БЮЛЕТЕНЬ N 15

Опубліковано 26. 05. 1994

 

ЗАСІДАННЯ П'ЯТНАДЦЯТЕ

 

Сесійний зал Верховної Ради України. 26 травня 1994 року. 16 година.

 

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.

 

     ГОЛОВА. Шановні депутати!  Я звертаюся до керівників фракцій і  представників обласних депутацій.  Прошу вас запросити до залу тих депутатів,  які ще продовжують  роботу  у  фракціях.  /Шум  у залі/.

 

     Просив би прискорити реєстрацію. Усі вставили картки?

 

     Хто з  керівників  фракцій  може сказати,  де ще яка фракція працює? Прошу закінчувати роботу у фракціях, щоб швидше розпочати засідання.

 

     Якщо ви не будете заперечувати.../Шум у залі/.

 

     23

 

     Шановні колеги,  якщо  не будете заперечувати,  поки підійде решта депутатів, я оголошу письмове звернення депутата Григорович Лілії Степанівни. Вона просить зробити невелику заяву. Думаю, для економії часу давайте дамо їй слово.

 

     Третій мікрофон.

 

     ГРИГОРОВИЧ Л.С., лікар Івано-Франківської обласної клінічної лікарні /Снятинський виборчий округ,  Івано-Франківська область/. Шановний  Олександре  Олександровичу!  Шановні   колеги   народні депутати!   Два   дні  на  площі  перед  Верховною  Радою  стоять представники    громадсько-політичних    організацій,    трудових колективів,  органів  місцевого самоврядування Івано-Франківської області з вимогами, які підтримані Івано-Франківською депутацією. Я уповноважена ознайомити вас із ними. Вони зводяться до такого.

 

     Перше. Перенести  дострокові  вибори  Президента  України як такі, що порушують Конституцію України.

 

     Друге. Розпуск парламенту  Криму  та  введення  там  прямого правління Президента України.

 

     Трете. Відсторонити  від  влади так званого президента Криму Юрія  Мєшкова  та  зняти  з  державних  посад  осіб,  які  не   є громадянами України.

 

     Четверте. Добиватися    у    Президента    України    вжиття найріщучіших заходів щодо організаторів антидержавних дій у Криму з притягненням винних до відповідальності.

 

     Скасувати незаконну  постанову  Верховної  Ради  про обрання заступників Голови Верховної  Ради  як  таку,  що  не  відповідає юридичним нормам.

 

     Дякую.

 

     24

 

     ГОЛОВА. Дякую  і  вам.  Думаю,  що  ми візьмемо до відома цю заяву.  Це право  тих  людей,  які  приїхали,  і  право  депутата виступити з тією чи іншою заявою.

 

     Гадаю /і  я  це  Лілії  Степанівні  говорив/,  що в нинішній ситуації  ця  акція  не  сприяв  консолідації  суспільства.   Але все-таки   є  потреба  політичних  сил  відповідного  спрямування зробити таку заяву.  Вона зроблена,  ми візьмемо її до відома.  і намагатимемося, щоб підстав для таких заяв у людей не з'являлося. Але вважаю,  що це не повинно заважати тому напряму роботи,  який ми зараз вибрали.

 

     Прошу підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему "Рада". Прошу реєструватися.

 

     У залі  зареєстровано  240  депутатів.   Вечірнє   засідання оголошується   відкритим.   Ми   зараз  розглядаємо  питання  про формування комісій і про затвердження  їх  голів.  Розгляд  цього питання  розпочатий  учора,  він  і  зараз  продовжується.  Однак виникла необхідність тимчасово перервати розгляд  цього  питання, скажімо,  на 30 хвилин і розглянути кілька питань,  які просто не можна відкладати за браком часу.

 

     Тому просив би вас включити до порядку денного  питання  про рішення Львівської обласної Ради про зупинення діяльності комісій по виборах до обласної Ради /Документи у вас  на  руках  є,  всім роздані,   подивіться,   будь   ласка/,  а  також  заслухати  мою інформацію про звернення Президента  щодо  включення  до  порядку денного двох питань, які ми потім розглянемо на наступному тижні, якщо буде ваша згода.

 

     Знайшли документи?  Якщо  ви  не  заперечуєте,   просив   би підтримати  мою пропозицію про включення до порядку денного цього одного питання та інформації. Тобто давайте спочатку проголосуємо питання про

 

     25

 

     зупинення розгляду  питання про формування комісій.  А потім проголосуємо питання про включення додаткових питань.

 

     Отже. Прошу  проголосувати  пропозицію,  щоб  на   півгодини припинити  розгляд  питання  про  формування комісій і обрання їх голів.

 

     "За" - 225. Приймається.

 

     Тепер Прошу проголосувати пропозицію,  щоб включити  питання про  рішення  Львівської  обласної Ради народних депутатів від 23 травня про зупинення,  діяльності комісії по виборах до  обласної Ради.

 

     "За" - 242. Приймається.

 

     Якщо ви не заперечуєте, я з цього приводу зроблю інформацію, а потім...

 

     Третій мікрофон.

 

     ПРОНЮК Є.В.,  завідуючий  сектором  Київської  міської  Ради народних депутатів /Тисменицький виборчий округ, ІваноФранківська область/.  Будьте   ласкаві,   розпорядіться,   шановний   Голою, увімкнути  трансляцію для людей,  які стоять під дощем,  хай вони хоч послухають, про що йде мова.

 

     ГОЛОВА. Давайте це проголосуємо.  Прошу  вас  підтримати  цю пропозицію.  Проголосуймо пропозицію про включення трансляції для тих людей, які стоять біля Верховної Раді.

 

     "За" - 139. Це процедурне питання, рішення прийнято.

 

     26

 

     Шановні депутати! Львівська обласна Рада народних депутатів 23 травня прийняла рішення, яким зупинила діяльність обласної і 75 окружних  виборчих  комісій  по  виборах  депутатів  і  голови обласної Ради, заблокувавши тим самим виконання нового Закону про вибори,  а також постанови Верховної Ради України  від  3  лютого 1994 року,  якою призначено вибори депутатів і голів місцевих Рад на 26 червня нинішнього року.

 

     Прийняття цього    рішення    обласна    Рада     мотивувала невизначеністю   щодо   державного  устрою  в  Україні,  а  також відсутністю законодавства про структуру влади і її повноваження.

 

     Із 194 обраних депутатів обласної Ради в роботі сесії  взяли участь  130.  За  прийняття  зазначеного рішення проголосували 99 депутатів, проти - 6, утримались - також 6.

 

     Зупинивши діяльність   виборчих   комісій,   обласна    Рада перевищила  повноваження,  надані  їй Законом України про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне  самоврядування, який  виключає  право  обласних  Рад зупиняти дію закону та інших актів законодавства.

 

     Безпідставним в й посилання  обласної  Ради  на  відсутність законодавчої  бази,  яка  закріплює державний устрій в Україні та структуру влади.

 

     Як відомо,  Верховна Рада 3 лютого 1994 року прийняла  Закон про  формування  місцевих  органів  влади і самоврядування,  який визначав  структуру  місцевих  Рад  та  їх  органів.  Функції   і повноваження   Рад   окреслені   в  проекті  Закону  про  місцеве самоврядування в Україні,  його передано  народним  депутатам  та надіслано  обласним  Радам  для  обговорення  і внесення можливих пропозицій.  Порядок обрання депутатів та голів Рад  усіх  рівнів передбачає новий виборчий закон.

 

     27

 

     Таким чином,   Львівська  обласна  Рада  народних  депутатів прийняла рішення з порушенням законів,  яке відповідно до  пункту З1  статті  97  Конституції  України мав бути скасоване Верховною Радою України.

 

     Крім того,  за  повідомленням  з  місць,  голова  Львівської обласної Ради Горинь Микола Миколайович, вийшовши за межі наданих йому повноважень,  надіслав у всі районні й міські  Ради  області телефонограму,  в  якій  у  категоричній  формі  зажадав  від них зупинити з 25 травня нинішнього року діяльність виборчих комісій, а їх документи здати до архіву.

 

     Я мав  особисту  розмову  з  головою  обласної  Ради Горинем Миколою Миколайовичем 23  числа.  Розмова  була  тривала,  хвилин 30-40.  Я  перековував  його  в  тому,  що  позицію обласної Ради відносно виборів, їх змісту, доцільності чи недоцільності він має право  висловлювати,  Рада  також  мав право висловлювати.  Але в закон,  в  розподіл  повноважень,  передбачений  Конституцією,  і виходити за межі цього розподілу обласна Рада не має права.

 

     Я з  цього  приводу  вів також розмову з Президентом України Кравчуком Леонідом Макаровичем,  і його підхід до  цього  питання повністю збігається з моїм.

 

     До мене  зверталися  ініціативно  депутати,  зокрема депутат Вітович,  депутат Хмара і ще кілька,  головним чином депутати від Львівської  області,  які краще знають ситуацію,  їх ставлення до цих незаконних  дій  Львівської  обласної  Ради  теж  збігається, наскільки я розумію,  а моїм ставленням. Як би ми не ставилися до Конституції,  як би ми не думали про доцільність чи недоцільність виборів,  але самовільно порушувати ті норми, які існують у нашій державі і визначені Конституцією, ніхто не мав права.

 

     Під час роботи дорадчої групи  керівників  фракцій  виникало питання стосовно того, , що аналогічне

 

     28

 

     порушення допустила  і Верховна Рада Криму.  З цього приводу ми прийняли відповідну постанову.  І я пізніше у своїй інформації скажу,  яким  чином  ми будемо рухатися далі стосовно виправлення тієї ситуації і такого порушення.

 

     Але в даному випадку  ми  маємо  абсолютно  конкретний  факт порушення  Конституції,  тому  повинні  відреагувати  відповідним чином.  У  вас  на  руках  є  проект  короткої  постанови.  А  на зворотному боці є текст ухвали Львівської обласної Ради. Я просив би вас уважно ознайомитися з цими документами і погодитися з тим, щоб ми прийняли зараз Постанову про скасування рішення Львівської обласної Ради народних депутатів від 23 травня 1994 року.

 

     Чому я роблю доповідь з такого приводу?  Тому що ми досі  не сформували  ще  комісію,  яка  мала  б  внести  таку пропозицію в порядку  законодавчої  ініціативи  чи   просто   виконуючи   свої функціональні  обов'язки.  Але  відкладати далі не можна,  тому я прошу вас підтримати проект цієї  постанови  і  проголосувати  за скасування рішення Львівської обласної Ради.

 

     Я доповідь закінчив. Якщо є запитання, будь ласка.

 

     А може,  хтось бажає з цього приводу виступити?  Будь ласка, давайте обговоримо. Тоді хвилиночку. Є процедура, це передбачено. Є проект постанови Верховної Ради.  Тих,  хто хоче виступити,  як передбачено нашим Регламентом,  прошу записатися на виступ  через систему "Рада" з місця.

 

     29

 

     Повторюю, проводиться  запис  на  виступи  з  місць.  Прошу, покажіть список тих, хто хоче виступити. Запис з місця, а виступи

-  з  трибуни.  Ви хочете сказати,  щоб з місця і говорити?  Так? Давайте будемо говорити з місця.  Ви бачите справа  біля  кожного депутатського місця блок, ви можете зараз записатися.

 

     Оголошується запис   на  виступи  з  місць  з  приводу  того питання, яке оголошено. Прошу увімкнути систему.

 

     Досить. Прошу, публікуйте список.

 

     Записалися 32 чоловіки.  Ніхто не ображається,  що не  встиг записатися?  Нормально.  Одну хвилиночку, я прошу уваги. Покажіть спочатку список.

 

     Я прошу  на  обговорення  цього  питання  відвести  все-таки небагато часу, оскільки, мені здається, справа не дуже складна.

 

     Перший мікрофон.

 

     ПИНЗЕНИК В.М.,  голова  Українського  фонду підтримки реформ /Південний виборчий округ,  Львівська область/. Шановні депутати! А що ми збираємось обговорювати? Порушено закон, і що ж ми будемо обговорювати?   Давайте   проголосуємо   проект   постанови   про скасування рішення Львівської обласної Ради. /Оплески/.

 

     ГОЛОВА. Другий мікрофон.

 

     ХМАРА С.І.,  народний  депутат України /Залізничний виборчий округ,  Львівська область/.  Я згідний,  що,  можливо,  немає  що особливо  обговорювати,  але  просив  би  другим пунктом у проект постанови внести таке:

 

     30

 

     "Попередити керівництво Львівської обласної Ради,  що в разі спроби зриву підготовки до виборів воно буде відповідати згідно з законом". /Оплески/.

 

     ГОЛОВА. Третій мікрофон.

 

     СТЕПЕНКО В.І.,  голова  колективного  сільськогосподарського підприємства  імені  Воровського Полтавського району /Полтавський виборчий округ.  Полтавська область/. Олександре Олександровичу і Підтримую  двох  попередніх  виступаючих.  Ми  усі  говорили,  що повинні  почати  з  того,  щоб  дотримувати  закону  і  примусити виконувати  його тих,,  хто повинен цей закон виконувати.  Тому я також вношу пропозицію обговорення не проводити,  а проголосувати проект постанови і притягти до відповідальності тих,  хто порушує закони.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ще в пропозиції? Перший мікрофон.

 

     ВІТОВИЧ О.В., співробітник Інформцентру "УНА-Захід", м.Львів /Жидачівський  виборчий  округ,  Львівська  область/.  Олександре Олександровичу!  Ви пам'ятаєте, що я звертався до вас із проектом цієї постанови. Дійсно, ситуація однозначна: видно бажання певної групи осіб будь-що, грубо ігноруючи всі закони, зберегти за собою владу хоча б ще на кілька місяців. Тут питання однозначне.

 

     31

 

     Я підтримую ту пропозицію,  що, можливо, обговорення з цього приводу не варто проводити,  бо  тут  ситуація  явно  однозначна. Єдине,   чому   я   записувався  на  виступ  /підтримую  все-таки пропозицію Степана Ільковича,  я на цьому теж  наголошував/,  щоб була чисто редакційна правка, щоб у проект постанови був внесений другий пункт, який вказав би керівництву Львівської обласної Ради на  недопущення  у  подальшому  акцій грубого ігнорування законів України. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Другий мікрофон.

 

     КОЛІУШКО І.Б.,  експерт Українського фонду підтримки  реформ /Буський   виборчий  округ,  Львівська  область/.  Шановний  пане Голово!  Шановні депутати!  Я хочу попросити  вас  розглянути  це питання,  яке,  без  сумніву,  треба вирішити позитивно,  як воно подано в проекті постанови,  в ув'язці з питанням, яке й стало, в принципі,  глибинною причиною того, що з'явилася ця постанова. Це питання про скасування прямих виборів голів обласних Рад.  Де те, що найбільше турбує сьогодні населення Львівщини.  Ми побачили на прикладі Криму, до чого можуть призвести прямі вибори. Я пропоную поставити  в порядок денний питання про скасування прямих виборів голів обласних Рад. /Оплески/.

 

     ГОЛОВА. Будуть ще  два  виступи  щодо  пропозицій,  потім  я відповім на це запитання. Третій мікрофон.

 

     32

 

     ДУШЕЙКО П.Г.,   голова   колгоспу   "Дніпро"  с.  Васютинці Чорнобаївського району /Чорнобаївський виборчий округ,  Черкаська область/.  Я  також  підтримую  цю пропозицію.  Дійсно,  порушено закон. А закон для всіх повинен бути законом.

 

     Внесено проект   постанови,   і   я   підтримую   пропозицію проголосувати за неї.

 

     І щодо    самої    процедури.    Дуже    добре,   Олександре Олександровичу,  що ви сьогодні зробили запис на виступи з місць. Прошу  вас  завжди  так  робити.  І  в  мене  є  така пропозиція: депутатам,  які не зареєстровані в залі,  слово для  виступів  не надавати. А так вони будуть реєструватися, бо братимуть слово для виступів.

 

     А пропозиція,  повторюю,  така: проголосувати за постанову і не втягуватися в це, а йти далі і працювати.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Будь ласка.

 

     КУЗЬМЕНКО С.Л.,   головний   фахівець   асоціації   "Таврія" виробничого об'єднання "Автозаз"  /Коцунарський  виборчий  округ, Запорізька   область/.   Я  представитель  Компартии.  Вношу  два предложения.  Первое.  Без  обсуждения   проголосовать   за   это постановление   Верховного  Совета  с  дополнением,  предложенным Степаном Ильковичем. Считаю, оно очень правильное.

 

     Второе. Если все-таки  у  кого-то  чешется  язык  и  хочется поговорить, то дать от каждой фракции по одному человеку 3 минути и хватит, чтобы не растягивать.

 

     33

 

     Прошу поставить  на  голосование  оба  эти предложения:  или прекратить обсуждение и проголосовать проект  постановления,  или дать слово от каждой фракции. А то 32 человека записаны, какой же в этом смысл? Мы и завтра будем это обсуждать.

 

     ГОЛОВА. Дякую.    Думаю,   можна   підвести   риску.   Прошу проголосувати таку пропозицію.

 

     "За" - 247. Приймається.

 

     Ми підвели риску під внесенням пропозицій.  Чи  хоче  хто  з тих,  хто записався,  обов'язково виступити? Це були пропозиції з процедури. Прошу... Вибачте, ви хотіли виступати? Ні, по порядку! Вудь ласка,  висвітліть ще раз список,  а тоді подивимося. Ми під внесенням пропозицій підвели риску.

 

     Прошу.

 

     ПИЛИПЧУК В.М.,   народний   депутат   України   /Центральний виборчий округ,  Івано-Франківська область/.  Шановні колеги!  Ми повинні виробити взагалі спільну процедуру  для  таких  ситуацій. Порушили один раз закон - скасували рішення.  Другий раз порушили

- скасували орган, який прийняв це рішення.

 

     Ви пам'ятаєте, ми приймали постанову щодо Криму, де записали не скасувати їх рішення,  а рекомендувати їм прийняти рішення про скасування.  Тепер до Львова підійшли.  Я за те, щоб скасувати це рішення   Львівської   обласної  Ради,  але  повинні  бути  єдина процедура і  єдина  відповідальність.  І  ми  повинні,  повторюю, прийняти такий закон:  один раз скасовуємо рішення,  а другий раз скасовуємо орган, який це приймає.

 

     34

 

     ГОЛОВА. Із  тих,  хто  записався  на  виступ,  хтось   вкрай наполягає на виступі? Ви записані, депутате Кармазін. Ще хто? Теж наполягаєте?  Ми  голосували   за   пропозицію,   щоб   припинити пропозиції. А виступи - будь ласка.

 

     Перший мікрофон,

 

     КАРМАЗІН Ю.  А., суддя Одеського обласного суду /Приморський виборчий округ, Одеська область/. Олександре Олександровичу! Ми ж самі  не  повинні,  розглядаючи  питання  про  порушення,  нічого порушувати.  Коли ми оголосили запис на виступи,  то вони повинні бути.  Інша річ,  ми маємо визначити,  який регламент тощо.  А ми самі порушуємо свій же Регламент.

 

     Далі. Яким би досконалим не був проект  постанови,  але  без обговорення  її  приймати  не  можна.  От  у мене таке запитання. Скажіть,  будь ласка,  а на кого  ми  покладаємо  виконання  цієї постанови?  Так, я за постанову, я проти порушення закону. Але ми повинні написати, на кого покладаємо контроль за цією постановою, на  яку комісію.  Мабуть,  на Комісію з питань правової політики, державного  будівництва,  діяльності  Рад  і  самоврядування.  І, мабуть, треба зробити доповнення в другий пункт і покласти на неї контроль.  А потім вона доповість нам, як це виконано. А вже коли не буде виконано,  то,  очевидно,  робитимемо так,  як пропонував сьогодні депутат Пилипчук,  - будемо приймати  рішення  вже  щодо самої Львівської обласної Ради.

 

     І мені здається,  що нам зараз треба напрацьовувати механізм подальшого розгляду таких питань.

 

     Тому я пропоную внести другий пункт і покласти  контроль  на Комісію  з  питань  правової  політики,  державного  будівництва, діяльності Рад і самоврядування. /Шум у залі/.

 

     35

 

     Комісія ж у нас буде сьогодні , люди добрі!

 

     ГОЛОВА. Більше  ніхто  не  наполягає  на   виступі?   Другий мікрофон, будь ласка.

 

     КОРНЕЛЮК В.М., представник Президента України у Ратнівському районі  /Старовижівський  виборчий  округ,  Волинська   область/. Шановні  колеги!  Шановний Олександре Олександровичі!  Мене дивує ось що.  У Львівській області  є  дві  державні  інституції,  які зобов'язані за своїми службовими обов'язками скасувати це рішення

- це прокурор і представник Президента. Першим пунктом обов'язків представника Президента є те,  що він зупиняє дію актів будь-яких органів,  у тому числі  й  місцевого  самоврядування,  якщо  вони суперечать закону. Чому цього не зроблено? Чому мовчить, скажімо, прокурор, а все це тягнуть тільки у Верховну Раду?

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Третій мікрофон.

 

     СТЕЦЬКІВ Т.С.,   народний   депутат   України   /Городоцький виборчий округ,  Львівська область/.  Підтримую точку зору, що ми повинні все-таки визначити питання контролю.

 

     36

 

     Але варто покласти  його  не  тільки  на  комісію,  а  й  на представника  Президента.  Справа в тому,  що сьогодні - останній день реєстрації кандидатів у депутати Львівської  обласної  Ради. На даний момент дві третини таких кандидатів не зареєстровані. Не зареєстрований також жоден кандидат на посаду  голови  Львівської обласної Ради.  А згідно із законом, якщо вони сьогодні не будуть зареєстровані,  то не будуть зареєстровані  взагалі.  Так  що  це питання дуже важливе.

 

     І другий   момент.   Я   все-таки   вважаю,  що  ми  повинні домовитися,  коли на  наступному  тижні  приступимо  до  розгляду питання  про  доцільність  прямих  виборів голів обласних Рад,  а також коли ми  все-таки  розглянемо  проект  Закону  про  місцеві органи влади,  бо їх повноваження, справді, не визначені на даний момент. Це можна зробити і протокольно.

 

     ГОЛОВА. Перший мікрофон.

 

     ЧУРУТА М.І.,  помічник начальника видобувної  дільниці  N  4 шахти  "Максимівська"  виробничого  об'єднання  "Стахановвугілля" /Стахановський  виборчий  округ,  Луганська  область/.  Александр Александрович!   Давайте  соблюдать  хоть  какую-то  элементарную порядочность.  Я был записан первым на  выступление  с  места.  А начали давать слово от микрофонов.

 

     37

 

     Теперь по существу.  Проект постановления очень ясно и четко написан.  Единственное,  что туда нужно добавить, так это то, что предложил депутат Хмара, здесь все ясно. И я предлагао прекратить дальнейшее обсуждение.  Тем более что мы отвели  на  этот  вопрос полчаса.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Немає заперечень? Припиняти обговорення? Хто за те, щоб припинити обговорення, прошу проголосувати.

 

     "За" - 255. Рішення прийнято.

 

     Була, власне кажучи,  одна пропозиція:  прийняти постанову в редакції,  яка  вам  запропонована,  і  додати  до  неї  пункт 2: попередити  керівництво  Львівської  обласної   Ради   про   його відповідальність за порушення закону.  і в цьому ж пункті додати: Центрвиборчкому дозволити продовжити на два дні...  Скільки днів? На  скільки  днів  треба продовжити?  Від мікрофона,  будь ласка. Відразу формулюйте.

 

     Другий мікрофон.

 

     ДЕПУТАТ /не представився/.  Шановний  пане  Голово!  Шановні депутати!  Справа в тому, що Центральна виборча комісія за чинним законодавством не мав ніякого впливу на процес обрання  депутатів обласних  Рад  і  голів  обласних  Рад.  Тому ми,  приймаючи таке рішення, самі порушуємо чинне законодавство.

 

     ГОЛОВА. Вибачте,  мене,  мабуть,  збили зараз. Це не функції Центральної виборчої комісії?

 

     ДЕПУТАТ. Ні, це не функції Центральної виборчої комісії.

 

     38

 

     ГОЛОВА. Ми можемо приймати рішення про дозвіл територіальній виборчій комісії це провести? Так?

 

     ДЕПУТАТ. Так, звичайно, це ми можемо прийняти.

 

     ГОЛОВА. Ви  зрозуміли  зміст  доручення?  На  скільки   днів продовжимо?

 

     ДЕПУТАТ. Я думаю, що якщо зупинення було з 23-го, а сьогодні в нас 26-те, то, виходить, на чотири дні.

 

     ГОЛОВА. На  чотири  дні.  Тобто   ми   дозволяємо   провести висунення  кандидатів до обласної Ради і на посаду голови Ради та реєстрацію їх протягом чотирьох днів після закінчення визначеного законом строку. Так?

 

     Вибачте. Законом відрегульовано строк висунення, і цей строк вже давно вичерпано.  Тому зараз мова йде тільки про  реєстрацію. Ми цим дозволом продовжуємо строк реєстрації на 5 днів. На 4 дні? Добре, до і червня. Немає заперечень? Третій мікрофон.

 

     ТЕРЕЩУК В.В.,  старший  викладач  Приазовського   державного технічного   університету   /Маріупольський-Приморський  виборчий округ,  Донецька область/. Я пропоную додати до проекту постанови пункт  3  -  з вимогою відновити діяльність комісії по виборах до обласної Ради згідно з діючим законодавством...

 

     39

 

     ГОЛОВА. Вибачте,  ми скасовуємо рішення обласної Ради.  А  з цього випливає і те, про що ви говорите.

 

     ТЕРЕЩУК В.В.  І все ж згідно з діючим законодавством комісія має працювати у визначені строки...

 

     ГОЛОВА. Та не в тому справа. Ви не зрозуміли. Ми продовжуємо строк   реєстрації,   бо  його  у  зв'язку  з  незаконними  діями Львівської обласної Ради було порушено, і люди не мали можливості скористатися   своїм   правом   на   реєстрацію.   Ми  цей  строк продовжуємо.  А скасування постанови Львівської  облради  означає скасування всіх тих рішень, що з нею пов'язані. Голосуємо...

 

     Другий мікрофон.

 

     КЕНДЗЬОР Я.М.,  голова  об'єднання   профспілок   Львівської області   /Сокальський   виборчий   округ,   Львівська  область/. Олександре Олександровичу!  Усе правильно - тут не  заперечиш.  Є порушення закону, і тому рішення обласної Ради треба скасовувати. Але я хотів би акцентувати вашу і всіх депутатів увагу  на  тому, що  це  рішення  приймалося,  мабуть,  не  для  того,  щоб там на тиждень,  на місяць,  на півроку  продовжити  існування  обласної Ради... Знаєте, інколи людина йде на самоспалення, щоб привернути увагу громадськості до

 

     40

 

     якоїсь проблеми.  І  я  вважаю,  що  саме з такою метою було прийнято це  незаконне  рішення  обласної  Ради.  Бо  проблема  з Кримом,  про  яку вже тут говорили,  є,  і Верховній Раді негайно треба до неї приступати. Це по-перше.

 

     По-друге. Ця пропозиція  про  те,  щоб  доповнити  постанову другим пунктом, тобто попередити чи покарати керівництво обласної Ради...  Я не бачу тут логіки.  Адже  це  не  одноосібне  рішення голови чи заступника голови обласної Ради.  Це колективне рішення обласної Ради. Так що немає логіки в тому, щоб когось там карати.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилиночку...  Я більше не буду  нікому  давати слова.  Ми  так  не  закінчимо  за  півгодини.  Адже суть питання абсолютно зрозуміла.

 

     Є пропозиція припинити внесення  змін  і  доповнень.  Будемо голосувати.  Приступати  до  голосування?  Я дуже прошу,  давайте приймемо рішення. Ми вже витратили відведений на обговорення час.

 

     Отже є пропозиція,  щоб з  тими  доповненнями,  які  внесені рядом депутатів,  проголосувати проект постанови в цілому.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 249.  Рішення прийнято. Постанова Львівської обласної Ради   скасовується.   Контроль  за  виконанням  нашої  постанови доручається комісії,  яка функціонально за це  відповідає,  тобто Комісії з питань законодавства і законності.

 

     Тепер щодо інформації, з приводу якої я хотів сказати кілька слів.

 

     41

 

     До Верховної Ради звернувся Президент  України  з  проханням провести закрите засідання парламенту,  щоб розглянути ситуацію в Криму.  Я пообіцяв йому, що запропоную вам включити це питання до порядку денного на ранкове засідання у вівторок і провести його в закритому режимі.  Причина цього цілком зрозуміла:  не  нагнітати ситуацію  там,  де  її  можна  не  нагнітати.  Водночас  це дасть можливість об'єктивно розглянути всі обставини  цього  конфлікту. Президент просить на вівторок. Немає заперечень?

 

     Перший мікрофон.

 

     ДОРОШЕВСЬКИЙ М.В.,  керівник  робочої комісії Феодосїйського заводу "Гідроприлад" /Феодосійський  виборчий  округ,  Республіка Крим/.  Уважаемые  коллеги!  Вот  уже в течение двух дней я прошу Президиум проинформировать всех  вас  о  моей  работе,  благодаря которой  комиссия Крыма приехала сюда.  Как мы знаєм,  переговоры прошли очень хорошо и там есть  полное  взаимопонимание.  Поэтому перед  обсуждением  данной  повестки дня,  уже в конце этого дня, прошу  дать   мне   возможность   выступить   с   соответствующей информацией.  Тогда  депутатам  станет  ясно,  стоит ли проводить закрытое заседание,  имеем ли мы дело о искусственным нагнетанием напряженности  вокруг  крымского  вопроса  и отниманием времени у депутатов,  необходимого для организации работы парламента.  А  я однозначно  считаю  /как  и  все  крымчане/,что проблемы Крыма не существует.  Верхушки трех уровней искусственно создают  вот  эту основу для конфликта.

 

     42

 

     ГОЛОВА. Михайле    Володимировичу,   дорогий,   ви   справді проводите неоціненну  роботу  щодо  стабілізації  ситуації,  вона гідно оцінюється всіма. Але у нас ще не сформовані робочі органи, які б у визначеному порядку підготували відповідні документи, щоб ми розставили всі крапки над "і".  Справа і в тому, що, я називаю умовно  цю  проблему,  а  вона  трошки  виходить  за  рамки  тієї проблеми,  якою  займаєтеся  ви.  Я  просто  не  хочу зараз ширше говорити на цю тему.

 

     Прошу згоди депутатів на те,  щоб  ми  це  питання  детально обговорили  на закритому засіданні.  А якщо потім виникне потреба повести з цього приводу ширшу розмову,  то є спільні напрацювання комісій від Верховної Ради Криму та Верховної Ради України, є вже певні результати переговорів,  які можна врахувати.  Ваша  робота теж  буде  оцінена.  І тоді ми відкриємо засідання й у відкритому режимі ще доопрацюємо деякі моменти.

 

     Просив би вас  не  наполягати  зараз  на  чомусь  іншому,  а всетаки погодитися з проханням Президента заслухати його з даного питання і розглянути цю проблему. Немає заперечень?

 

     Перший мікрофон.

 

     ДОРОШЕВСЬКИЙ М.В.   Многие   проблемы,   которые    у    нас искусственно создаются, ушли бы автоматически.

 

     ГОЛОВА. Та я думаю, що вони і так зникнуть.

 

     ДОРОШЕВСЬКИЙ М.В.   А  мы  сами  для  себя  создаем  сложные ситуации, а потом, ищем, как из них виходить.

 

     43

 

     ГОЛОВА. Та ні.  Ви не зрозуміли.  Я ще раз кажу, що ми зараз реагуємо  на  прохання  Президента.  Він  просить  провести  таке засідання, ну давайте підемо йому назустріч. /Шум у залі/.

 

     Ви одержите слово, але не сьогодні - сьогодні немає потреби. Під час обговорення цього питання ви виступите, як це належить за Регламентом,  а якщо буде потреба розглянути це питання  ще  й  у відкритому режимі,  то ми відкриємо засідання,  і ви ще повторите або додасте з цього приводу те, що вважаєте за потрібне.

 

     Я Прошу вас, давайте проголосуємо.

 

     Другий мікрофон.

 

     ХУНОВ А.І.,  начальник  орендного  підприємства  робітничого постачання   Краснолиманського   відділку   Донецької   залізниці /Краснолиманський міський Вибор  чий  округ,  Донецька  область/. Александр Александрович! Если мы дадим четыре дня на размышление, то журналистыя, сидящие наверху, такой шум поднимут вокруг Крыма, что  это не успокоит ни крымчан,  ни нас.  Поэтому давайте завтра проведем  закрытое  заседание,  выслушаем  Президента  и   примем решение.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги!  Я не проти того, щоб хоч і сьогодні його розглядати.  Але справа в тому,  що Президент не готовий  на сьогодні чи на завтра.  Зараз ще проводиться робота, щоб ми могли ширше розглянути цю проблему і прийняти правильне рішення.

 

     44

 

     А що стосується наших  журналістів,  то  ми  знаємо  їх,  це абсолютно  порядні  люди,  вони  нікому нічого зайвого не скажуть /Оплески/.

 

     Думаю, всі вони розуміють,  що ми відповідальні за  державу, за  свою  політику,  яка  так  чи інакше впливатиме на ситуацію у світі. Ми з ними робимо одну справу.

 

     Тому якщо ваша згода - прошу  проголосувати  за  те,  щоб  у вівторок на ранковому засіданні заслухати інформацію Президента і розглянути це питання.

 

     "За" - 241, Рішення прийнято.

 

     Тепер ще щодо одного звернення Президента.  Це я  в  порядку інформації.  Президент  звернувся до вас із проханням,  щоб ви на засіданнях фракцій розглянули питання /ми зараз не будемо ставити його на голосування/ про включення до порядку денного питання про Прем'єр-міністра України.

 

     Як ви пам'ятаєте,  і у виступі Голови Верховної Ради тут, на засіданні,  і  у  відповідях на запитання неодноразово говорилося про необхідність формування виконавчих структур влади тепер,  щоб не  відтягувати це на після виборів.  Багато депутатів підтримали таку позицію.  Президент також хотів  би,  щоб  це  питання  було розглянуте   Верховною   Радою,  він  готовий  внести  відповідні кандидатури.

 

     45

 

     Тому просив  би  вас  на   засіданнях   фракцій   розглянути можливість  включення цього питання до порядку денного.  Із нього ми приймемо окреме рішення. Немає заперечень?

 

     Далі. Також   Президент   хоче   ввійти   із    законодавчою ініціативою  щодо  внесення  поправок  до Закону про вибори,  які частково зводяться до тих пропозицій,  які сьогодні тут  звучали, частково  до  інших пропозицій.  Як Президент він має таке право, тож таку нагоду йому ми теж можемо надати.  А тоді обговоримо  це питання і приймемо рішення, яке вважаємо за потрібне. Тому просив би фракції розглянути  на  сьогоднішніх  своїх  засіданнях  і  це питання.  Тобто щоб ми визначилися у підходах, у варіантах рішень тощо.

 

     Отже, питання, які порушували прийнятий нами порядок денний, вичерпані.

 

     46

 

     Переходимо до запланованого питання - формування комісій.

 

     Третій мікрофон. Прошу сидіти на місці.

 

     АЗАРОВ М.Я.,      директор      Українського      державного науководослідного проектно-конструкторського  інституту  гірничої геології,   геомеханіки  і  маркшейдерської  справи  /Петровський виборчий  округ,  Донецька  область/.   Уважаемый   Председатель, уважаемые   депутаты/   Вчера   при   формировании   Комиссии  по законодательному обеспечению участия Украины в СНГ было  допущено нарушение  процедуры  голосования,  то есть мы приняли решение об объединении двух комиссий с голоса,  без  письменного  документа. Как вы знаете,  по остальным комиссиям материалы были розданы,  и мы голосовали по  имеющимся  у  нас  материалам,  а  это  решение приняли с голоса .

 

     В связи с этим пять фракций,  то есть достаточное количество депутатов для внесения  вопроса  в  повестку  дня,  обратились  к Председателю   с   просьбой   внести   повторно  на  рассмотрение Верховного Совета вопрос о создании Комиссии по участию Украины в Содружестве независимых государств.

 

     Краткая мотивировка,  на полминуты.  Те,  кто думает,  что , объединение комиссий по иностранным дедам и по участию Украины  в СНГ   на  пользу  дела,  глубоко  заблуждаются.  Отношения  между Украиной и, например, Японией, регулируются международным правом, международным  законодательством.  Нам.же  предстоит обеспечивать участие  Украины  в   Содружестве   путем   согласования   нашего действующего   законодательства   с   действующими   законами,  и нормативными.   актами   стран   Содружества.    Это    громадная законодательная работа.

 

     47

 

     Поэтому я  призываю  депутатов  с  юго-востока страны,  всех остальных многоуважаемых депутатов очень внимательно отнестись  к этому   вопросу  и  проголосовать  за  создание  такой  комиссии. Напоминаю,  что мы поименно приняли  такое  решение  большинством голосов.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВА. Перший мікрофон.

 

     ЛАВРИНЕНКО М.Ф.,  старший  викладач  Глухівського державного педагогічного інституту імені С.М. СергееваЦенсъкого /Глухівський виборчий округ,  Сумська область/. Уважаемые товарищи! Сегодня от моих избирателей поступали звонки.  Вот у меня в руках телеграмма с  просьбой  срочно включить в повестку дня вопрос о приостановке действия Закона о приватизации.  Дело в том,  что сегодня местные власти знают, что в результате предстоящих выборов они уйдут и не будут  нести  никакой   ответственности   за   последствия   этой приватизации.   Вот   они   и   устраивают  аукционы  по  продаже коммунальной  собственности,  государственной  собственности,  не учитывая  при  этом  интересы  трудовых коллективов.  Это создает очень напряженную социальную обстановку. Поэтому просьба включить данный вопрос в повестку дня.

 

     Телеграмму, которая  у  меня  в  руках,подписали  ассоциация военнослужащих  запаса  и  в   отставке,   районные   организации Социалистической партии и Коммунистической партии Украины.

 

     Спасибо.

 

     48

 

     ГОЛОВА. Шановні  депутати!  Я  з  повагою  ставлюся  до всіх організацій, які були названі тільки що у виступі, але це ніякого відношення  не  має до порядку денного.  Я прошу вас такі питання ставити тоді,  коли ми формуємо порядок денний.  Я  не  переривав виступ,  бо  розумію,  що ми ще опановуємо Регламент.  Це питання дуже важливе,  ми його включимо до  порядку  денного,  але  треба спочатку  сформувати  комісії.  Ми зараз цим займаємося.  З цього приводу була пропозиція депутата Азарова.  Справді, п'ять фракцій виступили  з  такою  ініціативою,  і  ми  поставимо це питання на голосування.  Але зараз прошу виступати в рамках порядку денного, тобто з питання про формування комісій.

 

     Другий мікрофон.

 

     БОЛДИРЄВ Ю.О.,   заступник   голови   виконавчого   комітету Донецької міської Ради народних депутатів /Кіровський Шахтарський виборчий округ,  Донецька область/. Уважаемые депутаты, уважаемый Президиум!  Мне кажется,  что после того как  мы  проголосуєм  за разделение   Комиссии   по   иностранным   делам  и  по  вопросам Содружества  независимых  государств,  необходимо  будет  принять решение о названий этой комиссии. Я предлагаю следующее название: Комиссия по делам Содружества независимых государств.

 

     ГОЛОВА. Є ще пропозиції з цього приводу?  Я  розділяю  це  - питання  на  дві  частини.  Була  перша пропозиція - про те,  щоб розділити Комісію в закордонних справах та справах країн  СНД  на дві комісії. Хто за цю пропозицію, прошу... Не зрозумів?

 

     Я прошу  вас  усіх  з  місця  нічого  не  говорити.  У вас є можливість підійти до мікрофона.  Я запитав,  і ніхто  не  підняв руки і не висловився з цього приводу,  а тепер ви кричите з місця всі. Так не можна.

 

     49

 

     Я ще раз повторюю:  була пропозиція п'яти фракцій.  Згідно з Регламентом  я  зобов'язаний поставити це питання на голосування. Якщо ви маєте іншу думку,  ви можете висловити її. Це питання є в порядку денному. Ми якраз формуємо комісії. /Шум у залі/.

 

     Добре. Я  розумію  питання...  Одну хвилинку...  Я згоден із депутатами Мовчаном,  Зайцем стосовно  того,  що  ми  це  питання закрили.  Ми  проголосували  постанову.  Те,  що пропонує депутат Азаров,  є скасування. Тому чи згодні ви на скасування постанови, та  ні?  Одну  хвилину...  Я це і собі в провину ставлю,  адже ми сьогодні вже одне порушення зробили. Ми скасували жіночу комісію, до  речі,  також скасувавши постанови.  Як бути в даній ситуації? Депутате Носов!

 

     Прошу уваги!

 

     НОСОВ В.В.,  народний депутат України /Октябрський  виборчий округ,  Полтавська  область/.  Шановні депутати!  Тепер принаймні членам  депутатської  підготовчої   групи   зрозуміло,   чому   я домагався,  щоб  постійний  Регламент  було  прийнято  навіть  до обрання Голови Верховної Ради

 

     Як діяти у даному випадку?  У проекті постійного  Регламенту все  це  передбачається,  а в тимчасовому - ні.  Має значення те, зокрема,  чи введено постанову в дію.  Якби постанова вже  діяла, тоді  треба було б включити питання про внесення змін до неї,  до порядку денного...

 

     50

 

     ГОЛОВА. Скажіть, яка ж ваша пропозиція?

 

     НОСОВ В.В.  Постанову  про  внесення  змін   до   вчорашньої постанови  про  перелік  комісій треба прийняти.  Ну і до порядку денного, безумовно, треба включати це питання, оскільки постанова вводиться в дію з моменту її прийняття...

 

     ГОЛОВА. Тому  я  вношу  пропозицію,  яка  відповідає  нашому Регламенту. Прошу уваги.

 

     Ми прийняли остаточне рішення і маємо змогу працювати згідно із цим рішенням.  Якщо, формуючи комісії, наприклад завтра, після того як ми  оберемо  голів  комісій  чи  вирішимо  інші  питання, виявиться,  що така комісія справді потрібна /а мені здається, що вона потрібна/,  то  ми  тоді  включимо  до  порядку  денного  це питання,  внесемо  зміну і сформуємо таку комісію.  А якщо такого рішення не приймемо,  то будемо працювати в тому режимі,  який ми визначили сьогодні.  Я розумію,  п'ять фракцій внесли пропозицію, але ж голосувала Верховна Рада. Тому я це питання зараз закриваю.

 

     Тепер відносно основного нашого питання. Як було вирішено на ранковому засіданні, ми провели попередньо формування комісій від фракцій,  керуючись в основному принципом пропорційності...  .  Я дуже прошу всіх,  хто стоїть біля мікрофонів,  потерпіть,  поки я зроблю інформацію,  і не заважайте мені  зробити  її..  Повторюю, сформували    комісії,    виходячи   в   основному   з   принципу пропорційності. Потім комісії у своїх орієнтовних складах назвали кандидатури на посади голів комісій.

 

     Паралельно проходило     засідання    Погоджувальної    ради керівників фракцій, і ми спробували вийти на якийсь підсумок.

 

     51

 

     З кількох причин на цей момент нам не вдалося його  зробити. Я  поясню  це у своїй інформації.  Просив би вас як представників тієї  чи  ішої  фракції  допомогти  Президії  і  головам  фракцій сформувати робочі органи і насамперед обрати їх керівників.

 

     На що ми вийшли?  Ми домовлялися про те, що комісії за своїм складом будуть приблизно однакові - плюс-мінус два,  максимум три чоловіка залежно від професійного складу депутатів і професійного складу фракції.  Таким чином, у середньому в комісії повинно бути приблизно 15 чоловік. Що ми маємо фактично?

 

     Комісія з питань правової політики,  державного будівництва, діяльності Рад  і  самоврядування  об'єднала  на  цей  момент  13 депутатів,   тобто  вона  входить  у  цю  квоту,  відповідає  тій кількості, відносно якої ми вели розмову.

 

     Комісія з питань судово-правової реформи, навколо якої вчора з такою пристрастю велась дискусія, привабила чотирьох депутатів; Комісія з питань соціальної політики і праці - десятьох;  Комісія з  питань  охорони  здоров'я  - трьох;  Комісія з питань молоді і спорту - вісім...

 

     Далі я не буду називати комісії.  А ці я назвав тільки тому, що такий їх склад дещо компрометує тих, хто агітував за створення цих комісій.  /Шум у залі/.  Називати до кінця? Називаю. З питань науки  та  народної  освіти - двадцять один.  З питань культури і духовності  -  дванадцять.  З  питань  економічної   політики   - чотирнадцять.  З  питань  бюджету  - десять.  З питань фінансів і банківської діяльності - двадцять один.  З питань базових галузей та  соціально-економічного  розвитку  регіонів  -  тринадцять.  З питань  паливно-енергетичного  комплексу  -одинадцять.  З  питань агропромислового комплексу - двадцять чотири.

 

     52

 

     У закордонних  справах  і  зв'язках з СНД - тридцять два.  З питань екологічної політики - одинадцять. З питань Чорнобильської катастрофи - шість.  З питань ядерної політики - п'ять.  З питань законності  і  правопорядку  -  вісім.  З   питань   боротьби   з організованою  злочинністю  -  двадцять  два.  З питань оборони і державної  безпеки  -  двадцять   сім.   З   питань   Регламенту, депутатської  етики  та  забезпечення діяльності депутатів - сім. Комісія законодавчого забезпечення свободи слова - дванадцять.  У питань   прав   людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних відносин - десять.

 

     Тобто в  більшості  комісій   все-таки   дотримано   принцип пропорційності.  Але є кілька комісій,  зокрема з питань науки та народної освіти, у закордонних справах, особливо з питань оборони і  державної  безпеки,  в  яких  виявили бажання працювати більше депутатів.  Приваблює багатьох депутатів ця остання комісія.  Ми, звичайно,  не  зможемо  таким  чином  сформувати комісії.  Тому я просив би Фракції  попрацювати  над  тим,  щоб  делегування  було пропорційним.

 

     Далі. Ми домовилися про те, що залежно від своєї чисельності та чи  інша  група  /фракція/  претендує  на  керівництво  певною кількістю комісій.

 

     53

 

     "Центр" представлений    сорока   двома   депутатами,   може претендувати на три комісії, але він претендує на більше. Якщо не помиляюся,  вони  бажають очолити дев'ять комісій.  Рух має право очолити дві комісії,  а хоче очолити шість комісій, "Єдність" має право на дві комісії,  а пропонує три. Комуністи - шість комісій, а хочуть очолити шістнадцять.  Аграрники -  дві  з  половиною,  а пропонують   п'ять   комісій.  Група  "Реформи"  -  дві  комісії, пропонують п'ять. Соціалістична фракція - одну. Точніше, вона мас право  на  дві,  але одну ми зняли,  оскільки мене обрано Головою Верховної Ради. Так ми вчинили і щодо селянської фракції та групи "Єдність",  тому  що  їх представники обрані заступниками Голови, "Державність  має  право  на  дві  комісії,  а  пропонує  чотири. Міжрегіональна  група - також на дві і також хоче очолити чотири. Незалежним депутатам /їх одинадцять/ можна  доручити  керівництво однією комісією.

 

     54

 

     Прізвища тих,  хто  пропонується  на голів комісій,  я зараз називати  не  буду.  Прошу  вас  привести   свої   пропозиції   у відповідність  з  кількістю  депутатів  у фракціях.  Попрацюйте у фракціях,  а голови фракцій разом працюватимуть над цим  питанням доти,  доки не погодимо всі спірні моменти.  Я сподіваюся,  що до ранку це вдасться зробити. /Шум у залі/.

 

     Іване Олександровичу,  ми уточнимо це питання,  воно  -  для міжфракційної  роботи.  Отже,  там  і  визначимося.  Ви  ж будете присутні зараз? Добре, от і врахуємо.

 

     У кого є запитання чи зауваження з приводу цієї інформації?

 

     Перший мікрофон.

 

     МАРМАЗОВ Є.В.,  народний  депутат  України /Олександрійський виборчий округ, Кіровоградська область/. Александр Александрович! Мы  думали,  что  как  мы  договариваемся  здесь,  так  и  должно делаться.  Но так же не получается!  Вы сказали,  что большинство фракций    и    групп    выдержали    принцип   пропорционального представительства.  Но ведь большинство не  выдержали!  Выдержали кто? Фракция коммунистов и фракция социалистов.

 

     55

 

     Вот вы   назвали   сейчас  Комиссию  по  иностранным  делам. Действительно,  коммунистам там было отведено пять мест. Вот пять человек и пришли. А остальных /там 32 депутата/ кто привел?

 

     И то,  о  чем  вы сейчас говорите,  тоже не будет выполнено. Ведь посмотрите,  мы договорились, что в каждой комиссии будет по 12, ну, плюс еше два-три депутата, максимум 15 в каждой комиссии. Так? Этот принцип уже твердо принят?

 

     ГОЛОВА. Так.

 

     МАРМАЗОВ Є.В.  Так вот,  чтобы это стало реальностью,  нужно сейчас  принять решение о представительстве депутатских групп или фракций в комиссиях. Это - первое.

 

     Второе. Надо  утвердить  затем  персональные  списки  членов комиссий, то есть эакрепить каждого народного депутата за той или иной комиссией.  А то что получается?  Мы пришли,  а мой  коллега Мовчан,  оказывается,  еще  до собрания нашей комиссии побывал на собраниях  четырех  комиссий,  притом  в   нескольких   уже   был зарегистрирован,  голосовал.  Так мы далеко зайдем. Поэтому чтобы идти дальше, нужно это все зафиксировать.

 

     ГОЛОВА. Можливо, це зніме запитання, які виникли у багатьох, хто стоїть біля мікрофона...  Я прошу уваги.  Повторюю ще раз.  У положенні про фракції передбачається пропорційність представлення фракцій  у  комісіях.  Від  цього  ми  не  відступимо.  І якщо ми погодилися пакетом голосувати за обрання голів комісій, то будемо голосувати пакетом. Але якщо я бачитиму, що буде порушуватись цей принцип, який ми визначили

 

     56

 

     разом, то  скористаюся   своїм   конституційним   правом   і називатиму окремо кандидатури голів комісій,  і будемо обирати їх простим голосуванням.

 

     Адже що виходить.  Серед депутатів лише двоє - спеціалісти в галузі   міжнародних  відносин.  Тим  часом  32  чоловіка  хочуть працювати в Комісії  у  закордонних  справах,  хочуть  бувати  за кордоном,   Я  вважаю,  що  такого  не  повинно  бути.  Ми  маємо забезпечити  стабільність  роботи  всіх  комісій,   з   тим   щоб розроблялися закони для різних сфер права.

 

     Другий мікрофон.

 

     ЯЦЕНКО В.М.,   народний   депутат   України   /Коростенський виборчий округ, Житомирська область/. Прошу заспокоїтись, шановні депутати.   Олександре   Олександровичу!   Я  хотів  би,  щоб  ми проголосували за  цей  принцип,  який  проголосили  ви.  Йдеться, по-перше,  про пропорційне представництво абсолютно всіх фракцій. По-друге,  про голосування  пакетом.  Ми  повинні  затвердити  це голосуванням,  інакше  діятимемо врозріз з Конституцією України і Тимчасовим Регламентом.  Адже згідно  з  Регламентом  ми  повинні затвердити,  точніше обрати склад комісій, а потім уже вести мову щодо кожної кандидатури на голову кожної комісії зокрема.

 

     Отже, якщо ми домовились про те, що має бути абсолютно повне пропорційне  представництво  всіх  фракцій  і груп у комісіях,  і домовилися обирати  голів  комісій  пакетом,  то  ми  це  повинні закріпити голосуванням. Наведу приклад,

 

     57

 

     Олександре Олександровичу. У Комісії з питань Чорнобильської катастрофи погодилися працювати три  комуністи,  один  соціаліст, один  -  від  групи "Державність",  один - від групи "Центр".  На превеликий жаль, від інших фракцій жодного представника в цій, як я розумію,  брудній і непопулярній комісії немає. Звичайно, тягне всіх у закордонні справи.  Тому я й кажу,  що якщо всі будуть так тягнутися до закордонних справ,  то давайте відмовимося від цього принципу і будемо обирати голів комісій кожного окремо.  Якщо ні, то  ставте на голосування,  давайте приймемо цей принцип.  Решту, всі ці штучки,  що творив Павло Михайлович, шанований мною, треба відкинути.  Тут  немає  таких людей,  які б це пропустили,  Павле Михайловичу. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Володимире   Михайловичу,   шановні   депутати!   Ми проголосували принцип формування комісій, коли приймали положення про фракції.  Там записано,  що спосіб обрання  голів  комісій  - голосування пакетом.

 

     Якщо ви  наполягаєте,  щоб  ми принцип формування комісій на пропорційній   основі   ще    окремо    проголосували,    давайте проголосуємо. Так? /Шум у залі/.

 

     Сядьте, будь  ласка.  Ми  це  питання вже обговорюємо п'ятий день.  Я не надам  зараз  вам  слова.  Сядьте,  бо  ви  не  даєте можливості вести засідання.

 

     Перший мікрофон.

 

     58

 

     МАРМАЗОВ Є.В.  Александр Александрович!  Я же просил эти два вопроса  поставить  сейчас  на  голосование  и  принять   решение Верховного Совета.

 

     ГОЛОВА. Вибачте,   говоріть,   будь  ласка,  біля  мікрофона голосніше,  а депутатів у залі прошу говорити тихіше, бо я нічого не чую.

 

     МАРМАЗОВ Є.В.  Александр  Александрович!  Я  просил  эти два вопроса сейчас проголосовать и принять решение Верховного Совета. Во-первых,  нужно принять решение о представительстве депутатских групп в комиссиях. Во-вторых, прошу утвердить персональный состав комиссий,  то  есть  закрепить  в  них  депутатов.  А потом можно переходить к той работе,  что вы предлагаете. Прошу поставить мое предложение на голосование.

 

     ГОЛОВА. Другий мікрофон.

 

     ХМАРА С.І.   Шановний   пане   Голово!   Ви   говорили   про представництво і квоти від фракцій.  Я не знаю,  за який  принцип проголосують депутати, але хотів би звернути вашу увагу на те, що міжрегіональна група насправді не може претендувати  на  те,  щоб очолити  дві комісії.  Чому?  Тому що ця група приписує собі всіх депутатів,  які не входять ні до яких фракцій.  Оскільки згідно з документом,  який  ми  прийняли,  вона  не  мав повно!  кількості депутатів,  тобто 25,  то може претендувати лише на  квоту  І.  А друге   місце,  тобто  ще  одне,  мав  бути  виділене  для  групи депутатів,  які  поза  фракціями.  Де  було   б   справедливо   і відповідало б тим правовим

 

     59

 

     нормам, які ми тут прийняли.

 

     ГОЛОВА. Степане  Ільковичу,  я  керуюся  в даний момент тими документами,  які дали Погоджувальній раді.  Там передбачено таке право,  виходить воно з кількості депутатів, які записалися. І це не позбавляє... /Шум у залі/.

 

     Третій мікрофон.

 

     СТЕПЕНКО В.І.  Олександре Олександровичу!  Ви  проігнорували депутатів біля третього мікрофона,  прошу більше цього не робити. Бо тут колеги сердяться.

 

     Совість тих депутатів,  які пропонували розумно  підійти  до формування кількості комісій,  чиста.  Давайте ще раз повернемося до цього  питання.  24  комісії  ми  ніколи  не  забезпечимо.  14 депутатів - це дві підкомісії і три керівники.  Не виходить... Це будуть невеличкі бездіяльні групи.  Давайте все-таки  переступимо через оці наші надмірні амбіції і повернемося до цього питання.

 

     Я розумію,      можна     голову     комісії,     Олександре Олександровичу... А як же бути  з  депутатом?  Це  ж  порушується право  депутата  за  бажанням  працювати  в одній з комісій.  Або візьмемо незалежних депутатів, які не входять ні до яких фракцій. Ну  як  депутата  примусити  працювати  в  комісії,  в  якій  він працювати не хоче? Думаю, це абсолютно нереально.

 

     У нашому Регламенті /давайте ж його не порушувати/ написано, що  пропозиції  щодо кандидатур на посади голів комісій Верховної Ради попередньо обговорюються на зборах груп  народних  депутатів України, при обрані постійних комісій Верховної Ради

 

     60

 

     України голосування  проводиться  в цілому по складу комісії або по  кожній  кандидатурі  чи  в  іншому  порядку  за  рішенням Верховної Ради.

 

     Давайте чітко   визначимо,  який  же  буде  порядок,  як  ми голосуватимемо  і  як  ми  будемо  формувати   комісії.   Інакше, Олександре  Олександровичу  /повірте,  ви  ж  не  перший  день  у парламенті/, скільки б ми не сиділи, нічого не сформуємо.

 

     У мене є до вас запитання,  Олександре Олександровичу. Група аграрників вносила пропозицію,  що якщо в офіційна відмова якоїсь фракції... /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, продовжуйте.

 

     СТЕПЕНКО В.І., Ну, він заважає вам, я просто з поваги до вас зробив паузу.

 

     Олександре Олександровичу,  якщо  є  офіційна  заява  якоїсь Фракції,  що вона знімав із себе відповідальність за стан справ у державі,  то,  я  вважаю,  така  фракція  не  може висувати свого кандидата на посаду голови комісії у нашому парламенті. Чи є такі офіційні відмови?

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. З трибуни.

 

     МОВЧАН П.М., народний депутат України /Коломийський виборчий округ,  Івано-Франківська  область/.  Шановні  колеги!   Шановний Олександре  Олександровичу!  Розумієте,  корені  того абсолютного непорозуміння,  яке ми тут спостерігаємо,  - у нашому рішенні про пакет.

 

     61

 

     Моє бачення ситуації таке. /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВА. Павле   Михайловичу,   секундочку.  Люди  добрі,  та поважайте ж ви один одного врешті-решт!

 

     МОВЧАН П.М.  Наприклад,  я входжу до групи "державність".  Я безпартійний  і прийшов туди лише з певних політичних мотивів.  І тому не повинно бути норми,  яку пропонує  шанований  мною  Євген Васильович  Мармазов.  Це  насильницька  форма.  Вона порушує два найважливіших пункти - у  Конституції  та  в  Законі  про  статус народного   депутата.  Кожен  депутат  має  право  вибору  однієї комісії.  Отже,  спершу нам  треба  внести  певні  зміни  до  цих законів, а вже потім ставити вимоги, які ставите ви.

 

     Сьогодні ж,  Євгене Васильовичу, коли ви прийшли в Комісію у закордонних справах, ви привели цілу групу депутатів. Але ж кожен із вас у своїх виборчих програмах /я читав їх, знайомився з ними/ обіцяв  передовсім  займатися   соціальними   проблемами.   Проте сьогодні  в  цій  найважливішій комісії я не бачу ваших людей.  І аграрники прийшли в Комісію у закордонних справах.  Отже, давайте визнаємо,  що  є ключові комісії.  Очевидно,  нам потрібно знайти якусь оптимальну форму рівного представництва у цих комісіях, але це потрібно погоджувати.

 

     Далі. Якщо  ми домовлялися,  Олександре Олександровичу,  про права фракції,  то можна за цією логікою тоді включати до комісій фракції цілком.  Якщо на підставі рівного представництва ми маємо право на дві комісії,  то давайте ми будемо  їх  заповнювати.  Це зовсім інший підхід.

 

     62

 

     Третій підхід  ми  можемо  спільно виробити сьогодні.  можна назвати його фаховим підходом.  Не може бути так,  що я  хочу  до тієї  чи  іншої  комісії  лише тому,  що я хочу.  Ну це можуть же наукою займатися,  вибачте мені, зовсім не підготовлені люди! Так як  і  бути членами комісії Яворівського чи комісії Костенка /маю на  увазі  питання  ядерної  політики/.  Не  може  бути   такого. Насамперед має бути фаховий підхід.  Забудьте вчорашні нормативи, Євгене Васильовичу.

 

     Безперечно, я не буду говорити  про  те,  що  це  треба  нам сьогодні припинити,  якщо пропонується ще одна форма - та, яку ми вже проходили тут.  Тобто ще  раз  буде  рейтингове  голосування, потім будемо враховувати,  хто набрав більше голосів,  і ми знову будемо бачити,  як порушуються найважливіші принципи  консенсусу, домовленостей,   рівного   представництва.   Я  вважаю,  що  наше обговорення може мати тільки списочний характер.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Перший мікрофон.  Останнє коло, і припиняємо це обговорення.

 

     ГМИРЯ С.П.,    доцент   Донбаського   гірничо-металургійного інституту,  м.Алчевськ  /Алчевський  виборчий  округ,   Луганська область/.  Я считаю, что наше сегодняшнее утреннее заседание было совершенно  бесплодным.  Статус  этих  так  называемых   комиссий определен не был. В результате получилось то, что в одни комиссии пошли целые фракции, в другие - никто.

 

     Нам говорят сейчас,  что только специалисты могут работать в той или иной комиссии.

 

     63

 

     Об этом  пан  Мовчан  говорил,  хотя  сам  же  опроверг это, поскольку он явился как минимум  в  пять  комиссий.  Вряд  ли  он специалист  по  вопросам  пяти комиссий.  Так,  товарищи,  делать нельзя.  Нужно этот вопрос решать совершенно  четко.  Если  будет нарушен  принцип  пропорциональности,  то  коммунисты  могут тоже разделиться на 90 человек,  оккупировать пять важнейших комиссий, и где вы будете, господа национал-демократы?

 

     ГОЛОВА. Другий мікрофон.

 

     МАРЧЕНКО В.Р., народний депутат України /Роменський виборчий округ,  Сумська область/.  Уважаемые депутаты!  Я хочу поделиться своим беспокойством по поводу нашей работы.  Но сначала несколько слов о том,  как Верховный Совет прошлого созыва стал  заложником политики меньшинства.

 

     Не секрет,   что   среди   комиссий   есть  ключевые,которые определяют глобальные вопросы политики,  экономики и  так  далее. Если   вы   помните,   эти   комиссии   были   предложены   тогда демократическому блоку.  Среди  них  были  комиссии  по  вопросам экономики,  по  иностранным  делам,  по вопросам образования,  по культуре и духовному возрождению.

 

     Например, комиссию по экономике возглавил уважаемый  депутат Пилипчук,  его заместителем был Швайка, председателем подкомиссии

- Заец и так далее, то есть при формировании руководства комиссии возобладал  идеологический  подход.  То  же  самое  наблюдалось в Комисии по иностранным делам. Павлычко

 

     64

 

     назначил своим заместителем Горыня, секретарем - Мостиского. И вся демократия на этом закончилась.  Меня три года не выпускали за границу,  потому что тоже  в  этом  плане  была  "демократия". /Оплески/.  Остальные  члены  комиссии  также  стали  заложниками руководства.

 

     Я хочу сказать, что весь зал не должен быть заложником.

 

     И сегодняшний пример. В Комиссию по иностранным делам пришли депутаты  из  "Державності",  из  Руха  для  того,  чтобы набрать голоса,  для того,  чтобы определять  внешнюю  политику.  Поэтому честным  и  правильным будет пропорциональное представительство в комиссиях различных политических сил.  И поэтому правила игры,  о которых   есть   договоренность,   а  именно  о  пропорциональном представительстве в комиссиях,  надо  соблюдать.  И  во  фракциях депутаты  должны  определять,  кто на что способен,  кому в какой комиссии работать.

 

     Александр Александрович,  в Положении о  фракциях  записано: "мають  право  на  пропорційне  представництво".  Этот момент был рассчитан на джентльменское соглашение.  К сожалению,  и  депутат Мовчан,  и  другие  его не выполнили.  Я считаю,  что предложение депутата Яценко  о  том,  чтобы  сначала  утвердить  персональный состав  комиссий,  а  после этого избрать председателей комиссий, является последовательным и правильным.

 

     Далее. Ни одна фракция или группа не должна  вносить  больше кандидатур на должности председателей комиссий, чем предусмотрено квотой.

 

     Тогда мы,  проголосовав такое предложение,  не  будем  здесь дискутировать,  а  будем  опираться  на нормы,  с одной стороны - ограничивающие,  а с другой - представляющие полный спектр  наших политических взглядов, и решим эту проблему.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Третій мікрофон.

 

     65

 

     ТЕРЕЩУК В.В.  Шановний  Олександре  Олександровичу!  Шановні депутати!  Я прошу звернути вашу увагу на те,  що ми маємо  певну неузгодженість  двох  наших  рішень,  і це зараз не дає нам змоги сформувати комісії.

 

     У Положенні про депутатські групи /фракції/ ми записали,  що комісії формуються згідно з принципом пропорційності,  а в Законі про статус народного депутата України написано,  що  депутат  має право працювати в тій комісії, де він цього бажає. На грунті цієї неузгодженості виник зараз конфлікт.  Він проявився в  тому,  що, наприклад,  депутат  Мовчан  прибіг  у Комісію з освіти й висунув кандидатуру депутата Юхновського на голову. Потім побіг у Комісію з культури,  щоб там висунути кандидатуру депутата Танюка.  У цій ситуації є можливість діяти згідно з принципом  маси,  інакше  ми зруйнуємо   можливість   пропорційності   при  утворенні  комісії Верховної Ради.

 

     Тому я пропоную поставити на голосування поправку до  Закону про статус народного депутата,  в якій зазначити,  що депутат має право працювати в комісіях відповідно до  принципу  пропорційного представництва від депутатських груп і фракцій.

 

     По-друге. Я  пропоную  визначити,  яка  кількість  депутатів потрібна для тієї чи іншої комісії,  з  тим  щоб  вона  працювала нормально. Для однієї це буде,  можливо,  12 - 15, для іншої - 20 депутатів. Треба визначитися і проголосувати кількісний склад.

 

     По-третє. Пропоную проголосувати за  те,  щоб  фракції  були представлені у кожній комісії, тому що для нас усі сфери важливі. Не повинно бути  такого,  що  в  Комісії  у  закордонних  справах працюватиме  надмірна  кількість  депутатів,  а  в Чорнобильській комісії ніхто не буде працювати.

 

     66

 

     Прийнявши ці рішення,  ми створимо  можливості  для  творчої праці комісій Верховної Ради. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Останній виступ. Будь ласка, три хвилини.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.,   народний   депутат   України   /Подільській виборчий округ,  Тернопільська область/.  Шановні друзі!  Давайте все-таки   наведемо   якийсь   лад  у  нашій  роботі.  Олександре Олександровичу,  треба чітко працювати за Регламентом. Буває так, що  якась  близька вам людина від мікрофона щось вам сказала і ви зразу ж:  давайте будемо голосувати.  Щось включається до порядку денного,    щось    готується    відповідною    комісією,    щось опрацьовується... Так не можна робити.

 

     Тепер по суті цієї справи.  Ви  знаєте,  що  у  нас  з  вами імперативній мандат.  На жаль, на превеликий жаль, ми не прийняли ні пропорційної,  ні змішаної системи,  коли мною  міг  би  хтось розпорядитися.  І мені трошки важко.  Я не можу змусити когось із своєї фракції кудись іти, я можу тільки радіти їм і так далі.

 

     Оскільки наді мною мають волю тільки  мої  виборці,  то,  на жаль  чи на щастя,  ніхто не має права примусити мене працювати в тій чи іншій депутатській комісії.  Якщо так іти,  то,  може, там людям,  які хочуть запровадити зараз цей примус,  захочеться мене ще раз в тюрму посадити, Ну, це вже таке питання...

 

     Ви знаєте,  це  несерйозно.  До  речі,   у   Положенні   про депутатські  групи  /фракції/ записано зовсім інше.  Там ми маємо право  на  пропорційне  представництво.  Що   це   означає?   От, наприклад, будуть довибори, оберуть

 

     67

 

     ще депутата,  скажімо,  від  Комуністичної партії.  Він хоче працювати в якійсь там депутатській групі, комісії. А там кажуть: ні,  ми  не  хочемо,  ми  проголосували проти нього.  А він каже: "Вибачте,  там наших  нема".  І  він  має  право  на  пропорційне представництво. Це - право, але не обов'язок.

 

     Тепер уявіть собі таку історію. Якщо ми сьогодні в Комісії з питань агропромислового комплексу /а вона складається в основному із    спеціалістів    сільського   господарства/   залишимо   2-3 спеціалістів, а інших членів групи аграрників включимо до Комісії з питань ядерної політики, енергетики, ще до якихось дуже далеких від їх професії,  що ж це буде за робота?  Це  чисто  механічний, нерозумний підхід, і нам не треба його застосовувати.

 

     Інша справа, що потрібні якісь розумні межі. Коли до Комісії у закордонних справах записалися 34 депутати,  то  це,  звичайно, абсурд.  Те ж саме і в деяких інших комісіях.  Я думаю,  що через роботу у депутатських фракціях і групах, через взаємне погодження ми приведемо ці комісії до розумних меж,  не застосовуючи ніякого примусу,   за   який   тут,   користуючись   більшістю,    хочуть проголосувати. Не робімо сміху з нашого парламенту!

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Обговорення  пропонується припинити.  Пропозиція про припинення   обговорення   ставиться   на   голосування.    Прошу голосувати.

 

     "За" - 227. Рішення прийнято.

 

     Перед вирішенням  питання  хочу  сказати  кілька  слів  щодо підсумків цієї дискусії,  оскільки вона стосувалася того,  що вже було раніше проголосовано.

 

     По-перше, у нас є Положення про депутатські групи /фракції/, за яке ми проголосували.

 

     68

 

     Там написано:  "Депутатські групи  /фракції/  відповідно  до цього  Положення мають право на пропорційне /виходячи з кількості їх членів/  представництво  у  всіх  органах  Верховної  Ради  та офіційних  парламентських  делегаціях"...  Я Прошу не коментувати те, що прийнято Верховною Радою..

 

     Тобто мова йде про право, але закладено і принципи, які ми з вами   погодили   голосуванням  три  дні  тому.  Один  принцип  - пропорційність,  другий  -   голосувати   пакетом.   Ці   рішення проголосовані. Йдемо далі.

 

     Я просив  би  тих,  хто  тут виступав,  не вважати,  що одна фракція чи одна комісія,  чи один депутат мав якусь перевагу  вад іншим   депутатом,  комісією  чи  фракцією.  Я  вважав  абсолютно некоректним порівнювати того чи  іншого  депутата  за  політичною ознакою  чи  за  фаховим  рівнем.  Тут виступали деякі депутати і вживали таке висловлювання:  погляньте, мовляв, селяни делегували до Комісії у закордонних справах ту чи іншу людину.  Я,  до речі, знаю ліщину,  яка володів двома іноземними мовами, працює головою колгоспу,  провела за кордоном,  працюючи там,  приблизно рік.  І якщо депутати-аграрники делегують цю людину до згаданої  комісії, то  у  мене  виникав  запитання:  а чому ж вона не може бути туди делегована?

 

     Так от, я прошу: не повчайте, будь ласка, один одного, бо ми всі  однаково  розумні  і  в нас однаково не вистачав досвіду для роботи у всіх комісіях.  Я ще  раз  повторюю:  у  нас  тут  немає професійних   дипломатів.   І  нічого,  що  раптом  усі  захотіли працювати в такій комісії. Тобто не треба один одного повчати. Ми повинні сформувати стабільну Верховну Раду.

 

     69

 

     Імперативний мандат,   на   який   посилається   тут   група депутатів,  ніякого відношення до формування комісій не  має.  Це зовсім  різні  речі.  Мандат мав відношення до виборчої кампанії, звітності депутата перед виборцями,  відкликання  депутата  тощо. Давайте  не  будемо  такими  "освіченими"  словами  забивати один одному голову. Це різні питання.

 

     Оскільки у  положенні  передбачається   порядок   формування комісій,  але є сумніви, дехто по-різному його трактує, вносилася пропозиція шляхом голосування прийняти протокольно  рішення,  яке було  б  обов'язковим для депутатів.  Я читаю:  "Постійні комісії формуються (фракціями і  групами  за  принципом  пропорційності". Повторюю:  хто з голосу не сприймає, я ще раз прочитаю: "Постійні комісії   формуються   фракціями   і   групами    за    принципом пропорційності".  /Шум у залі/.  Ні,  це доповнення до положення, яке ми проголосували,  його уточнення,  Верховна Рада  має  право уточнити, і ми провели з цього приводу обговорення.

 

     Отже, ставлю  на голосування пропозицію,  щоб таке уточнення прийняти за основу. Прошу голосувати.

 

     "За" - 170. Приймається за основу.

 

     70

 

     ЗАЄЦЬ І.О., народний депутат Україні /Святошинський виборчий округ, м. Київ/. Шановні депутати! Ви бачите, що робиться!

 

     ГОЛОВА. З мотивів голосування?  Третій мікрофон... Не хочуть говорити. Другий мікрофон.

 

     КОСІВ М.В.,  народний   депутат   України   /Пустомитівський виборчий округ,  Львівська область/.  Роздумуючи над,  процедурою втілення щойно проведеного вами рішення, я собі й вам хочу залати запитання:  що  ви  як Голова Верховної Ради будете робити,  якщо мене раптом прикріплять,  як  сказав  Євген  Васильович  Мармазов /Хоча кріпацтво в нас, як відомо, було скасовано в 186і році/, до комісії,  яку очолює мій колега Володчмир Михайлович Яценко,  а я там  абсолютно нічого не тямлю?  Що я буду там робити?  Та я в цю комісію елементарно не піду,  як і багато інших депутатів.  Отже, до того доповнення до положення я додав би всетаки два слова: "на професійній основі" чи "за ознакою професійності", чи "на фаховій основі".  Адже є такі комісії,  де депутати елементарно працювати не зможуть.

 

     ГОЛОВА. Я прошу уваги.  Припиніть дискусію в залі.  Так,  ви маєте  змогу від мікрофона сказати те,  що ви думаєте,  це буде в стенограмі   відображено.   Абсолютно   не   відкидається    ваша пропозиція.  Ми прийняли це доповнення за основу і доповнімо його такими словами: "та за професійною основою".

 

     До речі,  там передбачався і люфт  відповідний,  що  не  всі комісії будуть однакові за кількістю,  тобто це все передбачено в положенні.

 

     Третій мікрофон.

 

     71

 

     АННЕНКОВ Є.І.,   гірничий   робітник   шахти    "Чорноморка" виробничого об'єднання "Лисичанськвугілля" /Лисичанський виборчий округ,  Луганська область/.  Город Лисичанск,  Луганская область. Коммунист Анненков...

 

     ГОЛОВА. Я сказав: третій мікрофон .

 

     РАТУШНИЙ М.Я.,   радник   Української  інформаційної  служби /Збаразький виборчий округ,  Тернопільська область/.  Я,  власне, хотів  би  з'ясувати,  яке  має  право  чи  то більшість,  чи ви, Олександре Олександровичу,  чи будь-хто вирішувати, де бути мені, позафракційному,  в  якій  комісії  працювати  і на підставі якої пропорції?

 

     Думаю, що  ви  невипадково  сьогодні  проговорилися,  що  це доповнення до положення вже раптом прийнято.  Я думаю, що тиснути так не треба.  Імперативний мандат - то є не якісь штучки,  як ви сказали  там,  дуже  розумний.  Це все-таки записано в Законі про статус народного депутата.  І положення  все-таки  є  нижчим  від закону.  Тому,  мені здається,  пропорційне заганяння депутатів у якісь певні комісії  -  це  вже  цілковите  безглуздя,  до  якого доходить  та  більшість,  яка  є  в  цій  Верховній Раді,  ще раз демонструючи свій стиль, підкоряючись не закону, а безглуздю.

 

     ГОЛОВА. Прошу уваги.  /Шум у залі/.  Не  сперечайтеся,  будь ласка,  біля мікрофонів. Якщо будете сперечатись, я не включатиму мікрофона.

 

     А тим депутатам,  які сумніваються в доцільності  прийнятого принципу, я хотів би теж залати запитання. У робочій групі цей

 

     72

 

     принцип було  схвалено шляхом голосування за положення.  Від групи  незалежних  депутатів,  як'*х  усього  11,   мають   змогу відповідно  до  своїх  уподобань  і  фахової підготовки піти в ту комісію, яка відповідає їх переконанням та імперативному мандату.

 

     Про що  ж  ми  сперечаємося  зараз?  Є  норма,   передбачена Конституцією, і я згідно з нею можу вносити пропозиції щодо голів комісій на розгляд Верховної  Ради.  Якщо  ви  відмовляєтеся  від принципу  погодження  кандидатур  у групах і фракціях,  то,  будь ласка,  я буду йти таким шляхом,  про який я щойно сказав. А якщо ви  вважаєте,  що це безглуздя,  то спробуйте всією величчю свого глузду пояснити,  як можна не  відносно  вас,  а  відносно  всієї Верховної Ради вирішувати це питання.

 

     Перший мікрофон.

 

     АННЕНКОВ Є.І. Две недели, работая здесь, в Верховном Совете, наблюдаю такую картину.  Когда все вы,  депутаты,  выдвигали свои кандидатуры, то говорили прежде всего о том, что идете работать в Верховный Совет, чтобы принять .законы для стабилчзацпч экономики и  для  того,  чтобы  контролировать  соблюдение законов.  Что же говорят избиратели о нас сейчас? Прежде всего то, что нет никакой дисциплины  в  самом Верховном Совете.  Второе.  Говорят,  что об экономике никто не думает.

 

     И сегодня,  когда формируются комиссии, посмотрите, кто куда ринулся?  Ринулись  все,  как  говорят,  в хлебные места.  А в те комиссии,  где надо работать в поте лица,  ниткто  не  спешит.  И правильно здесь было сказано о договоренности на пропорциональной основе.  Хотя коммунистов и обвиняют в том,  что они не соблюдают праила,  но  если  им положено выделить по 4 человека в комиссию, .то и выделили ровно по 4 человека.

 

     73

 

     И в Комиссию по иностранным делам пришли 4  человека,  а  не больше. Думаю, хорошо было бы для народа опубликовать список тех, кто хочет по заграницам ездить.

 

     ГОЛОВА. Другий мікрофон.

 

     КЕНДЗЬОРЯ.П.М. Шановний  Голово!  Шановні   колеги   народні депутати!  Ми  зараз починаємо скочуватися до тієї ситуації,  яка нагадує процедуру обрання  заступників  Голови,  і  можемо  знову увійти  в  якийсь  конфлікт.  Цього  дуже-дуже  не  бажано було б робити.

 

     Я гадаю,  що ми повинні дотримуватися тієї домовленості, яка була  досягнута нами тут,  у цьому залі.  І не повинні догматично приймати той пункт у нашому положенні, в якому йдеться про те, що кожна  фракція  має  право делегувати своїх представників у кожну комісію.  Якщо ми сьогодні чітко визначимо це  як  обов'язок,  як ультиматум для кожної фракції /що тільки,  припустимо, два чи три чоловіка чи пропорційно до її кількісного складу  і  не  інакше/, ми, звичайно, зайдемо в глухий кут.

 

     74

 

     Я розумію це так,  Олександре Олександровичу:  "має право" - це означає,  що  та  чи  інша  фракція  може  взагалі  нікого  не делегувати до якоїсь комісії, оскільки в ній немає депутатів, які є фахівцями саме з цього профілю роботи комісії.

 

     Ось дивіться,  у нас виникла парадоксальна ситуація. Комісію з  питань  агропромислового  комплексу не очолює фахівець саме із фракції Селянської партії.  А згадайте,  скільки ми говорили  про проблеми  села.  У  Комісії з питань соціальної політики та праці чомусь уникають працювати ті,  хто найбільше в цьому залі говорив від мікрофонів про соціальні проблеми.

 

     Безперечно, Комісію   з  питань  науки  та  народної  освіти повинен очолити депутат, який досконало знає цей предмет. Комісію з  питань  культури  і  духовності  не повинен очолювати секретар Компартії з ідеологічних питань - її мав  очолити  людина,  котру знають у світі культури й котра знає проблеми культури.

 

     Олександре Олександровичу,  не можна догматично підходити до цього нашого положення.  Ми визначили найголовніше  -  керівників комісій,   які   повинні   відійти  до  лівого  й  правого  крила депутатського корпусу у Верховній Раді.  А вже усередині комісій, думав,   вистачить   розуму   і   комуністам,   і   рухівцям,   і республіканцям,  і всім,  щоб висунути  на  посаду  голови  своєї комісії людину,  яка,  зустрівшись із фахівцем культури чи освіти не буде червоніти, оскільки не знає предмета розмови.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Третій мікрофон,  останній.  Потім виступить депутат Носов з трибуни.

 

     75

 

     ЖОВТЯК Є.Д.,  головний спеціаліст відділу з питань власності і підприємництва Кабінету  Міністрів  України  КиєвоСвятошинський виборчий  округ,  Київська  область/.  Шановний  Голово!  Шановні депутати!  Просив би все-таки не плутати двох питань - це питання формування  складу  голів  комісій  за  пропорційним  принципом і питання про те,  що  кожен  із  нас  як  депутат  з  імперативним мандатом згідно з Конституцією має право працювати в тій комісії, в якій він вважає себе фахівцем.  А що нам пропонується зараз? Ми пропорційно  поділили посади голів комісій,  а тепер,  наприклад, членів  групи  "Реформи",  де  ІІ  економістів,  із  яких  кілька кандидатів та докторів економічних наук, пропонується пропорційно загнати,  скажімо, в Комісію з питань ядерної політики та ядерної безпеки.  Але  вони  добре  знають  предмет  економіки  й  готові працювати в економічних комісіях, оскільки вважають, що принесуть там більшу користь.

 

     Я не  розумію,  чому їх потрібно заганяти в комісії,  в яких вони не будуть спеціалістами.  Чи візьмемо групу аграрників. Вона чомусь  не  хоче  брати на себе Комісію з питань агропромислового комплексу, а обов'язково хоче очолити Комісію з питань фінансів і банківської системи,  але ж із цих питань у групі немає фахівців. Я не розумію, чому так повинно бути.

 

     ГОЛОВА. Ще раз просив би депутатів  не  давати  оцінок  один одному,  особливо не називаючи прізвищ.  Чого ми варті - покажуть наші закони, але проекти їх спочатку треба писати. А для того щоб писати, треба сформувати робочі органи. Ось про що йдеться.

 

     Останній виступ. Будь ласка, депутате Носов.

 

     76

 

     НОСОВ В.В.  Шановні  депутати!  Я Прошу послухати,  бо потім будете знову перепитувати.

 

     Згідно з  Конституцією  Голова   Верховної   Ради   пропонує кандидатури своїх заступників, а кандидатури голів комісій він не пропонує. Це доводиться робити самій Верховній Раді.

 

     Друге. Ми  з  вами  підійшли  до  найскладнішого  моменту  в самоутворенні Верховної Ради, тобто до обрання постійних комісій.

 

     ГОЛОВА. Владиславе Васильовичу, вибачте, будь ласка. Шановні депутати,  ну ви можете поважати  свого  колегу?!  Невже  вам  не потрібно те,  що він говорить? Бо в нас уже так виходить: людина, яка зуби з'їла на цьому питанні, хоче донести до вашої свідомості те,  що треба знати всім, а депутат біля третього мікрофона у дай момент просто розмовляє.  А потім висловлює з цієї проблеми  свою думку так,  як він собі цю проблему уявляє.  І вважає, що він діє згідно з парламентською процедурою.  Майте ж совість!  Я вас дуже прошу! Мені вже незручно це все говорити .

 

     Прошу, Владиславе Васильовичу.

 

     НОСОВ В.В.  Я  хочу  підкреслити,  що утворення депутатських груп - це добровільна акція. Ми ж це прийняли з вами.

 

     Далі. Пропорційне представництво  мають  право...  Тепер,  я хочу  зачитати,  яким  передбачається  механізм  реалізації цього права в проекті Регламенту, щоб не було цих суперечок.

 

     "Кандидатури для обрання голів постійних  комісій  Верховної Ради,  а  також  членів  постійних  комісій  з  урахуванням згоди кандидатів висуваються  на  засіданнях  відповідних  депутатських груп  /фракцій/  згідно  з  квотами  пропорційного представництва депутатських груп /фракцій/". Далі: "Можливі відхилення від

 

     77

 

     розрахованих квот узгоджуються  повноважними  представниками від  цих депутатських груп"...  Це те,  про що ми говоримо:  одні фахівці  -  в  одній  комісії,  інші  -  в   інших.   Торгуйтеся, погоджуйте,"..про   що   за  їх  підписами  складається  письмове повідомлення Голові Верховної Ради".  Далі  ви  зрозумієте,  чому потрібно це робити за підписами.

 

     "За рахунок  своєї  квоти  депутатські  групи  /фракції/  за домовленістю можуть висувати кандидатури депутатів, які є членами іншої депутатської групи /фракції/.  Депутатські групи /фракції/, розрахункова квота пропорційного представництва яких не  порушена в  бік  її зменшення,  не можуть заперечувати проти домовленостей інших депутатських груп щодо пропорції їх представництва". Підхід такий: тебе не порушили - сиди і мовчи.

 

     Далі. "Наступна  відмова  депутатської  групи  /фракції/ від узгодженої пропозиції представництва не є підставою для перегляду персонального  складу постійних комісій чи переобрання їх голів". Саме тому вимагаються  підписи,  бо  через  три  дні  прийдуть  і скажуть:  "Ми з ними уже полаялися,  ми вже не хочемо",  а органу треба працювати.  Тому я й наполягав, щоб ми після обрання Голови і заступників прийняли Регламент.

 

     Бувають такі  ситуації,  що депутат не хоче бути членом тієї чи  іншої  комісії.  У  проекті  Регламенту  я  передбачив  такий механізм.  Вибачте,  я  зачитаю  все,  бо  тут  сказано вичерпно. "Депутати,  які  входять  до  складу  однієї  із   зареєстрованих депутатських  груп  /фракцій/,  мають  право  на  обмін між собою місцями членів постійних комісій не більше одного  разу  протягом календарного   року.  Для  цього  вони  подають  на  ім'я  Голови Верховної  Ради   заяву   за   своїми   підписами   та   підписом уповноваженого  представника  цієї  депутатської групи.  Наступна відмова від такої згоди не є підставою для  зміни  складу  в  цих постійних комісіях".

 

     78

 

     Крім того, тут передбачається, що якщо інші депутатські групи

- різні,  то мав бути домовленість між депутатами і лідерами  цих груп.  Далі.  У  випадках,  передбачених цими частинами,  зміна в персональному  складі  постійних  комісій  вважається  такою,  що відбувалася після оголошення Головою Верховної Ради на пленарному засіданні відповідних заяв про це.  Тобто Верховна Рада навіть не голосує.  Бо  у  нас  уже були такі випадки:  усі згодні,  а коли ставиться на голосування,  то  рішення  не  приймається.  Депутат ходить, не хоче працювати.

 

     Така процедура  /без голосування/ діє і в інших парламентах. Депутатські групи подали список, головуючий оголосив його, і саме оголошення є актом прийняття цього списку.  Ну,  у нас традиція - голосувати.  Тому загальний список голосується,  а  вже  наступні зміни - через оголошення.  Якби ми це прийняли... Наприклад, якщо депутат побачив, що він у тій чи іншій комісії не може працювати, то раз на рік він може з кимось помінятися.  Це, я бачу, - єдиний вихід з даної ситуації, адже то є найскладніше питання.

 

     Хочу ще одне сказати,  про що не записано в Регламенті. Є ще один  механізм  заловолення депутатських потреб.  Якщо хтось хоче ретельно попрацювати  над  якимсь  питанням,  яке  його  особливо цікавить,   він  може  піти  в  ту  комісію,  яка  буде  найменше завантажена.  І  ви  будете  найщасливіший  депутат.  Ви  кладете будь-який законопроект собі "на шию",  тягнете його,  вносите всі поправки і пропозиції в головну комісію,  вони  всі  включаються, тільки  голосувати  не  будете.  Усі  роз'їхалися  по округах,  а перевантажені комісії змушені будуть працювати.  Тому  я  вам  не радив   би  так  наполегливо  рватися  в  ту  комісію,  яка  буде перевантажена, а потім кричати, що не встигаєте себе реалізувати.

 

     79

 

     Тобто є ще такий хитрий  спосіб:  піти  в  ту  комісію,  яка ніколи  не  буде засідати.  І ви будете найбільш вільний депутат, будь-який проект розробляйте і тягніть його.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Владиславе Васильовичу, побудьте трошки на трибуні.

 

     Ми за основу прийняли протокольне рішення з  цього  приводу, тобто  затвердили  принцип.  Депутат  Косів,  ви та інші депутати вважали,  і ми раніше  домовилися,  що  передбачаємо  відповідний люфт.  Але це не означає, що жорстко в кожній комісії має бути по 14 депутатів.  В одній комісії може бути 16 депутатів, в другій - ІІ,  це  нормально.  Але  там  ми проголосували за такий принцип: "Постійні комісії формуються фракціями  і  групами  за  принципом пропорційності".  Запропоновано цей принцип розширити, доповнивши такими  словами:  "та  з   урахуванням   фахової   підготовки   і домовленості між зацікавленими фракціями".

 

     НОСОВ В.В. Можна доповнити.

 

     ГОЛОВА. Якщо так, тоді це вирішує всі проблеми.

 

     НОСОВ В.В.  Одні реалізують,  скажімо,  свою квоту на голову комісії,  інші - квоту  на  членів  комісії...  Про  це  ж  треба домовлятися.

 

     80

 

     У проекті Регламенту це передбачено. Приймайте спочатку

 

     Регламент.

 

     ГОЛОВА. Я   повертаю   вас  думкою  назад,  коли  ми  почали працювати у робочій групі.  Там вносилася пропозиція /і я був  її прихильникам, щоб відразу прийняти великий Регламент. Декому було складно все це збагнути,  дехто думав,  що  це  якісь  непотрібні речі.  Тепер  ми  дійшли  до  цієї думки і бачимо,  що треба було приймати цей Регламент.  Але час прогаяно, ми почали працювати за Тимчасовим   регламентом.   Тому  вноситься  пропозиція  на  ходу виправляти деякі помилки.

 

     Отже, доповнення,  яке я тільки  що  зачитав,  пропонується, оскільки   немає  заперечень,  поставити  на  голосування.  Прошу проголосувати...

 

     У ньому йдеться про принцип  формування  постійних  комісій. Прошу зняти голосування. Я ще раз читаю. Ми приймаємо протокольне рішення  для  нашої  процедури.  "Постійні   комісії   формуються фракціями  і групами за принципом пропорційності та з урахуванням фахової підготовки і домовленості між  зацікавленими  фракціями". Ні,  воно  не  скасовує.  Це положення передбачене проголосованим документом.

 

     Будь ласка.

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П., народний депутат України /Сирецький виборчий округ,  м.  Київ/.  Шановний пане Голово!  Тоді давайте так:  чим керуватися  нам?  Нормою  матеріального  права,  якою   є   норма Регламенту,  чи  протокольним дорученням?  Ми ж усе-таки формуємо постійні   комісії   і   повинні   керуватися   тільки    нормами матеріального права. А для нас цим

 

     81

 

     правом є  Регламент.  Давайте  тоді  в установленому порядку внесемо це доповнення як норму матеріального права до  Регламенту і   будемо   її   дотримуватися.  Але  не  можемо  ми  керуватися протокольними  дорученнями   чи   протокольними   рішеннями   при формуванні постійних комісій. Це ж головні наші робочі органи.

 

     ГОЛОВА. Я зрозумів ваше зауваження.  Якщо ви не заперечуєте, то давайте зробимо так: ми прийняли доповнення за основу, а зараз ми  його  оформимо,  як  доповнення  до  пункту 3.2 Положення про депутатські групи /фракції/,  і ви будете мати матеріальну основу для вирішення такого питання. Немає заперечень? Отже, прийняте за основу протокольне рішення  піде  як  доповнення  до  пункту  3.2 Положення   про   депутатські   групи  /фракції/.  Ця  пропозиція ставиться на голосування.

 

     "За" - 173.  Рішення прийнято. Тепер ми маємо правову основу для роботи.

 

     Зараз голови  фракцій збираються у залі Президії,  а фракції працюють над виконанням того, за що ми проголосували.

 

     Початок наступного  засідання  завтра  о   10   годині.   До побачення.

 

     82