.

 

     І друге.  Чи не вважаєте ви,  що за такого ставлення уряду до проблем  місцевих  органів  влади,  яке ми маємо сьогодні хоча б у Києві, ми ніколи не вирішимо проблему подолання заборгованості.

 

     На Михайлівській та Софіївській  площах,  на  деяких  вулицях зривається   абсолютно   нормальний   асфальт  на  догоду  чиїмось амбіціям.  Без погодження проектної  документації,  без  виділення коштів  із  місцевого  бюджету,  без затвердження сесією Київради. Туди  викидаються  десятки  тисяч  гривень  у  той  час,  коли  на відбудову  Михайлівського  собору  указом Президента гроші повинні були виділятися з благодійного фонду. Ніде в бюджетних видатках це не передбачено. Як уряд збирається на це реагувати? Чи не вважаєте ви це аморальним по відношенню  до  тих  шахтарів,  які  зараз  із збитими до крові ногами йдуть на Київ? Таке витрачання коштів - це марнотратство, це будівництво "потемкинских деревень", показуха.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Дякую  за  запитання.   Перше.   Практично   95 відсотків  грошей  іде  на  погашення  соціальних  виплат.  Але ми усвідомлюємо,  що кожна бюджетна установа,  починаючи  з  дитячого садка  й закінчуючи Міністерством оборони,  не може функціонувати, якщо їй не виділяти кошти на відрядження,  на оплату  опалення  та електроенергії, тобто на додаткові витрати.

 

     Ми їх зараз обмежили максимально.  Максимально! Будемо робити так і надалі.  Але виникає проблема можливості існування бюджетної установи  взагалі,  якщо  фінансувати  тільки  виплату  заробітної плати. Охорона здоров'я - це найяскравіший приклад, коли ми тільки на  30-40 відсотків маємо змогу фінансувати придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів, бо на більше не вистачає грошей.

 

     А щодо проблем регіональних бюджетів, то ми плануємо в новому бюджеті  збільшити вилучення з бюджетів тих регіонів або тих міст, де на сьогодні має  місце  перевиконання  бюджету  по  доходах  за рахунок  податку  на  прибуток  насамперед.  Це  дасть  нам  змогу сконцентрувати більші ресурси для соціальних виплат (Шум у залі).

 

     Це стосується й Києва.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. На запитання,  яке порушує депутат,  я прошу дати відповідь по суті.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Шановний  пане  Косаківський,  ви  ж  прекрасно знаєте,  що затвердження місцевого бюджету  належить  повністю  до компетенції місцевих органів влади. Роботи, про які ви говорите, з державного бюджету не фінансуються.  Що стосується  Києва,  то  ми будемо збільшувати обсяг вилучень для збільшення обсягу соціальних виплат.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Черненку.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  народний депутат України (виборчий округ  48, Донецька  область).  Уважаемый  Игорь Александрович,  я бы просил, чтобы вы все же уточнили,  как  будет  погашена  задолженность  по пенсиям   пенсионерам,  особенно  тем  из  них,  которые  являются инвалидами первой и второй групп? Для них это уже сегодня жизненно необходимо,  потому  что основная часть их скромного бюджета будет расходоваться на приобретение лекарств и лечение. И такая ситуация сегодня   не   только   с   социальными   выплатами,   но   и   со здравоохранением вообще. Ситуация становится уже чрезвычайной. Это первый вопрос.

 

     И - второй. Есть ли уверенность, что Министерство финансов не позволит нам сорвать выпускные экзамены в школах из-за хронической невыплаты заработной платы учителям?

 

     Я хотел бы, чтобы вы уточнили, как идет по регионам проплата? Допустим, в Донецкой, Волынской и других областях?

 

     И еще одно предложение.  Как бы вы отнеслись к тому, чтобы на наших очередных таких встречах информировали депутатов не только о выплате задолженности,  но,  проконсультировавшись с Министерством экономики,   и   о  работе  промышленности  в  регионах?  Что  там происходит: спад, под ем?

 

     Спасибо за ответ.

 

     МІТЮКОВ І.О. Дякую за запитання.

 

     Я хочу з цієї трибуни нагадати, що я

- міністр  фінансів  і відповідаю за виконання державного бюджету. Тому на всі запитання, які ви мені поставили, я не можу дати зараз кваліфікованої відповіді.

 

     Що стосується  пенсіонерів.  Ми  вже  два-три  місяці  підряд повністю фінансуємо виплату місячних пенсій.  І на сьогодні баланс надходжень   до   пенсійного   фонду   дозволяє   це   робити.  Ми стабілізували ситуацію.

 

     Є заборгованість (приблизно півмільярда  гривень)  державного бюджету перед Пенсійним фондом.  І її треба погасити в цьому році. В уточненому бюджеті ми будемо пропонувати в цілому  на  погашення заборгованості  виділити не менш 1 мільярда 200 мільйонів гривень. І обов'язково з  цього  1,2  мільярда,  я  вважаю,  500  мільйонів гривень  треба  віддати  пенсіонерам  для того,  щоб розрахуватися насамперед перед ними.

 

     Що стосується інформації по регіонах.  Я повертаюся до  своєї доповіді.  Повну  інформацію  по  регіонах,  яка  в  нас була на 1 травня,  ми вам роздали тиждень тому.  Наступна така інформація  у нас буде на початку червня, і ми її вам надамо.

 

     Інформація по регіонах різна.  Наприклад, у Донецькій області вже  практично  наблизилися  до   вирішення   проблеми   погашення заборгованості із заробітної плати. Працюють дуже інтенсивно. Лише перед бюджетними установами залишилася невелика заборгованість.  Я вважаю,  що  протягом  півтора  місяця  за нормальної консолідації ресурсів  у  місцевому  бюджеті  Донецька  область  зможе  з   цим упоратися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Безуглій. Прошу.

 

     БЕЗУГЛА Л.Я.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний    виборчий    округ,    ПСПУ).    Прогрессивная социалистическая  партия  Украины.  Уважаемый Игорь Александрович! Хочется верить,  что учителям погасят задолженность до ухода их  в отпуск,  как  вы сегодня заявили,  и они сумеют надлежащим образом отдохнуть и подготовиться к новому учебному году.

 

     У меня вопросы  следующие.  Первый.  Знаете  ли  вы,  что  на Херсонщине  учителя  в нескольких школах перешли к крайним мерам и об явили голодовку,  все чаще  приезжают  в  школы  машины  скорой помощи    и    увозят    учителей    в   больницу.   Однако   наши высокопоставленные чиновники  используют  просто  Штрейкбрехерские меры    и   направляют   на   прием   экзаменов   студентов   либо учителей-пенсионеров.

 

     Второй. Почему в бюджете на  1998  год  не  заложена  выплата учителям за выслугу лет, хотя это предусмотрено законом?

 

     И третий   вопрос.   Пенсионный  фонд  формируется  только  в денежном выражении.  Почему Кабинет Министров принял постановление 525,  согласно  которому  проводится  выплата  пенсий  продуктами, причем выдаются продукты с просроченным  сроком  реализации  и  по ценам,   выше   рыночных.   Во  всех  областях  поднимается  волна возмущения пенсионеров. Что вы намерены предпринять?

 

     МІТЮКОВ І.О.  Щодо першого запитання, то я вже говорив, що ми зробимо все необхідне для того, щоб учителям напередодні відпусток виплатити  повну  заробітну  плату.  Це  максимум,  що  ми  можемо зробити,  і  ми  доводимо це на практиці починаючи з початку цього року.

 

     У Херсонській  області  справді   склалася   дуже   напружена ситуація,  насамперед серед освітян. Я наведу тільки дві цифри: із 50  мільйонів  гривень  дотації,  виділеної  за  цей  місяць,   10 мільйонів  ми віддали саме Херсону,  знаючи,  яка складна ситуація там.  Ми розуміємо,  що  цього  недостатньо,  і  будемо  й  надалі допомагати.

 

     Стосовно пенсійного   фонду.   Ця   постанова   дуже   широко обговорюється,  вона викликала  багато  суперечок.  Я  хочу  знову повторити  те,  про  що  говорив  тиждень  тому:  не  йдеться  про примусову виплату пенсій натуроплатою.  Там, де є така можливість, і тоді,  коли є згода пенсіонерів,  а немає грошей, це на сьогодні єдиний вихід.  Але я знову-таки повторюю,  що я категорично  проти того,  щоб це робилося примусово.  І ми найближчим часом направимо відповідні перевірки в області, де приймаються такі рішення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Час вичерпано.  Ігоре  Олександровичу,  дякую  за інформацію.

 

     Шановні колеги,  нам  потрібно  порадитися.  Ознайомившись  з інформацією Кабінету Міністрів  про  погашення  заборгованості  із заробітної  плати,  пенсій  і стипендій,  насамперед хочу сказати, Ігоре Олександровичу,  що вона далека від істини і  не  відповідає дійсності.

 

     Є три  суттєві  зауваження,  які  об'єктивно не збігаються зі статистичною  звітністю  і  не  відповідають  дійсності.  Письмова інформація необ'єктивна.

 

     Тому треба  було  б,  якщо ви погодитеся і підтримаєте,  дати доручення Рахунковій  палаті  на  наступний  вівторок  підготувати інформацію   щодо   об'єктивності   поданих   Кабінетом  Міністрів документів. Це перше.

 

     Друге. У нинішнього уряду була унікальна можливість  погасити заборгованість  приблизно  на  один мільярд 400 мільйонів гривень. Були запозичені із зовнішніх джерел  18  лютого  -  700  мільйонів німецьких  марок  і  у третій декаді минулого року - 300 мільйонів доларів у Японії. Це - понад мільярд гривень!

 

     Тому треба  було  б  дати  доручення,  якщо  ви   не   будете заперечувати,   щоб   Рахункова   палата   надала  інформацію  про використання цих кредитів.  Це  дуже  важливо,  бо  було  прийняте рішення  спрямувати ці кошти тільки на соціальні виплати.  Це один мільярд  400  мільйонів  гривень  додаткових  коштів   тільки   на погашення  заборгованості  із  соціальних  виплат.  Можна  було  б заслухати інформацію Рахункової палати з цих  питань  після  звіту Кабінету Міністрів.

 

     У депутатів немає заперечень?  Пропозиція по суті?  Я можу як доручення поставити  цю  пропозицію  на  голосування?  Ви  згодні? Гаразд,  прошу ввімкнути систему.  Прошу визначитися,  думаю,  тут немає потреби поіменного голосування,  достатньо підстав для того, щоб заслухати.

 

     "За" - 216.

 

     Рішення прийнято, питання процедурне.

 

     Була також  пропозиція депутата Косаківського,  щоб Рахункова палата зробила перевірку і надала нам інформацію про  використання бюджетних  коштів  у місті Києві.  На сьогодні немає такої газети, яка б не  порушувала  це  питання,  надходять  численні  звернення громадян.   Тому,   я   вважаю,  можна  поставити  на  голосування пропозицію депутата Косаківського як доручення  Рахунковій  палаті перевірити   використання  бюджетних  коштів  на  реконструкцію  і будівництво в місті Києві і за два тижні надати нам інформацію.

 

     Ставлю цю пропозицію на голосування. Депутате Косаківський, я правильно її сформулював?

 

     Голосуємо. Прошу підтримати.

 

     "За" - 215.

 

     Рішення прийняте.

 

     Прошу Секретаріат  підготувати  доручення,  і через два тижні заслухаємо інформацію Рахункової палати (Шум у залі).

 

     Шановні колеги,  прошу  заспокоїтися.  Триває  засідання,   і нікому з депутатів не дозволено порушувати порядок роботи,  в тому числі й депутату Журавському.

 

     Шановні колеги,  перш ніж перейти до другого питання  порядку денного   і  заслухати  інформацію  Лічильної  комісії,  дозвольте довести до вас деяку інформацію. Тут нам треба порадитися.

 

     Склалася неординарна ситуація.  Сьогодні представники  влади, направивши   більш  як  20  осіб  -  представників  правоохоронних органів,  захопили  Одеський  міськвиконком.  I  про  те,  що  там відбувається, є пропозиція надати слово депутату Кармазіну.

 

     Прошу згідно з Регламентом виділити до п'яти хвилин,  щоб він надав інформацію щодо подій, які відбуваються в місті Одесі.

 

     Немає заперечень? Прошу проголосувати (Шум у залi).

 

     Це інформація. Прошу підтримати, шановні колеги.

 

     "За" - 174.

 

     Рішення прийнято.  Слово надається  депутату  Кармазіну  Юрію Анатолійовичу. Будь ласка, Юрію Анатолійовичу, з трибуни.

 

     КАРМАЗIН Ю.А.,  народний депутат України (виборчий округ 134, Одеська область).  Фракція "Громада".  Шановні народні депутати! Я прошу  кілька  хвилин вашої уваги,  незважаючи на протести Наталії Михайлівни Вітренко,  яка вимагає, щоб прокурор... Прокурора немає в  державі,  і ви це добре знаєте,  Наталіє Михайлівно.  Тому я по суті (Оплески).

 

     Шановні народні  депутати!  Відпрацювавши  антиконституційний варіант  дій  у місті Ялті,  який був предметом розгляду Верховної Ради минулого скликання, сьогодні верхом цинізму з боку виконавчої влади стало захоплення Одеської міської ради групою автоматників з підрозділу  Міністерства  внутрішніх  справ   "Сокіл",   як   мені повідомили,  чисельністю близько 20 чоловік.  Ці люди,  одягнені в бронежилети,  викинули з приміщення охорону і захопили  приміщення для  того,  щоб за участю Прем'єр-міністра України Пустовойтенка і заступника голови Адміністрації Президента  Яцуби  оголосити  Указ Президента про призначення тимчасово виконуючим обов'язки міського голови міста Одеси знаменитого віце-прем'єра Білоблоцького  Миколу Петровича.

 

     Як бачите,   визнане  і  гарантоване  статтею  7  Конституції України право на місцеве  самоврядування  потоптане.  В  Одесі  це робиться  не  вперше.  Гарантоване  статтею  140 Конституції право територіальної громади на  місцеве  самоврядування  -  "самостійно вирішувати  питання  місцевого  значення  в  межах  Конституції  і законів України" також потоптане.

 

     З цього приводу в  нас,  членів  фракції  "Громада",  у  всіх депутатів,  обраних  від  Одеси,  як  і  в багатьох громадян нашої держави велике занепокоєння викликає роль  судів  усіх  рівнів  та прокуратури,   яку   вони  виконували  під  час  виборів  народних депутатів України,  депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських  голів.  Керівництво  Верховного  Суду  України  і  деяких обласних,  міських,  районних судів замість того,  щоб підтвердити своє   нове  конституційне  становище  як  незалежної  від  впливу виконавчої влади судової гілки державної влади,  маючи найширші  в державі  гарантії  незалежності,  затверджені  в  Конституції та в законах України - безстроковість обрання, недоторканність, належна матеріальна   винагорода   за   свою  працю,  -  в  ряді  випадків продовжують бути виконавцями волі виконавчої влади,  своїми  діями допускають пряме порушення чинних законів України.

 

     Розуміючи, що    через   проведення   антинародної   політики український народ під час  виборів  не  проголосує  за  проурядові партії,   виконавча  влада  України  вдалася  до  тиску  на  суди, включаючи  Верховний  Суд,  з  метою  зміни  розстановки   сил   у парламенті за допомогою суддів та прокурорів. До речі, керівництво Генеральною   прокуратурою   протягом    року    призначалося    в антиконституційний  спосіб  гарантом  Конституції Кучмою.  Окремим депутатам за вступ до проурядових фракцій  у  парламенті  відверто обіцялася,   а   потім  і  здійснювалася  підтримка  в  судах,  що виявлялося  в  різних  формах  тиску  на  суд  та  зацікавлення  у фінансуванні, забезпеченні охороною, таке інше.

 

     Аналіз свідчить,  що  судами  приймалися рішення про визнання виборів недійсними в основному там,  де перемагали  опозиційні  до Президента Кучми та уряду депутати - Головатий, Бродський, Оробець та інші. При цьому, продовжуючи перетягувати ковдру повноважень на себе, Президент Кучма на порушення статті 131 Конституції України, без внесення подань Вищою радою юстиції,  призначав на  посаду  не тільки   суддів,  а  й  голів  судів,  що  є  прямим  перевищенням повноважень з боку Президента України.

 

     7 квітня  1998  року  офіційні  спостерігачі   Ради   Європи, уповноважені   контролювати   від  імені  Парламентської  асамблеї виконання Україною  обов'язків,  прийнятих  українським  урядом  у зв'язку   із  вступом  України  до  Ради  Європи,  висловили  свою стурбованість з приводу використання  прокуратури  та  суду  міста Одеси  для  протидії  політичним опонентам та звернулися до Голови Верховного Суду України Бойка.

 

     В Одесі  під  час  виборів  були  присутні   26   міжнародних спостерігачів. Сьогодні Рада Європи розглядатиме питання виконання Україною   своїх   обов'язків.   Саме,   мабуть,   тому   ще   раз продемонстрована  зневага до загальноєвропейських прав,  до Хартії про місцеве самоврядування,  яку ратифікувала Верховна Рада і якою колись дуже так опікувалися пані Вітренко та пан Марченко.

 

     Незважаючи на  це  звернення,  Голова Верховного Суду України Бойко,  ігноруючи волю переважної більшості громадян міста  Одеси, не  враховуючи  реальної ситуації в місті,  яка зумовлена тривалим протистоянням  облдержадміністрації,   підтримуваної   Президентом Кучмою,  та одеської міської ради,  яке перетворилося на відкритий конфлікт і охопило всі сфери  життя  міста  та  області,  всупереч статті  133  Цивільного  процесуального  Кодексу  України  прийняв рішення про передачу заяви (а не справи,  як того вимагав закон) у Кіровоградську  область.  А  потім рівно за добу,  ігноруючи думку громадськості,  міжнародних організацій, рішення судів, що набрали законної сили, прийшов до висновку про правильність цього рішення, винесеного з грубим порушенням норм  матеріального  та  цивільного права.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрію Анатолійовичу! Скільки вам потрібно часу?

 

     КАРМАЗIН Ю.А.  Я перепрошую,  але це надзвичайні події (Шум у залi).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Скільки ви просите?

 

     КАРМАЗIН Ю.А. Півтори хвилини.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дві хвилини,  погоджуєтеся?  (Шум у залi).  Прошу проголосувати пропозицію додати промовцю дві хвилини.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Півтори досить.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дві хвилини. Прошу ввімкнути систему. Голосуємо.

 

     "За" - 140.

 

     Рішення прийнято. Регламент дві хвилини. Продовжуйте.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.   Дякую.  Голова  Верховного  Суду  прийшов  до висновку про правильність цього рішення за добу.  Воно винесене  з грубим порушенням норм матеріального та цивільного права.

 

     Політично заангажованою виявилася також і позиція арбітражних судів та голови Вищого арбітражного суду Притики,  які під  тиском виконавчої  влади  провели  розгляд  і прийняли рішення у справах, непідвідомчих узагалі цим судам,  і тим  самим  фактично  ввели  в Україні цензуру всупереч статті 15 Конституції України.  Саме тому під час виборів була закрита одна з  наймасовіших  опозиційних  до Президента  України  газет  -  "Правда  Украины:,  а в Одесі - три телевізійні канали телебачення.

 

     Підтримуючи керівництво Верховного  Суду  України,  Президент повернув  для повторного розгляду Верховній Раді України Закон про внесення змін до Цивільного процесуального  кодексу  України  щодо надання  права  суддям  Верховного  Суду України опротестовувати в порядку нагляду рішення,  ухвали  і  постанови  суду,  що  набрали законної сили.  Цей закон був прийнятий Верховною Радою, він давав змогу зменшити вплив адміністративних керівників  Верховного  Суду на перегляд у порядку нагляду рішень, ухвал і постанов, що набрали законної сили.

 

     Саме цим законом,  який не дає  виконавчій  владі  можливості знаходити важелі впливу на судову владу (до речі,  він підтриманий 70 суддями,  а це 90 відсотків складу  Верховного  Суду  України), всім  без  винятку суддям Верховного Суду України надавалося право нарівні з Головою Верховного Суду,  Генеральним прокурором України та їх заступниками опротестувати в порядку нагляду рішення, ухвали і постанови в цивільних справах,  що  набрали  законної  сили,  та зупиняти виконання зазначених судових рішень.

 

     Фракція звертає  увагу  всіх  народних  депутатів  України та громадськість України,  що виконавча влада перешкоджала  виконанню постанови  Верховної  Ради  З1/98 про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для перевірки додержання  процедури призначення   частини  суддів  Конституційного  Суду  України.  Ця Тимчасова слідча комісія Верховної Ради  України  мала  перевірити відомі  громадськості  факти  порушення  Президентом  України норм Конституції   України   під   час   призначення    шести    суддів Конституційного  Суду  України.  Робота  ця,  повторюю,  зовсім не зроблена.

 

     Фракція "Громада" звертається до народних депутатів України з пропозицією заслухати найближчим часом на засіданні Верховної Ради питання про гарантії забезпечення незалежності судової  влади  від виконавчої,    включаючи    питання    бюджетного    та   особливо позабюджетного фінансування всієї судової системи.

 

     Крім того,  ми  вважаємо  за  необхідне  виконати   постанову Верховної  Ради,  про  яку  я  зараз  сказав,  а  також  здійснити перевірку   та   аналіз   дотримання   Конституції   та    чинного законодавства  України  щодо  призначення  Президентом  України на посади суддів та голів  судів,  дотримання  чинного  законодавства України щодо виборів до Верховної Ради України, депутатів місцевих рад  та  сільських,  селищних,  міських  голів,  судами   України, перевищення  Президентом  своїх  повнроважень  та ігнорування прав органів місцевого самоврядування в Україні, що мало місце в містах Ялті та Одесі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу... Час вичерпано!

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Ми звертаємося до суддів та прокурорів України з проханням  служити  лише  Конституції  та  закону,  унеможливити переслідування громадян України за їх політичні погляди, захистити закон від втручання виконавчої влади,  зокрема  Президента  Кучми, унеможливити формування в Україні поліцейсько-диктаторського ладу.

 

     Дякую за увагу. (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Нам  потрібно  визначитися щодо цього питання.  Ну,  по-перше,  відповідно до пункту 21 статті 106 Конституції.  Президент  "приймає  у разі необхідності рішення про введення в Україні або  в  окремих  її  місцевостях  надзвичайного стану,  а  також  оголошує  в  разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної  ситуації  -  з  наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України".

 

     Пункт 31  статті  85 Конституції передбачає серед повноважень Верховної  Ради  "затвердження  протягом  двох  днів   з   моменту звернення  Президента  України  указів  про  введення  воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих місцевостях..."

 

     Тому є пропозиція визначитися таким чином. До мене звернулося немало  депутатів  з  пропозиціями  щодо  вирішення цього питання. Давайте ми доручимо зацікавленим  депутатам  (а  пропозиції  були, зокрема,  від  Аніщука  Володимира  й  інших)  створити  тимчасову комісію для перевірки і з'ясування цих обставин.  Я думаю, треба б підготувати проект постанови щодо складу комісії і її повноважень, проект  постанови  щодо  створення  такої  комісії  можна  було  б доручити зацікавленим депутатам (і Кармазіну, і Аніщуку) та внести на розгляд Верховної Ради на 16 годину (Шум у залі).  О 16 годині, я думаю,  у нас буде можливість обговорити це питання і об'єктивно з'ясувати всі обставини (Шум у залі).

 

     У вас щодо процедури?  Щодо процедури одна хвилина.  Тоді від Президії  вноситься  пропозиція,  щоб  це  питання в подальшому ми розглянули таким чином.  Оскільки є кілька зацікавлених сторін, то слід (можливість така є) створити робочу групу,  яка повинна до 16 години  підготувати  проект   постанови   з   цього   питання.   Є необхідність обговорювати це питання щодо процедури? (Шум у залі). Є необхідність.

 

     Я прошу увімкнути мікрофон депутата Аніщука.  Прошу,  депутат Аніщук, Одеса.

 

     АНІЩУК В.В.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Фракция Компартии Украины. Уважаемые  коллеги!  До  сегодняшнего  утра ситуация в Одессе была патовой.  То,  что должил господин Кармазин -  лишь  одна  сторона проблемы.  Эдуард  Гурвиц  и  его  команда  не  выполняют  решение Кировоградского областного суда да и Верховного Суда. Как кандидат на  пост  городского  головы  я  официально заявляю,  что выборы в городе Одессе были сфальсифицированы,  как, между прочим, и четыре года назад,  когда Эдуарда Иосифовича избирали мэром.  Тогда ночью как  утверждают  сейчас  свидетели,  было  опущено  еще  2  тысячи бюллетеней! Городская избирательная комиссия и участковые комиссии состояли из людей Гурвица.  Поэтому  сейчас  в  Одессе  необходимо провести новые честные демократические выборы мэра города. Десятки тысяч  одесситов  (и   я,   между   прочим,   наверное,   впервые) поддерживают  указ  Президента  Украины  относительно города-героя Одессы. Благодарю за внимание (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Як  ви  зрозуміли,  є  різні  точки  зору  на  це питання.  Давайте  закінчимо  його розгляд дорученням зацікавленим депутатам на 16 годину підготувати проект постанови, і внести його на наш розгляд.

 

     Слово надається депутату Морозу.

 

     МОРОЗ О.О.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ 92, Київська область).  Шановні депутати!  Я хотів  би  звернути  вашу увагу  на те,  що ми почали розглядом питання,  яке не включено до порядку денного. Одну хвилинку! Я просто зобов'язаний зробити таку довідку:  коли є ініціатива депутата,  тоді подається інформація з цього приводу. Вона вже розглянута, і щоб з'ясувати всі обставини, ми  можемо  прийняти  тільки  одне  рішення  -  створити тимчасову комісію,  яка в усьому розбереться,  а потім нам доповість. І тоді ми  вирішимо,  чи  включати  це питання до розгляду,  бо інакше ми працюватимемо не у правовому полі, а це - ризиковано.

 

     Тому є пропозиція просто створити тимчасову комісію,  причому не із зацікавлених людей,  а з представників різних фракцій, нехай вони  виїдуть  на  місце,  розберуться,  а  потім   внесуть   свої пропозиції.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання. Ми домовилися... (Шум у залі).

 

     Шановні колеги!  Ми домовилися про те,  що... Ви вважаєте, що необхідно  ще  з'ясовувати  обставини?  Слово  надається  депутату Марченку з  процедури.  Далі  виступлять  депутати  Юхновський  та Філенко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  народний депутат України (виборчий округ 161, Сумська область).  Уважаемые депутаты!  Еще раз хочу обратиться  к вам. Если мы будем позволять топтать Регламент, использовать право председательствующего  для  того,   чтобы   творить   политические расправы, то ничего хорошего из нашего государства не выйдет.

 

     Павел Иванович!  Если  вы  сели  за  стол Президиума и ведете сессию,  будьте  добры,  откройте  Регламент  и   почитайте,   как организуется рассмотрение того или иного вопроса.

 

     Депутат Кармазин  не  имел  права  выступать  с  информацией. Верховный Совет ему такого поручения не давал.  По  Регламенту  он имел  право  обратиться  к  вам с просьбой предоставить слово.  Вы должны были это предложение поставить на голосование, чтобы внести в повестку дня.  Смотрите Регламент:  для выступлений по процедуре дается три минуты! Этого никто не отменял...

 

     Повторяю, депутат Кармазин мог обратиться к залу  с  просьбой дать  ему  возможность  выступить  с информацией по этому вопросу. Однако до этого необходимо было  принять  решение  о  включении  в повестку дня этого вопроса.

 

     И по  Регламенту  пункт  2.5...  Не надо!..  Я еще раз прошу, Павел Иванович,  не надо!.. Три минуты по процедуре! Не вынуждайте нас...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми  домовилися  надавати  для  виступів  по одній хвилині.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Никто  не  договаривался,  это   вы   у   себя договариваетесь!..

 

     Дальше. Никто  не  давал  право  Кармазину  давать  оценки по судебным и прокурорским разбирательствам.  Он  не  уполномочен  на это.  Поэтому ничего не получится, Павел Иванович! Я ставлю вопрос (прошу  заинтересованных  депутатов  поставить  подписи  под  этой инициативой)   об   исключении   Лазаренко   из  состава  рабочего Президиума  как  человека,  использущего   свои   полномочия   для осуществления политических расправ.

 

     А что  касается  этого  вопроса,  то мы можем его решить,  не нарушая Регламента и процедуры. Каким образом?..

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу вимкнути мікрофон депутата Марченка.  Слово надається депутату Юхновському. Одна хвилина (Шум у залі).

 

     ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.,  народний  депутат України (багато-мандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановна Президіє! Шановні депутати!  Я  хочу  звернути увагу Президії першої сесії Верховної Ради на те, що вона не виконує своїх прямих обов'язків.

 

     Президія повинна не тільки вести  засідання  Верховної  Ради, але й готувати проект порядку денного на наступний день.  І проект цього порядку денного перед засіданням повинен нам бути  розданий, і  ми  повинні  знати  погодинно,  що  ми розглядаємо на засіданні Верховної Ради.

 

     Я прошу Президію виконувати це надалі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Це все справді зводиться до одного питання

-  виборів Голови Верховної Ради.  Тоді всі питання стають на свої місця.

 

     Слово надається депутату Філенку. Прошу.

 

     ФІЛЕНКО В.П.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НДП).  Фракція  НДП.  Я  хочу звернути увагу присутніх у  залі  на  те,  що  за  тижні,  які  ми працюємо в складі нового парламенту,  допускаються грубі порушення Регламенту.  Хочу звернутися до головуючого Павла Івановича. Павле Івановичу!  Ви свого часу, м'яко кажучи, не зовсім законно зайняли те місце,  на якому зараз сидите. Тоді ми закрили на це очі не для того,  щоб  ви  витворяли  те,  чому  ми  зараз були свідками.  Ми наполягаємо,  щоб  усі  дії  тичасової  Президії  узгоджувалися  з Регламентом  і з процедурою,  про що справедливо говорив і депутат Марченко.  Ми наполягаємо також на тому,  щоб це питання, як таке, що незаконно було внесене на розгляд, зараз було зняте з розгляду.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Дякую за добрі пропозиції.  Якщо дехто з народних депутатів вважає введення надзвичайного  стану  в мільйонному  місті  питанням,  яке  не потребує розгляду - це його справа.

 

     Є пропозиція:  доручити зацікавленим депутатам підготувати на 16  годину  проект  постанови про створення від фракцій тимчасової робочої комісії для розгляду цього питання.

 

     Прошу визначитися  й  підтримати  цю  пропозицію.   Увімкніть систему.

 

     Прошу проголосувати.

 

     "За" - 99.

 

     Рішення не прийнято.

 

     -----------

 

     Переходимо до  розгляду  наступного питання.  Слово надається голові Лічильної комісії депутату Мішурі. Прошу (Шум у залі).

 

     Ні, комісія тут.  Хто від Лічильної комісії,  визначтеся?  Де депутат  Мішура?  Секретаріат,  запросіть,  будь  ласка,  депутата Мішуру.

 

     Прошу, Валерію Дмитровичу.

 

     МІШУРА В.Д.,  голова тимчасової Лічильної  комісії  Верховної Ради  України  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, КПУ).  Шановні  народні  депутати!   Щойно   відбулося   засідання тимчасової Лічильної комісії,  повноваження якої ви затвердили.  У складі комісії представники всіх наших депутатських фракцій. Із 21 члена  комісії  на  засіданні були присутні 19.  Як ви знаєте,  22 травня,  у п'ятницю,  за наполяганням  і  в  присутності  народних депутатів  України  Вітренко та Марченка перераховано бюлетені для таємного голосування з виборів Голови Верховної Ради України.

 

     Внаслідок перерахунку  виявлено  розбіжність  у  цифрах,  які відображають  кількість  народних  депутатів,  що  взяли  участь у голосуванні. В протоколі було зазначено, що у виборах взяли участь 214 депутатів, у конверті виявилося 204 бюлетені. Тобто, різниця в 10 бюлетенів.

 

     Крім того,  з голосування за кандидатуру  Петра  Миколайовича Симоненка  в  протоколі  зазначилася  цифра  201,  виявилося - 191 бюлетень.  Про це зроблено відповідні зміни в  протоколі.  Комісія вважає,  що  дана  помилка  - технічна і ніяк не могла вплинути на загальний підсумок виборів.

 

     Із приводу цього маю сказати таке.  На  засіданні  комісії  у п'ятницю  під  час  підрахунку  голосів  були  присутні  19 членів комісії з 21-го.  Член комісії депутат Петров  хворіє,  а  депутат Манчуленко був відсутній у зв'язку з виїздом до виборчого округу.

 

     Після встановлення кількості народних депутатів України,  які одержали бюлетені для таємного голосування, відповідно до пункту 1 статті  3.7.3 Регламенту Верховної Ради України,  Лічильна комісія встановила:  вибори вважаються  такими,  що  не  відбулися.  І  це головний   підсумок  підрахунків.  Тобто,  бюлетені  для  таємного голосування  одержало  менше   двох   третин   депутатів   супроти передбаченого Регламентом.  Тобто,  менше ніж 292 депутати.  Цього доволі.  В такому разі Регламент не  зобов'язує  Лічильну  комісію робити  інші  підрахунки.  Проте,  на  пропозиції  окремих  членів комісії,  передбачаючи інтерес до цього,  ми вирішили зробити інші підрахунки, зокрема ті, з яких ставилися запитання в цьому залі.

 

     На даному етапі і трапилася прикра технічна помилка, яка - ще раз наголошую - ніяк не вплинула на загальний підсумок виборів.

 

     У мене немає жодних підстав звинувачувати будь-кого із членів комісії в несумлінності або в зумисно неправильному підрахунку.  І всі звинувачення з  цього  приводу  (ми  щойно  приймали  рішення) комісія категорично відкидає.

 

     Підрахунок проводили  представники  різних  фракцій на очах у всіх. Цифри підрахунку оголошувались і заносилися до протоколу, до речі, представником фракції прогресивних соціалістів. Ні в кого із членів комісії жодних  сумнівів  стосовно  достовірності  названих цифр не виникло.  Усі члени комісії скріпили це своїми підписами в протоколі. Окремих думок ніхто не висловлював.

 

     Причиною помилки,  на наш погляд,  могла  стати  психологічна атмосфера,  в  якій  відбувалося  голосування,  тобто  на весь час підштовхували швидше проводити вибори, звучали пропозиції провести протягом 20 хвилин і таке інше.

 

     Ми вважаємо,  що  для  того,  аби  організувати  таку роботу, потрібно набагато більше часу.

 

     На засіданні,  яке щойно  відбулось,  ми  знову  перерахували бюлетені.  Дозвольте довести до вас деякі цифри (вони збігаються з тими,  які ми мали за перерахунком у п'ятницю):  "за" Симоненка  - 192,  "за"  Єльяшкевича  -  3,  Павловського - 0,  Ржавського - 1, Ковача -  2,  не  підтримали  жодного  кандидата  -  5,  недійсних бюлетенів - два.

 

     Тобто в  загальному  підсумку  204  депутати  взяли  участь у голосуванні. У мене вся інформація.

 

     "За" Симоненка - 191,  я  перепрошую.  Проголосувало  -  204, повторюю, 204 взяло участь.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Інформації досить?  Є потреба поставити запитання голові? Скільки часу відведемо?

 

     Є різні  пропозиції  -  5  хвилин,  20  хвилин.   Ставлю   на голосування пропозицію відвести на запитання 10 хвилин.

 

     "За" - 173.

 

     Рішення прийнято.

 

     Прошу записатися на запитання.

 

     Прошу висвітлити список.

 

     Бажають поставити  запитання  98  депутатів.  Слово надається депутату Вінському, прошу.

 

     ВІНСЬКИЙ Й.В.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Прошу передати слово депутатові Довганю.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ДОВГАНЬ С.В.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Дякую.  Шановний Валерію Дмитровичу!  Оскільки було, м'яко кажучи, багато порушень під час проведення голосування,  чи не вважаєте ви за доцільне  через  ці  обставини  провести  повторне  голосування сьогодні?

 

     МІШУРА В.Д. Комісія не вважає це за потрібне.

 

     ДОВГАНЬ С.В. Не вважає?

 

     МІШУРА В.Д.  Ми  ще  раз  перерахували і дійшли висновку,  що вибори не відбулися. А порушення, які були, не вплинули істотно на результати виборів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Червонію.

 

     ЧЕРВОНІЙ В.М.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Фракція  Народного  руху України. Прошу передати слово Віталію Шевченку.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Шановний   доповідачу! Дозвольте  довести до вашого відома заяву фракції Народного руху з цього питання.

 

     "На пленарному  засіданні  парламенту  22  травня  1998  року голова Лічильної комісії,  представник фракції КПУ Мішура офіційно оголосив народним  депутатам,  усім  виборцям  України  результати виборів  Голови Верховної Ради.  Вони виявилися сфальшованими.  Як засвідчив перерахунок бюлетенів,  і кількість депутатів, які взяли участь  у  голосуванні,  і кількість голосів,  які було віддано за кандидата від лівих сил,  в оприлюдненій інформації про результати виборів були суттєво завищеними.  Подібні маніпуляції з ухваленням рішення за спеціальною процедурою таємного голосування унікальні й неприпустимі в практиці світового парламентаризму,  але в Україні, на жаль,  вони стали  логічно  вплітатися  в  ланцюжок  політичних інсинуацій,  виток яких простежується ще з парламенту попереднього скликання" (Шум у залі).  Суть цієї заяви ви зрозуміли,  вона буде поширена в залі.

 

     І підсумок  цієї  заяви:  за даної ситуації фракція Народного руху вважає,  що до честі Лічильної комісії - добровільно подати у відставку.

 

     Звідси запитання:  знаючи  суть  заяви фракції,  чи готові ви таким чином, як ми пропонуємо, відреагувати на дану ситуацію?

 

     МІШУРА В.Д.  Дякую вам за  запитання.  Ми  обговорювали  вашу заяву,  поставили її на голосування. Комісія не вважає за потрібне вносити це в зал.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Танюку.

 

     ТАНЮК Л.С.,  народний депутат України  (виборчий  округ  166, Тернопільська область).  Народний рух України.  Пане Мішура!  Ви - член фракції комуністів.  Обирали ми на  посаду  Голови  Верховної Ради   члена  комуністичної  фракції.  У  бюлетенях  з'явилося  10 фальсифікованих   голосів.    Ви    несете    за    це    моральну відповідальність.  Як ви ставитеся до проекту постанови, внесеного паном Зваричем? У ньому пропонується висловити недовіру тимчасовій Лічильній  комісії  за порушення порядку таємного голосування,  за вручення  кількох  бюлетенів  в  одні   руки,   за   фальсифікацію результатів виборів, а також розпустити тимчасову Лічильну комісію та створити іншу Лічильну комісію,  бо немає впевненості, що це не повториться  і  ви  й  надалі  на  користь  своєї  партії так само фальсифікуватимете дані виборів.

 

     МІШУРА В.Д.  Дякую за запитання.  Хотів би  з  цього  приводу сказати  таке:  ми  в  комісії  не  розрізняємо  різних політичних кольорів.  Так,  як голова комісії і,  до речі,  під час засідання комісії  порушив  питання,  бо  комісія мене обирала головою,  про висловлення довіри особисто  мені  та  моєму  заступнику.  Комісія підтвердила повноваження голови Лічильної комісії комуніста Мішури та його заступника,  представника НДП Семиноженка  (Шум  у  залі). Дайте мені відповісти.

 

     Далі. Хотів би вам сказати, пане Танюк, що я особисто жодного бюлетеня в руках не тримав. І ще раз хочу підтвердити те, що я вже сказав:   перераховували  голоси  представники  різних  партій,  і комісія категорично відкидає будь-які  звинувачення  у  навмисному неправильному  підрахунку.  Ми складали бюлетені по 10 штук,  тому десь на десяток і сталася технічна помилка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Кармазіну. Прошу.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Дякую. Фракція "Громада". Прошу передати слово депутату Турчинову.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").  Шановний  голово  Лічильної  комісії!  Як відомо всім депутатам,  голосування  здійснювалось  під  великим   тиском   на учасників  голосування.  Так пропрезидентські фракції не дозволяли своїм депутатам отримувати бюлетені - це з одного боку.  З другого боку,  було  допущено багато помилок.  Зокрема,  один із депутатів отримав два бюлетені.  На нашу думку, такі порушення призводять до того,  що взагалі не можна визнати результати виборів. У зв'язку з цим потрібне переголосування.

 

     І запитання.  Чи здатна Лічильна комісія  не  припускатися  в своїй подальшій роботі таких прикрих помилок?

 

     Дякую.

 

     МІШУРА В.Д.  Відповідно  до  Регламенту,  якщо  Верховна Рада вважає,  що підрахунок голосів був неправильний, вона має ухвалити процедурне   рішення   про   проведення   повторного  голосування. Прочитайте  пункт  2  статті  3.7.7  Регламенту:  "за  процедурним рішенням Верховної Ради проводиться повторне голосування".

 

     Що стосується  здатності Лічильної комісії,  то я вважаю,  що Лічильна комісія здатна нормально  працювати  в  цьому  плані.  Ми буквально   на   цьому   засіданні   відпрацювали  новий  механізм підрахунків, який усував би можливість помилок.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Драголюнцеву.

 

     ДРАГОЛЮНЦЕВ А.Д.,  народний депутат України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановний голово Лічильної комісії!  Не кажется ли вам, что отдельные представители отдельных политических  партий...  Стыдно  уже перед народом и перед людьми. Они называют себя народными депутатами,  а используют  техническую ошибку   в   своих   политических  целях.  Это  провокация  против коммунистов.

 

     Я считаю,  что пора уже прекратить и браться  за  дело.  Люди ждут  от  нас работы,  а мы в каких-то амбициозных целях отдельных политических партий ведем сплошную трескотню.

 

     Как вы считаете, ответьте, пожалуйста?

 

     МІШУРА В.Д. Відповідаю. Лічильна комісія не уповноважила мене давати тут якісь політичні оцінки, і я як голова Лічильної комісії не маю права цього робити.

 

     ГОЛОВА. Слово надається депутату Лавриненку.

 

     ЛАВРИНЕНКО М.Ф.,  народний депутат України  (багато-мандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Фракция блока Социалистической и Селянской партий Украины.

 

     Уважаемый Валерий Дмитриевич! Не считаете ли вы, что во время голосования были допущены нарушения, я имею в виду то, что впервые избранные депутаты не знали еще своих  обязанностей,  в  частности каждый голосует лично и не может передавать бюллетень другим.  А у нас бюллетеней оказалось больше, чем следовало, что в соответствии со  статьей  3.7.2,  пункт  З  Регламента надо проводить повторное голосование.

 

     Как вы  считаете,  если  бы  мы   сегодня   приняли   решение отказаться от недели своего отпуска в силу того, что непродуктивно потратили время на выборы Председателя?

 

     Спасибо.

 

     МІШУРА В.Д.  Стосовно  другого  запитання   має   визначитися Верховна Рада.  З приводу першого запитання чесно скажу,  що в нас деякі депутати ще навіть не вміють  голосувати.  Скажімо,  у  двох бюлетенях  (навіть  їх  більше) вони викреслювали прізвища,  як це було раніше за принципом негативного  голосування,  замість  того, щоб зробити позначку в квадраті. Тобто комісії потрібно докладніше пояснити порядок, зміст і форму голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Сироті. Прошу.

 

     СИРОТА М.Д.,  народний депутат України (виборчий  округ  200, Черкаська  область).  Шановні народні депутати!  Шановна Президіє! Депутатське об'єднання "РеформиЦентр"  пропонує  проект  постанови Верховної Ради з цього приводу.

 

     Ми не  хочемо говорити про те,  була фальсифікація чи ні.  Це може визначити спеціальна слідча комісія,  якщо ми вважатимемо  за потрібне утворити її.  Це технічна чи не технічна помилка,  але ми характеризуємо її як небезпечну. Уявімо собі на секунду, що вибори відбулися і претендент набрав 226 голосів. А потім виявляється, що бракує цілих 10 голосів - це скандал,  який,  вибачте,  стосується всієї  держави,  а  не  тільки  Лічильної комісії і Верховної Ради загалом.

 

     Тому хто  його  знає,  чи  то  було   колективне   затемнення свідомості,  чи  нервовий струс усієї Лічильної комісії.  Вибори у Верховній Раді бюлетенями  взагалі  відбуваються  в  екстремальній ситуації, і до цього треба бути готовими.

 

     Тому ми вважаємо,  що Лічильна комісія, як жінка Юлія Цезаря, повинна бути поза підозрою.  Якщо трапилася така помилка,  за  неї повинні відповідати.

 

     Тому пропонуємо наш проект Постанови Верховної Ради поставити на голосування. Першим пунктом висловити недовіру голові Лічильної комісії  Мішурі,  другим - доручити Лічильній комісії до 27 травня обрати   нового    голову    комісії.    Депутатське    об'єднання "Реформи-Центр"   пропонує  провести  голосування  нашого  проекту постанови в поіменному режимі.

 

     Дякую.

 

     МІШУРА В.Д.  Дякую.  Ми обговорювали це питання на  засіданні комісії.  І  вона  в  повному  складі  (19  чоловік)  цілком взяла відповідальність на себе.  Вся комісія, не виділяючи окремо голову чи заступника.

 

     А те,   що  трапилася  така  помилка  і  що  вона  може  бути небезпечною, я з вами цілком згоден. Проте хочу ще раз наголосити: з  основних підсумків виборів за кількістю взятих бюлетенів вибори не відбулися.  І,  мабуть, тому подальший підрахунок відбувався не дуже скрупульозно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Валерію Дмитровичу.  Час вичерпано, прошу сідати.

 

     Шановні колеги!  Є  різні  пропозиції  щодо   ситуації,   яка склалася  навколо  розгляду  цього  питання.  До  робочої Президії надійшло три проекти постанови, які ви маєте. Є пропозиція загалом зняти  це  питання  з  розгляду  і  вважати  вибори такими,  що не відбулися (Шум у залі).

 

     Пропоную діяти  відповідно  до  Регламенту.   Якщо   депутати наполягають  (і  щойно  депутат  Сирота  вніс  проект  постанови), можливо,  варто обговорити за скороченою процедурою (два  -  "за", два - "проти") питання щодо цих проектів постанови, проголосувати, усунути напругу та продовжити роботу. Не буде заперечень? Ні.

 

     Перший проект  постанови   ви   маєте.   Немає   потреби   її зачитувати. Депутат Сирота... (Шум у залі).

 

     Шановні колеги!  Прошу  не  заважати.  Ми обговорюємо проекти постанови, роздані вам (Шум у залі).

 

     Щодо обговорення  цього   питання?   Перед   постановою?   Ви вважаєте, варто обговорити?

 

     Я прошу... (Шум у залі).

 

     Я прошу   визначитись.   Частина   депутатів   наполягає   на обговоренні  даного  питання.  Частина  наполягає  на  тому,   щоб Лічильна  комісія  зробила  інформацію,  і потрібно далі працювати відповідно  до  Регламенту.  Зрозуміло,  що  позиції  полярні.   В будь-якому разі слід це питання обговорити.  Пропоную надати слово представникам  кожної   фракції.   Не   буде   заперечень?   Прошу проголосувати. Питання процедурне.

 

     "За" - 148.

 

     Перед тим,   як  перейти  до  виступів  представників  кожної фракції,  надаю слово  для  інформації  Олександру  Олександровичу Морозу. Прошу.

 

     МОРОЗ О.О. Я вів засідання Верховної Ради, коли було доручено ініціаторам розгляду даного питання і Лічильній комісії  з'ясувати суть  справи  та подати інформацію Верховній Раді з цього приводу. Ну що ми жуємо політичну жуйку? Кому це потрібно?!

 

     Учора Погоджувальна   рада,    розглядаючи    дане    питання підтвердила  потребу,  щоб  голова Лічильної комісії виступив тут. Чому ми хочемо зробити спектакль і згайнувати час?

 

     Пропоную припинити розгляд цього питання:  воно не внесене до порядку денного. То інформація, стосовно якої вже вирішили.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги,  ми проголосували.  Тому я прошу визначитися стосовно представників фракцій.

 

     Від Народно-демократичної партії хто? Депутат Ємець.

 

     Слово надається депутатові Ємцю.

 

     Ми вже визначились, шановні колеги.

 

     ЄМЕЦЬ О.І.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний      виборчий      округ,      НДП).     Фракція Народно-демократичної партії. Шановні депутати!.. (Шум у залі).

 

     Прошу головуючого зробити зауваження фракції комуністів,  щоб вони не кричали (Шум у залі). Ще раз прошу зробити зауваження.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   колеги!  Ми  швидше  з'ясуємо  питання, обговоривши  їх.  Закликаю  до  виваженості.   Ми   обговоримо   й продовжимо роботу далі.

 

     ЄМЕЦЬ О.І.  Ми попросили слова, бо крім виявленого порушення, яке справді могло би бути технічним,  - прорахунку на 10  голосів, маємо   дані  про  деякі  інші  порушення,  які  сталися  під  час голосування.

 

     Перед голосуванням один із депутатів отримав за заявою іншого депутата  його  бюлетень,  про  що  голова  Лічильної  комісії був поінформований.  Це є прямим порушенням Конституції і Регламенту - голосування за двох осіб.

 

     Незважаючи на  це,  голова Лічильної комісії не вжив заходів, не зробив зауваження членові Лічильної  комісії,  який  видав  два бюлетені. До того ж, коли під час підведення підсумків голосування я запитав,  чи з'ясоване це питання,  була дана відповідь, що один із двох бюлетенів - це саме той бюлетень, який був виданий зайвим. Один із двох, визнаних недійсними. Постає запитання: яким чином із великої кількості бюлетенів було визначено,  який саме було кинуто додатково?  І чи в цьому бюлетені був голос  "за",  чи  був  голос "проти"?   І   куди   зараховано   цей   голос?  Це  свідчить  про непідготовленість голови комісії  до  проведення  голосування.  Не було   й  рішення  комісії  про  підрахунок  голосів,  хоча  такий підрахунок здійснювався.

 

     Були проблеми  й  з  арифметикою.  Я  звертаюся  до   Валерія Дмитровича  Мішури.  Я  працював  з  ним  тривалий час у комісії з підготовки Закону  про  вибори  народних  депутатів  України.  Він здійснив величезну організаційну роботу. Але, мабуть, кожна людина вміє робити щось одне і не вміє робити щось інше.

 

     Тому ми вважаємо,  що Лічильна комісія в наявному складі може виконувати  свої  функції...  (Шум  у залі).  Прошу ще раз зробити зауваження.  Тут постійний крик з боку кількох комуністів, вони не дають  можливості  працювати  в залі (Шум у залі).  Я не знаю,  на жаль,  прізвища,  але  депутат  знову  так  кричить,  що  не   дає можливості   говорити.   Це  я  кажу  для  радіослухачів,  які  не розуміють, чому не можна нормально виступати з трибуни. А це тому, що  комуністи  постійно кричать.  І під час мого виступу комуністи кричать  у  залі.  Це  є  постійна   практика,   яка,   на   жаль, спостерігається протягом 8-ми років.

 

     Так ось,   поважаючи   Валерія   Дмитровича  як  організатора підготовки Закону про вибори народних депутатів  України,  тим  не менше вважаю,  що комісія повинна замінити свого голову. Тільки за цієї  умови  комісія  в  теперішньому  складі  може  працювати  і, виправивши деякі помилки, які були під час першого голосування, не припускатиметься їх у майбутньому.

 

     Але комісія,  на жаль,  зробила такий хід перед обговоренням, яким  поставила нас у трохи важке становище.  Ми хотіли голосувати за висловлення довіри комісії, пропонуючи їй лише провести кадрові зміни  стосовно  керівництва комісії,  проте,  оскільки комісія не ухвалила такого рішення,  на  даний  момент  фракція  НДП,  гадаю, підтримає   постанови,   внесені   депутатами   від  депутатського об'єднання "Реформи-Центр" та фракції Народного руху України.  При цьому ще раз кажемо:  ми згодні зберегти склад комісії,  якщо вона замінить свого голову.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово    від    депутатської    фракції     блоку Соціалістичної  і Селянської партій надається депутату Чижу (Шум у залі).

 

     ЧИЖ І.С.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ  190, Хмельницька  область).  Дякую.  Об'єднана  фракція  соціалістів  і селян. Шановні колеги народні депутати! Шановні виборці, якщо вони нас чують!  Закликаю без емоцій розібратися, що насправді сталося, і що  взагалі  діється.  У  депутатській  Лічильній  комісії,  яку сформовано і затверджена Верховною Радою,  є представники всіх без винятку фракцій та позафракційні, представлені вони пропорційно до їхньої  кількості  у  фракціях  Верховної  Ради.  Таким  чином,  я насамперед відкидаю інсинуацію (або в підтексті, або в тексті) про якусь  змову  певних  політичних  сил  -  в  підтекст  укладається конкретно лівих - щодо  неправомірності,  мовляв,  голосування  та підтасовки  голосів.  Це перше,  оскільки неточність підрахунків - провина всієї Лічильної комісії.

 

     Далі. Лічильна  комісія  не   зобов'язана   була   доповідати результати виборів по кандидатурах,  оскільки вибори не відбулися. Тому Верховна Рада мусить брати до уваги,  про це сьогодні говорив Олександр  Олександрович,  тільки  ту легітимну частину протоколу, яку було оголошено - скільки  було  депутатів,  скільки  депутатів узяли  бюлетені,  скільки  не взяли участі в голосуванні і те,  що вибори не відбулися.

 

     Але на прохання Верховної Ради комісія доповіла неточні цифри які   не   несуть   зовсім   ніякого,  так  би  мовити,  правового навантаження, оскільки, як я вже сказав, вибори не відбулися.

 

     Чому ж стільки ажіотажу навколо цієї проблеми? Шукають блоху, щоб  народ  України  не  побачив  слона.  А слон якраз у тому,  що частина фракцій Верховної Ради,  я їх можу назвати  поіменно,  але народ    їх   знає,   а   я   не   хочу   рекламувати,   хоча   це Народно-демократична партія передусім, об'єднані соціал-демократи, Рух і частина зелених,  скажімо так, виступили за те, щоб не брати участі в голосуванні,  знаючи наперед,  що  Регламентом  дозволено обрати  Голову  Верховної  Ради  відразу  або  в кілька етапів без будь-яких проблем і що висунено такі  фігури,  котрі  можуть  бути обрані Головою Верховної Ради. От де слон!

 

     Тому, оскільки      є      незаконним,      неконституційним, нерегламентним...  До  речі,  одна   із   фракцій   (конкретно   - прогресивних   соціалістів)   вустами  свого  керівника,  депутата Вітренко,  доповіла,  що зібрала бюлетені у своїх депутатів,  а це теж   порушення   регламентних   норм   голосування,   бо  депутат зобов'язаний голосувати особисто.  Ось  у  чому  причина  колізії. Тому,  думаю,  що  пропозиція депутата Сироти не є правовою хоч би тому,  що голову Лічильної комісії обирає сама Лічильна комісія (і депутат  Сирота,  який  у  минулому складі Верховної Ради очолював таку  комісію,  це  знає).  Якщо  ми  виявимо,   скажемо   умовно, гіпотетичну  недовіру  голові Лічильної комісії Валерію Дмитровичу Мішурі,  а Лічильна комісія знов підтвердить його повноваження, то як із цієї колізії виходитиме депутат Сирота чи ми всі?

 

     Ще такий момент.  Дуже серйозні зауваження,  звичайно, можуть бути.  Але серйозні зауваження тут якраз до фракцій,  які блокують вибори Голови Верховної Ради. Це передусім. Акцентую увагу саме на цьому.  I Верховна Рада повинна, якщо хочете, поставити процедурно регламентну вимогу,  щоб зняти блокаду, адже блокують представники близьких до уряду фракцій. То як же тоді з бюджетними процесами, з податковими? Адже блокується їх проходження.

 

     Від імені  фракції  пропоную:  час,  який  ми витратили через блокування відомих  фракцій  непродуктивно,  віднести  на  рахунок відпустки,  забрати  у  депутатів  цей  час  з  відпустки,  щоб ми працювали тут. Це перше.

 

     Друге. Пропоную далі розв'язувати проблему  за  регламентними нормами.  А є дві статті Регламенту:  3.7.3, яка визначає, що нове висунення, нове голосування і обговорення - нова процедура; стаття 3.7.7,  що звучала тут,  стосовно повторного голосування,  якщо ми визнаємо,  що були порушення  і  Верховна  Рада  третиною  голосів підтвердить це.

 

     Ось де слон, а де блоха. По-моєму, все стало зрозуміло.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово   від   фракції   Народного   руху  України надається народному депутату Зваричу. Прошу.

 

     ЗВАРИЧ Р.М.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,  НРУ).  Вельмишановні  члени Президії!  Шановні народні депутати  України!  Дозвольте  сказати, чому  від  імені  нашої фракції я вношу цей проект постанови.  Щоб переконатися,  ви можете прийти  до  нашої  канцелярії  на  вулиці Садовій  і подивитися на сотні листів і телефонограм від громадян, волю яких ми з вами представляємо  в  цьому  залі.  Вони  відверто обурені тим,  що сталося у п'ятницю на вечірньому засідання (Шум у залi).

 

     Шановний головуючий,  я   все-таки   прошу   закликати   моїх комуністичних колег до спокою. Хіба ж так можна?

 

     Отже, це  основна  причина,  що  спонукала  нас  внести даний проект.  Тепер стосовно того,  що було сказано народним  депутатом Чижем,  нібито  ми блокуємо роботу Верховної Ради.  На думку нашої фракції, блокується подальша робота Верховної Ради не з правого, а якраз із лівого крила. Наша пропозиція про пакетне голосування дає змогу вийти з патової ситуації.  Я,  до речі,  вніс,  і  вам  було роздано  проект  постанови  про  внесення  змін до Регламенту,  де пропонується як один із можливих варіантів прийняття  процедурного рішення,  що ми переходимо в режим пакетного голосування.  Чому ви не хочете на це погодитися як на один із можливих варіантів виходу з кризи, мені, наприклад, невідомо.

 

     Ясна річ,  тут  ідеться  про  те,  щоб перетворити цей зал на політичний цирк, аби можна було його використовувати у своїх, суто партійних інтересах у передвиборному президентському марафоні.  Ні про що інше тут не йдеться.  То,  шановні народні депутати, будьмо відвертими, будьмо щирими і таки не лукавмо.

 

     Щодо інших  пропозицій.  Я  не  можу  підтримати мого доброго колегу депутата Михайла Сироту,  щоб усю вину покласти на  Валерія Дмитровича,  бо  переконаний,  що  в складі тієї комісії,  мабуть, найчесніша людина - Валерій Мішура. Я переконаний в тому, що якраз не  з  його  вини  були зроблені порушення,  а на чиєсь замовлення іншими членами Лічильної комісії.  Тож  заміна  голови  нічого  не допоможе.  Тому  ми пропонуємо проект постанови,  за якою належить замінити Лічильну комісію загалом. І в тому його суть.

 

     Щодо інших проектів постанови, зокрема про те, щоби проводити повторні вибори. Ми не заперечуємо оголошені результати виборів. З таким,  що казав депутат Чиж,  ми цілком  погоджуємося:  тобто  10 голосів  сюди,  10  голосів туди юридичного значення не має.  Але, шановні депутати,  все-таки далі не лукавмо. Про що йшлося? Йшлося про те, аби заманіфестувати у голосуванні в п'ятницю, що більшість депутатів не  хочуть  виходити  на  пакетне  голосування.  I  тут, шановні  колеги  з  лівого крила,  ви прорахувалися.  Бо більшість депутатів  відмовилася  брати  участь  у  цих  політичних   іграх, відмовилася  бути  вашим  знаряддям,  і проголосувала меншість,  а більшість категорично заперечила те, що ви хочете нам нав'язати.

 

     Тому наполягаємо на прийнятті  нашого  проекту  постанови.  Я зачитаю, текст доволі лаконічний.

 

     "Проект постанови  Верховної Ради України про створення нової тимчасової Лічильної комісії. Заслухавши звіт тимчасової Лічильної комісії про порядок голосування,  підбиття підсумків та результати виборів Голови Верховної Ради України від  22  травня  1998  року, констатуючи,  що з вини тимчасової Лічильної комісії було порушено порядок таємного голосування..,  визначений у главі 3.7 Регламенту Верховної Раду України, та сфальсифіковано результати голосування, Верховна Рада України постановляє:

 

     Перше. Висловити недовіру тимчасовій Лічильній комісії...

 

     Друге. Розпустити тимчасову Лічильну комісію.., створити нову тимчасову  Лічильну  комісію  відповідно до частини 1 статті 2.2.8 Регламенту..." Погоджувальній раді доручається підготувати  проект постанови для остаточного схвалення Верховною Радою.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово    надається    депутатові    Марчуку   від Соціалдемократичної партії (об'єднаної).

 

     МАРЧУК Є.К.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  СДПУ(о)).  Шановна  Президіє! Шановні колеги  народні  депутати!  Те,  що  сталося  з  Лічильною комісією,   як   у  краплині  води  відтворило  загалом  ставлення тимчасової Президії до  Регламенту.  Атмосфера,  створена  деякими членами   тимчасової   Президії  стосовно  неодноразових  порушень Регламенту, що, до речі, було продемонстровано і на сьогоднішньому засіданні,  і  призвело загалом до нескрупульозності,  неточності, нефілігранності в таких важливих питаннях,  як  робота  тимчасової Лічильної комісії.

 

     Учора на Погоджувальній раді фракцій ми домовились про те, що буде інформація без обговорення.  Справді, ніхто під час засідання не  знайшов  причин  для  того,  щоб  вбачати якісь там підспудні, спеціальні дії.  Урешті-решт,  важливий результат,  а не мотиви чи підстави,  чому  так сталося.  А в такій справі,  як вибори,  один голос може вирішувати долю тієї чи іншої проблеми.  Тому  залишити це просто так,  без реагування, Верховна Рада, звичайно, не могла. Від самого  початку  ми  повинні  всім  показати,  що  до  кожного міліметра   будь-якої  проблеми,  особливо  якщо  це  пов'язано  з виборами, Верховна Рада ставитиметься прискіпливо і дуже ретельно.

 

     Але ми,  справді,  вчора підтримали пропозицію про те,  що не варто  порушувати  питання  про  недовіру  всій Лічильній комісії. Справді,  це  технічна  помилка,  ми   заслухали   вчора   Валерія Дмитровича  і не знайшли ніяких підстав для того,  щоб звинуватити когось у навмисних діях. Але завжди саме керівник, скільки б людей він  не  очолював  -  чи то 5 чоловік,  чи то 10,  чи 100,  чи всю Верховну Раду,  відповідає на остаточне рішення.  І те, що Валерій Дмитрович  особисто повинен був організувати паралельний контроль, перерахувати і тому подібне - однозначно, бо то є відповідальність керівника.   Це   знає   кожен  той,  хто  керував  хоч  маленьким колективом.

 

     Ми не наполягаємо на висловленні недовіри Лічильній  комісії. Вважаємо,  що згідно із неписаним кодексом депутатської честі,  як це є в багатьох професіях,  у принципі  Лічильна  комісія  повинна була б сама вдатися до відставки. Але ми так питання не ставимо.

 

     Вважаємо, що  комісія могла б зібратися і самостійно вирішити питання переобрання керівництва Лічильної комісії.

 

     Тепер стосовно  питання,  порушеного  Іваном  Сергійовичем  у сьогоднішньому виступі.  Це,  до речі,  також демонстрація. Тема ж сьогодні інша,  конкретна.  Ми взагалі домовлялися не обговорювати її, але вона була внесена.

 

     Іван Сергійович порушив іншу проблему,  до речі, ніхто з його попередників цю проблему не порушував. Я не хотів зараз звертатися до  цієї  теми,  але мушу відповісти Івану Сергійовичу таке.  Коли чотири  фракції  -  комуністи,  соціалісти,  селяни,  "Громада"  - домовилися (то їх безумовне право) голосувати за свого кандидата - це нормально? Нормально. Вони це й реалізували. Коли ж інші чотири фракції домовилися діяти так,  як вони вважають за потрібне, то це заборонено.  Відповідно до Регламенту вибори вважаються такими, що не  відбулися,  якщо  в  них  не  взяло  участі більше двох третин депутатів. Це Регламент!

 

     Далі. Подивимося на цифри.  Взяли участь  у  голосуванні  214 депутатів,  не взяли участі в голосуванні 216 депутатів. За одного з кандидатів проголосував  191  народний  депутат.  Скажіть,  будь ласка,  чи може 191 народний депутат диктувати всім іншим - більше ніж половині Верховної Ради, свою волю. Ні! (Оплески).

 

     Далі. Кажуть,  що справді є моральне право в лівих диктувати. Це  в  принципі  такий  анахронічний,  цинічний  більшовизм,  якщо відверто  говорити  (Оплески).  Це  право  диктувати  всім,   коли організовано  191  депутат  хоче  диктувати умови для всіх.  Такий варіант не пройде.

 

     На завершення зазначу про таке.  Багато хто забув заради чого ми  приймали  змішаний  закон.  Лідери  деяких  політичних  партій подумали, що змішаний закон прийнятий тільки для того, щоб списком провести  своїх людей.  А насправді закон приймався для того,  щоб почати структурування парламенту, щоб сідати за стіл переговорів і консенсусом вирішувати питання (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається представнику Комуністичної партії депутату Мартинюку. Прошу.

 

     МАРТИНЮК А.І.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий округ,  КПУ).  Напевно в тих,  хто нас чує,  а краще, щоб не чули цього балагану, виникає питання: а чи є у тих, хто зараз із Руху не вгамовується, хоча б найменше моральне право з цієї трибуни говорити щось про наслідки  голосування?!  Ви ж,  напівшановні,  у  ньому  насильно  не брали участі!  Чому ж ви втручаєтесь у справу, яка вас не стосувалася?! Це перше.

 

     Друге. Сьогодні тут своїм  виступом  один  із  ваших  чільних представників  нагадав мені історію восьмирічної давнини.  Рівно 8 років тому так звана Народна Рада у цьому залі у  кількості  менше сотні осіб піднімала шум-гам і здійснила,  врешті-решт,  те, що не міг здійснити ніхто, - переворот у Верховній Раді! (Оплески). І на чолі  цієї Народної Ради,  одним із таранів цієї Народної Ради був тодішній капітан міліції Ємець (Оплески). І ось я пригадую події 7 листопада  1990  року.  Напевно,  більшість із тих,  хто мене чує, пригадує кадри по телебаченню,  які знімалися у переході на  площі Незалежності  та  в яких були задіяні три дійові особи:  полковник міліції Григор'єв,  народний депутат Хмара і капітан  міліції,  на той час голова Комісії з питань законності і правопорядку, депутат Ємець. Ви, напевне, пригадуєте, як на очах цього праволюба і борця за  свободу цинічно порушувалися права людини,  а він із цигаркою, цинічно, стояв і спостерігав, що діється в державі, яку він нібито захищає законно!

 

     Хочу зробити   зауваження   тому   спеціалісту   Ємцю,   який звинувачував Мішуру в некомпетентності, непідготовленості, в тому, що він знає одне і не знає іншого.

 

     Ємце, вас  доля кидала на різні посади і мені дивно,  що ви - то капітан міліції,  то голова комітету  з  серйозних  питань,  то міністр   з   питань   національностей,   потім   на  одну  годину віце-прем'єр з "продавливания" Конституції,  яку ви протягли,  тож дотримуйтеся її. Чому ви боїтесь голосувати? Тут нам розповідають, що,  бачите,  216 депутатів не взяли бюлетенів.  Ви ж не  дали  їм можливості  взяти ті бюлетені.  Той самий Ємець стояв,  як цербер, там,  де голосували,  і не дозволяв і  на  десять  кроків  підійти жодному, хто хотів би взяти бюлетені. Ось де правда!

 

     Далі. Давайте все-таки не будемо зводити нанівець те,  про що сьогодні йдеться і знову  заводити  наше  питання  в  глухий  кут. Сьогодні ви знову,  ще вчора це було чітко заявлено, блокуватимете питання. Ваше завдання, нехай знає про це народ України, блокувати його до того часу,  доки Головою Верховної Ради не стане той,  хто виконуватиме вказівки з Банкової або Грушевського, що поруч.

 

     Я авторитетно заявляю:  такого не  буде!  Не  буде  з  однієї простої причини.  Якщо й надалі представники Руху і тих, хто свого часу переслідував Рух і садовив їх "в места не столь  отдаленные", будуть разом зривати сесію, я авторитетно, від імені найпотужнішої фракції,  заявляю:  фракція  комуністів  виступить  з  ініціативою саморозпуску  нинішньої Верховної Ради (Оплески).  Дуже дякую Руху за підтримку,  але побачимо,  скільки буде  оплесків  після  нових виборів.

 

     І на завершення.  Тут Рух говорив про тонни листів. Так от, в одному  з  листів,  які   надійшли   до   фракції,   68   виборців Пирятинського   району   Полтавської  області  пропонують  (ми  їх підтримуємо) за два тижні - з 12 по  22  травня,  які  ми  з  вами працювали неефективно, зняти з усіх нас заробітну плату (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати! Оголошується перерва до 12 години 30 хвилин.

 

     Першим після перерви виступатиме депутат від фракції  зелених Фіалковський.

 

 

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     Веде засідання  член  Президії  першої  сесії  Верховної Ради України СИМОНЕНКО П.М.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Продовжуємо  засідання Верховної Ради.

 

     Оголошений на  виступ  від  фракції  зелених народний депутат Фіалковський. Будь ласка. Прошу підготуватися депутата Марченка.

 

     ФІАЛКОВСЬКИЙ В.О.,  народний депутат України (виборчий  округ 187,  Херсонська область).  Шановні колеги, яких зібралося зараз у залі не дуже багато!  Ми  знову  обманюємо  один  одного.  Ми  що, обговорюємо  тут  питання  Лічильної комісії?  Так чи ні?  Комісії Лічильної? Ні, кожен розповідає про своє.

 

     Дорогі колеги!  Якщо це питання таке важливе, нехай у перерві зберуться  лідери  наших  фракцій і вирішать таке складне питання, яке пов'язане з Лічильною комісією.  Політики,  як  ми  й  казали, займаються демагогією. Може, трохи й питаннями екології?!

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для  виступу  надається народному депутату Марченку   від   фракції   Прогресивної   соціалістичної   партії. Підготуватися народному депутату Турчинову.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.   Уважаемые   депутаты!  Фракция  Прогрессивной социалистической   партии   прежде    всего    заинтересована    в конструктивной  работе  Верховного Совета Украины.  И наша фракция готова предложить как Верховному Совету,  так и обществу в целом и программу   изменения  курса  экономических  реформ,  и  налоговый кодекс,  и способы решения многих социальных проблем.  Мы  ждем  и стараемся делать все, чтобы Верховный Совет работал конструктивно.

 

     Наша фракция  пока  еще  невелика.  И  нашим главным способом реализоваться в этом зале и в обществе является  достижение  того, чтобы  Верховный  Совет  работал в строгом соответствии с буквой и духом законов. Исходя из этого, мы и оцениваем все, что происходит в этом зале в связи с избранием Председателя Верховного Совета. Вы видели,  что мы кандидатуры не выставили,  мы ждали решения. Будет избран Председатель Верховного Совета - хорошо.  Главное, чтобы он с  трибуны  Верховного  Совета  не   нарушал   конституционные   и регламентные права народных депутатов Украины, как это было четыре года в Верховном Совете предыдущего созыва.

 

     Я считаю,  что  наша  партия  меньше  всего  боится  роспуска Верховного Совета,  потому что у нас есть что предложить обществу. И мы убеждены, что после следующих выборов наша партия придет сюда как  минимум  в  пять  раз  большей  фракцией.  И  если  уважаемые коммунисты будут инициировать роспуск Верховного Совета, то мы это расценим так, что вы введете прямое президентское правление. И при этом,  дальше скажите, что вы Леонида Кучму считаете своим главным коммунистом.

 

     А теперь относительно того,  что написано и что произошло при подсчете голосов.  Прежде всего,  наша фракция приняла  участие  в избрании Председателя Верховного Совета. И тем, кто не дочитал или не может осознать  нормы  Регламента,  я  зачитаю.  Статья  3.7.3: "Вибори,   призначення   і   затвердження  вважаються  такими,  що відбулися,  якщо бюлетені для  таємного  голосування  одержали  не менше  як  2/3  депутатів..."  Так вот,  вся фракция Прогрессивной социалистической  партии  бюллетени   получила.   А   как   дальше распорядиться этими бюллетенями - это право каждого депутата.

 

     Действительно, прогрессивные   социалисты  14  бюллетеней  не бросили в урну.  Почему мы это сделали? Причина заключается в том, что  мы  с  начала  работы  Верховного  Совета увидели,  что здесь разыгрываются спектакли, что трибуна и место председательствующего на  заседании  Верховного  Совета  используются  для решения своих политических вопросов в нарушение всех норм Регламента и законов.

 

     Вы знаете,  что наша фракция четырежды инициировала доклад  с трибуны Верховного Совета по вопросу о полномочиях тех 15 народных депутатов Украины,  которые зашли в зал,  которые приняли присягу, участвуют  сегодня  в  заседаниях  без  решения  на  то суда,  без законного решения Центральной избирательной комиссии. Ни Александр Мороз, ни Павел Лазаренко этот вопрос не поставили на голосование.

 

     Так вот,  то,  что мы не бросили бюллетени в урны, - это наша форма протеста против неправовых действий в зале этого  Верховного Совета.

 

     Что же произошло?  Когда Счетная комиссия доложила результаты голосования,  мы увидели,  что там либо сознательное вранье,  либо техническая ошибка.  Мы подошли к председательствующему Александру Морозу и от имени фракции просили дать возможность выяснить,что же произошло  в Счетной комиссии.  И вы видели,  как Александ Мороз в очередной  раз,  нарушая  нормы  Регламента,  пытался  представить Марченко и Витренко в образе каких-то бунтарей.  А я напоминаю: мы показывали, что в зале идет очередное нарушение наших прав.

 

     Более того,  выступая с этой  трибуны,  Мишура,  председатель комиссии,  потребовал,  чтобы  Витренко извинилась перед ним.  Так вот,  я хочу сказать и требую,  чтобы  извинились  как  раз  перед Витренко,  перед  Марченко  и  перед  всей  фракцией Прогрессивной социалистической партии Украины  Александр  Мороз  и  председатель Счетной  комиссии  (Оплески).  Именно по вашей вине...  Именно вы, используя свое положение,  пытались,  осознанно  или  неосознанно, протащить неправовое решение.

 

     Предложения нашей фракции:

 

     Первое. Выразить недоверие всей Счетной комиссии.  Об этом на заседании Счетной комиссии уже заявила член нашей фракции  Татьяна Задорожная. Мы будем голосовать за недоверие.

 

     Второе. Заслушать  с  трибуны  Верховного Совета председателя Центральной  избирательной  комиссии  и  заместителя  Председателя Верховного Суда о полномочиях депутатов,  которые находятся в этом зале незаконно.

 

     И последнее.  Принять решение о том, чтобы вывести из состава рабочего   Президиума   сессии   Лазаренко  и  Мороза  как  людей, систематически нарушающих права депутата и Конституцию.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Володимире Романовичу! Сьогодні зранку,  коли збиралася тимчасова Президія, ми з'ясували, що оскільки Рябець, голова Центральної виборчої комісії, перебуває у відрядженні за кордоном, повернемося до внесеної вами пропозиції після його повернення.

 

     Прошу припинити звинувачення один одного. Повторюю: тимчасова Президія  врахує ваші пропозиції.  Повернеться він з відрядження - ми запросимо його і з'ясуємо всі обставини.

 

     Для репліки слово надається Олександру Олександровичу.

 

     МОРОЗ О.О.  Пролунала вимога стосовно того,  щоб я  вибачився перед Володимиром Романовичем. Тому хочу зробити деякі уточнення.

 

     Питання про інформацію Центральної виборчої комісії вносилося депутатом Марченком тоді,  коли вів засідання депутат Матвієнко. Я тільки  давав  коментар  з  приводу  того,  що  у  сесійному  залі знаходяться ті депутати, які мають посвідчення. Посвідчення вручає тільки  Центральна  виборча  комісія,  сесійний  зал  не має права розглядати питання про повноваження депутатів.

 

     А що  стосується   доручення,   щоб   прийшов   сюди   голова Центральної виборчої комісії,  то я,  справді,  зв'язувався з ЦВК. Оскільки його голова перебуває в закордонному відрядженні,  то він не  міг  прийти  і  висловитися.  Він,  власне,  і не зобов'язаний звітувати з цього приводу. Це одне.

 

     І друге.  Я,  ведучи засідання минулого разу,  відповідно  до Регламенту поставив на голосування пропозицію депутата Марченка. А зауваження робив і намагався відправити його на своє  місце  тому, що  Регламентом не передбачено,  що депутат повинен заважати вести засідання. А Марченко це робить хронічно.

 

     Тому якщо ви це зрозуміли як образу, то вибачте. Але вчора ви самі  з  моєї ініціативи вели засідання Погоджувальної ради і весь час вдавалися до зауважень тим,  хто хотів висловити свою думку не в послідовності, визначеній Регламентом.

 

     Тому не  треба  звинувачувати  тут  один  одного,  це  просто непристойно.  І я ще раз,  користуючись нагодою,  прошу  вас  усіх припинити цю пусту справу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для виступу від фракції "Громада" надається народному депутату Турчинову.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Фракція "Громада".  Шановні народні  депутати! Мені   дуже  прикро,  що  Верховна  Рада,  підійшовши  до  першого найважливішого  питання,  не  може  його  вирішити,  не  порушуючи Конституції, не порушуючи чинного законодавства. Мені дуже прикро, що ми з вами перетворені на статистів, які виконують, реалізовують сценарій,  написаний  на  Банковій,  - сценарій розпуску Верховної Ради, знищення парламентаризму і залишків демократії в Україні.

 

     Нас хочуть переконати депутатські  фракції  -  НДП,  Руху  та інші,  що  вони  діють  у  межах законодавства,  що вони просто не хочуть  голосувати.  Але  ж  ті,  хто  не  хоче  голосувати,  може викреслити того чи іншого депутата!

 

     Шановні колеги! Тут можна пояснити, чому фракції НДП, Руху та інші виконують завдання,  яке поставила перед  ними  Адміністрація Президента.  Причини  цього  - суб'єктивні.  Перша - вони не мають лідерів,  які  здатні  перемогти  у  Верховній  Раді  і   отримати більшість  її  голосів.  Друга  -  багато депутатів цих фракцій не будуть голосувати так,  як від них хочуть керівники  цих  фракцій. Тому  вони  блокують  можливість цих депутатів отримати бюлетені й скористатися своїм конституційним правом.

 

     Я хочу  звернутися  до  цих  фракцій.  Шановні   колеги,   ви зобов'язані працювати так, щоб не блокувати роботи Верховної Ради, ви зобов'язані відпрацювати гроші, які відриваються від знедолених та голодних людей і йдуть на вашу зарплатню!

 

     Шановні колеги!  Ми  не  можемо погодитися з тим,  що роблять фракції  Руху,  НДП,  Соціал-демократичної  партії   (об'єднаної), фракція   зелених   і   фракція,  яка  фактично  підтримує  це,  - Прогресивної соціалістичної партії.

 

     Тому ми пропонуємо прийняти  постанову  Верховної  Ради,  яка засудила  б дії по блокуванню роботи Верховної Ради,  і закликаємо всіх депутатів не йти шляхом знищення парламентаризму в Україні.

 

     Стосовно голосування.  Надто багато  було  допущено  помилок, надто  багато  було  дій,  внаслідок  яких  результати голосування недійсні.

 

     Тому ми пропонуємо переголосувати кандидатури, які залишилися в бюлетені для голосування.  Тим самим ми зекономимо час і зможемо з'ясувати дійсний розклад голосів у Верховній Раді.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Шановні  народні  депутати!  Усі,   хто записався від фракцій,  виступили.  Нам потрібно прийняти рішення. Щодо цього було кілька пропозицій.

 

     Перша: інформацію Лічильної комісії взяти  до  відома.  Прошу проголосувати цю пропозицію. Увімкніть, будь ласка, систему. Прошу визначитися.

 

     "За" - 197.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Вам роздано також ще два проекти  постанови  Верховної  Ради. Автори одного проекту - Осташ,  Пинзеник, Сирота, Устенко, другого

- Зварич.  Я хотів би ще раз,  перш  ніж  ставити  на  голосування проект,   внесений   депутатами  Осташем,  Пинзеником,  Сиротою  і Устенком,  привернути   вашу   увагу   до   такого.   Сирота   вже висловлювався   стосовно  цього  проекту...  Так,  ви  зверталися, хвилиночку, зараз я надам вам слово як автору цього проекту.

 

     Що стосується проекту постанови про висловлення недовіри,  то я  хотів  би  поінформувати  народних депутатів,  що відповідно до статті 2.2.9 Регламенту Лічильна комісія зі  свого  складу  обирає голову  Лічильної  комісії  і,  отже,  дає оцінку його діяльності. Мішура як голова Лічильної комісії інформував нас  зранку,  що  це питання розглядалося на ранковому засіданні Лічильної комісії.

 

     Як одному  з  авторів  цього  проекту я надаю слово народному депутату Сироті. Будь ласка.

 

     СИРОТА М.Д.    Депутатське    об'єднання     "Реформи-Центр". Пропонуючи  свій  проект постанови,  ми підкреслюємо,  що не маємо жодних  претензій  до   голови   Лічильної   комісії   як   людини компетентної, порядної і чесної. Однак нам працювати в цьому залі, сподіваюсь,  чотири  роки,  і  ми  не  можемо  допустити   жодного нетактовного  чи якогось двозначного ставлення до роботи Лічильної комісії.

 

     Будь-який керівник   повинен   організувати   і   забезпечити бездоганну  роботу  підрозділу.  Саме тому ми пропонуємо висловити недовіру Мішурі не як людині і депутату,  а  як  голові  Лічильної комісії,   який,  на  жаль,  не  зміг  організувати  чітку  роботу Лічильної комісії, що ставить під сумнів можливість Верховної Ради чітко працювати в таких конкретних ситуаціях.

 

     Що стосується того,  що ми не можемо висловити недовіру,  то, шановні колеги,  коли  частина  депутатів  попереднього  скликання вважали,  що  неефективно  працює  Верховна Рада,  вони порушували питання про висловлення недовіри Голові Верховної Ради.

 

     Відповідно до статті  4.4.6  Регламенту  Верховна  Рада  може висловити  недовіру  будь-якому  голові  комісії.  Саме  тому ми і пропонуємо  поставити  наш  проект  постанови  на  голосування   і провести  його  в  поіменному режимі.  Таке прохання депутатського об'єднання "РеформиЦентр".

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Я думаю,  що  проблема зрозуміла.  У вас є два проекти постанови. Оскільки автор одного з цих  проектів  Сирота   запропонував   проводити   голосування   в поіменному режимі,  я ставлю його пропозицію на голосування (Шум у залі).

 

     У депутата Ющика є  пропозиція  щодо  неприйнятності  (Шум  у залі).  Будь ласка,  увімкніть мікрофон Ющика (Шум у залі). Він за Регламентом може в будь-який час і усно внести пропозицію.

 

     ЮЩИК О.І.,   народний   депутат   України    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ).  Я прошу звернути увагу,  що відповідно до  статті  2.2.9  Регламенту голова  Лічильної  комісії  обирається  самою  Лічильною комісією. Ніяких повноважень Верховної  Ради  щодо  обирання  і  відкликання голови  Лічильної  комісії  ні  Конституцією,  ні  Регламентом  не визначено.

 

     Що стосується  голів  комітетів,  то  це  дійсно  прерогатива Верховної   Ради.   Це   зовсім  різні  питання.  Оскільки  проект постанови,  запропонований Сиротою,  суперечить Регламенту  в  цій частині,   він   є   неприйнятним.   Тому  спочатку  повинно  бути проголосоване питання про неприйнятність.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Таким  чином,  народні  депутати,  я  ставлю   на голосування питання про неприйнятність (Шум у залі). Ви знаєте, що за Регламентом питання про неприйнятність ставиться відразу.

 

     Ставлю на голосування  пропозицію  про  неприйнятність  цього проекту постанови. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 175.

 

     Рішення прийнято. Третина голосів є.

 

     Другий проект вносився народним депутатом Зваричем:

 

     "1. Висловити   недовіру   тимчасовій  Лічильній  комісії  за допущені   нею   порушення   порядку   таємного   голосування   та фальсифікацію  результатів  виборів Голови Верховної Ради України" (Шум у залі).

 

     Я пам'ятаю, що була пропозиція про поіменне голосування.

 

     "2. Розпустити  тимчасову  Лічильну  комісію..."  і  далі  за текстом.

 

     Автор цього  проекту пропонує голосувати в поіменному режимі. Я ставлю цю пропозицію на голосування. Будь ласка, голосуйте.

 

     "За" - 126.

 

     Рішення прийнято.  Ставлю на голосування цей проект постанови за основу в поіменному режимі. Прошу голосувати.

 

     "За" - 150.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Питання вичерпано.  Інформацію  Лічильної  комісії  взято  до відома (Шум у залі).

 

     Будь ласка,  висвітліть результати голосування  по  фракціях. Дякую.

 

     ------------

 

     Шановні народні  депутати!  Продовжуємо  розгляд  питання про обрання Голови Верховної Ради України.  Відповідно  до  Регламенту нам  треба визначитися щодо принципової позиції.  Голова Лічильної комісії пропонував провести повторні вибори відповідно  до  статті 3.7.3  Регламенту,  якщо не помиляюсь (Шум у залі).  Так,  з новим висуненням.

 

     І другу пропозицію висловлено народним депутатом Турчиновим - переголосувати відповідно до статті 3.7.7 Регламенту.

 

     Я ще   раз   хочу  нагадати,  шановні  народні  депутати,  що відповідно  до  статті  3.7.3  Регламенту  вибори,  призначення  і затвердження  вважаються такими,  що відбулися,  якщо бюлетені для таємного голосування одержали не менш як дві третини депутатів від їх  фактичної  кількості.  У  разі,  коли  бюлетені  для  таємного голосування одержали  менше  двох  третин  депутатів,  проводяться повторні  вибори,  призначення  чи затвердження з новим висуненням кандидатів.

 

     У статті  3.7.7  Регламенту,  на  яку  посилається   народний депутат Турчинов, зазначається:

 

     "1. У  разі  виявлення  Лічильною  комісією порушення порядку голосування  результати  цього   голосування   оголошуються.   Про порушення  Лічильна комісія доповідає Верховній Раді,  яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення і  наслідків голосування  (рішення  про  переголосування  чи  проведення  нових виборів).

 

     2. Якщо  при  визначенні  результатів  голосування   порушено порядок   визначення   результатів   голосування,  за  процедурним рішенням Верховної Ради проводиться повторне голосування".

 

     Нам треба  розглянути  і  прийняти  рішення.  Проте  ще   раз наголошую,  що  за повідомленням Лічильної комісії у нас вибори не відбулися у зв'язку з  тим,  що  не  взяли  бюлетені  дві  третини народних депутатів.

 

     Але є дві пропозиції, тому я і ставлю їх на голосування...

 

     З процедури? Депутат Зварич. Будь ласка.

 

     ЗВАРИЧ Р.М.  Шановний головуючий!  У статті 3.7.7 ідеться про те,  що Верховна Рада мала  б  прийняти  процедурне  рішення  щодо розслідування  факту  порушення.  I тоді,  мабуть,  можна приймати рішення на підставі звіту тимчасової слідчої комісії  про  те,  чи потрібно проводити повторні вибори.

 

     Оскільки розслідування не проведено,  я пропоную поставити на голосування пропозицію депутата Турчинова щодо її  неприйнятності, бо вона не відповідає Регламенту.

 

     Якщо не проведено розслідування факту порушення, ми не можемо ставити питання  про  повторні  вибори  згідно  із  статтею  3.7.7 Регламенту Верховної Ради України.

 

     Я просив   би   поставити   на   голосування   питання   щодо неприйнятності такої пропозиції.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще руку піднімав  народний  депутат  Ємець...  Ви казали,   що  у  вас  теж  пропозиція  щодо  неприйнятності.  Вона збігається з пропозицією Зварича? Зрозуміло.

 

     Ставиться на  голосування   пропозиція   про   неприйнятність пропозиції народного депутата Турчинова.

 

     Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 260.

 

     Рішення прийнято.

 

     Шановні народні депутати! Продовжуючи обговорення питання про обрання Голови  Верховної  Ради,  ми  визначилися  щодо  процедури відповідно до статті 3.7.3 Регламенту: проводяться повторні вибори з новим висуненням кандидатів.  Будь ласка,  хто  від  фракцій  чи персонально  хотів би висловитися щодо кандидатів на посаду Голови Верховної Ради? Прошу записатися.

 

     Висвітліть, будь ласка, список.

 

     З процедури  просить  слова   депутат   Турчинов   як   автор пропозиції. Будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   Шановні   колеги!   Нам  знову  запропонували вирішити найпринциповіше для Верховної Ради питання.  У зв'язку  з цим   пропонується  зробити  перерву,  з  тим  щоб  фракції  могли обговорити  це  питання  і  після  перерви   висунути   конкретних кандидатів, які здатні претендувати на цю посаду.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати! Перерва для обговорення конкретних  кандидатів  у  нас  за  Регламентом  після  того,   як відбудеться  висунення.  Я  переконаний,  що у фракціях обговорили кандидатури і є конкретні пропозиції. Давайте ми згідно із записом вислухаємо   пропозиції  народних  депутатів,  у  тому  числі  від фракцій.  А  потім  зробимо  перерву  для  того,  щоб  у  фракціях обговорили  кандидатури,  які  висунуті від фракцій і від народних депутатів.

 

     Я хотів  би  запропонувати,  щоб  виділити  15   хвилин   для висунення кандидатур і після цього вже визначитися щодо формування списку кандидатів.  Ставлю на голосування пропозицію  відвести  15 хвилин. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 256.

 

     Рішення прийнято.

 

     Ще одне прохання. Якщо у фракцій є пропозиція висловитись від фракції,  будь ласка, запишіться в Секретаріаті, щоб висвітлити на моніторі,  хто конкретно виступатиме від імені фракції.  Тоді буде надаватися слово по черзі - народному депутату і від фракції, як і було раніше.

 

     Слово для пропозиції надається народному депутату Мазур.

 

     МАЗУР О.А.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  ПСПУ).  Фракция  Прогрессивной соцпартии  Украины.  Я  вношу предложение и прошу поставить его на поименное голосование.  Оно заключается в следующем:  чтобы каждая фракция  выдвигала  не более одного кандидата на пост Председателя Верховной Рады.  И внефракционные - тоже не больше  одного.  Прошу поставить на голосование.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати!  Я не можу ставити цю пропозицію  на  голосування,  бо  це   порушення   прав   народних депутатів. I, до речі, Регламенту.

 

     Слово для пропозиції надається народному депутату Кузнєцову.

 

     КУЗНЄЦОВ П.С.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Фракция Коммунистической партии    Украины.    Я   считаю,   что   депутат   Мазур   внесла неконструктивное предложение,  поскольку каждый  депутат  обладает правом  выдвигать  свою кандидатуру независимо от принадлежности к фракции и без всяких ограничений.

 

     Поэтому я считаю,  что нужно дать возможность всем фракциям и всем депутатам выдвигать сколько угодно кандидатур.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Єщенку.

 

     ЄЩЕНКО В.М.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,  КПУ).  Фракція  комуністів. Сьогодні ми  бачимо,  як  поводяться  так  звані  пропрезидентські фракції  - НДП,  СДПУ(о),  ПСПУ,  зелених і Руху.  Я думаю,  що ми сьогодні повинні проголосувати, щоб не дати їм можливості висувати свої кандидатури,  тому що вони не хочуть голосувати. Вони прийшли сюди не працювати,  а балакати.  Тому я  вважаю,  що  ми  сьогодні повинні сказати народу України, хто є хто. І я думаю, що ці партії і Рух показали, чого вони варті.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Чоботу.

 

     ЧОБІТ Д.В.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановні народні депутати! Я  в перерві зайшов у приміщення фракції.  Там дуже багато листів, люди звертаються з усієї України.  Верховна Рада потрапила в  дуже цікаву  ситуацію,  яка  викликає тільки гнів і обурення людей.  Ми повинні знайти з тієї ситуації гідний вихід. І такий вихід полягає в  одному  -  у  пакетному голосуванні.  Ми створили погоджувальну комісію і у зв'язку з тим у мене запитання до головуючого.

 

     Шановний Петре  Миколайовичу,  чим  же   закінчилася   робота погоджувальної  комісії?  Ми  повинні  прийняти погоджене рішення. Адже жодне інше рішення,  тобто не погоджене,  не  буде  прийнято. Тому потрібно йти на компроміси всім.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний народний депутате! Оскільки запитання до мене як до головуючого відповідаю:  я радий, що фракція комуністів інформує  фракцію  Руху  про  те,  що вчора відбулося на засіданні погоджувальної комісії (Оплески).  Обговорювалася пропозиція  щодо принципів можливого голосування пакетом.  Про це, я думаю, вас уже поінформувало керівництво фракції.  Але основне рішення полягає  в тому,  що  ми  користуємося  Регламентом  і  діємо  відповідно  до Регламенту.  Тому  і  зараз   процедура   висунення   відбувається відповідно до положень Регламенту.

 

     Слово для пропозиції надається народному депутату Марамзіну.

 

     МАРАМЗІН Ф.А.,  народний депутат України (виборчий округ 104, Луганська область).  Фракция коммунистов.  Мы сегодня  во  фракции коммунистов  обсуждали  этот  вопрос и от фракции Коммунистической партии выдвигаем товарища Симоненко Петра Николаевича.

 

     Мне пришли телеграммы от моих избирателей из города  Луганска

-   рабочих   тепловозостроительного   завода   имени  Октябрьской революции,  ветеранов.  Они также предлагают,  чтобы коммунисты  и другие  депутаты  поддержали  кандидатуру товарища Симоненко Петра Николаевича на должность Председателя Верховного Совета Украины.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Савенку.

 

     САВЕНКО М.М.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПСПУ).  Прогрессивная соцпартия Украины. Я снимаю свое выступление, будем выступать от фракции.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Шевчуку.

 

     ШЕВЧУК С.В.,  народний депутат України  (виборчий  округ  23, Волинська область). Шановний головуючий! Замість того щоб провести висунення кандидатур,  ми знову  бачимо  розігрування  політичного спектаклю. Це нікому не потрібно. Наперед відомо результати.

 

     І тому  в  мене  пропозиція:  припинити  цю  справу.  А  якщо тимчасова Президія і  далі  так  не  контролюватиме  ситуацію,  то поставити питання про заміну складу тимчасової Президії.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати!  Я  хотів би,  щоб ми поважали точку зору,  думку інших  народних  депутатів.  Це  право народного депутата - висловлювати те, що він хотів би висловити.

 

     Ми згідно  з  процедурою  оголосили  про продовження розгляду питання про обрання Голови Верховної Ради.  Тому кожен з  народних депутатів у час,  відведений для цього,  і висловлює те, що вважає за потрібне.

 

     Слово для пропозиції надається народному депутату Гуцолу.

 

     ГУЦОЛ М.В.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Партія зелених.  Шановні колеги! Ми всі на виборах і обіцяли своєму народу, що будемо дбати про  його  добробут,  добробут і ще раз добробут.  Нові вибори для нашого народу - це ще одна погибель.  І тому я  вважаю,  що  треба приймати рішення пакетом,  а для того потрібно, щоб лідери фракцій зібралися і визначилися конкретно, виробили спільну думку.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Супрун.

 

     СУПРУН Л.П.,  народний  депутат  України (виборчий округ 100, Кіровоградська область).  Звертаюся до народних депутатів - не  до панів і не до товаришів,  а до народних депутатів, бо в цьому залі ми всі рівні.  Я пропоную  вам  звернути  увагу  на  статтю  3.7.5 Регламенту  Верховної  Ради,  яка  передбачає можливість "прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом".  Тому моя пропозиція,  оскільки Регламент затверджений постановою  і  не  є  законом,  перейти  до голосування списком.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні депутати!  Регламентом визначено конкретну процедуру голосування щодо Голови Верховної  Ради.  Будь ласка,  дивіться  й на інші статті Регламенту,  а не тільки на ту, яка зараз вами запропонована.

 

     Слово для пропозиції  надається  народному  депутату  Ларіну. Відсутній?

 

     Слово для пропозиції надається народному депутату Шепі.

 

     ШЕПА В.В.,    народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Прошу  передати  слово депутату Ковалю.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, увімкніть мікрофон депутата Коваля.

 

     КОВАЛЬ В.С.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановна Президіє! Шановні народні депутати!  Шановна фракціє комуністів! Напівшановний лідер пан Мартинюк  (чи  товариш  Мартинюк)!  Тобто  шановна  сесіє!  До фракції Народного руху України звертаються виборці з вимогами.  10 листів надійшло з Дніпропетровська,  10 - з Кривого Рогу,  9  -  з Кіровограда,  7  -  з Луганська,  у яких виборці вимагають від нас припинити політичний цирк,  домовитися про  нормальне  голосування (Шум у залі).

 

     Шановні народні  депутати!  Фракція  Народного  руху  України вийшла  з  пропозицією,  яку  висловив  народний  депутат  України Зварич,  розв'язати  це  складне  питання  так:  внести  зміни  до Регламенту і обрати керівництво Верховної Ради пакетом.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Єльяшкевичу.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 182, Херсонська область). Прошу передать слово депутату Кармазину.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Шановні народні депутати!  Я не  уповноважений висувати  кандидатуру  від  фракції  "Громада",  тому  цього  й не робитиму.  Взагалі  я  вважаю,  що  потрібно  відкинути   будь-які групівщину  і  "партівщину"  при  висуванні  депутатів.  Я  ще раз звертаюся до вас: давайте не будемо висувати партійних лідерів. Ми побачили,  що  це веде до протистояння.  Тому від себе і від імені народного депутата Шишкіна я  висуваю  на  цю  посаду  кандидатуру Олександра Єльяшкевича.  Мені здається,  що це розумна,  виважена, незаангажована політична фігура.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Безсмертному.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  народний  депутат України (багатомандатний загальнодержавний     виборчий      округ,      НДП).      Фракція Народно-демократичної партії. Шановний Петре Миколайовичу! Шановні колеги!  Очевидно,  що ряд фракцій не готові до того,  щоб  почати зараз висунення кандидатур. І це зрозуміло.

 

     Тому пропоную таке.

 

     Перше. Провести  зараз  засідання Погоджувальної ради,  з тим щоб обговорити подальші наші  дії  щодо  висунення  кандидатур  на посаду Голови.

 

     Друге. Очевидно,   що  питання  процедури  потребує  окремого обговорення   Верховною   Радою   за   схемою,   яку    запропонує Погоджувальна рада.

 

     І третє.  Мабуть,  фракціям потрібно провести наради стосовно своїх подальших дій.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Марченку.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.   Уважаемые  депутаты!  Мы  вносим  предложение об явить перерыв и обсудить,  как наиболее быстро избрать наиболее достойного человека Председателем Верховного Совета.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Полюховичу.

 

     ПОЛЮХОВИЧ І.П., народний депутат України (виборчий округ 155, Рівненська  область).  Фракція  Народного  руху  України.  Шановні колеги депутати! Скажіть, ви що, взяли ці стільці з собою з дому і прийшли  з  ними сюди,  сіли й обговорюєте свої домашні питання чи як?  Що ви обіцяли виборцям в округах?! Запитую це у всіх, хто тут сидить,  незалежно від фракцій, партій тощо. Ви ж переконалися, що жоден політичний лідер ніколи в цьому залі не набере 226  голосів. Жоден! Тому є слушною пропозиція: зараз зробити невеличку перерву, зібрати керівників усіх фракцій, і нехай шановна Президія попрацює й вирішить питання пакетного голосування,  щоб завтра наші виборці знали, хто є Головою Верховної Ради України і його заступниками.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Долженку.

 

     ДОЛЖЕНКО Г.П.,   народний  депутат  України  (багатомандатний виборчий  округ,  КПУ).  Спасибо,   Петр   Николаевич.   Уважаемые депутаты!   Сегодня  именно  представители  правых  партий  и  так называемого центра пытаются в который раз  разыграть  политическую карту,   заставляя  нас,  левых,  действовать  по  их  сценарию  в нарушение Регламента - основного закона работы  нашего  Верховного Совета.

 

     Не выйдет!  Мы должны работать по закону.  И мы,  коммунисты, предлагаем  исходить   из   статьи   Регламента   3.7.3,   которой предусмотрена  норма  назначения  повторных  выборов с выдвижением кандидатов. Своего кандидата мы выдвинули.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Сіньку.

 

     СІНЬКО В.Д.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ).  Я вважаю,  що  робота,  яку  ми  проводимо  зараз,  не  прикрашає ні Верховної Ради,  ні тих людей,  яких я добре знаю і  які  сьогодні ведуть незрозумілу гру. Тут вносилися пропозиції і за ці два тижні залишити нас без заробітку,  і взагалі розпустити Верховну Раду. Я вважаю,  що те,  як ми працювали ці два тижні,  звичайно, не додає авторитету ні лівим, ні правим. Тому закликаю вас виявити здоровий глузд.   Потрібно   зробити   перерву,   порадитися   у  фракціях, відпрацювати політичну лінію і втілити її в життя.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати! За час, який ми відвели на висунення кандидатур, було висунуто дві кандидатури: Симоненко, Єльяшкевич.  Була пропозиція представників кількох фракцій зробити перерву  для того,  щоб обговорити цю проблему,  погодити позиції. Можливо,  буде внесено ще кандидатури на посаду  Голови  Верховної Ради. Я так зрозумів пропозиції про оголошення перерви.

 

     Тому я хотів би порадитися з вами,  шановні народні депутати, і поставити на голосування...  Хто за  те,  щоб  зробити  перерву? Перерву пропонували... Анатолію Сергійовичу, не заважайте. Зробити перерву для того,  щоб обговорити у  фракціях  і  потім  завершити висунення. Я так зрозумів цю пропозицію. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 112.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Шановні народні депутати!  Висунення відбулося, тому я ставлю на голосування пропозицію підвести риску під висуненням кандидатів на посаду Голови Верховної Ради. Прошу проголосувати (Шум у залі). Зніміть, будь ласка, голосування.

 

     Шановні народні депутати! Є одне уточнення. Тут мені передали записку.  Я не хотів, щоб потім, скажемо так, ми потрапили в якесь незручне  становище.  Записку  підписали  кілька  фракцій.  "Прошу надати  слово  з  питання  висунення  кандидатури на посаду Голови Верховної Ради..."

 

     Якщо це щодо кандидатури,  то я надаю  слово  для  заяви  про висунення кандидатури народному депутату Кравчуку. Будь ласка.

 

     КРАВЧУК Л.М.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  СДПУ(о)).   Шановні   народні депутати!  Уже  вісім  років тут,  у парламенті,  іде боротьба між різними силами,  і наслідок цієї боротьби всім відомий. На жаль, і цей  парламент  розпочав  з боротьби.  Гадаю,  це не приведе ні до чого,  ніхто нікого не подолає, як і до цього не подолав. Хоча та, попередня,   Верховна   Рада,  дванадцятого  скликання,  внаслідок постійних звинувачень однієї сили іншою завершила тим,  що на  рік скоротила свої повноваження (Шум у залі).

 

     Зараз знову  тут залякують тим,  що треба розпустити Верховну Раду.  До речі,  саморозпуск Верховної Ради не  передбачений.  Але стаття 81 Конституції чітко регламентує, що кожен народний депутат може скласти свої повноваження (Пожвавлення в залі, оплески).

 

     Тому я пропоную тим,  хто тут залякує,  розпочати з того, щоб скласти  свої повноваження (Оплески).  Але ніхто нікого не злякає, тому що вже всі злякані.

 

     І я  пропоную,  щоб  не  сталося   випадковостей,   розпочати нормальний   діалог,   не  звинувачувати  один  одного.  Не  треба звинувачувати  нас,  чотири  фракції,  у  тому,  що  ми,   мовляв, блокуємо.  Ніхто,  я  наголошую,  ніхто нікого і нічого не блокує! (Шум у залі).  Блокує тоді, коли не бере участі і не пояснює. Ми ж вносимо   пропозицію   (це   зовсім  інша  постановка  питання)  і запрошуємо обговорити нашу пропозицію.  А ви звинувачуєте нас,  що ми блокуємо.  Значить,  по суті ми не блокуємо, формально також не блокуємо,  тому що в статті 3.7.3 Регламенту передбачено,  що якщо дві  третини  депутатів  не взяли участі в голосуванні,  вибори не дійсні. Значить, передбачено, що депутати можуть не брати участі в голосуванні, що ми і робимо (Оплески).

 

     Таким чином,  я запрошую припинити протистояння, не допустити випадковостей,  сісти  й  обговорити   нормально   процес   роботи Верховної  Ради.  Якщо  хтось  цього  не хоче,  нехай складає свої повноваження. Як кажуть: "З Богом, Парасю" (Оплески).

 

     А тепер я хочу сказати, що ми цього разу залишаємося на своїй позиції, яка передбачена і Конституцією, і Регламентом, і висувати не будемо нікого і брати участі в  голосуванні  не  будемо.  Бажаю успіхів (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Таким  чином,  за пропозиціями народних депутатів  висунуто  дві  кандидатури:  Симоненко,  Єльяшкевич.  Я ставлю   на   голосування  пропозицію  про  підведення  риски  під висуненням кандидатів  на  посаду  Голови  Верховної  Ради.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 190.

 

     Шановні народні  депутати!  Чи є ще якісь пропозиції,  щоб ми діяли згідно з Регламентом і процедурою, яка визначена? Кажуть, що не спрацювала система і пропонують... (Шум у залі).

 

     Ще раз звертаюся до народних депутатів: є ще якісь пропозиції у тих, хто голосував проти, крім тих, які вже були запропоновані?

 

     Двох кандидатів висунуто,  і є пропозиція  далі  продовжувати погодження цього питання між фракціями.

 

     Є ще конкретні прізвища, які хотіли б ви назвати?

 

     Депутат Коваль. Будь ласка.

 

     КОВАЛЬ В.С.  Шановна Президіє! Шановні народні депутати! Якщо так  сталося,  що  пропозиція  в  більшості  залу   не   знаходить підтримки, давайте повернемося до статті Регламенту 3.7.5, частина перша якої  говорить:  "Верховна  Рада  може  прийняти  процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур списком,  якщо інше не встановлено законом".

 

     Давайте поставимо  на   голосування   процедурно:   "Прийняти рішення  про  голосування  кандидатур  Голови  і  двох заступників Голови Верховної Ради списком".

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний народний депутате!  Ви прочитайте  ще... Ще  раз кажу,  що ми вчора домовлялись на засіданні Погоджувальної ради, що будемо діяти за Регламентом. Там є зовсім інша норма, яка чітко  регламентує  висунення  і голосування по кандидатурі Голови Верховної Ради. Будь ласка, подивіться главу 4.3 "Голова Верховної Ради України і його заступники".

 

     Є ще інші пропозиції?  Будь ласка,  слово надається народному депутату Чижу.

 

     ЧИЖ І.С.  Об'єднана  фракція  соціалістів  і  селян.  Шановні колеги,  прошу уваги!  Я хочу нагадати, що 12 травня Верховна Рада затвердила порядок денний організаційної сесії.  При  затвердженні порядку  денного  були  присутні  більш як 400 народних депутатів, серед них і вельмиповажний Леонід Макарович Кравчук.  І  претензій щодо  обрання  Голови  Верховної Ради на регламентній основі,  яка існує у Верховній Раді,  у нашого поважного Леоніда Макаровича і в інших фракцій не було.

 

     Я хотів би запитати,  що змінилося з того часу, якщо сьогодні на середині розгляду питання (це середина  розгляду  питання,  але зараз  ми  переходимо  до нової процедури),  є раптом претензія до Регламенту?  Відповідь  очевидна:  частина   фракцій   не   готова запропонувати потужну фігуру,  яка була б обрана Головою Верховної Ради.  І в них немає іншого способу  не  допустити  обрання  іншої потужної    фігури,   крім   як   неконституційно,   нерегламентно заблокувавши роботу Верховної Ради.

 

     Я пропоную  зараз  зробити  перерву.  Те,   що   відбувається невисунення однією частиною парламенту кандидатів на посаду Голови Верховної Ради,  можна було б назвати надкомпромісністю.  Висунуто дві  кандидатури.  Слід  зробити перерву,  щоб порадитися.  Я хочу попередити всі фракції:  ми,  фракція "Лівий центр" -  об'єднаного блоку  Соціалістичної і Селянської партій,  стоятимемо виключно на нормах закону і Регламенту. І іншого не дано, інше - глухий кут.

 

     Петре Миколайовичу,  я змушений це висловити  для  депутатів, які не розуміють,  що тут діється:  йде підкилимна,  брудна гра, є кілька осіб, які намагаються перешкодити обранню.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Іване    Сергійовичу,     прошу     дотримуватися регламенту.

 

     До мене  з  запискою звернувся народний депутат Єрмак.  Прошу ввімкнути його мікрофон.

 

     ЄРМАК А.В.,  народний депутат  України  (виборчий  округ  83, Запорізька область).  Шановні колеги!  Хочу запропонувати від себе на посаду Голови Верховної Ради України відомого в Україні  юриста

- Василя Васильовича Онопенка. Він був міністром юстиції, є досить досвідченим юристом. Просив би розглянути цю кандидатуру, а його - дати згоду (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

 

     З процедури слово надається депутату Терещуку.

 

     ТЕРЕЩУК В.В.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Фракция   коммунистов, Всеукраинский  союз  рабочих.  Уважаемые депутаты!  Нам необходимо сейчас  принять  такую  процедуру,  которая  бы  ускорила  процесс принятия решения по избранию Председателя Верховного Совета, чтобы сделать  нашу  работу  продуктивной.  Вы  знаете,  какая   тяжелая ситуация  в  Украине,  вы  знаете о том,  что проводится целый ряд пеших походов шахтеров,  бастуют работники  других  отраслей.  Нам необходимо  быстро  перейти  к конструктивной работе для выведения страны из кризиса. А для этого нам надо избрать Председателя.

 

     Я вношу следующие предложения.

 

     Во-первых, депутаты  всех   фракций   должны   принять   свое согласованное решение методом персонального голосования.  Чтобы не руководители фракций между  собой  согласовали,  а  именно  каждый депутат свою позицию с фракцией методом персонального голосования.

 

     И второе.  В  ходе  первого  тура почти все фракции выдвигали кандидатов, и они высказали предложения фракций. Поэтому во втором туре надо идти по сокращенной процедуре - выделить не по 30 минут, а по 10 минут от фракций.  Ведь позиция  будет  та  же  самая,  но решение  будет принято быстрее.  Затем после второго тура мы можем согласовывать те кандидатуры,  кто по рейтингу  набрал  наибольшее количество голосов. А сейчас этого делать нельзя.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Попеску.

 

     ПОПЕСКУ І.В.,  народний  депутат України (виборчий округ 204, Чернівецька область).  Фракція Соціал-демократичної партії України (об'єднаної),   позапартійний.   Шановні   колеги!  Невже  вам  не зрозуміло,  що все  одно  чотири  фракції  не  візьмуть  участі  в голосуванні і бажаного результату не буде.

 

     Робота нинішньої  сесії  почалася  з  того,  що було порушено Регламент,  коли  народним  депутатам,  обраним  за   мажоритарною системою, не дозволили утворювати депутатських груп. Тоді інтереси Руху і комуністів збіглися.  Тоді це обгрунтовувалося тим,  що  це потрібно для структуризації парламенту.  Те,  що ми сьогодні маємо два табори, це вже перший крок структуризації парламенту.

 

     Тому якщо ми пішли цим шляхом і дійшли  того,  що  вже  маємо структурований парламент, з чим я вас усіх вітаю, вношу пропозицію лідерам фракцій зібратися  і  дійти  того,  щоб  у  президії  були представники  і  лівих  сил,  і  правих,  і центру,  для подальшої цивілізованої роботи.  Поки не буде цієї домовленості,  вибори  не відбудуться.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Мартинюку.

 

     МАРТИНЮК А.І. Шановні колеги! Сьогодні неодноразово звучали і запитання, і відповіді щодо вчорашньої домовленості Погоджувальної ради.  Я  ще  раз хочу нагадати.  Ми вчора,  засідаючи майже цілий день,  наприкінці засідання проголосували пакет пропозицій з 8- ми пунктів.

 

     Кожна з них голосувалася окремо.

 

     Я хочу  нагадати,  що  перша  пропозиція,  яку вніс Олександр Олександрович Мороз  і  науково  обгрунтував  Медведчук,  прийнята одноголосно.  Вона звучить так:  "Голова Верховної Ради обирається відповідно  до  статті  88  Конституції  України   для   виконання повноважень,  викладених у статті 86 Конституції,  і незалежно від впливу інших гілок влади".

 

     І друга пропозиція,  яку  також  було  прийнято  одноголосно: "Вибори  Голови  Верховної  Ради  відбуваються із дотриманням нині діючого Регламенту".

 

     Тож є  дві   пропозиції,   проголосовані   одностайно   всіма фракціями, і немає чого далі радитись.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Черенкову.

 

     ЧЕРЕНКОВ О.П.,  народний депутат України (виборчий округ 112, Луганська  область).  Уважаемые   коллеги!   Я   хочу   поддержать предложение  депутата  Терещука  и  прошу  поставить  на поименное голосование   предложение   председательствующего   на   заседании депутата   Симоненко,   чтобы   подвести   черту  под  выдвижением кандидатов.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

 

     Слово надається народному депутату Морозу.

 

     МОРОЗ О.О.  Шановні депутати!  Як член Погоджувальної ради  я маю   свою   думку   про   перспективи   розгляду  питання,  котре пропонується сьогодні частиною депутатів у Погоджувальній раді.

 

     Хочу сказати,  що ті,  хто вносить таку  пропозицію,  свідомі того,  що  результату  позитивного там досягнуто не буде.  Це буде тільки затягуванням розгляду питання.  Тому  що  якщо  дискусійним стає   питання   стосовно   кількості,   скажімо,   тих  чи  інших представників фракції в Погоджувальній раді,  то цю проблему  може розв'язати тільки сесійний зал шляхом голосування.  І це всі добре розуміють.

 

     Також добре розуміють,  що частина  депутатів,  які  сьогодні змушені  блокувати  вибори,  зокрема,  під  загрозою  (це  правда) голосували б інакше.  Більше того,  ми могли б  за  один  тур,  за першим голосуванням обрати Голову Верховної Ради,  у тому числі за участю тих,  які зараз просто відлучені від свого  конституційного регламентного права.

 

     Я хочу,  щоб  ми  один одного не дурили і тим самим не дурили людей.  Ми вчора день просиділи, ми можемо ще тиждень просидіти. Я переконаний,   що   таке   рішення,  та  ще  всупереч  Регламенту, Погоджувальна рада не прийме,  бо воно все одно буде  перевірятися потім у сесійному залі шляхом подачі бюлетенів.

 

     Є визначений  Регламентом  порядок.  Нехай вносять ті чи інші кандидатури - це не має значення.  Депутати проходять через кабіни і висловлюють ставлення до тих кандидатур шляхом голосування.

 

     Зараз внесено   три  кандидатури.  Я  вважав  би  так:  треба підвести риску і  проходити  цю  процедуру.  А  радитися  потрібно паралельно.  Погоджувальна  рада  буде працювати,  але ефективного рішення,  яке було б остаточним,  вона прийняти нездатна за  своєю природою.   Вона   не  може  перебрати  на  себе  право  депутатів вирішувати остаточно питання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!

 

     Хто хотів висловитися і внести пропозицію щодо кандидатур  на посаду  Голови  Верховної  Ради,  висловилися.  Зараз відбувається обмін думками. Тому я пропоную поставити на голосування пропозицію народного депутата Черенкова, щоб голосування про підведення риски провести поіменно.  Ставлю цю  пропозицію  на  голосування.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 183.

 

     Рішення прийнято.

 

     Шановні народні депутати! Висунуто три кандидатури...

 

     Слово просить народний депутат Онопенко. Будь ласка.

 

     ОНОПЕНКО В.В.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  СДПУ(о)).   Шановні   народні депутати!  Мене не менше,  ніж вас,  турбує ситуація, яка склалася сьогодні в парламенті. Я надзвичайно вдячний депутату Єрмаку, який висунув  мою  кандидатуру  на  посаду  спікера.  Справді,  коли  я перебував на посаді міністра юстиції,  було підготовлено понад 200 законопроектів,   вони  майже  всі  пройшли.  І  мені  хотілося  б працювати, але не за такого режиму, як сьогодні. Це не робота.

 

     Тому я,  висловлюючи думку своєї фракції,  а я член фракції і підтримав  заяву  чотирьох  фракцій,  знімаю  свою  кандидатуру на посаду Голови Верховної Ради (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Отже, ми проголосували,  що пропозиція про  підведення  риски під   висуненням   кандидатів  на  посаду  Голови  Верховної  Ради голосується   поіменно...   Висунені   кандидатури   Симоненка   і Єльяшкевича.  Шановні  депутати,  ставлю  на  поіменне голосування пропозицію про те,  щоб підвести риску під висуненням  кандидатів. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 231.

 

     Рішення прийнято.

 

     Згідно з  Регламентом  просимо  Секретаріат роздати матеріали народним  депутатам  для  ознайомлення,  ще   раз   обговорити   у фракціях...  (Шум у залі).  Я дію за Регламентом!  Шановні народні депутати,  я розумію,  що  повторюються  кандидатури...  Прошу  не заважати.

 

     Відповідно до Регламенту оголошую перерву до 16 години. Прошу керівників фракцій о 15 годині зібратися у залі засідань  Президії для погодження нашої подальшої роботи.

 

     Оголошується перерва до 16 години.

 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку