ЗАСІДАННЯ СЬОМЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.  15  т р а в н я  1998  р о к у.

                         10 г о д и н а.

 

     Веде засідання член Президії першої сесії Верховної Ради

     України МАТВІЄНКО А.С.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати!  Прохання займати  свої  місця. Прошу зареєструватися.

 

     Зареєструвався 371   народний   депутат.   Ранкове  засідання оголошується відкритим.

 

     Дозвольте нагадати вам, що вчора, завершуючи робочий день, ми домовилися  сьогодні  на ранковому засіданні заслухати питання про обрання Голови Верховної Ради України.  Але ряд народних депутатів звертається до тимчасової Президії з проханням надати слово голові Центрвиборчкому Михайлу Михайловичу Рябцю,  який  би  поінформував нас  про  склад  народних  депутатів та підсумки виборів.  Питання обрання Голови Верховної Ради України тісно пов'язане з цим.

 

     Також є прохання заслухати інформацію Генеральної прокуратури України  про  виконання  доручення  Верховної Ради щодо здійснення перевірки   фактів   порушення   встановленого   законом   порядку висвітлення діяльності Верховної Ради України.

 

     Якщо ви не заперечуєте,  пропоную заслухати ці дві інформації без  обговорення,  а  потім  перейти  до  питання  обрання  Голови Верховної Ради України.

 

     Прошу проголосувати за таку пропозицію.

 

     "За" - 254. Прийнято.

 

     Нам потрібно домовитися щодо регламенту. Михайле Михайловичу, скільки вам  потрібно  часу  для  виступу?  До  15  хвилин.  Немає заперечень? Будь ласка, Михайле Михайловичу.

 

     РЯБЕЦЬ М.М.,  голова  Центральної  виборчої  комісії України. Доброго  дня,  шановні  народні  депутати   України!   Від   імені Центральної виборчої комісії дозвольте привітати вас з обранням до найвищого представницького органу нашої держави -  Верховної  Ради України (Оплески).

 

     Дякую. Дорогі друзі,  Центральна виборча комісія переконана в тому, що довір'я виборців, виявлене вам під час виборів 29 березня цього року, стане добрим підгрунтям на шляху подальшого розвитку і вдосконалення законодавства нашої держави.

 

     Усі ми  сподіваємося  на  те,  що  вам  вистачить   державної мудрості,   сили   і  наснаги,  переконаності  та  переконливості, витримки  і  розважливості   народного   дипломата,   полум'яності народного трибуна, мужності і несхитності справжнього представника та  надійного  захисника  інтересів  нашого  народу.  Більше   ніж переконаний  у  тому,  що вибори до Верховної Ради 29 березня 1998 року обов'язково займуть гідне місце в історії молодої Української держави  та  її  парламентаризму.  Адже  вперше вищий законодавчий орган України обирався за  змішаною  виборчою  системою.  Водночас уперше у виборах брали участь понад 50 політичних партій, а списки кандидатів у депутати від 30 політичних партій та виборчих  блоків партій були зареєстровані Центральною виборчою комісією для участі у виборах по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу.

 

     Складність цієї виборчої кампанії була ще й у тому, що вибори народних  депутатів  проводилися  одночасно  з  виборами депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів. Того самого дня в  Автономній  Республіці  Крим  обиралися ще й депутати Верховної Ради автономії.

 

     Без будь-якого сумніву є підстави стверджувати,  що  перебіг, перипетії  та  підсумки  виборчої  кампанії  1998  року  стануть у майбутньому предметом грунтовних досліджень науковців і практиків. Учора, 14 травня, минуло півроку від часу, коли Центральна виборча комісія  оголосила  про  початок  виборчої  кампанії  по   виборах народних депутатів України.

 

     Центральна виборча  комісія вперше забезпечувала підготовку і проведення  виборів  до  Верховної  Ради  України  як   незалежний державний орган,  що діє на постійній професійній основі, не маючи при    цьому    достатньої    бази    -    ні    методичної,    ні матеріально-технічної.  По  суті  ЦВК  починала з чистого аркуша і вимушена була працювати, так би мовити, на випередження часу.

 

     Усі ви мали змогу переконатися,  що Закон України про  вибори народних  депутатів України був прийнятий надто пізно і за оцінкою фахівців  є  недосконалим,  а  ряд  його  положень  суперечливими. Свідченням  того  є  рішення  Конституційного  Суду України від 26 лютого   1998   року,   який   за   місяць   до   виборів   визнав неконституційними  цілу  низку положень цього закону.  За поданням ЦВК Верховна Рада України постійно вносила зміни й  доповнення  до деяких його статей.

 

     Усе це разом узяте ускладнювало організацію виборчого процесу в  Україні.  І  все-таки  Центральна  виборча  комісія  разом   із окружними  дільничними виборчими комісіями,  політичними партіями, виборчими блоками партій за підтримки та допомоги  Верховної  Ради України,   Президента  України  та  Кабінету  Міністрів  здійснила відповідно до чинного законодавства  широкий  комплекс  конкретних заходів  для  організаційнометодичного  та  матеріально-технічного забезпечення  виборчого  процесу.  Лише  для  друкування  виборчої документації  та  бюлетенів  для  голосування  в  багатомандатному загальнодержавному  виборчому  окрузі  Центрвиборчком   використав майже  2  тисячі  тонн  паперу  та  близько 1,5 тисячі тонн паперу передано регіонам для друкування виборчої документації й бюлетенів для голосування в одномандатних виборчих округах.

 

     У централізованому  порядку  було  виготовлено  та доставлено безпосередньо до всіх окружних комісій понад 342  тисячі  виборчих скриньок  для  голосування,  що дало можливість зекономити десятки мільйонів гривень.

 

     У встановлені законом строки було утворено 225  одномандатних виборчих  округів  та окружних комісій,  32711 виборчих дільниць і дільничних виборчих комісій,  у складі яких  працювало  387  тисяч осіб,  а  з урахуванням територіальних виборчих комісій по виборах депутатів місцевих  рад  та  сільських,  селищних,  міських  голів виборчий процес в Україні забезпечували понад 506 тисяч осіб.

 

     На відміну  від  практики  попередніх виборчих кампаній,  уся робота з підготовки та проведення нинішніх виборів фактично  лягла на плечі виборчих комісій. Тому сьогодні висловлюю особливу подяку цим людям,  членам дільничних та окружних виборчих  комісій,  які, усвідомлюючи  всю  складність  і  відповідальність своєї місії,  з честю виконали покладені на них обов'язки.

 

     Центральна виборча  комісія,  здійснюючи   функцію   окружної виборчої   комісії   по  виборах  половини  складу  парламенту  по багатомандатному   загальнодержавному    виборчому    округу,    у надзвичайно  стислі  строки  здійснила  велику за обсягом роботу з аналізу,  прийняття документів від політичних партій  та  виборчих блоків партій, видавши при тому майже мільйон підписних листів для збору підписів на їх підтримку.

 

     Центральна виборча комісія зареєструвала  3605  кандидатів  у народні  депутати за списками політичних партій та виборчих блоків партій.  Ще більший обсяг роботи виконали окружні виборчі комісії, котрі   зареєстрували   в   одномандатних  виборчих  округах  4278 кандидатів,   з   яких   1424   одночасно   балотувалися    і    в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі.

 

     До дня  виборів 66 кандидатів у депутати,  що балотувалися по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу,  та  316  по одномандатних виборчих округах вибули з балотування. Отже, на день виборів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі  та по  одномандатних  виборчих  округах  залишився  6191  кандидат  у депутати.  До списків виборців для  голосування  було  внесено  37 мільйонів  540  тисяч громадян,  які за Конституцією України мають право обирати.

 

     У день виборів взяли участь у голосуванні 26 мільйонів  571  тисяча 273 особи,  або 70,73 відсотка виборців, внесених до списків.  На сьогодні  Центральною  виборчою  комісією зареєстровано  440  народних  депутатів  України,  зокрема  225 по багатомандатному загальнодержавному округу, 215 - по одномандатних виборчих округах.

 

     Депутатські мандати   у  багатомандатному  загальнодержавному виборчому окрузі пропорційно розподілили  7  політичних  партій  і виборчий  блок  партій,  котрі  подолали 4- відсотковий бар'єр,  а саме:  Комуністична партія України - 24,65 відсотка (84  мандати); Народний  рух України - 9,40 відсотка (32 мандати);  виборчий блок Соціалістичної та Селянської партій України "За правду,  за народ, за Україну!" - 8,56 відсотка (29 мандатів); Партія зелених України

- 5,44 відсотка (19 мандатів);  Народнодемократична партія - 5, 01 відсотка (17 мандатів);  Всеукраїнське об'єднання "Громада" - 4,68 відсотка (16 мандатів); Прогресивна соціалістична партія України - 4,05  відсотка  (14 мандатів) та Соціалдемократична партія України (об'єднана) - 4,01 відсотка (14 мандатів).

 

     Приємно відзначити,  що набагато поліпшився і  якісний  склад нинішнього  парламенту.  Сьогодні  у  Верховній  Раді  працюватиме удвічі більше жінок порівняно  з  попереднім  складом  парламенту. Корпус  народних  депутатів  омолодився  і за віком розподіляється так:  у віці від 21 до 30 років у  цій  залі  працює  11  народних депутатів  України;  від 31 до 40 років - 91,  від 51 до 60 - 104. Найбільша кількість - 203 народні депутати - у віці від 41  до  50 років.

 

     Набагато зросли інтелектуальна міць та науковий і професійний потенціал Верховної Ради.  420 народних депутатів цього  скликання із  440  зареєстрованих мають вищу освіту.  Серед обраних народних депутатів України 124 мають інженерні спеціальності,  80  фахівців освіти,    51    економіст,    46    юристів,    39   спеціалістів сільськогосподарського виробництва,  12 фахівців  засобів  масової інформації.  Третина  депутатського  корпусу  має  великий  досвід підприємницької та  господарської  діяльності  за  сучасних  умов, предметно володіє практикою здійснення реформ.

 

     Загалом депутатський      корпус     нинішнього     скликання представлений понад 20 різними спеціальностями за освітою.  Вчений ступінь  мають  106  народних  депутатів  України,  з них докторів економічних наук - 11,  юридичних та історичних наук - по 6. Серед народних депутатів України 69 кандидатів наук.

 

     Кожен третій  народний  депутат  України  має  великий досвід роботи  в  парламенті,  оскільки  працював  у  попередніх  складах Верховної Ради України.

 

     Мушу зазначити, що ще не маємо остаточної картини на цей час, адже досі є 10 вакантних мандатів у мажоритарних виборчих округах.

 

     Як вам відомо,  у 8  одномандатних  виборчих  округах  вибори визнані  недійсними,  зокрема  за  рішенням  Центральної  виборчої комісії - у двох виборчих округах ( 58,  Донецька область та  221, місто  Київ),  а  також  за  рішенням  судів - у чотирьох виборчих округах ( 82, Запорізька область,

  129, Миколаївська   область,  183,  Херсонська  область  і  208, Чернігівська область).

 

     У виборчому окрузі 121  (Львівська  область)  вибори  визнано недійсними  окружною  виборчою комісією,  а матеріали по виборчому округу 35 (Дніпропетровська  область)  перебувають  на  повторному розгляді в суді.

 

     За зверненням  кандидата  в народні депутати,  нині покійного Вадима Петровича Гетьмана  Тальнівський  районний  суд  Черкаської області   закрив   провадження  у  справі  щодо  визнання  виборів недійсними у виборчому окрузі 198 у зв'язку зі смертю заявника.

 

     Центральна виборча  комісія  здійснила   ретельну   перевірку викладених  у  його  зверненні фактів і сьогодні прийме відповідне рішення. Буде вирішено також питання реєстрації народного депутата України  по  виборчому  округу  49 Донецької області,  де обласним судом  скасовано  рішення  Добропільського  міського   суду   щодо визнання виборів недійсними в зазначеному окрузі.

 

     Окремо спинюся   на  заявах,  зверненнях,  скаргах  суб'єктів виборчого процесу про визнання виборів недійсними в  одномандатних виборчих  округах.  За результатами їх розгляду Центральна виборча комісія прийняла 97 постанов,  з яких 34 оскаржено  до  Верховного Суду України та Печерського районного суду міста Києва. Із них уже розглянуто 23.

 

     За результатами  виборів  в  одномандатних  виборчих  округах Печерським  районним  судом міста Києва скасовано рішення окружних виборчих комісій та постанови  Центральної  виборчої  комісії  про реєстрацію обраних народних депутатів у дев'яти виборчих округах - 63, 116, 171, 194, 215, 218, 222, 223 та 224.

 

     Верховним Судом України та Генеральною  прокуратурою  України зупинено  виконання всіх цих рішень Печерського районного суду,  а по виборчому округу 222 рішення даного  суду  скасовано  і  справа направлена  на  новий розгляд до того самого суду в іншому складі. Не хотів би втручатися у справи й давати будь-які  оцінки  судовій гілці влади,  яку я шаную,  але те, що районний суд міста Києва по суті наділений повноваженнями вирішувати долю виборів  в  Україні, мені  видається  не  зовсім  правильним.  Тим  більше що переважна більшість  таких  рішень  оскаржується,   а   потім   скасовується Верховним Судом України.

 

     Це, напевно,  повинно  слугувати  для  вас,  шановні  народні депутати,  поштовхом  для  здійснення  серйозної   судово-правової реформи   в   державі,   внесення   змін   до  чинного  Цивільного процесуального кодексу України.

 

     Додали роботи   Центральній   виборчій    комісії    численні звернення,  заяви та скарги суб'єктів виборчого процесу. За період виборчої кампанії до Центрвиборчкому їх надійшло понад  4  тисячі. Найбільша   кількість   звернень  стосувалася  питань  роз'яснення виборчих законів та  фактів  їх  порушень,  а  також  фінансування виборчої  кампанії.  Для  їх  розгляду члени комісії та працівники секретаріату побували в усіх регіонах  України,  безпосередньо  на місцях надавали відповідну практичну допомогу.

 

     207 окружних  виборчих  комісій,  значна кількість дільничних виборчих   комісій   одержали   кваліфіковану   допомогу    членів Центральної виборчої комісії.

 

     Поряд з   іншими   об'єктивними   і  суб'єктивними  факторами виборчий   процес   надзвичайно   ускладнювався   низьким   рівнем фінансування.

 

     У Державному бюджеті України передбачено фінансування виборів у сумі 248 мільйонів гривень.  Із них за станом на 14 травня  1998 року  виділено  лише  101,5  мільйона  гривень,  що становить 51,7 відсотка,  а  на  проведення  місцевих  виборів  -  19,4  мільйона гривень, що становить всього 36,8 відсотка.

 

     Видатки Центральної   виборчої   комісії   як   окружної   по багатомандатному     загальнодержавному      виборчому      округу профінансовано   на   63,2   відсотка.   На   сьогодні   завершено фінансування 96 окружних виборчих комісій. Заборгованість щодо 129 окружних виборчих комісій становить 18,5 мільйона гривень. Основна частка заборгованості  припадає  на  невиплачену  заробітну  плату членам  виборчих  комісій,  оплату  послуг зв'язку засобів масової інформації  та  автопослуг.  Такий  стан  фінансування   спричинив ускладнення  з  підбиттям  підсумків  виборів,  в окремих випадках призвів до відмови деяких  окружних  дільничних  виборчих  комісій своєчасно  надати  протоколи  про  результати  виборів.  Щодня  до Центральної виборчої  комісії  надходять  численні  звернення  від окружних   виборчих  комісій  із  вимогою  завершити  фінансування виборчої кампанії.

 

     Зрозуміло, що ситуація, яка склалася з фінансуванням, не може бути  стабілізуючим  фактором як на повторних виборах до Верховної Ради України, так і на наступних виборах Президента України.

 

     У зв'язку з цим Центральна  виборча  комісія  звертається  до вас,  шановні  народні  депутати  України,  до  уряду  з проханням забезпечити завершення фінансування виборчої кампанії, оскільки 22 травня   цього   року  за  виборчим  законом  закінчується  термін повноважень окружних виборчих комісій,  тож не буде органів, через які  ми зможемо завершити фінансування.  Треба мати на увазі й те, що  в  ряді  округів  відбудуться  повторні  вибори,   які   також потребуватимуть відповідного фінансування.

 

     Шановні народні депутати! Аналіз проведених виборів свідчить, що всі етапи передвиборної кампанії  та  її  завершальний  етап  - голосування  загалом  пройшли  організовано  і  в рамках виборчого законодавства.  Високу оцінку організації виборчої  кампанії  дали офіційні міжнародні спостерігачі,  а їх перебувало в нашій державі понад 400 осіб.  Переважна більшість із них зазначила,  що нинішня виборча  кампанія  проведена  на основах демократії,  відкритості, гласності і  стала  значним  кроком  до  зростання  в  суспільстві громадянської свідомості та правової культури.

 

     Підбиваючи підсумки виборчої кампанії 1998 року, Центральна виборча комісія враховує недоліки виборів 29 березня   цього   року   та   зосереджує   свою   увагу  на  більш організованому проведенні повторних виборів у тих округах, де вони визнані недійсними.

 

     Ми узагальнимо  позитивний  досвід  підготовки  і  проведення виборів та прорахунки у виборчому процесі. З цією метою Центральна виборча  комісія  створила  спеціальну робочу групу,  яка аналізує пропозиції й  зауваження  окружних  виборчих  комісій,  політичних партій,  виборчих блоків партій,  окремих кандидатів у депутати та народних депутатів України, обласних та міських рад для підготовки пропозицій про зміни в чинному виборчому законодавстві.

 

     Зі свого  боку  запевняю  вас,  шановні народні депутати,  що Центральна виборча комісія  буде  й  надалі  суворо  дотримуватися вимог  Конституції  України  та законів України у розв'язанні всіх проблем виборчого процесу в державі.

 

     Розуміємо, що в цій прекрасній залі на вас чекають далеко  не легкі  дні,  а  можливо  й  ночі.  Робота  попереду  буде важкою і надзвичайно відповідальною.  Тож бажаємо вам здоров'я та  успіхів! Хай  щастить!  Народ  України  чекає  на  ваші  виважені,  мудрі й потрібні рішення та дії!

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Михайле Михайловичу.

 

     Шановні народні  депутати!  Пропонується  взяти   до   відома інформацію   голови  Центрвиборчкому  Михайла  Михайловича  Рябця. Оскільки в нього  було  кілька  пропозицій,  то  давайте  доручимо Президії,   якщо   ви   не  заперечуєте,  сформулювати  відповідні доручення та прохання.  І тоді ми розглянемо їх окремо на сесії та затвердимо. Немає заперечень? Дякую.

 

     ---------------

 

     Слово для   інформації   від   Генеральної   прокуратури  про виконання  доручення  Верховної  Ради  України   щодо   здійснення перевірки   фактів   порушення   встановленого   законом   порядку висвітлення діяльності Верховної Ради України  надається  Анатолію Миколайовичу Мудрову. Є Анатолій Миколайович?

 

     Анатолію Миколайовичу,  скільки  вам  потрібно  часу?  До  10 хвилин? Немає заперечень? Будь ласка. Анатолій Миколайович Мудров, заступник Генерального прокурора України.

 

     МУДРОВ А.М.,   заступник   Генерального   прокурора  України. Доброго дня,  шановні народні депутати, шановна Президіє! Згідно з Постановою   Верховної   Ради   України   про   порушення  порядку висвітлення  діяльності  Верховної  Ради  Генеральна   прокуратура протягом  учорашнього та й сьогоднішнього дня здійснила перевірку, в ході  якої  витребувано  необхідні  документи  як  з  Управління справами   Верховної   Ради,  так  і  з  Міністерства  інформації, Держтелерадіо,  отримано  пояснення  посадових   осіб,   відбулися зустрічі з відповідними фахівцями.

 

     Відразу ж  вам скажу:  ми дійшли висновку,  що ситуація,  яка склалася,  - це результат неузгоджених дій та формалізму як з боку Держтелерадіо,  так  і  з  боку Управління справами Верховної Ради України (Шум у залі).

 

     Ви знаєте, що відповідно до Закону про порядок висвітлення (я його   називаю   коротко)  порядок  та  форми  висвітлення  роботи парламенту визначаються постановою Верховної Ради на кожну поточну сесію.   Так,   ця  постанова  прийнята.  Але  крім  того  законом передбачено,  що   порядок   фінансування   визначається   окремим договором.  Тобто  ми  вбачаємо,  що є дві неодмінні умови початку трансляції роботи Верховної Ради (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу   народних   депутатів   дати    можливість використати 10 хвилин.

 

     Будь ласка, продовжуйте, Анатолію Миколайовичу.

 

     МУДРОВ А.М.   Я  перепрошую.  Є  Закон  України  про  порядок висвітлення  діяльності  органів  державної   влади   та   органів місцевого  самоврядування  в  Україні засобами масової інформації. Цитую статтю  9  цього  закону:  "Порядок  і  форми  обов'язкового висвітлення  діяльності  Верховної  Ради  України аудіовізуальними засобами  масової  інформації  визначаються   окремою   постановою Верховної Ради України на кожну поточну сесію". Але є ще стаття 5, якою передбачено (цитую):  "Порядок фінансування  засобів  масової інформації  по  висвітленню  діяльності органів державної влади та органів місцевого  самоврядування  визначається  в  договорах  між органами  державної  влади  й органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації".

 

     Якщо одна з умов не виконується,  то в законі передбачено  ще статтю 15, я це підкреслюю, в якій, до речі, про обов'язкові теле- і  радіопередачі  сказано,  що   аудіовізуальні   засоби   масової інформації   загальнодержавного   рівня   зобов'язані   оперативно забезпечувати в межах  державного  замовлення  поширення  теле-  і радіопередач   (зобов'язані,   я   наголошую),  якщо  йдеться  про відкриття першого засідання сесії Верховної  Ради  України  нового скликання. Якраз ця умова була виконана.

 

     Раніше було простіше. Нагадую, що до 1998 року гроші перераховувалися  безпосередньо  Держтелерадіо,  і Держтелерадіо  було  ініціатором  підготовки договору про теле- та радіотрансляцію.  Тоді була постанова,  були гроші,  і цей порядок визначався відповідно до постанови.

 

     Тепер договір про фінансування не укладений, як я вже сказав, з причин розбіжностей,  виникли суперечки,  які, нагадую, тривають із березня між Управлінням справами та Держтелерадіо.

 

     На цьому    фоні    договір    не    укладався,    гроші   не перераховувалися,  а проекти договору Держтелерадіо поверталися на доопрацювання.   Усе   це  підтверджується  листами,  документами, поясненнями.

 

     Спір виник насамперед із  того,  що  Держтелерадіо  виставило рахунок на 469 тисяч гривень за перший квартал.  І тоді Управління справами почало рахувати гроші.  Внаслідок цього спору і  досі  не досягнуто згоди,  адже Управління справами говорить про 109 тисяч, а Держтелерадіо - про 349 тисяч.

 

     Після того виник новий спір щодо собівартості  кожної  години теле-  і  радіопередачі.  Через  те,  що  Управління  справами  не погоджується  із  запропонованою  ціною,  дане  питання  досі   не розв'язане.

 

     За таких умов,  я наголошую, Держтелерадіо виконало статтю 15 закону, якою передбачено обов'язкову трансляцію першого засідання, а подальші просто не стало транслювати.

 

     Завершуючи виступ,    скажу,    що    спори   при   укладанні господарських договорів (а це не що інше як господарський договір) вирішуються згідно зі статтею 10 Арбітражного кодексу арбітражними судами,  якщо сторони попередньо не дійшли якогось  висновку  щодо даного спору.

 

     І останнє.  Генеральна  прокуратура  вважає,  що  підстав для прокурорського  втручання,  тим  більше   порушення   кримінальної справи,  немає. До того ж ми знаємо про доручення Прем'єр-міністра стосовно  трансляції  засідань  до  вирішення  спору  про  порядок фінансування.  І  спір,  я  повертаюсь,  повинен  вирішуватися  за передбаченим законом порядком, тобто в арбітражному суді.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Анатолію Миколайовичу, за інформацію.

 

     Шановні народні депутати!  Ми домовилися не обговорювати і за це проголосували (Шум у залі).

 

     Заспокойтеся, я  внесу  пропозицію.  Оскільки питання обрання Голови Верховної Ради транслюватиметься, є пропозиція за цей час і тимчасовій  Президії,  і  Підготовчій  депутатській  групі (є наше звернення до Кабінету Міністрів)  відповідним  чином  владнати  це питання.   А   подальша   дискусія  з  даного  приводу,  очевидно, безперспективна.

 

     ----------------

 

     Шановні народні  депутати!  Переходимо  до  питання   обрання Голови  Верховної  Ради  відповідно  до  нашої домовленості.  Хочу сказати,  що надійшло дуже багато  письмових  пропозицій  з  інших питань.   Але  оскільки  питання  обрання  Голови  Верховної  Ради надзвичайно важливе,  давайте завершимо це питання,  а  потім,  як буде  потреба,  розглянемо  пропозиції  з  інших  питань,  на яких наполягають і фракції, і окремі народні депутати.

 

     Шановні народні депутати!  Перед тим як перейти безпосередньо до  процедури висунення та обговорення кандидатів на посаду Голови Верховної  Ради,   дозвольте   нагадати   основні   норми,   котрі регулюються   як   відповідними   статтями   Конституції,   так  і Регламентом Верховної Ради України.

 

     Голова Верховної  Ради  України  здійснює  свої  повноваження відповідно  до  положень  Конституції  (стаття  88)  та Регламенту Верховної Ради України (глава 4.3).

 

     Нагадаю: Голова Верховної Ради України і його  заступники  не можуть виконувати будьяку іншу оплачувану роботу,  а також входити до складу правління чи ради підприємства або об'єднання  громадян, що має на меті одержання прибутків.

 

     Також варто нагадати, що Голова Верховної Ради України і його заступники повинні вести засідання державною мовою.

 

     Звертаю увагу,  що Голова Верховної Ради обирається Верховною Радою  на  строк її повноважень з числа народних депутатів таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

 

     Кандидатури на посаду Голови Верховної  Ради  висуваються  на альтернативній  основі  на засіданнях Верховної Ради депутатами та їх фракціями. Депутат може висунути для обрання свою кандидатуру.

 

     Після висунення кандидатур Верховна Рада приймає рішення  про перехід до обговорення цих кандидатур і робить перерву в засіданні для попереднього обговорення кандидатур, висунутих фракціями.

 

     Хочу сказати,  що вже є дуже  багато  письмових  звернень  до тимчасової  Президії і рішень відповідних фракцій,  груп і окремих депутатів про висунення  кандидатур  на  посаду  Голови  Верховної Ради.

 

     Дозвольте попросити   депутатів,  які  це  зробили,  все-таки дотримуватися процедури,  оскільки дане  питання  було  оголошене, включене  до  порядку  денного,  тобто  записатися  на виступи для висунення  кандидатур  і  обгрунтування   через   Секретаріат.   І відповідно  до  запису  надаватимемо  вам  слово,  оскільки  ми не фіксували час надходження ваших  записок,  а  відтак  можуть  бути певні невдоволення.

 

     Хочу також  нагадати  норму  Регламенту,  згідно  з  якою  до початку обговорення висунутих кандидатур у  депутатських  фракціях Секретаріат  Верховної  Ради  поширює серед депутатів інформаційні матеріали про кожного кандидата,  що  надійшли  від  комітету,  до компетенції якого входять питання депутатської етики.  Оскільки ми ще не  маємо  такого  комітету,  він  лише  проголошений,  але  не сформований,    є   прохання,   поки   відбуватиметься   висунення кандидатур,  щоб не гаяти часу,  доручити Підготовчій депутатській групі  та  Секретаріату  підготувати  у  відповідності  з вимогами Регламенту такі матеріали  на  кожного  кандидата,  висунутого  на посаду  Голови  Верховної Ради.  Тоді після оголошення перерви для засідань фракцій ми вже матимемо такі матеріали.  Немає заперечень щодо   такого  пункту,  оскільки  він  є  особливим  і  не  зовсім відповідає Регламенту?

 

     Далі. Верховна Рада  може  приймати  рішення  щодо  процедури обговорення кандидатур. Хоча така процедура виписана в Регламенті, але Верховна Рада уповноважена і може змінити термін, передбачений у  Регламенті.  Пропоную  це  питання  обговорити  після висунення кандидатур з тим,  щоб кандидати і фракції орієнтувалися,  за яким порядком і з яким регламентом ми обговорюватимемо кандидатури.

 

     І нарешті,  прошу  всіх  депутатів,  висуваючи кандидатури та обговорюючи їх і,  безперечно,  голосуючи,  керуватися статтею  88 Конституції  і  положеннями  глави 4.3 Регламенту,  де йдеться про функції та повноваження Голови Верховної Ради.

 

     Ось таку  інформацію  доручено   мені   зробити   від   імені тимчасової Президії.

 

     Дозвольте перейти  до  процедури  висунення кандидатур (Шум у залі).  Будь ласка, скільки відведемо часу на запитання? 5 хвилин? Ставлю  на  голосування  пропозицію  відвести  для  запитань  до 5 хвилин. Прошу голосувати.

 

     "За" - 197. Прийнято.

 

     Запишіться, будь ласка,  на запитання з  процедури  висунення кандидатур.

 

     Депутат Чародєєв.

 

     ЧАРОДЄЄВ О.В.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  ПСПУ).  Анатолий   Сергеевич, прежде  чем  приступать  к  вопросу  по  выдвижению  кандидатур на должность  Председателя  парламента,  надо  определиться  с   теми людьми,  за  которых  проголосовала  Подготовительная  депутатская группа,  не имея на то права.  Я имею в виду людей,  по которым не определился Центризбирком.  Потому что это совершенно ненормально! Я не говорю обо всех шести или сколько там человек, но в отношении так  называемого  депутата  Богатыренко я точно знаю,  что там все незаконно.  На каком основании Подготовительная депутатская группа под  руководством  Бандурки за это голосовала?!  Пусть четко Рябец скажет по всем сомнительным личностям - они не должны  участвовать в выборах Председателя!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Гадаю,  що якщо такі проблеми виникнуть у зв'язку  з  тими,  кого  буде  висунуто,  ми  матимемо  можливість обговорювати   ці  кандидатури  і  відповідно  приймати  щодо  них рішення.

 

     Депутат Звонарж.

 

     ЗВОНАРЖ А.Ю.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   КПУ).  Вы  как-то  странно манипулируете Регламентом,  когда ведете заседание, - Президенту у нас  вопросы  нельзя задавать,  заместителю Генерального прокурора нельзя.  А  по  этому  вопросу  прошу  передать  слово   Владимиру Николаевичу Моисеенко.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  народний депутат України (виборчий округ 53, Донецька  область).  Фракция  коммунистической   партии   Украины. Анатолий Сергеевич,  я вообще не могу понять,  как можно обсуждать кандидатуры на должность Председателя Верховного  Совета  Украины, оставив наше население без информации об этом?!

 

     Вы думаете, что население не хочет услышать правду о том, что сегодня делается?  Вы думаете,  люди не  хотят  узнать,  с  какими программами   будут   выходить   сюда   кандидаты   на   должность Председателя  Верховного  Совета,   что   они   будут   предлагать депутатам? То, что сегодня происходит, - прямое преступление перед народом, и обидно, что вы являетесь пособником этого преступления, занимая   соглашательскую   позицию   между  Верховным  Советом  и Кабинетом Министров (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Я хочу поінформувати,  що  відповідно  до доручення  Прем'єр-міністра  та  домовленості  і  моєї  вчорашньої інформації  трансляція  розгляду  питання   про   обрання   Голови Верховної   Ради   повинна  здійснюватися.  Через  хвилину  я  вас поінформую, відбувається трансляція чи ні.

 

     Депутат Пересунько. Будь ласка.

 

     ПЕРЕСУНЬКО С.І.,  народний депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, СДПУ(о)). Фракція СДПУ(о). У нас така пропозиція. Якщо по дві години обговорювати одного кандидата, а  їх  буде близько 20 чоловік,  то два місяці будемо обговорювати лише цю тему.  Тому ми пропонуємо поставити на голосування питання про  зменшення  кількості часу на обговорення одного кандидата,  а також кількості кандидатів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  За  дорученням  Президії  ми   розглянемо процедуру   обговорення   кандидатур  і  регламент  окремо,  після висунення кандидатур.

 

     Депутат Квят. Будь ласка.

 

 

 

     КВЯТ В.П.,   народний   депутат   України    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПСПУ).  Выдвижение кандидатур и избрание  Председателя  Верховного  Совета  должно   производиться согласно действующему Регламенту.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Депутат Єльяшкевич.

 

 

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 182,  Херсонська область).  Партия "Громада".  Уважаемый  Анатолий Сергеевич!  Понятно,  что  разыгрывается  сценарий.  Вы предложили записаться на выступление для обоснования выдвижения кандидатур, а очередь  из членов Народно-демократической партии была уже заранее подготовлена. Был разыгран сценарий и с прокуратурой. Все понятно. Но история все поставит на свои места.

 

     Единственное, чем  я  обеспокоен  и  о чем хочу вас спросить. Ставятся вопросы,  связанные с изменением  Регламента.  Изменения, внесенные  в  Регламент,  вступают  в  силу  только после принятия соответствующего  постановления,  подписания   его   Председателем Верховной Рады и опубликования.

 

     Я это   говорю,   потому   что  знаю,  чем  будет  заниматься Конституционный Суд,  и знаю,  кто это делает специально для того, чтобы в случае избрания неудобного кандидата потом сказать,  что у нас нелегитимный Председатель Верховной Рады.

 

     Поэтому я задаю вопрос:  зачем надо изменять Регламент? Зачем вообще  надо  об этом говорить,  если в Регламенте четко расписана процедура?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз інформую,  що  ніякого  порушення  з  боку тимчасової   Президії   не   буде.   Ми  діятимемо  відповідно  до Регламенту.

 

     Що стосується запису на висунення кандидатур,  то  кажу  пану Єльяшкевичу,  що цей порядок був прийнятий тимчасовою Президією на пропозицію пана Лазаренка (Оплески).

 

     Я кажу, як було сьогодні обговорено зранку.

 

     Час вичерпано.  Прохання до  народних  депутатів  визначитися стосовно  регламенту.  Скільки  відводимо  часу  на  обгрунтування кандидатури,  яка пропонується на посаду Голови Верховної Ради?  Є пропозиція - до 3 хвилин.

 

     Ставлю на  голосування  пропозицію  надавати  до 3 хвилин для обгрунтування кандидатури на посаду Голови Верховної Ради.

 

     Голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 218. Прийнято.

 

     Будь ласка, висвітліть на моніторі запис на виступи з питання щодо висунення кандидатур для обрання Головою Верховної Ради...

 

     Хто з  технічних  працівників  може  дати інформацію,  у чому проблема?..

 

     Шановні народні депутати!  Відповідно до  Регламенту  питання обрання Голови Верховної Ради було включене до порядку денного,  і ми просили вас  ознайомитися  з  Регламентом,  де  чітко  виписана процедура.

 

     За Регламентом  першою  частиною  даного  питання є висунення кандидатур.  І саме з цього приводу ми просили народних  депутатів записатися  на виступи.  Чому це важливо?  Тому що будь-який інший підхід,  крім  запису,   дає   перевагу   виступати   не   в   тій послідовності,  в  якій  висунута  кандидатура для обрання Головою Верховної Ради.

 

     Я звертаюся до Секретаріату:  ви висвітлили список депутатів, які записалися?

 

     Домовилися. У мене на моніторі висвітлено прізвища депутатів, які мають бажання виступити.

 

     Слово надається депутату  Осташу.  До  3  хвилин.  За  ним  - депутат Марчук.

 

     ОСТАШ І.І.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 126, Львівська  область).   Депутатське   об'єднання   "Реформи-Центр". Шановні    колеги   народні   депутати!   Депутатське   об'єднання "Реформи-Центр" висуває кандидатом на посаду Голови Верховної Ради України Зориславу Василівну Ромовську.

 

     Зорислава Василівна   Ромовська   -  доктор  юридичних  наук, професор цивільного права,  а отже,  серйозний  професіонал-юрист, вона   зможе   організувати  на  високому  фаховому  рівні  роботу Верховної Ради України.

 

     До обрання народним  депутатом  України  Зорислава  Ромовська працювала   завідуючою   кафедрою   цивільного  права  Львівського державного  університету.  Брала  участь  в  опрацюванні  проектів багатьох  законів,  зокрема  законів  України  про власність,  про приватизацію,  про господарські товариства,  про  арбітражний  суд тощо.

 

     Зорислава Ромовська,  навіть  не  будучи  народним  депутатом України,  двічі  виступала  у  цій  залі   під   час   обговорення законопроектів.

 

     Вона -  автор трьох із восьми книг проекту Цивільного кодексу України,  який,  сподіваюся,  нарешті зможе прийняти Верховна Рада цього скликання.

 

     Вона також  автор двох альтернативних книг даного проекту.  І загалом відома в Україні та  за  її  межами  як  учений  у  галузі цивільного права.  Газета "Киевские ведомости" писала про неї,  що це надзвичайно вольова жінка.

 

     Нещодавно ми стали свідками того,  що Президент  Росії  Борис Єльцин  заявив усьому світові:  Росія ще не готова ментально,  щоб нею керувала жінка. Авторитетно заявляю, що наше суспільство, наша Україна дозріла до цього, і я хотів би, щоб Головою Верховної Ради України була саме жінка.

 

     Ми знаємо,  що в багатьох європейських парламентах, зокрема у парламентах  Швеції,  Великобританії,  Данії,  Норвегії  та  інших держав,  спікерами є  жінки.  І  тому  я  хотів  би,  щоб  Україна продовжила  цю прекрасну традицію і щоб на посаді Голови Верховної Ради України була член  депутатського  об'єднання  "Реформи-Центр" Зорислава Ромовська.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово має депутат Марчук.

 

     МАРЧУК Є.К.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  СДПУ(о)).  Шановна  Президіє! Шановні  колеги!  Фракція  Соціалдемократичної партії (об'єднаної) пропонує на посаду Голови Верховної Ради Валерія Івановича Черепа, 1940  року  народження.  Він  позапартійний,  інженер-будівельник. Закінчив  Криворізький   гірничорудний   інститут.   Працював   на будівництві  об'єктів  чорної  металургії,  гірничо-збагачувальних комплексів  Кривбасу.  Пройшов  трудовий  шлях  від   майстра   до керуючого трестом "Криворіжіндбуд", потім "Кривбасрудбуд".

 

     У 1971  році  обраний  заступником  голови Дніпропетровського облвиконкому з питань промисловості, транспорту і будівництва.

 

     У 1976 році обраний по посаду першого заступника,  а  з  1978 року - головою Укрміжколгоспбуду.

 

     Із 1982   року   працював  міністром  сільського  будівництва України.

 

     У 1990 році обраний головою Комісії Верховної Ради України  з питань будівництва та архітектури.

 

     У 1994 році обраний головою Комітету Верховної Ради України з питань  базових   галузей   та   соціально-економічного   розвитку регіонів.

 

     У 1997-1998  роках - міністр транспорту України до обрання до Верховної Ради чотирнадцятого скликання.

 

     Валерій Іванович  Череп  має  величезний  досвід   роботи   у виконавчих органах,  на високих державних посадах,  він є одним із найдосвідченіших парламентаріїв з усіх присутніх у залі,  оскільки є  народним депутатом уже третього складу Верховної Ради.  Він був народним депутатом дванадцятого і тринадцятого скликань.

 

     Оскільки Валерій  Іванович  має  великий  досвід   роботи   в державних  органах  і  в  парламенті  і  за його плечима цілий ряд проведених законодавчих актів,  то ми вважаємо,  що він є найбільш гідною  кандидатурою  на посаду Голови Верховної Ради України.  До того ж це парламентарій,  який уміє працювати  з  компромісами.  А саме  нинішній  склад  Верховної  Ради потребує того,  щоб Головою Верховної  Ради  був  парламентарій,  здатний  працювати  з  усіма політичними  партіями,  який міг би об'єднати людей із дуже різною політичною орієнтацією.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні народні депутати, я інформую вас, що з моменту обговорення питання про обрання Голови Верховної Ради здійснюється пряма радіотрансляція.

 

     Слово має депутат Кармазін. Підготуватися депутату Омелічу.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  народний депутат України (виборчий округ 134, Одеська  область).  Фракція  "Громада".  Шановні народні депутати! Шановні члени Президії! Я звертаюся особливо до тих депутатів, які вже  були  в цій залі і минулого скликання,  і раніше.  Ви бачили, якою надзвичайно важливою є роль спікера.  Ви в тому переконалися, коли приймалася Конституція,  коли узгоджувалися інші питання.  Ми могли уникнути багатьох помилок, яких припустилися.

 

     Саме тому,  що я не хочу,  щоб Верховна Рада повторювала свої помилки,  саме  тому,  що я не хочу,  щоб народ України і далі жив так,  як він живе,  у парламенті має вести засідання  (саме  вести засідання, а не керувати парламентом, це зовсім різні речі) людина нових поглядів і нової формації.

 

     Я як народний депутат,  користуючись своїм  правом  народного депутата  висунути  кандидата на посаду Голови,  вважаю,  що таким кандидатом може бути Олександр Сергійович Єльяшкевич (Оплески).

 

     Дякую вам за те,  що ви  так  підтримуєте  мою  думку.  Я  її обгрунтую. Депутати минулого скликання пам'ятають, що як заступник голови депутатської групи "Реформи" Єльяшкевич не пропустив  майже жодного засідання Верховної Ради. Не було жодного питання, з якого б він не виступав чи не мав своєї позиції.  Тобто це  людина,  яка має свою позицію.

 

     Крім того,  на  сьогодні  він  працює  на  громадській посаді віце-прем'єра опозиційного уряду -  уряду,  який  пропонує  зовсім інші підходи порівняно з тими, які є.

 

     Далі. Те,  що  він  є  на  сьогодні  представником меншості у Верховній  Раді,  фракції  "Громада",  змусить  його  робити   все відповідно  до  Регламенту  та  закону,  він  керуватиметься волею виборців,  волею депутатів.  Він не буде тиснути.  А  це,  на  мій погляд,  велика  перевага  перед  представником  більшості.  Кожен депутат має право, і це право має бути захищеним.

 

     На мій погляд, Єльяшкевич зможе це зробити! Я не викладаю тут його біографії,  ви її прочитаєте.  У нього не менші здобутки, ніж ті, про які щойно говорили: він економіст, юрист.

 

     Дякую вам за увагу і прошу підтримати кандидатуру  Олександра Сергійовича Єльяшкевича на цю посаду (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Слово має депутат Омеліч від фракції "Громада". Підготуватися депутату Самойленку.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада"). Шановні депутати! Група депутатів від партії "Громада" пропонує  на  посаду  Голови  Верховної  Ради  України кандидатуру Євгена Леонідовича Смірнова (Оплески).

 

     Депутати, які є в цьому залі,  знають Євгена  Леонідовича  як принципову,  чесну  та порядну людину.  Це та людина,  яка справді змогла протягом минулого скликання відверто і прямо казати  правду в   очі.   Він  був  головою  слідчої  комісії  Верховної  Ради  з розслідування обставин,  пов'язаних із  ремонтом  Палацу  культури "Україна".  Ви пам'ятаєте, який був резонанс від тієї промови, про які приховані факти зловживань уряду йшлося.  Тому я вважаю, що ця людина справді зможе очолити Верховну Раду, зможе так організувати роботу,  щоб у Верховній Раді люди домагалися справедливих рішень, приймали такі рішення на благо і розвиток нашої України.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  має  депутат Самойленко від фракції Партії зелених України. За ним - депутат Мартинюк.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.,  народний депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   ПЗУ).  Голова  Української екологічної асоціації "Зелений світ". Шановні депутати! Насамперед не  хотілося  б,  щоб  висунення кандидатів на таку важливу посаду перетворювалося на фарс. Усі промовці мають усвідомлювати, що саме вони роблять і кого висувають.  Спробую обгрунтувати переваги тієї кандидатури, яку я пропонуватиму.

 

     Нині більшість політичних сил в Україні виступає за розбудову соціально орієнтованого ринкового господарства,  яке,  за світовим досвідом,  доволі ефективне. Економіка стане соціальною тоді, коли служитиме матеріальним, соціальним і культурним запитам як окремої людини, так і суспільства в цілому.

 

     Під час розроблення концепції економічного  поступу  доцільно спиратися на нові підходи,  ідеї, котрі виробило людство. Однією з найпоширеніших  концепцій  і   є   ідеологія   стійкого   розвитку суспільства  й тісно пов'язані з нею ідеї,  спрямовані на побудову демократичної децентралізованої держави, що функціонує в інтересах людини й природи.

 

     Економічне зростання  не  слід  вважати самоціллю,  а засобом поліпшення добробуту та зміцнення здоров'я людей.  Звідси випливає доцільність переходу до збалансованого розвитку.

 

     Екологічна політика є складовою частиною політики соціальної. Валовий внутрішній продукт лише почасти є мірилом стану держави. У майбутньому   тривалість   життя   людей   та  рівень  забруднення навколишнього  середовища  мають   стати   основними   показниками розвитку держав і держави Україна.

 

     В Українській  екологічній  асоціації  "Зелений  світ"  тісно співпрацюють комуністи,  соціалісти,  рухівці,  члени УРП. Саме ці люди є моїми заступниками в названій асоціації.

 

     Ми знаходимо  спільну мову,  можливості розв'язувати нагальні екологічні  та  соціальні  питання.  I,  обговоривши  кандидатури, висуваємо   від   нашої  фракції  претендентом  на  посаду  Голови Верховної Ради Віталія Миколайовича Кононова.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Від фракції Комуністичної партії України  слово  має  депутат Мартинюк.

 

     МАРТИНЮК А.I.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановні колеги! Від імені найчисленнішої у нашому парламенті фракції - фракції Комуністичної партії України - пропоную для  обрання  на  високу  посаду  Голови Верховної   Ради   лідера   фракції,  лідера  нашої  партії  Петра Миколайовича Симоненка (Оплески).

 

     Дякую. Спробую відповісти на запитання: з чим і чому ми вносимо таку пропозицію?  По-перше і найголовніше: за пропозицією нашої фракції  стоять  голоси  майже  10  мільйонів виборців,  які 29 березня проголосували за платформу Комуністичної партії України.

 

     По-друге, попередні мої колеги, представляючи претендентів на цю  посаду,  казали  про вік,  про досвід.  Тут маємо якраз досить виразне органічне поєднання того й того.

 

     Зокрема, його вік -  45  років,  це  вік  розквіту  саме  для політичного лідера. Якщо говорити про досвід, то, напевне, кожному з вас,  хто  виборював  посаду  народного  депутата  й  займається політикою, хоча сам позапартійний чи позафракційний, зрозуміло, що в людини,  яка очолює наймасовішу партію,  найвпливовішу політичну силу в суспільстві, подібний досвід є.

 

     I найголовніше,  чим продиктована наша пропозиція,  полягає в тому,  що на високій відповідальній посаді Голови  Верховної  Ради України повинна бути людина, якій ми всі можемо вірити і довіряти. На  противагу  багатьом,  хто  претендує  на  таку  посаду,  Петро Миколайович не зрадив, не продав, не відмовився від своїх поглядів і переконань. Ми його знаємо: таким він був до тих трагічних подій і впевнені, що залишиться таким на будь-якій посаді.

 

     I останнє.   Очевидно,  тут,  особливо  наші  колеги  справа, запитуватимуть: чи буде з цього толк і чи буде який результат?

 

     Ми переконані - буде! Наше глибоке переконання грунтується на тому, що в цьому залі - хочете ви того чи ні - понад половина тих, які свого часу були або й нині є причетні до Комуністичної  партії України.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  від  фракції  Народного  руху  України має депутат Чорновіл. За ним - депутат Турчинов.

 

     ЧОРНОВIЛ В.М.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановна Президіє! Шановні колеги депутати!  Наша фракція,  обговорюючи питання про кандидата на  посаду  Голови  Верховної  Ради,  виходила з того,  що повинен відбуватися природний процес зміни поколінь у керівництві  держави і  що  цю посаду має зайняти представник уже іншого покоління,  не зіпсутий комуністичними кабінетами і не покалічений комуністичними тюрмами (Пожвавлення в залі).

 

     Це повинна  бути  людина  нового  стилю  праці і не порушеної догматизмом моралі.  I ще ми виходили з того,  що не можна  більше пускати на те місце лідера політичної партії - будь-якої, котра не має більшості в парламенті.  Бо це означатиме,  що  місце  спікера активно   використовуватиметься  для  пропаганди  своєї  партії  і просування своєї ідеології. Цього ми допустити не можемо!

 

     I ще.  Це повинна бути людина,  яка не вважатиме себе  другою першою   людиною  в  державі,  а  знатиме  свої  функції  -  чітко організовувати роботу  парламенту  держави  з  дотриманням  повної об'єктивності. Саме таким вимогам повністю відповідає наш кандидат на посаду Голови Верховної Ради Юрій Iванович Костенко (Оплески).

 

     Ще одна вимога до кандидата на посаду Голови Верховної  Ради: він  повинен  упевнено  стояти  на  державницьких  позиціях  і  не дивитися в кущі - чи то праворуч,  чи то ліворуч,  чи  куди-небудь іще.

 

     До речі,  щодо  особистих  характеристик.  Юрію  Iвановичу 47 років - оптимальний вік для керівника такого рангу. Його показники теж  влаштовують  усіх - і східняків,  і західняків.  Народився на Поділлі,  вчився в Запоріжжі,  потім  -  в  аспірантурі  Iнституту електрозварювання  імені  Патона,  де  захищав дисертації в галузі плазмових технологій, був науковим співробітником. Бачите, жодного номенклатурного   кабінету!  I  тільки  в  незалежній  Українській державі  він  був  головою  комісії  Верховної   Ради,   а   потім призначений міністром охорони навколишнього природного середовища. I треба добре працювати,  щоб бути  міністром  при  різних  урядах різних  орієнтацій.  Бездоганну  роботу  цього  міністерства треба відзначити.  I якщо ми сьогодні маємо кошти,  які нам  виділяються для розв'язання чорнобильської проблеми,  то значною мірою завдяки особистим зусиллям Юрія Iвановича.

 

     Це науковець,  член Світової академії мистецтв і науки.  I ще один дуже важливий момент. Ми бачили, як у тому кріслі нелегко, як деякі з  наших  попередніх  спікерів  часом  бралися  за  серце  і виходили  по  медичну  допомогу.  Юрій  Костенко - міцна,  здорова людина:  він  -  майстер   спорту   з   альпінізму,   захоплюється скелелазінням,  спелеологією.  Отже - витримає! Просимо підтримати нашу кандидатуру.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат  Турчинов.  За  ним  -  депутат Пухкал.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").  Шановні  депутати!  З виступу заступника Генерального прокурора ви могли переконатися,  що в нас,  в  Україні,  фактично кишенькова прокуратура. Але ж це стосується не тільки прокуратури. Це  стосується  і  Міністерства  внутрішніх  справ,  і   Державної податкової   адміністрації,   інших   структур,  які  працюють  на політичне замовлення.  Тому перша  вимога  до  майбутнього  Голови Верховної  Ради:  це  має  бути  людина  не залежна від виконавчої влади,  не залежна від Президента України.  Це людина, яка повинна керуватися  лише інтересами нашої Батьківщини.  Це людина,  яка не повинна звітувати перед тими,  хто на Банковій,  про  те,  на  яку кнопку вона тисне, або як виступає з трибуни Верховної Ради.

 

     Друга вимога.  Це  має бути видатна особистість,  відома всій країні.

 

     І третя вимога.  Ця людина повинна визначити новий ефективний вектор у діяльності Верховної Ради.

 

     Саме таким  якостям  відповідає член партії "Громада",  лідер опозиційного кабінету міністрів Юлія Тимошенко.

 

     Юлія Тимошенко  -  видатний  економіст,  вона  займається  не тільки   теоретичними   напрацюваннями  в  економіці,  але  й  має величезний практичний досвід.  Саме нею була створена найбільша  і найвпливовіша  економічна  корпорація в Україні "Єдині енергетичні системи".  Завдяки діяльності цієї корпорації борг України в  1996 році за енергоносії було фактично зведено до нуля.

 

     Далі. Юлія  Володимирівна  очолила  перший  в Україні реально діючий (наголошую - реально діючий) опозиційний уряд і стала  його прем'єр-міністром.   Саме   цей   уряд  напрацював  проекти  таких законодавчих актів,  у разі  прийняття  яких  Верховною  Радою  ми справді зможемо подолати економічну кризу.

 

     І останнє. Юлія Тимошенко - видатна особистість, людина нової формації. Саме така людина повинна очолити нашу Верховну Раду.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Слово має депутат Пухкал. За ним - депутат Кірімов.

 

     ПУХКАЛ О.Г.,  народний депутат України (виборчий  округ  209, Чернігівська область).  Шановна Президіє! Шановні народні депутати України!  Група депутатів фракції  "Громада"  пропонує  на  посаду Голови Верховної Ради України відомого вченого,  політика,  людину потужного  інтелекту,  справді  яскраву  особистість   -   Михайла Антоновича Павловського (Оплески).

 

     Михайло Антонович  Павловський,  українець,  народився в 1942 році.  Доктор  економічних  наук,  доктор  технічних  наук,  тричі лауреат  державний премій,  академік.  Одружений,  має двох дітей. Член  Української  республіканської  партії.  Закінчив   Київський політехнічний  інститут.  Пройшов  за  20  років трудовий шлях від техніка  київського  заводу  до  міністра  промисловості  України. Очолював   кафедру.  Із  його  ініціативи  в  1991  році  утворено Українську  академію   технологічних   наук.   Обирався   народним депутатом України.

 

     За час  роботи у Верховній Раді опублікував 52 наукові праці, серед них 35 - з питань економіки перехідного періоду. У 1997 році одним   із   перших   в   Україні   захистив  дисертацію  на  тему "Соціально-економічні перетворення перехідної економіки  України". Це одна з перших дисертацій,  присвячених справді проблемам пошуку оптимальних шляхів виходу України з глибокої економічної кризи.

 

 

 

 Михайло Антонович     -    автор    законопроекту    про    засади внутрішньоекономічної політики на перехідний період, який ухвалено в першому читанні попереднім складом Верховної Ради.

 

     Ми вважаємо, що Михайло Антонович Павловський на сьогодні має науково обгрунтовану стратегію виходу країни із системної кризи. І саме  така  людина  на  посаді  Голови Верховної Ради,  маючи суто людські якості - толерантність,  зваженість, здоровий глузд, зможе успішно   керувати   Верховною   Радою   України,   регулювати  її діяльність. Підтримаймо цю кандидатуру!

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Кірімов. За ним - депутат Чиж.

 

     КІРІМОВ І.З.,  народний депутат України (виборчий  округ  95, Київська область).  Шановні народні депутати!  Ми вже чули виступи багатьох наших колег,  які висували кандидатури на  посаду  Голови Верховної  Ради.  Але,  вислухавши  коротеньку  розповідь  про тих претендентів, видається, що кожен із них може бути не лише Головою Верховної Ради,  а принаймні Президентом чи Прем'єрміністром нашої держави...

 

     На мою думку,  Головою Верховної  Ради  має  бути  не  просто людина,  яка володіє великою силою,  здатна перебудувати економіку або зробити щось у галузі освіти чи  науки  тощо,  а  людина,  яка могла  б етично,  коректно,  культурно вести засідання парламенту, щоб ми не марнували  часу  на  дріб'язкові  питання,  а  ефективно розв'язували серйозні проблеми та приймали закони, які б працювали на Україну.

 

     Саме тому я пропоную на посаду Голови Верховної Ради  юриста, професора   Василя   Васильовича   Костицького.  Він  втретє  став депутатом Верховної Ради,  має вагомий досвід.  Гадаю,  йому стане снаги,  сили волі вести засідання Верховної Ради, розуміти кожного з нас,  підійнятися понад усіма партіями і вирішувати питання, які необхідно вирішувати Верховній Раді.

 

     Хочу зазначити,  що  практично всі кандидати на посаду Голова Верховної Ради - від тієї або тієї партії. І кожна партія каже, що її  підтримала  певна  частина  населення.  Я ж виступаю від групи депутатів позапартійних і поки  що  позафракційних.  І  треба  нам знати, що якраз народ України в основному позапартійний.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  має депутат Чиж від фракції "Лівий центр". За ним - депутат Ратушний.

 

     ЧИЖ І.С.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ  190, Хмельницька   область).   Об'єднана   фракція   Соціалістичної  та Селянської партій України - "Лівий центр".  Шановні колеги народні депутати!  Ми,  звичайно,  зараз виконуємо дуже серйозну політичну дію,  але при цьому я від імені фракції хочу нагадати загалом  про тло,  на якому така дія відбувається.  У мене в руках телеграма (і таких   сотні),    найсвіжіша    телеграма,    що    надійшла    з Івано-Франківської   області:   "Глибоко   обурені   систематичною невиплатою пенсій,  заробітної плати,  допомог, які передбачається заморозити   на  невизначений  період,  що  поставить  громадян  у надзвичайно скрутне матеріальне  становище.  Просимо  питання  про порушення  конституційних  прав громадян внести як першочергове до порядку  денного  сесії.   За   дорученням   Косівської   районної організації    Соцпартії    Івано-Франківської    області   голова Пластовець".

 

     60 шкіл на Херсонщині нині не працюють, 300 вчителів голодують. Ми мали б щоденно бачити на робочих місцях 24 мільйони громадян,  а виходять,  відпрацьовують  повний  місяць тільки  9  мільйонів.  Фактично  15  мільйонів у нас перебиваються сякимитакими заробітками.  Ми маємо розвалену фактично  економіку, ми   маємо   знищену   соціальну  сферу.  І  якщо  зважати  на  це соціально-економічне і політичне тло, то ми повинні розуміти, що у кріслі  Голови Верховної Ради України має бути людина свідома цієї трагедії, що зависла над нашою державою.

 

     Я хотів би сказати,  що першою нашою невідкладною дією  після дуже  швидкого вирішення організаційних моментів має бути комплекс надзвичайних заходів, насамперед економічних.

 

     Я думаю,  всі повинні бути свідомі того, що потрібно включати ті  механізми,  які  дадуть невідкладно доходи до бюджету.  Маю на увазі встановлення контролю  за  зовнішньоекономічною  діяльністю, виготовленням та реалізацією горілки,  спирту,  нафтовим, газовим, усіма іншими ринками,  які  перерозподілені,  але  не  на  користь державі. Оце має бути основне.

 

     І у  тому  кріслі  має  бути людина,  не пов'язана клановими, груповими інтересами і так далі.

 

     Гадаю, ви  усвідомлюєте,  що  наша   фракція   має   потужний потенціал  для  того,  щоб  претендувати і на посаду Голови,  і на посаду його заступника.  Я б сказав так:  у нас кожен другий  може бути  Головою Верховної Ради,  кожен третій - Президентом.  Але ми віддаємо належне волевиявленню українського народу.  І у Верховній Раді  25  відсотків  має фракція,  яка отримала цей мандат довіри, незважаючи на всі перепони,  які чинилися,  в тому числі  і  блоку Соціалістичної і Селянської партій.

 

     Тому наша    фракція    віддає   перевагу   Симоненку   Петру Миколайовичу і буде його підтримувати.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат  Ратушний.  За  ним  -  депутат Ємець.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.,  народний депутат України (виборчий округ 164, Тернопільська  область).  Шановні  виборці   і   шановні   народні депутати!   Перед   тим  як  говорити  про  конкретну  персоналію, виступаючи  від  депутатів  Національного  фронту,  я   хотів   би задекларувати  ті  принципи,  за  якими,  на  нашу думку,  повинен обиратися Голова Верховної Ради.

 

     По-перше, це повинна бути людина, яка є добрим організатором.

 

     По-друге, це ні в якому разі  не  повинна  бути  людина,  яка представляє  інтереси  тої  чи  іншої  партії,  тому  що  тоді вся діяльність Верховної Ради,  вільно чи невільно,  буде  зведена  до обстоювання інтересів тої чи іншої партії.

 

     По-третє, це повинна бути людина,  яка є юристом за фахом, що дасть можливість забезпечити чітке виконання статті 88 Конституції України  і  Регламенту,  де  чітко  розписані  повноваження Голови Верховної  Ради  і  відповідно  його  обов'язки,  які   він   буде виконувати.  На  нашу думку,  це головний принцип,  який зараз має бути задіяний.

 

     Передусім я звертаюся до депутатів  державників  і  депутатів правого  крила.  Ми не повинні допустити в будь-якому разі обрання на посаду Голови Верховної Ради  представника  сил  комуністичного реваншу (оплески), тому що стає зрозуміло, до чого це приведе наше суспільство.

 

     Я повторюю:  ми не повинні допустити обрання на посаду Голови Верховної  Ради  представника  сил  комуністичного  реваншу і ні в якому разі не повинні допустити обрання на посаду Голови Верховної Ради людину, яка на майбутніх президентських виборах буде одним із ключових претендентів.

 

     По-четверте, ми повинні подолати  розпорошеність  наших  сил, використати  цей  пропагандивний момент для того,  щоб об'єднатися навколо однієї кандидатури.  Це  дасть  можливість  обрати  на  цю відповідальну  посаду  державника,  людину,  яка працюватиме не на протистояння  між  гілками  влади,  а  на  інтереси   українського парламентаризму.

 

     Тепер стосовно кандидатури, яку пропонують Національний фронт і Конгрес українських націоналістів.

 

     Ми пропонуємо на посаду Голови Верховної Ради України  Біласа Івана   Григоровича,   1953   року   народження,   українця.   Він позапартійний,  має  вищу  юридичну  освіту,  військове  звання  - генералмайор,   є  заступником  голови  Спілки  офіцерів  України, професором,  автором монографії  і  понад  200  статей  з  проблем національного державотворення.

 

     Ми вважаємо,  що  Іван  Григорович  Білас і є тим кандидатом, який,  ставши Головою Верховної Ради,  забезпечить чітке виконання обов'язків  Голови  Верховної  Ради,  що  визначені  Регламентом і статтею 88 Конституції України.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово від  фракції  Народно-демократичної  партії має депутат Олександр Ємець. За ним - депутат Ржавський.

 

     ЄМЕЦЬ О.І.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Ви знаєте, в тому окрузі, де  я  був  обраний  депутатом попереднього скликання,  до мене на прийом завжди приходила одна бабуся і  кожного  разу  питала:  "Ну чого ви там робите все задом наперед,  не по-людськи?" Оголосили ж висунення, а фактично вже відбувається обговорення кандидатур. І я взагалі  дуже  здивований  вчинком  Івана Сергійовича Чижа,  який, бачачи,  що вже Симоненка висунули,  вдруге виходить  на  трибуну, бере три хвилини,  забирає час і агітує,  применшуючи цим майбутні шанси того кандидата, якого він висунув (Шум у залі).

 

     Тому в  нас   є   пропозиція:   вісімдесят   членів   фракції Народно-демократичної  партії  по  черзі будуть називати одне й те саме прізвище,  використовуючи по 3  хвилини  (Шум  у  залі).  Але оскільки ми, звичайно, не можемо опуститися до такого рівня, я вам оголошую  пропозицію  фракції  Народнодемократичної   партії.   Ми пропонуємо   на  посаду  Голови  Верховної  Ради  України  Карпова Олександра Миколайовича,  депутата попереднього скликання, людину, яка  має  достатній  досвід,  щоб  витримати  крик  і  неповагу до депутатів, які виявляє, на жаль, частина залу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Ржавський.  За  ним  -  депутат Ковач.

 

     РЖАВСЬКИЙ О.М.,  народний депутат України (виборчий округ 46, Донецька область). Добрий день, шановні депутати! Я вперше стою на парламентській трибуні і хочу сказати,  що дуже здивований тим, що відбувається в цьому залі.

 

     Насамперед наші виборці чекають від нас продуктивної  роботи. Що  ми  бачимо?  Наприклад,  учора  на засіданні відбувалося таке: додамо ми слово "СНД" чи не додамо.  І таким чином ми  бачимо,  що ті,  хто  керує  Верховною  Радою  обстоюють  тільки суто партійні інтереси.

 

     Я думаю,  що людина,  яка повинна керувати  парламентом,  має бути повністю вільна від будь-яких партійних стосунків.

 

     Людина, вільна   від   партійних  стосунків,  зможе  керувати Верховною Радою і таким чином домагатися справді того,  що  хочуть наші виборці.

 

     Хочу наголосити,  що  25  відсотків  виборців  не обрали вас, партійців,  25 відсотків виборців не проголосували за вас. I тому, я  думаю,  що  висувати партійця неправильно.  Гадаю,  що потрібно висувати людину,  яка вільна від цих відносин. Я пропоную висунути на  посаду  Голови  Верховної  Ради мене,  Олександра Миколайовича Ржавського, виборчий округ 46, місто Артемівськ (Оплески).

 

     Дякую. I я гарантую,  що не дозволю,  щоб у  парламенті  були отакі  партійні  стосунки  -  одному  надавати слово,  іншому - не надавати.

 

     Я можу навести приклади. Коли фракція комуністів вносила сюди ідею про трансляцію по телебаченню і радіо наших засідань,  була й інша думка,  що не потрібно цього робити.  Я знаю,  що  це  робити потрібно,  і  тому  я  голосував так,  як комуністи.  Але коли тут паплюжили Славу Стецько, я був проти такої акції комуністів.

 

     Скажу більше.  Коли висували в Президію  Павла  Лазаренка,  я голосував  за,  бо  знав,  що ця людина має на це право,  оскільки партія "Громада" має 10 відсотків місць у парламенті.

 

     Гадаю, усі повинні добре подумати і висунути, безумовно, лише незалежних кандидатів.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Ковач.

 

     КОВАЧ М.М.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ 72, Закарпатська область).  Пане головуючий!  Пані та панове!  Я також пропоную до вашої уваги власну персону.  На цей момент я з успіхом міг би претендувати на звання найнезалежнішого депутата. Решта - в процесі обговорення.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Усі,  хто записався на виступ стосовно висунення кандидатур на  посаду  Голови  Верховної Ради,  виступили.  Є пропозиція підвести риску.  Немає заперечень? Ставлю на голосування цю пропозицію.

 

     Прошу голосувати.

 

     "За" - 311.

 

     Дякую.

 

     Хочу поінформувати  народних  депутатів,  що   в   результаті висунення  до  списку  кандидатів  на посаду Голови Верховної Ради України включено таких  народних  депутатів:  Ромовську  Зориславу Василівну,   Черепа   Валерія  Iвановича,  Єльяшкевича  Олександра Сергійовича,  Смірнова  Євгена   Леонідовача,   Кононова   Віталія Миколайовича,   Симоненка   Петра   Миколайовича,   Костенка  Юрія Iвановича,  Тимошенко  Юлію  Володимирівну,  Павловського  Михайла Антоновича,   Костицького   Василя   Васильовича,   Біласа   Iвана Григоровича,   Карпова   Олександра    Миколайовича,    Ржавського Олександра Миколайовича і Ковача Миколу Миколайовича.

 

     Таким чином,  до списку кандидатів на посаду Голови Верховної Ради включено 14 чоловік.

 

     Шановні народні депутати,  щоб завершити це питання сьогодні, нам потрібно дотриматися такої процедури. Ви знаєте, що відповідно до  Регламенту  ми  повинні  зробити  перерву   для   попереднього обговорення  висунутих  кандидатур у фракціях.  Я,  відкриваючи це питання для обговорення,  сформулював  пропозицію:  відповідно  до частини  третьої  статті  4.3.2  Регламенту доручити підготувати і поширити серед народних депутатів України  інформаційні  матеріали стосовно кандидатур,  висунутих на посаду Голови Верховної Ради. I доручити  це  Підготовчій  депутатській   групі   і   Секретаріату Верховної   Ради,   оскільки   відповідний   комітет  нами  ще  не сформований.

 

     Прошу проголосувати таке доручення.

 

     "За" - 282. Прийнято.

 

     Далі. Після попереднього обговорення висунутих  кандидатур  у фракціях  відповідно  до  статті  4.3.3  Регламенту на обговорення кожної кандидатури на посаду Голови Верховної  Ради  в  пленарному режимі  відводиться  дві  години сесійного часу,  в тому числі для доповіді кандидата - 30 хвилин.  За рішенням  Верховної  Ради  час обговорення  може  бути  продовжено.  Положення  статті  3.3.3  не застосовуються.  Час обговорення кандидатур може бути скорочено за рішенням Верховної Ради відповідно до положень статті 3.4.9. Право на обговорення кандидатур мають лише народні депутати України.

 

     Відповідно до цього тимчасова Президія вносить на ваш розгляд (оскільки це - наше право, депутатів) такий регламент обговорення: для доповіді кандидата - до 30 хвилин, для відповідей кандидата на запитання  -  до  30 хвилин,  для обговорення всіх кандидатур - до двох годин. Усіх разом!

 

     Ставлю на голосування пропозицію затвердити такий  регламент. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 259.

 

     Рішення прийнято (Шум у залi). Є доповнення? Будь ласка, тоді запишіться, хто хоче висловитися. Регламент - 3 хвилини.

 

     Депутат Чорновіл. Будь ласка.

 

     ЧОРНОВIЛ В.М. Шановні колеги, я думаю, що можна погодитися із запропонованим.  Але  щоб  більше  людей  виступило  в обговоренні протягом двох годин, може, все-таки трохи обмежити час на виступ в обговоренні. За Регламентом визначено 10 хвилин, давайте визначимо до 5 хвилин. I тоді більше депутатів виступлять за дві години.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Депутат Мазур.

 

     МАЗУР О.А.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  ПСПУ).  Прошу  передать слово Чародееву Александру Васильевичу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЧАРОДЄЄВ О.В.  Уважаемый Анатолий Сергеевич,  я  хочу  внести несколько предложений по процедуре.

 

     Первое. Запись  на  обсуждение кандидатур началась,  когда мы еще не знали кандидатур.

 

     Второе. Фракция "Громада" сознательно выдвинула в своих целях чуть ли не 10 кандидатов.  Поэтому всем кандидатам от этой фракции надо выделить время как для одного кандидата.

 

     Третье. Прежде чем делать перерыв,  пусть люди выступят, и мы зададим им вопросы, чтобы знать что и кого обсуждать во фракциях.

 

     И четвертое.  Все  члены  Президиума  принадлежат к фракциям, которые выдвигали кандидатов.  Чтобы было  честно,  это  заседание должен  вести  незаинтересованный  человек - представитель фракции ПСПУ - единственной, которая не выдвигала кандидатов.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Депутат Зварич.

 

     ЗВАРИЧ Р.М.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий округ,  НРУ).  Шановні члени Президії! Шановні народні депутати!  Я би хотів,  власне,  внести пропозицію цілком  протилежну  пропозиції  депутата  Чародєєва  -  насамперед надати  пріоритетність  в  обговоренні  кандидатур  фракціям,  які зареєстровані.

 

     А після того,  очевидно,  кожний депутат, незалежно від того, чи він є членом фракції, чи не є членом фракції і яка позиція його фракції, повинен мати можливість виступити.

 

     І тому  я  вважаю,  що  має  бути застосована така процедура: пріоритетність залишається за фракціями, а окремо кожному депутату надати по 5 хвилин для виступу в обговоренні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Депутат Цехмістренко.

 

     ЦЕХМІСТРЕНКО В.Г.,  народний  депутат України (виборчий округ 154, Рівненська область). Прошу передати слово депутатові Осташу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ОСТАШ І.І. Депутатське об'єднання "Реформи-Центр". Я пропоную скоротити  час  для  виступу  кандидата  з 30 хвилин до 20 хвилин. Зважаючи на те,  що висунуто 14 кандидатів,  я думаю,  це доцільно зробити.

 

     І хотів  би  також сказати,  що негативно ставлюся до виступу мого попереднього  колеги  стосовно  того,  щоб  обмежувати  право позафракційних депутатів на виступ.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Час вичерпаний.

 

     Шановні народні депутати!  Дозвольте поставити на голосування внесені доповнення і пропозиції.

 

     Депутат Чорновіл вніс  пропозицію  додатково  до  регламенту, який ми вже проголосували,  обмежити час виступу в обговоренні, на яке ми відвели дві години для всіх кандидатів, з 10 хвилин, що є в Регламенті, до 5 хвилин.

 

     Ставиться на голосування ця пропозиція. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 290.

 

     Дякую.

 

     Що стосується  пропозиції  депутата  Чародєєва щодо обмеження виступів окремих кандидатів залежно від того,  скількох кандидатів від якої фракції висунуто, то це є порушенням Регламенту.

 

     Тому ми  не  можемо  ставити  його пропозицію на голосування, спочатку треба внести відповідні поправки до  Регламенту.  Просимо депутата  Чародєєва  внести таку пропозицію,  і вона відповідно до процедури буде розглянута.

 

     Що стосується   того,    хто    вестиме    засідання,    коли обговорюватиметься   це   питання,   то   також   є  відпрацьована регламентна норма - це прерогатива парламенту.

 

     Коли ми  перейдемо  до  обговорення  цього  питання,  депутат Чародєєв може сформулювати свою пропозицію,  вона може бути окремо проголосована.

 

     Стосовно часу   на   запитання    ми    вже    проголосували, переголосовувати, я гадаю, немає потреби.

 

     Що стосується  пропозиції депутата Зварича надати пріоритет у черговості виступів фракціям,  тобто спочатку  -  від  фракцій,  а потім  -  виступи  депутатів,  то  ми  не  маємо  права  змінювати черговість, оскільки вона визначена порядком висунення кандидатур.

 

     І депутат  Осташ  пропонував  змінити  норму,  яку   ми   вже проголосували.   Мабуть,   немає   потреби   повертатися  до  цієї процедури.

 

     І останнє,  про що я хотів би сказати.  Ви знаєте,  що  після висунення кандидатур,  їх потрібно обговорити у фракціях. Хотів би нагадати депутатам,  що вчора проводилися засідання по фракціях  і були визначені місця для кожної фракції.  Є пропозиція залишити ті ж самі місця.  Я нагадаю: фракція Компартії України - сесійний зал (це питання обговорювалося,  депутат Симоненко порушував його,  ми забезпечимо вам  належний  порядок,  про  це  говорилося  сьогодні зранку);  фракція  Народнодемократичної партії - кінозал;  фракція Народного руху - кімната 12;  фракція  "Громада"  -  зал  Президії Верховної   Ради;   фракція   зелених  -  третій  поверх;  фракція Соціал-демократичної  партії  України  (об'єднаної)  -  у  кімнаті фракції;  фракція  Прогресивної  соціалістичної партії України - у кімнаті фракції і фракція "Лівий центр" - кімната 315.

 

     Я прошу Секретаріат  разом  із  Підготовчою  групою  протягом перерви,  яка  буде  оголошена для роботи у фракціях,  підготувати необхідні матеріали і роздати їх по фракціях.

 

     І прохання до кандидатів,  які  включені  до  списку,  внести доповнення,  якщо  є потреба,  і допомогти в оформленні документів (Шум у залі).

 

     Шановний депутате  Марченко,  не  заважайте  працювати.   Які мотиви голосування? Ми не проводимо ніякого голосування.

 

     На цьому  ми  завершуємо питання щодо висунення кандидатів на посаду Голови Верховної Ради.

 

     Слово просить голова Лічильної комісії депутат  Мішура.  Будь ласка.

 

     МІШУРА В.Д.,  голова  тимчасової  Лічильної комісії Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, КПУ). Шановні члени Лічильної комісії, прохання через п'ять хвилин після офіційного оголошення перерви зібратися на третьому  поверсі в цьому крилі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Марченко. Будь ласка. З мотивів.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  народний депутат України (виборчий округ 161, Сумська область).  Прогрессивная социалистическая партия  Украины. Уважаемые депутаты!  Если мы будем допускать нарушение депутатских конституционных  прав   при   принятии   решений,   то   парламент превратится в половую тряпку, о которую все будут вытирать ноги.

 

     Анатолий Сергеевич,  дорогой!  Не  надо нам ваши комментарии. Прогрессивная социалистическая партия Украины внесла  предложение. Если вы не знаете норм Регламента,  это ваша проблема.  Вы обязаны поставить предложение на голосование.

 

     А теперь  по   существу.   Статьи   Регламента   дают   право ограничивать  время  выступлений.  Согласно  статье  3.3.3 фракции могут  использовать  суммарное  время  для  выступлений.   И   тот спектакль,  который  предлагает устроить фракция "Громада",  нужно прекратить. И в соответствии со статьей 3.3.3 Регламента мы вносим такое предложение: если они от фракции выдвигают своих кандидатов, ограничить  их  выступления  нормами,  которые  предусмотрены  для одного  депутата.  Если каждый кандидат не сможет свою программу в целом изложить,  пусть дополняют друг  друга.  Мы  предлагаем  для выступлений всех кандидатов от фракции "Громада" выделить 30 минут и 30 минут для ответов на вопросы на всех (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я хочу відповісти, що висувала не фракція. Право депутата і групи депутатів висувати будь-якого депутата.

 

     Шановні народні   депутати!   До   Президії  надійшло  багато пропозицій, в яких містяться певні заперечення з приводу прийнятих рішень,  у  тому  числі  і вчора.  Хотів би вас поінформувати,  що сьогодні вранці тимчасова Президія  розглянула  деякі  з  них.  Ви знаєте,  що відповідно до Регламенту для того, щоб внести зміни до проголосованого порядку денного або якесь інше  питання,  потрібно дві  третини  голосів.  Але  є  й  інша  норма:  рада фракцій може розглянути  пропозиції  фракції,  прийняти  відповідне  рішення  і внести без обговорення на голосування Верховною Радою.

 

     Тому прохання   до   фракцій:   якщо  є  подібні  пропозиції, обговорити їх і внести раді фракцій.  Рада фракцій їх  розгляне  і внесе до сесійного залу.

 

     Депутат Чорновіл. Будь ласка. З порядку ведення.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.  Шановні  колеги,  ми  тільки починаємо роботу, тому я хотів би закликати і колишніх депутатів,  які  знову  стали депутатами,  і  нових  депутатів  до того,  щоб ми дотримувалися в сесійному залі етики, щоб не було цих криків, які збивають з толку людину, яка виступає. Ми ж культурні люди, ми еліта нації, ми сюди не для того прийшли, щоб демонструвати отакі емоції. Це перше.

 

     І друге - щоб не було особистих образ.  От учора,  наприклад, депутат  Яценко  назвав  брехливим  моє  повідомлення  про те,  що Комітет  з  питань  Чорнобильської  катастрофи  прийняв  усього  6 законів. Ось довідник Верховної Ради України...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вячеславе Максимовичу!..

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.  Вибачте,  я  маю  хвилину  часу.  І  коли мене образили, я маю право...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вимкніть мікрофон,  будь ласка.  Це не стосується порядку  ведення,  я  просив  би  поважати  і  себе,  і  тимчасову Президію.

 

     Шановні народні депутати, хочу поінформувати вас про подальшу роботу.  Відповідно  до  Регламенту зараз оголошується перерва для обговорення внесених кандидатур у фракціях.  На наступне  пленарне засідання зберемося у вівторок о 10 годині.

 

     До побачення.

 

 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку