СТЕНОГРАМА N 55

Опубліковано 16. 05. 1995

               ЗАСІДАННЯ  П'ЯТДЕСЯТ  П'ЯТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  16  т р а в н я  1995  р о к у

                      16.00 година

 

      Веде засідання Перший заступник Голови Верховної

      Ради України ТКАЧЕНКО О. М.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги я прошу сідати, прошу

 вставити    картки    і   зареєструватися,   Григорій

 Григорович сідайте будь ласка.

      Включіть будь ласка систему. Реєструємося.

 

      В залі присутні 339 депутатів, вечірнє засідання

 оголошується відкритим.

      Слухається   питання   про   внесення   змін  та

 доповнень  до  постанови  Верховної Ради України "Про

 порядок  призначення глав дипломатичних представництв

 в    іноземних    державах    та    при   міжнародних

 організаціях". Грищенко Костянтин Іванович, заступник

 міністра  закордонних  справ  України. Єсть присутній

 Грищенко?

      (Шум у залі)

 Я  прошу  розібратись, де Грищенко. А зараз розглянем

 питання   про   зміни   в  складі  постійних  комісій

 Верховної Ради України.

 

      Шановні  колеги, вноситься на ваш рознляд проект

 Постанови   Верховної   Ради  про  обрання  народного

 депутата  України Лук'яненка членом постійної комісії

 Верховної  Ради  з законодавчого забезпечення свободи

 слова та засобів масової інформації.

      (Шум у залі)

 Голосуєм за...? Прошу включить систему.

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Я  не зрозумів - 80 чоловік не голосує... Що, не

 зрозуміли?

      (Шум у залі)

      Про  обрання народного депутата Лук'яненка Левка

 Григоровича  членом  постійної комісії Верховної Ради

 законодавчого  забезпечення  свободи слова та засобів

 масової  інформації.  Я прошу проголосувати, ще раз я

 ставлю на голосування. Включіть, будь ласка, систему.

      "ЗА"

       Спасибі.

      Постановою   Верховної   Ради  обрати  неродного

 депутата  України  Наримського  Льва Юрійовича членом я 
 я                           - 3 - я 

 постійної  комісії Верховної Ради з питань законності

 і правопорядку.

      Прошу включіть систему.

      "ЗА"

      Постанова прийнята.

      Про  обрання  народного  депутата України Оробця

 Юрія  Миколайовича членом постійної комісії Верховної

 Ради  у закордонних  справах і зв'язках з СНД.

      Голосуємо.

 

      "ЗА"

 

      Рішення не прийнято. Не зрозуміли?

      М'ясковський,  сідайте,  давайте голосувать. Ну,

 75 депутатів не голосує. Віктор Михайлович! Володимир

 Михайлович, давайте голосувать.

      Я  ще  раз  ставлю  на  голосування даний проект

 Постанови   по   народному   депутату   Горобцю  Юрію

 Миколайовичу.

      Будь ласка, включіть систему.

 

      "за"

 

      Відкладемо розгляд. я 
 я                           - 4 - я 

      Про  зміни  у складі постійних комісій Верховної

 Ради.   Обрати  народних  депутатів  України:  Грабра

 Миколу  Федоровича членом постійної Комісії Верховної

 Ради України з питань законності і правопорядку.

      Будь ласка, включіть систему.

 

      "за"

 

      Меркушова  Віктора Тимофійовича членов постійної

 Комісії  Верховної  Ради України з питань економічної

 політики   та   управління   народним  господарством,

 увільнивши   його   від  обов'язків  члена  постійної

 Комісії  Верховної Ради України з питань законності і

 правопорядку.

      Будь ласка, включіть систему.

 

      "за"

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

      Про  зміни  в складі постійних комісій Верховної

 Ради,  обрати  народних  депутатів України: Корнелюка

 Василя  Мироновича членом постійної Комісії Верховної

 Ради  України  з  питань  правової  політики, судово-

 правової  реформи,  увільнивши  його  від  обов'язків я 
 я                           - 5 - я 

 члена  постійної  Комісії  Верховної  Ради  України з

 питань   державного  будівництва,  діяльності  Рад  і

 самоврядування.

      Будь ласка. Голосуєм.

 

      "за"

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

      Паламарчука    Валерія   Олександровича   членом

 постійної    Комісії   Верховної   Ради   України   у

 закордонних справах і зв'язках з СНД, увільнивши його

 від обов'язків члена постійної Комісії Верховної Ради

 з питань фінансів і банківської діяльності.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Євгеній Радіонович голосує "за".

 

      "за"

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення не прийнято.

      Всіх  обраних  ми  поздоровляємо,  а решту будем

 доопрацьовувать.

      Значить, шановні колеги, Петро Володимировичу, ви

 готові? Схлухається   питання  про  проекти  законів я 
 я                           - 6 - я 

 України  "Про відкликання народного депутата України,

 та  про  визнання  таким,  що втратив чинність закону

 України  про  внесення  змін  і доповнень, до закону

 Української  РСР  "Про  порядок  відкликання депутата

 Верховної   Ради   України". Доповідає   Шейко  Петро

 Володимирович,  голова  Комісії  з питань регламенту

 депутатської етики, будь ласка.

 

      ШЕЙКО.

 

      Шановна   Президія,   шановні  колеги  депутати.

 Відповідно до Конституції України, закону "Про статус

 народного  депутата  України",  регламенту  Верховної

 Ради,   Комісія  з  питань  регламенту,  депутатської

 етики,  та  забезпечення діяльності депутатів вносила

 на  розгляд Верховної Ради проект закону "Про порядок

 дострокового    припинення    повноважень   народного

 депутата України", який розглядався 7 грудня минулого

 року.

      Проектом  передбачалася  одна із норм, за якою в

 Верховній  Раді надавалось право приймати рішення про

 дострокове припинення повноважень народного депутата,

 якщо  він не виконує вимог законодавства про роботу в

 Верховній  Раді  з повним звільненням від виробничих, я 
 я                           - 7 - я 

 або   службових   обов'язків.   Такий   же   порядок,

 дострокове  припинення  повноважень, передбачався, що

 до тих депутатів, які систематично не беруть участі в

 роботі Верховної Ради. Тобто, які без поважних причин

 були  відсутні  загалом  більш,  як  на 10 засіданнях

 протягом календарного року, про що йшлося в статті 1.

 8 регламенту.

      Проектом    визначався   механізм   дострокового

 припинення    повноважень   народного   депутата   за

 рішеннями  Верховної  Ради  з  підстав  викладенних у

 статті   3   закону  України  "Про  статус  народного

 депутата".

      Окремим   розділом   був   викладенний   порядок

 відкликання народного депутата виборцями в разі, коли

 депутат не виправдав їх довіри.

      Але   коли  цей  проект  Закону  розглядався  на

 Верховній   Раді,  то  більшість  депутатів  у  своїх

 виступах    не   заперечували   проти   законодавчого

 визначення    процедури    дострокового    припинення

 повноважень   народного   депутата.   В  той  же  час

 висловлювались     проти     можливості    припинення

 повноважень  депутата  за  рішенням  Верховної Ради у

 разі  непереходу на постійну роботу в парламент та не

 участі  без  поважних причин у роботі Верховної Ради, я 
 я                           - 8 - я 

 вносили пропозицію про доцільність підготовки проекту

 Закону  тільки  про  відкликання  народного  депутата

 виборцями.

      Окремі  депутати пропонували взагалі не приймати

 такий  Закон,  а  лише доповнити відповідним розділом

 Закон про статус  народного депутата України.

      Був  також  запропонований альтернативний проект

 нашого колеги  Василя  Терещука, проте його більшість

 пропозицій  врахована в нашому варіанті, а решта буде

 вноситься  в  порівняльну таблицю на друге читання. З

 цим, з цією пропозицією  депутат Терещук  погодився.

      Виходячи   з   того,   що  процедура  обрання  і

 процедура відкликання народного депутата повинна бути

 практично  одною  і  тою  ж, Комісія вважає доцільним

 питання про відкликання народного депутата вирішувати

 все-таки   за   окремим   Законом   про   відкликання

 народного депутата України.

      До  того  ж  доповнення  окремим розділом Закону

 "Про  статус  народного депутата" значно первантажить

 цей   Закон,   до  якого  і  тепер  вноситься  велика

 кількість змін і доповнень.

      Для  розробки нової редакції проекту Закону була

 створена робоча група, до складу якої входили фахівці

 Центральної  виборчої  комісії, науково-експертного і я 
 я                           - 9 - я 

 юридичного   відділу  Секретаріатів  Верховної  Ради,

 працювали більшість Комісій парламенту, враховувались

 зауваження,  висловлені  депутатами на сесії 7 грудня

 минулого  року,  пропозиції  також,  що  надійшли від

 Комісій і окремих народних депутатів.

      Проект  суттєво удосконалений, практично змінена

 його філософія і сама структура, його норми в значній

 мірі   уніфіковані  з  відповідними  нормами  законів

 України  "Про  Всеукраїнський  референдум  та місцеві

 референдуми і про вибори народних депутатів України".

      Характерною   особливістю   запропонованого  вам

 проекту  є  те, що з самого початку процесу порушення

 про  відкликання народного депутата і до завершальної

 його  стадії  гарантується  надійний  захіст  прав  і

 інтересів  народного депутата, про що чітко визначено

 у статті 7 цього проекту.

      Рішення   Центральної   виборчої   комісії  щодо

 результатів  голосування  з  питань  про  відкликання

 народного  депутата  України  відповідно до частини 6

 статті  22  народному депутату навіть надається право

 оскаржити до Верховного суду України.

      Складається  проект  з  4  розділів і 24 статей.

 Зокрема це розділи "Загальне положення", "Про порядок

 призначення   голосування  та  відкликання  народного я 
 я                           - 10 - я 

 депутата  України", "Порядок підготовки проведення та

 підбиття   підсумків   голосування   за   відкликання

 народного депутата України"  і заключні положення.

      В  статті  1  проекту  значно розширений перелік

 підстав  для  відкликання народного депутата України,

 на   що  при  попередньому  розгляді  було  найбільше

 пропозицій. Всі вони до речі враховані.

      У  статті  6 надається більш детальний регламент

 проведення  зборів виборців з питання про відкликання

 народного  депутата.  Передбачено,  що  у  зборах при

 порушенні  питання про відкликання народного депутата

 повинні  брати участь не меньше 300 чоловік, тобто по

 аналогії  із  статею 29 Закону "Про вибори народногго

 депутата  України".  Якою  також передбачено збір 300

 підписів   виборців   на   підтримку   претендента  у

 кандидати   в депутати.

      Комісія  визнала  більш  доцільним, викладеною у

 частині   1,  статті  9  проекту  варіант  підрахунку

 підписів   виборців   на   підтримку  пропозицій  про

 відкликання    народного   депутата   в   абсолютному

 показнику,   тобто  10  тисяч.  Це  значно  спростить

 їх  підрахунок і гарантуватиме більшу об'єктивність прийняття рішення.

      У запропонованому на ваш розгляд проекті суттєво я 
 я                           - 11 - я 

 змінено  порядок  підбиття  підсумків  голосування, в

 попередньому   проекті   народний   депутат  вважався

 відкликаним,  якщо  за його відкликання проголосувало

 більше   половини   громадян,   які  взяли  участь  у

 голосуванні.

      Пропонуючи   такий  порядок  підрахунку  голосів

 комісія  виходила  з  принципу рівності умов підбиття

 підсумків  голосування,  як  при  обранні  так  і при

 відкликанні народного депутата.

      Але  повернувшись  до  обговорення цього питання

 порадившись  з  фахівцями комісія дійшла висновку, що

 народний  депутат  вважається  відкликаним,  коли  за

 результатами    голосування    встановлено,   що   за

 відкликання  його  проголосувало  більшість  виборців

 внесених до списку виборців даного округу.

      Такий   порядок   підбиття   підсумків  звичайно

 зменшує вірогідність відкликання народного депдутата,

 але  він  відповідає  вимогам  статті  96 Конституції

 України   за   якою   народний   депутат   може  бути

 відкликаний за рішенням більшості виборців.

      У  статті  22  проекту  визиначений більш чіткий

 порядок  припинення повноважень народного депутата за

 результатами голосування.

      Порядок  і  термін  розгляду  заяв про порушення я 
 я                           - 12 - я 

 цього   закону   під  час  підготовкі  та  проведення

 голосування.

      Частиною  4  цієї  статті  передбачено,  що коли

 Центральна  виборча  комісія  прийде  до висновку, що

 грубі   порушення  сталися  внаслідок  навмисних  дій

 депутата,  або його довірених чи вповноважених осіб і

 вибори визнані недійсними, вона входить з поданням до

 Верховної  Ради  України  про  порушення  питання про

 дострокове  припинення повноважень народного депутата

 Верховної Ради.

      Шановні  народні  депутати  комісія наша вносила

 відповідні  пропозиції до проекту закону про внесення

 змін  до закону про статус народного депутата України

 відносно депутатів, які без поважних причин не беруть

 участі у роботі Верховної Ради.

      Як   вам   відомо   цей   проект  закону  ще  не

 розглядався,  між  тим  при  обговоренні на Верховній

 Раді   нещодавно   інформації  комісії  про  пропуски

 народними    депутатами   пленарних   засідань,   ряд

 депутатів вносили пропозиції про посилення заходів на

 таких   народних  депутатів.  З  цього  приводу  дано

 відповідне доручення нашій комісії і виходячи з цього

 ми вносимо пропозицію, частину другу статті 1 проекту

 "Про підстави відкликання народного депутату Україну" я 
 я                           - 13 - я 

 доповнити   абзацем  1  слідуючого  змісту:  "В  разі

 відсутності  депутата  без  поважних  причин  загалом

 більше  як  на  20  засіданнях  протягом календарного

 року".  Комісія  вважає  слушними  пропозиції, які за

 об'єктивних  причин не були також внесені до проекту.

 Мається  на увазі -до частини 1 статті 6, коли в разі

 проведення  декількох  зборів  з  питання відкликання

 народного  депутата, передбачений статтею 10 проекту,

 в    45-денний    строк    збору   підписів   повинен

 обчислюватися  з  часу  проведення  перших  зборів, а

 повторне  порушення  питання про відкликання депутата

 може  проводитись  не  раніш,  ніж  через  рік  після

 результатів  першого  голосування. А також доповнення

 до  частини  4  статті  7,  за яким у випадку хвороби

 депутата  збори можуть бути перенесені на 15 днів від

 дня його одужання, але в будь-який час, незалежно від

 стану  здоров'я,  не  пізніше  ніж  на  4  місяці від

 первинної   дати   зборів.   Це...   ця   норма  буде

 кореспондуватися  із  статтею 40 Кодексу "Законів про

 працю".

      При  доопрацюванні проекту Закону вищеозазначені

 пропозиції   будуть  враховані  і  внесені  на  друге

 читання.

      В  зв'язку  з  прийняттям  цього  Закону, на ваш я 
 я                           - 14 - я 

 розгляд  вноситься  також  проект Закону України "Про

 визнання    таким,   що   втратив   чинність,   Закон

 Української Радянської Соціалістичної Республіки "Про

 порядок    відкликання    депутата   Верховної   Ради

 Української  РСР" в редакції від 27 червня 1979 року.

 Подібні закони, до речі, шановні колеги-депутати, про

 відкликання   народного  депутата,  прийняті  у  ряді

 держав  СНД,  в Росії, до речі, в Грузії, Казахстані,

 Таджикістані.  Подібний  Закон  також  існує  в інших

 країнах  світу.

      Про   необхідність  прийняття  такого  Закону  в

 Україні  йдеться  також  в  багатьох  зверненнях,  що

 надійшли  від трудових колективів і окремих виборців.

 Не   забуваємо   також  про  те,  що  частина  з  нас

 пропонувала в своїх передвиборчих програмах прийняття

 такого Закону.

      Шановні  народні  депутати,  Комісія  вважає, що

 прийняття   цього   Закону   буде  одним  з  важливих

 елементів  розвитку  демократичних  процесів  у нашій

 державі. Сприятиме підвищенню авторитету законодавчої

 влади  перед  виборцями.

      До  внесеного  на  ваш  розгляд  проекту просимо

 висловити   відповідні  зауваження  та  пропозиції  і

 прийняти його в першому читанні. я 
 я                           - 15 - я 

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Скільки ми часу відведемо

 на запитання? 15 хвилин.

      Хто  за  те, щоб 15 хвилин, прошу проголосувати,

 включіть, будь ласка, систему.

      "ЗА"

      Рішення   прийнято.   Запишіться,   будь  ласка.

 Достатньо, висвітіть.

      Пустовойтовський, за ним М'ясковський.

 

       ___________.    Петр   Владимирович,   скажите,

 пожалуйста, что имеется в виду в статье 1 пункт 3 под

 понятием  "  з  інших  підстав,  які  вважаються ними

 суттєвими"?    Это    принадлежность    к    какой-то

 организации,   когда  избиратели,  часть  избирателей

 могут  считать,  что это может служить основанием для

 отзыва  либо какие-то другие причины?

      И    второе,    статья   5   говорит:   "Порядок

 відкликання  народного  депутата  України регулюється

 Констуцією   України,  цим  законом  а  також  іншими

 законодавчими актами і законодавством України". Якими

 іншими  актами  і законодавством України? і потрібно,

 щоб  іншими,  может  быть достаточно будет, чтобы это я 
 я                           - 16 - я 

 регулировалось  только  Конституцией Украины или этим

 Законом    и   все,   и   никакими   другими   актами

 законодательства Украины.

 

      ___________.  Я зрозумів, дякую.

      Відносно  першого запитання. Ми в другій частини

 статті  1  викладаємо  конкретні підстави, які можуть

 служити  для відкликання виборцями народного депутата

 по  даному  виборчому  округу.  І  в  третій  частині

 передбачаємо  можливість - люфт,  будем так говорити,

 право   виборців  відкликати  народного  депутата  за

 якихось  інших причин, але це не означає норму прямої

 дії,   частина   третя  цієї  статті.  Тому  що  коли

 звернення  виборців  буде  виходити  за  межі  другої

 частини  1 статті, тоді існує процедура розгляду цієї

 пропозиції    так,  як   вона   викладена   в   цьому

 Законопроекті.  Тобто  буде  розглядатися доцільність

 взагалі  підняття цього питання на рівні тих органів,

 які будуть розглядати дану пропозицію.

      Тому  мені  здається, що вона не є нормою прямої

 дії, але дає право виборцям вмотивовано аргументувати

 своє право на відкликання народного депутата.

      Вся  процедура,  яка  викладена в Законопроекті,

 вона  дозволяє,  так  сказать,  має  свої  межі, і ця я 
 я                           - 17 - я 

 пропозиція виборців може бути абсолютно не сприйнята,

 якщо   вона   не   буде   кореспондуватися  з  діючим

 законодавством.  Тому я вважаю, що вона не є жорсткою

 нормою   і  може  бути  викладена, як право депутатів

 піднімати  питання про відкликання народного депутата

 з  якихось інших мотивів. Це, впринципі, демократична

 форма.

      Відносно 5 статті. Ми посилаємось на Конституцію

 України, статтю 96, посилаємось при цьому на статтю 3

 Закону  "Про  статус  народного  депутата", але даний

 Законопроект  він  кореспондується   із  Законом "Про

 Референдум",     "Про     місцеві    референдуми    і

 Республіканський  Референдум",  і  також Закон "ь Про

 стату  народного  депутата  України". Тому обмежитись

 виключно  Конституцією  України  і  даним  Законом, я

 думаю, було б неповно в викладенні даної статті. А ці

 закони,  які  я назвав, вони можуть теж бути в пакеті

 при розгляді даного питання.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  М'ясковський,  будь ласка, за ним -

 Ілясевич.

 

      М'ЯСКОВСЬКИЙ  М.М.

      Я прошу передати слово депутату Марченко. я 
 я                           - 18 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат марченко, будь ласка.

 

      МАРЧЕНКО В.Р.

 

      Спасибо.

      Уважаемый  докладчик,  принципиально  я  за  то,

 чтобы  мы  приняли в первом чтении этот законопроект,

 потому   что   принципы,   которые   провозглашены  в

 Декларации  о  государственном суверенитете и которые

 были   подтверждены   референдумом  -эта  Дакларация,

 говорит  о  том,  что  депутаты должны быть подзвитны

 выборцам,  и  избиратели  должны  контролировать свою

 работу.

      Мне  представляется,  там  коррекции нужно будет

 внести.  И  особенно  важно, чтобы депутату, которому

 предкявляют   претензию,  было  эти  претензии  четко

 поставлены.

      Вот  это мое пожелание к этому законодательству.

 Еще раз хочу сказать: Закон этот принимать нужно, и в

 первом чтении можно согласиться.

      Однако вот у меня такой вопрос.

      Верховный  Совет  завтрат,  там,  или  в четверг

 будет  опять слушать Закон про владу, который вышел с я 
 я                           - 19 - я 

 инициативой   Президент.   И   вот   в   этом  Законе

 предлагается  Верховный  Совет  избирать по смешанной

 системе:   часть  депутатов  по  пропорциональной,  а

 часть -по можоритарной, так, как мы были избраны.

      Не  кажется  ли  вам, что если пройдет эта норма

 Закона  о власти, то депутаты разделаятся, как и наше

 отчество  сейчас разделилось: одни работают, а другие

 за  счет  этого живут. Одни депутаты будут избираться

 прямым   голосованием,   будут   перед   избирателями

 отчитываться, а другие, там, по партийным спискам или

 как-либо    будут    избраны   в   Верховный   Совет,

 ответственности перед избирателями не будет никакой, и

 они  будут  занимать  тут  белый  или  черный  клан в

 Верховном Совете.

      Не  считаете  ли  вы,  что  если  мы проголосуем

 сегодня   в   первом  чтении  этот  законопроект,  то

 соответственно  при  рассмотрении  Закона о власти мы

 должны  Президенту  прийти и сказать, что нормой ныне

 действующей    Конституции    является   мажоритарная

 система,  Верховный  Совет  еще  раз ее подтвердил. И

 давайте  мы изменим и всех депутатов сделаем равными,

 подотчетными своим избирателям.

      А  я  предлагаю  в  первом  чтении за этот Закон

 проголосовать. я 
 я                           - 20 - я 

      Спасибо.

 

 

      ___________. Ну Володимир Іванович, я дуже дякую

 вам,  за  підтримку  і  з  другою  пропозицією  я теж

 погоджуюсь,  і  хочу  вам  доповісти про те що данний

 проект  закону,  ми  розглядали  виключно  на  діючій

 правовій  основі, якщо ми будемо зміни до Конституції

 вносити  і  раптом  там  буде все-таки норма яка буде

 регламентувати   вибори  народних  депутатів  України

 на....   системі,  змішенний,  пропорційний,  або  ще

 якихось  інших, тоді ми будемо звичайно вносити зміни

 і  до цього закону, а сьогодні ми керувались виключно

 діючим   правовим   законодавством,  виключно  діючою

 базою, яка існує і починає звичайно із конституції 96

 статті. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Ілясевич за ним Данча.

 

      ІЛЯСЕВИЧ.   Шановні   колеги-депутати,  шановний

 доповідачу,   у   мене   склалось   враження,  що  на

 сьогоднішній  день всім нам відомо, що саме проти тих

 депутатів,  які  твердо  стоять  на захисті інтересів

 народу,    на    захисті   інтересів   держави,   які я 
 я                           - 21 - я 

 безкомпромісно,   ведуть   боротьбу   з   порушеннями

 законності, зловживаннями, ведеться шалена робота. По

 їх    дискредитації   споганенню,   і   їх   спробами

 відкликання,  саме цих депутатів, які чесно стоять на

 своїх   предвиборчих   позиціях.  В  зв'язку  з  више

 сказанним,  данний  проект  закону  не  дає  гарантії

 виборцям,  про  захист  їхніх  інтересів,  і  їхнього

 депутата,     манепалювання     громадською    думкою

 відповідними    політичними,   чи   відверто   кажучи

 мафіозними  часто  колами,  чи  силами. На користь не

 народу, а на свої шкурні інтереси. Тому чи не вважали

 ви  за доцільне, включити в проект закону відповідний

 пункт. Який говорив би про те що якщо будуть виявлені

 подібні  дії  зі  сторони  відповідних  політичних чи

 інших  мафіозних  сил щоб це було гарантією для того,

 щоб   не  можно  було  робити  поміхів  в  діяльності

 депутатів    путьом    нейтралізації   його   замість

 державотрорчої  роботи  і  захисту  інтересів  народу

 захищати себе і тим самим захищати народ. Будь ласка.

 

      ___________.  Дякую.  Я  можу  відповісти  таким

 чином.  Звичайно  підстави  для відкликання народного

 депутата  можуть  бути  зініційованими виборцями як з

 об'єктивних,  так і з суб'єктивних причин. І доречним я 
 я                           - 22 - я 

 би  ваше  було запитання при розгяді першого варіанту

 законопроекту,   який   ми  запропонували  7  грудня.

 Пам'ятаєте,  ми там давали право відкликати народного

 депутата   за  рішенням  навіть  Верховної  Ради,  за

 рішенням  депутатів,  де  була  досить  мягка формула

 цього відкликання.

      В даному законопроекті, ми його розглядали якраз

 і  на  комісіях  і  на  в  групі,  яка  готувала  цей

 законопроект  і  варіант,  який ви тільки-но виклали.

 Тому  не  вбачала підготовча група от такого варіанту

 на...  з  виходом на закінчену фазу. Тобто, прийняття

 конкретного  рішення. Тому що ініціатива виборців -це

 ще   не   відкликання   народного   депутата.  Навіть

 проведення   виборів,   вірніше,  ну  голосування  по

 відкликанню  народного  депутата  -це  є  не...  не є

 заключною   стадією.  Тому  що  включається  механізм

 розгляду  цього  питання на центрвиборчкомі, і навіть

 пропонований  варіант,  про  що  я  говорив  в  своїй

 доповіді   про  розгляд  цього  закінченого  по  суті

 рішення  Верховним  судом  України. Тому, передбачено

 мені   здається  дуже  багато  механізмів  якраз  для

 захисту   прав   народного   депутата,  але  і  чітко

 вимальовується  право  виборців,  які  обрали  даного

 народного  депутата,  і який не виправдав їх довір'я. я 
 я                           - 23 - я 

 Тому  мені  здається  побоювання  з  вашого боку не є

 зовсім  на  100  процентів гарантованими і які можуть

 бути практично застосовуватися в діяльності.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Петро Володимирович, я вибачаюся, я

 так  розумію,  що  Ілясевич  мав  на  увазі політичні

 сили  -це  коли  окремі  депутати  Верховної Ради, не

 виконуючи  свої  обов'язки на своїх виборчих округах,

 їдуть  на  інші  і займаються не тим, чим їм положено

 займатись. Він це мав на увазі.

 

      _______________  Ну,  можливо  і  це  він мав на

 увазі,   Олександре  Миколайовичу,  в  нас  в  другій

 частині  статті  1 говориться про те, що депутат може

 бути  відкликаний  за  систематичні  порушення і норм

 депутатської  єтики  і моралі і не відповідність його

 практичної    діяльності   в   парламенті   в   своїй

 передвиборчій програмі.

      Тому  тут є дійсно багато можливостей для оцінки

 діяльності   данного   народного   депутата   його  ж

 виборцями.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мається  неа увазі не допустимість.

 Одного  депутата  їхати  на  виборчий  округ,  іншого я 
 я                           - 24 - я 

 агетувати проти нього.

      Будь  ласка,  Данча,  за  ним  Ратушний.  немає.

 Ратушний, будь ласка, за ним Петренко.

 

      РАТУШНИЙ М.Я.

 

      Шановний  доповідач,  ви,  як  вже згадували, не

 один  раз виносили на перші читання цей законопроект.

 І  законопроект  тоді  був (..........) в цьому залі,

 законопроект   "Про  механізм  відкликання  народного

 депутата України".

      Тому,  виходячи  з  цього,  перше  питання.  Чим

 відрізняється  цей  документ,  який виноситься зараз,

 хоча   ви   говорили  в  основному,  від  того,  який

 виносився  раніше?  Бо я власне вважаю, що справді це

 не  нормально,  коли є механізм про обрання народного

 депутата,  а немає механізму про його відкликання, це

 перше питання.

      І   друге   питання.  Який  механізм  практичний

 реалізації  цього  закону,  який ми приймемо, тому що

 нравіть  під  кутом  того законодавства, яке ми маємо

 стаття  17  Закону  "про  статус  народного депутата"

 говорить   про   те,  що  підставою  для  позбавлення

 депутата  депутатських  повноважень є невиконання ним я 
 я                           - 25 - я 

 законодавства  або  точніше  не робота на професійній

 основі.

      Ми  знаємо, що і в цій Верховній Раді перед тим,

 як  йти  сюди  велика  кількість  кандидатів,  ну  не

 велика,  а  всі  писали  зобов'язання,  що  у випадку

 обрання,  вони  складуть  свої  повноваження на інших

 місцях  роботи, з цього приводу приймалися відповідні

 постанови.

      Чи  знову  не  вийде  так, що ми її приймемо і в

 першому  читанні цей закон, приймемо його і в другому

 читанні  цей законопроект, а законодавство в принципі

 не  буде діяти і кредит довіри власне народу виборців

 депутатів,  до  законодавців,  які  самі не виконують

 діючих законів власне спада і в такій спосіб, якщо не

 видумають  законів  ті хто їх приймає, то відповідно,

 що вже вимагати від простих громадян, дякую.

 

      ____________.  Відповім на перше ваше запитання,

 чим   відрізняється  перший  проект  від  другого,  я

 говорив, що він суттєво відрізняється, два моменти, в

 першому варіанті ви знаєте була процедура відкликання

 народного  депутата за рішенням Верховної Ради з двох

 причин,  коли  він  не  працює на професійній основі,

 коли  він  пропустив  20  і  більше засідань протягом я 
 я                           - 26 - я 

 року, пленарних засідань.

      Народні  депутати  при обговоренні цього проекту

 вносили  пропозицію  і погоджувалися і голосуванням в

 принципі  це  підтверджено,  що  такі норми не можуть

 бути  внесені  ні  в  цей законопроект і тим більше в

 зміни до Закону про статус народного депутата.

      Наша  комісія  і  я особисто наполягали якраз на

 цьому,  тому  що,  дійсно,  ми давали колись обіцянки

 працювати  на  постійній  основі (притому письмово) і

 для  того,  щоби  парламент  працював  в оптимальному

 режимі,  пропуски  народних  депутатів  без  поважних

 причин  є  недопустимими.  Я  погоджуюсь  і  був тоді

 прихильником  якраз  цього, більш жорсткого варіанту.

 Ну,  ви  знаєте,  що  рішення приймається у Верховної

 Ради   колегіально,   і   була  така  думка  народних

 депутатів, і Комісія наша вийшла з іншим варіантом.

      Ви  знаєте,  була  ще  одна норма. Вона була теж

 більш  м'яка  -про  можливість  відкликання депутата.

 Мова  йшла,  до  речі,  про  те, що депутат може бути

 відкликаний  за  рішенням  при голосуаванні більшості

 виборців,  які  взяли  участь у цьому голосуванні, по

 відкликанню.  Ми  зараз  зробили норму більш жорстку.

 Тобто,  50% від тих виборців, які внесені джо списку,

 так, як це говорить 96 стаття Коснтитуції України. я 
 я                           - 27 - я 

      Другий   момент.   Ви   знаєте,  що  була  норма

 відносного...   відносної   кількості  виборців,  які

 ініціювали  відзив народного депутата. Тобто, 10% від

 загальної  кількості виборців. Ми зараз вносимо норму

 більш   жорстку  -тобто  10  тисяч  виборців  повинно

 підписатися  за  відзив  народного  депутата.  У  нас

 округи  приблизно  рівні за кількістю виборців. І це,

 між  іншим,  якраз  кореспондується  із  Законом "Про

 вибори  Президента",  наприклад,  України  -там теж є

 така, до речі, норма.

      Відносно    професійної   основи.   Я   сьогодні

 проголосую раз за той варіант, який ви запропонували.

 Давайте  попробуємо внести зміни до статусу народного

 депутата.  От ми будемо обговорювати. І я вам говорив

 у  своїй  доповіді,  що  ми  цю  норму  і норму за 20

 пропусків  пленарних  засідань  без  поважних  причин

 будемо  пропонувати  вам  на друге читання, тому що є

 такі думки багатьох народних депутатів як і ваша.

      А  сьогодні  для  інформації  я вам скажу, що 90

 народних  депутатів  дійсно  не працює на професійній

 основі в парламенті.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Петренко.

 я 
 я                           - 28 - я 

      ПЕТРЕНКО

      Александр   Николаевич,   прошу  передать  слово

 депутату Терещуку, 138 округ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Терещук, 138-й.

 

      ТЕРЕЩУК В.В.,

 

      138 виборчий округ. Дякую.

      Шановний  доповідач,  шановні депутати, в мене є

 декілька  запитань  по  цьому  проекту  закону.  Ми з

 Петром  Володимировичем  вже обговорювали питання про

 структуру законодавства про відкликання в тому плані,

 що існує необхідність уніфікації законодавства, яке б

 регулювало  положення народного депутата на правовому

 терені нашої держави.

      І  Петро  Володимирович  погодився,  що потрібна

 така    уніфікація   і   потрібна   цілісна   система

 законодавства.  І  той  проект, який я пропонував, як

 альтернативний,  якраз  і  був  зорієнтований в цьому

 напрямку.

      І  щоб  продовжити  роботу  в  цьому напрямку, я

 звертаю  вашу  увагу  на  такі  запитання, на які я б

 хотів, щоб ви відповіли. я 
 я                           - 29 - я 

      Перше  запитання  таке:  чи  не  вважаєте ви, що

 процедура  відкликання  відповідала  б  більш точному

 праву   виборців   на   відкликання   як   реалізації

 народвладдя,   якщо  б  вона  відповідала  по  своєму

 механізму  процедурі обрання? Це перше запитання.

      І   друге  запитання:  чи  не  вважаєте  ви,  що

 законодавство   України   про  відкликання  народного

 депутата    України    повинно    бути    у   певному

 співвідношенні  і відповідності законодавства України

 про   відкликання  народних  депутатів  місцевих  Рад

 народних депутатів? Це друге запитання.

      І   третє  запитання:  чи  не  вважаєте  ви,  що

 ускладнення    процедури    відкликання   відгороджує

 народного  депутата від виборців і затрудняє контроль

 виборців  за  виконанням  депутотом  своїх обов'язків

 перед цими людьми?

      Дякую.

 

       ___________.  Василю  Васильовичу, дякую вам за

 запитання.  Ми  дійсно  в  робочому  порядку  з  вами

 обговорювали  і ваш альтернативний законопроект, він,

 між іншим, і в комісії нашій розглядався. І більшість

 його положень ми все-таки внесли в даний проект, а на

 друге  читання  обов'язково  зробимо  в  порівняльній я 
 я                           - 30 - я 

 таблиці всі пропозиції, які ви внесли.

      Я  згоден  з  вами в частині, ну, будем говорити,

 філософіі розробки цього Законопроекту і узгодженості

 порядку   порядку   обрання  і  відкликання  народних

 депутатів  всіх  рівнів.  Але  в  нас,  нажаль, існує

 сьогодні  трошки  інше  законодавство,  і  я говорив,

 відповідаючи депутату марченко, що ми формували даний

 Законопроект  виключно  на  основі  існуючої правової

 бази  і  на  основі  діючого  законодавства.  І  ясна

 справа,  що  поєднати сьогодні, наприклад,  процедуру

 відкликання  народних депутатів всіх рівнів неможливо

 навіть  тому,  що  в  нас  існують  різні  закони про

 обрання цих депутатів і обрання народного депутата, і

 обрання,  тим  більше, депутатів місцевих Рад різного

 рівня.

      Тому  я  вважаю,  що може сьогодні би варто було

 піти  по  варіанту,  запропонованому нашою комісією з

 таким  розрахунком,  щоби працювати по процедурі вами

 запропонованій,   вона  є  абсолютно  доречною,  і  я

 вважаю,   що   такою   і   повинно   бути   все  наше

 законодавство.

      Відносно   того,   що  процедура  відкликання  і

 процедура   обрання  повинні  бути  аналогічними,  ми

 старалися  максимально  вписати  у  цей  Законопроект я 
 я                           - 31 - я 

 якраз  таку процедуру. Єдине що уніфікували, можливо,

 якісь  норми  чисто, ну, технічні. Тому що, по-перше,

 період   для   обрання   народного   депутата,   його

 передвиборча   вся   робота,  вона  вимагає  більшлго

 терміну,  а  тут  не  треба ні висувати кандидата, ні

 реєструвати  його, ні робити щось інше технічне. Тому

 ми  скоротили  якраз  по сроках процедуру відкликання

 народного   депутата.   Ми   взяли  і  зробили,  мені

 здається,   вдало   запропонувала   підготовча  група

 розгляд,  ну,  проекту  в  частині самої технології і

 підрахунку   голосів,   йти,   наприклад,  відносними

 якимись цифрами, по відносних показниках ми не хотіли

 б,  тому що фіксована цифра, вона завжди говорить про

 те,  що  це  є волевиявлення більшої частини, десятої

 частини виборців. І процедура, запропонована по збору

 підписів,  абсолютно  сьогодні  дозволяє  зробити  цю

 роботу в ті терміни, які визначені.

      Тому  наша Комісія і підготовча група вважає, що

 якраз  існує  аналогія  між  Законом  про  обрання  і

 Законом про відкликання.

      Відносно другого запитання, що Закон про місцеві

 влади   повинен,   про   місцеві  Ради  повинен  бути

 узгоджуватись, я вам уже відповів в першій частині. І

 останнє:  ускладнення  процедури затрудняє сам процес я 
 я                           - 32 - я 

 відкликання.

      Ви  знаєте,  ми  просто всі пройшли з вами через

 передвиборчу  боротьбу  і  знаємо,  що це не є легкою

 роботою:   вибороти  право  бути  народним  депутатом

 України.   І,   звичайно,  ну,  спрощувати  процедуру

 відкликання  було  б  не зовсім коректно і недоречно,

 мені здається.

      І  я  вважаю  і наша Комісія вважає, що все-таки

 існують    абсолютні    противаги    між   процедурою

 відкликання і процедурою обрання народного депутата.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Сідайте, будь ласка.

      Скільки   ми   часу  відведемо  на  обговорення?

 Значить,  поступила пропозиція 15 хвилин. Я ставлю на

 голосування.  Сідайте,  будь  ласка.  Хто  за те, щоб

 відвести 15 хвилин, прошу проголосувати.

 

      "за"

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

      Значить,  запишіться,  будь  ласка.  Є записано?

 Висвітіть   список  записаних.  Кириченко,  Степенко,

 Моісеєнко,  Черенков,  Смірнов  і Терещук -6 чоловік. я 
 я                           - 33 - я 

 От шести і дамо виступить.

 Будь ласка, Кириченко. За ним  Степенко.

 

      КИРИЧЕНКО.

      Шановні  колеги,  народні  депутати,  і  шановні

 громадяни!  Сьогодні дуже важливе питання винесено на

 розгляд  Верховної  Ради України. З моменту прийняття

 останньої  діючої  Конституції  України,  котра  була

 прийнята 20 квітня 1978 року, діє норма. Норма статті

 96 частини 2 нашої Конституції. Коли депутат, який не

 виправдав довір'я виборців, може бути в будь-який час

 відкликаний   за   рішенням   більшості   виборців  у

 встановленому Законом порядку. На жаль, такий Закон з

 20  квітня 1978 року не був прийнятий. Причини, котрі

 були  обумовлені  для  неприйняття цього Закону, вони

 відомі  мабуть вже кожній людині на сьогодні. Тому що

 було  невигідно запускати в дію ту норму Конституції.

 Тобто, це був прикрашений фасад тоталітарного режиму.

      На   сьогодні,   коли   ми   реалізуємо  принцип

 демократичної правової держави, ми все ж таки повинні

 наповнити кожну статтю, кожну норму нашої Конституції

 (а  вона  все  ж  таки  є)  попри усіх заяв будь-яких

 політичних  осіб.  Конституція  все  ж таки є і треба

 наповнювати її  реальним змістом. я 
 я                           - 34 - я 

      І   тому  наші  виборці  повинні  мати  реальний

 механізм   відкликання   тих   депутатів,   котрі  не

 виправдали  довір'я.

      Я  не  знаю, чому тут не було сказано, але все ж

 таки  в  мене  є  документи  про те, що саме 20 липня

 минулого   1994   року   законопроект   "Про  порядок

 дострокового    припинення    повноважень    народних

 депутатів  України"  був поданий особисто мною згідно

 діючого   тимчасового   регламенту   на  той  час  до

 прийняття нового.

      Ну,  на  жаль,  так сталосчя, коли я працював за

 рішенням  постійної  комісії 7 грудня він розглядався

 пза  моєю  увагою,  як то кажуть, я як автор минулого

 законопроекту  не  мав  можливості  поспілкуватися  з

 вами  з  приводу  прийняття  первісного редакції того

 закону.

      На  сьогодні, коли є такий закон, ну, однозначно

 дати  характеристику  в такому короткому виступі мало

 часу.  Але  все ж таки він дає механізм реальний, він

 дуже,  ну,  детально  і  ретельно врівноважений і він

 дуже    ретельно   узгоджений   з   діючим   виборчим

 законодавством.

      А  тому  реалізуючи свою передвиборчу програму в

 першу  чергу  і  як правник, як юрист, я закликаю вас я 
 я                           - 35 - я 

 підтримати цей законопроект і вношу одразу пропозицію

 голосувати  поіменним  голосуванням  щодо прийняття в

 першому   читанні  цього  законопроекту.  Прошу  мене

 підтримати. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Степенко, за ним Моісеєнко.

 

      СТЕПЕНКО В.І.

 

      Шановні колеги, шановний головуючий, я виступав,

 коли  ми  перший  раз  обговорювали це питання, Закон

 "Про   відкликання  народних  депутатів"  і  виступав

 категорично  проти  його  прийняття  з  однією єдиною

 причиною,  коли  там  було  записано,  що  відкликати

 народного депутата може Верховна Рада.

      І  я зразу скажу, що за цей проект Закону я буду

 голосувати   "за".  Підтримую  пропозицію  того,  хто

 переді мною   виступав,    щоб    провести   поіменно

 голосування. Щоб все-таки ми знали хто за те, щоб був

 такий закон, а хто цього закону не хоче.

      І  ще,  якщо конкретно говорити стаття 1, згідно

 Конституції,   а  стаття  2  немає  положення  яке  б

 зафіксувало,   що  може  відкликане  бути  за  підрив

 конституційного  ладу  повинно це бути, якщо ми діємо я 
 я                           - 36 - я 

 на основі Конституції, то за те хто діє в її розрізі,

 хто   агітує  проти  конституційного  ладу,  за  його

 повалення повинен бути відкликаний.

      І  проти  суверенітету України, я думаю, якщо ці

 положення будуть прийняті, то вони не пошкодять.

      І  ще  одне,  я  не  зовсім погоджуюся з тим, що

 закон   повинен   бути   про   відкликання  народного

 депутата.

      Шановні  товариші.  Це  зрозуміло,  що  кое-кому

 депутат  Верховної  Ради,  як кістка в горлі, і як не

 митьем так катаньем потрібно з ним якось розправитися

 і все крутиться навкруги народного депутата.

      Я  не думаю, що виборці гірше нас розбираються і

 вони  зроблять  вірний  висновок, але на мою думку, я

 думаю,  що  потрібно  все-таки прийняти в комплексі і

 зробити  один єдиний закон, про відзив депутатів всіх

 рівнів,  про відзив голів обласних, міський, районних

 і так далі. Голів, які обрані всенародно.

      Щоб  у  нас сьогодні є такі надзвичайні випадки,

 коли взагалі випадкові люди прийшля до влади, люди це

 бачать і нічого зробити не можуть.

      Я думаю Олександр Миколайович, що якщо ми люди і

 думаємо  за  те,  щоб  був  якийсь  лад в державі нам

 негайно може навіть в першому читанні ми проголосуємо я 
 я                           - 37 - я 

 внести доповнення відповідні і провести один закон на

 основу  якого  люди мали б прави відкликати того, хто

 не  виконує  того  що  обіцяв, хто підриває державний

 устрій,  хто  веде  свою роботу так, як передбачено у

 статті 2 цього Закону.

      І  ще  одне.  Ну,  3  хвилини  -у нас щас все по

 короченому регламенту. Кажуть анекдоти -тут не вспієш

 розказать, як 3 хвилини...

      Я, шановні товариші, підтримую в першому читанні

 цей  Закон.  Прошу  вас  підтримати  також  Комісію -

 проголосувати  за  нього  і  поставити  це питання на

 поіменне голосування.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Моісеєнко, за ним Смірнов.

 

      МОІСЕЄНКО В.М., 131 виборчий округ.

      Уважаемые товарищи! Уважаемые избиратели!

      Почему  я  обращаюсь  к  избирателям? Потому что

 Закон  этот  прежде  всего пишется для них и для нас,

 для народных депутатов.

      Я  знаю  о  том, что люди ждут этого Закона как,

 может  быть,  никакого другого. В этом меня полностью

 убедили   регулярные  встречи  с  избирателями  и  те я 
 я                           - 38 - я 

 отчеты,  которые  были  проведены  мною  с первого по

 десятое число в своем избирательном округе.

      Я хочу напомнить о том, что Владимир Ильич Ленин

 в  работе  "О демократизации Советов" еще в 1918 году

 однозначно  высказался  о  принципиальном положении о

 том,    что    Советы    могут   быть   действительно

 демократическими    при    свободном   волеизкявлении

 избирателей  и  свободном отзыве в любой момент своих

 избранников. То есть депутатов Советов.

      Принципиальной   позицией   этого   является   и

 положение   ныне   действующей  Конституции,  которая

 осталась от советской Украины.

      Хочу  сказать,  что  фракция коммунистов Украины

 подготовила   проект   Конституции  для  рассмотрения

 Украинской  Советской  Социалистической Республики. Я

 участвовал   подготовке  этого  проекта  и  там  тоже

 говорится  о  этом положении -о немедленном отзыве по

 воле   избирателей   своего  представителя  в  высших

 органах власти. Поэтому мы, коммунисты, принципиально

 поддерживаем  предложение  о  том, чтобы принять этот

 Закон.

      Вместе с тем, в конкретном проекте, мне кажется,

 необходимо   пересмотреть   отдельные   статьи.  Так,

 наприаер,  в  статье  6  речь  идет  о  том,  что 300 я 
 я                           - 39 - я 

 избирателей  на  своем  собрании  принимают решение о

 провдении  мероприятий  по  отзыву. Из практики знаю,

 что  300  человек  практически  собрать очень сложно,

 потому   что  дворцы  культуры,  в  которых  проходят

 массовые  мероприятия  в  среднем  менее  300 мест. Я

 скажу   больше  того:  300  человек  -это  достаточно

 сложный  процесс.  Поэтому  я бы опустил это цифру до

 200.

      Хочу  в этом плане сослаться на Закон "О местном

 референдуме",  который  принят Верховным Советом, где

 сказано, то инициативная группа по такому референдуму

 собирается и избирается на собрании 200 человек.

      Не  выдерживает  критики  и то, что инициаторами

 таких  сборами  могут  быть 120 выборцев, то есть, 10

 человек  могут инициировать отзыв народного депутата.

 Мы  все  прекрасно помним из опыта практики Закона "О

 выборах   народных  депутатов"  и  процесса,  который

 проходил,  что  те,  кто  шли  непосредственно  от 10

 избирателей  редко получали необходимую поддержку и в

 будущем   врядли   представляли   из   себя  какое-то

 политическое  значение, будучи избранными.

      Поэтому   я  внес  бы  предложение  о  том,  что

 инициаторами  могут быть не менее 50 человек. Во всем

 остальном  я  бы внес еще целый ряд предложений, но в я 

                         - 40 - я 

 первом   чтении  этот  закон  можно  рассматривать  и

 поддержать.

      Спасибо за внимание.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Смірнов, за ним  Терещук.

      Смірнов з міста просить, будь ласка.

     

      СМІРНОВ. Шановний Олександр Миколайович, шановні

 колеги   народні  депутати!  Безперечно,  Закон  "Про

 відкликання народних депутатів України" річ потрібна.

 Більш  того, длч деяких депутатів та їх, скажемо так,

 друзів,  річ пріоритетна, безперечно. Проте, в усьому

 потрібен  бути  здоровий  злузд.  Проет Закону, як на

 мене,  має  ряд  недоліків.  Я хотів би зупинитись на

 двох з них, мені  здається,  важливих.

     

 Перше.  Гадаю, що частину третю статті 1 слід взагалі

 виключити  із  Закону.  Бо що таке інші підстави, які

 вважатимуться   вибцями   суттєвими  для  відкликання

 народних    депутатів,   що?............   футбольної

 команди  Верховної  Ради  України  команді Російської

 Думи?

      Будь хто може вважати іншими підставами будь що,

 це непотрібно, це не юридична норма. я 
 я                           - 41 - я 

      Друге.  Частину  третю  Закону, як на мене, слід

 доповнити статтею 23, відповідно зробивши статтю 23 в

 частині  4  24,  в  якій зазначити, що голосування по

 відкликанню  депутата  може  проводитись  не  частіше

 одного  разу на рік, крім першого та останнього років

 депутатства.  Бо  навіть  в  найідеальніших стосунках

 депутата   з   виборцями   завжди   знайдеться  п'ять

 відсотків   депутатів   з   тих   чи   інших   причин

 незадоволених, їх кількості буде цілком достатньо для

 того,   щоб  процес  відкликання  став   перманентним

 протягом    всього   періода   депутатства   обраного

 депутата,   і   зробить   абсолютно  неможливим  його

 продуктивну роботу у Верховній Раді.

      Через  це  прошу врахувати ці пропозиції мої при

 підготовці до другого читання.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Терещук, за ним Мовчан.

     

      ТЕРЕЩУК

     

      Шановні  депутати!  Шановні  виборці!  Закон "Об

 отзыве  народного депутата Украины" является одним из

 вопросов, по которым я обещал своим выборцам в городе я 
 я                           - 42 - я 

 Мариуполе  внесты  этот  проект  и  отстаивать  его в

 Верховном Совете.

      Я  поэтому  выступаю так, чтобы мои избиратели в

 Мариуполе могли очень внимательно послушать то, о чем

 будет иты речь. Я считаю, что такой Закон нужен и его

 нужно  принять  сейчас  в  первом чтении. Но вношу на

 ваше  рассмотрение  один ньюанс, по которому с Петром

 Владимировичем  у  нас не совсем была согласованость.

      Он  заключается  вот  в чем, Дело в том, что нам

 предлагают  отдельным законом принять Закон об отзыве

 депутатов Верховного Совета.

      У  нас  есть Закон о статусе депутата, в котором

 записаны  его  права  и  обязанности:  что  он может,

 какими льготами он пользуется, как он защищен и т. д.

 и  т.  д.  А  то, как призвать его к ответственности,

 предлагают записать в другой закон, отдельный.

      У  нас  есть  Закон  о  статусе депутата местных

 Советов, в котором есть пятый раздел: отзыв депутатов

 местных Советов.

      Поэтому  я предлагаю принять предложенный проект

 в первом чтении, но с одной поправкой: ввести его как

 пятый  раздел  в  Закон  о статусе народного депутата

 Украины,  -чтобы  любые  изменения  в Закон об отзыве

 были   изменениями   в  Закон  "О  статусе  народного я 
 я                           - 43 - я 

 депутата  Украины",  чтобы  в  одном  документе  были

 записаны   права,   обязанности   и   ответственность

 депутата за нарушение этих прав и обязанностей.

      И мен кажется, что в этом случае ответственность

 за   исполнение  Закона  об  отзыве  депутатов  будет

 значительно  выше. Точно так же, как будет на должную

 высоту  поднят  Закон  "О  статусе народного депутата

 Украины",   который  четко  зафиксирует,  как  должен

 депутат  отвечать за те нарушения своих прав, которые

 он допустил.

      Конечно,  проект  требует доработок и уточнений,

 которые можно сделать здесь, в этом проекте. Ну, хотя

 бы несколько замечаний.

      В  моем  варианте  13  статей,  здесь -23, на 10

 больше.  И тут есть повторы, которые можно сократить.

 Но  это уже дело техники. Главное: Закон должен быть,

 он  есть  гарант  народовластия, он есть гарант того,

 что  мы отвечаем перед теми избирателями, которые нас

 выдвинули.  И  саме  главное: он будет стимулировать,

 чтобы люди, которые пришли сюда под одними лозунгами,

 за    эти    лозунги    боролись    доконца,   а   не

 приспосабливались,  не  переходили  с одной команды в

 другую. Спасибо за внимание.

       я 
 я                           - 44 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Терещук, ви... Спасибі. Воно пішло в

 накладку.

      Шановні   колеги!   Слово   надається   депутату

 Мовчану.  І  в нас залишився ще один -Кочерга. Надамо

 йому слово.  І на цьому завершимо.  Будь ласка.

     

      МОВЧАН.

     

      Шановні    колеги!    Шановний   головуючий!   Я

 пропонував би, щоб всі ми уважніше поставилися до тих

 пропозицій,   які  висунуті  були  робочою  комісією.

 Справа  полягає  ось  у  чому.  Ми,  якщо не дай боже

 схвалимо  цей  проект  Закону  в  першому читанні, ми

 фактично  виголошуємо собі  вирок.

      Дуже  легко  зініціювати  сьогодні,  особливо  в

 східних  регіонах  України  і  південних так само, ту

 розправу,   яку   можна  вчинити  над  будь-ким,  хто

 присутній  тут  і  хто  несповідує  загальні партійні

 принципи.  І  це  дуже легко зробити. Організувати 15

 чоловік   ініціативної   групи  відповідно  до  цього

 проекту  і  домогтися тої кількості голосів, які б...

 чи  підписів,  які  необхідні,  до 200. Це дуже легко

 сьогодні зробити. І я ще раз кажу -вчинити розправу.

      А взагалі, на тлі тих суперечок, які існують між я 
 я                           - 45 - я 

 Верховною  Радою  і  виконавчою  владою,  це  нагадує

 ситуацію  із  тим  лікарем,  якого покликали коли вже

 небіжчик  лежав на лаві. І він прийшов і запитав: "Ну

 що  -каже,  -мрець,  небіжчик  потів  перед смертю?".

 "Потів". "Дуже добре".

      Оце  мені  здається,  що  і  питаємося ми уже на

 відході:  як  нам  бути в цій ситуації. Є одна тільки

 позиція,  яку  ми  можемо  тут  отстоювати, -це суд і

 судова   влада.   Якщо   суд  інкримінує  депутату  і

 безперечно  цього  треба  якраз  і домагатися, щоб це

 єдиний  був  критерій.  Бо  за всіма іншими ми можемо

 сьогодні   до  будь  кого  застосувати  цей  закон  і

 сказати:  ви  обіцяли,  що  пенсії  будуть високі, ви

 обіцяли, що буде спад інфляції, ви обіцяли, рік минув

 і  поглянте.  Систематичне  порушення депутатами норм

 депутатської  етики.  Тут  можна  застосувати. Але не

 відповідність    практичної    діяльності    депутата

 (..........)     принципам    і    положенням    його

 передвиборної програми стосується всіх присутніх тут.

 Бо   ми   виходимо   абсолютно   не  витримали  наших

 предвиборчих обіцянок.

      І   тоді,   будь  ласка,  сьогодні  (..........)

 запустити  цей механізм. І яне розумію тільки ейфорії

 Терещука  чи мусієнка, який тут виступав. Я знаю чого я 
 я                           - 46 - я 

 вони  домагаються.  Зрозуміло  чого вони домагаються.

 Сьогодні  їхня команда, партійна, в будь якому районі

 може  організувати  проти  інакомислячого  те все, що

 можна   до  застосувати.  Прийти  до  хати,  вимагати

 підпису,  загрожувати,  що він не одержить ні пенсії,

 ні  допомоги,  ні  всього  чого,  що  можна  робити в

 східних регіонах.

      І  я хотів би, щоб ми забули про ці принципи. Бо

 це  старі  часи.  Є  одне  тільки  відповідно до чого

 порушення  депутатом  положення Конституції і Законів

 України. Ось що є. Порушення це відбувається постійно

 у   Верховній   Раді.   Одже  порушення  відбувається

 починаючи  від  того  нагрудного  знаку,  який носить

 Мусієнко.

      І  закінчуючи  тими  закликами,  які ми чуємо на

 майданах.  І  я просив би, щоб тільки єдиний критерії

 були  застосовані тут у цьому пункті пане Петре. Тому

 що  ви  тут є головою, значить, цієї комісії робочої.

 Щоб  тільки  суд  і  призумція  невиності,  всі  інші

 критерії  були  відхилені,  бо  вони обернуться проти

 нас, дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Депутат Кочерга.

       я 
 я                           - 47 - я 

      ____________.    Уважемые   народные   депутаты,

 уважаемый Призидиум,247 Ровеньки Луганской Кочерга

     

      Александр Николаевыч сказал, что один Кочерга, у

 нас же три их.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. ВАлентин Семенович.

     

      ____________.  Я  бы хотел сказать что 29 апреля

 встречаясь  и  делая отчет перед своими избирателями,

 мне  наряду  из  многочисленнымы  вопросамы был также

 задан   вопрос,  почему  так  долго  решается  вопрос

 принятия закона об отзыве депутатов.

      Он   нужен   на  сегодняшний  день  потому,  что

 избиратели от нас требуют, вот почему я считаю, что в

 первом чтении данный закон надо принимать.

      И  я  поддерживаю предложение о том, что конечно

 народный депутат подотчетен только своим избирателям,

 но  есть отдельные моменты в нашей практической жизни

 на  сегодня в нынешнем созыве народных депутатов, это

 касается   то,  что  каждый  депутат  кроме  примьер-

 министра,  должен  был  после  его  избрания оставить

 прежнее место работы и приступить постоянно на работу

 в Верховном Совете. я 
 я                           - 48 - я 

      Однако  на сегодняшний день многие  депутаты это

 требование  не выполняют. Вот почему, я думаю что нам

 надо   продумать   к  тем  депутатам,  которые  грубо

 нарушают закон о выборах о статусе народных депутатов

 и  не  переходят  на  постоянную  работу  в Верховный

 Совет, вот эту категорию депутатов нам надо продумать

 как бы. Верховный Совет инициирует перед избирателями

 или  сам  Верховный  Совет принимает постановление об

 отзыве такого депутата.

      Вы  знаете,  я  приводил  пример:  когда 1 марта

 текущего  года  на  заседании  Кабинета Министров шла

 речь  о  некоторых  депутатах-министрах,  и когда наш

 уважаемый   Президент  говорит:  "Если  будешь  плохо

 работать,  то  пойдешь працюваты у Верховну Раду...".

 Чтоб  такого  не было, следовательно, все, независимо

 какую  должность (то ли в президентской структуре, то

 ли в Кабинете Министров, то ли на другой...), другую

 государственную  должность  не  должен  занимать.  Он

 должен   выполнять  свои  депутатские  обязанности  и

 функции в Верховном Совете. А то получается так, как,

 уважаемые  товарищи,  я  хочу  привести  пример. Есть

 такие  мудрые  слова  в народе. Так говорят: "Пішла в

 церкв стара баба, свічок накупила -де була яка ікона,

 вюди  поцепила!"  Но  характерно  то, что одну свечку я 
 я                           - 49 - я 

 Богу   ставит,   другу   -черту   цыпыть...  А  ее  и

 спрашивают:  так  свечки  ставят  же только черту?! А

 баба...  бабушка  говорит:  "Е,  чи у пеклі, чи у раю

 віку  доживати?  Треба  всюди,  добрі  люди, приятеля

 мати!"  Так  что,  среди  нас  -депутаты,  которые не

 переходят  на  постоянную  работу в Верховном Совете,

 считают,  что  и  там, и там можно друзив маты?!  Так

 что  я предлагаю за первое чтение, а во втором чтении

 продумать,  как  механизм  отзыва  вот этой категории

 депутатов,  которые  не переходят на профессиональную

 основу работать в Верховный Совет.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Шановні колеги, внесено 2 пропозиції.

      Перша   пропозиція   була,   щоб   проголосувати

 поіменно. І друга -проголосувати поіменно, прийняти в

 першому читанні.

       Я   ставлю  на  голосування.  Хто  за  те,  щоб

 голосувати поіменно? Будь ласка, включіть систему.

     

      Йде голосування:

     

      "За" -

       я 
 я                           - 50 - я 

      Рішення прийнято.

      Хто  за  те,  щоб прийняти даний проект закону в

 першому   читанні,   прошу  проголосувати.  Голосуємо

 поіменно. З тими поправками, безперечно, з дорученням

 комісії доопрацювати на друге читання.

      "за"

      Рішення прийнято, спасибі.

      Терещук, будь ласка, включіть.

     

      ТЕРЕЩУК.

       Шановний Олександр мИколайович, шановні народні

 депутати!  Якщо  ви  пам'ятаєте,  в  своєму виступі я

 просив  прийняти  в першому читанні як розділ Закону

 України  про  статус  народного  депутата України, як

 п'ятий розділ.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.

      Давайте,  одну  хвилину, перед тим, як поставити

 на голосування,  я дам слово голові комісії.

      Шейко, будь ласка.

     

      ШЕЙКО.

     

      Шановний  Василю  Васильовичу,  по-перше, ми вже я 
 я                           - 51 - я 

 проголосували, щоб прийняти його в першому читанні, а

 по-друге,  я  не  хотів,  щоби  ми  Закон "Про статус

 народного депутата", який вимальовує наші права, наші

 обов'язки,   нашу   відповідальність   перед   своїми

 виборцями  вносили  процедуру  відкликання  народного

 депутата.  Якби  там  був  тільки  один розділ з двох

 абхаців,  що відкликати народного депутата за такими-

 то, за такими-то  позиціями.

      Але  ми  в  цьому  законопроекті  в  24  статтях

 вимальовуємо  сам принцип відзиву від початку, від "А

 до Я" , як кажуть.

      Ви  розумієте,  тому  і  наша комісія прийшла до

 такого   висновку,   і  до  такого  висновку  прийшла

 комісія,   яка   підготовча,   вони   дійсно  зробила

 висновок,  що  недоречно  в  цей  Закон  "Про  статус

 народного   депутата"   вносити  обтяжливу  процедуру

 відкликання народного депутата.

      А ми з вами на друге читання, я ще раз повторюю,

 і  за  20  днів  поговоримо, і за професійну роботу в

 парламенті. Можливо, буде такий варіант, що ми просто

 внесемо  зміни  в  третю  статтю  Закону  "Про статус

 народного депутата" і все стане  на  свої місця.

      Дякую.

       я 
 я                           - 52 - я 

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі, депутат Терещук погодився.

 Ну, вже проголосували.

      (Шум в залі)

      Доручення? Будь ласка, Яворівський.

     

      ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

     

      Шановний  Головуючий! Шановні колеги! Загубилася

 під  час  прийняття  нашого рішення, як на мою думку,

 одна   дуже   слушна  пропозиція.  Це  добре,  що  ми

 розпочинаємо  з себе і що першим ми прийняли Закон  в

 першому  читанні  "Про відкликання депутата Верховної

 Ради  України". Але  була пропозиція, я хотів, щоб ми

 сьогодні зафіксували принаймні протокольне доручення,

 Олександр Миколайовичу, про те, щоби... ми  прийняли,

 власне   кажучи,   концепцію   відкликання  народного

 депутата.   Але   справді   давайте   підхопимо    ту

 ініціативу,  яка тут була. Треба відразу заповнити ще

 ті  щілини  законодавчі,  які залишились: відкликання

 всенародно  обраних:  голови  області, голови району,

 голови  села  обов'язкова;  і  тоді ми вибудуємо цілу

 концепцію  згори  до  низу,  щоби ми всі знали, що ми

 ходимо  під  одним  богом.  Через це доручити комісії я 
 я                           - 53 - я 

 зараз працювати уже і над тим законом.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить,  я думаю... Я вибачаюся. Я

 думаю,  що...  депутат Степенко вносив цю пропозицію,

 всі пам'ятають, вона єсть у снінограмі, і комісія при

 доопрацюванні  до  другого  читання,  всі  ці питання

 бубуть, безперечно, розглянуті. Тому нема потреби.

      Значить   переходим   до   слідуючого   питання.

 Слухається  питання  "Про  внесення змін до Постанови

 Верховної  Ради України "Про порядок призначення глав

 дипломатичних  представництв  в іноземних державах та

 при  міжнародних  організаціях"". Єсть Грищенко? Будь

 ласка.

      Грищенко Константин Іванович -заступник Міністра

 закордонних справ України.

     

      ГРИЩЕНКО К.І.

     

      Шановні  депутати!  Питання,  яке внесено на ваш

 розгляд,   розглядалося   у  Комісії  Верховної  Ради

 України у закордонних справах і зв'язках СНД. Йдеться

 про   внесення   невиликої   зміни  "Про  призначення

 керівників  торговельно-економічних  місій  у  складі

 дипломатичних представництв. я 
 я                           - 54 - я 

      Йдеться  про  те,  щоб  новий порядок відповідав

 існуючому  порядку  призначення керівників військових

 аташатів та консульських представників.

      Тобто   сьогодні  таких  представників  пропонує

 призначити  міністр  зовнішньоекономічних зв'язків за

 погодженням  Комісії  Верховної  Ради  в  закордонних

 справах   і  зв'язках  з  СНД.  Пропонується,  щоб  у

 відповідності  з  процедурою призначення консульських

 представників  та військових аташатів про кандидатури

 на  призначення  таких  посадових  осіб  Міністерство

 закордонних  справ  інформувало  цю  Комісію. Питання

 погоджено з відповідними відомствами, було розглянуто

 на Комісії. Пропонується внести ці зміни.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я вибачаюсь. Комісію по закордонних

 справах  і  країнах  СНГ погоджено,  що  Міністерство

 закордонних  справ  України  інформує  Комісію,  лише

 інформує?   Таке  формулювання  погоджено?  Я  Бориса

 Ілліча на бачу.

      Іван    Олександрович,    Іван    Олександрович,

 погоджено це формулювання? Погоджено. Є запитання?

      Будь ласка, Шейко.

       я 
 я                           - 55 - я 

      ШЕЙКО П.В.

     

      Шейко, 444-ий Дубровицький округ.

      Ну,   от   я   читаю   редакцію:   "Міністерство

 закордонних  справ  України інформує Комісію..." і т.

 д. І задаю питання: ну і що, що інформує?

      А  я би запропонував таким чином, як ви дивитесь

 на  цю  пропозицію:  "Міністерство  закордонних справ

 узгоджує  з  Комісією  Верховної Ради...", -і далі за

 текстом.

     

      _____________

 Ну,  це  тоді якраз той порядок, який сьогодні існує,

 який   веде  до  того,  що  затримуються  призначення

 представників   і  досить,  скажимо  так,  середнього

 рівня.   Йдеться   про   людей,   які   працюють  під

 керівництвом  послітв  і  в  скаді  посольств.  Це не

 окремі  якісь  установи,  а  вони  у складі. Тому так

 можна  довести  до того, що будь-якого представника і

 ми   будемо   на   комісію  будемо  покладати  роботу

 управління  кадрів того чи іншого міністерства. Треба

 запитувати,  на наш погляд, відповідного міністерства

 за  якість  цих  кадрів,  за те, як вони працюють, чи

 відповідають вони вимогам. От такий підхід. я 
 я                           - 56 - я 

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну  тут  іде... Петро Володимирович

 має    на    увазі,   що   іде   глав   консультських

 представників.   Це   не  просто  співробітників.  Це

 рядового  співробітника. Це відділ кадрів безперечно.

 А головів консульств - це  інша справа зовсім.

     

      ___________.    Ну   якщо   можна.   Там...   На

 сьогоднішній  день якраз по консульствам і по аташе -

 це   вже   інформування  якраз  і  іде.  Там  є  своє

 міжвідомче  погодження  відповідних  кандидатів. Вони

 теж розглядаються і досить прискіпливо звичайно.

      І  крім  того,  я  хотів  би  зазначити,  що  це

 відповідає міжнародній практиці. Де якраз послів, які

 відповідають за всю роботу. Як аташахів, торговельних

 представників,   так   і  консульств  от  вони  мають

 погоджуватись  і заслуховуватись.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Є ще запитання? Я тоді... Я

 вибачають.  Давайте,  скільки  ми хвилин відведем? 10

 хвилин.  Давайте запишимся. І дамо цих 10 хвилин, щоб

 використать.

      Достатньо.  Висвітіть, будь ласка.

      Нє,  сідайте,  нє,  нє.  10 хвилин питання буде. я 
 я                           - 57 - я 

 Сизенко. За ним Чапюк. Будь ласка.

      

      СИЗЕНКО.

     

      177    Жовтневий    округ,    Сизенко,   фракція

 "Комуністів".

      Скажіть   пожалуйста  достаточно  ли  сегодня  у

 нашего  государства  при этом скудном бюджете средств

 для     дополнительных     миссий,    дипломатических

 консульств, необходимо ли нам это сегодня? Я понимаю,

 что  утверждение  государства  в  мире  нашей Украины

 должно  происходить.  Но  есть  ли  у  нас достаточно

 сегодня  средств,  чтоб  эту акцию проводить именно в

 этот момент.

     

      _______________   Ну,   якщо  дозволите  тут  не

 йдеться  у  цьому якраз проекті Постанови "Про зміни"

 про  відкриття будь яких нових представництв. Йдеться

 про  загальний  порядок  призначкення  тих  посадових

 осіб,  які  вже  визначені у розкладі штатному тих чи

 інших посольств. Тобто це окреме питання і його треба

 звичайно  вирішувати  у  кожному конкретному випадку,

 виходячи з конкретних обставин.

      Як  правило  і  торговельні  відносини  і  чисто я 
 я                           - 58 - я 

 людські     контакти    без    дипломатичного,    або

 консульського,  або торговельного забезпечення досить

 важко  проходять.  І практика показує, що в кінцевому

 рахункі  для  держави у цілому відкриття обгрунтовано

 дипломатичних,    консульских,    торгово-економічних

 представництв, воно іде на користь.

      Але   звичайно   кожного  разу  треба  проводити

 предметний  і (..........)  аналіз.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чапюк, за ним Корнелюк.

     

      ЧАПЮК Р.С.

     

      Дякую.  Я  все-таки  наполягаю на тому, щоб була

 прийнята пропозиція голови комісії Шейка, що все-таки

 термін  був  погодження,  а не інформування. Бо вражі

 формування будуть формуватися в нас так як це вже має

 місце  кастова  дипломатична  служба і підбір буде не

 кращим, як сьогодні має місце. І я це підтверджу тим,

 що  з  нашої  області взято на керівника генерального

 консульства особу, про котру Волинське телебачення не

 змогло  знайти  на всю область знайти жодного доброго

 слова  відклику,  тоді  взяли керівником Генерального

 консультва,  так  що  я  наполягаю,  на  формуванні в я 
 я                           - 59 - я 

 редакції голови комісій Шейка.

     

      ____________.  Я б хотів тільки зазначити, що це

 пропозиція  самої комісії, не стільки міністерства як

 такого, це перше.

      Друге  просто хотів зазначити про яку кастовість

 йдеться  коли  сьогоднішній  день кадрових дипломатів

 таких,  що  працюють  тривалий  час в міністерстві це

 одиниці  у  нас.  Це  люди  які  ми  беремо із різним

 досвідом, і вони звичайно і на роботі підвищують свій

 професійний  рівень,  але  на  сьогоднішній  день про

 кастовість  говорити  дуже  передчасно.  Ще  декілька

 поколінь має пройти, перед тим як каста створиться.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Корнелюк, за ним Степенко.

     

      ____________.    Дякую    72   виборчий   округ,

 Старовижинський,  Волинь, Корнелюк

     

      Шановний   доповідачу   в  мене  питання  такого

 змісту.  В  основному  створюються консульства і інші

 представництва  за  кордоном  так  званого  дальнього

 зарубіжжя,   але   практично   невідомо  чи  створені

 консульства  нашої держави сусідніх нам держав, або в я 
 я                           - 60 - я 

 колишніх республіках  Радянського Союзу.

      Я  маю  на  увазі  перш за все скажімо Білорусь.

 Адже  у  зв'язку з розпадом Союзу, і у зв'язку з тим,

 що  у  ближніх  республіках  і Білорусі, і Росії, і в

 Литві  є  багато не тільки економічних але й родинних

 стосунків,  зв'язків  і  сьогодні ці кордони, митниці

 вносять  стільки  суматохи,  що  є  нагальним скажімо

 створення  ну  принаймні  в  місті Бресті в Білорусії

 Генерального консульства України, тому що дуже багато

 питань  які вимагають саме втручання на такому рівні,

 я  хотів би знати точку зору Міністерства закордонних

 справ.

      Дякую.

     

      ___________.    Ну,    я    хотів    би   просто

 поінформаувати,  що  питанням  відносин  з  країнами-

 правонаступницями   колишнього   СРСР,   членами  СНД

 надається  великої  уваги  в  Міністерстві.  Сьогодні

 міністр  закордонних справ повертається саме з візиту

 до Білорусі.

      А щодо консульського забезпечення, то посольство

 (будь-яке  посольство)  має  у  своєму складі як його

 складову  частину консульських відділ, на який саме і

 покладено  виконання  всіх цих функцій. Такий відділ, я 
 я                           - 61 - я 

 звичайно,  у  нашому  посольстві у Мінську існує. Він

 досить, я би сказав, непоганий відділ, працює він, за

 нашими оцінками, досить ефективно. Хоча обійняти все,

 мабуть,  неможливо,  але  те,  що робиться -багато. І

 увага  цьому  приділяється в країнах СНД, знову таки,

 велика  увага. І ми будемо продовжувати це -в цьому я

 можу вас запевнити.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Степенко. За ним Корнелюк... За ним

 Анісімов.

     

      СТЕПЕНКО В.І.

      Олександре  Миколайовичу,  у  мене більше до вас

 буде пропозиція, чим запитання.

      Я  звертаюсь  до  своїх  колег.  Ну, нас іноді у

 цьому   парламенті   заносить   -ми  вже  все  хочемо

 контролювати!   Ми   тут,  на  сесії  Верховної  Ради

 затверджуєм міністра зовнішніх зв'язків.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Закордонних справ!

     

      СТЕПЕНКО  В. І. Закордонних справ... Ми його тут

 затверджуєм.  Комісія  є  по закордонних справах, яка

 співпрацює   із  Міністерством.  Тому  я  вважаю,  що я 
 я                           - 62 - я 

 правильно  внесена  пропозиція, що це питання повинно

 вирішувать  Міністерство  -ну немає ж в Комісії таких

 кадрів,  які  будуть вивчать ділові якості цих людей,

 розумієте?   Ну,   це   ж  абсурд!  Тому  давайте  ми

 погодимось і давайте ми виконувать свої функції, а не

 втручатися  у  безпосередню діяльність того чи іншого

 міністерства.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Анісімов. За ним Тодоров.

      Анісімов, а потом Заєць проситься.

     

      АНІСІМОВ   Л.  О.,  178  виборчий  округ,  місто

 Запоріжжя.

      У  меня к вам такой вопрос: что сегодня делается

 Министерством  иностранных  дел по подготовке кадров,

 так  как  сегодня  мы очень далеко отстаем хотя бы от

 такого  государства,  как Россия, которая оставила за

 собой  практически  все  точки,  которые принадлежали

 Советскому  Союзу.  И  поддерживаем внесенный вегодня

 проект,  и то, что сказал Степенко, надо поддержать и

 не  бояться.  Министр иностранных дел рассматриваются

 нами,  послы  рассматриваются и согласовываются нами,

 поэтому  вмешиваться  еще в дела где кого определить, я 
 я                           - 63 - я 

 где  поставить  уборщицу  и  кого нанять, это не дело

 Верховного  Совета.  Поэтому  я  поддерживаю, надо за

 этопроголосовать.

      Спасибо.

     

       ГОЛОВУЮЧИЙ.  Заєць.

      Нема? Яворівський, будь ласка.

      Перший раз відмовились від слова.

     

       ЯВОРІСЬКИЙ.    Та    я    вже    виступаю,   як

 зайцезамінітелем?

      У   мене   до   вас   таке   запитаня,  шановний

 доповідачу:    політика    розподіляється    на   дві

 категорії   -рентабельна   і   нерентабельна.   дОбра

 політика  завжди  рентабельна, погана політика завжди

 збиткова.  Я пригадую, колчсь у цьому парламенті СРСР

 на  нашу  комісію,  яку  очолював  Єльцин,  викликали

 Павлова,  голову  тодішнього  уряду.  Єльцин  в нього

 запитав,  скажіть, скільки банків треба Росії? Павлов

 довго  м'явся,  потім  Єльцин  переможно  так сказав:

 "Запомните,  банков надо столько, сколько их надо".

      Так от, скільки потрібно  Україні консулятів?

     

       ___________.  Здається,  ви самі і відповіли на я 
 я                           - 64 - я 

 це   питання,   тобто,   потрібно   стільки,  скільки

 потрібно.   Потрібно   стільки,   скільки  ми  можемо

 утримувати  і  скільки  будуть ефективно працювати. І

 саме це співвідношення ефективності наших можливостей

 і визначає те, скільки ми маємо і скільки плануємо на

 майбутнє.

      Вони  заробляють і гроші, хоча в деяких державах

 вони  заробляють  більше, в деяких менше, але потреба

 людей інколи в тих державах, де можна заробити менше,

 усить ути більше.

      Тому  це все треба враховувати і саме з цього ми

 виходимо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович, таке питання, що

 робить   Міністерство  закордонних  справ  в  питанні

 підготовки кадрів?

     

       ___________. З питань підготовки кадрів в нас є

 Інститут  міжнародних відносин, як тут в Києві, так і

 у  Львові  є  ще  відповідні  кафедри і у Харкові і в

 інших  містах,  але  якщо говорити відверто, ситуація

 зовсім   непроста,   тому  що  та  кваліфікація,  яка

 необхідна   для   плідної   і   серьозної   роботи  в

 міністерстві,   вона   набагато  вище  сплачується  в я 
 я                           - 65 - я 

 існуючих   комерційних   структурах.  тому   молодого

 хлопця,  дівчину  після  закінчення  інституту,  ящко

 вона,  дійсно,  знає  дві мови, має фахову підготовку

 економіста,  юриста  або  навіть історика, дуже важко

 запросити   до   міністерства,   виходячи   з   чисто

 матеріальних.  Ідуть  тільки  ті  люди,  які, дійсно,

 бачать  в цьому якусь перспективу, якому  подобається

 і  знайти таких дуже непросто. Багато людей ми беремо

 тих, кого доводиться довчати на місці.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.. Донченко.

     

      ДОНЧЕНКО

     

      Александ   Николаевич,   передайте   мое   слово

 Марченко.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Марченко, будь ласка.

     

      МАРЧЕНКО В.Р.

     

      Спасибо.   Александр  Николаевич,  я  просил  бы

 обратить  ваше  внимание  и внимание депутатов на тот

 дискусионных  вопрос. Согласовывает ли с Комиссией по я 
 я                           - 66 - я 

 закордонных  справ  или как она будет называться, или

 информировать  ее как министерство при назначении там

 соответствующими.

      И   я  все-таки  думаю,  что  правильным  делать

 согласование.  И я в общем-то удивлен, когда сказали,

 что  международная  практика  говорит о том, что идет

 только информация и в этом затяжка. Я считаю, что это

 либо  неправильно  было сказано, либо где-то искажена

 информация.

      Насколько мне известно, европейские страны у них

 практически   везде  Парламентская  Республика,  а  в

 Соединенных   Штатах   Америки   нормой   Конституции

 записано  для того, чтобы органы власти, разные ветви

 власти  между  собой сотрудничали, у них с комиссиями

 Конгреса,  значит, идет согласование. Даже, простите,

 старшего офицера  там  получить, вы, наверное, хорошо

 знаете,  и  то  нужно пройти такое чистилище. Поэтому

 мне представляется, согласование с комиссией -это как

 раз  будет  соединение  и  работа  на  одну  цель как

 исполнительной, так и законодательной власти либо его

 элементов.

      Поэтому  мне  представляется,  этот вопрос нужно

 ставить  так,  как  есть сейчас. Согласовать, никаких

 затяжек не будет, если Верховный Совет плохо работает я 
 я                           - 67 - я 

 -поправим,  будет  работать  лучше.  И при этом у нас

 действительно  те  перекосы, которые есть в кадровой,

 скажем,  вот  в  кадровой политике, значительно могут

 быть  убраны.  Я  депутатов  прошу  проголосовать  за

 согласование.

      Спасибо.

     

      _____________

      Я  тільки хотів нагадати, що це рішення Комісії,

 я  тут  не зовсім на своєму місці. Це рішення, проект

 рішення  розглядала  Комісія і дійшла цього висновку.

 Єдине:  чисто  фактологічно.  У  тому  ж...  у тих же

 Сполучених Штатах через Комісію в закордонних справах

 сенату   проходять   тільки   посли.   Не   проходять

 керівники,   ну,   підрозділу,   скажімо,   начальник

 (..........)  відділу, чи радник, чи перший секретар.

 Йдеться про рівень, йдеться не про те, щоби поставити

 під   сумнів   принцип,  тому  що  головний  принцип:

 відповідає за все посол, за всі представництва так чи

 інакше.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Сідайте, будь ласка.

     

      _____________ я 
 я                           - 68 - я 

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  колеги, Комісія цей проект

 внесла,  він  у  вас є на руках. Дійсно, я задавав на

 самому   початку   запитання   до   Комісії,   тут  є

 заступник  -Заєць  Іван Олександрович, він сказав, що

 ця   пропозиція   розглядалася   і  проект  постанови

 внесений в тому тексті, який ми маєм, де Міністерство

 закордонних справ інформує Комісію. В цій редакції.

      Але   внесена   була   пропозиція  депутатами  в

 виступах   чи  в  запитаннях,  щоб  слово  "інформує"

 замінити  на  "погоджує з Комісією". Тому я, з вашого

 дозволу, ставлю цю пропозицію на голосування. Першу -

 від Комісії, де формулювання йде: "інформує". І другу

 потім цю пропозицію.

      Нема  заперечень?  Є  заперечення?  Від Комісії?

 Будь ласка, Мовчан.

     

      МОВЧАН П.М.

      Шановні колеги, Олександре Миколайовичу, складна

 дуже  ситуація  виникла  на  момент обговорення цього

 питання на Комісії.

      Справа   в   тому,  що  Комісія  не  забезпечена

 достатньою  кількостью  фахівців  для  цього,  щоб цю я 
 я                           - 69 - я 

 проблему розглядати і саме це був мотив для того, щоб

 ми винесли на обговорення в парламент.

      І   комісія  фактично  капітулювала  перед  цією

 проблемою, але зважаючи на всю відповідальність цього

 моменту  і  те,  що  ми в стадії формування держави і

 коли  ті  кадри, які мають делегувати державу в інших

 світах  і  в інших державах України, вони мусять бути

 абсолютно  бездоганими. Сьогодні таких тенденцій, які

 існують  в  державі корумпонованості вкрай небезпечно

 віддавати   цю   ділянку  міністерству,  мусить  бути

 здійснюватися  контроль.  Це мій твердий погляд на цю

 проблему.  Контроль  парламентський,  якщо  ми хочемо

 здійснювати  його,  а  не  відкидатись,  то треба....

 кількість  4  чи  скільки  одиниць для комісії, яка б

 здійснювала цю роботу підготовчу, і таким чином ми не

 втрачаємо   дуже   важливої  ділянки,  яка  буде  під

 постійним наглядом парламенту. Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Поставим  поправку  на  голосування?  Я

 ставлю   цю   поправку   на   голосування.  Де  слово

 "інформує"  замінюємо  на  слово "погоджує" і далі за

 текстом. Будь ласка.

      Голосуєм за поправку.

       я 
 я                           - 70 - я 

      За

     

      Поправка  не  прийнята,  тоді  я  ставлю  проект

 постанови  від  комісії  в  цілому,  як  постанову, з

 відповідними поправками.

      Прохання  голосувати,  бо  багато  не голосувало

 депутатів.

 

      За

     

      Рішення не прийнято.

     

      Я  думаю,  що  ми  дамо ще раз, щоб у Комісії це

 питання  розглянули і ми до нього повернемся. Уже, як

 кажуть, з пропозиціями  лише від Комісії.

      А  зараз  слухається  питання  про проект Закону

 України  "Про  внесення  змін  до  Закону "Про статус

 народного   депутата   України".   Лавриненко  Микола

 Федорович.  Член  Комісії з питань правової політики,

 судово-правової реформи. Будь ласка.

     

      ЛАВРИНЕНКО.

     

      Шановні  народні  депутати!  Запропонований  вам я 
 я                           - 71 - я 

 проект він в цьому залі вже одного разу розглядався і

 був відправлений на доопрацювання.

      Першого  разу було зініційовано цей проект нашої

 Комісії і там було всього декілька пропозицій до змін

 в  цей Закон "Про статус народного депутата України".

 Після   того  розгляду  від  депутатів  та  Постійних

 комісій  надійшло  цілий ряд пропозицій та доповнень,

 які стосуються  аж 17 статей.

      Комісія  декілька  разів  збиралася для розгляду

 цих   пропозицій,   неодноразовість  розгляду  даного

 проекту в Комісії обумовнено тим, що пропозиції часто

 надходили від депутатів та Комісій вже після засідань

 нашої  Комісії.  Комісія  не  припиняла  надходження.

 Тобто, збиралася кожного разу як тільки надходили хоч

 одна  пропозиція  від  депутатів.  Тому незважаючи на

 таку  процедуру,  наша  комісія  разом  з  Комісією з

 питань  регламенту депутатської етики та забезпечення

 діяльності,  а  також  з  членамі  Комісії  з  питань

 державного     будівництва    діяльності    Рад    та

 самоврядування,  уважно розглянули всі пропозиції і в

 результаті    такого    розгляду    всі   вони   були

 відпрацьовані,  на  мій  погляд така робота дозволила

 суттєво  покращити  зміст  того  проекту  закону,  що

 запропонований вам. я 
 я                           - 72 - я 

      Майже  всі  пропозиції  що  надійшли до комісії,

 вони враховані, за винятком тих, які на думку комісії

 мають відноситися до інших законів або ж відхиленні у

 зв'язку   з   некоректністю  їх  постановки  в  даній

 соціально-економічній ситуації.

      Це  стосується  тих  частин,  в яких йдеться про

 пільги   для   народних   депутатів   до   пенсійного

 забезпечення.

      До   проекту  Закону  який  вам  роздано  додана

 порівняльна таблиця, в якій у лівій колонці викладено

 зміст  чинного  закону  про статус народного депутата

 України,  середня  колонка  влючає пропозиції внесені

 народними  депутатами  та  від  комісії,  а  в правій

 колонці  викладено  узгоджений  з  Комісією  з питань

 регламенту   депутатської   етики   та   забезпечення

 діяльності, текст і як у правій так і у лівій колонці

 той  текст, який зазнає змін підкреслено, все останнє

 залишається  незмінним, тобто текст що не зазнав змін

 повторюється.

 Тому  комісія  пропонує  вам  даний проект з тим, щоб

 якщо  не буде зауважень до нього і інших пропозицій -

 схвалити або ж прийняти його в першому читанні.

      Дякую.

       я 
 я                           - 73 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Спасибі.    Запитання   єсть   до

 доповідача? Єсть запитання? Скільки ми часу відведем?

 10 хвилин!

      Будь ласка, запишіться. Достатньо.

      10 хвилин виставте, будь ласка. Анісімов, за ним

 Чапюк.

     

      АНІСІМОВ   Л.  О.,

 

      178 виборчий округ, мисто Запоріжжя.

      У  меня один вопрос. Я думаю, что это интересует

 народных депутатов. Я прошу обратить на это внимание!

 Более  подробно  расшифруйте  изменение  статьи,  что

 касается пенсионного обеспечения народных депутатов.

     

      ___________. Так, одну секунду.

      Я  хочу уточнити: яка запропонована від Комісії?

 Стаття,   яка...   Зміни,   які   запропоновані   -це

 запропоновані  не  нашою Комісією, а за пропозиціями,

 які  надходили  від  депутатів  і,  в  тому  числі, з

 Комісії  з  питань  регламенту  депутатської етики та

 забезпечення    депутатської   діяльності.

      Частина  6  тут  викладена  так: "При досягненні

 пенсійного  віку,  в  тому  числі по інвалідності, це я 
 я                           - 74 - я 

 якраз   зміна,  та  на  пільгових  умовах  колишньому

 народному  депутату України призначається пенсія, яка

 становить  80%,  це  відтворює  текст чинного закону,

 далі  -заробітної  плати  з зарахуванням передбачених

 для   ього   надбавок,  встановлених  для  працюючого

 народного депутата  України.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чапюк, за ним Кириченко.

     

       ЧАПЮК.

      В  мене  лише  буде  одна  пропозиція:  сьогодні

 прийняти  в  першому  читанні  з  тим, щоб можна було

 спокійно  вникнути  в  проект,  і  в  другому читанні

 прийняти з урахуванням зауважень.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.

      Кириченко, за ним Брит.

     

      КИРИЧЕНКО.

      Микола  Федорович,  скажіть, будь ласка, це було

 перше  обговорення в кінці другої сесії, чи враховані

 всі   ці  зауваження,  коли  задавались  запитання  і

 пропозиції   вносились   народними   депутатами   при

 обговоренні цього ж законопроекту? я 
 я                           - 75 - я 

     

       ___________.  Так,  вони  враховані,  я повинен

 сказати,  що  ці  зауваження, вони покращили зміст тих

 змін, які внесено в даний законопроект.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Брит, за ним Степенко.

     

       БРИТ.

      Уважаемый  Николай  Федорович,  после  доработки

 этот   законопроект  гораздо  лучше,  чем  был  он  в

 первоначальном  виде.  Я  его,  как  и  мои  коллеги,

 выслупившие  до  меня,  предлагаю  принять  в  первом

 чтении.

      Но  у  меня  есть один вопрос: я считаю, что вот

 здесь  страницы  номера нет, частина 16. Мне кожется,

 здесь  нужно несколько уточнить. Речь идет о народном

 депутате,  о  пенсии  колишнього  народного депутата.

 Ведь   некоторые   народные  депутаты  могут  достичь

 пенсионного  возраста  возраста,  продолжая выполнять

 депутатские    обязанности.   В   этом   случае   как

 предусматривает это Закон?

      Относится   ли   вот  эта  16  частына  к  таким

 депутатам,  которые  достигают  пенсионного возраста,

 оставаясь  народными  депутатами, продолжая выполнять я 
 я                           - 76 - я 

 свои обязанности.

     

      ___________.  Я хочу чтобы вы обратили внимание,

 что   там  написано  "колишньому  народному  депутату

 України". Да,  "колишньому".

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Степенко, за ним Таран.

     

      СТЕПЕНКО

     

      У  мене до вас таке запитання. Ми весь час зміни

 вносим, ну для того, щоб якось чітко викристалізувать

 те, що ми хочем.

      От  38 стаття. На другій сторіночці там читайте.

 "Депутат має право на додаткову службову жилу площу у

 вигляді  окремої  кімнати умебльованої, устаткованої,

 як   кабінет".   Ну   ми  ж  домовились,  що депутуту

 виділяється  службове житло. А якщо депутат працює на

 постійній  основі, то він практично ж немає... Це що,

 мається  тільки  депутати  київлянє, чи що мається на

 увазі?

      Дякую.

     

      ___________. Ця пропозція надходила від багатьох я 
 я                           - 77 - я 

 депутатів,  і,  на  мій  погляд, вона слушна, тому що

 житлове  службо.. службове житло, воно має створювати

 умови те тільки для того, щоб депутат там переспав, а

 і  зміг  би  працювати. Адже ви зараз, хто проживає в

 готелі,  не може розложити папери і знову повернутися

 до  них,  зберегти їх в робочому стані. Ви знаєте, це

 приходиться переклатади кожного разу і витрачати час.

 Тому  повинен  бути  робочий  кабінет.  Тобто  як  це

 робиться  всюди,  щоб були належні умови. У нас нема,

 як,  скажімо,   в   багатьох   країнах,  де  депутати

 парламенту   забезпечуються   не   одним  референтом-

 консультатом,  а  їх є декілька десятків. Тому велика

 робота  депутатом  проводиться  за межами цього залу,

 але багато цього не знають.

      Тому  вважаю,  що пропозиція ця слушна, її треба

 приймати.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Таран. За ним - Кочерга.

     

      ТАРАН В.В.

     

      321-ий виборчий округ, Кременчук.

      Шановний  доповідачу,  чи не здається вам, що до

 Закону   України   "Про  статсус  народного  депутата я 
 я                           - 78 - я 

 України"  слід  внести  пункт,  згідно якого депутати

 повинні  представляти  декларацію про свої доходи? Це

 надто  актуально  в  тому  контексті,  що  чимало, ви

 знаєте, депутатів отримують не депутатську зарплату.

      І друге. Я не знаю, який у вас законопроект, але

 якщо  той законопроект, який нам роздали сьогодні, то

 тут  у  статті  5  є  таки  пункт: "Адвокати -народні

 депутати  України  не  можуть  брати участь у справах

 проти  держави,  а  також  бути захисниками осіб, які

 звинувачуються у державній зраді".

      Читаю:  "Не  можуть  брати участь у справі проти

 держави". Це звучить приблизно так, що не мусять бути

 зрадниками Батьківщини. Це є аксіома.

      Взагалі  кожна  антидержавна діяльність має бути

 покараною.  І  чи  не  здається  вам,  що слід просто

 вписати: адвокати -народні депутати України не можуть

 бути захисниками осіб, які звинувачуються у державній

 зраді.

      Дякую.

     

      _____________

      Я  прошу  вибачити, але ви зачитали статтю, якої

 нема в законопроекті, а є в цьому. Тобто не надходило

 до  Комісії  таких  пропозицій,  про яку тільки що ви я 
 я                           - 79 - я 

 сказали.

      Так,  тут чинний Закон, а йдеться про проект про

 зміни   до  Закону  "Про  статус  народного  депутата

 України".

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Кочерга. За ним - Кризський.

     

      КОЧЕРГА В.С.

      Депутат  Кочерга,  88-ий  виборчий  округ, місто

 Кривий Ріг.

      Шановний  Миколе Федоровичу, стаття 3 дострокове

 припинення  повноважень  народного  депутата України,

 повноваження  припиняються за рішенням Верховної Ради

 України. У зв'язку з особистою заявою депутата у разі

 припинення  депутатом громадянства України, або виїзд

 його на постійне  проживання за межи України.

      Ми  сьогодні  у  нашому  парламенті,  маємо двох

 народних  депутатів, які відсутні з невідомих причин,

 це  пан Звягільський, і пан Плоткін вони вже відсутні

 десь  місяців  10,  як  ваш законопроект може, як ваш

 законопроект  на  це може відреагувати, тому що ми не

 знаємо,  де ці люди з яких вони причин відсутні, і як

 ми можемо їх лишити депутатських повноважень.

       я 
 я                           - 80 - я 

      ___________.  Я  так  розумію  в зв'язку з вашим

 питанням,  що  така  постановка  питання,  стосується

 більше регламенту, а ніж статтей цього законопроекту.

 Поскільки тут частково є відповідь на ваше запитання.

      Це стосується самої процедури.

     

      ГОЛОВА. Кризський.

     

      КРИЗСЬКИЙ.    Уважаемый    Николай    Федорович.

 Крызськый  фракция  коммунистов Украины, 246 выборчый

 округ.

      В   статте  38,  значит  хорошо  расписано,  как

 народный  депутат  получает  служебную квартиру. Но и

 пишеться  здесь,  что он не снимаеться с учета значит

 как   очередник   по  пержнему  месту  жытельства.  Я

 например,  прожил 1, 5 года в городе Луганске, и если

 даст  бог  буду  4  года депутатом Верховного Совета.

 Почему  я должен получать квартьиру по прежнему месту

 жытельства, где я прожыл полтора года, а не там где я

 прожил 4 года. Это первое.

      И  второе.  Я  считаю так: даже дворник получает

 служебную  квартиру,  работая  допустим  10 лет и эта

 квартира за ним закрепляется. Потом она уже переходит

 из  категории  служебных в постоянную его жительства. я 
 я                           - 81 - я 

 Личную квартиру.

      Почему бы не записать в этом Законе, что депутат

 Верховного   Совета,  который  избирается,  допустим,

 дважды,  его служебная квартира становится его личной

 квартирой. Это будет дополнительным стымулом в работе

 народного депутата.  Это первое.

      И   последнее,   третье.   Значит,   статья  35.

 "Референт и консультанты народного депутата Украины".

 Референтам, консультантам народных депутатов Украины,

 которые находятся на государственной службе, а именно

 работают  допустим  в  исполнительных  комитетах,  не

 имеют  права быть референтами. Это запрещает Закон "О

 государственной службе".

      Я  думаю,  нам  нужно  внести  изменения  в этой

 связи.  Дополнения, вернее, в даный Закон и изменения

 в  тот  существующий  Закон, который есть. Спасибо за

 внимание.

     

      ___________. Спасибо вам.

      Значит,  что  касается  первого  вопроса  о том,

 чтобы стимулировать депутатскую деятельность путем...

 депутатскую   деятельность   того  депутата,  который

 избран  на  повторный  срок  путем предоставления ему

 служебного жилья как собственного. Такого предложения я 
 я                           - 82 - я 

 не    было.   Поэтому   Комиссия   рассматривала   те

 предложения,  которые  поступали.

      Что   касается   второго,  референтов  народного

 депутата,    то   мне   думается,   что   мы   должны

 рассматривать   готовый   Закон   "Про   референта  -

 консультанта  народного  дедпутата Украины" и там это

 отразить.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Гетьман Вадим Петрович.

     

      ____________.  Я  підтримую  пропозицію, про те,

 щоб прийняти цей закон в першому читанні.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Все.

      Депутат Шейко.

     

      ____________.   Шановні  колеги  депутати.  Наша

 комісія  разом з Комісією правової політики і судово-

 правової  реформи  разом розробляли цей законопроект.

 Ми   досить   детально   опрацьовували  всі  варіанти

 пропозицій народних депутатів.

      При  тому  враховували навіть не нінішній статус

 наш,  а навіть той статус тих народних депутатів, які я 
 я                           - 83 - я 

 часто сидять у нас на балконі і на жаль до цього часу

 не працюють. Це дуже суттєво.

      Тому   я   б   пропонував   матеріал   абсолютно

 відпрацьований,  тим  більше  ми його розглядаємо вже

 повторно, ви знаєте що ми перший раз відправили, коли

 депутат  колега  Лавриненко стояв за цією трибуною ми

 його,   не  погодилися  з  пропозицією  і  комісія  з

 правової  політики  і  наша  з  урахуванням зауважень

 депутатів  дуже  серйозно попрацювали і мені здається

 документ абсолютно готовий.

      Я  єдине  просив би вас погодитися з пропозицією

 Комісії  з  питань  Регламенту,  яку  ми внесли до 16

 статті, там йде мова про те, що в плані редакціє цієї

 статті  ми  повинні  керуватися  законом про державну

 службу,  ви  пам'ятаєте  що  ми  поширили  в  частині

 матеріального  забезпечення  народних депутатів закон

 " Про державну службу" на на народних депутатів. Тому

 в  цій  частині  я просив би погодитися із редакцією,

 запропонованою  нашою  Комісією,  і прийняти сьогодні

 цей  Закон  в  цілому  як  документ.  Я  вам пропоную

 проголосувати   за   це,   тому   що   він  абсолютно

 доопрацьований. І якщо ви його відправите на повторне

 читання  -там  нічого  абсолютно  не зміниться, точно

 така буде таблиця буде вам надана і повторно. я 
 я                           - 84 - я 

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте, будь ласка.

      Шановні  народні  депутати,  давайте  порадімся.

 Єсть  пропозиція  від Комісії: проект, який внесений,

 принйяти  в  першому читанні. І друга пропозиція, від

 Комісії по Регламенту і по етиці депутатській -внести

 поправку, то єсть врахувати поправку по 16-й статті і

 прийняти в цілому, як Закон.

      (Шум у залі)

 Тому я, в порядку поступлення відповідних пропозицій,

 так і ставлю на голосування.

      Хто  за те, щоб схвалити в першому читанні даний

 проект  -прошу  проголосувати.  В  першому читанні! А

 потім...

     

      Йде голосування:

      

      "За" -

     

      Рішення не прийняте.

      (Шум у залі)

      Одну  хвилиночку!  Я ставлю на голосування другу

 пропозицію   -прийняти   в  цілому,  з  поправкою  по я 
 я                           - 85 - я 

 шістнадцятій статті, яку вніс депутат Шейко.

      (Шум у залі)

      Я  ставлю  на  голосування. Будь ласка, включіть

 систему.

      (Шум у залі)

      Я прошу голосувати. Голосуєм! В цілому, да.

     

      Йде голосування:

     

      "За" -

     

      Рішення не прийнято.

             (Шум у залі)

      Одну  хвилиночку,  я  тоді  ставлю  ще  раз, щоб

 прийняти  в першому читанні і дати можливість комісії

 допрацювати. Я ставлю на голосуванн, будь ласка.

      "ЗА"

      Прийнято.

      Шановні  народні  депутати, вечірнє засідання на

 цьому  роботу  завершує....  Завтра  засідання  о  10

 годині.

      Я вибачаюсь, завтра робота в комісіях.