ЗАСІДАННЯ   ТРИДЦЯТЬ   ТРЕТЄ

Сесійний зал Верховної Ради України

16  листопада   2004 року, 10.03 година

Веде засідання Голова Верховної Ради України ЛИТВИН В.М.

 

ГОЛОВА. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України. Прошу, шановні колеги, підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему "Рада".

10:04:34

Зареєструвалися 433 народних депутати. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

Шановні колеги, сьогодні день народження народного депутата Матвієнкова Сергія Анатолійовича. Давайте привітаємо Сергія Анатолійовича, побажаємо всіляких гараздів.

Шановні народні депутати, Погоджувальна рада депутатських фракцій і груп визначилася щодо розкладу засідань на 16-19 листопада. Перелік питань, які ми маємо обговорити протягом цього пленарного тижня, у вас є. Переходимо до їх розгляду.

Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про донорство крові та їх компонентів", реєстраційний номер 2578. Доповідач - голова комітету Поліщук Микола Єфремович. Прошу коротко, три хвилини.

 

10:05:41

ПОЛІЩУК М.Є.

Вельмишановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати. Ми цей законопроект під номером 2578 розглядали з вами позаминулого тижня. Єдине, що там була така поправка, яку ми не проголосували відносно того, коли приймати законопроект. А це, що цей законопроект необхідно приймати з першого січня 2006 року.

У чому суть законопроекту? Суть законопроекту в тому, що почесним донорам добавка йде до 10 відсотків від мінімального прожиткового рівня. І для цього необхідність у додатковому фінансуванні становитиме 12,8 мільйонів гривень в зв'язку з тим, що вже практично сформований бюджет, поступила пропозиція, що введення цього законопроекту необхідно із першого січня 2006 року. Оце та добавка, яку я прошу проголосувати.

 

ГОЛОВА. Дякую. Шановні народні депутати, це питання було погоджено на погоджувальній раді. Це - технічне уточнення. Немає заперечень, якщо ми зараз проголосуємо цей проект в цілому? Немає? Прошу уваги! Я ставлю на голосування про прийняття в цілому проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про донорство крові та її компонентів". Реєстраційний номер 2578. Прошу голосувати. Йде голосування. Прошу голосувати.

 

10:07:21

За-343

Закон прийнято.

Я ставив на голосування в цілому одразу, шановні колеги, нагадую.

Оголошується до розгляду проект Закону про реєстрацію фізичних осіб в Україні. Реєстраційний номер 4002. Комітет пропонує такий регламент розгляду, прошу уваги: для доповідача - до п'яти хвилин, відповідь на запитання  - до п'яти хвилин, обговорення і прийняття рішення - 10 хвилин. Є заперечення?

 

ГОЛОС З МІСЦЯ. Ні.

 

ГОЛОВА. Немає. Я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань правової політики Оніщука Миколу Васильовича. Будь ласка, Микола Васильович.

 

10:08:14

ОНІЩУК М.В.

Доброго дня, шановні колеги, шановний Володимире Михайловичу, шановні радіослухачі. Я сьогодні буду в двох обличчях, тому що з однієї сторони я є одним із авторів законопроекту, що обговорюється, і з іншої сторони Комітет з правової політики доручив мені проінформувати вас про позицію комітету по цьому законопроекту.

Шановні колеги, закон про реєстрацію фізичних осіб в Україні подається до Верховної Ради вдруге, маючи на увазі, що до цього вказані законопроекти були внесені в парламент двома групами авторів. Після обговорення цього законопроекту в комітеті з правової політики було прийнято рішення щодо узгодження цих двох текстів, і зараз вашій увазі пропонується законопроект, який є узгодженим варіантом, поданим на заміну раніше двох законопроектів.

Ви добре знаєте, що за останній час парламент України, по суті, тричі щонайменше повертався до теми створення державних реєстрів, і особливість розвитку України, в тому числі інформаційного розвитку України на цьому етапі полягає в тому, що ми постали зараз перед дилемою або залишатися на тому рівні інформаційних уявлень про суспільство, як ми сьогодні є, з паперовими носіями, з відомчою розпорошеністю, з відсутністю правових механізмів захисту інформації про особи чи зробити крок вперед, йдеться, зокрема, крок, який стосувався, щоб утворити Державний реєстр фізичних осіб України, який би носив електронну форму.

Шановні колеги, хотів би зауважити, що, можливо, багатьох проблем, пов'язаних із списками виборців України при проведенні голосування щодо виборів Президента не було б, якби Україна мала єдиний Державний реєстр фізичних осіб, на базі якого і користуючись інформацією якого, можна було б утворити і Державний реєстр виборців України, і, до речі, відповідно і перевірити всю інформацію по вказаному реєстру.

Нещодавно парламент також обговорював і проблему і необхідність утворення Державного реєстру дітей, що втратили батьківське піклування, Державний реєстр пенсіонерів та інших людей, що потребують соціального захисту. Тобто хочемо ми чи ні, але самі обставини, пов'язані із розвитком демографічних процесів, вивченням продуктивних сил України, боротьбою із нелегальною еміграцією і тероризмом підштовхують нас до прийняття рішення щодо ухвалення відповідного закону.

Не можу не сказати і про те, що комітет, приймаючи рішення по цьому законопроекту, а я наголошую, що Комітет з правової політики рекомендує Верховній Раді України вказаний законопроект прийняти за основу, принаймні виходив з того, що той законопроект, який ми сьогодні обговорюємо, повністю зняв проблему, якою опікувалися і за яку переживали віруючі України. Адже в цьому законопроекті повністю вилучені положення, які стосуються присвоєння громадянам ідентифікаційних кодів. Їх немає, і громадянам не будуть присвоюватися ніякі інші номери, що власне було однією з перешкод при розгляді цього законопроекту. Натомість інформація, яка буде заноситися до Державного реєстру, вона буде відповідно акумулюватися у файлі. І цей факт за допомогою електронної системи позначок буде так чи інше відрізнятися від інших, супутніх з ним.

Не буде існувати також і єдиного номеру, за яким та чи інша фізична особа буде безпосередньо знаходитися в цьому реєстрі.

Що стосується інших питань. Проект передбачає, що утримувачем реєстру буде спеціально уповноважений державний орган, який визначить Президент України. Законопроект передбачає, що інформація до вказаного реєстру буде поступати за заявою фізичної особи, за поданням відповідних органів, уповноважених подавати цю інформацію, зокрема Держміграції, Прикордонною службою, Міністерством юстиції і іншими органами, які безпосередньо опікуються чи пов'язані з Міністерством соціальної праці і соціальної політики, які так чи інакше мають відношення до вказаних проблем.

Проект передбачає...

 

ГОЛОВА. Давайте можливість закінчити доповідь першому заступнику голови комітету.

 

ОНІЩУК М.В. Шановні колеги, проект передбачає два важливих інститути. Для нагляду утриманням цього реєстру передбачається посада спеціально уповноваженого, який повинен буде безпосередньо відповідати за використанням реєстру, його мається на увазі доступу до нього, контролю за складанням такого реєстру, доступу до інформації, наданням дозволів, тощо.

Проект передбачає спеціальний розділ щодо відповідальності за несанкціонований доступ до реєстру. Проект передбачає, що  доступ до реєстру буде багаторівневий і відповідно загальна інформація буде доступна тим, хто буде уповноважений це робити. Проект передбачає також, що інформація може бути конфіденційною і таємною інформацією, яка не підлягає розголошенню за заявою відповідної особи.

Я хочу наголосити на тому, що законопроект також передбачає розгорнуту систему гарантій для тих, щоб не було несанкціонованого використання інформації через систему... багаторівневу систему дозволів та ступенів захисту відповідної інформації.

В цілому  законопроект містить 83 статті. Хочу також наголосити на тому, що уряд на своєму засіданні, яке відбулося 9 листопада  цього року - і це, до речі, я звертаюся до фракції більшості насамперед, парламентсько-урядової коаліції - затвердив концепцію створення  єдиного  державного реєстру громадян України, яка повністю по суті збігається з запропонованим проектом.

У парламенті України ніякого іншого достатньо опрацьованого  документу, який регулює питання створення Державного реєстру на сьогодні немає, і можна впевнено сказати і в цьому полягає позиція правового комітету, що він може бути взятий за основу з послідуючим  доопрацюванням, маючи на увазі ті окремі зауваження, які були висловлені і висновку Науково-експертного управління, Комітету Верховної Ради з соціальної політики та інше. Але ще раз хочу звернути увагу, що вказані інституції висловилися також за можливість прийняття вказаного законопроекту у першому читанні. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, прошу записатися на запитання до доповідача. На табло прізвища народних депутатів висвітліть, будь ласка.

Юрій Кармазін. Будь ласка, ваше запитання.

 

10:16:13

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Солідарність"  виборчого Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановний доповідачу! Скажіть, будь ласка, яким чином ви можете пояснити, що Комітет Верховної Ради з питань європейської інтеграції дає заключення про невідповідність положенням  законодавства  Європейського союзу нормам і принципам системи ГАТ СОТ зобов'язанням України перед  Радою Європи  цього закону? Зокрема, мова йде про статтю 3, 27, де говориться про  ідентифікаційний номер.  І скажіть, будь ласка, як ви відноситеся  до того, і якби до того, щоби переробити цей закон і щодо такої думки, що він ще не готовий до  першого читання саме через от такі зауваження, які надав комітет? Бо я  нічого у вашому виступі не почув, на жаль,  про зауваження і застереження, які хто-небудь би надав, тільки позитивне ви сказали. Я хотів би, щоб...

 

ОНІЩУК М.В. Дякую, шановний колего.

Перше. Конституція України, ми добре знаємо, забороняє зберігання та поширення  інформації про особу за виключення, коли це прямо передбачається законами України. Тому  йдеться про те,  що якраз це той випадок, коли саме законом України у відповідності до вимог Конституції це буде зроблено.

Що  стосується вимог Європейського союзу та відповідних конверсійних норм, учасником яких є Україна. Мушу зауважити, що Європа пішла значно далі, і хочу на цьому наголосити,  чим  автор законопроекту в контексті того, що Європейський союз і країни Європейського союзу сьогодні вже  мають досить розвинуті реєстри фізичних осіб у своїх країнах, які поєднують біля сорока видів інформації про особи. Проблема полягає не у тому, щоб не створювати реєстр і не заносити в цей  реєстр інформацію про особу.  Проблема полягає у тому, щоб були забезпечені гарантії дотримання  конфіденційності інформації, і щоби ця інформація ні за яких умов не була поширена і використана проти цієї особи чи поширена без її згоди у точній відповідності до закону.

Окрім того, норми Європейської конвенції поділяють таку інформацію на ту, яка подається добровільно і на ту інформацію, яка заноситься відповідно до відповідних подань  чи внесень, які, до вказано реєстру, які вносяться відповідним уповноваженими державними органами і дуже важливо, щоб тут був забезпечений відповідний баланс між інформацією, яка подається за заявою особи і   інформацією, тобто добровільно, і інформацією, яка подається незалежно від її бажання, це по-перше. І останнє, треба  прийняти до уваги, що мова іде  про ухвалення законопроекту у першому читанні . І саме інститут другого читання як раз і  розрахований на те, щоб врахувати ті зауваження які висловлені, в тому числі  і іншими парламентськими Комітетами. Поза як цей процес по суті буде заблокований. Я вже на початку виступу говорив про те, що це вже друга спроба авторів законопроекту його  розглянути, оскільки відповідні авторські колективи, які свого часу були утворені і подали два різні законопроекти об'єдналися  і мені видається зробили не поганий нормопроектний матеріал, якій придатний до подальшого доопрацювання. Дякую.

 

ГОЛОВА. Так. Юрій Соломатін, Фракція комуністів.

 

10:20:03

СОЛОМАТІН Ю.П.

Дякую. Юрій Соломатін. Шановний колега, я пропоную Вам питання, як комуніст. Скажіть, будь ласка, чи належить до тих питань, які мають бути внесені в такий реєстр питання про власність, котру має особа і про доход, котрий отримає що року особа. А якщо такі вкрай важливі питання  не будуть внесені в цій реєстр, то чому? В чому полягає Ваша принципова позиція, якщо такі вкрай важливі  питання не будуть  зареєстровані? Дякую.

 

ОНІЩУК М.В. Дякую Вам за запитання. Дійсно законопроект не передбачає, що до реєстру громадян, фізичних осіб України вноситься інформація пов'язана із власністю, якою вони володіють, оскільки законодавство України містить спеціальні Закони, які так чи інакше мають  відношення до відображення і до обліку власності, якою володіє громадянин. Мова іде про, зокрема, про податкові закони, мова іде про Закони, які зобов'язують державних службовців в обов'язковому порядку заповнити декларації про їхні доходи. Тобто вважаємо, що існує достатньо сьогодні законодавство, яке обліковує і зобов'язує громадян України будувати свої відносини із суспільством у частині їхніх доходів, у частині насамперед сплати податків.

Що стосується вказаного реєстру, то інформація, яка заноситься до нього насамперед стосується його імені; по батькові; дати народження; місця народження; статі; національності; громадянства; місця проживання; відомості про сімейний стан; відомості відповідно про дітей; відомості про освіту; відомості про військовий обов'язок; про належність до стану пенсіонерів; відомості про інвалідність; відомості про обмеження на придбання зброї; відомості щодо обмежень, підкреслюю, на управління транспортним засобом; відомості, що належать до категорії осіб з певними видами захворювань (це відповідно до законів України); відомості про відбуття покарання; відомості про обмеження цивільної дієздатності; відомості про смерть. А також біометрична інформація: резус крові, резус-фактор і те, до чого ми вже власне звикли. Дякую за ваше запитання.

 

ГОЛОВА. Дякую, Миколо Васильовичу. Сідайте, будь ласка. Час вичерпаний. Від авторів слово має Раїса Кириченко. Вибачте. Людмила Кириченко. Вибачте. Три хвилини, будь ласка.

 

10:23:08

КИРИЧЕНКО Л.Ф.

Уважаемые коллеги, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы рассматриваем актуальный для Украины законопроект. Законопроект, который решит многие проблемы современного общества. Будь у нас этот законопроект до выборов Президента, не случилось бы столько нарушений во Львове, Ивано-Франковске и других областях, где люди приходили  на избирательные участки с пятью и более паспортами, голосовали за себя и за того парня.

Да, сегодня мы говорим о важном и серьезном документе. Но важнее всех законов человеческая мораль. И она гласит: нет такой цели, ради которой человек может продать свою честь и совесть, утратить свое достоинство. Мои избиратели, как и я, возмущены цинизмом и наглостью, с которой сегодня ведется борьба за пост Президента. Не только Украина, но и весь мир не видел еще такого претендента на пост главы государства, такого кандидата, у которого каждый шаг избирательной кампании является обманом, грубой провокацией, призывом к захвату власти.

 

ГОЛОВА. Давайте по закону, будь ласка.

 

КИРИЧЕНКО Л.Ф. Чего стоит одна история с отравлением, в которую были втянуты Европа и Америка.

 

ГОЛОВА. Давайте... Я прошу вас, давайте по закону, будь ласка.

 

КИРИЧЕНКО Л.Ф. Я прошу, я - народный депутат и прошу меня не перебивать, потому как я говорю здесь то, что я хочу. Как надо ненавидеть свой народ, как унизить его перед всем миром, говоря о биологическом отравлении!

Сегодня по телевидению идет реклама: как мы победили фашизм в 45-м, так мы и победим бандитов у власти в 2004 году! Большего цинизма не может быть! И это говорится в то время, когда на Западной Украине, на родине сторонников Ющенко уничтожены памятники погибшим солдатам Великой Отечественной войны, когда сняты мемориальные доски с именами героев Советского Союза, когда националистически настроенные молодчики...

 

ГОЛОВА. Я прошу вас, давайте по закону.

 

КИРИЧЕНКО Л.Ф. ... в святой день - Девятого мая срывают с ветеранов ордена и медали, жестоко избивают стариков. Сейчас вы уничтожаете великую память народа-победителя, а придя к власти возродите цинизм и фашизм!

Насколько нужно быть аморальным, чтобы использовать святое имя церкви в своих корыстных целях!

 

ГОЛОВА. Я прошу, давайте по закону, будь ласка.

 

КИРИЧЕНКО Л.Ф. Как можно дойти до обыска и унижения священнослужителей? Подобные действия еще раз доказывают: нет никакой морали у такого кандидата на пост главы государства!

Вчера на теледебатах господин Ющенко пять раз сказал "моя нация". Меня волнует: какая такая нация? Если это те, кто рядом, то это в основном евреи...

 

ГОЛОВА. Будь ласка, по закону.

 

КИРИЧЕНКО Л.Ф. Если есть семья - это американские поданные, а, может, это те фашиствующие молодчики, которые уничтожают памятники погибшим солдатам? Эту нацию считает Ющенко своею нацией? Все обращения о процветающей Украине и демократии со стороны этого кандидата - пустые слова. Его дела говорят об обратном! Будучи Премьер-министром, он продал семь "Облэнерго". Сегодня он говорит...

(Ш у м   у   з а л і)

 

ГОЛОВА. Так, дякую.

Я прошу шановних народних депутатів виступати...

Я прошу виступати по закону, по суті закону. Я дякую, сідайте, будь ласка.

Прошу висвітлити на табло прізвища народних депутатів, що записалися на виступ у обговоренні цього проекту.

Я прошу, заспокойтеся, шановні колеги, давайте працювати.

Так, 10 хвилин для виступів, обговорення і прийняття рішення.

Так, Віктор Мироненко, фракція комуністів, підготуватися Яворівському.

 

10:26:56

МИРОНЕНКО В.А.

Пятый избирательный округ, Мироненко, фракция Коммунистической партии Украины.

Уважаемые соотечественники!  Я не могу голосовать за данный законопроект по двум причинам.  На мое имя поступило огромное количество писем верующих, которые просят не поддерживать данный законопроект, так как он обеспечивает законодательное закрепление идентификационных номеров, против которых они постоянно протестуют.

Во-вторых, многих беспокоит то, что данный закон, вступив в действие, будет использован против инакомыслящих, против политической оппозиции, и мне поясняют, что прежде всего будет преследоваться настоящая оппозиция. Не оппозиция к лицам, как мы видим, сторонники капитализма одной и той же направленности борются друг с другом за президентство, а настоящая оппозиция, прежде всего коммунистическая оппозиция. Коммунистическая оппозиция - оппозиция к режиму.

Опасность очень большая: любой кандидат, прийдя к власти, может использовать данный закон для подавления сопротивления народа. Во-первых, оба кандидата выступают за продолжение приватизации. Мы отлично помним, что ведь именно один из лидеров "Нашей Украины" блока Ющенко является автором сертификатной приватизации. И, в общем-то, отпуска цен, либерализации цен и так далее. Эстафету принял второй кандидат, как мы знаем, и  естественно, сопротивление народа в этом отношении будет возрастать. И те, кто будет выступать против этой капиталистической, приватизаторской, воровской направленности - это, прежде всего, Компартия Украины, - эти лица будут преследоваться.

Во-вторых, существует опасность преследования инакомыслящих в отношении внешней политики. Если кандидат в президенты Ющенко выступает против создания Единого экономического пространства Украины, России, Беларуси и Казахстана, за вхождение Украины в НАТО, что обеспечит спад экономики, закрытие предприятий в АПК, рост безработицы, увеличение обнищания и так далее, и сопротивление вот этой направленности будет со стороны народа, то второй кандидат выступает за вхождение, по крайней мере, на словах, за вхождение в Единое экономическое пространство. Тут уже жители Западной Украины могут протестовать и боятся использования этого законопроекта.

Люди также спрашивают, какой кандидат опаснее: тот, который в юности совершал какие-то неблаговидные дела, или тот кандидат, который окружил себя олигархами, против которых возбуждены уголовные дела, которые сейчас воруют и так далее. Людей очень это тревожит.

 

ГОЛОВА. Володимир Яворівський, фракція "Наша Україна". Підготуватися Соломатіну.

 

10:30:14

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

Володимир Яворівський, Блок Віктора Ющенка, Яворівський і Жовківський виборчі округи, які дали найбільше голосів за Ющенка по Україні.

Шановні колеги, перше, що я хотів сказати. Сьогодні є прекрасний день, сьогодні свято, я як голова підкомітету по електронних засобах масової інформації Комітету з питань свободи слова хочу привітати українських чесних телевізійних журналістів і радіожурналістів з їхнім професійним святом. Я абсолютно переконаний, що цей вододіл, ці вибори дуже чітко сьогодні розділили українських журналістів на журналістів європейського штибу, тих, хто здатен вистояти під будь-яким наступом, натиском і влади, і грошей; і на тих журналістів, які давно продалися, цілковито, і для них байдуже, про що і як говорити. Отож, чесних журналістів із прекрасним журналістським святом!

Я хочу сказати пані Кириченко, яка виступала перед цим, і  звинувачувала моїх  виборців, в першу чергу, то від імені моїх виборців я хочу сказати: пані Кириченко, мені вже передзвонили люди і сказали, що вони вам все це пробачають. Бо коли на людину нападає істерика така, яка напала на вас, значить вам страшно. А якщо вам страшно, значить все абсолютно в цьому світі нормально, по закону. Я переконаний, що такий закон нам абсолютно потрібен, бо якби ми мали такий закон, то сьогодні ми б не дошукувалися про, як тут було сказано, "помилки молодості" кандидата в Президенти Януковича, це все було б занесено, дві його судимості були б дуже чітко занесені в цей реєстр і сьогодні б Григорій Омельченко не доколупувався там шукав десь у Росії ці документи. Це все б мали українці ось тут перед собою. Через те по суті своїй звичайно такий законопроект потрібен, ми би мали сьогодні дуже чіткий реєстр наших виборців і не дали сфальшувати в першому турі не  паспорти, про що казала пані Кириченко. Я був в Кіровограді, це десятки тисяч людей не змогли проголосувати тільки через те, що вони не були в цьому списку і не були правильно означені. Але я не можу голосувати в першому читанні за цей законопроект, дуже багато речей мене в ньому насторожують. Я абсолютно не розумію, записано дуже чітко про те, що навіть органи місцевого самоврядування мають право доступу до цієї інформації. Ви собі уявляєте в нашому недемократичному суспільстві  що буде, коли голова сільської ради буде мати доступ ... от на мене дивиться Олександр Ткаченко, прекрасний чоловік, якого я шаную, голова сільської ради буде мати  доступ і буде ковирятися в його там біографії.

І останнє, що я хочу сказати як народний депутат. Я казав в одному листі про те, що  мені доведеться захищати Кучму. Я повинен Кучму захистити від Януковича. Ви чули що він вчора наговорив. Що 13 років це взагалі суцільна поразка. Леонід Данилович, я вас буду  захищати, бо все-таки у вашому періоді було щось і добре.

 

ГОЛОВА. Так, Юрій Соломатін, фракція комуністів.

 

10:33:27

СОЛОМАТІН Ю.П.

Юрій Соломатін, фракція комуністів.

Шановні колеги, зазначений проект закону повинен був би мати трошки іншу назву з порівнянням  тим, що запропоновано, а саме, проект Закону про реєстрацію незаможних фізичних осіб в Україні, бо на сьогодні, як ми  вже зрозуміли з  доповіді його препохабіе капітал і доходи капіталістів, не будуть обліковані в цьому реєстрі. Тому ми маємо з вами визнати, що сьогодні буржуазна українська  держава і капіталістичний устрій, який у  неї склався, вони будуть стояти на захисті і на самозбереженні себе і будь-яких дуже важливих інформацій до цього і реєстру про себе не нададуть.

Тому я хотів би сказати,  маленький українець буде облікований із всіх боків, а національна еліта та, яка зробила свій  хапок, яка відноситься або  донецького клану, або до помаранчевого клану, вона облікована не буде. Маленький українець буде просвічений рентгеном  комп'ютерних технологій, і будь-яку  хвилину може бути витягнуто з цього реєстру будь-що про нього, національна еліта буде захищена абсолютно від доступу про будь-яку інформацію до неї.

Приклад. Відбувся перший тур виборів. Було 24 кандидати, абсолютна більшість з них, так звані, технічні набрали більше 500 тисяч до одного мільйона голосів, але отримали лише по 10-20 тисяч голосів виборців. Що це  визначає?  Дуже проста річ. Один з кандидатів зібрав реальні підписи, а інший кандидат - його технічний   супровід переписував із зібраних підписних листів на свою користь начеб-то тих людей, які його підтримати. Так само буде використаний і цей реєстр незаможних фізичних осіб.

Тому наша фракція після грунтовного обговорення дійшла до висновку:  ми не можемо в умовах буржуазної держави підтримувати такий законопроект.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги!  Пузаков, останній виступаючий.

 

10:36:12

ПУЗАКОВ В.Т.

Володимир Пузаков, фракція комуністичної партії України, Кіровоградщина. Призначення особі незмінного реєстраційного номеру принижує гідність особи, ототожнює особу з набором цифр. Практика призначення номера замість імені характерна була в концтаборах. Варто при цьому нагадати, що під час Нюрнберзького процесу міжнародний воєнний трибунал визнав злочином проти людини присвоєння людині номерів. По-друге, як показало впровадження податкового ідентифікаційного коду є неприйнятним з релігійних міркувань, по-третє запровадження єдиного реєстраційного номеру особи ставить фундаментальну загрозу праву особи на приватне життя. Це значною мірою пов'язане  з відсутністю в Україні ефективної системи захисту персональних даних. Неприйнятним видається і вимога розміщення реєстраційного номеру на всіх документах реєстру, навряд чи можна сказати , що всі ці цілі, з якими створюється реєстр становлять інтереси національної безпеки економічного добробуту та прав людини. В цьому разі виникає необхідність згоди особи на збирання , зберігання, використання, та поширення конфіденційної інформації про особу, частина друга, стаття 32 Конституція. Тоді, як стаття 1 законопроекту передбачає лише згоду особи на її оброблення. В законопроекті, на мою думку, слід більш чітко виписати системи контролю за обробкою інформації персонального характеру. Особливу увагу слід звернути на врегулювання  в законопроекту порядку одержання  інформації з Реєстру. також законопроект залишає не врегульованим питання про те, хто може бути користувачем реєстру. На мою думку, перелік персональних даних, передбачених реєстром,  невиправдано і створення його  в такому вигляді не є необхідним в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки і громадського порядку, економічного добробуту країни з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моральності. Дякую.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, обговорення питання завершено, позиція Кабінету Міністрів, будь ласка, з цього приводу.

 

____________________. Законопроект про реєстрацію фізичних  осіб в Україні на думку уряду  містить ряд положень, які потребують суттєвого доопрацювання і головним недоліком цього законопроекту є те, що його концептуальні засади суперечать окремим положенням Конвенції про захист прав людини та основних  свобод, яка ратифікована Україною 17 липня  1997 року.

З огляду на зазначене не виправдано розширеним і таким, що не відповідає праву особи на повагу  до приватного життя є перелік відомостей персонального  характеру, що повинен містити єдиний реєстр, зокрема це стосується збирання та зберігання відомостей про громадянство, сімейний стан, про чоловіка або дружину, дітей та батьків, внесення без згоди фізичної  особи відомостей про національність, групу крові, резус-фактор, зріст, колір очей і волосся особи. Це головний правовий недолік цього законопроекту. Над цим і іншими зауваженнями, які зокрема викладені у висновку Головного науково-експертного, потрібно працювати для підготовки його до другого читання. Дякую.

 

ГОЛОВА. Шановні народні депутати, обговорення питання  завершено. З мотивів запишіться. 3 хвилини, будь ласка, запишіться. Поки ви записуєтеся, я тоді  надам слово для репліки Кириченко,  прізвище якої було згадано у виступі народного депутата Яворівського. Відповідно до Регламенту  Людмила  Кириченко має право на репліку. Будь ласка, одна хвилина. Мікрофон.

 

10:40:32

КИРИЧЕНКО Л.Ф.

Кириченко, 108 избирательный округ, Луганская область.

Я в действительности  с большим уважением отношусь к господину Яворивскому. Но за ним стоят его избиратели и за мной стоят мои избиратели. И мои избиратели в действительности волнуются, что сегодня происходит на Украине. И вы знаете анализ мой, мой анализ как депутата говорит о том, что на самом деле все слова, которые говорит  господин Ющенко, к большому сожалению, это просто блеф. Сегодня  я знаю лично, что 54 миллиона долларов американцы истратили на предвыборную кампанию на Украине. Эти деньги нужно отдавать. И отдавать он будет нашей землей, он продаст нашу землю. И что тогда будет говорить господин Яворивский, и что тогда вы все будете говорить, когда земля уйдет, что вы будете говорить, и где будет наша совесть как депутатов о том, что мы здесь все прошли?

 

ГОЛОВА. Дякую. Шановні колеги, ні. Обмінялися репліками. Один раз тільки можна. Я прошу комітет Івана Федоровича Томича, щоб ми тут прийняли зважене рішення. У нас заветований закон Президента про мораторій на продаж землі. На завтра цей закон підготувати, ми його розглянемо, і всі дружно проголосуємо. Побачимо, хто підтримує збереження народної власності, а хто проти. І таким чином шляхом голосування приймемо зважене рішення. Так комітету, будь ласка, на середу внести це питання на розгляд.

З мотивів. Мельничук, будь ласка, фракція Соціалістичної партії України. Наступним буде Кармазін з мотивів говорити. А, вибачте, шановні колеги, я не той список подивився. Гурвіц. Потім Колоніарі. Гурвіца немає. Колоніарі, будь ласка.

 

10:42:28

КОЛОНІАРІ О.П.

Володимире Михайловичу, я дякую за те, що ви мені слово дали. Оце дивлюся, як реагує "Наша Україна" на виступ Кириченко. І мене дивує, що коли виступають їхні люди, то вони так себе не ведуть. А коли виступають люди розумні, то репліки всякі, крики, визги, писки. Та що це робиться в "Нашій Україні" га? Що у парламенті робиться? Я дуже здивований позицією Президії, яка не може зупинити цей, я не знаю, як даже назвати у парламенті це словом? Беспредел, по-русски, рассказывать. Дякую вам.

 

ГОЛОВА. Дякую. Шановні колеги, Президія приймає вашу критику. Наступний виступаючий, якщо він буде говорити не по темі, мікрофон буде відключатися. Тільки по закону. Так що, будь ласка, це стосується всіх. Я хочу сказати, всіх стосується.

Михайло Родіонов, фракція комуністів, будь ласка.

 

10:43:34

РОДІОНОВ М.К.

Родіонов, фракція комуністів.

Відносно цього закону мої товариші по фракції вже позицію фракції комуністів сказали, що ми його підтримувати не будемо. Але ж я хочу ще нагадати, з яких причин. На сьогоднішній день в Україні існує та система, яка себе виправдала: кожна людина має право, і воно робить свої персональні данні в цих організаціях, куди вона звертається. І нема того органу, який може ці данні звести в єдину систему.

Сьогодні ж пропонується так, щоб в центральному органі влади була якась єдина система без згоди цієї людини і цю систему використати різним чином. Тому мені здається, ми ще не доросли до того, щоб...

 

ГОЛОВА. Валентина Семенюк, фракція Соціалістичної партії України.

 

10:44:47

СЕМЕНЮК В.П.

Семенюк, фракція Соціалістичної партії.

Шановні колеги, я хотіла, щоб ми говорили конкретно по закону. Перш за все, ми, соціалісти, і співавтором цього законопроекту є наш колега Василь Петрович Цушко. Номер коду - це і є номер паспорту. А сьогодні всі громадяни отримали паспорт. І не потрібно лякати сьогодні присвоєнням коду, підтягувати сюди релігійні конфесії і лякати ще якимись відповідними структурами. Тут нормально виписаний проект закону. І його треба голосувати. Це перше.

Хотіла б доповнення зробити. Сьогодні оцю проблему виносять на шпальт лише політично. Наприклад, у Житомирі зібрали сьогодні під егідою ідентифікаційних кодів паспорта для того, щоб люди не йшли на вибори і не голосували. І це робиться спеціально - або в список не включають, або паспорта збирають. Тому давайте ми приймаємо цей закон, а Центральна виборча комісія хай провірить все і щоб не допускати так, щоб представники церков використовували ці...

 

ГОЛОВА. Дякую.

Шановні колеги, обговорення проекту Закону про реєстрацію фізичних осіб в Україні завершено. Ставиться на голосування пропозиція комітету  про прийняття за основу проекту закону про реєстрацію фізичних осіб в Україні, реєстраційний номер 4002. Прошу голосувати.

 

10:46:30

За-170

Рішення не прийнято.

Пропозиція комітету: комітет просить направити законопроект на повторне перше читання.

Ставиться на голосування  ця пропозиція, тобто про направлення на повторне перше читання проекту закону про реєстрацію фізичних осіб в Україні, реєстраційний номер 4002.

 

10:47:07

За-195

Законопроект відхилено.

Оголошується до розгляду проект закону про профілактику безпритульності, реєстраційний номер 5415.

Так, доповідач від комітету Бондарчук Олександр Васильович. 5 хвилин на доповідь, 5 на запитання і відповіді. Обговорення і прийняття рішення - 10 хвилин. Немає заперечень? Дякую.

Будь ласка, Олександре Васильовичу.

 

10:47:39

БОНДАРЧУК О.В.

Уважаемый председатель, народные депутаты, вашему вниманию предлагается законопроект о профилактике беспризорности, бездомности, разработанный народным депутатом Гошовским.

На заседании Комитета социальной политики и труда этот законопроект рассмотрен, и предлагается поддержать его в первом чтении.

Коротко история, связанная с этим законопроектом. Многие из вас помнят, 22 декабря прошлого года были парламентские слушания на эту тему, о бездомности и беспризорных детях. Третьего февраля этого года было принято решение о рекомендациях по парламентских слушаниях, в соответствии с которыми Кабинет Министров должен был разработать соответствующий законопроект о профилактике бездомности.

Но получилось так, что первым внес законопроект Гошовский, Кабинет Министров предложил взять его за основу и в дальнейшем дорабатывать этот законопроект таким образом, чтобы в нем полностью нашла свое отражение та концепция, которая разрабатывалась в Комитете социальной политики и труда, и предусматривает все этапы разрешения проблемы бездомности: от регистрации до так сказать возвращения людей к нормальному образу жизни.

Законопроект содержит шесть разделов, 37 статей. В первых разделах идут определения, собственно, понятие бездомности, беспризорности. Предлагаются механизмы финансирования мероприятий соответствующих, это из бюджета финансирование - единственный источник,-  предлагается. Формы борьбы с бездомностью - это строительство, организация приютов для бездомных, где бы люди, которые лишены возможности для постоянного проживания, могли бы получать ночлег, какое-то питание, минимум медицинского обслуживания и какие-то элементы культурных услуг. Вот, собственно, суть этого законопроекта.

Есть ряд недостатков, на которые обращает внимание Научно-экспертный отдел. Прежде всего, и на это обращает внимание также Министерство финансов, нет расчета о необходимых затратах, затрат на обеспечение борьбы и профилактику с бездомностью.

Я бы добавил к этим недостаткам еще, собственно, пожалуй, главный недостаток этого законопроекта. Он рассматривает следствие, так сказать, лечит то, что на поверхности на сегодняшний день уже оказывается: люди не имеют жилья, не имеют работы, находятся в тяжелом состоянии, как правило, именно бездомные люди формируют группировки преступные, занимаются, ну, скажем, не совсем законной деятельностью, хотя надо было бы обращать внимание конечно на корни, которые  питают бездомность, беспризорность на сегодняшний день. Прежде всего это конечно та рыночная капиталистическая атмосфера, порядки, которые сложились в нашей Украине уже на протяжение 14 лет, и мы видим, что несмотря на смены правительств, на смены даже  президентов (вот очередная будем смена Президента), решить проблемы социальные в условиях капитализма практически невозможно. Мы с вами создаем десятки, сотни всяких новых законов и в то же время видим, что проблемы растут  быстрее, чем рост валового  внутреннего  продукта даже. И это все легко объясняется, потому как цель  капитализма, настоящая цель капитализма - это не решение вот этих вот в том числе проблем бездомности, это, прежде всего, получение прибыли теми олигархами, которые добиваются правдами, неправдами того, что они продвигают своих людей и  формируют большинство в парламенте. Они добиваются того, что именно капиталисты-эксплуататоры возглавляют  президентские администрации, занимают посты Президента. И я здесь уже чисто свое мнение как коммунист должен сказать, что мы  решим вот эти проблемы, в том числе и бездомности, только после того, когда в Украине будет восстановлена...

 

Засідання веде МАРТИНЮК А.І.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, чи є запитання? Запишіться, 3 хвилини. будь ласка, покажіть на табло. Кармазін. За ним Носенко.

 

10:53:06

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Солідарність" виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановний доповідачу! Чи не здається вам, що основний проект спрямований на гарантування вже існуючих конституційних прав і нема жодної уваги причинам виникнення безпритульності, у тому числі і тих, які обійшов вчора  у своєму виступі пан Янукович, якому так сьогодні прислуговуються олігархи. Чи не за те, що роздає, може, землю. І ті, що сьогодні кричали, можливо вони пояснили, чому у Києві роздається земля, по  десятку мільйонів доларів яка коштує, по 6 гектарів, і в цей час безпритульні. І чи не вважаєте ви, що створення  центрів для тимчасового розміщення, притулок - соціальний готель, центр   медико-соціального догляду потребують серйозних змін і внесення змін до Житлового кодексу, що не передбачено у цьому проекті.  Дякую.

 

БОНДАРЧУК О.В.  Спасибо за вопрос.

На счет вчерашних дебатов. Не только Янукович, но и Ющенко о  настоящих причинах бездомности не говорил, и я об этом уже сказал. Что вообщем-то, действительно, главные  причины - это капитализм, а  два кандидата у нас сегодня отстаивают именно такой путь развития. То есть, здесь все в одинаковых условиях они находятся.

Что касается раздачи земли. Опять же  я должен зафиксировать, что  за Земельный кодекс одинаково дружно голосовали, то есть, за распродажу земли, как фракции бильшости, это сегодня поддерживают Януковича, не менее активно за распродажу и торговлю землей голосовала "Наша Украина". Это здесь так что  опять же,  извините, последовательную линию в этом плане проводили коммунисты, ну, и социалисты, на сколько я помню.

Что касается центра, вернее вопрос  о том, что этот вопрос надо было бы отразить в Жилищном кодексе. Вполне возможно, хотя я  считаю, что отдельный закон, который  был бы такой рамочный, наиболее общий закон, нужно принимать специально по борьбе и профилактике с бездомностью.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Носенко. За ним Калінчук.

 

10:55:30

НОСЕНКО М.П.

Микола Носенко, фракція Компартії України.

Прошу слово передати колезі Оржаховському.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон Оржаховського.

 

10:55:41

ОРЖАХОВСЬКИЙ А.В.

Дякую, Адаме Івановичу.

Шановний  Олександре Володимировичу!  Я  хотів би, по-перше, сказати слідуюче.  Питання безпритульності сьогодні досить актуальне у нашій державі. Ви на перше питання практично моє вже відповіли, коли сказали, що дану проблему ми  преодоліємо лише тоді, коли відновимо радянську владу. А друге питання в мене до вас буде такого роду. Скажіть, будь ласка, чи пропонує даний законопроект значить, подолання проблеми безпритульності на рівні села? Бо на рівні міста, на рівні селища, райцентрів і так далі існують  відповідні структури, а в багатьох селах у  нас ні дільничних немає, ні фінансів нема. І взагалі нічого не має, тому як ви вважаєте?

 

БОНДАРЧУК О.В. Спасибо. Ну, действительно, есть проблема, есть и для села, я бы сказал, в целом и для государства. Тут  справку Министерство внутренних дел дает, они говорят: 42 000 бездомных, но вообще, мы должны понимать, что у нас, товарищи,  без отечества, без родины, так сказать, порядка 7 миллионов человек. Они вообще уехали за пределы Украины. В селе это, действительно, есть особенности некоторые, которые вряд ли удастся решить, именно, создавая какие-то вот такие центры, значит, приюты, в  селе. Практика вот этих развитых стран, где проблема бездомности, беспризорности, значит, там проституция, это давно уже захлестнула все эти  демократические страны. Он говорит о чем? Что такие центры можно  создать в крупных городах, значит, с многотысячным населением. И только там решаются как частично эти проблемы. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, я вже оголосив Калінчук, запитання.

 

10:57:45

КАЛІНЧУК В.А.

Дякую. Калінчук, Одещина, Фракція Народної аграрної партії України. Шановний Олександре Васильович, дійсно такий законопроект на перший огляд потрібен, я з ним дуже добре познайомився з проектом Закону, тому  пропозиція щодо підсилення соціального захисту безпритульних осіб, як на мій погляд, є цілком логічною і заслуговує на  підтримку, але в той же час в законопроекті , як на мій знов же погляд, дуже  багато декларативного і виникає питання: а чи не стане прийнятий Закон черговою декларацією? Адже сьогодні в наші державі не кожний громадянин, який  зареєстрований за всіма правилами  може реалізувати своє право на житло, на освіту, охорону здоров'я чи на захист від безробіття, а це ж треба ще кошти, чи буде він реалізований у життя. Дякую вам.

 

БОНДАРЧУК О.В. Спасибо за вопрос. Действительно, что касается финансового обеспечения законопроектов, которые мы с вами принимаем, да собственно и Конституции, это постоянная проблема. То есть в буржуазных государствах как всегда вот эти вот социальные права людей, они не обеспечены государственными гарантиями, как это было при социализме. В чем здесь проблема? Проблема в том, что при социализме государство владело всеми средствами производства. И доходы от всех предприятий, социалистических предприятий, шли  сто процентов в бюджет. И таких денег хватало на решение всех проблем, в том числе, о чем вы говорите, образование, жилье,  рабочие  места. В условиях буржуазного государства только часть, небольшая часть прибыли предприятий идет в бюджет, остальное в карманы буржуев. Вот в чем проблема.

Поэтому только после того, когда мы решим вопрос собственности  в интересах народа, трудящихся, большинства, то есть когда  мы национализируем заводы, фабрики, банки, тогда мы, действительно,  сможем гарантировать, значит, финансирование  в полном объеме вот таких вот  социальных проектов.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую Олександр Васильович. Сідайте, будь ласка.

12 хвилин на обговорення. Мироненко, підготуватися Яворівському.

 

11:00:04

МИРОНЕНКО В.А.

5-й избирательный округ, Мироненко, фракция Коммунистической партии Украины.

Уважаемые соотечественники,  я абсолютно  согласен с выступавшим членом фракции коммунистов Бондарчуком, руководителем Союза рабочих Украины, который много делает для защиты трудящихся. Действительно, законопроект надо поддержать в первом чтении.  Я  лично предлагаю более детально изложить механизм компенсации органам государственной власти, органам местного самоуправления расходов  на решение проблем бездомных, роль правосудия, правохранительных органов в защите бездомных на жилье, право на жилье. Но давайте задумаемся, насколько  будет осуществляться цель законопроекта?

При социалистической направленности, обеспеченной конституционным большинством, это в любом государстве социалистической направленности  конституционным большинством  в законодательном органе не соответствующей исполнительной власти такой законопроект только нечестный человек назвал бы нереальным.

Все ведь помнят, что Конституция Союза Советских Социалистических Республик каждому предоставляла реальное право на жилье. И все помнят, что даже человек, вышедший из тюрьмы, имел право и на работу, и на место в общежитии. Сейчас даже молодые люди, очень способные молодые люди, закончившие учебное заведение с отличием не могут получить ни работу, ни место в общежитии. Такова горькая реальность капиталистической действительности.

В этих условиях существенно ликвидировать бездомных будет невозможно. Ибо действует принцип капиталистический: за все плати. Отброшен прекрасный коммунистический принцип, который обеспечивал заботу о народе, о слабых, старых, молодых и так далее. За все каждый должен платить. В этих условиях люди будут выселяться из жилья. И особенно, если мы учтем Жилищный кодекс, который мы скоро будем принимать.

В пояснительной записке отмечается, что экономическая ситуация дескать не позволяет пока, но надо вот сделать ставку на благотворительные фонды и так далее. Но ведь США, капиталистическая страна, богатейшая страна в мире капиталистическая, которая не решила эту проблему. Миллионы людей бездомных в Соединенных Штатах Америки.  Поэтому я считаю, надо кардинально решать вопросы, переходить на путь социалистической ориентации. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Яворівський. Підготуватися Новаку.

 

11:02:43

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

Володимир Яворівський, блок Віктора Ющенка, Яворів, Жовкла, Львівщина.

Шановні колеги, шановні наші виборці. Цей законопроект, який ми розглядаємо, безперечно дуже важливий. І, скажімо, років десь 15-20 говорити про нього було б очевидно просто-напросто смішно. Тому що, чесно кажучи, як би ми не ставилися до тієї системи, але безпризорні люди, люди без кутка свого, заганялися в гуртожитський гетто. Як вони там жили, то вже інше питання. Але принаймні така проблема десь на поверхню не піднімалася.

Через те очевидно нам сьогодні є всі аргументи для того, щоб заявити про те, що масована безпритульність, а в даному випадку йдеться понад мільйон безпритульних, які є в Україні. Це - абсолютне породження оцієї так званої нової влади, яку вчора, виявляється, назвали, що це вона абсолютно нова. То я тоді не розумію, що таке була стара, коли ця так звана нова несе всі найгірші рудименти тієї старої. Через те, це - породження системи, яка сьогодні утворена. І треба справді сьогодні цю проблему вирішувати. Але я дуже хочу, щоб ми всі з вами зрозуміли, про який законопроект і про вирішення яких проблем йдеться. Я зачитую вам перший абзац: "Безпритульний в повній мірі має конституційне право на житло. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для здійснення безпритульними права на житло." Для чого? Перше, заохочується індивідуальне і часткове житлове будівництво за участю безпритульних. Слухайте! Та хто це міг написати таке? Автор, який безпритульний внесе гроші? Ви собі уявляєте, за його участю? Тобто він повинен внести частку грошей. Люди добрі, є совість у автора цього законопроекту чи немає?

Дальше. Розвивається мережа центрів тимчасового розміщення та проживання безпритульних. Звичайно, я розумію, що якби забрати тих півтора мільярда, які потратив уже Янукович на вибори, то ми б десять таких проблем з вами вирішили і набудували б будинків для безпритульних і повністю б знищили б оцю проблему, і Янукович увійшов би в історію як людина, яка вирішила бодай одну якусь проблему.

Третє. Ведеться будівництво і реконструкція житлових приміщень для їх надання безпритульним. Хто це буде робити, скажіть, будь ласка? Сьогоднішня влада корумпована? Через те я ще раз кажу: цей законопроект - це декларація хороших намірів і більше нічого доброго у ньому немає.

І останніх півхвилини я хочу відповісти чарівній пані, якої вже немає, вона вже пішла. Я шаную, до речі, її і її виборців. Я хочу сказати, що представник Януковича Прудник в Америці заявив, що земля буде продаватися і що з Іраку війська не будуть виведені. то це повія чи не повія, ця політика, скажіть мені, будь ласка, шановні виборці?!       

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, слово має народний депутат Новак. Підготуватися Пузакову.

 

11:05:55

НОВАК В.М.

Володимир Новак, фракція  Комуністичної партії України, Хмельниччина.

Шановні колеги, складається враження, що дожились ми, як кажуть в народі, до самої ручки. На 13-му році незалежності ми у Верховній Раді змушені розглядати питання про профілактику безпритульності, і це на фоні переможних реляцій про ріст економіки, зростання добробуту народу, його соціальної захищеності і тому подібне.

Виникає питання, якщо все так добре, то чому ми  - одна з найбідніших держав Європи, чому перше, що кидається у вічі любому іноземцю, який прибуває до України, - це величезна кількість жебраків, бездомних, безпритульних дітей. Причому, бомжів ніхто і порахувати не може, немає такої статистики. А по самих скромних підрахунках української статистики, кількість безпритульних дітей вже сягнула більше ста тисяч.  Тому то питання, яке ми сьогодні розглядаємо, надзвичайно актуальне. Я уважно ознайомився з проектом закону. Необхідно відмітити, що автор робить спробу вказати шляхи реалізації безпритульними їхніх конституційних прав на соціальний захист, зокрема, на житло на освіту, на захист від безробіття, на охорону здоров'я та медичну допомогу.

Проте в проекті зовсім не приділено уваги причинам виникнення безпритульності, їх усуненню. По суті, назва закону не відповідає його змісту, не розглядаються умови і ситуації, які призвати і призвести до безпритульності. Ніяк не визначено в проекті місце органів правосуддя та правоохоронних органів, які мають забезпечити захист порушення прав осіб, зокрема, право на житло та з'ясовувати причини виникнення безпритульності у кожному конкретному випадку.

На мою думку, закон вимагає суттєвого доопрацювання, і саме в напрямку профілактики, адже профілактика - це запобігання.

А ось про те, як протидіяти появленню причин цього ганебного для України явища, в проекті закону не сказано ні слова. А тут копати потрібно глибше.  Причини зростання безпритульності в Україні мають соціальні коріння. І якщо говорити про профілактику безпритульності, то потрібно говорити про рівні можливості для всіх, тому що одні казяться з жиру,  а інші в цей час втрачають останнє - свою домівку, житло, а держава нічого не робить для того, щоб захистити інтереси бездомних.

Суттєві зауваження до цього проекту висловлені і у висновку Головного науково-експертного управління. Думаю, що із врахуванням всіх цих зауважень він міг би бути прийнятий за основу.  Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, слово має народний депутат Пузаков.

 

11:08:35

ПУЗАКОВ В.Т.

Володимир Пузаков, фракція Комуністичної партії України, Кіровоградщина.

Прикро, що сьогодні, крім дитячої безпритульності, в країні 158 тисяч безпритульних дорослих, які на сьогодні не мають навіть житла. Вони позбавлені умов для нормального прожиття в суспільстві.

Життя показало, що бездомність та безпритульність небезпечні для правового суспільства, адже відсутність права власності чи користування житловим приміщенням та відсутність реєстрації за місцем проживання, позбавляє реалізації людиною права на освіту, охорону здоров'я та медичну допомогу, на захист від безробіття та соціальний захист.

Мені скажуть, що економічна ситуація в країні на сьогоднішній день не дозволяє за рахунок держави розв'язати проблему безпритульності дорослих та дітей. А хто ж породив ту безпритульність? Люди ці мали житло, працювали, була в них соціальна захищеність, а сьогодні вони ніхто. Хто ж за це відповість?

Дивно: для одних збудовані багатоповерхівки, а інші проживають в підземних переходах. А чи було таке за радянського часу, який так сьогодні хають? Звичайно, ні. В радянські часи не було ризику втрати житла. Навпаки, люди отримували квартири з усіма зручностями. Як гриби після дощу, виростали житлові квартали. За комунальні послуги платили копійки, вчасно отримували заробітну плату. А в незалежній Україні за 13 років ми маємо те, що маємо, тобто 138 тисяч безпритульних дорослих та біля 200 тисяч дітей. І є живими свідками, як розправляються з тими людьми, які мають заборгованість по комунальних послугах чи взяти кредит на придбання нерухомості і вчасно не в змозі погашати його - і, як наслідок, люди залишаються посеред вулиці ні з чим. При цьому розв'язав руки олігархам Житловий кодекс, проти якого комуністи голосували проти, бо ми попереджали, що так і буде.

Я пропоную негайно розпочати профілактику безпритульності, використовуючи кошти від Державного бюджету, місцевих бюджетів, позабюджетних коштів. Взати під особий контроль безхозні житлові приміщення. Для  цього залучити організацію "Червого Хреста", бо вони добре знають одинокий людей похилого віку, що мають житло, а не мають  рідних.  Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, дякую. будь ласка, одна хвилина, Мельничук. Мікрофон, будь ласка.

 

11:11:27

МЕЛЬНИЧУК М.В.

Михайло Мельничук, фракція Соціалістичної партії України, Чернівецька область, Всеукраїнська спілка власників земельних та майнових паїв.

Шановний Адаме Івановичу! Шановні колеги! Шановний Адаме Івановичу, мені три по Регламенту, не 1 хвилина.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, у вас 1 хвилина залишилась. Не сперечайтесь.

 

МЕЛЬНИЧУК М.В. Я розумію, але так Регламент.

Я хотів би з цього приводу, поскільки у мене 1 хвилина, тільки одне сказать. Фракція Соціалістичної партії України буде підтримувати даний законопроект, так ми вирішили. Але ми впевнені в тому, що він не дає зовсім ніякої відповіді на ту ситуацію, яка склалась в Україні з безпритульними. Маємо на увазі, про дітей-безпритульних, ми маємо на увазі, так би мовити, бомжів, які заполонили наші станції і жд-станції, і автовокзали, і все інше, і так далі. Ми знаємо, що цим дуже поважно користуються наша доблесна міліція, яка на бомжів вішає все те, що не може розкрити, бо ці люди безпритульні, вони їх ловлять, відповідно........

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, обговорення питання завершено. Тут Шкіль є, народний депутат? Він вніс постанову про неприйнятність. Немає.

Так, будемо тоді визначатися.

З мотивів? Запишіться з мотивів тоді. Три хвилини. Будь ласка, Кармазін. За ним Мироненко.

 

11:13:12

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Солідарність" виборчого блоку Віктора Ющенка  "Наша Україна".

Шановні народні депутати! Безумовно закон про профілактику  безпритульності треба приймати.

Інше питання, що у такому вигляді, як він є, він має бути абсолютно суттєво змінений для прийняття остаточного, там має бути і терміни всі доведені до  юридичних, і мають бути підготовлені зміни і до Житлового кодексу, мають бути задіяні комітети інші, які не давали заключення сьогодні, і треба усувати причини виникнення безпритульності, і це треба робити кожен   день сьогодні нашому уряду, представникам уряду.

Я звертаюся до вас. Те, що розтранжирено  зараз 15 мільярдів із 17, які були у казні, і все кидається на вибори, те, що  сьогодні забираються всі кошти з податків наперед на два місяці, на три місяці, це якраз і є причина для безпритульності. Я прошу вживати вже заходи....

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми повинні радіти, що податки здають, бюджет наповнюється. Це добре, бо потім не здадуть.

Будь ласка, Мироненко. За ним Малиновський.

 

11:14:31

МИРОНЕНКО В.А.

Прошу передать слово члену фракции коммунистов Миговичу Ивану Ивановичу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, мікрофон Миговича.

 

11:14:38

МИГОВИЧ І.І.

Дякую, Вікторе  Андрійовичу. Фракція комуністів, Закарпаття.

Шановні колеги і виборці! Розглядуваний законопроект не  відповідає ні структурою, ні  змістом гостроті тієї проблеми, яку він порушує. Як вказувалося, більшість його положень носить декларативний характер, загальний. Зокрема, доцільно б передбачити реальні  механізми запобігання і мінімізації цього негативного явища, яке  стає національною трагедією України.

По-друге. Звернути увагу на  найвразливіші верстви і групи населення, насамперед у депресивний місцевостях, якими для Закарпаття є гірські населені  пункти.

По-третє. Враховувати окремі етнонаціональні групи. Для всієї України чи не найвразливіші є бездомність ромів. Кількість циган становить від 50 офіційних  до 500 тисяч. І ми знаємо, що це  народ знову вимушений у  ХІ столітті кочувати. Тому треба докорінно доопрацювати цей законопроект.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Малиновський.

 

11:15:43

МАЛИНОВСЬКИЙ О.П.

Дякую. Прошу передати слово Станіславу Ніколаєнку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон Ніколаєнка.

 

11:15:49

НІКОЛАЄНКО С.М.

Дякую, Олексію Петровичу.

Шановний Адаме Івановичу! Шановні виборці. Ніколаєнко, фракція Соціалістичної партії, Херсонщина, голова Комітету з науки і освіти.

Ми на фракції і на засіданні Комітету з науки і освіти детально аналізували цей закон. І прийшли до висновку, що цей закон має позитивну  хіба що одну тільки назву "боротьба із бездомністю", тому що він не носить комплекса економічних, соціальних  заходів, правових, які б допомогли сьогодні вирішити цю проблему. 5 мільйонів за кордоном батьків працює сьогодні. Звичайно, діти будуть тинятися по вулицях. Безробіття в Україні, не працюють дошкільні, позашкільні навчальні  заклади, ми не харчуємо всіх дітей в школах, в інтернатах, у ПТУ у нас сьогодні  нещасне   харчування по 20-30  копійок  на день.  Тому я вважаю, що нам потрібно,  в принципі, можна голосувати за цей закон, як за ідею, але потрібна Державна програма подолання...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, обговорення питання завершили.

Я вже вам нагадував, що є, мабуть, вам роздали проект Постанови про неприйнятність даного законопроекту, автором  якого  є народний депутат Шкіль. Тому відповідно до Регламенту ми будемо ставити спочатку про неприйнятність, а потім вже  залежно від цього будемо далі розглядати питання.

Я ставлю на  голосування проект Постанови народного депутата Шкіля про неприйнятність проекту Закону України "Про профілактику безпритульних", реєстраційний номер 5415. Прошу визначатися.

 

11:17:48

За-39

Постанова не прийнята.

Тому я ставлю на голосування пропозицію комітету профільного, і Головне науково-експертне управління підтримує цю думку, про прийняття за основу у першому  читанні проекту  Закону "Про профілактику безпритульності", реєстраційний номер законопроекту 5415. Прошу голосувати.

 

11:18:26

За-202

Про фракціях, будь ласка. "Наша Україна" - 6, Регіони України - 53, комуністи - 56, соціал-демократи - 0, "Трудова Україна" - 11, "Народна-аграрна партія - 18, соціалісти - 20, Блок Тимошенко - 0, Союз - 3, "Єдина Україна" - 11, Центр - 8, НДП промисловці, підприємці - 12, демократичні ініціативи - 2, позафракційні - 2.

Яка думка профільного Комітету? Зараз, зараз. Не встигли? Так, будь ласка, Шуфрич, Яворівський. Закрив Порошенко.

 

11:19:10

ШУФРИЧ Н.І.

Дякую, Адаме Івановичу, буде прохання, при можливості поставити питання  на ще одне голосування , тому що не було  зрозуміло: в якій формі ставиться на голосування. Ми вибачаємося, просто не зорієнтувались. Просимо ще раз поставити на голосування. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це звинувачення на адресу Головуючого, але  мені здається чітко казав. Будь ласка, Яворівський, потім Черняк.

 

11:19:35

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

Володимир Яворівський. Адаме Івановичу, ми  здається ви все чітко сказали і зрозуміло, я просто хочу пояснити позицію "Нашої України". Не голо, це такий закон вкрай потрібен, вкрай потрібен, але  він весь порожній. Тобто автор цього законопроекту добродій Гошовський просто жене порожняк. Там загальні фрази, загальні, які нічого не вирішують, тому можна поставити другий раз, але мені здається що голосувати за нього не варто, треба на доопрацювання  і  на повторне перше читання. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, Черняк.

 

11:20:09

ЧЕРНЯК В.К.

Шановні колеги, тема надзвичайно актуальна, звичайно, такий закон вкрай потрібен. Я повністю підтримую цю думку, але не в  такому вигляді. В такому вигляді його приймати не можна і залишається у нас єдиний вихід в цій ситуації -  на повторне перше читання. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Я не  можу не надати слово Пєхоті, з яким довгий час працював, який рідко виступає на сесіях, будь ласка, Володимир Юрійович.

 

11:20:50

ПЄХОТА В.Ю.

Адаме Івановичу, дуже дякую. Ви мудро поступили.

Я пропоную прийняти цей закон у першому читанні. Бо всі, хто виступав, багато розпиналися і казали, як вони люблять дітей, і як вони проти бездомності. Та хай вони внесуть поправки в цей закон, і в першому читанні його прийняти, щоб дати поштовх до роботи в подальшому.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми поступимо відповідно до Регламенту. Оскільки були пропозиції про те, щоб ще раз повернутися до переголосування. То я і поставлю першу пропозицію про те, хто за те, щоб повернутися до переголосування цього законопроекту, прошу голосувати.

 

11:21:47

За-245

Маємо 245 голосів. Тому я ставлю на голосування про прийняття за основу у першому читанні проект Закону про профілактику безпритульності. Реєстраційний номер законопроекту 5415. Прошу голосувати.

 

11:22:17

За-272

Так ми дійдемо і до того, що зараз і в цілому його приймемо. Дякую. Є заперечення.

Шановні колеги, я хотів би з вами порадитися. Чи не було б заперечення, у нас сьогодні останніми стоять у порядку денному розкладу сьогодні засідань питання про включення до порядку денного питань, пов'язаних із внесенням змін до Державного бюджету. Особливо це ..... змін, що пов'язані із фінансуванням Центральної виборчої комісії. Тому що, якщо не буде ваших заперечень, зараз, якщо не буде заперечень, я хотів би, аби ми зараз розглянули це питання. Немає заперечень?

Тоді, будь ласка, ми розглядаємо зараз питання, пов'язані із включенням до порядку денного сесії законопроектів щодо змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік". Першим розглядаємо про включення до порядку денного проекту Закону про внесення змін до статті 80 Закону України про Державний бюджет України на 2004 рік щодо фінансування державних закладів охорони здоров'я. Проект народного депутата Богатирьової. Реєстраційний номер 6322. Доповідає голова Комітету з питань бюджету Порошенко Петро Олексійович. Будь ласка.

 

ПОРОШЕНКО П.О. Шановні колеги, саме це і мається на увазі. Ми спочатку маємо голосувати включення цього питання до порядку денного.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Петро Олексійович, почекайте, будь ласка. Шановні колеги, я ще раз повторюю, будь-яке питання для того, щоб його розглянути, треба, щоб воно було включено до порядку денного. І тому ми зараз розглядаємо про включення, а далі визначимось. Так, з процедури запишіться, будь ласка, три хвилин. Вибачте, Петро Олексійович. Запишіться, будь ласка. Так, будь ласка, на табло покажіть. Три хвилини. Косів. За ним Лапін.

 

11:24:23

КОСІВ М.В.

Михайло Косів, фракція Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановний Адаме Івановичу, шановні колеги! Без сумніву, ці питання потрібно і включити в порядку денному, і розглянути, як перші і необхідні, тому що я розумію, Центральна виборча комісія мусить мати відповідне фінансування для того, щоб вона могла успішно працювати. Але окрім того, я хотів би сказати, що тих 10 днів, протягом яких Центрвиборчком підраховував результати першого туру виборів, наводять на дуже сумні роздуми. І таким чином вся оця електроніка, яку так було розхвалено ще напередодні виборів, виявляється і стала основним предметом фальсифікацій.

Отже, ми маємо, приймаючи цей закон, сказати Центрвиборч...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Васильович, там вірус завівся. Давайте дамо гроші, щоб вони почистили. Будь ласка, Євген Лапін, за ним Соломатін. Будь ласка, Пєхота. За ним Соломатін.  Мікрофон Пєхоти.

 

11:25:53

ПЄХОТА В.Ю.

Адам Іванович, якщо робити таке виключення по бюджету, то давайте зробимо по Центральній виборчій комісії, яка, дійсно, сьогодні вимагає цього. А всі решта законів, хай вони йдуть в тому порядку, як вони йдуть, тобто весь блок переносити не треба, бо там виникає дуже багато питань і суперечностей і тому подібне.  А по Центральній виборчій комісії треба прийняти терміново.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Соломатін, будь ласка.

 

11:26:24

СОЛОМАТІН Ю.П.

Шановні колеги!  І на Погоджувальній раді, і в порядку денному в нас вже зазначений порядок розгляду тих законопроектів, які мають бути розглянуті. Тому чи доцільно нам за тою негідною, на мій погляд, практикою, ламати порядок денний, коли лише вчора це питання обговорювалося, було вирішене.  Тому я хотів би пропонувати все ж таки піти за порядком денним.  Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Шановні колеги, значить, зауваження народних депутатів на адресу Головуючого. Володимир Юрійович, ми зараз включаємо до порядку денного. Ми ще їх не включили до порядку денного, а ви вже знаєте, яка їхня доля. От включимо до порядку денного, тоді будемо визначати, за чи ні і як. Це все визначить зал.

Щодо колеги Юрія Петровича Соломатіна, ну, я запитував сесійну залу, і не було жодного зауваження, в тому числі, і вашого з приводу того, що ми не можемо зараз до цього приступити.

Була згода залу, так що я і поставив це питання на розгляд сесійної зали.  Будь ласка, Петро Олексійович.

 

11:27:53

ПОРОШЕНКО П.О.

Дякую.  Шановний Адам Іванович, шановні колеги!

Ну, концептуально моя логіка виглядає з наступного.

Перше,  невключенням цього питання до порядку денного сесії ми обмежуємо право законодавчої ініціативи шановних депутатів Богатирьова, Кураса і Колоніарі про внесення змін до проекту закону про Державний бюджет України.  Безумовно, я не хотів би зараз зупинятися на змістовній частині цього законопроекту, я вважаю, що вона є достатньо суперечливою, оскільки тут написано просто, перекладаю: що треба дотримуватися законів України, тому що норма про середню заробітну плату працівників промисловості є вимогою законодавства України, і тільки уряд призупиненням дій цієї статті в Законі України про Державний бюджет не виконує законів України. Але я просив би сесійну залу підтримати включення цього законопроекту до порядку денного, для того щоб ми його розглянули професійно, по суті і прийняли відповідне рішення.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Петро Олексійович.

Запитань немає? Ясно. Тоді, будь ласка, хто за те, щоб включити до порядку денного проект Закону про внесення змін до статті 80 Закону України про Державний бюджет України на 2004 рік щодо фінансування державних закладів охорони здоров'я, реєстраційний номер 6322, прошу голосувати.

 

11:29:35

За-337

Шановні колеги, була пропозиція одразу й розглянути цей законопроект. Я ставлю на голосування сесійної зали: хто за те, щоб сьогодні, зараз розглянути ці пропозиції, прошу визначитися.

З мотивів, будь ласка, Петро Олексійович.

 

11:30:02

ПОРОШЕНКО П.О.

Хотів би наголосити і проінформувати вас, що цей законопроект був внесений лише дев'ятого листопада 2004 року. Відповідно, Бюджетний комітет відповідно до вимог Закону України про комітети Верховної Ради фізично не зміг розглянути, оскільки є двотижневий термін, розглянути цей законопроекту. Відповідно, відсутні заключення Науково-експертного управління, заключення Міністерства фінансів, уряду щодо реальності втілення в життя цих змін до бюджету.

Я також хотів би наголосити, що законопроект є категорично незбалансований відповідно до вимог Бюджетного кодексу. І по змістовній частині цього законопроекту він є виключно популіський. Тобто, тут написано, що середня заробітна плата працівників галузі охорони здоров'я має дотримуватися середньої заробітної плати в промисловості, що сьогодні складає відповідно 785 гривень. Звідки брати ці гроші? З кого їх знімати? Які додаткові дже....

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте завершити думку.

 

ПОРОШЕНКО П.О. ...закону, автори законопроекту не доводять. Це дуже нагадує стиль уряду. Так само як вони підвищували пенсії, так вони зараз збираються підвищувати і зарплату, тобто підвищення без грошей. Разом з тим, я закликаю далі доводити допомогти цьому уряду доводити ситуацію до  абсурду, зобов'язати уряд нарешті виконувати законодавство про охорону здоров'я і вже нехай уряд зараз прокоментує за рахунок яких коштів від збирається виконувати ініціативу тих народних депутатів, які представляють його в парламенті, тому що нагадується ситуація, коли права рука уряду не знає що робить ліва.  Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Петро Олексійович. Шановні колеги, я бачу руки, значить запишіться з мотивів, 3 хвилини. Ми обміняємося думками з приводу того чи розглядати зараз цей законопроект. Прошу записуватися.  Так, будь ласка, на табло. Томенко, підготуватися Самофалову.

 

11:32:26

ТОМЕНКО М.В.

Шановні колеги, я підтримую позицію, щоб звичайно ми повинні  почути позицію уряду, тому що стає часом сумно, коли один представник уряду летить в Америку і каже, що в Україні з 21 числа буде продана вся земля іноземцям, а другий представник  уряду каже, що вони не продадуть ні одного сантиметра землі. Тому як в ситуації з заробітною платою. Просто не треба так зневажать український народ і думати, що наскільки  він дурний вже, що не розуміє, що за 10 днів щасливим не роблять його. Роблять щоденною роботою. Тому я пропоную хай міністр  соціальної політики і міністр фінансів появляться і розкажуть українському народу, якого ми поважаємо, де будуть знайдені гроші, і хто буде нести  відповідальність за те, якщо це зобов’язання  фракції Януковича не буде виконано. В іншому разі я не бачу жодної підстави для розгляду такого закону.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Самофалов. За ним Соломатін.

 

11:33:37

САМОФАЛОВ Г.Г.

Самофалов, фракция "Регионы".

Уважаемый Петр Алексеевич! Я хочу задать вопрос: "Когда прекратятся спекуляции вокруг повышения пенсий пенсионерам?"

Первое. Я думаю, что вам надо все-таки организовать работу комитета бюджетного, чтобы собирались  и коллегиально принимали решение.

Второе. Вы говорите сегодня о том, что нет  средств в бюджете для выплаты пенсий, что это временная мера. Я вам  хочу сказать, вы скрываете правду прежде  всего от пенсионеров, граждан Украины. Почему? Потому что то сейчас люди получают и будут  получать пенсию - это факт. За  счет чего получают? Да, сегодня в бюджете не все средства закладываются, потому что  пенсии  выплачивает Пенсионный фонд. У  Пенсионного фонда резервы сегодня есть, потому что заработная плата повышается. Отчисления в Пенсионный фонд получаются. И давайте  кончать эти спекуляции. Надо людям говорить правду, тогда будет к вам уважение. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Потім, Петре Олексійовичу, ви скажете.

Будь ласка, Соломатін.

 

11:34:32

СОЛОМАТІН Ю.П.

Юрій Соломатін, фракція комуністів.

Шановні колеги! Ми є з вами свідками того, як дві капіталістичні корпорацій, так званий, національний капітал і товаровиробник і, з  другого боку, ті, які  йому опонують, а самі підгодовуються з відомих гарантій у дядьки Сема, завели на всю  Україну суперечки навколо того, чи слід підтримувати фінансування державних закладів охорони здоров'я чи ні і де брати гроші з  цього приводу і для цього?

Уряд є. Він надає  своїми  представниками певні гарантії, що такі гроші є і це можна здійснити, нехай він  відповідає разом з тією більшістю, котра є за своє обіцянки. Тому давайте розглядати і примати рішення. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Петро Олексійович, хвилина. І потім від уряду. Будь ласка.

 

11:35:41

ПОРОШЕНКО П.О.

Дякую. Я хотів би вибачити пана Геннадія Самофалова, тому що він не є членом бюджетного комітету, не орієнтується у питаннях бюджетного законодавства, не володіє ситуацією, яка там склалася. Тому, пане Геннадію, Бог пробачить. Але разом з тим не пробачить народ України. Тому що на сьогоднішній день за два місяця вашою виборчою кампанією, пане Геннадію, ви скоротили видатки, скоротили залишки на рахунках Казначейства на суму більш як 12 мільярдів гривень. Бюджет Пенсійного фонду сьогодні є пустий.

І саме тому ваш уряд вимушений був прийняти постанову, за якою залучити кошти Державного бюджету, щоб фінансувати пусту казну Пенсійного фонду. І навіть таким чином вимив гроші Державного бюджету. І там же залишився один транш на один місяць. Чим, не дай Бог же залишиться цей уряд, ці люди при владі будуть виплачуватись гроші в грудні, вони не знають. І таким чином...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Петре Олексійовичу, завершуйте.

 

ПОРОШЕНКО П.О. (Вимкнено мікрофон. )

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Петре Олексійовичу. Шановні колеги, таким чином. Потім. Ми зараз з вами маємо визначитися з питанням, чи розглядаємо ми зараз цей законопроект. Хто за те, щоб його зараз розглядати, прошу голосувати.

 

11:38:14

За-293

Таким чином, ми приступаємо до розгляду проекту закону про  внесення зміни до статті 80 Закону України про  державний бюджет України на 2004 рік, реєстраційний номер 6322. Автор законопроекту - народний депутат Богатирьова, будь ласка, доповідь, потім співдоповідь. Колоніарі? Ну, хто з вас, будь ласка? Поки готується, репліка Самофалова, одна хвилина.

 

11:38:48

САМОФАЛОВ Г.Г.

Самофалов, Фракция Регионы. Я хотел бы сказать докладчику о том, что на его фразу о пенсионном фонде, деньги из пенсионного фонда отданы людям и будут отдаваться, и пенсионеры будут  всегда получать пенсию. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, хто? Колонірарі. Прошу Колоніарі, автор, один з авторів законопроекту, 3 хвилини.

 

11:39:21

КОЛОНІАРІ О.П.

Шановні колеги, як відомо, пунктом ж, частини першої статті 77-ой основ законодавства України про охорону здоров'я передбачено встановлення у державних закладах охорони здоров'я заробітної плати на рівні не нижчому від середньої заробітної плати  працівників промисловості. Про те у попередні роки дія цього закону в названій частині зупинялась відповідно до Законів про державний бюджет України. У проекті Закону України про державний бюджет України на 2005 рік, який зараз доопрацьовується в  Кабміні України, передбачається відновити дію цих положень Основ законодавства України про охорону здоров'я і передбачити відповідні фінансування в межах бюджетних призначень на оплату праці у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Враховуючи необхідність і можливість підвищення заробітної плати медичним працівникам ще до кінця нинішнього року, доцільно внести відповідні  зміни до Закону України про державний бюджет України на 2004 рік. Для покриття  витрат, необхідних для виконання даного законопроекту, пропонується  застосувати механізм,  передбачений проектом державного бюджету України на 2005 рік. Тобто здійснити фінансування в межах бюджетних  призначень на оплату праці у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Довідково. Станом на 1 листопада 2004 року середня заробітна плата працівників промисловості складає 785 гривень 9 копійок. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є запитання? Будь ласка, запишіться. Три  хвилини. Колоніарі Олександр Петрович, останьтесь, народ жаждет вас поспрашивать.

Будь ласка, три хвилини Косів, за ним - Мироненко.

 

11:41:21

КОСІВ М.В.

Прошу передати слово голові комітету Поліщуку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Микола Єфремович Поліщук мікрофон.

 

11:41:33

ПОЛІЩУК М.Є.

Шановний пане Колоніарі, я хотів би вас спитати, скажіть, будь ласка, як узгоджується сьогоднішня ваша доповідь з тим, що в липні місяці було за підписом пана Януковича розпорядження, щоб ліквідувати пункт "ж" статті 77 і внести таку поправку  замість того, що  медикам зарплата прирівнюється до середньої  зарплати промисловців, внести таку поправку, що заробітна плата медичним працівникам визначається постановою Кабінету Міністрів.

Так от я хочу запитати, чи  не є це чорний піар перед другим туром виборів про те, що сьогодні в липні ви внесли відмінити, а сьогодні ви вносите те, щоб поновити це?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, відповідь.

 

КОЛОНІАРІ О.П. Дякую за запитання.

Сьогодні у нас не липень, а листопад. І законопроект цей вносить не Кабмін, а депутати вносять цей законопроект, додатки до законопроекту. І ніякого піару тут ні чорного, ні білого немає, а є бажання зробити заробітну платню  нашим вчителям таку, яку вони заслуговують. Дякую. Ой, медикам, медикам...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Мироненко, за ним - Семенюк.

 

11:43:10

МИРОНЕНКО В.А.

5-й избирательный округ, Мироненко, фракция коммунистов.

Скажите, пожалуйста, во-первых, сколько это будет стоить Государственному бюджету? Во-вторых, вы, занимающиеся этой проблемой, учитываете ли, что надо прекращать вот эту страшную капиталистическую направленность, которая обеспечивает платное здравоохранение, аморальное, жестокое? Не кажется ли вам, что надо и прекращать эту приватизацию, возвращаться к тому социалистическому пути, который у нас был, ну, и все новое доброе брать у той же Швеции, где бесплатное здравоохранение? Не кажется ли вам, что надо взять пример хотя бы с той же социалистической Кубы, где прекрасное бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, и США не могут уничтожить этот строй. Спасибо.

 

КОЛОНІАРІ О.П. Ціна цього питання буде визначена проектом бюджету на 2005 рік, а також змінами до проекту бюджету на 2004 рік. А что касается прикладів, які ми повинні брати з країн Заходу, там з Америки, це вже питання таке, риторичне. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Семенюк.

 

11:44:29

СЕМЕНЮК В.П.

Семенюк, фракція соціалістів.

Враховуючи велике прохання Кендзьора, прошу передати йому слово.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, мікрофон Кендзьора.

 

11:44:39

КЕНДЗЬОР Я.М.

Ярослав Кендзьор. Дякую, пане Валентино.

Шановні колеги народні депутати, ми бачимо усю міфічність із тими намірами добрими забезпечити і лікарів, і освітян саме зусиллями сьогоднішнього уряду. Всі державні структури, які повинні наповнювати бюджет, сьогодні Прем`єр-міністром, Президентом залучені виключено для виборчого процесу, виборчих провокацій.

Я мушу вас повідомити, що зараз у ці хвилин повний склад Миколаївської районної податкової адміністрації Львівської області, як і багатьох інших, виходять в знак протесту із своїх посад. протестуючи проти того. що їх заставляють брати відкріпні талони, заставляють брати у людей паспорти. До цього негайно повинна долучитися Генеральна прокуратура і керівництво митної податкової...

 

КОЛОНІАРІ О.П. Шановний Адаме Івановичу, ми домовлялися сьогодні, і пан Литвин підтвердив цю позицію що при виступах, які не мають ніякого відношення до розглянутих проектів, треба відключати мікрофон. Дякую.

 

ГОЛОВА. Так, дякую, час вичерпаний, сідайте.

Петро Порошенко, голова комітету. Будь ласка, три хвилини.

 

11:46:14

ПОРОШЕНКО П.О.

Шановний Володимир Михайлович, шановні колеги!

Тепер я просив би всіх заспокоїтися, тому що ми розглядаємо питання Державного бюджету.

Державний бюджет - це є баланс, і якщо тільки ми  не збалансуємо Державний бюджет, ми знаходимося перед великим ризиком або створити борги по заробітній платі, я не беру політичну оцінку, хто ліквідував борги, хто їх створював, але загроза сама виникнення позорного явища в заборгованості по заробітній платі є надзвичайно серйозна, або залізти в зовнішню позичку і зобов'язати наших дітей повертати борги, які зараз будуть створені урядом.

Ні та, ні та перспектива не є та, чого від нас чекають наші виборці.

Тому, шановний Володимир Михайлович, я би просив би зараз, щоб ми обов'язково почули думку уряду з цього приводу. Цей законопроект ініційований проурядовою фракцією, фракцією, яка представляє Прем'єр-міністра. І я хотів би почути професійну оцінку, тому що те, що дозволено народним депутатам, вони можуть подавати незбалансовані законопроект, не віддаючи ........... яка вартість буде цього законопроекту до держави, і почути, а яка ж буде на сьогоднішній день, що збирається з цим робити уряд.

Чому я, Володимир Михайлович, наполягаю на цьому запитанні? Тому що ми не почули у авторів законопроекту запитання на перше питання.

Шановний пан Колоніарі, тому що я не бачу Раїсу Василівну, ви збираєтеся підвищити заробітну плату до рівня 768 гривень мінімальну  працівникам  охорони здоров'я, ми це вітаємо, я плескаю вам. А що ж робити з вчителями, які будуть сидіти на зарплаті 237, а що ж робити з  працівниками культури? А що ж робити з іншими працівниками бюджетних установ, які ваш уряд збільшив їх чисельність. Лише по чотирьох міністерствах на 5600 осіб лише у цьому році. І яким же чином ви створюєте соціальну несправедливість підвищенням заробітної плати лише окремій категорії громадян, нехтуючи інше.

Друге запитання. Чи віддаєте ви собі належне, що прийняття цього законопроекту, який опозиція, і я вас закликаю, шановні колеги, і Комуністичної партії, і Соціалістичної, і "Нашої України", підтримати цей законопроект. Але чи видають собі належне, які вони зараз поки що при владі, що це збільшує ціну пустих обіцянок Прем'єра ще на 12-14 мільярдів гривень. І де ж на сьогоднішній день, і хто ж збирається це повертати? Виключно питання створення штучного дефіциту, чим ви займайтеся, може закінчитися прийняття цього законопроекту.

Володимире Михайловичу, прохання, слово представнику уряду. Скажіть, де гроші? Бюджет - це не забавки, як ви звикли. Цей законопроект демонструє лише повний...

 

ГОЛОВА. Дякую, Петре Олексійовичу. Сідайте, будь ласка. Мікрофон представника уряду. Хто у нас від уряду?  Яременко, будь ласка, заступник міністра фінансів.

 

ЯРЕМЕНКО О.С.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати. Ви чули у виступі голови Бюджетного комітету, коли законопроект був зареєстрований у Верховній Раді і надійшов до розгляду. Зараз ми у Міністерстві фінансів опрацьовуємо цей законопроект, і всі розрахунки, що стосуються цього законопроекту, будуть подані до Бюджетного комітету у відповідності з чинним законодавством.

 

ГОЛОВА. Висвітліть на табло прізвища народних депутатів, що записалися для виступів у обговорення. Без обговорення? Хто наполягає на обговоренні цього питання? Зараз, одну хвилиночку, я подивлюся. Беспалий, Кармазін, будь ласка. Шановні, я за списком йду. Будь ласка, хто буде виступати?

 

11:50:43

БЕСПАЛИЙ Б.Я.

Борис Беспалий, Блок Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановні колеги, по-перше, по результатах голосування. "Наша Україна" буде голосувати за даний законопроект, тому що ми вважаємо, що там і тоді де і коли можна трохи покращити життя людей, і це треба робити, хоча ми віддаємо собі звіт, що цей уряд довів країну до зубожіння, і мета навмисна. Тому що інакше за 20 гривень не можна купувати виборчі голоси. Але разом з тим...

Друге. Немає коштів у Державному бюджеті. Чому їх немає і в Пенсійному фонді - це знають всі, тому що частина урядом була розкрадена на власні цілі. Ви тільки подивіться: Державне управління справами, як жирує команда Януковича. Це все зрозуміло. Але, з іншого боку, оскільки у них є приватні статки накрадені, то вони цілком можуть компенсувати ці дірки в Державному бюджеті за рахунок власних накрадених коштів. І це є серйозний резерв, я так думаю. А після Нового року, коли вже буде новий уряд, коли президентом буде Віктор Андрійович Ющенко, то тоді вони будуть нормально працювати, будуть платити податки, і, таким чином , кошти будуть знайдені. Тому, я думаю, проблему коштів можна врегулювати, і підкреслюю: зараз вони можуть поділитися частиною вкраденого, а потім буде нормальний президент, нормальна влада.

Інше питання. Відомо, що медики сьогодні поставлені цією владою, і про це в запитанні своєму говорив Микола Єфремович Поліщук - голова Комітету з питань охорони здоров'я, - в найбільш складне становище, тобто вони отримують навіть менше за вчителів. Ви тільки вдумайтесь! І тому дуже неправильним було рішення уряду: відмінити ті законодавчі положення, які говорили, що медики мають отримувати не менше, ніж середнє по промисловості.

Безумовно, після того, як президент Ющенко це поновить, і вони будуть, дійсно, не тільки в законі буде записано, а й справді будуть отримувати грошей не менше, ніж в середньому по промисловості, то, можливо, тоді спеціальне таке латання буде і непотрібне, тому що вони просто будуть отримувати пристойну зарплату, як і педагоги, як і інші державні службовці.

І тепер як член Комітет з питань державного будівництва і місцевого самоврядування. Ми знаємо тяжкі проблеми, в яких опинилися зараз місцева влада і працівники державних адміністрацій і всі інші, для яких уже в Донецькій області підготовлений кадровий резерв, тобто кожен керівник уже має пакувати валізки і йти у відставку, йому залишилось тільки забезпечити голосування за Януковича, потім їх виганяють і  всюди ставлять  донецьких.

Я хочу сказати, що наш комітет і "Наша Україна" ми їх звичайно захистимо і ті люди, які чесно  працюють вони будуть працювати безумовно на своїх місцях і не будуть нав'язувати і брати фальшиві ці відкріпні і так далі. Тому  "Наша Україна" цей проект підтримає і дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Юрій Кармазін. Підготуватися Мельничуку.

 

11:53:57

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Солідарність" виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановні народні депутати! Шановні виборці! В Україні 750 тисяч лікарів і середнього медичного персоналу. 750 тисяч. 220 тисяч із них лікарі. Для того, щоб здійснити ці виплати на рік розрахунки, потребується 7,5 мільярдів гривень. Це ті розрахунки, яких чомусь не дає уряд. Можливо через те, що не навчились читати, рахувати. Ну я вам кажу, для того, щоб на рік порахувати на 12 місяців поділіть, ви отримаєте суму близьку до  700 мільйонів гривень. Звісно, 700 мільйонів гривень зараз можна знайти.

Я особисто  буду підтримувати цей законопроект, тому що Партія захисників Вітчизни весь час домагалася того, щоб виконували вимоги законодавства і не зупиняли їх. Ми навіть це вимагали і вирішували в Конституційному Суді добивалися того, щоб це було врегульовано. Але я хочу запитати і сказати людям України куди ж гроші йдуть, щоб ви знали де брати, урядовці. Щоб ви знали.

Житомирська область. Такі ООО. Північне Полісся. Креотон, креотін. Останні оборутки, 143 мільярди...  мільйона, 380 мільйонів. І всього по цій області 2 мільярда, які ніби-то йдуть на область через фіктивний експорт, через податкові адміністрації.

Я хочу, щоб ви знали, я говорив з цієї високої трибуни, але ніхто чому не зреагував, Генеральна прокуратура. Чого? Покриваєте всіх підряд. Не треба покривати. Від 333 мільйонів, які є  в Одеській області, до мільярда у Києві податки зібрані наперед, наперед з підприємців. Тому я хотів би, щоб ми зараз з вами одночасно з лікарями розглянули  питання і по вчителям. Там абсолютно ідентична норма. І по науковим працівника, там така ж  сама норма. Абсолютно однакові, ми їх виписували. щоб не зіштовхнути між собою ці слої населення.

І, нарешті, шановні,  давайте подивимося так, правду скажемо. 15 мільярдів гривень зараз за кілька місяць вбухали. Кожен місяць - це  мільярд. За двадцять місяців перебування в уряді 20 мільярдів запозичень.

П'ять шкіл в Кіровоградській області, в Олександрії, в одному місті, скорочуються за дев'ять місяців. Ви  ліквідували п'ять шкіл. То як же ми знайдемо?  Давайте знайдемо  гроші для того, щоб не ліквідовувалися школи, щоб все було нормально у цій державі. А для цьому уряду треба піти, і переможе Віктор Ющенко, тому що  за ним правда, її не замовчати. Дякую.

 

ГОЛОВА. Михайло Мельничук, фракція Соціалістичної партії України. Останній виступаючий. З мотивів Черняк буде, ... ще Соломатін є.

 

11:57:11

МЕЛЬНИЧУК М.В.

Михайло Мельничук, фракція Соціалістичної партії України, Чернівецька область, Всеукраїнська спілка власників земельних та майнових паїв.

Шановний Володимире Михайловичу! Шановні колеги! Шановні радіослухачі! Шановні працівники охорони здоров'я України! Фракція Соціалістичної партії України, Всеукраїнська спілка власників земельних та майнових паїв всеціло буде підтримувати, тому що нас і турбує питання пов'язане з підтримкою охорони здоров'я на селі,  особливо по  тим пільгам, особливо  зарплатня  у працівників охорони здоров'я. І тому немає застережень у тому, що цей законопроект конче потрібний, і за нього треба голосувати, і про це говорили наші колеги з "Нашої України".

Турбує мене і моїх колег інше, що  люди будуть чекати після прийняття цього законопроекту з надією на те, що буде все-таки підвищена зарплатня, будуть інші кроки зроблені по укріпленню охорони здоров'я України, але все, на мій погляд, залишиться на бумазі. І тому  ми розуміємо, що сьогодні парламент стоїть  і ми - депутати в такому, будемо говорити, в такому руслі, не підтримаєш, бо розумієш, що це  не буде втілено в життя. Подумають лікарі, що ми не хотіли підтримати охорону здоров'я. Підтримаєш -  залишиться все на бумазі. Але все-таки, оскільки внесений цей  законопроект, його треба підтримувати. І ми будемо голосувати за прийняття даного законопроекту. Дякую.

 

ГОЛОВА. Юрій Соломатін, будь ласка, потім

 

11:58:50

СОЛОМАТІН Ю.П.

Шановні колеги, Юрій Соломатін. Фракція комуністів. Помаранчі, як зла українська свекруха, в котрій завжди, за будь-яких обставин невістка винна, тобто - влада. Пропонує підвищення пенсій, або заробітних плат - винна. Не  пропонує - так само винна. Це дуже цікава позиція. Саме помаранчі вийшли з влади і є частиною цієї влади і різниця з тими, кого вони начебто критикують сьогодні лише в тому, що вони не нажерлися і хочуть утопити цю ваду, для того, щоб  жерти ще більше. 750 000 медиків чикають на рішення Верховної Ради, потрібно 7,5 міліардів гривень, Петро Симоненко, коли кандидував на посаду  кандидата в Президенти України неодноразово наголошував: додаткові джерела надходжень для вирішення таких питань. Я задаю лише 2. Перше, націоналізація алкогольної та  тютюнової промисловості - 10 міліардів гривнів і нафтогазова труба там десятки міліардів гривнів. І висновок. Шановні колеги, шановні радіослухачі капіталістичній вівці хоч шерсті клок. Давайте ми погодимося з тим, щоб ций клок надати  тим медикам, які чекають на  підвищення заробітної платні. Дякую.

 

ГОЛОВА. Володимир Кирилович Черняк, будь ласка, Фракція "Наша Україна".

 

12:00:29

ЧЕРНЯК В.К.

Володимир Черняк, Фракція Віктора Ющенка "Україна наша".

Шановні колеги, шановні виборці!

Заробітну плату медикам підвищувати потрібно, це поза сумнівом. І ми також будемо підтримувати цей законопроект. Але     потрібно звернути увагу на фінансовий бік справи і на  політичний бік справи.

Спочатку  фінансовий бік справи.  Для того, щоб підвищити заробітну плату з 237 до 768 гривень потрібно 7 мільярдів гривень на рік і півтора мільярди гривень за два місяці до кінця року. Це означає, що ці кошти повинні бути знайдені, що повинні бути названі джерела фінансування, щоб це  не були пусті фінансові обіцянки. Це треба робити у нормальний   спосіб, а не за декілька днів до виборів, коли земля горить під ногами. Це треба робити хоч би щоквартально.

Отже, проблема полягає в чому? В тому, що  законопроект не збалансований, його треба збалансувати і потрібно назвати  джерела фінансування, тоді він буде працювати. Тепер політичний бік справи. У липні цього року Кабінет Міністрів запропонував відмінити пункт "ж" статті 77-ї, основ законодавства про охорону здоров'я, у якій передбачалося, що середня заробітна плата в охороні здоров'я прирівнюється до середньої заробітної плати у промисловості. Підписав це Прем'єр-міністр, голова Партії регіонів Янукович. Зараз  голова фракції регіонів Богатирьова подає законопроект, щоб це поновити. Так я запитую: чому це не було зроблено раніше? Я запитую: чому  це не було включено у бюджет нинішнього року? І нарешті, чому уряд у проект бюджету на 2005 рік не включив ці кошти? Якби він  це зробив був, це було б нормально, ми б з ентузіазмом підтримали уряд. Ми і зараз підтримуємо, але у нас є  великі сумніви стосовно того, що уряд знайде кошти, і чи не обманемо ми в черговий раз наших виборців. Ось у чому полягає проблема. Я маю на увазі вони, я маю на увазі Верховна Рада, яка проголосує за це.

Отже, давайте будемо ці питання вирішувати так, як це потрібно вирішувати. Треба, щоб ми дали додатки до бюджету, треба, щоб уряд дав розрахунки. Треба, щоб це було все зроблено в нормальний спосіб. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Шановні народні депутати, обговорення законопроекту завершено.

Я ставлю на голосування пропозицію комітету про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 80 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік". Реєстраційний номер 6322. Прошу голосувати.

 

12:04:12

За-346

Закон за основу прийнято.

Процедурна пропозиція, одну хвилиночку, зараз. Кендзьор, будь ласка. Якщо ніхто не буде заперечувати, поставимо в цілому.

 

12:04:30

КЕНДЗЬОР Я.М.

Ярослав Кендзьор. Володимире Михайловичу, я дуже прошу вас, прошу колег народних депутатів, щоб із 16 години нашого сьогоднішнього пленарного дня ми у зв'язку  із цією вакханалією, яка чиниться у нашому зокрема регіоні, у податковій міліції, митній службі, які кинуті на виборчий процес, на оці відкріпні талони, відбирання паспортів, щоб сюди запросити на 16 годину керівників тих структур. Бо ви як керівник комісії парламентської по моніторингу виборчого процесу цього не можна пропустити, Володимире Михайловичу.

 

ГОЛОВА. Дякую. Шановні народні депутати, давайте будемо говорити по суті, а потім будемо обговорювати всі інші питання. До речі, я хочу сказати, як голова комісії я зробив усе максимально, що потрібно було зробити. Вище голови стрибнути неможливо.

Хто заперечує. Одну хвилиночку.

Поліщук, з мотивів, будь ласка.

 

12:05:40

ПОЛІЩУК М.Є.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати, шановний народ України, шановні медики! Я хочу, щоб ви подивилися яка узгоджена сьогодні політика парламенту, а саме фракції "Регіони" і уряду. Голова партії "Регіони" в липні-місяці виносить постанову про відміну пункту "ж" статті 77. Разом з тим, керівник фракції "Регіони" вносить не тільки про відновлення, а взагалі про плату пункту "ж" статті 77, який передбачає заробітну плату в охороні здоров'я на рівні середньої в промисловості.

Отже, я хочу сказати, що ми за це проголосуємо, ми підтримаємо, але сьогодні абсолютно не видно роботи спільної фракції "Регіони" і голови партії "Регіони" Януковича. Тобто спостерігається розпад партії. розпад фракції.

 

ГОЛОВА. Бачите, як добре, що у нас співпереживають за іншу фракцію. Шановні колеги, ніхто не заперечує? Я ставлю на голосування в цілому. Будь ласка, Пєхота з мотивів.

 

12:07:04

ПЄХОТА В.Ю.

Дякую, Володимире Михайловичу.

Я просто хотів сказати, що дуже уболівання за нашу фракцію сьогодні недоречні, в фракції іде нормальний процес голосування. І не голосували тільки ті, які сьогодні відсутні. Дякую.

 

ГОЛОВА. Шановні народні депутати, коли немає застережень, я ставлю на голосування... Будь ласка, відмініть голосування. Надрага Василь Іванович.

 

12:07:36

НАДРАГА В.І.

Уважаемые коллеги, мы сегодня обсуждаем очень важную, очень нужную тему, Абсолютно солидарен, что нужно принимать решение. Но я бы хотел обратить внимание всех без исключения, которые хотят голосовать. Согласно процедуре, если есть замечания, соответственно в целом вопрос на голосование не ставится. Я предлагаю все-таки доработать вопрос финансового обеспечения данного законопроекта. Спасибо.

 

ГОЛОВА. Так я зрозумів, що є застереження, так?

Значить, тоді прийняли законопроект за основу, давайте будемо доопрацьовувати його.

Шановні народні депутати, очевидно, нам треба зробити перерву, так?

Перед перервою я прошу прослухати оголошення: завтра 17 листопада о 16-й годині відбудеться засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп в кабінеті Голови Верховної Ради. Я прошу прибути на засідання тих, хто уповноважений висловлювати позицію фракцій і груп.

Оголошується перерва до 12 годин 40 хвилин, тобто на 30 хвилин.

Наступний буде розглядатися проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (щодо фінансування закупівлі зерна).

 

ПІСЛЯ   ПЕРЕРВИ

 

ГОЛОВА.  Запросіть народних депутатів до сесійної зали...

Шановні колеги, оголошується до розгляду проект Закону України про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України... А, вибачте! Нам треба включити його в порядок денний, але ж немає людей. Так що ми тут будемо зараз робити? Шановні колеги, може, ми зараз розглянемо проект Закону України про сільський зелений туризм, так? А нам треба ж голосувати, включити в порядок денний. Якщо ми зараз не включимо, ми просто завалимо питання. Нам треба ж розглядати проблему фінансування ЦВК, наступний закон.

Готові доповідати проект Закону про сільський зелений туризм? Кафарський готовий? А тоді, можливо, давайте Петров Олег Володимирович, доповідайте. Давайте ми швидко розглянемо цей законопроект, а тоді далі будемо працювати. (Зараз поки ми доповімо питання, обговорення, так якраз будуть...) Пропонується такий регламент розгляду питання: для доповідача  -  до п'яти хвилин, відповіді на запитання - три хвилини, обговорення, прийняття рішення - 10 хвилин. Немає заперечень? Будь ласка, Олег Володимирович Петров.

 

12:44:22

ПЕТРОВ О.В.

Шановні колеги!  Шановний головуючий! Перш за все, хотів би подякувати Всеукраїнській лізі, Державній туристичній адміністрації, народним депутатам, які взяли активну участь у створенні цього законопроекту.

Туризм займає особливе місце в економіці країн, виконуючи ряд функцій економічно, соціально-культурного, політичного, рекреаційного, виховного та екологічного характеру. Він є сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення Державного та місцевих бюджетів. Як свідчить досвід країн світу, загострення екологічної та культурно-духовної проблеми в багатьох великих містах Європи пов'язано з процесами урбанізації та індустріалізації, об'єктивно обумовило виникнення потреби в тісному спілкуванні міського населення з природою. Так, розвиток сільського  туризму є актуальним за  причин подальшого впливу на стабілізацію економічного розвитку сіл, забезпечення зайнятості  сільського населення, їх виходу із соціально-економічної кризи, скорочення міграції населення з сільських регіонів до міст. Сільський туризм в більшості країн світу розглядається як невід'ємна складова програми комплексного соціально-економічного розвитку села. Проблема розвитку сільського  туризму в Україні  особливої актуальності набула в останні роки. Організація відпочинку на селі має надзвичайно позитивний вплив на економіку та екологію регіонів України за рахунок використання наявного  приватного   житлового фонду, розширення сфери зайнятості сільського населення та можливості реалізації на місці продукції особистого селянського господарства, забезпечення туристів екологічно чистими  продуктами харчування та збереження природи внаслідок зниження антропогенного пресу.

Сільський туризм істотно впливає на благоустрій села, розвиток соціальної інфраструктури, сфери обслуговування, поліпшення демографічної ситуації на селі. Соціально-економічними передумовами розвитку сільського туризму в Україні є наявний приватний житловий фонд. Потенційно це понад 1 мільйона будинків. Сьогодні Україна нараховує 6,2 мільйона житлових будинків, з яких 98 - у приватній власності. Незайнята або частково  зайнята в особистих селянських господарствах сільське населення складає  понад 3 мільйонів чоловік. Середньорічна кількість  працездатного населення, що проживає в сільській місцевості, складає 6,4 мільйона осіб, значна кількість яких не працевлаштована або частково зайнята.

Проблема збуту сільськогосподарської продукції, дві третини якої виробляється в особистих селянських, фермерських господарствах.

Отже, саме розвиток сільського туризму в Україні є  одним із напрямів застосування праці за рахунок створення нових робочих місць. Вирішення цього питання передбачається через створення сприятливих умов для організації сільського туризму і, як наслідок, поліпшення соціально-економічної ситуації на селі  та зменшення рівня безробіття на ринку праці в Україні.

Сільський туризм дає можливість міським  жителям та іноземним туристам  за порівняно невеликі кошти відпочити у сільській місцевості на природі, позбутися стресів, до яких призводить урбаністичне  життя, відвідати місця-пам'ятки, познайомитися з побутом сучасності сільських мешканців та народними традиціями, що збереглися, та при бажання взяти участь  і у сільськогосподарських роботах.

Мешканцям сільських територій, це невисокий рівень зайнятості  населення, займатися обслуговуванням туристів, виробляти для них своєрідну продукцію тощо, що сприятиме росту їх добробуту.

Наш власний зарубіжний досвід свідчить, що краще живуть ті села, де селяни не тільки вирощують хліб, овочі, доглядають тварин, але і здійснюють переробку сільськогосподарської сировини, розвивають народні промисли, займаються іншими видами  несільськогосподарської діяльності, до якої можна віднести і прийом та відпочинок туристів.

Розвиток сільського туризму впливає на вирішення соціально-економічних проблем села, на зменшення рівня безробіття на селі на розширення кола самозайнятості сільського населення особливо молоді: на розширення можливості реалізації продукції особистого підсобного господарства,  при  чому реалізації її на місцях; на покращання благоустрою сільських садиб, вулиць, в цілому сіл, стимулює розвиток соціальної інфраструктури; на відродження, збереження і розвиток місцевих народних промислів, пам'яток історико-культурної спадщини, на підвищення культурно-освітнього рівня сільського населення.

Отже, з огляду на зазначене, проект  закону України про сільський та сільський зелений туризм цілком відповідає вимогам державної політики в галузі туризму, є своєчасним для підтримки розвитку сільських господарств і стимулює розвиток соціально-економічної сфери села та необхідним для законодавчого забезпечення туристичної діяльності у сфері сільського туризму. Дякую.

 

ГОЛОВА. Запитання є, шановні колеги? 3 хвилини. Будь ласка, запишіться. На табло прізвища народних депутатів, що записалися.

Георгій Манчуленко, Фракція "Наша Україна", будь ласка, Ваше запитання.

 

12:49:23

МАНЧУЛЕНКО Г.М.

Григорій Манчуленко. 203-ій округ Українська народна партія, блок Віктора Ющенка.

Шановний Олег Володимирович, я представляю той регіон, який,  чомусь ще з радянських часів і зараз в часи новітні української незалежності, мало інвестується коштів для розвитку туристичної галузі. Саме це Прикарпаття, Карпати, це мій 203-ій округ, Кисьменський,  Вижницький, Путильський, Старожинецький райони, які як раз мають надзвичайно хороші дані, для того, щоб розвивати туристичний  бізнес і отримувати значні доходи до бюджетів від цієї галузі. Поясніть, будь ласка, чому так складається ситуація, що Кабінет Міністрів України надзвичайно мало зараз уваги приділяє цьому регіону і чи можна через даний законопроект буде вирішувати цю проблему в майбутньому, з тим, щоб привернути інвестиції саме до цього регіону, який я представляю в Парламенті? Дякую.

 

ПЕТРОВ О.В.  Дякую. Ну, я  звісно не буду за Кабінет Міністрів відповідати бо є представник голова Голова державної туристичної адміністрації і Кабінету Міністрів в цілому, я хочу сказати, що ми як раз з вами і  виносимо законопроект на розгляд Верховної Ради і  затверджуємо закони і як раз цей закон є, як Ви сказали, я приєднуюсь сьогодні до ваших  слів є суто і дуже необхідним, тим паче і до Західних і до  Східних і до тих регіонів, де мало розвинена промисловість. І тому як раз з прийняттям цього закону ми врегулюємо питання сільського зеленого туризму. Є пропозиції до цього, щоб трошки змінити назву, назвати тільки сільський туризм. Є пропозиція Уряду сьогодні, щоб включити як розділ до закону загального про туризм, но Ви теж підказуєте, я  погоджуюсь стовідсотково і  Комітет наш теж до цього приєднується, що цей Закон треба винести окремо, бо  він дуже сьогодні необхідний політично даже. Соціально-політично необхідний до тих регіонів, в яких сьогодні мало розвинута промисловість.

 

ГОЛОВА. Так. Анатолій Оржаховський, будь ласка, Ваше запитання, Фракція комуністів.

 

12:51:39

ОРЖАХОВСЬКИЙ А.В.

Дякую, Володимире Михайловичу, Анатолій Оржаховський, Фракція комуністичної партії України, Херсонщина.

Шановний доповідачу, я як виходець із сільської місцевості, дійсно, хотів би, щоб  село у нас відродилося як можна  швидше, щоб пам'яталася історія  кожного  села, яке є на  Україні, щоб село будували і озеленювали. Але не завжди воно так у нас виходить, особливо  останні роки, коли повністю село зруйнували. І це видно і по морю, і в глибинці. Я маю  точку зору свою як на Херсонщині. У зв'язку з цим у мене до вас два запитання.

Перше. Поясніть, будь ласка, яка необхідність була  роз'єднувати поняття "сільський" та "сільський зелених туризм"?

І друге. Чи розповсюджуються відповідні заходи, якщо вони будуть прийняті, щодо цього закону на селища та невеликі міста? Дякую.

 

ПЕТРОВ О.В. Якщо ви уважно дивилися закон, то  сільський туризм, він визначається, відпочинковий вид туризму, що передбачає тимчасове перебування туристів у сільській місцевості. А сільський зелений туризм - це, цитую,  відпочинковий від сільського туризму, пов'язаний із  перебуванням туристів у власному житловому будинку сільського господаря, окремому гостьовому  будинку або на  території особистого селянсько-фермерського  господарства. Якщо виписувати до, як кажуть, букви закону, то можна виписати до абсурду.

Я хочу сказати, що це не принципова позиція, на мій погляд. Ну як автори хочуть виписати так, я вважаю, що голосуванням ми вирішимо, і це все буде спокійно змінено і все. Тому я вважаю, це не принципова позиція якраз по цим статтям.

Що міст і селищ стосується? Ні, цей закон відноситься суто до селищ і сел, і міст селищного типу, які сьогодні перебувають у сільській місцевості.  Ну, воно трошки, ви знаєте, не зрозуміло тут, бо  ми виписували сільський туризм окремо, сільський зелений теж окремо, то... Ви праві тоже, це  дискусійне  питання.

 

ГОЛОВА. Дякую Олег Володимирович. Сідайте, будь ласка.

Кафарський Володимир Іванович, будь ласка. Три  хвилини, будь ласка, обгрунтування   законопроекту.

 

12:54:24

КАФАРСЬКИЙ В.І.

Я щиро дякую Олегу Володимировичу, що він взяв від комітету перший удар на себе і попробував деякі питання цього законопроекту пояснити.

Цей законопроект подається ще з минулого скликання, вже три рази. На жаль, час якось нашої роботи не дав можливості довести його до кінця. Ми подавали про сільський туризм, про сільський зелений туризм. Пізніше сформували закон сільський екотуризм. І зараз вийшли на позиції, виходячи з Закону про туризм як базового закону, і підготувати Закон про сільський та сільський зелений туризм.

Я дійсно теж згодний, що можна змінити назву і залишити сільський зелений туризм. Але у багатьох випадках ми зустрічаємося на круглих столах, коли ще ставить питання про те, щоб підготувати закон про сільський екотуризм. Таким чином, я думаю, що у процесі другого читання ми розберемося з цими всіма поняттями і виведемо закон, як кажуть, на ту дорогу, на якій він має бути.

Цей закон визначає загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України у сфері відпочинку туристів у сільській місцевості. Мета закону. Створення правової бази для становлення і розвитку зазначених видів туризму в країні як важливої ланки у галузі туризму. Закон встановлює засади раціонального використання туристичних ресурсів сільських територій та селянських господарств. Я особливо хочу підкреслити селянських господарств.

Хочу підкреслити ще і те, що це достатньо нова для України система туристичних відносин, ефективно розвивається і поступово починає входити до сфери правового регулювання держави. З самого початку відпочинок у сільській місцевості отримав у країні назву "сільського зеленого туризму". І саме цей термін поступово вживався в ряді нормативно-правових актів. Згодом цей термін був закріплений у Законі України "Про особисте селянське господарство" у 2003 році, в указах Президента та новій редакції Закону України "Про туризм". Але у Законі України "Про туризм" не в повній мірі розкриваються особливості діяльності у сфері сільського зеленого туризму, яка законом фактично розчиняється у туристичній діяльності, що професійно здійснюється суб'єктами на засадах підприємництва.

В той же час суть сільського зеленого туризму полягає в тому, що сільські господарі надають туристичні послуги відпочиваючим на своїх господарствах і мають підтримку держави в тому, що на них не поширюється закон про регулювання господарської діяльності як підприємницької.

Більше того, ми передбачаємо, що не потрібно членам, сільським господарям реєструватися, якщо в їхніх господарствах, де вони приймають туристів, кількість місць або осіб, які проживають, не перевищує восьми місць. Тобто ми створимо відповідну базу для розвитку цього виду туризму. Так як мій час закінчився, то я чекаю на питання.

 

ГОЛОВА. Так, три хвилини на запитання, будь ласка, запишіться. На табло прізвища народних депутатів, що записалися на запитання. Так, Володимир Черняк, фракція "Наша Україна".

 

12:57:47

ЧЕРНЯК В.К.

Шановний Володимире Івановичу, звичайно, законопроект потрібно підтримувати. Наша фракція буде голосувати "за", це питання треба вирішувати. У нас є грандіозні можливості сільського зеленого туризму і треба їх використати максимально.

Я б хотів разом з тим запитати у вас, більш чітко сформулювати питання про те, що включає в себе створення сприятливих умов для розвитку сільського зеленого туризму? Що саме? І який фінансовий бік справи? Фінансування, видатки і які будуть доходи до бюджету? Якість розрахунки з цього приводу існують чи ні? Дякую.

 

КАФАРСЬКИЙ В.І.  Ви добре зауважили, що це винятково цікава галузь, яка буде розвиватися і дальше. Я тільки наведу приклад, що сьогодні в Україні  6 млн. 300 тис. сільських домогосподарств. З них 10 відсотків вже можуть приймати на сьогоднішній день туристів-відпочиваючих. Більше того, 25 відсотків знаходяться в рекреаційних і туристичних курортних зонах. До 70 відсотків проведена транспортна інфраструктура і 35 знаходяться в унікальних історичних регіонах України. Тобто, безумовно, що тут є можливості далі продовжувати цю сферу діяльності. Розділ другий чітко визначає державну політику і державне регулювання в сфері сільського та зеленого туризму. Він ставить питання не тільки про захист, але й підтримку фінансову зеленого туризму, а також створення умов для інвестування сільського зеленого туризму.

 

ГОЛОВА. Так, Володимир Лещенко, фракція комуністів.

 

12:59:43

ЛЕЩЕНКО В.О.

Володимир Лещенко, фракція Комуністичної партії України, Чернігівщина.

Шановний Володимире Івановичу!

У період передвиборної кампанії я проїхав всю Чернігівську область. Що я там побачив: позаростали поля бур'яном, порозвалювалися хати  в селах, люди ледве живуть, вимирають і так далі. Тобто, там для розвитку сільського туризму умов немає, а ті люди, які уже стали, може, напівпоміщиками, вони, звичайно, там не будуть туристів утримувати.

Я хотів би вас запитати, що передбачається цим законом, щоб поліпшити соціальну ситуацію на селі для того, щоб створити нормальні умови для туристів?  Дякую.

 

КАФАРСЬКИЙ В.І. В першу чергу давайте скажемо так, що уже у всіх наших регіонах і селах розвиваються якраз елементи сільського зеленого туризму. Наприклад, ми можемо представити садибу Петровичах на Житомирщині, Косів, Яворів, Шешури на Івано-Франківщині, хутір Надія на Кіровоградщині, Озеро на Волині, Модибори. Тобто це йде процес, коли селянські господарства паралельно проводять і роботу туристичну.

Таким чином, ми цим законом не влазимо в господарську діяльність тих, хто займається сільським туризмом, а тільки визначаємо норми для розвитку саме цієї частини і цієї галузі їхньої діяльності і хочемо їх захистити від податків, від других ..........., щоб вони могли нормально працювати. Це  є  ініціативи людей.

 

ГОЛОВА. Олександр Баранівський, будь ласка, фракція Соціалістичної партії України.

 

13:01:23

БАРАНІВСЬКИЙ О.П.

Дякую, Володимир Михайлович.

Фракція соціалістів, Олександр Баранівський.

Знаєте, мені це вже нагадує, що от як той закон старий з фізики, що енергія не зникає і не виникає, вона переходить з одного виду в інший.

Тобто в нас сьогодні село довели вже до такого стану, що туди тільки залишається возити туристів і їм розповідати, що тут колись було село, був селянин, і чим він займався, тому що це вже стає такою... в історичне все входить. Але з цього приводу, шановний колего, я хотів би зауважити і те, що, дійсно, у нас сьогодні не розвиваються туристичні зони, крім Криму, скажімо, Одеси, Трускавця, більше нічого і не знаємо. А те, що в нас є історичні цінності, і вони знаходяться в сільській місцевості, їх треба показати, це дійсно так.

Але я не можу зрозуміти одного: чи ви відрізняєте сільський туризм від сільського зеленого туризму? Ну, село без зелені не буває. Я маю на увазі, в доброму понятті "зелені".

 

КАФАРСЬКИЙ В.І.Я не буду говорити про проблеми села. Якраз ці проблеми села і породили зараз новий напрямок діяльності: сільський зелений туризм. Але цей термін не я, він введений в європейській практиці, де сільський зелений туризм розвивається. У нас, щоб відійти від цих термінів, вживався термін "сільський туризм", "сільський зелений туризм", "екотуризм" і так далі. Навіть у Німеччині є термін "фермерський туризм". Через те ми в порядку роботи над законом ще раз повернемося до цього питання і виведемо одну норму, щоб вона заключалася тільки в законі. Наприклад, "зелений" - означає, в той же час, екологічно чистий туризм. Так що давайте будемо працювати.

А те, що в нас, особливо для Закарпаття, Івано-Франківської, Кримської і інших областей це є часткові дотації і дадуть можливість людям розвиватися і жити, і розвивати свої господарства, закон потрібен.

 

ГОЛОВА. Дякую. Час вичерпаний. Сідайте, будь ласка.

Прізвища народних депутатів, що записалися для виступів у дебатах на табло покажіть. Віктор Мироненко, фракція комуністів. Підготуватися Кармазіну. 10 хвилин на обговорення.

 

13:03:50

МИРОНЕНКО В.А.

Пятый избирательный округ, Мироненко, фракция Коммунистической партии Украины.

Уважаемые соотечественники, я буду голосовать за данный законопроект в первом чтении, поддерживая замечания Научно-экспертного управления, в том числе название закона, считаю, должно быть: "о сельском туризме". Это будет точно, не везде он зеленый.

Для развития массового же сельского туризма, помимо четкого законодательства,  необходимо реальное существенное повышение жизненного уровня населения и реальная борьба с преступностью и коррупцией.  Я хотел бы задать вопрос авторам законопроекта. Как они видят вот это развитие массового туризма в условиях, когда село вымирает, находится в страшных условиях, когда людям есть часто нечего, когда они готовы даже к бандитизму для того, чтобы добыть себе кусок хлеба?

Если в  коммунистическом Китае мы видим преступность очень низкая и там развивается всесторонне туризм, и инвестиции туда идут вообщем то в огромных масштабах, то у нас обратная картина, абсолютно обратная картина. И провокаторы  дают сейчас мне справа, так называемые демократы,  националисты, сторонники капитализма, а в Белоруссии. А в Белоруссии, слава Богу, там  социалистическая  демократическая направленность и там преступность очень низкая, в отличии от вашего преступного режима, который вы националисты, демократы, либералы утвердили в 1991 году. Для того, чтобы преступность у нас погасить необходимо, наверное,  сделать правильный вывод, что порождает великую преступность, которая сейчас у нас  существует, великую коррупцию. Это прежде всего капиталистическая направленность с ее всеобщей приватизацией. Если при социализме низкая преступность связана с тем, что  общественная собственность господствует, господствует дух коллективизма, то здесь господствует частная собственность, дух индивидуализма,  эгоизма, жестокости.

Я хотел бы обратиться к тем ученым, к тем писателям и поэтам, которые говорят о гуманизме и в тоже время, говоря о гуманизме, поддерживают капиталистическую направленность. Как можно, не лицемеря, понимая, что такое капитализм, агитировать за так называемых правых, проамериканских деятелей и прочих, и прочих. Я считаю, это аморально, жестоко и это не настоящие письменики, не настоящие писатели, а всего лишь  профессионалы пера, которые зарабатывают на патриотизме, на печатанье  своих  вообщем то аморальных  книжонок, обманывающих людей.

Обратите внимание, уважаемые соотечественники, на то, что вот господа капитализаторы сейчас нам подсовывают идею какую? В том числе один философ в "Зеркале недели", которая кривым зеркалом является. говорит, что надо делать на правых ставку и так далее. И премьер  вроде Немцов там ему хороший и прочее. Они потерпели проамериканские деятели в России поражение, потому что........

 

ГОЛОВА. Дякую. Я прошу шановних народних депутатів перед тим як виступати, читати закон і виступати по закону. Я ще раз кажу, не примушуйте мене виключати... Заспокойтесь! Не примушуйте мене відключати мікрофон, вдаватись до недемократичних методів.

 

13:07:28

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Солідарність" виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановні народні депутати! Я хотів би... просив би  заспокоїтись всіх тих, хто здійснив  туристичний перехід від Леніна до Януковича, просив би спокійно віднестися, ми обговорюємо закон про сільський та сільський зелений туризм, і коли ми дивимося на цей закон, у мене виникає питання. Скажіть, будь ласка, а чому ми не могли помістити окремий розділ в главу все що завгодно в Закон про туризм? Тим більше, що у нас є для цього привід і дуже хороший привід, тому що цей закон розроблений на основі Закону про внесення змін  і доповнень до Закону України "Про туризм", який не вступив в силу і на нього накладено вето Президента. Таким чином, база у  нього ніяка.

Я  дивуюся, для чого нам розробляти окремий закон і до чого ми вже дійшли в розроблені цих законів. Я думаю, що скоро ми  приймем  закон про помаранчевий туризм, тому що люди вже готуються від'їжджати після нашої перемоги, квитки розкупили на літаки із 18 числа...

 

ГОЛОВА. Давайте по темі, будь ласка.

 

КАРМАЗІН Ю.А. Я  по темі, по темі, Володимире Михайловичу. По темі це буде і смугастий туризм, якщо скажуть, або виборчий туризм. Ви як голова комісії не можете не  знати, що зараз ми виловили 500 чоловік і підготували подання до Генпрокуратури, які голосували по  тим областям, де вони кричать, і по Львівській, і по Тернопільській, і по іншому, по подвійним участкам. Я  можу називати ці прізвища 500 прізвищ - перший транш. Це 500, які мають робу одягнути полосату, тому що порушили закон. Тому я не буду зараз про ці види туризму говорити, в тому числі і про той по відкріпним талонам, який. Але зараз, Ви, Володимире Михайловичу, поки Ви відсутні  були в Україні, Ви не знаєте, що відбулося. А в Україні в усіх областях, де переміг Віктор Ющенко, викликають міліціонерів заставляють їх щоб вони і членів сім'ї талони б давали відкріпні.

 

ГОЛОВА. Я ще раз говорю...

 

КАРМАЗІН Ю.А.  Я по темі, це  все до теми стосується. Так от, шановні друзі, стаття 20, стаття 20 говоре, що можна не платити податки, коли одночасно 8 осіб. От тут криється ларчик. Для чого взагалі цей Закон приймався? От я дивлюсь: для чого? Для того, щоб десь не платити податки на якомусь  рівні. На якому рівні? Де 8. А хто проконтролює? Ви  проконтролюєте: 8 чоловік однозначно відпочиває одночасно, чи ні? Я вважаю, що цей закон дуже сирий, його треба разом розглядати з тими змінами, на які накладено вето, на Закон про туризм, як розділ в цьому законі. Дякую.

 

ГОЛОВА. Так. Юрій Соломатін.  Фракція комуністів, будь ласка.

 

13:10:42

СОЛОМАТІН Ю.П.

Юрій Соломатін.  Фракція комуністів. Шановні колеги, один з  виступаючих в обговоренні цього законопроекту, палкий захисник буржуазної батьківщини і капіталістичної вітчизни, щось мляво тут говорив про якийсь туристичний перехід від Леніну до Януковича. Дійсно, в помаранчів в огорожі бузина, а  в Києві - дядько. Вони, навіть сьогодні, не можуть зрозуміти  самі, що вони говорять і що вони пропонують. Дах поїхав остаточно. Ну, це на початок мого виступу. Зазначений законопроект вже  подається кілька разів і згадуються зразки такого законодавства у Європі. Шановні, давайте ми з вами скажімо відверто, коли ми будемо мати такий життєвий рівень, як  у Європі, тоді будуть і підстави розглядати  про нормальне, дійсно, потрібне впровадження сільського зеленого туризму. А зараз що ми маємо?  Село  зруйноване, а зараз ставимо  заплатки у вигляді дрібних пропозицій законопроектів щодо допомоги селу.

Ви знаєте, є таке  визначення: "Знявши голову, по  волосах не плачуть". А нам на сьогодні пропонують на цю сільську начебто  зняту голову накласти макіяж європейського типу і говорити, як ми допомагаємо селу. Ось це  і є обличчя капіталізму.

Я  хочу наголосити, наша фракція завжди говорила про те, що треба інвестувати великі товарні сільськогосподарські виробництва колективного типу. Саме тут спасіння села, саме це пропонував кандидат у президенти України комуніст Петро Симоненко, але не склалося так, як мріялося, і будемо зараз отримувати те,  що  зараз пропонується у цьому законопроекті - дрібний макіяж.

Наша фракція грунтовно обговорила  цей законопроект. І з врахуванням всього того, що я сказав, і з врахуванням того, що капіталістичній вівці хоч шерсті клок, все ж таки вирішила підтримати цей законопроект. Дякую.

 

ГОЛОВА. Володимир Пузаков, останній виступаючий. Будь ласка, фракція комуністів.

 

13:13:20

ПУЗАКОВ В.Т.

Дякую. Володимир Пузаков,  фракція Комуністичної партії України, Кіровоградщина.

Зрозуміло, що цей законопроект викликаний необхідністю законодавчого забезпечення туристичної діяльності у сфері сільського туризму. Так як даний законопроект є складовою частиною законодавства України у галузі туризму,  то я зупинюся на  окремих проблемах розвитку туризму на Кіровоградщині, бо вони є у кожній області, і не говорити про них, це обманювати і себе і наших виборців.

Майже 60 років  в області діє обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та  екскурсій учнівської молоді. У ліцензованих туристичних  підприємствах області  працює майже  півтисячі спеціалістів, але, на превеликий жаль,  туризм сьогодні для учнівської молоді просто став недоступним. І сам туризм не став джерелом наповнення бюджету області, хоч в області є значні можливості, щоб залучити до себе туристів. Це історичні споруди, мальовничі парки і сквери. Та ми і маємо надзвичайно багату історію.

Водночас відсутній єдиний механізм взаємодії всіх галузей господарювання, тобто транспорту, сфери обслуговування та інше. Без тісної взаємодії цих галузей господарювання, розвиток туризму просто неможливий. І не потрібно створювати ілюзій, що туризм у нас на висоті.

 Настав час подумати про створення спеціального органу, який координував би спільні дії, дав би можливість прискорити темпи розвитку туристичного бізнесу. І вже давно потрібно відокремити відділ туризму у самостійний підрозділ, вірніше створити туристичне управління. Це дасть змогу принести реальні інвестиції в економіку регіони. Хотілося б, щоб юним туристам були створені необхідні умови для гармонійного розвитку особистості, а педагогам закладу постійно впроваджувати нові форми роботи, використовувати набутий досвід попередніх поколінь, виховувати у молоді почуття патріотизму та найкращі моральні якості. Дякую.

 

ГОЛОВА. Шановні народні депутати, обговорення законопроекту завершено. З мотивів, будь ласка, Гладій. Мікрофон увімкніть.

 

13:15:52

ГЛАДІЙ М.В.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги. Наявність у вітчизняному правовому полі прогалин із законодавчого врегулювання питань організацій сільського зеленого туризму спонукає фракцію Народної аграрної партії заявити про свою готовність підтримати прийняття законопроекту за основу та долучитися до його доопрацювання до другого читання.

Переваги законодавчого врегулювання цієї галузі полягають і в отриманні додаткових можливостей для популяризації української культури. Адже мова йде про використання багатющого ресурсного потенціалу. Це і незлічені пам'ятки матеріальної і духовної культури у неповторно  мальовничих куточках нашої землі і цілющі скарбниці оздоровлень. І зрештою маємо унікальний шанс для відродження національних художніх промислів. Все це повинно працювати на економіку та імідж нашої держави. І треба додати, що згаданий законопроект не потребує фінансових витрат з Державного бюджету. Тому наша фракція підтримує цей законопроект і...

 

_________________. ...Юрій Анатолійович Кармазін говорив про те, що Закон про туризм в новій редакції накладено вето і його не прийнято. Такий закон прийнято, і Президент підписав цей закон. І там передбачено статтею п'ятою розробка законопроектів з інших видів туризму, в тому числі сільського туризму. Тому вдячний народним депутатам - і пану Кафарському, і пану Петрову, і Лізі екологічній за розробку цього законопроекту. Але цей законопроект потребує доопрацювання. І я сподіваюсь, що після першого читання ми його доопрацюємо разом і внесемо хороший законопроект, який буде розглянуто в другому читанні, сподіваюся, після першого в цьому залі. Дякую.

 

ГОЛОВА. Дякую. Шановні народні депутати, вноситься на голосування пропозиція комітету про прийняття за основу проекту Закону про сільський та сільський зелений туризм. Реєстраційний номер 4299. Прошу голосувати.

 

13:18:42

За-249

Рішення прийнято.

Шановні колеги, нам потрібно тепер проголосувати про включення до порядку денного проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (щодо фінансування закупівлі зерна). Реєстраційний номер 6302.

Ставиться на голосування про включення до порядку денного питання. Прошу голосувати.

 

13:19:22

За-199

Рішення не прийнято.

Будь ласка, по фракціях.

Ну, це проект закону, який внесли депутати. Я читаю: Ващук, Баграєв, Борзих, Гапочка, Гавриш, Лукашук, Рудьковський, Терещук, Юхновський.

Ви знаєте, у вас це є, 6302, цей документ є. Читаю:

“Наша Україна" -   47, "Регіони України" -  48, Фракція комуністів - 0, СДПУ(о)  - 21, "Трудова Україна" - 14, Народна аграрна партія - 19, СПУ - 0, Блок Тимошенко - 7, "Союз" - 12, "Єдина Україна" - 11, "Центр" - 0, НДП та ПППУ - 15, "Демініціативи" - 2, Позафракційні - 3.

(Ш у м   у   з а л і)

Шановні колеги, ну, щоб витримати...

 

ІЗ ЗАЛУ. Можна слово?

 

ГОЛОВА. Зараз!  Хто за те, щоб ще раз переголосувати з приводу цього законопроекту? Реєстраційний номер 6302, прошу голосувати.

 

13:20:38

За-194

Рішення не прийнято.

Так, тепер, шановні колеги, наступний проект. Нам треба включити до порядку денного проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік щодо фінансування заходів з підготовки та проведення виборів Президента України. Реєстраційний номер 6335. Ставлю на голосування про включення до порядку денного цього питання.

 

13:21:24

За-275

Рішення прийнято.

Так, переходимо до розгляду цього питання.

Доповідач... Ні, давайте спочатку хай Кабінет Міністрів зробить нам доповідь. Кабінет Міністрів, будь ласка. Після того із співдоповіддю буде виступати голова Комітету з питань бюджету Порошенко. Три хвилини, будь ласка. Дуже коротко.

 

ЯРЕМЕНКО О.С. Шановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати. Проект Закону України про внесення змін до Закону України про Державний бюджет на 2004 рік підготовлено відповідно до листа Голови Верховної Ради, в якому за підсумками чергового засідання Тимчасової спеціальної комісії порушено питання про недостатнє державне фінансування передбачених законом заходів щодо організації та проведення виборів та звернень Центральної виборчої комісії з цього питання.

Згідно із Законом України про Державний бюджет на 2004 рік Центральній виборчій комісії, за бюджетною програмою, було передбачено кошти в сумі 391 мільйони гривень. При здійсненні розрахунку зазначеної суми Центральній виборчій комісії враховувалося, що орієнтовна кількість кандидатів на пост президента України складе 20 чоловік, буде створено 33 тисячі виборчих дільниць, до складу виборчих комісій буде включено не більше 15 членів комісій.

Разом з тим, у процесі підготовки до проведення виборів президента України Центральною виборчою комісією зареєстровано 26 кандидатів на пост президента України, утворено 33200 виборчих дільниць. Майже всі кандидати на пост президента України подали по дві кандидатури представників до складу виборчих комісій, тобто кількість членів виборчих комісій зросла більш ніж вдвічі в порівнянні з запланованою. Збільшення кількості виборчих дільниць, чисельності членів виборчих комісій та у зв'язку з цим і чисельності залучених на договірній основі працівників комісій призвело до зростання витрат лише на оплату праці з нарахуваннями на 37,8 мільйона гривень. Витрат на виготовлення виборчої документації - 11,7 мільйона тощо. Крім того, затверджені розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу, які згідно з Законом про вибори Президента України встановлюється відповідними засобами інформації значно перевищили заплановані видатки.

З урахуванням усіх цих факторів потреба в коштах для здійснення  Центральною виборчою комісією територіальними та дільничими виборчими комісіями заходів з підготовки та проведення виборів Президента України значно перевищила обсяг видатків. З метою додержання Конституції та виконання вимог закону, пропонується збільшити видатки на 73 мільйони 84 тисячі. Зазначене збільшення видатків пропонується забезпечити за рахунок скорочення окремих витрат Державного бюджету, які можуть бути не освоєні до кінця поточного року на суму 62 мільйони 84 тисячі гривень, а також включення до бюджету надходження коштів грошової застави, яка вноситься партіями, що........

 

ГОЛОВА. Дайте можливість закінчити виступ представнику Мінфіну.

 

ЯРЕМЕНКО О.С. А також застави, яка вноситься партіями, що висунули кандидата на пост Президента України або кандидатом на пост Президента України на суму  11 мільйонів гривень.

Таким чином, проект Закону України про внесення змін до бюджету 2004 року є збалансованим.

Прийняття зазначеного законопроекту дозволить  забезпечити проведення виборів України на належному рівні. Просимо підтримати зазначений законопроект. Дякую.

 

ГОЛОВА.  Шановні колеги, запитання є до доповідача? Запишіться, будь ласка. Три хвилини. На табло прізвища народних депутатів, що записалися. Так, будь ласка, Микола Єфремович Поліщук, "Наша Україна". Наступним буде ставити своє запитання Оржаховський.

 

13:25:58

ПОЛІЩУК М.Є.

Шановний доповідачу, скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви доцільним ті кошти, які не використані тими депутатами... кандидатами, які не набрали  певний відсоток і не пройшли, направити їх на галузь охорони здоров'я, зокрема на лікування хворих з  інфарктами, інсультами. Як ви вбачаєте? Там біля 6 мільйонів гривень.

 

ЯРЕМЕНКО О.С. Ми ці... Я сказав у своєму виступі, що там не 6 мільйонів, а 11 мільйонів і  ми їх врахували уже в своїх пропозиціях крім того ми ще 2,4 мільйони, які  є невикористаних коштів в  Центральній виборчій комісії ми також перерозприділили з Комітетом з питань бюджету і направили на цю мету. Погодження Комітету вже є.

 

ГОЛОВА. Так. Анатолій Оржаховський, будь ласка, Ваше запитання, Фракція комуністів.

 

13:26:53

ОРЖАХОВСЬКИЙ А.В.

Дякую, Володимире Михайловичу, Анатолій Оржаховський, Фракція  компартії України Херсонщина. Шановний доповідачу, я думаю наші виборці, коли почули суму, яку ми витратили в першому турі голосування - це 390 мільйонів гривень, мабуть, за голови всі взялися, особливо на селі. Ми б за один рік могли б багато  в чому поправити ситуацію, якби ці кошти віддати на відродження виробництва. Але у мене все ж таки, я не буду торкатися виділення коштів до другого туру. Я хотів би у Вас  запитати: скажіть, будь ласка, чому хоч би в певній пропорції однаково не було профінансовано комісію в першому  турі, адже були такі комісії, я знаю на Херсонщині, коли зверталися до нас  і зокрема до мене, як народного депутата: скажіть, будь ласка, як нам діяти під час виборчої компанії, коли, як кажуть, не профінансовані відповідні комісії, як нам працювати? Чи це можливо спеціально було зроблено? Дякую.

 

ЯРЕМЕНКО О.С. По-перше, я хочу сказати, шановні народні депутати, що в першому турі використано не 391  мільйон. 391 мільйон - це загальні витрати, які були передбачені. Зараз станом на 11 листопада профінансовано 298 мільйонів, але певна частина коштів є невикористаною Центральною виборчою комісією, вони знаходяться на рахунку Центральної виборчої комісії. Що стосується тих питань, які Ви ставили, це вже питання  головного розпорядника коштів, тобто безпосередньо  Центральної виборчої комісії. Ми, що стосується Міністерства фінансів і державного казначейства,  ми повністю виконали Закон, як це було передбачено.

 

ГОЛОВА. Валентина Петрівна Семенюк, Фракція  соціалістичної партії України.

 

13:28:40

СЕМЕНЮК В.П.

Семенюк, Фракція соціалістичної партії, прошу передати слово Баранівському, члену бюджетного Комітету.

 

ГОЛОВА. Олександр Баранівський, будь ласка.

 

13:28:48

БАРАНІВСЬКИЙ О.П.

Дякую. Фракція соціалістів Олександр Баранівський. Шановний доповідачу, я не розумію чому Ви тут, на трибуні? Яке Ви маєте відношення до ЦВК? Чому на трибуні не стоїть голова Центральної виборчої комісії Ківалов, і не доповідає нам про те, як він використав кошти, скільки йому цих коштів не хватає, які  були рівні можливості для кандидатів забезпечені головою і комісією, як  списки виборців складалися, скільки  коштів пішло на  відкріпні талони, там по п'ять носили їх, по  десять, на виготовлення закордонних паспортів додатково? Хай би він прозвітував, а тоді попросив кошти, а ви сказали б думку Міністерства фінансів, тобто  думку уряду. Чому ж ви тоді на цій трибуні, а не пан Ківалов.

Тому мені здається, шановні колеги, що було б дуже правильно якби у середу пан Ківалов прозвітував про використання коштів, доповів нам скільки йому ще необхідно, і ми у середу проголосували по даному питанню.

 

ЯРЕМЕНКО О.С. Шановні народні депутати! Я говорив на початку свого виступу  про те, що було відповідне доручення Верховної Ради, ми виконали це доручення, і я доповів пропозиції уряду.

 

ГОЛОВА. Час на запитання  вичерпаний. Сідайте, будь ласка.

Я хочу лише уточнити, шановні колеги, що звернення Верховної Ради було перед першим туром виборів  Президента України. Перед  другим туром звернувся до Верховної Ради голова ЦВК з проханням підтримати прохання ЦВК про виділення додатково 75 мільйонів  гривень. Я мав розмову із першим  заступником Прем'єр-міністра міністром фінансів Миколою Яновичем Азаровим. Той сказав, що, дійсно, такі розрахунки є,  і потреба така є, але для цього треба прийняти зміни до бюджету. І це дуже добре, що хоча у цьому питанні ми дотримуємося Бюджетного кодексу. Я хотів би, щоб ми не педалювали тему, що це забаганка комісії, тим більше, що сьогодні Конституційний Суд розглядає питання про конституційність цієї комісії.

Петро Олексійович Порошенко, голова  бюджетного комітету, будь ласка.

 

13:31:07

ПОРОШЕНКО П.О.

Вельмишановний Володимире Михайловичу! Шановні колеги! Безумовно я не можу підтримати тезу про те, що це марне витрачання грошей - збільшення фінансування Центральної виборчої комісії. Дійсно, якісне проведення  виборів президента України, прозорі та чесні вибори є  запорукою демократії і економити нам на цьому, безумовно, не потрібно. Я хочу нагадати вам одного   з відомих у цьому залі авторі політичної реформи, який пропонував скасувати вибори Президента, і в якості аргументації наводив, що  це занадто дорогий для демократії процес. Я  глибоко переконаний, що це не так і що держава повинна фінансувати у повному обсязі чесні, прозорі вибори.

Але на цей час державний бюджет і ці 73 мільйона, які пропонує уряд, є заручником технології цієї самої влади. Нащо шановні колеги уряд пропонує нам виділити   ці 73 мільйони?  У перше чергу на заробітну плату працівників дільничних та  територіальних виборчих комісій. Чому ж Центральна виборча комісія не була здатна врахувати своєчасно вимоги, кошторис утримання дільничних і територіальних виборчих комісій? Тому що ніхто не міг передбачити, що влада зареєструє собі більше 20 технічних кандидатів, що представники цих кандидатів навіть забули, за кого вони, представники Козака та Базилюка, коли підходиш на дільницю, вони всі заучено відповідають, що вони за відомого єдиного кандидата від влади. А на сьогоднішній день Державний бюджет за цю забавку влади вимушений фінансувати, відриваючи від безпритульних, які ми сьогодні розглядали, від програми подолання епідемії СНІДу та туберкульозу на те, щоб сплачувати ваших, шановні колеги, технічних кандидатів.

Я глибоко переконаний, що на сьогоднішній день єдиним правильним рішенням для Центральної виборчої комісії було б таке. У зв'язку з тим, що  у  нас кандидатів залишилося тільки два, то подякувати технічним кандидатам  за роботу сформувати комісії: п'ять від Януковича, п'ять від Ющенка. Підвищити або повернути довіру до дільничної територіальної та Центральної виборчої комісії і провести якісні вибори Президента, зекономивши...

 

ГОЛОВА. Будь ласка, дайте завершити. Висновок, сухий залишок. Будь ласка, заспокойтеся.

 

ПОРОШЕНКО П.О. Але на сьогоднішній день рішення. Центральна виборча комісія все зробила. Вона виключила довірених осіб, кандидати не є більше суб'єктами виборчого процесу. Вона виключила спостерігачів. Але залишила членів дільничних виборчих комісій лише тому, що більшість з них слугують кандидату, а не закону, слугують владі.

І я вимушений на сьогоднішній день, щоб нам не зірвати вибори, просити вас, шановні колеги, підтримати урядовий законопроект. Тому що все-таки нічого не буває так важливо, як чесні і прозорі вибори. На жаль, влада цю чесність уже зірвала. Але фінансувати її потрібно. Дякую за увагу. Я готовий відповісти.

 

ГОЛОВА. Дякую. Три хвилини на запитання, запишіться. Шановні колеги, нам треба зараз приймати рішення, щоб Верховна Рада не стала заручницею і не була звинувачена в тому, що вона зірвала вибори. Прошу до цього підійти суто прагматично. Будь ласка, на табло прізвища народних депутатів.

Володимир Черняк, фракція "Наша Україна". Колоніарі наступним буде ставити своє запитання.

 

13:35:34

ЧЕРНЯК В.К.

Петре Олексійовичу, я поділяю вашу тезу стосовно того, що треба фінансувати чесні і прозорі вибори. Але ми фінансуємо нечесні і непрозорі вибори, і кошти використовуються не найкращим чином, м'яко кажучи.

У світі цивілізованому існує два основних найтяжчих злочини - це вбивство людини і фальсифікація результатів виборів. Якраз зараз ми виділяємо фінанси під фальсифікацію. Якщо ми не внесемо суттєвих змін, якщо ми не заберемо представників технічних кандидатів, про що ви сказали, якщо ми не спростимо цю систему, якщо там не буде контроль, доля виборів вирішується на дільничних виборчих комісіях. І тому треба, щоб там був контроль, і щоб там були представники порівну від Януковича і від Ющенка, і тоді можна фінансувати, а технічних кандидатів не треба фінансувати. Дякую.

 

ПОРОШЕНКО П.О. Дякую за запитання, пане Володимире.

На жаль, я не можу погодитись з вами про те, що не треба фінансувати Центральну виборчу комісію. Це не є повноваження Верховної Ради зараз - виключати членів дільничних виборчих комісій. Для цього створені Центральна виборча комісія і відповідно територіальні виборчі комісії.

Нам на сьогоднішній день, ми розглядаємо поданий урядовий законопроект. Уряд щойно наголосив, що в цьому році виділено 391 млн. гривень. Уряд профінансував з них 298. ЦВК витратило лише 181. зараз в цю хвилину на розрахунковому рахунку ЦВК в Державному казначействі знаходиться 116 млн. невитрачених грошей і ще 92 залишилось для фінансування. Але, я підкреслюю, але якщо порахувати всю заробітну плату, то, дійсно, нам для виплати, для розрахунку з цими великими по 40 чоловік дільничними комісіями, на жаль, велика частина з яких або відмовлялася підписувати протоколи, або уходила для зриву кворуму, нам потрібно 73 млн.  Тому я підтверджую тезу, яку висловив Голова Верховної Ради про те, що Верховна Рада не повинна стати заручником або причиною зриву виборів Президента. Я глибоко переконаний, що питання відповідальності - це питання іншої площини, виходить за межі закону, який ми зараз розглядаємо. Дякую вам за запитання.

 

ГОЛОВА. Колоніарі, будь ласка, фракція "Регіони України".

 

13:38:16

КОЛОНІАРІ О.П.

Шановний Володимире Михайловичу, я прошу передати слово Коновалюку Валерію Іллічу.

 

ГОЛОВА. Валерій Коновалюк, будь ласка.

 

13:38:24

КОНОВАЛЮК В.І.

Дякую. Шановні колеги, ми, дійсно, взагалі відчуваємо те, що вигідно зараз казати і по прикладу проведення виборів Президента України. Я хочу запитати вас: а хто був розробником і ідеологом Законом про вибори Президента України і чому ви не підтримали пропозицію, котру ми вимагали, щоб посилити вимоги до кандидатів в Президенти? Ви звинувачуєте тих кандидатів в Президенти, які мали конституційне право приймати участь у виборчій кампанії, тому що вони не завдяки........ виступали на вашій позиції.

Тому давайте спокійно, без емоцій визначимо цей ...процедурну річ і збільшимо фінансування Центральної виборчої комісії. Ми так же, як і ви, зацікавлені в чесних і прозорих виборах Президента.  Дякую

 

ПОРОШЕНКО П.О. Валерій Ілліч, я вам дам дуже чітку відповідь, спокійно, як завжди, без емоцій.  Причиною цього є не те, що Верховна Рада приймає погані закони, а те, що ваш уряд цих законів не дотримується.  Якщо на сьогоднішній день збір підписів, 500 тисяч підписів, які збирали реальні кандидати, це є Мороз, це є Симоненко, це є Ющенко, це є Янукович, це є Кінах Анатолій Кирилович, там один-два інших, але кількість голосів, які вони зібрали - 3 тисячі, 5 тисяч, це менше не те, що від підписів, які вони зібрали, а навіть членів комісії, які вони делегували. Тому ви превратили ці закони, перетворили в фарс.  Тому питання не є, що в Україні є погані закони. В Україні є влада, яка дозволяє собі цих законів не дотримуватися.

Але повертаючись спокійно, без емоцій до змісту нашої дискусії, я хотів би уточнити те, що забув наголосити представник уряду: в поданому урядом законопроекті в частині додатку третього помилково вказано, це я для стенограми кажу, пан Яременко, я прошу це підтвердити, помилково вказано, апарат Міністерства транспорту, статті, з якої знімаються гроші. Треба читати те, що подав уряд, Міністерство транспорту, це загальний код Міністерства транспорту.

Тому при підготовці у випадку результативного голосування при підготовці законопроекту до підпису, в мене буде прохання дозволити бюджетному комітету, Апарату Верховної Ради виправити цю помилку.

І я ще раз кажу, що, враховуючи ту ситуацію, в якій опинилися, якщо склад комісій рішенням суду не буде змінено, ми пропонуємо дати  можливість ЦВК їх профінансувати. У випадку, якщо склад комісії таки буде змінено і він буде складатися лише з представників реальних кандидатів, буде певна економія по коду головного розпорядника бюджетних коштів - Центральної виборчої комісії, - який планується тоді використати на інші видатки, в тому числі на видатки, які мають бути спрямовані на соціальні цілі. Тому що я, шановні колеги, хотів би ще раз наголосити, що при так званій перекидці видатків, які Міністерство фінансів запропонувало по збільшенню видатки за бюджетною програмою проведення виборів президента, ми зняли гроші з тої програми, яку ми пропонували ще у 2003 році, і вона називається: "Створення та запровадження єдиного державного реєстру виборців та єдиної електронної системи "Вибори". Так от, нестворення цього реєстру також свого часу ініціювала влада. От тепер дивіться, кому це вигідно.

Разом з тим, я закликаю вас підтримати цей законопроект. Дякую.

 

ГОЛОВА. Дякую. Сідайте.

Шановні колеги, можливо, давайте поступимо таким чином. Тут звучало питання про ефективність використання цих коштів. То ми сформулюємо як ідею і доручимо її опрацювати. "Доручити Рахунковій палаті Верховної Ради України проаналізувати виконання коштів, які виділялися Центральній виборчій комісії на проведення виборів Президента України, і подати детальну інформацію Верховній Раді України, скажімо, до 15 січня 2005 року". І ми тоді подивимося, як ці кошти використовувалися. Немає заперечень щодо такої постанови? То, можливо, давайте зараз тоді проголосуємо цей законопроект? Я говорю, ми будемо обговорювати - і рішення не приймемо!

Ну, будь ласка, давайте 10 хвилин проведемо обговорення. На табло прізвища народних депутатів, що записалися на обговорення. Я хочу, щоб ми за розмовами не втопили другий тур президентських виборів.

Будь ласка, Беспалий. Підготуватися Надразі.

 

13:43:38

БЕСПАЛИЙ Б.Я.

Борис Беспалий, Блок Віктора Ющенка.

Шановні колеги, ну, в нас, власне, немає питання: приймати чи не приймати ці зміни до бюджету. Ми вимушені їх приймати, тому що ми не можемо і зірвати вибори, і не можемо залишити без заробітної плати людей, які, дійсно, працюють. Більше того, вибір  виборців  у 1  турі, тобто перемогу Віктора Ющенка вдалося відстояти тільки таким... завдяки таким  елементам виборчої кампанії, які забезпечують її відкритість. І тому, торкаючись питання про використання цих коштів, треба зазначити, що їх обов'язково має вистачити на такі речі, як електронний підрахунок голосів, який надає публічність і надає темп  виборчій кампанії, скорочує можливості фальсифікації. Ми на цьому наполягаємо.

Друге, на чому ми наполягаємо, це те, щоб дільничні і окружні виборчі  комісії обов'язково  - я наголошую, обов'язково! - дублювали свої повідомлення про результати виборів телеграфом і факсом. Це є такі носії, які складно підробити і це унеможливлює  фальсифікацію.

Третє, це те, що виборча комісія... вистачило грошей на роз’яснення  всім без винятку дільничним і окружним комісіям тої простої речі, що вони зобов'язані видавати спостерігачам і всім членам комісій протоколи про результати голосування. І, до речі, роз'яснення про те повинні дати, що можна користуватися ручками будь-якого  кольору.

Крім того, на наш погляд, на погляд команди Віктора Ющенка, у нас є додаткове джерело фінансування цих виборів, а саме ми пропонуємо  вирахувати з пана Кирпи із Укрзалізниці ті кошти, які він витратив на  те, щоб потяги із Донецька  і інших регіонів возили туристів не зелених, а смугастих всією Україною (500 з цих туристів скоро постануть перед судом), а також кошти на автобуси.

Крім того, я думаю, є всі підстави до таких же санкцій до також  міністра Внутрішніх справ, голови Податкової митної, які, я думаю, саме  в цей час примушують людей брати відкріпні талони і знову ж таки розбазарювати кошти мандруючи всією Україною.

До речі, тут  я  хотів зробити ще таку річ. Насправді, дорогі наші виборці, ризикує той, хто або фальшує, або допомагає у фальшуванні виборів. І зовсім не ризикує той, хто пошле далеко-далеко тих, хто зараз тисне на виборців, тому що скоро вони будуть відповідати, це кілька злодіїв, а  ті, хто не фальшує, вони якраз будуть  і поновлені на роботі і отримають належну компенсацію.

І останнє. Володимире Михайловичу, ви, як голова  комісії, мали б все ж таки викликати сюди зазначених керівників і заслухати чому це вони  так відкрито намагаються фальшувати...

 

ГОЛОВА. Шановні народні депутати! Я хочу тільки сказати. Давайте не будемо  навішувати на комісію, що не можна навісити. Коли ми  приймали Закон "Про вибори президента України", тоді треба було нам працювати не поспіхом,  а записати, щоб Верховна  Рада як вищий законодавчий орган України мала право контролю за виборами. Нічого подібного не було з  цього приводу.

Будь ласка, Надрага Василь Іванович, дпутатська група "Союз".

 

13:47:17

НАДРАГА В.І.

Василий Надрага, депутатская группа "Союз",  Луганская область.

Уважаемые коллеги!  Я хотел бы обратить ваше внимание, что сегодня мы рассматриваем чисто технический вопрос, суть его заключается в следующем. Изначально, когда планировалось, что будут работать участковые избирательные комиссии, предполагалось, что будет порядка 15 человек их членов и соответственно  фонд заработной платы был рассчитан на это количество. Так уж сложилось в этой жизни,  что количество  членов участковых комиссий у нас выросло до 24-25 человек и отдельных случаях более того. Отсюда и вырос фонд заработной платы.

И поэтому, когда сегодня мы с вами  слышим о том, что нужно или не нужно это делать, это вызывает просто недоумение. Почему? Потому что люди, отработав свое, они должны получить заработную плату за свою работу, независимо от того, какого они кандидата представляли и зачем они делали.

Но мы с вами здесь имеем массовый пример того, как чисто технический закон превращается в очередной раз в политическую агитку. Так называемая оппозиция при всем моем глубоком уважении к ним, как персоналиям, сейчас здесь продемонстрировала в очередной раз разгул демагогии и чего угодно, которую можно назвать  только одним словом, опять же представителям этой политической силы: я так за, что аж против. Так будем же честны. И когда будем предлагать, что нам нужно что-то придумать для того, чтобы сэкономить, я бы посоветовал вам, дорогие мои, вспомнить о технологических кандидатах, которые носили интересные фамилии: Черновецкий, Кинах, Грабар, Бродский, которые  тоже не понятно: зачем пошли? Тоже набрали "0", "," и еще куча нулей,  а потом еще какие-то единички в процентах и эти люди сегодня доказывают что-то другое. Следующий момент: я предлагаю тогда сэкономить на другой теме. Вы так много говорите о честности выборов. Давайте не заплатим членам участковой комиссии той же Тернопольской области, где я был в дни голосования, где итоги голосования были 92 и больше процентов явки. Вы считаете это было честным? Вы считаете честным когда в наглую святые отцы - греко-католики говорили о том, за кого голосавать в день выборов, и массу того, что можно назвать чем угодно, кроме честности. Поэтому, говоря о честности, милые мои, вы заклиная быть всех справедливыми и объективными, должны помнить, что рано или поздно надо отвечать за все , что сказал и сделал. Вы же, к большому сожалению, технический вопрос о заработной плате, очередной раз замешали на грязи, с которой вы идете на эти выборы. Жаль и стыдно за то, что вы есть в украинской политике. Спасибо.

 

ГОЛОВА. Володимир Яворівський, Фракція "Наша Україна", будь ласка.

 

13:50:06

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

Володимир Яворівський, Блок Віктора Ющенка. Шановний мій, високошановний мій колега Надрга, мені так подобається, що  Ви з трибуни Верховної Ради берете таку високу моральну ноту, що Ви знаєте, мені хочеться Вам присудити звання професора, навіть  через 3 "Ф". По закону, я переконаний, що всі хто є в цій залі прекрасно розуміє, що за цей законопроект потрібно проголосувати, ми мусимо за цей законопроект проголосувати, тому що декому дуже хочеться, щоб цей законопроект не пройшов і потім мати бодай якусь формальну зачіпку для того, щоб другий  тур зве сти ні на що і ви тоді прекрасно розумієте, що наш великий і  мудрий Леонід Данилович буде керувати нами надалі. А мрія про це ще не залишена. Звичайно, з іншого боку, якщо подумати,  ми ж  виділили 400 мільйонів, 100 мільйонів з гаком ще лежать о там, у заначці. Просять виділити нам ще 73 мільйони, я переконаний, що за них потрібно проголосувати. Хоча, якщо покласти руку на серце, то я вам мушу сказати, ось 100-тий округ, який я опікую в Кіровограді, я би фактично, чесно кажучи, я би тим, хто залишився сьогодні у дільницях,  тому що з дільничних комісій всіх представників опозиції сьогодні вранці вивели. Через те платити тим, хто залишився від Януковича, немає ніякого сенсу, бо  їм і так платять. Це не Яворівський каже, це сказав на засіданні дільничної територіальної комісії, сказав депутат міської ради пан Садовий, зачитав, що вони всі отримують гроші і без того.

Через те мені здається, наш український народ ще раз підтвердив, що у нього є  дивовижне моральне чуття. Подивіться, як він з цього списку кинув, викреслив усіх провокаторів і політичних блазнів, подивіться, скільки вони всі набрали і ваші, і наші, до речі, якщо на те пішло. Через те спасибі народові, що він так глибоко це все бачить.

І залишилися сьогодні дві позиції на вибори: одна - це нова влада, як її назвав сам себе Янукович і друга влада - це народна влада. Через те давайте за це проголосуємо, народну владу представляє Віктор Ющенко, проголосуємо за це, і щоб до нас  ніхто не мав ніяких претензій. Ми втратили за вибори ці від нашого уряду набагато більше коштів, ніж  ми сьогодні втратимо ще оцих 73 мільйони. Я прошу всіх за це проголосувати.

 

ГОЛОВА. Віктор Мироненко, фракція комуністів, будь ласка. Відмовляється.  Так, шановні колеги, обговорення питання завершено. Запросіть народних депутатів до сесійної зали, будемо приймати рішення.

З мотивів, будь ласка. Володимир Кирилович Черняк, мікрофон, з мотивів, будь ласка.

 

13:53:26

ЧЕРНЯК В.К.

Шановні колеги,  я хочу відповісти депутату Надразі, не треба підміняти поняття і пересмикувати, це аморально. Мова йде не про те, голосувати чи ні за цей законопроект, звичайно, голосувати. Ми не може зривати вибори. І ми будемо  голосувати за нього. Мова йде про інше. Ми ставимо питання про те, хто повинен бути членом комісій. Тому що ми бачили багато прикладів того, як саме в комісіях, дільничних перш за все, фальшують результати, підписувати не хочуть, працювати не хочуть. Ми ставимо питання про паритет, ми ставимо питання про те, що повинно добути п'ять представників від Януковича і п'ять від Ющенка. Це нормальна моральна постановка питання для того, щоб унеможливити фальшування. Ось про що йдеться. Дякую.

 

ГОЛОВА. Надрага, репліка. Шановні колеги, давайте не доводити до безглуздя це питання. Я вас прошу. З процедури.

 

13:54:36

НАДРАГА В.І.

Уважаемые коллеги, я хотел бы сказать только одно в ответ на названную мою фамилию. То, с чего я начинал выступать с трибуны. Мы обсуждаем чисто технологическую тему - дать заработную плату тем, кто отработал. И когда мы на фоне этого начинаем с вами добавлять сюда все, что нам хочется, а самое главное в очередной раз вести яркие грязные примеры своей пропаганды, то с этим согласиться нельзя.

И поэтому, когда вы тут предлагаете менять закон о выборах, менять состав комиссии, все остальное. Милые мои, да поменяйте эту страну, соберитесь и съездите туда, где вам нравится. Чего вы тут лазите и постоянно что-то со своей гадостью ходите. Господи ты мой.

 

ГОЛОВА. Ставиться на голосування. Що Володимире Михайловичу? Запишіться, три хвилини, з процедури. Я розумію, шановні колеги, вас цікавить не результат, вас цікавить процес. Запишіться, три хвилини.

Будь ласка, Манчуленко.

 

13:55:43

МАНЧУЛЕНКО Г.М.

Георгій Манчуленко, 203 округ, Українська народна партія, блок Віктора Ющенка.

Шановний Голово, шановні колеги. Виборчий процес виходить на фінішну пряму. І треба все зробити залежне від нас для того, щоб успішно завершити цю безпрецедентно брудну виборчу кампанію. У наших силах зробити одне - це прийняти або не прийняти позитивне рішення щодо виділення коштів. Я вважаю, що ні в кого з нас немає сумніву в тому, що  дофінансувати цю виборчу кампанію потрібно. І про це говорив голова бюджетного комітету, колега по фракції блоку Віктора Ющенка Петро Порошенко, і інші колеги з моєї фракції. Ми стоїмо на цій позиції, що ці кошти треба виділити з тим, щоб виборчий процес був завершений, щоб ні у кого не виникало спокус зробити якийсь інший сценарій після виборчої кампанії. Ми будемо голосувати "за".

 

ГОЛОВА. Так, Коновалюк, будь ласка, фракція "Регіони України". Три хвилин, ми записались, шановні колеги.

 

13:56:55

КОНОВАЛЮК В.І.

Дякую, Володимире Михайловичу.

Ну по-перше, я дійсно закликаю припинити всі розмови і проголосувати це питання, воно зрозуміле. І хочу додати тільки одне, що ми дійсно знаходимось ще під враженням вчорашніх дебатів. І, шановні колеги, хоч по п'ять представників, хоч по 10 представників, вчора ми отримали відповідь на всі ті звинувачення, інсинуації з вашого боку. І наш кандидат в Президенти Віктор Янукович продемонстрував, що це є дійсно лідер, і він переможе! Так що давайте голосувати.

 

ГОЛОВА. Так, Доманський, фракція комуністів, будь ласка.

 

13:57:38

ДОМАНСЬКИЙ А.І.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати! В зв'язку з тим, що у другому турі нема представника народу в Президенти Петра Симоненка, то було б логічним, Володимире Михайловичу, гроші з народу на другий тур не брати, а взяти у олігарха Порошенка 37,5 млн., у Юлії Тимошенко, з Пінчука да і соціалісти підкинуть, вони получили, коє-кого. Потому було б оце взяти і постанову прийняти - нехай вони оплатять свої вибори. І нема чого шкуру з народу дерти!

 

ГОЛОВА. Так, зараз, зараз. Ну, буде зараз репліка. Баранівський, будь ласка. Олександр Баранівський.

 

13:58:20

БАРАНІВСЬКИЙ О.П.

Фракція соціалістів, Олександр Баранівський.

Шановні колеги, я хотів би, щоб ми з вами розібралися, хто несе грязь у виборчу кампанію і у кого грязні руки, хто там лазить грязними руками. Чи це ті люди, хто хоче чесних виборів, чи це ті, хто сьогодні викидає наших людей, зокрема соціалістів з виборчих комісій, при тому роблять це представники влади, голови районних адміністрацій безпосередньо. Хто тисне не них, хто їздить з п'ятьма відкріпними талонами і голосує на різних дільницях і таке інше? То хто тут лазить грязними руками?

Я хотів би шановного колегу попросити, якщо він не миє руки і йде у Верховну Раду, то треба це робити, а якщо ви звинувачуєте нас, що хтось грязними руками, то подивіться спочатку на свої руки.  А за кого, звичайно, треба проголосувати.  Дякую.

 

ГОЛОВА. Так, Порошенко, репліка.

Мікрофон Порошенка, репліка.

 

13:59:26

ПОРОШЕНКО П.О.

Дякую.  Ви знаєте, мені нагадує попередній... людина, яка  виступала стосовно рекомендації, хто має заплатити за вибори, шановний пан Доманський, хто платить... я до вас звертаюся, той і музику замовляє.

І я глибоко переконаний, що вибори мають фінансуватися з Державного бюджету, що нарешті в демократичній країні ми маємо відійти від психології Шарикових, які пропонують все взяти і поділити.

І третє, і головне, я переконаний, що після того, як нарешті після 21 числа в нашій країні буде чесна моральна влада і податки будуть платити не тільки ті, хто в опозиції, а ті, хто при владі, і тоді в нас буде і чесний, нормальні зарплати, і чесні пенсії і гарантії соціального захисту.

І я переконаний, що мораль, повернена у  владу, перетворить атмосферу і в цій сесійній залі...

 

ГОЛОВА. Шановні народні депутати, прошу уваги!

Якщо не буде заперечень, то я пропоную... прошу уваги, шановні колеги!  ... додати до закону доручення сформулювати Рахунковій палаті, щоб вона проаналізувала, перевірила використання бюджетних коштів і подала докладний звіт Верховній Раді України до 15 січня 2005 року.

Нема застережень?  (Ш у м   у   з а л і)

Я прошу вас, прочитайте, спочатку ......., а потом будете викрикувати.

Обов'язок Верховної Ради... Рахункової палати виконувати доручення  Верховної Ради України. З таким доповненням я ставлю на голосування: про прийняття в цілому проекту Закону України про внесення змін до Закону України про Державний бюджет на 2004 рік. Реєстраційний номер 6335. Прошу голосувати.

 

14:01:49

За-293

Закон прийнято. Я прошу секретаріат негайно подати на підпис законопроект, з тим щоб ми направили його до Президента України.

Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Перерва до 16 години.

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку