Засідання 58 (вечірнє)

Опубліковано 05. 07. 2012

ЗАСІДАННЯ П'ЯТДЕСЯТ ВОСЬМЕ     

Сесійна зала Верховної Ради України

5 липня 2012 року, 16 година

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради

України  А.І.МАРТИНЮК

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу заходити до сесійної зали.

Ввімкніть систему "Рада". Реєструємось.

15:59:59

 Так,  в сесійній залі зареєстровано 265 народних депутатів.

Вечірнє засідання Верховної Ради оголошую відкритим.

Так, шановні колеги, до нас надійшла порівняльна таблиця до другого читання проекту Закону про зайнятість населення, розглядаємо, (реєстраційний номер 10497-1) (друге читання). Доповідає голова Комітету з питань соціальної політики та праці – Хара Василь Георгійович.

 

16:01:29

ХАРА В.Г.

Уважаемые коллеги, к Закону о занятости ко второму чтению было подано 301 предложение субъектов законодательной инициативы. 165 из них учтено, 136 отклонено. Причем нужно сказать, что отклонены однотипные предложения многих депутатов на одну и ту же тему, и повторяющиеся отклонения в различных статьях. Мы учли все разумные, все без исключения, не противоречащие Конституции и законам предложения.

Рабочая группа и комитет не могли согласиться лишь с четырьмя предложениями Кабинета Министров.

Первое. "Заключительными положениями", которыми авторы законопроекта вторглись в законы, не относящиеся к вопросам законодательства о занятости. Например, изменение Бюджетного кодекса, Закон "О государственном социальном страховании по безработице", Закон "О социальном едином взносе", Закон "О содействии в социальном становлении и развитии молодежи Украины", Закон "О профессиональном развитии работников" и так далее, и тому подобное.

Это нарушение Регламента и мы с вами знаем, что на эту тему еще в 2008 году Конституционный Суд однозначно отрицательно отнесся.

Второе. К сожалению, не прошла и норма очень полезная, где заинтересованный местный орган власти: сельские советы, города районного подчинения, куда должны были уходить не 25 процентов отчислений от подоходного налога, а все 100 процентов, но это нужно отдельным законопроектом вносить изменения в Бюджетный кодекс.

Третье. Рабочая группа и комитет не могли согласиться с пунктом третьим статьи 21 о финансировании деятельности центрального органа исполнительной власти за счет средств Фонда социального страхования. Государственные органы, а тем более центральный орган исполнительной власти не могут финансироваться ни из каких источников кроме средств государственного бюджета.

И четвертое. Рабочая группа и комитет не могли согласиться с предложением об утверждении Кабинетом Министров бюджета фонда, потому что это нарушение законодательства о социальном страховании, это нарушение идеологии самого социального страхования и это, к сожалению нужно сказать, очередная попытка еще со времен Пинзеника оседлать фонды социального страхования, изменив идеологию самодостаточности, самостоятельности, самоуправляемости фондов, фактически разрушение социального страхования и превращение его в социальное обеспечение.

Все остальные предложения, не противоречащие Конституции и не противоречащие законодательству Украины, они учтены. Комитет рассмотрел во вторник на своем заседании данный законопроект и предлагает его принять в том виде, котором утверждена данная таблица на заседании комитета. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ідемо за поправками.

1-а, Кармазін – врахована.

6-а, Кармазін – відхилена. Не наполягає.

Марущенко, 7-а, 8-а – відхилені. Не наполягає.

10-а, Кармазін.

11-а, Марущенко.

Шевчук, 15-а.

Марущенко, 18-а.

Шевчук, 21-а.

Ківалов, 28-а. Не наполягає?

Сушкевич, 30-а. Не наполягає.

Гордієнко, 31-а. Будь ласка, мікрофон.

 

16:04:58

ГОРДІЄНКО С.В.

Сергій Гордієнко, фракція Компартії України.

Шановні колеги, я хотів би, щоб ви уважно подивилися на  статтю 4 частину першу. Подивіться: "До зайнятого населення  належать особи, які працюють за наймом на умовах  трудового договору або інших  умовах, передбачених законодавством,  самостійно зайняті". І дуже дивна теза: "у тому числі члени особистих  селянських господарств". Із цим ніяк не можна погодитися. Це одна із найбільших  проблем сьогодні на селі. Тому це потрібно взагалі виключати або  ж писати так, як я пропоную, і так, як ми з моїм колегою Матвєєвим пропонували, і воно було проголосовано, у тому числі і Партією регіонів, у першому і другому читанні, але  вето ми не подолали. Про те, що "у тому числі  члени особистих селянських господарств" доповнити словами такого змісту: "в разі, якщо   робота у цьому господарстві для них є  основною, і розрахунковий місячний дохід на одного члена дорівнює або перевищує розмір  мінімальної заробітної плати, порядок…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте.

 

ГОРДІЄНКО С.В. … розрахункового місячного доходу  на  одного члена особистого селянського  господарства встановлює Кабінет Міністрів України".

Тут написано, що відхилено, і на сьогодні дана  категорія громадян є зайнятим. Це всі, у кого є шматок землі, вважаються зайнятими? Шановні товариші, давайте наберемося совісті і визнаємо, що це сьогодні найбільша біда села. 

Я пропоную підтримати  все-таки мою поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Василь Георгійович.

 

ХАРА В.Г. Уважаемые коллеги,  вот в третей колоночке есть обоснование и   рабочей группы и комитета, я к этому  ничего не могу добавить. Данная категория по нынешнему законодательству есть занятыми особами. И комитет не принял предложение. Я тут ничего  не могу поделать.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А в якому законі про це говориться, що вони зайняті?

 

ХАРА В.Г. Сегодня у нас действует Закон о занятости население, мы принимаем даже  в редакции новый закон, но  в законодательстве сегодня эта норма есть.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.    Давайте тоді, Василь Георгійович, якщо на сьогодні дана категорія громадян  є зайнятими особами, то що нам заважає ще у цьому  законі записати, що вони зайняті особи?

 

ХАРА В.Г. Ну, Адам Иванович, вы же понимаете, что не всегда, что мне хотелось бы и я принимаю, принимается комитетом.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ясно. Шановні колеги, ще раз наголошую: поправка колеги Гордієнка про те, що люди, які займаються в особистих сільськогосподарських господарствах, тобто людина землю і ніде не працює, живе тільки за рахунок своєї землі, каже комітет, що ця категорія врахована, що вони зайняті. Пропонується Гордієнком і тут написати, що вони також відносяться до категорії зайнятих. Я думаю, було б логічно підтримати 31 поправку. Я ставлю її на голосування.

 

16:08:22

За-27

Не підтримана.

Марущенко, 32-а.

Кармазін, 34-а. Не наполягає.

Королевська, 40-а. Не наполягає.

Шевчук, 44-а. Не наполягає.

Ківалов, 48-а. Не наполягає.

Бондаренко Володимир, 49-а. Не наполягає.

Шевчук, 51-а.

Королевська, 52-а.

Чуднов, 53-я.

Мірошниченко, 61-а. Не наполягає.

Шевчук, 62-а. 63-я, Шевчука. 64-а – його ж.

Чуднов, 65-а.

Шевчук, 70-а.

Чуднов, 71-а.

72, Шевчука, врахована. Ставиться пропозиція на підтвердження. Прошу голосувати.

 

ХАРА В.Г. Уважаемые коллеги, ну, мы нарушаем Конституцию, нарушаем законы Украины. Не может центральный орган государственной власти финансироваться с Фонда социального страхования. Вы должны понимать, что вы делаете.

 

16:09:47

За-0

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "За" – 0.

Залишається редакція першого читання.

73-я на…

Чуднов, 74-а врахована. На підтвердження ставлю, визначаємося.

 

16:10:18

За-9

Не підтримана.

75-а Мірошниченка відхилена.

Наполягає. 75-а ставиться на голосування. Ну, це правильно, давайте підтримаємо.

 

ХАРА В.Г.  Это первый шаг к уничтожению фондов социального страхования. Давайте поддержим.

 

16:10:45

За-247

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, 76-а. На підтвердження. 76-а, прошу визначатися.

 

16:11:10

За-23

Не підтверджено.

 

ХАРА В.Г.  Ярослав, дай карточку, я хоть буду голосовать за свои предложения. Дай мою карточку. Дай мою карточку, я хоть буду за свои предложения…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 87-а Королевської врахована. Ставиться на підтвердження. Прошу визначатися.

 

16:11:42

За-0

Мірошниченко, 88-а. Відхилена. Ви ж не Мірошниченко, Михайло Васильович.

 

16:11:54

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Наполягаю. Шановні колеги, я вважаю, цю поправку необхідно врахувати. Прошу поставити на голосування.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 88-а ставиться на голосування. Прошу визначатися.

 

16:12:16

За-219

Не підтримана.

89-а. Врахована. 89-а на підтвердження ставиться. Прошу голосувати.

 

16:12:44

За-14

Не підтверджена.

91-а Хари врахована. Прошу, ставиться на підтвердження.

 

16:13:08

За-1

93-я, Мірошниченко. Будь ласка, мікрофон. Відхилено.

 

16:13:18

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Адам Іванович, я вважаю цю поправку важливою і прошу поставити на голосування її. Шановні колеги, прошу…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 93-я ставиться на голосування поправка.

 

16:13:40

За-228

Підтримана.

Королевська, 94-а. Відхилена.

Шевчук, 98-а.

Шаров, 99-а. Не наполягає.

101-а, Чуднов.

102-а, Сушкевич.

103-я, Королевська.

105, Кармазін. Не наполягає.

107-а, Сушкевич. Відхилена. Ну, нема Сушкевича, на жаль.  

(Шум у залі)

107-а поправка ставиться на голосування. Прошу визначатися.

 

16:14:42

За-229

Да, будь ласка, Сухий.

 

16:14:52

СУХИЙ Я.М.

Шановні колеги, я дякую за цю хвилину, говорю один раз і на цьому замовкну. Мені не зрозуміло, для чого було створювати робочу групу? Для чого було залучати до цієї робочої групи представників профспілок, роботодавців, держави? Для того, щоб зараз покалічити цей закон і повернути його в перше читання? Так зніміть це позорисько, поставте в редакції першого читання і проголосуйте тоді. Я вам заявляю, я за це позорище голосувати не буду.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 108-а. Шевчук. Відхилена.

Королевська, 109-а.

Чуднов. 110-а.

112-а. Шевчук.

113-а. Мірошниченко. Не наполягає.

Мірошниченко. 114-а.

115-а. Шевчук.

116-а. Королевська.

Чуднов. 117-а.

122-а. Марущенко.

129-а. Сушкевич. Відхилена.

Прошу визначатися.

 

ХАРА В.Г. Это мы делим инвалидов на застрахованных и не застрахованных.

 

16:16:18

За-221

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не підтримано.

131-а. Королевська.

134-а. Шевчук.

135-а. Мірошниченко. Не наполягає.

Шевчук. 137-а.

Марущенко. 138-а.

Шевчук. 140-а.

147-а. Сушкевич.

Шевчук. 148-а.

Чуднов. 149-а.

Мірошниченко. 152-а. Не наполягає.

155-а. Королевська.

Сушкевич. 156-а.

163-я. Королевська.

167-а.

169-а і 170-а. Відхилені.

Шевчук, 175-а.

Сушкевич, 176-а.

178-а, Короле…

179-а, Мірошниченко. Не наполягає.

184-а, Марущенко.

Королевська, 190-а.

Ківалов, 191-а і 192-а. Не наполягає.

193-я, Марущенка.

Шевчук, 194-а.

195-а, Чуднов.

Королевська, 196-а.

199-а, Королевська.

200-а, Марущенко.

Марущенко, 204-а.

Марущенко, 208-а.

Королевська, 211-а.

Шевчук, 214-а.

Чуднов,  215-а.

Сушкевич, 229-а.

Мірошниченко, 232-а.

Шемчук, 237-а.

Марущенко, 239-а.

Марущенко, 248-а.

249-а, Шевчук.

257-а, Чуднов.

258-а, Хари врахована. Ставиться на підтвердження. Прошу визначатися.

 

ХАРА В.Г.  Позор, позор просто, такого еще парламент не знал…

 

16:19:08

За-1

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Один.

259-а, Баранов. Врахована. На підтвердження, прошу голосувати.

 

ХАРА В.Г.  … у позорного столба, а как же, надо достоять до конца.

 

16:19:30

За-2

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Два. Не підтверджено.

 

ХАРА В.Г. Я не имею права уходить.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 260-а, Мірошниченка. 261-а…

 

ХАРА В.Г. Подадим в Конституционный Суд та все отменят.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 262-а, Шевчук.

263-я, Чуднов.

264-а. Шевчука поправка врахована частково. На підтвердження. Прошу визначатись.   

 

16:20:10

За-1

Не підтверджена.

Чуднова, 265-а.  Врахована частково, на підтвердження. Прошу визначатись. 

 

16:20:32

За-2

Не підтверджена. 

267-а, Шевчука. Врахована, на підтвердження.

 

16:20:53

За-1

Не підтримано.

268-а, Чуднов. Врахована. На підтвердження.

 

16:21:16

За-1

Не підтверджена.

Мірошниченко, 269-а.

 

16:21:25

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Адаме Івановичу, прошу поставити  на підтвердження   260 і 269, і 270, і 271.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так,  269-а відхилена. Ставиться на…

260-а ставиться на голосування. Прошу визначатись. 

 

16:21:58

За-229

269-а, Мірошниченко. Просив поставити на голосування. Прошу визначатись.

 

16:22:21

За-229

270-а Мірошниченка ставиться на голосування.

 

ХАРА В.Г. Да, то, что не удалось предыдущему правительству, удается, к сожалению, нынешнему.

 

16:22:41

За-210

271-а ставиться на голосування. Будь ласка, мікрофон Мірошниченка.

 

16:22:54

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Шановні колеги,  я попросив би поставити цю поправку на переголосування, змінивши там формулювання. там, де йдеться: "правління затверджує бюджет фонду", а не "погоджує його". От саме в такій редакції: "затвердження бюджету фонду",  а не "погодження його".

 Прошу поставити в такій редакції 271 поправку на підтвердження. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 271 поправка в редакції Мірошниченка ставиться на голосування.

 

16:23:40

За-239

Підтримано.

272-а, Шевчук.

273-я, Чуднов.

Мірошниченко, 274-а.

 

16:23:55

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

На підтвердження. Прошу підтримати цю поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягає на голосуванні.   274-а Мірошниченка ставиться на голосування.

 

ХАРА В.Г.  Вы ж должны понимать, что уничтожаем Фонд социального страхования по занятости, передаем его как подразделение Кабинету Министров, чтоб не говорили, что не знали, за что голосуем.

 

16:24:14

За-227

275-а. Мірошниченко, будь ласка.

 

16:24:25

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

На підтвердження цю поправку і підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 275-а Мірошниченка ставиться на голосування.

 

ХАРА В.Г. У Фонда социального страхования не могут бать других источников помимо взносов. Вы тоже должны понимать, за что вы голосуете.

 

16:24:45

За-232

272-а, Мірошниченко. На голосування, будь ласка.

276-а.

 

16:24:59

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

На підтвердження. Прошу, шановні колеги, підтримати цю поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 276-а, Мірошниченка поправка ставиться не на підтвердження, а на голосування, бо вона відхилена.

 

ХАРА В.Г.  Имейте в виду, что миллиарды гривен будут идти на содержание центрального органа государственной власти. Чтобы не говорили, что не знали, за что голосуем.

 

16:25:24

За-227

Прийнято.

277-а, Мірошниченко. Будь ласка.

 

16:25:31

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Шановні колеги! В прийнятій в першому читанні редакції частини п’ятої статті 16 Закону про страхування на випадок безробіття зазначено, що бюджет фонду страхування від безробіття затверджує Кабмін. Цю норму треба виключити.

Тому після поправки номер 277 необхідно також проголосувати і цю пропозицію. А саме: "Абзаци 57, 58 підпункту 5 пункту 3 Прикінцевих і Перехідних положень виключити". Прошу в такій редакції підтримати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 277-а ставиться в редакції, оголошеній депутатом. Прошу визначатись.

 

16:26:25

За-236

278-а, відхилена.

279-а. Яка? 278-а, Шевчук.

279-а, Чуднов.

Мірошниченко, 280-а.

 

16:26:44

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Адаме Івановичу, я прошу підтримати цю поправку. Поставте її на голосування. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 280 поправка Мірошниченка ставиться на голосування.

 

16:27:09

За-238

Підтримано.

281-а, Шевчук.

Мірошниченко, 282-а.

 

16:27:18

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Шановні колеги,  я прошу поставити на підтримку 282 поправку, оскільки вона є важливою і потребує врахування. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 282-а ставиться на голосування.

 

16:27:46

За-235

Підтримана.

Шаров, 283-я.

284-а.

Шарова 283-я врахована. На підтвердження.

 

ХАРА В.Г. Она мешает законопроекту.

 

16:28:16

За-24

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 284-а ставиться на голосування.

 

16:28:40

За-234

Підтверджено.

285-а і 286-а…

287-а, Мірошниченко.

 

16:28:52

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Адам Іванович, шановні колеги, прошу підтримати цю важливу поправку. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 287-а, Мірошниченка ставиться на голосування.

 

16:29:13

За-236

Підтримано.

288-а. Відхилена.

289-а. Відхилена.

Мірошниченко, 290-а.

 

16:29:23

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Шановні колеги, ця поправка також є дуже важливою і прошу підтримати її. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 290 поправка.

 

ХАРА В.Г. вы должны понимать, что этой поправкой уничтожаете Фонд социального страхования по безработице и создаете департамент при Кабинете Министров. Чтоб знали, за что голосуете.

 

16:29:47

За-234

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "За" – 234.

291-а – відхилена.

292-а, Чуднов.

295-а.

296-а, Мірошниченко.

 

16:30:02

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Прошу, шановні колеги, також прошу підтримати цю поправку. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 296-а ставиться на голосування. Прошу визначатись.

 

16:30:23

За-238

Підтримана.

298-а Шевчука врахована. Ставлю на підтвердження.

 

ХАРА В.Г. Нет, так автор… народ должен знать своего героя, это автор данного законопроекта, который уничтожает систему социального страхования Украины.

 

16:30:46

За-18

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 18. Не підтверджена.

299-а. На підтвердження.  Прошу.

 

16:31:12

За-10

Так, 10 - 299.

300-а відхилена.

Так, 301-а врахована частково. Мірошниченко, будь ласка.

 

16:31:31

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Шановні колеги, ця поправка врахована, але, на жаль, врахована частково. Я вважаю, що було би доцільно врахувати її повністю, тому прошу поставити на голосування цю поправку і підтримати її. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 301 поправка ставиться на голосування. Прошу визначатися.

 

ХАРА В.Г. Мне единственное, что остается, обратиться к Президенту, чтоб он наложил вето на этот антиконституционный, антинародный законопроект.

 

16:32:06

За-237

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "За – 237". Прийнято.

Мірошниченко.

 

16:32:14

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Адаме Івановичу, шановні колеги,  у нас залишилося дві поправки, які, на мій погляд, є важливими і потребують нашої уваги – це 88 за моїм авторством і 129, які, на мій погляд гармонізують зміст закону. Тому попрошу вас  повернутися і поставити   їх ще раз на підтримку. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те, щоб повернутися до 88 поправки?

 

16:32:57

За-237

Повернулися.

Я ставлю на голосування 88 поправку Мірошниченка. Прошу визначатися.

 

16:33:18

За-240

Прийнято.

Хто за те, щоб повернутися до 129-ї?

 

16:33:43

За-238

Повернулися.

Ставлю на голосування  129 поправку.

 

16:34:03

За-265

Це ви про той фонд, що мільярди знайшли чи мільйони за кордоном? Ну, тоді зрозуміло.

Шановні колеги, всі решта поправок враховані.

Головне юридичне управління завізували з зауваженнями. Комітет пропонує прийняти у другому читанні і в цілому. Я ставлю на голосування про прийняття Закону про зайнятість  населення  (реєстраційний номер 10497-1). Прошу голосувати.

 

16:34:52

За-265

Закон прийнято.

Шановні колеги, нам треба включити до порядку денного проект Закону про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго (реєстраційний номер 10710). Прошу голосувати.

 

16:35:41

За-257

Включено до порядку денного.

З урахуванням того, шановні колеги, що є рішення профільного комітету, є подання Президента на основі рішення Ради безпеки, і з тим, що ми вже закінчуємо роботу, я просив би проголосувати про те, щоб ми зараз розглянули цей законопроект. Прошу підтримати цю пропозицію.

 

16:36:18

За-262

Ще одна пропозиція: розглянути за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

 

16:36:46

За-236

Підтримано.

Доповідає заступник міністра оборони Можаровський Володимир Миколайович. Підготуватись Гриневецькому.

 

МОЖАРОВСЬКИЙ В.М.

Шановний Адаме Івановичу, шановні народні депутати! Україна як одна з країн-засновниць Організації Об'єднаних Націй продовжує активну участь у міжнародних миротворчих операціях, зокрема в Центральній Африці. Відповідно до Закону України  від 22 грудня 2011 року, з 1 березня 2012 року 18-й окремий вертолітний загін місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго виконує завдання в цій країні. Розгортання та забезпечення підрозділу було організовано та проведено за рахунок ООН. З огляду на те, що ситуація в Демократичній Республіці Конго є складною, наші ударні вертольоти розцінюються місіє ООН як ключовий компонент сил місії по виконанню мандата Ради безпеки ООН.

Крім того, участь авіаційного підрозділу в операції є унікальною можливістю для українських льотчиків у набутті цінного досвіду дій в умовах максимально наближених до реального застосування. Резолюціє Ради безпеки ООН дія мандату місії продовжено. В зв'язку із цим Секретаріат ООН звернувся до України, продовжити термін перебування українського  підрозділу в Демократичній Республіці Конго на період виконання завдань місії.

Шановні народні депутати України, прийняття запропонованого Закону України  позитивно вплине на зміцнення міжнародного авторитету України, посилить позиції нашої держави як члена Організації Об'єднаних Націй, суттєво підвищить навченість льотного складу та дозволить проводити відновлення і модернізацію військової техніки за рахунок компенсаційних надходжень ООН. Пропоную схвалити представлений проект закону, сподіваюсь на вашу підтримку. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший заступник голови Комітету з питань національної безпеки і оборони Гриневецький Сергій Рафаїлович.

 

16:39:14

ГРИНЕВЕЦЬКИЙ С.Р.

Шановний Адам Іванович, шановні народні депутати, комітет сьогодні розглянув на своєму засіданні проект Закону про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго (реєстраційний номер 10710).

Члени комітету одноголосно підтримали рішення Президента, проте звернули увагу на необхідність визначення в тексті законопроекту періоду, на який український миротворчий контингент залучатиметься до виконання завдань у складі місії ООН у Конго.

З огляду на те, що відповідно до резолюції Ради безпеки ООН номер 2053 від 27 червня 2012 року мандат зазначеної місії продовжено на період до 30 червня 2013 року, члени комітету пропонують доповнити пункт перший проекту Закону  словами "на період до 30 червня 2013 року". Це дозволить врахувати і пропозицію Головного науково-експертного управління, яке вважає, що проект може бути прийнятий за основу з урахуванням зауважень і пропозицій.

Таким чином, комітет рекомендує Верховній  Раді за результатами розгляду у першому читанні прийняти законопроект за основу і в цілому з урахуванням зазначеного вище доповнення до пункту 1 проекту. Прошу підтримати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будемо обговорювати? Запишіться.

Так, будь ласка. Бобильов.

 

16:40:55

БОБИЛЬОВ О.Ф.

Александр Бобылев, група "Реформы ради будущего". Уважаемые коллеги, ну, необходимость присутствия наших контингентов в миссии ООН всегда очевидна. Но прежде, чем продлевать миссии, у меня всегда возникает вопрос, сколько времени уже находится наш контингент и есть ли в контингенте погибшие при участии в боевых действиях? И только после этого, я считаю, есть необходимость продлевать или не продлевать миссию, находящуюся в подразделениях Организации объединенных наций. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мірошниченко, будь ласка.

 

16:41:48

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Шановні колеги, це питання уже не один раз ставилось у нас, і ви знаєте, що Рада безпеки ООН продовжує постійне перебування нашого миротворчого контингенту, постійно в нас ведуться дискусії. Саме тому глава держава, пропонуючи цей законопроект, запропонував встановити визначення термінів на Раду національної безпеки і оборони. І тому власне я хотів би закликати наших колег, щоб той текст, який надійшов від глави держави, був проголосований в цілому. Оскільки він є збалансованим і кожна літера в цьому тексту є невипадковою. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ляшко. Тільки не критикуйте мене, бо заберу слово.

 

16:42:47

ЛЯШКО О.В.

Олег Ляшко. Радикальна партія. Адам Іванович, вас є за що критикувати, але іншим разом.

З приводу законопроекту. Цілком очевидно, що наші миротворці повинні бути там для того, щоб підтримувати мир і порядок. Але я хотів би сказати про інших, так званих, миротворців, а саме співробітників "Беркута", які, по ідеї, мають захищати громадян України від бандитів, а насправді травлять цих громадян України газом і б'ють кийками, як це вчора відбулося під "Українським домом", де люди прийшли щоб захищати Україну від антиукраїнської влади, від знищення української мови.

Я, користуючись нагодою, звертаюсь до Генерального прокурора України з вимогою порушити кримінальну справу проти співробітників "Беркуту", які вчора безпідставно травили громадян України газом біля "Українського дому", які завдали тілесних ушкоджень громадянам України…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, обговорення питання завершено.

Я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти за основу і в цілому Закон про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго. Прошу голосувати.

 

16:44:25

За-260

Рішення прийнято.

Розглядаємо проект Постанови про присвоєння найменування населеному пункту Мелітопольського району Запорізької області (реєстраційний номер 10608). Доповідає  голова підкомітету Комітету з питань державного будівництва  та місцевого самоврядування Демчишен Василь Васильович.

 

16:45:02

ДЕМЧИШЕН В.В.

Шановний Адаме Івановичу, колеги, Запорізька обласна рада звернулась до Верховної Ради України з подання про присвоєння населеному пункту Новенської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області найменування село Піщанське.

Поселення Піщанське було засновано більше 30 років тому, спочатку  як поселення радгосп "Піщанський", а з 1972 року як відділення колишнього лісорозсадника, з січня  1989 року як четверте відділення радгоспу "Садове". Поселення Піщанське розташовано за три кілометри на  південь від міста Мелітополя біля траси Харків-Сімферополь, має дві вулиці та займає площу 8,9 гектара. На території цього поселення проживає 63 громадянина та  нараховується 28 особистих підсобних господарств. Поселення електрифіковане, газифіковане, забезпечене питною водою з водопровідною мережею міста Мелітополя. В усіх будинках населеного пункту  постійно мешкають люди, що підтверджується записами господарських та домових книгах.

Питання про присвоєння найменування населеного пункту село Піщанське підтримане територіальною громадою на загальних зборах, погоджено  відповідно до законодавства розглянуто і схвалено Новенською сільською радою Мелітопольського району та  Запорізькою обласною радами.

За результатами розгляду питання Комітет з питань державного будівництва та  місцевого самоврядування на своєму засіданні 6 червня 2012 року ухвалив висновок: рекомендувати Верховній Раді України:  згідно із  пунктом 29 частини першої статті 85 Конституції України присвоїти населеному пункту Новенської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області найменування село Піщанське. Просимо народних депутатів підтримати даний проект постанови і прийняти його за основу і  прийняти його за основу і в цілому. Дякую  за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, шановні колеги, немає заперечень?  Я ставлю на голосування Постанову про присвоєння  найменування населеному пункту Мелітопольського району Запорізької області  (реєстраційний номер 10608). Прошу голосувати.

 

16:47:24

За-260

Прийнято.

Розглядаємо проект   Постанови про перейменування села Поляхове Теофіпольського району Хмельницької області  (реєстраційний номер 10609). Та, я думаю, і так буде  скорочено,  щоб ми не голосували, давайте  Василь Васильович доповість по скороченій.

 

16:47:51

ДЕМЧИШЕН В.В.

Шановні колеги, Хмельницька обласна рада звернулась до Верховної Ради  України  з поданням  про перейменування села Поляхове Теофіпольського району Хмельницької області. Назва села Поляхова вперше історично згадується в 1421 році. Ми розглянули дане питання, всі відповідні процедури  витримані, тому комітет підтримав пропозицію  обласної ради про перейменування села Поляхове на село Поляхова. Просимо парламент підтримати. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, немає заперечень? Я ставлю Постанову за номером 10609 про перейменування села  Поляхове Теофіпольського району Хмельницької області. Прошу голосувати.

 

16:48:49

За-261

Прийнято.

Розглядаємо проект Постанови про присвоєння найменування населеному пункту Радомишльського району Житомирської області  (реєстраційний номер 10672). Демчишен Василь Васильович, прошу.

 

16:49:02

ДЕМЧИШЕН В.В.

Шановні колеги, це питання,  воно вже давним-давно у нас розглядається, скажемо  і в кулуарах, і в парламенті. Знаєте історію, це 20 років  існує поселення таке, військове містечко під назвою Макарів-1, де проживає більше  2600 людей і до  цих пір немає там населеного пункту. Ініціативна група людей, яким я дуже дякую за настирливість у відстоюванні своїх, скажімо,  громадських прав і так далі. Все-таки вже дійшло питання до його логічного завершення.

Тому  є подання, є всі теж процедурні питання витримані от. Є і місцева ініціатива, є рішення Радомишльської районної ради, є рішення обласної ради Житомирської про те, щоби найменувати оце поселення, яке зараз є десь на межі Житомирської і Київської області Городок. Тому прошу підтримати і дати можливість громадянам майбутнього поселення, майбутнього цього селища створити свої управлінські структури, обрати селищного голову і вирішувати свої питання. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування Постанови про присвоєння найменування населеному пункту Радомишльського району Житомирської області (реєстраційний номер 10672), щоб появилося село Городок чи населений пункт, селище. Прошу голосувати. Городок, правда, русизм.

 

16:50:50

За-258

Прийнято.

Так, шановні колеги, є звернення профільного комітету Омельченка, щоб ми включили до порядку денного і розглянули проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Тячів Тячівського району Закарпатської області (реєстраційний номер 10706).

Я ставлю пропозицію про включення до порядку денного розгляду за скороченою процедурою. Прошу проголосувати.

 

16:51:35

За-232

Підтримано.

Доповідає заступник голови Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Сінченко Віктор Миколайович.

 

16:51:53

СІНЧЕНКО В.М.

Шановний Адаме Івановичу! Шановні народні депутати! Закарпатська обласна рада звернулась до Верховної Ради України з поданням про зміну і встановлення меж міста Тячів. Відповідно до земельно-кадастрових даних, у місті Тячів знаходяться землі загальною площею 613 гектарів. Складеним проектом у межі міста Тячів включаються 1380 гектарів земель, які знаходяться у віданні Тячівської міської ради. Таким чином, площа території міста Тячів після внесення відповідних змін, згідно проекту, становитиме 1993,3 гектари.

Необхідність збільшення території міста обґрунтовується розвитком громадської та житлової забудови, будівництвом молодіжного житла, школи, дошкільних навчальних закладів, нового міського кладовища, відселенням жителів із зони підтоплень, створенням рекреаційної інфраструктури. Розміщенням підприємств по переробці фруктів, будівництвом цегляного заводу та заводу по виготовленню пелети.

Питання про зміну і встановлення меж міста Тячів погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено Тячівською міською, Тячівською районною, Закарпатською обласною радами та Комітетом Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин.

Враховуючи зазначене, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України підтримати подання Закарпатської обласної ради щодо зміни і встановлення меж міста Тячів Тячівського району Закарпатської області, прийнявши за основу та в цілому відповідний проект Постанови Верховної Ради України. Прошу підтримати мешканців міста. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зрозуміла ситуація? Голосуємо. Я ставлю на голосування Постанову про зміну і встановлення меж міста Тячів Тячівського району Закарпатської області (реєстраційний номер 10706). Прошу голосувати.

 

16:53:54

За-257

Рішення прийнято.

Шановні колеги, нам треба вирішити два організаційних питання.

Перше питання. В зв’язку з тим, що  у нас залишається досить багато законопроектів, які ми зобов'язані розглянути, і  у зв'язку з тим, що опозиція, право якій ми по добровільній згоді надаємо визначати "годину запитань до дня Уряду", а вона не бере участі у роботі парламенту, то я ставлю на голосування першу пропозицію. Першу пропозицію, яка зводиться до того, щоб завтра у п'ятницю не проводити "години запитань до Уряду".

(Шум у залі)  

Обговорити? Ляшко, будь ласка, 1 хвилина.

 

16:54:59

ЛЯШКО О.В.

Олег Ляшко, Радикальна партія, опозиційний народний депутат.

Звичайно, ви маєте більшість у парламенті, ви можете приймати рішення і цілком очевидно, що ви зараз проголосуєте рішення для того, щоб завтра не було "дня Уряду". Хоча я категорично виступаю проти цього, бо я вважаю, що уряд має звітувати перед громадянами України про свою політику, яка призводить до зубожіння громадян.

Я думаю, що багатьом людям, у тому числі і селянам, буде цікаво знати, чому урядовці закупають собі малину по 670 гривень за кілограм. Чому урядовий законопроект голосується у Верховній Раді учора про те, щоб на 3 мільярди доларів завезти в Україну сільськогосподарської продукції з Китаю, замість того, щоб створювати політику, щоб свою сільськогосподарську продукцію продавати по всьому світу. Я думаю, що громадяни України мають знати, чому урядовці живуть за державний рахунок на державних дачах, а в цей час не виплачують дітям війни гроші, пенсії не піднімають, зарплати бюджетникам не піднімають.

Уряд як завжди ховається від відповіді на запитання, від незручних відповідей, але не сховаються…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, хто старший в Партії регіонів Чечетов чи Смітюх? Чечетов. Значить Чечетову слово, прошу одна хвилина.  

 

16:56:46

ЧЕЧЕТОВ М.В.

Уважаемые коллеги, вы знаете, не нужно серьезные мероприятия превращать в клоунаду. Я хочу обратиться к радиослушателям. Сегодня нет ни одного представителя оппозиции за исключением Радикальной партии, один человек, не понятно, где он плавает. Представители оппозиции сегодня, кто-то на Канары поехал, кто-то пиво пьет, кто-то на солнышке загорает и так далее. Но в зале нет и от зарплаты не отказались.

Поэтому правительство работает и заниматься болтовней ему некогда. Поэтому с нашей точки зрения максимально продуктивно, эффективно правительство это время отработает, если будет на своих рабочих местах. Тем более очень много действительно серьезных вопросов, которые нужно решать. И коль оппозиции сегодня нет, если была бы она в зале, можно было прийти, но мы не хотим поддержать настрой оппозиционеров на безделье. Мы  пришли сюда работать. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію з тим, щоб прийняти рішення не проводити завтра "години запитань до Уряду". Прошу підтримати цю пропозицію.

 

16:58:07

За-262

Дякую.

І ще одна пропозиція. Я просив би попрацювати сьогодні пізніше ніж після 18-ї години для прийняття необхідних законопроектів. Прошу підтримати цю ідею. Прошу голосувати. Хто не хоче продовження пленарного тижня, підтримайте цю ідею.

 

16:58:37

За-254

Дякую.

Розглядаємо проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та перспективи розвитку Воєнної організації та сектору безпеки України" (реєстраційний номер 10648). Доповідає перший заступник голови Комітету з питань національної безпеки і оборони Гриневецький Сергій Рафаїлович.

Є пропозиція розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати.

 

16:59:15

За-222

Будь ласка, Сергій Рафаїлович.

 

16:59:30

ГРИНЕВЕЦЬКИЙ С.Р.

Шановний Адаме Івановичу, шановні колеги! 23 травня 2012 року відбулися   парламентські слухання  на тему: "Про  стан та перспективу розвитку  Воєнної організації та сектору безпеки України". Проведення парламентських слухань було обумовлене необхідність фахового, всебічного обговорення  комплексу проблем, з якими стикаються у ході  свого реформування Збройні Сили, інші органи сектору безпеки і оборони, та спільного пошуку    шляхів щодо їх вирішення.

Повинен сказати, що  після слухань робота  значно активізувалася. Ви знаєте, що затверджені у новій редакції стратегії   національної безпеки  України та воєнної доктрини. Зараз на опрацюванні знаходяться програми розвитку Збройних Сил та  стратегічний оборонний бюлетень. Крім цього, при главі держави  створено два комітети, завданням яких є підготовка пропозицій щодо реформування Збройних Сил, оборонно-промислового комплексу та правоохоронних органів.

У запропонованих рекомендаціях парламентських слухань комітетом враховано    пропозиції народних депутатів, центральних та інших органів  виконавчої влади, громадських організацій, що опікуються питаннями безпеки і оборони  наукових установ тощо.

Комітет  рекомендує Верховній Раді прийняти проект Постанови про стан та перспективи розвитку  Воєнної організації та  сектору безпеки України як рекомендації парламентських слухань  за основу і в цілому.

Єдине прохання, Адаме Івановичу, з врахуванням того, що  час сплинув, ми просили б    деякі  правки  у констатуючій частині з врахуванням прийнятих рішень. По постановляючій частині зауважень немає.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, я ставлю на голосування Постанову про  рекомендації парламентських слухань  на тему: "Про стан та перспективи розвитку Воєнної організації та сектору безпеки України" (реєстраційний номер 10648) із пропозиціями    комітетів щодо  констатуючої частини. Прошу голосувати.

 

17:01:34

За-257

Дякую. Прийнято.

Розглядаємо питання: проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи" (доопрацьований) (реєстраційний номер 10247). Будь ласка, Павленко.

 

17:01:58

ПАВЛЕНКО Е.І.

Шановний Адаме Івановичу, шановні народні депутати! 16 травня 2012 року Верховна Рада України прийняла за основу проект Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи" (реєстраційний номер 10247).

Як ви пам’ятаєте, парламентські слухання з такої тематики відбулися 11 січня 2012 року. Вони зібрали величезну аудиторію представників етнічних спільнот, які проживають в Україні. Мова йшла про найвищий стан реалізації етнополітики в Україні та подальший шлях її реформування.

Під час обговорення проекту постанови народні депутати висловили низку зауважень до тексту Рекомендацій. Зазначу, що комітет дуже зважено підійшов до їх опрацювання, значна частина поправок була врахована.

Комітет своїм рішенням від 21 червня 2012 року рекомендує Верховній Раді України прийняти Постанову Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи". Просимо підтримати. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування Постанова про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи" (доопрацьований) (реєстраційний номер 10247). Прошу визначатись.

 

17:03:47

За-42

Не прийнято. Постанова відхилена.

Переходимо до розділу "Повторний розгляд з пропозиціями Президента України". Розглядаємо Закон України "Про продовольчу безпеку України" з пропозиціями Президента України (реєстраційний номер 8370-1).

Є пропозиція: розглянути за скороченою  процедурою. Прошу підтримати.

 

17:04:24

За-220

Підтримано.

Доповідає Мірошниченко. Підготуватися Сідельнику.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р. Дякую, Адаме Івановичу.

Шановні виборці, шановні колеги!  Прийнятий Верховною Радою 22 грудня 2011 року Закон про продовольчу безпеку України (реєстраційний номер 8370-1) не може бути підписаний Президентом з таких причин.

Перше. Даний закон не вирішує питань щодо забезпечення продовольчої безпеки держави, в ньому відсутнє концептуальне бачення стратегії держави в цих питаннях. Багато зауважень до визначення термінології закону, зокрема: визначення основного терміну "формування продовольчої безпеки" не розкриває його суті. Термін "продовольство" не узгоджується з визначення "харчові продукти", не повно визначено склад продуктів, що мають включатися до продовольчого кошику.

Друге. Потребують корегування положення, що визначають повноваження та статус окремих органів у даній сфері, наприклад, Кабінету Міністрів. Не враховується існування інших установ, наприклад, аграрного фонду з суттєвими повноваженнями в даній сфері.

Третє. Пріоритетна підтримка соціально вразливих верств населення шляхом запровадження програм соціального харчування, зокрема для вагітних та годуючих матерів, дітей раннього, дошкільного та шкільного віку, суперечить принципу адресної соціальної допомоги.

Четверте. Суперечливою є логіка, викладена в законі, з однієї сторони надається вичерпний перелік органів виконавчої влади та визначаються їх повноваження, натомість визначення продовольчої безпеки охоплює значно ширші за окреслені повноваження органів виконавчої влади.

П'яте. В законі не враховане положення Конституції України, за яким до виключної компетенції Президента України відноситься вирішення питань про утворення та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а це пункт… підпункт, точніше, пункт 15 частини першої статті 106. У зв'язку з  цим, шановні колеги, прошу підтримати пропозицію…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.  У зв'язку з  цим, шановні колеги, прошу підтримати пропозицію Президента України щодо відхилення цього закону. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голова підкомітету Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Сідельник.

 

17:07:05

СІДЕЛЬНИК І.І.

Уважаемый Адам Иванович, уважаемые коллеги! Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений на своем заседании в июне рассмотрел предложение Президента Украины Виктора Федоровича Януковича к Закону "Про продовольственную безпеку Украины" и принял следующее решение. Рассматривая данное замечание полностью согласились с тем, что в Законе "Про продовольственную безопасность Украины" упущено системное комплексное урегулирование отношений, связанных с продовольственной безпекой.

Следует согласиться с тем, что правовая основа продовольственной безопасности, как и основная терминология указанного закона, является нечеткими, а также требует корректировки положения, определяющее полномочия и статус отдельных органов в данной сфере.

Обращено внимание на то, что в законе не учтено положение Конституции Украины, по которому исключительно к компетенции Президента Украины относится решение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Учитывая изложенное, комитет считает целесообразным поддержать предложение Президента Украины и рекомендовать Верховной Раде Украины Закон Украины "О продовольственной безопасности Украины" отклонить. Спасибо за внимание.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, шановні колеги, комітет погоджується з пропозиціями Президента відхилити Закон "Про продовольчу безпеку України" (реєстраційний номер 8370-1). Немає обговорення.  (Шум у залі) Подивіться Регламент.

Я ставлю на голосування пропозицію Президента про відхилення закону. Прошу голосувати.

 

17:09:12

За-255

Закон відхилено.

Розглядаємо Закон України "Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо фізичних осіб-підприємців" з пропозиціями Президента України від 07.01.2012 (реєстраційний номер 2398).

Є пропозиція розглянути його за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

 

17:09:42

За-230

Підтримано.

Будь ласка. Мірошниченко. Підготуватися Воропаєву.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.  Дякую.

Шановні виборці, шановні колеги, прийнятий Верховною Радою 20 грудня 2011 року Закон "Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців"(реєстраційний номер 2398) не може бути підписаний Президентом України. Оскільки на думку Президента, він порушує Конституцію України і вимагає суттєвого доопрацювання.

Шановні колеги, Президент пропонує у законі, що надійшов на його підпис, виключити пункти 2 та 15 розділу першого. Прошу підтримати пропозиції Президента України. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Комітет. Будь ласка. Воропаєв.

 

17:10:49

ВОРОПАЄВ Ю.М.

Уважаемые коллеги, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики рассмотрел данное предложение Президента и полагает, что вопрос не так однозначен и требует дополнительного внимания, и проработки. В связи с этим комитет рекомендует Верховной Раде Украины не отклонять вето Президента, не принимать вето Президента, а отправить законопроект  на доработку в сам комитет. Чтобы мы не нарушали права граждан как Украины так и зарубежных стран.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Шановні колеги!

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що по півхвилини? Немає півхвилини, тому що  немає, на жаль. Є пропозиції, які я буду  ставити на голосування. Є пропозиція Президента, яка ставиться на голосування першою.   Так от, а тут пропозиції… І  є пропозиція комітету. Оскільки наполягає комітет направити його на доопрацювання. Тому давайте проголосуємо цю пропозицію, бо тут на відхилення.

Я ставлю на голосування пропозицію комітету направити в комітет на доопрацювання Закон України "Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо фізичних осіб-підприємців" (реєстраційний номер 2398). Прошу голосувати.

 

17:12:32

За-238

Прийнято рішення про направлення комітету на доопрацювання.

Розглядаємо Закон України "Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки" з пропозиціями Президента України від 11.01.2012 (реєстраційний номер 9159).

Є пропозиція розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати.

 

17:13:13

За-230

Підтримано.

Доповідає  Мірошниченко. Підготуватись  Плотнікову.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р. Шановні виборці! Шановні колеги!  Прийнято Верховною Радою 22 грудня 2011 року Закон "Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на  2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 та  2014 роки" (реєстраційний номер  9159)  не може бути підписаний Главою держави з таких причин.

Перше. Державна програма значною мірою дублює чинні програмні документи, насамперед, Програму економічних реформ на 2010-2014 Президента України "Заможне  суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава". Сьогодні на практиці реалізується новий підхід до державного стратегічного планування,   у зв'язку з чим дана програма матиме формальний характер і в нинішній    ситуації її прийняття  є недоцільним.

Друге. Низка положень  закону викликає суттєві зауваження через невідповідність законодавчим  актам  та неузгодженість із показниками  Державного  бюджету на 2012 рік.

Третє. Державна програма не забезпечує досягнення   її основної мети, планування та організації виконання завдань державної економічної політики. Має вкрай обмежений перелік  пріоритетів  відповідних галузей, та в ній відсутні дієві  механізми її реалізації.

Четверте. До  того, поза увагою залишається  низка стратегічно важливих  напрямів  для розвитку вітчизняної культури і мистецтва. 

У зв'язку з чим, шановні колеги, прошу підтримати пропозицію Президента України  щодо відхилення даного закону. Дякую  за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Від комітету –  Плотніков Олексій Віталійович.

 

17:15:10

ПЛОТНІКОВ О.В.

Комітет з питань економічної політики на засіданні  3 липня 2012 року, розглянув пропозиції Президента України до Закону України  "Про Державну програму економічного і соціального розвитку на 2012 рік та основні  напрямки  розвитку на 2013 і 2014 роки".

Президент України 11 січня 2012 року застосував право вето щодо зазначеного закону і запропонував його відхилити.  Головне науково-експертне управління  Апарату Верховної Ради висновку від 22 лютого  2012 року частково  погодилось з пропозиціями Президента.

Проаналізувавши пропозиції Президента до Закону України  "Про Державну програму економічного і соціального розвитку   України   на 2012 рік і основні напрямки розвитку на 2013 і 2014 роки" та зважаючи на те, що  17 травня 2012 року Верховна Рада України прийняла   Закон  про внесення  змін до деяких законодавчих актів України.  Якими виключаються положення  щодо  необхідності розроблення і затвердження     щорічної Державної програми  економічного і соціального розвитку України. Комітет прийняв  рішення рекомендувати Верховній Раді України підтримати  пропозицію Президента України про відхилення Закону України  "Про Державну програму соціального і економічного розвитку України   на 2012 рік та основні напрямки розвитку на 2013 і 2014 роки". Просимо підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування пропозицію Президента відхилити Закон України "Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки" (реєстраційний номер 9159). Прошу голосувати.

 

17:17:15

За-251

Закон відхилено.

Розглядаємо Закон України "Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції" з пропозиціями Президента (реєстраційний номер 8267), точніше мали б розглядати, але Комітет з питань науки і освіти не готовий до цього питання і не розглядав. Тому переносимо.

Розглядаємо Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні" з пропозиціями Президента України (реєстраційний номер 9289). Є пропозиція розглядати за скороченою процедурою.

 

17:18:19

За-217

Доповідає Мірошниченко. Підготуватися  Павленку від комітету.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Шановні виборці, шановні колеги, законопроект, який був ухвалений Верховною Радою про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні повернутий Президентом України до Верховної Ради з своїми пропозиціями і зауваженнями.  Обґрунтування Президента полягає в тому, що деякі норми цього закону порушують Конституцію України, законні конституційні права громадян. Тому я закликаю вас підтримати пропозицію Президента. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Від комітету, будь ласка, Едуард Іванович.

 

17:19:22

ПАВЛЕНКО Е.І.

Шановний Адаме Івановичу! Шановні народні депутати! Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні розглянув пропозиції Президента України до прийняття Верховною Радою України 17 травня 2012 року Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні.

Президент України подав 3 пропозиції до прийнятого закону, які включені до порівняльної таблиці. Для зручності розгляду даного питання пропозиції Президента України викладено в порівняльній таблиці, відповідно до порядкової нумерації статей прийнятого закону. У першій колонці таблиці розміщено окремі статті закону, до яких пропонується внести зміни.

Відповідно до частини третьої статті 134 Регламенту Верховної Ради України, комітет вважає доцільним ставити на голосування пропозиції, запропоновані Президентом України, у тому порядку, в якому вони викладені Президентом України у черговості, а саме: номер 1, номер 2, номер 3. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України в своєму висновку від 4.07.2012 вважає, що пропозиції Президента заслуговують на підтримку з боку парламенту.

За результатами розгляду даного питання, комітет рекомендує Верховній Раді України, відповідно до частин четвертої і п’ятої статті 135, прийняти закон в цілому, з врахуванням пропозицій Президента України. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо поправки і пропозиції Президента.

Шановні колеги, голосується перша пропозиція Президента.  Прошу голосувати.

 

17:21:38

За-235

Друга пропозиція Президента.

 

17:21:55

За-250

Підтримана.

І третя пропозиція Президента, яка складається з 4 пунктів, які розміщені відповідно на сторінках 3, 3-6, 3, 4, 5, 6-7, 5-6. Я ставлю на голосування цю пропозицію Президента, прошу підтримати.

 

17:22:25

За-265

Враховані всі пропозиції Президента.

Я ставлю на голосування прийняти Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні" (реєстраційний номер 9289) з пропозиціями Президента. Прошу голосувати.

 

17:22:58

За-266

Прийнято Закон.

Розглядаємо проект, вірніше, Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці" з пропозиціями Президента України (реєстраційний номер 8484). Є пропозиція розглянути за скороченою процедурою.

 

17:23:34

За-228

Доповідає заступник міністра юстиції Ворона Дмитро Миколайович. Підготуватись Харі.

 

ВОРОНА Д.М. 

Шановний Адам Іванович! Шановні народні депутати! На ваш розгляд пропонуються пропозиції Президента України, висловлені до Закону України   про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

Такі пропозиції стосуються зокрема наступного.

По-перше, віднесення до повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці, затвердження порядку проведення відповідними посадовими особами інспекційних перевірок.

По-друге, виключення із ухваленого закону норм про створення та наділення відповідними повноваженнями територіальних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що здійснює нагляд за охороною праці. Таким чином буде забезпечена відповідність норм закону пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України.

По-третє, враховуючи, що відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" міністерства забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи декількох сферах, а інші центральні органи виконавчої влади виконують окремі функції з реалізації державної політики, термінологію ухваленого закону в частині найменувань центральних органів виконавчої влади та їх функціональної спрямованості слід привести у відповідність до вищезгаданого закону.

Крім того, Президент зазначив, що Закон України "Про основні засади державного нагляду, контролю у сфері господарської діяльності" є базовим законодавчим актом, що встановив загальні підходи до визначення правових та організаційних засад, основних принципів і порядку здійснення державного нагляду у сфері господарської діяльності.

Таким чином у зв'язку з виведенням із сфери дій зазначеного закону відносин, що виникають під час здійснення заходів з державного нагляду, контролю за додержанням законодавства, ухвалений закон слід доповнити положеннями, в яких визначити чітку і прозору процедуру здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці відповідними центральними органами виконавчої влади і їх посадовими особами.

Враховуючи викладене, прошу вас підтримати пропозиції Президента України до зазначеного Закону України. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, Хара Василь Георгійович, голова Комітету з питань соціальної політики та праці.

 

17:25:56

ХАРА В.Г.

Уважаемые коллеги, смысл данного законопроекта вам понятен. Мы даже задолжали по времени с 2004 года, после того как ратифицировали 81-ю и 129-ю конвенции. 17 мая мы приняли с вами данный законопроект. 7 июня получили возражения по четырем позициям Президента. Комитет 20 июня рассмотрел на своем заседании  и согласился со всеми четырьмя  предложениями Президента.

Есть предложение  проголосовать и принять данный законопроект, предложения Президента и в целом как закон. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо поправки Президента.

Голосується 1-а поправка Президента.

 

17:26:55

За-260

Підтримана.

2-а поправка ставиться на голосування.

 

17:27:13

За-263

Прийнято.

3-я поправка ставиться на голосування. Президента.

 

17:27:30

За-258

4-а поправка ставиться на голосування.

 

17:27:49

За-264

Підтримано.

Я ставлю на голосування  прийняти Закон  про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування здійснення державного  нагляду та контролю  за додержанням законодавства  про охорону праці з пропозиціями  Президента (реєстраційний номер 8484). Прошу голосувати.

 

17:28:21

За-267

Прийнято закон.

Розглядаємо Закон України   "Про державну фінансову підтримку експортної діяльності" з пропозиціями Президента України (реєстраційний номер 9363).Є  пропозиція розглянути за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

 

17:28:48

За-222

Підтримано.

Доповідає заступник міністра юстиції Ворона Дмитро Миколайович. Підготуватись Хомутинніку.

 

ВОРОНА Д.М.

Шановний Адаме Івановичу, шановні народні депутати! Президентом України був повернутий без підпису Закону України "Про державну фінансову підтримку експортної діяльності" з огляду на наступне.

Як зазначено в преамбулі закону, він визначає засади державної фінансової підтримки експортної діяльності та спрямований на створення сприятливих умов для розширення експортного потенціалу вітчизняних суб’єктів господарювання, забезпечення захисту українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, підвищення конкурентоспроможності товарів українського походження на світових ринках. Однак закон не запроваджує структурно виважену систему фінансової підтримки експорту, його положення мають надто загальний характер. Зокрема, інституційна структура представлена в законі лише одним елементом: державною фінансовою установою. Практично не врегульовано механізм діяльності інших суб’єктів – отримувачів фінансової підтримки: українських експортерів та банків-кредиторів.

Відсутні також чіткі критерії відбору контрактів та суб’єктів господарювання, страхування, перестрахування ризиків та гарантування виконання зобов’язань, які здійснюються державною фінансовою установою, а перелік послуг, які надаються такою установою, не є вичерпним.

Крім того, законом, що надійшов на підпис, пропонується створення державної фінансової установи із статутним капіталом не менше 50 мільйонів гривень, що формується за рахунок коштів, передбачених, зокрема, державним бюджетом України. Однак у сучасних умовах суттєвого фінансового навантаження на державний бюджет України така економічна модель державної фінансової підтримки експорту вбачається проблематичною.

Необхідно також зауважити, що положення закону, який надійшов на підпис, мають неузгодженості змістового, технічно-юридичного, в тому числі термінологічного характеру.

Враховуючи викладене, Президент України пропонує відхилити Закон "Про державну фінансову підтримку експортної діяльності". Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Каракай, будь ласка.

 

17:30:59

КАРАКАЙ Ю.В.

Шановний Адаме Івановичу, шановні колеги, комітет розглянув на своєму засіданні пропозиції Президента і пропонує Верховній Раді підтримати їх. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію Президента: відхилити Закону України про державну фінансову підтримку експортної діяльності (реєстраційний номер 9373). Прошу голосувати.

 

17:31:59

За-261

Прийнято.

Розглядаємо Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" з пропозиціями Президента (реєстраційний номер 9462).

Є пропозиція: розглянути за скороченою процедурою.

 

17:32:29

За-225

Доповідає Мірошниченко.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Шановні виборці, шановні колеги! Юрій Мірошниченко, представник Президента України у Верховній Раді України.

Прийнятий Верховною Радою 17 травня 2012 року Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (реєстраційний номер 9462) не може бути підписаний Президентом України з таких причин: законом передбачається запровадити контроль Державної автомобільної інспекції за наявністю договорів обов'язкового  страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів не лише під час складання протоколів про порушення правил дорожнього руху та оформлення матеріалів дорожньо-транспортних пригод, а і під час проведення реєстрації транспортних засобів.

На думку глави держави, запропоновані зміни не відповідають, по-перше, здійсненим урядом та Верховною Радою крокам по спрощенню порядку державної реєстрації транспортних засобів, по-друге, основним завданням міліції, міліція повинна забезпечувати безпеку дорожнього руху, а не здійснювати контроль за укладання договорів страхування.

По-третє, у базовому законі зазначено, що метою здійснення такого виду страхування є забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю або майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Однак, такі правовідносини можуть виникнути ще до моменту державної реєстрації транспортного засобу, наприклад, під час участі учасника власника транспортного засобу у дорожньому русі під час його експлуатації.

Таким чином, запропоновані зміни суттєво ускладнюють порядок реєстрації транспортних засобів та покладають на підрозділи міліції невластиві їм завдання. У зв'язку з  цим, шановні колеги, прошу підтримати пропозицію Президента України. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Каракай від комітету.

 

17:34:38

КАРАКАЙ Ю.В.

Шановний Адам Іванович, шановні колеги! В цьому законі Президент мав претензії до тієї його частини, яка торкалася виключення із закону норми щодо запровадження контролю ДАІ Міністерства внутрішніх справ за наявністю договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності під час реєстрації або перереєстрації транспортних засобів.

Комітет розглянув на своєму засіданні пропозиції Президента і пропонує їх підтримати. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо пропозиції Президента.

Ставиться на голосування перша пропозиція Президента. Прошу голосувати.

 

17:35:38

За-252

Підтримано.

Ставиться на голосування… А більше я і не бачу. Тобто все увійшло в одну пропозицію, як я зрозумів.

Тоді ставлю на голосування пропозицію прийняти Закон України "Про  внесення змін до деяких Законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" з урахуванням пропозицій Президента (реєстраційний номер 9462).

Прошу голосувати.

 

17:36:26

За-263

Дякую. Закон прийнято.

Розглядаємо Закон України "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції" з пропозиціями Президента України від 15.06.2012 (реєстраційний номер 9744).

Є пропозиція розглянути за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

 

17:37:01

За-223

Підтримана пропозиція.

Доповідає  Мірошниченко Юрій Романович. Підготуватися Хомутинніку чи Каракаю, хто там від комітету.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р. Шановні виборці, шановні колеги! Прийнятий Верховною Радою 24 травня 2012 року Закон "Про внесення змін до розділу 20 "Перехідні положення" Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції" (реєстраційний номер 9744) не може бути підписаний главою держави з таких причин.

По-перше, в законі запроваджуються пільгові ставки податку на доходи фізичних осіб для працівників суб’єктів індустрії програмної продукції. 5 відсотків замість діючих ставок 15 та 17 відсоток з 1 січня 2013 року до 1 січня 23 року, що суперечить статті 24 Конституції України, за якою громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом та Податковим кодексом, яким не допускається будь-які прояви податкової дискримінації. Крім того, зменшення ставки податку для окремих груп осіб призведе до певного зменшення надходжень до місцевих бюджетів.

По-друге, в законі пропонується встановити податкову пільгу з оподаткування податку на додану вартість для суб’єктів індустрії програмної продукції. Однак закон не містить визначення терміну "програмна продукція" та визначення товарів і продукції операцій, з постачання яких передбачається звільнитися від оподаткування податку на додану вартість. За таких обставин неможливо чітко окреслити коло операцій, на які буде поширюватися запропонована податкова пільга.

По-третє, в законі запроваджуються додаткові  підстави для проведення  органами державної і податкової служби документальних позапланових виїзних перевірок та одержання відповідного висновку Державного агентства  з питань науки, інновацій та  інформатизації, що призведе до дублювання функції податкової служби та зазначеного державного агентства, розмивання відповідальності цих органів, що створить умови для  суб'єктивного ставлення до окремих платників податків та адміністративного тиску на них.

Шановні колеги, прошу підтримати пропозиції Президента України. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Від комітету Каракай, прошу.

 

17:39:28

КАРАКАЙ Ю.В.

Шановний Адаме Івановичу! Шановні колеги!  До даного закону надійшло  шість пропозицій Президента. Комітет розглянув їх на своєму засіданні і підтримав всі шість пропозицій. Дякую за увагу і прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,  голосуємо поправки Президента.

Пропозиція перша ставиться на голосування. Прошу голосувати.

 

17:40:04

За-219

Я бачу, шановні колеги, ви хочете довше сьогодні попрацювати. Тому що кожне повернення  це  витрачання часу. Хто за те, щоб повернутися?

 

17:40:42

За-250

І я думаю, шановні колеги, якщо є пропозиція Президента, то не треба чекати команди, ви повинні знати, як голосувати.

Я ставлю на голосування першу пропозицію Президента. Прошу голосувати.

 

17:41:06

За-263

Друга пропозиція ставиться на голосування. Прошу голосувати. 

 

17:41:23

За-261

Підтримана.

Третя пропозиція ставиться на голосування.

 

17:41:42

За-258

Підтримана.

Четверта пропозиція  ставиться на голосування.

 

17:41:59

За-260

П'ята пропозиція  ставиться на голосування. Прошу голосувати. 

 

17:42:15

За-262

І шоста пропозиція ставиться на голосування.  Прошу підтримати. 

 

17:42:33

За-260

Підтримано.

Я ставлю на голосування Закон України   "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення Податкового кодексу України щодо особливостей  оподаткування суб'єктів індустрії і програмної продукції" з врахуванням пропозицій   Президента.  (Реєстраційний номер 9744). Прошу голосувати.

 

17:43:08

За-264

Рішення прийнято.

Зараз ми мали б розглядати проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо захисту персональних даних   (реєстраційні номери 10472, 10472-1).   Проте, є лист комітету, що ці законопроекти   комітетом не розглядалися і рішення щодо їх не приймав і просить перенести.

Шановні колеги, ми перенесемо. Але це вже не перший і не останній лист комітету, який, на жаль, як не працював, так  і при обранні нового голови комітету працювати не хоче чи не може. Мабуть, ще третього треба обирати голову комітету. Переноситься розгляд.

Розглядаємо проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань освіти (щодо вдосконалення державної політики в галузі освіти) (реєстраційний номер 8622). Є пропозиція розглянути це питання за скороченою процедурою.

 

17:44:36

За-221

Підтримано.

Слово має Катерина Самойлик, вона і автор і від комітету. Будь ласка, 4 хвилини.

 

17:44:49

САМОЙЛИК К.С.

Шановні колеги, особливо я звертаюся до колег-партнерів наших по більшості Партії регіонів. Цей законопроект  повністю відповідає національній стратегії розвитку освіти, яку затвердив ІІІ Всеукраїнський з'їзд педагогічних працівників, а також він співзвучний з стратегією реформування вітчизняної освіти, яке відображено в дорученні Президента України. І всі моменти нашого закону, внесення змін до законів вони якраз відповідають дорученням Президента України. І особливо націлені на збереження нашої сільської школи.

Пропонується внести зміни до законів України про освіту, загальну середню освіту, про дошкільну освіту. Що планується? Планується різні форми навчання в начальних закладах. Планується також забезпечити на відбірно-конкурсній основі,  а також державне замовлення на придбання навчальних програм, підручників, посібників, методичної літератури. Планується унормувати процедуру створення ліквідації та реорганізації діючих загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, заснованих на державній та комунальній формі власності, через рішення відповідного органу місцевого самоврядування, за погодженням спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади. А також ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів допускається лише за згодою територіальної громади.

В цьому законопроекті пропонується віднести до учасників навчально-виховного процесу шкільних бібліотекарів, психологів, соціальних педагогів, педагогів-організаторів. Також надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі не менше одного посадового окладу.

Я і комітет підтримали. Пропонує щодо статті 57 Закону України "Про освіту", що норми цього закону не можуть бути призупинені іншими законодавчими актами. Ряд заходів пропонується щодо соціального захисту педпрацівників, які працюють в сільській місцевості, в селищах міського типу, а також пенсіонерам з їх числа щодо безоплатного користування житлом, опаленням та освітленням.

Зменшити наповнюваність класів в сільській школі до 25 учнів, відкриття класів з 5 до 3 учнів. Запровадження класів при поділі на групи під час вивчення таких предметів як технологія, українська, російська, іноземні мови, фізична культура, спецкурси при наявності меншої кількості класів. Забезпечення безоплатним харчуванням учнів 1-4 класів. А по дошкільній освіті, по п’ятирічках ми з вами уже такий проект проголосували. Це стосується учнів початкових класів. А також встановлення доплат педагогічним працівникам за завідування кабінетом інформатики і спортивними залами, плавальними басейнами, спортивними майданчиками. Це те, що треба нам вирішити.

І головне. Закріплення права власності на земельні ділянки, на яких розташовані дошкільні освітні заклади та наші школи. За виступає профільне міністерство, інші міністерства, Національна академія педагогічних наук. Нам висловлює зауваження Головне науково-експертне управління, яке ми можемо врахувати під час підготовки до другого читання. Категорично проти цього закону виступає Міністерство фінансів…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте.

 

САМОЙЛИК К.С. Хочу нагадати, шановні колеги з Партії регіонів, ми з вами уже, перед тим як Ющенко з Юлею нас розігнали, ми приймали цей законопроект в цілому, але він не був підписаний Президентом Ющенком. Прошу підтримати в першому читанні.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будемо обговорювати?

Я ставлю на голосування пропозицію прийняти в першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань освіти (щодо вдосконалення державної політики в галузі освіти) (реєстраційний номер 8622). Прошу голосувати. 

 

17:49:55

За-260

Підтримано.

Розглядаємо проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування позашкільних навчальних закладів та загальноосвітніх спеціалізованих шкіл-інтернатів) (реєстраційний номер 9766). Є пропозиція розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати.

 

17:50:26

За-218

Підтримано.

Доповідає Катерина Самойлик. Підготуватись Баранову.

 

17:50:34

САМОЙЛИК К.С.

Дякую. Я звертаюсь перш за всім до колеги Баранова, мова не йде про те, щоб цей законопроект був зразу ж реалізований після прийняття. Але з прийняттям Бюджетного кодексу у 2001 році, з 2001 року ми практично подаємо такий законопроект. Справа в тому, що з прийняттям кодексу позашкільні навчальні заклади, а  це спортивні школи, це центри, естетичні центри, це    бувші будинки піонерів і інші позашкільні навчальні заклади. Вони почали згідно кодексу фінансуватись виключно за, з місцевого бюджету.

Місцевий бюджет, ми знаємо, що це суцільна дуже велика дірка і практично за залишковим принципом фінансуються позашкільні навчально-виховні наші заклади.

Цим законопроектом, і ми просимо вас все-таки підтримати або хоч відправити на повторне друге читання, ми б все-таки просили, щоб ми унормували це питання і  в кінці-кінців щоб ми трансферти можна було направляти і на утримання наших позашкільних навчальних закладів. Вони у нас є в системі Міністерства освіти і науки України, в системі також культури, Міністерства культури і таке інше. Але практично вони віддані на фінансування місцевим органам влади. Вони, якщо ми зараз не врятуємо їх, практично буде змінений профіль або приватизовані, або практично  вони зруйнуються.

І тому я би дуже просила вас, шановні колеги, нам все одно треба не дати зруйнувати позашкільні навчальні заклади, тому що саме там у вільний час діти можуть виховуватись. Це краще аніж підвали, наркотична голка та алкоголізм. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, голова Комітету з питань бюджету Баранов.

 

17:52:50

БАРАНОВ В.О.

Шановний Адам Іванович, шановні народні депутати, Комітет з питань бюджету на своєму засіданні розглянув цей законопроект і відзначив, що реалізація запропонованих положень може привести до передачі спеціалізованих навчальних закладів на фінансування з обласних бюджетів. Як наслідок до звуження права відповідної територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в сфері освіти. Разом з тим питання утримання ліцеїв-інтернатів, гімназій-інтернатів місцевих бюджетів уже унормоване, оскільки такі заклади статтею 9 Закону "Про загальну середню освіту" віднесені до переліку загальноосвітніх навчальних закладів.  При цьому Верховна Рада 17 травня   законопроект з таких же питань за номером  9327  народного депутат Олега Черпіцького відхилила вже. Пропозиції у законопроекті щодо   позашкільної освіти  потребуватимуть близько 1 мільярда гривень додаткових бюджетних коштів. Однак автором не запропоновані джерела  покриття таких витрат, що не відповідає вимогам статті 27 Бюджетного кодексу  та статті  91 Регламенту Верховної Ради.

Крім того,  у  законопроекті не визначені  критерії розмежування  видатків на утримання зазначених  закладів між видами бюджетів, що призведе до порушення  визначеного  Бюджетним кодексом порядку їх фінансового забезпечення.  Про це також    відмічає Головне науково-експертне управління  Апарату та  зазначає, що  необхідність  отримання  відповідного висновку уряду.

Міністерство фінансів у своєму висновку  надає обгрунтовані зауваження до законопроекту та вважає недоцільним його  прийняття.  За результатами розгляду  Комітет з питань бюджету ухвалив рішення  рекомендувати Верховній Раді  законопроект 9766 відхилити. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую за увагу.   Спасибі.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто бажає виступити. Будь ласка, Ляшко і…

 

17:55:04

ЛЯШКО О.В.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Я буду голосувати  за цей законопроект, адже абсолютно правильно зауважила авторка, Катерина Самойлик,  де нашим дітям діватися після школи?  Спортзали позакривали, дитячі клуби позакривали,  аероклуби, все на світі позакривали, бо, розказують, що у бюджеті немає грошей.

Я підкажу урядовцям, де взяти гроші. У бюджеті цього року 150 мільйонів гривень – на  утримання  державних дач, де живуть Президент, Прем'єр, спікер, чиновники і тому подібні, скоротіть видатки, закрийте державні дачі і  дайте гроші на позашкільні навчальні  заклад, щоб діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти, діти нужденні щоб мали  можливість там навчатися, відпочивати, здобувати якісь знання для життя.

Далі. У бюджеті цього року 450 мільйонів гривень – на лікування чиновників. Скоротіть   видатки на лікування чиновників – і передайте ці гроші в тому числі на позашкільну освіту.

У бюджеті цього року у нас є гроші, які дозволяють урядовцям купувати малину по 670 гривень за кілограм імпортної малини. От хай би вона поперек горла стала, ця малина! Скоротіть видатки, не купуйте собі малину по 670 гривень за кілограм – і віддайте ці гроші на позашкільні навчальні заклади.

У бюджеті цього року 200 мільйонів гривень на придбання авіатранспорту для перевезення найвищих чиновників. Хай пішки ходять, хай їм люди в очі скажуть, що про них думають. А зекономлені гроші – на утримання позашкільних навчальних закладів.

Загалом, коли нам розказують, що в бюджеті немає грошей на освіту, на медицину, на дітей війни, на чорнобильців, усе це неправда! Гроші є, але значну частину з них чиновники проїдають і розкрадають. На те, щоб Азарову пенсію 20 тисяч гривень у місяць платити, на це гроші є, а мільйони людей, 5 мільйонів пенсіонерів отримують пенсію менше тисячі гривень.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ващук Катерина.

 

17:57:20

ВАЩУК К.Т.

Спасибі, Адаме Івановичу.

Шановні колеги, звичайно, бюджет має певну напругу, але коли доповідала моя колега Катерина Самойлик, вона сказала: можливо, з цього року не вдасться, але ми приймемо і будемо знати, що у вересні чи жовтні до бюджету будуть вноситись, до нового бюджету, статті, які можуть забезпечити таке фінансування.

Колеги, хто працює з районами, буває в окрузі, знає, наскільки важливо для дітей, для шкіл, для батьків діяльність позашкільних навчальних закладів. Все-таки діти з небагатих сімей можуть навчатися грі на музичних інструментах, працюють інші гуртки. Діти зайняті, діти забрані з вулиць, діти там відкривають свої таланти. Скільки з таких позашкільних навчальних закладів відкрито гарних, талановитих дітей, які стали пізніше відомими в Україні як гарні співаки чи музиканти. Таке є в кожному регіоні і я знаю, що дуже важливо думати про бюджет в цій державі. Але на багато важливіше думати про майбутнє цієї держави, бо для кого буде все, що сьогодні робиться, будується? Для майбутніх поколінь. І важливо, щоб вони виросли всесторонньо розвинутими і мали для цього можливості, не забираємо того останнього, що лишилося в регіонах з позашкільних закладів.

Я буду голосувати за цей законопроект і прошу вас підтримати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Каплієнко, потім –  Цибенко.

 

17:59:30

КАПЛІЄНКО В.В.

Дякую, Адаме Івановичу. Шановні колеги, ви знаєте, по цьому законопроекту хочеться сказати наступне, безумовно підтримувати систему позашкільної освіти і загальносередньої освіти, як визначено цим законопроектом, варто. Безумовно, автори намагаються повернутися до фінансування системи в такий спосіб, як це було за радянські часи, але хотів би, щоб ми  звернули увагу до цієї казуїстики, яка тут виписана: "Змінити механізм фінансування позашкільної освіти та спеціалізованих загальноосвітніх шкіл-інтернатів, зокрема, виключивши у Бюджетному  кодексі позашкільну освіту з переліку видатків місцевих бюджетів, що не враховується при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів та переключити їх навпаки". Людською мовою переведу наступним чином, все це буде фінансуватися за рахунок або обласного, або державного бюджету, тобто, фактично, джерело фінансування, яке тут піднімається, а, дійсно, питання піднімається-то нормально, правильно, святе, тому що в занедбанні ці об'єкти знаходяться, але джерело не визначене, тому, по суті, воно не вирішується.

Ми хочемо, депутатська група "Реформи заради майбутнього" всіма фібрами своєї душі хоче підтримати цей законопроект і пропонує наступне, давайте для того, щоб він мав право на життя в перехідних положеннях введемо таку дату, щодо введення його в дію, з 1січня 2014 року. Можливо, до того часу ми і 88-89 статтю Бюджетного  кодексу відпрацюємо та й гроші знайдемо. Тоді у будь-якому випадку ми готові підтримати у першому читанні, якщо це буде ……….. до другого, будь ласка, ми підтримаємо її і в другому. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Цибенко, будь ласка.

 

18:01:14

ЦИБЕНКО П.С.

Дякую. Фракція комуністів, Петро Цибенко. Шановні колеги, шановні громадяни України! Мабуть, це той випадок, коли ми маємо подякувати Катерині Семенівні за абсолютно правильну законодавчу ініціативу. Вона спрямована в сьогоднішній і завтрашній день нашої України. Адже ми маємо розуміти, що та людина, яка не підтримає цей законопроект, вона просто заганяє наших дітей, наших онуків у підвали, поворотні, тобто виганяє де-факто на вулицю. Це – по-перше.

По-друге, згадаймо, в нелегкі часи після Великої Вітчизняної війни Радянська влада, відмовляючи собі багато у чому, будувала бібліотеки, позашкільні заклади, школи для того. щоб вкладати кошти в найдорожчий капітал, в наше майбутнє: в наших дітей, в наших онуків.

І мабуть, найголовніше, що я хочу сьогодні сказати, ви знаєте, шановні колеги, взагалі-то теза "немає коштів", а значить, не треба приймати закон, вона абсолютно хибна. Ну, сьогодні немає коштів на позашкільні заклади, а завтра їх не вистачить на армію, післязавтра їх не вистачить на міліцію, ще післязавтра – на суди. То що це означає? Це означає, що треба розігнати, ліквідувати ці державні інституції. Я думаю, що ми маємо йти зворотнім шляхом, піднімати економіку до того, щоб вона могла фінансувати ці речі і вирішувати абсолютно нагальні питання для життя країни.

Отже,  фракція Компартії України, безумовно, буде підтримувати цю законодавчу ініціативу, як вона підтримує все те, що спрямовано на користь людини праці, на користь наших дітей. І ми запрошуємо наших колег по залу засідань Верховної  Ради України підтримати цю законодавчу ініціативу. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Обговорення питання завершено.

Я ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу у першому читанні, хоча комітет пропонує відхилити, проект Закону   про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування позашкільних навчальних закладів та загальноосвітніх спеціалізованих шкіл-інтернатів) (реєстраційний номер 9766). Прошу голосувати.

 

18:03:44

За-55

Є пропозиція на доопрацювання. Прошу проголосувати.

 

18:04:05

За-248

Направлено законопроект на доопрацювання.

Розглядаємо проект Закону про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" щодо органів управління Моторного (транспортного) страхового бюро України (реєстраційний номер 10626). Є пропозиція розглянути за скороченою процедурою.

 

18:04:42

За-224

Підтримано.

Доповідає  народний депутат Єдін. Тоді від комітету Хомутиннік. Будь ласка.

 

18:04:58

ХОМУТИННІК В.Ю.

Шановний Адам Іванович, шановні колеги! Комітет з питань фінансів і банківської діяльності, податкової та митної політики на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" щодо органів управління Моторного (транспортного) страхового бюро України, внесений народний депутатом Єдіним.

Законопроект спрямований на вдосконалення законодавства у сфері регулювання обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів шляхом підвищення ефективності органів управління  МТСБ. За період дії закону стало очевидним, що система керівних органів Моторного (транспортного) страхового бюро України потребує вдосконалення. Законопроектом пропонується зробити ревізію деяких функцій таких органів як координаційна рада, президія та дирекція.

Враховуючи те, що діяльність координаційної ради спрямована на підвищення ефективності системи обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності в цілому, а також на те, щоб така система відповідала інтересам споживача та держави, доцільно визначати саме в законі склад координаційної ради, сьогодні це визначається в статуті МТСБУ. І пропонується в законі прописати, що до складу координаційної ради входять представники  центральних органів виконавчої влади, тих органів, які мають безпосереднє відношення  до даного виду страхування   це:   Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство  внутрішніх справ України, Державна прикордонна служба та Держкомфінпослуг.

В цілому комітет підтримує дану ініціативу народного депутата Єдіна та  пропонує прийняти за основу даний законопроект. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, є бажаючі взяти участь в обговоренні?

Я тоді ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу в першому читанні проект Закону про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників іноземних транспортних засобів" щодо органів управління Моторного (транспортного) страхового бюро України (реєстраційний номер 10626). Прошу голосувати.

 

18:07:33

За-249

Прийнято в першому читанні

Розглядаємо проект Закону про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу –  учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку (реєстраційний номер 10034).

Є пропозиція  розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати.

 

18:08:10

За-214

Підтримано.

Доповідає  народний  депутат Забарський Владислав Валерійович. Будь ласка.

 

18:08:20

ЗАБАРСЬКИЙ В.В.

Шановний Адаме Івановичу, шановні колеги,  закон, який пропонується до розгляду, це  проект Закону про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу –  учасників Державного концерну "Укробронпром"  та забезпечення їх стабільного розвитку. 

Слід зазначити, що  в 2011 році був  створений концерн "Укроборонпром",  до складу  якого увійшло 124 підприємства оборонно-промислового комплексу, які раніше входили до складу Міністерства промислової політики та  Міністерства  оборони. Зазначені   підприємства принесли з собою загальну заборгованість більше 12 мільярдів гривень.

По-перше, це було викликано тим,  що підприємства ОПК  знаходяться в кризовому стані, який обумовлений  недостатнім державним замовленням в попередні роки, суттєвим  зносом основних виробничих фондів.

По-друге, найбільш складне питання  для підприємств учасників концерну –  це наявність  заборгованості по зарплаті, боргів перед бюджетами всіх рівнів, соціальними фондами та за комунальні платежі. Наявність зазначених боргів  і пропозиція  щодо їх списання, вона обумовлена тим, що більшість  отримувачів цих боргів, вони визнають зазначену   заборгованість взагалі безнадійною. Всі кошти, які зараз надходять   на підприємства ОПК, ідуть на погашення  першочергових платежів. На даний час, більшість підприємств мають виробничі потужності, які були створені  понад 25-30 років тому і  є занадто енерговитрат ними.

Законопроектом передбачено списання лише частини  заборгованості, 819 мільйонів гривень,  за надані енергоносії та недоїмки  до цільових фондів. Я хочу привести приклад.  Державне підприємство завод імені Малишева заборгованість має на загальну суму 559 мільйонів,  за яке підлягає  реструктуризації  та списанню 103 мільйони.  Суднобудівний завод імені  61 комунара,  заборгованість на загальну суму 211 мільйонів гривень, підлягає списанню 74 мільйони. Підлягає списанню  та реструктуризації  лише 50 мільйонів гривень,  з наявною заборгованістю…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Завершуйте.

 

ЗАБАРСЬКИЙ В.В. … Шосткинському казенному заводі "Зірка".

І ще раз наголошую, що зазначені  борги  отримувачі визнали як безнадійні, це борги, які висять роками і не можуть бути взагалі  як тягар  і не можуть бути  оплачені. Таким чином, зазначений законопроект  спрямований на фінансове оздоровлення та запобігання банкрутству підприємств оборонно-промислового комплексу.

Я хочу закликати вас, колеги, щоб підтримати  цей законопроект, тому що його неприйняття поставить на межу банкрутства більше половини унікальних підприємств ОПК, створить загрозу позбавлення робочих місць більше 30 тисяч висококваліфікованих робітників та зростання соціальної напруги у промислово розвинутих регіонах країни.

Я дуже прошу підтримати і до другого читання любі ваші пропозиції будуть мною з вдячністю прийняті.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Так, від комітету не готові доповідати, навпаки є лист про те, що вони хочуть перенести розгляд. Бо з лютого місяця комітет звертався не один раз в Кабінет Міністрів  з пропозицією дати свої висновки щодо фінансового обґрунтування цього законопроекту не одержали таких висновків.

Так, будь ласка, хто хоче виступити, запишіться. Будь ласка, Федун, немає? Матвєєв Володимир. прошу, Валентин.

 

18:12:08

МАТВЄЄВ В.Г.

Я прошу передати слово Володимиру Матвєєву.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну,  я правильно сказав. Будь ласка. наступний – Камчатний.

 

18:12:20

МАТВЄЄВ В.Й.

Спасибо. Ну, я должен сказать следующее, что конечно передача этих предприятий из Министерства промышленной политики в "Укроборонпром",  сначала в "Укрспецэкспорт", потом Укроборонпром, он ставил надежду перед этими предприятиями. Потому что по продаже оружия Украина когда-то занимала, совсем недавно седьмое место в мире. А это самое, одно из самых прибыльных дел после торговли наркотиками, ну, то есть из чего брать деньги для того, чтобы погасить эту задолженность. Куда девались эти деньги – это совсем другой вопрос. Это первое.

Второе. Сегодня решение не всей проблемы, а только части проблемы происходят за счет не этих предприятий, а за счет трудовых коллективов. Списание задолженности перед Пенсионным фондом, это означает, что люди, которые работают на этом предприятии, они не имеют, не будут иметь пенсионного стажа. Списание задолженности по местным бюджетам, это означает, что в местные бюджеты не будут получены средства.

И то, что Кабинет Министров не дал финансово-экономического обоснования этого законопроекта, имеет глубокий политический смысл. Кабинет Министров не хочет на себя брать политическую ответственность за такие вопросы. Я не советовал бы Верховной Раде принимать этот закон. Потому что от этого пострадают люди в первую очередь, но никак не решатся вопросы оборонного комплекса.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Камчатний.

 

18:13:56

КАМЧАТНИЙ В.Г.

Прошу передати слово колезі Каплієнку. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Каплієнко, будь ласка.

 

18:14:00

КАПЛІЄНКО В.В.

Дякую, Адаме Івановичу! Шановні колеги! Депутатська група "Реформи заради майбутнього" надає великого значення розвитку оборонно-промислового комплексу України. І ми з усією повагою почули про те, недоліки, які маються на сьогоднішній день в цій галузі, і хотіли б підтримати цей законопроект, але не можемо.

Ми на сьогоднішній день, пан Матвєєв доволі ґрунтовно доповів суто політичну складову, чому за це голосувати не можна. Тому що виникає питання, а що рятувати? Якщо на сьогоднішній день незрозуміло, що буде далі? Якщо на початку 2011 року, на той час голова Укрспецекспорту Дмитро Саламатін зробив відповідну заяву про те, що лише за півроку ми отримали 1 мільярд гривень, доларів, даруйте, прибутку в цій галузі! А де ж гроші діваються?! Це борги, які переходять, ними ніхто не хоче займатися. Місцеві бюджети від цього втратять.

Приклад доволі прикрий для всіх інших. І саме страшне, що навіть посилаємося в цьому законопроекті на ті ж "граблі", які були в позаминулих двох законопроектах. Фінансового обґрунтування нема. Не відомо, з яких джерел. Не визначено, як утворена ця заборгованість. Саме з яких підприємств це робиться. І саме головне – ще й посилаємося на закон про банкрутство, який вже втратив свою на сьогоднішній день чинність.

Даруйте, нам здається, що цей законопроект, ну, трохи дивний. Він не потрібен сьогодні, особливо Верховній Раді України. І якщо б так дбав про нього Кабінет Міністрів, то він не вносив би через деяких депутатів подібні закони, а вносив би сам з відкритим обличчям.

Ми розуміємо проблему і хотіли б допомогти. Проте, бажаємо, щоб це було в законний спосіб і направлено на захист саме інтересів України і трудящих, які там є. Запевняю, на них це не спрямовується.

Пропонуємо не підтримувати цей законопроект і самі голосувати не будемо. І пропонуємо перенести його на повторне перше читання, за це ми проголосуємо. Виправляйте помилки. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Обговорення питання завершено.

Я ставлю на голосування прийняти за основу в першому читанні проект Закону про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку (реєстраційний номер 10034). Прошу голосувати.

 

18:16:22

За-212

Не підтримано.

Була пропозиція направити на повторне перше читання. Прошу… Вірніше, комітет займає таку позицію, що він не розгляне. Краще давайте направимо автору законопроекту на доопрацювання. Я ставлю цю пропозицію направити автору законопроекту на доопрацювання. Прошу голосувати.

 

18:17:01

За-233

Рішення прийнято.

Розглядаємо проект Постанови про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України (реєстраційний номер 6633). Є пропозиція розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати.

 

18:17:31

За-220

Підтримано.

Автор законопроекту – Довгий Станіслав Олексійович. Прошу, 2 хвилини. Підготуватись Козубу.

 

18:17:50

ДОВГИЙ С.О.

Шановний Адаме Івановичу! Шановні колеги! З метою формування повноцінного інформаційного суспільства Міжпарламентським Союзом і Організацією Об'єднаних Націй у 2005 році було прийнято ряд рішень та рекомендацій щодо створення "Електронного парламенту" – законодавчого органу, який досягає більшої прозорості, відкритості та підзвітності у своїй роботі завдяки ефективному застосуванню сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

З урахуванням зазначених рекомендацій, а також рішень Верховної Ради України і відповідних законів мною розроблено і зареєстровано проект Постанови Верховної Ради про затвердження програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді на період 2012-2017 роки.

Програма передбачає досягнення максимально можливої автоматизації інформаційно-організаційних процесів у діяльності депутатського корпусу загалом, в тому числі комітетів Верховної Ради, депутатських фракцій, а також Апарату Верховної Ради шляхом створення інтелектуальних систем управління законотворчим процесом та документообігом у парламенті.

Нова система забезпечить кожного народного депутата засобами взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадянами, юридичними особами з високими стандартами доступу останніх до інформаційних ресурсів парламенту. Законотворень дістане єдиний набір інструментів для підтримки прийняття рішень як у залі з пленарних засідань Верховної Ради, так в комітетах і на Погоджувальній раді, а також депутатських фракціях.

Створення системи надасть сучасні інформаційно-організаційні можливості для реалізації конституційних повноважень Верховної Ради, сприятиме відкритості діяльності Верховної Ради України, реалізації конституційних прав і громадян, у тому числі в інформаційній сфері.

Основний економічний ефект від виконання програми - швидкість, якість і комфортна робота народних депутатів при створенні, прийнятті законопроектів, економія паперових ресурсів…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте, будь ласка.

 

ДОВГИЙ С.О. Хочу також додати два слова, що концепція програми, сама програма доповідалась на засіданні Комітету з питань науки та освіти 2010 року, на Міжнародній конференції з питань створення електронних парламентів, Йоханесбург, Південно-Африканська Республіка, міжпарламентським… організації… четвертому Парламентському форумі з формування інформаційного суспільства, Швейцарія, Женева.

Під час  розгляду у Комітеті з питань Регламенту, депутатської етики  та забезпечення діяльності Верховної Ради були зроблені зауваження, які враховані у процесі підготовки постанови. Також комітетом узгоджено тест постанови, що включає два пункти перший і третій, виключивши пункт  другий і четвертий. Дякую за увагу. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, голова підкомітету Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення  діяльності  Верховної Ради  Козуб Олександр Андрійович.

 

18:21:09

КОЗУБ О.А.

Шановний Адаме Івановичу, шановні колеги, комітет на своєму засіданні  11 квітня цього року попередньо розглянув проект Постанови Верховної Ради України  про  затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки, внесений народним депутатом України Довгим. 

У проекті постанови передбачається  затвердити програму,  впровадження якої надасть інформаційні можливості для реалізації конституційних повноважень  Верховної Ради України,сприятиме відкритості у її діяльності, забезпечення виготовлення  нового автоматизованого робочого місця народного депутата України у залі пленарних засідань, створення захищеного серверного приміщення тощо.

Фінансове забезпечення основних завдань  пропонується здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету України, а обсяги фінансування визначати у кошторисі  Верховної Ради України  під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

Проте на час розгляду до проекту постанови  не було надано документації, яка б давала можливість оцінити масштаби зазначених робіт та не вказано з яких саме джерел   ці видатки покриватимуться. До того ж контроль за виконанням та забезпеченням діяльності програми, як зазначено у пунктах 2  та  4 проекту постанови, передбачається покласти на Комітет Верховної Ради України  з питань Регламенту, депутатської етики та   забезпечення діяльності Верховної Ради України.

З огляду на викладене, а також  на те, що впровадження програми пропонується  з 2012 року, а Державним бюджетом України на 2012 рік   і кошторисом  Верховної Ради на 2012 рік  не передбачено  відповідних видатків, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України   відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України  відхилити проект постанови, а в разі його  підтримки  виключити з проекту пункти 2 і 4. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Запишіться.

Матвєєв Валентин Григорович. Зарубінський наступний.

 

18:23:09

МАТВЄЄВ В.Г.

Прошу передати слово Катерині Семенівні Самойлик.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Самойлик.

 

18:23:15

САМОЙЛИК К.С.

Я, шановні колеги, трохи дивуюся з того, що, по-перше, даний законопроект повинен був розглядати і Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України. У нас є Консультативна рада з питань інформатизації, яка створена Розпорядженням Голови Верховної Ради України. До неї входить і автор законопроекту, і представники всіх без виключення депутатських фракцій, відомі вчені, практики. І очолює цю Консультативну раду Згуровський Михайло Захарович, відомий вчений, ректор Київської політехніки.

Я хочу сказати, що ми якраз там напрацьовували і заслуховували законопроект, який подав наш колега. Зауваження, дійсно, є, я скажу чому. Тому що, можливо, деякий час депутат Довгий не був на робочому місці, дещо не опрацьовано. Але, разом з тим, ми його, дійсно, розглянули на Консультативній раді. Ми там розглядаємо основні напрямки інформаційної законотворчої діяльності, окремі законопроекти, які мають велике світове значення, і приймаємо рішення щодо запровадження їх в нашу практику.

Що стосується дати. Ну, хіба це проблема? Ну, віднесемо на 2013 рік. Шановні колеги, це не тільки завтрашній день – це сьогоднішній день. Не тягніть, регламентний комітет, не тягніть нас у позавчора, давайте рухатися вперед.

Ми підтримуємо даний законопроект, і я закликаю всіх підтримати його.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зарубінський Олег.

 

18:25:12

ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О.

Олег Зарубінський, фракція Народної Партії. Шановний Адаме Івановичу, шановні колеги! За даними Організації Об’єднаних Націй, у 2010 році, Індекс розвитку електронної держави: Україна – 54 місце, Росія – 59 місце, Білорусь – 64 місце; 2012 рік (всього два роки пройшло): Росія – 27 місце, Білорусь – 61 місце, Україна – 68 місце. Виникає питання: чому? А тому, очевидно, що подібного роду законопроекти ми не розглядаємо. І я думаю, що Станіславу Олексійовичу треба тільки подякувати з таку законодавчу ініціативу. Чому?

От на сьогоднішній день в мене, зараз я можу сказати, що на робочому столі лежить паперів приблизно на кілограм або півтора кілограма, а ще кілограм  під цим, тобто два з половиною кілограми, це приблизно за один, два дні. Ви самі бачите, що бувають дні, коли нам на реєстрації роздають навіть таку кіпу, ну, хто бере, безумовно, яка не уміщається в руках. Тобто якщо ми дивимося, що два кілограми ідуть на два дні, то за два дні 450 депутатів – це майже тонна, це тільки на депутатів, в нас є помічники, працює секретаріат, працює Апарат Верховної Ради, працюють секретаріати комітетів. Якщо підрахувати, скільки використовується паперу, при чому значна частина його не опрацьовується, то ці видатки, які розраховані не на рік, не на два, а до 2017 року, безумовно, будуть компенсовані і перекриті. Але питання навіть тут не в матеріальному плані.

Ви знаєте, сьогодні в Естонії по Інтернету можна замовити трамвайний квиток, можна замовити проїзний на будь-який вид транспорту, я вже не кажу про те, що можна замовити будь-який концерт, будь-який ресторан, будь-що. Тобто людина використовуючи IT-технології, це навіть не такі високі, не такі вже IT. Інформаційні технології сьогодні на багато випереджають тих, хто не вміє або не хоче ними користуватися…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та хай говорить, але будемо говорити довго ще, на жаль. Завершуйте.

 

ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О. Кому, як не депутатам Верховної Ради, парламентарям врешті-решт освоїти електронні технології? Варто підтримувати цей законопроект і ми його будемо підтримувати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сухий, будь ласка.

 

18:27:58

СУХИЙ Я.М.

Дякую. Шановний Адам Іванович, шановні колеги! Я думаю, думка наша  одностайна: Програму інформатизації законотворчого процесу у Верховній  Раді України потрібно затвердити.

Хочу вам нагадати, що сьогодні Запорізьке державне казенне підприємство "Іскра" має замовлення на  450 мільйонів гривень і від держави має борг на  50 мільйонів. Держава вимила "оборотку".

Запорізьке державне підприємство "Радіоприлад" має величезні замовлення від армії і не має фінансування цих замовлень. Ті народні депутати України… Колего Каплієнко, я звертаюся персонально до вас: ті, хто не розуміє, що таке "Укроборонпром", ті просто голосували проти високих технологій. Концерн "Укроборонпром" об'єднує підприємства з високими технологіями. Це – наш завтрашній день, це – наше майбутнє.

І їхні борги – це не олігархів борги, їхні борги – це борги держави. І Міністерство промислової політики, яке "врізало дуба" і "приказало довго жити", якого зараз немає, з нього ми могли лише спитати, але його немає. Я дякую, Адам Іванович, вам за надане слово. Законопроект провалений, але майбутнє все одно за концерном "Укроборонпром".

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування прийняти постанову про затвердження програми інформатизації законодавчого процесу у Верховній  Раді на 2012-2017 роки (реєстраційний номер 6633). Прошу голосувати.

 

18:29:42

За-262

Прийнята постанова.

Розглядаємо проект Закону  про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту (реєстраційний номер 10428).

Є пропозиція розглянути за скороченою процедурою. Це – безвізовий режим, він дуже потрібний.

 

18:30:13

За-224

Так, будь ласка, доповідає заступник міністра, керівник апарату Лекарь Сергій Іванович, і підготуватися Зарубінському… внутрішніх справ.

 

ЛЕКАРЬ С.І.

Шановний Адаме Івановичу, народні депутати! Законопроект розроблено на виконання пункту 6 розділу сьомого "Прикінцеві положення" про біженців та осіб, які потребують додаткового тимчасового захисту, який набув чинності 4 серпня 2011 року.

Необхідно відзначити, що законом врегульовано ряд питань надання іноземцям та особам без громадянства додаткового або тимчасового захисту, визначено права і обов’язки. У зв’язку з чим необхідно врегулювати дане питання в інших законах, соціальних законах, що дасть можливість прирівняти права таких громадян з громадянами України. Мова йде про право на освіту, право в галузі охорони здоров'я, право на отримання житла, право на безоплатну правову допомогу, пільги і право на грошову допомогу. З метою захисту біженців вважаємо за необхідне і пропонуємо розглянути питання стосовно прийняття цього акту, що дасть можливість привести відповідні норми інших законодавчих актів соціального напрямку до норм прийнятого законопроекту.

Відповідно до Науково-експертного управління Верховної Ради законопроект може бути прийняти за основу і враховані при підготовці акти до інших читань. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зарубінський Олег. Будь ласка.

 

18:31:52

ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О.

Шановні колеги, дійсно 8 липня, рік тому, 2011 року Верховна Рада прийняла Закон про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Фактично це була нова редакція Закону про біженців, фактично це був новий закон, в який тут ми додаємо, крім біженців, дві нові категорії осіб, які можуть шукати притулку в Україні. До речі, таких громадян стає все більше і більше. В 2011 році 844 особи просили статус біженця в Україні, це до того, що наші десь просять, більше просять у нас. Україна зреалізувала, погодилась на 22 відсотки, тобто, позитивно підійшла до цього, це середньоєвропейська норма.

Я не буду повторювати те, що сказав представник уряду і Міністерства внутрішніх справ, єдине хочу сказати, що таким чином, голосуючи за цей закон, ми впроваджуємо стандарти щодо захисту осіб, які можуть зазнати загрозу життю та здоров'ю в країні походження або в країні постійного проживання. Як і біженці ці особи у випадку набуття статусу осіб, що  потребують додаткового або тимчасового захисту, можуть користуватися певними правами на рівні з громадянами України, певними соціальними пільгами, які фінансуються з Державного бюджету України.

 За твердженням розробника законопроекту "реалізація положень проекту акту не може передбачати додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України". І зазначив розробник "що покриття цих витрат буде здійснюватися за рахунок бюджетних асигнувань, вже передбачених на утримання відповідних центральних органів виконавчої влади". Зважаючи на актуальність цих новацій, зважаючи  на позитивний висновок Науково-експертного  управління, зважаючи на рішення комітету щодо рекомендацій Верховній Раді прийняти за основу, ми просимо  підтримати це сесійну залу. Дякую.  Я закінчив.

У нас не було заперечень,  якщо у шановних колег не буде заперечень, то можна і в цілому проголосувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, шановні колеги, немає бажаючих виступити? Немає заперечень, щоб прийняти як закон?

Я ставлю  на голосування прийняти Закон про  внесення змін до деяких законодавчих актів України  з питань біженців та осіб, які потребують додатково або тимчасового захисту ( реєстраційний номер 10428). Прошу голосувати.

 

18:34:49

За-262

Закон прийнято.

Розглядаємо проект Закону про внесення змін до статті 34 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (щодо пропозицій спеціально уповноваженого органу) (реєстраційний номер 10426).

Є пропозиція розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати.

 

18:35:25

За-225

Підтримано.

Доповідає заступник міністра  економічного розвитку і торгівлі Павленко  Володимир Петрович. Підготуватись Чечетову.

 

ПАВЛЕНКО В.П.

Шановний Адаме Івановичу, шановні народні депутати, на ваш розгляд виноситься проект Закону України  про внесення  змін до статті 34 Закону України "Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".  

Нагальність прийняття   проекту  закону ґрунтується на аналізі результатів прискореного розгляду, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування, який засвідчив низький рівень якості підготовки органами та посадовими особами місцевого самоврядування проектів регуляторних актів.

За результатами аналізу було встановлено, що органами  місцевого самоврядування за роки незалежності України   було прийнято понад 58 тисяч регуляторних актів,  з них понад 35 тисяч, 61 відсоток тобто майже дві третини,  було визнано такими,  що не відповідають принципам держаної регуляторної політики. При цьому, майже 32 тисячі актів було скасовано через порушення регуляторної процедури.

Прийняття проекту закону  надасть можливість  забезпечити додержання принципів державної регуляторної політики у здійсненні місцевого самоврядування, сприятиме зменшенню регуляторного тиску на суб'єктів підприємницької діяльності, шляхом удосконалення процедур  державного регулювання економіки та пов'язаних з цим фінансових та інших    витрат підприємців. Прошу підтримати.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Чечетов Михайло Васильович від комітету.

 

18:37:12

ЧЕЧЕТОВ М.В.

Уважаемый Адам Иванович, уважаемые  коллеги, профильный комитет  підтримує в першому читанні. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Так, хто хоче виступити? Так, крім Гордієнка і Ляшко, ніхто не наполягає? Будь ласка, Ляшко.

 

18:37:42

ЛЯШКО О.В.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Я думаю, що  ви, шановний пане заступнику міністра,  мали б виходити не із законопроектом про те, кому які повноваження передати. То одні  органи влади давали дозволи, тепер ви хочете все під себе  підібрати. 

Я думаю, що сотні тисяч дрібних підприємців і середніх по всій країні чекають від вас закону про скорочення оцих всіх дозвільний процедур. Максимальну дерегуляцію підприємницької діяльності.

Чи знаєте ви, що людини, просто людина в райцентрі, в місті, в селі для тог о, щоб почати свою справу, для того, щоб кіоск невеликий поставити, чи якусь дрібну свою справу почати, вона має роками ходити, наголошую, роками ходити по ваших чиновницьких кабінетах для того, щоби отримати дозволи, ліцензії там і тому подібні дозвільні документи. І за кожен цей дозвіл має платити хабарі, хабарі платять за те, щоб вас, чиновничу братію годувати. І у вас сотні тисяч, півмільйона чиновників в Україні. 20 мільярдів гривень у бюджеті цього року на утримання чиновницького апарату.

Ми нещодавно не підтримали законопроект  про те, щоб виділити копійки на фінансування позашкільних навчальних закладів. А на чиновницький апарат у нас 20 мільярдів гривень із бюджету цього року.

У нас Україна займає перше місце в світі по кількості податків і зборів. Регіонали, регіонали, ви – влада, ви знаєте чи ні?  Перше місце в світі по кількості податків і зборів! 138 податків і зборів. Як під таким ігом, під таким ярмом можуть працювати нормальні люди!? Як за таких умов, за такої чисельності податків, такої чисельності дозволів, патентів, які треба отримувати, як за таких умов може постати середній клас!? тільки олігархи виживають за тих умов. Бо ми маємо уряд олігархів, ми маємо олігархічну більшість в парламенті. Ви мільярди списуєте своїм олігархічним компаніям, а  бюджет намагаєтесь наповни ти за рахунок середнього і малого бізнесу. Це політика, яка призводить до знищення середнього класу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тільки знайдіть, хто приймав ці рішення про податки. Не вони приймали ці рішення. Це, мабуть, це було раніше, це було раніше. Це при вашому царюванню було. Будь ласка, Гордієнко.

 

18:40:12

ГОРДІЄНКО С.В.

Шановні колеги, попередній виступаючий емоції, але нічого про законопроект  не сказав. Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування звертає увагу, що сфера дії закону, який стосується діяльності місцевих рад. Йдеться про підготовку рішень, які підпадатимуть під визначення регуляторних. А це фактично всеохоплююче коло питань, віднесених до відання місцевого самоврядування Конституцією та законами України. Оскільки практично скрізь здійснюється господарювання.

Комітет відзначає, що цей законопроект передбачає істотне ускладнення процедури розгляду місцевими радами проектів місцевих нормативно-правових актів, що носять регуляторний саме характер. Включення державного органу в процес підготовки рішень місцевої ради може стати небезпечним прецедентом для вітчизняного законодавства і започаткувати розширення втручання інших державних органів у справи місцевого самоврядування.

Адже досі таке втручання чинним законодавством не передбачалось. Воно прямо порушує принципи правової і організаційної автономності місцевого самоврядування і суперечить статтям 4, 6, 7, 8 Європейської хартії місцевого самоврядування.

Комітет висловлює здивування, що Кабінет Міністрів України в пояснювальній записці пише, що це не стосуватиметься питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Це відвертий цинізм і реальне знущання над станом справ. Головне науково-експертне управління пропонує відхилити даний законопроект. Комітет саме також просить відхилити його, за результатами розгляду у першому читанні.

Це законопроект, який приведе до бюрократизації саме процесу і прийняття рішень в органах місцевого самоврядування. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Обговорення законопроекту закінчено.

Я ставлю на голосування прийняти за основу проект Закону про внесення змін до статті 34 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (щодо пропозицій спеціально уповноваженого органу) (реєстраційний номер 10426). Прошу визначатись.

 

18:42:40

За-232

Закон прийнято в першому читанні.

Ми мали б зараз розглядати проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" (в новій редакції) та Закону України "Про доступ до публічної інформації" (реєстраційний номер 10455). Проте комітет просить перенести його розгляд. Немає заперечень? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає!

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, переноситься.

Розглядаємо проект Закону про внесення змін до статті 22-1 Закону України "Про залізничний транспорт" (щодо відповідальності перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення) (реєстраційний номер 10356). Доповідає… Так, спочатку давайте проголосуємо за розгляд за скороченою процедурою. Прошу підтримати.

 

18:43:44

За-225

Підтримано.

Доповідає – голова Комітету з питань транспорту і зв'язку Мироненко Михайло Іванович, будь ласка.

 

18:43:52

МИРОНЕНКО М.І.

Шановні колеги! Метою законопроекту є вирішення питання визначення відповідальності по здійсненню прикордонного контролю виключно працівниками прикордонної служби та недопущення перекладання цих функцій на провідників та водіїв транспортних засобів у міжнародному сполученні.

Реалізація законопроекту дозволить вирішити питання відповідальності по здійсненню прикордонного контролю виключно працівниками прикордонної служби; врегулює питання, викликані зверненнями перевізників сусідніх держав щодо неправомірності дій української сторони по притягненню до відповідальності перевізників; дотримання Україною міжнародних угод конвенції у галузі транспорту. 

Звертаю вашу увагу, шановні колеги, що відповідно до діючої редакції статті 22-1 Закону України  "Про залізничний транспорт" перевізник зобов'язаний до початку перевезення перевірити наявність у пасажира документів, необхідних для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слідування, та відмовити у перевезенні пасажиру, який на його вимогу не пред'явив необхідні документи. Одночасно, Закон України "Про прикордонний контроль"  аналогічні завдання покладені на працівників прикордонної служби. У своєму висновку Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради посилається на норму пункту 3 статті 7 Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, підписану від імені України в 2005 році, якою передбачено, що, де це доцільно й без шкоди для відповідних міжнародних конвенцій, такі заходи включають запровадження обов'язку комерційних перевізників, зокрема будь-якої транспортної компанії або власника чи оператора будь-якого транспортного засобу упевнитись, що всі пасажири мають проїзні документи, які вимагаються…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте, будь ласка.

 

МИРОНЕНКО М.І. Таким чином вказана норма носить рекомендаційний характер, оскільки означає, де це доцільно.

Я хочу вам сказати, що на засіданні комітету усі абсолютно члени комітету одностайно підтримали цей законопроект 23 травня цього року. І комітет рекомендує прийняти Верховній Раді цей законопроект за основу і в цілому, бо нема чого готувати до другого читання.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Справа в тому, що закон складається з двох речень, а ви наговорили тут цілий роман. Сідайте, будь ласка. Будемо голосувати?

Я дійсно не бачу необхідності голосувати його в першому читанні, можна прийняти в цілому як закон, бо він там, одне речення.

Я ставлю на голосування прийняти Закон про внесення змін до статті 22-1 Закону України "Про залізничний транспорт" (щодо відповідальності перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення) (реєстраційний номер 10356). Прошу голосувати.

 

18:47:35

За-264

Дякую. Закон прийнято.

Розглядаємо проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо визначення  статусу юридичних  клінік  як суб'єктів надання безоплатної  правової  допомоги) (реєстраційний номер 9502). Доповідає Мельник.

І у нас пов'язаний законопроект 9525 про безплатну правову  допомогу (щодо  юридичних  клінік) колеги Мельника.

Є пропозиція ці законопроекти розглянути разом і за скороченою процедурою. Прошу підтримати за скороченою процедурою.

 

18:48:28

За-219

Підтримано.

Будь ласка, закон 9502. Мельник. І по закону 9525. Тобто у  вас є 4 хвилини.

 

18:48:42

МЕЛЬНИК П.В.

Шановні колеги, перш за все, слід зазначити, що цей  законопроект 9502  спрямований на забезпечення доступу до юридичної допомоги  найбільш вразливим соціальним верствам населення, тобто громадянам, які не мають  коштів для оплати дорогих  послуг адвокатів.

По-друге,  цей законопроект спрямований на  залучення студентів-правників   під керівництвом кваліфікованих викладачів  до юридичної практики з тим, щоб вони після закінчення юридичних університетів  мали не лише  теоретичні знання, а і належні практичні навички.

У разі прийняття даного законопроекту  юридичні клініки, що створені у вищих навчальних закладах, матимуть змогу на законодавчих підставах  надавати громадянам правову інформацію,  юридичні консультації, складати процесуальні документи, здійснювати безоплатне  представництво інтересів  громадян у судах та інших державних органах. 

На сьогодні у вищих навчальних закладах  України 3 і 4 рівня акредитації функціонує більше, ніж 65 юридичних клінік. Так у Національному університеті Державної податкової  служби України та Національному університеті "Одеська юридична академія" юридичні клініки працюють  більше, ніж 10 років.

За період діяльності юридичні клініки, наприклад, Національного університету податкової служби студентами надано близько 400 тисяч правових консультацій особам, які зверталися переважно з питань соціального та пенсійного забезпечення.

Тому не можна погодитися з рішенням профільного комітету, котрий пропонує віднести юридичні клініки лише до суб’єктів надання первинної правової допомоги, тим самим позбавити громадян безоплатного представництва їх прав та інтересів в судах. Прошу підтримати законопроект у першому читанні без пропозицій профільного комітету.

Щодо мого законопроекту, 9525. Прошу його зняти з розгляду, а основні положення врахувати в законопроекті 9502 при підготовці його до другого читання. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. А не можна було ще мудріше назвати? Ну, навіщо "клініки"? Клініки у нас до одного, зрозуміло, що це медична допомога, а не правова. Ну, це щось занадто мудро, навіть для… Добре, сідайте, будь ласка.

Мірошниченко від комітету по двох законопроектах: 9502 і… Да, будь ласка.

 

18:51:35

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Шановні виборці, шановні колеги, Комітет з питань правової політики на своїх засіданнях розглянув два проекти законів: про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення статусу юридичних клінік як суб’єктів надання безоплатної правової допомоги (реєстраційний номер 9502), про внесення змін до Закону "Про безоплатну правову допомогу" (щодо юридичних клінік) (реєстраційний номер 9525).

Тут до мене підходять і питають, чому говорять про юридичну клініку. Це усталений вираз, це, дійсно, дивно трішки для нашого вуха звучить, але це міжнародний термін, який вживається щодо тих консультацій, які формуються на базах навчальних закладів, тому така назва.

Даними проектами пропонується юридичні клініки вищих навчальних закладів юридичного профілю наділити статусом суб’єктів надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, оскільки вони сьогодні залишаються поза правовим полем регулювання процедури надання такої допомоги.

Підтримуючи запропоновану ідею, члени комітету висловилися за необхідність при підготовці до другого читання доопрацювати окремі положення. Зокрема комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді за наслідками розгляду в першому читанні проект закону номер 9502 прийняти за основу, при підготовці його до другого читання врахувати окремі слушні положення законопроекту 9525, а також під час підготовки пропонується вилучити положення про надання юридичними клініками безоплатної вторинної правової допомоги та привести положення законопроекту у відповідність із законодавством в частині оскарження рішень юридичних клінік. Тобто комітет пропонує все, що стосується консультування громадян, залишити за юридичними клініками, а все, що стосується представництва інтересів в судах, в державних органах все ж таки залишити за адвокатами, які можуть нести в тому числі і юридичну відповідальність, щоб якість…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте.

 

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.  … щоб якість послуги, яка надається громадянам, не постраждала. Дякую за увагу. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будемо обговорювати? Ні?

Тоді я ставлю на голосування пропозицію: прийняти за основу в першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо визначення статусу юридичних клінік як суб'єктів надання безоплатної правової допомоги), (реєстраційний номер 9502). Прошу голосувати.

 

18:54:33

За-240

Підтримано.

І була пропозиція автора законопроекту Мельника зняти з розгляду законопроект 9525, а його ідеї попросити комітет використати при підготовці до другого читання попереднього законопроекту.

Я ставлю на голосування пропозицію автора законопроекту про зняття з розгляду законопроекту за номером 9525. Прошу голосувати.

 

18:55:13

За-259

Підтримана пропозиція.

Розглядаємо проект Закону про внесення змін до Закону України "Про іпотечні облігації"  (щодо випуску та обігу іпотечних облігацій) (реєстраційний номер 10282). Є пропозиція розглянути за скороченою процедурою.

 

18:55:43

За-229

Підтримано.

Доповідає Каракай Юрій Васильович, він і автор, і від комітету. Будь ласка, 4 хвилини.

 

18:55:56

КАРАКАЙ Ю.В.

Шановний Адам Іванович, шановні колеги! Ви знаєте, що Президент поставив одною із  метою роботи нашої держави – це забезпечення доступним житлом наших громадян. А, безумовно, для цього треба використовувати, і неможливо вирішити цю проблему без застосування фінансових інструментів, у тому числі, іпотечних облігацій, так, як це робиться в усьому світі.

Тому метою даного законопроекту є усунення однієї очевидної недоречності, пов'язаної з тим, у яких відносинах можуть перебувати учасники схем іпотечного кредитування, і саме ця неточність чи недоречність заважає можливості запровадити у повній мірі інструменти іпотечних облігацій для будівництва житла.

Що саме є… неточні… очевидною недоречністю? Що мається на увазі? Достатньо абсурдно виглядає, коли, з одного боку, надання можливості  емітенту самостійно обслуговувати облігації, тобто де-факто виступати обслуговуючою установою, а з іншого боку, ми вимагаємо від нього, щоб стороння обслуговуюча установа обов'язково була кристально незалежною від нього. Цим законопроектом ця проблема ця проблема вирішується. Його підтримує Кабінет  Міністрів з невеликими технічними уточненнями. Таку ж позицію має Міністерство фінансів. Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики  на своєму засіданні ухвалив рішення просити Верховну Раду підтримати цей законопроект. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Обговорювати будемо? Ніхто не наполягає? З висновку Головного науково-експертного управління законопроект доцільно повернути на доопрацювання. Висновок комітету: прийняти за основу.

 Я ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про іпотечні облігації" (щодо випуску та обігу іпотечних облігацій) (реєстраційний номер 10282). Прошу голосувати.

 

18:58:28

За-229

Прийнято рішення.

Розглядаємо питання проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України" (щодо охорони цінностей та об'єктів Національного банку України) (реєстраційний номер 10539).

Є пропозиція розглянути за скороченою процедурою.

 

18:59:00

За-215

Підтримано.

Доповідає  Каракай Юрій Васильович. Співдоповідає Хомутиннік.

 

18:59:12

КАРАКАЙ Ю.В.

Шановні колеги, зазначений законопроект підготовлено з метою правового врегулювання питання охорони об’єктів, збереження коштів та цінностей, що належать Національному банку України. Очевидно ні в кого не визиває сумнівів, що всі ці операції та охорона державної скарбниці, банкнотно-монетного двору повинні підлягати особливій охороні. Наші колеги, народні депутати, у 1999 році, коли приймався Закон "Про Національний банк України", надали Національному банку право мати відомчу охорону озброєну бойовою вогнепальною зброєю. Проте, на жаль, тоді в законі не були прописані, не регламентовані норми, яким чином ця зброя застосовуватися у відповідних випадках.

Тому починаючи з 1999 року, всі ці речі регламентувались рішеннями установ, в тому числі Національного банку України. Проте національні та зарубіжні експерти неодноразово звертали увагу, що такі норми повинні визначатись виключно законом. Більше того, у 2011 році урядовий Уповноважений у  справах Європейського Суду з прав людини склав заключення аналогічного складу про те, що теж порядок застосування цієї зброї повинен не бути  прописаний в підвідомчих актах, а в законі. З цією метою підготовлений цей законопроект. Просимо його підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Будь ласка, Хомутиннік Віталій Юрійович, голова комітету.

 

19:01:10

ХОМУТИННІК В.Ю.

Шановний Адаме Івановичу! Шановні колеги! Фактично це більш такий технічний законопроект. Тому що  зараз Національний банк і так уже може використовувати  зброю.  В даному законопроекті мова йде  про кореспонденцію певних позицій  з Законом про міліцію. Тому закон невеличкий, в принципі, більш такий технічний. Комітет підтримує дану ініціативу і пропонуємо проголосувати в цілому цей закон. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так є необхідність обговорювати? Немає.

Каплієнко, будь ласка.

 

19:01:59

КАПЛІЄНКО В.В.

Дякую, Адаме Івановичу. Чому хотілося би виступити, я знаю, що обмаль часу і кожен поспішає додому, але б хотілося сказати все ж таки від імені групи декілька слів.

 Ви знаєте, він не такий технічний цей  законопроект. По-великому рахунку, у відповідності до цього закону, який ми зараз будемо голосувати в першому читанні, Національний банк України получає всі права, які надані міліції відповідним Законом про міліцію, і міліція виконує зовсім інші повноваження, вони не обмежуються тільки  охороною якихось об'єктів, там і правопорядок і захист права   і свобод,  і таке інше.  Чому? В них різні повноваження.

Наступне питання. Я хочу вам нагадати,  що 10 грудня   2011 року ми вже  голосували подібний законопроект, але на нього було  накладено вето, тобто Президент використав своє право. І посилався він саме на те, що завдання відомчої охорони Національного банку, на думку Президента, є значно вужчими, ніж завдання, покладені на міліцію.

Я від імені групи, депутатської фракції   "Реформи заради майбутнього", хотів би запропонувати наступне. Ви знаєте,  ми довго коливалися як  нам визначитись з цим законопроектом,  знаємо, що він потрібен Національному банку. Але ж треба   не створити, знаєте, деяких незрозумілих кроків, які б поставили під   загрозу громадян нашої держави.

Ми пропонуємо поступити наступним чином. Ми готові підтримати цей законопроект в першому читанні, але пропонуємо до другого читання залишити інкасацію охорони цінних, особливо цінних об'єктів в межах Національного банку із використанням  бойової зброї, як це визначено тут, а 22 статтю залишити в чинній редакції. Тоді дійсно,  цей законопроект буде слушним і повністю задовольняє і Національний банк, і не зачіпає діючу на сьогоднішній день міліцію. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А Національний банк із цим погоджується,  з такою пропозицією  Каплієнка?

 

_______________. Національний банк  висловлює свою позицію    з приводу того, що це дійсно є технічний законопроект і він просто уточнює і ставить   рамки  застосування воєнізованої охорони Національного банку вогнепальною зброєю.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це міг і банк ініціювати. Я ставлю  на голосування пропозицію прийняти в першому читанні  за основу проект Закону про внесення  змін до Закону України  "Про  Національний банк України"  (щодо охорони цінностей та об'єктів Національного банку України)   (реєстраційний номер  10539). Прошу голосувати 

 

19:04:49

За-260

Прийнято рішення.

Хоча я звертаю увагу представників банку,  не використовуйте  депутатів. Ви маєте право законодавчої ініціативи і може написати краще, ніж пишуть депутати. Це експлуатація праці депутатської.

Заперечень проти чого нема? Є заперечення про прийняття в другому читанні від фракції чи депутатської групи Реформи. А я ж питав вас, ви з ними не погоджуєтеся. Значить, так. Чи,  може, ви знайдете компроміс? Шукайте.

Зараз б ми мали розглядати проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи  про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення (9434). Проте, просять перенести цей розгляд. Нема заперечень?  Переноситься.

Розглядаємо проект закону про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо первинних документів) (реєстраційний номер 9354). Є пропозиція розглянути за скорченою процедурою. Прошу підтримати.

 

19:06:26

За-219

Підтримано.

Доповідає перший заступник міністра фінансів Мярковський Анатолій Іванович. Підготуватися Горіній.

 

МЯРКОВСЬКИЙ А.І.

Шановний Адам Іванович, шановні народні депутати,  зазначений законопроект, значить, зазначеним законопроектом необхідно врегулювати деякі питання щодо публічної звітності акціонерних товариств і банків страховиків.

Ви знаєте, що з 2012 року в Україні запроваджується міжнародні стандарти фінансової звітності, які застосовуються найбільш інвестиційно привабливі підприємства, зокрема, публічні акціонерні товариства, банки-страховики. Проте для вітчизняних, насамперед малих і середніх підприємств визначені стандарти звітності за національними положеннями.

 У зв'язку з цим є потреба для уніфікації  зазначених стандартів. І урядом відповідно розроблений законопроект. Суть його стосується того, щоб уточнити визначення терміну  "Національне положення стандарт бухобліку", зокрема слова: "що не суперечить міжнародним стандартам" замінити словами: "розроблені з урахуванням міжнародних стандартів". Тобто наші національні стандарти мають бути адаптовані з урахуванням вимог міжнародних стандартів.

А також розширити функцію Міністерства фінансів України та Національного банку України. Зокрема внести доповнення щодо покладання на Міністерство фінансів України та Національний банк України повноваження встановлювати вимоги до первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та визначати порядок документального забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

Зазначений законопроект пропонується прийняти в першому читанні. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Горіна від Комітету з питань економічної політики. Воропаєв? Прошу.

 

19:08:24

ВОРОПАЄВ Ю.М.

Уважаемые коллеги! Данный законопроект был рассмотрен на заседании Комитета по вопросам экономической политики. И комитет рекомендует Верховной Раде Украины возвратить данный законопроект, відхилити даний законопроект.

Вот по каким мотивам. Комитет считает, что недоцільним является внесение изменений в это законодательство, так как формулировка, которая сейчас записана в законе, она более удобная и более надежно защищает предприятия от чиновничьего произвола.

Что имеется в виду. В настоящее время стандарты бухгалтерского учета украинские по закону должны не противоречить стандартам бухгалтерского учета международного. И это правильно, это хорошо. А предлагается формулировка, что они должны учитываться, зарубежные стандарты бухгалтерского учета. А мы все знаем, что ни одно украинское предприятие не сможет получить кредит за рубежом, если его отчетность не будет соответствовать международным стандартам бухгалтерского учета.

Поэтому комитет и принял решение рекомендовать відхилити даний законопроект.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Обговорювати немає бажаючих? Тоді я ставлю на голосування пропозицію Кабінету Міністрів. Бо комітет відхиляє його. Висновок Головного науково-експертного управління, що законопроект може бути прийнятий за основу.

Ставлю пропозицію: прийняти за основу в першому читанні проект Закону про внесення змін  до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо первинних документів) (реєстраційний номер 9354). Прошу голосувати.

 

19:10:30

За-263

Прийнято в першому читанні.

Ми зараз мали б розглядати проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів (реєстраційний номер 10495), проте просять його розгляд перенести. (Шум у залі)

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Хто просить?!

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просить той, хто вносив законопроект. Нема заперечень? (Шум у залі) Є заперечення.

Я ставлю на голосування пропозицію перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів (реєстраційний номер 10495). Прошу голосувати.

 

19:11:26

За-257

Перенесено розгляд.

Розглядаємо проект Закону про внесення зміни до статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" щодо звільнення від сплати мита операцій з товарами, роботами і послугами в рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги з метою покращення умов поводження з відпрацьованими радіоактивними джерелами та високоактивними відходами в Україні (реєстраційний номер 9529). Прошу підтримати пропозицію про розгляд цього питання за скорочено процедурою.

 

19:12:12

За-220

Підтримано.

Доповідає заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Павленко Володимир Петрович, будь ласка.

 

ПАВЛЕНКО В.П.

Шановний Адаме Івановичу, шановні народні депутати, зазначеним законопроектом передбачається врегулювання питання звільнення від сплати мита товарів, що ввозяться на митну територію України, за рахунок міжнародної технічної допомоги, що надається країнами Великої вісімки в рамках ініціативи держав "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення".

В Україні з часу її приєднання до ініціативи в 2004 році на двосторонній основі в рамках діючих міжнародних договорів здійснюються проекти технічної допомоги по забезпеченню фізичного захисту радіоактивних матеріалів та посилення спроможності нашої держави у виявленні та попередженні незаконного переміщення ядерних матеріалів на пунктах перетину державного кордону України.

Ініціатива є міжнародним політико-правовим актом, приєднавшись до якого країни Великої вісімки, ще 13 країн, МАГАТЕ та ЄС погодилися, що усі уряди зроблять необхідні кроки для забезпечення того, щоб надана підтримка була звільнена від податків, мит, зборів та інших платежів. З огляду на обмежені терміни реалізації таких проектів питання пільгового оподаткування безоплатної допомоги необхідно невідкладно врегулювати в рамках податкового та митного законодавства України.

Прийняття проекту закону на сьогодні дозволить отримати технічну допомогу а рамках зазначеної ініціативи від урядів Франції та Великобританії для спорудження централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання у Чорнобильській зоні та придбання відповідного обладнання.

Неприйняття законопроекту матиме суттєві негативні наслідки для державного бюджету, оскільки уряди згаданих країн-донорів відмовляться фінансувати вищезазначені проекти і Україна вимушена буде здійснювати додаткові капітальні видатки з державного бюджету. Дякую за увагу. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від комітету Віталій Хомутиннік. Прошу.

 

19:14:38

ХОМУТИННІК В.Ю.

Шановний Адам Іванович, шановні колеги, шкода, що представники уряду вносять закони до фактично, до тих законів, які вже втратили чинність.

Я хочу нагадати, що  Закон про  Єдиний митний тариф с першого числа цього місяця вже скасований, тому що всі норми перейшли до  Митного кодексу України, який вже працює. Тому я не бачу сенсу розглядати даний законопроект, а вернутися до цієї ж ідеї. Сама ідея підтримується, але зміни треба вносити в той закон, якого вже не існує,  а зміни треба вносити у Митний кодекс України.

Тому  на доопрацювання,  напевно, а ми вже зробимо редакцію до Митного   кодексу і вже повернемося на наступній, як це буде можливо і розглянемо цю ідею. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Справа у тому, шановні колеги, що цей  закон був внесений ще 3 грудня 2011 року. І зрозуміло, за той час відбулися зміни у законодавстві, тому ми поступимо правильно, якщо приймемо рішення направити цей закон  на доопрацювання, бо не можна вносити зміни у закон, якого не існує.

Тому я ставлю на голосування пропозицію  направити проект Закону про внесення зміни до статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" і так далі (реєстраційний номер 9529) суб'єкту права законодавчої ініціативи, тобто Кабінету Міністрів на доопрацювання, нехай вносить зміни до діючих законів. Прошу підтримати.

 

19:16:31

За-250

Прийнято рішення.

Почекайте, до дат  у нас є ще стільки дат, що…

Шановні колеги, ми  маємо розглянути зараз  ті законопроекти, які  ми відтермінували, бо не було таблиць, а вони вже надійшли, до другого читання, тому  ми зараз їх будемо розглядати.

Розглядається проект Закону про державні лотереї в Україні (реєстраційний номер законопроекту 8652) (друге читання). Доповідає голова Комітету з питань фінансів,  банківської діяльності, податкової та митної політики   Віталій Юрійович Хомутиннік. Будь ласка. 

 

19:17:21

ХОМУТИННІК В.Ю.

Шановний Адаме Івановичу, шановні колеги, до законопроекту до другого читання Закону про  державні лотереї в Україні надійшло 207 пропозицій від суб’єктів законодавчої ініціативи, з яких враховано 147 пропозицій і відхилено 60. Також зазначу, що остаточна редакція правої колонки потребує деякого техніко-юридичного доопрацювання з урахуванням висновків Головного юридичного управління. Там суто такі, більш технічні правки.

Тому комітет готовий до того, щоб розглядати в другому читанні та приймати в цілому даний законопроект.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Йдемо за поправками. Кармазін, 2-а. Відхилена. Не наполягає.

Терьохін, 3-я. Не наполягає.

Полунєєв, 9-а. Відхилено.

Терьохін, 21-а, 23-я його ж, 24-а.

Царьов, 27-а. Відхилена. Не наполягає.

Терьохін, 33-я.

Національний банк України, 48-а. Не наполягає.

Кармазін, 49-а.

52-а, Терьохін.

Мельник Петро, 58-а. Відхилена. Не наполягає.

Кармазін, 61-а, 63-я. Не наполягає.

Царьов, 78-а. Не наполягає.

80-а, Горіна. Не наполягає

Терьохін, 81-а.

Терьохін, 89-а.

Самойленко Юрій, 95-а. Не наполягає.

Царьов, 97-а.

Терьохін, 98-а. Терьохін, 100-а. 102-а, Терьохін. 106-а, Терьохін. 109-а, його ж.

Самойленко Юрій, 111-а. Не наполягає.

Терьохін, 113-а.

Самойленко, 115-а.

117-а, Терьохін.

121-а, Терьохін.

Мельник 125-а. Не наполягає.

Полунєєв, 126-а.

Самойленко, 127-а.

128-а, Горіна.

Терьохін, 129-а.

133-я, Самойленко. Не наполягає. Його ж 135-а.

140-ва. Самойленко не наполягає.

Терьохін, 141-а.

Самойленко, 147-а.

Кармазін, 148-а.

Терьохін, 153-я.

155-а, його ж.

157-а Кармазіна.

159-а.

169-а, Терьохін.

172-а, його ж.

Самойленко, 176-а.

Кармазін, 178-а.

Терьохін, 179-а.

182-а, його ж.

185-а, його.

Царьов, 196-а.

І 199-а.

Горіна, 201-а.

Терьохін, 202-а.

Самойленко, 203-я.

Терьохін, 204-а.

Решта враховано. Є деякі зауваження Головного юридичного управління. Комітет пропонує прийняти в другому читанні і в цілому.

Я ставлю на голосування пропозицію про прийняття Закону про державні лотереї в Україні (реєстраційний номер 8652). Прошу голосувати.

 

19:21:54

За-257

Дякую. Закон прийнято.

Розглядаємо проект Закону про інститути спільного інвестування (реєстраційний номер 9615) (друге читання). Доповідає голова Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Хомутиннік Віталій Юрійович, будь ласка.

 

19:22:23

ХОМУТИННІК В.Ю.

Шановний Адам Іванович, шановні колеги! Комітет розглянув всі пропозиції, які надійшли до законопроекту про інститути спільного інвестування. Загалом 96 поправок, 74 з яких враховані, 19 відхилено, 3 враховано частково. Тому, в принципі, концептуально всі пропозиції враховані і погоджені з урядом та Національним банком. І ми готові до того, щоб приймати у другому читанні та в цілому даний законопроект.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1-а поправка Кармазіна. Не врахована.

4-а його ж.

5-а його ж.

6-а його.

Кармазін 11-а, не врахована.

27 його ж.

29-а.

28-а.

31-а.

35-а, Кармазіна. Це все – поправки Кармазіна.

44-а, Кармазіна.

63-я, Кармазіна, не врахована.

78-а, 79-а, 80-а, 81-а,

82-а. Кармазіна. Не враховані. 85-а. Його ж. Не врахована.

95-а. Не врахована. Кармазіна.

Не враховані лише поправки Кармазіна. Він не наполягає.

Головне юридичне управління завізувало із зауваженнями.

Я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти в другому читанні і в цілому закон про інституту спільного інвестування (реєстраційний номер 9615). Прошу голосувати.

 

19:25:38

За-257

Закон прийнято.

Шановні колеги, нам треба розглянути, прошу, він включений до порядку денного сесії. Розглянути проект Закону про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року (реєстраційний номер 10681). Є пропозиція розглянути його за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

 

19:26:29

За-220

Підтримано.

Доповідає народний депутат Забарський Владислав Валерійович. Будь ласка.

 

19:26:59

ЗАБАРСЬКИЙ В.В.

Шановний головуючий, шановні колеги, до вашого розгляду пропонується проект Закону України про особливості забезпечення  відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року.

Цей законопроект розроблено для забезпечення реалізації  громадянам України конституційних виборчих прав під час проведення чергових виборів народних депутатів у  2012 році, зокрема шляхом запровадження  процедури  спостереження суб'єктами виборчого процесу в режимі реального часу на відповідному веб-сайті в мережі Інтернет за голосуванням на виборчих дільницях, а також обов'язковою фіксацією і можливістю в подальшому отримати за запитом відеозапис процедури голосування та  підрахунку голосів виборців  на виборчих дільницях.

Метою законопроекту є забезпечення проведення  чергових виборів народних депутатів України з додержанням засад загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а також публічності та відкритості виборчого процесу як основних принципів виборчого права, встановлених Конституцією України та міжнародними договорами України.

Реалізація даного законопроекту дозволить закріпити загальновизнані міжнародні стандарти забезпечення прав людини, які є частиною національного законодавства України  для утвердження України як демократичної, соціальної й правової держави і задля зміцнення довіри суспільства  до інститутів державної влади.

Встановлення веб-камер на виборчих дільницях і забезпечення їх роботи в режимі реального часу, можливість перегляду ходу голосування на  виборчій дільниці на відповідному веб-сайті. Фіксація, збереження і можливості отримати за запитом відеозапис цієї процедури підрахунку голосів створить реальний механізм, який спрямований допомогти  проведенню чесних та прозорих виборів. Зокрема законопроектом пропонується запровадити систему відеоспостереження запису і трансляції зображення. Систему відеоспостереження пропонується встановити в приміщеннях для  голосування звичайних виборчих дільниць. Застосування зазначеної системи пропонується в обов'язковому порядку.

Система відеоспостереження пропонується, щоб складалася  не менше ніж двох веб-камер, які  встановлюються в приміщенні для голосування і дільничної виборчої комісії, а також  засобів запису…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте.

 

ЗАБАРСЬКИЙ В.В. … для передачі зображення, передачі інформації на відповідний веб-сайт у мережі Інтернет. Веб-камери повинні розташовуватися таким чином, щоб не  порушувати таємницю волевиявлення виборців і забезпечити умови для вільного формування виборцям своєї волі та її вільного виявлення, одночасно забезпечуючи контроль громадськості за  дотримання процедури голосування і підрахунку виборчих бюлетенів.

Законопроектом також передбачається, що дільнична виборча комісія забезпечує початок безперервного функціонування  системи відеоспостереження   у день голосування  для можливості передачі відеозображення з дільниці і його  перегляду  на відповідному веб-сайті не пізніше початку підготовчого засідання  відповідної дільничної  виборчої комісії.

Після закінчення голосування на виборчій дільниці і до підписання протоколу дільничною виборчою комісією про підрахунок голосів виборців  та про повторний підрахунок голосів, дільнична виборча комісія забезпечує  обов'язковість функціональної системи    відеоспостереження  у  режимі відеозапису, а також збереження  цього відеозображення. Матеріали   відеоспостереження, у даному випадку, можуть надаватись  за запитом у порядку, встановленому ЦВК.

Вважаю, що прийняття зазначеного законопроекту допоможе нам провести  чесні і прозорі вибори, забезпечить рівні права всіх громадян і дасть можливість  громадськості   наглядати за      процедурою  виборів. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Сідайте, будь ласка, 

Так, будь ласка, від комітету –  секретар комітету  Сергій Гордієнко.

 

19:30:52

ГОРДІЄНКО С.В.

Шановні колеги,  комітет не розглядав даний законопроект, але наголошує   на тому, що у разі прийняття в цілому, необхідно (для стенограми я кажу)  передбачити, що здійснити  його  техніко-юридичне  доопрацювання, так як там є коми і інші такі помилки, щоб просто був виправлений він до підпису. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Ляшко, будь ласка.

 

19:31:27

ЛЯШКО О.В.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні виборці,  оця пропозиція,  про встановлення відеокамер на виборчих дільницях, до речі, на встановлення яких треба мільярд гривень. Це мотивування, що мовляв це допоможе прозорості, чесності виборців,    це профанація насправді виборчого процесу. В моєму рідному селі Лизівка Білокуракинський район Луганської області Інтернету в селі взагалі немає. І таких сіл тисячі по всій Україні. От мені цікаво, як із цих виборчих дільниць неінтернетизованих будуть передавати інформацію.

Алея я хотів би сказати про інше. Що треба для того, щоб забезпечити прозорі чесні вибори? Найголовніше – це поміняти Закон про вибори. Ні відеокамери, ні найчесніші члени виборчих комісій не забезпечать чесності виборів з однієї причини – бо той закон, який парламентська більшість разом із БЮТом, разом із Яценюком прийняли новий Закон про вибори, він дає можливість сфальсифікувати вибори за рахунок мажоритарки.

Сьогодні он вся країна бачить, раптом як гриби після дощу поз'являлися  благодійники, по всій країні їздять по округах, парашутисти поприземлялися, як у нас їх називають на Чернігівщині. Одесити балотуються на Чернігівщині, чернігівці на Одещині балотуються, ще хтось на Уманщині балотується. Таких прикладів десятки.

Не афішують своєї політичної позиції, не афішують своєї політичної приналежності. Тільки роздають кульки з гречкою, гроші роздають, подарунки роздають і все інше. Усі благодійники, шановні виборці, вже написали заяви про входження до Партії регіонів, тільки дати не поставити. Оце, щоб ви знали ціну цієї благодійності.

Тобто чесні, прозорі вибори можливі за однієї причини – змінити виборчий закон, знизити прохідний бар'єр, як мінімум до 2 відсотків, поміняти вибори, зробити відкриті, прозорі партійні списки. А не так як зараз, що хоч чорта лисого туди записують. От тоді буде можливість провести чесні вибори. Притому законі, який є  - це неможливо. Вибори будуть сфальсифіковані.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфремов, будь ласка.

 

19:33:41

ЄФРЕМОВ О.С.

Уважаемые коллеги! Як правило считаю за правило для себя не выступать по таким законопроектам. Но сейчас не могу не сказать следующее. Что выделение вчера 1 миллиарда гривен для того, чтобы установить эти веб-камеры, и принятие данного законопроекта является для нас вынужденной мерой.

Вынужденной мерой является почему. Потому что сегодня вот такие выступающие, которые только что передо мной были, выполняя заказы других, в том числе и иностранных государств, готовят уже провокации по голосованию на избирательных участках. И готовятся фильмы, которые уже будут показывать, как неправильно голосуют на наших избирательных участках, записываются сегодня эти фильмы!

Поэтому для того, чтобы избежать той клеветы, которая готовится на сегодняшний день, государство вынуждено тратить миллиарды гривен для установки этих веб-камер. И мы должны сказать откровенно, что те деньги, которые мы могли бы направить сегодня на решение социальных проблем, на решение проблем стариков, детей, о которых так много они говорят, заставляют сегодня своими действиями тратить совершенно на другие, ненужные, бесцельные и глупые вещи! Хотя, Интернет есть беспроводной. И мы вынуждены будем для решения этого вопроса всю страну накрыть спутниковым беспроводным сигналом для того, чтобы ввести эти веб-камеры в действие.

Спасибо за внимание!

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зарубінський, одна хвилина. (Шум у залі)

 

19:35:40

ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О.

Шановні колеги, а ви знаєте, у мене одна хвилина, то я думав, і слухаючи дискусію, а точніше, слухаючи заяви  з приводу цих веб-камер, все більше переконуюсь, що вони потрібні. Бо стільки, ви знаєте, як в математиці кажуть, методом від зворотного, от таку відразу це викликало, знаєте, такий надрив, таку істерику. Очевидно, щось не проходить з цими веб-камерами.  Очевидно, щось не проходить.

Іще один момент. Знаєте, я подумав, а чого вони все-таки потрібні? А дуже просто, а щоб не було на територіях, на яких реально знаходиться 30-35 відсотків населення, голосувати 99 відсотків населення.  Бо оці 60 відсотків населення знаходяться за межами України, от і все. Дякую. (Оплески)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, не ображайте Ляшка, бо він матиме право на репліку. Поки що Смітюх, будь ласка. А потім - Ляшко. (Шум у залі)

 

19:36:50

СМІТЮХ Г.Є.

Шановний Адам Іванович! Шановні народні депутати! Шановні слухачі! Я в житті розумію, коли людина щось зробила: побудувала підприємство, збудувала будинок, створила декілька робочих, хоча би, місць, заробила кошти, а потім обклеїла всю країну своїми біг-бордами.

У мене, як у народного депутата, як у людини, яка працювала і в реальному секторі, і в державному управлінні, виникає питання. За які гроші можна сьогодні тримати партію? За які кошти можна сьогодні тримати, вибачте,  біг-борди по всій Україні. За які кошти можна їздити і так дальше, і так дальше на лімузинах і тому подібне? Я, наприклад, наприклад, зустрічаючись з виборцями, кажу, що я їжджу на своєму автомобілі, тому що я запрацював, тому що в мене працюють підприємства, в мене є десятки тисяч працюючих. А коли людина не має жодного відношення до реального сектору…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте.

 

СМІТЮХ Г.Є. … коли розвішує всю країну біг-бордами, а вони коштують не один десяток тисяч, а мільйони гривень, то в мене питання до правоохоронних органів, в кінці-кінців дайте оцінку, за які кошти людина може себе по всій країні клеїти біг-борди. Дякую. (Шум у залі)

 

19:38:44

ЛЯШКО О.В.

Бо мені дали слово.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Заспокойтеся. Так, шановні колеги, шановні колеги, шановні колеги, ну, будьте культурнішими ніж біля Українського дому наші опоненти. Будьте культурніші. Репліка є в Ляшко. Будь ласка, 1 хвилина.

 

ЛЯШКО О.В. Дякую. Олег Ляшко, Радикальна партія.

Керівник фракції Партії регіонів Олександр Сергійович Єфремов звинуватив мене у тому, що я виконую замовлення іноземних держав, коли критикую законопроект про начебто прозорі вибори, які вони хочуть провести.

Шановний пане Єфремов, чиї замовлення виконуєте ви, коли приймаєте в українському парламенті законопроект, який знищує українську мову? Чиї замовлення виконуєте ви, коли приймаєте рішення про ввезення в Україну на 3 мільярди доларів єгипетської сільгосппродукції, знищуючи таким чином українського виробника? Чиї замовлення виконуєте ви, коли саджаєте політв'язнів по тюрмах і дискредитуєте Україну в очах усієї міжнародної  спільноти.

Шановний пане Єфремов,  я думаю, що найкраще замовлення, яке  є від суспільства сьогодні, – це   звільнитися від іга Партії регіонів, від нинішньої влади – оце замовлення суспільства, я ке я вам передаю, і від вас  у тому числі.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да,   домовляємся про одне, говоримо про інше.

Від фракції одна хвилина, Каплієнко, будь ласка, від групи, вірніше.

 

19:40:02

КАПЛІЄНКО В.В.

Дякую, Адаме Івановичу. Не використаю навіть і 30 секунд. Скажу коротенько. Шановні друзі,  давайте  призупинемо нашу дискусію, тому що,  коли ми вносили цей законопроект до порядку денного, ….20 хвилин, зараз 15. У нас обмаль  часу. Треба голосувати, закон вартий на підтримку. Я б за нього проголосував і в цілому зараз і вся група. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти Закон про особливості забезпечення  відкритості, прозорості та демократичності  виборів народних депутатів 28  жовтня 2012 року (реєстраційний номер 10681) з дорученням Головного юридичного управління  і Комітету    з питань державного будівництва та місцевого самоврядування при підготовці закону до підписання  здійснити техніко-юридичне редагування. Прошу голосувати.

 

19:41:09

За-259

Дякую. Закон прийнято.

Каплієнко, будь ласка.

 

19:41:20

КАПЛІЄНКО В.В.

Дякую, Адаме Івановичу.

Шановні колеги, шановні друзі, так сталося, що сьогодні, голосувавши за законопроект  10059: щодо надання Національному банку України права на зброю, представники Національного банку довели нам свою позицію, вона, дійсно, ґрунтовна, щодо підтримки положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на практиці українського суду, які на сьогоднішній день входять у разі неприйняття цього закону в суперечність з постановами Національного банку. Ви знаєте, ми не хочемо, щоб Національний банку, а саме… і виключно через це і українці постраждали. Ми хотіли би повернутися до цього законопроекту, поставити його на голосування в цілому.

Дякую за ваше розуміння і дякую за те, що ви це зробите. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми, коли голосували законопроект 10539, була пропозиція підтримати його в цілому, але було зауваження у депутатських груп. Зараз вони ці зауваження зняли.

Тому я ставлю на голосування пропозицію: прийняти Закон про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України" (щодо охорони цінностей та об'єктів Національного банку України) (реєстраційний номер 10539). Прошу голосувати.

 

19:42:45

За-259

Закон прийнято. Дякую.

Отже, шановні колеги, у нас залишилося ще десь із 20 питань, але ми зараз оперативно їх приймемо.

Розглядається проект Постанови про відзначення на державному рівні 14 жовтня 2012 року 360-річчя заснування Чортомлицької Запорозької Січі та вшанування пам'яті кошового отамана  І.Д.Сірка (реєстраційний номер 9608).

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми будемо голосувати, але я дивлюсь, тут є зауваження комітету профільного. (Шум у залі)  Зараз, зараз, давайте я гляну, можливо…

Дивіться, зауваження таке, що у преамбулі вилучити словосполучення: "1652, 1709", оскільки воно не властиве нормативно-законопроектній техніці. Можна погодитись, тут я не бачу…

В усьому тексті, крім преамбули, замість словосполучення "І.Д.Сірка" вживати "Івана Сірка", тоже правильно.

Пункт перший викласти в редакції: "14 жовтня…".  А, "в День Святої Покрови", ну, ясно "та україн…".  

Я ставлю на голосування пропозицію: прийняти Постанову про відзначення на державному рівні 14 жовтня 2012 року 360-річчя заснування Чортомлицької Запорозької Січі та вшанування пам'яті кошового отамана Сірка (реєстраційний номер 9608). Прошу голосувати постанову.

 

19:44:57

За-258

Постанова прийнята.

Розглядається проект Постанови про відзначення 800-річчя міста Тлумач Івано-Франківської області, (реєстраційний номер 9677). Автор законопроекту –  Чуднов. Комітет з питань культури і духовності пропонує прийняти за основу і в цілому, за основу і в цілому.

Тільки, шановні колеги, давайте тут правильні зауваження. У … слово "600-річчям" замінити "800-річчям", бо, дійсно, ми про 800 років говоримо, а не про 600.

У всьому тексті словосполучення "місто Тлумач" замінити на "міста Тлумача".

І у пункті 4 словосполучення "науково-практична конференції "Тлумач в історії України" змінити на "науково-практична конференція, присвячена історії міста Тлумача Івана-Франківської області". Ось  такими зауваженнями я пропоную підтримати із тими зауваженнями, які висловив комітет.  

Голосується Постанова 9677: про відзначення 800-річчя міста Тлумача Івано-Франківської області. Прошу голосувати.

 

19:46:29

За-259

Прийнято.

Розглядаємо проект Постанови про відзначення 120-річчя з Дня народження Степана Йосиповича Тудора (реєстраційний номер 10276). Автор законопроекту –  Голуб.

Висновок Яворівського, комітету: відхилити…  (Шум у залі) Бо зрозуміло.

Я ставлю на голосування пропозицію прийняти Постанову про відзначення 120-річчя з Дня народження Степана Йосиповича Тудора. Законопроект за номером 10276. Прошу голосувати.

 

19:47:19

За-250

Підтримано.

Розглядається проект Постанови про відзначення 110-річчя з дня народження видатного українського письменника-антифашиста Ярослава Олександровича Галана (реєстраційний номер 10277). Автор законопроекту –  Голуб.

Комітет Яворівського пропонує відхилити.

Я ставлю на голосування постанову про відзначення 110-річчя з дня народження Ярослава Галана (реєстраційний номер 10277). Прошу голосувати.

 

19:47:19

За-250

Підтримано.

Розглядається проект Постанови про відзначення 80-річчя з дня народження Анатолія Борисовича Солов’яненка (реєстраційний номер 10289). Автор законопроекту –  Голуб.

Комітет Яворівського: прийняти за основу і в цілому з урахуванням змін.

У пункті 2 перед словами "Кабінету Міністрів" додати слово "рекомендувати". Нема питань.

Рекомендувати Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати тематичні телерадіопередачі, присвячені життю і творчості. З такими поправками, з поправками комітету я пропоную проголосувати постанову про відзначення 80-річчя з дня народження Анатолія Борисовича Солов'яненка (реєстраційний номер 10289). Прошу голосувати.

Хоча не звично –   Борисовича, Анатолія Солов'яненка. Правда звучніше? Прошу.

 

19:49:07

За-259

Прийнято.

До речі, його справу добре продовжує син, який також служить у театрі, головним режисером зараз.

Розглядаємо проект  Постанови про відзначення 145-річчя з дня заснування Національного оперного театру ім. Т.Г. Шевченка (реєстраційний номер10366). Автор –  Голуб.

Розглядав комітет Яворівського: прийняти за основу і в цілому.  Так, але внести  такі зміни: у  назві постанови і далі по тексту слова "Національний оперний театр імені Шевченка" замінити "на Національна опера України імені Тараса Шевченка".

Давайте, як він офіційно називається, так нехай буде і постанові, так і постанові нехай буде.

Я ставлю на голосування прийняти Постанову про  відзначення 145-річчя з дня заснування Національного оперного театру Шевченка (10366). А юристів при підготовці прошу вияснити назву, як він офіційно називається, так і назвемо.  Національна опера, значить Національна опера. Прошу голосувати 10366.

 

19:50:33

За-258

Постанова прийнята.

Розглядається проект Постанови про відзначення 100-річчя від дня заснування селища міського типу Кача м. Севастополь  (реєстраційний номер 10427). Автор –  Колесніченко. Розглядав комітет Яворівського. 

Ну, тут деякі редакційні: "від дня", "з дня", це зрозуміло.

Я ставлю на голосування пропозицію  прийняти  Постанову про відзначення 100-річчя від дня заснування селища Кача м. Севастополя (10427). Прошу голосувати.

 

19:51:29

За-250

Розглядається проект Постанови про відзначення 100-річчя з дня народження Сабріє Ереджепової   (реєстраційний номер 10438). Автор законопроекту –  Джамільов Мустафа.

Комітет  Яворівського: прийняти за основу і в цілому.

Я ставлю на голосування пропозицію прийняти Постанову про   відзначення  100-річчя з дня народження Сабріє Ереджепової  (реєстраційний номер 10438). Прошу голосувати.

 

19:52:12

За-256

Дякую. Постанова прийнята.

Розглядаємо проект Постанови про відзначення 100-річчя з дня народження вченого-астрофізика Сєвєрного Андрія Борисовича (реєстраційний номер 10449). Автор законопроекту –  Грач.  Яворівський, комітет пропонує прийняти.

Ставлю на голосування Постанови про відзначення 100-річчя з дня народження вченого-астрофізика Сєвєрного (10449). Прошу голосувати.

 

19:53:01

За-256

Постанова прийнята.

Розглядаємо проект Постанови про відзначення 1000-річчя від часу заснування Свято-Усікновенського Лядівського скельного чоловічого монастиря преподобним Антонієм Печерським (реєстраційний номер 10471). Автор законопроекту –  Зарубінський.  Комітет Яворівського: за основу і в цілому.

Ставлю на голосування цю пропозицію, прийняти за основу. Голосуємо.

 

19:53:46

За-252

Прийнята постанова.

Розглядаємо проект Постанови про відзначення 800-річчя заснування Городка Львівської  області. Автор – Яворівський, Косів, Кендзьор.

Я ставлю на голосування пропозицію підтримати Постанову про відзначення 800-річчя заснування міста Городка Львівської області, (реєстраційний номер 10477). Прошу голосувати. Хороше місто.

 

19:54:27

За-259

По фракціях. Проголосовано. По фракціях, будь ласка. Партія регіонів – 182, БЮТ – 0, "Наша Україна" – 0, комуністів -  25, Народної Партії – 20, реформи – 19, позафракційні – 13.

Розглядаємо проект Постанови про відзначення 340-річчя з дня народження Пилипа Орлика, (реєстраційний номер 10513). Автор – Яворівський. Комітет підтримує прийняти постанову.

Я ставлю на голосування пропозицію прийняти Постанову про відзначення 340-річчя з дня народження Пилипа Орлика (реєстраційний номер 10513). Прошу визначатись.

 

19:55:23

За-228

Прийнята постанова.

Розглядається проект Постанови про відзначення 150-річчя з дня народження вченого-кристалофізика Георгія Вульфа (реєстраційний номер 10521). Автори законопроекту: Дем'янчук, Плющ, Яворівський.

Комітет пропонує прийняти за основу і в цілому.

Ставлю на голосування про прийняття  Постанови щодо відзначення 150-річчя з дня народження Георгія Вульфа (реєстраційний номер 10521). Прошу голосувати.

 

19:56:15

За-261

Так, попрацювати більше не хочете? (Шум у залі)

Вечірнє засідання Верховної Ради оголошую закритим. Дякую за роботу. Завтра початок о 10-й годині.