ЗАСIДАННЯ ДРУГЕ

 

С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

У к р а ї н и. 12 т р а в н я 1998 р о к у.

16 г о д и н а.

 

Веде засідання член  Президії  першої  сесії  Верховної  Ради України СИМОНЕНКО П.М.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати,  прошу підготуватися до реєстрації.

 

     Зареєструвалися біля столів реєстрації (і ці дані  введено  в електронну  систему)  293  народних  депутати.  Вечірнє  засідання оголошується відкритим.

 

     Шановні народні депутати,  порядок реєстрації депутатів  дещо змінився.  Учора до вашого відома була доведена ця інформація:  ми визначаємо кількість народних депутатів,  присутніх на  засіданні, користуючись даними про реєстрацію біля столів реєстрації.

 

     Зараз зареєструвалися вже 315 народних депутатів.

 

     Члени тимчасової  Президії  домовилися,  що я завершу розгляд попереднього питання,  а далі  буде  вести  засідання  інший  член тимчасової Президії.

 

     Я прошу вас підготуватися до голосування.  У зв'язку з тим що не спрацювала система,  ми не проголосували пропозицію про те, щоб працювати  в  округах  8-12  червня,  а  на 22-26 червня перенести роботу в комітетах і фракціях.

 

     Ставлю цю пропозицію на голосування.  Будь  ласка,  увімкніть систему.

 

     "За" - 211.

 

     Шановні народні депутати,  прошу уваги.  Я ще раз нагадаю, як голосувати,  щоб ми не втрачали голоси.  У вас  на  пульті  є  дві кнопки,  які  треба  водночас натиснути,  - у лівому нижньому куті кнопку "запис з трибуни" і кнопку "за",  тоді система спрацьовує і ваш голос враховується.

 

     Ще раз  ставлю  цю  пропозицію  на  голосування.  Будь ласка, будьте уважні, голосуємо.

 

     "За" - 210.

 

     Шановні народні  депутати!  Я  звертаюся  до  тих,   хто   не зареєструвався  біля  столів реєстрації.  Ваші картки не введені в електронну систему,  тому система й не спрацьовує.  Дуже прошу вас терміново зареєструватися біля столів реєстрації.

 

     Народні депутати  просять зробити ще одне зауваження:  кнопки треба натиснути і  тримати  доти,  доки  не  закінчиться  звуковий сигнал,   тобто   поки  не  закінчиться  час  голосування.  Будьте уважними, будь ласка.

 

     Я можу поставити ще раз на голосування пропозицію?..

 

     Хто хоче висловитися з мотивів голосування?  Запишіться, будь ласка.

 

     Депутат Iоффе. Будь ласка.

 

     IОФФЕ Ю.Я.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 111, Луганська область).  Я думаю,  что  нам  надо  четко  определиться относительно работы в округах. На сегодня 225 депутатов, избранных по мажоритарным округам,  должны работать в округах,  а 225 - нет. Поэтому надо определиться,  что они в это время будут делать.  Это первое.

 

     И второе.  Мне  не  дали  слово  (а  я  записывался),   когда вносились   дополнения  к  проекту  повестки  дня.  Я  думаю,  что эффективность  работы  Верховного  Совета  зависит   от   аппарата Верховного Совета.  Поэтому я считаю, что есть смысл внести вопрос о штате аппарата Верховного Совета в повестку дня.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Депутат Масенко. Будь ласка.

 

     МАСЕНКО О.  М., народний депутат України (виборчий округ 147, Полтавська область). Прошу передати слово депутату Моісеєнку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     МОIСЕЄНКО В.М.,  народний депутат України (виборчий округ 53, Донецька  область).  Фракция  Коммунистической   партии   Украины. Уважаемый  Петр  Николаевич!  Я хочу обратить внимание на то,  что многие   впервые   избранные   депутаты   неправильно   пользуются электронной  системой.  Может,  действительно  есть  смысл немного потренироваться...

 

     И еще я хотел обратить ваше внимание на то,  что я подготовил письменные   предложения   по   рассматриваемому  вопросу,  но  их почему-то еще не внесли в зал. Если можно, поторопите, пожалуйста, товарищей.  Вопрос  о  состоянии задолженности по заработной плате очень злободневный,  и мне представляется,  что еженедельный отчет правительства будет полезен.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.   Ваша  пропозиція  роздрукована  і  вже роздається.

 

     Будь ласка. Депутат Драголюнцев.

 

     ДРАГОЛЮНЦЕВ А.Д.,  народний депутат України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Прошу  передати  слово депутатові Дмитру Петренку.

 

     ПЕТРЕНКО Д.Д.,  народний депутат України (виборчий округ 107, Луганська область). Петр Николаевич, голосование не идет не только потому,  что депутаты еще  не  умеют  пользоваться  системой,  как сказал Моисеенко. Вот у меня карточка не срабатывает уже несколько раз. Может, давайте просто потренируемся несколько раз, а то мы не получим результативного голосования.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Депутат Цушко.

 

     ЦУШКО В.П.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 140, Одеська область). Прошу передати слово Чижу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЧИЖ I.С.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ  190, Хмельницька область).  Дякую,  Василю Петровичу. Об'єднана фракція Соціалістичної і Селянської партій.  Шановний головуючий!  Шановні колеги!  Мені здається,  що не всі зрозуміли суть тієї пропозиції, яку внесли депутати  і  яку  ми  голосуємо.  Вона  цілком  логічно випливає з побажань депутатів прискорити нашу зустріч з виборцями, тобто скоріше поїхати в округи і таке інше.  Якщо ми  проголосуємо за запропоновану зміну, ми тим самим якраз це й зробимо.

 

     Голосування ж нерезультативне,  можливо,  тому,  що просто не всі депутати (особливо ті,  які  обрані  за  партійними  списками) знають,  куди  їм  їхати,  бо  в  них  ще  округів немає.  Це дуже специфічне питання,  і нам треба буде  все-таки  "прив'язати"  цих депутатів  до  регіонів.  Це треба вносити зміну в Регламент.  Але сьогодні ми повинні врахувати ту пропозицію, яку подали депутати.

 

     Я пропоную  повторно  проголосувати   й   завершити   розгляд питання, яке я доповідав.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Шановні народні депутати! Ви обмінялися думками й висловили свої побажання.  А  що  робитимуть  в  округах депутати,  обрані  і  за  партійними  списками,  і в одномандатних округах,  думаю,  визначать і самі народні депутати, і партії, які їх пропонували для обрання сюди. Це поперше.

 

     По-друге, встигли   зареєструватися   вже   й   ті,   хто  не зареєструвався біля столів реєстрації.  Враховуючи це, я ставлю ще раз  на  голосування  пропозицію  про те,  щоб з 8 по 12 червня ми працювали в округах, а з 22 по 26 червня - в депутатських фракціях і комітетах.

 

     Прошу ввімкнути  систему "Рада",  а депутатів проголосувати й підтримати цю пропозицію.

 

     "За" - 258. Прийнято.

 

     Друга пропозиція вносилася депутатом Моісеєнком.  Хоч вона  й розповсюджена  серед  вас,  проте я ще раз хотів би її виголосити: "Щовівторка під час проведення пленарних засідань  Верховної  Ради України  розгляд питань починається з розгляду звіту уряду України "Про погашення заборгованості  по  заробітній  платі,  пенсіях  та стипендіях  на підприємствах,  установах та організаціях усіх форм власності".

 

     Ставлю на голосування цю пропозицію.  Будь  ласка,  увімкніть систему.

 

     "За" - 195.

 

     Вносилася також пропозиція проголосувати це поіменно.  Ставлю її  на  голосування.  Увімкніть,  будь   ласка,   систему.   Прошу проголосувати.

 

     "За" - 175. Прийнято.

 

     Знову чую,  що не працює система. Народні депутати! Звертаюся до кожного особисто, будь ласка, будьте уважні, коли натискаєте на кнопки.

 

     Пропозиція депутата    Моісеєнка    ставиться   на   поіменне голосування.  Прошу визначитися і проголосувати.  Увімкніть,  будь ласка, систему.

 

     "За" - 213.

 

     Будь ласка,  висвітіть  результати  голосування  по  фракціях (Пожвавлення в залі).  Щось  незрозуміле...  У  чому  справа?  Все зрозуміло - фракції ж іще не зареєстровані в Секретаріаті.

 

     Я розумію, що 213 депутатів проголосували на підтримку... Але як би ви  подивилися  на  те,  щоб  щовівторка  починати  пленарні засідання  Верховної  Ради  з розгляду не звіту уряду,  бо розгляд звіту завершується прийняттям певного рішення, а інформації уряду? Тобто  замінити  в цій пропозиції слова "з розгляду звіту" словами "з розгляду інформації".  Я  можу  поставити  це  на  голосування? Ставлю на голосування. Увімкніть, будь ласка, систему.

 

     "За" - 247.

 

     Прийнято (Оплески).  Таким  чином,  усі пропозиції,  які були внесені під час обговорення цього питання,  ми проголосували...  Є ще? Яка? Увімкніть, будь ласка, мікрофон депутата Шевченка.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НРУ). Пропозиція проста: кожного вівторка  денне  та вечірнє засідання та кожної середи - ранкове й денне визначити як пріоритетний час для розгляду законопроектів  у першому читанні, себто час для найпродуктивнішої роботи.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  вибачаюсь,  що  не поставив вашу пропозицію на голосування,  але коли ми обмінювалися  думками,  було  висловлено міркування,  що  вона не має відношення до цієї постанови.  А коли буде  прийнято  рішення  про  комітети,  коли   будуть   визначені конкретні питання, тоді ми визначатимемося, коли будемо розглядати їх у першому та в другому читанні.  Але  якщо  ви  наполягаєте,  я поставлю  на  голосування  цю  пропозицію.  Вона була щойно ще раз проголошена.  Будь ласка,  народні депутати,  визначайтеся.  Прошу ввімкнути систему.

 

     "За" - 130.

 

     Пропозицію не підтримано.

 

     Будь ласка, увімкніть мікрофон депутата Манчуленка.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.,  народний  депутат України (багатоман-датний загальнодержавний виборчий  округ,  НРУ).  Народний  рух  України. Петре  Миколайовичу!  Я  пропонував  з  проекту календарного плану нашої роботи на травень,  де записано "тиждень з 25 по 29 травня", вилучити  слова  "за  умови  обрання  до  цього  часу  керівництва Верховної Ради".  Адже це нелогічно й ненормально  протягом  трьох тижнів  не  обрати  керівництва  Верховної Ради України.  Ми маємо зробити це якомога швидше, бо цього вимагають наші виборці.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати!  Я   не   ставив   на голосування цю редакційну поправку,  бо коли звернувся до вас,  то за реакцією залу побачив,  що ви  згодні,  щоб  вилучити  наведені слова   з  проекту.  Але  якщо  депутат  наполягає  на  тому,  щоб проголосувати,  то я прошу підтримати цю  пропозицію:  вилучити  з проекту  календарного  плану слова "за умови обрання до цього часу керівництва Верховної Ради України".

 

     Прошу ввімкнути систему і проголосувати.

 

     "За" - 200.

 

     На жаль, ваша пропозиція не підтримується.

 

     Таким чином,  усі   пропозиції,   які   вносилися   під   час обговорення, розглянуті.

 

     Ставлю на  голосування  в  цілому  проект Постанови Верховної Ради про організацію роботи першої сесії Верховної Ради України.

 

     Прошу ввімкнути систему, а народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 338. Прийнято.

 

     Веде засідання член  Президії  першої  сесії  Верховної  Ради України МАТВІЄНКО А.С.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати!  Дозвольте  мені щиро подякувати вам за високе довір'я,  яке ви мені виявили, обравши до складу  тимчасової  Президії,  і  запевнити,  що я розглядаю це як високу честь для мене й усвідомлюю велику відповідальність. Дякую.

 

     Наступне питання порядку денного -  про  порядок  висвітлення роботи   першої   сесії   Верховної  Ради  України  чотирнадцятого скликання.  Є  проект,  підготовлений   Підготовчою   депутатською групою,  а  також  два  альтернативні проекти:  один підготовлений народними депутатами  Гмирею,  Мішурою,  Понеділком,  а  другий  - народним депутатом Шевченком.

 

     Пропонується розглядати їх у такому порядку,  як я їх назвав. Якщо ви не заперечуєте,  для доповідей щодо кожного з цих проектів виділимо до п'яти хвилин. Дякую.

 

     Слово для  доповіді щодо проекту від Підготовчої депутатської групи надається Гмирі Сергію Петровичу.

 

     ГМИРЯ С.П.,  народний депутат України  (виборчий  округ  105, Луганська область).  Спасибо.  Уважаемые коллеги!  Уважаемые члены временного  Президиума!  Подготовительная  группа   поручила   мне довести  до  вашего сведения содержание того проекта постановления Верховного  Совета  об  освещении  его  деятельности,  который  мы сегодня будем обсуждать.

 

     Я не буду говорить о том,  насколько принципиально важен этот вопрос.  От  того,  как  будет  освещаться  именно  первая  сессия Верховного Совета,  во многом зависит,  какой будет связь народа с высшим законодательным органом.

 

     По ряду  вопросов  Подготовительной  группе  удалось  достичь согласия. Можно выделить два блока таких вопросов.

 

     Первый блок.   Освещение  деятельности  Верховного  Совета  в тематических   программах   еженедельно   по   первой    программе Украинского  радио и ежедневно в дни пленарных заседаний по первой программе Украинского телевидения с 21 часа 40  минут  в  передаче продолжительностью  до  одного часа эфирного времени.  Кроме того, каждую субботу выпуск телепрограммы "Парламентський вісник".

 

     Второй блок вопросов,  по которым удалось  достичь  согласия, касается   автономного  информационного  обеспечения  деятельности Верховного Совета.  Речь идет,  во-первых,  о мерах по активизации деятельности   пресс-службы   Верховного   Совета   по  подготовке собственных программ,  которые будут выходить в эфир, во-вторых, о том,  что  профильный комитет Верховного Совета должен представить предложения по созданию телерадиостудии Верховного Совета.

 

     Повторяю, по  этим  вопросам  принципиальных  разногласий   в группе не было. К сожалению, разногласия весьма ощутимо проявились при обсуждении больного для  нас  уже  на  протяжении  многих  лет вопроса  о  прямой  трансляции  работы Верховного Совета по первой программе  Украинского  радио.  Голоса  разделились.   За   прямую трансляцию   голосовали   представители  Коммунистической  партии, Социалистической партии и Прогрессивной социалистической партии  - всего  14  человек.  Остальные  проголосовали  за то,  чтобы после утверждения   повестки   дня   сессии   прямые    трансляции    не осуществлялись.

 

     Первый аргумент тех, кто выступает против прямой трансляции,- это дорого.  Ну, я могу по этому поводу сказать следующее. Когда в марте   нынешнего  года  был  представлен  проект  договора  между Национальной  радиокомпанией  и  Верховным  Советом  об  освещении деятельности Верховного Совета, фактически состоявшейся уже к тому времени,  там была проставлена смета на 440  тысяч  гривень.  Сюда включались  расходы  на  освещение выступлений депутатов по другим каналам, что не предусматривалось постановлением Верховного Совета прошлого созыва, и ряд других затрат.

 

     Когда Верховный   Совет  отказался  признать  такой  договор, буквально  через  месяц  (в  апреле  нынешнего  года)   нам   была представлена новая смета - уже на 137 тысяч гривень, то есть втрое меньше.  Мы считаем,  что здесь тоже приписаны нам лишние затраты, но  это  уже  сумма,  которую Верховный Совет может оплатить и она вполне укладывается в те 6 миллионов 200  тысяч  гривень,  которые предусмотрены   бюджетом   на  освещение  деятельности  Верховного Совета.

 

     Второй аргумент:  прямая  трансляция  замедляет  деятельность депутатов,  потому что,  грубо говоря,  депутаты,  мол, занимаются здесь демагогией.  С этим я тоже не  могу  согласиться,  поскольку считаю,  что  прямая  трансляция  укрепляет  связь между Верховным Советом и народом и дисциплинирует депутатов.

 

     Кроме того,  я  хочу  отметить,  что  статья  22  Конституции Украины  не  предусматривает возможность сужать содержание и об ем прав граждан,  в том числе  и  права  на  информацию.  Восемь  лет граждане  пользовались  этим правом,  они должны пользоваться им и впредь.  Поэтому коммунисты предлагают альтернативный  проект  (мы внесли его втроем: я, Мишура и Понедилко), который предусматривает прямую радиотрансляцию работы сессии.  Мы стояли,  стоим  и  будем стоять на том, что народ Украины должен знать своих героев.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, Сергію Петровичу.

 

     Чи є  запитання  до Сергія Петровича?  Прохання записатися на запитання. Скільки ми виділимо часу на запитання? До 10 хвилин.

 

     ГМИРЯ С.П.  Уважаемые коллеги,  прежде чем начать отвечать на вопросы,  я хочу сказать,  что в нашем проекте есть одна ошибка: в пункте 3 написано "щотижнево  в  дні  пленарних  засідань".  Здесь вместо "щотижнево" следует читать "щоденно".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Будь ласка, запитання ставить депутат Ніколаєнко, округ 185.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 185,  Херсонська область).  Фракція  Соціалістичної  і  Селянської партій  України - "Лівий центр".  Шановний доповідачу,  ми разом з вами працювали в Підготовчій групі і  брали  участь  у  підготовці цього проекту постанови. Але я хотів би, щоб ви зробили уточнення, бо ви на всю Україну  сказали,  що  на  висвітлення  нашої  роботи потрібно  6  мільйонів  гривень.  Річ у тім,  що чи буде засідання Верховної Ради транслюватися,  чи ні,  все одно кошти в бюджеті на це  вже передбачено.  I не треба сьогодні на всю Україну говорити, що ми в когось забираємо  гроші:  у  вчителів  чи  в  лікарів.  Це товариш чи пан Кулик придумав для того, щоб, вибачте мені, народ в оману вводити. Це перше.

 

     Друге. Напевно,  доцільно  було  б,   щоб   щоденно   ранкові засідання  все-таки  транслювалися.  Ми  б  розглядали на ранкових засіданнях законопроекти в першому читанні,  і тоді б уся  Україна знала,  над чим ми працюємо, хто яку (конструктивну чи ні) позицію займає і таке інше.

 

     I останнє.  Нам слід було б  проект  постанови  доповнити  ще дорученням   Державному   комітету   зв'язку   про   ремонт  ліній радіомережі. Сімдесят відсотків громадян України не можуть слухати радіопередачі,  оскільки  мало  не  всюди  позрізали  стовпи,  все повиводили з ладу.

 

     Я хотів би почути вашу думку з цих питань.

 

     Дякую вам.

 

     ГМИРЯ С.П.  Что касается первого вопроса.  Я и говорил о том, что  бюджетные  средства  -  это  те  законные  средства,  которые выделены на освещение работы Верховного Совета.  И  естественно  о том, что эти средства отбираются у учителей, речи быть не может.

 

     Что касается  второго вопроса.  Я еще раз подчеркиваю,  что в проекте постановления,  принятом Подготовительной  группой,  после утверждения   повестки  дня  сессии  не  предусматривается  прямая трансляция заседаний.

 

     Лично моя  позиция  и  позиция   моей   фракции   однозначна: транслировать не только утренние,  но и вечерние заседания. И если мы,  не дай Бог,  будем заседать по ночам, как это было на прошлой сессии, - то транслировать и ночью.

 

     Что касается  третьего  вопроса.  Безусловно,  это необходимо делать.  Действительно,  граждане  из-за   экономической   разрухи лишаются  права  на  информацию.  Но  это  гораздо  более  широкая проблема. Это и проблема развала экономики, социальной, а значит и информационной  сферы,  который вызван курсом радикальных рыночных реформ.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Шановні народні депутати,  я просив  би вас зважати на те, що для виступів ми відведемо час. Тому прохання формулювати питання лаконічно.

 

     Будь ласка. Депутат Довгань.

 

     ДОВГАНЬ С.В.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Дякую.  Сергію Петровичу,  ви - член Підготовчої групи,  і коли ми обговорювали   питання  про  трансляцію,  то  йшлося  про  те,  що радіомережі в сільських районах  не  працюють.  Тому  ми  основний наголос,  скажемо  так,  зробили  на  телетрансляції - щоб народні депутати України,  представники фракцій могли  щодня  роз'яснювати своїм  виборцям,  що  відбувається у Верховній Раді.  Телевізори в селах ще дивляться, але треба, щоб це розповідали не журналісти, а депутати!

 

     Те, що ви пропонуєте,  означає,  що ми будемо говорити в ефір тільки для якихось радіостанцій  на  зразок  "Голосу  Америки"  чи інших,  а  наші  люди  не  будуть  знати.  Тому  треба  підтримати пропозицію  про   те,   щоб   трансляцію   по   телебаченню   вела парламентська телестудія.

 

     ГМИРЯ С.П.   Ну,   что   касается  тематических  программ  на телевидении, то они предусмотрены этим проектом постановления.

 

     Я понял ваш вопрос как предложение  вести  прямую  трансляцию заседаний Верховного Совета по телевидению. Я - за!

 

     Кстати, один  из  членов  Подготовительной  группы  предлагал вести прямые телепередачи.  Я голосовал  за  это  предложение.  Но когда   рассматривали   предложение  о  том,  чтобы  вести  прямые радиотрансляции,  этот же член  Подготовительной  группы,  как  ни странно, проголосовал против.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Депутат Єщенко.

 

     ЄЩЕНКО В.М.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  КПУ).  Сергію  Петровичу!  Нас цікавить,  чи  вивчала ваша група накази виборців,  бо практично в кожному окрузі люди просили  нас,  щоб  трансляції  відбувалися  у прямому ефірі. То чи вивчала комісія думки виборців?

 

     ГМИРЯ С.П.   Уважаемые   коллеги!   Я  в  достаточно  сложном положении,  поскольку,  с  одной  стороны,  я  представляю  проект Подготовительной группы, а с другой, - позицию меньшинства. Группа этот вопрос не изучала и изучать не могла по причине того,  что он не  входит в е компетенцию.  Но я хочу сказать:  народ имеет право слушать  и  не  слушать  сессию.  И   именно   прямая   трансляция обеспечивает  реализацию прав слушать или не слушать (Шум у залi). Иван Александрович,  об ясняю:  каждый  нормальный  человек  может выключить  радио и не слушать (Оплески).  Но когда будете говорить вы, я уверен, он радио не выключит, послушает вас.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Смірнов. Будь ласка.

 

     СМIРНОВ Є.Л.,  народний депутат України (виборчий  округ  16, Вінницька область).  Сергію Петровичу, у мене риторичне запитання, але я  сподіваюся,  що  ви  відповісте  "так"  чи  "ні".  Оскільки громадяни  України  нині  взагалі позбавлені будь-якої об'єктивної інформації про те,  що відбувається в  державі,  бо  телеканали  і газети  або пропрезидентські,  або бульварні,  то пряма трансляція пленарних засідань Верховної Ради необхідна - це єдине  достовірне джерело інформації для людей. Аргумент, що пряма трансляція коштує дорого, не витримує жодної критики. Я вже виступав перед Верховною Радою  минулого  скликання і наводив цифри щодо цього.  Трансляція коштує стільки, скільки коштувала б робота першого каналу за такий же проміжок часу, протягом якого ведеться трансляція! Себто жодних додаткових витрат немає. Чи ви з цим згодні?

 

     Дякую.

 

     ГМИРЯ С.П.  Во-первых,  я хочу вам сказать,  что вообще-то за демократию надо платить, это совершенно естественно. А рассуждать, дорого или дешево стоит гласность - это принципиально неправильно.

 

     Во-вторых, гласность   работы   Верховного   Совета,   прямая трансляция его работы - это право оппозиции. Напомню: когда в 1990 году в оппозиции были представители Руха,  Иван  Заец  ратовал  за прямую  трансляцию...  Нет  оппозиции - нет демократии,  и давайте прекратим разговоры о том, дорого или дешево обходится демократия. Или давайте перейдем к диктатуре. Вы этого хотите? Я - нет.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Романчук. Будь ласка.

 

     РОМАНЧУК П.М.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  ПСПУ).  Прошу  передати  слово члену   фракції   Прогресивної  соціалістичної  партії  Олександру Чародєєву.

 

     ЧАРОДЄЄВ О.В.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   ПСПУ).   Уважаемый  Сергей Петрович! Фракция ПСПУ полностью поддерживает предложение о прямой трансляции,  как  и  поддерживала  на  заседаниях Подготовительной группы.  Напомню,  что перевес сторонников другой точки зрения был небольшим  и был обусловлен просто стечением обстоятельств:  в тот день не все были на заседании. Это вопервых.

 

     Во-вторых, руководитель  Подготовительной   группы   Бандурка постоянно занимал проруховскую позицию.

 

     Если большинство  депутатов выразят несогласие с предложением о прямой трансляции, мы попросим поднять архивные документы, чтобы показать,  как  руховцы  в  1990  году  шли здесь на крайние формы борьбы, требуя трансляции, отстаивая право народа на информацию.

 

     А народу нужна информация.  Происходит беспрецедентная  ломка общества.  У  людей  забрали  все,  давайте  хоть  не  лишать  его информации,  и  народ  сам  (сам!)  без  глупых  правителей  будет выплывать в это трудное время.

 

     Кроме того,  надо  дать  народу  возможность посмотреть после потока рекламы,  кто есть кто.  Что за такие политики  -  зеленые? Правда ли,  что они не будут заниматься политикой,  или это партия любителей? Народ должен знать, кто есть кто.

 

     Потому мы будем настаивать на этом предложении.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу дотримуватися регламенту!

 

     ГМИРЯ С.П.  Спасибо за поддержку.  И я твердо верю,  что этот состав Верховного Совета примет правильное решение.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Час, відведений на запитання вичерпано.

 

     Дозвольте надати   слово   авторові  альтернативного  проекту Віталію Шевченку. За домовленістю, регламент до п'яти хвилин, якщо не заперечуєте... Якщо з'являться запитання, ми тоді порадимося.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.  Фракція  Народного  руху.  Мій  проект назвали альтернативним,   тільки   я   не   знаю,   якому   проекту    він альтернативний, оскільки досі я не чув доповіді щодо проекту, який щойно ніби вносився в зал.  Я чув його критику, чув, хто голосував проти і з яких причин.  Але коли вийде доповідач, який представить основний проект?

 

     Я свій проект не називаю альтернативним, бо він концептуально збігається   з   тим,   який  напрацювала  група.  До  речі,  вона напрацювала прекрасний, правильний проект, за який я Верховну Раду прошу проголосувати.

 

     Інша річ,  що в моєму проекті є деякі нюанси,  на голосуванні яких я наполягав би в тому разі,  якби не пройшов основний проект. Зокрема, я, можливо, просив би звернути увагу на пункт 6, де краще виписано,  що ми хотіли б  мати  від  прес-служби  Верховної  Ради України.  Або,  можливо,  цю  частину  проекту  просто перенести в основний проект.  Зокрема,  це стосується  доволі  простих  речей. Знаєте,   була  така  чергова  фраза,  що  від  нашої  прес-служби вимагається невідомо що.  Я вважаю,  що наша  прес-служба  повинна повністю  забезпечувати  депутатів  матеріалами,  коли  вони йдуть кудись  виступати;  вона  повинна  інформувати  про  заходи,   які готуються  і проводяться фракціями.  Ми ще не вміємо користуватися засобами  електронного  зв'язку   і   погано,   що   служби,   які забезпечують  роботу  засобів  такого  зв'язку  у  Верховній Раді, функціонують окремо від прес-служби Верховної Ради.  Це не  зовсім нормальна  ситуація.  Колись  вона має змінитися.  До речі,  зараз журналісти часто звертають увагу на те,  що ті, хто має електронну пошту,  не  можуть  одержувати  заздалегідь не те що необхідні для аналізу законопроекти,  а навіть розклад того,  що відбувається  у Верховній  Раді,  що  тут слухається і що планується до розгляду в комітетах. Оце, можливо, найбільш важливі моменти.

 

     Я не хотів би дуже  деталізувати  свій  проект,  але  ще  раз наголошую:   це  не  альтернативний  проект.  Я  прошу  підтримати основний проект,  напрацьований Підготовчою  групою,  який  досить твердо  був  прийнятий на її засіданні.  В тому справді є здоровий глузд.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи  є  потреба  ставити  запитання?  Будь  ласка, запишіться на запитання.

 

     Будь ласка. Депутат Романчук.

 

     РОМАНЧУК П.М. Прошу передати слово депутату Алексєєву.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г.,  народний депутат України (виборчий округ 172, Харківська область).  Спасибо.  Уважаемый  Виталий  Федорович!  Не считаете  ли  вы,  что  попытка  ограничить  даже  по  сравнению с предыдущей    сессией    об ем    прямых    трансляций    является посягательством   на   статью   34  Конституции  Украины,  которая гарантирует   право   граждан    "вільно    збирати,    зберігати, використовувати... інформацію"?

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.  Ні,  я  так  не  вважаю.  Якщо  так  буквально розуміти статтю Конституції (тут уже говорили,  щоб  навіть  уночі транслювати), тоді треба ще й постановити, щоб радіо не можна було вимикати.  Ви розумієте,  ми можемо взагалі  постановити  забивати ефір лише трансляцією сесії.

 

     Я вважаю,  що  перш  ніж  щось  пропонувати  виборцям,  треба подумати,  що ми пропонуємо. Є розумні межі: транслювати те, що ми справді  активно напрацьовуємо.  Це необхідно і це передбачено і в основному проекті,  і в моєму.  А транслювати все,  до чого ми тут додумаємося, - мабуть, не варто і не розумно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Депутат Ніколаєнко.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.  Фракція  Соціалістичної і Селянської партій. Шановний Віталію Федоровичу!  У пункті 3  внесеного  вами  проекту постанови  пропонується  пряма  трансляція  розгляду  на пленарних засіданнях Верховної Ради законопроектів у першому читанні.  Але й щодо  порядку  роботи сесії ви вносили пропозицію,  щоб окремі дні виділити  для  перших  читань.  Оскільки  та  ваша  пропозиція  не пройшла,  дні  для перших читань не визначені.  Напевно,  потрібно було б усе-таки всі ранкові засідання транслювати,  тому що ви  як досвідчений    депутат   знаєте,   що   зафіксувати   день,   коли розглядатиметься законопроект  у  першому  читанні,  неможливо?  А гласність  у  нас ви знаєте яка:  закрили "Правду Украины" - і вся гласність.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.  Спасибі за таке запитання.  Я на  цьому  й  не наголошував,  бо моя пропозиція не пройшла.  Але мені дуже прикро, що вона не пройшла.  Я переконаний: рано чи пізно ми вийдемо на цю формулу,  більше того, ми ще колись внесемо поправки до Регламенту і визначимо час,  коли  будемо  голосувати  напрацьовані  протягом тижня законопроекти.  То є нормальний порядок роботи. Але оскільки моя пропозиція не пройшла, що ж робити...

 

     До речі, у моєму проекті передбачена і трансляція Днів уряду, а  в  основному  проекті  цього  немає.  Проте я на цьому також не наполягаю, бо переконаний, що на сьогодні у нас не такі Дні уряду, як  потрібно.  У нормальних парламентах,  яким і наш,  сподіваюся, скоро стане,  ця процедура виконується інакше і на підставі  інших документів. Я не наполягаю на цих нюансах мого проекту.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Депутат Федорин. Будь ласка.

 

     ФЕДОРИН Я.В.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Прошу  передати  слово депутатові Філіпчуку.

 

     ФІЛІПЧУК Г.Г., народний депутат України ( виборчий округ 203, Чернівецька  область).  Народний  рух  України.  Пане  Віталію,  я погоджуюся  з  тим,  що  висвітлювати треба лише розгляд Верховною Радою важливих соціально-економічних питань,  питань  національної безпеки,  Дні уряду. Але і в цьому проекті, і в інших дуже важливе місце відводиться прес-службі Верховної Ради України.

 

     На сесіях Верховної Ради попереднього скликання,  ви  знаєте, було чимало гострих дискусій щодо об'єктивності висвітлення роботи парламенту.  Очікується таке і тепер. І щоб уникнути цього, треба, щоб  прес-служба не була інструментом майбутнього Голови Верховної Ради,  щоб ураховувалися позиції фракцій,  щоб це не була  позиція апарату   і,   врешті-решт,  щоб  ми  мали  справжній  об'єктивний інструмент висвітлення ситуації у Верховній Раді.

 

     Я хотів  би  знати  вашу  думку  як  автора   альтернативного проекту.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.  Я  з  усім,  про  що  ви сказали,  погоджуюся. Спасибі,  що ви на це вказуєте.  Власне  кажучи,  оця  деталізація стосовно  прес-служби в моєму проекті - це концептуальне означення того, чого нам треба від неї вимагати.

 

     І в цьому ж зв'язку,  до речі,  є ще пункт (він є і в проекті Підготовчої групи) про створення Верховною Радою своєї студії. Там загальна фраза,  але її так само варто  підтримати,  не  розуміючи буквально.  Ідеться  не  про  те,  що  ми  отут  створимо студію й наберемо каналів.  Треба створити інституцію,  яка  на  конкурсних засадах   зможе  запрошувати  телестудії,  радіостудії  чи  засоби масової інформації,  які матимуть  пріоритетне  право  висвітлення нашої  роботи.  Щоб  у  Верховну  Раду  міг  будь-хто звернутися і одержати якісні зйомки депутатів,  кліпи - усе,  що  тільки  можна собі уявити.  Це теж нормально,  це треба робити.  Я в цьому плані вас цілком підтримую. І, думаю, в принципі треба підтримати проект постанови,  ніщо в ньому не суперечить тому,  про що ви говорили і що бажано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо депутатові Шевченку.  Час вичерпано. Чи є необхідність   обговорювати   дане   питання?   Так.  Будь  ласка, запишіться на виступ.  Давайте домовимося про  час.  Є  пропозиція відвести  на обговорення до 20 хвилин,  а на виступ - до 3 хвилин. Немає заперечень? Гаразд.

 

     Ставиться на голосування така пропозиція.

 

     Прошу голосувати.

 

     "За" - 219.

 

     Прийнято. Це - процедурне питання.

 

     Висвітіть, будь ласка,  список. Слово має депутат Чиж. За ним

- депутат Єльяшкевич.

 

     ЧИЖ І.С.  Я виступаю як депутат, який у Підготовчій групі, на жаль,  не зміг відстояти норму про пряму радіотрансляцію  засідань хоча б першої сесії Верховної Ради України.

 

     Я хотів би навести деяку аргументацію для того, щоб це якоюсь мірою могло бути вами враховано при прийнятті рішення.

 

     Перше. Суспільний інтерес до  роботи  Верховної  Ради  нового скликання  і надії,  які наші виборці покладають на Верховну Раду, цілком зрозумілі, і сьогодні ми не маємо права працювати кулуарно. До  того  ж  обов'язок  Верховної Ради за Конституцією - працювати відкрито, це конституційна вимога!

 

     Та інформація,  яка подається щодо діяльності Верховної  Ради (я  вже  не  буду  казати  про  її  упередженість у деяких засобах масової інформації),  не може бути об'єктивною  хоча  б  тому,  що сприйняття нашої роботи журналістом є суб'єктивним. Яким би він не був сумлінним,  він не може точно вловити  сутність  колізій,  які виникають у Верховній Раді. І тому найоб'єктивнішою може бути лише пряма радіотрансляція засідань.

 

     Далі. Наша   Верховна   Рада   вперше   обрана   на   засадах пропорційності  та  партійності.  Для  самих  деяких партій навіть несподіваним  був  такий  успіх!..  Тож  сьогодні   вони   повинні продемонструвати,  хто чого вартий. І виборці мають право вимагати від представників цих партій  у  Верховній  Раді  таких  дій,  які кореспондуються  з очікуваннями наших громадян.  І тому,  я думаю, насамперед  партії  зацікавлені  в  тому,  щоб  показати  все-таки конструктивну роботу.

 

     Інший аспект.  Я  не  думаю,  що є правомочними або хоч трохи серйозними посилання на те,  що, мовляв, фінансування немає і таке інше. У бюджеті передбачено відповідні кошти, і абсолютно логічно, коли ці кошти будуть використані за призначенням,  тим паче що  ці кошти   не   беруться  з  пенсій,  зарплат.  Більше  того,  гласна діяльність Верховної Ради  в  період,  коли  пенсії,  зарплати  не виплачуються,  коли  виробництво  зупинилося,  коли з 24 мільйонів працюючих тільки 9 мільйонів щомісяця стають до  роботи,  буде  на користь усьому суспільству.

 

     І останнє.  Я  хотів  би,  щоб  ми  в  постанові  про порядок висвітлення нашої роботи (а я пропоную прийняти саме проект Гмирі, Мішури і Понеділка) обов'язково дали доручення Державному комітету зв'язку відновити проводові радіомережі,  бо вони в  нас  у  селах просто зруйновані.

 

     Закінчую такою фразою,  здається, ще Сократ колись її сказав: "Заговори,  щоб я тебе побачив".  Я хочу,  щоб заговорила Верховна Рада і її побачив народ.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово  має  депутат Єльяшкевич.  За ним - депутат Чорновіл.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  народний депутат  України  (виборчий  округ 182,  Херсонська область).  Партия "Громада". Уважаемые коллеги! Я думаю, нам не стоит в очередной раз наступать на грабли и не стоит преподносить  очень  серьезный подарок тем людям,  которые цинично нарушают Конституцию и законы Украины,  людям, которые работают на улице  Банковой,  в аппарате исполнительной власти и которые хотят подчинить Верховную Раду своим личным интересам.  Я понимаю, что у Народно-демократической     партии,     лидер    которой    сейчас председательствует в сессионном  зале  (так  совпало),  есть  свой канал  (и  не  один!)  в  телевизионном  эфире и радиоэфире,  своя телепрограмма "Сім днів",  а потому  им  очень  легко  говорить  о свободе слова.  Но не надо забывать, что член этой партии, министр информации,  нарушив решение Верховной Рады,  отключил  трансляцию заседаний Верховного Совета прошлого созыва.

 

     Мне вообще очень удивительно,  что мы начали сегодняшнее наше заседание,  не почтив память недавно убитого Вадима Гетьмана. В то время,  когда  в стране происходят такие страшные вещи,  у нас еще кто-то хочет отключить трансляцию работы Верховной Рады.

 

     Надо, чтобы все задумались - и красные, и зеленые, и левые, и правые - и поняли,  что то, что сегодня происходит, на руку только тем,  кто пользуется властью,  а у нас у всех  -  свои  головы  на плечах.

 

     Вот поэтому давайте принимать взвешенные и серьезные решения, давайте  делать  так,  чтобы  не  создавались  условия   для   уже окончательного построения тоталитарного государства.

 

     Я хотел  бы,  чтобы вновь избранные народные депутаты Украины проявили мужество и проголосовали за проект,  который  подготовлен пусть  даже  не  совсем  любимыми ими представителями политических сил,  но который предусматривает,  чтобы радиослушателям,  то есть гражданам    Украины,   была   предоставлена   возможность   самим разобраться,  кто прав, а кто виноват, и, как говорил Петр Первый, дабы дурь каждого была видна.

 

     Поэтому я  прошу  проголосовать  за  это  решение.  Это будет первым серьезным экзаменом для этой Верховной Рады.  Надеюсь,  что здравый смысл возобладает.

 

     Спасибо (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Слово  має  депутат Чорновіл.  За ним - депутат Черенков.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Шановні колеги!  Трохи важко виступати після кількох виступів,  які є взірцями витонченої демагогії (Шум у залі).

 

     Я думаю,   що  Верховна  Рада  минулого  скликання  достатньо дискредитувала себе в ефірі перед цілою Україною,  щоб ще й  ми  з вами підставлялися (Шум у залі).

 

     Коли у Верховній Раді розглядається питання про шкірсировину, а депутат Моісеєнко чи який-небудь інший депутат  розказує  в  цей час,  що  нам треба проводити страйки,  то я не розумію,  для чого потрібна пряма трансляція такого засідання.

 

     Постанова Верховної Ради,  проект якої не представив  депутат Гмиря, забезпечить достатнє висвітлення роботи Верховної Ради. Тут передбачені і випуски щоденників пленарних  засідань,  і  "Трибуна депутатських фракцій",  яка є передачею,  в якій людині дуже важко відійти від того,  що відбувалося цього дня у  Верховній  Раді,  і доводиться говорити про ті закони,  які тут приймалися.  І там же, розумієте,  пропорційно представлені всі політичні  сили.  Ось  до цього нам і треба сьогодні прислухатися.

 

     Я взагалі  не  розумію,  для  чого  потрібна пряма трансляція прийняття законів.  Адже ми  фундаментальні,  основні  закони  вже прийняли.   Прийняли  Конституцію.  А  коли  розглядається  якийсь абсолютно локальний  закон,  який  являє  інтерес  лише  для  дуже вузького кола людей (наприклад,  про якусь санітарну службу і таке інше), то хіба це важливо для всіх громадян? Чи не краще розказати про це стисло і впевнено ввечері того самого дня?

 

     Я згідний  з  Чижом  тільки  в  тому,  що нам треба відновити радіомережі.  Це,  безумовно,  потрібно,  бо жителі села  сьогодні повністю   перебувають  під  впливом  голови  колгоспу  чи  голови сільради.

 

     Тут сказали,  що не буде чути голосу опозиції.  А де ж у  нас опозиція? Я поки що не бачу в нас більшості... (Шум у залі).

 

     Ви знаєте,  мабуть, наші радіослухачі теж чують, як реве ліва частина парламенту.  Оце вони хочуть, щоб ви слухали таке протягом чотирьох  років,  чи принаймні протягом усієї цієї сесії.  Це люди абсолютно не виховані,  вони не вміють ні слухати,  ні самі толком виступити,  вони зараз ревуть у залі,  коли я виступаю,  і хочуть, щоб ви оце слухали від ранку до вечора. Дуже мила ситуація...

 

     Мене перебивають, тому додайте мені півхвилини часу!

 

     Я хочу сказати, що в нас опозиція з'явиться після того, як ми оберемо Голову й керівництво Верховної Ради. Тоді й будемо бачити, хто - опозиція, а хто - влада.

 

     Дуже цікаво було в попередньому нашому парламенті,  коли його очолювали ліві,  і вони ж заявляли,  що вони в опозиції.  Верховна Рада - це гілка влади, яка не менше, ніж Президент і уряд, впливає на все,  що відбувається в державі. Якщо опозиція хоче використати трибуну Верховної Ради для  того,  щоб  сіяти  щодня  демагогію  і закликати   до   антидержавних   виступів   або  демонструвати  по телебаченню,  як Моісеєнко сидить, коли виконується Державний Гімн України, то давайте проголосуємо за альтернативний проект.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Я  просив  би і промовців,  і депутатів у залі все-таки дотримуватися порядку і не вступати в полеміку,  тим паче не порушувати норм етикету.

 

     Слово має   депутат   Черенков.   За  ним  виступить  депутат Алексєєв.

 

     ЧЕРЕНКОВ О.П.,  народний депутат України (виборчий округ 112, Луганська  область).  Фракция  коммунистов.  Уважаемые коллеги!  Я обращаюсь в основном к новоизбранным коллегам,  поскольку те,  кто повторно  избран  депутатом,  в  принципе  уже  определились,  как голосовать.  Но дело в том,  что когда вы с ездите несколько раз в округа,  вы  обязательно  столкнетесь  с проблемой,  которая будет связывать вас и избирателей в одно целое.

 

     Избиратели скоро  вам  будут  писать   приблизительно   такие письма:   "Вы,   пожалуйста,   прочитайте   мою   жалобу   (иногда предсмертную) в Верховной Раде,  чтобы я услышала это и убедилась, что там,  в Киеве,  знают, что мы действительно вымираем". А когда вы посмотрите  статистику,  согласно  которой  ежегодно  из  жизни уходят  300-500  тысяч  украинских  граждан,  вы поймете насколько сегодня мы  ответственны  перед  теми  людьми,  которые  нас  сюда избрали. Обеспечьте этим гражданам возможность знать, будут ли они завтра жить или им нужно умирать, как это происходит сегодня.

 

     Мы живем в городе Киеве, где будет жить и большинство из вас, здесь пенсию получают ежемесячно.  И в больших городах, которые вы в парламенте представляете,  тоже ежемесячно получают  пенсию.  Но сельские районы (это не только колхозы),  где целые села вымирают, хотят слышать голос правды.  Так  пусть  эта  правда  идет  к  ним прямиком без каких-либо комментариев, в большинстве своем лживых.

 

     Если не   решается   вопрос,   кто   же  будет  финансировать трансляцию,  давайте увеличим плату  за  аккредитацию  журналистов телерадиокомпаний,  которые  освещают заседания Верховного Совета, или создадим специальную  комиссию  и  найдем  источники  средств. Фракция  коммунистов  может  предложить несколько законопроектов о том,  чтобы обложить налогами богатых людей, у которых есть деньги и которые спокойно заплатят в принципе эти 300 тысяч гривень. Ведь некоторые депутаты потратили,  как они  говорят,  по  миллиону  на избирательную  кампанию.  Тут  никакой  проблемы  нет,  но давайте скажем людям правду.

 

     И надо учитывать главное:  мы все-таки  приняли  Конституцию, благодаря   который   вы   сегодня   подтвердили  свои  полномочия депутатов.

 

     Так вот,  статья 22 Конституции,  о которой здесь говорил,  в частности,    депутат   Гмыря   (кстати,   я   предлагаю   принять законопроект,   который   он   подготовил   вместе    с    другими коммунистами),  запрещает  принимать  законы  и  нормативные акты, ущемляющие существенные права и свободы граждан.

 

     Давайте предоставим нашим избирателям право слушать  то,  что мы,  выражающие их волю, хотим донести до правительства. Тем более что мы совсем недавно проголосовали решение  о  том,  что  Кабинет Министров  будет  каждую  неделю давать нам информацию о погашении задолженности по  заработной  плате  и  пенсиям.  А  это  решение, поверьте, для избирателей гораздо важнее, чем ваш приезд в округ.

 

     Я прошу поддержать законопроект Гмыри.

 

     Спасибо (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Я  просив  би дотримуватися регламенту. Слово має депутат Алексєєв. За ним - депутат Мовчан.

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г. Уважаемые коллеги! Козьма Прутков говорил: "Зри в  корень".  А что же находится в корне?  Поверьте,  под красивыми фразами об экономии, недискредитации Верховной Рады практически во всех  случаях  у  всех  выступавших по этому вопросу прослеживался свой интерес.  В чем же он?  Какой интерес у ограничителей свободы слова?

 

     А интерес один. Подавляющее большинство теле- и радиоканалов, которые   у   нас   есть   (особенно   общенациональных),   жестко заангажированы  и цензурированы.  И трансляция пленарных заседаний Верховного  Совета  -  это,  наверное,  единственная   возможность передать в эфир информацию,  которая не проходит сита,  отбора.  И этой возможности людей хотят лишить.  К сожалению,  в  большинстве тематических передач,  которые нам предлагают предусмотреть, будет рассказываться не о том,  что здесь происходит,  а о том,  что  об этом думает телекомментатор.

 

     Пример? Вот,  пожалуйста.  В  конце прошлой сессии прекратили трансляцию заседаний парламента.  Согласно принятому  нами  закону трансляция   должна   осуществляться,   а  министр  информации  ее отменяет.  Ведь  это  грубейшее  попрание  закона,  тут  требуется вмешательство   прокуратуры.   А   "телемальчик",   который  занял общенациональный канал,  рассказывает:  смотрите,  не закон  грубо попирается, а депутаты бузят и хотят, чтобы их показывали. Вот так искажаются  факты.  И  мы  должны  сохранить  прямую   трансляцию, благодаря  которой граждане смогут получать достоверную информацию о работе Верховного Совета, реализуя свои конституционные права.

 

     Нам тут говорят, что нет средств. Позвольте! Статья 9 "Закону про  порядок  висвітлення  діяльності  органів  державної  влади і місцевого самоврядування"  определяет,  что  3  процента  эфирного времени  отводится  на  "висвітлення  роботи Верховної Ради".  И в бюджет на 1998 год уже заложено 6,2 миллиона гривень именно на эту деятельность! А ведь их нельзя потратить на другие цели, поскольку это будет уголовно наказуемое деяние.

 

     В Верховном  Совете  прошлого  созыва  такое  мероприятие  по монополизации    гласности    уже    проводилось.   Представителям определенных политических сил сказали: "Провалите трансляцию, и мы вас пустим на экран,  а ваши оппоненты слова не получат и их никто не услышит!" Сейчас господин Чорновил говорил, что надо ограничить трансляцию  и  тому  подобное.  Он же не за свободу слова борется, ведь он возможность выступить всегда получит.  Он борется  за  то, чтобы  его оппоненты не имели этой свободы слова!  (Оплески).  Так вот для того чтобы она была,  эта свобода слова,  для  того  чтобы наши   граждане  могли  адекватно  оценивать  ситуацию,  а  не  по рассказам "телемальчиков" и  "теледевочек",  предлагаю  поддержать проект постановления,  подготовленный депутатами Гмырей,  Мишурой, Понедилко,  в  котором  сконцентрирован  опыт  их  четырехгодичной работы в комитете. Доверьтесь их опыту, пожалуйста, не прогадаете!

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Слово має  депутат  Мовчан  (Шум у залі).  Він є у списку.  I будемо завершувати.

 

     МОВЧАН П.М.,  народний депутат України (виборчий  округ  152, Рівненська  область).  Шановний  пане головуючий!  Шановні колеги! Прикро,  що ми повертаємося до тієї інтонації, на якій завершували роботу  Верховної  Ради  минулого скликання,  коли справді питання трибуни перетворилося на суто політичне й непродуктивне.  Сьогодні наш  колега  Моісеєнко  запропонував,  щоб  звітність  була  майже щогодинна,  щоранкова,  як із поля битви. Розумієте, ми вже внесли певні зміни до того,  що напрацювала Підготовча група. Я входив до складу Підготовчої групи, ми вийшли з оптимальними проектами, вони були погоджені. Чому ми відступаємо і знову вдаємося до політичної тавтології?  Я не розумію, задля чого це робиться. Задля того, щоб говорити,  що хтось сьогодні має право, а хтось ні. Питання не про те - буде чи не буде трансляція.  Тут є пункт, яким передбачається зміна можливого режиму транслювання. Подивіться, почитайте.

 

     Я, як   і  ви,  безперечно,  проти  того,  щоб  нас  постійно критикували на рівні виконавчих структур,  зокрема в  програмі  "7 днів",  в  якій  Долганов витирає ноги об навіть ще не сформований парламент.  Ми  ще  не  почали  працювати,  але  вже  закладається упереджене ставлення до нас.  Безперечно, ми мусимо це відкинути і віднайти конструктивні варіанти,  як це подавати,  в яких  формах. Усе це тут теж розписано.

 

     Треба, щоб ми сьогодні, відкинувши політичну заангажованість, бо  вона  непродуктивна,  шукали  саме   конструктивних   способів розв'язання  тих  проблем,  про  які  говоримо,  - виплата пенсій, заробітної  плати.  Так,  ми   повинні   знати,   чому   вони   не виплачуються,  але що ми зробили для того,  щоб ті пенсії були? Що запропонував  Моісеєнко,  щоб  наповнити  бюджет,  які   конкретні пропозиції  внесено?  Навіщо  товкти  постійно  воду  навколо цієї трибуни і цього мікрофона?!

 

     Я хотів  би,  щоб  час,  відведений  для  першої  сесії,   не використовувався   як  стартовий  для  боротьби  за  президентське крісло.  Тільки усвідомивши своє місце  на  політичній  карті,  ми зможемо  досягти  бажаного,  інакше  знову  повторюватимемо минулі похибки.

 

     Я розумію депутата  Єльяшкевича.  Справді,  є  привілейований клан, який користується цими засобами. Якщо ми поглянемо назад, то побачимо,  хто користувався телеефіром під час  виборчої  кампанії (Шум у залі). I Вітренко в тому числі...

 

     Я не  розумію,  чому  ми  розглядаємо альтернативні варіанти, коли є проект Підготовчої групи,  в якому все  докладно  виписано. Пропоную його проголосувати.

 

     I, до   речі,   останнє.   Постійно   порушується  стаття  10 Конституції! Вдавайтесь до державної мови!

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Ми використали відведений для обговорення час (Шум  у  залі). Прошу  заспокоїтися.  Репліку  ви  потім  скажете.  Право промовця використати свій регламент.

 

     Шановні народні депутати!  Нам потрібно прийняти рішення (Шум у залі).

 

     Прошу, давайте   будемо   спокійно  розглядати  питання.  Вам роздано  проекти  постанов.  Тимчасовою   Президією   пропонується розглядати  їх  у  тому  порядку,  в  якому вони були представлені сьогодні   на   розгляд   залу.   Першим    голосується    проект, запропонований  Підготовчою  депутатською  групою,  потім,  у разі неприйняття, проект депутата Гмирі та проект депутата Шевченка.

 

     Прошу підготуватися до голосування.

 

     Шановні народні депутати! Ставиться на голосування пропозиція про  прийняття  за основу проекту Постанови Верховної Ради України про порядок висвітлення роботи першої сесії Верховної Ради України нового скликання, внесеного Підготовчою депутатською групою.

 

     Будь ласка, голосуємо. Прохання до всіх голосувати.

 

     "За" - 137.

 

     Дякую.

 

     Ставиться на  голосування  пропозиція про прийняття за основу проекту   постанови,   внесеного   депутатами   Гмирею,   Мішурою, Понеділком.

 

     Прошу голосувати.

 

     "За" - 197. Не прийнято.

 

     Нагадую народним  депутатам,  що  на кнопки потрібно тиснути, коли лунає звуковий  сигнал,  що  супроводжує  голосування.  Треба натиснути  кнопку "за",  "проти" чи "утримався" і кнопку " запис з трибуни" і не відпускати до припинення звукового сигналу.

 

     Ставлю на голосування проект, внесений депутатом Шевченком, а потім ще раз повернемося до попередніх. Прошу голосувати.

 

     "За" - 141.

 

     Тепер пропонується  такий порядок.  Ми зафіксували як рейтинг 141 голос і повертаємося до першого  і  другого  проектів  (Шум  у залі).

 

     Ні, ні.   Якщо   буде  прийнято,  тоді,  безперечно,  питання вичерпане.  Ще раз  ставиться  на  голосування  варіант,  внесений Підготовчою депутатською групою. Будь ласка.

 

     "За" - 158.

 

     Дякую.

 

     Ставиться на  голосування  проект,  запропонований депутатами Гмирею,  Мішурою і Понеділком.  Будь ласка.  Потім домовимося щодо процедури.

 

     "За" - 213. Не прийнято.

 

     Є потреба обмінятися думками. Відведемо 10 хвилин - до 2 хвилин кожному промовцю. Прошу, запишіться.

 

     Висвітіть, будь ласка, список.

 

     Депутат Кіяшко. До 2 хвилин. Можна й менше... Будь ласка.

 

     КІЯШКО С.М.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Спасибо.  Об единенная фракция Социалистической и Селянской партий Украины. Уважаемые народные депутаты! Обращаю ваше внимание на то, что когда в Верховном Совете прошлого созыва получалось такое, как сегодня  (ни  один  из  проектов  не  набирал  нужного  количества голосов),  переходили к поименному голосованию.  Поэтому  я  сразу предлагаю председательствующему поставить на поименное голосование проект,  который набрал наибольшее количество голосов (это  проект депутатов  Мишуры,  Понедилко  и  Гмыри),  чтобы  мы  определились окончательно.

 

     Далее. Проект,  набравший  наибольшее   количество   голосов, наиболее  приемлемый  для  депутатского  корпуса (большинства,  по крайней мере) и для наших  избирателей.  Единственное,  что  можно было  изменить  в нем в качестве компромисса между первым и вторым вариантом,  - это в абзаце,  где предусматривается  телетрансляция тематической передачи с участием фракций, записать "ежедневно". То есть  как  в  варианте   Подготовительной   группы   предусмотреть ежедневную  трансляцию  этой  передачи,  а  не  еженедельную,  как записано в проекте депутатов Мишуры, Гмыри и Понедилко.

 

     Думаю, что в данном случае и те, которые голосовали за первый проект,  и те, которые голосовали за второй, проголосуют за проект депутатов Мишуры, Понедилко и Гмыри.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово має депутат Правденко.

 

     ПРАВДЕНКО С.М.,  народний депутат  України  (багатоман-датний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське  об'єд-нання "Громада").  Шановні народні  депутати!  Хочу  нагадати,  особливо депутатам  із  фракції  Руху,  що  саме  гласність і свобода слова породили Українську державу.  Без них вона просто б не  відбулася. Мене   дивують  виступи  депутатів,  які  за  фахом  журналісти  і висловлюються,  по  суті,  проти  свободи  слова,  тобто   за   її обмеження. Виборча кампанія показала, як можна скористатися правом на слово і на свободу слова.

 

     Дозвольте довести до вашого відома,  шановні колеги,  ось що. Сьогодні,  скажімо, на комбінаті "Преса України" жодна редакція не може  орендувати  приміщення   навіть   для   себе   без   дозволу Міністерства   інформації.  Ось  що  робить  із  засобами  масової інформації виконавча влада! Тому треба голосувати тільки за проект депутатів Гмирі,  Мішури та Понеділка.  Кращого на сьогодні немає. Фракція "Громада" за цю пропозицію.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Депутат Безсмертний.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  народний депутат України (багатоман-датний загальнодержавний      виборчий      округ,      НДП).     Фракція Народно-демократичної  партії.  Шановний   Анатолію   Сергійовичу! Шановні  колеги!  Безперечно,  300  або  430 чоловік відредагувати проект постанови не зможуть.  Тому очевидний вихід із  ситуації  - надати всі три проекти Підготовчій групі. Нехай вона на завтрашній ранок подасть погоджені пропозиції. Це перше.

 

     І друге.  Анатолію Сергійовичу,  прошу  вас  припинити  дво-, три-,  чотириразові голосування з одного й того самого питання.  У перший день ми самі себе дискредитуємо, маючи пряму трансляцію.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово має депутат Турчинов.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").  Шановні депутати!  Партія "Громада",  як ніхто інший, відчула  ціну свободи слова.  Газети,  які нас підтримували,  були злочинно закриті виконавчою владою.  Єдиною трибуною,  з  якої  ми могли звертатися до народу України, була трибуна Верховної Ради. І нас із вами хочуть позбавити  цієї  змоги:  звертатися  до  народу України.  Тому  ми підтримуємо щоденне радіоінформування населення про те, що відбувається у Верховній Раді.

 

     Стосовно процедури.  Якщо є суперечності з даного питання, то проголосуймо його окремо.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Депутат Задорожна.

 

     ЗАДОРОЖНА Т.А.,  народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  ПСПУ).  Прошу  передать  слово депутату Алексееву.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г.  Уважаемые  коллеги,  прошу  еще  раз  обратить внимание на проект,  который подготовили депутаты Гмыря,  Мишура и Понедилко.    Эти   люди   четыре   года   работали   в   Комитете законодательного обеспечения  свободы  слова  и  средств  массовой информации.  В  своем проекте постановления они использовали опыт, который приобрели за все это время работы.  Вы  тоже  со  временем приобретете  опыт.  А  сейчас предлагаю воспользоваться их опытом, ибо это  разрешит  целый  ряд  вопросов  по  информированию  наших сограждан и обеспечению гласности в работе Верховного Совета.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Сирота. Будь ласка.

 

     СИРОТА М.Д.,  народний  депутат  України (виборчий округ 200, Черкаська область).  Депутатське  об'єднання  "Реформи  -  Центр". Шановна  Президіє!  Шановні  колеги!  Наше  депутатське об'єднання пропонує такий варіант розвитку подій. Доручити авторам усіх трьох проектів протягом півгодини підготувати спільний проект постанови, а  зараз,  оскільки  відбувається  пряма  трансляція,  перейти  до розгляду наступного питання.

 

     Щодо нашої позиції,  то ми вважаємо, що повна трансляція була найбільш доцільною після виборів Президента. А в даному разі - чим повніша трансляція, тим нижча ефективність роботи Верховної Ради.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Іоффе.

 

     ІОФФЕ Ю.Я.  Уважаемые  коллеги!  Всех вас,  нанятых людьми на работу,  прежде всего должна интересовать  продукция,  которую  мы обязаны  выпускать  -  законы.  И это не должно зависеть от шума - людей  не  интересуют  шум  и  крики  в  Верховном  Совете,  людей интересует  конкретная  продукция - законы,  которые завтра должны облегчить им жизнь.

 

     Поэтому считаю,  что прямой трансляции быть  не  должно.  Это первое.

 

     Второе. Уважаемый  Петр  Николаевич Симоненко не поставил мое предложение  на  голосование,  а  я  предлагал  пересмотреть  штат аппарата  Верховного Совета,  а также изменить технологию принятия законов.  Выбор кнопки "за" или "против"  должен  зависеть  не  от крика  и  шума,  а от понимания каждым из нас последствий принятия данного закона, его согласованности со всем правовым полем.

 

     Предлагаю проголосовать за проект, внесенный Подготовительной депутатской группой.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Моісеєнко.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Спасибо.  Уважаемые коллеги!  Во-первых, хочу обратить внимание на некорректность некоторых выступающих в  плане приведения  их доводов.  Сначала Чорновил вышел,  начал говорить о том,  что он беспокоится за зарплату,  потом Мовчан  выступил,  он ссылался на гласное рассмотрение данного вопроса. А в то же время, обращаю  ваше  внимание,  у  меня   есть   результаты   поименного голосования  предложения,  которое  я  вносил  совсем недавно и за которое  мы  проголосовали,  именно  об  отчете  правительства  по выплате зарплаты,  пенсий и стипендий в учреждениях и организациях всех форм собственности,  и здесь  четко  написано,  что  господин Мовчан не голосовал, хотя присутствовал в зале! А потом выходит на трибуну и переживает,  что,  видите ли,  кто-то об  этом  услышит, гласности это будет предано.

 

     Аналогичная ситуация   и   с  Чорновилом.  Я  поэтому  прошу, во-первых,  чтобы в дальнейшем,  если ущемляют права депутатов или неправильно  что-то трактуют с трибуны,  давали регламентное право для ответной  реплики.  Во-вторых,  учитывая,  что  подобные  люди вводят всех в заблуждение своими словами, потому что говорят одно, а делают совсем другое,  считать их доводы некорректными.  И прошу еще  раз  поставить на поименное голосование предложение товарищей Гмыри, Понедилко и Мишуры.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Депутат Корнійчук.

 

     КОРНІЙЧУК І.В.,  народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   КПУ).   Шановні  депутати! Дозвольте звернутися до вас з такого приводу. Якщо в нас є фракція Народного руху України, яка позбавляє народ України права чути всі пленарні засідання і таким чином  зачіпає  суто  людські  інтереси наших  громадян,  то  вони повинні змінити свою назву Народний рух України на просто Рух - невідомо куди і чого.  Якщо  ж  є  народні депутати,  які  також  проти  того,  щоб  люди  чули,  чим  ми тут займаємося,  то вони також мають відмовитися від звання  народного депутата  України.  Тому  я  за  те,  щоб проголосувати пропозицію депутата Гмирі та інших товаришів від  Комуністичної  партії,  щоб народ  України  знав  своїх героїв в обличчя та знав,  хто й чим у залі Верховної Ради займається і  про  що  говорить,  які  та  чиї інтереси обстоює.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Кириленко - і завершуватимемо.

 

     КИРИЛЕНКО В.А.,  народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Шановні  колеги!  Мені здається,  що ті виборці,  які слухають зараз радіотрансляцію, уже сповна  зрозуміли,  які,  власне,  питання   обговорюються.   Усім зрозуміло,  що є одна частина парламенту, яка продовжує наполягати на ескалації обговорення суто політичних питань,  -  ліва  частина парламенту,   і   є  друга  частина  парламенту,  яка  схильна  до професійної законодавчої роботи.  До неї належить і  Народний  рух України.  Тож пропоную, оскільки відбувається пряма трансляція, не заглиблюватися в обговорення  цього  питання  і  не  демонструвати українському народові,  який,  до речі,  проголосував не тільки за представників Компартії,  свою неспроможність як парламентаріїв, а вдатися до прийняття якогось погодженого рішення.

 

     На нашу  думку,  таким  погодженим  рішенням  зараз може бути вилучення другого абзацу пункту 2 проекту,  внесеного  Підготовчою депутатською  групою.  Проголосуймо  лише  за  висвітлення  роботи Верховної Ради до затвердження порядку денного першої сесії,  поки що не порушуючи питань висвітлення першої сесії взагалі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Узагальнюючи все  те,  що ви сказали,  дозвольте сформулювати пропозиції і поставити їх на голосування.

 

     Першою була  внесена   пропозиція   поставити   на   поіменне голосування проект постанови,  поданий депутатами Гмирею,  Мішурою та Понеділком.

 

     Якщо це рішення не буде прийнято, то за пропозицією депутатів Безсмертного   і   Сироти   ми   повернемо   всі  три  проекти  на доопрацювання всіма авторами,  щоб завтра вранці внести погоджений проект. Гадаю, дана пропозиція містить у собі й ті пропозиції, які звучали, стосовно щоденної трансляції передачі за участю фракцій і вилучення  другого  абзацу пункту 2 проекту,  поданого Підготовчою депутатською групою.

 

     Перед голосуванням автори проектів  просять  по  хвилині  для реплік.

 

     Депутат Понеділко. Будь ласка.

 

     Я прошу  вибачення.  Я  надав  слово  депутатові  Понеділку з місця, але його мікрофон не працює. Будь ласка, ідіть на трибуну.

 

     ПОНЕДІЛКО В.І.,  народний депутат України (виборчий округ 77, Запорізька область). Шановні колеги! Я хочу звернути вашу увагу на таку деталь.  Закон про  порядок  висвітлення  діяльності  органів державної  влади  та  місцевого  самоврядування передбачає,  що на висвітлення роботи Верховної Ради,  як  і  виконавчої  та  судової гілок влади, передбачено 3 відсотки часу.

 

     Проект постанови,    запропонований    Підготовчою    групою, передбачає заледве 1 відсоток.  Отже, якщо голосувати за нього, то потрібно змінити норму закону. А фахівці з Народного руху, зокрема мій колега і шановний опонент Іван Олександрович  Заєць,  скажуть, що постановою закон скасувати не можна.

 

     Ми приречені  на виконання постанови в тому вигляді,  який ми запропонували втрьох,  а можливо,  частково  і  депутат  Шевченко, оскільки  на  весь  поточний  рік  Законом  про  Державний  бюджет передбачено  6  мільйонів  гривень  для   висвітлення   діяльності Верховної Ради (Шум у залi).

 

     Добре, але  це знову треба приймати закон.  Якщо ні,  то буде так,  як уже було:  "Аспекти" Лапікурині,  "Саме той", казочка від "Гравіса",  "Сім  днів".  Усе  це  буде  записано  як  висвітлення діяльності Верховної Ради. Тому пропоную вийти на варіант, який ми внесли.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Автори інших проектів відмовляються від реплік?..

 

     Депутат Шевченко. Будь ласка.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.  Шановні колеги,  у полеміці навіть прозвучало, що Рух  вніс  проект,  який  скасовує  гласність,  хоча  насправді пропонувався  проект одного рухівця.  А якраз суть цього проекту в тому,  що він розширює гласність.  Адже із запропонованих проектів жоден  не  передбачає  ні висвітлення Днів уряду,  ні обов'язкової трансляції розгляду законопроектів у першому читанні.  Саме  того, що  хочуть  люди  чути,  а  не того,  що ми,  приїхавши з гарячими головами,  починаємо тут тягати один одного по залу.  Це  так,  до слова.

 

     Щодо суті. Мені здається, поява мого проекту постанови внесла певне сум'яття і, можливо, забрала голоси в основного проекту.

 

     Тому прошу  тих,  хто  підтримав  мій  проект,  проголосувати все-таки за основний, бо він цілком нормальний. Не треба забувати, що ми тричі головою поведемо - і ця сесія закінчиться.

 

     Про що сперечатися,  власне кажучи?  Проголосуймо за нього, і вийдемо  на  нормальні  схеми  висвітлення,  а  не витрачаймо час, сперечаючись, як нам себе подавати перед людьми.

 

     Так, можна,  проголосувати  поіменно.  Я   прошу   тих,   які підтримували    два   проекти,   підтримати   цього   разу   один, запропонований  Підготовчою  групою,  себто  з  достатньою   мірою компромісу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Шановні депутати,  ставлю  на  голосування  пропозицію проект депутатів Гмирі,  Мішури і Понеділка  проголосувати  в  поіменному режимі. Прошу голосувати.

 

     "За" - 204. Прийнято.

 

     Ставлю на  поіменне  голосування  проект  Постанови Верховної Ради України про порядок висвітлення роботи першої сесії Верховної Ради України чотирнадцятого скликання, внесений депутатами Гмирею, Мішурою, Понеділком, за основу. Будь ласка.

 

     "За" - 228.

 

     Прийнято (Оплески).  У   кого   є   пропозиції,   зауваження, доповнення до цього проекту?

 

     Будь ласка, запишіться.

 

     Депутат Чорновіл. До однієї хвилини.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М. Пропоную внести зміну: замість повної трансляції всього пленарного засідання  транслювати тільки  обговорення  законопроектів.  Не  транслювати  оцієї всієї ахінеї,  де робляться всілякі політичні,  демагогічні заяви і таке інше.   Хай   краще   Моісеєнко   під  час  розгляду  питання  про шкірсировину розказує про страйки,  а не на розминках  чи  якихось інших... Тільки перше читання законопроектів - пряма трансляція.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка. Депутат Черенков.

 

     ЧЕРЕНКОВ О.П. Будьте добры, передайте слово депутату Гмыре.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.

 

     ГМИРЯ С.П.   Спасибо.   Уважаемые   коллеги!   Во-первых,   я подчеркивал, что должно быть записано не "щотижнево", а "щоденно". Ежедневная  передача  в 21.40 предусмотрена в пункте 3.  Прошу это считать документом.

 

     И во-вторых.  Хочу предостеречь от заявлений,  которые делает Вячеслав  Максимович  Чорновил,  что  не нужно передавать в прямой эфир политическую ахинею.  Я очень боюсь, что в таком случае право свободы  слова  для  Вячеслава  Максимовича  будет нарушено,  и он справедливо будет недоволен тем,  что каждый раз его будут  лишать слова (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка. Депутат Хмельовий.

 

     ХМЕЛЬОВИЙ А.П.,  народний  депутат  України (багатоман-датний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Фракция   коммунистов. Предлагаю проголосовать за данный проект в целом.  Единственное, в чем можно  согласиться  с  Вячеславом  Максимовичем,  так  это  не проводить  прямые трансляции,  когда рассматриваются законопроекты во втором и третьем чтении.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Депутат Шевченко.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.  Шановні колеги!  Зверніть  увагу  на  пункт  6 проекту постанови,  уже проголосованого за основу,  де йдеться про прес-службу.  Пропоную замість нього  записати  пункт  6  із  мого проекту  постанови.  Там  докладно  розписано,  що вимагається від прес-служби. Просто зверніть увагу: це те, що всім нам потрібно.

 

     Так само  стосовно   пункту,   де   йдеться   про   доручення профільному  комітету  Верховної  Ради  у  світлі  цієї постанови. Пропоную перенести туди  аналогічний  сьомий  пункт  мого  проекту постанови.  Там  йдеться  і  про створення студії тощо,  усе трохи докладніше розписано, а не сказано двома словами.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Депутат Алексєєв.

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г.  Уважаемые  коллеги!  Я   вообще-то   предлагал проголосовать в целом,  но тут спонтанно возникло предложение. Его следует рассмотреть и поддержать.  Додатково записати: забезпечити телетрансляцію  ранкового  засідання  з  10 до 12 години у повному обсязі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Підведемо  риску,  бо  вже   повторюються пропозиції.

 

     Депутати Чорновіл  і  Хмельовий (я так зрозумів,  що він його підтримує) пропонують перший  абзац  пункту  2  проекту  постанови сформулювати    таким    чином:    "щоденно    здійснювати   пряму радіотрансляцію пленарних засідань по  першій  програмі  радіо  та проводовій   трансляційній   мережі  лише  у  випадку  обговорення законопроектів у першому читанні".

 

     Ставлю цю пропозицію на голосування.

 

     "За" - 151.

 

 

 

 Не прийнято.

 

     Депутат Гмиря  пропонує  в  другому  абзаці  пункту  3  слово "щотижнево"  замінити  на  "щоденно".  Прошу  проголосувати   дану поправку.

 

     "За" - 195.

 

     Будь ласка. Депутат Гмиря.

 

     ГМИРЯ С.П.  Я  хочу  сказать  вот о чем.  В стенограмме моего выступления  совершенно  четко  зафиксировано,  что  я  внес   эту поправку,  стоя на трибуне. Поэтому голосуя документ за основу, мы голосовали и за эту поправку. Голосовать ее отдельно не нужно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Я  звертаюся   до   народних   депутатів: відповідно  до  Регламенту  усні  поправки  до  проекту,  який  ми розглядали  і  прийняли  за  основу,  не   вносяться.   Ми   щойно проголосували поправку депутата Гмирі.

 

     Депутат Шевченко  пропонує  пункти  6  та  8  сформулювати  в редакції відповідних пунктів його  проекту  постанови.  Ставлю  цю пропозицію на голосування.

 

     "За" - 240. Прийнято.

 

     I поправка депутата Алексєєва: забезпечити телетрансляцію ранкового засідання з 10 до 12 години у повному обсязі. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 206. Не прийнято.

 

     Ставлю на  голосування  проект  постанови  з  проголосованими поправками в цілому. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 184.

 

 

 

 Шановні народні   депутати!   Нам   за  будь-якої  ситуації  треба рухатися.  Я розумію,  що є невдоволені,  але  прошу  сьогодні  не виявляти свого невдоволення, а працювати.

 

     Було прохання  депутата  Гмирі  проголосувати  поіменно  його поправку,  яка зводиться до того...  (Шум  у  залi).  Саме  з  цих мотивів проект не проголосовано, рішення не прийнято (Шум у залi).

 

     Будь ласка, запишіться, хто хотів би висловитися з процедури.

 

     Слово має  Олександр  Олександрович  Мороз.  Він записався на виступ з процедури.

 

     МОРОЗ О.О.,  народний депутат  України  (виборчий  округ  92, Київська   область).   Шановні   депутати!   У   мене  компромісна пропозиція.  От ми сперечаємося - щотижнево чи  щоденно.  Оскільки далі  записано  "в  дні  пленарних  засідань",  то  це автоматично означає - щоденно.  Давайте взагалі вилучимо слово "щотижнево",  і буде просто - "в дні пленарних засідань".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Депутат Правденко.

 

     ПРАВДЕНКО С.М. Прошу передати слово депутату Єльяшкевичу.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С. Партия "Громада". Уважаемые коллеги! Возьмите в руки текст проекта и внимательно прочитайте,  что там  написано. Анатолий  Сергеевич,  если бы вы прочитали текст,  то вам стало бы ясно,  что это не поправка,  а редакционное  уточнение,  поскольку дальше,  как правильно сказал Александр Александрович, идет текст: "в дні пленарних засідань  о  21.40  на  каналі  УТ-1  транслювати передачу..." и так далее.

 

     Совершенно верно было сказано,  что это просто грамматическая ошибка.  И очень стыдно тем, кто не хочет допустить свободу слова, обращать внимание на такие вещи.  Давайте четко работать, исправим редакционную ошибку даже в тексте,  который принят. Будет четко: в дни пленарных заседаний.

 

     Прошу согласиться  с тем,  что сказал Александр Александрович Мороз,  что слово "щотижнево" просто лишнее,  убрать его,  оставив дальше текст,  ведь никакой проблемы нет,  и согласиться всех тех, кто все-таки не хочет свободы слова,  с тем, что она должна быть в нашей стране.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

 

     Пропоную востаннє  поставити  на  голосування пропозицію щодо слова "щотижнево",  а потім проголосуємо проект у  цілому  (Шум  у залi).

 

     Зараз я  сформулюю пропозицію,  а тоді виступите ви з мотивів голосування.

 

     Пропонується слово "щотижнево" вилучити  і  залишити  "в  дні пленарних засідань". І після цього ще раз поставимо на голосування проект у цілому.

 

     Із мотивів голосування слово має депутат Заєць.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановні народні депутати! Якщо ми розпочинаємо роботу Верховної Ради  із  грубого  порушення Регламенту,  то  ми  ніколи  не  матимемо  нормальних результатів. Проект  постанови,  який  не  одержав  підтримки  в  226  голосів, вважається неприйнятим і відкладається. Це перше.

 

     І друге.  Мушу зробити зауваження головуючому. В якому плані? Ви пообіцяли народним депутатам  України,  що  проголосуєте  після всіх поправок поправку депутатів Сироти та Безсмертного. Одначе ви її відкинули,  неначе її  й  не  було,  і  далі  йдете  за  течією комуністів.   Вони  пропонують  всілякі  неправильні,  безграмотні проекти.  Потім займаються демагогією,  звинувачують депутатів, що вони проти свободи слова.  Навпаки, ми виступаємо за те, щоб народ України одержав найповнішу інформацію про роботу  Верховної  Ради. Тому  прошу головуючого вести пленарне засідання Верховної Ради за Регламентом.  Поставте,  будь  ласка,  на   голосування   поправку депутатів Сироти та Безсмертного. І якщо вона не набере достатньої кількості голосів,  відкладіть,  будь ласка,  це питання до кращих часів, бо треба готувати документи як належить.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Пропоную проголосувати  пропозицію вилучити слово "щотижнево" і залишити  редакцію  "в  дні  пленарних  засідань".  Після  цього проголосуємо  поправку депутатів Безсмертного та Сироти і проект у цілому.

 

     Отже, шановні народні депутати,  депутат Мороз пропонує слово "щотижнево" вилучити, а залишити "в дні пленарних засідань" і далі за текстом.

 

     Будь ласка, визначіться з цього приводу голосуванням.

 

     "За" - 213.

 

     Дякую.

 

     Ставиться на голосування поправка  депутатів  Безсмертного  і Сироти:  відправити на погодження прийнятий за основу проект нашої постанови  і  завтра  внести  доопрацьований  варіант  на  розгляд Верховної  Ради.  Прошу  визначитися  щодо  цієї пропозиції.  Будь ласка, голосуйте.

 

     "За" - 146.

 

     Дякую. Пропонується  проект  постанови,   проголосований   за основу,  ще раз проголосувати з прийнятими поправками. Будь ласка, голосуйте.

 

     "За" - 211. Не прийнято.

 

     Вноситься пропозиція проголосувати поіменно проект у  цілому. Прошу визначитися.

 

     "За" - 195.

 

     Голосується поіменно проект постанови з прийнятими поправками в цілому. Будь ласка.

 

     "За" - 227 (Оплески).

 

     Я звертаюся до операторів:  у мене не працював  пульт.  Прошу уточнити.

 

     --------------

 

     Слухається питання  про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України.

 

     Слово від Підготовчої депутатської групи надається депутатові Карпову. Будь ласка.

 

     КАРПОВ О.М.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний     виборчий      округ,      НДП).      Фракція Народнодемократичної партії. Шановні колеги, маю пропозицію не від Підготовчої групи,  а від себе  особисто  як  народного  депутата: завершити  сьогодні роботу і розглянути це питання на завтрашньому ранковому засіданні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте, скільки ви просите хвилин?

 

     КАРПОВ О.М.  Я пропоную перенести розгляд  цього  питання  на завтрашнє ранкове засідання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте.  Пропонується  перенести  розгляд  цього питання на завтра.

 

     Немає заперечень?

 

     Ставлю на голосування  пропозицію  перенести  розгляд  даного питання на завтра. Прошу визначитися.

 

     "За" - 164. Прийнято.

 

     Шановні депутати,  оскільки  наступні питання порядку денного пов'язані із питанням  стосовно  зміни  Регламенту,  дозвольте  на цьому сьогоднішнє вечірнє засідання оголосити закритим.

 

     Прошу вибачення,  є  оголошення.  Слово  для  оголошення щодо Лічильної комісії має Валерій Дмитрович Мішура.  Є депутат Мішура? Немає.

 

     Тоді таке  оголошення.  13 травня 1998 року о 9 годині в залі нарад (вулиця Грушевського,  5, третій поверх) відбудеться чергове засідання  Підготовчої депутатської групи.  Запрошуємо всіх членів Підготовчої депутатської групи.

 

     Оголошується перерва до завтра.

 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку