ЗАСІДАННЯ   ЧОТИРНАДЦЯТЕ

Сесійний зал Верховної Ради України

5  жовтня   2004 року, 16.00 година

Веде засідання Голова Верховної Ради України ЛИТВИН В.М.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги! Прошу підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему "Рада".

16:02:34

Зареєструвалися 402 народні депутати. Вечірнє засідання  Верховної Ради України оголошую відкритим. Продовжуємо нашу роботу.

Вноситься на розгляд проект Закону  про внесення мін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", три проекти закону ( реєстраційні номери 5161, 5349, 5727).

Доповідачі: заступник міністра фінансів  Чалий Володимир Дмитрович і заступник міністра аграрної політики Мельник Юрій Федорович. Від комітету буде виступати Буждиган Пилип Пилипович.

Будь ласка, Володимире Дмитровичу.

 

ЧАЛИЙ В.Д.

Шановний Володимире Михайловичу! Шановні народні депутати! Вашій увазі пропонується проект Закону України про внесення змін до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Метою проекту є уточнення переліку видів господарської діяльності,  що підлягають ліцензуванню, а саме, конкретизація сфери торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в частині торгівлі ювелірними  та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність. На сьогодні скупники та ломбарди приймають від населення  не тільки повноцінні ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів  і дорогоцінного каміння, а здебільшого такі, що були у використанні, некомплектні, пошкоджені. Значні вироби не змінили свого хімічного складу та мають підтвердження  виробничої проби, відповідальної проби, а також мають бути використані для подальшої  переробки та афінажу. Виробництво нової ювелірної продукції  поповнить Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та золотого запасу країни.

Разом з тим пунктом 8 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" встановлено, що ліцензуванню підлягають торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Отже, право скупників та  ломбардів скуповувати і приймати  під заставу у населення  та реалізовувати  відповідне споживачам  ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не  поширюється на некомплектні вироби або такі, що втратили експлуатаційну цінність. В свою чергу, це обмежує  право  громадян у разі необхідності продавати або передавати  у заставу свої  ювелірні або побутові вироби з дорогоцінних металів  і дорогоцінного каміння,  що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність. У зв'язку з цим пропонується внести відповідні зміни до пункту 8 статті 9 Закону України про ліцензування певних  видів господарської діяльності. При цьому слід відмітити, що передбачається не розширення загального переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензування, а лише конкретизація одного з видів  господарської діяльності, торгівля виробленими дорогоцінними металами і дорогоцінного каміння.

Прийняття проекту забезпечить врегулювання діяльності скупників у ломбарді, у сфері торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, сприятиме посиленню державного контролю та обігом дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння.

Саме тому пропонується внести  зміни до статті 9-ї Закону України про ліцензування певних видів господарської діяльності у частині торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що стали непридатними і втратили експлуатаційну цінність.  Прошу  підтримати внесення змін до даного закону.

 

ГОЛОВА. Дякую. Сідайте, будь ласка.

Я запрошую до виступу, до доповіді заступника міністра аграрної політики Мельник Юрій Федорович, будь ласка.

 

МЕЛЬНИК Ю.Ф.

Шановний Володимире Михайловичу,  шановні народні депутати.

Вашій увазі пропонується проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України про ліцензування певних видів господарської діяльності. Необхідність розробки цього проекту виникла з тієї причини, що редакція закону, чинна у даний час, передбачає ліцензування  лише рибальства, яке здійснюється на промислових ділянках рибогосподарських водойм, тобто у виключних водах під юрисдикцією України. У той же час переважна частина сировини видобувається українським і рибальським флотом у водах поза межами юрисдикції України у відкритому океані та виключних економічних зонах іноземних держав.

При цьому запаси значної більшості водних живих ресурсів світового океану і сьогодні використовується на  максимально можливому рівні. Тоді як практично всі прибережні держави запровадили  національні схеми регулювання рибопромисловою діяльністю у водах під  своєю юрисдикцією, подальша безконтрольна робота промислових суден у відкритому морі погрожує знищенню рибних запасів цих вод. Попередження таких наслідків світова спільнота бачить у прийнятті всіма державами, які посилають судна під їх прапором  до промислу у відкритому морі, зобов'язань, здійснював відповідний контроль за цією діяльністю, а також співпрацювати в цій сфері в рамках міжнародних регіональних організацій з рибальства. Як відомо, Україна є членом декількох з них, а також стороною угоди при виконанні положень конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права, яка стосується збереження транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб.

Стаття 18 цієї угоди прямо вимагає від держави прапора здійснювати контроль за такими суднами у відкритому морі за допомогою риболовних ліцензій, дозволів або дозвільних свідоцтв. Практика ліцензування запроваджена більшістю країн, судна яких здійснюють рибальство в океані, в тому числі Австралією, Новою Зеландією, Російською Федерацією, США.

Таким чином введення обов'язкового ліцензування рибопромислової діяльності суден під прапором України, які працюють у водах за межами юрисдикції України поруч з уже запровадженим ліцензуванням цієї діяльності у внутрішніх водах, територіальному морі та виключно економічній території України дасть можливість державним органам управління забезпечити належний контроль за діяльністю суден під прапором держави і попереджати здійснення недозволеного рибальства, а також здійснювати моніторинг, контроль та нагляд за такими суднами, їхніми промисловими операціями, передбачивши певні умови такого контролю в ліцензійних умовах.

Законопроект за висновками Міністерства юстиції відповідає законодавству Європейського союзу. Зазначений законопроект розглянуто та підтримано Комітетом Верховної Ради з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій та Комітетом з питань аграрної політики і земельних відносин. Просимо законопроект підтримати. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Дякую. Сідайте, будь ласка. Пилип Пилипович Буждиган.

 

16:09:44

БУЖДИГАН П.П.

Шановні народні депутати. На ваш розгляд пропонується три законопроекти, якими вносяться зміни і доповнення з різних проблем до одного Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" зокрема статті 9-ї. Всі три законопроекти вносить Кабінет Міністрів України.

Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій на своїх засіданнях від 14 квітня цього року та 15 вересня цього ж року розглянув дані законопроекти і пропонує Верховній Раді прийняти їх за основу, тобто у першому читанні.

Згідно порядку денного сесії доповів вам, чому саме комітет прийняв таке рішення. Законопроект номер 5161 уточнює статтю дев'яту пункт восьмий, більш конкретно визначає відносини між скупниками і ломбардами та іншими учасниками рентного обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що є у ювелірних та побутових виробах і при торгівлі цими ж виробами, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність.

Законопроект 5727, пункт 17-й статті дев'ятої Закону про ліцензування певних видів господарської діяльності пропонує до старої редакції додати слова "а також захищеного паперу з водяними знаками та фарб і захисними властивостями, які для цього використовуються." Це зумовлено тим, щоб а) припинити підробку цінних паперів, акцизних марок, зменшити загрозу для економічної безпеки держави, посилити державний контроль за цією діяльністю, що ніяким чином не вплине на чесного і сумлінного виробника, який отримує відповідну ліцензію.

Законопроект номер 5349 пропонує пункт 60-й статті дев'ятої Закону про ліцензування дещо уточнити і розширити, і викласти в редакції, яка дасть змогу продовжити обов'язкове ліцензування діяльності, що пов'язана з виловом риби у внутрішніх водоймах, територіальному морі та виключній морській економічній зоні, а також у водах, що знаходяться під національною юрисдикцією інших держав і у відкритому морі, тобто за межами юрисдикції України.

Дані доповнення зумовлені необхідністю виконання Україною своїх міжнародних зобов'язань, зокрема відповідних Конвенції Організації Об'єднаних націй з морського права.

Узагальнюючий підсумок по трьох законопроектах. Перше, науково-експертне управління по даних законопроектах пропонує прийняти їх за основу, внесло пропозиції, які треба буде врахувати під час підготовки їх до другого читання. Прийняття цих законопроектів, друге, не вимагає додаткових фінансових витрат з Державного бюджету, а навпаки дасть можливість його поповнити. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Так, дякую, Пилипе Пилиповичу.

Шановні колеги, там ще є проект 5727. Я попрошу Чалого Володимира Дмитровича також висловити позицію уряду щодо цього проекту.

 

ЧАЛИЙ В.Д. Шановний Володимир Михайлович, шановні депутати!

Проект Закону України про внесення змін до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності .......... виконання пункту першого плану заходу щодо запобігання виготовлення та обігу фальсифікованих алкогольних напоїв і марок акцизного збору, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 року, номер   58-р. Цим проектом Закону України деталізується вид господарської діяльності, який підлягає ліцензування з виготовлення бланків цінних паперів і документів суворої звітності.

Основним завданням проекту закону є встановлення державного контролю не тільки за господарською діяльністю, пов'язаною з безпосереднім виготовленням зазначених бланків, але й за виготовленням захищених матеріалів - це спеціальні фарби паперу з водяними знаками, які використовуються у процесі виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності, а також виготовлення напівфабрикатів зазначених бланків.

Запропонована розширена редакція виготовлення бланків цінних паперів документів суворої звітності, а також захищення паперів з водяними знаками та фарб із захисними властивостями, які для цього використовуються, пункт 17 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" у законопроекті, є необхідним заходом посилення державного контролю за виготовленням бланків цінних паперів документів суворої звітності.

Практика діючого закону на сьогоднішній день вже підтвердила його недосконалість. Несанкціоноване виготовлення матеріалів із захисними властивостями є загрозою для економічної безпеки держави, бо необлікована наявність захисних матеріалів сприяє виготовленню підробок, які неможливо контролювати.

Слід зазначити, що державний контроль за цією діяльністю ніяким чином не обмежує виробника, який отримав відповідну ліцензію на цей вид ............, а лише упорядковує її державний облік.

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат. Прийняття законопроекту України про внесення змін до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" сприятиме захисту державних і суспільних інтересів, а також забезпеченню безпеки України у стратегічно важливих сферах.

Шановні народні депутати, прошу підтримати запропонований законопроект.

 

ГОЛОВА. Дякую, Володимире Дмитровичу. Сідайте.

Переходимо до обговорення. На обговорення записалися: Кармазін Юрій Анатолійович, будь ласка, фракція "Наша Україна". Підготуватися Мироненку.

 

16:15:38

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Солідарність" виборчого Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановний Володимире Михайловичу, чи ви переконалися зараз, які дріб'язкові законопроекти вносить уряд: внесення змін до статті дев'ятої. Порахуйте, будь ласка, час роботи тут сесії, зал, трансляцію, все інше, і ви прийдете до висновку, що ті законопроекти не коштують виїденого яйця, навіть того, яке кидали в Тимошенко, а потім наступного дня в іншого лідера.

Тому, Володимире Михайловичу, це треба замислитися. І коли ви говорите з великим мислителем-професором, то ви, будь ласка, поясніть йому, що так використовувати законодавчий орган не можна.

Ці законопроекти надто дріб'язкові, надто - підкреслюю, для того, об витрачати на них досить часу. Їх можна прийняти, а якщо і не приймати, то теж нічого від цього не станеться в державі. Тому, шановні друзі, я закликаю вас до комплексності і до цілісності підходів, а уряд закликаю стати урядом. Це в нас навіть не урядове засідання, розумієте, це поки що Верховна Рада, а не сходняк. Дякую.

 

ГОЛОВА. Віктор Мироненко, фракція комуністів. Підготуватися Соломатіну.

 

16:17:18

МИРОНЕНКО В.А.

Пятый избирательный округ, Мироненко, фракция Коммунистической партии Украины.

Уважаемые соотечественники, фракция Коммунистической партии Украины поддерживает необходимость лицензирования деятельности, отраженной в трех рассматриваемых законопроектах. Вместе с тем, хочу обратить внимание на следующее.

Представитель Министерства финансов Украины вполне профессионально стремиться к принятию этих законопроектов, которые  могут увеличить поступления в Госбюджет благодаря лицензированию данных видов деятельности. Но, к сожалению, коррупция, взяточничество, процветающая во многих министерствах, правительственных, президентских учреждениях, имеющих отношение к лицензированию, регистрации предприятий, уменьшают, в огромной мере уменьшают в доходной части и Госбюджета, и местных бюджетов. Я приведу лишь один пример. Вот здесь в этом зале в прошлом  созыве, то есть 26 декабря 2000 года я стоял и призывал всех депутатов поддержать два закона - мой и президентский - о территориях приоритетного развития СС "Спорткрым" Автономной Республики Крым. Говорил: "Уважаемые депутаты, проголосуйте! Погибает Щелкино, страдает Крым и так далее, и так далее".

Прошло уже, как мы видим, очень н много времени, а результаты ничтожные. В чем причина? Коррупция, взяточничество - все это препятствует использованию данных законов, в интересах и регионов, и всего государства в целом. Мы уже неоднократно говорили, что территория приоритетного развития есть и в Китае, и США какие  льготы законом утверждают и так далее, у нас не действуют. Почему - понятно. Потому что наверное скорее всего "рыба гниет с головы" и всем нам, уважаемые соотечественники сделать надо соответствующий вывод.

Я по доброму завидую белорусам, где Александр Григорьевич Лукашенко жесткой рукой не только препятствует "прихватизации", приватизации  стратегических отраслей экономики олигархами России и других государств, чем вызывает ненависть  этих олигархов и средства массовой информации его постоянно очерняют, но и он жестко присекает всякую коррупцию. если будет избран президентом Симоненко, естественно будет действовать он также точно и, думаю, все, уважаемые соотечественники, в этом плане мы поддержим Симоненка. Но  по поводу данного законопроекта хочу сказать, что необходимо все-таки нам наверное  поддержать предложение комитета. Спасибо.

 

ГОЛОВА. Юрій   Соломатін, фракція комуністів. Підготуватися Черновецькому.

 

16:20:22

СОЛОМАТІН Ю.П.

Юрій Соломатін, фракція комуністів.

Шановні колеги! Ми вже по котре з вами останнім часом розглядаємо законопроекти спрямовані на внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності. Сьогодні те, що запропоновано, з ним можна погодитися, це певні уточнення, це розширення, це передбачає наведення певного порядку в цих справах.

Але я хочу ще раз нагадати, можливо це вже по-третє, як  два місяці тому вся буржуазна Верховна  Рада  в єдиному пориві і більшість, і буржуазна опозиція не підтримали законопроект 3366 про внесення змін  до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", котрим цими змінами передбачалося  ліцензування видобування корисних копалин. Зараз законом передбачено ліцензування видобування лише уранових руд, а передбачалося поширити це право  контролю з боку центрального органу виконавчої влади на видобування всіх корисних копалин,  родовищ, які мають загальнодержавне значення. Але, на жаль, ті, які безконтрольно сьогодні здійснюють свою діяльність цієї галузі, галузі надрокористування, вони заблокували прийняття цього важливого доповнення цієї важливої зміни.

Тому я хочу  звернутися до всіх, хто присутній сьогодні, приймає  участь в обговоренні цього законопроекту. Звичайно, ми  знову подамо, і я особисто, відповідні пропозиції щодо ліцензування видобування корисних копалин, родовищ, які мають загальнодержавне значення не лише уранових, а всіх, які у нас в Україні.

Я благаю вас перед народом України, уклінно прошу всі фракції, схаменіться, люди добрі,  не можна робити з надрами сьогодні те, що робиться. А цей законопроект, котрий поданий, наша  фракція його, звичайно, підтримає, і інші, які будуть спрямовані на те, щоб  навести хоча б трошки ладу і порядку усієї капіталістичної системи  господарювання, грабіжницької, жлобницької, яка склалася сьогодні в Україні. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Так. Леонід Черновецький... Немає Черновецького? А, будь ласка, вибачте. Будь ласка. Фракція "Наша Україна".

 

16:23:25

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М.

Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые народные депутаты, уважаемые радиослушатели! Фракция "Наша Украина", Христианско-либеральная партия, Леонид Черновецкий.  Во-первых, я вам скажу, что вся буржуазная  часть Верховной Рады с удовольствием пидтримует этот "задрипанный" законопроект про лицензування , потому что скоро  у нас лицензировать будут отдельные виды питания, потому что больше уже лицензировать будет нечего. И я  хочу, чтобы граждане понимали, почему я так нехорошо говорю  о законопроектах, касающихся регулирования отдельных видов деятельности.

Уважаемые граждане! Копайте что хотите -  хоть золото, хоть что угодно, потому что власть про вас забыла, никому вы не нужны. И если вы откопаете лишний кусок золота, я буду только счастлив, и многие депутаты из "Нашей Украины" тоже. А за каждым видом лицензирования стоят взятки, взятки, взятки и еще раз взятки.

Владимир Михайлович, сколько можно такую дрянь выставлять на Верховный Совет? Я  говорил, привел сегодня сюда людей, мы говорили о том, чтобы главное решить, лишить льгот и  привилегий всех чиновников. И коммунисты поддерживают эту идею, и "Наша Украина" поддерживает эту идею, и социалисты. Конечно, это проблема. Подумаешь катаются на самолетах отдельные чиновники за купленные  не за свой счет, а за счет народа, и на специальной всякой техники. Миллион всяких гостиниц и привилегий напридумывали себе, и уже жить с этим невозможно.

Лицензирование - это путь  в никуда, это путь нынешнего правительства, это путь для создания новых видов министерств, которые будут обирать наших сограждан, которые будут запрещать им заниматься отдельными видами деятельности, создавать новые рабочие места. Ничего другого за  этим нет. И чтобы наши граждане знали, руководство Верховной Рады выставляет такие законопроекты, а мой законопроект про ликвидацию НДС, например, который торчит уже в Верховном Совете год, когда вы покупаете кусок колбасы  или булки и платите в карман олигарху 20 процентов, он болтается и здесь его нет. И мой законопроект о статусе судьев, который сегодня выставлен  в конце, тоже  почему-то поставлен так, что за него проголосовать будет невозможно. Но новым чиновникам охота нажи............, им голодно, новые  миллионы нужны, и больше ничего за этим законопроектом  не стоит.

Спасибо за внимание.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, розгляд питання завершено. Прошу уваги. Відповідно до порядку реєстрації розгляду законопроектів я буду ставити на голосування пропозиції комітету. Пропозиції комітету зводяться до того, що потрібно прийняти за основу три проекти законів.

Я ставлю на голосування про прийняття за основу проекту закону, реєстраційний номер 5161, про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Прошу голосувати.

 

16:27:25

За-95

Рішення не прийнято.

Я ставлю на голосування про прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Реєстраційний номер 5349. Прошу голосувати. За основу.

 

За - 79

Рішення не прийнято.

Ставиться на голосування для прийняття за основу проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Реєстраційний номер 5727. Прошу голосувати.

 

16:28:32

За-213

Рішення не прийнято. По фракціях, будь ласка. Я розумію, ну якщо уряду не потрібні такі законопроекти, то не будемо голосувати, яка різниця.

“Наша Україна" - 84,  "Регіони України" - 4, Фракція комуністів - 57, СДПУ(о)  - 0, "Трудова Україна" - 0, Народна аграрна партія - 21, СПУ - 19, Блок Тимошенко - 14, "Союз" - 0, "Єдина Україна" - 0, "Центр" - 0, НДП та ПППУ - 11 , "Демініціативи" і "Народовладдя" - 0,  позафракційні - 3.

Шановні колеги, оскільки, прошу уваги, найбільше голосів набрав останній проект, який ми голосували, то я поставлю на голосування... На вашу вимогу я ставлю на голосування про прийняття за основу проекту Закону, реєстраційний номер 5727, про внесення зміни до статті дев'ять Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Прошу голосувати. Прошу голосувати.

 

За - 229

"Регіони України" дякують, що ми підтримали урядові законопроекти.

Оголошується до розгляду проект Закону про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України про управління майном, що є у загальнодержавній власності (щодо вікового складу керівників державних підприємств). Реєстраційний номер 5206. Доповідач - заступник міністра юстиції Горбунова Лідія Миколаївна. Співдоповідачем буде виступати Буждиган Пилип Пилипович. Будь ласка.

 

ГОРБУНОВА Л.М.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати! На ваш розгляд пропонується проект Закону України про внесення змін до статті четвертої Декрету Кабінету Міністрів України про управління майном, що є у загальнодержавній власності.

Запропонованим проектом пропонується врегулювати питання щодо вікового складу керівників державних підприємств. Законопроект розроблено з урахуванням наступного. З першого січня 2004 року набрав чинності Господарський кодекс України, яким визначено основні засади господарювання в Україні. Питання щодо управління підприємств визначено статтею 65 цього Кодексу, згідно з частиною третьою якої для керівництва господарською діяльністю підприємства власник або уповноважений ним орган призначає, обирає керівника підприємства.

Відповідно до частини четвертої цієї статті у разі найму керівника підприємства з ним укладається договір чи контракт, в якому визначається строк найму, права, обов’язки, відповідальність сторін.

Разом з тим, статтею 73 Господарського кодексу України зазначено, що особливості статусу керівника державного унітарного підприємства можуть бути визначені законом.

В даний час законодавством про працю допускається при прийнятті на роботу встановлювати вимогу щодо віку. Так згідно з частиною діючого на сьогоднішній день - частиною 3 статті 22 Кодексу Законів про працю вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров'я працівників можуть встановлюватися законодавством України.

Питання укладення контракту на сьогодні регулюється саме цим декретом Кабінету Міністрів України про управління майном, що є у загальнодержавній власності. У зв'язку з цим пропонується внести відповідні зміни до цього декрету, доповнивши статтю 4-ту цього декрету нормою щодо граничного віку керівника підприємства, що є у державній власності та щодо порядку  продовження цього віку.

Прийняття цього проекту позитивно вплине на формування дієвого кадрового резерву керівників державних підприємств.

Шановні народні депутати, просимо прийняти цей проект закону за основу.  Дякую.

 

ГОЛОВА. Так, дякую вам. Сідайте, будь ласка, Лідія Миколаївна.

Пилип Пилипович, позиція комітету, будь ласка.

 

16:33:05

БУЖДИГАН П.П.

Значить, коротко.

Комітет з питань економічної політики розглянув на своєму засіданні внесений, підкреслюю, Кабінетом Міністрів України проект закону про внесення зміни у статтю четверту декрету Кабінету Міністрів України про управління майном, що є у загальнодержавній власності щодо вікового складу керівників державних підприємств і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України взяти зазначений законопроект за основу.

Цим проектом пропонується регламентувати питання граничного віку кандидата на посаду керівника держпідприємства, що є у державній власності. Зокрема, пропонується встановити граничний вік - 65 років не може перевищувати, але у окремих випадках цей вік може бути збільшений у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.

Головне науково-експертне управління так само відзначає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно взяти за основу.  Комітет пропонує підтримати Кабмін в цьому питанні.

 

ГОЛОВА. Так, дякую, Пилип Пилипович.

Переходимо до обговорення: два за, два проти.

Юрій Кармазін, будь ласка, фракція "Наша Україна". Підготуватися Рудьковському.

 

16:34:13

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Солідарність" виборчого Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановні народні депутати, шановний Володимире Михайловичу! З огляду на те, що мені як голові підкомітету з питань законотворчості, систематизації законодавства України та узгодження його з міжнародним правом Комітету з питань правової політики, на відміну від більшості народних депутатів, приходиться читати всі проекти, пояснювальні записки до них, висновки юридичної служби, Президента і уряду, я повинен констатувати, що велика кількість таких законопроектів, які подає зараз уряд, це є зловживання урядом своїм правом законодавчої ініціативи і заважання Верховній Раді нормально працювати.

До цих законопроектів відноситься і цей законопроект, який написаний Януковичем  по принципу: що бачу, про те і пишу.

Ми з вами прийняли, Верховна Рада прийняла за основу урядовий проект Трудового кодексу. Це номер 1038. Що, ми не можемо ці моменти відобразити там? Чому ми це робимо, для чого ви відволікаєте нас? Мінюст має показувати приклад комплексності і системності, а Мінюст цього не хоче робити, а, може, не може чи не знає.

Набридло повторювати, я знову буду вам повторювати про системність, стабільність і продуманість нашого законодавства, тому що саме ці чинники, а не навіть розміри податків грають визначальну роль і у розвитку нашої економіки, і у створенні сприятливого для цього клімату. Звісно, для цього не треба слово "професор" з двома "ф" писати.

Проект цього закону, звісно, треба відхилити. Ми нещодавно прийняли ряд законів такого ж плану. І я прошу Голову Верховної Ради дати протокольне доручення Апарату Верховної Ради щодо включення до обов'язкових алгоритмів експертизи текстів проектів юридичною службою та секретаріатами комітетів пункту щодо відповідності проекту, будь-якого проекту принципам систематизації законодавства України і інформування народних депутатів щодо можливості врегулювання норм первинних законів в текстах вже чинних законів України, бо доходить до абсурду. Тільки прийняли Закон "Про молоко та молочні продукти", а вже 09.07 до порядку денного був внесений Закон "Про молочне харчування для немовлят". І з'являється це, судячи за все тільки  тому, що на території виборчого округу одного з авторів знаходиться Тернівський молочноконсервний комбінат.

Первинні закони - це такі закони, текст яких є початковим текстом, що містить правові норми чи приписи з   певного питання і до якого згодом вносяться відповідні зміни  та доповнення. Причини зрозумілі. У Верховній Раді до цього часу відсутній постійно актуалізований перелік не тільки  первинних  актів Верховної Ради, але навіть  і первинних законів. На сьогодні відсутній не тільки  доступ до чинного...  час доступу  переліку  таких актів, але й взагалі сам перелік. Тому, шановний Володимире Михайловичу, я вручаю вам ще раз особисто цей перелік....

 

ГОЛОВА. Півхвилини, а потім  ми компенсуємо за наступні виступи. Нема заперечень?

 

КАРМАЗІН Ю.А. Півхвилини.

Шановний Володимире Михайловичу, я  надаю вам зараз в присутності всієї Верховної Ради цей перелік. Я хочу, щоб ви знали просто, що .........новій лінії автоматизована інформаційно-пошукова система законодавства чинними вважаються навіть  такі закони як, наприклад, тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами держави ясновельможного пана гетьмана всієї України, затверджений гетьманом Павлом Скоропацьким. Тому давайте краще зробимо так, як я пропоную. А я вам даю цей перелік для Мінюсту, щоб ви  вчилися як треба працювати.

 

ГОЛОВА.  Дякую. Я прошу секретаріат підготувати відповідні доручення. Микола Рудьковський має слово для виступу. Фракція Соціалістичної партії України. Підготуватися Гурову.

 

16:38:24

РУДЬКОВСЬКИЙ М.М.

Рудьковський, Соціалістична партія України.

Шановні колеги, звичайно,  розглядаючи цей законопроект, можна ставити питання про доцільність його взагалі  розгляду. Мається на увазі окремо  вирваного. Але якщо ми говоримо по суті, то мабуть  цей законопроект нам, обговоривши, потрібно приймати.

Якщо голова  Верховного Суду складає свої повноваження в зв'язку з тим, що він досяг  65 років, то я думаю, що керівник державного підприємства повинен складати свої повноваження і давати можливість молодим, здоровим ідеям, енергійним людям реалізувати себе і рухати, так би мовити, економіку вперед. І тому, щоб ми не говорили зараз, як би ми тут не сперечалися, по суті цей законопроект можна підтримувати.

І тому я б хотів, щоб ми  довго не сперечалися, а у першому читанні прийняли його.

 

ГОЛОВА. Дякую. Вадим Гуров, будь ласка, партія "Єдина Україна". Підготуватися Івану Зайцю. Немає? Тоді Валентина Семенюк буде виступати.  Будь ласка.

 

16:39:36

ГУРОВ В.М.

Вадим Гуров, Кривбас.

Шановні колеги! Проблема визначення граничного віку при призначенні на ту чи іншу посаду неодноразово піднімалася у цьому залі. Але не завжди закріплення відповідних норм у законодавстві є доцільними. Згадаймо, що нещодавно Конституційний Суд визнав неконституційним таке обмеження щодо ректорів вищих навчальних закладів. На наш погляд, неприйняття є подібний підхід і до призначення керівного складу державних підприємств.

По-перше. Давайте нарешті візьмемо до уваги, що державні підприємства нічим не відрізняються від підприємств інших форм власності. Відповідно головною метою цих підприємств є  отримання як найбільшого прибутку, що можливе лише за умов ефективного управління. Саме тому ця ініціатива уряду виглядає дещо дивною, адже компетенція та ефективність  роботи керівника залежить не від віку, а особистих здібностей, освіти, досвіду врешті-решт. І говорити про те, що після 65 років людина ці здібності втрачає, не  має жодних підстав. Навпаки, у деяких випадках саме у  цьому віці людина набуває необхідних знань. Прикладів цьому багато і у нас, Україні, і за кордоном.

Звісно, ми маємо бути впевнені, що державною власністю управляють високопрофесійні керівники. Але для забезпечення такої професійної мають застосовуватися інші засоби, і уряду слід було замислитися не на віком, а над створенням механізму прозорого відбору на посади директорів державних підприємств, створення привабливих умов праці для залучення найкращих професіоналів та, найголовніше, контролю над їх діяльністю. А наслідком стало б і зростання бюджетних доходів і збільшення вартості державних активів.

Ще одним аргументом проти запропонованого  проекту  є сьогоднішня демографічна ситуація України.  Адже через велику кількість   пенсіонерів ми  намагаємося  стимулювати людей,  що як найдавши роботи після досягнення  пенсійного віку. Тому, на наш погляд, ми не можемо  собі дозволити відлучити від праці розумних та досвідчених людей  тільки через те, що вони досягли певного віку. Ще раз наголошую: критерієм для призначення на посаду має бути лише професійність особи. І кращим  прикладом  може служити наш Герой України, якому дали місяць тому назад, Михайл Костюченко, керівник найбільшого прокатного цеху  металургійного не тільки України, а й Європи. А йому десь за 70.

Тому фракція "Єдина Україна" пропонує даний проект відхилити. Дякую.

 

ГОЛОВА. Дякую вам.

Семенюк Валентина  Петрівна, будь ласка.

 

16:42:47

СЕМЕНЮК В.П.

Семенюк, фракція Соціалістичної партії.

Саме головне  зауваження, яке я хотіла б сьогодні зробити по внесеному проекту змін до Декрету Кабміну, це хоча б те, що Верховна Рада  з прийняттям Конституції в 1996 році прийняла рішення про приведення всіх декретів Кабінету Міністрів в основи  закону. Тому сьогодні є нетолерантним подача документу, що внесення змін до  декрету.

Друге, що хотіла б я сказати. У посланнях  Президента 2000, 2001, 2002, 2003 зазначено: доручення Кабінету Міністрів терміново прийняти Закон про управління об'єктами державної власності. Ми його вносимо, потім Кабмін сам же ж вносить пропозиції відхилити, і тим часом сьогодні фактично державним майном управляє хто хоче, як хоче, у який спосіб. І підбір керівників кадрів відбувається по принципу: хто краще зайшов і чим більшу сумку заніс.

Це я говорю невипадково. Тому що та ситуація, яка сьогодні складується  звільнення керівників державних підприємств під донецьких, це вже набирає страшенно гострих обертів. Така ситуація склалася сьогодні на державних підприємствах у Києві, Дніпропетровські, у Луганській області, Донецьку там уже повністю вся вакханалія захопила. Тому виходячи із того, що все ж таки ми повинні з вами працювати системно у відповідності із документами, які зазначені після прийняття Конституції, про приведення нашого законодавства у відповідності до  нової прийнятої Конституції, ми повинні записати: Кабінету Міністрів до 1 грудня подати Закон про управління об'єктами державної власності і прийняти у цьому сесійному залі, де визначити і право призначення і звільнення керівників не тільки у залежності від віку, а і обов'язково його відповідальність за роботу даного підприємства, за виконання відповідних економічних показників, які  повинні зазначені під час його призначення і зазначені у контракті, тоді можна говорити про прийняття такого документу. Якщо ми зараз приймемо цей документ, то це фактично латання дирок, яке нічого не дає. Дає лише одне, що донецькі сьогодні дякуючи такій зміні,  зможуть замінювати керівників державних підприємств у  інших регіонах так, як це сьогодні відбувається. 

Тому або ми припинимо цей клановий підхід і приймемо  законодавчий документ, Закон про управління об'єктами державної власності, який практично визначений Постановою Верховної Ради по парламентських слуханнях "Наслідки і перспектива приватизації". Це документ, який ми з вами ухвалили. Законопроект прошу відхилити. Дякую.

 

ГОЛОВА. Так. Віталій Майко, будь ласка. Фракція Народно-демократичної партії, промисловців і підприємців.

 

16:45:58

МАЙКО В.І.

Мені дуже дивно, що в той час, коли є дійсно питання, якими треба займатися по промисловості, закони, і в той час, якраз коли зовсім не потрібно займатися тим, як звільняти керівників підприємств, сьогодні це питання поставлено. Мені здається, що в сьогоднішній час в цій виборчій кампанії взагалі треба забути про зміну директорів. Треба закінчити кампанію, а тоді цим займатися. Ми маємо дуже багато прикладів, які не тільки допоможуть нам, а нашкодять промисловості.

Тому я категорично проти. У цьому мене підтримує моя фракція і Союз промисловців і підприємців України. Я прошу цей закон відхилити. Якщо ним зайнятися, то тільки в тому дусі, що треба один закон загальний про державні підприємства роздивитися, про управління цими підприємствами, і подивитися не тільки про те, як звільнити, в який час, а подумати може про те, яка доля тих директорів, які будуть звільнені. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, розгляд проекту закону завершено. Матвієнков, з мотивів, будь ласка. Зараз будемо визначатися голосуванням. Матвієнкову, будь ласка, мікрофон увімкніть.

 

16:47:28

МАТВІЄНКОВ С.А.

Матвиенков, 55 округ, Мариуполь.

Уважаемые коллеги, уважаемые представители Кабинета Министров. Я все-таки думаю, что немножко не с той стороны мы подходим к решению именно этой проблемы. Нельзя оценивать эффективность работы по возрасту человека. Я могу привести десятки, сотни примеров, когда людей в 35-40 лет нужно гнать метлой с работы, когда они действительно наносят вред производству. И можно привести десятки примеров, когда люди в 75 и в 70 лет эффективно руководят теми или иными структурами. Здесь речь нужно вести в другой плоскости. Как эффективно мы управляем государственной долей собственности. Что она дает для бюджета? Что она дает для государства? И каким образом она сегодня, ее осуществляют процесс руководства? Вот с какой стороны нужно подходить независимо от возраста. И вопрос нужно ставить о том, какова будет система контроля над государственной долей собственности? Как эффективно она используется? Именно с этой точки зрения нужно рассматривать эту проблему, а не с той точки зрения, что мы поставим возрастной ценз, исходя из этого возрастного ценза, будем создавать видимость, будем говорить, какой-то борьбы или использовать, как механизм замены руководителей на тех или иных участках. Спасибо.

 

ГОЛОВА. Розгляд проекту Закону, реєстраційний номер 5206, про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України про управління майном, що є у загальнодержавній власності (щодо вікового складу керівників державних підприємств) завершено. Я ставлю на голосування пропозицію комітету про прийняття за основу проекту Закону  про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України про управління майном, що є у загальнодержавній власності (щодо вікового складу керівників державних підприємств). Реєстраційний номер 5206. Прошу визначатися.

 

16:49:24

За-1

Ну, шановні колеги, нема що показувати по фракціях. Ну, будь ласка, по фракціях, давайте. "Наша Україна"... Законопроект відхилено. Законопроект відхилено.

Оголошується до розгляду проект Постанови про деякі заходи вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни з нагоди 60-ї річниці визволення України від фашистських загарбників. Реєстраційні номери 55578, 5578-1. Доповідачі - народний депутат України Рудьковський  і Богдан Губський. Анастасієв Валентин Олексійович від комітету буде виступати. Так, будь ласка, Микола Миколайович.

 

16:50:31

РУДЬКОВСЬКИЙ М.М.

Шановні колеги, проект постанови, запропонований Олександром Олександровичем Морозом, Луценком та мною передбачає, що комітет Верховної Ради профільний повинен підготувати законопроект, який посилює гарантії для ветеранів війни.

Кабінету Міністрів ми рекомендує до 60-річчя визволення України надати матеріальну допомогу, виготовити пам'ятні знаки та вручити подарунки і привітання ветеранам.

Також ми пропонуємо підвищити мінімальну пенсію до прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, надати стопроцентну знижку плати за користування комунальними послугами, газом електроенергією та іншими послугами у межах середніх норм споживання для ветеранів Великої Вітчизняної війни за рахунок Державного бюджету і передбачити це в бюджеті.  Також пропонуємо виплатити, повернути заощадження, які мали ветерани на своїх книжках у розмірі не менше 500 мільйонів гривень, передбачивши це в бюджеті.

Я звертаюся до вас, комітет профільний підтримує проект постанови взяти за основу для того, щоб потім доопрацювати, і враховуючи із реаліями бюджету, прийняти її в цілому.

Я звертаюся до вас: враховуючи те, що 60-річчя - це велика дата, в Україні менше трьох мільйонів ветеранів Великої Вітчизняної війни. Це люди, які звільняли не лише Україну, не лише Радянський Союз, а всю Європу. Вони на сьогоднішній день мають основним джерелом свого доходу - це пенсія. Ветерани війни, половина з них має поранення, і, фактично, є в тій чи іншій мірі інваліди, поставлені в жорсткі умови сьогоднішнього виживання. Ми повинні зробити, я вважаю, мужній вчинок - проголосувати за постанову, а в подальшому і за законопроекти, які реально дадуть можливість їм дожити остаток свого  життя безбідно. Я прошу вас, і фракція соціалістів звертається до вас прийняти таку постанову і зробити жест уваги від нашого законодавчого органу по відношенню до людей, які дали нам можливість мати незалежну Україну, жити і мати надію на краще. Дякую.

 

ГОЛОВА. Дякую.

Шановні колеги, тільки одне тут. Нам потрібно прийняти, мабуть, проект як постанову, бо там уже на друге читання немає коли переносити його.

Богдан Губський, будь ласка. Щодо проекту постанови 5578-1, будь ласка. Одну хвилиночку, Богдан Володимирович. Голова комітету Цибенко Петро Степанович. Мікрофон ввімкніть.

 

16:53:59

ЦИБЕНКО П.С.

Спасибі, Володимире Михайловичу.

Я не заперечую проти того, щоб сьогодні розглядалося дві постанови. Хоча вчора, коли ми на Погоджувальній раді розглядали, це була одна постанова. А мова йде про те, що ту другу постанову зі знаком тире зареєстровано першого жовтня і вчора вона надійшла тільки в комітет. Тобто ми фізично не могли її розглянути. Ось про що йде мова. А, в принципі, комітет не заперечує проти прийняття його.

 

ГОЛОВА. Я зрозумів. Я просив би шановних колег подавати своєчасно тоді проекти постанов. Будь ласка, Богдане Володимировичу.

 

16:54:40

ГУБСЬКИЙ Б.В.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги, я думаю, в жодної людини не виникає ніякого сумніву в необхідності вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни, а також вдосконалення законодавства щодо їх соціального захисту. Адже ці люди, які забезпечили наше сьогодення і наше майбутнє, вони абсолютно чітко і, можна сказати, впевнено потребують сьогодні на допомогу.

І тому ми, і я особисто, вважаємо себе у великому неоплатному боргу перед ними, перед тими, хто воював в ті страшні військові роки.

І саме тому якраз фракція партії "Єдиної України" неодмінно завжди буде підтримувати всі ініціативи, спрямовані на покращання життя цих людей. Виходячи з цього, ми і зареєстрували відповідний проект постанови, в якій, зокрема, дуже, я сказав би так, чітко наполягається на необхідності забезпечити в 2005 році виконання вимог Закону України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту щодо:

Перше, виплати ветеранам війни щорічної разової допомоги та безкоштовного  забезпечення інвалідів війни спеціальними автомобілями. Будемо давайте відверто говорити сьогодні про  те, що навіть виконання чинного діючого  законодавства не може бути в повній мірі нашою вдячністю ветеранам війни за їхню велику справу. І ми переконані, що (і я особисто в тому) ми не маємо права зволікати з виконанням навіть тих законодавчих актів, які забезпечують найменший їхній життєвий рівень. І сьогодні ми, крім виплати матеріальної допомоги щорічної,  повинні гарантувати, що в наступному році буде повністю ліквідована черга на безкоштовні автомобілі. Це лише  39 тисяч машин, тобто це мізер в рамках Державного бюджету. Адже ми знову таки знаємо, що для інвалідів, які втратили здоров'я, захищаючи нас з вами, наших батьків це автомобіль часто є єдиним засобом пересування.  І саме тому заощаджувати на цьому кошти є ну мабуть не дуже морально.

Наш проект не обмежується виключно  матеріальними благами. Ми вважаємо також, що підростаюче покоління повинно пам'ятати і знати про подвиги своїх батьків і дідів. І тому також  внесена рекомендація передбачити у розкладі занять в середніх школах урок мужності, який повинен бути присвячений до  60-ої річниці з дня визволення України від  німецько-фашистських  загарбників. З запрошенням, обов'язковим запрошенням на цей урок, щоб взяти в ньому участь ветеранів Великої Вітчизняної війни. Якраз під час цих уроків  молодь  і зможе дізнатися про конкретні приклади служіння рідній землі, які будуть надихати наших дітей на майбутнє звершення.

Не менш важливим є надання ветеранам медичної допомоги, а також увага до тих ветеранів, які знаходяться на лікуванні і тому б і пропонували керівникам  органів місцевого самоврядування разом з школярами забезпечити відвідування лікувальних і оздоровчих закладів, адже спілкування з ветеранами дітей якраз і буде найбільше закаляти їхні душі і серцем їх прилучати до того, що відбувалося  60 років тому. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА.  Дякую, Богдан Володимирович.  Шановні колеги! Запитання? Це ж скорочена процедура... Ми за скороченою процедурою йдемо, нема питань.

Шановні колеги, може ми будемо на голосування переходити зразу, щоб не обговорювати.

Ладно,  тоді на табло прізвища народних депутатів, що записалися.

Вибачте, Анастасієв Валентин Олексійович, голова підкомітету Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Я перепрошую.

 

16:58:20

АНАСТАСІЄВ В.О.

Валентин Анастасиев, фракция коммунистов.

Уважаемый Владимир Михайлович! Уважаемые  депутаты!  Комитетом по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов рассмотрен проект постановления о  некоторых мероприятиях чествования ветеранов Великой отечественной войны по случаю 60-ой  годовщины освобождения Украины  от фашистских захватчиков поданный народным депутатом Украины Морозом, Луценко, Рудьковским (регистрационный номер  5578).

Как уже говорилось одним из авторов, данным проектом постановления предлагается, учитывая юбилейную дату  60-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков, обратиться к правительству с предложением  о чествовании ветеранов войны и их материальной поддержки. А также при подготовке и рассмотрению Государственного бюджета на 2005 год предусмотреть расходы необходимые для повышения минимального размера пенсии ветеранов Великой отечественной войны до прожиточного минимума установленного законом  для работоспособных граждан, представления стопроцентного снижения выплаты за пользование коммунальными услугами в пределах средних норм потребления,  выплаты проиндексированных денежных сбережений и страховых взносов вложенных до 2 января 1992 года в учреждения бывшего сберегательного банка СССР, которые действовали на территории Украины и  учреждению бывшего Укргосстраха на общую сумму не менее 50 миллионов гривен.  Принятие этого постановления позволит естественно улучшить социальное положение ветеранов войны.

Вместе с тем комитет считает, что отдельные положения проекта постановления необходимо доработать, уточнить. Представителем  Кабинета Министров высказаны некоторые сомнения  финансового порядка,  возражения есть у Юридического управления. Поэтому в целях доработки этого документа целесообразно создать рабочую группу и доработать его  с учетом законопроектов по этой проблеме, который  подан на рассмотрение  Верховной Рады, предложения народных депутатов Украины, других субъектов законодательного  права.

Исходя из изложенного, комитет предлагает: проект Постановления, регистрационный номер 5578, поданный группой народных депутатов, принять за основу, доработать его и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины во второе чтение.

Что касается второго документа, Петр Степанович Цибенко здесь уже доложил что мы его на комитете не рассматривали, этот документ, и целесообразно, наверное,  содержание его, предложения при доработке после принятия первого закона за основу, туда  включить все те предложения, которые изложены во втором документе. Все.

 

ГОЛОВА. Я дякую вам. Я тільки хотів уточнити: там цифра іде в постанові про 500 мільйонів, а ви назвали 50. 500 мільйонів.   Це я просто для радіослухачів. 500. Так. Так ми ж... обговорення іде в нас. Чи, може, будемо просто ставити на голосування? Давайте з мотивів одну хвилиночку тоді. Якщо...хто...Ні,ні,ні. Тут же всі ж...

Тоді з мотивів я попрошу наших найстаріших депутатів Ігоря Юхновського і Івана  Герасимова. Одну хвилиночку. Мікрофон, будь ласка.

 

17:02:14

ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

Юхновський, "Наша Україна".

Шановний Володимире Михайловичу, я підтримую ті постанови, які вносяться на Верховну Раду. Але я хочу зауважити, що кількість учасників Великої Вітчизняної війни зростає від року до року, і тут треба знайти певну міру.

Друге. Як голова Всеукраїнського об'єднання ветеранів я виступаю за вшанування всіх ветеранів другої світової війни: і солдат і офіцерів Радянської Армії, і вояків УПА, і солдат Української дивізії.

Третє. Як учасник боїв я закликаю молодих людей, які не мають поняття про  жахи другої світової війни, не спекулювати пам'яттю мільйонів  загиблих для своїх політичних інтересів. І у  зв'язку із тим у переддень виборів Президента України не проводити параду на  Хрещатику 28 жовтня і перенести цей парад на 9 травня.

І на кінець останнє. Я  закликаю обласні адміністр...

 

ГОЛОВА. Іван Олександрович Герасимов, фракція комуністів. будь ласка.

 

17:03:27

ГЕРАСИМОВ І.О.

Спасибо. Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые народные депутаты.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что главной  составляющей жизни ветеранов сегодня составляет пенсия. Совет организации ветеранов неоднократно ставил вопрос о том, чтобы поднять пенсии до уровня  минимального прожиточного минимума.

Наконец 18 сентября этого года Кабинет Министров принял постановление о  получении пенсионного обеспечения ветеранов. Однако,  не повысил ни пенсии, а сделал доплаты к пенсиям. В регионах сразу  среагировали на эту доплату, сразу отменили субсидии за оплату коммунальных услуг и отменили пенсии за особые заслуги. Это возмутительно. Ветераны, которые защитили честь, свободу и независимость своей Родины, отстояли страну, защитили народ, освободили народы Европы от “коричневой” чумы...

 

ГОЛОВА.  Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію про прийняття проекту постанови як Постанови Верховної Ради України, реєстраційний номер 5578. Прошу голосувати. 5578 як постанова. Прошу голосувати.

 

17:05:13

За-249

Рішення прийнято. Я дякую вам. По фракціях, будь ласка, шановні колеги. Будь ласка.

“Наша Україна" (я читаю "за") - 80, "Регіони України" - 32, Фракція комуністів - 57, СДПУ(о)  - 0, "Трудова Україна" - 0, Народна аграрна партія - 21, СПУ - 19, Блок Тимошенко - 14, "Союз" - 0, "Єдина Україна" - 1, "Центр" - 10, НДП та ПППУ - 12, "Демініціативи" - 0, Позафракційні - 3.

Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо відкликання депутатів місцевих рад. У нас тут є, шановні колеги, і про статус народних депутатів, може їх разом будемо розглядати чи кожен окремо. Кожен окремо, да.

Проект під номером 3735. Доповідач народний депутат України Беспалий. Від комітету Володимир Бондаренко. Будь ласка.

 

17:06:22

БЕСПАЛИЙ Б.Я.

Борис Беспалий, блок Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановні колеги, мабуть, ви погодитеся з тим, що захищати права людей, права територіальних громад, сіл, селищ, міст може лише той, хто сам надійно захищений. Якщо людина безправна, безпорадна, перебуває під тиском адміністративним, то вона себе не може захистити, а не тільки права людей.

На жаль, в законодавстві про статус депутатів місцевих рад є такі позиції, які дуже вразливими роблять депутатів місцевих рад. Вони, звичайно, повинні залежати від власних виборців, це обов`язково, від закону і від Господа Бога. А між тим, районні і обласні адміністрації дуже часто вчиняють на них тиск і роблять ці ради лише нарадами при відповідних керівниках.

Тому ми, народні депутати України з різних фракцій - Беспалий, Ключковський, Матвієнко і Олуйко внесли законопроект, який спрямований на захист депутатів місцевих рад від сваволі і водночас на їхню відповідальність перед виборцями. Уточнення, які ми пропонуємо до даного Закону про статус депутатів місцевих рад, стосуються уточнення порядку дострокового припинення повноважень. Певну роботу в цьому напрямку ми вже провели і ліквідували разом з вами таку абсурдну норму, коли справу про порушення, про відкликання депутата місцевої ради можна було почати з так званих інших причин, тобто без будь-яких реальних підстав і ініціювати це могли будь-які 25 виборців. В Києві, наприклад, який я маю честь представляти, дійшло до того, що братство сумнозвісного Корчинського - співробітника каналу "1+1" шантажувало депутатів місцевих рад, що вони порушать справу по відкликанню, якщо ці депутати не будуть виконувати забаганок цього пана.

Таким чином, ми пропонуємо конкретні такі норми: по-перше, щоб в тих випадках, коли є судові рішення, якщо депутати місцевих рад є, суд визнає їх правопорушником, то припиняла їхні повноваження територіальна виборча комісія. Саме ця комісія визнає їх повноваження і логічно, щоб вона приймала такі рішення. Це є перша позиція.

Друга. Ми пропонуємо, щоб рада сама по собі не могла ініціювати питання про відкликання депутатів. Рада не визнає їх повноважень і негоже буде, якщо одні колеги, які перебувають на даний момент в більшості, будуть ініціювати відкликання просто депутатів неслухняних. Таким чином, йдеться не про захист тільки опозиційних депутатів, а про захист будь-якого депутата місцевої ради, який насмілюється мати власну думку.

З іншої сторони, виборці повинні отримувати інформацію про тих депутатів місцевих рад, які пропускають засідання, не виконують доручень ради, і ми пропонуємо, щоб така інформація їм надавалася.

Крім того,  на сьогоднішній день звільнені працівники депутати місцевих рад не мають права, їм вважається за підприємницьку діяльність працювати у власному господарстві. Ну, це абсурдна повністю норма, і я думаю, вона не повинна існувати.

Далі, порядок звільнення з роботи, ми пропонуємо, і за це вже голосував зал, тільки з попереднього дозволу відповідної ради.

Нарешті, ми пропонуємо, що ініціатори відкликання депутатів місцевих рад до тих пір, доки не призначені ще голосування з цього питання, мають ініціювати цю процедуру за власний рахунок, а не за рахунок місцевого бюджету.

Існуючий сьогодні порядок дозволяє будь-якій ініціативній групі повністю виснажити місцевий бюджет тільки на нескінчення відкликання і переобрання.

Наступна позиція, ми вважаємо, що якщо депутат висувався якоюсь партією, був обраний виборцями, то ініціювати його відкликання може тільки та партія (громадська організація), але не інша. Сьогодні є така абсурдна ситуація, коли, наприклад, депутата рухівця може ініціювати відкликання, скажемо, Комуністична партія і навпаки.

Це є абсолютно неправильно. До честі наших партій вони до цього не вдаються, але такі ситуації бувають.

І насамкінець, ми отримуємо від місцевих рад, від обласних рад дуже багато прохань про якнайшвидшу підтримку даного законопроекту, і сподіваємося, що така підтримка в сесійному залі буде.  Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Борис Якович, дякую вам.

Бондаренко Володимир Дмитрович, будь ласка, голова підкомітету Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

 

17:11:49

БОНДАРЕНКО В.Д.

Володимир Бондаренко, блок Віктора Ющенка "Наша Україна", місто Київ.  В Комітеті Верховної Ради з державного будівництва та самоврядування проблема діяльності місцевих рад постійно знаходиться під моніторингом. Справа в тім, що ми помітили досить масові явища відкликання депутатів місцевих рад з причин, которі не пов'язані з  їх депутатською діяльністю безпосередньо, а почасти викликані певними стосунками між державними адміністраціями та депутатами або між групами депутатів та окремими депутатами. Борис Якович приводив такі приклади.

І тому, очевидно, це було головною причиною того, що група депутатів Верховної Ради, членів комітету, незалежно від їх політичної орієнтації, підготувала цей законопроект. Суть його, основна суть його полягає в тому, що все-таки норми, які говорять про відкликання депутата місцевої ради, групуються на декілька таких позицій. Перш за все, піднімається роль територіальної комісії, рішення котрої обов'язкове, тобто не може бути так званого автоматичного виключення депутата у зв'язку з - і там ціла низка позицій іде: зі зміною громадянства, смертю чи набрання чинності вироку суду. Мова йде про те, що обов’язкове рішення все-таки комісії, тому що повинен бути акт. Він повинен бути і в часі забезпечений: з якої дати депутат не є депутатом, - тому що впливає на кворум, на рішення місцевої ради і таке інше. До цього часу це не врегульовано в законодавстві.

Ми розглядали це питання з врахуванням і пропозицій Науково-експертного управління. І ми вважаємо, що там є слушні зауваження, які можуть бути враховані перед другим читанням і при доопрацюванні цього законопроекту. Тому комітет і прийняв коротке, але цілком одностайне рішення: рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений законопроект у першому читанні за основу. Тому я звертаюся до вас, шановні друзі, підтримати це рішення комітету. А готуючи цей законопроект до другого читання, ми можемо врахувати і висновки Науково-експертного управління, і інші пропозиції народних депутатів, котрі надійдуть з цього питання. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Дякую, Володимир Дмитрович.

Будь ласка, Василь Федорович, Кабінет Міністрів що з цього приводу думає, з приводу цього  законопроекту.

Коротко, будь ласка, і перейдемо до обговорення.

 

______________. Дякую.  Не викликає сумніву професіоналізм, зокрема, Бориса Яковича і інших народних депутатів авторів законопроекту. Разом з тим, на жаль, він містить дуже суттєві вади.

Міністерство юстиції в цілому не  підтримує необхідність прийняття цього законопроекту. Перелік цих вад на  трьох друкованих сторінках, мабуть немає потреби конкретизувати ці зауваження.

 

ГОЛОВА. Дякую. Переходимо до обговорення. На табло прізвища народних депутатів, що записалися. Володимир Пузаков, фракція комуністів. Підготуватися Юрію Кармазіну.

 

17:15:03

ПУЗАКОВ В.Т.

Володимир Пузаков, фракція Комуністичної партії України, Кіровоградщина. Поданий до розгляду законопроект, який в основному відноситься до прав та обов'язків депутатів місцевих  рад в разі його прийняття особливих змін до захисту прав депутатів та прав їхніх виборців щодо посилення зусиль виконання їхніх наказів, осмислення депутатом своєї ролі як представника  територіальної громади від відповідного  округу відповідної кількості  населення як вже видно з практики, не  принесе нічого  нового.

Новий законопроект  пропонує цілий ряд повноважень передати територіальним виборчим комісіям, але всім відомо, що до початку президентських виборів  90 відсотків  вказаних комісій не працювали. А якщо потрібно було працювати, то  цю роботу знову ж таки ініціювали депутати відповідних рад. Позитивним є те, що даний законопроект викладено таким чином, що  багато понять закону усуває їхнє різне трактування, яке було в існуючому законі. В той час абсолютно не знайде свого  відображення на місцях все, що відноситься до  відкликання депутатів місцевої ради, тому що на практиці вже стало давно зрозуміло, що процедура  обтяжлива, довга і взагалі нічим не гарантована, звідки виникає питання для чого необхідно витрачати час та інші ресурси для створення нового варіанту вказаного законопроекту.

В основному все, що відображено в законопроекті, відноситься до процедурних питань. В той час є інші нагальні  проблеми статусу депутатів місцевих рад, які поки що залишилися поза увагою розробників. Наприклад, до сьогоднішнього дня не дано аналізу та пропозицій щодо правомірності роботи  депутатів відповідних рад на посадах заступників місцевих голів тих же самих рад, в той час, коли ці посади відносяться до виконавчих органів. Відсутня чітко конкретизована відповідальність посадових осіб за ігнорування виконання депутатських звернень та депутатських запитів.

Крім того при прийнятті цього законопроекту необхідно критично  підійти з цієї точки зору, що після  вступу нового Закону про  вибори депутатів місцевих рад, знову час заставить  вносити нові зміни, а то і можливо приймати  зовсім новий закон у світі політичної реформи в Україні.  Дякую.

 

ГОЛОВА. Юрій Кармазін, фракція "Наша Україна". Михайло Мельничук буде виступати після.

 

17:17:33

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Солідарність" виборчого Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановні народні депутати! Шановний Володимире Михайловичу! У мене ..........з цим законопроектом двояке враження. Чому двояке? Тому що, з одного боку, треба  ситуацію міняти, а, з іншого боку, її треба робити так, щоб міняти все-таки у конституційному руслі.

До статті 5 закону   вносяться зміни, у відповідності до яких на територіальні виборчі комісії покладається функція прийняття рішення про дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради в тих випадках, коли за діючою редакцією повноваження припиняються без прийняття відповідного рішення ради з моменту настання певних обставин.

Я вам скажу, тут приводилися приклади тиску на  депутатів...., да, багато, але ніхто не заставляє депутата робити проти совісті, ніхто. Як  нас сьогодні не можуть заставити.

Тому я хочу звернути вашу увагу, шановний Володимире Михайловичу,  як гаранта певного  Конституції, єдину сьогодні посадову особу, яка  не йде на вибори, принаймні, і буде залишатися на цій посаді ще довго, хочу звернути увагу до Краснолуцької ситуації в Луганській області, де сталася взагалі жахлива ситуація, коли по політичним мотивам проти мера міста Лукьяненка Сергія Васильовича  порушили кримінальну справу  по фактам, які були за довго до обрання, і взагалі по фактам, які не мали ніякого кримінального забарвлення. Порушивши кримінальну справу, вимусили депутатів проголосувати за відсторонення цієї людини від посади міського голови без вироку, який би вступив  в законну силу. Більш того, вступило в силу рішення господарського суду  Луганської області  по якій дії, які інкримінувалися, ставилися в основу цьому чоловіку, визнані незаконними. Таким  чином, справа мала бути припинена  по пункту 6.2. Але... тобто за відсутністю  складу злочину. Але міська рада провела...прийняла рішення про призначення повторних позачергових виборів Краснолуцького  міського голови, витратила на це більше 200 тисяч гривень бюджетних коштів, провела вибори, забравши це право з компетенції Верховної Ради України. І мовчить комітет пана Матвієнка,  і мовчить управління певне  Секретаріату Верховної Ради, і всі  мовчать! Генеральна прокуратура покриває злодіїв, бо там є також і правоохоронці.

Так от, шановні народні депутати, очевидно, що  така рада, яка так брутально порушує закони, має бути розпускатися. Але хтось має це питання ініціювати.

Говорячи про ті досягнення, які є в цьому законі, я просив би вас  підтримати його в першому читанні, а в другому треба викинути з нього все, що є неконституційним. Дякую.

 

ГОЛОВА. Так. Михайло Васильович Мельничук, фракція Соціалістичної партії України, має слово. Підготуватися Черновецькому.

 

17:20:47

МЕЛЬНИЧУК М.В.

Михайло Мельничук, фракція Соціалістичної партії України, Чернівецька область, Всеукраїнська  спілка власників земельних  та майнових паїв. Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги.

Я підтримую авторів даного законопроекту, потрібно робити рішучі кроки щодо підтримки наших молодших колег, це депутатів  місцевих рад. Безумовно, що виправити ту помилку, яка була свого часу допущена, коли ми лишили депутатів місцевих рад недоторканості, мотивуючи тим, що там дуже багато злочинців. На мій  погляд, їх сьогодні більше  там, чим було. Взагалі-то прикриття було лише таке, щоб мати вплив на депутатів. Тому якщо був  би час, я  думаю, що після 31 жовтня обов'язково фракція Соціалістичної партії України до цього питання повернеться з відповідними пропозиціями. Але Конституційний Суд  більше зробив, коли розбавив наші місцеві ради, значить, кандидатами від або будемо говорити депутати від виконавчої влади. Ось де сьогодні зло те, що не функціонують так, як належним чином повинні функціонувати місцеві ради. Тому що там  і голови адміністрацій, там їх заступники, начальники управлінь, кожний має думку свою, а взагалі-то єдина мета - це дестабілізувати роботу місцевих рад і відпрацьовувати ті моменти, які подаються зверху. Ось чому сьогодні такі аморфні  місцеві ради і рідко зустріти, будемо говорити, сільську раду, районну раду, обласну раду, я вже про міську не говорю, там більш-менш  так витримано все  це робиться.

Тому і зміни до статей 5, 6, 38, які пропонуються авторами цього законопроекту, і інших статей, сьогодні його треба підтримати. Хоч слід звернути увагу на те, що Головне науково-експертне управління Верховної Ради України все-таки зауважує щодо надання повноважень територіальним виборчим комісіям, треба з цього приводу бути обережними, щодо повноважень місцевих рад, це стаття 37-ма параграф 3 частина перша, також треба бути уважними щодо цієї частини. А взагалі фракція Соціалістична партія України  неодноразово виступала за підтримку місцевих рад. Олександр Мороз із цього приводу не раз відзначає, що якщо основа наших рад - це місцеві ради будуть сильними, підтриманими із боку Верховної Ради як законодавчого органу, то ми будемо мати могутню законодавчу і представницьку владу. Дякую. Ми будемо підтримувати даний законопроект.

 

ГОЛОВА. Так. Леонід Михайлович Черновецький, фракція "Наша Україна", будь ласка.

 

17:23:49

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М.

Уважаемый Владимир Михайлович. Фракция "Наша Украина", Христианская либеральная партия, Черновецкий, дарницкий избирательный округ (это чтобы напомнить о том, что мои избиратели, я на надеюсь, во мне не ошиблись).

Во-первых, я хочу сказать, что этот закон абсолютно недоцильный. Потому что главным образом можно говорить, главная проблема для депутатов мисцевых рад - это их недоторканность, которой мы их лишили. Что касается остального, их отзыва, то чем толще морда у какого-нибудь депутата сельской рады, да, тем хуже у него живут его сельчане. И скоро они вообще будут в таком состоянии, что мы будем возить туда экскурсии, потому что вырождаются люди.

И я вам хочу сказать по многим советам, с которыми мне приходилось сталкиваться, из-за того, что люди, выбирая депутатов местных органов власти, просто не понимали что и кого они выбирают, да. Это они выбирали людей (кто меня слушает, запомните), депутаты районных и городских рад должны были заботиться о том, чтобы у вас был газ, вода во время, чтобы лифт работал. А выбирали на 99 процентов жуликов. И это касается очень серьезных проблем, возникающих у моих избирателей. Мэр Киева летает за 12 миллионов долларов на самолете. Ему бы на метле летать, потому что он кроме серной кислоты, от которой у него нет поноса, они в общем-то ничего другого и пить вроде не должен. Так во всяком случае сквозит из его выступления. Вообще кошмар. Позабирали всю землю, все украли, что могли. Никаких им абсолютно льгот Совершенно безобразный закон. Отзывать их самым беспощадным образом. Я полагаю, что закон надо изменить совершенно в другом направлении. Из-за того, что наши люди просто не знали о том, что выборы демократичные, и что они избирают себе помощников в самых конкретных вещах, избрали людей, которые с утра до вечера воруют местные бюджеты. Больше ничем не занимаются.

И, Владимир Михайлович, еще раз я хочу напомнить моим избирателям, послушайте! Поставили прошлый закон о вековом цензе для директоров заводов. Ну один голос набрал. Ну не позорьтесь! Ну поставьте снова закон мой о ликвидации льгот и привилегий. Ну давайте вернем на сберегательные книжки деньги. Ну я ж от вас не отстану. Ну честное слово. Ну зря вы это делаете.

Давайте мы ликвидируем НДС, подумаем об этом. Ну как можно так жить вообще, чтобы о людях вообще не думать? Дрянь всякую ставить на Верховный Совет, и мы вот это слушаем всякую чепуху.

 

ГОЛОВА. Дякую. Шановні колеги, я просив би, щоб ми самі не принижували самих себе, тобто Верховну Раду. Ми ставимо ті документи, які вносять суб'єкти законодавчої ініціативи. Ті законопроекти, які не набрали необхідної кількості голосів, вважаються відхиленими і можуть бути внесені тільки на наступній сесії. Так буде. Цього вимагає порядок і Регламент. А від'ємний результат - це також результат роботи парламенту. Будь ласка, Мокроусов Анатолій з мотивів. Будь ласка, будь ласка, виступайте. Ну зараз закінчаться дебати і буде з мотивів. Зараз закінчимо. Ми ж не закінчили ще питання.

 

17:27:37

МОКРОУСОВ А.О.

Мокроусов, "Единая Украина", город Киев.

Я принимал самое активное участие в рассмотрении и разработке и в общем поддерживая данное предложение вместе с тем хотел бы обратиться ко всем нам, депутатам, с просьбой. Мы часто начинаем говорить с этой трибуны о поддержке, о защите и так далее, но перед этим допускаем самые большие ошибки. Н надо было, наверное, думать о местном самоуправлении, когда мы принимали закон о пропорциональных выборах в местные советы. Вот этим мы действительно нанесли серьезный удар по местному самоврядуванню, начиная на уровне района и города.  Теперь конкретно по замечаниям, которые хочу высказать в связи с данным проектом закона.

Первое, действительно, сегодня есть законодательно закрепленная позиция, когда останавливаются полномочия депутата того или другого совета. И сегодня поручать это территориальным комиссиям после решения суда, к примеру, я считаю, не нужно, мы просто будем заниматься волокитой, и это будет переталкивание с одной инстанции в другую.

Второе, есть замечания в отношении данного проекта, который Борис Яковлевич внес с Владимиром Дмитриевичем, части, значит, предпринимательской деятельности. Тогда нужно в закон о фермерском господарстве, наш, который нами принят, внести тоже соответствующие изменения, потому что там любой вид деятельности, который связан с предпринимательской деятельностью, должен попадать под этот закон.

Что касается вопроса увольнения с работы, отчисления с высших учебных заведений, еще в 2002 году Конституционный Суд, вы знаете, принял решение и признал неконституционным действие предыдущего закона. Поэтому, наверно, или надо с Конституционным судом это утрясать, или не вносить больше этих предложений.

И последнее, мы приняли с вами закон новый о выборах депутатов автономной республики, областных, городских, сельских советов, и, естественно, сегодня все поправки, которые мы будем вносить, надо, чтобы они как-то сопрягались с этими законами.  Спасибо.

 

ГОЛОВА. Дякую вам.

З мотивів Матвієнков і Мельничук.  Зараз будемо голосувати.

 

17:30:07

МАТВІЄНКОВ С.А.

Я не з мотивів.

Я хотел бы все-таки взять реплику по поводу выступления сегодня здесь в зале. Хотел бы от лица депутата Верховного Совета принести извинение всем депутатам местных советов, которых сейчас безосновательно обозвали жуликами. Среди этой категории депутатов есть, действительно, те люди, которые пекутся о бабушках, дедушках, занимаются и водой, и канализацией, занимаются ремонтом дорог. И сегодня вот такой подобный подход, когда вот так огульно, с трибуны, так сказать, только ради того, чтобы заработать, ну будем говорить так, очки “под Жириновского”, будем говорить так, ну, знаете, это непозволительно и это марает честь и достоинство депутатов Верховного Совета...

 

ГОЛОВА. Михайло Мельничук, будь ласка, фракція Соціалістичної партії України.

 

17:30:51

МЕЛЬНИЧУК М.В.

Мельничук, фракція Соціалістичної партії України.

Практично мій колега Матвієнков відповів виступаючому. І взагалі, я не розумію, як можна образити з трибуни парламенту велику чисельність місцевих депутатів. Як можна порівнювати сьогоднішній законопроект, з тим що він не є досконалим, коли він прокращує умови діяльності наші, дає повноважень більше нашим депутатам? Як можна сказати про сільського депутата, у якого взагалі немає нічого, крім бюджету, який дають тут 20 тисяч гривень, а треба дорогу зробити в селі і так далі? Я вважаю, що цей депутат, і .................що він виступаючи від такої сильної фракції, як "Наша Україна". І тому я би хотів, щоб взагалі якісь моменти були совісті, коли говориш про депутата нижчого рівня, в яких умовах вони працюють.

Тому я пропоную ще раз: законопроект цей треба підтримати!

 

ГОЛОВА. Терен. Потім Майстришин з мотивів. Не треба, шановні колеги, не треба! Та я прошу вас: не вистрибуйте.

 

17:32:05

ТАРАН В.В.

Віктор Терен, Блок Юлії Тимошенко.

Шановні колеги, я власне більше для радіослухачів. Я би не хотів, щоб ми тут посипали голову попелом і говорили, яка погана Верховна Рада, що, от, мовляв, розглядаємо закон - і набрали всього-на-всього тільки один голос. Це, навпаки, показує про те, що Верховна Рада може бути принциповою і серйозно ставитися до того, що пропонує Кабінет Міністрів.

Але я хотів би наголосити на інші, що, мені здається, важливішим. Коли розглядаються дуже важливі закони, постанови, в тому числі йдеться про ветеранів війни, то, подивіться, фракція, якою опікується, скажімо, Медведчук, не дає жодного голосу, їх тут немає. А те, що нам дають такі законопроекти, то я, знаєте, не здивуюся, якщо, скажімо, Янукович нам запропонує щось на зразок подвійного громадянства. І тому я хотів би сказати до людей, що, дорогі наші слухачі, є Верховна Рада, яка це не пропустить, так що будьте спокійні: ваші діти в Чечні служити не будуть. Пропозиція Януковича про подвійне громадянство, яку він зробив після того, як у нього влучили яйцем, не пройде.

 

ГОЛОВА. Майстришин. І потім Беспалий. І будемо голосувати.

 

17:33:11

МАЙСТРИШИН В.Я.

Дякую, Володимире Михайловичу. Володимир Майстришин, фракція "Регіони  України", Жмеринський виборчий округ.

Я думаю, що ми  сьогодні обов'язково повинні підтримати цей законопроект навіть з огляду на те, як ми приймали цей закон щодо виборів до місцевих рад. І кожний з нас депутат-мажоритарник стикнувся з тим, що  сьогодні є певні проблеми з тим які у нас будуть  місцеві ради, місцеві ради наступного скликання. Це перша проблема.

І друга. Я  вважаю, що сьогодні ми, на жаль, ще повинні деякі речі зробити що стосується підтримки їхніх бюджетів в тому числі. От ви пам'ятаєте цей скандал, який був сьогодні з таксистами. І коли місцеві депутати сьогодні не впливають на цю ситуацію, коли таксисти  аж приїхали в Київ, то я вважаю, що це рівень місцевих рад і якомога щільніше треба їх підтримати для того, щоб ми мали цю певну опору, яка є на місцях.

Я за те, щоб підтримати цей законопроект.  Дякую.

 

ГОЛОВА. Борис Беспалий, будь ласка. Фракція "Наша Україна".

 

17:34:11

БЕСПАЛИЙ Б.Я.

Я вдячний всім колегам і колезі Майстришину, Мельничуку, і іншим, які підтримали наш законопроект. Я хотів би звернути увагу на кілька обставин. Перша обставина. Дорогі друзі, тут практично всі ті норми, які ми з вами уже в інших законопроектах приймали, вони просто були заветовані, а зараз вони разом зібрані для того, щоб Верховна Рада підтвердила своє волевиявлення і свою солідарність з депутатами місцевих рад. Це є перша обставина.

Друга обставина. Ми розширили пропорційну складову місцевих виборів, але все-одно мажоритарні вибори на певних рівнях залишаться в такому чи іншому обсязі.

Ну і нарешті. Я думаю, що, незважаючи  на всі наші розбіжності в політичних переконаннях, ми всі є свідомі того, що  без повноцінного  місцевого самоврядування нормальної України не збудувати. Тому я сподіваюся, всі ми і підтримаємо даний законопроект, незважаючи на фракційні і партійні розбіжності.

 

ГОЛОВА. Так, розгляд проекту закону завершено.

Я ставлю на голосування пропозицію комітету про прийняття за основу проекту закону про внесення змін до деяких  законів України щодо відкликання депутатів місцевих рад (реєстраційний номер 3735). Прошу голосувати.

 

17:35:51

За-227

Рішення прийнято.

По фракціям, будь ласка.

Наша Україна - 90, Регіони - 4, Фракція комуністів - 53, СДПУ(о) - 0, Демініціативи - Народовладдя - 0, Трудова Україна - 0, Народна аграрна партія - 19, СПУ - 18, Блок Тимошенко - 17, Союз - 0, Єдина Україна -1, НДП, промисловці і підприємці - 13, Центр - 5, Позафракційні - 7.

Шановні колеги! Оголошується до розгляду проект Закону  про внесення змін  до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад". Три проекти закону:  3712, 4153, 4201.

Щодо проекту 3712 автори проекту звернулися з проханням  перенести  розгляд у зв'язку з відсутністю  з поважних причин.

Тоді запрошуємо до доповіді Ткача Романа Володимировича. Підготуватися Асадчеву і Беспалому. Будь ласка.

 

17:36:56

ТКАЧ Р.В.

4153.  Роман Ткач, Народний рух України, фракція "Наша Україна".

Шановний Володимире Михайловичу! Шановні колеги народні депутати!  Шановні депутати місцевих рад! Цей законопроект направлений для того, щоб встановити ще одну прогалину, яка є у нас у законодавстві і надати гарантії депутатам місцевих рад.

Згідно статті 33 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення строку повноваження надається попередня робота, посада, а за її відсутності інша рівноцінна робота, посада. У разі неможливості надання відповідної роботи або посади на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого  бюджету. Ці ж гарантії депутатів місцевих рад поширюються також на сільських, селищних, міських голів (частина п'ята статті 12 Закону України "Про  місцеве самоврядування України").

Проте, на практиці  працевлаштувати колишніх секретарів сільських рад та сільських голів у сільській раді чи районній  адміністрації буває майже неможливо, і при цьому центри зайнятості відмовляють їм у реєстрації, мотивуючи це  неврегульованістю цього чинним законодавством.

Отже, колишні сільські і селищні голови  та секретарі  сільських рад  самі повинні вирішувати  проблему свого працевлаштування. При цьому час, коли згідно закону   час одержання  середньої заробітної плати на період працевлаштування не  враховується їм до загального стажу роботи. Для вирішення цього питання я пропоную доповнити частину другу статті 33 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" абзацом такого змісту: "В час, коли колишній депутат тимчасово не працював у зв'язку з неможливістю  надати йому попередню або організаційну роботу або посаду безпосередньо після закінчення строку його  повноважень, зараховується до  загального і безперервного  стажу роботи, служби за спеціальністю, за якою депутат працював до обрання на постійний основі." Це, до речі, передбачено для  народних депутатів України частиною 3 статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України".

Я знаю, що є зауваження, є висновок нашого управління. І я погоджуюся з цим, і в другому читанні можна дописати, що цей період має бути не більше того часу, коли одержують зарплату, тобто не більше 6 місяців. Тому я пропоную даний законопроект прийняти у першому читанні. Дякую.

 

ГОЛОВА. Так,  дякую, сідайте, будь ласка.

Беспалий Борис Якович.

 

17:39:42

БЕСПАЛИЙ Б.Я.

Борис Беспалий, місто Київ, Комітет з питань державного будівництва місцевого самоврядування.

Шановні колеги,  від імені і депутатів місцевих рад, які до нас дуже зверталися, я вам дуже вдячний за підтримку попереднього законопроекту.

Стосовно цієї, ну, фактично незначної за обсягом зміни, яку запропонували народні депутати Ткач і Костенюк, і Круць, комітет підтримав і вважає при чому, оскільки там ідеться про одне речення, що  можна підтримати в цілому, але одразу врахувавши пропозицію Науково-експертного управління, а саме: доповнити, щоб стаж йшов неперервний рівно стільки,  скільки зберігається заробітна плата 6 місяців, щоб ні у кого не було спокуси не працювати або фактично, ну, я не знаю, займатися підприємницькою діяльністю і щоб йому при цьому йшов стаж службовця державного або службовця місцевого самоврядування.

Тобто фактично я для стенограми хочу  сказати. У законопроекті після слів "повноважень" можна додати слова "але не більше 6 місяців". У цьому випадку для такого, в принципі,  важливого для тих людей, яких він стосується, законопроекту немає підстав відкладати для другого читання. І ще я хотів сказати одне слово на  захист законопроектів, які є незначними  за обсягом, але важливими. Ми інколи говоримо, що за деревами не видно лісу. Я  хочу сказати, що за лісом інколи не видно окремих дерев, тобто за якимись глобальними концепціями ми досить часто не бачимо долі окремих конкретних людей, а коли людина попадає у таку трагічну ситуацію, вона живе, наприклад, у невеликому місті, у селі, селищі, де не може працювати, і вона просто виходить, потрапляє на суспільне узбіччя. Тому я думаю, для нас є важливою доля кожного з наших колег і неможна говорити, що законопроекти, які не вирішують всіх питань і одразу, взагалі є такі, що нікчемні, непотрібні, тощо.

Тому наш Комітет з питань державного будівництва і місцевого самоврядування вважає, що даний законопроект, який є невеликий за обсягом і зовсім зрозумілим, можна підтримати з тою поправкою, я сказав, в цілому. І я думаю, що таке рішення Верховна Рада здатна підтримати. Я думаю, що ми маємо за процедурою проголосувати у першому читанні, а потім, якщо не буде заперечень з даною пропозицією проголосувати в цілому. Дякую за увагу, сподіваюся на підтримку.

 

Засідання веде МАРТИНЮК А.І.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Борисе Яковичу, я просив би думку комітету по всіх законопроектах висловити, тому що ви тут стоїте як співдоповідач від комітету.

 

БЕСПАЛИЙ Б.Я. ... він просто не розглядався. Тому я не можу висловити з нього, немає сенсу, він не буде, мабуть, голосуватися, як я розумію.

Що стосується законопроекту 4201, внесеного народним депутатом Асадчевим, то там пропонується надзвичайно цікавий порядок спеціальний до притягнення до кримінальної відповідальності депутатів місцевих рад. Сьогодні вони в цій частині беззахисні. І ми бачимо, як дуже багато прикладів, останній приклад, який це по Козину селищну голову притягають до відповідальності за дуже дивних і необгрунтованих обставин, по Вишгороду. Тобто є дуже багато ситуацій. І нам складно буває розібратися, оскільки ці ситуації не публічні.

Тому пропонується народним депутатом Асадчевим такий порядок спеціальний притягнення до кримінальної відповідальності депутатів місцевих рад. Прокурор або суд звертаються до відповідної ради, як перший раз. Це, наприклад, якщо йдеться про депутата сільської ради, то до цієї ради, районної ради, то відповідно депутата районної ради, значить звернення до відповідної районної ради. Якщо рішення ради задовольняє Прокуратуру чи суд, не залежно яке рішення, дає рада згоду на притягнення до відповідальності, не дає згоду, прокурор згоден - все, на цьому далі ситуація не розвивається, депутат або притягається до відповідальності, або ні. Якщо ж, і така ситуація може бути, за принципом рука руку миє, рада покриває через хибну зрозумілу корпоративну солідарність свого депутата, а Прокуратура з цим не згодна, тоді Прокуратура вищого рівня може звертатися до ради вищого рівня. Наприклад, якщо йдеться про село, селище, місце районного значення, до районної ради, якщо йдеться про місце обласного значення, до обласної ради, і ситуацію розглядає рада вищого рівня. Якщо прокурор погоджується з рішенням цієї ради, нормально, значить тоді ситуація вже вичерпана. Якщо прокуратура не погоджується з рішенням всеобласної ради, тоді Генеральний прокурор або його заступник звертається вже до Верховної Ради. Я нагадую, що стосовно кількох тисяч суддів є порядок звернення у випадку притягнення до кримінальної відповідальності до Верховної Ради. І я думаю, що депутати місцевої ради також заслуговують на такий порядок. Такий порядок, який запропонований депутатом Асадчевим, з одного боку не дозволяє нікому безкарно порушувати закон. а з іншого унеможливлює притягнення до відповідальності невинних, тому що ситуація набуває розголосу, і прокуратура, звичайно, буде уже тоді більш серйозно підходити до даних питань. Я думаю, що даний законопроект як дуже цікавий варто було б підтримати. він підтримується депутатами...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, є необхідність обговорювати? З мотивів Яворівський, будь ласка.

 

17:45:58

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

Володимир Яворівський, блок Віктора Ющенка.

Шановний Адаме Івановичу, шановні колеги, народні депутати! Я хотів би наголосити на тому, що хоча законопроект підготовлений Шурмою і іншими депутатами, сьогодні не розглядався, але на нього є висновок комітету, він є сьогодні у порядку денному. Через те я вважаю, що ми з вами повинні зробити послугу фракції, яка фактично не працює сьогодні у Верховній Раді. Але законопроект їхній варто було би розглядати. Поставте його на голосування. Це дуже нормально. Ми проголосуємо і відповідно раптом він пройде. Але треба ставити всі законопроекти на голосування.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Кармазін з місця і Мельничук.

 

17:46:44

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників вітчизни, "Солідарність" виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановні народні депутати! Зараз пропонуються дуже хороші зміни до законодавчих актів. Я маю на увазі закон 4153 і 4201. Я пропоную погодитись з тим, що сказав зараз Беспалий - прямо внести зміну зараз, це щоб на стадії концепції в статті 33-й, там, де написано "час", добавити "але не більше шести місяців з урахуванням часу перебування у відпустці чи на лікарняному.  Якщо ми цього не допишемо, то відпустки і лікарняні будуть продовжувати ці шість місяців. Це по-перше.

По другому законопроекту - 4201, фактично, пропонується особливий порядок притягнення до кримінальної відповідальності, і це є гарантія забезпечення прав виборців через забезпечення прав депутатів місцевих рад.  В такому плані за цей закон можна голосувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Мельничук, Шибко.

 

17:48:00

МЕЛЬНИЧУК М.В.

Мельничук, фракція Соціалістичної партії України, Чернівецька область, Всеукраїнська спілка власників земельних та майнових паїв.

Шановний Адаме Івановичу, я записався на виступ, мені по Регламенту положено три хвилини, ви даєте одну хвилину. Але, можливо, я встигну, а якщо ні, то дасте ще.

Колега Яворівський запропонував розглянути все-таки законопроект, який подали, йде першим. Але я вам хочу, шановні друзі, сказати, що комітет відхилив цей законопроект, тому що він дублює вже прийнятий. Зміни такі ж, слово в слово 15 травня 2003 року був законопроект 3477. І сьогоднішній законопроект, який поданий, він дублює його. Тому немає сенсу розглядати його.

Слідуюче, що щодо пропозиції авторів по двом тим законопроектам. Я вважаю, що фракція Соціалістичної партії України з цього приводу висловиться, і я думаю, що ми будемо підтримувати даний законопроект. Але...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте можливість завершити.

 

МЕЛЬНИЧУК М.В.... хотів би застерегти .......... шановні друзі, шановні колеги, тут не раз висловлювалися народні депутати України, давайте все-таки не просто будемо декларативно заявляти, а відчутно голосувати і підтримувати місцеве самоврядування. Ви подивіться, в залі тут є представники фракцій, які не приймають участі у голосуванні, але ви ж, шановні друзі, є тут. Ну, подивіться, будь ласка, на вас чекають наші друзі - місцеві ради. Ви хочете, щоб вони підтримали відповідного кандидата в президенти? Ну, як вони будуть це робити, якщо ви їх не підтримаєте на законодавчому рівні? З цього приводу ми вже зверталися і ще раз звертаємося: давайте підтримаємо місцеві ради. Я прошу вас проголосувати за запропоновані два законопроекти. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайло Васильович. Будь ласка, Шибко.

 

17:50:07

ШИБКО В.Я.

Шибко, фракція Соціалістичної партії України, Дніпропетровськ.

Шановні друзі, ми приймаємо зараз дуже важливі законопроекти, але хочу звернути вашу увагу, що це у нас методика коротких кроків, маленьких кроків. Ви ж добре розумієте, що стан самої незахищеної ланки представницької депутатів залежить від місцевих адміністрацій, обласних і районних, і саме там створюється тиск на них, саме там контролюють, як вони працюють. Тому наше завдання, можливо, і прийняти ці законопроекти. Але воно повністю повинно залежати від того, що реформа повинна та конституційна пройти, про яку ми казали. І звісно, що це незаконне існування всіх цих держадміністрацій теж повинно бути скасовано. Воно ж йде всупереч і Конституції, і всупереч тих законів, які ми на сьогоднішній день настругали.

І інше пояснення я хотів би зробити. Півхвилиночки, Адаме Івановичу. Я хотів би зробити, що ці шість місяців, які даються, вони повинні бути прив'язані...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Шановні колеги, таким чином, ми завершили обговорення питання. І я думаю, що правий колега Яворівський, коли говорить про те, що ми по суті обговорили всі три законопроекти, бо і профільний комітет про них говорив, і виступаючий Мельничук говорив про ці законопроекти. Тому ми в такому ж порядку будемо і визначатися.

Ставиться на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України про статус депутатів місцевих рад, реєстраційний номер 3712. Прошу визначатися.

 

17:52:14

За-27

Рішення не прийнято.

Ставиться на голосування Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (реєстраційний номер 4253). Автор - Ткач.

 

17:52:44

За-145

Рішення не прийнято.

Ставиться на голосування Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (реєстраційний номер 4201). Автор законопроекту - народний депутат Асадчев. Прошу голосувати.

 

17:53:15

За-225

По фракціях,  будь ласка. "Наша Україна" - 96, Регіони України -0, комуністи - 57, Соціал-демократичної партії - 0, Трудова Україна - 0, Народна  аграрна партія - 12, Соціалістична партія - 19, Блок Тимошенко - 17, Союз, Єдина Україна - нулі, Центр - 6, НДП і промисловці і підприємці -  12, Демініціативи - 0,  позафракційні  - 6.

Хто за те, щоб повернутися до розгляду останнього  законопроекту, прошу голосувати. Прошу голосувати.

 

17:54:08

За-231

Рішення прийнято.

Я ставлю на голосування про прийняття у першому читанні  за основу Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (реєстраційний номер 4201), автор законопроекту - депутат Асадчев. Прошу голосувати.

 

17:54:40

За-234

 ( О п л е с к и)

Таким чином із трьох законопроектів у першому читанні прийнято  законопроект за номером 4201. Давайте не будемо поспішати.

Шановні колеги! Я продовжую на 15 хвилин засідання, щоб нам завершити взагалі цей розділ. Тут  у нас ще є  про  символіку місцевого самоврядування.

Пинзеник, будь ласка. І я прошу Олуйка підготуватися. Мікрофон Пинзеника, будь ласка.

 

17:55:16

ПИНЗЕНИК В.М.

Шановний Адаме Івановичу! Шановні народні депутати!  Я прошу втрутитися Верховну Раду у ситуацію, яка склалася зараз на 56 павільйоні на виставці досягнень, де заблоковані два народних депутати: голова комітету Стретович і Жовтяк, де виявлено кілька мільйонів  знову віддрукованих провокаційних листівок. Депутати знаходяться по суті під арештом. У мене є  прохання  звернутися до  органів МВД і послати туди депутатів, тому що  скоро нас всіх тут арештують  у залі Верховної Ради.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Відповідні доручення будуть дані.

Слухається питання проект Закону  про символіку місцевого самоврядування (реєстраційний номер 3388). Від Комітету з питань державного будівництва  та місцевого самоврядування Олуйко Віталій... Автор є, вибачте, не бачив автора.  Коваль В'ячеслав Станіславович, автор.

 

17:56:22

КОВАЛЬ В.С.

Шановний  Адаме Івановичу! Шановні народні депутати! Якби ми на такій мажорній ноті і закінчили вже сьогоднішню нашу, я вважаю,  серйозну законодавчу роботу, яка скерована на ниву  місцевого  самоврядування і прийняли Закон України про символіку місцевого самоврядування. Сучасне українське законодавство має кілька  юридичних положень, що безпосередньо стосується питань геральдики. Це стаття 20 Конституції України, яка визначає державну символіку, стаття 22 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, які передбачають право територіальних громад сіл, міст, районів та областей мати свою символіку. І у Конституції, і у вищезгаданому законі зазначено, що опис символіки  і порядок її використання визначається спеціальним законом. Тобто передбачалося, що буде  прийнято закон, який введе правила геральдики в правове поле. Проти, такого закону на разі не існує. Саме тому для виправлення такої ситуації  запропоновано проект Закону про символіку місцевого самоврядування. Проект розроблено з метою оптимізації чинно-нормативної правової бази в сфері визначення статусу місцевої символіки і порядку її застосування шляхом створення базового закону, в якому будуть зосереджені основні правила, що регулюють правовідносини в розглядуваній сфері. Метою проекту є приведення законодавчої бази в розглядуваній сфері до вимог Конституції України і базового чинного законодавства  в сфері регулювання питань місцевого самоврядування.

Законопроектом визначаються організаційно-правові і  економічні засади  застосування символіки місцевого самоврядування в  умовах розбудови  правової демократичної держави. В проекті розкривається зміст самого поняття символіки  місцевого самоврядування, зазначено коло об'єктів, які  можуть кваліфікуватися як місцева символіка або її складові, зазначено, що до об'єктів місцевої символіки відносяться назви, зображення, пам'ятники історії та культури, культових споруд, пам'ятники природи, елементів ландшафту вулиць, тощо відповідно населеного пункту. Запроваджуються переліки об'єктів, пам'ятник історії та культури, що відноситься до місцевої символіки, які встановлюються відповідними органами  місцевого самоврядування і  заносяться до центрального реєстру переліків, відповідальність за введення якого проектом закону передбачено покласти на Міністерство юстиції України.

Проектом встановлюється дозвільний порядок використання дозвільної символіки, збір, передбачений за використання місцевої символіки, суттєво буде поповнювати відповідний місцевий бюджет. Метою такого збору є компенсація частини витрат місцевих бюджетів на охорону і реставрацію пам'ятників історії, культури та історичного середовища відповідного населеного пункту, а також на розвиток місцевої туристої інфраструктури.

Прошу народних депутатів України підтримати у першому читанні.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сідайте. Від  комітету, будь ласка, Олуйко Віталій Миколайович.

 

17:59:43

ОЛУЙКО В.М.

Шановні народні депутати, Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування розглянув законопроект, внесений народними депутатами. Ним визначаються організаційно-правові  та  економічні засади застосування символіки місцевого самоврядування. Нарешті потрібно, дійсно, узаконити наявність символіки, яка сьогодні  поширена у місцевому самоврядуванні і не має законодавчого закріплення.

Ця пропозиція спрямована на приведення  законодавчої бази у питаннях  застосування символіки місцевого самоврядування до вимог  Конституції та узгоджена з іншими законами. Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти названий проект закону за основу у першому читанні.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягають ті, хто записалися, на виступах? Ні. Тоді будемо... Кармазін, будь ласка. Ні, я подовжую на 15 хвилин. Юрій Анатолійович, будь ласка.

 

18:00:52

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Солідарність" виборчого Блоку Віктора Ющенка, "Наша Україна".

Шановні народні депутати, загальне зауваження до закону  про символіку місцевого самоврядування. Для дотримання правил юридичної техніки, це до першої статті, необхідно пронумерувати всі окремі частини тексту частин. Навіть у тих випадках, коли знаходиться тільки одна частина, що по собі говорить про недостатньо високий техніко-юридичний рівень того проекту.

До статті третьої. Необхідно вказати і нагрудні значку. Тому що на відміну від порядку, який було встановлено раніше, міські ради самі встановлюють розмір і форму значка депутата. Внаслідок чого він майже завжди копіює значок народного депутата України. Ми це раніше, раніше було встановлено, врегульовано. Зараз повна анархія йде.

Далі. До четвертої статті. Перелік об'єктів і пам'яток історії та культури веде не Мін'юст. І тут нам треба робити уточнення. Також треба записувати, що вигляд нагрудних значків затверджує Верховна Рада України.

Зокрема нам треба було б приймати цей закон і вважати його частиною Закону про місцеве самоврядування. Ви добре розумієте, що це якраз іде про те, що ми говоримо про систематизацію і кодифікацію законодавства.

І я просив би головуючого, бо Голови Верховної Ради десь немає, я йому передав перелік автоматизованої інформаційно-пошукової системи. Хотів би, щоб він доручив Управлінню комп'ютеризованих систем Апарату таке. Дати такі доручення. До кінця цього дня розмістити перелік первинних законів на електронних сторінках Верховної Ради України в Інтернеті "Законодавство і законопроекти", щоб всі суб'єкти законодавчої ініціативи могли орієнтуватися в тому, які закони вже є, щоб не придумували нових і щоб думали, як вмонтовувати в діючі закони.

Друге. Просив би дати таке доручення. Покласти на юридичну, а не комп'ютерну, наголошую, службу Апарату обов'язок ведення електронного реєстру чинних первинних актів і розписати, які комітети Верховної Ради є головними при підготовці проектів до розгляду, які повинні здійснювати контрольні функції щодо виконання цих законів. Надати юрслужбі для цього комп'ютери і нормальні принтери, бо вони до цього часу на друкарських машинках вручну картонні картки обліку законів готують. Це питання я вже піднімав перед Головою Верховної Ради і, на жаль, нічого поки що не вирішено через те, що Секретаріат поки що готує не ту вказівку Володимиру Михайловичу. Треба писати не до роботи, а виконати це питання до кінця дня і доповісти про виконання.

В цілому я пропоную цей закон в першому читанні прийняти і далі займатися кодифікацією в тому плані, в якому я прошу зараз керівництво Верховної Ради. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, дякую.

Будемо голосувати? Ні, ні, ні. Тоді Соломатін, будь ласка. За ним Яворівський, за ним Мокроусов. Мокроусова нема, значить Яворівський. Так, будь ласка, Соломатін передає мікрофон з місця Пономаренку. Мікрофон Пономаренка, фракція КПУ.

 

18:04:39

ПОНОМАРЕНКО Г.Г.

Колега Мельничук при обговоренні попереднього питання говорив про бюджети місцевих рад. Я щойно повернувся з Житомирської області. Був в шести сільських радах - 35 тис. бюджет сільської ради: два села, два клуба, дві бібліотеки, два ФАПи, три тисячі - це свої кошти, 32 - дотація. Тобто виходить, що без штанів, але з штандартом. Я вважаю, що треба вести мову про матеріально-технічну базу, а потім вже говорити за штандарти, за символіку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Мокроусова я не бачу. Будь ласка, Яворівський, за ним Оржаховський.

 

18:05:31

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

Володимир Яворівський, Яворівський Жовківський райони, Львівщина, блок Віктора Ющенка.

Шановні колеги, я вже останній, мабуть, чи передостанній виступаю. Я хочу сказати, що цей законопроект мені він видався якимось таким солодким, приємним і дуже нормальним, бо, чесно кажучи, після десятиліть, а то і століть безликості нашого буття, однаковості нашого буття, це - той законопроект, який якось Україну все-таки виводить на якісь стандарти, де кожне село, скажімо, кожна фірма має якийсь свій логотип, має свій символ, має свою символіку. Цей законопроект наточує, я би сказав, національну пам'ять навіть і національну свідомість.

Це дуже добре, що нам вдасться  за допомогою цього законопроекту відновити старі герби, які були століттями в українських землях, в українських полковничих і неполковничих містах.

Це дуже добре. Я ще раз кажу, цей законопроект треба обов'язково підтримати, хай він буде.

Я розумію, що він не просто буде реалізовуватися, може, навіть, буде манія цього, гербоманії, так би мовити. Але я думаю, що ми це все переболіємо, і все буде гаразд.

Я прошу тими маленькими силами, які в нас залишилися, натиснути ті кнопки і все-таки проголосувати у першому читанні.

І маю ще півхвилини, хочу довести до відому не стільки народних депутатів, ви все знаєте і все розумієте, як до відому ошуканих першим, другим і третім каналами телебачення і офіціозом, який сьогодні є про те, що агентство "Ройтер" вибачилося за те, що воно опублікувало фальшиву інформацію, яка не була ніким завізована, щодо справжнього стану здоров'я Віктора Ющенка і щодо його отруєння. Це колосальний приклад демократичної преси, яка зробивши помилку, їх підставили, знайшла в собі мужність на весь світ заявити про те, що та інформація, яка була опублікована, вона є фальшивою. Ви знаєте, що це підготувала якась липова бізнес-компанія, яка без підпису лікарів видала це все в ефір.

Я дуже хочу, щоб мої виборці, мабуть, і ваші виборці знали правду. Отже, отруєння було.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ой, краще його б не було!

Оржаховський.

 

18:07:56

ОРЖАХОВСЬКИЙ А.В.

Дякую, Адам Іванович.

Анатолій Оржаховський, фракція Комуністичної партії України.

Шановні народні депутати, в тому, що подібний законопроект має бути в державі, сумніву немає. Проте у фракції Комуністичної партії України до нього є достатньо багато претензій. І саме головне, ті претензії, що ми не бачимо, що він чітко вибудовує систему у даному питанні.

Як би там сьогодні не хвалили даний законопроект, але я все ж таки повинен сказати, що у символіці в нашій державі безпорядок, і до цього безпорядку привчили наші високі політики на рівні держави. Згадаймо, як в попередні роки, в попередні скликання приймалася державна символіка, були і торги. Сьогодні також, коли гімн приймали, також зробили так, що, як кажуть, не об'єднує Україну, а хай люди звикають, сказали.

І ось сьогодні я повинен звернути увагу народних депутатів на наступне. Закон про місцеве самоврядування в Україні, стаття 22, передбачає, що територіальні громади можуть мати власну символіку: герб, прапор тощо. Вважаю, що в запропонованому законі, стаття третя, слід чітко виписати, що таке "інша атрибутика територіальних громад", бо вже маємо приклади, я можу на прикладі Херсонської області вам навести, коли без всякої системи, поза законами селищні, сільські ради затверджують сумнівні пісні як гімни. Що ж то буде, коли ми на відповідних святах будемо співати і Державний гімн, і обласний, і районний, і селищних, і сільський? Куди ж ми далі дійдемо?

Тому у мене, перш за все, є звернення, коли будемо в другому читанні  приймати цей закон, треба мабуть, щоб правники наші сказали. Якщо є право у громади подібне мати гімн, то слід мати. А якщо ні - хай співають, вибачте, пісні. Але ж це не є гімном відповідної територіальної громади.

Ну і якщо казати які є ще недоліки, то звичайно не визначено планка  місцевих податків, методика  визначення  відповідних зборів, ну і про те, що я сказав, немає чіткого контролю на місцях органів правопорядку за тим, що у нас які у нас відповідні  символи затверджуються на відповідних сесіях рад і так далі. Тому фракція комуністів голосувати за даний законопроект сьогодні не буде. Дякую

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Обговорення завершено. Будемо визначатися.

Я ставлю на голосування про прийняття за основу в першому  читанні проект закону про символіку місцевого самоврядування (реєстраційний номер 3388). Прошу визначатися.

 

18:11:18

За-112

Рішення не прийнято.

По фракціях, будь ласка. "Наша Україна"  - 73, регіони України, комуністів,  соціал-демократи, Трудова Україна - нулі, Народна аграрна партія - 10,  соціалісти - 10,  Блок Тимошенко - 10, Союз -0, Єдина Україна -0, Центр - 0, НДП, партія промисловців і підприємців - 9, Демократичні ініціативи - 0,  Позафракційні - 0.

Шановні колеги! Ми з вами сьогодні в цілому попрацювали непогано, прийняли цілу низку, майже  з десяток законопроектів. На цьому вечірнє засідання оголошується закритим.

Завтра початок роботи о 10 годині ранку. На все добре.

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку