ЗАСІДАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.  22  т р а в н я  1998  р о к у.

                         10 г о д и н а.

 

     Веде засідання член Президії першої сесії Верховної Ради

     України МАТВІЄНКО А.С.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку,  шановні народні депутати! Доброго ранку,   шановні   радіослухачі!   Хочу   поінформувати   народних депутатів,  що  відповідно  до  прийнятої  нами   постанови   щодо висвітлення   наших   засідань   і   відповідно  до  підготовленої погодженої  угоди  між  Управлінням  справами  Верховної  Ради   і Державною   національною  радіокомпанією  здійснюється  трансляція роботи сесії.

 

     Шановні народні депутати,  ми вчора домовилися,  що  сьогодні зранку  розглянемо питання про проект постанови Верховної Ради про конкретні заходи  щодо  ліквідації  заборгованості  із  заробітної плати   і   зняття  напруги  в  шахтарських  колективах.  Учора  з ініціативи Кабінету Міністрів ми  заслухали  інформацію  про  стан справ  у  вугільній  галузі.  Згідно  із дорученням група народних депутатів  разом  із  Кабінетом   Міністрів   підготувала   проект постанови.  Але Президія пропонує, перш ніж перейти до обговорення цього питання,  а потім питання  обрання  Голови  Верховної  Ради, розглянути  проект  постанови  Верховної Ради,  внесений депутатом Снігачем, з питання прикріплення помічників-консультантів народних депутатів,   які   працюють  у  місті  Києві,  до  Секретаріату  і Управління справами Верховної Ради України.

 

     Ви знаєте,  що ця проблема є досить  серйозною.  На  сьогодні секретаріат  Київради  практично  ліквідований,  а  відповідно  до закону ті помічники-консультанти, які працюють в Києві, мають бути прикріплені  до  секретаріату  місцевого  органу  самоврядування - Київради.  Тож  до  розв'язання  цієї  проблеми   треба   прийняти тимчасове   рішення  і  дати  можливість  помічникам-консультантам працювати.

 

     Є тільки одне  прохання.  У  проекті  йдеться  лише  про  тих помічників-консультантів, які працюють на постійній основі, але ви знаєте,  що можна  брати  помічників-консультантів  на  роботу  за сумісництвом.   Тому   пропонується   останні  три  рядки  проекту постанови сформулювати в такий спосіб: "які працюють у місті Києві за  строковим  трудовим  договором,  на  Секретаріат  і Управління справами Верховної Ради".  Слова "і для яких ця робота є основною" вилучити.

 

     Можемо поставити на голосування?

 

     Депутат Коломойцев. Будь ласка.

 

     КОЛОМОЙЦЕВ В.Е.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 106, Луганська область). Уважаемый председательствующий! Уважаемые коллеги!  Хотел  бы  несколько  слов  сказать  по  процедуре этого вопроса.  Дело в том,  что уже в течение недели мы  с  юридическим управлением  Секретариата  Верховного  Совета рассматриваем вопрос обеспечения работы депутатов,  избранных по одномандатным округам. Вопрос о прикреплении помощников-консультантов народных депутатов, избранных  по  партийным  спискам  и  по  одномандатным   округам, урегулирован  Законом о внесении изменений и дополнений к Закону о статусе народного депутата Украины,  принятым нами в сентябре 1997 года.  Именно  в этом законе написано,  что помощники-консультанты народных депутатов закрепляются за секретариатом Киевсовета.

 

     Но сегодня ситуация такая,  что в Киевсовете  секретариат  не работает.  Поэтому  возникает  правомерный  вопрос:  достаточно ли нашего постановления для внесения изменений в действующий Закон  о статусе народных депутатов?

 

     В связи с этим предлагаю проголосовать протокольное поручение юридическому и научно-экспертному управлениям изучить этот  вопрос в  комплексе  и,  например,  во  вторник  внести  в сессионный зал соответствующие проекты.  Ведь изменения нужно внести и в Закон  о статусе    народного   депутата   Украины,   и   в   Положение   о помощнике-консультанте, а также решить вопрос о финансировании.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дотримуйтеся регламенту, будь ласка.

 

     КОЛОМОЙЦЕВ В.Е.  Я  думаю,  что   ко   вторнику   юридическое управление  сможет  это  сделать,  у  нас  есть  договоренность  с Теплюком.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Марченко - і будемо голосувати.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  народний депутат України (виборчий округ 161, Сумська  область).  Фракция  Прогрессивной социалистической партии Украины.  Уважаемые депутаты!  Хочу обратить ваше внимание на  то, что  не  такой  уж  и  простой  вопрос  о помощниках-консультантах депутатов в связи с тем,  что был изменен закон  и  были  изменены принципы избрания народных депутатов Украины.

 

     Народные депутаты  Украины  сейчас  разделены  условно на две части:  те,  которые избраны по партийным спискам,  и те,  которые избраны по мажоритарным округам.

 

     Причем количество   избирателей   по   мажоритарному   округу увеличилось вдвое.

 

     Поэтому для того чтобы точно и четко, в соответствии с новыми принципами   формирования  Верховного  Совета,  определить  статус помощниковконсультантов депутатов,  необходимо изменить  закон.  И ввести   статус   помощникаконсультанта  депутата,  избранного  по мажоритарному округу, и новый статус консультанта фракции.

 

     Я предлагаю  внести   необходимые   изменения,   обстоятельно рассмотреть этот вопрос и только потом проголосовать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Депутат   Ніколаєнко.   Давайте   будемо завершувати. Три виступи - для розминки нормально.

 

     Будь ласка.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  народний депутат  України  (виборчий  округ 185,  Херсонська область).  Шановний Анатолію Сергійовичу! Питання надзвичайно актуальне,  його треба підтримати.  Але на сьогодні  у депутатів,  обраних  за мажоритарною схемою,  по 6-8 районів.  Тож лишити стару схему фінансування неможливо.  Як можна  фактично  на одну ставку утримувати сім референтів?  Тому, підтримавши депутата Снігача,  давайте дамо  доручення  підгрупі  Чукмасова,  щоб  вони негайно внесли поправку про встановлення фонду оплати. Тому що вже два тижні працює Верховна Рада, а помічників оформити не можна.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Я спробую сформулювати відповідні  доручення  і  поставлю на голосування.  Гадаю,  що все висловлене не суперечить внесеному проекту  постанови.  Я  ще  раз наголошую,  що  ми приймаємо це як тимчасовий захід.  Поряд із цим проектом постанови є пропозиція сформулювати протокольне доручення (такі думки висловили депутати Коломойцев,  Марченко і Ніколаєнко) Підготовчій групі і юридичному управлінню. І в найстисліший термін запропонувати  на  розгляд  Верховної  Ради  відповідні  зміни  до закону, які б регулювали ці норми.

 

     Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект постанови  з відповідною  зміною,  яку  я оголосив,  і протокольним дорученням, щойно сформульованим. Прошу визначитися.

 

     Будь ласка, голосуйте.

 

     "За" - 325.

 

     Рішення прийнято. Дякую.

 

     -------------

 

     Шановні народні  депутати!  Переходимо  до  розгляду   питань сьогоднішнього     порядку     денного.     Слово    має    перший віце-прем'єрміністр України Анатолій Костянтинович Голубченко.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Запити!..

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте домовимося поки  що  не  переривати  нашу роботу. Після того я це зроблю. Спасибі.

 

     Анатолію Костянтиновичу,   скільки   вам  потрібно  часу  для інформації? До 12 хвилин. Не буде заперечень? Ні.

 

     Давайте зразу домовимося і про час для запитань доповідачеві. Вистачить  10  хвилин?  До  15  хвилин.  І  на обговорення проекту постанови відведемо, я думаю, також 15 хвилин і приймемо рішення.

 

     Ставлю на голосування такий регламент: до 12 хвилин - інформація,  до 15 хвилин - запитання, 15 хвилин на обговорення і прийняття проекту постанови.

 

     Прошу визначитися. Голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 301.

 

     Рішення прийнято.

 

     Анатолію Костянтиновичу, вам слово.

 

     ГОЛУБЧЕНКО А.К.,  перший віце-прем'єрміністр України. Шановні члени Президії!  Шановні народні депутати!  Напружена ситуація, що склалася в економіці країни  загалом  (криза  платежів,  борги  із заробітної   плати,   соціальних  виплат),  особливо  виявила  всі недоліки в  роботі  вугледобувної  промисловості.  Тому  зрозуміла стурбованість  Верховної  Ради  України,  яка  вирішила  внести це питання для розгляду на своєму засіданні.

 

     Ви добре пам'ятаєте  перші  шахтарські  страйки  в  1989-1990 роках.  Тоді  і  політики,  і шахтарі були переконані:  здійснення ринкових реформ швидко врятує галузь. Тоді мало хто піклувався про глибокий аналіз стану справ на шахтах,  майже не займалися пошуком реальних шляхів подолання кризи.  У  ті  роки  політика  перемогла економіку.

 

     Плавання у ринковій стихії,  спроби розв'язати всі питання за рахунок посередників, скасування дотування галузі з бюджету в 1995

- першій половині 1996 років призвели до майже тотальних бартерних розрахунків,  зменшення реальної  ціни  вугілля,  відпливу  коштів підприємств  у  тіньову економіку і можливості безкарно наживатися на цьому окремим комерційним структурам.

 

     З 1996 року було видано низку указів  Президента  України  та рішень  уряду,  котрі лягли в основу системи реальних й економічно обгрунтованих заходів,  послідовне  здійснення  яких  націлене  на подолання  кризи,  стабілізацію соціально-економічного становища в шахтарських регіонах.

 

     У 1997 році галузь отримала  з  державного  бюджету  понад  1 мільярд  737  мільйонів  гривень,  у  тому числі 954 мільйони - на державну підтримку вугледобувних  підприємств.  80  відсотків  цих коштів було використано на виплату заробітної плати, 257 мільйонів

- на реструктуризацію вугільної промисловості,  85 мільйонів -  на погашення  заборгованості,  виплати  за  регресними позовами,  384 мільйони  -  на  погашення  боргу  з  заробітної  плати  та  інших соціальних виплат,  що утворився на підприємствах галузі починаючи з 1995 року.  I все-таки призупинити зростання боргу із заробітної плати не вдалося.

 

     Державним бюджетом  України  на 1998 рік передбачено виділити для потреб вугільної промисловості  понад  1,6  мільярда  гривень. Крім того,  за рахунок надходжень коштів від реалізації відпущених із державного резерву у попередні роки матеріальних цінностей  для закупівлі вугілля на осінньо-зимовий період передбачено виділити 1 мільярд гривень.

 

     На сьогодні з державного бюджету виділено понад 550 мільйонів гривень,   що   становить   100   відсотків  поточного  бюджетного фінансування.  Крім того,  галузі  постійно  додатково  виділялися кошти на фінансування закладання вугільної продукції до державного резерву на електростанціях (у 1997  році  ця  сума  становила  193 мільйони  гривень,  у поточному році - вже становить 130 мільйонів гривень),   погашення   боргу   за   вугілля   з   боку   обласних паливнопостачальних  організацій  (у 1997 році - 22,8 мільйона,  у поточному році - 6,7 мільйона гривень).

 

     Через підприємства Міненерго для закупівлі  вугілля  минулого року  було  перераховано  вугледобувним  підприємствам  близько 73 мільйонів гривень.

 

     За останній час шахтарям  неодноразово  надавалися  пільги  з оподаткування  та черговості платежів з метою залучення додаткових коштів на погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

 

     Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів  100  відсотків коштів,  виділених  із  державного бюджету та держрезерву,  можуть використовуватися для погашення заборгованості та поточної виплати заробітної плати цим працівникам.

 

     Завдяки вжитим   заходам,   минулого   року   вперше  вдалося збільшити  обсяги  видобутку  вугілля.  У  поточному   році   така тенденція  зберігається.  За чотири місяці понад завдання видобуто близько 200 тисяч тонн вугілля, а порівняно з аналогічним періодом 1997 року збільшення видобутку становить 1,1 мільйона тонн. Удвічі зросла кількість компаній і шахт,  які впорюються із встановленими завданнями з видобутку і поставок вугільної продукції споживачам.

 

     Збільшуються порівняно  з  минулими  обсяги гірничих виробок, підвищується продуктивність праці робітників з видобутку  вугілля, знижується  собівартість однієї тонни готової вугільної продукції. На жаль,  хвиля страйків призвела до того,  що на сьогодні  втрати видобутку вугілля становлять близько 400 тисяч тонн.

 

     Є потреба    вдосконалення   процесу   реалізації   вугільної продукції,  створення  механізму  захисту  як  виробника,  так   і споживача палива, оптимізації обсягів імпорту вугілля.

 

     Однією з    найгостріших    проблем,   що   вкрай   негативно позначається  на  роботі  вугільної  промисловості,   є   загальна платіжна  криза.  Реалізувавши  за  минулий рік 53,9 мільйона тонн вугільної  продукції  на  суму  4  мільярди  31  мільйон  гривень, підприємства  Мінвуглепрому  одержали в порядку розрахунків за них грошовими коштами лише 1 мільярд 54 мільйони гривень, що становить усього   26,1  відсотка  вартості  реалізованої  продукції.  Решта вартості   відвантаженої   продукції   компенсується    бартерними операціями,  взаємозаліками,  загальний  обсяг  яких минулого року досяг 73 відсотків. В окремих об'єднаннях і холдингових компаніях

 

 обсяг бартерних   операцій   та  взаємозаліків  перевищував  80-90 відсотків.  Не  поліпшується  ситуація  і  поточного  року.  Отже, власними  коштами  Мінвуглепром  забезпечує  лише четверту частину річного фонду заробітної плати - 2,4 мільярда гривень.

 

     Оскільки коштів на  рахунках  підприємств  бракує,  майже  не фінансується   розвиток   виробництва,   удосконалення   гірничого господарства,  технічне  переозброєння   підприємств.   Понад   50 відсотків машин і механізмів відпрацювали свій ресурс і потребують заміни.

 

     Економічна незбалансованість,    витратність     виробництва, бартеризація  та  інші  причини  призвели  до  повного фінансового розбалансування     вугільної     промисловості.      Кредиторська заборгованість  галузі  постійно  зростає  і за станом на 1 травня 1998 року перевищила 7 мільярдів гривень,  що майже вдвічі  більше дебіторської.  Вугільні  підприємства  зовсім  не  мають  обігових коштів, їх нестача становить близько 3 мільярдів гривень.

 

     Підприємства неспроможні    придбати    елементарні    засоби виробництва: спецодяг, вибухівку, лісоматеріали, паливно-мастильні матеріали   тощо,   своєчасно   виплачувати    заробітну    плату, розраховуватися з бюджетом і Пенсійним фондом.

 

     Заборгованість із   виплати   заробітної   плати  працівникам вугільної  промисловості  становить  2,2  мільярда  гривень,  а  з виплати  регресних та одноразової допомоги,  пов'язаних із втратою професійної працездатності, - 373 мільйони гривень.

 

     На жаль, тенденція зростання загальної заборгованості, в тому числі із соціальних виплат, зберігається. Створилася парадоксальна ситуація - повністю надавши кошти, передбачені державним бюджетом, нам  не  вдалося  фактично  зменшити  заборгованість із заробітної плати. Навпаки, вона дещо навіть збільшилася.

 

     Уряд розуміє,  що бартеризація є головним чинником  вимивання коштів  галузі,  широким  полем  для зловживань з боку комерційних структур,   недобросовісних    керівників    підприємств.    Зараз проводяться     перевірки    фінансово-господарської    діяльності комерційних структур,  холдингових компаній,  об'єднань,  шахт,  і буде вжито заходів з метою наведення належного порядку.  При цьому буде враховано, що підприємства галузі допускають грубі порушення, пов'язані  з  придбанням матеріально-технічних ресурсів за цінами, які  на  20-25  відсотків   перевищують   заводські,   при   цьому відповідно, а іноді й більшою мірою знижуються ціни на вугілля.

 

     Із метою  розв'язання  фінансовоекономічних  та інших проблем вугільної промисловості Кабінет Міністрів  утворив  робочу  групу, яка   завершує   підготовку  пропозицій  щодо  реформування  ринку вугільної  продукції,   зменшення   обсягу   бартерних   операцій, максимального забезпечення розрахунків за продукцію грошима.

 

     Не можу  обійти болючого для галузі питання реструктуризації. Головна її мета  -  максимальна  концентрація  ресурсів  вугільної промисловості  на виробничому потенціалі.  Тісно пов'язаний із нею процес приватизації.  Він у вугільній  промисловості  здійснюється вкрай  повільно,  тривалий  час  точаться  розмови про залучення в галузь коштів зарубіжних та вітчизняних інвесторів,  але  реальних зрушень  у  цьому  напрямі  так і не відбувається.  Зрозуміло,  що підприємці   можуть    вкласти    свої    кошти    насамперед    у найперспективніші   шахти,  і  треба  це  робити,  відпрацьовувати механізм приватизації на  декількох  підприємствах  та  поширювати набутий  досвід на інші.  За умови обмеженості державної підтримки реалізація цих заходів дасть змогу  більше  коштів  спрямувати  на фінансування розвитку тих шахт,  які можуть поліпшити свою роботу. Водночас не можна обійтися  і  без  закриття  безперспективних  та найзбитковіших  шахт  -  такі  вимоги  диктує  саме життя,  диктує економіка.

 

     Як відомо,  ми  зустрічалися  з   шахтарськими   колективами, вирішували  локальні  питання,  але  проблему треба розв'язувати в цілому.  Суть її в тому,  що за  собівартості  видобутку  1  тонни вугілля в 74 гривні збитки становлять 24 гривні.

 

     Орієнтовні розрахунки показують, що за видобутку 80 мільйонів тонн  вугілля  на  рік  такої  собівартості  дотація   тільки   на компенсацію  збитків  має  становити  два  мільярди гривень.  Тому збиткові шахти  потрібно  закривати  і  за  рахунок  перерозподілу бюджетних коштів підвищувати ефективність діючих шахт.

 

     Для довідки.  На даний час у галузі з 211 шахт 4 рентабельні, 20 з нульовою рентабельністю, усі інші практично збиткові.

 

     У випадку закриття шахт найболючішими є  соціально-економічні проблеми,  які  стосуються  значної  частини населення шахтарських регіонів.  Тому ми поставили завдання вжити всіх можливих  заходів для   повного  розв'язання  соціальних  проблем,  створення  нових робочих місць.

 

     Кабінет Міністрів  підготував  і  подав  до  Верховної   Ради проекти законодавчих актів,  прийняття яких забезпечить збільшення надходжень до бюджету.  Це дасть змогу при коригуванні  державного бюджету  за  підсумками  його виконання підвищити обсяги державної підтримки вугільної галузі.

 

     Повертаючись до нинішньої ситуації в шахтарських  колективах, маю   доповісти,   що  уряд  розробив  механізм,  який  передбачає щомісячну виплату  заробітної  плати  за  рахунок  стовідсоткового виділення  бюджетних  коштів,  щомісячне  спрямування 70 мільйонів гривень  для  закладання  вугілля   до   державного   резерву   на електростанціях,  розрахунків  у  повному обсязі обласних паливних організацій за одержану вугільну продукцію.

 

     Але проблему погашення заборгованості  з  виплати  заробітної плати,  що утворилась в попередні роки,  можливо розв'язати тільки при уточненні державного бюджету 1998  року,  а  також  формуванні державного бюджету на 1999 рік.

 

     Гадаю, що тільки співпраця з усіма гілками влади,  насамперед з Верховною Радою,  підтримка  профспілок  й  розуміння  провідних політичних  сил  дадуть  нам  можливість  подолати  ці багаторічні труднощі.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Будь ласка, запишіться на запитання.

 

     Слово має депутат Асадчев.

 

     АСАДЧЕВ В.М.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Народний  рух України. Шановний доповідачу!  В мене таке  враження,  що  ми  взагалі  тут обдурюємо  самі  себе.  А  ви  нас  обдурюєте.  От  ви кажете,  що споживачі платять тільки четверту частину.  А чому ж  ви  далі  не пішли? Чому вони платять одну четверту частину? Ви скажіть про те, що їм не платить населення.  А чому не платить населення?  Тому що прийняли такі закони про субсидії. Раніше люди платили, а тепер не платять.  А могли  б  платити!  Отож  увесь  ланцюжок  треба  було замкнути й показати, в чому ж усе-таки причина даної кризи.

 

     Тут зчинили  галас,  який  ви підтвердили.  І в цьому проекті постанови є державне замовлення,  яке дуже вигідно комусь мати.  Я би хотів,  щоб ви все-таки відповіли: в чому ж головна причина (до самих низів дійдіть) і що треба зробити? А треба здійснити реформу комунального господарства, яку взагалі ніхто не починав в Україні.

 

     Будь ласка.

 

     ГОЛУБЧЕНКО А.К.  Дякую. Говорячи про одну четверту частину (а якщо бути точним,  то це 26,1 відсотка),  я мав на  увазі  частину вартості реалізованого вугілля, яка оплачується грошовими коштами. Загалом за вугілля розраховуються шляхом бартерних операцій, обсяг яких  в  окремих випадках перевищив 90 відсотків.  Якраз населення має найменші борги. Якби проблема була тільки в оплаті населенням, то,  гадаю,  ми  вирішили б це питання і в нас не було б боргів за відвантажену вугільну продукцію.

 

     Але справа в промислових споживачах,  які нині перебувають  у тяжкій  платіжній кризі,  не можуть платити "живими" грішми,  бо в кожного бракує обігових коштів.  Тому й маємо  бартеризацію,  щодо зменшення  частки  якої  нам  разом із Верховною Радою треба вжити заходів.  Тільки за цієї умови можна збільшити відсоток оплати  за відвантажене вугілля грошовими коштами.  Я сказав,  що навіть якщо 100  відсотків  відвантаженого  вугілля  буде  оплачено  грошовими коштами,  ми все одно не забезпечимо виплату заробітної плати,  бо збитковість на кожній тонні вугілля - 24 гривні. Це головне. Треба підвищувати  ефективність  виробництва,  здійснювати приватизацію, закривати найзбитковіші шахти. Без цього не обійтися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Цушко.

 

     ЦУШКО В.П.,  народний депутат України  (виборчий  округ  140, Одеська область). Прошу передать слово Сергею Васильевичу Довганю.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ДОВГАНЬ С.В.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Фракція  блоку  Соціалістичної  та  Селянської  партій,  Селянська партія.  Шановний Анатолію Костянтиновичу!  Ви  сказали,  що  уряд вирішив   100   відсотків   бюджетних   коштів,   які  виділяються Мінвуглепрому,  спрямувати на покриття заборгованості в  зарплаті. Чи  дає  такий  підхід до фінансування галузі надію на кардинальне розв'язання проблеми? Вважаю, що не дає. Ви це також розумієте.

 

     Тому в мене таке запитання. Ви як перший віце-прем'єр-міністр могли  б  від  імені  уряду внести пропозицію до проекту Бюджетної резолюції,  яку ми за декілька тижнів прийматимемо,  щоб визначити два основні пріоритети не на словах,  а в законі про бюджет?  Якщо вугільній  промисловості  треба  4,8  мільярда,  отже,  треба   їх записати. І якщо перший пріоритет - село, це також має відбитися в бюджеті. Тоді всі походи і щорічні розмови про шахтарські проблеми зникнуть самі по собі, зокрема закриття і відкриття шахт тощо.

 

     ГОЛУБЧЕНКО А.К.  Ви самі відповіли на запитання. Але все-таки треба  врахувати,  що  навіть  коли  ми  оголосимо   пріоритетними сільське  господарство  та  вугільну галузь,  підсобимо за рахунок бюджетних  коштів  цим  двом  галузям,  все   одно   проблему   не розв'яжемо. Якщо нормально не працюватиме народне господарство, не працюватимуть підприємства,  які забезпечують  виробництво  в  тій самій  вугільній  галузі  чи сільському господарстві,  то не можна розв'язати проблеми даних двох галузей. Все це на наступному витку призведе  до  того,  що  потрібно  буде ще більше коштів з бюджету виділяти для розв'язання їхніх проблем.  А тому все-таки,  на  мій погляд, потрібно розробляти комплексну програму виходу з кризи. Це поперше.

 

     По-друге, я згоден із тим,  що  повинні  бути  пріоритети.  Я згоден,   що   й  село,  і  вугільна  промисловість  повинні  бути пріоритетними.  Але треба  зрозуміти,  що  держава  дуже  обережно повинна  ставитися  (і  Верховна  Рада  насамперед)  до  виділення бюджетних  коштів.  Бо,  з  одного  боку,  ми  кажемо:  не   можна розв'язати  питання  без зменшення податкового тиску,  а з другого боку,  твердимо:  треба все з бюджету віддати  для  галузей,  яким потрібна бюджетна підтримка.

 

     Оце слід  збалансувати.  І  тільки  комплексно можна до цього підходити.  Інакше ми знову з тим самим зіткнемося в іншій галузі, а може, навіть і в цій, тільки через один виток після того, як ми, на превеликий жаль,  підрахуємо,  що коштів у бюджеті вже немає ні для чого.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Красняков.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В.,  народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Фракция  коммунистов.  Я хотел  бы  сначала  сделать  замечание  нашему  коллеге  Асадчеву, который дал неправильное трактование того, что происходило здесь в зале.  Никакого  отношения  к введению субсидий Верховный Совет не имеет.  Они введены постановлением Кабинета  Министров.  Верховный Совет  только  хотел  урегулировать эти процессы в законодательном порядке. Но не успел.

 

     Анатолий Константинович!   Нынче   угольная    промышленность действительно  напоминает организм,  из которого медленно вытекает кровь.  Ссылки на то,  что это проблемы прошлого,  не  выдерживают никакой критики.

 

     С 1989  года  прошло  10 лет.  Все очередные составы Кабинета Министров не занимались по-настоящему  реструктуризацией  угольной промышленности.  У  нас  реструктуризацией  стало  просто закрытие явочным порядком угольных шахт.

 

     Вопрос: Анатолий Константинович, что же все-таки будет делать Кабинет Министров относительно импорта угля? С 1991 года закуплено 75 миллионов тонн угля.  Только за  этот  год  закуплено  почти  4 миллиона    тонн   угля.   Свои   производственные   мощности   не используются.

 

     И вы хорошо знаете, что вокруг каждого угольного предприятия, шахты   пристроились,   извините   за  такие  слова,  коммерческие структуры-присоски,  которые используют государственную продукцию, уголь,   добытый   на   государственных  предприятиях,  тем  самым наживаясь на труде наших шахтеров.

 

     Посмотрите, как решаются проблемы закрывающихся шахт.  Та  же великая   шахта  "Кочегарка"  закрыта,  но  денег-то  под  это  не выделено, две тысячи людей выброшены на улицу.

 

     Проблема Павлоградугля сегодня так не стоит.  В  Горловке  не работают две шахты, завтра поднимется весь Донбасс. Сегодня нельзя решать  отдельно  проблему  Павлоградугля,  необходимо   поднимать угольную промышленность в целом.

 

     ГОЛУБЧЕНКО А.К.  Дякую вам за запитання. Справді, в 1991 році було закуплено 12,7 мільйона тонн вугілля за кордоном,  у  1992  - 11,8  мільйона,  у 1993 - 8,7 мільйона,  у 1994 - 7,5 мільйона,  у 1995 - 16 мільйонів тонн,  у 1996 - 11 мільйонів,  у 1997 році - 9 мільйонів і в цьому році, ви правильно сказали, 3,8 мільйона тонн.

 

     Я цілком    згоден    із   тим,   що   потрібно   максимально використовувати  своє  вугілля,  збільшувати  його   видобуток   і забезпечувати ним народне господарство.  Але є баланси, які навіть цього року свідчать, що при 80 мільйонах тонн добутого вугілля для теплових  електростанцій  системи  Міненерго  бракує приблизно 5-6 мільйонів тонн.  Їх можна закупити додатково у Мінвуглепрому. Це я розумію, ми до цього тепер вдаємося.

 

     Ми вжили заходів щодо зменшення закупівлі імпортного вугілля. Гадаю,  на літній період ввезення вугілля буде повністю припинено. А далі треба глянути на четвертий квартал, чи вистачить вугілля на зиму,  чи  треба  буде  все-таки  якусь  кількість   закуповувати. Можливо, треба буде порадитися з Верховною Радою і вирішити разом, але баланси треба враховувати.

 

     Нині збільшено тарифи на транспортування вугілля.  Найближчим часом  будуть  видані постанови щодо квотування ввезення вугілля і збільшення ввізного мита.

 

     Але тут  постає  невеличка  проблема  з  Росією.   Підписаний договір  про  вільну торгівлю не стосується Росії,  тому там треба застосовувати тільки квотування. Ми відпрацьовуємо цей механізм із позицій міжнародного права,  щоб не порушити його.  Але я з вами в даному разі згоден.

 

     Стосовно структурної перебудови. Відверто хочу відповісти вам на це запитання. З 1992 до 1998 року минуло шість років, змінилося шість урядів.  Якщо кожний  уряд  за  рік  щось  міг  зробити  для вугільної  галузі,  то  я  хотів  би побачити,  що зроблено.  Тому насамперед  потрібні  стабільний   уряд,   стабільна,   нормальна, злагоджена робота з Верховною Радою.  Тільки це дасть можливість у найстисліший термін вирішити  це  дуже  важливе  питання.  На  мою думку,  це основна проблема роботи вугільної галузі, якщо ми разом її розв'яжемо, я впевнений, галузь почне відроджуватися.

 

     I стосовно проблем Павлоградвугілля.  Я з вами цілком згоден, тому  не зміг домовитися з шахтарями Павлограда.  Я сказав їм,  що навіть те,  що ми вже робимо для  них,  -  це  винятковий  випадок стосовно решти колективів.  На більше ми не спроможні.  А там була одна вимога - 82 мільйони і тільки сьогодні.

 

     Гадаю, всі ми розуміємо,  що є якісь межі,  за  якими  більше просто неможливо нічого зробити.  Те, що можливо на сьогодні, - це у травні виплатити всім місячну заробітну  плату.  Далі  діятимемо так,  як  сьогодні домовимося.  Я читав проект постанови Верховної Ради,  пропозиції,  там справді є можливості для розв'язання цього питання,  але  потрібно  працювати  тільки разом,  інакше із цього нічого не  вийде.  Уряд  і  Верховна  Рада  тільки  разом  повинні приймати рішення, які дали б змогу це питання вирішити.

 

     Стосовно комерціалізації.   Скажу   вам   відверто,  що  коли дотується вугілля,  то посередників не повинно бути, бо прибуток з того,  що дотується, в кінці вилучає не той, хто дотує, а той, хто посередині стоїть. Це я зрозумів. Але вже діє законодавча база, за один день цього не вирішити.  Ми відпрацювали в Кабінеті Міністрів і  будемо  виходити  з  пропозицією  створення   такої   державної компанії,  яка  максимально використовувала б насамперед ті кошти, які виділяються за  рішенням  Верховної  Ради,  і  прибуток,  який базується на коштах,  виділених з бюджету, повертала шахтарям. Але з цього питання є багато різних думок.  I вже сьогодні я  відчуваю тиск з боку деяких кіл - мовляв, хочу створити якусь там придворну компанію чи ще щось. Але я впевнений, якщо ми хочемо, щоб бюджетні кошти  використовувалися прозоро і максимальний прибуток від цього надходив  би  знову  вугільникам,  то  треба  створювати  державну компанію, в якій працювали б державні кошти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Долженко.

 

     ДОЛЖЕНКО Г.П.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Прошу  передати  слово Віктору Валентиновичу Борщевському.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     БОРЩЕВСЬКИЙ В.В.,  народний  депутат України (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Коммунистическая партия. Вы  сейчас  описали меры,  которые принимаются вдогонку.  Скажите, пожалуйста,  что сделал  Кабинет  Министров,  чтобы  предотвратить такую ситуацию?

 

     И второй  момент.  Как  вы прокомментируете то,  что шахтеры, сидя с семьями под дождем в Днепропетровске,  требовали,  чтобы  к ним  явился  Пустовойтенко,  а  он  вместо  этого  посчитал нужным полететь на футбол? (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолію Костянтиновичу, відповідайте.

 

     ГОЛУБЧЕНКО А.К.  По-перше,  тих повноважень,  які я  отримав, було  достатньо  для  вирішення  питань,  пов'язаних  із вугільною галуззю.  I Кабінет Міністрів, і я як член уряду виходили тільки з того, що можливо зробити за даної ситуації.

 

     По-друге, я не знаю такого, щоб Прем'єрміністр літав кудись з якихось  інших  справ,  окрім  державних  (Шум  у   залi).   Прошу вибачення,  у нього були переговори, я бачив порядок денний (Шум у залi).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолію Костянтиновичу,  будь ласка, завершуйте, час вичерпано.

 

     ГОЛУБЧЕНКО А.К.  I ще я хотів би сказати,  що ніхто не вживав заходів навздогін.  Ми виходили тільки  з  того,  що  є  в  нас  у бюджеті. За 4 місяці і 20 днів тільки 20 відсотків коштів надійшло до державного бюджету,  а вугільна галузь профінансована з бюджету 100-  відсотково.  Це  вже показує,  що уряд першочергово приділяв цьому увагу.  Більшого в даному разі,  на превеликий жаль, зробити було неможливо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолію Костянтиновичу, дякую за відповіді. Час, відведений відповідно до Регламенту, вичерпано.

 

     Шановні народні депутати, ми визначили 15 хвилин для обговорення проекту постанови, підготовленого групою народних депутатів. Відповідно до Регламенту це питання вчора було включено  в  порядок денний,  а тому запис на виступи здійснювався через Секретаріат.  У нас уже є  записані  на  виступи.  Коли  нам вдасться  втиснутися в 15 хвилин,  фракціям,  які наполягають,  ми надамо слово.

 

     Пропонується виступати в скороченому режимі -  до  3  хвилин. Немає заперечень?

 

     Прошу висвітлити список на виступи.

 

     Слово надається  депутату Моісеєнку як першому в списку групи депутатів,  котра вносить проект постанови,  відпрацьований (я так розумію) спільно з урядом.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  народний депутат України (виборчий округ 53, Донецька область). Фракция коммунистов Украины. Уважаемые коллеги, я  начну,  наверное,  с  самого страшного,  что связано с угольной промышленностью:  с количества  смертей  рабочих,  работающих  под землей, которое резко увеличилось.

 

     Я хочу,  чтобы  каждый  сидящий  в  зале  осознал,  что свет, который над нами,  микрофоны,  которые работают для нас, - это все уголь. Уголь, который добывается ценой жизни людей.

 

     И дело не только в шахте имени Скочинского.  Например,  никто из вас не знает,  что когда на шахте имени  Скочинского  случилось несчастье,   у   меня  в  округе  на  шахте  имени  Батова  сгорел респираторщик,  спасая  других  людей.  И  таких  примеров   можно привести много.

 

     Главной причиной  этого  является недофинансирование угольной промышленности  в  размерах,  которые  просит  от  нас  (повторяю, просит) Минуглепром. Эти моменты отражены в проекте постановления, который вам предложен.  Свое особое мнение я  изложил  отдельно  и приложил его к проекту,  который подготовила группа.  Оно касается наведения порядка не только в нашем государственном доме,  но и  в самой отрасли.

 

     Мы, угольщики,  прекрасно понимаем,  что есть корыстные люди, которые делают  большие  (очень  большие!)  деньги  на  спекуляции углем.  Поэтому  прошу  проголосовать за то,  чтобы были проверены денежные махинации и декларации всех, кто имеет отношение к углю.

 

     Без этого, считаю, нам будет трудно отрегулировать внутренние отношения.  Я прошу председательствующего при голосовании зачитать мое предложение, чтобы сейчас не тратить время.

 

     Уважаемые коллеги! Мы впервые поставили вопрос в этом проекте постановления,  где  реально  взять  деньги  для  дотации угольной промышленности.  Их можно взять только в теневом обороте.  Ведь до 90 процентов монетарной денежной массы в Украине находится в тени. Ее оборот не контролируется банковской системой.

 

     Напомню, что где-то около года назад я обратился к Президенту Украины,   правительству   и   Национальному   банку  по  проблеме функционирования на территории Украины теневой банковской системы.

 

     Вдумайтесь, о  чем  идет  речь.  Ответ   этих   органов   был невнятный, после чего мы обратились уже от имени Верховного Совета с депутатским запросом о том, что большая часть (я подчеркиваю, до 90 процентов) денежной массы в Украине работает в теневом секторе. Отсюда и бартер,  и все остальное.  И говорить о том, что мы можем найти  какие-либо средства в государственном бюджете,  не затронув теневика, просто смешно.

 

     Вот поэтому в предложенном  проекте  постановления  есть  ряд пунктов, в том числе четвертый, который касается этого.

 

     Уважаемые коллеги!  Завершая свое выступление из-за краткости предоставленного     времени,     хочу      обратить      внимание председательствующего,   что   инициатива   рассмотрения   данного вопроса,  к сожалению,  принадлежала не Кабинету Министров, как он об явил вначале этого рассмотрения, а народным депутатам, понявшим всю сложность ситуации с угольной промышленностью и с тем, что все абсолютно у нас базируется на угольной промышленности.

 

     В результате моей и фракции коммунистов инициативы, связанной с  выплатой  заработной  платы,  уже  начался  процесс   погашения задолженности.

 

     Уважаемые коллеги!  В  связи  с тем что от нас с вами зависит жизнь шахтеров,  убедительно прошу поддержать предложенный  проект постановления.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово  від  фракції "Громада" має депутат Поляков.

 

     На прохання авторів я  інформую  радіослухачів,  що  авторами проекту   постанови   є   народні   депутати  Моісеєнко,  Поляков, Кириленко,  Петренко,  Яковенко, Альохін, Константинов, Наливайко, Власов, Єськов і група працівників Кабінету Міністрів.

 

     Будь ласка.

 

 

 

     ПОЛЯКОВ С.В.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").  Уважаемый Президиум!  Уважаемые народные депутаты!  У вас есть проект постановления,  в подготовке которого  участвовали представители   шахтерских   регионов.   Смею  вас  заверить,  что большинство из них имеют довольно высокую  квалификацию,  знают  о чем  идет речь.  Если вчера еще мы говорили о том,  что подходим к краху экономики,  то сегодня можно  уже  сказать,  что  этот  крах наступил.  И,  как  всегда,  это  с  особой  силой  и наглядностью проявляется в угольной отрасли.  Это одна  из  немногих  отраслей, которая несмотря ни на что, как здесь и сказал первый вицепремьер, продолжает работать и даже наращивает добычу.  И хотя есть прирост добычи,    финансовое   положение   ее,   вы   слышали,   является катастрофическим.

 

     Что такое  2,2  миллиарда  долга  по  заработной  плате?  Это означает,   что  за  период  от  восьми  месяцев  до  одного  года практически не выплачивается заработная плата шахтерам.

 

     Но я хотел бы еще вот  о  чем  спросить,  уважаемый  Анатолий Константинович.  Ведь  этот,  я  бы сказал,  мизерный бюджет - 1,3 миллиарда,  а потом,  с корректировкой,  до 1,6 миллиарда, вносило именно  это  правительство,  а не какое-то другое.  Я повторяю тот вопрос,  который был задан: так что же предпринимало правительство до  того,  как  ситуация  снова  обострилась?  Отсюда,  от низкого финансирования -  и  совершенно  дикая  аварийность,  и  ужасающее количество  погибших  шахтеров  на  наших шахтах.  Уже в этом году (привожу цифры докладчика) - 175 погибших против 290 за весь  1997 год.  Умножим на три квартала - и мы получим ужасающую цифру, если такими темпами будем двигаться и дальше.  Среди погибших и те, чьи жизни  унесла подземная стихия на шахтах имени Скочинского и имени Петровского.

 

     Кризис в  угольной  отрасли  усилился  еще  и   потому,   что фактически,  по  крайней  мере  до последнего времени,  у Кабинета Министров не было четкой и ясной программы  выведения  отрасли  из кризиса.  Мы пока слышим только словоблудие со стороны руководства Кабинета Министров о поддержке национального товаропроизводителя.

 

     В течение  1998  года   правительство   дало   зеленый   свет российскому   и   польскому  углю  на  наш  рынок.  Коксохимзаводы забросали наши об единения  телеграммами:  отказывают  в  поставке отечественного  угля.  А это же тысячи и десятки тысяч выброшенных на улицу людей.

 

     Привожу пример.  11 февраля  выходит  постановление  Кабинета Министров 135, где четко сказано: выделить 25 миллионов гривень на закупку    продукции    "власного    видобутку    для     теплових електростанцій", контроль возложить на первого вицепремьера.

 

     Но уже   18   марта,   накануне   выборов,  появляется  новое постановление 344 "про внесення доповнень до постанови  135",  где после слов "власного видобутку" появляются слова "за імпортом".

 

     Из 25  миллионов  10  миллионов изымаются.  Я думаю,  что это постановление является предметом рассмотрения прокуратуры.

 

     Вот то,  что я хотел сказать, и прошу поставить данный проект постановления на поименное голосование.  Чтобы мы не на словах,  а на деле доказали заботу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Шановні народні депутати!  У зв'язку  з дефіцитом  часу  я  змушений  надати  слово  згідно  з Регламентом представникам фракцій.

 

     Слово від фракції Народно-демократичної  партії  має  депутат Васильєв.  За  ним  від фракції Селянської і Соціалістичної партій України - депутат Довгань.

 

     ВАСИЛЬЄВ Г.А.,  народний депутат України (виборчий округ  61, Донецька   область).   Уважаемые   коллеги  народные  депутаты!  О положении дел в  угольных  регионах  мне  хорошо  известно  и  как человеку,  который  более  40  лет прожил на Донетчине,  и по роду своей деятельности,  потому что приходилось  сталкиваться  с  теми социальными,   экономическими   проблемами,  которые  возникают  в угольной отрасли.

 

     То, что   сейчас   происходит   на   угольных    предприятиях Днепропетровской   области,   поверьте,  не  обусловлено  нынешним экономическим курсом.  Развал угольной отрасли, разбаланси-рование цен,  падение угледобычи, забастовки горняков в Донецкой области - все это началось  в  1989  году.  Именно  тогда,  идя  на  уступки бастующим,   союзное   правительство  положило  начало  ослаблению централизованного  управления   и   контроля   за   угледобывающим производством.

 

     Именно это,   а   также   отпуск   цен  на  уголь,  отказ  от государственной  дотации,  отмена  действия  устава  о  дисциплине привели к кризисной ситуации в угольной отрасли. Последствия всего этого мы с вами сегодня испытываем.

 

     Более печально другое - то,  что кое-кто  на  бедах  горняков пытается    заработать    политические   дивиденды,   искусственно подогревая шахтеров. Для чего это делается, думаю, понятно - чтобы экономические требования трансформировать в политические. Так было в 1989 году,  так было в 1993 году при  забастовках,  так  обстоит дело и сегодня.

 

     Правомерно ли  вообще  при  такой  ситуации  все списывать на правительство? Ведь сменилось шесть премьеров. И что, все они были профессионально   неподготовленны?  Вели  ошибочную  экономическую политику? Убежден: нет. Причину нужно искать в другом, и Верховная Рада не должна оставаться в стороне.

 

     Разве мы  с  вами,  депутаты  прошлого созыва,  не предвидели того, что может произойти, разве при обсуждении проекта бюджета на текущий  год  мы  не  говорили,  что государственная поддержка в 1 миллиард гривень  для  угольной  отрасли  явно  недостаточна?  Да, говорили  и  сейчас  видим:  как  минимум,  отрасли необходимо 2,2 миллиарда гривень.  Другой вопрос:  где взять  эти  деньги?  Здесь нужно думать вместе с правительством и не обвинять, а искать общие решения.  Само  оно  эти  вопросы  не  решит,  поскольку  закон  о Государственном бюджете принимает Верховная Рада Украины.

 

     Сейчас, во время забастовки,  найдутся средства,  скажем, для угольных предприятий Днепропетровщины.  Но дать одному региону, не поддержав другие,  - это не выход из положения. Подход должен быть одинаков по отношению к горнякам и Днепропетровщины,  и Донетчины, и центрального,  и западного регионов.  Ведь только в текущем году на  угольных  предприятиях  города  Донецка  погибло   около   100 горняков. Равные условия, тревожные в целом в стране. Именно такой подход заложен в проекте постановления, внесенном группой народных депутатов. Его я и предлагаю поддержать.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово  має  депутат  Довгань  від фракції Соціалістичної та Селянської партій України. А потім порадимося.

 

     ДОВГАНЬ С.В.    Шановні    колеги!     Проблема     вугільної проми-словості України має два аспекти-політичний і економічний. Я хотів би коротко зупинитися на обох цих аспектах.

 

     Політичний аспект полягає в  тому,  що  шахтарські  колективи починаючи з 1987 року використовувалися в політичних цілях різними політичними силами.  З допомогою цих  колективів  було  зруйновано Радянський Союз,  Болгарію,  Румунію.  Тепер триває,  скажемо так, робота для того,  щоб ще й Росію  розчленити.  Я  вважаю,  те,  що відбувається в Україні,  пов'язане і з тим,  щоб Україна ніколи не мала стабільної економіки.

 

     Тому це  питання   ми   не   повинні   розв'язувати   якимись рішеннямиодноденками,  як нам пропонується.  І це кожного року два рази на рік:  або вугільники,  або вчителі, або селяни. Ми повинні приймати  кардинальні рішення.  Кардинальність полягає в тому,  що будь-який уряд,  який береться за  керівництво  державою,  повинен мати  мужність  приймати рішення.  Вісім урядів,  які були в нашій державі з 1991 року, виявилися нездатними прийняти такі рішення.

 

     Обговорюючи проекти державного бюджету на  1996,  1997  роки, депутатські  фракції,  в  тому  числі  Селянської,  Комуністичної, Соціалістичної партій та інші, говорили про те, що треба визначити пріоритетні напрями розвитку нашої держави.

 

     Що б  ми  не  говорили  сьогодні,  енергетика  є пріоритетною галуззю,  і якщо в нас є достатня кількість вугілля,  значить,  ми повинні  дбати про цю галузь.  І не використовувати бюджетні кошти на зарплату.  Анатолію  Костянтиновичу,  ви  неправильно,  мабуть, зрозуміли   моє  запитання.  Використовувати  гроші  треба  не  на зарплату.  Кошти  бюджетні  треба  використовувати   на   державне замовлення продукції,  яка виробляється в цих галузях. Таким чином ми знизимо рівень  цін  на  інші  види  продукції,  у  тому  числі промислової.   Якщо  ми  це  зробимо  в  сільському  господарстві, наприклад стабілізуємо ціну на хліб, наші люди зможуть у достатній кількості  споживати  і  молоко,  і  хліб,  і  м'ясо,  тому  що  у сільському господарстві ключовою галуззю є зернова. А в енергетиці України  (що  б  ви  не говорили там про газ і таке інше) ключовою ланкою повинна бути вугільна промисловість.

 

     Тут було сказано стосовно посередників,  що з ними  треба  ще провести переговори,  щоб якось їх відлучити від державних коштів. Я ще раз кажу:  якщо в нашого уряду немає такої  мужності  зробити це, значить, не зможемо ми вийти з кризи. Анатолію Костянтиновичу, я знаю вас як людину мужню, приймайте таке рішення! Строк вам - до 15  червня.  А  якщо  15  червня  ви  запропонуєте  нам  у проекті Бюджетної  резолюції  знову  кожній  сестрі  по  сережці,   можете вважати, що цьому уряду залишиться ще тиждень працювати.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Шановні  народні депутати!  Відведе-ний час закінчився.  Я розумію,  що  є  невдоволені,  але  ми  повинні дотримуватися процедури. Є пропозиція підвести риску (Шум у залі). Наполягають,  щоб надати слово  тим  депутатам  від  фракцій,  які записалися,    а   саме:   від   фракцій   зелених,   Прогресивної соціалістичної партії,  Народного руху України,  комуністів. Це ще хвилин  15-20.  Я просив би підвести риску під виступами.  Давайте проголосуємо,  щоб  підвести  риску  під  обговоренням,   оскільки принципових  зауважень до проекту постанови не внесено.  Ставлю на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 165.

 

     Дякую. Рішення прийнято, це процедурне питання.

 

     Депутат Марченко з процедури. До однієї хвилини. Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция Прогрессивной социалистической  партии Украины.  Я  обращаю  внимание  председательствующего,  что это не процедурный вопрос и одной третью голосов  он  не  решается.  Хочу напомнить норму Регламента, согласно которой представители фракций имеют  гарантированное  право  на  выступление  после   завершения обсуждения.   Поэтому,   прежде   чем   принимать  такое  решение, необходимо принять решение большинством в 226 голосов об изменении Регламента.  А  сейчас  прошу вас соблюсти норму Регламента и дать возможность представителям фракций, которые записались, выступить.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Ємець. Будь ласка. З процедури.

 

     ЄМЕЦЬ О.І.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Ми порушили Регламент вже тоді,  коли прийняли до розгляду питання по суті, оскільки, згідно з нашим Регламентом, є перелік питань, які ми можемо розглядати до сформування керівництва Верховної Ради.  Тому зараз  ми  діємо  за фактом, а не керуємося Регламентом.

 

     І рішенням Верховної Ради ми визначили порядок розгляду цього питання.  Це,  на жаль, відхилення від Регламенту, але тоді вже не можна  зараз  посилатися  на  Регламент  і вимагати дотримання тих норм,  які там записані.  І  тому  Марченко  не  має  права  цього вимагати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Петренко. Будь ласка.

 

     ПЕТРЕНКО Д.Д.,  народний депутат України (виборчий округ 107, Луганська область).  Я по процедуре хочу  сказать  следующее.  Нас сегодня  пытаются упрекать политические силы,  которые находятся в этом зале,  и прежде  всего  фракция  НДП.  В  кулуарах  уже  идут разговоры,  что  Верховный  Совет  ничем  не занимается и не может работать,  пока не будет избран Председатель.  Однако у  нас  есть временный  Президиум  и  мы  должны  работать четко по Регламенту. Сегодняшний вопрос эти же политические силы хотят смазать, увести, сделать,  как  всегда,  подачку шахтерам,  не разобравшись в корне этого вопроса.

 

     Поэтому я   настаиваю   на   обсуждении    данного    проекта постановления,  на обсуждении выступления Анатолия Константиновича и на том,  чтобы каждая фракция имела возможность  высказать  свое мнение по этому вопросу. Я настаиваю на продолжении обсуждения.

 

 

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні народні депутати! Оскільки фракції наполягають  і  це  питання  дійсно   не   врегульоване,   давайте проголосуємо.

 

     Прошу проголосувати,  щоб надати слово депутатам від фракцій, які записані (від фракції комуністів,  від  фракції  зелених,  від фракції Прогресивної соціалістичної партії і від фракції Народного руху), і на цьому припинити обговорення.

 

     Ставлю на голосування. Будь ласка, голосуйте.

 

     "За" - 171.

 

     Слово від  фракції  комуністів  має  депутат  Петренко.  Будь ласка.

 

     ПЕТРЕНКО Д.Д.   Уважаемые   коллеги!  Обсуждая  в  этом  зале шахтерский вопрос,  мы всегда  наталкиваемся  на  ту  политическую силу,  которая  выступает  за разрушение экономического потенциала Украины.  И это не случайно,  в чем можно  легко  убедиться,  если поднять  знаменитую  книгу,  "великий"  труд,  называемый  "Шляхом радикальних реформ".  Там ни разу не употребляются слова "угольная промышленность".

 

     Мы, Верховный   Совет,   все  время  пытаемся  задать  вопрос правительству,  почему оно не работает по угольной промышленности, а   правительство   делает   вид,  что  мешает  работать  угольной промышленности Верховный Совет,  и  все  время  переводит  стрелки вниз,  мол, генеральные директора, директора шахт сами виноваты. И рабочие, потому что бастуют.

 

     Не в  этом  дело!  Это  стратегическая  политика,   повторяю, направленная на уничтожение энергетики Украины в пользу Польши,  в пользу Международного валютного фонда.  Если мы это  не  осознаем, Украина  как  государство  независимое,  энергетическое  не  будет существовать. Кому это выгодно, всем понятно.

 

     Поэтому сегодня мы должны принимать политическое  решение,  и прежде всего о том,  что угольную промышленность нужно выводить из кризиса.

 

     Вчера мы  приняли   решение   о   том,   что   здесь   должен присутствовать  Премьерминистр.  Почему  нет Премьер-министра?  По УТ-1 показывают,  где он находится. Почему его сегодня нет в зале? Телевидение  показало,  что  он  присутствовал  на футболе,  когда происходят массовые волнения во всех регионах.

 

     Здесь нам  Анатолий  Константинович  сказал,   что   началось улучшение положения в угольной промышленности.  Да, те показатели, которые он назвал, говорят о том, что началось. Но не сказано, что износ основных фондов - 60 процентов, нет средств на охрану труда. Не сказано,  что на каждую добытую тонну в  4,5  раза  увеличилась смертность.  Это  все  последствия  недальновидной  стратегической политики,  по которой мы сегодня работаем,  в которую  нас  втянул Международный валютный фонд.

 

     Поэтому мы,  фракция  коммунистов,  обратились к шахтерам.  В нашем обращении говорится, что не нужно бояться мирового капитала, Международного   валютного  фонда  и  четко  определить:  угольной промышленности    сегодня    нужна    государственная     дотация, государственный  заказ и независимая энергетика.  Без решения этих вопросов мы не сдвинемся с мертвой точки.

 

     И последнее.  Президент издал указ об  упорядочении  бюджета, сокращении  расходов.  Так  вот,  что бы нам сегодня ни докладывал Кабинет Министров,  но по этому указу первое,  что сокращается,  - расходы   на  капитальное  строительство  шахт,  идущие  отдельной строкой в бюджете.  Это "забота" правительства о развитии шахт! Мы дошли до того, что в независимой Украине, самой независимой, уже 2 года не можем сдать в эксплуатацию две шахты,  готовность  которых 95-99 процентов.

 

     Не решив  эти вопросы политическим путем,  мы не сможем выйти из кризиса.  Я предлагаю поддержать данный  проект  постановления, который готовила группа депутатов. Он хотя и краткий по изложению, но очень емкий по смыслу.  Его нужно поддержать. А самое главное - осуществить контроль. Голосовать предлагаю только поименно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу дотримуватися регламенту.

 

     Слово має  депутат  Самойленко  від  фракції зелених.  За ним виступатиме депутат Вітренко.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.,  народний депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ). Шановні депутати! Я хотів би,  аналізуючи проект постанови, який нам запропонували, сказати, що тут лише 10 відсотків того, що треба було б сюди записати. Лише 10 відсотків!  Лише поверхово ми зачепили ту проблему,  яка стоїть перед Україною.

 

     Коротеньке обгрунтування.  Ми  знаємо,  що  на  48  відсотків скоротилися обсяги видобутку вугілля.  А людей, зайнятих у галузі, залишилося  стільки,  скільки  й було.  Проблема є?  Є.  Ми з вами знаємо, що кожного ранку чи увечері вмикаєш телевізор і бачиш одне і те ж:  загибель,  загибель,  загибель шахтарів.  І безпорадність держави.

 

     Як тільки підходить  зима,  ми  всі  згадуємо  про  Донбас  і запитуємо,  чи  є  вугілля?  Буде  електроенергія  -  буде тепло в квартирах.  Ніхто з нас тоді не думає,  що треба піднімати  ядерну енергетику  і  подати  ту  радіоактивну  водичку  в  батареї наших будинків. Ми всі думаємо про вугілля.

 

     Кожна держава починається з енергозабезпечення.  Так,  важко. Нам сказали сьогодні, що дотація - 24 гривні на кожну тонну. Можна сказати:  лише 24 гривні. Що треба зробити? Треба, мабуть, жорстко поставити  питання про комплексну програму,  і це якраз будуть оті 90 відсотків,  які контролювалися б,  які працювали б з  місяця  в місяць,  з  року  в рік.  І не на десятиріччя,  а на найближчі 2-3 роки. І ця комплексна програма дала б нам змогу оті збитки, які ми отримуємо від вугільної галузі,  знизити до нуля, хоча б невеличку рентабельність отримати.

 

     Коли ми говоримо про Англію,  Францію і так далі, то маємо на увазі,  що  там  надзвичайно  розвинуті  електронна промисловість, машинобудування,  зокрема автомобілебудування,  інші  галузі,  які швидко приносять кошти, з яких можна дотувати. У нас таких галузей немає. Нам треба починати з колиски промисловості - з енергетики.

 

     Я вже говорив,  що наша держава забезпечена вугіллям  на  240 років.  Треба  думати  про  технології,  про те,  як видобувати це вугілля,  як його використовувати.  І,  звичайно,  треба припинити добудовувати  Рівненську,  Хмельницьку  атомні  електростанції.  І треба зараз чесно й  відверто  сказати:  необхідно  добудувати  ті шахти,   які  будуть  рентабельними,  які  даватимуть  прибуток  і заробітну плату.

 

     Тому я пропоную доповнити  проект  постанови.  Ми,  звичайно, будемо  голосувати за нього.  Але його треба доповнити комплексною програмою і взяти під жорсткий контроль парламенту.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.   Слово   від    фракції    Прогресивної соціалістичної  партії  має  депутат Вітренко.  За нею виступатиме депутат Черняк.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  народний депутат України (виборчий округ 160, Сумська область). Прогрессивная социалистическая партия Украины. Я выступаю на русском  языке,  так  как  обращаюсь  прежде  всего  к шахтерским  регионам  Украины.  Их  специально  доводят сегодня до крайних форм протеста.  И болит душа  из-за  того,  что  опять,  в очередной  раз,  хотят  разыграть  шахтерскую  карту,  опять нужны политические  спекуляции  очередным  политиканам,  которым   очень хочется занять высокие места в державе.

 

     С 1991   года   я  от  имени  ученых  Украины  предупреждала: Международный валютный фонд входит  в  Украину  с  одной  целью  - уничтожить государство,  уничтожить потенциального конкурента. Как уничтожить мощное государство?  Нужно уничтожить энергетическую  и продовольственную базу.  Вот почему все острие атаки направлено на энергетику,  где  наиболее  мощный   ресурс   -   уголь.   Поэтому сознательно  затопляются  шахты,  разрушаются  угольные  бассейны, которые могут еще 300 лет обеспечивать потребности Украины.

 

     И шахтеры  до  сих  пор  не  хотят  разобраться,  почему  это происходит в Украине.

 

     Данный проект   постановления   мы   поддержим,   потому  что понимаем:  сегодня нет куска хлеба у людей, которые спускаются под землю.  Но  это  трогательное  единение  "Громады"  и коммунистов, которые делают очередной  фарс,  той  "Громады",  которая  сегодня тянет время в Верховном Совете,  предложив четыре кандидатуры!  Да за 8 часов на четыре кандидатуры можно было бы  принять  программу реструктуризации   угольной   отрасли,   можно   было  бы  принять комплексную программу!

 

     И, кстати, комплексную программу выхода из кризиса мы, ученые Академии  экономической кибернетики,  раздали всем фракциям,  а 11 мая я передала ее лично Президенту Леониду Даниловичу Кучме.

 

     А деньги для решения проблем угольщиков нужно находить  не  в бюджете,  который разворовывают,  а введя индексацию тех кредитов, которые были взяты в коммерческих банках в  1992-1993  годах.  Все эти люди на поверхности,  они не убежали из Украины,  хотя счета у них за границей. Именно эти люди потом и раскрутили инфляцию.

 

     Нужно вводить  индексацию,  возвращать  взятые  беспроцентные кредиты.  И  деньги  из  этого  специального  фонда  направлять на решение вопросов не только угольщиков,  но и голодающих  учителей, крестьян,  которые  не  могут  засеять  поля.  А фермеры,  которые вешаются?  А железнодорожники,  которые в полуобморочном состоянии ведут поезда? Неужели не понятно, что это общая проблема?

 

     Поэтому я  предлагаю  как  можно  более  интенсивно и разумно заканчивать выборы Председателя Верховного Совета, пусть тот, кого изберут,  принимает  на  себя  ответственность  за положение дел в стране;  принимать в этом Верховном Совете программу  деятельности правительства, выводить Украину из кризиса.

 

     А этот  проект  постановления  мы сейчас поддержим,  хотя,  я убеждена, постановление ничего радикально не изменит (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Слово має депутат  Черняк  від  фракції Народного руху України.

 

     ЧЕРНЯК В.К.,  народний  депутат  України (виборчий округ 153, Рівненська область). Шановні депутати! Шановні шахтарі і, зокрема, ті  5  тисяч  шахтарів,  які  лежать на площі в Дніпропетровську і вимагають виконання  своїх  вимог,  до  яких  учора  їздив  перший віце-прем'єр-міністр з приводу проблем,  яких він не розв'язав, і, мабуть, не міг розв'язати!

 

     До речі,  у  Дніпропетровську  розповсюджено   листівку,   що Народний  рух  України виступає проти постановки і вирішення цього питання Верховною Радою.  Це не відповідає дійсності,  це  брехня! Учора  наша  фракція підтримала внесення цього питання на розгляд! Сьогодні наша фракція голосуватиме за цей  проект  постанови,  але без  почуття  особливого задоволення,  тому що дійсно ця постанова паліативна,  вона не забезпечить радикального вирішення  проблеми. Це  -  пожежні  заходи,  це  спроба  спрямувати  кошти із бюджету, проштовхнути кошти із бюджету,  половина з яких піде в тінь,  і ми це прекрасно розуміємо.  Але ми розуміємо і те становище,  в якому перебувають шахтарі,  і, повторюю, будемо голосувати за цей проект постанови.

 

     Наша принципова   позиція   полягає   в   тому,  що  потрібна комплексна   програма   реформування    і    розвитку    вугільної промисловості.  Це  -  основне  питання.  Ми  повинні вимагати від уряду,  щоб він мав саме  таку  комплексну  програму  і  практично втілював її в життя. І це буде радикальним вирішенням проблеми.

 

     Уряд такої програми,  на жаль,  не має (Шум у залі).  Вона є, але вона практично не втілюється,  не реалізується практично.  Нам потрібна    програма,    яка   передбачала   б   реструктуризацію, приватизацію,  подолання   технологічної   відсталості   вугільної промисловості, підвищення ефективності вугільної промисловості.

 

     Потрібно реформувати  суміжні  галузі,  всю  нашу  економіку, подолати  платіжну  кризу,  щоб  були  обігові  кошти  для  оплати продукції    вугільних   шахт.   Потрібна   реформа   комунального господарства.   Словом,   потрібен   комплексний   підхід,   тобто реалізація цієї програми і тих програм, які пов'язані з нею.

 

     Завершуючи, я   повинен  сказати,  що  якраз  членом  фракції Народного  руху  України  академіком  Юхновським  і  його   групою розроблена  і  запропонована  така  програма  розвитку,  і фракція Народного руху України пропонує  урядові  конкретну  програму  для того,  щоб її практично втілювати, але для цього потрібні бажання, вміння і політична воля.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні народні  депутати!  Ми  завершили обговорення цього питання.

 

     Заключне слово  надається  Анатолію Костянтиновичу.  До трьох хвилин. Будь ласка.

 

     ГОЛУБЧЕНКО А.К.  Дякую.  Я хотів би сказати,  що ваші виступи відображають   те,   що  практично  відбувається.  У  них  ще  раз підкреслено головне:  неможливо за рахунок підняття однієї  галузі вийти  з  кризи в цілому по народному господарству,  це комплексна проблема,  яка потребує вирішення.  Я думаю,  що та програма,  яка буде внесена урядом,  обговорена і прийнята Верховною Радою, якраз і забезпечуватиме такий підхід.

 

     А стосовно  цього  проекту  постанови   в   мене   є   кілька пропозицій.  У  пункті 1 записано:  "З метою погашення в поточному році заборгованості..." Я хочу сказати,  що погасити 2,2  мільярда гривень  заборгованості  з  виплатою  повністю поточної заробітної плати практично неможливо. Тому прошу записати: "З метою зменшення заборгованості  в  поточному  році..." і далі за текстом.  Треба в бюджеті на 1999 рік передбачити кошти на цю мету,  а  виходити  на повне погашення і нормальну роботу галузі - в 1998 і 1999 роках.

 

     І щодо пункту 4. Тут записано, щоб у місячний термін провести суцільну перевірку товарно-грошових операцій з  вугіллям  на  всіх підприємствах.  Це,  на мій погляд, неможливо, це буде поверхово і нічого не дасть.  Тому я просив би встановити термін не місяць,  а хоча б один квартал. Тоді можна буде здійснити таку перевірку і за результатами її зробити доповідь для того,  щоб  зрозуміти,  що  ж відбувається.  І треба перевірити не тільки тих,  хто видобуває, і не тільки тих,  хто отримує,  а ще й тих,  хто стоїть  посередині. Треба провести комплексну,  повну перевірку, а для цього записаний у проекті термін, на мій погляд, малий.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Є пропозиція  народних депутатів,  які  працювали  над  цим  проектом  разом  з Кабінетом Міністрів відповідно до нашого вчорашнього рішення,  а також  ряду фракцій,  які  підтримують цей проект постанови,  - Комуністичної, блоку Соціалістичної і  Селянської  партій,  Народно-демократичної партії голосувати поіменно.

 

     Я ставлю цю пропозицію на голосування.

 

     "За" - 282.

 

     Спасибі. Рішення приймається,  голосування цього проекту буде поіменним.

 

     Шановні народні депутати...  (Шум у залі). Я зараз зроблю все відповідно до Регламенту.

 

     Є пропозиція  прийняти проект,  який вам роздано,  за основу. Але перш ніж голосувати,  просив би вас звернути увагу на  те,  що від  юридичного  управління  Секретаріату надійшло дві стилістичні поправки. Можливо, ми з ними погодимося.

 

     Я прошу взяти проект  постанови.  Пункт  2.  Останнє  речення пропонується викласти в такій редакції:  "Підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України до 1 червня  1998  року  пропозиції щодо внесення відповідних змін до законодавчих актів України".  Це не міняє суті цього пункту, але юридично правильніше.

 

     I друга поправка.  У  пункті  5,  де  йдеться  про  доручення органам    прокуратури,    пропонується   записати:   "Генеральній прокуратурі",  а вона вже визначить конкретно,  яким саме  органам прокуратури.

 

     I після   слів   "Генеральній   прокуратурі"   написати:  "та Рахунковій палаті", оскільки це її функції (Шум у залі).

 

     Я сказав "до 1 червня"? До 1 липня, я вибачаюсь.

 

     Проект постанови  із  зачитаними   стилістичними   поправками ставиться на голосування за основу. Голосування поіменне.

 

     "За" - 330.

 

     Рішення прийнято.

 

     Шановні народні  депутати!  Вам роздано поправки.  Гадаю,  ви погодитеся  голосувати  лише  їх.  З  голосу  жодної  поправки  ми голосувати не будемо, тому що так можна багато чого наголосувати.

 

     Депутат Моісеєнко  просив  зачитати  його  окрему  думку щодо цього проекту.

 

     "Окрема думка народного депутата України  Моісеєнка  відносно проекту  Постанови  Верховної Ради України про інформацію Кабінету Міністрів  України  про  критичний  стан  вугільної  промисловості України.

 

     Проект постанови прошу доповнити пунктом наступного змісту:

 

     До 12  червня  1998  року на засіданні Верховної Ради України заслухати звіт голови Податкової адміністрації  України  про  стан особистих  прибутків та видатків керівників вугільних підприємств, установ та організацій усіх форм власності,  вугільної  галузі  та членів  їх  сімей,  в  якому  передбачити  аналіз  правдивості  та законності декларацій  про  особисті  прибутки  вказаних  у  назві осіб".

 

     Ця поправка   ставиться   на   поіменне   голосування.  Прошу визначитися відносно поправки депутата Моісеєнка.

 

     "За" - 322.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     Поправка депутата  Павловського  до  проекту  постанови   про інформацію   Кабінету   Міністрів.   Пунктом  сьомим  пропонується записати:  "Кабінету Міністрів України  до  1  вересня  1998  року розробити  власними  силами,  без  залучення  іноземних експертів, консультантів,  законопроект  про  засади  комплексного   розвитку вугільної промисловості України на поточний період та до 2050 року і представити для розгляду у Верховну Раду України".

 

     Голосуємо. Прошу визначитись. Iде голосування.

 

     "За" - 247.

 

     Рішення прийнято.

 

     I доповнення.  Проект вноситься народними депутатами  України від  фракції "Громада":  "Зобов'язати Кабінет Міністрів України до 28  травня  1998  року  провести  розрахунки   по   заборгованості заробітної  плати  - на 50 відсотків,  до 15 червня 1998 року - на 100   відсотків.   Персональну   відповідальність   покласти    на Прем'єрміністра України Пустовойтенка".

 

     Анатолію Костянтиновичу,  будь  ласка.  Це  те  питання,  яке потребує відповідних фінансово-економічних розрахунків.

 

     ГОЛУБЧЕНКО А.К.  Я хотів би  сказати,  що  погасити  повністю заборгованість  по  заробітній  платі у такі терміни неможливо.  Я просто назву декілька цифр.  Щомісячний фонд споживання  вугільної промисловості становить 210 мільйонів гривень. 2,2 мільярда - така на сьогодні заборгованість.  Отже,  треба за один місяць виплатити 1,1  мільярда  в  рахунок заборгованості і 210 мільйонів у рахунок фонду споживання - всього 1 мільярд 310 мільйонів гривень.  Гадаю, ви  розумієте,  що таких коштів держава не має.  Наступного місяця знову  довелося  б  знайти  1  мільярд  100  мільйонів  і  ще  210 мільйонів.  А  всього  за  два місяці довелося б виплатити майже 3 мільярди гривень.  Якщо хтось знає,  де можна взяти такі кошти, то тільки  після того,  як ми тут визначимося,  де візьмемо ці кошти, можна таку пропозицію голосувати.

 

     Тому я хотів би до вас звернутися:  не треба цього робити! Це завдання наперед поставлено таким чином, що виконаним воно бути не може.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Від  фракції  "Громада"  слово  надається авторові пропозиції, і будемо голосувати.

 

     Будь ласка, Павле Iвановичу.

 

     ЛАЗАРЕНКО П.I.,  народний депутат України (виборчий округ 40, Дніпропетровська область).  Шановні  колеги!  Шановні  шахтарі!  Я розумію, наскільки складно буде проголосувати, а потім виконати це рішення.  Але  давайте  згадаємо  підготовчий  період  до  виборів Верховної  Ради.  Тоді,  18 лютого,  було запозичено 700 мільйонів німецьких марок під катастрофічні для країни 18,2 відсотка річних. Тоді кошти знайшлись і таке запозичення було зроблено.

 

     Тому я   прошу  провести  голосування  в  поіменному  режимі. Реальний механізм,  можливий.  Давайте поставимо  на  голосування. Знайдуть можливість запозичити і в Національного банку,  і в інших банків для позитивного вирішення цього питання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  З  процедури  слово  надається   депутату Гуренку.

 

     ГУРЕНКО С.I.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).   Комуністична   партія України.   Анатолію   Костянтиновичу,  у  мене  до  вас  конкретне запитання.  У який термін ви як перший  заступник  голови  Кабміну передбачаєте   погасити   борг   шахтарям?   Будь  ласка,  назвіть конкретний термін.

 

     ГОЛУБЧЕНКО А.К.  Насамперед   треба   виходити   з   реальних надходжень,  які має держава. І треба вжити заходів щодо зменшення частки бартеру і щодо надходження коштів.

 

     Але з урахуванням бюджетних можливостей,  з урахуванням того, що відвантажено, і збитковості вугільної галузі в цьому році можна тільки погасити  заборгованість  за  цей  рік,  яка  становить  на сьогодні  247 мільйонів,  і виплатити поточну зарплату.  Якщо ми в бюджеті  на  1999  рік  передбачимо   окремим   рядком   погашення заборгованості  шахтарям  в обсязі,  який залишиться (1,8 мільярда гривень),  то в 1999 році це завдання  можливо  виконати.  Але  це питання  уряд сам не вирішить,  це можна вирішувати тільки тут при формуванні бюджету на 1999 рік.  Іншого  шляху  в  нас  немає,  на превеликий жаль.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Шановні  народні  депутати!  У  проекті постанови,  підготовленому Кабінетом Міністрів і  групою  народних депутатів,  я  просто  хотів би звернути вашу увагу,  в пункті 1 і пункті 3 про цю проблему говориться. Подивіться ще пункт 1 і пункт 3.

 

     Ставиться на  голосування  поправка  фракції  "Громада".  Іде голосування.

 

     "За" - 203.

 

     Рішення не прийнято. Прошу висвітлити по фракціях.

 

     Комуністи: за - 111 із 119, Народнодемократична партія - 4 із 64,  Народний рух України - 1 із 42, фракція "Громада" - 36 із 40, блок  Соціалістичної   і   Селянської   партій   -   27   із   32, Соціал-демократична партія (об'єднана) - 4 із 23,  фракція зелених

- 0 з 23,  прогресивні соціалісти - 13 із 16, позафракційні - 7 із 18.

 

     Дякую.

 

     Ставиться на  голосування  проект  постанови в цілому.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 361.

 

     Дякую. Рішення  прийнято.  Голосування  було   в   поіменному режимі.

 

     Перш ніж закінчити розгляд цього питання, я хотів би, шановні народні депутати, оскільки прозвучало звинувачення, нагадати вам з приводу  вчорашньої  пропозиції депутата Петренка щодо присутності Прем'єр-міністра,  що було проголосовано.  Я  зачитую  стенограму: "Головуючий. Уряд просить завтра о 10

 

 годині поставити  на  розгляд  проект   постанови.   Проект   буде розповсюджений  серед  депутатів.  І ми зможемо прийняти конкретне рішення".  За цю пропозицію проголосувало 267 депутатів.  Уряд  із групою депутатів виконав це доручення.

 

     Депутат Петренко вніс пропозицію,  щоб під час розгляду цього питання обов'язково був присутній  Прем'єр-міністр  Пустовойтенко. Головуючий  поставив  пропозицію  на голосування в такій редакції: "Шановні колеги,  обговорення  завершено.  Була  одна  пропозиція, дозвольте її сформулювати. По-перше, давайте зійдемося на тому, що надамо право уряду визначитися, хто доповідатиме. Можливо, це буде перший   віце-прем'єр,   можливо,   інший,  -  хто  краще  володіє питанням".  За  таку   пропозицію   проголосували   216   народних депутатів. Дякую.

 

     Таким чином,  ми  завершили  розгляд цього питання.  Є багато запитань з приводу того,  яке рішення ми прийняли,  тому просив би якомога швидше надрукувати його й розповсюдити.

 

     Анатолію Костянтиновичу, будь ласка.

 

     ГОЛУБЧЕНКО А.К.  Прошу вибачити, але я вносив дві пропозиції, їх не проголосували. Щодо пункту 4 - про подовження терміну і щодо пункту   1   -   записати   не  про  погашення,  а  про  зменшення заборгованості. Це дуже суттєво (Шум у залі). Ми не встигнемо. Я ж кажу, подумайте самі. Якщо не перевіряти як слід - тоді за місяць. Якщо як слід - треба квартал.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Моісеєнку як  першому  в списку робочої групи. Будь ласка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.   Фракция   коммунистов   Украины.   Уважаемые коллеги!  Предложение,  о котором сейчас говорил уважаемый  первый вице-премьер-министр,  мы  обсуждали  вчера  на  заседании рабочей группы.  Тогда специалисты высказали мнение, что нормативное время сплошной  проверки  предприятия  составляет  30  дней.  Но это - в обычном режиме работы.  А в режиме,  когда люди сидят на площадях, работать в обычном режиме, наверное, "недоцільно".

 

     И тогда   мы   поставили   вопрос   перед   присутствовавшими представителями Кабинета Министров,  что,  наверное,  рабочий день проверяющих  должен быть не 3-4 часа (тут многие бизнесмены знают, сколько работают наши проверяющие),  а часиков 14- 12,  точно так, как сидят вот там люди и ждут, пока они получат зарплату. И на том заседании  рабочей   группы   представители   Кабинета   Министров согласились,   что  статус  государственного  служащего  позволяет поднапрячься немножко больше и сократить срок проверки с 30 до  15 дней. И в этом мы нашли, так сказать, консенсус.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Анатолію Костянтиновичу,  я прошу вас,  сформулюйте ще раз ці дві поправки. Будь ласка.

 

     ГОЛУБЧЕНКО А.К.  Стосовно пункту  1:  "З  метою  зменшення  в поточному  році  заборгованості  по заробітній платі та соціальних виплатах..." і далі за текстом.

 

     І стосовно пункту 4:  "Доручити Кабінету Міністрів, Державній податковій  адміністрації у тримісячний термін..." Я поясню,  чому так  пропоную  записати.  Я   з   вами   згоден,   що   якщо   так працюватимуть...  Але я ще раз кажу,  що кількість цих підприємств повинна бути збільшена.  Перевірка повинна стосуватися  не  тільки тих,  хто споживає, а й тих, хто, так би мовити, посередині. Цього часу не вистачить на перевірку!  Ваше право - як ви  проголосуєте, так і буде,  але на якості це обов'язково позначиться. От що я вам хотів сказати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати,  давайте  ми  ці  дві поправки ще раз проголосуємо.

 

     "З метою  зменшення..."  - так пропонується записати в пункті 1. Визначтеся голосуванням.

 

     Ставлю на голосування. Голосування поіменне.

 

     "За" - 92.

 

     Спасибі. І стосовно того,  щоб був не місячний, а тримісячний термін для перевірки. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 130.

 

     Спасибі. Розгляд цього питання порядку денного закінчено.

 

     --------------

 

     Шановні народні  депутати!  Переходимо до питання про обрання Голови  Верховної  Ради.  Я  хочу  порадитися  з  вами  з  приводу процедури.  Нагадаю,  що  ми  затвердили час для обговорення - дві години.  Відповідно  до  Регламенту  відбувся   запис.   Я   прошу висвітлити  на табло список депутатів,  які записалися на виступ в обговоренні питання про обрання Голови Верховної Ради.

 

     Шановні народні депутати!  Вносилися різні  пропозиції,  вони обговорювалися сьогодні на засіданні Президії. Є різні точки зору, зокрема,  надати слово від фракцій - по два  чоловіка  -  та  двом позафракційним  депутатам і цим обмежитися.  Але щоб розглянути це питання,  ми  повинні  відповідно  до  Регламенту  скасувати  наше попереднє рішення щодо двох годин на обговорення. Тому я ставлю на голосування пропозицію повернутися до цього питання й  визначитися з процедурою його розгляду.

 

     "За" - 220.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Шановні народні   депутати,  оскільки  згідно  з  Регламентом фракції мають право на гарантований виступ свого представника,  ми надамо слово від фракцій.

 

     Переходимо до обговорення. Слово має депутат Сирота.

 

     СИРОТА М.Д.,  народний  депутат  України (виборчий округ 200, Черкаська область).  Шановні народні депутати!  Шановна  Президіє! Минули  два  тижні  пленарних засідань.  Що ми за цей час зробили? Прийняли рішення про затвердження комітетів, допустивши косметичні зміни  назв,  і  прийняли  спірне рішення про зміни до Регламенту, причому Секретаріат нам цього рішення не видав, мотивувавши: "Його немає,  бо  немає  кому підписувати".  Таким чином,  гордитися нам нічим.

 

     Кажуть, що   нинішня   Верховна    Рада    набагато    більше структурована,  ніж  попередня.  Нагадаю,  що  попередня,  не така структурована Верховна Рада,  почавши  роботу  11  травня,  до  18 травня  обрала  Голову  Верховної Ради.  Наша,  структурована,  за десять днів з початку роботи не обрала Голови,  і,  судячи з того, що сьогодні нам пропонують чотири фракції, це буде не так скоро.

 

     У чому тут проблема?  Очевидно,  в тому,  що структуризація в нас є поки що тільки з  лівого  боку.  Адже  тільки  ліві  фракції висунули одного кандидата на посаду Голови Верховної Ради.

 

     Не зовсім  зрозуміла  позиція чотирьох фракцій,  які спочатку висунули  із  своїх  рядів  п'ять  чоловік,  а  тепер   пропонують голосувати пакетом. Це нелогічно. Значно логічніше було б, якби ці чотири фракції, які пропонують голосувати пакетом, висунули одного реального  кандидата.  Тоді було б два реальних кандидати і був би розклад:  у лівих є 200 голосів,  і в цих чотирьох фракцій  є  200 голосів.  Але  тоді б рішення залежало від 30 позафракційних,  які плутаються в  поважних  людей  під  ногами.  Зрозуміло,  що  цього допустити не можна.

 

     Є ще  одне.  Ми  вже  один  раз  познущалися над Регламентом, можливо (є така думка),  варто внести зміну до  норми  Регламенту, якою передбачено,  що вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяли участь дві третини від фактичної кількості  депутатів. Цю зміну можна внести, але знову ж таки: 200 голосів з лівого боку і 200 голосів з іншого боку,  рішення може залежати  виключно  від позафракційних депутатів.

 

     Як же вийти з того становища,  в якому ми сьогодні опинилися? Ми витратили 14 годин на виступи кандидатів й запитання  депутатів і  не  прийшли  поки  що до жодного рішення.  Щоб зберегти обличчя Верховної  Ради  перед  нашими  виборцями,  можна  погодитися   на пропозицію чотирьох фракцій голосувати пакетом.  Але формувати цей пакет - Голова,  Перший заступник  і  заступник  треба  з  тих  14 кандидатур,  які  вже  були  висунуті.  Ми  почули  їхні програми, поставили запитання.

 

     Пропозиція депутатського об'єднання "Реформи -  Центр"  така: Голова  Верховної  Ради - Зорислава Ромовська,  Перший заступник - Петро Симоненко і заступник - Валерій Череп.

 

     Шановні колеги!  Зрозуміло,  що  питання  вирішуватимуть   не позафракційні.  У народі кажуть: щоб справедливо розділити буханку хліба між двома  ворогами,  треба  одному  дати  її  розрізати,  а другому залишити право вибору.  Варто було б,  щоб усі депутатські фракції висунули такий пакет. Але бажано, щоб ліві у своєму пакеті висунули  на  посаду  Голови  одного  з  претендентів від чотирьох фракцій,  які сьогодні зробили заяву, а ці чотири фракції у своєму пакеті - представника лівих.

 

     Депутатське об'єднання  "Реформи  -  Центр"  пропонує зробити годинну перерву після цього  обговорення,  потім  висунути  пакети (бажано,  щоб  був один пакет від лівих,  один пакет - від правих, один - від центристів і один - від позафракційних) і поставити  їх на рейтингове голосування.  Пакет, який набрав би більший рейтинг, міг би бути внесений у бюлетені й проголосований.  Адже політика - це не диктат сильного, а майстерність компромісу.

 

     Пропоную поставити нашу пропозицію на голосування.

 

     І ще  одне.  У нас у вівторок планується робота в комітетах і фракціях.  Комітети не сформовані, фракціям нічого робити, поки не обраний  Голова  Верховної Ради.  Тому я пропоную проголосувати за те, щоб у вівторок провести пленарне засідання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Я  хочу  поінформувати вас, що ми надаємо слово одному депутатові за списком і одному від фракції.  Чергуємо,  щоб представники усіх фракцій мали можливість виступити.

 

     Слово має  депутат  Осташ.  За ним від фракції Народного руху України Іван Заєць.

 

     ОСТАШ І.І.,  народний депутат України  (виборчий  округ  126, Львівська  область).  Депутатське  об'єднання  "Реформи  - Центр". Шановні колеги народні депутати!  Шановна Президіє!  Останні  роки справді стали роками падіння авторитету парламентаризму в Україні. У стінах, де верховенство права й повага до закону повинні правити бал,  постійно порушувалася Конституція. Для кожного парламентарія святим постулатом має бути повага  до  Основного  Закону  України. Однак  ми  постійно бачили тут порушення Конституції,  неповагу до конституційної символіки,  державної мови. Ми бачили, як так звані багатоверстатники або парламентські "піаністи" постійно голосували чужими картками.

 

     У Конституції України записано,  що  кожний  депутат  голосує особисто.  І ми всі,  мабуть,  під час цієї виборчої кампанії чули нарікання на так зване  багатоверстатництво.  До  речі,  зараз  ми знову  бачимо  спроби  "піаністів",  бо  на сьогодні ще залишилася технічна можливість голосувати картками сусідів. Тому я вважаю, що треба дати доручення і цю технологічну недоробку усунути.

 

     У стінах  парламенту  ми  повинні  ініціювати адміністративну реформу в Україні і стати її активними  провідниками.  Ми  повинні ініціювати  значне  скорочення  кількості  чиновників  у державі і домогтися, зважаючи на Конституцію, щоб Президент України підписав Закон   про  Кабінет  Міністрів,  який  реально  дав  би  підстави розпочати в Україні адміністративну реформу.  Бо Конституцію треба поважати.  До  речі,  в  державному  архіві  США у Вашингтоні люди вистоюють дуже довгу чергу тільки для того,  щоб побачити оригінал Конституції США.

 

     Зараз нам  треба  відвойовувати  авторитет депутата Верховної Ради.  Саме з поваги до місії народних депутатів,  для  з'ясування того,   що   діється  в  нашій  державі,  треба  негайно  створити парламентську комісію для  розслідування  вбивства  нашого  колеги Вадима Гетьмана.

 

     На жаль,  перші  кроки нової Верховної Ради почалися зі спроб порушення Основного Закону - Конституції.  Ми стали свідками того, як  працює  так  званий  принцип  політичної доцільності,  коли на догоду певним партійним, політичним силам порушуються Конституція, закони,  ущемлено  права  безпартійних і позафракційних депутатів, які у важкій боротьбі вибороли мандат у  мажоритарних  округах.  І тепер  ці  депутати,  за  якими  стоять  понад 170 тисяч виборців, фактично позбавлені права на  рівних  відстоювати  інтереси  своїх конкретних  виборців з їхніми болями і проблемами - катастрофічним становищем  із  виплатою  пенсій,   зарплат   учителям,   медикам, руйнівною політикою уряду стосовно підприємців, вбивчими цінами на комунальні послуги та газ.

 

     Досить часто  депутати  Верховної  Ради  стають   заручниками політичних  ігор  кількох  політичних  інтриганів,  яким найбільше подобаються слова "розпуск", "імпічмент", які маніпулюють тисячами страйкарів   задля  власного  політичного  капіталу.  А  вибори  в мажоритарних округах засвідчили,  що люди  голосували  не  так  за членів  партій  чи  блоків,  а  за особистості,  здатні радикально поліпшити економічний стан держави,  подбати про  добробут  людей, реально боротися з корупцією,  здатні радикально змінити податкову систему, сприяти розвитку власного товаровиробництва.

 

     Натомість ми зараз змушені спостерігати,  як діють нові укази Президента,  пов'язані з так званою податковою заставою майна чи з автоматичним списанням коштів банками з рахунків клієнтів.  Так  і кортить запитати: де ж усе-таки апробуються такі документи? Бажано було б, щоб кожен податковий закон чи указ, чи нормативний акт усе ж таки проходили таку апробацію,  ну,  скажімо, хоча б десь там на звірофермах.

 

     На наш погляд,  зважаючи на певний  баланс  сил,  на  те,  що реальної  переваги  в парламенті жодна політична сила не має,  нам потрібен  спікер  -  парламентський  професіонал.  Не  сірий,   не червоний, не білий, а серйозний професіонал.

 

     Тому в душі ми підтримуємо ідею заборони для Голови Верховної Ради балотуватися в Президенти,  хоча й  розуміємо,  що  практично здійснити це неможливо.

 

     Ще одне  рішення,  яке  нам  треба  буде прийняти:  припинити трансляцію роботи Верховної  Ради  за  півроку  до  президентських виборів,  щоб  ми,  а  разом із нами й весь український народ,  не стали заручниками президентської кампанії,  перетворивши парламент у трамплін для президентських виборів чи в клуб популістів.

 

     Депутатське об'єднання  "РеформиЦентр" вважає,  що на вершині парламентської тріади має бути депутатцентрист.  Якщо це буде член партії,  то,  зважаючи  на  те,  що  немає  в  парламенті переваги партійних фракцій чи блоків, він повинен припинити своє членство в партії.

 

     Депутатське об'єднання  "РеформиЦентр",  вітаючи всіх із Днем матері,  який  ми  недавно   святкували,   підтримує   кандидатуру Зорислави Ромовської.

 

     Шановні колеги!  Ми  зараз спостерігаємо повзучий болгарський варіант в Україні. Настав час це зупинити.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово  має  депутат  Заєць  від   фракції Народного  руху  України.  За ним - депутат Стецьків.  Потім - від фракції комуністів.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановні народні депутати! Ми прослухали виступи 14 кандидатів  на  посаду  Голови  Верховної Ради   України.  Позиції  політичних  сил  у  парламенті  гранично окреслилися.  У кожному виступі містяться цікаві думки.  Але  всіх претендентів  об'єднує  те,  що  вони  не  погоджуються з існуючим станом речей.  Усі вони однаково незадоволені низькою ефективністю діяльності  Верховної  Ради  попереднього  скликання  і виконавчої влади. Але всі ці виступи далеко не рівноцінні щодо запропонованих заходів для виправлення такої небажаної для всіх нас ситуації.

 

     На думку  фракції  Народного руху України,  найпродуктивнішим був виступ  Юрія  Костенка.  І  це  цілком  закономірно,  бо  Юрій Іванович  є  політиком  нової  генерації.  Він  має великий досвід парламентської діяльності, роботи в уряді України. Його ім'я знане серед серйозних і поважних політичних кіл Заходу. Його кандидатура обговорювалася на посаду генерального директора МАГАТЕ.

 

     Юрій Костенко   справедливо   привернув   нашу    увагу    до необхідності  глибокого реформування в першу чергу самої Верховної Ради, всіх її органів. Через надмірну політичну заангажованість та заполітизованість попереднього Голови - Олександра Мороза Верховна Рада   фактично   втратила   свої   позиції   ефективного   органу законодавчої влади.  Наш парламент не зміг реалізувати контрольної функції, зокрема стосовно виконавчої влади.

 

     Поряд із  тим  як  виконавча  влада  не  виявила  щонайменшої політичної  волі  до глибокого реформування української економіки, слід віддати належне й Верховній Раді,  яка під керівництвом лівих фактично  заблокувала на законодавчому рівні будь-які реформи.  Де ті закони,  де ті  постанови,  які  знижують  податковий  тиск  на виробників,   які  забезпечують  розвиток  дрібного  й  середнього підприємництва?

 

     Нагадаю вам  слова  Олександра  Мороза,  який   був   Головою Верховної  Ради  й  сказав:  "Доки  я буду Головою Верховної Ради, земля не буде товаром".  І він усе робив  у  Верховній  Раді,  щоб реформи на селі не було.

 

     Тому, народні  депутати,  функції  Голови Верховної Ради - це ключовий момент у реформуванні Верховної Ради.  Сьогодні політично заангажований  Голова Верховної Ради,  який до того ж є кандидатом на пост Президента України, по суті, є тореадором, який шукає бика в  особі  виконавчої  влади  й  використовує Верховну Раду у своїх вузькопартійних цілях.

 

     Уже наше   сьогоднішнє   обговорення   засвідчило    надмірну політизацію  залу  й  такий розклад політичних сил,  що коли ми не врахуємо цієї  надмірної  політизації  й  не  оберемо  керівництво Верховної Ради,  де будуть представлені всі політичні сили,  різні точки зору,  коли ми не будемо сповідувати принцип  толерантності, принцип любові до України, то в нас не буде Верховної Ради! Якщо в нас буде політично заангажований Голова Верховної Ради,  то  можна відразу  поставити  під сумнів існування самої Верховної Ради,  бо такий Голова неодмінно поведе нас не в той бік.

 

     Я добре аналізував виступ Петра Симоненка.  У ньому за такою, так  би  мовити,  обтічністю,  проглядається та сама позиція,  яку сповідували ліві в попередньому  парламенті.  Тут  говориться  про економіку з різними формами власності й одночасно заявляється,  що не буде власності на землю.  Говориться про  входження  у  світові структури  і  заперечується європейська орієнтація України.  Тобто якщо Головою буде лівий,  ніколи порядку в цій Верховній  Раді  не буде. Це треба розуміти.

 

     І щодо почервоніння планети.  Справді,  планета червоніє, але червоніє від сорому.  У Верховній Раді попереднього скликання саме Петро  Симоненко  від імені комуністів виступав проти контракту на поставки танків у  Пакистан,  тобто  проти  захисту  національного виробника  й  створення робочих місць на наших підприємствах!  Тут так  само  виступали  проти  кредитів  на  житлове  будівництво  в Харкові,  Одесі і Львові. Отака позиція буде сповідуватися в цьому залі,  якщо ми не вийдемо на голосування пакетом  і  не  сформуємо таке керівництво,  яке буде врівноважувати всі ці сили.  Стаття 88 Конституції дає нам можливість це зробити.  Тому  я  закликаю  вас проявити мудрість і погодитися на голосування пакетом.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати!  Я  обіцяв  оголосити депутатський  запит  перед  перервою,  тому  дозвольте   мені   як головуючому виконати цю обіцянку.

 

     Депутатський запит Прем'єр-міністру України Пустовойтенку.

 

     "Сьогодні в  державі  склалася  критична  ситуація з виплатою заробітної плати,  пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, з приводу   чого  Верховна  Рада  України  чотирнадцятого  скликання прийняла відповідну постанову.

 

     У державі  відбуваються  масові  страйки  шахтарів,  учителів загальноосвітніх   шкіл,   трудівників   інших  галузей  народного господарства.  У своїх вимогах шахтарі  в  місті  Дніпропетровську наполегливо  домагаються  зустрічі  з Прем'єр-міністром.  Депутати Верховної Ради також  запрошують  вас  прийти  в  сесійну  залу  й зробити  інформацію для депутатів і всього українського народу про критичну ситуацію, що склалася в економіці держави.

 

     У цей час ви знайшли можливість  виїхати  на  фінальний  матч Ліги чемпіонів з футболу.

 

     Будь ласка,  поясніть  нам і народу України,  за які кошти ви здійснили  свою  подорож  до  Амстердаму  і  чи  була  ця  поїздка погоджена з Президентом України".

 

     Підписали запит народні депутати Долженко, Марамзін, Білик та інші.

 

     Є прохання направити цей депутатський запит за адресою. Немає заперечень?

 

     Прошу проголосувати  пропозицію  направити депутатський запит за адресою.

 

     "За" - 219.

 

     Рішення прийнято.

 

     Оголошується перерва до 12.30.  Після  перерви  першим  слово матиме депутат Стецьків.

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     Веде засідання  член  Президії  першої  сесії  Верховної Ради України КОСТЕНКО Ю.І.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати,  прошу  зайняти  свої місця в залі. Продовжуємо засідання.

 

     Є пропозиції?  З  процедури слово надається Івану Сергійовичу Чижу. Будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ  190, Хмельницька  область).  Об'єднана  фракція  соціалістів  і  селян. Дякую,  Юрію  Івановичу.  Я   повертаю   народних   депутатів   до результатів  голосування  пропозиції  щодо  процедури  обговорення доповідей претендентів.  Пропозиція набрала 220 голосів,  і  таким чином ми її підтримали, оскільки це процедура.

 

     Ми повинні,  як  пропонувалося,  надати  слово  представникам фракцій (по два чоловіка),  надати слово позафракційним. Найбільша фракція - комуністів - погоджується з цим,  вони не претендують на пропорції. Від них теж виступатимуть тільки два представники.

 

     Я просто звертаю увагу на те,  що рішення було результативне. Машина  показала  "Рішення  не  прийнято" тому,  що було менше 226 голосів, але це процедура.

 

     Давайте працювати за цією процедурою.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Депутат Красняков. Будь ласка.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В.  Спасибо,  Юрий  Иванович.  Действительно,  мы набрали  220 голосов.  Мы все говорим о какой-то экономии времени. Четыре  фракции   -   зеленых,   Народно-демократической   партии, Социал-демократической  партии  (об единенной)  и Руха уже открыто заявили о том, что они будут бойкотировать выборы.

 

     Но посмотрите список:  там представители только этих  партий. Давайте еще раз проголосуем: выступают по два человека от фракции. На этом завершим и перейдем к голосованию кандидатов.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є інші пропозиції?

 

     Депутат Марченко. Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция Прогрессивной социалистической  партии Украины.  Уважаемые  члены Президиума!  Наша фракция обращала ваше внимание на то,  что в заседании участвуют и голосуют по  принятию государственных  решений  депутаты,  которые на то не имеют права, поскольку   не   было   решения   Центризбиркома,   не   закончено рассмотрение  в судебном порядке.  Только на основании комментария Александра Мороза эти депутаты принимали  участие  в  голосовании, что, на наш взгляд, незаконно.

 

     Фракция Прогрессивной социалистической партии обращает на это ваше  внимание  и   требует   до   голосования   пригласить   сюда председателя Центризбиркома Михаила Михайловича Рябца, заместителя Председателя  Верховного  Суда  Шевчука,  с  тем  чтобы  они   нам раз яснили, кто из этих 15 депутатов имеет право принимать участие в голосовании, тем более в выборах Председателя Верховного Совета.

 

     Я прошу до выступления этих должностных  лиц  не  ставить  на голосование вопрос о выборах Председателя Верховного Совета.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Надійшли  дві пропозиції.  Перша - надати слово представникам від фракцій (по  два  депутати).  Якщо  ви  її підтримаєте,   я   буду   керуватися  вашим  рішенням.  У  порядку надходження ставлю  на  голосування  першу  пропозицію  -  по  два виступи  від  кожної  фракції  і  один - від позафракційних.  Будь ласка, увімкніть систему "Рада".

 

     "За" - 185.

 

     Рішення прийнято. Дякую.

 

     Друга пропозиція - депутата Марченка щодо  інформації  Рябця. Робоча  Президія  звернеться  до Центрвиборчкому і попросить,  щоб перед голосуванням депутатів поінформували щодо цієї ситуації.

 

     Продовжуємо розгляд  питання  про  обрання  Голови  Верховної Ради.  Слово  від  Комуністичної  партії  України  надається Адаму Івановичу Мартинюку.

 

     МАРТИНЮК А.І.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий округ,  КПУ).  Шановні товариші та без пошанування пани!  Напевно, немає необхідності говорити, агітувати за  того  чи  агітувати  проти  іншого  кандидата на посаду Голови Верховної Ради, бо тут, як мовиться, усе ясно. Говорити про те, що беззаперечним   лідером   у  цих  виборах  є  лідер  найпотужнішої політичної партії і наймасовішої  фракції  у  Верховній  Раді,  це означає знову відкривати Америку.

 

     Я хотів би звернути увагу лише на один аспект. Як ми всі мали нагоду переконатися,  представники національно-патріотичних сил ще раз  підтвердили,  що  вони  можуть і закликають лише замуровувати серпи й молоти.  Ми ж,  комуністи,  кличемо до того,  щоб мурувати підвалини  -  міцний,  надійний фундамент для доброжитку тих,  хто уособлює  ці  символи:  для  робітництва,  селянства  й   трудової інтелігенції (Оплески).

 

     Передовсім цю  трибуну  я хотів би використати для того,  аби розказати народові України,  що  за  дійства  тут  діються  і  які спектаклі  розігруються.  Двічі  антинародна  НДП,  а  це показали вибори і реальність нашого життя,  зриває вибори Голови і  ставить питання: голосувати тільки в пакеті. І в цьому пакеті на чільному, головному    місці    повинен    бути,    звичайно,    представник Народно-демократичної партії.

 

     Що з  цього  приводу можна сказати?  Хлопці,  вибачте за таку фамільярність,  але  треба  мати  здоровий  глузд.  НДП  ледь-ледь здолала   чотирипроцентний  рубіж,  і  ми  всі  добре  знаємо,  за допомогою  яких  чесних,  в  основному  нечестивих,  методів  його подолано.

 

     Таким же  нечестивим  методом сьогодні рекрутується і фракція НДП (Шум у залі. Оплески).

 

     Друге. Лідери НДП вкупі з Президентом постійно  трублять  про те,  що в країні вже почалася стабілізація. Швидше за все до цього підходить досить  добре  російське  слово,  тобто  починається  не стабілізація, а підкрадається "стабилизец" (Шум у залі. Оплески).

 

     Ще одне.  Фракція НДП - це найкрихкіша фракція, бо там є лише 27 членів партії (та й то ми не сумніваємося,  що серед них багато таких, кого загнали в цю партію) і рівно вдвоє більше безпартійних

- 54.

 

     Звичайно, партію НДП підтримують (тут  і  сумнівів  немає,  і дивуватися нічого) Рух і зелені. Ну, що ж, як кажуть, три чоботи - пара.

 

     Інша справа,  чому  там  і  два  крила  сучасної  української соціал-демократії.  Ті  соціал-демократи,  що об'єднані,  і до них пристають,  як  показують  виступи   й   реакція,   найагресивніші соціалісти.

 

     Тепер щодо того, хто послуговується і слугує НДП. Наша порада вам - тим більше без "зелених",  тобто безоплатна - не  поспішайте слугувати  НДП,  бо,  незважаючи на те що вона у своєму складі має Безсмертного,  довго ця фракція не протягне (Шум у залі. Оплески). І наша трагічнокомічна історія підказує:  як тільки зміниться уряд (а він незабаром зміниться),  трісне й ця фракція, бо нема уряду - нема фракції.

 

     Далі. Наші  засоби  масової інформації розкручують версію про те,  що в другому,  третьому чи надцятому ешелоні  сидять  "зірки" найпершої величини, а зараз, мовляв, нехай депутати побавляться. З цього приводу можна сказати,  що, по-перше, більшість цих яскравих "зірок",  на жаль,  настільки поблякла,  що їх уже й бочками пасти "Гойї" не відмиєш.  А  по-друге,  на  мій  погляд,  кожна  фракція виставила тут справді найяскравіші свої фігури,  інших у них уже в запасі немає.

 

     І тим, хто закликає не голосувати, тим, хто б'є себе в груди, що  він  найбільший  тут  законник  і найкраще знає Регламент,  ми рекомендуємо:  розгорніть Регламент  на  сторінці  70,  прочитайте частину  3  статті  4.1.5,  де записано:  "Депутат не має права не брати участі в голосуванні".  Якщо  ви  зміните  цю  статтю,  тоді будете ховати й рвати бюлетені.

 

     І наостанок.  Ми заламуємо руки й говоримо,  що в суспільстві немає політичної сили,  здатної  зупинити  наш  похід  до  прірви. Напередодні  80-ліття  утворення  Комуністичної  партії я хотів би повторити відомі слова: "Есть такая партия!".

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Позачергово слово для виступу надається кандидату  на  посаду Голови Верховної Ради Кононову.

 

     Віталію Миколайовичу, будь ласка.

 

     КОНОНОВ В.М.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, ПЗУ). Я хочу сказати, що "есть и другая партия".

 

     Я попросив   слово   згідно  з  Регламентом  Верховної  Ради. Позачергово, одна хвилина.

 

     Дорогі друзі!  Коли фракція висунула мою кандидатуру,  я щиро вірив  у  те,  що ми будемо шукати тут компромісу.  І я пропонував себе як компромісну фігуру для того,  щоб помирити цей зал.  Та  з ваших відгуків,  з ваших запитань я бачу,  що ніхто зараз не шукає тут компромісу.  Хочемо битися. Але я не хочу бути призом для тих, хто б'ється,  тому знімаю свою кандидатуру. Але хочу запропонувати вам останній шанс, щоб усе-таки знайти компроміс.

 

     У чому цей шанс?  Я дуже уважно спостерігав,  як  і  кого  ви сприймали.  Усі  чомусь  дуже гарно сприйняли виступ жінки.  Може, тільки жінка за нас усіх виступить,  і ми всі за  неї  компромісно будемо голосувати.

 

     Тому я   пропоную   тим,   хто   хотів  голосувати  за  мене, проголосувати за жінку, якій ви так гарно аплодували.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово від фракції блоку Соціалістичної та Селянської партій надається депутату Ніколаєнку. За ним від Партії зелених виступатиме депутат Курикін.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М. Шановні народні депутати, виборці України! Ми сьогодні  в залі не маємо права робити вигляд,  що в нашій державі нічого не відбувається, що в нас є запас міцності і все в порядку. Ні,  тільки наші демократи та виконавча влада разом із Президентом можуть розповідати народу казкові речі:  що в нас усе добре і ніби ми падаємо все повільніше. Куди ж нижче?

 

     Відомо, що  слабкість  завжди рятувалася вірою в чудеса.  Але чудес не буває.  В Україні криза,  і це визначальне,  і про це  ми мусимо сьогодні пам'ятати. Запасу міцності в нас немає. Про це нам повинні нагадувати  сотні,  тисячі  передвиборних  зустрічей;  очі голодних  дітей,  пенсіонерів,  які  бродять  київським  та іншими залізничними  вокзалами;  сотні  вчителів,  що  нині  голодують  у Херсоні,    Генічеську;   страйки   вчителів   десятків   шкіл   у Тернопільській,  Чернівецькій,  Київській   областях,   у   Криму; безпросвітний   смуток   селян,  які  четвертий  рік  без  грошей, електроенергії,  пального з останніх сил ще годують нас  із  вами; той відчай шахтарів Павлограда, Донбасу.

 

     Тому вибори   Голови   Верховної  Ради  соціалісти  й  селяни пов'язують із пошуком шляхів виходу  з  економічної  кризи.  Новий Голова  Верховної Ради спільно з прогресивними силами,  опираючись на них,  на здоровий  глузд,  повинен  запропонувати  першочергові антикризові  заходи,  що  стали  б  основою  засад  економічної та соціальної політики,  які уряд  повинен  реалізувати  негайно.  Ми повинні вивести Україну з цієї біди.

 

     Нагадую, що   ці  засади  вже  обговорені  у  Верховній  Раді України.  Погоджувальній раді фракцій  слід  негайно  доопрацювати проект   Закону  про  основні  засади  економічної  та  соціальної політики та внести його на сесію.

 

     Соціалістична та Селянська партії України вважають,  що добре робити   історію   -  важливіше,  ніж  писати  про  неї.  У  своїй передвиборній програмі ми запропонували конкретні шляхи  виходу  з кризи.   Серед   них   -   наведення  ладу  в  чорній  дірі  ринку енергоносіїв,  де держава - себто люди:  ми  з  вами,  пенсіонери, студенти - втрачає мільярди гривень;  введення державної монополії на  виробництво  та  реалізацію  лікеро-горілчаних  та   тютюнових виробів;  розмежування державної і приватної власності;  зупинення розграбування майна;  створення системи державних банків.  Ось  де гроші, про які не міг сказати тут міністр фінансів у вівторок!

 

     Прийняття тверезих  рішень  потребує аграрний сектор.  У 1941 році за три-чотири місяці наші батьки будували нові заводи,  а  ми за  шість  років  комбайн  зернозбиральний  не  можемо  зробити  в Україні.  Усе можна  зробити  сьогодні  на  селі,  але  для  цього потрібно  жити  власним  розумом,  господарювати,  а  не  завозити комбайни "Джон Дір" чи землею торгувати.  Наші люди працелюбні, та державний рекет їх пригнічує й знищує.

 

     Потребують вирішення   болючі   соціальні  проблеми:  виплата пенсій,  стипендій, допомог на дітей, ліквідація безробіття. Але ж робити це не в такий спосіб,  як зробив уряд постановою 525 від 25 квітня,  коли на четвертому місяці року сказав, що не буде платити пенсіонерам  -  шукайте альтернативні джерела.  Це що,  вже й хліб альтернативний треба шукати та воду?

 

     Ми мусимо захистити внутрішній вітчизняний  ринок.  Нині  тут зрозуміло всім неупередженим - і бізнесменам,  і лівим,  і правим, що наша безглузда  відкритість  кордонів  ніколи  не  дасть  змоги відновити   виробництво.   На  певний  період  ми  повинні  ввести особливий режим на кордонах.  На часі зміцнити зв'язки із  Росією, Білорусією, утримати ринки СНД.

 

     Звичайно, нам  слід  реорганізувати систему влади,  підвищити роль Кабінету  Міністрів;  ввести  прямі  вибори  голів  областей, районів,  щоб  вони  не  були  кишеньковими;  істотно  переглянути функції Президента.  Ось що потрібно робити, а не будувати казкові ринкові замки, бо людей у державі скоро не стане для цих реформ.

 

     Не можу  не зупинитися на тривожному становищі,  яке склалося навколо  процедури  обрання   Голови   Верховної   Ради.   Фракція соціалістів    і    селян   рішуче   відкидає   антиконституційні, недемократичні спроби різних пакетних голосувань. Що, знову будемо гарну річ купляти, а в пакет класти якийсь непотріб? Звикли за тих часів і сюди переносимо?  Тільки таємним  голосуванням  окремо  по кожному кандидату на посаду Голови ми повинні визначитися.

 

     Ми рішуче  протестуємо  проти спроби чотирьох фракцій - Руху, НДП,  Партії зелених та Соціал-демократичної партії (об'єднаної) - протягнути пакетне голосування і зірвати вибори. Якщо хтось думає, що їм це вдасться, то ні. Ми поставимо питання про неприйнятність, і це рішення ніколи не пройде.

 

     З огляду  на  сказане в цих конкретних політичних умовах наша фракція буде одностайно голосувати й  підтримувати  кандидата  від Компартії  України  Петра  Миколайовича  Симоненка,  вважаючи його людиною,  яка з усіх висунутих кандидатів у  змозі  очолити  вищий законодавчий орган.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від  Партії  зелених  слово  надається  народному депутату Курикіну. Приготуватися депутату Філенку від НДП.

 

     КУРИКІН С.І.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   ПЗУ).   Панове   депутати! Безумовно,  усі наші колеги,  які висувалися на цю високу  посаду, мають свої чесноти,  свої позитивні якості. Серед них немає таких, хто не був би гідним тієї високої посади, на яку претендує.

 

     Розвиваючи думку   свого   колеги   пана    Кононова,    хочу підкреслити,  що дуже позитивним фактом є те, що на посаду спікера висунуто  дві  жінки.  Жінки  становлять  більше  половини  нашого суспільства,  і  якщо в нашому залі жінок менше 10 відсотків,  то, принаймні,  надавши жінці посаду Голови Верховної  Ради  або  його заступника, ми, можливо, якось компенсували б цю несправедливість.

 

     Та йдеться не про це.  Ідеться про те, що не особисті чесноти і не рівень кваліфікації вирішуватимуть долю спікерського  крісла. Ви  всі  розумієте,  що  лише та людина зможе бути обраною Головою Верховної Ради,  яка буде підтримана кількома фракціями,  яка буде підтримана   політичними  силами  нашої  достатньо  структурованої Верховної  Ради.  І  тому  досить  легко   в   нинішній   ситуації прогнозувати,  що цей перший тур виборів закінчиться нічим і жоден із кандидатів не набере належної кількості голосів.

 

     Саме ця обставина й спонукала нас підтримати ідею пакета, яка не є антиконституційною,  яка не є обурливою, яка не є образливою. Це є пропозиція,  це не є нав'язування. І з цього приводу має бути прийняте рішення.  Воно буде або схвалене вами, або не схвалене. І не треба зчиняти тут скандалів,  бешкетів,  конфліктів.  Не  треба вдаватися до непарламентських, не гідних депутата форм протесту. Є кнопка для голосування,  є бюлетені  для  голосування.  Кожен  має можливість висловити свою думку цивілізованим шляхом.

 

     І відповідно я хотів би вказати ще на одну особливість.  Сама ця ідея - ідея пакета  -  жодною  мірою  не  є  спробою  блокувати діяльність  Верховної  Ради.  Справжнім  блокуванням  є,  скажімо, висунення  чотирьох  осіб  від  однієї  фракції.  Оце  є   справді блокування,  це  є справді відволікання сил,  потенціалу,  часу на обговорення  кандидатур,  які  навіть  не  ставлять  перед   собою серйозного завдання пройти на ту посаду, на яку претендують.

 

     Висуваючи ідею пакета, підтримуючи цю ідею, ми закликаємо вас до виявлення політичного прагматизму,  до узгодження позицій. І не забувайте,  будь ласка, що будьяка наша помилка дуже дорого коштує всій країні.  І для того щоб  уникнути  цих  помилок,  ми  повинні вносити  на обговорення погоджені фракціями кандидатури й доходити згоди до голосування, а не шукати її впродовж чотирьох років після нього.

 

     Дякую за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Слово надається  народному  депутату  Філенку.  Приготуватися депутату Толочку від "Громади".

 

     ФІЛЕНКО В.П.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Шановні народні депутати! Шановні виборці!  Мені доручено від імені фракції  оголосити  нашу позицію стосовно організації роботи Верховної Ради та ситуації, що склалася навколо виборів Голови та його заступників.

 

     Завдання моє полегшується тим,  що з  першого  питання  вчора висловився у виступі Олександр Карпов.  Щось додавати чи віднімати потреби спеціальної немає і в силу того,  що позиції спільні,  і в силу  того,  що  Олександр  Карпов висвітлив їх досить вдало як за змістом, так і за формою.

 

     Зупинюся на другому питанні.  Перша Верховна Рада  незалежної України  - Верховна Рада дванадцятого скликання - переживала етап, на щастя,  мирної революції. Україна здобула омріяну незалежність. Друга,  тобто  попередня  Верховна Рада,  попри всю її справедливу критику теж виконала свою історичну місію.  Україна отримала  нову Конституцію,  принципово нову. Це був етап оксамитової (російською

- бархатной) революції, але, підкреслюю, революції.

 

     Історичне завдання нашої Верховної Ради полягає в  тому,  щоб перейти від революцій,  навіть оксамитових,  до еволюцій, тобто до поступової,  планомірної, продуманої роботи. Перейти без потрясінь і страждань і з найменшими втратами.

 

     Ми маємо  з  вами стати професійними еволюціонерами.  Головна відправна теза для аналізу -  це  результати  виборів  і  розподіл депутатів   по   партійних  фракціях.  Навіть  дивлячись  побіжно, вочевидь бачимо,  що жодна з політичних партій,  блоків не має  на сьогодні відносної переваги, не кажучи вже про перевагу більшості.

 

     Висновок. Без попередніх переговорів, погоджень, якщо хочете, "круглого столу" нам буде складно сформувати керівництво Верховної Ради,  розподілити  посади в парламентських комітетах.  Враховуючи реалії,  центристські й  правоцентристські  фракції  запропонували ідею  пакетного  голосування,  яка  поки що не знаходить підтримки фракцій лівих.

 

     Сьогодні ми  бачимо  спробу  все-таки   проштовхнути   лівого кандидата  на  Голову  Верховної  Ради.  Проштовхнути - це в стилі лівих,  це їх історичний досвід.  Та в даному разі, я думаю, це не вийде,  тому  не  гаятиму  часу на оцінку головного гравця команди лівих у першому таймі Петра  Симоненка.  І  не  тому,  що  сказати нічого, а через обставини, про які я сказав.

 

     Я не  хотів  говорити  і  про  всіх  інших кандидатів,  але є обставини,  які мене спонукають все-таки декілька слів сказати про претендента народного депутата Юлію Тимошенко.

 

     Два моменти.  Запитайте  в  депутата  Смірнова,  як він тікає зараз від суду (не з'являється туди).  Перш ніж  говорити  щось  з трибуни Верховної Ради,  зважте свої слова.  Це стосовно бюджетних фінансувань і НДП.

 

     І друге.  Ви казали,  що у вас усе  в  порядку  з  фінансами. Перевірка   Головного   контрольно-ревізійного  управління  від  8 травня:  вийшли на такі дві "скромні" цифри: 650 мільйонів доларів

-  за  межами України і пені вам нараховано (називаю точну суму) 1 мільярд 448 мільйонів 144 тисячі гривень.  Ви з  КРУ  розберіться, хтось  із  вас  неправий,  або ви,  або КРУ.  Тому з'ясуйте з ними стосунки.

 

     Повертаюся до першого питання. Уявімо, обрали шановного Петра Миколайовича  Головою,  як  нас закликають ліві.  До речі,  він не зможе бути професійним еволюціонером,  про що я  говорив,  бо,  за визначенням,  є революціонером. Очевидно, перше, що він зробить, - скаже,  що його партія і він в опозиції.  Сяде в одне  з  головних крісел  нашої держави (он воно в мене за спиною,  чекає господаря, там Юрій Костенко пока тимчасово) і скаже,  що  ми  ні  за  що  не відповідаємо,  ми  тут  ні  при  чому,  винуваті  всі інші,  окрім Верховної Ради.  А Верховна Рада - теж гілка,  я б сказав,  навіть ціла гілляка.  І тут якось знову виходить "нескладушка".  Як казав великий коментатор Микола Озеров, "такой хоккей нам не нужен".

 

     Висновок перший.  До керівництва Верховної Ради мають  прийти представники   тих  політичних  сил,  які  готові  взяти  на  себе політичну відповідальність.

 

     Висновок другий.  До керівництва Верховної Ради мають  прийти представники тих політичних сил, які готові співпрацювати з іншими гілками  влади  в  рамках  чітких  повноважень,  відповідальності, визначених Конституцією і законами України.

 

     Дякую за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Від  фракції  "Громада"  слово  надається народному  депутату  Толочку.  За  ним   виступатиме   представник Прогресивної  соціалістичної  партії  народний  депутат  Марченко. Приготуйтеся, будь ласка.

 

     ТОЛОЧКО П.П.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").  Фракція "Громада".  Шановна Президіє! Шановні колеги! На  тлі  подій  перших  днів  роботи  Верховної Ради з їх не надто продуктивними дискусіями і невиправдано збудженою атмосферою  мене порадували  виступи претендентів на високу посаду Голови Верховної Ради.  Більшість з них містила не лише щире вболівання за майбутнє України,   але   й  серйозний  аналіз  причин  нашого  жалюгідного становища,   пропозиції   щодо   подолання   системної   кризи   в українському суспільстві.

 

     Вважаю, що  розуміння  всієї складності проблем політичного й соціальноекономічного розвитку країни - неодмінна умова  претензій кандидатів на зайняття посади Голови Верховної Ради.

 

     Категорично не  можу  погодитися з тими претендентами,  котрі намагалися дещо спростити  компетенцію  і  роль  Голови  Верховної Ради,  звести її лише до спікерських функцій.  Адже йдеться не про якийсь дискусійний клуб,  а про вищий законодавчий орган  України. Хтось із претендентів сказав, що Голова Верховної Ради України має бути лише першим серед рівних. З цим справді можна погодитися, але за одної неодмінної умови - що він буде також рівним серед перших. Я маю на увазі перших посадових осіб (Оплески).

 

     Високий авторитет Голови Верховної Ради і  Верховної  Ради  в цілому  об'єктивно  в  інтересах  держави.  Адже  те культивування неповаги  до   вищого   законодавчого   органу,   яким,   не   без благословіння    виконавчих    структур,    займалося   Українське телебачення в минулому році,  принесло  шкоду  не  лише  Верховній Раді, а й усім гілкам нашої влади. Якщо можна паплюжити і ганьбити Верховну Раду і її  Голову,  то  чому  цього  не  можна  робити  з Кабінетом  Міністрів і Прем'єрміністром або з Президентом України? Зрештою,  влада за допомогою журналістів підрубувала той сучок, на якому, власне, сидить сама.

 

     Я сподіваюся, що на мене не образяться інші претенденти, якщо я вирізню серед них представників фракції  "Громада".  Їх  глибоко аналітичні,  хоча й дещо емоційні доповіді, реалістичні пропозиції шляхів виходу з кризи,  змістовні і щирі відповіді  на  запитання, високе  почуття  громадянської  відповідальності  за  долю України знайшли позитивний відгук не лише в цьому  залі,  але  й  за  його межами.  Ми отримали сьогодні пресу і мали нагоду пересвідчитися в цьому.

 

     Ви, очевидно, знаєте, шановні колеги, що нова "Громада" взяла на  себе  високу  моральну  місію бути продовжувачкою добрих справ староукраїнських  "громад"  другої  половини   дев'ятнадцятого   - початку  двадцятого століття.  Основне завдання старогромадівців - вести  український   народ   до   національного,   політичного   і культурного самовизначення,  боронити його мову, підносити освіту, науку і культуру.  Копітка освітянська робота поєднувалася ними  з роботою   політичною,   і   багато   старогромадівців  входило  до представницьких органів влади, до дум.

 

     Як не  дивно,  але  наприкінці  двадцятого   століття   перед "Громадою"  і  перед усіма нами,  хто сидить у цьому залі,  стоять практично ті самі завдання.

 

     Мені як  науковцю  було  приємно,  що  у  виступах   багатьох претендентів,  у  тому  числі і з фракції "Громада",  порушувалося питання про проблеми розвитку нашої освіти, науки і культури. Цими сферами  нашого  інтелектуального  життя нова "Громада" опікується постійно.  У нас створена науковоосвітянська рада,  яка займається цими проблемами.

 

     Ми часто  чуємо,  як  з  високих  трибун говорять про загрозу нашим національним інтересам,  розуміючи при цьому недостатню міць нашої  армії,  обороноздатності країни.  Я особисто жодної загрози для України з цього боку не бачу. Справжня загроза нашим інтересам

-   це   втрата   Україною   високого   рівня   народної   освіти, фундаментальної  і  прикладної  науки,  культури,  які  на  догоду іноземним дорадникам руйнуються в Україні.

 

     Наше майбутнє  значною  мірою залежатиме від того,  наскільки кваліфіковано і злагоджено працюватиме  вищий  законодавчий  орган України.   "Громада"   у   своїй  парламентській  діяльності  буде орієнтуватися на здоровий глузд і на тих лідерів,  які  здатні  ці принципи втілити у життя. Такі лідери є в "Громаді", такі лідери є в усіх фракціях, і ми будемо з ними співпрацювати.

 

     Спасибі (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Від фракції  Прогресивної  соціалістичної партії виступає народний депутат Чародєєв.

 

     ЧАРОДЄЄВ О.В.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПСПУ).  Уважаемые  депутаты,  я начну  с того,  на что обратил ваше внимание депутат Марченко,  то есть о депутатах или кандидатах в депутаты,  которые попали в  зал не совсем нормальным путем.

 

     Как член  Подготовительной  группы  я  присутствовал  на этом заседании 12 мая,  когда Бандурка внезапно вынес этот вопрос, мол, есть   такие   ситуации,   потом   что-то  промямлил  и  предложил проголосовать. Против была только ПСПУ.

 

     Почему? Потому что надо все-таки иметь  совесть  и  одинаково подходить  ко  всем.  Полтора  месяца  пытали  в  судах Марченко и Витренко  по  надуманным  обвинениям.  Мать   умерла   у   Наталии Михайловны,  не дождавшись несколько часов, у меня тяжело заболела мать, и все мы были в таком состоянии... За что это делалось?!

 

     С заседания   Подготовительной   группы    выгнали    Наталью Михайловну и Марченко, а этих в зал пустили. Ну, ладно - пообещали разобраться.

 

     Девятнадцатое число.    Единственное     первое     заседание "Погоджувальної  ради".  Терзаемый  не совестью (я думаю,  об этом речь не идет),  а страхом,  депутат  Бандурка  говорит,  что  есть письма  Шевчука и Рябца о том,  что это недопустимо.  Я потребовал письма.  Письма раздали только руководителям фракций.  Я знаю, что большинство депутатов даже не знают об этом списке.  В списке - 15 человек, это те, которые имеют два мандата, то есть мэры и другие, и  те,  по которым еще не решен вопрос в Верховном Суде.  Я против никого ничего не  имею!  Я  знаю,  допустим,  что  Богатыренко  (я разбирался,  потому  что  по этому округу шел мой друг Недрыгайло) нелегитимно,  незаконно,  подлым путем получил гражданство. И было уже решение Центризбиркома.

 

     Что происходит?  Председательствующий  Матвиенко говорит:  мы потом разберемся. Нет, через два часа Павел Иванович заявляет, что они  могут  получать удостоверения.  На утро в газетах появляется, что Верховная Рада сделала свой первый приличный  шаг  -  защитила этих людей.  Было у нас такое заседание?! Было такое голосование?! Не было!

 

     Я еще раз говорю - я совсем не хочу  вникать  в  список  этих фамилий - здесь будут Рябец,  Шевчук и все расскажут... Может, там уже не 15 человек,  а один или два,  но до последнего человека нам надо разобраться.  Нельзя создавать такой прецедент. Это повод для того,  чтобы все-таки потом признать нелегитимными выборы, а этого допустить нельзя.

 

     Ну, если  члены Президиума пообещали нам,  что Рябец и Шевчук будут завтра,  ПСПУ,  безусловно, будет участвовать в голосовании, поскольку то,  что предложили четыре фракции,  есть нарушением еще большим. Во всяком случае, в моральном плане оно еще более подлое. Значит,  выступили, рассказали, использовали дорогое время... Я не случайно упрекал Павловского.  Нам же раздавали  бюджет  Верховной Рады!  Посчитайте,  сколько стоит один день.  А он отшутился, что, дескать,  учителя  так  никогда  не   будут   получать...   Врете, Павловский! Учителя жили совсем недавно в той стране, где получали вовремя зарплату!  А в той,  которую вы с Рухом  себе  планируете, вряд ли они так заживут.

 

     Теперь дальше.  Обсуждать  кандидатуры  нам  нет  смысла.  Вы вспомните старинный украинский прием:  в бой пускали  казачков,  а казаки  оставались  все сзади.  Я понимаю:  шансы-то есть только у кого?  У Петра  Николаевича  Симоненко.  Он  может  набрать  много голосов.  И  не  надо  Карпову  на  меня обижаться,  что я не знаю страны, где, допустим, на пост председателя парламента выдвигается двадцатый  в  списке.  Это же ненормально,  за этим стоит какая-то игра.  Ну зачем нам это делать?  Не нужно было  нам  устанавливать регламент на обсуждение, ведь тут большинство друг друга прекрасно знает. Мы лучше бы уже за это время три тура прошли, действительно увидели, кто есть кто.

 

     Не надо  обижаться  и  тем ребятам,  которые мне угрожают,  - Биласу и этому вот...  Нарушали  они  таким  образом  общественный порядок  и  об этом было написано в газетах.  Все!  Ну куда такого человека еще в  Председатели  парламента?  Что  он  будет  с  этой трибуны  говорить?  Зачем  это  делать?  Я знаком по роду работы в ПАЧЭС примерно с двадцатью председателями парламентов - и все  они достаточно  солидные  люди.  Председатель  парламента  (я не люблю слова спикер,  в Украине Председатель парламента намного выше, чем спикер) - это уважаемый, солидный человек. А если собрать все, что здесь говорили,  то это должен быть маленький,  невзрачный, глупый человек,  который знает только одно - Регламент.  Ну,  нельзя так! Ну,  стыдно будет,  понимаете.  По роду своей работы  Председатель парламента   встречается   с  главами  иностранных  государств,  с делегациями.  Ну,  неужели вы не понимаете,  что стаете на  ложный путь.

 

     Я совершенно  не  понял обвинения Мартынюка в отношении того, что ПСПУ находится вроде на той стороне,  где НДП  и  Рух.  Такого никогда не может быть.  На сей счет есть персидская пословица, что все низкорослые - смутьяны.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.     Слово      надається      представнику Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) Онопенку.

 

     ОНОПЕНКО В.В.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  СДПУ  (о)).  Соціал-демократи (об'єднані).  Шановні депутати!  Шановні громадяни України!  Майже всі претенденти на посаду Голови Верховної Ради України  приділили у  своїх  програмних  виступах  достатньо  уваги загальнодержавним питанням,  зокрема - заборгованості з заробітної плати,  пенсій та стипендій, зростанню злочинності, корумпованості владних структур, незахищеності прав і свобод громадян.  Не зупинилися вони лише  на проблемах удосконалення діяльності Верховної Ради і її апарату.

 

     У виступах  діставалось  від  лівих  не  зовсім лівим,  а від правих не зовсім правим.  Паралельно з цим  приймались  постанови, звернення, резолюції.

 

     На перший  погляд  усе відбувалося так,  як мало бути,  тобто так,  як ми звикли працювати: обливали брудом, начіплювали ярлики, проявляли  аморальність  і несли це в суспільство,  нашому народу, тим, хто нас сьогодні чує.

 

     Проте я не раз ловив себе на думці,  що все це вже  було.  І, мабуть,  буде,  якщо  ми не зрозуміємо,  що в діяльності Верховної Ради й депутатів  найголовнішим  є  законотворення,  підготовка  і прийняття тих законів,  які справді допоможуть розв'язати складний вузол економічних, політичних і соціальних проблем.

 

     За браком часу зупинюсь частково лише на  вирішенні  проблеми забезпечення  продекларованих  Конституцією  України прав і свобод громадян,  на  що  звертали  увагу  кандидати  на  посаду   Голови Верховної Ради.

 

     Зокрема, у  статті 3 Конституції проголошено,  що людина,  її життя і здоров'я,  честь і  гідність,  недоторканність  і  безпека визнаються  в  Україні  найвищою соціальною цінністю.  Це з одного боку і взагалі.  А з другого боку й конкретно, окремо взята людина в  нашій державі сьогодні взагалі не захищена.  Більше того,  сама держава в особі відповідних державних  органів  грубо  порушує  її права й свободи.

 

     Приклади? Їх   безліч.   Досить   пригадати  свіжі  політичні (читайте - кримінальні) справи "на замовлення",  які лопнули, наче мильні бульбашки.

 

     Серед багатьох  причин  цих  справ є і правові.  Вони мені як людині,  яка працювала в судових органах, у тому числі п'ять років у Верховному Суді, відомі, можливо, як нікому.

 

     Ми сьогодні  пишаємось  статтями  29  та  30 Конституції,  де записані дуже цінні положення про права  і  свободи  громадян.  Ми записали,  що тримати людину під вартою, заарештовувати її, робити обшук можна лише за  вмотивованим  рішенням  суду.  Зрозуміло,  це прекрасно, що таке рішення можна оскаржити до обласного суду та до Верховного Суду. Але це тільки запис, це - декларація.

 

     Почитайте пункт 13 "Перехідних положень",  і ви побачите,  що все це можна реалізувати лише через п'ять років.  Я запитую себе й вас:  у нас,  що,  немає судів, органів слідства, Процесуального і Кримінального  кодексів?  У  нас  усе  це  є,  але,  очевидно,  не вистачило політичної волі.  Замість того,  щоб говорити про  права громадян,   досить   внести   поправку  до  Конституції,  щоб  усе розставити на свої  місця.  Соціал-демократи  України  (об'єднані) проініціюють  внесення такої поправки до Конституції.  Думаю,  нас підтримають і праві, і ліві, і центристи.

 

     Скільки б  у  цих  стінах  не  проклинали   ми   злочинність, корумпованість влади,  повірте, нічого не зміниться. Скільки б тут не висловилось  емоцій,  результату  не  буде.  Треба  реформувати міліцію,  прокуратуру, Службу безпеки, суди, пенітенціарну систему

- все те, що було запропоновано Міністерством юстиції в 1995 році. Нами   розроблено   концепцію   організаційних  змін  та  змін  до кримінально-процесуального   законодавства,   і   ми   будемо   це ініціювати.

 

     І нарешті  останнє.  Успіх  парламенту  сьогодні залежить від того,  як він працюватиме, які будуть комітети й хто їх очолить. Я особисто  ні  на що не претендую.  А соціал-демократи бачать вихід лише в одному:  комітети повинні очолити професійні, відповідальні й чесні люди. Від цього залежатиме успіх роботи комітетів.

 

     У нас є й інші напрацювання.  Наприклад, треба створити фонд, у який би надходили кошти для відшкодування людям,  потерпілим від довірчих товариств.

 

     Ми висунули  претендентом  на  посаду  Голови  Верховної Ради України  Валерія  Івановича  Черепа.  Ви  його  добре  знаєте,  це прекрасна  людина,  компетентна  і  виважена.  Від  вас  залежить, підтримувати його чи не підтримувати.

 

     І останнє  -  щодо  заяви  чотирьох  фракцій.  Це  право  цих фракцій,  але  я  б хотів,  щоб ми навели правові аргументи.  Мені подобається виступ Ніколаєнка, якого я дуже поважаю...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Василю Васильовичу, час вичерпано.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Я прошу 15 секунд для правової оцінки.

 

     Ніколаєнко сказав,  що  депутат  не  може  не  голосувати.  І послався  дуже правильно на частину третю статті 4.1.5 Регламенту. Але є в Законі  про  статус  народного  депутата  стаття,  в  якій записано:  "Народний депутат не може", і дається перелік. Юридична сила  закону  вища.  Тому  той  аргумент,  я  вважаю,  не   зовсім обгрунтований (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Для  пояснення  слово надається народному депутату Павловському. Час - до однієї хвилини.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  народний депутат України  (виборчий  округ 188,  Хмельницька  область).  Шановні  колеги!  Оскільки  народний депутат Чародєєв мене образив, то я хочу дати йому відповідь. Перш за все я його прощаю (Оплески).  Річ у тім, що у пана Чародєєва, я помітив,  є розумні думки.  Одна особливість  -  він  не  вміє  їх висловити. Бракує слів (Оплески).

 

     Як ви  правильно  помітили,  я вчив студентів,  і якщо я щось знаю,  я хочу передати це всім,  щоб усі розуміли. І я хочу, щоб і ви  зрозуміли.  Ось  побачите,  якщо  ви будете ставитися до інших депутатів толерантно,  то в  нас  взагалі  не  буде  приводів  для суперечок.  Тому я бажаю вам навчитися поводитися толерантно,  щоб ваші думки втілювалися у гарні слова, їх достатньо і в російській, і в українській мові. Вчіться, я вам того бажаю (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається депутату від Комуністичної партії України Гуренку.

 

     ГУРЕНКО С.І.  Шановна  Президіє!  Шановні  народні  депутати! Другий  тиждень  нашої  роботи завершується буквально через кілька хвилин,  і,  безперечно,  хотілося,  аби він завершився конкретним результатом,  явивши суспільству вибір народних депутатів - Голову Верховної Ради України.

 

     На мою думку,  тривалість дискусії з цього  питання,  масовий наплив  претендентів на цю високу посаду справді сягнули критичної межі.  Але ж давайте не забувати і про те,  що стараннями  Кулика, захищеного   орлиним   крилом   Президента   України,  ця  трибуна залишається чи не єдиним в Україні місцем,  звідки деколи ще можна почути  вільне  слово.  Хоча,  як  виявляється,  не  у визначеному законом порядку,  а лише за  наявності  милостивого  благословення нашого Прем'єра.

 

     Буквально щодня   (може,  окрім  сьогоднішнього)  ми  з  вами стикалися  з  брутальними  спробами  можновладців  заткнути   рота народним депутатам, вимкнути трансляцію засідань.

 

     Фактично ми  маємо  справу з порушенням одного з чільних прав людини  цивілізованого  суспільства   -   шукати,   отримувати   і поширювати   інформацію.   Це,   нагадаю,  закріплено  статтею  18 Загальної декларації  прав  людини,  а  також  статтею  34  чинної Конституції України.  А тим,  у кого коротка або ж надто вибіркова історична пам'ять,  принагідно хотів би нагадати,  що саме з  цієї трибуни у пам'ятному 1990 році керівники республіканських відомств регулярно звітували,  скільки гучномовців було  ввімкнено  навколо будівлі Верховної Ради, аби транслювати виступи меншості. Сьогодні ж розтоптуються права парламенту в цілому.

 

     Нині у  державі,  керівництво  якої  безугаву  підкреслює  її європейську   належність,   зухвало  і  безкарно  порушують  права законодавчого  органу.  Цей  промовистий  факт  яскраво  висвітлює відразу нинішнього керівництва держави не до окремої особи,  як це намагаються нам  нав'язати  деякі  засоби  масової  інформації.  Я розумію  це  як  демонстративні  намагання виконавчих структур під патронажем гаранта Конституції витиснути  Верховну  Раду  за  межі активної  політики  державотворення.  При цьому їй можуть залишити функцію  слухняного  штампувальника  законопроектів,   якими   нас завалять із вулиць Грушевського та Банкової, а також роль хлопчика для побиття чи то для погромів  на  випадок  так  уже  очікуваного деким болгарського варіанта.

 

     Наголошуючи на цьому, я не хочу, аби мій виступ сприймався як заклик до загострення протистояння між гілками влади. Але багато з присутніх  у  цьому  залі були свідками й відчули на собі,  як під закликами до злагоди,  до толерантності маскувалися наміри  і  дії для винищення будь-якого інакомислення.

 

     І тим більш незрозумілою для широкого загалу і просто, на мою думку,  цинічною у  сенсі  політичної  культури,  про  яку  сказав депутат  Ковач  з цієї трибуни,  вже не раз згадана заява чотирьох фракцій.

 

     Я не хочу замахуватися на право фракцій  і  ніколи  цього  не робитиму. Але ж треба було вичекати два тижні дискусій, треба було брати в цих дискусіях активну участь,  висунути  свого  кандидата, щоб тільки сьогодні, за лічені години до закінчення роботи з цього питання порядку денного,  представник однієї з фракцій -  народний депутат Філенко пояснив, що, бачте, не дійшли згоди.

 

     Було б  цікаво,  щоб пан Філенко розповів,  які ж були спроби цієї згоди,  бо я особисто причетний до  організації  таких  спроб відразу після закінчення виборів народних депутатів України.  І я, на жаль,  не знаю  ні  про  одну  зустріч,  яка  б  відбулася  між керівниками фракцій.

 

     Стосовно політичної   відповідальності   хочу   сказати,   що запропонований нами кандидат - Петро Миколайович  Симоненко  -  це людина високого рангу відповідальності.  А Володимиру Філенко хочу нагадати,  що коли він  ще  був  керівником  "Нової  України",  то Олександр Олександрович Мороз,  який тоді ще вірші писав,  написав про вас віршик.  Він сьогодні  дуже  доречний,  з  вашого  дозволу зачитаю чотири рядки:  "Б'ються уряд і парламент, в руїнах країна, та пантрує "обезьяна" - "Нова Україна".  Якщо це відповідальність, то давайте пантрувати й далі (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  надається  народному  депутату  Танюку від фракції Народного руху України.

 

     ТАНЮК Л.С.,  народний депутат України  (виборчий  округ  166, Тернопільська   область).   Приємно   бачити  в  цьому  залі  таку одностайність,  що навіть секретар ЦК виступає сьогодні на  захист прав  людини  і вже не вважає це "буржуазными предрассудками".  Це дуже гарно.

 

     Отже, панове журналісти,  панове виборці!  Я дуже  радий,  що сьогодні  в такій одностайній атмосфері любові і взаємоповаги,  як ви бачите,  відбувається перший тур виборів Голови Верховної Ради. В    атмосфері    любові,    емоційного    піднесення   і   процес самопортретування кандидатів і фракцій в декораціях Верховної Ради виглядає  як  весела і жвава вистава для комуністів.  На жаль,  за вікнами твориться таке,  що люди сприймають це не як  виставу,  а, очевидно, дивляться на нас трошки інакше.

 

     На мене  справили враження і запропоноване голодним депутатам політичне меню,  і той апетит, з яким вони накидаються сьогодні на кожну страву.

 

     Депутати Юрій Костенко,  Зоряна Ромовська, Іван Білас, Василь Костицький,  Валерій Череп, Віталій Кононов, частково пани Ковач і Ржавський  (їм я дякую за відвагу і відвертість,  бо вони молодці) заявили  про  себе  як  люди  цілісного  стратегічного   мислення, підтвердивши,  що цій Верховній Раді є з кого обирати. Оригінально і  безпосередньо,  на  мою  думку,  прозвучали  насичені  монологи чарівної   і   по-хорошому   задерикуватої   Юлії   Тимошенко   та приборкувача тигрів (або навіть диких котів) Карпова, чий НДП-шний батіг  ляскав  дзвінко  і  показав,  що для лівих жарти з Карповим погані.

 

     Виголошене Юлією Тимошенко можна було б сприйняти як програму "Громади",  якби "Громада" виступала соло, а не квартетом, у якому кожний голос співав своє.  Я весь час  вирішував  -  кому  віддати пальму   першості:  Павловському,  Смірнову  чи  Єльяшкевичу?  Всі талановиті,  всі геніальні,  але дійшов  висновку,  що  хлопці  на пальму  першості  не  потягнули,  і  я  б їм видав хіба три фігові листочки,  щоб прикрити незгоди в самій "Громаді",  де Лебідь, Рак та Щука тягнуть врізнобіч, де антисеміт уживається з об'єктом його цькування,  лівий  -  з  антикомуністом,   ринковик-банкір   -   з активістом  соціалістичної  націоналізації банків.  Юлія Тимошенко проголошує ідею імпічменту Президента,  а  пан  Лазаренко  відразу дезавуює  її  по-юнацьки  чисту  й  революційну мрію.  Складається враження,  що  "Громада"  -  не  партія,  а  фірма,  товариство  з обмеженою   (по-моєму,  з  дуже  обмеженою!)  відповідальністю  за Україну (Оплески).  І  ви  непослідовні:  в  одному  документі  ви кажете, що не треба торгуватися за посаду Голови Верховної Ради, а в  другому  -  торгуєтеся,  навіть  коефіцієнти  торгівлі   даєте. Розраховувати на спікерство вам з такою непослідовністю,  панове з "Громади", все-таки не варто (Оплески).

 

     Ми не згодні й з головуванням лівого  центру.  Пан  Симоненко заявив,  що  "планета  червоніє" (я не думаю,  що він мав на увазі нашого Червонія з Народного руху України).  Планета,  очевидно,  і справді   червоніє   від   сорому  за  те,  що  натворили  на  ній комуністичні режими (Оплески).  Молода прекрасна дівчина,  молодий депутат, комуністка кричить, благає із сльозами: "Петр Николаевич, верните нам страну!" Це дуже добре,  прекрасна  панно,  що  ви  ще вірите  в  можливості  Петра Симоненка щось давати і щось брати... Але я хочу вас запитати:  де ж ті сили,  які можуть повернути  вам "так  называемую  страну?!" Ну,  гаразд:  "Мы знаем,  куда девался Советский Союз, но куда девалось все прогрессивное человечество?!"

- повторю я за однією російською газетою.  Де ж "это прогрессивное человечество",  яке вам сьогодні може  допомогти?!  (Оплески).  Де ваші  колеги?!  Ось  сидить  пан  Дорогунцов,  який  разом зі мною підписував акт про заборону Комуністичної партії - принциповий був чоловік! Сьогодні він принципово вступив у цю партію і повторює... (Шум у залі). Так, так, у Президії Верховної Ради, пане Сергію, ми з вами разом підписували. Ви молодець, молодець (Оплески).

 

     Я слухав більш-менш виважений і в цілому толковий виступ пана Симоненка,  до речі, на відміну від деяких авітамінозних колег він таки  говорив українською мовою,  все-таки є в ньому сила говорити українською мовою.  І перед очима мені,  Адаме Івановичу, весь час стояв   той   знімок,  де  пан  Симоненко  подає  пальто  Зюганову (Оплески).  Я про це сьогодні не говорив би, якби це були особисті взаємини  двох  лідерів.  Мені  здається,  що  це  взаємини  наших компартій,  тож передайте привіт пану Зюганову,  якому  проспівано лебедину пісню, бо Лебедь прийшов до влади, за те, що він сьогодні підвів вас,  колеги, бо в Думі не ратифікували угоду з Росією, яку ви  самі  хотіли ратифікувати.  Це називається "партия с приветом" (Оплески).

 

     Необрання Голови Верховної Ради -  це  не  блокування  роботи Верховної   Ради,  треба  читати  Конституцію,  якщо  ви  все-таки володієте українською мовою.  Щойно комуністи самі  нав'язали  нам прецедент прийняття життєво важливого рішення без Голови Верховної Ради,  отже,  початок покладено, ми можемо працювати в нормальному режимі з шановною нашою Президією, і працювати на зміцнення.

 

     Отож ми  пропонуємо  керівникам та представникам усіх фракцій сісти за стіл переговорів і знайти оптимальне пакетне  рішення  на основі  рівності  лівих та центристських і правих сил.  Лише таким шляхом ми з вами  можемо  йти,  такою  є  позиція  наших  чотирьох фракцій, і ми закликаємо не обирати богообразного лівого, а обрати нормального,  хорошого,  достойного  депутата,  якому  притаманний конструктивізм (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Від  фракції  Селянської і Соціалістичної партій слово надається народному депутату Чижу.

 

     ЧИЖ І.С. Дякую. Об'єднана фракція Соціалістичної і Селянської партій.  Те, як емоційно виступали мої попередники, свідчить, що в деякій  частині  парламенту  поширюється  паніка.  Не   панікуйте, спокійно, все буде добре (Оплески).

 

     У своєму   виступі  я  продовжу  наводити  аргументи,  які  я висловлював,  висуваючи кандидата на посаду Голови Верховної Ради. Як  депутат,  обраний  вдруге  своїми виборцями з Хмельниччини,  я особисто голосуватиму за того кандидата,  який чесно відповість на дуже   прості   запитання  моїх  виборців.  Хоча  б,  скажімо,  на запитання,  які надіслали і далі  кожен  день  надсилають  вчителі Летичівських   шкіл,   Голосківської   школи:  коли  їм  повернуть зарплату, заборговану державою ще у 1996, 1997 і в 1998 роках?

 

     Коли припиниться  ліквідація  лікувальних  закладів  усупереч нормі  Конституції?  Це  запитання  поставили  лікарі хірургічного відділення Ярмолинецької районної лікарні,  бо там  на  44  тисячі жителів  планується  залишити 40 лікарняних ліжок,  з них 25 - для хірургічного і 15 - для травматологічного відділення.

 

     Який із претендентів на посаду  Голови  Верховної  Ради  мені чесно  скаже,  коли  взагалі  люди  в нашій державі отримають свою зарплатню?  Адже оця словесна еквілібристика, яку ми почули з боку першого віце-прем'єра, не говорить ні про що інше, як про бессилля цієї влади.

 

     Хто скаже,  коли людям дадуть  хоч  ту  мізерну  пенсію?  Хто скаже,  що  ті  закони,  які  прийняла  Верховна Рада (включаючи й Конституцію), почнуть діяти?

 

     Якщо виходить на трибуну  претендент  на  посаду  Голови  або просто  народний  депутат  і  розказує,  що  треба  прийняти якісь закони,  то мені його шкода.  У  нас  є  всі  закони,  але  в  нас твориться беззаконня! Ось і все!

 

     Коли мені дадуть відповідь,  як таке сталося:  ми маємо більш як 29 мільйонів одиниць продукуючої сили (я вже називав цю цифру і ще раз мушу назвати, щоб страх посіяти й розуміння катастрофи), на робочі місця кожного місяця повинні ставати 24,9 мільйона чоловік, а стають тільки 9 мільйонів? То як це назвати?

 

     Якщо хтось  із  претендентів  дасть чесну відповідь,  то вона полягатиме в тому,  що треба кардинально міняти  курс  реформ,  бо інакше  будь-який  уряд,  будь-які  команди будуть провалюватися в безглуздя  економічної  політики,  в  якій  тонуть   державний   і недержавний сектори економіки,  тоді за цю людину, звичайно, можна буде голосувати.

 

     Ми повинні мати на чолі парламенту особу,  яка є особистістю, яка  розуміє всю глибину катастрофи (а серед претендентів є люди й від підприємництва,  які прекрасно розуміють,  що як  буде  погано державі   та   народу,   то   їм   також   буде   погано,  бо  все взаємопов'язане),  яка  сконсолідує  парламент  і  буде  проводити політику в інтересах українського народу.

 

     Ви ж  подивіться,  всі економічні стовпи,  на які поставлений базис нашого розвитку, - гнилі. Приватизація - перший постулат. Що першим приватизовано, те першим і загинуло. Харчова промисловість, машинобудування, легка промисловість - де вони? Що з нами сталося? Ми телевізорів своїх вітчизняних (тут наводили приклад) виробляємо у сто разів менше, ніж виробляли у 1990 році.

 

     Подивіться на наслідки ліберальної політики.  Ліберальна ціна до чого призвела? До чого привела ліберальна зовнішня політика? До окупації нашого внутрішнього ринку.

 

     Соціальна сфера.  Ідеться  не  про  те,  щоб   підтримати   й розвинути все, що закладено за радянських часів, а щоб скоротити й знищити.  І це під приводом,  так  би  мовити,  зниження  дефіциту бюджету. Що це таке?

 

     Духовність. Тут щойно виступав пан Танюк. Пане Танюк, та ми ж вироджуємося,  а не відроджуємося.  І це  виродження  відбувається катастрофічно в нашій державі.

 

     Отож, ми   підтверджуємо   свою   підтримку   кандидата   від комуністів -  Петра  Миколайовича  Симоненка.  А  щодо  блокування виборів   скажу:   це   неконституційно,   це   непродуктивно,  це небезпечно.  Бо до таких дій може вдатися інша частина парламенту. І   на   закінчення,  звертаючись  до  всіх  кандидатів,  процитую Достоєвського мовою оригіналу: "Из всех танцоров ловких было очень немного.  Но неловкие так сильно притопывали,  что их вполне можно было принять за ловких". Спасибі (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Від фракції Народно-демократичної  партії буде виступати народний депутат Богословська.

 

     БОГОСЛОВСЬКА І.Г.,  народний  депутат України (виборчий округ 169,  Харківська область). Уважаемые депутаты! Прежде всего, чтобы избежать  обвинений,  я  сразу говорю,  что я не состою ни в какой партии и не состояла никогда.  Я юрист по профессии и поэтому хочу предложить  вам все-таки конструктивный путь работы.  Я совершенно изменила свое выступление  потому,  что  то,  что  у  нас  сегодня происходит,  лишает  нас  возможности  работать конструктивно и по закону.  Сейчас у нас главное -  эмоции.  Это  плохое  театральное зрелище,  поверьте мне.  И я,  с вашего позволения, скажу от имени тех депутатов, которые не являются партийными. Кто это сказал, что нас можно заставить войти в какую-то фракцию?  Кто это сказал, что мы это сделали необдуманно? Дорогие друзья, посмотрите списки этих беспартийных депутатов.  Один такой депутат стоит пятерых тех, кто умеет только говорить и ничего не умеет делать (Оплески).

 

     Вы знаете, по Станиславскому, раз уж у нас театр - если ружье висит на стене, то оно обязательно должно выстрелить (Шум у залі).

 

     Так вот этим ружьем являются те депутаты,  которые не состоят ни в каких партиях.  И это ружье обязательно выстрелит. Сейчас эти депутаты согласились играть партийную игру. Почему? Да потому, что мы понимаем,  что нужно сейчас создать несколько крупных  фракций, чтобы ускорить и облегчить процесс принятия решений.

 

     Что у  нас  сейчас происходит в Верховном Совете?  Это первый пример  того,  как  нам  придется  работать   все   четыре   года. Структурирование парламента вынудит нас всех с вами находить общий язык по любым вопросам,  иначе ни по одному  из  вопросов  никакое решение не будет принято. Давайте попробуем находить общий язык. И без демагогии.

 

     В 1980 году я родила дочку.  Я помню прекрасно,  как я стояла по   4,5   часа  в  очереди  за  одним  килограммом  масла,  одним килограммом сахара и одним килограммом соли!  И вы  рассказываете, что мы жили в счастливом государстве?!  Расскажите,  пожалуйста... (Шум у залі).  Расскажите,  пожалуйста,  какую концепцию... (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати!  Я  вас  закликаю  до толерантності!

 

     БОГОСЛОВСЬКА І.Г.  Уровень вашей культуры  свидетельствует  о том,  что  вы  прошли не по мажоритарным округам,  а по партийному списку!  И народ вас не видел.  Если бы  вы  так  разговаривали  с народом, вы бы здесь не были!

 

     Хочется вам  этого  или  нет,  понимаете  вы это или нет,  но придется вам находить общий язык, придется договариваться. И не вы будете  диктовать  условия,  и  не  мы будем диктовать условия,  а условия должны нами находиться в общем подходе. И сейчас я хочу... (Шум у залі).

 

     Пожалуйста, мужчины!..  Если вас можно так назвать (Оплески). Я бы просила вас  вести  себя  корректно  (Шум  у  залі).  Я  хочу призвать независимых депутатов,  непартийных депутатов задуматься: может нам нужно перестать вести себя  интеллигентно?  Может  быть, нам  нужно  вести  себя так же,  как эта организованная толпа?!  Я иначе сказать не могу (Оплески).

 

     Я хочу назвать вам  самый  главный  процесс,  который  сейчас происходит в Украине и виновниками которого будем мы с вами,  если не  найдем  общего  языка.  Наше  государство...  (Шум  у   залі). Помолчите, послушайте, может, хоть что-то услышите...

 

     Наше государство      семимильными      шагами     становится полицейско-бюрократическим.  Это процесс может  остановить  только Верховная Рада.  В нем виновата Верховная Рада предыдущего созыва, потому что она  не  нашла  механизма  остановки  бюрократизации  и криминализации нашего общества.

 

     Мы с  вами  должны  принять  решения,  которые остановят этот процесс.  И  поэтому  давайте  скорее  договариваться  о  пакетном голосовании.  Никакое  другое  голосование  физически не пройдет в этом Верховном Совете.

 

     Спасибо за внимание (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні народні депутати, перш ніж надати слово  наступному  доповідачу,  я  хотів  би  звернутися до вас із проханням,  щоб  ви  все-таки  висловлювали  свої  думки  в  більш толерантній формі. Як із одного, так і з іншого боку.

 

     Від Партії   зелених   слово   надається  народному  депутату Дашутіну.

 

     ДАШУТІН Г.П.,  народний депутат України (виборчий округ  162, Сумська   область).  Уважаемые  депутаты!  Мое  выступление  будет немножко сентиментальным.  Я вам честно признаюсь:  я провел около 500 встреч с избирателями. И случались такие выкрики, как сейчас у нас  в  зале.  Я  выступал  на  этих  встречах  (свидетели   здесь присутствуют)   против   Коммунистической   партии,   я   выступал (признаюсь честно) против Руха,  я выступал, извините меня, против СДПУ(о).  А сегодня я хочу вам честно сказать, что, мне кажется, в зале мы сейчас не думаем о народе.  Почему?  Потому что перед нами стоит единственная политическая задача: понравиться с этой трибуны народу.

 

     Мне очень тяжело говорить.  Почему?  Потому что когда  я  вел свою предвыборную кампанию,  один из кандидатов в депутаты погиб в автокатастрофе.  Тогда  собрались   совсем   полярные   партии   и требовали:  долой  убийцу,  долой врага народа и так далее,  и так далее.  Я пережил этот  момент  -  и  вы  видите:  я  на  трибуне. Почему-то  люди меня все же избрали.  Я не знаю,  правда,  почему. Может, потому, что народ хочет конкретных действий? Понимаете?..

 

     Конечно, вам приятно сейчас постоянно быть на экране. Вам это сегодня удалось.  Но поймите,  завтра нас всех сметут - и меня,  и вас.  И это произойдет, если мы с вами сегодня не посмотрим честно друг другу в глаза и не об единимся.

 

     Я низко кланяюсь судьбе за то,  что я сижу вот здесь и слушаю реальные предложения.  Валерий  Иванович  смотрит  на  меня,  а  я говорю:  да,  действительно,  хорошо,  что  есть  Череп,  которого все-таки большая часть здесь поддержит.  Не нравится он -  давайте выберем другого. Давайте не сталкиваться вот так...

 

     Кстати, решение  об  угле  -  оно  ведь нулевое.  А решение о выплате пенсий.  Я лично голосовал против этого решения не потому, что я против выплаты пенсии,  а потому,  что оно тоже нулевое.  Вы думаете,  что пенсия будет выплачиваться через неделю?  Не  будет, потому что в основе наших решений лежит только популизм.

 

     Я с  этой  трибуны  говорю  еще  раз:  я  проголосовал против постановления,  в котором  говорится:  погасить  задолженность  по пенсиям,  отдать зарплату.  Зачем же голосовать за,  если этого не будет?  Ведь в основе нету ни одного фактора,  который бы позволил решить  вопрос.  А  зачем мы тогда вносим здесь за 12 дней проекты постановлений,  которыми решались бы  вопросы  нашей  политической деятельности?

 

     Ведь стыдно  будет  в  этот  понедельник  поехать  нам в свои округа (и мне,  и вам) и сказать,  что мы уже сделали.  Поэтому  я очень  рад,  что я здесь сегодня выступаю,  и очень рад,  что есть предложения, о которых я говорю с этой трибуны: давайте поработаем на народ, давайте об единимся и сделаем общие предложения!

 

     Спасибо (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово  від  фракції  "Громада"  надається депутату Шеховцову.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д.,  народний депутат України (виборчий округ  52, Донецька  область).  Уважаемые  коллеги!  Меня  как  депутата  уже третьего созыва в  первую  очередь  интересует  вопрос,  насколько нашему    составу    Верховной   Рады   удается   работать   более конструктивно, чем в двух предыдущих созывах? Я видел, как все это происходило в 1990 году, потом в 1994 году... И давайте примем это все на свой счет!  Поверьте,  то,  что происходит сейчас, сегодня, вот  в эти первые две недели,  отнюдь нас не красит.  Пока что,  к сожалению,  за две рабочие недели мы не дали  ни  самим  себе,  ни избирателям   никаких   надежд   на   то,   что   сможем  работать конструктивно. Увы, это так!

 

     И поэтому главная цель моего выступления и главный  призыв  к лидерам  фракций:  коль так много и в обществе,  и в партиях,  и в этом зале говорилось о том,  что  партийная  структуризация  -  на пользу  обществу  и  парламенту,  то,  пожалуйста,  научитесь  это преимущество использовать! У нас будет два выходных и понедельник. Лидеры    фракций,    миленькие,   пожалуйста,   продемонстрируйте преимущества структуризации!  Пока что эта  структуризация  только усиливает раздор в этом зале...

 

     Ведь все  вы  взрослые люди,  и никто ни в семье,  ни в своем деле не позволил бы себе так бездарно прожигать время!  Почему  же когда  эти  умные  люди собираются в здании парламента (я понимаю, что  парламент  -  орган  особенный,  он  не  может  обойтись  без политического  противостояния,  без  дискуссий,  без даже какой-то доли вражды,  фехтования словесного), они превращают все заседания в    словесную    эквилибристику,   бравируют   своим   ораторским мастерством,  умением парировать колкие вопросы такими же  колкими ответами.  Разве  можно  в  этом  видеть смысл парламента?!  Это - безумие! Это - дорога в никуда!

 

     Я призываю вас в перерыве над этим подумать. Ведь правда, что основной инструмент парламента,  при помощи которого он управляет, это не скоростные постановления, которые пишутся за одну ночь. Они также  и  выполняются.  Два  года  тому  назад я докладывал с этой трибуны законопроект о субсидиях.  И пока правительство планомерно повышало цены,  парламент принял 7 постановлений.  Семь раз в этом зале сутками обсуждался этот вопрос!  Было,  как в той  поговорке: "Собака   лает,  караван  идет".  Увы,  в  этом  случае  парламент оказался, к сожалению, собакой.

 

     Наша функция    заключается    только    в    законодательной деятельности. Если мы так избираем Председателя Верховной Рады, то есть серьезное опасение, что и над законами мы так будем работать.

 

     Я хочу высказать свое мнение о том,  к  чему  может  привести такое начало нашей деятельности.  Недавно,  выступая в парламенте, Президент назвал целый ряд законопроектов, которые, как он сказал, мы должны принять на этой сессии,  то есть до 17 июля. Плюс еще вы каждый день  получаете  какие-то  законопроекты  и  Президента,  и Кабмина, и депутатские. Вы видите, какой это огромный пакет. Мы со своими оргвопросами можем провозиться до середины июня,  а затем в пожарном  порядке в непрерывном пленарном режиме начнем штамповать упомянутые законопроекты,  поскольку Президент  будет  нажимать  и говорить:  "Смотрите,  это же неконструктивный орган".  И тогда вы все в этом зале будете говорить:  "Мы пришли сюда  решать  главные вопросы,  давайте срочно принимать".  И мне ли вам доказывать, что то, что срочно принимается, такое и выходит.

 

     Более того,  от вас потребуют,  и вы на это,  к сожалению,  я боюсь,  легко  пойдете  -  быстро  принимать и мгновенно вводить в действие.  Все  сидящие  здесь  руководители,  которые  занимались хозяйственной деятельностью любой формы собственности,  - то ли на государственных предприятий,  то ли в частном бизнесе, помнят, как поизуверски   вводились  новые  законы  о  налоге  на  добавленную стоимость,  на прибыль:  ночью  приняли  -  утром  ввели.  Сегодня приняли инструкцию - завтра сдай отчет о перерасчете по НДС. Вот к чему мы придем,  вот к чему нас  толкают.  А  я  хотел  бы,  чтобы качество  принимаемых  нами решений было хотя бы на шаг,  но лучше предыдущего.

 

     Поэтому еще раз обращаюсь к присутствующим и прошу прекратить словесное фехтование!  Это хорошо, это красиво для поручиков-гусар на балу,  но  не  в  Верховной  Раде  созыва  1998  года.  Вы  уже ознакомились   с  документами  о  том,  какие  у  нас  проблемы  с зарплатой, пенсиями, шахтерами.

 

     Относительно конкретных  претендентов.  В  "Громаде"  я  был, наверное,  единственным,  кто  выступал  против выдвижения четырех кандидатов,  но при условии, что лидеры фракций договорятся, и мы, зная  реальный  расклад,  в  этот  марафон  играть  не  будем.  Но поскольку лидеры фракций не смогли договориться,  не пошли на это, тогда  и  "Громада",  вроде бы,  получила право предлагать четырех кандидатов. А кто лучший из них - определится голосованием.

 

     Спасибо (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово для пояснення  надається  народному депутату Правденку.

 

     ПРАВДЕНКО С.М.,  народний  депутат  України (багато-мандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада"). Шановні народні депутати, мені хочеться сказати кілька слів з приводу виступу шановного Леся Танюка.

 

     Гадаю, шановний депутат добре розуміє,  що історія розставить все   на   свої  місця.  Можливо,  якщо  розглядати  "Громаду"  як товариство з обмеженою  відповідальністю,  і  дуже  обмеженою,  то можна сказати, що і Рух став дуже обмеженим рухом у нашому народі, і слід досліджувати, чому так сталося (Оплески).

 

     Я не відкрию ніяких таємниць.  Уже  відомо,  що  лідери  Руху висловили  згоду  на  розпуск парламенту,  якщо певний сценарій не пройде,  і згодні підтримати інші фракції на виборах і гарантували це.

 

     За що така догідливість,  теж стане відомо з часом. Не думаю, що за ордени чи ще за якісь речі.  Але я переконаний, що Рух мріяв не  про таку Україну,  яка є зараз.  То чому ж ви тоді йдете на ці змови?  Кого влаштовує нинішній стан речей,  той іде  на  змову  з Президентом,  кого  не  влаштовує,  той  не  йде.  А хто саме хоче влаштувати з парламенту товариство  з  обмеженою  відповідальністю імені Леоніда Кучми, вже цілком відомо. І це помітно.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для пояснення надається народному депутату Чорноволу.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановні колеги! Ображено політичну партію,  яка має велику вагу в нашому суспільстві і  яка привела Україну до незалежності (Шум у залі).

 

     І вас привела в цей зал,  бо ви - оці, що зліва кричите, - не відомо,  чи були б,  вас у ті часи,  коли була ще та Компартія при владі,  далі  порогу  приймальні  не  пустили  б,  а сьогодні ви - депутати Верховної Ради.

 

     Рух ні про які розпуски парламенту не мріяв і  не  збирається мріяти.  І  не  треба нікого лякати.  Навіть якщо справді зараз не відбудуться вибори Голови, ми можемо працювати. Дають нам це право і Конституція, і Регламент. Сьогодні вранці, до речі, ми приймали, навіть обійшовши затверджений порядок денний,  рішення,  яке  буде підписано  співголовами.  Так  ми  можемо  і  закони приймати,  ми вивчали Конституцію.  Але я думаю,  що це  не  продуктивний  шлях. Потрібно  головам  фракцій  сідати за стіл переговорів,  виробляти пакет,  а  не  лякати  один  одного  розпуском  парламенту.   Поки парламент працює,  його ніхто не має права розпустити, навіть якщо ми  чотири  роки  будемо  такі  безглузді  й  обиратимемо   Голову Верховної Ради. Парламент ніхто не має права розпустити! І наклепи поширювати, пане Правденко, некрасиво (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні  народні  депутати!   Обговорення кандидатур, висунутих на посаду Голови Верховної Ради, завершено.

 

     Відповідно до Регламенту оголошую... (Шум у залі).

 

     Треба було звертатися відповідно до Регламенту,  і я надав би вам слово. А зараз, вибачте, я вже почав робити оголошення.

 

     Шановні народні  депутати!   Відповідно   до   статті   4.2.2 Регламенту  Верховної  Ради  України  повідомляю  про входження до складу депутатської фракції Народно-демократичної  партії  України народного   депутата   України  Кириченка  Сергія  Олександровича, заступника голови Християнськодемократичної партії України.

 

     Сергію Івановичу, будь ласка, тепер вам слово.

 

     ДОРОГУНЦОВ С.І.,  народний депутат України  (багато-мандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановна Президіє! Шановні народні депутати! Ви щойно прослухали тут виступ Леся Танюка, який сказав,  що  я  був  ледве  не  одним  із ініціаторів і підписував документи про заборону Комуністичної партії.  Я хочу  сказати:  це від  початку  й  до кінця груба вигадка і не відповідає дійсності. Свої трудові роки я весь час працював в  Україні  на  відміну  від Танюка, який все своє життя працював у Москві і на Москву, а тепер мене звинувачує в таких гріхах.

 

     Шановні друзі! Ще я хотів би сказати, що в усіх цивілізованих країнах  завжди  при  правому  Президенті  (а  у нас - саме правий Президент) - лівий парламент і навпаки - якщо лівий Президент,  то правий парламент.  От тоді, коли буде лівий Президент, тоді Танюка сюди й посадимо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні народні депутати!  Час вичерпано. Оголошується перерва до 16 години (Шум у залі).

 

     Шановні народні депутати! Є інші пропозиції? (Шум у залі).

 

     Шановні народні  депутати!  Прохання  заспокоїтись  і зайняти свої місця у залі. Сядьте, будь ласка, на свої місця.

 

     Шановні народні депутати!  Ми приймали рішення, що до обрання Голови  Верховної  Ради  Верховна Рада працює у пленарному режимі. Затверджено  такий  порядок  роботи  Верховної  Ради.   Ми   маємо працювати у п'ятницю до 18 години. Але, враховуючи те, що в деяких депутатів  є   інші   пропозиції,   я   надаю   слово   Олександру Олександровичу Морозу.

 

     МОРОЗ О.О.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ 92, Київська область). Шановні депутати! Оскільки ми завершили розгляд першого  важливого  питання  до початку роботи вже в традиційному, згідно з Регламентом,  режимі,  я вніс би таку  пропозицію.  Нехай Лічильна комісія на підставі свого положення і Регламенту підготує бюлетені для голосування,  і ми через годину можемо взяти участь у голосуванні.

 

     Якщо будуть   пропозиції   щодо  зняття  своїх  кандидатур  у претендентів на посаду,  то можна  для  цього  відвести  зараз  10 хвилин   і   зекономити  час.  Адже  всі  розуміють,  що  якщо  ми визначимося в цьому відношенні,  а через годину  проголосуємо,  і, наприклад,  буде нерезультативне голосування, тоді можна з приводу двох кандидатур провести ще голосування і підвести риску  під  цим питанням.  Це  ефективніше,  ніж на дві години зробити перерву,  а потім дійти нульового результату.

 

     Я просив би підтримати цю пропозицію. А зараз - 10 хвилин для виступів претендентів із заключним словом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати! Є пропозиція продовжити обговорення питання. Але потрібно проголосувати зміну регламентної норми,  оскільки кожен із претендентів за Регламентом має право на 10-хвилинний виступ із заключним словом.

 

     Отже, якщо  є  пропозиція  відвести  лише   10   хвилин   для заключного  слова усіх претендентів,  то я просив би проголосувати це. Будь ласка, ввімкніть систему "Рада".

 

     "За" - 219.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Вносьте інші пропозиції.  Давайте  15  хвилин  відведемо  для виступів із заключним словом? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 245.

 

     Рішення прийнято.

 

     Слово надається   народному   депутату  Ромовській  Зориславі Василівні. Регламент - три хвилини.

 

     РОМОВСЬКА З.В., народний депутат України (виборчий округ 122, Львівська  область).  Шановна  Президіє!  Шановні  колеги  народні депутати!  Я ставлю кілька запитань,  на які пропоную і відповідь. Чи може жінка керувати оцим переважно чоловічим товариством? Я даю відповідь:  може.  Вважаю,  що жінка могла б стримати емоції такої величезної   кількості   чоловіків,   таких   нестриманих,   таких запальних,  і могла б оцю  енергію  їхню  спрямувати  на  творення законів, так потрібних нашій державі.

 

     Чи є   з-поміж  нас  така  людина,  яка  може  сказати,  коли українські пенсіонери одержать заборговану  державою  пенсію?  Пан Чиж  сказав,  що Головою буде той,  хто відповість на це.  Шановні пані і панове,  ті,  які не одержують заробітної плати  і  пенсій, колись,  дуже  давно,  вас  обдурили,  коли вам обіцяли землю.  Ви проголосували за тих, хто обіцяв вам землю, а потім у вас ту землю відняли. Тобто не вірте тим обіцянкам - то пусті, порожні слова.

 

     Я думаю,  що  немає  тут жодного претендента на посаду Голови Верховної Ради,  який може  точно  сказати,  коли  буде  виплачено заборгованість  по пенсіях.  Ми можемо сьогодні прийняти постанову про  те,  що  кожен  пенсіонер  завтра  одержить  пенсію,  але  та постанова буде пустопорожньою заявою, як і багато інших.

 

     У 1994  році я балотувалася по Львівщині.  Комуністи у газеті "Товариш" мене підтримали.  Але вони це зробили провокаційно,  для того щоб мене не обрати.  Я переконана, що сьогодні комуністи мене не підтримають.

 

     У 1994 році на посаду Голови  Верховної  Ради  було  висунуто жінку - Катерину Ващук, але вона відразу зняла свою кандидатуру. Я вважаю,  що 1998 рік - це другий етап,  коли жінка,  яку висунули, використала надане їй право на цю трибуну.  В одній із своїх праць Маркс закінчив виклад так: "Dixi et animam levavi" - я сказала те, що хотіла, і врятувала тим свою душу.

 

     Шановні пани  чоловіки!  Майте  на  увазі,  що 2002 рік стане роком, коли жінка не зніме своєї кандидатури! І така жінка, гадаю, у Верховній Раді є!

 

     Я знімаю  свою  кандидатуру,  оскільки  в  цій  залі я не маю шансів.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Зориславо  Василівно.   Слово   надається народному депутату Черепу Валерію Івановичу (Шум у залі).

 

     ЧЕРЕП В.І.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 158, Сумська область).  Шановні колеги!  Тут депутат Шеховцов казав, що він депутат уже третього скликання...  Я також у парламенті працюю тривалий термін,  досвід маю.  Бути в ролі претендента  на  Голову Верховної Ради - дуже відповідальна справа.  І в ці дні ви,  може, трохи спокійніші були,  а ми,  претенденти, мабуть, більш збуджені були, я дивився, аналізував ситуацію в залі. Виступає один депутат

- ліва частина залу аплодує;  виступає інший - права частина  залу аплодує.  І весь час отаке протистояння. Але це - нормальне явище! У першому складі парламенту,  де був я, були дуже серйозні дебати, доходило до серйозних речей,  у другому - також. Стосовно того, що сьогодні  ми  в  такому  режимі  працюємо,  дехто  каже:  три  дні пробалакали,  згаяли  час.  Ні!  За  три дні ми добре пізнали один одного,  з'ясували  позиції,  і  це   дає   нам   право   прийняти завтрапіслязавтра нормальне правильне рішення.

 

     Зал розподілився,  адже  Верховна Рада за свою історію вперше сформована   за   партійним   принципом.   Ми   просто   приречені відпрацювати  механізм  конструктивної  роботи  Верховної  Ради  з урахуванням цих реалій.

 

     Ми бачимо,  що  як   депутати   лівої   орієнтації,   так   і правоцентристські  сили,  не  мають  контрольного пакета впливу на прийняття того чи іншого рішення. Це наша біда. А може, це якраз і добре,  щоб  не  було такого,  що одна частина приймає рішення,  а друга - не може свою позицію висловити  і  прийняти  рішення.  Але такий  розклад політичних сил,  на жаль,  на сьогодні не дає змоги чітко визначити і сформувати так звану опозицію, що теж погано для парламенту.  Тому  слід відпрацювати модель,  яка створила б умови для плідної роботи.

 

     Ситуація в країні - неординарна,  неординарна вона і  в  нас. Тож ми повинні прийняти неординарне рішення. Тому я сьогодні в цій ситуації знімаю свою кандидатуру.  Але знімаю її на цьому етапі. І як  депутат,  який має право згідно з Регламентом далі боротися за посаду  Голови  Верховної   Ради,   я   цією   нормою   Регламенту скористаюся.

 

     Дякую за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Слово   надається   народному   депутату Єльяшкевичу.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  народний депутат  України  (виборчий  округ 182,   Херсонська  область).  Шановні  народні  депутати!  Шановні представники чотирьох фракцій!  Я вважаю, що, на жаль, ваші дії не є тими діями, які повинні консолідувати сесійний зал.

 

     Хочу звернутися  до  лівих  і  до  правих:  ми  самі  повинні вирішувати наші проблеми, ми самі повинні обирати Голову Верховної Ради.  І тому,  хоч я добре розумію свої шанси,  я не знімаю своєї кандидатури. Я готовий взяти на себе відповідальність. І прошу вас усіх взяти участь у голосуванні.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово від Комуністичної партії України та фракції "Лівий центр" надається Петру Миколайовичу Симоненку.

 

     СИМОНЕНКО П.М.,  народний депутат  України  (багато-мандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановні народні депутати! Я дуже вдячний тим,  хто в цій залі під час виступів,  обговорення намагався висловити все те, що сьогодні висловлюють громадяни поза межами цієї зали.

 

     Ми є представниками різних політичних сил,  і з цієї  трибуни намагалися  сказати не тільки в цій залі,  а й нашим виборцям,  що готові передусім  приймати  закони,  які  відповідатимуть  вимогам життя.  І злагоди в цій залі може бути досягнуто за умови, якщо ми прийматимемо закони, які поліпшать життя простих громадян.

 

     І я не хотів би,  щоб тут знову лунали звинувачення на адресу моєї  рідної  Комуністичної партії.  Ми різними шляхами прийшли до цієї зали,  ми з різними програмами йшли  сюди,  нас  підтримували різні  як  політичні  сили,  так і владні структури.  Проте на моє глибоке переконання,  партія,  яку я представляю,  була,  є і буде партією переможців.

 

     І як  би тут не лякали виборців,  що і як відбувалося в нашій історії,  я хотів би,  щоб ми теж були об'єктивні до цієї історії. Наші батьки і діди створили те, чим ми користуємося, чим ми живемо і чим дихає Україна.

 

     І щодо пакистанського проекту. Можна спитати в нашого народу: хто  більший  патріот  -  чи комуніст Симоненко чи рухівець Заєць, якщо ці танки собівартістю 2,5 мільйона доларів продаються по  два мільйони  доларів?  Якщо,  стоячи  на трибуні,  заступник міністра закордонних справ не  може  дати  відповіді,  як  розгортатимуться події в тому регіоні, як ставитиметься до цього Індія, як вирішено проблеми з Росією і багато інших проблем?

 

     Я хотів би,  щоб нові обранці,  котрі прийшли до  цієї  зали, знали,   якої  високої  ваги  і  відповідальності  нам  доведеться приймати державні рішення.  Я хотів би сказати й про те,  що дехто промовчав,  коли, приїхавши в Україну, пані Олбрайт просто цинічно розтоптала волю нашого народу,  вказавши,  де чиє місце і на якому цепкові  повинні сидіти керівники держави.  І вони відмовилися від вигідного нам проекту на 450 мільйонів  доларів.  Внаслідок  цього позбавлено  роботи наших трудівників тієї ж Харківщини,  де стоять заводи.

 

     Подивіться, там, за стінами зали, голодні люди, сльози і біль людська.  Ось що нас повинно об'єднати,  і об'єднати для того, щоб ми працювали на краще.

 

     Я хотів би навести ще один приклад. Кажуть, що потрібно брати кредити.  В Одесі,  я думаю,  вже знають,  чим платити за взяті 17 мільйонів.

 

     Я хотів  би  нагадати  тим,  хто  не  знає,  що  це  таке  17 мільйонів. Треба сплатити ще 3 мільйони доларів за те, що, скажемо так, специ закордонні давали поради нашим урядовцям.

 

     Завершуючи свій виступ,  я просив би тих,  хто  справді  хоче розв'язувати проблеми державної ваги, зараз не звертати уваги поки що на те,  які суперечки точаться в залі.  Вам вирішувати. Але моя думка така: парламент повинен працювати конструктивно, на високому професійному рівні,  повинна бути відповідальність  кожного  перед нашим власним народом.  І якщо ми з такою позицією прийшли до цієї Верховної Ради,  а  не  для  того,  щоб  займатися  балачками,  то насамперед  будемо  дбати про те,  щоб люди працювали,  одержували заробітну плату і таке інше.

 

     Дякую за  увагу  і  бажаю,  щоб  ми  справді  обрали   Голову Верховної Ради,  який саме так зможе організувати роботу Верховної Ради.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Петре Миколайовичу. Але, мабуть, починати треба із дотримання Регламенту (Оплески).

 

     Як претендент  на  посаду  Голови  Верховної Ради я також маю право висловити декілька слів  перед  тим,  як  перейти  до  іншої кандидатури. Це передбачено Регламентом, це моє право.

 

     Веде засідання член Президії першої сесії Верховної Ради

 

     України МОРОЗ О.О.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Костенко Юрій Іванович.

 

     КОСТЕНКО Ю.І.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановні народні депутати! Шановні  наші  виборці!  Позицію  демократичних партій,  які зараз відмовляються брати участь у голосуванні,  дуже добре обгрунтували мої колеги. Я не хочу зупинятися зараз на цій проблемі.

 

     Я хотів   би  ще  раз  привернути  увагу  своїх  колег,  усіх депутатів як лівого краю,  так і правого  краю  до  тієї  жахливої економічної ситуацію,  в якій опинилася наша держава. Ще раз хотів би зазначити,  що ми стали свідками,  коли соціальне напруження  в державі  стрімко  зростає.  Розпочалися страйки шахтарів,  за ними будуть страйки вчителів, лікарів. Тобто ми можемо не те що збурити ситуацію  в  Україні,  а  призвести  до  виникнення  громадянських конфліктів.

 

     Сьогодні ми стоїмо не тільки  напередодні  фінансової  кризи, про  це говорилося,  зокрема в моєму виступі.  Я хотів би звернути увагу на жахливу ситуацію,  яка  склалася  в  енергетиці.  Теплові станції   сьогодні   не   можуть   працювати  ефективно,  немає  і відповідних енергоресурсів для того,  щоб  вони  могли  працювати. Хоча  під час роботи теплових станцій ми втрачаємо до 40 відсотків енергії.

 

     Впродовж останніх років атомна енергетика виробляє більше  50 відсотків   енергії,   але  складається  ситуація,  що  вона  може припинити свою діяльність,  тому що  заходи,  які  необхідно  було здійснювати  впродовж  останніх  4-5 років,  не здійснювалися,  бо бракувало грошей.  Отже,  розвал енергетики,  та  ще,  можливо,  й взимку, може призвести до економічної катастрофи в нашій державі.

 

     Я переконаний, це підказує не лише мій досвід парламентарія і урядовця,  а насамперед громадянина України, що за цих умов є лише один шлях виходу із цієї ситуації - той шлях, яким уже пройшли всі посткомуністичні  країни  світу.  Це   пришвидчення   реформ,   це проведення  цих  реформ  у  такий  спосіб,  щоб  країна  поступово оживала,  оздоровлювалася,  ставала на ноги.  І в результаті цього поступово зміниться життя наших людей.

 

     Тому я   глибоко  переконаний,  що  якщо  ми  не  знайдемо  в сесійному залі компромісу між оцим  політичним  протистоянням,  ми фактично  приведемо  країну  до загибелі.  Виходячи із такої своєї позиції і переконання, я на цьому етапі знімаю свою кандидатуру.

 

     Дякую за увагу (Оплески).

 

     Веде засідання член Президії першої сесії Верховної Ради

 

     України КОСТЕНКО Ю.І.

 

 

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Тимошенко Юлії Володимирівні.

 

     ТИМОШЕНКО Ю.В.,  народний депутат України (виборчий округ 99, Кіровоградська область).  Уважаемые коллеги!  Я хочу сказать,  что самое скучное,  что есть в жизни,  это политические сценарии,  это догмы, которые, казалось бы невозможно разрушить.

 

     Когда я готовилась к выступлению с этой  высокой  трибуны,  я считала,   что,   возможно,  есть  хоть  один  шанс  поломать  эту закостеневшую,  абсолютно нерациональную  систему.  Но,  увы,  наш Президент,   используя   свою   безграничную  власть,  практически нейтрализовал  половину  парламента.  Он  практически  парализовал членов фракции СДПУ(о), фракций зеленых, Руха и НДП.

 

     Как скучно участвовать в политических сценариях, точно так же скучно участвовать и в фарсах.

 

     Вся моя предыдущая жизнь свидетельствует о том, что я никогда в фарсах не участвовала, поэтому не буду участвовать и сейчас.

 

     Если есть   такая   блокировка  выборов,  то  есть  реального голосования,  я считаю,  нецелесообразно принимать в этом участие. Но,  тем  не  менее,  я  оставляю  за  собой  право выставить свою кандидатуру в следующем туре.

 

     Спасибо большое за внимание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Слово   надається   народному   депутату Павловському Михайлу Антоновичу.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.  Шановна Президіє! Шановні колеги! Я почну з того,  що моя колега - кандидат на посаду  Голови  пані  Зорислава посіяла  сумнів:  а  чи  бачимо  ми можливість,  коли і як платити пенсію?  То я її сумніву не поділяю, тому що знаю, коли ми зможемо платити і пенсію, і зарплату.

 

     Ми зможемо  платити  пенсію  і  зарплату  тільки  тоді,  коли захистимо свій  ринок  і  свого  виробника,  коли  піднесемо  своє виробництво,   коли   Україна  реалізує  свої,  одні  з  найкращих можливостей у  світі.  Але  для  цього  ми  справді  повинні  бути патріотами своєї держави, думати насамперед про інтереси України.

 

     Виходячи з того, що в цьому залі сидять особистості, кожен із вас є патріотом  і  думає  про  інтереси  держави,  гадаю,  що  ви підтримаєте ідеї, які я запропонував. Я думаю, що ви ними опануєте і робитимете все для того,  щоб втілити в життя.  І  щоб  про  них нагадувати, я свою кандидатуру не знімаю.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Слово   надається   народному   депутату Костицькому Василю Васильовичу.

 

     КОСТИЦЬКИЙ В.В., народний депутат України (виборчий округ 84, ІваноФранківська   область).  Шановна  Президіє!  Шановні  народні депутати!  Ознакою нашого суспільного життя сьогодні  є  подолання тоталітаризму  як  у  житті,  так і в наших душах.  Протиставлення людей один одному - людей  фізичної,  розумової  праці,  людей  зі Сходу і людей із Заходу - це основа будь-якого тоталітаризму.

 

     Я представляю   політичну   силу,  яка  прагне  об'єднати  на розбудову Української держави і підвищення добробуту  людей  усіх: українців  і  росіян,  православних  і  грекокатоликів,  галичан і слобожан на християнських засадах.

 

     Не думаю,  що наше політизоване суспільство, яке представлене в  цьому  парламенті,  вже  готове  до  того,  щоб  здійснити таке об'єднання.  Але перші кроки треба робити вже зараз.  Хотілося  б, щоб   нинішній  парламент  став  ядром  консолідації  українського суспільства.  І тут багато  залежить  від  Голови  Верховної  Ради України.

 

     Кажуть, що  політика  -  це  мистецтво можливого.  І як усяке мистецтво вона має елементи творчості і елементи гри.  Але я хотів би,  щоб  ми  тут  не  гралися  в  політику,  тому що рівень нашої відповідальності перед суспільством дуже великий.

 

     Під час висунення кандидатів на посаду Голови Верховної  Ради і у ході їхніх виступів та обговорення я мав розмови з поважними і знаними членами нашого парламенту  і  розумію,  що  крісло  Голови Верховної Ради - одне,  а нас - більше чотирьох сотень. І все одно обраним на посаду Голови Верховної Ради буде хтось один.

 

     Я не почуваю себе слабким чи нездатним до  роботи  на  посаді Голови  Верховної  Ради,  бо  маю  за  спиною  20 років державної, наукової і політичної роботи.  І це дає мені право претендувати на цю  високу посаду.  Але в цій ситуації я виходжу з того,  що краще для народу і парламенту. І я розумію, що це - розумний компроміс.

 

     Виходячи з того розкладу політичних сил,  а також враховуючи, що я є єдиний представник своєї політичної партії в парламенті,  я знімаю свою кандидатуру.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово надається народному депутату Біласу Івану Григоровичу.

 

     БІЛАС І.Г.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 120, Львівська область).  Дякую.  Шановні  народні  депутати,  виборці! Шановна  тимчасова  Президіє!  Дозвольте  висловити вдячність усім тим,  хто взяв участь в обговоренні  моєї  кандидатури  на  посаду Голови   Верховної   Ради  України,  всім  тим,  хто  висунув  мою кандидатуру,  всім, хто підтримав мене і в цьому сесійному залі, і поза  його межами.  Шановні колеги,  я висловлюю вдячність також і тим,  хто ще не встиг відійти від сценічної гри та усвідомити,  що сесійний зал - це насамперед місце,  де засідає вищий законодавчий орган України, це місце творення національного законодавства не за сценаріями політичних суфлерів, а за волею українського народу.

 

     Водночас прошу пробачення перед тими, хто вважає себе начебто ображеним з мого боку.

 

     Ми, шановні колеги,  спільними зусиллями повинні зробити все, щоб  національний  парламент якомога скоріше позбувся ідеологічної зашореності,  тоталітарного минулого і став центром,  але  зважте, законодавчої політики в інтересах українського народу.

 

     А що    стосується,   шановні   народні   депутати,   занадто переобтяжених  ідеологічним  вантажем   тоталітаризму   депутатів, попередники  яких  ціною  мільйонних  жертв  кращих  синів і дочок українського народу,  річок безвинно пролитої крові та сліз уперто намагалися  привести  людство  до  комуністичного  щастя,  я раджу скористатися  порадами  класика  російської   літератури   Михайла Булгакова, який чітко окреслив це у своєму чудовому романі "Собаче серце". Створіть при ЖЕКах політичний клуб на громадських засадах, він   вам  допоможе  не  втратити  ваш  ідеологічноінтелектуальний потенціал на рівні Швондера,  але  й  не  опуститися  нижче  рівня Шарикова (Оплески).

 

     А головне,  шановні  народні депутати,  це буде з користю для українського  народу,  обійдеться  значно  дешевше  для  платників податків  і  Верховну  Раду  не  буде  можливості  перетворювати у партійно-політичні ігрища.  Як на мене  і  моїх  колег,  у  стінах Верховної  Ради ми повинні накласти заборону на партійно-політичні ігрища.  Якщо хтось хоче тим займатися - тільки у позасесійний час і то за кошти політичних партій.

 

     Усвідомлюючи те,  що  сьогодні  єдиною  консолідуючою силою в українському суспільстві є українська  ідея  і  у  нас  є  яскраві представники, які уособлюють цю ідею, я знімаю свою кандидатуру на користь представника  національно-державницьких  сил,  який  стане спікером,   Головою   Верховної   Ради   Української   держави   і унеможливить комуністичний реванш.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народному депутату Карпову Олександру Миколайовичу.

 

     КАРПОВ О.М.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НДП).  Шановні   колеги!   На закінчення  свого 5-хвилинного виступу Петро Миколайович Симоненко сказав, що Комуністична партія готова до конструктивної співпраці.

 

     Вчора у  виступі  я  запропонував  не   від   себе,   а   від Народно-демократичної  партії  схему  організації роботи Верховної Ради,  за якою вона  може  бути  конструктивною.  Зверніть  увагу, нікого не образив, взагалі ні про кого не вів мову. Що ми отримали у відповідь?

 

     У відповідь ми  отримали  таке.  Оскільки  Петро  Миколайович любить  посилатися  на  Маркса,  він  у  дискусії з однією з газет сказав,  що його противники поводять себе  (я  слово  не  буду  це використовувати)  відповідним  чином,  тобто  "забрасывают  своего противника  своими  собственными  испражнениями".  С  чем  вас   и поздравляю! (Шум у залі).

 

     Продовжуємо розмову  таким чином,  шановні колеги.  Станіслав Іванович Гуренко тут дуже чудово виступав. Станіславе Івановичу, я вам  скажу  так:  я  розумію  тепер,  чому  ви  профукали  партію, профукали Україну,  бо один керівник фракції писав вірші,  а ви їх вивчали (Оплески).

 

     А тепер,   вибачте,   ви  виступаєте  від  імені  комерційної структури і розповідаєте,  як треба всім жити. То я вам нагадаю ще один віршик,  оскільки ви любите цитувати вірші:  "Ах, как хочется опять с флагом красным пошагать,  а затем засунуть в рот  с  рыбой красной бутерброд" (Оплески).

 

     А тепер  стосовно  змісту вчорашньої розмови (Шум у залi).  Я знаю свій  час,  у  мене  5  хвилин,  ми  з  Петром  Миколайовичем домовилися про це.

 

     Петре Миколайовичу,  шановний,  ви  вчора,  керуючи Верховною Радою, демонстрували, вибачте, ленінський стиль організації роботи (Оплески). О, чудово, ви мене підтримали, дякую.

 

     А тепер згадайте,  шановні,  скільки було людей, які задавали запитання?  Один Чиж і один представник  Руху.  А  всі  інші  хто? Группа  или  стая товарищей.  Имейте в виду,  дорогие,  те номера, которые проходили  в  прежнем  Верховном  Совете,  уже  больше  не пройдут  (Оплески).  В  соответствии  с  Регламентом он обязан был предоставлять возможность  задавать  вопросы  представителям  всех фракций. Он этого не сделал.

 

     Напомню вам,   коллеги,   что   сказали  на  с езде  народных депутатов СССР  Лукьянову  и  Горбачеву:  ребята,  если  вы  не  в состоянии  организовать  работу  этого  зала,  как  же вы беретесь страной руководить?!

 

     А тепер  з  приводу  конструктивізму  соціалістів  та  інших. Шановний Чиж, ви написали у своїй заяві, що, вибачте на слові, "из достоверных источников вам известна позиция НДП". Так я вам скажу, что из таких же достоверных источников нам известно, что в кармане "широких штанин  дубликатом  бесценного  груза"  вы  держите  дулю Симоненко  и  рассчитываете,  что  потом  во  втором туре "в белом венчике из роз вышел Иисус Христос" (Шум у залі. Оплески).

 

     Ви не хвилюйтеся, у мене є хвилина, ми домовилися.

 

     А тепер з приводу позиції комуністів.  Ніякими посиланнями на Маркса  ви  не  поясните  рядовим  комуністам свій ганебний союз з фракцією "Громада".  Вы им об ясните,  как вы пошли на этот  союз, ради чего и с какой целью (Шум у залi).

 

     И в заключение,  перед тем как я сниму свою кандидатуру, хочу сказать.  Уважаемые  члены  Коммунистической  партии!  Вас   сдали прежние престарелые вожди,  вас точно так же сегодня сдают молодые вождята вместе с "Громадой", с чем я вас и поздравляю (Оплески). А свою кандидатуру я снимаю.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Слово   надається   народному   депутату Ржавському Олександру Миколайовичу.

 

     РЖАВСЬКИЙ О.М.,  народний депутат України (виборчий округ 46, Донецька  область).  Добрий день,  шановні депутати!  Тільки що ви чули,  як пан Карпов казав, що задають запитання один Чиж і один - з   правого  боку,  а  всі  інші  запитання  задають  представники Комуністичної партії.

 

     Як я вам учора вже казав,  мені задавали запитання всі,  тому що  я  є  справді  незалежний  кандидат на посаду Голови Верховної Ради.  Подумайте ще раз:  чи можливо, щоб хтось із партійних людей керував оцим дуже важливим механізмом нашої демократії - Верховною Радою?

 

     Я звертаюся  до  вас:  подумайте  і  проголосуйте  за  людину справи,  за людину,  яка проти балаканини,  а справді хоче вивести Україну вперед, - за мене.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово надається народному депутату Ковачу Миколі Миколайовичу.

 

     КОВАЧ М.М.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ 72, Закарпатська  область).  Пане  головуючий!  Шановна  аудиторіє!  Я вийшов  на  трибуну,  щоб щиро подякувати доброзичливій реакції на мій виступ учора з обох боків шановної аудиторії. Я сподіваюся, що й ті,  хто дивиться нас,  вважає,  що це вияв толерантності, що це прикраса на духовному одязі нашого парламенту.  Я бажаю вам, бажаю нам,  щоб  з'явилося  ще  більше таких прикрас на нашому духовному одязі.

 

     Дякую (Оплески).

 

 

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Миколо Миколайовичу,  ви скажіть,  будь  ласка... (Шум у залi).

 

     КОВАЧ М.М.  Ні,  якби я хотів зняти,  я так би прямо і сказав (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні народні  депутати!  Ми  закінчили обговорення  питання  про  обрання Голови Верховної Ради,  а також заслухали виступи кандидатів на цю посаду із заключним словом.

 

     Миколо Миколайовичу!  Я хотів би чітко  від  вас  почути,  ви знімаєте свою кандидатуру чи залишаєте? Не знімаєте? Ні.

 

     Шановні народні  депутати,  я  хотів би підбити підсумки цієї дискусії.  Таким чином,  до бюлетеня  для  голосування  з  обрання Голови Верховної Ради вносяться такі кандидатури претендентів:

 

     народний депутат Єльяшкевич Олександр Сергійович,

 

     народний депутат Симоненко Петро Миколайович,

 

     народний депутат Павловський Михайло Антонович,

 

     народний депутат Ржавський Олександр Миколайович,

 

     народний депутат Ковач Микола Миколайович.

 

     Прохання до   голови   Лічильної   комісії   Мішури   Валерія Дмитровича  надати  інформацію  щодо  порядку   роботи   Лічильної комісії. Будь ласка.

 

     МIШУРА В.Д.,  голова  тимчасової  Лічильної комісії Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, КПУ).  Шановні  колеги!  Для  підготовки  бюлетенів  і  місць  для голосування Лічильній комісії  потрібно  приблизно  40  хвилин.  Я просив  би  членів  Лічильної  комісії зараз зібратися у кінозалі. Голосування ми можемо починати через 40 хвилин.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Нам потрібно  прийняти рішення  щодо перерви.  Є пропозиція Президії оголосити перерву на одну годину, зібратися для голосування о 15.30.

 

     Якщо немає інших пропозицій,  то я просив би проголосувати цю пропозицію. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 278.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     Оголошується перерва до 15 години 30 хвилин.

 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку