БЮЛЕТЕНЬ N 52

Опубліковано 30. 06. 1998

 

                    ЗАСІДАННЯ П'ЯТДЕСЯТ ДРУГЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

           У к р а ї н и.  30 ч е р в н я 1998 р о к у.

                         10 г о д и н а.

 

     Веде засідання член Президії першої сесії Верховної Ради

     України ЛАЗАРЕНКО П.І.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку,  шановні народні депутати! Доброго ранку,  шановні  радіослухачі!  У залі зареєструвався 301 народний депутат. Ранкове засідання оголошується відкритим.

 

     Розглядаємо інформацію уряду про погашення заборгованості  із заробітної  плати,  пенсій  та  стипендій.  Доповідач  - заступник міністра фінансів Матвійчук Володимир Макарович.

 

     Шановні народні  депутати,   треба   визначитися.   Доповідач просить  до 15 хвилин,  відповіді на запитання також до 15 хвилин. Не буде заперечень? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 168. Рішення прийнято.

 

     Володимире Макаровичу, прошу.

 

     МАТВІЙЧУК В.М., заступник міністра фінансів України. Шановний Павле  Івановичу,  шановні  народні депутати!  У вівторок минулого тижня вам було повідомлено про стан фінансування заробітної плати, грошового  забезпечення,  пенсій,  стипендій  та  інших соціальних виплат із бюджетів усіх рівнів та з пенсійного фонду за  період  з 12 по 19 червня поточного року.  Сьогодні я хочу доповісти вам про вжиті заходи для фінансування цих виплат за час з 19 по 26  червня поточного року.

 

     Перед цим  ще  раз  нагадаю,  що  за оперативними даними,  за станом на 1 червня поточного року,  заборгованість  із  соціальних виплат  становила:  державного  бюджету  - 1 мільярд 860 мільйонів гривень, або 2,8 місяця; місцевих бюджетів у цілому - 963 мільйони гривень,  або  2,2  місяця;  зведеного  бюджету  -  2 мільярди 823 мільйони гривень, або 2,6 місяця.

 

     У червні  нинішнього  року  на  соціальні  виплати  необхідно спрямувати:  з  державного  бюджету  -  716  мільйонів гривень,  з місцевих бюджетів у цілому - 485 мільйонів, із зведеного бюджету - 1 мільярд 201 мільйон гривень.

 

     З 19  по 26 червня цього року,  тобто за минулий тиждень,  на соціальні виплати спрямовано: з державного бюджету - 207 мільйонів гривень,  з  місцевих  бюджетів  - 96,  із зведеного бюджету - 303 мільйони гривень.

 

     Таким чином,  за станом на 26 червня цього року на  соціальні виплати  у червні профінансовано з державного бюджету 444 мільйони гривень,  або 61,9 відсотка плану;  з місцевих бюджетів у цілому - 355  мільйонів  гривень,  або  73,2  відсотка плану,  із зведеного бюджету - 799  мільйонів  гривень,  або  66,5  відсотка  плану  на червень поточного року.

 

     Ці дані  свідчать,  що  за  минулий тиждень значно поліпшився стан фінансування соціальних виплат із бюджетів  усіх  рівнів.  Із державного  бюджету спрямовувався на ці цілі 41 мільйон гривень на день, що на 20 мільйонів гривень більше, ніж протягом попереднього тижня, а з місцевих бюджетів - 19 мільйонів гривень.

 

     Якщо такі  темпи фінансування соціальних виплат збережуться і в останні дні червня,  то в червні ми  матимемо  не  такий  уже  й поганий фактичний стан фінансування соціальних виплат.

 

     Слід зазначити,    що   в   червні   поліпшено   ситуацію   з фінансуванням соціальних виплат в Автономній Республіці Крим та  в Чернігівській області,  за станом на 21 червня поточні виплати вже профінансовані відповідно на 85,2 і 71,9  відсотка.  Я  спеціально звернув  увагу  на  ці  два  регіони,  оскільки,  як  ви  знаєте з попередніх інформацій,  у них значна заборгованість із  соціальних виплат.

 

     Це свідчить про те,  що рядом міністрів Автономної Республіки Крим і  Чернігівською  обласною  державною  адміністрацією  почали вживатися  матеріальні  заходи  для  вирішення  проблеми погашення заборгованості із соціальних виплат.

 

     Разом з тим,  за даними, які наведеніву письмовій інформації, ви бачите,  що у Волинській, Кіровоградській, Херсонській областях фінансування поточних виплат у червні здійснюється незадовільно.

 

     Наприклад, у Кіровоградській області за станом на  26  червня із  наявних  бюджетних коштів на соціальні виплати спрямовано лише 61 відсоток коштів,  хоча відповідно до Указу Президента має  бути не  менш як 75 відсотків.  При такому ставленні місцевих державних адміністрацій і органів місцевого  самоврядування  Кіровоградської області до фінансування соціальних виплат ситуація,  безумовно, не буде поліпшуватися.

 

     Стосовно коштів,  пенсійного фонду.  Як ви бачите з письмової інформації,  з  фінансуванням  пенсій та допомог у червні склалася непроста  ситуація.  За  станом  на  26  червня   Пенсійний   фонд профінансував  виплату  пенсій  і  допомог  на  суму 655 мільйонів гривень,  або 77  відсотків  плану,  який  становить  851  мільйон гривень.

 

     На сьогодні  Пенсійний  фонд  вживає  додаткових  заходів  до забезпечення 100- відсоткового фінансування  пенсій  і  допомог  у червні поточного року.

 

     Шановні народні  депутати!  Кожного  вівторка після одержання цифрової інформації міністр фінансів і я інформуємо вас про  вжиті заходи,  спрямовані  на  поліпшення  стану фінансування соціальних виплат,  та про ті заходи,  які будуть вживатися.  Проте  минулого вівторка  мене  звинуватили  в  тому,  що  ми не інформуємо про ці заходи,  нічого не говоримо,  що буде робитися надалі.  Виходячи з цього я не зупинятимуся на переліку причин заборгованості,  про це вже не раз говорилося з цієї трибуни.  Прошу вас звернути увагу на мою   подальшу   інформацію  щодо  заходів,  яких  вживає  Кабінет Міністрів до її погашення.  У письмовій інформації також зазначені заходи,  яких  вживає  уряд  і  які  будуть  вживатися в цьому і в наступному роках.

 

     Отже, питання погашення заборгованості із соціальних  виплат, із бюджетів усіх рівнів, із Пенсійного фонду та у виробничій сфері постійно перебуває на  контролі  Президента  України  та  Кабінету Міністрів.  Лише  в  поточному  році зазначене питання вісім разів обговорювалося  на   засідання   Кабінету   Міністрів   і   щоразу затверджувалися   відповідні   додаткові   заходи  для  виходу  із ситуації,  яка  склалася  на  конкретний  період.  Враховуючи,  що вирішення  проблеми  погашення заборгованості із соціальних виплат можливе лише за умови стабілізації виробництва та підвищення  його ефективності,  Кабінет  Міністрів  на  своїх  засіданнях  постійно розглядає питання  щодо  поліпшення  стану  виробництва  в  різних галузях, а також щодо захисту вітчизняного виробника.

 

     Для прикладу.  З  метою захисту вітчизняного виробника за час діяльності нинішнього уряду  прийнято  близько  30  постанов  щодо вдосконалення  митної  політики.  Хочу  відзначити  лише постанову Кабінету Міністрів від 20 березня 1998 року

  352, якою  визначено ставки ввізного мита на ряд видів продукції легкої промисловості,  що дуже важливо для  підтримки  вітчизняних підприємств у цій галузі.

 

     18 травня  поточного року Кабінет Міністрів розглянув питання про розвиток енергетичного машинобудування.  У постанові  з  цього питання  визначені  головні  шляхи  поліпшення виробництва в цьому напрямі на період до кінця нинішнього року.

 

     А ось  іще  приклад.  Кабінет  Міністрів  постановою  від  30 березня    поточного    року    затвердив   програму   виробництва технологічних  комплексів  та  обладнання   для   агропромислового комплексу на 1998 - 2005 роки, а постановами від 20 березня 343 та від 30 березня 392 затверджені заходи щодо забезпечення стабільної роботи підприємств легкої промисловості.

 

     І останнє   в  цьому  плані.  16  лютого  1998  року  Кабінет Міністрів  постановою  182  затвердив  заходи  щодо   стимулювання інвестиційної діяльності.  Нині ми працюємо над їх виконанням,  що дасть позитивні результати у виробництві.

 

     Робота Кабінету Міністрів в  цьому  напрямі  вже  дала  певні результати.  Так за січеньтравень поточного року вперше за останні роки  обсяг  валового  внутрішнього  продукту  збільшився  на  0,1 відсотка,  а  обсяг  промислової продукції - на 0,6 відсотка.  Для порівняння.  Минулого  року   за   цей   період   обсяг   валового внутрішнього   продукту   зменшився   на  7,4  відсотка,  а  обсяг промислової продукції - на 4,9 відсотка.

 

     Вже не раз говорилося про те,  що великі нарахування на  фонд заробітної  плати  підприємств  (одні  з  найбільших  у  Європі) є причиною приховування фонду заробітної плати.  А це усвою чергу  є причиною  тінізації  економіки.  Враховуючи  зазначене,  Президент України за пропозицією Кабінету Міністрів,  як  ви  знаєте,  видав указ  про зменшення відрахувань до Чорнобильського фонду з 10 до 5 відсотків.

 

     Необхідно також  зазначити,  що  Кабінет  Міністрів   України постановою  від  5  січня  поточного року 2 створив робочу групу з питань  розробки  пропозицій  і   рекомендацій   щодо   припинення тінізації економіки на чолі з віце-прем'єр-міністром Тігіпком, яка вже опрацьовує відповідні матеріали.

 

     Шановні народні депутати!  Думаю,  що ви будете згодні з тим, що  Кабінет  Міністрів  може  ефективно впливати на стабілізацію в економіці лише економічними  методами  через  підготовку  проектів законодавчих  актів.  Враховуючи зазначене,  починаючи з 14 квітня поточного року Кабінет Міністрів подав на розгляд  Верховної  Ради понад  90 проектів відповідних законів.  Із них зазначу лише такі: про внесення змін до Закону про податок на  додану  вартість;  про вдосконалення   оподаткування   спирту   етилового,   горілки   та горілчаних виробів;  про місцеві податки та  збори;  про  акцизний збір;   про   особливості   приватизації  майна  лікеро-горілчаних підприємств;  про ставки акцизного збору і ввізного мита на  деякі товари  (продукцію);  про  режим  іноземного інвестування;  проект Миткого кодексу, та інші.

 

     Лише назви  зазначених   законопроектів   свідчать   про   їх важливість.  Крім того,  їх прийняття дасть можливість залучити до бюджетів  усіх  рівнів  понад  1,2  мільярда  гривень.  Я  ще  раз підкреслюю:  прийняття законопроектів дасть можливість залучити до бюджетів  усіх  рівнів   понад   1,2   мільярда   гривень.   Тому, користуючись  нагодою,  ще  раз  прошу  вас прискорити розгляд цих проектів законів.

 

     Ви знаєте,  що,  враховуючи ситуацію, яка склалася, Президент України  був  змушений  частину  із  зазначених питань врегулювати указами  Президента.  Але  ж  більшість  їх  потребує  термінового розгляду Верховною Радою України.

 

     З метою наведення належного порядку щодо сплати бюджетам усіх рівнів податків і зборів при Кабінеті Міністрів  та  при  місцевих державних  адміністраціях  створені  відповідні  комісії на чолі з керівниками цих  органів.  З  недавнього  часу  таку  комісію  при Кабінеті  Міністрів  очолив  Прем'єр-міністр.  Вона  кожного тижня приймає рішення щодо поліпшення ситуації із наповненням бюджетів.

 

     Кабінет Міністрів прийняв постанову від 25 травня   1998   року  755,  якою  скоротив  штатну  чисельність працівників міністерств і відомств та їх місцевих  органів  на  18 тисяч  680  посад,  що  становить  10,5  відсотка  до їх загальної чисельності.

 

     Не буду  більше  продовжувати  перелік  заходів,  які   вжиті Кабінетом Міністрів,  а хочу лише коротко зупинитися на тому,  над чим ми зараз працюємо.

 

     Перше. Кабінетом  Міністрів  готуються  зміни  до  показників державного   бюджету   на  поточний  рік.  Одним  з  найголовніших принципів,  які будуть покладені в основу цих змін,  є  реальність бюджету  та  зменшення  його  дефіциту,  а  це означає - зменшення відволікання кредитних ресурсів у банківській  системі  та  обсягу зовнішніх   запозичень   на   його   фінансування   і  спрямування вивільнених кредитних ресурсів у банківській  системі  України  на кредитування нашого виробництва.

 

     Друге. Кабінет  Міністрів продовжує підготовку законопроектів щодо зменшення нарахувань на фонд оплати праці  підприємств.  Буде дуже  добре,  якщо  розмір  цих  відрахувань  зменшиться  від 42,5 відсотка до 35 відсотків.  Це дуже важливе завдання. У комплексі з пенсійною  реформою  такі заходи безумовно вплинуть на легалізацію фонду оплати праці,  легалізацію економіки, а в кінцевому підсумку

-  на  збільшення  доходів  бюджетів  усіх  рівнів  та особливо на збільшення доходів соціальних фондів.

 

     Третє. Нині  Кабінетом  Міністрів   завершується   підготовка законопроектів  з  ряду питань удосконалення системи оподаткування та  управління   економікою.   Зокрема,   це   законопроекти   про вдосконалення оподаткування малого підприємництва,  про платежі на території України,  про скорочення обсягів бартерних операцій, про придбання нерезидентами облігацій внутрішніх державних позик,  про створення  правових  умов   розвитку   інвестиційних   можливостей економіки та інші.

 

     Лише зазначений перелік свідчить про те, що Кабінет Міністрів має серйозні наміри в плані стабілізації виробництва й  реалізації реформ в економіці.

 

     Четверте. Кабінет  Міністрів  здійснює  додаткові заходи щодо наведення  порядку  у  використанні  бюджетних  коштів.   Ми   вам повідомляли  про  те,  що до 1 липня цього року на місцях працюють робочі групи  Кабінету  Міністрів.  За  їхніми  висновками  будуть вживатися  відповідні  заходи.  Міністерством фінансів встановлені комплексні ревізії місцевих  бюджетів,  під  час  яких  вивчається ефективність   використання   коштів  місцевих  бюджетів,  щоб  не допустити ситуації, яка в нас склалася в окремих містах.

 

     Дякуючи спеціалістам   Рахункової   палати,   які   розпочали перевірки бюджетних закладів,  сфера контролю розширюється. Про це яскраво свідчить проведена Рахунковою палатою перевірка в  системі Міносвіти.  Тут треба віддати належне й керівництву Міносвіти, яке розглянуло результати перевірки  на  колегії,  і  деякі  керівники установ   освіти  втратили  своє  місце  за  допущені  недоліки  у використанні бюджетних коштів.

 

     П'яте. Відповідні  міністерства  й  відомства   в   цей   час проводять  значну  роботу щодо залучення для фінансування дефіциту бюджету зовнішніх надходжень. У липні цього року на зазначену мету вкрай  необхідно  залучити  понад 1,7 мільярда гривень,  частину з яких треба  спрямувати  на  фінансування  відпускних  педагогічним працівникам.

 

     Шосте. Розпочати   роботу   по  розробці  проекту  Державного бюджету на 1999 рік.  У плані підготовки до нового бюджетного року Кабінетом   Міністрів   прийнято   ряд  постанов  щодо  підвищення ефективності використання бюджетних  коштів,  наповнення  дохідної частини бюджету в 1999 році. Ця робота триває.

 

     Сьоме. У   другому   півріччі  поточного  року  на  засіданні Кабінету Міністрів намічено розглянути ряд питань щодо  поліпшення роботи  окремих галузей економіки і за результатами розгляду вжити відповідних заходів з фінансовим їх забезпеченням.

 

     Восьме. Триває робота для припинення нелегального ввезення на територію України імпортних товарів,  особливо тих,  які ввозяться через західні кордони України як транзитні товари.  Тут  ми  також маємо отримати відповідні кошти до бюджетів.

 

     Дев'яте. Основною   причиною   заборгованості  із  соціальних виплат є недоїмка по платежах і зборах як до бюджетів усіх рівнів, так  і  до  пенсійного  фонду.  На  сьогодні  така  заборгованість становить понад  9  мільярдів  гривень.  Лише  цієї  суми  було  б достатньо для погашення всієї заборгованості із соціальних виплат. Тому податкові органи та органи Пенсійного  фонду  вживають  зараз додаткових заходів для стягнення цієї недоїмки.

 

     Перелік можна продовжити, але в цьому немає потреби, оскільки вищевикладене доводить,  що Кабінет Міністрів контролює ситуацію і вживає адекватних заходів.

 

     На закінчення  хочу  ще  раз наголосити,  що зусилля Кабінету Міністрів  можуть  дати  відповідні  результати  лише   за   умови підтримки  їх  Верховною Радою України шляхом прискорення розгляду проектів законів,  підготовлених Кабінетом Міністрів і внесених на розгляд Верховної Ради.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Доповідь закінчено. Прошу записатися на запитання до доповідача. Увімкніть систему.

 

     Слово має депутат Варбанець.

 

     ВАРБАНЕЦЬ І.М.,  народний депутат України  (  багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Фракція Компартії України. Шановний Володимире Макаровичу!  У вашій інформації були  наведені дані,  що  поточні  виплати  за  червень становлять 66 з половиною відсотків до плану поточного  місяця.  Отже,  це  означає,  що  до названої  заборгованості  додається ще 30 відсотків заборгованості за червень, тобто загальна заборгованість зростатиме.

 

     Ви не відповіли,  яким  чином  уряд  думає  використати  свої повноваження, щоб це питання вирішити. І які ще заходи вживаються, крім тих,  що ви перерахували.  Вони стандартні,  а треба  вживати неординарних  заходів для того,  щоб це питання було вирішене,  бо терпіння народу вже закінчується.

 

     Дякую.

 

     МАТВІЙЧУК В.М.  Ви дуже правильно звернули увагу на ці цифри, я вдячний за те,  що ви уважно слухали мою інформацію.  Справді, я ще раз повторюю:  за станом на 26 червня із державного бюджету  на соціальні  виплати  спрямовано 61,9,  а з місцевих бюджетів - 73,2 відсотка  плану  на  червень.  Я  й  минулого  разу,  і   сьогодні підкреслював,   що   дуже  велика  напруженість  із  фінансуванням соціальних виплат  у  червні  поточного  року,  у  зв'язку  з  цим Кабінетом  Міністрів  взагалі  припинено  фінансування  всіх інших витрат  із  державного  бюджету,  і  з  24  червня  ми  фінансуємо практично  лише  соціальні виплати.  Ми сподіваємося,  що до кінця року (з  урахуванням  сьогоднішнього  фінансування)  нам  удасться поліпшити ситуацію.

 

     Що стосується   місцевих   бюджетів,   то   нами   направлені відповідні вказівки фінансовим органам,  згідно  з  якими  місцеві бюджети  повинні  здійснити  всі соціальні виплати.  Це те,  що ми вживаємо додатково до того, про що я вже сказав.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Яковенку.

 

     ЯКОВЕНКО Л.О.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий  округ,  КПУ).  Фракция  коммунистов. Уважаемый Владимир Макарович!  Я понимаю,  что вам непросто, можно сказать,  даже  тяжело  выступать  с  этой информацией.  Непросто, потому что слушают  вас,  анализируют  и  дают  оценку  не  только депутаты, присутствующие в зале, но и избиратели, народ Украины.

 

     Я думаю,  нельзя  согласиться  с  названными  вами  причинами задолженности.  Причина,  на мой взгляд,  в том,  что не  работает производство.  И пока не будет работать производство, вам с каждым днем будет все сложнее информировать о положении дел.

 

     А теперь,  пожалуйста,  дайте мне ответ на такой  вопрос.  Вы можете назвать от себя лично или от имени министерства срок, когда мы выйдем из этой затяжной кризисной ситуации с задолженностью?

 

     Спасибо.

 

     МАТВІЙЧУК В.М.  Дякую  вам  за  це  запитання.  Я   у   своїй інформації взагалі не зупинявся на причинах, які призвели до такої заборгованості.  Але я з вами згоден,  що найголовніша  причина  в тому,  що не працює виробництво.  І найперше, на чому я зупинився, була інформація про те, які рішення Кабінет Міністрів прийняв саме щодо  стабілізації  виробництва.  Це  головне для вирішення даного питання.

 

     Що стосується того, коли буде погашена заборгованість. Я хочу ще раз повторити дані, які я наводив в одному з попередніх звітів. За станом  на  1  січня  поточного  року  заборгованість  із  усіх соціальних виплат,  із бюджетів усіх рівнів становила 2,8 мільярда гривень.  У державному  бюджеті  на  погашення  заборгованості  із соціальних виплат передбачено 910 мільйонів гривень. 390 мільйонів гривень передбачено у місцевих  бюджетах.  Таким  чином,  загальна сума  асигнувань,  передбачених  на  погашення  заборгованості  за минулі роки, становить 1,3 мільярда гривень.

 

     В уточнених показниках бюджету ми намагаємося збільшити  суму коштів  на  погашення заборгованості.  І ви знаєте,  що вже видано указ Президента, в якому передбачено збільшення обсягу асигнувань, спрямованих  на  погашення заборгованості з державного бюджету,  з 910 мільйонів до більш як мільярда гривень.

 

     Таким чином,  ми розраховуємо,  що цього  року  на  погашення заборгованості  з  соціальних виплат нам вдасться спрямувати кошти десь у межах 1,6 мільярда гривень. Якщо відняти від загальної суми заборгованості,  то побачимо,  що, на превеликий жаль, у поточному році нам  не  вдасться  погасити  заборгованість  (такі  фінансові можливості  бюджетів  усіх  рівнів),  і  лише  наступного  року ми зможемо розв'язати цю проблему.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Наливайку.

 

     НАЛИВАЙКО А.М.,  народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Фракция коммунистов. Прошу передать слово Моисеенко Владимиру Николаевичу.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  народний депутат України (виборчий округ 53, Донецька   область).   Фракция  Коммунистической  партии  Украины. Владимир Макарович,  вот вы сказали, что об ем социальных выплат с 1  по  26  июня  составил из соответствующих бюджетов 73;  61 и 66 процентов.  Как  вы  предполагаете   за   последние   четыре   для оставшегося месяца восполнить 30-40 процентов недовыполнения?  Это первый вопрос.

 

     И второй вопрос.  Вы говорите о том,  что у нас нет  средств, возможностей  нет  и  так  далее.  А  вы никогда не анализировали, откуда берут доходы люди типа  депутата  Черновецкого?  У  нас  он сегодня  кандидат  на  должность  Председателя  Верховного  Совета Украины.

 

     Я смотрю  -  у   его   очень   "скромной"   такой   семьи   - "Мерседес-600"  (вы  знаете,  он  стоит  приблизительно  200 тысяч долларов),  БМВ,  еще один "Мерседес-600",  "Мерседес-320", у него лично   "Мерседес-500".   Общая  их  стоимость  -  около  миллиона долларов.

 

     Я не говорю обо всем остальном...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу вимкнути мікрофон. Час вичерпано.

 

     МАТВІЙЧУК В.М.  Що стосується тих заходів,  яких ми  вживаємо для поповнення фінансування з 26 червня до кінця місяця. Я вже про це казав,  а зараз лише доповню, що минулого тижня ми з державного бюджету  спрямували  на  погашення  заборгованості  із  соціальних виплат  207  мільйонів  гривень.  Ми  нарощуємо  до  кінця  місяця фінансування соціальних виплат.

 

     Я боюсь  забігати  наперед,  але хотілося б,  щоб ми в червні стовідсотково  профінансували  соціальні  виплати   з   державного бюджету.  Але події розвиваються так,  що,  можливо, якась сума не буде профінансована, бо просто не буде можливості.

 

     Що стосується місцевих бюджетів, то там профінансовано більше

-  73,2  відсотка.  І  якщо  місцеві  бюджети  збережуть  той темп фінансування,  який був,  то в місцевих бюджетах усе-таки, мабуть, не буде збільшення заборгованості порівняно з початком червня.

 

     Що стосується   вашого  другого  запитання.  Я  не  хотів  би коментувати це запитання, оскільки я і цього народного депутата не знаю,  і  взагалі  не знаю,  де в нього взялися такі доходи.  Мені здається,  що такі  доходи  можуть  бути  як  незаконними,  так  і законними  в умовах нашого чинного законодавства.  Тому,  можливо, тут  треба  було  б  нам   це   роздивитися   й   поміняти   чинне законодавство,  щоб  воно  регулювало певні процеси.  Тут я з вами згоден, але це треба розглядати в широкому аспекті.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Гусаку.

 

     ГУСАК Л.Г.,  народний депутат України  (виборчий  округ  144, Полтавська область). Фракція Народно-демократичної партії.

 

     Шановний Володимире Макаровичу, з вашої доповіді випливає, що заборгованість із заробітної  плати  у  червні  не  зменшиться,  а навпаки   -   зросте.   Але   крім   цього  бюджет  має  величезну заборгованість  перед  бюджетними  організаціями  щодо  повернення субсидій, оплати за опалення і таке інше, що у свою чергу збільшує заборгованість з виплати заробітної плати у виробничій  сфері.  Чи хоч  якимсь  чином  планується  повернення  до  кінця  року  оцієї заборгованості, чи ні?

 

     Дякую.

 

     МАТВІЙЧУК В.М.  Я дякую вам за це надто серйозне запитання. Я просто,  можливо,  повторю те,  що я вже говорив у цьому залі.  На превеликий жаль,  у нас склалася така ситуація,  що бюджет також є чинником   платіжної   кризи   в  державі.  От  соціальнокультурні установи,  фінансування яких я контролюю в Міністерстві  фінансів, мають  заборгованість  на  1  червня  цього  року  в  сумі понад 5 мільярдів гривень,  в тому числі за медикаменти, за електроенергію і таке інше, і тому подібне.

 

     У бюджетах  цього  року  -  ні в державному,  ні в місцевих - окремо коштів на погашення цієї заборгованості не передбачено.  Ми вважаємо,  що погашення такої заборгованості повинно здійснюватися за рахунок тих асигнувань,  які враховані в кошторисах  доходів  і видатків   кожної   бюджетної  установи,  щоб  поправити  ситуацію взагалі.  А це найголовніша,  напевне, проблема в бюджеті, бо вона стосується збалансованості бюджету, реальності й дефіциту бюджету.

 

     У 1998  році  ми  пішли  таким  шляхом.  Аби обмежити поточні видатки на цю справу,  у державному бюджеті  та  й  у  відповідних місцевих бюджетах введені ліміти фінансування.  Тобто запроваджено обмеження фінансування,  щоб зменшити фактичні  видатки  бюджетних установ на цю мету.  Безумовно,  ми здійснили комплекс заходів для того,  щоб зменшити заборгованість бюджетних установ за ті чи інші послуги.  Ми  запровадили  новий  порядок затвердження кошторисів, яким   передбачено   затвердження   їх   керівником    вищестоящої організації.

 

     Ви знаєте,  що  введено відповідальність керівників бюджетних установ за перевищення витрат понад передбачене асигнування.

 

     Отож якщо ми не  приведемо  у  відповідність  з  можливостями витрати   бюджетних  установ  на  здійснення  їхніх  заходів,  то, звичайно,  така ситуація продовжуватиметься.  Але якраз на  це  ми звертаємо  увагу.  На  превеликий  жаль,  за один день вирішити цю проблему ми не можемо.  Але  водночас  (я  ще  раз  підкреслюю)  і підприємства   винні   бюджету   певні   гроші.   Я   назвав,   що заборгованість до бюджету й пенсійного фонду  на  1  червня  цього року    становить    9    мільярдів   гривень.   Крім   того,   ми реструктуризували заборгованість за законом минулого  року  на  31 березня,  і  вона становить десь 5 мільярдів гривень.  Тобто це на сьогодні близько 14 мільярдів гривень,  які нібито  інвестовані  в економіку. Але тут треба дивитися, що первинне - курка чи яйце.

 

     Є проблема,   я  з  вами  згоден.  Але  ми  працюємо  над  її розв'язанням.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Кухарчуку.

 

     КУХАРЧУК М.А.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Прошу  передати  слово депутату Луценку.

 

     ЛУЦЕНКО В.І.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,  КПУ).  Комуністична  партія України.  Шановний Володимире Макаровичу, таке невеличке попереднє проханнязауваження.   Крім   абсолютних  цифр,  які  ви  наводите, прохання  (показувати  конкретно  за  той  період,  про  який   ви доповідаєте),  чи  зменшилася  все-таки  заборгованість  з початку року, чи вона збільшилася, чи залишилася на такому самому рівні.

 

     Друге. Прохання по областях і по основних галузях  показувати виконання бюджету, скажімо, за той період, який ви контролюєте.

 

     Ви говорите,  що відбулося вісім засідань Кабінету Міністрів. Це  добре.  Але  що  робиться,  щоб  залучити  найбільші   джерела наповнення бюджету, наприклад тіньовий сектор. Ну, подумайте: пеня за несплату податків  на  сьогодні  значно  менша,  ніж,  скажімо, кредитна  ставка  комерційних  банків.  А  якби  її  зробити вдвоє більшою, ніж кредитна ставка комерційних банків?

 

     Далі. Паразитичне  споживання.  Далі.  Питання  монополії  на лікеро-горілчані вироби.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу вимкнути мікрофон.

 

     МАТВІЙЧУК В.М. Ваше перше зауваження я приймаю. Нам, справді, треба було б дещо вдосконалити інформацію.  І,  якщо ви  помітили, сьогоднішня  інформація  дещо відрізнялася від тих,  які ми давали раніше:  ми  показали  план  на  червень   і   повністю   показали фінансування. Тобто якщо сума недофінансована, то відповідно на цю суму збільшиться заборгованість.

 

     Однак ми не  можемо  визначати  план  по  днях.  Ми  записали місячний план,  а фінансування - на певну дату. Це не говорить про те,  що це вже збільшення заборгованості, оскільки до кінця місяця ми  ще  можемо  її  погасити,  але  свідчить  про  напруженість  у фінансуванні.  Проте я з вами згоден, і ми продумаємо, як це краще показати, особливо по областях.

 

     Що стосується   розміру   пені   за   порушення   податкового законодавства, то, як ви знаєте, ми пройшли вже різні шляхи. У нас вона  була  вже  і  набагато  більша за ставку рефінансування,  на сьогодні вона така...  Тут треба вибрати розумну межу, щоб ці пені і  штрафи не заганяли підприємства хтознакуди,  бо підприємства не платять податків не лише тому,  що не хочуть,  а тому,  що  у  них фінансове  становище  таке.  Багато з них не в змозі заплатити,  і причина тут  не  тільки  в  діяльності  підприємства.  Тому  треба визначити  нормальний розмір пені.  Але я з вами згоден,  що треба було б тут дуже уважно подумати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Власову.

 

     ВЛАСОВ В.Д.,  народний депутат України  (виборчий  округ  54, Донецька область).  Владимир Макарович,  - коммунист, единственный рабочий,  избранный в  этот  парламент  по  мажоритарному  округу, поэтому задаю вопросы, которые интересуют рабочих.

 

     Первый. Почему   не  было  долгов  по  заработной  плате  при советской власти?  Я имею в виду тот период,  когда не было вообще никаких трубопроводов и ссылок на нефть.  Нечего тут спекулировать этим вопросом!  Вы как специалист должны эти вопросы анализировать и должны знать.

 

     Второй. Как можно реализовывать продукцию, если задолженность по заработной плате 5 миллиардов гривень.  Если эти  5  миллиардов сопоставить  со  100  миллиардами  - стоимостью нашего внутреннего валового продукта,  то это рост на 5 процентов.  Это такой высокий рост   об ема   валового   внутреннего  продукта,  которому  могут позавидовать многие.

 

     МАТВІЙЧУК В.М.  Почну з другого.  Річ у тім,  що у  структурі валового  внутрішнього  продукту враховується нарахована заробітна плата.  І ці кошти враховані, це просто заборгованість. Тому це не значить,  що  треба до 100,1 мільярда (обсяг валового внутрішнього продукту,  як у нас визначено планом на цей  рік)  додавати  ці  5 мільярдів   і   вважати,   що   буде   зростання  обсягу  валового внутрішнього продукту.

 

     Щодо причин виникнення заборгованості.  Мабуть,  це  непросте питання,  і я за одну хвилину на нього не відповім.  Є дуже багато причин, які це спричинили.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. При советской власти не было!

 

     МАТВІЙЧУК В.М.  "При советской власти не было",  - це  всі  у цьому залі знають.  Можливо, давайте ми домовимося таким чином: ми запросимо вас у Міністерство фінансів і прокоментуємо цю  ситуацію більш  широко,  ніж  з  цієї  трибуни.  Я  так  швидко  не готовий відповісти (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Час вичерпано,  але  у зв'язку  з  порушенням  певними депутатами регламенту наполягає на виступі депутат Осташ. Я надаю йому слово для короткого запитання.

 

     ОСТАШ І.І.,  народний депутат України  (виборчий  округ  126, Львівська  область).  Об'єднання  "Реформи-Центр".  Шановний  пане Матвійчук, у мене до вас ось яке запитання.

 

     Ми заклали в бюджет минулого року 200 мільйонів, цього року - 370   мільйонів  гривень  на  компенсацію  знецінення  заощаджень. Скажіть,  будь  ласка,  яке  становище  нині   з   виплатою   цієї компенсації,  оскільки  багато  людей,  віком  понад  80-90 років, надсилають нам листи,  а ми не можемо нічого конкретно відповісти. Я  вважаю,  що,  напевно,  досить уже знущатися з найстарших наших людей,  які віддали своє здоров'я  державі.  Я  вважаю,  що  люди, відповідальні   за   ці   виплати,  повинні  або  виконувати  свої обов'язки, або піти у відставку. Прошу відповісти депутатам.

 

     МАТВІЙЧУК В.М.  Я вже в один із вівторків  доповідав,  що  ми поки  що  не  розпочали  фінансування  цих  видатків  у  зв'язку з ситуацією,  яка складається з фінансуванням державного  бюджету  і через  сезонність  надходження  коштів до державного бюджету.  І я говорив про те,  що ці кошти, передбачені у державному бюджеті, ми збираємося фінансувати.  Це те,  що я можу відповісти.  Це справді проблема.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний Володимире Макаровичу,  дякуємо  вам  за інформацію. Останнє запитання: а коли вже буде міністр фінансів?

 

     МАТВІЙЧУК В.М.  Думаю  (і вже сам про це молюся Богу),  що на наступний  вівторок  він  вже  сам  доповідатиме  вам   про   стан фінансування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте  сподіватися і на Бога,  і на самих себе, але нехай і міністр до нас  прийде.  Передайте  йому  вітання  від народних депутатів.

 

     -------------

 

     Переходимо до  розгляду наступного питання про обрання Голови Верховної Ради.

 

     Слово надається претенденту на посаду Голови  Верховної  Ради Черновецькому Леоніду Михайловичу.

 

     ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М.,  народний  депутат України (виборчий округ 219,  м.  Київ).  Уважаемые члены  Президиума!  Уважаемые  господа депутаты!   Уважаемые   радиослушатели!   Я,   Черновецкий  Леонид Михайлович,  депутат,  избранный киевлянами  в  219  избирательном округе,  беспартийный,  хочу  представить  на ваш высокий суд свое видение  проблем  управления  Верховной  Радой,   свою   концепцию руководства высшим законодательным органом суверенной Украины.

 

     Я глубоко   убежден   в   том,  что  сказанное  мною  сегодня обязательно найдет  отклик  среди  присутствующих,  потому  что  я предложил новый подход в определении критериев подбора руководства Верховной Рады.

 

     Я взял  эти  критерии  за  основу,   принимая   во   внимание положение,  в  котором  оказалась  страна,  находящаяся сегодня на грани социального взрыва.  Обездоленные старики и дети, потерявшие надежду   на   нормальную   защищенную  жизнь,  большинство  наших сограждан ждут от Верховной Рады  немедленных  решений  по  выходу Украины  из  экономического  кризиса.  Наши  избиратели  (а  я это особенно  остро  прочувствовал  в  своем  округе  в  Дарницком   и Харьковском  районах  Киева,  где  политическая  активность  людей особенно  высока)  ждут  от  нас  не  политических  революций,  не национализации   или   национальной  самоизоляции,  а  эффективных экономических решений, улучшения жизни.

 

     Народ, избиратели,  не  вдаваясь  в  тонкости   экономических вопросов,   отождествляют   нас   с   властью,   с   произволом  и коррумпированностью чиновников на местах и в центре,  с чудовищной несправедливостью,  с  которой  ежедневно сталкиваются везде,  где только соприкасаются с властью.  Я не стану перечислять  все  беды народа,  которые  каждому  из нас хорошо известны,  потому что это будет популизм,  я предлагаю рассмотреть проблему  совсем  в  иной плоскости и сосредоточиться не на критике (ломать не строить!),  а на  конструктивном  решении  назревших  проблем  (Шум   у   залі). Пожалуйста,  послушайте человека,  который знает, как зарабатывать деньги.

 

     Что нужно и чего нельзя делать в ближайшее  время,  чтобы  не получить  еще  худшего  результата,  чем  тот,  который  мы  имеем сегодня?  Хотя куда еще хуже!  Ведь беда предыдущих парламентов  и несчастной  Украины  как  раз  и состояла в том,  что 90 процентов парламентариев  так  и  не  усвоили  сакраментально  истины:   как государство богатеет.

 

     Так вот,  почему мы живем плохо?  Это интересно,  полсушайте. Потому что у нас высокие, грабительские налоги, которые умерщвляют нашу экономику, загоняют в тень производителей товаров и услуг. До 80  процентов  налогоплательщиков  не  платят  налоги,  а  деньги, которые  должны  были  бы  идти  в  бюджет в виде налогов,  питают коррумпированную   среду,   плодят   тысячи   и    тысячи    новых коррупционеров, бандитов, превращая Украину в Нью-Колумбию.

 

     Наше правительство  превратилось в правительство временщиков, без права на самостоятельные поступки, и мы к этому тоже приложили руку,  беспрестанно  требуя  отставки  правительства.  Поэтому нет никакой экономической стратегии,  кроме  одной:  удержаться  любой ценой  у власти,  простоять еще один день,  еще недельку,  чтобы с позором не изгнали  и  не  прокляли  на  всю  оставшуюся  жизнь  в парламенте и в средствах массовой информации.  А что можно решать, живя одним днем? Только одно: как еще протянуть чуть-чуть.

 

     Почему это происходит? Потому что мы продолжаем менять важные экономические  законы,  продолжая,  как  правильно заметил депутат Суслов,  налоговую революцию.  Я замечу:  кровавую  революцию  для своего производителя. Потому что продолжая вместе с правительством выдавать гарантии под  многомиллионные  внешние  кредиты,  которые зачастую  идут  частным  фирмам  или  банкротам-госпредприятиям  и расхищаются.  Потому что и у исполнительной,  и у  законодательной власти,   к   сожалению,   нет   стратегии   сохранения   средств, заработанных  народом.  Эти  средства  неэффективно   расходуются, разворовываются  всеми,  кто только имеет возможность и не ленится воровать.

 

     Я уверяю вас,  уважаемые депутаты,  что Украина -  не  бедная страна,  и даже тех стредств,  которые поступают в бюджет,  вполне достаточно,  чтобы наши граждане,  в том  числе  и  шахтеры,  наши уважаемые  ветераны и инвалиды,  рабочие,  бабушки и дедушки жили, как люди,  если бы правительство под  нашим  контролем  установило жесточайший контроль над расходами.

 

     Для любого предпринимателя,  независимо от того, представляет он  государственную   или   коммерческую   структуру,   существует важнейший   закон:  если  расходы  превышают  доходы,  сколько  бы предприниматель не зарабатывал,  он все равно будет  банкротом.  А государство  в этом смысле от предпринимателя ничем не отличается. И кроме предпринимателя,  этого вам,  уважаемые депутаты, никто не скажет.

 

     Мы же с вами оказались законодателями безумных бюджетных трат в виде всяческих льгот - санаториев, гостиниц, больниц, поликлиник и  так  далее,  на которых трудятся десятки тысяч людей,  по сути, холуев власть имущих, чего нет ни в одной процветающей стране.

 

     И первое,  что бы я предложил,  давайте сегодня  из  любви  к украинскому народу примем принципиальное решение, приближающее нас к  лучшей  жизни,  к  народу:  давайте  проголосуем  50-процентное сокращение    расходов   бюджета   на   предоставление   льгот   в Администрации Президента, правительстве и Верховной Раде.

 

     В России это уже сделали.  Рано или поздно нам  придется  это сделать,  и  это  не  популизм.  Давайте  немедленно  приступим  к разработке   налоговых   законов,   которые    стимулируют    наше производство и открытие новых рабочих мест. Давайте сосредоточимся на экономике,  только на ней,  потому что иначе нас  некому  будет слушать. Наши люди просто вымрут от голода и не будет ни шахтеров, ни учителей, ни стариков - никого.

 

     Нам очень важно сейчас не дергать правительство по  пустякам. Оно  заслуживает самой серьезной критики,  но не из-за сегодняшней невыплаты зарплаты.  А то ведь создается впечатление, что зарплату раньше платили. С правительством надо разбираться, но надо принять во внимание, что одна из главных проблем правительства это даже не задержка выплаты зарплаты. Это уже следствие.

 

     Главная проблема  правительства  и  государства в целом - это нестабильность в украинском правительстве.  Такого нет ни в  одной стране бывшего СНГ, это тоже вам будет интересно. Уже скоро некому будет работать.  У нас еще только дворники не работали министрами. Некоторые  министры  и  вице-премьеры  работают  в правительстве с нашего с вами согласия по четвертому разу. В этом большая проблема Украины,  и  большие  претензии  за это можно пред явить и нам,  и высшему звену исполнительной власти.

 

     Названная нестабильность -  это  проблема.  Не  надо  сегодня продолжать  вносить  хаос  в  управление страной и снова разгонять правительство. Там работают сегодня многие из тех, кто еще недавно сидел рядом с нами.  От того, что они оказались в правительстве, у них не выросли чертовы рога и хвост,  а у нас - ангельские крылья. Давайте  поможем правительству решать проблемы.  Давайте подскажем ему,  что надо делать.  Давайте примем  нормальные  законы,  чтобы работало  правительство  и  заработала  экономика страны.  Давайте начнем  конструктивно  сотрудничать  с   правительством.   Давайте перейдем  от  слово  о  любви  к  народу,  к  добрым  поступкам по отношению к народу и направим льготы правительства,  Администрации Президента и свои на народные нужды,  и в качестве следующего шага установим жесточайший контроль за расходованием бюджетных средств. Кстати,  сегодня  мы  уже это начали делать,  и это очень отрадно. Давайте  совершим,  наконец,  первый  шаг  к  единению   с   нашим несчастным,   обездоленным  народом:  начнем  ходить  в  такие  же поликлиники,  как и народ, лечиться в тех же больницах, отдыхать в тех   же   санаториях,  ездить  в  том  же  транспорте,  иначе  их проблемы... (Оплески).

 

     Правда, нравится?  Высший класс!  Иначе проблемы у  нас  и  у людей  будут разными.  А должны быть одинаковыми (сейчас я об этом скажу)! Потому что, как говорит наш Президент, точка зрения всегда определяется  местом  сидения.  И  наши  места с избирателями тоже должны быть одинаковыми.  Любить-так  любить,  а  с  любимым,  как говорят, и в шалаше рай.

 

     Сегодня (так   собственно  было  и  вчера)  есть  только  два варианта дальнейшего развития экономики.  Вчерашний и  сегодняшний вариант  управления  экономикой  можно охарактеризовать следующими основными чертами.

 

     То, что мы делаем сегодня -  это  постоянное  латание  дыр  и усиление  фискального  гнета.  Это  происходит сегодня не только в Украине,  но и во всех без исключения посткоммунистических странах бывшего  СССР.  Это  влечет  за  собой  страшное  обнищание людей, разорение предприятий,  коррупцию, утечку капитала, политическую и экономическую нестабильность.

 

     Второй путь  -  это  путь  интенсивного  развития экономики и укрепления  международного  авторитета  Украины,  который  мы,   к большому сожалению,  отказываемся видеть, но которым прошли и идут все преуспевающие страны.  Это путь  снижения  налогов,  уважаемые депутаты,  путь либерализации экономики, путь принятия чиновниками прозрачных   экономических   решений,   невмешательства   в   дела предпринимателей.

 

     Если бы мы,  уважаемые депутаты, вместе с Президиумом, сейчас сели на "Боинг" (а я видел такие  "Боинги",  в  которые  всех  нас можно поместить) и улетели бы в те самые близкие к нам европейские страны,  о которых мы говорим так много, то потратили бы всего три часа  туда  и  обратно  и  увидели  бы  мир  и  процветание наций, обеспеченных стариков, счастливых детей и родителей. И это правда! Пусть  кто-нибудь  в  зале  скажет,  что это не так!  И не секрет, почему мы живем плохо и все глубже опускаемся в трясину  коррупции и беспредела.

 

     Послушайте! Я  везде привожу пример о том,  что уровень жизни даже в странах с установившейся экономикой значительно разнится  в зависимости  от  налогового  режима.  Например,  в Швейцарии,  США уровень жизни в два раза выше,  чем в Италии и  Франции,  хотя  во всех  этих  странах  одинаковые  условия.  Почему?  Потому  что  в Соединенных Штатах Америки,  самой богатой стране мира, нет НДС, а в Швейцарии он всего 6 процентов.  А у нас НДС,  как в Италии и во Франции (18 и 20 процентов).  И в Италии,  и во Франции,  к вашему сведению, как были коррупция и мафия, так и остались. Вот к чему и мы сегодня стремимся, увеличивая наши налоги.

 

     Очень быстро  развиваются  сегодня   страны   с   либеральной системой налогообложения.  Я уже предложил законопроект, в котором предусматривали сокращение НДС в Украине в четыре раза.  Когда я с этим  проектом выступал в парламенте прошлого созыва (я,  к вашему сведению,  депутат уже второго созыва), большинство присутствующих смеялись,  а  сегодня под этим проектом уже стоят подписи десятков депутатов. Значит, не зря я надоедаю коллегам своими размышлениями о хорошей жизни.  Что-то в этом есть.  Еще чуть-чуть - и мы станем жить по нормальным налоговым законам, а значит, станем богаче.

 

     И в завершение.  Я  со  всей  ответственностью  заявляю  всем присутствующим,  что  я  горжусь тем,  что работаю вместе с вами в парламенте (это относится и к коммунистам,  и к националистам, и к социалистам,  и  ко  всем другим),  как я гордился своей работой с коллегами из прошлого состава парламента.  И своим  избирателям  в Киеве  (они  вам  это подтвердят) я говорил во время избирательной кампании (За меня отдали голоса 36 тысяч избирателей в  Киеве.  За всю  историю  Киева  больше  голосов  не  собирал  никто)...  Я им говорил,  что в Верховном Совете нет дураков, нет плохих и хороших дядей,   как  это  старается  иногда  представить  пресса,  другие средства массовой информации и те, кто за ними временами прячется. Здесь  работают люди с разным жизненным опытом и разным пониманием одних и тех же явлений.  Я благодарен избирателям  за  то,  что  в парламенте находятся и непримиримые левые,  и непримиримые правые, потому что когда решается вопрос  о  зарплатах  и  пенсиях,  левые никогда  не  сдадут  трудовой  народ  и  не  пойдут  на  поводу  в исполнительной власти,  будут отстаивать их права, что называется, до конца.  Я в этом глубоко убежден, и за это вам большое спасибо. Это  очень  благородно.  Точно  так  же  правые  никому  не  дадут посягнуть  на  суверенные  интересы  Украины.  И  это  тоже  очень благородно и крайне важно для сегодняшней  Украины.  Жаль  только, что  под  этим  всем  благородным  и  важным  похоронена экономика Украины  и  просматривается  нетерпимость  к   другим   депутатам, исповедующим философию прагматизма - экономического прагматизма.

 

     Еще мне  очень жаль (и если бы я стал во главе парламента,  я бы никогда этого не допустил,  это упрек сегодняшнему Президиуму), что  в запале мы принимаем несправедливые,  незаконные решения.  А ведь главная проблема Украины -  это  и  есть  беззаконие.  Нельзя было,  например,  так, сгоряча, лишать фракционных депутатов права быть представленными в парламенте отдельной фракцией. Я - юрист, и скажу   (это  студентам  первого  курса  юридического  факультета, двоешникам известно),  что даже алкоголиков и  умственно  отсталых лишают дееспособности по решению суда!  А нас, избранников народа, лишили права голоса просто так. Ничего себе законность!

 

     Или вчера:  уважаемые, очень уважаемые мною депутаты пытались лишить меня права выступить сегодня перед вами.  Нехорошо! Стыдно! Но это не проблема, и я не в обиде.

 

     Сегодня я на трибуне,  чтобы сказать всем в этом зале,  всем, кто  слушает  нас  в эфире,  моим уважаемым избирателям в Украине: есть народные  депутаты,  нетерпимые  к  другим  мнениям,  и  есть знающие  экономику  профессионалы,  которые  исповедуют  известную библейскую истину,  чего я и всем вам желаю, - "поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой".

 

     Я выставляю сейчас свою кандидатуру не потому, что я придумал какую-то закулисную интригу или являюсь марионеткой своей фракции, видит  Бог.  И  спасибо,  что  выдвинул меня сегодня представитель Христианско-демократической   партии   уважаемый   мною    Виталий Журавский. Я выступаю из принципа и от своего имени, и от имени 36 тысяч своих избирателей в Киеве,  которых я уважаю,  со словами  о том,  что  среди нас нет неравных,  что каждый из нас вполне может занять место  председательствующего,  что  мы  нормальные  люди  и находимся не на поле боя, не с винтовками за плечами и с гранатами за поясом,  а с мыслями и заботами о своей Родине - Украине  и  ее многострадальном народе.

 

     И если  благодаря  моему выступлению в сессионном зале станет меньше взаимной вражды,  и если мы все поймем, что сегодня надо не зарплату делить (это не решение проблемы: отдать зарплату шахтеров учителям), а зарабатывать деньги в бюджет благодаря умным законам, экономить  каждую  народную  копейку,  значит,  я уже достиг своей цели.  И я ничуть не сомневаюсь в том,  что за меня  могут  отдать голоса мои коллеги депутаты,  как и я отдавал свой голос за них. И я знаю,  что об этом знают и мои оппоненты,  и буду отдавать  свой голос за других претендентов,  потому что я имею политическую волю и стремлюсь к терпимости и справедливости.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Доповідь  закінчена.   Прошу   визначитися   щодо запитань. Увімкніть систему. Слово надається депутату Петрову.

 

     ПЕТРОВ В.Б.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Леонид Михайлович, если бы мы не видели вашу декларацию о доходах за 1997 год,  тогда не было бы этого вопроса. За счет чего вы оказываете помощь церкви?

 

     И следующий   вопрос.    Выступая,    вы    так    критикуете правительство,   даете   такие   советы...   Наверное,   было   бы целесообразнее    вам     как     члену     пропрезидентской     и проправительственной   фракции  правящей  партии,  список  которой возглавил Премьерминистр,  внести все  эти  вопросы  на  заседание фракции  для того,  чтобы фракция выработала предложения,  которые были бы приняты и спасли народ Украины.

 

     ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М. Чтобы вы меня уважали и чтобы вы знали, что у  меня  есть  позиция,  скажу.  Прежде  чем  я вступил во фракцию Народно-демократической партии,  в которой много порядочных людей, я  все  же  вышел  из  НДП,  написал  заявление и вышел.  Я сейчас беспартийный. И если бы вы насильно нас не загоняли во фракции, то я  бы,  наверное,  во  фракцию  мог бы и не войти.  Ведь вы лишили внефракционных депутатов (всех вместе) возможности проявлять  себя так же полно, как и депутаты в составе фракции.

 

     Что касается  моей декларации.  Я рад,  что вы ее прочли.  Со своей декларацией за 1996  год,  где  указан  доход  2,5  миллиона долларов,  я выступал перед избирателями.  Я оказываю помощь своим избирателям с удовольствием.  Я тратил  на  это  миллионы!  И  чем больше у нас в стране будет миллионеров, показывающих в декларации свои реальные доходы, тем лучше и богаче все мы будем жить.

 

     А что касается меня лично, то если вы когда-нибудь захотите в воскресенье или в субботу посмотреть, чем я занимаюсь, приходите и посмотрите - я всегда работаю!  К сожалению,  я не могу (не могу!) потратить  даже  ни  одной  копейки из тех,  которые я так успешно зарабатываю (Шум у залі). Времени мало!..

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Кирильчуку.

 

     КИРИЛЬЧУК Є.І.,  народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Прошу передати слово депутату Покотило.

 

     ПОКОТИЛО Н.О.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Дякую,  Євгене  Івановичу!  Фракція  Соціалістичної  і  Селянської партій,  Союз жінок-трудівниць за майбутнє дітей України. Шановний Леоніде Михайловичу,  я не лише  ваша  колега  депутат,  а  й  ваш виборець...

 

     Ви так   гарно  сьогодні  говорили  "о  добрых  поступках  по отношению к избирателям,  о том, что с милыми избирателями рай и в шалаше!..  Скажите,  пожалуйста, готовы ли вы как человек, который знает,  как зарабатываются и откуда  берутся  деньги,  сегодня,  в такой    сложный   период,   который   переживает   наша   страна, профинансировать систему медицинского обслуживания в Харьковском и Дарницком  районах,  чтобы у нас не было в Харьковском и Дарницком районах таких случаев,  когда женщинатруженица вынуждена  оставить работу,  чтобы ухаживать за своим тяжело больным, умирающим сыном, не имея средств, чтобы купить лекарства, а иногда - даже и хлеба?

 

     Спасибо.

 

     ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М.  Я бы  с  удовольствием  (даю  вам  честное слово!)  профинансировал  все  здравоохранение  Украины,  если  бы только это было мне под силу.  Но за моей спиной стоят три  тысячи человек,  которые  работают  вместе со мной и содержат свои семьи, получают зарплату,  и они смотрят на меня как на человека, который умеет  согласовать  расходы  с  доходами.  Я с удовольствием трачу деньги на благотворительность,  но только в том  случае,  когда  я вижу, что она идет целевым назначением. Я никогда в жизни ни одной администрации,    ни    одной    организации,    которые    воруют государственные деньги (пусть они продолжают их воровать!), ничего не давал.  И я уверен,  что проблема у нас  как  раз  в  том,  что сегодня  никто  не  считает,  сколько  денег  у  нас идет в разных направлениях под благими предлогами.

 

     Мои гуманитарные задачи только  целевые.  Вот  сегодня  людям есть нечего - это главная проблема, и в том числе моих избирателей в том числе.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Луценку.

 

     ЛУЦЕНКО В.І. Коммунистическая партия Украины.

 

     Вы говорите так,  что нам друг  друга  понять  трудно,  -  вы говорите о защите интересов своего панского клана,  мы же защищаем интересы   пенсионеров,   безработных,   базарного   пролетариата, крестьян  и так далее.  Но тем не менее ответьте на следующее.  Вы имеете за прошлый год 6 тысяч гривень дохода и в тоже время - на 4 миллиона ценных бумаг,  а дивидендов - ноль.  Как это согласуется? Это первое.

 

     И второе. Кого вы больше обманывали: нас или  Президента?  В  средствах массовой информации сообщалось, что во время встречи вас, мажоритариев, с Президентом вы заявили о том,  что  потратили  на  избирательную  кампанию  около  миллиона долларов. Но ведь вы задекларировали доходы - 6 тысяч. Эти доллары рисуются или как? Расскажите, пожалуйста, где правда?

 

     ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М.  Правда  интересно,  да?  А если бы меня не было,  вам бы не  у  кого  даже  было  это  узнать.  Я  благодарен ситуации,  что я могу вам это об яснить, и я совсем не обижаюсь за такой вопрос.

 

     Я вам с удовольствием сразу после моего выступления пред явлю свою декларацию за 1996 год, согласно которой мой доход составляет 2 миллиона 400 тысяч долларов.

 

     За 1996 год все мои доходы вложены в акции и так далее. Когда я  говорил  о  расходах на избирательную кампанию,  то имел в виду свои предыдущие расходы  на  содержание  столовых,  магазинов  для людей,   которые  не  имеют  возможности  покупать  себе  продукты питания. Этим я занимаюсь, кстати, 6 лет, то есть задолго до того, как  стал  народным  депутатом.  И  это,  кстати,  философия любой крупной структуры и на Западе, и у нас (Шум у залі).

 

     Да, извините,  я немножко отошел от темы.  Как я  зарабатывал эти  деньги?  (Шум  у  залі).  Дивиденды  все  вложены в акции,  в развитие, в инвестиции.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Павличко (Шум у залі).

 

     ПАВЛИЧКО Д.В.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний    виборчий    округ,    НРУ).   Шановний   пане Черновецький!  До вас звертається Дмитро  Павличко,  Народний  рух України.

 

     Я не запитуватиму вас, як мої колеги з комуністичної фракції, де  ви  взяли  гроші  на  свою  виборчу  кампанію,  бо   приблизно здогадуюсь, де і як.

 

     Але я   хотів   би   вас   запитати:  ви,  культурна  людина, інтелігент, юрист , і хочете керувати Верховною Радою? Як? Ви ж не володієте  українською  мовою!  А  якщо  ви  нею  володієте,  а не вживаєте її,  то  це  ще  гірше,  тому  що  ви  зневажаєте  закон, культуру, зокрема закон про народного депутата, в якому говориться про те,  що депутат повинен знати українську мову.  Як ви  думаєте керувати нами?

 

     ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М.  Ваш вопрос надо понимать с намеком:  что я как-то не так заработал деньги,  потому что я язык не знаю? А если бы я знал язык, то вы бы, наверное, об этом не подумали, правда, и я был бы хорошим?

 

     Язык я знаю.  Но у меня есть личные принципы,  я  говорил  об этом  и  лидеру  вашей фракции.  В Украине всегда говорили на двух языках,  и я ратую за двуязычье.  Нравится вам это или нет, но это моя позиция.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Круценку.

 

     КРУЦЕНКО В.Я.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,   КПУ).   Фракція   комуністів України.  Леоніде Михайловичу,  отвечу вам на вашем языке:  "Видит Бог,  что воры в законе  обокрали,  ограбили  украинский  народ  и Украину.  Но и час возмездия придет".  А запитання таке.  Ми разом були 21 квітня на прийомі у Президента,  і ви там сказали,  в  яку суму  обійшлася  ваша  передвиборна кампанія.  Я хотів би,  щоб ви назвали її зараз депутатам.

 

     І ще одне.  Тоді,  21 квітня,  Президент сказав,  що нинішній парламент не обере Голову Верховної Ради.

 

     Як ви  вважаєте:  це  далекоглядність  нашого  Президента  чи запланований  прийом  для   компрометації   парламенту?   Оскільки пропрезидентські  сили і нині блокують вибори Голови,  а Президент заявляє на людях,  що це все ліві винні і тому  не  можуть  обрати Голову. Разом з тим Президент сказав, що не допустить, щоб реформи не продовжувалися. Але ж ці реформи антинародні!

 

     Дякую.

 

     ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М.  Я принимаю участие в голосовании - и  этим все сказано. Я могу это подтвердить. Что касается Президента, то я полагаю,  что он заинтересован,  как и мы,  в том, чтобы Верховная Рада, наконец-то, как можно скорее обрела Председателя.

 

     Относительно моего заявления о расходах на выборы депутатами, которые являются предпринимателями,  то это совершенно  нормальное явление.  Так  это  делается  во  всем мире.  Вопрос только в том, заработаны ли эти деньги честно,  задекларированы ли  они  или  же украдены и каким-то нехорошим образом раздаются своим избирателям. Я ни одного голоса в своем избирательном округе не покупал.  И это могут подтвердить вам мои избиратели.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Кухарчуку.

 

     КУХАРЧУК М.А. Прошу передати слово Олійнику Борису Іллічу.

 

     ОЛІЙНИК Б.І.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Дякую.  Шановний Леоніде Михайловичу! Ви цілком резонно зауважили, що корупція, як правило, заходить в тінь,  а в темряві, як ви знаєте, заводиться бісівство. Громадськість дедалі впертіше цікавиться,  чи правда, що в Україні діють  ложі  вільних  мулярів.  Інтерес  цей  природний,  оскільки масонство одвіку сповідувало ідею світового уряду, себто світового панування.  Найлютішим  ворогом  його  було  і   залишається   все суверенне.  Пітверджує  це,  зокрема,  і той факт,  що Катерина ІІ ліквідувала Запорізьку Січ за наказом  тих  же  мулярів,  На  свої тематичні запити я, на жаль, так і не отримав втямливої відповіді. Було б не зайве,  якби ви,  Леоніде Михайловичу, очоливши Верховну Раду, примусили компетентні органи спростувати або підтвердити, чи дійсно  є  ці  вільні  муляри  в  президентських,   кабмінівських, парламентських та інших життєво важливих структурах держави. Як ви до цього ставитеся?

 

     Дякую.

 

     ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М.  Я,  к сожалению,  небольшой специалист  по разным  тайным организациям,  к тому же мне нравится все открытое. Хотя я этим вопросом интересовался.

 

     Самая большая проблема у нас  сегодня  в  том,  чтобы  мы  не превратились в ложу,  которая все время что-то делит, вместо того, чтобы  зарабатывать.  Суть  моего  выступления  в  том,  чтобы  мы наконец-то  начали  бороться  с  коррупцией не созданием комиссий, требованиями кого-то повесить,  расстрелять, наказать, арестовать, а  путем  принятия  эффективных  экономических  решений и контроля правительства за их исполнением.

 

     Извините, я не хочу уклоняться от ответа, но все-таки не могу понять, почему вы об этом меня спросили.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Мартиновському.

 

     МАРТИНОВСЬКИЙ В.П.,  народний депутат України (виборчий округ 29,  Дніпропетровська  область).  Прошу  передати  слово  депутату Павловському.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Стояну.

 

     МАРТИНОВСЬКИЙ В.П. Павловському!

 

     СТОЯН О.М.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ 18, Вінницька  область).  Голова  Федерації   професійних   профспілок України.   Шановний   Леоніде  Михайловичу,  я  розумію,  що  може виникнути  здивування   вашим   заробітком.   Я   мав   можливість познайомитися  з людьми,  які працюють у вашій системі.  Дай Боже, щоб усі так організували роботу.  Те, що ви людина нової формації, і   така  чесна,  порядна,  стоїте  сьогодні  на  цій  трибуні,  я підтримую, хто б мені на робив закиди.

 

     Але я хочу  все-таки  вас  запитати.  Нині  чимало  людей  не отримують  пенсій,  заробітної  плати.  Якщо  ви  станете  Головою Верховної  Ради,   то   прийняття   яких   законів   ви   вважаєте першочерговими?

 

     Сьогодні я   вніс   проект   закону.  Його  потрібно  негайно розглядати і приймати. Мовиться про те, що з 1 липня за дорученням уряду  на місцях збільшується оплата тарифів на 100 відсотків.  Чи не вважаєте ви,  що цього робити не можна і слід негайно  прийняти закон, який би заборонив підвищувати тарифи?

 

     Дякую.

 

     ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М.  Спасибо вам за хорошую оценку работы моего предприятия.  Если меня или моих сотрудников будут сильно обижать, я их приведу под Верховный Совет - это несколько тысяч человек - и вы сможете увидеть, что это за люди и как они выглядят.

 

     Я горжусь тем,  чего мне удалось в жизни достичь.  И деньги - это в жизни не главное и не проблема. А важен принцип.

 

     Что касается того, чтобы я сделал, если бы стал Председателем Верховного Совета.  Вот образно на примере этой бутылки я хочу вам показать в общем, как делается экономика.

 

     Если мы  поставим бутылку вот таким образом - перевернем,  то вода из нее, если бы не было пробки, начнет переливаться туда, где меньшее  сопротивление.  Так  и с экономикой:  в одних странах она процветающая,  в других - пустая, потому что в них, как в бутылке, в  неправильном  положении образуется пустота.  Потому что в одних странах налоги - небольшие, а в других - большие. И из трех стран, где они большие, происходит естественный переток капитала.

 

     В Украине нынче уникальная ситуация - мы имеем возможность по сравнению с другими посткоммунистическими государствами  уменьшить налогообложение. И поскольку мы связаны одной экономикой, то к нам потекут инвестиции.  Если вы это поймете,  а я вижу,  что многие в зале это уже понимают, мы очень быстро достигнем расцвета, и тогда не будет коррупции.

 

     Что касается тарифов и других вопросов - я специалист в  том, в  чем  специалист.  Если вам необходимо будет узнать,  имеется ли здесь  коррупция,   правильный   ли   это   экономический   закон, пожалуйста,  обращайтесь  ко мне.  Я не враг народа,  я - народный депутат. И здесь стою затем, чтобы вы это поняли.

 

     А относительно тарифов и зарплат  я  полностью  полагаюсь  на вас.  Лучше  вас эти вопросы никто не решает.  И это как раз цель, ради которой левые находятся в парламенте. И правые тоже.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати,  час,  відведений  на запитання  і  відповіді,  вичерпано.  Дозвольте  від  вашого імені подякувати вельмишановного  Леоніда  Михайловича  за  неординарний виступ  і  побажати  йому  обов'язкової  перемоги в сьогоднішньому голосуванні.

 

     Слово надається депутату Симоненку.

 

     СИМОНЕНКО П.М.,  народний депутат  України  (багатомандат-ний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановні народні депутати, шановні радіослухачі!  За час нашої спільної  роботи  у  Верховній Раді,  під  час  обговорення  і  вирішення проблеми обрання Голови Верховної Ради всі ми дійшли  висновку,  поперше,  що  ситуація  в державі  загострюється  з  кожним днем.  У суспільстві в цілому та економіці  зокрема  відбуваються   некеровані   процеси.   Указами регламентуються  важливі питання,  чим порушується Конституція.  А процеси  руйнації  вийшли  на  завершальний  етап,   що   свідчить практично про остаточну втрату керованості державою.

 

     Ще раз  наголошую:  вже  опинилася  під  загрозою національна безпека  держави,  можливість  забезпечення  населення  продуктами харчування вітчизняного виробництва.

 

     По-друге. Проблеми  бюджету  намагаються  вирішити за рахунок знедоленого  народу,  зростання  безробіття,   заборгованості   по заробітній  платі,  підвищенням  тарифів  на  комунальні  послуги, квартплату  тощо.  І  те,  що  Верховна  Рада  щотижня  заслуховує інформацію  Кабінету  Міністрів  про  зменшення  заборгованості по заробітній   плати,   свідчить,   що   неможливо   шляхом   такого реформування суспільства вирішити його проблеми.

 

     За 7  років не визначилися і з вирішенням інших дуже важливих проблем,  які стосуються незалежності держави.  Зокрема, вугільної промисловості.  7 років ведемо балачки навколо цього,  але уряд не здатен,  проводити цілеспрямовану роботу щодо забезпечення базової галузі  промисловості,  вжити  заходів,  які  дали  б  упевненість шахтарям,  а  також  усьому  народу,  що  ця  проблема  може  бути розв'язана.

 

     Поза законом, на жаль, вирішуються проблеми зміни власника. А точніше - завершується процес пограбування  народу  і  розкрадання загальнодержавного майна.  Мене дуже схвилювала остання інформація про  те,  як  сьогодні  змінюється  власник   у   нафтопереробному комплексі,  а  також  повідомлення  з  зарубіжних  засобів масової комунікації, що уряд має намір продати "УКРТЕЛЕКОМ".

 

     Дуже серйозною помилкою є і те,  що,  звертаючись до  досвіду інших країн,  ми забуваємо,  що в України є свої особливості, що у нас  інший  історичний  шлях  розвитку,  на   якому   ми   повинні розв'язувати проблеми, які поставило життя перед нами.

 

     По-третє. Дуже   серйозною   є   проблема,   що  пов'язана  з призупиненням призову до армії.  Треба бити на сполох!  Треба  вже бити  на сполох,  бо горе матері сина,  вбитого в Криму,  - це теж наслідки реформ,  це ті проблеми, які сьогодні не можна розглядати у відриві одна від одної.  Депутатська пошта, дзвінки громадян, де лунає їх голос відчаю,  заклики до дострокових виборів  Президента та  Верховної  Ради,  свідчать  про те,  що соціальна напруженість дійшла небезпечної межі.

 

     Тільки за два останні тижні у місті Маріуполі  зібрано  понад 20   тисяч   підписів   мешканців  міста,  які  протестують  проти підвищення тарифів  на  комунальні  послуги  та  квартирну  плату. Проблема обрання Голови Верховної Ради вже не є (і ми в цьому самі пересвідчились) проблемою  лише  народних  депутатів,  обраних  29 березня.  Не  є,  на  жаль,  тільки проблемою нашої держави.  Вона опинилася під жорстким контролем міжнародних фінансових  структур, які  диктують  сьогодні  вимоги  тим,  хто  намагається  керувати, диригувати і писати сценарії обрання Голови Верховної Ради...

 

     Неспроможність влади вирішити державні проблеми без зовнішніх позик свідчить, що невдовзі нас спіткає тяжка фінансова криза.

 

     Шановні народні  депутати!  На  мою  думку,  пора завершувати процес обрання Голови Верховної Ради і продемонструвати цим дійсну незалежність  України  через  незалежність  народних депутатів від впливу виконавчої влади та закордонних хазяїв.  Наша програма, яку я доповідав з цієї трибуни,  тричі виступаючи з різних проблем,  є програмою організації роботи  Верховної  Ради,  основних  напрямів законотворчої  нашої  роботи,  що  дасть  змогу  вирішити  головні завдання, які стоять перед парламентом.

 

     Але незалежно від того,  буде обраний Головою Верховної  Ради представник  фракції  комуністів  чи  ні,  ми,  і  я  це стверджую сьогодні з цієї трибуни,  послідовно захищатимемо інтереси  нашого народу:  пенсіонерів,  селян,  лікарів, вчителів, науковців, усієї інтелігенції,  нашої молоді, бо це наш народ, бо це наше майбутнє, наша спільна доля.

 

     Захищатимемо на принципах, які проголосили, йдучи відкрито на вибори.  Це принципи  соціальної  справедливості,  зміна  курсу  і напрямів реформ і забезпечення нормальних життєвих умов для кожної людини, чесної, працьовитої людини нашої України.

 

     Дякую за увагу. Я готовий відповідати на ваші запитання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати,  прошу звернути  увагу, на скільки скоротив свій виступ Петро Миколайович Симоненко. Прошу записатися на запитання. Слово надається депутату Попеску.

 

     ПОПЕСКУ І.В.,  народний депутат України (виборчий округ  204, Чернівецька область).  Дякую,  шановний доповідачу. Шановний Петре Миколайовичу,  я хотів би запитати таке.  Якщо вас оберуть Головою Верховної Ради,  а є великі шанси для цього,  як ви поставитеся до того,  щоб внести зміни до Закону про вибори і  надати  можливість національним  меншинам  висувати  свої  окремі  списки,  аби брати участь у виборах?

 

     У статті 14 Закону про національні меншини чітко написано, що національні  меншини  через  свої  товариства мають право висувати своїх кандидатів у депутати,  в  тому  числі  в  народні  депутати України.

 

     При прийнятті Закону про вибори я порушував питання,  але, на жаль, це не було відображено.

 

     Якщо ви берете на себе відповідальність, що підтримуєте це, я вважаю,  що  представники  національних  меншин  підтримають  вашу кандидатуру.

 

     Дякую.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Дякую.  Я хотів би чесно і відверто висловити свою позицію щодо цієї проблеми.

 

     По-перше, ви знаєте,  що ми, комуністи, - інтернаціоналісти і послідовно проводимо свою лінію незалежно від національності.

 

     По-друге, ми   принципово   стоїмо   на    позиції    захисту національних  інтересів національних меншин,  створення нормальних соціальних умов у місцях їх компактного  проживання,  розвитку  їх культури.

 

     По-третє, я  глибоко  переконаний,  що  зпоміж  усіх проблем, вирішення  яких  чекає  Україна,   не   ця   проблема   має   бути найголовнішою.   Сьогодні   треба  вирішувати  основні  економічні проблеми,  створити нормальні умови для життєдіяльності людей усіх національностей  і  таким  чином  дати змогу національним меншинам самим висувати свої кандидатури і вирішувати їх долю на  загальних рівних умовах і можливостях на виборах до Верховної Ради.  Якщо це національний округ,  то там,  я глибоко переконаний,  саме так  ця проблема і вирішуватиметься.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Гуцол.

 

     ГУЦОЛ М.В.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Фракція Партії  зелених. Шановний Петре Миколайовичу!  Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до відмови України від ядерної зброї? Це перше запитання.

 

     І друге.  Як ви  вважаєте,  чи  є  сенс  заборонити  розвиток атомної  енергетики,  а  кошти  використати  (адже  там  вони дуже великі) на розвиток вугільної  промисловості?  Таким  чином  можна було  б  зняти  той  пресинг  на шахтарів і дати зрештою нормально працювати вугільній промисловості.

 

     Дякую за увагу.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Дякую. Уже не вперше ставиться запитання щодо відмови від ядерної зброї.  Я засуджую кроки,  зроблені Україною в цьому питанні кілька років тому на підставі рішень,  прийнятих під тиском  Президента  України і зовнішніх факторів.  Я також стою на позиціях  нерозповсюдження  ядерної  зброї.  Ми  повинні  створити умови,  за яких би неможливим було її використання.  А це потрібно вирішувати у співтоваристві  на  підставі  декларацій  Організації Об'єднаних Націй.

 

     Але ще   раз  кажу:  шлях,  обраний  керівниками  України,  я засуджую.  Я проти заборони на будівництво атомних  станцій  і  їх закриття.   Науково-технологічні   розробки   нині   дають   змогу забезпечити  безпеку  використання  атомної  електроенергії  і  її виробництва. Її використання - це перспективний напрям розвитку. А давати шахтарям гроші через закриття атомних електростанцій  -  це не вирішення проблеми.  Це може бути якась одноразова акція. Треба ж дбати про перспективи розвитку вугільної промисловості.  На нашу думку і думку фахівців,  потрібно наперед - на 50 і на 100 років - мати напрями розвитку вугільної промисловості.

 

     Тому я за створення нормальних,  безпечних  умов  на  атомних електростанціях,  за  надання  державної підтримки цій галузі,  за створення програми розвитку вугільної промисловості.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Ніколаєнку.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  народний депутат  України  (виборчий  округ 185,  Херсонська  область).  Фракція  Соціалістичної та Селянської партій "Лівий центр".

 

     Шановний Петре     Миколайовичу!     Ми,     без     сумніву, підтримуватимемо  вашу  кандидатуру,  керуючись  загальнолюдськими цінностями,  цінностями соціальної справедливості. Але як свідчать результати виборів,  ліві сили пішли на них розпорошеними. Тому ми не дібрали близько 50-60 місць.  І як наслідок - ліве  суспільство має правий парламент.

 

     Скажіть, будь ласка, Петре Миколайовичу, чи не вважаєте ви за доцільне,  щоб на виборах Президента  лівоцентристські  сили  мали єдину кандидатуру, виступили одним фронтом?

 

     І ще  таке  запитання.  Чи не розглядала ваша фракція питання про те,  щоб зупинити це невігластво - зрив виборів, оце знущання, оцей  збір  бюлетенів і таке інше.  Ви ж також могли б змовитись з іншими фракціями заблокувати  роботу  Верховної  Ради.  То  чи  не розглядала  ваша  фракція  питання,  щоб  аби  покласти край цьому всьому,  скажімо, заявити таке: "Якщо так триватиме, виступатимемо за  розпуск  цієї Верховної Ради"?  І таким чином змусити провести вибори чесно.

 

     Дякую.

 

     СИМОНЕНКО П.М. Спасибі. Час, відведений на відповіді, до того ж,  перебуваючи на цій трибуні,  я не хотів би використовувати для аналізу того, як пройшли вибори, які були прорахунки, в тому числі і з боку лівих сил.

 

     Стосовно єдиної  кандидатури  під час виборчої президентської кампанії. В рішеннях нашого з'їзду, і ви про це знаєте, Станіславе Миколайовичу,  ми задекларували,  що від лівих сил має бути єдиний кандидат.  Ми на цьому стоїмо.  І коли розпочнеться  ця  кампанія, гадаю,  ми повинні прийняти спільне рішення щодо єдиного кандидата від лівих сил. Я так вважаю.

 

     Стосовно розпуску  Верховної  Ради.  Ми  з   самого   початку наголошували,  і  у виступах моїх товаришів це звучало,  що це нас ніяк не лякає. Ми витримали чесну боротьбу на виборах до Верховної Ради  -  чи  за  списком,  чи  в  одномандатних  округах,  -  есно розповідали людям про свою програму.  А те, що сьогодні блокується робота  Верховної  Ради,  пов'язано  (я  сказав  про  це  в своєму короткому виступі),  зі сценарієм,  який не тут розробляється.  На жаль,  ми  якоюсь  мірою  всі  разом є виконавцями цих сценаріїв і мимоволі  причетні  до  руйнування  основ  демократії  через  нашу діяльність  у  Верховній  Раді.  А  головна  мета  цих сценаріїв - змусити Верховну Раду стати слухняним виконавцем  волі  виконавчої влади і всього того,  що сьогодні запропонують Президент і Кабінет Міністрів.

 

     Я особисто проти такої долі нашого парламенту і робитиму  все незалежно  від  того,  чи  буду  обраний,  чи ні,  аби ці плани не здійснилися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Плютинському.

 

     ПЛЮТИНСЬКИЙ В.А.,  народний депутат України (багато-мандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").  Шановний  Петре  Миколайовичу!  Мені   імпонує   ваша програма,  я вас щоразу уважно слухаю,  як,  гадаю,  і багато хто. Тому що ваша програма - це боротьба за  те,  щоб  поліпшити  життя народу, економіку нашої держави.

 

     Справді, товчемось  уже  півтора місяця.  Соромно з виборцями зустрічатися і не знати, як їм пояснювати.

 

     Я просив би вас відповісти на таке  запитання.  Якщо  вас  не оберуть,   чи   зможете   ви  особисто  і  ваша  фракція  все-таки підключитись до інших фракцій,  щоб ми в найкоротші терміни все  ж обрали Голову Верховної Ради.

 

     Дякую за відповідь.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Дякую,  Володимире Антоновичу.  Так,  справді різні думки сьогодні в суспільстві щодо оцінки  нашої  роботи  тут протягом  півтора місяця.  Є такі,  що однозначно засуджують,  є і такі,  що нас (я маю на увазі себе і своїх товаришів) підтримують. Адже сьогодні у вкрай скрутному становищі - більшість народу.

 

     Чи співпрацюватимемо  ми  з  іншими  фракціями  для вирішення проблеми керівництва  Верховної  Ради?  Безумовно,  бо  без  цього неможливо  сьогодні  вирішити  проблему.  Нас  лише  120  народних депутатів фракції комуністів з 440  обраних  до  складу  Верховної Ради.  Тому  ми самі не можемо вирішити цієї проблеми і шукатимемо варіантів,  якщо ми вичерпаємо всі можливі варіанти,  для того щоб вирішити проблему, яка хвилює всіх сьогодні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Лісогорському.

 

     ЛІСОГОРСЬКИЙ О.І.,  народний  депутат України (виборчий округ 177,  Харківська область).  Фракция  коммунистов.  Уважаемый  Петр Николаевич!  Как,  на  ваш  взгляд,  можно  решить  проблему малых городов?  Ковшаровка - останавливается литейный завод;  Купянск  - сахарный,  молочный  завод  тоже на грани остановки;  город Изюм - остановлен Изюмский оптико-механический завод,  на грани остановки Изюмский  приборостроительный завод;  город Шевченково - придумали систему "Веер" и по  этой  системе  отключают  электроэнергию,  не понимая того,  что если сорвана одна дойка, животные теряют придой молока на протяжении 15  суток;  Боровая  -  приступили  к  уборке сельскохозяйственной продукции, но отсутствуют ГСМ, запасные части к комбайнам.

 

     И второе.  Я  понял,  что  вы  сегодня  находитесь  в  лучшем положении, чем ваш коллега, так как вы знаете украинский язык. И я понимаю, что Народный рух Украины сегодня поддержит нашего лидера. Желаю вам успехов,  призываю всех народных депутатов, прошедших по одномандатному округу, обязательно принять участие в голосовании.

 

     Спасибо.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Спасибо. Вы знаете, я полностью разделяю вашу обеспокоенность проблемой малых городов.  Мы должны учитывать, что эти  города  развивались  в  годы  советской  власти  в   условиях планирования производительных сил, развития тех или иных отраслей, регионов,  использования природного и сырьевого потенциала, уровня подготовки  кадров и многого другого,  что обеспечивало нормальное функционирование экономики.  Эти города развивались и в соединении с научным потенциалом давали путевку в жизнь новым научным школам. Это я считаю их достижением за годы советской власти,  и этим надо сегодня Украине гордиться.

 

     Есть два   пути   решения  проблемы  малых  городов.  Первый, упрощенный  или  популистский  -  предложить  решать  ее  за  счет местного  бюджета:  то  есть  на уровне городского,  районного или областного бюджета  с  подключением  бюджета  государственного.  Я глубоко   убежден,   что  таким  образом,  то  есть  в  отрыве  от восстановления функций государственного управления, регулирования, планирования,    контроля    -   этих   основополагающих   функций государственного  строительства  и  развития,  -  проблему   малых городов  решить невозможно.  Ибо,  еще раз говорю,  развитие малых городов -  это  развитие  жилья,  разрешение  социальных  проблем, улучшение  системы  здравоохранения,  народного образования,  это, скажем  так,   воспитательные   функции,   которые   закладываются социальной   инфраструктурой   и   которые   сегодня  разрушаются, уничтожаются, что обернется трагедией для общества и государства.

 

     Надо учитывать,  что в  крупных  городах  -  стотысячниках  и миллионниках  -  у  нас  проживает 30-40 процентов населения.  Все остальное население проживает либо в сельской местности,  либо вот в таких малых городах. С утратой там промышленного потенциала идет уничтожение этих малых городов.  Это действительно так,  и мы  уже сегодня   можем   прогнозировать   пагубность  и  катастрофичность последствий, с которыми столкнемся в ближайшее время.

 

     Я был у вас в  Харьковской  области,  видел  все  это  своими глазами и полностью разделяю вашу обеспокоенность.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Корнійчуку.

 

     КОРНІЙЧУК І.В.,  народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Павле  Івановичу!  Прошу передати  слово  академіку  Національної  академії  наук комуністу Борису Іллічу Олійнику.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ОЛІЙНИК Б.І. Спасибі за вікторіанський стиль репрезентації.

 

     Петре Миколайовичу!   Я    звертаюся    до    вас    як    до комуніста-державника.  Ви  знаєте,  що  таке  "оптимальна зовнішня політика", яку вона відіграє роль в утвердженні держави. Так от, з огляду  на  національні  інтереси,  як  на  мене,  доцільно було б установити повноцінні міждержавні відносини України  з  Боснією  і Герцеговиною.  Я виходжу з того,  що вона недавно вийшла з війни і не обійняла певного місця в європейських економічних структурах. А це  дає шанс українським підприємцям реалізувати свій промисловий, аграрний  та  інтелектуальний  потенціал.  І  це  активізувало   б відносини з державами Дейтонської угоди.

 

     Отже, виходячи  з цього,  чи підтримали б ви підвищення рівня наших взаємин,  принаймні як це зробила Російська Федерація,  якщо не на посольському, то на консульському рівнях?

 

     Дякую.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Дякую, Борисе Іллічу. Проблема, на мою думку, полягає зовсім в іншому - у тому, що Україна сьогодні не проводить самостійної зовнішньої політики. Це по-перше.

 

     По-друге, коли  під  диктат  тих же закордонних хазяїв стався розрив  економічних  стосунків,  які  були  в  України  (якщо   не помиляюся, за оцінкою фахівців, ми втратили тільки під час, так би мовити,  дії певних ембарго 12 мільярдів доларів), у нас зменшився товарооборот із країнами Балканського півострова.

 

     Добрі стосунки   зі   слов'янськими   народами,   я   глибоко переконаний,  ми повинні підтримувати. Ще раз наголошую, що я - за рівноправну  політику  в  усіх  напрямах  і за самостійну зовнішню політику.  Україна повинна цим займатися і  ні  в  якому  разі  не давати   приводу,   щоб   тут   з'явилися,   справді,  хазяї,  які вимагатимуть від нас бути лише виконавцями їхньої  волі,  сприяючи руйнації нашої незалежності.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Час,    відведений   на   запитання,   вичерпано. Дозвольте  подякувати  Петрові  Миколайовичу  за  добрий   виступ, конкретні  й  чіткі відповіді на запитання і побажати обов'язкової перемоги сьогодні.

 

     Згідно з прийнятою постановою кожній  фракції  надається  три хвилини при обговоренні кандидатур.  Я прошу визначитися,  бо поки що записалися представники тільки однієї фракції.  Якщо записалися в Секретаріаті, прошу висвітити.

 

     Слово від комуністичної фракції надається депутату Самойлик.

 

     САМОЙЛИК К.С.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Шановні колеги! Протягом двох  місяців ми вислуховуємо різні програми різних кандидатів.  І кого лише нам не пропонували обрати в цій залі:  і головуючого  на профзборах,  і  навіть  механічного автомата.  Хоча ми знаємо,  що місце Голови Верховної Ради України вже визначено Основним Законом

- Конституцією України. Влада в Україні поділяється на законодавчу (підкреслюю,   в   Конституції   чітко   сказано,   передусім   на законодавчу),  виконавчу і судову. Ось чому головою Верховної Ради повинна  стати  людина  не  випадкова,  не   безвідповідальна   і, звичайно, не з сумнівним політичним минулим.

 

     Я звертаюся  до  всіх  колег,  які  представляють  тут  різні політичні уподобання,  яких уже майже два місяці  мордують  у  цій залі,  з  проханням  підтримати  саме  нашого  кандидата  -  Петра Миколайовича   Симоненка.   Чому?   Симоненко   -   це    молодий, підготовлений  до  управління  політичний  діяч.  Це  новий лідер, представник  зовсім  іншої,  нової  епохи.   Він   добре   розуміє психологію  особистості  і  різних  груп людей.  І ми не раз могли впевнитися в цьому не тільки в цій залі, а й під час передвиборної кампанії.

 

     Кандидатура Петра  Миколайовича  Симоненка  на  посаду Голови Верховної  Ради   України   задовольняє   сьогодні   всіх,   окрім Комуністичної  партії  України,  бо влаштовує передусім Президента України,  який відразу ж перекладе всю  відповідальність  саме  на нього.  Він  влаштовує молоді партії,  бо вирішити проблеми однієї партії,  бодай найвпливовішої,  сьогодні неможливо без  урахування інтересів інших.

 

     І головне,  існування  України  як  держави  в  умовах повної безконтрольності за діяльністю уряду неможливе,  а ми з вами кожен день створюємо ці умови.  Погодимося, що з початку поточного року, з  початку  передвиборної  кампанії  Кабінет  Міністрів  практично безконтрольний.  І це може виправити тільки Верховна Рада України, яку очолить людина,  що не торгує  ні  совістю,  ні  чесністю,  ні порядністю, і має свою позицію. Це повинна бути людина державна.

 

     Саме такою людиною і є Петро Миколайович Симоненко. Ось чому, звертаючись до вас,  я прошу підтримати нашого кандидата на посаду Голови  Верховної  Ради  і  маю  надію,  що нарешті сьогодні Петро Миколайович Симоненко стане не тільки нашим кандидатом,  а й нашим Головою Верховної Ради.

 

     Дякую за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Заявок   від   представників   інших  фракцій  не надійшло.  Ніхто не наполягає на слові?  Я запитую: від Руху ніхто не наполягає? Від фракції зелених? Ні. А від НДП? Чому так? Вашого представника висунуто,  а ніхто з вас  не  хоче  його  підтримати. "Громада" не наполягає?

 

     Для заключного  виступу  слово  надається Леоніду Михайловичу Черновецькому.

 

     ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М.  Уважаемые  народные  депутаты!   Уважаемые члены  Президиума!  Уважаемые  радиослушатели!  Я  знаю,  что  мое сегодняшнее выступление произвело на вас впечатление,  я  все-таки добился  своей цели.  Впервые за последнее время работы Верховного Совета депутат выступал не с предложениями кому-то что-то отдать и неизвестно  откуда  взять,  не  с предложениями кого-то заслушать, выгнать, осудить, расстрелять, повесить, а с предложениями начать, наконец, работу по стимуляции нашего производства.

 

     Заметьте, это программа экономического роста, которая привела европейские страны к под ему и процветанию.  Как человек деловой я не  хочу  показаться вам и своим избирателям донкихотом,  чудаком. Многим из вас моя программа  все  же  непонятна,  но  она  уже  не кажется дикой, ведь правда?

 

     Я понимаю,  что в ближайшее время во главе парламента вряд ли окажется предприниматель,  скорее всего им станет человек, близкий и известный большинству из вас, поэтому предсказуемый. Но я сделал к этому свой первый в жизни шаг, и думаю, не последний.

 

     Понимая это  и  осознавая  ответственность  за   "безголовый" парламент,   я   снимаю   свою  кандидатуру  в  пользу  порядка  и стабильности в Верховном Совете,  в  пользу  терпимости  и  нашего равенства,  в  пользу  моего  тезиса  об  отсутствии  здесь врагов украинского народа.

 

     Сегодня вы лучше знаете меня и мою программу.  И если  сейчас большинство депутатов поднимут руку в мою поддержку,  я останусь в списке.  Давайте попробуем...  Ну,  особого энтузиазма я не  вижу. Значит, до следующего раза.

 

     Я не  хочу  сказать  ничего плохого ни о своем оппоненте (это чтобы вы знали мою позицию),  ни  о  тех,  кто  еще  не  до  конца осознал,  что  я  предлагаю  и  за  что  борюсь.  Я  призываю  вас голосовать и избрать в  ближайшее  время  Председателя  Верховного Совета.  Иначе  я  снова  выставлю свою кандидатуру и приведу сюда своих избирателей. Тогда уж мы точно победим.

 

     Спасибо вам за внимание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається Петру Миколайовичу Симоненку.

 

     Петро Миколайович відмовляється від заключного слова.

 

     Слово надається голові тимчасової Лічильної  комісії  Валерію Дмитровичу Мішурі.

 

     МІШУРА В.Д.,  голова  тимчасової  Лічильної комісії Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, КПУ).  Шановні народні депутати!  Я прошу членів Лічильної комісії зібратися через три  хвилини  в  кінозалі.  Ми  зможемо  розпочати голосування о 13 годині.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосування почнеться о 13 годині. Оголошується перерва до 13 години.

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     Веде засідання член Президії першої сесії Верховної Ради

 

     України ЛАЗАРЕНКО П.І.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати! Продовжується засідання Верховної Ради.

 

     Слово надається  голові  тимчасової Лічильної комісії Валерію Дмитровичу Мішурі.

 

     МІШУРА В.Д. Шановні народні депутати! Лічильна комісія готова до проведення голосування.

 

     Голосування почнеться  о 13 годині 10 хвилин.  На голосування відводиться 45 хвилин,  тобто закінчимо голосування о 13 годині 55 хвилин.  Після  цього  30  хвилин  нам потрібно для підрахунку,  і приблизно  о  14.30  ми  зможемо  доповісти   вам   про   підсумки голосування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати! Оголошується перерва до 14 години 30 хвилин.

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  надається  голові   тимчасової   Лічильної комісії Мішурі Валерію Дмитровичу.

 

     МІШУРА В.Д. Шановні народні депутати! Дозвольте доповісти про результати таємного голосування по виборах Голови  Верховної  Ради України.

 

     "Протокол Лічильної комісії від 30 червня 1998 року.

 

     На засіданні  комісії  були  присутні  всі  члени   Лічильної комісії (21 народний депутат).

 

     Слухали: про  підсумки таємного голосування по виборах Голови Верховної Ради України.

 

     У бюлетень  для  таємного  голосування  по   виборах   Голови Верховної   Ради   України  була  включена  кандидатура  народного депутата України Симоненка Петра Миколайовича.

 

     На підставі  результатів   таємного   голосування   тимчасова Лічильна комісія встановила:

 

     кількість народних  депутатів України,  внесених у списки для таємного голосування, - 441;

 

     кількість народних депутатів України,  які одержали  бюлетені для таємного голосування, - 358;

 

     кількість народних депутатів, які взяли участь у голосуванні,

- 283;

 

     кількість бюлетенів, визнаних недійсними,

- 50.

 

     За Симоненка  Петра  Миколайовича віддали голоси 207 народних депутатів;

 

     не підтримують кандидата - 26 народних депутатів.

 

     Відповідно до частини першої статті 88 Конституції України та глав 3.7, 4.3 Регламенту Верховної Ради України тимчасова Лічильна комісія  вирішила  вважати  не  обраним  Голову   Верховної   Ради України".

 

     У мене все.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Подякуємо   Лічильній   комісії   за  продуктивну роботу. Оголошую перерву до 16 години.