БЮЛЕТЕНЬ N 36

Опубліковано 17. 06. 1998

 

                     ЗАСІДАННЯ ТРИДЦЯТЬ ШОСТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.  17  ч е р в н я  1998  р о к у.

                         10 г о д и н а.

 

     Веде засідання член Президії першої сесії Верховної Ради

     України СИМОНЕНКО П.М.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Біля столів реєстрації зареєструвалося   338   народних   депутатів.   Ранкове  засідання оголошується відкритим.

 

     Учора відбулося  висунення  претендентів  на  посаду   Голови Верховної Ради. Ми підвели риску. У списку претендентів залишилася кандидатура Сироти Михайла  Дмитровича.  Також  учора  ми  з  вами прийняли  зміни  до Регламенту,  згідно з якими встановили час для доповіді кожного кандидата на посаду Голови Верховної Ради України до  15  хвилин,  для запитань кандидату - також до 15 хвилин,  для виступів у порядку обговорення кандидатур - до  трьох  хвилин  для кожної  депутатської  фракції та для депутатів,  які не входять до складу депутатських фракцій.

 

     Відповідно до Регламенту я запрошую на трибуну претендента на посаду  Голови  Верховної  Ради  народного  депутата Сироту.  Будь ласка.

 

     Поки Михайло Дмитрович іде до трибуни,  я  хотів  би  зробити оголошення.

 

     Відповідно до  статті 4.2.2 Регламенту Верховної Ради України повідомляю   про   вихід   із    складу    депутатської    фракції Народнодемократичної партії України народного депутата України від виборчого  округу  11  Вінницької  області   Квятковського   Ігоря Васильовича  та  входження  його  до  складу  депутатської фракції Партії зелених України.

 

     Михайле Дмитровичу, будь ласка.

 

     СИРОТА М.Д.,  народний депутат України (виборчий  округ  200, Черкаська область). Депутатське об'єднання "Реформи-Центр". Дякую. Шановні народні  депутати,  шановна  Президіє,  шановні  громадяни України!  Сьогодні  вже  можна  відмітити  той факт,  що в Україні починають формуватися певні традиції парламентаризму. Очевидно, до таких  традицій  можна віднести і максимальне наростання червневих політичних протистоянь у Верховній Раді України.

 

     Два роки  тому,  в  червні  1996  року,  під  час  завершення конституційного процесу ми мали максимальне загострення політичної боротьби  в  парламенті,  яке  почало  захоплювати  й  інші  гілки державної  влади  та  переходити  на  суспільство  в цілому.  Тоді депутати,  переборовши особисті та корпоративні  інтереси,  змогли сконсолідувати  свої  зусилля  й  силами  всіх без винятку фракцій прийняти Основний Закон держави - Конституцію України, чим неабияк піднесли   авторитет  Верховної  Ради,  який  потім  у  результаті наростання розбрату й політичних чвар у парламенті майже втратили.

 

     Отже, вихід з будь-якої кризової ситуації можливий виключно в результаті  компромісу  і  взаємоповаги  до  позиції опонентів.  А протистояння та постійне загострення  боротьби  ведуть  тільки  до негативних наслідків.

 

     Зрозуміло, що  нинішнє  гальмування  роботи  парламенту,  яке триває вже більше місяця,  прямо пов'язане з тим, що продовжується соціально-економічна  криза  в  державі.  Розгляд же нами найбільш болючих питань без обрання керівних органів Верховної Ради України реально  нічого  не  дає,  що кожен з нас у глибині душі прекрасно розуміє.

 

     Тільки після  вирішення  наших   організаційних   питань   ми отримаємо  змогу  серйозно  впливати  на  ситуацію,  що склалася в країні.  Неможливо поліпшувати соціальні умови життя  українського народу  без  серйозних  структурних  змін  в  економічній  системі держави.  Давайте проаналізуємо сьогоднішню схему роботи економіки України.

 

     Українські підприємства продають за кордон продукцію, зокрема метал,  міндобрива,  продукти  харчування  тощо.  Одержані   гроші частково  залишаються  на  виробництві,  а  частково  надходять до держбюджету у вигляді податків.  Держава ці гроші  розподіляє  між працівниками  бюджетних установ та надає соціальну підтримку своїм матеріально незахищеним громадянам.

 

     На цьому етапі практично всі гроші,  отримані  за  продукцію, опиняються  в  руках населення.  На ці гроші люди купують імпортні продукти харчування,  імпортні товари  широкого  вжитку,  імпортні автомобілі   та  багато  інших  імпортних  товарів.  Таким  чином, отримані кошти теж надходять за кордон.  При цьому в  нас  уже  не залишається  виробленої  нашими  підприємствами  продукції,  як  і отриманих за неї грошей.  Натомість на цю суму ми одержуємо цілком конкретний обсяг кінцевого продукту виробництва іноземних фірм.

 

     Наслідок: українські  підприємства  не мають обігових коштів, поглиблюється криза платежів,  згортається виробництво,  зростають безробіття  та дефіцит бюджету,  життєвий рівень населення стрімко падає. Брак обігових коштів держава намагається компенсувати двома шляхами: впроваджує нові податки та збільшує ставки чинних, чим ще більше  утискує  вітчизняного  товаровиробника;  проводить  емісію грошей, чим викликає інфляцію.

 

     Якщо ж   уряд   здійснює  жорстку  монетарну  політику  і  не проводить емісії,  то в умовах,  коли бракує обігових коштів та  є криза  платежів,  структура  промисловості остаточно та незворотно руйнується.

 

     Емісійні і вже знецінені гроші теж  спрямовуються  за  кордон згідно  зі  згаданим  вище  механізмом.  Далі отримуються іноземні кредити,  які теж відправляються за  кордон  у  вигляді  плати  за енергоносії або обслуговування накопичених зовнішніх боргів.

 

     Наслідок: ми    продали    продукцію   (переважно   сировину, напівфабрикати тощо) за кордон,  одержані кошти перерахували  туди ж.  Від  додаткових  податків,  неплатежів,  обсяг  яких наростає, продовжує скорочуватися виробництво.  Рівень життя  населення  від промислового   спаду,   інфляції  та  безробіття  понижується.  Ми залишаємося в боргу перед іноземними  кредиторами  за  кредити  та відсотки  за  них.  За  такої  ситуації  український народ щорічно вкладає мільярди доларів у розвиток економіки інших держав,  а  не своєї.

 

     Такі риси   української   економіки  ми  можемо  спостерігати щоденно  і  скрізь.  Саме  тому  в  сучасних  умовах  для  захисту національних  інтересів  у  галузі економіки необхідно перш за все захистити  внутрішній  ринок  і  відродити   власне   виробництво, національного  виробника,  а також вжити ряд першочергових заходів для   перетворення   вітчизняного   спекулятивного   капіталу   на вітчизняний   виробничий,  а  тіньовий  капітал  трансформувати  в легальний.  Для цього Верховною Радою України спільно з  Кабінетом Міністрів  має бути терміново розроблена концепція розбудови нашої економіки,  яка  б  відповідала   тенденціям   розвитку   ринкової економіки   і   враховувала   соціально-економічні   та  культурні особливості України.

 

     При цьому  основним  пріоритетом  повинно   бути   здійснення податкової   реформи,   яка   має  забезпечити  серйозне  зниження податкового  тиску,  насамперед  за  рахунок  значного   зменшення нарахувань   на   заробітну   плату,  впорядкування  та  спрощення оподаткування дрібних підприємств.

 

     Радикальне реформування  податкової  системи  неможливе   без реформування   розробки   нового   державного   бюджету.  Бюджетне планування має бути приведене у відповідність до вимог Конституції України,  яка  передбачає  два рівні зведеного бюджету та відносну автономність  бюджетів  місцевих  рівнів.  Посилення   соціального захисту  найменш  захищених  верств населення має відбуватися і за рахунок  скасування   пільг   державним   чиновникам,   скасування невиправданого   розмежування  пенсійного  забезпечення  громадян. Маємо  терміново  вирішити  проблеми,  що  виникли  у  зв'язку   з необхідністю  захисту  національного  виробника  та  дією  великої кількості угод про вільну торгівлю,  які не  дають  змоги  вводити будь-які  обмеження  на  імпорт.  Мова  не йде про надмірно високі імпортні тарифи,  але  абсолютно  ненормальною  є  ситуація,  коли імпортні  товари  у  величезних кількостях ввозяться в Україну без будь-якого оподаткування.

 

     Зрозуміло, що  законодавче  забезпечення   таких   необхідних структурних змін нашої економіки неможливе, якщо зберегти практику випадкового,  безсистемного,  можна сказати,  хаотичного  внесення величезної   кількості   законопроектів   усіма  суб'єктами  права законодавчої  ініціативи.  Від  випадкового   включення   проектів законів  до плану пленарних засідань Верховна Рада повинна перейти до системної законотворчої роботи.  Для цього вона разом з  урядом повинна  визначити  струнку  систему необхідних для першочергового прийняття законопроектів,  які мають бути розділені  на  конкретні економічні,  соціальні  та  гуманітарні  блоки,  і  встановити  за пріоритетністю хронологічний порядок їх прийняття.

 

     Основну вагу  усієї  законотворчої  роботи  парламенту   слід перенести  у  комітети  і  фракції.  Ця робота має проводитися під постійним контролем і за максимального сприяння заступників Голови Верховної Ради України. На розгляд на пленарному засіданні повинні вноситися лише  ті  законопроекти,  які  пройшли  повну  процедуру погодження  і  не викликають заперечень у більшості,  а бажано - у всіх комітетів Верховної Ради і у всіх фракцій народних депутатів.

 

     Зрозуміло, що при цьому практично не буде  виникати  ситуації багаторазового  голосування щодо одного й того ж законопроекту.  I це зніме серйозні психологічні перевантаження  більшості  народних депутатів,  це  дасть  змогу  зняти  політичне протистояння в залі Верховної Ради України,  поліпшить рівень законотворчої роботи, що в   цілому   приведе   до   підвищення   авторитету  парламенту  в суспільстві.

 

     Ми повинні  виробляти  в  собі  терпимість   до   висловлення найрізноманітніших  думок  і позицій.  Якщо ми досягнемо того,  що хоча б спокійно будемо  вислуховувати  один  одного,  то  одне  це допоможе досягти такого необхідного нам взаєморозуміння.

 

     А якщо  кожен із нас хоч на секунду припустить,  що саме його опонент,  а не він особисто,  може мати рацію в цьому  конкретному питанні,  то  ми  справді  зможемо  виконати  ту  історичну  місію законодавчого забезпечення  розвитку  нашої  держави  в  інтересах усього  українського  народу,  для  здійснення  якої нас і обирали виборці.

 

     Я щиро вдячний шанованому  мною  народному  депутату  України Дмитру  Гнатюку  за  те,  що  він  висунув  мою  кандидатуру на цю відповідальну посаду.  Його пропозиція -  пропозиція  людини,  яка своїм  талантом,  своєю  самовідданою багаторічною працею дарувала мільйонам наших людей радість від насолоди незбагненною  космічною красою української пісні,  нашого мистецтва.  Така пропозиція дуже почесна для мене.

 

     Переконаний, що разом ми здатні  подолати  будь-яку  кризу  і знайти  вихід  із найскладніших ситуацій.  Протистояння політичних сил у парламенті й суспільстві веде в нікуди.  Злагода вирішує всі питання.  Усвідомлюючи свою відповідальність перед виборцями,  які пов'язували з нами чи не останні надії на краще  життя,  приймаючи на  себе  відповідальність  за  майбутнє нашої країни,  ми повинні чітко усвідомлювати:  в цій залі мають бути припинені  всі  пошуки ворогів, повинна бути подолана монополія будь-якої політичної сили на патріотизм,  на відстоювання інтересів народу.  Всі ми  повинні бути патріотами,  бо кожного з нас обирала до парламенту конкретна частина нашого народу.  Твердо переконаний,  що в об'єднанні наших зусиль,  у поєднанні їх із творчим потенціалом усіх конструктивних сил нашого суспільства ми  зробимо  Україну  справді  могутньою  і квітучою  європейською державою,  за яку нам не буде соромно перед нашими нащадками. Бажаю всім нам у цьому успіху.

 

     Дякую за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні народні депутати!  Хто  хотів  би поставити   запитання,   прошу  записатися.  Слово  для  запитання надається народному депутату Хорошковському.

 

     ХОРОШКОВСЬКИЙ В.I.,  народний депутат України (виборчий округ 9,   Автономна  Республіка  Крим).  Шановний  Михайле  Дмитровичу! Скажіть,  будь ласка,  відверто:  погодившись обиратися на  посаду Голови Верховної Ради,  на підтримку яких сил ви розраховуєте - на лівих, правих, центру?

 

     СИРОТА М.Д.  Щиро дякую. Так сталося, що я не висував себе на цю  посаду - мою кандидатуру висунув представник фракції "Громада" Дмитро Гнатюк.

 

     Зрозуміло, в умовах певної структуризації суспільства  наївно було б думати,  що позафракційний депутат зможе отримати необхідну підтримку 226 народних депутатів для обрання на цю високу  посаду. В той же час ми сьогодні маємо практично п'ятитижневе протистояння двох потужних  груп  народних  депутатів,  яке  закінчилося  майже нічим...  Ви знаєте,  що вчора,  як це не парадоксально,  ані блок чотирьох фракцій,  ані лівий блок  парламенту  не  висунув  жодної кандидатури.  I  якщо  й  мені  зняти свою кандидатуру,  то я хочу запитати:  де ж той шанс у  Верховної  Ради  отримати  кандидатуру Голови Верховної Ради?!

 

     Так що  я  насамперед  сподіваюся  на здоровий глузд народних депутатів і бажання знайти єдино  можливий  компроміс  у  сесійній залі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хотів би звернутися до керівників фракцій: будь ласка,  визначтеся,  хто  виступатиме  від   фракцій   і   подайте інформацію до Секретаріату.

 

     Слово для запитання надається народному депутату Черненку.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  народний  депутат України (виборчий округ 48, Донецька область).  Уважаемый Михаил  Дмитриевич,  у  меня  к  вам несколько вопросов.

 

     Первый. Вы видите, что уже месяц с лишним наш Верховный Совет остановился на  одном  вопросе  -  выборах  Председателя.  Вам  не кажется,  что  работой Верховного Совета уже начинают дирижировать некоторые политические силы  со  стороны,  превращая  ее  в  некий маскарад? Мне, например, эти силы уже известны. А как вы думаете - кто это?!

 

     Второй. Парламентом прошлого созыва принят Закон о выборах, и вы,  наверное,  тоже участвовали в этом процессе.  Вам не кажется, что  этим  законом  предусмотрена  бессмыслица  или   абракадабра, которая привела к такому структурированию парламента, когда наряду с серьезными,  крупными фракциями появились  "карманные"  фракции, которые, едва преодолев четырехпроцентный барьер, скооперировались и говорят о себе как о какой-то серьезной политической  силе,  что по сути дела ведет к развалу парламентаризма в Украине?  Видите ли вы эту опасность?

 

     И третий.  Не  кажется  ли  вам,  что  если  мы  еще  немного побарахтаемся,   то  через  три  месяца  Украина  будет  об явлена банкротом благодаря этим силам, которые сегодня тормозят все?

 

     Спасибо.

 

     СИРОТА М.Д. Дякую вам за запитання. Щодо намагань диригування подіями  у Верховній Раді з боку різних політичних сил і посадових осіб.  Я вважаю,  що на початку нашої  роботи,  особливо  в  перші два-три  тижні такі спроби з боку різних політичних сил робились і досить активно.  Але зараз у мене склалося стійке переконання,  що відбулася якась криза жанру,  якщо можна так сказати, і ситуація в парламенті майже повністю вийшла з-під  усякого  контролю,  що  ми сьогодні  з  вами й бачимо.  І тому,  я сподіваюся,  що вихід буде знайдений не через диригування якихось сил за межами парламенту, а через пошук компромісу і здоровий глузд у самій Верховній Раді.

 

     Що стосується  Закону  про вибори на змішаній основі,  то я в минулому парламенті був проти його прийняття,  що і оприлюднював у своїх  виступах.  Я  вважав,  що  структуруватися наше суспільство повинно більш природним шляхом,  коли ми зберігали  б  мажоритарну систему,  але  кандидатури  в  мажоритарних  округах  висувалися б практично  тільки  від  тих  партій,  які  змогли  набрати   певну передбачену  законом  кількість  підписів.  Тоді  це забезпечило б гармонійний розвиток структуризації суспільства.  А  так,  на  наш погляд,  ми дещо поспішили і сьогодні маємо такий результат,  коли структуризація   начебто   є,   але   насправді   її   немає,   бо структуризація   передбачає   наявність  структурованої  більшості парламенту і її опозиції.

 

     Але я вважаю,  що ми маємо всі реальні шанси, враховуючи наші помилки   і   важкий   досвід,  отримати  нормальний  результат  у майбутньому.

 

     Що стосується того вашого твердження,  що  якщо  ця  ситуація триватиме ще три місці,  то Україна буде оголошена банкрутом, можу сказати: на жаль, Україна вже сьогодні багатьма політичними силами і  всередині  України,  і  за  її  межами  оголошується політичним банкрутом.  І оці п'ять тижнів нашого гальмування роботи Верховної Ради  настільки  ж понизили,  можна сказати,  її імідж,  наскільки понизили імідж Верховної Ради минулого скликання всі  чотири  роки її роботи.

 

     Тому надзвичайно  важливо  не  протягом  чотирьох місяців,  а бажано якомога скоріше вирішити питання  структуризації  Верховної Ради України і обрання її Голови та інших керівних органів.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для запитання надається народному депутату Осташу.

 

     ОСТАШ І.І.,  народний депутат України  (виборчий  округ  126, Львівська   область).   Депутатське   об'єднання  "Реформи-Центр". Шановний Михайле Дмитровичу!  Ми знаємо,  що в нашому парламенті є велика група позафракційних депутатів.  Але так сталося, що вже на початку   цієї   сесії    Верховна    Рада    прийняла    фактично антиконституційне рішення,  яке забороняє позафракційним депутатам утворювати депутатські групи.

 

     Тому в мене перше запитання таке:  чи ви бачите  все  ж  таки можливості захисту інтересів позафракційних депутатів і депутатів, які  обирались  по  мажоритарних  округах  до  нинішнього   складу Верховної Ради, на перспективу?

 

     І друге  запитання.  Сьогодні  в  нашому суспільстві одним із найболючіших є  питання  парламентського  контролю  за  діяльністю виконавчої  влади,  за  діяльністю уряду.  Як,  на вашу думку,  чи досить добре в Конституції виписані  положення  щодо  контролю  за діяльністю виконавчого органу, чи нам усе ж таки треба шукати нові форми цього парламентського контролю?

 

     Дякую за відповідь.

 

     СИРОТА М.Д.  Дякую за запитання.  Що стосується суперечливого рішення  парламенту  про  можливість  утворення  лише депутатських фракцій,  то поза всяким сумнівом це було дещо поспішне рішення, і підтвердженням  тому є часті зміни у складі всіх депутатських груп і фракцій як з лівого,  так і з правого боку. Дійсно, це було дещо поспішне  рішення.  Я  вважаю,  вже  всі  переконалися,  що якоїсь загрози для парламенту від того,  що з'явиться одна чи дві фракції з представників мажоритарних округів, немає. Навпаки, це сприятиме конструктивній роботі парламенту.

 

     Зрозуміло, що тут виникає ще одна проблема, зумовлена тим, що депутати,   обрані  від  мажоритарних  округів,  мають  дещо  інше навантаження по роботі в округах,  ніж  депутати,  які  обрані  за партійними списками. І тут повинна бути диференціація в підході до організації їхньої роботи в округах.

 

     Що стосується контролю за діяльністю  Кабінету  Міністрів  та регіональних   органів  державної  влади  з  боку  Верховної  Ради України,  то я вважаю,  що  він  обов'язково  потрібен  і  повинен здійснюватися в рамках, передбачених Конституцією України і чинним законодавством.  Інша  справа,  що  ця  робота  повинна  мати   не антагоністичний   характер,   а  характер  конструктивного  пошуку спільного виходу із затяжкої кризи,  яка сьогодні,  на жаль,  є  в нашій державі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для запитання надається народному депутату Асадчеву.

 

     АСАДЧЕВ В.М.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Фракція Народного руху України.  Шановний Михайле  Дмитровичу!  Вас  знають  як  депутата Верховної  Ради  минулого скликання,  який зробив вагомий внесок у прийняття Конституції України. Але багато депутатів Верховної Ради нинішнього  скликання  говорять  про  необхідність внесення певних змін, доповнень або уточнень до Конституції.

 

     Як на вашу думку,  чи треба вносити такі зміни і які саме, чи взагалі не треба торкатися цього питання?

 

     Спасибі.

 

     СИРОТА М.Д. Щиро дякую. Зрозуміло, що будь-яке суспільство не може  бути  досконалим.  Не  може  бути  досконалим  і  парламент. Зрозуміло,  що  не  може  бути досконалою і Конституція,  прийнята будь-яким парламентом.

 

     Але з дня прийняття Конституції минуло два роки, і ми бачимо, що   практично   всі   без   винятку   політичні   сили  починають аргументувати свої позиції нормами Конституції і спиратися на них, захищаючи  свої позиції.  Ми бачимо,  що за нинішнього політичного розкладу  і  в  парламенті,  і  в   суспільстві   будь-яка   зміна Конституції  практично  неможлива.  Очевидно,  це добре,  оскільки багато положень Конституції ще не працює через те, що Конституцією передбачено прийняття близько 50 конституційних законів.  Верховна Рада минулого скликання прийняла майже 20  із  них.  Введені  нові інститути  захисту прав людини.  Зокрема,  обрано Уповноваженого з прав людини,  Конституційний Суд,  створено Рахункову палату.  Але нам  потрібно  прийняти  ще  майже  30  конституційних  законів  і повністю ввести в дію Конституцію України.  І ми ж  іще  практично зовсім   не  приступали  до  приведення  чинного  законодавства  у відповідність з нормами Конституції.  Отож спочатку треба виконати цю  роботу:  повністю  впровадити  Основний  Закон нашої держави в життя, а потім уже дивитися, як його поліпшувати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для запитання має народний депутат Насалик.

 

     НАСАЛИК І.С.,  народний депутат України (виборчий  округ  85, ІваноФранківська    область).   Прошу   передати   слово   Віталію Журавському.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С., народний депутат України (виборчий округ 68, Житомирська  область).  Християнсько-демократична  партія України. Пане Михайле,  ви як ніхто знаєте, що Закон про вибори за змішаною системою є недосконалим.  Результат - ми не можемо обрати спікера. ХДПУ  запропонувала  проект  Закону  про  вибори  за  пропорційною системою,  який дасть можливість сформувати більшість, і тоді буде можливість  упродовж  одного-двох  днів  здійснити  всі  процедури обрання  в  парламенті.  Чи підтримаєте ви наш законопроект у разі обрання вас спікером?

 

     СИРОТА М.Д. Щиро дякую. Один із дуже шанованих мною депутатів якось сказав,  що все змішане дещо гірше,  ніж чисте.  Тому,  поза всяким сумнівом,  майбутні вибори  треба  проводити  або  на  суто мажоритарній, або на суто пропорційній основі.

 

     Повернення до  суто  мажоритарної  системи  сьогодні  було  б певним кроком назад.  І дуже  багато  суспільних  сил,  які  зараз задіяні в цьому процесі, було б витрачено, очевидно, даремно.

 

     Правильнішим, на мій погляд, буде прийняття нового закону про вибори на суто пропорційній основі,  але за обов'язкової умови, що цей   парламент,   маючи  вісім  потужних  фракцій,  доведе  своєю діяльністю,  що ці  фракції  можуть  домовлятися  й  конструктивно працювати.   Якщо  це  буде,  тоді  у  вашого  законопроекту  і  у пропорційної системи  є  всі  шанси  бути  прийнятими  і  завдання формування  більшості  і  опозиції  в наступному складі парламенту буде реальним.

 

     Якщо ж ми і далі будемо борсатися  в  протистоянні,  то  наше майбутнє - це суто мажоритарна система.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для запитання надається народному депутату Юхимець.

 

     ЮХИМЕЦЬ О.Ф.,  народний депутат України (виборчий округ  196, Черкаська  область).  Фракція  комуністів.  Прошу  передати  слово депутатові Роєнку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     РОЄНКО В.Г.,  народний депутат України (виборчий  округ  199, Черкаська область).  Фракція "Комуністи України". Шановний Михайле Дмитровичу! У мене два запитання, але вони серйозні і прошу на них серйозно відповісти.

 

     Перше. З  яких  причин  у  вас  відбувся розрив з такою хитро заплутаною партією - НДП? Чи це політична причина - ви не згодні з програмою  НДП?  Чи  кадрова  - вас не підтримали при висуненні на високу державну посаду?  Чи,  може,  це хід конем - саме  тому  ви сьогодні на трибуні?  І чи це не пошук своїх нових господарів,  що було помітно за попередні чотири роки роботи у Верховній Раді?

 

     І друге   запитання.   Ви   сьогодні   представляєте    групу "РеформиЦентр",  входите  в  неї.  Яке  ваше ставлення і ставлення цього об'єднання до питання купівліпродажу землі,  чого так  бажає Президент України як маріонетка країн Заходу?

 

     Дякую.

 

 

 

 СИРОТА М.Д.  Дякую за запитання. Ви знаєте, всупереч традиціям, що склалися  в українській політиці,  я не отримав якихось політичних дивідендів від того,  що став членом Народно-демократичної партії, тим більше не хочу отримувати будь-яких скандальних дивідендів від мого виходу з Народно-демократичної партії.

 

     Я вважаю Народно-демократичну партію,  як і решту  8  партій, представлених  у  нашому  парламенті,  достойною партією,  яка має серйозне політичне майбутнє.  І про наші 9 партій, представлених у парламенті, я волію говорити або добре, або нічого.

 

     Що стосується  ходу  конем і пошуку нових господарів,  то ви, Вікторе Григоровичу,  як ніхто,  знаєте, що черкащани (а ми з вами земляки)  ніколи  не шукали собі господарів,  крім одного:  нашого українського народу.

 

     Тепер щодо  купівлі-продажу  землі.  Це  надзвичайно  складне питання.  І  зняти  протистояння,  коли  одна  частина  парламенту жорстко обстоює необхідність визнання землі товаром,  друга вважає неприйнятною   цю   позицію,  можливо  в  пошуку  компромісу.  Він знайдений уже в ряді держав  світу.  Так,  земля  врешті-решт  має стати товаром, але тільки після прийняття перед цим законодавства, яке  жорстко  регламентуватиме   умови   використання   землі   її власниками  виключно  в  інтересах суспільства.  Тобто так,  як це зроблено в більшості  країн  світу,  коли  земля  є  товаром,  але власник землі може використати її в параметрах,  строго визначених законами,  виключно в інтересах суспільства.  Я думаю, що це єдино можливий вихід із ситуації, що склалася.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати!  Час,  відведений  на запитання, вичерпано. Спасибі, Михайле Дмитровичу.

 

     СИРОТА М.Д. Дякую вам.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До Секретаріату надійшли  заявки  на  виступ  від фракцій НДП, Соціалістичної і Селянської партій і Руху.

 

     Слово від фракції Руху має народний депутат Чобіт.  Регламент

- три хвилини, ще раз нагадую. Будь ласка.

 

     ЧОБІТ Д.В.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий  округ,  НРУ).  Шановний  головуючий! Шановні народні депутати!  Перший  місяць  нашої  роботи  по  суті витрачено  марно.  Численні  кола  обговорення  одних  і тих самих кандидатур на посаду Голови Верховної Ради  не  дали  нам  жодного результату.  Причина  проста  -  в  нашій  Верховній Раді у жодної політичної сили немає достатньої кількості голосів для  того,  щоб провести  свого  представника на посаду Голови Верховної Ради.  За такої ситуації,  коли жодна політична сила не має сили,  нам треба сідати  за  стіл переговорів і домовлятися.  Це єдиний вихід,  щоб прийняти якесь розумне рішення в цьому залі.

 

     На жаль,  місяць згаяно.  Ми маємо тепер кандидатуру  Михайла Сироти.  Безумовно, Михайло Дмитрович Сирота - досить симпатична і відома в Україні людина.  Думаю,  що всі демократичні сили  нашого парламенту  сьогодні  віддадуть голоси за Михайла Дмитровича.  Але маю дуже великий сумнів у тому,  що ліві депутати  -  комуністи  і соціалісти - проголосують за Михайла Дмитровича.

 

     Отже, ми  знову  можемо  опинитися в тій самій точці,  з якої починали.  Шкода,  що Михайло Дмитрович не провів  консультацій  з політичними  угрупованнями  Верховної  Ради,  це могло б поліпшити результат виборів.  Однак цього не сталося,  і  результат  виборів визначений  уже,  очевидно,  наперед.  Тобто  ми знову опинимося в ситуації,  коли треба сідати за стіл  переговорів  і  домовлятися. Якщо Михайло Дмитрович не буде обраний,  іншого виходу,  як сідати за стіл переговорів і шукати  порозуміння  між  усіма  політичними силами, у нас не буде.

 

     А оскільки зараз будуть вибори, то я бажаю Михайлу Дмитровичу перемоги і закликаю депутатів віддати за нього свої голоси.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від  фракції  НДП  слово  має  народний   депутат Журавський. Підготуватися народному депутату Степанову.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.  Шановні колеги!  Для нас очевидно,  що тоді, коли  за  новою  системою  виборів  сформувалися  фракції,  тільки попередня взаємна домовленість дасть змогу обрати Голову Верховної Ради України і його заступників.  Найвпливовіші сили  українського парламенту взяли тайм-аут. Думаю, що не надовго.

 

     У нас є один шанс - сформувати ситуативну більшість на вибори Голови  та  його  заступників  і  нарешті  почати  працювати   над законопроектами. Інакше ми приречені на безславну кончину.

 

     Згідно з Конституцією України, у статус Голови Верховної Ради закладено природу  спікера.  "Спікер"  походить  від  англійського слова  "говорити".  Головна  функція  спікера - керувати перебігом дебатів у парламенті, забезпечувати їх відповідність демократичним принципам та Регламенту.

 

     Статус, повноваження  і  фактична роль спікера Верховної Ради нинішнього скликання відрізняються від статусу, повноважень Голови Мороза  Олександра  Олександровича  і  ролі,  яку  він виконував у Верховній Раді попереднього скликання.  Нині велике  значення  має Погоджувальна рада фракцій.  На нашу думку,  спікером повинна бути людина,  яка є представником найбільшої  чи  однієї  з  найбільших фракцій,  проте  обирається  з-поміж  членів  парламенту за згодою опозиції,  і ця людина мусить  залишатися  нейтральним  диригентом дебатів, підтримувати порядок у парламенті.

 

     Певні політичні  сили  з  постаттю  спікера пов'язують велику надію на перехід  від  президентськопарламентської  республіки  до парламентської.  Тоді  наш уряд складатиметься з представників тих партій,  які є в парламенті.  Такий уряд  є  відповідальним  перед парламентом  і  може бути відправлений ним у відставку.  Якщо роль Президента зводитиметься до функцій суто представницьких,  то,  по суті,  відпадає необхідність президентських виборів: вищим органом виконавчої влади стає Кабінет Міністрів,  який повністю залежатиме від парламенту.

 

     Звичайно, Україна  - це дивна країна,  вона може все чи майже все, проте краще не змінювати Конституцію і працювати на злагоду і порозуміння   між   різними   гілками   влади,  зокрема  в  самому парламенті, заради наших виборців.

 

     Михайло Дмитрович Сирота  -  знаний  політик,  позафракційний депутат   і  може  розглядатися  як  компромісна  фігура.  Фракція Народно-демократичної  партії,  яка  сформована  із  членів   НДП, безпартійних  і  членів  Християнськодемократичної партії України, підтримує кандидатуру Михайла Дмитровича Сироти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від   об'єднаної   фракції   Соціалістичної    та Селянської  партій  України  слово  має народний депутат Степанов. Прошу підготуватися депутата Онопенка.

 

     СТЕПАНОВ М.В.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПу). Уважаемый Президиум!  Уважаемые коллеги! В первые дни нашей работы Михаил Дмитриевич, наверное, в шутку как-то представился: "Михайло Сирота,  хто якщо не знає",  вы помните этот эпизод.  Все мы знаем Михаила Дмитриевича,  особенно депутаты прошлого созыва.  Именно в парламенте прошлого созыва в этом зале взошла его звезда политика. И,  наверное,  многим,  сидящим здесь,  есть резон его поддержать. Потому что не было в этом зале депутата,  который  бы  так  тесно, так,  скажем,  даже искренне сотрудничал с нашим Президентом.  Мне кажется,  что если Михаил Дмитриевич станет спикером, то парламент будет буквально дышать так, как дышет наш Президент.

 

     Знаем мы  Михаила  Дмитриевича и как человека,  который,  как никто,  много сделал для раскола  этого  парламента,  особенно  во время конституционного процесса.  Давайте вспомним, как он с нашим Президентом стимулировал принятие  нынешней  Конституции.  А  если взять предыдущую Конституцию и сравнить с нынешней, то увидим, что парламент лишился практически двух третей своих полномочий.

 

     И я полагаю,  что если мы изберем Михаила Дмитриевича, то нам придется  вспомнить  роман  60-х  годов  "Сатурн  почти не виден". Думаю, что под его руководством "парламент будет почти не виден".

 

     Так что наша фракция будет принимать участие  в  голосовании, но  кандидатуру  Михаила  Дмитриевича,  конечно,  поддерживать  не будет.

 

     Но я думаю,  что в  этом  зале  найдутся  люди,  которые  его поддержат,   -   те,   которые   стремятся   к  такому  искреннему сотрудничеству с президентской стороной, которые стремятся к тому, чтобы парламент превратился в орган,  который будет штамповать то, что ему прикажут.

 

     Так что, я думаю, уважаемые коллеги, выбор за вами (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від фракції СДПУ(о) слово  має  народний  депутат Онопенко. Прошу підготуватися народного депутата Осташа.

 

     ОНОПЕНКО В.В.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  СДПУ  (о)).  Шановні  колеги, шановні  депутати!  Подолати  парламентську  кризу ми зможемо лише тоді,  коли зрозуміємо,  чому парламент потрапив у таку  ситуацію. Дехто  вважає  -  тому,  що  партії  і  фракції не домовилися щодо спільної кандидатури на посаду  Голови  Верховної  Ради.  Проте  я вважаю,  що  це  не зовсім правильно,  оскільки керівникам фракцій легше домовитися,  ніж  450  депутатам  у  цьому  залі.  Очевидно, проблема дещо в іншому.  Я думаю,  що нам треба шукати компромісну фігуру, і такою фігурою справді може бути Михайло Сирота.

 

     Тут було сказано, що роль спікера

- це роль людини,  яка повинна лише вести засідання парламенту.  Я не можу погодитися з тим,  оскільки його роль  значно  ширша  саме відповідно  до  Конституції  України.  Насамперед він є керівником важливої установи - парламенту.  З другого боку,  він є політичною фігурою,  оскільки  очолює  важливу  гілку  законодавчої  влади  в державі.

 

     Я думаю,  що головне завдання парламенту - знайти законодавче оформлення  гострих суспільних процесів,  які відбуваються в нашій державі.  І з цієї  позиції  найголовніше  завдання  парламенту  - прийняття   законів,   які  сьогодні  необхідні  державі,  проекти багатьох з них уже розроблено, сотні законодавчих актів чекають на обговорення  і  прийняття.  За  браком  часу  я  не  буду  про них говорити.

 

     Ця робота повинна проводитися разом з Кабінетом Міністрів.  Я хотів  би  звернути  увагу  депутатів  на  нашу  спільну  роботу з Кабінетом Міністрів. Це ж нонсенс: законодавчі акти приймаються не завжди  якісно.  Мій  досвід роботи в Кабінеті Міністрів свідчить, що,  по суті,  левову частину проектів  законодавчих  актів  подає Кабінет   Міністрів,  вони  тут  розглядаються,  а  потім  Кабінет Міністрів не може впізнати законопроект,  який він подавав.  Я сам доповів тут

 

 десятки, сотні  законопроектів.  Тому  найголовніше   сьогодні   - продумати, який повинен бути цей законотворчий процес.

 

     На мою думку, законотворчий процес мають складати: планування законопроектних  робіт  (саме  тут,   саме   разом   з   Кабінетом Міністрів),    визначення    пріоритетів    на    базі    програми соціально-економічного розвитку держави,  визначення дії законів у часі  та  просторі,  експертна  оцінка  законів  та  їх  фінансове обгрунтування, систематизація та обмін законопроектів.

 

     Нам треба звернути увагу на роботу  Інституту  законодавства. Подивіться,  там  відбуваються конференції,  захищають дисертації, але він мало працює на законотворчий процес.  Нам  треба  звернути увагу  на  науково-аналітичне  управління  Секретаріату  Верховної Ради,  яке також іще мало працює над законотворчим процесом.  Якщо парламент буде займатися тим,  чим він повинен займатися, я думаю, що робота в нас пожвавиться.  Саме цього чекає від нас  народ.  Ми будемо підтримувати Михайла Дмитровича Сироту, будемо брати участь у голосуванні.  Гадаю,  що таким чином ми  прискоримо  розв'язання цієї проблеми і подолання кризи, яка виникла в парламенті.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від   групи  позафракційних  слово  має  народний депутат Осташ. Підготуватися депутату Роєнку.

 

     ОСТАШ І.І.  Об'єднання  "РеформиЦентр".   Шановна   Президіє! Шановні  колеги  народні  депутати!  Наш парламент мав би виконати історичну місію - врятувати  Україну  від  сповзання  у  прірву  і увійти  в ХХІ століття першими,  може ще й кволими,  але здоровими кроками  молодої  держави.   Натомість   своєю   бездіяльністю   і політичними  амбіціями  ми заганяємо країну в глухий кут.  Не було такого,  щоб у важкі кризові хвилини  в  парламенті  не  зазвучала найвища нота,  щоб не настав час одкровення, час просвітлення. Так було і в конституційну ніч.  I тоді на цій трибуні стояв до кінця, стояв, як боєць, Михайло Сирота.

 

     Сьогоднішнє голосування, шановні колеги, - не просто вкидання бюлетенів. Під загрозою (повторюю, під загрозою!) парламентаризм в Україні. Ми повинні рятувати український парламентаризм від різних можливих  сценаріїв:  від  казахського,  від   білоруського,   від російського. Давайте врятуємо також наш авторитет в очах доведених до відчаю громадян України,  які  перестають  нам  вірити,  бо  на сьогодні Україна і її громадяни - це фактично велика боргова яма.

 

     Я звертаюся  до  депутатів - членів партійних фракцій.  Ми не бачимо сьогодні результатів переговорів між керівниками фракцій, і ми  всі  з  вами  - як ліві,  так і праві - стаємо заручниками цих переговорів,  які зайшли у глухий кут.  Тому реальним  виходом  ми вважаємо   обрання   позапартійного  і  позафракційного  депутата, заступниками якого стали б представники  двох  крил  -  правого  і лівого, - і тоді наш літак полетів би з пілотом і на двох крилах.

 

     Я звертаюся до депутатівмажоритарників,  які пройшли пекельне горнило виборів в  округах.  Багато  з  вас  вклали  у  ці  вибори величезний  і важко зароблений капітал.  Але може статися так,  що "деньги - утром" уже віддані, а "стулья - вечером" просто зникнуть з  цього парламенту.  Голосуйте сьогодні,  бо завтра вже може бути або референдум,  або розпуск парламенту, або сюди просто прийдуть, крім  шахтарів,  ще  вчителі,  медики,  студенти  і  вся  Україна. Проголосувавши  сьогодні  за,   ви   проголосуєте   за   порятунок парламентаризму, проголосуєте за порятунок демократії в Україні.

 

     І останнє.  Справді, до сьогодні ми мали політичну еру, м'яко кажучи,  льодовикового періоду - еру  політичних  та  ідеологічних аксакалів.  Але давайте подивимося,  наприклад,  на Угорщину - там настав  час  молодих  демократів.  Я  думаю,   що   Україна   може наслідувати ці прекрасні кроки.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  від  фракції  Комуністичної партії України надається народному депутату Роєнку.  Наступний - народний депутат Чайка.

 

     РОЄНКО В.Г.   Шановні  народні  депутати!  Шановні  товариші! Звичайно  мені,  земляку  Михайла  Дмитровича,   трошки   непросто говорити,  але  я скажу.  Тут Осташ говорив про бійців.  Я повинен нагадати,  що  на  Черкащині  були  і   є   бійці.   Були   Богдан Хмельницький,  Тарас Шевченко.  Он є Омелян Никонович Парубок і я, Роєнко (Оплески).  А є Чорновіл, є Михайло Дмитрович Сирота... Так що бійці різні,  позиції також різні. Тому недарма я поставив такі запитання,  і на них Михайло Дмитрович відповів.  Я дещо  доповню. Але хотів би поправити колишнього міністра юстиції Онопенка,  який намагався відповісти на запитання,  кого ж ми  обираємо  -  Голову Верховної  Ради  чи  спікера?  Я  думаю,  що  ми  обираємо  Голову Верховної Ради.  Якби ми обирали спікера,  то ми б уже  досі  його обрали.  А йдеться саме про Голову Верховної Ради України як другу вищу посадову особу  в  Україні,  керівника  законодавчого  органу України.  Хотів  би,  щоб усі це добре розуміли.  I Голова повинен бути Головою, а не тим, хто тільки махає руками і киває головою.

 

     Я скажу так.  Звичайно,  чотири роки нашої спільної роботи  в Верховній Раді з Михайлом Дмитровичем дали мені можливість зробити йому оцінку, бо ж мені також роблять оцінку.

 

     За ці чотири роки Михайло Дмитрович все-таки  сформувався  як політик,  але, на жаль, скажу вам, що постійна опіка Сироти з боку Президента України справила негативний вплив на його діяльність  у Верховній  Раді.  Тому  якщо ми сьогодні оберемо його Головою,  ця політика знайде продовження в залі Верховної Ради.

 

     Далі. Я і мої товариші  по  фракції,  депутати-комуністи,  не можемо  забути того,  коли під час роботи Конституційної комісії у Верховній Раді  Михайло  Дмитрович  робив  усе,  щоб  комуністи  в Конституційній  комісії  не  працювали.  Тому такою сирою й вийшла Конституція,  оскільки не  враховувалися  думки  інших  депутатів, інших політичних сил.

 

     Само-собою зрозуміло,  що  всі ми любимо Україну,  я люблю її також.  Але, і це підтвердив Михайло Дмитрович, говорячи про любов до України,  прикриваючись цією любов'ю,  Президент і ті, хто його підтримує,  руйнують її  економіку,  соціальну  базу,  розпродають Україну вроздріб і оптом іноземцям.

 

     То чи  зможемо ми приймати у Верховній Раді нормальні закони, якщо їх проекти будуть готуватися на Банковій,  потім вноситися  в зал, а спікер підніматиме руку і казатиме: голосуйте за, бо звідти надійшла така команда?

 

     Депутати-комуністи, члени нашої фракції,  вибори жодного разу не блокували, будуть і далі працювати над питанням обрання Голови. Але ми будемо голосувати проти депутата Сироти,  мого  земляка,  з яким ми просиділи поряд чотири роки.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від  фракції  партії "Громада" слово має народний депутат Чайка. Прошу підготуватися народного депутата Дашутіна.

 

     ЧАЙКА В.В.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НРУ). Шановні депутати! Механізм парламентської кризи в Україні,  мені здається, зрозумілий кожному в  цьому  залі.  Мало того,  що кожен із нас під час передвиборної кампанії зазнав втручання президентських і інших структур  у  свою передвиборну   діяльність,   мало   того,   що  в  нас  тюрми  всі проголосували за одну партію в  Україні,  вже  п'ятий  тиждень  ми маємо сумну ситуацію,  коли замість того,  щоб вирішувати проблеми економіки,  які  назріли,  які  вже  стукають  у  двері   Кабінету Міністрів, нами з вами сьогодні розпоряджаються тут, як гвинтиками в механізмі захисту президентської влади.

 

     Я думаю,  що кожен,  хто прийшов у цей зал (це  стосується  і колишніх   міністрів),  зробив  свій  вибір  у  житті  на  користь парламентської республіки.

 

     Той факт,  що  вчора  жодна  з  фракцій,  які  мають   багато достойних людей (і Рух,  і НДП,  і СДПУ(о),  й інші фракції, які в принципі блокують роботу парламенту, ми це розуміємо), не висунули жодної кандидатури зі своїх рядів,  говорить про те, що управління парламентом досягло вже своєї межі.

 

     Мужність пана Сироти,  який учора пішов на те,  щоб  сьогодні наодинці    з   вами   спробувати   все-таки   вирішити   проблему парламентської кризи в Україні,  на мою думку,  заслуговує на  те, щоб  фракція  "Громада"  підтримала  його  кандидатуру  на виборах Голови Верховної Ради України.

 

     Я спробую прокоментувати вчорашній, скажемо так, вчинок нашої фракції,  коли  ми  висунули кілька кандидатур провідних політиків України. Ми вважаємо, що далі не можна терпіти тієї ситуації, коли кожен  з нас став залежним від обставин,  які формуються на вулиці Банковій.  У принципі в парламенті сформувалася розумна  більшість людей, які здатні вивести Україну з кризи, і нам треба вже зробити свій вибір.

 

     Якщо бути об'єктивним,  кандидатура  пана  Сироти  відповідає трьом  критеріям  для  обрання  на  посаду  Голови Верховної Ради. Поперше,  це людина демократична,  бо в нас все-таки завелося дуже багато  панів,  про  яких  в Україні кажуть:  "великий пан,  а сам пропав..." І якщо подивитися,  скажімо,  на поведінку пана Сироти, то він здатен розмовляти з кожною з фракцій.

 

     Друга позитивна риса Михайла Сироти - те,  що він усе-таки не є людиною багатою,  не є людиною грошовитою,  тому що в нас у залі близько ста депутатів - бізнесмени, що представляють той вузенький прошарок суспільства,  який не можуть спіймати  ні  соціологи,  ні політологи,   ні   податкові   інспектори.   Він  є  людиною,  яка представляє інтелігенцію.

 

     І третій,  останній фактор.  Мені здається,  що пан Сирота  в конституційну  ніч  довів,  що  він  є патріотом України.  Фракція "Громада" готова підтримати кандидатуру Михайла Сироти.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від фракції Партії  зелених  слово  має  народний депутат Дашутін.

 

     ДАШУТІН Г.П.,  народний  депутат України (виборчий округ 162, Сумська область).  Уважаемые депутаты! Наконец-то, мне кажется, мы успокоились.  Сегодня  при обсуждении кандидатуры в зале ощущается безразличие. Мы испытываем апатию...

 

     Я, побывав в регионе и встретившись с 15  редакторами  газет, могу  вам  заявить,  что  в  регионах  считают,  что  если сегодня провести  референдум,  то  90  процентов   людей   скажут:   "Надо распустить Верховный Совет".  Давайте мы в этом честно признаемся. Почему?  Потому что мы зашли в тупик.  Мы должны чувствовать  себя виноватыми,  потому  что  когда идет любой бракоразводный процесс, нельзя установить, кто больше прав: жена или муж.

 

     В данной ситуации нам надо честно сознаться, что мы авторитет теряем  и  будем  терять дальше.  Поэтому при обсуждении очередной кандидатуры мы испытываем апатию, нам кажется, что опять "невеста" не та:  то у нее одного не хватает,  то другого не хватает... Если мы протянем еще месяц,  то окажется,  что она  косая  или  кривая. Извините за такие слова, но это так.

 

     Возьмем другое.  Сегодня поступления в бюджет Сумской области составляют 20-25 тысяч гривень в день,  когда ровно год назад  они составляли  500  тысяч  гривень  в  день.  В  Тростянецком  районе поступления в бюджет составляют 2-4 тысяч гривень в день,  а ровно год  назад  -  60-80 тысяч гривень в день.  Считаю,  что Верховный Совет должен знать эти цифры!

 

     В четырех районах Сумской области где  произрастает  пшеница, страшная  засуха,  здесь полностью уничтожен урожай.  Поэтому если эта "невеста" подождет месяц-два,  то нам действительно не  о  чем будет говорить.  Я не могу на себя взять ответственность и сказать конкретно,  что фракция зеленых считает так  или  этак.  Этого  не может   сегодня   сказать   ни  фракция  коммунистов,  ни  фракция социалистов.  Почему?  Потому что все-таки каждый  чувствует  себя виноватым.

 

     В целом,   я  думаю,  фракция  зеленых  поддержит  очередного кандидата. Почему?Потому что слово "очередной" существует.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від фракції  Прогресивної  соціалістичної  партії України слово має народний депутат Марченко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  народний депутат України (виборчий округ 161, Сумська  область).  Уважаемые  депутаты!   Фракция   Прогрессивной социалистической  партии  Украины,  как  и наша партия,  оценивает состояние общества как системный кризис. И основной причиной этого системного кризиса было принятие Конституции Украины.

 

     Я не буду раскрывать содержание тех проблем, которые породила в  обществе  Конституция,  просто  хочу  высказать  принципиальную позицию  нашей  фракции.  Три человека в ту ночь позволили принять Конституцию - это Александр  Мороз,  который,  нарушая  все  нормы Регламента,  протаскивал Конституцию,  это Михаил Сирота, который, возглавляя рабочую группу, не позволил внести в проект Конституции даже общепринятые демократические нормы,  это Симоненко, который в третьем решающем голосовании вместе с 41 коммунистом  проголосовал за принятие Конституции 1996 года.

 

     Наша принципиальная позиция: ни за одного из этих троих мы голосовать не будем.  Мы  за  Сироту голосовать не будем.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні депутати!  Всі фракції висловили своє ставлення до претендента.  Заключне слово має  претендент  на посаду Голови Верховної Ради народний депутат Сирота.

 

     СИРОТА М.Д.   Шановні  народні  депутати!  Шановна  Президіє! Насамперед я хотів би щиро подякувати за  всі  ті  добрі  слова  і критичні зауваження, які були висловлені на мою адресу, і сказати, що,  на  жаль,  у  нашому  суспільстві  склалась  ситуація,   коли представники  лівих  сил обирають Президента,  скажімо,  Кучму або Леоніда  Макаровича  Кравчука  -  першого  Президента,   а   потім відмовляються його підтримувати.  Більш того,  вважають, що й інші не повинні підтримувати того,  кого вони обрали.  Я вважаю,  що це трошки  неправильно  і  народні  депутати  повинні співпрацювати з будь-якими посадовими особами і з будь-якими  політичними  силами, якщо  це  може  дати  хоч  найменше  позитивне  зрушення  в нашому суспільстві.

 

     Тепер щодо прийняття  Конституції  і  закиду,  який  висловив Віктор  Григорович  Роєнко,  стосовно  того,  що я робив усе,  щоб комуністи не брали участі в роботі  над  проектом  Конституції.  Я повинен  спростувати цю тезу.  Коли ініціативна група зібралася на своє перше засідання,  ми запросили шановних депутатів  Володимира Моісеєнка  й Анатолія Пейгалайнена для участі в цьому засіданні (і депутати  це  можуть  підтвердити).  Вони  прийшли,   уважно   нас вислухали і сказали майже дослівно таке: "Шановні колеги, ви, будь ласка,  тут працюйте, а коли у вас щось вийде, ви тоді нам скажете і  ми  підключимося до цього".  І справді,  коли ми дещо зробили і прийняли рішення про створення тимчасової  Конституційної  комісії для  доопрацювання проекту Конституції України,  комуністи ввійшли до її складу.  На відміну від  інших  фракцій,  які  мали  по  два представники, комуністи мали шість представників у цій комісії...

 

     Що стосується моєї ролі у прийнятті Конституції, то я не хочу її принижувати,  хоча не хочу й перебільшувати.  Я  радий,  що  ми прийняли  цю  Конституцію,  поєднуючи  зусилля  з  такою  шановною людиною як Олександр Олександрович Мороз,  який тоді  був  Головою Верховної Ради України.

 

     Більш того,  я  переконаний,  поєднання  сил  лівого спектру, правого спектру й центру може принести  виняткову  користь  нашому суспільству.

 

     Щодо пропрезидентського  мого настрою,  то я вважаю,  що це є суттєвим негативом.  Я хотів би нагадати,  коли вже ми  заговорили про  прийняття Конституції,  про той останній штрих 27 червня 1996 року,  коли,  ви  знаєте,  був  підписаний  указ  Президента   про винесення   на   референдум   іншого   проекту   Конституції,   де передбачався  двопалатний  парламент  з  абсолютно  президентською формою  правління.  Якби  я,  шановні  колеги,  був президентською людиною,  то я б погодився на цей референдум, а не стояв 24 години підряд на цій трибуні разом із вами усіми.

 

     Якщо ви проявите до мене високу довіру і оберете на цю високу посаду,  зрозуміло,  що за чиєюсь вказівкою я працювати не буду, я керуватимусь   лише   інтересами   суспільства  й  наших  із  вами конкретних виборців!

 

     Роль Голови Верховної Ради  (чи  спікера  -  як  кому  більше подобається)    повинна    зводитись   до   такого:   організації, консолідації, примирення і конструктивної роботи. Якщо ваша довіра до мене буде підтверджена голосуванням,  я виправдаю ваші найкращі сподівання.

 

     Щиро дякую за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   народні   депутати!    Відповідно    до Регламенту обговорення кандидатури завершено. Я надаю слово голові Лічильної комісії Мішурі Валерію Дмитровичу.

 

     МІШУРА В.Д.,  голова тимчасової Лічильної  комісії  Верховної Ради  України  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, КПУ).  Шановні народні депутати!  Прошу членів  Лічильної  комісії зібратися зараз у залі для підготовки бюлетенів.  До бюлетеня буде внесено прізвище народного  депутата  України  Михайла  Дмитровича Сироти.  Другий  рядок  -  "Не  підтримую кандидата".  Тобто форма бюлетеня залишається та сама,  що  й  на  минулих  турах  виборів. Голосування розпочнемо не раніше ніж за годину,  десь о 12.10.  До 12.10 можна зробити перерву.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерію Дмитровичу,  ви пропонуєте о 12 годині 10 хвилин  зібратися  в  залі  й  повідомити  про порядок голосування народних депутатів? Гаразд.

 

     Є запитання до голови Лічильної комісії? Немає.

 

     Для репліки слово надається народному депутату Моісеєнку.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  народний депутат України (виборчий округ 53, Донецька область). Фракция Коммунистической партии Украины. Только что с трибуны Сирота в свойственной ему  манере  исказил  события, имевшие  место при доработке проекта Конституции,  сформированного уже  позже,  и  в  чем  принимали  участие  депутаты  Моисеенко  и Пейгалайнен,  представляя фракцию Коммунистической партии Украины. Было сказано будто коммунисты не  захотели  работать.  Это  прямая ложь.  Уже  хотя  бы потому,  что именно эти два депутата в работе Конституционной комиссии приняли самое активное участие, что можно проследить  по  стенограмме  и  остальным документам,  связанным с этим.

 

     Был подготовлен альтернативный проект Конституции  Украинской Советской  Социалистической  Республики,  который пропрезидентское большинство  в  рабочей  группе  по   доработке   проекта   просто игнорировало.  Вся  деятельность  упомянутой  рабочей  группы была направлена на то,  чтобы протянуть конституционный процесс и  дать возможность   уговорить  большинство  депутатов  проголосовать  за Конституцию.

 

     Естественно, в  таком   процессе   коммунисты   Моисеенко   и Пейгалайнен принимать участие не могли.  В этом правда.  А то, что сказал Сирота, мягко говоря, - ложь.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Борисе Іллічу, ви просите слово з процедури? Будь ласка, ввімкніть мікрофон депутата Олійника.

 

     ОЛІЙНИК Б.І.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановні колеги! Привертаю вашу увагу до довідки,  яка супроводжує кожного висуванця.  Тільки сьогодні я поглянув і,  як  казав  один  мудрий  чоловік,  раптово промайнула  думка в мене по голові.  Отже,  громадянство України з 1991 року.  Пробачте,  а до цього чиїми  громадянами  ми  були?  Я прожив  60 з гаком років і вважав,  що весь цей історичний час був громадянином України. А як же тоді Київська Русь?! А орії?! Арії?! Хмельниччина?! Et caetera.

 

     Шановні колеги! Це продовження тієї політики, що вийшла у нас із паспортом.  Я думаю,  що я все-таки був українцем завжди,  а не тільки  з  1991  року.  Тоді  ми семилітніх претендентів не можемо обирати.

 

     Спасибі за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. З процедури слово  надається  народному  депутату Черненку.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Спасибо,  Петр Николаевич. Валерий Дмитриевич, наверное,  уже ушел.  Думается,  слишком много  времени  мы  будем тратить зря. Может быть, на полчасика сократить? Это первое.

 

     И второе.  Петр Николаевич, может, мы сразу начнем выдвижение следующих?  Я чувствую,  что ситуация будет продолжаться по кругу. Так начнем, не теряя времени.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Віталію   Григоровичу,  Лічильна  комісія  уже  з певного досвіду,  який вона набула за час  роботи  Верховної  Ради нашого  скликання,  якраз  і звернулася з проханням виділити такий час. Гадаю, варто погодитися.

 

     До того ж у них є проблема й технічна.  Мається на увазі,  що вони підписують кожен бюлетень (а це понад 400 бюлетенів), і треба їх також перерахувати.

 

     У вас  репліка?  Будь  ласка,  ввімкніть  мікрофон  народного депутата Кулика для репліки.

 

     КУЛИК О.В.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 145, Полтавська область). Народний рух України. Шановні депутати, щойно з  трибуни  голова  Лічильної  комісії  підказав,  як  нам  надалі поводитися  в  цьому  залі.  Звертаю  вашу  увагу   на   порушення Регламенту головуючим сьогодні на засіданні Петром Симоненком.  Ми мусимо зараз зробити перерву й розпочати голосування.  Було надано слово  трьом представникам комуністів,  які,  по суті,  продовжили обговорення кандидатури. Це порушення Регламенту. Ось і видно, хто хоче зірвати вибори. Врешті-решт, закликаю всіх до результативного голосування, підтримати кандидатуру, яка може влаштувати всіх.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний народний депутате,  я вас також повертаю до  Регламенту.  Голова Лічильної комісії визначив час,  потрібний для організаційної підготовки  до  голосування.  І  я,  враховуючи пропозицію   народного  депутата  Мішури  від  Лічильної  комісії, повністю  завершив  процедуру  обговорення.  Але   з   тих   самих процедурних  питань  звернулися народні депутати,  зокрема й ви як представник Руху.  І вам також було  надане  право  висловитися  з процедурних питань.

 

     Шановні народні  депутати!  Оголошується перерва до 12 години 10 хвилин.  О 12 годині 10 хвилин прошу зібратися в залі і  голова Лічильної комісії доповість, як ми голосуватимемо.

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати,  продовжуємо  ранкове засідання.

 

     Слово має голова Лічильної комісії Валерій Дмитрович Мішура.

 

     МІШУРА В.Д.  Шановні  народні  депутати!   Лічильна   комісія уповноважила мене поінформувати вас про порядок голосування.

 

     Біля столів   реєстрації   за  пред'явленням  посвідчення  ви отримуєте бюлетені.  Бюлетень надруковано на папері білого кольору з  водяними  знаками.  До  нього  внесено  одне прізвище - Михайла Дмитровича Сироти.  Навпроти  прізвища  стоїть  порожній  квадрат. Нижче міститься рядок "Не підтримую кандидата",  а проти нього теж порожній квадрат.  Ви маєте зробити лише одну  позначку.  Стосовно партійності  кандидата,  то в бюлетені написано - "позапартійний". Хотів би пояснити цю ситуацію,  яку обговорювала Лічильна комісія. Справа  в  тому,  що  в  документах Секретаріату Михайло Дмитрович Сирота записаний  як  член  Народно-демократичної  партії.  Але  в голови  партії  Анатолія  Сергійовича  Матвієнка  ми отримали таку довідку:  "Доводжу до вашого відома,  що народний депутат  Михайло Сирота   на  підставі  поданої  ним  заяви  виключений  із  членів Народнодемократичної партії".  І,  до речі,  у документах, які вам сьогодні  роздано  і  які  підготовлено Михайлом Дмитровичем,  він значиться  як   позапартійний.   Тож   і   в   бюлетені   записано "позапартійний".

 

     Лічильна комісія  відводить  на  голосування  30  хвилин.  За нашими підрахунками,  30 хвилин достатньо.  Тобто якщо о 12 годині 15  хвилин  ми  почнемо  голосування,  то  о  12  годині 45 хвилин голосування буде завершено.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є в народних  депутатів  запитання  до  голови Лічильної комісії? Немає.

 

     Тоді оголошується   перерва   на   голосування.   Голосування розпочнеться о 12 годині 15 хвилин,  завершиться о  12  годині  45 хвилин. Усіх прошу взяти активну участь у голосуванні.

 

     Валерію Дмитровичу,  будь  ласка,  скажіть,  скільки часу вам потрібно для підрахунків. Десь півгодини?

 

     Шановні народні депутати,  збираємося в сесійній  залі  о  13 годині 20 хвилин.

 

     Оголошується перерва на голосування.

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати,  продовжуємо  ранкове засідання.

 

     Слово надається голові Лічильної комісії  Валерію  Дмитровичу Мішурі.

 

     МІШУРА В.Д.  Шановні  народні депутати!  Дозвольте ознайомити вас із змістом протоколу засідання  тимчасової  Лічильної  комісії Верховної Ради України від 17 червня 1998 року.

 

     На засіданні   комісії  були  присутні  всі  члени  Лічильної комісії.  Слухали:  про підсумки таємного голосування  по  виборах Голови Верховної Ради України.

 

     До бюлетеня   для  таємного  голосування  по  виборах  Голови Верховної Ради України було внесено кандидатуру народного депутата України Михайла Дмитровича Сироти.

 

     На підставі   результатів   таємного   голосування  тимчасова Лічильна комісія встановила:

 

     кількість народних депутатів України, внесених до списків для таємного голосування, - 439;

 

     кількість народних  депутатів України,  які одержали бюлетені для таємного голосування, - 368;

 

     кількість народних депутатів  України,  які  взяли  участь  у голосуванні, - 273;

 

     кількість бюлетенів, визнаних недійсними, - 11.

 

     Результати голосування:    за   Михайла   Дмитровича   Сироту проголосували  118  депутатів;  не  підтримали  кандидата  -   144 депутати.

 

     Відповідно до частини першої статті 38 Конституції України та глав 3.7 і  4.3  Регламенту  України  тимчасова  Лічильна  комісія вирішила   вважати   необраним   Голову   Верховної  Ради  України (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Чи є запитання в  народних  депутатів  до голови Лічильної комісії? Немає. Дякую, Валерію Дмитровичу.

 

     Шановні народні    депутати!    Відповідно    до   Регламенту розглядаючи питання обрання  Голови  Верховної  Ради  України,  ми розпочинаємо  процедуру  висунення  претендентів  на посаду Голови Верховної Ради України.

 

     Хто хотів би висловитися  з  приводу  конкретних  кандидатур, прошу записатися.

 

     Шановні народні депутати!  Є пропозиція провести висунення до 14 години.  Якщо це швидше відбудеться,  то тоді  проголосуємо  за припинення висунення кандидатур. Не заперечуєте?

 

     Ставлю таку пропозицію на голосування. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 198.

 

     Рішення прийнято.

 

     Слово для пропозицій надається народному депутату Гуцолу.

 

     ГУЦОЛ М.В.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Партія зелених.  Шановні колеги!  Український народ,  звичайно,  вже зморився слухати нас і дивитися на те,  як ми ніяк не можемо дійти згоди й обрати нарешті Голову Верховної Ради.

 

     Не розв'язано  багато  проблем української промисловості,  не здійснюються реформи,  не відповідає вимогам сьогодення банківська та кредитно-фінансова системи і таке інше.  Шахтарі голодують. Уже нарешті щось  вирішили  щодо  них,  але  не  розв'язується  багато проблем інвалідів та інших верств населення.

 

     Фракція зелених пропонувала рейтингове голосування,  але воно не було підтримане.  Також ми  пропонуємо  погодитися  зрештою  на пакетне   голосування.   Треба  щоб  керівники  фракцій,  нарешті, домовилися,  дійшли згоди і щоб цього  тижня  ми  все-таки  обрали Голову Верховної Ради.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати! Прошу висловлюватися по суті: є пропозиція, будь ласка, називайте конкретне прізвище. Тоді це буде враховано.

 

     Гадаю, в нас ще буде час, коли, обговорюючи конкретні проекти законів,  ми  висловимо  свої  думки  стосовно  ситуації,  в  якій сьогодні опинилася Україна.

 

     Слово для пропозиції надається народному депутату Стоженку.

 

     СТОЖЕНКО В.Я.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний    виборчий    округ,    ПСПУ).    Прогрессивная социалистическая  партия.  Прошу передать слово Наталии Михайловне Витренко.

 

     ВIТРЕНКО Н.М.,  народний депутат України (виборчий округ 160, Сумська   область).  Фракція  Прогресивної  соціалістичної  партії України.  Передусім вношу пропозицію з процедури.  До голосування, до  висунення  кандидатур  на посаду Голови Верховної Ради України проголосувати всім народним депутатам України за роботу без літніх канікул.  Тобто  продовжити  сесію  до  початку  нової  сесії,  до вересня.   Вимагаю   поставити   дану   пропозицію   на   поіменне голосування. Це перше.

 

     Друге, знову-таки  з процедури.  Щоб припинити спікеріаду,  з якої вже сміються всі в Україні:  хто з сльозами на  очах,  хто  з радістю,  що довелося побачити таку дискредитацію парламентаризму, щоб припинити гнатюківські різні штучки, пропоную, щоб кандидатури висували  тільки  фракції.  Кожна  фракція  повинна  назвати  свою кандидатуру.  Пiсля  того  як  фракція   відмовиться,   хай   буде самовисунення.

 

     Фракція Прогресивної  соціалістичної партії України нікого не висуває на посаду Голови Верховної Ради.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Єрмаку.

 

     ЄРМАК А.В.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ 83, Запорізька  область).   Шановні   колеги!   Група   позафракційних депутатів  пропонує  на  ваш  розгляд  кандидатуру Iгоря Iвановича Осташа.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово для пропозиції надається  народному депутату Ключковському.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.,  народний депутат України (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Фракція  Народного  руху України. Шановні колеги! Гадаю, наші виборці добре почули оплески, які прозвучали після вже сакраментальної  фрази:  "вважати  Голову необраним".  Ці  оплески  прозвучали  зліва.  Вони показують,  хто зацікавлений у тому, щоб Голова довго ще не був обраний.

 

     Висунуто ще  одну  кандидатуру.   Неважко   передбачити,   що результат   голосування   буде   дуже   подібний.   Спам'ятаймося, перестаньмо смішити наших виборців,  припинімо трансляцію  на  всю Україну,   щоб  не  робити  із  Верховної  Ради  посміховисько,  і домовляймося нарешті до того, щоб почати працювати, а не займатися знущанням над усіма і над цілою Україною!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Марченку, Черкаська область.

 

     МАРЧЕНКО О.А.,  народний депутат України (виборчий округ 201, Черкаська область). Шановні колеги, прямі вибори Голови в декілька турів результатів не дали,  не проходять  пропозиції  про  пакетне голосування.

 

     Тому вношу таку пропозицію. Всім, хто не бачить себе в кріслі спікера,  написати офіційно заяви,  решті - поділити чотири  роки, скільки вийде: по тижню-два, і розв'язати цей конфлікт.

 

     I друге.  Підтримую пропозицію про припинення трансляції.  Це саме  те,  що  значною  мірою  заважає  процедурі  виборів  Голови Верховної Ради.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Варбанцю.

 

     ВАРБАНЕЦЬ I.М.,  народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Фракция Компартии Украины. Уважаемые члены  Президиума!  Уважаемые  народные  депутаты!  Надо учесть   такое   обстоятельство.  Левые  имеют  в  парламенте  150 мандатов,  но  представляют  и  защищают  интересы  80   процентов населения  Украины  (Шум  у  залi).  Правые,  имея  300  мандатов, выражают интересы только 5 или  10  процентов  населения  Украины. Поэтому   вношу   предложение,   чтобы   четыре   фракции  правого политического направления посоветовались и  выдвинули  кандидатуру на  Председателя  Верховной  Рады  из числа левых политических сил (они знают наших лидеров).  И сделали это, учитывая волеиз явление избирателей на прошедших выборах в Верховный Совет Украины.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Анненкову.

 

     АННЕНКОВ Є.I.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Фракция коммунистов, город Лисичанск.  Здесь,  в Верховном Совете,  да и  в  прессе  обвиняют левых,  что  они  блокируют  работу  Верховного Совета,  блокируют выборы Председателя Верховного Совета.

 

     Сегодняшнее голосование наглядно показало,  кто блокирует.  С трибуны  в верноподданстве многие утверждали:  мы будем голосовать за Михаила Сироту.  Но извините,  проголосовало 118. Выходит, одни коммунисты  (Шум  у  залi).  Коммунисты  принимали  участие  и  не блокировали!  Правые и левые  взяли  368  бюллетеней,  а  опустили 270... До каких пор будет брехня?!

 

     Я до депутатства был шахтером.  Шахтеры спрашивают:  когда вы изберете лидера?  Так вот ваши,  кого вы избрали в Верховный Совет (бизнесмены, юристы, экономисты, правые, зеленые, НДП), блокируют. Потому что им выгоднее разграбить,  не платить  заработную  плату, наживаться,  в  мутной водичке ловить рыбу.  Вот их истинное лицо! Кого избрали, то и получили!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Драголюнцеву.

 

     ДРАГОЛЮНЦЕВ А.Д.,  народний  депутат України (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановна Президіє! Шановні депутати!   Хіба   не  соромно  нам  -  називаємо  себе  народними депутатами! Народний рух України! Що люди можуть сказати про нас?! Ви ж не народні!  Я раджу Рухові:  як СПУ додала собі літеру "о" - об'єднані, так ви додайте літеру "а" - антинародний Рух!

 

     Що ж  буде  далі?!  Я  розповідав  Івану  Степановичу   Плющу анекдот,  як  у  човні  один парафіянин попові сміх і горе зробив! Люди прийдуть сюди і зроблять усім сміх і горе!  Я вам авторитетно заявляю!

 

     Нас -  більшість,  народ  вірить  комуністам,  а якщо віддати владу отим  жирним,  товстим,  що  прийшли  сюди  ради  того,  щоб вибивати для себе закони, багатіти, то бідні стануть ще біднішими. Не буде цього, товариші! Не буде!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Лимар.

 

     ЛИМАР Н.О.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, ПСПУ). Прогресивна соціалістична партія   України.   Шановні  депутати!  Наша  фракція  не  висуває кандидата на посаду Голови Верховної Ради,  хоча ми  впевнені,  що порядок  можна  навести,  обравши  Головою  Верховної  Ради Наталю Вітренко (Шум у залі). Тимчасова Президія у складі п'яти чоловіків довела свою цілковиту нездатність навести порядок у залі,  навести порядок із обранням спікера.  У нас немає  конструктивної  роботи. Тож  я  пропоную.  У  нашій фракції п'ять жінок,  і якраз ці п'ять жінок повинні зайняти місця у  тимчасовій  Президії.  Ми  наведемо порядок  у  залі,  організуємо вибори спікера,  організуємо роботу згідно з Регламентом та Конституцією  України,  почнемо  роботу  в комітетах, почнемо роботу над проектом Бюджетної резолюції.

 

     І ще  прошу  проголосувати  пропозицію не йти на канікули,  а продовжити роботу сесії Верховної Ради.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Білорусу.

 

     БІЛОРУС О.Г.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада"). Шановний головуючий! Шановні народні депутати! Фракція "Громада"  послідовно  і  конструктивно  діє в напрямі розв'язання нашої складної проблеми - виборів Голови.  Але проблема в тому, що одна фракція, а саме НДП, наполягає на своєму - обрати Голову лише з лав НДП. Це неконструктивний підхід.

 

     Ми запропонували  демократичний  пакет.  Висунули  кандидатом депутата  Сироту.  Фракція "Громада" підтримала його,  але фракція НДП знову не підтримала  і  цього  позафракційного  кандидата.  Ми знову  можемо  зайти  в  глухий  кут,  тому  закликаю скасувати це ембарго, облишити блокування та розпочати конструктивну роботу.

 

     Пропоную підтримати пропозицію, висунуту кількома депутатами, зокрема   депутатом  Морозом,  щодо  процедури  виборів  Голови  і проголосувати  за  цей  проект  постанови.  Депутати  Павловський, Пухкал   і   Кірімов   також   внесли   пропозиції,   треба  і  їх проголосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Я вкотре звертаюся  до вас  і  дуже  прошу:  дотримуйтеся  Регламенту,  бо  мені незручно переривати вас,  коли ви ще не закінчили свою  думку,  і  вимикати мікрофон.

 

     Слово надається народному депутату Романчуку.

 

     РОМАНЧУК П.М.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПСПУ). Фракція ПСПУ. Я все-таки прошу пропозицію ПСПУ, проголошену Наталією Михайлівною Вітренко і Наталією Лимар, поставити на голосування.

 

     А Президія, яка не може впоратися з таким питанням, уже давно повинна була подати у відставку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Перш ніж звинувачувати тимчасову  Президію...  Гадаю,  слухачі  вже  зрозуміли,   що   не тимчасова Президія вирішує, кого обере Верховна Рада Головою. Тому я звертаюся зараз до  представників  цієї  фракції,  які  постійно звинувачують  і  покладають провину на тимчасову Президію.  Вважаю це, м'яко кажучи, некоректним, а про інше я навіть не казатиму.

 

     Слово надається народному депутату Кулику.

 

     КУЛИК О.В.  Народний  рух   України.   Шановний   український парламенте!  Я  переконаний,  що ми оберемо Голову,  якщо спочатку вирішимо два питання.  Перше.  Поставимо на  поіменне  голосування пропозицію  про припинення радіотрансляції,  оскільки саме бажання поговорити в ефірі,  продекларувати свої ідеї  підкупляє  багатьох зволікати  з  виборами.  Народний  рух України з перший днів сесії виступав проти радіотрансляції.  Це вигідно з  двох  поглядів:  ми зекономили  б  6 мільйонів гривень народних коштів і без популізму швидше розв'язали б проблему виборів Голови.

 

     Друге. Змінимо  Регламент,   внісши   в   нього   норму   про голосування  за  списком.  Це  ж  логічно,  адже вибори 29 березня відбулися на 50 відсотків за  списками.  Отже,  час  підказує,  що проблема внесення змін до Регламенту вже назріла.

 

     Закликаю вирішити ці два питання. Прошу поставити на поіменне голосування пропозицію  про  припинення  радіотрансляції  і  потім перейти до процедури висунення.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний  народний  депутате Кулик!  Я дуже прошу вас дотримуватися Регламенту.  Підготуйте,  будь  ласка,  письмові пропозиції,  передайте їх до Погоджувальної ради чи до Підготовчої депутатської групи для того, щоб вони внесли їх, а ми проголосуємо про включення до порядку денного.  До того ж одне з порушених вами питань уже обговорювалося  на  цій  сесії,  голосувалося,  рішення прийняте.  Я дуже прошу,  ви самі,  закликаючи нас економити час і кошти,  витрачаєте їх на те,  що треба  було  б  зробити  в  інший спосіб.

 

     Слово для    пропозиції    надається    народному    депутату Глухівському.

 

     ГЛУХІВСЬКИЙ Л.Й.,  народний депутат України (багато-мандатний загальнодержавний  виборчий округ,  НРУ).  Фракція Народного руху. Шановні  колеги!  Після  багатократних  турів  з  виборів   Голови Верховної  Ради  ми вже переконалися,  що шлях,  яким ми йдемо,  є абсолютно безперспективним.  Ми  пересвідчилися,  що  в  залі  між правими  і  лівими  склалася примірна рівновага.  Жодна сторона не може провести на Голову Верховної Ради свого представника, і кожна сторона може заблокувати вибори. Цей шлях веде в нікуди. І це було ясно вже відразу після першого тижня роботи.

 

     Шановні колеги,  визнаймо:  або ми належимо  до  класу  живих істот, які називаються "homo sapiens", або не належимо. Стараємося пробивати  головою  стіну.  Можливий  тільки  один  вихід   -   це комплексне  вирішення завдання,  це є пакет.  І вирішувати відразу про три посади - Голова і  два  заступники.  Якщо  трьох  факторів виявиться  недостатньо,  то  давайте  будемо  нарощувати кількість факторів:  це голови  профільних  комітетів,  їхні  заступники,  і тільки тоді зможемо задовольнити інтереси всіх протилежних сторін. А інакше ми тут справді чотири роки займатимемося виборами  Голови Верховної Ради.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Куньову.

 

     КУНЬОВ І.П.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний    виборчий    округ,    ПСПУ).    Прогрессивная социалистическая партия,  председатель оргбюро Партии  пенсионеров Украины.  Мы  не  выйдем из этого кризиса до тех пор,  пока каждая фракция не скажет, кого она выдвигает.

 

     Мы сказали,  что выдвигать не будем.  И давайте не  играть  в прятки.   Предлагаем,   чтобы   каждая   фракция   выставила  свою кандидатуру или не  выставляла.  Тогда  нужно  принимать  какие-то другие  меры.  Я  уже  предлагал (настаиваю на том,  чтобы еще раз проголосовали): пока мы не изберем Председателя Верховного Совета, из  зала  никому  не  выходить.  Это  единственный  способ.  Прошу поставить это предложение на поименное голосование.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозицій надається народному депутату Моісеєнку.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.   Фракция   Коммунистической  партии  Украины. Уважаемые коллеги!  Я вижу здесь две коллизии.  Первая: у правых и центристских  сил  нет кандидатуры,  способной по рейтингу хотя бы как-то противостоять левым. Это показали итоги голосования.

 

     Вот простой  пример.  Симоненко  в  очной  ставке   побеждает Кравчука.  Мороз  набирает  самое  большое  количество голосов.  А Сирота  -  последняя   ставка,   я   бы   так   назвал,   нынешних конституционных   сил,  набирает  118  голосов.  Отсюда  возникает расклад сил.  У левых сегодня более  мощные  кандидатуры,  которые пользуются большим доверием у парламента.

 

     Второе. Возникает  проблема,  связанная  с тем,  что избрание пакетом носит антиконституционный характер и,  естественно, ставит под   сомнение   руководство   Верховного  Совета.  Поэтому  вношу предложение,  чтобы  руководители  фракций   собрались,   обсудили кандидатуры,  которые  реально могут быть предложены в этот пакет, заключили договор  между  собой  от  имени  фракций,  обсудив  эти предложения   во   фракциях,   скрепили   его  подписями  по  типу Конституционного договора,  взяв  обязательство,  что  все  примут участие  в  голосовании.  И  не  пакетом проводить голосование,  а отдельно по каждой кандидатуре.  Думаю, что таким путем можно было бы  выйти  из  кризиса,  в  котором мы сегодня находимся благодаря неконструктивности правых сил.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Кузнєцову.

 

     КУЗНЄЦОВ П.С.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Поддерживаю  предложение товарища Моисеенко рассмотреть проблему в комплексе.  И,  конечно, удивительно то, что фракция, которая утверждает, что не собирается выдвигать  свою  кандидатуру,  пытается  навязать  другим фракциям обязательное выдвижение.

 

     Фракция коммунистов Украины выдвинула конкретные предложения, конкретные  кандидатуры,  которые  набрали  большинство  голосов в Верховном Совете.  К этому призываем и другие фракции, ибо другого выхода из данного положения просто нет.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для пропозиції надається народному депутату Володимиру Марченку.

 

     МАРЧЕНКО В.Р. Спасибо. Фракция Прогрессивной социалистической партии Украины.  Обращаю внимание на то,  что может быть поставлен процедурный вопрос,  и за счет этого  сэкономлена  масса  времени. Депутаты  используют время и не вносят конкретных предложений,  за исключением нашей фракции:  мы  сказали,  напомню,  что  не  будем выдвигать из своих рядов кандидатуру на пост Председателя.

 

     Если коммунисту Кузнецову не нравится позиция нашей фракции и он считает, что мы обязываем фракции высказаться по этому вопросу, то  это  так.  Мы  просим  фракции:  дайте свои кандидатуры,  либо сознайтесь,  что вы не способны выдвинуть кандидатуры  и  заводите весь парламент и парламентаризм, как и государство, в кризис.

 

     Поэтому прошу  поставить  первым  на  голосование предложение Наталии  Витренко  и  процедурно  закрепить:  выступают   фракции, заявляют о своих предложениях, а потом - самовыдвижение.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире  Романовичу,  ви  добре  знаєте  норми Регламенту і до цього неодноразово  посилалися  на  них.  Якщо  ви пропонуєте всім дотримуватися Регламенту і самі на тому принципово наполягаєте,  то,  будь  ласка,  підготуйте  письмові   зміни   до Регламенту.  Внесемо до порядку денного і голосуватимемо.  Я прошу вас,  якщо ви агітуєте всіх,  зробіть цей крок самі відповідно  до Регламенту.

 

     Слово для    пропозиції    надається    народному    депутату Развадовському.

 

     РАЗВАДОВСЬКИЙ В.Й.,  народний депутат України (виборчий округ 69,  Житомирська область).  Дякую.  Шановна Президіє! Насамперед я хотів би запитати:  невже  вам  усім  не  набрид  цей  цирк,  який відбувається у Верховній Раді?

 

     Я прошу  головуючого  поставити на голосування мою пропозицію про припинення радіотрансляції.  Вона нікому  не  потрібна.  Знову виходитимуть      на     трибуну,     використовуватимуть     час, використовуватимуть державні кошти, а людям немає з чого виплатити ні заробітну плату, ні пенсії.

 

     Далі. Пропоную  поставити  на поіменне голосування пропозицію припинити засідання, щоб керівники фракцій зібралися, домовилися і після  16  години  висунули  кандидатури,  які  ми обиратимемо.  Є проекти постанов,  за якими протягом одного-двох днів  ми  зможемо обрати Голову Верховної Ради.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще  раз  повторюю.  Поставити  цю  пропозицію  на поіменне голосування я  не  можу.  Будь  ласка,  подайте  письмові пропозиції,  ми  їх розглянемо в Підготовчій депутатській групі чи на Погоджувальній раді.  Тільки після цього  їх  буде  внесено  на розгляд парламенту.

 

     Слово для пропозиції надається народному депутату Біласу.

 

     БІЛАС І.Г.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 120, Львівська область). Дякую. Спілка офіцерів України. Шановні колеги народні  депутати!  Я  дуже  прошу  вас,  щоб усі ми разом і кожен особисто пройнялися відповідальністю  перед  своїми  виборцями.  Я поважаю структуризацію парламенту,  поділ його на фракції,  але за даної  ситуації,  шановні  колеги,  режисер  сидить  поза   межами Верховної Ради. Усі ми чудово це розуміємо.

 

     Можна ідеологічно  погоджуватися,  можна  не  погоджуватися з тією або тією фракцією,  але в даній ситуації (я свідомо це  кажу) фракція   комуністів   і  соціалістів  залишається  самостійною  і послідовною.

 

     Ми не розв'яжемо проблеми,  доки не усвідомимо:  комусь  дуже вигідно,  щоб ми не обрали Голову Верховної Ради! Який же вихід? Я пропоную  кожній  фракції  висунути  свого   кандидата,   провести рейтингове  голосування,  і  щодо  тих  кандидатур,  які  матимуть найвищий рейтинг, провести загальне голосування!

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Пересуньку.

 

     ПЕРЕСУНЬКО С.І.,  народний  депутат України (багато-мандатний загальнодержавний виборчий округ, СДПУ(о)). Шановні депутати! Ми з вами  стаємо  схожими  на  оту бабу Варку з анекдоту,  яка знайшла бумеранг на своєму городі й котрий день викидає його звідти!

 

     Не забуваймо   все-таки   про   наших    виборців,    зокрема вчителів-кіровоградців,   які   вже   третійчетвертий   місяць  не отримують заробітної плати.

 

     Ми пропонуємо припинити зараз висування, нехай зберуться наші голови фракцій,  яким ми довіряємо,  і домовляються.  Якщо вони не домовляться, не знайдуть спільної мови, то ми тим паче не знайдемо тут  спільної  мови.  Але  якщо  вони  нічого  не  вирішать,  тоді вирішуватимемо ми!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   народні   депутати!   Вичерпано    час, відведений  для  висунення претендентів на посаду Голови Верховної Ради. У тих народних депутатів, які підняли руки, є пропозиції?

 

     Будь ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Черняка.

 

     ЧЕРНЯК В.К.,  народний депутат України (виборчий  округ  153, Рівненська область). Мені соромно бути депутатом! (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, вносьте конкретні пропозиції!

 

     ЧЕРНЯК В.К.  Я  хочу  внести дві конкретні пропозиції.  Стало очевидним,  що традиційним шляхом  ми  Голову  Верховної  Ради  не оберемо ніколи...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дуже прошу: назвіть прізвища.

 

     ЧЕРНЯК В.К.  Я маю дві пропозиції. Перша пропозиція. Потрібна попередня домовленість!  Я не називатиму це  пакетом,  нехай  буде джентльменська  домовленість.  Але  без  попередньої  домовленості немає чого йти на голосування.  Через кабіни за нинішньої ситуації у  Верховнїй  Раді  ми  цієї  проблеми ніколи не розв'яжемо,  лише зганьбимо  остаточно  себе,   Верховну   Раду   та   ідею   нашого парламентаризму.

 

     І друга  пропозиція.  Я пропоную обрати Голову Верховної Ради жеребкуванням, як це було за часів Сократа в стародавніх...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вимкніть,  будь ласка,  мікрофон. Слово надається народному депутату Супрун.

 

     СУПРУН Л.П.,  народний  депутат  України (виборчий округ 100, Кіровоградська  область).  Шановні  народні   депутати!   Є   нова пропозиція. У нас здатний до роботи парламент, сильні особистості, багато лідерів,  багато претендентів на  посади  Голови  Верховної Ради, заступників Голови Верховної Ради, голів комітетів. Пропоную розгляд  питання  про  обрання  Голови  Верховної  Ради   доручити Підготовчій депутатській групі.  Спектр депутатів там більший - це не просто лідери  фракцій,  які  вже  не  можуть  один  на  одного спокійно  дивитися.  Тому  пропоную передати розгляд цього питання Підготовчій  депутатській  групі  з   урахуванням   розподілу   за комітетами.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вимкніть,  будь ласка,  мікрофон. Слово надається народному депутату Насалику.

 

     НАСАЛИК І.С.  Шановні  колеги!  Шановна  Президіє!   Ми   вже припустилися  однієї  помилки,  що  структурували наш парламент на підставі  чотиривідсоткового  бар'єра,  подоланого  партіями.  Від групи  бізнесменів  пропоную кандидатом на посаду Голови Верховної Ради професора,  голову Християнськодемократичної  партії  Віталія Станіславовича     Журавського.     Ця    партія    не    подолала чотиривідсотковий  бар'єр,  однак  представник  її  у  парламенті, гадаю,   здатен   задовольнити   повністю  всі  8  фракцій  нашого парламенту.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Слово   надається   народному   депутату Кондратенку.

 

     КОНДРАТЕНКО А.І.,  народний депутат України (багато-мандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).   Фракція   комуністів. Шановні  колеги!  Якби  сталося  диво  і  в цій залі зійшлися наші виборці,  яким ми  всі,  незалежно  від  партійної  приналежності, обіцяли  ледь  не  золоті гори,  то вони,  мабуть,  зібравшись тут бідною,  знедоленою інтернаціональною дружною сім'єю,  сказали  б: хлопці,  годі  бавитись,  обирайте  Голову!  А  до того шаржу,  що поширювався нещодавно в цьому залі,  як  запорожці  пишуть  листа, мабуть,  придумали  б  назву:  "Парламентарії об'єднались,  обрали Голову і пишуть листа Міжнародному валютному фонду".

 

     Звертаюся до наших бізнесменів, до вас, Наталіє Михайлівно, і до ваших сподвижників:  не бійтеся комуністів, голосуйте за них. З огляду  на  те,  що  нині  вкотре  праві  не   виставляють   своєї кандидатури,  ми  знову  висуваємо  кандидатуру Петра Миколайовича Симоненка (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Григорович.

 

     ГРИГОРОВИЧ Л.С.,  народний депутат України  (багато-мандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Народний  рух України. Шановні народні депутати!  Шановні радіослухачі!  Наш парламент  - дзеркало   суспільства.   Так,   він  справді  є  таким,  як  наше суспільство, він справді має потенціал.

 

     Але, гадаю, ви внутрішньо відчуваєте, що ми підійшли до межі, за якою або почнеться серйозна робота, або щось інше...

 

     Ми нині справді на грані прірви. Тому хочеться згадати дитячу казочку про двох козликів,  які зустрілися над проваллям.  Вони не змогли порозумітися і звалилися з кладки.

 

     Я цілком  переконана,  що дива не станеться.  Не буде обраний жоден, бо ми вже місяць у цьому пересвідчуємося. Народне прислів'я каже:  "В мудрій голові - два-три слова".  Подивімось,  що роблять довкола інші народи і держави в перехідному періоді.  У Росії,  до речі,   в  1996  році  обирали  пакетом  і  голову  Думи,  і  його заступників  і  всіх  голів  комітетів.  Тому  закликаю  розпочати серйозну  роботу,  бо  в прірву впадуть не тільки парламентаризм і демократія, але й надії нашого народу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ввімкніть мікрофон народного депутата Агафонова.

 

     АГАФОНОВ М.І.,  народний  депутат України (виборчий округ 28, Дніпропетровська   область).   Шановні   депутати!   Від   частини позафракційних  вношу  пропозицію  висунути  кандидатом  на посаду Голови  Верховної  Ради  людину  безкомпромісну,  чия   діяльність позначена   здобутками   в  багатьох  галузях,  генерала,  доктора юридичних наук, професора Олександра Марковича Бандурку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ввімкніть мікрофон народного депутата Коломойцева.

 

     КОЛОМОЙЦЕВ В.Е.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 106,  Луганська область).  Уважаемые коллеги  депутаты!  Уважаемый председательствующий!  Уважаемые избиратели!  Я вынужден сказать о том,  что политика - такая же наука,  как  алгебра,  геометрия.  У политики  есть  свои  законы.  Если их игнорировать,  что сейчас и происходит, то мы никогда не решим стоящих перед нами политических задач.

 

     Так вот один из законов политики - закон баланса интересов. В результате  выборов  Председателя  Верховного  Совета  не   должна проиграть  ни одна из сил,  представленных в парламенте.  Только в таком случае мы сможем работать и выполнять то,  на что  направили нас избиратели. Вы можете, конечно, со мной не соглашаться, но это так. Необходимо, чтобы на должности спикера работал внефракционный депутат,   первым   заместителем   -   представитель   левых  сил, заместителем - представитель  правых  сил.  То  есть,  опозиции  и большинства. Предлагаю на должность Председателя Верховного Совета кандидатуру Ржавского, внефракционного депутата.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є у народних депутатів ще пропозиції?  Чи можу я поставити на голосування пропозицію припинити висунення?  Ставлю на голосування  пропозицію  припинити  висунення  претендентів  на посаду Голови Верховної Ради.

 

     "За" - 234.

 

     Рішення прийнято.

 

     Я звертаюся до претендентів:  чи є у когось самовідвід?  Будь ласка, ввімкніть мікрофон народного депутата Осташа.

 

     ОСТАШ І.І.  Депутатське об'єднання  "Реформи-Центр".  Шановні колеги  народні депутати!  Передусім щиро дякую Анатолію Єрмаку за висунення,  бо  для  мене  це  велика  честь.  Знаю  його  у  двох скликаннях як депутата принципового й працьовитого.

 

     Ми сьогодні  набули  новий  досвід висування позафракційних і позапартійних депутатів (маю на увазі Михайла Дмитровича  Сироту). Для нас усіх це був шанс врятувати імідж, шанс підвищити авторитет парламентаризму в Україні.  Але ми опинилися в  ситуації,  коли  в залі  -  стінка  на стінку,  коли інтереси певних політичних сил і кланів,  політичні   амбіції   ставляться   вище   від   інтересів загальнонаціональних.

 

     Ми сьогодні  бачили також приклад політичної безпринципності, фарисейства і дворушництва.  Але  наше  об'єднання  "РеформиЦентр" далі  вважає,  що  єдиним  виходом  з  наявної ситуації є все-таки позафракційний і  позапартійний  Голова  Верховної  Ради,  про  це свідчить  і  високий  рейтинг,  отриманий  Михайлом Сиротою на цих виборах.  Щоправда,  деякі депутати боялися,  що він примусить  їх працювати  і  вночі,  як це було під час конституційної ночі.  Тож предметом обговорення Погоджувальної ради  фракцій  повинен  стати саме цей варіант.

 

     Враховуючи таке  нерозуміння  небезпеки для парламентаризму в Україні,  загрози демократії та відчуваючи відповідальність  перед своїми виборцями, я знімаю свою кандидатуру.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Будь ласка,  ввімкніть мікрофон народного депутата Олександра Марковича Бандурки.

 

     БАНДУРКА О.М.,  народний депутат України (виборчий округ 175, Харківська область). Шановні депутати! Шановна Президіє! Я вдячний за висунення моєї кандидатури,  але вважаю,  що  Голова  Верховної Ради  повинен об'єднувати,  його кандидатура має бути погоджена не стільки фракціями, скільки більшістю депутатів.

 

     Для мене Україна єдина, для мене єдиний депутатський корпус - це представники народу. Я не бачу тут лівих, правих, крайніх, дуже прогресивних,  реакційних - усі ви представники народу. Вважаю, що ви повинні обрати Голову,  який задовольняв би більшість, а не був нав'язаний чи  був,  скажемо  так,  результатом  політичних  ігор. Виходячи  з того,  що кандидатура будь-якого претендента на посаду Голови все-таки має бути погоджена фракціями,  я ще раз  дякую  за довіру і знімаю свою кандидатуру.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже,  до  списку  претендентів  на посаду Голови Верховної Ради України  включаються  прізвища  народних  депутатів Журавського, Симоненка, Ржавського.

 

     Шановні народні депутати,  я хотів би з вами порадитись. Якщо зараз оголосити  перерву  до  16  години,  доручивши  Секретаріату підготувати  документи  на  тих  претендентів,  на яких вони ще не готувалися,  і  о  16  годині  розпочати  засідання   з   виступів претендентів  та  провести  обговорення  кандидатур,  ви не будете заперечувати?  Ставлю цю пропозицію на голосування, тобто щоб о 16 годині розпочати обговорення.

 

     "За" - 215.

 

     Чому я  звернувся  до  вас,  шановні  народні депутати (Шум у залі).  Вячеславе Максимовичу,  я знаю, про що кажу. Так, робиться перерва,   і   я   хотів  оголосити  перерву,  але  відповідно  до Регламенту,  то зовсім  інша  перерва.  Тому  я  й  звернувся,  бо пропонував,  щоб  скоротити  час для обговорення у фракціях і о 16 годині розпочати тут обговорення.

 

     Пояснюю для тих,  які, можливо, не зрозуміли дану пропозицію. Якщо  я  керуватимусь  регламентною  нормою,  то  повинен  зробити перерву,  коли не помиляюся,  на 16 годин.  А я прошу  зараз  дати можливість оголосити перерву до 16 години, і о 16 годині розпочати розгляд цього питання,  тобто виступи претендентів і  обговорення. Зрозуміло? А за цей час у фракціях обговорити та визначитися.

 

     Прошу ще  раз проголосувати.  Я не хочу порушувати Регламент, але я пояснив,  чому таку пропозицію поставив на голосування. Будь ласка, підтримайте цю пропозицію. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 262.

 

     Рішення прийнято.

 

     Перед тим  як  оголосити  перерву,  дозвольте  зробити кілька оголошень.  О  15   годині   відбудеться   засідання   Підготовчої депутатської групи в залі нарад на третьому поверсі.

 

     Далі. Членів  фракції  НДП  просять  зібратися  на  засідання фракції в кімнаті 11 одразу після оголошення перерви (це по вулиці Грушевського).

 

     І ще одне оголошення. Просимо зібратися о 14 годині на третьому поверсі в  правому  крилі  членів  утвореної вчора  спеціальної  комісії  по  контролю  за  роботою електронної системи "Рада".

 

     Оголошується перерва до 16 години.